Серия 5
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 6 

СТАТИИ ОТ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        "Аз съм един стар "книгозавър" : интервю на проф. дфн Мария Младенова с проф. д-р Алберт Бенбасат Вж Сс 337

БС 2013/6 Сс 1
БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        Книга и е-книга - цивилизационна или бизнес дилема? / Алберт Бенбасат

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 91-101.
002.19
COBISS.BG-ID 1250817252

БС 2013/6 Сс 2
БОЙЧЕВА, Диана
        10 причини да издавате електронни книги / Диана Бойчева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 97-98.
002.19:681.324
COBISS.BG-ID 1250962916

ДИМИТРОВА, Малина
        Библиография на трудовете на проф. д-р Алберт Бенбасат Вж Сс 9

БС 2013/6 Сс 3
ДИМИТРОВА, Малина
        Колко важни са малките книги? / Малина Димитрова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 210-220.
Поредицата "Малка ученическа библиотека" в биографията на издателство "Слово"
002.19
655.4/.5(497.216)
COBISS.BG-ID 1250888932

БС 2013/6 Сс 4
ПОПОВА, Анна
        Национални решения за достъп до културното наследство, които все още предстоят / Анна Попова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 30-34.
002.19:681.324.06(497.2)
COBISS.BG-ID 1250744036

        [ПРОФЕСОР д-р Алберт Бенбасат на 60 години] Вж Сс 347

БС 2013/6 Сс 5
ХАРИТОНОВ, Христо Досев, 1944-
        Автографът и някои аспекти на неговата дигитализация / Христо Харитонов

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 35-46.
Значението на авторския автограф за библиографското знание
002.19:681.324.06
COBISS.BG-ID 1250744548


006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ

БС 2013/6 Сс 6
ДИПЧИКОВА, Александра Николаева, 1946-
        Консолидираното издание на Международния стандарт за библиографско описание в превод на български език / Александра Дипчикова. - С библиогр.

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 6-10.
006.72:025.32
COBISS.BG-ID 1250954468


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/6 Сс 7
ПЕНЧЕВА, Румяна Генчева
        Генералите на българския дух / Румяна Пенчева. - Препис от оригинала на писмото на д-р К. Кръстев до цар Фердинанд от 1913 г. със Списъка на 80-те офицери и редници, принадлежащи на нашата висша интелигенция, за освобождаване в безсрочен отпуск

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 135-142.
Българските интелектуалци участници във войните след Освобождението (1885-1918 г.)
008(497.2)(091)
949.72.051/.052
COBISS.BG-ID 1250725348


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БС 2013/6 Сс 8
АТАНАСОВА, Ели Боянова
        Библиография на Българското Черноморие : Черноморска България през периода XV-XIX век (до 1878 г.) / Ели Атанасова

В: Studia pontica. - ISSN 1312-7519. - Т. 4 (2013), с. 7-159.
016:949.72.03
949.72.03(01)
COBISS.BG-ID 1251432420

ГЕРГОВА, Ани Атанасова, 1937-
        Науката като призвание: основни щрихи в портрета на Боряна Христова Вж Сс 314

БС 2013/6 Сс 9
ДИМИТРОВА, Малина
        Библиография на трудовете на проф. д-р Алберт Бенбасат / Малина Димитрова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 103-143.
016:002.19
002.19(01)
COBISS.BG-ID 1250819556

БС 2013/6 Сс 10
ПОНОМАРËВА, Нина Васильевна
        Видовая структура указателей изданий Академии наук / Н. В. Пономарева

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 108-115.
01:061.12(470)
COBISS.BG-ID 1250749156

БС 2013/6 Сс 11
ПРАВДОМИРОВА, Донка, 1944-
        Библиографът проф. д-р Христо Тренков : по случай сто години от рождението му / Донка Правдомирова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 41-52.
01(092)
92 Тренков, Х.
COBISS.BG-ID 1250958820


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2013/6 Сс 12
БАЖЕНОВА, Наталья Михайловна
        Библиотека Российской академии наук и развитие системы государственных цензурно-ограничительных мероприятий (XVIII-начало ХІХ вв.) / Наталья Михайловна Баженова. - С библиогр.

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 116-126.
027.2(470)(091)
070.13(470)(091)
COBISS.BG-ID 1250750180

БС 2013/6 Сс 13
ГЕОРГИЕВА, Елена Иванова
        Деца, четене, иновативни библиотечни практики / Елена Георгиева

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 192-199.
028.6
COBISS.BG-ID 1250761956

БС 2013/6 Сс 14
ЗЛАТКОВА, Пламена Емилова
        Училищните библиотеки във Финландия - партньор в образователния процес / Пламена Златкова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 190-197.
027.8(480)
COBISS.BG-ID 1250826980

БС 2013/6 Сс 15
ИЛИЕВА, Стефка
        Новите медии в образованието и в професионалното развитие на полските библиотекари : впечатления от посещение във Варшава / Стефка Илиева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 81-86.
023:378.014.544(438)
COBISS.BG-ID 1250960356

БС 2013/6 Сс 16
КОВАЧЕВ, Александър Маринов, 1968-
        Препратките - важен елемент от справочно-информационните възможности в библиографиите / Александър Ковачев

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 235-241.
025.03
COBISS.BG-ID 1250781156

БС 2013/6 Сс 17
КОЛЕСНИКОВА, Марина Николаевна
        Управление будущим: миф или реальность для библиотеки? / Марина Николаевна Колесникова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 127-132.
Бъдещето на библиотеките в информационното общество
021:316.77
COBISS.BG-ID 1250751716

БС 2013/6 Сс 18
МИНЧЕВА, Калина
        Съвременни информационни ресурси за научноизследователска работа и обучение в библиотеката на Институт за изследване на изкуствата при БАН / Калина Минчева. - БАН-Българска академия на науките

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 263-271.
027.2:681.324.06
COBISS.BG-ID 1250892772

БС 2013/6 Сс 19
МУКАНОВА, Поли Руменова
        Някои аспекти в тенденциите на четенето и читателите в българското общество (1878-1944) / Поли Муканова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 55-63.
028(497.2)"1878/1944"
COBISS.BG-ID 1250959332

БС 2013/6 Сс 20
ПАНЧЕВА, Цветанка Христова, 1958-
        Дигиталните колекции на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в подкрепа на научните изследвания и процеса на обучение / Цветанка Панчева

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 9-21.
027.54:681.324.06
COBISS.BG-ID 1250742500

БС 2013/6 Сс 21
ПОППЕТРОВ, Николай Пейчев, 1954-
        Живот и смърт на личните библиотеки / Николай Поппетров

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 200-215.
027.1
COBISS.BG-ID 1250779876

БС 2013/6 Сс 22
ПЪРВАНОВ, Радослав
        Свободната обмяна на книги чрез BookSwap.bg / Радослав Първанов

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 153-156.
Първата онлайн базирана платформа за свободна обмяна на книги в България
024:681.324
COBISS.BG-ID 1250820324

БС 2013/6 Сс 23
РАФАИЛОВА, Персида
        Развитие на справочно-библиографската и информационната дейност в Централната библиотека при висшите технически институти / Персида Рафаилова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 216-223.
027.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1250780132

БС 2013/6 Сс 24
РУСИНОВА, Евгения Стефанова
        Как да се напише история на читателя и как съвременното четене да се изследва? / Евгения Русинова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 151-163.
028.02
COBISS.BG-ID 1250758884

БС 2013/6 Сс 25
САВОВА, Юлия Стефанова
        Някои съвременни тенденции в развитието на библиотеките / Юлия Савова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 87-89.
021
COBISS.BG-ID 1250960612

БС 2013/6 Сс 26
ТЕРЗИЕВА, Надя
        Съвременно отражение на класическите принципи на библиотечната наука в НБУ / Надя Терзиева. - НБУ - Нов български университет

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 13-18.
027.7(497.223)
COBISS.BG-ID 1250956004

БС 2013/6 Сс 27
ЦВЕТКОВ, Марко
        Стилиян Чилингиров и Националната библиотека : щрихи към професионалния му портрет / Марко Цветков

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 143-150.
027.54(092)
886.7(092)
92 Чилингиров, С.
COBISS.BG-ID 1250726116

БС 2013/6 Сс 28
ЦВЕТКОВА, Даниела
        Четенето в България - кампания, а не процес / Даниела Цветкова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 11-12.
028(497.2)
COBISS.BG-ID 1250955492

БС 2013/6 Сс 29
ЧЕРНЕВА, Стефка Николаева
        Необходимост от социология на книгата и четенето днес / Стефка Чернева

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 279-285.
028.02
COBISS.BG-ID 1250896100

БС 2013/6 Сс 30
ШИВАЧЕВ, Момчил
        Читателски групи и читателски интереси в РНБ "П. Р. Славейков" - В. Търново / Момчил Шивачев. - РНБ - Регионална народна библиотека

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 302-311.
028.01(497.216)
COBISS.BG-ID 1250788068

БС 2013/6 Сс 31
ЯНАКИЕВА, Елена Асенова, 1953-
        Законите на библиотекознанието - от създаването им до днес / Елена Янакиева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 6 (2012), с. 22-25.
021:681.324
COBISS.BG-ID 1250971108

БС 2013/6 Сс 32
RADOVIĆ, Snežana
        Digitalne kolekcije i pristup korisnicima / Snežana Radović. - Рез. на бълг. ез.

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 61-68.
025.8:681.324.06
COBISS.BG-ID 1250746084


03 ОБЩИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ. ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ РЕЧНИЦИ. НАУЧНИ СПРАВОЧНИЦИ

БС 2013/6 Сс 33
КИРИЛОВА, Катя Георгиева
        Енциклопедиите в калейдоскопа на съвременното книгоиздаване за деца / Катя Кирилова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 180-189.
03-053.2
COBISS.BG-ID 1250824164


05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

БС 2013/6 Сс 34
ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Съвременни тенденции в графиката на италианските печатни медии / Лъчезар Георгиев

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 69-90.
05(45)
07(45)
COBISS.BG-ID 1250746852

БС 2013/6 Сс 35
ПОПОВА, Мария Александрова, 1977-
        Дигитализация на европейските медии / Мария Попова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 22-29.
05:681.324.06(4-6)
07:681.324.06(4-6)
COBISS.BG-ID 1250743012


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

ЖЕКОВА, Женя Йорданова
        (SigiDoc - DOC for Byzantine Seals) - опит/възможности за дигитализация на колекцията с печати на Регионалния исторически музей - Шумен Вж Сс 256

БС 2013/6 Сс 36
КРЪСТЕВА, Мариана Христова
        Варна и историческата памет на морска България / Мариана Кръстева. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 88-91.
Създаването и развитието на Военноморския музей във Варна
069.02:359(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1252378084

БС 2013/6 Сс 37
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Музеят на Ламартин във Ветрен - първият неслучил се "европейски проект" на България ; Устойчивото развитие - възможност за спасение на музей "Христо Смирненски" ; Бъдещият "Никола Вапцаров" - най-модерният литературен музей в България? / Катя Зографова

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 95-104.
069.02:886.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1250716388

БС 2013/6 Сс 38
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        35 години Национален литературен музей / Катя Зографова

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 9-12.
069.02:886.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1250705636

БС 2013/6 Сс 39
        НАЦИОНАЛНА научна конференция "Литературният музей: проблеми, практики, перспективи". София, 8 юни 2011 г., "Арт-галерия" на НДК. - НДК - Национален дворец на културата. - Съдържа: Литературният музей - книгата - виртуалният свят / Алберт Бенбасат. Литературният музей като място на памет / Пламен Антов. Критичният поглед на аудиторията / Весела Христова-Радоева. Пътешествие в София на литературните музеи / Катя Зографова. За спецификата на литературните музеи / Радка Пенчева. Литературата като музей, музеят като литература / Надежда Александрова. Изменящият се музей в изменящата се среда / Стефанка Кръстева. Музеят на Яворов в София в културното пространство на паметта за Яворов / Михаил Неделчев. Музеят - място на знанието: литературният музей в университетския курс по история на новата българска литература: перспективи пред дигиталната мобилност на музейния фонд / Мая Горчева, Десислава Иванова. Колекционерството и литературната критика / Атанас Свиленов. Далечна забележителност с ближайша поука / Румен Стоянов. Къща музей "Цанко Церковски" с 55-годишна история и съвременна роля на културно средище / Анастасия Георгиева. Музеят на писателя "Йордан Йовков" в Добрич. Традиции и перспективи / Маринела Паскалева. Минало, настояще и бъдеще на музей "Яворов"/ Иво Милтенов. Къща музей "Христо Смирненски" - има ли шанс за спасение? / Александър Мошев

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 13-93.
069.02:886.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1250712292

БС 2013/6 Сс 40
ПЕТРОВА, Лидия Атанасова
        38 години от откриване експозицията на Етнографски музей - Варна / Лидия Петрова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 52-61.
069.5:39(497.211)
COBISS.BG-ID 1252373476

ХУБЕНОВ, Кольо Бранимиров
        Една "перла" в културното наследство на морския град - оръжейната колекция на "Музей на Възраждането - Варна" Вж Сс 240


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БАЖЕНОВА, Наталья Михайловна
        Библиотека Российской академии наук и развитие системы государственных цензурно-ограничительных мероприятий (XVIII-начало ХІХ вв.) Вж Сс 12

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Съвременни тенденции в графиката на италианските печатни медии Вж Сс 34

БС 2013/6 Сс 41
ГЕОРГИЕВА, Стела Валериева
        Регионалният всекидневник "Добро утро" - с принос към книжовната и историческата проблематика : в контекста на регионалните печатни комуникации по време на демократичния преход / Стела Георгиева. - С библиогр.

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 164-179.
070.48(497.216)
COBISS.BG-ID 1250823396

БС 2013/6 Сс 42
МАРИНОВА, Марина Георгиева
        Цензурата / Марина Маринова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 175-183.
История на установяване на държавен контрол над всички културни дейности
070.13
COBISS.BG-ID 1250760676

БС 2013/6 Сс 43
ПЕНЕВ, Станислав Пенчев, 1953-
        От пилотния си брой до днес - вестник "Есенински булевард" е уникално издание (един съвременен вестник, който вече е в историята на публицистиката, една нова българо-руска културна институция във Варна) / Станислав Пенев

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 105-107.
07(497.211)Есенински булевард
COBISS.BG-ID 1252389348

ПОПОВА, Мария Александрова, 1977-
        Дигитализация на европейските медии Вж Сс 35

БС 2013/6 Сс 44
СТЕФАНОВ, Тихомир Стефанов
        Достъп на потребителите до on-line изданията на регионалните ежедневници / Тихомир Стефанов. - Рез. на бълг. ез.

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 142-150.
07:681.324
COBISS.BG-ID 1250757604


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

БС 2013/6 Сс 45
НИКОЛОВА, Марияна Димитрова
        Колекция "ръкописи" и приписките върху ръкописи и старопечатни книги, съхранявани в Музея на Възраждането като представители на варненското културно наследство / Марияна Д. Николова. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 62-70.
09:069.5(497.211)"18"
COBISS.BG-ID 1252375012


1 ФИЛОСОФИЯ

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БС 2013/6 Сс 46
ГЕОРГОВ, Иван Андреев, 1862-1936
        История на философията. Увод / Иван Георгов. - Публикувано в кн. "История на философията", Т. 1 (1925)

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 76-106.
101(091)
COBISS.BG-ID 1250924772

БС 2013/6 Сс 47
ЗАХАРИЕВ, Ясен Захариев, 1973-
        Биографията и смъртта на проф. Иван Георгов в архивите на проф. Иван Саръилиев / Ясен Захариев. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и: Биография на проф. Иван Георгов. - Ръкопис от неизвестен автор

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 110-122.
101(091)(497.2)(092)
92 Георгов, И.
COBISS.BG-ID 1250927588

БС 2013/6 Сс 48
КАЦАРСКИ, Иван Борисов, 1952-
        Иван Георгов - известно, неизвестно и как бихме могли да узнаем повече за него? / Иван Кацарски. - Рез. на англ. ез.

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 5-12.
101(091)(497.2)(092)
92 Георгов, И.
COBISS.BG-ID 1250922212

БС 2013/6 Сс 49
КОЛЕВА, Бисера Николаева, 1961-
        Образи на Сократ в българската философска книжнина : от Георгов до наши дни / Бисера Колева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 32-75.
101(091)(38)
COBISS.BG-ID 1250924516

ЧОЛОВА, Цветана Благоева, 1949-
        "Определението на философията и на християнската paideia" на Константин Философ и образователните идеи в средновековна България Вж Сс 174

БС 2013/6 Сс 50
ЯНЕВ, Янко, 1900-1944
        Една от най-големите и най-смелите идеи, които е родила до днес българската наука / Янко Янев. - Публикувано в сп. "Българска мисъл", кн. 4 (1925/26)

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 107-109.
По повод книгата на Иван Георгов "История на философията", Т. 1, Древна философия, София, 1925
101(091)
COBISS.BG-ID 1250926820


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

ДИМИТРОВ, Емил Иванов, 1961-
        Онтопоетиката на Достоевски Вж Сс 333

БС 2013/6 Сс 51
ДИМИТРОВА, Нина Иванова, 1954-
        Философията на нашето време - философската есеистика от междувоенния период в България / Нина Димитрова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 149-164.
130.2(091)(497.2)
COBISS.BG-ID 1250929636

БС 2013/6 Сс 52
ДРАМАЛИЕВ, Любомир Кирилов
        По някои категориални проблеми в теорията на духовността / Любомир Драмалиев. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 21, бр. 3 (2012), с. 71-78.
130.2
COBISS.BG-ID 1250997732

БС 2013/6 Сс 53
СТЕФАНОВ, Сергей
        Опит върху методологията на историята на средновековната естетика / Сергей Стефанов. - Рез. на англ. ез.

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 123-135.
130.2(091)
18(091)
COBISS.BG-ID 1250928612


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

АНГЕЛОВА, Мая Ангелова
        Човекът в логотерапията на Виктор Франкъл Вж Сс 57

БС 2013/6 Сс 54
БЛАХА, Мирослава
        Домът като пространство на принадлежност и признание / Мирослава Блаха. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 21, бр. 3 (2012), с. 55-58.
141.31
316.32
COBISS.BG-ID 1250996964

БС 2013/6 Сс 55
ГЕОРГИЕВА, Стоянка Вълкова
        Свобода и неравенство във философията на Николай Бердяев / Стоянка Георгиева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 21, бр. 3 (2012), с. 19-30.
141.5
COBISS.BG-ID 1250995172

БС 2013/6 Сс 56
МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Незримите граници на носталгията / Максим Мизов. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 21, бр. 3 (2012), с. 59-70.
141.32
COBISS.BG-ID 1250997476

РУСЕВ, Росен Милчев
        Филопон и Симплиций върху движението (в контекста на дебата за вечността на света) Вж Сс 63


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2013/6 Сс 57
АНГЕЛОВА, Мая Ангелова
        Човекът в логотерапията на Виктор Франкъл / Мая Ангелова. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 21, бр. 3 (2012), с. 5-18.
159.98
141.31
COBISS.BG-ID 1250994148

БС 2013/6 Сс 58
ЗДРАВКОВА, Неделина
        Холистичният психоаналитичен подход на Алфред Адлер / Неделина Здравкова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 225-231.
159.923
COBISS.BG-ID 1250548452

ИЛИЕВ, Илия Цонев, 1957-
        Психо-физическа готовност на учителите за оцеляване при бедствия и аварии Вж Сс 171

БС 2013/6 Сс 59
ПРОЙКОВ, Венелин Йовков, 1960-
        Нормалността : опит за непредубеден анализ. Ч. 1., Опит за ценностно ситуиране на понятието. Ч. 2, Опит за описание на проявленията на нормалността / Венелин Пройков. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899
Год. 21, бр. 3 (2012), с. 89-101.
Год. 21, бр. 4 (2012), с. 108-119.
Обществени и лични измерения на нормалността
159.923
COBISS.BG-ID 1250999012

БС 2013/6 Сс 60
СТОЙНЕВ, Анани Борисов, 1951-
        Мигове / Анани Стойнев. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 21, бр. 3 (2012), с. 79-88.
Развитие на националното самосъзнание у българите
159.922.4
COBISS.BG-ID 1250997988

ТЕНЕВА, Мария Славова
        Самовъзпитание и себеактуализация на личността Вж Сс 173


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БОГОМИЛОВА, Нонка, 1952-
        Антропология на любовта (по романа на Д. Димов "Осъдени души") Вж Сс 338

БС 2013/6 Сс 61
ТОДОРОВ, Добрин Петков, 1961-
        Етическите възгледи на Иван Георгов / Добрин Тодоров. - Рез. на англ. ез.

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 13-31.
17.03(091)(497.2)
COBISS.BG-ID 1250922724


18 ЕСТЕТИКА

СТЕФАНОВ, Сергей
        Опит върху методологията на историята на средновековната естетика Вж Сс 53


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БС 2013/6 Сс 62
ZIAKA, Aggeliki
        Interreligious dialogue / Aggeliki Ziaka. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 95-107.
2
COBISS.BG-ID 1250792164


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БС 2013/6 Сс 63
РУСЕВ, Росен Милчев
        Филопон и Симплиций върху движението (в контекста на дебата за вечността на света) / Росен Русев. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 99-117.
213
141.131
COBISS.BG-ID 1251289572


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БС 2013/6 Сс 64
ДАМЯНОВА, Екатерина Атанасова
        Понятието "снизхождение" (syncatabasis) като херменевтичен принцип в тълкуванията на Светите отци / Екатерина Дамянова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 1 (2009), с. 61-74.
22.06
276
COBISS.BG-ID 1251597284

БС 2013/6 Сс 65
КЪНЧЕВА, Стефка Петрова, 1977-
        Резултати от различната методология на екзегеза спрямо Ис. 52:13-53:12 / Стефка Кънчева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 1 (2009), с. 37-60.
22.06
COBISS.BG-ID 1251596004

БС 2013/6 Сс 66
МАРИНОВА, Анна Ангелова, 1972-
        Библейското учение за сътворяването на човека (според Бит.1:26-27) и някои древноориенталски представи / Анна Маринова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 130-137.
221
COBISS.BG-ID 1250534628

БС 2013/6 Сс 67
РИБОЛОВ, Светослав
        Свещеното предание - битието на Църквата в историческото време / Светослав Риболов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 174-204.
22
COBISS.BG-ID 1250585060

БС 2013/6 Сс 68
СЪБЕВ, Павлин Петров
        Учението за "последния Адам" и Посланието до евреите (Евр. 2:5-18 в контекста на Рим. 5:12-21 и 1 Кор. 15:22, 45-47) / Павлин Събев . - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 1 (2009), с. 75-92.
22.06
227
COBISS.BG-ID 1251610084

БС 2013/6 Сс 69
ТРАЙЧЕВ, Емил, 1958-
        Антиохийското тълкувателно предание - търсене на Богочовека Христос / Емил Трайчев. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 2/4 (2009), с. 7-12.
22.06(495)"03/04"
COBISS.BG-ID 1251461860

БС 2013/6 Сс 70
ТРАЙЧЕВ, Емил, 1958-
        Приносът на св. отци и учители на Църквата в тълкуването на Свещ. Писание на Новия Завет / Емил Трайчев Стоянов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 1 (2009), с. 93-128.
22.01
COBISS.BG-ID 1251611620

БС 2013/6 Сс 71
ХАДЖИЕВ, Чавдар Стоянов, 1971-
        Покаянието на националистите: плач Йеремиев и богословската трансформация на "национално-религиозната партия" след разрушаването на Йерусалим през 587 г. пр. Хр. / Чавдар Хаджиев

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 85-98.
221
COBISS.BG-ID 1250489060


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/6 Сс 72
АЛЕКСИЕВ, Божидар Кирилов, 1964-
        От текето "Касъм баба" до манастира "Св. Илия" / Божидар Алексиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 37-49.
271(497.235.1)
291.3(497.235.1)
COBISS.BG-ID 1251184868

БС 2013/6 Сс 73
АЛТЪНОВ, Велислав, 1961-
        За лъжата : теологично-етически анализ / Велислав Алтънов

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 199-226.
241
COBISS.BG-ID 1250492388

АНТУРАКИС, Георгиос, 1936-2006
        Древни мартириони и християнски храмове : влияние на почитта към мъчениците върху богослужебния живот на Църквата Вж Сс 368

БС 2013/6 Сс 74
АТАНАСОВ, Атанас
        Личностната идентичност и драмата в християнска перспектива / Атанас Атанасов. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 3 (2010), с. 141-160.
233
COBISS.BG-ID 1250520036

БС 2013/6 Сс 75
БАЕВА, Вихра Господинова, 1969-
        Между енорийския живот, поклонничеството и туризма : руската църква "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" в София / Вихра Баева. - Рез. на англ. ез.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 19-36.
281.9(497.223=82)
24(497.223)
COBISS.BG-ID 1251184356

БС 2013/6 Сс 76
БАРАНОВ, Владимир Александрович, 1969-
        Византийските учения за възкръсналото Христово тяло и техните късноантични паралели / Владимир Баранов. - Прев. от руски. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 33-47.
281.1(495)
232
COBISS.BG-ID 1251208676

БС 2013/6 Сс 77
ВИРЧЕВ, Виктор Тодоров
        Библейският калвинизъм: увод към доктрината на благодатта / Виктор Вирчев

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 3 (2010), с. 21-48.
284
230.1:284
COBISS.BG-ID 1250518756

БС 2013/6 Сс 78
ВОДИНЧАР, Елeна Илинична
        Църквата като фактор при формиране на календарната обредност на българските преселници в Бесарабия / Е. Водинчар. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 84-93.
281.9
394.2(477=867+478.9=867)
COBISS.BG-ID 1251267556

БС 2013/6 Сс 79
ГЕОРГИЕВ, Галин Георгиев, 1976-
        За вярата на баба Тодорка от с. Хасан-Батър в Украйна. Религията в постсоциалистическото всекидневие на бесарабските българи / Галин Георгиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 71-86.
24(477=867)
398.3(477=867)
COBISS.BG-ID 1251189988

БС 2013/6 Сс 80
ГЕШАНОВ, Христо Христофоров
        Относно понятието "страх от Бога" / Христо Гешанов

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 99-126.
241
COBISS.BG-ID 1250489828

ДАМЯНОВА, Екатерина Атанасова
        Понятието "снизхождение" (syncatabasis) като херменевтичен принцип в тълкуванията на Светите отци Вж Сс 64

БС 2013/6 Сс 81
ДРАГАС, Джордж Дион, 1944-
        Бележка върху сотириологията на св. Атанасий ; "Въчовечаване" или "стана човек" : една пренебрегната страна от христологията на св. Атанасий Александрийски / Георги Драгас ; прев. от англ. Яна Стоилова, Мартин Пенев . - Прев. от кн. на G. Dragas "Saint Athanasius of Alexandria: original research and new perspectives", Rollingsford, New Hampshire, 2005. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 5-38.
23
COBISS.BG-ID 1250383332

ЗЛАТКОВА, Юлия Иванова
        Женското покровителство над манастирите в Светите земи през ІV-V век Вж Сс 392

БС 2013/6 Сс 82
КАЛКАНДЖИЕВА, Даниела Василева
        Българската православна църква и евроинтеграцията на България / Даниела Калканджиева

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 128-135.
281.962
322(4:497.2)
COBISS.BG-ID 1250793956

БС 2013/6 Сс 83
КОСТОВ, Виктор Петров
        Държава и църква: мисиологическата дилема на посткомунистическото християнство / Виктор Костов

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 3 (2010), с. 161-199.
281.962
COBISS.BG-ID 1250520292

БС 2013/6 Сс 84
КОТИРАНТА, Матти, 1958-
        Паламитската идея за periochorisis на лицата на Троицата : в светлината на съвременния новопаламитски анализ / Матти Котиранта ; прев. от англ. Светослав Риболов

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 39-48.
231
COBISS.BG-ID 1250405348

БС 2013/6 Сс 85
ЛУРИЕ, Вадим Миронович, 1962-
        Св. Киприян Картагенски и еклисиологическите проблеми през ІІІ и ІV век / отец Василий Лурие. - Прев. от рус. от сп. Церковность, 1 (2000). - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 127-146.
262
COBISS.BG-ID 1251292132

БС 2013/6 Сс 86
ЛУЧЕВ, Димитър, 1973-
        Ролята на Светия Дух в изцелителното и освободително служение на Христос. Ч. 1., Богословска основа за разбирането на Светия Дух като носител на божествено изцеление / Димитър Лучев. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 127-180.
231
COBISS.BG-ID 1250490852

БС 2013/6 Сс 87
ЛУЧЕВ, Димитър, 1973-
        Синът Божи като смисъл на всичко сътворено : христология в космологични измерения / Димитър Лучев

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 3 (2010), с. 93-140.
232
COBISS.BG-ID 1250519780

БС 2013/6 Сс 88
МАРИНОВ, Борис Иванов
        Присъствието на Осмия вселенски събор (Константинопол, 879-880) и на неговите решения в съвременното православно богословие / Борис Маринов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 153-173.
27"08"
281.6/.9
COBISS.BG-ID 1250563812

БС 2013/6 Сс 89
МАРИНОВ, Ивайло
        Св. Литургия и въпросът за ангелското присъствие / Ивайло Маринов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 111-129.
264
COBISS.BG-ID 1250533860

БС 2013/6 Сс 90
МИЛАНОВ, Росен Стоянчев, 1982-
        Отношението на св. Евхерий Лугдунски ([починал] ок. 450) към "светската философия" / Росен Миланов. - Думата "починал" в заглавието е представена със символа за кръст. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 91-98.
261
276"04"
COBISS.BG-ID 1251249892

БС 2013/6 Сс 91
МИЛАНОВ, Росен Стоянчев, 1982-
        Отричането от света у отците от остров Лерин през V-VІ век / Росен Миланов. - Рез. на нем. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 2/4 (2009), с. 47-60.
248(262:44)"04/05"
COBISS.BG-ID 1251550180

БС 2013/6 Сс 92
МИЛЕВ, Дарко, 1985-
        Бележки върху еклесиологическите аспекти на православното богословие през ХХ век / Дарко Милев. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 118-126.
25:281.9"19"
COBISS.BG-ID 1251290596

БС 2013/6 Сс 93
МИХАЙЛОВ, Петр Борисович, 1975-
        Святоотеческая герменевтика тайнства божественной Евхаристии / Петр Михайлов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 63-75.
265
COBISS.BG-ID 1251234020

НИКОЛОВА, Бистра Николаева, 1948-
        Средновековните византийски и български владетели, кралете и князете на Средна и Западна Европа в съдбата на светците от българския пантеон Вж Сс 345

НИКОЛЧЕВ, Дилян Николаев, 1961-
        За имуществения и търговскоправния режим на Българската православна църква : юридически и канонични проблеми и перспективи Вж Сс 152

БС 2013/6 Сс 94
НУШЕВ, Костадин Кирилов
        Българската православна църква на прага на Европейския съюз - между наследството на миналото и предизвикателствата на европейското бъдеще / Костадин Нушев

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 108-127.
281.962
COBISS.BG-ID 1250793188

БС 2013/6 Сс 95
ПАВЛОВ, Иван
        Догматически документи относно диалога между Православната Църква и нехалкидонците / Иван Павлов. - Откъси от текстовете на документите. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 221-241.
262
281.6/.9
COBISS.BG-ID 1250608612

БС 2013/6 Сс 96
ПАПАТАНАСИУ, Атанасиос Н.
        Ключови теми и фигури в гръцката богословска мисъл / Атанасиос Н. Папатанасиу ; прев. от англ. Борис Маринов. - Прев. от кн. "The Cambridge companion to Orthodox Christian theology", Cambridge Univ. Press, 2008. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 49-66.
230.1(495)
COBISS.BG-ID 1250406884

БС 2013/6 Сс 97
ПЕЕВ, Вениамин Тимотеев, 1950-
        Знам защо съм християнин: опровержение на критиката на Бертранд Ръсел срещу християнската религия / Вениамин Пеев

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 3 (2010), с. 49-91.
231
COBISS.BG-ID 1250519268

БС 2013/6 Сс 98
ПЕЕВ, Вениамин Тимотеев, 1950-
        "Непротивенето на злото" в религиозно-политическата дейност на Мартин Лутер Кинг-младши / Вениамин Пеев. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 37-84.
284(73)(092)
92 Кинг, М.
COBISS.BG-ID 1250488292

ПЕЙЧЕВА, Екатерина Пенева
        Пътят на спасението - Орфей, орфически мистерии, християнство Вж Сс 122

БС 2013/6 Сс 99
ПЕТРОВА, Иванка Николаева
        Религиозни практики в българските частни фирми / Иванка Петрова. - Рез. на англ. ез.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 58-70.
Постсоциалистическото завръщане на религията в обществения живот на България
24(497.2)
394(497.2)
COBISS.BG-ID 1251189220

БС 2013/6 Сс 100
ПОПОВ, Рачко Иванов, 1953-
        За едно възродено религиозно явление: светци покровители на градове / Рачко Попов. - Рез. на англ. ез.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 50-57.
235.3(497.2)
398.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1251187940

БС 2013/6 Сс 101
ПРИНЦИНГ, Гюнтер
        Автокефалната византийска църковна провинция България/Охрид. Доколко независими били нейните архиепископи / Гюнтер Принцинг ; прев. от нем. Илия Г. Илиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 75-102.
281.962(091)
949.72.032.1
COBISS.BG-ID 1250383844

БС 2013/6 Сс 102
РИБОЛОВ, Светослав
        Мъченическата книжнина в Древната Църква / Светослав Риболов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 2/4 (2009), с. 61-81.
281.1:244
272/273
COBISS.BG-ID 1251553508

БС 2013/6 Сс 103
РИБОЛОВ, Светослав
        Фрагментите от съчиненията на Теодор Мопсуестийски в протоколите на V Вселенски събор (Константинопол, 553 г.) / Светослав Риболов. - Текст и на латински език. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 49-62.
262"05"
232
COBISS.BG-ID 1251209188

БС 2013/6 Сс 104
СИДОРОВ, Алексей Иванович, 1944-
        Преподобни Максим Изповедник в дискусиите между Изтока и Запада / Алексей Сидоров ; [прев. от рус. Асен Балабанов]. - Прев. от сп. Альфа и Омега, 2 (43), 2005. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 149-158.
Предисловие към руския превод на книгата на Жан-Клод Ларше "Преподобный Максим Исповедник - посредник между Востоком и Западом", Москва, Изд. Сретенского монастыря, 2004
23/28
COBISS.BG-ID 1251421156

СПАСОВ, Радослав
        Бележки върху влиянието на античната епиграма в ирмосите на св. Йоан Дамаскин Вж Сс 329

БС 2013/6 Сс 105
СТАМБОЛОВ, Алексей
        Догмат и философия за един хуманист от XIV век : бележки върху дейността на Варлаам Калабрийски / Алексей Стамболов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 242-264.
230.1"13"(092)
92 Варлаам Калабрийски
COBISS.BG-ID 1250626276

БС 2013/6 Сс 106
СТОЯДИНОВ, Мариян Богоев, 1964-
        Съборността като "дар" и "цел" / Мариян Стоядинов. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 74-83.
26
COBISS.BG-ID 1250527972

БС 2013/6 Сс 107
ТЕНЕКЕДЖИЕВ, Любомир Ганчев
        Догматическото значение на концепцията за Логоса у християнските апологети от ІІ век / Любомир Тенекеджиев. - Съдържа и прев. от латински. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 9-32.
230.1
252"01"
COBISS.BG-ID 1251207908

БС 2013/6 Сс 108
ТЕНЕКЕДЖИЕВ, Любомир Ганчев
        Оригеновият възглед за отношението между човешка и божествена природа в личността на Иисус Христос / Любомир Тенекеджиев. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 67-73.
231
COBISS.BG-ID 1250527204

БС 2013/6 Сс 109
ТОДОРОВ, Христо Петков, 1958-
        Учението на Калвин за държавата / Христо П. Тодоров

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 29-36.
284
230.1:284
COBISS.BG-ID 1250486756

БС 2013/6 Сс 110
ТОПАЛСКИ, Даниел Георгиев
        Преосмисляне на Светото причастие / Даниел Г. Топалски. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 3 (2010), с. 201-223.
265
COBISS.BG-ID 1250521316

БС 2013/6 Сс 111
ТУТЕКОВ, Свилен Милков, 1974-
        Еклисиологични дилеми в богословието на Ориген / Свилен Тутеков. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 84-110.
230.1(091)
COBISS.BG-ID 1250532580

БС 2013/6 Сс 112
ХРИСТОДУЛ, архиепископ Атински, 1939-2008
        За Европа и европейските принципи и ценности и позицията на Църквата за развитието на Европейския съюз / негово блаженство Атински архиепископ Христодул (1939-2008). - Прев. от гр. ез. - Съдържа: Европейските принципи и ценности / прев. Светослав Риболов ; Посоката на развитие на Европейския съюз и позицията на Църквата / прев. Светослав Риболов ; Борете се - вашето бъдеще е във вашите ръце : интервю / прев. Дария Захариева

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 25-42.
261
322
COBISS.BG-ID 1250765284

БС 2013/6 Сс 113
ШАРЛАНОВА, Валентина Динева
        Нови храмове и параклиси в София в постсоциалистическия период. Етнографски изследвания / Валентина Шарланова. - Рез. на англ. ез.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 7-8.
246/247(497.223)"19/20"
394(497.223)"19/20"
COBISS.BG-ID 1251183332

БС 2013/6 Сс 114
FRASER, Stephen
        The orthodox christian concept of man / Stephen Fraser

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 138-141.
233
COBISS.BG-ID 1250562532

БС 2013/6 Сс 115
GOLUBOV, Aleksandr, 1949-
        Rags of morality: original sin and human nature / archpriest Alexander Golubov

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 142-152.
241
233
COBISS.BG-ID 1250559972

БС 2013/6 Сс 116
HEDGES, Stephen
        What is Truth? / Stephen Hedges

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 232.
Проблемът за истината в Библията
232
COBISS.BG-ID 1250492132

БС 2013/6 Сс 117
KARAGEORGIEV, Ivan Dančev
        La volonté humaine du Christ d'après Saint Maxime le Confesseur / Ivan Karageorgiev . - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 13, бр. 1/4 (2008), с. 205-220.
230.1(495)(091)
232
COBISS.BG-ID 1250606564

БС 2013/6 Сс 118
LANE, Anthony Nigel Sydney, 1945-
        Anthropology: Calvin between Luther and Erasmus / Anthony N. S. Lane. - С библиогр.

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 3 (2010), с. 7-19.
284
230.1:284
COBISS.BG-ID 1250517988

БС 2013/6 Сс 119
LANE, Anthony Nigel Sydney, 1945-
        Calvin's magnum opus: the Institutes / Anthony Lane

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 7-28.
284
230.1:284
COBISS.BG-ID 1250486244


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

АЛЕКСИЕВ, Божидар Кирилов, 1964-
        От текето "Касъм баба" до манастира "Св. Илия" Вж Сс 72

БС 2013/6 Сс 120
ГОШЕВ, Мите, 1966-
        Влияние на славянската митология върху народната вяра и фолклора на българите / Мите Гошев. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 227-272.
291(=867)
398(=867)
COBISS.BG-ID 1250493412

БС 2013/6 Сс 121
ЛОЗАНОВА, Галина Каменова
        Пророкът Сулайман и царицата на Шеба: литературни и фолклорни интерпретации / Галина Лозанова. - Рез. на англ. ез.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 87-103.
297.18
398.2
COBISS.BG-ID 1251192548

БС 2013/6 Сс 122
ПЕЙЧЕВА, Екатерина Пенева
        Пътят на спасението - Орфей, орфически мистерии, християнство / Екатерина Пейчева. - Рез. на бълг. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 44-51.
292(=919.885)
281.1
COBISS.BG-ID 1252372196


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ВОДЕНИЧАРОВА, Анастасия Иванова, 1952-2006
        "Странстващата" идентичност Вж Сс 199


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БЛАХА, Мирослава
        Домът като пространство на принадлежност и признание Вж Сс 54

БОГДАНОВА, Димитрина
        Мартеницата - наследство на България Вж Сс 197

БС 2013/6 Сс 123
ДИМИТРОВ, Васил
        "Свободата на словото в Интернет" / Васил Димитров

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 145-152.
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1250820068

БС 2013/6 Сс 124
КИРОВА, Александра Владимирова
        София за пушачите : проект за изследване на всекидневни практики на посетителите в малки питейни заведения след влизането в сила на Закона за здравето / Александра Кирова

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 231-247.
316.62(497.2)
351.77:613.84(497.2)
COBISS.BG-ID 1251404772

БС 2013/6 Сс 125
ЛУЧЕВ, Детелин Михайлов, 1966-
        Аспекти на проблема за идентичността на "банатските българи в България" / Детелин Лучев

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 70-83.
316.347(497.2)
392(497.2)
COBISS.BG-ID 1251266276

БС 2013/6 Сс 126
МАРКОВА, Мира Николаева, 1970-
        Локални традиции в идентичността на малкия български град в края на XX в. - началото на XXI век (етноложко проучване по примера на Стрелча) / Мира Маркова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 33-58.
316.334.56(497.2-21)"19/20"
394(497.2-21)"19/20"
COBISS.BG-ID 1251265252

БС 2013/6 Сс 127
ПЕЙЧЕВ, Иван Тодоров
        Жизнени нагласи и социални мрежи / Иван Тодоров Пейчев

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 198-204.
316.77
COBISS.BG-ID 1250827748

БС 2013/6 Сс 128
ПЕШЕВА, Маргарита Йорданова, 1950-
        Медийно поведение в условията на Интернет / Маргарита Пешева

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 133-141.
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1250756324

БС 2013/6 Сс 129
ТРОЕВА-Григорова, Евгения Петкова
        Знаци на религиозната принадлежност и тяхната употреба / Евгения Троева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 120-135.
Изследване на етноконфесионалните групи в Родопите
316.347(234.423.3)
39(234.423.3)
COBISS.BG-ID 1251197412


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

КАЛКАНДЖИЕВА, Даниела Василева
        Българската православна църква и евроинтеграцията на България Вж Сс 82

ХРИСТОДУЛ, архиепископ Атински, 1939-2008
        За Европа и европейските принципи и ценности и позицията на Църквата за развитието на Европейския съюз Вж Сс 112


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/6 Сс 130
ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Македония и македонския въпрос в хърватския печат от Българското възраждане до Балканската война / Светлозар Елдъров. - С библиогр.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 63-84.
323.15:050(497.13=867)"1860/1913"
COBISS.BG-ID 1250956260

НИКОЛОВ, Александър Николов, 1963-
        Майчиният език - извор на гордост и преследване Вж Сс 299

БС 2013/6 Сс 131
СИМОВА, Олга Милентиева, 1960-
        Теоретични рефлексии върху прехода в България / Олга Симова. - Рез. на англ. ез.

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 165-186.
323(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1250930404

БС 2013/6 Сс 132
ХРИСТОВ, Петко Петров
        Сравнителните проучвания на граничните региони на Балканите - проблеми и перспективи / Петко Христов. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 13-21.
Проблемът за националната идентичност
323.11(497)
394(497)
COBISS.BG-ID 1251262948

БС 2013/6 Сс 133
CONSTANTIN, Marin
        Ethno-historical traditions among minority ethnic groups in Romania in the 2000s / Marin Constantin. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 26-42.
323.1(498)"2000/2011"
COBISS.BG-ID 1250944484


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

МИТЕВ, Трендафил Атанасов, 1950-
        Паметната "българска есен" в Америка през 1912 г. Вж Сс 419

БС 2013/6 Сс 134
PAPAGEORGIOU, Niki
        A religious approach of the migration phenomenon in Europe / Niki Papageorgiou. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 86-94.
325.25:2(4)
COBISS.BG-ID 1250789860


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/6 Сс 135
ТЕОХАРИДИС, Йоанис Петру, 1947-
        Българо-кипърските отношения през вековете / Йоанис Теохаридис. - Синя лента за възпитаник на българската османистика / Стоянка Кендерова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 6 (2012), с. 26-38.
327(497.2:564.3)(091)
COBISS.BG-ID 1250973668

БС 2013/6 Сс 136
BANČEV, Biser Todorov
        How balkanization replaced lebanization during the break of Yugoslavia / Biser Banchev . - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 43-52.
327(497)
327(5-011)
COBISS.BG-ID 1251027684


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/6 Сс 137
CHRISTIDIS, Yorgos
        The Party of Democratic Action in the Sandžak (Serbia): establishment, evolution and political aims, 1991-2010 / Yorgos Christidis . - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 3-25.
329(497.11)"1991/2010"
COBISS.BG-ID 1250941412


33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2013/6 Сс 138
АТАНАСОВА, Йовка Атанасова, 1947-
        Мечтата да достигнеш върха / Йовка Атанасова

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 79-81.
Професионалната дейност на ректора на Икономическия университет - Варна професор д-р на икономическите науки Калю Иванов Донев
33(092)
92 Донев, К.
COBISS.BG-ID 1251040484


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

МИЛАНОВА, Марина
        Маркетинг на електронното издаване. Добрите практики на издателство "е-Книги" Вж Сс 246


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БС 2013/6 Сс 139
БЕРОВ, Христо П., 1974-
        Вероизповеданията и правото на Европейския съюз / Христо П. Беров

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 72-85.
341.17(4)
348(4)
COBISS.BG-ID 1250769380

БС 2013/6 Сс 140
ВАЛЕРИЕВА, Гинка
        Правомощия на Европейската Комисия при отпускането на държавна помощ / Гинка Валериева. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 2 (2012), с. 49-58.
341.17
COBISS.BG-ID 1250585828


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2013/6 Сс 141
СИВКОВ, Цветан Георгиев, 1960-
        Споразумението и принципите в АПК / Цветан Сивков. - АПК - Административно-процесуален кодекс. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 5-11.
Принципите, уредени в АПК, по отношение на правния институт "споразумение"
342.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1250550244

БС 2013/6 Сс 142
ХРУСАНОВ, Дончо Гаврилов, 1947-
        Дискусионни разрешения на Закона за административните нарушения и наказания / Дончо Хрусанов. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 2 (2012), с. 5-9.
342.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1250580196

БС 2013/6 Сс 143
ЧАКЪРОВА-Димитрова, Изабела Георгиева
        Относно законосъобразността на някои актове за установяване на публично държавно вземане, издадени от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" / Изабела Чакърова-Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 57-61.
342.951:351.82(497.2)
COBISS.BG-ID 1250577892


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2013/6 Сс 144
КОЛЕВ, Веселин
        Проблеми при съпоставяне на престъплението по чл. 255, ал. 1 предл. второ във вр. с т. 2 от НК с престъплението по чл. 313, ал. 2 от НК и смисъла от тяхното съвместно съществуване / Веселин Колев. - НК - Наказателен кодекс. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 2 (2012), с. 21-23.
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1250582244

БС 2013/6 Сс 145
КОЛЕВ, Веселин
        Теоретична постановка на престъплението по чл. 255а НК и някои проблеми по неговото прилагане в практиката / Веселин Колев. - НК - Наказателен кодекс. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 79-84.
343.3/.7
COBISS.BG-ID 1250579428

БС 2013/6 Сс 146
МИТОВ, Георги Иванов, 1963-
        Европейските стандарти за правото на обжалване и решенията на Върховния касационен съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК / Георги Митов. - НПК - Наказателно-процесуален кодекс. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 2 (2012), с. 17-20.
343.1(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1250581732

БС 2013/6 Сс 147
МИТОВ, Георги Иванов, 1963-
        Създава ли достатъчна гаранция за правото на справедлив процес възможността за възобновяване на наказателното дело, когато Касационният съд е приложил закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление / Георги Митов. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 39-43.
343.21
COBISS.BG-ID 1250552548


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/6 Сс 148
БОРИСОВ, Борислав Спиридонов
        Медиация и другите алтернативни способи за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес / Борислав Борисов. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 19-28.
347.7
COBISS.BG-ID 1250550756

БС 2013/6 Сс 149
ДОНКОВА, Жасмина Христова, 1970-
        История, съвременност и предизвикателства пред църковния брак в българското общество / Жасмина Донкова

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 136-148.
347.6(497.2)
348.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1250822116

БС 2013/6 Сс 150
ТРЕНЧЕВА, Тереза Стоянова
        Съвременно състояние на договорите "Криейтив Комънс" в Европа / Тереза Тренчева

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 272-278.
347.77/.78(4-6)
COBISS.BG-ID 1250893796

БС 2013/6 Сс 151
ТЯНКОВА, Янка Тенева, 1964-
        Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност / Янка Тянкова. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 12-18.
347.4/.5
COBISS.BG-ID 1250550500


348 ЦЪРКОВНО ПРАВО. КАНОНИЧЕСКО ПРАВО. РЕЛИГИОЗНО ПРАВО

БЕРОВ, Христо П., 1974-
        Вероизповеданията и правото на Европейския съюз Вж Сс 139

ДОНКОВА, Жасмина Христова, 1970-
        История, съвременност и предизвикателства пред църковния брак в българското общество Вж Сс 149

БС 2013/6 Сс 152
НИКОЛЧЕВ, Дилян Николаев, 1961-
        За имуществения и търговскоправния режим на Българската православна църква : юридически и канонични проблеми и перспективи / Дилян Николчев. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 149-184.
348.8(497.2)
281.962
COBISS.BG-ID 1250830308


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/6 Сс 153
ИГНАТОВ, Георги Николов
        Модели за финансиране на национални и регионални медии / Георги Игнатов

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 164-174.
351.85
COBISS.BG-ID 1250759396

БС 2013/6 Сс 154
ИЛИЕВ, Илия Цонев, 1957-
        Съвременни схващания за същността на гражданската защита / Илия Ц. Илиев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 174-177.
351.86(497.2)
COBISS.BG-ID 1250703588

КИРОВА, Александра Владимирова
        София за пушачите : проект за изследване на всекидневни практики на посетителите в малки питейни заведения след влизането в сила на Закона за здравето Вж Сс 124

БС 2013/6 Сс 155
МАНОЕВ, Румен Василев, 1968-
        Относно Данъка добавена стойност като допустим разход в Република България при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти по Оперативните програми на Република България, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз / Румен Маноев. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 74-78.
351.72:336.2(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1250578660

БС 2013/6 Сс 156
МИЛЧЕВА, Капка Светославова
        Юридическите лица като субекти на административнонаказателна отговорност по ЗАНН и на гражданска конфискация по ЗОПДНПИ (ЗОПДИППД) / Капка Милчева. - ЗАНН - Закон за административните нарушения и наказания. - ЗОПДНПИ - Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. - ЗОПДИППД - Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 2 (2012), с. 38-48.
351:342.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1250584804

БС 2013/6 Сс 157
ОРМАНДЖИЕВ, Христо Атанасов
        Бележки по един несбъднат законопроект или възможност за въвеждане на детски омбудсман в България / Христо Орманджиев. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 44-55.
351.9-053.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1250553572

БС 2013/6 Сс 158
ПЕХЛИВАНОВ, Константин
        Правен статус на агенциите съгласно Закона за администрацията и специалните нормативни актове / Константин Пехливанов. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 62-73.
351:342.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1250578148

БС 2013/6 Сс 159
ПРОДАНОВ, Николай Станев, 1960-
        Висшият съвет на народната отбрана (30-те години на ХХ в.) - опит за институционална координация между политика и военна стратегия. Създаване и правнонормативни аспекти / Николай Проданов. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2012), с. 29-38.
351.86(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1250551268

БС 2013/6 Сс 160
СИВКОВ, Цветан Георгиев, 1960-
        Координацията в държавното управление - юридическа характеристика / Цветан Сивков. - Рез. на англ. ез.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 2 (2012), с. 10-16.
351.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1250580964

БС 2013/6 Сс 161
СТОЯНОВ, Светлозар
        Основа за опазване на културно-историческото наследство / Светлозар Стоянов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 102-104.
351.85:930.85(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1252385764


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/6 Сс 162
МАНТАРЛИЕВ, Йордан Ангелов, 1979-
        Статутът на местните органи на държавната власт в България (1886-1948 г.) / Йордан Мантарлиев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 2 (2012), с. 25-37.
352.07(497.2)"1886/1948"
COBISS.BG-ID 1250582756


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/6 Сс 163
БОНЧЕВ, Веселин Иванов, 1942-
        Цената на саможертвата и признанието / Веселин Бончев

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 58-63.
За летеца-изтребител Димитър Светозаров Списаревски геройски загинал през Втората световна война
358.4(092)
92 Списаревски, Д.
COBISS.BG-ID 1251033572

БС 2013/6 Сс 164
ЛАЗАРОВ, Никола Гергинов, 1930-
        Варненският укрепен пункт с началник генерал-лейтенант Тодор Кантарджиев / Никола Лазаров

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 31-34.
355.48(092)
92 Кантарджиев, Т.
COBISS.BG-ID 1251027940

БС 2013/6 Сс 165
ПЕТРОВ, Иван, 1949-
        Генералът Иван Колев - спасителят на Добрич / Иван Петров

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 18-25.
355.48(092)
92 Колев, И.
COBISS.BG-ID 1251025892

БС 2013/6 Сс 166
СТОЙЧЕВ, Руси Георгиев, 1942-
        Генерал Стефан Тошев - войсководец от голяма величина / Руси Стойчев

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 35-37.
355.48(092)
92 Тошев, С.
COBISS.BG-ID 1251028964


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/6 Сс 167
БОРИСОВА, Таня Иванова
        Възможности за преодоляване на слабата връзка на образователните институции с бизнеса / Таня Борисова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 216-224.
37.014.54
COBISS.BG-ID 1250547172

БС 2013/6 Сс 168
ГЕОРГИЕВА, Марга Янкова, 1939-
        Предизвикателства и перспективи за българското образование в контекста на европейското образователно пространство / Марга Я. Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 11-22.
37.014(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1250617316

БС 2013/6 Сс 169
ГЕОРГИЕВА, Марга Янкова, 1939-
        Проблемът за компетентностите в продължаващото обучение/учене през целия живот в контекста на Болонския процес / Марга Я. Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 26-29.
37.04(4-6)
COBISS.BG-ID 1250618084

БС 2013/6 Сс 170
ЗЛАТЕВА, Катерина Петкова, 1978-
        Информационните технологии в помощ на бъдещите начални учители / Катерина П. Златева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 201-203.
37.014.544
681.324:372.4
COBISS.BG-ID 1250710244

БС 2013/6 Сс 171
ИЛИЕВ, Илия Цонев, 1957-
        Психо-физическа готовност на учителите за оцеляване при бедствия и аварии / Илия Ц. Илиев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 177-179.
37.08:316.6
159.92
502.3
COBISS.BG-ID 1250704100

КИРОВА, Мариана, 1963-
        Стилиян Чилингиров като депутат : "Няма свобода без образование" - непозната реч на Преславския народен представител отпреди 100 години в защита на задължителното и безплатно образование Вж Сс 418

БС 2013/6 Сс 172
МАРКОВ, Свилен Христов, 1953-
        Социална и философска обусловеност на съвременната концепция за образованието и основната парадигма на системата от образователни цели / Свилен Хр. Марков. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 148-154.
37.01
COBISS.BG-ID 1250675684

БС 2013/6 Сс 173
ТЕНЕВА, Мария Славова
        Самовъзпитание и себеактуализация на личността / Мария Тенева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 108-128.
37.04
159.923
COBISS.BG-ID 1250542052

БС 2013/6 Сс 174
ЧОЛОВА, Цветана Благоева, 1949-
        "Определението на философията и на християнската paideia" на Константин Философ и образователните идеи в средновековна България / Цветана Чолова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 156-169.
37.01(497.2)(091)
101(091)(497.2)
COBISS.BG-ID 1250439396


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БС 2013/6 Сс 175
ЗЛАТЕВА, Ани Димова
        Пространството в рисунките на 7-9-годишните деца / Ани Златева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 201-214.
371.38
COBISS.BG-ID 1250546660

БС 2013/6 Сс 176
МАРКОВ, Свилен Христов, 1953-
        Значение на игровия сюжет за интегриране на знания / Свилен Хр. Марков. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 144-147.
Интегративно-познавателни функции на игровата дейност в детската градина
371.38
COBISS.BG-ID 1250674916


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БС 2013/6 Сс 177
БАЙЧЕВА, Божанка Раднева, 1953-
        Учението на Платон в музикалното възпитание и приложението му в съвременната практика / Божанка Р. Байчева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 93-95.
372.36
COBISS.BG-ID 1250641124


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БС 2013/6 Сс 178
КАСНАКОВА-Иванова, Цонка Илиева, 1948-
        Етнокултура и педагогически взаимодействия чрез обучението по роден край в първи клас / Цонка Каснакова-Иванова, Румяна Георгиева Николова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 43-93.
372.48
COBISS.BG-ID 1250524132

БС 2013/6 Сс 179
СИДЕРОВА, Десислава
        Психолингвистични проекции на методическата работа за текстосъздаване / Десислава Сидерова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 180-186.
Текстосъздаването като отговор на възникнала у детето потребност от комуникация
372.46
COBISS.BG-ID 1250545124


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

БС 2013/6 Сс 180
ИЛИЕВА, Живка Стоянова
        Повторение и имитация чрез приказки в ранното чуждоезиково обучение / Живка Ст. Илиева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 134-138.
372.65
COBISS.BG-ID 1250673124

БС 2013/6 Сс 181
ЛЕКОВА, Бранимира Христова
        Европейското езиково портфолио за ученика в началното училище / Бранимира Лекова-Димитрова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 187-200.
372.65(4):519.688
COBISS.BG-ID 1250545636


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БС 2013/6 Сс 182
ЦАНКОВА, Милена Илиева
        Използване на екскурзията при изучаване на природата в началното училище / Милена И. Цанкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 113-118.
372.850.2
COBISS.BG-ID 1250670564


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2013/6 Сс 183
ГЪЛЪБОВА, Надежда Велинова
        Между утопията за интернационално сътрудничество и националната хетеротопия - английските гимназии в социалистическа България / Н. Гълъбова

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 187-197.
373.52:802.0(497.2)"1948/67"
COBISS.BG-ID 1251384036

БС 2013/6 Сс 184
ИЛИЕВ, Илия Цонев, 1957-
        Аспекти на технологичната култура в обучението по домашен бит и технологии в начална училищна степен / Илия Ц. Илиев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 179-180.
373.6
COBISS.BG-ID 1250704868


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БС 2013/6 Сс 185
ДАМЯНОВ, Калоян
        Ресурсното подпомагане в развитието на приобщаваща класна стая / Калоян Дамянов. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 169-179.
Реализация на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности без ограничения на средата и в съответствие с тяхната индивидуалност
376.1
COBISS.BG-ID 1250544868

БС 2013/6 Сс 186
ЕФТИМОВА, Събина Кирилова
        Предимства на библиотерапията при работа с деца с аутизъм / Събина Ефтимова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 254-262.
376.3:159.922.76
COBISS.BG-ID 1250892516

БС 2013/6 Сс 187
КАЦАРСКА, Венета Иванова, 1949-
        Обучение по английски език на деца със слухови нарушения чрез използване на калкираща реч / Венета Кацарска, Дияна Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 94-107.
376.3:802.0(072)
COBISS.BG-ID 1250524900


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/6 Сс 188
ГЕОРГИЕВА, Марга Янкова, 1939-
        Европейското образователно пространство в контекста на изискванията на Болонския процес / Марга Я. Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 22-26.
378.014(4-6)
COBISS.BG-ID 1250617828

БС 2013/6 Сс 189
ИВАНОВ, Красимир Василев, 1946-
        Интерактивните методи на обучение и професионалната компетентност на студентите бъдещи учители / Красимир В. Иванов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 107-113.
378.015.3
COBISS.BG-ID 1250670308

БС 2013/6 Сс 190
ИВАНОВ, Красимир Василев, 1946-
        Интерактивното обучение и развитието на личността на студента бъдещ учител / Красимир В. Иванов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 102-106.
378.015.3
COBISS.BG-ID 1250670052

БС 2013/6 Сс 191
ИВАНОВА, Веселина Георгиева, 1962-
        Аспекти на развиващата се рефлексия у студентите в методическата им подготовка / Веселина Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 140-147.
378.937.015.3
COBISS.BG-ID 1250542564

БС 2013/6 Сс 192
НЕНКОВ, Найден Вълков, 1957-
        Система за управление решенията на административна структурна единица от висше училище / Найден В. Ненков, Виктор Б. Балинов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 74-80.
378.1:519.688
COBISS.BG-ID 1250639076

БС 2013/6 Сс 193
РУСИНОВА, Евгения Стефанова
        Принципи на успеха : десет тези за качествено образование / Евгения Ст. Русинова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 47-50.
Състоянието на системата на висшето образование в България
378.014(497.2)
COBISS.BG-ID 1250632164

БС 2013/6 Сс 194
САБРИЕВА, Севджан Фикри
        Структурен анализ на образователната информация в сайтовете на български университети / Севджан Ф. Сабриева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 207-211.
378.14:691.324.06
COBISS.BG-ID 1250711780

ТРИФОНОВА, Мима
        Установяване на съдържателните компоненти в подготовката по информационни технологии на студентите от педагогическите специалности Вж Сс 222


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

АТАНАСОВА, Даниела
        Творчеството на Феликс Каниц - национално, балканско и европейско : съвместен проект на Научен архив и Централна библиотека на БАН Вж Сс 381

БС 2013/6 Сс 195
БЕБЕЛЕКОВА, Дафина Ангелова, 1984-
        Съвременни демонични представи в Доспат и Смолян / Дафина Бебелекова

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 266-270.
398.3(497.22)
COBISS.BG-ID 1251406052

БС 2013/6 Сс 196
БИМБОВА-Туфан, Виолета Георгиева, 1979-
        Култура на пиенето в един бунтовнически район / Виолета Бимбова

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 222-230.
Теренно изследване в община Лесичево, Пазарджишка област
392:641.87(497.234.1-22)
COBISS.BG-ID 1251371748

БС 2013/6 Сс 197
БОГДАНОВА, Димитрина
        Мартеницата - наследство на България / Димитрина Богданова

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 255-265.
398.3(497.2)
316.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1251405540

БС 2013/6 Сс 198
БОЦЕВ, Владимир
        Обичаите и идентитетот / Владимир Боцев. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 94-99.
Народните обичаи и обреди в Македония
392(497.17)
COBISS.BG-ID 1251268324

БС 2013/6 Сс 199
ВОДЕНИЧАРОВА, Анастасия Иванова, 1952-2006
        "Странстващата" идентичност / Анастасия Воденичарова

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 22-32.
Съвременните миграционни процеси на българите мюсюлмани в Родопския край
39:297(234.423.3-0=867)
314.7(234.423.3-0=867)
COBISS.BG-ID 1251263716

ВОДИНЧАР, Елeна Илинична
        Църквата като фактор при формиране на календарната обредност на българските преселници в Бесарабия Вж Сс 78

БС 2013/6 Сс 200
ГЕОРГИЕВ, Галин Георгиев, 1976-
        Даровете на невестата в българската традиционна сватба / Галин Георгиев, Десислава Карапетрова. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 132-164.
392(497.2)
COBISS.BG-ID 1251345636

ГЕОРГИЕВ, Галин Георгиев, 1976-
        За вярата на баба Тодорка от с. Хасан-Батър в Украйна. Религията в постсоциалистическото всекидневие на бесарабските българи Вж Сс 79

ГОШЕВ, Мите, 1966-
        Влияние на славянската митология върху народната вяра и фолклора на българите Вж Сс 120

БС 2013/6 Сс 201
ДИМОВ, Венцислав Димов, 1963-
        Ролята на традиционната обредност за отстояване на българщината в Добруджа през "усилните години" (1913-1940) / Венцислав Димов

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 136-146.
392(497.21)''1913/1940"
COBISS.BG-ID 1251096292

БС 2013/6 Сс 202
ЗЛАТКОВА, Милена
        Вицове за арменци / Милена Златкова

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 248-254.
398.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1251405028

ИЛИЕВ, Илия Георгиев, 1954-
        Сведения за български народни игри и обичаи във византийски документи от началото на XIII век Вж Сс 410

БС 2013/6 Сс 203
КОЦЕВА, Виолета Калинова
        "Събота - на баня, неделя - на пазар" (Няколко щриха към личната хигиена на българите от края на XIX и началото на XX в.) / Виолета Коцева. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 168-184.
394:646(497.2)"18/19"
COBISS.BG-ID 1251383268

БС 2013/6 Сс 204
КЮРКЧИЕВА, Ива Иванова
        Облеклото - между светското и религиозното: политики и идентичност / Ива Кюркчиева, Мая Косева. - Рез. на англ. ез.

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 104-119.
Как се възприема религиозното облекло в България
391(497.2)
COBISS.BG-ID 1251195620

ЛОЗАНОВА, Галина Каменова
        Пророкът Сулайман и царицата на Шеба: литературни и фолклорни интерпретации Вж Сс 121

ЛУЧЕВ, Детелин Михайлов, 1966-
        Аспекти на проблема за идентичността на "банатските българи в България" Вж Сс 125

БС 2013/6 Сс 205
МАЕВА, Мила Милева
        Култура и идентичност на българските турци - преселници в Република Турция / Мила Маева

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 59-69.
39(560=867)
COBISS.BG-ID 1251265508

БС 2013/6 Сс 206
МАЛИНОВ, Зоранчо, 1964-
        Уште некоj збор за шопите во Македониjа / Зоранчо Малинов. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 100-110.
39(497.17=867)
COBISS.BG-ID 1251269348

МАРКОВА, Мира Николаева, 1970-
        Локални традиции в идентичността на малкия български град в края на XX в. - началото на XXI век (етноложко проучване по примера на Стрелча) Вж Сс 126

БС 2013/6 Сс 207
НИНОВА, Аксения
        Народната представа за юнаците, юнашкият епос и проблемът "Крали Марко" / Аксения Нинова

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 128-131.
398.81
COBISS.BG-ID 1251343844

БС 2013/6 Сс 208
ПЕТКОВА, Станимира
        Някои проблеми около полагането на покойника върху тор / Станимира Петкова

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 165-167.
Погребалните обичаи в с. Церово, Пазарджишка област
393(497.234.1-22)
COBISS.BG-ID 1251347172

ПЕТРОВА, Иванка Николаева
        Религиозни практики в българските частни фирми Вж Сс 99

ПОПОВ, Рачко Иванов, 1953-
        За едно възродено религиозно явление: светци покровители на градове Вж Сс 100

БС 2013/6 Сс 209
        СЪЗДАВАНЕ на цифрови ресурси и виртуално представяне на ценни колекции от българското фолклорно наследство / Г. Богданова ... [и др.]. - Други авт.: Р. Павлов, Г. Тодоров, В. Матеева. - С библиогр.

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 91-107.
398:681.324.06
COBISS.BG-ID 1250747620

ТРОЕВА-Григорова, Евгения Петкова
        Знаци на религиозната принадлежност и тяхната употреба Вж Сс 129

ХРИСТОВ, Петко Петров
        Сравнителните проучвания на граничните региони на Балканите - проблеми и перспективи Вж Сс 132

ШАРЛАНОВА, Валентина Динева
        Нови храмове и параклиси в София в постсоциалистическия период. Етнографски изследвания Вж Сс 113


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

ИЛИЕВ, Илия Цонев, 1957-
        Психо-физическа готовност на учителите за оцеляване при бедствия и аварии Вж Сс 171

БС 2013/6 Сс 210
МАРКОВ, Ивайло Димитров
        Природата като социална и културна реалност. Конструиране на забележителността / Ивайло Марков

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 273-279.
Природната забележителност - ждрелото на р. Ерма, атрактивен туристически обект на Трънската община
502.6(497.2-15)
908(497.22)
COBISS.BG-ID 1251408356

БС 2013/6 Сс 211
ЦАНКОВА, Милена Илиева
        Връзка на методиката на обучение по природознание с другите учебни дисциплини / Милена И. Цанкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 123-126.
502(072)
COBISS.BG-ID 1250671076

БС 2013/6 Сс 212
ЦАНКОВА, Милена Илиева
        Ролята на водещите идеи в обучението на студентите бъдещи начални учители по методика на природознание / Милена И. Цанкова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 118-122.
502(072)
COBISS.BG-ID 1250670820


51 МАТЕМАТИКА

БС 2013/6 Сс 213
ПЕТРОВ, Петър Динев, 1953-
        Правдоподобните твърдения при решаване на учебни задачи в контекста на преносимостта на компетентността / Петър Динев Петров. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 7-28.
51(072)
COBISS.BG-ID 1250522084

БС 2013/6 Сс 214
KEITEL, Christine
        Mathematics and politics - the politics of mathematics education / Christine Keitel

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 5-10.
51:37.014
COBISS.BG-ID 1250617060


511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА

ПАРГОВ, Драгомир Йорданов
        Числата на Фибоначи в архитектурата Вж Сс 255


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БС 2013/6 Сс 215
ИБРЯМ, Илхан Истикбал
        Използване на макроси и модули в MS Access при проектиране на информационни системи по дисциплината "Бази от данни и приложения" / Илхан И. Ибрям, Красимир Н. Енев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 186-188.
519.688
COBISS.BG-ID 1250707684

БС 2013/6 Сс 216
ИВАНОВ, Иван Ганчев, 1961-
        Възможност на програмата SCILAB за решаване на оптимизационни задачи / Иван Г. Иванов, Ивелин Г. Иванов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 51-59.
519.688
COBISS.BG-ID 1250632932

БС 2013/6 Сс 217
НЕНКОВ, Найден Вълков, 1957-
        За обучение по разпределени бази от данни в колежанската специалност "Информатика и информационни технологии" / Найден В. Ненков, Светлана Ж. Василева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 80-85.
519.68(072)
COBISS.BG-ID 1250639332

БС 2013/6 Сс 218
ПАВЛОВ, Милен Димов, 1974-
        Някои приложения на определения интеграл, представени с CAS Maple / Милен Д. Павлов, Тоня П. Матева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 198-200.
519.688:517.3
COBISS.BG-ID 1250709476

БС 2013/6 Сс 219
ПАВЛОВ, Милен Димов, 1974-
        Сравнителен анализ на Scilab и Maple по отношение на задачи от линейната алгебра / Милен Д. Павлов, Ивелин Г. Иванов, Тоня П. Матева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 193-197.
519.688:512
COBISS.BG-ID 1250709220

БС 2013/6 Сс 220
        С фрактални генератори в изумителния свят на фракталите / Славка К. Славова ... [и др.]. - Други авт.: Диана И. Изворска, Ивелин Г. Иванов, Лазарина П. Пенева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 68-74.
519.688
COBISS.BG-ID 1250636260

БС 2013/6 Сс 221
        СПЕЦИАЛИЗИРАНИ генератори на фрактали, породени от L-системи / Иван Т. Иванов ... [и др.]. - Други авт.: Славка К. Славова, Ивелин Иванов, Добри Бояджиев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 60-68.
519.688
COBISS.BG-ID 1250634980

БС 2013/6 Сс 222
ТРИФОНОВА, Мима
        Установяване на съдържателните компоненти в подготовката по информационни технологии на студентите от педагогическите специалности / Мима Трифонова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 148-159.
519.68(072)
378.937:519.68
COBISS.BG-ID 1250543332


519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 621.3

БС 2013/6 Сс 223
АНГЕЛОВА, Галя Младенова
        Генериране на текстове на естествен език в определена предметна област / Галя М. Ангелова

В: Компютърна лингвистика. - ISSN 1314-6823. - Т. 1 (2012), с. 158-195.
519.766
COBISS.BG-ID 1250916324

БС 2013/6 Сс 224
НАКОВ, Преслав Иванов, 1977-
        Съвременен статистически машинен превод / Преслав И. Наков

В: Компютърна лингвистика. - ISSN 1314-6823. - Т. 1 (2012), с. 110-155.
519.768
COBISS.BG-ID 1250916068

БС 2013/6 Сс 225
СИМОВ, Кирил Иванов
        Инфраструктура за български езикови ресурси и технологии / Кирил Симов, Петя Осенова

В: Компютърна лингвистика. - ISSN 1314-6823. - Т. 1 (2012), с. 198-220.
519.766:808.67
COBISS.BG-ID 1250916836

БС 2013/6 Сс 226
СТАМБОЛИЕВА, Мария Дечова
        Компютърна лингвистика : кратък обзор / Мария Д. Стамболиева. - С библиогр.

В: Компютърна лингвистика. - ISSN 1314-6823. - Т. 1 (2012), с. 9-36.
519.76
COBISS.BG-ID 1250897892

БС 2013/6 Сс 227
СТАМБОЛИЕВА, Мария Дечова
        Лексиконът в лингвистичното описание / Мария Д. Стамболиева. - С библиогр.

В: Компютърна лингвистика. - ISSN 1314-6823. - Т. 1 (2012), с. 68-107.
519.762
COBISS.BG-ID 1250915556

БС 2013/6 Сс 228
СТЕФАНОВА, Милена Емилова, 1971-
        Интегрирано управление на идентичност / Милена Стефанова. - Рез. на бълг. ез.

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 224-234.
Системи за контрол на достъпа в информационните системи
519.7:681.324.07
COBISS.BG-ID 1250780644

БС 2013/6 Сс 229
ЩЕРЕВ, Йордан, 1958-
        Анализ на текст - същност, основни алгоритми и приложения / Йордан Щерев

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 47-60.
519.764
COBISS.BG-ID 1250745572


528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ

БС 2013/6 Сс 230
ЩЕРЕВ, Константин Димитров
        Дистанционни методи за изследване на шелфа и древните брегови линии на Черно море / Константин Щерев. - Рез. на бълг. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 15-28.
528.8:551.8(262.5:210)
COBISS.BG-ID 1251476196


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2013/6 Сс 231
ДИМИТРОВ, Орлин Василев, 1956-
        Земетресенията по Българското черноморско крайбрежие : исторически преглед и съвременно състояние / Орлин Василев Димитров. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 41-48.
550.34(262.5:210:497.2)
551.4.038(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1251477220


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БС 2013/6 Сс 232
АТАНАСОВ, Атанас Александров, 1947-
        Върху метрологията на океаноложки измервателен инструмент / Атанас Ал. Атанасов. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 29-33.
551.46
681.2
COBISS.BG-ID 1251476452

ДИМИТРОВ, Орлин Василев, 1956-
        Земетресенията по Българското черноморско крайбрежие : исторически преглед и съвременно състояние Вж Сс 231


553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3

БС 2013/6 Сс 233
ДИМИТРОВ, Димитър Петков
        Енергийно-суровинен потенциал на Черно море / Димитър Димитров, Петко Димитров, Веселин Пейчев. - Рез. на бълг. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 3-14.
553.04(262.5:497.2)
620.91(262.5:497.2)
COBISS.BG-ID 1251475428


556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ

БС 2013/6 Сс 234
DINEVA, Slava Ivanova
        Black Sea water setting in front of Cape Galata / Slava Dineva. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 41-48.
556.1(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1251481828


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

БС 2013/6 Сс 235
ДИНЕВА, Слава Иванова
        Методика за определяне на сухо тегло и калоричност на зоопланктона / Слава Динева. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 80-84.
574.5.08
COBISS.BG-ID 1251581924

БС 2013/6 Сс 236
ПЕТРОВА, Даниела, 1961-
        Развитие на фитопланктона в акваторията пред нос Галата (2010-2011) / Даниела Петрова, Димитър Герджиков. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 52-57.
574.5:551.4.038(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1251486948

БС 2013/6 Сс 237
ПЕТРОВА-Павлова, Елица Петрова
        Макрозообентоса от водорасловите обраствания в района на Паша дере южно от нос Галата / Елица Петрова, Стойко Стойков, Виктория Въчкова. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 58-64.
574.5(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1251575780

БС 2013/6 Сс 238
UZUNOVA, Sonja Todorova, 1963-
        Benthic communities in the coastal area of Northern part of the Bulgarian Black Sea region / Sonya Uzunova. - Рез. на бълг. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 65-71.
574.5(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1251576036


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

БС 2013/6 Сс 239
UZUNOVA, Sonja Todorova, 1963-
        Checklist of marine Amphipoda (Crustacea, Malakostraca) from the Bulgarian Black Sea area / S. Uzunova. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 72-79.
595.2(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1251576804


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

ДИМИТРОВ, Димитър Петков
        Енергийно-суровинен потенциал на Черно море Вж Сс 233


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

БС 2013/6 Сс 240
ХУБЕНОВ, Кольо Бранимиров
        Една "перла" в културното наследство на морския град - оръжейната колекция на "Музей на Възраждането - Варна" / Кольо Бр. Хубенов. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 79-87.
623.4(497.211)
069.5:623.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1252377572


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БС 2013/6 Сс 241
        ПРЕДСТАВЯНЕ на знания в областта на автомобилната техника с помощта на съвременни технологии / Г. Богданова ... [и др.]. - Други авт.: С. Стефанов, Т. Тодоров, Й. Щерев, Н. Ноев. - Рез. на англ. ез.

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 242-254.
629.113:519.688
COBISS.BG-ID 1250783716


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

БС 2013/6 Сс 242
ПОПОВА, Елена Василева, 1936-
        Шейсет и пет години от създаването на машинно-тракторната станция в Добрич / Елена Попова

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 67-70.
631.17(497.211.1)(091)
COBISS.BG-ID 1251034596


639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ
Вж и 592/599; 799

БС 2013/6 Сс 243
ТРАЯНОВ, Траян Константинов, 1944-
        Технология за отглеждане на миди Mytilus galloprovincialis в открити води / Траян Траянов, Ростислав Траянов. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Морски науки. - ISSN 1314-3379. - 2012 (2012), с. 49-51.
639.4
COBISS.BG-ID 1251483108


654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

БС 2013/6 Сс 244
ХРИСТОВА, Христина Атанасова
        Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България. Мисия: твоят избор" / Христина Христова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 184-191.
654.197:07(497.2)
COBISS.BG-ID 1250760932


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

БС 2013/6 Сс 245
ДИМИТРОВА, Веселина Руменова
        "Инструменти на промяната" / Веселина Димитрова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 205-209.
Влиянието на информационните технологии върху книгоиздаването
655.4/.5
COBISS.BG-ID 1250888420

ДИМИТРОВА, Малина
        Колко важни са малките книги? Вж Сс 3

БС 2013/6 Сс 246
МИЛАНОВА, Марина
        Маркетинг на електронното издаване. Добрите практики на издателство "е-Книги" / Марина Миланова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 157-163.
655.4/.5
339.13
COBISS.BG-ID 1250821604


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БС 2013/6 Сс 247
АНДОНОВА, Ивона
        Кратък поглед върху работата на специалистите по Връзки с обществеността при изграждането на положителен публичен образ на съвременните политически фигури и партии в България / Ивона Андонова

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 239-253.
659.4:329(497.2)
COBISS.BG-ID 1250891748

БС 2013/6 Сс 248
БРОНЕВСКА, Росица Христова
        Култура. Роля на PR за запазването и съхранението й. Антикризисен PR в областта на културата / Росица Броневска. - PR-Public Relations


В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 221-238.
659.4:316.73
COBISS.BG-ID 1250890468


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

АТАНАСОВ, Атанас Александров, 1947-
        Върху метрологията на океаноложки измервателен инструмент Вж Сс 232

БС 2013/6 Сс 249
ВАСИЛЕВА, Светлана Желязкова
        Фрагмент от модел на система за масово обслужване на разпределена система за управление на бази от данни / Светлана Ж. Василева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 139-144.
681.324.06:519.87
COBISS.BG-ID 1250674660

БС 2013/6 Сс 250
ГЕОРГИЕВ, Михаил Георгиев
        Методи за защита на Linux. Предпазни мерки за сигурност / Михаил Г. Георгиев, Елица М. Петрова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 212-216.
681.322.06
COBISS.BG-ID 1250713828

БС 2013/6 Сс 251
ЕНЕВ, Красимир Николов
        Описание и обща структура на Data Encryption Standard (DES) / Красимир Н. Енев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 190-192.
681.324.05
COBISS.BG-ID 1250708452

БС 2013/6 Сс 252
ЕНЕВ, Красимир Николов
        Шифроване с цифров подпис / Красимир Н. Енев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 188-190.
681.324.05
COBISS.BG-ID 1250707940

ЗЛАТЕВА, Катерина Петкова, 1978-
        Информационните технологии в помощ на бъдещите начални учители Вж Сс 170

БС 2013/6 Сс 253
ИБРЯМ, Илхан Истикбал
        Клиент-сървър системи и достъп до бази от данни / Илхан И. Ибрям. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 181-185.
681.324.06
COBISS.BG-ID 1250705892


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2013/6 Сс 254
ВЕКОВ, Станчо Цеков, 1949-
        Декодиране на тоталитарните монументи / Станчо Веков. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 92-101.
Бъдещето на архитектурните и скулптурни монументи на тоталитарния режим в България, от 1944 до 1989 г.
725.94(497.2)
730.027(497.2)
COBISS.BG-ID 1252384228

БС 2013/6 Сс 255
ПАРГОВ, Драгомир Йорданов
        Числата на Фибоначи в архитектурата / Драгомир Паргов, Славка К. Славова, Диана Ил. Изворска. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 39-46.
72.013(3)
511
COBISS.BG-ID 1250631652


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

ВЕКОВ, Станчо Цеков, 1949-
        Декодиране на тоталитарните монументи Вж Сс 254

БС 2013/6 Сс 256
ЖЕКОВА, Женя Йорданова
        (SigiDoc - DOC for Byzantine Seals) - опит/възможности за дигитализация на колекцията с печати на Регионалния исторически музей - Шумен / Женя Жекова. - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 272-277.
736.3(497.2)
069.5:736.3(497.217)
COBISS.BG-ID 1250533604

БС 2013/6 Сс 257
ЙОРДАНОВ, Иван Йорданов, 1949-
        Византийската сфрагистика в България (1900-2010) / Иван Йорданов. - Списък на първични публикации на византийски печати от България, с. 242-253. - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 236-254.
736.3(497.2=774)"19/20"
COBISS.BG-ID 1250529252

КЪНЕВ, Николай Ангелов
        Приносът на сфрагистиката за разкриване на девалвацията на византийските почетни титли в йерархията на т. нар. система на предимство от средновизантийския период - примерът с титлите магистър и патрикий (границата на VIII/IX - границата на XI/XII в.) Вж Сс 397

БС 2013/6 Сс 258
СЛАВОВА, Славка Койчева, 1945-
        Хармонията на златното сечение в античната скулптура / Славка К. Славова, Божанка Р. Байчева, Диана Ил. Изворска. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 29-39.
730.013(3)
COBISS.BG-ID 1250618596

ТОДОРОВ, Тодор Райчев, 1970-
        Съвладетелството във Византия (VII-X век) според данните на сфрагистиката Вж Сс 400


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/6 Сс 259
ДОБРЕВ, Марин Дончев, 1950-
        Димитър Радойков (1879-1940) - художник и вдъхновител на таланти / Марин Добрев. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 232-239.
75.071.1(092)
92 Радойков, Д.
COBISS.BG-ID 1250548964

БС 2013/6 Сс 260
ПЕПЕЛАНОВА, Розалина Атанасова
        Целувката : началото и краят на живота : 150 години от рождението на Густав Климт / Розалина Пепеланова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 145-149.
75.071.1(436)(092)
92 Климт, Г.
COBISS.BG-ID 1251136228


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/6 Сс 261
БАЙЧЕВА, Божанка Раднева, 1953-
        Компютърните музикални технологии - съдържателно ядро на музикалното творчество на ХХІ век / Божанка Р. Байчева, Цанимир Л. Байчев, Славка К. Славова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 85-93.
78:519.688
COBISS.BG-ID 1250640100

БС 2013/6 Сс 262
БАЙЧЕВА, Божанка Раднева, 1953-
        Приложение на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението на студентите по музика / Божанка Р. Байчева, Цанимир Л. Байчев. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 98-102.
78:681.324(072)
COBISS.BG-ID 1250642148

БС 2013/6 Сс 263
ИВАНОВА, Цветана
        Клавирното ядро и музикалната речевост у Лазар Николов / Цветана Иванова. - С ноти. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 2 (2012), с. 12-30.
78.071.1
COBISS.BG-ID 1251345124

БС 2013/6 Сс 264
ЙОСИФОВ, Драгомир, 1966-
        Лазар Николов и Константин Илиев: паресия и симфония / Драгомир Йосифов. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 2 (2012), с. 3-11.
78.071.1
COBISS.BG-ID 1251341540

БС 2013/6 Сс 265
ПЕТРОВА, Ангелина Петрова
        Свидетелствата в самооценката на Лазар Николов и тяхното днешно значение / Ангелина Петрова. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 2 (2012), с. 31-48.
78.071.1
COBISS.BG-ID 1251348708

БС 2013/6 Сс 266
СТО
        100 години от рождението на Парашкев Хаджиев. - С ноти. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Да разтворим учебника по хармония на Парашкев Хаджиев... / Марияна Булева. За драматургичните особености и постиженията на semi-opera-та в музикално-сценичното наследство на Парашкев Хаджиев / Боянка Арнаудова. Репертоарни жалони в музикално-сценичното творчество на Парашкев Хаджиев / Румяна Каракостова. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика / Георги Арнаудов. Рокмузиката като иновативно явление / Михаил Луканов

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 1 (2012), с. 22-87.
78.071.1(092)
92 Хаджиев, П.
COBISS.BG-ID 1251271396

БС 2013/6 Сс 267
СТО и десет
        110 години от рождението на Веселин Стоянов. - С ноти. - Рез. на англ. ез. - С библиогр. - Съдържа: Формата като естетическа представа и музикална същност в творчеството на Веселин Стоянов / Снежина Врангова. Музикалното мислене на Веселин Стоянов през призмата на клавирното творчество за деца / Бинка Караиванова

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 1 (2012), с. 3-21.
78.071.1(092)
92 Стоянов, В.
COBISS.BG-ID 1251264740


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2013/6 Сс 268
КАРАКОСТОВА, Румяна Лазарова, 1951-
        "Славеят на Орхидея" от Александър Райчев и националният модел на съвременна ревю-оперета / Румяна Каракостова. - Рез. англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 2 (2012), с. 49-56.
Едноименната музикално-сценична творба, играна в София 1963 г.
782.8.072
COBISS.BG-ID 1251353060

БС 2013/6 Сс 269
ЦЕНОВА, Вера Михайлова
        Полифонични похвати и додекафонични композиционни техники в операта "Одисей" от Луиджи Далапикола / Вера Ценова. - С ноти. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 2 (2012), с. 73-100.
782.1
COBISS.BG-ID 1251373284


783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

БС 2013/6 Сс 270
ГЕНОВ, Явор, 1981-
        Антифонният жанр в латинския репертоар за св. Николай / Явор Генов. - С ноти. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 2 (2012), с. 57-72.
783:281
COBISS.BG-ID 1251372004


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2013/6 Сс 271
АНТОНОВ, Емил
        Традиция и съвременност: на музикалната рок сцена в Япония / Емил Антонов. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 198-221.
784.7(520)(091)
COBISS.BG-ID 1251384292

БС 2013/6 Сс 272
БАЙЧЕВА, Божанка Раднева, 1953-
        Ролята на масмедиите за разпространяване на популярната музика и навлизането й в музикалното образование / Божанка Р. Байчева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 95-98.
784.7:37.014.544
COBISS.BG-ID 1250641636


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БС 2013/6 Сс 273
БОЗДУГАНОВА, Свобода
        Контрабасът в джаз музицирането / Свобода Боздуганова. - С ноти. - Рез. на англ. ез.

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 2 (2012), с. 101-109.
785.161:787.4
COBISS.BG-ID 1251374820


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/6 Сс 274
ГОНАУС, Ивета
        Виенски празнични седмици 2008/2009 : панорама на световната театрална сцена / Ивета Гонаус

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 195-206.
Впечатления от театралните спектакли на фестивалите
792.091.4(436-25)
COBISS.BG-ID 1251484900

БС 2013/6 Сс 275
ЗАРИЛИ, Филип, 1947-
        За работата на актьора : исторически контекст / Филип Зарили ; прев. от англ. Йоана Спасова-Дикова. - Прев. от: Psychophysical acting. An intercultural approach after Stanislavski, Routledge, 2008


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 97-114.
792.01
COBISS.BG-ID 1251472868

БС 2013/6 Сс 276
ЙОРДАНОВ, Николай Горанов, 1961-
        Оголването на актьорския почерк / Николай Йорданов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 123-132.
792.028
COBISS.BG-ID 1251474916

БС 2013/6 Сс 277
КАРАЛАМБОВА, Меглена Стефанова, 1943-
        Не съм "вещо" лице, а просто една благодарна леономанка / Меглена Караламбова. - Съдържа и: Леон Даниел и неговият театър : подборка от интервюта с драматурзи, сценографи, режисьори и артисти, които са работили с Леон Даниел / Крикор Азарян ... [и др.] ; Боян Папазов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 45-66.
Една година от кончината на режисьора Леон Даниел
792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1251441892

БС 2013/6 Сс 278
КАРУТЪРС, Иън
        Тренингът на Тадаши Сузуки: Сборът на вътрешните ъгли / Иън Карутърс ; прев. от англ. Асен Терзиев. - Прев. със съкращения от кн.: "The theatrе of Suzuki Tadashi" / Jan Carruthers, Takahashi Yasunari, Cambridge university press, 2004


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 309-336.
792.2(520)
COBISS.BG-ID 1251568868

БС 2013/6 Сс 279
МАРИЯНОВА, Мирослава
        "Levin Sketch" - човешкият аморф / Мирослава Мариянова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 178-184.
По повод едноименния спектакъл по текстове на Ханок Левин в театър BAFF, Антверпен, Белгия, 2009, режисьор Галин Стоев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1251478756

БС 2013/6 Сс 280
НИКОЛОВА, Румяна Петрова
        Дуалистичното битие на актьора / Румяна Николова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 115-122.
792.028
COBISS.BG-ID 1251473380

БС 2013/6 Сс 281
СКЛАР, Деидре
        Прометеевият мим на Етиен Дьокру / Деидре Склар ; прев. от англ. Ангелина Георгиева. - Прев. от: "Еtienne Decroux's Promethean mime" / Deidre Sklar, 1995


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 249-262.
Изкуството на мимическото тяло
792.7.071.1(44)
COBISS.BG-ID 1251536100

БС 2013/6 Сс 282
СТО и тридесет
        130 години театър в София. - Съдържа: Роза Попова (1878-1949) / Ина Божидарова. Мара Пенкова (1894-1954). Един от строителите на българския куклен театър. 50 години от нейната кончина / Елена Владова. Не зная друга, по-почтена от шутовската дреха!. Георги Парцалев (1925-1989) / Йоана Спасова-Дикова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 67-94.
792(497.2)
COBISS.BG-ID 1251446500

БС 2013/6 Сс 283
        [СЪВРЕМЕННИ български актьори] : интервюта. - Съдържа: Михаил Мутафов: Играейки, да не играеш / Людмила Димова. Стефан Попов: Говори за очите, не за ушите! / Албена Тагарева. Захари Бахаров: Актьорството е джедайска работа / Милена Михайлова. Христо Петков: Не мога да нарека нито една от своите роли завършена / Асен Терзиев. Цветана Манева : Всичко е в енергията / Николай Йорданов. Илка Зафирова : Не играй за себе си, а за да помогнеш на другите / Венета Дойчева

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 9-42, 287-306.
792.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251544804

БС 2013/6 Сс 284
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Пина Бауш (1940-2009) / Асен Терзиев

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 239-246.
Творчески портрет на създателката на съвременния танцов театър
792.8.071.2(430)
COBISS.BG-ID 1251529188

БС 2013/6 Сс 285
ТОПАЛДЖИКОВА, Ана Стефанова, 1952-
        20 години Театрална работилница "Сфумато" / Ана Топалджикова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 171-177.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1251476964

БС 2013/6 Сс 286
ХОДЖ, Алисън, 1959-
        Влоджимиеж Станиевски, "Гарджиенице" и натуралният актьор / Алисън Ходж ; прев. от англ. Евгения Петкова. - Прев. от: "Wlodzimierz Staniewski. Gardzienice and the naturalized actor" / Alison Hodge, 2000


В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 263-284.
Обучението на актьори в една от най-значимите съвременни театрални формации, основана през 1977 година в Полша
792.028(438)
COBISS.BG-ID 1251540196

БС 2013/6 Сс 287
ШИЛИНГ, Арпад, 1974-
        Арпад Шилинг: Театърът е важна обществена игра / Милена Михайлова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 209-220.
Интервю с унгарския режисьор
792.2.071.1(439)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251486180


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2013/6 Сс 288
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Дилемата на един фестивал / Ангелина Георгиева

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 189-194.
По повод второто издание на Международен фестивал за съвременен танц Sofia dance week, София, 24 септ. - 1 окт. 2009
793.32.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1251483620

БС 2013/6 Сс 289
КИШИШЕВ, Илия Костов, 1949-
        Българи, без да са виждали България / Илия Кишишев

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 71-75.
Тържества, посветени на Деня на бесарабските българи, 28 - 30 октомври, 2011 г. в Украйна
793.2(477=867)
COBISS.BG-ID 1251036900


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БС 2013/6 Сс 290
СТАНКОВ, Красимир Радков, 1972-
        Методика за самостоятелни занимания с физически упражнение за студенти / Красимир Р. Станков. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 203-206.
796.015
COBISS.BG-ID 1250710756


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/6 Сс 291
ГЕОРГИЕВ, Олег Георгиев
        Игра на думи / Олег Георгиев. - Рез. на англ. ез.

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 136-148.
Общуването като жизнена необходимост и отговорност
800.1:316
COBISS.BG-ID 1250928868


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/6 Сс 292
СТОЯНОВА, Елена Викторовна, 1962-
        К вопросу о синтаксической и логической зависимости в метафоре / Елена Стоянова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 44-61.
801.541
COBISS.BG-ID 1250585316


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БС 2013/6 Сс 293
КОЛЕВА, Антонина
        Лингвокултурологични особености на текста / Антонина Колева. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 29-42.
Социален, културен, психологически и когнитивен аспект на стереотипите с национален характер при възприемане и разбиране на текстове на чужд език
802/809:37
COBISS.BG-ID 1250523108

БС 2013/6 Сс 294
ПАВЛОВА, Мариана
        Ситуация и контекст в изучаването на чужд език / Мариана Павлова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник - Тракийски Университет. Педагогически факултет. - ISSN 1312-286X. - Т. 12 (2012), с. 160-167.
802/809:37
COBISS.BG-ID 1250544100

БС 2013/6 Сс 295
ЧАЛЪКОВА, Татьяна Ивановна
        Психолингвистические аспекты формирования перцептивной базы на занатиях по аудированию / Татьяна Чалъкова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 224-239.
802/809(072)
COBISS.BG-ID 1250598628


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2013/6 Сс 296
РУСЕВА, Петранка Тодорова
        Дейности, свързани с творческото писане в обучението по английски език на бъдещите начални учители / Петранка Т. Русева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 172-174.
802.0:37
COBISS.BG-ID 1250685668

БС 2013/6 Сс 297
РУСЕВА, Петранка Тодорова
        Социалната мрежа Facebook и обучението по английски език на студентите от педагогическите специалности / Петранка Т. Русева. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 170-171.
802.0:37.014.544
COBISS.BG-ID 1250685156

БС 2013/6 Сс 298
РУСЕВА, Петранка Тодорова
        Тестовете като средство за повишаване качеството на обучението по английски език в колежанските специалности / Петранка Т. Русева . - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 165-169.
802.0:37
COBISS.BG-ID 1250684388


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

ДИМИТРОВА, Антоанета Димитрова, 1957-
        Съпоставително представяне на семантично поле лъжа / Lüge в българския и немския език Вж Сс 306

ИБРЯМ, Севгинар Динчерова
        Метафорика на "водата" в българската, немската и турската фразеология и паремиология Вж Сс 307

ИВАНОВА, Албена Стефанова, 1956-
        Интертекстуалност и цитати в български и немски рекламни текстове Вж Сс 308


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БС 2013/6 Сс 299
НИКОЛОВ, Александър Николов, 1963-
        Майчиният език - извор на гордост и преследване / Александър Николов

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 121-127.
Езиковият проблем при определянето на съвременните граници на славяноезичното население на Северна Гърция
808.1-08(495-17)
323.11(495-17)
COBISS.BG-ID 1251341796


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БС 2013/6 Сс 300
ДАМЯНОВА, Христина Добрева, 1956-
        Статальность - шаг к лексикализации русского пассива / Христина Дамянова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 62-74.
808.2-551/-559
COBISS.BG-ID 1250586084

БС 2013/6 Сс 301
НИКОЛОВА, Надка Николова, 1955-
        Прономинальнальные конструкции в разговорной речи русского и болгарского языков / Надка Николова, Елена Федосова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 4-28.
808.2-5
808.67-5
COBISS.BG-ID 1250584548


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/6 Сс 302
АТАНАСОВА, Дафинка Иванова
        Книжовната нормативност при морфологичната категория определеност на имената в обучението по български език / Дафинка Ив. Атанасова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 155-158.
808.67-313:37
COBISS.BG-ID 1250680804

БС 2013/6 Сс 303
АТАНАСОВА, Дафинка Иванова
        Писането на академично есе в учебната програма по езикова култура и делова кореспонденция на студентите / Дафина Ив. Атанасова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 161-165.
808.67:37
COBISS.BG-ID 1250682852

БС 2013/6 Сс 304
АТАНАСОВА, Дафинка Иванова
        Подготовката по фонетика на българския език за обогатяване на правописната и правоговорната компетентност на студентите / Дафинка И. Атанасова. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 158-161.
808.67-4:37
COBISS.BG-ID 1250682084

БС 2013/6 Сс 305
ГЕОРГИЕВА, Ралица
        Езикът на село Доганхисар / Ралица Георгиева

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 22-47.
Част от българските говори, регионална говорима вариантност на българския като южнославянски език
808.67-087(495)
COBISS.BG-ID 1250820580

БС 2013/6 Сс 306
ДИМИТРОВА, Антоанета Димитрова, 1957-
        Съпоставително представяне на семантично поле лъжа / Lüge в българския и немския език / Антоанета Димитрова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 78-107.
808.67-54
803.0-54
COBISS.BG-ID 1250586852

БС 2013/6 Сс 307
ИБРЯМ, Севгинар Динчерова
        Метафорика на "водата" в българската, немската и турската фразеология и паремиология / Севгинар Ибрям. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 152-177.
808.67-318
803.0-318
809.435-318
COBISS.BG-ID 1250589668

БС 2013/6 Сс 308
ИВАНОВА, Албена Стефанова, 1956-
        Интертекстуалност и цитати в български и немски рекламни текстове / Албена Иванова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 137-151.
808.67-316
803.0-316
COBISS.BG-ID 1250588132

БС 2013/6 Сс 309
МЕТОДИЕВА, Агнешка Данута
        "Благословията" и "проклятието" чрез призмата на табуираната сфера, свързана с магия, страх, суеверие и религиозни вярвания / Агнешка Методиева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 108-136.
808.67-316
COBISS.BG-ID 1250587620

БС 2013/6 Сс 310
МИТРИНОВ, Георги Атанасов, 1958-
        Дарнашките села в Сярско / Георги Митринов. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 131-152.
Българските преселнически говори от Сярско
808.67-087(495)
COBISS.BG-ID 1250965220

НИКОЛОВА, Надка Николова, 1955-
        Прономинальнальные конструкции в разговорной речи русского и болгарского языков Вж Сс 301

БС 2013/6 Сс 311
ПАСКАЛЕВА, Елена Паскалева
        Българската морфология в анотационните стандарти / Елена П. Паскалева

В: Компютърна лингвистика. - ISSN 1314-6823. - Т. 1 (2012), с. 39-65.
808.67-55:519.764
COBISS.BG-ID 1250899428

БС 2013/6 Сс 312
ПЕТКОВ, Марин Кирилчев, 1970-
        Относно оригиналното старобългарско наименование на Стохълмието / Марин Петков. - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 217-220.
Географска област на юг от р. Дунав, спомената за пръв път в гръцки извори от XI в.
808.67-311
COBISS.BG-ID 1250526692

БС 2013/6 Сс 313
ЧОЛЕВА-Димитрова, Анна Методиева
        110 години от рождението на чл.-кор.проф. Кирил Мирчев, изтъкнат учен по история на българския език / Анна Чолева-Димитрова

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 127-129.
808.67(092)
92 Мирчев, К.
COBISS.BG-ID 1250960868


809.435 ТУРСКИ ЕЗИК

ИБРЯМ, Севгинар Динчерова
        Метафорика на "водата" в българската, немската и турската фразеология и паремиология Вж Сс 307


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2013/6 Сс 314
ГЕРГОВА, Ани Атанасова, 1937-
        Науката като призвание: основни щрихи в портрета на Боряна Христова / Ани Гергова. - С библиогр.

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 6 (2012), с. 5-21.
82.0(497.2)(092)
016:091(497.2)(092)
92 Христова, Б.
COBISS.BG-ID 1250970596

БС 2013/6 Сс 315
УЛФ, Вирджиния, 1882-1941
        Изкуство ли е биографията? / Вирджиния Улф ; прев. [от англ.] Жени Божилова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 292-299.
82.0
COBISS.BG-ID 1251216356

БС 2013/6 Сс 316
ХРИСТИЧ, Йован, 1933-2002
        Ползата и вредата от биографиите / Йован Христич ; прев. [от сръб.] Светлозар Игов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 300-306.
82.0
COBISS.BG-ID 1251219428


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 317
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        За Харолд Пинтър: реквиемът се отлага / Камелия Николова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 223-238.
Творчески портрет на английския драматург
820-2.09
COBISS.BG-ID 1251528164


820(680) ЛИТЕРАТУРА НА ЮАР

БС 2013/6 Сс 318
ГОРДИМЪР, Надин, 1923-
        На гости на Джордж : разказ / Надин Гордимър ; прев. от англ. Яна Ванкова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 75-77.
820(680)-32
COBISS.BG-ID 1251088612


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 319
МЪНРО, Алис, 1931-
        Скоро : разказ / Алис Мънро ; прев. от англ. Василена Мирчева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 87-110.
820(71)-32
COBISS.BG-ID 1251093476


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 320
АЛАРКОН, Даниел, 1977-
        Изкуството да бъдеш сам : разказ / Даниел Аларкон ; прев. от англ. Марина Илиева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 377-390.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1251231204

БС 2013/6 Сс 321
ТАН, Ейми, 1952-
        Моята майка : разказ / Ейми Тан ; прев. от англ. Яна Ванкова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 73-74.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1251087076


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 322
РОТ, Йозеф, 1894-1939
        Легенда за светия пияница : разказ / Йозеф Рот ; прев. от нем. Ана Димова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 344-365.
830(436)-32
COBISS.BG-ID 1251222500


839.5 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ И СКАНДИНАВСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БС 2013/6 Сс 323
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Скандинавските автори в Българския национален литературен музей / Катя Зографова

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 162-172.
839.5:069.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1250748644


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 324
ЖИОНО, Жан, 1895-1970
        Човекът, който садеше дървета : разказ / Жан Жионо ; прев. от фр. Яна Ванкова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 79-86.
840-32
COBISS.BG-ID 1251089124


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 325
МАГРИС, Клаудио, 1939-
        Другото море : откъс от роман / Клаудио Магрис ; прев. от итал. Огнян Стамболиев. - Роман за самопознанието / Огнян Стамболиев

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 5-59.
850-31
COBISS.BG-ID 1251085284


860(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 326
БЛУМ, Лилиана, 1974-
        Следобед без слънце : разказ / Лилиана Блум ; прев. от исп. Елена Ангелова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 138-143.
860(72)-32
COBISS.BG-ID 1251130340

БС 2013/6 Сс 327
МОЛИНА, Силвиа, 1946-
        Повече няма да чета тази книга ; Завръщане : разкази / Силвиа Молина ; прев. от исп. Елена Ангелова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 132-137.
860(72)-32
COBISS.BG-ID 1251129060


860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 328
ПИГАЛИЯ, Рикардо, 1941-
        Стената ; Бижутерът ; Прашката : кратки разкази / Рикардо Пигалия ; прев. от исп. Мария Пачкова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 111-131.
860(82)-32
COBISS.BG-ID 1251098852


877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 329
СПАСОВ, Радослав
        Бележки върху влиянието на античната епиграма в ирмосите на св. Йоан Дамаскин / Радослав Спасов. - Текст и на старогр. ез. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 159-165.
877.3-1.09
264.019
COBISS.BG-ID 1251428580

БС 2013/6 Сс 330
PANCZOVÁ, Helena, 1975-
        Gerontius: The life of St. Melania the Younger / Helena Panczová. - Рез. на бълг. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 2/4 (2009), с. 13-27.
По повод едноименното житие на света Мелания Младша, приписвано на гръцкия монах
877.3-94.09
COBISS.BG-ID 1251463652


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

БС 2013/6 Сс 331
НИКОЛОВ, Ангел Николов, 1971-
        П. А. Сирку в България (1878-1879) / Ангел Н. Николов, Лора А. Герд. - Текст и на рус. ез. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Studia mediaevalia Slavica et Byzantina. - ISSN 1314-4170. - Т. 3 (2012), с. 3-429.
881(092)
92 Сирку, П. А.
COBISS.BG-ID 1250360804

БС 2013/6 Сс 332
ХРИСТОВА-Шомова, Искра Владимирова, 1958-
        Искра Христова-Шомова за книгата си

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 6 (2012), с. 43-46.
Слово при представянето на книгата "Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Т. 2. Изследване на синаксарите", София, 21.11.2012
881-023.07(042)
COBISS.BG-ID 1250977764


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 333
ДИМИТРОВ, Емил Иванов, 1961-
        Онтопоетиката на Достоевски / Емил Димитров . - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 21, бр. 3 (2012), с. 31-37.
882.09
130.2
COBISS.BG-ID 1250996196

БС 2013/6 Сс 334
ЛАПИДУС, Азарий Абрамович, 1958-
        Maserati цвят бордо : или Уравнение с три известни : откъс от роман / Азарий Лапидус ; прев. от рус. Пенка Кънева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 150-203.
882-31
COBISS.BG-ID 1251144932

БС 2013/6 Сс 335
ПАВЛОВ, Олег, 1970-
        Думи за съкровеното : проза / Олег Павлов ; прев. от рус. Пенка Кънева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 391-399.
882-3
COBISS.BG-ID 1251233764


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 336
АНГЕЛОВ, Петър Иванов, 1938-
        Драмата на бежанците от Беломорска Тракия през 1913 г. омаскарена в поредица от романи / Петър Ангелов

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 233-242.
886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1250898404

БС 2013/6 Сс 337
БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        "Аз съм един стар "книгозавър" : интервю на проф. дфн Мария Младенова с проф. д-р Алберт Бенбасат

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 7-22.
886.7(047.53)
002.19(047.53)
COBISS.BG-ID 1250813668

БС 2013/6 Сс 338
БОГОМИЛОВА, Нонка, 1952-
        Антропология на любовта (по романа на Д. Димов "Осъдени души") / Нонка Богомилова. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 21, бр. 3 (2012), с. 38-54.
886.7.09
177.6
COBISS.BG-ID 1250996708

БС 2013/6 Сс 339
БОЙЧЕВА, Снежана Петрова, 1958-
        Животът между културите. За образа на емигранта в романа на Илия Троянов "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" / Снежана Бойчева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 178-196.
886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1250597092

БС 2013/6 Сс 340
ЗВЪНЧАРОВ, Иван
        Архивното наследство на Иван Богданов - разширяване на представите / Иван Звънчаров

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 115-130.
Архивът е в Националния литературен музей
886.7:069.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1250719204

БС 2013/6 Сс 341
ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Слово за Вазов : 160 години от рождението на народния поет / Мирела Иванова

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 222-225.
886.7(092)
92 Вазов, И.
COBISS.BG-ID 1250751204

БС 2013/6 Сс 342
КОЕВ, Атанас Кирилов
        Иван Радославов - теоретикът на символизма в България / Атанас Коев

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 173-177.
886.7(092)
92 Радославов, И.
COBISS.BG-ID 1250749924

БС 2013/6 Сс 343
КОЕВ, Атанас Кирилов
        Писателят историк и краевед (Звезделин Цонев) / Атанас Коев

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 269-274.
886.7(092)
92 Цонев, З.
COBISS.BG-ID 1250785252

БС 2013/6 Сс 344
НИКОВСКА, Здравка
        Почит към Пенчо Славейков : 100 години от смъртта на поета / Здравка Никовска

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 229-231.
886.7(092)
92 Славейков, П. П.
COBISS.BG-ID 1250752996

БС 2013/6 Сс 345
НИКОЛОВА, Бистра Николаева, 1948-
        Средновековните византийски и български владетели, кралете и князете на Средна и Западна Европа в съдбата на светците от българския пантеон / Бистра Николова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 123-144.
Сведения на българската агиография
886.7(091)
235.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1250431972

БС 2013/6 Сс 346
ПЕНЧЕВА, Радка Пенчева, 1960-
        Да си спомним за писателя Иван Кирилов : 135 години от рождението му / Радка Пенчева

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 151-161.
886.7(092)
92 Кирилов, И.
COBISS.BG-ID 1250726884

БС 2013/6 Сс 347
        [ПРОФЕСОР д-р Алберт Бенбасат на 60 години] . - Съдържа: Лични размисли за Алберт Бенбасат - учен, преподавател и човек / Ани Гергова. Професор Алберт Бенбасат - човек на книгата / Мария Младенова. Форматът [на книгата] е форма на свобода. В края на краищата не всичко е технология, триумф на технологията. Трябва да има и човешкост..." : в чест на колегата и съмишленика-Алберт Бенбасат, по случай неговата 60-годишнина / Антоанета Тотоманова. Препрочитайки белите полета / Марин Бодаков. Алберт Бенбасат - между печатните пространства и белите полета / Светлана Минева. Триединният образ на книгата / Владимир Донев. "Книга, книжовност, книгоиздаване"-един проект на Алберт Бенбасат / Васил Загоров. Алберт Бенбасат на страниците на списание "Издател" и сборника "Библиотеки, четене, комуникации" / Николай Колев. Алберт Бенбасат и Националният литературен музей / Румяна Пенчева

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 2 (2012), с. 27-90.
886.7(092)
002.19(092)
92 Бенбасат, А.
COBISS.BG-ID 1250816740

БС 2013/6 Сс 348
РАДЕВА, Живка Василева, 1957-
        Възгледите на Петко Славейков за сборните издания през Възраждането / Живка Радева

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 292-301.
886.7-024.09
COBISS.BG-ID 1250787300

БС 2013/6 Сс 349
СВИТКОВА, Анна
        "Скитник с широко отворени очи" : 110 години от рождението и 80 години от смъртта на Борис Шивачев / Анна Свиткова

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 226-228.
886.7(092)
92 Шивачев, Б.
COBISS.BG-ID 1250751972

ЦВЕТКОВ, Марко
        Стилиян Чилингиров и Националната библиотека : щрихи към професионалния му портрет Вж Сс 27

БС 2013/6 Сс 350
ЦВЕТКОВ, Марко
        Яна Язова: "И пак напред сама аз тръгвам..." : изложба в чест на 100-години от рождението й / Марко Цветков

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 38-40.
886.7(092)(084)
92 Язова, Я.
COBISS.BG-ID 1250957540

БС 2013/6 Сс 351
ЧЕРНОКОЖЕВА, Росица Пенчева, 1952-
        Една приказка на Яна Язова през призмата на несъзнаваното / Росица Чернокожева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 6 (2012), с. 40-42.
По повод приказката "Златната ръка на света Богородица"
886.7-34.09
COBISS.BG-ID 1250976996


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/6 Сс 352
ВЕНИН, Георги, 1956-
        Онази любов ; 2012 ; Страстите Христови ; Отказвам се от тялото ... ; Думите ; Фарлингети : стихотворения / Георги Димитров Георгиев-Венин

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 235-239.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251174628

БС 2013/6 Сс 353
ВИДЕНОВА, Елица Симеонова, 1966-
        Безнебесно ; Остана ми толкова малко Луна ... ; Етюд за ръж... и още нещо ; А така обича художник ; Монолог на ловеца ; Писмо : стихотворения / Елица Виденова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 244-247.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251177444

БС 2013/6 Сс 354
ЖЕЛЕВ, Желязко Тодоров, 1936-
        Бунт на въглищарите ; Стачка в крачка : [стихотворения] ; Закъсняла помощ : [разказ] / Желязко Желев

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 127-134.
886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251095524

БС 2013/6 Сс 355
ЛАЗАРОВА, Анка Иванова, 1946-
        Звезди за двама ; Закъсняло писмо ; Целуни ме ; Добруджанка : [стихотворения] / Анка Лазарова

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 114-116.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251085540

БС 2013/6 Сс 356
ПЕНЕВ, Станислав Пенчев, 1953-
        След бурята, изпрала мойта риза ... ; В лятна Варна ; Земен кръст ; По курса ; На варненския бряг ; На края на брега ; Икар : стихотворения / Станислав Пенев

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 240-243.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251175908

УРСОВА, Валерия Павлова, 1938-
        Божана Мюлер ; Тревожна младост : [разкази] ; Бащината къща ; Тъга : [стихотворения] Вж Сс 362


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БС 2013/6 Сс 357
БОРИСОВА, Яна, 1972-
        Приятнострашно : пиеса / Яна Борисова

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 135-168.
886.7-2
COBISS.BG-ID 1251475940

БС 2013/6 Сс 358
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Апокалипсисът идва в 6 вечерта : текст за театър / Георги Господинов

В: Homo Ludens. - ISSN 1311-5111. - Бр. 14 (2009), с. 339-364.
886.7-2
COBISS.BG-ID 1251570148


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/6 Сс 359
ВАСИЛЕВА, Дияна, 1968-
        Приказка за шоколадовия град : [проза] / Дияна Василева

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 125-126.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1251092452

БС 2013/6 Сс 360
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Пиша за теб ; Чудотворецът : разкази / Здравка Евтимова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 275-288.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251182052

ЖЕЛЕВ, Желязко Тодоров, 1936-
        Бунт на въглищарите ; Стачка в крачка : [стихотворения] ; Закъсняла помощ : [разказ] Вж Сс 354

БС 2013/6 Сс 361
ИВАНОВ, Пенчо Иванов, 1950-
        Мълчалива любов : [разказ] / Пенчо Иванов

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 147-150.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251096804

БС 2013/6 Сс 362
УРСОВА, Валерия Павлова, 1938-
        Божана Мюлер ; Тревожна младост : [разкази] ; Бащината къща ; Тъга : [стихотворения] / Валерия Урсова

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 117-124.
886.7-32
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251086820


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2013/6 Сс 363
ПЕТКОВ, Любен Желязков, 1939-
        Отвътре и отвъд Обетованата земя : пътепис / хаджи Любен Петков

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 40, бр. 4 (2012), с. 205-233.
886.7-992
COBISS.BG-ID 1251170020


89 ИЗТОЧНИ, АФРИКАНСКИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРИ

СТОИЛОВА, Анка Димитрова
        Професор Стоянка Кендерова на 65 години Вж Сс 390


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Сс 364
ЧАЛЪКОВА, Татяна Ивановна, 1952-
        Метафора в един от газелите на Нефи. Паяжина на смисъла / Татяна Чалъкова, Вежди Хасан. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 197-223.
894.35-1.09
COBISS.BG-ID 1250598116


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БС 2013/6 Сс 365
ПОПОВ, Светлозар Велчев
        Икономически основи на цивилизация Варна / Светлозар Попов. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 6-17.
902(497.211)"631/636"
COBISS.BG-ID 1251651300

БС 2013/6 Сс 366
ТРАЯНОВ, Траян Константинов, 1944-
        Чудесата на нос Калиакра / Траян К. Траянов. - Рез. на англ. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 40-43.
Подводните археологически експедиции в района на нос Калиакра
902.034(262.5:210:497.2-18)"1959/1981"
COBISS.BG-ID 1252370916

        INITIATION of the migration and separation of Indo-Europeans by a catastrophic flooding of the Black Sea region Вж Сс 391


903 ПРЕДИСТОРИЯ
Вж и 7.031

БС 2013/6 Сс 367
ШИВАРОВ, Николай Стефанов, протопрезвитер, 1930-
        Спомен - предание - традиция : човешки отговори на Божия призив / Николай Ст. Шиваров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 1 (2009), с. 5-36.
По праисторически данни
903
COBISS.BG-ID 1251593956


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БС 2013/6 Сс 368
АНТУРАКИС, Георгиос, 1936-2006
        Древни мартириони и християнски храмове : влияние на почитта към мъчениците върху богослужебния живот на Църквата / Георгиос Антуракис ; прев. [от гръцки] Алексей Стамболов

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 2/4 (2009), с. 82-118.
904:726"02/08"
24
COBISS.BG-ID 1251555556

БС 2013/6 Сс 369
КАЗАНАКИ-Лапа, Мария
        Атина от късната античност до завладяването й от турците / Мария Казанаки-Лапа ; прев. [от гръцки] Алексей Стамболов. - Рез. на англ. ез.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 15, бр. 1/4 (2010), с. 77-90.
Археологически паметници от периода
904(495-25)
COBISS.BG-ID 1251249124


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БС 2013/6 Сс 370
АНГЕЛОВА, Росица Жечкова, 1967-
        Шумен и шуменци в Балканските войни (1912-1913 г.) / Росица Ангелова. - Рез. на англ. ез.

В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. - ISSN 1311-7300. - Т. 19А (2008), с. 240-317.
908(497.217)"1912/13"
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1250599396

БС 2013/6 Сс 371
ГЕОРГИЕВА, Калина Т.
        Летописец на Беломорска Тракия / Калина Георгиева

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 198-205.
Живот и дело на Кирил Стоев Бакърджиев
908(092)
92 Бакърджиев, К.
COBISS.BG-ID 1250881508

БС 2013/6 Сс 372
ДИМИТРОВ, Георги Колев, 1941-
        Кота 260 и бойните действия за защита на град Добрич / Георги Димитров

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 12-17.
Битката за града на 5-7 септември 1916 г.
908(497.211.)"1916"
COBISS.BG-ID 1251025636

БС 2013/6 Сс 373
ЛАЗАРОВ, Симеон, 1896-1976
        Из миналото на родния край. Село Мерхамли, Софлийска околия, Западна Тракия / Симеон Лазаров

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 48-66.
908(495=867)(091)
COBISS.BG-ID 1250821860

МАРКОВ, Ивайло Димитров
        Природата като социална и културна реалност. Конструиране на забележителността Вж Сс 210

БС 2013/6 Сс 374
МИХАЙЛОВА, Златка Димитрова, 1946-
        С Тракия в сърцето : Симеон Лазаров Стойков (1896-1976) / Златка Михайлова

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 206-209.
908(092)
92 Стойков, С.
COBISS.BG-ID 1250883044

БС 2013/6 Сс 375
НИКОЛОВ, Николай Георгиев, 1953-
        Самостоятелната работа на студентите при изучаване на дисциплината Краезнание / Николай Г. Николов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 132-134.
908(072)
COBISS.BG-ID 1250672868

БС 2013/6 Сс 376
ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Роден да прави добрини ; Шуменската фамилия Краеви / Атанас Пеев

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 157-165.
Живот и дейност на краеведа и родоизследователя Марин Атанасов от Добрич
908(092)
92 Атанасов, М.
929.52 Краеви(497.217)
COBISS.BG-ID 1251097572

БС 2013/6 Сс 377
ПЕТРОВ, Иван Методиев
        Освобождението на Горна Джумая през 1912 г. / Иван Петров

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 19-23.
908(497.222.1)"1912/13"
COBISS.BG-ID 1250954212

БС 2013/6 Сс 378
РАДЕВ, Иван, 1934-
        Добруджа и постановление N 236 на Министерския съвет от 8 март 1951 година / Иван Радев

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 76-78.
План за развитието на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа
908(497.21)(091)
COBISS.BG-ID 1251038692

БС 2013/6 Сс 379
ЦАНЕВА, Цанка Димитрова, 1927-
        Фрагменти от историята на Вечерното средно училище в Добрич / Цанка Цанева

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 91-100.
908(497.211.1)(091)
COBISS.BG-ID 1251041764

БС 2013/6 Сс 380
ШАЛАПАТОВ, Димитър Тодоров, 1954-
        Българските християнски селища в Източна Тракия / Димитър Шалапатов

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 7-21.
908(560=867)(091)
COBISS.BG-ID 1250815972


91 ГЕОГРАФИЯ
Вж и 308; 551.1/.4

БС 2013/6 Сс 381
АТАНАСОВА, Даниела
        Творчеството на Феликс Каниц - национално, балканско и европейско : съвместен проект на Научен архив и Централна библиотека на БАН / Даниела Атанасова, Габриела Йончева, Дарина Илиева. - БАН - Българска академия на науките. - С библиогр.

В: Библиотеки, четене, комуникации. - ISSN 1313-8138. - 2011, Ч. 1 (2012), с. 275-286.
91(439)(092)
39(439)(092)
92 Каниц, Ф.
COBISS.BG-ID 1250787044


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АТАНАСОВА, Даниела
        Творчеството на Феликс Каниц - национално, балканско и европейско : съвместен проект на Научен архив и Централна библиотека на БАН Вж Сс 381

АТАНАСОВА, Йовка Атанасова, 1947-
        Мечтата да достигнеш върха Вж Сс 138

БОНЧЕВ, Веселин Иванов, 1942-
        Цената на саможертвата и признанието Вж Сс 163

БУГАРЧЕВА, Елена Георгиева
        Съдбата на Македония за общественика и твореца Антон Страшимиров Вж Сс 413

ВАСИЛЕВА, Маргарита Михайлова, 1938-
        В памет на Васил Кънчов Вж Сс 414

БС 2013/6 Сс 382
ВЪРТУНИНСКА, Рада Колева, 1932-
        Родът Акъллийски на 220 години / Рада Въртунинска

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 175-178.
929.52 Акъллийски род(497.21)
COBISS.BG-ID 1251099364

ГЕОРГИЕВА, Калина Т.
        Летописец на Беломорска Тракия Вж Сс 371

ГЕРГОВА, Ани Атанасова, 1937-
        Науката като призвание: основни щрихи в портрета на Боряна Христова Вж Сс 314

ДОБРЕВ, Марин Дончев, 1950-
        Димитър Радойков (1879-1940) - художник и вдъхновител на таланти Вж Сс 259

БС 2013/6 Сс 383
ДРОСНЕВА, Елка Димитрова, 1953-
        Времена, пространства, хора: Иван Шишман, Петър Ников и Иван Шишманов / Елка Дроснева. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 50-71.
Родословията на тримата българи
929.52(497.2)
949.72
COBISS.BG-ID 1250768356

ЕНЕВА, Наталия Димитрова
        За историка и неговия фонд. Новосъздаденият архив "Велко Тонев" в културното и документално наследство на Варна Вж Сс 388

БС 2013/6 Сс 384
ЖЕЧЕВ, Иван, 1939-
        С памет за предците, с надежда за потомците / Иван Жечев

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 103-106.
Историята на Арабаджиевия род от Северна Добруджа
929.52 Арабаджиев род(497.21)
COBISS.BG-ID 1251043300

        [ЖИВОТ и дело на Коста Андреев] Вж Сс 416

ЗАХАРИЕВ, Ясен Захариев, 1973-
        Биографията и смъртта на проф. Иван Георгов в архивите на проф. Иван Саръилиев Вж Сс 47

ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Слово за Вазов : 160 години от рождението на народния поет Вж Сс 341

БС 2013/6 Сс 385
КАЗАНЛИЕВ, Вълчо Иванов, 1934-
        За родословието на предците / Вълчо Казанлиев

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 169-172.
Родовите корени на автора
929.52 Казанлиеви(497.21)
COBISS.BG-ID 1251099108

КАРАГАНЕВ, Румен Василев, 1955-
        Иван Алтънов - дипломат и изследовател на тракийския въпрос Вж Сс 417

КАЦАРСКИ, Иван Борисов, 1952-
        Иван Георгов - известно, неизвестно и как бихме могли да узнаем повече за него? Вж Сс 48

КОЕВ, Атанас Кирилов
        Иван Радославов - теоретикът на символизма в България Вж Сс 342

КОЕВ, Атанас Кирилов
        Писателят историк и краевед (Звезделин Цонев) Вж Сс 343

ЛАЗАРОВ, Никола Гергинов, 1930-
        Варненският укрепен пункт с началник генерал-лейтенант Тодор Кантарджиев Вж Сс 164

МИХАЙЛОВА, Златка Димитрова, 1946-
        С Тракия в сърцето : Симеон Лазаров Стойков (1896-1976) Вж Сс 374

НИКОВСКА, Здравка
        Почит към Пенчо Славейков : 100 години от смъртта на поета Вж Сс 344

НИКОЛОВ, Ангел Николов, 1971-
        П. А. Сирку в България (1878-1879) Вж Сс 331

ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Роден да прави добрини ; Шуменската фамилия Краеви Вж Сс 376

ПЕЕВ, Вениамин Тимотеев, 1950-
        "Непротивенето на злото" в религиозно-политическата дейност на Мартин Лутер Кинг-младши Вж Сс 98

ПЕНЧЕВА, Радка Пенчева, 1960-
        Да си спомним за писателя Иван Кирилов : 135 години от рождението му Вж Сс 346

ПЕПЕЛАНОВА, Розалина Атанасова
        Целувката : началото и краят на живота : 150 години от рождението на Густав Климт Вж Сс 260

ПЕТРОВ, Иван, 1949-
        Генералът Иван Колев - спасителят на Добрич Вж Сс 165

ПРАВДОМИРОВА, Донка, 1944-
        Библиографът проф. д-р Христо Тренков : по случай сто години от рождението му Вж Сс 11

        [ПРОФЕСОР д-р Алберт Бенбасат на 60 години] Вж Сс 347

СВИТКОВА, Анна
        "Скитник с широко отворени очи" : 110 години от рождението и 80 години от смъртта на Борис Шивачев Вж Сс 349

СТАМБОЛОВ, Алексей
        Догмат и философия за един хуманист от XIV век : бележки върху дейността на Варлаам Калабрийски Вж Сс 105

СТО
        100 години от рождението на Парашкев Хаджиев Вж Сс 266

СТО и десет
        110 години от рождението на Веселин Стоянов Вж Сс 267

СТОИЛОВА, Анка Димитрова
        Професор Стоянка Кендерова на 65 години Вж Сс 390

СТОЙЧЕВ, Руси Георгиев, 1942-
        Генерал Стефан Тошев - войсководец от голяма величина Вж Сс 166

ЦВЕТКОВ, Марко
        Стилиян Чилингиров и Националната библиотека : щрихи към професионалния му портрет Вж Сс 27

ЦВЕТКОВ, Марко
        Яна Язова: "И пак напред сама аз тръгвам..." : изложба в чест на 100-години от рождението й Вж Сс 350

БС 2013/6 Сс 386
ЧАКАЛОВА-Генева, Пенка, 1938-
        Истината за името на капитан Петко войвода - Петко Кирков Каракирков / Пенка Чакалова-Генева

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 67-88.
929.52 Каракиркови(497.2)
COBISS.BG-ID 1250824676

ЧОЛЕВА-Димитрова, Анна Методиева
        110 години от рождението на чл.-кор.проф. Кирил Мирчев, изтъкнат учен по история на българския език Вж Сс 313


93/99 ИСТОРИЯ
Вж и 904

БС 2013/6 Сс 387
НИКОЛОВ, Николай Георгиев, 1953-
        Интелектуалните карти по история в семинарните занятия на студентите-колежани / Николай Г. Николов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 127-129.
93/99(072)
COBISS.BG-ID 1250671332


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

АНГЕЛОВ, Владимир Петров, 1976-
        България и българите в съчинението на византийския историк Дука Вж Сс 406

БС 2013/6 Сс 388
ЕНЕВА, Наталия Димитрова
        За историка и неговия фонд. Новосъздаденият архив "Велко Тонев" в културното и документално наследство на Варна / Наталия Енева. - Рез. на бълг. ез. - С библиогр.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 71-78.
930.1(092)
92 Тонев, В.
930.25:069(497.211)
COBISS.BG-ID 1252376292

КОСТОВА, Елена Маринова, 1975-
        Нови изворови сведения за княжеството на Константин Драгаш Вж Сс 411

БС 2013/6 Сс 389
ПОПОВ, Димитър Петров, 1950-
        Збелсурд / Димитър Попов. - С библиогр.

В: Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет. Специалност Етнология. - ISSN 1312-9406. - Т. 2 (2012), с. 113-120.
Епиграфски паметници с името на тракийския бог открити на Балканския полуостров с датировка от римската епоха - І в. пр.н.е - ІІ-ІІІ в. н.е.
930.27:291.3(=919.885)"-01/02"
COBISS.BG-ID 1251270884

БС 2013/6 Сс 390
СТОИЛОВА, Анка Димитрова
        Професор Стоянка Кендерова на 65 години / Анка Стоилова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 27-30.
930.1(497.2)(092)
89(092)
92 Кендерова, С.
COBISS.BG-ID 1250956516

POPOVA, Ivajla Ljubomirova, 1969-
        The Balkans in the eyes of fifteenth-century West-European pilgrims Вж Сс 403


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БС 2013/6 Сс 391
        INITIATION of the migration and separation of Indo-Europeans by a catastrophic flooding of the Black Sea region / Yavor Y. Shopov ... [и др.]. - Други авт.: Todor Yalamov, Petko Dimitrov, Dimitar Dimitrov. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 27-39.
930.85(262.5:210=91)"634/636"
902(262.5:210=91)"634/636"
COBISS.BG-ID 1251657956


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

БС 2013/6 Сс 392
ЗЛАТКОВА, Юлия Иванова
        Женското покровителство над манастирите в Светите земи през ІV-V век / Юлия Златкова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 14, бр. 2/4 (2009), с. 28-46.
Приносът на жените от висшата римска аристокрация за развитието и разпространието на монашеството и изграждането на манастири
937
271(33)"03/05"
COBISS.BG-ID 1251544548


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

АНГЕЛОВ, Петър Димитров, 1951-
        Западноевропейците в представите на средновековния българин Вж Сс 407

БАКАЛОВ, Георги Петров, 1943-2012
        Християнска България и Европа в епохата на Средновековието Вж Сс 408

НИНОВ, Васил Велков, 1983-
        Двойственият образ на Ричард І Лъвското сърце в изворите за Третия кръстоносен поход Вж Сс 399

БС 2013/6 Сс 393
IVANOV, Vladislav, 1979-
        Sancta Unio or the Holy League 1332-36/37 as a political factor in the Eastern Mediterranean and the Aegean / Vladislav Ivanov. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 142-176.
940.1
COBISS.BG-ID 1251120868


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2013/6 Сс 394
АНГЕЛОВ, Димитър Г., 1972-
        Свободата във Византия като политически идеал (XII-XV) век / Димитър Г. Ангелов ; прев. от англ. Владимир Ангелов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 39-61.
949.5
COBISS.BG-ID 1250364132

ГЕОРГИЕВА, Сашка Тодорова
        Българо-византийската брачна дипломация по време на Първото българско царство Вж Сс 409

БС 2013/6 Сс 395
ДИМИТРОВ, Димитър Йорданов, 1966-
        Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан / Димитър Димитров. - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 229-235.
949.5
951
COBISS.BG-ID 1250531812

БС 2013/6 Сс 396
ИЛИЕВ, Илия Георгиев, 1954-
        Българските учени на XXII световен конгрес по византология в София / Илия Г. Илиев. - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 33-38.
949.5:061.3(497.223)"2011"
COBISS.BG-ID 1250363620

БС 2013/6 Сс 397
КЪНЕВ, Николай Ангелов
        Приносът на сфрагистиката за разкриване на девалвацията на византийските почетни титли в йерархията на т. нар. система на предимство от средновизантийския период - примерът с титлите магистър и патрикий (границата на VIII/IX - границата на XI/XII в.) / Николай Кънев. - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 265-272.
949.5
736.3(495)"07/11"
COBISS.BG-ID 1250533348

МАНДОВА, Искра Генчева, 1952-
        Две средновековни китайски сведения за Византия Вж Сс 423

БС 2013/6 Сс 398
МИШЕВ, Радослав Захариев, 1947-
        Австро-унгарската политика към България през Балканските войни 1912 - 1913 г. / Радослав Мишев. - С библиогр.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 85-102.
943.6
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1250957284

БС 2013/6 Сс 399
НИНОВ, Васил Велков, 1983-
        Двойственият образ на Ричард І Лъвското сърце в изворите за Третия кръстоносен поход / Васил Нинов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 176-201.
942
940.1
COBISS.BG-ID 1250523620

БС 2013/6 Сс 400
ТОДОРОВ, Тодор Райчев, 1970-
        Съвладетелството във Византия (VII-X век) според данните на сфрагистиката / Тодор Тодоров. - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 255-264.
949.5
736.3(495)"06/09"
COBISS.BG-ID 1250529764

БС 2013/6 Сс 401
ТЪПКОВА-Заимова, Василка Кирилова, 1924-
        Между два конгреса (1934-2011 г.) / Василка Тъпкова-Заимова. - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 5-32.
949.5:061.4(100)
COBISS.BG-ID 1250362596

БС 2013/6 Сс 402
KONSTANTINOVA, Jura Toteva
        The views of Eleftherios Venizeloz on the Balkan policy of Greece (1910-1916) / Yura Konstantinova. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 53-79.
949.5
COBISS.BG-ID 1251033316

БС 2013/6 Сс 403
POPOVA, Ivajla Ljubomirova, 1969-
        The Balkans in the eyes of fifteenth-century West-European pilgrims / Ivaila Popova. - Текст и на итал. ез. и прев. от итал. на англ. ез. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 120-141.
949.7
930(4-15)"14"
COBISS.BG-ID 1251118564

БС 2013/6 Сс 404
TOLEVA, Teodora Todorova, 1968-2011
        Habsburg influences in the Albanian-building process, 1896-1908 / Theodora Toleva

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 80-103.
Резюме на докторската теза на авторката, защитена в Университета на Барселона през 2008 г.
943.6
949.65
COBISS.BG-ID 1250963172


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

ДРОСНЕВА, Елка Димитрова, 1953-
        Времена, пространства, хора: Иван Шишман, Петър Ников и Иван Шишманов Вж Сс 383

БС 2013/6 Сс 405
НИКОЛОВ, Николай Георгиев, 1953-
        Документалните източници в семинарните занятия по история на България със студентите колежани / Николай Г. Николов. - Рез. на англ. ез.

В: Научни трудове - Педагогически колеж - Добрич. - ISSN 1312-2347. - Т. 5 (2012), с. 129-131.
949.72(072)
COBISS.BG-ID 1250671588


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БС 2013/6 Сс 406
АНГЕЛОВ, Владимир Петров, 1976-
        България и българите в съчинението на византийския историк Дука / Владимир Ангелов . - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 115-122.
949.72.033.1
930(093)(495)
COBISS.BG-ID 1250385892

БС 2013/6 Сс 407
АНГЕЛОВ, Петър Димитров, 1951-
        Западноевропейците в представите на средновековния българин / Петър Ангелов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 103-114.
949.72.032
940.1
COBISS.BG-ID 1250384612

АТАНАСОВА, Ели Боянова
        Библиография на Българското Черноморие : Черноморска България през периода XV-XIX век (до 1878 г.) Вж Сс 8

БС 2013/6 Сс 408
БАКАЛОВ, Георги Петров, 1943-2012
        Християнска България и Европа в епохата на Средновековието / Георги Бакалов

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 43-49.
949.72.03
940.1
COBISS.BG-ID 1250766308

БС 2013/6 Сс 409
ГЕОРГИЕВА, Сашка Тодорова
        Българо-византийската брачна дипломация по време на Първото българско царство / Сашка Георгиева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 170-175.
949.72.031.6
949.5
COBISS.BG-ID 1250439908

БС 2013/6 Сс 410
ИЛИЕВ, Илия Георгиев, 1954-
        Сведения за български народни игри и обичаи във византийски документи от началото на XIII век / Илия Г. Илиев. - Текстове на 3 бр. док. на старогр. ез. и в прев. на бълг. - Рез. на англ. ез.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 202-216.
949.72.032.2
398.3
COBISS.BG-ID 1250525156

БС 2013/6 Сс 411
КОСТОВА, Елена Маринова, 1975-
        Нови изворови сведения за княжеството на Константин Драгаш / Елена Костова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 145-155.
949.72.032.24
930(093)
COBISS.BG-ID 1250437860

БС 2013/6 Сс 412
ПОПОВ, Светлозар Велчев
        Паисий Хилендарски за произхода на българи и славяни / Светлозар Попов. - Рез. на бълг. ез.

В: Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна .... - ISSN 1314-586X. - 2012 (2012), с. 18-26.
949.72.031.1
COBISS.BG-ID 1251652068

ПРИНЦИНГ, Гюнтер
        Автокефалната византийска църковна провинция България/Охрид. Доколко независими били нейните архиепископи Вж Сс 101


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

АНГЕЛОВА, Росица Жечкова, 1967-
        Шумен и шуменци в Балканските войни (1912-1913 г.) Вж Сс 370

БС 2013/6 Сс 413
БУГАРЧЕВА, Елена Георгиева
        Съдбата на Македония за общественика и твореца Антон Страшимиров / Елена Бугарчева

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 103-108.
949.72.05(092)
92 Страшимиров, А.
COBISS.BG-ID 1250959588

БС 2013/6 Сс 414
ВАСИЛЕВА, Маргарита Михайлова, 1938-
        В памет на Васил Кънчов / Маргарита Василева

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 103-108.
По повод 150 г. от рождението и 110 г. от смъртта му
949.72.05(092)
92 Кънчов, В.
COBISS.BG-ID 1250959076

БС 2013/6 Сс 415
ДИМИТРОВ, Кольо Димитров, 1942-
        Букурещкият договор от 1913 г. и съдбата на Южна Добруджа / Кольо Димитров

В: Краезнание - Добрич. - ISSN 1313-4043. - Год. 12, бр. 12 (2012), с. 26-30.
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1251027172

БС 2013/6 Сс 416
        [ЖИВОТ и дело на Коста Андреев]. - Съдържа: Скъп приятел от първата ми младост / Ангел Бонев. Последни дни в родния край / Димитър Шалапатов. Със слово за едно по-хуманно общество / Делчо Порязов. Моето късно приятелство с Коста / Елена Алекова. Големият тракиец / Костадин Карамитрев. Дойде с мисия / Марко Семов. Съратник и съмишленик в тракийската кауза / Никола Инджов

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 128-197.
949.72.05(092)
949.72.06(092)
92 Андреев, К.
COBISS.BG-ID 1250877668

БС 2013/6 Сс 417
КАРАГАНЕВ, Румен Василев, 1955-
        Иван Алтънов - дипломат и изследовател на тракийския въпрос / Румен Караганев

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 117-126.
949.72.05(092)
92 Алтънов, И.
COBISS.BG-ID 1250960100

БС 2013/6 Сс 418
КИРОВА, Мариана, 1963-
        Стилиян Чилингиров като депутат : "Няма свобода без образование" - непозната реч на Преславския народен представител отпреди 100 години в защита на задължителното и безплатно образование / Мариана Кирова

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 178-184.
949.72.05
371(091)
COBISS.BG-ID 1250750436

БС 2013/6 Сс 419
МИТЕВ, Трендафил Атанасов, 1950-
        Паметната "българска есен" в Америка през 1912 г. / Трендафил Митев. - С библиогр.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 45-62.
Реалният принос на българската емиграция в САЩ за победата в Балканската война
949.72.052.2
325.25(73=867)"1912/13"
COBISS.BG-ID 1250955748

МИШЕВ, Радослав Захариев, 1947-
        Австро-унгарската политика към България през Балканските войни 1912 - 1913 г. Вж Сс 398

ПЕНЧЕВА, Румяна Генчева
        Генералите на българския дух Вж Сс 7

БС 2013/6 Сс 420
СЛАВОВ, Слави Митков, 1973-
        ВМОРО, българските правителства и пътят към Балканската освободителна война / Слави Славов. - С библиогр.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 24-44.
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1250954724

БС 2013/6 Сс 421
УЗУНОВА, Красимира Цветанова
        Хасковската тракийска организация до 1934 г. / Красимира Узунова. - С библиогр.

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 89-115.
949.72.053:061.22(497.236)
COBISS.BG-ID 1250825700

БС 2013/6 Сс 422
ELDǍROV, Svetlozar Vladimirov, 1956-
        Instrumentalizing celebration for political purposes in the unification of the Princedom of Bulgaria with Eastern Rumelia / Svetlozar Eldarov. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 104-119.
949.72.051.2
COBISS.BG-ID 1251034084


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

        [ЖИВОТ и дело на Коста Андреев] Вж Сс 416


950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

ДИМИТРОВ, Димитър Йорданов, 1966-
        Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан Вж Сс 395

БС 2013/6 Сс 423
МАНДОВА, Искра Генчева, 1952-
        Две средновековни китайски сведения за Византия / Искра Мандова. - Текста на 2 бр. док. на кит. ез. и в прев. на бълг. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Стара история на династия Тан. Свитък 148. Западни армии ; Нова история на династия Тан. Свитък 146. Западни региони : част 2

В: Исторически преглед. - ISSN 0323-9748. - Год. 67, бр. 5/6 (2011), с. 221-228.
951
949.5
COBISS.BG-ID 1250530276


РЕЦЕНЗИИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

БС 2013/6 Рс 1
ЕСКЕНАЗИ, Жак Рафаел, 1931-
        Биобиблиография за наш учен / Жак Ескенази. - Рецензия за кн.: Проф. Беню Цонев (12.I.1863-5.X.1926) : биобиблиография / състав., [предг.] Лиляна Пиринска, 2008

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 95-96.
0
COBISS.BG-ID 1250962404

БС 2013/6 Рс 2
MAVROGENI, Stavroula, 1964-
        Надя Данова, Рая Заимова, Саня Велкова, Юра Константинова, Геновева Червенакова, Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011. / Stavroula Mavrogeni, Konstantinos Katsanos. - Рецензия за книгата. - Загл. на бълг. ез.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 199-203.
0
COBISS.BG-ID 1251161828


1 ФИЛОСОФИЯ

1 ФИЛОСОФИЯ

БС 2013/6 Рс 3
БАТУЛЕВА, Татяна Петрова, 1957-
        Проекции на Ницше в българската философска култура. Ценна придобивка / Татяна Батулева . - Рецензия за кн.: Ницше в България : антология / състав. Латьо Латев, Анани Стойнев. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 192-195.
1
COBISS.BG-ID 1250933988

БС 2013/6 Рс 4
НИКИФОРОВА, Люба
        Вярата е по-силна от страха / Люба Никифорова. - Рецензия за кн.: Страхът : Ч. 1. Силата на страха / Христо Гешанов. - София : Бъдеще и надежда, 2009

В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 3 (2010), с. 230-236.
1
COBISS.BG-ID 1250521828

БС 2013/6 Рс 5
СТАМАТОВ, Атанас Костов, 1953-
        За преводите / Атанас Стаматов. - Рецензия за книгите: Съчинения : [в 6 тома]. Т.2, Натурфилософски и естественонаучни съчинения. Ч. 1, Физика / Аристотел ; под ред. на Иван Христов ; прев. от старогр. Цочо Бояджиев. - София : Захарий Стоянов, 2012 ; Сума против езичниците / Тома от Аквино ; [прев. Цочо Бояджиев]. - София : Фонд. Комунитас, 2012

В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 195-198.
1
COBISS.BG-ID 1250935780


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

БС 2013/6 Рс 6
НИКОЛОВА, Бистра Николаева, 1948-
        Смело и забележително, ново начало за една дълго изследвана област / Бистра Николова. - Рецензия за кн.: Свети Иван Рилски: 1- / Иван Добрев. - Linz : Slavia, 2007


В: Годишник на Висшия евангелистки богословски институт. - ISSN 1313-6402. - Т. 2 (2009), с. 273-288.
2
COBISS.BG-ID 1250494692

БС 2013/6 Рс 7
РИБОЛОВ, Светослав
        Сигурност в невидимото - първооснови на християнското учение, София: Руенски манастир, 2007 / Светослав Риболов. - Рецензия за кн.: Сигурност в невидимото : първооснови на християнското учение / архимандрит Пласид Дезей. - с. Скрино, [Бобошевско] : Сдружение Гълъб, 2007

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 186-188.
2
COBISS.BG-ID 1250835172

БС 2013/6 Рс 8
СТОЯДИНОВ, Мариян Богоев, 1964-
        Преподобният Максим Изповедник и византийското богословие / Сергей Л. Епифанович. - София : Омофор, 2008 / Мариян Стоядинов. - Рецензия за книгата

В: Богословска мисъл. - ISSN 1310-7909. - Год. 12, бр. 1/4 (2007), с. 192-194.
2
COBISS.BG-ID 1250837476

БС 2013/6 Рс 9
ХРИСТОВ, Иван Василев, 1960-
        Нова стъпка в изучаването на Ареопагитския корпус / Иван Христов. - Рецензия за кн.: Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert): Bd. 1-5 / Sabine Fahl ... [и др.] - Freiburg : Weiher, 2010


В: Български философски преглед. - ISSN 1314-5908. - Кн. 2 (2012), с. 187-190.
2
COBISS.BG-ID 1250930916


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

БС 2013/6 Рс 10
ГЕОРГИЕВА, Албена Лазарова, 1954-
        Вихра Баева. Нишката на живота. Между коланчето за рожба и богородичния пояс. София, АИ "Проф. Марин Дринов", 2012 / Албена Георгиева. - Рецензия за книгата

В: Българска етнология. - ISSN 1310-5213. - Год. 38, бр. 1/2 (2012), с. 136-139.
3
COBISS.BG-ID 1251217892

БС 2013/6 Рс 11
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Как чувства българският човек? / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: ...първа радост е за мене : eмоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения / [състав. Николай Аретов]. - София : Кралица Маб, 2012

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 1.
3
COBISS.BG-ID 1249980388

БС 2013/6 Рс 12
МУКАНОВА, Поли Руменова
        Цената на свободата / Поли Муканова. - Рецензия за кн.: Щастлива емигрантска песен няма: 27 срещи с политически бегълци от комунистическа България / Зоя Захариева-Цанкова. - София : Изток-Запад, 2012

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 6 (2012), с. 51-52.
3
COBISS.BG-ID 1250978788

БС 2013/6 Рс 13
ПОПОВА, Гергана Миролюбова
        Неудържимите граници / Гергана Попова, Димитър Ганов. - Рецензия за кн.: Границите: философски и политически прочити / състав. Нина Мирева, Лазар Копринаров. - В. Търново : Фабер, 2012

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 21, бр. 3 (2012), с. 102-104.
3
COBISS.BG-ID 1251000548

БС 2013/6 Рс 14
NIKOVA, Ekaterina L.
        Michael Mitsopoulos, Theodore Pelagidis, Understanding the crisis in Greece: from boom to bust. Palgrave Macmillan, 2nd revised edition, 2011, 272 p. / Ekaterina Nikova. - Рецензия за книгата

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 204-206.
3
COBISS.BG-ID 1251191780

БС 2013/6 Рс 15
NIKOVA, Ekaterina L.
        Nicolas Hayoz, Leszek Jesien and Daniela Koleva (eds.), 20 years after the collapse of communism : expectations, achievements and disillusions of 1989. Peter Lang. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2011, 679 p. / Ekaterina Nikova. - Рецензия за книгата

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 207-211.
3
COBISS.BG-ID 1251200740


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БС 2013/6 Рс 16
БУЛЕВА, Марияна Николаева, 1957-
        Нова пътека към корените на националната ни идентичност / Марияна Булева. - Рецензия за кн.: Кое е истинското българско църковно пеене? / състав. Юлиан Куюмджиев. - Пловдив : Коала прес, 2011

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 2 (2012), с. 114-115.
7
COBISS.BG-ID 1251402724

БС 2013/6 Рс 17
ВЕНКОВА, Стефка Георгиева
        Звук и етос: вариации върху тема от Боеций / Стефка Венкова. - Рецензия за кн.: Звук и етос : вариации върху тема от Боеций / Кристина Япова. - София : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2011

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 1 (2012), с. 102-104.
7
COBISS.BG-ID 1251340004

БС 2013/6 Рс 18
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Антониони - хаос и смисъл / Геновева Димитрова. - Рецензия за кн.: Снимам, следователно живея : записки за киното / Микеланджело Антониони. - София Колибри, 2012

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 4.
7
COBISS.BG-ID 1249982948

БС 2013/6 Рс 19
ДИМОВ, Венцислав Димов, 1963-
        Музиката в българското радио 1930-1944 / Венцислав Димов. - Рецензия за кн.: Музиката в Българското радио 1930-1944 / Антоанета Радославова-Дойчева. - София : Петко и Пенчо Славейкови, 2010

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 1 (2012), с. 105-108.
7
COBISS.BG-ID 1251340260

БС 2013/6 Рс 20
НАЙДЕНОВА, Горица Найденова
        Чуждата култура отблизо / Горица Найденова. - Рецензия за кн.: Чуждата култура отблизо : актуални музикални практики на сербите в двукултурната област Лужица в Германия / Розмари Стателова. - С. : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2011

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 1 (2012), с. 95-97.
7
COBISS.BG-ID 1251274724

БС 2013/6 Рс 21
ПЕТРОВА, Ангелина Петрова
        През годините / Ангелина Петрова. - Рецензия за кн.: През годините : Розмари Стателова на 70 години / [ред., предг. Венцислав Димов]. - София : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2011

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 1 (2012), с. 98-101.
7
COBISS.BG-ID 1251277540

БС 2013/6 Рс 22
ЯНЕВА, Анелия Димитрова
        Русенският балет и Асен Манолов. Подстъпи, формиране, развитие / Анелия Янева. - Рецензия за кн.: Русенският балет и Асен Манолов : подстъпи, формиране, развитие / Деница Анчева. - София : Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2011

В: Българско музикознание. - ISSN 0204-823X. - Год. 36, бр. 2 (2012), с. 116-118.
7
COBISS.BG-ID 1251404004


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Рс 23
АНГЕЛОВ, Боян, 1955-
        Светлини от еоните / Боян Анелов. - Рецензия за кн.: Божествени частици / Иван Арнаудов, Иво Арнаудов. - София : Бълг. писател, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 12 (20 юни 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251989732

БС 2013/6 Рс 24
АРЕТОВ, Николай Аретов, 1954-
        Индигото. Начин на употреба / Николай Аретов. - Рецензия за кн.: Кучета под индиго : роман / Чавдар Ценов. - София : Рива, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 5.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251677924

БС 2013/6 Рс 25
БИКОВ, Тома, 1980-
        "Често в нашата Нулия" / Тома Биков. - Рецензия за кн.: Пролетта на емигрантите / Калин Илиев. - София : ИК Сиела, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1250692324

БС 2013/6 Рс 26
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Митология на погледа / Георги Господинов. - Рецензия за кн.: Митология на погледа / Иван Теофилов. - Пловдив : Хермес, 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251570660

БС 2013/6 Рс 27
ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        "33 стихотворения за препрочитане" - акценти / Анжела Димчева. - Рецензия за кн.: 33 стихотворения за препрочитане / Николай Петев. - София : Бълг. писател, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 12 (20 юни 2013), с. 14.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251995364

БС 2013/6 Рс 28
ЕСЕНСКИ, Иван Стоянов, 1949-
        Пеперудено синьо / Иван Есенски. - Рецензия за кн.: Натюрморт с пеперуди / Елена Денева. - София : Омайниче, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 11 (6 юни 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251959524

БС 2013/6 Рс 29
ЕСЕНСКИ, Иван Стоянов, 1949-
        Чудесата / Иван Есенски. - Рецензия за кн.: Чудото с българина : мистични сказания : разкази / Йото Пацов. - София : Потайниче, 2012

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 11 (6 юни 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251958756

БС 2013/6 Рс 30
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        Елитарност на хапчета / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: Цивилизация на зрелището / Марио Варгас Льоса. - София : ИК Колибри, 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1250686180

БС 2013/6 Рс 31
КАЛИНОВА, Мария, 1983-
        Желанието на погледа / Мария Калинова. - Рецензия за кн.: Трябва да се види : стихове / Амелия Личева. - София : Сонм, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 3.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1252192996

БС 2013/6 Рс 32
КАСАБОВА, Благовеста Йорданова, 1934-
        Знак от камъка оброчен / Благовеста Касабова. - Рецензия за книгите: Избрано. Т.1, Кладенците на моя живот : поезия / Андрей Андреев. Избрано. Т. 2, Заветът на битието : преводи / Андрей Андреев. - София : Захарий Стоянов, 2013

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 12 (20 юни 2013), с. 11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251991780

БС 2013/6 Рс 33
КОЛАРОВА, Анита Димитрова, 1940-
        Физика на... мухата : какви гениални "открития" предлага на българските читатели със своя "хитов" роман "Физика на тъгата" писателят Георги Господинов ?... / Анита Коларова. - Рецензия за кн.: Физика на тъгата / Георги Господинов. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2011

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 142 (22-23 юни 2013), с. 21.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1250508772

БС 2013/6 Рс 34
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Константин Старчев - духовният мореплавател от неизчезващата раса на атлантите : Константин Старчев. "Четвъртият артефакт". ИК "Персей", С., 2011 / Катя Зографова. - Рецензия за книгата

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 248-252.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1250754020

БС 2013/6 Рс 35
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        (Чавдар) Ценов, пет индиго / Митко Новков. - Рецензия за кн.: Кучета под индиго : роман / Чавдар Ценов. - София : Рива, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 6-7.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251973348

БС 2013/6 Рс 36
ПАНЧЕВА, Гергана, 1987-
        Дълбоководни бръщолевеници / Гергана Панчева. Грешка в ритуала / Златина Димитрова, Николай Трайков. - Рецензии за кн.: Фантазматофилия : стихове / Калин Петров. - Пловдив : ИК Хермес, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 4-5.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1252220644

БС 2013/6 Рс 37
ПАНЧЕВА, Гергана, 1987-
        Краят на въжето е въже за връщане / Гергана Панчева, Златина Димитрова, Николай Трайков. - Рецензия за кн.: Въжеиграч : стихотворения / Никола Петров. - Пловдив : Жанет 45, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 7.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1251686116

БС 2013/6 Рс 38
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Опитомяването на вълка / Яница Радева. - Рецензия за кн.: Тотемът на вълка. Неполитическото / Пламен Антов. - София, small stations press, 2013


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 5.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1252220900

БС 2013/6 Рс 39
САРАНДЕВ, Иван Атанасов, 1934-
        Не са забравени : Радка Пенчева. "Сюжети на забравата. Реванш на паметта. Литературнокритически статии и документални изследвания". Пловдив, "Астарта", 2011 / Иван Сарандев. - Рецензия за книгата

В: Известия на Националния литературен музей. - ISSN 1312-4072. - Т. 6 (2012), с. 234-238.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1250753508

БС 2013/6 Рс 40
ХРИСТАКИЕВ, Красимир, 1981-
        Сложност и ред в ранномодерната ситуация / Красимир Христакиев. - Рецензия за кн.: Сложност и ред : изследвания върху ранната модерност / Владимир Сабоурин. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 4-5.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1252175588

БС 2013/6 Рс 41
ШИВАЧЕВ, Румен Радков, 1958-
        Нещо става с модернизма : пътни бележки из една орбита / Румен Шивачев. - Рецензия за кн.: "Физика на тъгата" като послание / Мариана Тодорова. - [София] : Карина - Мариана Тодорова, 2012

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 3.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1251965924

БС 2013/6 Рс 42
DONČEVA, Gergana Georgieva
        Маламир Спасов, Еквилибристики на Аз-а или кой разказва междувоенния психологически роман на Балканите. Велико Търново: Фабер, 2011 / Gergana Doncheva. - Рецензия за книгата. - Загл. на бълг. ез.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 192-195.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1251159012


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

БС 2013/6 Рс 43
КРЕМЕНЛИЕВ, Атанас Георгиев, 1934-
        Berna Pekesen. Nationalismus, Türkisierung und das Ende der jídischen Gemeinden in Thrakien, 1918-1942. München: R. Oldenbourg Verlag, 2012. Берна Пекезен. Национализация, турцизация и ликвидизация на еврейските общини в Тракия 1918-1942. Издателство "Олденбург", Мюнхен, 2012 / Атанас Кременлиев. - Рецензия за книгата. - Загл. на нем. ез.

В: Македонски преглед. - ISSN 0861-2277. - Год. 35, бр. 4 (2012), с. 153-158.
9
COBISS.BG-ID 1250969572

БС 2013/6 Рс 44
ПОППЕТРОВ, Николай Пейчев, 1954-
        Българското управление във Вардарска Македония / Николай Поппетров. - Рецензия за кн.: Българското управление във Вардарска Македония (1941-1944) : документален сборник / състав. Ал. Гребенаров, Н. Николова. - София : Държавна агенция Архиви, 2011

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 19, бр. 3/4 (2012), с. 92-94.
9
COBISS.BG-ID 1250961636

БС 2013/6 Рс 45
        [РЕЦЕНЗИИ за книгата на Димитър Шалапатов. "Българските християнски селища в Западна (Беломорска) Тракия", изд. "Български писател", Велико Търново, 2011]. - Съдържа: Българските християнски селища в Западна (Беломорска) Тракия / Стоян Райчевски. Добре дошли на борда на Беломорска Тракия! / Мария Бакърджиева. Който бяга от миналото, не гради бъдеще / Елена Алекова. Пример на православие и българска реч / Никола Инджов. Родолюбив извор на знание / Йордан Нанчев

В: Сборник Тракия. - ISSN 1312-1979. - Т. 5 (2012), с. 210-232.
9
COBISS.BG-ID 1250891236

БС 2013/6 Рс 46
BOBEV, Bobi Nikolov, 1948-
        Enver Hoxha: the first biography based on documents from the private archives of the dictator and on accounts of those who knew him / Bobi Bobev. - Рецензия за кн.: Enver Hoxha : e para biografi e bazuar në dokumente të arkivit personal dhe në rrëfimet e atyre që e njohën / Blendi Fevziu. - [Botim i 4.]. - Tiranë : [Fevziu, B.] : UET Press, 2011. - 397 стр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 177-184.
9
COBISS.BG-ID 1251153636

БС 2013/6 Рс 47
ELDǍROV, Svetlozar Vladimirov, 1956-
        The birth of a new state. The Republic of Macedonia between yugoslavism and nationalism / Svetlozar Eldarov. - Рецензия за кн.: Раждането на една нова държава: Република Македония между югославизма и национализма / Ангел Димитров. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2011

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 185-191.
9
COBISS.BG-ID 1251157732

БС 2013/6 Рс 48
HRISTAKUDI, Fotini Janis
        P. M. Kitromilides, Anna Tabaki (eds.), Greek-Bulgarian relations in the Age of national identity formation. Athens, 2010 / Fotini Christakoudi-Konstantinidou. - Рецензия за книгата. - Загл. на англ. ез.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 48, бр. 1 (2012), с. 196-198.
9
COBISS.BG-ID 1251160036