БЪЛГАРСКИ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ

Годишен указател

2016

Редакционна колегия
Редактор: Илза Атанасова Тодорова

Съставители: Петранка Гуринова, Росица Димитрова, Силвия Зафирова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ (Серия 4) се регистрират продължаващите библиографски ресурси, които съдържат книжни (включително и издания за незрящи) и некнижни материали (издания на електронни носители), издадени през 2016 г. и преди това, но депозирани през 2016 г. в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека по силата на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения.


Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, кръстословици и други подобни забавни игри.


БЪЛГАРСКИ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ (Серия 4) се публикува в електронен формат един път годишно.


БЪЛГАРСКИ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ (Серия 4) съдържа 7 раздела : Вестници – столични, регионални, единични и юбилейни листове; Списания; Бюлетини; Периодични сборници; Справочници; Доклади и отчети. Библиографските описаниявъв всеки раздел са подредени по азбучен ред. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.


БЪЛГАРСКИ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ (Серия 4) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на заглавията
   •    Показалец на издателите и редакциите
   •    Показалец на регионалните продължаващи издания по местоиздаване
   •    Показалец на новите, възстановени, променени и преустановени продължаващи издания
   •    Показалец по УДК
   •    Показалец на международен стандартен номер ISSN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието.

ВЕСТНИЦИ

Столични вестници

 
БП 2016 П 1
        АВТО мото свят : автомобилният вестник на България от 1957 г. / Съюз на българските автомобилисти ; ред. кол. : Илиян Стоянов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - София : Съюз на бълг. автомобилисти, 1957-        (София : София). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Стефан Илиев, Радост Георгиева, Крум Петров ; от бр. 3 и Ваня Георгиева, не участва Р. Георгиева

ISSN 0205-0846 = Авто мото свят : 1 лв.

[60] вм. 59 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 687-698

629.113

БП 2016 П 2
        АЗ Буки : национален седмичник за образование и наука / Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Надя Кантарева-Барух - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1991-        (София : Алианс Принт). - 40 см

Други ред.: Татяна Дикова, Ива Батаклиева, Галя Младенова, Зина Соколова, Стоян Стоянов ; от бр. 30 Н. Кантарева-Барух не е глав. ред. ; от бр. 33 Т. Дикова не е ред. ; от бр. 39 не участва И. Батаклиева. - Вестникът е правоприемник на първото офиц. изд. на М-вото на просвещението по проблемите на образованието Училищен преглед - 1896 г. Под името Аз буки вестникът излиза от 10 апр. 1991 г. - Прил.: Избрано - текстове от различни науч. сфери, подготвени за специализираните списания на изд. Аз Буки ; в бр. 22 прил.: Конкурси за заемане на длъжността "директор" на държ. и на общин. у-ща. - В бр. 46 погрешно означена продълж. номерация 1288 вм. 1289 и следва до края

ISSN 0861-3990 = Аз Буки : 1.50 лв.

[26] вм. 25 2016 бр. 1 (7-13 ян.)-51/52 (22 дек.) = 1244-1292

37
001

БП 2016 П 3
        АКТИВ : двуседмично издание за професионалисти в областта на счетоводството, финансите и осигуряването / Доби прес ; глав. ред. Елена Витски. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - София : Доби прес, 2003- (без сведение за печ.). - 29 см

ISSN 2534-9090 = Актив (2004) : год. аб. 96 лв.

[14] вм. 10 2016 бр. 1 (1-15 ян.)-24 (16-31 дек.) = 298-321

657
336

БП 2016 П 4
        АЛО София : вестник за обяви / Ало.БГ. - Год. 1, бр. 1 (2011)-        . - София : Ало.БГ, 2011-        (Бургас : Информа Принт). - 42 см

Седмично изд. - Прил.: 100 % имоти. - В бр. 13 погрешно означена продълж. номерация 246 вм. 245 и следва до края

ISSN 1314-3727 = ALO.bg. София : 1 лв.

6 2016 бр. 1 (4-10 ян.)-49 (19-30 дек.) = 233-282

659

БП 2016 П 5
        АТАКА : седмично издание на партия Атака / глав. ред. Волен Сидеров. - Год. 1, бр. 1 (27 ян. 2012)-        . - София : Партия Атака, 2012-        (София : София). - 42 см

ISSN 1314-5746 = Атака (София. 2012) : 0.80 лв., 1 лв.

[5] вм. 4 бр. 179 (8-14 ян.)-209 (23-29 дек.) (2016)

329(497.2) Партия Атака

БП 2016 П 6
        БАНКЕРЪ : национален седмичник за финанси, икономика и политика / Банкер ; ред. кол. : Бистра Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Банкер, 1993-        (София : Алианс принт). - 40 см

Други ред.: Цвети Геров - зам.-глав. ред., Петър Илиев - зам.-глав. ред. - Прил.: Параграф 22 - седм. изд. за законност и власт ; прил.: BP [Banker pharmacy]. - 32 с. ; прил.: BA [Banker auto]. - 32 с. ; прил.: BE [Banker engine]. - 32 с. ; прил.: BE [Banker energy]. - 28 с. - От бр. 22 означена год. 23. - В бр. 36 погрешно означена продълж. номерация 1207 вм. 1208

ISSN 1310-0300 = Банкеръ : 2 лв.

[24] вм. 22 2016 бр. 1 (8-15 ян.)-52 (30 дек.) = 1173-1224

336.7

БП 2016 П 7
        БАНКЯ днес : регионален месечник / Нова Банкя-Елеонора Милева ; глав. ред. Станислав Милев. - Год. [1], бр. [1] ([2004])- . - Банкя : ЕТ Нова Банкя-Елеонора Милева, [2004]-        (София : Нюзпринт). - 40 см

От бр. 7 не е означена печ. - В бр. 7 погрешно означена г. 2014 вм. 2016. - В бр. 1/2 погрешно означена продълж. номерация 23 вм. 123/124 и следва до края. - Продължение на: в. Банкя, основ. на 3 юни 1928 г.

ISSN 1312-5753 = Банкя днес : 0.35 лв.

[13] вм. 12 2016 бр. 1/2 (ян./февр.)-11/12 (ноем./дек.) = 123-131

304(497.22)

БП 2016 П 8
        БОЖИЕТО слово / Божия църква Дом на радост ; глав. ред. Ани Тотева. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Божия църква Дом на радост, 1991-        (без сведение за печ.). - 31 см

Двумесечно изд.

ISSN 0861-5519 = Божието слово : 0.30 лв. : год. аб. 3.60 лв.

26 2016 бр. 1-6 = 244-249

23/28

БП 2016 П 9
        БЪЛГАРИЯ днес / България днес ; глав. ред. Николай Пенчев , зам.- глав. ред. Иван Захариев. - Год. 1, бр. 1 (4 юли 2011)-        . - София : България днес, 2011- (София : София). - 42 см

Ежедневно изд. - В бр. 130 погрешно означена продълж. номерация 1450 вм. 1500 и следва до края

ISSN 1314-3964 = България днес (2011) : 0.60 лв.

[6] вм. 5 2016 бр. 1 (4 ян.)-308 (31 дек.) = 1371-1628

304(497.2)

БП 2016 П 10
        БЪЛГАРСКА армия : вестник за национална сигурност и отбрана / Министерство на отбраната. Информационен център ; ред. кол. : Тодор Токин - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 46, бр. 12699 (1991)-        . - София : МО, 1991-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Иван Ибришимов - зам.-глав. ред., Михаил Григоров, Добромир Пелов, Боряна Радева, Лъчезар Лозанов, Светлозар Стоянов, Александър Гигов. - Бр. 23 със спец. прил. за Европейското първенство по футбол. - В бр. 7-50 означена год. 125. - В бр. 41 погрешно означена продълж. номерация 23874 вм. 23875 и следва до края. - Продължение на: в. Военни известия (първи бр. на 14.02.1892 г.), Народна отбрана, Народна войска (първи бр. на 14.09.1944 г.) и Народна армия

ISSN 0861-4407 = Българска армия : 0.50 лв.

[125] вм. 124 2016 бр. 1 (8 ян.)-52 (30 дек.) = 23835-23885

355(497.2)

БП 2016 П 11
        БЪЛГАРСКА гора : издание на Съюза на лесовъдите в България / глав. ред. Богдан Богданов, ред. Диана Петрова. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Съюз на лесовъдите в България, 2005-        (София : Боб и ко принт). - 48 см

Излиза пет пъти год. - Бр. 5 с календар 2017 г.

ISSN 1312-7055 = Българска гора : без сведение за цена

12 2016 бр. 1 (ян.)-5 (дек.) = 55-59

630(497.2)

БП 2016 П 12
        БЪЛГАРСКИ фермер : вестник за земята и хората / Български фермер ; глав. ред. Васил Аспарухов, зам.-глав. ред. Любомир Коралов. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Бълг. фермер, 1990-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - Агрооказион - специализирано прил. за употребявана агротехника ; бр. 8 с прил.: Пълно портфолио от БАСФ в житни култури. рекламни страници ; бр. 12 с прил.: Чист старт за слънчоглед, царевица и бобови култури. рекламни страници ; бр. 17 с прил.: Най-доброто вино ; бр. 18 с прил.: Второ фунгицидно третиране в житни - осигурете максимален добив! ; бр. 23 с прил.: Сигурната растителна защита в лозя! ; бр. 46 с прил.: Успелите 2016

ISSN 0861-3060 = Български фермер : 0.70 лв.

[27] вм. 25 2016 бр. 1 (7-13 ян.)-52 (29 дек.) = 1257-1308

63(497.2)

БП 2016 П 13
        БЪЛГАРСКО войнство : национален вестник за офицерите и сержантите от запаса и резерва, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите в България / Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюз на ветераните от войните в България, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите ; глав. ред. Спирдон Спирдонов, Яни К. Янев. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Сдружение Бълг. войнство 21, 1993-        (София : Нюзпринт). - 45 см

Двуседмичник. - От бр. 19 и Стефан Шопов. - В бр. 16 заб.: спец. изд. - 110 г. от организирането на запасното войнство в столицата ; спец. бр., ноем. - 4 с. - Продължение на: Единство от 1990 г. = ISSN 0861-2501

ISSN 0861-8720 = Българско войнство : 0.50 лв.

[24] вм. 26 2016 бр. 1 (15 ян.)-24 (31 дек.) = 639-662

355.1/.3

БП 2016 П 14
        В -3- Трета възраст : национален независим седмичник / Трета възраст ; ред. кол. : Росица Николова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : ЕТ Трета възраст, 1992-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Излиза в сряда. - Други ред.: Ема Иванова, Зорница Йончева, Ася Димитрова, Траян Антов, Диана Джунева

ISSN 0861-623X = В - 3 - Трета възраст : 0.50 лв.

[25] вм. 26 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-51 (21 дек.) = 1211-1261

316.346.32
304(497.2)

БП 2016 П 15
        ВЕСТНИК за градината / Издателска къща Булхерба ; глав. ред. Мария Манолова. - Год. 13, бр. 7 (18-24 февр. 2015)-        . - София : ИК Булхерба, 2015-        (Костинброд : Мултипринт). - 42 см

Излиза всяка сряда

ISSN 2603-3992 = Вестник за градината : 0.30 лв.

14 2016 бр. 1 (6-12 ян.) = 635, 6 (10-16 февр.) = 640, 9 (2-8 март) = 643, 11 (16-22 март)-16 (20-26 апр.) = 645-650, 20 (18-24 май)-27 (6-12 юли) = 654-661, 29 (20-26 юли)-35 (31 авг.-6 септ.) = 663-669, 38 (21-27 септ.)-42 (19-25 окт.) = 672-676, 45 (9-15 ноем.)-48 (30 ноем.-6 дек.) = 679-682, 50 (14-20 дек.)-52 (28 дек.) = 684-686

634
635

БП 2016 П 16
        ВСЕКИ ден : от издателите на Уикенд / New Media Group ; отг. ред. Люблена Папазова, отг. ред. Марина Чертова. - Год. 1, бр. 1 (4 юли 2011)-год. 6, бр. 166 (26-28 авг. 2016). - София : New Media Group, 2011-2016 (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Ежедневно изд. - От бр. 2 не участва Л. Папазова

ISSN 1314-3956 = Всеки ден : 0.60 лв.

6 2016 бр. 1 (4 ян.)-166 (26-28 авг.) = 1310-1475. Спира

304(497.2)

БП 2016 П 17
        ВСИЧКО за оръжието : национално издание за оръжейна култура / Арио ; глав. ред. Валери Спасов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : ЕТ Арио, 1992-        (София : Нюзпринт). - 30 см

Двуседмично изд.

ISSN 2367-6191 = Всичко за оръжието : 1.90 лв.

[25] вм. 24 2016 бр. 1 (5-19 ян.)-25 (6-20 дек.) = 607-631

623.44.001

БП 2016 П 18
        ВСИЧКО за семейството / 168 часа ; ред. Теодор Георгиев. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : 168 часа, 1993-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - В бр. от 1-7 септ. погрешно означен бр. 34 вм. 35. - Погрешно означен ISSN 1312-4021 = Всичко за жената

ISSN 1313-7026 = Всичко за семейството : 0.70 лв.

2016 бр. 1 (7-13 ян.)-52 (29 дек.)

64
39

БП 2016 П 19
        ВТОРА младост / Издателство Прес ; ред. кол. : Лиляна Рашева - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, бр. 1 -        . - София : Прес, 2002-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Миглена Борисова - зам.-глав. ред., Роксандра Апостолова, Надежда Тошева, Юлия Желева, Юра Тодорова ; от бр. 20 не участва Ю. Желева ; от бр. 24 и Иван Ангелов ; от бр. 47 не участва Ю. Тодорова. - Погрешно означен ISSN 1313-8219 = Втора младост. Понеделник

ISSN 1314-0043 = Втора младост (2010) : 0.40 лв.-0.90 лв.

15 2016 бр. 1 (4 ян.)-22 (30 май) = 719-740, 24 (13 юни)-51/52 (19 дек.) = 742-769/750

316.346.32
304(497.2)

БП 2016 П 20
        ГАЛЕРИЯ / Кроз ; ред. кол. : Кристина Патрашкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (15-21 окт. 2009)-        . - София : Кроз, 2009-        (София : София). - 42 см

Излиза всяка сряда. - Други ред.: Михаил Нейков, Петър Митрев, Ивет Савова, Ивайла Тодорова ; от бр. 35 не участва И. Тодорова ; от бр. 37 и Филип Данауи ; от бр. 39 не участва Ф. Данауи ; от бр. 40 и Люблена Папазова ; от бр. 48 не участва М. Нейков. - Бр. 44 със спец. прил.: Избори и национален референдум 2016. - От бр. 43 означена год. 9

ISSN 1313-9355 = Галерия (София. 2009) : 1 лв.

8 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-52 (28 дек.) = 325-376

304(497.2)

БП 2016 П 21
        ГЛАВЕН счетоводител : за всички практикуващи счетоводители : двуседмичен вестник / Български законник ; глав. ред. Асен Николов. - Год. 1,бр. 1 (2001)-        . - София : Бълг. законник, 2001-        (София : Алианс принт). - 29 см

ISSN 1311-8536 = Главен счетоводител : год. аб. 82 лв.

[16] вм. 15 2016 бр. 1 (1-15 ян.)-24 (16-31 дек.)

657

БП 2016 П 22
        ГЛАСЪТ на фермера / Сезони 7 ; ред. кол. : Петър Кръстев - и. д. глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - София : Сезони 7, 1998-        (София : Хермес прес). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Лили Мирчева, Маргарита Стоянова, Ангел Върбанов. - В бр. 440 погрешно означена продълж. номерация 877 вм. 876 и следва до края

ISSN 1314-9652 = Гласът на фермера : 0.60 лв.

[19] вм. 18 бр. 436 (11-17 ян.)-485 (19 дек.) = 872-922 (2016)

63

БП 2016 П 23
        24 часа : всекидневник за новините, каквито са / 168 часа ; ред. кол. : Борислав Зюмбюлев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : 168 часа, 1991-        (София : София). - 42 см

Други ред.: Юри Велев - първи зам.-глав. ред., Боряна Цачева - зам.-глав. ред., Марияна Литова - зам.-глав. ред., Николай Берковски. - Изд. 24 часа - изд. за Бургас и региона, 24 часа - изд. за Варна и региона, 24 часа - изд. за Пловдив и региона. - Бр. 151 със спец. прил.: Евро 2016 ; бр. 217 със спец. прил.: Оцвети лятото. - 48 с. ; бр. 310 с прил.: Български фермер - Успелите 2016. - От бр. 104 год. 26. - От бр. 104 не е означена продълж. номерация и следва до края

ISSN 0861-4067 = 24 часа : 0.80 лв.-1.50 лв.

25 2016 бр. 1 (4 ян.)-352 (31 дек.) = 8716-[9067]

304(497.2)
327

БП 2016 П 24
        ДВИЖЕНИЕ BG : начин на живот и бизнес / Национална медийна група (НМГ) ; ред. кол. : Начко Наков - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2004)-        . - София : НМГ, 2004-        (без сведение за печ.). - 44 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Владислав Цолов, Гергана Атанасова ; от бр. 86 не участва Г. Атанасова

Безпл.

Бр. 85-90 (2016)

379.8

БП 2016 П 25
        19! : Деветнадесет минути София - първият национален безплатен всекидневник : най-свободният всекидневник в България / Юнайтед Медия. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Юнайтед Медия, 2008- (Костинброд : Мултипринт). - 31 см

ISSN 1313-4841 = 19' (София) : безпл.

Бр. 1647 (12 ян.)-1654 (21 ян.), 1656 (24 ян.), 1661 (1 февр.)-1662 (2 февр.), 1667 (9 февр.)-1671 (15 февр.), 1673 (17 февр.)-1675 (19 февр.), 1678 (24 февр.), 1681 (29 февр.)-1692 (17 март), 1694 (21 март)-1696 (23 март), 1698 (25 март)-1699 (28 март), 1701 (30 март), 1704 (4 апр.)-1712 (14 апр.), 1714 (18 апр.)-1722 (28 апр.), 1724 (10 май), 1726 (12 май)-1729 (17 май), 1731 (19 май)-1741 (8 юни), 1744 (13 юни)-1746 (15 юни), 1748 (17 юни)-1756 (29 юни), 1758 (1 юли)-1765 (12 юли), 1767 (14 юли), 1769 (12 септ.)-1770 (13 септ.), 1772 (15 септ.)-1773 (16 септ.), 1775 (20 септ.), 1777 (26 септ.)-1780 (29 септ.), 1783 (4 окт.)-1800 (27 окт.), 1802 (31 окт.)-1835 (15 дек.) (2016)

304(497.2)

БП 2016 П 26
        ДЕНТА медика : орган на Българския зъболекарски съюз / ред. кол. : Емилия Караянева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 7, бр. 4 (2007)-        . - София : Бълг. зъболекарски съюз, 2007-        (без сведение за печ.). - 42 м

Месечно изд. - Други ред.: Георги Томов, Женя Маслинкова, Елка Радева, Николета Маркова ; от бр. 4 не участва Г. Томов ; от бр. 5 не участва Ж. Маслинкова. - Продължение на: Стоматолог

ISSN 2603-5618 = Дента медика : без сведение за цена

14 2016 бр. 1 (ян.)-12 ( дек.)

616.31

БП 2016 П 27
        ДОКТОР : 100 въпроса и отговора за здравето : най-тиражният медицински вестник / ПИ Нюз ; ред. кол. : Маргарита Благоева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : ПИ Нюз, 2001- (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Милена Василева, Яна Бояджиева, Люба Момчилова, Мара Калчева. - От бр. 23 изд.: ИА Блиц

ISSN 1312-207X = Доктор (София) : 0.60 лв.

16 2016 бр. 1 (4-10 ян.)-52 (26 дек.) = 716-767

61

БП 2016 П 28
        ДУМА : левият вестник / Дума прес ; ред. кол. : Таня Джаджева - и.д. глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Дума прес, 1990-        (София : Алианс Медиапринт). - 42 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Георги Георгиев - зам.-глав. ред., Ивайло Гиздов. - Прил.: Дума TV, Неделник, Пегас, Глобус. - От бр. 78 год. 26

ISSN 0861-1343 = Дума : 0.50 лв., 0.60 лв.

[27] вм. 25 2016 бр. 1 (4 ян.)-293 (23 дек.) = 7303-7595

304(497.2)
327

БП 2016 П 29
        ДЪРЖАВЕН вестник : официално издание на Република България / Народно събрание. - Бр. 1 (1879)-        . - София : Нар. събрание, 1879-        (София : Алианс принт). - 28 см

Излиза два пъти седм. - Бр. 78 изд. като извънреден бр.

ISSN 0205-0900 = Държавен вестник : 0.80 лв.

2016 бр. 1 (5 ян.)-105 (30 дек.)

342(497.2)

БП 2016 П 30
        ЕВРЕЙСКИ вести : издание на Организацията на евреите в България Шалом / глав. ред. Михайлина Павлова. - Год. 1, бр. 1 (1944)- . - София : Орг. на евреите в България Шалом, 1944-        (без сведение за печ.). - 42 см

Двуседмично изд. - Вестникът е основ. на 1 ноем. 1933 г.

ISSN 0205-0919 = Еврейски вести : 0.80 лв.

[73] вм. 72 2016 бр. 1 (15 ян.)-24 (23 дек.) = 1761-1784

304(497.2)
323.11

БП 2016 П 31
        ЕВРОФУТБОЛ : специализиран вестник / Еврофутболпринт ; ред. кол. : Ивайло Стоименов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Еврофутболпринт, 1993-        (София : София). - 42 см

Излиза два пъти седм. - Други ред.: Стамен Георгиев - зам.-глав. ред., Ася Йосифова, Елизар Спасов, Симеон Табаков, Христо Ценов, Стоянка Владова, Таня Делчева, Никола Николов

ISSN 1312-224X = Еврофутбол : 1 лв.

24 2016 бр. 1 (5 ян.)-104 (30 дек.) = 1885-1988

796.332

БП 2016 П 32
        ЕРЕВАН = Erevan : арменски седмичник за политика, изкуство и култура / редакция на вестник Ереван ; глав. ред. Вартануш Топакбашян. - Год. 1, бр. 1 (1944)-        . - София : Вартануш Топакбашян : Анахид Аждерян, 1944-        (без сведение за печ.). - 42 см

Текст и на арм. ез.

ISSN 0205-0935 = Ереван (София) : без сведение за цена

[73] вм. 71 2016 бр. 1/2 (4-17 ян.)-48/49 (19-31 дек.) = 3703/3704-3750/3751

304(497.2)
323.1

БП 2016 П 33
        ЕХО : туристическият вестник : издание на Българския туристически съюз / глав. ред. Емилия Матеина. - Год. 1, бр. 1 (1959)- . - София : ИК Ехо, 1959-        (София : Алианс принт). - 40 см

Месечно изд. - В бр. 4 погрешно означена продълж. номерация 1922 вм. 1923 и следва до края

ISSN 0205-0943 = Ехо (София) : 0.80 лв.

[58] вм. 57 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 1920-1929

796.5

БП 2016 П 34
        ЖАРАВА : национален вестник на българските антифашисти / Български антифашистки съюз ; глав. ред. Божанка Димитрова. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Бълг. антифашистки съюз, 1991-        (без сведение за печ.). - 45 см

Двуседмично изд. - От бр. 4 и Михаил Фолев

ISSN 2534-9015 = Жарава (1991) : 0.50 лв.

[26] вм. 25 2016 бр. 1 (1-15 ян.)-6 (16-31 март)

329(497.2) Български антифашистки съюз

БП 2016 П 35
        ЖЕЛЕЗНИЧАР = Railwayman : седмичник за жп транспорт, бизнес, спедиция и логистика / Холдинг Български държавни железници ; глав. ред. Мая Димитрова. - Год. 1, бр. 1 (1991)- . - София : Холдинг БДЖ, 1991- (София : Дедракс). - 42 см

ISSN 0861-0851 = Железничар (София) : 0.60 лв. : год. аб. 24 лв.

[26] вм. 25 2016 бр. 1 (1 ян.-9 март)-32 (15-31 дек.)

656.2

БП 2016 П 36
        ЖИВОТ без рак / 168 часа ; ред. Росен Янков. - Год. 1, бр. 1 (20 май-2 юни 2014)-        . - София : 168 часа, 2014- (София : София). - 42 см

Двуседмично изд.

ISSN 2367-5179 = Живот без рак : 0.30 лв.

3 2016 бр. 1 (12-25 ян.)-26 (28 дек.)

614

БП 2016 П 37
        ЖИВОТЪТ днес : първият национален безплатен седмичник / Хелт ; ред. кол. : Петър Галев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (17-23 апр. 2012)-        . - София : Хелт, 2012-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Други ред.: Светла Фотева - отг. ред., Галина Спасова, Румен Леонидов, Илияна Ангелова, Лиляна Филипова ; от бр. 24 не участва Р. Леонидов. - Прил.: Живот & здраве. - От бр. 20 год. 5

ISSN 1314-6092 = Животът днес : безпл.

[5] вм. 4 2016 бр. 1 (12-18 ян.)-22 (14-20 юни) = 174-195, 24 (28 юни-4 юли)-46 (20 дек.) = 197-219

613
304(497.2)

БП 2016 П 38
        ЖЪЛТ труд / Труд медия ; ред. кол. : Славяна Манолова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 22, бр. 27 (4-10 юли 2012)-        . - София : Труд медия, 2012-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Таня Пушкова, Румяна Генадиева. - От бр. 23 с размер 37 см

ISSN 1314-6807 = Жълт труд (2012) : 1 лв., 1.50 лв.

26 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-52 (28 дек.)

304(497.2)

БП 2016 П 39
        ЗА Буквите = О писменехь : кирило-методиевски вестник / Университет по библиотекознание и информационни технологии ; глав. ред. Илия Пехливанов. - Бр. 1 (1979)- . - София : За буквите - О писменехь, 1979-        (София : Демакс). - 42 см

Излиза два пъти год. - Парал. загл. на църковнослав. ез. - В бр. 48 и Диана Стоянова - отг. ред.

ISSN 1312-3785 = За Буквите : без сведение за цена

38 бр. 47 (май)-48 (ноем.) (2016)

808.101
008

БП 2016 П 40
        ЗАСТРАХОВАТЕЛ прес : специализиран вестник за застраховане и осигуряване / Застраховател прес ; отг. ред. Гергана Иванова. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Застраховател прес, 1994- (София : Нюзпринт). - 42 см

Двуседмично изд. - В бр. 2,3 и Анелия Славейкова. - От бр. 22 изд.: Застра прес. - От бр. 7 печ. Бон принт

ISSN 1313-7166 = Застраховател прес : 2 лв.

[23] вм. 22 2016 бр. 1 (13-27 ян.)-24 (28 дек.) = 522-545

368

БП 2016 П 41
        ЗДРАВЕ за всички : изпитани рецепти за вашето здраве / Вестникарска група Принтгруп ; глав. ред. Ваня Владимирова, ред. Васил Николаев. - 2004, бр. 1-        . - София : Вестникарска група Принтгруп, 2004- (София : Нюзпринт). - 36 см

Излиза всеки понеделник

ISSN 2367-9166 = Здраве за всички : 0.40 лв., 0.50 лв.

2016 бр. 1 (4-10 ян.)-44 (31 окт.-6 ноем.) = 613-656, 46 (14-20 ноем.)-47 (21-27 ноем.) = 658-659, 49 (5-11 дек.)-52 (26 дек.) = 661-664

614

БП 2016 П 42
        ЗДРАВЕ без лекарства / 168 часа ; ред. Росен Янков. - Год. 1, бр. 1 (29 апр.-12 май 2014)-        . - София : 168 часа, 2014- (София : София). - 42 см

Двуседмично изд.

ISSN 2367-5136 = Здраве без лекарства : 0.30 лв.

3 2016 бр. 1 (5-18 ян.)-26 (20 дек.)-26 (20 дек.)

614
615.89

БП 2016 П 43
        ЗЕМЕДЕЛСКА техника : рекламно-информационен вестник : орган на Сдружението на производителите на земеделска техника / глав. ред. Милка Бобева, зам.-глав. ред. Христо Белоев. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Сдружение на производителите на земед. техника, 1992-        (София : Класик Дизайн). - 31 см

Двуседмично изд.

ISSN 0861-511X = Земеделска техника : 0.80 лв.

25 2016 бр. 1-25 = 620-644

631.3

БП 2016 П 44
        ЗЕМЕДЕЛСКО знаме : национален вестник / Български земеделски народен съюз ; глав. ред. Цветанка Андреева. - Год. 1, бр. 1 (1945)-        . - София : БЗНС, 1945-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза два пъти мес. - Бр. Първи е изд. на 28 окт. 1902 г. в Стара Загора. - Всички бр. деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM)

1 лв.

[72] вм. 48 2016 бр. 1 (14 ян.)-22 (22 дек.) = 2151-2172

329(497.2) БЗНС Български земеделски народен съюз

БП 2016 П 45
        ЗЕМЯ : национален кооперативен всекидневник / Коопмедия ; ред. кол. : Теофан Германов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Коопмедия, 1990-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Други ред.: Гаврил Гаврилов - зам.-глав. ред., Ивайло Диманов - зам.-глав. ред., Бони Немски. - Прил.: Голямата политика, Здраве, Съботник, ТВ програма, Китай днес, Аз, стопанинът. - Продължение на: Кооперативно село = ISSN 0205-101X

ISSN 0861-2315 = Земя (София) : 0.70 лв.

27 2016 бр. 1 (4 ян.)-248 (30 дек.) = 6367-6614

304(497.2)
327

БП 2016 П 46
        ЗЛАТНА възраст : национален седмичник за българските пенсионери / Муузон ; ред. кол. : Валентин Бояджиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (17 окт. 2014)-        . - София : Муузон, 2014-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Други ред.: Христо Куфов, Драгомира Иванова, Анна Сапунова ; от бр. 22 Христо Куфов - зам.-глав. ред. ; от бр. 28 и Румяна Смилкова

ISSN 2367-5918 = Златна възраст : 0.40 лв., 0.50 лв.

3 2016 бр. 1 (8 ян.)-52 (30 дек.) = 64-115

316.346
304(497.2)

БП 2016 П 47
        ИСТИНА / Съюз Истина ; отг. ред. Дянко Марков. - Бр. 1 (1992)-        . - София : Съюз Истина, 1992-        (без сведение за печ.). - 42 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

Бр. 24 (апр.-май) (2016)

329(497.2) Съюз Истина

БП 2016 П 48
        ИСТИНА - Veritas : католически вестник / Католическа епископска конференция в България ; ред. Марио Георгиев. - 1991, бр. 1-        . - София : Катол. епископска конф. в България, 1991-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Продължение на: в. Истина 1924-1949 г.

ISSN 0861-6450 = Истина - Veritas : 0.50 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 1506-1517

282

БП 2016 П 49
        КАПИТАЛ / Икономедиа ; ред. кол. : Йово Николов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Икономедиа, 1993- (София : Алианс медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Илин Станев, Николай Стоянов ; от бр. 26 и Огнян Георгиев ; от бр. 44 Й. Николов не е отг. ред. ; от бр. 46 не е означена ред. кол. - От бр. 46 печ. Булвест принт. - От бр. 44 с размер 30 см. - Бр. 3 с прил.: К + спец. тема ; бр. 16 с прил.: Биоразнообразие. - Спец. изд.: Капитал авто бр. 1,2. - 44, 48 с. ; Капитал Земеделие и бизнес. - 72 с. ; Образование. - 72 с. ; Имоти и инвестиции. - 56 с. ; Kids. - 80 с. ; Events kit - помощник за организиране на събития. - 64 с. ; Капитал здраве. - 104 с. ; Сделките на годината 2016. - 56 с. ; Най-добрите университети в България. - 80 с.

ISSN 1310-7984 = Капитал (София) : 3 лв., 4 лв.

24 2016 бр. 1 (9-15 ян.)-51 (23 дек.)

338(497.2)

БП 2016 П 50
        КАПИТАЛ Daily / Икономедиа ; ред. кол. : Ани Коджаиванова - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (31 окт. 2011)-        . - София : Икономедиа, 2011-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Кирил Кирчев - отг. ред., Бойка Панова, Вера Денизова, Николай Стоянов. - Бр. 32 с прил.: Регионален бизнес - Бургас ; бр. 50 със спец. прил.: Регионален бизнес - Стара Загора, Казанлък ; бр. 55,132,186 със спец. прил.: Регионален бизнес - Пловдив ; бр. 77 със спец. прил.: Регионален бизнес - Варна, Шумен ; бр. 100 със спец. прил.: Регионален бизнес - Стара Загора, Сливен, Ямбол ; бр. 181 със спец. прил.: Регионален бизнес - Стара Загора, Димитровград ; бр. 203 с прил.: Регионален бизнес - Плевен ; спец. изд.: Тежка индустрия. 48 с. ; спец. изд.: Земеделие и бизнес. - 48 с. ; бр. 80 със спец. прил.: Енергетика. - 32 с. ; бр. 82 със спец. прил.: Лека промишленост. - 48 с. ; прил.: Модели за регионално развитие - Банско, Бачево. - 40 с. ; бр. 107 със спец. изд.: Здраве. - 144 с. ; бр. 110 със спец. изд.: Еврофинансиране за бизнеса. - 40 с. ; бр. 113 със спец. изд.: Аутсорсинг. - 32 с. ; спец. изд.: Технологии за бизнеса. - 32 с. ; бр. 218 със спец. изд.: Транспорт, спедиция, логистика. - 48 с. ; бр. 226 със спец. изд.: Бизнес имоти. - 40 с.

ISSN 1314-4790 = Капитал Daily : 1.50 лв.

6 2016 бр. 1 (4 ян.)-236 (22 дек.) = 997-1232

338

БП 2016 П 51
        КВАНТОВ преход / Издателска къща Новата цивилизация ; глав. ред. Петър Петров. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : ИК Новата цивилизация, 2005-        (без сведение за печ.). - 40 см

Месечно изд. - В бр. 4 погрешно означена продълж. номерация 114 вм. 87 и следва до края. - Погрешно означен ISSN 1312-7063 = Родово имение

ISSN 1314-7439 = Квантов преход : 1 лв.

12 2016 бр. 1 (1-31 ян.)-12 (1-31 дек.) = 84-122

13
904

БП 2016 П 52
        КЛУБ D : специализирано диабетно издание / Protos ; ред. кол. : Диляна Янкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Protos, 1991- (София : Спектър). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Лиляна Горанова, Мария Шумарова

ISSN 1311-4301 = Клуб D : 0.50 лв.

26 2016 бр. 1 (пролет)-4 (зима) = 199-202

616.37/.38

БП 2016 П 53
        КЛУБ 100 : вестник за втората половина от живота / 168 часа. - Год. 1, бр. 1 (26 март 2014)-        . - София : 168 часа, 2014- (София : София). - 42 см

Излиза в сряда

ISSN 2367-4849 = Клуб 100 : 0.40 лв.

3 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-52 (28 дек.) = 94-145

316.346.32
304(497.2)

БП 2016 П 54
        КМЕТА.BG : вестникът на българските общини : съвместно издание на Портала на българските общини Кмета.bg и информационна агенция Фокус. - Бр. 1 (юли 2015)-        . - София : Бранд медия България, 2015-        (София : Алианс принт). - 40 см

Месечно изд. - От бр. 11 подзагл. : издание на Портала на българските общини Кмета.bg. - От бр. 15 означен глав. ред. Николай Стоянов ; от бр. 17 и Биляна Веселинова - глав. ред., не участва Н. Стоянов

ISSN 2367-7511 = Кмета.bg : безпл.

Бр. 7 (ян.)-18 (дек.) (2016)

352.075

БП 2016 П 55
        КОМУНИСТИЧЕСКО дело / орган на Българската комунистическа партия ; ред. кол. : Спас Владимиров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : БКП, 1990- (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Други ред.: Огнян Лечев, Милчо Александров. - Погрешно означен ISSN 0861-2561

ISSN 0861-2560 = Комунистическо дело : 0.50 лв.

[27] вм. 25 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 522-533

329.15 (497.2) БКП Българска комунистическа партия

БП 2016 П 56
        КУЛТУРА : седмичник за изкуство, култура и публицистика / Communitas foundation ; ред. кол. : Копринка Червенкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - София : Communitas found., 1957-        (София : A & A). - 50 см

Седмично изд. - Други ред.: Георги Лозанов - зам.-глав. ред., Христо Буцев - зам.-глав. ред. - От бр. 3 год. 60

ISSN 0861-1408 = Култура (София) : 2 лв.

[60] вм. 59 2016 бр. 1 (15 ян.)-43 (23 дек.) = 2834-2876

008
7

БП 2016 П 57
        ЛАКОМНИК : вашите рецепти : най-голямата борса за кулинарни идеи / Ен Ем Медия ; ред. кол. : Чавдар Новаков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (31 ян. 2012)-        . - София : Ен Ем Медия, 2012-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Екатерина Костадинова, Марина Христова

ISSN 1314-5428 = Лакомник : 0.40 лв.

5 2016 бр. 1 (5-11 ян.)-23 (7-13 юни)

641.5

БП 2016 П 58
        ЛЕЧИТЕЛ : медицинският вестник No 1 от 1991 г. / редакция на вестник Лечител ; глав. ред. Светла Лефтерова-Цонкова. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Атанас Цонков, 1992-        (София : Алианс медиапринт). - 40 см

Излиза всеки четвъртък. - От бр. 40 не участва С. Лефтерова-Цонкова ; от бр. 44 и Атанас Цонков - глав. ред.

ISSN 1310-8956 = Лечител : 0.50 лв.

25 2016 бр. 1 (7-13 ян.)-52 (29 дек.) = 1212-1263

615.89

БП 2016 П 59
        ЛИТЕРАТУРЕН вестник / Фондация Литературен вестник ; ред. кол. : Амелия Личева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Фонд. Лит. вестник, 1990-        (София : Нюзпринт). - 45 см

Седмично изд. - Други ред.: Едвин Сугарев, Георги Господинов, Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов, Ани Бурова, Бойко Пенчев, Камелия Спасова, Мария Калинова, Силвия Чолева ; от бр. 29 не участват Е. Сугарев, Г. Господинов, С. Чолева. - От бр. 35 с размер 40 см

ISSN 1310-9561 = Литературен вестник : 1.50 лв.

[27] вм. 25 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-24 (15-21 юни), 26 (29 юни-5 юли)-42 (14-31 дек.)

820/899

БП 2016 П 60
        ЛИТЕРАТУРЕН форум / редакция на вестник Литературен форум ; ред. Марин Георгиев. - Год. 1, бр. 1 (1944)-        . - София : [б.и.], 1944-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза два пъти год. - В бр. 2 печ. Химиграф

ISSN 0861-2153 = Литературен форум : без сведение за цена

2016 бр. 1-2 = 552-553

886.7

БП 2016 П 61
        ЛИТЕРАТУРНО земеделско знаме / Съюз на писателите земеделци в България ; ред. Габриела Цанева, Кирил Назъров. - Год. 1, бр. 1 (ян.-февр. 2012)-        . - София : Съюз на писателите земеделци в България, 2012- (без сведение за печ.). - 42 см

Годишно изд.

1 лв.

5 2016 бр. 1 = 25

886.7

БП 2016 П 62
        ЛИЧНА драма : единственият вестник, който се прави от читателите / Джим Ю.П. ; глав. ред. Нели Митрова, Орлин Илиев. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Джим Ю.П., 1993- (София : Спектър). - 42 см

Седмично изд. - От бр. 2 не участва О. Илиев

ISSN 1310-6546 = Лична драма : 0.60 лв.

24 2016 бр. 1 (5-11 ян.)-52 (27 дек.) = 1125-1176

173

БП 2016 П 63
        МЕРИДИАН Мач : първи футболен всекидневник / Компакт Меридиан ; ред. кол. : Стоян Георгиев - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Компакт Меридиан, 1993-        (София : София). - 42 см

В съботните бр. и подзагл.: големият вестник БукМейкър + Уикенд. - Други ред.: Людмил Христов - отг. ред., Димитър Димитров - отг. ред., Иво Тасев - отг. ред. Ивайло Младенов. - Прил.: Футболна България ; бр. 138 с прил.: Финалът - шампионска лига 2015/2016. - 16 с. - В бр. 124 погрешно означена продълж. номерация 7600 вм. 7599 ; в бр. 161 погрешно означена продълж. номерация 7637 вм. 7636 и следва до бр. 162 ; в бр. 186 погрешно означена продълж. номерация 7654 вм. 7661 и следва до бр. 162 ; в бр. 201 погрешно означена продълж. номерация 7671 вм. 7676

ISSN 0861-9891 = Меридиан Мач : 0.70 лв.

24 2016 бр. 1 (4 ян.)-352 (31 дек.) = 7476-7827

796.332

БП 2016 П 64
        МИНАХА години : вестникът на зрелите хора : пенсионерско издание No 1 в България / Муузон ; ред. кол. : Наталия Русева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : Муузон, 2010-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Люблена Папазова - зам.-глав. ред., Долорес Витанова, Людмила Първанова, Люсиена Крумова, Николай Светлев, Христо Благовестов ; от бр. 6 не участва Л. Папазова ; от бр. 27 и Румяна Стефанова

ISSN 1314-054X = Минаха години : 0.60 лв., 0.70 лв.

7 2016 бр. 1 (4 ян.)-52 (26 дек.)

316.346.32
304(497.2)

БП 2016 П 65
        МОНИТОР : институция в пресата / Монитор ; ред. кол. : Любомира Будакова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - София : Монитор, 1998-        (София : София). - 42 см

Ежедневно изд. - В съботните бр. загл.: Монитор уикенд ; от бр. 5769 в съботните бр. загл.: Монитор Super Уикенд. - Други ред.: Тодор Варчев - първи зам.-глав. ред., Петя Бахарова - зам.-глав. ред., Яне Янев ; от бр. 5899 не участва Я. Янев. - В бр. 5763, 5769,5780,5786,5792,5798,5804,5816,5822,5 827,5833,5839,5844,5850,5856,5862,5868,5874,58 80,5886,5892,5898,5904,5910,5916,5922,5928,593 4, 5940,5946,5952,5958,5970,5976,5982,5988,5994 ,6000,6006,6012,6018,6024,6029 прил.: Медицински и окултни правила. Избрано от лекциите и беседите на учителя Петър Дънов, Т. 1, кн. 1,2,4-8,10., Т. 2, кн. 1-11, Т. 3, кн. 1-12, Т. 4, кн. 1,3-8, Т. 5, кн. 1-5. 16 с. - В бр. от 20 май погрешно означен бр. 5837 вм. 5838 ; в бр. от 11 юли погрешно означен бр. 5863 вм. 5881 ; в бр. от 11 ноем. погрешно означен бр. 5986 вм.5987 ; в бр. от 14 дек. погрешно означен бр. 6014 вм. 6015. - От бр. 5967 год. 19

ISSN 1311-9699 = Монитор (София) : 0.50 лв.-1 лв.

[19] вм. 18 бр. 5722 (4 ян.)-6029 (31 дек.) (2016)

304(497.2)
327

БП 2016 П 66
        МОЯТА вяра : издание за литература, изкуство и култура : 100 години от гибелта на поета Димчо Дебелянов / Съюз на българските писатели, Български антифашистки съюз ; ред. кол. : Драгомир Шопов - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, бр. 1-        . - София : Съюз на бълг. писатели : Бълг. антифашистки съюз, 2002-        (София : Алианс Медиапринт). - 45 см

Годишно изд. - Други ред.: Лозан Такев - зам.-глав. ред., Божанка Димитрова, Венцеслав Пейков, Георги Ведроденски. - Погрешно означен ISBN вм. ISSN

ISSN 1312-1928 = Моята вяра : 1.50 лв.

2016 бр. 1 (окт.) = 74

886.7(092)
92 Дебелянов, Д.

БП 2016 П 67
        МОЯТА градина плюс / Делта прес 2015. - Год. 13, бр. 1 (2016)-        . - София : Делта прес 2015, 2016-        (без сведение за печ.). - 40 см

Излиза всеки понеделник. - От бр. 3 означена год. 1. - Продължение на: Моята градина = ISSN 2367-6779

ISSN 2367-8623 = Моята градина плюс : 1 лв.

13 2016 бр. 1 (4-10 ян.)-52 (26-31 дек.)

635

БП 2016 П 68
        НАД борда : 100 години след Титаник : независим литературен вестник / [Фондация Завет божи] ; глав. ред. Георги Георгиев. - 2016, бр. 1 (23 юли-23 септ.)-        . - София : [Фонд. Завет божи], 2016- (София : Нюзпринт). - 45 см

Годишно изд.

ISSN 2534-8612 = Над борда : безпл.

2016 бр. 1 (23 юли-23 септ.)

886.7

БП 2016 П 69
        НАД 55 : библия за хората от третата възраст : най-полезният български вестник / ПИ Нюз ; ред. кол. : Любомир Михайлов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - София : ПИ Нюз, 2003- (София : Алианс принт). - 40 см

Излиза всеки понеделник. - Други ред.: Михаил Ахчиев - отг. ред., Надежда Стамболиева, Поли Боянова, Ася Чобанова. - От бр. 23 изд. ИА Блиц

ISSN 1312-9244 = Над 55 : 0.60 лв.

[14] вм. 13 2016 бр. 1 (4-10 ян.)-52 (26 дек.) = 618-669

316.346.32
304(497.2)

БП 2016 П 70
        НАРОДЕН лечител : вестник за народна медицина и здравна култура / Фирма Дикрасин - Д. Кръстев-Г. Кръстев ; глав. ред. Нина Кръстева-Дудова. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Фирма Дикрасин - Д. Кръстев-Г. Кръстев, 1993-        (София : Хермес прес). - 42 см

Излиза първата сряда на месеца. - Погрешно означен ISSN 25232-240993

ISSN 2367-671X = Народен лечител : 0.50 лв.

[24] вм. 21 2016 бр. 1-12 = 375-386

615.89

БП 2016 П 71
        НАРОДНО земеделско знаме XXI век : издание на земеделското движение в България / Политическа партия Обединени земеделци ; ред. Татяна Атанасова, Силвена Стоилова. - Бр. 50 (24 дек. 2010)-        . - София : Полит. партия Обединени земеделци, 2010 -        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - В. Народно земеделско знаме започва да излиза през септ. 1945 г.

ISSN 2367-4571 = Народно земеделско знаме XXI век : 1 лв.

2016 бр. 1 (23 ян.-19 февр.)-11 (17 дек.) = 827-837

329(497.2) Политическа партия Обединени земеделци

БП 2016 П 72
        НЗЗ - Народно земеделско знаме : издание на Земеделски народен съюз / глав. ред. Румен Йончев. - 1997, бр. 1-        . - София : Земед. нар. съюз, 1997-        (без сведение за печ.). - 40 см

Излиза всеки петък. - В. Народно земеделско знаме започва да излиза през септ. 1945 г. - От бр. 15 подзагл.: издание на Народен съюз

ISSN 1312-8000 = Народно земеделско знаме (1997) : 0.60 лв.

2016 бр. 1 (8-14 ян.)-52 (30 дек.) = 913-964

329(497.2) ЗНС Земеделски народен съюз

БП 2016 П 73
        НОВА зора : независим национален седмичник / Втора зора ; глав. ред. Минчо Минчев, зам.-глав. ред. Илияна Велева. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Втора зора, 1991- (София : Нюзпринт). - 42 см

В бр. от 5 юли погрешно означен бр. 26 вм. 27

ISSN 1310-8492 = Нова зора (София) : 1 лв.

[26] вм. 25 2016 бр. 1 (5 ян.)-48 (20 дек.)

323
327

БП 2016 П 74
        НОВИНАР : национален всекидневник / Новинар медиа ; отг. ред. Миглена Славова, отг. ред. Лъчезар Войнов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Новинар медиа, 1992-        (София : София). - 42 см

От бр. 10 изд.: А. Е. Бест Съксес Сървисис България

ISSN 1312-0093 = Новинар (София) : 0.60 лв.

2016 бр. 1 (4 ян.)-152 (1 юли) = 7277-7428

304(497.2)
327

БП 2016 П 75
        НОВО работническо дело : орган на Централния комитет на Партията на българските комунисти / глав. ред. Йонко Бонов. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Партия на бълг. комунисти, 1994-        (без сведение за печ.). - 45 см

Двуседмично изд. - Продължение на: в. Работник, в. Работнически вестник и в. Работническо дело

ISSN 1310-3938 = Ново работническо дело : год. аб. 12 лв.

2016 бр. 1 (1-15 ян.)-24 (16-31 дек.)

329.15(497.2) Партия на българските комунисти

БП 2016 П 76
        ПЕНСИОНЕРИ : четиво за всички възрасти : национален седмичник / Издателска къща ДАФ ; ред. кол. : Петьо Дафинкичев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : ИК ДАФ, 1993-        (Костинброд : без сведение за печ.). - 37 см

Излиза в сряда. - Други ред.: Кристина Добрева - зам.-глав. ред., Весела Василева, Маргарита Лозанова - отг. ред., Наталия Генадиева, Невена Николова, Паруш Парушев, Уляна Петкова, Христо Цеков, Цветан Илиев ; от бр. 31 и Иво Ангелов ; от бр. 45 и Велин Яворски, не участва П. Парушев. - От бр. 26 год. 26

ISSN 1311-2082 = Пенсионери : 0.40 лв., 0.50 лв.

[24] вм. 25 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-51/52 (21дек.) = 1175-1225/1226

316.346.32
304(497.2)

БП 2016 П 77
        ПОЗВЪНЕТЕ София : седмичник за реклама и обяви / Позвънете. - Год. 1, бр. 1 (1998)- . - София : Позвънете, 1998- (София : Спектър). - 42 см

Излиза всеки понеделник

ISSN 1311-0365 = Позвънете (София) : 1 лв.

19 2016 бр. 1 (11-17 ян.)-50 (19-31 дек.) = 4331-4380

659

БП 2016 П 78
        ПОЗИЦИЯ : вътрешно партиен бюлетин на Българската социалдемократическа партия / ред. Йордан Нихризов, Цветана Михайлова. - Бр. 1 (2002)-        . - София : БСДП, 2002- (София : ИК Неделник). - 30 см

Излиза два пъти год.

Без сведение за цена

Бр. 68 (22 февр.)-69 (25 юли) (2016)

329.14(497.2) БСДП Българска социалдемократическа партия

БП 2016 П 79
        ПОЛИТИКА : седмицата в 40 страници / Политика днес ; ред. кол. : Нейка Кръстева - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2004)-        . - София : Политика днес, 2004-        (София : [София]). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Иван Мастагарков - отг. ред., Яне Янев ; от бр. 637 не участва Я. Янев

ISSN 1312-3734 = Политика (София. 2004) : 1 лв.

Бр. 607 (8-14 ян.)-657 (23 дек.) (2016)

304(497.2)

БП 2016 П 80
        ПСИХО / Макспрес ; глав. ред. Анна Димитрова. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Макспрес, 1990-        (без сведение за печ.). - 40 см

Седмично изд.

ISSN 1314-250X = Психо : 1 лв.

[27] вм. 26 2016 бр. 1 (8 ян.)-51 (30 дек.)

159.96

БП 2016 П 81
        ПЧЕЛА и кошер : вестник на всички пчелари / Сезони 7 ; глав. ред. Димо Димов. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : Сезони 7, 1999- (без сведение за печ.). - 41 см

Излиза през седмица

ISSN 1314-9660 = Пчела и кошер : 1 лв.

18 бр. 419 (13-26 ян.)-443 (14 дек.) (2016)

638.1

БП 2016 П 82
        ПЧЕЛАРСКИ вестник : национален седмичник - вестникът на българските пчелари / Стовел-Величков ; глав. ред. Цветанка Христова. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Стовел-Величков, 2004-        (без сведение за печ.). - 40 см

ISSN 1312-3556 = Пчеларски вестник : 0.80 лв.

13 2016 бр. 1 (12-18 ян.)-45 (13 дек.) = 549-593

638.1

БП 2016 П 83
        РАБОТНИЧЕСКИ вестник : вътрешнопартиен бюлетин : орган на Централния комитет на Комунистическата партия на България / ред. кол. : Георги Ванев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - София : Комунистическа партия на България, 1995- (без сведение за печ.). - 42 см

Годишно изд. - Вестникът е основ. от Георги Кирков. Негови наследници са в. Работник и в. Работническо дело, излизал до 1990 г. - Други ред.: Христо Станев - първи зам.-глав. ред., Йонко Бонов - зам.-глав. ред., Йордан Василев - зам.-глав. ред., Симеон Маринов, Лъчезар Еленков, Симеон Даневски

ISSN 1312-0840 = Работнически вестник : без сведение за цена

[22] вм. 16 2016 бр. 1 (апр.) = 332

329.15(497.2) Комунистическа партия на България

БП 2016 П 84
        РАБОТНИЧЕСКО дело : орган на Централния комитет на Българската Комунистическа Партия / ред. кол. : Владимир Цеков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1927)-        . - София : БКП, 1927-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Други ред.: Милчо Александров, Огнян Лечев. - В бр. 4 погрешно означен м. ъприл вм. април. - Продължение на: в. Работник, основ. на 1 ноем. 1892 г., на в. Социалист, основ. на 4 окт. 1894 г. и на Работнически вестник, основ. на 5 септ. 1897 г.

ISSN 0205-1184 = Работническо дело : 0.50 лв.

[90] вм. 86 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек. )

329.15(497.2) БКП Българска Комунистическа Партия

БП 2016 П 85
        РЕТРО / Ен Ем Медиа ; ред. кол. : Вера Чалъкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (11-17 дек. 2009)-        . - София : Ен Ем Медиа, 2009-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - В бр. 22-38 подзагл.: забраненият вестник. - Други ред.: Мира Радева - зам.-глав. ред., Чавдар Новаков, Мая Ковачева, Симо Русев, Любомир Старидолски ; от бр. 27 и Виктория Вескова, Вероника Йорданова, не участват М. Ковачева, Л. Старидолски. - Прил.: Час Пик, TV Ретро

ISSN 1313-9843 = Ретро (София) : 1 лв., 1.10 лв.

8 2016 бр. 1 (7-13 ян.)-52 (29 дек.) = 318-369

316.346.32
304(497.2)

БП 2016 П 86
        РОССИЯ / Медиа груп РУ ; глав. ред. Геннадий Шепиткьо. - Бр. 1 (ноем. 2015)-        . - София : Медиа груп РУ, 2015-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза всяка седмица. - [Продължител на в. Россiя от 1920 г.]. - В бр. [4] заб.: специальный номер. - В бр. 2 парал. текст и на нем. ез. ; в бр. 3 парал. тексти на гр. ез. ; в бр. [4] парал. текст и на сръбски ез. - Бр. 2 с прил. фототипно изд. на в. Россiя, No 1 от 22 Iюли 1920 г.

ISSN 2367-816X = Россия (София. Print) : 2 евро

Бр. 2 (18 февр.)-[4] (21 окт.) = 76-78 (2016)

304
32

БП 2016 П 87
        РУСИЯ днес : двуезичен седмичник = Россия сегодня : двуязычный еженедельник / Българо-руски информационен пул ; глав. ред. Димитрина Гергова. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - София : Бълг.-рус. информ. пул, 1998-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Основан 1997 г.

ISSN 1313-7646 = Русия днес (1998) : 0.60 лв.

19 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-51 (30 дек.) = 873-923

304(497.2:470)

БП 2016 П 88
        СВОБОДНА мисъл : Le journal de la Federation anarchiste bulgare / Федерация на анархистите в България ; отг. ред. А. Ванчев. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Федерация на анархистите в България, 1990-        (без сведение за печ.). - 41 см

Месечно изд. - Бр. 12 с размер 50 см

ISSN 0861-508X = Свободна мисъл : 0.50 лв. : год. аб. 6 лв.

[27] вм. 26 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 304-315

329(497.2) Федерация на анархистите в България

БП 2016 П 89
        СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО / Асоциация Ирина ; глав. ред. Петя Димитрова, Валентин Р. Михов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Асоц. Ирина, 1992-        (без сведение за печ.). - 42 см

Вестникът излиза в началото на всеки месец. - От апр. 2000 г. до юни 2003 г. излиза като списание със същото загл.

ISSN 0861-8089 = Свръхестественото : 1.50 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 190-201

159.96

БП 2016 П 90
        СЕГА / Сега ; ред. кол. : Теодора Пеева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - София : Сега, 1997- (София : Дружба). - 40 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Мария Стойкова - първи зам.-глав. ред., Петьо Цеков - зам.-глав. ред., Антоанета Димитрова ; от бр. 186 и Валери Запрянов - зам.-глав. ред.

ISSN 1311-3186 = Сега (1997) : 0.50 лв.-1 лв.

[20] вм. 19 2016 бр. 1 (4 ян.)-18 (23-24 ян.) = 5472-5489, 20 (26 ян.)-295 (24-25 дек.) = 5491-5766

304(497.2)
327

БП 2016 П 91
        7 дни спорт / 7 дни спорт ; глав. кол. Юлий Москов, зам.- глав. ред. Красимир Георгиев. - Бр. 1 (1994)-        . - София : 7 дни спорт, 1994-        (София : София). - 42 см

Ежедневно изд. - От бр. 7759 и Катерина Манолова - зам.-глав. ред., Ивайло Йолчев - зам.-глав. ред.

ISSN 1311-9869 = 7 дни спорт : 0.70 лв.

Бр. 7730 (4 ян.)-8060 (9 дек.) (2016)

796

БП 2016 П 92
        СЕДМИЧЕН законник : седмично специализирано издание за счетоводна, юридическа и търговска практика / Български законник ; глав. ред. Вяра Мичева, ред. Асен Николов. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - София : Бълг. законник, 1997-        (София : Алианс принт). - 34 см

Седмично изд.

ISSN 1310-9901 = Седмичен законник : без сведение за цена

20 2016 бр. 1 (11-17 ян.)-44 (19-25 дек.)

34
657

БП 2016 П 93
        СЕДМИЧЕН таблоид / New Media Group ; ред. кол. : Заприн Караминов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (3 окт. 2016)-        . - София : New Media Group, 2016- (София : Алианс Медиапринт). - 42 см

Седмично изд. - Други ред. : Димитър Златков - първи зам.-глав. ред., Анелия Иванчева - зам.-глав. ред., Марина Чертова - зам.-глав. ред. - От бр. 2 печ. София

ISSN 2534-8817 = Седмичен таблоид : 1 лв.

1 2016 бр. 1 (3 окт.)-13 (28 дек.)

304(497.2)

БП 2016 П 94
        СЛАВИЯ / Национален клуб на слависта ; ред. Камен Огнянов. - Год. 1, бр. 1 (2001)- . - София : Нац. клуб на слависта, 2001- (без сведение за печ.). - 32 см

Излиза три пъти год. - От бр. 2 печ. Славейков

ISSN 1312-2320 = Славия (София) : 1 лв.

16 2016 бр. 1 (19 февр.- 9 апр.)-3 (29 юли-15 дек.) = 141-143

796.332

БП 2016 П 95
        СЛОВОТО днес : литература, изкуство, общество : седмично издание на Съюза на българските писатели / глав. ред. Надя Попова, ред. Иван Есенски. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : СБП, 1994-        (без сведение за печ.). - 42 см

В бр. 33 погрешно означена дата 27 окт. вм. 3 ноем. - В бр. 35 погрешно означена продълж. номерация 845 вм. 846 и следва до края

ISSN 1312-3173 = Словото днес : 1 лв., 1.50 лв. : год. аб. 40 лв.

[23] вм. 19 2016 бр. 1 (7 ян.)-39/40 (22-29 дек.) = 812-849/850

886.7

БП 2016 П 96
        СОФИЙСКИ имоти : най-добрите оферти / Резон Медиа. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Резон Медиа, 1994-        (без сведение за печ.). - 41 см

Седмично изд.

ISSN 1310-3784 = Софийски имоти : 1 лв.

23 2016 бр. 1 (10-16 ян.)-50 (18 дек.) = 1102-1151

332.85:659.1

БП 2016 П 97
        СОФИЙСКИ седмичен вестник : животът в столицата и областта / Джулай Медия ; глав. ред. Христо Йорданов. - Год. 1, бр. 1 (2005)- . - София : Джулай Медия, 2005- (София : Нюзпринт). - 42 см

Излиза в четвъртък

ISSN 1312-8035 = Софийски седмичен вестник : 0.30 лв.

12 2016 бр. 1 (7-13 ян.)-50 (29 дек.) = 541-590

304(497.22)

БП 2016 П 98
        СТАНДАРТ news / Стандарт нюз ; ред. кол. : Славка Бозукова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Стандарт нюз, 1992-        (София : София). - 42 см

Ежедневно изд. - В неделните бр. загл.: Неделен Стандарт news ; от бр. 8248 в петъчните бр. загл.: Златният Стандарт news. - Други ред.: Иван Матанов - първи зам.-глав. ред., Васко Вълчев - зам.-глав. ред., Екатерина Николова - зам.-глав. ред., Даниела Казанджиева - зам.-глав. ред., Иван Анастасов. - Бр. 8336 с прил.: Вяра. - 24 с. - От бр. 8436 год. 24

ISSN 0861-797X = Стандарт news : 0.70 лв.-1 лв.

[25] вм. 23 бр. 8223 (4 ян.)-8573 (31 дек.) (2016)

304(497.2)
327

БП 2016 П 99
        168 часа : седмичник за бизнес, политика и шоу / 168 часа ; ред. кол. : Слави Ангелов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : 168 часа, 1990- (София : София). - 42 см

Други ред.: Петя Минкова - зам.-глав. ред., Росен Янков - зам.-глав. ред. - От бр. 26 год. 27

ISSN 0861-136X = 168 ЧАСА : 1.50 лв.

[27] вм. 26 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-52 (30 дек.)

304(497.2)

БП 2016 П 100
        СТРОГО секретно : вестник, не за всеки / редакция на вестник Строго секретно ; глав. ред. Красимир Иванджийски. - Бр. 1 (1994)- . - София : [б.и.], 1994-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд.

ISSN 1310-490X = Строго секретно : 4 лв.

Бр. 248 (ян.)-258 (дек.) (2016)

304

БП 2016 П 101
        СТРОИТЕЛ : издание на Камарата на строителите в България / ред. кол. : Ренета Николова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (3 апр. 2009)-        . - София : в. Строител, 2009-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 26 заб.: спец. изд. = Spec. Edition. - Други ред.: Невена Картулева - отг. ред., Десислава Бакърджиева - отг. ред., Мартин Славчев, Мирослав Еленков ; от бр. 28 и Свилена Гражданска. - Бр. 8 с прил.: Закон за обществените поръчки

ISSN 1313-8723 = Строител (София. 2009) : без сведение за цена

8 2016 бр. 1 (1 ян.)-53 (30 дек.)

69

БП 2016 П 102
        СТЪРШЕЛ : седмичник за хумор и сатира / Стършел и половина ; глав. ред. Михаил Вешим. - Год. 1, бр. 1 (1946)-        . - София : Стършел и половина, 1946-        (София : Нюзпринт). - 40 см

В бр. 9 погрешно означена продълж. номерация 3631 вм. 3632 ; в бр. 42 погрешно означена продълж. номерация 3664 вм. 3665. - Погрешно означен ISSN 0205-1237

ISSN 0205-1273 = Стършел : 0.60 лв.

[71] вм. 70 2016 бр. 1 (8 ян.)-51 (23 дек.) = 3624-3674

886.7-7

БП 2016 П 103
        СЪВРЕМЕННО читалище : месечно издание на народно читалище "Д-р Петър Берон - 1926 г." / глав. ред. Елена Алекова. - Бр. 1 (2006)-        . - София : Нар. ч-ще "Д-р Петър Берон - 1926 г.", 2006-        (без сведение за печ.). - 42 см

ISSN 2534-899X = Съвременно читалище : безпл.

Бр. 72 (ян.) (2016)

374.28

БП 2016 П 104
        ТВ гид : чети и гледай / България днес ; ред. кол. : Николай Пенчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (16-22 ян. 2014)-        . - София : България днес, 2014- (София : София). - 42 см

Седмично изд. - Други ред. : Иван Захариев - отг. ред., Деяна Павлова, Себастиан Филипов, Галя Петрунова. - От бр. 3 не е означен изд. - В бр. от 12-18 май погрешно означен бр. 119 вм. 19. - В бр. 51 погрешно означена продълж. номерация 153 вм. 154 и следва до края

ISSN 1314-9830 = ТВ гид (София) : 0.50 лв.

[3] вм.2 2016 бр. 1 (7-13 ян.)-52 (29 дек.) = 104-154

791

БП 2016 П 105
        ТЕЛЕГРАФ : новините без компромиси / Телеграф ; ред. кол. : Васил Захариев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Телеграф, 2005-        (София : [София]). - 42 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Венелина Стоянова - зам.-глав. ред., Георги Колев - зам.-глав. ред., Яне Янев ; от бр. 4007 не участва Я. Янев ; от бр. 4057 не участва В. Стоянова ; от бр. 4062 и Виктория Пенкова - зам.-глав. ред. - Съботните бр. с прил.: Телеграф уикенд ; бр. 3868,3882,3889,3896,3903,3910,3917,3922,3928,3 935,3940,3947,3954,3961,3968, 3975,3982,3989,3996,4003,4010,4017,4024, 4031,4 038,4044,4051,4058,4065,4071,4078,4085,4092,40 99,4106,4113,4120,4127,4134,4141,4148,4153 с прил.: Кулинарен Телеграф ; бр. 3872, 3944,4048 с прил.: Образование ; бр. 3881,3888,3895,3902,3909,3916,3921,3927,3934,3 939,3946,3953,3960,3967,3974,3981,3988,3995,40 02,4009, 4016,4023,4030,4037,4043,4050,4057,406 3,4070,4077,4084,4091,4098,4105,4112,4119,4126 ,4133,4140,4147,4152 с прил.: Здравен Телеграф ; бр. 3907,3932,3958, 3979,4014,4055,4082,4104,4138 с прил.: Биоритъм ; бр. 3915,3920,3926,3933,3938,3945,3952,3959,3966,3 973,3980,3987,3994, 4001,4008,4015,4022,4029,40 36,4042,4049,4056,4062,4069,4076,4083,4090,409 7,4104,4111,4118,4125,4132,4139 ,4146, 4151 с прил.: Астро Телеграф ; бр. 3986,3993,4000,4007,4014,4021,4028,4035,4041,4 048,4055,4061,4068,4075,4082,4089,4096,4103,41 10,4117,4124,4131,4138,4145 с прил.: Телеграф Мания ; бр. 4045 с прил.: Отново на училище ; бр. 4052 с прил.: Факт Телеграф ; бр. 4068 със спец. прил.: Грабежът на века ; прил.: Християнче ; бр. 4150 с прил.: Празнични оферти. - В бр. от 16 дек. погрешно означен бр. 4121 вм. 4142 и следва до бр. 4144

ISSN 1314-5304 = Телеграф (София. 2005) : 0.60 лв.-0.80 лв.

[12] вм. 11 бр. 3804 (4 ян.)-4155 (31 дек.) (2016)

304(497.2)
327

БП 2016 П 106
        ТЕМА:СПОРТ / Тема спорт ; ред. кол. : Мариан Макариев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Тема спорт, 2005-        (София : София). - 42 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Желю Станков - зам.-глав. ред., Захари Неделчев - зам.-глав. ред., Христо Тодоров ; от бр. 245 не участва З. Неделчев ; от бр. 267 и Янаки Димитров - зам.-глав. ред.

ISSN 1312-627X = Тема:Спорт : 0.80 лв.

12 2016 бр. 1 (4 ян.)-352 (31 дек.) = 3610-3961

796

БП 2016 П 107
        ТЕХНИЧЕСКИ авангард : вестник за образование, наука и актуална информация / Технически университет - София ; ред. кол. : Ивайло Пеев - глав. ред. ... [и др.]. - 2012, бр. 5-        . - София : ТУ, 2012-        (София : печ. при ТУ). - 30 см

Излиза осем пъти год. - Други ред.: Лидия Недекова, Иван Колев ; в бр. 2-5 не участва Л. Недекова ; от бр. 6 не участва Ив. Колев. - В бр. 1 погрешно означена продълж. номерация 523 вм. 524 и следва до бр. 5. - Експресно изд. Триумф за изобретателите на ТУ. - 4 с.

ISSN 2603-560X = Технически авангард : без сведение за цена

2016 бр. 1 (февр.)-8 (ноем.-дек.) = 523-531

378.962

БП 2016 П 108
        ТРУД : национален всекидневник / Труд медия ; глав. ред. Петьо Блъсков, Петър Владов. - Год. 1, бр. 1 (1936)-        . - София : Труд медия, 2009-        (София : София). - 42 см

В съботните бр. загл.: Съботен Труд ; в бр. 82 загл.: Неделен Труд ; в бр. 115,119,239,317,322 загл.: Празничен Труд ; в бр. 177, 183,189,195,201,257,263,269,275,281,287,29 3,299,305,311 загл.: Уикенд Труд. - От бр. 172 и Петьо П. Блъсков - първи зам.-глав. ред. - От бр. 172 спец. лятно прил.: Зодиак - убиец на скуката. - В бр. от 16 юни погрешно означен бр. 154 вм. 155 ; в бр. от 18 юни погрешно означен бр. 156 вм. 157 ; в бр. от 28 септ. погрешно означен бр. 241 вм. 242. - В бр. [155] погрешно означена продълж. номерация 23399 вм. 23400 ; в бр. [157] погрешно означена продълж. номерация 23401 вм. 23402 ; в бр. 184 погрешно означена продълж. номерация 23428 вм. 23429 и следва до края. - От бр. 58 год. 80

ISSN 1313-7719 = Труд (2009) : 0.80 лв.-1.20 лв.

[81] вм. 79 2016 бр. 1 (4 ян.)-322 (31 дек.) = 23246-23559

304(497.2)
327

БП 2016 П 109
        УИКЕНД : най-големият български вестник / New Media Group ; ред. кол. : Мартин Радославов - глав. ред. ... [и др.]. - [Год. 1], бр. [1] ([2003])-        . - София : New Media Group, [2003]-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Светльо Дукадинов - зам.-глав. ред., Дани Златанчева - отг. ред., Светлана Баталова - отг. ред., Иван Георгиев - отг. ред.

ISSN 1312-4846 = Уикенд (София) : 1.49 лв.

14 2016 бр. 1 (9-15 ян.)-52 (31 дек.) = 634-685

304(497.2)

БП 2016 П 110
        УИКЕНД за градината : вестник No 1 за твоите цветя / Муузон ; ред. кол. : Юлиана Стоичкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 ( 26 юни 2012)-        . - София : Муузон, 2012-        (София : Алианс принт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Ива Маринова - зам.-глав. ред., Мария Иванова, Стела Захариева, Петя Миланова. - В бр. 48 погрешно означена продълж. номерация 221 вм. 220 и следва до края. - Погрешно означен ISSN 1314-0892 = Уикенд за градината, сп.

ISSN 1314-667X = Уикенд за градината (София. 2012) : 0.50 лв., 0.60 лв.

5 2016 бр. 1 (5-11 ян.)-51 (20-26 дек.) = 173-224

634
635

БП 2016 П 111
        УЧИТЕЛСКО дело : вестник на българското учителство : издание на Синдиката на българските учители. - Год. 1, бр. 1 (1905)- . - София : Синдикат на бълг. учители, 1905-        (Пловдив : Булвест принт). - 41 см

Седмично изд. - От бр. 31 глав. ред. Янка Такева. - В. Учителско дело е първоприемник на учителския просветителски печат у нас от 1895 г. - Бр. 25 с прил.: Колективен трудов договор за системата на народната просвета

ISSN 0205-1354 = Учителско дело : 1 лв.

[112] вм. 121 2016 бр. 1 (11 ян.)-40 (19 дек.)

37.08(497.2)
331.105.5

БП 2016 П 112
        ФОРУМ медикус : вестник на професионалистите в медицината / ПИКС ; ред. кол. : Дарина Стоева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1945)-        . - София : ПИКС, 1945-        (София : Воен. изд.). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Снежана Бориславова, Стойчо Стоев. - От бр. 2 печ. Нюзпринт

ISSN 1311-3275 = Форум медикус : 1 лв.

[72] вм. 71 2016 бр. 1 (11 ян.)-49/50 (26 дек.)

61

БП 2016 П 113
        ХОБИ фермер : вестник за цветята, лозето, овошките и зеленчуците / Български фермер ; глав. ред. Васил Аспарухов, зам.-глав. ред. Любомир Коралов. - 2004, бр. 1-        . - София : Бълг. фермер, 2004-        (София : София). - 42 см

Излиза два пъти седм. - Погрешно означен ISSN 0861-3060 = Български фермер

ISSN 1312-4986 = Хоби фермер : 0.30 лв.

2016 бр. 1 (5-7 ян.)-98 (30 дек.) = 1043-1140

634
635

БП 2016 П 114
        ХОРОСКОПИ : двуседмично издание на Всичко за всеки. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : ИК Всичко за всеки, 2004- (Костинброд : Мултипринт). - 42 см

ISSN 1314-863X = Хороскопи : 0.60 лв.

13 2016 бр. 1 (1-15 ян.)-24 (16-31 дек.) = 199-222

133.52

БП 2016 П 115
        ЦЪРКОВЕН вестник : официално издание на Българската православна църква - Българска Патриаршия / отг. ред. Александра Карамихалева, отг. ред. Анула Христова. - Год. 1, бр. 1 (1900)-        . - София : Бълг. православна църква, 1900-        (без сведение за печ.). - 42 см

Двуседмично изд.

ISSN 0205-1362 = Църковен вестник : 0.70 лв.

117 2016 бр. 1 (1-15 ян.)-24 (16-31 дек.)

281.962

БП 2016 П 116
        ЧИТАЛИЩЕН вестник : вестникът на народните читалища : национален двуседмичник / редакция на Читалищен вестник ; глав. ред. Анита Тарасевич. - Год. 1, бр. 1 (1999)- . - София : [б.и.], 1999-        (без сведение за печ.). - 42 см

ISSN 1311-2600 = Читалищен вестник : без сведение за цена

18 2016 бр. 1 (ян.)-24 (дек.) = 409-432

374.28

БП 2016 П 117
        ШОК : първи български таблоид / Рекламно-дилърска агенция Дикта ; ред. кол. : Цветелина Петрова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - София : Рекламно-дилърска агенция Дикта, 2003- (София : Спектър). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Горан Крайчев, Светослав Славчев, Василена Василева ; от бр. 50 не участва С. Славчев. - От бр. 26 год. 13

ISSN 1311-9311 = Шок (София) : 0.60 лв.

[14] вм. 12 2016 бр. 1 (5-11 ян.)-52 (27 дек.) = 618-669

316.728

БП 2016 П 118
        ШОУ : таблоид No1 в България / ПИ Нюз ; ред. кол. : Еми Мариянска - зам.-глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : ПИ Нюз, 1999- (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Валерия Калчева - зам.-глав. ред., Иван Брайков - зам.-глав. ред., Анелия Попова - отг. ред., Румен Илиев - отг. ред. ; от бр. 40 не участва И. Брайков. - От бр. 22 изд.: Информ. агенция Блиц

ISSN 1312-9678 = Show (София) : 1.50 лв.

[18] вм. 17 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-51 (21-27 дек.) = 837-887

316.728

БП 2016 П 119
        BULGARISCHES Wirtschaftsblatt und Südosteuropäischer Report : einzige deutschsprachige Wirtschaftszeitung in Südosteuropa / Ganeva 2000 ; ред. кол. : Betty Panova - Chefred. ... [и др.]. - Год. 1, N 1 (1992)-        . - Sofia : Ganeva 2000, 1992-        (София : Алианс принт). - 40 см

Месечно изд. - Други ред.: Anna Balakchieva, Dimitrinka Ivanova, Iliana Karageorgieva, Miglena Georgieva ; от N 3 не участва A. Balakchieva. - Прил.: Südosteuropa ; N 6 с прил.: Automobilzulieferer. - Погрешно означен ISSN 0861-8445 = Wirtschaftsblatt

ISSN 2534-9589 = Bulgarisches Wirtschaftsblatt und Südosteuropäischer Report : год. аб. 150 лв., год. аб. 114 евро

[25] вм. 24 2016 N 1 (Jan.)-12 (Dez.) = 284-295

339(497.2:430)

БП 2016 П 120
        COMPUTERWORLD България : водещият национален седмичник за информационни технологии / ICT Media ; глав. ред. Констанца Кадънкова, ред. Александър Главчев. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : ICT Media, 1991-        (София : Алианс принт). - 42 см

Седмично изд. - Бр. 20/21 с размер 28 см. - Бр. 20/21 с прил.: Центрове за данни и облачни услуги ; бр. 38 с прил.: Топ ИКТ Работодател 2016. - 52 с. ; юбил. изд. ИТ лидери : 25 г. Computerworld, февр. - 80 с.

ISSN 1311-2171 = Computerworld България : 1.50 лв.

[26] вм. 25 2016 бр. 1/2 (16 ян.)-48 (22 дек.)

681.322

БП 2016 П 121
        EUROPOST : weekly for politics, business and culture / New Bulgarian Media Group Holding ; red. Rumyana Kotchanova, Nadia Ilieva. - Vol. 1, N 1 (2010)-        . - Sofia : New Bulgarian Media Group Holding, 2010- (София : [София]). - 42 см

Седмично изд.

ISSN 1314-2240 = Europost : 2 евро

6 N 240 (8-14 jan.)-284 (16-22 dec.) (2016)

327
008

БП 2016 П 122
        FILIZ : ülkemizde türkçe tek çocuk gazetesi : детско издание / Фондация Филиз'97 ; ред. Osman Solakov. - Год. 1, N 1 (1992)-        . - Sofia : Фонд. Филиз'97, 1992-        (без сведение за печ.). - 29 см

Двуседмично изд.

0.20 лв.

[25] вм. 23 2016 N 1 (15 ocak)-17 (12 aralik)= 399-415

886.7-93

БП 2016 П 123
        HAFTAYA bakiş = Седмичен обзор / Брадър ; отг. ред. Мехмед Юмер, ред. Тайфур Хюсеинов. - 2016, бр. 1 -        . - София : Брадър, 2016-        (без сведение за печ.). - 42 см

Седмично изд. - В бр. от 26 септ. погрешно означен бр. 4 вм. 5

ISSN 2534-8728 = Haftaya bakiş (София) : 0.70 лв.

2016 бр. 1 (29 авг.-4 септ.)-16 (12-18 дек.)

304(497.2)

БП 2016 П 124
        MOBILE.BG : автомобилният вестник / Резон Медиа. - Год. 15, бр. 29 (2012)-        . - София : Резон Медиа, 2012-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза всяка събота

ISSN 1314-6815 = Mobile.bg (София. 2012) : 1 лв.

19 2016 бр. 1 (9-15 ян.)-50 (17 дек.) = 944-993

629.113:339.3

БП 2016 П 125
        QUO Vadis : национално издание на Българския лекарски съюз / глав. ред. Лилия Н. Петкова, ред. Лили Войнова. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - София : Бълг. лекарски съюз, 2000-        (София : София). - 42 см

Месечно изд. - От бр. 10 и Ваня Шипочлиева - глав. ред., не участва Л. Петкова

ISSN 2534-8981 = Quo Vadis (София) : без сведение за цена

[17] вм. 15 2016 бр. 1 (3 февр.)-11 (9 дек.)

614.23/.26

БП 2016 П 126
        TV сага : TV програма & филми, сериали и звезди / ПМ Прес ; ред. кол. : Илияна Захариева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2003)-        . - София : ПМ Прес, 2003- (без сведение за печ.). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Галя Жекова, Асен Константинов, Ива Танева, Мая Неделчева ; от бр. 5 и Стефка Коева, Марион Колева, не участва М. Неделчева ; от бр. 10 и Паулина Спиридонова ; от бр. 50 и Симона Богданова

ISSN 1312-1782 = TV сага : 0.60 лв.

2016 бр. 1 (6 ян.)-52 (22-28 дек.) = 666-717

791

БП 2016 П 127
        ZAMAN : international newspaper Bulgaria / Брадър ; глав. ред. Мехмед Юмер, зам.-глав. ред. Тайфур Хюсеинов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-год. 24, бр. 34 (2016). - София : Брадър, 1992-2016 (София : София). - 42 см

Седмично изд. - Текст и на бълг. ез. - От бр. 3 год. 24

ISSN 1312-0077 = Zaman (София) : 0.70 лв.

[25] вм. 23 2016 бр. 1 (4-10 osak)-34 (22-28 agustos) = 1190-1223. Спира

304(497.2)

Регионални вестници

 
БП 2016 П 128
        АГРО вестник : национален седмичник за практически земеделски съвети, информация и бизнес / Агровестник ; глав. ред. Велина Петкова. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Стара Загора : Агровестник, 1995-        (без сведение за печ.). - 42 см

Бр. 8 с размер 50 см

ISSN 1311-865X = Агро вестник : 0.50 лв.

[22] вм. 24 2016 бр. 1 (8-15 ян.)-50 (23-30 дек.) = 1142-1191

63(497.235)

БП 2016 П 129
        АЛМА Матер / Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" ; глав. ред. Розин Чапанов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Свищов : Стоп. акад. "Димитър Апостолов Ценов", 1992- (Свищов : печ. при Акад. изд. "Ценов"). - 33 см

Месечно изд. - От бр. 7 и Вероника Василева - ред., не участва Р. Чапанов

Без сведение за цена

25 2016 бр. 1 (февр.)-9 (дек.)

378.933(497.21)

БП 2016 П 130
        АЛО - Бургас : вестник за обяви / Ало.БГ. - Год. 1, бр. 1 (1996)-        . - Бургас : Ало.БГ, 1996-        (Бургас : Информа Принт). - 44 см

Излиза два пъти седм. - Прил.: 100 % Имоти

ISSN 1311-1779 = Ало, Бургас : 1 лв.

[21] вм. 20 2016 бр. 1 (4-6 ян.)-97 (22-30 дек.) = 4084-4180

659(497.231)

БП 2016 П 131
        АПРИЛЦИ : общински вестник / Общински съвет. - Год. 1, No 1 (1980)-        . - Брацигово : ОбС, 1980-        (Пазарджик : Беллопринт). - 42 см

Двуседмично изд. - В No 10 погрешно означена продълж. номерация 794 вм. 793 и следва до края

ISSN 1310-4918 = Априлци : 0.30 лв.

[37] вм. 52 2016 No 1 (7 ян.)-16 (22 дек.) = 784-800

304(497.23)

БП 2016 П 132
        АРДА news / Арда прес ; глав. ред. Айтен Челебиева. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Кърджали : Арда прес, 2004-        (без сведение за печ.). - 40 см

Ежедневно изд. - В бр. от 25 ноем. погрешно означен бр. 144 вм. 145 и следва до бр. 149. - В бр. 65 погрешно означена продълж. номерация 337 вм. 338 и следва до края

0.40 лв.

13 2016 бр. 62 (10 май)-63 (11 май) = 335-336, 65 (13 май) = 337, 67 (18 май) = 339, 70 (26 май)-75 (3 юни) = 342-347, 78 (9 юни)-85 (23 юни) = 350-357, 88 (30 юни)-97 (22 юли) = 360-369, 99 (26 юли)-101 (28 юли) = 371-373, 103 (2 авг.)-104 (10 авг.) = 375-376, 106 (30 авг.) = 378, 108 (8 септ.) = 380, 112 (20 септ.) = 384, 116 (29 септ.) = 387, 118 (4 окт.)-122 (12 окт.) = 389-342, 124 (14 окт.)-128 (25 окт.) = 344-348, 130 (27 окт.)-131 (28 окт.) = 350-351, 133 (3 ноем.)-135 (8 ноем.) = 353-355, 138 (11 ноем.) = 358, 140 (16 ноем.)-141 (18 ноем.) = 360-361, 144 (24 ноем.)-150 (8 дек.) = 364-370, 152 (13 дек.)-154 (16 дек.) = 372-374, 156 (21 дек)-157 (22 дек.) = 376-377

304(497.23)

БП 2016 П 133
        АСЕНОВГРАДСКИ новинар : честно за Асеновград / Асеновградски новинар. - 2010 бр. 1 (25 окт.)-        . - Асеновград : Асеновгр. новинар, 2010-        (Асеновград : Диков). - 42 см

Излиза три пъти мес. - В бр. 26 погрешно означена продълж. номерация 252 вм. 253 и следва до края

ISSN 1314-3204 = Асеновградски новинар : 0.30 лв.

2016 бр. 1 (12 ян.)-34 (13 дек.) = 228-260

304(497.23)

БП 2016 П 134
        БАЛКАНЕЦ : по-различните новини само за вас! : регионален седмичник за Ботевград, Правец и Етрополе / Балканец Нюз ; ред. кол.: Николинка Цолова - ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (30 септ. 2011)-        . - Ботевград : Балканец Нюз, 2011-        (София : Нюзпринт). - 45 см

Излиза всеки петък. - Други ред.: Паулина Узунова, Божидара Драганова, Теодора Джундрова

ISSN 1314-4774 = Балканец : 0.50 лв.

2016 бр. 1 (6 ян.)-49 (23 дек. ) = 215-263

304(497.21)

БП 2016 П 135
        БАЛЧИК : общински седмичник : издание на община Балчик / глав. ред. Албена Иванова, ред. Марияна Върбанова. - 1990, бр. 1 - . - Балчик : ОбС, 1990-        (Добрич : Нилекта принт). - 42 см

Бр. 48 с календар 2017 г. - Продължение на: в. Устрем, основ. през 1959 г.

ISSN 1314-796X = Балчик : 0.30 лв.

2016 бр. 1 (7-13 ян.)-48 (22 дек.) = 2174-2221

304(497.21)

БП 2016 П 136
        БАЛЧИШКИ телеграф / редакция на вестник Балчишки телеграф ; глав. ред. Маруся Костова. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Балчик : [б.и.], 1995-        (Добрич : ЕТ Нилекта). - 42 см

Седмично изд. - От бр. 10 год. 22. - Продължение на: Морски телеграф

ISSN 2367-9263 = Балчишки телеграф : 0.50 лв., 1 лв.

[22] вм. 21 2016 бр. 1 (7-13 ян.)-41 (15-21 дек.) = 908-948

304(497.21)

БП 2016 П 137
        БИЗНЕС expo : специализиран вестник за реклама и панаирно представяне = Business expo : Bulgarian advertising newspaper for contacts and exhibition representive / редакция на вестник Бизнес expo. - Год. 1, N 1 (2007)-        . - Плевен : [б.и.], 2007- (без сведение за печ.). - 44 см

Месечно изд.

ISSN 1313-1710 = Бизнес expo : без сведение за цена

10 N 88 (febr.)-97 (nov.) (2016)

659.1

БП 2016 П 138
        БОЛГАРСКИЙ экспресс : рекламно-информационная газета на русском языке / Болгарский экспресс, Четыре Серафима ; глав. ред. Владимир Казачов. - Год. 3, бр. 1 (2013)-        . - КК Солнечный берег : Болг. экспресс : Четыре Серафима, 2013-        (Бургас : Информа принт). - 44 см

Месечно изд.

ISSN 2367-5470 = Болгарский экспресс (Вестник) : 1.50 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-3 (март)

379.8(497.2)

БП 2016 П 139
        БОРБА - Велико Търново : областният всекидневник с традиции / Издателска къща Борба ; глав. ред. Николай Томов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Велико Търново : ИК Борба, 1992-        (без сведение за печ.). - 62 см

В бр. 82 не е означено подзагл. ; в бр. 83 означено подзагл.: областен всекидневник. - Бр. в петък с прил.: Борба TV. ; бр. 180 с прил.: Избирателни секции на територията на община Велико Търново. - 2 с.

ISSN 1313-2245 = Борба (Велико Търново) : 0.50 лв.

25 2016 бр. 1 (4 ян.)-244 (23 дек.) = 5826-6069

304(497.216)

БП 2016 П 140
        БОТЕВГРАДСКИ вести плюс : седмичен вестник / Ботевградски вести плюс ; глав. ред. Димитрина Стамболова, ред. Петър Наков. - 1997, бр. 1-        . - Ботевград : Ботевгр. вести плюс, 1997-        (София : Волен принт). - 40 см

ISSN 2534-9007 = Ботевградски вести плюс : 0.50 лв.

2016 бр. 1 (5 ян.)-52 (27 дек.) = 961-1012

304(497.21)

БП 2016 П 141
        БРЯГ : областен всекидневник за Русе / Бряг Медиа Груп ; ред. кол. : Маргарита Трифонова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - Русе : Бряг Медиа Груп, 1998-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Други ред.: Стефка Тодорова - зам.- глав. ред., Емил Янчев - зам.-глав. ред. - Бр. 1,3,4,7,8,9,13-15,18,20,21,24,26,27,30,32,33,3 6, 38,39,42,44,45,48,49,52,54,55,58,60,61,64,66 ,67,70,72,73,76,78,79,82,84,85,88,90,91,94,96, 100,101,103,105,106,109,111,112,115,116,119,12 1,122,125,127,128,131,133,134,137,139,140,143, 145,146,149,151,152,155,157,158,161-165,167-17 1,173-177,182,188,200,204,207,208,210,213,214, 217,219,220,223,225,226,229,231,232,235,236,23 8,241,243,244,247,249,250,253,255,256,259,261, 262,264,267,268,271,273,274,277,279,280,283, 28 5,286,289,291,292,294-296 изд. съвместно с в. Силистренски бряг ; бр. 2,8,13,19,25,31,37,43,49,53,59,65,71,77,83,89, 95,99,104,110, 115,126,132,138,144,150,156,162, 174,218,224,230,236,241,248,254,260,266,272,27 8,284,290 изд. съвместно с в. Нива ; бр. 5,11,16,22,28,34, 40,46,56,62,68,74,80,86,92,10 7,113,117,123,129,135,141,147,153,159,165,171, 201,221,227,233,239,245,251,257,263,269,275,28 1,287 изд. съвместно с в. Свищовски бряг. - Погрешно означен ISSN 1313-7883 = Тутракански бряг

ISSN 1313-7913 = Бряг (Русе) : 0.50 лв.

19 2016 бр. 1 (4 ян.)-297 (30 дек.) = 6878-7174

304(497.215)

БП 2016 П 142
        ВАПЦАРОВЕЦ : издание ва ВВМУ [Висше военно морско училище] "Н. Й. Вапцаров", посветено на 135-годишнината на флотската алма-матер / ред. кол. : Тодор Йотов ... [и др.]. - [Бр. 1 (март 1968)]-        . - Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", [1968]-        . - 42 см

Годишно изд. - Други ред. : Илия Пеев, Светла Тухчиева. - 1973-2015 г. не е деп.

Без сведение за цена

2016 май

359

БП 2016 П 143
        ВАРНЕНСКИ имоти = Варненская недвижимость / Резон Медиа. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Варна : Резон Медиа, 1995- (без сведение за печ.). - 41 см

Седмично изд.

ISSN 1310-6368 = Варненски имоти : 0.70 лв.

22 2016 бр. 1 (11-17 ян.)-50 (19 дек.) = 1035-1084

332.85(497.211)

БП 2016 П 144
        ВАХАН : арменски информационен седмичник / ОСОК [Общоарменски съюз за образование и култура] Хамазкаин - България ; глав. ред. Хари Нигохосян, Манник Шамлъян. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Пловдив : ОСОК Хамазкаин, 1995-        (без сведение за печ.). - 34 см

В бр. 25 год. 26

ISSN 1311-851X = Вахан : 0.70 лв. : год. аб. 28 лв.

25 2016 бр. 2 (12 ян.)-11 (15 март) = 1129-1138, 13 (29 март)-49 (21 дек.) = 1140-1176

304(497.234)

БП 2016 П 145
        ВЕЛИНГРАДСКИ темпо новини : частен информационен седмичник / Вестник Темпо ; глав. ред. Елена Баева. - Год. 2, бр. 1 (2-8 ян. 1995) -        . - Велинград : Вестник Темпо, 1995 -        (Пловдив : Булвест принт). - 41 см

В бр. от 6-12 септ. погрешно означен бр. 35 вм. 36. - В бр. [36] погрешно означена продълж. номерация 1163 вм. 1164 ; в бр. 51/52 погрешно означена продълж. номерация 1179 вм. 1179/1180. - От бр. 13 год. 23

ISSN 2535-051X = Велинградски темпо новини : 0.59 лв., 0.79 лв.

[23] вм. 22 2016 бр. 1 (5-11 ян.)-51/52 (20-31 дек.) = 1129-1179

304(497.23)

БП 2016 П 146
        ВЕСЕЛЯК Сирак / редакция на вестник Веселяк Сирак. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Мездра : Стефан Здравков, 1993-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Изд. новогодишен бр. - Погрешно означен ISSN 1310-2516 = Сирак

Без сведение за цена

24 2016 бр. 1/2

376.6

БП 2016 П 147
        ВЕСТИТЕЛ News : седмично издание за информация, реклама и бизнес / Екобелан - Иван Желязков ; отг. ред. Иван Желязков. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - Асеновград : Екобелан - Иван Желязков, 1997- (Асеновград : ИПК Екобелан). - 44 см

От бр. 850 год. 20 ; в бр. 851 погрешно означена год. 21

Безпл.

[20] вм. 19 бр. 828 (8-14 ян.) - 866 (23-29 дек.) (2016)

304(497.23)

БП 2016 П 148
        ВЕСТНИК 21 : културно-информационен двуседмичник за Червен бряг и региона / Народно читалище Светлина 1999. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Червен бряг : Нар. ч-ще Светлина 1999, 2002-        (София : Нюзпринт). - 40 см

В бр. 22 погрешно означена продълж. номерация 3455 вм. 355

ISSN 2534-9074 = Вестник 21 : 0.60 лв.

15 2016 бр. 1 (15-28 ян.)-24 (23 дек.) = 334-357

304(497.21)

БП 2016 П 149
        ВЕСТНИК Народна мъдрост : периодично издание на Български национален младежки фолклорен съюз / глав. ред. Виолета Вичева, отг. ред. Алия Хансе. - Бр. 1 (ян.-апр. 2016)-        . - [Варна] : Бълг. нац. младежки фолклорен съюз : Дир. Изд. БГ Фолклор, 2016-        (без сведение за печ.). - 42 см

Тримесечно изд. - От бр. 2 и Александър Тодоров

ISSN 2367-8631 = Вестник Народна мъдрост : 1 лв.

2016 бр. 1 (ян.-апр.)-4 (дек.)

781.7

БП 2016 П 150
        ВЕСТНИК Плевен : общинско информационно издание / Общински медиен център ; глав. ред. Иван Кръстев. - Год. 1, бр. 3 (апр. 2014)-        . - Плевен : Общин. медиен център, 2014 (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - От бр. 27 означена печ. ИВКО. - В бр. от 6 ян. означен бр. 11 ; в бр. от 8 февр. означен бр. 12 ; в бр. от 8 март означен бр. 1 и следва до края. - От бр. 25 год. 3

Безпл.

2 бр. 23 (6 ян.)-34 (7 дек.) (2016)

304(497.214)

БП 2016 П 151
        ВИДИН : областен вестник / Неправителствена организация Сдружение Граждански комитет за възраждане на Видинския край ; глав. ред. Роберт Николаев. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Видин : НПО Сдружение Граждански комитет за възраждане на Видинския край, 1991- (без сведение за печ.). - 45 см

Излиза два пъти седм.

ISSN 1310-1412 = Видин : 0.30 лв.

26 2016 бр. 1 (7-10 ян.)-88 (22-31 дек.) = 2309-2396

304(497.212)

БП 2016 П 152
        ВРАЦА днес : регионален вестник / Медиа груп-Иво Йорданов ; глав. ред. Иво Йорданов, Калин Младенов. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - Враца : ЕТ Медиа груп-Иво Йорданов, 2000- (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза вторник и петък. - От бр. 2 не е означен изд. - Бр. 24 с прил.: Вратца вчера - първоаприлско изтупване на архивите с размер 30 см. - От бр. 15 год. 17

ISSN 2534-9082 = Враца днес : 0.50 лв.

[17] вм. 16 2016 бр. 1 (8-11 ян.)-89 (30 дек.) = 1355-1443

304(497.213)

БП 2016 П 153
        ВРЕМЕ 2001 : седмичник за родолюбие / АС Парадокс ; отг. ред. Веселина Велчева. - Год. 2, бр. 33 (9 септ. 1999)-        . - Панагюрище : АС Парадокс, 1999- (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

От бр. 34 год. 19

ISSN 1311-1841 = Време 2001 : 0.80 лв.

[19] вм. 18 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-47 (23-29 дек.) = 822-868

304(497.23)

БП 2016 П 154
        ВРЕМЕ - Ямбол : регионален седмичник / КТС. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - Ямбол : КТС, 1997-        (Ямбол : Мони Цони). - 42 см

ISSN 1314-4979 = Време (Ямбол) : 0.40 лв.

[20] вм. 18 2016 бр. 1 (14-20 ян.)-31 (8-14 дек.) = 852-882, 33 (22-28 дек.) = 884

304(497.231.1)

БП 2016 П 155
        ВЯРА - Дупница : информационен всекидневник на Югозападна България : верни на читателите с верните новини / АВС Ко ; ред. кол. : Лидия Павлова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Дупница : АВС Ко, 2002-        (София : [Алианс Медиапринт]). - 40 см

Други ред.: Силвия Борисова, Иван Павлов, Владимир Кацаров. - В бр. от 2 авг. погрешно означен бр. 125 вм. 144. - В бр. [144] погрешно означена продълж. номерация 9954 вм. 4183

ISSN 1312-4722 = Вяра (Дупница) : 0.50 лв.

15 2016 бр. 1 (4 ян.)-247 (30 дек.) = 4040-4286

304(497.22)

БП 2016 П 156
        ГАБРОВО днес : регионален вестник / Габрово днес 09. - Год. 1, бр. 1 (1952)-        . - Габрово : Габрово днес 09, 1952-        (Габрово : ЕТ Веско Цвятков). - 45 см

Седмично изд. - В бр. от 9-15 февр. погрешно означен бр. 4 вм. 5

ISSN 1310-0971 = Габрово днес : 0.40 лв.

[65] вм. 64 2016 бр. 1 (12-19 ян.)-20 (21-27 юни) = 7715-7734

304(497.216.1)

БП 2016 П 157
        ГЛАС - Добрич : гласът на Добруджа / Добруджа прес ; глав. ред. Петър Петров. - Год. 1, бр. 1 (23 март 2013)-        . - Добрич : Добруджа прес, 2013-        (Разград : Разград Полиграф). - 36 см

Седмично изд.

ISSN 2367-5330 = Глас (Добрич) : 0.50 лв.

4 2016 бр. 1 (4 ян.)-50 (26 дек.) = 141-190

304(497.211.1)

БП 2016 П 158
        ГЛЕДИЩА днес : вестник за Разградска област / Гледища ; глав. ред. Румяна Петрова. - Год. 1, бр. 1 (1945)-        . - Разград : Гледища, 1945-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Излиза три пъти седм. - Прил.: Лознишка искра, Исперихски вести, Кубратски хоризонти, Разградски вестник

ISSN 1313-7158 = Гледища днес : 0.40 лв.

72 2016 бр. 1 (4 ян.)-146 (30 дек.) = 9677-9822

304(497.215.1)

БП 2016 П 159
        ГРОШ : седмичник за малки обяви от Перник, Радомир, Брезник, Трън и селата / Прима-95 ; ред. Митко Иванов. - 2007 бр. 1- . - Перник : ЕТ Прима-95, 2007-        (Перник : ЕТ Аргус). - 30 см

Излиза в събота

0.50 лв.

2016 бр. 26 (2-8 юли)-50 (17 дек.) = 676-700

659(497.22)

БП 2016 П 160
        ГЪЛЪБОВИ вести : общински седмичен вестник / Общински съвет. - Бр. 1 (7 ян. 2015)-        . - Гълъбово : ОбС, 2015-        (без сведение за печ.). - 30 см

В бр. от 8 авг. заб. извънреден брой. - В бр. от 8 авг. не е означен бр. 71

0.60 лв.

Бр. 47 (7 ян.)-90 (29 дек.) (2016)

304(497.23)

БП 2016 П 161
        ДЕСАНТ на патриотичния печат : национален седмичник / Скат ТВ ; ред. кол. : Севдалина Пенева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (24 апр. 2009)-        . - Бургас : Скат ТВ, 2009-        (София : София). - 42 см

Други ред.: Диана Славчева - отг. ред., Георги Ваташки, Веселин Максимов, Огнян Марков ; от бр. 2 не участва О. Марков

ISSN 1313-8111 = Десант на патриотичния печат : 0.70 лв., 1 лв.

8 2016 бр. 1 (8 ян.)-34 (26 авг.) = 340-373

304(497.2)
323

БП 2016 П 162
        ДОБРУДЖАНСКА трибуна : DT : регионален всекидневник за Добричка и Силистренска област / Добруджанска трибуна ; глав. ред. Анна Бербенкова. - Год. 1, бр. 1 (1944)-        . - Добрич : Добруджанска трибуна, 1944- (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

В бр. от петък прил.: ТВ седмица. - В бр. от 26 септ. погрешно означен бр. 180 вм. 178. - В бр. 1 погрешно означена продълж. номерация 11397 вм. 11379 ; в бр. 75 погрешно означена продълж. номерация 11452 ; в бр. [178] погрешно означена продълж. номерация 11558 вм. 11556

ISSN 2534-9066 = Добруджанска трибуна : 0.50 лв.

2016 бр. 1 (4 ян.)-242 (23 дек.) = [11379]-11620

304(497.211.1)

БП 2016 П 163
        ДОБРУДЖАНСКИ глас : общински вестник / Общински съвет ; глав. ред. Дяко Дяков. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Генерал Тошево : ОбС, 1960-        (Добрич : Нилекта принт). - 42 см

Седмично изд.

ISSN 2603-5685 = Добруджански глас : 0.20 лв.

[57] вм. 58 2016 бр. 1 (5 ян.)-3 (19 ян.) = 3510-3512, 6 (9 февр.)-7 (16 февр.) = 3515-3516, 12 (22 март)-18 (10 май) = 3521-3527, 21/22 (7 юни)-48 (21 дек.) = 3530/3531-3557

304(497.21)

БП 2016 П 164
        ДОЛИНА : регионален седмичник / Янита ; ред. Светла Димова. - Год. 1, бр. 1 (2002)- . - Казанлък : ЕТ Янита, 2002- (Пловдив : Феникс принт). - 42 см

В бр. 1 погрешно означена год. 14 вм. 15

ISSN 1312-0581 = Долина : 0.60 лв.

[15] вм. 14 2016 бр. 1/2 (14 ян.)-51 (22 дек.) = 679/680-729

304(497.23)

БП 2016 П 165
        ДУНАВСКА зора : частен общински вестник : седмично издание под егидата на Негово Величество Читателя / редакция на вестник Дунавска зора ; глав. ред. Янка Боянова. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Свищов : [б.и.], 1993-        (Горна Оряховица : Колорит прес). - 42 см

ISSN 2603-5626 = Дунавска зора : 0.30 лв.

[24] вм. 23 2016 бр. 1 (8 ян.)-46/47 (23 дек.)

304(497.21)

БП 2016 П 166
        ЕКИП 2000 : издание на общинската администрация / ред. Валя Георгиева. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - Вълчи дол : ОбС, 1999-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Месечно изд.

ISSN 2603-5634 = Екип 2000 : безпл.

2016 бр. 1 (ян.)-11 (дек.) = 128-138

304(497.21)

БП 2016 П 167
        ЕКИП 7 : вестник за събитията и хората в областта / Коопeрация Екип 7 ; глав. ред. Митко Ханчев. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Разград : Кооп. Екип 7, 1992-        (Разград : Разград полиграф). - 42 см

Излиза понеделник, сряда и петък

ISSN 1313-7174 = Екип 7 : 0.50 лв.

[25] вм. 23 2016 бр. 1 (4 ян.)-147 (28 дек.) = 3860-4006

304(497.215.1)

БП 2016 П 168
        ЕЛЕНСКА трибуна : общински вестник / Общински съвет ; глав. ред. Мария Симеонова. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Елена : ОбС, 1959-        (Велико Търново : Сира). - 41 см

Двуседмично изд.

ISSN 2534-9104 = Еленска трибуна : 0.30 лв.-1 лв.

[58] вм. 56 2016 бр. 1 (29 ян.)-23/24 (22 дек.)

304(497.21)

БП 2016 П 169
        ЕЛХОВСКА дума : общински вестник / Общински съвет ; ред. Йовка Димитрова. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - Елхово : ОбС, 1961-        (без сведение за печ.). - 30 см

Седмично изд.

ISSN 2603-574X = Елховска дума : безпл.

56 2016 бр. 1 (8 ян.)-2 (15 ян.)

304(497.23)

БП 2016 П 170
        ЕТРОПОЛСКИ преглед : общински вестник / Общински съвет ; ред. кол. : Йоана Матеева - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Етрополе : ОбС, 1960- (София : Нюзпринт). - 45 см

Двуседмично изд. - Други ред. : Иванка Найденова - отг. ред., Спирдон Спирдонов ; от бр. 82 и Божидара Драганова, не участва С. Спирдонов. - В бр. 82 погрешно означена продълж. номерация 2000 вм. 1100 и следва до края

ISSN 1314-6912 = Етрополски преглед : 0.50 лв.

[57] вм. 56 2016 бр. 79 (ян.)-96 (дек.) = 1097-2011

304(497.21)

БП 2016 П 171
        ЗА Луковит : безплатен вестник за Луковитската община / Потайниче ; глав. ред. Йото Пацов, ред. Евгени Цветанов. - Год. 1, бр. 1 (20 авг. 2015)-        . - с. Ъглен [община Луковит] : Потайниче, 2015- (София : Нюзпринт). - 43 см

Месечно изд. - От бр. 2 размер 41 см

ISSN 2367-7783 = За Луковит : безпл.

2 2016 бр. 1 (20 ян.)-11 (дек.) = 6-16

304(497.21)

БП 2016 П 172
        ЗЕТРА : регионален вестник / Зетра-Петко Чернев. - Год. 5, 2013, бр. 91 (9 дек.)-        . - Ловеч : ЕТ Зетра-Петко Чернев, 2013- (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза в понеделник и четвъртък

ISSN 1314-9695 = Зетра : 0.40 лв.

8 2016 бр. 1 (4 ян.)-92 (29 дек.) = 601-692

304(497.214.1)

БП 2016 П 173
        ЗЛАТОГРАДСКИ вестник : издание за Златоград и Неделино / редакция на Златоградски вестник ; глав. ред. Ефим Ушев. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Златоград : [б.и.], 1990- (Смолян : Зеа Принт). - 41 см

Двуседмично изд.

ISSN 2603-5642 = Златоградски вестник : 1 лв.

27 2016 бр. 1/2 (26 ян.)-21/22 (30 дек.) = 607/608-627/628

304(497.23)

БП 2016 П 174
        ЗНАМЕ - Пазарджик : всекидневник за Пазарджишка област / [Издателска къща Знаме]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Пазарджик : [ИК Знаме], 1993-        (без сведение за печ.). - 42 см

Бр. 108 с размер 40 см ; от бр. 109 с размер 45 см. - Справочно прил. TV. - В бр. 73 погрешно означена продълж. номерация 4594 вм. 4593

ISSN 1311-3011 = Знаме (Пазарджик) : 0.50 лв.

24 2016 бр. 1 (4 ян.)-133 (19 юли) = 4521-4653, 135 (21 юли)-223 (23 дек.) = 4655-4743

304(497.234.1)

БП 2016 П 175
        ЗНАМЕ - Търговище : вестник за Търговищки регион / Знаме ; ред. кол. : Ивалина Парашкевова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Търговище : Знаме, 1959-        (Русе : Форум прес). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Деяна Вълчева, Симона Алексиева ; от бр. 18 Д. Вълчева не е ред., не участва И. Парашкевова. - От бр. 31 год. 57

ISSN 1310-1285 = Знаме (Търговище) : 0.50 лв.

[58] вм. 55 2016 бр. 1 (8 ян.)-52 (30 дек.) = 7423-7474

304(497.217.1)

БП 2016 П 176
        ЗОВ news : за живота такъв, какъвто е - Враца, Монтана, Лом и Видин / Алпико Пъблишинг ; глав. ред. Каролина Краева, зам.-глав. ред. Мария Василева. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - Враца : Алпико Пъблишинг, 2007-        (Враца : Враца). - 42 см

Ежедневно изд. - Вестникът се издава от 1943 г.

ISSN 1313-2172 = Зов news : 0.50 лв.

[11] вм. 10 2016 бр. 1 (8 ян.)-73 (22 апр.) = 1568-1640

304(497.21)

БП 2016 П 177
        ИЗБЕРЕТЕ - Шумен, Варна, Добрич : вестник за безплатни граждански обяви и платена реклама / Рекламно-издателска мрежа Плутон. - Год. [1], бр. [1] ([1997])-        . - Добрич : Рекламно-изд. мрежа Плутон, [1997]-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза понеделник, сряда и петък. - В бр. 58 погрешно означена продълж. номерация 3172 вм. 3173 и следва до края

1 лв.

20 2016 бр. 1 (6-7 ян.)-133 (30 ноем.-1 дек.) = 3116-3247, 135 (5-6 дек.)-143 (23 дек.) = 3249-3257

659(497.21)

БП 2016 П 178
        ИЗВЕСТНИК / Технически университет - Габрово ; глав. ред. Мариана Мандичева. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - Габрово : ТУ, 2007- (Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов"). - 30 см

Двумесечно изд. - Наследник на Студентска панорама и Огледало

ISSN 1313-0870 = Известник : безпл.

2016 бр. 1 (апр.)-6 (дек.) = 51-56

378.962(497.214.1)

БП 2016 П 179
        ИЗГРЕВ : общински вестник / редакция на вестник Изгрев. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Шабла : ОбС, 2004-        (Каварна : Влади - В. Влаев). - 44 см

Седмично изд.

ISSN 2603-5650 = Изгрев : безпл.

2016 бр. 1 (4 ян.)-46 (27 дек.) = 556-601

304(497.21)

БП 2016 П 180
        ИСКРА : най-старият общински вестник в България / Казанлъшка Искра. - Год. 1, бр. 1 (1924)-        . - Казанлък : Казанлъшка Искра, 1924-        (Стара Загора : Кота принт). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 7/8 погрешно означена продълж. номерация 4021 вм. 4021/4022 ; в бр. 16/17 погрешно означена продълж. номерация 4030 вм. 4030/4031 и следва до бр. 20. - От бр. 3 год. 92. - Погрешно означена абревиатура ISBN вм. ISSN

ISSN 1310-1021 = Искра (Казанлък) : 0.60 лв.

[93] вм. 91 2016 бр. 1 (15 ян.)-40 (16 дек.) = 4015-4054

304(497.23)

БП 2016 П 181
        КАМБАНА - Пирдоп : софийски регионален вестник : различният вестник / Камбана-прес ; глав. ред. Ренета Атанасова, зам.-глав. ред. Александра Тодорова. - Год. 1, бр. 1 (1991)- . - Пирдоп : Камбана-прес, 1991- (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 4 погрешно означена продълж. номерация 1207 вм. 1208 и следва до края. - От бр. 49 год. 25

ISSN 1310-3040 = Камбана (Пирдоп) : 0.50 лв.

[25] вм. 24 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-51 (30 дек.) = 1204-1253

304(497.23)

БП 2016 П 182
        КАНДИЛЦЕ : периодично издание / Православен журналистически клуб Кандилце. - Год. 1, бр. 1 (юни 2016)-        . - Благоевград : Православен информ. център на Неврокопска Св. митрополия, 2016-        (без сведение за печ.). - 34 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 2535-1141 = Кандилце : без сведение за цена

1 2016 бр. 1 (юни)-4 (ноем.)

26/28

БП 2016 П 183
        КАРНОБАТСКИ глас : вестникът на Карнобат / ОбС. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Карнобат : ОбС, 1959-        (без сведение за печ.). - 44 см

Седмично изд.

ISSN 2603-5731 = Карнобатски глас : [безпл.]

57 2016 бр. 1 (11-17 ян.)-51 (26-31 дек.)

304(497.23)

БП 2016 П 184
        КАУЗА Пловдив / редакция на вестник Кауза Пловдив. - Год. 1, бр. 1 (февр. 2015)-        . - Пловдив : [б.и.], 2015-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза три пъти год. - От бр. 14 и Николай Илчевски, К. Стефанов ; в бр. 15 Кольо Стефанов - отг. ред., не участва Н. Илчевски

Безпл.

2 бр. 13 (март)-15 (дек.) (2016)

304(497.234)
008

БП 2016 П 185
        КИЛ : култура. изкуство. литература : Сдружение на писателите - Варна / ред. кол. : Ангел Дюлгеров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Варна : МС, 1992- (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Иван Овчаров, Людмила Стоянова, Станка Бонева, Турхан Расиев

ISSN 1310-120X = КИЛ : 0.50 лв.

25 2016 бр. 1 (ян.)-4 (дек.) = 373-376

886.7
008

БП 2016 П 186
        КОМПАС / RN Компас. - Год. [1], бр. [1] ([2001])-        . - Бургас : RN Компас, [2001]- (Бургас : Информа принт). - 44 см

Седмично изд. - Прил.: Камено. - В бр. от 12-18 февр. погрешно означен бр. 2889 вм. 2888

0.60 лв.

Бр. 2883 (8-14 ян.)-2934 (29 дек) (2016)

304(497.231)

БП 2016 П 187
        КОМСОМОЛЬСКАЯ правда Балканы / РусМедия Балкани. - Бр. 1 (9-21 май 2012)-        . - Бургас : РусМедия Балкани, 2012- (София : Спектър). - 42 см

Двуседмично изд. - Газета выходит на двух языках!

ISSN 1314-6300 = Комсомольская правда Балканы : 1.50 лв.

Бр. 76 (1-15 ян.)-99 (16-31 дек.) (2016)

304(497)

БП 2016 П 188
        КОНКУРЕНТ news : пулсът на Северозапада : всекидневник за Видин, Враца и Монтана / Конкурент нюз ; ред. кол. : Таня Видова - отг. ред ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1996)- . - Враца : Конкурент нюз, 1996- (София : Нюзпринт). - 42 см

От бр. 111 и подзагл.: единственият всекидневник на Северозапада. - Други ред.: Явор Иванов, Христина Андреева, Емил Дамянов, Албена Каменова ; от бр. 4 и Румяна Попова - глав. ред., не участва Т. Видова ; в бр. 80 и Таня Видова - отг. ред., не участва Р. Попова ; от бр. 84 и Георги Александров - глав. ред., не участва Р. Попова. - Бр. 4,29,48,68,86,109,129,159,172,191,211,236 с прил.: Белоградчишко ехо - мес. изд. за община Белоградчик бр. 1-12 ; бр. 74 със спец. прил.: Прием 2016/2017 : избери своето у-ще. - 16 с.

ISSN 1313-647X = Конкурент news : 0.60 лв.

21 2016 бр. 1 (4 ян.)-249 (29 дек.) = 4638-4886

304(497.213)

БП 2016 П 189
        КОРЕСПОНДЕНТ : от мястото на събитието / Фейс нюз ; ред. кол. : Елена Велкова ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (9 окт. 2015)-        . - [Велико Търново] : Фейс нюз, 2015- (Бургас : Информа принт). - 45 см

Седмично изд. - Други ред.: Биляна Милчева, Михаил Михалев, Ангел Ганцаров. - В бр. от 29 апр. погрешно означен бр. 16 вм. 17 ; в бр. от 20 май погрешно означен бр. 19 вм. 20. - Прил.: TV Гид ; бр. 6,12,[17],23,44 с прил.: Росишка долина ; бр. 21 с прил.: Устрем ; от бр. 21 и прил.: Кореспондент плюс

0.50 лв.

2 2016 бр. 1 (8 ян.)-14 (8 апр.), 16 (22 апр.)-51 (23 дек.)

304

БП 2016 П 190
        КОТЛЕНСКИ край : вестник на Община Котел : издание за новини, култура, местна и регионална политика, образование и спорт / Общински съвет ; ред. Валентин Русев. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Котел : ОбС, 1960-        (Ямбол : Светлина). - 42 см

Излиза четири пъти год. - Основ. на 12 юни 1928 г. - Бр. за м. юли/дек. деп. на CD-ROM

Безпл.

2016 ян./февр.-юли/дек.

304(497.23)

БП 2016 П 191
        КРАЙГРАНИЧНА искра : общински вестник / редакция на вестник Крайгранична искра ; глав. ред. Лора Величкова. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Болярово : ОбС, 1960- (Ямбол : ИПК Светлина). - 42 см

Двуседмично изд.

ISSN 1310-0858 = Крайгранична искра : 0.15 лв.

[57] вм. 55 2016 бр. 1 (20 ян.)-20 (15 дек.) = 1759-1778

304(497.23)

БП 2016 П 192
        ЛИТЕРАТУРА и общество : национален вестник за литература, изкуство и обществен живот / Сдружение Литературно Общество - Варна ; ред. кол. : Станислав Пенев - глав. ред. ... [и др.]. - 2009, бр. 1-        . - Варна : Сдружение Лит. о-во, 2009-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Хрипсиме Ерниасян - зам.-глав. ред., Масис Хаджолян - зам.-глав. ред., Сия Папазова, Никола Иванов, Златимир Коларов, Всеволод Кузнецов, Евгений Степанов

ISSN 1313-826X = Литература и общество : 0.99 лв.

2016 бр. 1 (май)-4 (дек.) = 44-47

886.7
008

БП 2016 П 193
        ЛИТЕРАТУРЕН глас : вестник за литература и култура / Народно читалище "Даскал Петър Иванов" ; ред. кол. : Йордан Атанасов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Стара Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 1994-        (Стара Загора : Литера принт). - 42 см

Двумесечно изд. - Вестникът е основ. от Д. Б. Митов и списван от него през 1928-1944 г. в София. - Други ред.: Красимира Божанова - зам.-глав. ред., Румен Стоянов, Иван Бобчев

ISSN 1310-7917 = Литературен глас : 1 лв.

[23] вм. 24 бр. 184 (февр.-март)-189 (ноем.-дек.) (2016)

886.7

БП 2016 П 194
        ЛИТЕРАТУРЕН Еверест / Средно общообразователно училище "Христо Проданов". - Год. 1, бр. 2 (1995)-        . - Карлово : СОУ "Христо Проданов", 1995- (Карлово : Инфо Медия БГ). - 42 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

21 бр. 34 (апр.) (2016)

886.7-93

БП 2016 П 195
        ЛОВЕЧ - прес : издание за информация, коментари и реклама / Ловеч прес-Мирослав Илиев ; ред. Светломира Анастасова, Милко Недялков. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Ловеч : ЕТ Ловеч прес-Мирослав Илиев, 1994- (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза понеделник и четвъртък

ISSN 1311-5316 = Ловеч прес : 0.50 лв.

[23] вм. 22 2016 бр. 1 (4-6 ян.)-97 (22 дек.) = 1867-1963

304(497.214.1)

БП 2016 П 196
        МАРИЦА / Издателска къща Марица ; глав. ред. Руси Чернев. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Пловдив : ИК Марица, 1991-        (без сведение за печ.). - 50 см

Ежедневно изд. - В бр. от събота-неделя загл.: Марица Уикенд ; в бр. 99 загл.: Великден Марица. - От бр. 123 означена печ. Нюзпринт - София. - В бр. със загл.: Марица уикенд и от бр. 122 размер 42 см. - Прил.: Агро - прил. за сел. стопанство, Имоти - прил. за строителство и архитектура ; бр. в петък с прил.: ТВ програма с размер 35 см ; бр. 219 с прил.: Марица fair. - 12 с. - В бр. 63 погрешно означена продълж. номерация 7977 вм. 7967 и следва до края. - От бр. 126 год. 25

ISSN 1313-0242 = Марица (2000) : 0.60 лв., 0.70 лв.

[26] вм. 24 2016 бр. 1 (4 ян.)-300 (31 дек.) = 7905-8214

304(497.234)

БП 2016 П 197
        МАРИЦА Изток : седмичен общински вестник / Издателска къща Марица-изток ; глав. ред. Снежана Тодорова, ред. Димитър Бахчеванов. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Раднево : ИК Марица-изток, 1959-        (Сливен : ИК Жажда). - 42 см

От бр. 8 и Мирослав Митев. - В бр. 41 погрешно означена продълж. номерация 3623 вм. 3624 и следва до края

ISSN 0861-6361 = Марица Изток : 0.70 лв.

56 2016 бр. 1 (7 ян.)-46 (22 дек.) = 3584-3627

304(497.23)

БП 2016 П 198
        МЕЗДРА XXI век : общински вестник / Общински съвет ; глав. ред. Павел Петров. - Год. 1, бр. 1 (1-15 май 2002)-        . - Мездра : ОбС, 2002-        (без сведение за печ.). - 42 см

Двуседмично изд. - От бр. 6 П. Петров не е глав. ред. ; от бр. 15 и Кирил Радовенски - ред. - Бр. 16 с прил. за лит., изкуство и култура Ескус. - Деп. на CD

ISSN 1314-2364 = Мездра 21 век : 0.30 лв., 0.40 лв.

15 2016 бр. 1 (1-17 ян.)-23 (22 дек.) = 371-393

304(497.21)

БП 2016 П 199
        МЕСТЕН вестник / редакция на Местен вестник ; ред. кол. : Христо Белчев ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Попово : [б.и.], 2004-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Росица Георгиева, Ганьо Ганев, Генадий Ганчев, Йоана Божинова, Радослав Радославов, Бойко Михайлов ; от бр. 10 и Полина Стефанова ; от бр. 15 и Гергана Цонева, Ивелина Атанасова, не участва П. Стефанова ; в бр. 16 не участва Г. Цонева

ISSN 1312-4420 = Местен вестник : 0.40 лв.

[13] вм. 12 2016 бр. 1 (15 ян.)-20 (16 дек.) = 383-402

304(497.21)

БП 2016 П 200
        МИЗИЯ : общински вестник / Общински съвет. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - Мизия : ОбС, 1961-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд.

ISSN 2603-5677 = Мизия : 0.30 лв.

[56] вм. 55 бр. 944 (29 ян.)-955 (23 дек.) (2016)

304(497.21)

БП 2016 П 201
        МОНТ прес : областен вестник / Земя 44 ; ред. кол. : Димитър Първин - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Монтана : Земя 44, 1990-        (Монтана : Полимона). - 45 см

Излиза всеки вторник и четвъртък. - Други ред.: Янка Апостолова, Деница Шивачева. - В бр. 30 погрешно означена продълж. номерация 2352 вм. 2353 и следва до бр. 38

ISSN 1310-1196 = Монт прес : 0.50 лв.

27 2016 бр.1 (5-6 ян.)-86 (22-31 дек.) = 2324-2409

304(497.213.1)

БП 2016 П 202
        МОРСКИ вестник : за морска политика, бизнес и култура / Издателска къща Морски свят ; глав. ред. Атанас Панайотов. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Варна : ИК Морски свят, 1995- (без сведение за печ.). - 42 см

Годишно изд. - Вестникът прекъсва през 2014-2015 г.

ISSN 1311-1868 = Морски вестник : безпл.

16 бр. 373 (дек. 2016-ян. 2017) (2016)

656.6(497.211)

БП 2016 П 203
        МУЗЕЕН вестник / Регионален исторически музей "Акад. Йордан Иванов" - Кюстендил ; ред. кол. : Светослава Филипова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - Кюстендил : Регион. ист. музей "Акад. Йордан Иванов", 1999-        (Кюстендил : Графикс). - 42 см

Годишно изд. - Други ред.: Веска Спасова, Венета Милушева

ISSN 1312-7357 = Музеен вестник : без сведение за цена

18 бр. 18 (май) (2016)

069.02:949.72(497.221)

БП 2016 П 204
        НАБЛЮДАТЕЛ : регионален седмичник / Наблюдател. - [Год. 1, бр. 1 (2005)]-        . - Кюстендил : Наблюдател, [2005]-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза всяка сряда. - В бр. 681 погрешно означена год. 11 вм. 12 ; в бр. 687 год. 13

ISSN 2603-5693 = Наблюдател (Кюстендил) : 0.50 лв.

12 бр. 636 (6 ян.)-687 (21 дек.) (2016)

304(497.221)

БП 2016 П 205
        НАБЛЮДАТЕЛ Стара Загора : ние информираме бизнеса / Наблюдател ; отг. ред. Пенка Парашкевова. - [Год. 1, бр. 1 (2001)]-        . - Стара Загора : Наблюдател, [2001]-        (без сведение за печ.). - 35 см

Двуседмично изд.

Без сведение за цена

[16] вм. 15 бр. 382 (12-27 ян.)-403 (22 дек.) (2016)

304(497.236)

БП 2016 П 206
        НАПРЕДЪК : регионален седмичен вестник / Ем Ел Пи Ес ; глав. ред. Тамара Спасова. - Год. 5, бр. 9 (1 март 2012)-        . - Тутракан : Ем Ел Пи Ес, 2012-        (Русе : Форум прес). - 42 см

Основан през 1909 г. - От бр. 44 год. 10. - Бр. 46/47 с Календар 2017 г.

ISSN 2603-5669 = Напредък : 0.60 лв.-1 лв.

9 2016 бр. 1 (7 ян.)-48 (29 дек.)

304(497.21)

БП 2016 П 207
        НАРОДНА волjа : македонски вестник за теориjа, историjа, култура и уметност / Херонея-338 ; ред. кол. : Ян Пирински - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1980)-        . - Благоевград : EТ Херонея-338, 1980-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Първият бр. излиза на 1 окт. 1980 г. в Сидни, Австралия. От март 1981 г. до апр. 1992 г. се изд. в Лондон, след което започва да се печ. в Благоевград. - Други ред.: Стойко Стойков - зам.-глав. ред., Златка Дамянова, Ботьо Вангелов, Димитър Иванов, Мишо Юзмески

ISSN 1310-4136 = Народна волjа (Благоевград) : 0.40 лв.

37 2016 бр. 1 (jан.)-12 (дек.) = 352-363

323
327

БП 2016 П 208
        НАРОДНО дело седмицата : новини, анализи, коментари / Вестник Народно дело ; глав. ред. Мартин Марков, зам.-глав. ред. Веселин Златков. - Год. 71, бр. 223 (23-29 ноем. 2015)-        . - Варна : В. Нар. дело, 2015- (Варна : Forum press). - 42 см

Седмично изд. - От бр. 2 печ. Разград Полиграф. - Прил.: 7 TV дни. - В бр. 35 погрешно означена продълж. номерация 20933 вм. 20934

ISSN 2367-8593 = Народно дело седмицата : 0.70 лв.

[73] вм. 72 2016 бр. 1 (4-10 ян.)-51 (19-25 дек.) = 20900-20950

304(497.211)

БП 2016 П 209
        НАЦИОНАЛНА бизнес поща : полезният вестник : търговски вестник - рекламоносител No 1 / Национална бизнес поща. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Стара Загора : Нац. бизнес поща, 1991-        ([София] : [София]). - 42 см + прил.

Седмично изд. - Бр. 9,21 с прил.: Празнична поща ; бр. 20 с прил.: Юбил. поща - Берое на 100!. - В бр. 44 погрешно означена продълж. номерация 1345 вм. 1347 и следва до края. - Приложение: Здравна поща. - Приложение: Офертна поща

ISSN 1310-2400 = Национална бизнес поща : 0.80 лв.

26 2016 бр. 1 (4-10 ян.)-52 (24-30 дек.) = 1304-1353

304(497.235)
659

БП 2016 П 210
        НЕДЕЛНИК : вестник за политика, бизнес и култура / Издателско-полиграфически комплекс Светлина ; ред. кол. : Любомир Котев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (9 ян. 2014)-        . - Ямбол : ИПК Светлина, 2014- (Ямбол : ИПК Светлина). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Диана Иванова, Борислав Ненов. - В бр. от 11 февр. погрешно означен бр. 9 вм. 5. - Бр. 3, 8,12,16,22,26, 29,34,42,45 с прил.: Болярово бр. 1-7,9,11,12 ; бр. 9,20,24,28,31,33,37,41,45 с прил.: Тунджа бр. 2,4-6,8-12

ISSN 2367-6221 = Неделник (2014) : 0.35 лв.

3 2016 бр. 1 (14 ян.)-45 (22 дек.) = 94-138

304(497.231.1)

БП 2016 П 211
        НИЕ - Видин : триобластен вестник - Видин, Враца, Монтана / НИЕ-Савов-Владимир Савов ; ред. Владимир Савов. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Видин : ЕТ НИЕ-Савов-Владимир Савов, 1990-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза два пъти седм. - В бр. 35/36 погрешно означена продълж. номерация 3068/3069 вм. 3069/3070 и следва до края

ISSN 1310-1269 = Ние (Видин) : 0.30 лв.

27 2016 бр. 1 (7-10 ян.)-103/104 (29 дек.) = 3035-3136/3137

304(497.212)

БП 2016 П 212
        НИКОПОЛСКИ хоризонти : вестник за общината / Маяк прес ; ред. Николина Христова, Емо Шумов. - Год. 1, бр. 1 (1959)- . - Никопол : Маяк прес, 1959-        (Плевен : Плевен принт). - 42 см

Месечно изд. - От бр. 7 и Калинка Ангелова ; от бр. 8 и Искра Ангелова

ISSN 2603-5707 = Никополски хоризонти : 0.40 лв.

[58] вм. 57 2016 бр. 1 (ян.)-12 (1 дек.)

304(497.21)

БП 2016 П 213
        НОВ живот : единственият всекидневник в Родопите / Издателска къща Родопи ; ред. кол. : Иван Бунков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1956)-        . - Кърджали : ИК Родопи, 1956-        (без сведение за печ.). - 40 см

Излиза във вторник, сряда, четвъртък, петък и събота. - Други ред.: Мария Пулева - първи зам.-глав. ред., Иванка Ламбева - зам.-глав. ред.

ISSN 1310-1498 = Нов живот (Кърджали) : 0.50 лв.

61 2016 бр. 1 (7 ян.)-177 (23 дек.) = 14072-14248

304(497.23)

БП 2016 П 214
        НОВИНИ : вести от Сакара и долното поречие на Марица : седмичен вестник / Марица Прес ; глав. ред. Иван Атанасов. - Год. 1, бр. 1 (2003)-год. 14, бр. 18 (2016). - Харманли : Марица Прес, 2003-2016 (София : Нюз принт). - 42 см

Продължен от: Сакар нюз = ISSN 2534-8922. - Слят с: Сакарско ехо = ISSN 2367-5780

ISSN 2367-5799 = Новини (Харманли) : 0.50 лв.

14 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-18 (6-12 май) = 651-668. Спира

304(497.23)

БП 2016 П 215
        НОВИНИТЕ глас : областен вестник / Бряг Медиа Груп - Русе ; отг. ред. Емил Янчев. - 2015, бр. 47 (28 септ.)-        . - Ловеч : Бряг Медиа Груп, 2015-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза в понеделник (бр. 1-33). - Излиза в понеделник и четвъртък (бр. 34-62). - От бр. 2 и Стефка Тодорова - отг. ред., не участва Е. Янчев ; от бр. 8 и Е. Янчев - отг. ред. - В бр. 48,49 погрешно означен м. окт. вм. ноем. - Погрешно означен ISSN 1313-7913 = Бряг

0.40 лв.

2016 бр. 1 (4 ян.)-62 (22 дек.) = 507-568

304(497.214.1)

БП 2016 П 216
        НЯМА такъв вестник - има такъв карнавал : I [Love] Gabrovo / [Община Габрово] ; [ред.] Елена Влаева. - Бр. [1] ([2016])-        . - Габрово : [Община Габрово], [2016]-        (Габрово : ЕКС - Прес). - 30 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

[2016] бр. [1]

886.7-7

БП 2016 П 217
        ОБОРИЩЕ / Оборище ; ред. кол. : Галина Бодурова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - Панагюрище : Оборище, 1957-        (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

Седмично изд. - Други ред. : Магдалена Джолова, Ирина Конова

ISSN 1312-7470 = Оборище : 0.80 лв.

[60] вм. 111 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-47/48 (21 дек.)

304(497.23)

БП 2016 П 218
        ОБЯВИ - Силистра : седмичник за обяви, информация и реклама / Д.А.Р.К. - Год. [1], бр. [1] ([1996])-        . - Силистра : Д.А.Р.К., [1996]-        (Силистра : ИК Игъл). - 30 см

В бр. от 22-28 апр. погрешно означен бр. 14 вм. 15. - В бр. [15] погрешно означена продълж. номерация 974 вм. 975

ISSN 1312-210X = Обяви (Силистра) : 0.50 лв.

21 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-46 (23 дек.) = 961-1006

659(497.215.2)

БП 2016 П 219
        ОРЯХОВСКА трибуна : двуседмичник за политика, икономика, култура и спорт / редакция на вестник Оряховска трибуна ; ред. Анни Стефанова. - Год. 1, бр. 1 (1959)- . - Оряхово : [б.и.], 1959-        (без сведение за печ.). - 42 см

0.50 лв. : год. аб. 5 лв.

[58] вм. 57 2016 бр. 1 (14 ян.)-20 (22 дек.) = 1383-1402

304(497.21)

БП 2016 П 220
        ОТЗВУК : животът в Родопите / Отзвук. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Смолян : Отзвук, 1993-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза в понеделник

ISSN 1311-9966 = Отзвук : 0.60 лв.

[24] вм. 23 2016 бр. 1 (4-10 ян.)-58 (28-30 ноем.) = 2487-2544, 60 (5-7 дек.)-65 (22-31 дек.) = 2546-2551

304(497.233)

БП 2016 П 221
        ОФЕРТИ Добрич / Рекламно-издателска къща Феликс. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Добрич : РИК Феликс, 1995- (без сведение за печ.). - 30 см

Двусeдмично изд.

0.60 лв.

22 2016 бр. 1 (18-24 ян.)-23 (19-25 дек.)

659(497.211.1)

БП 2016 П 222
        ОЩЕ плам : вестикът на панагюрци днес / Павлимар ; глав. ред. Павлина Вайсилова. - Год. 1, бр. 1 (19 дек. 2013)-        . - Панагюрище : Павлимар, 2013- (Пазарджик : Барич и Сие). - 42 см

Седмично изд. - В бр. от 10-16 авг. погрешно означен бр. 131 вм. 26 и следва до края

ISSN 2535-0110 = Още плам : 0.80 лв.

4 2016 бр. 1/2 (13-19 ян.)-[28] (20 дек.)

304(497.23)

БП 2016 П 223
        ПАЗАРДЖИШКА Марица : новините от Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница / Издателска къща Марица ; отг. ред. Дора Цветкова. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Пазарджик : ИК Марица, 2002-        (без сведение за печ.). - 50 см

Ежедневно изд. - От бр. [145] Д. Цветкова не е отг. ред. - От бр. 103 означена печ. Нюзпринт - София. - От бр. 100 с размер 42 см. - В бр. от 22 март погрешно означен бр. 54 вм. 55 и следва до края. - В бр. 4 погрешно означена продълж. номерация 3504 вм. 3502 и следва до края. - От бр. 14 год. 15

ISSN 1314-913X = Пазарджишка Марица : 0.50 лв.

[15] вм. 14 2016 бр. 1 (4 ян.)-[249] (30 дек.) = 3499-3748

304(497.234.1)

БП 2016 П 224
        ПАРЕКОРДЗАГАНИ цайн : двуседмичник на общоарменския благотворителен съюз Парекордзаган / ред. кол. : Хрипсиме Ерниасян - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Пловдив : Общоарм. благотвор. съюз Парекордзаган - клон Пловдив, 2005-        (без сведение за печ.). - 42 см

Други ред.: Агоп Орманджиян, Алвард Бадваганян

ISSN 2603-5715 = Парекордзагани цайн : без сведение за цена

12 2016 бр. 1 (ян.)-18 (дек.) = 166-183

323.1

БП 2016 П 225
        ПАРТНЬОРИ Враца : седмичник за безплатни телефонни обяви / Спеид ; ред. Илияна Петрова-Борисова. - Год. 1, бр. [1] (2000)-год. 16, бр. 11 (4 апр. 2016). - Враца : Спеид, 2000-2016 (Разград : Разград полиграф). - 31 см

Излиза всеки понеделник

ISSN 1311-6983 = Партньори Враца : 1 лв.

[17] вм. 16 2016 бр. 1 (11 ян.)-11 (4 апр.) = 825-835. Спира

659(497.213)

БП 2016 П 226
        ПЕРПЕРИКОН : седмичник за политика, бизнес и култура / Перперикон ; ред. кол. Иван Бунков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Кърджали : Перперикон, 2005- (без сведение за печ.). - 42 см

Други ред.: Мария Пулева - първи зам.-глав. ред., Иванка Ламбева - зам.-глав. ред. - В бр. 16 погрешно означена продълж. номерация 145 вм. 415

ISSN 1312-580X = Перперикон : без сведение за цена

[12] вм. 14 2016 бр. 1 (9 ян.)-39 (23 дек.) = 400-438

304(497.232.1)
008

БП 2016 П 227
        ПЛОВДИВСКИ имоти : седмичник за строителство, архитектура, обзавеждане, имоти / Резон Медиа. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Пловдив : Резон Медиа, 2004-        (без сведение за печ.). - 41 см

ISSN 1310-5752 = Пловдивски имоти : 0.40 лв.

[13] вм. 9 2016 бр. 1 (11-17 ян.)-50 (19 дек.) = 566-615

332.85(497.234):659.1

БП 2016 П 228
        ПЛОВДИВСКИ университет : издание за образование, наука и култура / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". - Год. 1, бр. 1 (1983)-        . - Пловдив : ПУ "Паисий Хилендарски", 1983-        (без сведение за печ.). - 31 см

Излиза десет пъти год.

Без сведение за цена

34 2016 бр. 1/2 (22 февр.)-10 (20 дек.) = 456/457-465

378.937(497.234)

БП 2016 П 229
        ПОЗВЪНЕТЕ : продай в движение / Позвънете. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Варна : Позвънете, 1992-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 м + прил.

Излиза всеки ден без събота и неделя. - Бр. 11 от 19 ян. изд. само в електронен вариант ; бр. 160 не е изд. - В бр. от 7 март погрешно означен бр. 45 вм. 43 и следва до края. - Приложение: Позвънете Имоти

ISSN 1313-9088 = Позвънете Варна (2004) : 0.90 лв.

2016 бр. 1 (5 ян.)-10 (18 ян.) = 7131-7140, 12 (20 ян.)-42 (2 март) = 7142-7172, 45 (7 март)-83 (28 апр.) = 7173-7211, 86 (3 май)-88 (5 май) = 7212-7214, 90 (9 май)-99 (20 май) = 7215-7224, 102 (25 май)-159 (12 авг.) = 7225-7282, 161 (16 авг.)-174 (2 септ.) = 7283-7296, 177 (7 септ.)-187 (21 септ.) = 7297-7307, 190 (26 септ.)-250 (19 дек.) = 7308-7368

659(497.211)

БП 2016 П 230
        ПОЛСКИ Тръмбеш : месечно приложение на вестник Борба / Издателска къща Борба ; отг. ред. Нели Сукова. - 2010, бр. 1-        . - Велико Търново : ИК Борба, 2010-        (без сведение за печ.). - 42 см

Без сведение за цена

2016 бр. 1 (27 ян.)-11 (30 ноем.) = 128-138

304(497.21)

БП 2016 П 231
        ПОСОКИ - Плевен : областен всекидневник / Бряг Медиа Груп - Русе ; ред. кол. : Маргарита Трифонова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Плевен : Бряг Медиа Груп, 1990-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Други ред.: Стефка Тодорова - зам.-глав. ред., Ирен Томова - отг. ред. ; от бр. 20 и Емил Янчев - отг. ред., не участва И. Томова. - Прил.: Рекламни посоки. - В бр. 19,27,29,32,34,37 погрешно означена г. 2015 вм. 2016. - В бр. 50 погрешно означена продълж. номерация 5753 вм. 5743 и следва до бр. 52 ; в бр. 68 погрешно означена продълж. номерация 5770 вм. 5761 ; в бр. 88 погрешно означена продълж. номерация 57781 вм. 5781. - В бр. 182 погрешно означена дата 21-13 вм. 21-23 окт.

ISSN 1313-793X = Посоки (Плевен) : 0.50 лв.

2016 бр. 1 (4 ян.)-61 (31 март) = 5694-5754, 65 (6 апр.)-229 (29 дек.) = 5758-5922

304(497.214)

БП 2016 П 232
        ПРИЯТЕЛ / Приятел-Самоков. - Год. 1, бр.1 (1992)-        . - Самоков : Приятел-Самоков, 1992-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза в петък

ISSN 2367-6884 = Приятел (Самоков) : 0.50 лв.

25 2016 бр. 1 (8 ян.)-51/52 (23 дек.) = 1918-1968/1969

304(497.22)

БП 2016 П 233
        ПРОЛЕШКА светлина / Народно читалище Светлина 1924 г. - Год. 1, бр. 1 (юни 2014)-        . - с. Пролеша [община Божурище] : НЧ Светлина 1924 г., 2014-        (без сведение за печ.). - 32 см

Излиза три пъти год.

ISSN 2367-704X = Пролешка светлина : без сведение за цена

3 бр. 9 (юни)-11 (дек.) (2016)

304

БП 2016 П 234
        РЕГИОН : седмичник за бизнес, реклама и информация / Регион. - Год. 1, бр. 1 (1992)- . - Асеновград : Регион, 1992-        (без сведение за печ.). - 35 см

0.30 лв.

25 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-7 (20-26 апр.)

304(497.23)

БП 2016 П 235
        РЕПОРТЕР : издание на Обединен детски комплекс - гр. Панагюрище - запазената територия на таланта / ред. Мария Куртакова. - Бр. 3 (14 ноем. 2012)-        . - Панагюрище : Обединен дет. комплекс, 2012- (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

Излиза два пъти год. - В бр. от м. дек. и Красимира Василева, не участва М. Куртакова. - В бр. от м. дек. изд. Център за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище

Без сведение за цена

2016 февр./март, дек.

374(497.23)

БП 2016 П 236
        РОДОПИ вест News : издание за Смолянска област / Пресгрупа Родопи. - Год. [1], бр. [1] ([2000])-        . - Смолян : Пресгрупа Родопи, [2000]-        (София : Нюзпринт). - 42 см

Излиза във вторник, четвъртък и събота. - В бр. 100-103 не е означен изд. - В бр. 100-103 не е означена печ. - В бр. 135 погрешно означена продълж. номерация 2033 вм. 2034

ISSN 2534-9120 = Родопи вест News : 0.50 лв.

17 2016 бр. 1 (5-6 ян.)-146/147 (31 дек.) = 1900-2045/2046

304(497.233)

БП 2016 П 237
        РОДОПИ voice : ехо от планината : регионален седмичник / редакция на вестник Родопи voice ; ред. кол. : Стойо Йотов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 2 (15-21 септ. 2007)-        . - Кърджали : [б.и.], 2007- (София : Нюзпринт). - 42 см

Други ред. : Петър Калчев, Ния Дамянова, Деми Илиева, Жельо Михов, Николай Михайлов, Симона Тенева. - Прил. Делник

0.50 лв.

10 бр. 402 (22-28 юли)-412 (4-10 ноем.), 416 (2-8 дек.)-419 (23-31 дек.) (2016)

304(497.232.1)

БП 2016 П 238
        РОДОПИ 24 X 7 : регионален всекидневник : ехо от планината / редакция на вестник Родопи 24 X 7 ; ред. кол. : Стойо Йотов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 2 (9 окт. 2007 )-        . - Кърджали : [б.и.], 2007- (София : Нюзпринт). - 40 см

Други ред. : Петър Калчев, Ния Дамянова, Деми Илиева, Жельо Михов, Симона Тенева. - Прил. Делник

0.40 лв.

10 бр. 1294 (1 авг.)-1296 (8 септ.), 1304 (4 окт.)-1306 (6 окт.), 1319 (8 ноем.)-1321 (10 ноем.), 1328 (29 ноем.)-1330 (1 дек.), 1337 (20 дек.)-1339 (29 дек.) (2016)

304(497.232.1)

БП 2016 П 239
        РОДОПИ Смолян : ехо от планината : регионален всекидневник / редакция на вестник Родопи Смолян ; ред. кол. : Стела Братанова - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (15 май 2009)-        . - Смолян : [б.и.], 2009-        (София : Нюзпринт). - 40 см + прил.

Други ред.: Ния Дамянова, Жельо Михов, Петър Калчев, Деми Илиева, Витан Манев, Радой Геров. - Приложение: Делник

0.40 лв.

8 бр. 1041 (26 юли)-1043 (28 юли), 1046 (1 септ.)-1047 (8 септ.), 1055 (4 окт.)-1057 (6 окт.), 1070 (8 ноем.)-1072 (10 ноем.), 1082 (6 дек.)-1091 (28 дек.) (2016)

304(497.233)

БП 2016 П 240
        РОДОПСКА искра : общински вестник / Общински съвет ; глав. ред. Димитър Насков. - Год. 1, бр. 1 (1975)-        . - Пещера : ОбС, 1975-        (Септември : Щит Террос). - 42 см

Двуседмично изд.

ISSN 1311-2007 = Родопска искра : 0.20 лв.

40 2016 бр. 16 (27 дек.) = 951

304(497.23)

БП 2016 П 241
        РОСИЦА : общински вестник : вестникът на Севлиево / редакция на вестник Росица ; ред. кол. : Христо Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Севлиево : [б.и.], 1959-        (Севлиево : М-прес). - 42 см

Излиза в понеделник, сряда и петък. - Други ред.: Татяна Мизинова, Мая Ганева, Десислава Димитрова, Стефка Филева ; от бр. 27 не участва Т. Мизинова. - Бр. 54 с прил.: Априлското въстание в Ново село, Кръвеник и Батошево - 140 г. от героичната епопея. - В бр. 91 погрешно означена продълж. номерация 4289 вм. 4290

ISSN 2534-9023 = Росица (Севлиево) : 0.30 лв.

2016 бр. 1 (4 ян.)-148 (28 дек.) = 4200-4347

304(497.21)

БП 2016 П 242
        САКАР нюз : седмичен вестник / Марица Прес ; глав. ред. Иван Атанасов. - Год. 1, бр. 1 (13-19 май 2016)-        . - Харманли : Марица прес, 2016-        (София : Нюзпринт). - 42 см

От бр. 21 с размер 40 см. - В бр. от 18-24 ноем. погрешно означен бр. 25 вм. 26. - Образувано след сливане на: Новини (Харманли) = ISSN 2367-5799; и: Сакарско ехо = ISSN 2367-5780

ISSN 2534-8922 = Сакар нюз : 0.50 лв.

2016 бр. 1 (13-19 май)-2 (20-26 май), 4 (3-9 юни)-19 (30 септ.-6 окт.), 21 (14-20 окт.)-31 (23 дек.)

304(497.23)

БП 2016 П 243
        САКАРСКО ехо : вести от Сакара и долното поречие на Марица : седмичен вестник / Марица Прес - Харманли ; глав. ред. Иван Атанасов. - Год. 1, бр. 1 (2005)-год. [12], бр. 18 (2016). - Тополовград : Марица Прес, 2005-2016 (София : Нюз принт). - 42 см

Вестникът е основ. на 28 апр. 1935 г. - От бр. 7 не е означено подзагл.: вести от Сакара и долното поречие на Марица. - Продължен от: Сакар нюз = ISSN 2534-8922. - Слят с: Новини (Харманли) = ISSN 2367-5799

ISSN 2367-5780 = Сакарско ехо : 0.50 лв.

[12] вм. 81 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-18 (6-12 май) = 1505-1522. Спира

304(497.23)

БП 2016 П 244
        САМОКОВ 365 : и региона / SI media 7 ; ред. кол. : Анна Манова - вр. и. д. глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (27 апр. 2012)-        . - Самоков : SI media 7, 2012- (без сведение за печ.). - 45 см

Излиза всеки петък. - Други ред.: Мария Галчева, Анелия Балабанова, Христиана Видинова, Мариян Гребенчарски, Крум Крумов ; от бр. 34 не участват М. Гребенчарски, К. Крумов. - Бр. [4],8,12,17,36,40,44 с прил.: Фотинов 247 бр. 19-[25]. - В бр. от 29 ян. погрешно означен бр. 3 вм. 4

ISSN 1314-6211 = Самоков 365 : 0.50 лв.

[5] вм. 4 2016 бр. 1 (8 ян.)-45 (30 дек.) = 184-228

304(497.22)

БП 2016 П 245
        СВОГЕ 7 : вестник за бизнес, политика, култура, спорт и забава / редакция на вестник Своге 7 ; глав. ред. Цвета Порязова. - Год. [1], бр. [1] ([2001])-        . - Своге : [б.и.], [2001]-        (София : Нюзпринт). - 42 см

Излиза всеки втори и последен четвъртък на месеца

0.40 лв.

[16] вм. 15 2016 бр. 1 (14-27 ян. )-24 (22 дек.)

304(497.21)

БП 2016 П 246
        СЕДМИЦА плюс : регионален ежедневник / Боровест ; ред. Мая Кулишева. - Год. [1], бр. [1] ([1996])-        . - Самоков : ЕТ Боровест, [1996]-        (без сведение за печ.). - 42 см

Бр. 23,42,61,81,98,127,144,161 с прил.: Решения на Общински съвет - Самоков. - В бр. от 14 май погрешно означен бр. 88 вм. 89. - В бр. 65 погрешно означена дата 6 вм. 7 апр.

0.60 лв.

[21] вм. 20 2016 бр. 1 (5 ян.)-139 (26 юли) = 3709-3847, 141 (28 юли)-164 (30 септ.) = 3849-3872

304(497.22)

БП 2016 П 247
        СЕДМИЦАТА - Горна Оряховица : регионален седмичник : четиво за уикенда / редакция на вестник Седмицата ; ред. кол. : Елена Велкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 5, бр. 1 (6-12 ян. 2012)-        . - Горна Оряховица : Димитър Николов, 2012-        (без сведение за печ.). - 42 см

Други ред.: Мартин Георгиев, Биляна Милчева. - От бр. 31 означен изд. Компакт Медиа. - Прил.: Седмицата ТВ ; бр. 18 с прил.: СОУ "Георги Измирлиев" на 157 [години] ; бр. 19 с прил.: СОУ "Вичо Грънчаров" - 194 години знания, качество, европейско образование и култура, практическа реализация ; бр. 20 с прил.: Седмицата на Буров - Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров" - Горна Оряховица, Стъпка по стъпка за успешните гимназисти - Професионална гимназия по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" - Горна Оряховица ; бр. 23 с прил.: Професионална техническа гимназия "Васил Левски" ; бр. 28 с прил.: Община Горна Оряховица

0.50 лв.

[9] вм. 10 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-51 (23-29 дек.)

304(497.21)

БП 2016 П 248
        СЕДМИЦАТА - Севлиево : вестникът на севлиевци / Сдружение Граждани за Севлиево. - Год. 1, бр. 1 (1 юли 2016)-        . - Севлиево : Сдружение Граждани за Севлиево, 2016- (без сведение за печ.). - 42 см

Седмично изд.

0.30 лв.

1 2016 бр. 1 (1 юли)-27 (30 дек.)

304(497.21)

БП 2016 П 249
        СИЛИСТРЕНСКИ бряг / Бряг Медиа Груп - Русе ; ред. кол. : Маргарита Трифонова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Силистра : Бряг Медиа Груп, 2005- (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Излиза два пъти седм. - Други ред.: Стефка Тодорова - зам.-глав. ред., Емил Янчев - зам.-глав. ред., Алексей Минев - отг. ред. ; в бр. 13 не участва А. Минев. - В бр. от 2 февр. погрешно означен бр. 7 вм. 8 ; в бр. от 21 юни погрешно означен бр. 44 вм. 45 ; в бр. от 30 септ.-2 окт. погрешно означен бр. 59 вм. 60

ISSN 1313-7905 = Силистренски бряг : 0.50 лв.

12 2016 бр. 1 (5 ян.)-85 (30 дек.)

304(497.215.2)

БП 2016 П 250
        СЛАВЯНСКИ глас / Славянско дружество ; ред. Дияна Василева. - Бр. 1 (2012)-        . - Добрич : Слав. д-во, 2012-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - В бр. 17 заб.: пролетен бр. ; в бр. 18 заб.: летен бр. ; в бр. 19 заб.: есенен бр. ; в бр. 20 заб.: зимен бр.

ISSN 1314-6491 = Славянски глас (Добрич) : 1 лв.

Бр. 17-20 (2016)

886.7
881

БП 2016 П 251
        СЛАВЯНСКО слово : вестник за образование, наука, култура и общество : регионален вестник / Полимона ; глав. ред. Диана Йорданова. - Год. 1, бр. 1 (28 февр. 2013)- . - Монтана : Полимона, 2013-        (без сведение за печ.). - 45 см

Седмично изд. - От бр. 27 не участва Д. Йорданова. - В бр. 18 погрешно означена продълж. номерация 159 вм. 160 и следва до бр. 20. - Продължение на: Слово - Монтана = ISSN 1310-8352

ISSN 1314-8052 = Славянско слово : 0.50 лв.

4 2016 бр. 1 (6 ян.)-49 (22 дек.) = 143-191

304(497.213.1)
37

БП 2016 П 252
        СЛИВЕНСКИ новини : регионален вестник / Сливенски новини ; глав. ред. Добрин Добрев. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Сливен : Слив. новини, 1994-        (Сливен : ИК Жажда). - 42 см

Седмично изд. - От бр. 21 не е означена печ. - От бр. 20 год. 22

ISSN 1314-9938 = Сливенски новини : 0.60 лв.

[23] вм. 21 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-48/49 (23-31 дек.)

304(497.235.1)

БП 2016 П 253
        СЛОВО плюс : седмичник за общините и кметствата / Издателска кооперация Слово плюс ; глав. ред. Параскева Маркова, зам.-глав. ред. Ненчо Славчев. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - Монтана : Изд. кооп. Слово плюс, 1997-        (Враца : Враца). - 42 см

В бр. 45/46 погрешно означена продълж. номерация 1053 вм. 1053/1054 и следва до края

ISSN 1310-9693 = Слово плюс : 0.30 лв.

20 2016 бр. 1 (7-13 ян.)-47/48 (15-21 дек.) = 1009-1054

304(497.21)

БП 2016 П 254
        СЛЪНЧЕВ бряг прес : Несебърско издание / фирма Марам ЕТ ; отг. ред. Максим Момчилов. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - Несебър : фирма Марам ЕТ, 1961-        (Бургас : Информа принт). - 44 см

Двуседмично изд. - В бр. 1 подзагл.: спец. изд. - Вестникът е първоприемник на в. Черноморски глас. - В бр. 23 прил.: По книгопоща София - Несебър - София ; в бр. [25] прил.: Общински съвет - Несебър. - В бр. от [22] дек. погрешно означен бр. 24 вм. 25. - В бр. [25] погрешно означена продълж. номерация 1953 вм. 1954. - В бр. [25] погрешно означена дата 14 вм. 22 дек. - От бр. 4 год. 55

ISSN 1313-6828 = Слънчев бряг прес : 0.50 лв.

[56] вм. 54 2016 бр. 1 (13 ян.)-[25] ([22] дек.) = 1930-1953

304(497.23)

БП 2016 П 255
        СРЕДЕЦ : общински вестник / Общински съвет ; ред. Станчо Златаров, Атанас Радойнов. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Средец : ОбС, 1959-        (Бургас : Информа принт). - 44 см

Месечно изд. - В бр. 7/8 погрешно означена продълж. номерация 1383 вм. 1382/1383

ISSN 2534-9031 = Средец : безпл.

[58] вм. 57 2016 бр. 1 (20 ян.)-10 (21 дек.) = 1376-1385

304(497.23)

БП 2016 П 256
        СТАРИЯТ мост : регионален вестник - Свиленград, Любимец / Никол-Николай Колев ; глав. ред. Николай Колев, ред. Стефка Колева. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Свиленград : ЕТ Никол-Николай Колев, 1994- (Пловдив : Булвест принт). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 9 погрешно означена продълж. номерация 1142 вм. 1145 и следва до бр. 14

ISSN 1310-3156 = Старият мост : 0.70 лв.

23 2016 бр. 1 (8-14 ян.)-51 (30 дек.) = 1137-1187

304(497.23)

БП 2016 П 257
        СТАРОЗАГОРСКИ новини / Старозагорски новини ; ред. кол. : Йовка Великова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Стара Загора : Старозагор. новини, 1995-        (Стара Загора : Старозагор. новини). - 42 см

Ежедневно изд. - Други ред. : Нина Йовкова - зам.-глав. ред., Георги Геренов - зам.-глав. ред., Росица Ранчева ; от бр. 134 не участва Н. Йовкова

ISSN 2367-6906 = Старозагорски новини : 0.50 лв.

[22] вм. 20 2016 бр. 1 (4 ян.)-238 (29 дек.) = 5185-5422

304(497.236)

БП 2016 П 258
        100 вести : вестник за общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна / Издателска къща Колонел ; ред. кол. : Иван Господинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Габрово : ИК Колонел, 1991- (Габрово : Полиграф. комплекс Полипрес). - 42 см

Ежедневно изд. - В бр. излизащи във вторник загл.: 100 Art вести. - Други ред.: Димка Господинова - зам.-глав. ред., Бояна Пенчева. - Прил.: Християни. - В бр. 46 погрешно означена продълж. номерация 5704 вм. 5703

ISSN 1314-1945 = 100 вести : 0.30 лв.

[26] вм. 25 2016 бр. 1 (4 ян.)-295 (30 дек.) = 5658-5952

304(497.216.1)

БП 2016 П 259
        СТРАНДЖА / община Малко Търново ; ред. Георги Цъгов. - Бр. 1 (март 2002)-        . - Малко Търново : ОбС, 2002-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Списването на вестника започва през 1896 г. - В бр. 153 погрешно означен м. апр. вм. май. - Бр. 149-150,152-153, 155/156, 159-160 деп. на CD

ISSN 2682-9401 = Странджа : 0.20 лв.

Бр. 149 (ян.)-160 (дек.) (2016)

304(497.23)

БП 2016 П 260
        СТРОИТЕЛСТВО Имоти : национален седмичник / Реал Трейд Медиа ; глав. ред. Елвира Генова, зам.-глав. ред. Илияна Караланова. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Пловдив : Реал Трейд Медиа, 1992-        (София : София). - 42 см

От бр. 32 не е означено подзагл. - От бр. 32 и Виолета Властанова, не участва И. Караланова

ISSN 1312-367X = Строителство Имоти : без сведение за цена

2016 бр. 1 (4-10 ян.)-42 (19-25 дек.) = 1125-1166

69(497.234)

БП 2016 П 261
        СТРУМА : всекидневникът на Югозападна България / Струма ; ред. кол. : Анелия Десподска - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Благоевград : Струма, 1992-        (София : [Алианс Медиапринт]). - 40 см

Други ред.: Валери Палахански - зам.-глав. ред., Александър Зашев ; от бр. 11 и Иван Вълканов - зам.-глав. ред.

ISSN 2367-6124 = Струма (1994) : 0.50 лв.

25 2016 бр. 1 (4 ян.)-85 (13 апр.) = 7188-7272, 87 (15 апр.)-299 (30 дек.) = 7274-7486

304(497.222.1)

БП 2016 П 262
        СТУДЕНТСКА искра : вестник на Русенския университет "Ангел Кънчев" / глав. ред. Анелия Манукова. - Год 1, бр. 1 (1958)-        . - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 1958- (без сведение за печ.). - 32 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1314-5924 = Студентска искра (Print) : безпл.

[59] вм. 58 бр. 389 (ян.)-392 (дек.) (2016)

378.962(497.215)

БП 2016 П 263
        СЪПЕРНИК : информационен всекидневник / Хермес - 1992 ; глав. ред. Любомира Пелова. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Перник : Хермес - 1992, 1992-        (Перник : Аргус). - 42 см

В бр. от 15 март погрешно означен бр. 509 вм. 50 ; в бр. от 1 апр. погрешно означен бр. 632 вм. 63 ; в бр. от 20 юни погрешно означен бр. 1143 вм. 114 ; в бр. от 12 юли погрешно означен бр. 129 вм. 130. - В бр. [130] погрешно означена продълж. номерация 5984 вм. 5985. - В бр. 109 погрешно означена дата 10 вм. 13 юни

ISSN 1312-7012 = Съперник : 0.60 лв.

[25] вм. 21 2016 бр. 1 (4 ян.)-247 (29 дек.) = 5856-6102

304(497.221.1)

БП 2016 П 264
        ТВЪРДИШКИ глас : издание на Община Твърдица / ред. Надежда Тодорова, Галена Воротинцева. - Год. 1, бр. 1 (1980)-        . - Твърдица : ОбС, 1980-        (Сливен : ИК Жажда). - 42 см

Месечно изд. - Вестникът е наследник на в. Чумерна (1935) и в. Твърдишки глас (1956, 1962, 1980-2002, 2004)

ISSN 2603-5723 = Твърдишки глас : 0.30 лв.-0.60 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-10 (ноем.-дек.) = 577-586

304(497.23)

БП 2016 П 265
        ТОП новини : всекидневникът на Шумен, Разград и Търговище / Топ Нюз ; глав. ред. Фани Фикриева, зам.-глав. ред. Даниела Стоянова. - Год. 1, бр. 1 (26 март 2007) - . - Шумен : Топ Нюз, 2007-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Излиза от понеделник до петък. - От бр. 2331 подзагл.: вестникът на Шумен, Разград и Търговище. - От бр. 2346 и Деян Герговски - зам.-глав. ред., не участва Д. Стоянова ; от бр. 2364 и Пенка Атанасова - зам.-глав. ред., не участва Д. Герговски. - Деп. на CD

ISSN 1313-6399 = Топ новини : 0.40 лв.

Бр. 2247 (4 ян.)-2372 (10-12 окт.) (2016)

304(497.21)

БП 2016 П 266
        ТОРЛАЦИ : месечно издание на Община Чупрене / ред. Цветелина Радкова. - Год. 1, бр. 1 (февр. 2013)-        . - с. Чупрене : ОбС, 2013-        (без сведение за печ.). - 39 см

ISSN 1314-815X = Торлаци : 0.30 лв.

4 2016 бр. 1 (февр.)-8 (дек.) = 26-33

304(497.21)

БП 2016 П 267
        ТРАКИЙСКИ агровести : седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация : за общините от Пловдивска, Пазарджишка, Хасковска, Старозагорска, Смолянска, Кърджалийска, Сливенска, Ямболска област / Тракия вест ; глав. ред. Филип Христов, зам.-глав. ред. Ерма Филипова. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Пловдив : Тракия вест, 1994- (без сведение за печ.). - 40 см

Излиза всеки четвъртък. - В бр. 41/42 погрешно означена продълж. номерация 945 вм. 944/945

ISSN 2534-904X = Тракийски агровести : 0.50 лв.

[23] вм. 21 2016 бр. 1 (7-13 ян.)-41/42 (18-30 дек.) = 904-945

63
304(497.234)

БП 2016 П 268
        ТРЕВНЕНСКА седмица : общински вестник / Общински съвет ; глав. ред. Галина Иванова, ред. Цветанка Ангелова. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Трявна : ОбС, 1959-        (Русе : Форум прес). - 31 см

Седмично изд. - Тревненска седмица е правоприемник на вестниците Тревненско ехо, Пробуда, излизали до 1942 г. и Тревненски зов, чийто първи бр. е излязъл на 7 септ. 1959 г. - В бр. 8/9 погрешно означена продълж. номерация 1863 вм. 1862/1863 ; в бр. 17/18 погрешно означена продълж. номерация 1872 вм. 1871/1872 ; в бр. 25/26 погрешно означена продълж. номерация 1880 вм. 1879/1880 ; в бр. 30/31 погрешно означена продълж. номерация 1885 вм. 1884/1885

0.50 лв., 0.60 лв.

2016 бр. 1 (13 ян.)-30/31 (3 авг.) = 1855-[1884]/1885

304(497.21)

БП 2016 П 269
        ТРИБУНА Arsenal / Арсенал ; ред. кол. : Деляна Бобева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 ( 1 май 2011)-        . - Казанлък : Арсенал, 2011-        (без сведение за печ.). - 42 см

Двуседмично изд. - Други ред. : Диана Рамналиева, Мария Рашкова, Първолета Петкова ; в бр. 147 и Диана Нейчева, Мария Пискова, Миран Маденджиян, Венко Юнаков. - Приемник на в. Заводска трибуна. - От бр. 132 год. 6

Без сведение за цена

5 бр. 123 (8 ян.)-147 (22 дек.) (2016)

304(497.23)

БП 2016 П 270
        ТРОЯН 21 век : регионален седмичник / Троян 21-Г. М. ; глав. ред. Генадий Маринов. - Год. [1], бр. [1] ([2002])-        . - Троян : ЕТ Троян 21-Г. М., [2002]-        (Троян : Троян прес). - 41 см

В бр. от 5-11 окт. погрешно означен бр. 339 вм. 39

ISSN 2534-9112 = Троян 21 век : 0.40 лв.

[15] вм. 14 2016 бр. 1 (6-12 ян.)-50 (21 дек.) = 671-720

304(497.21)

БП 2016 П 271
        ТУТРАКАНСКИ глас : регионален седмичен вестник / Сдружение с нестопанска цел Тутракански глас ; глав. ред. Калина Грънчарова. - Год. 1, бр. 1 (1962)-        . - Тутракан : СНЦ Тутракански глас, 1962- (Русе : Форум прес). - 42 см

ISSN 2534-9058 = Тутракански глас : 0.60 лв.

[55] вм. 54 2016 бр. 1 (7-13 ян.) - 49 (22 дек.)

304(497.21)

БП 2016 П 272
        УТРО - Русе : градът в един вестник / Пресгрупа Утро ; ред. кол. : Младен Любенов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Русе : Пресгрупа Утро, 1990- (Разград : Разград Полиграф). - 42 см + прил.

Ежедневно изд. - Други ред.: Жанета Чучуева - зам.-глав. ред., Радослав Атанасов, Нели Пигулева. - Бр. 122 с прил.: Моето уч-ще - специализирано прил. за прием в средните учебни заведения 2016/2017. - Приложение: Утро плюс. - Приложение: Имоти плюс

ISSN 1311-9397 = Утро (Русе) : 0.50 лв.

[27] вм. 25 2016 бр. 1 (4 ян.)-297 (30 дек.) = 7612-7908

304(497.215)

БП 2016 П 273
        ФАКЕЛ : общински седмичен вестник / Сдружение Факел ; глав. ред. Анелия Иванова, ред. Димитър Апостолов. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Каварна : Сдружение Факел, 1960-        (Каварна : Влади - В. Влаев). - 42 см

0.50 лв.

2016 бр. 1 (11 ян.)-16/17 (25 апр.) = 2018-2033/2034

304(497.21)

БП 2016 П 274
        ФАКТОР - Бургас : вестник за свежа журналистика и реклама / Черноморски фар ; глав. ред. Силвия Шатърова. - Бр. 1 (2001)- . - Бургас : Черноморски фар, 2001- (Бургас : Информа принт). - 42 см

Седмично изд.

ISSN 2534-9139 = Фактор (Бургас) : безпл.

Бр. 683 (8-14 ян.)-688 (12-18 февр.), 690 (26 февр.-2 март)-708 (1-7 юли), 710 (15-21 юли)-718 (9-15 септ.), 720 (30 септ.-6 окт.)-732 (23 дек.) (2016)

304(497.231)
659.1

БП 2016 П 275
        ФОЛКЛОРЕН хоризонт : национално издание за българска народна музика / Издателска къща Хоризонт прес ; отг. ред. Николай Чапански, ред. Кичка Трендафилова. - Год. [1], бр. [1] ([2003])-        . - Пловдив : ИК Хоризонт прес, [2003]-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Месечно изд. - От бр. за м. окт. К. Трендафилова не е ред.

ISSN 1314-393X = Фолклорен хоризонт : 0.70 лв.

14 2016 февр.-юни, септ.-ноем.

784.4

БП 2016 П 276
        ХАСКОВСКА Марица : новините от Хасково, Димитровград, Любимец, Харманли, Свиленград, Ивайловград, Тополовград, Симеоновград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово и Одрин / Хасковска Марица ; ред. Цанка Семерджиева. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - Хасково : Хасковска Марица, 2003-        (без сведение за печ.). - 50 см

Ежедневно изд. - От бр. 102 с размер 42 см

ISSN 1313-471X = Хасковска Марица : 0.50 лв.

14 2016 бр. 1 (4 ян.)-249 (30 дек.) = 3460-3708

304(497.236)

БП 2016 П 277
        ЧАР : вестник за Родопите и за родопчани / Фирма БОМАР ; глав. ред. Емануил Консулов. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Смолян : Фирма БОМАР, 1991-        (Смолян : Зеа принт). - 34 см

Месечно изд. - Чар е първият частен вестник в Средните Родопи след 1944 г. Основ. е на 20 ян. 1991 г. - От бр. 4 заб.: безпл.

0.25 лв.

26 2016 бр. 1 (31 ян.)-12 (31 дек.) = 382-393

304(497.235.1)

БП 2016 П 278
        ЧЕРНО море : традиция в развитие / Черно море прес. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - Варна : Черно море прес, 1998-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Ежедневно изд. - От бр. 114 год. 18. - Бр. 11 изд. само в електронен вариант

ISSN 1312-2274 = Черно море : 0.30 лв.

[19] вм. 17 2016 бр. 1 (4 ян.)-243 (23 дек.) = 5197-5439

304(497.211)

БП 2016 П 279
        ЧЕРНОМОРСКИ фар : новините в развитие / Черноморски фар ; глав. ред. Силвия Шатърова. - Год. 1, бр. 1 (1988)-        . - Бургас : Черноморски фар, 1988-        (Бургас : Информа принт). - 44 см

Ежедневно изд. - Прил.: Бургаски червен кръст, Созопол, Уикенд плюс, Народен приятел, Приморско. - В бр. от 3 май погрешно означен бр. 84 вм. 85 и следва до бр. 87. - В бр. 2 погрешно означена продълж. номерация 7150 вм. 7149 и следва до бр. 28. - От бр. 2 год. 30

ISSN 1312-2126 = Черноморски фар : 0.50 лв., 0.60 лв.

29 2016 бр. 1 (4 ян.)-248 (29 дек.) = 7148-7395

304(497.231)

БП 2016 П 280
        ШУМЕНСКА заря : регионален всекидневник / Кооперация Шуменска заря. - Год. 1, бр. 1 (1944)-        . - Шумен : Кооп. Шуменска заря, 1944-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Прил.: ТВ седмица

ISSN 1310-1889 = Шуменска заря : 0.40 лв., 0.50 лв.

[73] вм. 84 2016 бр. 1 (4 ян.)-246 (29 дек.) = 12629-12874

304(497.217)

БП 2016 П 281
        ЩЪРКЕЛОВО гнездо : издание на Средно общообразователно училище "Нешо Бончев" - гр. Панагюрище. - Год. [1], бр. [1] ([2004])-        . - Панагюрище : СОУ "Нешо Бончев", [2004]-        (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

Месечно изд.

ISSN 1314-3808 = Щъркелово гнездо : без сведение за цена

13 2016 бр. 4 (17 февр.)-7 (6 юли) = 97-100

373.5(497.23)

БП 2016 П 282
        ЯНТРА днес : областен всекидневник / Янтра прес ; глав. ред. Мила Милчева. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - Велико Търново : Янтра прес, 1998-        (Велико Търново : Мултипринт). - 42 см

Прил.: Справочник днес, ТВ седмица ; бр. 180 с прил.: Община Велико Търново

ISSN 1312-8981 = Янтра днес : 0.50 лв.

[19] вм. 17 2016 бр. 1 (4 ян.)-244 (23 дек.) = 4365-4608

304(497.216)

БП 2016 П 283
        ACADEMIA Medica : издание за медицина и екология : медицинско информационно издание на Медицински университет - Плевен / глав. ред. Славчо Томов, ред. Магдалена Балашкова. - Год. 18, бр. 1 (септ.-окт. 2013)-        . - Плевен : Мед. унив., 2013-        (Плевен : ЕА). - 30 см

Двумесечно изд. - Текст на бълг. ез.

ISSN 1314-958X = Academia medica : 1 лв.

21 2016 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

378.961(497.214)

БП 2016 П 284
        KIRCAALI Haber : Haftalik Siyasi ve Aktüel Gazete = Кърджали Хабер : седмичен вестник за актуални новини / Сени Медия ; Genel Yayin Yönetmeni Müzekki Ahmet, Yazi Işleri Müdürü Sebahat Necib = глав. ред. Мюзекки Ахмед, отг. ред. Себахат Неджиб. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - Кърджали : Сени Медия, 2007-        (без сведение за печ.). - 45 см

ISSN 1313-6925 = Kircaali Haber : 0.80 лв. : год. аб. 40 лв.

10 бр. 310 (6 ocak)-357 (21aralik) (2016)

304(497.232.1)

Единични листове

 
БП 2016 П 285
        МОСТОВЕ на приятелство : юбилейно издание : 25 години дружествово за Българо-швейцарско приятелство "Луи Айер". - Бр. 1 (21 окт. 2016). - Лом : Д-во за Бълг.-швейцарско приятелство "Луи Айер", 2016 (без сведение за печ.). - 4 с. ; 44 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

92 Айер, Луи

БП 2016 П 286
        НЕСТОР Марков : възпоменателен вестник : брой единствен : посвещава се на 180 години от рождението и 100 години от смъртта на Нестор Марков - 1836 - 1916 - 2016 / Регионален исторически музей - Хасково ; състав. Недялко Димов, Румен Георгиев. - Хасково : Регионален ист. музей, окт. 2016 (без сведение за печ.). - 10 с. ; 42 см

Без сведение за цена

92 Марков, Нестор
37(092)
949.72.041(092)

БП 2016 П 287
        80 години ЕМКА : юбилейно издание на ЕМКА. - Севлиево : ЕМКА, 9 ноем. 2016 (без сведение за печ.). - 6 с. ; 52 см

Без сведение за цена

621.315

БП 2016 П 288
        СЛАВОВЦИ : юбилеен вестник 1936 - 2016 / Народно читалище "Отец Паисий - 1936" - кв. Славовци. - Нови Искър : Нар. ч-ще "Отец Паисий - 1936", 2016 (София : Рекламна къща ДиоМира). - 16 с. ; 29 см

Без сведение за цена

374.28

БП 2016 П 289
        150 години Основно училище "Св. Климент Охридски" : юбилейно издание : 150 години образователно дело в Дуранкулак. - Шабла : ОбС, май 2016 (Каварна : Влади - В. Влаев). - 4 с. ; 41 см

Без сведение за цена

373.3(497.21)

СПИСАНИЯ

 
БП 2016 П 290
        АВИ-тохол : новият прочит на българското вчера, днес и утре : издание на Фондация Заедно / глав. ред. Иван Даракчиев. - Кн. 1 (1995)-        . - София : Дукати, 1995- (Бургас : ЦДМ). - 29 см

Излиза два пъти год. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-2185 = Ави-тохол : без сведение за цена

Кн. 36-37 (2016)

949.72.03

БП 2016 П 291
        АВИАЦИОННА, морска и космическа медицина = Aviation, Maritime and Space Medicine / Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина, Дружество на специалистите по водно спасяване - Варна, Областен съвет на Български червен кръст - Варна ; ред. кол. : Христо Бозов - глав. ред. ... [и др.]. - 2011, No 1-        . - Варна : Бълг. сдружение по авиационна, мор. и косм. медицина, 2011-        (Варна : Дона 13). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Любомир Алексиев - зам.-глав. ред., Димитър Ставрев - зам.-глав. ред., Анатолий Гоженко, Константин Георгиев, Анелия Клисарова, Боян Медникаров, Илия Пеев, Златислав Стоянов, Мариана Спахиева, Илия Раев, Христо Григоров, Красимир Гигов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - No 2 за 2015 г. изд. съвместно с No 1 за 2016 г.

ISSN 1314-5819 = Авиационна, морска и космическа медицина : без сведение за цена

2016 No 2

613.69

БП 2016 П 292
        АВТО trend : българското списание за коли и мотори / 168 часа ; отг. ред. Георги Луканов, ред. Иван Найденов. - Год. 22, бр. 1 (19 окт.-1 ноем. 2016)-        . - София : 168 часа, 2016-        (София : Ропринт). - 30 см

Двуседмично изд. - От бр. 6 не участва И. Найденов. - Продължение на: Автотруд = ISSN 1311-9362

ISSN 2534-8930 = Авто trend (София) : 1.99 лв.

22 2016 бр. 1 (19 окт.-1 ноем.)- 6 (28 дек.-10 ян.) = 704-709

629.113

БП 2016 П 293
        АВТОКЛАСИКА & мотоциклети : списанието на ценители и колекционери / Техномедиа ; глав. ред. Маргарит Карабуров. - Бр. 1 (2003)-        . - София : Техномедиа, 2003-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Всеки бр. с прил. плакат. - В бр. 146 на кор. погрешно означен м. май вм. юни

ISSN 1312-9805 = Автокласика & мотоциклети : 6.50 лв. : 3.50 евро

[14] вм. 13 бр. 142 (февр.)-152 (дек./ян. 2017) (2016)

629.114.6

БП 2016 П 294
        АВТОМАТИКА и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов" (САИ) = Automatica & Informatics / Bulgarian John Atanasoff Society of Auromatics and Informatics ; ред. кол. : М. Хаджийски - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 25, No 1 (1991)-        . - София : САИ, 1991- (София : Симолини-94). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Н. Христова, А. Грънчарова, Е. Николова - отг. ред., И. Симеонов - отг. ред., В. Спиридонов - отг. ред., Т. Стоилов - отг. ред., К. Алексиев - отг. ред., Ч. Дамянов - отг. ред., Е. Гарипов - отг. ред., Е. Шойкова - отг. ред., К. Йонов - отг. ред., И. Куртев - отг. ред., К. Бошнаков, П. Венков, И. Ганчев, Н. Делийски, Л. Дуковска, П. Копринкова, М. Лазарова, Г. Менгов, М. Младенов, Т. Ненов, Т. Нешков, Д. Пенев, М. Петров, П. Русков, А. Смрикаров, Г. Спасов, А. Топалов, Ф. Филипов. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7562 = Автоматика и информатика : год. аб. 24 лв.

50 2016 No 1-4

681.5

БП 2016 П 295
        АВТОТРУД : българското списание за автомобили / Медиа холдинг ; отг. ред. Георги Луканов. - 1996, бр. 1-        . - София : Медиа холдинг, 1996-        (София : Ропринт). - 30 см

Двуседмично изд. - От бр. 10 и Иван Найденов - ред. - От бр. 9 год. 22

ISSN 1311-9362 = Автотруд : 1.99 лв.

21 2016 бр. 1 (13-26 ян.)-20 (5-18 окт.) = 684-703

629.113

БП 2016 П 296
        АГРАРНИ науки / Аграрен университет - Пловдив = Agricultural sciences / Agricultural university - Plovdiv ; ред. кол. : Иванка Лечева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2009)-год. 8, No 20 (2016). - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2009-2016 (Пловдив : печ. при Акад. изд. на Аграр. унив.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Дияна Светлева - зам. глав. ред., Таня Цветковска - отг. ред., Йорданка Кузманова, Красимир Иванов, Венелин Ройчев, Хари Самалиев, Борис Янков, Алекси Алексиев, Валентин Личев, Красимир Михов, Васко Копривленски, Васко Герзилов, Иван Брайков, Конрад Хагедорн, Жозе Мануел Пейшото Тейшейра Лейтао, Джако Вангронсвелд, Уили Меерс, Агниешка Вжохалска, Нурлан Серекпаев. - Текст на англ. ез. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Продължен от: Agricultural sciences (Plovdiv. Print) = ISSN 2603-4638

ISSN 1313-6577 = Аграрни науки (Print) : без сведение за цена

8 бр. 19-20 (2016). Jubilee Sci. Conf. with Intern. Participation Traditions and Challenges Facing Agr. Education, Science and Business, 29-31 Oct., 2015. Спира

63

БП 2016 П 297
        АГРО & Пари / Резон България ; ред. Биляна Петрова, Веселка Ирманова. - Год. 1, бр. 1 (26 окт./26 ноем. 2011)-        . - София : Резон България, 2011-        (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд.

ISSN 1314-4758 = Агро & Пари : 14.64 лв. : год. аб. 175.68 лв.

6 2016 бр. 1 (26 ян.-26 февр.)-12 (26 дек.-26 ян. 2017) = 52-63

338.43
631.1

БП 2016 П 298
        АГРОБИЗНЕСЪТ : месечно списание за евроинтеграцията в сектора / Агро инс ; глав. ред. Пенка Каменова. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - София : Агро инс, 2003- (София : Алианс принт). - 29 см

В бр. 5-9 и подзагл.: където фермерството е бизнес ; от бр. 10 и подзагл.: where farming means business

ISSN 1312-3025 = Агробизнесът : 3 лв.

14 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

338.43

БП 2016 П 299
        АГРОЗОНА : важните неща на едно място / АБ Комюникейшънс, АЗПБ [Асоциация на земеделските производители в България] ; глав. ред. Марта Йонкова, зам.-глав. ред. Светлана Трифоновска. - Бр. 0 (юли 2011)- . - София : АЗПБ : АБ Комюникейшънс, 2011-        (с. Равно поле : Бет Принт). - 30 см

Месечно изд. - В бр. 57-59 не е означено подзагл. ; от бр. 60 подзагл.: твоята зона за бизнес и земеделие!. - От бр. 54 Св. Трифоновска - глав. ред., не участва М. Йонкова ; от бр. 55 и Паулина Йоргова - глав. ред., не участва Св. Трифоновска

ISSN 1314-4251 = Агрозона : 5 лв. : год. аб. 50 лв.

Бр. 52 (ян.)-63 (дек.) (2016)

63

БП 2016 П 300
        АГРОКОМПАС : ориентир в агробизнеса / АгроМедия Груп ; глав. ред. Мариела Илиева. - Год. 1, No 1 (1991)-        . - София : АгроМедия Груп, 1991-        (Костинброд : Мултипринт). - 29 см

Месечно изд.

ISSN 0861-6396 = АгроКомпас : 5 лв. : год. аб. 50 лв.

25 2016 ян.-дек.

63

БП 2016 П 301
        АДВОКАТСКИ преглед : издание на Висшия адвокатски съвет / ред. кол. : Даниела Доковска - глав. ред... [и др.]. - 1999, Nо 1-        . - София : Сиби, 1999-        (без сведение за печ.). - 21 см

Месечно изд. - Други ред.: Васил Начков, Ели Христова, Ина Лулчева. - От Nо 4 печ. Симолини. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-7204 = Адвокатски преглед : безпл.

2016 Nо 1 (ян.)-12 (дек.)

347.96
342.56

БП 2016 П 302
        АДМИНИСТРАТИВНО правосъдие / Върховен административен съд ; ред. кол. : Георги Колев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - София : Сиела Норма, 1998- (без сведение за печ.). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Румяна Монова - зам.-глав. ред., Боян Магдалинчев - зам.-глав. ред., Николай Алексиев - отг. ред., Светла Кирова ; от бр. 3 и Гергана Владимирова, не участва С. Кирова ; от бр. 6 и Светла Кирова, не участва Г. Владимирова

ISSN 0861-5268 = Административно правосъдие : 10 лв.

19 2016 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

342.9

БП 2016 П 303
        АКТИВ счетоводна матрица : месечно списание за професионалисти в областта на счетоводството, финансите и осигуряването / Доби прес ; глав. ред. Елена Витски. - 2002, No 1-        . - София : Доби прес, 2002- (без сведение за печ.). - 29 см

ISSN 1314-3484 = Актив счетоводна матрица : год. аб. 150 лв.

2016 No 1 (ян.)-12 (дек.) = 159-169

336.1/.5
657

БП 2016 П 304
        АКУШЕРСТВО и гинекология : официално издание на Българското научно дружество по акушерство и гинекология = Obstetrics and gynecology : The official journal of the Bulgarian Scientific Society of Obstetrics and Gynecology / ред. кол. : Ст. Иванов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1962)-        . - София : Бълг. науч. д-во по акушерство и гинекология, 1962-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза седем пъти год. - Други ред.: Г. Горчев - зам.-глав. ред., М. Сираков, Ил. Карагьозов, А. Димитров, Т. Чернев, И. Козовски, В. Златков, Н. Василев, Н. Доганов, А. Николов. - Съдърж. на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-0959 = Акушерство и гинекология : без сведение за цена

55 2016 бр. 1-7
55 2016 Suppl. 1 ч. 1-2. 19 нац. гинеколог. конф., 17-19 март, Боровец
55 2016 Suppl. 2. 35 нац. акушерска конф., 13 нац. конф. на акушерките, 16-18 юни, Елените

618.2/.7

БП 2016 П 305
        АКЪЛЧЕТА 9-12 клас : национално списание за подготовка и образователна информация / Педагог 6 ; ред. кол. : Светла Луизова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 7 (септ. 2010)-        . - София : Педагог 6, 2010- (София : Алианс принт). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред. : Иван Симеонов, Раинка Върбанова, Магдалена Андреева, Николай Димитров, Милка Русинчовска, Мариан Върбанов, Лиляна Банчева, Сияна Матеева, Никола Велчев, Милена Кирова, Елена Бояджиева

ISSN 1314-2062 = Акълчета 9-12 клас : 2.99 лв. : год. аб. 20.93 лв.

7 2016 бр. 1 (февр.)-7 (дек.) = 46-52

374

БП 2016 П 306
        АКЪЛЧЕТА 4-8 клас : национално списание за подготовка и образователна информация / Педагог 6 ; ред. кол. : Светла Луизова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 7 (септ. 2010)-        . - София : Педагог 6, 2010- (София : Алианс принт). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Иван Симеонов, Раинка Върбанова, Магдалена Андреева, Николай Димитров, Милка Русинчовска, Мариан Върбанов, Лиляна Банчева, Сияна Матеева, Никола Велчев, Милена Кирова, Елена Бояджиева

ISSN 1314-2054 = Акълчета 4-8 клас : 2.99 лв. : год. аб. 20.93 лв.

7 2016 бр. 1 (февр.)-7 (дек.) = 46-52

374

БП 2016 П 307
        АЛЕРГИИ. Хиперсензитивност. Астма : списание на Българското дружество по алергология / ред. кол. : Васил Димитров - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, No 1 (2003)- . - София : Бълг. д-во по алергология, 2003-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред. : Тодор Попов - зам.-глав. ред., Мария Стаевска. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-1804 = Алергии. Хиперсензитивност. Астма : без сведение за цена

Т. 13 2016 No 2

616-056.3:616.24

БП 2016 П 308
        АНГИОЛОГИЯ & Съдова хирургия = Angiology & Vascular surgery : списание на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА) / ред. кол. : Андрея Андреев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - София : БНДСЕХА, 1995- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Васил Анастасов, Тодор Захариев, Кузман Гиров, Милена Станева, Васил Червенков. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 1310-702X = Inter dental news

ISSN 1310-7011 = Ангиология & Съдова хирургия : без сведение за цена

19 2016 бр. 1-3

616.1-089

БП 2016 П 309
        АНДРОМЕДА : списание за астрономия на Астрономическа асоциация - София = Andromeda : The Monthly Magazine for Astronomy of the Astronomical Association - Sofia / глав. ред. Боряна Бончева, ред. Венцислав Кръстев. - Год. 1, бр. 1 (1994)- . - София : Астроном. асоц., 1994- (София : Нюз принт). - 29 см

Излиза три пъти год. - Съдърж. и на фр. ез.

ISSN 1310-3571 = Андромеда (София) : 3 лв.

23 2016 бр. 1 (зима)-3 (лято) = 136-138

524

БП 2016 П 310
        АНТИМОВСКИ хан : издание за животопис и култура / Сдружение на писателите в Добрич ; ред. кол. : Сашо Серафимов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2009)-        . - Добрич : Сдружение на писателите в Добрич, 2009- (Добрич : Нилекта принт). - 24 см

Достъпно също на: http://www.antimovski-han.org/index.php. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Петранка Божкова, Рада Въртунинска, Валентина Добринчева, Драгомил Георгиев, Генчо Златев, Александър Белчев, Красимир Бачков, Ангел Веселинов, Кремена Желязкова ; от No 2 и Уляна Андреенко, Калоян Захариев, не участват В. Добринчева, А. Веселинов ; от No 4 не участва Кр. Желязкова. - Списанието е продълж. на едноименния вестник (1977-2008 г.)

ISSN 1313-7832 = Антимовски хан : без сведение за цена

8 2016 No 1-4

886.7-8

БП 2016 П 311
        АНТРОПОЛОГИЯ : списание за социокултурна антропология / Югозападен университет "Неофит Рилски" = Anthropology : Journal for Sociocultural Anthropology / South-West University Neofit Rilski ; ред. кол. : Милена Беновска-Събкова ... [и др.]. - Бр. 1 (2014)-        . - Благоевград : Югозап. унив. "Неофит Рилски", 2014-        (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд. - Други ред.: Ана Лулева, Илия Недин. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-573X = Антропология (Благоевград) : без сведение за цена

Бр. 3 (2016)

572:308

БП 2016 П 312
        АПЕТИТНО / Си Би Ел Компания ; глав. ред. Деляна Хаджитодорова. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - София : Си Би Ел Компания, 2007-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд.

ISSN 1312-9287 = Апетитно : 1 лв.

10 2016 бр. 1-12 = 209-220

641.5

БП 2016 П 313
        АРТ спектър : академично културно-информационно издание / Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив ; ред. кол. : Костадин Бураджиев ... [и др.]. - Бр. 1 (24 май 2005)-        . - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2005-        (без сведение за печ.). - 33 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Елена Кантарева-Дечева, Стела Митева-Динкова, Никола Лаутлиев

ISSN 1314-0000 = Арт спектър : без сведение за цена

Бр. 39 (март)-41 (ноем.) (2016)

378.97(497.234)

БП 2016 П 314
        АРХЕОЛОГИЯ / Българска академия на науките. Национален археологически институт и музей = Archeologia / National Institute of Archaeology and Museum - Bulgarian Academy of Sciences ; ред. кол. : Васил Николов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1959)-        . - София : Нац. археолог. институт с музей при БАН, 1959-        ([София : Манта Принт]). - 29 см

Излиза в две книжки год. - Други ред.: Евгения Генчева - зам.-глав. ред., Крум Бъчваров, Жан-Пол Демул, Славиша Периђ, Стефан Александров, Христо Попов, Костадин Рабаджиев, Анелия Божкова, Павлина Владкова, Влад Зира, Методи Даскалов, Валери Григоров, Константин Дочев, Мирена Славова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-1203 = Археология : без сведение за цена

[58] вм. 57 2016 кн. 1/2

902

БП 2016 П 315
        АРХИВЕН преглед : научно-методическо и информационно издание, съдържащо актуална информация за архивното дело и документознанието в България и по света / Държавна агенция Архиви ; ред. кол. : Петър Пейков - отг. ред. ... [и др.]. - 1954, Nо 1-        . - София : Държ. агенция Архиви, 1954-        (София : Симолини 94). - 24 см

Излиза в 2 кн. год. - Други ред.: Ефросина Ласкова, Николай Марков, Стефка Петрова, Валентина Петрова. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии ; год. съдърж.

ISSN 0204-8132 = Архивен преглед : 5 лв. : год. аб. 10 лв.

2014 (изд. 2016) No 2
2015 (изд. 2016) No 1

930.25

БП 2016 П 316
        АРХИТЕКТУРА : издание на Съюза на архитектите в България / глав. ред. Мария Давчева, зам.-глав. ред. Пламена Георгиева. - Год. 1, Nо 1 (1954)-        . - София : Съюз на архитектите в България, 1954- (София : Дайрект Сървисиз). - 29 см

Двумесечно изд.

ISSN 0324-1254 = Архитектура : 7 лв.

2016 Nо 1-6

72

БП 2016 П 317
        АТЛЕТИКА : списание за българска и световна лека атлетика / Атлетика. - 1999, бр. 1-        . - София : ЕТ Атлетика, 1999- (София : БПС). - 29 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1311-3968 = Атлетика (София) : 3.50 лв.

2016 бр. 1 (ян./март)-4 (окт./дек.) = 103-106

796.4

БП 2016 П 318
        АЯЗМО : списание за православен живот / Аязмо ; ред. Милена Иванова-Андреева. - Бр. 1 (ноем. 2015)-        . - Стара Загора : Аязмо, 2015-        (София : Артграф). - 24 см

Излиза осем пъти год.

ISSN 2367-8461 = Аязмо : 2 лв.

Бр. 3 (март/апр.)-8 (дек.) (2016)

26

БП 2016 П 319
        БАКХУС / Икономедиа ; глав. ред. Емил Дилкин. - Бр. 1 (1999)-        . - София : Икономедиа, 1999-        (София : Алианс Принт). - 27 см

Излиза три пъти год.

ISSN 1311-2775 = Бакхус : 7 лв.

Бр. 154 (март)-156 (окт.) (2016)

663.2

БП 2016 П 320
        БАЛКАНИ : научно периодично издание / Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при Българската академия на науките ; ред. кол. : Александър Костов ... [и др.]. - Nо 1 (2012)-        . - София : Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, 2012-        (без сведение за печ.). - 25 см

Годишно изд. - Други ред.: Ваня Лозанова-Станчева, Светлозар Елдъров. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-4103 = Балкани (София. 2012) : без сведение за цена

Кн. 5 (2016)

327(497)
949.7

БП 2016 П 321
        ББИА онлайн : списание на Българската библиотечно-информационна асоциация / ред. кол. : Ваня Грашкина - предс. ... [и др.]. - Год. 2, бр. 6 (дек. 2012)-        . - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2012- (Хасково : Полиграф юг). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Албена Ихтиманска, Биляна Яврукова, Мария Младенова, Милена Миланова, Надежда Груева, Спаска Тарандова, Антоанета Димитрова - отг. ред. - От бр. 4 не е означена печ. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-7285 = ББИА онлайн (Print) : без сведение за цена

6 2016 бр. 1 (февр.)-6 (дек.)

02
061.25:02

БП 2016 П 322
        БДС Компас [Електронен ресурс] : издание на Българския институт по стандартизация / глав. ред. Ефтика Георгиева. - 2011, бр. 1 (ян./февр.)-        . - София : Бълг. институт по стандартизация, 2011-        (без сведение за производител). - 4 оптични диска (CD-ROM) : текст ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP ; 1 дисково устройство ; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://www.bds-bg.org/bg/magazine/. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран

ISSN 1314-3611 = БДС Компас (Online) : без сведение за цена

2016 бр. 1 (ян./март). - 9.05 MB
2016 бр. 2 (апр./юни). - 7.94 МВ
2016 бр. 3 (юли/септ.). - 6.05 MB
2016 бр. 4 (окт./дек.). - 6.63 MB

006

БП 2016 П 323
        БЕСЕДА : списание за литература и култура / Американски колеж в София = The Fountain : journal of Literature and Culture / American College of Sofia ; състав. : Румяна Рангелова ... [и др.]. - No 1 (summer 2011)- . - София : Американски колеж, 2011- (София : Воен. изд.). - 22 см

Излиза два пъти год. - Други състав. : Теодора Тодорова, София Гечева, Милка Гецковска, ред. кол. : Мария-Никол Стойкова, Иво Генев, Изабела Николова, Мартина Първина, Рада Павлова, Ива Вълчева, Тамара Йорданова, Вяра Гетахун, Ния Добрева, Лора Димитрова ; от Nо 2 и Биляна Бошнакова, Елина Димитрова, Мила Марчева, Захари Николаев, Васил Даков, не участват Р. Павлова, Л. Димитрова. - Текст и на англ. ез.

ISSN 1314-3468 = Беседа (София) : без сведение за цена

2016 Nо 1 (summer)-2 (winter) = 42-43

008
82

БП 2016 П 324
        БИБЛИОТЕКА : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история / Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; ред. кол. : Асен Георгиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1993)-        . - София : Нац. библ. "Св. Св. Кирил и Методий" : СУ "Св. Климент Охридски", 1993-        (София : печ. на Нац. библ. "Св. Св. Кирил и Методий"). - 24 см

Двумесечно изд. - От No 5 не участва СУ "Св. Климент Охридски". - Други ред.: Петър Величков, Алберт Бенбасат, Оля Харизанова, Цветан Давидков, Желю Владимиров, Николай Аретов, Людмила Андреева, Владя Борисова, Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева, Елисавета Мусакова, Калина Иванова, Анета Дончева, Росица Чернокожева ; от No 5 и Красимира Александрова, Марчела Борисова, Милкана Бошнакова, Анка Стоилова, Росица Кирилова, Весела Гицоайка, Георги Бобев, не участват А. Георгиев, А. Бенбасат, О. Харизанова, Ц. Давидков, Ж. Владимиров, Н. Аретов, Л. Андреева, В. Борисова, Ц. Панчева, Е. Мусакова, К. Иванова, А. Дончева, Р. Чернокожева. - Библиогр. след отд. статии ; авт. показалец

ISSN 0861-847X = Библиотека (София) : 9 лв. : год. аб. 54 лв.

23 2016 No 1-6

02

БП 2016 П 325
        БИЗНЕС посоки : издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет / ред. кол. : Петко Чобанов - глав. ред. ... [и др.]. - 2005, бр. 1-        . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005-        (Бургас : Флат). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Г. Куртева - зам.-глав. ред., Гергана Николова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6016 = Бизнес посоки : без сведение за цена

12 2016 бр. 1-2 = 20-21

339
336.7

БП 2016 П 326
        БИЗНЕС управление / Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" = Business management / D. Tsenov Academy of Economics ; глав. ред. Красимир Шишманов, зам.-глав. ред. Георги Баташки. - Год. 1, кн. 1 (1991)-        . - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 1991- (Свищов : полиграф. база на Акад. изд. "Ценов"). - 24 см

Излиза четири пъти год. - От кн. 2 и Никола Янков - зам.-глав. ред., Иван Марчевски, Ирена Емилова, Любчо Варамезов, Румен Ерусалимов, Силвия Костова, не участва Г. Баташки. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-6604 = Бизнес управление : без сведение за цена

26 2016 кн. 1-4

334.72
65.012

БП 2016 П 327
        БЛАГОДАТ : християнско тримесечно списание за търсещи читатели / Фондация Християнски център за хора с увреждания Благодат ; отг. ред. Стефка Стойчева. - Бр. 1 (2002)-        . - Пловдив : Фонд. Християнски център за хора с увреждания Благодат, 2002- (Пловдив : Фонд. Християнски център за хора с увреждания Благодат). - 30 см

Изд. и на CD-ROM: Благодат

Без сведение за цена

2016 бр. 1 (пролет)-4 (зима) = 55-58

26

БП 2016 П 328
        БЛАГОДАТ [Електронен ресурс] : християнско тримесечно списание за търсещи читатели / Християнски център за хора с увреждания Благодат ; отг. ред. Стефка Стойчева. - Бр. 1 (пролет 2006)-        . - Пловдив : Фонд. Християнски център за хора с увреждания Благодат, 2006-        (Пловдив : Християнски център за хора с увреждания Благодат). - 4 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP, 1 дисково устройство. - Източник: етикет. - Печ. изд.: Благодат

Без сведение за цена

2016 бр. 1 (пролет) = 55. - 105 MB
2016 бр. 2 (лято) = 56. - 210 MB
2016 бр. 3 (есен) = 57. - 232 МВ
2016 бр. 4 (зима) = 58. - 82 MB

26

БП 2016 П 329
        БЛЯСЪК : какво са звездите без блясък : звезди + мода + красота + съвети + забавни страници / СББ Медиа ; ред. кол. : Кристиана Кръстева - глав. ред. ... [и др.]. - 1993, бр. 1-        . - София : СББ Медиа, 1993- (Пловдив : Булвест Принт). - 28 см

Излиза всяка втора седмица в четвъртък. - От бр. 2 и подзагл.: най-четеното светско списание в България. - Други ред.: Радослава Миленова - отг. ред., Миглена Данова, Ирена Късметска ; от бр.3 не участва М. Данова ; от бр. 5 не участва К. Кръстева

ISSN 1312-0921 = Блясък : 0.99 лв. : с кн. 3.99 лв.

2016 бр. 1 (21 ян.-3 февр.)-11 (9-22 юни)

0-05(100)

БП 2016 П 330
        БОГОСЛОВСКА мисъл = Forum Theologicum Sardicense : издание на Богословския факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски" / ред. кол. : Дилян Николчев - глав. ред. ... [и др.]. - 1996, Nо 1-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1996-        (София : печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Описание по: No 2/2014 (изд. 2016). - Други ред.: Екатерина Дамянова, Светослав Риболов, Т. А. Богданова, А. К. Клементиев ; от No 1/2016 С. Риболов - глав. ред., и Павел Павлов, Джеорджи Порфириос, Мария Йовчева, Ивайло Найденов, Йон Мариан Кройтору, Илиас Евангелу, Андриан Александров, Росен Русев, не участват Д. Николчев, Е. Дамянова, Т. А. Богданова, А. К. Клементиев. - Текст и на англ., рус. ез. - Съдърж. и рез. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-7909 = Богословска мисъл : без сведение за цена

19 2014 Nо 2 (изд. 2016). междунар. науч. семинар, посветен на 150-год. от рождението на проф. д-р Николай Н. Глубоковски, 17 дек. 2013. - 356 с.
21 2016 No 1-2

2

БП 2016 П 331
        БОЛГАРСКАЯ русистика : орган Общества русистов Болгарии / Дружество на русистите в България ; ред. кол. : Илиана Владова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1974)-        . - София : Д-во на русистите в България, 1974-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Ирина Захариева - зам.-глав. ред., Димитрина Лесневска - зам.-глав. ред., Елена Стоянова, Христо Манолакев, Екатерина Солнцева-Накова, Радослава Лесневска. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 0323-9160 = Болгарская русистика (Print) : без сведение за цена

2016 No 1-4

808.2
808.67

БП 2016 П 332
        БОРБА : издание на Централния управителен съвет на Българския национален фронт = Borba : published by the Central Executive Board of the Bulgarian National Front / ред. Георги Паприков. - Год. 1, бр. 1 (1951)-        . - София : Бълг. нац. фронт, 1951-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1310-4055 = Борба (Варна) : без сведение за цена

65 2016 бр. 1 (март)-4 (дек.) = 222-225

329(497.2)

БП 2016 П 333
        БУДИТЕЛ : българското списание за история, археология и памет / Сдружение Кръг Будител ; ред. кол. : Пламен Крайски - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (2006)-        . - София : Сдружение Кръг Будител, 2006- (София : Демакс). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Пламен Павлов - отг. ред., Людмил Станчев - отг. ред., Николай Марков - отг. ред., Соня Първанова. - В No 2 печ. Абагар - Велико Търново ; в No 3 печ. Симолини 94

ISSN 1312-7829 = Будител : 4.95 лв.

2016 Nо 1 (ян./март)-4 (окт./дек.) = 39-42

94(497.2)
904

БП 2016 П 334
        БУЛАКВА : издание на Българска асоциация по водите = Bulaqua : Edition of Bulgarian Water Association / ред. кол. : Иван Иванов - глав. ред. ... [и др.]. - 2004, No 1-        . - София : Бълг. асоц. по водите, 2004- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Виолета Михайлова - отг. ред., Димитър Михалков, Румен Арсов, Петър Калинков, Ганчо Димитров, Красимир Петров, Пламен Нинов, Димитър Тошев, Николай Лисев, Борислав Великов, Григор Михайлов. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3912 = Булаква : без сведение за цена

2016 Nо 1-4

628.1/.4

БП 2016 П 335
        БУЛКА : сезонно списание за сватбения ден / 75 GROUP ; глав. ред. Виолета Цачева, ред. Ивана Георгиева. - 2005, лято-        . - София : 75 GROUP, 2005-        (София : Дедракс). - 29 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1312-5915 = Булка : 6 лв.

No 44 (пролет)-47 (зима) (2016)

392
746.4

БП 2016 П 336
        БЪЛГАРИЯ - Македония : бизнес, култура, политика / Издателство "Св. Климент Охридски" ; глав. ред. Зоя Андонова. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : "Св. Климент Охридски", 2002-        (без сведение за печ.). - 30 см

Двумесечно изд.

ISSN 1312-0875 = България - Македония : 3 лв.

15 2016 бр. 1-6

327(497.2:497.17)

БП 2016 П 337
        БЪЛГАРСКА гръдна, сърдечна и съдова хирургия = Bulgarian thoracic, cardiac and vascular surgery : издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия / ред. кол. : Деян Йорданов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2009)-        . - София : Сиби, 2009- (София : Алианс принт). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Наталия Гуджева - отг. ред., Георги Калайджиев, Димитър Петков, Тодор Захариев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез.

ISSN 1313-9339 = Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия : без сведение за цена

2016 бр. 1-2

616.1-089
617.54

БП 2016 П 338
        БЪЛГАРСКА етнология / Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей - Българска академия на науките = Bulgarian Ethnology / Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum - Bulgarian Academy of Sciences ; ред. кол. : Петко Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1975)-        . - София : Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей - БАН, 1975-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - С ил. ; 24 см

Достъпно също на: http://bulgarianethnology.org. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Анелия Касабова - зам.-глав. ред., Анна Генчева, Албена Георгиева, Божидар Йезерник, Даниела Колева, Джералд Крийд, Дийма Канеф, Добринка Парушева, Еля Цанева, Илия Илиев, Ирина Седакова, Карл Казер, Мария Тодорова, Мила Маева, Надеж Рагару, Николай Вуков, Николай Ненов, Рачко Попов, Улф Брунбауер, Ян Рихлик. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Българска етнология = ISSN 2367-6892

ISSN 1310-5213 = Българска етнология : без сведение за цена

Год. 42 2016 кн. 1-4

39(497.2)

БП 2016 П 339
        БЪЛГАРСКА история / Би 93 ; ред. кол. : Марио Мишев - отг. ред. ... [и др.]. - Празничен бр. (3 март 2016)-        . - София : Би 93, 2016-        (София : Спектър). - 23 см

Годишно изд. - Други ред.: Иван Кънчев - отг. ред., Екатерина Пакерова, Катерина Георгиева, Тончо Краевски, Елена Гиздавкова

ISSN 2367-864X = Българска история : 7 лв.

Празничен бр. (3 март 2016)

949.72

БП 2016 П 340
        БЪЛГАРСКА кардиология : издание на Дружеството на кардиолозите в България / ред. кол. : Пламен Гацов - глав. ред. ...[и др.]. - 1996, бр. [1]-        . - София : Д-во на кардиолозите в България, 1996- (София : Манта принт). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Димитър Раев - зам.-глав. ред., Добрин Василев, Панос Вардас, Елисавета Вълчева, Серап Ердине, Георги Георгиев, Светослав Георгиев, Валери Гелев, Добромир Гочев, Нина Гочева, Иван Груев, Владимир Данов, Ивайло Даскалов, Стефан Денчев, Симеон Димитров, Надежда Дончева, Светослав Йовев, Йото Йотов, Найденка Златарева, Елена Кинова, Корнелия Коцева, Юлия Джоргова-Македонска, Емил Манов, Мария Миланова, Валентина Минчева, Мария Недевска, Али Ото, Ива Паскалева, Атанас Пенев, Пламен Петровски, Контантин Рамшев, Хосе Редон, Николай Рунев, Христан Рогелов, Вера Сиракова, Снежана Тишева, Мария Токмакова, Васил Трайков, Диана Трендафилова, Елина Трендафилова, Герасимос Филипатос, Михалис Хамилос, Ги Хендрикс, Красимира Христова, Чавдар Шалганов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Прил.: Препоръки на ESC : практически препоръки за подобряване качеството на клин. практика и грижите за пациентите в Европа, бр. 1. Инфекциозен ендокардит. - 58 с., бр. 2. Остър коронарен синдром. - 64 с., бр. 3. Пулмонална хипертония. - 60 с., бр. 4. Камерни аритмии. - 88 с., бр. 5. Перикардни болести. - 44 с., бр. 6. 15 нац. конгр. по кардиология : сб. рез. - 80 с.

ISSN 1310-7488 = Българска кардиология : без сведение за цена

Т. 22 2016 бр. 1-4

616.12-009

БП 2016 П 341
        БЪЛГАРСКА неврология = Bulgarian Neurology : Official Journal of the Bulgarian Society of Neurology / Българско дружество по неврология ; ред. кол. : И. Миланов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : Бълг. д-во по неврология, 2001-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Д. Богданова, Фабио Антоначи, Д. Балдаранов, В. Божинова, Е. Василева, Д. Георгиев, Б. Герасимов, Г. Гозманов, М. Даскалов, Н. Делева, З. Захариев, А. Капрелян, О. Колев, П. Колев, И. Манчев, Д. Масларов, М. Миланова, И. Петров, Ю. Петрова, И. Райчев, И. Стайков, Б. Стаменов, П. Стаменова, Е. Титянова, Л. Трайков, И. Търнев, Л. Хараланов, С. Чернинкова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-8641 = Българска неврология : без сведение за цена

[16] вм. 17 2016 бр. 1 (апр.)-3 (дек.)
2016 бр. 1, доп. 1 (юни). 15 нац. конгр. по неврология с междунар. участие, 2-5 юни, 2016, к.к. Златни пясъци. - 88 с.
2016 бр. 2, доп. 1 (окт.). Консенсус за диагностика, лечение и проследяване на пациентите с туберозна склероза - комплекс в България / под ред. на И. Миланов, В. Божинова, Емил Паскалев. - 16 с.
2016 бр. 2, доп. 2 (ноем.). Нац. консенсус за диагностика и лечение на епилепсията / под ред. на И. Миланов, З. Захариев, В. Божинова. - 32 с.

616.8

БП 2016 П 342
        БЪЛГАРСКА реч : списание за езикознание и езикова култура / Факултет по Славянски филологии при Софийския университет "Св. Климент Охридски", Фондация "Проф. д-р Максим Младенов" ; ред. кол. : Василка Радева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1995)-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1995-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Георги Колев, Надежда Михайлова-Сталянова, Неда Павлова, Йовка Тишева, Христо Холиолчев. - В кн. 1 год. съдърж. 2005-2014 г. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-733X = Българска реч : без сведение за цена

22 2016 кн. 1-3

808.67

БП 2016 П 343
        БЪЛГАРСКА хепатогастроентерология = Bulgarian Journal of Hepatogastroenterology : официален орган на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография / ред. кол. : Л. Матева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : Бълг. д-во по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, 1999-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: С. Стойнов, К. Кацаров, К. Чернев, И. Коцев, Л. Танкова, К. Антонов, Б. Владимиров, Й. Генов, Х. Желев. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-3593 = Българска хепатогастроентерология : без сведение за цена

18 2016 бр. 1-2

616.36

БП 2016 П 344
        БЪЛГАРСКИ език : списание на Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при Българската академия на науките / ред. кол. : В. Мурдаров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1951)-        . - София : Институт за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин", 1951-        (София : Симолини). - 24 см

Излиза в 4 кн. год. - Други ред.: Л. Крумова-Цветкова, С. Коева - зам.-глав. ред., В. Райнов, Е. Мирчева, М. Стаменов, Т. Александрова, П. Легурска ; от кн. 3 Т. Александрова - глав. ред., не участва В. Мурдаров. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Прил.: 1100 г. от Успението на Св. Климент Охридски. - 152 с.

ISSN 0005-4283 = Български език : без сведение за цена

63 2016 кн. 1-4

808.67

БП 2016 П 345
        БЪЛГАРСКИ език и литература : научно списание = Bulgarian Language and Literature : Journal of Language and Literature Education / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Маргарита Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1958)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1958- (София : Алианс принт). - 23 см

Излиза 6 пъти год. - Други ред.: Мая Падешка, Аделина Ангушева-Тиханова, Адриана Дамянова, Ангел Петров, Ваня Кръстанова, Галя Христозова, Елза Стоянова, Иван Велчев, Ирина Владикова, Константин Джамбашу, Мария Герджикова, Милена Иванова, Радослав Радев, Румяна Йовева, Стана Смилкович. - Библиогр. след отд. статии. - Кн. 4 с прил.: Българският език на ново място по света [картогр. ресурс] : бр. на българоез. по света / текст Ана Кочева. - 1 карта : цв. ; 42 х 60 см, сгъната до 21 х 16 см

ISSN 0323-9519 = Български език и литература : 6 лв. : год. аб. 36 лв.

58 2016 кн. 1-6

373.3:80

БП 2016 П 346
        БЪЛГАРСКИ законник : списание за практическо счетоводство : месечно специализирано издание за счетоводна и юридическа практика / Коман ; глав. ред. Вяра Мичева. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Коман, 1992-        (без сведение за печ.). - 23 см

ISSN 1310-0254 = Български законник : год. аб. 165 лв.

25 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

342.52(497.2)

БП 2016 П 347
        БЪЛГАРСКИ лекар / Национален Алианс Живот за България ... [и др.] ; ред. кол. : Тотко Найденов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Нац. Алианс Живот за България ... [и др.], 1993- (София : Наука и образование). - 29 см

Месечно изд. - Други авт.: Съюз на бълг. мед. спец., ЦЗПЗ [Център за защита правата в здравеопазването], Пловдивско лекарско о-во, Стол. РЗИ [Столична регионална здравна инспекция]. - Други ред.: Богдан Петрунов, Дамян Дамянов, Стефан Костянев, Красимир Иванов, Григор Горчев, Славчо Томов, Васил Димитров, Тодор Кантарджиев, Васил Хаджидеков, Валентин Игнатов, Христо Деянов, Григорий Неделков, Данчо Пенчев, Любомир Димитров, Стойчо Кацаров, Валентин Ангелов, Славчо Близнаков ; в бр. 2 и Димитър Димитров ; от бр. 3 не участва Д. Пенчев ; от бр. 4 не участват С. Кацаров, В. Ангелов, Д. Димитров ; от бр. 5 не участва В. Димитров ; от бр. 10 не участва Л. Димитров. - Други изд.: Съюз на бълг. мед. спец., ЦЗПЗ, Пловдивско лекарско о-во, Столична РЗИ. - Библиогр. след отд. статии. - В бр. 11 погрешно означена продълж. номерация 296 вм. 297 и следва до края

ISSN 1310-2214 = Български лекар : 0.70 лв.

24 2016 бр. 1 (1-31 ян.)-12 (1-31 дек.) = 287-[298]

614.23/.26

БП 2016 П 348
        БЪЛГАРСКИ медицински журнал = Bulgarian Medical Journal / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : П. Минчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - София : Центр. мед. библ., 2007-        (София : Центр. мед. библ.). - 30 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Т. Червенякова, И. Диков, И. Алтънкова, С. Стойнов, Т. Димитрова, В. Хаджидеков, П. Токов, Т. Троев, В. Божинова, Д. Костадинов, Х. Кадиян, А. Савов, Е. Попова, И. Ламбев, Цв. Генадиев, José María Lasso Vázques, Evelyne Lenoble. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-1516 = Български медицински журнал : без сведение за цена

10 2016 бр. 1-3

61

БП 2016 П 349
        БЪЛГАРСКИ офталмологичен преглед = Bulgarian Review of Ophthalmology / Българско дружество по офталмология ; ред. кол. : Цветан Марков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 42, бр. 1 (1998)-        . - София : Бълг. д-во по офталмология, 1998- (София : Mina). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Православа Гугучкова-Янчулева - зам.-глав. ред., Борислав Дъбов - отг. ред., Христина Видинова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-0624 = Български офталмологичен преглед : без сведение за цена

60 2016 бр. 1-4

617.7

БП 2016 П 350
        БЪЛГАРСКИ тютюн : издание на Булгартабак - Холдинг / ред. кол. : Мариана Палукова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1956)-        . - София : Булгартабак - Холдинг, 1956-        (без сведение за печ.). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Христо Бозуков, Стефка Киркова, Атанаска Сантева-Герова, Георги Георгиев, Ясен Босев ; от бр. 4 не участва Г. Георгиев. - Рез. на бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0521-6680 = Български тютюн : 5 лв.

61 2016 бр. 1-5/6

663.97(497.2)

БП 2016 П 351
        БЪЛГАРСКИ философски преглед / Институт за българска философска култура ; ред. кол. : Атанас Стаматов - отг. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (2011)-        . - София : Институт за бълг. филос. култура, 2011-        (София : ИК "Св. Иван Рилски"). - 24 см

Годишно изд. - Други ред.: Нина Димитрова, Ясен Захариев, Бисера Колева, Венцеслав Кулов, Христо Стоев, Добрин Тодоров, Христо П. Тодоров. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-5908 = Български философски преглед : без сведение за цена

Кн. 6 (2016)

1

БП 2016 П 352
        БЪЛГАРСКИ фолклор : списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания / Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките = Bulgarian Folklore : Journal of Folkloristics, Ethnology and Anthropology / Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the BAS ; ред. кол. : Станой Станоев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1975)-        . - София : Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей при БАН, 1975- (София : печ. на изд. "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Излиза в 4 кн. год. - Други ред.: Деян Айдачич, Божидар Алексиев, Вихра Баева, Йежи Бартмински, Ян Ботик, Дона А. Бюканън, Валентина Ганева-Райчева, Жан-Франсоа Госийо, Джузепе Дел 'Агата, Ангелина Илиева, Катя Михайлова, Инес Кьолер-Цюлх, Наталия Рашкова, Ива Станоева, Татяна Цивян, Регина Митева. - В кн. 4 год. съдърж. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0323-9861 = Български фолклор : без сведение за цена

42 2016 кн. 1. Идентичности - религии - миграции / състав. Екатерина Анастасова. - 106 с.
42 2016 кн. 2, 4
42 2016 кн. 3. Музеят: познание, интерпретация и съпреживяване / състав. Валентина Ганева-Райчева, Ирена Бокова. - 122 с.

398

БП 2016 П 353
        БЪЛГАРСКИ форум Глаукома = Bulgarian Forum Glaucoma : edition of the National Academy Glaucoma Foundation / ред. кол. : Ботьо Ангелов - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1 (2011)-        . - София : Фонд. Нац. акад. Глаукома, 2011-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Кор. опис. - Други ред.: Силвия Чернинкова, Габор Хало, Милко Илиев, Барбара Цвенкел, Фотис Топузис, Александър Куроедов, Пол Чю, Терек Шарауи, Антонио Мартинес, Робърт Уейнреб, Тануж Дада, Антон Хомер, Шломо Меламед, Радуил Цеков, Гас Газард, Алън Харис, Леополд Шметерер, Алфонсо Антон, Татяна Имшенетская, Светлана Анисимова, Предраг Йованович, Весна Димовска, Боряна Цветкова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-5800 = Български форум Глаукома : без сведение за цена

Т. 6 2016 бр. 1

617.7

БП 2016 П 354
        БЪЛГАРСКО музикознание / Българска академия на науките. Институт за изследване на изкуствата = Bulgarian Musicology / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Art Studies ; ред. кол. : Елисавета Вълчинова-Чендова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1977)-        . - София : Институт за изследване на изкуствата при БАН, 1977-        (София : Марс 09). - 24 см

Излиза четри пъти год. - Други ред. : Горица Найденова - зам.-глав. ред., Румяна Каракостова - зам.-глав. ред., Иванка Влаева, Искра Рачева, Клер Леви, Кристина Япова, Лозанка Пейчева, Любомир Кавалджиев, Марияна Булева, Розмари Стателова, Светлана Куюмджиева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-823X = Българско музикознание : 6 лв. : год. аб. 24 лв.

40 2016 Nо 1
40 2016 Nо 2/3. Югоизточноевроп. изследвания по музикознание : докл. от 11 междунар. конгр. за югоизточноевроп. изследвания и 6 междунар. конф. на Регионалната асоц. за изследване на музиката на Балканите при Междунар. музиковедско о-во, София, 31 авг.-4 септ. 2015 г. - 300 с.
40 2016 No 4. 120 г. от рождението на комп. акад. Петко Стайнов. - 112 с.

781

БП 2016 П 355
        БЪЛГАРСКО списание за инженерно проектиране / Технически университет - София. Машиностроителен факултет = Bulgarian Journal for Engineering Design / Technical University - Sofia. Mechanical Engineering Faculty ; ред. кол. : Б. Григоров - предс. ... [и др.]. - [Бр. 1 (2008)]-        . - София : Машиностроит. фак. при ТУ, [2008]- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: М. Т. Георгиев, Г. Дюкенджиев, М. Денчев, И. Малаков, П. П. Петров, В. Панов, М. З. Георгиев, Н. Л. Николов, М. Георгиев, В. Христов, Ch. Apostolopoulos, Л. Червяков, О. Лисовиченко, К. Деметрашвили, С. Симеонов, В. Николич, А. Янакиев, Н. Чернев, B. Lepadatescu, N. Zrnic, M. Jovanovic, D. Michalopoulos, N. Kubota, С. Емельянов, В. Спасов, В. Кирилович, Р. Митрев. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-7530 = Българско списание за инженерно проектиране : без сведение за цена

Бр. 28 (ян.)-30 (окт.) (2016)

62

БП 2016 П 356
        БЪЛГАРСКО списание за психиатрия = Bulgarian Journal of Psychiatry / Българска психиатрична асоциация ; ред. кол. : Тодор Толев - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 1, No 1 (2016)-        . - София : Бълг. психиатр. асоц., 2016-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Дроздстой Стоянов - зам.-глав. ред., Никола Марков, Христо Колев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-881X = Българско списание за психиатрия (Print) : безпл.

1 2016 No 1-4

616.89

БП 2016 П 357
        БЪЛГАРСКО списание по психология : издание на Дружеството на психолозите в България / ред. кол. : Татяна Янчева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 20, бр. 1 (1992)-        . - София : Д-во на психолозите в България, 1992-        (София : Продуцентски Център ЛМ Плюс). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Йоланда Зографова - зам.-глав. ред., Сава Джонев, Пламен Калчев, Павлина Петкова, Росица Георгиева, Светлана Димитрова, Снежана Илиева, Никола Атанасов, Маргарита Бакрачева. - Текст и на англ. ез. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7813 = Българско списание по психология : без сведение за цена

2016 бр. 1/4

159.9

БП 2016 П 358
        БЪЛГАРСКО списание за ултразвук в акушерството и гинекологията : списание на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията = Bulgarian Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology : journal of the Bulgarian Association of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology / ред. кол. : Димитър Марков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2008)-        . - София : Бълг. асоц. по ултразвук в акушерството и гинекологията, 2008-        (София : Реклама Пони). - 28 см

Излиза на всеки две г. - Други ред.: Виолета Димитрова - отг. ред., Румен Димитров - зам.-отг. ред., Асен Николов - зам.-отг. ред., Стоимен Иванов, Боряна Слънчева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-5058 = Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията : без сведение за цена

8 2016 бр. 1

618

БП 2016 П 359
        БЪРБОРИНО : за деца над 4 години / Фют ; глав. ред. Екатерина Латева. - 2003, бр. 1- . - София : Фют, 2003-        (без сведение за печ.). - 22 х 24 см

Излиза всяка трета сряда на месеца

ISSN 1312-2851 = Бърборино : 3.99 лв.

2016 бр. 1 (ян./февр.)-12 (дек./ян.2017) = 146-157

087.5

БП 2016 П 360
        ВАРНЕНСКИ медицински форум / Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна = Varna Medical Forum / Medical University of Varna ; ред. кол. : Красимир Иванов - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1 (2012)-        . - Варна : МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2012-        (Варна : печ. при МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов"). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Албена Керековска - зам.-глав. ред., Риналдо Шишков - зам.-глав. ред., Антон Тончев, Валентина Маджова, Диана Иванова, Жанета Георгиева, Негрин Негрев, Радослав Радев, Стоянка Попова, Виолета Тачева, Емануела Мутафова, Йордан Радков, Светослав Георгиев, Цветан Тончев. - Съдърж. и рез. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Прил. 1. - 98 с.

ISSN 1314-8338 = Варненски медицински форум (Print) : без сведение за цена

5 2016 бр. 1-2

61

БП 2016 П 361
        ВАРНЕНСКИ нефрологичен форум : списание на Българската аферезна асоциация в сътрудничество с Института по приложна нефрология - Дюселдорф, Германия = Nephrological forum of Varna : Journal of Bulgarian Apherhesis Association (BBA) in cooperation with Institute for Applied Nephrology (INTERNEPH) - Duesseldorf, Germany / ред. кол. : Валентин Икономов - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, No 1 (2009)-        . - Варна : Бълг. аферезна асоц., 2009- (Варна : МУ). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Добрин Паскалев - зам.-глав. ред., Илиана Теодорова, Радостина Радева, Здравко Киряков, Димитър Димитраков, Иван Тишков, Цветан Димитров, Здравко Краев, Боряна Киперова, Боряна Делийска, Пенчо Симеонов, Даниела Монова, Стефан Кривошиев, Христо Сапунджиев, Борис Богов, Регина Джераси, Васил Тодоров, Валентин Мушеков, Райна Робева, Евгени Възелов, Валентина Маджова, Кирил Ненов, Ваня Тодорова, Росица Зорчева, Александър Стоянов, Светла Стайкова, Людмил Савов, Севдалина Минкова, Боряна Касърова, Гергана Николова, Петър Петров, Александър Петров, Татяна Колева. - Текст и на англ.ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-7662 = Варненски нефрологичен форум : без сведение за цена

3 2016 Nо 1

616.61

БП 2016 П 362
        ВЕЗНИ : литература, изкуство, критика, философия / Издателство "Гео Милев" ; ред. кол. : Иван Гранитски - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1991)-        . - София : "Гео Милев", 1991-        (София : печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 24 см

Излиза десет пъти год. - Изд. е духовен приемник на Гео-Милевото сп. Везни (1919-1922 г.). - Други ред.: Андрей Андреев, Антон Дончев, Иван Маразов, Тодор Коруев

ISSN 0861-606X = Везни (1991) : без сведение за цена

26 2016 No 1/2-10

886.7-1/-9
7.01

БП 2016 П 363
        ВЕСТИТЕЛ на Реформацията : орган на църквата Адвентисти от седмия ден реформаторско движение / ред. Й. Кънев. - [1991, бр. 1]-        . - София : Църква Адвентисти от седмия ден реформаторско движение, [1991]-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - От бр. 4 не участва Й. Кънев

ISSN 1312-1219 = Вестител на Реформацията : без сведение за цена

2016 бр. 1-4

286

БП 2016 П 364
        ВЕТЕРИНАРНА практика : издание на Българския ветеринарен съюз / ред. кол. : Иван Щерев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (дек. 2015)-        . - София : Ветпрактика, 2015-        (София : Алфа Тандем). - 30 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Трифон Цветков - отг. ред., Методи Ботровлиев - отг. ред., Христо Найденски, Михни Люцканов, Богдан Аминков, Иван Канев, Хинрих Майер-Жерболе, Енгин Кенерман, Георги Станоев, Бойко Ликов, Мария Иванова, Жеко Байчев, Илия Цачев, Иван Борисов, Румен Вълчовски, Иван Божков, Александър Павлов, Паскал Желязков, Михаил Паскалев, Йордан Каменов, Бойко Георгиев, Ранко Георгиев, Йовко Хараланов, Милен Костадинов, Емил Кожухаров, Никола Досев ; от No 5 не участва Б. Георгиев. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 2367-8240 = Ветеринарна практика : год. аб. 50 лв.

2 2016 Nо 1 (февр.)-5 (дек.)

619

БП 2016 П 365
        ВЕТЕРИНАРНА сбирка = Veterinary Assembly Bulgaria : издание на Българска агенция по безопасност на храните и Съюза на ветеринарните лекари в България / ред. кол. : Милена Кръстанова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1892)-        . - София : Бълг. агенция по безопасност на храните : Съюз на ветер. лекари в България, 1892- (София : Дедракс). - 29 см

Излиза осем пъти год. - Други ред.: Дамян Илиев - отг. ред., Михаил Бащавелов - отг. ред., Маня Попова, Тодор Димитров ; от No 5/6 М. Попова - зам.-глав. ред., и Петя Бойкова ; от No 7/8 не участва Т. Димитров. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0205-3829 = Ветеринарна сбирка : год. аб. 25 лв.

124 2016 No 1/2-7/8

619

БП 2016 П 366
        ВИЦ парад шоу : фитнес за ума : кръстословици, судоку, игри, смях / Иван Бабуков. - Год.1, Nо 1 (1995)-        . - София : Иван Бабуков, 1995-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза всяка трета сряда от месеца. - Погрешно означен ISSN 1310-5981 = Световен виц парад шоу

ISSN 2367-6582 = Виц парад шоу : 1 лв.

[22] вм. 21 2016 Nо 1-8 = 485-492

886.7-845

БП 2016 П 367
        ВКУСНА трапеза / РВР ; глав. ред. Светлана Вучкова. - Год. 9, бр. 3 (февр./март 2009)- . - София : РВР, 2009-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Месечно изд.

ISSN 1313-9185 = Вкусна трапеза : 0.69 лв.

16 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

641.5

БП 2016 П 368
        ВКУСОТИИ в чинии / Прима прес ; глав. ред. Станислав Иванов. - Год. 1, бр. [1] (1999)-        . - София : Прима прес, 1999- (без сведение за печ.). - 29 см

Двуседмично изд. - Бр. 8 изд. като спец. бр. 1: Рецепти за козунаци в тавата и агнешко със салата. - 28 с. ; бр. 11 изд. като спец. бр. 2: Лечебни плодови консерви по читателски рецепти. - 28 с. ; бр. 14 изд. като спец. бр. 3: Зелении на сладка и на туршии. - 28 с. ; бр. 18 изд. като спец. бр. 4: Сезонът на туршиите. - 28 с. ; бр. 22 изд. като спец. бр. 5: Време идва за луканки и седянки : свински деликатеси по читателски рецепти.- 28 с. ; бр. 24 изд. като спец. бр. 6: Трапеза богата празник за душата : рецепти за Бъдни вечер, Коледа и Нова година. - 28 с.

ISSN 1311-7572 = Вкусотии в чинии : 0.50 лв., 1 лв.

18 2016 бр. 1-24 = 417-[440]

641.5

БП 2016 П 369
        ВОДНО дело : издание на научно-техническия съюз по водно дело / ред. кол. : Красимир Петров - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1990)-        . - София : НТС по водно дело, 1990-        (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: http://www.stuwa.org/magazine.html. - Двумес. изд. - Други ред.: Илина Димитрова, Борислав Великов, Владимир Дончев, Галя Бърдарска, Ганчо Димитров, Димитър Тошев, Илия Христов, Костадин Щерев, Маргарита Сярова, Пламен Никифоров, Пламен Петков, Стефан Модев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно отпеч. ISSN 0204-5745 = Хидротехника и мелиорации

ISSN 0861-3036 = Водно дело : без сведение за цена

2016 No 1/2-5/6

556
626

БП 2016 П 370
        ВОЕНЕН журнал : издание на Военна академия "Георги Стойков Раковски" / ред. кол. : Георги Карастоянов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1947)-        . - София : Воен. акад. "Георги Стойков Раковски", 1947-        (София : Изд. комплекс - УНСС). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Зоя Крачунова - отг. ред., Пенка Димитрова, Денка Колева, Мирослав Димитров, Димитър Недялков, Наталия Бекярова, Тодор Петров, Нено Христов, Атанас Атанасов, Николай Урумов, Румен Христов, Иван Русимов, Захарин Марков, Лидия Велкова, Валентина Георгиева, Mark Kramer, Arne Westad, Mihail Ionescu, Daniel McDonald, Jovanka Saranovic, John Nomikos, Carol Atkinson ; от No 2 и Димитър Ташков, не участват М. Димитров, З. Марков ; от No 4 и Денка Данчева, Иван Павлов, не участва Д. Колева. - В No 2 печ. Военно издателство ; в No 3 печ. Симолини 94 ; в No 4 печ. Унив. изд. "Св. Климент Охридски". - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7392 = Военен журнал : 6 лв.

2016 Nо 1-4

355/359

БП 2016 П 371
        ВОЕННА медицина : официално издание на Военномедицинска академия, Българско научно дружество по военна медицина = Military Medicine : Official Edition of the Military Medical Academy, Bulgarian Scientific Society of Military Medicine / ред. кол. : Николай Петров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 54, No 1 (2003)-        . - София : Военномед. акад. : Бълг. науч. д-во по воен. медицина, 2003-        (София : Военномед. акад.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Първоприемник на сп. Медицинска сбирка. - Други ред.: Венцислав Мутафчийски - зам.-глав. ред., Румен Попов, Кириен Кьосев, Ивайло Даскалов, Ивон Даскалова, Любомир Алексиев, Тони Дончев, Евелина Одисеева, Андрей Йотов, Константин Рамшев, Илия Салтиров, Енчо Савов, Вирсавия Васева ; от No 2 не участва А. Йотов ; от No 4 не участва Е. Савов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-2746 = Военна медицина (2003) : без сведение за цена

68 2016 No 1-4

615/618:355

БП 2016 П 372
        ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ сборник / Военноисторическа комисия ; ред. кол. : Станчо Станчев - предс. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1927)-        . - София : Военноист. комис., 1927-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Анатолий Прокопиев, Димитър Бойков, Димитър Минчев, Йордан Баев, Румен Евтимов, Румен Николов, Светлозар Елдъров, Тодор Петров, Иван Сапунджиев. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-4080 = Военноисторически сборник : год. аб. 35 лв. : год. аб. 20 евро (за чужбина)

90 2016 кн. 1-2

355.48

БП 2016 П 373
        ВСИЧКО за жената / 168 часа ; отг. ред. Христина Стоянова. - Год.1, бр. 1 (1996)- . - София : 168 часа, 1996-        (София : Ропринт). - 24 см

Месечно изд. (бр. 404 (20 окт. 2016)-). - Двуседмично изд. (бр. 385 (14-27 ян.)-403 (22 септ.) (2016)). - От бр. 391 и Анна Евгениева - ред.

ISSN 1313-0692 = Всичко за жената (Списание) : 2.95 лв.

Бр. 385 (14-27 ян.)-406 (22 дек.) (2016)

39
64

БП 2016 П 374
        ВЪЛШЕБНА бримка - Царица къщовница : двумесечно списание за плетиво / Ина - 2000. - 2000, бр. 1-        . - София : Ина - 2000, 2000-        (София : ЦИАН). - 29 см

Спец. бр.: Жилетки и наметки, бр. 8. - 28 с. ; Рокли и туники / Архиграф, бр. 3. - 28 с. ; Стилни тоалети на една кука / Архиграф, бр. 16. - 28 с. ; Блузки и потничета / Архиграф, бр. 2. - 28 с. ; Плетена мода за мъже, бр. 4. - 28 с. ; Пончо, жакети, блузони / Архиграф, бр. 3. - 28 с. ; Стилни тоалети на една кука / Архиграф, бр. 17. - 28 с.

ISSN 1314-2925 = Вълшебна бримка - Царица Къщовница : 2.50 лв.

2016 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.) = 124-129

746.2/.4

БП 2016 П 375
        ВЪРХОВНИЯТ Спайдърмен : много екшън, плетене на мрежи и пълзене по стени / Егмонт България. - No 78 (24 май-25 юли 2014)- . - София : Егмонт България, 2014- (София : Лито Балкан). - 28 см

Двумесечно изд. - В No 90 не е означено подзагл. ; в No 91 подзагл.: създай собствен комикс! ; в No 92 подзагл.: открий своя идол!. - От No 89 не е означена дата

ISSN 2367-539X = Върховният Спайдърмен : 4.20 лв.

Nо 88 (23 ян.-25 март)-93 (2016)

087.5

БП 2016 П 376
        ВЪТРЕШЕН одитор : глобални перспективи за риска, контрола и управлението : специализирано списание на Института на вътрешните одитори в България / глав. и отг. ред. Надежда Чолакова. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Институт на вътр. одитори в България, 2004-        (София : C&M advertising). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Рез. на бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-4226 = Вътрешен одитор : без сведение за цена

13 2016 бр. 1-4

657.6

БП 2016 П 377
        ГАЛЕРИЯ Бродерия / Милена стил. - 2003, юни-        . - Пловдив : Милена стил, 2003- (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Всеки бр. с прил.

ISSN 2367-6116 = Галерия Бродерия : 2.50 лв. : год. аб. 30 лв.

2016 ян.-дек.

746.3

БП 2016 П 378
        ГЕОДЕЗИЯ, картография, земеустройство : издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и Военно-географска служба - Министерство на отбраната = Geodesy, Cartography, Land Management : edited by Union of Surveyors and Land Managers in Bulgatia - FSEU and Military Geographic Service - BMD / ред. кол. : Георги Милев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - София : Съюз на геодезистите и земеустроителите в България : Военно-географска служба - МО, 1961- (без сведение за печ.). - 30 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Стоянка Комарова, Ана Стоева, Борислав Маринов, Венета Коцева, Виолета Коритарова, Георги Вълев, Илинка Иванова, Иван Калчев, Керанка Василева, Иван Андреев, Кирил Стоянов, Петър Данчев, Станислав Василев, Тодор Костадинов. - От бр. 3/4 не участва Военно-географска служба - МО. - Съдърж. и рез. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - В бр. 5/6 погрешно означена год. 55 вм. 56

ISSN 0324-1610 = Геодезия, картография, земеустройство : без сведение за цена

56 2016 бр. 1/2-5/6

528

БП 2016 П 379
        ГЕОЛОГИЯ и минерални ресурси = Geology and mineral resources : списание за наука и техника в практиката / Издателство Геология и минерални ресурси ; глав. ред. Желю Желев, ред. Юлия Тотева. - Год. 1, No 1 (1994)- . - София : Геология и минерални ресурси, 1994-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза десет пъти год. - В No 9/10 год. съдърж. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-2265 = Геология и минерални ресурси : без сведение за цена

23 2016 No 1/2-9/10

55

БП 2016 П 380
        ГЕОМЕДИЯ / Геомедия ; ред. Руслана Николова. - 2007, септ.-        . - София : Геомедия, 2007-        (София : Спектър). - 28 см

Двумесечно изд. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-3365 = Геомедия (София) : без сведение за цена

2016 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

528

БП 2016 П 381
        ГЕОПОЛИТИКА & геостратегия : списание за геополитика, стратегии и анализи = magazine for geopolitics = Zeitschrift für geopolitik / Българско геополитическо дружество ; ред. кол. : Тодор Кондаков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Бълг. геополит. д-во, 2004- (без сведение за печ.). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Марин Деведжиев - зам.-глав. ред., Румен Георгиев - зам.-глав. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-4579 = Геополитика & геостратегия : 5 лв. : год. аб. 40 лв. (за чужбина 50 евро)

13 2016 бр. 1-6

911.3:32

БП 2016 П 382
        ГЛАУКОМИ : българско научно медицинско списание : официално издание на Националната глаукомна асоциация = The Glaucomas : A Bulgarian Scientific Medical Journal : An Official Publication of The National Glaucoma Association / ред. кол. : Наталия Петкова - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1 (2012)- . - София : Нац. глаукомна асоц. ; Варна : ИК Стено, 2012-        (Варна : ИК Стено). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Православа Гугучкова - зам.-глав. ред., Мариета Конарева-Костянева - зам.-глав. ред., Руска Христова - зам.-глав. ред., Борислав Кючуков - отг. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-7692 = Глаукоми : без сведение за цена

5 2016 бр. 1-2

617.7

БП 2016 П 383
        ГОДИШНИК по болнична фармация : официално издание на Професионалната организация на болничните фармацевти в България = Annual for hospital pharmacy : Official publication of the Professional organization of hospital pharmacists in Bulgaria / ред. кол. : Евгени Григоров - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, Nо 1 (2015)- . - София : Проф. орг. на болн. фармацевти в България, 2015-        (без сведение за печ.). - 30 см

Други ред.: Златка Димитрова, Илко Гетов, Георги Момеков, Асена Стоименова, Крум Кафеджийски, Атанас Кундурджиев, Велина Григорова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-8763 = Годишник по болнична фармация : без сведение за цена

2 2016 Nо 1

615.1

БП 2016 П 384
        ГОРА : списание за екология и горско стопанство : издание на Изпълнителната агенция по горите / ред. кол. : Борис Господинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1945)-        . - София : Изпълн. агенция по горите, 1945-        (София : Фатум). - 29 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Светлана Бънзарова, Юлия Събчева, Ваня Кисьова-Илиева. - Продължител на сп. Лесовъдецъ, основ. през 1899 г. - No 10 с прил. календар за 2017 г. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 0861-7570 = Гора : 3 лв. : год. аб. 30 лв.

2016 Nо 1-10

630

БП 2016 П 385
        ГОРГОНИ : списание за митология, история, литература и изкуство. - Кн. 1 (2016)-        . - София : Валентин Йорданов : Валентина Маринова, 2016-        (София : Изд. комплекс на УНСС). - С ил. ; 24 см

Годишно изд. - Текст и на рус. ез.

ISSN 2367-7848 = Горгони : без сведение за цена

Кн. 1 (2016)

904
7.046

БП 2016 П 386
        ДАНЪЦИТЕ в Република България : експертно издание / Обединена редакция за книги и периодика Мисъл ; ред. кол. : Велин Филипов ... [и др.]. - Бр. 1 (ян. 2015)- . - София : Обединена ред. за кн. и периодика Мисъл, 2015-        (без сведение за печ.). - 23 см. - (Библиотека Български счетоводител)

Месечно изд. - Други ред.: Валентина Гекова, Лорета Цветкова, Мина Янкова, Моника Петрова, Анелия Маркова, Евгени Рангелов

ISSN 2367-6639 = Данъците в Република България : год. аб. 174 лв.

2016 бр. 1/2 (февр.)-11/12 (дек.)

336.2

БП 2016 П 387
        ДВИГАТЕЛНИ нарушения : официално издание на Сдружение Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза и Българската асоциация по клинична ЕМГ и евокирани потенциали = Movement Disorders Bulgaria : Official journal of the Association movement disorders and multiple sclerosis and Bulgarian Association of clinical EMG and evoked potentials / ред. кол. : Ив. Миланов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 1, No 1 (2004)-        . - София : Асоц. двиг. нарушения и множествена склероза : Бълг. асоц. по клин. ЕМГ и евокирани потенциали, 2004-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Д. Георгиев - зам.-глав. ред., Владимир Костич - зам.-глав. ред., П. Стаменова, И. Търнев, М. Даскалов, Л. Трайков, И. Райчев, Д. Богданова, С. Иванова, Н. Топалов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. и: Suppl. 1 (Dec.)

ISSN 1312-4676 = Двигателни нарушения : без сведение за цена

13 2016 No 1

616.83

БП 2016 П 388
        ДВОРЪТ : месечно списание / С и Г - ПРЕС ; глав. ред. Искра Колева. - Год. 8, No 6 (юни 2012)-        . - София : С и Г - Прес, 2012-        (без сведение за печ.). - 29 см

ISSN 1314-6653 = Дворът : 3 лв.

[11] вм. 9 2016 ян.-окт.

635.9

БП 2016 П 389
        9 месеца : специализирано списание за бременност и майчинство / 9 месеца ; ред. кол. : Даниела Граховска - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1996)-        . - София : 9 месеца, 1996-        (без сведение за печ.). - 24 см

Месечно изд. - Други ред.: Виржиния Маровска - зам.-глав. ред., Яна Станчева, Богдана Китанова ; от бр. 244 и Виржиния Николова - зам.-глав. ред., не участва В. Маровска

ISSN 1310-7666 = 9 месеца : 3.95 лв.

[21] вм. 20 бр. 237 (ян.)-248 (дек.) (2016)

618

БП 2016 П 390
        ДЕНТАЛНА медицина / Българско научно дружество по дентална медицина = Dental Medicine / Bulgarian Scientific Dental Association ; ред. кол. : Андон Филчев - глав. ред. ... [и др.]. - 2001-        . - София : Бълг. научно д-во по дентална медицина, 2001-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Георги Тодоров - зам.-глав. ред., Елка Радева, А. Киселова, В. Свещаров, Г. Йорданов, Д. Атанасов, Е. Попова, Ив. Анастасов, Кр. Янева, Л. Андреева, М. Куклева, М. Абаджиев, М. Пенева, Р. Василева, Св. Йорданова, Сн. Топалова, Ст. Владимиров, Хр. Лалабонова, Хр. Попова, Ц. Тончев, Я. Калъчев. - Продължение на: Зъболекарски преглед = ISSN 1313-728X. - В No 1 погрешно означен ISSN 0491-0982 = Стоматология

ISSN 2535-0331 = Дентална медицина : без сведение за цена

98 2016 No 1

616.31

БП 2016 П 391
        ДЕРМАТОЛОГИЯ и венерология = Dermatology and Venereology / Българско дерматологично дружество ; ред. кол. : Николай Цанков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1962)-        . - София : Спейс Вижън, 1962- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Гриша Матеев, Димитър Господинов, Евгения Христакиева, Жана Казанджиева, Кирил Праматаров, Румяна Янкова, Стоян Тонев. - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - От бр. 3 год. 55

ISSN 0417-0792 = Дерматология и венерология : без сведение за цена

[55] вм. 54 2016 бр. 2-3

616.5
616.97

БП 2016 П 392
        ДЕТСКИ и инфекциозни болести = Child and infectious diseases / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : А. Анадолийска ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2009)-        . - София : Центр. мед. библ., 2009-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Р. Георгиева, Д. Илиев, М. Гайдарова, Р. Аргирова, Р. Комитова, М. Тихолова, Р. Маркова, Б. Маркова, Л. Андонова, П. Рачев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-762X = Детски и инфекциозни болести : без сведение за цена

8 2016 бр. 1-2

616-053.2
616.9

БП 2016 П 393
        ДИАГНОСТИЧЕН и терапевтичен ултразвук / Българска асоциация по ултразвук в медицината = Diagnostic and Therapeutic Ultrasound / Bulgarian association of ultrasound in medicine ; ред. кол. : Н. Григоров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1993)-        . - София : Центр. мед. библ., 1993-        (София : J-point plus). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Цв. Кътова - зам.-глав. ред., Р. Джераси - зам.-глав. ред., Р. Митова - зам.-глав. ред., К. Павлов, Б. Богов, З. Каменов, И. Коцев, А. Буева, Е. Василева, Й. Генов, Б. Големанов, Ст. Ханджиев, Р. Ковачева, Р. Кръстева, С. Марчев, Е. Пантелеева, Р. Петков, Ю. Петрова, М. Станева, А. Хилендаров, И. Гергов, М. Любомирова, Р. Несторова, Ц. Спиридонова, Б. Томов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-1153 = Диагностичен и терапевтичен ултразвук : без сведение за цена

24 2016 No 1-2

616-073
615.837

БП 2016 П 394
        ДИАЛОГЪТ в историята : списание за новости в обучението по история / Сдружение на преподавателите по история в България ; ред. кол. : Бистра Стоименова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2001)-        . - София : Сдружение на преподавателите по история в България, 2001-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Основател и първи глав. ред. проф. д-р Румяна Кушева. - Други ред.: Красимира Табакова, Милияна Каймакамова, Олга Стрелова, Виолета Стойчева, Костадин Паев, Пенка Костадинова, Диана Илиева, Радостина Николова. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1311-7904 = Диалогът в историята : без сведение за цена

Бр. 33/34 (2016)

372.893

БП 2016 П 395
        ДИПЛОМАЦИЯ / Министерство на външните работи. Дипломатически институт = Diplomacy / Republic of Bulgaria. Ministry of Foreign Affairs. Diplomatic institute ; ред. кол. : Здравко Попов - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2008)-        . - София : Дипломат. институт, 2008-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Таня Михайлова, Биляна Дечева, Силвана Цокова. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1313-6437 = Дипломация (София) : без сведение за цена

Nо 16 (ян./май)-18 (окт./дек.) (2016)

327

БП 2016 П 396
        ДМТ : дизайн, материали, технологии : design materials technology for woodworking and furniture industry / Бисмар ; ред. кол. : Бистра Шишкова - глав. ред. ... [и др.]. - 1999, Nо 1-        . - София : Бисмар, 1999- (София : Спектър). - 28 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Недялка Бочарова, Мариана Мирчева, Антоанета Костова, Мая Иванова ; в Nо 6 не участва М. Иванова. - Съдърж. и на англ. ез. - В Nо 6 погрешно означена продълж. номерация 104 вм. 105

ISSN 1311-3380 = ДМТ : 6 лв. : 3 евро

18 2016 Nо 1-6 = 100-[105]

674
684

БП 2016 П 397
        ДОБЪР апетит : списание за модерна кухня и ръкоделие / Фемина-ф. - 2006, бр. 2-        . - София : Фемина-ф, 2006-        (София : Нюзпринт). - 29 см

Месечно изд. - В бр. 4 загл.: Цветница и Великден ; в бр. 6 загл.: Еньовден. Билки и магии ; в бр. 8 загл.: Зимнина ; в бр. 11 загл.: Коледа и Нова година. - В бр. 6 подзагл.: здраве, ритуали, вярвания, бродерия. - От бр. 2 не е означена печ.

ISSN 1313-4620 = Добър апетит : 1 лв.

2016 бр. 1-11

641.5
746.3

БП 2016 П 398
        ДОКЛАДИ на Българската академия на науките = Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences / ред. кол. : Тодор Николов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 44, No 1 (1991)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1991-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Месечно изд. - Основ. от акад. Г. Наджаков. - Други ред.: Юлиан Ревалски - зам.-глав. ред., Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Иван Загорчев, Дечко Павлов, Илия Пашев, Олга Полякова-Кръстева, Петър Попиванов, Васил Сгурев, Чавдар Стоянов, Р. Ботева. - Съдърж. и на англ. и фр. ез., рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Продължение на: Доклады Болгарской академии наук = ISSN 0366-8681

ISSN 1310-1331 = Доклади на Българската академия на науките (Print) : без сведение за цена

69 2016 No 1-12

001

БП 2016 П 399
        ДОКТОР D : диабетен дайджест : специализирано издание за лекари и здравни професионалисти / Агенция Protos ; глав. ред. Диляна Янкова, ред. Лиляна Горанова. - Год. 1, бр. 1 (1998) -        . - София : Агенция Protos, 1998-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Кор. подзагл.: специализирано издание за лекари

ISSN 1311-0926 = Доктор D : без сведение за цена

19 2016 бр. 1 (пролет)-4 (зима) = 73-76

616.37

БП 2016 П 400
        ДОКТОРАНТСКА академия / Веда Словена - ЖГ = Doctoral Academy / Veda Slovena Publishing House ; ред. кол. : Мария Магдалина Гологанова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2013)-        . - София : Веда Словена - ЖГ, 2013-        (София : Direct Services). - 23 см

Годишно изд. - Други ред. : Биляна Валериева - отг. ред., Диана Петкова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ., бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-8664 = Докторантска академия : без сведение за цена

Бр. 2 (2016)

378

БП 2016 П 401
        ДОМ, дете, детска градина : двумесечно научно-методическо списание / Образование ; ред. кол. : Ирина Колева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Образование, 1994-        (без сведение за печ.). - 23 см

Други ред.: Венцислав Крумов, Галена Иванова, Рени Христова, Диана Гайтанджиева. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-0580 = Дом, дете, детска градина : без сведение за цена

23 2016 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

37.018.1
373.24

БП 2016 П 402
        ДРАКУС : периодично издание за фантастика, фентъзи, криминални разкази, разкази на ужаса, мистерии и приключения... : Fantasy, SF, Horror, Crime, Mystery and more... / Giana book&art studio ; ред. Кети Илиева. - Nо 1 (2012)-        . - Русе : Giana, 2012-        (Русе : Giana). - 28 x 10 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1314-8885 = Дракус : 3.50 лв.

5 2016 Nо 1-4

886.7-8

БП 2016 П 403
        Е+Е : електротехника и електроника = Elektrotechnica & Elektronica : monthly scientific and technical journal / Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications ; ed. board : Ivan Yatchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 26, No 1 (1991)-        . - София : Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications, 1991-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Seferin Mirtchev - deputy ed.-in-chief, Chavdar Rumenin, Christian Magele, Georgi Mladenov, Georgi Stoyanov, Ewen Ritchie, Hannes Toepfer, Hartmut Brauer, Marin Hristov, Maurizio Repetto, Radi Romansky, Rumena Stancheva, Takeshi Tanaka, Ventsislav Valchev, Vladimir Shelyagin, Yuriy I. Yakymenko, Zahari Zarkov ; от No 7/8 и Anatoliy Aleksandrov, Evdokia Sotirova, Mihail Antchev, Nikolay Mihailov, Rosen Vasilev, не участва G. Mladenov, R. Stancheva. - Текст на англ. ез. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-4717 = Е+Е : Eлектротехника и електроника : без сведение за цена

51 2016 No 1/2-3/4, 7/8-11/12
51 2016 No 5/6. 12-th Intern. Conf. on Electron Beam Technologies - EBT 2016, 13-18 Jun., Varna, Bulgaria / ed. Georgi Mladenov. 362 p.

621.3

БП 2016 П 404
        ЕВРО регион : BG бизнес и евроинтеграция / Национална медийна група ; ред. кол. : Весела Цолова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 2 (март 2008)-        . - София : Нац. медийна група, 2008-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Атанас Атанасов, Владислав Цолов, Маринка Захариева - отг. ред.

ISSN 1313-4140 = Евро регион : без сведение за цена

Бр. 31-34 (2016)

33:061 ЕС

БП 2016 П 405
        ЕВРОПА 2001 : двумесечно издание за култура и социална политика / Издателска-рекламна къща Европа 2001 ; ред. Васил Стефанов. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Изд.-рекл. къща Европа 2001, 1994- (София : Дедракс). - 28 см

ISSN 1310-3989 = Европа 2001 : 3.50 лв. : год. аб. 21 лв.

23 2016 бр. 1/2-5/6 = 137-139

308
008

БП 2016 П 406
        ЕВРОПЕЙСКИ правен преглед / Българска асоциация за европейско право (БАЕП) ; ред. кол. : Александър Арабаджиев - предс. ... [и др.]. - Т. 1 (2011)-        . - София : БАЕП, 2011-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Жасмин Попова - отг. ред., Александър Корнезов - отг. ред., Koen Lenaerts, Станислав Костов, Борис Касаветов, Ана Велкова. - Съдърж. многоез. ; рез. на бълг., англ. и фр. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-4847 = Европейски правен преглед : 22 лв.

Т. 14-16 (2016)

341.17(4)

БП 2016 П 407
        ЕВРОФОНДОВЕ. Проекти. Обществени поръчки : разработване, финансиране, управление / Персонал консулт - Г. Попов ; ред. кол. : Ганчо Попов - глав. ред. ... [и др.]. - 2015, No 6-        . - София : Персонал консулт - Г. Попов, 2015-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Други ред. : Лучия Илиева - първи зам.-глав. ред., Елеонора Негулова - зам.-глав. ред., Никола Христович - зам.-глав. ред., Христина Колева, Димитър Дамянов, Гена Велковска, Зорница Веселинова - отг. ред. ; от No 5/6 и Мариета Колева - отг. ред., не участва З. Веселинова. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 2367-8089 = Еврофондове. Проекти. Обществени поръчки : год. аб. 120 лв.

2016 Nо 1/2-9/10 = 82-90

338(083.9)

БП 2016 П 408
        ЕДИН завет : орган на Съюза на възпитаниците на военните на НВ [Негово Величество] училища, Школата за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство / ред. кол. : Атанас Илиев - и.д. глав. ред. ... [и др.]. - Год 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Съюз на възпитаниците на воен. на НВ у-ща, Школата за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство, 1992-        (София : Воен. изд.). - 28 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Димитър Колев, Тина Грънчарова, Иван Орешков, Йордан Червенков, Димитринка Станолова, Надя Аржанли, Никола Стоянов

ISSN 0861-8151 = Един завет : без сведение за цена

25 2016 бр. 1-3 = 91-93

355.48

БП 2016 П 409
        ЕЗДА / Кониан ; глав. ред. Екатерина Дончева, отг. ред. Деница Попова. - Бр. 1 (2006)-        . - София : Кониан, 2006- (без сведение за печ.). - 28 см

Двумесечно изд. (бр. 110-). - Месечно изд. (бр. 106-109). - От бр. 111 и Мирослав Терзиев - отг. ред., не участва Д. Попова ; от бр. 112 и Диана Митрева - ред., не участва М. Терзиев. - Бр. 113 с прил. Календар

ISSN 1314-3972 = Езда : 5 лв.

11 бр. 106 (февр.)-113 (дек./ян. 2017) (2016)

798.2

БП 2016 П 410
        ЕЗИК и литература : издание на Съюза на филолозите българисти / ред. кол. : Боян Вълчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1946)-        . - София : Съюз на филолозите българисти, 1946-        (София : Симолини 94). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Юлияна Стоянова, Катя Станева, Маргарет Димитрова, Йордан Ефтимов, Катя Исса, Асен Кожухаров, Марина Николова. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 0324-1270 = Език и литература : без сведение за цена

2016 Nо 1/2-3/4

808.67
886.7

БП 2016 П 411
        ЕЗИКОВ свят = Orbis Linguarum / Югозападен университет "Неофит Рилски". Филологически факултет ; ред. кол. : Магдалена Костова-Панайотова - глав. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (2001)-        . - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2001-        (Благоевград : печ. при Унив. изд. "Неофит Рилски"). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Антони Стоилов, Анжелина Пенчева, Лилия Илиева, Стилиян Стоянов, Цветан Ракьовски. - Текст и на укр., англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-0484 = Езиков свят : без сведение за цена

Т. 14 2016 кн. 1-2

801

БП 2016 П 412
        ЕКОЛОГИЧНО инженерство и опазване на околната среда : издание на Националното дружество Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environment Protection : publication of the National Society Ecological Engineering and Environment Protection / ред. кол. : Иван Симеонов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (2001)-        . - София : Нац. д-во Еколог. инженерство и опазване на околната среда, 2001-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Александър Александров, Александър Садовски, Александър Таширев, Владимир Лазаров, Владимир Елисашвили, Вячеслав Илин, Данка Гълъбова, Денчо Денчев - зам.-отг. ред., Йордан Ников, Клеменс Постен, Людмила Кабаиванова, Нешо Чипев, Пламен Ангелов - зам.-отг. ред., Румен Недков, Светла Маринова, Тонко Петков, Христо Найденски, Яна Топалова ; от кн. 3 Я. Топалова - зам.-отг. ред. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-8668 = Екологично инженерство и опазване на околната среда : без сведение за цена

15 2016 кн. 1-4

502

БП 2016 П 413
        ЕКОЛОГИЯ 21 : издание за екология, бизнес и туризъм / Екология 21 ; ред. кол. : Дани Кенанова - глав. ред. ... [и др.]. - 2001, бр. 1-        . - София : Екология 21, 2001-        (София : Спектър). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред. : Ралица Хенд - отг. ред., Надежда Йосифова - отг. ред. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1311-9605 = Екология 21 : 4.50 лв.

2016 бр. 1/2-3/4

502:338

БП 2016 П 414
        ЕКОЛОГИЯ и индустрия / Балканска академия на науките и културата = Ekologia i industria / Balkan Academy of Sciences and Culture ; глав. ред. Христо Христов, зам.-глав. ред. Красимира Механджиева. - Год. 1, No 1/3 (1998)-        . - София : Балканска акад. на науките и културата, 1998-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд.

ISSN 1311-2783 = Екология и индустрия : без сведение за цена

9 2016 No 1

502:338

БП 2016 П 415
        ЕКОЛОГИЯ & инфраструктура : Ei / Ти Ел Ел Медиа ; ред. кол. : Дарена Мартинова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (март 2012)- . - София : Ти Ел Ел Медиа, 2012-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Пепа Петрунова, Елеонора Еленкова, Диляна Йорданова ; от бр. 2 не участва П. Петрунова ; от бр. 4 и Ива Иванова

ISSN 1314-5991 = Екология & инфраструктура : 6 лв.

2016 бр. 1 (февр.)-4 (ноем.)

624:502
628

БП 2016 П 416
        ЕНДОКРИНОЛОГИЯ / Българско дружество по ендокринология = Endocrinologia / Bulgarian Society of Endocrinology ; ред. кол. : Мария Орбецова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1996)-        . - София : Бълг. д-во по ендокринология, 1996-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Анна-Мария Борисова, Владимир Христов, Георги Кирилов, Драгомир Коев, Жулиета Геренова, Здравко Каменов, Иван Цинликов, Илиана Атанасова, Калинка Коприварова, Кирил Христозов, Лидия Коева, Малина Петкова, Михаил Боянов, Русанка Ковачева, Сабина Захариева, Филип Куманов, Цветалина Танкова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-8131 = Ендокринология (София) : без сведение за цена

21 2016 No 1-4

616.43

БП 2016 П 417
        ЕНДОУРОЛОГИЯ и минимално инвазивна хирургия = Endourology and minimally invasive surgery / Фондация Ендоурология ; ред. кол. : Илия Салтиров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (апр. 2013)-        . - София : Фонд. Ендоурология, 2013- (София : Класик дизайн). - 27 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Евгени Белоконски - глав. ред., Крум Кацаров - глав. ред., Алберто Тричиери, Андрас Хознек, Андреас Сколарикос, Андрей Йотов, Атанасиус Папатцорис, Венцислав Цветков, Венцислав Мутафчийски, Деян Йорданов, Димитър Младенов, Димитър Таков, Добромир Гочев, Драгослав Башич, Илиян Стоев, Кемал Сарика, Красимир Василев, Кузман Гиров, Коста Костов, Мирослав Лилов, Митко Цветков, Никола Владов, Николай Петров, Петър Панчев, Румен Златев, Румен Пенков, Светослав Николов, Сотир Савридис, Стефан Василев, Стоян Ханджиев, Тихомир Евтимов, Хосе-Рейс Сантос, Хуан Антонио Галан, Цеко Петков ; от бр. 2 Е. Белоконски, К. Кацаров не са глав. ред., и Ахмет Мюсулманоглу, Даниел Костов, Ивелин Такоров, Кремена Петкова, Петризор Геавлете, не участват А. Йотов, Р. Пенков, С. Ханджиев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг. и англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Suppl. 1. 7 симп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия, 1-2 апр. : програма, сб. рез. - 20 с.

ISSN 1314-846X = Ендоурология и минимално инвазивна хирургия : без сведение за цена

4 2016 бр. 1 (апр.)-2 (ноем.)

616-089

БП 2016 П 418
        ЕНЕРДЖИ ревю / Ти Ел Ел Медиа ; ред. кол. : Дарена Мартинова - глав. ред. ... [и др.]. - 2010, бр. 1-        . - София : Ти Ел Ел Медиа, 2010-        (без сведение за печ.). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Пепа Петрунова, Елеонора Еленкова, Диляна Йорданова ; от бр. 2 не участва П. Петрунова ; от бр. 6 и Ива Иванова

ISSN 1314-0671 = Енерджи ревю : 6 лв.

2016 бр. 1 (февр.)-6 (ноем.)

620.9

БП 2016 П 419
        ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Здраве : здравната библия на България / New Media Group ; ред. кол. : Мариана Тодорова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (ноем. 2016)-        . - София : New Media Group, 2016-        (София : Roprint). - 28 см

Месечно изд. - В бр. 2 подзагл.: безценен съюзник в битката с болестите. - Други ред.: Мария Томова, Станислава Каратова, Лидия Геловска, Татяна Лозанова

ISSN 2534-921X = Енциклопедия Здраве : 2.99 лв.

1 2016 бр. 1 (ноем.)-2 (дек.)

614

БП 2016 П 420
        ЕПОХИ : историческо списание / Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" = Epohi : Journal of History / St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo ; ред. кол. : Иван Тютюнджиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1993)-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1993-        (Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"). - 29 см

Достъпно също на: http://journals.uni-vt.bg/epohi/bul/default. aspx. - Излиза два пъти год. - От кн. 2 подзагл.: издание на Историческия факултет. - От кн. 2 парал. подзагл.: edition of the Department of History. - Други ред.: Пламен Павлов - зам.-глав. ред., Николай Кънев - зам.-глав. ред., Стефан Йорданов, Васил Гюзелев, Димитриос Гонис, Мирослав Лешка, Татяна Леонтиева, Дан Дана, Милко Палангурски, Петко Петков, Румен Янков, Мария Иванова, Цветанка Рашкова. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-2141 = Епохи : без сведение за цена

24 2016 кн. 1-2

949.72

БП 2016 П 421
        ЕСТЕТИЧНА стоматология и имплантология / Българска академия по естетична стоматология ; ред. кол. : Хр. Кисов - глав. ред. ... [и др.]. - 2016, май- . - София : Непрекъснато усъвършенстване, 2016-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред. : Г. Тодоров - зам.-глав. ред., Й. Йорданов, А. Лудвиг, И. Лебеденко, Л. Дубова, С. Аротюнов, Д. Гемалмаз, М. Хайтак, А. Глинник, Т. Борисовна, Ю. Анастасов, А. Бакърджиев, Е. Попова, М. Динкова, Е. Фирков, Г. Томов, А. Влахова, Г. Лазаридис, К. Лазариду, Р. Илиева, Е. Генев, С. Денчев, Д. Русинова, И. Гинчев, Р. Казакова, Г. Катърски, Н. Бунчев ; от бр. 2 и М. Панчовска, Т. Людчик, не участва Т. Борисовна ; от бр. 3 и С. Наумович, С. Пахрамович

ISSN 2367-9298 = Естетична стоматология и имплантология : без сведение за цена

2016 бр. [1] (май)-4

616.31

БП 2016 П 422
        ЖАЖДА : списание за литература и изкуство / Издателска къща Жажда - Сливен ; ред. кол. : Желяз Кондев - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1995)-        . - Сливен : ИК Жажда, 1995- (Сливен : ИК Жажда). - С ил. ; 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Петко Каневски - зам.-глав. ред., Мая Вапцарова, Марин Кадиев, Демир Демирев, Куна Кондева, Димитър Петков ; от No 3 и Боян Ангелов ; от No 4 и Станислав Марашки

ISSN 1311-0950 = Жажда : год. аб. 10 лв.

22 2016 No 1-4

73/76
886.7

БП 2016 П 423
        ЖЕЛЕЗОПЪТЕН транспорт = Railway Transport Magazine Bulgaria / Агенция Груп Актис България ; глав. ред. Тодор Кондаков. - Год. 60, No 1, (1990)-        . - София : Агенция Груп Актис България, 1990- (София : Маус). - 29 см

Месечно изд. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1310-683X = Железопътен транспорт (1990) : 7 лв.

2016 No 1 (ян.)-11/12 (ноем./дек.)

656.2

БП 2016 П 424
        ЖЕНАТА днес / РИС ; ред. кол. : Ана Клисарска - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1945)-        . - София : РИС, 1945- (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Йоана Гъндовска - зам.-глав. ред., Лилия Попова - зам.-глав. ред., Вера Райчева. - Бр. за апр./май с прил.: Зеленчукови кюфтенца : рецепти. - 28 с. ; бр. за май/юни с прил.: Интериорен гид 2016 : обзавеждане, тенденции, дизайнери. - 144 с. ; бр. за юли/авг. с прил.: Какво готвим в Наш дом. - 80 с. ; бр. за авг./септ. с прил.: Сезонът на ремонтите. - 80 с. ; бр. за септ./окт. с прил.: Книжка за детето. - 72 с. ; бр. за окт./ноем. с прил.: Баня&SPA+H2O. - 72 с.

ISSN 0204-8337 = Жената днес : 5.95 лв.

2016 февр./март-дек./ян.

396(497.2)

БП 2016 П 425
        ЖЕНАТА е / МИТ Прес ; ред. кол. : Елица Николова - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2016)-        . - София : МИТ Прес, 2016- (София : Ропринт). - 28 см

Излиза на всеки две г. - Други ред. : Начо Стригулев, СветланаТодорова. - Спец. изд. на Мениджър

ISSN 2534-9406 = Жената е : 14.90 лв.

2016 бр. 1

330

БП 2016 П 426
        ЖИВОТНОВЪДНИ науки = Journal of Animal Science : научно списание на Селскостопанска академия / ред. кол. : Христо Даскалов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1964)- . - София : СА, 1964-        (София : БПС). - 28 см

Излиза в 6 бр. год. - Други ред.: Албена Иванова - зам.-отг. ред., Живко Кръстанов, Алберт Кръстанов, Атанас Генчев, Васил Николов, Йорданка Найденова, Паномир Ценов, Стайка Лалева, Таня Хубенова, Апостол Апостолов, Елица Павлова, Запрянка Шиндарска, Мая Игнатова, Пенко Зунев, Станимир Йотов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0514-7441 = Животновъдни науки : 10 лв. : год. аб. 60 лв.

53 2016 бр. 1/2-3/6

636

БП 2016 П 427
        ЖИВОТНОВЪДСТВО BG / Ентропи 1 ; ред. кол. : Красимир Петков - глав. ред ... [и др.]. - Nо 1 (2012)-        . - София : Ентропи 1, 2012-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Васил Николов - отг. ред., Петър Красимиров, Алекси Стойков, Андрея Колев, Бисер Чилингиров, Десимир Неделчев, Димитър Греков, Запрянка Шиндарска, Николай Тодоров, Трифон Дарджонов

ISSN 2367-5047 = Животновъдство BG : 5 лв.

2016 Nо 1/2 (февр.)-9/10 (ноем.)

636(497.2)

БП 2016 П 428
        ЖИТНО зърно = Grain of Wheat : списание за духовен живот / Духовно общество Бяло братство ; ред. кол. : Георги Стойчев ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1924)-        . - Пловдив : Бяло братство, 1924-        ([София : Алианс принт]). - 28 см

Годишно изд. - Други ред.: Мария Кисова, Светла Балтова, Татяна Йорданова, Живко Стоилов. - Продължител на сп. Житно зърно, излизало от 1924 до 1944 г., основ. от ученици и последователи на Учителя Петър Дънов. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-427X = Житно зърно : 3 лв.

38 бр. 30 (2016)

267

БП 2016 П 429
        ЖУРНАЛ : за жената / СББ Медиа ; ред. кол. : Веселина Алексиева - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, бр. 1-        . - София : СББ Медиа, 1998-        (Пловдив : Булвест принт). - 28 см

Излиза всеки четвъртък. - Други ред.: Деляна Црънчева - зам.-глав. ред., Мария Драганова, Деси Тодорова, Мая Рашева, Кристиан Пижов. - Спец. изд.: Журнал за Великден, Журнал за Коледа, Съдби

ISSN 1312-3858 = Журнал (Санома Блясък България) : 0.99 лв. : 3.99 лв. (с кн.)

2016 бр. 1 (7-13 ян.)-52 (29 дек.-4 ян. 2017)

173
392

БП 2016 П 430
        ЖУРНАЛ за исторически и археологически изследвания = Journal of historical and archaeological research / [Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"] ; ред. кол. : Веселин Великов - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2013)-        . - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013- (Шумен : печ. при Унив. изд. "Епископ Константин Преславски"). - 24 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Симеон Кулиш - състав., Невян Митев - състав., Росица Ангелова, Васил Параскевов, Иво Топалилов, Стела Дончева, Николай Кънев, Стефан Минков, Цветана Иванова, Иван Вълчев, Михаил Христов. - Съдърж. и рез. и на англ. ез. ; библиогр. под линия

ISSN 1314-748X = Журнал за исторически и археологически изследвания : без сведение за цена

2016 бр. 1/2-3

949.72
902

БП 2016 П 431
        ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство : официалното списание / Егмонт България. - 2013-        . - София : Егмонт България, 2013- (София : Лито Балкан). - 28 см

Месечно изд. - От No 4 не е означена дата и месец

ISSN 2367-7686 = Замръзналото кралство : 4.99 лв.

2016 Nо 1 (9 ян.-5 февр.)-12

087.5

БП 2016 П 432
        ЗАРИ : месечно списание на Съюза на слепите в България / ред. кол. : Марина Петкова ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1951)- . - София : ССБ, 1951-        (без сведение за печ.). - 30 см

Други ред.: Димитрина Михайлова, Петър Калинов

ISSN 0204-949X = Зари (1973) : без сведение за цена

65 2016 бр. 1-12

304-056.262

БП 2016 П 433
        ЗВУК и светлина : издание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България / ред. Снежанка Кирчева. - Год. 1, бр. 1 (2003)- . - Пловдив : Нац. асоц. на сляпо-глухите в България, 2003-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - От бр. 4 ред. Анна Ройдева, не участва Сн. Кирчева. - Всеки бр. с прит. бр. 1-11/12 ; бр. 11/12 с прил. на брайлов шрифт

ISSN 1312-6636 = Звук и светлина : без сведение за цена

14 2016 бр. 1-11/12 = 120-130/131

061.25-056.262./263(497.2)

БП 2016 П 434
        ЗДРАВЕ и наука / Медицински университет - София. Медицински колеж "Йорданка Филаретова" ; ред. кол. : Вихрен Петков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (март 2011)-        . - София : Инфодент-БГ, 2011- (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Димитър Масларов - отг. ред., Димо Кръстев - отг. ред., Мая Визева - отг. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-3360 = Здраве и наука : без сведение за цена

6 2016 бр. 1 (март)-4 (дек.) = 21-24

61

БП 2016 П 435
        ЗДРАВЕ от природата : месечно списание / Издателска къща Всичко за всеки. - 2005, бр. 1-        . - София : ИК Всичко за всеки, 2005-        (Костинброд : Мултипринт). - 29 см

Излиза всяка трета седмица от месеца

ISSN 1314-8648 = Здраве от природата : 1.50 лв., 1.99 лв.

2016 бр. 1 (ян./февр.)-12 (дек./ян. 2017) = 132-143

615.89

БП 2016 П 436
        ЗДРАВЕ за цветята и градината : приложение на списание Дворът / С и Г - ПРЕС ; ред. кол. : Искра Колева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 5, No 5 (2012)-        . - София : С и Г - ПРЕС, 2012-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Радост Николова, Виктория Николова. - Приложение към: Дворът = ISSN 1314-6653

ISSN 1314-6661 = Здраве за цветята и градината : 2 лв.

2016 ян.-окт.

635.9

БП 2016 П 437
        ЗДРАВЕН журнал : списанието, което ни помага да се чувстваме добре! / СББ Медиа ; ред. кол. : Веселина Алексиева - глав. ред. ... [и др.]. - [2008], бр. 1-        . - София : СББ Медиа, [2008]-        (Пловдив : Булвест принт). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Светла Лекарска, Мария Панайотова ; от бр. 11 и Мария Драганова, Мая Рашева, Деси Тодорова, Деляна Црънчева, не участва М. Панайотова. - В бр. 2 погрешно означена продълж. номерация 94 вм. 95 и следва до края

ISSN 1313-3977 = Здравен журнал : 2.49 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 94-[105]

613
615.89

БП 2016 П 438
        ЗДРАВНА икономика & мениджмънт / Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Катедра Икономика и управление на здравеопазването = Health Economics & Management / University of Medicine Prof. P. Stojanov - Varna. Department Health Economics & Management ; ред. кол. : Емануела Мутафова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - Варна : ИК Стено, 2001-        (Варна : ИК Стено). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Тодорка Костадинова - зам.-глав. ред., Димитър Томов, Анастасия Станчева, Валентина Маджова, Евгения Делчева, Кольо Колев, Жана Големанова, Нако Стефанов, Юлия Узунова, André Meijer, John Pantall, Donald Light, Winfried de Gojeer, Fernando Lamata. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-9729 = Здравна икономика & мениджмънт : без сведение за цена

16 2016 бр. 1-4 = 59-62

614

БП 2016 П 439
        ЗДРАВНА политика и мениджмънт = Health Policy and Management : списание за новата генерация медици и здравни мениджъри : анализи, коментари, новини / Факултет по Обществено здраве при Медицински университет - София ; ред. кол. : Добриана Сиджимова - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, Nо 1 (2001)- . - София : МУ, 2001-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Лора Сарандева, Александрина Воденичарова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-4981 = Здравна политика и мениджмънт : без сведение за цена

16 2016 Nо 1-4

614.2

БП 2016 П 440
        ЗДРАВНИ грижи / Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи ; ред. кол. : Станка Маркова - глав. ред. ... [и др.]. - 2003, бр. 1-        . - София : Бълг. асоц. на професионалистите по здравни грижи, 2003- (София : Таурус Адвертайзинг). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Ангелина Шопова - отг. ред., Милка Василева, Соня Тончева, Мими Стойчева, Иванка Самболова, Галина Чанева, Деспина Георгиева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-2592 = Здравни грижи : год. аб. 18 лв.

[14] вм. 13 2016 бр. 1-4

614

БП 2016 П 441
        ЗЕЛЕН рай : всичко за градината / Издателство Прес ; глав. ред. Катя Георгиева. - 2004, бр. 1-        . - София : Прес, 2004-        (Пловдив : Булвест принт). - 29 см

Месечно изд.

ISSN 1312-3114 = Зелен рай : 2.99 лв.

13 бр. 236 (ян.)-247 (дек.) (2016)

634.1
635.9

БП 2016 П 442
        ЗЕМЕДЕЛИЕ плюс / Ентропи 1 ; ред. кол. : М. Милошова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1996)-        . - София : Ентропи 1, 1996-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза десет пъти год. - Продължител на сп. Орало, изд. от 1894 г. - Други ред.: Т. Колев - отг. ред., П. Пеков, Ат. Атанасов, Ив. Трънков, Т. Тонев, Пл. Мишев, Д. Домозетов, Т. Митова, Д. Вълчев, С. Машева, М. Михов, Е. Станева. - В No 5/6-9/10 прил.: Библиотека земеделие No 1-3. Анализ на секторите с обвързано с производството подпомагане, ч. 1-3

ISSN 1310-7992 = Земеделие плюс : 6 лв.

2016 Nо 1/2-9/10 = 270-274

633/635

БП 2016 П 443
        ЗНАНИЕ = Science world : за любопитния ум : наука, история, природа / Ес Медия ; ред. кол. : Владимир Божилов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 0 (ноем. 2009)- . - София : Ес Медия, 2009-        (без сведение за печ.). - 27 см

Месечно изд. - Други ред.: Добромир Мортев, Мери Великова ; от бр. 76 и Силвия Кавданска

ISSN 1314-6378 = Знание : 3.99 лв., 4.99 лв. : год. аб. 40 лв.

Бр. 73 (ян.)-84 (дек.) (2016)

008
502
93/99

БП 2016 П 444
        ЗНАЦИ : литература, изкуство, общество / Славянска литературна и артистична академия ; глав. ред. Елка Няголова. - 2004, Nо 1-        . - Варна : Слав. лит. и артист. акад., 2004-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1312-4412 = Знаци : без сведение за цена

13 2016 Nо 1-4

82-8
008

БП 2016 П 445
        ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА лаборатория / Инфодент-БГ ; ред. кол. : Мариана Димова - глав. ред. ... [и др.]. - 2014, ноем.-        . - София : Инфодент-БГ, 2014-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Иван Бурджев - отг. ред., Peter Asselmann, Michel Polz, Manfred Läkamp, Адриана Йовчева, Валентин Таков, Димитър Шереметски, Константин Фиалковски, Михаела Пернишка, Николай Филев, Пламен Атанасов, Стефан Петров

ISSN 2367-6329 = Зъботехническа лаборатория : 14 лв.

2 2016 бр. 1 (февр.)-4 (дек.) = 5-8

616.34

БП 2016 П 446
        ИДЕАЛЕН дом : архитектура, интериор, дизайн, стил / 168 часа ; отг. ред. Таня Червенкова, ред. Виктория Дишкова. - Nо 1 (1996)-        . - София : 168 часа, 1996- (София : Ропринт). - 30 см

Месечно изд. - От No 235 не участва В. Дишкова ; от No 237 и Иван Найденов ; от No 238 и Милена Вълкова. - No 239 с прил.: Авто труд. - 40 с.

ISSN 1311-1922 = Идеален дом : 7 лв.

Nо 232 (ян.)-243 (дек.) (2016)

643/645
747

БП 2016 П 447
        ИДЕИ : философско списание / Център за развитие на личността Humanus ; ред. кол. : Ангел Грънчаров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (ноем. 2009)-        . - Пловдив : Център за развитие на личността Humanus, 2009-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза три пъти год. - Описание по бр. 3. - Други ред.: Алесиян Пацев, Митко Момов. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Бр. 1-2 деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM). - 12.8 MB. - Спец. изд. бр. 1/2 (февр.-апр.) = 7/8. - 132 с.

ISSN 1313-9703 = Идеи (София. Print) : 5 лв.

8 2016 бр. 1 (апр.)-3 (дек.) = 22-24

1
159.9

БП 2016 П 448
        ИЗВЕСТИЯ - списание на Икономически университет - Варна / ред. кол. : Данчо Данчев - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1991)-        . - Варна : Наука и икономика, 1991-        (Варна : печ. база на ИУ). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Излиза от 1957 г. - Други ред.: Христо Мавров - зам.-глав. ред., Юлияна Тодорова, Абдел-Бадех Салем, Ада Мирела Томеску, Анатоли Ковалев, Адрияна Андреева, Анибал Скаварда, Веселин Хаджиев, Владимир Сълов, Галина Савина, Джовани Ладжойа, Здислав Полковски, Зоя Младенова, Иван Желев, Ирина Брусакова, Магдалена Качниевска, Марек Павлак, Мария Станимирова, Надя Костова, Николас Екзадактулос, Николета Михалева, Рекай Один, Рене Тимблемонт, Росела Бардази, Росен Николаев, Румен Калчев, Силвия Парушева, Силвия Свеженова, Слави Генов, Събка Пашова, Таня Дъбева, Татяна Костова, Фотис Мисополус, Хенрик Егбър, Христина Благойчева, Цвета Зафирова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг, англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Izvestiya - Journal of Varna University of Economics = ISSN 2367-6361

ISSN 1310-0343 = Известия (Икономически университет - Варна) : без сведение за цена

60 2016 No 1-4

338

БП 2016 П 449
        ИЗВОРЧЕ / Бяло братство ; ред. кол. : Мария Атанасова ... [и др.]. - 2008, лято- . - Пловдив : Бяло братство, 2008- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Татяна Йорданова, Живко Стоилов

ISSN 1313-5066 = Изворче : безпл.

Бр. 31-34 (2016)

087.5

БП 2016 П 450
        ИЗДАТЕЛ : научно списание за книгата / Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Университет по библиотекознание и информационни технологии = Publisher : scientific magazine of the book / St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, State University of Library Studies and Information Technologies ; глав. ред. Лъчезар Георгиев. - 1994, кн. 1-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1994-        (Велико Търново : Сира). - 29 см

Излиза четири пъти год. - В кн. 3/4 погрешно означена год. 17 вм. 18. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-4624 = Издател (Велико Търново) : без сведение за цена

18 2016 кн. 1/2-3/4

655.4/.5

БП 2016 П 451
        ИЗОБРЕТЕНИЯ, трансфер, иновации : научно-приложно списание на Съюза на изобретателите в България / ред. кол. : Славка Лукипудис ... [и др.]. - 2009, No 1- . - София : Съюз на изобретателите в България, 2009-        (без сведение за печ.). - 26 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Теодора Георгиева, Марио Христов, Фани Колева, Иван Илиев ; от No 3 не участва И. Илиев. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-9657 = Изобретения, трансфер, иновации : 5 лв. : год. аб. 24 лв.

8 2016 No 1/2-3 = 14/15-16

608.1

БП 2016 П 452
        ИКОНОМИКА / Медия Икономика България ; глав. ред. Невена Мирчева, ред. Татяна Явашева. - Год. 1, бр. 1 (май 2011)-        . - София : Медия Икономика България, 2011- (София : Алианс принт). - 27 см

Месечно изд. - В бр. 4 и парал. загл.: Economy magazine. - В бр. 4 текст и на англ. ез. - Бр. 7 с прил.: Икономика + Енергиен пазар : либерализация и тенденции. - 30 с.

ISSN 1314-376X = Икономика (2011) : 5 лв.

6 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 57-68

338

БП 2016 П 453 
        ИКОНОМИКА 1 : междууниверситетско списание / Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" ... [и др.] = Economics 21 : interuniversity journal / D. A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov ... [et al.] ; глав. ред. Иван Върбанов, зам.-глав. ред. Румен Георгиев. - Год. 1, кн. 1 (2011)-        . - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2011- (Свищов : печ. при Акад. изд. "Ценов"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други авт.: УНСС - София, Икон. унив. - Варна, СУ "Св. Климент Охридски", НБУ - София. - Други парал. авт.: Univ. of Nat. and World Economy - Sofia, Univ. of Economics - Varna, Sofia Univ. St. Kliment Ohridski - Sofia, New Bulg. Univ. - Sofia. - Парал. текст на англ. ез. - Рез. на бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-3123 = Икономика 21 : без сведение за цена

6 2016 кн. 1-2

338.1

БП 2016 П 454
        ИКОНОМИКА и управление на селското стопанство / Селскостопанска академия = Agricultural Economics and Management / Agricultural Academy ; ред. кол. : Димитър Николов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1956)-        . - София : СА, 1956- (София : БПС). - 28 см

Излиза в 4 бр. год. - Други ред.: Албена Иванова - зам. отг. ред., Андрей Ковалски, Диана Копева, Красимира Кънева, Нели Бенчева, Румен Попов, Божидар Иванов, Давиде Виаджи, Иван Боевски, Илияна Кришкова, Минка Анастасова-Чопева, Нико Полман, Нина Котева, Пламена Йовчевска, Томаш Ратингер, Сесилия Александри. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0205-3845 = Икономика и управление на селското стопанство : 12 лв. : год. аб. 48 лв.

61 2016 Nо 1-2/4

338.43

БП 2016 П 455
        ИКОНОМИСТ / Ес Медия ; ред. кол. : Шон Станчов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (8 ян. 2016)-        . - София : Ес Медия, 2016-        (без сведение за печ.). - 27 см

Седмично изд. - Други ред.: Пламен Енев - зам.-глав. ред., Иглика Горанова - зам.-глав. ред., Стела Ненкова, Евгений Дончев, Стефан Антонов, Евгени Гаврилов, Александрина Павлова, Михаил Рангелов, Божидарка Чобалигова, Теодора Лилян ; от бр. 3 не участва М. Рангелов ; от бр. 8 не участва Т. Лилян ; от бр. 9 не участва А. Павлова ; от бр. 13 и Борис Касиков - глав. ред., не участва Ш. Станчов ; от бр. 25 и Красимира Георгиева - глав. ред., не участва Б. Касиков ; от бр. 27 И. Горанова не е зам.-глав. ред., и Веселин Стойнев - зам.-глав. ред. ; от бр. 32 и Драгомир Николов, не участва Е. Гаврилов ; от бр. 37 не участва Б. Чобалигова. - Продължение на: Life.bg (София) = ISSN 2367-5748

ISSN 2367-8488 = Икономист (2016) : 2.99 лв.

2016 бр. 1 (8 ян.)-50 (16 дек.)

338(497.2)
327

БП 2016 П 456
        ИКОНОМИЧЕСКА мисъл / Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките = Economic Thought / Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences ; ред. кол. : Людмил Петков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1956)-        . - София : Институт за икон. изследвания при БАН, 1956-        (София : Изд. комплекс - УНСС). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Стати Статев - зам.-глав. ред., Валентин Гоев, Веселин Минчев, Гарабед Минасян, Дарина Русчева, Зоя Младенова, Илия Балабанов, Йордан Христосков, Йосиф Илиев, Камен Каменов, Росица Рангелова, Румен Брусарски, Цветан Коцев, Христо Ангелов - отг. ред., Ноемзар Маринова ; от No 5 и Ганчо Ганчев, Победа Луканова, Росица Чобанова, не участва И. Балабанов. - Текст и на англ. ез. - Съдърж и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0013-2993 = Икономическа мисъл : 10 лв. : год. аб. 60 лв.

61 2016 No 1-6

330

БП 2016 П 457
        ИКОНОМИЧЕСКИ изследвания / Институт за икономически изследвания при Българската академия на науките = Economic Studies / Economic Research Institute at Bulgarian Academy of Sciences ; ред. кол. : Митко Димитров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1985)-        . - София : Институт за икон. изследвания при БАН, 1985-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Иван Стойков, Нено Павлов, Никола Вълчев, Васил Цанов, Стоян Тотев, Татяна Хубенова, Евгени Станимиров, Георги Шопов, Искра Балканска, Пламен Чипев, Христо Ангелов, Ноемзар Маринова ; от кн. 4 и Спартак Керемидчиев, Виктор Йоцов, Григор Сарийски, Даниела Бобева, не участва Н. Вълчев. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0205-3292 = Икономически изследвания (София) : 12 лв. : год. аб. 48 лв.

25 2016 кн. 1-4

338.2

БП 2016 П 458
        ИКОНОМИЧЕСКИ и социални алтернативи / Университет за национално и световно стопанство ; ред. кол. : Иван Георгиев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2012)-        . - София : УНСС, 2012-        (София : Изд. комплекс на УНСС). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Благой Колев, Искра Белева, Христина Балабанова, Христо Христов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6556 = Икономически и социални алтернативи : без сведение за цена

2016 бр. 1-4

330

БП 2016 П 459
        ИКРА : месечно издание за духовна и нравствена култура / Фондация Икра-БГ ; глав. ред. Ахмед Османов. - No 1 (септ. 2011)-        . - Мадан : фонд. Икра-БГ, 2011- (без сведение за печ.). - 24 см

ISSN 1314-4405 = Икра (Мадан) : 3 лв.

No 53 (ян.)-64 (дек.) (2016)

008
297

БП 2016 П 460
        ИНДУСТРИАЛЕН мениджмънт = Industrial Management / Технически университет - София. Стопански факултет ; ред. кол. : Младен Велев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : ТУ, 2004- (София : печ. при Изд. на ТУ). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Борислава Колчагова - зам.-глав. ред., Светлана Борисова, Йорданка Ангелова, Сия Велева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3793 = Индустриален мениджмънт : без сведение за цена

13 2016 бр. 1-2

658

БП 2016 П 461
        ИНДУСТРИАЛНИ технологии : академично списание / Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас = Industrial Technologies : academic journal / Prof. Dr. Assen Zlatarov University - Burgas ; глав. ред. Иван Димитров, ред. Пенка Пеева. - Т. 1, кн. 1 (2014)-        . - Бургас : Унив. изд. "Проф. д-р Асен Златаров", 2014-        (Бургас : печ. при Унив. изд. "Проф. д-р Асен Златаров"). - 29 см

Годишно изд. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9911 = Индустриални технологии : без сведение за цена

Т. 3 2016 кн. 1

658.5

БП 2016 П 462
        ИНЖЕНЕРИНГ ревю / Ти Ел Ел Медиа ; ред. кол. : Дарена Мартинова - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, бр. 1-        . - София : Ти Ел Ел Медиа, 1998-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза девет пъти год. - Други ред.: Пепа Петрунова, Елеонора Еленкова, Диляна Йорданова ; от бр. 2 не участва П. Петрунова ; от бр. 6 и Ива Иванова

ISSN 1311-0470 = Инженеринг ревю : 4 лв.

2016 бр. 1 (февр.)-9 (дек.)

62-71
681

БП 2016 П 463
        ИНЖЕНЕРНА геология и хидрогеология / Българска академия на науките. Геологически институт = Engineering Geology and Hydrogeology / Bulgarian Academy of Sciences. Geological Institute ; ред. кол. : Николай Добрев - глав. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (1975)-        . - София : Геолог. институт при БАН, 1975-        (без сведение за печ.). - 23 см

Годишно изд. - Други ред.: Татяна Орехова, Алексей Бендерев, Пламен Иванов, Димчо Евстатиев, Йордан Евлогиев, Бойко Беров. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-7934 = Инженерна геология и хидрогеология : без сведение за цена

Кн. 30 (2016)

624.131
556.3

БП 2016 П 464
        ИНЖЕНЕРНИ науки : списание на отделение Инженерни науки към Българската академия на науките / Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски" към Българската академия на науките = Engineering Sciences : Journal of Department Engineering Sciences at the Bulgarian Academy of Sciences / Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydro- and Aerodynamics Centre Acad. Angel Balevski at the Bulgarian Academy of Sciences ; ред. кол. : Янко Арсов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1964)-        . - София : Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски" към БАН, 1964- (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Ячко Иванов - зам.-глав. ред., Стефан Семерджиев, Кирил Боянов, Васил Сгурев, Иван Попчев, Стефан Воденичаров, Маргарита Харбова, Тодор Христов. - [Продължител] на сп. Техническа мисъл (1964 - 2004). - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-5702 = Инженерни науки : без сведение за цена

53 2016 кн. 1-4

62

БП 2016 П 465
        ИНСТИТУТ "Конфуций" в София / глав. ред. Аксиния Колева, ред. Мария Маринова. - Nо 1 (ноем. 2013)-        . - София : Институт "Конфуций", 2013-        (София : Булгед). - 27 см

Излиза два пъти год. - От Nо 7 печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски". - Текст и на кит. ез. - Съдърж. и на кит. ез.

ISSN 1314-9601 = Институт Конфуций в София : без сведение за цена

Nо 6 (юли)-7 (дек.) (2016)

809.51
008

БП 2016 П 466
        ИНФОДЕНТ / Инфодент-БГ ; глав. ред. Николай Попов. - 2005, март-        . - София : Инфодент-БГ, 2005-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 29 см

Излиза пет пъти год. - Кор. подзагл.: специализирано издание за лекари по дентална медицина. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-9842 = Инфодент (София) : 15 лв.

17 2016 бр. 1 (февр.)-5 (дек.) = 148-152

616.314

БП 2016 П 467
        ИСТОРИЧЕСКИ преглед : издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките / ред. кол. : И. Тодев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1945)-        . - София : Институт за ист. изследвания при БАН, 1945-        (без сведение за печ.). - 24 см

Двумесечно изд. - Текст и на рус. ез. - Други ред.: Й. Гешева, И. Илиев, Д. Луджев, И. Марчева, Д. Митев, Г. Никова, Б. Николова, С. Първева, Т. Стоилова, Р. Стоянова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0323-9748 = Исторически преглед : без сведение за цена

72 2016 No 1/2. ч. 3. конф., посветена на проф. Марин Дринов. - 190 с.
72 2016 No 3/4-5/6

93/99

БП 2016 П 468
        ИСТОРИЧЕСКО бъдеще = Historical Future / Асоциация Клио-96 ; ред. кол. : Виолина Атанасова ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1997)- . - София : Асоц. Клио-96, 1997- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Пенка Данова, Асен Кожухаров, Калина Пеева, Николай Поппетров, Неделко Радосавлевич, Искра Шварц. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-0144 = Историческо бъдеще : без сведение за цена

20 2016 бр. 1/2

930

БП 2016 П 469
        ИСТОРИЯ : научно списание = History : Bulgarian Journal of Historical Education / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Пламен Митев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1992)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1992-        (София : Алианс Принт). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Албена Симова, Румен Генов, Снежана Димитрова, Vassil Dobrev, Мартин Иванов, Евгения Калинова, Теодор Леков, Andreas Lyberatos, Красимира Мутафова, Николай Ненов, Васил Николов, Пламен Павлов, Иван Русев, Elena Siupiur, Людмил Спасов, Maria Todorova, Олга Тодорова, Валерия Фол. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-3710 = История (София) : 6 лв. : год. аб. 36 лв.

[25] вм. 24 2016 кн. 1-6

372.893
93(072)

БП 2016 П 470
        ЙОГА за всички / София нюз ; глав. ред. Десислава ел Хаким, ред. Елена Щерева. - Бр. 1 (март 2011)-        . - София : София нюз, 2011-        (без сведение за печ.). - 22 см

Излиза десет пъти год.

ISSN 1314-3190 = Йога за всички : 3 лв.

Бр. 53 (февр.)-62 (дек.) (2016)

615.825.1

БП 2016 П 471
        К 10. Най-добрите банки [в България] / Икономедиа ; глав. ред. Николай Стоянов. - Год. 4, бр. 1 (май 2015)-        . - София : Икономедиа, 2015-        (София : Алианс принт). - 27 см

Годишно изд. - Приложение към: Капитал (София) = ISSN 1310-7984

ISSN 2367-7104 = К 10. Най-добрите банки : 12 лв.

5 2016 бр. 1 (апр.)

336.7(497.2)

БП 2016 П 472
        КАМИОНИ : месечно издание за специализирани автомобили : издание на БТП - Българска Транспортна преса / ред. кол. : Лъчезар Апостолов - глав. ред. ... [и др.]. - 2001, бр. 1-        . - София : БТП, 2001- (София : Ропринт). - 29 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Радослав Гешов - зам.-глав. ред., Десислав Григоров, Данаил Николов. - Бр. 3 с прил.: Камиони Евро 6 : модели, двигатели, трансмисии, технологии... : каталог. - 80 с. ; бр. 5 с прил.: Scania 125 Years. - 20 с. ; бр. 7 с прил.: Каталог лекотоварни. - 32 с. ; бр. 9 с прил.: Ремаркета. - 32 с.

ISSN 1311-8315 = Камиони (София) : 5.95 лв.

2016 бр. 1 (февр.)-10 (дек.)

629.114.4

БП 2016 П 473
        КАПИТАЛ 100 : най-големите компании в България / Икономедиа ; глав. ред. Теодора Василева. - [2007]-        . - София : Икономедиа, [2007]-        (без сведение за печ.). - 28 см

Годишно изд.

ISSN 1314-3867 = Капитал 100 : 22 лв.

10 2016 бр. 1

334.72(497.2)

БП 2016 П 474
        КАРДИО D : специализирано издание за лекари / Агенция Protos ; ред. кол. : Яна Симова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Агенция Protos, 2004-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Димитър Симов - зам.-глав. ред., Зорница Василева, Ивайло Траянов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-4315 = Кардио D : без сведение за цена

13 2016 бр. 1 (пролет)-4 (зима) = 31-34

616.1

БП 2016 П 475
        КАРМИЧНИЯТ кръг : авторско списание на Светлана Тилкова / Арос груп ; глав. ред. Светлана Тилкова. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : Арос груп, 2001-        (София : Хермес прес). - 29 см

Излиза на първо число на месеца

ISSN 1311-7556 = Кармичният кръг : 3.50 лв.

16 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 181-192

141.33

БП 2016 П 476
        КЕНГУРУ : списанието на всички родители / Екомедия ; глав. ред. Петя Лечева. - Бр. 1 (2006)-        . - София : Екомедия, 2006- (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд. - В бр. 120 подзагл.: 10 години. - Бр. 110 с прил. календар 2016 г. ; бр. 112 с прил.: Женското тяло. - 56 с. ; бр. 113 с прил.: Грижи за бебето. - 88 с. ; бр. 115 с прил.: Преди, по време и след раждането. - 54 с. ; бр. 117 с прил.: Мисия храна. - 64 с. ; бр. 119 с прил.: На пазар. - 56 с. ; бр. 121 с прил.: Здраве от 0 до 2. - 56 с.

ISSN 1312-8949 = Кенгуру (София) : 0.99 лв.

Бр. 110 (ян.)-121 (дек.) (2016)

618.2/.7
613.952/.954

БП 2016 П 477
        КИНО / Съюз на българските филмови дейци (СБФД) ; глав. ред. Людмила Дякова. - Год. 46, No 1 (1991)-        . - София : СБФД, 1991-        (София : Симолини). - 28 см

Двумесечно изд. - Основ. през 1946 г. под името: Кино и фото. - No 3/4,5/6 с прил.: Сценарни ескизи

ISSN 0861-4393 = Кино (София. 1991) : 4.50 лв. : год. аб. 27 лв.

2016 Nо 1-5/6

791.43/45

БП 2016 П 478
        КЛИНИЧНА и консултативна психология / Българска асоциация по клинична и консултативна психология ; ред. кол. : Ваня Матанова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2009)-        . - Варна : ИК Стено, 2009-        (Варна : ИК Стено). - 29 см. - с табл., сх.

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Павлина Петкова, Derek Bolton, George Nikokaidis, Румяна Крумова-Пешева, Златомира Костова, Надежда Цонева, Свилен Енев, Мартин Колев, Николай Бонев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-0280 = Клинична и консултативна психология : 6 лв.

8 2016 бр. 1-4 = 27-30

616:159.9

БП 2016 П 479
        КЛУБ Z / Зебра.БГН ; ред. кол. : Светлана Джамджиева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (март 2014)-        . - София : Зебра.БГН, 2014- (София : Софпринт груп). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Мила Аврамова - зам.-глав. ред., Георги Трайков - зам.-глав. ред., Иван Бедров - зам.-глав. ред., Албена Бъчварова, Лилия Цачева, Любен Обретенов, Пламена Тодорова, Стефан Миланов, Емил Петров, Светослав Метанов, Слава Аначкова, Момчил Инджов, Валентин Маринов, Веселин Боришев ; от бр. 7 не участва С. Аначкова ; от бр. 8 не участват Е. Петров, С. Метанов

ISSN 2367-4768 = Клуб Z : 8 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 23-34

327
338
008

БП 2016 П 480
        КЛУБ Криле = Club Wings : национално издание за авиация и космонавтика / Еър Груп 2000 ; зам.-глав. ред. Максим Генов, ред. Николай Димов. - 1981, бр. 1-        . - София : Еър Груп 2000, 1981-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд.

ISSN 1311-4646 = Клуб Криле : 5 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-10 (дек.) = 245-254

629.73

БП 2016 П 481
        КЛУБ Океан : национално морско издание на Еър Груп 2000 и ВМС [Военноморските сили] на Република България / ред. кол. : Преслав Панчелиев - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, бр. 1-        . - София : Еър Груп 2000, 1998- (без сведение за печ.). - 29 см + прил.

Излиза два пъти год. - Други ред.: Живка Борисова - зам.-глав. ред., Валентин Димитров - отг. ред. - Приложение: Военноморски преглед. - Приложение: Морски бизнес

ISSN 1311-4662 = Клуб Океан : 5 лв.

2016 бр. 1 (юни)-2 (авг.) = 166-167

629.12
656.61

БП 2016 П 482
        КЛУБ оръжие = Club Weapon : национално издание за отбрана, оръжие и техника / Еър Груп 2000 ; отг. ред. Димитър Ставрев. - 1998, бр. 1-        . - София : Еър Груп 2000, 1998-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - 2015 г. списанието не е изд.

ISSN 1311-4654 = Клуб оръжие : 5 лв.

18 2016 бр. 1-2 = 148-149

623.44.001

БП 2016 П 483
        КО-миксер = Co-mixer : българско комикс издание / редакция на списание Ко-миксер ; ред. Гергана Няголова. - Бр. 1 (2011)-        . - София : [б.и.], 2011-        (без сведение за печ.). - 20 см

Годишно изд.

ISSN 1314-801X = Ко-миксер : 11 лв.

Бр. 7 (2016)

741.5(497.2)

БП 2016 П 484
        КОЛЕКЦИЯ Вкусна трапеза / РВР ; глав. ред. Светлана Вучкова. - [2013, бр. 1]-        . - София : РВР, [2013]-        (без сведение за печ.). - 20 см

Месечно изд.

ISSN 2367-668X = Колекция Вкусна трапеза : 0.69 лв.

[2016] бр. 1-12

641.5

БП 2016 П 485
        КОЛЕКЦИЯ Кулинар : месечно издание за кулинарни удоволствия / [ЕТ Иван Бабуков]. - [2001]-        . - [София : ЕТ Иван Бабуков], [2001]-        (без сведение за печ.). - 20 см

Кор. опис

ISSN 2367-6574 = Колекция Кулинар : 1 лв.

2016 Nо 2-9, 11-12

641.5

БП 2016 П 486
        КОЛИТЕ : игри, комикси, опитай сам, оцветяване, карти / Егмонт България. - Nо 1 (2008)-        . - София : Егмонт България, 2008-        (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - От Nо 91 подзагл.: игри, комикси, опитай сам, оцветяване, колички ; от Nо 98 подзагл.: игри, комикси, опитай сам, оцветяване. - Спец. изд. Nо 1-4

ISSN 1314-2070 = Колите : 5.50 лв., 5.99 лв.

Nо 88 (23 ян.-20 февр.)-99 (2016)

087.5

БП 2016 П 487
        КОМПЮТЪРНИ науки и технологии : издание на Факултета по изчислителна техника и автоматизация, Технически университет - Варна = Computer Science and Technologies : publication of Computing and Automation Faculty, Technical University of Varna / ред. кол. : Н. Николов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - Варна : ТУ, 2003- (Варна : печ. при ТУ). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Ю. Петкова, Л. Личев, М. Илиев, М. Лазарова, П. Антонов, Р. Димова, Х. Вълчанов, В. Божикова, Н. Николов. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3335 = Компютърни науки и технологии : без сведение за цена

14 2016 бр. 1-2. 4. науч. конф. с междунар. участие Компютърни науки и технологии, 30 септ.-1 окт.

681.3

БП 2016 П 488
        КОНТАКТИ : издание на Интердисциплинната гражданска академия = Contacts : Journal of the Interdisciplinary Civic Academy / ред. кол. : Маргарита Данева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : ТЕМТО, 2001-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Нягол Манолов, Емилия Асенова - зам.-глав. ред., Теменуга Тодорова - отг. ред., Моника Войкова - зам.-отг. ред. ; от бр. 4 Нягол Манолов - глав. ред., не участва М. Данева. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-7939 = Контакти (София. 2001) : без сведение за цена

16 2016 бр. 1-4 = 101-104

316.6

БП 2016 П 489
        КРИЛЕ ретросалон = Wings - Retrosalon : национално издание за авиационна история / Еър Груп 2000 ; ред. кол. : Иван Бориславов - глав. ред. ... [и др.]. - 1999, ян.-        . - София : Еър Груп 2000, 1999-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Владимир Хънтов, Петър Пенев, Стефан Семерджиев, Тодор Вълков

ISSN 1314-2577 = Криле ретросалон : 5 лв.

2016 No 1 = 109

629
629.78

БП 2016 П 490
        КРИТИКА и хуманизъм : списание за хуманитарни и социални изследвания / Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София ; ред. кол. : Димитър Вацов - глав. ред. ... [и др.]. - 1991, кн. 1- . - София : Фонд. за хуманитарни и соц. изследвания, 1991-        (без сведение за печ.). - 23 см

Годишно изд. - Други ред.: Мартин Канушев - отг. ред., Леа Вайсова, Христо Гьошев, Том Джунс, Благовест Златанов, Боян Знеполски, Боян Манчев, Мила Минева, Ваня Серафимова, Елица Станоева, Албена Хранова, Милена Якимова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. на англ. ез.: Critique & Humanism = ISSN 1313-7751

ISSN 0861-1718 = Критика и хуманизъм : без сведение за цена

2016 бр. 1=45. Протестите като гражданска практика. - 320 с.

1

БП 2016 П 491
        КУКЛАРТ : списание за куклено изкуство : издание на Асоциацията на куклените театри - УНИМА = PuppetArt : puppet art magazine : publication of the Bulgarian Association of Puppet Theatres AKT - UNIMA / глав. ред. Никола Вандов, ред. Михаил Байков. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Асоц. на куклените театри - УНИМА, 2008-        (София : АСИ Принт). - 29 см

Годишно изд. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1313-3276 = Кукларт : без сведение за цена

Бр. 10 (дек. 2016)

792.97

БП 2016 П 492
        КУЛИНАРЕН журнал : читателски рецепти от цяла България / СББ Медиа ; глав. ред. Елица Минева, ред. Татяна Карданова. - 2006, март-        . - София : СББ Медиа, 2006- (Пловдив : Булвест принт). - 21 см

Двуседмично изд.

ISSN 1312-7624 = Кулинарен журнал : 0.99 лв.

2016 бр. 1 (29 дек. 2015-15 ян.)-24 (15-30 дек.) = 160-183

641.5

БП 2016 П 493
        КУЛИНАРЕН уикенд : готвенето е магия! / New Media Group ; ред. кол. : Анелия Иванчева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : New Media Group, 2010-        (София : Roprint). - 29 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Анна Симова, Лидия Геловска, Татяна Лозанова

ISSN 1313-9967 = Кулинарен уикенд : 1 лв.

[7] вм. 1 2016 бр. 1 (дек.)-2 (дек.)

641.5

БП 2016 П 494
        КУРАЖ : списание за социални права и интеграция / Съюз на инвалидите в България ; глав. ред. Петя Митева. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Съюз на инвалидите в България, 1991-        (София : Боб и Ко). - 23 см

Месечно изд. - Списанието е приемник на в. Кураж

ISSN 0861-3265 = Кураж : 0.50 лв.

25 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

368-03
304(497.2)

БП 2016 П 495
        ЛЕКА атлетика и наука : научно-методично списание по проблемите на леката атлетика / Национална спортна академия "Васил Левски". Катедра Лека атлетика, Българска федерация Лека атлетика ; ред. кол.: Огнян Миладинов - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, No 1-        . - София : НСА "Васил Левски", 2002- (София : БПС). - С ил. ; 29 см

Годишно изд. - Кор. опис. - Други ред.: Стефан Стойков - зам.-глав. ред., Йонко Йонов - зам.-глав. ред., Ивайло Лазаров - зам.-глав. ред., Петър Бонов, Иван Тончев, Константин Жалов, Иван Иванов, Добромир Карамаринов, Димитър Димитров, Марин Гъдев, Апостол Славчев, Емил Николов, Юлиан Карабиберов, Софка Попова, Димитрина Колева, Валентин Фильов, Станка Миланова, Йозеф Брогли, Пламен Нягин, Румяна Карапетрова, Григор Гутев, Тереза Маринова, Ганка Иванова, Станка Виденова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно отбелязан ISSN 1310-3393 = Спорт & наука

ISSN 2603-4263 = Лека атлетика и наука : без сведение за цена

2016 No 1 = 16

796.4

БП 2016 П 496
        ЛЕКАРСКА практика : живот в медицината / ПИКС ; глав. ред. Д. Стоева. - Год. 1, Nо 1 (1999)-        . - София : ПИКС, 1999- (София : печ. при Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"). - 29 см

Двумесечно изд. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-2589 = Лекарска практика : без сведение за цена

18 2016 Nо 1-6

61

БП 2016 П 497
        ЛИМОНАДА / Линеа. - Бр. 1 (авг./септ. 2016)-        . - Троян : Линеа, 2016- (София : Спектър). - 22 см

Двумесечно изд.

ISSN 2534-8604 = Лимонада : безпл.

2016 бр. 1 (авг./септ.)

008
316.728

БП 2016 П 498
        ЛИСТ - ботанически наблюдател : издание на Университетски ботанически градини = Leaf - botanic observer : University Botanic Gardens edition / глав. ред. Красимир Косев, ред. Люба Пенчева. - Nо 1 (2015)-        . - София : Унив. ботан. градини, 2015- (София : печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 30 см

Излиза два пъти год. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 2367-8313 = Лист - ботанически наблюдател : без сведение за цена

Nо 2-3 (2016)

581.5

БП 2016 П 499
        ЛИТЕРАТУРАТА : издание на Факултета по славянски филологии / Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; глав. ред. Иван Иванов, ред. Лора Султанова. - Год. 1, кн. 1 (2007)-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2007-        (без сведение за печ.). - 20 см

Излиза два пъти год. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-1451 = Литературата (2007) : без сведение за цена

10 кн. 17 (2016). Литература за деца. - 464 с.
10 кн. 18 (2016). Теоретични въпроси на превода. - 352 с.

82

БП 2016 П 500
        ЛИТЕРАТУРНА мисъл : списание за литературна теория, история и критика / Институт за литература при Българската академия на науките. - Год. 1, No 1 (1957)- . - София : Институт за лит. при БАН, 1957-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза два пъти год. - От No 2 и ред. кол.: Николай Аретов - глав. ред., Бисера Дакова, Радослава Илчева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-0495 = Литературна мисъл (Print) : 8 лв.

[60] вм. 59 2016 No 1-2

82

БП 2016 П 501
        ЛИЯ : списание за живот в хармония с Бога / Мисия Възможност ; глав. ред. Даниела Енчева. - [Бр. 1 (1998)]-        . - София : Мисия Възможност, [1998]- (София : Zip). - 24 см

Двумесечно изд.

ISSN 1311-2694 = Лия (София) : 3.95 лв. : год. аб. 17 лв.

19 2016 бр. 2-3 = 79-80, 5-6 = 82-83

284

БП 2016 П 502
        ЛОВ и куче : оръжие / Сафари прес - България ; ред. кол. : Георги Боков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 10, бр. 2 (февр. 2015)-        . - София : ИК Сафари прес - България, 2015-        (София : Mouse print). - 28 см

Месечно изд. - Други ред. : Георги Христозов, Петър Петров, Христо Кънев, Митю Точев, Жельо Желев, Павлин Зангаров, Илко Примов, Делчо Кочанков, Георги Коцаков

ISSN 1312-7144 = Лов и куче : 5.95 лв.

11 2016 бр. 2 (февр.) = 122, 5 (май) = 125, 7 (юли) = 127, 9 (септ.) = 129, 11 (ноем.)-12 (дек.) = 131-132

799.2

БП 2016 П 503
        ЛОВ и риболов / Сокол - БЛРС ; глав. ред. Георги Гроздев. - Год. 7, бр. 1 (1951)-        . - София : Сокол - БЛРС, 1951-        (София : Циан). - 29 см

Месечно изд. - Сп. Лов и риболов продължава патриотичното и природозащитно дело на в. Ловецъ (1895-1947), сп. Лов и рибарство (1948-1955), сп. Лов и риболов (1956)

ISSN 0324-0541 = Лов и риболов : 5 лв. : год. аб. 60 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

639

БП 2016 П 504
        ЛОЗАРСТВО и винарство : Л&В : издание на Националната лозаро-винарска камара / ред. Маргарита Христова. - Год. 1, бр. 1 (1952)- . - София : Нац. лозаро-винарска камара, 1952-        (София : Агенция Дейта). - 30 см

Излиза 6 пъти год. - Последовател на сп. Пепиниерист (1911 г.), което излиза от 1913 г. до 1949 г. под името Лозарски преглед. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0458-4244 = Лозарство и винарство : без сведение за цена

64 2016 бр. 1-5/6

663.2
634.8

БП 2016 П 505
        ЛЮБОСЛОВИЕ = Lyuboslovie : годишно списание за хуманитаристика / Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки ; ред. кол. : Младен Енчев ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1996)-        . - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 1996-        (Шумен : печ. при Унив. изд. "Епископ Константин Преславски"). - 24 см

Други ред.: Марияна Стефанова, Стефан Минков, Снежана Великова, Светлана Неделчева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6033 = Любословие : без сведение за цена

No 16 (2016). Числата

82.09
800
008

БП 2016 П 506
        МАЙЧИНСТВО : списание за приключението да бъдеш майка / Такт ; ред. Биляна Котева. - Бр. 1 (апр. 2016)-        . - София : Такт, 2016-        (София : Алианс принт). - 23 см

Излиза девет пъти год.

ISSN 2367-8836 = Майчинство : 1.50 лв.

2016 бр. 1 (апр.)-9 (дек.)

618

БП 2016 П 507
        МАКЕДОНСКИ преглед : списание за наука, литература и обществен живот / Македонски научен институт = Macedonian review / The Macedonian Scientific Institute ; ред. кол. : Александър Гребенаров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1924)-        . - София : Макед. науч. институт, 1924-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза в 4 кн. год. - Други ред.: Анна Чолева-Димитрова, Светлозар Елдъров, Трендафил Митев, Георги Николов, Лиляна Василева, Маргарита Василева, Стоян Германов, Ваня Стоянова, Константин Йордан, Ярослав Рубаха, Дмитрий Лабаури, Георги Георгиев. - Съдърж. и на рус. и англ. ез. - Рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. под линия

ISSN 0861-2277 = Македонски преглед : 4 лв. : 15 долара (за чужбина) : год. аб. 16 лв. : год. аб. 60 долара (за чужбина)

39 2016 Nо 1-4

949.7

БП 2016 П 508
        МАЛКИ слънчогледи : списание за православно детско творчество / Община Кюстендил ; ред. кол. Ивелина Николова ... [и др.]. - 2016, бр. 1-        . - Кюстендил : Община Кюстендил, 2016-        (Кюстендил : ЦИАН). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Десислава Кънчева, Костадин Бойчин ; от бр. 2 и Магдалена Маринова, Любляна Начева, Христина Петрова, Калинка Пейчева, Ивелина Николова - състав. - От бр. 2 изд. и: Руенски манастир "Св. Йоан Рилски" - с. Скрино. - Бр. 2 с размер 22 х 24 см

ISSN 2534-9287 = Малки слънчогледи : без сведение за цена

2016 бр. 1-2

087.5

БП 2016 П 509
        МАТЕМАТИКА / Списание Математика ; ред. кол. : Руси Русев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1962)-        . - София : Списание Математика, 1962-        (София : Силует). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Генчо Скордев, Емил Колев, Иван Тонов, Марин Маринов, Александър Иванов, Николай Николов ; от бр. 2 Р. Русев не е глав. ред. и Петър Бойваленков - глав. ред., Невена Събева - зам.-глав. ред., Евгения Сендова, Ивайло Кортезов ; от бр. 6 и Емил Карлов. - От бр. 2 год. 55

ISSN 0204-6881 = Математика (София) : 5 лв.

[55] вм. 54 2016 бр. 1-6

51

БП 2016 П 510
        МАТЕМАТИКА и информатика : научно списание = Mathematics and Informatics : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Сава Гроздев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1958)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1958- (София : Алианс Принт). - 23 см

Излиза в 6 кн. год. - Други ред.: Йордан Ходжев, Асен Рахнев, Atanasios Gagatsis, Бойко Банчев, Борислав Лазаров, Веселин Ненков, Галя Кожухарова, Gregor Dolinar, Даниела Дурева, Евгений Иванов, Евгения Стоименова, Иван Держански, Иван Мирчев, Игор Воронович, Кайрош Макишев, Коста Гъров, Cristinel Mortici, Michalis Lambru, Людмила Хаймина, Наири Седракян, Николай Розов, Росен Николаев, Русанка Петрова, Татьяна Сергеева ; от кн. 3 и Николай Кънчев, не участва Й. Ходжев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Продължение на: сп. Математика и физика (1958-1975), Обучението по математика (1976-1987), Обучението по математика и информатика (1988-1993)

ISSN 1310-2230 = Математика и информатика : 6 лв. : год. аб. 36 лв.

59 2016 кн. 1-6

372.851
510.72

БП 2016 П 511
        МАТЕМАТИКА плюс : помагало по математика и приложения : М+ / Математика плюс ; ред. кол. : Сава Гроздев - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1992)-        . - София : Висше у-ще по застраховане и финанси, 1992-        (София : печ. при Висше у-ще по застраховане и финанси). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Кор. подзагл.: помагало за математика и информатика. - Други ред.: Ирина Шаркова, Румяна Караджова, Линка Минчева, Георги Ганчев, Никола Чолаков, Иван Симеонов, Радостин Вазов, Радослав Габровски, Росен Николаев, Веселин Ненков, Ирена Мишева, Йордан Петков, Христо Лесов, Цеца Байчева, Асен Велчев, Хари Алексиев

ISSN 0861-8321 = Математика плюс : 7 лв.

24 2016 No 1-3 = 93-95

51

БП 2016 П 512
        МАША и мечока : интерактивно списание за активни деца / Егмонт България. - No [0] (2014)-        . - София : Егмонт България, 2014-        (София : Лито Балкан). - 27 см

Месечно изд. - От вторият No 1 подзагл.: интерактивно изд. за активни деца. - След No 4 подновена номерация от No 1

ISSN 2367-6604 = Маша и мечока : 3.20 лв.

2016 No 1-4
2016 No 1-8

087.5

БП 2016 П 513
        МАШИНОСТРОЕНЕ и машинознание / Национално научно техническо дружество (Национален комитет) по ТММ [Теория на механизмите и машините] ; ред. кол. : Николай Минчев ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (2006)-        . - Варна : ТУ, 2006-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Георги Тодоров, Ангел Диков, Димчо Чакърски, Светослав Симеонов, Васил Костадинов, Сашо Гергов, Любомир Димитров, Стефан Къртунов. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-8612 = Машиностроене и машинознание : без сведение за цена

11 2016 кн. 1 = 26

621

БП 2016 П 514
        МЕДИЦИНА и спорт : издание за специалисти и общо практикуващи лекари / Уни - ММ ; ред. кол. : Ваньо Митев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Уни - ММ, 2005-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Михаил Илиев - отг. ред., Аспарух Аспарухов, Иван Топузов, Петър Тивчев, Мария Тотева, Вихрен Бачев, Лъчезар Димитров, Антони Георгиев, Валентин Матев, Бисер Бочев, Николай Ганчев, Станислав Дунов. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-5664 = Медицина и спорт : 6.90 лв.

12 2016 бр. 1/2-3/4

614:796

БП 2016 П 515
        МЕДИЦИНСКИ журнал УМБАЛ "Св. Анна" / ред. кол. : Димитър Раев - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, Nо 1 (2015)-        . - София : УМБАЛ [Университетска многопрофилна болница за активно лечение] "Св. Анна", 2015- (София : Манта принт). - 30 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Арман Постаджиян - зам.-глав. ред., Анна Николаева, Мария Атанасова, Йордан Благов, Добрияна Панова, Владимир Данов, Манол Калниев, Росен Калпачки, Олга Косева, Йоанна Мишева, Яна Петровска, Борислав Дъбов, Павел Станимиров, Радомир Угринов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-8046 = Медицински журнал УМБАЛ Св. Анна : без сведение за цена

2 2016 Nо 1-3

61

БП 2016 П 516
        МЕДИЦИНСКИ меридиани : списание за стратегически здравен мениджмънт : издание на Център за устойчиво развитие = Medical meridians : journal of strategic healthcare management / глав. ред. Веселин Борисов. - Т. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : ИК Горекс Прес, 2010-        (София : ИК Горекс Прес). - 24 см

Годишно изд. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-1090 = Медицински меридиани : без сведение за цена

6 2016 бр. 1

614.2

БП 2016 П 517
        МЕДИЦИНСКИ преглед = Medical Review / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : М. Григоров - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 1, Nо 1 (1965)-        . - София : Центр. мед. библ., 1965-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: М. Балева - зам.-глав. ред., Е. Паскалев, Р. Аргирова, М. Боянов, Т. Веков, А. Гудев, И. Диков, Р. Икономов, Й. Йорданов, А. Йотов, Р. Коларов, Л. Ламбрева, Е. Манов, Б. Маринов, М. Николова, Г. Ончев, Пл. Попиванов, Е. Стойнев, Ж. Сурчева, Л. Тачева, А. Тончева, С. Филчев, Св. Христова, О. Чолаков, Зл. Янкова, M. Banach, A. Pezzano, J. Raboch, J. Schoenfeld. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-2193 = Медицински преглед (2002) : без сведение за цена

52 2016 No 1-6

61

БП 2016 П 518
        МЕЖДУЗВЕЗДНИ войни: Бунтовниците : официалното списание към новата ТВ сензация! : списание / Егмонт България. - 2015, No 1-        . - София : Егмонт България, 2015-        (София : Ропринт). - 27 см

Излиза четири пъти год. - От Nо 2 подзагл.: официалното списание към ТВ сензацията!

ISSN 2367-6515 = Междузвездни войни: Бунтовниците : 5.50 лв.

2016 No 1 (20 февр.-22 апр.)-4

820(73)-93-32(084)

БП 2016 П 519
        МЕЖДУНАРОДЕН научен журнал Перспективи = International Scientific Journal Perspectives / Институт Перспективи ; ред. кол. : Ахмед Куйтов - състав. ... [и др.]. - Бр. 1 (март 2016)- . - София : Пропелер, 2016-        (София : Дейликонт). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Светла Йорданова, Никола Живков, Стефина Георгиева, Деян Нуцулов, Силвия Витанова ; от бр. 2 и Дат Тиен Чио, Оливия Богуш, не участват С. Йорданова, С. Георгиева, Д. Нуцулов, С. Витанова. - Текст и на англ. и рус. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Продължение на: Перспективи (Велико Търново) = ISSN 1314-9075

ISSN 2367-7708 = Международен научен журнал Перспективи : без сведение за цена

2016 бр. 1 (март)-2 (дек.) = 7-8

3
1

БП 2016 П 520
        МЕЖДУНАРОДНИ отношения : списание за дипломация, политика и икономика / Издателско сдружение Международни отношения (ИСМО) ; ред. кол. : Чавдар Минчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1972)-        . - София : ИСМО, 1972-        (София : Изд. комплекс - УНСС). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Динко Динков - зам.-глав. ред., Красимира Стоянова - зам.-глав. ред., Боян Чуков, Владимир Павлов, Георги Генов, Димитър Пенков, Симеон Николов. - Библиогр. след отд. статии. - Год. показалец за 2015 г.

ISSN 0324-1092 = Международни отношения : 12 лв. : год. аб. 90 лв.

45 2016 бр. 1-5/6

327

БП 2016 П 521
        МЕНИДЖЪР / Мит Прес ; ред. кол. : Венцислав Савов ... [и др.]. - 1998, бр. 1- . - София : Мит Прес, 1998-        (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Елица Николова, Начо Стригулев, Светлана Тодорова. - Бр. 6,11 с прил.: Екопак прес, бр. 8-9. - 8 с. ; бр. 12 с прил. календар. - 32 с. - Спец. изд.: Преди първия милион : бълг. истории на успеха / глав. ред. Максим Майер. - 186 с. ; спец. изд.: Първите в бизнеса : поглед отвътре 2016 / глав. ред. Максим Майер. - 298 с.

6 лв., 9.90 лв.

2016 бр. 1 (ян./февр.)-12 (дек./ян.) = 207-218

338

БП 2016 П 522
        МЕРИ : only for happy people / Мери Адвъртайзинг. - 2004, No 1-        . - София : Мери Адвъртайзинг, 2004-        (без сведение за печ.). - 23 см

Месечно изд.

ISSN 1312-4137 = Мери (София) : 2.49 лв.

2016 февр., апр., авг.

0-05(100)

БП 2016 П 523
        МЕХАНИКА на машините / Национален комитет по теория на механизмите и машините ; ред. кол. : Николай Минчев - предс. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1993)-        . - Варна : ТУ, 1993- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Венелин Живков, Витан Гълъбов, Огнян Алипиев, Борис Белниколовски, Пенка Генова, Йордан Максимов, Иван Кралов. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-9727 = Механика на машините : без сведение за цена

24 2016 кн. 1-3 = 114-116

531.8
621

БП 2016 П 524
        МЕХАНИКА. Транспорт. Комуникации = Mechanics. Transport. Communications : научно списание / Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ; ред. кол. : Петър Колев - глав. ред. ... [и др.]. - 2003, бр. 1-        . - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2003-        (София : печ. база на Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"). - 24 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Даниела Тодорова - зам.-глав. ред., Антонио Андонов, Анатолий Доценко, Бернхард Хофман-Веленхоф, Борис Левин, Васил Александров, Висенте Лоренцо Естебан, Георги Ненов, Екехард Шнийдер, Зоран Чекеревац, Иван Миленов, Ладислав Новак, Лешек Корженовски, Лило Кунчев, Мая Ламбовска, Миломир Гашич, Михаела Попа, Мустафа Карашахин, Неделчо Неделчев, Татяна Чорейова, Христо Първанов, Христо Христов, Янош Томашевски. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и рез. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - [Бр. 2 не е изд.]. - Онлайн изд.: Механика. Транспорт. Комуникации = ISSN 2367-6620

ISSN 1312-3823 = Механика. Транспорт. Комуникации (Print) : без сведение за цена

Т. 14 2016 бр. 1
Т. 14 2016 бр. 3 ч. 1-3

629
656

БП 2016 П 525
        МЕЧО Пух / Егмонт България. - 1999, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 1999- (София : Ропринт). - С цв. ил. ; 28 см

Двумесечно изд. - От бр. 3 не е означена дата

ISSN 1311-3542 = Мечо Пух : 4.20 лв.

2016 бр. 1 (9 ян.-11 март)-6

087.5

БП 2016 П 526
        МЕЧТАНИЯ / MG Kard. - Бр. 1 (2006)- . - София : MG Kard, 2006-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза два пъти год.

ISSN 1313-0714 = Мечтания : 5 лв.

Бр. 10-11 (2016)

087.5

БП 2016 П 527
        МИКИ Маус / Егмонт България. - 1991, No 1-        . - София : Егмонт България, 1991- (София : Лито Балкан). - 24 см

Двумесечно изд. - От No 3 не е означена дата

ISSN 0861-8887 = Мики Маус : 4.30 лв.

2016 No 1 (9 ян.-11 март)-6

820(73)-93-32(084)

БП 2016 П 528
        МИНАЛО : тримесечно списание за история = Minalo : quarterly of History / Юруков ; ред. кол. : Любомир Юруков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1994)-        . - София : Юруков, 1994-        (София : Изток-Запад). - 24 см

Други ред.: Стефан Александров, Костадин Грозев, Валери Колев, Георги Николов, Тодор Попнеделев, Димитър Цанов, Веселин Янчев. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-3415 = Минало : год. аб. 24 лв. : год. аб. 80 лв. (за чужбина)

2016 No 1-4

940

БП 2016 П 529
        МИННО дело и геология / БМГК Комерс ; ред. Иван Андреев, Ива Огнянова. - Год. 46, Nо 5 (1991)-        . - София : БМГК Комерс, 1991-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Издава се от 1945 г. - В No 2 и Даниел Киряков - ред., не участва И. Огнянова. - Съдърж. на рус. и англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-5713 = Минно дело и геология : год. аб. 48 лв.

71 2016 No 1-3/4 (дек.)

622
55

БП 2016 П 530
        МИТНИЧЕСКА хроника / Агенция Митници ; ред. кол. : Александър Янков ... [и др.]. - 1993, бр. 1-        . - София : Агенция Митници, 1993-        (София : Ропринт). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Николета Еленкова, Вяра Генова, Христина Николова ; от бр. 2 не участва Х. Николова ; от бр. 3 не участва Н. Еленкова. - В бр. 3 печ. Симолини 94

ISSN 0861-9921 = Митническа хроника : без сведение за цена

24 2016 бр. 1-6

336.4
339.543

БП 2016 П 531
        МОЕТО бебе и аз : изборът на модерните родители / Атлия ; ред. кол. : Атанаска Илиева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 84 (март 2010)-        . - София : Атлия, 2010- (София : Лито Балкан). - 24 см

Месечно изд. - Други ред.: Янка Петкова, Екатерина Върбанова ; от бр. 156 не участва Е. Върбанова. - Бр. 154 с прил.: Важните 12 месеца. - 24 с. ; бр. 158 с прил.: Дневник на бебето. - 20 с. ; бр. 160 с прил.: Хранене на бебето. - 24 с. ; бр. 164 с прил.: Здравни съвети. - 20 с.

ISSN 1312-2037 = Моето бебе и аз : 3.90 лв.

Бр. 153 (ян.)-164 (дек.) (2016)

618.2/.7
613.952/953

БП 2016 П 532
        МОЕТО дете : най-полезното списание за мама / СББ Медиа ; глав. ред. Ася Демирева, ред. Борислава Бонева. - Бр. 1 (2006)-        . - София : СББ Медиа, 2006-        (Пловдив : Булвест принт). - 23 см

Излиза всеки месец на 22-ро число. - От бр. 6 не участва А. Демирева. - В бр. 1/2 погрешно означена продълж. номерация 107 вм. 107/108 и следва до края

ISSN 1312-8736 = Моето дете : 1.99 лв. : 2.99 лв. (с кн.)

2016 бр. 1/2 (ян./февр.)-12 (дек.) = [107/108] - [118]

618
613.952/953

БП 2016 П 533
        МОРЕ : литература, изкуство, култура / Община Бургас ; ред. кол. : Георги Ингилизов ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1980)-        . - Бургас : Община Бургас, 1980-        (Бургас : Информа принт). - 24 см

Излиза три пъти год. - От No 2 подзагл.: литературно списание. - Други ред.: Росен Друмев, Иван Сухиванов ; от Nо 3 не участва Г. Ингилизов. - Погрешно означен ISSN 0205-3296

ISSN 0205-2296 = Море (Бургас) : 7 лв.

2016 Nо 1-3

82-8

БП 2016 П 534
        МОЯТА бременност / [Атлия] ; глав. ред. Атанаска Илиева. - Бр. 12 (2009)-        . - София : [Атлия], 2009-        (София : [Лито Балкан]). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Приложение към: Моето бебе и аз = ISSN 1312-2037

ISSN 1314-5274 = Моята бременност : безпл.

Бр. 30 (пролет/лято)-31 (есен/зима) (2016)

618
613.952/953

БП 2016 П 535
        МОЯТА красива градина : специално издание / Интермайндс ; ред. кол. : Биляна Лаундс - глав. ред. ... [и др.]. - 2015, пролет-        . - София : Интермайндс, 2015-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред. : Елена Цанкова, Ахинора Христова, Кремена Стойчева ; от бр. есен и Владимир Въжаров, Димитър Стоянов, Веселина Порязова, не участва К. Стойчева. - Погрешно означен ISBN 978-619-90233-2-7

ISSN 2367-8003 = Моята красива градина : 5 лв.

2016 пролет, есен

634

БП 2016 П 536
        МУЗИКА. Вчера. Днес = Music. Yesterday. Today. / Музикално общество "Васил Стефанов" ; глав. ред. Силвия Георгиева. - 1994, No 1-        . - София : Муз. о-во "Васил Стефанов", 1994-        (без сведение за печ.). - 23 см

Двумесечно изд.

ISSN 1310-2443 = Музика. Вчера. Днес : 0.70 лв. : год. аб. 3.50 лв.

23 2016 No 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

78

БП 2016 П 537
        МУЗИКАЛНИ хоризонти : издание на Съюза на българските музикални и танцови дейци : списание за музика и танц / глав. ред. Юлиан Куюмджиев, ред. Евгения Христозова. - 1966, бр. 1-        . - София : Съюз на бълг. муз. и танцови дейци, 1966- (София : Везни). - 29 см

Излиза десет пъти год. - Изд. първоначално излиза като библ.: В помощ на музиканта. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-0076 = Музикални хоризонти : 2 лв.

50 2016 бр. 1-10

78.072

БП 2016 П 538
        МУСТАКАТ рай - Дворецът на животните : сърца, копита, лапи : списание / Егмонт България. - No 1 (2016)-        . - София : Егмонт България, 2016-        (София : Ропринт). - 28 см

Излиза три пъти год. - От No [3] не е означено подзагл.: списание. - No [3] погрешно означен като No 1. - От No 2 не е означена дата. - Продължение на: Palace pets (София) = ISSN 2367-6507

ISSN 2367-8453 = Мустакат рай - Дворецът на животните : 3.20 лв.

2016 No 1 (20 февр.-22 апр.)-[3]

087.5
820(73)-93-32(084)

БП 2016 П 539
        НАЙ-доброто от филмите' ... / Егмонт България. - 2016, No 1-        . - София : Егмонт България, 2016-        (София : Лито Балкан). - 28 см

Излиза три пъти год.

ISSN 2367-8755 = Най-доброто от филмите' ... : 2.99 лв.

2016 No 1. Зоотрополис. - 24 с.
2016 No 2. Пазител на Лъвските земи. - 24 с.
2016 No 3. Търсенето на Дори. - 24 с.

087.5

БП 2016 П 540
        НАРОДНОСТОПАНСКИ архив = Narodnostopanski archive / Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" ; глав. ред. Андрей Захариев, зам.-глав. ред. Георги Иванов. - Год. 18, кн. 1 (1965)-        . - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 1965-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - От кн. 4 парал. загл. Narodnostopanski arhiv. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0323-9004 = Народностопански архив : без сведение за цена

69 2016 кн. 1-4

33(497.21)

БП 2016 П 541
        НАСЕЛЕНИЕ / Българска академия на науките. Институт за изследване на населението и човека = Nasselenie Review / Bulgarian Academy of Sciences. Institute for population and human studies ; ред. кол. : Кремена Борисова-Маринова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1983)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1983-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Достъпно също на: http://nasselenie-review.org/bg/. - Излиза три пъти год. - Други ред.: Елица Димитрова - зам.-глав. ред., Дейвид Коулман, Татяна Коцева, Филомена Маджино, Кийс Мандемейкърс, Геновева Михова, Марта Сугарева, Илона Томова, Щелиян Щерионов, Мая Конова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0205-0617 = Население (София) : без сведение за цена

[Т. 34] 2016 кн. 1-3

312.1/.3

БП 2016 П 542
        НАУКА = Science : издание на Съюза на учените в България / ред. кол. : Венелин Енчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1956)-        . - София : СУБ, 1956- (София : печ. при СУБ). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Михаил Виденов, Гаро Мардиросян, Георги Марков, Георги Русев, Лъчезар Трайков, Албена Чавдарова, Пенка Лазарова. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Год. съдърж.

ISSN 0861-3362 = Наука (София) : год. аб. 20 лв. (за чужбина 40 евро)

26 2016 Nо 1-6

001

БП 2016 П 543
        НАУКА за гората / Институт за гората [при] Българска академия на науките = Forest Science / Forest Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences ; ред. кол. : Иван Ц. Маринов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1964)-        . - София : Институт за гората при БАН, 1964-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Груд Попов, Емил Попов, Емилия Велизарова, Мария Грозева, Мария Стоянова, Пламен Мирчев, Румен Добрев, Христо Цаков, Стефка Китанова. - Съдърж. и рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-007X = Наука за гората : без сведение за цена

[53] вм. 52 2016 No 1/2

630

БП 2016 П 544
        НАУКА диететика / Арбилис ; глав. ред. Даниела Попова. - Год. 1, бр. 1 (2009)-        . - София : Арбилис, 2009-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Рез. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-9304 = Наука диететика : без сведение за цена

8 2016 бр. 1/2 = 21

615.874

БП 2016 П 545
        НАУКА ендокринология / Арбилис ; глав. ред. Сабина Захариева, зам.-глав. ред. Цветалина Танкова. - Год. 1, бр. 1 (2007)- . - София : Арбилис, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-0897 = Наука ендокринология : без сведение за цена

10 2016 бр. 1-4 = 48-51

616.43

БП 2016 П 546
        НАУКА инфектология. Паразитология / Арбилис ; глав. ред. Татяна Червенякова. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : Арбилис, 2010-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2429 = Наука инфектология. Паразитология : без сведение за цена

7 2016 бр. 1-2 = 12-13

616.9

БП 2016 П 547
        НАУКА кардиология / Арбилис ; глав. ред. Борислав Георгиев. - Год. 1, бр. 1 (2000)- . - София : Арбилис, 2000-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://publishing.arbilis.com/?page_id=104 . - Двумес. изд. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-459X = Наука кардиология : без сведение за цена

17 2016 бр. 1-6 = 95-100

616.12

БП 2016 П 548
        НАУКА, образование, култура / Регионална библиотека "Георги Стойков Раковски" ; ред. кол. : Николай Петров - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (16 окт. 2012)-        . - Ямбол : Регион. библ. "Георги Стойков Раковски", 2012- (Ямбол : Диагалпринт). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Тенко Тенев - отг. ред., Боян Лалов, Филип Филипов, Николай Ангелов, Инга Кратли, Антонио Андонов, Любомир Владимиров, Младен Милушев, Марина Николова, Иванка Монева, Красимир Калев, Евгени Соколов, Гита Йовчева, Магдалена Дюлгерова, Светла Василева, Ирена Марковска, Иванка Георгиева, Лариса Тарасенко, Лина Никоненко, Маргарита Астоянц, Галина Панайотова, Николай Ганев, Красимир Йорджев, Николай Атанасов, Светлана Рещикова, Атанаска Тенева, Росен Петков, Дончо Киримидчиев, Иван Лазаров, Деньо Денев, Светлозар Асенов, Уляна Паскалева, Красимира Ангелова, Васил Садчиков ; от бр. 9 и Тодор Кръстев, Елена Гредновская, Йоанна Харажинска, Станчо Павлов, Полина Милушева, не участват Е. Соколов, Л. Никоненко, Н. Атанасов, Д. Киримидчиев, К. Ангелова, В. Садчиков. - Съдърж. и на рус. и англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-717X = Наука, образование, култура : без сведение за цена

Бр. 8 (2 юни)-9 (ноем.) (2016)

001
37

БП 2016 П 549
        НАУКА пулмология / Арбилис ; глав. ред. Пенка Переновска, зам.-глав. ред. Асен Златев. - Год. 1, бр. 1 (2006)-        . - София : Арбилис, 2006-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://publishing.arbilis.com/?page_id=109 . - Излиза четири пъти год. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-8302 = Наука пулмология : без сведение за цена

11 2016 бр. 1-4 = 38-41

616.2

БП 2016 П 550
        НАУКА фармакология / Арбилис ; глав. ред. Мила Власковска, зам.-глав. ред. Мария Попова. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : Арбилис, 2010-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://publishing.arbilis.com/?page_id=114 . - Излиза два пъти год. - От бр. 2 и парал. загл.: Science Pharmacology. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2674 = Наука фармакология : без сведение за цена

7 2016 бр. 1-2=12-13

615

БП 2016 П 551
        НАШ дом / РИС ; глав. ред. Антоанета Баева, ред. Калина Константинова. - 1967, Nо 1- . - София : РИС, 1967-        (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд. - От бр. за м. септ. К. Константинова - зам.-глав. ред. - В бр. за м. юни прил.: Places to go (лято 2016). - 80 с. ; в бр. за м. септ. прил.: Книжка за детето. - 72 с. ; в бр. за м. окт. прил.: Баня&SPA+H2O. - 72 с. ; в бр. за м. дек./ян. прил. календар

ISSN 0204-5060 = Наш дом (Българско изд.) : 7 лв.

2016 февр.-дек./ян.

643/645
747

БП 2016 П 552
        НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ : издание на Българско дружество по неврорехабилитация = Neurorehabilitation : edition of Bulgarian Society of Neurorehabilitation / ред. кол. : Ивет Колева - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, Nо 1 (2007)-        . - София : РИК Симел, 2007-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Марин Маринов - глав. ред., Владимир Овчаров, Иван Миланов, Ги Вандерстратен, Ален Деларк, Екатерина Титянова, Елена Тайна Аврамеску, Пенко Шотеков, Тройчо Троев, Георги Георгиев,Златка Стойнева, Николай Топалов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 1312-2105

ISSN 1313-2105 = Неврорехабилитация : без сведение за цена

Т. 10 2016 Nо 1/2

616.8-009
615.84

БП 2016 П 553
        НЕВРОСОНОЛОГИЯ и мозъчна хемодинамика : издание на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика = Neurosonology and Cerebral Hemodynamics : Official Journal of the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics / ред. кол. : Екатерина Титянова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Коти, 2005-        (София : [ИД Принт]). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Ирена Велчева, Емилия Христова, Бойко Стаменов. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6431 = Невросонография и мозъчна хемодинамика : без сведение за цена

12 2016 бр. 1
12 2016 бр. 2. 2 нац. конгр. с междунар. участие, 30 септ.-2 окт. - 72 с.

616.831

БП 2016 П 554
        НЕФРОЛОГИЯ, диализа и трансплантация = Nephrology, Dialysis and Transplantation / Българско дружество по нефрология ; ред. кол. : Р. Робева - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - София : Центр. мед. библ., 1995-        (София : Тип-топ прес). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: М. Йорданов, С. Антонов, Б. Богов, Е. Възелов, Б. Делийска, Р. Джераси, Д. Димитраков, В. Икономов, Д. Йонова, З. Киряков, З. Краев, Р. Кръстева, С. Кривошиев, Е. Кумчев, В. Лазаров, Д. Монова, В. Мушеков, К. Ненов, Н. Ненчев, Е. Паскалев, Д. Паскалев, П. Симеонов, А. Стоянов, В. Тодоров. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-5257 = Нефрология, диализа и трансплантация : без сведение за цена

22 2016 бр. 1-4

616.61

БП 2016 П 555
        НЛО : мистерии & загадки : месечно списание / Издателска къща Всичко за всеки. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - София : ИК Всичко за всеки, 2000-        (София : ЦИАН). - 29 см

ISSN 1314-8621 = НЛО : 1.50 лв., 1.99 лв.

17 2016 бр. 1-12 = 340-351

159.96
133

БП 2016 П 556
        НОВО време : списание за социални идеи, политика и култура / Българска социалистическа партия ; ред. кол. : Георги Пирински - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1897)-        . - София : БСП, 1897- (София : МИГ принт). - 21 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Александър Димитров, Андрей Пантев, Велислава Дърева, Димитър Генчев, Иван Токаджиев, Искра Баева, Крум Зарков, Къдринка Къдринова, Максим Мизов, Петър-Емил Митев, Дора Чичкова, Мая Буковска. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 0323-9055 = Ново време : 3 лв.

91 2016 бр. 1/2 (юни/юли)-5/6 (ноем./дек.)

329.14(497.2)

БП 2016 П 557
        НОЗОКОМИАЛНИ инфекции / Българска Асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции - БулНозо = Nosocomial Infections / Bulgarian Association for Prevention and Infection Control ; ред. кол. : Нина Гачева - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, No 1 (2004)-        . - София : БулНозо, 2004-        (Пловдив : Булвест принт). - 26 см

Годишно изд. - Други ред.: Росица Вачева-Добревска - зам.-глав. ред., Виолета Войнова-Георгиева - зам.-глав. ред., Вилиям Монев, Владислав Новкиришки, Ани Кеворкян-Сариян, Лили Делева, Милена Николова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-4765 = Нозокомиални инфекции : без сведение за цена

Т. 10 (2015/2016)

614.4

БП 2016 П 558
        НОРМА : правното списание / Сиела Норма ; ред. кол. : Иван Тодоров - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2011)-        . - София : Сиела Норма, 2011-        (София : Сиела Норма). - 21 см

Излизат 11 бр. год. - Други ред.: Дарина Зиновиева, Маруся Бациева, Наталия Кьосева. - Бр. 1-7 деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM). - В бр. 1-7 погрешно означен ISSN 1314-5118 = Норма (електронна версия)

ISSN 1314-5126 = Норма (София. Print) : 10 лв. : год. аб. 110 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-11 (дек.)

34

БП 2016 П 559
        НУЛА 32 : стил и култура / Нула 32. - Бр. 1 (септ. 2015)-        . - [Пловдив] : Нула 32, 2015-        ([Пловдив] : Жанет-45). - С цв. ил. ; 23 см

Излиза четири пъти год. - Глав. ред. Панайот Стефанов, отг. ред. Илия Димитров

ISSN 2683-0329 = Нула 32 : без сведение за цена

Бр. 3 (март)-6 (дек.) (2016)

908(497.234)

БП 2016 П 560
        НУР : път на мъдростта : списание / Сдружение Общество Път на мъдростта = Way of Wisdom Association. - No 0 (1993)-        . - София : Сдружение О-во Път на мъдростта, 1993-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза три пъти год. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1310-0149 = Нур (Пловдив) : без сведение за цена

24 2016 No 2-3 = 81-82

141.33

БП 2016 П 561
        ОБЕКТИВ Китай / Радио Китай за чужбина, Издателство за списания Медиа ; ред. кол. : Ся Фанлей - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (2013)-        . - София : Радио Китай за чужбина : Изд. за списания Медиа, 2013- (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Дин Хао, Чу Нин, Тодор Радев, Хъ Илей, Станимир Въгленов - отг. ред.

ISSN 1314-9148 = Обектив Китай : без сведение за цена

[2016] No [1]

338(510)

БП 2016 П 562
        ОБРАЗОВАНИЕ : двумесечно научно-методическо списание / Образование ; ред. кол. : Венцислав Крумов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Образование, 1992- (без сведение за печ.). - 23 см

Други ред. : Нели Иванова - зам.-глав. ред., Стоян Керемедчиев, Анатолий Сманцер, Ивона Новаковска-Кемпна, Илона Зубрицкиене, Лариса Митина, Кирил Банков, Ангел Петров, Сийка Чавдарова-Костова, Лучия Малинова, Албена Крумова, Горан Попов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-475X = Образование : без сведение за цена

25 2016 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

37

БП 2016 П 563
        ОБРАЗОВАНИЕ & специализация в чужбина / Маркет Тренд ; ред. Йордан Карапенчев. - Бр. 1 (2000)-        . - София : Маркет Тренд, 2000- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза осем пъти год. - От бр. 68 и Андреа Кандела - ред., не участва Й. Карапенчев ; от бр. 70 не участва А. Кандела

ISSN 1311-4905 = Образование & специализация в чужбина : 5 лв.

Бр. 64 (февр.)-71 (дек./ян. 2017) (2016)

37(100)

БП 2016 П 564
        ОБРАЗОВАНИЕ и технологии : иновации в обучението и познавателното развитие : годишно научно-методическо списание / Сдружение Образование и технологии ; ред. кол.: Румяна Папанчева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2010)-        . - Бургас : Сдружение Образование и технологии, 2010-        (без сведение за печ.). - 28 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Други ред.: Красимира Димитрова, Райна Захариева, Маргарита Терзиева, Борислав Лазаров, Магдалена Легкоступ, Любомира Парижкова, Александр Луканкин, Valentina Gogovska. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-1791 = Образование и технологии : 10 лв.

7 No 7 (2016)

37
681.3

БП 2016 П 565
        ОБЩА медицина = General Medicine / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : Ст. Чакъров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : Центр. мед. библ., 1999-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: А. Постаджиян, В. Маджова, Д. Дамянов, Е. Шипковенска, Ив. Миланов, К. Чернев, М. Бончева, Л. Тачева, О. Томов, Р. Асенова, I. Unluoglu, M. Mojkovic, M. Ungan, T. Gruev, J. Stoffers. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-1817 = Обща медицина : без сведение за цена

18 2016 бр. 1-4

61

БП 2016 П 566
        ОБЩЕСТВЕНИ поръчки : вашият партньор и практически наръчник / СИП 2000 ; глав. ред. Мариета Йорданова. - No 1 (юли 2010)-        . - Русе : СИП 2000, 2010-        (Русе : [Русе прес]). - 23 см

Месечно изд. - От No 3 глав. ред. Мариана Кацарова, не участва М. Йорданова

ISSN 1314-2399 = Обществени поръчки : год. аб. 240 лв.

2016 No 1 (ян.)-12 (дек.)

351:347.45/.47

БП 2016 П 567
        ОБЩЕСТВЕНО възпитание / Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Министерския съвет ; ред. кол. : Ангелина Дичева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - София : Центр. комис. за борба срещу противообщ. прояви на малолетните и непълнолетните при МС, 1961-        (София : Симолини 94). - 23 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Павлина Попова, Цоньо Цонев, Константин Томанов

ISSN 0204-8515 = Обществено възпитание : без сведение за цена

[56] вм. 55 2016 бр. 1-2

376.5

БП 2016 П 568
        ОБЩЕСТВО и право : издание на Съюза на юристите в България / ред. кол.: Владислав Славов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1979)-        . - София : Нова звезда, 1979-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза десет пъти год. - Кор. подзагл.: списанието за тези, които търсят истината. - Други ред.: Ненка Иванова - зам.-глав. ред., Лозан Панов, Георги Колев, Лазар Груев, Константин Пенчев, Соня Найденова, Снежана Начева, Веселин Вучков, Бойко Славчев, Петър Раймундов, Румен Андреев, Димитър Гочев ; от бр. 8 и Вероника Имова

ISSN 0204-8523 = Общество и право (София) : 5 лв.

2016 бр. 1-10

34(497.2)

БП 2016 П 569
        ОВЦЕВЪДНИ вести : научно и научно-приложно списание за селекция, репродукция и хранене на овце и кози / Асоциация за развъждане на тънкорунни овце - Шумен ; ред. кол. : Стефан Бойковски - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2007)-        . - Шумен : Асоц. за развъждане на тънкорунни овце, 2007-        (Шумен : Ейро Клима). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Димитър Георгиев - отг. ред., Грозю Грозев, Стайка Лалева, Петя Славова, Пенко Зунев, Димитър Димитров, Десимир Неделчев, Георги Димов, Маргарит Илиев, Герчо Герчев, Емилия Райчева, Мария Джорбинева, Дойчо Димов, Иван Димитров, Георги Анев, Иван Янков, Тодор Цонев, Невяна Станчева, Геновева Стайкова, Бойко Стоянов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-3446 = Овцевъдни вести : без сведение за цена

10 2016 No 1-2

636.32/.38

БП 2016 П 570
        ОПАКОВКИ и печат = Package Printing Converting Magazine : списание за наука, техника, технология, практика / Принт Медия ; ред. кол. : Димитър Розалинов - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, окт.-        . - София : Принт Медия, 2002-        (София : Спектър : Булгед). - 30 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Елисавета Илиева, Мария Шабанска, Майя Стойчева, Стефан Василев, Александър Ганчев, Красимир Илиев, Росица Сарджева, Славчо Керемидчиев. - В No 2 и печ. Konica Minolta, не участва Булгед ; в No 3 и печ. Dedrax, не участва Konica Minolta ; в No 4 и печ. Алианс принт, не участват Спектър, Dedrax ; в No 5 и печ. Fatum ; в No 6 не участва Fatum. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-1170 = Опаковки и печат : год. аб. 72 лв.

2016 No 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

655.1/.3
621.798

БП 2016 П 571
        ОРГАНИЗАЦИЯ и управление на училището и детската градина : двумесечно научно-методическо списание / Образование. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Образование, 2004-        (без сведение за печ.). - 23 см

Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3181 = Организация и управление на училището и детската градина : без сведение за цена

13 2016 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

37.07
37.08

БП 2016 П 572
        ОРТОПЕДИЯ и травматология : тримесечно специализирано медицинско списание за разпространение на новости, научни разработки, клиничен опит и дискусионна проблематика в областта на ортопедията и травматологията : официален орган на Българска ортопедично травматологична асоциация (БОТА) = Bulgarian Journal of Orthopaedics and Traumatology : quarterly review : Official Publication of the Bulgarian Orthopaedic and Traumatologic Association (BOTA) / ред. кол. : Владимир Ставрев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1964)- . - Пловдив : РИК Интел дизайн, 1964-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Кети Токмакова - зам.-глав. ред., Станислав Карамитев, Петко Ганев, Андрей Йотов, Антоний Георгиев, Асен Балтов, Аспарух Аспарухов, Веселин Кожухаров, Диан Енчев, Димитър Райков, Любен Стоков, Неделчо Цачев, Николай Милев, Панайот Танчев, Румен Златев, Румен Кастелов, Руслан Попстефанов, Стефан Станчев, Христо Георгиев. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0473-4378 = Ортопедия и травматология : без сведение за цена

53 2016 Nо 1-2

617.3
616-001

БП 2016 П 573
        ПАМЕТНИЦИ. Реставрация. Музеи : списание на Архитектурно издателство Арх & Арт : официален информатор на Българска академия на науките и изкуствата / ред. Николай Тулешков, Юлиан Тулешков. - Бр. 1 (2003)- . - София : Архит. изд. Арх & Арт, 2003- (София : Ди Ем Ай Дивелопмънт). - 30 см

Излиза два пъти год. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3327 = Паметници. Реставрация. Музеи : без сведение за цена

2016 бр. 1/2 (ян./апр.)

904

БП 2016 П 574
        ПАНОРАМА / Съюз на преводачите в България ; ред. кол.: Емануил А. Видински - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1980)-        . - София : Съюз на преводачите в България, 1980-        (София : Дайрект Сървисиз). - 24 см

Излиза два пъти год. - Кор. подзагл.: списание за чуждестранна литература и изкуството на превода. - Други ред.: Рада Шарланджиева, Жела Георгиева. - Погрешно означен ISSN 0205-0012

ISSN 0205-0013 = Панорама (София) : 9 лв.

37 2016 бр. 1

820/899

БП 2016 П 575
        ПЕДАГОГИКА : научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Емилия Василева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1928)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1928- (София : Алианс принт). - 23 см

Излиза 9 пъти год. - Други ред.: Любомира Христова, Шалва Александрович Амонашвили, Нели Бояджиева, Виолета Ванева, Tamara Zacharuk, Иван Иванов, Пенка Иванова, Constantin Cucos, Johann Krammer, Elmar Lechner, Carmel Mulcahy, Траян Попкочев, Пламен Радев, Жулиета Савова, Клавдия Сапунджиева, Инна Федотенко, Силвия Цветанска, Албена Чавдарова, Веска Шошева ; от кн. 5 не участва И. Иванов. - Приемник на сп. Народна просвета (1928 г.), сп. Предучилищно възпитание (1953 г.), сп. Начално образование (1961 г.). - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-3982 = Педагогика (София) : 9 лв. : год. аб. 80 лв.

88 2016 кн. 1-9

37.01

БП 2016 П 576
        ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах : педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" / ред. кол. : Веселина Петрова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1993- (Велико Търново : печ. при Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"). - 20 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Даниела Йорданова - зам.-глав. ред., Олга Зверева, Ирина Руденко, Тамара Захарук, Людмил Петров, Адриана Виегерова, Асел Акпаева, Николай Гюлчев, Боряна Здравкова, Ваня Райчева ; от бр. 2 и Йелена Давидова, Йонела Никулеску, Вуица Живковик, Драгана Берич. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-358X = Педагогически алманах : 8 лв.

24 2016 бр. 1-2

37.01

БП 2016 П 577
        ПЕДАГОГИЧЕСКИ новости : годишно научнотеоретично списание = Pedagogical inovations : annual scientific-theoretical journal / Русенски университет "Ангел Кънчев". Катедра Педагогика, психология, история ; ред. кол. : Ася Велева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2012)-        . - Русе : Рус. унив. "Ангел Кънчев", 2012- (без сведение за печ.). - 30 см

Други ред. : Виолета Ванева, Петър Петров, Десислава Стоянова, Валентина Василева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-7714 = Педагогически новости : без сведение за цена

5 2016 No 1

37.01

БП 2016 П 578
        ПЕДИАТРИЯ / Българска педиатрична асоциация = Pediatria / Bulgarian Pediatric Association ; ред. кол. : Др. Бобев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1962)-        . - София : Бълг. педиатр. асоц., 1962- (без сведение за печ.). - 29 см + прил.

Излиза четири пъти год. - Други ред.: В. Пилософ - зам.-глав. ред., М. Казакова, А. Анадолийска, Б. Слънчева, В. Божинова, Д. Калайков, Д. Константинов, Е. Пантелеева, И. Галева, И. Стоева, К. Коприварова, М. Гизова, Р. Тинчева, Ст. Стефанов, Т. Шмилев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Приложение: За общопрактикуващия лекар. - 74 с.

ISSN 0479-7876 = Педиатрия (София) : год. аб. 15 лв.

56 2016 No 1-4

616-053.2

БП 2016 П 579
        ПИРИНСКИ книжовни листи : списание за туристика / Частно висше училище Колеж по туризъм - Благоевград. - Год. 1, No 1 (2005)-        . - Благоевград : Частно висше у-ще Колеж по туризъм, 2005- ([Благоевград] : [печ. база при ЮЗУ "Неофит Рилски"]). - 29 см

Годишно изд. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6911 = Пирински книжовни листи : без сведение за цена

7 No 7 (2016). 8 междунар. симп. Европейската перспектива 2020 - приоритети, тенденции, очаквани ефекти

338.48

БП 2016 П 580
        ПЛАМЪК : списание-алманах за литература, изкуство и публицистика : издание на Съюза на българските писатели / ред. кол. : Георги Константинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - София : ИК Списание Пламък, 1957-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза в 4 кн. год. - Основ. от Гео Милев. - Други ред.: Паруш Парушев, Йордан Калайков, Румен Шомов, Ирина Велева, Христо Сл. Караславов, Георги Н. Николов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 0032-0528 = Пламък : 6 лв. : год. аб. 24 лв.

59 2016 бр. 1 (пролет)-4 (зима)

886.7-1/-9

БП 2016 П 581
        ПЛУВАНЕ & водна топка : открити води, синхронно плуване, скокове във вода, модерен петобой : списание за водни спортове / Асоциация на българските плувци ; ред. кол.: Николай Кръстев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (пролет 2010)-        . - София : Асоц. на бълг. плувци, 2010- (София : Спектър). - 28 см

Излиза три пъти год. - В No 24 не е означено подзагл. - Други ред.: Василен Димитров, Иван Цанов. - От 2016 г. списанието излиза само с продълж. номерация

ISSN 1314-0418 = Плуване & водна топка : 3.99 лв.

7 Nо 22 (пролет)-24 (есен) (2016)

797.2

БП 2016 П 582
        ПОЗИТИВНА психология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Педагогически факултет. Катедра Психология ; ред. кол.: Румен Стаматов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2016)-        . - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2016-        (Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски"). - 21 см

Излиза на всеки две г. - Други ред.: Ирина Дубровина, Валентин Акабалиев, Емилия Алексиева, Светлана Сарийска, Юрий Янакиев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2534-9309 = Позитивна психология : без сведение за цена

2016 бр. 1

15

БП 2016 П 583
        ПОЛЕТ : издание на клуб Журналистика и превод към Учебно-възпитателен център и Частно средно общообразователно училище "Юрий Гагарин", Санаторно-оздравителен комплекс Камчия / ред. кол. : Донна Стоянова - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2015)-        . - с. Аврен : СОУ "Юрий Гагарин" : Санитарно-оздрав. комплекс Камчия, 2015- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - От No 5 подзагл.: изд. на клуб Журналистика и превод към Санаторно-оздрав. комплекс Камчия. - Други ред.: Рада Колева - глав. ред., Олеся Демидова, Карина Дачева, Ангел Кьосев, Софи Павлова, Руслан Настаев ; в бр. 5 не участват Д. Стоянова, Р. Колева, О. Демидова, К. Дачева, А. Кьосев, С. Павлова, Р. Настаев ; в No 6 и Донна Стоянова - глав. ред. - Текст и на рус. ез.

ISSN 2534-8752 = Полет : без сведение за цена

Nо 4-6 (2016)

886.7-93-053.5-8

БП 2016 П 584
        ПОЛИГРАФИЯ = Polygrafia : всичко за печатната комуникация : орган на Съюза на печатарската индустрия в България / глав. ред. Екатерина Николова. - 1980, Nо 1-        . - София : Принт енд Пъблишинг, 1980- (Варна : Хеликс прес). - 29 см + прил.

Двумесечно изд. - Основ. 1949 г. - В No 2 печ. Мултипринт - Костинброд ; в No 3 печ. Ропринт - София ; в No 4 печ. Алианс принт - София ; в No 5 печ. Тафпринт - Пловдив ; в No 6 печ. Демакс - София. - Съдърж. и на англ. ез. - Приложение: Pro Pack = ISSN 1313-0986

ISSN 0204-9953 = Полиграфия (София) : 8 лв.

37 2016 Nо 1-6

655.1

БП 2016 П 585
        ПОЛИТИЧЕСКИ изследвания / Българска асоциация за политически науки ; ред. кол. : Добрин Канев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. [1], бр. 1/3 (1991)-        . - София : Бълг. асоц. за полит. науки, 1991-        (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Румяна Коларова - зам.-глав. ред., Антоний Тодоров - зам.-глав. ред., Анна Кръстева, Теодора Калейнска, Елена Симеонова, Ингрид Шикова, Мария Спирова, Олга Симова, Пламен Ралчев, Татяна Томова, Илдико Отова, Стойчо Стойчев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-4830 = Политически изследвания : 8 лв.

2016 бр. 1/2

32(100)

БП 2016 П 586
        ПОНЕДЕЛНИК : списание за теория, политика и култура / Център за стратегически изследвания (ЦСИ) "Александър Лилов", Фондация Академия Европа ; ред. кол. : Димитър Генчев - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, No 1-        . - София : ЦСИ "Александър Лилов" : Фонд. Академия Европа, 1998-        (София : Експертпринт). - 24 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Павел Писарев - зам.-глав. ред., Генка Николова, Иван Динков, Харалампия Чунева. - Съдърж. и на рус., англ., нем. и фр. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Показалец на статиите, публ. в списанието през 2015 г.

ISSN 0861-6620 = Понеделник : без сведение за цена

19 2016 No 1/2-9/10

327
338
008

БП 2016 П 587
        ПОЧВОЗНАНИЕ, агрохимия и екология / Селскостопанска академия = Soil Science, Agrochemistry and Ecology / Agricultural Academy ; ред. кол. : Светла Русева - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 27, кн. 1 (1992)- . - София : СА, 1992-        (София : БПС). - 28 см

Достъпно също на: http://soilscience-bg.org/page/en-topmenu/ho me.php. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Николай Динев, Иван Пачев, Маргарита Нанкова, Мартин Банов, Тома Шишков, Тотка Трифонова, Людмила Малинова, Ангелина Микова, Ганка Баева, Милена Керчева, Радка Донкова, Winfried Blum, Евгений Шейн, Zofia Sokolowska, Oene Oenema. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Почвознание, агрохимия и екология = ISSN 2534-9864

ISSN 0861-9425 = Почвознание, агрохимия и екология : 18 лв. : год. аб. 72 лв.

Год. 50 2016 кн. 1-3/4

631.4
631.8

БП 2016 П 588
        ПРАВНА мисъл : тримесечно издание на Института за държавата и правото при Българска академия на науките / ред. кол. : Красен Стойчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1957)-        . - София : Институт за държавата и правото при БАН, 1957-        (София : Симолини-94). - 24 см

Други ред.: Велина Тодорова - зам.-глав. ред., Александър Янков, Васил Мръчков, Ганета Минкова, Григор Григоров, Емилия Друмева, Никола Манев, Поля Голева, Цветана Каменова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-7348 = Правна мисъл (1991) : 8 лв. : год. аб. 32 лв.

57 2016 No 1-4

34

БП 2016 П 589
        ПРАВО, бизнес & данъци : актуалната законодателна рамка за бизнеса / Резон България ; глав. ред. Георги Лазаров. - Бр. 1 (15 ноем.-15 дек. 2011)-        . - София : Резон България, 2011-        (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд.

ISSN 1314-5150 = Право, бизнес & данъци : 14.76 лв. : год. аб. 177.12 лв.

2016 бр. 1 (15 ян.-15 февр.)-12 (15 дек.-15 ян. 2017) = 51-62

331
349.2

БП 2016 П 590
        ПРАВОСЛАВНО слово : орган на Българската православна старостилна църква. - 1993, бр. 1-        . - [София] : Бълг. православна старостилна църква, 1993-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 0861-9948 = Православно слово : без сведение за цена

24 2016 бр. 1/4 (ян./дек.)

281.962

БП 2016 П 591
        ПРАКТИЧНО земеделие : месечно списание / Бреза - 21 век ; глав. ред. Яна Брезовска. - 1999, бр. 1-        . - София : Бреза - 21 век, 1999-        (София : Скайпринт). - 29 см

Излиза десет пъти год.

ISSN 1314-2933 = Практично земеделие : 3 лв. : год. аб. 30 лв.

17 2016 бр. 1 (ян.)-10 (ноем./дек.) = 194-203

633/635

БП 2016 П 592
        ПРАКТИЧНО ръководство за цветя и градини / Бреза - 21 век ; отг. ред. Драган Брезовски. - Год. 5, бр. 2 (февр. 2011)-        . - София : Бреза - 21 век, 2011-        (София : Скайпринт). - 24 см

Месечно изд. - От бр. 2 не е означена печ. - Приложение към: Практично земеделие = ISSN 1314-2933

ISSN 1314-524X = Практично ръководство за цветя и градини : 2 лв.

10 2016 бр. 1 (ян.)-12 (ноем.) = 118-128

635.9

БП 2016 П 593
        ПРЕВАНТИВНА медицина = Preventive Medicine / Българско сдружение по превантивна медицина ; ред. кол. : Андрей Галев - предс. ... [и др.]. - Год.1, No 1 (2012)-        . - София : Бълг. сдружение по превантивна медицина, 2012-        (София : ВТУ принт). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Богдан Петрунов, Жени Стайкова, Митко Аляков, Валентина Ковальова, Асен Кънев, Емил Пенков ; от No 2 и Ралица Правова, не участва А. Кънев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-5681 = Превантивна медицина : без сведение за цена

5 2016 No 1-2 = 9-10

61

БП 2016 П 594
        ПРЕВЕНЦИЯ и рехабилитация : печатен орган на Българско дружество по Неврорехабилитация = Prevention and Rehabilitation : Revue of Bulgarian Neurorehabilitation Society / ред. кол. : Ивет Колева - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1/2 (2007)-        . - София : Симелпрес, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Рашо Рашков, Златимир Коларов, Аспарух Аспарухов, Иван Топузов, Анастасия Божилова, Николай Попов, Любомир Ковачев, Мария Орбецова, Румен Стоилов, Малина Петкова, Борислав Георгиев, Соня Генова, Николай Топалов, Румен Кастелов, Руска Паскалева, Стефан Янев, Ростислав Костов. - Съдърж. и рез. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-2784 = Превенция и рехабилитация : без сведение за цена

Т. 10 2016 бр. 1/2

615.825

БП 2016 П 595
        ПРЕМИЕРА+ : нов бунт на културата - София, Пловдив, Хасково / MG Kard. - Год. 1, бр. 1 (септ. 2014)-        . - София : Prokart 09, 2014-        (без сведение за печ.). - 21 см

Годишно изд.

ISSN 2367-5837 = Премиера + (София. 2014) : 20 лв.

3 бр. 4 (окт.) (2016)

782.1
792.8

БП 2016 П 596
        ПРИНЦЕСА / Егмонт България. - 2002, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 2002- (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - От бр. 4 не са означени дата и месец. - Спец. изд.: Животни приятели бр. 1. - Спец. изд.: Приказки за приятелство бр. 2

ISSN 1311-9680 = Принцеса : 4.20 лв., 5.99 лв.

2016 бр. 1 (9 ян.-5 февр.)-13

087.5

БП 2016 П 597
        ПРОБЛЕМИ на географията / Българска академия на науките. Национален институт по геофизика, геодезия и география. Департамент География = Problems of Geography / Bulgarian Academy of Sciences. National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography. Department of Geography ; ред. кол. : Мариан Върбанов - глав. ред. ... [и др.]. - 1974, кн. 1-        . - София : Нац. институт по геофизика, геодезия и география при БАН, 1974- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Маргарита Илиева - зам.-глав. ред., Георги Алексиев, Борис Колев, Чавдар Младенов, Зоя Матеева, Румяна Вацева, Георги Железов. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-7209 = Проблеми на географията : без сведение за цена

2016 кн. 1/2-3/4

91
502.7

БП 2016 П 598
        ПРОБЛЕМИ на денталната медицина / Факултет по дентална медицина при Медицински университет - София = Problems of Dental Medicine / Faculty of Dental Medicine, University of Medicine - Sofia ; ред. кол. : А. Филчев - глав. ред. ... [и др.]. - 2006- . - София : МУ, 2006-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: М. Рашкова - зам.-глав. ред., А. Киселова-Янева, В. Крумова, М. Пенева, Р. Василева, Хр. Попова, К. Янева, И. Анастасов, Х. Факих, Дима Мандалева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-850X = Проблеми на денталната медицина (Print) : без сведение за цена

Т. 42 ч. 1-2 (2016)

616.31

БП 2016 П 599
        ПРОБЛЕМИ на изкуството : тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството / Институт за изследване на изкуствата при Българската академия на науките = Art Studies Quarterly / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Art Studies ; ред. кол. : Бисерка Пенкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1968)-        . - София : Институт за изследване на изкуствата при БАН, 1968-        (София : Симолини 94). - 29 см

Други ред.: Владимир Петрухин, Виолета Василчина, Гойко Суботич, Диана Гергова, Елка Бакалова, Иванка Гергова, Ингеборг Братоева, Камелия Николова - зам.-глав. ред., Надежда Маринчевска, Ромео Попилиев, Чавдар Попов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0032-9371 = Проблеми на изкуството : без сведение за цена

49 2016 No 1-4

7.01

БП 2016 П 600
        ПРОГЛАС : филологическо списание : издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" / ред. кол. : Николина Бурнева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1992)-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1992-        (Велико Търново : печ. при Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Владислав Маринов - зам.-глав. ред., Хилмар Валтер, Елена Налбантова, Джон Уомзли, Александър Шурбанов, Даниела Константинова, Илиана Павлова, Свилен Станчев, Полина Цончева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7902 = Проглас (Велико Търново) : 10 лв., 13 лв.

25 2016 кн. 1-2

801

БП 2016 П 601
        ПРОГЛЕД : списание за литература, изкуство и култура / Община Смолян, Дружество на Съюза на българските писатели, Клуб на дейците на културата - Смолян ; глав. ред. Димитър Златев. - 1992, бр. 1-        . - Смолян : ИК Проглед, 1992-        (Смолян : Зеа Принт). - 22 см

Излиза два пъти год.

ISSN 0861-5829 = Проглед (Смолян) : без сведение за цена

2016 бр. 1/2

886.7-1/-3

БП 2016 П 602
        ПРОЗОРЕЦ : отвори и виж / [Фондация Светлина на Балканите] ; ред. кол. : Светлана Григорова - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, No 1-        . - София : [Фонд. Светлина на Балканите], 2002-        (Костинброд : Мултипринт). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Иван Вълков, Йордан Пеянски, Люба Никифорова

ISSN 1311-9893 = Прозорец : 2.40 лв. : год. аб. 7 лв.

2016 No 1-4 = 55-58

283/289

БП 2016 П 603
        ПРОФЕСИОНАЛНО образование : научно списание = Vocational Education : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Тоня Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1997)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1997-        (София : Алианс принт). - 23 см

Излиза в 6 кн. год. - Други ред.: Николай Кънчев, Йордан Ходжев, Емилия Вълчовска, Мариана Генчева, Драгана Глушац, Георги Годинячки, Анатолий Доценко, Райчо Иларионов, Петър Колев, Tatiana Čorejová, Beate Kralicek, Карамфил Матев, Иван Нейков, Marie-Odile-Nouvelot, Илиана Петкова, Красимир Петров, Сашко Плачков, Milan Slavik, Слободан Попов, Деян Пушкаров, Светлана Рунова, Цветан Харизанов, Zoran Čekerevac, Анжелина Янева ; от кн. 3 не участва Й. Ходжев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-555X = Професионално образование (2012) : 8 лв. : год. аб. 48 лв.

18 2016 кн. 1-6

377

БП 2016 П 604
        ПСИХОЛОГИЧНИ изследвания : списание на ИИНЧ - БАН [Институт за изследване на населението и човека при Българската академия на науките], департамент Психология = Psychological Research : review of the IPHS - BAS [Institute for Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences], Department of Psychology / ред. кол. : Антоанета Христова - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, кн. 1/2-        . - София : Институт за изследване на населението и човека при БАН, 1998-        (София : печ. на Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Достъпно също на: http://www.journalofpsychology.org/bg/. - Излиза два пъти год. - Описание по: Кн. 2. - Кн. 1 със загл.: Psychological Research : English edition. - Други ред.: Йоланда Зографова - зам.-глав. ред., Анатолий Журавльов, Ана-Мария Мархан, Божидар Димитров, Веселина Русинова, Геролд Микула, Димитър Щетински, Ева Грийн, Елиана Пенчева, Румяна Божинова, Сашо Кочанковски, Мая Конова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Психологични изследвания = ISSN 2367-4563

ISSN 1311-4700 = Психологични изследвания (Print) : без сведение за цена

Vol. 19, 2016, кн. 1-2

159.9

БП 2016 П 605
        ПСИХОЛОГИЯ на развитието / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Педагогически факултет. Катедра Психология ; ред. кол. : Румен Стаматов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2009)-        . - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2009-        (Пловдив : печ. при Унив. изд. "Паисий Хилендарски"). - 20 см

Годишно изд. - Други ред.: Енчо Герганов, Павел Александров, Любен Десев, Веселин Василев, Дора Левтерова, Светлана Сарийска, Кирилка Тагарева. - Текст и на рус. ез. - Рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-759X = Психология на развитието : без сведение за цена

Бр. 2 (2016)

159.92

БП 2016 П 606
        ПТИЦЕВЪДСТВО : списание на Съюза на птицевъдите в България / ред. кол. : Димитър Белоречков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Съюз на птицевъдите в България, 1992- (София : ИФО Дизайн). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Борис Стоименов, Борис Гюров, Симеон Димитров, Събка Сурджийска, Тодорка Бакаливанова, Антоанета Георгиева. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-6043 = Птицевъдство (София) : 7 лв. : год. аб. 40 лв.

25 2016 бр. 1-6

636.5

БП 2016 П 607
        ПЪТЕЧКА / Фондация Светлина на Балканите ; глав. ред. Елвира Цорн, отг. ред. Люба Никифорова. - 2008, Nо 1-        . - София : Фонд. Светлина на Балканите, 2008- (Костинброд : Мултипринт). - 26 см

Двумесечно изд.

ISSN 1313-4302 = Пътечка : 1.60 лв. : год. аб. 8 лв.

2016 Nо 1-6

26-053.5

БП 2016 П 608
        РАСТЕНИЕВЪДНИ науки : научно списание на Селскостопанската академия = Plant Science : Bulgarian Journal of Crop Science / ред. кол. : Виолета Божанова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1964)-        . - София : СА, 1964-        (София : БПС). - 29 см

Излиза в 6 кн. год. - От Nо 4 не е означено подзагл. - Други ред.: Венелин Ройчев, Даниела Кертикова, Димитър Диманов, Иван Киряков, Стойка Машева, Тенчо Чолаков, Христина Янчева, Боряна Дюлгерова, Галя Панайотова, Дина Атанасова, Диян Георгиев, Мирослав Иванов, Нели Вълкова, Стефан Гандев, Thomas Miedaner, Gyula Vida ; от No 4 и Румяна Василева, не участват T. Miedaner, G. Vida. - Текст и на рус. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0568-465X = Растениевъдни науки : 15 лв. : год. аб. 90 лв.

53 2016 Nо 1/3-5/6

633/635

БП 2016 П 609
        РАСТИТЕЛНА защита & семена и торове / Фитомедика В ; ред. кол. : Весела Шишкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 48, No 2 (2009)-        . - София : Фитомедика В, 2009- (София : ПК Благоев). - 28 см

Излиза в 10 кн. год. - Други ред.: Ангел Харизанов - отг. ред., Емил Иванов

ISSN 2367-5381 = Растителна защита & семена и торове : 6 лв.

55 2016 No 2-10

632

БП 2016 П 610
        РЕВЕРС : списание за нумизматика / Амикум ; ред. кол. : Калоян Димов - състав. и отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (юли 2016)-        . - Хасково : Амикум, 2016-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза три пъти год. - От бр. 3 парал. загл.: Reverse Magazine. - Други ред.: Ева Димитрова - състав. и ред., Владимир Беков, Евгени Паунов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-9255 = Реверс (Хасково) : без сведение за цена

1 2016 бр. 1 (юли)-3 (окт./дек.)

737

БП 2016 П 611
        РЕВМАТОЛОГИЯ = Rheumatology / Българско дружество по ревматология, Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : Р. Стоилов - глав. ред. ...[и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Центр. мед. библ., 1993-        (София : Таурус Адвертайзинг). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Зл. Коларов - зам.-глав. ред., С. Маринчева, А. Баталов, А. Тончева, Вл. Кадинов, Г. Кирова, И. Манолова, И. Шейтанов, М. Иванова, М. Панчовска, С. Монов, Р. Рашков ; в бр. 3 не участват А. Тончева, Г. Кирова, И. Шейтанов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-0505 = Ревматология (София) : без сведение за цена

24 2016 бр. 1-4

616-002.77

БП 2016 П 612
        РЕГАЛ : специализирано издание за бизнеса с бързооборотни стоки / Икономедиа ; глав. ред. Боряна Бъчварова, ред. Ася Мандаджиева. - Год. 1, Nо 1 (2005)-        . - София : Икономедиа, 2005-        (София : Алианс принт). - 29 см

Месечно изд. - От No 5 и Цветелина Митрева, не участва А. Мандаджиева

ISSN 1312-6113 = Регал (София) : 5 лв. : год. аб. 40 лв.

2016 No 1 (февр.)-9/10 (ноем./дек.) = 102-110

339.3

БП 2016 П 613
        РЕГАЛ 500+ : най-големите производители на бързооборотни стоки в България : класация / Икономедиа ; глав. ред. Боряна Бъчварова. - Год. 1, бр. 1 (дек. 2015)-        . - София : Икономедиа, 2015-        (без сведение за печ.). - 28 см

Годишно изд.

ISSN 2367-8259 = Регал 500+ : 18 лв.

2 2016 бр. 2 (дек.)

339.13

БП 2016 П 614
        РЕНТГЕНОЛОГИЯ. Радиология : списание на Българската асоциация по радиология = Roentgenologia. Radiologia : journal of the Bulgarian Association of Radiology / ред. кол. : В. Хаджидеков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1962)-        . - София : [Центр. мед. библ.], 1962-        (София : Симолини-94). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Правоприемник на Известия на Българското рентгенологично дружество. - Други ред.: Б. Балев, Г. Кирова, И. Костадинова, Д. Млъчкова, А. Славчев, М. Тотев, Т. Хаджиева, М. Янева. - В кн. 4 не е означена печ. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0486-400X = Рентгенология. Радиология : 4 лв. : год. аб. 16 лв.

55 2016 кн. 1-4

616-73.75
615.849.1

БП 2016 П 615
        РЕЦЕПТИ : двуседмично издание / Булхерба ; ред. Мариета Тодорова. - No 1 (1999)-        . - София : Булхерба, 1999-        (София : Алианс принт). - 28 см

Спец. изд.: Колекция Рецепти No 10-12

ISSN 1311-3445 = Рецепти : 0.70 лв., 1 лв.

2016 No 19-20, 25

641.5

БП 2016 П 616
        РЕЦЕПТИ за здраве : само тук вкусното е и полезно / 168 часа ; отг. ред. Христина Стоянова. - Бр. 1 (25 юли 2013)-        . - София : 168 часа, 2013-        (София : Roprint). - 20 см

Двуседмично изд. - От бр. 72 и Анна Евгениева - ред. - Погрешно означен ISSN 1313-0692 = Всичко за жената

ISSN 1314-9008 = Рецепти за здраве : 0.98 лв. : 1.20 лв.

Бр. 65 (7 ян.)-90 (22 дек.) (2016)

641/642

БП 2016 П 617
        РОДОЗНАНИЕ = Genealogia : тримесечно научно-методическо списание на Българската генеалогична федерация Родознание, секция Помощни исторически науки и информатика, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките / ред. кол. : Антоанета Запрянова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Бълг. генеалог. федерация Родознание, 1990- (София : Дио Мира). - 21 см

Други ред.: Лазар Георгиев - отг. ред., Манчо Веков, Николай Поппетров, Тодор Радев. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии и под линия

ISSN 0861-9573 = Родознание (София) : без сведение за цена

21 2016 бр. 1/2-3/4

929.52

БП 2016 П 618
        РОДОПИ : списание за икономика, политика и култура : съвместно издание на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", филиал Смолян и Областна управа / ред. кол. : Христо Гиневски - зам.-глав. ред. ... [и др.]. - 2003, бр. 1-        . - Смолян : Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", филиал Смолян : Обл. управа, 2003-        (Смолян : ЗЕА-Принт). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Тодор Згуров, Момчил Караиванов, Венелин Кафеджиев, Таня Марева, Зоя Начева ; от бр. 5/6 Х. Гиневски - глав. ред. - Библиогр. след отд. статии. - В бр. 5/6 погрешно означена продълж. номерация 77/78 вм. 79/80. - Погрешно означена абревиатура ISBN вм. ISSN

ISSN 1312-4552 = Родопи (Смолян) : без сведение за цена

2016 бр. 1/2 (ян./апр.)-5/6 (септ./дек.) = 75/76-[77]/[78]

908(497.23)

БП 2016 П 619
        РОТАРИ на Балканите = Ротари на Балкану = Ротари на Балканот : България, Србиjа, Црна гора, Македониjа : регионално списание на Ротари Интернешънъл / ред. кол. : Димитрина Вакрилова - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 152 (2011)-        . - Пловдив : Агенция Бизнес Н, 2011-        (Пловдив : KERA). - 29 см

Излиза на два месеца. - Други ред.: Нина Митева, Анелия Дошева, Калчо Хинов, Велимир Балтезаревић, Цвятко Кадийски, Наско Начев, Антон Начев ; от бр. 1 (юли) и Димитър Димитров, Емил Коцев, не участва К. Хинов. - Текст и на макед. и сръб. ез. - Продължение на: Ротари в България = ISSN 1310-750X. - Погрешно означен ISSN 1310-750X = Ротари в България

ISSN 1314-7951 = Ротари на Балканите : без сведение за цена

2016 бр. 4 (ян.)-6 (май) = 191-193
2016 бр. 1 (юли)-3 (ноем./дек.) = 194-196

061.2

БП 2016 П 620
        СВАТБЕН каталог / Роман Деков ; глав. ред. Моника Златева. - 2004, юли/авг.-        . - София : Роман Деков, 2004-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1312-3955 = Сватбен каталог : 6 лв.

Бр. 47 (ян./февр.)-50 (окт./ноем.) (2016)

746.4

БП 2016 П 621
        СВЕТИЛНИК / Клуб Приятели на Индия = Svetilnik / Friends of India Club ; ред. кол. : Александър Федотов - глав. ред. ... [и др.]. - No [1] (2000)-        . - София : Гера Арт, 2000-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 26 см

Годишно изд. - Други ред.: Боряна Камова - отг. ред., П. Субхаш Наир, Жана Русева, Иванка Влаева, Георги Върлинков, Илияна Ангелова, Николай Янков. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1314-0566 = Светилник (София) : без сведение за цена

No 18 (2016)

061.2 Клуб Приятели на Индия

БП 2016 П 622
        СВЕТОВЕН виц парад : фитнес за ума : кръстословици, судоку, игри, смях / Иван Бабуков. - Год. 1, No 1 (1991)-        . - София : Иван Бабуков, 1991-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза всяка първа сряда от месеца

ISSN 1310-2796 = Световен виц парад : 1 лв.

[26] вм. 25 2016 No 1-11 = 573-583

886.7-845

БП 2016 П 623
        СВЕТЪТ през' ... / [Ес Медиа] ; ред. кол. : Красимира Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - 2009-        . - София : [Ес Медиа], 2009- (без сведение за печ.). - 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Веселин Стойнев - зам.-глав. ред., Пламен Енев - зам.-глав. ред., Евгений Дончев, Иглика Горанова, Стела Ненкова, Стефан Антонов, Драгомир Николов, Мери Великова, Силвия Кавданска

ISSN 1313-9789 = Светът през' ... : 10 лв.

За 2017 (изд. 2016)

338(100)

БП 2016 П 624
        СВЕТЪТ на физиката : издание на Съюза на физиците в България / ред. кол. : Олег Йорданов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 14, Nо 1 (1991)-        . - София : Съюз на физиците в България, 1991-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Описание по: No 3/2015 (изд. 2016). - Други ред.: Никола Балабанов, Людмил Вацкичев, Светослав Рашев, Ганка Камишева, Евгения Стойновска, Георги Граховски, Александър Ганчев, Георги Латев, Лилия Ангелова ; от No 4/2015 г. и Сашка Александрова - глав. ред., Ана Георгиева - зам.-глав. ред., Пенка Лазарова, Мариана Кънева, Радостина Камбурова, не участват О. Йорданов, Л. Вацкичев, С. Рашев, Г. Камишева, Е. Стойновска, Г. Граховски, А. Ганчев, Г. Латев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-4210 = Светът на физиката : без сведение за цена

38 2015 (изд. 2016) No 3-4
39 2016 кн. 3/4

53

БП 2016 П 625
        СЕСТРИНСКО дело = Information for Nursing Staff / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : Г. Чанева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1969)-        . - София : Центр. мед. библ., 1969-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 30 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: С. Младенова, И. Стамболова, Г. Петрова, Е. Димитрова, П. Добрилова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-7496 = Сестринско дело (София) : год. аб. 24 лв.

48 2016 Nо 1-3

614.23/.26

БП 2016 П 626
        СИГУРНОСТ : единственото списание за сигурност / АС Парадокс ; ред. кол. : Елисавета Камбурова - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 4, бр. 1 (ян. 2012)-        . - София : АС Парадокс, 2012-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Димитър Мурджев, Андрей Пантев, Бончо Асенов, Евгений Сачев, Иван Мечков, Йордан Начев, Георги Вацов, Таня Сотирова, Тихомир Стойчев ; от бр. 3 и Валери Стефанов, Стоимен Стоименов, не участва Ив. Мечков. - От бр. за м. апр./май не е означен номер на бр.

ISSN 2367-6833 = Сигурност (София. 2012) : 4 лв., 5 лв. : год. аб. 48 лв.

8 2016 бр. 1 (ян.)-3 (март), апр./май-дек.

355.02
327

БП 2016 П 627
        СИМЕТРИЯ = Симметрия = Symmetry : списание за философски, социални и хуманитарни изследвания и критика / Фондация Интерлогос - Скепсис ; ред. кол. : Я. Х. Бицин - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (2016)-        . - София : [Фонд. Интерлогос - Скепсис], 2016-        ([Пловдив : Макрос]). - 29 см

Годишно изд. - Кор. подзагл.: научно списание за философски, хуманитарни, социални и политически проблеми. - Други ред.: П. К. Гречко - отг. ред., В. М. Найдиш, А. М. Орехов, А. Н. Павленко, Г. И. Бойчев, А. Б. Докторович, М. Е. Юдина, К. Я. Бицин. - Текст и на рус. ез. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISSN 1314-9725 = Симетрия : без сведение за цена

1 2016 кн. 1

1
32

БП 2016 П 628
        СЛАВЯНСКИ диалози : списание за славянски езици, литератури и култури : издание на Филологическия факултет при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / ред. кол. : Жоржета Чолакова - глав. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (2004)-        . - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2004- (Пловдив : печ. при Унив. изд. "Паисий Хилендарски"). - 23 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Юлиана Чакърова - зам.-глав. ред., Гергана Иванова, Николай Нейчев, Борислав Борисов ; от кн. 18 и Диана Иванова, Красимира Чакърова. - Съдърж. и на рус., англ. ез. ; рез. на рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-5346 = Славянски диалози : без сведение за цена

13 кн. 17-18 (2016)

808.1
881

БП 2016 П 629
        СЛЕДВА : списание за университетска култура / Нов български университет ; ред. кол. : Биляна Курташева - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2001)-        . - София : НБУ, 2001- (София : Illusion&neoprint). - 22 см

Достъпно също на: http://sledva.nbu.bg/. - Излиза два пъти год. - Описание по: No 34. - Други ред.: Геновева Димитрова, Камелия Николова, Динамир Предов, Йордан Ефтимов, Веселина Василева. - No 33 деп. на CD-ROM. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-9060 = Следва : без сведение за цена

Nо 33-34 (2016)

7.01
008

БП 2016 П 630
        СОЦИАЛНА медицина : тримесечник на сдружение Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт : информатика, здравен мениджмънт, социална епидемиология, икономика, медицинско право = Social Medicine : Quarterly edition of Society Scientific Society for Social Medicine, Informatics and Healthcare Management : Informatics, Healthcare management, Social Epidemiology, Economics, Medical law / ред. кол. : К. Гаргов ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1994)-        . - София : Сдружение Науч. д-во по соц. медицина, информатика и здравен мениджмънт, 1994- (без сведение за печ.). - 30 см

Други ред.: П. Цонов, Т. Кундурджиев, Теодор Тулчински, Мортън Уорнър, Кристиян Лудвиг, Любомир Иванов, Евгения Делчева, Илко Гетов, Георги Ончев, Таня Чолакова, Гена Грънчарова, Златка Глутникова, Невена Фесчиева, Мирчо Вуков, Християн Грива, Никола Василевски, Клара Докова. - В No 3/4 год. съдърж. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-1757 = Социална медицина : 9 лв. : год. аб. 36 лв. (за чужбина 40 евро)

[23] вм. 24 2016 No 1-3/4

616-058

БП 2016 П 631
        СОЦИОЛОГИЧЕСКИ проблеми : тримесечно списание / Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките, Българска социологическа асоциация ; ред. кол. : Кольо Коев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1969)-        . - София : Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, 1969-        (без сведение за печ.). - 24 см

Други ред.: Кръстина Петкова - зам.-глав. ред., Теодора Карамелска, Пепка Бояджиева, Лиляна Деянова, Мартин Канушев, Светла Колева, Татяна Коцева, Максим Молхов, Таня Неделчева, Светослав Славов, Румяна Стоилова, Иван Чалъков. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Спец. бр. на англ. ез. - 216 с.

ISSN 0324-1572 = Социологически проблеми : год. аб. 24 лв. (за чужбина 50 евро)

48 2016 бр. 1/2-3/4

316

БП 2016 П 632
        СОЦИОЛОГИЯ и икономика = Sociology & Economy / Висше училище по сигурност и икономика ; ред. кол. : Димитър Димитров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2011)-        . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2011-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Мария Серафимова - зам.-глав. ред., Соня Карабельова, Маргарита Атанасова, Катя Владимирова, Искра Белева, Благовест Георгиев, Александър Маринов, Анна Мантарова, Божидар Ивков, Мария Стоянова, Петър Горненски, Борис Гюров, Ивайло Янков, Цветелина Димитрова ; от бр. 2 и Камелия Алексиева, Ивета Якова, не участва С. Карабельова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-3603 = Социология и икономика : без сведение за цена

6 2016 бр. 1-4

316
33

БП 2016 П 633
        СПЕШНА медицина : национално списание по спешна медицина / Българско дружество по спешна медицина, Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" ; ред. кол. : Стоян Миланов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1993)-        . - София : Бълг. д-во по спешна медицина, 1993-        (София : Еффект Груп). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Олег Чолаков - глав. ред., Юлий Ванев - зам.-глав. ред., Николай Младенов - зам.-глав. ред., Анелия Лукова - зам.-глав. ред., Александър Червеняков, Диян Енчев, Николай Габровски, Огнян Хаджийски, Мария Миланова, Магдалена Лесева, Маргарита Гешева, Асен Гудев, Борислав Кючуков, Евгени Белоконски, Венцислав Мутафчийски, Фани Мартинова, Росен Маджов, Пенка Переновска, Вилиян Платиканов, Крум Кацаров, Георги Георгиев, Атанас Темелков. - Списанието прекъсва през 2010-2012 г. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-9964 = Спешна медицина : без сведение за цена

[21] вм. 20 2016 No 1-4

614

БП 2016 П 634
        СПИСАНИЕ на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences / ред. кол. : Ячко Иванов - глав. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (1953)-        . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 1953-        (София : печ. при Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов"). - 29 см

Двумесечно изд. - Основ. през 1869 г. - Други ред.: Анджей Дворак, Богдан Петрунов, Георги Марков, Иван Недков, Михаил Станчев, Наталия Тарасова, Светла Коева, Хилмар Валтер, Христо Цветанов, Чавдар Руменин, Соня Славова. - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0007-3989 = Списание на Българската академия на науките (1953) : без сведение за цена

129 2016 кн. 1-6

001

БП 2016 П 635
        СПИСАНИЕ на Българската лига по хипертония / Хелт, Българска лига по хипертония ; ред. кол. : Константин Рамшев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (май 2014)- . - София : Хелт, 2014-        (София : Алианс медиапринт). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Евгени Анев - зам.-глав. ред., Димитър Раев, Здравко Каменов, Лъчезар Трайков, Елена Шипковенска, Федя Николов, Стефан Денчев, Теменуга Донова, Румяна Търновска, Сабина Захариева, Борис Богов, Емил Паскалев, Йото Йотов, Вера Сиракова, Добромир Гочев, Елина Трендафилова, Екатерина Титянова, Иван Стайков, Пламен Петровски, Пламен Милков, Пламен Коцев, Иво Петров, Мария Тодорова, Николай Рунев, Ивайло Даскалов, Зорка Рамшева. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означена год. 2 вм. 3

ISSN 2367-5225 = Списание на Българската лига по хипертония : 4 лв.

[3] бр. 4 (март 2016)

616.1

БП 2016 П 636
        СПИСАНИЕ на Българско онкологично научно дружество = Journal of Bulgarian Cancer Scientific Society : национална научна периодика за онкология и онкохематология / ред. кол. : Асен Дудов - глав. ред. ... [и др.]. - 2015, No 3-        . - София : Бълг. онколог. науч. д-во, 2015-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Антон Гарчев, М. Власковска, Г. Куртева, С. Христова, Ирена Костадинова, В. Марияновски ; от No 2 и Антоан Гарев, не участва А. Гарчев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - В спец. изд. погрешно означена г. 2017. - Спец. изд.: Национални медицински страндарти за системно лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на злокачествени солидни тумори при възрастни

ISSN 2367-797X = Списание на Българско онкологично научно дружество : год. аб. 36 лв.

2016 Nо 1-4

616-006

БП 2016 П 637
        СПИСАНИЕ на Българското геологическо дружество = Review of the Bulgarian Geological Society / Българска академия на науките. Българско геологическо дружество ; ред. кол. : Йоцо Янев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1927)-        . - София : Бълг. геол. д-во при БАН, 1927-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Елена Колева-Рекалова, Албрехт фон Квадт, Борис Вълчев, Василка Младенова, Георгиос Кристофидес, Димитър Синьовски, Кларк Бърчфийл, Михаил Тарасов, Низаметтин Казанчи, Пламен Иванов, Радослав Наков, Стефан Шанов, Страшимир Страшимиров, Тодор Серафимовски, Надежда Велинова, Яна Цветанова ; от кн. 2/3 и Зоран Стефанович. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0007-3938 = Списание на Българското геологическо дружество (Print) : 7 лв.

77 2016 кн. 1-2/3

55

БП 2016 П 638
        СПИСАНИЕ Бяла черква / ред. Николай Теодосиев. - Год. 1, бр. 1 (окт. 2014)-        . - София : Николай Теодосиев, 2014-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза три пъти год.

ISSN 2367-5853 = Списание Бяла черква : без сведение за цена

3 2016 бр. 1 (февр.)-3 (ноем.) = 6-8

908(497.21-21)

БП 2016 П 639
        СПИСАНИЕ на младия японист Кръг / Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ; състав. и ред. Бойка Цигова. - Бр. 1 (2013)-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013-        (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд. - Текст и на япон. ез.

ISSN 1314-9539 = Списание на младия японист Кръг : без сведение за цена

Бр. 5 (2016)

895.6.09
008(956)

БП 2016 П 640
        СПИСАНИЕ 8 : за твоя космос / Клуб 8 ; ред. кол. : Ганета Сагова - глав. ред. ... [и др.]. - 2008, дек.-        . - София : Клуб 8, 2008-        (без сведение за печ.). - 26 см

Месечно изд. - Други ред.: Георги Караманев - зам.-глав. ред., Женя Милчева - отг. ред.

ISSN 1313-650X = Списание 8 : 4.96 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 85-96

904
394.9

БП 2016 П 641
        СПОРТ & наука = Sport & science ... [и др.] : научно-методическо списание : издание на Национална спортна академия, Министерство на младежта и спорта, Български съюз за физическа култура и спорт, Български олимпийски комитет / ред. кол. : Станка Виденова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1956)-        . - София : НСА, 1956- (Добрич : Зона арт принт). - 23 см

Двумесечно изд. - Други парал. загл.: Sport & Sciencia, Sport & Wissenschaft. - Други ред.: Татяна Янчева - предс., Светослав Иванов - предс., Кирил Андонов, Душко Биелица, Петър Бонов, Незабравка Генчева, Мария Гикова, Даниела Дашева, Бонка Димитрова, Диана Димитрова, Лъчезар Димитров, Кръстьо Згуровски, Цветан Желязков, Георги Игнатов, Олег Матицин, Огнян Миладинов, Димитър Михайлов, Георги Натов, Александър Наумовски, Свилен Нейков, Валентин Панайотов, Красимир Петков, Владимир Платонов, Иван Попов, Ратко Станкович, Николай Станчев, Стефан Стойков, Мария Тотева, Бисер Цолов, Цанко Цанков ; от бр. 3 и Даниела Томова ; от бр. 4 и Николай Изов ; от бр. 5/6 и Кирил Костов, Малчо Малчев. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-3393 = Спорт & наука : без сведение за цена

[61] вм. 60 2016 бр. 1-5/6

796/799

БП 2016 П 642
        СПРИНТ : спортното списание на България / Ес Медиа ; ред. кол. : Николай Кръстев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 0 (ноем./дек. 2016)-        . - София : Ес Медиа, 2016- (без сведение за печ.). - 27 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Ростислав Русев - зам.-глав. ред., Василен Димитров

ISSN 2534-8914 = Спринт (София) : 4.99 лв.

2016 бр. 0 (ноем./дек.)

796/799

БП 2016 П 643
        СТАРОБЪЛГАРИСТИКА / Българска академия на науките. Кирило-Методиевски научен център = Palaeobulgarica / Bulgarian Academy of Sciences. Cyrillo-Methodian Research Centre ; ред. кол. : Светлина Николова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1977)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1977-        (София : Симолини-94). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Славия Бърлиева, Charles Gribble, Климентина Иванова, Roland Marti, Ангелина Минчева, Татяна Мострова, Георги Николов, Георги Попов, Галина Филипова ; от No 4 не участват Charles Gribble, А. Минчева. - Текст и на рус., англ. и нем. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-4021 = Старобългаристика : без сведение за цена

40 2016 No 1-4

808.101
886.7-023

БП 2016 П 644
        СТАРОБЪЛГАРСКА литература / Българска академия на науките. Институт за литература ; ред. кол. : Ана Стойкова - глав. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (1971)-        . - София : Изд. център "Боян Пенев", 1971-        (София : печ. при Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Анета Димитрова, Иван Добрев, Климентина Иванова, Валентина Измирлиева, Хайнц Миклас, Мая Петрова, Красимир Станчев, Анатолий Турилов. - Съдърж. и на англ. и рус. ез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-868X = Старобългарска литература : без сведение за цена

Кн. 53/54 (2016)

886.7-023
808.101

БП 2016 П 645
        СТАТИСТИКА = Statistics / Национален статистически институт ; ред. кол. : Богдан Богданов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1954)-        . - София : НСИ, 1954- (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд. - Други ред.: Васил Цанов - зам.-глав. ред., Йордан Христосков, Светлана Съйкова, Поля Ангелова, Димитър Аркадиев, Калоян Харалампиев, Любомир Иванов, Екатерина Тошева, Александър Цветков, Любен Томев, Елка Атанасова, Александър Найденов, Стефан Цонев, Деян Славов, Георги Ангелов, Лидия Александрова - отг. ред., Мила Трифонова. - Nо 1-3 изд. само на CD-ROM: Статистика = ISSN 2367-5497. - Съдърж. и на англ. и рус. ез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. на CD-ROM: Статистика = ISSN 2367-5497

ISSN 1310-7410 = Статистика (София. 1990) : 6 лв. : год. аб. 24 лв.

2016 Nо 4

311

БП 2016 П 646
        СТАТИСТИКА [Електронен ресурс] = Statistics / Национален статистически институт ; ред. кол. : Богдан Богданов - глав. ред. ... [и др.]. - 2014, No 1-        . - София : НСИ, 2014-        (без сведение за производител). - 3 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Acrobat Reader; 1 дисково устройство. - Излиза три пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Васил Цанов - зам.-глав. ред., Йордан Христосков, Светлана Съйкова, Поля Ангелова, Димитър Аркадиев, Калоян Харалампиев, Любомир Иванов, Екатерина Тошева, Александър Цветков, Любен Томев, Елка Атанасова, Александър Найденов, Стефан Цонев, Деян Славов, Георги Ангелов, Лидия Александрова - отг. ред., Мила Трифонова. - No 4 изд. само на книжен носител.: Статистика = ISSN 1310-7410. - Съдърж. и на рус. и англ. ез. ; рез. на рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. на книжен носител.: Статистика = ISSN 1310-7410

ISSN 2367-5497 = Статистика (CD-ROM) : без сведение за цена

2016 No 1. - 137 МВ
2016 No 2. - 27.1 MB
2016 No 3. - 72.6 МВ

311

БП 2016 П 647
        СТРАНИЦА : тримесечно литературно списание : поезия, проза, публицистика, анализи, нови книги / Сдружение Литературна къща - Пловдив ; ред. кол. : Александър Секулов ... [и др.]. - 1997, No 1-        . - Пловдив : Сдружение Лит. къща, 1997-        (Велико Търново : Фабер). - 29 см

Други ред.: Борис Минков, Галина Лардева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки, Недялко Славов

ISSN 1310-9081 = Страница : 7 лв.

[17] вм. 16 2016 No 1-4 = 65-68

82-8

БП 2016 П 648
        СТРАТЕГИИ на образователната и научната политика : научно списание = Strategies for Policy in Science and Education : Bulgarian Educational Journal / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Ирина Колева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1993)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1993-        (София : Алианс Принт). - 23 см

Излиза 6 пъти год. - Други ред.: Албена Симова, Николай Кънчев, Георги Ангелов, Мария Видолова, Анастас Герджиков, Нина Герджикова, Галя Герчева, Вяра Гюрова, Вася Делибалтова, Стоян Денчев, Емилиана Димитрова, Лазар Додев, Геновева Жечева, Vera Zeleeva, Maira Kabakova, Светомира Апостолова-Калоянова, Христо Кафтанджиев, Георги Колев, Анна Кръстева, Aliya Massalimova, Лучиян Милков, Plamen Miltenoff, Viorel Nicolescu, Париз Паризов, Росица Пенкова, Елиана Пенчева, Петър Петров, Любомир Попов, Manfred Prenzel, Владимир Радулов, Natalya Ryzhova, Стати Статев, Petar Sotirov, Nicolaos Terzis, Биянка Торньова, Мария Фъртунова, Галин Цоков, Gary Schnellert, Sedat Yuksel ; от кн. 5 не участва Е. Пенчева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-0270 = Стратегии на образователната и научната политика : 8.50 лв. : год. аб. 50 лв.

24 2016 кн. 1-6

37

БП 2016 П 649
        СТРОИТЕЛНА техника : периодично специализирано издание : издание на БТП - Българска Транспортна преса / отг. ред. Данаил Николов. - 2007, бр. 1-        . - София : БТП, 2007-        (София : Дедракс). - 29 см

Двумесечно изд. - От бр. 3 печ. Ропринт

ISSN 1313-0005 = Строителна техника : 3 лв.

2016 бр. 1 (февр.)-6 (дек.)

621.87
625.08

БП 2016 П 650
        СЧЕТОВОДСТВО плюс Данъци, Социални отношения : списанието на българските счетоводители / Обединена редакция за книги и периодика Мисъл ; отг. ред. Цветанка Крайчева, Краснодар Бъчваров. - 1996, бр. 1- . - София : ОРКП Мисъл, 1996-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - От бр. 3 не участва Кр. Бъчваров. - Изд. съдържа разделите: Счетоводство ; Счетоводна политика ; Данъчен консултант ; Човешките ресурси ; Счетоводна и данъчна практика

ISSN 1311-0497 = Счетоводство плюс : год. аб. 207 лв.

2016 бр. 1-12

657(497.2)

БП 2016 П 651
        СЪВРЕМЕННА медицинска наука : специализирано интердисциплинарно медицинско издание / Национален съюз на акушер-гинеколозите от доболничната помощ ; ред. кол. : Петър Петров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - Пловдив : Нац. съюз на акушер-гинеколозите от доболничната помощ, 2010-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Димитър Димитраков, Благовест Пехливанов, Миладин Апостолов, Марияна Стойчева, Васил Анастасов, Иван Манчев, Мирослава Бошева, Людмил Пейчев, Пламен Пейков, Мария Малинова, Мая Кръстева, Борислав Маринов, Екатерина Учикова, Благо Маринов, Вили Стоянова, Васил Писев, Никола Котов, Емилия Караславова, Влатко Глигоров, Павел Тимонов. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2534 = Съвременна медицинска наука : без сведение за цена

7 2016 бр. 1-3 = 18-20

61

БП 2016 П 652
        СЪВРЕМЕННА хуманитаристика : новата идея в образованието! : издание на Центъра по хуманитарни науки - Бургаски свободен университет / ред. кол. : Г. Христозова - глав. ред. ... [и др.]. - 2010, бр. 1-        . - Бургас : Център по хуманитарни науки - Бургаски свободен унив., 2010-        (Габрово : Екс-прес). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: К. Лукова - зам.-глав. ред., Й. Балтаджиева - зам.-глав. ред. - Съдърж. и рез. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-9924 = Съвременна хуманитаристика : без сведение за цена

7 2016 бр. 1 = 12

009

БП 2016 П 653
        СЪВРЕМЕННИ медицински проблеми = Journal of contemporary medical problems : издание на Медицински институт на Министерство на вътрешните работи / ред. кол. : Николай Яръмов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2014)-        . - София : Лице прес, 2014- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Илия Баташки - зам.-глав. ред., Ненчо Смилов - зам.-глав. ред., Йовчо Топалов, Емма Кьолеян, Стефан Костянев, Ангел Учиков, Димитър Младенов, Живка Бонева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-4776 = Съвременни медицински проблеми : без сведение за цена

2016 бр. 1-4

61

БП 2016 П 654
        СЪВРЕМЕННИ предизвикателства във философията = Actual challenges in philosophy / Съюз на учените в България. Секция Философски науки ; ред. кол.: Татяна Батулева ... [и др.]. - 2012- . - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012- (София : ИК "Св. Иван Рилски"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Елена Петрова, Александър Усачев, Стефан Пенов, Иванка Стъпова, Тодор Тодоров ; в кн. 1/2 / 2016 г. и Камелия Жабилова, не участва Т. Тодоров. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9202 = Съвременни предизвикателства във философията : без сведение за цена

2015 (изд. 2016) кн. 2
2016 кн. 1/2

1

БП 2016 П 655
        СЪВРЕМЕННИК : списание за литература и изкуство / Книгоиздателска къща Труд ; глав. ред. Владимир Зарев. - Год. 1, No 1 (1973)-        . - София : Книгоизд. къща Труд, 1973-        (София : Алианс Принт). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Основател Павел Вежинов

ISSN 0204-6962 = Съвременник (София) : 12 лв., 13 лв.

[44] вм. 45 2016 No 1-4

820/899

БП 2016 П 656
        СЪВРЕМЕННО право / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Юридически факултет = Contemporary Law / Sofia University Sv. Climent Ohridski. Faculty of Law ; ред. кол. : Красимира Средкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1990)-        . - София : СИБИ, 1990-        (София : Симолини). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Дончо Хрусанов - зам.-глав. ред., Пламен Киров, Иван Русчев, Методи Марков, Даниел Вълчев, Николай Натов, Георги Митов, Ружа Иванова, Даниела Доковска, Наталия Гуджева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг. и англ. ез. ; библиогр. под линия

ISSN 0861-1815 = Съвременно право : 7 лв. : год. аб. 24 лв.

27 2016 No 1-4

340

БП 2016 П 657
        СЪДБИ : разтърсващи истински истории / SBB Media ; ред. кол. : Веселина Алексиева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2016)-        . - София : SBB Media, 2016-        (София : Булвест принт). - 28 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Деляна Црънчева - зам.-глав. ред., Мария Драганова, Деси Тодорова, Мая Рашева ; от бр. 9 и Светла Лекарска, не участват Д. Црънчева, Д. Тодорова, М. Рашева. - Спец. изд. на Журнал = ISSN 1312-3858

ISSN 2534-8655 = Съдби (2016) : 3.99 лв. (с кн.)

2016 бр. 1-10

173
392

БП 2016 П 658
        СЪПОСТАВИТЕЛНО езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийски университет "Св. Климент Охридски" / ред. кол. : Петя Асенова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 3, Nо 1 (1978)-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1978-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Александра Багашева, Димитър Веселинов, Енчо Герганов, Радост Железарова, Юлия Кирилова, Иван Кънчев, Маргарита Младенова, Борис Парашкевов, Силвия Петкова, Христо Стаменов, Йовка Тишева. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на рус. и англ. ез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-8701 = Съпоставително езикознание : 5 лв. : год. аб. 20 лв. : год. аб. 80 евро (за чужбина)

41 2016 Nо 1-4

801
802/809

БП 2016 П 659
        СЪРДЕЧНО-съдови заболявания = Cardiovascular Diseases / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : Младен Григоров ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1970)-        . - София : Центр. мед. библ., 1970- (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Арман Постаджиян, Асен Гудев, Димитър Раев, Тони Веков, Катерина Витлянова, Пламен Панайотов, Ивайло Даскалов, Антонио Пецано. - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-6865 = Сърдечно-съдови заболявания (София) : год. аб. 30 лв.

47 2016 бр. 1-3

616.1

БП 2016 П 660
        СЪРЦЕ - Бял дроб : издание на Асоциация Сърце - бял дроб = Heart - Lung (Varna) : Journal of the Heart-Lung Association - Varna / ред. кол. : Николай Пенков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1995)-        . - Варна : Асоц. Сърце - Бял дроб, 1995-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Йордан Радков - зам.-глав. ред., Йото Йотов, Красимира Кисьова, Христо Цеков, Александър Чирков, Димитър Костадинов, Данаил Петров, Радко Радев, Явор Иванов, Владимир Максимов, Христо Ганчев, Атанас Пенев, Светослав Георгиев, Маринка Пенева, Диана Петкова, Камен Янков, Боян Балев, Пламен Панайотов. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-6341 = Сърце - Бял дроб : без сведение за цена

22 2016

616.1
616.24

БП 2016 П 661
        ТВОЯТ бизнес : списание за предприемчивите българи / Бизнес ПРЕСС ; ред. кол. : Ина Георгиева-Божилова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2003)-        . - София : Бизнес ПРЕСС, 2003-        (София : Спектър). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Елена Стоянова, Весела Николаева

ISSN 1312-2894 = Твоят бизнес : 4 лв.

[14] вм. 13 бр. 89 (пролет)-92 (зима) (2016)

334.72.008
65.012
336

БП 2016 П 662
        ТЕАТЪР : издание на Театро / ред. кол. : Кева Апостолова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1946)-        . - София : Театро, 1946-        (София : Омега М). - 29 см

Месечно изд. - Създадено през 1946 г. от Съюза на театр. служители. - Бр. [1/3] със загл.: Театър Фотоалбум 2016. 70 години сп. Театър. Визуален летопис на българския театър : из фотоархива на сп. Театър ; бр. 10/12 със загл.: Летопис 2006-2016 : 10 от 70 години. - Други ред.: Надежда Тихова, Ромео Попилиев, Лилия Абаджиева, Валерий Пърликов, Станка Калчева, Мариус Куркински, Мария Диманова, Мила Искренова, Славчо Маленов, Асен Аврамов, Анастасия Савинова, Христо Бойчев. - Библиогр. след отд. статии 

ISSN 0204-6253 = Театър (София) : 4 лв., 12 лв. 

70 2016 бр. [1/3]-10/12

792

БП 2016 П 663
        ТЕКСТИЛ и облекло = Magazine Textile and Clothing / Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи ; ред. кол. : Ивелин Рахнев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1952)-        . - София : НТС по текстил, облекло и кожи, 1952-        (София : Zoom). - 29 см

Месечно изд. - От No 7 парал. загл.: Magazine Textiles and Garment. - Други ред.: Николай Симеонов, Иван Георгиев, Христо Петров, Росица Бечева, Андреас Хараламбус, Анна Георгиева, Златина Казлачева, Снежина Андонова, Красимир Друмев, Незабравка Попова-Недялкова, Даниел Ангелов ; от No 2 и Екатерина Димитрова, не участва Н. Симеонов ; от No 6 и Жан-Ив Дреан, Диана Германова-Кръстева, Ву Ти Хонг Кхан, Стела Балтова, не участват Ив. Георгиев, Д. Ангелов, Е. Димитрова от No 12 и Мая Богданова, Барбара Реста, Мария Спасова, Румен Русев, не участва Е. Димитрова, Кр. Друмев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-912X = Текстил и облекло : год. аб. 72 лв.

64 2016 Nо 1-9, 11-12
64 2016 No 10 сб. с рез. [от] нац. текстилна конф. - 56 с.

677
687
746.4

БП 2016 П 664
        ТЕХНОСФЕРА : научно-информационно списание / Българска академия на науките - Отделение за инженерни науки, Федерация на научно-техническите съюзи в България ; ред. кол. : Васил Сгурев - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2008-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 26 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Кирил Боянов, Иван Попчев, Ячко Иванов, Стефан Воденичаров, Чавдар Руменин, Минчо Хаджийски, Александър Александров, Петко Петков, Сашо Гергов, Станислав Дрангажов, Мария Герчева. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-3861 = Техносфера : 3.95 лв.

2016 бр. 1-4 = 31-34

62

БП 2016 П 665
        ТОМ и Джери / Егмонт България. - 1998, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 1998-        (София : Лито Балкан). - 24 см

Месечно изд.

ISSN 1311-168X = Том и Джери : 2.75 лв.

2016 бр. 1-12

087.5

БП 2016 П 666
        ТОПЛОТЕХНИКА / Национално научно техническо дружество (Национален комитет) по ТММ ; ред. кол. : Николай Минчев ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (2010)-        . - Варна : ТУ, 2010- (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Никола Калоянов, Георги Вълчев, Бончо Бонев, Лили Зашкова, Петър Костов. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2550 = Топлотехника : без сведение за цена

7 2016 кн. 1 = 11

621.1
621.4

БП 2016 П 667
        ТОППЛЕТКИ плюс : месечно списание за ръкоделие / Роса 8. - 2003, бр. 1-        . - София : Роса 8, 2003-        (София : ЦИАН). - 29 см

ISSN 1314-8346 = Топплетки плюс : 1.50 лв.

2016 бр. 1-6/7

746.2

БП 2016 П 668
        ТОРАКАЛНА медицина : официален орган на Българското дружество по белодробни болести = Thoracic Medicine : Official journal of the Bulgarian Respiratory Society / глав. ред. Даниела Петрова. - Т. 1, бр. 1 (2009)-        . - София : Бълг. д-во по белодробни болести, 2009-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Кор. опис. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-9827 = Торакална медицина : без сведение за цена

8 2016 бр. 1-4

616.24

БП 2016 П 669
        .BG : пътеводител в бизнеса / 168 часа ; ред. кол. : Красимира Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - Юли/септ. 2016-        . - София : 168 часа, 2016-        (София : Ропринт). - 28 см + прил.

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Христо Николов, Драгомир Николов ; от бр. за м. окт./дек. не участват Красимира Георгиева, Христо Николов, Драгомир Николов. - Приложение: Иноватор = ISSN 2367-9492

ISSN 2367-9484 = .bg (София) : 10 лв.

2016 юли/септ.-окт./дек.

338

БП 2016 П 670
        ТРАНСПОРТ & логистика : точното списание в точното време на точното място / БТП - Българска транспортна преса ; ред. кол. : Снежина Баджева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (февр. 2015)-        . - София : БТП, 2015-        (София : Ропринт). - 29 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Богиня Матеева - зам.-глав. ред., Васил Василев, Николай Божилов, Ралица Русинова. - Бр. 7 с прил.: Каталог лекотоварни. - 32 с. - Погрешно означен ISSN 1312-6261 = Логистика

ISSN 2367-7015 = Транспорт & логистика (София) : 4 лв.

12 2016 бр. 1 (февр.)-10 (дек.)

658.7
656.07

БП 2016 П 671
        ТРАНСПОРТАЛ : месечно списание за транспорт и инфраструктура / Форум за Балкански транспорт и инфраструктура ; глав. ред. Михаил Рангелов, ред. Красимира Игнатова. - Бр. 1 (28 апр. 2015)-        . - София : Форум за Балкански транспорт и инфраструктура, 2015- (София : Инфо клас). - 30 см

Излиза седем пъти год. - Текст и на англ. ез.

ISSN 2367-6817 = Транспортал (София) : 2.50 лв.

Бр. 10 (28 ян.)-16 (27 дек.) (2016)

656

БП 2016 П 672
        ТРАНСПОРТНО строителство & инфраструктура / Университет по архитектура, строителство и геодезия ; ред. кол. : Наталия Малчева - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (ноем./ян. 2012)-        . - София : Инфраструктура и транспортно строителство, 2012-        (София : Алианс принт). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Христо Грозданов, Маргарита Иванова

ISSN 1314-7501 = Транспортно строителство & инфраструктура : 7 лв.

Nо 13 (март/май) (2016)

625

БП 2016 П 673
        ТРИБОЛОГИЧЕН журнал Бултриб / Общество на триболозите в България = Tribological Journal Bultrib / Society of Bulgarian Tribologists. - Год. 1, No 1 (2010)-        . - София : ТУ, 2010-        (София : печ. при Изд. на ТУ). - 29 см

Годишно изд. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-9878 = Трибологичен журнал Бултриб : без сведение за цена

6 No 6 (2016). докл. от 12 междунар. конф. по трибология BULTRIB'16, 27-29 окт. - 358 с.

531.4

БП 2016 П 674
        360° : екстремно списание / Екстрийм Медия ; глав. ред. Диана Петрова. - No 1 (юли/авг. 2009)-        . - София : Екстрийм Медия, 2009-        (София : Фатум). - 24 х 22 см

Тримесечно изд. - В бр. зима и отг. ред. Десислава Павлова, ред. Мартина Карагьозова

ISSN 1313-9959 = 360° (София) : 5.95 лв.

2016 пролет-зима

796.5/.9
797

БП 2016 П 675
        ТРУД и здраве : национално списание за трудова, здравна, социална и екологична защита / Бизнес център Информа интелект ; глав. ред. Никола Терзиев. - 2016, No 1-        . - София : Бизнес център Информа интелект, 2016-        (София : Вини1837). - 29 см

Двумесечно изд. - От No 3 не е означен месец. - Продължение на: Здравословен и безопасен труд = ISSN 1312-2029

ISSN 2367-8674 = Труд и здраве : без сведение за цена

2016 No 1 (ян.)-6

613.6

БП 2016 П 676
        ТРУД & осигуряване : списание за трудово право, осигуряване и управление на персонала / Резон България. - 2006, бр. 1 (ян.)-        . - София : Резон България, 2006-        (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд.

ISSN 1313-2903 = Труд & осигуряване : 14.94 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 132-143

349.2
331

БП 2016 П 677
        ТУРИЗЪМ & отдих / Дакер ; ред. кол. : Димитър Кирекчиев - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, март/апр.-        . - София : Дакер, 2002- (София : Ifo Design). - 29 см

Излиза осем пъти год. - В бр. 4 загл.: Туризм & отдых = ISSN 1312-0387 ; в бр. 7,8 загл.: Tourism & recreation = ISSN 1312-448X. - Други ред.: Огняна Минева - зам.-глав. ред., Катя Кръстева - зам.-глав. ред., София Чернева - отг. ред. ; от бр. 7 и Диляна Иванова, не участва О. Минева ; от бр. 9 не участва Д. Иванова. - В бр. 4 текст на рус. ез. ; в бр. 7,8 текст на англ. ез. - Бр. 8 с размер 24 см. - Бр. 1 2016 г. изд. с бр. 8 2015 г.

ISSN 1312-3890 = Туризъм и отдих : 3 лв.

15 2016 бр. 2/3-9 = 116/117-123

379.83/.85

БП 2016 П 678
        ТЪРГОВСКО право : тримесечно списание / Търговско право ; глав. ред. Траян Конов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Търг. право, 1992-        (без сведение за печ.). - 23 см

Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Показалец на публ. материали (1992-2015). - Погрешно означена абревиатура ISBN вм. ISSN

ISSN 0861-6892 = Търговско право : 6 лв.

25 2016 бр. 1-4

347.7

БП 2016 П 679
        УНИВЕРСИТЕТСКИ дневник / Нов български университет. - Бр. 1 (2001)-        . - София : НБУ, 2001-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Кор. опис. - От бр. 17 глав. ред. Христо Чукурлиев. - Бр. 18 с размер 27 см. - До бр. 4 2004 г. излиза като вестник. - 2004-2016 г. не е деп.

ISSN 1311-8439 = Университетски дневник : без сведение за цена

Бр. 15-18 (2016)

378.4

БП 2016 П 680
        УПРАВЛЕНИЕ и устойчиво развитие : общество, човек, природа / Лесотехнически университет. Факултет Стопанско управление = Management & Sustainable Development : society, man, nature / University of Forestry. Faculty of Business Management ; ред. кол. : Иван Палигоров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1/2 (1999)-        . - София : ЛТУ, 1999-        (без сведение за печ.). - 29 см

6 бр. год. - Кор. опис. - Други ред.: Станислава Ковачева - зам.-глав. ред., Андрей Блинов, Боянка Желязова, Валентин Шалаев, Викторс Нешпорс, Виталий Юренокс, Владислав Тодоров, Давид Петенела, Диана Иванова, Дора Маринова, Елизабета Вачкова, Иван Александров, Иван Йовков, Константинс Диденко, Мая Шенфелде, Младен Велев, Наталия Волгина, Наталия Лаце, Наталия Маковская, Николай Стоенчев, Норберт Вебер, Ола Ериксон, Ола Салнас, Сергей Войтко, Татяна Полаева, Цанко Българенски, Ян Холешу, Марина Младенова - отг. ред. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг. и англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-4506 = Управление и устойчиво развитие : год. аб. 120 лв.

18 2016 No 1-6=56-61

338.24
502.3

БП 2016 П 681
        УРОЛОГИЯ. Ендоурология / Научна фондация Урология, Българско дружество по ендоурология и ЕКЛ = Urology. Endourology / Scientific foundation Urolrgy, Bulgarian associations of endourology and ESWL ; глав. ред. Митко Цв. Цветков, зам.-глав. ред. Димитър Младенов. - Т. 17, бр. 1 (2011)-        . - София : Науч. фонд. Урология : Бълг. д-во по ендоурология и ЕКЛ, 2011-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Списанието е основ. през 1995 г. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 1310-6058 = Урология

ISSN 2535-0560 = Урология. Ендоурология : без сведение за цена

22 2016 бр. 1,3-4

616.6

БП 2016 П 682
        УРОНЕТ : официално научно издание на Българско урологично дружество със съдействието на Българска асоциация по урология, нефрология и трансплантология - УРОНЕТ / ред. кол. : П. Панчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (2002)-        . - София : Бълг. уролог. д-во, 2002-        (без сведение за цена). - С ил. ; 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: П. Симеонов - зам.-глав. ред., М. Георгиев - зам.-глав. ред., Кр. Янев - зам.-глав. ред., Ал. Хинев, А. Тонев, Д. Шишков, Е. Наумова, Вл. Младенов, Н. Колев, В. Мариановски, Е. Паскалев, К. Нейков, Св. Николов, С. Кирилов, Цв. Генадиев, И. Дечев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - No 2 изд. като конгр. бр.

ISSN 1312-1960 = Уронет : без сведение за цена

2016 Nо 1-2

616.6

БП 2016 П 683
        УСТОЙЧИВО развитие : международно списание = Устойчивое развитие : международный журнал = Sustainable Development : International Journal / Международна асоциация Устойчиво развитие ; отг. ред. Христо Крачунов, зам.-отг. ред. Евгений Хлобыстов. - No 1 (юли 2011)-        . - Варна : Междунар. асоц. Устойчиво развитие, 2011-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза три пъти год. - Текст и на рус. и англ. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-4138 = Устойчиво развитие (Print) : без сведение за цена

2016 No 1-3

33:502

БП 2016 П 684
        УЧИЛИЩЕН счетоводител : вашият партньор и практически наръчник / СИП 2000 ; глав. ред. Явор Стамболиев. - Бр. 1 (юли 2010)-        . - Русе : СИП-2000, 2010-        (Русе : [Русе прес]). - 30 см

Месечно изд.

ISSN 1314-2380 = Училищен счетоводител : год. аб. 180 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

657:37

БП 2016 П 685
        ФАНТАСТИЧНИ светове : списание за фантастика и фентъзи / Клуб Соларис - Пловдив ; ред. Иван Иванов. - No 1 (2016)-        . - Пловдив : Клуб Соларис, 2016-        (без сведение за печ.). - 21 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

2016 No 1

82

БП 2016 П 686
        ФАРМАЦЕВТИЧЕН монитор / Инфофарма ; глав. ред. Петър Василев. - 2000, бр. 1-        . - София : Инфофарма, 2000-        (София : Алианс принт). - 29 см

Двумесечно изд.

ISSN 1312-3394 = Фармацевтичен монитор : без сведение за цена

[17] вм.16 2016 бр. 1-5/6 = 88-92/93

615

БП 2016 П 687
        ФАСИЛИТИС [Електронен ресурс] : списание за мениджмънт на сгради и съоръжения / Пъблик сървисис ; ред. кол. : Петър Ташев ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - София : Пъблик сървисис, 2007-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Людмила Златева - отг. ред., Атанас Георгиев, Деян Кавръков, Иван Велков ; от бр. 4 и Теодора Тодорова. - Всички бр. деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM)

ISSN 1313-1133 = Фасилитис : 6 лв.

[10] вм. 9 2016 бр. 1 (март)-4 (дек.) = 61-64. - 35.5 MB

65.012:624/628

БП 2016 П 688
        ФЕМА акустика [Електронен ресурс] : електронно списание / Федерация на научно-техническите съюзи в България ... [и др.]. - 2013-        . - София : ФЕМА, 2014- (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Windows XP; Windows Media Player. - Годишно изд. - Източник: Загл. екран. - Други авт.: Съюз по електроника, електротехника и съобщения, ФЕМА (Физическа, електро- и музикална акустика), Българска акад. на науките и изкуствата, НБУ

ISSN 2367-7066 = Фема акустика : без сведение за цена

Nо 4 (2016). нац. науч. конф. Музикална акустика, 14 дек. - 3.78 GВ

534

БП 2016 П 689
        ФИЗИКАЛНА, курортна и рехабилитационна медицина : печатен орган на Българско дружество по Физикална и рехабилитационна медицина = Physical, Health Resort and Rehabilitation Medicine : Revue of the Bulgarian Society of Physical and Rehabilitation Medicine / ред. кол. : Ивет Колева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1964)-        . - София : РИК Симел, 1964- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Тройчо Троев - глав. ред., Стоян Гатев - зам.-глав. ред., Иван Ангелов - зам.-глав. ред., Димитър Костадинов - зам.-глав. ред., Пенка Николова, Георги Георгиев, Рашо Рашков, Екатерина Титянова, Елена Тайна Аврамеску, Енчо Савов, Златко Кълвачев, Асен Петков, Евгени Белоконски, Коста Костов, Илия Салтиров, Крум Кацаров, Венцислав Мутафчийски, Тодор Тодоров, Янис Папатанасиу. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-6485 = Физикална, курортна и рехабилитационна медицина : без сведение за цена

49 2016 бр. 1/2

615.8

БП 2016 П 690
        ФИЗИКАЛНА медицина, рехабилитация, здраве : официално издание на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация = Physical Medicine Rehabilitation Health : official journal of Association of Physical Medicine & Rehabilitation / ред. кол. : Марин Маринкев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : АФМР, 2002- (София : Прима Принт). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Елена Илиева - зам.-глав. ред., Татяна Ангелова, Георги Георгиев, Младен Григоров, Марина Дикова, Андрей Йотов, Коста Костов, Иван Миланов, Яна Петровска, Рашо Рашев, Майя Рязкова, Тодор Тодоров, Владимир Христов, Alain Delarque, Calogero Foti, Franco Franchignoni, Alessandro Giustini, Christoph Gutenbrunner, Marta Imamura, Zeki Karagulle, Crt Marincek, Xanthi Mihail, Guy Vanderstraeten. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Год. съдърж. на публ. за 2015 г. - Погрешно означен ISSN 1312-9417

ISSN 1312-0417 = Физикална медицина, рехабилитация, здраве : без сведение за цена

15 2016 бр. 1-4

615.8

БП 2016 П 691
        ФИЛАТЕЛЕН преглед : списание за маркоиздаване, пощенска история и филателия / Съюз на българските филателисти ; глав. ред. Георги Дечев. - Год. 12, No 7 (1948)-        . - София : Съюз на бълг. филателисти, 1948-        (без сведение за печ.). - 23 см

Месечно изд.

ISSN 0204-8752 = Филателен преглед : 4.10 лв.

78 2016 No 1-10
78 2016 No 11/12. Каталог на българските пощенски марки

656.835

БП 2016 П 692
        ФИЛОСОФИЯ : научно списание = Philosophy : Bulgarian Journal of Philosophical Education / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Георги Апостолов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1992)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1992-        (София : Алианс принт). - 24 см

Излиза 4 пъти год. - Други ред.: Атанаска Чолакова, Николай Кънчев, Дончо Градев, Добромир Добрев, Здравко Иванов, Иван Камбуров, Анита Касабова, Лазар Копринаров, Javier San Martin Sala, Krassimir Stojanov, Димитър Тафков, Коста Костов. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-6302 = Философия (София. 1992) : 7 лв. : год. аб. 28 лв.

25 2016 кн. 1-4

373.51:1

БП 2016 П 693
        ФИЛОСОФСКИ алтернативи : списание на Института за изследване на обществата и знанието - Българска академия на науките = Philosophical Alternatives : a journal of the Institute for the study of societies and knowledge - Bulgarian Academy of Sciences / ред. кол. : Мартин Табаков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1/2 (1992)-        . - София : Институт за изследване на о-вата и знанието при БАН, 1992-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза в 6 кн. год. - Други ред.: Доротея Ангелова, Юлия Васева, Димитър Ганов, Кристиян Енчев, Камелия Жабилова, Ерика Лазарова, Валери Личев, Николай Михайлов, Иванка Стъпова, Емилия Ченгелова ; от No 2 и Людмил Петров. - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7899 = Философски алтернативи : без сведение за цена

25 2016 Nо 1-6

1

БП 2016 П 694
        ФОРУМ : списание за всички = Forum : magazine for all = журнал для всех / Сдружение Българско наследство - Балчик ; ред. Маруся Костова. - Бр. 1 (2016)-        . - Балчик : Сдруж. Бълг. наследство, 2016- (Добрич : Матадор 74). - 29 см

Годишно изд. - Съдърж. и на англ. и рус. ез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-9271 = Форум (Балчик) : 10 лв.

2016 бр. 1

05
008

БП 2016 П 695
        ФОРУМ на счетоводителя : специализирано издание за данъци и счетоводство / Резон България ; ред. Христо Досев. - [2004, бр. 1]-        . - София : Резон България, [2004]-        (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд.

ISSN 1313-2938 = Форум на счетоводителя : 14.82 лв. : год. аб. 177.84 лв.

12 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 147-158

336.2
657

БП 2016 П 696
        ФОТО мания : специално издание / Интермайндс. - No 1 (май 2012)-        . - София : Интермайндс, 2012-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - От [No 2] ред. Ваня Абаджиева

ISSN 1314-6106 = Фото мания (София) : 14.90 лв.

2016 [No 1-2]

77

БП 2016 П 697
        ФОTOART : алманах / Метаморфози ; глав. ред. Мила Тарабанова. - 2015, бр. 1-        . - София : Метаморфози, 2015-        (София : Фатум). - С ил. ; 30 см

Годишно изд. - Загл. е изписано с кирилски и латински букви. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 2367-7422 = Фоtoart (София) : без сведение за цена

Бр. 3/8 (2016)

77

БП 2016 П 698
        ФУРАЖИ и хранене : списание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи / ред. кол. : Атанас Дарджиков - отг. ред. ... [и др.]. - 2001, бр. 1-        . - София : Съюз на производителите на комбинирани фуражи, 2001-        (София : Ифо дизайн). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Христинета Станчева - зам.-отг. ред., Анна Колева, Беро Маринов, Илия Гайдажиев, Илия Крачунов, Любомир Драганов, Павлен Панов, Пенка Манева, Стефан Щерев ; от бр. 3 и Атанас Божков - отг. ред., А. Дарджиков не е отг. ред. - От бр. 3 печ. Бет Принт - с. Равно поле

ISSN 1311-8609 = Фуражи и хранене : 6.50 лв. : год. аб. 39 лв.

16 2016 бр. 1-6

591

БП 2016 П 699
        ФУТБОЛ - английска висша лига - трансфери / Сънрей ; ред. Ирена Беева, Васил Тончев. - Бр. 1 (2014)-        . - София : Сънрей, 2014-        (без сведение за печ.). - 28 см

Годишно изд. - Погрешно означен ISSN 977 2367-7724

ISSN 2367-7724 = Футбол - английска висша лига - трансфери : 4.98 лв.

Бр. 4 (2016)

796.332(420)

БП 2016 П 700
        ФУТБОЛНА България : алманах на българския футбол / Меридиан мач ; отг. ред. : Пламен Пиндраков, Здравко Гюров. - 2007/2008-        . - София : Нова бълг. медийна група, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Приложение към: Меридиан мач = ISSN 0861-9891

Без сведение за цена

2016/2017 (2016)

796.332

БП 2016 П 701
        #KEEPASKING / Acer България. - Бр. 1 (2016)-        . - София : Acer България, 2016-        (без сведение за печ.). - 27 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

2016 бр. 1

05
77

БП 2016 П 702
        ХЕМАТОЛОГИЯ : списание на Българското медицинско сдружение по хематология = Hematology : journal of the Bulgarian Medical Society of Hematology / ред. кол. : Стефан Горанов - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, No 1 (1967)-        . - София : Бълг. мед. сдружение по хематология, 1967-        (Пловдив : Импресив). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Георги Балаценко - зам.-глав. ред., Веселина Горанова-Маринова, Георги Михайлов, Маргарита Генова, Фани Мартинова, Жанет Грудева-Попова, Лиана Герчева, Юлиан Райнов, Валерия Калева, Евгений Хаджиев, Лилия Сивчева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-7864 = Хематология (София) : без сведение за цена

52 2016 No 1/2

616.15
615.38

БП 2016 П 703
        ХИ & Т : хранителна индустрия и търговия / Издателска къща Ран-Р ; глав. ред. Анета Рангелова. - Год. 1, бр. 1 (2000)- . - София : ИК Ран-Р, 2000-        (София : Алианс принт). - 27 см

Двумесечно изд. - От бр. 4 печ. J Point plus - София

ISSN 1311-4603 = ХИ & Т (София) : год. аб. 60 лв.

17 2016 бр. 1-6

664
339.1

БП 2016 П 704
        ХИМИЯ : природните науки в образованието: астрономия, биология, география, физика : научно списание = Chemistry : Bulgarian Journal of Science Education / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Борислав Тошев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1992)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1992-        (София : Алианс принт). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Георги Дянков, Златозар Боев, Емилия Григорова, Свежина Димитрова, Боян Кулов, Vincentas Lamanauskas, Iwona Maciejowska, Mansoor Niaz, Владимир Петрушевски, Raffaele Pisano, Васил Симеонов, Keith S. Taber, Адриана Тафрова-Григорова, Снежана Томова, Наталия Цанова, Христо Чанев. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-9255 = Химия (София) : 8.50 лв. : год. аб. 50 лв.

25 2016 кн. 1-6

372.85

БП 2016 П 705
        ХИМИЯ и индустрия / Съюз на химиците в България ; ред. кол. : М. Божинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1922)-        . - София : Съюз на химиците в България : Стар прес, 1922- (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Ч. Бонев - зам.-глав. ред., С. Иванов, Н. Колев, Х. Крачанов, Л. Петров, С. Рангелов, Д. Стратиев, И. Хавезов, Д. Цалев, И. Шопов. - Съдърж. и на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Изд. на англ. ез.: Bulgarian Chemistry and Industry = ISSN 1311-1663

ISSN 1310-6716 = Химия и индустрия (1990) : без сведение за цена

Т. 87 2016 бр. 1/2 (юни)-3/4 (дек.)

54
66

БП 2016 П 706
        ХОРОСКОП за вас / Редакция на списание Хороскоп за вас. - Nо 144 (2011)-        . - [Б.м.] : [б.и.], 2011-        (без сведение за печ.). - 21 см

Месечно изд. - Кор. опис

ISSN 1314-2860 = Хороскоп за вас : 1 лв.

18 2016 Nо 1 (февр.)-11 (дек.) = 199-209

133.52

БП 2016 П 707
        ХРАНИТЕЛНО-вкусова промишленост : ХВП : национално научно-приложно списание / КООП ХВП = Food Processing Industry Magazine : national issue for science and practice / Publishing house Hranitelno-vkusova promishlenost ; ред. кол. : Петко Делибеев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1952)-        . - София : КООП ХВП, 1952- (София : Ифо дизайн). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Валентин Бъчваров, Веселка Дулева, Георги Джатов, Йордан Гогов, Лидия Михайлова, Магдалина Гаджева, Майя Стойчева, Милчо Бошев, Пантелей Денев, Светлана Минкова, Чавдар Дамянов ; от No 3 и Стефан Драгоев, не участват Л. Михайлова, П. Денев ; от No 5 не участват В. Бъчваров, М. Стойчева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-0179 = Хранително-вкусова промишленост : без сведение за цена

65 2016 No 1/2-12

664

БП 2016 П 708
        ХРИСТИЯНСКА мисъл / ЦАСД [Църква на Адвентистите от Седмия ден] ; глав. ред. Теодора Николова. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : ЦАСД, 1990-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Бр. 2-4 с прил.: Адвентен свят = Adventist World : дайджест : междунар. списание на Църквата на адвентистите от седмия ден. - 16 с.

ISSN 1310-8654 = Християнска мисъл : 1.50 лв.

[27] вм. 25 2016 бр. 1-4

286

БП 2016 П 709
        ХРИСТИЯНСТВО и култура / Фондация Комунитас ; ред. кол. : Момчил Методиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : Фонд. Комунитас, 2002-        (София : ПК "Димитър Благоев"). - 28 см

Списанието излиза в 10 бр. - Други ред.: Димитър Спасов, Венета Домусчиева, Тони Николов ; в бр. 3, 6, 9, 10 ред. кол. : Калин Янакиев - глав. ред., Георги Каприев, Цочо Бояджиев, Николай Трейман. - В бр. 7 печ. Диджитал принт експрес. - В бр. 3, 9, 10 погрешно означена год. 14 вм. 15

ISSN 1311-9761 = Християнство и култура : 5 лв. : год. аб. 25 лв.

15 2016 бр. 1-10 = 108-117

26

БП 2016 П 710
        ХРИСТИЯНЧЕ : списание за религиозна просвета / Дими 99 ; състав. и ред. Константин Еленков. - 1999/2000-        . - София : Дими 99, 2000-        (София : WINI 1837). - 21 см

Годишно изд. - Погрешно означен ISBN 978-954-765-068-8

ISSN 1311-5146 = Християнче : без сведение за цена

Кн. 44/45 (2016)

244:087.5

БП 2016 П 711
        ЦЕЛУЛОЗА и хартия = Pulp and Paper Bulgaria / Институт по целулоза и хартия ; глав. ред. Станка Недева, ред. Поля Красимирова. - Год. 1, Nо 1 (1970)-        . - София : Институт по целулоза и хартия, 1970-        (София : Алианс принт). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-6377 = Целулоза и хартия : без сведение за цена

46 2016 Nо 1-3/4

676
630.86

БП 2016 П 712
        ЧЕРНО и бяло : списание за култура и свободна журналистика / Ентропи 1 ; ред. кол. : Станислава Пекова - глав. ред. ... [и др.]. - 2003, юни-        . - София : Ентропи 1, 2003-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Петър Красимиров - зам.-глав. ред., Снежана Тодорова - отг. ред., Иван Върбанов - отг. ред., Венцислав Удев, Здравко Райков, Миглена Иванова, Мила Александрова, Милена Коцева, Милен Гетов, Росена Иванова ; от No 96 не участва В. Удев

ISSN 2367-5055 = Черно и бяло (2003) : без сведение за цена

No 92-96 (2016)

008

БП 2016 П 713
        ЧИТАЛИЩЕ : списание за читалищата в България и чужбина / Фондация Читалище-1870, Съюз на българските писатели ; ред. кол. : Петър Динчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1911/1912)- . - София : Фонд. Читалище-1870 : Съюз на бълг. писатели, 1911/1912- (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Димитър Милов - зам.-глав. ред., Николина Шишкова, Димо Троянов, Карол Николов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-0746 = Читалище : 5 лв.

2016 кн. 1/3-7/12

374.28(497.2)

БП 2016 П 714
        ЧОВЕШКИ ресурси / Персонал консулт-Г. Попов, Фондация Човешките ресурси в България и евроинтеграцията ; ред. кол. : Ганчо Попов - глав. ред. ... [и др.]. - 1991, бр. 1-        . - София : Персонал консулт-Г. Попов : Фонд. Човешките ресурси в България и евроинтеграцията, 1991-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - От бр. 7 подзагл.: 25 години. - Други ред.: Нако Стефанов - зам.-глав. ред., Томчо Томов - зам.-глав. ред., Гена Велковска, Веселин Благоев, Надя Василева, Александър Пожарлиев, Любомир Стефанов, Пламен Димитров ; в бр. 2/3 и Теодора Тотева - отг. ред. ; от бр. 5 и Мариета Колева - отг. ред. - Съдърж. и на англ. ез. - В бр. 2/3 погрешно означена продълж. номерация 253 вм. 252/253

ISSN 1312-319X = Човешки ресурси : год. аб. 130 лв.

2016 бр. 1-10 = 251-260

331.5

БП 2016 П 715
        ЧУЖДОЕЗИКОВО обучение : научно списание = Foreign Language Teaching : Bulgarian Educational Journal / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Димитър Веселинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1974)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1974-        (София : Алианс Принт). - 23 см

Излиза 6 пъти год. - Други ред.: Николай Кънчев, Йордан Ходжев, Амелия Личева, Диана Янкова, Добринка Георгиева, Иванка Мавродиева, Силвия Ботева, Галина Шамонина, Диана Тимова, Ирена Станкова, Ирина Георгиева, Ирина Перянова, Палма Златева, Николина Цветкова, Милена Йорданова, Анна Арсениева ; от кн. 3 не участва Й. Ходжев. - Списанието е правоприемник на сп. Руски и западни езици (1974 г.). - Текст и на рус. и англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0205-1834 = Чуждоезиково обучение : 6 лв. : год. аб. 36 лв.

43 2016 кн. 1-6

372.65
802/808

БП 2016 П 716
        ЮРИДИЧЕСКИ свят = Юридический мир = Juridical World / СИБИ ; ред. кол. : Васил Мръчков - глав. ред. ... [и др.]. - 1999, No 1-        . - София : Сиби, 1999-        (София : Симолини). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Дончо Хрусанов, Лазар Груев, Цанка Цанкова, Янаки Стоилов. - Съдърж. и на рус. и англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-3488 = Юридически свят : 7.50 лв.

2016 Nо 1-2

34

БП 2016 П 717
        ЮТИЛИТИС [Електронен ресурс] / Пъблик Сървисис ; ред. кол. : Атанас Георгиев - глав. ред. ... [и др.]. - 2003, бр. 1-        . - София : Пъблик Сървисис, 2003-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Излиза десет пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Людмила Златева - отг. ред., Петър Ташев, Стефан Гагов ; от бр. 8 и Теодора Тодорова - отг. ред.

ISSN 1312-3017 = Ютилитис : 6 лв.

14 2016 бр. 1 (ян./февр.)-10 (дек.) = 135-144. - 625 MB

330

БП 2016 П 718
        A-specto : списание за политическа култура / Урманов ; ред. кол. : Калина Андролова - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (март 2014)-        . - София : Урманов, 2014- (София : Ропринт). - 27 см + прил.

Месечно изд. - Други ред.: Петър Волгин, Иво Христов, Пламен Петров, Юлия Владимирова. - Приложение: Апостроф

ISSN 2367-4679 = A-specto (София) : 10 лв.

Nо 22 (ян.)-32 (дек.) (2016)

327

БП 2016 П 719
        ACTA Medica Bulgarica : AMB / Medical University - Sofia. Central Madical Library ; ed. board : V. Mitev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1973)-        . - Sofia : Centr. Med. Libr., 1973-        (София : Центр. мед. библ.). - 23 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: K. Tzatchev - deputy ed.-in-chief, M. Marinov, A. Filtchev, N. Lambov, M. Boyanov, L. Katrova, I. Getov, L. Tacheva. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-1750 = Acta Medica Bulgarica : без сведение за цена

43 2016 No 1-2

61

БП 2016 П 720
        ACTA Microbiologica Bulgarica : an Official Publication of the Bulgarian Society for Microbiology, Union of Scientists in Bulgaria / ed. board : Angel S. Galabov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (1978)- . - Sofia : Bulg. Soc. for Microbiology, 1978-        (Sofia : Press Product Line). - С ил. ; 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Maria Angelova, Hristo Najdenski, I. Abrashev, S. Aydemir, L. Boyanova, E. Carniel, M. Da Costa, E. DeClercq, S. Denev, D. Fuchs, S. Groudev, I. Iliev, A. Ionescu, L. Ivanova, V. Ivanova, I. Mitov, I. Mokrousov, P. Moncheva, M. Murdjeva, R. Peshev, M. Petrovska, J. C. Piffaretti, S. Radulovic, P. Raspor, B. Riteau, J. Rommelaere, G. Satchanska, E. Savov, A. Stoev, S. Stoitsova, T. Tcherveniakova, E. Tramontano, A. Tsakris, F. Wild ; от Iss. 3 и F. Delpeyroux, A. Netrusov, I. Ranin. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-8809 = Acta Microbiologica Bulgarica : год. аб. 150 лв.

Vol. 32 Iss. 1 (March)-4 (Dec.) (2016)

576.8

БП 2016 П 721
        ACTA Scientifica Naturalis / Konstantin Preslavski University. Faculty of Natural Sciences ; ed. board : Dobromir Enchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (2014)- . - Shumen : Konstantin Preslavski Univ., 2014-        (Шумен : печ. при Унив. изд. "Епископ Константин Преславски"). - С табл., диагр. ; 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Valerij Christov, Diana Kurkchieva, Nesho Chipev, Stella Dermendjieva, A. Geronikaki, Radj Kumar Bansal, Valery K. Brel, Snezana Mladenovic Drinic, Jean-Marc Chobert, Maria Helena Mesquita Pina, Alina Vladut, Joseph J. Hobbs, Zitz Sziszai, Imre Uzonyi, Asia Dragoeva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5144 = Acta Scientifica Naturalis : 25 евро

Vol. 3 (2016)

5

БП 2016 П 722
        ADVANCED Studies in Biology / Hikari ; ed. board : Yehuda Benayahu ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2009)-        . - Ruse : Hikari, 2009-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Claude Boyd, Hikmet Budak, Giuseppe Comi, Stavros J. Hamodrakas, Paul J. Higgins, Michael Hortsch, Barbara Iglewski, Serdar Kuyucak, Randy J. Nelson, Shoichiro Ono, Hans Ulrik Riisgard, B. Rinkevich, Alexandre Roulin. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-9495 = Advanced Studies in Biology (Print) : без сведение за цена

8 2016 No 1/4

574/577

БП 2016 П 723
        ADVANCED Studies in Medical Sciences / Hikari ; ed. board : L. Bergmann ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред. : William C. Cho, Alfio Ferlito, Li Jin, I. B. P. Manuaba, Shahla Masood, Murat Ugurlucan, Thomas Vogl. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-4806 = Advanced studies in medical sciences (Print) : без сведение за цена

4 2016 No 1

61

БП 2016 П 724
        ADVANCED Studies in Theoretical Physics / Hikari ; ed. board : Zdzislaw Musielak - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Ruse : Hikari, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Mauricio Bellini, Prabir Daripa, Mario Di Paola, Emmanuel Haven, Mariana Kirchbach, Gregory Lapicki, Michel L. Lapidus, Ichiro Oda, A. Shalyt-Margolin, Alexander Rauh, Oscar P. Zandron, Antonio Zecca, S. Zielinska-Raczynska. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-1311 = Advanced Studies in Theoretical Physics (Print) : без сведение за цена

10 2016 No 1/4-5/8

53.01

БП 2016 П 725
        ADVANCES in Applied Physics / Hikari ; ed. board : Lorenzo Zaninetti - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Moh'd A. Al-Nimr, Allan Boardman, Shih-I Chu, Dayong Gao, L. P. H. de Goey, Mahmoud Fallahi, Jorg Fink, Xianguo Li, Adam Miranowicz, Roberto Morandotti, Vladimir A. Osipov, Shripad Revankar, Steven Stolte, Michael S. Zhdanov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5632 = Advances in applied physics (Print) : без сведение за цена

4 2016 No 1

53

БП 2016 П 726
        ADVANCES in Theoretical and Applied Mechanics / Hikari ; ed. board : Mehdi Ahmadian ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2008)- . - Ruse : Hikari, 2008-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: G. Q. Cai, Marco Ceccarelli, Bogdan Epureanu, Robert Handler, Essam E. Khalil, K. M. Liew, P. R. de Souza Mendes, Duc Truong Pham, Ahmed A. Shabana, Y. Shindo, B. S. Shvartsman, Wei Sun, Kumar K. Tamma, Yeong-Bin Yang. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-6550 = Advances in Theoretical and Applied Mechanics (Print) : без сведение за цена

9 2016 No 1

539.3

БП 2016 П 727
        AGRICULTURAL, Forest and Transport Machinery and Technologies : Scientific Journal : Journal of the Agrarian and Industrial Faculty, University of Ruse Angel Kanchev / ed. board : Hristo Beloev ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2014)-        . - Ruse : Ruse Univ. Press, 2014-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Plamen Kangalov, Zdenko Tkáč, Vladimír Kročko, Jan Mareček, Vladimír Jurča, Pavel Máchal, Stepan Kovalyshyn, Djemal Katzitadze, Petar Dimitrov, Georgi Tasev, Miho Mihov, Lubomir Stanev, Ladislav Nozdrovický, Mitko Nikolov, Kaloyan Stoyanov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5888 = Agricultural, forest and transport machinery and technologies : без сведение за цена

3 2016 No 1

631.3

БП 2016 П 728
        AGRICULTURAL Science and Technology : an International Journal Published by Faculty of Agriculture, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria / ed. board. : Tsanko Yablanski - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (March 2009)-        . - Stara Zagora : Trakia Univ., 2009-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Dimitar Panaiotov - co-ed.-in-chief, Atanas Atanassov, Nikolay Tsenov, Max Rothschild, Ihsan Soysal, Horia Grosu, Bojin Bojinov, Stoicho Metodiev, Nikolai Todorov, Peter Surai, Zervas Georgios, Ivan Varlyakov, Radoslav Slavov, Dimitar Pavlov, Bogdan Szostak, Banko Banev, Georgy Zhelyazkov, Georgi Petkov, Ramesh Kanwar, Martin Banov, Marin Kabakchiev, Stefan Denev, Vasil Atanasov, Yanka Ivanova ; от No 3 и Georgi Petkov - глав. ред., T. Yablanski - ред., Svetlana Georgieva, Peter Comish, не участва G. Petkov. - Рез на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Agricultural science and technology = ISSN 1314-412X

ISSN 1313-8820 = Agricultural science and technology : без сведение за цена

7 2016 No 1 (March)-4 (Nov.)

63:001

БП 2016 П 729
        AMICA / QMedia ; ред. кол. : Анелия Дионисова - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (2007)-        . - София : QMedia, 2007- (без сведение за печ.). - 32 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Ана Йованович, Елена Колева, Илона Ангелова, Марина Чили, Виктория Пчеларова - отг. ред. ; от No 2 и Добромир Киряков, не участва М. Чили. - No 5 с прил.: Green Life. - 84 с.

ISSN 1313-1982 = Amica (София. 2007) : 7 лв.

10 2016 No 1 (февр.)-2 (март), 4 (май)-9 (ноем.)

391
177

БП 2016 П 730
        APPLIED Mathematical Sciences : Journal for Theory and Applications / Hikari ; ed. board : Andrea Colantoni - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Ruse : Hikari, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Седмично изд. - Други ред.: Karemt Boubaker, Giuseppe Caristi, Massimo Cecchini, Ping-Teng Chang, Sirio Cividino, Maslina Darus, Omer Ertugrul, Massimiliano Ferrara, Filippo Gambella, Tzung-Pei Hong, G. Jumarie, S. A. A. Karim, Salah Khardi, Ludwig Kohaupt, J. E. Macias-Diaz, Danilo Monarca, M. A. de Lima Nobre, B. Oluyede, Jong Seo Park, James F. Peters, Qinghua Qin, Z. Retchkiman, Cheon Seoung Ryoo, M. de la Sen, Filippo Sgroi, F. T. Suttmeier, Andrea Vacca, David Yeung ; от No 21/24 и K. Abodayeh, Roberto Caimmi, Alfio Giarlotta, Dusan Krokavec, Jason Teo, G. Sh. Tsitsiashvili, Jun Yoneyama, не участва S. A. A. Karim ; от No 37/40 и Andrea Colantoni, Young Hee Geum ; от No 61/64 и Ersilia Saitta, не участва Andrea Colantoni. - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-885X = Applied Mathematical Sciences (Ruse. Print) : без сведение за цена

10 2016 No 1/4-61/64

517

БП 2016 П 731
        ARTTE : Applied Researches in Technics, Technologies and Education : the Scientific Journal of Faculty of Technics and Technologies of Yambol, Trakia University of Stara Zagora / ed. board: Zlatina Kazlacheva - ed.-in.-chief ... [и др.]. - Vol. 1, No 1 (2013)-        . - Yambol : Fac. of Technics and Technologies, Trakia Univ. - Stara Zagora, 2013-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Georgi Tassev - co-ed.-in-chief, Krasimira Georgieva - co-ed.-in-chief, Nikolai Ganev, Iliya Ginkov, Savvas Vassiliadis, Mariana Ursache, Gordana Colovic, Elsayed Elnashar, Nuno Belino, Plamen Daskalov, Marin Vlada, Penka Martinova, Veselina Nedeva, Vanya Stoykova, Tania Pehlivanova, Nely Georgieva, Albena Stoyanova, Krasimira Dobreva, Larisa Tarasenko, Bianka Tornyova, Margarita Pehlivanova, Emilia Dimova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: ARTTE = ISSN 1314-8796

ISSN 1314-8788 = Applied researches in technics, technologies and education : без сведение за цена

4 2016 No 1-4

681.3
378.962

БП 2016 П 732
        ATT : Automotive Trucks Transport / Хай Драйв ; глав. ред. Мартин Донков. - 2000, май- . - София : Хай Драйв, 2000- (Пловдив : Мелето). - 30 см

Месечно изд. - В бр. от м. юли погрешно означен бр. 177 вм. 178 и следва до края

ISSN 1311-7211 = АТТ (София) : 4.95 лв.

[16] вм. 15 бр. 172 (ян.)-[182] (дек.) (2016)

629.113

БП 2016 П 733
        AUTO Bild България / Виа България ; ред. кол. : Ралф Петров - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, бр. 1-        . - София : Виа България, 2002-        (София : Ропринт). - 29 см

Излиза три пъти мес. - От бр. 3 подзагл.: 14 г. No1 в BG ; в бр. 21 не е означено подзагл. - Други ред.: Димитър Пешев, Иван Мутафчиев, Христо Ангелов. - Бр. 9 със спец. прил.: Кой Q30 да изберем. - 34 с. ; бр. 31 с прил.: Hyundai. - 40 с. - Изд. и извънреден бр. 513 Най-доброто от 2016 година. - 178 с.

ISSN 1312-9449 = Auto Bild България : 1.99 лв.-5.99 лв.

2016 бр. 1 (6 ян.)-36 (21 дек.) = 480-516

629.113

БП 2016 П 734
        AUTO motor und sport / Ауто Прес ; ред. кол. : Мирослав Николов - глав. ред. ... [и др.]. - 2006, бр. 1-        . - София : Ауто Прес, 2006-        (София : Dedrax). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Георги Колев - отг. ред., Божан Бошнаков - зам.-глав. ред. - Бр. 4 със спец. прил.: Новият VW Tiguan : тестове, история, техника, дизайн, оборудване. - 40 с. ; бр. 9 с прил.: Hyundai. - 32 с. ; бр. 10 с прил.: Автомобилът и зимата. - 34 с.

ISSN 1312-708X = Auto motor und sport (София) : 4.95 лв.

2016 бр. 1 (февр.)-11 (дек.)

629.113.5

БП 2016 П 735
        AUTOCLUB.BG / Бомар България ; глав. ред. Борислав Цаков. - Бр. 1 (зима 2011)-        . - София : Бомар България, 2011- (София : Спектър). - 28 см

Двумесечно изд. - Бр. 22 със спец. изд.: Nissan Navara : традиционно силен, по-умен от всякога. - 34 с.

ISSN 2367-461X = Autoclub.bg : 3.99 лв.

Бр. 20-25 (2016)

629.114.6

БП 2016 П 736
        BALKAN Journal of Philosophy : BJP / Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences ; ed. board : Vesselin Petrov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2009)-        . - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House, 2009-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Marin Aiftincä, Marina Bakalova, Pavo Bariši, William Desmond, Ina Dimitrova, Dimitri Ginev, Lilia Gurova, Rosen Lutskanov, Helmut Maaßen, Olga Markič, Nenad Mišcevic, Slobodan Nešković, John Norton, Roberto Poli, Stathis Psillos, Athanassios Raftopoulos, Silvia Serafimova, Christo Todorov, Bogdana Todorova, Michel Weber, Çafer Yaran. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-888X = Balkan Journal of Philosophy (Print) : год. аб. 30 евро

8 2016 No 1-2

101

БП 2016 П 737
        BALKANISTIC forum = Балканистичен форум / Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ; ред. кол. : Петър Воденичаров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1992)-        . - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 1992-        (София : БПС). - 24 см

Достъпно също на: http://www.bf.swu.bg/BF.htm. - Излиза три пъти год. - Други ред.: Елена Тачева, Илия Недин, Кристина Попова, Маринела Младенова, Стилян Стоянов, Милена Ангелова, Нурие Муратова, Дончо Георгиев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-3970 = Balkanistic forum : без сведение за цена

25 2016 Nо 1/2. Да израснеш на Балканите / състав. Милена Ангелова. - 354 с.
25 2016 No 3. Women's memory of the Russo-Ottoman war 1877-1878 / ed. Evelina Kelbecheva, Milena Angelova. - 196 p.

949.7
802/809-0
304

БП 2016 П 738
        BARBIE / Егмонт България. - 1999, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 1999- (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - Спец. изд.: Barbie Вълшебства, бр. 1-4. - Бр. 2 с прил.: Barbie Dreamtopia. - 16 с. - От бр. 4 не е означена дата

ISSN 1313-0722 = Barbie (София) : 4.20 лв., 5.99 лв.

2016 бр. 1 (9 ян.-6 февр.)-13

087.5

БП 2016 П 739
        BEAUTY holic / Бютихолик ; ред. кол. : Диана Атанасова - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2012)-        . - София : Бютихолик, 2012-        (София : Дедракс). - 23 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Нели Стойчева, Данаил Велков, Силвия Валериева ; от бр. лято не участва Д. Велков

ISSN 1314-670X = Beauty holic : безпл.

2016 пролет, лято, зима

687.5
391

БП 2016 П 740
        BGNS Transactions : Science and Technology Journal / Bulgarian Nuclear Society ; ed. board: Nina Koyumdjieva ... [et al.]. - Vol. 20, No 1 (2015)-        . - Sofia : Bulg. Nuclear Soc., 2015-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Достъпно също на: http://bgns-transactions.org/. - Годишно изд. - Други ред.: Lyudmil Tsankov, Kalin Filipov, Pavlin Groudev, Maria Manolova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 1310-8727 = Доклади на БЯД

ISSN 2603-5553 = BgNS transactions (Print) : без сведение за цена

21 2016 No 1

539.1
621.039

БП 2016 П 741
        BILLA Кулинариум : прясно, качествено, вкусно, разнообразно / Билла България. - Бр. 1 (дек. 2015)-        . - София : Билла България, 2015-        (София : Кера принт София). - С ил. ; 26 см

[Излиза] четири пъти год.

ISSN 2367-8143 = Кулинариум (София) : 1.99 лв.

2 бр. 2 (апр.)-5 (дек.) (2016)

641.55

БП 2016 П 742
        BIOGRAPH : истинските истории на легендите / Муузон ; отг. ред. Благовеста Кирилова. - Бр. 1 (сeпт. 2011)-        . - София : Муузон, 2011-        (София : Ропринт). - 30 см

Месечно изд.

ISSN 1314-4413 = Biograph : 8 лв.

Бр. 52 (ян.)-63 (дек.) (2016)

008(092)

БП 2016 П 743
        BIOMATH : International Journal on Mathematical Methods and Models in Biosciences / Biomath Forum ; ed. board : Roumen Anguelov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, iss. 1 (2012)-        . - Sofia : Biomath Forum, 2012- (без сведение за печ.). - 26 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Yves Dumont, Jozsef Farkas, Peter Hingley, Peter Hinow, Hristo Kojouharov, Jean Lubuma, Svetoslav Markov, Nina Pesheva, Marc R. Roussel, Santiago Schnell. - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-684X = Biomath (Sofia. Print) : без сведение за цена

5 2016 iss. 1-2

51
573.6

БП 2016 П 744
        BIOMATH Communications : Articles, Conferences and News related to the Field of Biomathematics / Biomath Forum ; ed. board : Svetoslav Markov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, iss. 1 (Jun. 2014)-        . - Sofia : Biomath Forum, 2014-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - В iss. 2 подзагл.: articles, reviews and news related to the field of Biomathematics. - Други ред.: Olcay Akman, Rene Alt, Roumen Angelov, Ekaterina Auer, Tihomir Ivanov, Natalia Komarova, Vlastimil Krivan, Christina Kuttler, Elena Nikolova, Nina Pesheva, Vencislav Pirinski, Geregely Rost ; от iss. 2 и Nikolay Kyurkchiev, Evgenia Popova, Claudia Timofte, не участва C. Kuttler. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5233 = Biomath communications (Print) : без сведение за цена

3 2016 iss. 1-2

51-7:57

БП 2016 П 745
        BRAND+ / MG Kard. - Бр. 1 (2015)-        . - София : MG Kard, 2015-        (без сведение за печ.). - 15 х 15 см

Годишно изд.

ISSN 2367-7155 = Brand+ (София) : 10 лв.

Бр. 3 (апр.) (2016)

659.1

БП 2016 П 746
        BRAVACASA / Кю Ем Медиа ; ред. кол. : Теодора Николова - глав. ред. ... [и др.]. - 2005, юли-        . - София : Кю Ем Медиа, 2005-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - От No 121 авт.: Кю Медия. - Други ред.: Лидия Манолова, Цветана Шипкова. - От No 121 изд.: Кю Медия

ISSN 1312-5974 = Bravacasa (София) : 7 лв.

No 118 (март)-126 (дек./ян. 2017) (2016)

747/749
728

БП 2016 П 747
        BRAVO / Егмонт България ; глав. ред. Павлина Чакърова. - 2004, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 2004- (София : Ропринт). - 28 см

Двуседмично изд. - Спец. изд.: Bravo кино & ТВ (март). - 32 с., Bravo плакати (юни). - 32 с., Bravo лято (юли). - 32 с., Bravo лято (авг.). - 32 с., Bravo Отново на училище (септ.). - 32 с., Bravo плакати (окт.). - 32 с., Bravo календар (ноем.). - 28 с.

ISSN 1312-4250 = Bravo (София) : 1.80 лв., 3.99 лв.

2016 бр. 1 (9-22 ян.)-26 (26 дек.-6 ян.)

7.07-053.81

БП 2016 П 748
        B2B magazine : business & lifestyle / БИ ТИМ ; ред. кол. : Стела Валентинова ... [и др.]. - Vol. 3, No 18 (2011)-        . - София : БИ ТИМ, 2011-        (Пловдив : ПК Жанет-45). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Анастасия Виденова, Даниел Маринов. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1314-3638 = B2B Magazine (София) : безпл.

8 No 50-51 (2016)

33
379.8

БП 2016 П 749
        BULGARIA on air : the inflight magazine / България Он Ер Медиа Груп ; ред. кол. : Константин Томов - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (Aug. 2010)-        . - София : България Он Ер Медиа Груп, 2010-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Други ред.: Кристина Нигохосян, Анджела Фети-Чобанов. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1314-2216 = Bulgaria on air : без сведение за цена

Nо 66 (Jan.)-77 (Dec.) (2016)

304(100)
910.4

БП 2016 П 750
        BULGARIAN Historical Review = Revue bulgare d'Histoire : Research Quarterly : Organ of the Institute for Historical Studies at the Bulgarian Academy of Sciences / ed. board: Daniel Vachkov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1973)-        . - Sofia : Inst. for Historical Studies - BAS, 1973- (Sofia : Direct Services). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Rumyana Pǎrvanova - dep. ed.-in-chief, Petya Dimitrova, Vania Stoyanova, Ivan Bilyarski, Plamen Bozhinov, Anka Dancheva-Vasileva, Teodorichka Gotovska-Henze, Evgeniy Kandilarov, Sashka Milanova, Blagovest Nyagulov, Penka Peykovska, Rumyana Radkova, Valeri Stoyanov, Olga Todorova, Vladimir Zlatarsky. - Текст и на рус., нем. и фр. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-8906 = Bulgarian Historical Review : без сведение за цена

44 2016 No 1/2-3/4

93/99

БП 2016 П 751
        BULGARIAN Journal of Agricultural Science / Agricultural Academy ; ed. board : Totka Trifonova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1995)-        . - Sofia : Agr. Acad., 1995-        (Sofia : Avangard). - 26 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Snezhana Besarabova - dep. ed.-in-chief, Tsvetan Tsvetkov, Svetla Bachvarova, Valentin Batchvarov, Rositza Bachvarova, Kolyo Dinkov, Dimitar Grekov, Hristo Beloev, Ivan Varljakov, Nikolay Todorov, Stamen Dimitrov, Alexander Donchenko, Diego Rubales, Yukihiro Sogimoto, Li Zichau, Dale Walters, Nikolaos Katis, Maria Pacurenu, Yalcin Kaya, M. Albaji ; от No 3 и Plamen Mishev, Hristo Daskalov, Georgi Kostov, Gabriela Marinova, Nikolay Tsenov, Olia Karadjova, Hrabrin Bachev, Vasko Gerzilov, Anelia Katova, Rainer Horn, не участват Sv. Bachvarova, V. Batchvarov, K. Dinkov, D. Grekov, St. Dimitrov, A. Donchenko ; от No 5 и Nicola Galluzzo. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Suppl. 1. - 150 с.

ISSN 1310-0351 = Bulgarian Journal of Agricultural Science : год. аб. 200 евро

22 2016 No 1 (Febr.)-6 (Dec.)

631/635(100)

БП 2016 П 752
        BULGARIAN Journal of Physics / Bulgarian Academy of Sciences, University of Sofia St. Kliment Ohridski, Union of Physicists of Bulgaria ; ed. board : Nicholay S. Tonchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1974)-        . - Sofia : Heron Press, 1974- (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://www.bjp-bg.com/. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: P. Atanassov, D. Bakalov, K. Blagoev, G. De Angelis, V. K. Dobrev, H. Döbner, A. Dreischuh, H. Fritzsch, A. Jakli, R. Kerner, I. Lalov, E. Leader, D. Malinovska, V. Matveev, T. Mishonov, N. Nedjalkov, M. Obara, A. G. Petrov, N. Sabotinov, A. Shivarova, B. Slavov, Ch. Stoyanov, I. Todorov, H. Vankov, S. Yazadjiev, I. Zhelyazkov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Bulgarian Journal of Physics = ISSN 1314-2666

ISSN 1310-0157 = Bulgarian Journal of Physics (Print) : без сведение за цена

43 2016 Nо 1-4

53

БП 2016 П 753
        BULGARIAN Journal of Soil Science : peer reviewed open access journal / Bulgarian Soil Science Society ; ed. board : Metodi Teoharov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Bulg. Soil Science Soc., 2016-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Irena Atanassova - execut.-ed., Rattan Lal, Rainer Horn, Evgeny Shein, Pandi Zdruli, Milan Mesič, Dimitranka Stoycheva, Zornitza Popova, Radka Donkova, Zdravka Petkova, Ludmila Malinova, Rada Povova, Milena Kercheva, Neli Gadzhalska, Toma Shishkov, Katerina Doneva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2534-8787 = Bulgarian journal of soil science (Print) : без сведение за цена

1 2016 iss. 1-2

631.4

БП 2016 П 754
        BULGARIAN Journal of Veterinary Medicine (BJVM) : official publication of the Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University - Stara Zagora / ed. board : Lubomir Lashev ... [et al.]. - Vol. 1, N 1 (1998)-        . - Stara Zagora : Trakia Univ., 1998-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Maria Andonova, Michael Apley, Hartwig Bostedt, Johanna Fink-Gremmels, Georgi Georgiev, Ivan Georgiev, Misho Hristovski, Ventsislav Koinarski, Rudolf Leiser, Mihni Lyutskanov, Hassan Malekinejad, Angel Motovski, Hristo Naydenski, Yordan Nikolov, Mihail Paskalev, Alexander Pavlov, Paul Simoens, Francisco Tendillo, Athanassios Tyrpenou, Nasko Vassilev, Angel Vodenicharov, Miloslav Zhikov, Daniela Ivanova ; от N 3 и Darko Bosnakovski, Georgi Penchev, Petyo Prelezov, не участва V. Koinarski ; от N 4 и Ventsislav Koinarski, не участват M. Hristovski, D. Bosnakovski, G. Penchev, P. Prelezov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-1477 = Bulgarian Journal of Veterinary Medicine (Print) : без сведение за цена

19 2016 N 1 (March)-4 (Dec.)

619

БП 2016 П 755
        BULGARIAN Medicine = Българска медицина / Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) ; ред. кол. : Дроздстой Стоянов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 1, No 1 (2011)-        . - София : БАНИ, 2011- (без сведение за печ.). - С ил. ; 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Иван Киндеков, Филип Куманов, Добрин Свинаров, Григор Велев, Жанет Грудева-Попова, Маргарита Каменова, Михаил Боянов ; от No 2 и Дамянка Гетова-Спасова, Боян Лозанов, Надка Бояджиева, не участва Ф. Куманов. - Текст и на бълг. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-3387 = Bulgarian medicine : без сведение за цена

6 2016 No 1-2

61

БП 2016 П 756
        BUSINESS Club : гласът на малкия и средния бизнес / Бизнес Клуб ; глав. ред. Велислав Русев. - [2014], септ.-        . - София : Бизнес Клуб, [2014]-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Текст и на англ. ез.

ISSN 2367-623X = Business Club (София) : год. аб. 120 лв.

2016 бр. 1-12

334.72
658

БП 2016 П 757
        CAX технологии : списание = САх technologies : journal / Technical University of Sofia ; ed. board : Boris Tudjarov - chairman ... [et al.]. - No 1 (Dec. 2013)- . - Sofia : Techn. Univ., 2013-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Anna Andonova, Zoran Anisic, Shigeru Aomura, Aleksey Bubenchikov, Janos Botzheim, Ludmil Duridanov, Valentin Hristov, Stanislav Ivanov, Naoyuki Kubota, Chu Kiong Loo, Hatam Mahdy, Rosen Mitrev, Valeri Mladenov, Ognyan Nakov, Irena Nikolova, Dimitrios Papakostas, Vasil Penchev, Radka Petkova, Simeon Savov, Stanko Shtrakov, Tasho Tashev, Toshitake Tateno, Todor Todorov, Ivo Yanakiev, Hui Yu. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9628 = САх технологии : без сведение за цена

No 4 (дек. 2016)

681.3

БП 2016 П 758
        CEPHALGIA / Българско дружество по главоболие и болка = Bulgarian Headache and Pain Society ; ред. кол. : Ив. Миланов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. [1] (sept. 1999)-        . - София : Бълг. д-во по главоболие и болка, 1999-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Кор. опис. - Други ред.: Д. Георгиев, П. Стаменова, И. Райчев, Д. Богданова, С. Иванова, М. Висоцка, В. Осипова, П. Мартелети, Д. Митсикостас, Ф. Антоначи, Дж. Сандрини, Дж. Напи, В. Грозева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-3623 = Cephalgia : без сведение за цена

18 2016 No 1/2 (Dec.)

616.857

БП 2016 П 759
        CHERGA.BG : the best of Bulgaria - travel, history, culture, traditions / Cherga Foundation ; ed. Maria Petkova. - Issue 1 (2005)-        . - Sofia : Cherga Fond., 2005- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза осем пъти год. - Iss. 81 безпл. бр. - От iss. 79 не участва M. Petkova ; от iss. 85 и Мария Петкова - отг. ред. - От iss. 81 изд. на бълг. ез.: Фонд. Черга. - От iss. 80 с размер 22 х 23 см. - Парал. текст на англ. ез. - В iss. 85 означена год. 12

ISSN 1312-6547 = Cherga.bg : 5.79 лв.

Iss. 78-85 (2016)

39
904(497.2)

БП 2016 П 760
        CIO : списанието за ИТ директори / Ай Си Ти Медиа ; глав. ред. Надя Кръстева, ред. Виктория Лазова. - Год. 1, бр. 1 (2005)- . - София : Ай Си Ти Медиа, 2005- (София : Алианс Принт). - 29 см

Месечно изд. - До 2016 г. развито загл.: Chief Information Officer. - Бр. 8 с прил.: Инженерен софтуер. - 12 с. - В бр. от м. дек. погрешно означен бр. 1 вм. 12

ISSN 1312-5605 = CIO (София) : 7 лв.

12 2016 бр. 1 (ян.)-[12] (дек.)

681.3.06

БП 2016 П 761
        CLINICAL and Experimental Medical Sciences / Hikari ; ed. board : Osmar A. Centurion ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: William C. S. Cho, Alfio Ferlito, Masahiro Kohzuki, Raoul Orvieto, Eldon Shaffer, Diane Williamson. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-7528 = Clinical and Experimental Medical Sciences (Print) : без сведение за цена

4 2016 No 1

616

БП 2016 П 762
        CLUB S 1 / Клуб Спийд Принт ; ред. кол. : Иван Тенчев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1999)-        . - София : Клуб Спийд Принт, 1999-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Светлана Стойкова - отг. ред., Асен Стоянов, Иво Кръстев, Стефан Илиев. - Наследник на създаденото през септ. 1999 г. сп. Club F1. - Бр. 191 с прил.: Сезон 2016. - 32 с. - Бр. 200 изд. като спец. колекционерски бр.

ISSN 1313-9223 = Club S 1 : 4.95 лв.

[18] вм. 17 бр. 190 ([февр.])-200 (дек./ян. 2017) (2016)

796.71

БП 2016 П 763
        COIFFURE Beauty / Магама ; ред. Екатерина Чиликова. - 2009, бр. 12 (дек.)-        . - София : Магама, 2009-        (София : Dedrax). - 29 см

Месечно изд.

ISSN 1312-5842 = Coiffure Beauty (София) : 5 лв. : год. аб. 50 лв.

2016 бр. 1/2 (ян./февр.)-12 (дек.)

687.5

БП 2016 П 764
        COMPUTER & communications engineering = Компютърно и комуникационно инженерство / Технически университет - София ; ред. кол. : Пламенка Боровска - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (2007)-        . - София : ТУ, 2007-        ([София : печ. при Изд. на ТУ]). - С ил. ; 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред. : Огнян Наков - глав. ред., Владимир Пулков, Димитър Димитров, Камен Фильов, Лидия Йорданова, Марин Христов, Румен Арнаудов, Hubert Roth, Miglena Doncheva, Nuno Escudeiro, Panyotis Frangos, Romanas Krivickas. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2291 = Computer & communications engineering : без сведение за цена

10 2016 Nо 1

519.68
681.324

БП 2016 П 765
        COMPUTERWORLD България - ИКТ Топ 100 : годишна класация на най-успешните ИКТ компании в България / Ай Си Ти Медиа ; глав. ред. Констанца Кадънкова, ред. Александър Главчев. - 19 изд. - [1999]-2016. - София : Ай Си Ти Медиа, [1999]-2016 (София : Алианс принт). - 28 см

Продължен от: Топ 100 на технологичните компании в България = ISSN C633-6426

ISSN 1314-9032 = Computerworld България - ИКТ Топ 100 : 7 лв.

2016 юни. Спира

681.322

БП 2016 П 766
        CONTEMPORARY Engineering Sciences / Hikari ; ed. board : Yahya Khraisat - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2008)-        . - Ruse : Hikari, 2008-        (без сведение за печ.). - 30 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Xian-An Cao, Francesco D'Auria, Z. Ghassemlooy, Ali H. Harmouch, Mohammed Husseini, Yasushi Itoh, Karim Kabalan, T. S. Kalkur, Krzysztof Kulpa, Lev Kuravsky, Yalin Lu, E. Nikulchev, K. Prasad, Stefano Sorace, F. Yakuphanoglu, Felix Yanovsky ; от No 21/24 и Dario Friso ; от No 29/32 и Andrea Colantoni - ed.-in-chief. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-6569 = Contemporary Engineering Sciences (Print) : без сведение за цена

9 2016 No 1/4-29/32

519.72

БП 2016 П 767
        CONTEMPORARY University Education / Association of the Professors from Slavonic Countries ; ed. board : Emilia Rangelova - ed.-in-chief ... [et al.]. - 2016-        . - Sofia : Assoc. of the Professors from Slavonic Countries, 2016-        (Gabrovo : Ex-Press). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Anatolii Smantser - dep. ed.-in-chief, Larisa Mitina, Inna Fedotenko, Tamara Zacharuk, Elena Poliakova, Ivan Dimitrov, Dora Levterova, Siika Chavdarova-Kostova, Lidia Kondrashova, Adriana Viegerova, Juri Prokop. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-8232 = Contempopary university education (Print) : без сведение за цена

2016

378

БП 2016 П 768
        CORING : Exploration Diamond Drilling : Faster. Deeper. Safer. / Coring Media ; ed. Grigor Topev, ed. Bob Chappell. - Iss. 1 (Winter 2016)-        . - Sofia : Coring Media, 2016-        (Sofia : Dedrax). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Кор. опис. - От iss. 2 не е означен сезон. - В iss. 1 в ред. каре погрешно означена 2015 г.

ISSN 2367-847X = Coring : без сведение за цена

2016 iss. 1 (Winter)-3

622.24

БП 2016 П 769
        COSMOPOLITAN / СББ Медиа ; ред. кол. : Детелина Стаменова - глав. ред. ... [и др.]. - 2004, бр. 1-        . - София : СББ Медиа, 2004- (Пловдив : Булвест принт). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Росица Иванова - зам.-глав. ред., Василена Цанова, Станимира Стефанова ; от бр. 8 Р. Иванова - и.д. глав. ред., не участва Д. Стаменова ; от бр. 10 и Гергана Ботева, Лора Тодорова, Савина Петрова ; от бр. 11 и Ирена Късметска ; от бр. 12 Р. Иванова - глав. ред.

ISSN 1312-3548 = Cosmopolitan (София) : 2.99 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 141-152

176
646.7

БП 2016 П 770
        CRITIQUE & Humanism : journal for human and social studies / Human and Social Studies Foundation ; ed. board : Dimitar Vatsov - ed.-in-chief ... [et al.]. - No 1 (2007)-        . - Sofia : Human and social studies found., 2007-        (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд. - Други ред.: Martin Kanoushev, Christo Gyoshev, Albena Hranova, Milena Iakimova, Tom Junes, Boyan Manchev, Mila Mineva, Vania Serafimova, Elitza Stanoeva, Lea Vajsova, Blagovest Zlatanov, Boyan Znepolski. - Библиогр. след отд. статии. - Изд. на бълг. ез.: Критика и хуманизъм = ISSN 0861-1718. - Погрешно означен ISSN 0861-1718 = Критика и хуманизъм

ISSN 1313-7751 = Critique & Humanism : без сведение за цена

Vol. 46 2016 No 2. Youth, Civic Action and Protest. - 352 с.

1

БП 2016 П 771
        CYBERNETICS and Information Technologies : CIT / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Information and Communication Technologies ; ed. board : Danail Dochev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2001)-        . - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House, 2001-        (Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Gennady Agre, Janos Demetrovic, Christo Dichev, Dimo Dimov, Sriman Narayana Iyengar, Christo Kabakchiev, Aswani Kumar, Vladimir Monov, Ivan Popchev, Vassil Sgurev, Federico Thomas, Rafael Yussupov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - В No 5 заб.: Spec. Iss. on Application of Advanced Computing and Simulation in Inform. Systems

ISSN 1311-9702 = Cybernetics and Information Technologies : без сведение за цена

16 2016 No 1-6

681.518

БП 2016 П 772
        DEA : дентални европейски аспекти / Асоциация на денталните дилъри в България ; глав. ред. Васил Христов. - Год. 2, бр. 1 (февр. 2014)-        . - София : Инфодент-БГ, 2014-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза три пъти год.

ISSN 2367-4628 = DEA (София) : без сведение за цена

4 2016 бр. 1 (февр.)-2 (май) = 10-11

616.31
615.46/.47

БП 2016 П 773
        DENTAL review / Ултрадентал ; ред. кол. : Стефан Пеев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Ултрадентал, 2008- (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 28 см

Излиза нередовно. - Други ред.: Николай Попов, Ангелина Киселова, Божидар Йорданов, Елка Попова, Владимир Панов, Тихомир Георгиев, Георги Томов, Ася Кръстева, Ангела Гусийска, Цветелина Борисова-Папанчева

ISSN 1313-4655 = Dental review (София) : без сведение за цена

2016 бр. 6

616.31

БП 2016 П 774
        ECONOMIC Alternatives / University of National and World Economy (UNWE) ; ed. board : Ivan Georgiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - 2005, iss. 1-        . - Sofia : UNWE, 2005- (Sofia : UNWE Publ. Complex). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Valentin Kisimov, Simeon Jelev, Dinko Dinkov, Diana Kopeva, Matilda Alexandrova, Ekaterina Sotirova ; от iss. 2 и Pencho Penchev - ed.-in-chief, Nikolay Nenovsky, не участват I. Georgiev, S. Jelev, D. Dinkov, E. Sotirova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-7462 = Economic Alternatives : без сведение за цена

2016 iss. 1-4

330.1

БП 2016 П 775
        ELLE : българско издание : списание No 1 в света на модата / СББ Медиа ; ред. кол. : Мария Георгиева-Савова - глав. ред. ... [и др.]. - 2005, окт.-        . - София : СББ Медиа, 2005-        (Пловдив : Булвест принт). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Петра Денчева - зам.-глав. ред., Велина Василева, Димитрина Иванова, Кристиан Пижов. - За м. март изд. два спец. бр.: Fashion, Beauty

ISSN 1312-6563 = Elle (София) : 3.99 лв.-5.99 лв.

2016 ян.-дек.

391
177.6

БП 2016 П 776
        ENTREPRENEURSHIP & Innovation : Journal Published Annually by the Ruse University, Faculty of Business and Management / ed. board : Diana Antonova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Year 1, Iss. 1 (Nov. 2009)-        . - Ruse : Ruse Univ., 2009-        (Ruse : Publ. centre - Univ. of Ruse Angel Kanchev). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Vasilika Kume, Ivaylo Kraychev, Milena Popova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-0167 = Entrepreneurship & Innovation (Print) : без сведение за цена

8 iss. 8 (Nov. 2016)

338
658

БП 2016 П 777
        ENVIRONMENTAL Sciences / Hikari ; ed. board : William Froneman ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/2 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013- (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Luis Gimeno, L. Kantha, Bruce D. Leopold, Fred Mackenzie, Len Pietrafesa, Michel Rixen, Aldo Viarengo. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5624 = Environmental sciences (Ruse. Print) : без сведение за цена

4 2016 No 1

504

БП 2016 П 778
        ESPERANTA Fairero / Съюз на слепите в България. - 1994, No 1-        . - София : ССБ, 1994-        (София : брайлова печ. при ССБ). - 31 см

Излиза четири пъти год.

Без сведение за цена

2016 No 1-4

800.892

БП 2016 П 779
        ESQUIRE България : man at his best / Attica Eva Media Group ; ред. кол. : Христо Запрянов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (окт. 2014)-        . - София : Attica Eva Media Group, 2014-        (Пловдив : Булвест принт). - 27 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Виктор Игнатов - зам.-глав. ред., Биляна Запрянова

ISSN 2367-5691 = Esquire (София) : 4.95 лв., 5.95 лв.

Бр. 14 (ян.)-23 (дек.) (2016)

316.728
008

БП 2016 П 780
        La ESTREYA : списание за еврейска история, изкуство, култура / Организация на евреите в България Шалом ; глав. ред. Михайлина Павлова, отг. ред. Доли Мешулам. - Бр. 1 (2009)-        . - София : Орг. на евреите в България Шалом, 2009-        (София : Алианс Принт). - 23 х 20 см

Годишно изд.

ISSN 1313-8200 = La Estreya : без сведение за цена

Бр. 12 (септ. 2016)

008

БП 2016 П 781
        ÉTUDES balkaniques / Académie Bulgare des Sciences. Institut d'Études balkaniques & Centre de Thracologie ; com. de réd. : Raïa Zaïmova - réd. en chef ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1964)-        . - Sofia : Inst. d'Études balkaniques & Centre de thracologie, 1964- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Fikret Adanir, Ivo Banac, Stanoje Bojanin, Ulf Brunnbauer, Nathalie Clayer, Nadia Danova, Raymond Detrez, Rossitsa Gradeva, Francesco Guida, Wolfgang Höpken, Ivan Ilchev, Pascalis Kitromilidis, Alexandre Kostov, Ana Lalaj, Dobrinka Parusheva, Roumiana Preshlenova, Ljubodrag P. Ristic, Liliana Simeonova, Elena Siupiur, Vassilka Tǎpkova-Zaïmova, Maria Todorova, Galina Valtchinova, Malamir Spassov, Margarita Serafimova. - Текст и на англ., итал. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - No 3 is dedicated to the 11 Congr. of South-East Europ. Studies of AIESEE South-East Europe and European Integration: Political, Socioeconomic and Cultural Aspects, 31 Aug.-4 Sept., 2015

ISSN 0324-1645 = Études balkaniques (Sofia) : 20 евро : год. аб. 72 евро

52 2016 No 1. Mirabilia: Miracles and Monsters / ed. Vanya Lozanova-Stantcheva. - 180 p.
52 2016 No 2-3
52 2016 No 4. I Balcani, la Bulgaria e l'Italia Durante la Guerra Fredda / a cura di Alexandre Kostov, Francesco Guida e Penka Danova. - 222 p.

930.85
908(497)

БП 2016 П 782
        EUROPEAN Journal of Tourism Research / Varna University of Management ; ed. board : Stanislav Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 2 (2008)-        . - Varna : Varna Univ. of Management, 2008-        (без сведение за печ.). - 26 см

Достъпно също на: http://ejtr.vumk.eu/index.php/about. - Излиза три пъти год. - Други ред.: Miroslava Dimitrova, Silvena Dencheva, Alastair Morrison, Alexandru Nedelea, Astrid Kemperman, Ausrine Armaitiene, Basak Denizci, Brendan T. Chen, Carlos Barros, Caroline Ritchie, Catriona Murphy, Cris Choi, Dimitri Tassiopoulos, Elitza Iordanova, Evangelos Christou, Gejza Timcak, Gordana Reckoska, Harry Timmermans, Harald Pechlaner, Haywantee Ramkissoon, Jamie Murphy, John Williams, Joop Vinke, Joshua Fu, Juan Ignacio Pulido Fernandez, Judy Siguaw, Larry Dwyer, Lina Anastassova, Maria Vodenska, Marianna Sigala, Metin Kozak, Nicolas Peypoch, Noëlle O'Connor, Paola Paniccia, Paris Tsartas, Plamen Tchipev, Rachel Chen, Renata Tomljenovic, Rob Law, Roland Schegg, Serdar Ongan, Seyhmus Baloglu, Sjoerd Gehrels, Sotiris Hji-Avgoustis, Svetla Rakadjiska, Tamara Ratz, Tanja Mihalič, Ulrike Gretzel, Wojciech Cynarski, Yaniv Poria ; от vol. 14 не участва N. O'Connor. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: European Journal of Tourism Research = ISSN 1314-0817

ISSN 1994-7658 = European Journal of Tourism Research (Print) : без сведение за цена

Vol. 12-14 (2016)

338.48

БП 2016 П 783
        L'EUROPEO / Кю Медия ; глав. ред. Димитър Стоянович, ред. Ана Йованович. - Год. 1, Nо 1 (2008)-        . - София : Кю Медия, 2008-        (без сведение за печ.). - 26 см

Двумесечно изд. - В No 53 и Иван Гуляшки - ред. - No 50 с прил.: Space Opera : либрето / Георги Господинов. - 16 с.

ISSN 1313-390X = L'Europeo (София) : 8 лв.

9 Nо 48 (февр./март)-53 (дек.) (2016)

327
008

БП 2016 П 784
        EVA / Attica Eva Media Group ; ред. кол. : Милена Попова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1998)-        . - София : Attica Eva Media Group, 1998-        (София : Roprint). - С ил. ; 30 см

Месечно изд. - Други ред.: Ваня Шекерова - зам.-глав. ред., Свобода Сидерова, Лиляна Гергишанова, Кристина Симидчийска, Адриана Попова, Ирина Иванова, Лилия Стамболова, Елка Влаховска ; от бр. 211 и Лилия Илиева, не участва Л. Стамболова. - Бр. 208 с прил.: Douglas beauty zone magazine (пролет). - 88 с.

ISSN 1311-3038 = Eva (София) : 7 лв.

Бр. 207 (февр.)-217 (дек.) (2016)

391
316.728

БП 2016 П 785
        EVER after high / Егмонт България. - No 1 (2016)-        . - София : Егмонт България, 2016-        (София : Ропринт). - 28 см

Излиза два пъти год.

ISSN 2367-9093 = Ever after high (София) : 5.50 лв.

2016 No 1-2

087.5

БП 2016 П 786
        De FACTO legal : списание за право, бизнес и общество / Юридическа енциклопедия, Би Тим ; ред. кол. : Валентин Маринов ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2015)- . - София : Юридическа енциклопедия : Би Тим, 2015-        (Пловдив : Жанет 45). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Васил Чобанов, Лилия Христовска, Анастасия Виденова ; от бр. 4 В. Чобанов - глав. ред., не участват В. Маринов, Л. Христовска. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 2367-833X = De facto legal : 5 лв.

2 бр. 3-4 (2016)

34
33

БП 2016 П 787
        FIELD Crops Studies = Изследвания върху полските култури : FCS / Dobrudzha Agricultural Institute = Добруджански земеделски институт ; ред. кол. : Юлия Енчева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (2004)-        . - Генерал Тошево : Добруджан. земед. институт, 2004-        (Добрич : Зона артпринт-2). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Маргарита Нанкова, Валентина Енчева, Емил Пенчев, Татяна Петрова, Генчо Милев, Катя Делчева, Соня Димитрова, Даниела Вълкова. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3882 = Field Crops Studies : без сведение за цена

10 2016 Nо 1

633

БП 2016 П 788
        FORBES България / Атика Ева ; ред. кол. : Йордан Матеев - глав. ред. ... [и др.]. - 2010, ноем.-        . - София : Атика Ева, 2010-        (Пловдив : Булвест принт). - 28 см

Месечно изд. - Кор. подзагл.: бълг. изд. - Други ред.: Елеонора Тарандова - отг. ред., Веселин Димитров - зам.-глав. ред., Христо Петров, Камелия Иванова ; от бр. 58 не участва В. Димитров ; в бр. 58, 60, 62, 64, 67 Хр. Петров - отг. ред., Ел. Тарандова не е отг. ред. ; от бр. 64 и Даниел Василев ; в бр. 66,68 Д. Василев - отг. ред. ; от бр. 68 и Боян Кузески, не участва Й. Матеев. - Бр. 63 с прил.: Forbes Life. - 50 с. - Спец. год. бр.: Forbes Woman. - 114 с.

ISSN 1314-2356 = Forbes България : 7 лв.

Бр. 57 (ян.)-68 (дек.) (2016)

33

БП 2016 П 789
        FORESTRY Ideas : Forestry, Landscape Architecture, Environmental Protection / University of Forestry ; ed.-in-chief Milko Milev, ass. ed. Petar Zhelev. - Vol. 1, Nо 1 (1995)-        . - Sofia : Univ. of Forestry, 1995-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-3905 = Forestry Ideas : без сведение за цена

22 2016 No 1-2 = 51-52

630.2

БП 2016 П 790
        FORMAL, Informal & Natural Education / International University Holding ; ed.-in-chief Emiliya Evgenieva. - [No 1] (2015)-        . - Sofia : Intern. Univ. Holding, 2015-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд.

ISSN 2367-6019 = Formal, informal & natural education : без сведение за цена

No 3 (Sept. 2016)

37

БП 2016 П 791
        FRACTIONAL Calculus & Applied Analysis : An International Journal for Theory and Applications / Institute of Mathematics and Informatics - Bulgarian Academy of Scienies ; ed. board : Virginia Kiryakova ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1998)-        . - [Sofia] : [Inst. of Mathematics and Informatics - BAS] ; Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 1998-        (без сведение за печ.). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Boris Baeumer, Dumitru Baleanu, Emilia Bazhlekova, Lyubomir Boyadjiev, Yury Brychkov, Alberto Cabada, Wen Chen, YangQuan Chen, Mark Edelman, Neville Ford, Alan Freed, Rudolf Hilfer, Niels Jacob, Ravi N. Kalia, Mokhtar Kirane, Anatoly Kochubei, Raytcho Lazarov, Changpin Li, Richard Magin, Ralf Metzler, Piotr Mikusinski, Donald O'Regan, Igor Podlubny, Sergei Rogosin, Boris Rubin, Jocelyn Sabatier, Enrico Scalas, Stepan Tersian, Juan Trujillo, Sabir Umarov, Blas Vinagre, Vu Kim Tuan, Masahiro Yamamoto, Ahmed Zayed ; от No 5 и Vasily Tarasov. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-0454 = Fractional Calculus & Applied Analysis (Print) : без сведение за цена

19 2016 No 1-6

51

БП 2016 П 792
        GENETICS and Plant Physiology : An International Journal / published by the Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences ; ed. board : Evgueni D. Ananiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/2 (2011)-        . - Sofia : Inst. of Plant Physiology and Genetics, 2011- (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 27 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Kalina Ananieva, Lyubomira Atanasova, Katya Georgieva, Georgi I. Georgiev, Liliana Gigova, Vasiliy Goltsev, Lachezar Karagyozov, Georgina Kosturkova, Svetlana Landjeva, Lyubomira Simova, Lyubomir Stoilov, Elisaveta Stoimenova, Magdalena Tchorbadjieva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6394 = Genetics and Plant Physiology (Print) : без сведение за цена

6 2016 iss. 1/2-3/4

581.1
631.52

БП 2016 П 793
        GEO Zone : official journal of the BAGTC (Bulgarian Association for Geotechnical and Tunnel Construction) = официално издание на БАГТС. - No 1 (Aug./Oct. 2011)-        . - Sofia : BAGTC, 2011-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Парал. текст на бълг. ез.

ISSN 1314-8001 = Geo Zone : год. аб. 80 лв.

No 18 (Jan./March 2016)

624.19

БП 2016 П 794
        GEOLOGICA Balcanica : Official Journal of the Carpathian-Balkan Geological Association / Bulgarian Academy of Sciences. Geological Institute ; ред. кол. : Lubomir Metodiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 5, No 1 (1975)-        . - София : Геол. институт "Акад. Страшимир Димитров" при БАН, 1975- ([София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"]). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Nikolay Bonev, Georgi Granchovski, Rositsa Ivanova, Alexander Radulov, Antoneta Seghedi, Athanas Chatalov, Boris Valchev, Dimitrina Dimitrova, Franz Neubauer, Georgios Christofides, Giulio Pavia, Irena Peytcheva, Iskra Lakova, Ivan Savov, Marlena Yaneva, Mehmed Cemal Göncüoğlu, Nadia Ognjanova, Sixto Rafael Fernández López, Valeri Sachanski, Vladica Cvetcović, Vladimir Hristov, Yanko Gerdjikov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-0894 = Geologica Balcanica (Sofia) : без сведение за цена

Vol. 45 2016 Dec.

55

БП 2016 П 795
        GLAMOUR : истинско, като самата теб! : списание Nо1 за жени в България / Ес Медия ; ред. кол. : Ани Младенова - глав. ред. ... [и др.]. - No 0 (май 2009)-        . - София : Ес Медия, 2009-        (без сведение за печ.). - 25 см

Месечно изд. - От Nо 83 и подзагл.: бълг. изд., не е означено подзагл. : списание Nо 1 за жени в България. - Други ред.: Милена Георгиева, Росица Димитрова, Стойка Данкова, Теодора Лилян, Мери Великова ; от No 81 и Силвия Кавданска, не участва М. Великова ; от No 82 не участва Т. Лилян ; от No 89 и Виктория Бенчева, не участва Р. Димитрова. - От No 83 с размер 23 см

ISSN 1313-8170 = Glamour (София) : 2.99 лв., 3.49 лв.

No 78 (ян.)-89 (дек.) (2016)

746.4
646.7

БП 2016 П 796
        GLOBALIZATION, the State and the Individual : international scientific journal / Free University of Varna ; ed. Anna Nedyalkova ... [et al.]. - Nо 1 (2014)-        . - Varna : Free Univ. of Varna, 2014- (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://gsijournal.bg/. - Излиза четири пъти год. - От No 2 и авт.: University of Economics and Innovstion in Lublin. - Други ред.: Tomasz Wołowiec, Janusz Gudowski ; от No 4 не участва J. Gudowski. - Текст и на рус. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-4555 = Globalization, the State and the Individual : без сведение за цена

2016 Nо 1-4 = 9-12

3

БП 2016 П 797
        GOBIO : списание за здраве и хармония / Артбъгс ; глав. ред. Мартина Павлова. - Бр. 1 (ян. 2014)-        . - София : Артбъгс, 2014- (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд.

ISSN 1314-9717 = GoBio : 5 лв.

Бр. 24 (февр.)-26 (апр.) (2016)

613.2
502
008

БП 2016 П 798
        GOOD Food / Ес Медия ; ред. кол. : Людмила Слокоски - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Ес Медия, 2008-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. (бр. 157-). - Седмично изд. (бр. 153-156 (2016)). - Други ред.: Христо Димитров - зам.-глав. ред., Румяна Димитрова, Александрина Павлова, Мери Великова ; от бр. 156 и Силвия Кавданска, не участва М. Великова ; от бр. 158 не участва А. Павлова

ISSN 1313-2334 = Good Food (София) : 2.49 лв., 4.99 лв.

Бр. 153 (13 ян.)-166 (дек.) (2016)

641

БП 2016 П 799
        GOURMET / Селект Трейд ; отг. ред. Надежда Захариева, Петя Шекерлетова. - 2015, бр. 1-        . - София : Селект Трейд, 2015- (София : Ропринт). - 26 см

Излиза два пъти год.

ISSN 2367-8534 = Gourmet (София) : 2.99 лв.

Бр. 3-4 (2016)

641/642

БП 2016 П 800
        GP News : новини за общопрактикуващия лекар / Medbook ; глав. ред. Валя Колева. - 2000, бр. 1-        . - София : Medbook, 2000-        (София : Ропринт). - 29 см

Месечно изд. - В бр. 5-6 погрешно означена продълж. номерация 191 вм. 192-193

ISSN 1311-4727 = GP News : 3 лв.

17 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 188-199

614.2

БП 2016 П 801
        GRANTA България : списание за нова литература / Жанет 45 ; ред. кол. : Манол Пейков - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2012)-        . - Пловдив : Жанет 45, 2012- (без сведение за печ.). - 21 см

Годишно изд. - Други ред.: Илия Троянов, Валерия Иванова - отг. ред., Алек Попов, Ангел Игов, Димитър Кенаров, Георги Господинов, Дарин Тенев, Йордан Ефтимов, София Несторова

ISSN 1314-6254 = Granta България : 14.99 лв.

Nо 7 (2016)

820/899

БП 2016 П 802
        GRAZIA : българско издание / Attica Eva Media Group ; ред. кол. : Поля Александрова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2004)-        . - София : Attica Eva Media Group, 2004- (Пловдив : Булвест принт). - 30 см

Месечно изд. - Други ред.: Невена Дякова - зам.-глав. ред., Кристина Гочева, Ива Парлакчиева, Боряна Димитрова, Силвия Канин, Владимира Николова ; от бр. 149 и Боян Кузески. - Бр. 148 с прил.: Notos galleries, лято 2016. - 48 с.

ISSN 1312-4382 = Grazia (Българско изд.) : 7.95 лв.

Бр. 143 (ян.)-154 (дек.) (2016)

391
008

БП 2016 П 803
        HARPER'S Bazaar България / СББ Медиа ; ред. кол. : Милена Алексиева - глав. ред. ... [и др.]. - 2008, Nо 1 (ноем.)-        . - София : СББ Медиа, 2008-        (Пловдив : Булвест принт). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Евгения Александрова-Софрониева - отг. ред., Константин Стойнов ; от бр. за м. дек. Евгения Александрова-Софрониева - и.д. глав. ред., не участва М. Алексиева. - Спец. изд.: Колекции пролет/лято 2016. - 152 с., Колекции есен/зима 2016/2017. - 152 с.

ISSN 1313-5201 = Harper's Bazaar България : 5 лв.

2016 ян./февр.-дек.

391

БП 2016 П 804
        HEALTH.BG : списание за здравна политика и медицина / Health Media ; глав. ред. Светла Цветанова. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : Health Media, 2002-        (София : Алианс принт). - 29 см

Излиза два пъти год.

ISSN 1314-2569 = Health.bg : без сведение за цена

14 2016 бр. 1 (май)-[2] (ноем.)

613.62
616-058

БП 2016 П 805
        HELLO! България / Ес Медия ; ред. кол. : Нели Карагьозова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (16 дек. 2010)-        . - София : Ес Медия, 2010-        (без сведение за печ.). - 30 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Ангелина Ангелова - зам.-глав. ред., Магдалена Георгиева, Мери Великова ; от бр. 130 и Ангелина Ангелова - глав. ред. ; от бр. 131 и Теодора Лилян - глав. ред., Милена Темкова, не участват Н. Карагьозова, М. Великова ; от бр. 132 Т. Лилян - зам.-глав. ред. ; от бр. 134 А. Ангелова - глав. ред. ; от бр. 139 не участва Т. Лилян ; от бр. 141 и Станислав Дочев - глав. ред., не участва А. Ангелова ; от бр. 149 и Виктория Бенчева

ISSN 1314-2496 = Hello! България (2010) : 1.99 лв., 2.49 лв.

Бр. 128 (19 ян.)-152 (20 дек.) (2016)

316.728-05

БП 2016 П 806
        HI drive : автомобилно списание / Хай Драйв ; глав. ред. Георги Звезданов. - Бр. 1 (септ. 2011)-        . - София : Хай Драйв, 2011-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд.

ISSN 1314-5185 = Hi drive : 4.95 лв.

6 бр. 45 (февр.)-53 (дек.) (2016)

629.114.6

БП 2016 П 807
        HICOMM : списание за нови технологии и комуникации / Хай Енд Пъблишинг ; ред. кол. : Емилия Кирилова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2001)-        . - София : Хай Енд Пъблишинг, 2001-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Други ред.: Илия Темелков - отг. ред., Иван Георгиев, Цветомира Панчева, Виктор Джамбов ; от бр. 178 не участва И. Георгиев ; от бр. 179 и Вирджиния Кирова

ISSN 1311-8730 = HiComm : 6 лв.

Бр. 176 (ян.)-187 (дек.) (2016)

654.15
681.32

БП 2016 П 808
        HOMO Ludens : списание за театър / Гилдия на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България ; ред. кол. : Красимир Спасов ... [и др.]. - Бр. 1 (2000)-        . - София : Гилдия на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България, 2000- (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд. - Други ред.: Камелия Николова, Светослав Кокалов, Николай Йорданов, Анна Топалджикова, Румяна Николова, Асен Терзиев

ISSN 1311-5111 = Homo Ludens (София) : без сведение за цена

Бр. 19 (2016)

792

БП 2016 П 809
        HOT Wheels : мото списание / Егмонт България. - Бр. 1 (2 юни-6 юли 2012)- . - София : Егмонт България, 2012- (София : Ропринт). - 28 см

Двумесечно изд. - От бр. 27 не е означена дата

ISSN 1314-6521 = Hot Wheels (София) : 5.50 лв.

Бр. 26 (6 февр.-8 апр.)-32 (2016)

087.5

БП 2016 П 810
        HUMANUS / Център за развитие на личността Humanus ; глав. ред. Ангел Грънчаров ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (септ. 2014)-        . - [Пловдив] : Център за развитие на личността Humanus, 2014-        (без сведение за печ.). - 20 см

Двумесечно изд. - Описание по бр. 5. - Кор. подзагл.: списание за съвременно образование, за насърчаване на духовното и личностното израстване и укрепване на младия човек. - Други ред.: Димитър Пецов, Стоян Каменов. - Бр. 1-4 деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM). - 12.2 MB

ISSN 2367-6027 = Humanus (София. Print) : 2 лв.

3 2016 бр. 1 (февр.)-5 (окт.) = 8-12

37.01

БП 2016 П 811
        INFORMATION technologies and control : official publication of the John Atanasoff Society of Automatics and Informatics / ed. board : P. Petkov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Year 1, No 1 (2003)-        . - София : Soc. of Automatics and Informatics, 2003- (София : Симолини-94). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: K. Stoilova - deputy ed.-in-chief, K. Alexiev, Ch. Anguelov, I. Bachkova, A. Casaca, C. Chang, N. Christov, L. Dakovski, A. Dimov, F.-G. Filip, A. Galushkin, V. Getov, G. Gotchev, Da Wei Gu, M. Hadjiski, V. Jotsov, V. Kisimov, J. Korbicz, V. Loumos, N. Madjarov, S. Maleshkov, S. Markov, O. Martikainen, E. Nikolov, G. Osipov, P. Petrov, I. Popchev, V. Sgurev, Ts. Slavov, A. Smrikarov, O. Spaniol, S. Stoyanov, D. Tsanev, G. Vachkov, M. Dotsinska. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-2622 = Information technologies and control (Print) : без сведение за цена

12 2014 (2016) No 3/4
13 2015 (2016) No 1/2-3/4
[14] вм 9 2016 No 1

061.2:681(497.2)

БП 2016 П 812
        INFUR : a world of luxury / Graph Avenue ; ed.-in-chief Sophia Simeonidou, ed. Valentina Visigalli. - Nо 28 (Febr. 2014)-        . - Sofia : Graph Avenue, 2014-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза два пъти год. - В No 32 не е означена г. на изд.

ISSN 2241-1887 = Infur : 6 британски лири

Nо 32 ([2016])

391

БП 2016 П 813
        INGLOBO : за един по-интелигентен свят / Урманов ; отг. ред. Антоанета Киселинчева. - No 0 (дек. 2015)-        . - София : Урманов, 2015-        (София : Ропринт). - 29 см

Месечно изд. - От No 2 и Борислав Сивов - отг. ред., не участва А. Киселинчева ; от No 4 и Свилен Георгиев, не участва Б. Сивов ; от No 5 С. Георгиев - глав. ред.

ISSN 2367-8372 = InGlobo : 6 лв.

2016 No 1 (февр.)-10 (дек.)

008
0-05(100)

БП 2016 П 814
        INNOVATION in Woodworking Industry and Engineering Design : science journal / University of Forestry. Faculty of Forest Industry ; ed. board : N. Trichkov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1 (2012)-        . - Sofia : Univ. of Forestry, 2012-        (Sofia : Intel entrance). - 25 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: J. Mihajlova - co-ed., N. Minkovski, V. Savov, P. Vitchev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Innovation in Woodworking Industry and Engineering Design = 2367-6663

ISSN 1314-6149 = Innovation in Woodworking Industry and Engineering Design (Print) : без сведение за цена

5 2016 No 1-2

630.83
658.512.23

БП 2016 П 815
        INNOVATIONS in Discrete Productions [Електронен ресурс] : International Journal for Science and Innovations for the Industry / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, National Scientific Technical Society Automation in Discrete Productions ; ed. board : Dimitar Damianov ... [et al.]. - Текстови данни. - Vol. 1, No 1 (2013)-vol. 4, No 2 (2016). - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Engineering : Nat. Sci. Techn. Soc. Automation in Discrete Productions, 2013-2016 (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Излиза два пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Ivo Malakov, Dimcho Chakarski, Todor Neshkov, Vesko Panov, Lubomir Dimitrov, Hristo Shehtov, Kiril Angelov, Diana Antonova, Vassil Kostadinov, Stefan Kartunov, Ivan Dimitrov, Kakha Demetrashvili, Silviu Makuca, Predrag Dasic, Ivan Lashin, Uwe Fuessel, Pancho Tomov. - Текст и на бълг., рус. ез. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Всички бр. деп. на 1 диск. - Продължен от: International Scientific Journal Innovations (Print) = ISSN 2603-3763

ISSN 1314-8907 = Innovations in discrete productions : без сведение за цена

Y. 4 2016 No 1-2. Спира

338.3

БП 2016 П 816
        INSPIRO : списание за респираторна медицина и вдъхновение / Мед сълюшънс ; глав. ред. Коста Костов. - 2008, бр. 1-        . - София : Мед сълюшънс, 2008-        (София : Дедракс). - 28 см

Излиза пет пъти год. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-4329 = InSpiro (София) : без сведение за цена

9 2016 бр. 1 (февр.)-5 (дек.) = 34-38

616.24

БП 2016 П 817
        INTERNATIONAL Art Research & Review : art research studies : international cross-industry trilingual quarterly journal for research in the field of art and its presentation = международный межотраслевой трехмесячный журнал для научных исследований по искусству и его представления = международно междуотраслово триезиково тримесечно списание за научни изследвания в областта на изкуството и неговото представяне / Издателска къща Ирис ; ред. кол. : Юлиан Митев - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 2 (2015)-        . - София : ИК Ирис, 2015- (без сведение за печ.). - 21 см

Други ред.: Румена Руменова-Калчева - зам.-глав. ред., Елена Василева - зам.-глав. ред. - Текст и на бълг. и рус. ез. - Рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. на CD-ROM: International art research & review = ISSN 2367-6736. - Погрешно означен ISSN 2367-6736 = International art research & review [Електронен ресурс]

ISSN 2367-8496 = International art research & review (Print) : без сведение за цена

Nо 1 (ян./март 2016)

7

БП 2016 П 818
        INTERNATIONAL Journal of Algebra / Hikari ; ed. board : Ulrich Albrecht ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Ruse : Hikari, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Други ред.: V. K. Bhat, Antonio J. Calderon, Miriam Cohen, Javier Diaz-Vargas, Frank J. Hall, Shiro Goto, Xiuyun Guo, Attila Nagy, James F. Peters, Blair K. Spearman, Ashish K. Srivastava, B. A. F. Wehrfritz. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-8868 = International Journal of Algebra (Print) : без сведение за цена

10 2016 No 1/4-9/12

512

БП 2016 П 819
        INTERNATIONAL Journal of Applied Mathematics / Academic Publications ; ed. board : Virginia Kiryakova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 11, No 1 (2002)-        . - Sofia : Acad. Publications, 2002-        (без сведение за печ.). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: R. P. Agarwal, M. Amamiya, G. Anastassiou, P. Antonelli, J. Bramble, K. W. Church, D. Cutkosky, L. Debnath, F. Deutsch, R. W. Dickey, A. Dishliev, J. Dongarra, S. Dragomir, J. Eisenfeld, P. Eloe, J. Ferreira, A. S. Fraenkel, E. A. Galperin, J. R. Graef, J. Henderson, M. Ito, R. Kalaba, S. L. Kalla, H. Kawarada, Y. I. Kim, W. A. Kirk, D. Kolev, Changpin Li, F. Mainardi, C. Micchelli, S. Miyano, R. N. Mohapatra, D. Motreanu, G. Nürnberger, J. Paneva-Konovska, N. Pavel, D. Peleg, P. Rajkovic, M. A. Rakha, M. Al-Refai, M. Saigo, S. Saitoh, N. Shigesada, R. Shivaji, D. D. Siljak, K. Sohraby, H. M. Srivastava, R. L. Stens, A. Takaci, J. A. Tenreiro Machado, B. A. Trakhtenbrot, R. Triggiani, D. Trigiante, A. S. Vatsala, N. Velkov, R. U. Verma, A.-M. Wazwaz, T. M. Witten, M. D. F. Wong, A. Zayed, J. Zou, Svetoslav Nenov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-1728 = International Journal of Applied Mathematics (Sofia. Print) : год. аб. 55 евро (за институции 110 евро)

[15] вм. 29 2016 No 1-6

51-7

БП 2016 П 820
        INTERNATIONAL Journal of Contemporary Mathematical Sciences / Hikari ; ed. board : R. Ben Taher ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2006)-        . - Ruse : Hikari, 2006-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Други ред.: Paul Bracken, Ching-Ter Chang, Ghulam Farid, O. Gonzalez-Gaxiola, Zhi Jie Jiang, Ben Mathes, Donal O'Regan, K. P. Shum, Kewen Zhao ; от No 5/8 и Ersilia Saitta ; от No 9/12 и Shapour Heidarkhani. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-7586 = International Journal of Contemporary Mathematical Sciences (Print) : без сведение за цена

11 2016 No 1/4-9/12

51

БП 2016 П 821
        INTERNATIONAL Journal on Information Technologies and Security : publication of the Union of Scientists in Bulgaria / ed. board : Luis Barroso ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2009)-        . - Sofia : Union of scientists in Bulgaria, 2009-        (Sofia : Printing House of the Techn. Univ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Dencho Batanov, Francesco Bergadano, Pino Caballero-Gil, Vassil Fournadjiev, Adam Grzech, Luis Hernandez Encinas, Hristo Hristov, Gerrit Janssens, Todor Koburov, Emil Konstantinov, Gwendal Le Grand, Penka Martincova, Gerasimos Meletiou, Gotz Neuneck, Irina Noninska, Angel Popov, Goran Rafajlovski, Radi Romansky, Radomir Stanković, Michael Vrahatis, Lada Sadiković. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-8251 = International Journal on Information Technologies and Security : без сведение за цена

8 2016 No 1-4

519.68
355.02

БП 2016 П 822
        INTERNATIONAL Journal of Mathematical Analysis / Hikari ; ed. board : Giuseppe Caristi - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Ruse : Hikari, 2007- (без сведение за печ.). - 30 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Serkan Araci, David Barilla, Carlo Bianka, B. T. Bilalov, Jerry L. Bona, R. A. Cerutti, Gui-Qiang G. Chen, Andrei Duma, Robert Finn, Jerome A. Goldstein, Shapour Heidarkhani, Shin Min Kang, Nader Kanzi, M.S. Khan, Mohtar Kirane, Ing-Jer Lin, Wen-Xiu Ma, Tohru Ozawa, Jaekeun Park, Iosif Pinelis, Alfio Puglisi, J. F. Rosenblueth, Palph Showalter, Marius Stoka, Roberto Triggiani, Firdaus E. Udwadia, Hao Wu ; от No 5/8 и Daya K. Nagar, A. Zagorodnyuk ; от No 9/12 и Tiziano Granucci ; от No 13/16 и Giuseppina D'Agui ; от No 25/28 и Ersilia Saitta. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-8876 = International Journal of Mathematical Analysis (Print) : без сведение за цена

10 2016 No 1/4-25/28

517

БП 2016 П 823
        INTERNATIONAL Journal of Surgery and Medicine / Bulgarian Association of Young Surgeons ; ed. board : Ivan Inkov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (July 2015)-        . - Sofia : Bulg. Assoc. of Young Surgeons, 2015-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Slavcho Tomov, Evgeni Belokonski, Zhasmina Mihaylova, Iskra Daskalova, Vitalii Rizov, Dimitar Gospodinov, Slavomir Kondoff, Toni Donchev, Viktoria Sarafian, Savelina Popovska, Kosta Kostov, Simon Ajderyan, George Kesov, Hristo Lozanov, Kirien Kjossev, Ayodele Atolagbe ; от No 2/3 и Geogi Popivanov, Rumen Popov, Metehan Gümüş, Laura Mora, Dronacharya Routh, не участва V. Rizov ; от No 4 и Michele Bisaccia, Roberto Cirocchi, Murat Ozgur Kilic. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-7414 = International journal of surgery and medicine (Print) : без сведение за цена

2 2016 Nо 1 (Jan.)-4 (Oct.)

617.5
61

БП 2016 П 824
        INTERNATIONAL Mathematical Forum : Journal for Theory and Applications / Hikari ; ed. board : Giovanni Molica Bisci - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2006)-        . - Ruse : Hikari, 2006-        (без сведение за печ.). - 30 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Fabrice Bethuel, R. Campoamor-Stursberg, Giuseppe Caristi, Michel Chipot, Giovany M. Figueiredo, Marek Galewski, Leszek Gasinski, Luca Guerrini, Jesus Hernandez, Louis Jeanjean, Ayan Mahalanobis, Hiroshi Nakazato, Donal O'Regan, Vicentiu Radulescu, Dusan Repovs, Biagio Ricceri, Andrzej Szulkin, Roger Temam, Kewen Zhao ; от No 5/8 и Helene Airault, Andrzej Mach, не участва V. Radulescu ; от No 13/16 не участва Giovanni Molica Bisci ; от No 17/20 и Luca Vincenzo Ballestra ; от No 21/24 и Ersilia Saitta. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-7594 = International Mathematical Forum (Print) : без сведение за цена

11 2016 No 1/4-21/24

51

БП 2016 П 825
        INTERNATIONAL Scientific Journal Industry 4.0 / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0 ; Georgi Popov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Y. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Engineering Industy 4.0, 2016-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Jivka Ovtcharova - ed.-in-chief, Alexey Beliy, Svetozar Margenov, Alexander Afanasyev, Alexander Guts, Andrzej Golabczak, Andrey Firsov, Bobek Shuklev, Boris Gordon, Branko Sirok, Claudio Melchiorri, Cveta Martinovska, Dale Dzemydiene, Dimitar Yonchev, Dimitrios Vlachos, Galina Nikolcheva, Gerard Lyons, Henrik Carlsen, Idilia Bachkova, Idit Avrahami, Iurii Bazhal, Jürgen Köbler, Jiri Maryska, Lappalainen Kauko, Liviu Jalba, Luigi del Re, Majid Zamani, Martin Eigner, Michael Valasek, Milija Suknovic, Miodrag Dashic, Mladen Velev, Murat Alanyali, Nina Bijedic, Olga Zaborovskaia, Pavel Kovach, Petar Kolev, Peter Korondi, Peter Sincak, Petra Bittrich, Radu Dogaru, Raicho Ilarionov, Raul Turmanidze, René Beigang, Rozeta Miho, Sasho Guergov, Seniye Ümit Oktay Firat, Sreten Savicevic, Stefan Stefanov, Svetan Ratchev, Sveto Svetkovski, Tomislav Šarić, Vasile Cartofeanu, Vidosav Majstorovic, Vjaceslavs Bobrovs, Inocentiu Maniu, Michael Grethler. - Бр. 2 деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM) заедно с бр. 1-6 / 2017 г. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 2543-8582

ISSN 2534-8582 = International scientific journal Industry 4.0 (Print) : без сведение за цена

1 2016 iss. 1-2

338.45
681.3

БП 2016 П 826
        IZVESTIYA - Journal of Varna University of Economics / ed. board : Dancho Danchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - No 1 (2013)-        . - Varna : Publ. house Science and Economy, 2013-        (Varna : Printing division of the Univ. of Economics). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Издава се от 1957 г. - Други ред.: Hristo Mavrov - deputy ed.-in-chief, Yuliyana Todorova, Abdel-Badeeh Salem, Ada Mirela Tomescu, Adriyana Andreeva, Anatoli Kovalev, Annibal Scavarda, Fotis Missopoulos, Galina Savina, Giovanni Lagioia, Henrik Egbert, Hristina Blagoicheva, Irina Brusakova, Ivan Zhelev, Magdalena Kachniewska, Marek Pawlak, Mariya Stanimirova, Nadya Kostova, Nikolas Exadaktylos, Nikoleta Mihaleva, Recai Aydin, Renè Thieblemont, Rosen Nikolaev, Rossela Bardazzi, Rumen Kalchev, Sabka Pashova, Silviya Parusheva, Silviya Svejenova, Slavi Genov, Tanya Dabeva, Tatiana Kostova,Tsveta Zafirova, Veselin Hadjiev, Vladimir Sulov, Zdzislaw Polkowski, Zoya Mladenova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. и на бълг. ез. със загл.: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна = ISSN 1310-0343

ISSN 2367-6361 = Izvestiya (Varna University of Economics) : без сведение за цена

60 2016 No 1-4

338

БП 2016 П 827
        JOURNAL of Balkan Ecology / PublishScieSet-Eco ; ed. board : I. D. Christov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1 (1998)-        . - Sofia : PublishScieSet-Eco, 1998-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: A. Alexandrov - deputy ed.-in-chief, Y. Dimitrova, U. Abazi, F. Adams, D. Almaliotis, E. Atasoy, C. Aydinalp, Z. Bekyarova, M. Belberov, P. Bozhinova, H. Bozukov, T. Cholakov, D. Damyanov, A. Damyanova, B. Dikova, I. Dombalov, R. Donkova, D. Drazic, R. Efe, I. Gechev, A. Gochev, V. Grigorova, Ts. Hristova, F. Kastanek, V. Kazandjiev, M. Kercheva, S. Kirkova, A. Kovachev, V. Kovaci, T. Kupusovic, P. Laze, W. Loiskandl, O. Lutskanova, M. Lyubenova, C. Maior, S. Marinova, Y. Markovska, M. Milincic, T. Mitova, Y. Naidenov, D. Nankinov, D. Nielsen, O. Oenema, S. Orlovich, A. Panagopoulos, T. Parusheva, A. Pelgunov, A. Pencheva, G. Petkov, R. Petkov, L. Rakonjac, S. Rousseva, L. Sakelarieva, C. Sarbu, G. Satchanska, V. Sgurev, E. Steinnes, A. Stoev, D. Stoicheva, M. Tabakovic-Toshich, D. Tadarakov, M. Teoharov, Y. Topalova, V. Valev, G. Vasilevski, D. Velemis, S. Velkoski, B. Wiman, O. Zagorov, B. Zaharinov, E. Zheleva-Bogdanova, S. Zinovieva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-0527 = Journal of Balkan Ecology : 50 евро

19 2016 No 1-4

502
614.7

БП 2016 П 828
        JOURNAL of the Balkan Tribological Association / Scientific Bulgarian Communications [SciBulCom] ; ed. board : Slavi Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1/2 (1995)-        . - Sofia : SciBulCom, 1995-        (без сведение за печ.). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Zh. Kalitchin, M. Boneva, Niculae Napoleon Antonescu, K.-D. Bouzakis, Branko Ivkovič, Mehmet Karamis, V. Gecevska, Mara Kandeva, Vladimir Andonovic, Miroslav Babič, G. Haidemenopoulos, H. Kaleli, A. Michailidis, Nikolai K. Myshkin, S. Mitsi, St. Petkov, Alexander Rač, R. G. Ripeanu, Andrei Tudor, G. E. Zaikov, Afsin Alper Cerit, Friedrich Franek, Mikolai Kuzinovski, Fehmi Nair, V. Pozhidaeva, Burhan Selcuk ; от No 3A/I не участва B. Ivkovič. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-4772 = Journal of the Balkan Tribological Association : год. аб. за чужбина 399 евро

22 2016 No 1
22 2016 No 1A/I-1A/II. Tribological Processes of Special Interest in Combustion, Vibration Phenomena, Design of Tribosystems and Computer Simulations, Land Sliding and Land Slipping - Ground Water Environmantal Protection, etc. / ed. S. K. Ivanov, ed. Zh. Kalitchin. - 556 с.
22 2016 No 2/I-2/II
22 2016 No 2A/I-2A/II. Tribological Processes of Special Interest in Ecological Tribology. The Role of Tribology in the Sustainable Development of Technology. Management and Organisation of Production. Machinery Breakdown-Risk Assessmant. Land Slipping and Land Sliding. Social Tribology / ed. S. K. Ivanov, ed. Zh. Kalitchin. - 278 с.
22 2016 No 3/I-3/II, 3A/I-3A/II
22 2016 4/II, 4/IV.1-4/IV.2

531.4

БП 2016 П 829
        JOURNAL of Biomedical & Clinical Research : JBCR / Medical University - Pleven ; ред. кол. : Grigor A. Gorchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, N 1 (Sept. 2008)-        . - Pleven : Med. Univ., 2008-        (Pleven : Publ. center Med. Univ.). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Mariya Sredkova - deputy ed.-in-chief, Asparuh Asparuhov, Chavdar Balabanov, Petyo Bochev, Tashko Deliyski, Gena Grancharova, Dimitar Gospodinov, Emilyan Ivanov, Yavor Ivanov, Vaniya Nedkova, Savelina Popovska, Jordan Popov, Dimitar Stoykov, Mariya Simeonova, Vasil Todorov, Angelika Velkova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-6917 = Journal of Biomedical & Clinical Research (Print) : без сведение за цена

8 2016 N 1-2

61

БП 2016 П 830
        JOURNAL of Chemical Technology and Metallurgy / University of Chemical Technology and Metallurgy ; ed. board : Bogdana Koumanova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 48, No 1 (2013)-        . - Sofia : Univ. of Chem. Technology and Metallurgy, 2013- (Sofia : S Print). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: S. Allen, D. Angelova, M. Bojinov, J. Carda, G. Cholakov, V. Dimitrov, N. Dishovsky, Feyo de Azevedo, M. Jitaru, S. Kalcheva, F. Keil, T. Konstantinova, M. Kucharski, J. M. Le Lann, A. Mavrova, D. Mehandjiev, V. Meško, L. Mörl, B. Nath, D. Pavlov, L. Petrov, D. C. Shallcross, M. Simeonova, V. Stefanova, D. Stoilova, N. Tsarevsky, I. Turunen, S. Vassileva, S. Veleva, L. Vezenkov, Ž. Živković ; от iss. 2 и T. Koinov, S. N. Lezhnev, I. P. Mazur, A. K. Pogodaev, не участват D. Angelova, Ž. Živković ; от iss. 5 и N. Yu. Bashkirceva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-7471 = Journal of Chemical Technology and Metallurgy (Print) : год аб. 350 евро

51 2016 iss. 1-3, 5-6
51 2016 iss. 4. 8 Intern. Sci. and Practical Conf. Scientific-Technical Progress in Metallurgy, 23-24 Oct., 2015, Temirtau. - 126 p.

66
669

БП 2016 П 831
        JOURNAL of Environmental Protection and Ecology : Official Journal of the Balkan Environmental Association (B.En.A.) / ed. board : S. K. Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1 (2000)-        . - София : Sci. Bulg. Communications, 2000- (София : Sci. Bulg. Communications). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: K. Nikolaou, T. Albanis, I. Brceski, J. Cornejo, T. Ehlinger, I. Haiduc, D. Kotzias, K. Kunhke, I. Mallolari, M. Mesic, E. Papathanasiou, A. Piccolo, C. Zanbak, M. Zucchetti, S. Aggelopoulos, Z. Andreopoulou, A. Bektashi, C. Constantin, M. Fenice, L. Georgescu, P. Haugan, I. Ionel, D. Ivanova, M. Kochubovski, A. Kokkinakis, D. Konstantinidis, A. Makoedov, P. Mentzelou, T. Papaliagas, A. Pavloudi, Y. Pelovsky, M. Popa, V. Raykov, D. Sarigiannis, A. Sidorenko, V. N. Stepanov, A. Triantafyllou, P. Tzionas, K. Varsamidis, A. Vaseashta, G. Vasilikiotis, E. Vespremeanu, M. Vukcevic, A. Yildizci, T. Zaharia. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-5065 = Journal of Environmental Protection and Ecology : без сведение за цена

17 2016 No 2-4

502.2

БП 2016 П 832
        JOURNAL of IMAB - Annual Proceeding : scientific papers [Електронен ресурс] / International Medical Association Bulgaria (IMAB) ; ed. board : Krassimir Metodiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 10, Iss. 1 (2004)-        . - Pleven : Peytchinski, Gospodin Iliev, 2004-        (без сведение за производител). - 4 оптични диска (CD-ROM) : текст ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Windows XP ; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://www.journal-imab-bg.org/. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: George Kyuchukov - dep. ed.-in-chief, Angelina Kisselova-Yaneva, Liana Gercheva

ISSN 1312-773X = Journal of IMAB : без сведение за цена

Vol. 22 2016 iss. 1 (Jan./March). - 13.9 MB
Vol. 22 2016 iss. 2 (Apr./Jun.). - 20.0 MB
Vol. 22 2016 iss. 3 (Jul./Sept.). - 60.4 MB
Vol. 22 2016 iss. 4 (Oct./Dec.). - 17.4 MB

61

БП 2016 П 833
        JOURNAL of innovations and sustainability [Електронен ресурс] / Innovations and Sustainability Academy ; ed.-in-chief Vesela Radović, ed. Ekaterina Arabska. - Vol. 1, No 1 (2015)-        . - Plovdiv : Innovations and Sustainability Acad., 2015- (без сведение за производител). - 4 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Acrobat Reader. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран. - От No 3 и ред. кол.: Venelin Terziev, Evgeniy Stoyanov, Radostina Bakardjieva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-8127 = Journal of innovations and sustainability (CD-ROM) : 3 лв.

2 2016 No 1. - 2.13 МВ
2 2016 No 2. - 1.57 МВ
2 2016 No 3. 1st Intern. Sci. Conf. Sustainability Challenges in Mod. Organizations. - 1.17 MB
2 2016 No 4. 1st Intern. Sci. Conf. Sustainability Challenges in Mod. Organizations. - 1.18 MB

330.3
502

БП 2016 П 834
        JOURNAL of Materials Science and Technology / Bulgarian Academy of Science. Institute for Metal Science, Equipment and Technologies with Hydro- and Aerodynamics Centre Acad. A. Balevski ; ed. board : S. Vodenicharov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1993)-        . - Sofia : Inst. for Metal Science, Equipment and Technologies with Hydro- and Aerodynamics Centre Acad. A. Balevski, 1993-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: S. Christov, E. Momchilov, N. Popov, K. Russew, L. Stojanova, Y. Arsov, J. Genov, S. Gyurov, K. Daskalov, L. Drenchev, L. Jekova, R. Kishev, H. Kolev, A. Kroumov, L. Lakov, N. Lichkov, E. Milanov, I. Parshorov, S. Petkov, A. Popov, D. Pushkarov, L. Stanev, K. Stoichev, S. Todorov, K. Veselinov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-9786 = Journal of Materials Science and Technology : год. аб. 100 евро

24 2016 No 1-4

669.017:001
621.7/.9:001

БП 2016 П 835
        JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans / Agricultural Academy. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture - Troyan ; ed. board : Diyan Georgiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (1998)-        . - Troyan : Research Inst. of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 1998-        (без сведение за печ.). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Maria Georgieva - dep. ed.-in-chief, Diana Todorova, Hristina Yancheva, Maria Ivanova-Kicheva, Ivan Minev, Stefan Gandev, Aneliya Katova, Penko Zunev, Gercho Gerchev, Tsvetoslav Mihovski, Boryana Churkova, Teodora Spasova, Boryana Stefanova, Svetoslava Stoycheva, Milan Petrović, José Leitão, István Tóbiás, Jan Nedělnik, Milan Lukić. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-0489 = Journal of Mountain Agriculture on the Balkans : без сведение за цена

19 2016 Nо 1-6

63(497)

БП 2016 П 836
        JOURNAL of Science & Research / Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture ; ed. board : Sonia Mileva - resp. ed. ... [et al.]. - 2010, No 1-        . - Sofia : Bulg. Camber for Education, Science and Culture, 2010-        (без сведение за печ.). - 23 см

Годишно изд. - Други ред.: Evgeni Golovinski, Yin Zheng, Svend Hollensen, Pieter Piket, Alessandro Guzzo, Robert Maitland. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-295X = Journal of Science & Research (Sofia) : 10 лв.

No 9 (2016)

001
37

БП 2016 П 837
        JOURNAL Scientific and Applied Research : International Journal / Association Scientific and Applied Research ; ed. board : Petar Getsov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (2012)-        . - [Shumen] : Konstantin Preslavsky Univ. Press : Assoc. Sci. and Appl. Research, 2012-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Zhivko Zhekov - vice-ed.-in-chief, Lev Zelyonii, Mykhailo Khvesyk, Genadiy Maklakov, Filip Filipov, Petar Velinov, Stoyan Velkoski, Vyacheslav Rodin, Stanislav Klimov, Garo Mardirossian, Viktor Mukhin, Margarita Georgieva, Georgi Kolev, Rumen Kodjeykov, Olga Prokopenko, Andrei Andreev, Tsvetan Dachev, Rumen Nedkov, Georgi Kamarashev, Alen Sarkisyan, Julia Khvesyk, Maria Franekova, Larisa Yovanovich, Margarita Filipova, Naziya Suleymanova, Hristo Krachunov, Stiliyan Stoyanov, Rozalina Chuturkova, Anton Antonov, Stoyan Sargoychev, Angel Manev, Aneliya Karagyozyan ; в vol. 10 и Petar Boyanov, не участват V. Mukhin, M. Georgieva, J. Khvesyk, M. Franekova, L. Yovanovich. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6289 = Journal Scientific and Applied Research (Шумен) : без сведение за цена

Vol. 9-10 (2016)

5
6

БП 2016 П 838
        JOURNAL of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch. Fundamental Sciences and Applications / ed. board : Michail Petrov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (1995)-        . - Plovdiv : Techn. Univ. - Sofia, Plovdiv Branch, 1995- (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Sonia Tabakova, Valyo Nikolov, Teofil Iamboliev, Andon Topalov, Veselka Boeva, Galidia Petrova, Grisha Spasov, Angel Zumbilev, Dobrin Seizinski. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 1310-8271 = Известия на Техническия университет в Пловдив. Фундаментални науки и приложения

ISSN 1314-5258 = Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications : без сведение за цена

Vol. 22 (2016)

62

БП 2016 П 839
        JOURNAL of Theoretical and Applied Mechanics / Bulgarian Academy of Sciences, National Committee of Theoretical and Applied Mechanics ; еd. board : St. Radev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Year 1, No 1 (1970)-        . - Sofia : Inst. of Mechanics - BAS, 1970-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Al. Kazakov, A. Baltov, D. Karagiozova, E. Zahariev, E. Manoach, E. Kustova, M. Medale, N. Vitanov, P. Dineva, S. Tabakova, Ts. Rangelov, V. Kavardjikov, Y. Ivanov ; от No 2 и M. Datcheva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-6663 = Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Print) : год. аб. 80 евро

46 2016 Nо 1-4

531.01
531.8

БП 2016 П 840
        JOY : българското издание / Атика Ева ; ред. кол. : Петя Бондокова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2006)-        . - София : Атика Ева, 2006-        (Пловдив : Булвест принт). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Десислава Йосифова - зам.-глав. ред., Зорница Аспарухова, Рени Аврамова

ISSN 1312-8973 = Joy (София) : 2.85 лв.

Бр. 110 (ян.)-120 (дек.) (2016)

0-05(100)

БП 2016 П 841
        De JURE : официално издание на Юридически факултет - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" / ред. кол. : Дончо Хрусанов - глав. ред. ... [и др.]. - 2010, бр. 1-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2010- (Велико Търново : печ. при Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Борис Велчев - зам.-глав. ред., Цветан Сивков - зам.-глав. ред., Георги Иванов, Евгения Коцева, Георги Митов, Янка Тянкова-Тодорова ; от бр. 2 и Юрий Бошитский, Валентина Терентиева, Борче Давитковски, Георги Аворник, Раиса Греко, Елена Сафронова, Анита Родина, Мартин Граматиков. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2593 = De jure (Велико Търново) : 11 лв.

2016 бр. 1-2 = 12-13

34

БП 2016 П 842
        KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute : new conditions, new perspectives, new challenges in the new global economy / ed. board : Kiril Anguelov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (2008)-        . - Sofia : Knowledge Soc. Inst., 2008-        (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: http://tksi.org/tksi.org/ojs/index.php/KSI/i ndex. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Ramualdas Ginevicius, Sergey Voytko, Nina Dyulgerova, Georgi Najdenov, Loretta Paraskevova, Konstantin Didenko, Rima Tamosiuniene, Laura Bacali, I. Novak-Marcincin, Lace Natalja, Ivan Kuric, Gilles Rouet, Pasquale Pazienza, Ludmila Nikolova, Fernando Garcia, Ivan Dimitrov, Tatjana Põlajeva, Goran Milovanovic, Matilda Aleksandrova-Boshnakova, Wlodzimierz Sroka, Georgi Chankov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: KSI Transactions on Knowledge Society = ISSN 2367-5403

ISSN 1313-4787 = KSI Transactions on Knowledge Society (Print) : без сведение за цена

9 2016 Nо 1 (March)

338

БП 2016 П 843
        LIGHT / [Икономедиа] ; ред. кол. : Емил Дилкин ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2003)- . - София : [Икономедиа], 2003- (София : Алианс принт). - 30 см

Седмично изд. - В No 20 загл.: Light style. - Други ред.: Светослав Тодоров, Янко Терзиев, Тамара Вълчева, Ива Рудникова ; от No 42 и Биляна Димова, не участват Е. Дилкин, И. Рудникова. - В No 21 погрешно означена г. 2015 вместо 2016. - Приложение към: Капитал (София) = ISSN 1310-7984

Без сведение за цена

2016 Nо 1 (9-15 ян.)-43 (29 окт.-4 ноем.)

7
008

БП 2016 П 844
        LOVE style / Муузон ; ред. кол. : Антон Стефанов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (14-20 февр. 2012)-        . - София : Муузон, 2012-        (София : Ропринт). - 30 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Ива Димитрова - зам.-глав. ред., Веселина Петрова, Надя Костова

ISSN 1314-5568 = Love style : 1.99 лв.

2016 бр. 7 (5-18 апр.)-8 (19 апр.-2 май) = 161-162, 11 (31 май-13 юни)-17 (23 авг.-5 септ.) = 165-171, 19 (20 септ.-2 окт.)-26 (27 дек.-9 ян.) = 173-180

0-05(100)

БП 2016 П 845
        MACHINES, technologies, materials : international journal [Електронен ресурс] / Scientific technical union of mechanical engineering ; ed. board : Mitko Mihovski - ed.-in-chief ... [et al.]. - 2007, No 1-        . - Sofia : Sci. techn. union of mech. eng., 2007-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с ил. ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Месечно изд. - Източник: Загл. екран. - Кор. подзагл.: international journal for science, technics and innovations for the industry ; от No 3 подзагл.: international scientific journal. - Други ред.: Nyagol Manolov, Vitan Galabov, Emil Momchilov, Emil Marinov, Dimitar Katzov, Stavri Stavrev, Georgi Raychevski, Ivan Yanchev, Marin Stoychev, Roman Zahariev, Vassil Mihnev, Valentin Abadjiev, Dimitar Stanchev, Milcho Angelov, Mihail Mihovski, Radi Radev, Georgi Todorov, Simeon Petkov, Petar Dobrev, Nikolay Piperov, D. Midaloponlas, Athanasios Mihaildis, Amos Notea, Airon Kubo, Georg Dobre, Dimitar Dimitrov, Mohora Cristina, Popa Marcel, Sobczak Jerzy, Tamosiuniene Rima, Alexander Dimitrov, Marian Tolnay, Mikolas Hajduk ; от No 3 и Georgi Popov - ed.-in-chief, Dimitar Damyanov, Dimitar Karaivanov, Dimitar Stavrev, Dimitar Yonchev, Galina Nikolcheva, Hristo Shehtov, Idilija Bachkova, Ivan Kralov, Ivan Parshorov, Ivo Malakov, Kiril Angelov, Lilo Kunchev, Lubomir Dimitrov, Miho Mihov, Miroslav Denchev, Mladen Velev, Nikolay Diulgerov, Ognyan Andreev, Petar Kolev, Roman Zahariev, Sasho Guergov, Tsanka Dikova, не участват M. Mihovski, N. Manolov, E. Momchilov, E. Marinov, D. Katzov, S. Stavrev, G. Raychevski, M. Stoychev, R. Zahariev, V. Mihnev, V. Abadjiev, D. Stanchev, M. Angelov, M. Mihovski, R. Radev, G. Todorov, S. Petkov, P. Dobrev, N. Piperov, D. Midaloponlas, A. Mihaildis, Amos Notea, Airon Kubo, Georg Dobre, D. Dimitrov, Mohora Cristina, Popa Marcel, Sobczak Jerzy, T. Rima, A. Dimitrov, M. Tolnay, M. Hajduk. - Всички бр. деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM) заедно с No 1-12 / 2017 г. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - В No 1-2 на загл. с. погрешно означена год. 9 вм. 10

ISSN 1313-0226 = Machines, technologies, materials (Print) : без сведение за цена

10 2016 Nо 1-12. - 93.4 MB

621

БП 2016 П 846
        MATERIALS science. Non-equilibrium phase transformations [Електронен ресурс] : international journal / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering ; ed. board : Dimitar Stavrev - chief ed. ...[et al.]. - Текстови данни. - Vol. 1, No 1 (2015)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Eng., 2015-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с ил. ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://stumejournals.com/ms.htm. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран. - Кор. подзагл.: scientific technical journal. - Други ред.: Alexander Krugljakow - deputy ed., Sergey Dobatkin - deputy ed., Sergey Nikulin - deputy ed., Victor Anchev - deputy ed., Tsanka Dikova, Adel Mahmud, Anna Proikova, Bekir Sami Yilbas, Dermot Brabazon, Dipten Misra, Eugeniy Grigoriev, F. W. Travis, Gennagiy Bagluk, Ibrahim E.Saklakoglu, Iis Sopyan, Ivan Parshorov, Ivanja Markova, Janez Grum, Jens Bergstrom, Leszek Dobrzanski, Ludmila Kaputkina, Nikolai Dulgerov, Omer Keles, Plamen Danev, Rui Vilar, Rusko Shishkov, Saleem Hashmi, Sefika Kasman, Seiji Katayama, Souren Mitra, Sumsun Naher, Svetlana Gubenko, Sveto Cvetkovski, Ventsislav Toshkov, Yovka Dragieva. - Всички бр. деп. в 1 оптичен диск (CD-ROM) заедно с No 1-5 / 2017 г. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Materials science. Non-equilibrium phase transformations = ISSN 2534-8477

ISSN 2367-749X = Materials science. Nonequilibrium phase transformations : без сведение за цена

Y. 2 2016 No 1-4. - 37.8 MB

621

БП 2016 П 847
        MD : International Magazine : Furniture Design & Interior / Bismar ; ed. board : Bistra Shishkova - ed.-in-chief ...[и др.]. - Vol. 1, Nо 1 (2005)-        . - Sofia : Bismar, 2005-        (Sofia : Спектър). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Daniel Tomov, Maya Ivanova, Antoaneta Kostova. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-6466 = Списание MD : 8 лв. : 8 евро (за чужбина)

[12] вм. 11 2016 Nо 1 (март/апр.)-4 (дек./ян. 2017) = 48-51

684
749

БП 2016 П 848
        MD : Mедицински Dайджест, Mедицински Dневник, Mедицински Dоктор, Mедицината Dнес : специализирано издание за лекари / Агенция Protos ; ред. кол. : Диляна Янкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Агенция Protos, 2004-        (София : Спектър). - 28 см

През 2016 г. MD ще излезе в шест бр. - Други ред.: Ивайло Траянов - зам.-глав. ред., Зорница Василева - зам.-глав. ред., Димитър Симов, Елена Петкова, Кремена Димитрова, Яна Симова. - Всеки бр. с прил.: Медицината днес в България. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-4471 = MD (София) : 3 лв.

13 2016 бр. 1 (февр.)-6 (ноем.) = 91-96

61

БП 2016 П 849
        MECHANIZATION in agriculture : international scientific journal [Електронен ресурс] / Scientific technical union of mechanical engineering, Bulgarian association of mechanization in agriculture ; ed. board : Miho Mihov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Текстови данни. - Год. 62, 2016, No 1-3. - Sofia : Sci.-techn. union of mech. engineering : Bulg. assoc. of agr. machinery, 2016 (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Двумесечно изд. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Hristo Beloev, Sayaкhat Nukеshev, Jemal Katsitadze, Volodymyr Bulgakov, Valeriy Adamchuk, Cheslav Vashkievich, Zdenko Tkach, Ayrat Valiev, Alexey Vassilev, Alexander Tokarev, Zivko Davchev, Yerbol Sarkynov, Jan Szczepaniak, Georgi Tassev, Mihail Iliev, Krassimira Georgieva, Rossen Ivanov, Plamen Kangalov, Georgi Mitev, Angel Trifonov. - Текст и на бълг. ез. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Всички бр. деп. на 1 оптичен диск заедно с бр. 4-6/2016 и 1-7/2017 на сп. Mechanization in agriculture & conserving of the resources. - Продължение на: Механизация на земеделието = ISSN 0861-9638. - Продължен от: Mechanization in agriculture & Conserving of the resources (Print) = ISSN 2603-3704

Без сведение за цена

62 2016 iss. 1-3. Спира

631.17/.3

БП 2016 П 850
        MECHANIZATION in agriculture & conserving of the resources [Електронен ресурс] : international scientific journal / Scientific technical union of mechanical engineering, Bulgarian association of mechanization in agriculture ; ed.-in-chief Miho Mihov, ed. Hristo Beloev. - Текстови данни. - Vol. 62, No 4 (2016)-        . - Sofia : Sci.-techn. union of mech. engineering : Bulg. assoc. of agr. machinery, 2016-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с ил. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Двумесечно изд. - Източник: Загл. екран. - Всички бр. за 2016 г. деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM) заедно с бр. 1-6/2017 и бр. 1-3/2016 на сп. Mechanization in agriculture. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Продължение на: Mechanization in agriculture

ISSN 2603-3704 = Mechanization in agriculture & Conserving of the resources (Print) : без сведение за цена

Y. 62 2016 iss. 4-6

631.17/.3

БП 2016 П 851
        MED Post : медицинска поща от лекари за лекари / ТАКТ ; ред. Биляна Котева. - Год. 1, бр. 1 (ян. 2015)-        . - София : ТАКТ, 2015-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза осем пъти год.

ISSN 2367-6469 = Med Post : безпл.

Год. 2, бр. 13 (ян.)-20 (ноем./дек.) (2016)

61

БП 2016 П 852
        MEDICAL magazine : специализирано издание за лекари / Екомедия ; ред. кол. : Георги Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (ян. 2014)-        . - София : Екомедия, 2014-        (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд. - Кор. опис. - Други ред.: Нели Христова - отг. ред., Анастас Баталов, Ботьо Ангелов, Васил Червенков, Драгомир Коев, Жени Милева, Иван Стайков, Лъчезар Трайков, Пенка Илиева, Петър Петров, Цеца Дойчинова, Борислав Герасимов, Ваня Юрукова, Вили Стоянова, Диляна Вичева, Евгений Генев, Здравка Каменова, Иван Цинликов, Иванка Маринова, Ирена Велчева, Марко Клисурски, Мария Атанасова, Мери Ганчева, Милена Станева, Милена Карчева, Росица Вачева, Александър Алексиев, Валентин Вълчев, Валентин Николов, Веселин Люцканов, Любена Андонова, Пламен Павлов, Росица Владимирова ; от бр. 27 и Борис Тилов ; от бр. 29 и Росица Димитрова ; от бр. 33 и Ина Генева, не участва Е. Генев. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9709 = Medical magazine (София) : безпл.

Бр. 25 (ян.)-36 (дек.) (2016)

61

БП 2016 П 853
        MEDICART : специализирано медицинско списание / Медикарт Нова ; ред. кол. : Тодор Кантарджиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2007) -        . - София : Медикарт Нова, 2007-        (София : Mouse print). - 28 см

Двумесечно изд. - До 2016 г. загл.: Медикарт. - Други ред.: Борис Богов - зам.-глав. ред., Мила Власковска - зам.-глав. ред., Лъчезар Трайков - зам.-глав. ред. ; от бр. 6 не участват М. Власковска, Л. Трайков. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-9384 = Медикарт : без сведение за цена

10 [2016] бр. 1-6

61

БП 2016 П 854
        MEDINFO : медицинско списание за лекарите в България / Мединфо ; ред. кол. : Иван Миланов ... [и др.]. - Год. 10, бр. 7 (2010)- . - София : Мединфо, 2010-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза 12 пъти в г. - Други ред.: Ивона Даскалова, Тодор Попов, Димитър Младенов, Пенка Переновска, Стоимен Иванов, Евдокия Илиева, Соня Мàрина, Марио Станкев, Лидия Петкова, Румен Стоилов, Христо Кожухаров, Диляна Вичева, Ботьо Ангелов, Красимир Антонов, Здравка Валерианова, Ваня Юрукова, Ивайло Даскалов, Александър Куртев, Маргаритка Бончева ; от бр. 11 и Борислав Владимиров, не участва Л. Петкова. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-0345 = Medinfo (София. 2008) : без сведение за цена

[15] вм. 16 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

61

БП 2016 П 855
        MEN'S Health България : 100% полезно / СББ Медиа ; ред. кол. : Владимир Константинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (май 2012)-        . - София : СББ Медиа, 2012- (Пловдив : Булвест принт). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Никола Шахпазов, Георги Блажев ; от бр. 49 не участва Г. Блажев. - Спец. изд.: 15-минутен фитнес гид. - 106 с. - Погрешно означена год. 4 вм. 5

ISSN 1314-6076 = Men's Health България : 5 лв., 7 лв.

[5] вм. 4 бр. 42 (ян.)-52 (дек.) (2016)

316.728-055.1
613.97

БП 2016 П 856
        MOBILE.BG : No 1 за автомобили в България / Резон Медиа ; ред. Димитър Димитров, Радослав Славчев. - 2008, бр. 1- . - София : Резон Медиа, 2008-        (София : Спектър). - 29 см

Излиза десет пъти год. - Погрешно означен ISSN 1311-9990 = Mobile

ISSN 1312-9074 = Mobilen.bg (София. 2008) : 2.99 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-10 (ноем.) = 89-98

629.114.6:659.1

БП 2016 П 857
        MODA / Ес Медия ; ред. кол. : Ани Младенова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1995)-        . - София : Ес Медия, 1995- (без сведение за печ.). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Петя Чолакова - отг. ред., Милена Георгиева, Орлин Христов, Роси Димитрова, Стойка Данкова, Мери Великова ; от бр. 192 П. Чолакова - глав. ред., не участва А. Младенова ; от бр. 199 и Виктория Бенчева, не участва Р. Димитрова ; от бр. 200 и Антоанета Найденова, не участват М. Георгиева, О. Христов

ISSN 1312-5206 = Moda (София) : 3.99 лв., 4.99 лв.

Бр. 191 (февр.)-200 (дек./ян.) (2016)

746.4
646.7

БП 2016 П 858
        MONSTER High : списание / Егмонт България. - 2012, авг.-        . - София : Егмонт България, 2012-        (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - От No 3 не е означена дата и месец. - Спец. изд.: Monster High с лепенки : всичко за Лагуна Блу. - 20 с. ; Monster High с лепенки : всичко за Спектра Вондергайст. - 20 с. ; Monster High Чудовищен шик : Клео и Дюс. - 20 с. ; Monster High Чудовищен шик : Нефера и Оперета. - 20 с. ; Monster High Чудовищен шик : Франки и Гулия. - 20 с. ; Monster High Чудовищен шик : Дракулора и Блу. - 20 с. ; Monster High : Клаудин. - 24 с. ; Monster High : Лагуна. - 24 с. ; Monster High Чудовищен шик : Пър, Мяу и Торалей. - 20 с. ; Страшни злонимания, No 1-2. - 28 с.

ISSN 1314-8303 = Monster High (София) : 5.50 лв.

2016 Nо 1 (23 ян.-19 февр.)-6, 10-11

820(73)-93-32(084)

БП 2016 П 859
        MOTO club / Клуб Спийд Принт ; глав. ред. Стефан Илиев. - Бр. 1 (ноем. 2009)-        . - София : Клуб Спийд Принт, 2009-        (София : Лито Балкан). - 29 см

Месечно изд. - В бр. 71 погрешно означен м. юни вм. юли

ISSN 1313-9398 = Moto club (София) : 2 лв.

7 бр. 66 (февр.)-76 (дек.) (2016)

629.118.6

БП 2016 П 860
        MÜSLÜMANLAR : Bulgaristan cumhuriyeti müslümanlari başmüftülüğünün yayinidir = Мюсюлмани : издание на Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България / глав. ред. Исмаил Чаушев. - Vol. 11, No 1 (2005)-        . - София : Глав. мюфтийство, 2005-        (София : Skay print). - 29 см

Месечно изд. - От No 7 подзагл.: Bulgaristan başmüftülüğü'nün din ve kültür yayinidir. - От No 7 парал. подзагл.: изд. на Глав. мюфтийство за религия и култура. - От No 7 и Ахмед Ахмедов - глав. ред., Салих М. Шабанов, не участва И. Чаушев ; от No 9 не участва А. Ахмедов. - Текст на бълг. ез., отпеч. на обратната страна на изд. със самостоят. загл. страница и паг. - Всеки бр. с прил.: Хутбе. - 4 с., Хилял. - 18 с. - В No 2-3 погрешно означена г. 2015 вместо 2016

ISSN 1312-9872 = Müslümanlar : 2 лв. : год. аб. 24 лв.

[27] вм. 25 2016 No 1 (ян.)-12 (дек.) = 253-264

297(497.2)

БП 2016 П 861
        NATIONAL Geographic България / СББ Медиа ; ред. кол. : Красимир Друмев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : СББ Медиа, 2005-        (Пловдив : Булвест принт). - 25 см

Месечно изд. - Други ред.: Татяна Григорова - зам.-глав. ред., Детелина Иванова, Любомир Кюмюрджиев, Маргарит Дамянов

ISSN 1312-6571 = National Geographic България : 5 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 123-134

910.4
77

БП 2016 П 862
        NATIONAL Geographic kids България : списание за малки откриватели / СББ Медиа ; глав. ред. Татяна Григорова, ред. Маргарит Дамянов. - 2008, бр. 1 (май)-        . - София : СББ Медиа, 2008-        (Пловдив : Булвест принт). - 27 см

Излиза десет пъти год. - Извънреден летен бр. (авг.). - 36 с.

ISSN 1313-4205 = National geographic kids България : 2.95 лв.

2016 бр. 1 (февр.)-4 (май), 6 (юли)-10 (дек./ян. 2017) = 79-82, 84-88

910.4-053.2
77-053.2

БП 2016 П 863
        NATO & България : независимо национално издание за евроатлантическа интеграция, икономика, култура, политика, сигурност и военни технологии = national bulgarian journal for euroathlantic integration, economics, politics, culture, security and military technologies / Фондация Български криле ; ред. кол. : Станимир Илчев - глав. ред. ... [и др.]. - 1999, бр. 1-        . - София : Фонд. Бълг. криле, 1999-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Александър Иванов, Владимир Григоров, Димитър Ставрев, Калоян Панчелиев, Максим Генов, Минчо Спасов, Пламен Халачев, Росен Панчелиев, Христо Минков, Бойко Станкушев. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1311-2813 = Nato & България : 6 лв. : 4 долара : 3 евро

2016 бр. 1 = 47

327.51
355.5

БП 2016 П 864
        NETWORKWORLD България / Ай Си Ти Медиа ; глав. ред. Владимир Владков. - 1998, бр. 1- . - София : Ай Си Ти Медиа, 1998- (София : Алианс Принт). - 29 см

Двумесечно изд.

ISSN 1311-3151 = NetworkWorld България : 4 лв.

[23] вм. 21 2016 бр. 1 (март)-6 (дек.)

681.332
519.688

БП 2016 П 865
        NEXUS : студентско юридическо списание / Студентска юридическа общност Нексус ; ред. кол. : Енил Енев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2016)-        . - София : СУ "Св. Климент Охридски", 2016-        (София : печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 30 см

Годишно изд. - Текст на бълг. ез.

ISSN 2534-9988 = Nexus (София) : без сведение за цена

2016 бр. 1

34

БП 2016 П 866
        NOI armânji : etnie shi limba di 2000 anj = Армъните в България и на Балканите : етнос и език с 2000 годишна история : списание за аромънски език и култура / Център за аромънски език и култура в България ; глав. ред. Николай Кюркчиев. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : Център за аромънски език и култура в България, 2002-        (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд.

ISSN 1312-191X = Noi armânji : без сведение за цена

15 бр. 25 (May 2016)

008(497.2=590)

БП 2016 П 867
        NONLINEAR Analysis and Differential Equations / Hikari ; ed. board : Massimiliano Ferrara - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза шестнадесет пъти год. - Други ред.: Bashir Ahmad, Mehdi Ahmadian, Giles Auchmuty, Jose A. Carrillo de la Plata, Ph. G. Ciarlet, Manuel De la Sen, Gafurjan Ibragimov, Dusan Repovs, Shoufu Tian, Yoshio Tsutsumi, Constantin Udriste, Dehua Wang, Zhi-Qiang Wang, Xiao-Jun Yang, Binlin Zhang ; от No 13/16 и Giuseppe Caristi, Wei-Shih Du, Fuyi Xu. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-4814 = Nonlinear analysis and differential equations (Print) : без сведение за цена

4 2016 Nо 1/4-13/16

51

БП 2016 П 868
        OFF-road Bg : навигатор за непокорни духове / Сибо Медиа ; глав. ред. Христомир Николов. - 2004, бр. 1-        . - София : Сибо Медиа, 2004-        (София : Ифо Дизайн). - 30 см

Месечно изд.

ISSN 1312-3688 = Off-road Bg : 5 лв.

Бр. 131 (ян.), 134 (апр./май)-140 (дек.) (2016)

796.7

БП 2016 П 869
        OK! : българско издание : в света на звездите / Атика Ева ; ред. кол. : Силвия Канин - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2007)-        . - София : Атика Ева, 2007- (Пловдив : Булвест принт). - 32 см

Месечно изд. - Други ред.: Невена Дякова - отг. ред., Ива Парлакчиева, Кристина Гочева, Боряна Димитрова ; от бр. 107 и Боян Кузески

ISSN 1313-1001 = OK! (София) : 4.95 лв.

Бр. 104 (ян.)-115 (дек.) (2016)

0-05(100)

БП 2016 П 870
        OXIDATION Communications / Scientific Bulgarian Communications [SciBulCom] ; ed. board : S. K. Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1989)-        . - Sofia : SciBulCom, 1989-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: M. I. Boneva, Zh. D. Kalitchin, R. L. Augustine, S. W. Benson, S. Bourbigot, D. Bradley, A. M. Braun, E. B. Burlakova, J. Dahlmann, A. D'Amore, S. Dobe, Sh. Gao, N. Getoff, V. K. Gupta, J. Happel, J. A. Howard, M. F. R. Mulcahy, A. Nemeth, E. Niki, K. Ohkubo, P. St. Petkov, S. K. Rakovsky, R. A. Sheldon, G. E. Zaikov, J. J. Ziolkowski, Zuwei Xi. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Спец. изд.: Oxidation Industry Research and Engineering Management Innovations / ed. Liu Qi, S. K. Ivanov, M. I. Boneva. - 396 с.

ISSN 0209-4541 = Oxidation Communications : год. аб. 560 евро

39 2016 Nо 1/I-2
39 2016 No 2A. Oxidation Industry Research and Engineering Management Innovations / ed. Liu Qi, S. K. Ivanov, M. I. Boneva. 396 с.
39 2016 No 3/I-4/II

547

БП 2016 П 871
        PAPERS of BAS. Humanities and social sciences / ed. board : Atanas Atanassov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2014)-        . - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House, 2014-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Axinia Dzhurova, Claire Levy - dep. ed.-in-chief, Elitsa Dimitrova, Ilia Iliev, Irena Ilieva, Kamelia Nikolova, Lozanka Peycheva - dep. ed.-in-chief, Matthew Matev, Maxim Stamenov, Miryana Yanakieva, Sergey Torbatov, Slavia Barlieva, Stanka Hristova, Svetlana Saykova, Aneta Dimitrova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-6248 = Papers of BAS. Humanities and social sciences : без сведение за цена

3 2016 No 1-2

009
30

БП 2016 П 872
        PERSONAL Computer World България : експертното мнение на цифровия век / PAM Publishing Company ; глав. ред. Дончо Николов. - 1995, Nо [1]-        . - София : PAM Publ. Company, 1995-        (София : Хермес прес). - 29 см

Месечно изд.

ISSN 1311-3348 = Personal Computer World България : 6.95 лв.

2016 ян.-юни

681.332

БП 2016 П 873
        PHARMACIA : Journal of the Bulgarian Pharmaceutical Scientific Society / ed. board : P. Peikov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1 (1951)-        . - София : Bulg. Pharmaceutical Sci. Soc., 1951- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Alexander Zlatkov, Bojka Tzvetkova, Christo Tsvetanov, Darvin Ivanov, Danka Obreshkova, Georgi Momekov, Guenka Petrova, Ilijana Jonkova, Nikolai Lambov, Nikolai Danchev, Stefan Nikolov, Bistra Angelovska, Ebba Holme Hansen, Fabrice Clerfeuille, Georg Heun, Luisa Pistelli, Marion Schaefer, Mecedes Unzeta, Ruediger Groening, Svjetlana Luterotti, Danijel Kikelj, M. Georgieva. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0428-0296 = Фармация (София) : без сведение за цена

63 2016 No 1 (March)-4 (Dec.)

615

БП 2016 П 874
        PHYTOLOGIA Balcanica : International Journal of Balkan Flora and Vegetation / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research ; ed. board : Dimiter Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1995)-        . - Sofia : Inst. of Biodiversity and Ecosystem Research - BAS, 1995-        (Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Vladimir Vladimirov, Mincho Anchev, Hans-Jürgen Beug, Elissaveta Bozhilova, Carles Codina, Gheorghe Dihoru, Anna Ganeva, Werner Greuter, Nejc Jogan, Tenyo Meshinev, Zdenka Neuhauslova, Neriman Özhatay, Dimiter Peev, Dimitrios Phitos, Vladimir Stevanović, Arne Strid, Tod Stuessy, Kit Tan, Pertti Uotila, Jerzy Zieliński. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-7771 = Phytologia Balcanica (Sofia. Print) : без сведение за цена

22 2016 No 1 (Apr.)-2 (Aug.)

581.19

БП 2016 П 875
        PLAYBOY / Атика Ева ; ред. кол. : Христо Запрянов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2002)-        . - София : Атика Ева, 2002- (Пловдив : Булвест принт). - 28 см

Месечно изд. - В бр. 163-165,168 подзагл.: entertainment for men. - Други ред.: Виктор Игнатов - зам.-глав. ред., Биляна Запрянова. - Бр. 159 изд. като спец. бр.: Playboy : Playmate of the year. - 114 с. ; бр. 167 изд. като колекционерски бр.: Уиски и жени! - 114 с.

ISSN 1312-0069 = Playboy (София) : 4.95 лв., 7.95 лв.

Бр. 159 (ян.)-168 (дек.) (2016)

0-05(100)
008

БП 2016 П 876
        PRIME : luxury magazine / Prime S.V. ; ed. board : Ангелина Ангелова - ed.-in-chief ... [et al.]. - Бр. 1 (ноем. 2016)-        . - София : Prime S.V., 2016-        (без сведение за печ.). - 28 см

Годишно изд. - Други ред. : Александра Томова, Димитър Дачев

ISSN 2534-9147 = Prime. (София) : 10 лв.

2016 бр. 1 (ноем.)

316.728

БП 2016 П 877
        PROBLEMS of Infectious and Parasitic Diseases / National Center of Infectious and Parasitic Diseases ; ed. board. : T. Kantardjiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1973)-        . - Sofia : Nat. Center of Infectious and Parasitic Diseases, 1973-        (Sofia : Alliance print). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: B. Petrunov, I. Christova, P. Teoharov, I. Rainova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-9155 = Problems of Infectious and Parasitic Diseases : без сведение за цена

44 2016 Nо 1-2

616.9

БП 2016 П 878
        PROFESSIONAL / Профисек ; ред. кол. : Николай Цапрев - глав. ред. ... [и др.]. - 2009, бр. 1-        . - София : Профисек, 2009- (София : Демакс). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Марияна Николова - зам.-глав. ред., Венета Пантева

ISSN 1314-0574 = Professional (София) : безпл.

[6] вм. 9 бр. 13 (ноем. 2016)

623

БП 2016 П 879
        PROGRESSIVE : списание за търговия с бързооборотни стоки / Си Ем Джи България ; глав. ред. Катя Джатова, ред. Елина Пулчева. - Год. 1, бр. 1 (февр. 2007)-        . - София : Си Ем Джи България, 2007- (София : Дедракс). - 30 см

Достъпно също на: http://progressive.bg/bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8% D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/. - Мес. изд.

ISSN 1314-9431 = Progressive magazine (София) : без сведение за цена

10 2016 бр. 1/2 (ян./февр.)-12 (дек.) = 91-100

339.3

БП 2016 П 880
        PROPAGATION of Ornamental Plants / Salvia Press ; ed. board : Ivan Iliev - ed.-in-chief ... [et al.]. - 2001, Nо 1-        . - София : Salvia Press, 2001-        (София : Sejani). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: John Preece - Assistant ed., Peter Zhelev - Assistant ed., Geert-Jan de Klerk - Assistant ed., Jeffrey Adelberg, Plamen Alexandrov, Nina Bassuk, Margherita Beruto, Michaela Corneanu, Alison Ferrie, Alena Gajdošová, Robert Geneve, Michael Hall, Alan Hunter, Shiri Mohan Jain, Peter Kitin, Maurizio Lambardi, Marie-Anne Lelu-Walter, Brian Maynard, Olivier Monteuuis, Elif Aylin Ozudogru, Paula Pijut, Ina Pinker, Rene Rohr, Anabela Romano, Barbara Ruffoni, Apostolos Scaltsoyiannes, Claudio Stasolla, Ivajlo Tzvetkov, Marie-Christine van Labeke, Johannes van Staden, Stefaan Werbrouck, Patrick von Aderkas, Todd West, Traud Winkelmann, Edward Yeung ; от No 3 не участва А. Romano ; от No 4 и B. Ovcharova, A. Delkov, не участва B. Maynard. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-9109 = Propagation of Ornamental Plants : год. аб. 155 долара (за чужбина)

16 2016 Nо 1 (Mar.)-4 (Dec.)

57.08

БП 2016 П 881
        PURE and Applied Chemical Sciences / Hikari ; ed. board : R. K. Owusu-Apenten - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/2 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Cecile Autret-Lambert, Rabah Boukherroub, Xu-Liang Cao, Claudio Di Iaconi, Ahmed A. El-Sherif, Maolin Guo, Olivier Heudi, Xiaosong Huang, Prakash Chandra Jha, Mounir Maafi, Pedro M. Mancini, M. Nadagouda, Shuichi Nakamura, Nagatoshi Nishiwaki, D. P. S. Rathore, V. Prakash Reddy, M. Paula Robalo, Radhey Srivastava, Darren Sun, Tanaji Talele. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5616 = Pure and applied chemical sciences (Print) : без сведение за цена

4 2016 No 1

54

БП 2016 П 882
        PURE Mathematical Sciences / Hikari ; ed. board : Adolfo Ballester-Bolinches ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2012)-        . - Ruse : Hikari, 2012-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Tomasz Brzezinski, Jacek Cichon, Jerome A. Goldstein, Henryk Hudzik, Narendra Kumar Govil, Dae San Kim, Y. Latushkin, Bao Qin Li, B. E. Rhoades, Laszlo Szekely, Adil Yaqub. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-751X = Pure Mathematical Sciences (Print) : без сведение за цена

5 2016 No 1

51

БП 2016 П 883
        QUINTESSENCE International Bulgaria / Инфодент-БГ ; ред. кол. : Румен Пернишки - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (февр. 2012)-        . - София : Инфодент-БГ, 2012- (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Божидар Йорданов, Карло Запала, Георги Томов, Мариана Димова, Методи Абаджиев, Адриана Йовчева, Ангела Гусийска, Деница Кафелова, Иван Минчев, Иван Райчев, Кирил Динов, Иван Бурджев, Димитър Шереметски. - Рез. на бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6114 = Quintessence International Bulgaria : 40 лв.

5 2016 бр. 1 (апр.)-4 (дек.) = 17-20

616.31

БП 2016 П 884
        RADIATION Protection Journal / Българско сдружение по радиобиология и радиационна защита ; ред. кол. : Нина Чобанова - глав. ред. ... [и др.]. - Iss. 1 (Oct. 2013)-        . - София : Бълг. сдружение по радиобиология и радиационна защита, 2013- (София : Пре Принт БГ). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Борислава Батанджиева-Меткалф - зам.-глав. ред., Радостина Георгиева, Марина Низамска, Христина Халакчийска, Росица Караиванова, Виктор Бадулин, Орлин Стоянов, Валерия Хаджидекова, Любомир Нурян, Анна Петрова, Пламен Димитров, Петър Остоич, Таня Рангелова. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ.ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9199 = Radiation Protection Journal : без сведение за цена

Iss. 6 (Dec. 2016)

614.89
613.16

БП 2016 П 885
        RP./ДИАБЕТ и метаболизъм : специализирано издание за професионалисти / Пролидиабет, Universimed - Австрия ; ред. кол. : Владимир Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2003)-        . - София : Пролидиабет, 2003-        ([София] ; [Нео Арт]). - 30 см

Излиза 4 пъти в г. - Други ред.: Михаил Боянов - отг. ред., Евдокия Лазарова. - Библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 1312-3440 = Rp./Ортопедия

ISSN 1312-1774 = Rp./Диабет и метаболизъм : без сведение за цена

14 2016 No 1 (март)-4 (дек.)

616.63
616.37/.38

БП 2016 П 886
        RP./НЕВРОЛОГИЯ и психиатрия : специализирано издание за професионалисти / Пролидиабет, Universimed - Австрия ; ред. кол. : Владимир Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2005)-        . - София : Пролидиабет, 2005-        ([София] ; [Нео Арт]). - 30 см

Излиза 4 пъти в г. - Други ред.: Милена Миланова - отг. ред., Мария Стоянова - отг. ред., Пенко Шотеков - отг. ред., Мелания Радионова. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-5877 = Rp./Неврология и психиатрия : без сведение за цена

12 2016 No 1 (март)-4 (дек.)

616.8

БП 2016 П 887
        SCIENCE. Business. Society : international scientific journal [Електронен ресурс] / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, National Society Industrial & National Security ; ed. board : Dimitar Yonchev - chief ed. ... [et al.]. - Vol. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Eng. : Nat. society Industrial & Nat. Security, 2016-        (без сведение за производител). - 5 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Двумес. изд. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Hristo Karamishev - resp. secretary, Detlef Redlich, Ernest Nazarian, Garo Mardirosian, Georgi Bahchevanov, Georgi Pandev, Iurii Bazhal, Lyubomir Lazov, Ognyan Andreev, Olga Kuznetsova, Pencho Stoychev, Sabina Sesic, Senol Yelmaz, Shaban Buza, Shuhrat Fayzimatov, Sveto Cvetkovski, Teymuraz Kochadze, Veselin Bosakov, Vladimir Semenov, Yuriy Kuznetsov, Zhaken Kuanyshbaev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-8380 = Science. Business. Society : без сведение за цена

1 2016 iss. 1. - 6.95 MB
1 2016 iss. 2. - 7.90 MB
1 2016 iss. 3. - 9.81 MB
1 2016 iss. 4. - 6.66 MB
1 2016 iss. 5. - 20.4 MB

338
001

БП 2016 П 888
        SCIENCE, engineering & education / University of Chemical Technology and Metallurgy ; ed. board : B. Koumanova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Univ. of Chem. Technology and Metallurgy, 2016-        (Sofia : S Print). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: A. Aleksandrov, A. Andonov, J. Assih, A. Atanassov, K. Boshnakov, Y. Delmas, A. Dishliev, L. Fan, V. Gavrilov, A. Grancharova, K. Hadjov, R. Harizanova, S. Kabelac, F. Keil, J. Kocijan, E. Mihailov, A. Radulescu, C. Rüssel, Z. Schauperl, D. Tenchev, S. Terzieva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2534-8507 = Science, engineering & education (Print) : без сведение за цена

1 2016 iss. 1

62
001

БП 2016 П 889
        SCRIPTA Scientifica Medica / Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov - Varna ; ed. board : Krasimir Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1962)-        . - Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, 1962-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Christina Grupcheva - co-ed.-in-chief, Rinaldo Shishkov - co-ed.-in-chief, Rossen Madjov - co-ed.-in-chief, Anton Tonchev, Bogdan Petrunov, Damyan Damyanov, Diana Ivanova, Emanuela Mutafova, Giulio Santoro, Hagop Akiskal, Irene Kuehrer, Lachezar Hranov, Levent Kuey, Maria Street, Mihail Berebin, Negrin Negrev, Peter Ghenev, Radoslav Radev, Reuven Or, Sian Ellard, Stenvert Drop, Svetoslav Georgiev, Stoyanka Popova, Tetsumori Yamashima, Valentina Madjova, Violeta Iotova, Violetka Tacheva, Yordan Radkov, Zhaneta Georgieva. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Suppl. 1: Abstr. of the 15 Nat. Congr. of Surgery with Intern. Participation, 29 Sept.-2 Oct., Albena. - 100 p.

ISSN 0582-3250 = Scripta Scientifica Medica (Print) : без сведение за цена

48 2016 No 1-4

61

БП 2016 П 890
        SCRIPTA Scientifica Medicinae Dentalis : an official publication of Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov of Varna / ed. board : Tsvetan Tonchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (2015)-        . - Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, 2015- (Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Metodi Abadzhiev - co-ed.-in-chief, Tsanka Dikova - co-ed.-in-chief, Stefan Peev - co-ed.-in-chief, Andon Filchev, Bozhidar Yordanov, Borislav Ivanov, Elka Popova, Hristina Lalabonova, George Sandor, Georgi Todorov, Mario Milkov, Oleg Admakin, Rosen Kolarov, Shigeru Yamaguchi, Slavcho Dimitrov, Stoyan Kacarov, Svetlana Viktorovna Tarasenko, Tihomir Georgiev, Vladimir Nikolenko, Vladimir Panov, Vasil Sveshtarov, Yavor Kalachev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-7236 = Scripta Scientifica Medicinae Dentalis (Print) : без сведение за цена

2 2016 Nо 1-2

616.31

БП 2016 П 891
        SCRIPTA Scientifica Pharmaceutica : an official publication of Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov of Varna / ed. board : Diana Ivanova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2014)-        . - Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, 2014- (без сведение за печ.). - 27 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Svetlana Georgieva - co-ed.-in-chief, Adriana Trapani, Aleksandr Stremouhov, Alexander Zlatkov, Bistra Kalcheva, Carlo Franchini, Carlos L. Cespedes Acuna, Danka Obreshkova, Ilko Getov, Kristina Mladenovska, Marieta Georgieva, Milen Georgiev, Mona Stancheva-Soyanova, Ola Ghaleb Al Ahdab, Philip J. Wiffen, Robert Gaspar, Roberto Frontini, Stefan Nikolov, Stefka Ivanova, Süreyya Ölgen, Ticuta Negreanu-Pirjol, Victoriya Georgiyants, Yana Koleva ; от No 2 и Evgeni Grigorov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Suppl. 1. - 44 с.

ISSN 2367-6000 = Scripta Scientifica Pharmaceutica (Print) : без сведение за цена

3 2016 No 1-2

615.1

БП 2016 П 892
        SCRIPTA Scientifica Salutis Publicae : an official publication of Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov of Varna / ed. board : Albena Kerekovska - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2015)-        . - Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov of Varna, 2015-        (Varna : Med. Univ. of Varna). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Valentina Madjova - co-ed.-in-chief, Stefka Koeva - co-ed.-in-chief, Sonya Toncheva - co-ed.-in-chief, Todorka Kostadinova - co-ed.-in-chief, Antoniya Dimova-Yordanova, Christianna Romanova-Radeva, Diana Radkova, Elka Atanasova, Emanuela Raicheva- Mutafova, Evgeniya Vladeva, Ilia Todorov, Iskra Mircheva, Klara Dokova, Lora Georgieva, Margaritka Boncheva, Mariya Valkanova-Ivanova, Nataliya Usheva, Rumen Konstantinov, Ruzha Pancheva-Dimitrova, Silviya Dimitrova, Stanislava Peneva, Teodora Dimitrova, Veselinka Nestorova, Zhana Rangelova. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-7325 = Scripta scientifica salutis publicae (Print) : без сведение за цена

2 2016 Nо 1-2

614

БП 2016 П 893
        SERDICA Journal of Computing / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Mathematics and Informatics = Списание по информатика Сердика / Българска академия на науките. Институт по математика и информатика ; ed. board : Peter Stanchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (2007)-        . - Sofia : Inst. of Mathematics and Informatics, 2007- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Avram Eskenazi, Radoslav Pavlov, Ivan Derzhanski, Niv Ahituv, Stavros Christodoulakis, János Demetrovics, Milena Dobreva, Edward Friedman, Alexander Gerov, John Geske, Georgi Gluhchev, William Grosky, Gyula Katona, Vladimir Kinelev, Krasimir Manev, Plamen Mateev, Fausto Rabitti, Atanas Radenski, Evgenia Sendova, Peretz Shoval, Nicolas Spyratos, Bernhard Thalheim, George Totkov, Vladimir Zanev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6555 = Serdica Journal of Computing (Print) : год. аб. за Европа 80 евро (96 евро извън Европа)

Vol. 10 2016 No 1-3/4

519.68

БП 2016 П 894
        SERDICA Mathematical Journal / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Mathematics and Informatics = Сердика математическо списание / Българска академия на науките. Институт по математика и информатика ; ed. board : V. Drensky - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (1975)-        . - Sofia : Inst. of Mathematics and Informatics, 1975- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: S. Troyanski - ed.-in-chief, J. Albert, S. Argyros, V.Brînzanescu, M. Domokos, A. Dontchev, L. Ein, G. Godefroy, S. Gul'ko, I. Iliev, P. Jagers, D. Leviatan, R. Lucchetti, O. Mushkarov, V. Petkov, P. Petrushev, P. Pflug, P. Pragacz, J. Revalski, L. Storme, S. Todorcevic, I. Todorov, N. Yanev, Jie-Tai Yu ; от Nо 3/4 и J. Davidov, M. Savov, не участва N. Yanev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-6600 = Serdica Mathematical Journal : год. аб. 80 евро

42 2016 Nо 1-3/4

51

БП 2016 П 895
        SERIES on Biomechanics : International quarterly peer-reviewed journal : edited by the Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Mechanics, Bulgarian Society of Biomechanics and Bulgarian Society of Biorheology / ed. board : Yatchko Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Sofia : Inst. of Mechanics - BAS, 2007-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Nadia Antonova, Romuald Bedzinski, Aurelio Cappozzo, Ivan Corazza, Richard Collins, Ivan Yotov, Petko Kiriazov, Miglena Kirilova, Ivars Knets, Chris Kutley, Dieter Liepsch, Svetoslav Nikolov, Yuriy Nyashin, Valko Petrov, Alexander Rachev, Mike Rampling, Stoyan Stoytchev, Redha Taïar, Boris Tenchov, Jens Timmer, Irena Velcheva, Elissaveta Zvetkova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-2458 = Series on Biomechanics : без сведение за цена

30 2016 No 1-4

531/534:57

БП 2016 П 896
        SOFIA Philosophical Review / Academic Community in Civil Society ; ed. board : Alexander L. Gungov ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2006)-        . - Sofia : Academic Community in Civil Society, 2006-        (Russe : BPS). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: John McSweeney, Karim Mamdani, Kristina Stöckl. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-275X = Sofia Philosophical Review : без сведение за цена

9 2016 No 1-2

1

БП 2016 П 897
        SOY Luna / Егмонт България. - 2016- . - София : Егмонт България, 2016- (София : Ропринт). - 28 см

Годишно изд.

ISSN 2534-8566 = Soy Luna (София) : 2.99 лв.

2016 спец. изд.

087.5

БП 2016 П 898
        SPECIAL : издание на вестник Банкеръ / глав. ред. Силвия Джагарова, отг. ред. Ина Игнатова. - Год. 1, бр. 1 ([2008])-        . - София : Вестник Банкеръ, [2008]- (София : Дедракс). - 35 см

Излиза пет пъти год.

Без сведение за цена

8 бр. 39-43 (2016)

336.7
008

БП 2016 П 899
        STORY : всяка звезда си има ... / СББ Медиа ; ред. кол. : Галина Чолакова-Попова - глав. ред. ... [и др.]. - 2006, бр. 1-        . - София : СББ Медиа, 2006-        (София : Roprint). - 30 см

Излиза всеки месец (2016 авг.-). - Излиза всеки вторник (2006 бр.1-2016, бр.28). - В бр. 21 подзагл.: Crime Issue. - Други ред.: Мария Димитрова - зам.-глав. ред., Лидия Спириева, Савина Петрова, Димитрина Иванова. - От бр. за авг. печ. Булвест принт - Пловдив. - От м. авг. не е означен бр.

ISSN 1312-8191 = Story (София) : 1.99 лв., 2.99 лв.

2016 бр. 1 (5-11 ян.)-28 (12-18 юли) = 492-519
2016 авг.-дек.

316.728

БП 2016 П 900
        TD инсталации : списанието за сградни системи, оборудване и инструменти / Ти Ел Ел Медиа ; ред. кол. : Дарена Мартинова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 6, бр. 1 (2011)-        . - София : Ти Ел Ел Медиа, 2011-        (София : Балканкар Реклама). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Елеонора Еленкова, Диляна Йорданова ; от бр. 6 и Ива Иванова

ISSN 1314-3492 = TD инсталации : 4 лв. : год. аб. 30 лв.

[11] вм. 10 2016 бр. 1 (март)-6 (дек.) = 80-85

696/699.8

БП 2016 П 901
        TOPGEAR / Ес Медиа ; ред. кол. : Христо Мишков - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2007)-        . - София : Ес Медиа, 2007- (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. (бр. 150-). - Седмично изд. (бр. 145-149 (2016)). - Други ред.: Иван Войков, Светослав Китанов, Добромир Мортев, Владимир Кулев, Мери Великова ; в бр. 146 Хр. Мишков - зам.-глав. ред. ; от бр. 146 и Емилиян Стойков ; от бр. 150 не участват Св. Китанов, Вл. Кулев ; в бр. 151 и Милена Темкова, не участва М. Великова ; от бр. 154 и Атанас Марков - глав. ред., Мери Великова, не участват Хр. Мишков, М. Темкова ; от бр. 155 и Милена Темкова, не участва М. Великова ; от бр. 158 и Александър Цветков

ISSN 1313-0862 = TopGear (София) : 2.99 лв., 4.99 лв.

Бр. 145 (13 ян.)-158 (дек.) (2016)

629.113

БП 2016 П 902
        TOPMEDICA : специализирано издание по обща медицина / Топ медицина ; ред. кол. : Златимир Коларов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : Топ медицина, 2010-        (София : Симолини 94). - 28 см

Излиза пет пъти год. - Други ред.: Гергана Стайнова - отг. ред., Красимира Христова - отг. ред., Константин Чернев, Тодор Захариев, Иван Стайков, Ивайло Търнев, Димитър Младенов, Надка Бояджиева, Димитър Раденовски, Камен Плочев, Здравко Каменов, Михаил Боянов, Пенка Переновска, Красимир Антонов, Тодор Попов, Малина Петкова, Ива Петкова, Гриша Матеев, Диляна Вичева, Росен Коларов, Орлин Стоянов, Фани Цуракова, Росица Кръстева, Дончо Етугов, Пламен Титоренков ; от бр. 1 и Красимир Нейков, Николай Топалов, не участва Р. Кръстева. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-0434 = Topmedica : без сведение за цена

7 2016 бр. 1-5

61

БП 2016 П 903
        TRADITION and Modernity in Veterinary Medicine / University of Forestry. Faculty of Veterinary Medicine ; ed. board : Bogdan Aminkov - gen. ed. ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2016)-        . - Sofia : Univ. of Forestry, 2016-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Violeta Aleksandrova - execut. ed., Georgi D. Georgiev, Nadya Zlateva, Teodora Popova, Toni Todorov, Krasimira Genova, Marina Mladenova, Doroteya Vyaneva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Продължение на: Сборник доклади от научната конференция "Традиции и съвременност във ветеринарната медицина" = ISSN 1313-4337

ISSN 2534-9333 = Tradition and modernity in veterinary medicine : без сведение за цена

1 2016 No 1

619

БП 2016 П 904
        TRAKIA Journal of Sciences : The Sientific Serial of Trakia University / ed. board. : Vesselina Gadjeva - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (2003)-        . - Stara Zagora : Trakia Univ., 2003-        (без сведение за печ.). - 30 см. - (Biomedical Sciences, ISSN 1313-7050) (Social Sciences, ISSN 1313-7069)

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Mihni Lyutskanov - co-ed.-in-chief, Maya Galabova - co-ed.-in-chief, Dimitar Panayotov - co-ed.-in-chief, Galina Nikolova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-1723 = Trakia Journal of Sciences (Print) : без сведение за цена

14 2016 Nо 1-2, 4. ser. Biomedical Sciences = ISSN 1313-7050
14 2016 Nо 3. ser. Social Sciences = ISSN 1313-7069

316
57

БП 2016 П 905
        TRANS motauto world : international scientific journal [Електронен ресурс] / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry-4.0 ; ed. board : Petar Kolev - chief ed. ... [et al.]. - Текстови данни. - Vol. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Eng. Industry-4.0, 2016-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Nikolay Tonchev, Ahmet H. Ertas, Aleksandar Kostikj, Andrey Ferenets, Angel Dimitrov, Beti Angelevska, Dainis Berjoza, Dan Scarpete, Daniela Todorova, Emilia Andreeva-Moschen, Gordana Marunic, Hristo Stanchev, Igor Penkov, Igor Smirnov, Iliyan Lilov, Lech Sitnik, Lilo Kunchev, Ljudmila Boyko, Madaminjon Aripdzanov, Martin Kendra, Massimo Borghi, Murat Dogruel, Natasa Tomic-Petrovic, Nikolay Georgiev, Oleg Sharkov, Pepo Yordanov, Polatbeg Zhunisbekov, Rosen Ivanov, Teymuraz Kochadze, Tomaz Morchadze, Vadim Zhmud, Valyo Nikolov, Zoran Jovanovic. - Всички бр. деп. в 1 оптичен диск (CD-ROM). - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-8399 = Trans & motauto world : без сведение за цена

1 2016 iss. 1/4. - 32.2 MB

621

БП 2016 П 906
        TRANSFORMERS: Robots in disguise : новото официално списание! / Егмонт България. - Бр. 1 (2016)-        . - София : Егмонт България, 2016-        (София : Лито Балкан). - 28 см

Двумесечно изд. - От бр. 3 подзагл.: официалното списание. - От бр. 3 не е означена дата

ISSN 2367-8186 = Transformers: Robots in disguise (София) : 5.50 лв.

2016 бр. 1 (9 ян.-11 март)-6

087.5
820(73)-93-32(084)

БП 2016 П 907
        TRAVEL & extreme explorer / Вакон ; глав. ред. Елеонора Гаджева, ред. Елена Можолич. - Год. 1, бр. 1 (2015)-        . - София : Вакон, 2015-        (София : Алианс принт). - 27 см

Годишно изд.

ISSN 2367-8100 = Travel & extreme explorer : 4.95 лв.

2 бр. 2 (2016)

914/919
308(100)

БП 2016 П 908
        TREND : пътеводител в стила на живот, икономиката и политиката / 168 часа ; ред. кол. : Николета Киркова ... [и др.]. - No 1 (2015)-        . - София : 168 часа, 2015- (София : Ропринт). - 27 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Георги Банов, Силвия Жекова, Мила Попова, Ани Ботинова, Георги Луканов, Паола Хюсеин, Юми Реджеб, Иван Найденов ; в No 4 не участват Н. Киркова, Г. Банов, С. Жекова, М. Попова, А. Ботинова, Г. Луканов, П. Хюсеин, Ю. Реджеб. - Спец. изд.: Новите 25 години / ред. Иван Найденов. - 44 с.

ISSN 2367-640X = Trend (София) : без сведение за цена

No 3-4 (2016)

33
32
008

БП 2016 П 909
        UNIQUE estates life : списание за луксозни имоти / Unique Estates Media ; ред. кол. : Мира Лазарова - глав. ред. ... [и др.]. - 2015, iss. summer-        . - София : Unique Estates Media, 2015-        (София : HiEnd Publishing). - 27 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Нора Христова, Магдалена Великова. - Anniversary iss. с размер 32 см. - Текст и на англ. ез. - Спец. изд.: Anniversary iss. - 128 с.

ISSN 2367-8909 = Unique estates life : 10 лв.

2016 iss. summer

332.85

БП 2016 П 910
        VAGABOND : Bulgaria's English Magazine / Vagabond Media ; ed. board : Anthony Georgieff ... [et al.]. - Iss. 1 (2006)-        . - Sofia : Vagabond Media, 2006-        (Plovdiv : Janet-45). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Jane Keating, Dimana Trankova

ISSN 1312-8590 = Vagabond (Sofia) : 5.95 лв.

Iss. 113-123/124 (2016)

908(497.2)
008

БП 2016 П 911
        VIOLETTA : официалното списание към ТВ сериала / Егмонт България. - 2013-        . - София : Егмонт България, 2013- (София : Ропринт). - 27 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1314-9733 = Violetta (София) : 3.20 лв.

2016 No 1-4

087.5

БП 2016 П 912
        WINX Club / Издателство Прес ; отг. ред. Даниела Борисова. - Бр. 1 (2005)-        . - София : Прес, 2005-        (Пловдив : Булвест принт). - 25 см

Излиза седем пъти год.

ISSN 1312-6814 = Winx Club (София) : 6.99 лв.

[12] вм. 9 бр. 112 (ян./февр.)-118 (ноем./дек.) (2016)

087.5

БП 2016 П 913
        YOU Bulgaria hair & beauty magazine / Christian of Roma Group. - No 1 (2016)-        . - Пловдив : Christian of Roma Group, 2016- (без сведение за печ.). - 26 см

Излиза два пъти год. - От No 2 ред. кол.: Ива Екимова - отг. ред., Десислава Бошнакова, Мария Данчева

ISSN 2535-1117 = You Bulgaria hair & beauty magazine : без сведение за цена

2016 No 1-2

687.5

БЮЛЕТИНИ

 
БП 2016 П 914
        АКУПУНКТУРА = Acupuncture / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : Е. Илиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : Центр. мед. библ., 1999- (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: С. Еленкова, Р. Коцева, П. Попиванов. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-2759 = Акупунктура (София) : год. аб. 14 лв.

18 2016 бр. 1-2

615.81

БП 2016 П 915
        АХИНОРА : издание на Народно читалище Ахинора - 2006 г. / ред. кол. : Пенка Иванова ... [и др.]. - Бр. 1 (2001)-        . - с. Яворово : Нар. ч-ще Ахинора, 2001- (без сведение за печ.). - 30 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Донка Господинова, Тодорка Стефанова, Нанка Василева, Танка Тодорова, Радка Танева, Мария Танева, Стефка Антонова

0.30 лв.

Бр. 82 (ян.)-87 (дек.) (2016)

061.2(497.23)

БП 2016 П 916
        БАНКИТЕ в България / Българска народна банка. - 1999, No 1-        . - София : БНБ, 1999-        (София : полиграф. база на БНБ). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Banks in Bulgaria = ISSN 1313-4388

ISSN 1313-437X = Банките в България (Print) : без сведение за цена

2016 ян./март-окт./дек.

336.71

БП 2016 П 917
        БИЗНЕС Юг : рекламно-информационно издание : издание на Бургаската търговско-промишлена палата (БсТПП). - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - Бургас : БсТПП, 1999- (без сведение за печ.). - 30 см

Двумесечно изд.

Без сведение за цена

26 2016 бр. 4 = 637, 6 = [639]

339(497.231)

БП 2016 П 918
        БОЖЕСТВЕНИ искрици : илюстровано [издание] за деца и юноши / Стикс & Монида Дизайн - Казанлък ; ред. Йордан Карагеоргиев, Кина Златева. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Казанлък : Стикс & Монида Дизайн, 2002- (Казанлък : Стикс & Монида Дизайн). - 20 см

Излиза два пъти год.

ISSN 1312-0700 = Божествени искрици : без сведение за цена

[15] вм. 16 бр. 43-44 (2016)

268-053.2

БП 2016 П 919
        БОЖИЯ любов : списание за Божиите чудеса днес / Издателство Сияние ; ред. Кирил Попов. - Nо 1 (1992)-        . - София : Сияние, 1992-        (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд.

2 лв.

Nо 61 ([2016])

266

БП 2016 П 920
        БЪЛГАРИСТИКА. Bulgarica / Българска академия на науките. Централна библиотека, Съвет за чуждестранна българистика = Bulgarian studies. Bulgarica / Bulgarian academy of sciences. Central library, Council for bulgarian studies abroad ; ред. кол. : Анисава Милтенова - състав. и ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2000)-        . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2000- (София : печ. при БАН). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други състав.: Никола Казански, Емилия Волева. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1311-8544 = Българистика (Print) : 7 лв.

Nо 32-33 (2016)

80

БП 2016 П 921
        БЪЛГАРИЯ' ... / Национален статистически институт = Bulgaria' ... / National Statistical Institute ; отг. ред. А. Илкова. - 2002-        . - София : НСИ, 2002- (София : Образование и наука). - 20 см

Годишно изд. - Парал. текст на англ. ез.

Без сведение за цена

2016

311.31(497.2)(058)

БП 2016 П 922
        БЮДЖЕТИ на домакинствата в Република България / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на условията на живот = Household Budgets in the Republic of Bulgaria / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Statistics on Living Conditions Department ; ред. А. Илкова. - 1974-        . - София : НСИ, 1974-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. - Изд. и на CD-ROM: Бюджети на домакинствата в Република България = ISSN 1312-8132. - Погрешно означен ISSN 1311-9621 = Образование в Република България

ISSN 1311-2244 = Бюджети на домакинствата в Република България : без сведение за цена

2015 (2016)

312.5:336.127

БП 2016 П 923
        БЮДЖЕТИ на домакинствата в Република България [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на условията на живот = Household budgets in Republic of Bulgaria / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Statistics on Living Conditions Department ; ред. А. Илкова. - 1995/2005- . - София : НСИ, 2005-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Годишно изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-8132 = Бюджети на домакинствата в Република България (CD-ROM) : без сведение за цена

2015 (2016). - 37.6 МВ

312.5:336.127

БП 2016 П 924
        БЮДЖЕТЪТ : издание на Министерството на финансите / ред. кол. : Кирил Ананиев - глав. ред. ... [и др.]. - 1992, бр. 1-        . - София : М-во на финансите, 1992-        (без сведение за печ.). - 20 см

Месечно изд. - Други ред.: Борис Гетов - зам.-глав. ред., Добрин Пинджуров, Диана Драгнева

ISSN 1312-904X = Бюджетът : без сведение за цена

2016 бр. 1-12

336.1/.5

БП 2016 П 925
        БЮЛЕТИН на Върховния касационен съд : наказателна колегия, гражданска колегия, търговска колегия / ред. кол. : Лозан Панов - глав. ред. ... [и др.]. - 1985, Nо 1-        . - София : Сиела Норма, 1985-        (София : Алианс принт). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Симеон Чаначев - зам.-глав. ред., Павлина Панова, Ваня Алексиева, Ценка Георгиева, Цветинка Пашкунова. - Извънреден бр.: Наказателна колегия. Принципът "ne bis in idem" след Тълкувателно решение No 3/22.12.2015 г. по тълк. д. No 3/2015 г. на ОСНК. - 56 с.

ISSN 1311-2880 = Бюлетин на Върховния касационен съд : без сведение за цена

2016 Nо 1-12

342.56(497.2)

БП 2016 П 926
        БЮЛЕТИН - Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда / състав. Светлана Шаренкова, ред. Димитър Иванов. - No 8 (2014)-        . - София : За буквите - о писменехъ, 2014-        (София : ИД Принт). - 21 см

Годишно изд. - Погрешно означен ISSN 1313-8782 = Бюлетин - Институт за теория и практика на лидерството "Стефан Стамболов"

ISSN 2367-7295 = Бюлетин (Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда) : без сведение за цена

No 10 (2016). науч. сесия Качества на личността и лидерски практики. - 126 с.

316.46:159.923

БП 2016 П 927
        БЮЛЕТИН в помощ на специалиста / Съюз на метролозите в България, Федерация на научно-техническите съюзи. - Бр. 2 (1998)-        . - София : Съюз на метролозите в България : ФНТС, 1998- (без сведение за печ.). - 21 см

Годишно изд. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 2535-0552 = Бюлетин в помощ на специалиста : без сведение за цена

Бр. 1 (2016)

389

БП 2016 П 928
        БЮЛЕТИН за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени на ... г. / Централна избирателна комисия. - 2011, т. 1-        . - София : ЦИК, 2011-        (без сведение за печ.). - 25 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Излиза на всеки пет г. - Продължение на: Бюлетин за резултатите от изборите за ... произведени на ... г.

Без сведение за цена

2016 т. 1-2. Бюл. за резултатите от произведените нац. президентски избори на 6 и 13 ноем.

324

БП 2016 П 929
        БЮЛЕТИН за резултатите от произведения национален референдум ... / Централна избирателна комисия. - 2013-        . - София : ЦИК, 2013-        (без сведение за печ.). - 25 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Излиза нередовно. - Изд. и доп. - 4 с.

Без сведение за цена

2016 (6 ноем.)

324

БП 2016 П 930
        БЮЛЕТИН Строителство и архитектура / Министерство на регионалното развитие и благоустройството ; глав. ред. Кънчо Кръстев. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - София : Итус'98, 1957-        (София : Ракурс). - 21 см

Месечно изд. - От бр. 11 и М. Минкова - ред., М. Самохина - ред.

ISSN 0324-0711 = Бюлетин за строителство и архитектура : год. аб. 78 лв.

59 2016 бр. 1-12

69
72

БП 2016 П 931
        БЮЛЕТИН - Факултет Пожарна безопасност и защита на населението / Министерство на вътрешните работи. Академия ; ред. кол. : Валентин Чочев - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1973)-        . - София : Акад. на МВР, 1973-        (София : печ. при Акад. на МВР). - 20 см

Годишно изд. - Други ред.: Вася Илиев, Стефан Димитров, Димитър Стоянов, Радослав Къртов. - Библиогр. след отд. стати. - Погрешно означен ISSN 1318-6687

ISSN 2682-9576 = Бюлетин (Факултет Пожарна безопасност и защита на населението) : без сведение за цена

Бр. 23 (2016)

378.961.484

БП 2016 П 932
        БЮЛЕТИН - Факултет Полиция / Министерство на вътрешните работи. Академия ; ред. кол. : Руси Янев - предс. ... [и др.]. - Бр. 8 (1999)-        . - София : Акад. на МВР, 1999-        (без сведение за печ.). - 19 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Росен Радулов, Бойка Чернева, Иван Видолов, Юрий Търкаланов, Румен Сорошилов ; от бр. 35 не участват Ю. Търкаланов, Р. Сорошилов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6679 = Бюлетин (Факултет Полиция) : без сведение за цена

Бр. 34-35 (2016)

378.935.174

БП 2016 П 933
        ВОЕНЕН глас : издание на Сдружение Българско войнство 21 и СОСЗР [Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва] / глав. ред. Спирдон Спирдонов, ред. Яни Янев. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - София : Сдружение Бълг. войнство 21 : СОСЗР, 1997- (София : Нюз принт). - 28 см

Месечно изд. - Бр. 9 изд. като спец.: 110 г. организирано запасно войнство в България. - 34 с. - Продължение на: в. Военен глас от 1908 г. - Погрешно означен ISSN 0861-8720 = Българско войнство

ISSN 1314-3840 = Военен глас : 1 лв.

20 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 224-235

355.1/.3

БП 2016 П 934
        ВОЕННОИНВАЛИД : месечно издание на Съюза на военноинвалидните кооперации в България / ред. кол. : Борис Николов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - Перник : Съюз на военноинвалидните кооп. в България, 2001-        (София : Нюзпринт). - 29 см

Други ред.: Даниела Тронкова, Красен Бучков

ISSN 1312-9066 = Военноинвалид : без сведение за цена

16 2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

355

БП 2016 П 935
        ВЯРА и дело : бюлетин на II Каварненска енория при храм "Св. в. м. Георги". - 1940, дек.-        . - Каварна : Храм "Св. в. м. Георги", 1940-        (Варна : Кънчо Николов). - 30 см

Двумесечно изд.

ISSN 2535-0455 = Вяра и дело : безпл.

1940 [бр. 1] (дек.)
2 2016 бр. 1 (дек.) = 2

281.962(497.21)

БП 2016 П 936
        ДАЙДЖЕСТ офталмология / Издателска къща Стено. - 2016, ян./март-        . - Варна : ИК Стено, 2016-        (без сведение за печ.). - 20 см

Излиза четири пъти год. - Кор. опис

ISSN 2367-8771 = Дайджест офталмология : без сведение за цена

2016 ян./март-апр./юни

617.7

БП 2016 П 937
        ДУХОВНА манна : вашето място за среща с Бога : ежедневно молитвено ръководство : официално българско издание на The Upper Room Magazine : молитва за всеки ден / Евангелска Методистка Епископална Църква (ЕМЕЦ) в България. - Бр. 1 (1993)-        . - Русе : ЕМЕЦ в България, 1993-        (без сведение за печ.). - 11 х 16 см

Двумесечно изд.

Без сведение за цена

Бр. 138 (ян./февр.)-143 (ноем./дек.) (2016)

243

БП 2016 П 938
        ЕКЗАРХАНТИМОВСКА светлина : месечно издание за литература и публицистика / Литературен клуб "Петя Дубарова" при Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров" - 1925 г. ; ред. кол. : Байчо Праматаров - глав. ред. ... [и др.]. - [Год. 1, бр. 1 (2005)]-        . - с. Екзарх Антимово : Нар. ч-ще "Никола Йонков Вапцаров" - 1925 г., [2005]-        (без сведение за печ.). - 30 см

Други ред.: Стайка Делева, Мина Пеева, Славка Христова, Марияна Георгиева

ISSN 1314-3255 = Екзархантимовска светлина : без сведение за цена

[12] вм. 13 бр. 105 (ян.)-113 (ноем.) (2016)

886.7-92

БП 2016 П 939
        ЕНДОКРИННИ заболявания = Endocrine Diseases / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : М. Боянов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 3, бр. 1 (1974)-        . - София : Центр. мед. библ., 1974-        (София ; печ. при Центр. мед. библ.). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Цв. Танкова, И. Цинликов, К. Тодорова. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-1475 = Ендокринни заболявания : год. аб. 14 лв.

45 2016 бр. 1-2

616.43

БП 2016 П 940
        ЕНЕРГИЙНИ баланси [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Макроикономическа статистика. Отдел Статистика на околната среда и енергетиката = Energy Balance Sheets / National Statistical Institute. Macroeconomic statistic Directorate. Environment and Energy statistics Department ; ред. А. Илкова. - 1997/1999- . - София : НСИ, 2001-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания : 1 дисково устройство ; Windows XP. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-8507 = Енергийни баланси (CD-ROM) : без сведение за цена

2014 (2016). - 2.25 MB

620.9(497.2):311

БП 2016 П 941
        ЕТНОДИАЛОГ : издание на Обществения съвет на етническите малцинства в България / глав. ред. Николай Кюркчиев. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : Общ. съвет на етн. малцинства в България, 2001-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза два пъти год.

ISSN 1311-8129 = Етнодиалог : без сведение за цена

15 бр. 29 (май)-30 (дек.) (2016)

323.15

БП 2016 П 942
        ЗАЕТОСТ и безработица - годишни данни [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Бизнес статистика. Отдел Статистика на труда = Employment and unemployment - Annual data / National Statistical Institute. Business Statistics Department. Labour Statistics Division ; ред. М. Алексиева. - 2006-        . - София : НСИ, 2007-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1313-1028 = Заетост и безработица - Годишни данни (CD-ROM) : без сведение за цена

2015 (2016). - 28.5 МВ

331.5:311

БП 2016 П 943
        ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ : кратък статистически справочник / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Християн Грива ... [и др.]. - 1978-        . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 1978-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - 21 см

Годишно изд. - Други ред.: Христо Хинков, Красимира Дикова. - Изд. на англ. ез.: Public Health Statistics' ... = ISSN 1310-2931

ISSN 1310-2761 = Здравеопазване (София. 1978) : без сведение за цена

2016

614(497.2):311

БП 2016 П 944
        ЗЕМЕДЕЛСКА кооперация : консултации. проблеми. опит / Национален съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) ; ред. кол. : Дарина Радева - отг. ред. ... [и др.]. - 1994, No 1-        . - София : НСЗКБ, 1994-        (без сведение за печ.). - 20 см

Излиза в 12 кн. год. - Други ред.: Илия Илиев, Нина Котева, Петър Драгнев, Румен Попов, Юлия Дойчинова

ISSN 1314-3042 = Земеделска кооперация : год. аб. 60 лв.

24 2016 No 1-12

334.6:63

БП 2016 П 945
        ИКОНОМИЧЕСКИ анализ на дейността на лечебните заведения за болнична помощ в системата на общественото здравеопазване в Република България за периода ... година : бюлетин : прогнозиране за 2016-2018 г. / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Християн Грива ... [и др.]. - 2001/2007-        . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2009-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Красимира Дикова, Румяна Коларова, Тодор Кундуржиев

ISSN 1313-7727 = Икономически анализ на дейността на лечебните заведения за болнична помощ в системата на общественото здравеопазване в Република България за периода ... година : без сведение за цена

2010/2015 (2016)

338.23:614

БП 2016 П 946
        ИКОНОМИЧЕСКИ анализ на отделенията в многопрофилните болници за активно лечение за периода' ... : бюлетин / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Християн Грива ... [и др.]. - 2005/2008- . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2009-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Красимира Дикова, Румяна Коларова, Тодор Кундуржиев

ISSN 1314-0949 = Икономически анализ на отделенията в многопрофилните болници за активно лечение за периода' ... : без сведение за цена

2005/2015 (2016)

338.23:614

БП 2016 П 947
        ИКОНОМИЧЕСКИ преглед / Българска народна банка. - 2004, май-        . - София : БНБ, 2004-        (София : полиграф. база на БНБ). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Economic review = ISSN 1312-420X

ISSN 1312-4196 = Икономически преглед (Print) : без сведение за цена

2016 No 1-4

336
338.2

БП 2016 П 948
        ИНФО СБХ / Съюз на българските художници ; ред. Десислава Минчева, Румена Калчева. - 1993, апр.-        . - София : СБХ, 1993-        (без сведение за печ.). - 20 см

Двумесечно изд. - Кор. загл.: Бюлетин - Съюз на българските художници. - От бр. 2 и Юлия Портарова - ред., не участва Р. Калчева ; от бр. 4 и Антон Стайков, не участва Д. Минчева

ISSN 1313-9622 = Инфо СБХ : без сведение за цена

2016 бр. 1-6

061.2:73/76

БП 2016 П 949
        ИНФОАКАДЕМИКА : издание на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна / ред. кол. : Красимир Иванов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - Варна : МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2000-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Риналдо Шишков - отг. ред., Огнян Антов ; в бр. 2 и Велина Марковска - отг. ред., Р. Шишков - зам.-глав. ред., не участва О. Антов

ISSN 1311-7416 = Инфоакадемика : без сведение за цена

17 2016 бр. 1-2

378.961

БП 2016 П 950
        ИНФОВЕТ : ветеринарномедицински справочник / Инфовет. - 2001, бр. 1-        . - София : Инфовет, 2001-        (София : Фул принт). - 29 см

Месечно изд. - Погрешно означен ISSN 1312-14X

Год. аб. 60 лв.

2016 бр. 1 (ян.)-11 (ноем.) = 170-180

615.11:619

БП 2016 П 951
        ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин на БАН / ред. кол. : Дамян Дамянов ... [и др.]. - No 1 (1996)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1996-        (без сведение за печ.). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Светлана Куюмджиева, Димитър Димитров, Ренета Петрова, Мила Вълкова, Албена Накева ; от No 2 и Катя Тошева, не участват М. Вълкова, А. Накева ; от No 3 и Борислав Кременски, не участва К. Тошева ; от No 4 и К. Тошева, не участва Б. Кременски ; от No 6 и Иглика Трифонова, Б. Кременски, не участват Р. Петрова, К. Тошева

ISSN 1312-5311 = Информационен бюлетин на БАН : без сведение за цена

18 2016 No 1-6 = 166-171

061.2:002(497.2)

БП 2016 П 952
        ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин - Българска народна банка. - 1991, бр. 1-2016, дек. - София : БНБ, 1991-2016 (София : полиграф. база на БНБ). - 29 см

Месечно изд. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Monthly Bulletin - Bulgarian National Bank = ISSN 1310-3067

ISSN 1310-3059 = Информационен бюлетин (Българска народна банка. Print) : без сведение за цена

2016 ян.-дек. Спира

336.711(497.2)

БП 2016 П 953
        ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин - Българска национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика. - Бр. 64 (2015)- . - Пловдив : Бълг. нац. асоц. Етерични масла, парфюмерия и козметика, 2015- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 2367-7996 = Информационен бюлетин (Българска национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика) : без сведение за цена

Бр. 67 (ян./март)-70 (окт./дек.) (2016)

665.5

БП 2016 П 954
        ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин - Национално сдружение на общините в Република България [НСОРБ] / глав. ред. Гинка Чавдарова. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - София : НСОРБ, 2000-        ([Габрово] : Полипрес). - 28 см

Двуседмично изд.

ISSN 1311-7025 = Информационен бюлетин (Национално сдружение на общините в Република България) : год. аб. 130 лв.

2016 бр. 1/2 (ян.)-21/22 (дек.)

352(497.2)

БП 2016 П 955
        ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин по труда : официално издание / Министерство на труда и социалната политика ; ред. Капка Николова. - Год. 1, No 1 (1967)-        . - София : ИК Труд и право, 1967-        (София : Хермес прес). - 21 см

Месечно изд. - No 1 с прил. бр. 1: Социална фактология : важни показатели и цифри, в сила от 01.01.2016 г. - 20 с.

ISSN 1312-9503 = Информационен бюлетин по труда : без сведение за цена

49 2016 Nо 1-12

331
36

БП 2016 П 956
        КНИГОИЗДАВАНЕ и печат [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на образованието и културата = Book publishing and press / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Education and Culture Statistics Department ; ред. А. Илкова. - 2000-        . - София : НСИ, 2002-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез. - Прил.: Графики

ISSN 1312-8469 = Книгоиздаване и печат (CD-ROM) : без сведение за цена

2015 (2016). - 26.6 МВ

002.2(497.2):311

БП 2016 П 957
        ЛЕГЛОВИ фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения : бюлетин / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Християн Грива ... [и др.]. - 2008-        . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2008-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Красимира Дикова, Райна Николова. - Погрешно означен ISSN 1313-4868 = Леглови фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите

ISSN 1314-4456 = Леглови фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения : без сведение за цена

2016

312.6
614.21(497.2):311

БП 2016 П 958
        ЛИЦА с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане в Република България през периода' ... година : бюлетин : по данни от информационната система на НЦОЗА за трайно намалената работоспособност / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи [НЦОЗА] ; ред. кол. : Хр. Грива ... [и др.]. - 2014-        . - София : НЦОЗА, 2015-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - С табл., сх. ; 28 см

Годишно изд. - Други ред.: Кр. Дикова, Р. Янева

ISSN 2367-9514 = Лица с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане в Р България през периода' ... година : без сведение за цена

2001/2015 (2016)

314.4(497.2):311

БП 2016 П 959
        МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика = Medical Management and Health Policy / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : В. Борисов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 30, бр. 1 (1999)-        . - София : Центр. мед. библ., 1999-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 21 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Е. Шипковенска, М. Апостолов, Ц. Воденичаров, Ж. Сурчева. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-0336 = Медицински мениджмънт и здравна политика : год. аб. 28 лв.

47 2016 бр. 1-4

614.2

БП 2016 П 960
        МЕЖДУНАРОДЕН бюлетин по оториноларингология = Oto Rhino Laringology International Bulletin / Издателска къща Стено - Варна ; ред. кол. : Марио Милков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2005)-        . - Варна : ИК Стено, 2005-        (Варна : ИК Стено). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Пламен Недев - зам.-глав. ред., П. Димов, К. Джамбазов, Д. Вичева, В. Цветков, Д. Марев, Г. Георгиев, В. Павлов, Г. Едрев, Д. Досков, И. Йовчев, Н. Петков, И. Цолов, Т. Аврамов, Хр. Френгов, Сп. Тодоров, С. Върбанова, С. Стоянов, П. Руев, С. Лолов, В. Стоянов, А. Вълков, И. Чалъков, Ю. Рангачев, О. Стоянов. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6997 = Международен бюлетин по оториноларингология : без сведение за цена

12 2016 Nо 1-4

616.21

БП 2016 П 961
        МЕСЕЧЕН хидрометеорологичен бюлетин / Национален институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките ; ред. кол. : Петьо Симеонов - глав. ред. ... [и др.]. - 2014, май-        . - София : Нац. институт по метеорология и хидрология при БАН, 2014-        (без сведение за печ.). - 30 см

Други ред.: Милена Аврамова, Валентин Казанджиев, Илиан Господинов, Мария Коларова, Марта Мачкова, Снежана Балабанова ; от бр. за м. септ. не участва П. Симеонов ; от бр. за м. ноем. И. Господинов - глав. ред.

ISSN 1314-894X = Месечен хидрометеорологичен бюлетин : без сведение за цена

2016 ян.-дек.

551.5
556

БП 2016 П 962
        МОЯТ успешен европроект : практическо издание за разработване на проекти / Резон България. - Бр. 1 (22 март-22 май 2016)- . - София : Резон България, 2016- (София : Спектър). - 28 см

Двумесечно изд.

ISSN 2367-900X = Моят успешен европроект : 15 лв. : год. аб. 90 лв.

2016 бр. 1 (22 март-22 май)-5 (22 ноем.-22 ян.)

339.923:061.1 ЕС

БП 2016 П 963
        НАЙ-смешното!!! : Вицове! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! : дайджест / Иван Бабуков. - Nо 1 (1998)-        . - София : ЕТ Иван Бабуков, 1998-        (без сведение за печ.). - 20 см

Месечно изд. - В No 11, 12 погрешно означена год. 16 вм. 19

ISSN 1311-1396 = Най-смешното!!! : 0.90 лв.

19 2016 Nо 1 (ян.)-12 (дек.) = 215-226

886.7-845

БП 2016 П 964
        НАРОДНО събрание на Република България / Четиридесет и трето Народно събрание на Република България. - 8 сесия (2008)-        . - София : Нар. събрание на Републ. България, 2008- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год.

ISSN 1314-569X = Народно събрание на Република България : без сведение за цена

5 сесия (11 ян.-28 апр.)-6 сесия (9 май-29 юли) (2016)

328(497.2)

БП 2016 П 965
        НАСЕЛЕНИЕ и демографски процеси' ... [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Демографска статистика = Population and demographic processes' ... / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Demographic Statistics Department ; ред. А. Илкова. - 2005-        . - София : НСИ, 2005-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1313-1915 = Население и демографски процеси' ... (CD-ROM) : 18 лв.

2015 (2016). - 72.2 МВ

312(497.2)

БП 2016 П 966
        НЕВРОЛОГИЯ и психиатрия = Neurology and Psychiatry / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : А. Алексиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1970)-        . - София : Центр. мед. библ., 1970-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: О. Григорова, Г. Ончев, И. Литвиненко, Ш. Мехрабиан. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-6584 = Неврология и психиатрия (София) : год. аб. 14 лв.

47 2016 бр. 1-2

616.8(01)

БП 2016 П 967
        НОВА надежда : бюлетин / Християнска асоциация Нова надежда за хора с увреждания. - Nо 1 (1995)-        . - София : Християнска асоц. Нова надежда за хора с увреждания, 1995-        (без сведение за печ.). - 21 см

Излиза два пъти год.

Без сведение за цена

Nо 69-70 (2016)

25

БП 2016 П 968
        НОТАРИАЛЕН бюлетин : издание на Нотариалната камара на Република България / ред. кол. : Теодора Вуцова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1999)-        . - София : Нотариална камара на Република България, 1999-        (без сведение за печ.). - 28 см

Годишно изд. - Други ред.: Цанка Цанкова - зам.-глав. ред., Антония Коева - зам.-глав. ред., Владимир Петров, Николай Натов, Методи Марков, Атанас Семов, Кристиан Таков, Диана Чакърова

ISSN 1311-4344 = Нотариален бюлетин : без сведение за цена

[18] вм. 20 2016 Nо 1

347.96

БП 2016 П 969
        НУМИЗМАТИЧЕН бюлетин / Народно-образователно читалище на любителите и пазителите на национални старини "Георги Сава Раковски" ; ред. кол. : Николай Марков - глав. ред. ... [и др.]. - 1991, No 1-        . - София : Нар.-образов. ч-ще на любителите и пазителите на нац. старини "Георги Сава Раковски", 1991- (София : Арт-хоби). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Нина Христова, Румен Райчев, Петко Павлов, Светлана Станкова. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-7840 = Нумизматичен бюлетин : без сведение за цена

2016 No 1-2

737

БП 2016 П 970
        ОБРАЗОВАНИЕ в Република България [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на образованието и културата = Education in the Republic of Bulgaria / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Department. Education and Culture Statistics Division ; ред. А. Илкова. - 2001/2005-        . - София : НСИ, 2005-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-8418 = Образование в Република България (CD-ROM) : без сведение за цена

2016. - 48.6 МВ

37(497.2):311

БП 2016 П 971
        ОБУЧЕНИЕ и рехабилитация на зрително затруднените = Education and Rehabilitation of Visually Impaired / Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца ; отг. ред. Владимир Радулов, ред. Мира Цветкова-Арсова. - Год. 1, бр. 1 (1987)-        . - София : Бълг. асоц. за обучение на зр. затруднени деца, 1987-        (София : Скайпринт). - 20 см

Излиза четири пъти год. - Съдърж. и на англ. ез.

Без сведение за цена

28 2016 бр. 1/2-3/4

376.3

БП 2016 П 972
        ОКОЛНА среда' ... [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Макроикономическа статистика. Отдел Статистика на околната среда и енергетиката = Environment' ... / National Statistical Institute. Macroeconomic Statistics Division. Environment and Energy Statistics Department ; ред. А. Илкова. - 2001/2005-        . - София : НСИ, 2005-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : текст ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1313-2040 = Околна среда' ... (CD-ROM) : без сведение за цена

2014 (2016). - 36.8 MB

502:311

БП 2016 П 973
        ОСНОВНИ макроикономически показатели' ... / Национален статистически институт. Дирекция Макроикономическа статистика. Отдел Нефинансови национални сметки, Отдел Финансова статистика = Main Macroeconomic Indicators' ... / National Statistical Institute. Macroeconomic Statistics Department. Non-Financial National Accounts Division, Financial Statistics Division ; ред. А. Илкова. - 1991/1994-        . - София : НСИ, 1995-        (София : Образование и наука). - 28 см

Годишно изд. - Парал. текст на англ. ез. - Изд. и на електронен носител: Основни макроикономически показатели' ... = ISSN 1312-8426

ISSN 1311-2376 = Основни макроикономически показатели' ... (Print) : без сведение за цена

2014 (2016)

330.101.54(497.2):311

БП 2016 П 974
        ОСНОВНИ макроикономически показатели' ... [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Макроикономическа статистика. Отдел Нефинансови национални сметки, Отдел Финансова статистика = Main Macroeconomic Indicators' ... / National Statistical Institute. Macroeconomic Statistics Department. Non-Financial National Accounts Division, Financial Statistics Division ; ред. А. Илкова. - 2007-        . - София : НСИ, 2008-        (без сведение за производител). - 1 електронен диск (CD-ROM) : текст ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез. - Изд. и на книжен носител: Основни макроикономически показатели' ... = ISSN 1311-2376

ISSN 1312-8426 = Основни макроикономически показатели' ... (CD-ROM) : без сведение за цена

2014 (2016). - 33.5 MB

330.101.54(497.2):311

БП 2016 П 975
        ОФИЦИАЛЕН бюлетин - Български институт по стандартизация / ред. Зоя Масалска. - 2002, ноем.-2016, бр. 12 (дек.). - София : Бълг. институт по стандартизация, 2002-2016 (София : печ. при Бълг. институт по стандартизация). - 28 см

Месечно изд. - В бр. 2,5,8,10 ред. Таня Круглий ; в бр. 3,6,9 ред. Стефка Николова. - Съдърж. и на англ. ез. - Продължен от: Официален бюлетин (Български институт за стандартизация. Online) = ISSN 2534-9740

ISSN 1312-2118 = Официален бюлетин (Български институт по стандартизация) : без сведение за цена

2016 бр. 1 (ян.)-12 (дек.). Спира

006

БП 2016 П 976
        ОФИЦИАЛЕН бюлетин - Патентно ведомство на Република България : официално месечно издание на Патентното ведомство. - 1955, бр. 1-        . - София : Патентно ведомство на Републ. България, 1955-        (без сведение за печ.). - 29 см

Съдърж. и на англ. ез. - Изд. и на електронен носител: Официален бюлетин - Патентно ведомство на Република България = ISSN 1314-3050

ISSN 1310-179X = Официален бюлетин (Патентно ведомство на Република България. Print) : 30 лв.

2016 бр. 1 (29 ян.)-12 (30 дек.)

608.3:061.1

БП 2016 П 977
        ОФИЦИАЛЕН бюлетин - Патентно ведомство на Република България [Електронен ресурс] : официално месечно издание на Патентното ведомство. - 2009, бр. 5 (май)-        . - София : Патентно ведомство на Републ. България, 2009-        (без сведение за производител). - 12 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Съдърж. и на англ. ез. - Печ. изд.: Официален бюлетин - Патентно ведомство на Република България = ISSN 1310-179X

ISSN 1314-3050 = Официален бюлетин (Патентно ведомство на Република България. CD-ROM) : без сведение за цена

2016 бр. 1 (29 ян.). - 55.1 МВ
2016 бр. 2 (29 февр.). - 78.8 МВ
2016 бр. 3 (31 март). - 59.4 МВ
2016 бр. 4 (28 апр.). - 66.1 МВ
2016 бр. 5 (31 май). - 56.1 МВ
2016 бр. 6 (30 юни). - 64.7 MB
2016 бр. 7 (29 юли). - 92.7 MB
2016 бр. 8 (31 авг.). - 70.0 MB
2016 бр. 9 (30 септ.). - 80.8 МВ
2016 бр. 10 (31 окт.). - 63.7 МВ
2016 бр. 11 (30 ноем.). - 72.3 MB
2016 бр. 12 (30 дек.). - 88.4 MB

608.3:061.1

БП 2016 П 978
        ПАЗАР на държавни ценни книжа / Българска народна банка. - 1997, окт.-2016, окт./дек. - София : БНБ, 1997-2016 (София : полиграф. база на БНБ). - 30 х 16 см

Излиза четири пъти год. - Прил.: Първичен пазар на ДЦК. - 8 с. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Government Securities Market

Без сведение за цена

2016 ян./март-окт./дек. Спира

336.76

БП 2016 П 979
        ПРЕСТЪПЛЕНИЯ и осъдени лица [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на здравеопазването и правосъдието = Crimes and persons convicted / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Health Care and Justice Statistics Department ; ред. А. Илкова. - 1990/2000-        . - София : НСИ, 2001- (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1313-1893 = Престъпления и осъдени лица (CD-ROM) : 15 лв.

2015 (2016). - 28.9 МВ

343:311

БП 2016 П 980
        ПЪРВА атомна : периодично издание на АЕЦ Козлодуй. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Козлодуй : АЕЦ Козлодуй, 1990-        (без сведение за печ.). - 28 см

Двумесечно изд.

Без сведение за цена

2016 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

621.039(497.21)

БП 2016 П 981
        ПЪТНОТРАНСПОРТНИ произшествия в Република България [Електронен ресурс] / Министерство на вътрешните работи. Главна дирекция Национална полиция, Национален статистически институт. Дирекция Бизнес статистика ; ред. А. Илкова. - 2000-        . - София : НСИ, 2001-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : текст ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран, етикет

ISSN 1312-8450 = Пътнотранспортни произшествия в Република България (CD-ROM) : без сведение за цена

2015 (2016). - 17.1 MB

656.02(497.2):311

БП 2016 П 982
        РАЙОНИТЕ, областите и общините в Република България [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Многосекторна статистика и услуги за потребителите. Отдел Многосекторна и геостатистика = Regions, districts and municipalities in the Republic of Bulgaria / National Statistical Institute. Multy-Domain Statistics and User Services Directorate. Multy-Domain Statistics and Geostatistics Department ; ред. кол. : Д. Попов - отг. ред. ... [и др.]. - 2000-        . - София : НСИ, 2000-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Windows XP; Acrobat Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: А. Илкова, М. Трифонова. - Съдържа прил. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-8515 = Районите, областите и общините в Република България : 18 лв.

2014 (2016). - 16.5 МВ

311.31(497.2)

БП 2016 П 983
        РЕГИСТРИРАНИ заболявания и умирания от злокачествени новообразувания в Република България през периода ... година : бюлетин / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Хр. Грива ... [и др.]. - 2010-        . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2010-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Кр. Дикова, Р. Янева

ISSN 1314-2712 = Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени новообразования в Република България през периода ... година : без сведение за цена

2005/2015 (2016)

616-006.04(497.2)

БП 2016 П 984
        РЕПРОДУКТИВНО здраве / Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве = Reproductive Health / Bulgarian Association of Sterility and Reproductive Health ; ред. кол.: Т. Тимева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2002)-        . - София : Бълг. асоц. по стерилитет и репродуктивно здраве, 2002-        (без све