ЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКA ДИСКОГРАФИЯ (Серия 3) се регистрират звукозаписи, издадени или произведени в Република България. Документите постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

БЪЛГАРСКA ДИСКОГРАФИЯ (Серия 3) съдържа два раздела: Музикални звукозаписи и Немузикални звукозаписи. Библиографските описания в рамките на разделите са подредени азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКA ДИСКОГРАФИЯ (Серия 3) съдържа два раздела: Музикални звукозаписи и Немузикални звукозаписи. Библиографските описания в рамките на разделите са подредени азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКA ДИСКОГРАФИЯ (Серия 3) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица;
   •    Показалец на имена на колективни органи;
   •    Показалец на заглавията;
   •    Предметен показалец на имена на лица и колективни органи;
   •    Предметен показалец;
   •    Географски показалец;
   •    Показалец на международен стандартен номер


Търсенето се извършва по видове звукозаписи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Библиографското описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.