Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Бойка Първанова

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова, Стефка Стоева, Стефка Скорчева, Таня Стоилова