УДК

78 МУЗИКА Зм 6
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Зм 16
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Зм 1, Зм 3, Зм 4, Зм 5, Зм 9, Зм 10, Зм 11, Зм 13, Зм 14, Зм 15, Зм 17, Зм 18, Зм 19, Зм 20, Зм 23
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Зм 24
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Зм 4, Зм 22
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Зм 12
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Зм 8, Зм 21


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Нм 7
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Нм 8
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Зм 2, Зм 7, Нм 1, Нм 2, Нм 4
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Нм 3
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Нм 6
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Нм 5, Нм 9