ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 1

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Анелия Иванова

Съставители: Бойка Първанова, Румяна Николова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2013/1 Св 1
ХОРОЗОВ, Емил Иванов, 1949-
        Който си е платил, е спечелил проект : интервю с проф. Емил Хорозов / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7187 (30 ян. 2013), с. 15.
По повод корупционните практики във Фонд "Научни изследвания"
001.89(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248022500


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/1 Св 2
        КУЛТУРНИ столици 2013. - Прев. от нем. ез. - Съдържа: Марсилия - културата и разни други грижи / Йозеф Ханиман. - Кошице - с имидж мултикулти

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (25 ян. 2013), с. 12.
008(44+437.6)
COBISS.BG-ID 1248004324


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

МО, Йен, 1955-
        Мо Йен: "Разказвачът на приказки", Нобелова лекция 7 декември 2012 г. Вж Св 164

БС 2013/1 Св 3
ШЕВИЙО, Катрин, 1961-
        Ще покажем в София 100 творби на Роден : интервю с Катрин Шевийо, директор на музея "Роден" в Париж / Мария Незнакомова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 23 (24 ян. 2013), с. 18.
069.02:730(44-25)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247936740


1 ФИЛОСОФИЯ


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2013/1 Св 4
ДИМИТРОВ, Пламен Луков
        Позитивното мислене невротизира и прави хората зависими : интервю с Пламен Димитров, психолог / Лиляна Филипова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 4 (5 ян. 2013), с. 42.
159.923(047.53)
COBISS.BG-ID 1247627236

БС 2013/1 Св 5
МОНОВ, Христо Цветанов, 1958-
        Глобалната информационна среда измести родителите : интервю с психолога Христо Монов / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 24 (29 ян. 2013), с. 6-7.
159.922.7/.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1248004580


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/1 Св 6
ЙОАН Павел II, папа, 1920-2005
        Проповед на папа Йоан Павел II за началото на понтификата : неделя, 22 октомври 1978 г. / прев. от итал. Радея Гешева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 9.
282(042)
COBISS.BG-ID 1248098276

БС 2013/1 Св 7
МАХЛЕЛИЕВ, Стоян, 1964-
        Българската църква е все по-близо до хората : интервю с иконом Стоян Махлелиев, главен координатор на Обществения комитет за православни ценности "Св. цар Борис-Михаил" във Варна / Добромир Радушев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4723 (29 ян. 2013), с. 19.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1247981284


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/1 Св 8
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Иде поколение, алчно за власт : със социалния антрополог Харалан Александров разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 1 (2 ян. 2013), с. 14-15.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247567076

БС 2013/1 Св 9
        [ГЕЙ браковете]. - Съдържа: "Имам чувството, че съм наказана" / Виржини Депант. Не на безполовия свят / Монет Вакен, Жан-Пиер Винтер. - Прев. от фр. Когато родителите са гейове / Мартин Шпивак. - Прев. от нем.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 2 (18 ян. 2013), с. 10-11.
Текстове от дебата във Франция и Германия за узаконяване на еднополовите бракове и правото на хомосексуалните двойки да имат деца
316.353(44+430)
COBISS.BG-ID 1247900900

БС 2013/1 Св 10
ЛАРИНА, Ксения, 1963-
        Културна деградация / Ксения Ларина ; прев. от рус. Веселина Гюлева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (25 ян. 2013), с. 11.
Неспособността на руската интелигенция да защити свободата на творчество и личната свобода в съвременното общество
316.343.652(470)
323(470)
COBISS.BG-ID 1248002788


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2013/1 Св 11
РОЗАНВАЛОН, Пиер, 1948-
        Контрадемокрация или антиполитика : разговор с френския политолог Пиер Розанвалон / Тони Николов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (25 ян. 2013), с. 9.
321.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1247986660


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/1 Св 12
ДАМЯНОВА, Юлия
        Островът, който потъва : спасителният финансов пакет на ЕС за Кипър е под въпрос заради изобилието от руски капитали в данъчния рай / Юлия Дамянова. - ЕС - Европейски съюз

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 2 (12-18 ян. 2013), с. 27.
323(564.3)
338(564.3)
COBISS.BG-ID 1248305124

БС 2013/1 Св 13
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Писателката Здравка Евтимова: Китайците са отворени към света / интервюто взе Иванка Хлебарова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 15 (23 ян. 2013), с. 8.
323(510)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247898852

ЖЕЛЯЗКОВА, Антонина Любомирова, 1952-
        ДПС получи своя шанс за промяна : интервю с Антонина Желязкова, директор на Международния център за малцинствата и културните взаимодействия (ИМИР) Вж Св 51

БС 2013/1 Св 14
ЙОНЧЕВА, Елена Николова, 1964-
        Абсурдът в Сирия не може да се разбере от новините / Елена Йончева ; Паола Хюсеин

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 11 (12 ян. 2013), с. 24.
Интервю по повод посещението на журналистката в страната и последния й телевизионен документален филм "Бунтовниците на Алепо"
323.26(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247747300

ЛАРИНА, Ксения, 1963-
        Културна деградация Вж Св 10

БС 2013/1 Св 15
МИТЕВ, Петър-Емил Иванов, 1936-
        Новият министър - мост към БСП : със социолога проф. Петър-Емил Митев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 30 (31 ян. 2013), с. 14-15.
Вътрешнополитическата обстановка в страната
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248028132

БС 2013/1 Св 16
ПАНОВ, Аспарух Аспарухов, 1949-
        Българската политика като фарс / Аспарух Панов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (25 ян. 2013), с. 10-11.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1247994084

БС 2013/1 Св 17
ПУНЧЕВ, Владислав
        Бягство от Сирия : истинската война ще започне след падането на Асад заради многото чужди наемници ; Революцията идва с БГ джипове / Владислав Пунчев. - Съдържа и: Западът пише срамна страница в историята : протакането отваря вратите за крайните ислямисти : интервю с полк. Абделбасет Тауир, заместник-командир на Северния фронт на Свободната сирийска армия

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X
Год. 20, бр. 7188 (31 ян. 2013), с. 26-27.
Год. 20, бр. 7194 (6 февр. 2013), с. 16-17.
Пратеникът на вестник "Стандарт" в Сирия по пътя на сирийските бежанците към Турция
323.26(569.1)
325.25(569.1)
COBISS.BG-ID 1248027620


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2013/1 Св 18
АВРАМОВ, Алберт
        Изборите в Израел: Кой губи от политическия покер? / Алберт Аврамов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 16 (21 ян. 2013), с. 12-13.
Парламентарните избори в Израел на 22 януари 2013 г.
324(569.4)
COBISS.BG-ID 1247853284

БС 2013/1 Св 19
АВРАМОВ, Димитър, 1973-
        Ще е жалко да строим АЕЦ, за да зареждаме домашните си печки : интервю с Димитър Аврамов, политолог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 27 (28 ян. 2013), с. 13.
По повод проведения референдум за развитие на атомната енергетика в България
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247977188

БС 2013/1 Св 20
ГЕОРГИЕВ, Живко Петров
        На изборите хладилникът ще вземе връх над телевизора : интервю със социолога Живко Георгиев / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 5 (7 ян. 2013), с. 10.
По повод предстоящите парламентарни избори в България
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247629796

БС 2013/1 Св 21
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Референдумът показа, че българинът е интелигентен и не гласува като машина : интервю с проф. Михаил Константинов, математик / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4723 (29 ян. 2013), с. 14-15.
По повод резултатите от националния референдум от 27 януари 2013 г.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247978468

БС 2013/1 Св 22
МИНЧЕВ, Огнян Димитров, 1958-
        "Не" за "Белене" не е "да" за седми блок на "Козлодуй" : с политолога Огнян Минчев разговаря Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 10 (11 ян. 2013), с. 14-15.
По повод предстоящия референдум за развитие на ядрената енергетика в България
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247708900

БС 2013/1 Св 23
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Голямото ядрено мюре : кой какво ще спечели от референдума / Илин Станев, Елена Старидолска, Велина Господинова. - Съдържа и: Сериозните проблеми пред "Белене" : трябва ли ни? : ще дава евтин ток : частни инвеститори тръпнат пред проекта ; Твърдата позиция на Бойко Борисов ; Шест откровено неверни неща за АЕЦ "Белене"

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 3 (19-25 ян. 2013), с. 8-12.
324(497.2)
621.039(497.2)
COBISS.BG-ID 1248306660

БС 2013/1 Св 24
ТРАЙКОВ, Трайчо Димитров, 1970-
        2 пъти пробваха да подпишат за АЕЦ "Белене" през главата ми : интервю с Трайчо Трайков, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма / Мариана Бойкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 28 (29 ян. 2013), с. 13.
По повод проведения референдум за развитие на атомната енергетика в България
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248003300

УРУЧЕВ, Владимир Андреев, 1954-
        Референдумът беше предизвестен : интервю с Владимир Уручев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Вж Св 38

БС 2013/1 Св 25
ЦИПОВ, Красимир Георгиев, 1973-
        Темата "Белене" в близките седмици влиза в пленарна зала : интервю с Красимир Ципов, депутат от ПП на ГЕРБ, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 26 (31 ян. 2013), с. 6-7.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248025828


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

ПУНЧЕВ, Владислав
        Бягство от Сирия : истинската война ще започне след падането на Асад заради многото чужди наемници ; Революцията идва с БГ джипове Вж Св 17


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/1 Св 26
БЕРЛИНСКИ, Клеър, 1968-
        Клеър Берлински: Заплахата от химическа война е реална / Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 8 (9 ян. 2013), с. 28.
Интервю по проблемите на Балканите с американския специалист по международни отношения
327(497)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247674084

БС 2013/1 Св 27
БЖЕЖИНСКИ, Збигнев, 1928-
        Збигнев Бжежински: От необмислена война на САЩ срещу Иран ще спечели Путин / интервю на Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 18 (19 ян. 2013), с. 18-19.
327(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247852260

БС 2013/1 Св 28
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Ако политиците намалят първо своите заплати, хората ще им вярват повече : интервю с Кристалина Георгиева, еврокомисар / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 3 (4 ян. 2013), с. 13.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247607012

БС 2013/1 Св 29
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Светлина има, но тунелът е дълъг : с еврокомисарката Кристалина Георгиева разговаря Веселин Желев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 18 (19 ян. 2013), с. 14-15.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247876324

БС 2013/1 Св 30
ГИРЪН, Анн
        Влошаването / Анн Гирън. - Прев. от англ. от в. Washington Post (14 Jan. 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 2 (18 ян. 2013), с. 11.
Руско-американските отношения
327(73+470)
COBISS.BG-ID 1247901156

БС 2013/1 Св 31
ГЮРОВА, Светломира
        Играта на Камерън : британският премиер хазартно заложи бъдещето на страната си в ЕС на карта с надпис "референдум" / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 4 (26 ян.-1 февр. 2013), с. 24-25.
327(410:4-6)
COBISS.BG-ID 1248318180

БС 2013/1 Св 32
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Скопските ръководители скоро ще управляват народ от БГ граждани : 90 000 македонци са получили наше поданство от 2002 г. досега : интервю с директора на НИМ Божидар Димитров / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 15 (18 ян. 2013), с. 6-7.
327(497.2:497.17)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247827172

БС 2013/1 Св 33
ДУШЕВ, Марин
        Добре дошли в Африканистан : френската интервенция в Мали взриви региона. Рискът от затъване и продължителен конфликт никак не е малък ; Бойно поле Сахара : битката за Северно Мали явно ще се води в цяла Северна Африка / Марин Душев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984
Год. 21, бр. 3 (19-25 ян. 2013), с. 24-25.
Год. 21, бр. 4 (26 ян.-1 февр. 2013), с. 27.
327.56(662.1)
COBISS.BG-ID 1248308452

БС 2013/1 Св 34
ЗАХАРИЕВ, Захари Михайлов, 1949-
        Отношенията между България и Русия са незадоволителни : интервю с председателя на Федерацията за приятелство с Руската федерация и страните от ОНД Захари Захариев / Деси Велева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 24 (30 ян. 2013), с. 11.
327(497.2:470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248020196

БС 2013/1 Св 35
КАЛФИН, Ивайло Георгиев, 1964-
        Къде бърка ГЕРБ с Македония : с действията си правителството само задълбочава проблемите със съседите ни / Ивайло Калфин

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 1 (3 ян. 2013), с. 21.
327(497.2:497.17)
COBISS.BG-ID 1247587300

БС 2013/1 Св 36
МИЛКОВ, Георги, 1973-
        Без визи за САЩ срещу обвинение за "Хизбула" : възможна ли е такава сделка и върви ли атентатът в Бургас към международен трибунал? / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 13 (14 ян. 2013), с. 14-15.
327.88:297
COBISS.BG-ID 1247735524

БС 2013/1 Св 37
РАНДОВ, Геро фон, 1953-
        Das ist auch Europas Krieg / Геро фон Рандов. - Загл. на нем. ез. - Прев. от нем. от сп. Die Zeit (17 Jan. 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (25 ян. 2013), с. 11.
Френската военна интервенция в Мали
327(44:662.1)
COBISS.BG-ID 1248003812

БС 2013/1 Св 38
УРУЧЕВ, Владимир Андреев, 1954-
        Референдумът беше предизвестен : интервю с Владимир Уручев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ / Мария Колева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4725 (31 ян. 2013), с. 14-15.
По повод резултатите от националния референдум от 27 януари 2013 г.
327.7:061.1ЕС(047.53)
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248024292

БС 2013/1 Св 39
ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        София е на ход : ако България обвини "Хизбула" за атентата в Бургас, ЕС най-вероятно ще вкара организацията в черен списък / Красимир Янков. - ЕС - Европейски съюз

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 2 (12-18 ян. 2013), с. 24-25.
327.88:297
COBISS.BG-ID 1248304612


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/1 Св 40
ЕФТИМОВА, Ваня
        Обратното броене на втория мандат : защо следващите четири години на Обама обещават да са още по-трудни от първите / Ваня Ефтимова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 3 (19-25 ян. 2013), с. 26-27.
Вторият мандат на американския президент Барак Обама
328(73)
COBISS.BG-ID 1248309220

БС 2013/1 Св 41
КОСТОВ, Иван Йорданов, 1949-
        Повечето "червени куфарчета" фалираха : Иван Костов, премиер на България между 1997 и 2001 г., пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 1 (4-11 ян. 2013), с. 10-11.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248242916

БС 2013/1 Св 42
МЕРКЕЛ, Ангела Доротеа, 1954-
        Реч на федералния канцлер Ангела Меркел : на възпоменателната церемония в памет на жертвите на дясноекстремисткото насилие, [Берлин, 23 февруари 2012 г.] / прев. от нем. Даниела Стоева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 14-15.
328.1(430)(042)
COBISS.BG-ID 1248112612

БС 2013/1 Св 43
ПЛЕВНЕЛИЕВ, Росен Асенов, 1964-
        Можем да променим България за две години : интервю с президента Росен Плевнелиев / Алексей Лазаров

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 3 (19-25 ян. 2013), с. 13-15.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248307172

БС 2013/1 Св 44
ТУСК, Доналд Францишек, 1957-
        Реч на Доналд Туск пред Европейския парламент / прев. от пол. Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 12-13.
328.1(438)(042)
COBISS.BG-ID 1248106468

БС 2013/1 Св 45
ЧЕРВЕНКОНДЕВ, Диан Тодоров, 1971-
        Прибрали са огромни комисионни за втора атомна : интервю с Диан Червенкондев, депутат от ГЕРБ, [председател на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на март 2012 г.] / Петър Иванов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4716 (22 ян. 2013), с. 14-15.
328.3(497.2)(047.53)
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247869412


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/1 Св 46
ВЪЛЧЕВ, Даниел Василев, 1962-
        За властта и отговорността : разговор с Даниел Вълчев / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 1 (11 ян. 2013), с. 10-11.
По повод политическите инициативи на партия "Движение България на гражданите"
329(497.2)"Движение България на гражданите"(047.53)
COBISS.BG-ID 1247855076

БС 2013/1 Св 47
ВЪЛЧЕВ, Даниел Василев, 1962-
        Следващият кабинет няма да изкара цял мандат : Даниел Вълчев, член на НС на "Движение България на гражданите", пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 2 (11-18 ян. 2013), с. 14.
329(497.2)"Движение България на гражданите"(047.53)
COBISS.BG-ID 1248251364

БС 2013/1 Св 48
ДИЧЕВ, Ивайло Стефанов, 1955-
        Не искаме пакетни политически услуги / Ивайло Дичев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 14 (15 ян. 2013), с. 17.
Лявото и дясното в политическото пространство на България - част от дискусионна поредица на в. Труд "Новото ляво"
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1247764452

БС 2013/1 Св 49
ДОГАН, Ахмед Демир, 1954-
        Ахмед Доган за подмяната на демокрацията с полицейска диктатура : доклад пред Осмата конференция на ДПС [януари 2013 г.] : със съкр.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 13 (21 ян. 2013), с. 8, 17.
329(497.2)ДПС(042)
COBISS.BG-ID 1247853540

БС 2013/1 Св 50
ЖДРЕБЕВ, Атанас, 1981-
        СДС между Костов и самия себе си? / Атанас Ждребев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 2 (18 ян. 2013), с. 7.
Развитието на партията след напускането на Иван Костов
329(497.2)СДС
COBISS.BG-ID 1247889892

БС 2013/1 Св 51
ЖЕЛЯЗКОВА, Антонина Любомирова, 1952-
        ДПС получи своя шанс за промяна : интервю с Антонина Желязкова, директор на Международния център за малцинствата и културните взаимодействия (ИМИР) / Константин Събчев, Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7179 (22 ян. 2013), с. 15.
По повод опита за покушение срещу Ахмед Доган на Осмата национална конференция на ДПС в Националния дворец на културата, 20 януари 2013 г.
329(497.2)ДПС(047.53)
323.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247869924

БС 2013/1 Св 52
ИМАМОВ, Алиосман Ибраим, 1953-
        Малцинствата следват мнозинството : Алиосман Имамов, заместник-председател на ДПС, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 3 (18-25 ян. 2013), с. 14.
329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1248253156

БС 2013/1 Св 53
ИСМАИЛОВ, Корман Якубов, 1972-
        В ДПС топът смени царя : с Корман Исмаилов, лидер на Народна партия "Свобода и достойнство", разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 21 (22 ян. 2013), с. 14-15.
329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247875044

БС 2013/1 Св 54
НАЙДЕНОВ, Ангел Петров, 1958-
        Нападението срещу Доган е покушение срещу демокрацията : интервю с Ангел Найденов, депутат от Коалиция за България / Юлия Кулинска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 17 (22 ян. 2013), с. 11.
329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247875812

БС 2013/1 Св 55
ПАНАЙОТОВ, Станимир Веселинов, 1982-
        Ново и ляво - политика на невъзможното / Станимир Панайотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, Бр. 6 (7 ян. 2013), с. 17.
Съвременните леви движения в България - част от дискусионна поредица на в. Труд "Новото ляво"
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1247764196

БС 2013/1 Св 56
        ПРЕЦИЗНИЯТ : Лютви Местан

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 20 (21 ян. 2013), с. 17.
Политически портрет на новоизбрания лидер на ДПС
329(497.2)ДПС(092)
92 Местан, Л.
COBISS.BG-ID 1247854820

БС 2013/1 Св 57
САВОВ, Стефан
        Големите балони от дъвката "Белене" / Стефан Савов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 4 (25 ян.-1 февр. 2013), с. 31.
Позициите на основните политически сили във връзка с предстоящия референдум за развитие на ядрената енергетика в България
329(497.2)
621.039(497.2)
COBISS.BG-ID 1248259556

БС 2013/1 Св 58
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Саможертвата на черния офицер : или дали ДПС ще стане по-желан съюзник във властта след оттеглянето на Ахмед Доган / Елена Старидолска, Велина Господинова. Големият финт на Доган : с оттеглянето си от председателското място лидерът на ДПС всъщност се прицелва в повече власт / Велина Господинова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 4 (26 ян.-1 февр. 2013), с. 13-15.
329(497.2)ДПС
COBISS.BG-ID 1248317412

БС 2013/1 Св 59
СТОЙЧЕВ, Кънчо Марков, 1960-
        Доган отстъпи заради диктатурата и Ердоган : със социолога Кънчо Стойчев разговаря Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 20 (21 ян. 2013), с. 14-15.
Процесите на реорганизация в ДПС
329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247854308

БС 2013/1 Св 60
ТАЧЪР, Маргарет, 1925-
        Реч на лидера, Блекпул, 13 октомври 1989 г. Маргарет Тачър (Консервативна партия) / прев. от англ. Ружа Мускурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 10-11.
329.11(410)(042)
COBISS.BG-ID 1248102116

БС 2013/1 Св 61
УОТСЪН, Греъм, 1956-
        Атаката срещу Доган може да е дело на крайнодясна сила : интервю с Греъм Уотсън, председател на Европейската либерална, демократична и реформистка партия / Петя Дикова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 20 (21 ян. 2013), с. 13.
По повод опита за покушение срещу Ахмед Доган на Осмата национална конференция на ДПС в Националния дворец на културата, 20 януари 2013 г.
329.12(047.53)
COBISS.BG-ID 1247854564


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2013/1 Св 62
СТЕФАНОВ, Борислав, 1979-
        Скромни стимули предлагаме на инвеститорите : Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестициите, пред в. "Банкеръ" / разговора води Цветомира Личева

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 1 (4-11 ян. 2013), с. 28.
330.322.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248246244


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/1 Св 63
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Кой спестява в България? / Иван Ангелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 22, бр. 8 (11 ян. 2013), с. 22.
Год. 22, бр. 9 (12-13 ян. 2013), с. 11.
336.722(497.2)
COBISS.BG-ID 1247708388

БС 2013/1 Св 64
ВУЧЕВА, Христина Ангелова, 1937-
        България бе най-добре през 2006 и 2007 г. : индексът на мизерията - най-висок през 1997, 1996, 1991 и 1994 година : интервю с Христина Вучева, бивш финансов министър / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 13 (14 ян. 2013), с. 19.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247736292

БС 2013/1 Св 65
ПУНЧЕВА-Василева, Татяна
        Десетте акции на 2013 г. : кои ще са най-атрактивните борсови инвестиции според анализаторите и какво ще определя посоката на пазара [в България] / Татяна Пунчева-Василева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 1 (5-11 ян. 2013), с. 33-35.
336.76(497.2)
COBISS.BG-ID 1248282596

БС 2013/1 Св 66
ШОПМАН, Хенинг, 1945-
        Инвестиционното банкиране трябва да бъде отделено от традиционното : генералният секретар на Европейската асоциация на публичните банки Хенинг Шопман пред в. "Банкеръ" / разговора води Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 2 (11-18 ян. 2013), с. 9.
336.71(4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248251108


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/1 Св 67
БОСЕВ, Росен
        Нали сме си свои : през последните години кадри на ГЕРБ търгуват успешно със земеделското министерство / Росен Босев ; по темата работи и Страхил Василев. - Съдържа и: Несебърският кошмар на ГЕРБ : действията на управляващите по казуса с продажбата на държавни имоти едва ли ще предотвратят други подобни случаи / Велина Каратопраклиева. Гора по желание : дюните в Несебър се превърнаха в строителна площадка благодарение на един законен, но порочен механизъм / Десислава Лещарска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 2 (12-18 ян. 2013), с. 8-13.
338.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1248296420

ДАМЯНОВА, Юлия
        Островът, който потъва : спасителният финансов пакет на ЕС за Кипър е под въпрос заради изобилието от руски капитали в данъчния рай Вж Св 12

БС 2013/1 Св 68
ДОБРЕВ, Делян Александров, 1978-
        Даваме на бизнеса парите за наука : интервю с Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма / Валерия Стойкова, Кристиан Костурков

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7159 (2 ян. 2013), с. 14-15.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247569636


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БС 2013/1 Св 69
ГЕОРГИЕВ, Асен
        Знаем, че и ти поръчваш онлайн : интернет търговията в България продължава да расте с между 10% и 20% годишно / Асен Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 4 (26 ян.-1 февр. 2013), с. 32-33.
339.13:681.324(497.2)
COBISS.BG-ID 1248318948

БС 2013/1 Св 70
МАРКОВА, Радостина
        Миниръст на максиверигите : големите на пазара на бързооборотни стоки все повече навлизат в нишата на малките обекти / Радостина Маркова, Зорница Маркова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 3 (19-25 ян. 2013), с. 30-31.
339.17(497.2)
COBISS.BG-ID 1248311012


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2013/1 Св 71
ДОНЧЕВ, Томислав, 1973-
        Може да се наложи дофинансиране на проекти : Томислав Дончев, министър по управление на средствата от европейски фондове, пред в. "Банкеръ" / разговора води Ивайло Станчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 4 (25 ян.-1 февр. 2013), с. 33.
339.923:061.1ЕС:338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248260068

БС 2013/1 Св 72
ДОНЧЕВ, Томислав, 1973-
        Осигурихме пари за наука и образование за 7 г. напред : интервю с Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС / Мариана Тодорова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4704 (10 ян. 2013), с. 14-15.
339.923:061.1ЕС:338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247688164


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/1 Св 73
БЕЛАЗЕЛКОВ, Борислав Николов, 1956-
        Най-страшното за съда е, ако политиците са доволни от работата му : интервю с Борислав Белазелков, съдия от гражданската колегия на Върховния касационен съд / Светлана Георгиева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 15 (18 ян. 2013), с. 11.
347.97/.99(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247820772

БС 2013/1 Св 74
СОКОЛОВ, Велизар Драгомиров
        Пиратското лоби осуети АКТА : с Велизар Соколов, председател на Сдружението на издателите на бизнес софтуер (Би Ес Ей) разговаря Емил Петров. - АКТА (ACTA) - Търговско споразумение за борба с фалшифицирането

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, Бр. 6 (7 ян. 2013), с. 25.
347.77/.78:339.5(047.53)
COBISS.BG-ID 1247623396

БС 2013/1 Св 75
ЦАЦАРОВ, Сотир Стефанов, 1966-
        Ще опитам да бъда гарант за справедливост / Сотир Цацаров ; Мария Кадийска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4705 (11 ян. 2013), с. 14-15.
Интервю по повод встъпването в длъжност на новоизбрания главен прокурор на Република България
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247711204


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/1 Св 76
ЦВЕТАНОВ, Цветан Генчев, 1965-
        По-добре да хващат бандитите ни навън / Цветан Цветанов ; Екатерина Николова, Зорница Гаврилова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7164 (7 ян. 2013), с. 13, 15.
Интервю с министъра на вътрешните работи
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247629028


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/1 Св 77
АБРОСИМОВ, Светослав
        Войната в Мали тръгна от Либия / Светослав Абросимов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 26 (31 ян. 2013), с. 12.
355.426(662.1)
COBISS.BG-ID 1248026596

БС 2013/1 Св 78
АТАНАСОВ, Димитър Т., 1938-
        Победното сражение при Булаир подготвя Одринския триумф / Димитър Копривленски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 21 (26-27 ян. 2013), с. 28.
По повод 100 г. от битката от 26 ян. 1913
355.48(497.2:560)"1913"
COBISS.BG-ID 1247963108

БС 2013/1 Св 79
ИЛИЕВ, Людмил
        Чуждите военни паметници в София още чакат обществената си присъда / Людмил Илиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 17 (21 ян. 2013), с. 15.
355.48(497.223)
COBISS.BG-ID 1247855332


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2013/1 Св 80
СИМЕОНОВА, Валентина, 1959-
        Все по-малко стават децата в социалните домове : интервю с Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4711 (17 ян. 2013), с. 14-15.
364.4-053.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247798500


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БС 2013/1 Св 81
ДАМЯНОВА, Милена Цветанова, 1976-
        Портфолиото е паспорт за компетентност / Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката ; интервю на Татяна Велева

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 22, бр. 3 (17-23 ян. 2013), с. 5.
371.12.8
COBISS.BG-ID 1248036580


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2013/1 Св 82
НЕЙКОВА, Ружа Георгиева
        С чувашите имаме общ произход - потомци сме на Велика България / Ружа Нейкова ; интервю на Екатерина Панова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 12 (15 ян. 2013), с. 6-7.
По повод етноложко теренно проучване от 2012 г. в Поволжието и Северен Кавказ.
39(470.344)(047.53)
908(470.344)(047.53)
949.72.031.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1247755748


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

ЧЕРВЕНКОНДЕВ, Диан Тодоров, 1971-
        Прибрали са огромни комисионни за втора атомна : интервю с Диан Червенкондев, депутат от ГЕРБ, [председател на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на март 2012 г.] Вж Св 45


621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539

БС 2013/1 Св 83
ПОНСЛЕТ, Жан-Пол
        Българите са късметлии, че получиха своя референдум : интервю с генералния директор на ФОРАТОМ Жан-Пол Понслет / Павлета Давидова. - ФОРАТОМ - Европейски ядрен форум

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 12 (16 ян. 2013), с. 11.
621.039.5:061.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1247778020

САВОВ, Стефан
        Големите балони от дъвката "Белене" Вж Св 57

БС 2013/1 Св 84
САВОВ, Стефан
        Ядреното лоби не иска конкуренция / Стефан Савов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 1 (4-11 ян. 2013), с. 27.
Възможности за развитие на ядрената енергетика чрез изграждане на малки модулни ядрени реактори
621.039
COBISS.BG-ID 1248244452

СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Голямото ядрено мюре : кой какво ще спечели от референдума Вж Св 23


654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

БС 2013/1 Св 85
ДЕШЕВ, Мартин
        Новият световен виртуален ред : новоприети споразумения в сферата на телекомуникациите подкопават основната философия на интернет / Мартин Дешев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 1 (5-11 ян. 2013), с. 41.
По повод конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Дубай, Обединени арабски емирства, 3-14 декември 2012 г.
654.1
681.324
COBISS.BG-ID 1248283364

БС 2013/1 Св 86
МИХАЙЛОВА, Паулина
        Перфектната война : сблъсъкът между bTV и "Булсатком" съчета три големи битки на телевизионния пазар / Паулина Михайлова, Весислава Антонова, Юлиян Арнаудов. - Съдържа и: Тънките сметки на грубата игра : за колко пари е спорът между bTV и "Булсатком". Реакция срещу кризата : финансовото състояние на СМЕ предизвиква идентичен спор между телевизия и доставчик в съседна Румъния / Юлиян Арнаудов. "Ама как бе, младеж?" : доколко предстоящата цифровизация на тв ефира ще промени разпределението и логиката на пазара / Весислава Антонова. "Булсатком": Плячка или хищник : за кого е изгоден ударът по основния бизнес на сателитния оператор

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 1 (5-11 ян. 2013), с. 8-14.
654.187(497.2)
COBISS.BG-ID 1248281828


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

ДЕШЕВ, Мартин
        Новият световен виртуален ред : новоприети споразумения в сферата на телекомуникациите подкопават основната философия на интернет Вж Св 85


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/1 Св 87
ЧЕНКОВ, Вальо, 1966-
        За изкуството - не толкова сериозно : разговор с Вальо Ченков / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 2 (18 ян. 2013), с. 8.
По повод първата самостоятелна изложба на художника в България "... ей сега и за малко..." в галерия Сариев, Пловдив, 2 ноем.-30 дек. 2012
73/76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1247894500


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2013/1 Св 88
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        В разговора за монументите и хората / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 2 (18 ян. 2013), с. 2.
Изложбата "За монументите и хората - Повод за разговор", куратор Пламен Петров, София, 19 дек.-3 март 2013
730.027:061.4
COBISS.BG-ID 1247871204


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БС 2013/1 Св 89
        ТРУД откри изгубения Добринов : намери се папка със смятани за безследно изчезнали скици от майстора на шаржа

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, Бр. 8 (9 ян. 2013), с. 24.
741.5.071.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1247675108

БС 2013/1 Св 90
ЧЕТИРИДЕСЕТ и четири
        44 неизвестни рисунки на Майстора : скиците са черно-бели, с туш и перо

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 22 (23 ян. 2013), с. 20-21.
741.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1247900132


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/1 Св 91
КАРАКОСТОВА, Антония
        Самостоятелна изложба на български художник в Париж : известният илюстратор Ясен Гюзелев представи 50 избрани свои творби пред многобройна публика, [декември 2012-януари 2013 г.] / Антония Каракостова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 12 (16 ян. 2013), с. 18.
75.056:061.4
76:061.4
COBISS.BG-ID 1247780068


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

КАРАКОСТОВА, Антония
        Самостоятелна изложба на български художник в Париж : известният илюстратор Ясен Гюзелев представи 50 избрани свои творби пред многобройна публика, [декември 2012-януари 2013 г.] Вж Св 91


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2013/1 Св 92
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        И обект, и концепция : [изложбата] "За фотографията", куратори Алвин Лей и Александър Базиле, САМСИ, 11 януари-17 февруари 2013 / Светлана Куюмджиева. - САМСИ - Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (25 ян. 2013), с. 2.
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1247981796

БС 2013/1 Св 93
ЛАНДОВА, Мария
        Силно литературно начало на изложбената 2013 / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 3.
По повод дебютната изложба фотография на Велина Кокалова "Поздравявам те, стари океане" в арт-център "Сохо", 7 януари-8 февруари 2013 г. и видео изложбата на Еслица Попова "5 приказки и други", галерия Аросита, 3-15 януари 2013 г.
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1248147684


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/1 Св 94
ЦВЕТКОВА, Виолета
        Радосвета Бояджиева: Първата маестра / Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 11 (12 ян. 2013), с. 26.
90 г. от рождението на диригентката
78.071.2(092)
92 Бояджиева, Р.
COBISS.BG-ID 1247729892


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2013/1 Св 95
КАЦАРОВА, Веселина, 1965-
        Гласът е и душата, и сърцето, и корените... : разговор с [оперната певица] Веселина Кацарова / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (25 ян. 2013), с. 6-7.
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1247983588


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/1 Св 96
МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        Пробуждане от политическия сомнамбулизъм : разговор с Николай Михайлов / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 1 (11 ян. 2013), с. 5.
Впечатления от фестивала на българското документално и анимационно кино "Златен ритон", Пловдив, 2-8 декември, 2012
791.43.091.4(497.234)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247824356

БС 2013/1 Св 97
МУРАТОВА, Кира Георгиевна, 1934-
        Кино на авторския "тероризъм" : разговор с [кинорежисьора] Кира Муратова / Антон Долин ; прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 2 (18 ян. 2013), с. 12.
По повод филма й "Вечното завръщане. Кастинг", Украйна, 2012
791.44.071.1(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247901412

БС 2013/1 Св 98
        НАРОДНИЯТ артист : Георги Калоянчев (13.1.1925, Бургас-18.12.2012, София) / Иван Добчев ... [и др.]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 1 (11 ян. 2013), с. 4.
791.44.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Калоянчев, Г.
COBISS.BG-ID 1247821796

ТОПАЛДЖИКОВА, Ана Стефанова, 1952-
        Георги Калоянчев - незабравимият Вж Св 107

БС 2013/1 Св 99
        ФИЛМОВАТА 2012 : анкета на "Култура" [с български кинокритици] / Александър Грозев ... [и др.]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 1 (11 ян. 2013), с. 9.
791.43.072
COBISS.BG-ID 1247853796


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/1 Св 100
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Кървава елегия : [операта] "Вертер" от Масне в Софийската опера, копродукция с Театър Роял дьо ла Моне - Брюксел, [диригент Джузепе Сабатини] / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 2 (18 ян. 2013), с. 4.
792.54.09
COBISS.BG-ID 1247875556

БС 2013/1 Св 101
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Игра на Жьоне / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (25 ян. 2013), с. 2.
Спектакълът "Клер & Мадам & Соланж. Игра на Любов и Смърт" по Жан Жьоне в Център за култура и дебат "Червена къща", постановка Касиел Ноа Ашер
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247976676

БС 2013/1 Св 102
КАРАКОСТОВА, Антония
        "Хамлет" е тук и сега, днес и навсякъде : нова постановка на Явор Гърдев в Народния театър "Иван Вазов" / Антония Каракостова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 15 (19-20 ян. 2013), с. 21.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247852516

БС 2013/1 Св 103
КОЙНАКОВ, Явор Ненчев
        Рецептите на Димитър Канушев / Явор Койнаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 2 (18 ян. 2013), с. 3.
20 г. от смъртта на театралния критик и педагог
792.072(092)
92 Канушев, Д.
COBISS.BG-ID 1247874532

БС 2013/1 Св 104
МИХАЙЛОВА, Милена
        Животворните вербатим спектакли на "Vox Populi": "Невидими N 1" и "Яце форкаш" / Милена Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561
Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 8.
Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 8.
Спектаклите на Студио за документален театър "Vox Populi", режисьор Неда Соколовска, представени в "Червената къща"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248097252

        НАРОДНИЯТ артист : Георги Калоянчев (13.1.1925, Бургас-18.12.2012, София) Вж Св 98

БС 2013/1 Св 105
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Нова българска пиеса в Театър 199 / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 2 (16-22 ян. 2013), с. 8.
Пиесата "Гарванът" от Калина Попянева, режисьор Бина Харалампиева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248046820

БС 2013/1 Св 106
ПОПОВ, Стефан Георгиев, 1957-
        Залостени в "Хамлет" / Стефан Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 1 (11 ян. 2013), с. 6-7.
Различните интерпретации на пиесата "Хамлет" от Шекспир и постановката на режисьора Явор Гърдев в Народния театър "Иван Вазов"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247826916

БС 2013/1 Св 107
ТОПАЛДЖИКОВА, Ана Стефанова, 1952-
        Георги Калоянчев - незабравимият / Анна Топалджикова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 1 (9-15 ян. 2013), с. 8.
По повод смъртта на актьора
792.2.071.2(092)
791.44.071.2(092)
92 Калоянчев, Г.
COBISS.BG-ID 1248017380


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/1 Св 108
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Акад. Александър Теодоров-Балан: Сърцетупът ми е нормален. Любощенските подсети - непрестанни : писмото, уж писано от академика, отдавна е мит / Пенчо Ковачев. - Текст на писмото

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 4 (5 ян. 2013), с. 46.
По повод писмо от 1916 г., което имитира стила на академик Балан и пародира измислените от него нови думи
808.67(092)
92 Теодоров-Балан, А.
COBISS.BG-ID 1247629284


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БС 2013/1 Св 109
УЛФ, Ричард, 1968-
        С гласа на своя кандидат : възпламеняваща реч. Да ви представя автора на речи на Барак Обама - [Джон Фавро] / [Ричард Улф] ; прев. от англ. Чавдар Парушев . - Прев. от The Daily Beast (5 ян. 2008)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 13.
82.085.4:32(73)
COBISS.BG-ID 1248111588

БС 2013/1 Св 110
ХАСАПОПУЛОС, Никос
        В сянката на гръцките политици / Никос Хасапопулос ; прев. от гр. Олга Андреева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 3.
Авторите на политически речи в Гърция
82.085.4:32(495)
COBISS.BG-ID 1248075748


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/1 Св 111
МАРТЕЛ, Ян, 1963-
        "Филм по моя книга? Струваше ми се същинска утоПИя" / Ян Мартел ; прев. от англ. Магдалена Куцарова-Леви

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 7.
По повод книгата на Ян Мартел "Животът на Пи", по която е заснет едноименният филм на Анг Лий
820(71).09
COBISS.BG-ID 1248156388


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

ЛАЗАРОВА, Ружа, 1968-
        Алхимията на романа е по-интересна от фактологичната обсесия : разговор с [писателката] Ружа Лазарова Вж Св 127

БС 2013/1 Св 112
ЛАНСОН, Филип
        Чумата да го тръшне! / Филип Лансон ; прев. от фр. Александър Лозев. - Прев. от в. "Liberation" (27 юли 2009)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 2 (16-22 ян. 2013), с. 3.
Романът "Чумата" на Албер Камю.
840.09
COBISS.BG-ID 1248040676


859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/1 Св 113
КАРТАРЕСКУ, Мирча, 1956-
        Реалността е конспирация : разговор с [румънския писател] Мирча Картареску / Марин Бодаков ; прев. от рум. Иван Станков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 1 (11 ян. 2013), с. 12.
859.0(047.53)
COBISS.BG-ID 1247855588


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/1 Св 114
МАРКОВСКИ, Михал Павел, 1962-
        Шулц: дом и свят / Михал Павел Марковски ; прев. от пол. Вера Деянова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 1 (9-15 ян. 2013), с. 6-7.
Творчеството на полския писател Бруно Шулц
884.09
COBISS.BG-ID 1248016356


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/1 Св 115
БОЖОВИЧ, Гойко, 1972-
        Книгата трябва да бъде събитие : разговор на Силвия Чолева с Гойко Божович - поет, литературен критик и директор на издателство "Архипелаг", Белград / прев. от сръб. Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 11.
886.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248176100


886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/1 Св 116
ОСТИ, Йосип, 1945-
        Камък във въздуха : разговор с поета Йосип Ости на Людмила Миндова и Силвия Чолева / прев. от словен. Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 12-13.
886.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1248177636

БС 2013/1 Св 117
ШАЛАМУН, Томаж, 1941-
        Вярвам в поезията : разговор на Силвия Чолева с Томаж Шаламун / прев. от англ. Нона Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 9.
886.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1248174308

БС 2013/1 Св 118
ШАЛАМУН, Томаж, 1941-
        Йона (Поклонение при Марушка, 1971) ; Отново са тихи пътищата (Бялата Итака, 1972) ; Народна (Маски, 1980) ; На Метка (Дете и елен, 1990) ; На хоризонта ; Тихо зверче на следобеда ; По склона ; Сенки ; Елементи ; Над водата ; Крахът на империите ; Хранилище ; Единствен опит ; Вълна : [стихотворения] / Томаж Шаламун ; прев. от словен. Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 10.
886.3-1
COBISS.BG-ID 1248174820


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/1 Св 119
КИСЬОВ, Роман Здравков, 1962-
        Играта на въображението, митологията на съня и паралелните светове на поета вълшебник : поезията на Влада Урошевич / Роман Кисьов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 2 (16-22 ян. 2013), с. 15.
886.6-1.09
COBISS.BG-ID 1248054756


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/1 Св 120
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Светослав Минков и неговите Америки / Пламен Антов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 2 (16-22 ян. 2013), с. 11, 14.
Доклад, представен на конференцията "Феноменът Америка в българската литература - от гротеската до романа", София, 30 ноем.-4 дек. 2012 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1248049892

БС 2013/1 Св 121
БОЙЧЕВ, Христо Димитров, 1950-
        Преди края на света ще дойде краят на българския театър : интервю с Христо Бойчев, писател и драматург / Димитър Стайков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 4 (5 ян. 2013), с. 13.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1247622372

БС 2013/1 Св 122
        "ГОЛИ оток - остров на смъртта" : книгата на големия български поет акад. Венко Марковски, излязла през 1984 г. в САЩ, още не се е появила у нас. Писмо четиринадесето / Венко Марковски

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 7 (11 ян. 2013), с. 11.
886.7.09
886.7-94
COBISS.BG-ID 1247707620

БС 2013/1 Св 123
ДЕЯНОВА, Вера, 1946-
        Малина и полските поети / Вера Деянова. BENE MERITO, Малина / Силвия Чолева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 1, 3.
По повод посмъртното удостояването на Малина Томова с отличието BENE MERITO на Министерството на външните работи на Република Полша за дейността й, свързана с полската култура
886.7(092)
92 Томова, М.
COBISS.BG-ID 1248145380

БС 2013/1 Св 124
ИВАНОВ, Стефан, 1986-
        Какво е "персифедрон"? / Стефан Иванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 4-5.
Пиесата "Персифедрон" от Константин Павлов
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1248148964

ИЛИЕВ, Константин Илиев, 1937-
        Гьолове и история. За заличените следи от последния път на Левски : има само два документа от първа ръка, които са с доказателствена стойност : интервю с Константин Илиев, драматург Вж Св 169

БС 2013/1 Св 125
КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров, 1950-
        Иска ми се доброто да спаси света : интервю с писателя Христо Карастоянов, носител на наградата "Хеликон" за 2012 г. / Лъчезар Лозанов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 2 (11 ян. 2013), с. 24.
По повод удостояването на романа му "Името" с наградата за нова българска художествена проза
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1247705316

БС 2013/1 Св 126
КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров, 1950-
        Още записки по исторически наивизъм / Христо Карастоянов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 2 (16-22 ян. 2013), с. 10.
По повод две събития от литературната история на град Ямбол, сп. "Crescendo" (1922) и Манифеста на Дружеството за борба против поетите (1926), свързани с името на Кирил Кръстев, поет, литературен критик и кинокритик, публицист, изкуствовед (1904-1991)
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1248047332

БС 2013/1 Св 127
ЛАЗАРОВА, Ружа, 1968-
        Алхимията на романа е по-интересна от фактологичната обсесия : разговор с [писателката] Ружа Лазарова / въпросите зададе Амелия Личева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 3.
886.7-054.7(047.53)
840(047.53)
COBISS.BG-ID 1248069604

БС 2013/1 Св 128
        ЛИТЕРАТУРНАТА 2012. - Съдържа: Между края на света и края на културата / Милена Кирова. Апатия и изненади / Ангел Игов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 2 (18 ян. 2013), с. 5.
Българската художествена литература през 2012
886.7.09
COBISS.BG-ID 1247876068

БС 2013/1 Св 129
        [ПЪРВАН Стефанов (1931-2012) : in memoriam]. - Съдържа: Осъщественото пътуване / Таньо Клисуров. Римувана, душата му си тръгна / Анго Боянов. Първан Стефанов и животът 1 януари 1931 - 31 декември 2012 г. / Ивайло Иванов. За Първан Стефанов / Никола Петков - режисьор. Продължение на един разговор с Първан Стефанов / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 2 (16-22 ян. 2013), с. 6-7.
886.7(092)
92 Стефанов, П.
COBISS.BG-ID 1248042980

БС 2013/1 Св 130
ТЕНЕВ, Тенко Кънчев, 1951-
        Светъл път през годините / Тенко Тенев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 1 (10 ян. 2013), с. 14.
Творческата дейност на Дружеството на писателите в Ямбол, основано през 1979 г.
886.7:061.22(497.231.1)
COBISS.BG-ID 1247858660

ШИШМАНОВ, Димитър Иванов, 1889-1945
        Впечатления от София : [проза] Вж Св 159

ЯНЕВ, Симеон Янакиев, 1942-
        За гения и неговите критици : 165 години от рождението на Христо Ботев Вж Св 171


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/1 Св 131
АСЕНОВ, Воймир, 1939-
        Цвят от вишна ; Мигове жужене ; България ; Почти призив : нови стихове / Воймир Асенов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 21 (26-27 ян. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247962596

БС 2013/1 Св 132
БАЛЕВ, Васил, 1985-
        Теспис при езерото ; Храст ; Римска елегия ; Spleen ; Никотин : [стихотворения] / Васил Балев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248179428

БС 2013/1 Св 133
БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Възторжено торсо ; Чета "Смърт във Венеция"... ; Изповед ; В обратен ред ; Когато се надигат водите... ; Потъвам ; Битката за теб ; Нека, Силвия... ; Вече не съжалявам... ; Крака : [стихотворения] / Марин Бодаков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248180452

БС 2013/1 Св 134
БОЙКОВ, Николай Павлов
        Дарявания, записани... ; ххх ; Публично признание на Николай Бойков (Втори вариант) : [стихотворения] / Николай Бойков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248179172

БС 2013/1 Св 135
        БЪЛГАРСКИ поети : стихотворения. - Съдържа: От ложа гледам края на живота... ; Представяте ли си какво му е било на Пикасо?... / Александър Ангелов. Ненаучно откритие ; Мидена черупка / Димитър Дънеков. Операция "Ь" ; Вие, граждани ; Обръщение / Георги Ангелов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 1 (10 ян. 2013), с. 5.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247841764

БС 2013/1 Св 136
ВЕНИН, Георги, 1956-
        Богопостигане ; Брюксел : стихотворения / Георги Венин

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 2 (24 ян. 2013), с. 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248187620

БС 2013/1 Св 137
ГЕОРГИЕВ, Иво, 1964-
        Гайда на три морета ; Кърджали (завръщане) : [стихотворения] / Иво Георгиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 4 (5 ян. 2013), с. 29.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247620580

БС 2013/1 Св 138
ГЛАВЧЕВ, Стефан Костадинов
        България в думи : [поезия] / Ясен Ведрин. - Истинското име на автора е Стефан Главчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 9 (12-13 ян. 2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247739620

БС 2013/1 Св 139
ДОЙНОВ, Иван, 1938-
        Деница ; Опит за автопортрет ; Палитра ; Защо ли? ; Шапка ; Есенни ягоди ; Незабравка : [стихотворения] / Иван Дойнов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 11 (12 ян. 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247730660

БС 2013/1 Св 140
ИВАНОВ, Ивайло Иванов, 1972-
        Нощен град : [стихотворение] / Ивайло Иванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 2 (16-22 ян. 2013), с. 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248043492

БС 2013/1 Св 141
КИРОВ, Пламен Тодоров, 1961-
        Копието води свободата... ; Оптимистична космогония ; Рицарски роман : стихотворения / Пламен Киров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 18 (19 ян. 2013), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247876836

БС 2013/1 Св 142
КОСТОВ, Мартин, 1997-
        Дом ; Картина ; Верига ; Бавно ; Пристъп ; Свръхусет : [стихотворения] / Мартин Костов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248178916

БС 2013/1 Св 143
КЪНЕВ, Пейчо Г., 1980-
        Кръговрат ; В очакване ; Безгласно към небето : [стихотворения] / Пейчо Кънев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 25 (26 ян. 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247960548

БС 2013/1 Св 144
ПЕНЕВ, Станислав Пенчев, 1953-
        Предупреждение ; Експериментът на ЦЕРН в Женева ; Морето на зимните гларуси : стихотворения / Станислав Пенев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 2 (24 ян. 2013), с. 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248187364


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/1 Св 145
БАНКОВ, Банко Петков, 1936-
        Две в едно : разказ / Банко П. Банков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 1 (10 ян. 2013), с. 6.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247843812

БС 2013/1 Св 146
ВЕЛЧЕВ, Велизар Крумов
        На припек : проза / Велизар Велчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 1 (10 ян. 2013), с. 5.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1247843300

БС 2013/1 Св 147
ГАНЕВ, Христо, 1933-
        Лукчета : разказ / Христо Ганев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 21 (26-27 ян. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247962852

БС 2013/1 Св 148
КРУМОВА, Ирен Илиева, 1976-
        Голямата трева : [проза] / Ирен Крумова. - Съдържа: Въжки ; Знаци ; На море

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 4 (30 ян.-5 февр. 2013), с. 14.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1248178404

БС 2013/1 Св 149
МАРАНГОЗОВ, Цветан Николаев, 1933-
        Адрес на отсъствието : [проза] / Цветан Марангозов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 2 (16-22 ян. 2013), с. 1, 9.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1248035044

БС 2013/1 Св 150
НИКОЛОВ, Любомир Павлов, 1961-
        Слънчев бряг - код жълто : [разказ] / Любомир Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 11 (12 ян. 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247730404

БС 2013/1 Св 151
СТАТКОВ, Никола
        Сделката : разказ / Никола Статков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 2 (24 ян. 2013), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248186084

БС 2013/1 Св 152
ТАХИРОВ, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
        Да отвориш вратата : [разказ] / Мюмюн Тахир

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 25 (26 ян. 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247960292

БС 2013/1 Св 153
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Вълкът : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 4 (5 ян. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247630564

БС 2013/1 Св 154
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Как да запазим перфектната си коса : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 10 (12 ян. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247733220

БС 2013/1 Св 155
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        По един от двата пътя : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 22 (26 ян. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247959268

БС 2013/1 Св 156
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Приказка за дедо Божил : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 16 (19 ян. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247851492

БС 2013/1 Св 157
ТОМОВА, Силвия Томова, 1973-
        Радио : [разказ] / Силвия Томова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 4 (5 ян. 2013), с. 29.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247619812

БС 2013/1 Св 158
ФИЛИПОВСКА, Ганка, 1956-
        Ъгъл : разказ / Ганка Филиповска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 18 (19 ян. 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247876580

БС 2013/1 Св 159
ШИШМАНОВ, Димитър Иванов, 1889-1945
        Впечатления от София : [проза] / Димитър Шишманов ; прев. от фр. Тони Зарев. - Съдържа и: Човекът, който най-добре виждаше звездите / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 2 (16-22 ян. 2013), с. 12-13.
886.7-3
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1248053220

БС 2013/1 Св 160
ЯНЕВ, Симеон Янакиев, 1942-
        Разговор с призрак : откъс от неиздадения роман "Биографии на отрепки" / Симеон Янев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 2 (24 ян. 2013), с. 12-13.
886.7-31
COBISS.BG-ID 1248192740


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

        "ГОЛИ оток - остров на смъртта" : книгата на големия български поет акад. Венко Марковски, излязла през 1984 г. в САЩ, още не се е появила у нас Вж Св 122

БС 2013/1 Св 161
МАРКОВСКИ, Венко, 1915-1988
        Тито замисляше поглъщане на България : Писмо първо ; Дяволското прегрешение да си българин : Писмо дванадесето / Венко Марковски. - Заглавия на редакцията. - Бележки за автора

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 22, бр. 11 (15 ян. 2013), с. 14.
Год. 22, бр. 12 (16 ян. 2013), с. 21.
Писмата са включени в книгата на Венко Марковски "Голи оток - остров на смртта. Гневник в писма", излязла през 1984 г. в САЩ и през 2010 г. в Македония
886.7-94
COBISS.BG-ID 1247759588


891.5 ИРАНСКИ, ПЕРСИЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БС 2013/1 Св 162
ПАНОВ, Иво Кирилов, 1958-
        Книжовен паметник на иранската култура : интервю с доцент д-р Иво Панов / въпросите зададе Виолета Станиславова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 2 (24 ян. 2013), с. 14.
По повод превода на книгата на Абулгасем Фердоуси "Шах-наме : книга на царете 1", прев. от перс. Иво Панов, Алиреза Пурмохамиад, София, Емас, 2012
891.5(047.53)
COBISS.BG-ID 1248195044


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/1 Св 163
БЕХРАМОГЛУ, Онур, 1975-
        Това, което 35 хиляди цигулки не разказаха ; Дори : стихотворения / Онур Бехрамоглу ; прев. от тур. Йорданка Бибина, Людмила Миндова. Историята на една усмивка : стихотворение / Онур Джаймаз ; прев. от тур. Йорданка Бибина, Людмила Миндова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 1 (10 ян. 2013), с. 15.
894.35-1
COBISS.BG-ID 1247861988


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/1 Св 164
МО, Йен, 1955-
        Мо Йен: "Разказвачът на приказки", Нобелова лекция 7 декември 2012 г. / прев. от кит. Мая Ненчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 4-5, 16.
895.1(042)
06.068 Нобел:82"2012"
COBISS.BG-ID 1248096740

БС 2013/1 Св 165
УАНГ, Аньи, 1954-
        Ролята на писателите в китайския литературен процес / Уанг Аньи ; интервю на Здравка Евтимова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 2 (24 ян. 2013), с. 15.
Интервю с китайската писателка и учен
895.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248196068


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

НЕЙКОВА, Ружа Георгиева
        С чувашите имаме общ произход - потомци сме на Велика България Вж Св 82


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ДЕЯНОВА, Вера, 1946-
        Малина и полските поети Вж Св 123

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Акад. Александър Теодоров-Балан: Сърцетупът ми е нормален. Любощенските подсети - непрестанни : писмото, уж писано от академика, отдавна е мит Вж Св 108

КОЙНАКОВ, Явор Ненчев
        Рецептите на Димитър Канушев Вж Св 103

КОЛЕВ, Богомил Великов
        Драматична и противоречива политическа личност Вж Св 173

        НАРОДНИЯТ артист : Георги Калоянчев (13.1.1925, Бургас-18.12.2012, София) Вж Св 98

ПЕЙЧИНОВ, Димитър
        Да му се резне езичето и брадата! : велик българин в забвение - 175 г. от рождението на опълченеца от Рупча поп Тодор Георгиев (Орман Папаз) Вж Св 170

        ПРЕЦИЗНИЯТ : Лютви Местан Вж Св 56

        [ПЪРВАН Стефанов (1931-2012) : in memoriam] Вж Св 129

ТОПАЛДЖИКОВА, Ана Стефанова, 1952-
        Георги Калоянчев - незабравимият Вж Св 107

ЦВЕТКОВА, Виолета
        Радосвета Бояджиева: Първата маестра Вж Св 94

ЯНЕВ, Симеон Янакиев, 1942-
        За гения и неговите критици : 165 години от рождението на Христо Ботев Вж Св 171


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2013/1 Св 166
ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Държава, която няма нито име, нито история : интервю на агенция "Фокус" : със съкр. / Светлозар Елдъров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 2 (4 ян. 2013), с. 17.
Съвременната македонска историография
930.1(497.17)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247606500


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2013/1 Св 167
ФРАНКО Баамонде, Франсиско, 1892-1975
        Реч, произнесена от Франсиско Франко : при тържественото откриване на Долината на падналите, [2 април 1959 г.] / прев. от исп. Свидна Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 3 (23-29 ян. 2013), с. 15.
946.0(042)
COBISS.BG-ID 1248116452


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2013/1 Св 168
АЛЕКОВА, Елена, 1963-
        Кой измисля "помашки етнос" в България? / Елена Алекова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 14 (18 ян. 2013), с. 22-23.
По повод кн. на Ефрем Моллов "Има ли бъдеще за Велика България или защо бе скрита историята на помаците", Смолян [т.е. Пловдив], [Тафпринт], 2012
949.72
COBISS.BG-ID 1247827428


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

НЕЙКОВА, Ружа Георгиева
        С чувашите имаме общ произход - потомци сме на Велика България Вж Св 82


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2013/1 Св 169
ИЛИЕВ, Константин Илиев, 1937-
        Гьолове и история. За заличените следи от последния път на Левски : има само два документа от първа ръка, които са с доказателствена стойност : интервю с Константин Илиев, драматург / Пенчо Кавачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 7 (8 ян. 2013), с. 13, 14.
949.72.042.2
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1247653860

БС 2013/1 Св 170
ПЕЙЧИНОВ, Димитър
        Да му се резне езичето и брадата! : велик българин в забвение - 175 г. от рождението на опълченеца от Рупча поп Тодор Георгиев (Орман Папаз) / Димитър Пейчинов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 11 (15 ян. 2013), с. 21.
949.72.042(092)
92 Георгиев, Т.
COBISS.BG-ID 1247759844

БС 2013/1 Св 171
ЯНЕВ, Симеон Янакиев, 1942-
        За гения и неговите критици : 165 години от рождението на Христо Ботев / Симеон Янев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 3 (5-6 ян. 2013), с. 21.
949.72.042(092)
886.7(091)(092)
92 Ботев, Х.
COBISS.BG-ID 1247621092


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/1 Св 172
БАР-Зоар, Михаел, 1938-
        Живков лъжеше, че е спасявал евреите през 1943 г. : България заслужава "Нобел", че спря ешелоните за концлагерите : интервю с Михаел Бар-Зоар, израелски политик, историк и общественик / Васил С. Сотиров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 23 (24 ян. 2013), с. 13.
949.72.053.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1247933668

БС 2013/1 Св 173
КОЛЕВ, Богомил Великов
        Драматична и противоречива политическа личност / Богомил Колев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 24 (30 ян. 2013), с. 21.
По повод 100 г. от рождението на Г. М. Димитров (Гемето)
949.72.05(092)
92 Димитров, Г. М.
COBISS.BG-ID 1248005860

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 3 (2013) Св 28
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 4 (2013) Св 4, Св 108, Св 121
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 7 (2013) Св 169
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 8 (2013) Св 26
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 11 (2013) Св 14
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 13 (2013) Св 36, Св 64
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 18 (2013) Св 27
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 20 (2013) Св 61
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 22 (2013) Св 90
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 23 (2013) Св 3, Св 172
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 27 (2013) Св 19
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 28 (2013) Св 24
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 22, бр. 3 (2013) Св 81
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 1 (2013) Св 41, Св 62, Св 84
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 2 (2013) Св 47, Св 66
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 3 (2013) Св 52
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 4 (2013) Св 57, Св 71
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 2 (2013) Св 125
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 1 (2013) Св 35
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 3 (2013) Св 171
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 8, Год. 22, бр. 9 (2013) Св 63
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 9 (2013) Св 138
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 11, Год. 22, бр. 12 (2013) Св 161
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 11 (2013) Св 170
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 12 (2013) Св 83, Св 91
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 14 (2013) Св 168
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 15 (2013) Св 102
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 16 (2013) Св 18
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 17 (2013) Св 54
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 21 (2013) Св 78, Св 131, Св 147
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 24 (2013) Св 34, Св 173
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 2 (2013) Св 166
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 7 (2013) Св 122
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 13 (2013) Св 49
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 15 (2013) Св 13
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 1 (2013) Св 65, Св 85, Св 86
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 2 (2013) Св 12, Св 39, Св 67
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 3, Год. 21, бр. 4 (2013) Св 33
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 3 (2013) Св 23, Св 40, Св 43, Св 70
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 4 (2013) Св 31, Св 58, Св 69
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 1 (2013) Св 46, Св 96, Св 98, Св 99, Св 106, Св 113
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 2 (2013) Св 9, Св 30, Св 50, Св 87, Св 88, Св 97, Св 100, Св 103, Св 128
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 3 (2013) Св 2, Св 10, Св 11, Св 16, Св 37, Св 92, Св 95, Св 101
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 1 (2013) Св 107, Св 114
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 2 (2013) Св 105, Св 112, Св 119, Св 120, Св 126, Св 129, Св 140, Св 149, Св 159
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 3, Год. 22, бр. 4 (2013) Св 104
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 3 (2013) Св 6, Св 42, Св 44, Св 60, Св 109, Св 110, Св 127, Св 164, Св 167
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 4 (2013) Св 93, Св 111, Св 115, Св 116, Св 117, Св 118, Св 123, Св 124, Св 132, Св 133, Св 134, Св 142, Св 148
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4704 (2013) Св 72
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4705 (2013) Св 75
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4711 (2013) Св 80
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4716 (2013) Св 45
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4723 (2013) Св 7, Св 21
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4725 (2013) Св 38
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 4 (2013) Св 153
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 10 (2013) Св 154
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 12 (2013) Св 82
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 15 (2013) Св 32
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 16 (2013) Св 156
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 22 (2013) Св 155
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 24 (2013) Св 5
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 26 (2013) Св 25
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 5 (2013) Св 20
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 15 (2013) Св 73
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 17 (2013) Св 79
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 26 (2013) Св 77
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 1 (2013) Св 130, Св 135, Св 145, Св 146, Св 163
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 2 (2013) Св 136, Св 144, Св 151, Св 160, Св 162, Св 165
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7159 (2013) Св 68
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7164 (2013) Св 76
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7179 (2013) Св 51
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7187 (2013) Св 1
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7188, Год. 20, бр. 7194 (2013) Св 17
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 1 (2013) Св 8
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 4 (2013) Св 137, Св 157
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, Бр. 6 (2013) Св 55, Св 74
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, Бр. 8 (2013) Св 89
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 10 (2013) Св 22
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 11 (2013) Св 94, Св 139, Св 150
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 14 (2013) Св 48
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 18 (2013) Св 29, Св 141, Св 158
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 20 (2013) Св 56, Св 59
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 21 (2013) Св 53
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 25 (2013) Св 143, Св 152
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 30 (2013) Св 15

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Абросимов, Светослав (автор) Св 77
Аврамов, Алберт (автор) Св 18
Аврамов, Димитър, 1973- (интервюирано лице) Св 19
Алекова, Елена, 1963- (автор) Св 168
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 8
Ангелов, Александър Ангелов, 1945- (автор) Св 135
Ангелов, Георги Борисов, 1968- (автор) Св 135
Ангелов, Иван, 1934- (автор) Св 63
Андреева, Олга (преводач) Св 110
Антов, Пламен, 1964- (автор) Св 120
Антонова, Весислава (автор) Св 86
Арнаудов, Юлиян (автор) Св 86
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 100
Асенов, Воймир, 1939- (автор) Св 131
Атанасов, Димитър Т., 1938- (автор) Св 78
 
Б

Балев, Васил, 1985- (автор) Св 132
Банков, Банко Петков, 1936- (автор) Св 145
Бар-Зоар, Михаел, 1938- (интервюирано лице) Св 172
Белазелков, Борислав Николов, 1956- (интервюирано лице) Св 73
Берлински, Клеър, 1968- (интервюирано лице) Св 26
Бехрамоглу, Онур, 1975- (автор) Св 163
Бжежински, Збигнев, 1928- (интервюирано лице) Св 27
Бибина, Йорданка Златева, 1954- (преводач) Св 163
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Св 133
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 113
Божович, Гойко, 1972- (интервюирано лице) Св 115
Бойков, Николай Павлов (автор) Св 134
Бойкова, Мариана (интервюиращо лице) Св 24
Бойчев, Христо Димитров, 1950- (интервюирано лице) Св 121
Босев, Росен (автор) Св 67
Боянов, Анго, 1950- (автор) Св 129
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 46
 
В

Вакен, Монет, 1946- (автор) Св 9
Василев, Страхил (съставител) Св 67
Велева, Десислава (интервюиращо лице) Св 34
Велева, Татяна (интервюиращо лице) Св 81
Велчев, Велизар Крумов (автор) Св 146
Венин, Георги, 1956- (автор) Св 136
Винтер, Жан-Пиер, 1951- (автор) Св 9
Вучева, Христина Ангелова, 1937- (интервюирано лице) Св 64
Вълчев, Даниел Василев, 1962- (интервюирано лице) Св 46, Св 47
 
Г

Гаврилова, Зорница (интервюиращо лице) Св 76
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 41, Св 47, Св 52
Ганев, Христо, 1933- (автор) Св 147
Георгиев, Асен (автор) Св 69
Георгиев, Живко Петров (интервюирано лице) Св 20
Георгиев, Иво, 1964- (автор) Св 137
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 28, Св 29
Георгиева, Нона (преводач) Св 117
Георгиева, Светлана (интервюиращо лице) Св 73
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 19
Гешева, Радея Николаева (преводач) Св 6
Гирън, Анн (автор) Св 30
Главчев, Стефан Костадинов (автор) Св 138
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 20
Господинова, Велина (автор) Св 23, Св 58, Св 67
Грозев, Александър Димитров, 1945- (автор) Св 99
Гюлева, Веселина (преводач) Св 10
Гюрова, Светломира (автор) Св 31
 
Д

Давидова, Павлета (интервюиращо лице) Св 83
Дамянова, Милена Цветанова, 1976- (интервюирано лице) Св 81
Дамянова, Юлия (автор) Св 12
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 32
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 28, Св 64
Депант, Вирджини, 1969- (автор) Св 9
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 101
Дешев, Мартин (автор) Св 85
Деянова, Вера, 1946- (автор) Св 123
Деянова, Вера, 1946- (преводач) Св 114
Джаймаз, Онур, 1977- (автор) Св 163
Дикова, Петя (интервюиращо лице) Св 61
Димитров, Божидар, 1945- (интервюирано лице) Св 32
Димитров, Пламен Луков (интервюирано лице) Св 4
Димитрова, Алексения, 1963- (интервюиращо лице) Св 26, Св 27
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 96
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 97
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (автор) Св 48
Добрев, Делян Александров, 1978- (интервюирано лице) Св 68
Добчев, Иван Христов, 1947- (автор) Св 98
Доган, Ахмед Демир, 1954- (автор) Св 49
Дойнов, Иван, 1938- (автор) Св 139
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 129
Долин, Антон Владимирович, 1976- (интервюиращо лице) Св 97
Дончев, Томислав, 1973- (интервюирано лице) Св 71, Св 72
Дочева, Екатерина (интервюиращо лице) Св 95
Душев, Марин (автор) Св 33
Дънеков, Димитър, 1949- (автор) Св 135
 
Е

Евтимова, Здравка Василева, 1959- (интервюирано лице) Св 13
Евтимова, Здравка Василева, 1959- (интервюиращо лице) Св 165
Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (интервюирано лице) Св 166
Ефтимова, Ваня (автор) Св 40
 
Ж

Ждребев, Атанас, 1981- (автор) Св 50
Желев, Веселин (интервюиращо лице) Св 29
Желязкова, Антонина Любомирова, 1952- (интервюирано лице) Св 51
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор, преводач) Св 159
Захариев, Захари Михайлов, 1949- (интервюирано лице) Св 34
 
И

Иванов, Ивайло Иванов, 1972- (автор) Св 129, Св 140
Иванов, Петър (интервюиращо лице) Св 45
Иванов, Стефан, 1986- (автор) Св 124
Игов, Ангел Михайлов, 1981- (автор) Св 128
Илиев, Константин Илиев, 1937- (интервюирано лице) Св 169
Илиев, Людмил (автор) Св 79
Илиев, Петър (интервюиращо лице) Св 66
Имамов, Алиосман Ибраим, 1953- (интервюирано лице) Св 52
Исмаилов, Корман Якубов, 1972- (интервюирано лице) Св 53
 
Й

Йоан Павел, папа II, 1920-2005 (автор) Св 6
Йончева, Елена Николова, 1964- (интервюирано лице) Св 14
Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 51
 
К

Кадийска, Мария (интервюиращо лице) Св 75
Калфин, Ивайло Георгиев, 1964- (автор) Св 35
Каракостова, Антония (автор) Св 91, Св 102
Карастоянов, Христо Тодоров, 1950- (автор) Св 126
Карастоянов, Христо Тодоров, 1950- (интервюирано лице) Св 125
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 80
Картареску, Мирча, 1956- (интервюирано лице) Св 113
Кацарова, Веселина, 1965- (интервюирано лице) Св 95
Киров, Пламен Тодоров, 1961- (автор) Св 141
Кирова, Милена Георгиева, 1958- (автор) Св 128
Кисьов, Роман Здравков, 1962- (автор) Св 119
Клисуров, Таньо Стоянов, 1944- (автор) Св 129
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор) Св 108
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 169
Койнаков, Явор Ненчев (автор) Св 103
Колев, Богомил Великов (автор) Св 173
Колева, Мария (интервюиращо лице) Св 38
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (интервюирано лице) Св 21
Костов, Иван Йорданов, 1949- (интервюирано лице) Св 41
Костов, Мартин, 1997- (автор) Св 142
Костурков, Кристиан (интервюиращо лице) Св 68
Крумова, Ирен Илиева, 1976- (автор) Св 148
Кулинска, Юлия (интервюиращо лице) Св 54
Куцарова, Магдалена Николаевна (преводач) Св 111
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 88, Св 92
Кънев, Пейчо Г., 1980- (автор) Св 143
 
Л

Лазаров, Алексей (интервюиращо лице) Св 43
Лазарова, Ружа, 1968- (интервюирано лице) Св 127
Ландова, Мария (автор) Св 93
Лансон, Филип (автор) Св 112
Ларина, Ксения, 1963- (автор) Св 10
Лещарска, Десислава (автор) Св 67
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (интервюиращо лице) Св 127
Личева, Цветомира (интервюиращо лице) Св 62
Лозанов, Лъчезар, 1953- (интервюиращо лице) Св 125
Лозев, Александър Емилов (преводач) Св 112
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 21
 
М

Марангозов, Цветан Николаев, 1933- (автор) Св 149
Маркова, Зорница (автор) Св 70
Маркова, Радостина (автор) Св 70
Марковски, Венко, 1915-1988 (автор) Св 122, Св 161
Марковски, Михал Павел, 1962- (автор) Св 114
Мартел, Ян, 1963- (автор) Св 111
Махлелиев, Стоян, 1964- (интервюирано лице) Св 7
Меркел, Ангела Доротеа, 1954- (автор) Св 42
Милков, Георги, 1973- (автор) Св 36
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (интервюиращо лице, преводач) Св 116
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (преводач) Св 115, Св 118, Св 163
Минчев, Огнян Димитров, 1958- (интервюирано лице) Св 22
Митев, Петър-Емил Иванов, 1936- (интервюирано лице) Св 15
Михайлов, Николай Боянов, 1946- (интервюирано лице) Св 96
Михайлова, Милена (автор) Св 104
Михайлова, Паулина (автор) Св 86
Михайлова, Свидна Димитрова (преводач) Св 167
Мо, Йен, 1955- (автор) Св 164
Монов, Христо Цветанов, 1958- (интервюирано лице) Св 5
Муратова, Кира Георгиевна, 1934- (интервюирано лице) Св 97
Мускурова, Ружа (преводач) Св 60
 
Н

Найденов, Ангел Петров, 1958- (интервюирано лице) Св 54
Незнакомова, Мария (интервюиращо лице) Св 3
Нейкова, Ружа Георгиева (интервюирано лице) Св 82
Ненчева, Мая (преводач) Св 164
Николов, Любомир Павлов, 1961- (автор) Св 150
Николов, Тони Георгиев, 1966- (интервюиращо лице) Св 11
Николова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 76
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 105
 
О

Ости, Йосип, 1945- (интервюирано лице) Св 116
 
П

Панайотов, Станимир Веселинов, 1982- (автор) Св 55
Панов, Аспарух Аспарухов, 1949- (автор) Св 16
Панов, Иво Кирилов, 1958- (интервюирано лице) Св 162
Панова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 82
Парушев, Чавдар (преводач) Св 109
Пейчинов, Димитър (автор) Св 170
Пенев, Станислав Пенчев, 1953- (автор) Св 144
Петков, Никола (автор) Св 129
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 8, Св 15
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 87
Петров, Емил (интервюиращо лице) Св 74
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (преводач) Св 44
Плевнелиев, Росен Асенов, 1964- (интервюирано лице) Св 43
Понслет, Жан-Пол (интервюирано лице) Св 83
Попов, Стефан Георгиев, 1957- (автор) Св 106
Пунчев, Владислав (автор, интервюиращо лице) Св 17
Пунчева-Василева, Татяна (автор) Св 65
 
Р

Радушев, Добромир (интервюиращо лице) Св 7
Рандов, Геро фон, 1953- (автор) Св 37
Розанвалон, Пиер, 1948- (интервюирано лице) Св 11
 
С

Савов, Стефан (автор) Св 57, Св 84
Симеонова, Валентина, 1959- (интервюирано лице) Св 80
Соколов, Велизар Драгомиров (интервюирано лице) Св 74
Сотиров, Васил С. (интервюиращо лице) Св 172
Стайков, Димитър Антонов, 1943- (интервюиращо лице) Св 121
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 23
Станиславова, Виолета Карамфилова, 1951- (интервюиращо лице) Св 162
Станков, Иван Герасимов, 1956- (преводач) Св 113
Станчев, Ивайло (интервюиращо лице) Св 71
Старидолска, Елена (автор) Св 23, Св 58
Статков, Никола (автор) Св 151
Стефанов, Борислав, 1979- (интервюирано лице) Св 62
Стоева, Даниела (преводач) Св 42
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 68
Стойнев, Веселин (интервюиращо лице) Св 22, Св 59
Стойчев, Кънчо Марков, 1960- (интервюирано лице) Св 59
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 1
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 51
 
Т

Тауир, Абделбасет (интервюирано лице) Св 17
Тахиров, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (автор) Св 152
Тачър, Маргарет, 1925- (автор) Св 60
Тенев, Тенко Кънчев, 1951- (автор) Св 130
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 153, Св 154, Св 155, Св 156
Тодорова, Мариана (интервюиращо лице) Св 72
Томова, Силвия Томова, 1973- (автор) Св 157
Топалджикова, Ана Стефанова, 1952- (автор) Св 107
Трайков, Трайчо Димитров, 1970- (интервюирано лице) Св 24
Туск, Доналд Францишек, 1957- (автор) Св 44
 
У

Уанг, Аньи, 1954- (интервюирано лице) Св 165
Улф, Ричард, 1968- (автор) Св 109
Уотсън, Греъм, 1956- (интервюирано лице) Св 61
Уручев, Владимир Андреев, 1954- (интервюирано лице) Св 38
 
Ф

Филипова, Лиляна (интервюиращо лице) Св 4
Филиповска, Ганка, 1956- (автор) Св 158
Франко Баамонде, Франсиско, 1892-1975 (автор) Св 167
 
Х

Ханиман, Йозеф, 1952- (автор) Св 2
Хасапопулос, Никос (автор) Св 110
Хлебарова, Иванка, 1942- (интервюиращо лице) Св 13
Хорозов, Емил Иванов, 1949- (интервюирано лице) Св 1
Хюсеин, Паола (интервюиращо лице) Св 14
 
Ц

Цацаров, Сотир Стефанов, 1966- (интервюирано лице) Св 75
Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 53
Цветанов, Цветан Генчев, 1965- (интервюирано лице) Св 76
Цветкова, Виолета (автор) Св 94
Ципов, Красимир Георгиев, 1973- (интервюирано лице) Св 25
 
Ч

Ченков, Вальо, 1966- (интервюирано лице) Св 87
Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 46
Червенкондев, Диан Тодоров, 1971- (интервюирано лице) Св 45
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 5
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Св 123
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 115, Св 116, Св 117
 
Ш

Шаламун, Томаж, 1941- (автор) Св 118
Шаламун, Томаж, 1941- (интервюирано лице) Св 117
Шевийо, Катрин, 1961- (интервюирано лице) Св 3
Шишманов, Димитър Иванов, 1889-1945 (автор) Св 159
Шопман, Хенинг, 1945- (интервюирано лице) Св 66
Шпивак, Мартин, 1964- (автор) Св 9
 
Я

Янев, Симеон Янакиев, 1942- (автор) Св 160, Св 171
Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 39
 
D

Dolin, Anton Vladimirovič, 1976- вж Долин, Антон Владимирович, 1976-
 
I

Igov, Angel Mihajlov, 1981- вж Игов, Ангел Михайлов, 1981-
 
K

Kirova, Milena Georgieva, 1958- вж Кирова, Милена Георгиева, 1958-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Абсурдът в Сирия не може да се разбере от новините Св 14
Адрес на отсъствието Св 149
[Академик] Акад. Александър Теодоров-Балан: Сърцетупът ми е нормален. Любощенските подсети - непрестанни Св 108
Ако политиците намалят първо своите заплати, хората ще им вярват повече Св 28
Алхимията на романа е по-интересна от фактологичната обсесия Св 127
Атаката срещу Доган може да е дело на крайнодясна сила Св 61
Ахмед Доган за подмяната на демокрацията с полицейска диктатура Св 49
 
Б

Бавно Св 142
Без визи за САЩ срещу обвинение за "Хизбула" Св 36
Безгласно към небето Св 143
Битката за теб Св 133
Богопостигане Св 136
Бойно поле Сахара Св 33
Брюксел Св 136
Българите са късметлии, че получиха своя референдум Св 83
България Св 131
България бе най-добре през 2006 и 2007 г. Св 64
България в думи Св 138
Българската политика като фарс Св 16
Българската църква е все по-близо до хората Св 7
Български поети Св 135
Бягство от Сирия Св 17
 
В

В ДПС топът смени царя Св 53
В обратен ред Св 133
В очакване Св 143
В разговора за монументите и хората Св 88
В сянката на гръцките политици Св 110
Верига Св 142
Вече не съжалявам... Св 133
Влошаването Св 30
Войната в Мали тръгна от Либия Св 77
Впечатления от София Св 159
Все по-малко стават децата в социалните домове Св 80
Възторжено торсо Св 133
Вълкът Св 153
Вълна Св 118
Вярвам в поезията Св 117
 
Г

Гайда на три морета Св 137
[Гей браковете] Св 9
Георги Калоянчев - незабравимият Св 107
Гласът е и душата, и сърцето, и корените... Св 95
Глобалната информационна среда измести родителите Св 5
Големите балони от дъвката "Белене" Св 57
"Голи оток - остров на смъртта" Св 122
Голямата трева Св 148
Голямото ядрено мюре Св 23
Гьолове и история. За заличените следи от последния път на Левски Св 169
 
Д

Да му се резне езичето и брадата! Св 170
Да отвориш вратата Св 152
Даваме на бизнеса парите за наука Св 68
Дарявания, записани... Св 134
[Два] 2 пъти пробваха да подпишат за АЕЦ "Белене" през главата ми Св 24
Две в едно Св 145
[Движението за права и свободи] ДПС получи своя шанс за промяна Св 51
Деница Св 139
Десетте акции на 2013 г. Св 65
Добре дошли в Африканистан Св 33
Доган отстъпи заради диктатурата и Ердоган Св 59
Дом Св 142
Дори Св 163
Драматична и противоречива политическа личност Св 173
Държава, която няма нито име, нито история Св 166
Дяволското прегрешение да си българин Св 161
 
Е

Единствен опит Св 118
Експериментът на ЦЕРН в Женева Св 144
Елементи Св 118
Есенни ягоди Св 139
 
Ж

Живков лъжеше, че е спасявал евреите през 1943 г. Св 172
Животворните вербатим спектакли на "Vox Populi": "Невидими N 1" и "Яце форкаш" Св 104
 
З

За властта и отговорността Св 46
За гения и неговите критици Св 171
За изкуството - не толкова сериозно Св 87
Залостени в "Хамлет" Св 106
Защо ли? Св 139
Збигнев Бжежински: От необмислена война на САЩ срещу Иран ще спечели Путин Св 27
Знаем, че и ти поръчваш онлайн Св 69
 
И

И обект, и концепция Св 92
Игра на Жьоне Св 101
Играта на въображението, митологията на съня и паралелните светове на поета вълшебник Св 119
Играта на Камерън Св 31
Иде поколение, алчно за власт Св 8
Изборите в Израел: Кой губи от политическия покер? Св 18
Изповед Св 133
Инвестиционното банкиране трябва да бъде отделено от традиционното Св 66
Иска ми се доброто да спаси света Св 125
 
Й

Йона (Поклонение при Марушка, 1971) Св 118
 
К

Как да запазим перфектната си коса Св 154
Какво е "персифедрон"? Св 124
Камък във въздуха Св 116
Картина Св 142
Кино на авторския "тероризъм" Св 97
Клеър Берлински: Заплахата от химическа война е реална Св 26
Книгата трябва да бъде събитие Св 115
Книжовен паметник на иранската култура Св 162
Когато се надигат водите... Св 133
Кой измисля "помашки етнос" в България? Св 168
Кой спестява в България? Св 63
Който си е платил, е спечелил проект Св 1
Контрадемокрация или антиполитика Св 11
Копието води свободата... Св 141
Крака Св 133
Крахът на империите Св 118
Кръговрат Св 143
Културна деградация Св 10
Културни столици 2013 Св 2
Къде бърка ГЕРБ с Македония Св 35
Кървава елегия Св 100
Кърджали (завръщане) Св 137
 
Л

Литературната 2012 Св 128
Лукчета Св 147
 
М

Малина и полските поети Св 123
Малцинствата следват мнозинството Св 52
Мигове жужене Св 131
Миниръст на максиверигите Св 70
Мо Йен: "Разказвачът на приказки", Нобелова лекция 7 декември 2012 г. Св 164
Може да се наложи дофинансиране на проекти Св 71
Можем да променим България за две години Св 43
Морето на зимните гларуси Св 144
 
Н

На изборите хладилникът ще вземе връх над телевизора Св 20
На Метка (Дете и елен, 1990) Св 118
На припек Св 146
На хоризонта Св 118
Над водата Св 118
Най-страшното за съда е, ако политиците са доволни от работата му Св 73
Нали сме си свои Св 67
Нападението срещу Доган е покушение срещу демокрацията Св 54
Народна (Маски, 1980) Св 118
Народният артист Св 98
"Не" за "Белене" не е "да" за седми блок на "Козлодуй" Св 22
Не искаме пакетни политически услуги Св 48
Незабравка Св 139
Нека, Силвия... Св 133
Никотин Св 132
Нова българска пиеса в Театър 199 Св 105
Новият министър - мост към БСП Св 15
Новият световен виртуален ред Св 85
Ново и ляво - политика на невъзможното Св 55
Нощен град Св 140
 
О

Обратното броене на втория мандат Св 40
Опит за автопортрет Св 139
Оптимистична космогония Св 141
Осигурихме пари за наука и образование за 7 г. напред Св 72
Островът, който потъва Св 12
Отново са тихи пътищата (Бялата Итака, 1972) Св 118
Отношенията между България и Русия са незадоволителни Св 34
Още записки по исторически наивизъм Св 126
 
П

Палитра Св 139
Перфектната война Св 86
Пиратското лоби осуети АКТА Св 74
Писателката Здравка Евтимова: Китайците са отворени към света Св 13
По един от двата пътя Св 155
По склона Св 118
По-добре да хващат бандитите ни навън Св 76
Победното сражение при Булаир подготвя Одринския триумф Св 78
Повечето "червени куфарчета" фалираха Св 41
Позитивното мислене невротизира и прави хората зависими Св 4
Портфолиото е паспорт за компетентност Св 81
Потъвам Св 133
Почти призив Св 131
Преди края на света ще дойде краят на българския театър Св 121
Предупреждение Св 144
Прецизният Св 56
Прибрали са огромни комисионни за втора атомна Св 45
Приказка за дедо Божил Св 156
Пристъп Св 142
Пробуждане от политическия сомнамбулизъм Св 96
Проповед на папа Йоан Павел II за началото на понтификата Св 6
Публично признание на Николай Бойков (Втори вариант) Св 134
[Първан Стефанов (1931-2012) Св 129
 
Р

Радио Св 157
Радосвета Бояджиева: Първата маестра Св 94
Разговор с призрак Св 160
Реалността е конспирация Св 113
Революцията идва с БГ джипове Св 17
Референдумът беше предизвестен Св 38
Референдумът показа, че българинът е интелигентен и не гласува като машина Св 21
Рецептите на Димитър Канушев Св 103
Реч, произнесена от Франсиско Франко Св 167
Реч на Доналд Туск пред Европейския парламент Св 44
Реч на лидера, Блекпул, 13 октомври 1989 г. Маргарет Тачър (Консервативна партия) Св 60
Реч на федералния канцлер Ангела Меркел Св 42
Римска елегия Св 132
Рицарски роман Св 141
Ролята на писателите в китайския литературен процес Св 165
 
С

С гласа на своя кандидат Св 109
С чувашите имаме общ произход - потомци сме на Велика България Св 82
Саможертвата на черния офицер Св 58
Самостоятелна изложба на български художник в Париж Св 91
Светлина има, но тунелът е дълъг Св 29
Светослав Минков и неговите Америки Св 120
Светъл път през годините Св 130
Свръхусет Св 142
Сделката Св 151
Сенки Св 118
Силно литературно начало на изложбената 2013 Св 93
Скопските ръководители скоро ще управляват народ от БГ граждани Св 32
Скромни стимули предлагаме на инвеститорите Св 62
Следващият кабинет няма да изкара цял мандат Св 47
Слънчев бряг - код жълто Св 150
София е на ход Св 39
[Съюзът на демократичните сили] СДС между Костов и самия себе си? Св 50
 
Т

Темата "Белене" в близките седмици влиза в пленарна зала Св 25
Теспис при езерото Св 132
Тито замисляше поглъщане на България Св 161
Тихо зверче на следобеда Св 118
Това, което 35 хиляди цигулки не разказаха Св 163
Труд откри изгубения Добринов Св 89


"Филм по моя книга? Струваше ми се същинска утоПИя" Св 111
Филмовата 2012 Св 99


"Хамлет" е тук и сега, днес и навсякъде Св 102
Хранилище Св 118
Храст Св 132
ххх Св 134
 
Ц

Цвят от вишна Св 131
 
Ч

Чета "Смърт във Венеция"... Св 133
[Четиридесет и четири] 44 неизвестни рисунки на Майстора Св 90
Чуждите военни паметници в София още чакат обществената си присъда Св 79
Чумата да го тръшне! Св 112
 
Ш

Шапка Св 139
Шулц: дом и свят Св 114
 
Щ

Ще е жалко да строим АЕЦ, за да зареждаме домашните си печки Св 19
Ще опитам да бъда гарант за справедливост Св 75
Ще покажем в София 100 творби на Роден Св 3
 
Ъ

Ъгъл Св 158
 
Я

Ядреното лоби не иска конкуренция Св 84
 
D

Das ist auch Europas Krieg Св 37
 
S

Spleen Св 132

УДК001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 2
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 3, Св 164


159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 4, Св 5


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 6, Св 7


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 8, Св 9, Св 10
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 11
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 10, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 51
324 ИЗБОРИ Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 38
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 17
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 46, Св 47, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 57, Св 58, Св 59, Св 60, Св 61
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 62
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 63, Св 64, Св 65, Св 66
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 12, Св 67, Св 68
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Св 69, Св 70
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 71, Св 72
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 73, Св 74, Св 75
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 76
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 77, Св 78, Св 79
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 80
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Св 81
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Св 82


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 45
621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА Св 23, Св 57, Св 83, Св 84
654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА Св 85, Св 86
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Св 85


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 87
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 88
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Св 89, Св 90
75 ЖИВОПИС Св 91
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 91
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 92, Св 93
78 МУЗИКА Св 94
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 95
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 107
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 98, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 108
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Св 109, Св 110
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 111
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 112, Св 127
859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 113
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 114
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 115
886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 116, Св 117, Св 118
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 119
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 159, Св 169, Св 171
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 122, Св 161
891.5 ИРАНСКИ, ПЕРСИЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ Св 162
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 163
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 164, Св 165


908 КРАЕЗНАНИЕ Св 82
92 БИОГРАФИИ Св 56, Св 94, Св 98, Св 103, Св 107, Св 108, Св 123, Св 129, Св 170, Св 171, Св 173
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 166
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 167
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 168
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Св 82
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 169, Св 170, Св 171
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 172, Св 173

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Ашер, Касиел Ноа (1971-) Св 101
 
Б

Базиле, Александър Св 92
Балан, Александър Теодоров вж Теодоров-Балан, Александър Стоянов (1859-1959)
Борисов, Бойко вж Борисов, Бойко Методиев (1959-)
Борисов, Бойко Методиев (1959-) Св 23
Ботев, Христо (1847-1876) Св 171
Бояджиева, Радосвета (1923-) Св 94
 
Г

Гемето вж Димитров, Георги Михов (1903-1972)
Георгиев, Тодор (1837-1895) Св 170
Гърдев, Явор (1972-) Св 102, Св 106
Гюзелев, Ясен вж Гюзелев, Ясен Николов (1964-)
Гюзелев, Ясен Николов (1964-) Св 91
 
Д

Димитров, Г. М. вж Димитров, Георги Михов (1903-1972)
Димитров, Георги Михов (1903-1972) Св 173
Димитров-Майстора, Владимир (1882-1960) Св 90
Добринов, Александър Христов (1898-1958) Св 89
Доган, Ахмед вж Доган, Ахмед Демир (1954-)
Доган, Ахмед Демир (1954-) Св 51, Св 54, Св 58, Св 59, Св 61
 
Ж

Жьоне, Жан (1910-1986) Св 101
 
К

Калоянчев, Георги вж Калоянчев, Георги Тодоров (1925-2012)
Калоянчев, Георги Тодоров (1925-2012) Св 98, Св 107
Камерън, Дейвид (1966-) Св 31
Камю, Албер (1913-1960) Св 112
Канушев, Димитър вж Канушев, Димитър Маринов (1930-1993)
Канушев, Димитър Маринов (1930-1993) Св 103
Кокалова, Велина Св 93
Костов, Иван вж Костов, Иван Йорданов (1949-)
Костов, Иван Йорданов (1949-) Св 50
Кръстев, Кирил Василев (1904-1991) Св 126
Кръстев, Кирил вж Кръстев, Кирил Василев (1904-1991)
 
Л

Левски, Васил (1837-1873) Св 169
Лей, Алвин Св 92
Лий, Анг (1954-) Св 111
 
М

Майстора вж Димитров-Майстора, Владимир (1882-1960)
Марковски, Венко (1915-1988) Св 122, Св 161
Масне, Жул (1842-1912) Св 100
Местан, Лютви Ахмед (1960-) Св 56
Местан, Лютви вж Местан, Лютви Ахмед (1960-)
Минков, Светослав вж Минков, Светослав Константинов (1902-1966)
Минков, Светослав Константинов (1902-1966) Св 120
Моллов, Ефрем Св 168
 
О

Обама, Барак (1961-) Св 40, Св 109
Орман Папаз вж Георгиев, Тодор (1837-1895)
 
П

Павлов, Константин вж Павлов, Константин Мирчев (1933-2008)
Павлов, Константин Мирчев (1933-2008) Св 124
Петров, Пламен Св 88
Попова, Еслица вж Попова, Еслица Петрова (1965-)
Попова, Еслица Петрова (1965-) Св 93
Попянева, Калина Св 105
 
Р

Роден, Огюст (1840-1917) Св 3
 
С

Сабатини, Джузепе (1957-) Св 100
Соколовска, Неда Св 104
Стефанов, Първан (1931-2012) Св 129
 
Т

Теодоров-Балан, Александър Стоянов (1859-1959) Св 108
Томова, Малина (1950-2011) Св 123
 
У

Урошевич, Влада (1934-) Св 119
 
Ф

Фавро, Джон Св 109
Фердоуси, Абулгасем (933?-1020?) Св 162
 
Х

Харалампиева, Бина (1948-) Св 105
 
Ш

Шекспир, Уилиам (1564-1616) Св 102, Св 106
Шишманов, Димитър Иванов (1889-1945) Св 159
Шулц, Бруно (1892-1942) Св 114

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Балкански страни Св 26
Булаир, вилает Чанаккале
- Турция Св 78
България Св 16, Св 20, Св 22, Св 32, Св 34, Св 35, Св 46, Св 48, Св 55, Св 63, Св 65, Св 86
 
В

Великобритания Св 31
 
Г

Германия Св 9
 
И

Израел Св 18
 
К

Кипър Св 12
Кошице, Словакия Св 2
 
Л

Либия Св 77
 
М

Македония Св 32, Св 35, Св 166
Мали Св 37, Св 77
Марсилия, Франция Св 2
 
П

Пловдив Св 96
 
Р

Русия Св 10, Св 30, Св 34
 
С

Сирия Св 14
София Св 79
Съединени американски щати Св 30
 
Ф

Франция Св 9
 
Я

Ямбол Св 130