ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ 
В

Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942) Зм 2