БЪЛГАРСКИ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ

Годишен указател

2017

Редакционна колегия
Редактор: Илза Атанасова Тодорова

Съставители: Петранка Гуринова, Росица Димитрова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ (Сер. 4) се регистрират продължаващите библиографски ресурси, които съдържат книжни (включително и издания за незрящи) и некнижни материали (издания на електронни носители), издадени през 2017 г. и преди това, но депозирани през 2017 г. в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека по силата на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения


Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, кръстословици и други подобни забавни игри.


БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ (Сер. 4) се публикува в електронен формат един път годишно.


БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ (Сер. 4) съдържа 7 раздела : Вестници – столични, регионални, единични и юбилейни листове; Списания; Бюлетини; Периодични сборници; Справочници; Доклади и отчети. Библиографските описаниявъв всеки раздел са подредени по азбучен ред. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.


БЪЛГАРСКИ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ (Серия 4) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на заглавията
   •    Показалец на издателите и редакциите
   •    Показалец на регионалните продължаващи издания по местоиздаване
   •    Показалец на новите, възстановени, променени и преустановени продължаващи издания
   •    Показалец по УДК
   •    Показалец на международен стандартен номер ISSN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието.

ВЕСТНИЦИ

Столични вестници

 
БП 2017 П 1
        АВТО мото свят : автомобилният вестник на България от 1957 г. / Съюз на българските автомобилисти ; ред. кол. : Илиян Стоянов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - София : Съюз на бълг. автомобилисти, 1957-        (София : София). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Стефан Илиев, Ваня Георгиева, Крум Петров ; от бр. 2 и Радостина Йорданова

ISSN 0205-0846 = Авто мото свят : 1 лв.

[61] вм. 60 2017 бр. 1 (ян.)-4 (апр.) = 699-702

629.113

БП 2017 П 2
        АЗ Буки : национален седмичник за образование и наука / Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Галя Младенова ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1991- (София : Алианс Принт). - 40 см

Други ред.: Зина Соколова, Стоян Стоянов ; от бр. 27 не участва Г. Младенова ; в бр. 28-46 и Маргаритка Благоева. - Вестникът е правоприемник на първото офиц. изд. на М-вото на просвещението по проблемите на образованието Училищен преглед - 1896 г. Под името Аз буки вестникът излиза от 10 апр. 1991 г. - Прил.: Избрано от текстовете, публикувани в списанията на национално издателство Аз Буки. - В бр. 8 погрешно означена продълж. номерация 12100 вм. 1300 и следва до края

ISSN 0861-3990 = Аз Буки : 1.50 лв.

[27] вм. 26 2017 бр. 1 (5-11 ян.)-51/52 (21 дек.) = 1293-12143

37
001

БП 2017 П 3
        АКТИВ : двуседмично издание за професионалисти в областта на счетоводството, финансите и осигуряването / Доби прес ; глав. ред. Елена Витски. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - София : Доби прес, 2003- (без сведение за печ.). - 29 см

ISSN 2534-9090 = Актив (2004) : год. аб. 106 лв.

[15] вм. 10 2017 бр. 1 (1-15 ян.)-24 (16-31 дек.) = 322-345

657
336

БП 2017 П 4
        АЛО София : вестник за обяви / Ало.БГ - Бургас. - Год. 1, бр. 1 (2011)-        . - София : Ало.БГ, 2011-        (Бургас : Информа Принт). - 44 см

Седмично изд. - Прил. 100% имоти

ISSN 1314-3727 = ALO.bg. София : 1 лв.

7 2017 бр. 1 (2-8 ян.)-51 (18-31 дек.) = 283-333

659

БП 2017 П 5
        АСТРОФЕНОМЕН : тайни, загадки, хипотези, факти / редакция на вестник Астрофеномен ; глав. ред. Анелия Врачева. - Год. 26, бр. 1 (8-14 ян. 2015)-        . - София : ИК Феномен, 2015-        (без сведение за печ.). - 42 см

Седмично изд. - Продължение на: Феномен

ISSN 2603-3119 = Астрофеномен : 0.60 лв.

28 2017 бр. 1 (5-11 ян.)-7 (16-22 февр.), 9 (2-8 март)-14 (6-12 апр.), 16 (20-26 апр.), 18 (4-10 май)-19 (11-17 май), 23 (8-14 юни), 28 (13-19 юли)-29 (20-26 юли), 31 (3-9 авг.), 33 (17-23 авг.)-38 (21-27 септ.), 40 (5-11 окт.)-52 (28 дек.)

133

БП 2017 П 6
        АТАКА : седмично издание на партия Атака / глав. ред. Волен Сидеров. - Год. 1, бр. 1 (27 ян. 2012)-        . - София : Партия Атака, 2012-        (София : София). - 42 см

От бр. 250 печ. София принт инвестмънт

ISSN 1314-5746 = Атака (София. 2012) : 0.80 лв.

[6] вм. 4 бр. 210 (13-19 ян.)-251 (29 дек.) (2017)

329(497.2) Партия Атака

БП 2017 П 7
        БАНКЕРЪ : национален седмичник за финанси, икономика и политика / Банкер ; ред. кол. : Бистра Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Банкер, 1993-        (София : Алианс принт). - 40 см

Други ред.: Цвети Геров - зам.-глав. ред., Петър Илиев - зам.-глав. ред. - Прил.: [BI Banker Insurance] с размер 30 см ; прил.: 20 г. по-късно с размер 27 см ; прил.: Параграф 22 - седм. изд. за законност и власт ; прил.: Параграф 20 г. по-късно - Валутният борд като финансов преход, юни. - 98 с. ; прил.: [BW Bankerwine], ноем. - 32 с. - В бр. 12 погрешно означена продълж. номерация 1235 вм. 1236. - От бр. 15 год. 25

ISSN 1310-0300 = Банкеръ : 2 лв.

[25] вм. 23 2017 бр. 1 (6-13 ян.)-52 (29 дек.) = 1225-1276

336.7

БП 2017 П 8
        БАНКЯ днес : регионален месечник / Нова Банкя-Елеонора Милева ; глав. ред. Станислав Милев. - Год. [1], бр. [1] ([2004])-        . - Банкя : ЕТ Нова Банкя-Елеонора Милева, [2004]-        (без сведение за печ.). - 40 см

В бр. 1/2 погрешно означена продълж. номерация 132 вм. 132/133 и следва до края. - Продължение на: в. Банкя, основ. на 3 юни 1928 г.

ISSN 1312-5753 = Банкя днес : 0.35 лв.

[14] вм. 13 2017 бр. 1/2 (ян./февр.)-12 (дек.) = 132-140

304(497.22)

БП 2017 П 9
        БОЖИЕТО слово / Божия църква Дом на радост ; глав. ред. Ани Тотева. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Божия църква Дом на радост, 1991-        (без сведение за печ.). - 31 см

Двумесечно изд.

ISSN 0861-5519 = Божието слово : 0.30 лв. : год. аб. 3.60 лв.

27 2017 бр. 1-6 = 250-255

23/28

БП 2017 П 10
        БУХЛАР / 109 Основно училище "Христо Смирненски". - Год. 2, бр. 2 (2017)-        . - София : 109 ОУ "Христо Смирненски", 2017- (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

2 2017 бр. 2

373.3

БП 2017 П 11
        БЪЛГАРИЯ днес / България днес ; глав. ред. Николай Пенчев , зам.-глав. ред. Иван Захариев. - Год. 1, бр. 1 (4 юли 2011)-        . - София : България днес, 2011- (София : София). - 42 см

Ежедневно изд. - От бр. 2 изд. 168 часа. - От бр. 300 печ. София принт инвестмънт. - В бр. 1-154 погрешно означена год. 6

ISSN 1314-3964 = България днес (2011) : 0.60 лв., 0.70 лв.

[7] вм. 6 2017 бр. 1 (3 ян.)-308 (30 дек.) = 1629-1936

304(497.2)

БП 2017 П 12
        БЪЛГАРСКА армия : вестник за национална сигурност и отбрана / Министерство на отбраната. Информационен център ; ред. кол. : Тодор Токин - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 46, бр. 12699 (1991)-        . - София : МО, 1991-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Иван Ибришимов - зам.-глав. ред., Михаил Григоров, Добромир Пелов, Боряна Радева, Лъчезар Лозанов, Светлозар Стоянов, Александър Гигов ; от бр. 7 и Андрей Рангелов - и.д. глав. ред., не участват Т. Токин, Ив. Ибришимов ; от бр. 15 А. Рангелов - глав. ред., и Петър Бойчев - зам.-глав. ред. ; от бр. 22 и Росица Цонева ; от бр. 29 и Венцислав Жеков ; от бр. 44 и Пламен Димитров. - От бр. 7 год. 126. - Продължение на: в. Военни известия (първи бр. на 14.02.1892 г.), Народна отбрана, Народна войска (първи бр. на 14.09.1944 г.) и Народна армия

ISSN 0861-4407 = Българска армия : 0.50 лв.

[126] вм. 125 2017 бр. 1 (6 ян.)-51/52 (22 дек.) = 23886-23936

355(497.2)

БП 2017 П 13
        БЪЛГАРСКА гора : издание на Съюза на лесовъдите в България / глав. ред. Богдан Богданов, ред. Диана Петрова. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Съюз на лесовъдите в България, 2005-        (София : Боб и ко принт). - 48 см

Излиза пет пъти год. - Бр. 5 с календар 2018 г.

ISSN 1312-7055 = Българска гора : без сведение за цена

13 2017 бр. 1 (ян.)-5 (дек.) = 60-64

630(497.2)

БП 2017 П 14
        БЪЛГАРСКИ фермер : вестник за земята и хората / Български фермер ; глав. ред. Васил Аспарухов, зам.-глав. ред. Любомир Коралов. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Бълг. фермер, 1990-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 1 не са означени ред. - От бр. 51 печ. София принт инвестмънт. - Прил.: Агрооказион - специализирано прил. за употребявана агротехника. - От бр. 31 год. 26

ISSN 0861-3060 = Български фермер : 0.70 лв.

[28] вм. 25 2017 бр. 1 (5-11 ян.)-52 (28 дек.) = 1309-1360

63(497.2)

БП 2017 П 15
        БЪЛГАРСКО войнство : национален вестник за офицерите и сержантите от запаса и резерва, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите в България / Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюз на ветераните от войните в България, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите ; ред. кол. : Спирдон Спирдонов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Сдружение Бълг. войнство 21, 1993-        (София : Нюзпринт). - 45 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Стефан Шопов, Яни К. Янев. - Спец. бр.: Заедно по славния път на българската армия. ноем. - 4 с. - Продължение на: Единство от 1990 г. = ISSN 0861-2501

ISSN 0861-8720 = Българско войнство : 0.50 лв.

[25] вм. 27 2017 бр. 1 (15 ян.)-24 (31 дек.) = 663-686

355.1/.3

БП 2017 П 16
        В -3- Трета възраст : национален независим седмичник / Издателска къща Трета възраст ; ред. кол. : Росица Николова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)- . - София : ИК Трета възраст, 1992- (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Излиза в сряда. - Други ред.: Ема Иванова, Зорница Йончева, Ася Димитрова, Траян Антов, Диана Джунева. - От бр. 2 год. 27

ISSN 0861-623X = В - 3 - Трета възраст : 0.50 лв.

26 2017 бр. 1 (4-10 ян.)-50 (13-19 дек.) = 1262-1311

316.346.32
304(497.2)

БП 2017 П 17
        ВЕСТНИК за градината / Издателска къща Булхерба ; глав. ред. Мария Манолова. - Год. 13, бр. 7 (18-24 февр. 2015)-        . - София : ИК Булхерба, 2015-        (Костинброд : Мултипринт). - 42 см

Излиза всяка сряда

ISSN 2603-3992 = Вестник за градината : 0.30 лв.

15 2017 бр. 1 (4-10 ян.)-17 (26 апр.-2 май) = 687-703, 19 (10-16 май)-24 (14-20 юни) = 705-710, 26 (28 юни-4 юли)-52 (27 дек.) = 712-738

634
635

БП 2017 П 18
        ВСИЧКО за оръжието : национално издание за оръжейна култура / Арио ; глав. ред. Валери Спасов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : ЕТ Арио, 1992-        (София : Нюзпринт). - 30 см

Двуседмично изд.

ISSN 2367-6191 = Всичко за оръжието : 1.90 лв.

[26] вм. 25 2017 бр. 1 (3-17 ян.)-26 (19 дек.) = 633-658

623.44

БП 2017 П 19
        ВСИЧКО за семейството / 168 часа ; ред. Теодор Георгиев. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : 168 часа, 1993-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - От бр. 51 печ. София принт инвестмънт. - До бр. 27 погрешно означен ISSN 1312-4021 = Всичко за жената

ISSN 1313-7026 = Всичко за семейството : 0.70 лв.

2017 бр. 1 (5-11 ян.)-52 (28 дек.)

64
39

БП 2017 П 20
        ВТОРА младост / Издателство Прес ; ред. кол. : Лиляна Рашева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : Прес, 2002-        (София : Нюзпринт). - 38 см

Седмично изд. - Други ред.: Миглена Борисова - зам.-глав. ред., Роксандра Апостолова, Надежда Тошева, Иван Ангелов ; от бр. 40 не участва Ив. Ангелов. - Погрешно означен ISSN 1313-8219 = Втора младост. Понеделник

ISSN 1314-0043 = Втора младост (2010) : 0.50 лв., 1 лв.

16 2017 бр. 1 (2 ян.)-51/52 (18 дек.) = 771-821/822

316.346.32
304(497.2)

БП 2017 П 21
        ГАЛЕРИЯ / Кроз ; ред. кол. : Кристина Патрашкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (15-21 окт. 2009)-        . - София : Кроз, 2009-        (София : София). - 42 см

Излиза всяка сряда. - Други ред.: Петър Митрев, Люблена Папазова, Ивет Савова ; от бр. 19 не участва Л. Папазова ; от бр. 24 и Цветелина Янкова ; от бр. 28 П. Митрев - отг. ред., и Мариела Балева, Пепа Петрова ; от бр. 30 не участва П. Петрова ; от бр. 42 и Джоана Иванова, не участва Ц. Янкова ; от бр. 43 и Весела Кръстева, не участва Д. Иванова ; от бр. 45 не участва М. Балева ; от бр. 47 и Борис Крумов. - От бр. 48 год. 10. - В бр. 34 погрешно означена продълж. номерация 409 вм. 410 и следва до края

ISSN 1313-9355 = Галерия (София. 2009) : 1 лв., 1.40 лв.

[9] вм. 10 2017 бр. 1 (4-10 ян.)-52 (28 дек.) = 377-427

304(497.2)

БП 2017 П 22
        ГЛАВЕН счетоводител : за всички практикуващи счетоводители / Български законник ; глав. ред. Асен Николов. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : Бълг. законник, 2001-        (София : Алианс принт). - 29 см

Двуседмичен вестник

ISSN 1311-8536 = Главен счетоводител : год. аб. 82 лв.

[17] вм. 16 2017 бр. 1 (1-15 ян.)-24 (16-31 дек.)

657

БП 2017 П 23
        ГЛАСЪТ на фермера : вестник на професионалните земеделци / Сезони 7 ; ред. кол.: Петър Кръстев - и. д. глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - София : Сезони 7, 1998-        (София : Хермес прес). - 42 см

Седмично изд. - От бр. 499 подзагл.: нац. седмичник на проф. земеделци в България. - Други ред.: Лили Мирчева, Маргарита Стоянова, Ангел Върбанов ; от бр. 529 и Мила Иванова, Алекс Петров

ISSN 1314-9652 = Гласът на фермера : 0.60 лв.

[20] вм. 19 бр. 486 (9-15 ян.)-535 (18 дек.) = 923-972 (2017)

63

БП 2017 П 24
        24 часа : всекидневник за новините, каквито са / 168 часа ; ред. кол. : Борислав Зюмбюлев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : 168 часа, 1991-        (София : София). - 42 см

Други ред.: Юри Велев - първи зам.-глав. ред., Боряна Цачева - зам.-глав. ред., Марияна Литова - зам.-глав. ред., Николай Берковски. - От бр. 346 печ. София принт инвестмънт. - От бр. 189 прил.: TV media с размер 37 см. - От бр. 104 год. 27

ISSN 0861-4067 = 24 часа : 0.90 лв.-1.20 лв.

26 2017 бр. 1 (3 ян.)-355 (31 дек.)

304(497.2)
327

БП 2017 П 25
        ДВИЖЕНИЕ BG : начин на живот и бизнес / Национална медийна група (НМГ) ; отг. ред. Начко Наков, Владислав Цолов. - Бр. 1 (2004)- . - София : НМГ, 2004-        (без сведение за печ.). - 44 см

Двумесечно изд.

Безпл.

Бр. 91-95 (2017)

379.8

БП 2017 П 26
        19! : Деветнадесет минути София - първият национален безплатен всекидневник / Юнайтед Медия. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Юнайтед Медия, 2008- (Костинброд : Мултипринт). - 31 см

ISSN 1313-4841 = 19' (София) : безпл.

Бр. 1837 (9 ян.)-1846 (20 ян.), 1848 (24 ян.)-1858 (7 февр.), 1860 (9 февр.)-1871 (24 февр.), 1873 (28 февр.)-1882 (14 март), 1884 (16 март)-1887 (21 март), 1889 (23 март)-1940 (13 юни), 1942 (15 юни), 1944 (19 юни)-1959 (10 юли), 1961 (12 юли)-1973 (25 септ.), 1975 (27 септ.)-1980 (4 окт.), 1982 (6 окт.)-1984 (10 окт.), 1986 (12 окт.)-1992 (20 окт.), 1995 (25 окт.)-2001 (2 ноем.), 2005 (8 ноем.)-2006 (9 ноем.), 2008 (13 ноем.)-2010 (15 ноем.), 2012 (17 ноем.)-2023 (4 дек.), 2025 (6 дек.)-2030 (13 дек.) (2017)

304(497.2)

БП 2017 П 27
        ДЕНТА медика : орган на Българския зъболекарски съюз / ред. кол. : Емилия Караянева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 7, бр. 4 (2007)-        . - София : Бълг. зъболекарски съюз, 2007-        (без сведение за печ.). - 42 м

Месечно изд. - Други ред.: Елка Радева, Николета Маркова ; от бр. 3 и Юра Пандушева ; от бр. 7 и Владимир Панов, Йоанна Йонкова, не участва Н. Маркова. - Бр. 3 с прил.: Дента медика плюс. - Продължение на: Стоматолог

ISSN 2603-5618 = Дента медика : без сведение за цена

15 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

616.31

БП 2017 П 28
        ДОКТОР : 100 въпроса и отговора за здравето : най-тиражният медицински вестник / ИА [Информационна агенция] Блиц ; ред. кол. : Маргарита Благоева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : ИА Блиц, 2001-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Милена Василева, Яна Бояджиева, Люба Момчилова, Мара Калчева ; в бр. 28-42 М. Калчева - глав. ред., не участва М. Благоева

ISSN 1312-207X = Доктор (София) : 0.60 лв., 0.70 лв.

17 2017 бр. 1 (7 ян.)-51 (23 дек.) = 768-818

61

БП 2017 П 29
        ДОМ и пари : практичният вестник : национален двуседмичник / Дом и пари, Диадох ; глав. ред. Марина Христова. - Год. 1, бр. 1 ( 2-15 юни 2017)-        . - София : Дом и пари : Диадох, 2017-        (София : Спектър). - 42 см

ISSN 2535-0722 = Дом и пари : 0.60 лв.

1 2017 бр. 1 (2-15 юни)-15 (15-28 дек.)

304

БП 2017 П 30
        ДОСИЕ / 168 часа ; глав. ред. Слави Ангелов. - Год. 1, бр. 1 (18 ноем.-1 дек. 2014)-        . - София : 168 часа, 2014- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - В бр. 2 и Петя Минкова - зам.-глав. ред. - В бр. 2 печ. Ропринт - София

ISSN 2367-6043 = Досие (2014) : 6 лв.

2017 бр. 1-2

323(497.2)
327(497.2)

БП 2017 П 31
        ДУМА : левият вестник / Дума прес ; ред. кол. : Таня Джаджева - и.д. глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Дума прес, 1990-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Георги Георгиев - зам.-глав. ред., Ивайло Гиздов. - Прил.: Неделник, Пегас, Глобус. - В бр. 59 погрешно означена продълж. номерация 7656 вм. 7654 и следва до края. - От бр. 66 год. 27

ISSN 0861-1343 = Дума : 0.50 лв.-0.80 лв.

[28] вм. 26 2017 бр. 1 (3 ян.)-252 (29 дек.) = 7596-7849

304(497.2)
327

БП 2017 П 32
        ДЪРЖАВЕН вестник : официално издание на Република България / Народно събрание. - Бр. 1 (1879)-        . - София : Нар. събрание, 1879-        (София : Алианс принт). - 28 см

Достъпно също на: http://dv.parliament.bg. - Излиза два пъти седм.

ISSN 0205-0900 = Държавен вестник : 0.80 лв.

2017 бр. 1 (3 ян.)-104 (29 дек.)

342(497.2)

БП 2017 П 33
        ЕВРЕЙСКИ вести : издание на Организацията на евреите в България Шалом / глав. ред. Михайлина Павлова. - Год. 1, бр. 1 (1944)- . - София : Орг. на евреите в България Шалом, 1944-        (без сведение за печ.). - 42 см

Двуседмично изд. - Вестникът е основ. на 1 ноем. 1933 г.

ISSN 0205-0919 = Еврейски вести : 0.80 лв.

[74] вм. 73 2017 бр. 1 (13 ян.)-3 (10 февр.) = 1785-1787, 5 (10 март)-24 (22 дек.) = 1789-1808

304(497.2)
323.11

БП 2017 П 34
        ЕВРОФУТБОЛ : специализиран вестник / Еврофутболпринт ; ред. кол. : Ивайло Стоименов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Еврофутболпринт, 1993-        (София : София). - 42 см

Излиза два пъти седм. - Други ред.: Стамен Георгиев - зам.-глав. ред., Никола Николов. - От бр. 102 печ. София принт инвестмънт

ISSN 1312-224X = Еврофутбол : 1 лв.

25 2017 бр. 1 (3 ян.)-103 (30 дек.) = 1989-2091

796.332

БП 2017 П 35
        ЕРЕВАН = Erevan : арменски седмичник за политика, изкуство и култура / редакция на вестник Ереван ; глав. ред. Вартануш Топакбашян. - Год. 1, бр. 1 (1944)-        . - София : Вартануш Топакбашян : Анахид Аждерян, 1944-        (без сведение за печ.). - 42 см

Текст и на арм. ез.

ISSN 0205-0935 = Ереван (София) : без сведение за цена

[74] вм. 73 2017 бр. 1 (7-15 ян.)-46/47 (18-31 дек.) = 3752-3797/3798

304(497.2)
323.1

БП 2017 П 36
        ЕХО : туристическият вестник : издание на Българския туристически съюз / глав. ред. Емилия Матеина. - Год. 1, бр. 1 (1959)- . - София : ИК Ехо, 1959-        (София : Алианс принт). - 40 см

Месечно изд. - От бр. 5 изд.: Български туристически съюз, не участва ИК Ехо

ISSN 0205-0943 = Ехо (София) : 0.80 лв.

[59] вм. 58 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 1930-1941

796.5

БП 2017 П 37
        ЖАРАВА : национален вестник на българските антифашисти / Български антифашистки съюз ; глав. ред. Божанка Димитрова. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Бълг. антифашистки съюз, 1991-        (без сведение за печ.). - 45 см

Двуседмично изд.

ISSN 2534-9015 = Жарава (1991) : 0.50 лв., 1 лв.

[27] вм. 26 2017 бр. 1 (1-15 ян.)-20 (16-31 дек.)

329(497.2) Български антифашистки съюз

БП 2017 П 38
        ЖЕЛЕЗНИЧАР = Railwayman : седмичник за жп транспорт, бизнес, спедиция и логистика / Холдинг Български държавни железници ; глав. ред. Мая Димитрова. - Год. 1, бр. 1 (1991)- . - София : Холдинг БДЖ, 1991- (София : Рамбрикс). - 42 см

ISSN 0861-0851 = Железничар (София) : 0.60 лв. : год. аб. 24 лв.

[27] вм. 26 2017 бр. 1 (1 ян.-8 март)-33 (21-31 дек.)

656.2

БП 2017 П 39
        ЖИВОТ без рак / 168 часа ; ред. Росен Янков. - Год. 1, бр. 1 (20 май-2 юни 2014)-        . - София : 168 часа, 2014- (София : София). - 42 см

Годишно изд.

ISSN 2367-5179 = Живот без рак : 0.30 лв.

4 2017 бр. 1 (10-23 ян.)

614

БП 2017 П 40
        ЖИВОТЪТ днес : светът на модерния човек / Хелт ; ред. кол. : Петър Галев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (17-23 апр. 2012)-        . - София : Хелт, 2012- (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Светла Фотева - отг. ред., Галина Спасова, Илияна Ангелова, Лиляна Филипова. - Прил.: Живот & здраве. - От бр. 19 год. 6

ISSN 1314-6092 = Животът днес : 0.50 лв.

[6] вм. 5 2017 бр. 1 (10-16 ян.)-21 (30 май-5 юни) = 220-240

613
304(497.2)

БП 2017 П 41
        ЖЪЛТ труд / Труд медиа ; ред. кол. : Славяна Манолова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 22, бр. 27 (4-10 юли 2012)-        . - София : Труд медиа, 2012-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Таня Пушкова, Румяна Генадиева. - От бр. 22 с размер 37 см

ISSN 1314-6807 = Жълт труд (2012) : 1.50 лв.

27 2017 бр. 1 (4-10 ян.)-52 (27 дек.)

304(497.2)

БП 2017 П 42
        ЗА Буквите = О писменехь : кирило-методиевски вестник / Университет по библиотекознание и информационни технологии ; ред. кол. : Илия Пехливанов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1979)-        . - София : За буквите - О писменехь, 1979- (София : Демакс). - 42 см

Излиза четири пъти год. - Парал. загл. на църковнослав. ез. - В бр. 50 и подзагл.: юбил. бр. - Други ред.: Диана Стоянова - отг. ред., Христо Христов, Светла Девкова ; от бр. 51 И. Пехливанов не е глав. ред., Д. Стоянова - глав. ред. - Спец. изд.: Vasil Levski. sept. - 12 с. - От бр. 50 год. 38

ISSN 1312-3785 = За Буквите : без сведение за цена

[39] вм. 37 бр. 49 (март)-52 (ноем.) (2017)

949.72.043
008

БП 2017 П 43
        ЗАСТРАХОВАТЕЛ прес : специализиран вестник за застраховане и осигуряване / Застра прес ; отг. ред. Гергана Иванова. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Застра прес, 1994- (София : Бон прин). - 42 см

Излиза два пъти мес.

ISSN 1313-7166 = Застраховател прес : 2 лв.

[24] вм. 22 2017 бр. 1 (11-25 ян.)-24 (27 дек.) = 546-569

368

БП 2017 П 44
        ЗДРАВЕ за всички : изпитани рецепти за вашето здраве / Вестникарска група Принтгруп ; глав. ред. Ваня Владимирова, ред. Васил Николаев. - 2004, бр. 1-        . - София : Вестникарска група Принтгруп, 2004- (София : Нюзпринт). - 36 см

Излиза всеки понеделник. - От бр. 14 В. Владимирова не е глав. ред., и Николай Стойнов - глав. ред.

ISSN 2367-9166 = Здраве за всички : 0.50 лв.

2017 бр. 1 (2-8 ян.)-3 (16-22 ян.) = 665-667, 7 (13-19 февр.) = 671, 9 (27 февр.-5 март) = 673, 11 (13-19 март)-12 (20-26 март) = 675-676, 14 (3-9 апр.) = 678, 16 (17-23 апр.) = 680, 36 (4-10 септ.)-42 (16-22 окт.) = 700-706, 44 (30 окт.-5 ноем.)-52 (25-31 дек.) = 708-716

614

БП 2017 П 45
        ЗДРАВЕ без лекарства / 168 часа ; ред. Росен Янков. - Год. 1, бр. 1 (29 апр.-12 май 2014)-        . - София : 168 часа, 2014- (София : София). - 42 см

Седмично изд.

ISSN 2367-5136 = Здраве без лекарства : 0.30 лв.

4 2017 бр. 1 (3-16 ян.)-50 (19-25 дек.)

614
615.89

БП 2017 П 46
        ЗЕМЕДЕЛСКА техника : рекламно-информационен вестник : орган на Сдружението на производителите на земеделска техника / глав. ред. Милка Бобева, зам.-глав. ред. Христо Белоев. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Сдружение на производителите на земед. техника, 1992-        (София : Класик Дизайн). - 31 см

Двуседмично изд.

ISSN 0861-511X = Земеделска техника : 0.80 лв.

26 2017 бр. 1-25 = 645-669

631.3

БП 2017 П 47
        ЗЕМЕДЕЛСКО знаме : национален вестник / Български земеделски народен съюз ; глав. ред. Цветанка Андреева. - Год. 1, бр. 1 (1945)-        . - София : БЗНС, 1945-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза четири пъти год. - Бр. Първи е изд. на 28 окт. 1902 г. в Стара Загора. - В бр. от 19 септ. заб.: извънреден бр. Никола Д. Петков 1893-1947. - Всички бр. деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM)

1 лв.

[73] вм. 48 2017 бр. 1 (13 ян.)-[4] (19 септ.) =2173-2176

329(497.2) БЗНС Български земеделски народен съюз

БП 2017 П 48
        ЗЕМЯ : национален кооперативен всекидневник / Коопмедия ; ред. кол. : Теофан Германов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Коопмедия, 1990-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Други ред.: Гаврил Гаврилов - зам.-глав. ред., Ивайло Диманов - зам.-глав. ред., Бони Немски. - Прил.: Голямата политика, Здраве, Съботник, ТВ програма, Китай днес, Аз, стопанинът, Патриот, За дома. - Продължение на: Кооперативно село = ISSN 0205-101X

ISSN 0861-2315 = Земя (София) : 0.70 лв.

28 2017 бр. 1 (3 ян.)-247 (29 дек.) = 6615-6861

304(497.2)
327

БП 2017 П 49
        ЗЛАТНА възраст : национален седмичник за българските пенсионери / Муузон ; ред. кол. : Валентин Бояджиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (17 окт. 2014)-        . - София : Муузон, 2014-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Други ред. : Христо Куфов - зам.-глав. ред., Драгомира Иванова, Анна Сапунова, Румяна Смилкова

ISSN 2367-5918 = Златна възраст : 0.50 лв.-0.70 лв.

4 2017 бр. 1 (6 ян.)-52 (29 дек.) = 116-167

316.346
304(497.2)

БП 2017 П 50
        ИСТИНА - Veritas : католически вестник / Католическа епископска конференция в България ; ред. Марио Георгиев. - 1991, бр. 1-        . - София : Катол. епископска конф. в България, 1991-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Продължение на: в. Истина 1924-1949 г.

ISSN 0861-6450 = Истина - Veritas : 0.50 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 1518-1529

282

БП 2017 П 51
        КАПИТАЛ / Икономедиа ; ред. Алексей Лазаров, Теодора Василева. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Икономедиа, 1993- (Пловдив : Булвест принт). - 30 см + прил.

Седмично изд. - Спец. прил.: Образование - училището на бъдещето. - 80 с. ; Капитал здраве - Топ 10 на фармацевтичните компании в България. - 104 с. ; Технологиите, глобализацията и бизнес лидерите. - 26 с. ; К здраве. ноем. - 80 с. - Спец. изд.: Капитал авто. бр. 1-2 ; Капитал Земеделие и бизнес бр. 1 (март) ; Сделките на годината ; KStyle. Луксът днес - удобен, естествен и по мярка ; Имоти и инвестиции ; Kids No 1 ; KStyle (ноем.) ; Регал = ISSN 1312-6113

ISSN 1310-7984 = Капитал (София) : 4 лв.

25 2017 бр. 1 (6-12 ян.)-51 (22 дек.)

338(497.2)

БП 2017 П 52
        КАПИТАЛ Daily / Икономедиа ; ред. кол. : Ани Коджаиванова - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (31 окт. 2011)-        . - София : Икономедиа, 2011-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Кирил Кирчев - отг. ред., Бойка Панова, Вера Денизова, Николай Стоянов. - Спец. изд. Моята кариера с размер 23 см. - Бр. 29 със спец. прил.: Регионален бизнес - Бургас ; бр. 47,80 със спец. прил.: Регионален бизнес - Стара Загора ; бр. 51, 96,154 със спец. прил.: Регионален бизнес - Пловдив ; бр. 65 със спец. прил.: Регионален бизнес - Габрово, Севлиево ; бр. 73 със спец. прил.: Регионален бизнес - Варна, Шумен ; бр.114 със спец. прил.: Регионален бизнес - Велико Търново ; бр. 180 със спец. прил.: Регионален бизнес - Плевен ; бр. 146 със спец. прил.: Регионален бизнес - Стара Загора, Сливен, Ямбол. - Спец. изд.: Моята кариера. - 180 с. - В бр. от 28 февр. погрешно означен бр. 32 вм. 33 ; в бр. от 20 дек. погрешно означен бр. 103 вм. 195. - В бр. 106 погрешно означена продълж. номерация 1336 вм. 1338 и следва до края

ISSN 1314-4790 = Капитал Daily : 1.50 лв.

7 2017 бр. 1 (3 ян.)-196 (21 дек.) = 1233-1427

338

БП 2017 П 53
        КВАНТОВ преход / Издателска къща Новата цивилизация ; глав. ред. Петър Петров. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : ИК Новата цивилизация, 2005-        (без сведение за печ.). - 40 см

Месечно изд. - Погрешно означен ISSN 1312-7063 = Родово имение

ISSN 1314-7439 = Квантов преход : 1 лв. : год. аб.: 12 лв.

13 2017 бр. 1 (1-31 ян.)-12 (1-31 дек.) = 123-134

13
904

БП 2017 П 54
        КЛУБ D : специализирано диабетно издание / Protos ; ред. кол. : Диляна Янкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Protos, 1991- (София : Спектър). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Лиляна Горанова, Мария Шумарова

ISSN 1311-4301 = Клуб D : 0.50 лв.

27 2017 бр. 1 (пролет)-3 (есен) = 203-205

616.37/.38

БП 2017 П 55
        КЛУБ 100 : вестник за втората половина от живота / 168 часа. - Год. 1, бр. 1 (26 март 2014)-        . - София : 168 часа, 2014- (София : София). - 42 см

Излиза в сряда. - От бр. 51 печ. София принт инвестмънт. - От бр. 51 с размер 38 см

ISSN 2367-4849 = Клуб 100 : 0.40 лв., 0.50 лв.

4 2017 бр. 1 (4-10 ян.)-52 (28 дек.) = 146-197

316.346.32
304(497.2)

БП 2017 П 56
        КМЕТА.BG : вестникът на българските общини : издание на Портала на българските общини Кмета.bg / глав. ред. Биляна Веселинова. - Бр. 1 (юли 2015)-        . - София : Бранд медия България, 2015- (София : Алианс принт). - 40 см

Месечно изд. - От бр. 3 и Антоанета Петева - глав. ред., не участва Б. Веселинова

ISSN 2367-7511 = Кмета.bg : безпл.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 19-30

352.075

БП 2017 П 57
        КОМУНИСТИЧЕСКО дело / орган на Българската комунистическа партия ; ред. кол. : Спас Владимиров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : БКП, 1990- (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Други ред.: Огнян Лечев, Милчо Александров. - От бр. 10 год. 28. - Погрешно означен ISSN 0861-2561

ISSN 0861-2560 = Комунистическо дело : 0.50 лв.

[28] вм. 25 2017 бр. 2 (февр.)-12 (дек.) = 535-545

329.15(497.2) БКП Българска комунистическа партия

БП 2017 П 58
        КУЛТУРА : седмичник за изкуство, култура и публицистика / Християнска фондация Комунитас ; ред. кол. : Копринка Червенкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - София : Християнска фонд. Комунитас, 1957-        (София : A & A). - 50 см

От бр. 5 заб.: В. Култура, най-старото специализирано изд. в България за изкуство и култура, което съществува от 1957 г. - Други ред.: Христо Буцев - зам.-глав. ред., Георги Лозанов - отг. ред. - От бр. 5 не е означена печ. - От бр. 3 год. 61

ISSN 0861-1408 = Култура (София) : 2 лв.

[61] вм. 60 2017 бр. 1 (13 ян.)-44 (22 дек.) = 2877-2920

008
7

БП 2017 П 59
        ЛЕЧИТЕЛ : медицинският вестник No 1 от 1991 г. / редакция на вестник Лечител ; глав. ред. Атанас Цонков. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Атанас Цонков, 1992- (София : Алианс медиапринт). - 40 см

Излиза всеки четвъртък. - От бр. 5 изд.: ЕТ АВС-Атанас Цонков

ISSN 1310-8956 = Лечител : 0.50 лв.

26 2017 бр. 1 (5-11 ян.)-52 (28 дек.-3 ян. 2018) = 1264-1315

615.89

БП 2017 П 60
        ЛИТЕРАТУРЕН вестник / Фондация Литературен вестник ; ред. кол. : Амелия Личева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Фонд. Лит. вестник, 1990-        (София : Нюзпринт). - 45 см

Седмично изд. - Други ред.: Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов, Ани Бурова, Бойко Пенчев, Камелия Спасова, Мария Калинова ; от бр. 12 и Георги Гочев

ISSN 1310-9561 = Литературен вестник : 1.50 лв.

[28] вм. 26 2017 бр. 1 (11-17 ян.)-42 (20-26 дек.)

820/899

БП 2017 П 61
        ЛИТЕРАТУРЕН форум / редакция на вестник Литературен форум ; ред. Марин Георгиев. - Год. 1, бр. 1 (1944)-        . - София : [б.и.], 1944-        (без сведение за печ.). - 42 см

Годишно изд.

ISSN 0861-2153 = Литературен форум : без сведение за цена

2017 бр. 1 = 554

886.7

БП 2017 П 62
        ЛИЧНА драма : единственият вестник, който се прави от читателите / Джим Ю.П. ; глав. ред. Нели Митрова. - Год. 1, бр. 1 (1993)- . - София : Джим Ю.П., 1993-        (София : Спектър). - 42 см

Седмично изд.

ISSN 1310-6546 = Лична драма : 0.60 лв.

25 2017 бр. 1 (3-9 ян.)-51 (19 дек.) = 1177-1227

173

БП 2017 П 63
        МЕРИДИАН Мач : първи футболен всекидневник / Компакт Меридиан ; ред. кол. : Стоян Георгиев - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Компакт Меридиан, 1993-        (София : София). - 42 см + прил.

В съботните бр. и подзагл.: големият вестник БукМейкър + Уикенд. - Други ред.: Людмил Христов - отг. ред., Димитър Димитров - отг. ред., Иво Тасев - отг. ред., Ивайло Младенов. - От бр. 346 печ. София принт инвестмънт. - Бр. 213 с прил.: Премиър лийг 2017/2018. - 24 с. ; бр. 215 с прил.: Бундеслига 2017/18. - 24 с. ; бр. 220 с прил.: Примера дивисион 2017/18. - 24 с. ; бр. 222 с прил.: Серия А 2017/18. - 24 с.; бр. 306 с прил.: Тенис. -16 с. ; бр. 327 с прил.: Спорт и зима. Сезон 2018. - 16 с. ; прил.: Футболна България ; прил.: Премиър лийг, Бундеслига, Примера дивисион, Серия А, Тенис, Спорт и зима с размер 34 см. - В бр. 299 погрешно означена продълж. номерация 8129 вм. 8126

ISSN 0861-9891 = Меридиан Мач : 0.70 лв.-1 лв.

25 2017 бр. 1 (3 ян.)-355 (31 дек.) = 7828-8182

796.332

БП 2017 П 64
        МИНАХА години : вестникът на зрелите хора : пенсионерско издание No 1 в България / Муузон ; ред. кол. : Наталия Русева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : Муузон, 2010-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Долорес Витанова, Людмила Първанова, Люсиена Крумова, Николай Светлев, Румяна Стефанова, Христо Благовестов. - От бр. 21 печ. ИПК Родина 1. - От бр. 24 с размер 38 см

ISSN 1314-054X = Минаха години : 0.60 лв.-0.80 лв.

8 2017 бр. 1 (3 ян.)-52 (25 дек.)

316.346.32
304(497.2)

БП 2017 П 65
        МОНИТОР : институция в пресата / Монитор ; ред. кол. : Любомира Будакова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - София : Монитор, 1998-        (София : София). - 42 см

Ежедневно изд. - В бр. от събота-неделя загл.: Монитор Super Уикенд. - Други ред.: Тодор Варчев - първи зам.-глав. ред., Петя Бахарова - зам.-глав. ред. - От бр. 6329 печ. София принт инвестмънт. - В бр. 6034,6040,6046,6052,6058,6064,6070 прил.: Медицински и окултни правила. Избрано от лекциите и беседите на учителя Петър Дънов Т. 5, кн. 6-12. - 16 с. ; прил.: Християнче от 16 апр. - 8 с. ; в бр. 6174,6180, 6270 спец. прил.: Здраве ; бр. 6332 с прил.: Коледа в блясък. - 24 с. ; бр. 6336 с календар 2018 г. - В бр. от 29 дек. погрешно означен бр. 6331 вм. 6335. - От бр. 6275 год. 20

ISSN 1311-9699 = Монитор (София) : 0.70 лв., 1 лв.

[20] вм. 19 бр. 6030 (3 ян.)-6336 (30-31 дек.) (2017)

304(497.2)
327

БП 2017 П 66
        МОЯТА вяра : издание за литература, изкуство и култура : 180 години Васил Левски / Съюз на българските писатели, Български антифашистки съюз ; ред. кол. : Драгомир Шопов - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, бр. 1- . - София : Съюз на бълг. писатели : Бълг. антифашистки съюз, 2002- (София : Алианс Медиапринт). - 45 см

Годишно изд. - Други ред.: Лозан Такев - зам.-глав. ред., Божанка Димитрова, Венцеслав Пейков, Георги Ведроденски. - Погрешно означен ISBN вм. ISSN

ISSN 1312-1928 = Моята вяра : 1 лв.

2017 бр. 1 (юли) = 75

886.7
92 Левски, В.

БП 2017 П 67
        МОЯТА градина плюс / Делта прес 2015. - Год. 1, бр. 1 (2016)-        . - София : Делта прес 2015, 2016-        (без сведение за печ.). - 40 см

Излиза всеки понеделник. - В бр. 17 погрешно означена дата 24 апр.-30 май вм. 24-30 апр. ; в бр. 44 погрешно означена дата 30 окт.-5 септ. вм. 30 окт.-5 ноем. - Продължение на: Моята градина = ISSN 2367-6779

ISSN 2367-8623 = Моята градина плюс : 1 лв.

2 2017 бр. 1 (2-8 ян.)-21 (22-28 май), 23 (5-11 юни)-49 (4-10 дек.), 51 (18-31 дек.)

635

БП 2017 П 68
        НАД 55 : библия за хората от третата възраст : най-полезният български вестник / ИА [Информационна агенция] Блиц ; ред. кол. : Любомир Михайлов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - София : ИА Блиц, 2003-        (София : Алианс принт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Михаил Ахчиев - отг. ред., Надежда Стамболиева, Поли Боянова, Ася Чобанова. - В бр. 1 погрешно означена продълж. номерация 700 вм. 670 и следва до бр. 4

ISSN 1312-9244 = Над 55 : 0.60 лв., 0.70 лв.

[15] вм. 14 2017 бр. 1 (6 ян.)-51 (22 дек.) = 700-720

316.346.32
304(497.2)

БП 2017 П 69
        НАРОДЕН лечител : вестник за народна медицина и здравна култура / Фирма Дикрасин - Д. Кръстев-Г. Кръстев ; глав. ред. Нина Кръстева-Дудова. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Фирма Дикрасин - Д. Кръстев-Г. Кръстев, 1993-        (София : Хермес прес). - 42 см

Излиза първата сряда на месеца. - Погрешно означен ISSN 25232-240993

ISSN 2367-671X = Народен лечител : 0.50 лв.

25 2017 бр. 1-12 = 387-398

615.89

БП 2017 П 70
        НАРОДНО земеделско знаме XXI век : издание на земеделското движение в България / Политическа партия Обединени земеделци ; ред. Татяна Атанасова, Силвена Стоилова. - Бр. 50 (24 дек. 2010)-        . - София : Полит. партия Обединени земеделци, 2010 -        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - В. Народно земеделско знаме започва да излиза през септ. 1945 г. - В бр. 5 погрешно означена продълж. номерация 841 вм. 842 и следва до края

ISSN 2367-4571 = Народно земеделско знаме XXI век : 1 лв.

2017 бр. 1 (28 ян.-24 февр.)-11 (22 дек.) = 838-847

329(497.2) Политическа партия Обединени земеделци

БП 2017 П 71
        НЗЗ - Народно земеделско знаме : издание на Народен съюз / глав. ред. Румен Йончев. - 1997, бр. 1-        . - София : Нар. съюз, 1997-        (без сведение за печ.). - 40 см

Двуседмично изд. - В. Народно земеделско знаме започва да излиза през септ. 1945 г. - Погрешно означен ISSN 1312-800

ISSN 1312-8000 = Народно земеделско знаме (1997) : 0.60 лв.

2017 бр. 1 (6-12 ян.)-26 (22 дек.) = 965-990

329(497.2) Народен съюз

БП 2017 П 72
        НОВА зора : независим национален седмичник / Втора зора ; глав. ред. Минчо Минчев, зам.-глав. ред. Илияна Велева. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Втора зора, 1991- (София : Нюзпринт). - 42 см

От бр. 32 год. 26

ISSN 1310-8492 = Нова зора (София) : 1 лв.

[27] вм. 25 2017 бр. 1 (3 ян.)-46 (19 дек.)

323
327

БП 2017 П 73
        НОВО работническо дело : орган на Централния комитет на Партията на българските комунисти / глав. ред. Йонко Бонов. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Партия на бълг. комунисти, 1994-        (без сведение за печ.). - 45 см

Двуседмично изд. - Бр. 3-8,11-24 с прил. Теоретична трибуна бр. 2-21. - В бр. от 16-30 септ. погрешно означен бр. 18 вм. 19. - От бр. 7 год. 24. - Продължение на: в. Работник, в. Работнически вестник и в. Работническо дело

ISSN 1310-3938 = Ново работническо дело : год. аб. 12 лв.

2017 бр. 1 (1-15 ян.)-24 (16-31 дек.)

329.15(497.2) Партия на българските комунисти

БП 2017 П 74
        ПЕНСИОНЕРИ : четиво за всички възрасти : национален седмичник / Издателска къща ДАФ ; ред. кол. : Петьо Дафинкичев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : ИК ДАФ, 1993-        (без сведение за печ.). - 42 см + прил.

Излиза в сряда. - Други ред.: Кристина Добрева - зам.-глав. ред., Весела Василева, Маргарита Лозанова - отг. ред., Наталия Генадиева, Невена Николова, Велин Яворски, Уляна Петкова, Христо Цеков, Цветан Илиев, Иво Ангелов ; от бр. 7 не участва В. Василева ; от бр. 12 и Соня Вълкова, не участва В. Яворски. - От бр. 26 год. 27. - Приложение: За вашето здраве

ISSN 1311-2082 = Пенсионери : 0.50 лв.

[25] вм. 26 2017 бр. 1 (4-10 ян.)-50 (20 дек.) = 1227-1277/1278

316.346.32
304(497.2)

БП 2017 П 75
        ПОДАЙ ръка : издание на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език "Михай Еминеску" / глав. ред. Валентина Златева. - 2017, бр. пилотен (15 септ.)-        . - София : Профилирана гимназия с интензивно изучаване на рум. ез. "Михай Еминеску", 2017-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год.

Без сведение за цена

2017 бр. пилотен (15 септ.)-1 (дек.)

373.5

БП 2017 П 76
        ПОЗВЪНЕТЕ София : седмичник за реклама и обяви / Позвънете. - Год. 1, бр. 1 (1998)- . - София : Позвънете, 1998- (София : Спектър). - 42 см

Излиза всеки понеделник

ISSN 1311-0365 = Позвънете (София) : 1 лв.

20 2017 бр. 1 (9-15 ян.)-50 (18-31 дек.) = 4381-4430

659

БП 2017 П 77
        ПОЗИЦИЯ : вътрешно партиен бюлетин на Българската социалдемократическа партия / ред. Йордан Нихризов, Цветана Михайлова. - Бр. 1 (2002)-        . - София : БСДП, 2002- (София : ИК Неделник). - 30 см

Излиза два пъти год.

Без сведение за цена

Бр. 70 (20 ян.)-71 (1 март) (2017)

329.14 (497.2) БСДП Българска социалдемократическа партия

БП 2017 П 78
        ПОЛИТИКА : седмицата в 40 страници / Политика днес ; отг. ред. Нейка Кръстева, отг. ред. Иван Мастагарков. - Бр. 1 (2004)- . - София : Политика днес, 2004- (София : [София]). - 42 см

Седмично изд.

ISSN 1312-3734 = Политика (София. 2004) : 1 лв.

Бр. 658 (6-12 ян.)-708 (22 дек.) (2017)

304(497.2)

БП 2017 П 79
        ПРАС прес / Дружество на невъзпитаните карикатуристи. - Год. 1, бр. 1 (1 март 2017)- . - София : Прас прес, 2017- (Костинброд : Мултипринт). - 40 см

Двуседмично изд.

ISSN 2534-9732 = Прас прес : 0.99 лв.

1 2017 бр. 1 (1 март)-19 (20 дек.)

741.5
886.7-7

БП 2017 П 80
        ПСИХО / Макспрес ; глав. ред. Анна Димитрова. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Макспрес, 1990-        (без сведение за печ.). - 40 см

Седмично изд.

ISSN 1314-250X = Психо : 1 лв.

[28] вм. 27 2017 бр. 1 (6 ян.)-51 (22 дек.)

159.96

БП 2017 П 81
        ПЧЕЛА и кошер : вестник на всички пчелари / Сезони 7 ; глав. ред. Димо Димов. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : Сезони 7, 1999- (без сведение за печ.). - 41 см

Излиза през седмица. - От бр. 454 печ. Хермес-прес - София. - Бр. 468 с календар 2018 г.

ISSN 1314-9660 = Пчела и кошер : 1 лв.

[19] вм. 18 бр. 444 (11-24 ян.)-468 (13 дек.) (2017)

638.1

БП 2017 П 82
        ПЧЕЛАРСКИ вестник : национален седмичник - вестникът на българските пчелари / Стовел-Величков ; глав. ред. Цветанка Христова. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Стовел-Величков, 2004-        (без сведение за печ.). - 40 см

ISSN 1312-3556 = Пчеларски вестник : 0.80 лв.

14 2017 бр. 1 (10-16 ян.)-45 (12 дек.) = 594-638

638.1

БП 2017 П 83
        РАБОТНИЧЕСКО дело : орган на Централния комитет на Българската комунистическа партия / ред. кол. : Владимир Цеков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1927)-        . - София : БКП, 1927-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Други ред.: Милчо Александров, Огнян Лечев. - Продължение на: в. Работник, основ. на 1 ноем. 1892 г., на в. Социалист, основ. на 4 окт. 1894 г. и на Работнически вестник, основ. на 5 септ. 1897 г.

ISSN 0205-1184 = Работническо дело : 0.50 лв.

[91] вм. 86 2017 бр. 2 (февр.)-12 (дек.)

329.15(497.2) БКП Българска комунистическа партия

БП 2017 П 84
        РЕТРО / Ен Ем Медиа ; ред. кол. : Вера Чалъкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (11-17 дек. 2009)-        . - София : Ен Ем Медиа, 2009-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Мира Радева - зам.-глав. ред., Чавдар Новаков, Симо Русев, Виктория Вескова, Вероника Йорданова ; от бр. 7 и Ивайла Тодорова ; от бр. 8 С. Русев - зам.-глав. ред., не участва М. Радева. - Прил.: Час Пик, TV Ретро

ISSN 1313-9843 = Ретро (София) : 1.10 лв., 1.20 лв.

9 2017 бр. 1 (5-11 ян.)-52 (28 дек.) = 370-421

316.346.32
304(497.2)

БП 2017 П 85
        РУСИЯ днес : двуезичен седмичник = Россия сегодня : двуязычный еженедельник / Българо-руски информационен пул ; глав. ред. Димитрина Гергова. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - София : Бълг.-рус. информ. пул, 1998-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Основан 1997 г. - От бр. 2 погрешно означена продълж. номерация 926 вм. 925 и следва до края

ISSN 1313-7646 = Русия днес (1998) : 0.60 лв.

20 2017 бр. 1 (6-12 ян.)-52 (29 дек.) = 924-976

304(497.2:470)

БП 2017 П 86
        СВОБОДНА мисъл : Le journal de la Federation anarchiste bulgare / Федерация на анархистите в България ; отг. ред. А. Ванчев. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Федерация на анархистите в България, 1990-        (без сведение за печ.). - 41 см

Месечно изд.

ISSN 0861-508X = Свободна мисъл : 0.50 лв. : год. аб. 6 лв.

[28] вм. 27 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 316-327

329(497.2) Федерация на анархистите в България

БП 2017 П 87
        СВОБОДНО слово / Българска национално-радикална партия ; ред. кол. : Илиян Минев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Бълг. нац.-радикална партия, 1991-        (без сведение за печ.). - 42 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Н. Илиев, П. Петров, В. Треневски ; от бр. 9 и Г. Янков. - 1996-2016 вестникът не е деп.

ISSN 0861-3745 = Свободно слово : без сведение за цена

25 2017 бр. 7 (25 февр.-30 март)-11 (20 ноем.-21 дек.) = 48-52

329(497.2) Българска национално-радикална партия

БП 2017 П 88
        СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО / Асоциация Ирина ; глав. ред. Петя Димитрова, Валентин Р. Михов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Асоц. Ирина, 1992-        (без сведение за печ.). - 42 см

Вестникът излиза в началото на всеки месец. - От апр. 2000 г. до юни 2003 г. излиза като списание със същото загл.

ISSN 0861-8089 = Свръхестественото : 1.50 лв. : год. аб. : 24 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 202-213

159.96

БП 2017 П 89
        СЕГА / Сега ; ред. кол. : Теодора Пеева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - София : Сега, 1997- (София : Дружба). - 40 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Мария Стойкова - първи зам.-глав. ред., Петьо Цеков - зам.-глав. ред., Валери Запрянов - зам.-глав. ред., Антоанета Димитрова ; от бр. 227 не участва В. Запрянов

ISSN 1311-3186 = Сега (1997) : 0.60 лв., 1 лв.

[21] вм. 20 2017 бр. 1 (3 ян.)-299 (23-24 дек.) = 5767-6065

304(497.2)
327

БП 2017 П 90
        СЕДМИЧЕН законник : седмично специализирано издание за счетоводна, юридическа и търговска практика / Български законник ; глав. ред. Вяра Мичева, ред. Асен Николов. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - София : Бълг. законник, 1997-        (София : Алианс принт). - 34 см

ISSN 1310-9901 = Седмичен законник : без сведение за цена

21 2017 бр. 1 (9-15 ян.)-46 (18-24 дек.)

34
657

БП 2017 П 91
        СЕДМИЧЕН таблоид / New Media Group ; ред. кол. : Заприн Караминов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (3 окт. 2016)-        . - София : New Media Group, 2016- (София : София). - 42 см

Други ред.: Димитър Златков - първи зам.-глав. ред., Анелия Иванчева - зам.-глав. ред., Марина Чертова - зам.-глав. ред.

ISSN 2534-8817 = Седмичен таблоид : 1 лв., 1.20 лв.

2 2017 бр. 1 (9 ян.)-49 (18 дек.) = 14-62

304(497.2)

БП 2017 П 92
        СЛАВИЯ / Национален клуб на слависта ; ред. Камен Огнянов. - Год. 1, бр. 1 (2001)- . - София : Нац. клуб на слависта, 2001- (без сведение за печ.). - 32 см

Излиза три пъти год. - В бр. лято не е означен бр. 2 ; в бр. 3 не е означена дата

ISSN 1312-2320 = Славия (София) : 1 лв.

17 2017 бр. 1 (17 февр.-30 юни)-3 = 144-146

796.332

БП 2017 П 93
        СЛОВОТО днес : литература, изкуство, общество : седмично издание на Съюза на българските писатели [СБП] / глав. ред. Надя Попова, ред. Иван Есенски. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : СБП, 1994- (без сведение за печ.). - 42 см

В бр. 33 погрешно означена продълж. номерация 883 вм. 882 и следва до края

ISSN 1312-3173 = Словото днес : 1 лв. : год. аб. 40 лв.

[24] вм. 19 2017 бр. 1 (5 ян.)-37 (14 дек.) = 850-887

886.7

БП 2017 П 94
        СОФИЙСКИ имоти : най-добрите оферти / Резон Медиа. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Резон Медиа, 1994-        (без сведение за печ.). - 41 см

Седмично изд.

ISSN 1310-3784 = Софийски имоти : 1 лв.

24 2017 бр. 1 (8-14 ян.)-50 (17-23 дек.) = 1152-1201

332.85:659.1

БП 2017 П 95
        СОФИЙСКИ седмичен вестник : животът в столицата и областта / Джулай Медия ; глав. ред. Христо Йорданов. - Год. 1, бр. 1 (2005)- . - София : Джулай Медия, 2005- (София : Нюзпринт). - 42 см

Излиза в четвъртък

ISSN 1312-8035 = Софийски седмичен вестник : 0.30 лв.

13 2017 бр. 1 (5-11 ян.)-50 (21-27 дек.) = 591-640

304(497.22)

БП 2017 П 96
        СТАНДАРТ news / Стандарт нюз ; ред. кол. : Славка Бозукова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Стандарт нюз, 1992-        (София : София). - 42 см

Ежедневно изд. - В неделните бр. загл.: Неделен Стандарт news ; в петъчните бр. загл.: Златният Стандарт news. - От бр. 8785 подзагл.: българският вестник. - Други ред.: Иван Матанов - първи зам.-глав. ред., Васко Вълчев - зам.-глав. ред., Екатерина Николова - зам.-глав. ред., Даниела Казанджиева - зам.-глав. ред., Иван Анастасов ; от бр. 8771 не участва Ив. Матанов. - От бр. 8918 печ. София принт инвестмънт. - В бр. от 17 май погрешно означен бр. 8903 вм. 8703. - От бр. 8788 год. 25

ISSN 0861-797X = Стандарт news : 0.70 лв.-1 лв.

[26] вм. 24 бр. 8574 (3 ян.)-8921 (23 дек.) (2017)

304(497.2)
327

БП 2017 П 97
        168 часа : седмичник за бизнес, политика и шоу / 168 часа ; ред. кол. : Слави Ангелов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : 168 часа, 1990- (София : София). - 42 см

Други ред.: Петя Минкова - зам.-глав. ред., Росен Янков - зам.-глав. ред. ; от бр. 51 не участва Р. Янков. - От бр. 26 с размер 37 см. - От бр. 24 год. 28

ISSN 0861-136X = 168 ЧАСА : 1.50 лв.

[28] вм. 27 2017 бр. 1 (6-12 ян.)-52 (28 дек.)

304(497.2)

БП 2017 П 98
        СТРОГО секретно : вестник, не за всеки / редакция на вестник Строго секретно ; глав. ред. Красимир Иванджийски. - Бр. 1 (1994)- . - София : [б.и.], 1994-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд.

ISSN 1310-490X = Строго секретно : 4 лв.

Бр. 259 (ян.)-270 (дек.) (2017)

304

БП 2017 П 99
        СТРОИТЕЛ : издание на Камарата на строителите в България / ред. кол. : Ренета Николова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (3 апр. 2009)-        . - София : в. Строител, 2009-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Десислава Бакърджиева - отг. ред., Невена Картулева - отг. ред., Свилена Гражданска, Мартин Славчев, Мирослав Еленков ; от бр. 8 и Теодор Николов ; от бр. 18 С. Гражданска - отг. ред., и Росица Георгиева, Мартин Динчев ; от бр. 20 не участва М. Динчев ; от бр. 31 не участва Н. Картулева. - От бр. 51 печ. София принт инвестмънт

ISSN 1313-8723 = Строител (София. 2009) : без сведение за цена

9 2017 бр. 1 (6 ян.)-52 (29 дек.)

69

БП 2017 П 100
        СТЪРШЕЛ : седмичник за хумор и сатира / Стършел и половина ; глав. ред. Михаил Вешим. - Год. 1, бр. 1 (1946)-        . - София : Стършел и половина, 1946-        (София : Нюзпринт). - 40 см

В бр. 13 заб.: Хибриден Стършел. - От бр. 30 год. 72

ISSN 0205-1273 = Стършел : 0.60 лв.

[72] вм. 71 2017 бр. 1 (6 ян.)-51 (22 дек.) = 3675-3725

886.7-7

БП 2017 П 101
        ТЕЛЕГРАФ : новините без компромиси / Телеграф ; ред. кол. : Васил Захариев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Телеграф, 2005-        (София : [София]). - 42 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Виктория Пенкова - зам.-глав. ред., Георги Колев - зам.-глав. ред. - Съботните бр. с прил.: Телеграф уикенд - от бр. 4344 с размер 37 см. ; бр. 4158,4165,4172,4179,4186,4193,4200,4207,4214,4 221,[4228],4235,4242,4249,4256,4261,4268,4273, 4279,4286,4293,4300,4307,4314,4321,4328,4335,4 342,4349,4356,4363,4370,4377,4384,4391,4398,44 05,4412,4418,4425, 4432,4439,4446,4453,4460, 4467,4474,4481,4488,4 495,4502,4507 с прил.: Кулинарен Телеграф ; бр. 4157,4164,4171,4178,4185,4192,4199,4206,4213,4 220,4227,4234,4241, 4248,4255,4260,4267,4272,42 78,4285,4292,4299,4306,4313,4320, 4327,4334,4341,4348,4355,4362,4369,4376,4383,4 390,4397,4404,4411,4417,[4424], 4431,4438,4445,4452,[4459],4466,4473,4480,487, 4494,4501,4506 с прил.: Здравен Телеграф ; бр. 4176,4204,4225,4253,4283,4311,4346,4374,4403, 4 464,4492 с прил.: Биоритъм ; бр. 4156,4163,4170,4177,4184,4191,4198,4205,4212,4 219,4226,4233,4240,4247,4254,4259,4266,4271,42 77,4284, 4291,4298,4305,4312,4319,4326,[4333],4 340,4347,4354,4361,4368,4375,4382,4389, 4396,4403,4410,4416,4423,4430, 4437,4444,4451,4458,4465,4472, 4479,4486,4493,4 500 с прил.: Астро Телеграф ; бр. 4162,4169,4176,4183,4190,4197,4204,4211,4218,4 225,4232,4239,4246,4253,4265,4276,4283, 4290,42 97,4304,4311,4318,4325,4332,4339,4346,4353,436 0,4367,4374,4381,4388, 4395,4402,4409,4415,4422,4429,4436,4443,4450,4 457,4464,4471, 4478,4485,4492,4499,4505,4510 с прил.: Телеграф Мания ; бр. 4255 с прил.: Заверата Арго-гейт за задкулисно превземане на държавата ; бр. 4343 с прил.: Факт - Грабежът на КТБ - 3 г. по-късно ; бр. 4348,4355,4362,4369,4376,4383, 4390,4397,4404,4411,4417,[4424],4431,4438,4445 , 4452, [4459],4466,4473,4480,4487,4494,4501,4506 с прил.: Медицински окултни правила - избрано от лекциите и беседите на учителя Петър Дънов, Т. I. кн. 1-12, Т. II. кн. 1-12 ; бр. 4363,4370,4377,4384,4391,4398,4405,4412,4418,4 425,4432,4439,4446,4453,4460,4467,4474, 4481,44 88,4495 с прил.: Библиотека Славейче бр. 1-20 ; бр. 4364 с прил.: TV Телеграф. - 28 с. ; бр. 4380 с прил.: Футболен телеграф. - 64 с. с размер 34 см. ; бр. 4402,4409,4415,4422,4429,4436,4443,4450,4457,4 471,4478,4485,4499 с прил.: Здравето с професор Мермерски ; бр. 4463 с прил.: Тенис. - 16 с. ; бр. 4482 с прил.: Факт - Слугите на олигархията ; бр. 4484 с прил.: Спорт и зима. Сезон 2018. - 16 с. с размер 34 см. ; бр. 4489 с прил.: Факт - Българското дясно "Лидерите" ; бр. 4505 с прил.: Коледа в блясък. - 24 с. с размер 34 см. ; бр. 4510 с календар 2018 г. - В бр. от 16 март погрешно означен бр. 4227 вм. 4228 ; в бр. от 4 юли погрешно означен бр. 4332 вм. 4333 ; в бр. от 4 окт. погрешно означен бр. 4418 вм. 4424 ; в бр. от 8 ноем. погрешно означен бр. 4460 вм. 4459

ISSN 1314-5304 = Телеграф (София. 2005) : 0.60 лв.-1 лв.

[13] вм. 11 бр. 4156 (3 ян.)-4510 (31 дек.) (2017)

304(497.2)
327

БП 2017 П 102
        ТЕЛЕСКОП : вестник за астрономия : седмично издание на Астрономическа асоциация - София / ред. кол. : Боряна Бончева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : Астрон. асоц., 1999- (София : Нюз принт). - 45 см

Излиза всеки вторник. - Други ред.: Венци Кръстев, Сунай Ибрямов ; от бр. 23 не участва С. Ибрямов. - От бр. 47 год. 19

ISSN 1311-3879 = Телескоп (София) : 1 лв.

18 2017 бр. 1 (3-9 ян.)-49 (5-11 дек.) = 799-847, 51 (19-25 дек.) = 849

52

БП 2017 П 103
        ТЕМА:СПОРТ / Тема спорт ; ред. кол. : Мариан Макариев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Тема спорт, 2005-        (София : София). - 42 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Желю Станков - зам.-глав. ред., Янаки Димитров - зам.-глав. ред., Христо Тодоров. - От бр. 346 печ. София принт инвестмънт. - Бр. 195 с прил.: БГ Футбол. - 48 с. ; бр. 214 с прил.: Примера - романтично консервативната лига ; бр. 215 с прил.: Premier League ; бр. 216,223 с прил.: Букмейкър ; бр. 221 с прил.: Bundesliga ; бр. 222 с прил.: Serie A ; бр. 247 с прил.: Две големи думи - Шампионска лига. - В бр. 72 погрешно означена продълж. номерация 4032 вм. 4033

ISSN 1312-627X = Тема:Спорт : 0.80 лв.-1.50 лв.

13 2017 бр. 1 (3 ян.)-355 (31 дек.) = 3962-4316

796

БП 2017 П 104
        ТЕХНИЧЕСКИ авангард : вестник за образование, наука и актуална информация : издание на Технически университет - София ; глав. ред. Ивайло Пеев, ред. Лидия Недекова. - 2012, бр. 5-        . - София : ТУ, 2012- (София : печ. при ТУ). - 30 см

Излиза осем пъти год. - В бр. 3 погрешно означена продълж. номерация 533 вм. 534 и следва до края. - В бр. 2 погрешно означен м. апр. вм. февр.

ISSN 2603-560X = Технически авангард : без сведение за цена

2017 бр. 1 (ян.-февр.)-8 (дек.) = 532-538

378.962

БП 2017 П 105
        ТРУД : национален всекидневник / Труд медия ; ред. кол. : Петьо Блъсков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 73, бр. 1 (3 ян. 2009)-        . - София : Труд медия, 2009- (София : София). - 42 см

В бр. от 8,15,22,29 ян., 5,12,19,26 февр., 12,19,26 март, 2,9,23 апр., 14,21,28 май, 4,11,18,25 юни, 2,9,16,23,30 юли, 6,13,20, 27 авг., 3,10,17 септ., 1,8,15,22,29 окт., 5,12,19,26 ноем., 3,10,17 дек. заб. : спец. в неделя. - В бр. 302,309,316,323,330,337 загл.: Съботен труд ; в бр. 344 загл.: Коледен труд ; в бр. 347 загл.: Новогодишен труд. - Други ред.: Петьо П. Блъсков - първи зам.-глав. ред., Петър Владов. - В бр. от 8,15,22,29 ян., 5,12,19,26 февр.,12,19,26 март, 2,9,23 апр., 14,21,28 май, 4,9-14,18,25 юни, 2,9,16,23, 30 юли, 6,13,20,27 авг., 3,10,17 септ., 1,8,15,22,29 окт., 5,12,19,26 ноем., 3,10,17 дек. не е означен бр. ; в бр. от 19 окт. погрешно означен бр. 278 вм. 279 ; в бр. от 24 окт. погрешно означен бр. 190 вм. 284. - В бр. от 8,15,22,29 ян., 5,12,19,26 февр.,12,19,26 март, 2, 9,23 апр., 14,21,28 май,4,9-14,18,25 юни, 2,9,16,23,30 юли, 6,13,20,27 авг., 3,10,17 септ., 1,8,15,22,29 окт., 5,12,19,26 ноем., 3,10, 17 дек. не е означена продълж. номерация ; в бр. [279] погрешно означена продълж. номерация 23837 вм. 23838 ; в бр. [284] погрешно означена продълж. номерация 23749 вм. 23843. - От бр. 133 год. 81

ISSN 1313-7719 = Труд (2009) : 0.50 лв.-1.20 лв.

[82] вм. 80 2017 бр. 1 (3 ян.)-347 (30 дек.) = 23560-23906

304(497.2)
327

БП 2017 П 106
        УИКЕНД : най-големият български вестник / New Media Group ; ред. кол. : Мартин Радославов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. [1], бр. [1] ([2003])-        . - София : New Media Group, [2003]-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Светльо Дукадинов - зам.-глав. ред., Дани Златанчева - отг. ред., Светлана Баталова - отг. ред., Иван Георгиев - отг. ред.

ISSN 1312-4846 = Уикенд (София) : 1.49 лв.-1.80 лв.

15 2017 бр. 1 (7-13 ян.)-52 (30 дек.) = 686-737

304(497.2)

БП 2017 П 107
        УИКЕНД за градината : вестник No 1 за твоите цветя / Муузон ; ред. кол. : Юлиана Стоичкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 ( 26 юни 2012)-        . - София : Муузон, 2012-        (София : Алианс принт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Ива Маринова - зам.-глав. ред., Мария Иванова, Стела Захариева, Петя Миланова. - От бр. 27 год. 6. - В бр. 20 погрешно означена продълж. номерация 243 вм. 244 и следва до бр. 22. - Погрешно означен ISSN 1314-0892 = Уикенд за градината, сп.

ISSN 1314-667X = Уикенд за градината (София. 2012) : 0.60 лв., 0.70 лв.

[6] вм. 5 2017 бр. 1 (3-9 ян.)-52 (26 дек.) = 225-276

634
635

БП 2017 П 108
        УЧИТЕЛСКО дело : вестник на българското учителство : издание на Синдиката на българските учители / глав. ред. Янка Такева. - Год. 1, бр. 1 (1905)-        . - София : Синдикат на бълг. учители, 1905- (Пловдив : Булвест принт). - 41 см

Седмично изд. - В. Учителско дело е първоприемник на учителския просветителски печат у нас от 1895 г. - Бр. 22 с прил.: Платформа на Синдиката на българските учители

ISSN 0205-1354 = Учителско дело : 1 лв.

[113] вм. 122 2017 бр. 1 (9 ян.)-40 (18 дек.)

37.08(497.2)
331.105.5

БП 2017 П 109
        ФОРУМ медикус : вестник на професионалистите в медицината / ПИКС ; ред. кол. : Дарина Стоева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1945)-        . - София : ПИКС, 1945-        (София : Нюзпринт). - 44 см

Седмично изд. - Други ред.: Снежана Бориславова, Стойчо Стоев. - От бр. 18/19 печ. при Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"

ISSN 1311-3275 = Форум медикус : 1 лв.

[73] вм. 72 2017 бр. 1 (9 ян.)-46 (25 дек.)

61

БП 2017 П 110
        ХОБИ фермер : вестник за цветята, лозето, овошките и зеленчуците / Български фермер ; глав. ред. Васил Аспарухов, зам.-глав. ред. Любомир Коралов. - 2004, бр. 1-        . - София : Бълг. фермер, 2004-        (София : София). - 42 см

Излиза два пъти седм. - От бр. 102 печ. София принт инвестмънт. - В бр. 1-53 погрешно отпеч. ISSN 0861-3060 = Български фермер

ISSN 1312-4986 = Хоби фермер : 0.30 лв.

2017 бр. 1 (3-5 ян.)-103 (29 дек.) = 1141-1243

634
635

БП 2017 П 111
        ХОРОВОД : вестникът на истинския патриот / 168 часа ; ред. кол. : Николай Пенчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (27 февр.-5 март 2017)-        . - София : 168 часа, 2017-        (София : София). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Иво Ангелов - отг. ред., Симеон Демирев, Лили Ангелова, Галя Петрунова

ISSN 2534-9724 = Хоровод : 0.50 лв.

1 2017 бр. 1 (27 февр.-5 март)-18 (26 юни-2 юли)

398
949.72

БП 2017 П 112
        ХОРОСКОПИ : двуседмично издание на Всичко за всеки. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : ИК Всичко за всеки, 2004-        (без сведение за печ.). - 42 см

ISSN 1314-863X = Хороскопи : 0.60 лв.

14 2017 бр. 1 (1-15 ян.)-11 (1-15 юни) = 223-232, 13 (1-15 юли)-24 (16-31 дек.) = 235-246

133.52

БП 2017 П 113
        ЦЪРКОВЕН вестник : издание на Българската православна църква за религиозна и църковно-обществена подкрепа / отг. ред. Александра Карамихалева, отг. ред. Анула Христова. - Год. 1, бр. 1 (1900)-        . - София : Бълг. православна църква, 1900- (без сведение за печ.). - 42 см

Двуседмично изд. - От бр. 3 подзагл.: офиц. изд. на Бълг. православна църква - Българска Патриаршия. - В бр. 19 погрешно означена дата 16-31 вм. 1-15 окт.

ISSN 0205-1362 = Църковен вестник : 0.70 лв.

118 2017 бр. 1 (1-15 ян.)-24 (16-31 дек.)

281.962

БП 2017 П 114
        ЧИТАЛИЩЕН вестник : вестникът на народните читалища : национален двуседмичник / редакция на Читалищен вестник ; глав. ред. Анита Тарасевич. - Год. 1, бр. 1 (1999)- . - София : [б.и.], 1999-        (без сведение за печ.). - 42 см

Бр. 1 с календар 2017 г.

ISSN 1311-2600 = Читалищен вестник : без сведение за цена

19 2017 бр. 1 (ян.)-24 (дек.) = 433-456

374.28

БП 2017 П 115
        ШОК : първи български таблоид / Рекламно-дилърска агенция Дикта ; ред. кол. : Цветелина Петрова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - София : Рекламно-дилърска агенция Дикта, 2003- (София : Спектър). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Горан Крайчев, Василена Василева. - От бр. 23 печ. Алианс медиапринт. - В бр. 11 погрешно означена продълж. номерация 679 вм. 680 и следва до края. - От бр. 22 год. 14

ISSN 1311-9311 = Шок (София) : 0.60 лв.

[15] вм. 13 2017 бр. 1 (3-9 ян.)-51 (19-25 дек.) = 670-719

316.728

БП 2017 П 116
        ШОУ : таблоид No1 в България / Информационна агенция [ИА] Блиц ; ред. кол. : Еми Мариянска - зам.-глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : ИА Блиц, 1999-        (София : Алианс Медиапринт). - 40 см

Седмично изд. - Други ред.: Валерия Калчева - зам.-глав. ред., Анелия Попова - отг. ред., Румен Илиев - отг. ред. ; от бр. 4 и Красимир Красимиров - отг. ред., не участват Е. Мариянска, В. Калчева. - В бр. 18 погрешно означена продълж. номерация 906 вм. 905 и следва до края

ISSN 1312-9678 = Show (София) : 1.50 лв.

[19] вм. 18 2017 бр. 1 (4-10 ян.)-51 (19 дек.) = 888-939

316.728

БП 2017 П 117
        BULGARISCHES Wirtschaftsblatt und Südosteuropäischer Report : einzige deutschsprachige Wirtschaftszeitung in Südosteuropa / Ganeva 2000 ; ред. кол. : Betty Panova - Chefred. ... [и др.]. - Год. 1, N 1 (1992)-        . - Sofia : Ganeva 2000, 1992-        (София : Алианс принт). - 40 см

Месечно изд. - Други ред.: Dimitrinka Ivanova, Iliana Karageorgieva, Miglena Georgieva ; от N 7 и Svetla Doychinova, не участва I. Karageorgieva. - Прил.: Südosteuropa. - Погрешно означен ISSN 0861-8445 = Wirtschaftsblatt

ISSN 2534-9589 = Bulgarisches Wirtschaftsblatt und Südosteuropäischer Report : год. аб. 150 лв., год. аб. 114 евро

[26] вм. 25 2017 N 1 (Jan.)-12 (Dez.) = 296-307

339(497.2:430)

БП 2017 П 118
        COMPUTERWORLD България : водещият национален седмичник за информационни технологии / ICT Media ; глав. ред. Констанца Кадънкова, ред. Александър Главчев. - Год. 1, бр. 1 (1991)-год. 26, бр. 48 (28 дек. 2017). - София : ICT Media, 1991-2017 (София : Алианс принт). - 42 см

В бр. 8 загл.: ИТ лидери. - Бр. 1,8,21 с размер 28 см. - Бр. 38 с прил.: Топ ИКТ работодател 2017. - 36 с.

ISSN 1311-2171 = Computerworld България : 1.50 лв., 7 лв.

[27] вм. 26 2017 бр. 1/2 (16 ян.)-48 (28 дек.). Спира

681.322

БП 2017 П 119
        EUROPOST : weekly for politics, business and culture / New Bulgarian Media Group Holding ; red. Rumyana Kotchanova, Nadia Ilieva. - Vol. 1, N 1 (2010)-        . - Sofia : New Bulgarian Media Group Holding, 2010- (София : [София]). - 42 см

Седмично изд.

ISSN 1314-2240 = Europost : 2 евро

7 N 285 (6-12 jan.)-329 (dec.) (2017)

327
008

БП 2017 П 120
        FILIZ : ülkemizde türkçe tek çocuk gazetesi : детско издание / Фондация Филиз'97 ; ред. Osman Solakov. - Год. 1, No 1 (1992)-        . - Sofia : Фонд. Филиз'97, 1992-        (без сведение за печ.). - 29 см

Двуседмично изд.

0.20 лв.

[26] вм. 24 2017 No 1 (16 ocak)-17 (11 aralik) =416-432

886.7-93

БП 2017 П 121
        HAFTAYA bakiş = Седмичен обзор / Брадър ; отг. ред. Мехмед Юмер, ред. Тайфур Хюсеинов. - 2016, бр. 1-        . - София : Брадър, 2016-        (без сведение за печ.). - 42 см

Седмично изд. - От бр. 9 изд.: Обзор Медиа, не участва Брадър. - Текст и на бълг. ез. - В бр. 22 погрешно означена продълж. номерация 37 вм. 38 и следва до бр. 27

ISSN 2534-8728 = Haftaya bakiş (София) : 0.70 лв.

2017 бр. 1 (2-8 ян.)-48 (18-24 дек.) = 17-64

304(497.2)

БП 2017 П 122
        MOBILE.BG : автомобилният вестник / Резон Медиа. - Год. 15, бр. 29 (2012)-        . - София : Резон Медиа, 2012-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза всяка събота

ISSN 1314-6815 = Mobile.bg (София. 2012) : 1 лв.

20 2017 бр. 1 (7-13 ян.)-50 (16-22 дек.) = 994-1043

629.113:339.3

БП 2017 П 123
        QUO Vadis : национално издание на Българския лекарски съюз / глав. ред. Ваня Шипочлиева, ред. Лили Войнова. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - София : Бълг. лекарски съюз, 2000-        (София : София). - 42 см

Месечно изд. - В бр. от 13 ян. погрешно означен. бр. 12 вм. 1 и следва до края

ISSN 2534-8981 = Quo Vadis (София) : без сведение за цена

[18] вм. 15 2017 бр. 12 (13 ян.)
[18] вм. 15 2017 бр. 1 (10 февр.)-11 (19 дек.)

614.23/.26

БП 2017 П 124
        TV сага : TV програми / ПМ Прес ; ред. кол. : Илияна Захариева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2003)-        . - София : ПМ Прес, 2003-        (без сведение за печ.). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Галя Жекова, Стефка Коева, Симона Богданова, Асен Константинов, Ива Танева, Паулина Спиридонова, Марион Колева ; от бр. 5 не участва С. Богданова ; от бр. 13 и Цветелина Цековска, не участва П. Спиридонова ; от бр. 23 не участва И. Танева ; от бр. 34 и Иван Ланджев

ISSN 1312-1782 = TV сага : 0.60 лв.

2017 бр. 1 (4 ян.)-52 (21-27 дек.) = 718-769

791

Регионални вестници

 
БП 2017 П 125
        АГРО вестник : национален седмичник за практически земеделски съвети, информация и бизнес / Агровестник ; глав. ред. Велина Петкова. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Стара Загора : Агровестник, 1995-        (без сведение за печ.). - 42 см

Прил.: Наръчник на добрия стопанин. - 16 с., 24 с.

ISSN 1311-865X = Агро вестник : 0.50 лв.

[23] вм. 25 2017 бр. 1 (6-13 ян.)-50 (22-31 дек.) = 1192-1241

63(497.235)

БП 2017 П 126
        АЛМА Матер / Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" ; ред. Вероника Василева. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Свищов : Стоп. акад. "Димитър Апостолов Ценов", 1992- (Свищов : печ. при Акад. изд. "Ценов"). - 33 см

Двумесечно изд.

Без сведение за цена

26 2017 бр. 1 (февр.)-7 (ноем.-дек.)

378.933(497.21)

БП 2017 П 127
        АЛО - Бургас : вестник за обяви / Ало.БГ. - Год. 1, бр. 1 (1996)-        . - Бургас : Ало.БГ, 1996-        (Бургас : Информа Принт). - 44 см

Излиза два пъти седм. - Прил.: 100 % Имоти. - В бр. 38 погрешно означена продълж. номерация 4217 вм. 4218

ISSN 1311-1779 = Ало, Бургас : 1 лв.

[22] вм. 21 2017 бр. 1 (2-4 ян.)-101 (21-31 дек.) = 4181-4281

659(497.231)

БП 2017 П 128
        АПРИЛЦИ : общински вестник / Общински съвет. - Год. 1, No 1 (1980)-        . - Брацигово : ОбС, 1980-        (Пазарджик : Беллопринт). - 42 см

Месечно изд. - В No 2 погрешно означена продълж. номерация 801 вм. 800 и следва до края

ISSN 1310-4918 = Априлци : 0.30 лв.

[38] вм. 53 2017 No 1 (19 ян.)-15 (7 дек.) = 799-814

304(497.23)

БП 2017 П 129
        АРДА news / Арда прес ; глав. ред. Айтен Челебиева. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Кърджали : Арда прес, 2004-        (без сведение за печ.). - 40 см

Ежедневно изд.

0.40 лв.

14 2017 бр. 43 (4 апр.)-64 (23 май) = 2516-2537, 66 (30 май)-77 (22 юни) = 2539-2550, 79 (28 юни) = 2552, 81 (4 юли)-98 (14 септ.) = 2554-2571, 100 (19 септ.)-108 (6 окт.) = 2573-2581, 111 (13 окт.)-117 (27 окт.) = 2584-2590, 120 (3 ноем.)-129 (23 ноем.) = 2593-2602, 131 (29 ноем.)-133 (1 дек.) = 2604-2606, 136 (7 дек.)-139 (14 дек.) = 2609-2612, 141 (19 дек.)-142 (20 дек.) = 2614-2615

304(497.23)

БП 2017 П 130
        АСЕНОВГРАДСКИ новинар : честно за Асеновград / Асеновградски новинар. - 2010 бр. 1 (25 окт.)-        . - Асеновград : Асеновгр. новинар, 2010-        (Асеновград : Диков). - 42 см

Излиза три пъти мес.

ISSN 1314-3204 = Асеновградски новинар : 0.30 лв.

2017 бр. 1 (4 ян.)-35 (19 дек.) = 261-295

304(497.23)

БП 2017 П 131
        БАЛКАНЕЦ : по-различните новини само за вас! : регионален седмичник за Ботевград, Правец и Етрополе / Балканец Нюз ; ред. кол.: Николинка Цолова ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (30 септ. 2011)-        . - Ботевград : Балканец Нюз, 2011-        (София : Нюзпринт). - 45 см

Излиза всеки петък. - Други ред.: Паулина Узунова, Божидара Драганова, Теодора Джундрова ; от бр. 2 не участва П. Узунова

ISSN 1314-4774 = Балканец : 0.50 лв.

2017 бр. 1 (6 ян.)-40 (6 окт.) = 264-303

304(497.21)

БП 2017 П 132
        БАЛЧИК : общински седмичник : издание на община Балчик / глав. ред. Албена Иванова, ред. Марияна Върбанова. - 1990, бр. 1 - . - Балчик : ОбС, 1990-        (Добрич : Нилекта принт). - 42 см

Продължение на: в. Устрем, основ. през 1959 г.

ISSN 1314-796X = Балчик : 0.30 лв.

2017 бр. 1 (5-11 ян.)-48 (21 дек.) = 2222-2269

304(497.21)

БП 2017 П 133
        БАЛЧИШКИ телеграф / редакция на вестник Балчишки телеграф ; глав. ред. Маруся Костова. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Балчик : [б.и.], 1995-        (Добрич : ЕТ Нилекта). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 27 погрешно означена продълж. номерация 974 вм. 975 и следва до края. - Продължение на: Морски телеграф

ISSN 2367-9263 = Балчишки телеграф : 0.50 лв., 1 лв.

23 2017 бр. 1 (5-11 ян.)-40 (20 дек.) = 949-987

304(497.21)

БП 2017 П 134
        БОРБА - Велико Търново : областният всекидневник с традиции / Издателска къща Борба ; глав. ред. Николай Томов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Велико Търново : ИК Борба, 1992-        (без сведение за печ.). - 62 см

Броевете в петък с прил.: Борба TV ; бр. 58 с прил.: Поискай промяната!, бр. 1. - 4 с. - От бр. 172 год. 27

ISSN 1313-2245 = Борба (Велико Търново) : 0.50 лв.

26 2017 бр. 1 (3 ян.)-249 (22 дек.) = 6070-6318

304(497.216)

БП 2017 П 135
        БОТЕВГРАДСКИ вести плюс : седмичен вестник / Ботевградски вести плюс ; глав. ред. Димитрина Стамболова, ред. Петър Наков. - 1997, бр. 1-        . - Ботевград : Ботевгр. вести плюс, 1997-        (София : Волен принт). - 40 см

ISSN 2534-9007 = Ботевградски вести плюс : 0.50 лв.

2017 бр. 1 (3 ян.)-51 (19 дек.) = 1013-1063

304(497.21)

БП 2017 П 136
        БРЯГ : областен всекидневник за Русе / Бряг Медиа Груп ; ред. кол. : Маргарита Трифонова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - Русе : Бряг Медиа Груп, 1998-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Други ред.: Стефка Тодорова - зам.-глав. ред., Емил Янчев - зам.-глав. ред. ; от бр. 67 и Дарина Пенкова - зам.-глав. ред. ; от бр. 125 не участва С. Тодорова. - В бр. 5 печ. Дема прес. - Бр. 2, 3,7-9,12-16,18-21,24-27,30-33,36-39,42-45,48-50,53-56,59-62,65-68,71-74,77-80,83-85,88-90,93-96,99-101,104-106,109-112,115,116,120-123,126-129,132-135,138-141,144-147,150-154,156-160,162-166,168-172,174,180, 186,195,198,199,204,205,209-211,213,215-217,220-223,226-229,232-235,238-241,244-247,250-253,256-259,262-265,268-271,274-277,280-283,286-289,292-295,298 изд. съвместно с в. Силистренски бряг ; бр. 4,10,22,28,34,40,46,57,63,69,75,81,91,97,102,107,113,118,124,130,136, 142,148 изд. съвместно с в. Свищовски бряг ; бр. 43,60 изд. съвместно с в. Нива. - Бр. 147 с прил.: Дунав завинаги!. - Погрешно означен ISSN 1313-7883 = Тутракански бряг

ISSN 1313-7913 = Бряг (Русе) : 0.50 лв.

20 2017 бр. 1 (3 ян.)-300 (30 дек.) = 7175-7474

304(497.215)

БП 2017 П 137
        ВАРНЕНСКИ имоти = Варненская недвижимость / Резон Медиа. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Варна : Резон Медиа, 1995- (без сведение за печ.). - 41 см

Седмично изд.

ISSN 1310-6368 = Варненски имоти : 0.70 лв.

23 2017 бр. 1 (9-15 ян.)-50 (18 дек.) = 1085-1134

332.85(497.211)

БП 2017 П 138
        ВАХАН : арменски информационен седмичник / Общоарменски съюз за образование и култура [ОСОК] Хамазкаин - България ; глав. ред. Хари Нигохосян, Манник Шамлъян. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Пловдив : ОСОК Хамазкаин, 1995-        (без сведение за печ.). - 34 см

Текст и на арм. ез.

ISSN 1311-851X = Вахан : 0.70 лв. ; год. аб. 30 лв.

[23] вм. 27 2017 бр. 1 (11 ян.)-27 (12 юли) = 1177-1203, 29 (2 авг.)-49 (20 дек.) = 1205-1225

304(497.234)

БП 2017 П 139
        ВЕЛИНГРАДСКИ темпо новини : частен информационен седмичник / Вестник Темпо ; глав. ред. Елена Баева. - Год. 2, бр. 1 (2-8 ян. 1995) -        . - Велинград : Вестник Темпо, 1995-        (Пловдив : Булвест принт). - 41 см

Бр. 21 с прил.: Междучасие = School break бр. 13. май. - В бр. 7-22 год. 23

ISSN 2535-051X = Велинградски темпо новини : 0.59 лв., 0.79 лв.

24 2017 бр. 1 (3-9 ян.)-51 (19-31 дек.) = 1180-1230

304(497.23)

БП 2017 П 140
        ВЕСЕЛЯК Сирак / редакция на вестник Веселяк Сирак. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Мездра : Стефан Здравков, 1993-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Погрешно означен ISSN 1310-2516 = Сирак

Без сведение за цена

25 2017 бр. 2

376.6

БП 2017 П 141
        ВЕСТИТЕЛ News : седмично издание за информация, реклама и бизнес / Екобелан - Иван Желязков ; отг. ред. Иван Желязков. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - Асеновград : Екобелан - Иван Желязков, 1997- (Асеновград : ИПК Екобелан). - 44 см

От бр. 893 год. 21

Безпл.

20 бр. 867 (13-19 ян.)-907 (22 дек.) (2017)

304(497.23)

БП 2017 П 142
        ВЕСТНИК 21 : културно-информационен двуседмичник за Червен бряг и региона / Народно читалище Светлина 1999. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Червен бряг : Нар. ч-ще Светлина 1999, 2002-        (София : Нюзпринт). - 40 см

ISSN 2534-9074 = Вестник 21 : 0.60 лв.

16 2017 бр. 1 (13-26 ян.)-24 (22 дек.) = 358-381

304(497.21)

БП 2017 П 143
        ВЕСТНИК Народна мъдрост : периодично издание на Българския национален младежки фолклорен съюз / ред. кол. : Виолета Вичева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (ян.-апр. 2016) -        . - [Варна] : Бълг. нац. младежки фолклорен съюз : Дир. Изд. БГ Фолклор, 2016-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Алия Хансе - отг. ред., Зоя Микова - отг. ред., Александър Тодоров. - От бр. 7 изд. и Дир. Изд. Нар. мъдрост, не участва Дир. Изд. БГ Фолклор

ISSN 2367-8631 = Вестник Народна мъдрост : 1 лв.

Бр. 5 (март-май)-7 (септ./дек.) (2017)

781.7
394.2

БП 2017 П 144
        ВЕСТНИК Плевен : общинско информационно издание / Общински медиен център ; глав. ред. Иван Кръстев. - Год. 1, бр. 3 (апр. 2014)-        . - Плевен : Общин. медиен център, 2014 (Плевен : ИВКО). - 42 см

Месечно изд. - В бр. от 6 ян. означен бр. 11 ; в бр. от 6 февр. означен бр. 12. - В бр. 37,38 год. 4

Безпл.

3 бр. [36] (6 ян.)-46 (8 дек.) (2017)

304(497.214)

БП 2017 П 145
        ВИДИН : областен вестник / Неправителствена организация Сдружение Граждански комитет за възраждане на Видинския край ; глав. ред. Роберт Николаев. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Видин : НПО Сдружение Граждански к-т за възраждане на Видинския край, 1991- (без сведение за печ.). - 45 см

Излиза два пъти седм. - В бр. 80 погрешно означена дата 4-6 ноем. вм. 4-6 дек.

ISSN 1310-1412 = Видин : 0.30 лв.

27 2017 бр. 1 (5-8 ян.)-85 (21 дек.) = 2397-2481

304(497.212)

БП 2017 П 146
        ВРАЦА днес : регионален вестник / Медиа груп-Иво Йорданов ; глав. ред. Иво Йорданов, Калин Младенов. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - Враца : ЕТ Медиа груп-Иво Йорданов, 2000- (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза вторник и петък. - От бр. 2 не е означен изд. - Бр. 25 с прил.: Вратца вчера - първоаприлско изтупване на архивите с размер 30 см. - От бр. 6 год. 18

ISSN 2534-9082 = Враца днес : 0.50 лв.

[18] вм. 17 2017 бр. 1 (6-9 ян.)-15 (24-27 февр.) = 1444-1458, 17 (3-6 март)-90 (20 дек.) = 1460-1533

304(497.213)

БП 2017 П 147
        ВРЕМЕ 2001 : седмичник за родолюбие / АС Парадокс ; отг. ред. Веселина Велчева. - Год. 2, бр. 33 (9 септ. 1999)-        . - Панагюрище : АС Парадокс, 1999- (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

ISSN 1311-1841 = Време 2001 : 0.80 лв.

[20] вм. 19 2017 бр. 1 (13-19 ян.)-30 (18-24 авг.) = 869-898

304(497.23)

БП 2017 П 148
        ВРЕМЕ - Ямбол : регионален седмичник / КТС. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - Ямбол : КТС, 1997-        (Ямбол : Мони Цони). - 42 см

ISSN 1314-4979 = Време (Ямбол) : 0.40 лв.

[21] вм. 19 2017 бр. 1 (19-25 ян.)-23 (1-14 дек.) = 885-907

304(497.231.1)

БП 2017 П 149
        ВЯРА - Дупница : информационен всекидневник на Югозападна България : верни на читателите с верните новини / АВС Ко ; ред. кол. : Лидия Павлова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Дупница : АВС Ко, 2002-        (София : [Алианс Медиапринт]). - 40 см

В бр. 76,79,82,87,91,96,101,132,137,146,151,156,161,166,171,176,181,186,191,196,201,206,211,216 загл.: Вяра уикенд. - В бр. 6-206 подзагл.: информ. всекидневник No 1 на Югозап. България. - Други ред.: Силвия Борисова, Иван Павлов, Владимир Кацаров. - В бр. 109 погрешно означена продълж. номерация 4397 вм. 4395 и следва до бр. 143 ; в бр. 175 погрешно означена продълж. номерация 4460 вм. 4461

ISSN 1312-4722 = Вяра (Дупница) : 0.50 лв.

16 2017 бр. 1 (4 ян.)-216 (22 дек.) = 4287-4502

304(497.22)

БП 2017 П 150
        ГЛАС - Добрич : гласът на Добруджа / Добруджа прес ; глав. ред. Петър Петров. - Год. 1, бр. 1 (23 март 2013)-        . - Добрич : Добруджа прес, 2013-        (Разград : Разград Полиграф). - 36 см

Седмично изд.

ISSN 2367-5330 = Глас (Добрич) : 0.50 лв.

5 2017 бр. 1 (9 ян.)-50 (18 дек.) = 191-240

304(497.211.1)

БП 2017 П 151
        ГЛЕДИЩА днес : вестник за Разградска област / Гледища ; глав. ред. Румяна Петрова. - Год. 1, бр. 1 (1945)-        . - Разград : Гледища, 1945-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Излиза три пъти седм. - Прил.: Лознишка искра, Исперихски вести, Кубратски хоризонти, Разградски вестник

ISSN 1313-7158 = Гледища днес : 0.40 лв.

73 2017 бр. 1 (4 ян.)-91 (16 авг.) = 9823-9913, 93 (21 авг.)-99 (4 септ.) = 9915-9921

304(497.215.1)

БП 2017 П 152
        ГРОШ : седмичник за малки обяви от Перник, Радомир, Брезник, Трън и селата / Прима-95 ; ред. Митко Иванов. - 2007 бр. 1- . - Перник : ЕТ Прима-95, 2007-        (Перник : ЕТ Аргус). - 30 см

Излиза в събота. - В бр. от 7-13 ян. погрешно означен бр. 51 вм. 1

0.50 лв.

2017 бр. [1] (7-13 ян.)-34 (26 авг.-1 септ.) = 701-734

659(497.22)

БП 2017 П 153
        ГЪЛЪБОВИ вести : общински седмичен вестник / Общински съвет. - Бр. 1 (7 ян. 2015)-        . - Гълъбово : ОбС, 2015-        (без сведение за печ.). - 30 см

0.60 лв.

Бр. 91 (12 ян.)-133 (21 дек.) (2017)

304(497.23)

БП 2017 П 154
        ДОБРУДЖАНСКА трибуна : DT : регионален всекидневник за Добричка и Силистренска област / Добруджанска трибуна ; глав. ред. Анна Бербенкова. - Год. 1, бр. 1 (1944)-        . - Добрич : Добруджанска трибуна, 1944- (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

В бр. от петък прил.: ТВ седмица. - В бр. от 24 окт. погрешно означен бр. 199 вм. 200 и следва до бр. 202. - В бр. 51 погрешно означена продълж. номерация 11771 вм. 11671 ; в бр. 56 погрешно означена продълж. номерация 11776 вм. 11676 ; в бр. 61 погрешно означена продълж. номерация 11781 вм. 11681 ; в бр. 70 погрешно означена продълж. номерация 11670 вм. 11690 и следва до бр. 72 ; в бр. [200] погрешно означена продълж. номерация 11819 вм. 11820 и следва до бр. 202

ISSN 2534-9066 = Добруджанска трибуна : 0.50 лв.

2017 бр. 1 (4 ян.)-243 (22 дек.) = 11621-11863

304(497.211.1)

БП 2017 П 155
        ДОБРУДЖАНСКИ глас : общински вестник / Общински съвет ; глав. ред. Дяко Дяков. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Генерал Тошево : ОбС, 1960-        (Добрич : Нилекта принт). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 10/13 заб.: извънредно изд. - отчет за работата на Общин. администрация за 2016 г. - Бр. 10/13 с размер 30 см. - Бр. 41/42 с прил.: Информационен бюлетин - годишно издание за стандарти ISO 9001 и ISO 14001. - От бр. 24 год. 59. - В бр. 10/13 не е означена дата. - В бр. 10/13 погрешно означена продълж. номерация 3567/3569 вм. 3567/3570 и следва до края

ISSN 2603-5685 = Добруджански глас : 0.20 лв.

[58] вм. 59 2017 бр. 1/2 (10 ян.)-51 (21 дек.) = 3558/3559-3607

304(497.21)

БП 2017 П 156
        ДОЛИНА : регионален седмичник / Янита ; ред. Светла Димова. - Год. 1, бр. 1 (2002)- . - Казанлък : ЕТ Янита, 2002-        (Пловдив : Феникс принт). - 42 см

ISSN 1312-0581 = Долина : 0.60 лв., 0.80 лв.

16 2017 бр. 1/2 (12 ян.)-51 (21 дек.) = 730/731-780

304(497.23)

БП 2017 П 157
        ДУНАВСКА зора : частен общински вестник: седмично издание под егидата на Негово Величество Читателя / редакция на вестник Дунавска зора ; глав. ред. Янка Боянова. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Свищов : [б.и.], 1993-        (Горна Оряховица : Колорит прес). - 42 см

ISSN 2603-5626 = Дунавска зора : 0.30 лв.

[25] вм. 24 2017 бр. 1 (6 ян.)-47 (22 дек.)

304(497.21)

БП 2017 П 158
        ЕКИП 2000 : издание на общинската администрация / ред. Валя Георгиева. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - Вълчи дол : ОбС, 1999-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Месечно изд.

ISSN 2603-5634 = Екип 2000 : безпл.

2017 бр. 1 (ян.)-9 (ноем.) = 139-147

304(497.21)

БП 2017 П 159
        ЕКИП 7 : вестник за събитията и хората в областта / Коопeрация Екип 7 ; глав. ред. Митко Ханчев. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Разград : Кооп. Екип 7, 1992-        (Разград : Разград полиграф). - 42 см

Излиза понеделник, сряда и петък. - Бр. 69 с прил.: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Разград към 31.12.2016 г.

ISSN 1313-7174 = Екип 7 : 0.50 лв.

[26] вм. 24 2017 бр. 1 (4 ян.)-146 (29 дек.) = 4008-4153

304(497.215.1)

БП 2017 П 160
        ЕЛЕНСКА трибуна : общински вестник / Общински съвет ; глав. ред. Мария Симеонова. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Елена : ОбС, 1959-        (Велико Търново : Сира). - 41 см

Излиза два пъти мес.

ISSN 2534-9104 = Еленска трибуна : 0.30 лв., 0.50 лв.

[59] вм. 57 2017 бр. 1/2 (20 ян.)-21/22 (30 ноем.)

304(497.21)

БП 2017 П 161
        ЕЛХОВСКА дума : общински вестник / Общински съвет ; ред. Йовка Димитрова. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - Елхово : ОбС, 1961-        (без сведение за печ.). - 30 см

Двуседмично изд.

ISSN 2603-574X = Елховска дума : безпл.

57 2017 бр. 7 (21 юли)-18 (28 дек.)

304(497.23)

БП 2017 П 162
        ЕТРОПОЛСКИ преглед : общински вестник / Общински съвет ; ред. кол. : Йоана Матеева - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Етрополе : ОбС, 1960- (София : Нюзпринт). - 45 см

Излиза два пъти мес. - Други ред.: Иванка Найденова - отг. ред., Божидара Драганова. - От бр. 56 год. 57

ISSN 1314-6912 = Етрополски преглед : 0.50 лв.

[58] вм. 56 бр. 97 (ян.)-117 (дек.) (2017)

304(497.21)

БП 2017 П 163
        ЗЕТРА : регионален вестник / Зетра-Петко Чернев. - Год. 5, 2013, бр. 91 (9 дек.)-        . - Ловеч : ЕТ Зетра-Петко Чернев, 2013- (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза в понеделник и четвъртък. - В бр. 1 погрешно означена продълж. номерация 692 вм. 693

ISSN 1314-9695 = Зетра : 0.40 лв.

9 2017 бр. 1 (5 ян.)-92 (21 дек.) = [693]-784

304(497.214.1)

БП 2017 П 164
        ЗЛАТОГРАДСКИ вестник : издание за Златоград и Неделино / редакция на вестник Златоградски вестник ; глав. ред. Ефим Ушев. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Златоград : [б.и.], 1990-        (Смолян : Зеа Принт). - 41 см

Двуседмично изд.

ISSN 2603-5642 = Златоградски вестник : 1 лв.

28 2017 бр. 1/2 (31 ян.)-21/22 (15 дек.) = 629/630-649/650

304(497.23)

БП 2017 П 165
        ЗНАМЕ - Пазарджик : всекидневник за Пазарджишка област / [Издателска къща Знаме]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Пазарджик : [ИК Знаме], 1993-        (без сведение за печ.). - 45 см

В бр. за петък - неделя Справочно прил. TV. - В бр. 4 погрешно означена продълж. номерация 4746 вм. 4747 и следва до края

ISSN 1311-3011 = Знаме (Пазарджик) : 0.50 лв., 0.90 лв.

25 2017 бр. 1 (4 ян.)-44 (7 март) = 4744-4786, 46 (9 март)-142 (24 ноем.) = 4788-4884, 146 (22 дек.) = 4888

304(497.234.1)

БП 2017 П 166
        ЗНАМЕ - Търговище : вестник за Търговищки регион / Знаме ; ред. Симона Алексиева. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Търговище : Знаме, 1959-        (Русе : Форум прес). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 18,19 заб.: спец. изд. за 240-ти традиционен пролетен панаир. - В бр. 51 печ. Разград Полиграф. - В бр. 3 погрешно означена продълж. номерация 7471 вм. 7477 и следва до края

ISSN 1310-1285 = Знаме (Търговище) : 0.50 лв.

58 2017 бр. 1 (6 ян.)-51 (22 дек.) = 7475-7519

304(497.217.1)

БП 2017 П 167
        ИЗБЕРЕТЕ - Шумен, Варна, Добрич : вестник за безплатни граждански обяви и платена реклама / Рекламно-издателска мрежа Плутон. - Год. [1], бр. [1] ([1997])-        . - Добрич : Рекламно-изд. мрежа Плутон, [1997]-        (без сведение за печ.). - 42 см

Ежедневно изд. (бр. 36-). -
Излиза понеделник, сряда и петък (бр.1-35). - От бр. 36 подзагл.: всекидневник за реклами, новини и обяви ; от бр. 92 и подзагл.: вестникът на Североизт. България

1 лв.

21 2017 бр. 1 (4-5 ян.)-10 (27-29 ян.) = 3258-3267, 12 (1-2 февр.)-57 (4 май) = 3269-3314, 59 (9 май)-180 (31 окт.) = 3316-3437, 182 (3-5 ноем.)-214 (19 дек.) = 3439-3471

659(497.21)

БП 2017 П 168
        ИЗВЕСТНИК / Технически университет - Габрово ; глав. ред. Мариана Мандичева. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - Габрово : ТУ, 2007- (Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов"). - 30 см

Двумесечно изд. - Наследник на Студентска панорама и Огледало. - В бр. 4 погрешно означена продълж. номерация 59 вм. 60

ISSN 1313-0870 = Известник : безпл.

2017 бр. 1 (апр.)-6 (дек.) = 57-62

378.962(497.214.1)

БП 2017 П 169
        ИЗГРЕВ : общински вестник / редакция на вестник Изгрев. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Шабла : ОбС, 2004-        (Каварна : Влади - В. Влаев). - 42 см

Седмично изд.

ISSN 2603-5650 = Изгрев : без сведение за цена

2017 бр. 1 (9 ян.)-50 (28 дек.) = 602-651

304(497.21)

БП 2017 П 170
        ИСКРА : най-старият вестник в Розовата долина / Казанлъшка Искра. - Год. 1, бр. 1 (1924)-        . - Казанлък : Казанлъшка Искра, 1924-        (Стара Загора : Кота принт). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 12 печ. Ирита принт ; в бр. 13-23,25-35 печ. Феникс принт ; от бр. 36 печ. Лукс принт. - В бр. 1 погрешно означена продълж. номерация 4056 вм. 4055 и следва до бр. 4 ; в бр. 10 погрешно означена продълж. номерация 4063 вм. 4064 и следва до края. - Погрешно означена абревиатура ISBN вм. ISSN

ISSN 1310-1021 = Искра (Казанлък) : 0.60 лв.

[94] вм. 92 2017 бр. 1 (13 ян.)-23 (16 юни) = 4056-4076, 25 (7 юли)-39 (22 дек.) = 4078-4092

304(497.23)

БП 2017 П 171
        КАМБАНА - Пирдоп : софийски регионален вестник : различният вестник / Камбана-прес ; глав. ред. Ренета Атанасова, зам.-глав. ред. Александра Тодорова. - Год. 1, бр. 1 (1991)- . - Пирдоп : Камбана-прес, 1991- (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

Седмично изд. - От бр. 50 год. 26

ISSN 1310-3040 = Камбана (Пирдоп) : 0.50 лв.

[26] вм. 25 2017 бр. 1 (6-12 ян.)-26 (30 юни-6 юли) = 1254-1279, 28 (14-20 юли)-52 (29 дек.) = 1281-1305

304(497.23)

БП 2017 П 172
        КАНДИЛЦЕ : периодично издание / Православен журналистически клуб Кандилце. - Год. 1, бр. 1 (юни 2016)-        . - Благоевград : Православен информ. център на Неврокопска Св. Митрополия, 2016-        (без сведение за печ.). - 34 см

Излиза три пъти год. - В бр. 8 год. 2

ISSN 2535-1141 = Кандилце : без сведение за цена

1 бр. 6 (ян.)-8 (юли) (2017)

26/28

БП 2017 П 173
        КАРНОБАТСКИ глас : общински седмичник / Общински съвет. - Год. 1, бр. 1 (1959)- . - Карнобат : ОбС, 1959-        (без сведение за печ.). - 44 см

Бр. 24 с прил.: Наредба No 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат ; бр. 25 с прил.: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Карнобат

ISSN 2603-5731 = Карнобатски глас : [безпл.]

58 2017 бр. 1 (10-15 ян.)-51 (25-31 дек.)

304(497.23)

БП 2017 П 174
        КАУЗА Пловдив / редакция на вестник Кауза Пловдив. - Год. 1, бр. 1 (февр. 2015)-        . - Пловдив : [б.и.], 2015-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза три пъти год.

Безпл.

3 бр. 17 (март)-19 (дек.) (2017)

304(497.234)
008

БП 2017 П 175
        КИЛ : култура. изкуство. литература : Сдружение на писателите - Варна / ред. кол. : Ангел Дюлгеров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Варна : МС, 1992- (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Годишно изд. - Други ред.: Иван Овчаров, Людмила Стоянова, Станка Бонева, Турхан Расиев

ISSN 1310-120X = КИЛ : 0.50 лв.

26 2017 бр. 1 (дек.) = 377

886.7
008

БП 2017 П 176
        КОМПАС / RN Компас. - Год. [1], бр. [1] ([2001])-        . - Бургас : RN Компас, [2001]- (Бургас : Информа принт). - 44 см + прил.

Седмично изд. - Приложение: Камено

0.60 лв.

Бр. 2935 (6-12 ян.)-2985 (22-28 дек.) (2017)

304(497.231)

БП 2017 П 177
        КОНКУРЕНТ news : пулсът на Северозапада : всекидневник за Видин, Враца и Монтана : единственият всекидневник на Северозапада / Конкурент нюз ; глав. ред. Георги Александров, Явор Иванов. - Год. 1, бр. 1 (1996)-        . - Враца : Конкурент нюз, 1996- (София : Нюзпринт). - 40 см

Бр. 7,27,47,67,83,106,126,151,171,190,215,235 с прил.: Белоградчишко ехо - мес. изд. за община Белоградчик бр. 1-12

ISSN 1313-647X = Конкурент news : 0.60 лв.

22 2017 бр. 1 (4 ян.)-247 (29 дек.) = 4887-5133

304(497.213)

БП 2017 П 178
        КОРЕСПОНДЕНТ : от мястото на събитието / Фейс нюз ; ред. кол. : Елена Велкова ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (9 окт. 2015)-        . - [Велико Търново] : Фейс нюз, 2015- (Бургас : Информа принт). - 44 см

Седмично изд. - Други ред.: Биляна Милчева, Михаил Михалев, Ангел Ганцаров. - Прил.: Кореспондент плюс ; бр. 7,24 с прил.: Росишка долина - прил. за община Сухиндол ; бр. 21 с прил.: Честит празник, Горна Оряховица ; бр. 25 с прил.: Честит празник, Павликени

0.50 лв.

3 2017 бр. 1 (6 ян.)-51 (22 дек.)

304

БП 2017 П 179
        КОТЛЕНСКИ край : вестник на Община Котел : издание за новини, култура, местна и регионална политика, образование и спорт / Общински съвет ; ред. Валентин Русев, Диан Иванов. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Котел : ОбС, 1960-        (Ямбол : Светлина). - 42 см

Годишно изд. - Основ. на 12 юни 1928 г.

Безпл.

2017 обзор

304(497.23)

БП 2017 П 180
        КРАЙГРАНИЧНА искра : общински вестник / редакция на вестник Крайгранична искра ; глав. ред. Лора Величкова. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Болярово : ОбС, 1960- (Ямбол : ИПК Светлина). - 42 см

Месечно изд. - В бр. 2 погрешно означена продълж. номерация 1779 вм. 1780 и следва до края

ISSN 1310-0858 = Крайгранична искра : 0.15 лв.

[58] вм. 55 2017 бр. 1 (9 ян.)-14 (15 дек.) = 1779-1789

304(497.23)

БП 2017 П 181
        ЛИТЕРАТУРА и общество : национален вестник за литература, изкуство и обществен живот / Сдружение Литературно Общество - Варна ; ред. кол. : Станислав Пенев - глав. ред. ... [и др.]. - 2009, бр. 1-        . - Варна : Сдружение Лит. о-во, 2009-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Хрипсиме Ерниасян - зам.-глав. ред., Масис Хаджолян - зам.-глав. ред., Георги Ангелов, Никола Иванов, Златимир Коларов, Всеволод Кузнецов, Евгений Степанов ; от бр. 3 не участват Ст. Пенев, Хр. Ерниасян, М. Хаджолян, Г. Ангелов, Н. Иванов, Зл. Коларов, В. Кузнецов, Е. Степанов ; от бр. 6 и Недялко Илиев - отг. ред.

ISSN 1313-826X = Литература и общество : 0.99 лв.

2017 бр. 1 (февр.)-6 (дек.) = 48-53

886.7
008

БП 2017 П 182
        ЛИТЕРАТУРЕН глас : вестник за литература и култура / Народно читалище "Даскал Петър Иванов" ; ред. кол. : Йордан Атанасов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Стара Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 1994-        (Стара Загора : Литера принт). - 42 см

Двумесечно изд. - Вестникът е основ. от Д. Б. Митов и списван от него през 1928-1944 г. в София. - Други ред.: Красимира Божанова - зам.-глав. ред., Румен Стоянов, Иван Бочев

ISSN 1310-7917 = Литературен глас : 1 лв.

24 бр. 190 (ян.)-197 (дек.) (2017)

886.7

БП 2017 П 183
        ЛИТЕРАТУРЕН Еверест / Средно училище "Христо Проданов" ; ред. кол. : Т. Маринова ... [и др.]. - Год. 1, бр. 2 (1995)-        . - Карлово : Средно у-ще "Христо Проданов", 1995-        (Карлово : Инфо Медия БГ). - 42 см

Годишно изд. - Други ред.: Д. Краева, С. Дановска, Н. Денева, З. Георгиева, Р. Иванова

Без сведение за цена

22 бр. 35 (апр.) (2017)

886.7-93
373.5(497.23)

БП 2017 П 184
        ЛОВЕЧ - прес : издание за информация, коментари и реклама / Ловеч прес-Мирослав Илиев ; ред. Светломира Анастасова, Милко Недялков. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Ловеч : ЕТ Ловеч прес-Мирослав Илиев, 1994- (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза понеделник и четвъртък. - От бр. 31 не участва М. Недялков

ISSN 1311-5316 = Ловеч прес : 0.50 лв.

[24] вм. 23 2017 бр. 1 (5-8 ян.)-98 (21 дек.) = 1964-2061

304(497.214.1)

БП 2017 П 185
        МАРИЦА / Издателска къща Марица ; глав. ред. Руси Чернев. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Пловдив : ИК Марица, 1991-        (София : Нюзпринт). - 42 см

Ежедневно изд. - В бр. от събота-неделя загл.: Марица Уикенд. - В бр. 150 погрешно означена продълж. номерация 8363 вм. 8364 и следва до края. - От бр. 12 год. 26

ISSN 1313-0242 = Марица (2000) : 0.70 лв., 0.80 лв.

[27] вм. 25 2017 бр. 1 (3 ян.)-302 (30-31 дек.) = 8215-8515

304(497.234)

БП 2017 П 186
        МАРИЦА Изток : седмичен общински вестник / Издателска къща Марица-изток ; ред. кол.: Снежана Тодорова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Раднево : ИК Марица-изток, 1959-        (Сливен : ИК Жажда). - 42 см

Други ред.: Димитър Бахчеванов, Мирослав Митев. - В бр. от 17 авг. погрешно означен бр. 26 вм. 27. - В бр. [27] погрешно означена продълж. номерация 3653 вм. 3654

ISSN 0861-6361 = Марица Изток : 0.70 лв.

57 2017 бр. 1 (12 ян.)-45 (21 дек.) = 3628-3672

304(497.23)

БП 2017 П 187
        МЕЗДРА XXI век : общински вестник / Общински съвет ; ред. Павел Петров. - Год. 1, бр. 1 (1-15 май 2002)-        . - Мездра : ОбС, 2002-        (без сведение за печ.). - 42 см

Двуседмично изд. - От бр. 12 и Йордан Манчев, не участва П. Петров. - Бр. 20 с прил. за литература, изкуство и култура Ескус. - Бр. 1-2, 4-12, 14-17, 25 деп. на CD-ROM

ISSN 1314-2364 = Мездра 21 век : 0.40 лв.

16 2017 бр. 1 (11-25 ян.)-2 (25 ян.-8 февр.) = 394-395, 4 (22 февр.-8 март)-25 (22 дек.) = 397-418

304(497.21)

БП 2017 П 188
        МЕСТЕН вестник / редакция на Местен вестник ; ред. кол. : Христо Белчев ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Попово : [б.и.], 2004-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Росица Георгиева, Ганьо Ганев, Генадий Ганчев, Йоана Божинова, Радослав Радославов, Бойко Михайлов, Гергана Цонева, Ивелина Атанасова ; от бр. 15 не участват Г. Ганев, Б. Михайлов

ISSN 1312-4420 = Местен вестник : 0.40 лв.

[14] вм. 13 2017 бр. 1 (13 ян.)-20 (22 дек.) = 403-422

304(497.21)

БП 2017 П 189
        МИЗИЯ : общински вестник / Общински съвет. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - Мизия : ОбС, 1961-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - От бр. 962 год. 55

ISSN 2603-5677 = Мизия : 0.30 лв.

[57] вм. 54 бр. 956 (13 ян.)-967 (21 дек.) (2017)

304(497.21)

БП 2017 П 190
        МОНТ прес : областен вестник / Земя 44 ; ред. кол. : Димитър Първин - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Монтана : Земя 44, 1990-        (Монтана : Полимона). - 45 см

Излиза всеки вторник. - Други ред.: Янка Апостолова, Деница Шивачева

ISSN 1310-1196 = Монт прес : 0.50 лв.

28 2017 бр.1 (10-16 ян.)-49 (19-31 дек.) = 2410-2458

304(497.213.1)

БП 2017 П 191
        НАБЛЮДАТЕЛ : регионален седмичник / Наблюдател. - Год. [1], бр. [1] ([2005])- . - Кюстендил : Наблюдател, [2005]- (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза всяка сряда

ISSN 2603-5693 = Наблюдател (Кюстендил) : 0.50 лв.

13 бр. 688 (18 ян.)-736 (20 дек.) (2017)

304(497.221)

БП 2017 П 192
        НАБЛЮДАТЕЛ Стара Загора : ние информираме бизнеса / Наблюдател ; отг. ред. Пенка Парашкевова. - [Год. 1, бр. 1 (2001)]-        . - Стара Загора : Наблюдател, [2001]-        (без сведение за печ.). - 35 см

Двуседмично изд.

Без сведение за цена

[17] вм. 16 бр. 404 (11-26 ян.)-424 (22 дек.) (2017)

304(497.236)

БП 2017 П 193
        НАПРЕДЪК : регионален седмичен вестник / Ем Ел Пи Ес ; глав. ред. Тамара Спасова. - Год. 5, бр. 9 (1 март 2012)-        . - Тутракан : Ем Ел Пи Ес, 2012-        (Русе : Форум прес). - 42 см

Основан през 1909 г. - От бр. 44 печ. Разград Полиграф. - Бр 45/48 с календар 2018 г. - От бр. 37 год. 11

ISSN 2603-5669 = Напредък : 0.70 лв., 1 лв.

10 2017 бр. 1 (5 ян.)-45/48 (22 дек.)

304(497.21)

БП 2017 П 194
        НАРОДНА волjа : македонски вестник за теориjа, историjа, култура и уметност / Херонея-338 ; ред. кол. : Ян Пирински - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1980)-        . - Благоевград : EТ Херонея-338, 1980-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Първият бр. излиза на 1 окт. 1980 г. в Сидни, Австралия. От март 1981 г. до апр. 1992 г. се изд. в Лондон, след което започва да се печ. в Благоевград. - Други ред.: Стойко Стойков - зам.-глав. ред., Златка Дамянова, Ботьо Вангелов, Димитър Иванов, Мишо Юзмески

ISSN 1310-4136 = Народна волjа (Благоевград) : 0.40 лв.

38 2017 бр. 1 (jан.)-12 (дек.) = 364-375

323
327

БП 2017 П 195
        НАРОДНО дело седмицата : новини, анализи, коментари / Вестник Народно дело ; глав. ред. Мартин Марков, зам.-глав. ред. Веселин Златков. - Год. 71, бр. 223 (23-29 ноем. 2015)-        . - Варна : В. Нар. дело, 2015- (Разград : Разград Полиграф). - 42 см + прил.

Седмично изд. - Приложение: 7 TV дни

ISSN 2367-8593 = Народно дело седмицата : 0.70 лв.

[74] вм. 73 2017 бр. 1 (3-8 ян.)-51 (18-24 дек.) = 20951-21001

304(497.211)

БП 2017 П 196
        НАЦИОНАЛНА бизнес поща : полезният вестник : търговски вестник - рекламоносител No 1 / Национална бизнес поща. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Стара Загора : Нац. бизнес поща, 1991-        ([София] : [София]). - 42 см + прил.

Седмично изд. - Бр. 48 с прил.: Юбил. вестник - 60 г. Второ осн. у-ще "Петко Рачов Славейков" - 190 г. от рождението на Петко Рачов Славейков. - Приложение: Здравна поща. - Приложение: Офертна поща

ISSN 1310-2400 = Национална бизнес поща : 0.80 лв.

27 2017 бр. 1 (2-8 ян.)-52 (25-31 дек.) = 1354-1405

304(497.235)
659

БП 2017 П 197
        НЕДЕЛНИК : вестник за политика, бизнес и култура / Издателско-полиграфически комплекс Светлина ; ред. кол. : Любомир Котев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (9 ян. 2014)-        . - Ямбол : ИПК Светлина, 2014- (Ямбол : ИПК Светлина). - 42 см

Излиза всеки четвъртък. - Други ред.: Диана Иванова, Борислав Ненов. - Бр. 4,9,16,21,25,29,32,38,42,45 с прил.: Болярово бр. 1-2,4-7,9-12 ; бр. 7,11,21,25,29,32,42,45 с прил.: Тунджа бр. 1-2,5-8,11-12. - В бр. от 18 май погрешно означен бр. 18 вм. 19. - В бр. [19] погрешно означена продълж. номерация 156 вм. 157 ; в бр. 29 погрешно означена продълж. номерация 166 вм. 167 и следва до края

ISSN 2367-6221 = Неделник (2014) : 0.35 лв.

4 2017 бр. 1 (12 ян.)-45 (21 дек.) = 139-181

304(497.231.1)

БП 2017 П 198
        НИЕ - Видин : триобластен вестник - Видин, Враца, Монтана / НИЕ Савова ; ред. Владимир Савов. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Видин : НИЕ Савова, 1990-        (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза два пъти седм. - От бр. 2 не е означен изд. - Спец. изд., 14-24 март. - 4 с. - В бр. 60/61 погрешно означена продълж. номерация 3198 вм. 3197/3198

ISSN 1310-1269 = Ние (Видин) : 0.30 лв.

[28] вм. 27 2017 бр. 1 (5-8 ян.)-101/103 (21 дек.) = 3138-3238/3240

304(497.212)

БП 2017 П 199
        НИКОПОЛСКИ хоризонти : вестник за общината / Маяк прес ; ред. кол. : Калинка Ангелова ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Никопол : Маяк прес, 1959-        (Плевен : Плевен принт). - 42 см

Месечно изд. - Други ред.: Емо Шумов, Искра Ангелова, Николина Христова. - От бр. 4 не е означена печ.

ISSN 2603-5707 = Никополски хоризонти : 0.40 лв.

[59] вм. 58 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

304(497.21)

БП 2017 П 200
        НОВ живот / Издателска къща Родопи ; ред. кол. : Иван Бунков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1956)-        . - Кърджали : ИК Родопи, 1956-        (без сведение за печ.). - 40 см

Излиза във вторник, сряда, четвъртък, петък (бр. 126-175). - Излиза във вторник, сряда, четвъртък, петък и събота (бр. 1-125). - Други ред.: Мария Пулева - първи зам.-глав. ред., Иванка Ламбева - зам.-глав. ред. - В бр. от 31 март-3 апр. погрешно означен бр. 49 вм. 48 ; в бр. от 30 юни-3 юли погрешно означен бр. 93 вм. 94. - В бр. [48] погрешно означена продълж. номерация 14297 вм. 14296 и следва до края

ISSN 1310-1498 = Нов живот (Кърджали) : 0.50 лв.

62 2017 бр. 1 (6-9 ян.)-175 (22 дек.) = 14249-14424

304(497.23)

БП 2017 П 201
        НОВИНИТЕ глас : областен вестник / Бряг Медиа Груп - Русе ; отг. ред. Стефка Тодорова, отг. ред Емил Янчев. - 2015, бр. 47 (28 септ.)-        . - Ловеч : Бряг Медиа Груп, 2015-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза в понеделник (бр. 48-59). - Излиза в понеделник и четвъртък (бр. 1-47). - От бр. 23 и Дарина Пенкова - отг. ред. ; от бр. 46 не участва С. Тодорова. - В бр. 37 погрешно означена продълж. номерация 604 вм. 605 и следва до края. - Погрешно означен ISSN 1313-7913 = Бряг

0.40 лв.

2017 бр. 1 (5 ян.)-59 (18 дек.) = 569-626

304(497.214.1)

БП 2017 П 202
        ОБОРИЩЕ / Оборище ; ред. кол. : Галина Бодурова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - Панагюрище : Оборище, 1957-        (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Магдалена Джолова, Ирина Конова ; от бр. 13 не участва И. Конова

ISSN 1312-7470 = Оборище : 0.80 лв.

[61] вм. 112 2017 бр. 1 (11-17 ян.)-46/47 (20 дек.-9 ян. 2018)

304(497.23)

БП 2017 П 203
        ОБЯВИ - Велико Търново - Горна Оряховица : рекламно-информационен вестник / редакция на вестник Обяви. - Год. 13, бр. 1 (6 ян. 2010)-        . - Велико Търново ; Горна Оряховица : [б.и.], 2010-        (без сведение за печ.). - 42 см

Седмично изд. - От бр. 23 не е означено подзагл.

0.60 лв.

20 2017 бр. 1 (3 ян.)-30 (24 юли), 32 (7 авг.)-35 (28 авг.), 37 (11 септ.)-39 (25 септ.), 42 (16 окт.)-47 (20 ноем.), 49 (4 дек.)-51 (18 дек.)

659(497.21)

БП 2017 П 204
        ОБЯВИ - Силистра : седмичник за обяви, информация и реклама / Д.А.Р.К. - Год. [1], бр. [1] ([1996])-        . - Силистра : Д.А.Р.К., [1996]-        (Силистра : ИК Игъл). - 30 см

ISSN 1312-210X = Обяви (Силистра) : 0.50 лв.

22 2017 бр. 1 (6-12 ян.)-19 (19 май-1 юни) = 1007-1025

659(497.215.2)

БП 2017 П 205
        ОРЯХОВСКА трибуна : двуседмичник за политика, икономика, култура и спорт / редакция на вестник Оряховска трибуна ; ред. Анни Стефанова. - Год. 1, бр. 1 (1959)- . - Оряхово : [б.и.], 1959-        (без сведение за печ.). - 42 см

0.50 лв. : год. аб. 5 лв.

[59] вм. 58 2017 бр. 1 (19 ян.)-17 (21 дек.) = 1403-1419

304(497.21)

БП 2017 П 206
        ОТЗВУК : животът в Родопите / Отзвук. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Смолян : Отзвук, 1993-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза в понеделник и четвъртък. - От бр. 28 глав. ред. Зарко Маринов. - Бр. 95 с календар 2018 г.

ISSN 1311-9966 = Отзвук : 0.60 лв.

[25] вм. 24 2017 бр. 1 (5-8 ян.)-95 (21-31 дек.) = 2552-2646

304(497.233)

БП 2017 П 207
        ОФЕРТИ Добрич / Рекламно-издателска къща Феликс. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Добрич : РИК Феликс, 1995-        (без сведение за печ.). - 31 см

Двусeдмично изд.

0.60 лв.

23 2017 бр. 1 (23-29 ян.)-22 (18-24 дек.)

659(497.211.1)

БП 2017 П 208
        ОЩЕ плам : вестикът на панагюрци днес / Павлимар ; глав. ред. Павлина Вайсилова. - Год. 1, бр. 1 (19 дек. 2013)-        . - Панагюрище : Павлимар, 2013- (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

Двумесечно изд.

ISSN 2535-0110 = Още плам : 0.80 лв.

5 бр. 134 (24 февр.-12 апр.)-141 (19 дек.) (2017)

304(497.23)

БП 2017 П 209
        ПАЗАРДЖИШКА Марица : новините от Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница / Издателска къща Марица. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Пазарджик : ИК Марица, 2002- (София : Нюзпринт). - 42 см

Ежедневно изд. - В бр. от 6 ян. погрешно означен бр. 3 вм. 4 и следва до бр. 8 ; в бр. от 28 март погрешно означен бр. 80 вм. 60

ISSN 1314-913X = Пазарджишка Марица : 0.50 лв.

16 2017 бр. 1 (3 ян.)-225 (29 дек.) = 3749-3973

304(497.234.1)

БП 2017 П 210
        ПАРЕКОРДЗАГАНИ цайн : двуседмичник на общоарменския благотворителен съюз Парекордзаган / ред. кол. : Хрипсиме Ерниасян - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Пловдив : Общоарм. благотвор. съюз Парекордзаган - клон Пловдив, 2005-        (без сведение за печ.). - 42 см

Други ред.: Агоп Орманджиян, Алвард Бадваганян ; от бр. 3 и Харутюн Татеосян, не участва А. Орманджиян

ISSN 2603-5715 = Парекордзагани цайн : без сведение за цена

13 2017 бр. 1 (ян.)-19/20 (дек.) = 184-202/203

323.1

БП 2017 П 211
        ПЕРПЕРИКОН : седмичник за политика, бизнес и култура / Перперикон ; ред. кол. : Иван Бунков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Кърджали : Перперикон, 2005- (без сведение за печ.). - 45 см

Други ред.: Мария Пулева - първи зам.-глав. ред., Иванка Ламбева - зам.-глав. ред.

ISSN 1312-580X = Перперикон : без сведение за цена

[13] вм. 15 2017 бр. 1 (13 ян.)-37 (22 дек.) = 439-475

304(497.232.1)
008

БП 2017 П 212
        ПЛОВДИВСКИ имоти : седмичник за строителство, архитектура, обзавеждане, имоти / Резон Медиа. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Пловдив : Резон Медиа, 2004-        (без сведение за печ.). - 41 см

ISSN 1310-5752 = Пловдивски имоти : 0.40 лв.

[14] вм. 13 2017 бр. 1 (9-15 ян.)-50 (18 дек.) = 616-665

332.85(497.234):659.1

БП 2017 П 213
        ПЛОВДИВСКИ университет : издание за образование, наука и култура / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". - Год. 1, бр. 1 (1983)-        . - Пловдив : ПУ "Паисий Хилендарски", 1983-        (без сведение за печ.). - 31 см

Излиза десет пъти год. - В бр. 8/9 погрешно означен. м. окт. вм. ноем.

Без сведение за цена

35 2017 бр. 1/2 (24 февр.)-10 (дек.) = 466/467-475

378.937(497.234)

БП 2017 П 214
        ПОЗВЪНЕТЕ : продай в движение / Позвънете. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Варна : Позвънете, 1992-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 м + прил.

Излиза всеки ден без събота и неделя. - В бр. 44 погрешно означена продълж. номерация 7411 вм. 7412 и следва до края. - Приложение: Позвънете Имоти

ISSN 1313-9088 = Позвънете Варна (2004) : 0.90 лв., 1 лв.

2017 бр. 1 (4 ян.)-6 (11 ян.) = 7369-7374, 8 (13 ян.)-41 (1 март) = 7376-7409, 44 (6 март)-72 (13 апр.) = 7411-7439, 75 (18 апр.)-83 (28 апр.) = 7440-7448, 85 (2 май)-88 (5 май) = 7449-7452, 90 (9 май)-100 (23 май) = 7453-7463, 102 (25 май)-157 (10 авг.) = 7463-7519, 159 (14 авг.) = 7521, 161 (16 авг.)-175 (5 септ.) = 7522-7536, 177 (7 септ.)-187 (21 септ.) = 7537-7547, 189 (25 септ.)-249 (18 дек.) = 7548-7608

659(497.211)

БП 2017 П 215
        ПОЛСКИ Тръмбеш : месечно приложение на вестник Борба / Издателска къща Борба ; отг. ред. Нели Сукова. - 2010, бр. 1-        . - Велико Търново : ИК Борба, 2010-        (без сведение за печ.). - 42 см

Без сведение за цена

2017 бр. 1 (11 ян.)-7 (6 юли) = 139-145, 9 (27 септ.)-11 (29 ноем.) = 147-149

304(497.21)

БП 2017 П 216
        ПОСОКИ - Плевен : областен всекидневник / Бряг Медиа Груп - Русе ; ред. кол. : Маргарита Трифонова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Плевен : Бряг Медиа Груп, 1990-        (София : Нюзпринт). - 40 см + прил.

От бр. 163 подзагл.: обл. вестник. - Други ред.: Стефка Тодорова - отг. ред., Емил Янчев - отг. ред. ; от бр. 55 и Дарина Пенкова - отг. ред. ; от бр. 98 не участва С. Тодорова. - Бр. 80 с прил.: Училище, май. - 24 с. - В бр. от 20 апр. погрешно означен бр. 72 вм. 73. - Приложение: Рекламни посоки

ISSN 1313-793X = Посоки (Плевен) : 0.50 лв.

2017 бр. 1 (4 ян.)-185 (22-24 дек.) = 5923-6107

304(497.214)

БП 2017 П 217
        ПРИЯТЕЛ / Приятел-Самоков. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Самоков : Приятел-Самоков, 1992-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Излиза в петък

ISSN 2367-6884 = Приятел (Самоков) : 0.50 лв.

26 2017 бр. 1 (6 ян.)-50/51 (22 дек.) = 1970-2019/2020

304(497.22)

БП 2017 П 218
        ПРОЛЕШКА светлина / Народно читалище Светлина 1924 г. - Год. 1, бр. 1 (юни 2014)-        . - с. Пролеша [община Божурище] : НЧ Светлина 1924 г., 2014-        (без сведение за печ.). - 32 см

Излиза два пъти год. - В бр. 13 год. 4

ISSN 2367-704X = Пролешка светлина : без сведение за цена

3 бр. 12 (юни)-13 (дек.) (2017)

304

БП 2017 П 219
        РЕПОРТЕР / Център за подкрепа за личностно развитие ; ред. Красимира Василева. - Бр. 3 (14 ноем. 2012)-        . - Панагюрище : Център за подкрепа за личностно развитие, 2012-        (Панагюрище : ИК Оборище). - 42 см

Излиза два пъти год.

Без сведение за цена

2017 апр., юни

374(497.23)

БП 2017 П 220
        РОДОПИ вест News : издание за Смолянска област / Пресгрупа Родопи. - Год. [1], бр. [1] ([2000])-        . - Смолян : Пресгрупа Родопи, [2000]-        (София : Нюзпринт). - 45 см

Излиза във вторник, четвъртък и събота. - В бр. 18 погрешно означена продълж. номерация 2063 вм. 2064 и следва до края

ISSN 2534-9120 = Родопи вест News : 0.50 лв.

18 2017 бр. 1 (5-6 ян.)-96 (29 авг.-26 септ.) = 2047-2141

304(497.233)

БП 2017 П 221
        РОДОПИ voice : ехо от планината : регионален седмичник / редакция на вестник Родопи voice ; ред. кол. : Стойо Йотов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 2 (15-21 септ. 2007)-        . - Кърджали : [б.и.], 2007- (София : Нюзпринт). - 42 см + прил.

Други ред.: Петър Калчев, Ния Дамянова, Деми Илиева, Жельо Михов, Николай Михайлов, Симона Тенева. - Приложение: Делник

0.50 лв.

11 бр. 426 (17-23 февр.)-427 (24 февр.), 429 (17 март)-432 (7 апр.), 438 (26 май)-441 (16 юни) (2017)

304(497.232.1)

БП 2017 П 222
        РОДОПИ 24 X 7 : регионален всекидневник : ехо от планината / редакция на вестник Родопи 24 X 7 ; ред. кол. : Стойо Йотов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 2 (9 окт. 2007 )-        . - Кърджали : [б.и.], 2007- (София : Нюзпринт). - 40 см + прил.

Други ред.: Петър Калчев, Ния Дамянова, Деми Илиева, Жельо Михов, Симона Тенева. - Приложение: Делник

0.40 лв.

11 бр. 1350 (31 ян.)-1355 (9 февр.), 1383 (19 апр.)-1387 (27 апр.) (2017)

304(497.232.1)

БП 2017 П 223
        РОДОПИ Смолян : ехо от планината : регионален всекидневник / редакция на вестник Родопи Смолян ; ред. кол. : Стела Братанова - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (15 май 2009)-        . - Смолян : [б.и.], 2009-        (София : Нюзпринт). - 40 см + прил.

Други ред.: Ния Дамянова, Жельо Михов, Петър Калчев, Деми Илиева, Витан Манев, Радой Геров. - Приложение: Делник

0.40 лв.

9 бр. 1110 (21 февр.)-1118 (9 март), 1122 (21 март)-1127 (30 март), 1131 (11 апр.)-1135 (20 апр.), 1152 (8 юни)-1156 (20 юни) (2017)

304(497.233)

БП 2017 П 224
        РОДОПСКА искра : общински вестник / Общински съвет ; глав. ред. Димитър Насков. - Год. 1, бр. 1 (1975)-        . - Пещера : ОбС, 1975-        (Септември : Щит Террос). - 42 см

Месечно изд. - От бр. 3 Д. Насков не е глав. ред. - В бр. 5 погрешно означена продълж. номерация 955 вм. 956

ISSN 1311-2007 = Родопска искра : 0.20 лв.

41 2017 бр. 1 (16 ян.)-14 (22 дек.) = 952-965

304(497.23)

БП 2017 П 225
        РОСИЦА : общински вестник : вестникът на Севлиево / редакция на вестник Росица ; ред. кол. : Христо Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Севлиево : [б.и.], 1959-        (Севлиево : М-прес). - 42 см

Излиза в понеделник, сряда и петък. - От бр. 113 подзагл.: общин. вестник, изд. 1886 г. - Други ред.: Мая Ганева, Десислава Димитрова, Стефка Филева ; от бр. 53 и Минка Минчева - глав. ред., не участва Хр. Христов. - В бр. 15 погрешно означена продълж. номерация 4361 вм. 4362 и следва до бр. 54 ; в бр. 42 и от бр. 55 не е означена продълж. номерация

ISSN 2534-9023 = Росица (Севлиево) : 0.30 лв.

2017 бр. 1 (4 ян.)-144 (22 дек.) = 4348-4401

304(497.21)

БП 2017 П 226
        САКАР нюз : седмичен вестник / Марица Прес ; глав. ред. Иван Атанасов. - Год. 1, бр. 1 (13-19 май 2016)-        . - Харманли : Марица прес, 2016-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Образувано след сливане на: Новини (Харманли) = ISSN 2367-5799; и: Сакарско ехо = ISSN 2367-5780

ISSN 2534-8922 = Сакар нюз : 0.70 лв.

2 2017 бр. 1 (6-12 ян.)-17 (28 апр.-4 май) = 32-48, 21 (26 май-1 юни)-22 (2-8 юни) = 52-53, 24 (16-22 юни)-27 (7-13 юли) = 55-58, 29 (21-27 юли)-32 (11-17 авг.) = 60-63, 34 (8-14 септ.)-49 (22 дек.) = 65-80

304(497.23)

БП 2017 П 227
       САМОКОВ 365 : и региона / SI media 7 ; ред. кол. : Анна Манова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (27 апр. 2012)-        . - Самоков : SI media 7, 2012-        (без сведение за печ.). - 45 см

Излиза всеки петък. - Други ред.: Мария Галчева, Анелия Балабанова, Христиана Видинова ; от бр. 13 и Илиян Чалгънов, не участва Хр. Видинова ; от бр. 33 не участва М. Галчева. - Бр. 13,16,20,38,43 с прил.: Фотинов 247, бр. 26-30. - В бр. 24 погрешно означена продълж. номерация 251 вм. 252 и следва до края

ISSN 1314-6211 = Самоков 365 : 0.50 лв.

[6] вм. 5 2017 бр. 1 (13 ян.)-46 (22 дек.) = 229-273

304(497.22)

БП 2017 П 228
        СВОГЕ 7 : вестник за бизнес, политика, култура, спорт и забава / редакция на вестник Своге 7 ; глав. ред. Цвета Порязова. - Год. [1], бр. [1] ([2001])-        . - Своге : [б.и.], [2001]-        (София : Нюзпринт). - 42 см

Излиза всеки втори и последен четвъртък на месеца

0.40 лв.

[17] вм. 16 2017 бр. 1 (12-25 ян. )- 24 (28 дек.)

304(497.21)

БП 2017 П 229
        СЕДМИЦАТА - Горна Оряховица : регионален седмичник / редакция на вестник Седмицата ; ред. кол. : Елена Велкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 5, бр. 1 (6-12 ян. 2012)-        . - Горна Оряховица : Димитър Николов, 2012-        (без сведение за печ.). - 42 см + прил.

Други ред.: Мартин Георгиев, Биляна Милчева. - От бр. 5 изд.: Компакт Медиа. - Бр. 20 с прил.: Седмицата на Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров" - Горна Оряховица ; бр. 23,33,42 с прил.: Обяви - община Горна Оряховица ; бр. 46 с прил.: Късо съединение, бр. 3, ноем. - изд. на проф. гимназия по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов" - Горна Оряховица. - Приложение: Седмицата ТВ

0.50 лв.

[10] вм. 11 2017 бр. 1 (6-12 ян.)-51 (22-28 дек.)

304(497.21)

БП 2017 П 230
        СЕДМИЦАТА - Севлиево : вестникът на севлиевци / Сдружение Граждани за Севлиево. - Год. 1, бр. 1 (1 юли 2016)-        . - Севлиево : Сдружение Граждани за Севлиево, 2016- (без сведение за печ.). - 42 см

Седмично изд.

0.30 лв.

2 2017 бр. 1 (6 ян.)-51 (22 дек.)

304(497.21)

БП 2017 П 231
        СИЛИСТРЕНСКИ бряг / Бряг Медиа Груп - Русе ; ред. кол. : Маргарита Трифонова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Силистра : Бряг Медиа Груп, 2005- (Разград : Разград Полиграф). - 42 см

Седмично изд. - Други ред.: Стефка Тодорова - зам.-глав. ред., Емил Янчев - зам.-глав. ред., Алексей Минев - отг. ред. ; от бр. 11 и Дарина Пенкова - зам.-глав. ред. ; от бр. 25 не участва С. Тодорова. - В бр. от 5-7 май погрешно означен бр. 16 вм. 17

ISSN 1313-7905 = Силистренски бряг : 0.50 лв.

13 2017 бр. 1 (6-8 ян.)-43 (29 дек.)

304(497.215.2)

БП 2017 П 232
        СЛАВЯНСКИ глас / Славянско дружество ; ред. Дияна Василева. - Бр. 1 (2012)-        . - Добрич : Слав. д-во, 2012-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - В бр. 21 заб.: пролетен бр. ; в бр. 22 заб.: летен бр. ; в бр. 23 заб.: есенен бр. ; в бр. 24 заб.: зимен бр.

ISSN 1314-6491 = Славянски глас (Добрич) : 1 лв.

Бр. 21-24 (2017)

886.7
881

БП 2017 П 233
        СЛАВЯНСКО слово : вестник за образование, наука, култура и общество : регионален вестник / Полимона. - Год. 1, бр. 1 (28 февр. 2013)-        . - Монтана : Полимона, 2013- (без сведение за печ.). - 45 см

Седмично изд. - Продължение на: Слово - Монтана = ISSN 1310-8352

ISSN 1314-8052 = Славянско слово : 0.50 лв.

5 2017 бр. 1 (11 ян.)-13 (12 апр.) = 190-202, 15 (26 апр.)-44 (15 ноем.) = 204-233, 46 (29 ноем.)-48 (13 дек.) = 235-237

304(497.213.1)
37

БП 2017 П 234
        СЛОВО плюс : седмичник за общините и кметствата / Издателска кооперация Слово плюс ; глав. ред. Параскева Маркова, зам.-глав. ред. Ненчо Славчев. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - Монтана : Изд. кооп. Слово плюс, 1997-        (Враца : БГ Принт). - 42 см

В бр. 49 и Каролина Краева - зам.-глав. ред.

ISSN 1310-9693 = Слово плюс : 0.30 лв.

[21] вм. 22 2017 бр. 1 (5-11 ян.)-49 (21 дек.) = 1057-1105

304(497.21)

БП 2017 П 235
        СЛЪНЧЕВ бряг прес : Несебърско издание / фирма Марам ; отг. ред. Максим Момчилов. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - Несебър : фирма Марам ЕТ, 1961-        (Бургас : Информа принт). - 44 см

Двуседмично изд. - Вестникът е първоприемник на в. Черноморски глас

ISSN 1313-6828 = Слънчев бряг прес : 0.50 лв.

[57] вм. 56 2017 бр. 1 (10 ян.)-28 (21 дек.) = 1955-1982

304(497.23)

БП 2017 П 236
        СРЕДЕЦ : общински вестник / Общински съвет ; ред. Станчо Златаров. - Год. 1, бр. 1 (1959)-        . - Средец : ОбС, 1959-        (Бургас : Информа принт). - 44 см

Месечно изд. - В бр. 7/8 погрешно означена продълж. номерация 1393 вм. 1392/1393

ISSN 2534-9031 = Средец : безпл.

[59] вм. 58 2017 бр. 1 (27 ян.)-10 (21 дек.) = 1386-1395

304(497.23)

БП 2017 П 237
        СТАРИЯТ мост : регионален вестник - Свиленград, Любимец / Никол-Николай Колев ; глав. ред. Николай Колев, ред. Стефка Колева. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Свиленград : ЕТ Никол-Николай Колев, 1994-        (Пловдив : Булвест принт). - 41 см

Седмично изд.

ISSN 1310-3156 = Старият мост : 0.70 лв.

24 2017 бр. 1 (6-12 ян.)-51 (22-28 дек.) = 1188-1238

304(497.23)

БП 2017 П 238
        СТАРОЗАГОРСКИ новини / Старозагорски новини ; ред. кол. : Йовка Великова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - Стара Загора : Старозагор. новини, 1995-        (Стара Загора : Старозагор. новини). - 42 см

Ежедневно изд. - Други ред.: Георги Геренов - зам.-глав. ред., Росица Ранчева ; от бр. 52 и Димка Кабаиванова, не участва Р. Ранчева ; от бр. 223 не участва Д. Кабаиванова. - От бр. 78 год. 22

ISSN 2367-6906 = Старозагорски новини : 0.60 лв.

[23] вм. 21 2017 бр. 1 (3 ян.)-239 (29 дек.) = 5423-5661

304(497.236)

БП 2017 П 239
        100 вести : вестник за общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна / Издателска къща Колонел ; ред. кол. : Иван Господинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Габрово : ИК Колонел, 1991- (Габрово : Полиграф. комплекс Полипрес). - 42 см

Ежедневно изд. - В бр., излизащи във вторник загл.: 100 Art вести. - Други ред.: Димка Господинова - зам.-глав. ред., Бояна Пенчева ; от бр. 263 не участва Б. Пенчева ; от бр. 274 Д. Господинова не е зам.-глав. ред. - Прил.: Християни - ежеседмичен църковен вестник: изд. на 100 вести и Архиерейско наместничество - Габрово. - В бр. от 24 ноем. погрешно означен бр. 266 вм. 272. - В бр. 237 погрешно означена продълж. номерация 6188 вм. 6189 и следва до края

ISSN 1314-1945 = 100 вести : 0.30 лв.

[27] вм. 26 2017 бр. 1 (3 ян.)-299 (29 дек.) = 5953-6250

304(497.216.1)

БП 2017 П 240
        СТРАНДЖА / община Малко Търново ; ред. Георги Цъгов. - Бр. 1 (март 2002)-        . - Малко Търново : ОбС, 2002-        (без сведение за печ.). - 42 см

Месечно изд. - Списването на вестника започва през 1896 г.

ISSN 2682-9401 = Странджа : 0.20 лв.

Бр. 161 (ян.)-171 (дек.) (2017)

304(497.23)

БП 2017 П 241
        СТРОИТЕЛСТВО Имоти / Реал Трейд Медиа ; глав. ред. Елвира Генова, зам.-глав. ред. Виолета Властанова. - Год. 1, бр. 1 (1992)- . - Пловдив : Реал Трейд Медиа, 1992- (София : София). - 42 см

Седмично изд. - В бр. 42 печ. София принт инвестмънт

ISSN 1312-367X = Строителство Имоти : без сведение за цена

2017 бр. 1 (9-15 ян.)-42 (18-24 дек.) = 1167-1208

69(497.234)

БП 2017 П 242
        СТРУМА : всекидневникът на Югозападна България / Струма ; ред. кол. : Анелия Десподска - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - Благоевград : Струма, 1992-        (София : [Алианс Медиапринт]). - 40 см

Други ред.: Валери Палахански - зам.-глав. ред., Иван Вълканов - зам.-глав. ред., Александър Зашев

ISSN 2367-6124 = Струма (1994) : 0.50 лв.

26 2017 бр. 1 (3 ян.)-302 (30 дек.) = 7487-7788

304(497.222.1)

БП 2017 П 243
        СТУДЕНТСКА искра : вестник на Русенския университет "Ангел Кънчев" / глав. ред. Анелия Манукова. - Год 1, бр. 1 (1958)-        . - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 1958- (без сведение за печ.). - 32 см

Излиза пет пъти год. - В бр. 393 и подзагл.: Прием 2017. - От бр. 394 год. 59

ISSN 1314-5924 = Студентска искра (Print) : без сведение за цена

[60] вм. 58 бр. 393 (февр.)-397 (дек.) (2017)

378.962(497.215)

БП 2017 П 244
        ТВЪРДИШКИ глас : издание на Община Твърдица / ред. Надежда Тодорова, Галена Воротинцева. - Год. 1, бр. 1 (1980)-        . - Твърдица : ОбС, 1980-        (Сливен : ИК Жажда). - 42 см

Месечно изд. - В бр. 12 и Иванета Ненова, Нели Динева, не участва Н. Тодорова. - Вестникът е наследник на в. Чумерна (1935) и в. Твърдишки глас (1956, 1962, 1980-2002, 2004)

ISSN 2603-5723 = Твърдишки глас : 0.30 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 587-598

304(497.23)

БП 2017 П 245
        ТОРЛАЦИ : месечно издание на Община Чупрене / ред. Цветелина Радкова. - Год. 1, бр. 1 (февр. 2013)-        . - с. Чупрене : ОбС, 2013-        (без сведение за печ.). - 39 см

ISSN 1314-815X = Торлаци : 0.30 лв.

[5] вм. 4 2017 бр. 1 (февр.) = 34

304(497.21)

БП 2017 П 246
        ТРАКИЙСКИ агровести : седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация : за общините от Пловдивска, Пазарджишка, Хасковска, Старозагорска, Смолянска, Кърджалийска, Сливенска, Ямболска област / Тракия вест ; глав. ред. Филип Христов, зам.-глав. ред. Ерма Филипова. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Пловдив : Тракия вест, 1994- (без сведение за печ.). - 42 см

Излиза всеки четвъртък. - В бр. 38/39 погрешно означена продълж. номерация 984 вм. 983/984

ISSN 2534-904X = Тракийски агровести : 0.50 лв., 1 лв.

[24] вм. 23 2017 бр. 1 (12-18 ян.)-38/39 (22-31 дек.) = 946-984

63
304(497.234)

БП 2017 П 247
        ТРИБУНА Arsenal / Арсенал ; ред. кол. : Деляна Бобева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1 май 2011)-        . - Казанлък : Арсенал, 2011-        (без сведение за печ.). - 42 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Диана Нейчева, Мария Рашкова, Първолета Петкова, Мария Пискова, Миран Маденджиян, Венко Юнаков ; от бр. 165 и Юлия Младенова. - Приемник на в. Заводска трибуна. - От бр. 158 год. 7

Без сведение за цена

6 бр. 148 (6 ян.)-173 (22 дек.) (2017)

304(497.23)

БП 2017 П 248
        ТРОЯН 21 век : регионален седмичник / Троян 21-Г. М. ; глав. ред. Генадий Маринов. - Год. [1], бр. [1] ([2002])-        . - Троян : ЕТ Троян 21-Г. М., [2002]-        (Троян : Троян прес). - 41 см

От бр. 2 год. 15

ISSN 2534-9112 = Троян 21 век : 0.40 лв., 0.50 лв.

[16] вм. 14 2017 бр. 1 (11-17 ян.)-49 (29 дек.) = 721-769

304(497.21)

БП 2017 П 249
        ТУТРАКАНСКИ глас : регионален седмичен вестник / Сдружение с нестопанска цел [СНЦ] Тутракански глас ; глав. ред. Калина Грънчарова. - Год. 1, бр. 1 (1962)-        . - Тутракан : СНЦ Тутракански глас, 1962- (Русе : Форум прес). - 42 см

В бр. 48 печ. Ковачев - Силистра. - От бр. 35 год. 56

ISSN 2534-9058 = Тутракански глас : 0.60 лв.

[56] вм. 55 2017 бр. 1 (5-11 ян.)-48 (21 дек.)

304(497.21)

БП 2017 П 250
        УТРО - Русе : градът в един вестник / Пресгрупа Утро ; ред. кол. : Младен Любенов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Русе : Пресгрупа Утро, 1990- (Разград : Разград Полиграф). - 42 см + прил.

Ежедневно изд. - Други ред.: Жанета Чучуева - зам.-глав. ред., Радослав Атанасов, Нели Пигулева. - Бр. 112 с прил.: Моето у-ще. - В бр. 1 изд.: БГ Приватинвест. - От бр. 175 год. 27. - Приложение: Утро плюс. - Приложение: Имоти плюс

ISSN 1311-9397 = Утро (Русе) : 0.50 лв.

[28] вм. 26 2017 бр. 1 (3 ян.)-301 (30 дек.) = 7909-8209

304(497.215)

БП 2017 П 251
        ФАКЕЛ : общински седмичен вестник / Сдружение Факел ; глав. ред. Анелия Иванова, ред. Димитър Апостолов. - Год. 1, бр. 1 (1960)-        . - Каварна : Сдружение Факел, 1960-        (Каварна : Влади - В. Влаев). - 42 см

В бр. 31 погрешно означена продълж. номерация 2093 вм. 2094 и следва до края

0.50 лв.

2017 бр. 1 (16 ян.)-33 (25 септ.) = 2064-2095

304(497.21)

БП 2017 П 252
        ФАКТОР - Бургас : вестник за свежа журналистика и реклама / Черноморски фактор ; глав. ред. Силвия Шатърова. - Бр. 1 (2001)- . - Бургас : Черноморски фактор, 2001- (Бургас : Информа принт). - 44 см

Седмично изд.

ISSN 2534-9139 = Фактор (Бургас) : Безпл.

Бр. 733 (6-12 ян.)-752 (19-25 май), 754 (2-8 юни)-766 (25-31 авг.) (2017)

304(497.231)
659.1

БП 2017 П 253
        ФОЛКЛОРЕН хоризонт : национално издание за българска народна музика / Издателска къща Хоризонт прес ; отг. ред. Николай Чапански. - Год. [1], бр. [1] ([2003])-        . - Пловдив : ИК Хоризонт прес, [2003]-        (София : Нюзпринт). - 40 см

Месечно изд.

ISSN 1314-393X = Фолклорен хоризонт : 0.70 лв., 0.99 лв.

[16] вм. 15 2017 ян.-юни/юли, септ.-дек.

784.4

БП 2017 П 254
        ХАСКОВСКА Марица : новините от Хасково, Димитровград, Любимец, Харманли, Свиленград, Ивайловград, Тополовград, Симеоновград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово и Одрин / Хасковска Марица ; ред. Цанка Семерджиева. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - Хасково : Хасковска Марица, 2003-        (без сведение за печ.). - 42 см

Ежедневно изд. - В бр. 90 погрешно означена продълж. номерация 3797 вм. 3798 и следва до края

ISSN 1313-471X = Хасковска Марица : 0.50 лв.

15 2017 бр. 1 (3 ян.)-227 (29 дек.) = 3709-3933

304(497.236)

БП 2017 П 255
        ЧАР : вестник за Родопите и за родопчани / Фирма БОМАР ; глав. ред. Емануил Консулов. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - Смолян : Фирма БОМАР, 1991-        (Смолян : Зеа принт). - 34 см

Месечно изд. - Чар е първият частен вестник в Средните Родопи след 1944 г. Основ. е на 20 ян. 1991 г. - В бр. от 31 окт. погрешно означен бр. 10 вм. 9

0.30 лв.

27 2017 бр. 1 (31 ян.)-11 (30 ноем.) = 394-404

304(497.235.1)

БП 2017 П 256
        ЧЕРНО море : традиция в развитие / Черно море прес. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - Варна : Черно море прес, 1998-        (Разград : Разград Полиграф). - 41 см

Ежедневно изд.

ISSN 1312-2274 = Черно море : 0.50 лв.

[20] вм. 19 2017 бр. 1 (3 ян.)-247 (28 дек.) = 5440-5686

304(497.211)

БП 2017 П 257
        ЧЕРНОМОРСКИ фар : новините в развитие / Черноморски фар ; глав. ред. Силвия Шатърова. - Год. 1, бр. 1 (1988)-        . - Бургас : Черноморски фар, 1988-        (Бургас : [Информа принт]). - 44 см

Ежедневно изд. - Прил.: Бургаски червен кръст, Созопол, Уикенд плюс, Народен приятел, Приморско

ISSN 1312-2126 = Черноморски фар : 0.60 лв.

[30] вм. 31 2017 бр. 1 (3 ян.)-247 (22-25 дек.) = 7396-7642

304(497.231)

БП 2017 П 258
        ШУМЕНСКА заря : регионален всекидневник / Кооперация Шуменска заря ; ред. Петър Димитров. - Год. 1, бр. 1 (1944)-        . - Шумен : Кооп. Шуменска заря, 1944-        (Разград : Разград Полиграф). - 42 см + прил.

От бр. 230 не участва П. Димитров. - Приложение: ТВ седмица

ISSN 1310-1889 = Шуменска заря : 0.50 лв.

[73] вм. 85 2017 бр. 1 (4 ян.)-246 (29 дек.) = 12875-13120

304(497.217)

БП 2017 П 259
        ЯНТРА днес : областен всекидневник / Янтра прес ; глав. ред. Мила Милчева. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - Велико Търново : Янтра прес, 1998-        (Велико Търново : Мултипринт). - 41 см + прил.

От бр. 227 не е означен глав. ред. - Бр. 58 с прил.: Поискай промяната!, бр. 1. - Приложение: ТВ седмица. - Приложение: Справочник днес

ISSN 1312-8981 = Янтра днес : 0.50 лв.

[20] вм. 18 2017 бр. 1 (3 ян.)-248 (22-24 дек.) = 4609-4856

304(497.216)

БП 2017 П 260
        ACADEMIA Medica : издание за медицина и екология : медицинско информационно издание на Медицински университет - Плевен / глав. ред. Славчо Томов, ред. Магдалена Балашкова. - Год. 18, бр. 1 (септ.-окт. 2013)-        . - Плевен : Мед. унив., 2013-        (Плевен). - 30 см

Двумесечно изд. - Текст на бълг. ез.

ISSN 1314-958X = Academia medica : 1 лв.

22 2017 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

378.961(497.214)

БП 2017 П 261
        BUSINESS expo : Bulgarian advertising newspaper for contacts and exhibition representive = Бизнес expo : специализиран вестник за реклама и панаирно представяне / редакция на вестник Business expo. - Год. 1, N 1 (2007)-        . - Плевен : [б.и.], 2007- (без сведение за печ.). - 44 см

Месечно изд.

ISSN 1313-1710 = Бизнес expo : без сведение за цена

11 N 98 (march)-104 (oct.) (2017)

659.1

БП 2017 П 262
        KIRCAALI Haber : Haftalik Siyasi ve Aktüel Gazete = Кърджали Хабер : седмичен вестник за актуални новини / Сени Медия ; Genel Yayin Yönetmeni Müzekki Ahmet, Yazi Işleri Müdürü Sebahat Necib = глав. ред. Мюзекки Ахмед, отг. ред. Себахат Неджиб. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - Кърджали : Сени Медия, 2007-        (без сведение за печ.). - 45 см

ISSN 1313-6925 = Kircaali Haber : 0.80 лв. : год. аб. 40 лв.

11 бр. 358 (4 ocak)-405 (20 aralik) (2017)

304(497.232.1)

Единични листове

 
БП 2017 П 263
        АПОСТОЛЪТ : юбилеен лист на Национален музей "Васил Лвски" - Карлово : 180 години от рождението на Васил Левски и 80 години от създаването на музея на Апостола. - 2017. - Карлово : Нац. музей "Васил Левски", 2017 (Карлово : Балаком). - 12 с. ; 35 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

949.72
069

БП 2017 П 264
        ВАСИЛ Левски - 180 години безсмъртие : юбилейно издание / Фондация "Васил Левски" ; отг. ред. Иван Стоянов. - Юли 2017. - Карлово : Фонд. "Васил Левски", 2017 (София : Алианс принт). - 4 с. ; 42 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

949.72.042

БП 2017 П 265
        ДРАНГОВЪ лист : юбилеен брой по повод 100 години от героичната гибел на полк. Борис Дрангов и 145 години от негото рождение / ред. Зоя Апостолова. - 26 май 2017. - Лом : [б.и.], 2017 (Монтана : Полимона). - 2 с. ; 41 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

92 Дрангов, Борис

БП 2017 П 266
        КОПРИВЩЕНЦИ : юбилеен брой 1817-2017 - 200 години храм "Успение Богородично" : издание на Копривщенския обществен съвет - на Настоятелствата в града, на Фондациите и на другите граждански сдружения / ред. кол. : Искро поп Косев ... [и др.]. - Авг. 2017. - Копривщица : Копривщенски общ. съвет, 2017 (без сведение за печ.). - 8 с. ; 46 см

Годишно изд. - Други ред. : Борис Нешев, Мариана Панчева, Гео Кукудов, Игнат Петров

Без сведение за цена

281.962

БП 2017 П 267
        55 години основно училище "Иван Вазов" : празничен брой. - 20 апр. 2017. - Видин : Осн. у-ще "Иван Вазов", 2017 (без сведение за печ.). - 4 с. ; 45 см

Без сведение за цена

373.3(497.212)

БП 2017 П 268
        180 години от рождението на Васил Левски : юбилейно издание / отг. ред. Павлина Петкова. - 18 юли 2017. - Карлово : Община Карлово : Медия прес 2014, 2017 (Карлово : Инфо медия БГ). - 42 см ; 15 см + 1 прил.

Годишно изд. - Приложение: Паметен бележник

Без сведение за цена

949.72.042

СПИСАНИЯ

 
БП 2017 П 269
        АВИ-тохол : новият прочит на българското вчера, днес и утре / Издателство Дукати ; глав. ред. Иван Даракчиев. - Кн. 1 (1995)- . - София : Дукати, 1995-        (Бургас : ЦДМ). - С цв. ил. ; 29 см

Излиза три пъти год. - Кор. опис. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-2185 = Ави-тохол : без сведение за цена

Кн. 38-40 (2017)

949.72.03

БП 2017 П 270
        АВИАЦИОННА, морска и космическа медицина = Aviation, Maritime and Space Medicine / Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина, Дружество на специалистите по водно спасяване - Варна, Областен съвет на Българския червен кръст - Варна ; ред. кол. : Христо Бозов - глав. ред. ... [и др.]. - 2011, No 1-        . - Варна : Бълг. сдружение по авиационна, мор. и косм. медицина, 2011-        (Варна : Дона 13). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Любомир Алексиев - зам.-глав. ред., Димитър Ставрев - зам.-глав. ред., Анатолий Гоженко, Константин Георгиев, Анелия Клисарова, Боян Медникаров, Илия Пеев, Златислав Стоянов, Мариана Спахиева, Илия Раев, Христо Григоров, Красимир Гигов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-5819 = Авиационна, морска и космическа медицина : без сведение за цена

2017 No 1-3

613.69

БП 2017 П 271
        АВТО trend : българското списание за коли и мотори / 168 часа ; отг. ред. Георги Луканов. - Год. 22, бр. 1 (19 окт.-1 ноем. 2016)-        . - София : 168 часа, 2016- (София : Ропринт). - 30 см

Месечно изд. - От бр. 6 и Иван Найденов - ред.

ISSN 2534-8930 = Авто trend (София) : 1.99 лв., 4.99 лв.

[23] вм. 22 2017 бр. 1 (ян.)-6 (юни) = 710-715

629.113

БП 2017 П 272
        АВТОКЛАСИКА & мотоциклети : списанието на ценители и колекционери / Техномедиа ; глав. ред. Маргарит Карабуров. - Бр. 1 (2003)-        . - София : Техномедиа, 2003-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 28 см + плакат

Месечно изд. - От бр. 157 означена год. 15

ISSN 1312-9805 = Автокласика & мотоциклети : 6.50 лв. : 3.50 евро

[15] вм. 14 бр. 153 (февр.)-163 (дек.) (2017)

629.114.6

БП 2017 П 273
        АВТОМАТИКА и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов" (САИ) = Automatica & Informatics / Bulgarian John Atanasoff Society of Auromatics and Informatics ; ред. кол. : М. Хаджийски - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 25, No 1 (1991)-        . - София : САИ, 1991- (София : Симолини-94). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Н. Христова, А. Грънчарова, Е. Николов - отг. ред., И. Симеонов - отг. ред., В. Спиридонов - отг. ред., Т. Стоилов - отг. ред., К. Алексиев - отг. ред., Ч. Дамянов - отг. ред., Е. Гарипов - отг. ред., Е. Шойкова - отг. ред., К. Йонов - отг. ред., И. Куртев - отг. ред., К. Бошнаков, П. Венков, И. Ганчев, Н. Делийски, Л. Дуковска, П. Копринкова, М. Лазарова, Г. Менгов, М. Младенов, Т. Ненов, Т. Нешков, Д. Пенев, М. Петров, П. Русков, А. Смрикаров, Г. Спасов, А. Топалов, Ф. Филипов. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7562 = Автоматика и информатика : год. аб. 24 лв.

[51] вм. 50 2017 No 1 (ноем.)

681.5

БП 2017 П 274
        АГРО & Пари / Резон България. - Год. 1, бр. 1 (26 окт./26 ноем. 2011)-        . - София : Резон България, 2011- (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд. - В бр. 2-9 погрешно означена год. 6 вм. 7

ISSN 1314-4758 = Агро & Пари : 14.64 лв., 16.38 лв. : год. аб. 175.68 лв.

7 2017 бр. 1 (26 ян.-26 февр.)-12 (26 дек.-26 ян. 2018) = 64-75

338.43
631.1

БП 2017 П 275
        АГРОБИЗНЕСЪТ : месечно списание за евроинтеграцията в сектора : where farming means business / Агро инс ; глав. ред. Пенка Каменова. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - София : Агро инс, 2003-        (София : Алианс принт). - 29 см

Достъпно също на: https://www.agrobusiness.bg/index.php/archives/arhiv-2017 . - В бр. 8 не е означено подзагл.: мес. списание за евроинтеграцията в сектора

ISSN 1312-3025 = Агробизнесът : 3 лв.

15 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

338.43

БП 2017 П 276
        АГРОЗОНА : твоята зона за бизнес и земеделие / АБ Комюникейшънс, АЗПБ [Асоциация на земеделските производители в България] ; глав. ред. Паулина Йоргова. - Бр. 0 (юли 2011)-        . - София : АЗПБ : АБ Комюникейшънс, 2011-        (с. Равно поле : Бет Принт). - 30 см

Месечно изд. - В бр. 75 печ. Вива вижън

ISSN 1314-4251 = Агрозона : 5.95 лв. : год. аб. 60 лв.

Бр. 64 (ян.)-75 (дек.) (2017)

63

БП 2017 П 277
        АГРОКОМПАС : ориентир в агробизнеса / АгроМедия Груп ; глав. ред. Мариела Илиева. - Год. 1, No 1 (1991)-        . - София : АгроМедия Груп, 1991-        (Костинброд : МултиПринт). - 28 см

Достъпно също на: http://agrocompass.bg/archivelist.php. - Мес. изд. - От бр. за м. юли авт.: Агенция Европа. - От бр. за м. септ. глав. ред. Светлана Трифоновска, не участва М. Илиева. - От бр. за м. юли изд.: Агенция Европа. - Бр. за м. юли с прил.: Чисти семена. - 62 с.

ISSN 0861-6396 = АгроКомпас : 5 лв. : год. аб. 50 лв.

26 2017 ян.-дек.

63

БП 2017 П 278
        АДВОКАТСКИ преглед : издание на Висшия адвокатски съвет / ред. кол.: Даниела Доковска - глав. ред. ... [и др.]. - 1999, Nо 1-        . - София : Сиби, 1999-        (без сведение за печ.). - 21 см

Достъпно също на: http://www.vas.bg/bg/c/spisanie-advokatski-pregled . - Мес. изд. - Други ред.: Васил Начков, Ели Христова, Ина Лулчева. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-7204 = Адвокатски преглед : безпл.

2017 Nо 1 (ян.)-12 (дек.)

347.96
342.56

БП 2017 П 279
        АДМИНИСТРАТИВНО правосъдие / Върховен административен съд ; ред. кол. : Георги Колев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1998)-        . - София : Сиела Норма, 1998- (без сведение за печ.). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Румяна Монова - зам.-глав. ред., Боян Магдалинчев - зам.-глав. ред., Николай Алексиев - отг. ред. ; от бр. 2 и Светла Кирова ; от бр. 3 и Васил Чобанов, не участва С. Кирова ; от бр. 5 и Георги Чолаков - глав. ред., Милка Панчева - зам.-глав. ред., не участват Г. Колев, Б. Магдалинчев, В. Чобанов. - Юбил. бр.: 10 г. адм. съдилища в България. - 64 с.

ISSN 0861-5268 = Административно правосъдие : 10 лв.

20 2017 бр. 1 (ян./февр.)-3 (май/юни), 5 (септ./окт.)-6 (ноем./дек.)

342.9

БП 2017 П 280
        АКТИВ счетоводна матрица : месечно списание за професионалисти в областта на счетоводството, финансите и осигуряването / Доби прес ; глав. ред. Елена Витски. - 2002, No 1-        . - София : Доби прес, 2002- (без сведение за печ.). - 29 см

В No 7/8 погрешно означена продълж. номерация 176 вм. 176/177 и следва до края

ISSN 1314-3484 = Актив счетоводна матрица : год. аб. 192 лв.

2017 No 1 (ян.)-12 (дек.) = 170-180

336.1/.5
657

БП 2017 П 281
        АКЪЛЧЕТА 9-12 клас : национално списание за подготовка и образователна информация / Педагог 6 ; ред. кол. : Светла Луизова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 7 (септ. 2010)-        . - София : Педагог 6, 2010- (София : Алианс принт). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Весела Михайлова, Иван Симеонов, Магдалена Андреева, Николай Димитров, Милка Русинчовска, Мариан Върбанов, Лиляна Банчева, Сияна Матеева, Никола Велчев, Милена Кирова, Елена Бояджиева

ISSN 1314-2062 = Акълчета 9-12 клас : 3.49 лв. : год. аб. 20.94 лв.

8 2017 бр. 1 (февр./март)-6 (дек.) = 53-58

374

БП 2017 П 282
        АКЪЛЧЕТА 4-8 клас : национално списание за подготовка и образователна информация / Педагог 6 ; ред. кол. : Светла Луизова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 7 (септ. 2010)-        . - София : Педагог 6, 2010- (София : Алианс принт). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Весела Михайлова, Иван Симеонов, Раинка Върбанова, Магдалена Андреева, Николай Димитров, Милка Русинчовска, Мариан Върбанов, Лиляна Банчева, Сияна Матеева, Никола Велчев, Милена Кирова, Елена Бояджиева

ISSN 1314-2054 = Акълчета 4-8 клас : 3.49 лв. : год. аб. 20.94 лв.

8 2017 бр. 1 (февр./март)-6 (дек.) = 53-58

374

БП 2017 П 283
        АНДРОМЕДА : списание за астрономия на Астрономическа асоциация - София = Andromeda : The Magazine for Astronomy of the Astronomical Association - Sofia / глав. ред. Боряна Бончева, ред. Венцислав Кръстев. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Астрон. асоц., 1994-        (София : Нюз принт). - 28 см

Излиза три пъти год. - Съдърж. и на фр. ез.

ISSN 1310-3571 = Андромеда (София) : 3 лв.

23 2017 бр. 1 (зима)-3 (есен) = 139-141

524

БП 2017 П 284
        АНТИМОВСКИ хан : издание за животопис и култура / Сдружение на писателите в Добрич ; ред. кол. : Сашо Серафимов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2009)-        . - Добрич : Сдружение на писателите в Добрич, 2009- (Добрич : Нилекта принт). - 24 см

Достъпно също на: http://www.antimovski-han.org/index.php. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Петранка Божкова, Рада Въртунинска, Уляна Андреенко, Драгомил Георгиев, Генчо Златев, Александър Белчев, Красимир Бачков, Калоян Захариев. - Списанието е продълж. на едноименния вестник (1997-2008 г.)

ISSN 1313-7832 = Антимовски хан : без сведение за цена

9 2017 No 1-4

886.7-8

БП 2017 П 285
        АНТРОПОЛОГИЯ : списание за социокултурна антропология / Югозападен университет "Неофит Рилски" = Anthropology : Journal for Sociocultural Anthropology / South-West University Neofit Rilski ; ред. кол.: Ана Лулева ... [и др.]. - Бр. 1 (2014)-        . - Благоевград : Югозап. унив. "Неофит Рилски", 2014-        (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://anthropology-journal.org/wp/current. - Год. изд. - Други ред.: Милена Беновска-Събкова, Илия Недин, Силвия Георгиева. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-573X = Антропология (Благоевград) : без сведение за цена

Бр. 4 (2017)

572:308

БП 2017 П 286
        АПЕТИТНО / Си Би Ел Компания ; глав. ред. Деляна Хаджитодорова. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - София : Си Би Ел Компания, 2007-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Месечно изд. - Кор. опис

ISSN 1312-9287 = Апетитно : 1 лв.

11 2017 бр. 1-12 = 221-232

641.5

БП 2017 П 287
        АРТ спектър : академично културно-информационно издание / Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив ; ред. кол. : Костадин Бураджиев ... [и др.]. - Бр. 1 (24 май 2005)-        . - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2005-        (без сведение за печ.). - 33 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Елена Кантарева-Дечева, Стела Митева-Динкова, Никола Лаутлиев

ISSN 1314-0000 = Арт спектър : без сведение за цена

Бр. 42 (март)-44 (ноем.) (2017)

378.97(497.234)

БП 2017 П 288
        АРТИЗАНИН : списание за култура и изкуства / Аргос. - Бр. 1 (2017)-        . - София : Аргос, 2017-        (с. Равно поле : Бет принт). - 27 см

Месечно изд.

ISSN 2535-1273 = Артизанин : 8 лв.

2017 бр. 1-3

008
78

БП 2017 П 289
        АРХИВЕН преглед : научно-методическо и информационно издание, съдържащо актуална информация за архивното дело и документознанието в България и по света / Държавна агенция Архиви ; ред. кол. : Петър Пейков - отг. ред. ... [и др.]. - 1954, Nо 1-        . - София : Държ. агенция Архиви, 1954-        (София : Симолини 94). - 24 см

Излиза в 2 кн. год. - Други ред.: Ефросина Ласкова, Николай Марков, Стефка Петрова, Валентина Петрова. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии ; год. съдърж.

ISSN 0204-8132 = Архивен преглед : 5 лв. : год. аб. 10 лв.

2015 (изд. 2017) Nо 2
2016 (изд. 2017) No 1-2
2017 No 1-2

930.25

БП 2017 П 290
        АРХИТЕКТУРА : списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика : издание на Съюза на архитектите в България / ред. кол. : Мария Давчева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1954)-        . - София : Съюз на архитектите в България, 1954-        (София : Дайрект Сървисиз). - С ил. ; 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Пламена Георгиева - зам.-глав. ред., Здравка Аврамова - отг. ред. ; от No 2 не участва З. Аврамова ; от No 3/4 и Илко Николов, Иван Делчев, Хубена Салджиева, Васил Шилев ; от No 5 не участват И. Николов, И. Делчев, Х. Салджиева, В. Шилев ; от No 6 и Росица Златанова - отг. ред., Атанас Ковачев - отг. ред. ; от No 7 не участват Р. Златанова, А. Ковачев

ISSN 0324-1254 = Архитектура : 7 лв.

2017 Nо 1-7

72

БП 2017 П 291
        АТЛЕТИКА : списание за българска и световна лека атлетика / ЕТ Атлетика. - 1999, бр. 1-        . - София : ЕТ Атлетика, 1999- (София : БПС). - 29 см

Излиза четири пъти год. - От бр. 4 печ. Е принт

ISSN 1311-3968 = Атлетика (София) : 3.50 лв.

2017 бр. 1 (ян./март)-4 (окт./дек.) = 107-110

796.4

БП 2017 П 292
        АЯЗМО : списание за православен живот / Аязмо ; ред. Милена Иванова-Андреева. - Бр. 1 (ноем. 2015)-        . - Стара Загора : Аязмо, 2015-        (София : Артграф). - 25 см

Излиза три пъти год.

ISSN 2367-8461 = Аязмо : безпл., 2 лв.

Бр. 9 (март)-11(дек.) (2017)

26

БП 2017 П 293
        БАКХУС / Икономедиа ; глав. ред. Джиджи Лагадинова. - Бр. 1 (1999)-        . - София : Икономедиа, 1999-        ([Пловдив] : Булвест принт). - 27 см

Излиза три пъти год.

ISSN 1311-2775 = Бакхус : 7 лв.

Бр. 157 (март)-159 (ноем.) (2017)

663.2

БП 2017 П 294
        БАЛКАНИ : научно периодично издание / Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при Българската академия на науките ; ред. кол. : Александър Костов ... [и др.]. - Nо 1 (2012)-        . - София : Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, 2012-        (без сведение за печ.). - 25 см

Годишно изд. - Други ред.: Ваня Лозанова-Станчева, Светлозар Елдъров. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-4103 = Балкани (София. 2012) : без сведение за цена

No 6.1-6.2 (2017)

327(497)
949.7

БП 2017 П 295
        ББИА онлайн : списание на Българската библиотечно-информационна асоциация / ред. кол. : Ваня Грашкина ... [и др.]. - Год. 2, бр. 6 (дек. 2012)-        . - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2012-        ([Хасково : Полиграф юг]). - 29 см. - с ил.

Двумесечно изд. - Други ред.: Албена Ихтиманска, Биляна Яврукова, Мария Младенова, Милена Миланова, Надежда Груева, Спаска Тарандова, Антоанета Димитрова - отг. ред. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-7285 = ББИА онлайн (Print) : без сведение за цена

7 2017 бр. 1 (февр.)-6 (дек.)

02
061.25:02

БП 2017 П 296
        БДС Компас [Електронен ресурс] : издание на Българския институт за стандартизация / глав. ред. Ефтика Георгиева. - Текстови данни. - 2011, бр. 1 (ян./февр.)-        . - София : Бълг. институт за стандартизация, 2011- (без сведение за производител). - 4 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://www.bds-bg.org/bg/magazine/. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран

ISSN 1314-3611 = БДС Компас (Online) : без сведение за цена

2017 бр. 1 (ян./март). - 7.30 MB
2017 бр. 2 (апр./юни). - 6.45 MB
2017 бр. 3 (юли/септ.). - 7.06 МВ
2017 бр. 4 (окт./дек.). - 12.4 MB

006

БП 2017 П 297
        БЕСЕДА : списание за литература и култура / Американски колеж в София = The Fountain : Journal of Literature and Culture / American College of Sofia ; ред. кол. : Мария-Никол Стойкова ... [и др.]. - No 1 (summer 2011)- . - София : Амер. колеж, 2011- (София : Воен. изд.). - 22 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Иво Генев, Тамара Йорданова, Вяра Гетахун, Ния Добрева, Мартина Първина, Ива Вълчева, Биляна Бошнакова, Изабела Николова, Елина Димитрова, Мила Марчева, Нора Антова ; от No 2 и Рада Павлова, Александра Зидарова, Мира Генковска, Ивана Васева, Владислава Матева, Калина Маноилова, Десислава Петрова, Лора-Мария Дамянова, Лилия Чаталбашева, Калоян Янчев, Ангела Илиева, не участват И. Генев, Т. Йорданова, И. Николова, Н. Антова. - От No 2 печ. Булгед - София. - Текст и на англ. ез.

ISSN 1314-3468 = Беседа (София) : без сведение за цена

2017 Nо 1 (Summer)-2 (Winter) = 44-45

008
82

БП 2017 П 298
        БИБЛИОТЕКА : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история / Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" ; ред. кол. : Александра Дипчикова ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1993)- . - София : Нац. библ. "Св. Св. Кирил и Методий", 1993-        (София : печ. при Нац. библ. "Св. Св. Кирил и Методий"). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Анка Стоилова, Анна Ангелова, Антоанета Тотоманова, Ваня Аврамова, Васил Загоров, Весела Гицоайка, Веселин Тодоров, Владимир Клюев, Георги Бобев, Джени Иванова, Елизабета Георгиев, Ефросина Ангелова-Пенкова, Живка Радева, Иван Заров, Красимира Александрова, Мариана Кирова, Марчела Борисова, Милена Колева-Звънчарова, Милкана Бошнакова, Петър Величков, Росица Кирилова, Силвия Найденова, Тодор Чобанов, Юлия Карадачка-Симеонова ; от No 4 и Виолета Цветкова, Роман Мотулски, не участва В. Гицоайка. - Текст и на рус. ез. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Авт. показалец

ISSN 0861-847X = Библиотека (София) : 9 лв. : год. аб. 54 лв.

24 2017 No 1-3, 5-6
24 2017 No 4. междунар. семинар Култ. наследство като основа на междунар. диалог. Стратегии за опазване в Русия и България, 13-16 юни, София-Пловдив / състав. Марчела Борисова. - 142 с.

02

БП 2017 П 299
        БИЗНЕС посоки : издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет = Bulgarian Journal of Business Research : Issue of Faculty of Business Studies Burgas Free University / ред. кол. : Петко Чобанов - глав. ред. ... [и др.]. - 2005, бр. 1-        . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2005-        (Бургас : Флат). - 30 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Г. Куртева - зам.-глав. ред., Гергана Николова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ., бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии. - В бр. 2 погрешно означена продълж. номерация 22 вм. 23 и следва до края

ISSN 1312-6016 = Бизнес посоки : без сведение за цена

13 2017 бр. 1-3 = 22-[24]

339
336.7

БП 2017 П 300
        БИЗНЕС управление : издание на Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" = Business management : published by D. Tsenov Academy of Economics - Svishtov / ред. кол. : Красимир Шишманов - глав. ред. ...[и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1991)-        . - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 1991-        (Свищов : полиграф. база на Акад. изд. "Ценов"). - С табл., сх. ; 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Никола Янков - зам.-глав. ред., Иван Марчевски, Ирена Емилова, Любчо Варамезов, Румен Ерусалимов, Силвия Костова, Александру Неделеа, Дмитрий Владимирович Чистов, Йоана Панагорец, Йото Йотов, Махмуд Ел Батран, Наталья Борисовна Голованова, Татяна Викторовна Орехова, Тадиа Джукич, Ян Тадеуш Дуда, Виктор Чужиков. - Парал. текст на англ. ез., отпеч. на обратната страна на списанието със самостоят. загл. с и паг. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-6604 = Бизнес управление : без сведение за цена

27 2017 кн. 1 (март)-4 (дек.)

334.72
65.012

БП 2017 П 301
        БЛАГОДАТ : християнско тримесечно списание за търсещи читатели / Фондация Християнски център за хора с увреждания Благодат ; отг. ред. Стефка Стойчева. - Бр. 1 (2002)-        . - Пловдив : Фонд. Християнски център за хора с увреждания Благодат, 2002- (Пловдив : Фонд. Християнски център за хора с увреждания Благодат). - 30 см

Изд. и на електронен носител: Благодат = C633-1742

Без сведение за цена

2017 бр. 1 (пролет)-4 (зима) = 59-62

23/28

БП 2017 П 302
        БЛАГОДАТ [Електронен ресурс] : християнско тримесечно списание за търсещи читатели / Фондация Християнски център за хора с увреждания Благодат ; отг. ред. Стефка Стойчева. - Текстови данни. - Бр. 1 (пролет 2006)-        . - Пловдив : Фонд. Християнски център за хора с увреждания Благодат, 2006-        (Пловдив : Християнски център за хора с увреждания Благодат). - 4 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP, 1 дисково устройство. - Източник: Загл. екран. - Изд. и на книжен носител: Благодат = C633-1726

Без сведение за цена

2017 бр. 1 (пролет). - 178 MB
2017 бр. 2 (лято). - 87.5 MB
2017 бр. 3 (есен). - 104 MB
2017 бр. 4 (зима). - 121 MB

23/28

БП 2017 П 303
        БОЛГАРСКАЯ русистика : орган Общества русистов Болгарии / Дружество на русистите в България ; ред. кол. : Илиана Владова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1974)-        . - София : Д-во на русистите в България, 1974-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Ирина Захариева - зам.-глав. ред., Димитрина Лесневска - зам.-глав. ред., Елена Стоянова, Христо Манолакев, Екатерина Солнцева-Накова ; от No 4 не участва Е. Стоянова. - Рез. на рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - No 2 изд. като юбил. бр: 50 лет о-ва русистов Болгарии. 50 лет междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит. - Онлайн изд.: Болгарская русистика = ISSN 1313-3713

ISSN 0323-9160 = Болгарская русистика (Print) : без сведение за цена

2017 No 1-4

808.2
808.67

БП 2017 П 304
        БОРБА : издание на Централния управителен съвет на Българския национален фронт = published by the Central Executive Board of the Bulgarian National Front, Inc / ред. Георги Паприков. - Год. 1, бр. 1 (1951)- . - София : Бълг. нац. фронт, 1951- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год.

ISSN 1310-4055 = Борба (Варна) : без сведение за цена

66 2017 бр. 1 (март)-2 (май) = 226-227

329(497.2)

БП 2017 П 305
        БУДИТЕЛ : българското списание за история, археология и памет / Сдружение Кръг Будител ; ред. кол. : Пламен Крайски - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (2006)-        . - София : Сдружение Кръг Будител, 2006- (София : Образование и наука). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Пламен Павлов - отг. ред., Людмил Станчев - отг. ред., Николай Марков - отг. ред., Соня Първанова. - В No 2 печ. Алианс принт ; в No 3 печ. Мултипринт - Костинброд ; в No 4 печ. Дедракс

ISSN 1312-7829 = Будител : 4.95 лв.

2017 Nо 1 (ян./март)-4 (окт./дек.) = 43-46

94(497)
904

БП 2017 П 306
        БУЛАКВА : издание на Българска асоциация по водите = Bulaqua : Edition of Bulgarian Water Association / ред. кол. : Иван Иванов - глав. ред. ... [и др.]. - 2004, No 1-        . - София : Бълг. асоц. по водите, 2004- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Виолета Михайлова - отг. ред., Димитър Михалков, Румен Арсов, Петър Калинков, Ганчо Димитров, Красимир Петров, Пламен Нинов, Димитър Тошев, Николай Лисев, Борислав Великов, Григор Михайлов. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3912 = Булаква : без сведение за цена

2017 Nо 1-3

628.1/.4

БП 2017 П 307
        БУЛКА : сезонно списание за сватбения ден / 75 GROUP ; глав. ред. Виолета Цачева, ред. Ивана Георгиева. - 2005, лято-        . - София : 75 GROUP, 2005-        (София : Дедракс). - 29 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1312-5915 = Булка : 6 лв.

No 48 (пролет)-51 (зима) (2017)

392
746.4

БП 2017 П 308
        БЪЛГАРИЯ - Македония : бизнес, култура, политика / Издателство "Св. Климент Охридски" ; глав. ред. Зоя Андонова. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : "Св. Климент Охридски", 2002-        (без сведение за печ.). - 30 см

Двумесечно изд.

ISSN 1312-0875 = България - Македония : 3 лв.

16 2017 бр. 1-6

327(497.2:497.17)

БП 2017 П 309
        БЪЛГАРСКА гръдна, сърдечна и съдова хирургия = Bulgarian thoracic, cardiac and vascular surgery : издание на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия / ред. кол. : Деян Йорданов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2009)-        . - София : Сиби, 2009- (София : Алианс принт). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Наталия Гуджева - отг. ред., Георги Калайджиев, Димитър Петков, Тодор Захариев ; в бр. 2 и Марио Станкев, не участва Т. Захариев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-9339 = Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия : год. аб. 20 лв.

2017 бр. 1-2

616.1-089
617.54

БП 2017 П 310
        БЪЛГАРСКА етнология / Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей - Българска академия на науките = Bulgarian Ethnology / Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum - Bulgarian Academy of Sciences ; ред. кол. : Петко Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1975)-        . - София : Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей - БАН, 1975-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - С ил. ; 24 см 

Достъпно също на: http://bulgarianethnology.org. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Анелия Касабова - зам.-глав. ред., Анна Генчева, Албена Георгиева, Божидар Йезерник, Даниела Колева, Джералд Крийд, Дийма Канеф, Добринка Парушева, Еля Цанева, Илия Илиев, Ирина Седакова, Карл Казер, Мария Тодорова, Мила Маева, Надеж Рагару, Николай Вуков, Николай Ненов, Рачко Попов, Улф Брунбауер, Ян Рихлик ; от кн. 2 А. Касабова - глав. ред., Албена Георгиева - зам.-глав. ред., и Вихра Барова, Ивета Тодорова-Пиргова, Раймонд Детрез, не участват П. Христов, Е. Цанева, Р. Попов, У. Брунбауер, Ян Рихлик ; от кн. 3 и Улф Брунбауер ; в кн. 4 и П. Христов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Българска етнология = ISSN 2367-6892. - Продължение на: Българска етнография = ISSN 0323-9268

ISSN 1310-5213 = Българска етнология : без сведение за цена

Год. 43 2017 кн. 1-4

39(497.2)

БП 2017 П 311
        БЪЛГАРСКА кардиология : издание на Дружеството на кардиолозите в България / ред. кол. : Пламен Гацов - глав. ред. ...[и др.]. - 1996, бр. [1]-        . - София : Д-во на кардиолозите в България : Центр. мед. библ., 1996-        (София : Манта принт). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Димитър Раев - зам.-глав. ред., Добрин Василев, Панос Вардас, Елисавета Вълчева, Серап Ердине, Георги Георгиев, Светослав Георгиев, Валери Гелев, Добромир Гочев, Нина Гочева, Иван Груев, Владимир Данов, Ивайло Даскалов, Стефан Денчев, Симеон Димитров, Надежда Дончева, Светослав Йовев, Йото Йотов, Найденка Златарева, Елена Кинова, Корнелия Коцева, Юлия Джоргова-Македонска, Емил Манов, Мария Миланова, Валентина Минчева, Мария Недевска, Ива Паскалева, Атанас Пенев, Пламен Петровски, Контантин Рамшев, Хосе Редон, Николай Рунев, Христан Рогелов, Вера Сиракова, Снежана Тишева, Мария Токмакова, Васил Трайков, Диана Трендафилова, Елина Трендафилова, Герасимос Филипатос, Добри Хазърбасанов, Михалис Хамилос, Ги Хендрикс, Красимира Христова, Чавдар Шалганов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Прил. 1: Доклад на ESC 2016 върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение, разработен под надзора на комитета за практически препоръки към ESC. - 36 с. ; прил. 2: Препоръки на ESC 2016 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност. - 86 с. ; прил. 3: Препоръки на ESC/EAS 2016 за подхода при дислипидемии. - 74 с. ; прил. 4: Европейски препоръки 2016 за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика. - 80 с. ; прил. 5: Препоръки на ESC 2016 за поведение при предсърдно мъждене разработени в сътрудниченство с EACTS. - 94 с.

ISSN 1310-7488 = Българска кардиология : без сведение за цена

Т. 23 2017 бр. 1-4

616.12-009

БП 2017 П 312
        БЪЛГАРСКА неврология = Bulgarian Neurology : Official Journal of the Bulgarian Society of Neurology / Българско дружество по неврология ; ред. кол. : И. Миланов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : Бълг. д-во по неврология, 2001-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Д. Богданова, Фабио Антоначи, Д. Балдаранов, В. Божинова, Е. Василева, Д. Георгиев, Б. Герасимов, Г. Гозманов, М. Даскалов, Н. Делева, З. Захариев, А. Капрелян, О. Колев, П. Колев, И. Манчев, Д. Масларов, М. Миланова, И. Петров, Ю. Петрова, И. Райчев, И. Стайков, Б. Стаменов, П. Стаменова, Е. Титянова, Л. Трайков, И. Търнев, Л. Хараланов, С. Чернинкова. - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-8641 = Българска неврология : без сведение за цена

[17] вм. 18 2017 бр. 1 (апр.)-3 (дек.)
[17] вм. 18 2017 доп. 1. 16 нац. конгр. по неврология с междунар. участие : прогр., рез., 18-21, к.к. Златни пясъци. - 62 с.
[17] вм. 18 2017 доп. 2 нац. консенсус за диагностика и лечение на епилепсията, май. - 30 с.

616.8

БП 2017 П 313
        БЪЛГАРСКА реч : списание за езикознание и езикова култура : издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет "Св. Климент Охридски" съвместно с Фондация "Проф. д-р Максим Младенов" / ред. кол. : Василка Радева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1995)-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1995- ([София] : [печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 24 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Георги Колев, Надежда Михайлова-Сталянова, Неда Павлова, Йовка Тишева, Христо Холиолчев ; от кн. 3 Н. Сталянова - глав. ред., и Андрей Бояджиев, Владислав Миланов, Василка Алексова, Радост Железарова, Георги Митринов, не участват Г. Колев, Й. Тишева, Хр. Холиолчев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-733X = Българска реч : без сведение за цена

23 2017 кн. 1, 3

808.67

БП 2017 П 314
        БЪЛГАРСКИ език : списание на Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при Българската академия на науките / ред. кол. : Т. Александрова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1951)-        . - София : Институт за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин", 1951-        (София : Симолини). - 24 см

Излиза в 4 кн. год. - От кн. 2 и парал. загл.: Bulgarian Language. - От кн. 2 и парал. подзагл.: journal published by Institute for Bulgarian Language Professor Lyubomir Andreychin at the Bulgarian Academy of Sciences. - Други ред.: С. Коева - зам.-глав. ред., Л. Крумова-Цветкова, В. Райнов, Е. Мирчева, П. Легурска, С. Керемидчиева ; от кн. 3 и К. Чаралозова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Год. съдърж. - Именен показалец

ISSN 0005-4283 = Български език : без сведение за цена

Год. 64 2017 кн. 1-4

808.67

БП 2017 П 315
        БЪЛГАРСКИ език и литература : научно списание = Bulgarian Language and Literature : Journal of Language and Literature Education / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Маргарита Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1958)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1958-        (София : Алианс принт). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Мая Падешка, Аделина Ангушева-Тиханова, Фани Бойкова, Иван Велчев, Ирина Владикова, Мария Герджикова, Адриана Дамянова, Константин Джамбашу, Милена Иванова, Румяна Йовева, Ваня Кръстанова, Ангел Петров, Радослав Радев, Галя Симеонова-Конах, Стилиян Стоянов, Стана Смилкович, Елза Стоянова, Галя Христозова ; от кн. 2 не участва В. Кръстанова ; от кн. 3 Галя Христозова - глав. ред., не участват М. Георгиева, С. Смилкович ; от кн. 5 не участва Р. Йовева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0323-9519 = Български език и литература : 6 лв. : год. аб. 36 лв.

59 2017 кн. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

373.3:80

БП 2017 П 316
        БЪЛГАРСКИ законник : месечно специализирано издание за счетоводна и юридическа практика : списание за практическо счетоводство / Коман ; глав. ред. Вяра Мичева. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Коман, 1992-        (без сведение за печ.). - 23 см

Достъпно също на: https://zakonnik.bg/category/expand/1596

ISSN 1310-0254 = Български законник : год. аб. 165 лв.

Год. 26, 2017, бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

342.52(497.2)

БП 2017 П 317
        БЪЛГАРСКИ лекар / Национален Алианс Живот за България ... [и др.] ; ред. кол. : Тотко Найденов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Нац. Алианс Живот за България, 1993-        (София : Наука и образование). - 29 см

Месечно изд. - Други авт.: Съюз на бълг. мед. специалисти, ЦЗПЗ, Пловдивско лекарско о-во, Стол. РЗИ ; от бр. 6 не участват: ЦЗПЗ, Пловдивско лекарско о-во, Стол. РЗИ. - Други ред.: Богдан Петрунов, Дамян Дамянов, Стефан Костянев, Красимир Иванов, Григор Горчев, Славчо Томов, Тодор Кантарджиев, Васил Хаджидеков, Валентин Игнатов, Христо Деянов, Григорий Неделков, Славчо Близнаков. - В бр. 5 погрешно означена продълж. номерация 202 вм. 302 и следва до бр. 8

ISSN 1310-2214 = Български лекар : 0.70 лв.

25 2017 бр. 1 (1-31 ян.)-12 (1-31 дек.) = 298-309

614.23/.26

БП 2017 П 318
        БЪЛГАРСКИ медицински журнал = Bulgarian Medical Journal / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : П. Минчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2007)-        . - София : Центр. мед. библ., 2007-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Т. Червенякова, И. Диков, И. Алтънкова, С. Стойнов, Т. Димитрова, В. Хаджидеков, П. Токов, Т. Троев, В. Божинова, Д. Костадинов, Х. Кадиян, А. Савов, Е. Попова, И. Ламбев, Цв. Генадиев, José María Lasso Vázques, Evelyne Lenoble ; от No 3 не участва П. Токов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-1516 = Български медицински журнал : без сведение за цена

11 2017 No 1-3

61

БП 2017 П 319
        БЪЛГАРСКИ офталмологичен преглед / Българско дружество по офталмология = Bulgarian Review of Ophthalmology / Bulgarian Society of Ophthalmology ; ред. кол. : Цветан Марков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 42, бр. 1 (1998)-        . - София : Бълг. д-во по офталмология, 1998-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Православа Гугучкова-Янчулева - зам.-глав. ред., Борислав Дъбов - отг. ред., Христина Видинова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-0624 = Български офталмологичен преглед : без сведение за цена

61 2017 бр. 1-4

617.7

БП 2017 П 320
        БЪЛГАРСКИ тютюн : издание на Булгартабак - Холдинг / ред. кол. : Мариана Палукова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1956)-        . - София : Булгартабак - Холдинг, 1956-        (без сведение за печ.). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Христо Бозуков, Стефка Киркова, Атанаска Сантева-Герова, Ясен Босев ; от бр. 3/4 не участва А. Сантева-Герова. - Рез. на бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0521-6680 = Български тютюн : 5 лв.

62 2017 бр. 1/2-5/6

663.97(497.2)

БП 2017 П 321
        БЪЛГАРСКИ философски преглед / Институт за българска философска култура ; ред. кол. : Атанас Стаматов - отг. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (2011)-        . - София : Институт за бълг. филос. култура, 2011-        (София : ИК "Св. Иван Рилски"). - 24 см

Достъпно също на: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=195960 . - Год. изд. - Други ред.: Нина Димитрова, Ясен Захариев, Бисера Колева, Венцеслав Кулов, Христо Стоев, Добрин Тодоров, Христо П. Тодоров. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-5908 = Български философски преглед : без сведение за цена

Кн. 7 (2017)

1

БП 2017 П 322
        БЪЛГАРСКИ фолклор : списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания / Българска академия на науките. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей = Bulgarian Folklore : Journal of Folkloristics, Ethnology and Anthropology / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum ; ред. кол. : Станой Станоев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1975)-        . - София : Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей при БАН, 1975-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Достъпно също на: http://www.bulgarianfolklorejournal.net/, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?i d=6. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Деян Айдачич, Божидар Алексиев, Вихра Баева, Йежи Бартмински, Ян Ботик, Дона А. Бюканън, Валентина Ганева-Райчева, Жан-Франсоа Госийо, Джузепе Дел 'Агата, Ангелина Илиева, Катя Михайлова, Инес Кьолер-Цюлх, Наталия Рашкова, Ива Станоева, Татяна Цивян. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Български фолклор = ISSN 2534-8558

ISSN 0323-9861 = Български фолклор : без сведение за цена

43 2017 кн. 1. Региони и граници
43 2017 кн. 2. От пасището до щанда. Местни аграрни производства в условията на европеизация и глобализация
43 2017 кн. 3. Българи и гърци: линии на пресичане
43 2017 кн. 4. Ислям и народни традиции 6

398

БП 2017 П 323
        БЪЛГАРСКИ форум Глаукома = Bulgarian Forum Glaucoma : edition of the National Academy Glaucoma Foundation / ред. кол. : Ботьо Ангелов - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1 (2011)-        . - София : Фонд. Нац. акад. Глаукома, 2011-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Кор. опис. - Други ред.: Силвия Чернинкова, Габор Хало, Милко Илиев, Барбара Цвенкел, Фотис Топузис, Александър Куроедов, Пол Чю, Терек Шарауи, Антонио Мартинес, Робърт Уейнреб, Тануж Дада, Антон Хомер, Шломо Меламед, Радуил Цеков, Гас Газард, Алън Харис, Леополд Шметерер, Алфонсо Антон, Татяна Имшенетская, Светлана Анисимова, Предраг Йованович, Весна Димовска, Боряна Цветкова ; от бр. 4 и Маргарита Тодорова, Жасмина Джорджевич-Йосич. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-5800 = Български форум Глаукома : без сведение за цена

Т. 7 2017 бр. 1-4

617.7

БП 2017 П 324
        БЪЛГАРСКО музикознание / Българска академия на науките. Институт за изследване на изкуствата = Bulgarian Musicology / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Art Studies ; ред. кол. : Елисавета Вълчинова-Чендова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1977)-        . - София : Институт за изследване на изкуствата при БАН, 1977-        (София : Марс 09). - 24 см

Достъпно също на: http://artstudies.bg/?page_id=200. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Горица Найденова - зам.-глав. ред., Румяна Каракостова - зам.-глав. ред., Иванка Влаева, Искра Рачева, Клер Леви, Кристина Япова, Лозанка Пейчева, Любомир Кавалджиев, Марияна Булева, Розмари Стателова, Светлана Куюмджиева. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-823X = Българско музикознание : 6 лв. : год. аб. 24 лв.

41 2017 Nо 1-3/4

781

БП 2017 П 325
        БЪЛГАРСКО списание за инженерно проектиране / Технически университет - София. Машиностроителен факултет = Bulgarian Journal for Engineering Design / Technical University - Sofia. Mechanical Engineering Faculty ; ред. кол. : Б. Григоров ... [и др.]. - Бр. 5 (2010)-        . - София : ТУ, 2010-        (София : печ. при ТУ). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: М. Т. Георгиев, Г. Дюкенджиев, М. Денчев, И. Малаков, П. П. Петров, В. Панов, М. З. Георгиев, Н. Л. Николов, М. Георгиев, В. Христов, Ch. Apostolopoulos, Л. Червяков, О. Лисовиченко, К. Деметрашвили, С. Симеонов, В. Николич, А. Янакиев, Н. Чернев, B. Lepadatescu, N. Zrnic, M. Jovanovic, D. Michalopoulos, N. Kubota, С. Емельянов, В. Спасов, В. Кирилович, Р. Митрев. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-7530 = Българско списание за инженерно проектиране : без сведение за цена

Бр. 31 (ян.)-34 (окт.) (2017)

62

БП 2017 П 326
        БЪЛГАРСКО списание за психиатрия = Bulgarian Journal of Psychiatry / Българска психиатрична асоциация ; ред. кол. : Тодор Толев - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 1, No 1 (2016)-        . - София : Бълг. психиатр. асоц., 2016-        ([Стара Загора : Маркус]). - 29 см

Достъпно също на: http://www.bpabg.com/?q=node/75. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Дроздстой Стоянов - зам.-глав. ред., Никола Марков, Христо Колев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Българско списание за психиатрия = ISSN 2367-8828. - В No 4 погрешно означен ISSN 2367-8828 = Българско списание за психиатрия (онлайн)

ISSN 2367-881X = Българско списание за психиатрия (Print) : безпл.

2 2017 No 1-4

616.89

БП 2017 П 327
        БЪЛГАРСКО списание по психология : издание на Дружеството на психолозите в България / ред. кол. : Татяна Янчева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 20, бр. 1 (1992)-        . - София : Д-во на психолозите в България, 1992-        (София : Продуцентски Център ЛМ Плюс). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Йоланда Зографова - зам.-глав. ред., Сава Джонев, Пламен Калчев, Павлина Петкова, Росица Георгиева, Снежана Илиева, Никола Атанасов, Маргарита Бакрачева. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7813 = Българско списание по психология : без сведение за цена

2017 бр. 1/4

159.9

БП 2017 П 328
        БЪРБОРИНО : за деца над 4 години / Фют ; глав. ред. Екатерина Латева. - 2003, бр. 1- . - София : Фют, 2003-        (без сведение за печ.). - 22 х 24 см

Излиза всяка трета сряда на месеца

ISSN 1312-2851 = Бърборино : 3.99 лв.

2017 бр. 1 (ян./февр.)-12 (дек.) = 158-169

087.5

БП 2017 П 329
        ВАРНЕНСКИ медицински форум / Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" = Varna Medical Forum / Medical University of Varna ; ред. кол. : Красимир Иванов - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1 (2012)-        . - Варна : МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2012-        (Варна : печ. при МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов"). - 29 см

Достъпно също на: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/vmf. - Излиза два пъти год. - Други ред.: Албена Керековска - зам.-глав. ред., Риналдо Шишков - зам.-глав. ред., Антон Тончев, Валентина Маджова, Диана Иванова, Жанета Георгиева, Негрин Негрев, Радослав Радев, Стоянка Попова, Виолета Тачева, Емануела Мутафова, Йордан Радков, Светослав Георгиев, Цветан Тончев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Бр. 1 с прил. 1: рез. на докл. и постерните съобщения на 6 науч. сесия на Мед. колеж - Варна, 17-18 ноем. [Елекронен ресурс]. - 9.33 MB. - Онлайн изд.: Варненски медицински форум = ISSN 2367-5519

ISSN 1314-8338 = Варненски медицински форум (Print) : без сведение за цена

Т. 6, 2017, бр. 1

61

БП 2017 П 330
        ВАРНЕНСКИ нефрологичен форум : списание на Българската аферезна асоциация в сътрудничество с Института по приложна нефрология - Дюселдорф, Германия = Nephrological forum of Varna : Journal of Bulgarian Apherhesis Association (BBA) in cooperation with Institute for Applied Nephrology (INTERNEPH) - Duesseldorf, Germany / ред. кол. : Валентин Икономов - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1 (2009)-        . - Варна : Бълг. аферезна асоц., 2009- (Варна : МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов"). - С табл. ; 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Илиана Теодорова - зам.-глав. ред., П. Петров - зам.-глав. ред., А. Петров - зам.-глав. ред., Здравко Киряков, Димитър Димитраков, Иван Тишков, Цветан Димитров, Здравко Краев, Боряна Киперова, Боряна Делийска, Пенчо Симеонов, Даниела Монова, Стефан Кривошиев, Христо Сапунджиев, Борис Богов, Регина Джераси, Васил Тодоров, Валентин Мушеков, Райна Робева, Евгени Възелов, Валентина Маджова, Кирил Ненов, Ваня Тодорова, Александър Стоянов, Светла Стайкова, Людмил Савов, Боряна Касърова, Гергана Николова, Кирил Желязков, Ивелина Николова, Елия Ахмед. - Текст и на нем. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-7662 = Варненски нефрологичен форум : без сведение за цена

4 2017 бр. 1
4 2017 бр. 2. Пролетни нефрологични дни [рез.]

616.61

БП 2017 П 331
        ВЕЗНИ : списание за литература, изкуство, критика и философия / Издателство "Гео Милев" ; ред. кол. : Иван Гранитски - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : "Гео Милев", 1991-        (София : печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 24 см

Излиза десет пъти год. - Изд. е духовен приемник на Гео-Милевото сп. Везни (1919-1922 г.). - Други ред.: Андрей Андреев, Антон Дончев, Иван Маразов, Тодор Коруев. - От бр. 5 печ. Мигпринт

ISSN 0861-606X = Везни (1991) : без сведение за цена

2017 бр. 1-10

886.7-1/-9
73/76

БП 2017 П 332
        ВЕСТИТЕЛ на Реформацията : орган на църквата Адвентисти от седмия ден реформаторско движение. - [1991, бр. 1]-        . - София : Църква Адвентисти от седмия ден реформаторско движение, [1991]-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Погрешно означен бр. 6 вм. 4

ISSN 1312-1219 = Вестител на Реформацията : без сведение за цена

[2017] бр. 1-[4]

286

БП 2017 П 333
        ВЕТЕРИНАРНА практика : издание на Българския ветеринарен съюз / ред. кол. : Иван Щерев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (дек. 2015)-        . - София : Ветпрактика, 2015-        (София : Алфа Тандем). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Трифон Цветков - отг. ред., Методи Ботровлиев - отг. ред., Христо Найденски, Михни Люцканов, Богдан Аминков, Иван Канев, Хинрих Майер-Жерболе, Енгин Кенерман, Георги Станоев, Бойко Ликов, Мария Иванова, Жеко Байчев, Николай Масалски, Илия Цачев, Иван Борисов, Румен Вълчовски, Иван Божков, Александър Павлов, Паскал Желязков, Михаил Паскалев, Йордан Каменов, Бойко Георгиев, Ранко Георгиев, Йовко Хараланов, Милен Костадинов, Емил Кожухаров, Никола Досев. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 2367-8240 = Ветеринарна практика : год. аб. 50 лв.

3 2017 Nо 1 (февр.)-4 (дек.)

619

БП 2017 П 334
        ВЕТЕРИНАРНА сбирка = Veterinary Assembly Bulgaria : издание на Българска агенция по безопасност на храните и Съюза на ветеринарните лекари в България / ред. кол. : Милена Кръстанова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1892)-        . - София : Бълг. агенция по безопасност на храните : Съюз на ветер. лекари в България, 1892- (София : Dedrax). - С ил. ; 30 см

Излиза осем пъти год. - Други ред.: Дамян Илиев - отг. ред., Михаил Бащавелов - отг. ред., Маня Попова - зам.-глав. ред., Петя Бойкова ; от No 5/6 и Дарина Богданова ; от No 7/8 и Боряна Робертова - глав. ред., не участват М. Попова, Д. Богданова. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0205-3829 = Ветеринарна сбирка : без сведение за цена

125 2017 No 1/2-7/8

619

БП 2017 П 335
        ВИСША геодезия = Geodesy / Българска академия на науките. Национален институт по геофизика, геодезия и география, Военногеографска служба ; ред. кол.: Иван Георгиев - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1975)-        . - София : Нац. институт по геофизика, геодезия и география при БАН : Военногеогр. служба, 1975-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 24 см

Излиза нередовно. - Други ред.: Елена Пенева - зам.-глав. ред., Любка Пашова - зам.-глав. ред., Явор Чапанов, Андрей Андреев, Момчил Минчев, Николай Димитров, Петър Данчев. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-1114 = Висша геодезия : без сведение за цена

No 22 (2017)

528.2/.3

БП 2017 П 336
        ВИЦ парад шоу : фитнес за ума : кръстословици, судоку, игри, смях / Иван Бабуков. - Год. 1, Nо 1 (1995)-        . - София : Иван Бабуков, 1995-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - В бр. 4 погрешно означена продълж. номерация 496 вм. 497. - Погрешно означен ISSN 1310-5981= Световен виц парад шоу

ISSN 2367-6582 = Виц парад шоу : 1 лв.

[23] вм. 22 2017 Nо 1-5 = 494-498

886.7-845

БП 2017 П 337
        ВКУСОТИИ в чинии / Прима прес ; глав. ред. Станислав Иванов. - Год. 1, бр. [1] (1999)-        . - София : Прима прес, 1999- (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Двуседмично изд. - Кор. опис. - Бр. 6 изд. като спец. бр. 1: Моят Великден. - 28 с. ; бр. 8 изд. като спец. бр. 2: Българско агнешко - няма друго такова. - 28 с. ; бр. 12 изд. като спец. бр. 3: Сладка - витаминозни и непретенциозни. - 28 с. ; бр. 18 изд. като спец. бр. 4: Градски туршии и селски лютеници. - 28 с. ; бр. 22 изд. като спец. бр. 5: Домашното месо най-добро. - 28 с. - В бр. 6,12,18, 22 кор. погрешно означен ISSN 1311-7475 = Медицинска практика

ISSN 1311-7572 = Вкусотии в чинии : 0.50 лв., 1 лв.

19 2017 бр. 1-23 = 441-463

641.5

БП 2017 П 338
        ВОДНО дело : издание на научно-техническия съюз по водно дело / ред. кол. : Красимир Петров - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1990)-        . - София : НТС по водно дело, 1990-        (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: http://www.stuwa.org/magazine.html. - Двумес. изд. - Други ред.: Илина Димитрова, Борислав Великов, Владимир Дончев, Галя Бърдарска, Ганчо Димитров, Димитър Тошев, Илия Христов, Костадин Щерев, Маргарита Сярова, Пламен Никифоров, Пламен Петков, Стефан Модев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 0204-5745 = Хидротехника и мелиорации

ISSN 0861-3036 = Водно дело : без сведение за цена

2017 No 1/2-5/6

556
626

БП 2017 П 339
        ВОЕНЕН журнал : издание на Военна академия "Георги Стойков Раковски" / ред. кол. : Георги Карастоянов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1947)-        . - София : Воен. акад. "Георги Стойков Раковски", 1947-        (София : печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Зоя Крачунова - отг. ред., Димитър Ташков, Димитър Недялков, Наталия Бекярова, Нено Христов, Иван Христозов, Атанас Атанасов, Николай Урумов, Румен Христов, Иван Русимов, Максим Карев, Лидия Велкова, Мила Серафимова, Валентина Георгиева, Mark Kramer, Arne Westad, Mihail Ionescu, Daniel McDonald, Jovanka Saranovic, John Nomikos, Carol Atkinson, Пенка Димитрова, Иван Павлов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7392 = Военен журнал : 11 лв.

2017 Nо 1/4

355/359

БП 2017 П 340
        ВОЕННА медицина : официално издание на Военномедицинска академия, Българско научно дружество по военна медицина = Military Medicine : Official Edition of the Military Medical Academy, Bulgarian Scientific Society of Military Medicine / ред. кол. : Николай Петров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 54, No 1 (2003)-        . - София : Военномед. акад. : Бълг. науч. д-во по воен. медицина, 2003-        (София : Военномед. акад.). - С цв. ил. ; 30 см

Излиза четири пъти год. - Първоприемник на сп. Медицинска сбирка. - Други ред.: Венцислав Мутафчийски - зам.-глав. ред., Румен Попов, Кириен Кьосев, Ивайло Даскалов, Ивона Даскалова, Любомир Алексиев, Тони Дончев, Евелина Одисеева, Константин Рамшев, Илия Салтиров, Вирсавия Васева ; от No 3 Венцислав Мутафчийски - глав. ред., Румен Попов - зам.-глав. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-2746 = Военна медицина (2003) : без сведение за цена

69 2017 No 1-4

615/618:355

БП 2017 П 341
        ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ сборник / Военноисторическа комисия ; ред. кол. : Станчо Станчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1927)-        . - София : Военноист. комис., 1927-        (без сведение за печ.). - 24 см + прил. снимки, карти

Излиза два пъти год. - Други ред.: Анатолий Прокопиев, Димитър Бойков, Димитър Минчев, Йордан Баев, Румен Евтимов, Румен Николов, Светлозар Елдъров, Тодор Петров, Иван Сапунджиев. - Съдърж. и на англ. ез. - Юбил. бр. Полковник Борис Дрангов 100 г. по пътя на безсмъртието. - 160 с.

ISSN 0204-4080 = Военноисторически сборник : без сведение за цена

91 2017 кн. 1/2

355.48

БП 2017 П 342
        ВЪЛШЕБНА бримка - Царица къщовница : двумесечно списание за плетиво / Ина - 2000. - 2000, бр. 1-        . - София : Ина - 2000, 2000-        (София : ЦИАН). - 29 см

Спец. бр.: Жилетки и наметки, бр. 9. - 28 с. ; Стилни тоалети на една кука / Архиграф, бр. 18. - 28 с. ; Блузки и потничета / Архиграф, бр. 3. - 28 с. ; Семейна колекция / Архиграф, бр. 1. - 28 с.

ISSN 1314-2925 = Вълшебна бримка - Царица Къщовница : 2.50 лв.

2017 бр. 1 (ян./февр.)-5/6 (септ./окт.) = 130-134/135

746.2/.4

БП 2017 П 343
        ВЪРХОВНИЯТ Спайдърмен : много екшън, плетене на мрежи и пълзене по стени / Егмонт България. - No 78 (24 май-25 юли 2014)- . - София : Егмонт България, 2014- (София : Лито Балкан). - 28 см

Двумесечно изд.

ISSN 2367-539X = Върховният Спайдърмен : 4.40 лв.

Nо 94-99 (2017)

087.5

БП 2017 П 344
        ВЪТРЕШЕН одитор : специализирано списание на Института на вътрешните одитори в България / глав. и отг. ред. Надежда Чолакова. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Институт на вътр. одитори в България, 2004-        (София : C&M advertising). - 28 см

Достъпно също на: http://www.iiabg.org/. - Излиза четири пъти год. - Кор. подзагл.: глобални перспективи за риска, контрола и управл. - Рез. на бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-4226 = Вътрешен одитор : без сведение за цена

14 2017 бр. 1-4

657.6

БП 2017 П 345
        ГАЛЕРИЯ Бродерия / Милена стил. - 2003, юни-        . - Пловдив : Милена стил, 2003- (без сведение за печ.). - 29 см + прил. сх. на гоблени

Месечно изд.

ISSN 2367-6116 = Галерия Бродерия : 2.50 лв. : год. аб. 30 лв.

2017 ян.-дек.

746.3

БП 2017 П 346
        ГЕОДЕЗИЯ, картография, земеустройство : издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България - ФНТС = Geodesy, Cartography, Land Management : edited by Union of Surveyors and Land Managers in Bulgatia - FSEU / ред. кол. : Георги Милев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - София : Съюз на геодезистите и земеустроителите в България, 1961-        (без сведение за печ.). - 30 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Керанка Василева - зам.-глав. ред., Стоянка Комарова, Анна Стоева, Борислав Маринов, Венета Коцева, Виолета Коритарова, Георги Вълев, Илинка Иванова, Иван Калчев, Андрей Андреев, Петър Данчев, Станислав Василев, Тодор Костадинов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-1610 = Геодезия, картография, земеустройство : без сведение за цена

57 2017 бр. 1/2-5/6

528

БП 2017 П 347
        ГЕОЛОГИЯ и минерални ресурси = Geology and mineral resources : списание за наука и техника в практиката / Геология и минерални ресурси ; глав. ред. Желю Желев, ред. Юлия Тотева. - Год. 1, No 1 (1994)-        . - София : Геология и минер. ресурси, 1994-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 27 см

Излиза десет пъти год. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-2265 = Геология и минерални ресурси : без сведение за цена

24 2017 No 1/2-9/10

55

БП 2017 П 348
        ГЕОМЕДИЯ / Геомедия ; ред. Руслана Николова. - 2007, септ.-        . - София : Геомедия, 2007-        (София : Спектър). - 28 см

Двумесечно изд. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-3365 = Геомедия (София) : без сведение за цена

2017 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

528

БП 2017 П 349
        ГЕОПОЛИТИКА & геостратегия : списание за геополитика, стратегии и анализи = Magazine for Geopolitics = Zeitschrift für geopolitik / Българско геополитическо дружество ; ред. кол. : Тодор Кондаков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Бълг. геополит. д-во, 2004- (без сведение за печ.). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Марин Деведжиев - зам.-глав. ред., Румен Георгиев - зам.-глав. ред. ; от бр. 2 не участва М. Деведжиев. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-4579 = Геополитика & геостратегия : 5 лв. : год. аб. 40 лв. (за чужбина 60 евро)

14 2017 бр. 1-6

911.3:32

БП 2017 П 350
        ГЛАУКОМИ : българско научно медицинско списание : официално издание на Българското глаукомно дружество = The Glaucomas : A Bulgarian Scientific Medical Journal : An Official Publication of The Bulgarian Glaucoma Society / ред. кол. : Наталия Петкова - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1 (2012)-        . - Варна : ИК Стено, 2012- (Варна : ИК Стено). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Православа Гугучкова - зам.-глав. ред., Мариета Конарева-Костянева - зам.-глав. ред., Руска Христова - зам.-глав. ред., Борислав Кючуков - отг. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-7692 = Глаукоми : без сведение за цена

6 2017 бр. 1-2

617.7

БП 2017 П 351
        ГОДИШНИК по болнична фармация : официално издание на Професионалната организация на болничните фармацевти в България = Annual for hospital pharmacy : Official publication of the Professional organization of hospital pharmacists in Bulgaria / ред. кол. : Евгени Григоров - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1 (2015)- . - Варна : Унив. изд. при МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2015-        (без сведение за печ.). - С табл. ; 30 см

Други ред.: Златка Димитрова, Илко Гетов, Георги Момеков, Асена Стоименова, Крум Кафеджийски, Атанас Кундурджиев, Велина Григорова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-8763 = Годишник по болнична фармация : без сведение за цена

Т. 3 2017 бр. 1

615.1

БП 2017 П 352
        ГОРА : списание за екология и горско стопанство : издание на Изпълнителната агенция по горите / ред. кол. : Борис Господинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1945)-        . - София : Изпълн. агенция по горите, 1945-        (София : Фатум). - 29 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Светлана Бънзарова, Юлия Събчева, Ваня Кисьова-Илиева. - Съдърж. и на англ. ез. - No 10 с прил. календар 2018. - Продължение на: сп. Лесовъдецъ, основ. през 1899 г.

ISSN 0861-7570 = Гора : 3 лв. : год. аб. 30 лв.

2017 Nо 1-10

630

БП 2017 П 353
        ГРАДЪТ : сгради / Балпекс ; ред. кол. : Николай Тодоров - отг. ред. ... [и др.]. - [Бр. 0 (окт./ноем. 2015)]-        . - София : Балпекс, [2015]-        (София : Алианс медиапринт). - 27 см + прил.

Достъпно също на: https://gradat.bg/spisanie. - Двумес. изд. - Други ред. : Милена Червенова - отг. ред., Радостина Попова, Светла Добрева, Мария Съботинова ; от бр. 2 и Христо Николов - отг. ред. ; от бр. 3 не участва М. Съботинова. - Прил.: Градът : инфраструктура

ISSN 2367-8054 = Градът (София) : 10 лв.

2017 бр. 1 (февр./март)-6 (дек.)

725

БП 2017 П 354
        ДАНЪЦИТЕ в Република България : експертно издание / Обединена редакция за книги и периодика Мисъл ; ред. кол. : Велин Филипов ... [и др.]. - Бр. 1 (ян. 2015)- . - София : Обединена редакция за книги и периодика Мисъл, 2015-        (без сведение за печ.). - 24 см. - (Библиотека Български счетоводител)

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Валентина Гекова, Лорета Цветкова, Мина Янкова, Моника Петрова, Анелия Маркова, Евгени Рангелов ; от бр. 7/8 не участва Ев. Рангелов

ISSN 2367-6639 = Данъците в Република България : без сведение за цена

2017 бр. 1/2 (ян.)-10 (дек.)

336.2

БП 2017 П 355
        ДВИГАТЕЛНИ нарушения : официално издание на Сдружение Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза и Българска асоциация по клинична ЕМГ и евокирани потенциали = Movement Disorders Bulgaria : Official journal of the Association movement disorders and multiple sclerosis and Bulgarian Association of clinical EMG and evoked potentials / ред. кол. : Ив. Миланов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 1, No 1 (2004)-        . - София : Асоц. двиг. нарушения и множествена склероза : Бълг. асоц. по клин. ЕМГ и евокирани потенциали, 2004-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Д. Георгиев - зам.-глав. ред., Владимир Костич - зам.-глав. ред., П. Стаменова, И. Търнев, М. Даскалов, Л. Трайков, И. Райчев, Д. Богданова, С. Иванова, Н. Топалов. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1312-4676 = Двигателни нарушения : без сведение за цена

14 2017 Suppl. 1 (Febr.)

616.83

БП 2017 П 356
        9 месеца : специализирано списание за бременност и майчинство / 9 месеца ; ред. кол. : Даниела Граховска - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1996)-        . - София : 9 месеца, 1996-        (без сведение за печ.). - 24 см

Месечно изд. - Други ред.: Виржиния Николова - зам.-глав. ред., Яна Станчева, Богдана Китанова

ISSN 1310-7666 = 9 месеца : 3.95 лв.

[22] вм. 21 бр. 249 (ян.)-260 (дек.) (2017)

618

БП 2017 П 357
        ДЕРМАТОЛОГИЯ и венерология = Dermatology and Venereology / Българско дерматологично дружество ; ред. кол. : Николай Цанков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1962)-        . - София : Спейс Вижън, 1962- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Гриша Матеев, Димитър Господинов, Евгения Христакиева, Жана Казанджиева, Кирил Праматаров, Румяна Янкова, Стоян Тонев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0417-0792 = Дерматология и венерология : без сведение за цена

56 2017 бр. 1-4

616.5
616.97

БП 2017 П 358
        ДЕТСКИ и инфекциозни болести = Child and infectious diseases / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : А. Анадолийска ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2009)-        . - София : Центр. мед. библ., 2009-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Р. Георгиева, Д. Илиев, М. Гайдарова, Р. Аргирова, Р. Комитова, М. Тихолова, Р. Маркова, Б. Маркова, Л. Андонова, П. Рачев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-762X = Детски и инфекциозни болести : год. аб. 16 лв.

9 2017 бр. 1-2

616-053.2
616.9

БП 2017 П 359
        ДИАГНОСТИЧЕН и терапевтичен ултразвук / Българска асоциация по ултразвук в медицината = Diagnostic and Therapeutic Ultrasound / Bulgarian association of ultrasound in medicine ; ред. кол. : Н. Григоров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1993)-        . - София : Центр. мед. библ., 1993-        (София : J-point plus). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Р. Митова - зам.-глав. ред., Цв. Кътова - зам.-глав. ред., Р. Джераси - зам.-глав. ред., К. Павлов, Б. Богов, Е. Василева, З. Каменов, Р. Ковачева, И. Коцев, М. Станева, А. Буева, Й. Генов, Б. Големанов, доц. Р. Кръстева, С. Марчев, Е. Пантелеева, Р. Петков, Ю. Петрова, Ст. Ханджиев, А. Хилендаров, И. Гергов, М. Любомирова, Р. Несторова, Ц. Спиридонова, Б. Томов ; в No 2 и Р. Кръстева, не участват Р. Ковачева, Ц. Спиридонова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-1153 = Диагностичен и терапевтичен ултразвук : без сведение за цена

25 2017 No 1
25 2017 No 2. 20 юбил. конгр. по ултразвук в медицината, 14-17 септ. - 88 с.

616-073
615.837

БП 2017 П 360
        ДИАЛОГЪТ в историята : списание за новости в обучението по история / Сдружение на преподавателите по история в България ; ред. кол. : Бистра Стоименова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2001)-        . - София : Сдружение на преподавателите по история в България, 2001-        ([с. Хераково : Скала принт]). - 24 см

Излиза два пъти год. - Основател и първи глав. ред. проф. д-р Румяна Кушева. - Други ред.: Красимира Табакова, Милияна Каймакамова, Олга Стрелова, Виолета Стойчева, Костадин Паев, Пенка Костадинова, Диана Илиева, Радостина Николова

ISSN 1311-7904 = Диалогът в историята : без сведение за цена

Бр. 35 (2017)

372.893

БП 2017 П 361
        ДИПЛОМАЦИЯ / Министерство на външните работи. Дипломатически институт = Diplomacy / Republic of Bulgaria. Ministry of Foreign Affairs. Diplomatic institute ; ред. кол. : Здравко Попов - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2008)-        . - София : Дипломат. институт, 2008-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Таня Михайлова, Биляна Дечева, Силвана Цокова. - Парал. текст на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-6437 = Дипломация (София) : без сведение за цена

Nо 19 (ян./юни) (2017)

327

БП 2017 П 362
        ДИСКУСИОННИ материали / Българска академия на науките. Икономически институт = Discussion papers / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of economics ; състав. Росица Чобанова. - 2006, No 1-        . - София : Икон. институт при БАН, 2006- (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Текст и на рус., англ. ез.

ISSN 1312-5079 = Дискусионни материали : без сведение за цена

2017 No [1] (юни/юли). Нови книги и изследователски проблеми : уч. разработки по методология на науч. изследвания. - 60 с.

338
331

БП 2017 П 363
        ДМТ : дизайн, материали, технологии : design materials technology for woodworking and furniture industry / Бисмар ; ред. кол. : Бистра Шишкова - глав. ред. ... [и др.]. - 1999, Nо 1-        . - София : Бисмар, 1999- (София : Спектър). - 28 см

Достъпно също на: http://dmtmagazine.info/. - Двумес. изд. - Други ред.: Недялка Бочарова, Мариана Мирчева, Антоанета Костова, Мая Иванова ; от No 2 и Ваня Костова, не участва М. Иванова ; от No 5 не участва А. Костова. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1311-3380 = ДМТ : 6 лв. : 3 евро

Год. 19 2017 Nо 1-6 = 106-111

674
684

БП 2017 П 364
        ДОБЪР апетит : списание за модерна кухня и ръкоделие / Фемина-ф ; глав. ред. Илианна Косева. - 2006, бр. 2-        . - София : Фемина-ф, 2006-        (София : Нюзпринт). - 29 см

Месечно изд. - Кор. опис. - В бр. 4 загл.: Цветница и Великден ; в бр. 6 загл.: Билки и магии Еньовден ; в бр. 8 загл.: Зимнина ; в бр. 11 загл.: Коледа. - От бр. 2 не е означена печ. - От бр. 2 не участва И. Косева

ISSN 1313-4620 = Добър апетит : 1 лв.

2017 бр. 1-11

641.5
746.3

БП 2017 П 365
        ДОКЛАДИ на Българската академия на науките = Comptes Rendus de L'Académie Bulgare des Sciences / ред. кол. : Тодор Николов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 44, No 1 (1991)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1991-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Месечно изд. - Основ. от акад. Г. Наджаков. - Други ред.: Атанас Атанасов, Петя Василева, Васил Големански, Веселин Дренски, Иван Загорчев, Дечко Павлов, Илия Пашев, Олга Полякова-Кръстева, Петър Попиванов, Васил Сгурев, Чавдар Стоянов ; от No 6 и Дамян Дамянов ; от No 10 и Христо Цветанов. - Текст на англ. ез. - Съдърж. на англ., фр. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. докл. - Продължение на: Доклады Болгарской академии наук = ISSN 0366-8681

ISSN 1310-1331 = Доклади на Българската академия на науките (Print) : без сведение за цена

70 2017 No 1-12

001

БП 2017 П 366
        ДОКТОРАНТСКИ изследвания : научно списание за докторанти на Педагогическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" / ред. кол. : Пламен Радев ... [и др.]. - No 1 (2015)-        . - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2015-        (Пловдив : печ. при Унив. изд. "Паисий Хилендарски"). - С табл. ; 21 см

Излиза на всеки две г. - Други ред.: Румяна Танкова, Албена Александрова. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-7309 = Докторантски изследвания : без сведение за цена

No 3 (2017)

37.01

БП 2017 П 367
        ДРАКУС : периодично издание за фантастика, фентъзи, криминални разкази, разкази на ужаса, мистерии и приключения... : Fantasy, SF, Horror, Crime, Mystery and more... / Giana book&art studio ; ред. Кети Илиева. - Nо 1 (2012)-        . - Русе : Giana, 2012-        (Русе : Giana). - 28 x 10 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1314-8885 = Дракус : 3.50 лв.

6 2017 Nо 1-4

886.7-8

БП 2017 П 368
        Е+Е : elektrotechnica & elektronica : monthly scientific and technical journal = електротехника и електроника : научно-техническо списание / Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications = Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) ; ed. board : Ivan Yatchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 26, No 1 (1991)-        . - София : Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications, 1991-        (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: https://epluse.ceec.bg/. - Мес. изд. - Други ред.: Seferin Mirtchev - deputy ed.-in-chief, Anatoliy Aleksandrov, Chavdar Rumenin, Christian Magele, Georgi Stoyanov, Evdokia Sotirova, Ewen Ritchie, Hannes Toepfer, Hartmut Brauer, Marin Hristov, Maurizio Repetto, Mihail Antchev, Nikolay Mihailov, Radi Romansky, Rosen Vasilev, Takeshi Tanaka, Ventsislav Valchev, Vladimir Shelyagin, Yuriy I. Yakymenko, Zahari Zarkov. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на
бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-4717 = Е+Е : Eлектротехника и електроника : без сведение за цена

52 2017 No 1/2-11/12

621.3

БП 2017 П 369
        ЕВРО регион : BG бизнес и евроинтеграция / Национална медийна група ; ред. кол. : Весела Цолова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 2 (март 2008)-        . - София : Нац. медийна група, 2008-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Атанас Атанасов, Владислав Цолов, Маринка Захариева - отг. ред.

ISSN 1313-4140 = Евро регион : без сведение за цена

Бр. 35-38 (2017)

352(497.2)

БП 2017 П 370
        ЕВРОПА 2001 : издание за култура и социална политика / Издателска-рекламна къща Европа 2001 ; ред. Васил Стефанов. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : Изд.-рекл. къща Европа 2001, 1994-        (София : Дедракс). - 28 см

Излиза четири пъти год. - В бр. 2 ред. Мария Ангелова, не участва В. Стефанов. - Бр. 3/4 посветен на 100 г. дипломат. отношения Украйна и България

ISSN 1310-3989 = Европа 2001 : 3.50 лв. : год. аб. 14 лв.

24 2017 бр. 1-3/4 = 140-142

308
008

БП 2017 П 371
        ЕВРОПЕЙСКИ правен преглед / Българска асоциация за европейско право (БАЕП) ; ред. кол. : Жасмин Попова - отг. ред. ... [и др.]. - Т. 1 (2011)-        . - София : БАЕП, 2011- (София : Акцент 96). - 23 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Александър Корнезов - отг. ред., Александър Арабаджиев, Koen Lenaerts, Станислав Костов, Борис Касаветов, Ана Велкова. - Текст и на англ., фр. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на бълг., англ., фр. ез.

ISSN 1314-4847 = Европейски правен преглед : 22 лв.

Т. 17-19 (2017)

341.17(4)

БП 2017 П 372
        ЕЗДА / Кониан ; глав. ред. Екатерина Дончева, ред. Диана Митрева. - Бр. 1 (2006)- . - София : Кониан, 2006-        (без сведение за печ.). - 28 см

Двумесечно изд.

ISSN 1314-3972 = Езда : 5 лв.

12 бр. 114 (февр./март)-115 (апр./май) (2017)

798.2

БП 2017 П 373
        ЕЗИК и литература : издание на Съюза на филолозите българисти / ред. кол. : Боян Вълчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1946)-        . - София : Съюз на филолозите българисти, 1946-        (София : Симолини 94). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Юлияна Стоянова, Катя Станева, Маргарет Димитрова, Йордан Ефтимов, Катя Исса, Асен Кожухаров, Марина Николова ; в No 3/4 и Аннегрет Ниман-Щерн, Григорий Венедиктов, Дьорд Сонди, Камен Рикев, Камила Данилченко, Костас Динас, не участва М. Николова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-1270 = Език и литература : без сведение за цена

2017 Nо 1/2. Българистика в Полша, полонистика в България = Bulgarian studies in Poland, polish studies in Bulgaria
2017 No 3/4. Езиков парламент = Linguistic Parliament

808.67
886.7

БП 2017 П 374
        ЕЗИКОВ свят = Orbis Linguarum / Югозападен университет "Неофит Рилски". Филологически факултет ; ред. кол. : Магдалена Костова-Панайотова - глав. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (2001)-        . - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2001-        (Благоевград : печ. при Унив. изд. "Неофит Рилски"). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Антони Стоилов, Анжелина Пенчева, Лилия Илиева, Стилиян Стоянов, Цветан Ракьовски. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-0484 = Езиков свят : без сведение за цена

Т. 15 2017 кн. 1-2

801

БП 2017 П 375
        ЕКОЛОГИЧНО инженерство и опазване на околната среда : издание на Националното дружество Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environment Protection : publication of the National Society Ecological Engineering and Environment Protection / ред. кол. : Христо Найденски - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (2001)-        . - София : Нац. д-во Еколог. инженерство и опазване на околната среда, 2001-        (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: http://www.ecoleng.org/. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Денчо Денчев - зам.-отг. ред., Пламен Ангелов - зам.-отг. ред., Яна Топалова - зам.-отг. ред., Александър Александров, Александър Садовски, Александър Таширев, Владимир Елисашвили, Владимир Лазаров, Вячеслав Илин, Данка Гълъбова, Иван Симеонов, Клеменс Постен, Лийв Херман, Людмила Кабаиванова, Румен Недков, Сет Диоп, Светла Маринова, Тонко Петков ; от кн. 2 и Димитър Караманев. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Suppl. 1: Alive Water. - 98 с.

ISSN 1311-8668 = Екологично инженерство и опазване на околната среда : без сведение за цена

16 2017 кн. 1-4

502

БП 2017 П 376
        ЕКОЛОГИЯ & инфраструктура : Ei / Ти Ел Ел Медиа ; ред. кол. : Дарена Мартинова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (март 2012)- . - София : Ти Ел Ел Медиа, 2012- (София : Балканкар Реклама). - 29 см

Достъпно също на: https://www.ecology-and-infrastructure.bg/bg/ecology-and-infrastructure/0/ . - Двумес. изд. - Други ред.: Диляна Йорданова, Елеонора Еленкова, Марина Цачева ; от бр. 2 не участва М. Цачева

ISSN 1314-5991 = Екология & инфраструктура : 6 лв.

2017 бр. 1 (февр.)-5 (септ.)

624:502
628

БП 2017 П 377
        ЕНДОКРИНОЛОГИЯ / Българско дружество по ендокринология = Endocrinologia / Bulgarian Society of Endocrinology ; ред. кол. : Мария Орбецова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1996)-        . - София : Бълг. д-во по ендокринология, 1996-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Анна-Мария Борисова, Владимир Христов, Георги Кирилов, Драгомир Коев, Жулиета Геренова, Здравко Каменов, Иван Цинликов, Илиана Атанасова, Калинка Коприварова, Кирил Христозов, Лидия Коева, Малина Петкова, Михаил Боянов, Русанка Ковачева, Сабина Захариева, Филип Куманов, Цветалина Танкова, Румен Нинов - отг. ред., Джеф Томас ; от No 2 и Анелия Томова, Атанаска Еленкова, Живка Бонева, Катя Тодорова, Митко Митков, Нарцис Калева, Пламен Попиванов, Радка Савова, не участват Р. Нинов, Д. Томас. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - No 3 с прил.: Костни промени при ендрокринни заболявания. - 54 с.

ISSN 1310-8131 = Ендокринология (София) : без сведение за цена

22 2017 No 1-4

616.43

БП 2017 П 378
        ЕНДОУРОЛОГИЯ и минимално инвазивна хирургия = Endourology and minimally invasive surgery / Фондация Ендоурология ; ред. кол. : Илия Салтиров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (апр. 2013)-        . - София : Фонд. Ендоурология, 2013- (София : Класик дизайн). - 27 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Евгени Белоконски - глав. ред., Крум Кацаров - глав. ред., Никола Владов, Николай Петров, Ахмед Мюсулманоглу, Алберто Тричиери, Андрас Хознек, Андреас Сколарикос, Атанасиус Папатцорис, Васил Михайлов, Венцислав Мутафчийски, Даниел Костов, Деян Йорданов, Димитър Таков, Драгослав Башич, Женя Василева, Ивелин Такоров, Илиян Стоев, Калоян Давидов, Кемал Сарика, Красимир Василев, Кузман Гиров, Коста Костов, Кремена Петкова, Мирослав Лилов, Митко Цветков, Николай Петров, Орлин Савов, Петризор Геавлете, Стилианос Гианнакопоулос, Светослав Николов, Сотир Савридис, Стефан Василев, Тихомир Евтимов, Хосе-Рейс Сантос, Хуан Антонио Галан, Цеко Петков ; в бр. 2 и Даниела Петрова, Димитър Младенов, Стефан Ковачев, Е. Белоконски и К.Кацаров не са глав. ред., не участва Н. Петров. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-846X = Ендоурология и минимално инвазивна хирургия : без сведение за цена

Год. 5 2017 бр. 1 (апр.)-2 (дек.)

616-089
616.6-072

БП 2017 П 379
        ЕНЕРГИЕН форум : издание на Научно-техническия съюз на енергетиците в България / ред. кол.: Цанчо Цанев ... [и др.]. - Бр. 1 (2007)-        . - София : НТС на енергетиците, 2007-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Бончо Бонев, Валери Младенов, Радослав Кючуков. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-2962 = Енергиен форум : без сведение за цена

Бр. 17/18 (ян./февр.)-27/28 (ноем./дек.) (2017)

620.9

БП 2017 П 380
        ЕНЕРДЖИ ревю / Ти Ел Ел Медиа ; ред. кол. : Дарена Мартинова - глав. ред. ... [и др.]. - 2010, бр. 1-        . - София : Ти Ел Ел Медиа, 2010-        (София : Балканкар Реклама). - 29 см

Двумес. изд. - Други ред.: Диляна Йорданова, Елеонора Еленкова, Ива Иванова ; от бр. 2 не участва И. Иванова ; от бр. 6 и Венета Стефанова

ISSN 1314-0671 = Енерджи ревю : 6 лв.

2017 бр. 1 (март)-6 (дек.)

620.9

БП 2017 П 381
        ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Здраве : безценен съюзник в битката с болестите / New Media Group ; ред. кол. : Мариана Тодорова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (ноем. 2016)-        . - София : New Media Group, 2016- (София : Roprint). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Мария Томова, Станислава Каратова, Лидия Геловска, Татяна Лозанова

ISSN 2534-921X = Енциклопедия Здраве : 2.99 лв.

2 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 3-14

614

БП 2017 П 382
        ЕПОХИ : историческо списание = Journal of History / Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" = St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo ; ред. кол. : Иван Тютюнджиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1993)-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1993-        (Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"). - С ил. ; 20 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Пламен Павлов - зам.-глав. ред., Николай Кънев - зам.-глав. ред., Стефан Йорданов, Васил Гюзелев, Димитриос Гонис, Мирослав Лешка, Татяна Леонтиева, Милко Палангурски, Петко Петков, Румен Янков, Мария Иванова, Дан Дана, Цветанка Рашкова ; от кн. 2 за 2014 г. и Валентин Спиридонов - глав. ред., Анка Игнатова, Димитър Димитров, Иван Тодоров, Стефан Чохаджиев, не участват И. Тютюнджиев, П. Павлов, Н. Кънев, С. Йорданов, В. Гюзелев, Д. Гонис, М. Лешка, Т. Леонтиева, М. Палангурски, Р. Янков, Д. Дана ; от кн. 1 / 2015 г. и Иван Тютюнджиев - глав. ред., Пламен Павлов - зам.-глав. ред., Николай Кънев - зам.-глав. ред., Стефан Йорданов, Васил Гюзелев, Димитриос Гонис, Мирослав Лешка, Татяна Леонтиева, Милко Палангурски, Румен Янков, Дан Дана, Николай Хрисимов, не участват Ц. Рашкова, В. Спиридонов, А. Игнатова, Д. Димитров, И. Тодоров, С. Чохаджиев ; от кн. 1 / 2017 г. не участва Н. Хрисимов. - От кн. 1 / 2017 г. с размер 29 см. - Кн. 2 / 2014 г. деп. 2017 г. - В кн. 1 / 2015 г. текст и на рус. ез. ; в кн. 2 / 2017 г. текст и на рус. и англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-2141 = Епохи : без сведение за цена

22 2014 (изд. 2017) кн. 1
22 2014 (изд. 2015) кн. 2
23 2015 (изд. 2017) кн. 1
25 2017 кн. 1-2

93/99

БП 2017 П 383
        ЖАЖДА : списание за литература и изкуство / Издателска къща Жажда - Сливен ; ред. кол. : Желяз Кондев - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1995)-        . - Сливен : ИК Жажда, 1995- (Сливен : ИК Жажда). - С ил. ; 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Петко Каневски - зам.-глав. ред., Боян Ангелов, Мая Вапцарова, Марин Кадиев, Демир Демирев, Куна Кондева, Димитър Петков, Станислав Марашки

ISSN 1311-0950 = Жажда : год. аб. 10 лв.

23 2017 No 1-4

73/76
886.7

БП 2017 П 384
        ЖЕЛЕЗОПЪТЕН транспорт = Railway Transport Magazine Bulgaria / Агенция Груп Актис България ; глав. ред. Тодор Кондаков. - Год. 60, No 1, (1990)-        . - София : Агенция Груп Актис България, 1990- (София : Маус). - 29 см

Месечно изд. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1310-683X = Железопътен транспорт (1990) : 7 лв.

2017 No 1 (ян.)-11/12 (ноем./дек.)

656.2

БП 2017 П 385
        ЖЕНАТА днес / РИС ; ред. кол. : Ана Клисарска - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1945)-        . - София : РИС, 1945- (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Йоана Гъндовска - зам.-глав. ред., Лилия Попова - зам.-глав. ред., Вера Райчева. - От бр. за апр./май не е означена печ.

ISSN 0204-8337 = Жената днес : 5.95 лв.

2017 февр./март-дек./ян. 2018

396(497.2)

БП 2017 П 386
        ЖИВОТНОВЪДНИ науки = Journal of Animal Science : научно списание на Селскостопанска академия / ред. кол. : Васил Николов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1964)-        . - София : СА, 1964-        (София : БПС). - 28 см

Достъпно също на: http://animalscience-bg.org/page/en-topmenu/ home.php. - Излиза три пъти год. - Парал. загл. на кор.: Bulgarian Journal of Animal Science. - Други ред.: Албена Иванова - зам.-отг. ред., Живко Кръстанов, Алберт Кръстанов, Атанас Генчев, Йорданка Найденова, Паномир Ценов, Стайка Лалева, Таня Хубенова, Апостол Апостолов, Елица Павлова, Запрянка Шиндарска, Мая Игнатова, Пенко Зунев, Станимир Йотов ; от бр. 3 В. Николов - глав. ред., А. Иванова - отг. ред., и Богдан Шостак, Живка Герговска, Иван Атанасов, Светлин Танчев, Милан Петрович, Петя Славова, Теодора Попова, Елена Кистанова, Иван Янчев, Ивона Димитрова, Илиана Събева, Магдалена Облакова, Соня Иванова, не участват Ж. Кръстанов, А. Кръстанов, А. Генчев, Й. Найденова, С. Лалева, Т. Хубенова, А. Апостолов, Е. Павлова, М. Игнатова, С. Йотов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Животновъдни науки = ISSN 2534-9856

ISSN 0514-7441 = Животновъдни науки : без сведение за цена

Год. 54 2017 бр. 1-3

636

БП 2017 П 387
        ЖИВОТНОВЪДСТВО BG / Ентропи 1 ; ред. кол. : Красимир Петков - глав. ред ... [и др.]. - Nо 1 (2012)-        . - София : Ентропи 1, 2012-        (без сведение за печ.). - 28 см

Достъпно също на: http://oralo.bg/?p=6302. - Излиза осем пъти год. - Други ред.: Васил Николов - отг. ред., Петър Красимиров, Алекси Стойков, Андрея Колев, Бисер Чилингиров, Десимир Неделчев, Димитър Греков, Запрянка Шиндарска, Николай Тодоров, Трифон Дарджонов

ISSN 2367-5047 = Животновъдство BG : 5 лв.

2017, Nо 1/2 (февр.)-7/8 (окт.)

636(497.2)

БП 2017 П 388
        ЖИЗЕЛ : български литературен журнал / ред. Дияна Василева. - Бр. 1 (2014)-        . - Добрич : Дияна Василева, 2014-        (без сведение за печ.). - 21 см

Годишно изд.

ISSN 2367-4695 = Жизел : 5 лв.

Бр. 4 (2017)

886.7

БП 2017 П 389
        ЖУРНАЛ : за жената / СББ Медиа ; ред. кол. : Веселина Алексиева - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, бр. 1-        . - София : СББ Медиа, 1998-        (Пловдив : Булвест принт). - С ил. ; 28 см

Излиза всеки четвъртък. - Други ред.: Деляна Црънчева - зам.-глав. ред., Мария Драганова, Деси Тодорова, Мая Рашева, Кристиан Пижов ; от бр. 21 не участва Кр. Пижов ; от бр. 25 не участва М. Драганова. - Спец. изд.: Журнал за Великден, Журнал за цветята, Журнал за добро здраве, Журнал за здраве и тонус, Съдби

ISSN 1312-3858 = Журнал (Санома Блясък България) : 0.70 лв., 0.99 : 3.99 лв. (с кн.), 5.99 лв. (с кн.)

2017 бр. 1 (5-11 ян.)-52 (28 дек.-3 ян. 2018)

173
392

БП 2017 П 390
        ЖУРНАЛ за исторически и археологически изследвания = Journal of historical and archaeological research / [Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"] ; ред. кол.: Веселин Великов - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2013)-        . - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013- (Шумен : печ. при Унив. изд. "Епископ Константин Преславски"). - 24 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Росица Ангелова, Васил Параскевов, Иво Топалилов, Николай Кънев, Стела Дончева, Стефан Минков, Цветана Иванова, Иван Вълчев, Михаил Христов. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. под линия

ISSN 1314-748X = Журнал за исторически и археологически изследвания : без сведение за цена

2017 бр. 1-2

949.72
902

БП 2017 П 391
        ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство : официалното списание / Егмонт България. - 2013-        . - София : Егмонт България, 2013- (София : Лито Балкан). - 28 см

Месечно изд. - Спец. изд.: Замръзналото кралство рисунки. - 24 с.

ISSN 2367-7686 = Замръзналото кралство : 4.99 лв.

2017 Nо 1-12

087.5

БП 2017 П 392
        ЗАРИ : месечно списание на Съюза на слепите в България / ред. кол. : Димитрина Михайлова ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1951)- . - София : ССБ, 1951-        (София : Образование и наука). - 30 см

Други ред.: Марина Петкова, Петър Калинов

ISSN 0204-949X = Зари (1973) : без сведение за цена

66 2017 бр. 1-12

304-056.262

БП 2017 П 393
        ЗВУК и светлина : издание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България / ред. Анна Ройдева. - Год. 1, бр. 1 (2003)- . - Пловдив : Нац. асоц. на сляпо-глухите в България, 2003-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - От бр. 6 означена год. 14. - В бр. 3 на кор. погрешно означена. г. 2016

ISSN 1312-6636 = Звук и светлина : без сведение за цена

[15] вм. 13 2017 бр. 1-11/12 = 132-142

061.25-056.262./263(497.2)

БП 2017 П 394
        ЗДРАВЕ и наука / Медицински университет - София. Медицински колеж "Йорданка Филаретова" ; ред. кол. : Вихрен Петков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (март 2011)-        . - София : Инфодент-БГ, 2011- (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Мая Визева - отг. ред., Димитър Масларов - отг. ред., Димо Кръстев - отг. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-3360 = Здраве и наука : без сведение за цена

Год. 7, 2017, бр. 1 (март)-4 (дек.)= 25-28

61

БП 2017 П 395
        ЗДРАВЕ от природата : месечно издание на издателска къща Всичко за всеки. - 2005, бр. 1-        . - София : ИК Всичко за всеки, 2005-        (Костинброд : Мултипринт). - 29 см

Излиза всяка трета седмица от месеца. - В бр. 9 погрешно отпеч. продълж. номерация 152 - да се има предвид 153 и следва до края

ISSN 1314-8648 = Здраве от природата : 1.99 лв.

2017 бр. 1 (ян./февр.)-12 (дек./ян. 2018) = 144-[155]

615.89

БП 2017 П 396
        ЗДРАВЕН журнал : списанието, което ни помага да се чувстваме добре! / СББ Медиа ; ред. кол. : Веселина Алексиева - глав. ред. ... [и др.]. - [2008], бр. 1-        . - София : СББ Медиа, [2008]-        (Пловдив : Булвест принт). - С цв. ил. ; 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Светла Лекарска, Мария Драганова, Мая Рашева, Деси Тодорова, Деляна Црънчева ; от бр. 8 не участва М. Драганова

ISSN 1313-3977 = Здравен журнал : 2.49 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 105-116

613
615.89

БП 2017 П 397
        ЗДРАВНА икономика & мениджмънт = Health Economics & Management / Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Катедра Икономика и управление на здравеопазването ; ред. кол. : Емануела Мутафова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001) -        . - Варна : ИК Стено, 2001- ([Варна] : [ИК Стено]). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Парал. авт. отговорност отпеч. на кор.: University of Medicine Prof. P. Stojanov - Varna. Department Health Economics & Management. - Други ред.: Тодорка Костадинова - зам.-глав. ред., Жана Рангелова - зам.-глав. ред., Албена Керековска, Александър Вълков, Антония Димова, Евгения Делчева, Елка Атанасова, Клара Докова, Любомира Коева, Мария Рохова, André Meijer, John Pantall, Donald Light, Winfried de Gojeer, Fernando Lamata. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-9729 = Здравна икономика & мениджмънт : без сведение за цена

17 2017 бр. 1-4 = 63-66

614

БП 2017 П 398
        ЗДРАВНА политика и мениджмънт = Health Policy and Management : списание за новата генерация медици и здравни мениджъри : анализи, коментари, новини / Медицински университет - София. Факултет по Обществено здраве ; ред. кол. : Добриана Сиджимова - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, Nо 1 (2001)-        . - София : МУ, 2001- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Лора Сарандева, Александрина Воденичарова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-4981 = Здравна политика и мениджмънт : без сведение за цена

17 2017 Nо 1-4

614.2

БП 2017 П 399
        ЗДРАВНИ грижи / Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи ; ред. кол. : Станка Маркова - глав. ред. ... [и др.]. - 2003, бр. 1-        . - София : Бълг. асоц. на професионалистите по здравни грижи, 2003- (София : Таурус Адвертайзинг). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Румяна Милева - отг. ред., Милка Василева, Соня Тончева, Мими Стойчева, Иванка Самболова, Галина Чанева, Деспина Георгиева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-2592 = Здравни грижи : год. аб. 18 лв.

[15] вм. 16 2017 бр. 1-4

614

БП 2017 П 400
        ЗЕМЕДЕЛИЕ плюс / Ентропи 1 ; ред. кол. : М. Милошова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1996)-        . - София : Ентропи 1, 1996-        (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: http://oralo.bg/?cat=3. - Излиза десет пъти год. - Други ред.: Т. Колев - отг. ред., П. Пеков, Ат. Атанасов, Ив. Трънков, Т. Тонев, Пл. Мишев, Д. Домозетов, Т. Митова, Д. Вълчев, С. Машева, М. Михов, Е. Станева. - Продължител на сп. Орало, изд. от 1894 г. - Бр. 1/2, 3/4, 5/6 с прил.: Библиотека земеделие. Земеделски машини. - 12 с., 16 с., 12 с. ; бр. 7/8 с прил.: Библиотека земеделие. Анализ на сектор Зърно и Маслодайни култури. - 6 с. ; бр. 9/10 с прил.: Библиотека земеделие. ССА - настояще и бъдеще. - 8 с. - Год. съдърж. за 2016 г.

ISSN 1310-7992 = Земеделие плюс : 6 лв.

2017 Nо 1/2-9/10 = 275-279

633/635

БП 2017 П 401
        ЗНАНИЕ = Science world / Ес Медия ; ред. кол. : Владимир Божилов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 0 (ноем. 2009)-        . - София : Ес Медия, 2009-        (без сведение за печ.). - 27 см

Месечно изд. - Кор подзагл.: за любопитния ум : наука, история, природа. - Други ред.: Добромир Мортев, Мери Великова, Силвия Кавданска

ISSN 1314-6378 = Знание : 4.99 лв. : год. аб. 40 лв.

Бр. 85 (ян.)-96 (дек.) (2017)

008
502
93/99

БП 2017 П 402
        ЗНАЦИ : литература, изкуство, общество / Славянска литературна и артистична академия ; глав. ред. Елка Няголова. - 2004, Nо 1-        . - Варна : Слав. лит. и артист. акад., 2004-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1312-4412 = Знаци : без сведение за цена

14 2017 Nо 1-3

82-8
008

БП 2017 П 403
        ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА лаборатория / Инфодент-БГ ; ред. кол. : Мариана Димова - глав. ред. ... [и др.]. - 2014, ноем.-        . - София : Инфодент-БГ, 2014-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Иван Бурджев - отг. ред., Peter Asselmann, Michel Polz, Manfred Läkamp, Адриана Йовчева, Валентин Таков, Димитър Шереметски, Константин Фиалковски, Михаела Пернишка, Николай Филев, Пламен Атанасов, Стефан Петров ; от бр. 2 и Галя Начева - отг. ред.

ISSN 2367-6329 = Зъботехническа лаборатория : 15 лв.

3 2017 бр. 1 (февр.)-4 (дек.) = 9-12

616.314

БП 2017 П 404
        ИДЕАЛЕН дом : архитектура, интериор, дизайн, стил / 168 часа ; ред. кол. : Таня Червенкова - отг. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (1996)-        . - София : 168 часа, 1996- (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Милена Вълкова, Иван Найденов ; от No 245 не участва И. Найденов

ISSN 1311-1922 = Идеален дом : 7 лв.

Nо 244 (ян.)-255 (дек.) (2017)

643/645
747

БП 2017 П 405
        ИДЕАЛЕН дом Декор / 168 часа ; ред. кол.: Таня Червенкова - отг. ред. ... [и др.]. - Nо 1 ([2008])-        . - София : 168 часа, [2008]-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Милена Вълкова, Иван Найденов

ISSN 1313-5120 = Идеален дом Decor : 2.99 лв.

2017/2018 есен/зима

643/645

БП 2017 П 406
        ИДЕИ : философско списание / Център за развитие на личността Humanus ; ред. кол. : Ангел Грънчаров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (ноем. 2009)-        . - [Пловдив] : Център за развитие на личността Humanus, 2009-        (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://grancharov.blogspot.bg/. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Алесиян Пацев, Митко Момов. - Текст и на рус. ез. - Рез. на бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Идеи = ISSN 2367-6108

ISSN 1313-9703 = Идеи (София. Print) : 5 лв., 6 лв.

Год. 9, 2017, бр. 1 (май)-3 (дек.) = 25-27
Спец. изд. Год. 5, 2017, бр. 1/2 (февр.-апр.) = 9/10

1
159.9

БП 2017 П 407
        ИЗВЕСТИЯ - списание на Икономически университет - Варна / ред. кол. : Данчо Данчев - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1991)-        . - Варна : Наука и икономика, 1991-        (Варна : печ. база на ИУ). - 24 см

Достъпно също на: http://journal.ue-varna.bg/bg/home. - Излиза четири пъти год. - Излиза от 1957 г. - Други ред.: Христо Мавров - зам.-глав. ред., Юлияна Тодорова, Абдел-Бадех Салем, Ада Мирела Томеску, Анатоли Ковалев, Адрияна Андреева, Анибал Скаварда, Веселин Хаджиев, Владимир Сълов, Галина Савина, Джовани Ладжойа, Здислав Полковски, Зоя Младенова, Иван Желев, Ирина Брусакова, Магдалена Качниевска, Марек Павлак, Мария Станимирова, Надя Костова, Николас Екзадактулос, Николета Михалева, Рекай Один, Рене Тимблемонт, Росела Бардази, Росен Николаев, Румен Калчев, Силвия Парушева, Силвия Свеженова, Слави Генов, Събка Пашова, Таня Дъбева, Татяна Костова, Фотис Мисополус, Хенрик Егбър, Христина Благойчева, Цвета Зафирова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Известия - списание на Икономически университет - Варна = ISSN 2367-6949. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Izvestiya - Journal of Varna University of Economics = ISSN 2367-6361

ISSN 1310-0343 = Известия (Икономически университет - Варна) : без сведение за цена

61 2017 No 1/2-4

338

БП 2017 П 408
        ИЗВОРЧЕ / Бяло братство ; ред. кол. : Мария Атанасова ... [и др.]. - 2008, лято- . - Пловдив : Бяло братство, 2008- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Татяна Йорданова, Живко Стоилов. - Бр. 37 с прил. стикери ; бр. 38 с прил. календар за 2018 г.

ISSN 1313-5066 = Изворче : безпл.

Бр. 36-38 (2017)

087.5

БП 2017 П 409
        ИЗДАТЕЛ : научно списание за книгата / Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Университет по библиотекознание и информационни технологии = Publisher : scientific magazine of the book / St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, State University of Library Studies and Information Technologies ; глав. ред. Лъчезар Георгиев. - 1994, кн. 1-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1994-        (Велико Търново : Сира). - 29 см

Достъпно също на: http://journals.uni-vt.bg/izdatel/bul/arch.a spx. - Излиза четири пъти год. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Издател = ISSN 2367-9158

ISSN 1310-4624 = Издател (Велико Търново) : без сведение за цена

Год. 19 2017 кн. 1/2-3/4

655.4/.5

БП 2017 П 410
        ИЗКУСТВО и критика : И и К : издание на Националната художествена академия за научна и критическа интерпретация на актуални проблеми във визуалните изкуства / ред. кол.: Бисерка Пенкова - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (2010)-        . - София : НХА, 2010- ([Варна] : [Етикет Принт]). - 28 см

Годишно изд. - Други ред.: Чавдар Попов, Красимира Коева, Виктор Паунов, Георги Янков, Петер Цанев, Бойка Доневска, Мария Андиркова

ISSN 1314-0809 = Изкуство и критика (2010) : без сведение за цена

No 10 (2017)

73/76

БП 2017 П 411
        ИЗОБРЕТЕНИЯ, трансфер, иновации : научно-приложно списание на Съюза на изобретателите в България / ред. кол. : Славка Лукипудис ... [и др.]. - 2009, No 1- . - София : Съюз на изобретателите в България, 2009-        (без сведение за печ.). - 26 см

Годишно изд. - Други ред.: Теодора Георгиева, Марио Христов, Фани Колева

ISSN 1313-9657 = Изобретения, трансфер, иновации : 5 лв. : год. аб. 24 лв.

9 2017 No 1 = 17

608.1

БП 2017 П 412
        ИКОНОМИКА / Медия Икономика България ; глав. ред. Невена Мирчева, ред. Татяна Явашева. - Год. 1, бр. 1 (май 2011)-        . - София : Медия Икономика България, 2011- (София : Алианс принт). - 28 см

Месечно изд.

ISSN 1314-376X = Икономика (2011) : 5 лв. : год. аб. 55 лв.

7 2017 бр. 1 (ян.)-11 (дек.) = 69-80

338

БП 2017 П 413
        ИКОНОМИКА 21 : междууниверситетско списание / Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" ... [и др.] = Economics 21 : interuniversity journal / D. A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov ... [et al.] ; глав. ред. Иван Върбанов, зам.-глав. ред. Румен Георгиев. - Год. 1, кн. 1 (2011)-        . - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2011- (Свищов : печ. при Акад. изд. "Ценов"). - С табл., сх. ; 24 см

Излиза два пъти год. - Други авт.: УНСС, ИУ - Варна, СУ "Св. Климент Охридски", НБУ. - Други парал. авт.: Univ. of Nat. and World Economy, Univ. of Economics - Varna, Sofia Univ. St. Kliment Ohridski, New Bulg. Univ. - Парал. текст на англ. ез., отпеч. на обратната страна на изд. със самостоят. загл. с и паг. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Икономика = ISSN 2534-9457

ISSN 1314-3123 = Икономика 21 : без сведение за цена

7 2017 кн. 1-2

338.1

БП 2017 П 414
        ИКОНОМИКА и управление на селското стопанство / Селскостопанска академия = Agricultural Economics and Management / Agricultural Academy ; ред. кол. : Димитър Николов - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1956)-        . - София : СА, 1956- (София : БПС). - 28 см

Достъпно също на: http://journal.jaem.info/page/en-topmenu/home.php. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Албена Иванова - зам. отг. ред., Андрей Ковалски, Диана Копева, Красимира Кънева, Нели Бенчева, Румен Попов, Божидар Иванов, Давиде Виаджи, Иван Боевски, Илияна Кришкова, Минка Анастасова-Чопева, Нико Полман, Нина Котева, Пламена Йовчевска, Томаш Ратингер, Сесилия Александри. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Икономика и управление на селското стопанство = ISSN 2534-9872

ISSN 0205-3845 = Икономика и управление на селското стопанство : 12 лв. : год. аб. 48 лв.

Год. 62 2017 Nо 1-4

338.43

БП 2017 П 415
        ИКОНОМИСТ / Ес Медия ; ред. кол. : Красимира Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (8 ян. 2016)-        . - София : Ес Медия, 2016-        (без сведение за печ.). - 27 см + прил.

Седмично изд. - От бр. 5 подзагл.: има повече от един отговор ; от бр. 22 подзагл.: повече от един отговор. - Други ред.: Веселин Стойнев - зам.-глав. ред., Пламен Енев - зам.-глав. ред., Иглика Горанова, Стела Ненкова, Евгений Дончев, Стефан Антонов, Драгомир Николов. - Бр. 6 с прил.: Ютилити бизнес ; бр. 7 с прил.: Рекреативен бизнес ; бр. 13 с прил.: Колекторски бизнес ; бр. 15 с прил.: Земеделие и иновации ; бр. 17 с прил.: Средно образование ; бр. 19 с прил.: Недвижими имоти ; бр. 20 с прил.: Хранителна индустрия ; бр. 23 с прил.: Застрахователен сектор ; бр. 30 с прил.: Банките и бизнесът ; бр. 34 с прил.: Добивна индустрия ; бр. 37 с прил.: Растителна защита ; бр. 39 с прил.: Луксозни имоти ; бр. 42 с прил.: Енергетика ; бр. 43 с прил.: Аутсорсинг & IT сектор ; бр. 45 с прил.: Винен сектор ; бр. 47 с прил.: Фармацевтична индустрия ; бр. 48 с прил.: Банки. - В бр. 47 не е отпеч. продълж. номерация

ISSN 2367-8488 = Икономист (2016) : 2.99 лв.

2017 бр. 1 (6-12 ян.)-50 (15-21 дек.) = 51-100

338(497.2)
327

БП 2017 П 416
        ИКОНОМИЧЕСКА мисъл / Българска академия на науките. Институт за икономически изследвания = Economic Thought / Bulgarian Academy of Sciences. Economic Research Institute ; ред. кол. : Людмил Петков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1956)-        . - София : Институт за икон. изследвания при БАН, 1956-        (София : Изд. комплекс - УНСС). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Стати Статев - зам.-глав. ред., Валентин Гоев, Веселин Минчев, Гарабед Минасян, Ганчо Ганчев, Дарина Русчева, Зоя Младенова, Йордан Христосков, Йосиф Илиев, Камен Каменов, Победа Луканова, Росица Рангелова, Росица Чобанова, Румен Брусарски, Цветан Коцев, Христо Ангелов - отг. ред., Ноемзар Маринова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0013-2993 = Икономическа мисъл : 10 лв. : год. аб. 60 лв.

62 2017 No 1-6

330

БП 2017 П 417
        ИКОНОМИЧЕСКИ изследвания / Институт за икономически изследвания при Българската академия на науките = Economic Studies / Economic Research Institute at BAS ; ред. кол. : Митко Димитров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1985)-        . - София : Институт за икон. изсл. при БАН, 1985-        (без сведение за печ.). - С диагр., табл. ; 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Иван Стойков, Нено Павлов, Васил Цанов, Георги Шопов, Евгени Станимиров, Искра Балканска, Пламен Чипев, Спартак Керемидчиев, Стоян Тотев, Татяна Хубенова, Виктор Йоцов, Григор Сарийски, Даниела Бобева, Христо Ангелов, Ноемзар Маринова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез., рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0205-3292 = Икономически изследвания (София) : 12 лв., 15 лв. : год. аб. 48 лв.

26 2017 кн. 1-6

338.2

БП 2017 П 418
        ИКОНОМИЧЕСКИ и социални алтернативи / Университет за национално и световно стопанство ; ред. кол. : Тодор Калоянов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2012)-        . - София : УНСС, 2012-        (София : Изд. комплекс на УНСС). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Иван Георгиев, Благой Колев, Искра Белева, Христина Балабанова, Христо Христов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6556 = Икономически и социални алтернативи : без сведение за цена

2017 бр. 1-4

330

БП 2017 П 419
        ИКРА : месечно издание за духовна и нравствена култура / Фондация Икра-БГ ; глав. ред. Ахмед Османов. - No 1 (септ. 2011)-        . - с. Печинска : фонд. Икра-БГ, 2011-        (без сведение за печ.). - 24 см

ISSN 1314-4405 = Икра (Мадан) : 3 лв.

No 65 (ян.)-76 (дек.) (2017)

008
297

БП 2017 П 420
        ИНДУСТРИАЛЕН мениджмънт / Технически университет - София. Стопански факултет = Industrial Management / Technical University of Sofia. Faculty of Management ; ред. кол. : Младен Велев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : ТУ, 2004- (София : печ. при Изд. на ТУ). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Борислава Колчагова - зам.-глав. ред., Светлана Борисова, Сия Велева, Йорданка Ангелова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3793 = Индустриален мениджмънт : без сведение за цена

14 2017 бр. 1

658

БП 2017 П 421
        ИНДУСТРИАЛНИ технологии : академично списание / Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас = Industrial Technologies : academic journal / Prof. Dr. Assen Zlatarov University - Burgas ; глав. ред. Иван Димитров. - Т. 1, кн. 1 (2014)-        . - Бургас : Унив. изд. "Проф. д-р Асен Златаров", 2014- (Бургас : печ. при Унив. изд. "Проф. д-р Асен Златаров"). - С ил. ; 29 см

Годишно изд. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9911 = Индустриални технологии : без сведение за цена

Т. 4 2017 кн. 1 (20 юни)

658.5

БП 2017 П 422
        ИНЖЕНЕРИНГ ревю / Ти Ел Ел Медиа ; ред. кол. : Дарена Мартинова - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, бр. 1-        . - София : Ти Ел Ел Медиа, 1998-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза девет пъти год. - Други ред.: Елеонора Еленкова, Диляна Йорданова ; от бр. 9 и Венета Стефанова

ISSN 1311-0470 = Инженеринг ревю : 4 лв.

2017 бр. 1 (февр.)-9 (дек.)

62-71
681

БП 2017 П 423
        ИНЖЕНЕРНА геология и хидрогеология / Българска академия на науките. Геологически институт = Engineering Geology and Hydrogeology / Bulgarian Academy of Sciences. Geological Institute ; ред. кол. : Бойко Беров - глав. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (1975)-        . - София : Геол. институт при БАН, 1975-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 23 см

Годишно изд. - Други ред.: Татяна Орехова, Пламен Иванов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-7934 = Инженерна геология и хидрогеология : без сведение за цена

Кн. 31 (2017)

624.131
556.3

БП 2017 П 424
        ИНЖЕНЕРНИ науки : списание на отделение Инженерни науки към Българската академия на науките / Българската академия на науките. Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски" = Engineering Sciences : Journal of Department Engineering Sciences at the Bulgarian Academy of Sciences / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydro- and Aerodynamics Centre Acad. Angel Balevski ; ред. кол. : Yanko Arsov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, кн. 1 (1964)-        . - София : Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски" при БАН, 1964-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Yachko Ivanov - deputy ed.-in-chief, Kiril Boyanov, Vasil Sgurev, Ivan Popchev, Stefan Vodenicharov, Todor Hristov, Jerzy Józef Sobczak, Guillaume Polidori, Emmanuel E. Gdoutos, Radu Drobot, Janusz Kacprzyk, Tinko Eftimov ; от кн. 4 и Angel Popov. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Продължение на: сп. Техническа мисъл (1964 - 2004)

ISSN 1312-5702 = Инженерни науки : без сведение за цена

54 2017 кн. 1-4

62

БП 2017 П 425
        ИНФОДЕНТ / Инфодент-БГ ; глав. ред. Николай Попов. - 2005, март-        . - София : Инфодент-БГ, 2005-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 29 см

Излиза пет пъти год. - Кор. подзагл.: специализирано издание за лекари по дентална медицина. - Рез. на бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-9842 = Инфодент (София) : 15 лв.

18 2017 бр. 1 (март)-4/5 (ноем./дек.) = 153-156

616.314

БП 2017 П 426
        ИНФРАСТРУКТУРА & комуникации : научно списание на факултет Икономика на инфраструктурата - УНСС / ред. кол. : Цветан Кулевски - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (февр. 2010)-        . - София : УНСС, 2010-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Ивайло Христов, Мая Коларова, Иванка Мавродиева. - Текст и на англ. ез. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-0930 = Инфраструктура & комуникации : без сведение за цена

7 Nо 11/12 (май 2017)

338

БП 2017 П 427
        ИСТОРИЧЕСКИ преглед : издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките / ред. кол. : Илия Тодев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1945)-        . - София : Институт за ист. изследвания при БАН, 1945-        (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=242 , http://histreview.ihist.bas.bg/#. - Двумес. изд. - Други ред.: Антоанета Кирилова, Виолина Атанасова, Николай Поппетров, Бистра Николова, Господинка Никова, Димитър Луджев, Димитър Митев, Илия Илиев, Илияна Марчева, Йорданка Гешева, Росица Стоянова, Стефка Първева, Тамара Стоилова ; от No 5/6 и Петър Стоянович, не участват Г. Никова, Д. Луджев. - В No 3/4 печ. Дайрект сървисиз. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0323-9748 = Исторически преглед : без сведение за цена

73 2017 No 1/2-5/6

93/99

БП 2017 П 428
        ИСТОРИЧЕСКО бъдеще = Historical Future / Асоциация Клио-96. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - София : Асоц. Клио-96, 1997- (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. под линия. - Погрешно означен ISSN 1113-0144

ISSN 1311-0144 = Историческо бъдеще : без сведение за цена

21 2017 бр. 1/2

930

БП 2017 П 429
        ИСТОРИЯ : научно списание = History : Bulgarian Journal of Historical Education / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Пламен Митев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1992)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1992-        (София : Алианс Принт). - 23 см

Достъпно също на: https://azbuki.bg/editions/11-history. - Двумес. изд. - Други ред.: Албена Симова, Румен Генов, Снежана Димитрова, Vassil Dobrev, Мартин Иванов, Евгения Калинова, Теодор Леков, Andreas Lyberatos, Красимира Мутафова, Николай Ненов, Васил Николов, Пламен Павлов, Иван Русев, Elena Siupiur, Людмил Спасов, Maria Todorova, Олга Тодорова, Валерия Фол ; от кн. 3 и Атанас Шопов ; от кн. 6 не участва Н. Ненов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: История = ISSN 1314-8524

ISSN 0861-3710 = История (София) : 6 лв. : год. аб. 36 лв.

[26] вм. 25 2017 кн. 1-6

372.893
93(072)

БП 2017 П 430
        ЙОГА за всички / София нюз ; глав. ред. Десислава ел Хаким, ред. Елена Щерева. - 2011, бр. 1 (март 2011)-        . - София : София нюз, 2011-        (без сведение за печ.). - 22 см

Излиза десет пъти год.

ISSN 1314-3190 = Йога за всички : 3.50 лв.

Бр. 63 (февр.)-72 (ноем.) (2017)

615.825.1

БП 2017 П 431
        К 10. Най-добрите банки [в България] / Икономедиа ; глав. ред. Николай Стоянов. - Год. 4, бр. 1 (май 2015)-        . - София : Икономедиа, 2015-        ([Пловдив] : Булвест принт). - 30 см

Годишно изд. - Приложение към: Капитал (София) = ISSN 1310-7984

ISSN 2367-7104 = К 10. Най-добрите банки : 12 лв.

6 2017 бр. 1

336.7(497.2)

БП 2017 П 432
        К.И.К. : комикси, илюстрации, карикатури : списание за графична култура / Издателска група НОС, Образователен център Диалог, Комикс клуб Марчело. - No 1 (ян. 2017)- . - Русе : Образов. център Диалог, 2017- (Русе : Студио Колор). - 29 см

Годишно изд. - В No 1 погрешно означен ISSN 0253-4959

ISSN 2534-9570 = К.И.К. : 8.99 лв.

2017 No 1 (ян.)

741.5
886.7-32(084)

БП 2017 П 433
        КАМИОНИ : месечно издание за специализирани автомобили : издание на БТП - Българска транспортна преса / ред. кол. : Лъчезар Апостолов - глав. ред. ... [и др.]. - 2001, бр. 1-        . - София : БТП, 2001- (София : Ропринт). - 29 см

Други ред.: Радослав Гешов - зам.-глав. ред., Десислав Григоров, Данаил Николов. - Бр. 2 с прил.: Забрани за движение на товарни автомобли в Европа от март до декември 2017 г. - 24 с.

ISSN 1311-8315 = Камиони (София) : 5.95 лв.

2017 бр. 1 (февр.)-10 (дек.)

629.114.4

БП 2017 П 434
        КАПИТАЛ 100 : най-големите компании в България / Икономедиа ; глав. ред. Теодора Василева, ред. Бисера Станева. - [2007]-        . - София : Икономедиа, [2007]-        ([Пловдив] : Булвест принт). - С ил. ; 28 см

Годишно изд.

ISSN 1314-3867 = Капитал 100 : 25 лв.

11 2017 бр. 1

334.72(497.2)

БП 2017 П 435
        КАРДИО D : специализирано издание за лекари / Агенция Protos ; ред. кол. : Яна Симова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004) -        . - София : Агенция Protos, 2004-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Димитър Симов - зам.-глав. ред., Зорница Василева, Ивайло Траянов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-4315 = Кардио D : без сведение за цена

14 2017 бр. 1 (пролет)-4 (зима) = 35-38

616.1

БП 2017 П 436
        КАРМИЧНИЯТ кръг : авторско списание на Светлана Тилкова / Арос груп ; глав. ред. Светлана Тилкова. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : Арос груп, 2001-        ([София] : Хермес прес). - 29 см

Излиза на първо число на месеца

ISSN 1311-7556 = Кармичният кръг : 3.50 лв.

17 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 193-204

133

БП 2017 П 437
        КЕНГУРУ : списанието на всички родители / Екомедия ; глав. ред. Петя Лечева. - Бр. 1 (2006)-        . - София : Екомедия, 2006- (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд. - Бр. 124 с прил.: Болестите в детска възраст ; бр. 127 с прил.: Бебето: инструкции за употреба ; бр. 129 с прил.: Развитие на бебето от 0 до 12 месеца ; от бр. 133 с прил.: Моят бебешки дневник

ISSN 1312-8949 = Кенгуру (София) : 0.99 лв.

Бр. 122 (ян.)-133 (дек.) (2017)

618.2/.7
613.952/.954

БП 2017 П 438
        КИКМАН : поредица за колекционери и ценители на деветото изкуство : комикс, илюстрация, карикатура, манга, анимация, настроение / Издателска къща Ахат. - Год. 1, бр. 0 (ноем. 2017)-        . - Русе : ИК Ахат, 2017-        (Русе : Brother printers). - 30 см

Годишна изд.

ISSN 2535-1303 = Кикман : 6.99 лв.

1 2017 бр. 0 (ноем.)

087.5

БП 2017 П 439
        КИНО : списание на Съюз на българските филмови дейци (СБФД) / глав. ред. Людмила Дякова. - Год. 46, No 1 (1991)-        . - София : СБФД, 1991-        (София : Симолини). - 27 см

Достъпно също на: http://www.filmmakersbg.org/bg/spisanie-kino /spisanie-kino/405-magazine-kino-issue-4-2017. html. - Двумес. изд. - Основ. през 1946 г. под името: Кино и фото. - Бр. 1-4 с прил.: Сценарни ескизи

ISSN 0861-4393 = Кино (София. 1991) : 4.50 лв. : год. аб. 27 лв.

2017 Nо 1-5/6

791.43/45

БП 2017 П 440
        КЛИНИЧНА и консултативна психология / Българска асоциация по клинична и консултативна психология ; ред. кол. : Ваня Матанова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2009)-        . - Варна : ИК Стено, 2009-        (Варна : ИК Стено). - С табл., сх. ; 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Павлина Петкова, Derek Bolton, George Nikokaidis, Румяна Крумова-Пешева, Златомира Костова, Надежда Цонева, Свилен Енев, Мартин Колев, Николай Бонев ; от бр. 4 и Дроздстой Стоянов, Калоян Куков, не участват Р. Крумова-Пешева, Н. Цонева. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-0280 = Клинична и консултативна психология : 6 лв.

9 2017 бр. 1,3-4 = 31,33-34

616:159.9

БП 2017 П 441
        КЛУБ Z / Зебра.БГН ; ред. кол. : Светлана Джамджиева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (март 2014)-        . - София : Зебра.БГН, 2014- (София : Софпринт груп). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Мила Аврамова - зам.-глав. ред., Георги Трайков - зам.-глав. ред., Иван Бедров - зам.-глав. ред., Албена Бъчварова, Лилия Цачева, Любен Обретенов, Пламена Тодорова, Стефан Миланов, Момчил Инджов, Валентин Маринов, Веселин Боришев ; от бр. 6 и Деница Бояджиева ; от бр. 8 не участва Д. Бояджиева ; от бр. 12 и Веселин Желев, Веселина Седларска

ISSN 2367-4768 = Клуб Z : 8 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 35-46

327
338
008

БП 2017 П 442
        КЛУБ Криле = Club Wings : национално издание за авиация и космонавтика / Еър Груп 2000 ; зам.-глав. ред. Максим Генов, ред. Николай Димов. - 1981, бр. 1-        . - София : Еър Груп 2000, 1981-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Бр. 10 с прил. календар за 2018 г.

ISSN 1311-4646 = Клуб Криле : 5 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-10 (дек.) = 255-264

629.73

БП 2017 П 443
        КЛУБ Океан : национално морско издание на Еър Груп 2000 и ВМС [Военноморските сили] на Република България / ред. кол. : Преслав Панчелиев - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, бр. 1-        . - София : Еър Груп 2000, 1998- (без сведение за печ.). - 29 см + прил.

Излиза два пъти год. - Други ред.: Живка Борисова - зам.-глав. ред., Валентин Димитров - отг. ред. - В бр. 2 не е означен месец. - Приложение: Военноморски преглед. - Приложение: Морски бизнес

ISSN 1311-4662 = Клуб Океан : 5 лв.

2017 бр. 1 (май)-2 = 168-169

629.12
656.61

БП 2017 П 444
        КЛУБ оръжие = Club Weapon : национално издание за отбрана, оръжие и техника / Еър Груп 2000 ; отг. ред. Димитър Ставрев. - 1998, бр. 1-        . - София : Еър Груп 2000, 1998-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год.

ISSN 1311-4654 = Клуб оръжие : 5 лв.

19 2017 бр. 1-2 = 150-151

623.44.001

БП 2017 П 445
        КО-миксер = Co-mixer / редакция на списание Ко-миксер ; ред. Гергана Няголова. - Бр. 1 (2011)-        . - София : [б.и.], 2011- (без сведение за печ.). - 21 см

Годишно изд. - Кор. подзагл.: българско комикс издание. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1314-801X = Ко-миксер : 5 лв.

Бр. 8 (2017)

741.5(497.2)

БП 2017 П 446
        КОЛЕКЦИЯ Вкусна трапеза / РВР ; глав. ред. Светлана Вучкова. - [2013, бр. 1]-        . - София : РВР, [2013]-        (без сведение за печ.). - 20 см

Месечно изд.

ISSN 2367-668X = Колекция Вкусна трапеза : 0.69 лв.

[2017] бр. 1-12

641.5

БП 2017 П 447
        КОЛЕКЦИЯ Кулинар : месечно издание / [ЕТ Иван Бабуков]. - [2001]-        . - [София : ЕТ Иван Бабуков], [2001]-        (без сведение за печ.). - 20 см

Кор. опис. - От No 2 подзагл.: месечно издание за кулинарни удоволствия

ISSN 2367-6574 = Колекция Кулинар : 1 лв.

2017 Nо 1-3, 5-6, 8-10

641.5

БП 2017 П 448
        КОЛИТЕ : игри, комикси, опитай сам, оцветяване / Егмонт България. - Nо 1 (2008)-        . - София : Егмонт България, 2008-        (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - В No 107,109 подзагл.: нови факти, комикси, игри, плакат ; в No 108 подзагл.: игри, комикси, работилница, факти ; в No 110 подзагл.: факти, плакат, работилница, игри ; в No 111 подзагл: факти, комикси, игри, плакат, подарък

ISSN 1314-2070 = Колите : 5.50 лв.

Nо 100-111 (2017)

087.5

БП 2017 П 449
        КОМПЮТЪРНИ науки и технологии : издание на Факултета по изчислителна техника и автоматизация, Технически университет - Варна = Computer Science and Technologies : publication of Computing and Automation Faculty, Technical University of Varna / ред. кол. : Н. Николов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2003)-        . - Варна : ТУ, 2003-        (Варна : печ. при ТУ). - С ил. ; 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Ю. Петкова, Л. Личев, М. Илиев, М. Лазарова, П. Антонов, Р. Димова, Х. Вълчанов, В. Божикова, Н. Николов. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3335 = Компютърни науки и технологии : без сведение за цена

15 2017 No 1

681.3

БП 2017 П 450
        КОНТАКТИ : издание на Интердисциплинната гражданска академия = Contacts : Journal of the Interdisciplinary Civic Academy / ред. кол. : Маргарита Данева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : ТЕМТО, 2001-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Нягол Манолов, Емилия Асенова - зам.-глав. ред., Теменуга Тодорова - отг. ред., Моника Войкова - зам.-отг. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-7939 = Контакти (София. 2001) : без сведение за цена

Год. 17, 2017, бр. 1-4 = 105-108

316.6

БП 2017 П 451
        КРИЛЕ ретросалон = Wings - Retrosalon : национално издание за авиационна история / Еър Груп 2000 ; ред. кол. : Иван Бориславов - глав. ред. ... [и др.]. - 1999, ян.-        . - София : Еър Груп 2000, 1999-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Владимир Хънтов, Петър Пенев, Стефан Семерджиев, Тодор Вълков

ISSN 1314-2577 = Криле ретросалон : 5 лв.

2017 No 1 = 110

629
629.78

БП 2017 П 452
        КРИТИКА и хуманизъм : списание за хуманитарни и социални изследвания / Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София ; ред. кол. : Димитър Вацов - глав. ред. ... [и др.]. - 1991, кн. 1- . - София : Фонд. за хуманитарни и соц. изследвания, 1991-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Мартин Канушев - отг. ред., Леа Вайсова, Христо Гьошев, Том Джунс, Благовест Златанов, Боян Знеполски, Боян Манчев, Мила Минева, Ваня Серафимова, Елица Станоева, Албена Хранова, Милена Якимова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Critique & Humanism = ISSN 1313-7751

ISSN 0861-1718 = Критика и хуманизъм : без сведение за цена

2017 кн. 1 = 47. Медии и пропаганда след Студената война
2017 кн. 2 = 48. Конспиративен разум и социално въображение

1

БП 2017 П 453
        КУКЛАРТ : списание за куклено изкуство : издание на Асоциацията на куклените театри - УНИМА, България = PuppetArt : puppet art magazine : publication of the Bulgarian Association of Puppet Theatres AKT - UNIMA, Bulgaria / глав. ред. Никола Вандов, ред. Михаил Байков. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Асоц. на куклените театри - УНИМА, 2008- (София : АСИ Принт). - 29 см

Годишно изд. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1313-3276 = Кукларт : без сведение за цена

Бр. 11 (дек. 2017)

792.97

БП 2017 П 454
        КУЛА : списание за литература и изкуство / Община Казанлък ; ред. кол.: Румен Денев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1923)-        . - Казанлък : ОбС, 1923- (Казанлък : Феникс принт). - 20 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Гергана Атанасова, Диана Рамналиева

ISSN 1310-6511 = Кула (Казанлък) : без сведение за цена

27 2017 бр. 1 (авг.)-2 (ноем.)

886.7

БП 2017 П 455
        КУЛИНАРЕН журнал : читателски рецепти от цяла България / СББ Медиа ; глав. ред. Елица Минева, ред. Татяна Карданова. - 2006, март-        . - София : СББ Медиа, 2006- (Пловдив : Булвест принт). - 21 см

Двуседмично изд. - Спец. изд. Здравословни постни рецепти. - 82 с.

ISSN 1312-7624 = Кулинарен журнал : 0.99 лв., 3.99 лв.

2017 бр. 1 (30 дек. 2016-14 ян.)-24 (15-31 дек.) = 184-207

641.5(083.1)

БП 2017 П 456
        КУЛИНАРЕН уикенд : готвенето е магия! / New Media Group ; ред. кол. : Анелия Иванчева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : New Media Group, 2010-        (София : Roprint). - 29 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Анна Симова, Лидия Геловска, Татяна Лозанова

ISSN 1313-9967 = Кулинарен уикенд : 1 лв.

[8] вм. 2 2017 бр. 1 (ян.)-24 (дек.) = 3-26

641.5

БП 2017 П 457
        КЪЩА & градина : енциклопедия за дома / Стедон Комерс, Къща с градина. - Т. 1, бр. 1 ([2004])-        . - София : Стедон Комерс : Къща с градина, 2004-        (Пловдив : Булвест принт). - 19 х 22 см

Двуседмично изд. - От бр. 22 не участва Стедон Комерс. - От бр. 1, т. 14 погрешно означена продълж. номерация 341 вм. 342 и следва

ISSN 1312-6067 = Къща & градина : 1.49 лв.

Т. 13 2017 бр. 18 (ян.)-25 (апр.) = 334-341
Т. 14 2017 бр. 1 (май)-18 (дек.) = [342]-[359]

633/635
645

БП 2017 П 458
        ЛЕКА атлетика и наука : научно-методично списание по проблемите на леката атлетика / Национална спортна академия "Васил Левски". Катедра Лека атлетика ; ред. кол.: Огнян Миладинов - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, бр. 1-        . - София : НСА "Васил Левски", 2002-        (София : Ес принт). - С ил. ; 29 см

Годишно изд. - Кор. опис. - Други ред.: Ивайло Лазаров - отг. ред., Стефан Стойков - зам.-глав. ред., Апостол Славчев - зам.-глав. ред., Петър Бонов, Константин Жалов, Йонко Йонов, Марин Гъдев, Юлиан Карабиберов, Софка Попова, Валентин Фильов, Йозеф Брогли, Пламен Нягин, Румяна Карапетрова, Григор Гутев, Тереза Маринова, Ганка Иванова. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2603-4263 = Лека атлетика и наука : без сведение за цена

2017 бр. 1 = 17

796.4

БП 2017 П 459
        ЛЕКАРСКА практика : живот в медицината / ПИКС ; глав. ред. Д. Стоева. - Год. 1, Nо 1 (1999)-        . - София : ПИКС, 1999- (София : печ. при Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"). - 29 см

Излиза два пъти год. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-2589 = Лекарска практика : год. аб. 24 лв.

19 2017 Nо 1-2

61

БП 2017 П 460
        ЛЕТОПИСИ на Българската академия на науките и изкуствата - БАНИ / ред. кол. : Маргарита Каменова - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2012)-        . - София : БАНИ, 2012- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Екатерина Титянова - зам.-глав ред., Йордан Каменов - зам.-глав. ред., Боян Лозанов, Валентин Стамов, Георги Маринов, Добрин Свинаров, Емил Янев, Иванка Денева, Искра Христозова, Надка Бояджиева, Славчо Панделиев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-703X = Летописи на Българската Академия на Науките и Изкуствата - БАНИ : без сведение за цена

Т. 3 2017 Nо 1-2

00
949.72

БП 2017 П 461
        ЛИСТ - ботанически наблюдател : издание на Университетски ботанически градини = Leaf - botanic observer : University Botanic Gardens edition / глав. ред. Красимир Косев, ред. Люба Пенчева. - Nо 1 (2015)-        . - София : Унив. ботан. градини, 2015- (София : печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 30 см

Годишно изд. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 2367-8313 = Лист - ботанически наблюдател : без сведение за цена

Nо 4 (2017)

581.5

БП 2017 П 462
        ЛИТЕРАТУРАТА : издание на Факултета по славянски филологии / Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; глав. ред. Иван Иванов, ред. Лора Султанова. - Год. 1, кн. 1 (2007)-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2007-        (без сведение за печ.). - 20 см

Достъпно също на: https://www.slav.uni-sofia.bg/publ/44-science/editions/270-lit . - Год. изд. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-1451 = Литературата (2007) : без сведение за цена

11 кн. 19 (2017). Литература и фантастика

82

БП 2017 П 463
        ЛИТЕРАТУРНА мисъл : списание за литературна теория, история и критика / Институт за литература при Българската академия на науките ; ред. кол. : Николай Аретов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1957)-        . - София : Институт за лит. при БАН, 1957-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Бисера Дакова, Радослава Илчева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-0495 = Литературна мисъл (Print) : 8 лв.

60 2017 No 1-2

82

БП 2017 П 464
        ЛОЗАРСТВО и винарство : Л&В : издание на Националната лозаро-винарска камара / ред. Маргарита Христова. - Год. 1, бр. 1 (1952)- . - София : Нац. лозаро-винарска камара, 1952-        (София : Агенция Дейта). - 30 см

Двумесечно изд. - Последовател на сп. Пепиниерист (1911 г.), което излиза от 1913 г. до 1949 г. под името Лозарски преглед. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0458-4244 = Лозарство и винарство : без сведение за цена

65 2017 бр. 1-5/6

663.2
634.8

БП 2017 П 465
        ЛЮБОСЛОВИЕ = Lyuboslovie / Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки ; ред. кол. : Светлана Неделчева - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1996)-        . - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 1996- (Шумен : печ. при Унив. изд. "Епископ Константин Преславски"). - 24 см

Годишно изд. - Кор. подзагл.: год. списание за хуманитаристика. - Други ред.: Хана Гладкова, Гражина Шват-Гълъбова, Лиляна Сарич, Берина Аксой, Снежана Великова, Олена Чмир, Стефан Минков, Бисерка Стоименова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6033 = Любословие : без сведение за цена

Бр. 17 (2017). Провинциализъм и космополитизъм

82.09
800
008

БП 2017 П 466
        МАЙЧИНСТВО : списание за приключението да бъдеш майка / Такт ; ред. Биляна Котева. - Бр. 1 (апр. 2016)-        . - София : Такт, 2016-        (София : Алианс принт). - 23 см

Излиза девет пъти год. - Брой 15 с прил.: Хранене на бебето. - 32 с. ; бр. 16 с прил.: Лесни стъпки за здрави детски зъбки. - 28 с. ; бр. 17 с прил.: Здраве на бебето. - 32 с. ; бр. 18 с прил.: Помощникът на мама. - 28 с.

ISSN 2367-8836 = Майчинство : 1.50 лв.

Бр. 10 (ян.)-18 (ноем./дек.) (2017)

618

БП 2017 П 467
        МАКЕДОНСКИ преглед : списание за наука, литература и обществен живот / Македонски научен институт = Macedonian review / The Macedonian Scientific Institute ; ред. кол. : Александър Гребенаров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1924)-        . - София : Макед. науч. институт, 1924-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза в 4 кн. год. - Други ред.: Анна Чолева-Димитрова, Светлозар Елдъров, Трендафил Митев, Константин Йордан, Ярослав Рубаха, Георги Николов, Лиляна Василева, Маргарита Василева, Стоян Германов, Дмитрий Лабаури, Дмитро Миколенко, Габор Деметер, Ваня Стоянова, Георги Георгиев. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдърж. и на рус., англ. ез. ; рез. на рус., англ. ез. ; библиогр. под линия. - В No 1 погрешно означена год. 39 вм. 40

ISSN 0861-2277 = Македонски преглед : 4 лв. : 15 долара (за чужбина) : год. аб. 16 лв. : год. аб. 60 долара (за чужбина)

[40] вм. 39 2017 Nо 1-4

949.7

БП 2017 П 468
        МАЛКОТО жилище : идеален дом : малко площ, много идеи / 168 часа ; отг. ред. Таня Червенкова, ред. Милена Вълкова. - Бр. 1 ([2017])-        . - София : 168 часа, [2017]- (София : Ропринт). - 23 см

Годишно изд.

ISSN 2535-0498 = Малкото жилище : 2.99 лв.

Бр. 1 ([2017])

643/645

БП 2017 П 469
        МАТЕМАТИКА / Списание Математика ; ред. кол. : Петър Бойваленков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1962)-        . - София : Списание Математика, 1962-        (София : Силует). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Невена Събева - зам.-глав. ред., Генчо Скордев, Емил Колев, Иван Тонов, Николай Николов, Евгения Сендова, Ивайло Кортезов, Марин Маринов, Александър Иванов, Емил Карлов

ISSN 0204-6881 = Математика (София) : 5 лв.

56 2017 бр. 1-6

51

БП 2017 П 470
        МАТЕМАТИКА и информатика : научно списание = Mathematics and Informatics : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Сава Гроздев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1958)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1958- (София : Алианс Принт). - 23 см

Достъпно също на: http://www.azbuki.bg/editions/journals/mathi nfo. - Излиза шест пъти год. - Други ред.: Николай Кънчев, Асен Рахнев, Atanasios Gagatsis, Бойко Банчев, Борислав Лазаров, Веселин Ненков, Галя Кожухарова, Gregor Dolinar, Даниела Дурева, Евгений Иванов, Евгения Стоименова, Иван Держански, Иван Мирчев, Игор Воронович, Кайрош Макишев, Коста Гъров, Cristinel Mortici, Michalis Lambru, Людмила Хаймина, Наири Седракян, Николай Розов, Росен Николаев, Русанка Петрова, Татьяна Сергеева ; от кн. 3 и Живка Бакалова, Мария Шабанова, Risto Malceski, Gregory Makrides, Florence Singer, Sefket Arslanagic, Katerina Anevska, Тодор Митев, Петя Асенова, Ангел Ангелов, Ивайло Старибратов, Диана Стефанова, Маня Манева, Ирина Шаркова, Гергана Николова, Митко Кунчев, Катя Чалъкова, не участват Н. Кънчев, Б. Лазаров, Г. Кожухарова, G. Dolinar, Е. Иванов, Е. Стоименова, И. Мирчев, И. Воронович, К. Макишев, Cr. Mortici, Л. Хаймина, Н. Седракян, Р. Петрова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Математика и информатика = ISSN 1314-8532. - Продължение на: сп. Математика и физика (1958-1975), Обучението по математика (1976-1987), Обучението по математика и информатика (1988-1993)

ISSN 1310-2230 = Математика и информатика : 6 лв. : год. аб. 36 лв.

60 2017 кн. 1-6

372.851
510.72

БП 2017 П 471
        МАТЕМАТИКА плюс : помагало по математика и приложения : М+ / Математика плюс ; ред. кол. : Сава Гроздев - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1992)-        . - София : Висше у-ще по застраховане и финанси, 1992-        (София : печ. при Висше у-ще по застраховане и финанси). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Кор. подзагл.: помагало за математика и информатика. - Други ред.: Ирина Шаркова, Катя Чалъкова, Николай Райков, Георги Ганчев, Никола Чолаков, Радостин Вазов, Радослав Габровски, Росен Николаев, Веселин Ненков, Ирена Мишева, Йордан Петков, Христо Лесов, Цеца Байчева, Асен Велчев, Хари Алексиев

ISSN 0861-8321 = Математика плюс : 7 лв.

25 2017 No 1-3/4 = 97-99/100

51

БП 2017 П 472
        МАША и мечока : интерактивно издание за активни деца / Егмонт България. - No [0] (2014)-        . - София : Егмонт България, 2014-        (София : Лито Балкан). - 28 см

Двумесечно изд.

ISSN 2367-6604 = Маша и мечока : 3.49 лв.

No 9-14 (2017)

087.5

БП 2017 П 473
        МАШИНОСТРОЕНЕ и машинознание / Национално научно техническо дружество (Национален комитет) по ТММ [Теория на механизмите и машините] = Mechanical Engineering & Science / National Committee for the Theory of Machines and Mechanisms ; ред. кол. : Николай Минчев ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (2006)- . - Варна : ТУ, 2006-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Георги Тодоров, Ангел Диков, Димчо Чакърски, Светослав Симеонов, Галя Дунчева, Сашо Гергов, Любомир Димитров, Огнян Алипиев. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-8612 = Машиностроене и машинознание : без сведение за цена

12 2017 кн. 1 = 27

621

БП 2017 П 474
        MD : Furniture Design & Interior : International Magazine / Bismar ; ed. board : Bistra Shishkova - ed.-in-chief ... [и др.]. - Vol. 1, Nо 1 (2005)-        . - Sofia : Bismar, 2005-        (София : Спектър). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Daniel Tomov, Maya Ivanova, Antoaneta Kostova ; от No 3 и Tzvetana Chipkova - ed.-in-chief, не участват B. Shishkova, M. Ivanova ; от No 4 и Lili Malinova. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-6466 = Списание MD : 8 лв. : 8 евро (за чужбина)

[13] вм. 12 2017 Nо 1 (март/май)-4 (зима) = 52-55

684
749

БП 2017 П 475
        МЕДИЦИНА и спорт : издание за специалисти и общо практикуващи лекари / Уни - ММ. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Уни - ММ, 2005-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 29 см

Излиза четири пъти год. - Ред. кол.: Ваньо Митев - глав. ред., Михаил Илиев - отг. ред., Аспарух Аспарухов, Иван Топузов, Петър Тивчев, Мария Тотева, Вихрен Бачев, Лъчезар Димитров, Антони Георгиев, Валентин Матев, Бисер Бочев, Николай Ганчев, Станислав Дунов ; от бр. 3/4 и Пламен Кинов, Иван Груев, Румяна Ташева, не участват Н. Ганчев, С. Дунов. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-5664 = Медицина и спорт : 6.90 лв.

13 2017 бр. 1/2-3/4

614:796

БП 2017 П 476
        MD : Mедицински Dайджест. Mедицински Dневник. Mедицински Dоктор. Mедицината Dнес : специализирано издание за лекари / Агенция Protos ; ред. кол. : Диляна Янкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - София : Агенция Protos, 2004-        (София : Спектър). - С цв. ил. ; 28 см + прил.

Двумесечно изд. - Други ред.: Ивайло Траянов - зам.-глав. ред., Зорница Василева - зам.-глав. ред., Яна Симова, Димитър Симов, Елена Петкова, Кремена Димитрова. - Библиогр. след отд. статии. - Приложение: Медицината днес в България

ISSN 1312-4471 = MD (София) : 3 лв.

14 2017 бр. 1 (февр.)-6 (дек.) = 97-102

61

БП 2017 П 477
        МЕДИЦИНСКИ журнал УМБАЛ "Св. Анна" / ред. кол. : Димитър Раев - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, Nо 1 (2015)-        . - София : УМБАЛ [Университетска многопрофилна болница за активно лечение] "Св. Анна", 2015- (София : Манта принт). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Арман Постаджиян - зам.-глав. ред., Анна Николаева, Мария Атанасова, Йордан Благов, Добрияна Панова, Владимир Данов, Манол Калниев, Росен Калпачки, Олга Косева, Йоанна Мишева, Яна Петровска, Борислав Дъбов, Павел Станимиров, Радомир Угринов ; от No 2 не участва Яна Петровска. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-8046 = Медицински журнал УМБАЛ "Св. Анна" : без сведение за цена

Т. 3 2017 Nо 1-3

61

БП 2017 П 478
        МЕДИЦИНСКИ меридиани : списание за стратегически здравен мениджмънт : издание на Център за устойчиво развитие = Medical meridians : journal of strategic healthcare management / глав. ред. Веселин Борисов. - Т. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : ИК Горекс Прес, 2010-        (София : ИК Горекс Прес). - 24 см

Излиза три пъти год. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-1090 = Медицински меридиани : без сведение за цена

7 2017 бр. 1-3

614.2

БП 2017 П 479
        МЕДИЦИНСКИ преглед = Medical Review / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : М. Григоров - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 1, Nо 1 (1965)-        . - София : Центр. мед. библ., 1965-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: М. Балева - зам.-глав. ред., Е. Паскалев, Р. Аргирова, М. Боянов, Т. Веков, А. Гудев, И. Диков, Р. Икономов, Й. Йорданов, А. Йотов, Р. Коларов, Л. Ламбрева, Е. Манов, Б. Маринов, М. Николова, Г. Ончев, Пл. Попиванов, Е. Стойнев, Ж. Сурчева, Л. Тачева, А. Тончева, С. Филчев, Св. Христова, О. Чолаков, Зл. Янкова, M. Banach, A. Pezzano, J. Raboch, J. Schoenfeld. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-2193 = Медицински преглед (2002) : без сведение за цена

Vol. 53, 2017, No 1-6

61

БП 2017 П 480
        МЕЖДУНАРОДЕН научен журнал Перспективи = International Scientific Journal Perspectives / Институт Перспективи ; ред. кол. : Ахмед Куйтов - състав. ... [и др.]. - 2016, бр. 1 (март)-        . - София : Пропелер, 2016- (София : Дейликонт). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Никола Живков, Драгомир Маринов, Оливия Богуш. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-7708 = Международен научен журнал Перспективи : без сведение за цена

2017 бр. 1 (авг.) = 9

3
1

БП 2017 П 481
        МЕЖДУНАРОДНИ отношения : списание за дипломация, политика и икономика / Издателско сдружение Международни отношения (ИСМО) ; ред. кол. : Чавдар Минчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1972)-        . - София : ИСМО, 1972-        (София : Изд. комплекс - УНСС). - 24 см

Достъпно също на: http://spisaniemo.bg/. - Двумес. изд. - Други ред.: Динко Динков - зам.-глав. ред., Красимира Стоянова - зам.-глав. ред., Боян Чуков, Владимир Павлов, Георги Генов, Димитър Пенков, Симеон Николов. - Библиогр. след отд. статии. - Год. показалец за 2016 г.

ISSN 0324-1092 = Международни отношения : 12 лв. : год. аб. 90 лв.

46 2017 бр. 1-5/6

327

БП 2017 П 482
        МЕНИДЖЪР / Мит Прес ; ред. кол. : Венцислав Савов ... [и др.]. - 1998, бр. 1- . - София : Мит Прес, 1998-        (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Елица Николова, Начо Стригулев, Светлана Тодорова ; от бр. 10 и Елена Кодинова ; от бр. 11 не участва Е. Николова. - Бр. 6 с прил.: Екопак прес. - 8 с. ; бр. 11 с прил.: Преди първия милион и след него. - 74 с. - Спец. изд.: Първите в бизнеса: поглед отвътре 2017. - 340 с.

6 лв., 14.90 лв.

2017 бр. 1 (ян./февр.)-12 (дек./ян. 2018) = 219-230

338

БП 2017 П 483
        МЕХАНИКА на машините / Национален комитет по теория на механизмите и машините = Mechanics of Machines : the scientific journal of BulCToMM / National Committee for the Theory of Machines and Mechanisma ; ред. кол. : Николай Минчев - предс. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1993)-        . - Варна : ТУ, 1993- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Венелин Живков, Витан Гълъбов, Огнян Алипиев, Борис Белниколовски, Пенка Генова, Йордан Максимов, Иван Кралов. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-9727 = Механика на машините : без сведение за цена

25 2017 кн. 1-2 = 117-118

531.8
621

БП 2017 П 484
        МЕХАНИКА. Транспорт. Комуникации = Mechanics. Transport. Communications : научно списание / Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ; ред. кол. : Петър Колев - глав. ред. ... [и др.]. - 2003, бр. 1-        . - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2003-        (София : печ. база на Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"). - 24 см

Достъпно също на: https://mtc-aj.com/index.php. - Излиза три пъти год. - Други ред.: Даниела Тодорова - зам.-глав. ред., Антонио Андонов, Бернхард Хофман-Веленхоф, Борис Левин, Ванг Бо, Васил Александров, Висенте Лоренцо Естебан, Владимир Глазков, Галина Чернева, Екехард Шнийдер, Зденек Дворяк, Зоран Чекеревац, Иван Миленов, Ладислав Новак, Лешек Корженовски, Мая Ламбовска, Миломир Гашич, Михаела Попа, Неделчо Неделчев, Татяна Чорейова, Христо Първанов, Христо Христов, Янош Томашевски. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Юбил. бр. 3, деп. на CD-ROM. - Онлайн изд.: Механика. Транспорт. Комуникации = ISSN 2367-6620

ISSN 1312-3823 = Механика. Транспорт. Комуникации (Print) : без сведение за цена

Т. 15 2017 юбил. бр., бр. 1-2
Т. 15 2017 бр. 3 ч. 1-3. 23 междунар. науч. конф. Транспорт 2017

629
656

БП 2017 П 485
        МЕЧО Пух : моят най-добър приятел и аз : рисувай, изследвай, опитай сам / Егмонт България. - 1999, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 1999-        (София : Ропринт). - 28 см

Двумесечно изд.

ISSN 1311-3542 = Мечо Пух : 4.40 лв.

2017 бр. 1-6

087.5

БП 2017 П 486
        МЕЧТАНИЯ / MG Kard. - Бр. 1 (2006)- . - София : MG Kard, 2006-        (без сведение за печ.). - 23 см

Двумесечно изд.

ISSN 1313-0714 = Мечтания : 5 лв.

Бр. 13-17 (2017)

087.5

БП 2017 П 487
        МИКИ Маус / Егмонт България. - 1991, No 1-        . - София : Егмонт България, 1991- (София : Лито Балкан). - 24 см

Двумесечно изд.

ISSN 0861-8887 = Мики Маус : 4.50 лв.

2017 No 1-6

820(73)-93-32(084)

БП 2017 П 488
        МИНАЛО : тримесечно списание за история = quarterly of History / Юруков ; ред. кол. : Любомир Юруков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1994)-        . - София : Юруков, 1994-        (София : Изток-Запад). - 24 см

Други ред.: Стефан Александров, Костадин Грозев, Валери Колев, Георги Николов, Тодор Попнеделев, Димитър Цанов, Веселин Янчев. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-3415 = Минало : год. аб. 24 лв. : год. аб. 80 евро (за чужбина)

24 2017 кн. 1-4

940

БП 2017 П 489
        МИННО дело и геология / БМГК Комерс ; ред. Иван Андреев, отг. ред. Борислава Скринска. - Год. 46, бр. 5 (1991)-        . - София : БМГК Комерс, 1991-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза десет пъти год. - Съдърж. и на рус., англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-5713 = Минно дело и геология : год. аб. 120 лв.

[72] вм 71 2017 бр. 1 (март)-4, 7-10

622
55

БП 2017 П 490
        МИТНИЧЕСКА хроника / Агенция Митници ; ред. Александър Янков, Вяра Генова. - 1993, бр. 1-        . - София : Агенция Митници, 1993-        (София : Ропринт). - 29 см

Двумесечно изд. - От бр. 5 и Катя Куцарова, не участва А. Янков

ISSN 0861-9921 = Митническа хроника : без сведение за цена

25 2017 бр. 1-2, 4-5
25 [2017 бр. 3]. Секторна стратегия за развитие на електронното управление в агенция Митници - Е-Митници 2016-2020 г.
25 [2017 бр. 6] Българските митници през 2017 г.

336.4
339.543

БП 2017 П 491
        МОЕТО бебе и аз : изборът на модерните родители / Атлия ; глав. ред. Атанаска Илиева, ред. Янка Петкова. - Бр. 84 (март 2010)-        . - София : Атлия, 2010- (София : Лито Балкан). - 24 см

Месечно изд. - От бр. 166 не участва Я. Петкова. - Бр. 166 с прил.: Първата година на бебето. - 24 с. ; бр. 167 с прил.: Шопинг гайд за бебето. - 56 с. ; бр. 170 с прил.: Дневник на бебето. - 16 с.

ISSN 1312-2037 = Моето бебе и аз : 3.90 лв.

Бр. 165 (ян.)-171 (юли), 173 (септ.) (2017)

613.952/953
618.2/.7

БП 2017 П 492
        МОЕТО дете : най-полезното списание за мама / СББ Медиа ; ред. Борислава Бонева. - Бр. 1 (2006)-        . - София : СББ Медиа, 2006- (Пловдив : Булвест принт). - С цв. ил. ; 23 см

Достъпно също на: http://www.moetodete.bg/. - Излиза всеки месец на 22-ро число. - От бр. 3 и Савина Петрова - ред. ; от бр. 9 и Анна Кожухарова-Мариянска - глав. ред. - No 5 с прил.: Хранене на бебето от 0 до 1 година. - 66 с.

ISSN 1312-8736 = Моето дете : 1.99 лв.

2017 бр. 1/2 (ян./февр.)-12 (дек.) = 118-128

618
613.952/953

БП 2017 П 493
        МОРЕ : литературно списание : издание на Община Бургас / ред. Иван Сухиванов, Росен Друмев. - Год. 1, No 1 (1980)-        . - Бургас : Община Бургас, 1980-        (Бургас : Информа принт). - 24 см

Излиза три пъти год. - Погрешно означен ISSN 0205-3296

ISSN 0205-2296 = Море (Бургас) : 7 лв.

2017 Nо 1-3

82-8

БП 2017 П 494
        МУЗЕЙНОТО списание / Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян. - Год. 1, No 1 (2014)-        . - Велико Търново : Фабер, 2014-        (Велико Търново : Фабер). - 24 см

Годишно изд.

ISSN 2367-5349 = Музейното списание : без сведение за цена

No 4 (2017)

069.6

БП 2017 П 495
        МУЗИКАЛНИ хоризонти : издание на Съюза на българските музикални и танцови дейци = Musical Horizons : edition of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers / глав. ред. Юлиан Куюмджиев, ред. Евгения Христозова. - 1966, бр. 1-        . - София : Съюз на бълг. муз. и танцови дейци, 1966- (София : Везни). - 30 см

Излиза десет пъти год. - Изд. първоначално излиза като библ.: В помощ на музиканта. - Кор. подзагл.: списание за музика и танц. - Библиогр. след отд. статии. - Год. съдържание

ISSN 1310-0076 = Музикални хоризонти : 2 лв.

51 2017 бр. 1-10

78.072

БП 2017 П 496
        НАРОДНОСТОПАНСКИ архив / Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" = Economic archive / D. A. Tsenov Academy of Economics ; глав. ред. Андрей Захариев, зам.-глав. ред. Георги Иванов. - Год. 18, кн. 1 (1965)-        . - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 1965-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0323-9004 = Народностопански архив : без сведение за цена

70 2017 кн. 1-4

33(497.21)

БП 2017 П 497
        НАСЕЛЕНИЕ / Българска академия на науките. Институт за изследване на населението и човека = Nasselenie Review / Bulgarian Academy of Sciences. Institute for population and human studies ; ред. кол. : Кр. Борисова-Маринова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1983)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1983-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - С ил. ; 24 см

Достъпно също на: http://nasselenie-review.org/bg/. - Излиза два пъти год. - Други ред.: Е. Димитрова - зам.-глав. ред., Д. Колман, Т. Коцева, Ф. Маджино, К. Мандемейкърс, Я. Михайлидис, Г. Михова, М.Сугарева, И. Томова, Щ. Щерионов, М. Конова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Население = ISSN 2367-9174

ISSN 0205-0617 = Население (София) : без сведение за цена

Т. 35, 2017, кн. 1 (юни)-2 (дек.)

312.1/.3

БП 2017 П 498
        НАУКА = Science : издание на Съюза на учените в България / ред. кол. : Михаил Виденов - и.д. глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1956)-        . - София : СУБ, 1956- (София : печ. при СУБ). - 29 см

Достъпно също на: http://spisanie-nauka.bg/?r=arhiv. - Двумес. изд. - Други ред.: Гаро Мардиросян, Георги Марков, Георги Русев, Лъчезар Трайков, Албена Чавдарова, Пенка Лазарова ; от Nо 2 Михаил Виденов не е и.д. глав. ред., и Стефан Воденичаров - глав. ред., Александър Александров, Иван Загорчев ; от No 3 и Хилмар Валтер, Емилия Пернишка. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Год. съдърж.

ISSN 0861-3362 = Наука (София) : год. аб. 20 лв. (за чужбина 40 евро)

27 2017 Nо 1-6

001

БП 2017 П 499
        НАУКА за гората / Българска академия на науките. Институт за гората = Forest Science / Bulgarian Academy of Sciences. Forest Research Institute ; ред. кол. : Иван Ц. Маринов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1964)-        . - София : Институт за гората при БАН, 1964-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Груд Попов, Емил Попов, Емилия Велизарова, Мария Грозева, Мария Стоянова, Пламен Мирчев, Христо Цаков, Стефка Китанова - отг. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-007X = Наука за гората : без сведение за цена

53 2017 No 1-2

630

БП 2017 П 500
        НАУКА ендокринология / Арбилис ; глав. ред. Цветалина Танкова. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - София : Арбилис, 2007- (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://publishing.arbilis.com/?page_id=107 . - Излиза четири пъти год. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-0897 = Наука ендокринология : без сведение за цена

11 2017 бр. 1-4 = 52-55

616.43

БП 2017 П 501
        НАУКА инфектология. Паразитология / Арбилис ; глав. ред. Татяна Червенякова. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : Арбилис, 2010-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://publishing.arbilis.com/?page_id=112 . - Год. изд. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2429 = Наука инфектология. Паразитология : без сведение за цена

8 2017 бр. 1 = 14

616.9

БП 2017 П 502
        НАУКА кардиология / Арбилис ; глав. ред. Борислав Георгиев. - Год. 1, бр. 1 (2000)- . - София : Арбилис, 2000-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://publishing.arbilis.com/?page_id=104 . - Двумес. изд. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-459X = Наука кардиология : без сведение за цена

18 2017 бр. 1-6 = 101-106

616.12

БП 2017 П 503
        НАУКА, образование, култура / Българска академия на науките и изкуствата ; ред. кол. : Николай Петров - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (16 окт. 2012)-10 (1 ноем. 2017). - Ямбол : Регион. библ. "Георги Стойков Раковски", 2012-2017 (Ямбол : Диагалпринт). - С ил. ; 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Тенко Тенев - отг. ред., Боян Лалов, Тодор Кръстев, Георги Ламбаджиев, Деньо Денев, Филип Филипов, Николай Ангелов, Инга Кратли, Антонио Андонов, Любомир Владимиров, Младен Милушев, Иванка Монева,Ирена Марковска, Красимир Калев, Магдалена Дюлгерова, Гита Йовчева, Светла Василева, Иванка Георгиева, Лариса Тарасенко, Маргарита Астоянц, Галина Панайотова, Николай Ганев, Елена Гредновская, Красимир Йорджев, Светлана Рещикова, Росен Петков, Иван Лазаров, Светлозар Асенов, Николай Атанасов, Уляна Паскалева, Йоанна Харажинска, Калина Белчева, Венцислав Димитров, Наталья Димитрова, Полина Милушева. - Съдърж. и на рус., англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Продължен от: Наука, образование, интелект = ISSN 2603-476X

ISSN 1314-717X = Наука, образование, култура : без сведение за цена

Бр. 10 (1 ноем.) (2017). Спира

001
37

БП 2017 П 504
        НАУКА пулмология / Арбилис ; глав. ред. Пенка Переновска, зам.-глав. ред. Асен Златев. - Год. 1, бр. 1 (2006)-        . - София : Арбилис, 2006-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://publishing.arbilis.com/?page_id=109 . - Излиза четири пъти год. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-8302 = Наука пулмология : без сведение за цена

12 2017 бр. 1-4 = 42-45

616.2

БП 2017 П 505
        НАУКА фармакология / Арбилис = Science Pharmacology / Arbilis ; глав. ред. Мила Власковска, зам.-глав. ред. Мария Попова. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : Арбилис, 2010-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://publishing.arbilis.com/?page_id=114 . - Излиза два пъти год. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2674 = Наука фармакология : без сведение за цена

8 2017 бр. 1-2 = 14-15

615

БП 2017 П 506
        НАШ дом / РИС ; глав. ред. Антоанета Баева, зам.-глав. ред. Калина Константинова. - 1967, Nо 1-        . - София : РИС, 1967- (София : Спектър). - 28 см

Достъпно също на: https://www.nashdom-bg.com/bg/archive/2018-archives.html . - Мес. изд. - От бр. за апр. не е означена печ.

ISSN 0204-5060 = Наш дом (Българско изд.) : 7 лв. : год. аб. 75 лв.

2017 ян./февр.-дек./ян.2018

643/645
747

БП 2017 П 507
        НЕВИДИМИЯТ хълм : стихове на авторите в Plovdivlit.com (март - октомври 2017) / Фондация Пловдив ЛИК. - No 1 (2017)-        . - Пловдив : Фонд. Пловдив ЛИК, 2017- ([София] : [Прента ин]). - 20 см

Годишно изд. - Погрешно означен ISSN 2535-1115X

ISSN 2535-115X = Невидимият хълм : без сведение за цена

2017 No 1

886.7-1

БП 2017 П 508
        НЕВРОЛОГИЯ и невропсихология = Neurology and neuropsychology / Българско дружество по деменции. - Т. 1, бр. 1 (2017)- . - София : Бълг. д-во по деменции : Иврай, 2017-        (София : Дайрект Сървисиз). - С ил. ; 30 см

Излиза два пъти год. - Ред. кол.: Л. Трайков - глав. ред., П. Атанасова, Д. Богданова, В. Божинова, Е. Василева, Д. Георгиев, О. Григорова, Н. Делева, И. Димитров, З. Захариев, А. Капрелян, П. Колев, Л. Мавлов, И. Манчев, Д. Масларов, И. Миланов, П. Минева, Н. Никоевски, Г. Николова, Ю. Петрова, М. Петрова, Н. Петрова, И. Райчев, Р. Райчев, М. Райчева, И. Стайков, П. Стаменова, К. Стоянова, Н. Топалов, И. Търнев, Д. Хаджиев, Л. Хараланов, С. Янчева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2534-9783 = Неврология и невропсихология

Т. 1, 2017, бр. 1-2

616.8

БП 2017 П 509
        НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ : печатен орган на Българско дружество по неврорехабилитация = Neurorehabilitation : revue of Bulgarian Neurorehabilitation Society / ред. кол. : Ивет Колева - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, бр. 1 (2007)-        . - София : РИК Симел, 2007-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Марин Маринов - глав. ред., Владимир Овчаров, Иван Миланов, Ги Вандерстратен, Ален Деларк, Екатерина Титянова, Елена Тайна Аврамеску, Пенко Шотеков, Георги Георгиев, Тройчо Троев, Златка Стойнева, Николай Топалов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг. ез. - Изд. и на електронен носител: Неврорехабилитация = ISSN 2535-0374. - Погрешно означен ISSN 1312-2105

ISSN 1313-2105 = Неврорехабилитация : без сведение за цена

Т. 11 2017 бр. 1/2

616.8-009
615.84

БП 2017 П 510
        НЕВРОСОНОЛОГИЯ и мозъчна хемодинамика : издание на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика = Neurosonology and Cerebral Hemodynamics : Official Journal of the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics / ред. кол. : Екатерина Титянова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Коти, 2005-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Ирена Велчева, Емилия Христова, Бойко Стаменов. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6431 = Невросонография и мозъчна хемодинамика : без сведение за цена

13 2017 бр. 1
13 2017 бр. 2. 3 congr. of the Bulg. Soc. of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 5 Oct. - 80 с.

616.831

БП 2017 П 511
        НЕДВИЖИМИ имоти & бизнес : рецензирано академично списание / Университет за национално и световно стопанство. Катедра Недвижима собственост = Real estate property & business : academic journal / University of National and World Economy. Real Estate Property Department ; ред. кол. : Йорданка Йовкова ... [и др.]. - Т. 1, No 1 (2017)- . - София : УНСС, 2017-        (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: http://realestatejournal-bg.org/. - Излиза два пъти год. - Други ред.: Стати Статев, Сергей Максимов, Крум Александров, Галина Литвинцева, Желю Владимиров, Пламен Илиев, Албена Вуцова, Димитър Велев, Марияна Божинова, Николай Стоенчев, Огнян Андреев, Георги Забунов, Василка Стаменова, Драгомир Бояджиев, Тихомир Пелов, Марин Гълъбов, Цветана Стоянова, Силвия Трифонова, Shi Yizhe, Драгомир Стефанов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Недвижими имоти & бизнес = ISSN 2603-2767

ISSN 2603-2759 = Недвижими имоти & бизнес (Print) : без сведение за цена

Т. 1 2017 No 1-2

332.85

БП 2017 П 512
        НЕФРОЛОГИЯ, диализа и трансплантация / Българско дружество по нефрология = Nephrology, Dialysis and Transplantation / Bulgarian Society of Nephrology ; ред. кол. : Р. Робева - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1995)-        . - София : Центр. мед. библ., 1995-        (София : Тип-топ прес). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: М. Йорданов, С. Антонов, Б. Богов, Е. Възелов, Б. Делийска, Р. Джераси, Д. Димитраков, В. Икономов, Д. Йонова, З. Киряков, З. Краев, Р. Кръстева, С. Кривошиев, Е. Кумчев, В. Лазаров, Д. Монова, В. Мушеков, К. Ненов, Н. Ненчев, Е. Паскалев, Д. Паскалев, П. Симеонов, А. Стоянов, В. Тодоров. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-5257 = Нефрология, диализа и трансплантация : без сведение за цена

23 2017 бр. 1-4

616.61

БП 2017 П 513
        НЛО : издание на издателска къща Всичко за всеки. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - София : ИК Всичко за всеки, 2000- (София : ЦИАН). - 29 см

Месечно изд. - Кор. подзагл.: мистерии & загадки : мес. списание

ISSN 1314-8621 = НЛО : 1.99 лв.

19 2017 бр. 1-11 = 352-362

159.96
133

БП 2017 П 514
        НОВО време : списание за социални идеи, политика и култура / Българска социалистическа партия ; ред. кол.: Георги Пирински - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1897)-        . - София : БСП, 1897- (София : МИГ принт). - 24 см

Излиза осем пъти год. - Списанието е основ. от Димитър Благоев. - Други ред.: Александър Димитров, Андрей Пантев, Велислава Дърева, Димитър Генчев, Иван Токаджиев, Искра Баева, Крум Зарков, Къдринка Къдринова, Максим Мизов, Петър-Емил Митев, Дора Чичкова, Мая Буковска. - Библиогр. след отд. статии. - Год. съдържание в бр. 7/8

ISSN 0323-9055 = Ново време : 3 лв.

92 2017 бр. 1/2 (ян./февр.)-7/8 (ноем./дек.)

329.14(497.2)

БП 2017 П 515
        НОВО знание : списание за наука : издание на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите [ВУАРР] = New Knowledge : Journal of Science : University of Agribusiness and Rural Development Edition / глав. ред. Марияна Иванова. - Год. 1, Nо 1 (ян./март 2012)-        . - Пловдив : Акад. изд. Талант, 2012-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://www.uard.bg/bg/pages/view/60. - Год. изд. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Ново знание = ISSN 2367-4598

ISSN 1314-5703 = Ново знание (Print) : без сведение за цена

2017. юбил. бр. по случай 25-год. на ВУАРР

001

БП 2017 П 516
        НОЗОКОМИАЛНИ инфекции / Българска Асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции - БулНозо = Nosocomial Infections / Bulgarian Association for Prevention and Infection Control ; ред. кол. : Нина Гачева - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, No 1 (2004)-        . - София : БулНозо, 2004-        (Пловдив : Булвест принт). - 26 см

Годишно изд. - Други ред.: Росица Вачева-Добревска - зам.-глав. ред., Виолета Войнова-Георгиева - зам.-глав. ред., Вилиям Монев, Владислав Новкиришки, Ани Кеворкян-Сариян, Лили Делева, Милена Николова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-4765 = Нозокомиални инфекции : без сведение за цена

Т. 11 (2017)

614.4

БП 2017 П 517
        НОРМА : правното списание / Сиела Норма ; ред. кол. : Иван Тодоров - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2011)-        . - София : Сиела Норма, 2011-        (София : Сиела Норма). - 21 см

Излиза единадесет пъти год. - Други ред.: Дарина Зиновиева, Маруся Бациева, Наталия Кьосева

ISSN 1314-5126 = Норма (София. Print) : 10 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-11 (дек.)

34

БП 2017 П 518
        НУЛА 32 : стил и култура / Нула 32. - Бр. 1 (септ. 2015)-        . - [Пловдив] : Нула 32, 2015-        ([Пловдив] : Жанет-45). - С цв. ил. ; 23 см

Излиза четири пъти год. - Глав. ред. Панайот Стефанов, отг. ред. Илия Димитров

ISSN 2683-0329 = Нула 32 : без сведение за цена

Бр. 7 (март)-10 (дек.) (2017)

908(497.234)

БП 2017 П 519
        НУР : път на мъдростта : списание / Сдружение Общество Път на мъдростта = Way of Wisdom Association. - No 0 (1993)-        . - София : Сдружение О-во Път на мъдростта, 1993-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1310-0149 = Нур (Пловдив) : без сведение за цена

25 2017 No 1-2 = 83-84

141.33

БП 2017 П 520
        ОБЕКТИВ Китай / Радио Китай за чужбина, Издателство за списания Медиа ; ред. кол. : Ся Фанлей - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (2013)-        . - София : Радио Китай за чужбина : Изд. за списания Медиа, 2013- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Дин Хао, Чу Нин, Тодор Радев, Хъ Илей, Станимир Въгленов - отг. ред.

ISSN 1314-9148 = Обектив Китай : без сведение за цена

[2017] No 1-4

338(510)

БП 2017 П 521
        ОБРАЗОВАНИЕ & специализация в чужбина / Маркет Тренд. - Бр. 1 (2000)-        . - София : Десислава Пенчева, 2000-        (без сведение за печ.). - 27 см

Излиза седем пъти год.

ISSN 1311-4905 = Образование & специализация в чужбина : 5 лв.

Бр. 72 (февр.)-78 (дек./ян. 2018) (2017)

37(100)

БП 2017 П 522
        ОБРАЗОВАНИЕ и технологии : иновации в обучението и познавателното развитие : годишно научно-методическо списание / Сдружение Образование и технологии ; ред. кол.: Румяна Папанчева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2010)-        . - Бургас : Сдружение Образование и технологии, 2010-        (без сведение за печ.). - 28 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Други ред.: Борислав Лазаров, Маргарита Терзиева, Красимира Димитрова, Райна Захариева, Любомира Парижкова, Александр Луканкин, Marina Topić, Predrag Trajkovic, Valentina Gogovska. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-1791 = Образование и технологии : 10 лв.

8 No 1-2 (2017)

37
681.3

БП 2017 П 523
        ОБЩА медицина = General Medicine / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : А. Постаджиян - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : Центр. мед. библ., 1999-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Р. Асенова, В. Маджова, Д. Дамянов, Е. Шипковенска, Ив. Миланов, К. Чернев, М. Бончева, Л. Тачева, О. Томов, I. Unluoglu, M. Mojkovic, M. Ungan, T. Gruev, J. Stoffers ; от бр. 3 не участва T. Gruev. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-1817 = Обща медицина : без сведение за цена

Год. 19, 2017, бр. 1-4

61

БП 2017 П 524
        ОБЩЕСТВЕНИ поръчки : вашият партньор и практически наръчник / СИП 2000 ; глав. ред. Мариана Кацарова. - No 1 (юли 2010)-        . - Русе : СИП 2000, 2010-        (Русе : [Русе прес]). - 23 см

Достъпно също на: http://op.sip2000.bg/. - Мес. изд. - No 1,3 с прил.: В помощ на експертите по ЗОП. - 8 с.

ISSN 1314-2399 = Обществени поръчки : год. аб. 259.20 лв.

2017 No 1 (ян.)-12 (дек.)

351:347.45/.47

БП 2017 П 525
        ОБЩЕСТВО и право : издание на Съюза на юристите в България / ред. кол.: Владислав Славов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1979)-        . - София : Нова звезда, 1979-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза десет пъти год. - Кор. подзагл.: списанието за тези, които търсят истината. - Други ред.: Ненка Иванова - зам.-глав. ред., Лозан Панов, Георги Колев, Лазар Груев, Константин Пенчев, Соня Найденова, Вероника Имова, Снежана Начева, Веселин Вучков, Бойко Славчев, Петър Раймундов, Румен Андреев ; от бр. 2 не участва С. Найденова ; от бр. 8 и Георги Чолаков, не участва Г. Колев

ISSN 0204-8523 = Общество и право (София) : 5 лв. : год. аб. 44 лв.

2017 бр. 1-3, 5-10

34(497.2)

БП 2017 П 526
        ОВЦЕВЪДНИ вести : научно и научно-приложно списание за селекция, репродукция и хранене на овце и кози / Асоциация за развъждане на тънкорунни овце - Шумен ; ред. кол. : Стефан Бойковски - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - Шумен : Асоц. за развъждане на тънкорунни овце, 2007-        (Шумен : Ейро Клима). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Димитър Георгиев - отг. ред., Грозю Грозев, Стайка Лалева, Петя Славова, Пенко Зунев, Димитър Димитров, Десимир Неделчев, Георги Димов, Маргарит Илиев, Герчо Герчев, Емилия Райчева, Мария Джорбинева, Дойчо Димов, Иван Димитров, Георги Анев, Иван Янков, Тодор Цонев, Невяна Станчева, Геновева Стайкова, Бойко Стоянов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-3446 = Овцевъдни вести : без сведение за цена

11 2017 бр. 1/2

636.32/.38

БП 2017 П 527
        ОПАКОВКИ и печат = Package Printing Converting Magazine : списание за наука, техника, технология, практика / Принт Медия ; ред. кол. : Димитър Розалинов - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, окт.-        . - София : Принт Медия, 2002-        (София : Спектър). - 30 см

Достъпно също на: http://printmedia.bg/. - Двумес. изд. - Други ред.: Елисавета Илиева, Мария Шабанска, Майя Стойчева, Стефан Василев, Александър Ганчев, Красимир Илиев, Росица Сарджева, Иван Стайков. - В No 2 и печ. Ропринт, Konica Minolta, не участва Спектър ; в No 3 и печ. Спектър, Джи пойнт плюс, не участват Ропринт, Konica Minolta ; в No 4 и печ. Алианс принт, не участват Спектър, Джи пойнт плюс ; в No 5 и печ. Ропринт, не участва Алианс принт ; в No 6 и печ. Спектър, не участва Ропринт. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-1170 = Опаковки и печат : год. аб. 72 лв.

2017 No 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

655.1/.3
621.798

БП 2017 П 528
        ОРТОПЕДИЯ и травматология : тримесечно специализирано медицинско списание за разпространение на новости, научни разработки, клиничен опит и дискусионна проблематика в областта на ортопедията и травматологията : официален орган на Българска ортопедично травматологична асоциация (БОТА) = Bulgarian Journal of Orthopaedics and Traumatology : quarterly review : Official Publication of the Bulgarian Orthopaedic and Traumatologic Association (BOTA) / ред. кол. : Владимир Ставрев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1964)- . - Пловдив : РИК Интел дизайн, 1964- (Пловдив : РИК Интел дизайн). - 29 см

Други ред.: Кети Токмакова - зам.-глав. ред., Станислав Карамитев, Петко Ганев, Андрей Йотов, Антоний Георгиев, Асен Балтов, Аспарух Аспарухов, Веселин Кожухаров, Диан Енчев, Димитър Райков, Любен Стоков, Неделчо Цачев, Николай Милев, Панайот Танчев, Румен Златев, Румен Кастелов, Руслан Попстефанов, Стефан Станчев, Христо Георгиев. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. и Suppl. 1. - 54 с.

ISSN 0473-4378 = Ортопедия и травматология : без сведение за цена

54 2017 Nо 1-4

617.3
616-001

БП 2017 П 529
        ОТ родолюбие : чистите извори / редакция на списание От родолюбие. - Бр. 1 (2017)-        . - [Варна] : Ивалина Денева, 2017- ([Варна] : Етикет принт). - 23 см

Излиза три пъти год. - В бр. 3 печ. Хеликс прес

ISSN 2535-1052 = От родолюбие : 3.99 лв.

2017 бр. 1-3

39
908

БП 2017 П 530
        ПАМЕТНИЦИ. Реставрация. Музеи : официален информатор на Българска академия на науките и изкуствата : списание на архитектурно издателство Арх&Арт / ред. Николай Тулешков, Юлиан Тулешков. - Бр. 1 (2003)-        . - София : Архит. изд. Арх&Арт, 2003- (София : Дайрект сървисиз). - 30 см

Излиза два пъти год. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-3327 = Паметници. Реставрация. Музеи : без сведение за цена

2017 бр. 1/2 (юли/дек.)

904

БП 2017 П 531
        ПАНОРАМА : списание за чуждестранна литература и изкуството на превода / Съюз на преводачите в България ; отг. ред. Рада Шарланджиева, ред. Жела Георгиева. - Год. 1, Nо 1 (1980)-        . - София : Панорама, 1980-        (София : Дайрект Сървисиз). - 24 см

Годишно изд. - Погрешно означена год. 28 вм. 38. - Погрешно означен ISSN 0205-0012

ISSN 0205-0013 = Панорама (София) : 9 лв.

[38] 2017 Nо 1

820/899

БП 2017 П 532
        ПЕДАГОГИКА : научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Емилия Василева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1991)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1991- (София : Алианс принт). - 23 см

Достъпно също на: https://azbuki.bg/editions/journals/professi onal/9-pedagogics. - Излиза девет пъти год. - Други ред.: Любомира Христова, Шалва Александрович Амонашвили, Нели Бояджиева, Виолета Ванева, Tamara Zacharuk, Пенка Иванова, Constantin Cucos, Johann Krammer, Elmar Lechner, Carmel Mulcahy, Траян Попкочев, Пламен Радев, Жулиета Савова, Клавдия Сапунджиева, Инна Федотенко, Силвия Цветанска, Албена Чавдарова, Веска Шошева ; от кн. 6 и Виолета Атанасова. - Списанието е правоприемник на: сп. Народна просвета (1928 г.), сп. Предучилищно възпитание (1953 г.), сп. Начално образование (1961 г.). - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Педагогика = ISSN 1314-8540

ISSN 0861-3982 = Педагогика (София) : 9 лв. : год. аб. 80 лв.

89 2017 кн. 1-3, 5-9
89 2017 кн. 4. 2 унив. симп. по соц. педагогика, СУ "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. - 140 с.

37.01

БП 2017 П 533
        ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах : научно списание / Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Педагогически факултет = Pedagogical Almanac : Scientific Journal / St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of Education ; ред. кол. : Веселина Петрова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1993-        (Велико Търново : печ. при Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Даниела Йорданова - зам.-глав. ред., Олга Зверева, Ирина Руденко, Тамара Захарук, Людмил Петров, Вуица Живкович, Йонела Никулеску, Елена Давидова, Георги Георгиев, Драгана Йованович-Берич, Адриана Виегерова, Асел Акпаева, Николай Гюлчев, Иванка Минчева, Боряна Здравкова, Славка Петкова, Ваня Райчева. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-358X = Педагогически алманах : 11 лв.

25 2017 бр. 1-2

37.01

БП 2017 П 534
        ПЕДИАТРИЯ / Българска педиатрична асоциация = Pediatria / Bulgarian Pediatric Association ; ред. кол. : Др. Бобев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1962)-        . - София : Бълг. педиатр. асоц., 1962- (без сведение за печ.). - 29 см + прил.

Излиза четири пъти год. - Други ред.: В. Пилософ - зам.-глав. ред., М. Казакова, Б. Слънчева, В. Божинова, Д. Илиев, Д. Калайков, Д. Константинов, Е. Пантелеева, И. Галева, И. Литвиненко, И. Стоева, К. Коприварова, Р. Тинчева, С. Маринова, С. Стефанов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - От No 2 означена год. 57. - Приложение: За общопрактикуващия лекар. - 64 с.

ISSN 0479-7876 = Педиатрия (София) : без сведение за цена

[57] вм. 56 2017 No 1-4

616-053.2

БП 2017 П 535
        ПЛАМЪК : списание-алманах за литература, изкуство и публицистика : издание на Съюза на българските писатели / ред. кол. : Георги Константинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - София : ИК Списание Пламък, 1957-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Основ. от Гео Милев. - Други ред.: Паруш Парушев, Йордан Калайков, Румен Шомов, Ирина Велева, Христо Сл. Караславов, Георги Н. Николов ; в бр. 4 и Николай Дойнов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 0032-0528 = Пламък : 6 лв. : год. аб. 24 лв.

60 2017 бр. 1 (пролет)-4 (зима)

886.7-1/-9

БП 2017 П 536
        ПЛОВДИВСКИ исторически форум / Катедра История и археология при Философско-исторически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ; ред. кол. : Георги Митрев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (2017)-        . - Пловдив : ПУ "Паисий Хилендарски", 2017-        (Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски"). - 27 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Димитър Димитров - зам.-глав. ред., Камен Гаренов, Мирена Славова, Евгений Шинаков, Ярослав Рубаха, Симон Кацаров, Валентин Петрусенко, Румяна Комсалова, Тодор Радев, Стоян Попов, Бойко Белегов, Пламен Славов, Мина Маринова, Божидар Драганов, Станислав Боянов, Моника Ангуло, Николаос Мердзимекис. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. под линия

ISSN 2535-0935 = Пловдивски исторически форум (Print) : без сведение за цена

1 2017 кн. 1-2

93/99
902

БП 2017 П 537
        ПЛУВАНЕ & водна топка / Асоциация на българските плувци. - Год. 1, бр. 1 (пролет 2010)-        . - София : Асоц. на бълг. плувци, 2010-        (София : Спектър). - 28 см

Излиза три пъти год.

ISSN 1314-0418 = Плуване & водна топка : 3.99 лв.

8 бр. 25 (пролет)-27 (есен) (2017)

797.2

БП 2017 П 538
        ПОЛЕТ : издание на Санаторно-оздравителен комплекс Камчия / глав. ред. Донна Стоянова. - Nо 1 (2015)-        . - с. Аврен : Санаторно-оздрав. комплекс Камчия, 2015- (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - От No 8 не е означен глав. ред. - Текст и на руски ез.

ISSN 2534-8752 = Полет : без сведение за цена

Nо 7-9 (2017)

886.7-93-053.5-8

БП 2017 П 539
        ПОЛИГРАФИЯ = Polygrafia : всичко за печатната комуникация : орган на Съюза на печатарската индустрия в България / глав. ред. Екатерина Николова. - 1980, Nо 1-        . - София : Принт енд Пъблишинг, 1980- (София : Пулсио принт). - 29 см + прил.

Двумесечно изд. - Основ. 1949 г. - В No 4 печ. Ропринт ; в No 5 печ. Тафпринт ; в No 6 печ. Сира - Велико Търново. - Съдърж. и на англ. ез. - Приложение: ProPack = ISSN 1313-0986

ISSN 0204-9953 = Полиграфия (София) : 8 лв.

Год. 38, 2017, Nо 1-6

655.1

БП 2017 П 540
        ПОЛИТИКА и сигурност : издание на Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив = Politics & Security : edition of Higher School of Security and Economics - Plovdiv / ред. кол. : Георги Манолов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2017)-        . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2017-        (Пловдив : печ. при Унив. изд. "Паисий Хилендарски"). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Димитър Димитров - зам.-глав. ред., Никифор Стефанов - зам.-глав. ред., Стоян Михайлов, Трендафил Митев, Дончо Градев, Асен Конарев, Томо Борисов, Ненко Дойков, Стамен Стамов, Димитър Радев, Нели Бенчева, Димитър Костов, Атанас Льондев, Гарабед Минасян, Александър Маринов, Димитър Йончев, Франсоа Блан, Динара Пескова, Любиша Митрович, Никос Гусгунис, Блага Благоева, Мария Серафимова, Милена Тепавичарова, Валентина Алексиева, Илин Савов, Петър Ненков, Михаил Михайлов ; от бр. 2 и Пламен Савов, не участват А. Конарев, М. Михайлов. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез., рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2535-0358 = Политика и сигурност : без сведение за цена

1 2017 бр. 1-4

327

БП 2017 П 541
        ПОЛИТИЧЕСКИ изследвания / Българска асоциация за политически науки ; ред. кол. : Добрин Канев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. [1], бр. 1/3 (1991)-        . - София : Бълг. асоц. за полит. науки, 1991-        (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Румяна Коларова - зам.-глав. ред., Антоний Тодоров - зам.-глав. ред., Анна Кръстева, Теодора Калейнска, Елена Симеонова, Ингрид Шикова, Мария Спирова, Олга Симова, Пламен Ралчев, Стойчо Стойчев, Татяна Томова, Илдико Отова, Иван-Петър Йовчев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-4830 = Политически изследвания : 8 лв.

2017 бр. 1/2

32(100)

БП 2017 П 542
        ПОНЕДЕЛНИК : списание за теория, политика и култура / Център за стратегически изследвания (ЦСИ) "Александър Лилов", Фондация Академия Европа ; ред. кол. : Димитър Генчев - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, No 1-        . - София : ЦСИ "Александър Лилов" : Фонд. Академия Европа, 1998-        (София : Експертпринт). - 24 см

Излиза осем пъти год. - От No 5/6 не участва Фонд. Академия Европа. - Други ред.: Павел Писарев - зам.-глав. ред., Генка Николова, Иван Динков, Харалампия Чунева. - Съдърж. и на рус., англ., нем., фр. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Показалец на статиите, публ. в списанието през 2016 г.

ISSN 0861-6620 = Понеделник : без сведение за цена

Год. 20 2017 No 1/2-7/8

327
338
008

БП 2017 П 543
        ПОЧВОЗНАНИЕ, агрохимия и екология / Селскостопанска академия = Soil Science Agrochemistry and Ecology / Agricultural Academy ; ред. кол. : Николай Динев - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 27, бр. 1 (1992)- . - София : СА, 1992-        (София : БПС). - С ил. ; 28 см

Достъпно също на: http://soilscience-bg.org/page/en-topmenu/home.php . - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Мая Никифорова - отг. ред., Светла Русева, Иван Пачев, Маргарита Нанкова, Мартин Банов, Тома Шишков, Тотка Трифонова, Людмила Малинова, Ангелина Микова, Ганка Баева, Милена Керчева, Радка Донкова, Winfried Blum, Евгений Шейн, Zofia Sokolowska, Oene Oenema ; от бр. 3/4 М. Никифорова - ред., и Андон Василев, Венера Цолова, Георги Милев, Иван Димитров, Иван Манолов, Иванка Митова, Илия Малинов, Светла Костадинова, Маниела Абреу, Веселин Кутев, Ценко Въчев, не участват С. Русева, М. Нанкова, Т. Трифонова, Л. Малинова, А. Микова, Г. Баева, Р. Донкова, Е. Шейн, W. Blum. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Почвознание агрохимия и екология = ISSN 2534-9864

ISSN 0861-9425 = Почвознание, агрохимия и екология : 18 лв. : год. аб. 72 лв.

Год. 51 2017 бр. 1-3/4

631.4
631.8

БП 2017 П 544
        ПРАВЕН преглед = Law review / [Фондация RALIUM] ; глав. ред. Мария Славова, зам.-глав. ред. Явор Михайлов. - 2017-        . - София : Фонд. RALIUM, 2017-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 28 см

Месечно изд. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. - В No 6,7/8,10,11/12 не е означен месец

ISSN 2534-9449 = Правен преглед (2017) : 7 лв.

2017 No 1 (ян.)-11/12

34

БП 2017 П 545
        ПРАВНА мисъл : тримесечно издание на Института за държавата и правото при Българската академия на науките / ред. кол. : Красен Стойчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1957)-        . - София : Институт за държавата и правото при БАН, 1957-        (София : Симолини-94). - 24 см

Други ред.: Велина Тодорова - зам.-глав. ред., Александър Янков, Васил Мръчков, Ганета Минкова, Григор Григоров, Емилия Друмева, Никола Манев, Поля Голева, Цветана Каменова. - Съдърж. и рез. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-7348 = Правна мисъл (1991) : 8 лв. : год. аб. 32 лв.

58 2017 No 1-4

34

БП 2017 П 546
        ПРАВНА трибуна : Justitia Fundamentum Regnorum / Съюз на юристите в България ; ред. кол. : Владислав Славов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Нова звезда, 2008-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Димитър Гочев, Йосиф Герон, Красимир Катранджиев, Кети Бозуков, Мариана Янева, Наташа Славева. - Рез. на бълг. ез.

ISSN 1314-2208 = Правна трибуна : безпл.

2017 бр. 1. междунар. експертен семинар Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие, 4 окт.
2017 бр. 2. нац. науч. конф. 10 г. България в Европейския съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството, 10 ноем.

34

БП 2017 П 547
        ПРАВО, бизнес & данъци : актуалната законодателна рамка за бизнеса / Резон България ; глав. ред. Георги Лазаров. - Бр. 1 (15 ноем.-15 дек. 2011)-        . - София : Резон България, 2011-        (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд.

ISSN 1314-5150 = Право, бизнес & данъци : 14.76 лв., 16.44 лв. : год. аб. 177.12 лв.

2017 бр. 1 (15 ян.-15 февр.)-12 (15 дек.-15 ян.) = 63-74

331
349.2

БП 2017 П 548
        ПРАКТИЧНО земеделие : месечно списание / Вектор Тера ; глав. ред. Яна Брезовска. - 1999, бр. 1-        . - София : Вектор Тера, 1999-        (София : Скайпринт). - С ил. ; 29 см

ISSN 1314-2933 = Практично земеделие : 3 лв. : год. аб. 30 лв.

18 2017 бр. 1 (ян.)-10 (ноем./дек.) = 204-213

633/635

БП 2017 П 549
        ПРАКТИЧНО ръководство за цветя и градини / Вектор Тера ; отг. ред. Драган Брезовски. - Год. 5, бр. 2 (февр. 2011)-        . - София : Вектор Тера, 2011-        (София : Скайпринт). - С ил. ; 24 см

Месечно изд. - Приложение към: Практично земеделие = ISSN 1314-2933

ISSN 1314-524X = Практично ръководство за цветя и градини : 2 лв.

11 2017 бр. 1 (ян.)-11 (дек.) = 130-141

635.9

БП 2017 П 550
        ПРЕВАНТИВНА медицина = Preventive Medicine / Българско сдружение по превантивна медицина. - Год. 1, No 1 (2012)-        . - София : Бълг. сдружение по превантивна медицина, 2012-        (София : ВТУ принт). - 30 см

Излиза два пъти год. - Кор. опис. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-5681 = Превантивна медицина : без сведение за цена

Год. 6, 2017, No 1-2 = 11-12

61

БП 2017 П 551
        ПРЕВЕНЦИЯ и рехабилитация : печатен орган на Българско дружество по неврорехабилитация = Prevention and Rehabilitation : Revue of Bulgarian Neurorehabilitation Society / ред. кол. : Ивет Колева - глав. ред. ... [и др.]. - Текстови данни. - Т. 1, бр. 1/2 (2007)-        . - София : Симелпрес, 2007-        (без сведение за печ.). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Рашо Рашков, Златимир Коларов, Аспарух Аспарухов, Иван Топузов, Анастасия Божилова, Николай Попов, Любомир Ковачев, Мария Орбецова, Румен Стоилов, Румен Кастелов, Малина Петкова, Борислав Георгиев, Соня Генова, Николай Топалов, Руска Паскалева, Стефан Янев, Ростислав Костов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Бр. 1/2 деп. на CD-ROM

ISSN 1313-2784 = Превенция и рехабилитация : без сведение за цена

Т. 11 2017 бр. 1/2. - 25.1 MB

615.825

БП 2017 П 552
        ПРИНЦЕСА / Егмонт България. - 2002, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 2002- (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - Спец. изд.: Приключения и мечти бр. 1. - Спец. изд.: В морските дълбини бр. 2

ISSN 1311-9680 = Принцеса : 4.40 лв., 5.99 лв.

2017 бр. 1-13

087.5

БП 2017 П 553
        ПРИРОДА : научнопопулярно списание на Българската академия на науките / ред. кол. : Евгени Головински - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1952)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1952-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 26 см

Излиза четири пъти год. - Излиза от 1893 г. - Други ред.: Васил Големански, Мая Гайдарова, Стефан Манев ; от бр. 3 и Вася Банкова, Димитър Иванов, Николай Лазаров, Николай Спасов, Катя Пеева. - Съдърж. и на англ. ез. - В бр. 1 погрешно отпеч. год. 123 - да се има предвид год. 124

ISSN 0032-8731 = Природа (София) : 3.95 лв.

Год.124, 2017, бр. 1 (ян./март)-4 (окт./дек.)

502.2

БП 2017 П 554
        ПРОБЛЕМИ на географията / Българска академия на науките. Национален институт по геофизика, геодезия и география. Департамент География = Problems of Geography / Bulgarian Academy of Sciencs. National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography. Department of Geography ; ред. кол. : Мариан Върбанов - глав. ред. ... [и др.]. - 1974, кн. 1-        . - София : Нац. институт по геофизика, геодезия и география при БАН, 1974- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Маргарита Илиева - зам.-глав. ред., Георги Алексиев, Румяна Вацева, Георги Железов, Борис Колев, Зоя Матеева, Чавдар Младенов. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Проблеми на географията = ISSN 2367-6671

ISSN 0204-7209 = Проблеми на географията : без сведение за цена

2017 кн. 1/2-4

91
502.7

БП 2017 П 555
        ПРОБЛЕМИ на денталната медицина / Медицински университет - София. Факултет по дентална медицина = Problems of Dental Medicine / University of Medicine - Sofia. Faculty of Dental Medicine ; ред. кол. : А. Филчев - глав. ред. ... [и др.]. - 2006-        . - София : МУ, 2006-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://fdm.mu-sofia.bg/?q=node/321. - Год. изд. - Други ред.: М. Рашкова - зам.-глав. ред., А. Киселова-Янева, М. Пенева, Р. Василева, Хр. Попова, К. Янева, И. Анастасов, Вл. Петрунов, Х. Факих. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-850X = Проблеми на денталната медицина (Print) : без сведение за цена

Т. 43 ч. 1 (2017)

616.31

БП 2017 П 556
        ПРОБЛЕМИ на изкуството : тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството / Българска академия на науките. Институт за изследване на изкуствата = Art Studies Quarterly / Bulgarian Academy of Sciencs. Institute of Art Studies ; ред. кол. : Бисерка Пенкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1968)-        . - София : Институт за изследване на изкуствата при БАН, 1968-        (София : Симолини 94). - 29 см

Други ред.: Камелия Николова - зам.-глав. ред., Владимир Петрухин, Виолета Василчина, Гойко Суботич, Диана Гергова, Елка Бакалова, Иванка Гергова, Ингеборг Братоева, Надежда Маринчевска, Ромео Попилиев, Чавдар Попов ; от No 2 не участва В. Петрухин, Г. Суботич, Е. Бакалова. - Текст и на англ., фр. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ., фр. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0032-9371 = Проблеми на изкуството : 6 лв.

50 2017 No 1-4

7.01

БП 2017 П 557
        ПРОГЛАС : филологическо списание : издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" = journal of the Faculty of modern languages, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo / ред. кол. : Николина Бурнева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1992)-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 1992-        (Велико Търново : печ. при Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"). - 29 см

Достъпно също на: http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/arch.a spx. - Излиза два пъти год. - Други ред.: Владислав Маринов - зам.-глав. ред., Полина Цончева, Матяш Бирк, Диана Благоева, Хилмар Валтер, Даниела Константинова, Петер Женюх, Светла Коева, Анегрет Мидеке, Елена Налбантова, Илиана Павлова, Джон Уомзли, Александър Шурбанов ; от кн. 2 и Алекс Дрейс-Франсис, Константинос Нихоритис, Франсиско Хавиер Хуес Галвес, Павел Петков. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7902 = Проглас (Велико Търново) : без сведение за цена

26 2017 кн. 1-2

801

БП 2017 П 558
        ПРОГЛЕД : списание за литература, изкуство, култура / Дружество на писателите, Клуб на дейците на културата - Смолян ; глав. ред. Димитър Златев. - 1992, бр. 1-        . - Смолян : ИК Проглед, 1992-        (Смолян : Зеа Принт). - 22 см

Излиза два пъти год.

ISSN 0861-5829 = Проглед (Смолян) : без сведение за цена

2017 бр. 1/2

886.7-1/-3

БП 2017 П 559
        ПРОЗОРЕЦ : отвори и виж / [Фондация Светлина на Балканите] ; ред. кол. : Йордан Пеянски - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, No 1-        . - София : [Фонд. Светлина на Балканите], 2002-        (Костинброд : Мултипринт). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Иван Вълков, Люба Никифорова, Наталия Ужакова, Зора Динчева

ISSN 1311-9893 = Прозорец : без сведение за цена

2017 No 1-4 = 59-62

283/289

БП 2017 П 560
        ПРОФЕСИОНАЛНО образование : научно списание = Vocational Education : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Тоня Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1997)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1997-        (София : Алианс принт). - 23 см

Достъпно също на: http://www.azbuki.bg/editions/journals/profe ssional. - Излиза в шест кн. год. - Други ред.: Николай Кънчев, Емилия Вълчовска, Мариана Генчева, Драгана Глушац, Георги Годинячки, Анатолий Доценко, Райчо Иларионов, Петър Колев, Tatiana Čorejová, Beate Kralicek, Карамфил Матев, Иван Нейков, Marie-Odile-Nouvelot, Илиана Петкова, Красимир Петров, Сашко Плачков, Milan Slavik, Слободан Попов, Деян Пушкаров, Димитър Радев, Светлана Рунова, Лилия Стоянова, Zoran Čekerevac, Анжелина Янева ; в кн. 2 не участва Кр. Петров ; от кн. 3 и Станимир Карапетков ; от кн. 4 и Пламен Богданов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Професионално образование = ISSN 1314-8567

ISSN 1314-555X = Професионално образование (2012) : 8 лв. : год. аб. 48 лв.

19 2017 кн. 1-6

377

БП 2017 П 561
        ПСИХОЛОГИЧНИ изследвания : научно списание по психология / Българска академия на науките. Институт за изследване на населението и човека. Департамент Психология = Psychological Research : Scholarly Journal of Psychology / Bulgarian Academy of Sciences. Institute for Population and Human Studies. Department of Psychology ; ред. кол. : Антоанета Христова - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, кн. 1/2-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1998- (София : печ. на Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Достъпно също на: http://www.journalofpsychology.org/bg/. - Излиза три пъти год. - Други ред.: Йоланда Зографова - зам.-глав. ред., Анатолий Журавльов, Весела Мишева, Веселина Русинова, Геролд Микула, Димитър Щетински, Ева Грийн, Кристоф Конечки, Пламен Калчев, Румяна Божинова, Румен Стаматов, Силвия Пецоли, Сашо Кочанковски, Яна Хъшъмова, Мая Конова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Психологични изследвания = ISSN 2367-4563

ISSN 1311-4700 = Психологични изследвания (Print) : без сведение за цена

Т. 20, 2017, кн. 1 (юни)-3 (дек.)

159.9

БП 2017 П 562
        ПТИЦЕВЪДСТВО : списание на Съюза на птицевъдите в България / ред. кол. : Димитър Белоречков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Съюз на птицевъдите в България, 1992- (София : ИФО Дизайн). - 29 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Борис Стоименов, Борис Гюров, Събка Сурджийска, Симеон Димитров, Тодорка Бакаливанова, Антоанета Георгиева ; от бр. 3 не участва Б. Гюров. - В бр. 1 год. съдърж. за 2016 г. - Библиогр. след отд. статии. - В бр. 1,2 погрешно означена год. 25 вм. 26 ; от бр. 3 год. 26

ISSN 0861-6043 = Птицевъдство (София) : 7 лв. : год. аб. 40 лв.

[26] вм. 25 2017 бр. 1-6

636.5

БП 2017 П 563
        ПЪТЕЧКА / Фондация Светлина на Балканите ; глав. ред. Елвира Цорн, отг. ред. Люба Никифорова. - 2008, Nо 1-        . - София : Фонд. Светлина на Балканите, 2008- (Костинброд : Мултипринт). - 26 см

Двумесечно изд. - От No 4 изд.: Издателство Светлина на Балканите

ISSN 1313-4302 = Пътечка : 1.60 лв. : год. аб. 8 лв.

2017 Nо 1-6

26-053.5
087.5:22

БП 2017 П 564
        РАСТЕНИЕВЪДНИ науки / Селскостопанска академия = Bulgarian Journal of Crop Science / Agricultural Academy ; ред. кол. : Виолета Божанова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1964)-        . - София : СА, 1964-        (София : БПС). - 29 см

Достъпно също на: http://cropscience-bg.org/page/en-topmenu/home.php . - Двумес. изд. - Други ред.: Венелин Ройчев, Даниела Кертикова, Димитър Диманов, Иван Киряков, Стойка Машева, Тенчо Чолаков, Христина Янчева, Боряна Дюлгерова, Галя Панайотова, Дина Атанасова, Диян Георгиев, Мирослав Иванов, Нели Вълкова, Стефан Гандев, Румяна Василева - отг. ред. ; от бр. 4 В. Божанова не е глав. ред., Иван Киряков - глав. ред. ; от бр. 5 и Валентина Божкова, Валентина Енчева, Вили Харизанова, Радка Иванова, Sinisa Jocic, Галина Михова, Здравка Петкова, Красмир Михов, Нина Ненова, Тодорка Савова, Цвета Москова, не участват В. Божанова, В. Ройчев, Д. Кертикова, Д. Диманов, И. Киряков, С. Машева, Т. Чолаков, Хр. Янчева, Г. Панайотова, Д. Георгиев, М. Иванов, Н. Вълкова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Растениевъдни науки = ISSN 2534-9848

ISSN 0568-465X = Растениевъдни науки : 15 лв. : год. аб. 90 лв.

Год. 54 2017 бр. 1-6

633/635

БП 2017 П 565
        РАСТИТЕЛНА защита & семена и торове / Фитомедика В ; ред. кол. : Весела Шишкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 48, No 2 (2009)-        . - София : Фитомедика В, 2009- (София : Спектър). - 28 см + прил.

Излиза в 10 кн. год. - Други ред.: Иванка Лечева - отг. ред., Емил Иванов. - В бр. 3-4 печ. ПК "Димитър Благоев". - В бр. 3-4 погрешно означена год. 55 вм. 56. - Приложение: Училище за специалисти No 1-4, 7

ISSN 2367-5381 = Растителна защита & семена и торове : 6 лв.

56 2017 No 1-4, 7

632

БП 2017 П 566
        РЕВЕРС = Reverse Magazine : списание за нумизматика / Амикум ; ред. кол. : Калоян Димов - състав. и глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (юли 2016)-        . - Хасково : Амикум, 2016-        (Хасково : [Амикум]). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Ева Димитрова - състав. и ред., Евгени Паунов ; от бр. 2 К. Димов - отг. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-9255 = Реверс (Хасково) : без сведение за цена

2 2017 бр. 1 (ян./юни)-2 (юли/дек.)

737

БП 2017 П 567
        РЕВМАТОЛОГИЯ = Rheumatology / Българско дружество по ревматология, Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : Р. Стоилов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Центр. мед. библ., 1993-        (София : Таурус Адвертайзинг). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Зл. Коларов - зам.-глав. ред., С. Маринчева, А. Баталов, А. Тончева, Вл. Кадинов, Г. Кирова, И. Манолова, И. Шейтанов, М. Иванова, М. Панчовска, С. Монов, Р. Рашков. - В бр. 2/3-4 парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-0505 = Ревматология (София) : без сведение за цена

25 2017 бр. 1-4

616-002.77

БП 2017 П 568
        РЕГАЛ : специализирано издание за бизнеса с бързооборотни стоки / Икономедиа ; глав. ред. Зорница Маркова, ред. Бисера Станева. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Икономедиа, 2005-        ([Пловдив] : Булвест принт). - 30 см

Излиза четири пъти год. - В бр. 3 загл. на кор.: Регал 100 : год. класация на най-големите търговци в България. - Спец. изд. на в. Капитал = 1310-7984

ISSN 1312-6113 = Регал (София) : 10 лв. : год. аб. 40 лв.

2017 бр. 2 (юни)-4 (дек.)

339.3

БП 2017 П 569
        РЕГАЛ 500+ : най-големите производители на бързооборотни стоки в България / Икономедиа ; глав. ред. Зорница Маркова, ред. Бисера Станева. - Год. 1, бр. 1 (дек. 2015)- . - София : Икономедиа, 2015-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Кор. подзагл.: изд. на Капитал

ISSN 2367-8259 = Регал 500 + : 20 лв.

3 2017 бр. 1 (ноем.)

339.13

БП 2017 П 570
        РЕНТГЕНОЛОГИЯ. Радиология : списание на Българската асоциация по радиология = Roentgenologia. Radiologia : journal of the Bulgarian Association of Radiology / ред. кол. : В. Хаджидеков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1962)-        . - София : [Центр. мед. библ.], 1962-        (София : Симолини - 94). - С ил. ; 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Б. Балев, Г. Кирова, И. Костадинова, Д. Млъчкова, А. Славчев, М. Тотев, Т. Хаджиева, М. Янева. - Правоприемник на Известия на Българското рентгенологично дружество. - В кн. 2 не е означена печ. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Прил.: 17 конгр. на Бълг. асоц. по радиология, 28-30 септ. - 64 с.

ISSN 0486-400X = Рентгенология. Радиология : 4 лв. : год. аб. 16 лв.

56 2017 кн. 1-4

616-73.75
615.849.1

БП 2017 П 571
        РЕЦЕПТИ : двуседмично издание / Булхерба ; ред. Мариета Тодорова. - No 1 (1999)-        . - София : Булхерба, 1999-        (София : Алианс принт). - 28 см

В спец. изд. ред. Йоана Богданова. - В спец. изд. не е означена. г. на изд. - Спец. изд.: Колекция Рецепти, No 5-8, 10, 12

ISSN 1311-3445 = Рецепти : 0.70 лв., 1 лв.

2017 No 2, 10-11,16, 19-20, 22-26

641.5

БП 2017 П 572
        РЕЦЕПТИ за здраве : само тук вкусното е и полезно / 168 часа ; отг. ред. Христина Стоянова, ред. Анна Евгениева. - Бр. 1 (25 юли 2013)-        . - София : 168 часа, 2013- (София : Roprint). - 20 см

Двуседмично изд. - В бр. 115, 116 подзагл.: всичко за празн. трапеза. - В ред. каре погрешно отпеч. ISSN 1313-0692 = Всичко за жената

ISSN 1314-9008 = Рецепти за здраве : 1.20 лв.

Бр. 91 (5 ян.)-116 (28 дек.) (2017)

641/642

БП 2017 П 573
        РОДОЗНАНИЕ = Genealogia : тримесечно научно-методическо списание на Българската генеалогична федерация Родознание, секция Помощни исторически науки и информатика, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките / ред. кол. : Антоанета Запрянова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : Дио Мира, 1990-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 21 см

Други ред.: Лазар Георгиев - отг. ред., Манчо Веков, Николай Поппетров, Тодор Радев. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии и под линия

ISSN 0861-9573 = Родознание (София) : без сведение за цена

22 2017 бр. 1/2-3/4

929.52

БП 2017 П 574
        РОДОПИ : списание за икономика, политика и култура : съвместно издание на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", филиал Смолян и Областна управа / ред. кол. : Христо Гиневски - глав. ред. ... [и др.]. - 2003, бр. 1-        . - Смолян : Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", филиал Смолян : Обл. управа, 2003-        (Смолян : ЗЕА-Принт). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Тодор Згуров, Момчил Караиванов, Венелин Кафеджиев, Таня Марева, Зоя Начева, Александър Маринов, Младен Тонев ; от бр. 5/6 и Анелия Пържанова - глав. ред., Георги Митринов, Т. Марева - зам.-глав. ред., не участват Т. Згуров, В. Кафеджиев, Ал. Маринов, Мл. Тонев. - Библиогр. след отд. статии. - Погрешно означена абревиатура ISBN вм. ISSN

ISSN 1312-4552 = Родопи (Смолян) : без сведение за цена

2017 бр. 1/2 (ян./апр.)-5/6 (септ./дек.) = 80-[84/85]

908(497.23)

БП 2017 П 575
        РОТАРИ на Балканите = Ротари на Балкану = Ротари на Балканот : България, Србиjа, Црна гора, Македониjа : регионално списание на Ротари Интернешънъл / ред. кол. : Димитрина Вакрилова - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 152 (2011)-        . - Пловдив : Агенция Бизнес Н, 2011-        (Пловдив : KERA). - 29 см

Излиза на два месеца. - Други ред.: Димитър Димитров, Нина Митева, Емил Коцев, Анелия Дошева, Велимир Балтезаревић, Цвятко Кадийски, Наско Начев, Антон Начев ; от бр. 1 (юли/авг.) и Веселин Димитров, не участва Н. Митева. - Текст и на сръб. ез. - Продължение на: Ротари в България = ISSN 1310-750X. - Погрешно означен ISSN 1310-750X = Ротари в България

ISSN 1314-7951 = Ротари на Балканите : без сведение за цена

2017 бр. 4 (ян./февр.)-6 (май/юни) = 197-199
2017 бр. 1 (юли/авг.)-3 (ноем./дек.) = 200-202

061.2

БП 2017 П 576
        СВАТБЕН каталог / Роман Деков ; глав. ред. Моника Златева. - 2004, юли/авг.-        . - София : Роман Деков, 2004-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 1312-3955 = Сватбен каталог : 6 лв.

Бр. 51 (ян./февр.)-54 (окт./ноем.) (2017)

746.4
391

БП 2017 П 577
        СВЕМА / Свема 30 ; ред. Яна Лозева. - No 1 (2017)-        . - [София] : Свема 30, 2017- (без сведение за печ.). - 33 см

Излиза два пъти год.

ISSN 2534-9716 = Свема : 35 лв.

2017 No 1. Време. - 144 с.

008

БП 2017 П 578
        СВЕТИЛНИК / Клуб Приятели на Индия = Svetilnik / Friends of India Club ; ред. кол. : Александър Федотов - глав. ред. ... [и др.]. - No [1] (2000)-        . - София : Гера Арт, 2000-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 26 см

Годишно изд. - Други ред.: Боряна Камова - отг. ред., П. Субхаш Наир, Жана Русева, Иванка Влаева, Георги Върлинков, Илияна Ангелова, Николай Янков. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1314-0566 = Светилник (София) : без сведение за цена

No 19 (2017)

061.2 Клуб Приятели на Индия

БП 2017 П 579
        СВЕТОВЕН виц парад : фитнес за ума / Иван Бабуков. - Год. 1, No 1 (1991)-        . - София : Иван Бабуков, 1991-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза всяка първа сряда от месеца

ISSN 1310-2796 = Световен виц парад : 1 лв.

26 2017 No 3-6 = 585-588

886.7-845

БП 2017 П 580
        СВЕТЪТ през' ... / [Ес Медиа] ; ред. кол. : Красимира Георгиева - глав. ред. ... [и др.]. - 2009-        . - София : [Ес Медиа], 2009- (без сведение за печ.). - 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Веселин Стойнев - зам.-глав. ред., Пламен Енев - зам.-глав. ред., Евгений Дончев, Иглика Горанова, Стела Ненкова, Стефан Антонов, Драгомир Николов, Мери Великова

ISSN 1313-9789 = Светът през' ... : 10 лв.

За 2018 (изд. 2017)

338(100)

БП 2017 П 581
        СВЕТЪТ на физиката : издание на Съюза на физиците в България / ред. кол. : Сашка Александрова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 14, кн. 1 (1991)-        . - София : Съюз на физиците в България, 1991-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Ана Георгиева - зам.-глав. ред., Пенка Лазарова, Никола Балабанов, Мариана Кънева, Радостина Камбурова, Лилия Атанасова ; от кн. 2 и Иван Лалов, Борислав Павлов, Светлен Тончев. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-4210 = Светът на физиката : год. аб. 16 лв.

40 2017 кн. 1-4

53

БП 2017 П 582
        СЕСТРИНСКО дело = Information for Nursing Staff / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : Г. Чанева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1969)-        . - София : Центр. мед. библ., 1969-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: С. Младенова, И. Стамболова, Г. Петрова, Е. Димитрова, П. Добрилова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-7496 = Сестринско дело (София) : год. аб. 24 лв.

49 2017 Nо 1-3

614.23/.26

БП 2017 П 583
        СИГУРНОСТ : единственото списание за сигурност / АС Парадокс ; ред. кол. : Елисавета Камбурова - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 4, Nо 1 (ян. 2012)-        . - София : АС Парадокс, 2012-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Димитър Мурджев, Андрей Пантев, Бончо Асенов, Валери Стефанов, Евгений Сачев, Георги Вацов, Йордан Начев, Стоимен Стоименов, Таня Сотирова, Тихомир Стойчев ; от бр. за м. септ. Д. Мурджев - глав. ред. ; от бр. за м. дек. и Нако Стефанов, не участва Т. Сотирова. - Бр. от м. авг. с прил.: Брод към България No 7/8. - 36 с.

ISSN 2367-6833 = Сигурност (София. 2012) : 5 лв. : год. аб. 50 лв.

9 2017 ян.-ноем./дек.

355.02
327

БП 2017 П 584
        СИМЕТРИЯ : международно списание за философски, социални и хуманитарни изследвания и критика / [Фондация Интерлогос - Скепсис] ; ред. кол. : Я. Х. Бицин - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2016)-        . - София ; Москва : [Фонд. Интерлогос - Скепсис], 2016-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Кор. подзагл.: научно списание за философски, хуманитарни, социални и политически проблеми и критика. - Други ред.: П. К. Гречко - отг. ред., В. М. Найдиш, А. М. Орехов, А. Н. Павленко, Г. И. Бойчев, А. Б. Докторович, М. Е. Юдина, К. Я. Бицин. - Текст и на рус. ез. - Съдърж. и на рус., англ. ез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9725 = Симетрия : без сведение за цена

2 бр. 2 (2017)

1
32

БП 2017 П 585
        СЛЕДВА : списание за университетска култура / Нов български университет ; ред. кол. : Биляна Курташева - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2001)-        . - София : НБУ, 2001- (София : Illusion&neoprint). - 22 см

Достъпно също на: http://sledva.nbu.bg/. - Год. изд. - Други ред.: Камелия Николова, Динамир Предов, Йордан Ефтимов, Веселина Василева. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-9060 = Следва : без сведение за цена

Nо 35 (2017)

7.01
008

БП 2017 П 586
        СОЦИАЛНА медицина : тримесечник на сдружение Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт : информатика, здравен мениджмънт, социална епидемиология, икономика, медицинско право = Social Medicine : Quarterly edition of Society Scientific Society for Social Medicine, Informatics and Healthcare Management : Informatics, Healthcare management, Social Epidemiology, Economics, Medical law / ред. кол. : К. Гаргов ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1994)-        . - София : Сдружение Науч. д-во по соц. медицина, информатика и здравен мениджмънт, 1994- (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/sm/issue/archive . - Други ред.: П. Цонов, Т. Кундурджиев, Теодор Тулчински, Мортън Уорнър, Кристиян Лудвиг, Любомир Иванов, Евгения Делчева, Илко Гетов, Георги Ончев, Таня Чолакова, Гена Грънчарова, Златка Глутникова, Невена Фесчиева, Мирчо Вуков, Християн Грива, Никола Василевски, Клара Докова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-1757 = Социална медицина : 9 лв. : год. аб. 36 лв. (за чужбина 40 евро)

[24] вм. 25 2017 No 1-4

616-058

БП 2017 П 587
        СОЦИОЛОГИЧЕСКИ проблеми : тримесечно списание на Института за изследване на обществата и знанието - Българска академия на науките / Българска академия на науките. Институт за изследване на обществата и знанието, Българска социологическа асоциация ; ред. кол. : Кольо Коев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1969)-        . - София : Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, 1969-        (без сведение за печ.). - 24 см

Други ред.: Кръстина Петкова - зам.-глав. ред., Теодора Карамелска, Пепка Бояджиева, Лиляна Деянова, Мартин Канушев, Светла Колева, Татяна Коцева, Максим Молхов, Таня Неделчева, Светослав Славов, Румяна Стоилова, Иван Чалъков. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Спец. бр. на англ. ез. - 178 с.

ISSN 0324-1572 = Социологически проблеми : год. аб. 24 лв. (за чужбина 50 евро)

49 2017 бр. 1/2-3/4

316

БП 2017 П 588
        СПИСАНИЕ на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences / ред. кол. : Ячко Иванов - глав. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (1953)-        . - София : изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 1953-        (София : печ. при изд. на БАН "Проф. Марин Дринов"). - 29 см

Двумесечно изд. - Основ. през 1869 г. - Други ред.: Анджей Дворак, Богдан Петрунов, Георги Марков, Иван Недков, Илза Пъжева, Михаил Станчев, Наталия Тарасова, Светла Коева, Хилмар Валтер, Христо Цветанов, Чавдар Руменин ; от кн. 6 и Иван Загорчев, Николай Витанов, Росица Чобанова. - Съдърж. и рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0007-3989 = Списание на Българската академия на науките (1953) : без сведение за цена

130 2017 кн. 1-6

001

БП 2017 П 589
        СПИСАНИЕ на Българската лига по хипертония / Хелт, Българска лига по хипертония ; ред. кол. : Константин Рамшев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (май 2014)- . - София : Хелт, 2014-        (София : Алианс медиапринт). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Евгени Анев - зам.-глав. ред., Димитър Раев, Здравко Каменов, Лъчезар Трайков, Елена Шипковенска, Федя Николов, Стефан Денчев, Теменуга Донова, Румяна Търновска, Сабина Захариева, Борис Богов, Емил Паскалев, Йото Йотов, Вера Сиракова, Добромир Гочев, Елина Трендафилова, Екатерина Титянова, Иван Стайков, Пламен Петровски, Пламен Милков, Пламен Коцев, Иво Петров, Мария Тодорова, Николай Рунев, Ивайло Даскалов, Зорка Рамшева. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означена год. 3 вм. 4

ISSN 2367-5225 = Списание на Българската лига по хипертония : 4 лв.

[4] бр. 5 (май 2017)

616.1

БП 2017 П 590
        СПИСАНИЕ на Българско онкологично научно дружество = Journal of Bulgarian Cancer Scientific Society : национална научна периодика за онкология / ред. кол. : Асен Дудов - глав. ред. ... [и др.]. - 2015, No 3- . - София : Бълг. онколог. науч. д-во, 2015-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - В No 2 не е означено парал. загл. - Други ред.: Желязко Арабаджиев, М. Власковска, Г. Куртева, С. Христова, Ирена Костадинова, В. Марияновски ; от No 2 и Даниела Герасимова, не участва Ж. Арабаджиев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-797X = Списание на Българско онкологично научно дружество : без сведение за цена

2017 Nо 1-4

616-006

БП 2017 П 591
        СПИСАНИЕ на Българското геологическо дружество = Review of the Bulgarian Geological Society / Българска академия на науките. Българско геологическо дружество ; ред. кол. : Йоцо Янев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1927)-        . - София : Бълг. геол. д-во при БАН, 1927-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Достъпно също на: http://www.bgd.bg/REVIEW_BGS/frames_home_BG.html. - Излиза три пъти год. - Други ред.: Елена Колева-Рекалова, Албрехт фон Квадт, Борис Вълчев, Василка Младенова, Георгиос Кристофидес, Димитър Синьовски, Зоран Стеванович, Кларк Бърчфийл, Михаил Тарасов, Низаметтин Казанчи, Пламен Иванов, Радослав Наков, Стефан Шанов, Страшимир Страшимиров, Тодор Серафимовски. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0007-3938 = Списание на Българското геологическо дружество (Print) : 7 лв. (за чл. на БГД)

78 2017 кн. 1/3

55

БП 2017 П 592
        СПИСАНИЕ Бяла черква / Николай Теодосиев. - Год. 1, бр. 1 (окт. 2014)-        . - [София] : Николай Теодосиев, 2014-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Бр. 1 посветен на 140-та год. от Освобождението на Бяла черква на 24 юни 1877 г. - В бр. 2: Списък на публ. 1-10 бр.

ISSN 2367-5853 = Списание Бяла черква : без сведение за цена

4 2017 бр. 1 (юни)-2 (септ.) = 9-10

908(497.21-21)

БП 2017 П 593
        СПИСАНИЕ на младия японист Кръг / Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ; състав. и ред. Бойка Цигова. - Бр. 1 (2013)-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 24 см

Годишно изд. - Текст и на япон. ез. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9539 = Списание на младия японист Кръг : без сведение за цена

Бр. 6 (2017)

895.6.09
008(956)

БП 2017 П 594
        СПИСАНИЕ 8 : за твоя космос / Клуб 8 ; ред. кол. : Ганета Сагова - глав. ред. ... [и др.]. - 2008, дек.-        . - София : Клуб 8, 2008-        (без сведение за печ.). - 26 см

Достъпно също на: https://www.spisanie8.bg/. - Мес. изд. - Други ред.: Георги Караманев - зам.-глав. ред., Женя Милчева - отг. ред. ; от бр. 12 и Михаела Ценкова

ISSN 1313-650X = Списание 8 : 4.96 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 97-108

904
394.9

БП 2017 П 595
        СПОРТ & наука = Sport & science ... [и др.] : научно-методическо списание : издание на Националната спортна академия, Българския съюз за физическа култура и спорт, Министерството на младежта и спорта, Българския олимпийски комитет / ред. кол. : Станка Виденова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1956)-        . - София : НСА, 1956-        (София : БПС). - С ил. ; 23 см 

Двумесечно изд. - Други парал. загл.: Sport & Sciencia, Sport & Wissenschaft. - Други ред.: Татяна Янчева - предс., Светослав Иванов - предс., Кирил Андонов, Душко Биелица, Петър Бонов, Незабравка Генчева, Мария Гикова, Даниела Дашева, Бонка Димитрова, Диана Димитрова, Лъчезар Димитров, Кръстьо Згуровски, Цветан Желязков, Георги Игнатов, Николай Изов, Кирил Костов, Малчо Малчев, Олег Матицин, Огнян Миладинов, Димитър Михайлов, Георги Натов, Александър Наумовски, Свилен Нейков, Валентин Панайотов, Красимир Петков, Владимир Платонов, Иван Попов, Ратко Станкович, Николай Станчев, Стефан Стойков, Даниела Томова, Мария Тотева, Бисер Цолов, Цанко Цанков. - От бр. 6 печ. Ес принт. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Год. съдърж. за 2016 г.

ISSN 1310-3393 = Спорт & наука : без сведение за цена

[62] вм. 61 2017 бр. 1-6

796/799

БП 2017 П 596
        СПРИНТ : спортното списание на България / Ес Медиа ; ред. кол. : Николай Кръстев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 0 (ноем./дек. 2016)-        . - София : Ес Медиа, 2016- (без сведение за печ.). - 28 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Ростислав Русев - зам.-глав. ред., Василен Димитров. - В бр. 1,3,4,5,6 прил.: плакати

ISSN 2534-8914 = Спринт (София) : 5.99 лв.

2017 бр. 1 (ян./февр.)-6 (дек.) = 2-7

796/799

БП 2017 П 597
        СТАРОБЪЛГАРИСТИКА / Българска академия на науките. Кирило-Методиевски научен център = Palaeobulgarica / Bulgarian Academy of Sciences. Cyrillo-Methodian Research Centre ; ред. кол. : Светлина Николова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1977)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1977-        (София : Симолини-94). - 24 см

Достъпно също на: http://www.kmnc.bg/?info=97. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Славия Бърлиева, Климентина Иванова, Roland Marti, Татяна Мострова, Георги Николов, Георги Попов, Галина Филипова ; от No 2 и Marcello Garzaniti. - Текст и на рус. и англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-4021 = Старобългаристика : без сведение за цена

41 2017 No 1-4

808.101
886.7-023

БП 2017 П 598
        СТАРОБЪЛГАРСКА литература / Българска академия на науките. Институт за литература ; ред. кол. : Ана Стойкова - глав. ред. ... [и др.]. - Кн. 1 (1971)-        . - София : Изд. център "Боян Пенев", 1971-        (София : печ. при Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Анета Димитрова, Иван Добрев, Климентина Иванова, Валентина Измирлиева, Хайнц Миклас, Мая Петрова, Красимир Станчев, Анатолий Турилов. - Съдърж. и на англ. и рус. ез. ; рез. на рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-868X = Старобългарска литература : без сведение за цена

Кн. 55/56 (2017)

886.7-023
808.101

БП 2017 П 599
        СТАТИСТИКА = Statistics / Национален статистически институт ; ред. кол. : Богдан Богданов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1954)-        . - София : НСИ, 1954- (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд. - Други ред.: Васил Цанов - зам.-глав. ред., Йордан Христосков, Светлана Съйкова, Поля Ангелова, Димитър Аркадиев, Калоян Харалампиев, Любомир Иванов, Екатерина Тошева, Александър Цветков, Любен Томев, Елка Атанасова, Александър Найденов, Стефан Цонев, Деян Славов, Георги Ангелов, Лидия Александрова - отг. ред., Мила Трифонова. - Nо 1-3 изд. само на CD-ROM: Статистика = ISSN 2367-5497. - Съдърж. и на англ. и рус. ез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-7410 = Статистика (София. 1990) : без сведение за цена

2017 Nо 4

311

БП 2017 П 600
        СТАТИСТИКА [Електронен ресурс] / Национален статистически институт = Statistics / National Statistical Institute ; ред. кол. : Богдан Богданов - глав. ред. ... [и др.]. - 2014, No 1-        . - София : НСИ, 2014- (без сведение за производител). - 3 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Acrobat Reader; 1 дисково устройство. - Излиза три пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Васил Цанов - зам.-глав. ред., Йордан Христосков, Светлана Съйкова, Поля Ангелова, Димитър Аркадиев, Калоян Харалампиев, Любомир Иванов, Екатерина Тошева, Александър Цветков, Любен Томев, Елка Атанасова, Александър Найденов, Стефан Цонев, Деян Славов, Георги Ангелов, Лидия Александрова - отг. ред., Мила Трифонова. - No 4 изд. само на книжен носител.: Статистика = ISSN 1310-7410. - Текст и на рус. ез. - Съдърж. и на рус. и англ. ез., рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5497 = Статистика (CD-ROM) : без сведение за цена

2017 No 1. - 23.5 МВ
2017 No 2. - 22.9 MB
2017 No 3. - 25.4 MB

311

БП 2017 П 601
        СТРАНИЦА : тримесечно литературно списание : поезия, проза, публицистика, анализи, нови книги / Сдружение Литературна къща - Пловдив ; ред. кол. : Александър Секулов ... [и др.]. - 1997, No 1-        . - Пловдив : Сдружение Лит. къща, 1997-        (Велико Търново : Фабер). - 24 см

Други ред.: Борис Минков, Галина Лардева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки, Недялко Славов

ISSN 1310-9081 = Страница : 7 лв.

18 2017 No 1-4 = 69-72

82-8

БП 2017 П 602
        СТРАТЕГИИ на образователната и научната политика : научно списание = Strategies for Policy in Science and Education : Bulgarian Educational Journal / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Ирина Колева - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1993)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1993-        (София : Алианс Принт). - 23 см

Достъпно също на: http://www.azbuki.bg/editions/journals/strat egies/profile. - Излиза шест пъти год. - Други ред.: Албена Симова, Георги Ангелов, Мария Видолова, Анастас Герджиков, Нина Герджикова, Галя Герчева, Вяра Гюрова, Вася Делибалтова, Стоян Денчев, Емилиана Димитрова, Лазар Додев, Геновева Жечева, Vera Zeleeva, Maira Kabakova, Светомира Апостолова-Калоянова, Христо Кафтанджиев, Георги Колев, Анна Кръстева, Aliya Massalimova, Лучиян Милков, Plamen Miltenoff, Viorel Nicolescu, Париз Паризов, Росица Пенкова, Петър Петров, Любомир Попов, Manfred Prenzel, Владимир Радулов, Natalya Ryzhova, Стати Статев, Petar Sotirov, Nicolaos Terzis, Биянка Торньова, Мария Фъртунова, Галин Цоков, Gary Schnellert, Sedat Yuksel ; от кн. 2 и Елиана Пенчева, не участват Г. Ангелов, М. Видолова, Н. Герджикова, Г. Герчева, В. Делибалтова, С. Апостолова-Калоянова, Х. Кафтанджиев, А. Кръстева, П. Петров, Л. Попов, В. Радулов, С. Статев, Б. Торньова ; от кн. 3 и Татяна Ангелова, Emin Atasoi, Лиляна Вълчева, Нина Герджикова, Вася Делибалтова, Юлия Дончева, Лиляна Друмева, Gokhan Duman, Захари Захариев, София Каракехайова, Христо Кафтанджиев, Сийка Чавдарова-Костова, Анна Кръстева, Asemgul Maldazhanova, Елена Петкова, Сашко Плачков, Любомира Попова, Владимир Радулов, Стати Статев, Natalia Terez, Веселин Тепавичаров, Екатерина Цекова, Анжелина Янева, не участват Г. Жечева, П. Паризов, Е. Пенчева. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Стратегии на образователната и научната политика = ISSN 1314-8575

ISSN 1310-0270 = Стратегии на образователната и научната политика : 8.50 лв. : год. аб. 50 лв.

25 2017 кн. 1-6

37

БП 2017 П 603
        СТРОИТЕЛИ : списание за строителна техника, материали, технологии, инструменти / Ел Медиа. - 2017, No 1-        . - София : Ел Медиа, 2017-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 28 см

Двумесечно изд.

ISSN 2603-3941 = Строители : без сведение за цена

2017 No 6

69

БП 2017 П 604
        СТРОИТЕЛНА техника : периодично специализирано издание : издание на БТП - Българска Транспортна преса / отг. ред. Данаил Николов. - 2007, бр. 1-        . - София : БТП, 2007-        (София : Дедракс). - 29 см

Двумесечно изд. - От бр. 3 печ. Ропринт

ISSN 1313-0005 = Строителна техника : 3 лв.

2017 бр. 1 (февр.)-6 (дек.)

621.87
625.08

БП 2017 П 605
        СЧЕТОВОДСТВО плюс Данъци, Социални отношения : списанието на българските счетоводители / Обединена редакция за книги и периодика Мисъл ; отг. ред. Цветанка Крайчева. - 1996, бр. 1-        . - София : ОРКП Мисъл, 1996-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - От бр. 6/7 и Екатерина Аладжемова - отг. ред., не участва Цв. Крайчева. - Изд. съдържа разделите: Счетоводство и практика ; Счетоводна политика ; Данъчен консултант ; Човешките ресурси на предприятието ; Счетоводна и данъчна практика. - Бр. 11 изд. като спец. бр.

ISSN 1311-0497 = Счетоводство плюс : без сведение за цена

2017 бр. 1-12

657(497.2)

БП 2017 П 606
        СЪВРЕМЕННА медицина = Modern medicine : орган на Съюза на българските медицински специалисти / ред. кол. : Б. Богов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1950)-        . - София : Съюза на бълг. мед. специалисти, 1950-        (София : J-point plus). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Зл. Коларов - зам.-глав. ред., Р. Кръстева, К. Ангелов, М. Георгиев, О. Георгиев, А. Гудев, В. Димитрова, В. Златков, З. Каменов, Д. Костадинов, Г. Куртева, Ц. Кътова, М. Маринов, Л. Матева, В. Миланова, П. Минчев, В. Митев, Л. Митева, Е. Наумова, Г. Начев, А. Николов, Е. Паскалев, П. Переновска, И. Петкова, Н. Петров, Т. Попов, К. Рамшев, Р. Рашков, И. Салтиров, Д. Свинаров, Л. Спасов, Р. Стоилов, А. Темелков, Л. Трайков, В. Хаджидеков, Е. Хаджиев. - Списанието прекъсва през 2010-2016 г. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0562-7192 = Съвременна медицина : без сведение за цена

61 2017 No 1-2

61

БП 2017 П 607
        СЪВРЕМЕННА медицинска наука : специализирано интердисциплинарно медицинско издание / Национален съюз на акушер-гинеколозите от доболничната помощ ; ред. кол. : Петър Петров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - Пловдив : Нац. съюз на акушер-гинеколозите от доболн. помощ, 2010-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Димитър Димитраков, Благовест Пехливанов, Миладин Апостолов, Марияна Стойчева, Васил Анастасов, Иван Манчев, Мирослава Бошева, Людмил Пейчев, Пламен Пейков, Мария Малинова, Мая Кръстева, Борислав Маринов, Екатерина Учикова, Благо Маринов, Вили Стоянова, Васил Писев, Никола Котов, Емилия Караславова, Влатко Глигоров, Павел Тимонов ; от бр. 2 и Борис Тилов, Таньо Стефанов, Невен Енчев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - От бр. 3 означена год. 8. - В бр. 2 не е означена продълж. номерация

ISSN 1314-2534 = Съвременна медицинска наука : без сведение за цена

7 2017 бр. 1-3 = 22-[24]

61

БП 2017 П 608
        СЪВРЕМЕННА хуманитаристика : новата идея в образованието! / Бургаски свободен университет. Център по хуманитарни науки ; ред. кол. : Г. Христозова - глав. ред. ... [и др.]. - 2010, бр. 1-        . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2010-        (Габрово : Екс-прес). - 24 см

Достъпно също на: https://www.bfu.bg/bg/nauchni-izdaniya/spisanie-savremenna-humanitaristika . - Год. изд. - Други ред.: К. Лукова - зам.-глав. ред., Й. Балтаджиева - зам.-глав. ред. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-9924 = Съвременна хуманитаристика : без сведение за цена

8 2017 бр. 1 = 13

009

БП 2017 П 609
        СЪВРЕМЕННИ медицински проблеми = Journal of contemporary medical problems : издание на Медицински институт на Министерството на вътрешните работи / ред. кол. : Николай Яръмов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2014)-        . - София : Лице прес, 2014- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Илия Баташки - зам.-глав. ред., Ненчо Смилов - зам.-глав. ред., Йовчо Топалов, Емма Кьолеян, Стефан Костянев, Ангел Учиков, Димитър Младенов, Живка Бонева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-4776 = Съвременни медицински проблеми : без сведение за цена

2017 бр. 1-4

61

БП 2017 П 610
        СЪВРЕМЕННИ предизвикателства във философията = Actual challenges in philosophy / Съюз на учените в България. Секция Философски науки ; ред. кол. : Татяна Батулева ... [и др.]. - 2012- . - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2012- (София : ИК "Св. Иван Рилски"). - 24 см

Годишно изд. - Други ред.: Елена Петрова, Александър Усачев, Стефан Пенов, Иванка Стъпова, Камелия Жабилова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9202 = Съвременни предизвикателства във философията : без сведение за цена

2017 кн. 1

1

БП 2017 П 611
        СЪВРЕМЕННИ проблеми на физическото възпитание и спорта / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". - No 1 (2010)-        . - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2010-        (Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски"). - С табл. ; 21 см

Излиза на всеки две г. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-8216 = Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта : без сведение за цена

No 4 (2017)

796

БП 2017 П 612
        СЪВРЕМЕННИК / Книгоиздателска къща Труд ; глав. ред. Владимир Зарев. - Год. 1, No 1 (1973)-        . - София : Книгоизд. къща Труд, 1973-        (София : Алианс Принт). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Кор. подзагл.: списание за лит. и изкуство

ISSN 0204-6962 = Съвременник (София) : 13 лв.

[45] вм. 46 2017 No 1-4

820/899

БП 2017 П 613
        СЪВРЕМЕННО право / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Юридически факултет = Contemporary Law / Sofia University Sv. Climent Ohridski. Faculty of Law ; ред. кол. : Красимира Средкова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1990)-        . - София : СИБИ, 1990-        (София : Симолини). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Дончо Хрусанов - зам.-глав. ред., Пламен Киров, Иван Русчев, Методи Марков, Даниел Вълчев, Николай Натов, Георги Митов, Ружа Иванова, Даниела Доковска, Наталия Гуджева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. под линия

ISSN 0861-1815 = Съвременно право : 7 лв. : год. аб. 24 лв.

28 2017 кн. 1-4

340

БП 2017 П 614
        СЪДБИ : разтърсващи истински истории / СББ Медиа ; ред. кол. : Веселина Алексиева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2016)-        . - София : СББ Медиа, 2016-        (София : Булвест принт). - 28 см

Излиза шестнадесет пъти год. - Други ред.: Мария Драганова, Светла Лекарска ; от бр. 11 не участва М. Драганова. - Спец. изд. на Журнал = ISSN 1312-3858

ISSN 2534-8655 = Съдби (2016) : 3.99 лв. (с кн.)

2017 бр. 1 (24 ян.-20 февр.)-6 (6-19 юни), 8 (11-24 юли)-16 (20 дек.-22 ян. 2018)

173
392

БП 2017 П 615
        СЪПОСТАВИТЕЛНО езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийски университет "Св. Климент Охридски" / ред. кол. : Петя Асенова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 3, Nо 1 (1978)-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1978-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Александра Багашева, Димитър Веселинов, Енчо Герганов, Радост Железарова, Юлия Кирилова, Иван Кънчев, Маргарита Младенова, Борис Парашкевов, Силвия Петкова, Христо Стаменов, Йовка Тишева. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на рус. и англ. ез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-8701 = Съпоставително езикознание : 5 лв. : год. аб. 20 лв. : год. аб. 80 евро (за чужбина)

42 2017 Nо 1-4

801
802/809

БП 2017 П 616
        СЪРДЕЧНО-съдови заболявания = Cardiovascular Diseases / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : Младен Григоров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1970)-        . - София : Центр. мед. библ., 1970-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Арман Постаджиян, Асен Гудев, Димитър Раев, Тони Веков, Катерина Витлянова, Пламен Панайотов, Ивайло Даскалов, Антонио Пецано. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-6865 = Сърдечно-съдови заболявания (София) : год. аб. 30 лв.
48 2017 бр. 1-3

616.1

БП 2017 П 617
        СЪРЦЕ - Бял дроб : издание на Асоциация Сърце - бял дроб = Heart - Lung (Varna) : Journal of the Heart-Lung Association - Varna / ред. кол. : Николай Пенков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (1995)-        . - Варна : Асоц. Сърце - Бял дроб, 1995-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Йордан Радков - зам.-глав. ред., Йото Йотов, Красимира Кисьова, Христо Цеков, Александър Чирков, Димитър Костадинов, Данаил Петров, Радко Радев, Явор Иванов, Владимир Максимов, Христо Ганчев, Атанас Пенев, Светослав Георгиев, Маринка Пенева, Диана Петкова, Камен Янков, Боян Балев, Пламен Панайотов, Йорданка Петева, Галя Христоскова. - Парал. текст на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-6341 = Сърце - Бял дроб : без сведение за цена

23 2017

616.1
616.24

БП 2017 П 618
        ТВОЯТ бизнес : списание за предприемчивите българи / Бизнес ПРЕСС ; ред. кол. : Ина Георгиева-Божилова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2003)-        . - София : Бизнес ПРЕСС, 2003-        (София : Спектър). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Елена Стоянова, Етиен Янев ; от бр. 95 не участва Е. Янев

ISSN 1312-2894 = Твоят бизнес : 4 лв.

[15] вм. 14 бр. 94 (лято)-96 (зима) (2017)

334.72.008
65.012
336

БП 2017 П 619
        ТЕКСТИЛ и облекло = Textile and Garment Magazine / Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи ; ред. кол. : Ивелин Рахнев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1952)-        . - София : НТС по текстил, облекло и кожи, 1952-        (Сливен : Агенция Компас). - 30 см

Достъпно също на: http://bgtextilepublisher.org/spisanie/. - Мес. изд. - Други ред.: Христо Петров, Мая Богданова, Росица Бечева, Жан-Ив Дреан, Андреас Хараламбус, Диана Германова-Кръстева, Ву Ти Хонг Кхан, Анна Георгиева, Златина Казлачева, Снежина Андонова, Румен Русев, Стела Балтова, Барбара Реста, Мария Спасова, Незабравка Попова-Недялкова ; от No 7 не участва Б. Реста. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - No 10 изд. като спец. Nat. Textile conf.: book of abstracts. - 90 с. - Онлайн изд.: Текстил и облекло = ISSN 2603-302X

ISSN 1310-912X = Текстил и облекло : год. аб. 72 лв.

65 2017 Nо 1-12

677
687
746.4

БП 2017 П 620
        ТЕРА фантастика = Terra Fantastica : списанието на българския фендъм / редакция на Тера фантастика ; глав. ред. Макрия Ненов, ред. Дилян Благов. - 1999, No 1-        . - [Б. м.] : [б. и.], 1999- (без сведение за печ.). - 21 см

Годишно изд.

ISSN 1313-7468 = Тера фантастика : без сведение за цена

No 16 (2017)

820/899-9

БП 2017 П 621
        ТЕХНОСФЕРА : научно-информационно списание на издателство на Българската академия на науките "Проф. Марин Дринов", отделение за инженерни науки, Федерацията на научно-техническите съюзи в България / ред. кол. : Васил Сгурев - отг. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2008-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 26 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Кирил Боянов, Иван Попчев, Ячко Иванов, Стефан Воденичаров, Чавдар Руменин, Минчо Хаджийски, Александър Александров, Петко Петков, Сашо Гергов, Станислав Дрангажов, Мария Герчева ; от бр. 3 В. Сгурев - глав. ред. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-3861 = Техносфера : 3.95 лв.

2017 бр. 1-4 = 35-38

62

БП 2017 П 622
        ТОМ и Джери / Егмонт България. - 1998, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 1998-        (София : Лито Балкан). - 24 см

Двумесечно изд. - Кор. опис

ISSN 1311-168X = Том и Джери : 2.99 лв.

2017 бр. 1-6

087.5

БП 2017 П 623
        ТОП 100 на технологичните компании в България : годишна класация на най-успешните ИКТ компании в България / Ай Си Ти Медиа ; глав. ред. Констанца Кадънкова, ред. Александър Главчев. - 20 изд. - 2017, юни-        . - София : Владимир Владков, 2017-        (София : Алианс принт). - 28 см

Кор. опис. - Продължение на: Computerworld България - ИКТ Топ 100 = ISSN 1314-9032. - Погрешно означен ISSN 1314-9032 = Computerworld България - ИКТ Топ 100

[10 лв.]

2017 юни

681.322:338.46

БП 2017 П 624
        ТОПЛОТЕХНИКА / Национално научно техническо дружество (Национален комитет) по ТММ = Thermal Engineering / National Committee for the Theory of Machines and Mechanisms ; ред. кол. : Николай Минчев ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (2010)-        . - Варна : ТУ, 2010- (Варна : печ. при ТУ). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Никола Калоянов, Георги Вълчев, Бончо Бонев, Лили Зашкова, Петър Костов. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2550 = Топлотехника : без сведение за цена

8 2017 кн. 1 = 12

621.1
621.4

БП 2017 П 625
        ТОРАКАЛНА медицина : официален орган на Българското дружество по белодробни болести = Thoracic Medicine : Official journal of the Bulgarian Respiratory Society / глав. ред. Даниела Петрова. - Т. 1, бр. 1 (2009)-        . - София : Бълг. д-во по белодробни болести, 2009-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://brsnet.bg/kategoriya/publikatsii/torakalna-meditsina/. - Излиза два пъти год. - Кор. опис. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-9827 = Торакална медицина : без сведение за цена

Т. 9 2017 бр. 1-2

616.24

БП 2017 П 626
        .BG : пътеводител в бизнеса / 168 часа ; ред. Христо Николов. - 2016, юли/септ-        . - София : 168 часа, 2016-        (София : Ропринт). - 28 см + прил.

Излиза четири пъти год. - Приложение: Иноватор = ISSN 2367-9492

ISSN 2367-9484 = .bg (София) : 10 лв.

2017 март/май-окт./дек.

338

БП 2017 П 627
        ТРАНСПОРТ & логистика : точното списание в точното време на точното място / БТП - Българска транспортна преса ; ред. кол. : Снежина Баджева - глав. ред. ... [и др.]. - 2015, No 1 (февр.)-        . - София : БТП, 2015-        (София : Ропринт). - 29 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Богиня Матеева - зам.-глав. ред., Васил Василев, Ники Божилов, Ралица Русинова. - Погрешно означен ISSN 1312-6261 = Логистика

ISSN 2367-7015 = Транспорт & логистика (София) : 4 лв.

Год. 13 2017 бр. 1 (февр.)-10 (дек.)

658.7
656.07

БП 2017 П 628
        ТРАНСПОРТАЛ : месечно списание за транспорт и инфраструктура / Форум за Балкански транспорт и инфраструктура ; глав. ред. Михаил Рангелов, ред. Красимира Игнатова. - Бр. 1 (28 апр. 2015)-        . - София : Форум за Балкански транспорт и инфраструктура, 2015- (София : Инфо клас). - 30 см

Излиза три пъти год. - В бр. 19 на кор. погрешно означена г. 2018 вм. 2017

ISSN 2367-6817 = Транспортал (София) : 2.50 лв.

Бр. 17 (ян./март)-19 (дек.) (2017)

656

БП 2017 П 629
        360° : екстремно списание / Екстрийм Медия ; ред. кол. : Диана Петрова - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (юли/авг. 2009)- . - София : Екстрийм Медия, 2009- (София : Фатум). - 24 х 22 см

Тримесечно изд. - Други ред.: Десислава Павлова - отг. ред., Мартина Карагьозова ; от бр. лято Д. Павлова не е отг. ред., не участва М. Карагьозова. - Бр. лято с прил.: Пътеводител за активно лято. - 30 с.

ISSN 1313-9959 = 360° (София) : 6.95 лв.

2017 пролет-лято

796.5/.9
797

БП 2017 П 630
        ТРУД и здраве : национално списание за трудова, здравна, социална и екологична защита / Бизнес център Информа интелект ; глав. ред. Никола Терзиев. - 2016, No 1-        . - София : Бизнес център Информа интелект, 2016-        (София : Вини1837). - 30 см

Двумесечно изд.

ISSN 2367-8674 = Труд и здраве : без сведение за цена

2017 No 1-5

613.6

БП 2017 П 631
        ТРУД & осигуряване : списание за трудово право, осигуряване и управление на персонала / Резон България. - 2006, No 1 (ян.)-        . - София : Резон България, 2006-        (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд.

ISSN 1313-2903 = Труд & осигуряване : 14.94 лв., 16.56 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 144-155

349.2
331

БП 2017 П 632
        ТУРИЗЪМ & отдих / Дакер ; ред. кол. : Димитър Кирекчиев - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, март/апр.-        . - София : Дакер, 2002- (София : Ifo Design). - 29 см

Двумесечно изд. - В бр. 6-7 загл.: Tourism & recreation = ISSN 1312-448X ; в бр. 3 загл.: Туризм & отдых = ISSN 1312-0387. - Други ред.: Катя Петрова - зам.-глав- ред., Катя Кръстева - зам.-глав. ред., София Чернева - отг. ред. ; в бр. 4/5 и Георги Стоянджов, не участва К. Петрова ; в бр. 6-7 и Росица Илиева - зам.-глав. ред. - Бр. 7 с размер 24 см. - В бр. 6,7 текст на англ. ез. ; в бр. 3 текст на рус. ез.

ISSN 1312-3890 = Туризъм и отдих : 3 лв.

16 2017 бр. 1/2-7 = 124/125-130

379.83/.85

БП 2017 П 633
        ТЪРГОВСКО право : тримесечно списание / Търговско право ; глав. ред. Траян Конов. - Год. 1, бр. 1 (1992)-        . - София : Търг. право, 1992-        (без сведение за печ.). - 23 см

Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - В бр. 1 показалец на публ. материали (1992-2016). - Погрешно означена абревиатура ISBN вм. ISSN

ISSN 0861-6892 = Търговско право : 8 лв.

26 2017 бр. 1-4

347.7

БП 2017 П 634
        УНИВЕРСИТЕТСКИ дневник / Нов български университет ; глав. ред. Христо Чукурлиев. - Бр. 1 (2001)-        . - София : НБУ, 2001- (без сведение за печ.). - С ил. ; 27 см

Излиза четири пъти год. - Кор. опис

ISSN 1311-8439 = Университетски дневник : без сведение за цена

Бр. 19-21 (2017)

378.4

БП 2017 П 635
        УПРАВЛЕНИЕ и устойчиво развитие : общество, човек, природа / Лесотехнически университет. Факултет Стопанско управление = Management & Sustainable Development : society, man, nature / University of Forestry. Faculty of Business Management ; ред. кол. : Иван Палигоров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1/2 (1999)-        . - София : ЛТУ, 1999-        (София : печ. при ЛТУ). - 29 см

Излиза в 6 бр. год. - Кор. опис. - Други ред.: Станислава Ковачева - зам.-глав. ред., Боянка Желязова, Валентин Шалаев, Викторс Нешпорс, Виталий Юренокс, Владислав Тодоров, Давид Петенела, Диана Иванова, Дора Маринова, Елизабета Вачкова, Иван Александров, Иван Йовков, Константинс Диденко, Мая Шенфелде, Младен Велев, Наталия Волгина, Наталия Лаце, Наталия Маковская, Николай Стоенчев, Норберт Вебер, Ола Ериксон, Ола Салнас, Сергей Войтко, Татяна Полаева, Цанко Българенски, Ян Холешу, Ивайло Иванов - отг. ред. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-4506 = Управление и устойчиво развитие : год. аб. 120 лв.

19 2017 No 1-6 = 62-67

338.24
502.3

БП 2017 П 636
        УРОЛОГИЯ. Ендоурология / Научна фондация Урология, Българско дружество по ендоурология и ЕКЛ = Urology. Endourology / Scientific foundation Urolrgy, Bulgarian associations of endourology and ESWL ; глав. ред. Митко Цв. Цветков, зам.-глав. ред. Димитър Младенов. - Т. 17, бр. 1 (2011)-        . - София : Науч. фонд. Урология : Бълг. д-во по ендоурология и ЕКЛ, 2011-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Списанието е основ. през 1995 г. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - В бр. 1 погрешно означен ISSN 1310-6058 = Урология

ISSN 2535-0560 = Урология. Ендоурология : без сведение за цена

23 2017 бр. 1-4

616.6

БП 2017 П 637
        УРОНЕТ : официално научно издание на Българско урологично дружество със съдействието на Българска асоциация по урология, нефрология и трансплантология - УРОНЕТ / ред. кол. : П. Панчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (2002)-        . - София : Бълг. уролог. д-во, 2002-        (без сведение за цена). - С ил. ; 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: М. Георгиев - зам.-глав. ред., Кр. Янев - зам.-глав. ред., А. Темелков, А. Тонев, Б. Богов, Д. Анакиевски, Д. Шишков, Е. Наумова, Вл. Младенов, Н. Колев, В. Мариановски, М. Любомирова, Е. Паскалев, К. Нейков, Т. Ганев, Св. Николов, С. Кирилов, Цв. Генадиев, И. Дечев. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-1960 = Уронет : без сведение за цена

2017 Nо 2

616.6

БП 2017 П 638
        УСТОЙЧИВО развитие : международно списание = Устойчивое развитие : международный журнал = Sustainable Development : International Journal / Международна асоциация Устойчиво развитие ; отг. ред. Христо Крачунов, зам.-отг. ред. Евгений Хлобыстов. - No 1 (юли 2011)-        . - Варна : Междунар. асоц. Устойчиво развитие, 2011-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза три пъти год. - Текст и на рус. и англ. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на бълг., рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Устойчиво развитие = ISSN 2367-5454

ISSN 1314-4138 = Устойчиво развитие (Print) : без сведение за цена

2017 No 1-3

33:502

БП 2017 П 639
        УЧИЛИЩЕН счетоводител : вашият партньор и практически наръчник / СИП 2000 ; глав. ред. Явор Стамболиев. - Бр. 1 (юли 2010)-        . - Русе : СИП 2000, 2010-        (Русе : [Русе прес]). - 23 см

Месечно изд. - Бр. 1, 2, 3, 6, 10 с прил. CD-ROM: Електронни образци на документи. - В бр. 8/9-12 на гърба на кор. погрешно отпеч. ISSN 1314-2399 = Обществени поръчки

ISSN 1314-2380 = Училищен счетоводител : год. аб. 220 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

657:37

БП 2017 П 640
        ФАРМАЦЕВТИЧЕН монитор / Инфофарма ; глав. ред. Петър Василев. - 2000, бр. 1-        . - София : Инфофарма, 2000-        (София : Алианс принт). - 29 см

Достъпно също на: http://www.infopharma-bg.eu/pharm-monitor/. - Излиза три пъти год.

ISSN 1312-3394 = Фармацевтичен монитор : без сведение за цена

17 2017 бр. 1-2/3 = 94-95/96

615

БП 2017 П 641
        ФАСИЛИТИС : списание за мениджмънт на сгради и съоръжения / Пъблик сървисис ; ред. кол. : Петър Ташев ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - София : Пъблик сървисис, 2007-        (София : ПК Ifo design). - С ил. ; 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Людмила Златева - отг. ред., Атанас Георгиев, Теодора Тодорова, Деян Кавръков, Иван Велков ; от бр. 4 не участва Л. Златева

ISSN 1313-1133 = Фасилитис : 6 лв.

[11] вм. 10 2017 бр. 1 (март)-4 (дек.) = 69-72

65.012:624/628

БП 2017 П 642
        ФИЗИКАЛНА медицина, рехабилитация, здраве : официално издание на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация [АФМР] = Physical Medicine Rehabilitation Health : official journal of Association of Physical Medicine & Rehabilitation / ред. кол. : Марин Маринкев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : АФМР, 2002- (София : Прима Принт). - С диагр., сх. ; 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Елена Илиева - зам.-глав. ред., Татяна Ангелова, Георги Георгиев, Младен Григоров, Марина Дикова, Андрей Йотов, Коста Костов, Иван Миланов, Яна Петровска, Рашо Рашев, Майя Рязкова, Тодор Тодоров, Владимир Христов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 1312-9417

ISSN 1312-0417 = Физикална медицина, рехабилитация, здраве : без сведение за цена

16 2017 бр. 1-3/4

615.8

БП 2017 П 643
        ФИЗИОТЕРАПИЯ : списание на Асоциацията на физиотерапевтите в България = Physiotherapy : journal of Bulgarian Association of Physical Therapists / ред. кол. : Видьо Желев - глав. ред. ... [и др.]. - Т. [6], кн. 3/4 (2011)-        . - София : Асоц. на физиотерапевтите в България, 2011- (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Давид Кънчев - зам.-глав. ред., Лейла Крайджикова, Дагмар Павлу, Даниела Попова, Стефан Янев, Нина Михайлова, Руска Паскалева, Ленче Николовска, Надя Иванова, Жанна Готова, Ценка Пантева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-4642 = Физиотерапия (София) : без сведение за цена

Т. 17 (2017) кн. 3/4

615.8

БП 2017 П 644
        ФИЛАТЕЛЕН преглед : списание за маркоиздаване, пощенска история и филателия : орган на Съюза на българските филателисти / глав. ред. Георги Дечев. - Год. 12, No 7 (1948)-        . - София : Георги Дечев, 1948-        (без сведение за печ.). - 23 см

Месечно изд. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-8752 = Филателен преглед : 4.10 лв.

79 2017 No 1-12

656.835

БП 2017 П 645
        ФИЛОЛОГИЯ = Philologia / Факултет по класически и нови филологии при Софийския университет "Св. Климент Охридски" ; ред. кол. : Мадлен Данова - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (1977)-        . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1977-        (София : печ. при Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Агнеш Бирталан, Айгул Бижкенова, Александра Багашева, Александър Сторожук, Александър Федотов, Ана Паула Коутиньо Мендеш, Атанас Герджиков, Барбара Хлибовицка-Вегларш, Венсан Ренер, Галина Аврамова, Георг Шупенер, Детелина Мец, Димитър Веселинов, Корнелия Танчева, Маргарита Руски, Марио Брдар, Милена Попова, Ник Норууд, Осман Сенемоглу, Райнер Дормелс, Сурен Золян, Яна Андреева, Милена Йорданова, Гергана Борисова ; в No 32 не участват Г. Аврамова, К. Танчева. - Текст и на англ., португ. и фр. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. - Списанието прекъсва през 1997-2016 г.

ISSN 0204-8779 = Филология (София) : без сведение за цена

No 31-32 (2017)

80
82

БП 2017 П 646
        ФИЛОСОФИЯ : научно списание = Philosophy : Bulgarian Journal of Philosophical Education / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Георги Апостолов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1992)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1992-        (София : Алианс принт). - 23 см

Достъпно също на: https://azbuki.bg/en/editions/journals/philo sophy/contents/16-philosophy. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Атанаска Чолакова, Николай Кънчев, Ангел Стефанов, Анита Касабова, Валентина Кънева, Георги Донев, Димитър Тафков, Дончо Градев, Добромир Добрев, Здравко Иванов, Иван Камбуров, Коста Костов, Лазар Копринаров, Нонка Богомилова, Силвия Минева, Christoph Wulf, Helena Knyazeva, Javier San Martin Sala, Krassimir Stojanov, Marco Forlivesi. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Философия = ISSN 1314-8559

ISSN 0861-6302 = Философия (София. 1992) : 7 лв. : год. аб. 28 лв.

26 2017 кн. 1-4

373.51:1

БП 2017 П 647
        ФИЛОСОФСКИ алтернативи : списание на Института за изследване на обществата и знанието - Българска академия на науките = Philosophical Alternatives : a journal of the Institute for the study of societies and knowledge - Bulgarian Academy of Sciences / ред. кол. : Мартин Табаков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1/2 (1992)-        . - София : Институт за изследване на о-вата и знанието при БАН, 1992-        (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://philosophical-alternatives.com/%D0%BE %D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1 %81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D1%8 2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5/. - Двумес. изд. - Други ред.: Доротея Ангелова, Юлия Васева, Димитър Ганов, Кристиян Енчев, Камелия Жабилова, Ерика Лазарова, Валери Личев, Николай Михайлов, Людмил Петров, Иванка Стъпова, Емилия Ченгелова ; от No 4 не участва Е. Лазарова ; от No 5 и Силвия Борисова. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-7899 = Философски алтернативи : без сведение за цена

[26] вм. 25 2017 Nо 1-6

1

БП 2017 П 648
        ФОРУМ на счетоводителя : специализирано издание за данъци и счетоводство / Резон България ; ред. Христо Досев. - [2004, бр. 1]-        . - София : Резон България, [2004]-        (София : Спектър). - 28 см

Месечно изд.

ISSN 1313-2938 = Форум на счетоводителя : 14.82 лв., 16.50 лв. : год. аб. 177.84 лв., 198 лв.

13 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 159-170

336.2
657

БП 2017 П 649
        ФОTOART : алманах / Метаморфози ; глав. ред. Мила Тарабанова. - Бр. 1 (2015)-        . - София : Метаморфози, 2015-        (София : Фатум). - С ил. ; 30 см

Годишно изд. - Загл. е изписано с кирилски и латински букви. - Други ред.: Алла Георгиева, Красимир Терзиев. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 2367-7422 = Фоtoart (София) : без сведение за цена

Бр. 10 (2017)

77

БП 2017 П 650
        ФУРАЖИ и хранене : списание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи / ред. кол. : Атанас Божков - отг. ред. ... [и др.]. - 2001, бр. 1-        . - София : Съюз на производителите на комбинирани фуражи, 2001-        (с. Равно поле : Бет Принт). - 30 см

Достъпно също на: http://feedspkf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=54 . - Двумес. изд. - Други ред.: Христинета Станчева - зам.-отг. ред., Атанас Дарджиков, Беро Маринов, Анна Колева, Илия Гайдажиев, Илия Крачунов, Любомир Драганов, Павлен Панов, Пенка Манева, Стефан Щерев

ISSN 1311-8609 = Фуражи и хранене : 6.50 лв. : год. аб. 39 лв.

17 2017 бр. 1-6

591

БП 2017 П 651
        ФУТБОЛНА България : алманах на българския футбол : приложение на вестник Меридиан мач / отг. ред. : Пламен Пиндраков, Здравко Гюров. - 2007/2008-        . - София : в. Меридиан мач, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Приложение към: Меридиан мач = ISSN 0861-9891

Без сведение за цена

2017/2018 (2017)

796.332

БП 2017 П 652
        ХАЙКУ свят / Български хайку съюз ; ред. кол. : София Филипова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2013)-        . - София : Изток-Запад, 2013-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза нередовно. - Други ред.: Илиана Илиева - зам.-глав. ред., Зорница Харизанова, Антоанета Николова, Александра Ивойлова, Петър Пламенов, Стоянка Боянова

ISSN 1314-877X = Хайку свят : 15 лв.

Бр. 3/4 (2017)

886.7-1
008(497.2:520)

БП 2017 П 653
        #ВЛОГЪР : 10 лесни стъпки да станеш супервлогър / Егмонт България. - 2015- . - София : Егмонт България, 2015- (Костинброд : Мултипринт). - 28 см + плакат

Годишно изд.

1.99 лв.

2017 спец. бр. 1

316.77:681.324

БП 2017 П 654
        ХЕМАТОЛОГИЯ : списание на Българското медицинско сдружение по хематология = Hematology : journal of the Bulgarian Medical Society of Hematology / ред. кол. : Стефан Горанов - глав. ред. ... [и др.]. - Т. 1, No 1 (1967)-        . - София : Бълг. мед. сдружение по хематология, 1967-        (Пловдив : Импресив). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Георги Балаценко - зам.-глав. ред., Веселина Горанова-Маринова, Георги Михайлов, Маргарита Генова, Фани Мартинова, Жанет Грудева-Попова, Лиана Герчева, Юлиан Райнов, Валерия Калева, Евгений Хаджиев, Лилия Сивчева. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-7864 = Хематология (София) : без сведение за цена

53 2017 No 1/2-3/4

616.15
615.38

БП 2017 П 655
        ХИ & Т : хранителна индустрия и търговия / ИК Ран-Р ; глав. ред. Анета Рангелова. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - София : ИК Ран-Р, 2000-        (София : J Point plus). - 27 см

Двумесечно изд.

ISSN 1311-4603 = ХИ & Т (София) : без сведение за цена

18 2017 бр. 1-6

664
339.1

БП 2017 П 656
        ХИМИЯ : природните науки в образованието: астрономия, биология, география, физика : научно списание = Chemistry : Bulgarian Journal of Science Education / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Борислав Тошев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1992)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1992-        (София : Алианс принт). - 23 см

Достъпно също на: http://khimiya.org/index.php. - Излиза 6 пъти год. - Други ред.: Георги Дянков, Златозар Боев, Емилия Григорова, Свежина Димитрова, Боян Кулов, Vincentas Lamanauskas, Iwona Maciejowska, Mansoor Niaz, Владимир Петрушевски, Raffaele Pisano, Васил Симеонов, Keith S. Taber, Адриана Тафрова-Григорова, Снежана Томова, Наталия Цанова, Христо Чанев ; от кн. 3 и Иван Дреновски ; от кн. 4 не участват Н. Цанова, Х. Чанев, И. Дреновски ; от кн. 5 и Наталия Цанова, Христо Чанев ; от кн. 6 и Иван Дреновски. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Химия = ISSN 1313-8235

ISSN 0861-9255 = Химия (София) : 8.50 лв. : год. аб. 50 лв.

26 2017 кн. 1-6

372.85

БП 2017 П 657
        ХОРОСКОП за вас / Редакция на списание Хороскоп за вас. - Nо 144 (2011)-        . - [Б.м.] : [б.и.], 2011-        (без сведение за печ.). - 21 см

Месечно изд. - Кор. опис

ISSN 1314-2860 = Хороскоп за вас : 1 лв.

19 2017 Nо 1 (февр.)-11 (дек.) = 210-220

133.52

БП 2017 П 658
        ХРАНАТА на XXI век : научно-приложно списание за новости в хранително-вкусовата индустрия / Съюз по хранителна промишленост към Федерацията на научно-техническите съюзи. - Год. 2, бр. 1 (февр. 2017)-        . - София : Съюз по хран. промишленост към Федерацията на НТС, 2017-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 30 см

Излиза четири пъти год. - Кор. опис

ISSN 2535-0072 = Храната на XXI век (Print) : без сведение за цена

2 2017 бр. 1 (февр.)-4 (ноем.) = 4-7

641/642

БП 2017 П 659
        ХРАНИТЕЛНО-вкусова промишленост : ХВП : национално научно-приложно списание / КООП ХВП = Food Processing Industry Magazine : national issue for science and practice / Publishing house Hranitelno-vkusova promishlenost ; ред. кол. : Петко Делибеев - глав. ред. ... [и др.]. - 1998, No [1]-        . - София : КООП ХВП, 1998-        (София : Дайрект сървисиз). - 29 см

Достъпно също на: http://fpim-bg.org/?cat=6. - Излиза десет пъти год. - Други ред.: Веселка Дулева, Георги Джатов, Йордан Гогов, Магдалина Гаджева, Милчо Бошев, Светлана Минкова, Стефан Драгоев, Цецко Григоров, Чавдар Дамянов. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - В No 8 на кор. погрешно отпеч. No 9

ISSN 1311-0179 = Хранително-вкусова промишленост : без сведение за цена

66 2017 No 1-10

664

БП 2017 П 660
        ХРИСТИЯНСКА мисъл / ЦАСД [Църква на Адвентистите от Седмия ден] ; глав. ред. Теодора Николова. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - София : ЦАСД, 1990-        (без сведение за печ.). - 30 см

Годишно изд. - Бр. 1 с прил.: Адвентен свят No 1. - 16 с. - Погрешно означена год. 26 вм. 28

ISSN 1310-8654 = Християнска мисъл : 2.50 лв.

[28] вм. 26 2017 бр. 1

286

БП 2017 П 661
        ХРИСТИЯНСТВО и култура / Фондация Комунитас ; ред. кол. : Момчил Методиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : Фонд. Комунитас, 2002-        (София : ПК "Димитър Благоев"). - 28 см

Достъпно също на: http://www.hkultura.com/. - Излиза десет пъти год. - Други ред.: Димитър Спасов, Венета Домусчиева, Тони Николов ; в бр. 3, 6, 7, 10 ред. кол.: Калин Янакиев - глав. ред., Георги Каприев, Цочо Бояджиев, Николай Трейман. - От бр. 6 печ. ПК София ; в бр. 10 печ. Digital Print Express. - В бр. 3, 6-10 погрешно отпеч. год. 15 вм. 16

ISSN 1311-9761 = Християнство и култура : 5 лв.

16 2017 бр. 1-10 = 118-127

26

БП 2017 П 662
        ХРИСТИЯНЧЕ : списание за религиозна просвета / редакция на сп. Християнче ; ред. Константин Еленков. - 1999/2000-        . - [Б.м.] : [б.и.], 2000-        ([София : Булгед]). - 21 см

Годишно изд. - Кор. опис

ISSN 1311-5146 = Християнче : без сведение за цена

Кн. 50 (2017)

244:087.5

БП 2017 П 663
        ХЪРВАТСКА реч : орган на Културно-просветно дружество на хърватите в България = Hrvatska riječ : glasilo Kulturno-prosvjetnog društva Hrvata u Bugarskoj / ред. кол. : глав. ред. Христина Янкова, отг. ред. Светослав Пинтев. - Бр. 1 (2014)-        . - София : Култ.-просв. д-во на хърватите в България, 2014-        (Костинброд : Мултипринт). - 29 см

Годишно изд. - Парал. текст на хърв. ез., отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. страница и паг.

ISSN 2367-5195 = Хърватска реч : безпл.

4 2017 бр. 1. 25 г. дипломат. отношения между България и Хърватия. - 36 с.

008
327(497.2:497.5)

БП 2017 П 664
        ЦЕЛУЛОЗА и хартия / Институт по целулоза и хартия = Pulp and Paper Bulgaria / Pulp and Paper Institute S.A. ; глав. ред. Станка Недева, ред. Поля Красимирова. - Год. 1, Nо 1 (1970)-        . - София : Институт по целулоза и хартия, 1970-        (София : Алианс принт). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-6377 = Целулоза и хартия : без сведение за цена

47 2017 Nо 1-4

676
630.86

БП 2017 П 665
        ЧЕРНО и бяло : списание за култура и свободна журналистика / Ентропи 1 ; ред. кол. : Станислава Пекова - глав. ред. ... [и др.]. - 2003, юни-        . - София : Ентропи 1, 2003-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Петър Красимиров - зам.-глав. ред., Снежана Тодорова - отг. ред., Иван Върбанов - отг. ред., Здравко Райков, Миглена Иванова, Мила Александрова, Милена Коцева, Милен Гетов, Росена Иванова

ISSN 2367-5055 = Черно и бяло (2003) : без сведение за цена

No 97-99 (2017)

008

БП 2017 П 666
        ЧИТАЛИЩЕ : списание за читалищата в България и чужбина / Фондация Читалище-1870, Съюз на българските писатели ; ред. кол. : Петър Динчев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1911/1912)- . - София : Фонд. Читалище-1870 : Съюз на бълг. писатели, 1911/1912- (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Димитър Милов - зам.-глав. ред., Николина Шишкова, Димо Троянов, Нико Стоянов

ISSN 0324-0746 = Читалище : 5 лв.

2017 кн. 1/6-10/12

374.28(497.2)

БП 2017 П 667
        ЧОВЕШКИ ресурси / Персонал консулт-Г. Попов, Фондация Човешките ресурси в България и евроинтеграцията ; ред. кол. : Ганчо Попов - глав. ред. ... [и др.]. - 1991, бр. 1-        . - София : Персонал консулт-Г. Попов : Фонд. Човешките ресурси в България и евроинтеграцията, 1991-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза десет пъти год. - От бр. 3 кор. подзагл.: вашият HR гид. - Други ред.: Нако Стефанов - зам.-глав. ред., Томчо Томов - зам.-глав. ред., Гена Велковска, Веселин Благоев, Надя Василева, Александър Пожарлиев, Любомир Стефанов, Пламен Димитров, Мариета Колева - отг. ред. ; от бр. 9 и Мина Светлинова, не участва Л. Стефанов. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1312-319X = Човешки ресурси : год. аб. 120 лв.

2017 бр. 1-10 = 261-270

331.5

БП 2017 П 668
        ЧУЖДОЕЗИКОВО обучение : научно списание = Foreign Language Teaching : Bulgarian Educational Journal / Министерство на образованието и науката. Национално издателство за образование и наука Аз Буки ; ред. кол. : Димитър Веселинов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (1974)-        . - София : Нац. изд. за образование и наука Аз Буки, 1974-        (София : Алианс Принт). - 23 см

Достъпно също на: http://www.azbuki.bg/editions/journals/forei gn/fltcont012013-2. - Излиза шест пъти год. - Други ред.: Николай Кънчев, Амелия Личева, Галина Шамонина, Даниела Кох-Кожухарова, Диана Янкова, Добринка Георгиева, Иванка Мавродиева, Магдалена Костова-Панайотова, Мария Стойчева, Светла Коева, Диана Тимова, Ирена Станкова, Ирина Георгиева, Ирина Перянова, Милена Йорданова, Палма Златева, Николина Цветкова, Анна Арсениева ; от кн. 2 и Александър Молдован, Мариам Безруких, Аристеа-Николета Симеониду-Христиду, Богдан Мирчев, Вера Ганчева, Вилфрид Деко, Волфганг Сухаровски, Джон ван Борсел, Елена Тирзиман, Жан-Клод Беако, Иван Куцаров, Марек Стаховски, Маркус Райнфрид, Мари-Жозе Амел, Стефана Димитрова, Сурен Золян, Хавиер Сусу Лопез, не участва Ир. Перянова ; от кн. 3 не участва Д. Янкова, И. Мавродиева, П. Златева. - Списанието е правоприемник на сп. Руски и западни езици. - Текст и на рус., англ., фр. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг, англ., фр. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Чуждоезиково обучение = ISSN 1314-8508

ISSN 0205-1834 = Чуждоезиково обучение : 6 лв. : год. аб. 36 лв.

44 2017 кн. 1-6

372.65
802/808

БП 2017 П 669
        ЮТИЛИТИС / Пъблик Сървисис ; ред. кол. : Атанас Георгиев - глав. ред. ... [и др.]. - 2003, бр. 1-        . - София : Пъблик Сървисис, 2003-        (София : Ифо дизайн). - 29 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Людмила Златева - отг. ред., Теодора Тодорова - отг. ред., Петър Ташев, Стефан Гагов ; от бр. 2 Т. Тодорова - зам.-глав. ред. ; от бр. 9 и Гено Христов, Карина Рашева, не участва Л. Златева

ISSN 1312-3017 = Ютилитис : 6 лв.

15 2017 бр. 1 (ян./февр.)-10 (дек.) = 145-154

330

БП 2017 П 670
        A-specto : списание за политическа култура / Урманов ; глав. ред. Калина Андролова. - Nо 1 (март 2014)-        . - София : Урманов, 2014-        (София : Ропринт). - 27 см + прил.

Месечно изд. - Прил. с размер 52 см ; от No 36 прил. не се изд. самостоятелно, не е означен No и се включва в паг. на списанието. - Приложение: Апостроф

ISSN 2367-4679 = A-specto (София) : 10 лв.

Nо 33 (ян.)-44 (дек.) (2017)

327

БП 2017 П 671
        ACTA Medica Bulgarica : AMB / Medical University - Sofia. Central Madical Library ; ed. board : V. Zlatkov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1973)-        . - Sofia : Centr. Med. Libr., 1973-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: M. Boyanov - deputy ed., I. Mitov, A. Filtchev, N. Danchev, L. Katrova, I. Getov, L. Tacheva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-1750 = Acta Medica Bulgarica : без сведение за цена

44 2017 No 1-2

61

БП 2017 П 672
        ACTA Microbiologica Bulgarica : an Official Publication of the Bulgarian Society for Microbiology, Union of Scientists in Bulgaria / ed. board : Angel S. Galabov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (1978)- . - Sofia : Bulg. Soc. for Microbiology, 1978- (Sofia : Press Product Line). - С ил. ; 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Maria Angelova, Hristo Najdenski, I. Abrashev, S. Aydemir, L. Boyanova, E. Carniel, M. Da Costa, E. DeClercq, F. Delpeyroux, S. Denev, D. Fuchs, S. Groudev, I. Iliev, A. Ionescu, L. Ivanova, V. Ivanova, I. Mitov, I. Mokrousov, P. Moncheva, M. Murdjeva, A. Netrusov, R. Peshev, M. Petrovska, J. C. Piffaretti, S. Radulovic, I. Ranin, P. Raspor, B. Riteau, J. Rommelaere, G. Satchanska, E. Savov, A. Stoev, S. Stoitsova, T. Tcherveniakova, E. Tramontano, A. Tsakris, F. Wild ; от Iss. 2 не участва I. Abrashev ; от Iss. 4 и B. Oudega. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-8809 = Acta Microbiologica Bulgarica : год. аб. 150 лв.

Vol. 33 Iss. 1 (March)-4 (Dec.) (2017)

576.8

БП 2017 П 673
        ACTA Scientifica Naturalis / Konstantin Preslavski University. Faculty of Natural Sciences ; ed. board : Dobromir Enchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (2014)- . - Shumen : Konstantin Preslavski Univ., 2014-        (Шумен : печ. при Унив. изд. "Епископ Константин Преславски"). - С табл., диагр. ; 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Valerij Christov, Diana Kurkchieva, Nesho Chipev, Stella Dermendjieva, A. Geronikaki, Radj Kumar Bansal, Valery K. Brel, Snezana Mladenovic Drinic, Jean-Marc Chobert, Maria Helena Mesquita Pina, Alina Vladut, Joseph J. Hobbs, Zitz Sziszai, Imre Uzonyi, Asia Dragoeva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5144 = Acta Scientifica Naturalis : 25 евро

Vol. 4 (2017)

5

БП 2017 П 674
        ADVANCED Studies in Biology / Hikari ; ed. board : Yehuda Benayahu ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2009)-        . - Ruse : Hikari, 2009-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/asb/index.html. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Claude Boyd, Hikmet Budak, Giuseppe Comi, Stavros J. Hamodrakas, Paul J. Higgins, Michael Hortsch, Barbara Iglewski, Serdar Kuyucak, Randy J. Nelson, Shoichiro Ono, Hans Ulrik Riisgard, B. Rinkevich, Alexandre Roulin. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Advanced Studies in Biology = ISSN 1314-7668

ISSN 1313-9495 = Advanced Studies in Biology (Print) : без сведение за цена

9 2017 No 1/4

574/577

БП 2017 П 675
        ADVANCED Studies in Medical Sciences / Hikari ; ed. board : L. Bergmann ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/asms/index.html. - Год. изд. - Други ред.: William C. Cho, Alfio Ferlito, Li Jin, I. B. P. Manuaba, Shahla Masood, Murat Ugurlucan, Thomas Vogl. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Advanced Studies in Medical Sciences = ISSN 1314-7684

ISSN 2367-4806 = Advanced studies in medical sciences (Print) : без сведение за цена

5 2017 No 1

61

БП 2017 П 676
        ADVANCED Studies in Theoretical Physics / Hikari ; ed. board : Zdzislaw Musielak - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Ruse : Hikari, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/astp/index.html. - Мес. изд. - Други ред.: Mauricio Bellini, Luigi Maxmilian Caligiuri, Prabir Daripa, Mario Di Paola, Emmanuel Haven, Mariana Kirchbach, Gregory Lapicki, Michel L. Lapidus, Ichiro Oda, A. Shalyt-Margolin, Alexander Rauh, Oscar P. Zandron, Antonio Zecca, S. Zielinska-Raczynska. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Advanced Studies in Theoretical Physics = ISSN 1314-7609

ISSN 1313-1311 = Advanced Studies in Theoretical Physics (Print) : без сведение за цена

11 2017 No 1/4-9/12

53.01

БП 2017 П 677
        ADVANCES in Applied Physics / Hikari ; ed. board : Lorenzo Zaninetti - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/aap/index.html. - Год. изд. - Други ред.: Moh'd A. Al-Nimr, Allan Boardman, Shih-I Chu, Dayong Gao, L. P. H. de Goey, Mahmoud Fallahi, Jorg Fink, Xianguo Li, Adam Miranowicz, Roberto Morandotti, Vladimir A. Osipov, Shripad Revankar, Steven Stolte, Michael S. Zhdanov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Advances in Applied Physics = ISSN 1314-7617

ISSN 2367-5632 = Advances in applied physics (Print) : без сведение за цена

5 2017 No 1

53

БП 2017 П 678
        ADVANCES in Theoretical and Applied Mechanics / Hikari ; ed. board : Mehdi Ahmadian ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2008)- . - Ruse : Hikari, 2008-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/atam/index.html. - Год. изд. - Други ред.: G. Q. Cai, Marco Ceccarelli, Bogdan Epureanu, Robert Handler, Essam E Khalil, K. M. Liew, P. R. de Souza Mendes, Duc Truong Pham, Ahmed A. Shabana, Y. Shindo, B. S. Shvartsman, Wei Sun, Kumar K. Tamma, Yeong-Bin Yang. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Advances in Theoretical and Applied Mechanics = ISSN 1314-7625

ISSN 1313-6550 = Advances in Theoretical and Applied Mechanics (Print) : без сведение за цена

10 2017 No 1

531/534

БП 2017 П 679
        AGRICULTURAL, forest and transport machinery and technologies : scientific journal : journal of the Agrarian and Industrial Faculty, University of Ruse Angel Kanchev / ed. board : Hristo Beloev ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2014)-        . - Ruse : Ruse Univ. Press, 2014-        (Русе : печ. при Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - С ил. ; 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Plamen Kangalov, Zdenko Tkáč, Vladimír Kročko, Jan Mareček, Vladimír Jurča, Pavel Máchal, Jan Turan, Stanislaw Sosnowski, Stepan Kovalyshyn, Djemal Katzitadze, Petar Dimitrov, Eva Hvizdova, Georgi Tasev, Miho Mihov, Lubomir Stanev, Pavol Findura, Mitko Nikolov, Kaloyan Stoyanov, Miroslav Pristavka, Volodimir Kyurchev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5888 = Agricultural, forest and transport machinery and technologies : без сведение за цена

4 2017 iss. 1

631.3

БП 2017 П 680
        AGRICULTURAL science and technology : an international journal published by faculty of agriculture, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria / ed. board. : Georgi Petkov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (March 2009)-        . - Stara Zagora : Trakia Univ., 2009-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Dimitar Panaiotov - co-ed.-in-chief, Tsanko Yablanski, Atanas Atanasov, Svetlana Georgieva, Nikolay Tsenov, Max Rothschild, Ihsan Soysal, Horia Grosu, Stoicho Metodiev, Bojin Bojinov, Nikolai Todorov, Peter Surai, Ivan Varlyakov, George Zervas, Vasil Pirgozliev, Radoslav Slavov, Dimitar Pavlov, Bogdan Szostak, Banko Banev, Georgy Zhelyazkov, Martin Banov, Peter Cornish, Vladislav Popov, Tarek Moussa, Stefan Denev, Vasil Atanasov, Roumiana Tsenkova, Yanka Ivanova. - Рез на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Agricultural science and technology = ISSN 1314-412X

ISSN 1313-8820 = Agricultural science and technology : без сведение за цена

9 2017 Nо 1 (March)-4 (Dec.)

63:001

БП 2017 П 681
        AGRICULTURAL sciences / Agricultural University - Plovdiv ; ed. board : Diyana Svetleva - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 9, iss. 21 (2017)-        . - Plovdiv : Acad. Publ. House of the Agr. Univ., 2017- (Plovdiv : [печ. при Acad. Publ. House of the Agr. Univ.]). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Valeria Ivanova - deputy-ed.-in-chief, Tania Tsvetkovska, Iordanka Koumanova, Krassimir Ivanov, Alexi Alexiev, Valentin Lichev, Plamen Petrov, Ivan Braykov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Продължение на: Аграрни науки = ISSN 1313-6577

ISSN 2603-4638 = Agricultural sciences (Plovdiv. Print) : без сведение за цена

Vol. 9 iss. 21-22 (2017)

63

БП 2017 П 682
        AMICA / QMedia ; ред. кол. : Анелия Дионисова - отг. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (2007)-        . - София : QMedia, 2007- (без сведение за печ.). - 32 см

Излиза десет пъти год. - Други ред.: Добромир Киряков, Ана Йованович, Елена Колева, Виктория Пчеларова - отг. ред., Илона Ангелова ; от No 12 и Августина Даскалова ; от бр. 100 не участва И. Ангелова ; от бр. 102 не участва А. Даскалова ; от бр. 104 не участва Е. Колева. - От бр. 104 с размер 29 см. - Бр. 102 с прил.: Fashion destination. - 122 с. - Бр. 104 означен като спец. - От бр. за м. апр. започва нова поредица в номерацията. - От бр. 106 не е означен месец

ISSN 1313-1982 = Amica (София. 2007) : 7 лв.

[11] вм. 10 No 11 (февр.)-12 (март) (2017) ; бр. 100-107 (2017)

391
177

БП 2017 П 683
        APPLIED Mathematical Sciences : Journal for Theory and Applications / Hikari ; ed. board : Andrea Colantoni - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Ruse : Hikari, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/ams/. - Излизат шестнадесет четворни бр. - Други ред.: K. Abodayeh, Rodolfo Bontempo, Karemt Boubaker, Roberto Caimmi, Giuseppe Caristi, Massimo Cecchini, Ping-Teng Chang, Sirio Cividino, Maslina Darus, Omer Ertugrul, Massimiliano Ferrara, Filippo Gambella, Young Hee Geum, Alfio Giarlotta, Tzung-Pei Hong, G. Jumarie, Salah Khardi, Ludwig Kohaupt, Dusan Krokavec, J. E. Macias-Diaz, Danilo Monarca, M. A. de Lima Nobre, B. Oluyede, Jong Seo Park, James F. Peters, Qinghua Qin, Z. Retchkiman, Cheon Seoung Ryoo, Ersilia Saitta, M. de la Sen, Filippo Sgroi, F. T. Suttmeier, Jason Teo, G. Sh. Tsitsiashvili, Andrea Vacca, David Yeung, Jun Yoneyama ; от No 5/8 и Maria Letizia Guerra, не участва M. Ferrara ; от No 13/16 и Luca Grosset. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Applied Mathematical Sciences = ISSN 1314-7552

ISSN 1312-885X = Applied Mathematical Sciences (Ruse. Print) : без сведение за цена

11 2017 No 1/4-61/64

51

БП 2017 П 684
        ARTTE : Applied Researches in Technics, Technologies and Education : the Scientific Journal of Faculty of Technics and Technologies of Yambol, Trakia University of Stara Zagora / ed. board : Zlatina Kazlacheva - ed.-in.-chief ... [и др.]. - Vol. 1, No 1 (2013)-        . - Yambol : Fac. of Technics and Technologies, Trakia Univ. - Stara Zagora, 2013-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Достъпно също на: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/artte/ . - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Georgi Tassev - co-ed.-in-chief, Krasimira Georgieva - co-ed.-in-chief, Nikolai Ganev, Iliya Ginkov, Savvas Vassiliadis, Mariana Ursache, Gordana Colovic, Elsayed Elnashar, Nuno Belino, Plamen Daskalov, Marin Vlada, Penka Martincova, Veselina Nedeva, Vanya Stoykova, Tania Pehlivanova, Nely Georgieva, Albena Stoyanova, Krasimira Dobreva, Larisa Tarasenko, Bianka Tornyova, Margarita Pehlivanova, Emilia Dimova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: ARTTE = ISSN 1314-8796

ISSN 1314-8788 = Applied researches in technics, technologies and education : без сведение за цена

5 2017 No 1-4

681.3
378.962

БП 2017 П 685
        ATT : Automotive Trucks Transport / Хай Драйв ; глав. ред. Мартин Донков. - 2000, май- . - София : Хай Драйв, 2000- (Пловдив : Мелето). - 29 см

Месечно изд. - В бр. от апр. погрешно означен бр. 184 вм. 185 и следва до 187

ISSN 1311-7211 = АТТ (София) : 4.95 лв.

16 бр. 182 (ян.)-192 (дек.) (2017)

629.113

БП 2017 П 686
        AUTO Bild България : 15 години No 1 в BG / Виа България ; ред. кол. : Ралф Петров - глав. ред. ... [и др.]. - 2002, бр. 1-        . - София : Виа България, 2002- (София : Ропринт). - 29 см

Достъпно също на: https://www.autobild-bulgaria.com/. - Двуседм. изд. - Други ред.: Димитър Пешев, Иван Мутафчиев, Христо Ангелов. - Бр. 5 с прил.: Всичко за здравословното шофиране ; бр. 6, 14 с прил.: Motorrad ; бр. 8, 19 с прил.: Aftermarket ; бр. 9 с прил.: Агротехника ; бр. 11 с прил.: Туризъм ; бр. 13 с прил.: Колела ; бр. 20 с прил.: Nissan Кросоувър. Приключението. - 26 с. ; бр. 25 с прил.: Toys Special ; бр. 26 с прил.: Gifts & Style. - Извънреден бр.: Най-важното от 2017 (1 дек.). - 178 с.

ISSN 1312-9449 = Auto Bild България : 2.49 лв., 6.99 лв.

2017 бр. 1 (11 ян.)-26 (20 дек.) = 517-542

629.113

БП 2017 П 687
        AUTO motor und sport / Ауто Прес ; ред. кол. : Мирослав Николов - глав. ред. ... [и др.]. - 2006, бр. 1-        . - София : Ауто Прес, 2006-        (София : Dedrax). - 29 см

Излиза осем пъти год. - Други ред.: Георги Колев - отг. ред., Божан Бошнаков - зам.-глав. ред. - Бр. 2 със спец. изд.: Infiniti VC-Turbo : революция в двигателите с вътрешно горене. - 34 с. ; бр. 6 със спец. изд.: Volkswagen и електрическите автомобили от А до Я. - 66 с. ; бр. 7 със спец. изд.: Горещо лято. - 26 с. - В бр. 4 кор. погрешно означен м. март вм. апр.

ISSN 1312-708X = Auto motor und sport (София) : 4.95 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-8 (авг.)

629.113.5

БП 2017 П 688
        AUTOCLUB.BG / Бомар България ; глав. ред. Борислав Цаков. - Бр. 1 (зима 2011)-        . - София : Бомар България, 2011- (София : Спектър). - 29 см

Двумесечно изд. - Бр. 26 със спец. изд.: Новият 7-местен Suv на Škoda: KODIAQ. - 38 с.

ISSN 2367-461X = Autoclub.bg : 3.99 лв.

Бр. 26-31 (2017)

629.114.6

БП 2017 П 689
        BALKAN Journal of Philosophy / Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences ; ed. board : Vesselin Petrov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2009)-        . - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House, 2009-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Marin Aiftincä, Marina Bakalova, Pavo Bariši, William Desmond, Ina Dimitrova, Dimitri Ginev, Lilia Gurova, Rosen Lutskanov, Helmut Maaßen, Olga Markič, Nenad Mišcevic, Slobodan Nešković, John Norton, Roberto Poli, Michaela Pop, Stathis Psillos, Athanassios Raftopoulos, Silvia Serafimova, Christo Todorov, Bogdana Todorova, Michel Weber, Çafer Yaran ; от No 2 и Sorin Bangu, Roman Frigg, Plamen Makariev, Slobodan Perović, не участват P. Bariši, D. Ginev, Ch. Todorov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Balkan Journal of Philosophy = ISSN 2367-5438

ISSN 1313-888X = Balkan Journal of Philosophy (Print) : год. аб. 30 евро : (за институции 40 евро)

9 2017 No 1-2

1

БП 2017 П 690
        BALKANISTIC forum = Балканистичен форум / Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ; ред. кол. : Петър Воденичаров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (1992)-        . - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 1992-        (София : печ. база при БПС). - 24 см

Достъпно също на: http://www.bf.swu.bg/BF-eng.html. - Излиза три пъти год. - Други ред.: Елена Тачева, Илия Недин, Кристина Попова, Маринела Младенова, Стилян Стоянов, Милена Ангелова, Нурие Муратова, Дончо Георгиев ; от No 3 и Милен Малаков, не участва Д. Георгиев. - Текст и на рус., укр., англ., нем. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Balkanistic forum = ISSN 2535-1265

ISSN 1310-3970 = Balkanistic forum : без сведение за цена

26 2017 Nо 1. Stars on The Balkans / състав. Милена Ангелова. - 312 с.
26 2017 No 2. Authority and Charisma. - 322 с.
26 2017 No 3. "Small" Languages and Cultures / състав. Маринела Младенова. - 202 с.

949.7
802/809-0
304

БП 2017 П 691
        BARBIE / Егмонт България. - 1999, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 1999- (София : Ропринт). - 28 см

Месечно изд. - Приказни изд.: Barbie Вълшебства, бр. 1-4. - 32 с.

ISSN 1313-0722 = Barbie (София) : 4.40 лв., 5.99 лв.

2017 бр. 1-13

087.5

БП 2017 П 692
        BDV Magazin : Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes / Дружество на преподавателите по немски език в България ; ред. Marijka Dimitrova, Iva Dzhangozova. - 2010, Dez.-        . - Правец : Д-во на преподавателите по нем. ез. в България, 2010-        (Велико Търново : ДизАрт). - 30 см

Годишно изд. - Погрешно означен ISSN 1310-6228 = BDV info

ISSN 1314-281X = BDV Magazin : без сведение за цена

2017 Apr.

061.2:803.0 BDV

БП 2017 П 693
        BEAUTY holic / Бютихолик ; ред. кол. : Диана Атанасова - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2012)-        . - София : Бютихолик, 2012-        (София : Дедракс). - 23 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Нели Стойчева, Силвия Валериева. - В бр. зима печ. Ропринт

ISSN 1314-670X = Beauty holic : безпл.

2017 пролет-лято, зима

687.5
391

БП 2017 П 694
        BG Ориентиране : информационно и научно-методично издание на Българска федерация по ориентиране / ред. кол. : Атанас Георгиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Бълг. федерация по ориентиране, 2005-        (София : Ифо Дизайн). - 30 см

Излиза на всеки две г. - Други ред.: Константин Койнов - отг. ред., Кирил Николов, Иван Сираков, Станимир Беломъжев, Валентин Гърков, Ивайло Иванов, Георги С. Бургов

ISSN 1312-6849 = BG Ориентиране : без сведение за цена

Год. 13 бр. 15 (2016/2017) (изд. 2017)

796.56

БП 2017 П 695
        BGNS transactions : science and technology journal / Bulgarian Nuclear Society ; ed. board : Nina Koyumdjieva ... [et al.]. - Vol. 20, No 1 (2015)-        . - Sofia : Bulg. Nuclear Soc., 2015-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см

Достъпно също на: http://bgns-transactions.org/. - Год. изд. - Други ред.: Lyudmil Tsankov, Kalin Filipov, Pavlin Groudev, Maria Manolova, Boris Kalchev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 1310-8727 = Доклади на БЯД

ISSN 2603-5553 = BgNS transactions (Print) : без сведение за цена

22 2017 No 1

539.1
621.039

БП 2017 П 696
        BILLA Кулинариум : прясно, качествено, вкусно, разнообразно / Билла България. - Бр. 1 (дек. 2015)-        . - София : Билла България, 2015-        (София : Кера принт София). - 26 см. - с ил.

Излиза четири пъти год.

ISSN 2367-8143 = Кулинариум (София) : 1.99 лв.

3 бр. 6 (март)-9 (дек.) (2017)

641.55

БП 2017 П 697
        BIOGRAPH : истинските истории на легендите / Муузон ; отг. ред. Благовеста Кирилова. - Бр. 1 (сeпт. 2011)-        . - София : Муузон, 2011-        (София : Ропринт). - С цв. ил. ; 30 см

Месечно изд. - Бр. 65 с прил.: Вино & Spirits. бр. 1 (февр.). - 66 с.

ISSN 1314-4413 = Biograph : 8 лв.

Бр. 64 (ян.)-75 (дек.) (2017)

316.728
008(092)

БП 2017 П 698
        BIOMATH : International Journal on Mathematical Methods and Models in Biosciences / Biomath Forum ; ed. board : Roumen Anguelov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, iss. 1 (2012)-        . - Sofia : Biomath Forum, 2012- (без сведение за печ.). - 27 см

Достъпно също на: http://www.biomathforum.org/biomath/index.php/biomath . - Излиза два пъти год. - Други ред.: Yves Dumont, Peter Hingley, Peter Hinow, Hristo Kojouharov, Jean Lubuma, Svetoslav Markov, Nina Pesheva, Marc R. Roussel, Santiago Schnell ; от бр. 2 и Jacek Banasiak. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Biomath = ISSN 1314-7218

ISSN 1314-684X = Biomath (Sofia. Print) : без сведение за цена

6 2017 iss. 1-2

51
573.6

БП 2017 П 699
        BIOMATH Communications : articles, reviews and news related to the field of Biomathematics / Biomath forum ; ed. board : Svetoslav Markov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, iss. 1 (Jun. 2014)-        . - Sofia : Biomath forum, 2014-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Olcay Akman, Roumen Angelov, Ekaterina Auer, Tihomir Ivanov, Natalia Komarova, Vlastimil Krivan, Nikolay Kyurkchiev, Elena Nikolova, Nina Pesheva, Vencislav Pirinski, Evgenia Popova, Geregely Rost, Claudia Timofte. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-5233 = Biomath communications (Print) : без сведение за цена

4 2017 iss. 1-2

51-7:57

БП 2017 П 700
        BRAVACASA / Кю Медия ; ред. кол. : Теодора Николова - глав. ред. ... [и др.]. - 2005, юли-        . - София : Кю Медия, 2005-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза осем пъти год. - Други ред.: Лидия Манолова, Цветана Шипкова ; от No 131 не участва Цв. Шипкова ; от No 132 не участва Л. Манолова. - От No 128 не е означен месец

ISSN 1312-5974 = Bravacasa (София) : 7 лв.

No 127 (февр.)-134 (2017)

747/749
728

БП 2017 П 701
        BRAVO / Егмонт България ; глав. ред. Павлина Чакърова. - 2004, бр. 1-        . - София : Егмонт България, 2004- (София : Ропринт). - 28 см + плакати

Двуседмично изд. - Спец. изд.: Bravo кино & ТВ + Youtube. - 32 с., Bravo плакати. - 32 с., два бр. Bravo лято. - 32 с., Bravo Back to school. - 32 с., Bravo Календар 2018. - 28 с.

ISSN 1312-4250 = Bravo (София) : 1.99 лв.-5.99 лв.

2017 бр. 1 (7-20 ян.)-26 (23 дек.-12 ян. 2018)

7.07-053.81

БП 2017 П 702
        B2B magazine : business & lifestyle / БИ ТИМ ; ред. кол. : Стела Валентинова ... [и др.]. - Vol. 3, бр. 18 (2011)-        . - София : БИ ТИМ, 2011-        (Пловдив : ПК Жанет-45). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Анастасия Виденова, Даниел Маринов ; от бр. 53 и Даниела Константинова. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1314-3638 = B2B Magazine (София) : безпл.

9 бр. 52-53 (2017)

338.2
379.8

БП 2017 П 703
        BULGARIA on air : the inflight magazine / Инвестор Медиа Груп ; ред. кол. : Константин Томов - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (Aug. 2010)-        . - София : Инвестор Медиа Груп, 2010-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: https://www.bgonair.bg/magazine/2011-07-11/bulgaria-on-air-the-magazine . - Мес. изд. - Други ред.: Кристина Нигохосян, Анджела Фети-Чобанов ; от No 86 не участва А. Фети-Чобанов. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1314-2216 = Bulgaria on air : без сведение за цена

No 78 (Jan.)-89 (Dec.) (2017)

304(100)
910.4

БП 2017 П 704
        BULGARIAN Journal of Agricultural Science / Agricultural Academy ; ed. board : Totka Trifonova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1995)-        . - Sofia : Agr. Acad., 1995-        (Sofia : Avangard). - С ил. ; 26 см

Достъпно също на: http://www.agrojournal.org/23/23.htm. - Двумес. изд. - Други ред.: Snezhana Besarabova - dep. ed.-in-chief, Tsvetan Tsvetkov, Rositza Bachvarova, Nikolay Todorov, Plamen Mishev, Hristo Daskalov, Ivan Varljakov, Hristo Beloev, Georgi Kostov, Gabriela Marinova, Nikolay Tsenov, Olia Karadjova, Hrabrin Bachev, Vasko Gerzilov, Anelia Katova, Dale Walters, Diego Rubales, Li Zichau, M. Albaji, Maria Pacurenu, Nikolaos Katis, Rainer Horn, Yukihiro Sogimoto, Nicola Galluzzo, Yalcin Kaya ; от No 3 и Klaus Wagner, не участва M. Albaji ; от No 4 и Vasil Atanasov, S. Besarabova не е dep. ed.-in-chief ; от No 5 и Maya Ignatova - ed.-in-chief, не участват T. Trifonova ; от No 6 и Giuseppe Sortino. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-0351 = Bulgarian Journal of Agricultural Science : без сведение за цена

23 2017 No 1 (Febr.)-6 (Dec.)

631/635(100)

БП 2017 П 705
        BULGARIAN Journal of Physics / Bulgarian Academy of Sciences, University of Sofia St. Kliment Ohridski, Union of Physicists of Bulgaria ; ed. board : Nicholay S. Tonchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1974)-        . - Sofia : Heron Press, 1974- (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://www.bjp-bg.com/. - Излиза четири пъти год. - Кор. опис. - Други ред.: P. Atanassov, D. Bakalov, I. Bivas, K. Blagoev, G. De Angelis, V. K. Dobrev, A. Dreischuh, H. Fritzsch, A. Jakli, R. Kerner, I. Kostov, I. Lalov, E. Leader, D. Malinovska, V. Matveev, T. Mishonov, N. Nedjalkov, M. Obara, A. G. Petrov, N. Sabotinov, J. Schnack, Ch. Stoyanov, I. Todorov, H. Vankov, S. Yazadjiev, I. Zhelyazkov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Suppl. 1. - 104 р. - Онлайн изд.: Bulgarian Journal of Physics = ISSN 1314-2666

ISSN 1310-0157 = Bulgarian Journal of Physics (Print) : без сведение за цена

44 2017 Nо 1-4

53

БП 2017 П 706
        BULGARIAN journal of soil science : peer reviewed open access journal / Bulgarian Soil Science Society ; ed. board : Metodi Teoharov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Bulg. Soil Science Soc., 2016-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Irena Atanassova - execut.-ed., Rattan Lal, Rainer Horn, Evgeny Shein, Pandi Zdruli, Milan Mesič, Dimitranka Stoycheva, Zornitza Popova, Radka Donkova, Ludmila Malinova, Zdravka Petkova, Rada Povova, Milena Kercheva, Neli Gadzhalska, Toma Shishkov, Katerina Doneva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2534-8787 = Bulgarian journal of soil science (Print) : без сведение за цена

2 2017 iss. 1-2

631.4

БП 2017 П 707
        BULGARIAN Journal of Veterinary Medicine (BJVM) : official publication of the Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University - Stara Zagora / ed. board : Lubomir Lashev ... [et al.]. - Vol. 1, N 1 (1998)-        . - Stara Zagora : Trakia Univ., 1998-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Peyman Akbari, Marin Alexandrov, Maria Andonova, Michael Apley, Darko Bosnakovski, Hartwig Bostedt, Petra Cagnardi, Begüm Dikmen, Johanna Fink-Gremmels, Georgi Georgiev, Ivan Georgiev, Cengiz Gokbulut, Misho Hristovski, Rudolf Leiser, Mihni Lyutskanov, Hassan Malekinejad, Angel Motovski, Hristo Naydenski, Yordan Nikolov, Mihail Paskalev, Alexander Pavlov, Georgi Penchev, Marko Pereira-Sampaio, Blazej Pozniak, Petyo Prelezov, Paul Simoens, Francisco Tendillo, Athanassios Tyrpenou, Nasko Vassilev, Angel Vodenicharov, Miloslav Zhikov ; от N 3 и Masahiro Natsuhori. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-1477 = Bulgarian Journal of Veterinary Medicine (Print) : без сведение за цена

20 2017 N 1 (March)-4 (Dec.)

619

БП 2017 П 708
        BULGARIAN medicine = Българска медицина / Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) ; ред. кол. : Дроздстой Стоянов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 1, No 1 (2011)-        . - София : БАНИ, 2011- (без сведение за печ.). - С ил. ; 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Дамянка Гетова-Спасова, Иван Киндеков, Боян Лозанов, Добрин Свинаров, Григор Велев, Жанет Грудева-Попова, Маргарита Каменова, Михаил Боянов, Надка Бояджиева. - Текст и на бълг. ез. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-3387 = Bulgarian medicine : без сведение за цена

7 2017 No 1-2

61

БП 2017 П 709
        BUSINESS Club : гласът на малкия и средния бизнес / Бизнес Клуб ; глав. ред. Велислав Русев. - [2014], септ.-        . - София : Бизнес Клуб, [2014]-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Текст и на англ. ез.

ISSN 2367-623X = Business Club (София) : год. аб. 120 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

334.72
658

БП 2017 П 710
        CAX технологии : списание / Технически университет - София = САх technologies : journal / Technical University of Sofia ; ed. board : Boris Tudjarov - chairman ... [et al.]. - Бр. 1 (Dec. 2013)-        . - София : ТУ, 2013-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Anna Andonova, Zoran Anisic, Shigeru Aomura, Aleksey Bubenchikov, Janos Botzheim, Ludmil Duridanov, Daniela Gotseva, Valentin Hristov, Stanislav Ivanov, Naoyuki Kubota, Milena Lazarova, Chu Kiong Loo, Hatam Mahdy, Rosen Mitrev, Valeri Mladenov, Ognyan Nakov, Irena Nikolova, Dimitrios Papakostas, Vasil Penchev, Radka Petkova, Simeon Savov, Stanko Shtrakov, Roumen Trifonov, Tasho Tashev, Toshitake Tateno, Hui Yu. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9628 = САх технологии : без сведение за цена

Бр. 5 (дек. 2017)

681.3

БП 2017 П 711
        CEPHALGIA / Българско дружество по главоболие и болка = Bulgarian Headache and Pain Society ; ред. кол. : Ив. Миланов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. [1] (sept. 1999)-        . - София : Бълг. д-во по главоболие и болка, 1999-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - Кор. опис. - Други ред.: Д. Георгиев, П. Стаменова, И. Райчев, Д. Богданова, С. Иванова, М. Висоцка, В. Осипова, П. Мартелети, Д. Митсикостас, Ф. Антоначи, Дж. Сандрини, Дж. Напи. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-3623 = Cephalgia : без сведение за цена

19 2017 No 1 (Nov.)-2 (Dec.)

616.857

БП 2017 П 712
        CHERGA.BG : the best of Bulgaria - travel, history, culture, traditions / Фондация Черга ; глав. ред. Биляна Котева. - Бр. 1 (2005)-        . - [София] : Фонд. Черга, 2005- (без сведение за печ.). - 22 х 23 см

Двумесечно изд. - От бр. 87 Б. Котева - отг. ред. ; от бр. 90 и Maria Petkova - ed., не участва Б. Котева. - От бр. 90 изд. на англ. ез.: Cherga Fond. - От бр. 90 с размер 29 см. - Парал. текст на англ. ез. ; бр. 90 с текст на англ. ез.

ISSN 1312-6547 = Cherga.bg : 4.68 лв. : год. аб. 60 лв.

Бр. 86-92 (2017)

39
904(497.2)

БП 2017 П 713
        CIO : списанието за ИТ директори / Ай Си Ти Медиа ; глав. ред. Надя Кръстева. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : Ай Си Ти Медиа, 2005-        (София : Алианс Принт). - 28 см

Месечно изд. - От бр. 5 не е означено подзагл. - От бр. 5 и Васил Гьошев - ред. ; от бр. 8 Васил Гьошев - глав. ред., не участва Н. Кръстева ; от бр. 10 и Виргиния Стаматова - глав. ред., Иван Гайдаров - ред., В. Гьошев не е глав. ред.

ISSN 1312-5605 = CIO (София) : 7 лв.

13 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

681.3.06

БП 2017 П 714
        CLINICAL and Experimental Medical Sciences / Hikari ; ed. board : Osmar A. Centurion ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/cems/index.html. - Год. изд. - Други ред.: William C. S. Cho, Alfio Ferlito, Masahiro Kohzuki, Raoul Orvieto, Eldon Shaffer, Diane Williamson. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Clinical and Experimental Medical Sciences = ISSN 1314-7676

ISSN 1314-7528 = Clinical and Experimental Medical Sciences (Print) : без сведение за цена

5 2017 No 1

61.001.5

БП 2017 П 715
        CLUB S 1 / Клуб Спийд Принт ; ред. кол. : Иван Тенчев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1999)-        . - София : Клуб Спийд Принт, 1999-        (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Светлана Стойкова - отг. ред., Асен Стоянов, Иво Кръстев, Стефан Илиев. - Наследник на създаденото през септ. 1999 г. сп. Club F1. - Бр. 202 с прил.: Сезон 2017 - пилоти, отбори, писти

ISSN 1313-9223 = Club S 1 : 4.95 лв.

[19] вм. 18 бр. 201 (февр.)-211 (дек./ян. 2018) (2017)

796.71

БП 2017 П 716
        COIFFURE Beauty / Магама ; ред. Екатерина Чиликова. - 2009, бр. 12 (дек.)-        . - София : Магама, 2009-        (София : Дедракс). - 29 см

Достъпно също на: http://coiffure-beauty.com/. - Мес. изд.

ISSN 1312-5842 = Coiffure Beauty (София) : 5 лв. : год. аб. 50 лв.

2017 бр. 1/2 (ян./февр.)-12 (дек.)

687.5

БП 2017 П 717
        COMPUTER & communications engineering / Technical University of Sofia. - Год. 1, Nо 1 (2007)-        . - Sofia : Techn. Univ., 2007- (София : печ. при ТУ). - С ил. ; 29 см

Излиза два пъти год. - Ed.-in-chief. Milena Lazarova, Veska Georgieva. - Текст и на бълг. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-2291 = Computer & communications engineering : без сведение за цена

Vol. 10 2016 Nо 2
Vol. 11 2017 Nо 1-2

519.68
681.324

БП 2017 П 718
        CONSERVATIVE quarterly : теоретично списание за политика и култура = theoretical journal of Politics and Culture / [Институт за дясна политика] ; ред. кол. : Ирена Тодорова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, кн. 1 (2015)-        . - София : [Институт за дясна политика], 2015-        (София : Алианс принт). - 23 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Димитър Ганев - зам.-глав. ред., Мартин Табаков. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-6981 = Conservative quarterly : без сведение за цена

3 кн. 3/4 (есен/зима) (2017)

327

БП 2017 П 719
        CONTEMPORARY Engineering Sciences / Hikari ; ed. board : Yahya Khraisat - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2008)-        . - Ruse : Hikari, 2008-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/ces/. - Излиза три пъти мес. - Други ред.: Andrea Colantoni - ed.-in-chief, Xian-An Cao, Francesco D'Auria, Dario Friso, Z. Ghassemlooy, Ali H. Harmouch, Mohammed Husseini, Yasushi Itoh, Karim Kabalan, T. S. Kalkur, Krzysztof Kulpa, Lev Kuravsky, Yalin Lu, E. Nikulchev, K. Prasad, Stefano Sorace, F. Yakuphanoglu, Felix Yanovsky ; от No 9/12 и Himanshu Monga. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Contemporary Engineering Sciences = ISSN 1314-7641

ISSN 1313-6569 = Contemporary Engineering Sciences (Print) : без сведение за цена

10 2017 No 1/4-33/36

519.72

БП 2017 П 720
        CONTEMPORARY University Education / Association of the Professors from Slavonic Countries ; ed. board : Emilia Rangelova - ed.-in-chief ... [et al.]. - 2016-        . - Sofia : Assoc. of the Professors from Slavonic Countries, 2016-        (Gabrovo : Ex-Press). - 30 см

Достъпно също на: http://apsc-bg.eu/APSC_Spisanie_2017.pdf. - Год. изд. - Други ред.: Anatolii Smantser - dep. ed.-in-chief, Larisa Mitina, Inna Fedotenko, Tamara Zacharuk, Elena Poliakova, Ivan Dimitrov, Dora Levterova, Siika Chavdarova-Kostova, Lidia Kondrashova, Adriana Viegerova, Juri Prokop. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Contemporary University Education = ISSN 2534-9643

ISSN 2367-8232 = Contempopary university education (Print) : без сведение за цена

2 No 2 (2017)

378

БП 2017 П 721
        COSMOPOLITAN / СББ Медиа ; ред. кол. : Росица Иванова - глав. ред. ... [и др.]. - 2004, бр. 1-        . - София : СББ Медиа, 2004- (Пловдив : Булвест принт). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Василена Цанова, Станимира Стефанова, Савина Петрова, Лора Тодорова, Гергана Ботева ; от бр. 8 не участва Г. Ботева ; от бр. 9 и Христина Димитрова. - Прил.: Летни хороскопи. - 18 с. ; прил.: Sex guide. - 128 с.

ISSN 1312-3548 = Cosmopolitan (София) : 2.99 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 153-164

176
646.7

БП 2017 П 722
        CYBERNETICS and Information Technologies : CIT / Bugarian Academy of Sciences. Institute of Information and Communication Technologies ; ed. board : Danail Dochev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2001)-        . - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House, 2001-        (Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House). - С ил. ; 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Gennady Agre, Janos Demetrovic, Christo Dichev, Dimo Dimov, Sriman Narayana Iyengar, Christo Kabakchiev, Aswani Kumar, Vladimir Monov, Ivan Popchev, Vassil Sgurev, Federico Thomas, Rafael Yussupov, Dalin Zhang ; от No 3 и N. Jeyanthi. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-9702 = Cybernetics and Information Technologies : без сведение за цена

17 2017 No 1-5

681.518

БП 2017 П 723
        DIVA! : истории, разкази със стил / Муузон ; ред. кол. : Катерина Хапсали - глав. ред. ... [и др.]. - Юни 2017-        . - София : Муузон, 2017-        (София : Roprint). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Цветана Царева - зам.-глав. ред., Силвия Недкова - отг. ред., Вида Пиронкова, Емо Христов, Камила Майер, Петър Ганев ; от бр. за окт. не участва К. Майер

ISSN 2535-0749 = Diva! (София) : 7 лв.

2017 юни-дек.

316.728

БП 2017 П 724
        ECONOMIC Alternatives / University of National and World Economy (UNWE) ; ed. board : Pencho Penchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - 2005, iss. 1-        . - Sofia : UNWE, 2005- (Sofia : UNWE Publ. Complex). - 24 см

Достъпно също на: http://www.unwe.bg/eajournal/en. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Valentin Kisimov, Nikolay Nenovsky, Diana Kopeva, Matilda Alexandrova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Economic Alternatives = ISSN 2367-9409

ISSN 1312-7462 = Economic Alternatives : без сведение за цена

2017 iss. 1-4

330.1

БП 2017 П 725
        ELLE : българско издание : списание Nо 1 в света на модата / СББ Медиа ; ред. кол. : Мария Георгиева-Савова - глав. ред. ... [и др.]. - 2005, окт.-        . - София : СББ Медиа, 2005-        (Пловдив : Булвест принт). - С цв. ил. ; 30 см

Достъпно също на: http://www.elle.bg/. - Мес. изд. - Други ред.: Петра Денчева - зам.-глав. ред., Велина Василева, Димитрина Иванова, Кристиан Пижов ; от бр. за окт. не участва К. Пижов. - Бр. за м. дек. с прил.: Празнични декорации. - 12 с.

ISSN 1312-6563 = Elle (София) : 5.99 лв.

2017 ян.-дек.

646
0-05(100)

БП 2017 П 726
        ENTREPRENEURSHIP & Innovation : Journal Published Annually by the Ruse University, Faculty of Business and Management / ed. board : Diana Antonova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Year 1, Iss. 1 (Nov. 2009)-        . - Ruse : Ruse Univ., 2009-        (Ruse : Publ. centre - Univ. of Ruse Angel Kanchev). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Marina Sheresheva, Ivaylo Kraychev, Milena Popova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-0167 = Entrepreneurship & Innovation (Print) : без сведение за цена

9 iss. 9 (Nov. 2017)

338
658

БП 2017 П 727
        ENVIRONMENTAL Sciences / Hikari ; ed. board : William Froneman ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/2 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013- (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/es/index.html. - Год. изд. - Други ред.: Luis Gimeno, L. Kantha, Bruce D. Leopold, Fred Mackenzie, Len Pietrafesa, Michel Rixen, Aldo Viarengo. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Environmental Sciences = ISSN 1314-765X

ISSN 2367-5624 = Environmental sciences (Ruse. Print) : без сведение за цена

5 2017 No 1

504

БП 2017 П 728
        ESPERANTA Fairero / Съюз на слепите в България. - 1994, No 1-        . - София : ССБ, 1994-        (София : брайлова печ. при ССБ). - 31 см

Излиза четири пъти год.

Без сведение за цена

2017 No 1-4

800.892

БП 2017 П 729
        ESQUIRE България : man at his best / Attica Eva Media Group ; ред. кол. : Христо Запрянов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (окт. 2014)-        . - София : Attica Eva Media Group, 2014-        (Пловдив : Булвест принт). - 28 см

Излиза десет пъти год. - От бр. 25 не е означено подзагл. - Други ред.: Виктор Игнатов - зам.-глав. ред., Биляна Запрянова. - В бр. 27 прил.: The Big Watch Book. - 34 с.

ISSN 2367-5691 = Esquire (София) : 4.95 лв.

Бр. 24 (ян.)-33 (дек.) (2017)

316.728
008

БП 2017 П 730
        ETHNOLOGIA Bulgarica : Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore Studies / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnografic Museum ; ed. board : Anelia Kassabova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (1998)-        . - Sofia : Instit. of Ethnology and Folklore Studies with Ethnografic Museum - BAS, 1998-        (Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Print. House). - 24 см

Достъпно също на: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1016 . - Други ред.: Albena Georgieva - dep. ed.-in-chief, Anna Gencheva, Božidar Jezernik, Daniela Koleva, Deema Kaneff, Dobrinka Parusheva, Gerald Creed, Ilia Iliev, Irina Sedakova, Iveta Todorova-Pirgova, Karl Kaser, Maria Todorova, Mila Maeva, Nadège Ragaru, Nikolay Nenov, Nikolay Vukov, Petko Hristov, Raymond Detrez, Ulf Brunnbauer, Vihra Barova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Ethnologia Bulgarica = ISSN 2367-8607

ISSN 1311-0918 = Ethnologia Bulgarica : без сведение за цена

Vol. 5 (2017)

39(497.2)

БП 2017 П 731
        ÉTUDES balkaniques / Académie Bulgare des Sciences. Institut d'Études balkaniques & Centre de Thracologie ; com. de réd. : Raïa Zaïmova - réd. en chef ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1964)-        . - Sofia : Inst. d'Études balkaniques & Centre de thracologie, 1964- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Fikret Adanir, Ivo Banac, Stanoje Bojanin, Ulf Brunnbauer, Nathalie Clayer, Nadia Danova, Raymond Detrez, Rossitsa Gradeva, Francesco Guida, Wolfgang Höpken, Ivan Ilchev, Pascalis Kitromilidis, Alexandre Kostov, Ana Lalaj, Dobrinka Parusheva, Roumiana Preshlenova, Ljubodrag P. Ristic, Liliana Simeonova, Elena Siupiur, Vassilka Tǎpkova-Zaïmova, Maria Todorova, Galina Valtchinova, Malamir Spassov, Margarita Serafimova. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-1645 = Études balkaniques (Sofia) : 20 евро : год. аб. 72 евро

53 2017 No 1
53 2017 No 2. Inquiring Temporal Otherness : timekeeping and Attitudes towards Time in the Balkans and the Ottoman Empire (16th-20th Centuries). - 150 с.
53 2017 No 3. Les Balkans ottomans: conquêtes et identités nationales. - 240 с.
53 2017 No 4. Politics and Society in Bulgaria and Romania in the 20th Century. - 180 с.

908(497)
930.85

БП 2017 П 732
        EUROPEAN Journal of Tourism Research / Varna University of Management ; ed. board : Stanislav Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 2 (2008)-        . - Varna : Varna Univ. of Management, 2008-        (без сведение за печ.). - 26 см

Достъпно също на: http://ejtr.vumk.eu/index.php/about. - Излиза три пъти год. - Други ред.: Miroslava Dimitrova, Silvena Dencheva, Alastair Morrison, Alexandru Nedelea, Astrid Kemperman, Ausrine Armaitiene, Basak Denizci, Brendan T. Chen, Caroline Ritchie, Catriona Murphy, Cris Choi, Dimitri Tassiopoulos, Elitza Iordanova, Evangelos Christou, Gejza Timcak, Gordana Reckoska, Harry Timmermans, Harald Pechlaner, Haywantee Ramkissoon, Jamie Murphy, John Williams, Joop Vinke, Joshua Fu, Juan Ignacio Pulido Fernandez, Judy Siguaw, Larry Dwyer, Lina Anastassova, Maria Vodenska, Marianna Sigala, Metin Kozak, Nicolas Peypoch, Paola Paniccia, Paris Tsartas, Plamen Tchipev, Rachel Chen, Renata Tomljenovic, Rob Law, Roland Schegg, Serdar Ongan, Seyhmus Baloglu, Sjoerd Gehrels, Sotiris Hji-Avgoustis, Svetla Rakadjiska, Tamara Ratz, Tanja Mihalič, Ulrike Gretzel, Wojciech Cynarski, Yaniv Poria ; от No 16 и Roya Rahimi, не участват A. Armaitiene, D. Tassiopoulos ; от No 17 и Мауа Ivanova, Faizan Ali, Jean Max Tavares, Martina G. Gallarza, не участва S. Dencheva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: European Journal of Tourism Research = ISSN 1314-0817

ISSN 1994-7658 = European Journal of Tourism Research (Print) : без сведение за цена

Vol. 15-17 (2017)

338.48

БП 2017 П 733
        L'EUROPEO / Кю Медия ; ред. кол. : Димитър Стоянович - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, Nо 1 (2008)-        . - София : Кю Медия, 2008-        (без сведение за печ.). - 26 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Ана Йованович, Иван Гуляшки. - No 56 с прил.: Bocconi University : история на успеха. - 24 с. ; No 59 с прил.: Начин на живот. - 40 с.

ISSN 1313-390X = L'Europeo (София) : 8 лв.

10 Nо 54 (февр./март)-59 (дек./ян. 2018) (2017)

327
008

БП 2017 П 734
        EVA / Attica Eva Media Group ; ред. кол. : Милена Попова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1998)-        . - София : Attica Eva Media Group, 1998-        (София : Roprint). - С ил. ; 30 см

Месечно изд. - Други ред.: Ваня Шекерова - зам.-глав. ред., Свобода Сидерова, Лиляна Гергишанова, Кристина Симидчийска, Адриана Попова, Ирина Иванова, Лилия Илиева, Елка Влаховска ; от бр. 225 и Рени Аврамова, не участва С. Сидерова ; от бр. 228 не участва Л. Гергишанова

ISSN 1311-3038 = Eva (София) : 7 лв.

Бр. 218 (ян.)-229 (дек.) (2017)

391
316.728

БП 2017 П 735
        EVA cook book / Attica Eva ; глав. ред. Милена Попова, зам.-глав. ред. Ваня Шекерова. - Бр. 1 (2017)-        . - София : Attica Eva, 2017-        (София : Roprint). - 29 см

Годишно изд.

ISSN 2603-2791 = Eva cook book : 9.95 лв.

2017 бр. 1 (дек.)

641.5

БП 2017 П 736
        EZDA press / Кониан ; глав. ред. Екатерина Дончева, ред. Диана Митрева. - Год. 12, бр. 116 (юни/юли 2017)-год. 12, бр. 118 (окт./ноем. 2017). - София : Кониан, 2017 (без сведение за печ.). - 28 см

Достъпно също на: http://ezdapress.com/. - Двумес. изд. - От бр. 117 авт.: Хора, пътища, автомобили. - От бр. 117 изд.: Хора, пътища, автомобили. - Продължение на: Езда = ISSN 1314-3972

5 лв.

Год. 12, бр. 116 (юни/юли)-118 (окт./ноем.) (2017). Спира

798

БП 2017 П 737
        FOLIA palliatrica / Българско дружество по продължителни грижи и палиативна медицина ; ред. кол. : Любима Д. Деспотова-Толева - глав. ред. ... [и др.]. - No 1 (2017)-        . - София : Бълг. д-во по продължителни грижи и палиативна медицина, 2017-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 29 см 

Годишно изд. - Други ред.: Васил Анастасов - зам.-глав. ред., Мария Серато-Бенвенуто, Ринтаро Мори, Шломо Винкер, Айсегюл Каптъноглу, Анвар Хан, Тони Шекерджиева-Новак, Николай Йорданов, Лилия Тонева, Иван Иванов. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 2535-0463 = Folia palliatrica (Print) : без сведение за цена

2017 No 1

614.2

БП 2017 П 738
        FORBES България / Атика Ева ; ред. кол. : Йордан Матеев - глав. ред. ... [и др.]. - 2010, ноем.-        . - София : Атика Ева, 2010-        (Пловдив : Булвест принт). - 28 см

Месечно изд. - Кор. подзагл.: бълг. изд. - Други ред.: Елеонора Тарандова - отг. ред., Даниел Василев, Христо Петров, Боян Кузески ; в бр. 70,73,76,79 Хр. Петров - отг. ред. ; в бр. 71,74,77,78, 80 Д. Василев - отг. ред. ; от бр. 74 не участва Б. Кузески ; в спец. год. бр. и Боян Кузески. - Спец. год. бр.: ForbesWoman. - 130 с.

ISSN 1314-2356 = Forbes България : 7 лв.

Бр. 69 (ян.)-80 (дек.) (2017)

330

БП 2017 П 739
        FORESTRY Ideas : Forestry, Landscape Architecture, Environmental Protection / University of Forestry ; ed. board : Milko Milev- ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (1995)-        . - Sofia : Univ. of Forestry, 1995-        (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://forestry-ideas.info/index.php. - Излиза два пъти год. - Други ред.: Petar Zhelev - ass. ed., Dilyanka Bezlova, Alexander Delkov, Yordanka Ivanova, Stefka Kitanova, Yulin Tepeliev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Forestry Ideas = ISSN 2603-2996

ISSN 1314-3905 = Forestry Ideas : без сведение за цена

23 2017 No 1 (Jul./Aug.)-2 (Dec./Jan. 2018) = 53-54

630.2

БП 2017 П 740
        FORMAL, informal & natural education / International University Holding ; ed.-in-chief Emiliya Evgenieva. - [No 1] (2015)-        . - Sofia : Intern. Univ. Holding, 2015-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - От No 5 изд.: Consul Consult

ISSN 2367-6019 = Formal, informal & natural education : без сведение за цена

No 4 (July)-5 (Dec.) (2017)

37

БП 2017 П 741
        FRACTIONAL Calculus & Applied Analysis : An International Journal for Theory and Applications / Institute of Mathematics and Informatics - Bulgarian Academy of Scienies ; ed. board : Virginia Kiryakova ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1998)-        . - [Sofia] : [Inst. of Mathematics and Informatics - BAS] ; Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 1998-        (без сведение за печ.). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Boris Baeumer, Dumitru Baleanu, Emilia Bazhlekova, Lyubomir Boyadjiev, Yury Brychkov, Alberto Cabada, Wen Chen, YangQuan Chen, Mark Edelman, Neville Ford, Alan Freed, Rudolf Hilfer, Niels Jacob, Ravi N. Kalia, Mokhtar Kirane, Anatoly Kochubei, Raytcho Lazarov, Changpin Li, Richard Magin, Ralf Metzler, Piotr Mikusinski, Donald O'Regan, Igor Podlubny, Sergei Rogosin, Boris Rubin, Jocelyn Sabatier, Enrico Scalas, Stepan Tersian, Juan Trujillo, Sabir Umarov, Blas Vinagre, Vu Kim Tuan, Masahiro Yamamoto, Ahmed Zayed ; от No 6 и Malgorzata Klimek, не участват M. Edelman, N. Ford, A. Freed, R. Hilfer, N. Jacob, R. N. Kalia. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - От 2018 г. се регистрира в Германия. - Онлайн изд.: Fractional Calculus & Applied Analysis = ISSN 1314-2224

ISSN 1311-0454 = Fractional Calculus & Applied Analysis (Print) : без сведение за цена

20 2017 No 1-6

51

БП 2017 П 742
        GENETICS and Plant Physiology : An International Journal / published by the Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences ; ed.-in-chief Evgueni D. Ananiev. - Vol. 1, No 1/2 (2011)- . - Sofia : Inst. of Plant Physiology and Genetics, 2011-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - С ил. ; 27 см

Излиза четири пъти год. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6394 = Genetics and Plant Physiology (Print) : без сведение за цена

7 2017 iss. 1/2-3/4

581.1
631.52

БП 2017 П 743
        GEOLOGICA Balcanica : official Journal of the Carpathian-Balkan Geological Association / Bulgarian Academy of Sciences. Geological Institute ; ред. кол. : Lubomir Metodiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 5, No 1 (1975)-        . - София : Геол. институт "Акад. Страшимир Димитров" при БАН, 1975- ([София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"]). - С ил. ; 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Nikolay Bonev, Georgi Granchovski, Rositsa Ivanova, Alexander Radulov, Antoneta Seghedi, Athanas Chatalov, Boris Valchev, Dimitrina Dimitrova, Franz Neubauer, Georgios Christofides, Giulio Pavia, Irena Peytcheva, Iskra Lakova, Ivan Savov, Marlena Yaneva, Mehmed Cemal Göncüoğlu, Nadia Ognjanova, Sixto Rafael Fernández López, Valeri Sachanski, Vladica Cvetcović, Vladimir Hristov, Yanko Gerdjikov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-0894 = Geologica Balcanica (Sofia) : без сведение за цена

Vol. 46 2017 No 1-2

55

БП 2017 П 744
        GLAMOUR : българското издание : истинско, като самата теб! / Ес Медия ; ред. кол. : Ани Младенова - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 0 (май 2009)-        . - София : Ес Медия, 2009-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Милена Георгиева, Виктория Бенчева, Стойка Данкова, Силвия Кавданска ; от No 101 не участва М. Георгиева

ISSN 1313-8170 = Glamour (София) : 3.49 лв.

No 90 (ян.)-101 (дек./ян. 2018) (2017)

746.4
646.7

БП 2017 П 745
        GLOBALIZATION, the State and the Individual / Free University of Varna, University of Economics and Innovation in Lublin. - 2014, No 1-        . - Varna : Free Univ. of Varna, 2014-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Подзагл. на кор.: international scientific journal. - Текст и на рус. ез. - Съдърж. многоез. ; рез. на рус., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-4555 = Globalization, the State and the Individual : без сведение за цена

2017 Nо 1-4 = 13-16

3

БП 2017 П 746
        GOOD Food / Ес Медия ; ред. кол. : Людмила Слокоски - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2008)-        . - София : Ес Медия, 2008-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Други ред.: Христо Димитров - зам.-глав. ред., Румяна Димитрова, Силвия Кавданска

ISSN 1313-2334 = Good Food (София) : 4.99 лв.

Бр. 167 (ян.)-178 (дек.) (2017)

641

БП 2017 П 747
        GP News : новини за общопрактикуващия лекар / Medbook ; глав. ред. Валя Колева. - 2000, бр. 1-        . - София : Medbook, 2000-        (София : Ропринт). - 29 см

Месечно изд.

ISSN 1311-4727 = GP News : 3 лв.

18 2017 бр. 1 (ян.)-12 = 200-211

614.2

БП 2017 П 748
        GRANTA България : списание за нова литература / Жанет 45 ; ред. кол. : Манол Пейков - глав. ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2012)-        . - Пловдив : Жанет 45, 2012- ([Пловдив : Жанет 45]). - 21 см

Годишно изд. - Други ред.: Илия Троянов, Валерия Иванова - отг. ред., Алек Попов, Ангел Игов, Димитър Кенаров, Георги Господинов, Дарин Тенев, Йордан Ефтимов, София Несторова

ISSN 1314-6254 = Granta България : 14.99 лв.

Nо 8 (2017)

820/899

БП 2017 П 749
        GRAZIA : българско издание / Attica Eva Media Group ; ред. кол. : Поля Александрова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2004)-        . - София : Attica Eva Media Group, 2004- (Пловдив : Булвест принт). - 30 см

Месечно изд. - Други ред.: Невена Дякова - зам.-глав. ред., Кристина Гочева, Боян Кузески, Роси Димитрова, Боряна Димитрова, Силвия Канин, Владимира Николова ; от бр. 157 С. Канин - глав. ред., Б. Димитрова - зам.-глав. ред. и Симона Петрова, не участва П. Александрова ; от бр. 158 не участва Б. Кузески ; от бр. 159 Н. Дякова не е зам.-глав. ред. ; от бр. 162 не участва С. Петрова ; от бр. 164 и Люба Вангелова, не участва Р. Димитрова. - Бр. 166 с прил.: Празнични декорации. - 12 с.

ISSN 1312-4382 = Grazia (Българско изд.) : 4.95 лв.-8.95 лв.

Бр. 155 (ян.)-165 (дек.) (2017)
Бр. 166 (извънреден празн. бр.) (2017)

646
316.728-05

БП 2017 П 750
        HARPER'S Bazaar България / СББ Медиа ; и.д. глав. ред. Евгения Александрова-Софрониева, ред. Константин Стойнов. - 2008, Nо 1 (ноем.)-        . - София : СББ Медиа, 2008-        (Пловдив : Булвест принт). - 28 см

Месечно изд. - От бр. за м. юли/авг. Евгения Александрова-Софрониева - глав. ред. - Спец. изд.: Колекции пролет/лято 2017. - 152 с., Аксесоари. - 128 с. - Спец. изд. с размер 30 см

ISSN 1313-5201 = Harper's Bazaar България : 5 лв., 6.99 лв.

2017 ян./февр.-дек.

391
746.4

БП 2017 П 751
        HELLO! България / Ес Медия ; ред. кол. : Станислав Дочев - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (16 дек. 2010)-        . - София : Ес Медия, 2010-        (без сведение за печ.). - 32 см

Месечно изд. - Други ред.: Магдалена Георгиева, Виктория Бенчева, Милена Темкова

ISSN 1314-2496 = Hello! България (2010) : 4.99 лв.

7 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 153-164

316.728-05

БП 2017 П 752
        HI drive : автомобилно списание / Хай Драйв ; глав. ред. Георги Звезданов. - Бр. 1 (септ. 2011)-        . - София : Хай Драйв, 2011-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 29 см

Месечно изд. - В бр. от м. февр. кор. погрешно означен бр. 53 вм. 54 и следва до края

ISSN 1314-5185 = Hi drive : 4.95 лв.

7 бр. [54] (февр.)-[63] (дек.) (2017)

629.114.6

БП 2017 П 753
        HICOMM : списание за нови технологии и комуникации / Хай Енд Пъблишинг ; ред. кол. : Емилия Кирилова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2001)-        . - София : Хай Енд Пъблишинг, 2001-        (без сведение за печ.). - 30 см

Месечно изд. - Кор. опис. - Други ред.: Илия Темелков - отг. ред., Виктор Джамбов, Цветомира Панчева, Вирджиния Кирова ; от бр. 197 Илия Темелков - глав. ред., не участва Е. Кирилова

ISSN 1311-8730 = HiComm : 6 лв.

Бр. 188 (ян./февр.)-198 (дек.) (2017)

654.15
681.32

БП 2017 П 754
        HOMO Bohemicus : издание на Бохемия клуб / ред. кол. : Ани Бурова - глав. ред. ... [и др.]. - 1994, кн. 1-        . - София : Парадигма, 1994-        (София : Булгед). - 19 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Анжелина Пенчева, Божана Нишева, Михаела Кузмова, Славея Димитрова. - Текст и на чеш. ез. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-9252 = Homo Bohemicus : без сведение за цена

2016 кн. 3/4. Литературният канон между постоянството и динамиката
2017 кн. 2/3. Нац. студентски бохемистични четения 2016

061.22
008

БП 2017 П 755
        HOMO Ludens : списание за театър / Гилдия на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България ; ред. кол. : Красимир Спасов ... [и др.]. - Бр. 1 (2000)-        . - София : Гилдия на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България, 2000-        (без сведение за печ.). - 24 см

Годишно изд. - Други ред.: Камелия Николова, Светослав Кокалов, Николай Йорданов, Анна Топалджикова, Румяна Николова, Асен Терзиев, Ангелина Георгиева

ISSN 1311-5111 = Homo Ludens (София) : без сведение за цена

Бр. 20 (2017)

792

БП 2017 П 756
        HOT Wheels : мото списание / Егмонт България. - Бр. 1 (2 юни-6 юли 2012)- . - София : Егмонт България, 2012- (София : Ропринт). - 28 см

Двумесечно изд. - Бр. 33 с прил. плакат: Колекция 2017

ISSN 1314-6521 = Hot Wheels (София) : 5.50 лв.

Бр. 32-37 (2017)

087.5

БП 2017 П 757
        HUMANUS : списание за съвременно образование, за насърчаване на духовното и личностното израстване и укрепване на младия човек / Център за развитие на личността Humanus ; ред. кол. : Ангел Грънчаров - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (септ. 2014)-        . - [Пловдив] : Център за развитие на личността Humanus, 2014-        (без сведение за печ.). - 20 см

Излиза пет пъти год. - Други ред.: Димитър Пецов, Йордан Ангелов

ISSN 2367-6027 = Humanus (София. Print) : 2 лв., 3 лв.

4 2017 бр. 1 (февр.)-5 (окт.) = 13-17

37.01

БП 2017 П 758
        IN-silico intellect : journal of science, innovative technologies and applied informatics / Association Innovation Center for Information and In-silico Technology and Expert Knowledge Transfer - In-silico Intellect ; ed. board : Plamenka Borovska ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2017)-        . - София : ТУ, 2017-        (София : печ. при изд. на ТУ). - 29 см

Достъпно също на: https://insilicointellect.com/%d0%97%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/ . - Год. изд. - Текст и на бълг. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2534-8531 = In-silico intellect (Print) : без сведение за цена

Vol. 1 2017 No 1

681.3

БП 2017 П 759
        INFORMATION Technologies and Control : official publication of the John Atanasoff Society of Automatics and Informatics / ed. board : P. Petkov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Year 1, No 1 (2003)-        . - Sofia : John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, 2003-        (Sofia : Simolini-94). - С ил. ; 29 см

Достъпно също на: http://www.acad.bg/rismim/itc/index.html. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: K. Stoilova - deputy ed.-in-chief, K. Alexiev, Ch. Anguelov, I. Bachkova, A. Casaca, C. Chang, N. Christov, L. Dakovski, A. Dimov, F.-G. Filip, A. Galushkin, V. Getov, G. Gotchev, Da Wei Gu, M. Hadjiski, V. Jotsov, V. Kisimov, J. Korbicz, V. Loumos, N. Madjarov, S. Maleshkov, S. Markov, O. Martikainen, E. Nikolov, G. Osipov, P. Petrov, I. Popchev, V. Sgurev, Ts. Slavov, A. Smrikarov, O. Spaniol, S. Stoyanov, D. Tsanev, G. Vachkov, M. Dotsinska. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Information technologies and control = ISSN 2367-5357

ISSN 1312-2622 = Information technologies and control (Print) : без сведение за цена

14 2016 (изд. 2017) No 2-4

681(497.2)

БП 2017 П 760
        INGLOBO : за един по-интелигентен свят / Урманов ; глав. ред. Свилен Георгиев. - No 0 (дек. 2015)-        . - София : Урманов, 2015-        (София : Ропринт). - 30 см

Месечно изд.

ISSN 2367-8372 = InGlobo : 6 лв.

No 11 (ян.)-22 (дек.) (2017)

008
0-05(100)

БП 2017 П 761
        INNOVATION in Woodworking Industry and Engineering Design : science journal / University of Forestry. Faculty of Forest Industry ; ed. board : N. Trichkov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1 (2012)-        . - Sofia : Univ. of Forestry, 2012-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 25 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: D. Angelova - co-ed., N. Minkovski, V. Savov, P. Vitchev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Innovation in Woodworking Industry and Engineering Design = 2367-6663

ISSN 1314-6149 = Innovation in Woodworking Industry and Engineering Design (Print) : без сведение за цена

Vol. 6 2017 No 1-2

630.83
658.512.23

БП 2017 П 762
        INSPIRO : списание за респираторна медицина и вдъхновение / Мед сълюшънс ; глав. ред. Коста Костов. - 2008, бр. 1-        . - София : Мед сълюшънс, 2008-        (София : Дедракс). - 28 см

Излиза пет пъти год. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-4329 = InSpiro (София) : без сведение за цена

10 2017 бр. 1 (февр.)-3 (юни) = 39-41, 5 (дек.) = 43

616-002.5

БП 2017 П 763
        INTERNATIONAL Journal of Algebra / Hikari ; ed. board : Ulrich Albrecht ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Ruse : Hikari, 2007-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/ija/. - Излиза осем пъти год. - Други ред.: V. K. Bhat, Antonio J. Calderon, Miriam Cohen, Javier Diaz-Vargas, Frank J. Hall, Shiro Goto, Xiuyun Guo, Attila Nagy, James F. Peters, Blair K. Spearman, Ashish K. Srivastava, B. A. F. Wehrfritz. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: International Journal of Algebra = ISSN 1314-7595

ISSN 1312-8868 = International Journal of Algebra (Print) : без сведение за цена

11 2017 No 1/4-5/8

512

БП 2017 П 764
        INTERNATIONAL Journal of Contemporary Mathematical Sciences / Hikari ; ed. board : R. Ben Taher ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2006)-        . - Ruse : Hikari, 2006-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/ijcms.html. - Излиза осем пъти год. - Други ред.: Paul Bracken, Ching-Ter Chang, Ghulam Farid, O. Gonzalez-Gaxiola, Shapour Heidarkhani, Zhi Jie Jiang, Ben Mathes, Donal O'Regan, Ersilia Saitta, K. P. Shum, Kewen Zhao. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: International Journal of Contemporary Mathematical Sciences = ISSN 1314-7544

ISSN 1312-7586 = International Journal of Contemporary Mathematical Sciences (Print) : без сведение за цена

12 2017 No 1/4-5/8

51

БП 2017 П 765
        INTERNATIONAL Journal on Information Technologies and Security : Publication of the Union of Scientists in Bulgaria / ed. board : Nikos Bardis ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2009)-        . - Sofia : Union of scientists in Bulgaria, 2009-        (Sofia : Printing House of the Technical Univ.). - 24 см

Достъпно също на: http://ijits-bg.com/ijitsarchive. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Dencho Batanov, Francesco Bergadano, Pino Caballero-Gil, Miguel Couceiro, Vassil Fournadjiev, Victor Gayoso Martinez, Zoran Hadzi-Velkov, Luis Hernández Encinas, Hristo Hristov, Gerrit Janssens, Nikola Kasabov, Vyacheslav Kharchenko, Todor Koburov, Christos Markides, Penka Martincova, Karol Matiasko, Gerasimos Meletiou, Götz Neuneck, Irina Noninska, Angel Popov, Goran Rafajlovski, Radi Romansky, Lada Sadiković, Radomir Stanković, Chrysostomos Stylios, Ventsislav Trifonov, Alexis Tsoukiàs, Michael Vrahatis, Larissa Zaitseva ; от No 2 и Oleg Kravets. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-8251 = International Journal on Information Technologies and Security : без сведение за цена

9 2017 No 1-4

519.68
355.02

БП 2017 П 766
        INTERNATIONAL Journal of Mathematical Analysis / Hikari ; ed. board : Giuseppe Caristi - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Ruse : Hikari, 2007- (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/ijma/. - Двуседм. изд. - Други ред.: Serkan Araci, David Barilla, Carlo Bianca, B. T. Bilalov, Jerry L. Bona, R. A. Cerutti, Gui-Qiang G. Chen, Giuseppina D'Agui, Andrei Duma, Robert Finn, Jerome A. Goldstein, Tiziano Granucci, Shapour Heidarkhani, Shin Min Kang, Nader Kanzi, M.S. Khan, Mokhtar Kirane, Ing-Jer Lin, Wen-Xiu Ma, Daya K. Nagar, Tohru Ozawa, Jaekeun Park, Iosif Pinelis, Alfio Puglisi, J. F. Rosenblueth, Ersilia Saitta, Ralph Showalter, Marius Stoka, Roberto Triggiani, Firdaus E. Udwadia, Hao Wu, A. Zagorodnyuk ; от No 13/16 и R. G. Artes. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: International Journal of Mathematical Analysis = ISSN 1314-7579

ISSN 1312-8876 = International Journal of Mathematical Analysis (Print) : без сведение за цена

11 2017 No 1/4-21/24

517

БП 2017 П 767
        IJAM : International Journal of Applied Mathematics / Academic Publications ; ed. board : Virginia Kiryakova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 11, No 1 (2002)-        . - Sofia : Acad. Publ., 2002-        (без сведение за печ.). - 23 см

Двумесечно изд. - Други ред.: R. P. Agarwal, M. Amamiya, G. Anastassiou, P. Antonelli, J. Bramble, K. W. Church, D. Cutkosky, L. Debnath, F. Deutsch, R. W. Dickey, A. Dishliev, J. Dongarra, S. Dragomir, J. Eisenfeld, P. Eloe, J. Ferreira, A. S. Fraenkel, E. A. Galperin, J. R. Graef, J. Henderson, M. Ito, R. Kalaba, S. L. Kalla, H. Kawarada, Y. I. Kim, W. A. Kirk, D. Kolev, Changpin Li, F. Mainardi, C. Micchelli, S. Miyano, R. N. Mohapatra, D. Motreanu, G. Nürnberger, J. Paneva-Konovska, N. Pavel, D. Peleg, P. Rajkovic, M. A. Rakha, M. Al-Refai, M. Saigo, S. Saitoh, N. Shigesada, R. Shivaji, D. D. Siljak, K. Sohraby, H. M. Srivastava, R. L. Stens, A. Takaci, J. A. Tenreiro Machado, B. A. Trakhtenbrot, R. Triggiani, D. Trigiante, A. S. Vatsala, N. Velkov, R. U. Verma, A.-M. Wazwaz, T. M. Witten, M. D. F. Wong, A. Zayed, J. Zou, Svetoslav Nenov ; от No 2 не участва D. Kolev ; от No 5 и S. Tersian, N. Tuneski, не участва D. Trigiante. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: IJAM = ISSN 1314-8060

ISSN 1311-1728 = International Journal of Applied Mathematics : год. аб. 55 евро (за институции 110 евро)

[16] вм. 30 2017 No 1-6

51-7

БП 2017 П 768
        INTERNATIONAL Journal of Surgery and Medicine / Bulgarian Association of Young Surgeons ; ed. board : Ivan Inkov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (July 2015)-        . - Sofia : Bulg. Assoc. of Young Surgeons, 2015-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Evgeni Belokonski, Geogi Popivanov, Franco Stagnitti, Michele Bisaccia, Roberto Cirocchi, Murat Ozgur Kilic, Viktoria Sarafian, Rumen Popov, Savelina Popovska, Slavomir Kondoff, Kosta Kostov, Zhasmina Mihaylova, Slavcho Tomov, Hristo Lozanov, Iskra Daskalova, Ayodele Atolagbe, Toni Donchev, Kirien Kjossev, Metehan Gümüş, Laura Mora, Dronacharya Routh, George Kesov, Dimitar Gospodinov, Simon Ajderyan. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-7414 = International journal of surgery and medicine (Print) : без сведение за цена

3 2017 Nо 1/2 (Jan./Apr.)

617.5
61

БП 2017 П 769
        INTERNATIONAL Mathematical Forum : Journal for Theory and Applications / Hikari ; ed. board : Helene Airault ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2006)-        . - Ruse : Hikari, 2006- (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/imf.html. - Двуседм. изд. - Други ред.: Luca Vincenzo Ballestra, Fabrice Bethuel, R. Campoamor-Stursberg, Giuseppe Caristi, Michel Chipot, Giovany M. Figueiredo, Marek Galewski, Leszek Gasinski, Luca Guerrini, Jesus Hernandez, Louis Jeanjean, Andrzej Mach, Ayan Mahalanobis, Dumitru Motreanu, Hiroshi Nakazato, Donal O'Regan, Dusan Repovs, Ersilia Saitta, Andrzej Szulkin, Roger Temam, Kewen Zhao ; от No 13/16 и Jun Tao Wang. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: International Mathematical Forum = ISSN 1314-7536

ISSN 1312-7594 = International Mathematical Forum (Print) : без сведение за цена

12 2017 No 1/4-17/20

51

БП 2017 П 770
        INTERNATIONAL Scientific Journal Industry 4.0 [Електронен ресурс] / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0 ; Georgi Popov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Y. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Engineering Industy 4.0, 2016-        (без сведение за печ.). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с ил. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://stumejournals.com/i4.htm. - Двумесечно изд. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Jivka Ovtcharova - ed.-in-chief, Alexey Beliy, Svetozar Margenov, Alexander Afanasyev, Alexander Guts, Andrzej Golabczak, Andrey Firsov, Bobek Shuklev, Boris Gordon, Branko Sirok, Claudio Melchiorri, Cveta Martinovska, Dale Dzemydiene, Dimitar Yonchev, Dimitrios Vlachos, Galina Nikolcheva, Gerard Lyons, Henrik Carlsen, Idilia Bachkova, Idit Avrahami, Iurii Bazhal, Jürgen Köbler, Jiri Maryska, Lappalainen Kauko, Liviu Jalba, Luigi del Re, Majid Zamani, Martin Eigner, Michael Valasek, Milija Suknovic, Miodrag Dashic, Mladen Velev, Murat Alanyali, Nina Bijedic, Olga Zaborovskaia, Pavel Kovach, Petar Kolev, Peter Korondi, Peter Sincak, Petra Bittrich, Radu Dogaru, Raicho Ilarionov, Raul Turmanidze, René Beigang, Rozeta Miho, Sasho Guergov, Seniye Ümit Oktay Firat, Sreten Savicevic, Stefan Stefanov, Svetan Ratchev, Sveto Svetkovski, Tomislav Šarić, Vasile Cartofeanu, Vidosav Majstorovic, Vjaceslavs Bobrovs, Inocentiu Maniu, Michael Grethler ; от iss. 2 и Igor Bychkov, Katia Vutova, Predrag Dasic ; iss. 3 и Ninoslav Marina. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Всички бр. деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM) заедно с бр. 1-2 / 2016 г. - Онлайн изд.: International Scientific Journal Industry 4.0 = ISSN 2534-997X. - Погрешно означен ISSN 2543-8582

ISSN 2534-8582 = International scientific journal Industry 4.0 (Print) : без сведение за цена

Y. 2, 2017 iss. 1-6. - 38.8 MB

338.45
681.3

БП 2017 П 771
        INTERNATIONAL Scientific Journal Innovations [Електронен носител] / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry-4.0, National Scientific Technical Society Automation in Discrete Productions ; ed. board : Dimitar Damianov ... [et al.]. - Текстови данни. - Vol. 5, No 1 (2017)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Engineering Industry-4.0 : Nat. Sci. Techn. Soc. Automation in Discrete Productions, 2017-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Излиза три пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Ivo Malakov, Dimcho Chakarski, Todor Neshkov, Lubomir Dimitrov, Hristo Shehtov, Kiril Angelov, Diana Antonova, Vassil Kostadinov, Stefan Kartunov, Ivan Dimitrov, Vesko Panov, Kakha Demetrashvili, Silviu Makuca, Predrag Dasic, Ivan Lashin, Uwe Fuessel, Pancho Tomov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Всички бр. деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM). - Продължение на: Innovations in discrete productions = ISSN 1314-8907. - Погрешно отпеч. ISSN 1314-8907 = Innovations in discrete productions

ISSN 2603-3763 = International Scientific Journal Innovations (Print) : без сведение за цена

Y. 5 2017 iss. 1-3. - 14.3 MB

338

БП 2017 П 772
        INTERNATIONAL scientific journal mathematical modeling [Електронен ресурс] / Scientific technical union of mechanical engineering - Industry 4.0 ; ed.-in-chief Andrey Firsov. - Текстови данни. - Y. 1, No 1 (2017)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Engineering - Industry 4.0, 2017- (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Достъпно също на: https://stumejournals.com/mm.htm. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: International scientific journal mathematical modeling = ISSN 2603-2929

ISSN 2535-0986 = International scientific journal mathematical modeling (Print) : без сведение за цена

Y. 1 2017 iss. 1-4. - 35.0 MB

519.8

БП 2017 П 773
        INTERNATIONAL scientific journal Security & Future [Електронен ресурс] / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry-4.0, International Academy on Security ; ed. board : Nikolay Radulov - chief ed. ... [et al.]. - Текстови данни. - Y. 1, iss. 1 (2017)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Engineering Industry-4.0, 2017- (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : цв. ил. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://confsec.eu/index.html. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Alexander Baranov, Alexander Kurbatski, Alexander Troyanskiy, Andrzej Misiuk, Ariana Bejleri, Galina Zhavoronkova, Gudrun Biffl, Dimitar Dimitrov, Evgeni Manev, Hanáček Petr, Iliyan Lilov, Jaroslav Tureček, Josef Reitšpís, Juris Borzovs, Kristiina Hakk, Milan Popović, Lev Elisov, Muhammed Ali Aydin, Nebojša Bojanić, Ninoslav Marina, Nikifor Stefanof, Nurgali Zaurbekov, Oliver Bacanovic, Piotr Majer, Razvan Rughinis, Siniša Tatalović, Stoyan Denchev, Tatyana Ejevskay, Valentin Todorov, Vesselin Demirev, Vladimir Zakhmatov, Zelimir Kesetovic ; от Iss. 2 и Ognyan Ivanov. - Всички бр. деп. в 1 оптичен диск (CD-ROM). - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. докл. - Онлайн изд.: International scientific journal Security & Future = ISSN 2535-082X

ISSN 2535-0668 = International scientific journal security & future (Print) : без сведение за цена

Y.1 2017 iss. 1-4. Intern. Sci. Conf. on Security, 11-14 Dec., Borovets. - 27.9 MB

355.02
327

БП 2017 П 774
        IZVESTIYA - Journal of Varna University of Economics / ed. board : Dancho Danchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - 2013, No 1-        . - Varna : Publ. house Science and Economy, 2013-        (Varna : Printing division of the Univ. of Economics). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Издава се от 1957 г. - Други ред.: Hristo Mavrov - deputy ed.-in-chief, Yuliyana Todorova, Rositsa Zarkova, Abdel-Badeeh Salem, Ada Mirela Tomescu, Adriyana Andreeva, Anatoli Kovalev, Annibal Scavarda, Fotis Missopoulos, Galina Savina, Giovanni Lagioia, Henrik Egbert, Hristina Blagoicheva, Hristo Mavrov, Irina Brusakova, Ivan Zhelev, Magdalena Kachniewska, Marek Pawlak, Mariya Stanimirova, Nadya Kostova, Nikolas Exadaktylos, Nikoleta Mihaleva, Recai Aydin, Renè Thieblemont, Rosen Nikolaev, Rossela Bardazzi, Rumen Kalchev, Sabka Pashova, Silviya Parusheva, Silviya Svejenova, Slavi Genov, Tanya Dabeva, Tatiana Kostova,Tsveta Zafirova, Veselin Hadjiev, Vladimir Sulov, Zdzislaw Polkowski, Zoya Mladenova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Изд. и на бълг. ез. със загл.: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна = ISSN 1310-0343

ISSN 2367-6361 = Izvestiya (Varna University of Economics) : без сведение за цена

61 2017 No 1-4

338

БП 2017 П 775
        JOURNAL of applied spotrs sciences : international scientific journal of the National Sports Academy / ed. board: Tatiana Iancheva - ed.-in-chief ... [и др.]. - Vol. 1 (Jul. 2017)-        . - Sofia : Nat. Sports Acad., 2017-        (София : BPS). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: J. P. Verma, Sidonio Serpa, Vassil Girginov, Matthew J. Robinson, Kairat Zakirianov, Trayana Djarova-Daniels, Luis Miguel Ruiz, Janis Zidenas, Milovan Bratic, Juris Grants, Pencho Geshev, Nikolay Izov, Apostol Slavchev, Krasimir Petkov, Ognyan Miladinov, Ivan Maznev, Daniela Dasheva, Latchezar Dimitrov, Svilen Neykov, Kiril Andonov, Nikolay Boyadzhiev, Yana Simova, Vladimir Grigorov, Lence Aleksovska Velickovska, Emin Ergen, Argon Cuka, Franja Fratrić, Sebahattin Devecioğlu, Mehmet Gunay, Maria Efstratopoulou, Biser Tzolov, Evgenia Dimitrova, Rumian Hristov, Bonka Dimitrova, Diana Dimitrova, Daniela Lyubenova, Dimitar Mihaylov, Albena Alexandrova, Zdravko Stefanov, Karolina Lazarova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Journal of applied spotrs sciences = ISSN 2535-0145

ISSN 2534-9597 = Journal of applied spotrs sciences (Print) : без сведение за цена

1 2017 July, Dec.

79

БП 2017 П 776
        JOURNAL of Balkan Ecology / PublishScieSet-Eco ; ed. board : I. D. Christov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1 (1998)-        . - Sofia : PublishScieSet-Eco, 1998-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: A. Alexandrov - deputy ed.-in-chief, Y. Dimitrova, U. Abazi, F. Adams, D. Almaliotis, E. Atasoy, Z. Bekyarova, M. Belberov, P. Bozhinova, H. Bozukov, M. Chilikova-Lubomirova, T. Cholakov, A. Damyanova, B. Dikova, I. Dombalov, R. Donkova, D. Drazic, R. Efe, A. Gochev, V. Grigorova, P. Ivanov, Ts. Hristova, V. Kazandjiev, M. Kercheva, S. Kirkova, A. Kovachev, V. Kovaci, T. Kupusovic, P. Laze, W. Loiskandl, O. Lutskanova, M. Lyubenova, C. Maior, S. Marinova, Y. Markovska, M. Milincic, T. Mitova, Y. Naidenov, D. Nankinov, D. Nielsen, O. Oenema, A. Panagopoulos, T. Parusheva, A. Pelgunov, A. Pencheva, G. Petkov, R. Petkov, L. Rakonjac, S. Rousseva, L. Sakelarieva, C. Sarbu, G. Satchanska, V. Sgurev, E. Steinnes, A. Stoev, D. Stoicheva, D. Tadarakov, M. Teoharov, Y. Topalova, G. Vasilevski, D. Velemis, S. Velkoski, B. Wiman, O. Zagorov, B. Zaharinov, E. Zheleva-Bogdanova, S. Zinovieva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-0527 = Journal of Balkan Ecology : 50 евро

20 2017 No 1-4

502
614.7

БП 2017 П 777
        JOURNAL of the Balkan Tribological Association / Scientific Bulgarian Communications [SciBulCom] ; ed. board : Slavi Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1/2 (1995)-        . - Sofia : SciBulCom, 1995-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Zh. Kalitchin, M. Boneva, Niculae Napoleon Antonescu, K.-D. Bouzakis, Mehmet Karamis, V. Gecevska, Mara Kandeva, Vladimir Andonovic, Miroslav Babič, G. Haidemenopoulos, H. Kaleli, A. Michailidis, Nikolai K. Myshkin, S. Mitsi, St. Petkov, Alexander Rač, R. G. Ripeanu, Andrei Tudor, G. E. Zaikov, Afsin Alper Cerit, Friedrich Franek, Mikolai Kuzinovski, Fehmi Nair, V. Pozhidaeva, Burhan Selcuk. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-4772 = Journal of the Balkan Tribological Association : год. аб. 699 евро (за Европа) : 999 $ (за др. страни)

23 2017 No 1-4

531.4

БП 2017 П 778
        JOURNAL of Biomedical & Clinical Research : JBCR / Medical University - Pleven ; ред. кол. : Grigor A. Gorchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, N 1 (Sept. 2008)-        . - Pleven : Med. Univ., 2008-        (Pleven : Publ. center Med. Univ.). - 28 см

Достъпно също на: http://jbcr.mu-pleven.bg/index.php. - Излиза два пъти год. - Други ред.: Mariya Sredkova - deputy ed.-in-chief, Asparuh Asparuhov, Chavdar Balabanov, Petyo Bochev, Tashko Deliyski, Silviya Aleksandrova-Yankulovska, Dimitar Gospodinov, Emilyan Ivanov, Yavor Ivanov, Vaniya Nedkova, Savelina Popovska, Jordan Popov, Dimitar Stoykov, Mariya Simeonova, Alexander Valkov, Plamen Bojinov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-6917 = Journal of Biomedical & Clinical Research (Print) : без сведение за цена

Vol. 10 2017 N 1-2

61

БП 2017 П 779
        JOURNAL of Chemical Technology and Metallurgy / University of Chemical Technology and Metallurgy ; ed. board : B. Koumanova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 48, No 1 (2013)-        . - Sofia : Univ. of Chem. Technology and Metallurgy, 2013-        (Sofia : S Print). - 30 см

Двумес. изд. - Други ред.: S. Allen, N. Yu. Bashkirceva, M. Bojinov, J. Carda, G. Cholakov, D. Danalev, V. Dimitrov, N. Dishovsky, Feyo de Azevedo, M. Jitaru, S. Kalcheva, F. Keil, T. Koinov, T. Konstantinova, M. Kucharski, J. M. Le Lann, S. N. Lezhnev, A. Mavrova, I. P. Mazur, D. Mehandjiev, V. Meško, E. Mihailov, L. Mörl, B. Nath, D. Pavlov, L. Petrov, A. K. Pogodaev, G. Radeva, D. C. Shallcross, M. Simeonova, V. Stefanova, D. Stoilova, N. Tsarevsky, I. Turunen, L. Vezenkov ; от issue 2 и A. Di Schino, не участва D. C. Shallcross ; от issue 6 и V. Bojinov, T. Komatsu, не участват T. Konstantinova, D. Pavlov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Journal of Chemical Technology and Metallurgy = ISSN 1314-7978

ISSN 1314-7471 = Journal of Chemical Technology and Metallurgy (Print) : год аб. 350 евро

Vol. 52 2017 iss. 1, 3-5
Vol. 52 2017 iss. 2. Intern. Conf. on Metallurgy and Materials - ICMM'16, 26-28 Sept., 2016. - 272 с.
Vol. 52 2017 iss. 6. Sel. Art. Intern. Conf. Collaborational Seminar of Chemistry and Industry (CoSCI-2016), 5-6 Oct., Surabaya, Indonesia. - 138 p.

66
669

БП 2017 П 780
        JOURNAL of Environmental Protection and Ecology : Official Journal of the Balkan Environmental Association (B.En.A.) / ed. board : S. K. Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1 (2000)-        . - София : Sci. Bulg. Communications, 2000- (София : Sci. Bulg. Communications). - С ил. ; 23 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: K. Nikolaou, T. Albanis, I. Brceski, J. Cornejo, T. Ehlinger, I. Haiduc, D. Kotzias, K. Kunhke, I. Mallolari, M. Mesic, E. Papathanasiou, A. Piccolo, C. Zanbak, M. Zucchetti, S. Aggelopoulos, Z. Andreopoulou, A. Bektashi, C. Constantin, M. Fenice, L. Georgescu, P. Haugan, I. Ionel, D. Ivanova, M. Kochubovski, A. Kokkinakis, D. Konstantinidis, A. Makoedov, P. Mentzelou, T. Papaliagas, A. Pavloudi, Y. Pelovsky, M. Popa, V. Raykov, D. Sarigiannis, A. Sidorenko, V. N. Stepanov, A. Triantafyllou, P. Tzionas, K. Varsamidis, A. Vaseashta, G. Vasilikiotis, E. Vespremeanu, M. Vukcevic, A. Yildizci, T. Zaharia. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-5065 = Journal of Environmental Protection and Ecology : без сведение за цена

18 2017 No 1-4

502.2

БП 2017 П 781
        JOURNAL of IMAB : annual proceeding : scientific papers [Електронен ресурс] / International Medical Association Bulgaria (IMAB) ; ed. board : Krassimir Metodiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Текстови данни. - Vol. 10, iss. 1 (2004)-        . - Pleven : Peytchinski Publ., 2004-        (без сведение за производител). - 4 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://www.journal-imab-bg.org/. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: George Kyuchukov - dep. ed.-in-chief, Angelina Kisselova-Yaneva, Liana Gercheva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-773X = Journal of IMAB : без сведение за цена

Vol. 23 2017 iss. 1 (Jan./March). - 18.2 MB
Vol. 23 2017 iss. 2 (Apr./Jun.). - 14.4 MB
Vol. 23 2017 iss. 3 (Jul./Sept.). - 20.6 MB
Vol. 23 2017 iss. 4 (Oct./Dec.). - 24.3 MB

61

БП 2017 П 782
        JOURNAL of innovations and sustainability [Електронен ресурс] / Innovations and Sustainability Academy ; ed.-in-chief Vesela Radović, ed. Ekaterina Arabska. - Текстови данни. - Vol. 1, No 1 (2015)-        . - Plovdiv : Innovations and Sustainability Acad., 2015- (без сведение за производител). - 4 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Acrobat Reader. - Излиза четири пъти год. - Източник: Загл. екран. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Journal of innovations and sustainability = ISSN 2367-8151

ISSN 2367-8127 = Journal of innovations and sustainability (CD-ROM) : без сведение за цена

3 2017 No 1. Research Reports Presentations. - 1.40 МВ
3 2017 No 2. - 1.17 МВ
3 2017 No 3. - 702 MB
3 2017 No 4. - 702 MB

330.3
502.3

БП 2017 П 783
        JOURNAL of Materials Science and Technology / Bulgarian Academy of Sciences. Institute for Metal Science, Equipment and Technologies with Hydro- and Aerodynamics Centre Acad. A. Balevski ; ed. board : S. Vodenicharov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1993)-Vol. 25, No 4 (2017). - Sofia : Inst. for Metal Science, Equipment and Technologies with Hydro- and Aerodynamics Centre Acad. A. Balevski, 1993-2017 (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: S. Christov, E. Momchilov, N. Popov, L. Stojanova, Y. Arsov, J. Genov, S. Gyurov, K. Daskalov, L. Drenchev, L. Jekova, R. Kishev, H. Kolev, A. Kroumov, L. Lakov, N. Lichkov, E. Milanov, I. Parshorov, S. Petkov, A. Popov, D. Pushkarov, L. Stanev, K. Stoichev, S. Todorov, K. Veselinov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-9786 = Journal of Materials Science and Technology : год. аб. 100 евро

25 2017 No 1-4. Спира

669.017:001
621.7/.9:001

БП 2017 П 784
        JOURNAL of mining and geological sciences. Pt. 1, Geology and geophysics / University of Mining and Geology St. Ivan Rilski ; ред. кол. : Павел Павлов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 60 (2017)-        . - Sofia : Publ. House St. Ivan Rilski, 2017- (София : ИК "Св. Иван Рилски"). - С ил. ; 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Вяра Пожидаева - зам.-глав. ред., Калина Маринова. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Частично продължение на: Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" = ISSN 1312-1820

ISSN 2535-1176 = Journal of mining and geological sciences. Part 1, Geology and geophysics : без сведение за цена

Vol. 60 2017

55

БП 2017 П 785
        JOURNAL of mining and geological sciences. Pt. 2, Mining, technology and mineral processing / University of Mining and Geology St. Ivan Rilski ; ред. кол. : Павел Павлов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 60 (2017)-        . - Sofia : Publ. House St. Ivan Rilski, 2017-        (София : ИК "Св. Иван Рилски"). - С ил. ; 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Вяра Пожидаева - зам.-глав. ред., Калина Маринова. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Частично продължение на: Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" = ISSN 1312-1820

ISSN 2535-1184 = Journal of mining and geological sciences. Part 2, Mining, technology and mineral processing : без сведение за цена

Vol. 60 2017

622

БП 2017 П 786
        JOURNAL of mining and geological sciences. Pt. 3, Mechanization, electrification and automation in mines / University of Mining and Geology St. Ivan Rilski ; ред. кол. : Павел Павлов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 60 (2017)-        . - Sofia : Publ. House St. Ivan Rilski, 2017- (София : ИК "Св. Иван Рилски"). - С ил. ; 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Вяра Пожидаева - зам.-глав. ред., Калина Маринова. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Частично продължение на: Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" = ISSN 1312-1820

ISSN 2535-1192 = Journal of mining and geological sciences. Part 3, Mechanization, electrification and automation in mines : без сведение за цена

Vol. 60 2017

622

БП 2017 П 787
        JOURNAL of mining and geological sciences. Pt. 4, Humanitarian sciences and economics / University of Mining and Geology St. Ivan Rilski ; ред. кол. : Павел Павлов - глав. ред. ... [и др.]. - Vol. 60 (2017)- . - Sofia : Publ. House St. Ivan Rilski, 2017- (София : ИК "Св. Иван Рилски"). - С ил. ; 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Вяра Пожидаева - зам.-глав. ред., Калина Маринова. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Частично продължение на: Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" = ISSN 1312-1820

ISSN 2535-1206 = Journal of mining and geological sciences. Part 4, Humanitarian sciences and economics : без сведение за цена

Vol. 60 2017

009
33

БП 2017 П 788
        JOURNAL of Mountain Agriculture on the Balkans / Agricultural Academy. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture - Troyan ; ed. board : Diyan Georgiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1998)-        . - Troyan : Research Inst. of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 1998-        (без сведение за печ.). - 24 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Maria Georgieva - dep. ed.-in-chief, Diana Todorova, Hristina Yancheva, Maria Ivanova-Kicheva, Ivan Minev, Stefan Gandev, Aneliya Katova, Penko Zunev, Gercho Gerchev, Tsvetoslav Mihovski, Boryana Churkova, Teodora Spasova, Boryana Stefanova, Svetoslava Stoycheva, Milan Petrović, José Leitão, István Tóbiás, Jan Nedělnik, Milan Lukić. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Journal of Mountain Agriculture on the Balkans = ISSN 2367-8364

ISSN 1311-0489 = Journal of Mountain Agriculture on the Balkans : без сведение за цена

20 2017 No 1-6
[20] 2017. Сборник с резюмета. 20 юбил. науч. конф. с междунар. участие ЕкоМаунтин, 18-19 май. - 210 с.

63(497)

БП 2017 П 789
        JOURNAL of Pedagogy and Educational Management = Педагогика и образователен мениджмънт : научно списание / Varna University of Management. Department for Modern Educational Methods ; ed. board : Dimitrina Kamenova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (2017)-        . - Varna : Varna Univ. of management, 2017-        (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: http://jpem.vumk.eu/. - Год. изд. - Други ред.: Juan Llopis, Paula Kwan, Mustafa Ozmusul, Svetlana Arkhipova, Edyta Sadowska, Mariyana Todorova. - Текст и на бълг. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Journal of Pedagogy and Educational Management = ISSN 2535-1249

ISSN 2535-1230 = Journal of pedagogy and educational management (Print) : без сведение за цена

Vol. 1 (2017)

37.01

БП 2017 П 790
        JOURNAL of Science & Research / Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture ; ed. board : Sonia Mileva - resp. ed. ... [et al.]. - 2010, No 1-        . - Sofia : Bulg. Camber for Education, Science and Culture, 2010-        (без сведение за печ.). - 23 см

Годишно изд. - Други ред.: Evgeni Golovinski, Yin Zheng, Svend Hollensen, Pieter Piket, Alessandro Guzzo, Robert Maitland. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-295X = Journal of Science & Research (Sofia) : 10 лв.

No 10 (2017)

001
37

БП 2017 П 791
        JOURNAL Scientific and Applied Research : International Journal / Association Scientific and Applied Research ; ed. board : Petar Getsov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (2012)-        . - [Shumen] : Konstantin Preslavsky Univ. Press : Assoc. Sci. and Appl. Research, 2012-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Zhivko Zhekov - vice-ed.-in-chief, Lev Zelyonii, Mykhailo Khvesyk, Genadiy Maklakov, Filip Filipov, Petar Velinov, Stoyan Velkoski, Vyacheslav Rodin, Stanislav Klimov, Garo Mardirossian, Georgi Kolev, Rumen Kodjeykov, Olga Prokopenko, Andrei Andreev, Tsvetan Dachev, Rumen Nedkov, Georgi Kamarashev, Alen Sarkisyan, Margarita Filipova, Naziya Suleymanova, Hristo Krachunov, Stiliyan Stoyanov, Rozalina Chuturkova, Anton Antonov, Petar Boyanov, Stoyan Sargoychev, Angel Manev, Aneliya Karagyozyan ; в vol. 12 и Valery Bondur, Borislav Bedzhev, Dimitar Teodosiev, Stefan Zhelev, Andrei Bogdanov, Ognian Fetfov, не участват Lev Zelyonii, Genadiy Maklakov, Petar Velinov, Stoyan Velkoski, Vyacheslav Rodin, Stanislav Klimov, Rumen Kodjeykov, Tsvetan Dachev, Georgi Kamarashev, Margarita Filipova, Naziya Suleymanova, Stiliyan Stoyanov, Rozalina Chuturkova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6289 = Journal Scientific and Applied Research (Шумен) : без сведение за цена

Vol. 11-12 (2017)

5
6

БП 2017 П 792
        JOURNAL of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch. Fundamental Sciences and Applications / ред. кол. : Michail Petrov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1 (1995)-        . - Plovdiv : Techn. Univ. - Sofia, Plovdiv Branch, 1995-        (без сведение за печ.). - С ил. ; 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Valyo Nikolov, Andon Topalov, Veselka Boeva, Galidia Petrova, Grisha Spasov, Angel Zumbilev, Dobrin Seizinski, Teofil Iamboliev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 1310-8271 = Известия на Техническия университет в Пловдив. Фундаментални науки и приложения

ISSN 1314-5258 = Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications : без сведение за цена

Vol. 23 (2017)

62

БП 2017 П 793
        JOURNAL of Theoretical and Applied Mechanics / Bulgarian Academy of Sciences, National Committee of Theoretical and Applied Mechanics ; еd. board : St. Radev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Year 1, No 1 (1970)-        . - Sofia : Inst. of Mechanics - BAS, 1970-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Al. Kazakov, A. Baltov, D. Karagiozova, E. Zahariev, E. Manoach, E. Kustova, M. Datcheva, M. Medale, N. Vitanov, P. Dineva, S. Tabakova, Ts. Rangelov, V. Kavardjikov, Y. Ivanov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0861-6663 = Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Print) : год. аб. 80 евро

Vol. 47 2017 No 1-4

531.01
531.8

БП 2017 П 794
        JOY : българското издание / Атика Ева ; ред. кол. : Петя Бондокова - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2006)-        . - София : Атика Ева, 2006-        (Пловдив : Булвест принт). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Десислава Йосифова - зам.-глав. ред., Зорница Аспарухова, Рени Аврамова ; от бр. 126 и Люба Вангелова, не участва Р. Аврамова ; от бр. 129 и Рени Аврамова, не участва Л. Вангелова

ISSN 1312-8973 = Joy (София) : 2.85 лв.

Бр. 121 (ян./фев.)-131 (дек.) (2017)

0-05(100)

БП 2017 П 795
        De JURE : официално издание на Юридически факултет - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" / ред. кол. : Борис Велчев - глав. ред. ... [и др.]. - 2010, бр. 1-        . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2010- (Велико Търново : печ. при Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"). - 29 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Цветан Сивков - зам.-глав. ред., Дончо Хрусанов, Георги Митов, Янка Тянкова-Тодорова, Георги Иванов, Евгения Коцева, Юрий Бошитский, Валентина Терентиева, Борче Давитковски, Георги Аворник, Раиса Греко, Елена Сафронова, Анита Родина, Мартин Граматиков. - Съдърж. и на англ. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. под линия

ISSN 1314-2593 = De jure (Велико Търново) : 9 лв.

2017 бр. 1-2 = 14-15

34

БП 2017 П 796
        KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute / ed. board : Kiril Anguelov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (2008)-        . - Sofia : Knowledge Soc. Inst., 2008-        (без сведение за печ.). - 29 см

Достъпно също на: http://tksi.org/tksi.org/ojs/index.php/KSI/index . - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Ramualdas Ginevicius, Sergey Voytko, Nina Dyulgerova, Georgi Najdenov, Loretta Paraskevova, Konstantin Didenko, Rima Tamosiuniene, Laura Bacali, I. Novak-Marcincin, Lace Natalja, Ivan Kuric, Gilles Rouet, Pasquale Pazienza, Ludmila Nikolova, Fernando Garcia, Ivan Dimitrov, Tatjana Põlajeva, Goran Milovanovic, Matilda Aleksandrova-Boshnakova, Wlodzimierz Sroka, Georgi Chankov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: KSI Transactions on Knowledge Society = ISSN 2367-5403

ISSN 1313-4787 = KSI Transactions on Knowledge Society (Print) : без сведение за цена

10 2017 Nо 1 (March), 4 (Dec.)

338

БП 2017 П 797
        LIGHT : идеи, подаръци, истории, хора / Икономедиа ; глав. ред. Биляна Димова. - Год. 1, No 1 (2003)-        . - София : Икономедиа, 2003-        (Пловдив : Булвест принт). - 23 см

Годишно изд. - Кор. опис. - Приложение към: Капитал (София) = ISSN 1310-7984

Без сведение за цена

2017 Коледно изд.

7
008

БП 2017 П 798
        LOVE style / Муузон ; ред. кол. : Антон Стефанов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (14-20 февр. 2012)-        . - София : Муузон, 2012-        (София : Ропринт). - 30 см

Двуседмично изд. - Други ред.: Ива Димитрова - зам.-глав. ред., Веселина Петрова, Надя Костова

ISSN 1314-5568 = Love style : 1.99 лв.

2017 бр. 1 (10-23 ян.)-13 (27 юни-10 юли) = 181-193

0-05(100)

БП 2017 П 799
        MACHINES. Technologies. Materials : MTM : international scientific journal [Електронен ресурс] / Scientific technical union of mechanical engineering Industry 4.0 ; ed. board : Georgi Popov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Текстови данни. - 2007, No 1-        . - Sofia : Sci. techn. union of mech. eng. Industry 4.0, 2007- (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с ил. ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Достъпно също на: http://stumejournals.com/mtm.htm. - Мес. изд. - Източник: Загл. екран. - Кор. подзагл.: international journal for science, technics and innovations for the industry. - Други ред.: Dimitar Damyanov, Dimitar Karaivanov, Dimitar Stavrev, Dimitar Yonchev, Galina Nikolcheva, Hristo Shehtov, Idilija Bachkova, Ivan Kralov, Ivan Parshorov, Ivan Yanchev, Ivo Malakov, Kiril Angelov, Lilo Kunchev, Lubomir Dimitrov, Miho Mihov, Miroslav Denchev, Mladen Velev, Nikolay Diulgerov, Ognyan Andreev, Petar Kolev, Roman Zahariev, Sasho Guergov, Tsanka Dikova, Vitan Galabov. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Всички бр. деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM) заедно с No 1-12 / 2016 г. - Онлайн изд.: Machines. Technologies. Materials = ISSN 1314-507X

ISSN 1313-0226 = Machines, technologies, materials (Print) : без сведение за цена

11 2017 Nо 1-12. - 108 MB

621

БП 2017 П 800
        MATERIALS science. Non-equilibrium phase transformations [Електронен ресурс] : international scientific journal / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering ; ed. board : Dimitar Stavrev - chief ed. ... [et al.]. - Текстови данни. - Vol. 1, iss. 1 (2015)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Eng., 2015-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с ил. ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://stumejournals.com/ms.htm. - Излиза пет пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Alexander Krugljakow - deputy ed., Sergey Dobatkin - deputy ed., Sergey Nikulin - deputy ed., Victor Anchev - deputy ed., Tsanka Dikova, Adel Mahmud, Anna Proikova, Bekir Sami Yilbas, Dermot Brabazon, Dipten Misra, Eugeniy Grigoriev, F. W. Travis, Gennagiy Bagluk, Ibrahim E.Saklakoglu, Iis Sopyan, Ivan Parshorov, Ivanja Markova, Janez Grum, Jens Bergstrom, Leszek Dobrzanski, Ludmila Kaputkina, Nikolai Dulgerov, Omer Keles, Plamen Danev, Rui Vilar, Rusko Shishkov, Saleem Hashmi, Sefika Kasman, Seiji Katayama, Souren Mitra, Sumsun Naher, Svetlana Gubenko, Sveto Cvetkovski, Ventsislav Toshkov, Yovka Dragieva. - Всички бр. деп. в 1 оптичен диск (CD-ROM) заедно с бр. 1-4 / 2016 г. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Materials science. Non-equilibrium phase transformations = ISSN 2534-8477

ISSN 2367-749X = Materials science. Nonequilibrium phase transformations : без сведение за цена

Y. 3 2017 iss. 1-5. - 47.7 MB

621

БП 2017 П 801
        MECHANIZATION in agriculture & conserving of the resources [Електронен ресурс] : international scientific journal / Scientific technical union of mechanical engineering Industry-4.0, Bulgarian association of mechanization in agriculture ; ed.-in-chief Miho Mihov, ed. Hristo Beloev. - Текстови данни. - Vol. 62, No 4 (2016)-        . - Sofia : Sci.-techn. union of mech. engineering Industry-4.0 : Bulg. assoc. of agr. machinery, 2016-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с ил. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Двумесечно изд. - Източник: Загл. екран. - Всички бр. за 2017 г. деп. на 1 оптичен диск (CD-ROM) заедно с бр. 4-6/2016 и бр. 1-3/2016 на сп. Mechanization in agriculture. - Текст и на бълг. ез. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Погрешно означен ISSN 0861-9638 = Механизация на земеделието

ISSN 2603-3704 = Mechanization in agriculture & Conserving of the resources (Print) : без сведение за цена

Y. 63 2017 iss. 1-6

631.17/.3

БП 2017 П 802
        MED Post : медицинска поща от лекари за лекари / ТАКТ ; ред. Биляна Котева. - Год. 1, бр. 1 (ян. 2015)-        . - София : ТАКТ, 2015-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 28 см

Излиза 12 пъти в год.

ISSN 2367-6469 = Med Post : безпл.

Год. 3, бр. 21 (ян./фев.)-26 (ноем./дек.) (2017)

61

БП 2017 П 803
        MEDICAL magazine : специализирано издание за лекари / Екомедия ; ред. кол. : Георги Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (ян. 2014)-        . - София : Екомедия, 2014-        (София : Спектър). - С цв. ил. ; 28 см

Месечно изд. - Кор. опис. - Други ред.: Нели Христова - отг. ред., Анастас Баталов, Ботьо Ангелов, Васил Червенков, Диляна Вичева, Драгомир Коев, Жени Милева, Иван Стайков, Лъчезар Трайков, Пенка Илиева, Петър Петров, Цеца Дойчинова, Борис Тилов, Борислав Герасимов, Ваня Юрукова, Вили Стоянова, Здравка Каменова, Иван Цинликов, Иванка Маринова, Ирена Велчева, Марко Клисурски, Мария Атанасова, Мери Ганчева, Милена Станева, Милена Карчева, Росица Вачева, Александър Алексиев, Валентин Вълчев, Валентин Николов, Веселин Люцканов, Ина Генева, Любена Андонова, Пламен Павлов, Росица Владимирова, Росица Димитрова ; от бр. 38 и Стоянка Динева, не участва Ив. Маринова ; от бр. 39 и Соня Марина, не участва Р. Владимирова ; от бр. 42 и Асен Куцаров, не участва З. Каменова ; от бр. 44 и Гриша Матеев, не участва В. Николов. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-9709 = Medical magazine (София) : безпл.

Бр. 37 (ян.)-39 (март), 41 (май)-48 (дек.) (2017)

61

БП 2017 П 804
        MEDICART : специализирано медицинско списание / Медикарт Нова. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - София : Медикарт Нова, 2007- (София : Mouse print). - 28 см

Двумес. изд. - В бр. 1, 5 глав. ред. Тодор Кантарджиев ; в бр. 2 глав. ред. Тодор Попов ; в бр. 3 глав. ред. Цветалина Танкова ; в бр. 4 глав. ред. Красимир Антонов ; в бр. 6 отг. ред. Здравка Валерианова. - В бр. 3 печ. Класик дизайн. - Библиогр. след отд. статии. - В бр. 1-2 не е означена г.

ISSN 1312-9384 = Медикарт : без сведение за цена

11 2017 бр. 1-6

61

БП 2017 П 805
        MEDINFO : медицинско списание за лекарите в България / Мединфо ; ред. кол. : Ивона Даскалова ... [и др.]. - Год. 10, No 7 (2010)-        . - София : Мединфо, 2010- (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза 12 пъти в г. (бр. 1-2). - Излиза 10 пъти в г. (бр. 3-10). - Други ред.: Тодор Попов, Димитър Младенов, Пенка Переновска, Борислав Владимиров, Иван Миланов, Стоимен Иванов, Евдокия Илиева, Соня Мàрина, Марио Станкев, Румен Стоилов, Христо Кожухаров, Диляна Вичева, Ботьо Ангелов, Красимир Антонов, Здравка Валерианова, Ваня Юрукова, Ивайло Даскалов, Цеца Дойчинова, Маргаритка Бончева ; от бр. 3 и Гриша Матеев, не участва З. Валерианова ; от бр. 9 не участва Е. Илиева ; от бр. 10 и Елена Кръстева - отг. ред., Диана Петкова, не участва Т. Попов. - Библиогр. след отд. статии. - Бр. 10 с прил. календар 2018 г.

ISSN 1314-0345 = Medinfo (София. 2008) : без сведение за цена

[16] вм. 17 2017 бр. 1 (февр.)-10 (дек.)

61

БП 2017 П 806
        MEN'S Health България : 100% полезно / СББ Медиа ; глав. ред. Владимир Константинов, ред. Никола Шахпазов. - Год. 1, бр. 1 (май 2012)-год. [6], бр. 58 (юли 2017). - София : СББ Медиа, 2012-2017 (Пловдив : Булвест принт). - 28 см

Месечно изд. - От бр. 54 означена год. 5. - Спец. изд.: Рецепти за мускули. - 106 с.

ISSN 1314-6076 = Men's Health България : 5 лв., 7 лв.

[6] вм. 4 бр. 53 (ян.)-58 (юли) (2017). Спира

316.728-055.1
613.97

БП 2017 П 807
        MINECRAFT : официалното списание / Егмонт България. - Бр. 1 (2017)-        . - София : Егмонт България, 2017-        (без сведение за печ.). - 28 см

Двумесечно изд.

ISSN 2535-1044 = Minecraft (София) : 7.99 лв.

Бр. 1-2 (2017)

087.5-053.6

БП 2017 П 808
        MOBILE.BG : No 1 за автомобили в България / RezonMedia.EU ; ред. Димитър Димитров, Радослав Славчев. - 2008, бр. 1- . - София : [Резон Медиа], 2008- (София : Спектър). - 28 см

Излиза десет пъти год. - Погрешно означен ISSN 1311-9990 = Mobile

ISSN 1312-9074 = Mobilen.bg (София. 2008) : 2.99 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-3 (март), 6 (юни)-10 (ноем.) = 99-101, 104-108

629.114.6:659.1

БП 2017 П 809
        MODA / Ес Медиа ; ред. кол. : Петя Дончева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (1995)-        . - София : Ес Медиа, 1995- (без сведение за печ.). - 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Виктория Бенчева, Антоанета Найденова, Стойка Данкова, Мери Великова ; в бр. 205, 207 и Петя Чолакова - глав. ред., не участва П. Дончева ; от бр. 209 и Магдалена Георгиева, не участват А. Найденова, С. Данкова

ISSN 1312-5206 = Moda (София) : 4.99 лв.

Бр. 201 (февр.)-209 (дек./ян. 2018) (2017)

746.4
646.7

БП 2017 П 810
        MOTO club / Клуб Спийд Принт ; глав. ред. Стефан Илиев. - Бр. 1 (ноем. 2009)-        . - София : Клуб Спийд Принт, 2009-        (София : Лито Балкан). - 29 см

Месечно изд. - В бр. 84 погрешно означен м. авг. вм. септ. - От бр. 86 год. 9

ISSN 1313-9398 = Moto club (София) : 2 лв.

8 бр. 77 (февр.)-87 (дек.) (2017)

629.118.6

БП 2017 П 811
        MY little pony / Егмонт България. - No 1 (2017)-        . - София : Егмонт България, 2017-        (София : Лито Балкан). - С цв. ил. ; 28 см

Двумесечно изд. - Кор. опис. - Спец. изд.: The Movie

ISSN 2534-9546 = My little pony (София) : 5.50 лв., 5.99 лв.

2017 No 1-6

087.5

БП 2017 П 812
        MÜSLÜMANLAR : Bulgaristan başmüftülüğü'nün din ve kültür yayinidir = Мюсюлмани : издание на Главно мюфтийство за религия и култура / ред. кол. : Ведат С. Ахмед ... [и др.]. - Vol. 11, No 1 (2005)-        . - София : Глав. мюфтийство, 2005-        (София : Sky print). - 29 см + прил.

Месечно изд. - Други ред.: Джемал Хатип, Ибрахим Ялъмов, Исмаил Джамбазов, Кадир Мухаммед, Мурад Бошнак, Мухаммед Камбер. - Текст на бълг. ез., отпеч. на обратната страна на изд. със самостоят. загл. страница и паг. - Приложение: Хутбе. - Приложение: Хилял

ISSN 1312-9872 = Müslümanlar : 2 лв. : год. аб. 24 лв.

[28] вм. 25 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 265-276

297(497.2)

БП 2017 П 813
        NATIONAL Geographic България / СББ Медиа ; ред. кол. : Красимир Друмев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - София : СББ Медиа, 2005-        (Пловдив : Булвест принт). - С ил. ; 26 см

Месечно изд. - Други ред.: Татяна Григорова - зам.-глав. ред., Детелина Иванова, Любомир Кюмюрджиев, Маргарит Дамянов ; от бр. 9 не участва Л. Кюмюрджиев

ISSN 1312-6571 = National Geographic България : 5 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 135-146

910.4
77

БП 2017 П 814
        NATIONAL Geographic kids България / СББ Медиа ; глав. ред. Татяна Григорова, ред. Маргарит Дамянов. - 2008, бр. 1 (май)- . - София : СББ Медиа, 2008-        (Пловдив : Булвест принт). - С ил. ; 27 см

Излиза 10 пъти год. - Кор. подзагл.: списание за малки откриватели. - Извънреден летен бр. за м. авг. - В бр. 10 погрешно означена продълж. номерация 88 - да се има предвид 98

ISSN 1313-4205 = National geographic kids България : 2.95 лв.

2017 бр. 1 (февр.)-10 (дек.) = 89-98

910.4-053.2
77-053.2

БП 2017 П 815
        NATO & България : независимо национално издание за евроатлантическа интеграция, икономика, култура, политика, сигурност и военни технологии = national bulgarian journal for euroatlantic integration, economics, politics, culture, security and military technology / Фондация Български криле ; ред. кол. : Станимир Илчев - глав. ред. ... [и др.]. - 1999, бр. 1-        . - София : Фонд. Бълг. криле, 1999-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: Александър Иванов, Владимир Григоров, Димитър Ставрев, Калоян Панчелиев, Максим Генов, Минчо Спасов, Пламен Халачев, Росен Панчелиев, Христо Минков, Бойко Станкушев. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1311-2813 = Nato & България : 6 лв. : 4 долара : 3 евро

2017 бр. 1 = 48

327.51
355.5

БП 2017 П 816
        NETWORKWORLD България / Ай Си Ти Медиа ; глав. ред. Владимир Владков. - 1998, бр. 1- . - София : Ай Си Ти Медиа, 1998- (София : Алианс Принт). - 28 см

Двумесечно изд. - Погрешно означен ISSN 1311-2171 = Computerworld България, вестник

ISSN 1311-3151 = NetworkWorld България : 4 лв.

[24] вм. 22 2017 бр. 1 (март)-5/6 (дек.)

681.332
519.688

БП 2017 П 817
        NOI armânji : easte revista ti Armânjlji dit Albania, Bulgaria, Elada, Machedonia, Sârbia, România, shi tutâ Lumea = Армъните : в България и на Балканите / Център за аромънски език и култура в България ; глав. ред. Николай Кюркчиев. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - София : Център за аромънски език и култура в България, 2002-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза два пъти год. - Подзагл. на кор.: Etnie shi limbâ di 2000 anj : revista ti limba shi cultura = етнос и език с 2000 год. история : списание за аромънски ез. и култура. - Текст и на рум. ез. - В бр. 27 на кор. погрешно отпеч. м. August, да се има предвид Yismanciun

ISSN 1312-191X = Noi armânji : без сведение за цена

Год. 16, бр. 26 (авг.)-27 (септ.) (2017)

008(497.2=590)

БП 2017 П 818
        NONLINEAR Analysis and Differential Equations / Hikari ; ed. board : Fuyi Xu - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/nade/index.html. - Излиза осем пъти год. - Други ред.: Bashir Ahmad, Mehdi Ahmadian, Giles Auchmuty, Giuseppe Caristi, Jose A. Carrillo de la Plata, Ph. G. Ciarlet, Manuel De la Sen, Wei-Shih Du, Gafurjan Ibragimov, Dusan Repovs, Shoufu Tian, Yoshio Tsutsumi, Constantin Udriste, Dehua Wang, Zhi-Qiang Wang, Xiao-Jun Yang, Binlin Zhang. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Nonlinear Analysis and Differential Equations = ISSN 1314-7587

ISSN 2367-4814 = Nonlinear analysis and differential equations (Print) : без сведение за цена

5 2017 Nо 1/4-5/8

51

БП 2017 П 819
        OK! : българско издание / Атика Ева ; ред. кол. : Силвия Канин - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2007)-        . - София : Атика Ева, 2007-        (Пловдив : Булвест принт). - 30 см

Месечно изд. - Кор. подзагл.: в света на звездите. - Други ред.: Невена Дякова - отг. ред., Ива Парлакчиева, Кристина Гочева, Боян Кузески, Боряна Димитрова ; от бр. 117 и Роси Димитрова, не участва И. Парлакчиева ; от бр. 119 Н. Дякова - глав. ред., Б. Димитрова - отг. ред. ; от бр. 120 и Симона Петрова, Диана Георгиева, не участват С. Канин, Б. Кузески ; от бр. 123 и Елена Терзиева, не участва С. Петрова ; от бр. 124 и Люба Вангевова, не участва Р. Димитрова ; от бр. 127 не участва Е. Терзиева

ISSN 1313-1001 = OK! (София) : 4.95 лв.

Бр. 116 (ян.)-127 (дек.) (2017)

0-05(100)

БП 2017 П 820
        OXIDATION Communications / Scientific Bulgarian Communications [SciBulCom] ; ed. board : S. K. Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1989)-        . - Sofia : SciBulCom, 1989-        (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: M. I. Boneva, Zh. D. Kalitchin, R. L. Augustine, S. W. Benson, S. Bourbigot, D. Bradley, A. M. Braun, E. B. Burlakova, J. Dahlmann, A. D'Amore, S. Dobe, Sh. Gao, N. Getoff, V. K. Gupta, J. Happel, J. A. Howard, M. F. R. Mulcahy, A. Nemeth, E. Niki, K. Ohkubo, P. St. Petkov, S. K. Rakovsky, R. A. Sheldon, G. E. Zaikov, J. J. Ziolkowski, Zuwei Xi. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0209-4541 = Oxidation Communications : год. аб. 840 евро

40 2017 Nо 1/I-1/ІІ
40 2017 No 2-4

547

БП 2017 П 821
        PAPERS of BAS. Humanities and social sciences / ed. board : Atanas Atanassov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2014)-        . - Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House, 2014-        (София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"). - 23 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Axinia Dzhurova, Claire Levy - dep. ed.-in-chief, Elitsa Dimitrova, Ilia Iliev, Irena Ilieva, Kamelia Nikolova, Lozanka Peycheva - dep. ed.-in-chief, Matthew Matev, Maxim Stamenov, Miryana Yanakieva, Sergey Torbatov, Slavia Barlieva, Stanka Hristova, Svetlana Saykova, Aneta Dimitrova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 2367-6248 = Papers of BAS. Humanities and social sciences : без сведение за цена

Vol. 4, 2017, No 1-2

009
30

БП 2017 П 822
        PHARMACIA : journal of the Bulgarian Pharmaceutical Scientific Society / ed. board : P. Peikov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Год. 1, No 1 (1951)-        . - София : Bulg. Pharmaceutical Sci. Soc., 1951- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Georgi Momekov, Nikolai Lambov, Ilijana Jonkova, Nikolai Danchev, Guenka Petrova, Alexander Zlatkov, Danka Obreshkova, Stefan Nikolov, Darvin Ivanov, Bojka Tzvetkova, Christo Tsvetanov, Fabrice Clerfeuille, Ebba Holme Hansen, Marion Schaefer, Ruediger Groening, Luisa Pistelli, Mecedes Unzeta, Svjetlana Luterotti, Georg Heun, Danijel Kikelj, Bistra Angelovska, M. Georgieva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - В No 2 погрешно означена год. 65 вм. 64

ISSN 0428-0296 = Фармация (София) : без сведение за цена

64 2017 No 1 (March)-4 (Dec.)

615

БП 2017 П 823
        PHYTOLOGIA Balcanica : International Journal of Balkan Flora and Vegetation / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research ; ed. board : Dimiter Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1995)-        . - Sofia : Inst. of Biodiversity and Ecosystem Research - BAS, 1995-        (Sofia : Prof. Marin Drinov Publ. House). - С ил. ; 28 см

Достъпно също на: http://www.bio.bas.bg/~phytolbalcan/. - Излиза три пъти год. - Други ред.: Vladimir Vladimirov, Mincho Anchev, Hans-Jürgen Beug, Elissaveta Bozhilova, Carles Codina, Gheorghe Dihoru, Anna Ganeva, Werner Greuter, Nejc Jogan, Tenyo Meshinev, Zdenka Neuhauslova, Neriman Özhatay, Dimiter Peev, Dimitrios Phitos, Vladimir Stevanović, Arne Strid, Tod Stuessy, Kit Tan, Pertti Uotila, Jerzy Zieliński. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Phytologia Balcanica = ISSN 1314-0027

ISSN 1310-7771 = Phytologia Balcanica (Sofia. Print) : без сведение за цена

Vol. 23, 2017, No 1 (Apr.)-3 (Dec.)

581

БП 2017 П 824
        PLAYBOY / Атика Ева ; ред. кол. : Христо Запрянов - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2002)-        . - София : Атика Ева, 2002- (Пловдив : Булвест принт). - С ил. ; 28 см

Месечно изд. - Други ред.: Виктор Игнатов - зам.-глав. ред., Биляна Запрянова. - Бр. 169 изд. като спец.: Playboy : Playmate of the year. ; бр. 173 изд. като юбил. колекционерски бр.: 15 г. в България! ; бр. 177 изд. като спец.: Whiskey fest 2017

ISSN 1312-0069 = Playboy (София) : 4.95 лв., 6.95 лв., 7.95 лв.

Бр. 169 (ян.)-178 (дек.) (2017)

0-05(100)
008

БП 2017 П 825
        PROBLEMS of Infectious and Parasitic Diseases / National Center of Infectious and Parasitic Diseases ; ed. board. : Todor Kantardjiev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (1973)-        . - Sofia : Nat. Center of Infectious and Parasitic Diseases, 1973-        (Sofia : Alliance print). - 30 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Iva Christova, Richard Anthony, Dale Barnard, Roger Hewson, Judith Hübschen, Emad Mohareb, Bruno Gottstein, Anton Andonov, Anna Papa-Konidari, Anna Erdei, Lanfranco Fattorini, Hannes Stocklinger, Bogdan Petrunov, Iskra Rainova, Lubomira Nikolaeva-Glomb. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0204-9155 = Problems of Infectious and Parasitic Diseases : без сведение за цена

45 2017 Nо 1-2

616.9

БП 2017 П 826
        PROGRESSIVE : списание за търговия с бързооборотни стоки / Си Ем Джи България ; глав. ред. Катя Джатова, ред. Елина Пулчева. - Год. 1, бр. 1 (февр. 2007)-        . - София : Си Ем Джи България, 2007- (София : Дедракс). - 30 см

Достъпно също на: http://progressive.bg/bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/ . - Мес. изд.

ISSN 1314-9431 = Progressive magazine (София) : безпл.

Год. 11 2017 бр. 1/2 (ян./февр.)-12 (дек.) = 101-110

339.3

БП 2017 П 827
        PROPAGATION of Ornamental Plants / Salvia Press ; ed. board : Ivan Iliev - ed.-in-chief... [et al.]. - 2001, Nо 1-        . - София : Salvia Press, 2001-        (София : Sejani). - С ил. ; 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: John Preece - Assistant ed., Peter Zhelev - Assistant ed., Geert-Jan de Klerk - Assistant ed., Jeffrey Adelberg, Plamen Alexandrov, Nina Bassuk, Margherita Beruto, Michaela Corneanu, Alison Ferrie, Alena Gajdošová, Robert Geneve, Michael Hall, Alan Hunter, Shiri Mohan Jain, Peter Kitin, Maurizio Lambardi, Marie-Anne Lelu-Walter, Brian Maynard, Olivier Monteuuis, Elif Aylin Ozudogru, Paula Pijut, Ina Pinker, Rene Rohr, Barbara Ruffoni, Apostolos Scaltsoyiannes, Claudio Stasolla, Ivajlo Tzvetkov, Johannes van Staden, Stefaan Werbrouck, Patrick von Aderkas, Todd West, Traud Winkelmann, Edward Yeung ; от No 3 не участва Paula Pijut ; от No 4 не участва B. Maynard, P. Pijut. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-9109 = Propagation of Ornamental Plants : год. аб. 155 долара (за чужбина)

Vol. 17 2017 Nо 1 (March)-4 (Dec.)

57.08

БП 2017 П 828
        PURE and Applied Chemical Sciences / Hikari ; ed. board : R. K. Owusu-Apenten - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/2 (2013)-        . - Ruse : Hikari, 2013-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/pacs/index.html. - Год. изд. - Други ред.: Cecile Autret-Lambert, Rabah Boukherroub, Xu-Liang Cao, Claudio Di Iaconi, Ahmed A. El-Sherif, Maolin Guo, Olivier Heudi, Xiaosong Huang, Prakash Chandra Jha, Mounir Maafi, Pedro M. Mancini, M. Nadagouda, Shuichi Nakamura, Nagatoshi Nishiwaki, D. P. S. Rathore, V. Prakash Reddy, M. Paula Robalo, Radhey Srivastava, Darren Sun, Tanaji Talele. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Pure and Applied Chemical Sciences = ISSN 1314-7633

ISSN 2367-5616 = Pure and applied chemical sciences (Print) : без сведение за цена

5 2017 No 1

54

БП 2017 П 829
        PURE Mathematical Sciences / Hikari ; ed. board : Adolfo Ballester-Bolinches ... [et al.]. - Vol. 1, No 1/4 (2012)-        . - Ruse : Hikari, 2012-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://www.m-hikari.com/pms/index.html. - Год. изд. - Други ред.: Tomasz Brzezinski, Jacek Cichon, Jerome A. Goldstein, Henryk Hudzik, Narendra Kumar Govil, Dae San Kim, Y. Latushkin, Bao Qin Li, B. E. Rhoades, Laszlo Szekely, Adil Yaqub. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Pure Mathematical Sciences = ISSN 1314-7560

ISSN 1314-751X = Pure Mathematical Sciences (Print) : без сведение за цена

6 2017 No 1

51

БП 2017 П 830
        QUINTESSENCE International Bulgaria / Инфодент-БГ ; ред. кол. : Румен Пернишки - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (февр. 2012)-        . - София : Инфодент-БГ, 2012- (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Божидар Йорданов, Карло Запала, Георги Томов, Мариана Димова, Методи Абаджиев, Адриана Йовчева, Ангела Гусийска, Деница Кафелова, Иван Минчев, Иван Райчев, Кирил Динов, Иван Бурджев, Димитър Шереметски. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-6114 = Quintessence International Bulgaria : 40 лв.

6 2017 бр. 1 (апр.)-4 (дек.) = 21-24

616.31

БП 2017 П 831
        RP./ДИАБЕТ и метаболизъм : специализирано издание за професионалисти / Пролидиабет, Universimed - Австрия ; ред. кол. : Владимир Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2003)-        . - София : Пролидиабет, 2003-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Михаил Боянов - отг. ред., Евдокия Лазарова. - Библиогр. след отд. статии. - Кор. погрешно означен ISSN 1312-3440 = Rp./Ортопедия

ISSN 1312-1774 = Rp./Диабет и метаболизъм : без сведение за цена

15 2017 No 1 (март)-4 (дек.)

616.63
616.37/.38

БП 2017 П 832
        RP./НЕВРОЛОГИЯ и психиатрия : специализирано издание за професионалисти / Пролидиабет, Universimed - Австрия ; ред. кол. : Владимир Христов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, No 1 (2005)-        . - София : Пролидиабет, 2005-        (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза 4 пъти год. - Други ред.: Милена Миланова - отг. ред., Мария Стоянова - отг. ред., Пенко Шотеков - отг. ред., Мелания Радионова. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-5877 = Rp./Неврология и психиатрия : без сведение за цена

13 2017 No 1 (март)-4 (дек.)

616.8

БП 2017 П 833
        SCIENCE. Business. Society : international scientific journal [Електронен ресурс] / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, National Society Industrial & National Security ; ed. board : Dimitar Yonchev - chief ed. ... [et al.]. - Текстови данни. - Vol. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Eng. Industry 4.0 : Nat. society Industrial & Nat. Security, 2016- (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с ил. ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://stumejournals.com/sbs.htm. - Излиза три пъти год. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Hristo Karamishev, Detlef Redlich, Ernest Nazarian, Garo Mardirosian, Georgi Bahchevanov, Georgi Pandev, Iurii Bazhal, Lyubomir Lazov, Ognyan Andreev, Olga Kuznetsova, Pencho Stoychev, Sabina Sesic, Senol Yelmaz, Shaban Buza, Shuhrat Fayzimatov, Sveto Cvetkovski, Teymuraz Kochadze, Veselin Bosakov, Vladimir Semenov, Yuriy Kuznetsov, Zhaken Kuanyshbaev. - Бр. 1-3 деп. на 1 оптичен диск (CD ROM) заедно с бр. 1-5 / 2016 г. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Science. Business. Society = ISSN 2534-8485

ISSN 2367-8380 = Science. Business. Society : без сведение за цена

Y. 2, 2017 iss. 1-3. - 24.7 MB

338
001

БП 2017 П 834
        SCIENCE, engineering & education / University of Chemical Technology and Metallurgy ; ed. board : B. Koumanova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Univ. of Chem. Technology and Metallurgy, 2016-        (Sofia : S Print). - 29 см

Годишно изд. - Други ред.: A. Aleksandrov, A. Andonov, J. Assih, A. Atanassov, K. Boshnakov, Y. Delmas, A. Dishliev, L. Fan, V. Gavrilov, A. Grancharova, K. Hadjov, R. Harizanova, S. Kabelac, F. Keil, J. Kocijan, E. Mihailov, A. Radulescu, C. Rüssel, Z. Schauperl, D. Tenchev, S. Terzieva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Science, engineering & education = ISSN 2534-8515

ISSN 2534-8507 = Science, engineering & education (Print) : без сведение за цена

2 2017 iss. 1

62
001

БП 2017 П 835
        SCRIPTA & е-Scripta : The Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Literature ; ed. board : David J. Birnbaum ... [et al.]. - Vol. 1 (2003)-        . - Sofia : Boyan Penev Publ. Center, 2003-        (Sofia : Boyan Penev Publ. Center). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Ralph Cleminson, Margaret Dimitrova, Sergej Ivanov, Gabor Klaniczay, Sebastian Kempgen, Anissava Miltenova, Elissaveta Moussakova, Petya Yaneva, Maria Yovcheva. - Текст и на рус. ез. - Съдърж. и на бълг. ез. ; рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-238X = Scripta & е-scripta : без сведение за цена

Vol. 16/17 (2017)

8

БП 2017 П 836
        SCRIPTA Scientifica Medica / Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov - Varna ; ed. board : Krasimir Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (1962)-        . - Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, 1962-        (без сведение за печ.). - 28 см

Достъпно също на: http://journals.mu-varna.bg/index.php/ssm/in dex. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Christina Grupcheva - co-ed.-in-chief, Rinaldo Shishkov - co-ed.-in-chief, Rossen Madjov - co-ed.-in-chief, Anton Tonchev, Bogdan Petrunov, Damyan Damyanov, Diana Ivanova, Emanuela Mutafova, Giulio Santoro, Hagop Akiskal, Irene Kuehrer, Lachezar Hranov, Levent Kuey, Maria Street, Mihail Berebin, Negrin Negrev, Peter Ghenev, Radoslav Radev, Reuven Or, Sian Ellard, Stenvert Drop, Svetoslav Georgiev, Stoyanka Popova, Tetsumori Yamashima, Valentina Madjova, Violeta Iotova, Violetka Tacheva, Yordan Radkov, Zhaneta Georgieva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Scripta Scientifica Medica = ISSN 1314-6408

ISSN 0582-3250 = Scripta Scientifica Medica (Print) : без сведение за цена

49 2017 No 1-2, 4
49 2017 No 3. 15 Intern. Congr. of Colorectal Surgery, 5-7 Oct.

61

БП 2017 П 837
        SCRIPTA Scientifica Medicinae Dentalis : an official publication of Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov of Varna / ed. board : Tsvetan Tonchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (2015)-        . - Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, 2015- (Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov). - 28 см

Достъпно също на: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssmd . - Излиза два пъти год. - Други ред.: Metodi Abadzhiev - co-ed.-in-chief, Tsanka Dikova - co-ed.-in-chief, Stefan Peev - co-ed.-in-chief, Andon Filchev, Bozhidar Yordanov, Borislav Ivanov, Elka Popova, Hristina Lalabonova, George Sandor, Georgi Todorov, Mario Milkov, Oleg Admakin, Rosen Kolarov, Shigeru Yamaguchi, Slavcho Dimitrov, Stoyan Kacarov, Svetlana Viktorovna Tarasenko, Tihomir Georgiev, Vladimir Nikolenko, Vladimir Panov, Vasil Sveshtarov, Yavor Kalachev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Scripta Scientifica Medicinae Dentalis = ISSN 2367-7244

ISSN 2367-7236 = Scripta Scientifica Medicinae Dentalis (Print) : без сведение за цена

Vol. 3 2017 No 1-2

616.31

БП 2017 П 838
        SCRIPTA Scientifica Pharmaceutica : an official publication of Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov of Varna / ed. board : Diana Ivanova - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (2014)-        . - Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, 2014- (без сведение за печ.). - С табл., диагр. ; 28 см

Достъпно също на: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssp. - Излиза два пъти год. - Други ред.: Svetlana Georgieva - co-ed.-in-chief, Adriana Trapani, Aleksandr Stremouhov, Alexander Zlatkov, Bistra Kalcheva, Carlo Franchini, Carlos L. Cespedes Acuna, Danka Obreshkova, Evgeni Grigorov, Ilko Getov, Kristina Mladenovska, Marieta Georgieva, Milen Georgiev, Mona Stancheva-Soyanova, Ola Ghaleb Al Ahdab, Philip J. Wiffen, Robert Gaspar, Roberto Frontini, Stefan Nikolov, Stefka Ivanova, Süreyya Ölgen, Ticuta Negreanu-Pirjol, Victoriya Georgiyants, Yana Koleva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Scripta Scientifica Pharmaceutica = ISSN 2367-5500

ISSN 2367-6000 = Scripta Scientifica Pharmaceutica (Print) : без сведение за цена

Vol. 4 2017 No 1-2
Vol. 4 2017 suppl. 1: Molecular Nutrition - Understanding How Food Influences Health : Book of Abstracts, 28-31 Aug.
Vol. 4 2017 suppl. 2: Innovations and Prospects in Pharmaceutical Practice : Book of Abstracts, 27-29 Oct.

615.1

БП 2017 П 839
        SCRIPTA Scientifica Salutis Publicae : an official publication of Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov of Varna / ed. board : Albena Kerekovska - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (2015)-        . - Varna : Med. Univ. of Varna, 2015-        (Varna : Med. Univ. of Varna). - 28 см

Достъпно също на: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/sssp . - Год. изд. - Други ред.: Valentina Madjova - co-ed.-in-chief, Stefka Koeva - co-ed.-in-chief, Sonya Toncheva - co-ed.-in-chief, Todorka Kostadinova - co-ed.-in-chief, Antoniya Dimova-Yordanova, Christianna Romanova-Radeva, Diana Radkova, Elka Atanasova, Emanuela Raicheva- Mutafova, Evgeniya Vladeva, Ilia Todorov, Iskra Mircheva, Klara Dokova, Lora Georgieva, Margaritka Boncheva, Mariya Valkanova-Ivanova, Nataliya Usheva, Rumen Konstantinov, Ruzha Pancheva-Dimitrova, Silviya Dimitrova, Stanislava Peneva, Teodora Dimitrova, Veselinka Nestorova, Zhana Rangelova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Scripta Scientifica Salutis Publicae = ISSN 2367-7333

ISSN 2367-7325 = Scripta scientifica salutis publicae (Print) : без сведение за цена

Vol. 3 2017 No 1

614

БП 2017 П 840
        SCRIPTA Scientifica Vox Studentium / Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov ; ed. board : Krasimir Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2017)-        . - Varna : Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, 2017-        (Varna : [печ. при Med. Univ. Prof. Dr. Paraskev Stoyanov]). - 28 см

Достъпно също на: http://journals.mu-varna.bg/index.php/ssvs/index . - Год. изд. - Други ред.: Radoslav Radev, George Stoyanov. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Scripta Scientifica Vox Studentium = ISSN 2535-048X

ISSN 2535-0471 = Scripta scientifica vox studentium (Print) : без сведение за цена

1 2017 No 1
1 2017 suppl. 1 Abstracts of the Fifth Black Sea Symposium for young Scientists in Biomedicine (BSYSB), April 6-9, 2017, Varna.180 p.

61

БП 2017 П 841
        SERDICA Journal of Computing / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Mathematics and Informatics = Списание по информатика Сердика / Българска академия на науките. Институт по математика и информатика ; ed. board : Peter Stanchev - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, N 1 (2007)-        . - Sofia : Inst. of Mathematics and Informatics, 2007- (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://serdica-comp.math.bas.bg/index.php/se rdicajcomputing. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Avram Eskenazi, Radoslav Pavlov, Ivan Derzhanski, Niv Ahituv, Stavros Christodoulakis, János Demetrovics, Milena Dobreva, Edward Friedman, Alexander Gerov, John Geske, Georgi Gluhchev, William Grosky, Gyula Katona, Vladimir Kinelev, Krasimir Manev, Plamen Mateev, Fausto Rabitti, Atanas Radenski, Evgenia Sendova, Peretz Shoval, Nicolas Spyratos, Bernhard Thalheim, George Totkov, Vladimir Zanev. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6555 = Serdica Journal of Computing (Print) : год. аб. за Европа 80 евро (96 евро извън Европа)

Vol. 11 2017 N 1-3/4

519.68

БП 2017 П 842
        SERDICA Mathematical Journal / Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Mathematics and Informatics = Сердика математическо списание / Българска академия на науките. Институт по математика и информатика ; ed. board : V. Drensky - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, Nо 1 (1975)-        . - Sofia : Inst. of Mathematics and Informatics, 1975- (без сведение за печ.). - 24 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: S. Troyanski - ed.-in-chief, J. Albert, S. Argyros, V.Brînzanescu, J. Davidov, M. Domokos, A. L. Dontchev, L. Ein, G. Godefroy, S. P. Gul'ko, I. D. Iliev, P. Jagers, D. Leviatan, R. Lucchetti, O. Muškarov, V. Petkov, P. Petrushev, P. Pflug, P. Pragacz, J. P. Revalski, M. Savov, L. Storme, S. Todorcevic, I. G. Todorov, Jie-Tai Yu. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1310-6600 = Serdica Mathematical Journal : год. аб. 80 евро

43 2017 Nо 1-3/4

51

БП 2017 П 843
        SERIES on Biomechanics : International quarterly peer-reviewed journal : edited by the Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mechanics, Bulgarian Society of Biomechanics and Bulgarian Society of Biorheology / ed. board : Yatchko Ivanov - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2007)-        . - Sofia : Inst. of Mechanics - BAS, 2007-        (без сведение за печ.). - 28 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Nadia Antonova, Romuald Bedzinski, Aurelio Cappozzo, Gregorio Caimi, Ivan Corazza, Richard Collins, Ivan Yotov, Petko Kiriazov, Miglena Kirilova, Ivars Knets, Chris Kutley, Dieter Liepsch, Svetoslav Nikolov, Yuriy Nyashin, Valko Petrov, Alexander Rachev, Mike Rampling, Stoyan Stoytchev, Redha Taïar, Boris Tenchov, Jens Timmer, Irena Velcheva, Elissaveta Zvetkova ; от No 2 и Guillaume Polidori ; от No 3 и Ellie Abdi, Mario Bernardo-Filho, Christiano Bittencourt Machado. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-2458 = Series on Biomechanics : без сведение за цена

Vol. 31 2017 No 1-4

531/534:57

БП 2017 П 844
        SOFIA Philosophical Review / Academic Community in Civil Society ; ed. board : Alexander L. Gungov ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2006)-        . - Sofia : Academic Community in Civil Society, 2006-        ([Russe] : BPS). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: John McSweeney, Karim Mamdani, Kristina Stöckl. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-275X = Sofia Philosophical Review : без сведение за цена

10 2017 No 1

1

БП 2017 П 845
        SOY Luna : официалното издание към ТВ сериала / Егмонт България. - 2016-        . - София : Егмонт България, 2016- (София : Ропринт). - 28 см

Двумесечно изд.

ISSN 2534-8566 = Soy Luna (София) : 3.50 лв.

2017 No 1-6

087.5

БП 2017 П 846
        SPECIAL : издание на вестник Банкеръ / глав. ред. Силвия Джагарова, отг. ред. Ина Игнатова. - Год. 1, бр. 1 ([2008])-        . - София : Вестник Банкеръ, [2008]- (София : Дедракс). - 33 см

Излиза пет пъти год.

Без сведение за цена

9 бр. 44-48 (2017)

336.7
008

БП 2017 П 847
        STORY : всяка звезда си има ... / СББ Медиа ; ред. кол. : Галина Чолакова-Попова - глав. ред. ... [и др.]. - 2006, бр. 1-        . - София : СББ Медиа, 2006-        (Пловдив : Булвест принт). - 30 см

Излиза всеки месец. - Други ред: Мария Димитрова - зам-глав. ред., Лидия Спириева, Савина Петрова, Димитрина Иванова ; от бр. за м. февр. не участва М. Димитрова ; от бр. за м. авг. и Ирена Късметска, не участва С. Петрова. - Спец. изд: Spinner power. - 28 см

ISSN 1312-8191 = Story (София) : 2.99 лв., 3.99 лв.

2017 ян.-май, юли-дек.

316.728

БП 2017 П 848
        TD инсталации : технологичен дом : списанието за сградни системи, оборудване и инструменти / Ти Ел Ел Медиа ; ред. кол. : Дарена Мартинова - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 6, бр. 1 (2011)-        . - София : Ти Ел Ел Медиа, 2011-        (София : Балканкар Реклама). - 29 см

Достъпно също на: https://www.tech-dom.com/bg/predishni-broeve/5/. - Двумес. изд. - Други ред.: Елеонора Еленкова, Диляна Йорданова

ISSN 1314-3492 = TD инсталации : 4 лв. : год. аб. 30 лв.

Год. [12] вм. 10 2017 бр. 1 (март)-5 (септ.) = 86-90

696/699.8

БП 2017 П 849
        TOPGEAR / Ес Медиа ; ред. кол. : Атанас Марков - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2007)-        . - София : Ес Медиа, 2007- (без сведение за печ.). - 29 см

Месечно изд. - Други ред.: Емилиян Стойков, Добромир Мортев, Александър Цветков, Милена Темкова ; в бр. 170 и Христо Димитров, не участват Е. Стойков, Д. Мартев

ISSN 1313-0862 = TopGear (София) : 4.99 лв.

Бр. 159 (ян.)-170 (дек.) (2017)

629.113

БП 2017 П 850
        TOPMEDICA : специализирано издание по обща медицина / Топ медицина ; ред. кол. : Златимир Коларов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - София : Топ медицина, 2010-        (София : Симолини 94). - С ил. ; 28 см

Излиза пет пъти год. - Други ред.: Гергана Стайнова - отг. ред., Красимира Христова - отг. ред., Константин Чернев, Тодор Захариев, Иван Стайков, Ивайло Търнев, Димитър Младенов, Жулиета Геренова, Димитър Раденовски, Камен Плочев, Здравко Каменов, Михаил Боянов, Пенка Переновска, Красимир Антонов, Тодор Попов, Красимир Нейков, Диляна Вичева, Ива Петкова, Николай Топалов, Малина Петкова, Гриша Матеев, Росен Коларов, Орлин Стоянов, Фани Цуракова, Дончо Етугов, Пламен Титоренков, от бр. 2 и Елена Лазарова. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1314-0434 = Topmedica : без сведение за цена

8 2017 бр. 1-5

61

БП 2017 П 851
        TRADITION and Modernity in Veterinary Medicine : Scientific Journal of the Faculty of Veterinary Medicine of University of Forestry / ed. board : Bogdan Aminkov - gen. ed. ... [et al.]. - Vol. 1, No 1 (2016)-        . - Sofia : Univ. of Forestry, 2016-        (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://scij-tmvm.com/contents-of-issues-2.html . - Излиза два пъти год. - Други ред.: Violeta Aleksandrova - execut. ed., Georgi D. Georgiev, Nadya Zlateva, Teodora Popova, Toni Todorov, Krasimira Genova, Marina Mladenova, Doroteya Vyaneva. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Tradition and Modernity in Veterinary Medicine = ISSN 2534-9341

ISSN 2534-9333 = Tradition and modernity in veterinary medicine : без сведение за цена

2 2017 No 1-2 = 2-3

619

БП 2017 П 852
        TRAKIA Journal of Sciences : The Sientific Serial of Trakia University / ed. board. : Vesselina Gadjeva - ed.-in-chief ... [et al.]. - Vol. 1, N 1 (2003)-        . - Stara Zagora : Trakia Univ., 2003-        (без сведение за печ.). - 30 см. - (Biomedical Sciences, ISSN 1313-7050) (Social Sciences, ISSN 1313-7069)

Достъпно също на: http://tru.uni-sz.bg/tsj/. - Излиза четири пъти год. - Други ред.: Mihni Lyutskanov - co-ed.-in-chief, Maya Galabova - co-ed.-in-chief, Dimitar Panayotov - co-ed.-in-chief, Galina Nikolova. - Рез. на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Trakia Journal of Sciences = ISSN 1313-3551

ISSN 1312-1723 = Trakia Journal of Sciences (Print) : без сведение за цена

15 2017 N 1-3. ser. Biomedical Sciences = ISSN 1313-7050
15 2017 N 4. ser. Social Sciences = ISSN 1313-7069

316
57

БП 2017 П 853
        TRANS motauto world : international scientific journal [Електронен ресурс] / Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry-4.0 ; ed. board : Petar Kolev - chief ed. ... [et al.]. - Текстови данни. - Vol. 1, iss. 1 (2016)-        . - Sofia : Sci. Techn. Union of Mech. Eng. Industry-4.0, 2016-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) : с ил. ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Достъпно също на: http://trans-motauto.com/proceedings.html. - Двумес. изд. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Nikolay Tonchev, Ahmet H. Ertas, Aleksandar Kostikj, Andrey Ferenets, Angel Dimitrov, Beti Angelevska, Dainis Berjoza, Dan Scarpete, Daniela Todorova, Emilia Andreeva-Moschen, Gordana Marunic, Hristo Stanchev, Igor Penkov, Igor Smirnov, Iliyan Lilov, Lech Sitnik, Lilo Kunchev, Ljudmila Boyko, Madaminjon Aripdzanov, Martin Kendra, Massimo Borghi, Murat Dogruel, Natasa Tomic-Petrovic, Nikolay Georgiev, Oleg Sharkov, Pepo Yordanov, Polatbeg Zhunisbekov, Rosen Ivanov, Teymuraz Kochadze, Tomaz Morchadze, Vadim Zhmud, Valyo Nikolov, Zoran Jovanovic. - Всички бр. деп. в 1 оптичен диск (CD-ROM) заедно с бр. 1-4 / 2016 г. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии. - Онлайн изд.: Trans motauto world = ISSN 2534-8493

ISSN 2367-8399 = Trans & motauto world : без сведение за цена

Y. 2, 2017 iss. 1-6. - 32.8 MB

621

БП 2017 П 854
        TRANSFORMERS: Robots in disguise : официалното издание / Егмонт България. - Бр. 1 (2016)-        . - София : Егмонт България, 2016-        (София : Лито Балкан). - 28 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 2367-8186 = Transformers: Robots in disguise (София) : 5.50 лв.

2017 бр. 1-4

087.5
820(73)-93-32(084)

БП 2017 П 855
        TREND : пътеводител в стила на живот, икономиката и политиката / 168 часа ; ред. Иван Найденов, ред. Марияна Велева. - No 1 (2015)-        . - София : 168 часа, 2015- (София : Ропринт). - 27 см

Излиза два пъти год. - В No 6 не участва М. Велева. - Спец. изд.: Trend auto 2018 : вашият луксозен пътеводител в света на колите. - 168 с.

ISSN 2367-640X = Trend (София) : без сведение за цена

No 5-6 (2017)

330
327
008

БП 2017 П 856
        UNIQUE estates life : списание за луксозни имоти / Unique Estates Media ; ред. кол. : Мира Лазарова - глав. ред. ... [и др.]. - 2015, iss. summer-        . - София : Unique Estates Media, 2015-        (София : HiEnd Publishing). - 27 см

Излиза три пъти год. - Други ред.: Катя Атанасова, Магдалена Великова. - Текст и на англ. ез.

ISSN 2367-8909 = Unique estates life : 10 лв.

2017 iss. spring-winter

332.85

БП 2017 П 857
        VAGABOND : Bulgaria's English Magazine / Vagabond Media ; ed. board : Anthony Georgieff ... [et al.]. - Iss. 1 (2006)-        . - Sofia : Vagabond Media, 2006-        (Plovdiv : Janet-45). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Jane Keating, Dimana Trankova. - Текст и на бълг. ез.

ISSN 1312-8590 = Vagabond (Sofia) : 5.95 лв.

Iss. 125-135/136 (2017)

908(497.2)
008

БП 2017 П 858
        VTU review: Studies in the humanities and social sciences / St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo. - Vol. 1, No 1 (2017)-        . - Veliko Tarnovo : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2017- (печ. при Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"). - С ил. ; 28 см

Годишно изд. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след отд. статии и под линия

ISSN 2603-3070 = VTU review: Studies in the humanities and social sciences (Print) : без сведение за цена

Vol. 1 2017 No 1

316.7
351.85

БП 2017 П 859
        WINX Club / Издателство Прес ; отг. ред. Даниела Борисова. - Бр. 1 (2005)-        . - София : Прес, 2005-        (Пловдив : Булвест принт). - 26 см

Двумесечно изд.

ISSN 1312-6814 = Winx Club (София) : 6.99 лв., 8.99 лв.

[13] вм. 10 бр. 119 (ян./февр.)-124 (ноем./дек.) (2017)

087.5

БП 2017 П 860
        YOU Bulgaria hair & beauty magazine / Christian of Roma Group ; ред. кол. : Ива Екимова - отг. ред. ... [и др.]. - No 1 (2016)-        . - Пловдив : Christian of Roma Group, 2016-        (без сведение за печ.). - 26 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Десислава Бошнакова, Мария Данчева

ISSN 2535-1117 = You Bulgaria hair & beauty magazine : без сведение за цена

2017 No 1

687.5

БЮЛЕТИНИ

 
БП 2017 П 861
        АКУПУНКТУРА = Acupuncture / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : Е. Илиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - София : Центр. мед. библ., 1999- (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: С. Еленкова, Р. Коцева, П. Попиванов

ISSN 1311-2759 = Акупунктура (София) : без сведение за цена

Год. 19, 2017 бр. 1-2

615.81

БП 2017 П 862
        АХИНОРА : издание на Народно читалище Ахинора - 2006 г. / ред. кол. : Пенка Иванова ... [и др.]. - Бр. 1 (2001)-        . - с. Яворово : Нар. ч-ще Ахинора, 2001- (без сведение за печ.). - 30 см

Двумесечно изд. - Други ред.: Донка Господинова, Тодорка Стефанова, Нанка Василева, Танка Тодорова, Радка Танева, Мария Танева, Стефка Антонова ; от бр. 91 не участва Т. Стефанова

Без сведение за цена

Бр. 88 (февр.)-93 (ноем.) (2017)

061.2(497.23)

БП 2017 П 863
        БАНКИТЕ в България / Българска народна банка. - 1999, No 1-        . - София : БНБ, 1999-        (София : полиграф. база на БНБ). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Онлайн изд.: Банките в България = ISSN 2367-4970. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Banks in Bulgaria = ISSN 1313-4388

ISSN 1313-437X = Банките в България (Print) : без сведение за цена

2017 ян./март-окт./дек.

336.71

БП 2017 П 864
        БИЗНЕС Юг : рекламно-информационно издание : издание на Бургаската търговско-промишлена палата (БсТПП). - Год. 1, бр. 1 (1999)-        . - Бургас : БсТПП, 1999- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза седем пъти год. - Кор. опис

Без сведение за цена

27 2017 бр. 1 (3 ян.)-7 (5 дек.) = 638-644

339(497.231)

БП 2017 П 865
        БОЖЕСТВЕНИ искрици : детско-юношеско списание : издание на Старозагорска митрополия. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Стара Загора : Старозагор. Митрополия, 2002- (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза три пъти год.

ISSN 1312-0700 = Божествени искрици : безпл.

Бр. 45 (апр.)-47 (септ.) (2017)

281.962-053.2

БП 2017 П 866
        БОЖИЯ любов : списание за Божиите чудеса днес / Издателство Сияние, Божия любов интернационал ; ред. Кирил Попов. - Nо 1 (1992)-        . - София : Сияние, 1992-        (без сведение за печ.). - 24 см

Достъпно също на: http://godslovemagazine.org/bg/magazine.htm . - Год. изд.

Безпл.

Nо 62 ([2017])

266

БП 2017 П 867
        БЪЛГАРИСТИКА. Bulgarica / Българска академия на науките. Централна библиотека, Съвет за чуждестранна българистика = Bulgarian studies. Bulgarica / Bulgarian academy of sciences. Central library, Council for bulgarian studies abroad ; ред. кол. : Анисава Милтенова - състав. и ред. ... [и др.]. - Nо 1 (2000)-        . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2000- (София : печ. при Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов"). - 24 см

Излиза два пъти год. - Други състав.: Никола Казански, Емилия Волева. - Съдърж. и на англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-8544 = Българистика (Print) : 7 лв.

Nо 34-35 (2017)

80

БП 2017 П 868
        БЪЛГАРИЯ' ... / Национален статистически институт = Bulgaria' ... / National Statistical Institute ; отг. ред. А. Илкова, ред. Л. Александрова. - 2002-        . - София : НСИ, 2002-        (София : Образование и наука). - 20 см

Годишно изд. - Парал. текст на англ. ез.

Безпл.

2017

311.31(497.2)(058)

БП 2017 П 869
        БЮДЖЕТИ на домакинствата в Република България [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на условията на живот = Household budgets in Republic of Bulgaria / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Statistics on Living Conditions Department ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 1995/2005- . - София : НСИ, 2005-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-8132 = Бюджети на домакинствата в Република България (CD-ROM) : без сведение за цена

2016 (2017). - 36.7 МВ

312.5:336.127

БП 2017 П 870
        БЮДЖЕТЪТ : информационно издание на Министерството на финансите / ред. кол. : Кирил Ананиев - глав. ред. ... [и др.]. - 1992, бр. 1-        . - София : М-во на финансите, 1992-        (без сведение за печ.). - 20 см

Месечно изд. - Други ред.: Борис Гетов - зам.-глав. ред., Добрин Пинджуров, Диана Драгнева ; от бр. 12 и Росица Велкова - глав. ред., не участва К. Ананиев

ISSN 1312-904X = Бюджетът : год. аб. 70 лв.

2017 бр. 1-12

336.1/.5

БП 2017 П 871
        БЮЛЕТИН на Върховния касационен съд : наказателна колегия, гражданска колегия, търговска колегия / ред. кол. : Лозан Панов - глав. ред. ... [и др.]. - 1985, Nо 1-        . - София : Сиела Норма, 1985-        (София : Алианс принт). - 23 см

Месечно изд. - Други ред.: Симеон Чаначев - зам.-глав. ред., Павлина Панова, Ваня Алексиева, Ценка Георгиева, Цветинка Пашкунова ; от бр. 4 и Елена Авдева, не участват Ц. Георгиева, Цв. Пашкунова. - От бр. 4 с размер 21 см

ISSN 1311-2880 = Бюлетин на Върховния касационен съд : без сведение за цена

2017 Nо 1-12

342.56(497.2)

БП 2017 П 872
        БЮЛЕТИН - Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда / състав. Светлана Шаренкова, ред. Димитър Иванов. - No 8 (2014)-        . - София : За буквите - о писменехъ, 2014-        (София : ИД Принт). - 21 см

Годишно изд. - Ред. Димитър Иванов. - Погрешно означен ISSN 1313-8782 = Бюлетин - Институт за теория и практика на лидерството "Стефан Стамболов"

ISSN 2367-7295 = Бюлетин (Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда) : без сведение за цена

No 11 (2017). науч. сесия Лидерството през 21 век - перспективи и тенденции

316.46:159.923

БП 2017 П 873
        БЮЛЕТИН в помощ на специалиста / Съюз на метролозите в България, Федерация на научно-техническите съюзи. - Бр. 2 (1998)-        . - София : Съюз на метролозите в България, 1998-        (без сведение за печ.). - 29 см

Годишно изд. - Изд. и бр. без No под загл. : Бюлетин за актуална информация в помощ на специалистите. - 55 с. - Библиогр.

ISSN 2535-0552 = Бюлетин в помощ на специалиста : без сведение за цена

Бр. 2 (2017)

389

БП 2017 П 874
        БЮЛЕТИН за резултатите от произведените избори за народно събрание на... г. : избори за 44-то народно събрание / Централна избирателна комисия. - 2013-        . - София : ЦИК, 2013-        (без сведение за печ.). - 25 см + 1 оптичен диск (CD-ROM) в т. 1

Излиза два пъти год. - Продължение на: Бюлетин за резултатите от произведените избори за народни представители на... г.

Без сведение за цена

2017 т. 1-2

324

БП 2017 П 875
        БЮЛЕТИН Строителство и архитектура / Министерство на регионалното развитие и благоустройството ; глав. ред. Кънчо Кръстев, ред. М. Минкова. - Год. 1, бр. 1 (1957)-        . - София : ИТУС'98, 1957- (София : Ракурс). - 21 см

Достъпно също на: http://arhstroibg.com/. - Мес. изд.

ISSN 0324-0711 = Бюлетин за строителство и архитектура : год. аб. 78 лв.

60 2017 бр. 1-12

69.003
721

БП 2017 П 876
        БЮЛЕТИН - Факултет Полиция / Министерство на вътрешните работи. Академия ; ред. кол. : Руси Янев - предс. ... [и др.]. - Бр. 8 (1999)-        . - София : Акад. на МВР, 1999-        (без сведение за печ.). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Росен Радулов, Бойка Чернева, Иван Видолов, Стела Александрова ; от бр. 37 и Кристина Димчева, не участва С. Александрова. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6679 = Бюлетин (Факултет Полиция) : без сведение за цена

Бр. 36-37 (2017)

378.9:351.74

БП 2017 П 877
        ВОЕНЕН глас : издание на Сдружение Българско войнство 21 и СОСЗР [Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва] / глав. ред. Спирдон Спирдонов, ред. Яни Янев. - Год. 1, бр. 1 (1997)-        . - София : Сдружение Бълг. войнство 21 : СОСЗР, 1997- (София : Нюз принт). - 29 см

Месечно изд. - Продължение на: в. Военен глас от 1908 г. - Погрешно означен ISSN 0861-8720 = Българско войнство

ISSN 1314-3840 = Военен глас : 1 лв.

21 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 236-247

355.1/.3

БП 2017 П 878
        ВОЕННОИНВАЛИД : месечно издание на Съюза на военноинвалидните кооперации в България / ред. кол. : Борис Николов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - Перник : Съюз на военноинвалидните кооп. в България, 2001-        (София : Нюзпринт). - 29 см

Други ред.: Даниела Тронкова, Красен Бучков

ISSN 1312-9066 = Военноинвалид : без сведение за цена

17 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

355

БП 2017 П 879
        ВЯРА и дело : бюлетин на II Каварненска енория при храм "Св. вмчк Георги". - 1940, дек.-        . - Каварна : Храм "Св. вмчк Георги", 1940-        (Варна : Кънчо Николов). - 30 см

Двумесечно изд. - От бр. 3 не участва К. Николов

ISSN 2535-0455 = Вяра и дело : безпл.

3 2017 бр. 1 (февр.)-6 (ноем.) = 3-8

281.962(497.21)

БП 2017 П 880
        ДУХОВНА манна : вашето място за среща с Бога : ежедневно молитвено ръководство : официално българско издание на The Upper Room Magazine : молитва за всеки ден / Евангелска Методистка Епископална Църква (ЕМЕЦ) в България. - Бр. 1 (1993)-        . - Варна : ЕМЕЦ в България, 1993-        (без сведение за печ.). - 11 х 16 см

Двумесечно изд.

Без сведение за цена

Бр. 144 (ян./февр.)-149 (ноем./дек.) (2017)

243

БП 2017 П 881
        ЕКЗАРХАНТИМОВСКА светлина : месечно издание за литература и публицистика / Литературен клуб "Петя Дубарова" при Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1925 г." ; ред. кол. : Байчо Праматаров - глав. ред. ... [и др.]. - [Год. 1, бр. 1 (2005)]-        . - с. Екзарх Антимово : Нар. ч-ще "Никола Йонков Вапцаров - 1925 г.", [2005]-        (без сведение за печ.). - 30 см

Други ред.: Стайка Делева, Мина Пеева, Славка Христова, Марияна Георгиева

ISSN 1314-3255 = Екзархантимовска светлина : без сведение за цена

[13] вм. 14 бр. 114 (ян.)-121 (ноем.) (2017)

304(497.23)

БП 2017 П 882
        ЕНДОКРИННИ заболявания = Endocrine Diseases / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : М. Боянов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 3, бр. 1 (1974)-        . - София : Центр. мед. библ., 1974-        (София ; печ. при Центр. мед. библ.). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: Цв. Танкова, И. Цинликов, К. Тодорова. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 0324-1475 = Ендокринни заболявания : год. аб. 14 лв.

46 2017 бр. 1-2

616.43

БП 2017 П 883
        ЕНЕРГИЙНИ баланси [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Макроикономическа статистика. Отдел Сметки в околната среда и енергетиката = Energy Balance Sheets / National Statistical Institute. Macroeconomic Statistics Directorate. Environmental and Energy accounts Department ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 1997/1999- . - София : НСИ, 2001-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания : 1 дисково устройство ; Windows XP. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1312-8507 = Енергийни баланси (CD-ROM) : без сведение за цена

2015 (2017). - 2.50 MB

620.9(497.2):311

БП 2017 П 884
        ЕТНОДИАЛОГ : издание на Обществения съвет на етническите малцинства в България / глав. ред. Николай Кюркчиев. - Год. 1, бр. 1 (2001)-        . - София : Общ. съвет на етн. малцинства в България, 2001-        (без сведение за печ.). - 23 см

Излиза два пъти год.

ISSN 1311-8129 = Етнодиалог : без сведение за цена

16 бр. 31 (юли)-32 (ноем.) (2017)

323.15

БП 2017 П 885
        ЗАЕТОСТ и безработица - годишни данни [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Бизнес статистика. Отдел Статистика на пазара на труда = Employment and unemployment - annual data / National Statistical Institute. Business Statistics Directorate. Labour Market Statistics Department ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 2006-        . - София : НСИ, 2007-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1313-1028 = Заетост и безработица - Годишни данни (CD-ROM) : без сведение за цена

2016 (2017). - 26.8 МВ

331.5:311

БП 2017 П 886
        ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ : кратък статистически справочник / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Християн Грива ... [и др.]. - 1978-        . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 1978-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - С табл., графики ; 21 см

Год. изд. - Други ред.: Христо Хинков, Красимира Дикова. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Public Health Statistics' ... = ISSN 1310-2931

ISSN 1310-2761 = Здравеопазване (София. 1978) : без сведение за цена

2017

614(497.2):311

БП 2017 П 887
        ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на здравеопазването и правосъдието, Национален център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването. Дирекция Национални здравни данни и електронно здравеопазване ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 2005-        . - София : НСИ : Нац. център по общ. здраве и анализи към М-вото на здравеопазването, 2006-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Год. изд. - Източник: Загл. екран

ISSN 1313-1907 = Здравеопазване (CD-ROM) : без сведение за цена

2016 (2017). - 19.4 МВ

614(497.2):311

БП 2017 П 888
        ЗЕМЕДЕЛСКА кооперация : консултации. проблеми. опит / Национален съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) ; ред. кол. : Дарина Радева - отг. ред. ... [и др.]. - 1994, No 1-        . - София : НСЗКБ, 1994-        (без сведение за печ.). - 20 см

Месечно изд. - Други ред.: Илия Илиев, Нина Котева, Петър Захариев, Юлия Дойчинова

ISSN 1314-3042 = Земеделска кооперация : год. аб. 70 лв.

25 2017 No 1-12

334.6:63

БП 2017 П 889
        ИКОНОМИЧЕСКИ анализ на дейността на лечебните заведения за болнична помощ в системата на общественото здравеопазване в Република България за периода ... година : бюлетин : прогнозиране за 2017-2019 г. / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Християн Грива ... [и др.]. - 2001/2007- . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2009-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - С табл. ; 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Красимира Дикова, Румяна Коларова, Тодор Кундуржиев

ISSN 1313-7727 = Икономически анализ на дейността на лечебните заведения за болнична помощ в системата на общественото здравеопазване в Република България за периода ... година : без сведение за цена

2010/2016 (2017)

338.23:614

БП 2017 П 890
        ИКОНОМИЧЕСКИ анализ на отделенията в многопрофилните болници за активно лечение за периода' ... : бюлетин / Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Християн Грива ... [и др.]. - 2005/2008- . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2009-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - С табл., сх. ; 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Красимира Дикова, Румяна Коларова, Тодор Кундуржиев

ISSN 1314-0949 = Икономически анализ на отделенията в многопрофилните болници за активно лечение за периода' ... : без сведение за цена

2010/2016 (2017)

338.23:614

БП 2017 П 891
        ИКОНОМИЧЕСКИ преглед / Българска народна банка. - 2004, май-        . - София : БНБ, 2004-        (без сведение за печ.). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Онлайн изд.: Икономически преглед = ISSN 2367-4954. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Economic review = ISSN 1312-420X

ISSN 1312-4196 = Икономически преглед (Print) : без сведение за цена

2017 No 1-4

336
338.2

БП 2017 П 892
        ИНФО СБХ / Съюз на българските художници ; ред. Антон Стайков, Юлия Портарова. - 1993, апр.-        . - София : СБХ, 1993-        (без сведение за печ.). - 20 см

Двумесечно изд. - Кор. загл.: Бюлетин - Съюз на българските художници. - От бр. 3 с размер 21 см

ISSN 1313-9622 = Инфо СБХ : без сведение за цена

2017 бр. 1-6

061.2:73/76

БП 2017 П 893
        ИНФОАКАДЕМИКА : издание на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна / ред. кол. : Красимир Иванов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - Варна : МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2000-        (без сведение за печ.). - 30 см

Достъпно също на: http://press.mu-varna.bg/en/buletin/. - Излиза два пъти год. - Други ред.: Риналдо Шишков - зам.-глав. ред., Вероника Стоянова - отг. ред.

ISSN 1311-7416 = Инфоакадемика : без сведение за цена

18 2017 бр. 1-2

378.961

БП 2017 П 894
        ИНФОВЕТ : ветеринарномедицински справочник / Инфовет. - 2001, бр. 1-        . - София : Инфовет, 2001-        (София : Фул принт). - 30 см

Месечно изд. - Погрешно означен ISSN 1312-14X

Год. аб. 60 лв.

2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.) = 182-193

619:615.01(035)

БП 2017 П 895
        ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин на БАН / ред. кол. : Васил Николов ... [и др.]. - Кн. 1 (1996)-        . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1996-        ([София : печ. при Акад. изд. "Проф. Марин Дринов"]). - 29 см

Излиза пет пъти год. - Други ред.: Светлана Куюмджиева, Оля Стоилова, Иглика Трифонова, Борислав Кременски ; от кн. 2 и Дамян Дамянов, Велина Димитрова, Мила Вълкова, не участват Св. Куюмджиева, И. Трифонова, Б. Кременски ; от кн. 3 и Катя Тошева, не участва М. Вълкова ; от кн. 5 и Светлана Филчева, не участва К. Тошева

ISSN 1312-5311 = Информационен бюлетин на БАН : без сведение за цена

19 2017 кн. 1-5 = 172-176

061.2:002(497.2)

БП 2017 П 896
        ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин - Българската национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика. - Бр. 64 (2015)- . - Пловдив : Бълг. нац. асоц. Етерични масла, парфюмерия и козметика, 2015- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза четири пъти год.

ISSN 2367-7996 = Информационен бюлетин (Българска национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика) : без сведение за цена

Бр. 71 (ян./март)-74 (окт./дек.) (2017)

665.5

БП 2017 П 897
        ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин - Комисия за защита на потребителите. - Бр. 1 (ноем. 2017)-        . - София : Комис. за защита на потребителите, 2017-        ([София : ИК ЗИП]). - 30 см

Двуседмично изд. - Кор. опис

ISSN 2603-2805 = Инфомационен бюлетин (Комисия за защита на потребителите) : без сведение за цена

2017, бр. 1 (ноем.)-4 (дек.)

338

БП 2017 П 898
        ИНФОРМАЦИОНЕН бюлетин - Национално сдружение на общините в Република България [НСОРБ] / глав. ред. Гинка Чавдарова. - Год. 1, бр. 1 (2000)-        . - София : НСОРБ, 2000-        ([Габрово] : Полипрес). - 28 см

Двуседмично изд.

ISSN 1311-7025 = Информационен бюлетин (Национално сдружение на общините в Република България) : без сведение за цена

2017 бр. 1 (ян.)-23/24 (дек.)

352(497.2)

БП 2017 П 899
        ИНФОФАРМА : информационно издание за наличностите и цените на лекарствата / Инфофарма. - Год. 1, бр. 1 (1993)-        . - София : Инфофарма, 1993-        (София : Алианс принт). - 28 см

Двумесечно изд. - 1999-2016 г. изд. не е деп.

ISSN 1310-5736 = Инфофарма (София) : 10 лв.

Год. 25, 2017, бр. 1 (февр.)-6 (дек.) = 399-404

615.1

БП 2017 П 900
        КНИГОИЗДАВАНЕ и печат [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на образованието и културата = Book publishing and press / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Education and Culture Statistics Department ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 2000-        . - София : НСИ, 2002-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-8469 = Книгоиздаване и печат (CD-ROM) : без сведение за цена

2016 (2017). - 26.3 МВ

002.2(497.2):311

БП 2017 П 901
        КУРАЖ : списание за социални права и интеграция / Съюз на инвалидите в България ; глав. ред. Петя Митева. - Год. 1, бр. 1 (1991)-        . - София : Съюз на инвалидите в България, 1991-        (София : Боб и Ко). - 24 см

Месечно изд. - Изд. е приемник на в. Кураж. - До 2017 г. излиза като списание

ISSN 0861-3265 = Кураж : 0.50 лв.

26 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

368-03
304(497.2)

БП 2017 П 902
        ЛЕГЛОВИ фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения : бюлетин / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Християн Грива ... [и др.]. - 2008-        . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2008-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - С табл., цв. графики ; 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Красимира Дикова, Райна Николова. - Погрешно означен ISSN 1313-4868 = Леглови фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите

ISSN 1314-4456 = Леглови фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения : без сведение за цена

2017

312.6
614.21(497.2):311

БП 2017 П 903
        ЛИЦА с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане в Р България през периода' ... година : бюлетин : по данни от информационната система на НЦОЗА за трайно намалената работоспособност / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи [НЦОЗА] ; ред. кол. : Хр. Грива ... [и др.]. - 2014-        . - София : НЦОЗА, 2015-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - С табл., сх. ; 28 см

Годишно изд. - Други ред.: Кр. Дикова, Р. Янева

ISSN 2367-9514 = Лица с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане в Р България през периода' ... година : без сведение за цена

2001/2016 (2017)

314.4(497.2):311

БП 2017 П 904
        МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика = Medical Management and Health Policy / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : В. Борисов - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 30, бр. 1 (1999)-        . - София : Центр. мед. библ., 1999-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 21 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Е. Шипковенска, М. Апостолов, Ц. Воденичаров, Ж. Сурчева. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-0336 = Медицински мениджмънт и здравна политика : без сведение за цена

48 2017 бр. 1-4

614.2

БП 2017 П 905
        МЕЖДУНАРОДЕН бюлетин по оториноларингология = Oto Rhino Laringology International Bulletin / Издателска къща Стено ; ред. кол. : Марио Милков - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Варна : ИК Стено, 2005- (Варна : ИК Стено). - 29 см

Излиза четири пъти год. - Други ред.: Пламен Недев - зам.-глав. ред., П. Димов, К. Джамбазов, Д. Вичева, В. Цветков, Д. Марев, Г. Георгиев, В. Павлов, Г. Едрев, Д. Досков, И. Йовчев, Н. Петков, И. Цолов, Т. Аврамов, Хр. Френгов, Сп. Тодоров, С. Върбанова, С. Стоянов, П. Руев, С. Лолов, В. Стоянов, А. Вълков, И. Чалъков, Ю. Рангачев, О. Стоянов. - Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6997 = Международен бюлетин по оториноларингология : без сведение за цена

13 2017 бр. 1-4

616.21

БП 2017 П 906
        МЕСЕЧЕН хидрометеорологичен бюлетин / Национален институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките ; ред. кол. : Илиан Господинов - глав. ред. ... [и др.]. - 2014, май-        . - София : Нац. институт по метеорология и хидрология при БАН, 2014-        (без сведение за печ.). - 30 см

Други ред.: Милена Аврамова, Валентин Казанджиев, Мария Коларова, Марта Мачкова, Снежана Балабанова

ISSN 1314-894X = Месечен хидрометеорологичен бюлетин : без сведение за цена

2017 ян.-дек.

551.5
556

БП 2017 П 907
        МОЯТ успешен европроект : практическо издание за разработване на проекти / Резон България. - Бр. 1 (22 март-22 май 2016)- . - София : Резон България, 2016- (София : Спектър). - 28 см

Двумесечно изд.

ISSN 2367-900X = Моят успешен европроект : 15 лв., 17.10 лв. : год. аб. 90 лв.

2017 бр. 1 (22 ян.-22 март)-6 (22 ноем.-22 ян. 2018 г.) = 6-11

339.923:061.1 ЕС

БП 2017 П 908
        НАЙ-смешното!!! : Вицове! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! : дайджест / Иван Бабуков. - Nо 1 (1998)-        . - София : Иван Бабуков, 1998- (без сведение за печ.). - 20 см

Месечно изд.

ISSN 1311-1396 = Най-смешното!!! : 0.90 лв.

20 2017 Nо 1 (ян.)-12 (дек.) = 227-238

886.7-845

БП 2017 П 909
        НАРОДНО събрание на Република България / Четиридесет и трето Народно събрание на Република България. - 8 сесия (2008)-        . - София : Нар. събрание на Републ. България, 2008- (без сведение за печ.). - 30 см

Излиза два пъти год. - От 2 сесия (1 септ.-21 дек.) авт.: Четиридесет и четвърто Нар. събрание на Републ. България

ISSN 1314-569X = Народно събрание на Република България : без сведение за цена

7 сесия (29 авг.-22 дек.) (2016)/8 сесия (9-26 ян.) (2017)
2 сесия (1 септ.-21 дек.) (2017)

328(497.2)

БП 2017 П 910
        НАСЕЛЕНИЕ и демографски процеси' ... [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на населението и жилищния фонд = Population and demographic processes' ... / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Statistics on Population and Housing fund Department ; ред. А. Илкова, Л. Александрова. - Текстови данни. - 2005-        . - София : НСИ, 2005-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство, Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1313-1915 = Население и демографски процеси' ... (CD-ROM) : без сведение за цена

2016 (2017). - 28.7 МВ

312(497.2)

БП 2017 П 911
        НЕВРОЛОГИЯ и психиатрия = Neurology and Psychiatry / Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека ; ред. кол. : А. Алексиев - глав. ред. ... [и др.]. - Год. 1, бр. 1 (1970)-        . - София : Центр. мед. библ., 1970-        (София : печ. при Центр. мед. библ.). - 21 см

Излиза два пъти год. - Други ред.: О. Григорова, Г. Ончев, И. Литвиненко, Ш. Мехрабиан. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1311-6584 = Неврология и психиатрия (София) : год. аб. 14 лв.

48 2017 бр. 1-2

616.8

БП 2017 П 912
        НОВА надежда : бюлетин / Християнска асоциация Нова надежда за хора с увреждания. - Nо 1 (1995)-        . - София : Християнска асоц. Нова надежда за хора с увреждания, 1995-        (без сведение за печ.). - 21 см

Годишно изд.

Без сведение за цена

Nо 71 (2017)

25

БП 2017 П 913
        НУМИЗМАТИЧЕН бюлетин / Народно-образователно читалище на любителите и пазителите на национални старини "Георги Сава Раковски" ; ред. кол. : Николай Марков - глав. ред. ... [и др.]. - 1991, No 1-        . - София : Нар.-образов. ч-ще на любителите и пазителите на нац. старини "Георги Сава Раковски", 1991-        (без сведение за печ.). - 21 см

Излиза два пъти год. - В No 2 кор. подзагл.: изд. на Софийско нумизмат. д-во "Георги Сава Раковски". - Други ред.: Нина Христова, Румен Райчев, Светлана Станкова ; от No 2 не участват Н. Марков, Н. Христова. - Библиогр. след отд. статии

ISSN 1313-7840 = Нумизматичен бюлетин : без сведение за цена

2017 No 1-2

737

БП 2017 П 914
        ОБРАЗОВАНИЕ в Република България [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на образованието и културата = Education in the Republic of Bulgaria / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Department. Education and Culture Statistics Division ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 2001/2005-        . - София : НСИ, 2005-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; Adobe Reader; 1 дисково устройство. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-8418 = Образование в Република България (CD-ROM) : без сведение за цена

2017. - 23.3 МВ

37(497.2):311

БП 2017 П 915
        ОБУЧЕНИЕ и рехабилитация на зрително затруднените = Education and rehabilitation of visually impaired / Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца ; отг. ред. Владимир Радулов, ред. Мира Цветкова-Арсова. - Год. 1, бр. 1 (1987)-        . - София : Бълг. асоц. за обучение на зр. затруднени деца, 1987-        (София : Скайпринт). - 20 см

Излиза четири пъти год. - Съдърж. и на англ. ез.

Без сведение за цена

Т. 29 2017 бр. 1/2-3/4

376.3

БП 2017 П 916
        ОКОЛНА среда' ... [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Макроикономическа статистика. Отдел Сметки в околната среда и енергетиката = Environment' ... / National Statistical Institute. Macroeconomic Statistics Directorate. Environment and Energy accounts Department ; ред. А. Илкова, ред. М. Трифонова. - Текстови данни. - 2001/2005-        . - София : НСИ, 2005- (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1313-2040 = Околна среда' ... (CD-ROM) : без сведение за цена

2015 (2017). - 19.3 MB

311:502

БП 2017 П 917
        ОСНОВНИ макроикономически показатели' ... / Национален статистически институт. Дирекция Макроикономическа статистика. Отдел Нефинансови национални и регионални сметки, Отдел Финансови национални сметки = Main Macroeconomic Indicators' ... / National Statistical Institute. Macroeconomic Statistics Directorate. Non-Financial National and Regional Accounts Department, Financial National Accounts Department ; ред. А. Илкова. - 1991/1994-        . - София : НСИ, 1995-        (София : Образование и наука). - 29 см

Годишно изд. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. - Изд. на електронен носител: Основни макроикономически показатели' ... = ISSN 1312-8426

ISSN 1311-2376 = Основни макроикономически показатели' ... (Print) : без сведение за цена

2015 (2017)

330.101.54(497.2):311

БП 2017 П 918
        ОСНОВНИ макроикономически показатели' ... [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Макроикономическа статистика. Отдел Нефинансови национални и регионални сметки, Отдел Финансови национални сметки = Main Macroeconomic Indicators' ... / National Statistical Institute. Macroeconomic Statistics Directorate. Non-Financial National and Regional Accounts Department, Financial National Accounts Department ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 2007-        . - София : НСИ, 2008-        (София : Образование и наука). - 1 електронен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. - Изд. и на книжен носител: Основни макроикономически показатели' ... = ISSN 1311-2376

ISSN 1312-8426 = Основни макроикономически показатели' ... (CD-ROM) : без сведение за цена

2015 (2017). - 23.9 MB

330.101.54(497.2):311

БП 2017 П 919
        ОФИЦИАЛЕН бюлетин - Български институт за стандартизация [Електронен ресурс] / ред. Таня Круглий. - Текстови данни. - Бр. 1, (ян. 2017)-        . - София : Бълг. институт по стандартизация, 2017-        (без сведение за производител). - 12 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Acrobat Reader. - Мес. изд. - Източник: Загл. екран. - В бр. 2,5,7,10,12 ред. Зоя Масалска ; в бр. 3,8,11 ред. Стефка Николова. - Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. - С бр. 11 изд. и извънреден бр. (ноем.). - Продължение на: Официален бюлетин - Български институт по стандартизация (печ.) = ISSN 1312-2118

ISSN 2534-9740 = Официален бюлетин (Български институт за стандартизация. Online) : год. аб. 129.60 лв.

2017 бр. 1 (ян.). - 570 КВ
2017 бр. 2 (февр.). - 1.02 МВ
2017 бр. 3 (март). - 1.05 МВ
2017 бр. 4 (апр.). - 890 КВ
2017 бр. 5 (май). - 1.07 MB
2017 бр. 6 (юни). - 708 KB
2017 бр. 7 (юли). - 960 KB
2017 бр. 8 (авг.). - 860 KB
2017 бр. 9 (септ.). - 664 KB
2017 бр. 10 (окт.). - 1.05 МB
2017 бр. 11 (ноем.). - 928 KB
2017 бр. 12 (дек.). - 664 KB

006

БП 2017 П 920
        ОФИЦИАЛЕН бюлетин - Патентно ведомство на Република България : официално месечно издание. - 1955, бр. 1-        . - София : Патентно ведомство на Републ. България, 1955-        (без сведение за печ.). - 29 см

Текст и на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. - Изд. и на електронен носител: Официален бюлетин - Патентно ведомство на Република България = ISSN 1314-3050

ISSN 1310-179X = Официален бюлетин (Патентно ведомство на Република България. Print) : 30 лв.

2017 бр. 1 (31 ян.)-8 (31 авг.)

608.3:061.1

БП 2017 П 921
        ОФИЦИАЛЕН бюлетин - Патентно ведомство на Република България [Електронен ресурс] : официално месечно издание на Патентното ведомство. - Текстови данни. - 2009, бр. 5 (май)-        . - София : Патентно ведомство на Републ. България, 2009-        (без сведение за производител). - 8 оптични диска (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран, етикет. - Съдърж. и на англ. ез. - Изд. и на книжен носител: Официален бюлетин - Патентно ведомство на Република България = ISSN 1310-179X

ISSN 1314-3050 = Официален бюлетин (Патентно ведомство на Република България. CD-ROM) : без сведение за цена

2017 бр. 1 (31 ян.). - 702 МВ
2017 бр. 2 (28 февр.). - 97 MB
2017 бр. 3 (31 март). - 702 МВ
2017 бр. 4 (28 апр.). - 130 MB
2017 бр. 5 (31 май). - 62.8 MB
2017 бр. 6 (30 юни). - 702 MB
2017 бр. 7 (31 юли). - 702 MB
2017 бр. 8 (31 авг.). - 702 MB

608.3:061.1

БП 2017 П 922
        ПРАВОСЛАВЕН глас / Неврокопска Св. митрополия. - Год. 2, бр. 18 (12 февр. 2017)-        . - Гоце Делчев : Неврокопска Св. митрополия, 2017-        (без сведение за печ.). - 21 см

Седмично изд.

ISSN 1310-7879 = Православен глас : безпл.

2 бр. 18 (12 февр.), 20 (26 февр.)-25 (2 апр.), 29 (30 апр.)-58 (19 ноем.), 61 (10 дек.)-62 (17 дек.) (2017)

2

БП 2017 П 923
        ПРЕСТЪПЛЕНИЯ и осъдени лица [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на здравеопазването и правосъдието = Crimes and persons convicted / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Health Care and Justice Statistics Department ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 1990/2000-        . - София : НСИ, 2001- (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1313-1893 = Престъпления и осъдени лица (CD-ROM) : без сведение за цена

2016 (2017). - 23.8 МВ

343:311

БП 2017 П 924
        ПЪРВА атомна : периодично издание на АЕЦ Козлодуй. - Год. 1, бр. 1 (1990)-        . - Козлодуй : АЕЦ Козлодуй, 1990-        (без сведение за печ.). - 30 см

Двумес. изд. - Кор. опис

Без сведение за цена

2017 бр. 1 (ян./февр.)-6 (ноем./дек.)

621.039(497.21)

БП 2017 П 925
        ПЪТНОТРАНСПОРТНИ произшествия в Република България [Електронен ресурс] / Министерство на вътрешните работи. Главна дирекция Национална полиция, Национален статистически институт. Дирекция Бизнес статистика ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 2000-        . - София : НСИ, 2001-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран

ISSN 1312-8450 = Пътнотранспортни произшествия в Република България (CD-ROM) : без сведение за цена

2016 (2017). - 17.2 MB

656.02(497.2):311

БП 2017 П 926
        РАЙОНИТЕ, областите и общините в Република България [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Многосекторна статистика и услуги за потребителите. Отдел Регионална статистика и индикатори за мониторинг = Regions, districts and municipalities in the Republic of Bulgaria / National Statistical Institute. Multy-Domain Statistics and User Services Directorate. Department Regional Statistics and Monitoring Indicators ; ред. кол. : Д. Попов - отг. ред. ... [и др.]. - Текстови данни. - 2000-        . - София : НСИ, 2000-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Windows XP; Acrobat Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран, етикет. - Други ред.: А. Илкова, М. Трифонова. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез.

ISSN 1312-8515 = Районите, областите и общините в Република България : без сведение за цена

2015 (2017). - 17.9 МВ

311.31(497.2)

БП 2017 П 927
        РЕГИСТРИРАНИ заболявания и умирания от злокачествени новообразувания в Република България през периода ... година : бюлетин / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Хр. Грива ... [и др.]. - 2010-        . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2010-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - С табл., сх. ; 27 см

Годишно изд. - Други ред.: Кр. Дикова, Р. Янева

ISSN 1314-2712 = Регистрирани заболявания и умирания от злокачествени новообразования в Република България през периода ... година : без сведение за цена

2005/2016 (2017)

616-006.04(497.2)

БП 2017 П 928
        РЕПРОДУКТИВНО здраве / Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве = Reproductive Health / Bulgarian Association of Sterility and Reproductive Health ; ред. кол. : Т. Тимева - глав. ред. ... [и др.]. - Бр. 1 (2002)-        . - София : Бълг. асоц. по стерилитет и репродуктивно здраве, 2002-        (без сведение за печ.). - С цв. ил. ; 29 см

Достъпно също на: http://www.basrh.org/index.php/2015-02-02-12-16-13 . - Излиза два пъти год. - Други ред.: С. Кюркчиев, А. Щерев, Е. Ковачев, Т. Милачич. - Рез. на бълг., англ. ез. ; библиогр. след отд. статии

ISSN 1312-6180 = Репродуктивно здраве : без сведение за цена

Бр. 25-26 (2017)

618.17

БП 2017 П 929
        С грижа за хората : тримесечно издание на Фондация Център за безопасност и здраве при работа. - Год. 1, бр. 1 (ян./март 2013)- . - Пловдив : Фонд. Център за безопасност и здраве при работа, 2013-        (Пловдив : Булвест принт). - 24 см

ISSN 1314-832X = С грижа за хората : без сведение за цена

5 бр. 17 (ян./март)-20 (окт./дек.) (2017)

331.4

БП 2017 П 930
        СМЪРТНОСТ по основни причини в Република България : бюлетин / Министерство на здравеопазването. Национален център по обществено здраве и анализи ; ред. кол. : Християн Грива ... [и др.]. - 2009-        . - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2009-        (София : печ. при Нац. център по общ. здраве и анализи). - С табл., сх. ; 28 см

Годишно изд. - Други ред.: Кр. Дикова, Зл. Попова

ISSN 1313-9452 = Смъртност по основни причини в Република България : без сведение за цена

2017

314.4(497.2):311

БП 2017 П 931
        СОБСТВЕНОСТ и право : издание на издателска къща Труд и право / ред. Ася Димитрова. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - София : ИК Труд и право, 1994-        (София : Хермес прес). - 21 см

Месечно изд. - Бр. 1 с прил. 1: Извънсъдебна делба / Адела Кац. - 20 с. ; бр. 6 с прил.: Собственост и други вещни права. - 16 с. ; бр. 7 с прил.: 25 години Труд в подкрепа на правото, 20 години професионални решения за вашия успех. - 40 с.

ISSN 1312-9473 = Собственост и право : без сведение за цена

24 2017 бр. 1 (ян.)-12 (дек.)

347(497.2)

БП 2017 П 932
        СРЕДНИ цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода ... година [Електронен ресурс] / Национален статистически институт. Дирекция Демографска и социална статистика. Отдел Статистика на условията на живот = Average Prices and Purchased Quantities of Main Foods and Non-Foods by Households for the ... Period / National Statistical Institute. Demographic and Social Statistics Directorate. Statistics on Living Conditions Department ; ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 1989/2000-        . - София : НСИ, 2001-        (без сведение за производител). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран, етикет. - Парал. текст на англ. ез.

ISSN 1312-8523 = Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода ... година : без сведение за цена

2005/2016 (2017). - 29.8 МВ

338.5(497.2):311

БП 2017 П 933
        СТАТИСТИЧЕСКИ годишник - Република България / Национален статистически институт = Statistical Yearbook - Republic of Bulgaria / National Statistical Institute ; отг. ред. А. Илкова. - 1909-        . - София : НСИ, 1909-        (София : Образование и наука). - 29 см

Прил.: карти. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. - Изд. и на електронен носител: Статистически годишник - Република България = ISSN 1312-854X

ISSN 1310-7364 = Статистически годишник - Република България (Print) : 50 лв.

2016 (2017)

311(497.2)

БП 2017 П 934
        СТАТИСТИЧЕСКИ годишник - Република България [Електронен ресурс] / Национален статистически институт = Statistical Yearbook - Republic of Bulgaria / National Statistical Institute ; отг. ред. А. Илкова. - Текстови данни. - 1998/2002- . - София : НСИ, 2003-        (София : Образование и наука). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: Windows XP; 1 дисково устройство; Adobe Reader. - Източник: Загл. екран. - Парал. текст на англ. ез. - Съдърж. и на англ. ез. - Изд. и на книжен носител: Статистически годишник - Република България = ISSN 1310-7364

ISSN 1312-854X = Статистически годишник - Република България (CD-ROM) : 30 лв.

2016 (2017). - 36.3 МВ

311.31(497.2)

БП 2017 П 935
        СТАТИСТИЧЕСКИ справочник' ... / Национален статистически институт ; отг. ред. А. Илкова. - 1958-        . - София : НСИ, 1959- (София : Образование и наука). - 22 х 11 см

Годишно изд. - Изд. и на електронен носител: Статистически справочник' ... = ISSN 1313-9428. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Statistical Reference Book of the Republic of Bulgaria = ISSN 0861-0576

ISSN 0204-4889 = Статистически справочник' ... : 7 лв.

2017

311(497.2)(058)

БП 2017 П 936
        СТАТИСТИЧЕСКИ справочник' ... [Електронен ресурс] / Национален статистически институт ; ред. кол. : А. Илкова - отг. ред. ... [и др.]. - Текстови данни. - 2009-        . - София : НСИ, 2009- (София : Образование и наука). - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство; Windows XP; Adobe Reader. - Год. изд. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Л. Александрова, М. Трифонова. - Изд. и на книжен носител: Статистически справочник' ... = ISSN 0204-4889. - Изд. на англ. ез. със загл.: Statistical Reference Book' ... = ISSN 1313-9436

ISSN 1313-9428 = Статистически справочник' ... (CD-ROM) : 5 лв.

2017. - 27.1 MB

311.31(497.2)(058)

БП 2017 П 937
        СТРОИТЕЛЕН обзор / Даниел СГ ; ред. Ст. Пехливанова, Цв. Христова. - 1991, Nо 1- . - София : Даниел СГ, 1991-        (Велико Търново : Мултипринт). - С табл. ; 24 см 

Месечно изд. - Кор. подзагл.: за икономика, организация и технологии

ISSN 1311-0217 = Строителен обзор : 8.90 лв. : год. аб. 96 лв.

27 2017 Nо 1-11
27 2017 Nо 12 Наредба No РД-02-20-2 от 02.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-трансп. система на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 7/19.01.2018 г.)

69

БП 2017 П 938
        СТУДЕНТСКИ живот / Медицински университет - Варна. Студентски съвет ; ред. кол. : Тургай Калинов ... [и др.]. - Бр. 1 (2012/2013)-        . - Варна : МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2013-        (печ. при МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов"). - 30 см

Годишно изд. - Други ред.: Десислав Добрев, Магдалена Близнакова, Боряна Георгиева. - Изд. и на англ. ез. със загл.: Student's life = ISSN 2367-6167

ISSN 2367-6140 = Студентски живот (Print) : без сведение за цена

Бр. 9 (септ.) (2017)

378.18

БП 2017 П 939
        СЧЕТОВОДСТВО, данъци и право : издание на издателска къща Труд и право / ред. Деница Милева. - Год. 1, Nо 1 (1993)-        . - София : ИК Труд и право, 1993-        (София : Хермес прес). - 21 см

Месечно изд. - Nо 1 с прил. бр. 1: Последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2017 г. / Людмила Мермерска. - 20 с. ; No 2 с прил. бр. 2: Новият Закон. за независимия финансов одит / Бойко Костов. - 40 с. ; No 10 с прил. бр. 3: Начисляване на амортизации в бюджетните оранизации / Мария Цветанова. - 32 с. ; No 11 с прил. бр. 4: Годишно счетоводно приключване на 2017 година / Антон Свраков. - 40 с.

ISSN 1314-6165 = Счетоводство, данъци и право : без сведение за цена

25 2017 Nо 1-12

336.2
657
34

БП 2017 П 940
        СЪБОТНИ библейски уроци / Църква Адвентисти от седмия ден - реформаторско движение. - 1993, бр. 1-        . - София : Църква Адвентисти от седмия ден - реформаторско движение, 1994-        (без сведение за печ.). - 21 см

Излиза четири пъти год. - Кор. загл.: Библейски уроци

ISSN 1312-1200 = Съботни библейски уроци : без сведение за цена

2017 бр. 1 (ян./март)-4 (окт./дек.)

2