Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Румяна Николова

Съставители: Анелия Иванова, Бойка Първанова, Стефка Стоева, Стефка Скорчева, Таня Стоилова