Показалец на източниците

 

A

Археология, ISSN 0324-1203, Год. 53, бр. 2 (2012) Рс 40, Рс 41, Рс 42, Сс 497, Сс 498, Сс 499, Сс 500, Сс 501, Сс 505, Сс 506, Сс 508, Сс 516
 
Б

Библиотека, ISSN 0861-847X, Год. 20, бр. 2/3 (2013) Сс 2, Сс 5, Сс 6, Сс 15, Сс 16, Сс 17, Сс 18, Сс 19, Сс 20, Сс 21, Сс 23, Сс 24, Сс 25, Сс 27, Сс 28, Сс 40, Сс 463
Български фолклор, ISSN 0323-9861, Год. 39, бр. 1 (2013) Рс 13, Сс 173, Сс 174, Сс 175, Сс 224, Сс 225, Сс 226, Сс 227, Сс 228, Сс 248
 
Г

Годишник - Икономически университет - Варна, ISSN 0861-6752, Т. 83 (2012) Сс 73, Сс 138, Сс 147, Сс 149, Сс 168, Сс 223, Сс 235
Годишник на Софийския университет Св.Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация, ISSN 1311-4883, Т. 18 (2013) Рс 2, Сс 4, Сс 29, Сс 30, Сс 32, Сс 94, Сс 124, Сс 127, Сс 150, Сс 234, Сс 236, Сс 237, Сс 239, Сс 241, Сс 242
 
Е

Европа 2001, ISSN 1310-3989, Год. 20, бр. 5 (2013) Сс 148, Сс 385
 
З

Знаци, ISSN 1312-4412, Год. 9, бр. 4 (2012) Рс 36, Сс 80, Сс 412, Сс 417, Сс 457, Сс 477, Сс 478, Сс 479, Сс 480, Сс 481, Сс 482, Сс 483, Сс 484, Сс 485, Сс 486, Сс 488, Сс 492, Сс 493
 
И

Издател, ISSN 1310-4624, Год. 14, бр. 3/4 (2012) Рс 1, Рс 10, Рс 14, Сс 1, Сс 3, Сс 14, Сс 167, Сс 246, Сс 445, Сс 489
 
К

Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 41 (2013) Рс 3, Рс 23
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 42 (2013) Рс 9
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 43 (2013) Рс 26
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 40 (2013) Рс 24, Рс 25, Рс 38
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 41 (2013) Рс 15, Рс 37
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 42 (2013) Рс 27, Рс 32, Рс 33, Рс 39
 
М

Международна политика, ISSN 1312-5435, Год. 4, бр. 1 (2008) Рс 6, Рс 12, Сс 91, Сс 108, Сс 113, Сс 117, Сс 118, Сс 120, Сс 121, Сс 126, Сс 130, Сс 134, Сс 135, Сс 152, Сс 515
Международна политика, ISSN 1312-5435, Год. 4, бр. 1, Год. 4, бр. 2 (2008) Сс 103, Сс 106, Сс 133
Международна политика, ISSN 1312-5435, Год. 4, бр. 2 (2008) Сс 97, Сс 107, Сс 123, Сс 125, Сс 131, Сс 136, Сс 165
Международна политика, ISSN 1312-5435, Год. 5, бр. 2 (2009) Рс 8, Сс 98, Сс 104, Сс 116, Сс 137, Сс 153, Сс 160, Сс 178
Международна политика, ISSN 1312-5435, Год. 5, бр. 3 (2009) Сс 109, Сс 111, Сс 112, Сс 129, Сс 151, Сс 156, Сс 157, Сс 518, Сс 519, Сс 520
Международна политика, ISSN 1312-5435, Год. 7, бр. 1 (2011) Сс 114, Сс 128, Сс 132, Сс 158, Сс 159, Сс 161, Сс 162, Сс 521
Международна политика, ISSN 1312-5435, Год. 8, бр. 1 (2012) Сс 164, Сс 166, Сс 169, Сс 170, Сс 171
 
Н

Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология, ISSN 0861-0029, Т. 48, кн. 1, сб. А (2010) Рс 43, Сс 41, Сс 238, Сс 253, Сс 255, Сс 257, Сс 261, Сс 277, Сс 278, Сс 289, Сс 291, Сс 292, Сс 293, Сс 294, Сс 295, Сс 299, Сс 301, Сс 302, Сс 303, Сс 306, Сс 307, Сс 308, Сс 309, Сс 310, Сс 315, Сс 317, Сс 320, Сс 325, Сс 327, Сс 328, Сс 329, Сс 330, Сс 333, Сс 344, Сс 346, Сс 347, Сс 348, Сс 349, Сс 350, Сс 356, Сс 358, Сс 360, Сс 361, Сс 363, Сс 372, Сс 377, Сс 429, Сс 430, Сс 433, Сс 437, Сс 438, Сс 440, Сс 442, Сс 471
Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология, ISSN 0861-0029, Т. 48, кн. 1, сб. Б (2010) Рс 16, Рс 29, Рс 30, Рс 31, Рс 34, Сс 22, Сс 55, Сс 219, Сс 231, Сс 258, Сс 259, Сс 263, Сс 264, Сс 266, Сс 267, Сс 268, Сс 275, Сс 280, Сс 281, Сс 283, Сс 284, Сс 287, Сс 288, Сс 370, Сс 374, Сс 375, Сс 380, Сс 381, Сс 383, Сс 387, Сс 390, Сс 392, Сс 399, Сс 405, Сс 406, Сс 407, Сс 409, Сс 411, Сс 416, Сс 421, Сс 427, Сс 435, Сс 448, Сс 450, Сс 451, Сс 453, Сс 455, Сс 458, Сс 460, Сс 467, Сс 469, Сс 473, Сс 474, Сс 524, Сс 527
Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология, ISSN 0861-0029, Т. 49, кн. 1, сб. А (2011) Сс 42, Сс 250, Сс 251, Сс 254, Сс 256, Сс 260, Сс 262, Сс 265, Сс 270, Сс 271, Сс 273, Сс 297, Сс 305, Сс 311, Сс 312, Сс 313, Сс 314, Сс 316, Сс 321, Сс 323, Сс 326, Сс 331, Сс 332, Сс 335, Сс 336, Сс 339, Сс 340, Сс 343, Сс 345, Сс 353, Сс 355, Сс 357, Сс 359, Сс 362, Сс 373, Сс 384
Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология, ISSN 0861-0029, Т. 49, кн. 1, сб. Б (2011) Сс 31, Сс 101, Сс 172, Сс 189, Сс 229, Сс 230, Сс 269, Сс 276, Сс 282, Сс 285, Сс 290, Сс 300, Сс 304, Сс 318, Сс 319, Сс 334, Сс 337, Сс 338, Сс 365, Сс 369, Сс 371, Сс 378, Сс 379, Сс 382, Сс 389, Сс 391, Сс 393, Сс 398, Сс 400, Сс 401, Сс 402, Сс 426, Сс 431, Сс 432, Сс 434, Сс 439, Сс 441, Сс 443, Сс 447, Сс 461, Сс 464, Сс 466, Сс 472
Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология, ISSN 0861-0029, Т. 49, кн. 1, сб. В (2011) Сс 35, Сс 95, Сс 96, Сс 244, Сс 298, Сс 368, Сс 386, Сс 388, Сс 394, Сс 395, Сс 396, Сс 397, Сс 403, Сс 404, Сс 408, Сс 410, Сс 413, Сс 414, Сс 415, Сс 418, Сс 419, Сс 420, Сс 422, Сс 423, Сс 424, Сс 425, Сс 428, Сс 436, Сс 452, Сс 454, Сс 456, Сс 459, Сс 476, Сс 491, Сс 523
Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология, ISSN 0861-0029, Т. 49, кн. 1, сб. Г (2011) Сс 180, Сс 181, Сс 184, Сс 187, Сс 204, Сс 213, Сс 214, Сс 215, Сс 216, Сс 217, Сс 218, Сс 272, Сс 286, Сс 296, Сс 342, Сс 351, Сс 352, Сс 354, Сс 366, Сс 367, Сс 446, Сс 462, Сс 468, Сс 470
Ново време, ISSN 0323-9055, Год. 88, бр. 1 (2013) Рс 7, Рс 28, Рс 44, Сс 122, Сс 233, Сс 465, Сс 490
Ново време, ISSN 0323-9055, Год. 88, бр. 2 (2013) Рс 11, Сс 76, Сс 99, Сс 102, Сс 144, Сс 145, Сс 249, Сс 522
 
П

Педагогика, ISSN 0861-3982, Год. 85, бр. 2 (2013) Сс 64, Сс 182, Сс 183, Сс 185, Сс 188, Сс 190, Сс 192, Сс 196, Сс 197, Сс 198, Сс 209, Сс 210, Сс 211, Сс 212, Сс 220
Педагогика, ISSN 0861-3982, Год. 85, бр. 3 (2013) Сс 179, Сс 191, Сс 193, Сс 194, Сс 195, Сс 199, Сс 200, Сс 201, Сс 202, Сс 203, Сс 205, Сс 206, Сс 207, Сс 208, Сс 221
 
Р

Родопи, ISSN 1312-4552, Бр. 1/2 (2013) Сс 33, Сс 34, Сс 141, Сс 142, Сс 232, Сс 341, Сс 512, Сс 513, Сс 514, Сс 526
Родопи, ISSN 1312-4552, Бр. 3/4 (2013) Сс 38, Сс 43, Сс 115, Сс 119, Сс 143, Сс 245, Сс 504, Сс 511, Сс 525
 
С

Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 17, бр. 20 (2013) Рс 35
Съпоставително езикознание, ISSN 0204-8701, Год. 38, бр. 1 (2013) Рс 17, Рс 18, Рс 19, Рс 20, Рс 21, Рс 22, Сс 252, Сс 274, Сс 279, Сс 322, Сс 324, Сс 364
 
Ф

Философия, ISSN 0861-6302, Год. 22, бр. 1 (2013) Сс 47, Сс 49, Сс 50, Сс 52, Сс 60, Сс 69, Сс 71, Сс 72, Сс 78, Сс 139, Сс 154
Философски алтернативи, ISSN 0861-7899, Год. 22, бр. 1 (2013) Рс 4, Сс 57, Сс 59, Сс 65, Сс 67, Сс 68, Сс 70, Сс 75, Сс 84, Сс 444
Философски алтернативи, ISSN 0861-7899, Год. 22, бр. 1, Год. 22, бр. 3 (2013) Сс 58
Философски алтернативи, ISSN 0861-7899, Год. 22, бр. 2 (2013) Рс 5, Сс 61, Сс 63, Сс 74, Сс 79, Сс 140
Философски алтернативи, ISSN 0861-7899, Год. 22, бр. 2, Год. 22, бр. 3 (2013) Сс 48, Сс 66
Фондация Арете-Фол, ISSN 1314-5517, Год. 4, бр. 1 (2012) Сс 7, Сс 8, Сс 9, Сс 10, Сс 11, Сс 12, Сс 13, Сс 26, Сс 36, Сс 37, Сс 39, Сс 93, Сс 100, Сс 110, Сс 146, Сс 163, Сс 176, Сс 177, Сс 222, Сс 240, Сс 496, Сс 502, Сс 503, Сс 507, Сс 509, Сс 510, Сс 517
 
Х

Хайку свят, ISSN 1314-877X, Бр. 1 (2013) Сс 92, Сс 376, Сс 449, Сс 475, Сс 487, Сс 494, Сс 495
Християнство и култура, ISSN 1311-9761, Год. 12, бр. 4 (2013) Сс 62, Сс 81, Сс 82, Сс 83, Сс 85, Сс 86, Сс 87, Сс 88, Сс 90, Сс 243
Християнство и култура, ISSN 1311-9761, Год. 12, бр. 4, Год. 12, бр. 6 (2013) Сс 89
 
S

Sofia Philosophical Review, ISSN 1313-275X, Год. 6, бр. 2 (2012) Сс 44, Сс 51, Сс 105, Сс 186
Sofia Philosophical Review, ISSN 1313-275X, Год. 7, бр. 1 (2013) Сс 45, Сс 46, Сс 53, Сс 54, Сс 56, Сс 77, Сс 155, Сс 247