Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Съставители: Анриета Иванова Жекова, Борислава Господинова Димитрова, Боряна Симеонова Табакова, Весела Иванова Генова, Даниела Димитрова Андонова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Силвия Трендафилова Филипова