Серия 5
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 5СТАТИИ ОТ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

ГЪЛЪБОВА, Лидия Петрова
        Икономика на знанието, интелектуален капитал и усещане за удовлетвореност Вж Сс 129

БС 2013/5 Сс 1
ДИМИТРОВА, Тодорка Лулчева
        Комуникация на науката - нов подход за създаване на модерна социална култура / Тодорка Димитрова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 2 (2011), с. 29-34.
001.9
COBISS.BG-ID 1250118628

БС 2013/5 Сс 2
ДИМЧЕВ, Александър Георгиев, 1952-
        Промени в научните комуникации - феноменът "открит достъп" / Александър Димчев

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 4 (2012), с. 46-55.
001.9:681.324.06
COBISS.BG-ID 1250310628

БС 2013/5 Сс 3
ЗАГОРЧЕВ, Иван Стефанов, 1937-
        Оповестяване и поправяне на научните грешки / Иван Загорчев

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 6 (2012), с. 19-22.
001.9
COBISS.BG-ID 1250348004


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2013/5 Сс 4
АЛЕКСАНДРОВА, Соня Красимирова, 1974-
        За бестселърите, джобните поредици и литературните награди (един щрих от френския книжен пазар в средата на ХХ век) / Соня Александрова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 355-368.
002.19
655.4/.5(44)"19"
COBISS.BG-ID 1250430692


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/5 Сс 5
АТАНАСОВА, Виолина Стойчева
        Българският културно-информационен център в Делхи - история и дейност / Виолина Атанасова

В: Светилник. - ISSN 1314-0566. - Бр. 14 (2012), с. 30-33.
008(540:497.2)
COBISS.BG-ID 1249452004

БС 2013/5 Сс 6
ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Представата за "другия", или за културните мостове между поляци и българи през 20-те-30-те години на ХХ век / Диана Иванова. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 50-65.
008(438:497.2)"19"
COBISS.BG-ID 1249404900


009 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Вж и 50

БС 2013/5 Сс 7
ПОПОВ, Иван
        Някои съвременни проблеми в методологията на хуманитарните науки / Иван Попов

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 296-302.
009
COBISS.BG-ID 1249894884


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2013/5 Сс 8
        ПРОФЕСОР Елена Вълчова Савова (1918-2011) : in memoriam

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 4 (2011), с. 66.
02(092)
92 Савова, Е.
COBISS.BG-ID 1250162916


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2013/5 Сс 9
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Нобелови награди по икономически науки за 2011 г. / Иван Ангелов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 2 (2012), с. 5-9.
06.068Нобел:33"2011"
COBISS.BG-ID 1250275812

БС 2013/5 Сс 10
БОЯДЖИЕВА, Пепка Александрова
        Дар и култура на дарителство в сферата на образованието: контури на една изследователска програма / Пепка Бояджиева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 280-302.
061.75(497.2)(091)
378.3(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1249730788

ГАНЕВА-Райчева, Валентина Георгиева, 1957-
        Политики и практики при конструиране на памет и наследство: Съюзът на Тракийските дружества в България Вж Сс 524

БС 2013/5 Сс 11
ГРОЗДЕВ, Сава Иванов, 1950-
        Световните награди в математиката / Сава Гроздев

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 3 (2012), с. 3-7.
06.068:51
COBISS.BG-ID 1250278372

БС 2013/5 Сс 12
ЕНЧЕВ, Венелин Георгиев, 1954-
        Нобеловата награда за химия за 2010 година / Венелин Енчев

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 5 (2011), с. 10-12.
06.068Нобел:54"2010"
COBISS.BG-ID 1250192868

БС 2013/5 Сс 13
        ЗАПИСАНО от звездите : Нобеловата награда по физика за 2011 г. / прев. от англ. Христо Попов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 6 (2011), с. 4-8.
06.068Нобел:53"2011"
COBISS.BG-ID 1250196452

БС 2013/5 Сс 14
ИЛИЕВА-Петрова, Дарина Благоева
        Българското книжовно дружество и Денят на Кирил и Методий / Дарина Илиева, Габриела Вапцарова. - С библиогр.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 4 (2012), с. 5-10.
061.12(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1250308068

БС 2013/5 Сс 15
НЕЙКОВА, Елена
        120 години съхранение на геоложкото познание (1892-2012) / Елена Нейкова, Анка Русинова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 5 (2012), с. 72-76.
Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към Софийския университет "Св. Климент Охридски"
069.02:55"1892/2012"
COBISS.BG-ID 1250314724

БС 2013/5 Сс 16
        НОБЕЛОВАТА награда за физика за 2012 година / прев. от англ. Христо Попов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 6 (2012), с. 5-10.
06.068Нобел:53"2012"
53
COBISS.BG-ID 1250347492

ТОНЕВА-Методиева, Линка Стойкова
        Публичното партньорство в България: първи стъпки и простъпки Вж Сс 147

БС 2013/5 Сс 17
ЧЕРНЕВА, Димитрина
        Тамплиери, архонти, масони... / Димитрина Чернева

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 17-24.
Последователите на тамплиерството в България и мястото им в българските традиции
061.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1250077412


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/5 Сс 18
ИВАНОВА, Благовеста Иванова
        Българският възрожденски периодичен печат (1849-1878) за създаването на църквата "Св. Стефан" в Цариград / Благовеста Иванова, Георги Михайлов. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 5 (2012), с. 36-39.
07(497.2)"1849/1878"
COBISS.BG-ID 1250312676

БС 2013/5 Сс 19
ЙОШКОВ, Ивайло Георгиев
        Значение на интерактивността за онлайн комуникацията. Приложение в немския, френския и италианския онлайн печат / Ивайло Йошков

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 422-430.
07:681.324(430+44+45)
COBISS.BG-ID 1249929188

БС 2013/5 Сс 20
ЛИЛОВА, Десислава Александрова
        Новинарската родина: география на информационния поток в българската преса (1842-1878) / Десислава Лилова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 93-112.
Формиране на географски представи у читателите от българската възрожденска преса
070(497.2)"1842/1878"
COBISS.BG-ID 1249360100


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

БС 2013/5 Сс 21
БАТАЛОВА, Стиляна Атанасова, 1975-
        Интересно латинско житие за св. Евстатий Плакида от рък. 561 от манастира Санкт Гален, Швейцария / Стиляна Баталова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 287-295.
09(4=71)(092)
235.3(092)
92 Евстатий Плакида, светия
COBISS.BG-ID 1249893092

НЕНОВА, Любка Иванова
        Чертковият препис на Паисиевата история Вж Сс 482

БС 2013/5 Сс 22
ТОНЧЕВА, Христина Милева, 1968-
        Към състава на Аврамовия сборник - ръкописен паметник от 1674 г. от сбирката на Пловдивската библиотека / Христина Тончева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 117-123.
091(=81)"16"
COBISS.BG-ID 1249455588

WRONKOWSKA-Dimitrowa, Mirosława
        Cyrylickie pierwodruki z Krakowskiej tłoczni Szwajpolta Fiola w kontekście "drugiej fali wpływów południowosłowiańskich" na Rusi w końcu XV wieku Вж Сс 436


1 ФИЛОСОФИЯ

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БС 2013/5 Сс 23
БИРЮКОВ, Дмитрий Сергеевич, 1978-
        К вопросу о специфике учения Иоанна Филопона об универсалиях / Дм. С. Бирюков

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 46-53.
101(091)(495)"05"
COBISS.BG-ID 1250139876

БС 2013/5 Сс 24
УСАЧЕВ, Александр Владимирович
        Эвристический смысл литературной формы в русской философии / Ал. Вл. Усачев

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 79-86.
101(091)(470)
882.09
COBISS.BG-ID 1250219236


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БС 2013/5 Сс 25
СТЕФАНОВ, Ангел Стефанов, 1951-
        Предопределение и свобода / Ангел С. Стефанов

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 86-89.
123
214
COBISS.BG-ID 1250219492


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕЙЕР, Кристиан, 1960-
        В секуларната общност Вж Сс 42


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2013/5 Сс 26
АЛЕКСАНДРОВА-Караманова, Анна
        Субективен и медиен идеал за тяло и негативни емоции към тялото: предвиждания на теорията за Аз-несъответствието / Анна Александрова-Караманова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 81-90.
159.922.5
159.98
COBISS.BG-ID 1249961444

БС 2013/5 Сс 27
ВАСИЛЕВ, Боян Веселинов
        Съотношението между характеристиките-роли и характеристиките-качества в психосоциалната идентичност / Боян Василев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 73-80.
159.923
316.35
COBISS.BG-ID 1249960932

БС 2013/5 Сс 28
ДОЙКОВА, Стефка Ангелова
        Зависимост на синдрома "бърнаут" от социалните условия на работното място при работещите в сферата на социалното подпомагане / Стефка Дойкова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 133-140.
159.97:36.08
COBISS.BG-ID 1249964516

БС 2013/5 Сс 29
ДОСЕВА, Натали Томова
        Педагогически и психологически аспекти на взаимоотношението: потребители на социални услуги (ПСУ) - персонал / Натали Досева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 223-230.
159.922.6-053.8:36.08
COBISS.BG-ID 1250033124

МИХАЙЛОВ, Николай Кирилов, 1963-
        Българският православен етос във века на глобализацията Вж Сс 56

БС 2013/5 Сс 30
НИКОЛОВА, Севделина
        Несъзнавано и Imago Dei в аналитичната психология / Севделина Николова

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 142-160.
Теорията на Карл-Густав Юнг за религията
159.964
230.1
COBISS.BG-ID 1250225636

БС 2013/5 Сс 31
НИНОВ, Борислав
        Човешкият страх като религиозен екстаз / Борислав Нинов. - Рез. на англ. ез.

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 129-142.
159.942
24
COBISS.BG-ID 1250224100

БС 2013/5 Сс 32
РИЗА, Есма Селман
        Структурни компоненти на етническата идентичност / Есма Риза. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 193-199.
159.922.4
COBISS.BG-ID 1250029540

БС 2013/5 Сс 33
ТАИР, Ергюл
        Субективно благополучие при студенти от Аржентина, България и Финландия / Ергюл Таир, Флоренция Сортейкс. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 35-42.
159.923:17.022-057.875(82+497.2+480)
COBISS.BG-ID 1249938148

БС 2013/5 Сс 34
ТОДОРОВА, Петя Николова
        Свободата като споделена уникалност в психоаналитичната и литературоведската практика на Юлия Кръстева / Петя Тодорова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 27-34.
159.964.2(44)(092)
840(092)
92 Кръстева, Ю.
COBISS.BG-ID 1249936868


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

БС 2013/5 Сс 35
KAČERAUSKAS, Tomas, 1968-
        Sketches of cultural phenomenology / Tomas Kačerauskas. - С библиогр.

В: Divinatio. - ISSN 1310-9456. - Бр. 34 (2011), с. 229-240.
165.62
COBISS.BG-ID 1249345252

БС 2013/5 Сс 36
LEGHISSA, Giovanni, 1964-
        The infinite science of the lifeworld steps toward a postfoundational phenomenology / Giovanni Leghissa. - С библиогр.

В: Divinatio. - ISSN 1310-9456. - Бр. 34 (2011), с. 171-195.
165.62
COBISS.BG-ID 1249344484

БС 2013/5 Сс 37
MALPAS, Jeff E., 1958-
        The twofold character of Truth: Heidegger, Davidson, Tugendhat / Jeff Malpas. - С библиогр.

В: Divinatio. - ISSN 1310-9456. - Бр. 34 (2011), с. 141-170.
165
COBISS.BG-ID 1249343972

БС 2013/5 Сс 38
NORRIS, Christopher, 1947-
        Under which, Bezonian? : experimental philosophy versus thought-experiment / Christopher Norris. - С библиогр.

В: Divinatio. - ISSN 1310-9456. - Бр. 34 (2011), с. 111-139.
165
COBISS.BG-ID 1249340644


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

ДАНИЕЛУ, Жан, кардинал, 1905-1974
        Хуманизъм и християнство Вж Сс 53

БС 2013/5 Сс 39
КЪНЕВА, Валентина Георгиева
        Решения в края на живота: проблеми на т. нар. "предходна" автономия и на грижата / Валентина Кънева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 327-345.
Проблеми, свързани с вземането на решения в сферата на медицината и здравните грижи
17.02:614
COBISS.BG-ID 1249732836

БС 2013/5 Сс 40
РАЧЕВА, Росица Желязкова
        Основани на доказателства психосоциални интервенции за работа с юноши, злоупотребяващи или зависими от психоактивни вещества / Росица Рачева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 239-248.
178.8-053.6
COBISS.BG-ID 1250034660

БС 2013/5 Сс 41
ЯКИМОВ, Наум Асенов, 1943-
        Етични норми и критерии / Наум Якимов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 2 (2011), с. 19-28.
Етични принципи и правила за поведение в науката
174:001.89
COBISS.BG-ID 1250118116


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БС 2013/5 Сс 42
ГЕЙЕР, Кристиан, 1960-
        В секуларната общност / Кристиан Гейер ; прев. от нем. Людмила Димова

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 108-111.
По повод философско-теоложка дискусия между Юрген Хабермас, Фридрих Вилхелм Граф и Хайнрих Майер в Мюнхен, юли 2012
215
141.7
COBISS.BG-ID 1250177252

БС 2013/5 Сс 43
ДИМИТРОВА, Нина Иванова, 1954-
        Прочити на православието в първите руски емигрантски сборници / Нина Димитрова

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 38-46.
21-054.7(470)"19"
281.9
COBISS.BG-ID 1250138084

БС 2013/5 Сс 44
МЕТОДИЕВ, Сергей Димитров, 1961-
        Постсекуларната динамика на религията и парадигмата на Хегел / Сергей Методиев

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 160-172.
215
COBISS.BG-ID 1250590948

ПЕНОВ, Стефан Недев
        Календарните принципи и апокалипсисът в ортодоксалните юдео-християнски и в другите религиозни системи Вж Сс 511

БС 2013/5 Сс 45
ПЕТРОВА, Елена Цветкова, 1948-
        Авторитетът на религиозния елит / Елена Петрова

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 180-192.
217:316.46
COBISS.BG-ID 1250608356

СТЕФАНОВ, Ангел Стефанов, 1951-
        Предопределение и свобода Вж Сс 25


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Библейският цар Давид и западното въображение Вж Сс 513

БС 2013/5 Сс 46
ХУБАНЧЕВА-Цветкова, Радосвета
        Старозаветните идеи за "смеха" - основа на християнска културна концепция / Радосвета Хубанчева-Цветкова

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 241-249.
221
COBISS.BG-ID 1250922980

ЧОЛАКОВА, Жоржета Петрова, 1959-
        Библейското езеро Вж Сс 268


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/5 Сс 47
АМАН, Ив, 1948-
        Кесаровото кесарю, Божието Богу : по въпроса за отношенията между Църквата и държавата / Ив Аман ; прев. от фр. Тони Николов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 34-39.
261
322
COBISS.BG-ID 1250088420

БС 2013/5 Сс 48
АНТОНОВА, Цветомира Иванова
        Рецепция на болшевишката революция в българския църковен дискурс (началото на 20-те години на XX век) / Цветомира Антонова

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 47-61.
281.962(091)
COBISS.BG-ID 1250129892

БАТАЛОВА, Стиляна Атанасова, 1975-
        Интересно латинско житие за св. Евстатий Плакида от рък. 561 от манастира Санкт Гален, Швейцария Вж Сс 21

БС 2013/5 Сс 49
ВАСИЛЕВА, Иглика М.
        Съдбата на християнските общности в Сирия / Иглика М. Василева

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 102-107.
281.6/.8(569.1)
COBISS.BG-ID 1250172388

БС 2013/5 Сс 50
ГАНЧЕВ, Петко Димитров, 1941-
        Източно-православната християнска цивилизация / Петко Ганчев

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 8-37.
281.9
930.85
COBISS.BG-ID 1250136548

БС 2013/5 Сс 51
ГРАДЕВ, Владимир Николаев
        Мълчанието не охранява църквата, нужно е пречистване : с проф. Владимир Градев разговарят Момчил Методиев и Тони Николов. - Съдържа и: Необходими са твърдост и прозрачност за изчистването на Църквата заявява проф. Джовани Мария Виан, директор на в. Осерваторе Романо пред Vatican Insider : интервю ; прев. от итал. Тони Николов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 72-80.
282(047.53)
COBISS.BG-ID 1250134500

БС 2013/5 Сс 52
ГЪНГОВ, Александър Любенов
        От живата традиция към космическото преображение: шест елемента на Източното православие / Александър Л. Гънгов

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 54-63.
281.9
COBISS.BG-ID 1250140644

БС 2013/5 Сс 53
ДАНИЕЛУ, Жан, кардинал, 1905-1974
        Хуманизъм и християнство / кардинал Жан Даниелу ; прев. от фр. Тони Николов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 25-33.
261
177.7
COBISS.BG-ID 1250084324

ДИМИТРОВА, Нина Иванова, 1954-
        Прочити на православието в първите руски емигрантски сборници Вж Сс 43

БС 2013/5 Сс 54
ЛИСАК, Максим
        Православието и "големите въпроси" / протопрезвитер Максим Лисак ; прев. от англ. Иван Латковски

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 40-46.
281.6/.9
COBISS.BG-ID 1250091748

БС 2013/5 Сс 55
МИТЕВ, Цанко, 1959-
        Адвентизмът в България: в очакване на религиозната свобода : с Цанко Митев, пастор от Църквата на адвентистите от седмия ден, разговарят Момчил Методиев и Тони Николов

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 5-16.
286(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250076644

БС 2013/5 Сс 56
МИХАЙЛОВ, Николай Кирилов, 1963-
        Българският православен етос във века на глобализацията / Николай Михайлов

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 192-199.
281.962
159.922.4(=867)
COBISS.BG-ID 1250611684

НИКОЛОВА, Севделина
        Несъзнавано и Imago Dei в аналитичната психология Вж Сс 30

НИНОВ, Борислав
        Човешкият страх като религиозен екстаз Вж Сс 31

БС 2013/5 Сс 57
НОКС, Роналд, 1888-1957
        Упадъкът на догмата и опустяването на църквите : откъс от книгата "The Belief of Catholics", 1927 ; Четирите признака на Църквата : лекция, четена в Оксфорд и включена в книгата "The Hidden Stream: The Mysteries of the Christian Faith", 1952 / Роналд Нокс ; прев. от англ. Момчил Методиев. - Съдържа и: Увод към "Духовна Енеида" от Роналд Нокс / Ивлин Уо

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 81-94.
282(410)
COBISS.BG-ID 1250136036

БС 2013/5 Сс 58
ПЕЕВ, Вениамин Тимотеев, 1950-
        Св. Амвросий Медиолански и блаж. Августин като учители на Лутер за "оправданието" / Вениамин Пеев

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 62-71.
234
COBISS.BG-ID 1250132964

БС 2013/5 Сс 59
ПЕТРОВ, Людмил Спасов
        Отражението на паламитското богословие във византийската литургия / Людмил Петров

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 63-68.
264.019
COBISS.BG-ID 1250141156

БС 2013/5 Сс 60
ПЕТРОВА, Емилия Илиева, 1949-
        Християнство, европейски принципи, мултикултурализъм / Емилия Илиева Петрова

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 173-180.
241
COBISS.BG-ID 1250597348

БС 2013/5 Сс 61
СОФРОНИЙ, архимандрит, 1896-1993
        За риска в духовния живот, национализма и всечовечеството : беседа / архимандрит Софроний (Сахаров) ; прев. от рус. Димитър Спасов. - Бележки за автора. - Прев. от кн. "Духовные беседы", Т. 1, Свято-Иоанн-Предтеченский монастырь, Издательство "Паломник", 2003

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 95-101.
252
COBISS.BG-ID 1250170852

БС 2013/5 Сс 62
СТАМАТОВА, Клара Асенова, 1971-
        Църквата като литургийна общност: най-съвършен израз на катехизацията / Клара Тонева. - С библиогр.

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 68-79.
26/28
COBISS.BG-ID 1250141412

БС 2013/5 Сс 63
JAWORSKA, Lilianna
        Mniejszość katolicka w Płowdiwie jako element wielokulturowej społeczności miasta (w świetle materiałów zawartych w "Kalendarzach św. św. Cyryla i Metodego") / Lilianna Jaworska

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 466-474.
282(497.234)(091)
COBISS.BG-ID 1249862372

БС 2013/5 Сс 64
LIS-Wielgosz, Izabela
        Pajsije Janjevac na straży serbskiej tradycji świętości / Izabela Lis-Wielgosz. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 73-83.
281.9
COBISS.BG-ID 1249292772

БС 2013/5 Сс 65
MAFFIE, James
        Double mistaken philosophical identity in Sahagún's "Colloquios y doctrina cristiana" / James Maffie. - С библиогр.

В: Divinatio. - ISSN 1310-9456. - Бр. 34 (2011), с. 63-92.
По повод труда на францисканския монах Bernardino de Sahagún, представящ католическата доктрина и катехизис през 16 в., приспособени за населението в Новия свят и част от елита на ацтеките
238:282"16"
299.7
COBISS.BG-ID 1249299172

PŘÍHODA, Marek, 1976-
        Dualita starého a nového Ruska v pochvalných slovech Feofana Prokopoviče Вж Сс 445


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2013/5 Сс 66
БОГДАНОВ, Александър Владимиров
        Формиране на концепцията за силата на зрителния акт (darśana) във ведическата култура / Александър Богданов

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 313-319.
294.11
COBISS.BG-ID 1249895652

БС 2013/5 Сс 67
БОСАКОВ, Веселин Петков, 1953-
        Елементи, структуриращи отношението към исляма в европейското културно пространство / Веселин Босаков

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 249-256.
297(4)
COBISS.BG-ID 1250643684

БС 2013/5 Сс 68
ГОЛИЙСКИ, Петър Николов, 1976-
        Култът към Митра в древна и средновековна Армения / Петър Голийски

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 265-272.
295(479.25)
COBISS.BG-ID 1249890788

БС 2013/5 Сс 69
ДАМЯНОВА, Румяна
        Мандала: генезис и диахрония на понятието от гледна точка на функциите и употребата му във фрагменти от Ригведа, Артха Шастра, Натя Шастра и Абхиная Дарпана / Румяна Дамянова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 320-334.
294
COBISS.BG-ID 1249896164

КАЛФИНА, Вяра Димитрова
        Употребата на мотива mors immatura във възрастово-инициационната обредност в старогръцки културен контекст Вж Сс 427

БС 2013/5 Сс 70
КИРИЛОВА, Николина
        Митът за Тангун / Николина Кирилова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 335-343.
Мит за един от основателите на корейската държава
299.5(519)
COBISS.BG-ID 1249896420

БС 2013/5 Сс 71
КЛАСАНОВА, Людмила
        Образът на Тара в будистката традиция / Людмила Класанова. - С библиогр.

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 273-286.
294.3
COBISS.BG-ID 1249891044

БС 2013/5 Сс 72
КУЦАРОВА, Марга Петрова
        Понятието Шамбала в светлината на разбирането на Калачакра като еволюционна система / Марга Куцарова. - С библиогр.

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 303-312.
294.3
COBISS.BG-ID 1249895140

БС 2013/5 Сс 73
СТОИЛОВА, Яна Петрова
        Законът за зависимия произход (пратия-самутпада) / Яна Стоилова

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 216-228.
294.3
COBISS.BG-ID 1250612452

MAFFIE, James
        Double mistaken philosophical identity in Sahagún's "Colloquios y doctrina cristiana" Вж Сс 65


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

БС 2013/5 Сс 74
ДАМЯНОВА, Десислава Дамянова
        Социалните науки в обществата, основани на знанието / Десислава Дамянова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 9-16.
304
COBISS.BG-ID 1249935076

БС 2013/5 Сс 75
НИКОЛОВА, Благовеста Илиева
        Проблемът за прогностичната функция на социалните науки / Благовеста Николова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 17-25.
303.4
COBISS.BG-ID 1249935588


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БС 2013/5 Сс 76
АТАНАСОВ, Атанас Цветанов, 1939-
        Населението на България в началото на ХХІ век - състояние и тенденции / Атанас Атанасов, Емилия Ченгелова. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 2 (2012), с. 13-20.
314.1(497.2)"20"
COBISS.BG-ID 1250276068

БС 2013/5 Сс 77
ДИМИТРОВА, Елица Куздова, 1979-
        Демографски и психосоциални детерминанти на решенията за раждане на първо и второ дете сред жените в България / Елица Димитрова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 271-279.
314.3(497.2)
316.356.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1250066916


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/5 Сс 78
АНГЕЛИДУ, Алики
        Модернизиране на държавата, изграждане на нацията: антропологията и неспокойното развитие на социалните науки в съвременна Гърция / Алики Ангелиду ; прев. от англ. Татяна Владимирова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 41-66.
316.24(495)
COBISS.BG-ID 1249712612

БС 2013/5 Сс 79
БАКАЛОВА, Диана Иванова, 1975-
        Структуриране на времето и възприемане на общуването във виртуалните социални мрежи: качествен анализ на случаи / Диана Бакалова, Маргарита Бакрачева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 201-211.
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1250030564

БС 2013/5 Сс 80
БЛАХА, Мирослава
        Научното изследване на проблема за бездомността / Мирослава Блаха. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 263-269.
316.66:316.24
COBISS.BG-ID 1250037476

БС 2013/5 Сс 81
БОЖИНОВА, Сара
        Фейсбук и социалната реалност / Сара Божинова, Виктория Маринова

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 483-490.
316.77
COBISS.BG-ID 1249707236

БС 2013/5 Сс 82
БОКОВА, Ирена Иванова, 1958-
        Граници, мобилност и реконструиране на територии / Ирена Бокова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 172-185.
Отношението между граници и територии след приемането на България в Европейския съюз
316.3:574(497.2-13)
COBISS.BG-ID 1249647076

БС 2013/5 Сс 83
БОСАКОВ, Веселин Петков, 1953-
        Специфика на самоопределението при българите мюсюлмани / Веселин Босаков

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 200-216.
316.347.2(497.2=943.5)
COBISS.BG-ID 1250611940

БС 2013/5 Сс 84
БУДЕВА, Соня Георгиева
        За "тъмната" страна на социалните мрежи / Соня Будева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 231-238.
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1250033636

БС 2013/5 Сс 85
ВАЙСОВА, Леа Иванова
        (Само)управляващият се гражданин : опит за социологически анализ върху кампанията на bTV "Да изчистим България за един ден!" / Леа Вайсова. - Рез. на англ. ез.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 249-264.
316.62(497.2)
COBISS.BG-ID 1249385700

ВАСИЛЕВ, Боян Веселинов
        Съотношението между характеристиките-роли и характеристиките-качества в психосоциалната идентичност Вж Сс 27

БС 2013/5 Сс 86
ВАЧКОВ, Христиан Даниелов
        Етническите сблъсъци в българското виртуално пространство - един невъзможен сценарий / Християн Вачков. - Рез. на англ. ез.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 301-315.
316.347.2(497.2):681.324
COBISS.BG-ID 1249396708

БС 2013/5 Сс 87
ВЕНКОВ, Никола Атанасов
        Гражданите и пазарът. Дискурсите на един градски конфликт / Никола Венков. - Рез. на англ. ез.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 139-162.
316.334.56(497.223)
COBISS.BG-ID 1249365732

БС 2013/5 Сс 88
ГЕОРГАНОВ, Артьом Иванович
        Въображаемо строителство на въображаема общност: политики на идентичността в Украйна / Артьом Георганов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 49-63.
316.334.3(477)
323(477)
COBISS.BG-ID 1249358564

БС 2013/5 Сс 89
ГРЕКОВА, Майя Димитрова, 1954-
        Национално и градско в предизборни кампании за кмет на София (2007 г. и 2011 г.) / Майя Грекова. - Рез. на англ. ез.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 113-137.
316.334.3
324(497.2)
COBISS.BG-ID 1249364708

ДИМИТРОВА, Елица Куздова, 1979-
        Демографски и психосоциални детерминанти на решенията за раждане на първо и второ дете сред жените в България Вж Сс 77

БС 2013/5 Сс 90
ДИМОВА, Лилия Петровна
        Роджър Джоуел (1942-2011) : in memoriam / Лилия Димова

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 492-495.
316(410)(092)
92 Джоуел, Р.
COBISS.BG-ID 1249707748

БС 2013/5 Сс 91
ДИЧЕВ, Ивайло Стефанов, 1955-
        Фенове на родината / Ивайло Дичев. - Рез. на англ. ез.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 239-248.
Традиционният политически национализъм и националното фенство
316.72
COBISS.BG-ID 1249385188

БС 2013/5 Сс 92
ИВАНОВА-Мокуние, Оля Николаева
        Преносът на емоции при специалните събития / Оля Иванова-Мокуние. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 289-298.
316.77
316.6
COBISS.BG-ID 1250069476

БС 2013/5 Сс 93
ЙОРГОВ, Ивайло Димитров
        Парите като средство за комуникация. Символи върху парите и властово позициониране / Ивайло Йоргов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 259-279.
316.7:737
COBISS.BG-ID 1249730276

БС 2013/5 Сс 94
МАТЕЕВА, Надя Любомирова, 1978-
        Автентичност в съвременното общество / Надя Матеева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 43-56.
Психологично изследване на откровеността и искреността в отношенията между хората
316.47
COBISS.BG-ID 1249938916

БС 2013/5 Сс 95
МИНЕВА, Мила Петрова, 1975-
        Сериалите на българската идентичност / Мила Минева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 215-238.
Турските сериали в България и проблемът за националното
316.75(497.2)
COBISS.BG-ID 1249378276

БС 2013/5 Сс 96
МИТЕВ, Тихомир Николов, 1978-
        Проблеми на социологическите професии в България: условия за възможност и зависимост от изминатия път / Тихомир Митев . - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 7-40.
316(497.2)
COBISS.BG-ID 1249711332

БС 2013/5 Сс 97
НЕДЕВА, Виктория Георгиева
        Роля на мрежите професионални контакти в кариерното развитие на докторанти / Виктория Недева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 141-148.
316.77:001.89
COBISS.BG-ID 1249965540

НИКОЛОВА, Искра
        Проблеми на междукултурните различия и междукултурния обмен Вж Сс 229

БС 2013/5 Сс 98
НИКОЛОВА, Надежда Валентинова
        Процесите на интеграция и интеркултурната комуникация / Надежда Николова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 55-58.
316.77
800.1:316
COBISS.BG-ID 1250355684

БС 2013/5 Сс 99
ОТОВА, Илдико Любенова
        Миграция, интеграция, градове: европейски контекст / Илдико Отова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 222-236.
316.334.56(4-6)
COBISS.BG-ID 1249649636

БС 2013/5 Сс 100
ПЕТРОВА, Велислава
        Боклукът като граница / Велислава Петрова. - Рез. на англ. ез.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 265-278.
Темата за "чистото" и "мръсното" в български контекст
316.72(497.2)
COBISS.BG-ID 1249392612

БС 2013/5 Сс 101
ПЕТРОВА, Емилия Илиева, 1949-
        Ромите - проблеми и решения / Емилия Ил. Петрова

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 256-263.
316.347.2(497.2=914.99)
COBISS.BG-ID 1250644452

БС 2013/5 Сс 102
РАГАРУ, Надеж, 1971-
        Социалните орбити на "Междузвездни войни". Отвъд Изток и Запад / Надеж Рагару. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 189-214.
Възприемане на филма на режисьора Джордж Лукас в социалистическа България през 80-те години на XX в.
316.7(497.2:73)
COBISS.BG-ID 1249367268

СПАСОВ, Орлин Мирчев, 1962-
        Между държавата и популярната култура: превъплащения на национализма в медиите Вж Сс 112

БС 2013/5 Сс 103
ТОМОВ, Мариян Димитров
        Психологични особености при предоставянето на информацията в телевизионните емисии новини / Мариян Томов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 57-71.
316.77:654.197
COBISS.BG-ID 1249940196

БС 2013/5 Сс 104
ФИЛИПОВ, Филип Иванов
        Локусът на контрол и ролята му при избиране на подходи за мотивиране на персонала / Филип Филипов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 123-132.
316.334.24
COBISS.BG-ID 1249964004

БС 2013/5 Сс 105
ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Социална система и хаос / Георги Фотев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 240-258.
Необходимостта от преосмисляне на теориите за социалната система и проблемът за хаотичните феномени в социалния свят
316.32
316.25
COBISS.BG-ID 1249729508

БС 2013/5 Сс 106
ХАРАЛАМПИЕВ, Калоян Валентинов
        Още една гледна точка към проблема за отказите при социологически изследвания / Калоян Харалампиев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 452-458.
316:303
COBISS.BG-ID 1249683940

БС 2013/5 Сс 107
ЯКИМОВА, Милена Якимова
        За "циганите", "ромите" и "Умберто Еко" / Милена Якимова. - Рез. на англ. ез.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 279-299.
Политическата коректност при използване на думата "ром" в България
316.347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1249394660

БС 2013/5 Сс 108
COPOERU, Ion, 1962-
        Sens de l'exclusion et renversement categorial : l'identité "tzigane" et les pratiques professionnelles responsables / Ion Copoeru

В: Divinatio. - ISSN 1310-9456. - Бр. 34 (2011), с. 93-109.
316.647.4(498=914.99)
COBISS.BG-ID 1249339620

DIMOVA, Irena Ljubčova
        Indexing gender through emotive expressive means Вж Сс 383


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БС 2013/5 Сс 109
КЪРДЖИЛОВ, Петър Пламенов
        Възприемане на заплахата и готовност за реакция в ситуация на повишена радиоактивност / Петър Кърджилов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 91-102.
32.019.51:355.244
COBISS.BG-ID 1249962212


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

АМАН, Ив, 1948-
        Кесаровото кесарю, Божието Богу : по въпроса за отношенията между Църквата и държавата Вж Сс 47

БС 2013/5 Сс 110
ХРИСТОВА, Жанета
        Законодателство - религия - европейски ценности / Жанета Христова

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 229-241.
322(4)
342.7(4)
COBISS.BG-ID 1250908900


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

ГЕОРГАНОВ, Артьом Иванович
        Въображаемо строителство на въображаема общност: политики на идентичността в Украйна Вж Сс 88

БС 2013/5 Сс 111
ГЕРГОВА, Лина Максимова, 1981-
        Другите "други", другите "наши", нашите "други". Българите в Братислава / Лина Гергова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 646-653.
323.1(437.6=867)
COBISS.BG-ID 1249977828

БС 2013/5 Сс 112
СПАСОВ, Орлин Мирчев, 1962-
        Между държавата и популярната култура: превъплащения на национализма в медиите / Орлин Спасов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 163-188.
323.1(497.2)
316.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1249365988


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

ГРЕКОВА, Майя Димитрова, 1954-
        Национално и градско в предизборни кампании за кмет на София (2007 г. и 2011 г.) Вж Сс 89


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

ГЕНЧЕВА, Росица Първанова
        Автоетнография на прехода: понятията "бежанец" и "убежище" в България след 1989 г. Вж Сс 143

БС 2013/5 Сс 113
ЕЛЧИНОВА, Магдалена Борисова
        Граница и категоризиране: върху случая на изселниците от България в Турция през 1989 г. / Магдалена Елчинова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 131-151.
325.25(497.2:560)"1989"
COBISS.BG-ID 1249645540

БС 2013/5 Сс 114
ЗЛАТКОВА, Меглена Иванова, 1974-
        "Завръщания" през границата? Форми на преминаване на българо-турската граница от младите поколения / Меглена Златкова, Стойка Пенкова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 152-171.
325.25(497.2:560)
COBISS.BG-ID 1249646564

БС 2013/5 Сс 115
ИБАНЕС Ангуло, Моника
        Стратегии и тактики на представяне сред българските имигранти в Испания / Моника Ибанес Ангуло ; прев. от англ. Ина Димитрова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 352-373.
325.25(460=867)
COBISS.BG-ID 1249676260

БС 2013/5 Сс 116
ИВАНОВА, Ваня
        Завръщане от миграция в концепции, политики и образи / Ваня Иванова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 237-255.
325(497.2)
COBISS.BG-ID 1249650660

БС 2013/5 Сс 117
КОКИНУ, Мария
        Бежанците в България от гражданската война в Гърция: изследване върху категорията "бежанец" / Мария Кокину ; прев. от фр. Момчил Христов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 275-292.
325.25(497.2:495)
COBISS.BG-ID 1249669860

БС 2013/5 Сс 118
КРЪСТЕВА, Анна Славчева, 1954-
        Граници или глобализация: балкански дилеми / Анна Кръстева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 86-112.
325:316.34(497)
COBISS.BG-ID 1249638884

БС 2013/5 Сс 119
МАНЧЕВА, Мила
        Интегриране на деца бежанци и търсещи убежище в българската образователна система / Мила Манчева, Андрей Нончев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 307-330.
325.25-053.2
COBISS.BG-ID 1249672164

БС 2013/5 Сс 120
МАРКОВ, Ивайло Димитров
        Миграция, трансфери и социокултурна динамика при албанците от Република Македония / Ивайло Марков. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 374-392.
325.11(497.17=919.83)
COBISS.BG-ID 1249676772

БС 2013/5 Сс 121
МОРОКВАШИЋ, Мирjана
        Транснационална мобилност на висококвалифицирани специалисти: предизвикателства пред Сърбия и Западните Балкани / Миряна Мороквасич ; прев. от англ. Росен Люцканов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 63-85.
325.25(497.11+497)
COBISS.BG-ID 1249638628

БС 2013/5 Сс 122
ПАМПОРОВ, Алексей Владимиров
        Емигрантски опит и намерения за емиграция на населението в България в периода февруари-юли 2011 г. / Алексей Пампоров. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 331-351.
325.25(497.2)"2011"
COBISS.BG-ID 1249674724

БС 2013/5 Сс 123
РИЗОВА, Анна
        "Бебета-бегълци": непридружените непълнолетни бежанци в България / Анна Ризова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 293-306.
Проблеми при закрила на децата-бежанци в България за периода 2004-2011 г.
325.25-053.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1249670884

СТАЙКОВА, Евелина Радославова, 1985-
        Миграция и гражданство: глобални предизвикателства с локални измерения Вж Сс 144

БС 2013/5 Сс 124
ХРИСТОВ, Петко Петров
        Гурбет и идентичност (по материали от Западна България, Източна Сърбия и Западна Македония) / Петко Христов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 186-202.
325.25(497)
COBISS.BG-ID 1249648356

БС 2013/5 Сс 125
ЧОЛАКОВА, Албена
        Професионалните кариери на бежанците в България и Франция / Албена Чолакова ; прев. от фр. Стилиян Деянов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 256-274.
325.25:331.5(497.2+44)
COBISS.BG-ID 1249668836


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

МАРИНОВ, Петър Господинов
        Новите заплахи и направления за създаване на система за отговор Вж Сс 149

        СИГУРНОСТТА като сложна обществена система Вж Сс 150


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/5 Сс 126
БЕГОВА, Мила
        Отношенията между "Баас" и "Мюсюлмански братя" в Сирия при управлението на Хафез ал-Асад: национални и регионални измерения / Мила Бегова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 355-362.
329(569.1)
COBISS.BG-ID 1249898468


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БС 2013/5 Сс 127
НИКОЛОВА, Вилиана-Мария Димитрова
        Корпоративната социална отговорност като технология на успеха / Вилиана-Мария Николова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 149-162.
330.16:65.012
334.784.008
COBISS.BG-ID 1249966308

БС 2013/5 Сс 128
ШУМАНСКА, Дияна
        Корупцията в българското общество: теоретични предизвикателства и възможни алтернативи при изследване на проблема / Дияна Шуманска

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 470-482.
330.162
COBISS.BG-ID 1249686756


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2013/5 Сс 129
ГЪЛЪБОВА, Лидия Петрова
        Икономика на знанието, интелектуален капитал и усещане за удовлетвореност / Лидия Гълъбова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 6 (2011), с. 31-39.
330.341:001.89
330.35:001.89
001.89
COBISS.BG-ID 1250198244

БС 2013/5 Сс 130
ЧОБАНОВА, Росица Добрева, 1956-
        Иновационна платформа за развитие на икономика на знанието / Росица Чобанова. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 3 (2012), с. 10-19.
330.341:001.89
COBISS.BG-ID 1250278884

БС 2013/5 Сс 131
EVGENIEV, Evgeni Georgiev, 1960-
        The demand and the supply of innovation and technology absorption in Europe and Central Asia / Evgeni Evgeniev

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, извънр. бр. (2011), с. 13-23.
330.341(4+5)
COBISS.BG-ID 1250202340


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2013/5 Сс 132
ИЛИЕВА, Петя
        Образование и работа: връзки, възможности и неравенства / Петя Илиева-Тричкова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 186-215.
331.5-057.875(497.2)
COBISS.BG-ID 1249715940

БС 2013/5 Сс 133
КАРАИВАНОВА, Мария Николаева
        Различия между поколенията по отношение на техните предпочитания към работата. Сравнителен анализ между две поколения на трудовия пазар в България / Мария Караиванова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 163-172.
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1249967332

БС 2013/5 Сс 134
СИМЕОНОВА-Ганева, Ралица Иванчева
        Формиране на човешкия капитал през комунистическия период в България / Ралица Симеонова-Ганева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 303-326.
331.5:37.014(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1249732068

БС 2013/5 Сс 135
СТОЕНЧЕВ, Николай Стоянов, 1956-
        Статистически анализ на структурите на човешките ресурси / Николай Стоенчев, Елизабета Вачкова. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 2 (2011), с. 43-48.
331.5:311
COBISS.BG-ID 1250118884


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БС 2013/5 Сс 136
МИТЕВСКА-Енчева, Майяна Милчева
        Организационната култура в подкрепа на иновативната практика / Майяна Митевска-Енчева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 103-113.
334.75:330.341
COBISS.BG-ID 1249962724

НИКОЛОВА, Вилиана-Мария Димитрова
        Корпоративната социална отговорност като технология на успеха Вж Сс 127


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/5 Сс 137
ИНЧОВСКИ-Търнин, Станислав Веселинов
        Обществени неравенства и стратификационни особености, видими в практиките на планинския туризъм / Станислав Инчовски-Търнин. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 249-261.
338.48-44(23.0)
COBISS.BG-ID 1250035684

МАРИНОВ, Чавдар Ивайлов
        Добре дошли в родината на Орфей: тракийското наследство между конструиране и комерсиализиране Вж Сс 516

БС 2013/5 Сс 138
ТАСЕВ, Александър Петров, 1951-
        Развитие и иновативност на отрасловата икономика на България (1986-2008) / Александър Тасев. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 6 (2011), с. 24-31.
338.22(497.2)"1986/2008"
COBISS.BG-ID 1250197732

БС 2013/5 Сс 139
ЧЕНГЕЛОВА, Емилия Евгениева, 1963-
        Методологически подходи за изследването на образа на "икономиката в сянка" / Емилия Ченгелова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 408-429.
338.1(497.2)
339.18(497.2)
COBISS.BG-ID 1249681380

БС 2013/5 Сс 140
ЧЕНГЕЛОВА, Емилия Евгениева, 1963-
        Сивата икономика в представите на населението: методологически подходи и основни резултати / Емилия Ченгелова. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 6 (2011), с. 40-52.
338.14(497.2)
COBISS.BG-ID 1250198756


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

ЧЕНГЕЛОВА, Емилия Евгениева, 1963-
        Методологически подходи за изследването на образа на "икономиката в сянка" Вж Сс 139


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БС 2013/5 Сс 141
ИЛАРЕВА, Валерия, 1980-
        Миграционният контрол и правото на семеен живот / Валерия Иларева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 26-46.
341.2(497.2+4-6)
342.7(497.2+4-6)
COBISS.BG-ID 1249634020


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2013/5 Сс 142
ВАНКОВА, Звезда
        България в международния индекс за политиките на интеграция на мигранти (MIPEX) / Звезда Ванкова. - MIPEX - Migrant Integration Policy indEX. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 203-221.
342.7:325(497.2)
COBISS.BG-ID 1249649124

БС 2013/5 Сс 143
ГЕНЧЕВА, Росица Първанова
        Автоетнография на прехода: понятията "бежанец" и "убежище" в България след 1989 г. / Росица Генчева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 9-25.
342.7(497.2)
325.25(497.2)
COBISS.BG-ID 1249633252

ИЛАРЕВА, Валерия, 1980-
        Миграционният контрол и правото на семеен живот Вж Сс 141

БС 2013/5 Сс 144
СТАЙКОВА, Евелина Радославова, 1985-
        Миграция и гражданство: глобални предизвикателства с локални измерения / Евелина Стайкова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 47-62.
342.7
325.11
COBISS.BG-ID 1249634788

ХРИСТОВА, Жанета
        Законодателство - религия - европейски ценности Вж Сс 110


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

ПЕТРУНОВ, Георги Светлозаров, 1980-
        Силовите спортове при социализма и значението им за организиране на престъпността в преходния период Вж Сс 260

БС 2013/5 Сс 145
ХРИСТОВА, Любка
        Социално-психологични характеристики на извършителите на грабежи с убийство над възрастни хора / Любка Христова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 281-287.
343.95/.97
COBISS.BG-ID 1250067428


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/5 Сс 146
КОЛЕВА, Фани Александрова, 1977-
        Патентна активност в България / Фани Колева, Миглена Молхова. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 39-46.
347.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1250110948


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

МАРИНОВ, Петър Господинов
        Новите заплахи и направления за създаване на система за отговор Вж Сс 149

        СИГУРНОСТТА като сложна обществена система Вж Сс 150

БС 2013/5 Сс 147
ТОНЕВА-Методиева, Линка Стойкова
        Публичното партньорство в България: първи стъпки и простъпки / Линка Тонева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 430-451.
351.9(497.2)
061.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1249682916


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/5 Сс 148
КОЛЕВ, Димитър Николов, 1933-
        Нашите командири през Балканските войни (1912-1913) / Димитър Колев. - Съдържа: Генерал-лейтант Никола Генев ; Генерал-майор Стилиян Ковачев

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 21, бр. 4 (2012), с. 34-42.
355.48(092)
92
COBISS.BG-ID 1250325988

БС 2013/5 Сс 149
МАРИНОВ, Петър Господинов
        Новите заплахи и направления за създаване на система за отговор / Петър Маринов, Димитър Ташков

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 3 (2011), с. 57-64.
Архитектурата на съвременните сили за участие в хибридни конфликти и операции
355.02
327.56
351.86
COBISS.BG-ID 1250154212

БС 2013/5 Сс 150
        СИГУРНОСТТА като сложна обществена система / Стойко Стойков ... [и др.]. - Други авт.: Димитър Ташков, Стоян Стойчев, Петър Маринов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 52-57.
355.02
327.56
351.86
COBISS.BG-ID 1250113764

БС 2013/5 Сс 151
СТО
        100 години от Балканската война. - Съдържа: Действия на другите съюзни войски през първия период на войната. Бойните действия през втория период на войната. При Булаир и Шаркьой / Никола Рухчев. Действията на военноморските сили в Балканските войни / Атанас Илев. Българската военна авиация през втория период на Балканската война / Надя Аржанли. Доктрина на победата : Бълканската война в Тракия според германската генералщабна оценка / Светлозар Елдъров

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 21, бр. 4 (2012), с. 12-27.
355.48(497.2)"1912/14"
COBISS.BG-ID 1250322916

ТЕНЧЕВ, Манол Петров, 1956-
        Огнестрелното оръжие на българския офицерски корпус 1877-2012 г. Вж Сс 192

ШИПЧАНОВ, Иван Минев, 1926-?
        Българските художници и Балканските войни Вж Сс 201


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/5 Сс 152
МИХАЛЕВА, Христина Петкова
        Изследване и анализ на стреса в учителската професия, породен от двете работни места на преподавателя - в училище и у дома / Христина Михалева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 173-182.
Изследване на условията на труд на учители от средни училища от градовете Бургас и Пловдив
37.08(497.231+497.234)
COBISS.BG-ID 1249968100

БС 2013/5 Сс 153
GANEVA, Zornica Radeva
        Comparative analysis of optimism and pessimism of students from Bulgaria and Czech Republic / Зорница Ганева, Мартина Растицова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 183-192.
37.015.4(497.2+437.1
COBISS.BG-ID 1249968868


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БС 2013/5 Сс 154
ДЕЧЕВ, Здравко, 1978-
        Словеснейшият възрожденец / Здравко Дечев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 182-193.
Българският учител през Възраждането
371.13/.16(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1250044900

БС 2013/5 Сс 155
КАЛОЯНОВА, Надежда Ангелова, 1972-
        Модели на ученици за статусно-ролеви профил на учителя / Надежда Калоянова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 213-222.
371.13/.16
COBISS.BG-ID 1250032100

БС 2013/5 Сс 156
МАРИНОВА, Диана
        Професионализмът на чешката колония в Русе / Диана Маринова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 475-491.
Гимназиалните учители чехи работили в Русе от Освобождението до първото десетилетие на XX век
371.1(497.215=850)(091)
COBISS.BG-ID 1249866212

БС 2013/5 Сс 157
СТРАНДЖЕВА, Аделина Любомирова, 1960-
        Учебникът през Възраждането - институция за модернизирането на обществените нагласи / Аделина Странджева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 176-181.
371.67(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1250041316

БС 2013/5 Сс 158
ХРИСТОВ, Момчил Емилов
        Полемичните основи на гражданското образование / Момчил Христов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 65-92.
371.035(497.2)
COBISS.BG-ID 1249359332


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БС 2013/5 Сс 159
КУРШУМОВА, Мариана Митева
        Документи на Пловдивското възрожденско читалище и националноезиковото организиране на българите през третата четвърт на XIX век / Мариана Куршумова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 162-175.
374.28(497.234)(091)
COBISS.BG-ID 1249967588


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/5 Сс 160
АРСЕНОВА, Искра Спасова, 1950-
        Рейтингите като система за оценка на учебни и научни организации / Искра Арсенова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 4 (2011), с. 10-15.
378.4.014.54
COBISS.BG-ID 1250155236

БОЯДЖИЕВА, Пепка Александрова
        Дар и култура на дарителство в сферата на образованието: контури на една изследователска програма Вж Сс 10

БС 2013/5 Сс 161
ГАЛЕВ, Тодор Траянов
        Студентите по социология за образованието по социология (резултати от емпирично изследване на студентските практики и нагласи) / Тодор Галев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 152-185.
378.4:316
COBISS.BG-ID 1249715172

БС 2013/5 Сс 162
ЕФТИМОВ, Тинко Александров
        Образованието по физика във висшите училища и създаването на иновативна икономика / Тинко Ефтимов. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 3 (2012), с. 25-34.
378.4:53
53:378
COBISS.BG-ID 1250279140

ЛАЛОВ, Иван Йотов, 1938-
        Съвременни цели пред образованието по физика в средните училища и университетите Вж Сс 172

БС 2013/5 Сс 163
НОВАКОВ, Стоян Радков
        Работата по време на следване: професионален проект или икономическа необходимост / Стоян Новаков. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 216-239.
378.18(497.2)
COBISS.BG-ID 1249716708

БС 2013/5 Сс 164
СЛАВОВА, Петя Колева
        Висшето образование като предприемачески експеримент: три портрета на специалност Социология в България (1990-2006) / Петя Славова, Тихомир Митев. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 97-151.
378.4:316(497.2)"1990/2006"
COBISS.BG-ID 1249714148

БС 2013/5 Сс 165
СЛАВОВА, Петя Колева
        Постсоциалистическото образование в огледалото на социалистическото минало: случаят на специалност Социология в Софийски университет "Св. Климент Охридски" / Петя Славова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 67-96.
378.4:316(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1249713124


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2013/5 Сс 166
ВАНЧЕВА, Весела Благоева
        Американското огнеходно движение и нестинарството в България - възможности за сравнителен анализ / Весела Ванчева. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 331-338.
398.3(73+497.2)
COBISS.BG-ID 1250072548


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

БС 2013/5 Сс 167
СИМЕОНОВ, Васил Драгомиров, 1944-
        Екометрия / Васил Симеонов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 5 (2011), с. 13-20.
504:519.24
COBISS.BG-ID 1250193380


512 АЛГЕБРА
Вж и 510

БС 2013/5 Сс 168
ЗЯПКОВ, Никола Петков, 1947-
        200 години от рождението на математическия гений Еварист Галоа / Никола Петков Зяпков. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 6 (2011), с. 70-73.
512(44)(092)
92 Галоа, Е.
COBISS.BG-ID 1250199524


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

БС 2013/5 Сс 169
ВИТАНОВ, Николай Колев, 1965-
        Математика и експертни оценки в управлението / Николай К. Витанов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 5 (2011), с. 42-47.
519.81:351.85
COBISS.BG-ID 1250193892

БС 2013/5 Сс 170
ДЕЯНОВ, Борислав
        Кооперативни игрови модели и приложения / Борислав Деянов, Иван Иванов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 3 (2011), с. 24-30.
519.83
COBISS.BG-ID 1250150372


53 ФИЗИКА

ЕФТИМОВ, Тинко Александров
        Образованието по физика във висшите училища и създаването на иновативна икономика Вж Сс 162

БС 2013/5 Сс 171
КУЛЕВ, Ивелин Веселинов
        За Мария Склодовска-Кюри и радиоактивността / Ивелин Кулев. - С библиогр.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 6 (2011), с. 17-21.
53(44)(092)
54(44)(092)
92 Кюри, М.
COBISS.BG-ID 1250197220

БС 2013/5 Сс 172
ЛАЛОВ, Иван Йотов, 1938-
        Съвременни цели пред образованието по физика в средните училища и университетите / Иван Лалов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 5 (2012), с. 30-33.
53:37
378.4:53
COBISS.BG-ID 1250311140

        НОБЕЛОВАТА награда за физика за 2012 година Вж Сс 16

БС 2013/5 Сс 173
ПРОФЕСОР
        Проф. дфмн Димитър Пушкаров на 70 години

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 5 (2012), с. 76-77.
53(092)
92 Пушкаров, Д.
COBISS.BG-ID 1250315748

БС 2013/5 Сс 174
ПРОФЕСОР
        Проф. дфн. Николай Мартинов (1939-2011) : in memoriam

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 5 (2011), с. 80.
53(092)
92 Мартинов, Н.
COBISS.BG-ID 1250195684


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БС 2013/5 Сс 175
ГАЙДАРОВ, Митко
        Ърнест Ръдърфорд: забележителен път към безсмъртието / Митко Гайдаров

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 6 (2011), с. 73-75.
539(410)(092)
92 Ръдърфорд, Ъ.
COBISS.BG-ID 1250200804

БС 2013/5 Сс 176
ЛАЗАРОВА, Пенка
        Професор д-р Елисавета Карамихайлова - първият ядрен физик в България / Пенка Лазарова, Никола Балабанов. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 6 (2012), с. 29-35.
539(092)
92 Карамихайлова, Е.
COBISS.BG-ID 1250348260

БС 2013/5 Сс 177
ТЕОДОРОВА, Светла Евгениева
        Торзионно поле - наука и псевдонаука / Светла Е. Теодорова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 1 (2012), с. 24-26.
539.1:001.9
COBISS.BG-ID 1250274532


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

КУЛЕВ, Ивелин Веселинов
        За Мария Склодовска-Кюри и радиоактивността Вж Сс 171

БС 2013/5 Сс 178
ПЛАТИКАНОВА, Веселина
        Международна година на химията-2011 / Веселина Платиканова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 2 (2011), с. 3-4.
54:061.3"2011"
COBISS.BG-ID 1250117604

БС 2013/5 Сс 179
СИМЕОНОВ, Васил Драгомиров, 1944-
        Да избереш университетската химия / Васил Симеонов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 3 (2011), с. 10-12.
Качеството на образованието в Химическия факултет на Софийския университет
54:378.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1250148836


55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 502

БС 2013/5 Сс 180
МАВРУДЧИЕВ, Божидар Димитров
        Академик Тодор Георгиев Николов на 80 години / Божидар Маврудчиев. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 74-77.
55(092)
92 Николов, Т.
COBISS.BG-ID 1250115812

БС 2013/5 Сс 181
НИКОЛОВ, Тодор Георгиев, 1931-
        Проф. Георги Костадинов Мандов на 80 години / Тодор Николов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 3 (2011), с. 78-79.
55(092)
92 Мандов, Г.
COBISS.BG-ID 1250154468


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БС 2013/5 Сс 182
ПИМПИРЕВ, Христо Цанев, 1953-
        Климатичните промени в Антарктида / Христо Пимпирев

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 3 (2011), с. 38-43.
551.58(99)
COBISS.BG-ID 1250150884


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

БС 2013/5 Сс 183
ДОЦЕНТ
        Доц. Маргарита Александрова Стамболова (22 октомври-13 май 2012) : in memoriam

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 3 (2012), с. 73.
577(092)
92 Стамболова, М.
COBISS.BG-ID 1250283492


59 ЗООЛОГИЯ
Вж и 636

БС 2013/5 Сс 184
БОЕВ, Златозар Николаев
        Ст.н.с. д-р Стефан Дончев (09.05.1931-12.12.2010) : in memoriam / Златозар Боев

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 80.
59(092)
92 Дончев, С.
COBISS.BG-ID 1250116580


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БС 2013/5 Сс 185
ПРОФЕСОР
        Проф. д-р Иван Борисов Матев, дмн. (26 май 1925-4 май 2012) : in memoriam

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 3 (2012), с. 72.
61(092)
92 Матев, И.
COBISS.BG-ID 1250283236


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

БС 2013/5 Сс 186
ПРОФЕСОР
        Проф. д-р Димитър Христев Илучев, дмн. (29 май 1938-9 февруари 2011) : in memoriam

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 2 (2011), с. 77.
612(092)
92 Илучев, Д.
COBISS.BG-ID 1250122980


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БС 2013/5 Сс 187
МОНОВ, Александър Петров, 1921-
        Екотоксични аспекти на агресията върху развитието на съвременния човек / Александър Монов. - Проф. д-р Александър Монов - творец и учен / Владимир Овчаров

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 2 (2011), с. 57-64.
613
COBISS.BG-ID 1250119396

БС 2013/5 Сс 188
ПРЕСИЯНОВ, Добромир Стефанов
        Радоновият проблем / Добромир Пресиянов

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 4 (2011), с. 16-20.
613.64
COBISS.BG-ID 1250157028


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

БС 2013/5 Сс 189
        ПРОФЕСОР д-р Йото Йотов (1912-2011) : in memoriam

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 4 (2011), с. 66.
619(092)
92 Йотов, Й.
COBISS.BG-ID 1250162660

БС 2013/5 Сс 190
ПРОФЕСОР
        Проф. д-р Борис Петров Ефтимов (1912-2011) : in memoriam

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 3 (2011), с. 80.
619(092)
92 Ефтимов, Б.
COBISS.BG-ID 1250154724


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БС 2013/5 Сс 191
ДАКОВСКИ, Цвети Даков, 1947-
        Доц. инж. Ради Янков Радев на 80 години / Цвети Д. Даковски

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 6 (2012), с. 59.
622(092)
92 Радев, Р.
COBISS.BG-ID 1250350820


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

БС 2013/5 Сс 192
ТЕНЧЕВ, Манол Петров, 1956-
        Огнестрелното оръжие на българския офицерски корпус 1877-2012 г. / Манол Тенчев

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 21, бр. 4 (2012), с. 28-33.
623.44(497.2)"1877/2012"
355.3(497.2)"1877/2012"
COBISS.BG-ID 1250325220


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

БС 2013/5 Сс 193
        ПРОФЕСОР инж. Левчо Маноилов (1916-2011) : in memoriam

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 6 (2011), с. 78.
624(092)
92 Маноилов, Л.
COBISS.BG-ID 1250201572


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БС 2013/5 Сс 194
ЧЛЕН-кореспондент
        Чл.-кор. Боян Николов Роснев (15.08.1939-10.10.2012) : in memoriam

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 5 (2012), с. 78.
630(092)
92 Роснев, Б.
COBISS.BG-ID 1250316516


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

АЛЕКСАНДРОВА, Соня Красимирова, 1974-
        За бестселърите, джобните поредици и литературните награди (един щрих от френския книжен пазар в средата на ХХ век) Вж Сс 4


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БС 2013/5 Сс 195
НАЙДЕНОВА, Вихра Георгиева
        Модерни подходи за подбор на персонал в съвременното управление на човешките ресурси / Вихра Найденова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 115-121.
658.3
COBISS.BG-ID 1249963236


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БС 2013/5 Сс 196
БОЯДЖИЕВА, Елинка Н., 1942-
        Жълтите павета - керамика, естетика, символика / Елинка Бояджиева

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 5 (2011), с. 64-67.
Керамичната настилка в центъра на София като част от градоустройствените решения в началото на ХХ век
71:625.8(497.223)"19"
COBISS.BG-ID 1250195428

БС 2013/5 Сс 197
КОЦЕВА, Венета Иванова, 1951-
        Първият регулационен и градоустройствен план на град София / Венета Коцева

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 6 (2012), с. 51-56.
711.43(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1250349284


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2013/5 Сс 198
МЕВСИМ, Хюсеин, 1964-
        Образът на джамията "Селимие" в Едирне в българската литература / Хюсеин Мевсим

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 146-157.
726.2(560)"15"
886.7-4.09
COBISS.BG-ID 1249644516


74 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ. ДЕКОРАТИВНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2013/5 Сс 199
БИЛЕВИЧ, Алла
        Традиции при използването на орнаменти в украинската национална бродерия / Алла Билевич. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 58-62.
746.3(477)
COBISS.BG-ID 1250115300


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/5 Сс 200
ДИМОВА, Людмила
        По следите на Албрехт Дюрер / Людмила Димова

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 120-127.
По повод изложбите в Нюрнберг и Майнинген (2012) с творби на художника
75:061.4
76:061.4
COBISS.BG-ID 1250179556

БС 2013/5 Сс 201
ШИПЧАНОВ, Иван Минев, 1926-?
        Българските художници и Балканските войни / Иван Шипчанов

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 21, бр. 4 (2012), с. 56-57.
75.071.1
358.48(497.2)"1912/14"
COBISS.BG-ID 1250328548


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

ДИМОВА, Людмила
        По следите на Албрехт Дюрер Вж Сс 200


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/5 Сс 202
ГЛЬОКНЕР, Андреас, 1950-
        Над мен бе простряна закриляща десница : с Андреас Гльокнер, драматург и програмен координатор на най-реномирания фестивал за музиката на Йохан Себастиан Бах, разговаря Здравка Андреева

В: Християнство и култура. - ISSN 1311-9761. - Год. 11, бр. 7 (2012), с. 128-132.
78.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1250180580


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2013/5 Сс 203
ЖАБЕВА-Папазова, Юлияна
        Значението на музикалното знание и музикалното удоволствие, анализирано чрез работата на музикалните групи Лаибах и Мизар / Юлияна Жабева-Папазова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 299-308.
784.01(497.12+497.17)
COBISS.BG-ID 1250070500


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/5 Сс 204
ИЧЕВСКА, Татяна Иванова, 1970-
        Между затвора и градината : наблюдения върху филма "Крадецът на праскови" / Татяна Ичевска

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 306-314.
Филмът на режисьора Въло Радев
791.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1250079204


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/5 Сс 205
АРНЦЕН, Кнут Ове, 1950-
        Маргиналността, попсредата и импровизациите върху традиционното в новия театър / Кнут Ове Арнцен ; прев. от англ. Камелия Николова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 73-78.
792.01
COBISS.BG-ID 1250129380

БС 2013/5 Сс 206
АУСЛАНДЕР, Филип, 1956-
        Онтология срещу история: разликите между живото и медийното / Филип Аусландер ; прев. от англ. Асен Терзиев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 80-88.
Взаимодействието между театралното представление и медиите
792.01
COBISS.BG-ID 1249352676

БС 2013/5 Сс 207
БАРБА, Еуженио, 1936-
        Уголеменото тяло / Еуженио Барба ; прев. от англ. Николай Йорданов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 277-292.
Ролята на актьора в съвремения театър
792.028
COBISS.BG-ID 1249412324

БС 2013/5 Сс 208
ВАРОПУЛУ, Елени
        Пресичане на границите чрез Лятната академия на Националния театър на Гърция / Елени Варопулу ; прев. от англ. Николай Йорданов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 79-83.
792(495)
COBISS.BG-ID 1250150116

БС 2013/5 Сс 209
ВАСИЛЕВА, Красимира, 1950-
        Кукленият театър на сцената на столицата - винаги жив, винаги търсен : 60 години Столичен куклен театър / Красимира Василева

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 235-240.
792.97.03(497.223)
COBISS.BG-ID 1250208228

БС 2013/5 Сс 210
ВАСИЛИЕВ, Анатолий Александрович, 1942-
        Щастлив съм със своя не-театър / Анатолий Василев ; Милена Михайлова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 49-52.
Интервю с руския режисьор по повод спектакъла "Илиада - Песен XXIII" или "Погребални игри в чест на Патрокъл" от Омир, представен на театралния фестивал PoNTI'04 в Порто, Португалия
792.2.071.1(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249341924

БС 2013/5 Сс 211
ВАХТАНГОВ, Евгений Багратионович, 1883-1922
        От бележника ; Две беседи с ученици / Евгений Вахтангов ; прев. от рус. Виолета Райнова. - Прев. от кн.: Евгений Вахтаганов. "Сборник", Москва, ВТО, 1984

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 249-258.
Мястото на режисьора и актьора в руския театър в началото на XX век
792(470)(093)
COBISS.BG-ID 1249897700

БС 2013/5 Сс 212
ВУЯНОВИЧ, Ана, 1975-
        Киберпърформанс? : бележки върху Интернет театъра като симптоматична театрална практика / Ана Вуянович ; прев. със съкр. от сръб. Нина Зайкова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 96-106.
792.072
COBISS.BG-ID 1249362916

БС 2013/5 Сс 213
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Инферно / Ангелина Георгиева

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 145-150.
По повод пиесата "Мъртвешки танц" от А. Стриндберг, Театрална работилница "Сфумато", режисьор Маргарита Младенова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1250170596

БС 2013/5 Сс 214
ГЕРГИЦОВ, Крум Евлогиев, 1949-
        Трилогия на (не)уюта : драматургията на Елиас Канети на сцената на Русенския драматичен театър (1992-2003) / Крум Гергицов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 250-254.
100 години от рождението на Елиас Канети
792.09
COBISS.BG-ID 1249390820

БС 2013/5 Сс 215
ГОНТАРСКИ, Сара
        Пренаписвайки себе си: Представлението като текст в театъра на Самюел Бекет / Сара Гонтарски ; прев. от англ. Йоана Спасова-Дикова. - Прев. със съкращения от Journal of modern literature, XXII, 1 (1998)


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 215-222.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249864420

БС 2013/5 Сс 216
ДАМ, Барбара
        Кристоф Марталер или изкуството на импровизацията / Барбара Дам ; прев. от нем. Ангелина Георгиева. - Прев. със съкращения по: "Parapluie - Elektronische zeitschrift für kulturen - Künste - Literaturen", no. 17 есен (2003)

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 239-246.
Творчеството на театралния режисьор
792.2.071.1(430)
COBISS.BG-ID 1249891812

БС 2013/5 Сс 217
ДИМИТРОВА, Румяна
        Основни предизвикателства пред актьора на XX век / Румяна Димитрова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 230-236.
792.028
COBISS.BG-ID 1249387748

ДОЙЧЕВА, Венета, 1961-
        Групов портрет на съвременни български драматурзи във Франция Вж Сс 401

БС 2013/5 Сс 218
ДЮРАН, Режи, 1941-
        Гласът и театралният диспозитив / Режи Дюран ; прев. от фр. Венета Дойчева. - Прев. е направено от сп. "Études littéraires" (dec. 1980), с. 387-396

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 89-95.
792.01
COBISS.BG-ID 1249356516

БС 2013/5 Сс 219
ЙЕЛЕВСКА-Микас, Агнешка
        Едуард Гордън Крейг като извор на вдъхновение за театралните теории на Тадеуш Кантор и Юзеф Шайна / Агнешка Йелевска-Микас ; прев. от англ. Искра Николова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 207-222.
792.01
COBISS.BG-ID 1250207204

БС 2013/5 Сс 220
ЙОРДАНОВ, Николай Горанов, 1961-
        DJ на Морфов или сдвоеността на Жуан и Сганарел / Николай Йорданов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 152-156.
По повод спектакъла "Дон Жуан" по Жан-Батист Молиер в Народния театър "Иван Вазов", режисьор Александър Морфов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249828836

БС 2013/5 Сс 221
ЙОРДАНОВ, Николай Горанов, 1961-
        Драмата: послеслов? / Николай Йорданов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 183-193.
Мястото на драмата в съвременния театър
792.01
COBISS.BG-ID 1250196708

БС 2013/5 Сс 222
КИРИЛОВ, Николай
        За костенурката и охлюва. Дзенска епистемология и логическа перспектива за анализа на абсурдната драма / Николай Кирилов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 225-236.
792.01
COBISS.BG-ID 1249869284

БС 2013/5 Сс 223
        КОЕ е актуално в съвременния театър? : дискусия / Снежина Петрова ... [и др.] ; водещи Асен Терзиев, Николай Йорданов. - Други участници: Елена Панайотова, Марина Райчинова, Камелия Николова, Пламен Дойнов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 295-311.
792(497.2).072
COBISS.BG-ID 1249413860

БС 2013/5 Сс 224
ЛЕМАН, Ханс-Тис, 1944-
        Постмодерният театър : пролог / Ханс-Тис Леман ; прев. от нем. Ангелина Георгиева. - Прев. със съкращения от кн.: Postdramatisches Theater / Hans-Thies Lehman. - Frankfurt am Main : Verlag der Autoren, 1999


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 67-79.
Нова теория на съвременния театър
792.01
COBISS.BG-ID 1249349860

БС 2013/5 Сс 225
МАРАНКА, Бони, 1947-
        "Гората" като архив. Уилсън и интеркултурализмът / Бони Маранка ; прев. от англ. Ани Васева. - Прев. по: Bonnie Marranca, "The forest as archive: Wilson and interculturalism", в: "Performing arts joumal", Baltimore, issue 33/34, vol. 11 (1989)


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 72-78.
По повод едноименната постановка, режисьор Робърт Уилсън, адаптация на древния епос за Гилгамеш
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249511396

БС 2013/5 Сс 226
МАРИЯНОВА, Мирослава
        За разстоянието оттогава досега / Мирослава Мариянова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 133-136.
По повод пиесата "Време да обичаш, време да умреш" от Фриц Катер, Драматичен театър - Варна, режисьор Гергана Димитрова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1250166500

БС 2013/5 Сс 227
МАРИЯНОВА, Мирослава
        "Психоза 4:48": представление, четенe, игра / Мирослава Мариянова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 181-186.
Едноименната пиеса от Сара Кейн в Театрална работилница "Сфумато", режисьор Десислава Шпатова
792.09
COBISS.BG-ID 1249383396

БС 2013/5 Сс 228
МИТЪР, Шомит, 1960-
        Робер Льопаж / Шомит Митър ; прев. от англ. Йоана Спасова-Дикова. - Прев. по: Robert Lepage / Shomit Mitter. - New York : Routledge, 2005


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 175-180.
792.2.071.1/.2(71)
COBISS.BG-ID 1250196196

БС 2013/5 Сс 229
НИКОЛОВА, Искра
        Проблеми на междукултурните различия и междукултурния обмен / Искра Николова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 85-92.
Театърът като фактор за междукултурния диалог и трансфер
792.01
316.7
COBISS.BG-ID 1249536996

БС 2013/5 Сс 230
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        "Пухеният" и сянката на Бекет / Камелия Николова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 174-177.
Едноименната пиеса от Мартин Макдона на Варненския театър, режисьор Явор Гърдев
792.09
COBISS.BG-ID 1249374180

БС 2013/5 Сс 231
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Театър-уъркшоп: Брехт и английският театър / Камелия Николова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 239-249.
792.2(420)(091)
COBISS.BG-ID 1249388516

БС 2013/5 Сс 232
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Театърът, пресичащ границите: театърът в епохата на телевизията, компютъра и интернет / Камелия Николова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 65-72.
792.01
COBISS.BG-ID 1250127076

БС 2013/5 Сс 233
НИКОЛОВА, Румяна
        Хореография от думи, движения и монолози / Румяна Николова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 137-140.
По повод пиесата "Малка пиеса за детска стая" от Яна Борисова, Театър 199, режисьор Галин Стоев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1250167268

БС 2013/5 Сс 234
ПЛЬОБСТ, Хелмут, 1961-
        Homo Ludens като Худини : танцът като изкуство на освобождаването / Хелмут Пльобст ; прев. от англ. Мирослава Мариянова. - Прев. от: Passages, The cultural magazine of Pro Helvetia, N 38, spring (2005)


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 79-84.
792.8.09
COBISS.BG-ID 1249516004

БС 2013/5 Сс 235
ПОПИЛИЕВ, Ромео Василев
        Внимателно и мъдро / Ромео Попилиев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 129-132.
По повод пиесата "Чайка" от А. П. Чехов, театър "Българска армия", режисьор Крикор Азарян
792.2.09
COBISS.BG-ID 1250159844

БС 2013/5 Сс 236
ПОПИЛИЕВ, Ромео Василев
        Заедност на отстранението и преживяването / Ромео Попилиев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 148-151.
По повод спектакъла "Домът на Бернарда Алба" от Ф. Г. Лорка в Народния театър "Иван Вазов", режисьор Възкресия Вихърова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249827300

БС 2013/5 Сс 237
ПОПИЛИЕВ, Ромео Василев
        Ропотът на живота към смъртта / Ромео Попилиев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 178-180.
Спектакълът "Домът на Бернарда Алба" по Федерико Гарсия Лорка, Фондация "Ден Гри - Х", режисьор Елена Панайотова
792.09
COBISS.BG-ID 1249375972

БС 2013/5 Сс 238
        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА пред общинските театри : дискусия / Йорданка Фандъкова ... [и др.] ; водещ Светла Бенева. - Други авт.: Бина Харалампиева, Валентин Колев, Робърт Янакиев, Кирякос Аргиропулос, Христо Мутафчиев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 251-260.
792.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1250212324

БС 2013/5 Сс 239
СПАСОВА-Дикова, Йоана Минкова
        ДИВ(н)ият ТЕАтър / Йоана Спасова-Дикова. - Откъси от статиите за 'div', 'diva', 'divya' на санскритски / прев. от англ. Йоана Спасова-Дикова. Езичеството на древните руси : откъс от книгата / Борис Рибаков ; прев. от рус. Йоана Спасова-Дикова. Понятия за театър/зрител (публика) в някои езици

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 257-266.
Материалът е част от по-голямо теоритико-историческо изследване на театралната публика от древността до наши дни
792.01
COBISS.BG-ID 1249394148

БС 2013/5 Сс 240
СПАСОВА-Дикова, Йоана Минкова
        "Какво е Шанел?... Мелодия, която познаваш" / Йоана Спасова-Дикова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 141-144.
По повод пиесата "Коко (Coco Chanel)" от Саня Домазет, Театър 199, режисьор Възкресия Вихърова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1250169316

БС 2013/5 Сс 241
СТЕЙС, Бърт О., 1929-
        Присъствието на актьора. Три феноменални модела / Бърт О. Стейс ; прев. от англ. Йоана Спасова-Дикова. - Прев. е от: Acting Considered. Theories and Practices, Routledge, 1995


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 205-229.
792.01
COBISS.BG-ID 1249385444

БС 2013/5 Сс 242
СТОЙЧЕВА, Десислава Василева, 1963-
        Публиката - гост и съмишленик / Десислава Стойчева

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 243-248.
Създаване и изграждане на театралната аудитория
792.073(497.2)
COBISS.BG-ID 1250209252

БС 2013/5 Сс 243
СУЗУКИ, Тадаши, 1939-
        Културата е тялото / Тадаши Сузуки ; прев. от англ. Ани Васева. - Прев. от: кн. "Acting (re) considered: theories and practices", London , New York : Routledge, 1995. - Съдържа и: Кратка среща с Тадаши Сузуки : интервю [с театралния режисьор] на Стив Лубър

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 63-71.
792.01(047.53)
COBISS.BG-ID 1249505252

БС 2013/5 Сс 244
        [СЪВРЕМЕННИ български режисьори и актьори] : интервюта. - Съдържа: Във всяка роля влагам нещо от себе си / Христо Мутафчиев ; Искра Николова. Все още си позволявам да се изненадвам / Бойка Велкова ; Вера Гоцева. Да откриеш център на тежестта / Славчо Маленов ; Богдана Костуркова. В движение ми хрумват много неща / Светлана Янчева ; Ани Васева. Професията ни донесе голямо удовлетворение / Виолета Бахчеванова, Васил Стойчев ; Румяна Димитрова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 9-50.
792.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249482724

БС 2013/5 Сс 245
        [СЪВРЕМЕННИ български режисьори и актьори] : интервюта. - Съдържа: Днес театърът продължава да бъде важен и значим за човека / Димитър Гочев ; Камелия Николова. Театърът е едно от малкото места, където можеш да се върнеш към себе си / Самуел Финци ; Ангелина Георгиева. Стремя се да съм безкрайно истинска на сцената / Рени Врангова ; Милена Михайлова. Сцената ме прави щастлив / Иван Бърнев ; Зорница Каменова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 9-34.
792.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249971684

БС 2013/5 Сс 246
        [СЪВРЕМЕННИ български режисьори и актьори] : интервюта. - Съдържа: Животът е този, който си изживял / Стефан Илиев ; Богдана Костуркова. Да се правиш на друг / Йосиф Сърчаджиев ; Богдана Костуркова. Искам да изсичам гранит, не ми се рисуват комикси / Александър Морфов ; Николай Йорданов. Станах артист напук на себе си / Владимир Пенев ; Ана Топалджикова. Lifestyle и мемоари / Галин Стоев ; Вера Гоцева. Искам да видя дали мога / Койна Русева ; Ани Васева. Харесвам театър, в който са заложени крайните състояния и жестове / Александра Василева ; Деница Езекиева

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 9-48.
792.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249337060

БС 2013/5 Сс 247
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        За хумора на Стефан Москов / Асен Терзиев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 142-147.
По повод спектакъла "Пушката ще гръмне след антракта" по А. П. Чехов, Народен театър "Иван Вазов", режисьор Стефан Москов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249826788

БС 2013/5 Сс 248
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Театралността между изкуственост и автентичност / Асен Терзиев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 107-110.
792.01
COBISS.BG-ID 1249368292

БС 2013/5 Сс 249
ТОПАЛДЖИКОВА, Ана Стефанова, 1952-
        В отсъствие на обетованата зема / Ана Топалджикова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 133-141.
По повод постановките Програма "Изход" първа част : "Станция Астапово", режисьор Иван Добчев и Програма "Изход" втора част : "Станция Елабуга", режисьор Маргарита Младенова в Театрална работилница "Сфумато"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249823460

БС 2013/5 Сс 250
ТОПАЛДЖИКОВА, Ана Стефанова, 1952-
        За гарваните, Амели Пулен и нашата тъга / Ана Топалджикова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 167-173.
Спектакълът "Хъшове" по повестта на Иван Вазов "Немили недраги" в Народния театър "Иван Вазов", сценична версия и постановка Александър Морфов
792.09
COBISS.BG-ID 1249373668

БС 2013/5 Сс 251
УИЛМЪР, Стивън, 1946-
        Националните театри в епохата на транснационализъм / Стивън Уилмър ; прев. от англ. Йоана Спасова-Дикова. - Прев. по: Stephen Wilmer, "National theatres in an era of transnationalism", Lithnanian academic e-Library (eLABa) Vytautas magnus university press, 2006


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 84-96.
792.01
COBISS.BG-ID 1250156004

БС 2013/5 Сс 252
ФОРТИЪР, Марк, 1953-
        Постмодернизъм и театър / Марк Фортиър ; прев. от англ. Асен Терзиев. - Прев. по: Theory/theatre : an introduction / Mark Fortier. - London etc. : Routledge, 2002


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 194-204.
792.01
COBISS.BG-ID 1250201316

БС 2013/5 Сс 253
ХЕРМАНИС, Алвис, 1965-
        Представяме ви: Алвис Херманис : Асен Терзиев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 169-174.
Интервю с латвийския театрален актьор и режисьор
792.2.071.1/.2(474.3)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250174692

БС 2013/5 Сс 254
ШУРЕЛОВ, Венелин Илиев, 1977-
        Разрязаното тяло / Венелин Шурелов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 223-232.
По проблемите на модерния театър, възникнал в края на XIX и началото на XX век
792.01
COBISS.BG-ID 1250207716

БС 2013/5 Сс 255
ЯНЕВА, Цвете Василева
        Театрално-социална формация театър "Цвете" : Да превърнем света в свят за всички / Цвете Янева ; Милена Михайлова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 206-212.
Интервю с режисьорката и основателката на едноименния частен куклен театър
792.97.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1249855972

БС 2013/5 Сс 256
        IN memoriam. - Загл. на лат. ез. - Съдържа: Вили Цанков - между маските / Огнян Гелинов. Гриша Островски - опит за феноменология на рицаря (като рядко явление) в българския театър / Димитър Чернев. Ангел Ахрянов (Джото): "Строих декори вместо къщи, но не съжалявам" / Богдана Костуркова. Константин Коцев - смехът и тишината / Ана Топалджикова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 13 (2007), с. 37-62.
792.071(497.2)(092)
92
COBISS.BG-ID 1250126052

WOLGAST, Karin, 1961-
        Reinhardt, Ibsen und Munch in Berlin: "Gespenster" an den Kammerspielen des deutschen Theaters 1906 Вж Сс 417


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2013/5 Сс 257
ДАВИДОВА, Милена Валериева
        Женският танц "балади" в Египет / Милена Валериева Давидова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 344-354.
793.32.01(620)
COBISS.BG-ID 1249897444

БС 2013/5 Сс 258
ДИМЧЕВ, Иво, 1976-
        Старая се да бъда в движение : Иво Димчев / Ани Васева

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 271-273.
Интервю с хореографа
793.3.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1249398756

БС 2013/5 Сс 259
ПЕТРОВА, Надежда
        Танцът като невербална комуникация / Надежда Петрова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 323-330.
793.3:316.77
COBISS.BG-ID 1250072036


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БС 2013/5 Сс 260
ПЕТРУНОВ, Георги Светлозаров, 1980-
        Силовите спортове при социализма и значението им за организиране на престъпността в преходния период / Георги Петрунов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 393-407.
796.8(497.2)(091)
343.97(497.2)
COBISS.BG-ID 1249680356


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/5 Сс 261
БОРИСОВ, Борислав Славов, 1976-
        Функционален модел на процеса на кодифициране на книжовния език / Борислав Борисов

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 79-90.
800.2
800:316
COBISS.BG-ID 1249406692

БС 2013/5 Сс 262
БОЯНОВА, Снежанка
        Междукултурният диалог в учебна среда - еволюция в отношенията на чуждестранните студенти / Снежанка Колева, Катя Исса

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 628-634.
800:316
COBISS.BG-ID 1249953764

ДЪБОВА, Весела
        Българският език в Чехия, или превключването на кода като речева стратегия в двуезична среда Вж Сс 347

БС 2013/5 Сс 263
ИССА, Катя Грозева, 1964-
        Езикови и психологически бариери пред чужденеца в структурите на жизнения свят / Катя Исса

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 502-514.
800:316
801.73
COBISS.BG-ID 1249880804

STĘPLEWSKI, Artur
        Slovensk i slovio - dwa słowiańskie języki pomocnicze Вж Сс 302


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/5 Сс 264
ДИЧЕВА, Малина Димитрова
        Една приложна програма за превод, четене и писане / Малина Дичева, Руси Николов

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 96-99.
801.3:519.76
COBISS.BG-ID 1250043364

БС 2013/5 Сс 265
ЗАФЕР, Зейнеп, 1958-
        Руските фразеологични единици на турски език (превод на художествени текстове) / Зейнеп Зафер. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 287-300.
801.318=82=943.5
82.03
COBISS.BG-ID 1249688804

ИССА, Катя Грозева, 1964-
        Езикови и психологически бариери пред чужденеца в структурите на жизнения свят Вж Сс 263

БС 2013/5 Сс 266
КУЦАРОВ, Иван Костадинов, 1942-
        Бележки за славистиката на източните славяни в периода между двете световни войни / Иван Куцаров. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 7-33.
801.2/.3
COBISS.BG-ID 1250031844

НИКОЛОВА, Надежда Валентинова
        Процесите на интеграция и интеркултурната комуникация Вж Сс 98

БС 2013/5 Сс 267
ТАНЕВА, Иванка Танева
        Лексикографско кодифициране на австрийски и швейцарски варианти в немско-български речник (примерно изследване) / Иванка Танева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 301-308.
801.323.2=30=867
COBISS.BG-ID 1250112484

БС 2013/5 Сс 268
ЧОЛАКОВА, Жоржета Петрова, 1959-
        Библейското езеро / Жоржета Чолакова. - Текст и на лат. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 54-64.
Представяне на езерото в латинските преводи на библейски текстове
801.73
22.06
COBISS.BG-ID 1249291236

БС 2013/5 Сс 269
DIČEVA, Malina Dimitrova
        Modélisation et acquisition des voyelles à l'aide du logiciel SARP / Malina Dicheva, Jean-Yves Dommergues, Élise Ryst. - SaRP - Speech Analyzer of Rapid Plot. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 258-272.
801.4:519.688
COBISS.BG-ID 1250083300

БС 2013/5 Сс 270
NIKOLOV, Rusi Nikolov
        Spécifités méthodologiques de l'analyse des voyelles dans les voix de femmes / Roussi Nikolov, Nadine Herry-Bénit

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 574-582.
801.4:159.9
COBISS.BG-ID 1249938660

БС 2013/5 Сс 271
NIKOLOV, Rusi Nikolov
        SaRP: un outil de représentations graphiques multi-points et multi-séries des formants vocaliques / Roussi Nikolov, Jean-Yves Dommergues, Elise Ryst

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 88-95.
801.41
COBISS.BG-ID 1250040804


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БС 2013/5 Сс 272
ДИМИТРОВА, Деница Димитрова
        Продукция на реч / Деница Димитрова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 415-421.
Разликите между продукцията на реч на майчиния и на чуждия език
802/809:37
COBISS.BG-ID 1249928676

БС 2013/5 Сс 273
ИСКЪРОВА, Николина Маринова
        Блогът - елемент на информатизацията на образованието и учебна среда за самостоятелна работа в чуждоезиковото обучение / Николина Искърова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 394-402.
802/809:37
COBISS.BG-ID 1249927652

БС 2013/5 Сс 274
ЛУИЗОВА-Хорева, Цвета Христова, 1966-
        Един актуален подход за изследване на общите компетентности на чуждестранни студенти за целите на езиковото обучение / Цвета Хорева, Корнелия Чоролеева, Николай Желязков

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 654-665.
802/809:378.9
COBISS.BG-ID 1249980644

БС 2013/5 Сс 275
СТОЙКОВА, Милена Иванова, 1969-
        Към въпроса за новата лексика в "Нов тематичен българско-руски речник" / Милена Стойкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 97-100.
801.323.2=867=82
COBISS.BG-ID 1250382308

БС 2013/5 Сс 276
CVETKOV, Plamen Cvetkov
        Der Begriff "Textkompetenz" und seine Komplexität / Plamen Tsvetkov. - С библиогр.

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 431-436.
802/809:37
COBISS.BG-ID 1249929956

БС 2013/5 Сс 277
SZYMAŃSKI, Maciej
        Bulgarskie odpowiedniki albańskich związków frazeologicznych w bałkańskim słowniku frazeologicznym / Maciej Szymański

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 279-286.
802/809(497)-3
COBISS.BG-ID 1249617636


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 278
СПАСОВА, Величка
        Елипса, редукция и/или координативни фрази в английските и българските самостойни алтернативни въпросителни изречения / Величка Спасова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 103-112.
802.0-56
808.67-56
COBISS.BG-ID 1249821156

БС 2013/5 Сс 279
        COMPUTER mediated intercultural communication between the University of Manchester and Plovdiv university. Students' perspectives on a collaborative course experience / Milena Katsarska ... [и др.]. - Други авт.: Susan Brown, Richard Fay, Diane Slaouti, Magdalena de Stefani. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 124-140.
802.0:316
COBISS.BG-ID 1250065636

DIČEVA, Malina Dimitrova
        Modèles acoustiques des voyelles du français et de l'anglais - voix de femme Вж Сс 287

БС 2013/5 Сс 280
HERRY-Benit, Nadinе
        Positional determination of the quality of schwa in Еnglish / Nadine Herry-Benit, Roussi Nikolov, Anne Tortel. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 247-257.
802.0-4
COBISS.BG-ID 1250051044

БС 2013/5 Сс 281
OVČAROVA, Biljana
        Identifying the Bulgarian constructions equivalent to English cleft sentences from a formal and functional perspective / Bilyana Ovcharova

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 147-153.
802.0-56
808.67-56
COBISS.BG-ID 1249856228

БС 2013/5 Сс 282
PAVLOV, Saško Angelov, 1950-
        Translation and/or equivalencing (based on comparisons between Bulgarian and English) / Sashko Pavlov. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 121-123.
802.0
808.67
COBISS.BG-ID 1250045156


803 ГЕРМАНСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/5 Сс 283
НЕНОВ, Мартин Нелсонов
        Сравнително наблюдение върху общогерманското лексикално богатство / Мартин Ненов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. - ISSN 0204-9600. - Т. 104 (2011), с. 241-344.
803-3
COBISS.BG-ID 1249899492


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 284
АЛТЪНКОВА-Борисова, Екатерина
        Връзката на опозицията активност-пасивност с лексическата семантика на глагола при причастията в немския и българския език / Екатерина Алтънкова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 131-138.
803.0-551/-559
808.67-551/-559
COBISS.BG-ID 1249824484

ВЕЛЕВА, Бисерка Николова, 1957-
        Видове трансформации при превод на умалителни съществителни Вж Сс 335

ЯНЕВ, Борян Георгиев, 1979-
        Лингвокултурологични наблюдения върху фамилните имена на българите и немците Вж Сс 381


803.95 СКАНДИНАВСКИ ЕЗИЦИ (СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ ЕЗИЦИ)

БС 2013/5 Сс 285
НАЙДЕНОВ, Владимир Чавдаров
        Прояви на универсалните интонационни кодове в скандинавските езици и в българския език / Владимир Найденов

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 40-46.
803.95-4
808.67-4
COBISS.BG-ID 1249750756


803.98 ДАТСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 286
СТОИЦЕВА, Елена
        Особености на употребата на някои наречия в датски език и техният превод от/на български език / Елена Стоицева

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 122-130.
803.98-27
COBISS.BG-ID 1249822948


804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 287
DIČEVA, Malina Dimitrova
        Modèles acoustiques des voyelles du français et de l'anglais - voix de femme / Malina Ditcheva, Jean-Yves Dommergues

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 203-210.
804.0-4
802.0-4
COBISS.BG-ID 1249528548


805.0 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 288
АТАНАСОВА, Евгения Кирилова
        Видове причастия в италианския език - форми, употреба и значение / Евгения Атанасова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 95-102.
805.0-25
COBISS.BG-ID 1249820900


806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 289
ВИТАНОВА, Даниела Христова
        Усвояване на устното формално общуване на испански език. Стратегии и методи / Даниела Витанова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 403-414.
806.0:37
COBISS.BG-ID 1249927908

БС 2013/5 Сс 290
ПЕТРОВА, Райна Василева
        Los valores semánticos y funcionales de los afijos (descripción y contraste) / Райна Петрова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 290-300.
806.0-55
COBISS.BG-ID 1250109668


807 КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/5 Сс 291
KOZAROVA, Stanka Željazkova, 1959-
        Aut caesar, aut nihil? / Станка Козарова. - Загл. на лат. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 45-50.
Изучаването на класически езици
807:37
COBISS.BG-ID 1250033380


807.1 ЛАТИНСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 292
ЦВЯТКОВА, Снежана
        Приложение на съвременните методи за чуждоезиково обучение при преподаването на латински език в средното училище / Снежана Цвяткова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 365-373.
807.1:37
COBISS.BG-ID 1249902820


807.5 СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 293
СТАМБОЛОВ, Алексей
        Бележки върху езика на Йерусалимския патриарх Доситей ІІ (1641-1707) (с оглед на съчинението му "Наръчник срещу калвинисткото умопомрачение") / Алексей Стамболов

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 164-172.
807.5-02
877.3.07
COBISS.BG-ID 1249857252


807.74 НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК (СЪВРЕМЕНЕН)

БС 2013/5 Сс 294
ВУНЧЕВ, Борис Димитров, 1976-
        Граматики, речници и други помагала за изучаване на гръцки език в България до Освобождението / Борис Вунчев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. - ISSN 0204-9600. - Т. 104 (2011), с. 153-240.
807.74-5(075)(091)
COBISS.BG-ID 1249899236

БС 2013/5 Сс 295
ВУНЧЕВ, Борис Димитров, 1976-
        Етимологични и словообразувателни особености на абсолютните активни интранзитиви в новогръцкия език (статистическо обобщение и изводи) / Борис Вунчев. - Текст и на гръцки ез.

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 47-59.
807.74-54
COBISS.BG-ID 1249751012

МАРКУ, Христина Георгиева
        За някои страни от семантиката и употребите на диминутивите в български и новогръцки език Вж Сс 356

МИЛЕНОВА, Милена Георгиева
        Вокалната редукция в българския и новогръцкия език - съпоставително изследване Вж Сс 359

НАЗАРЕТЯН, Василики Меружан
        Национально-специфические фразеологические единицы, имеющие в своем составе лексемы, отражающие универсальные понятия (на материале русского и греческого языков) Вж Сс 307

БС 2013/5 Сс 296
СИМОНОВА-Гроздева, Величка Петкова
        Интеркултурност - диалогът като елемент от опознаването на "другия" / Величка Симонова-Гроздева, Галина Брусева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 59-65.
Възможности за интегриране на интеркултурния модул в комплексното обучение по новогръцки език
807.74:37
COBISS.BG-ID 1250356964

БС 2013/5 Сс 297
СТРИКОВА, Ирина Божидарова
        Употреба на определителен член и показателно местоимение в анафорични именни групи в новогръцкия език / Ирина Стрикова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 23-31.
807.74-2
COBISS.BG-ID 1249749732


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/5 Сс 298
ГУГУЛАНОВА, Иванка Тодорова, 1944-
        Езиковите концепти 'начало' и 'край' / Иванка Гугуланова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 32-37.
808.1-3
COBISS.BG-ID 1249400036

БС 2013/5 Сс 299
КУЦАРОВ, Иван Костадинов, 1942-
        Славистиката - забележително минало, скромно настояще, съмнително бъдеще / Иван Куцаров

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 11-20.
808.1
881.09
COBISS.BG-ID 1249395428

БС 2013/5 Сс 300
РАДЕВА, Василка, 1940-
        Славянските езици и славистиката днес / Василка Радева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 21-31.
808.1
881.09
COBISS.BG-ID 1249396452

STĘPLEWSKI, Artur
        Slovensk i slovio - dwa słowiańskie języki pomocnicze Вж Сс 302


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 301
НЕЙЧЕВА, Таня Стоянова
        Еволюция на функционалните типове на църковнославянския език след секуларизацията на руската култура в началото на ХVІІІ в. / Таня Нейчева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 124-132.
808.101(470)"17"
COBISS.BG-ID 1249456612

БС 2013/5 Сс 302
STĘPLEWSKI, Artur
        Slovensk i slovio - dwa słowiańskie języki pomocnicze / Artur Stęplewski

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 260-266.
808.101
808.1-089
800.89
COBISS.BG-ID 1249608164


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 303
ЗЛАЧЕВА-Кондрашова, Спаска Илиева
        Отадъективы и девербативы ж.р. с мягкой финалью в русском языке (типа "синь", "брань") и девербативы на -а в русском и болгарском языках (типа "оплата"; "забрана") / Спаска Злачева-Кондрашова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 177-182.
808.2-3
808.67-3
COBISS.BG-ID 1250388708

БС 2013/5 Сс 304
ЗОЗИКОВА, Мария Елисеева, 1953-
        Активные процессы в современном русском и болгарском словообразовании конца ХХ - начала ХХІ в. / Мария Зозикова. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 236-249.
808.2-5
808.67-5
COBISS.BG-ID 1249543652

БС 2013/5 Сс 305
КОВАЛЕВА, Валентина Сергеевна
        Союзные конкретизаторы в сочинительных конструкциях / Валентина С. Ковалева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 613-618.
808.2-562
COBISS.BG-ID 1249947620

МЛАДЕНОВА, Маргарита Захариева, 1956-
        Да имаш или да бъдеш - по Е. Фром и контра Е. Фром (върху материал от чешки, руски и български език) Вж Сс 317

БС 2013/5 Сс 306
НАДЬ, Ева
        Суффиксы существительных со значением лица в русском языке / Ева Надь

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 442-453.
808.2-541
COBISS.BG-ID 1249868772

БС 2013/5 Сс 307
НАЗАРЕТЯН, Василики Меружан
        Национально-специфические фразеологические единицы, имеющие в своем составе лексемы, отражающие универсальные понятия (на материале русского и греческого языков) / Василики Назаретян

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 301-309.
808.2-318
807.74-318
COBISS.BG-ID 1249690340

ЧАКЪРОВА, Красимира Ангелова, 1965-
        Българските конструкции с глагола има и техните аналози в руския език Вж Сс 377

ЧАКЪРОВА, Юлиана Иванова
        Лексемите един/один в българския и руския текст - предизвикателствата на превода Вж Сс 378

БС 2013/5 Сс 308
ШАЦКАЯ, Марина Федоровна
        Агенс в условиях языковой игры / Марина Шацкая. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 346-352.
808.2-54
COBISS.BG-ID 1249723620

KIM, Wonhoi
        Culture, language and intercultural communication Вж Сс 384


808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК

ГУГУЛАНОВА, Иванка Тодорова, 1944-
        Фрагменти от българската и полската езикова картина на болестното състояние на човека Вж Сс 343

БС 2013/5 Сс 309
ИВАНОВА, Лилия Драгомирова, 1979-
        За мястото на плусквамперфекта в полската глаголна система / Лилия Иванова. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 529-542.
808.4-551/-559
COBISS.BG-ID 1249882084

ПОПОВА, Катажина Брониславова
        Образът на дървото в българската и полската езикова картина на света Вж Сс 367

БС 2013/5 Сс 310
PYCIA, Paulina
        Obiteljski jezik (leksička razina) / Paulina Pycia

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 169-180.
Анализ на варианта на разговорната реч в полски и хърватски език
808.4-08
808.62-08
COBISS.BG-ID 1249525988

БС 2013/5 Сс 311
RECZEK, Natalia
        Deminutywa w języku publicystyki i w języku mówionym (polsko-bulgarska analiza porównawcza) / Natalia Reczek

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 219-226.
808.4-3
808.67-3
COBISS.BG-ID 1249538276

БС 2013/5 Сс 312
SOJDA, Sylwia
        Politické slogany - polʼsko-slovenská konfrontatívna analýza / Sylwia Sojda. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 353-362.
808.4-08
808.54-08
COBISS.BG-ID 1249726948

БС 2013/5 Сс 313
VASILEVA, Lina, 1943-
        Od dialogu między językami do dialogu między kulturami, czyli współczesne podejście do nauczania języka polskiego jako obcego / Magdalina Mitrewa

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 73-78.
808.4:37
COBISS.BG-ID 1249406436

БС 2013/5 Сс 314
WALCZAK-Mikołajczakowa, Mariola
        O przydomkach Polskich i Bułgarskich władców / Mariola Walczak-Mikołajczakowa, Patryk Borowiak. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 189-193.
808.4-313
808.67-313
COBISS.BG-ID 1250420708


808.50 ЧЕШКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 315
АВРАМОВА, Цветанка Димчова
        За новите "неизменяеми" прилагателни в чешкия и българския език / Цветанка Аврамова. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 543-557.
Навлизане на лексикални единици от английски език
808.50-23
808.67-23
COBISS.BG-ID 1249936100

БС 2013/5 Сс 316
ДЕЙКОВА, Христина Пелова, 1966-
        За произхода на някои чешки названия на птици / Христина Дейкова. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 454-464.
808.50-312
COBISS.BG-ID 1249869796

ДИКОВА, Бистра Василева, 1962-
        Някои употреби на преизказните форми в българския език и функционалните им съответствия в чешкия език Вж Сс 345

КУЗМОВА, Михаела Димитрова
        За някои междуезикови сходства и различия при чешките и българските устойчиви сравнения Вж Сс 353

БС 2013/5 Сс 317
МЛАДЕНОВА, Маргарита Захариева, 1956-
        Да имаш или да бъдеш - по Е. Фром и контра Е. Фром (върху материал от чешки, руски и български език) / Маргарита Младенова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 66-72.
Анализ на глаголите имам и съм
808.50-5
808.2-5
808.67-5
COBISS.BG-ID 1249405668

БС 2013/5 Сс 318
НИШЕВА, Божана, 1977-
        Семантико-словообразувателни модели със само-/samo-, себе-/sebe- и авто-/auto- в езика на съвременните български и чешки медии / Божана Нишева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 229-237.
808.50-55
808.67-55
COBISS.BG-ID 1250047716

ТОДОРОВА, Десислава Йорданова, 1983-
        Словоредни позиции на някои модални лексеми в българския език (в съпоставка с чешки) Вж Сс 372

БС 2013/5 Сс 319
BOGOCZOVÁ, Irena
        Spisovný jazyk - nevyhnutelnost, nebo eventualita? (náhled do České jazykové situace) / Irena Bogoczová. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 66-72.
808.50-085
COBISS.BG-ID 1250380004

БС 2013/5 Сс 320
DAVID, Jaroslav, 1975-
        Mytizační funkce toponym a mýtus "naší" krajiny (na příkladu honorofikačních oikonym) / Jaroslav David

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 363-370.
808.50-311
COBISS.BG-ID 1249729764

KREJČI, Pavel, 1971-
        Sportovní tematika v bulharské, chorvatské a české frazeologii (na materiálu z příslušných frazeologických slovníků Вж Сс 385

БС 2013/5 Сс 321
KREJČÍ, Pavel, 1971-
        15 let samostátného českého státu - 15 let zmatků v jeho pojmenování / Pavel Krejčí

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 385-397.
808.50-311
COBISS.BG-ID 1249839332

KREJČOVÁ, Elena, 1973-
        Frazémy se somatickým komponentem na stránkách bulharské a české mutace časopisu Cosmopolitan Вж Сс 386


808.54 СЛОВАШКИ ЕЗИК

SOJDA, Sylwia
        Politické slogany - polʼsko-slovenská konfrontatívna analýza Вж Сс 312


808.61 СРЪБСКИ ЕЗИК

ВЕЛИЧКОВА, Славка Трайкова, 1946-
        Една старинна дума в българския и в сръбския език Вж Сс 336

ВЕЛИЧКОВА, Славка Трайкова, 1946-
        За две лексеми в българския език в съпоставка със сръбски Вж Сс 337

ВЕЛИЧКОВА, Славка Трайкова, 1946-
        За народните наименования на болестите в българския език в сравнение със сръбски и хърватски Вж Сс 338

БС 2013/5 Сс 322
ЂУРОВИЋ, Сања, 1974-
        Деривационо гнездо лексеме д о м / Сања Ђуровић

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 465-478.
808.61-54
COBISS.BG-ID 1249872868

БС 2013/5 Сс 323
НИКОЛИЋ, Видан, 1947-
        Позаjмљене речи као резултат jезичких додира / Видан Николић, Љиљана Костић. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 146-160.
808.61-316
COBISS.BG-ID 1249463524

БС 2013/5 Сс 324
ПЕТКОВИЋ, Jелена, 1975-
        Акузативне конструкциjе са предлогом кроз са просторним значењем у електронском корпусу српског jезика / Jелена Петковић. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 558-573.
808.61-563
COBISS.BG-ID 1249937124

БС 2013/5 Сс 325
СТОJАНОВИЋ, Jелица, 1966-
        Српски jезик и Црна гора (историjски и савремени аспект) / Jелица Стоjановић. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 73-86.
808.61:316(497.16)
COBISS.BG-ID 1250381028

БС 2013/5 Сс 326
ЧОБАНОВ, Иван Петров, 1949-
        Антропонимичната хипокористична деривация от съкратените едноосновни сръбски женски лични имена / Иван Чобанов

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 398-410.
808.61-313
COBISS.BG-ID 1249840356

БС 2013/5 Сс 327
BOŃKOWSKI, Robert
        Dyskusje nad językiem i wyznaniem w propozycjach do roboczej wersji Konstytucji Czarnogórskiej z 2007 roku. Kwestie sporne i zwycięstwo kompromisu / Robert Bońkowski. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 45-54.
808.61:316(491.16)
COBISS.BG-ID 1250354916


808.62 ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

ВЕЛИЧКОВА, Славка Трайкова, 1946-
        За народните наименования на болестите в българския език в сравнение със сръбски и хърватски Вж Сс 338

БС 2013/5 Сс 328
СТЕФАНОВ, Мартин
        Някои особености на родителния падеж с негация в съвремения хърватски език / Мартин Стефанов. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 74-87.
808.62-551/.559
COBISS.BG-ID 1250037220

БС 2013/5 Сс 329
ЧОБАНОВ, Иван Петров, 1949-
        За случаите на апокопа в хърватската антропонимична деривация / Иван Чобанов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 153-176.
808.62-313
COBISS.BG-ID 1250387172

KREJČI, Pavel, 1971-
        Sportovní tematika v bulharské, chorvatské a české frazeologii (na materiálu z příslušných frazeologických slovníků Вж Сс 385

PYCIA, Paulina
        Obiteljski jezik (leksička razina) Вж Сс 310


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

АВРАМОВА, Цветанка Димчова
        За новите "неизменяеми" прилагателни в чешкия и българския език Вж Сс 315

БС 2013/5 Сс 330
АЛЕКСАНДРОВА, Снежана, филолог
        Турски заемки за названия на облекло и принадлежности към него в българските говори (тематично-съпоставителен обзор) / Снежана Александрова. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 250-259.
808.67-08-3
COBISS.BG-ID 1249544164

АЛТЪНКОВА-Борисова, Екатерина
        Връзката на опозицията активност-пасивност с лексическата семантика на глагола при причастията в немския и българския език Вж Сс 284

БС 2013/5 Сс 331
БАКЪРДЖИЕВА, Гинка Александрова, 1963-
        Апелативизация на търговската марка - рискът на известността / Гинка Бакърджиева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 197-211.
808.67-316
COBISS.BG-ID 1250045668

БС 2013/5 Сс 332
БАНОВА, Савелина Банова
        За морфологичното приобщаване на глаголните заемки, навлизащи в българския език под влияние на компютърните технологии / Савелина Банова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 583-587.
808.67-316.3
808.67-55
COBISS.BG-ID 1249939428

БС 2013/5 Сс 333
БАНОВА, Савелина Банова
        За съгласуването по род на еловото причастие в състава на предиката / Савелина Банова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 373-379.
808.67-54
COBISS.BG-ID 1250159588

БС 2013/5 Сс 334
БЕЧЕВА, Ничка Георгиева
        Хибридни езикови елементи в говора на павликяните във Войводина / Ничка Бечева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 161-168.
808.67-08(497.11)
COBISS.BG-ID 1249466340

БС 2013/5 Сс 335
ВЕЛЕВА, Бисерка Николова, 1957-
        Видове трансформации при превод на умалителни съществителни / Бисерка Велева

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 72-82.
Закономерности в съвременния книжовен български и немски език в съпоставителен аспект
808.67-22
803.0-22
COBISS.BG-ID 1249818596

БС 2013/5 Сс 336
ВЕЛИЧКОВА, Славка Трайкова, 1946-
        Една старинна дума в българския и в сръбския език / Славка Величкова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 60-66.
808.67-316
808.61-316
COBISS.BG-ID 1250035428

БС 2013/5 Сс 337
ВЕЛИЧКОВА, Славка Трайкова, 1946-
        За две лексеми в българския език в съпоставка със сръбски / Славка Величкова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 431-441.
808.67-3
808.61-3
COBISS.BG-ID 1249845220

БС 2013/5 Сс 338
ВЕЛИЧКОВА, Славка Трайкова, 1946-
        За народните наименования на болестите в българския език в сравнение със сръбски и хърватски / Славка Величкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 58-66.
808.67-316
808.61-316
808.62-316
COBISS.BG-ID 1249935332

БС 2013/5 Сс 339
ВЕЛКОВА, Йорданка Георгиева
        За някои особености на морфонологичната структура на глагола в един говор на две граници (набюдения върху говора на село Яково, Петричко) / Йорданка Велкова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 181-192.
808.67-08
COBISS.BG-ID 1249527524

БС 2013/5 Сс 340
ВЪЛЧЕВ, Боян Йорданов
        Българският книжовен език и българският правопис. Размисли от перспективата на XXI век / Боян Вълчев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 327-337.
808.67"20"
COBISS.BG-ID 1250114788

БС 2013/5 Сс 341
ВЪЛЧЕВ, Боян Йорданов
        Историята на българския книжовен език, институциите и градът / Боян Вълчев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 36-44.
808.67-02
COBISS.BG-ID 1250353124

БС 2013/5 Сс 342
ГАЙДАРОВА, Теофана Николова, 1963-
        Съвременната книжовна норма - актуално състояние, проблеми, перспективи / Теофана Гайдарова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 352-372.
808.67-1
COBISS.BG-ID 1250157796

БС 2013/5 Сс 343
ГУГУЛАНОВА, Иванка Тодорова, 1944-
        Фрагменти от българската и полската езикова картина на болестното състояние на човека / Иванка Гугуланова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 51-57.
808.67-316
808.4-316
COBISS.BG-ID 1249934052

БС 2013/5 Сс 344
ДАНЧЕВА, Надежда Георгиева
        Географска лексика в микротопонимията от Западна България / Надежда Данчева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 398-413.
808.67-311
COBISS.BG-ID 1250160612

БС 2013/5 Сс 345
ДИКОВА, Бистра Василева, 1962-
        Някои употреби на преизказните форми в българския език и функционалните им съответствия в чешкия език / Бистра Дикова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 337-345.
808.67-551/-559
808.50-551/-559
COBISS.BG-ID 1249698532

БС 2013/5 Сс 346
ДУДАШ, Мария, 1976-
        Английските заемки в компютърната лексика на българския и унгарския език / Мария Дудаш

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 588-600.
808.67-316.4
809.451.1-316.4
COBISS.BG-ID 1249940964

БС 2013/5 Сс 347
ДЪБОВА, Весела
        Българският език в Чехия, или превключването на кода като речева стратегия в двуезична среда / Весела Дъбова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 635-645.
808.67(437.1)
800.73
COBISS.BG-ID 1249975524

БС 2013/5 Сс 348
ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Отново за чуждите думи в съвременния български книжовен език / Ваня Зидарова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 51-59.
808.67-316.3
COBISS.BG-ID 1250034916

БС 2013/5 Сс 349
ЗИДАРОВА, Ваня Иванова, 1959-
        Прояви на лексикална икономия в съвременния български език / Ваня Зидарова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 211-218.
808.67-3
COBISS.BG-ID 1249529060

ЗЛАЧЕВА-Кондрашова, Спаска Илиева
        Отадъективы и девербативы ж.р. с мягкой финалью в русском языке (типа "синь", "брань") и девербативы на -а в русском и болгарском языках (типа "оплата"; "забрана") Вж Сс 303

ЗОЗИКОВА, Мария Елисеева, 1953-
        Активные процессы в современном русском и болгарском словообразовании конца ХХ - начала ХХІ в. Вж Сс 304

БС 2013/5 Сс 350
ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Създатели, кодификатори и реформатори на българския правопис. Диахронни ракурси / Диана Иванова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 9-22.
808.67-14(091)
COBISS.BG-ID 1250351844

БС 2013/5 Сс 351
ИССА, Катя Грозева, 1964-
        Отново по въпросите на терминологията / Катя Исса

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 6 (2012), с. 38-42.
Проблемът за навлизането на чужди думи и термини в българския език
808.67-316.3
COBISS.BG-ID 1250349028

БС 2013/5 Сс 352
КОСТАДИНОВА, Петя Тотева
        Българският стандартен език: митове и реалност, история и съвременност / Петя Костадинова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 23-35.
808.67-02
COBISS.BG-ID 1250352612

БС 2013/5 Сс 353
КУЗМОВА, Михаела Димитрова
        За някои междуезикови сходства и различия при чешките и българските устойчиви сравнения / Михаела Кузмова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 310-314.
808.67-318
808.50-318
COBISS.BG-ID 1249693924

БС 2013/5 Сс 354
КУЦАРОВ, Константин Иванов, 1968-
        Няма минало несвършено деятелно причастие / Константин Куцаров. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 323-336.
808.67-551/-559
COBISS.BG-ID 1249697508

БС 2013/5 Сс 355
МАЛДЖИЕВА, Вяра Иванова
        Контрастивното и конфронтативното изследване на български и полски език в обучението по български език за поляци / Вяра Малджиева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 684-694.
808.67:37
COBISS.BG-ID 1249983972

БС 2013/5 Сс 356
МАРКУ, Христина Георгиева
        За някои страни от семантиката и употребите на диминутивите в български и новогръцки език / Христина Марку

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 227-235.
808.67-3
807.74-3
COBISS.BG-ID 1249540068

БС 2013/5 Сс 357
МАРОВСКА, Вера Тервел, 1954-
        Бележки за "неопределеността" (приносите на В. Станков за изучаване на определеността и неопределеността в съвременния български език) / Вера Маровска. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 34-44.
808.67-5
COBISS.BG-ID 1250032612

БС 2013/5 Сс 358
МАРОВСКА, Вера Тервел, 1954-
        Развой и функции на имперфекта в съвременния български език / Вера Маровска

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 315-322.
808.67-551/-559
COBISS.BG-ID 1249697252

БС 2013/5 Сс 359
МИЛЕНОВА, Милена Георгиева
        Вокалната редукция в българския и новогръцкия език - съпоставително изследване / Милена Миленова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 32-39.
808.67-4
807.74-4
COBISS.BG-ID 1249750244

БС 2013/5 Сс 360
МИХАЙЛОВ, Мирослав Красимиров, 1976-
        Интеграцията и графема ê / Мирослав Михайлов. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 193-202.
808.67-08
COBISS.BG-ID 1249528292

БС 2013/5 Сс 361
МИЦКОВА, Мария Петрова
        Маркери за национална идентичност в езиковите възгледи на българските книжовници от 20-те години на ХІХ век (върху материали от предисловия на публикувани през 20-те години на ХІХ век книги) / Мария Мицкова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 91-100.
808.67-02
COBISS.BG-ID 1249449700

БС 2013/5 Сс 362
МИЦКОВА, Мария Петрова
        Националноезиковият проект в предговорите на възрожденската книга : върху материали от предисловия на публикувани пре 20-те години на XIX в. книги / Мария Мицкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 338-351.
808.67"18"
886.7"18"
COBISS.BG-ID 1250116324

БС 2013/5 Сс 363
МИЦОВА, София Викторова
        Езиковата ситуация в един малък български град / София Мицова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 87-96.
808.67:316
COBISS.BG-ID 1250381540

МЛАДЕНОВА, Маргарита Захариева, 1956-
        Да имаш или да бъдеш - по Е. Фром и контра Е. Фром (върху материал от чешки, руски и български език) Вж Сс 317

НАЙДЕНОВ, Владимир Чавдаров
        Прояви на универсалните интонационни кодове в скандинавските езици и в българския език Вж Сс 285

БС 2013/5 Сс 364
НЕСТОРОВА, Петя Иванова
        Аргументна структура на някои преходни глаголи за движение в българския фреймнет (заселвам, населвам, изселвам, разселвам) / Петя Несторова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 101-108.
808.67-55
COBISS.BG-ID 1250382820

БС 2013/5 Сс 365
НЕСТОРОВА, Петя Иванова
        Основни семантични признаци, моделиращи семантичните роли на подлога при глаголи за движение в съвременния български език / Петя Несторова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 67-73.
808.67-56
COBISS.BG-ID 1250036708

НИШЕВА, Божана, 1977-
        Семантико-словообразувателни модели със само-/samo-, себе-/sebe- и авто-/auto- в езика на съвременните български и чешки медии Вж Сс 318

БС 2013/5 Сс 366
ПАДАРЕВА, Гергана Димитрова
        Най-често срещаните езикови грешки в медийното пространство, или кой налага правилата - медиите или езиковедите? / Гергана Падарева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 212-219.
808.67-06
COBISS.BG-ID 1250045924

БС 2013/5 Сс 367
ПОПОВА, Катажина Брониславова
        Образът на дървото в българската и полската езикова картина на света / Катажина Попова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 133-146.
808.67-54
808.4-54
COBISS.BG-ID 1250385636

БС 2013/5 Сс 368
РАДУЛОВА, Люба Стефанова
        Езикови особености на военните дипломи от Долна Мизия / Люба Радулова. - С библиогр.

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 154-163.
808.67-022
COBISS.BG-ID 1249856740

БС 2013/5 Сс 369
СИМЕОНОВА, Кристияна Симеонова
        За терминологизацията в българската обществено-политическа лексика / Кристияна Симеонова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 4 (2011), с. 40-44.
808.67-3
COBISS.BG-ID 1250158308

СПАСОВА, Величка
        Елипса, редукция и/или координативни фрази в английските и българските самостойни алтернативни въпросителни изречения Вж Сс 278

БС 2013/5 Сс 370
ТИШЕВА, Йовка Великова
        За българските езикови острови / Йовка Тишева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 133-145.
808.67-08(497.11)
COBISS.BG-ID 1249461732

БС 2013/5 Сс 371
ТОДОРОВА, Биляна Божинова
        Стилистични транспозиции на категориите лице и число в речта на форумските майки / Биляна Тодорова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 238-243.
808.67-06
COBISS.BG-ID 1250049252

БС 2013/5 Сс 372
ТОДОРОВА, Десислава Йорданова, 1983-
        Словоредни позиции на някои модални лексеми в българския език (в съпоставка с чешки) / Десислава Тодорова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 267-278.
808.67-562
808.50-562
COBISS.BG-ID 1249608676

БС 2013/5 Сс 373
ТОНЧЕВА, Христина Милева, 1968-
        За гръцките лексикални заемки в съчиненията на Софроний Врачански / Христина Тончева, Пеньо Пенев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 194-206.
808.67-024
COBISS.BG-ID 1250420964

БС 2013/5 Сс 374
ТОНЧЕВА, Христина Милева, 1968-
        Към характеристиката на един архаичен български говор (диалектът на с. Припек, Кърджалийско) / Христина Тончева, Светослав Бонев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 183-188.
808.67-087
COBISS.BG-ID 1250390500

БС 2013/5 Сс 375
ТОПУЗОВ, Никола Тодоров
        За социокултурната информация в учебниците по български език за чужденци / Никола Топузов

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 619-627.
808.67(075.8)
COBISS.BG-ID 1249949412

БС 2013/5 Сс 376
ХРИСТОВА, Севда Иванова, 1956-
        Пространства на пандемията / Севда Христова, Йорданка Стефанова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 67-76.
Представяне на проблема в българските медии
808.67-06
COBISS.BG-ID 1249936612

БС 2013/5 Сс 377
ЧАКЪРОВА, Красимира Ангелова, 1965-
        Българските конструкции с глагола има и техните аналози в руския език / Красимира Чакърова. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 515-528.
808.67-563
808.2-563
COBISS.BG-ID 1249881060

БС 2013/5 Сс 378
ЧАКЪРОВА, Юлиана Иванова
        Лексемите един/один в българския и руския текст - предизвикателствата на превода / Юлиана Чакърова. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 479-489.
808.67-5
808.2-5
COBISS.BG-ID 1249875172

БС 2013/5 Сс 379
ЧОЛЕВА-Димитрова, Анна Методиева
        Съвременната българска антропонимна система : мода на личните имена в България / Анна Чолева-Димитрова, Борян Янев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 414-427.
808.67-313
COBISS.BG-ID 1250163684

БС 2013/5 Сс 380
ЯНЕВ, Борян Георгиев, 1979-
        За анализа на някои по-особени суфиксални кратки лични имена у българите / Борян Янев

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 411-430.
808.67-313
COBISS.BG-ID 1249843684

БС 2013/5 Сс 381
ЯНЕВ, Борян Георгиев, 1979-
        Лингвокултурологични наблюдения върху фамилните имена на българите и немците / Борян Янев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 109-124.
808.67-313
803.0-313
COBISS.BG-ID 1250383076

БС 2013/5 Сс 382
BOROWIAK, Patryk, 1983-
        O wielokulturowei tradycji zachowanej w nazvach Płowdiwu / Patryk Borowiak

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 371-384.
808.67-311
COBISS.BG-ID 1249837796

БС 2013/5 Сс 383
DIMOVA, Irena Ljubčova
        Indexing gender through emotive expressive means / Irena Dimova

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 113-121.
Изследване върху коментари на посетители на уебстраницата на "Гласът на България" във Фейсбук по време на концертите на живо, септември 2011
808.67:316
316.346.2
COBISS.BG-ID 1249821924

БС 2013/5 Сс 384
KIM, Wonhoi
        Culture, language and intercultural communication / Kim Wonhoi. - Текст и на бълг. и рус. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 490-501.
Анализ на базата на фразеологични изрази в български и руски език
808.67-318
808.2-318
COBISS.BG-ID 1249878244

БС 2013/5 Сс 385
KREJČI, Pavel, 1971-
        Sportovní tematika v bulharské, chorvatské a české frazeologii (na materiálu z příslušných frazeologických slovníků / Pavel Krejčí. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 220-228.
808.67-318
808.62-318
808.50-318
COBISS.BG-ID 1250046948

БС 2013/5 Сс 386
KREJČOVÁ, Elena, 1973-
        Frazémy se somatickým komponentem na stránkách bulharské a české mutace časopisu Cosmopolitan / Elena Krejčová

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 601-607.
808.67-318
808.50-318
COBISS.BG-ID 1249941988

OVČAROVA, Biljana
        Identifying the Bulgarian constructions equivalent to English cleft sentences from a formal and functional perspective Вж Сс 281

PAVLOV, Saško Angelov, 1950-
        Translation and/or equivalencing (based on comparisons between Bulgarian and English) Вж Сс 282

RECZEK, Natalia
        Deminutywa w języku publicystyki i w języku mówionym (polsko-bulgarska analiza porównawcza) Вж Сс 311

WALCZAK-Mikołajczakowa, Mariola
        O przydomkach Polskich i Bułgarskich władców Вж Сс 314


809.155 НОВОПЕРСИЙСКИ ЕЗИК (ФАРСИ)

БС 2013/5 Сс 387
ВЛАДИМИРОВА, Милена
        Отименният глагол в съвременния персийски език / Милена Владимирова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 139-146.
809.155-551/-559
COBISS.BG-ID 1249824740


809.43 ТЮРКСКО-ТАТАРСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/5 Сс 388
ЙОРДАНОВА, Милена Петрова
        Мястото на аблатив и локатив в падежната система на съвременните тюркски езици / Милена Йорданова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 173-182.
809.43-551/-559
COBISS.BG-ID 1249857508


809.435 ТУРСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 389
ДАСКАЛОВА, Мануела
        Някои особености на калкирането в съвременния турски език / Мануела Даскалова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 60-65.
809.435-54
COBISS.BG-ID 1249751524

БС 2013/5 Сс 390
ЖЕЛЯЗКОВА, Жана Василева
        Функции и употреба на екватив в паметниците на турския език от ХІІІ-ХV век / Жана Желязкова. - С библиогр.

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 13-22.
809.435-023
COBISS.BG-ID 1249749220

БС 2013/5 Сс 391
САРЪИВАНОВА, Ирина Николаева
        Към въпроса за заетите думи в османския език / Ирина Саръиванова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 88-94.
809.435-316.3-02
COBISS.BG-ID 1249819876


809.451.1 УНГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 392
ВИШОГРАДСКА, Ина Георгиева
        За ценния българистичен материал в трудовете на унгарски слависти / Ина Вишоградска. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 207-215.
809.451.1-316.3
COBISS.BG-ID 1250421732

ДУДАШ, Мария, 1976-
        Английските заемки в компютърната лексика на българския и унгарския език Вж Сс 346


809.501 КИТАЙСКО-ТИБЕТСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/5 Сс 393
ИВАНОВ, Александър Ванев, 1982-
        Базови структурно-семантични характеристики на думата в някои езици от Източна и Югоизточна Азия / Александър Иванов

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 66-71.
809.501-54
COBISS.BG-ID 1249817828


809.51 КИТАЙСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 394
ШИШКОВА, Яна Дянкова
        Съдържание на обучението по фонетика в начален етап на овладяване произношението на китайския език / Яна Шишкова. - С библиогр.

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 374-393.
809.51:37
COBISS.BG-ID 1249903588


809.56 ЯПОНСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Сс 395
АНДРЕЕВ, Антон Стойчев
        Системи за изразяване на социално-личностни отношения в съвременния японски и съвременния корейски език / Антон Андреев. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. - ISSN 0204-9600. - Т. 104 (2011), с. 345-358.
809.56
809.57
COBISS.BG-ID 1249901540


809.57 КОРЕЙСКИ ЕЗИК

АНДРЕЕВ, Антон Стойчев
        Системи за изразяване на социално-личностни отношения в съвременния японски и съвременния корейски език Вж Сс 395


82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 396
СТЕФАНОВА, Ана, 1973-
        Значение на психологическия анализ на приказките / Ана Стефанова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Психологични изследвания. - ISSN 1311-4700. - Бр. 2 (2011), с. 309-322.
82-34.01
COBISS.BG-ID 1250071012

БС 2013/5 Сс 397
ТИМЕНОВА, Мая Николова
        Le reve et le reel en litterature / Мая Тименова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 273-280.
Литературната фантастика
82-312.9.09
COBISS.BG-ID 1250087140

БС 2013/5 Сс 398
ЦОЧЕВА, Надежда Стефанова
        Образът на Русия в българския периодичен печат - списание "Златорог" / Надежда Цочева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 235-250.
82(05)(497.2)"1920/43"
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1249682404


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Вж и 7.01

БС 2013/5 Сс 399
PAVERA, Libor, 1972-
        K žanrovým souvislostem balady v literatuře (balada jako dialog druhů a žánrů) / Libor Pavera. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 100-111.
82-1.01
COBISS.BG-ID 1249609444


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БС 2013/5 Сс 400
БАКЪРДЖИЕВА, Гинка Александрова, 1963-
        Шифърът в художествен текст - една от играчките на преводача / Гинка Бакърджиева. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 675-683.
82.03
COBISS.BG-ID 1249983204

БС 2013/5 Сс 401
ДОЙЧЕВА, Венета, 1961-
        Групов портрет на съвременни български драматурзи във Франция / Венета Дойчева

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 201-205.
По повод сборника с преводи на съвременна българска драматургия, осъществен с помощта на Международен център за театрален превод - Дом "Антоан Витез" с директор Лоран Мюлайзен
82.03:792
792
COBISS.BG-ID 1249834724

ЗАФЕР, Зейнеп, 1958-
        Руските фразеологични единици на турски език (превод на художествени текстове) Вж Сс 265


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2013/5 Сс 402
ВОЙТЕХ, Милослав
        Рецепция на западноевропейската литература в Словакия в периода на националното Възраждане / Милослав Войтех

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 112-131.
820/899(4-15)(091)
943.76
COBISS.BG-ID 1249612516

БС 2013/5 Сс 403
КРЪСТЕВА, Гергина Василева, 1971-
        Детство на Балканите или за синдрома "Питър Пан" в съвременната белетристика на някои балкански литератури / Гергина Кръстева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 345-354.
820/899(497).09
COBISS.BG-ID 1250429668


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 404
ДЖОНСЪН, Тери, 1955-
        Истерия или фрагменти от анализа на една маниакална невроза : пиеса / Тери Джонсън ; прев. от англ. Евгения Петкова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 11 (2005), с. 113-164.
820-2
COBISS.BG-ID 1249370340

БС 2013/5 Сс 405
МАНЧОРОВ, Атанас Спасов, 1966-
        Формите на анахронията в англосаксонския героичен епос / Атанас Манчоров. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 149-163.
820.07
COBISS.BG-ID 1250067172

БС 2013/5 Сс 406
BOZDĚCHOVÁ, Ivana, 1960-
        Intertextovost, interpretace a překlad uměleckécho textu / Ivana Bozděchová. - Текст и на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 666-674.
Анализ на базата на творби от англоезичната литература
820.07
COBISS.BG-ID 1249982180

БС 2013/5 Сс 407
KATALAN, Zelma David, 1951-
        Dedlocking Esther Summerson: tellability in Dickens's "Bleak House" / Zelma Catalan. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. - ISSN 0204-9600. - Т. 104 (2011), с. 115-152.
820-31.09
COBISS.BG-ID 1249898212

БС 2013/5 Сс 408
NIKOLOVA, Zornica Lǎčezarova
        Dramatic monologue and subversive imagery in the poetry of Robert Browning and T. S. Eliot / Zornitsa Nikolova

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 220-224.
820-1.09
COBISS.BG-ID 1249862628

БС 2013/5 Сс 409
PANČEVA, Evgenija Spasova, 1958-
        Stasis and ecstasy: bounds of the sonnet self / Evgenia Pancheva. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския Университет Св. Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. - ISSN 0204-9600. - Т. 104 (2011), с. 45-114.
Изследване на сонетите на Шекспир
820-193.6.09
COBISS.BG-ID 1249897188

БС 2013/5 Сс 410
ROWLAND, Yana Atanasova, 1977-
        Mortality and the thresholdness of cognition in early Tennyson / Яна Роуланд. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 29-42.
820-1.09
COBISS.BG-ID 1249933284

БС 2013/5 Сс 411
ROWLAND, Yana Atanasova, 1977-
        Passing into sense: existential parameters of the symbolic presence of "water" in Matthew Arnold's poetry / Yana Rowland. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 181-193.
820.09
COBISS.BG-ID 1250074084


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДАСКАЛОВА, Ярмила Николова, 1974-
        У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския "национални митопоетизми" Вж Сс 467


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 412
БОЕВА, Елина Юлиева
        Песен No 38 от Катул и нейната интерпретация Malest Cornifici tuo Catullo от Алън Гинсбърг / Елина Юлиева Боева

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 439-443.
820(73)-1.09
871-1.09
COBISS.BG-ID 1249931236


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 413
ДУБАРОВА-Петкова, Елица Стайкова, 1977-
        Романтичният възглед за книгата като "абсолютната книга" (играта на крайно и безкрайно в романа на Новалис "Хайнрих фон Офтердинген") / Елица Дубарова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 194-207.
830-31.09
COBISS.BG-ID 1250075364

БС 2013/5 Сс 414
MINKOVA, Radoslava Ilieva, 1969-
        Die Symbolik des Spiegels in Roman "Selige Zeiten, brüchige Welt" von Robert Menasse / Radoslava Minkova. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 309-323.
830-31.09
COBISS.BG-ID 1250114020

БС 2013/5 Сс 415
TANEVA, Ivanka Taneva
        Werbespots für Produkte aus den deutschsprachigen Ländern in Bulgarien / Ivanka Taneva

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 141-148.
830.07
COBISS.BG-ID 1250066404


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 416
ТЕТИМОВА, Евгения Георгиева
        Романът "Пан" на Кнут Хамсун и стихосбирката "Едварда" на Бойко Ламбовски - опит за междутекстов прочит / Евгения Тетимова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 239-243.
839.6.09
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1249863908

БС 2013/5 Сс 417
WOLGAST, Karin, 1961-
        Reinhardt, Ibsen und Munch in Berlin: "Gespenster" an den Kammerspielen des deutschen Theaters 1906 / Karin Wolgast. - С библиогр.

В: Divinatio. - ISSN 1310-9456. - Бр. 34 (2011), с. 7-62.
839.6-2.09
792(430).09
COBISS.BG-ID 1249296356


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 418
ВЪЛЧАНОВ, Вълчан Тончев
        Идеята за суета в "Мисли" на Блез Паскал / Вълчан Вълчанов

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 235-238.
840.09
COBISS.BG-ID 1249863652

БС 2013/5 Сс 419
НЕДЕЛЧЕВА, Златороса Николова
        "Онитша" - темпоралните анахронии и африканските спомени на Ж.М.Г. Льо Клезио / Златороса Неделчева-Белафонте. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 281-289.
840-31.09
COBISS.BG-ID 1250088164

ТОДОРОВА, Петя Николова
        Свободата като споделена уникалност в психоаналитичната и литературоведската практика на Юлия Кръстева Вж Сс 34

БС 2013/5 Сс 420
ЮРСЕНАР, Маргьорит, 1903-1987
        Електра или свалянето на маските : пиеса / Маргьорит Юрсенар ; прев. от фр. Валентина Бояджиева. - Вечната Електра : предговор към пиесата / Маргьорит Юрсенар ; прев. от фр. Валентина Бояджиева

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 95-130.
840-2
COBISS.BG-ID 1249820644

БС 2013/5 Сс 421
NEDELČEVA, Zlatorosa Nikolova
        Particularites du raport recit /discours dans le roman "Desert" de J. M. G. Le Clezio / Zlatorossa Nedeltcheva-Bellafante

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 290-305.
840-31.09
COBISS.BG-ID 1250078180

БС 2013/5 Сс 422
NEDELČEVA, Zlatorosa Nikolova
        Les points de vue dans ''Désert'' de J.M.G. Le Clézio. Essal de typologie / Zlatorossa Nedeltcheva

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 311-323.
840-31.09
COBISS.BG-ID 1249687012


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 423
ДРАГНЕВ, Димитър Валентинов, 1992-
        Романът на Енеа Силвио Пиколомини "De duobus amantibus historia" - Ренесанс, Античност, съвременност / Димитър Драгнев

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 444-449.
850-31.09
COBISS.BG-ID 1249932260


859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

ПУЮ, Каталина, 1969-
        Литературни търсения в румънската и българската литература през 80-те години на XX век Вж Сс 486


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

ОБРЕШКОВА, Аксиния
        Образът на жената в българските и испанските пословици Вж Сс 483


860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 424
МАДЖАРОВА, Таня Янкова, 1967-
        Портретът и художникът / Таня Маджарова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 183-192.
Разказите "Еротомания" и "Вампир" на Пабло Неруда
860(63)-32.09
COBISS.BG-ID 1249647332


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 425
КИРКОВА, Вера Георгиева
        Бразилецът на Каминя в отреденото му дескриптивно пространство - фактори, обуславящи изграждането на информативно-текстовия свидетелски първообраз на индианеца / Вера Киркова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 204-211.
Първите контакти с Бразилия и нейните обитатели в писмото на Перо Ваш де Каминя до краля на Португалия дон Мануел І
869.0.09
COBISS.BG-ID 1249860068

БС 2013/5 Сс 426
ЧАЛЪКОВА, Илияна
        Паралелната смърт: дълг и власт над тялото в Антигона на Елия Корея / Илияна Чалъкова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 194-203.
Митологичните образи на жената в творчеството на португалската писателка
869.0.09
COBISS.BG-ID 1249858532


871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА

БОЕВА, Елина Юлиева
        Песен No 38 от Катул и нейната интерпретация Malest Cornifici tuo Catullo от Алън Гинсбърг Вж Сс 412


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 427
КАЛФИНА, Вяра Димитрова
        Употребата на мотива mors immatura във възрастово-инициационната обредност в старогръцки културен контекст / Вяра Калфина

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 185-193.
875-394.09
292
COBISS.BG-ID 1249857764

БС 2013/5 Сс 428
КОЛЕВА, Цветомира
        Какво е сънят? Сънят на Клитемнестра - три възможни интерпретации / Цветомира Колева

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 450-454.
Мотивът за съня в старогръцката литература
875.09
COBISS.BG-ID 1249933028

БС 2013/5 Сс 429
НИКОЛОВА, Дияна Василева, 1965-
        Сюмпосионът в старогръцката лирика / Диана Николова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 9-32.
875-1.09
COBISS.BG-ID 1249288676

БС 2013/5 Сс 430
ПАНОВА, Невена Аспарухова
        Самоукият и/или боговдъхновен аед: бележки върху Одисея, ХХІІ, 347-348 / Невена Панова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 212-219.
875.09
COBISS.BG-ID 1249860324

БС 2013/5 Сс 431
ПЕТКОВА, Гергана Атанасова, 1982-
        Отразяването на чумната епидемия от Тукидид в историческото му съчинение "История на Пелопонеската война" / Гергана Петкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 43-50.
875-94.09
COBISS.BG-ID 1249933540

БС 2013/5 Сс 432
ПЕТКОВА, Гергана Атанасова, 1982-
        Храната и трапезата в Омировата "Одисея" като вид междукултурен диалог / Гергана Петкова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 33-43.
875-13.09
COBISS.BG-ID 1249288932

БС 2013/5 Сс 433
ЧЕРПОКОВА, Светла Кирилова, 1967-
        Преводачът Любен Каравелов - медиаторът, просветителят, манипулаторът (наблюдения върху рецепцията на Каравеловия превод на "Прикованият Прометей" от Есхил) / Светла Черпокова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 154-161.
Превод от 1874 г. през руски език
875.03
886.7.09
COBISS.BG-ID 1249966564

БС 2013/5 Сс 434
WALCZAK-Mikołajczakowa, Mariola, 1965-
        Jak bułgarzy schrystianizowali bajki Ezopa? / Mariola Walczak-Mikołajczakowa

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 38-49.
875-93-342=03=867.09
COBISS.BG-ID 1249403364


877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

СТАМБОЛОВ, Алексей
        Бележки върху езика на Йерусалимския патриарх Доситей ІІ (1641-1707) (с оглед на съчинението му "Наръчник срещу калвинисткото умопомрачение") Вж Сс 293


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 435
ГЕНЕВ-Пухалева, Илияна Георгиева
        Наблюдения върху два славянски превода - на романа "Капитан Михалис" на Никос Казандзакис / Илияна Генев-Пухалева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 390-399.
877.4-31=03.774=81
COBISS.BG-ID 1249818852


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

КУЦАРОВ, Иван Костадинов, 1942-
        Славистиката - забележително минало, скромно настояще, съмнително бъдеще Вж Сс 299

РАДЕВА, Василка, 1940-
        Славянските езици и славистиката днес Вж Сс 300

БС 2013/5 Сс 436
WRONKOWSKA-Dimitrowa, Mirosława
        Cyrylickie pierwodruki z Krakowskiej tłoczni Szwajpolta Fiola w kontekście "drugiej fali wpływów południowosłowiańskich" na Rusi w końcu XV wieku / Mirosława Wronkowska-Dimitrowa

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 101-116.
881.09
093(=81)"14"
COBISS.BG-ID 1249454052


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 437
ВЕЛЕВА, Радостина
        Митологичният сюжет в прозата на Виктор Пелевин / Радостина Велева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 308-312.
882-3.09
COBISS.BG-ID 1250427364

БС 2013/5 Сс 438
ЕВТИМОВА, Румяна Кръстева
        Набоковски рефрени / Румяна Евтимова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 294-300.
Любими теми, мотиви и образи в произведенията на В. Набоков
882-3.09
COBISS.BG-ID 1250425060

БС 2013/5 Сс 439
КОРСЕМОВА, Румяна Парашкевова
        Фьодор Толстой-Американеца и литературата / Румяна Корсемова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 284-293.
882.09
COBISS.BG-ID 1250424292

БС 2013/5 Сс 440
КОСТОВА-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966-
        Неофициалната литература като институция (върху материал от руската литература от втората половина на ХХ в.) / Магдалена Костова-Панайотова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 301-307.
882"19".09
COBISS.BG-ID 1250426084

БС 2013/5 Сс 441
КОСТОВА-Панайотова, Магдалена Петрова, 1966-
        Текстовете матрьошки на Владимир Набоков / Магдалена Костова-Панайотова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 353-360.
882-1.09
COBISS.BG-ID 1249755364

БС 2013/5 Сс 442
ПАВЛОВА, Лариса Викторовна
        Святой Франциск и аспид бездн в лирике Вячеслава Иванова / Лариса В. Павлова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 336-344.
882-1.09
COBISS.BG-ID 1249751780

БС 2013/5 Сс 443
РОГАЦКИНА, Марина Леонидовна, 1964-
        О литературно-сказочных подтекстах рассказа "Ида" И. А. Бунина / Марина Л. Рогацкина

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 282-294.
882-32.09
COBISS.BG-ID 1249685988

БС 2013/5 Сс 444
РОМАНОВНА, Ирина Викторовна, 1973-
        "Шествие" И. Бродского и черты поэтики постмодернизма сквозь призму коммуникативных моделей / Ирина В. Романова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 295-310.
882-1.09
COBISS.BG-ID 1249686500

УСАЧЕВ, Александр Владимирович
        Эвристический смысл литературной формы в русской философии Вж Сс 24

БС 2013/5 Сс 445
PŘÍHODA, Marek, 1976-
        Dualita starého a nového Ruska v pochvalných slovech Feofana Prokopoviče / Marek Přihoda

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 65-72.
882.09
281.9
COBISS.BG-ID 1249291748


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 446
ГРИГОРОВА, Маргрета Любомирова, 1964-
        Светлината на Абаноса. Африканската приказка на журналиста Ришард Капушчински / Маргрета Григорова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 456-465.
По повод романа "Абанос" на полския писател
884-992.09
COBISS.BG-ID 1249859812

БС 2013/5 Сс 447
РИКЕВ, Камен Руменов, 1976-
        Фрашките - творчески и греховен импулс при Вацлав Потоцки / Камен Рикев

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 93-99.
884-193.2.09
COBISS.BG-ID 1249608932

БС 2013/5 Сс 448
СИМЕОНОВА-Конах, Галя Тодорова
        Моделните пространства "Изток-Запад" в най-новата полска проза / Галя Симеонова-Конах

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 401-416.
884.09
COBISS.BG-ID 1249819108


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 449
ДИЧЕВ, Богдан Людмилов, 1971-
        Романът за Швейк на Я. Хашек - една неприлична (?!) книга / Богдан Дичев

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 253-289.
885.0-31.09
COBISS.BG-ID 1250076388

БС 2013/5 Сс 450
ДИЧЕВ, Богдан Людмилов, 1971-
        Романът "Швейк" на Я. Хашек - една страшна книга / Богдан Дичев

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 265-274.
885.0-31.09
COBISS.BG-ID 1249684196

БС 2013/5 Сс 451
ДУБАРОВА-Петкова, Елица Стайкова, 1977-
        Креативната туберкулоза (романът "Кракатит" на Карел Чапек) / Елица Дубарова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 20-28.
885.0-31.09
COBISS.BG-ID 1249932516

БС 2013/5 Сс 452
МАДЖАРОВА, Таня Янкова
        Портретът на героя в разказите на Ян Неруда - между "нормата" и деформацията / Таня Маджарова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 313-334.
885.0-32.09
COBISS.BG-ID 1250428132

БС 2013/5 Сс 453
ПЕНЧЕВА, Анжелина Христова, 1957-
        Институцията "Бог" и институцията "църква" - образи в новата и най-новата чешка проза / Анжелина Пенчева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 335-344.
885.0-3.09
COBISS.BG-ID 1250429156

БС 2013/5 Сс 454
ПЕНЧЕВА, Анжелина Христова, 1957-
        Мултиезиковостта и мултикултуралността в новата чешка проза - между необходимостта, екстравагантността и експеримента / Анжелина Пенчева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 417-425.
885.0-3.09
COBISS.BG-ID 1249820132


885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 455
ЖИВОВА, Валерия, 1977-
        Интеркултурни контексти на символа в поезията на словашката католическа модерна литература / Валерия Тодорова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 275-281.
885.4-1.015
COBISS.BG-ID 1249684964


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

ВАСИЛЕВ, Сава Йорданов, 1957-
        Мостът като кръстовище на историята - Иво Андрич и Генчо Стоев Вж Сс 464

ДЖЕВЕЦКА, Евелина
        Интертекстуалност в разказа на Емилиян Станев "Лазар и Исус" и романа на Борислав Пекич "Време чуда" Вж Сс 470

ЖЕЛИНСКИ, Богуслав, 1951-
        Иво Андрич, Иван Вазов и Христо Ботев като автори на междукултурен диалог: традиция, канон, идеи Вж Сс 472

ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Един скандален модерен манифест (Пенчо Славейков за Йован Йованович-Змай) Вж Сс 474

БС 2013/5 Сс 456
ПЕРИЋ, Владимир
        Интеркултурни аспекти српског дадаизма / Владимир Перић

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 324-335.
886.1.015
COBISS.BG-ID 1249748452

БС 2013/5 Сс 457
ПОПОВИЋ, Ранко
        Лирска меланхолиja Стевана Раичковића / Ранко Поповић

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 492-503.
886.1-1.09
COBISS.BG-ID 1249867748

БС 2013/5 Сс 458
СЕКУЛИЋ, Мирjaна, 1983-
        Један имаголошки поглед на путописну прозу Милоша Црњанског / Mирjана Секулић

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 345-352.
886.1-94.09
COBISS.BG-ID 1249754340

ФАРКАШ Барати, Моника
        Новото поколение на прозаиците в българската и сръбската литература през 90-те години на 20-ти век Вж Сс 496


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 459
АЗМАНОВА, Елена Цветанова
        Социални функции на ритуалното слово в лириката след Освобождението / Елена Азманова-Рударска. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 251-264.
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1250423012

БС 2013/5 Сс 460
АРЕТОВ, Николай Аретов, 1954-
        Свое и чуждо във възрожденската драматургия / Николай Аретов. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 208-231.
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1250075876

БС 2013/5 Сс 461
БЕНИН, Никола Димитров, 1956-
        Род, народ, родина: междутекстови сплитове между "Под игото" от Иван Вазов и "Жътва" от Константин Петканов / Никола Бенин

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 170-182.
886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1249646308

БС 2013/5 Сс 462
БУЮКЛИЕВА, Антоанета Георгиева, 1964-
        За някои типологически сходства и модели и тяхната привнесеност от старобългарската във възрожденската литература / Антоанета Буюклиева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 131-138.
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1249963492

БС 2013/5 Сс 463
БУЮКЛИЕВА, Антоанета Георгиева, 1964-
        Функция на епизодичните герои в житие на Николай Нови Софийски / Антоанета Буюклиева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 171-180.
886.7-023.09
COBISS.BG-ID 1250069220

БС 2013/5 Сс 464
ВАСИЛЕВ, Сава Йорданов, 1957-
        Мостът като кръстовище на историята - Иво Андрич и Генчо Стоев / Сава Василев

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 383-389.
886.7.09
886.1.09
COBISS.BG-ID 1249818340

БС 2013/5 Сс 465
ГЕТОВА, Елена Славова, 1969-
        Книгата институция. Някои наблюдения върху Каравеловата литературна библиотека / Елена Гетова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 139-153.
Литературният архив на писателя
886.7.09
COBISS.BG-ID 1249965796

БС 2013/5 Сс 466
ДАМЯНОВА, Румяна Иванова, 1949-
        Проф. Надежда Драгова и съвременната българска хуманитаристика / Румяна Дамянова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 4 (2011), с. 61-63.
886.7-023(092)
92 Драгова, Н.
COBISS.BG-ID 1250161892

БС 2013/5 Сс 467
ДАСКАЛОВА, Ярмила Николова, 1974-
        У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския "национални митопоетизми" / Ярмила Даскалова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 202-218.
886.7-1.09
820(417)-1.09
COBISS.BG-ID 1249650148

БС 2013/5 Сс 468
ДЕНЧЕВА, Диляна Денчева, 1965-
        Бреме и предателство: "камъкът" и "ножът" като фразеологични компоненти в български лирични творби / Диляна Денчева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 147-152.
886.7-1.07
COBISS.BG-ID 1250386148

БС 2013/5 Сс 469
ДЕНЧЕВА, Диляна Денчева, 1965-
        Поетичните превъплъщения на един фразеологизъм / Диляна Денчева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. А (2008), с. 608-612.
886.7-1.07
COBISS.BG-ID 1249945572

БС 2013/5 Сс 470
ДЖЕВЕЦКА, Евелина
        Интертекстуалност в разказа на Емилиян Станев "Лазар и Исус" и романа на Борислав Пекич "Време чуда" / Евелина Джевецка

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 369-382.
886.7-32.09
886.1-31.09
COBISS.BG-ID 1249766628

БС 2013/5 Сс 471
ДИЧЕВ, Богдан, 1971-
        "Калпав народ сме ний, интелегенцията" (езикът на бюрократичното самонаблюдение - опит за анализ на Алеко-Константиновия фейлетон "Разни хора - разни идеали, 1") / Богдан Дичев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 265-278.
886.7-7.09
COBISS.BG-ID 1250423268

БС 2013/5 Сс 472
ЖЕЛИНСКИ, Богуслав, 1951-
        Иво Андрич, Иван Вазов и Христо Ботев като автори на междукултурен диалог: традиция, канон, идеи / Богуслав Желински. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 158-169.
886.7.09
886.1.09
COBISS.BG-ID 1249645284

БС 2013/5 Сс 473
ИВАНОВ, Живко Желев, 1957-
        Завръщане и смърт (домът като място за смърт в стиховете на Димчо Дебелянов) / Живко Иванов

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 219-234.
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1249681892

БС 2013/5 Сс 474
ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Един скандален модерен манифест (Пенчо Славейков за Йован Йованович-Змай) / Светлозар Игов

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 193-201.
886.7.09
886.1.09
COBISS.BG-ID 1249648612

БС 2013/5 Сс 475
ИЧЕВСКА, Татяна Иванова, 1970-
        Болестта - фигурализация и назовавания / Татяна Ичевска. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 11-19.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1249930468

БС 2013/5 Сс 476
ИЧЕВСКА, Татяна Иванова, 1970-
        Третатата редакция. Йовковата повест "Жетварят" и нейният словашки превод / Татяна Ичевска. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 251-264.
886.7-32.09
886.7-32=03.867=854
COBISS.BG-ID 1249683428

БС 2013/5 Сс 477
КАЗАКОВА, Ивелина
        Британска символика и нейните употреби в романа "Мисия Лондон" / Ивелина Казакова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 255-262.
По повод романа на Алек Попов "Мисия Лондон", София, Сиела, 2009
886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1249889764

БС 2013/5 Сс 478
КОСТАДИНОВА, Витана Василева, 1970-
        За вплетеното в един сонетен венец / Витана Костадинова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 315-322.
Сонетният цикъл "Бунтовникът" на Венко Марковски
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1250110180

БС 2013/5 Сс 479
КУРТАШЕВА, Биляна Радославова, 1973-
        Държавата - слаб антологист: институционализиране на канонизаторски и антологийни практики през 20-те години на XX век / Биляна Курташева. - Рез. на англ. ез.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 31-48.
Издаването на литературни антологии като част от държавната подкрепа на българската литература
886.7"1920/1929"
COBISS.BG-ID 1249356260

БС 2013/5 Сс 480
ЛИПЧЕВА-Пранджева, Любка Петрова
        Маршрутът на едно пътуване "По Стара планина" ... и през институциите / Любка Липчева-Пранджева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 241-250.
Проблемът за авторството на възрожденския текст "Моето пътуване по Стара планина и животопис на някои български стари и нови войводи"
886.7-3.09
COBISS.BG-ID 1250422756

БС 2013/5 Сс 481
ЛИПЧЕВА-Пранджева, Любка Петрова, 1961-
        Жаргон на различието. Билингвизмът като оператор на четенето при Д. Динев / Любка Липчева-Пранджева

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 440-455.
По повод преводният вариант на романа на Димитър Динев "Ангелски езици", София, Рива, 2006
886.7-31.09
886.7-31.07
COBISS.BG-ID 1249858276

МЕВСИМ, Хюсеин, 1964-
        Образът на джамията "Селимие" в Едирне в българската литература Вж Сс 198

МИЦКОВА, Мария Петрова
        Националноезиковият проект в предговорите на възрожденската книга : върху материали от предисловия на публикувани пре 20-те години на XIX в. книги Вж Сс 362

БС 2013/5 Сс 482
НЕНОВА, Любка Иванова
        Чертковият препис на Паисиевата история / Любка Ненова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 121-130.
886.7-94.07
091"18"
COBISS.BG-ID 1249962980

БС 2013/5 Сс 483
ОБРЕШКОВА, Аксиния
        Образът на жената в българските и испанските пословици / Аксиния Обрешкова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 83-87.
886.7-84.09
860-84.09
COBISS.BG-ID 1249819364

БС 2013/5 Сс 484
ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов, 1975-
        Ахтаровият препис (преправка) на Паисиевата история от 1844 година / Лъчезар Перчеклийски. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 96-120.
886.7.07
COBISS.BG-ID 1249961188

БС 2013/5 Сс 485
        ПРОФЕСИЯ драматург : дискусия / Богдана Костуркова ... [и др.] ; модератори Искра Николова, Николай Йорданов. - Други учасници : Венета Дойчева, Елин Рахнев, Красимир Спасов, Роза Радичкова, Юрий Дачев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 12 (2006), с. 261-276.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249903076

БС 2013/5 Сс 486
ПУЮ, Каталина, 1969-
        Литературни търсения в румънската и българската литература през 80-те години на XX век / Каталина Пую

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 426-432.
886.7.09
859.0.09
COBISS.BG-ID 1249822692

БС 2013/5 Сс 487
ПЪТОВА, Николета Василева, 1969-
        За провокативния образ на Иванко от едноименната драма на Васил Друмев / Николета Пътова. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 232-252.
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1250076132

БС 2013/5 Сс 488
ПЪТОВА, Николета Василева, 1969-
        Тодор Пеев - диалог с другостта / Николета Пътова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 139-145.
Проблемът за цивилизацията и как тя се възприема от българското общество през Възраждането в пиесата "Фудулеску, прокопцаният зет на хаджи Стефания"
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1249642468

БС 2013/5 Сс 489
РАЙЧЕВА, Соня, 1952-
        Парфюмът и неговата знакова функция в романите "Поручик Бенц" и "Осъдени души" на Димитър Димов / Соня Райчева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 369-375.
886.7-3.09
COBISS.BG-ID 1250432228

БС 2013/5 Сс 490
РУСКОВ, Иван Тодоров, 1960-
        Текстът в Интернет. Пренаписване на "Записките" / Иван Русков. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 219-240.
Сравнение между текста в оригинала на "Записки по българските въстания" от Захари Стоянов и образа му в Интернет
886.7-3.07:681.324.06
COBISS.BG-ID 1250422244

БС 2013/5 Сс 491
СВИЛАРОВА, Емануела
        Автобиографичното и мемоарно писане в България след 1989 г. / Емануела Свиларова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 244-254.
886.7-94.09
COBISS.BG-ID 1249888996

БС 2013/5 Сс 492
СЛАВОВА, Маргарита Тодорова, 1947-
        Обществените институции и канонът в детската литература / Маргарита Славова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 279-283.
886.7-93.09
COBISS.BG-ID 1250423780

БС 2013/5 Сс 493
СТОЯНОВА, Светлана, 1978-
        Епистема на раз/б(л)удната дъщерност (случаят "Теодора Димова", или разрояването на идентичността в романа "Адриана" / Светлана Стоянова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 323-347.
886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1250111204

БС 2013/5 Сс 494
ТАЧЕВА, Елена Томова, 1964-
        Паисий в литературните институции / Елена Тачева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 79-95.
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1249938404

ТЕТИМОВА, Евгения Георгиева
        Романът "Пан" на Кнут Хамсун и стихосбирката "Едварда" на Бойко Ламбовски - опит за междутекстов прочит Вж Сс 416

БС 2013/5 Сс 495
ТОНЧЕВА, Христина Милева, 1968-
        Новозаветните четива в чина на Свето Богоявление / Христина Тончева. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 164-170.
886.7-023.09
COBISS.BG-ID 1250068452

БС 2013/5 Сс 496
ФАРКАШ Барати, Моника
        Новото поколение на прозаиците в българската и сръбската литература през 90-те години на 20-ти век / Моника Фаркаш Барати. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 433-439.
886.7.09
886.1.09
COBISS.BG-ID 1249824228

ЦОЧЕВА, Надежда Стефанова
        Образът на Русия в българския периодичен печат - списание "Златорог" Вж Сс 398

ЧЕРПОКОВА, Светла Кирилова, 1967-
        Преводачът Любен Каравелов - медиаторът, просветителят, манипулаторът (наблюдения върху рецепцията на Каравеловия превод на "Прикованият Прометей" от Есхил) Вж Сс 433

БС 2013/5 Сс 497
JAWORSKA, Lilianna
        Chrześcijańska wizja małżeństwa w świetle materiałów zawartych w "Kalendarzach św. św. Cyryla i Metodego" / Lilianna Jaworska. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. А (2009), с. 125-132.
886.7-9.09
COBISS.BG-ID 1250384868

БС 2013/5 Сс 498
JÓŹWIAK, Wojciech
        Polacy w XIX-wiecznej Turcji - swoi i obcy. Tragizm emigranta na podstawie prozy Stefana Diczewa / Wojciech Jóźwiak

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 361-368.
886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1249759204


891.1 ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 499
НАРАЯН Раджу, С.
        Женската тема в съвременния роман на хинди / С. Нараян Раджу ; прев. от хинди Александър Богданов

В: Светилник. - ISSN 1314-0566. - Бр. 14 (2012), с. 117-120.
891.1-31.09
COBISS.BG-ID 1249452772


894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Сс 500
ЦВЕТАНОВА, Росица Георгиева, 1985-
        В сянката на Националния поет: Фредрика Рунеберг и първите стъпки на финландските писателки към извоюване на легитимна позиция в литературната история / Росица Цветанова

В: Конференция на младите учени и докторантите от Факултета по класически и нови филологии. - ISSN 1314-3948. - Бр. 9 (2012), с. 225-234.
894.541-1.09
COBISS.BG-ID 1249863140


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БС 2013/5 Сс 501
        АРХЕОЛОГИЧЕСКИ открития и разкопки през 2012 г. / Ред. кол. Мария Гюрова ... [и др.]

В: Археологически открития и разкопки през ... г. - ISSN 1313-0889. - 2013 (2013), с. 1-625.
902.2(497.2)"2012"
904(497.2)"2012"
COBISS.BG-ID 1250174948


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

        АРХЕОЛОГИЧЕСКИ открития и разкопки през 2012 г. Вж Сс 501

БС 2013/5 Сс 502
ВЛАДИМИРОВ, Георги Владимиров, 1974-
        Един пример от архитектурната история на Волжка България / Георги Владимиров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 5 (2011), с. 58-63.
904:728.8(470.41)"09/12"
947.041
COBISS.BG-ID 1250194916

БС 2013/5 Сс 503
ДИМИТРОВА, Диана Димитрова
        Загадката на Крастава могила / Диана Димитрова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 18-23.
Археологически проучвания на тракийските погребални практики на територията на община Сливен
904(497.235.1)
COBISS.BG-ID 1250109924

БС 2013/5 Сс 504
ДИМИТРОВА, Диана Димитрова
        Златната маска / Диана Димитрова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 3 (2011), с. 44-50.
Гробният дар златна маска-фиала, открит в могилата Светица, южно от град Шипка
904:739.1(497.2-13)
COBISS.BG-ID 1250152164

БС 2013/5 Сс 505
ДИМИТРОВА, Диана Димитрова
        Могили от бронзовата епоха при с. Камен, Сливенско / Диана Димитрова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 1 (2012), с. 36-41.
904:739.5(497.235.1-32)"637"
COBISS.BG-ID 1250275300

БС 2013/5 Сс 506
МАРКОВ, Мирослав
        Гривни за крака от Мизия и Тракия / Мирослав Марков

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 2 (2012), с. 58-61.
904:739.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1250277092

БС 2013/5 Сс 507
МАРКОВ, Мирослав
        Накити от римската епоха в Сливенско (разкопки на ТЕМП през 2009 и 2010 г.) / Мирослав Марков. - ТЕМП - Траколожка Експедиция за Могилни Проучвания. - С библиогр.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 3 (2011), с. 50-56.
904:739.1(497.2-13)
COBISS.BG-ID 1250153188

БС 2013/5 Сс 508
МАРКОВ, Мирослав
        Нова археологическа находка от село Бели Мел / Мирослав Марков

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 5 (2012), с. 59-63.
904:739.5(497.2-16)
COBISS.BG-ID 1250313188

ПАНАЙОТОВА, Кръстина
        Нос Скамни - свещена територия за жителите на Аполония-Созополис-Созопол Вж Сс 509


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БС 2013/5 Сс 509
ПАНАЙОТОВА, Кръстина
        Нос Скамни - свещена територия за жителите на Аполония-Созополис-Созопол / Кръстина Панайотова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 1 (2012), с. 32-35.
908(497.23-21)
904:738.8(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1250275044


911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

БС 2013/5 Сс 510
ZAHNEN, Barbara
        Geographievergessenheit / Barbara Zahnen. - С библиогр.

В: Divinatio. - ISSN 1310-9456. - Бр. 34 (2011), с. 197-228.
911.2.000.1
COBISS.BG-ID 1249344740


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БАТАЛОВА, Стиляна Атанасова, 1975-
        Интересно латинско житие за св. Евстатий Плакида от рък. 561 от манастира Санкт Гален, Швейцария Вж Сс 21

БОЕВ, Златозар Николаев
        Ст.н.с. д-р Стефан Дончев (09.05.1931-12.12.2010) : in memoriam Вж Сс 184

ГАЙДАРОВ, Митко
        Ърнест Ръдърфорд: забележителен път към безсмъртието Вж Сс 175

ДАКОВСКИ, Цвети Даков, 1947-
        Доц. инж. Ради Янков Радев на 80 години Вж Сс 191

ДАМЯНОВА, Румяна Иванова, 1949-
        Проф. Надежда Драгова и съвременната българска хуманитаристика Вж Сс 466

        [ДВЕСТА и петдесет години от написването на "История славянобългарска"] Вж Сс 519

ДИМОВА, Лилия Петровна
        Роджър Джоуел (1942-2011) : in memoriam Вж Сс 90

ДОЦЕНТ
        Доц. Маргарита Александрова Стамболова (22 октомври-13 май 2012) : in memoriam Вж Сс 183

ЗЯПКОВ, Никола Петков, 1947-
        200 години от рождението на математическия гений Еварист Галоа Вж Сс 168

КОЛЕВ, Димитър Николов, 1933-
        Нашите командири през Балканските войни (1912-1913) Вж Сс 148

КОСЕВ, Константин Димитров, 1937-
        Васил Левски и израстването на българския народ като политически субект на международната арена Вж Сс 521

КУЛЕВ, Ивелин Веселинов
        За Мария Склодовска-Кюри и радиоактивността Вж Сс 171

ЛАЗАРОВА, Пенка
        Професор д-р Елисавета Карамихайлова - първият ядрен физик в България Вж Сс 176

МАВРУДЧИЕВ, Божидар Димитров
        Академик Тодор Георгиев Николов на 80 години Вж Сс 180

НИКОЛОВ, Тодор Георгиев, 1931-
        Проф. Георги Костадинов Мандов на 80 години Вж Сс 181

ПИСАРЕВ, Юлиян Н., 1922-
        Опълченецът Пенчо Димитров Стоянов-Поборников : 135 години от началото на Руско-турската война Вж Сс 522

        ПРОФЕСОР д-р Йото Йотов (1912-2011) : in memoriam Вж Сс 189

        ПРОФЕСОР Елена Вълчова Савова (1918-2011) : in memoriam Вж Сс 8

        ПРОФЕСОР инж. Левчо Маноилов (1916-2011) : in memoriam Вж Сс 193

ПРОФЕСОР
        Проф. д-р Борис Петров Ефтимов (1912-2011) : in memoriam Вж Сс 190

ПРОФЕСОР
        Проф. д-р Димитър Христев Илучев, дмн. (29 май 1938-9 февруари 2011) : in memoriam Вж Сс 186

ПРОФЕСОР
        Проф. д-р Иван Борисов Матев, дмн. (26 май 1925-4 май 2012) : in memoriam Вж Сс 185

ПРОФЕСОР
        Проф. дфмн Димитър Пушкаров на 70 години Вж Сс 173

ПРОФЕСОР
        Проф. дфн. Николай Мартинов (1939-2011) : in memoriam Вж Сс 174

СТАНОЛОВА, Димитринка
        Един ревностен труженик на националното ни пробуждане : Никола Иванов Бацаров (9.III.1818 - 3.XII.1892 г.) Вж Сс 523

ТОДОРОВА, Петя Николова
        Свободата като споделена уникалност в психоаналитичната и литературоведската практика на Юлия Кръстева Вж Сс 34

ЧЛЕН-кореспондент
        Чл.-кор. Боян Николов Роснев (15.08.1939-10.10.2012) : in memoriam Вж Сс 194

        IN memoriam Вж Сс 256


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2013/5 Сс 511
ПЕНОВ, Стефан Недев
        Календарните принципи и апокалипсисът в ортодоксалните юдео-християнски и в другите религиозни системи / Стефан Пенов

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 89-114.
930.24
21
COBISS.BG-ID 1250223076

БС 2013/5 Сс 512
ТРИФОНОВА, Ива Кънчева, 1977-
        Архивът на Неофит Рилски в научния архив на БАН / Ива Трифонова. - БАН - Българска академия на науките. - Рез. на англ. ез.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 4 (2011), с. 44-49.
930.25(092)
COBISS.BG-ID 1250161636


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

ГАНЧЕВ, Петко Димитров, 1941-
        Източно-православната християнска цивилизация Вж Сс 50


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

БС 2013/5 Сс 513
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Библейският цар Давид и западното въображение / Милена Кирова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 44-53.
933
221
COBISS.BG-ID 1249290980


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2013/5 Сс 514
АПОСТОЛОВ, Алекси Генов
        Тоталитаризъм и ортодоксалност: Ленин / Алекси Апостолов. - С библиогр.

В: Идеи. - ISSN 1313-9703. - Год. 4, спец. прил. 2 (2012), с. 115-128.
947
COBISS.BG-ID 1250223588

ВЛАДИМИРОВ, Георги Владимиров, 1974-
        Един пример от архитектурната история на Волжка България Вж Сс 502

ВОЙТЕХ, Милослав
        Рецепция на западноевропейската литература в Словакия в периода на националното Възраждане Вж Сс 402


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2013/5 Сс 515
ВЕЛИЧКОВА, Цветана Иванова
        Празнуването в България на 3 март - денят на Освобождението / Цветана Величкова

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 2 (2012), с. 55-57.
949.72
COBISS.BG-ID 1250276836


949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ

БС 2013/5 Сс 516
МАРИНОВ, Чавдар Ивайлов
        Добре дошли в родината на Орфей: тракийското наследство между конструиране и комерсиализиране / Чавдар Маринов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 11-29.
Тракийското културно наследство в България и превръщането му в туристически продукт
949.72.022
338.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1249354212


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БС 2013/5 Сс 517
ГЮЗЕЛЕВ, Васил Тодоров, 1936-
        Средновековна България и европейското културно-историческо пространство / Васил Гюзелев. - С библиогр.

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 4 (2012), с. 37-41.
949.72.03
COBISS.BG-ID 1250309860


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2013/5 Сс 518
ГЕТОВА, Елена Славова, 1969-
        Междукултурният диалог и проблематичната идентичност (кореспонденции от Ориента в края на XIX век) / Елена Гетова

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 132-138.
По повод кн. на Иван дьо Вестин "Пътуване в страната на въстаналите българи", София, Отечествен фронт, 1971
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1249615844

БС 2013/5 Сс 519
        [ДВЕСТА и петдесет години от написването на "История славянобългарска"]. - Съдържа: Великият светогорец и неговото дело на ползу роду болгарскому... ("История славеноболгарская" на Паисий Хилендарски и началото на Българското възраждане) / Кирил Топалов. За живота и делото на отец Паисий / Пламен Митев

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 4 (2012), с. 16-26.
949.72.04(092)
92 Паисий Хилендарски
COBISS.BG-ID 1250309604

БС 2013/5 Сс 520
КОСЕВ, Константин Димитров, 1937-
        Българската освободителна кауза през горнилото на Източния въпрос / Константин Косев

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 22, бр. 3 (2012), с. 48-56.
949.72.04
COBISS.BG-ID 1250282212

БС 2013/5 Сс 521
КОСЕВ, Константин Димитров, 1937-
        Васил Левски и израстването на българския народ като политически субект на международната арена / Константин Косев

В: Наука. - ISSN 0861-3362. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 10-18.
949.72.042(092)
92 Левски, В.
COBISS.BG-ID 1250108644

БС 2013/5 Сс 522
ПИСАРЕВ, Юлиян Н., 1922-
        Опълченецът Пенчо Димитров Стоянов-Поборников : 135 години от началото на Руско-турската война / Юлиан Писарев

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 21, бр. 4 (2012), с. 43-45.
949.72.043(092)
92 Стоянов-Поборников, П.
COBISS.BG-ID 1250326500

БС 2013/5 Сс 523
СТАНОЛОВА, Димитринка
        Един ревностен труженик на националното ни пробуждане : Никола Иванов Бацаров (9.III.1818 - 3.XII.1892 г.) / Димитринка Станолова

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 21, бр. 4 (2012), с. 51-53.
949.72.042(092)
92 Бацаров, Н.
COBISS.BG-ID 1250327524


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/5 Сс 524
ГАНЕВА-Райчева, Валентина Георгиева, 1957-
        Политики и практики при конструиране на памет и наследство: Съюзът на Тракийските дружества в България / Валентина Ганева-Райчева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 113-130.
949.72.05
061.22(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1249644772

БС 2013/5 Сс 525
ЧЕШМЕДЖИЕВ, Димо Дончев, 1960-
        Княз Борис-Михаил - "римската" връзка / Димо Чешмеджиев. - С библиогр.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 46, кн. 1, сб. Б (2008), с. 84-92.
949.72.053.2
COBISS.BG-ID 1249294820


РЕЦЕНЗИИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

БС 2013/5 Рс 1
КАРАКУШЕВА, Славка Илиева
        Културната геометрия онлайн или как да анализираш динамиката на настоящето? / Славка Каракушева. - Рецензия за кн.: Нова културна геометрия : уебмрежовици, културбракониери, киберагитатори / състав. Ивайло Дичев, Юлия Роне. - София : Изток-Запад, 2012

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 317-321.
0
COBISS.BG-ID 1249399780


1 ФИЛОСОФИЯ

1 ФИЛОСОФИЯ

БС 2013/5 Рс 2
ПАНОВА, Невена Аспарухова
        Боян Манчев. Логика на политическото / Невена Панова. - Рецензия за кн.: Логика на политическото : метаморфози на политическата общност и политическия субект / Боян Манчев. - София : Изток-Запад, 2012

В: Критика и хуманизъм. - ISSN 0861-1718. - Бр. 39(2) (2012), с. 323-326.
1
COBISS.BG-ID 1249400804

БС 2013/5 Рс 3
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Хайдегер като възможност - за социологията / Дарин Тенев. - Рецензия за кн.: Обречени на смисъл. Всекидневността като дискурсивни възможности / Кольо Коев. - София : Обсидиан, 2012

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 459-469.
1
COBISS.BG-ID 1249685732

БС 2013/5 Рс 4
ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Българският принос в предметното диференциране на социология на науката / Димитър Цацов. - Рецензия за кн.: Социология на философията / Васил Проданов. - София : Авангард Прима, 2012

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 362-366.
1
COBISS.BG-ID 1249746148

БС 2013/5 Рс 5
GINEV, Dimitǎr Jordanov
        Does philosophical hermeneutics imply a (leftist) political project? / Dimitri Ginev. - Рецензия за кн.: Hermeneutic communism : from Heidegger to Marx / Gianni Vattimo, Santiago Zabala. - New York : Columbia University Press, 2011


В: Divinatio. - ISSN 1310-9456. - Бр. 34 (2011), с. 241-249.
1
COBISS.BG-ID 1249346276


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

БС 2013/5 Рс 6
ГАНЧЕВА, Вяра Василева
        Европа като интелектуално предизвикателство / Вяра Ганчева. - Рецензия за кн.: Европейски цивилизационен процес. Избрани студии / Георги Димитров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 367-369.
3
COBISS.BG-ID 1249746916

БС 2013/5 Рс 7
ЗЛАТАНОВА, Валентина Илиева
        Социално-структурни измерения на неравенствата между половете / Валентина Златанова. - Рецензия за кн.: Пол и стратификация (Влияние на социалния пол върху стратификацията в България след 1989) / Румяна Стоилова. - София : Сиела, 2012

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 3-4 (2012), с. 369-372.
3
COBISS.BG-ID 1249747940

БС 2013/5 Рс 8
ЙОРГОВ, Ивайло Димитров
        Свързани животи - отвъд мисленето на икономиката и културата като отделни и враждебни една на друга сфери / Ивайло Йоргов. - Рецензия за кн.: Economic lives: how culture shapes the economy / V. Zelizer. - Princeton : Princeton University Press, 2010


В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 510-513.
3
COBISS.BG-ID 1249709796

БС 2013/5 Рс 9
НЕДЕЛЧЕВА, Таня, 1952-
        Идеи с дълготрайна перспектива / Таня Неделчева. - Рецензия за кн.: Критичната социална психология / Д. Градев. - София : Изток-Запад, 2012

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 514-516.
3
COBISS.BG-ID 1249710564

БС 2013/5 Рс 10
СЪЙКОВА, Светлана Стефанова
        Нов поглед към социологията и нейната социална функция: социология, власт и общества / Светлана Съйкова. - Рецензия за кн.: Социология, власт и общества / Д. Минев. - Троян : ИК "Аля", 2011

В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 504-509.
3
COBISS.BG-ID 1249708772

БС 2013/5 Рс 11
ХРИСТОВА, Светлана Любенова
        За включващото образование - толеранс към социалното многообразие и различните потребности в училище. Български и международен опит / Светлана Христова. - Рецензия за кн.: Education policy and equal education opportunities / ed. by Daniel Pop. - New York : Open Society Foundation, 2012


В: Социологически проблеми. - ISSN 0324-1572. - Год. 44, бр. 1-2 (2012), с. 501-504.
3
COBISS.BG-ID 1249708004


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БС 2013/5 Рс 12
СТАНЧЕВА, Румяна Лъчезарова, 1951-
        "Играещият човек" на модернизма / Румяна Л. Станчева. - Рецензия за кн.: Наздраве, Маестро! : бохемските часове на Иван Пенков / Милена Георгиева. - София : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 8.
7
COBISS.BG-ID 1249921252


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/5 Рс 13
ДОНЧЕВА, Дарина Дончева
        Ценен принос към словашко-българските лингвистични изследвания : Dobríkova, Mária: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadi asymetrie frazeologických koncepcií). Bratislava: ASTOR Slovakia 2008 / Дарина Дончева. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 434-437.
80
COBISS.BG-ID 1250168292

БС 2013/5 Рс 14
МИЦКОВА, Мария Петрова
        Диана Иванова. Култура на деловото общуване. Делова кореспонденция. Изд. ИМН - Пловдив, 2007 / Мария Мицкова. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 450-455.
80
COBISS.BG-ID 1250173668

БС 2013/5 Рс 15
РАЙНОВ, Васил Господинов, 1942-
        Монографията "Местните имена в Радомирско" (автор - Анна-Чолева-Димитрова, С., 2009, Институт за български език "Проф. Л. Андрейчин", БАН, ISBN 978-954-92489-1-3) / Васил Райнов. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 438-442.
80
COBISS.BG-ID 1250172644


82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Рс 16
БУРОВА, Ани
        Спасителните мисии на литературата / Ани Бурова. - Рецензия за кн.: Невидимите кризи / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251420900

БС 2013/5 Рс 17
ГЪРДЕВ, Борислав, 1962-
        "Войник" на Калин Терзийски / Борислав Гърдев. - Рецензия за кн.: Войник : роман / Калин Терзийски. - София : Сиела, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251452388

БС 2013/5 Рс 18
ДАСКАЛОВ, Николай Спасов, 1939-
        Джоузеф Конрад: творецът като мореплавател / Николай Даскалов. - Рецензия за кн.: Джоузеф Конрад Коженьовски : творецът като мореплавател : литература и преселение / Маргрета Григорова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 4.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1251426532

БС 2013/5 Рс 19
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Срещу края, срещу метафората : за "Тази змия" - три години по-късно / Пламен Дойнов. - Рецензия за кн.: Тази змия : [стихотворения] / Екатерина Йосифова. - [Пловдив] : Жанет 45, 2010

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 3, 5.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251450852

БС 2013/5 Рс 20
ЕСЕНСКИ, Иван Стоянов, 1949-
        Благовещението / Иван Есенски. - Рецензия за кн.: Благовещение : лирика / Димитър Милов. - София : Фондация Читалище 1870, 2012

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 9 (9 май 2013), с. 12.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249456356

БС 2013/5 Рс 21
ЕСЕНСКИ, Иван Стоянов, 1949-
        Стъпалото / Иван Есенски. - Рецензия за кн.: Още едно копче надолу : проза / Анелия Гешева. - София : Орфеева лира, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 9 (9 май 2013), с. 12.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249452516

БС 2013/5 Рс 22
ИВАНОВ, Ивайло Иванов, 1972-
        Пътуване към небосвода на годините / Ивайло Иванов. - Рецензия за кн.: Челото плаче : стихотворения за Николай Кънчев и компания / Марин Колев. - София : Чернат, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 5.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251460324

БС 2013/5 Рс 23
ИВАНОВ, Никола, 1950-
        Изповедна лирика / Никола Иванов. - Рецензия за кн. : На варненския бряг / Станислав Пенев. - Варна : МС, 2012

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 8 (18 апр. 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249238756

БС 2013/5 Рс 24
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        В защита на тъгата и щастието / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: Невидимите кризи / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 1.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249728740

БС 2013/5 Рс 25
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        За по-едрия дивеч и премълчаването / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: Промяната / Мо Йен. - София : Колибри, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 2.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249913828

БС 2013/5 Рс 26
ИЧЕВСКА, Татяна Иванова, 1970-
        Елена Гетова. Йовкови вписвания. Контексти, гадания и пътувания във "Вечери в Антимовския хан". Велико Търново, "Фабер", 2009 / Татяна Ичевска. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 431-433.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1250167012

БС 2013/5 Рс 27
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Едното / Георги Каприев. - Рецензия за кн.: Това едно Можеш ли го / Илко Димитров. - София : Критика и хуманизъм, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249916132

БС 2013/5 Рс 28
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Amor fati / Милена Кирова. - Загл. на лат. ез. - Рецензия за кн.: Когато Ницше плака / Ървин Д. Ялом. - София : ИК Колибри, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249648100

БС 2013/5 Рс 29
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Има ли бъдеще сатиричният семеен роман? / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: Поправките / Джонатан Франзен. - София : Колибри, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 2.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249832164

БС 2013/5 Рс 30
КОЛАРОВА, Анита Димитрова, 1940-
        Духовността държи човека високо над света / Анита Коларова. - Рецензия за кн.: Ненамерени хроники / Георги Ангелов. - Пловдив : Хемус, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 9 (9 май 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249450980

БС 2013/5 Рс 31
КОСТОВА, Магдалена Петрова, 1966-
        Quo vadis, модерни консуматоре? / Магдалена Костова-Панайотова. - Рецензия за кн.: Апарат : роман / Васил Георгиев. - София : Сиела, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 6.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251235556

БС 2013/5 Рс 32
КРЪСТЕВА, Гергина Василева, 1971-
        Татяна Ичевска. Романите на Димитър Димов. В. Търново, Фабер, 2005 / Гергина Кръстева. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 348-353.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1250112228

БС 2013/5 Рс 33
КРЪСТЕВА, Мила Димитрова
        Още един научен принос към "горещата" литературоведска тема за възрожденските модерни светове (Елена Гетова "Изобретяване на модерни светове през XIX век. Иван Богоров". Велико Търново, "Фабер" 2009) / Мила Кръстева. - Рецензия за книгата

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 47, кн. 1, сб. Б (2009), с. 443-449.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1250173156

БС 2013/5 Рс 34
ПАРУШЕВ, Чавдар
        В маргиналията на Бекет / Чавдар Парушев. - Рецензия за кн.: Beckett - philosophy / ed. by Matthew Feldman, Karim Mamdani. - Sofia : Univ. Press "St. Kliment Ohridski", 2012


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 6.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1251236836

БС 2013/5 Рс 35
СПАСОВА, Камелия Светлинова, 1982-
        Апориите на литературния образ / Камелия Спасова, Мария Калинова. - Рецензия за кн.: Фикция и образ : модели / Дарин Тенев. - Пловдив : Жанет 45, 2012

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 7.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1249920484

БС 2013/5 Рс 36
ТОДОРОВА, Албена
        Един У Цин / Албена Тодорова. - Рецензия за кн.: Един ден / У Цин. - София : Сиела, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249641700

БС 2013/5 Рс 37
ТОШКОВ, Михаил Георгиев, 1931-
        Белетристика на обществения и естетическия идеал : нов роман за Руско-турската освободителна война / Михаил Тошков. - Рецензия за кн.: Злато и чакъл : роман / Иван Енчев. София : Бълг. книжица, 2012

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 8 (18 апр. 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249237732

БС 2013/5 Рс 38
ТРАЙКОВ, Николай
        В кафеза / Николай Трайков. Движението от женска гледна точка / Гергана Панчева, Златина Димитрова. - Рецензии за кн.: Фарадеев кафез : поезия / Екатерина Григорова. - Пловдив : Жанет 45, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 7.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251430116

БС 2013/5 Рс 39
УЗУНОВ, Николай Здравков
        Портрет на художника като Жан Сантьой / Николай Узунов. - Рецензия за кн.: Жан Сантьой / Марсел Пруст ; прев. от фр. Мария Георгиева. - София : Стигмати, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249618404

БС 2013/5 Рс 40
ЧЕРНАЕВ, Пенчо Маринов, 1927-
        Под седемцветната дъга / Пенчо Чернаев. - Рецензия за кн.: Бяг : стихотворения / Велин Георгиев. - София : Национален литературен салон "Старият файтон", 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 10 (23 май 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1249933796

БС 2013/5 Рс 41
DONČEVA, Darina Dončeva
        Kulihová Alica. Miroslav Krleža na Slovensku (Analýza vybraných prekladov). Univerzita Komenského Bratislava, 2006 / Дарина Дончева. - Рецензия за книгата. - Загл. на словенски ез.

В: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. - ISSN 0861-0029. - Т. 45, кн. 1 (2007), с. 354-358.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1250117092