ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 2

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Бойка Първанова

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2013/2 Св 1
БОХОРОВ, Мартин Георгиев
        'Сгрешеното танго': съвременните издателски практики, които липсват в България / Мартин Бохоров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 5.
002.19(497.2)
COBISS.BG-ID 1248618212


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/2 Св 2
КОШЧУШКО, Агнешка
        За общите територии, обединяването на идеи и срещата на култури : разговор с директора на Полския институт г-жа Агнешка Кошчушко / въпросите зададе Амелия Личева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 3.
008(497.2:438)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248615140


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2013/2 Св 3
ХРИСТОВА, Боряна Владимирова, 1952-
        Четенето е страст : проф. Боряна Христова, директор на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", пред в. "Банкеръ" / разговора води Слава Аначкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 8 (22 февр.-1 март 2013), с. 20.
027.54(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248666852


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2013/2 Св 4
ГРОЗДАНОВ, Димитър Атанасов, 1951-
        Към дискусията за музея / Димитър Грозданов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 5.
По повод изграждането на новия Национален музеен комплекс в София
069.02:73/76(497.223)
COBISS.BG-ID 1248598756

БС 2013/2 Св 5
МИЛТЕНОВ, Иво, 1953-
        Спасяването на музея "Яворов" трябва да е национална и държавна кауза : интервю с Иво Милтенов, уредник в къщата музей / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 37 (13 февр. 2013), с. 6-7.
069.02:886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248201956

МО, Йен, 1955-
        Разказвач : реч по случай връчването на Нобеловата награда за литература Вж Св 171


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/2 Св 6
ПАВЛОВА, Михаела
        Свободното падане на медийната свобода / Михаела Павлова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 5 (1-8 февр. 2013), с. 43.
Медийната свобода в България според доклад на международната неправителствена организация "Репортери без граници"
070.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1248654052


1 ФИЛОСОФИЯ


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

КЪНЕВА, Валентина Георгиева
        Накъде се движим? Към Хъксли? : разговор с Валентина Кънева Вж Св 13


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/2 Св 7
БЕНЕДИКТ XVI, папа, 1927-
        Енциклика Caritas in veritate (29 юни 2009) / папа Бенедикт XVI ; прев. от нем. Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февр. 2013), с. 5.
Откъс от третата и последна енциклика на папа Бенедикт XVI
282
COBISS.BG-ID 1248632036

БС 2013/2 Св 8
ГРАДЕВ, Владимир Николаев
        Между двамата папи ще има своеобразно съжителство / Владимир Градев ; интервю на Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 50 (28 февр. 2013), с. 6-7.
По повод оттеглянето на папа Бенедикт XVI
282(047.53)
COBISS.BG-ID 1248427748

БС 2013/2 Св 9
ДУШЕВ, Марин
        Папа тук, папа там : оттеглянето на Бенедикт XVI предизвика огромен трус по скалата на Ватикана. И дава на църквата нов шанс за промяна / Марин Душев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 7 (16-22 февр. 2013), с. 24-25.
282
COBISS.BG-ID 1248731620

БС 2013/2 Св 10
ПРОЙКОВ, Христо Николов, епископ, 1946-
        Светият дух не се спира на цвета на кожата : интервю с епископ Христо Пройков / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 38 (14 февр. 2013), с. 6-7.
По повод оттеглянето на папа Бенедикт ХVІ
282(047.53)
COBISS.BG-ID 1248217316

ТОДОРОВ, Георги Георгиев, 1956-
        Левски, Църквата, секуларизмът, светостта Вж Св 173


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/2 Св 11
ИГОВ, Иван
        Отчаянието, а не мизерията пали бунта : интервю с психолога Иван Игов / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7215 (27 февр. 2013), с. 15.
По повод разрастването на гражданските протести в България
316.62(497.2)(047.53)
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248406756

БС 2013/2 Св 12
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Великотърпелив човек е българинът : проф. Георги Каприев, преподавател в СУ "Климент Охридски", пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 8 (22 февр.-1 март 2013), с. 16.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248666340

БС 2013/2 Св 13
КЪНЕВА, Валентина Георгиева
        Накъде се движим? Към Хъксли? : разговор с Валентина Кънева / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 10-11.
Еднополовите бракове и проблемите на биоетиката
316.353(047.53)
172(047.53)
COBISS.BG-ID 1248622052

БС 2013/2 Св 14
МОНОВ, Христо Цветанов, 1958-
        Още седмица ще кипят страсти : с кризисния психолог Христо Монов разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 56 (26 февр. 2013), с. 14-15.
Протестите срещу монополите и управлението в България от психологическа гледна точка
316.647(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248394724


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2013/2 Св 15
КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Новият авторитаризъм ; Превратното разбиране на отворените граници / Иван Кръстев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 22, бр. 42 (12 февр. 2013), с. 14.
Год. 22, бр. 43 (13 февр. 2013), с. 20.
Слабата съпротива срещу съвременните отворени авторитарни режими - политическият пример на Русия
321.64(470)
COBISS.BG-ID 1248202468


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/2 Св 16
АДОМАНИС, Марк
        Продължаващите провали на арабската пролет / Марк Адоманис. - Прев. от рус. ез. от InoСМИ.Ru (12 фев. 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февруари 2013), с. 11.
323.26(5/6=927)
COBISS.BG-ID 1248685796

БС 2013/2 Св 17
АЛ Ашкар, Исмаил
        България дава знак на ЕС да извади "Хамас" от терористичния списък : това е правилна стъпка и историята ще я регистрира : 5 въпроса към Исмаил ал Ашкар от ръководството на съпроводителното движение в Газа / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 45 (15 февр. 2013), с. 11, 27.
323(569.433)(047.53)
327(569.433)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248237028

БС 2013/2 Св 18
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Улицата си повярва и няма да клекне : интервю със социалния антрополог Харалан Александров / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7208 (20 февр. 2013), с. 15.
По повод протестите срещу монополите в България
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248296676

БС 2013/2 Св 19
АНГАРСКИ, Красимир Тотев, 1953-
        Държавата да замрази най-солените цени : интервю с Красимир Ангарски, министър на икономическата политика в последното извънредно правителство с премиер Стефан Софиянски [12 февруари 1997 - 21 май 1997 г.] / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7213 (25 февр. 2013), с. 13.
По повод политическата криза в България
323.22(497.2)(047.53)
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248361188

БС 2013/2 Св 20
ГЕОРГИЕВ, Живко Петров, 1955-
        Предсрочен вот е верният ход : със социолога от ГАЛЪП Живко Георгиев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 49 (19 февр. 2013), с. 14-15.
По повод масовите протести срещу монополите в България
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248282852

БС 2013/2 Св 21
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Чувате ли тътена : внезапен прилив на социална енергия разтърсва България. Причините са ясни, но какви ще са ефектите / Огнян Георгиев, Зорница Стоилова, Светломира Гюрова. - Съдържа и: Вирусът на съпротивата : и как той се разпространява на все повече места в страната / Огнян Георгиев. Ние, (при)страстните : или как възходът на гражданската журналистика бавно променя традиционните медии / Зорница Стоилова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 5 (2-8 февр. 2013), с. 8-13.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1248701924

ИГОВ, Иван
        Отчаянието, а не мизерията пали бунта : интервю с психолога Иван Игов Вж Св 11

БС 2013/2 Св 22
КОВАЧЕВ, Андрей Андреев, 1967-
        Стари политически муцуни се опитват да яхват протеста : интервю с Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4745 (20 февр. 2013), с. 14-15.
По повод протестите срещу монополите в България
323.22(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248298980

БС 2013/2 Св 23
        КРАЯТ на измислицата : в разгара на масови протести правителството на Бойко Борисов подаде оставка / страницата подготви Димитър Ганев. - Съдържа и интервюта: Добър кабинет бързо ще стабилизира страната : Стефан Софиянски, служебен премиер (12 февруари - 21 май 1997 г.). Изборите са приоритет за служебния кабинет : Алиосман Имамов, ДПС. Давахме съвети, но нямаше кой да ги чуе : Димо Гяуров, Синята коалиция. Протестите зрееха от дълго време : Васил Тончев, социолог, "Сова Харис"

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 8 (22 февр.-1 март 2013), с. 14-15.
Политическата криза в България, февруари 2013 г.
323.22(497.2)
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1248665060

БС 2013/2 Св 24
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Младите да се върнат от Запад и да управляват : интервю с Георги Марков / Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7214 (26 февр. 2013), с. 15.
Интервю по вътрешнополитически проблеми
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248401636

МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Не може днес да има безпартийна демокрация : интервю с акад. Георги Марков Вж Св 172

БС 2013/2 Св 25
        НОВИТЕ леви не са червени / Борислав Зюмбюлев, Юри Велев. - Съдържа и: Не се борят срещу богатите, а срещу злоупотребите / Иво Христов. Съпротива, че посягат на достойнството ти, и растяща социална невроза / Живко Георгиев. Започва краят на един свят / Ивайло Дичев. Протестът е десен / Димитър Аврамов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 43 (13 февр. 2013), с. 14-15.
По повод протестните движения през януари и февруари в България
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1248200932

БС 2013/2 Св 26
ПЕНЧЕВ, Бойко Пенчев, 1968-
        Осиротелият популизъм / Бойко Пенчев. В България демокрацията умря, преди да се роди / Светослав Ставрев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 48 (26 февр. 2013), с. 9, 10.
По повод социалните протести през ян.-февр. 2013 г. у нас
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1248398820

БС 2013/2 Св 27
ПЕТКОВ, Петко Стефанов, 1963-
        Свидетели сме на задаването на нова посока : не бива да подритваме основния си действащ закон : интервю доц. д-р Петко Ст. Петков, историк / Иван Първанов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4753 (28 февр. 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести и политическата криза в България от м. февруари 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
342.4(497.2)(091)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248429540

БС 2013/2 Св 28
ПОПОВ, Цветко, 1951-
        Възможен ли е днес десен проект? : дясното пространство [в България] през погледа на твърдия десен гласоподавател / Цветко Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 8.
323(497.2)
329.11/.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1248503012

БС 2013/2 Св 29
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Залпът на "Аврора" и сметките за ток / Едвин Сугарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 1.
По повод гражданските протестите срещу монополите в България
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248612580

БС 2013/2 Св 30
ЦВЕТАНОВ, Цветан Генчев, 1965-
        Наши партии натискаха да мълчим за атентата : интервю с министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов / Зорница Гаврилова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7195 (7 февр. 2013), с. 15.
По повод изказаното предположение на Консултативния съвет за национална сигурност за участието на групировката "Хизбула" в атената в Бургас, 18 юли 2012
323.28(497.231)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248131300


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2013/2 Св 31
ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Четирите въпросителни на стр. 115 / Павел Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 5.
Размисли за тефтерчето на Левски и резултата от референдума "за" и "против" АЕЦ "Белене", проведен на 27 ян. 2013 г.
324(497.2)
COBISS.BG-ID 1248487908


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2013/2 Св 32
ГУДХАРТ, Дейвид
        Имиграцията трябва да е в интерес на Великобритания / Дейвид Гудхарт ; прев. от англ. Росен Асенов. - Прев. от сп. Prospect (25 Jan. 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февруари 2013), с. 10-11.
325(410)
COBISS.BG-ID 1248683492

БС 2013/2 Св 33
СТОИЛОВА, Зорница
        Джентълмени без обноски : какво стои зад страховете на британците от български и румънски имигранти и защо не трябва да им се сърдим / Зорница Стоилова, Василена Доткова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 6 (9-15 февр. 2013), с. 43-45.
325.2(410)
COBISS.BG-ID 1248730596


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

АЛ Ашкар, Исмаил
        България дава знак на ЕС да извади "Хамас" от терористичния списък : това е правилна стъпка и историята ще я регистрира : 5 въпроса към Исмаил ал Ашкар от ръководството на съпроводителното движение в Газа Вж Св 17

БС 2013/2 Св 34
АЛЕКСИЕВ, Алекс, 1941-
        Възможен е радикален ислям до западната ни граница : интервю с Алекс Алексиев, експерт по международна сигурност и изследовател в "Хъдсън институт" / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 7 (15 февр. 2013), с. 6.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248238308

БС 2013/2 Св 35
БАГЕРИ, Голамреза, 1956-
        Иран няма нищо общо с атентата в Сарафово : посланикът на Иран Голамреза Багери в специално интервю за "Стандарт"

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7197 (9 февр. 2013), с. 37.
327(55:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248163044

БС 2013/2 Св 36
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Страната, която извика "пожар" : или как България посочи "Хизбула" и какви ще са последствията от това / Огнян Георгиев ; по темата работиха Йово Николов ... [и др.]. - Други състав.: Светломира Гюрова, Красимир Янков, Ваня Ефтимова. - Съдържа и: ГЕРБ сами : управляващите се оказаха без подкрепа в посочването на ливанската групировка. Какво следва: ЕС - Черен списък? Не толкова бързо, България - На прицел. Следващият ход на "Хизбула" : обвинението на България няма да повлияе незабавно на организацията, но ще добави още един проблем за нея / Васил Коцев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 6 (9-15 февр. 2013), с. 8-14.
По повод изказаното предположение на Консултативния съвет за национална сигурност за участието на групировката "Хизбула" в атената в Бургас, 18 юли 2012
327.88:297(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248730084

БС 2013/2 Св 37
ГЮРОВА, Светломира
        Островът на дълговете : или как малкият Кипър може да донесе големи неприятности на еврозоната / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 7 (16-22 февр. 2013), с. 27.
327(564.3:4-6)
336(564.3:4-6)
COBISS.BG-ID 1248731876

БС 2013/2 Св 38
ИСАКОВ, Юрий Николаевич, 1948-
        Русия е готова за безвизов режим с ЕС : интервю с посланика на Русия в България Юрий Исаков / Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7199 (11 февр. 2013), с. 13, 28.
327(470:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248166116

БС 2013/2 Св 39
КАЛФИН, Ивайло Георгиев, 1964-
        Може да се окажем вън от ЕС : с евродепутата от БСП Ивайло Калфин разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 35 (5 февр. 2013), с. 14-15.
327.7:061.1ЕС(047.53)
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1248072676

БС 2013/2 Св 40
КАМИСА-Раз, Шаул, 1954-
        Надяваме се ЕС да не чака още един атентат, за да признае "Хизбула" за терористи : удовлетворен съм от тези резултати, които българското следствие разкри, а те са недвусмислени, казва израелският посланик Шаул Камиса-Раз : интервю / Антоанета Маркова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 33 (8 февр. 2013), с. 9, 13.
По повод обявените резултати от разследването на атентата на летище "Сарафово" в Бургас срещу израелски туристи на 18.07.2012
327(569.4:497.2)(047.53)
327.88:297(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248132836

КОВАЧЕВ, Андрей Андреев, 1967-
        Стари политически муцуни се опитват да яхват протеста : интервю с Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Вж Св 22

БС 2013/2 Св 41
МАРТИНОВ, Любомир, 1990-
        Мали - новият фронт на войната срещу тероризма / Любомир Мартинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 12.
Френската военна интервенция в Мали
327(44:662.1)
COBISS.BG-ID 1248623844

БС 2013/2 Св 42
МЕЛНИКОВ, Иван Иванович, 1950-
        Да пазим 3 март за поколенията / Иван Мелников ; Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7216 (28 февр. 2013), с. 28.
Интервю с първия заместник-председател на Държавната дума на Руската федерация по повод 135 г. от Руско-турската освободителна война
327(470:497.2)(047.53)
949.72.043(047.53)
COBISS.BG-ID 1248434660

БС 2013/2 Св 43
МЛАДЕНОВ, Николай Евтимов, 1972-
        ЕС е нашата броня срещу тероризма : интервю с министъра на външните работи Николай Младенов / Красимира Темелкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7203 (15 февр. 2013), с. 15.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248237796

БС 2013/2 Св 44
ХЛЕБАРОВА, Иванка, 1942-
        На изток е Евразия, на изток са надеждите ни за по-добър свят / Иванка Хлебарова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 28 (11 февр. 2013), с. 8.
По повод дейността на обединенията на страни от Европа и Азия - ШОС (Шанхайска организация за сътрудничество) и ТАКМ (Турция, Азербайджан, Киргизия и Монголия)
327.7(4/5)
COBISS.BG-ID 1248166372

БС 2013/2 Св 45
ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-
        Натискат ни да променим политиката си в Близкия изток : интервю с Киряк Цонев / Ина Михайлова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 32 (8 февр. 2013), с. 11.
Перспективи пред българо-арабските отношения след изказаното предположение на Консултативния съвет за национална сигурност за участието на групировката "Хизбула" в атената в Бургас, 18 юли 2012
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248134884


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

АНГАРСКИ, Красимир Тотев, 1953-
        Държавата да замрази най-солените цени : интервю с Красимир Ангарски, министър на икономическата политика в последното извънредно правителство с премиер Стефан Софиянски [12 февруари 1997 - 21 май 1997 г.] Вж Св 19

БС 2013/2 Св 46
БОНЧЕВА, Юлиана
        Защо се сгромоляса кабинетът на Борисов : правителството спечели само една битка - овладя харченето, но загуби всички останали войни - с бедността, безработицата и олигарсите / Юлиана Бончева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 45 (22 февр. 2013), с. 10-11.
328.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1248340708

БС 2013/2 Св 47
БОРИСОВ, Бойко Методиев, 1959-
        Щом народът иска улицата да управлява, нека го направи : реч на Бойко Борисов, министър-председател, пред Народното събрание, 20 февруари 2013

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 44 (21 февр. 2013), с. 6-7.
328.13(497.2)(042)
329(497.2)ГЕРБ(042)
COBISS.BG-ID 1248317156

БС 2013/2 Св 48
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Няма такова политическо животно като експертен кабинет : интервю с проф. Михаил Константинов, математик / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4746 (21 февр. 2013), с. 14-15.
По повод оставката на кабинета на Бойко Борисов
328.161(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248319716

        КРАЯТ на измислицата : в разгара на масови протести правителството на Бойко Борисов подаде оставка Вж Св 23

БС 2013/2 Св 49
МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        Времето е кратко за нов месия : с психиатъра д-р Николай Михайлов разговаря Лилия Цачева. - Съдържа и: Политиците са в лабиринт, дано намерят изход : интервю с Евгени Танчев, професор по конституционно право и бивш председател на Конституционния съд / Доротея Дачкова. Опитомяването на Бойко Борисов / Васил Гарнизов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 51 (21 февр. 2013), с. 4-5, 14-15.
По повод оставката на кабинета на Бойко Борисов
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248314596

БС 2013/2 Св 50
        [ПОЛИТИЧЕСКАТА криза в България, февруари 2013]. - Съдържа: Криза върху криза : от внезапния хаос няма лесен изход, но за сметка на това дебнат много капани / Алексей Лазаров. Какво следва. Кой печели от предсрочните избори : по-скорошното гласуване и ниската активност работят за партиите на статуквото / Велина Господинова, Елена Старидолска. Икономиката, хора : как това, което се случва на политическата сцена, се отразява на реалния сектор / Вера Денизова. А еврофондовете? / Огнян Георгиев ; по темата работиха и Радостина Маркова, Люба Йорданова. Революция без посока : исканията на протестиращите за нов политически ред са автентични, но все още неопределени и наивни / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 8 (23 февр.-1 март 2013), с. 8-14.
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1249386468

БС 2013/2 Св 51
СТАНЕВА, Марина
        Минус една калория евроскептицизъм : идването на новия президент [на Чехия] Милош Земан и краят на ерата "Клаус" / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 5 (2-8 февр. 2013), с. 24-25.
328(437.1)
COBISS.BG-ID 1248704484

БС 2013/2 Св 52
ЯНОВ, Александър Лвович, 1930-
        Разпадът на путинската "триада" / Александър Янов. - Прев. от рус.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 5 (8 февр. 2013), с. 11.
"Патриотизмът", "суверенитетът" и "традициите" като основа на управлението на Владимир Путин
328(470)
COBISS.BG-ID 1248576228


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БОРИСОВ, Бойко Методиев, 1959-
        Щом народът иска улицата да управлява, нека го направи : реч на Бойко Борисов, министър-председател, пред Народното събрание, 20 февруари 2013 Вж Св 47

БС 2013/2 Св 53
ВОЛГИН, Петър, 1969-
        Реабилитация на Левия разказ / Петър Волгин

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 52 (22 февр. 2013), с. 19.
Лявото и дясното в политическото пространство - част от дискусионна поредица на в. Труд "Новото ляво"
329
COBISS.BG-ID 1248341732

КАЛФИН, Ивайло Георгиев, 1964-
        Може да се окажем вън от ЕС : с евродепутата от БСП Ивайло Калфин разговаря Красина Кръстева Вж Св 39

ПОПОВ, Цветко, 1951-
        Възможен ли е днес десен проект? : дясното пространство [в България] през погледа на твърдия десен гласоподавател Вж Св 28

БС 2013/2 Св 54
        РАДИКАЛНА промяна за демократична и социална България : политическа рамка за участието на БСП в парламентарните избори през 2013 г., приета на 48-ия конгрес на БСП от 16 февруари 2013 г.

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 42 (20 февр. 2013), с. 13-15.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1248297956

БС 2013/2 Св 55
СТАНЕВА, Марина
        Възходът на еврофобите : защо е време [Партията на независимостта на Обединеното кралство (UKIP)] на Найджъл Фараж да бъде взета насериозно / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 8 (23 февр.-1 март 2013), с. 28.
329(410)
COBISS.BG-ID 1249387492


331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА
Вж и 349.23

БС 2013/2 Св 56
КРЕМЕР, Йенс Уве
        Избягвайте бързи и спонтанни промени в модела на заплащане : интервю с експерта по възнагражденията д-р Йенс Уве Кремер / Екатерина Попова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 7 (16-22 февр. 2013), с. 35-37.
331.2(430)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248732132


331.3 СПОРАЗУМЕНИЯ В ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, КОИТО НЕ ЗАСЯГАТ ОСНОВНО ЗАПЛАТАТА

БС 2013/2 Св 57
НЕЙКОВ, Иван Нейков, 1955-
        Намалете работния ден на възрастните : с Иван Нейков, бивш социален министър, разговаря Мишел Гутсузян

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 41 (11 февр. 2013), с. 14-15.
331.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248166628


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/2 Св 58
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Парчетата от тортата : четири въпроса и четири отговора за общия бюджет на ЕС и България / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 7 (16-22 февр. 2013), с. 22.
336.12(4-6:497.2)
COBISS.BG-ID 1248731364

ГЮРОВА, Светломира
        Островът на дълговете : или как малкият Кипър може да донесе големи неприятности на еврозоната Вж Св 37

БС 2013/2 Св 59
ЙОРДАНОВА, Цветелина
        Министърът ексцентрик / Цветелина Йорданова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 49 (19 февр. 2013), с. 18.
Политически портрет на финансовия министър в оставка Симеон Дянков
336(497.2)
COBISS.BG-ID 1248284132

БС 2013/2 Св 60
КАСАБОВА, Камелия Методиева, 1957-
        Хит са криминалните електронни магазини : проф. д-р Камелия Касабова, председател на Комисията по платежни спорове, пред в. "Банкеръ" / разговора води Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 7 (15-22 февр. 2013), с. 7.
336.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248659428

БС 2013/2 Св 61
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        ГЕРБ изхарчи 8 млрд. лв. без полза : с депутата от левицата и бивш финансов министър Пламен Орешарски разговаря Цветелина Йорданова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 57 (27 февр. 2013), с. 14-15.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248408292

ПЕЛИСТРАНДИ, Беноа, 1966-
        Испански кризи Вж Св 64


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/2 Св 62
АНДРЕЕВ, Валери
        Чакаме инвеститорите в Божурище наесен : Валери Андреев, изпълнителен директор на Национална компания "Индустриални зони", пред в. "Банкеръ" / разговора води Цветомира Личева

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 6 (8-15 февр. 2013), с. 30.
338.45(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248659172

БС 2013/2 Св 63
НАЙДЕНОВ, Валери, 1947-
        Кой събори Бойко? Икономистите! : те [либертарианците] изградиха държава, в която населението е излишно / Валери Найденов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 52 (22 февр. 2013), с. 11, 14.
По повод икономическата политика на кабинета на Бойко Борисов
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1248340196

БС 2013/2 Св 64
ПЕЛИСТРАНДИ, Беноа, 1966-
        Испански кризи / Беноа Пелистранди ; прев. от фр. Момчил Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 5 (8 февр. 2013), с. 10-11.
Съвременната икономическа и финансова криза в Испания
338.124.4(460)
336.7(460)
COBISS.BG-ID 1248558052


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2013/2 Св 65
ГОЧЕВ, Димитър Бонев, 1936-
        Въпросът за нова конституция не може да бъде решен на крак : интервю с юриста Димитър Гочев / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 45 (22 февр. 2013), с. 6-7.
342.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248343268

БС 2013/2 Св 66
ЖИЖЕК, Славой, 1949-
        Сблъсъкът между правата / Славой Жижек. - Прев. от англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 11.
Референдумът като конституционно право
342.57
COBISS.BG-ID 1248532196

БС 2013/2 Св 67
ЖУЛЕВА, Гергана Делова
        Публичните фигури не могат да са анонимни : Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма достъп до информация, пред в. "Банкеръ" / разговора води Слава Аначкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 5 (1-8 февр. 2013), с. 20.
342.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248653028

ПЕТКОВ, Петко Стефанов, 1963-
        Свидетели сме на задаването на нова посока : не бива да подритваме основния си действащ закон : интервю доц. д-р Петко Ст. Петков, историк Вж Св 27


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/2 Св 68
БОНЧЕВА, Екатерина Петкова
        Досиетата между репресията и съблазънта : разговор с Екатерина Бончева, [втори мандат член на Комисията по досиетата] / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 7 (20-26 февр. 2013), с. 13.
351.74:930.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248589284

МАРАНГОЗОВ, Цветан Николаев, 1933-
        Агенти и доклади по линията София - Мюнхен - София : разговор с Цветан Марангозов Вж Св 134

БС 2013/2 Св 69
ШИШКОВА-Ганева, Антония
        Има грешка, има (ли) поправка : какви проблеми са заложени в изменената разпоредба на Закона за корпоративното подоходно облагане / Антония Шишкова-Ганева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 5 (2-8 февр. 2013), с. 32-33.
351.72:336.21/.26(497.2)(094.5.072)
COBISS.BG-ID 1248705508


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/2 Св 70
САВОВ, Емил
        Държавата изневери на общините : Емил Савов, заместник изпълнителен директор на НСОРБ, пред в. "Банкеръ" / разговора води Чавдар Цолов. - НСОРБ - Национално сдружение на общините в Република България

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 6 (8-15 февр. 2013), с. 10.
352.07:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248655076


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/2 Св 71
ЗОНТХАЙМЕР, Михаел, 1955-
        Преразглеждане на Сталинград : поглед отвътре към най-кървавата битка през Втората световна война / Михаел Зонтхаймер ; прев. от англ. Камен Костов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 6.
По повод книгата: Die Stalingrad-Protokolle: Sowjetische Augenzeugen berichten aus der Schlacht / Jochen Hellbeck. - Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 2012
355.48(100)"1939/45"
940.53
COBISS.BG-ID 1248488420


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2013/2 Св 72
ПЕТКОВА, Даниела
        Солидарните пенсионни системи не може да изчезнат, но ги очакват сериозни реформи : интервю с председателя на Управителния съвет на ПОК "Доверие" Даниела Петкова / Николай Стоянов. - ПОК - Пенсионноосигурителна компания

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 5 (2-8 февр. 2013), с. 36-37.
368.43.03(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248706788


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2013/2 Св 73
ЦАНКОВА, Мила
        Учебник за живота или травма за цял живот са страшните приказки / Мила Цанкова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 35 (11 февр. 2013), с. 14.
398.21
COBISS.BG-ID 1248184548


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2013/2 Св 74
САВОВ, Стефан
        Скрити мини "цъкът" в енергетиката : дефектите в системата заплашват всяко следващо правителство ; ЧЕЗ без лиценз - мисия невъзможна / Стефан Савов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 8 (22 февр.-1 март 2013), с. 32-33.
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1248667364

БС 2013/2 Св 75
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Защо енергетиката беше толкова важна за ГЕРБ / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 8 (23 февр.-1 март 2013), с. 16-17.
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1249386724

БС 2013/2 Св 76
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Регулатор на каишка : отстраняването на шефа на ДКЕВР показва системните проблеми пред независимите регулаторни институции в България / Илин Станев. - ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 5 (2-8 февр. 2013), с. 16.
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1248702436


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2013/2 Св 77
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Когато ток удари : заплахите за национализация на ЕРП-ата са поредното завъртане по спиралата на популизма / Илин Станев ; по темата работи и Ралица Николова. - ЕРП - Електроразпределително дружество. - ИЕМ - Институт за енергиен мениджмънт. - Съдържа и: Ефективни ли са ЕРП-ата?. Не може да има масово подивели електромери : интервю с председателя на Управителния съвет на ИЕМ Иванка Диловска / Илин Станев. Свабода - да, но друг път : възможността за избор на доставчик няма да е скоро. Качествени ли са ЕРП-ата?

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 7 (16-22 февр. 2013), с. 8-12.
621.311(497.2)
COBISS.BG-ID 1248731108


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БС 2013/2 Св 78
МИХАЙЛОВА, Паулина
        Изгубени в ефира : веднъж допуснала монопол при цифровата телевизия, държавата трудно би го разбила / Паулина Михайлова, Весислава Антонова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 5 (2-8 февр. 2013), с. 20-21.
Цифровизацията на българския ефир
621.397(497.2)
COBISS.BG-ID 1248703972


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2013/2 Св 79
СТАНИШЕВ, Георгий Дмитриевич, 1952-
        Архитектура+фотография : [интервю с Георги Станишев, автор на проекта, и куратора Виолета Тонкова] / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февр. 2013), с. 8.
По повод едноименната изложба, представена в София, 12-27 февр. 2013
72:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1248680164

БС 2013/2 Св 80
ЯВОРСКИ, Велин Новков, 1950-
        Архитектура на венците или на... кокичетата / Велин Яворски

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 7 (15 февр. 2013), с. 9.
Изграждането на паметника на Васил Левски в София
725.94(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1248238052


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/2 Св 81
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Давид на Микеланджело / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 4.
Фотоинсталацията на Калин Серапионов "Давид, погледни ме" (Look at me , David), представена в София, 26 ян.-28 февр. 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1248487140

БС 2013/2 Св 82
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Непосилната лекота / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 2.
Изложбата "Uncle Man" на чешкия художник Антонин Ират, представена в София, 5 февр.-1 март 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1248581860

БС 2013/2 Св 83
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Fast Forward / Светлана Куюмджиева. - Загл. на англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февр. 2013), с. 4.
Изложбата на Валери Чакалов и Стефан Божков "Food art Drugs", представена в София, 14 февр.-6 март 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1248643300

БС 2013/2 Св 84
МАРИНОВ, Николай, 1966-
        "Новите 100" на галерия "Резонанс" / Николай Маринов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 4.
Проект, който представя сто обекта от България от сто съвременни български художници, Пловдив, ян.-март 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1248596452


74 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ. ДЕКОРАТИВНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2013/2 Св 85
ХРИСТОВ, Владислав, 1976-
        Енсо в японската калиграфия и в дзен / Владислав Христов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 15.
744.9:061(520)
COBISS.BG-ID 1248622820


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/2 Св 86
АВРАМОВ, Димитър Григоров, 1929-2008
        Приказната носталгия на Иван Милев / Димитър Аврамов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 12-13.
Творчеството на художника
75.071.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1248621540

БС 2013/2 Св 87
ГРОЗДАНОВ, Димитър Атанасов, 1951-
        Двама сръбски художници / Димитър Грозданов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 2.
Изложбата "Axis Mundi" на Мария Джакович и Перица Донков, представена в София, 17-31 ян. 2013
75:061.4
COBISS.BG-ID 1248476644

БС 2013/2 Св 88
ДАНИЕЛ, Андрей, 1952-
        Не обвинявайте щуреца в готованство и мързел / Андрей Даниел ; интервю на Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 26 (1 февр. 2013), с. 26.
По повод удостояването на художника с наградата "Владимир Димитров - Майстора" за 2012 г.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248045284


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2013/2 Св 89
ПОПОВ, Филип
        "Бранд България" - графичен зодиак за вестник : разговор с графичните дизайнери Филип Попов и Димитър Трайчев / Антон Стайков . - Съдържа и: Отворено писмо до г-н Росен Плевнелив, президент на Република България / Любен Генов, председател на Съюза на българските художници

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 5 (8 февр. 2013), с. 4, 5.
По повод новото туристическо лого на България
766:338.48(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248533732


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/2 Св 90
БОГДАНОВ, Игор, 1957-
        Диригентът фаталист : разговор с Игор Богданов / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 5 (8 февр. 2013), с. 7.
78.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248551396

БС 2013/2 Св 91
КОСТАКЕВА, Мария Иванова, 1943-
        "СЕГА! Назад към бъдещето" / Мария Костакева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (4 февр. 2013), с. 12.
Фестивалът за Нова музика "NOW! Zurücknachvorn" в гр. Есен, Германия, 26 окт.-1 дек. 2012
78.091.4(430)
COBISS.BG-ID 1248546276

БС 2013/2 Св 92
РАТЪЛ, Саймън, 1955-
        "Нужен е психиатър!" : [диригентите] Саймън Ратъл и Андрис Нелсонс разговарят за Вагнер / Кристине Лемке-Матвей ; прев. от нем. Ирина Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 5 (8 февр. 2013), с. 12.
78.071.1(420+474.3)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248580068

БС 2013/2 Св 93
ТЕРЗИЕВ, Красимир, 1969-
        Публиката като част от произведението : разговор с [визуалния артист] Красимир Терзиев / Васил Жечев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 5 (8 февр. 2013), с. 8.
По повод музикалния пърформанс "За кризата в ритъм", композитор Георги Арнаудов
78:73/76(047.53)
COBISS.BG-ID 1248554724


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/2 Св 94
ПАНТЕЛЕЕВ-Ешкенази, Веско, 1970-
        Цигулката не е мърдане на пръсти и опъване на лъка / Веско Пантелеев-Ешкенази ; Методи Тодоров

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 22, бр. 9 (28 февр.-6 март 2013), с. 21.
Интервю с известия български цигулар
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1248689892


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/2 Св 95
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Тодор Колев (26.8.1939, Шумен - 15.2.2013, София) : in memoriam / Никола Вандов. Тодор Колев и краткият летопис на времето / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февр. 2013), с. 3.
По повод смъртта на актьора
791.44.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Колев, Т.
COBISS.BG-ID 1248633060

БС 2013/2 Св 96
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Ротердам 2013, 23 януари-3 февруари / Геновева Димитрова. - Съдържа: Досвличане на табутата ; Завръщане в черно-бяло

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 57, бр. 5 (8 февр. 2013), с. 9.
Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 8.
По повод 42-я международен кинофестивал
791.43.091.4(492)
COBISS.BG-ID 1248557028

БС 2013/2 Св 97
ЛАМБРИНОВА, Катерина, 1989-
        Кръв, любов и хумус / Катерина Ламбринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февр. 2013), с. 4.
По повод MENAR Film Festival за филми от Близкия Изток и Северна Африка, София, 16-31 ян. 2013
791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1248644836

БС 2013/2 Св 98
МЛАДЕНОВ, Любомир
        Витоша, наведена над нас : разговор с режисьора Любомир Младенов / Силвия Чолева. - Съдържа и: Филмът, планината, Орлов мост / Яница Радева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 6 (13-19 февр. 2013), с. 3.
По повод документалния филм на режисьора "Витоша", посветен на 150-годишнината на Алеко Константинов
791.43-92(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248448740

БС 2013/2 Св 99
        ОТИДЕ си Мистър Опасен чар : Тодор Колев не успя да пребори рака : in memoriam

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 40 (16 февр. 2013), с. 25.
791.44.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Колев, Т.
COBISS.BG-ID 1248257764

БС 2013/2 Св 100
        ОТИДЕ си Тодор Колев : in memoriam. Кралят с циганската цигулка / Юрий Дачев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 7 (20-26 февр. 2013), с. 8.
791.44.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Колев, Т.
COBISS.BG-ID 1248587748

БС 2013/2 Св 101
ТАВИАНИ, Паоло, 1931-
        Мафията се разпознава в трагедиите на Шекспир : интервю с режисьора Паоло Тавиани / Димитър Николов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 61 (13 март 2013), с. 6-7.
По повод последния филм на режисьора "Цезар трябва да умре", представен на 17-ото издание на София Филм Фест
791.071.1(45)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248579300


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Тодор Колев (26.8.1939, Шумен - 15.2.2013, София) : in memoriam Вж Св 95

БС 2013/2 Св 102
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Юлия на 90! / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февр. 2013), с. 4.
По повод 90 г. от рождението на театралния режисьор Юлия Огнянова
792.2.071.1(092)
92 Огнянова, Ю.
COBISS.BG-ID 1248639972

БС 2013/2 Св 103
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        "Свой свят сънят си има" / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 3.
Спектакълът "Парижката Света Богородица" от Виктор Юго в театър "София", режисьор Лилия Абаджиева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248477156

БС 2013/2 Св 104
ЙОРДАНОВ, Николай Горанов, 1961-
        Вуйчо Ваньо. Сцени от селския живот / Николай Йорданов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 8.
Пиесата "Вуйчо Ваньо" от А. П. Чехов в Драматичен театър "Стоян Бъчваров" Варна, превод, адаптация и постановка Пламен Марков
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248365284

БС 2013/2 Св 105
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Значи можело и така! : "Декамерон" в Театъра на българската армия, [режисьор Диана Добрева] / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 3.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248586980

БС 2013/2 Св 106
КОЗИ, Морис
        Танц-просветление : разговор с Морис Кози, хореограф на "Измъчвани мелодии" в балет "Арабеск" / Мила Искренова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 3.
792.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1248484068

БС 2013/2 Св 107
НЕЙЧЕВА, Светлана, 1951-
        "Айнщайн на плажа" : музиката в една анти-опера / Светлана Нейчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февр. 2013), с. 12.
По повод 75 г. от рождението на американския композитор Филип Глас
792.54.09
COBISS.BG-ID 1248698596

БС 2013/2 Св 108
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Един успешен театрален гастрол: изводи и въпроси : Варненският драматичен театър в София / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 6 (13-19 февр. 2013), с. 8.
792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1248462564

        ОТИДЕ си Мистър Опасен чар : Тодор Колев не успя да пребори рака : in memoriam Вж Св 99

        ОТИДЕ си Тодор Колев : in memoriam Вж Св 100

БС 2013/2 Св 109
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Безкрайността отвътре : "Евгений Онегин" от П. И. Чайковски в Софийската опера, диригент Григор Паликаров, режисьор Йон Карамитру / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 7.
792.54.09
COBISS.BG-ID 1248600548

БС 2013/2 Св 110
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Алтернативното лице на американския театър. 1, Места и пространства / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 6 (13-19 февр. 2013), с. 8.
792.2(73)
COBISS.BG-ID 1248475364

БС 2013/2 Св 111
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Алтернативното лице на американския театър. 2, Действащи лица / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 7 (20-26 февр. 2013), с. 8.
792.2(73)
COBISS.BG-ID 1248588260

БС 2013/2 Св 112
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        "Костюмът" на Питър Брук / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 8.
Спектакълът "Костюмът" от Кан Темба в Театър "Харви", Brooklyn Academy of Music - Ню Йорк, САЩ, режисьор Питър Брук
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248365796


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

БС 2013/2 Св 113
ЙОВЧЕВ, Йордан Йовчев, 1973-
        Треньорите ме избраха за гимнастиката : интервю с гимнастика Йордан Йовчев / Георги Аргиров, Марин Милашки

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 42 (20 февр. 2013), с. 11.
796.414.071(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248297700


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/2 Св 114
ДИМИТРОВ, Людмил Иванов, 1967-
        Проф. Матей Роде - Последният българофил : in memoriam / Людмил Димитров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 2.
808.67(497.12)(092)
886.7(497.12)(092)
92 Роде, М.
COBISS.BG-ID 1248332260


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2013/2 Св 115
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Какво да направиш, когато си тласнат в безчестието? : с проф. Михаил Неделчев разговарят Пламен Дойнов и Йордан Ефтимов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 7 (20-26 февр. 2013), с. 7.
82.0(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248510692


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/2 Св 116
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Събраните пиеси на Сара Кейн на български език / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 8.
По повод книгата: Събрани пиеси / Сара Кейн ; прев. от англ. Владимир Левчев. - София : Алтера, 2012
820-2.09
COBISS.BG-ID 1248620004


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/2 Св 117
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Уила Катър - изгубена и преоткрита в българската култура / Йордан Костурков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 10-11.
Творчеството на американската писателка
820(73).09
COBISS.BG-ID 1248367332


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/2 Св 118
РАЗБОЙНИКОВА-Фратева, Мая Станкова, 1957-
        За литературния шок и възмущението : по повод романа на Едгар Хилзенрат "Нацистът и фризьорът", превод от немски Жанина Драгостинова, изд. Колибри 2012 г. / Мая Разбойникова-Фратева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 9.
830.09
COBISS.BG-ID 1248601060


830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК

БС 2013/2 Св 119
РАКУЗА, Илма, 1946-
        Принадлежа на онази част от Европа, където се яде щрудел, а меланхолията и иронията вървят ръка за ръка : с писателката Илма Ракуза за Триест и Цюрих, за Бродски и бавността разговаря Георги Господинов / прев. [от нем.] Биляна Курташева. - Съдържа и: Деветстишия / Илма Ракуза

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 6 (13-19 февр. 2013), с. 12-13.
830(494)(047.53)
830(494)-1
COBISS.BG-ID 1248482276


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/2 Св 120
ЖИЛИЕВ, Юлиан
        Спорът на критика Пруст : разговор с Юлиан Жилиев по повод превода му на "Против Сент Бьов и други есета" от Марсел Пруст (ИК "Ерго", 2012) / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), с. 6.
840.03(047.53)
COBISS.BG-ID 1248600292


886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БС 2013/2 Св 121
МИЛЕНИЧ, Жарко, 1961-
        Писалката е сребърна... ; Ще те видя отново... ; Нито паркът... ; Усмивката се стопи... ; Вече забравих причината... ; Аз се натъжих, ти се зарадва... ; В снега няма отпечатъци от стъпки... ; Същото огледало... ; Новогодишната нощ... ; Велики пости ; Наполеон : [стихотворения] / Жарко Миленич ; прев. от англ. Здравка Евтимова. - Бележки за автора от преводача

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 11.
886.1/.2(497.15)-1
COBISS.BG-ID 1248381668


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/2 Св 122
МАРКОВИЧ, Слободан, 1943-
        Жажда ; Молитва ; Епитаф ; Няма връщане назад : стихотворения / Слободан Маркович ; прев. от сръб. Бета Георгиева, Панчо Панчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 3 (7 февр. 2013), с. 15.
886.1-1
COBISS.BG-ID 1248393188


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/2 Св 123
АНГЕЛОВ, Георги Борисов, 1968-
        Можем много повече / Георги Борисов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 3 (7 февр. 2013), с. 3.
Интервю с поета и собственик на електронното издание "Литературен свят"
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248377572

БС 2013/2 Св 124
АНГЕЛОВ, Златко Радославов, 1946-
        Нито от Изтока, нито от Запада : прозата на Мирослав Пенков / Златко Ангелов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 2, 6-7.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1248613604

БС 2013/2 Св 125
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Коляното на Бащата : Леда Милева, in memoriam / Пламен Антов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 7 (20-26 февр. 2013), с. 3.
886.7(092)
92 Милева, Л.
COBISS.BG-ID 1248495588

БС 2013/2 Св 126
БИОЛЧЕВ, Боян Асенов, 1942-
        Полифония на ума : разговор с професор Боян Биолчев / въпросите зададе Ани Бурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 9.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248366564

БС 2013/2 Св 127
БОРИСОВА, Яна, 1972-
        Преживях доста и мога да разказвам : интервю с драматурга Яна Борисова / Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 32 (8 февр. 2013), с. 11.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248136420

БС 2013/2 Св 128
ВАЧЕВА, Мила
        Леда Милева издъхна на рожденния си ден / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 36 (6 февр. 2013), с. 24.
886.7(092)
92 Милева, Л.
COBISS.BG-ID 1248091364

ДИМИТРОВ, Людмил Иванов, 1967-
        Проф. Матей Роде - Последният българофил : in memoriam Вж Св 114

БС 2013/2 Св 129
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Диалогични портрети / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 7 (20-26 февр. 2013), с. 6.
Слово, произнесено на премиерата на книгите на Георги Гроздев "Изчезващ вид. Срещи с майстори" и "Жълт Кълвач. Още срещи с майстори" от поредицата "20 години "Балкани", състояла се на 27 април 2012 г. в книжарница Хеликон, София
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1248510180

БС 2013/2 Св 130
ИЛИЕВ, Константин Илиев, 1937-
        "Великденско вино" и Франкенщайн / Константин Илиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 6 (15 февр. 2013), прил.
По повод създаването на едноименната пиеса
886.7.09
COBISS.BG-ID 1248624868

БС 2013/2 Св 131
ИЛИЕВА, Илиана, 1969-
        Българските литературни сайтове / Илиана Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 27 (2-3 февр. 2013), с. 21.
886.7:681.324
COBISS.BG-ID 1248057572

БС 2013/2 Св 132
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Култът Яворов... / Катя Зографова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 6-7.
Словото е произнесено при откриването на Яворовите януарски дни в Чирпан, 13.01.2013 г., и на кръглата маса в клуб Високото пространство към Националния литературен музей, посветена на съдбата на Яворовия музей в София, 29.12.2012 г.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1248364516

БС 2013/2 Св 133
ЛЕОНИДОВ, Румен Александров, 1953-
        Писма до отвъд. Животът като незавършена трилогия. Част втора: "Студентът по хармония" на Красимир Дамянов / Румен Леонидов, Красимир Дамянов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 4.
Документален запис на изказвания от премиерата на книгата на Красимир Дамянов "Студентът по хармония. Балада за Виктор Пасков", състояла се в рамките на 31-вия Софийски международен панаир на книгата, 4 декември 2012 г.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1248617188

БС 2013/2 Св 134
МАРАНГОЗОВ, Цветан Николаев, 1933-
        Агенти и доклади по линията София - Мюнхен - София : разговор с Цветан Марангозов / Пламен Дойнов. - Публикува се със съкращения. - Съдържа и: Литературна и литературноисторическа стойност на досиетата / Пламен Дойнов. - Въвеждащ откъс от по-голям текст под заглавие "Писател, български писател", посветен на досието на Цветан Марангозов в Държавна сигурност. Из досието на Цветан Марангозов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 7 (20-26 февр. 2013), с. 9-12.
886.7(047.53)
351.74:930.25(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1248588772

БС 2013/2 Св 135
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Апология на поезията : академично слово - Поетически Никулден, 6 дек. 2012 г. / Михаил Неделчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 9.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1248522212

БС 2013/2 Св 136
РАДЕВ, Иван Николов, 1943-
        Проф. Иван Д. Шишманов и неговите заслуги за "Походна войнишка библиотека" / Иван Радев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 7 (20-26 февр. 2013), с. 14-15.
Новооповестени писма от преписката на проф. Иван Д. Шишманов с Щаба на армията през 1917-1918 г.
886.7(044)
COBISS.BG-ID 1248593892

БС 2013/2 Св 137
СМИРНОВ, Рафаел, 1971-
        "Рафаелъ Смирновъ. Словослагатель въ Трявна" / Рафаел Смирнов ; интервю на Силвия Чолева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 6 (13-19 февр. 2013), с. 7.
По повод "Книгата-обител с нейните обитатели", София, Литературен вестник, 2012
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248461540

БС 2013/2 Св 138
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        Управляващите културата са под нейното ниво : интервю с писателката Силвия Чолева / Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 34 (9-10 февр. 2013), с. 9.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248166884


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/2 Св 139
АНТОВ, Пламен, 1964-
        навръх Невидимата планина : [стихотворения] / Пламен Антов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 13-14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248622308

БС 2013/2 Св 140
ВИТАНОВ, Васил
        Беден като мене ; Опитите за логична възстановка ; Локви ; Конси-куънс ; Първо преди : [стихотворения] / Васил Витанов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248401380

БС 2013/2 Св 141
ВЛАДИКОВ, Борислав Янков, 1934-
        Роженска обител ; Не зная аз ли, Бог ли е виновен... ; Мъчително укрепваш своя дом... ; Оптимистично ; Циганско лято : стихотворения / Борислав Владиков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 45 (23-24 февр. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248370148

БС 2013/2 Св 142
ДЕНЕВ, Румен, 1958-
        Далекомер : стихотворение / Румен Денев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 4 (21 февр. 2013), с. 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248697828

БС 2013/2 Св 143
ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Зима 2013 ; Жерави ; Изкуството : [стихотворения] / Анжела Димчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 53 (23 февр. 2013), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248368100

БС 2013/2 Св 144
ИЛИЕВА, Илиана, 1969-
        Бавно се преселвам... ; Какво е баталната сцена без симфоничен оркестър... ; Не бива да местя книгите за войната на друга лавица... ; Дон Кихот суче мустаци в центъра на хармана... ; Преброждам дланите на тъкача... ; Вселената е тишина... ; Първите три снежинки от идещата зима... : [стихотворения] / Илиана Илиева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 32 (2 февр. 2013), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248077284

БС 2013/2 Св 145
КАРАГЬОЗОВ, Панайот Димитров, 1952-
        Диагнози : [стихотворения] / Панайот Карагьозов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248385508

БС 2013/2 Св 146
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Молба за прошка ; Колко просто е всичко... ; Точно сега : нови стихове / Георги Константинов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 39 (16-17 февр. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248258532

БС 2013/2 Св 147
КОСТАДИНОВ, Георги, 1985-
        Перспектива ; Сиво ; Август ; Три желания ; Осъзната емоция : [стихотворения] / Георги Костадинов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 39 (9 февр. 2013), с. 36.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248162276

БС 2013/2 Св 148
КРЪСТЕВ, Кръстю
        Там няма нищо ; В книгите ; Джин с лед ; Улица с котки : [стихотворения] / Кръстю Кръстев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248399588

БС 2013/2 Св 149
КЪРЛЕВА, Сабина
        Саул ; Ниски температури ; Островът : [стихотворения] / Сабина Кърлева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248402404

БС 2013/2 Св 150
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        има езици, които обичат... ; Спомени ; Ритуал : [стихотворения] / Амелия Личева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 5 (6-12 февр. 2013), с. 1, 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248329700

БС 2013/2 Св 151
МЕТОДИЕВА, Нели Георгиева, 1976-
        Ти никога не ме сънува... ; Поклонение ; Не затваряй очи, бабо... : [стихотворения] / Нели Методиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 7 (20-26 февр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248595428

БС 2013/2 Св 152
МИХАЙЛОВА, Аксиния Тодорова, 1963-
        Да преминеш през затворена врата ; А после продължи ; Концерт на открито ; Чакалня : [стихотворения] / Аксиния Михайлова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 46 (16 февр. 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248257508

БС 2013/2 Св 153
ПЕТКОВА, Маргарита, 1956-
        Спящата красавица ; Пунктуация : [стихотворения] / Маргарита Петкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7210 (22 февр. 2013), с. 37.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248341988

БС 2013/2 Св 154
РАДЕВ, Коста Христов, 1946-
        Пентомастики ІІI : [стихотворения] / Коста Радев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248624100

БС 2013/2 Св 155
СТОЯНОВА, Кристина
        Черупки : [стихотворение] / Кристина Стоянова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 6 (13-19 февр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248487652


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/2 Св 156
БАНКОВ, Банко Петков, 1936-
        Опасни улици : [разказ] / Банко П. Банков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 46 (16 февр. 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248258020

БС 2013/2 Св 157
БОЯДЖИЕВА, Димитрина Георгиева, 1937-
        Вълнение осем бала : разказ / Димитрина Бояджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 45 (23-24 февр. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248370404

БС 2013/2 Св 158
ВАГЕНЩАЙН, Анжел Раймонд, 1922-
        Ден за размисъл : разказ / Анжел Вагенщайн

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 39 (16-17 февр. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248259300

БС 2013/2 Св 159
ГАЛЕВА, Стефка
        Детска количка : [разказ] / Стефка Галева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 39 (9 февр. 2013), с. 36.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248160996

БС 2013/2 Св 160
ГЕОРГИЕВА, Светла Кирилова, 1955-
        Нощен влак : разказ / Светла Георгиева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 4 (21 февр. 2013), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248697316

БС 2013/2 Св 161
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Юрко : [разказ] / Здравка Евтимова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 53 (23 февр. 2013), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248365028

БС 2013/2 Св 162
ЕНЧЕВ, Емил, 1953-
        Полонеза : разказ / Емил Енчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 4 (21 февр. 2013), с. 6.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248698084

БС 2013/2 Св 163
КОЛАРОВ, Златимир Господинов, 1954-
        Деца : разказ / Златимир Коларов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 3 (7 февр. 2013), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248379108

БС 2013/2 Св 164
ЛЕКОВА, Виктория
        Из "Тъжни любови" : [проза] / Виктория Лекова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 8 (27 февр.-5 март 2013), с. 9-11.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1248620260

БС 2013/2 Св 165
МИНКОВ, Борис Владимиров, 1971-
        Презапис, или Другият куфар в Бeрлин : откъс от роман / Борис Минков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 6 (13-19 февр. 2013), с. 10.
886.7-31
COBISS.BG-ID 1248475620

БС 2013/2 Св 166
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Вихрени асоциации : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 46 (23 февр. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248362212

БС 2013/2 Св 167
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Върнете му съня! : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 34 (9 февр. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248164836

БС 2013/2 Св 168
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Самотният наблюдател : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 40 (16 февр. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248253924

БС 2013/2 Св 169
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Фитнес : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 28 (2 февр. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248055524

БС 2013/2 Св 170
ФЕНЕРСКИ, Николай, 1974-
        Радостта от живота : [проза] / Николай Фенерски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 32 (2 февр. 2013), с. 28.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1248077028


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/2 Св 171
МО, Йен, 1955-
        Разказвач : реч по случай връчването на Нобеловата награда за литература / Мо Йен ; прев. от кит. Стефан Русинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 4 (1 февр. 2013), с. 10-11.
895.1(042)
06.068 Нобел:82"2012"
COBISS.BG-ID 1248529380


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АНТОВ, Пламен, 1964-
        Коляното на Бащата : Леда Милева, in memoriam Вж Св 125

ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Тодор Колев (26.8.1939, Шумен - 15.2.2013, София) : in memoriam Вж Св 95

ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Юлия на 90! Вж Св 102

ВАЧЕВА, Мила
        Леда Милева издъхна на рожденния си ден Вж Св 128

ДИМИТРОВ, Людмил Иванов, 1967-
        Проф. Матей Роде - Последният българофил : in memoriam Вж Св 114

        ОТИДЕ си Мистър Опасен чар : Тодор Колев не успя да пребори рака : in memoriam Вж Св 99

        ОТИДЕ си Тодор Колев : in memoriam Вж Св 100


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

ЗОНТХАЙМЕР, Михаел, 1955-
        Преразглеждане на Сталинград : поглед отвътре към най-кървавата битка през Втората световна война Вж Св 71


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

КАРАКАЧАНОВ, Красимир Дончев, 1965-
        1928 г.: Българин прострелва шефа на сръбската полиция : ВМРО организира сценарий, на който би завидяла всяка разузнавателна централа Вж Св 175


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2013/2 Св 172
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Не може днес да има безпартийна демокрация : интервю с акад. Георги Марков / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 45 (23-24 февр. 2013), с. 10, 29.
Интервю по проблеми от българската история, разделящи съвременното общество
949.72(047.53)
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248369380


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

МЕЛНИКОВ, Иван Иванович, 1950-
        Да пазим 3 март за поколенията Вж Св 42

БС 2013/2 Св 173
ТОДОРОВ, Георги Георгиев, 1956-
        Левски, Църквата, секуларизмът, светостта / Георги Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 7 (22 февр. 2013), с. 6-7.
Делото на Васил Левски от христоцентрична гледна точка и ролята на Българската православна църква
949.72.042.2
281.962
COBISS.BG-ID 1248645860


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/2 Св 174
КАЛАЙДЖИЕВ, Чавдар Ангелов, 1926-
        7-годишният Стойне ги молел да не го убиват. Последният куршум бил за него : интервю с генерал-майор Чавдар Калайджиев, единственият оцелял от арестуваните / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 32 (2 февр. 2013), с. 37.
По повод разстрелите при полицейската акция в с. Ястребино, 20 дек. 1943
949.72.053.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1248077540

БС 2013/2 Св 175
КАРАКАЧАНОВ, Красимир Дончев, 1965-
        1928 г.: Българин прострелва шефа на сръбската полиция : ВМРО организира сценарий, на който би завидяла всяка разузнавателна централа / Красимир Каракачанов . - ВМРО - Вътрешна македонска революционна организация

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 57 (27 февр. 2013), с. 22-23.
По повод атентата на 13 юли 1928 г. срещу шефа на сръбската обществена безопасност Животин (Жика) Лазич, извършен от българина Иван Момчилов
949.72.053.12
949.71
COBISS.BG-ID 1248409572

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 32 (2013) Св 174
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 36 (2013) Св 128
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 42, Год. 22, бр. 43 (2013) Св 15
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 43 (2013) Св 25
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 45 (2013) Св 17
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 52 (2013) Св 63
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 57 (2013) Св 175
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 22, бр. 9 (2013) Св 94
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 5 (2013) Св 6, Св 67
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 6 (2013) Св 62, Св 70
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 7 (2013) Св 60
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 8 (2013) Св 3, Св 12, Св 23, Св 74
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 7 (2013) Св 34, Св 80
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 26 (2013) Св 88
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 27 (2013) Св 131
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 32 (2013) Св 45, Св 127
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 39 (2013) Св 146, Св 158
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 42 (2013) Св 54, Св 113
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 45 (2013) Св 141, Св 157, Св 172
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 28 (2013) Св 44
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 5 (2013) Св 21, Св 51, Св 69, Св 72, Св 76, Св 78
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 6 (2013) Св 33, Св 36
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 7 (2013) Св 9, Св 37, Св 56, Св 58, Св 77
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 8 (2013) Св 50, Св 55, Св 75
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 4 (2013) Св 28, Св 31, Св 66, Св 71, Св 81, Св 87, Св 91, Св 103, Св 106, Св 135, Св 171
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 5, Год. 57, бр. 6 (2013) Св 96
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 5 (2013) Св 52, Св 64, Св 89, Св 90, Св 92, Св 93
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 6 (2013) Св 4, Св 13, Св 41, Св 82, Св 84, Св 105, Св 109, Св 118, Св 120, Св 130
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 7 (2013) Св 7, Св 16, Св 32, Св 79, Св 83, Св 95, Св 97, Св 102, Св 107, Св 173
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 5 (2013) Св 104, Св 112, Св 114, Св 117, Св 121, Св 126, Св 132, Св 140, Св 145, Св 148, Св 149, Св 150
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 6 (2013) Св 98, Св 108, Св 110, Св 119, Св 137, Св 155, Св 165
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 7 (2013) Св 68, Св 100, Св 111, Св 115, Св 125, Св 129, Св 134, Св 136, Св 151
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 8 (2013) Св 1, Св 2, Св 29, Св 85, Св 86, Св 116, Св 124, Св 133, Св 139, Св 154, Св 164
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4745 (2013) Св 22
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4746 (2013) Св 48
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4753 (2013) Св 27
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 28 (2013) Св 169
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 34 (2013) Св 167
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 37 (2013) Св 5
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 38 (2013) Св 10
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 40 (2013) Св 99, Св 168
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 44 (2013) Св 47
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 45 (2013) Св 65
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 46 (2013) Св 166
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 50 (2013) Св 8
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 61 (2013) Св 101
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 33 (2013) Св 40
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 34 (2013) Св 138
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 35 (2013) Св 73
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 45 (2013) Св 46
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 48 (2013) Св 26
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 3 (2013) Св 122, Св 123, Св 163
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 4 (2013) Св 142, Св 160, Св 162
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7195 (2013) Св 30
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7197 (2013) Св 35
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7199 (2013) Св 38
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7203 (2013) Св 43
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7208 (2013) Св 18
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7210 (2013) Св 153
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7213 (2013) Св 19
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7214 (2013) Св 24
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7215 (2013) Св 11
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7216 (2013) Св 42
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 32 (2013) Св 144, Св 170
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 35 (2013) Св 39
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 39 (2013) Св 147, Св 159
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 41 (2013) Св 57
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 46 (2013) Св 152, Св 156
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 49 (2013) Св 20, Св 59
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 51 (2013) Св 49
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 52 (2013) Св 53
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 53 (2013) Св 143, Св 161
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 56 (2013) Св 14
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 57 (2013) Св 61

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аврамов, Димитър, 1973- (автор) Св 25
Аврамов, Димитър Григоров, 1929-2008 (автор) Св 86
Адоманис, Марк (автор) Св 16
Ал Ашкар, Исмаил (интервюирано лице) Св 17
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 18
Алексиев, Алекс, 1941- (интервюирано лице) Св 34
Аначкова, Слава (интервюиращо лице) Св 3, Св 67
Ангарски, Красимир Тотев, 1953- (интервюирано лице) Св 19
Ангелов, Георги Борисов, 1968- (интервюирано лице) Св 123
Ангелов, Златко Радославов, 1946- (автор) Св 124
Андреев, Валери (интервюирано лице) Св 62
Антов, Пламен, 1964- (автор) Св 125, Св 139
Антонова, Весислава (автор) Св 78
Аргиров, Георги (интервюиращо лице) Св 113
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 32
 
Б

Багери, Голамреза, 1956- (интервюирано лице) Св 35
Банков, Банко Петков, 1936- (автор) Св 156
Бенедикт, папа XVI, 1927- (автор) Св 7
Биолчев, Боян Асенов, 1942- (интервюирано лице) Св 126
Богданов, Игор, 1957- (интервюирано лице) Св 90
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 120
Бончева, Екатерина Петкова (интервюирано лице) Св 68
Бончева, Юлиана (автор) Св 46
Борисов, Бойко Методиев, 1959- (автор) Св 47
Борисова, Яна, 1972- (интервюирано лице) Св 127
Бохоров, Мартин Георгиев (автор) Св 1
Бояджиева, Димитрина Георгиева, 1937- (автор) Св 157
Бурова, Ани (интервюиращо лице) Св 126
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 13, Св 79
 
В

Вагенщайн, Анжел Раймонд, 1922- (автор) Св 158
Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 95, Св 102
Вачева, Мила (автор) Св 128
Велев, Юри (автор) Св 25
Витанов, Васил (автор) Св 140
Владиков, Борислав Янков, 1934- (автор) Св 141
Волгин, Петър, 1969- (автор) Св 53
 
Г

Гаврилова, Зорница (интервюиращо лице) Св 30
Галева, Стефка (автор) Св 159
Ганев, Димитър (автор, интервюиращо лице) Св 23
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 12
Гарнизов, Васил Иванов, 1958- (автор) Св 49
Генов, Любен, 1966- (автор) Св 89
Георгиев, Живко Петров, 1955- (интервюирано лице) Св 20
Георгиев, Живко Петров (автор) Св 25
Георгиев, Огнян (автор) Св 21, Св 36, Св 50, Св 58
Георгиева, Бета (преводач) Св 122
Георгиева, Светла Кирилова, 1955- (автор) Св 160
Големинова, Лилия Стефанова (интервюиращо лице) Св 90
Господинов, Георги, 1968- (интервюиращо лице) Св 119
Господинова, Велина (автор) Св 50
Гочев, Димитър Бонев, 1936- (интервюирано лице) Св 65
Градев, Владимир Николаев (интервюирано лице) Св 8
Грозданов, Димитър Атанасов, 1951- (автор) Св 4, Св 87
Гудхарт, Дейвид (автор) Св 32
Гутсузян, Мишел (интервюиращо лице) Св 57
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 5, Св 8
Гюрова, Светломира (автор) Св 21, Св 37
Гюрова, Светломира (съставител) Св 36
Гяуров, Димо Георгиев, 1963- (интервюирано лице) Св 23
 
Д

Дамянов, Красимир, 1948- (автор) Св 133
Даниел, Андрей, 1952- (интервюирано лице) Св 88
Дачев, Юрий Ангелов, 1963- (автор) Св 100
Дачкова, Доротея (интервюиращо лице) Св 49
Денев, Румен, 1958- (автор) Св 142
Денизова, Вера (автор) Св 50
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 95, Св 103
Диловска, Иванка (интервюирано лице) Св 77
Димитров, Людмил Иванов, 1967- (автор) Св 114
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 96
Димова, Милена (интервюиращо лице) Св 138
Димчева, Анжела, 1963- (автор) Св 143
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (автор) Св 25
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор, интервюиращо лице) Св 134
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 129
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (интервюиращо лице) Св 68, Св 115
Доткова, Василена Доткова (автор) Св 33
Душев, Марин (автор) Св 9
 
Е

Евтимова, Здравка Василева, 1959- (автор) Св 161
Евтимова, Здравка Василева, 1959- (преводач) Св 121
Енчев, Емил, 1953- (автор) Св 162
Ефтимов, Йордан Симеонов, 1971- (интервюиращо лице) Св 115
Ефтимова, Ваня (съставител) Св 36
 
Ж

Жечев, Васил (интервюиращо лице) Св 93
Жижек, Славой, 1949- (автор) Св 66
Жилиев, Юлиан (интервюирано лице) Св 120
Жулева, Гергана Делова (интервюирано лице) Св 67
 
З

Зонтхаймер, Михаел, 1955- (автор) Св 71
Зюмбюлев, Борислав (автор) Св 25
 
И

Иванов, Стефан Русинов, 1984- (преводач) Св 171
Игов, Иван (интервюирано лице) Св 11
Илиев, Константин Илиев, 1937- (автор) Св 130
Илиев, Петър (интервюиращо лице) Св 60
Илиева, Илиана, 1969- (автор) Св 131, Св 144
Илиева, Ирина (преводач) Св 92
Имамов, Алиосман Ибраим, 1953- (интервюирано лице) Св 23
Исаков, Юрий Николаевич, 1948- (интервюирано лице) Св 38
Искренова, Мила Йорданова, 1960- (интервюиращо лице) Св 106
 
Й

Йовчев, Йордан Йовчев, 1973- (интервюирано лице) Св 113
Йорданов, Николай Горанов, 1961- (автор) Св 104
Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 24
Йорданова, Люба (автор, съставител) Св 50
Йорданова, Цветелина (автор) Св 59
Йорданова, Цветелина (интервюиращо лице) Св 61
Йотова, Калина (интервюиращо лице) Св 10
 
К

Калайджиев, Чавдар Ангелов, 1926- (интервюирано лице) Св 174
Калфин, Ивайло Георгиев, 1964- (интервюирано лице) Св 39
Камиса-Раз, Шаул, 1954- (интервюирано лице) Св 40
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор) Св 105
Каприев, Георги Теологов, 1960- (интервюирано лице) Св 12
Каприев, Георги Теологов, 1960- (преводач) Св 7
Карагьозов, Панайот Димитров, 1952- (автор) Св 145
Каракачанов, Красимир Дончев, 1965- (автор) Св 175
Касабова, Камелия Методиева, 1957- (интервюирано лице) Св 60
Ковачев, Андрей Андреев, 1967- (интервюирано лице) Св 22
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 174
Кози, Морис (интервюирано лице) Св 106
Коларов, Златимир Господинов, 1954- (автор) Св 163
Константинов, Георги, 1943- (автор) Св 146
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (интервюирано лице) Св 48
Костадинов, Георги, 1985- (автор) Св 147
Костакева, Мария Иванова, 1943- (автор) Св 91
Костов, Камен Сотиров, 1947- (преводач) Св 71
Костурков, Йордан Йорданов, 1948- (автор) Св 117
Коцев, Васил (автор) Св 36
Кошчушко, Агнешка (интервюирано лице) Св 2
Кремер, Йенс Уве (интервюирано лице) Св 56
Кръстев, Иван, 1965- (автор) Св 15
Кръстев, Кръстю (автор) Св 148
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 14, Св 39
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957- (автор) Св 132
Курташева, Биляна Радославова, 1973- (преводач) Св 119
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 81, Св 82, Св 83
Кънева, Валентина Георгиева (интервюирано лице) Св 13
Кърлева, Сабина (автор) Св 149
 
Л

Лазаров, Алексей (автор) Св 50
Ламбринова, Катерина, 1989- (автор) Св 97
Лекова, Виктория (автор) Св 164
Лемке-Матю, Кристине (интервюиращо лице) Св 92
Леонидов, Румен Александров, 1953- (автор) Св 133
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (автор) Св 150
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (интервюиращо лице) Св 2
Личева, Цветомира (интервюиращо лице) Св 62
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 22, Св 48
 
М

Марангозов, Цветан Николаев, 1933- (интервюирано лице) Св 134
Маринов, Николай, 1966- (автор) Св 84
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 24, Св 172
Маркова, Антоанета (интервюиращо лице) Св 40
Маркова, Радостина (съставител) Св 50
Маркович, Слободан, 1943- (автор) Св 122
Мартинов, Любомир, 1990- (автор) Св 41
Мелников, Иван Иванович, 1950- (интервюирано лице) Св 42
Методиева, Нели Георгиева, 1976- (автор) Св 151
Милашки, Марин (интервюиращо лице) Св 113
Миленич, Жарко, 1961- (автор) Св 121
Милков, Георги, 1973- (интервюиращо лице) Св 17
Милтенов, Иво, 1953- (интервюирано лице) Св 5
Минков, Борис Владимиров, 1971- (автор) Св 165
Михайлов, Любомир (интервюиращо лице) Св 38, Св 42
Михайлов, Николай Боянов, 1946- (интервюирано лице) Св 49
Михайлова, Аксиния Тодорова, 1963- (автор) Св 152
Михайлова, Ина (интервюиращо лице) Св 45
Михайлова, Паулина (автор) Св 78
Младенов, Любомир (интервюирано лице) Св 98
Младенов, Николай Евтимов, 1972- (интервюирано лице) Св 43
Мо, Йен, 1955- (автор) Св 171
Монов, Христо Цветанов, 1958- (интервюирано лице) Св 14
 
Н

Найденов, Валери, 1947- (автор) Св 63
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 135
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (интервюирано лице) Св 115
Нейков, Иван Нейков, 1955- (интервюирано лице) Св 57
Нейчева, Светлана, 1951- (автор) Св 107
Нелсонс, Андрис, 1978- (интервюирано лице) Св 92
Николов, Димитър (интервюиращо лице) Св 101
Николов, Йово (съставител) Св 36
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 108, Св 116
Николова, Ралица (съставител) Св 77
 
О

Орешарски, Пламен Василев, 1960- (интервюирано лице) Св 61
 
П

Павлова, Михаела (автор) Св 6
Пантелеев-Ешкенази, Веско, 1970- (интервюирано лице) Св 94
Панчев, Панчо (преводач) Св 122
Пелистранди, Беноа, 1966- (автор) Св 64
Пенчев, Бойко Пенчев, 1968- (автор) Св 26
Петков, Петко Стефанов, 1963- (интервюирано лице) Св 27
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 20
Петкова, Даниела (интервюирано лице) Св 72
Петкова, Маргарита, 1956- (автор) Св 153
Пламенов, Петър, 1978- (автор) Св 109
Попов, Павел Иванов, 1945- (автор) Св 31
Попов, Филип (интервюирано лице) Св 89
Попов, Цветко, 1951- (автор) Св 28
Попова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 56
Пройков, Христо Николов, епископ, 1946- (интервюирано лице) Св 10
Първанов, Иван (интервюиращо лице) Св 27
 
Р

Радев, Иван Николов, 1943- (автор) Св 136
Радев, Коста Христов, 1946- (автор) Св 154
Радева, Яница, 1977- (автор) Св 98
Разбойникова-Фратева, Мая Станкова, 1957- (автор) Св 118
Ракуза, Илма, 1946- (интервюирано лице, автор) Св 119
Ратъл, Саймън, 1955- (интервюирано лице) Св 92
 
С

Савов, Емил (интервюирано лице) Св 70
Савов, Стефан (автор) Св 74
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 88
Смирнов, Рафаел, 1971- (интервюирано лице) Св 137
Софиянски, Стефан Антонов, 1951- (интервюирано лице) Св 23
Ставрев, Светослав Бориславов (автор) Св 26
Стайков, Антон, 1962- (интервюиращо лице) Св 89
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор, интервюиращо лице) Св 77
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 75, Св 76
Станева, Марина (автор) Св 51, Св 55
Станишев, Георгий Дмитриевич, 1952- (интервюирано лице) Св 79
Старидолска, Елена (автор) Св 50
Стоилова, Зорница (автор) Св 21, Св 33
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 18, Св 19
Стоянов, Николай (интервюиращо лице) Св 72
Стоянова, Кристина (автор) Св 155
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 11
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Св 29
 
Т

Тавиани, Паоло, 1931- (интервюирано лице) Св 101
Танчев, Евгени Петров, 1952- (интервюирано лице) Св 49
Темелкова, Красимира (интервюиращо лице) Св 43
Терзиев, Асен Тодоров (автор) Св 110, Св 111, Св 112
Терзиев, Красимир, 1969- (интервюирано лице) Св 93
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 166, Св 167, Св 168, Св 169
Тодоров, Георги Георгиев, 1956- (автор) Св 173
Тодоров, Методи (интервюиращо лице) Св 94
Тонкова, Виолета (интервюирано лице) Св 79
Тончев, Васил Йорданов, 1955- (интервюирано лице) Св 23
Трайчев, Димитър, 1952- (интервюирано лице) Св 89
 
У

Ушева, Надежда (интервюиращо лице) Св 127
 
Ф

Фенерски, Николай, 1974- (автор) Св 170
 
Х

Хлебарова, Иванка, 1942- (автор) Св 44
Христов, Владислав, 1976- (автор) Св 85
Христов, Иво, 1970- (автор) Св 25
Христов, Момчил (преводач) Св 64
Христова, Боряна Владимирова, 1952- (интервюирано лице) Св 3
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (интервюиращо лице) Св 172
 
Ц

Цанкова, Мила (автор) Св 73
Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 49
Цветанов, Цветан Генчев, 1965- (интервюирано лице) Св 30
Цолов, Чавдар (интервюиращо лице) Св 70
Цонев, Киряк Цонев, 1938- (интервюирано лице) Св 45
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 34
 
Ч

Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 65
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюирано лице) Св 138
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 98, Св 137
 
Ш

Шишкова-Ганева, Антония (автор) Св 69
 
Я

Яворски, Велин Новков, 1950- (автор) Св 80
Янков, Красимир Красимиров (съставител) Св 36
Янов, Александър Лвович, 1930- (автор) Св 52
 
B

Bucev, Hristo вж Буцев, Христо

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

А после продължи Св 152
Август Св 147
Агенти и доклади по линията София - Мюнхен - София Св 134
Аз се натъжих, ти се зарадва... Св 121
"Айнщайн на плажа" Св 107
Алтернативното лице на американския театър. 1, Места и пространства Св 110
Алтернативното лице на американския театър. 2, Действащи лица Св 111
Апология на поезията Св 135
Архитектура на венците или на... кокичетата Св 80
Архитектура+фотография Св 79
 
Б

Бавно се преселвам... Св 144
Беден като мене Св 140
Безкрайността отвътре Св 109
"Бранд България" - графичен зодиак за вестник Св 89
България дава знак на ЕС да извади "Хамас" от терористичния списък Св 17
Българските литературни сайтове Св 131
 
В

В книгите Св 148
В снега няма отпечатъци от стъпки... Св 121
"Великденско вино" и Франкенщайн Св 130
Велики пости Св 121
Великотърпелив човек е българинът Св 12
Вече забравих причината... Св 121
Витоша, наведена над нас Св 98
Вихрени асоциации Св 166
Времето е кратко за нов месия Св 49
Вселената е тишина... Св 144
Вуйчо Ваньо. Сцени от селския живот Св 104
Възможен е радикален ислям до западната ни граница Св 34
Възможен ли е днес десен проект? Св 28
Възходът на еврофобите Св 55
Вълнение осем бала Св 157
Въпросът за нова конституция не може да бъде решен на крак Св 65
Върнете му съня! Св 167
 
Г

ГЕРБ изхарчи 8 млрд. лв. без полза Св 61
 
Д

Да пазим 3 март за поколенията Св 42
Да преминеш през затворена врата Св 152
Давид на Микеланджело Св 81
Далекомер Св 142
Двама сръбски художници Св 87
Ден за размисъл Св 158
Детска количка Св 159
Деца Св 163
Джентълмени без обноски Св 33
Джин с лед Св 148
Диагнози Св 145
Диалогични портрети Св 129
Диригентът фаталист Св 90
Дон Кихот суче мустаци в центъра на хармана... Св 144
Досиетата между репресията и съблазънта Св 68
Държавата да замрази най-солените цени Св 19
Държавата изневери на общините Св 70
 
Е

[Европейският съюз] ЕС е нашата броня срещу тероризма Св 43
Един успешен театрален гастрол: изводи и въпроси Св 108
Енсо в японската калиграфия и в дзен Св 85
Енциклика Caritas in veritate (29 юни 2009) Св 7
Епитаф Св 122
 
Ж

Жажда Св 122
Жерави Св 143
 
З

За литературния шок и възмущението Св 118
За общите територии, обединяването на идеи и срещата на култури Св 2
Залпът на "Аврора" и сметките за ток Св 29
Защо енергетиката беше толкова важна за ГЕРБ Св 75
Защо се сгромоляса кабинетът на Борисов Св 46
Зима 2013 Св 143
Значи можело и така! Св 105
 
И

Из "Тъжни любови" Св 164
Избягвайте бързи и спонтанни промени в модела на заплащане Св 56
Изгубени в ефира Св 78
Изкуството Св 143
Има грешка, има (ли) поправка Св 69
има езици, които обичат... Св 150
Имиграцията трябва да е в интерес на Великобритания Св 32
Иран няма нищо общо с атентата в Сарафово Св 35
Испански кризи Св 64
 
К

Какво да направиш, когато си тласнат в безчестието? Св 115
Какво е баталната сцена без симфоничен оркестър... Св 144
Когато ток удари Св 77
Кой събори Бойко? Икономистите! Св 63
Колко просто е всичко... Св 146
Коляното на Бащата Св 125
Конси-куънс Св 140
Концерт на открито Св 152
"Костюмът" на Питър Брук Св 112
Краят на измислицата Св 23
Кръв, любов и хумус Св 97
Култът Яворов... Св 132
Към дискусията за музея Св 4
 
Л

Левски, Църквата, секуларизмът, светостта Св 173
Леда Милева издъхна на рожденния си ден Св 128
Локви Св 140
 
М

Мали - новият фронт на войната срещу тероризма Св 41
Мафията се разпознава в трагедиите на Шекспир Св 101
Между двамата папи ще има своеобразно съжителство Св 8
Министърът ексцентрик Св 59
Минус една калория евроскептицизъм Св 51
Младите да се върнат от Запад и да управляват Св 24
Може да се окажем вън от ЕС Св 39
Можем много повече Св 123
Молба за прошка Св 146
Молитва Св 122
Мъчително укрепваш своя дом... Св 141
 
Н

На изток е Евразия, на изток са надеждите ни за по-добър свят Св 44
навръх Невидимата планина Св 139
Надяваме се ЕС да не чака още един атентат, за да признае "Хизбула" за терористи Св 40
Накъде се движим? Към Хъксли? Св 13
Намалете работния ден на възрастните Св 57
Наполеон Св 121
Натискат ни да променим политиката си в Близкия изток Св 45
Наши партии натискаха да мълчим за атентата Св 30
Не бива да местя книгите за войната на друга лавица... Св 144
Не затваряй очи, бабо... Св 151
Не зная аз ли, Бог ли е виновен... Св 141
Не може днес да има безпартийна демокрация Св 172
Не обвинявайте щуреца в готованство и мързел Св 88
Непосилната лекота Св 82
Ниски температури Св 149
Нито от Изтока, нито от Запада Св 124
Нито паркът... Св 121
"Новите 100" на галерия "Резонанс" Св 84
Новите леви не са червени Св 25
Новият авторитаризъм Св 15
Новогодишната нощ... Св 121
Нощен влак Св 160
"Нужен е психиатър!" Св 92
Няма връщане назад Св 122
Няма такова политическо животно като експертен кабинет Св 48
 
О

Опасни улици Св 156
Опитите за логична възстановка Св 140
Оптимистично Св 141
Осиротелият популизъм Св 26
Островът Св 149
Островът на дълговете Св 37
Осъзната емоция Св 147
Отиде си Мистър Опасен чар Св 99
Отиде си Тодор Колев Св 100
Отчаянието, а не мизерията пали бунта Св 11
Още седмица ще кипят страсти Св 14
 
П

Папа тук, папа там Св 9
Парчетата от тортата Св 58
Пентомастики ІІI Св 154
Перспектива Св 147
Писалката е сребърна... Св 121
Писма до отвъд. Животът като незавършена трилогия. Част втора: "Студентът по хармония" на Красимир Дамянов Св 133
Поклонение Св 151
[Политическата криза в България, февруари 2013] Св 50
Полифония на ума Св 126
Полонеза Св 162
Преброждам дланите на тъкача... Св 144
Превратното разбиране на отворените граници Св 15
Предсрочен вот е верният ход Св 20
Преживях доста и мога да разказвам Св 127
Презапис, или Другият куфар в Бeрлин Св 165
Преразглеждане на Сталинград Св 71
Приказната носталгия на Иван Милев Св 86
Принадлежа на онази част от Европа, където се яде щрудел, а меланхолията и иронията вървят ръка за ръка Св 119
Продължаващите провали на арабската пролет Св 16
[Професор] Проф. Иван Д. Шишманов и неговите заслуги за "Походна войнишка библиотека" Св 136
[Професор] Проф. Матей Роде - Последният българофил Св 114
Публиката като част от произведението Св 93
Публичните фигури не могат да са анонимни Св 67
Пунктуация Св 153
Първите три снежинки от идещата зима... Св 144
Първо преди Св 140
 
Р

Радикална промяна за демократична и социална България Св 54
Радостта от живота Св 170
Разказвач Св 171
Разпадът на путинската "триада" Св 52
"Рафаелъ Смирновъ. Словослагатель въ Трявна" Св 137
Реабилитация на Левия разказ Св 53
Регулатор на каишка Св 76
Ритуал Св 150
Роженска обител Св 141
Ротердам 2013, 23 януари-3 февруари Св 96
Русия е готова за безвизов режим с ЕС Св 38
 
С

Самотният наблюдател Св 168
Саул Св 149
Сблъсъкът между правата Св 66
Светият дух не се спира на цвета на кожата Св 10
Свидетели сме на задаването на нова посока Св 27
Свободното падане на медийната свобода Св 6
"Свой свят сънят си има" Св 103
'Сгрешеното танго': съвременните издателски практики, които липсват в България Св 1
"СЕГА! Назад към бъдещето" Св 91
[Седем] 7-годишният Стойне ги молел да не го убиват. Последният куршум бил за него Св 174
Сиво Св 147
Скрити мини "цъкът" в енергетиката Св 74
Солидарните пенсионни системи не може да изчезнат, но ги очакват сериозни реформи Св 72
Спасяването на музея "Яворов" трябва да е национална и държавна кауза Св 5
Спомени Св 150
Спорът на критика Пруст Св 120
Спящата красавица Св 153
Стари политически муцуни се опитват да яхват протеста Св 22
Страната, която извика "пожар" Св 36
Събраните пиеси на Сара Кейн на български език Св 116
Същото огледало... Св 121
 
Т

Там няма нищо Св 148
Танц-просветление Св 106
Ти никога не ме сънува... Св 151
Тодор Колев (26.8.1939, Шумен - 15.2.2013, София) Св 95
Точно сега Св 146
Треньорите ме избраха за гимнастиката Св 113
Три желания Св 147
 
У

Уила Катър - изгубена и преоткрита в българската култура Св 117
Улица с котки Св 148
Улицата си повярва и няма да клекне Св 18
Управляващите културата са под нейното ниво Св 138
Усмивката се стопи... Св 121
Учебник за живота или травма за цял живот са страшните приказки Св 73
 
Ф

Фитнес Св 169
 
X

[Хиляда деветстотин двадесет и осма година] 1928 г.: Българин прострелва шефа на сръбската полиция Св 175
Хит са криминалните електронни магазини Св 60
 
Ц

Циганско лято Св 141
Цигулката не е мърдане на пръсти и опъване на лъка Св 94
 
Ч

Чакалня Св 152
Чакаме инвеститорите в Божурище наесен Св 62
ЧЕЗ без лиценз - мисия невъзможна Св 74
Черупки Св 155
Четенето е страст Св 3
Четирите въпросителни на стр. 115 Св 31
Чувате ли тътена Св 21
 
Щ

Ще те видя отново... Св 121
Щом народът иска улицата да управлява, нека го направи Св 47
 
Ю

Юлия на 90! Св 102
Юрко Св 161
 
F

Fast Forward Св 83

УДК


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 2
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 3
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 4, Св 5, Св 171
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 6


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 13


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 7, Св 8, Св 9, Св 10, Св 173


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 11, Св 12, Св 13, Св 14
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 15
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 11, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 172
324 ИЗБОРИ Св 31
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 32, Св 33
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 17, Св 22, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 19, Св 23, Св 46, Св 47, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 28, Св 39, Св 47, Св 53, Св 54, Св 55
331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА Св 56
331.3 СПОРАЗУМЕНИЯ В ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, КОИТО НЕ ЗАСЯГАТ ОСНОВНО ЗАПЛАТАТА Св 57
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 37, Св 58, Св 59, Св 60, Св 61, Св 64
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 62, Св 63, Св 64
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 27, Св 65, Св 66, Св 67
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 68, Св 69, Св 134
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 70
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 71
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 72
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Св 73


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 74, Св 75, Св 76
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 77
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Св 78


72 АРХИТЕКТУРА Св 79, Св 80
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 81, Св 82, Св 83, Св 84
74 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ. ДЕКОРАТИВНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Св 85
75 ЖИВОПИС Св 86, Св 87, Св 88
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 89
78 МУЗИКА Св 90, Св 91, Св 92, Св 93
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 94
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 95, Св 99, Св 100, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112
796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА Св 113


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 114
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 115
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 116
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 117
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 118
830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК Св 119
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 120
886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Св 121
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 122
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 114, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169, Св 170
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 171


92 БИОГРАФИИ Св 95, Св 99, Св 100, Св 102, Св 114, Св 125, Св 128
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 71
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 175
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 172
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 42, Св 173
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 174, Св 175

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Абаджиева, Лилия (1966-) Св 103
Арнаудов, Георги Асенов (1957-) Св 93
Арнаудов, Георги вж Арнаудов, Георги Асенов (1957-)
 
Б

Бенедикт ХVІ, папа (1927-) Св 10
Бенедикт XVI, папа (1927-) Св 8, Св 9
Божков, Стефан вж Божков, Стефан Драгомиров (1961-)
Божков, Стефан Драгомиров (1961-) Св 83
Бокачо, Джовани (1313-1375) Св 105
Борисов, Бойко вж Борисов, Бойко Методиев (1959-)
Борисов, Бойко Методиев (1959-) Св 23, Св 46, Св 48, Св 49, Св 63
Брук, Питър (1925-) Св 112
 
В

Вагнер, Рихард (1813-1883) Св 92
 
Г

Глас, Филип (1937-) Св 107
Гроздев, Георги Андонов (1957-) Св 129
Гроздев, Георги вж Гроздев, Георги Андонов (1957-)
 
Д

Дамянов, Красимир (1948-) Св 133
Джакович, Мария (1983-) Св 87
Добрева, Диана вж Добрева, Диана Стойнова (1971-)
Добрева, Диана Стойнова (1971-) Св 105
Донков, Перица (1956-) Св 87
Драгостинова, Жанина вж Драгостинова, Жанина Димитрова (1962-)
Драгостинова, Жанина Димитрова (1962-) Св 118
Дянков, Симеон (1970-) Св 59
 
З

Земан, Милош (1944-) Св 51
 
И

Ират, Антонин Св 82
 
К

Карамитру, Йон (1942-) Св 109
Катър, Уила (1873-1947) Св 117
Кейн, Сара (1971-1999) Св 116
Клаус, Вацлав (1941-) Св 51
Колев, Тодор вж Колев, Тодор Петров (1939-2013)
Колев, Тодор Петров (1939-2013) Св 95, Св 99, Св 100
 
Л

Лазич, Животин Св 175
Лазич, Жика вж Лазич, Животин
Левски, Васил (1837-1873) Св 80, Св 173
Левчев, Владимир вж Левчев, Владимир Любомиров (1957-)
Левчев, Владимир Любомиров (1957-) Св 116
 
М

Марангозов, Цветан вж Марангозов, Цветан Николаев (1933-)
Марангозов, Цветан Николаев (1933-) Св 134
Марков, Пламен вж Марков, Пламен Маринов (1956-)
Марков, Пламен Маринов (1956-) Св 104
Милев, Иван (1897-1927) Св 86
Милева, Леда вж Милева, Леда Гео (1920-2013)
Милева, Леда Гео (1920-2013) Св 125, Св 128
Миленич, Жарко (1961-) Св 121
Момчилов, Иван (?-1928) Св 175
 
О

Огнянова, Юлия Андреева (1923-) Св 102
Огнянова, Юлия вж Огнянова, Юлия Андреева (1923-)
 
П

Паликаров, Григор (1971-) Св 109
Пасков, Виктор вж Пасков, Виктор Маринов (1949-2009)
Пасков, Виктор Маринов (1949-2009) Св 133
Пенков, Мирослав (1982-) Св 124
Пруст, Марсел (1871-1922) Св 120
Путин, Владимир вж Путин, Владимир Владимирович (1952-)
Путин, Владимир Владимирович (1952-) Св 52
 
Р

Роде, Матей (1930-2012) Св 114
 
С

Серапионов, Калин (1967-) Св 81
 
Т

Темба, Кан (1924-1968) Св 112
 
Ф

Фараж, Найджъл (1964-) Св 55
 
Х

Хилзенрат, Едгар (1926-) Св 118
 
Ч

Чайковски, П. И. вж Чайковски, Пьотър Илич (1840-1893)
Чайковски, Пьотър Илич (1840-1893) Св 109
Чакалов, Валери вж Чакалов, Валери Христов (1957-)
Чакалов, Валери Христов (1957-) Св 83
Чехов, А. П. вж Чехов, Антон Павлович (1860-1904)
Чехов, Антон Павлович (1860-1904) Св 104
 
Ш

Шишманов, Иван Д. вж Шишманов, Иван Димитров (1862-1928)
Шишманов, Иван Димитров (1862-1928) Св 136
 
Ю

Юго, Виктор (1802-1885) Св 103
 
Я

Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 132
 
H

Hellbeck, Jochen (1966-) Св 71

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Азия Св 44
 
Б

България Св 1, Св 6, Св 14, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 25, Св 26, Св 28, Св 43, Св 47, Св 48, Св 50, Св 63, Св 65, Св 69, Св 74, Св 75, Св 76, Св 78, Св 89, Св 172
 
В

Великобритания Св 32
 
Е

Европа Св 44
Европейски съюз Св 58
ЕС вж Европейски съюз
Есен
- Германия Св 91
 
И

Испания Св 64
 
К

Кипър Св 37
 
М

Мали Св 41
 
Р

Ротердам Св 96
Русия Св 15, Св 38
 
С

София Св 97
Сталинград Св 71
 
Ч

Чехия Св 51
 
Я

Ястребино
- Търговищка област Св 174