ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 3

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Румяна Николова

Съставители: Анелия Иванова, Бойка Първанова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/3 Св 1
ГЕОРГИЕВА, Теодора
        "Чудовищното" и неговият министър / Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 5.
Решенията на министър Вежди Рашидов в областта на културата за периода 2009-2013 г.
008(497.2)"2009/2013"
COBISS.BG-ID 1248825060

БС 2013/3 Св 2
ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Турската куртурна инвазия в България : какво се крие зад сапунените сериали, превзели телевизионните ни канали и литературните "бестселъри", залели книжния пазар на страната / Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 75 (30 март 2013), с. 20-21.
008(560:497.2)
COBISS.BG-ID 1248878820

БС 2013/3 Св 3
ТОЦЕВА, София
        Културните дни на ЕЦБ във Франкфурт: "Очарователната Франция" / София Тоцева. - ЕЦБ - Европейска централна банка

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 8.
Програма, посветено на културното богатство на Франция, 17 октомври-14 ноември 2012 г.
008(44)
COBISS.BG-ID 1248813796


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/3 Св 4
ПОПОВА, Жана Тодорова
        Как да поканим "народа" в телевизията? : фрагменти от телевизионното битие / Жана Попова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 8.
Отразяване на социалните вълнения в България от телевизиите
07:654.197
COBISS.BG-ID 1248847076


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/3 Св 5
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        За Църквата - с оптимизъм : разговор с Георги Каприев / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 10-11.
Проблеми пред Българската православна църква
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1248725732

БС 2013/3 Св 6
НЕОФИТ, патриарх Български, 1945-
        Да посрещаме страданията без гняв и отчаяние : добрият обрат в живота започва с покаяние : интервю с патриарх Неофит / Йова Апостолова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7241 (25 март 2013), с. 12-13.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1248761572


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Улицата ще излъчи своите лидери : със социалния антрополог Харалан Александров разговаря Валентина Петкова Вж Св 12

БС 2013/3 Св 7
БЕНЕВ, Боян С., 1984-
        Да не прехвърляме на държавата собствените си комплекси : интервю с младия писател и предприемач Боян Бенев / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 58 (9 март 2013), с. 8-9.
316.6(047.53)
COBISS.BG-ID 1248574692

БС 2013/3 Св 8
МОНОВ, Христо Цветанов, 1958-
        Слабите политици са силни в хаоса : Христо Монов, кризисен психолог, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 12 (22-29 март 2013), с. 14.
316.647(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249339108

ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Хегемонията на десните идеологеми свърши : протестиращите вече разбират, че проблемът не е в хората, а в системата : интервю с проф. Васил Проданов, специалист в областта на социалните науки Вж Св 28

СЕДАКОВА, Олга Александровна, 1949-
        Равенство на възможностите няма : разговор с [с руската писателка] Олга Седакова Вж Св 144

БС 2013/3 Св 9
СТОЯНОВ, Светлозар Колев, 1974-
        Родината на старите ергени : благодарение на образователната система селата се дефеминизират / Светлозар Стоянов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 72 (26 март 2013), с. 8.
316.346(497.2)
COBISS.BG-ID 1248776420

БС 2013/3 Св 10
ЩЬОКЕР, Кристиан, 1973-
        Нърдовете атакуват : една история за дигиталния свят от C64 до Twitter и Facebook : откъс от едноименната книга / Кристиан Щьокер ; прев. от нем. Десислава Димитрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 11 (20-26 март 2013), с. 12-13.
316.72:681.324
681.324
COBISS.BG-ID 1249611236


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/3 Св 11
АВРАМОВ, Димитър, 1973-
        Атаката срещу Росен Плевнелиев е гнусно нещо : с политолога Димитър Аврамов разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 62 (4 март 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести и политическата криза в България от м. февруари 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248456164

БС 2013/3 Св 12
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Улицата ще излъчи своите лидери : със социалния антрополог Харалан Александров разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 64 (6 март 2013), с. 14-15.
323.22(497.2)(047.53)
316.62(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248486372

БС 2013/3 Св 13
БЕЖА, Жан-Филип
        Китай: заплахите за неговото благополучие? / Жан-Филип Бежа ; прев. от фр. Момчил Христов . - Съдържа и: Китайската мечта : редакционна статия на в. Хуанцю жибао, 18 март 2013 г. - Прев. от рус. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 10-11.
323(510)
COBISS.BG-ID 1248965860

БС 2013/3 Св 14
ГЕОРГИЕВ, Живко Петров, 1955-
        Ходът със Стоичков не е печеливш : със социолога Живко Георгиев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 83 (25 март 2013), с. 14-15.
По повод предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248763364

ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Да не даваме на Бай Ганьо да прави избори : интервю с българския еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева Вж Св 39

БС 2013/3 Св 15
ЙОРДАНОВА, Люба
        В първите редици на протестите : гражданската енергия все още гори, но различни инициативни групи могат да я разпилеят / Люба Йорданова ; по темата работи и Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 10 (9-15 март 2013), с. 16-17.
По повод гражданските протести в България, февруари 2013 г.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1249443812

БС 2013/3 Св 16
ЙОРДАНОВА, Люба
        Гражданите политици : протестите формираха нови движения, които искат да участват на изборите. Засега обаче те не се разпознават от обществото / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 12 (23-29 март 2013), с. 44-45.
По повод гражданските протести в България, февруари 2013 г.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1249478884

БС 2013/3 Св 17
        КИПЪРСКА рулетка : лидерите на ЕС успяха да направят от един малък остров голям проблем. Това не само беше напълно излишно, но е и доста опасно / Светломира Гюрова ; по темата работи и Николай Стоянов. - Съдържа и: Кризата е подобна на исландската и ирландската / Симеон Дянков. България - в очакване на вторични трусове : преките щети от кипърската криза няма да са големи, но несигурността в региона и в еврозоната може да удари икономиката / Николай Стоянов, Теодора Василева. Двата пътя на Кипър : какви са възможните сценарии след спасителното фиаско / Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 12 (23-29 март 2013), с. 8-14.
323(564.3)
338(564.3)
COBISS.BG-ID 1249478372

БС 2013/3 Св 18
КОВАЧЕВА, Нина, 1962-
        Към кризата - поглед от Париж : разговор с Нина Ковачева и Валентин Стефанов / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 7.
По повод социалните вълнения в България и творческата дейност на художниците
323(497.2)(047.53)
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248842980

БС 2013/3 Св 19
        КРИТИЧНА точка : сегашната криза дава мандат за големи реформи. За да се смени траекторията на държавата обаче, са нужни много усилия / по темата работиха Алексей Лазаров ... [и др.]. - Други състав.: Илин Станев, Огнян Георгиев, Йово Николов, Зорница Стоилова, Люба Йорданова, Росен Босев. - Съдържа и: Какво да се прави : няколко конкретни идеи за служебния кабинет. Дебатите, които трябва да задвижи служебния кабинет. Леката ръка на регулаторите. Все още има време за промени в Изборния кодекс

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 9 (2-8 март 2013), с. 8-14.
Политическата ситуация в България след оставката на правителството на ГЕРБ
323(497.2)
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1249392868

БС 2013/3 Св 20
КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Голямата опасност - оспорени избори : вотът на 12 май няма да прилича на никой от предишните : интервю с политолога Иван Кръстев / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 79 (21 март 2013), с. 12-13.
По повод предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
323(497.2)(047.53)
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248699620

БС 2013/3 Св 21
КРЪСТЕВ, Кръстю
        Негодувание, мълчание, поход : релефи на желанието у участник в един крачещ протест / Кръстю Кръстев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 10.
По повод протестния поход срещу монополите в България на граждани от Димитровград до Хасково, проведен на 24 февр. 2013 г.
323.23(497.23)
COBISS.BG-ID 1249037028

БС 2013/3 Св 22
        МАЛКО исландски опит за българската неодемокрация

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 11.
Демократичните промени в Исландия
323(491.1)
COBISS.BG-ID 1248726756

БС 2013/3 Св 23
МАРТИНОВ, Любомир, 1990-
        Дойде ли редът на българската "цветна революция"? / Любомир Мартинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 8.
Протестите в България срещу монополите и политическата власт
323.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1248723172

БС 2013/3 Св 24
МИНЧЕВ, Огнян Димитров, 1958-
        Протестът е във фаза на съзряване : с политолога Огнян Минчев разговаря Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 69 (11 март 2013), с. 14-15.
По повод протестите срещу монополите у нас
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248581092

БС 2013/3 Св 25
МИРЧЕВ, Михаил Стоянов, 1954-
        Протестите увеличават изборната активност : Михаил Мирчев, социолог, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 13 (29 март-5 апр. 2013), с. 14.
По повод политическата ситуация в страната преди предсрочните парламентарни избори
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249356772

БС 2013/3 Св 26
ПАВЛОВ, Юлий Владимиров, 1951-
        Протестът изравни силите на ГЕРБ и БСП : интервю със социолога от Центъра за анализи и маркетинг Юлий Павлов / Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7221 (5 март 2013), с. 15.
По повод разрастването на гражданските протести в България и поведението на политическите партии
323.22(497.2)(047.53)
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248474852

БС 2013/3 Св 27
ПОПОВСКИ, Люпчо
        Българската пролет е пример за Македония : интервю с македонския журналист Люпчо Поповски / Иван Филчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7243 (27 март 2013), с. 15.
323(497.2+497.17)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248803812

БС 2013/3 Св 28
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Хегемонията на десните идеологеми свърши : протестиращите вече разбират, че проблемът не е в хората, а в системата : интервю с проф. Васил Проданов, специалист в областта на социалните науки / Александър Симов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 61 (14 март 2013), с. 11.
323.22(497.2)(047.53)
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248597732

БС 2013/3 Св 29
        ПРОТЕСТИТЕ - гледни точки. - Съдържа: Ако Бени Семоли беше българин / Кристин Димитрова. Да пазим очевидното от замъглявания / Александър Кьосев. Живеем във времена на перманентен фестивал на самодейността / Иван Добчев. Пламъци на отчаянието, пламъци на надеждата / Мария Иванчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 10-11.
323.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1248871396

БС 2013/3 Св 30
РАНДЕВ, Панайот А.
        Зрее опасност от цяла серия непредсказуеми избори : какво искат и очакват минималистите, максималистите и реалистите в протестите и в живота / Панайот Рандев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 55 (7 март 2013), с. 24.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1248503524

БС 2013/3 Св 31
СЛАВЧЕВ, Ангел, 1982-
        Нашата работа на улицата я свършихме : сега трябва да дойдат експерти, които да вкараме във властта : интервю с Ангел Славчев от сдружение "Солидарна България" / Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7220 (4 март 2013), с. 13.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248454884

БС 2013/3 Св 32
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Преди изборите, след оставката : икономисти и политолози разсъждават за това кой е виновен за кризата, има ли бърз изход от нея и какво трябва да се случи след изборите / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 13 (30 март-5 апр. 2013), с. 22-23.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1249482468

БС 2013/3 Св 33
ХРИСТОВ, Минчо, 1962-
        Тарикати, свързани с властта, крадат народа : здравеопазването е най-тежкият проблем в момента за страната, трябва да се въведе закон за спекулата : интервю с доц. Минчо Христов, бивш народен представител / Ева Костова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 66 (20 март 2013), с. 11.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248685540

БС 2013/3 Св 34
ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        Държавата, която отива по дяволите : гражданската война в Сирия може да доведе до експлозия с необратими ефекти / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 10 (9-15 март 2013), с. 30-31.
323.26(569.1)
COBISS.BG-ID 1249444068


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2013/3 Св 35
АЛЕКСАНДРОВА, Соня Александрова, 1956-
        Италия - игра на избори / Соня Александрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 2.
Резултати от парламентарните избори в Италия, 24-25 февр. 2013 г.
324:328.1(45)"2013"
COBISS.BG-ID 1248802788

БС 2013/3 Св 36
ДУШЕВ, Марин
        Политика от ада : след изборите Италия изглежда неуправляема / Марин Душев, Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 9 (2-8 март 2013), с. 24-25.
Политическата ситуация в страната след парламентарните избори на 24 и 25 февруари 2013 г.
324(45)
328(45)
COBISS.BG-ID 1249397732

КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Голямата опасност - оспорени избори : вотът на 12 май няма да прилича на никой от предишните : интервю с политолога Иван Кръстев Вж Св 20

БС 2013/3 Св 37
СИТНИКОВСКИ, Миле, 1961-
        Народът е истинската опозиция в Македония : интервю с публициста Миле Ситниковски / Мая Йовановска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 71 (26 март 2013), с. 11, 15.
324(497.17)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248779236


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2013/3 Св 38
ТЕРЗИЕВ, Светослав Стефанов, 1954-
        Европа затваря аварийния изход на българите / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 54 (5 март 2013), с. 9, 10.
Ограничителните мерки спрямо имигрантите в Европейския съюз
325(4-6)
COBISS.BG-ID 1248473316


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/3 Св 39
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Да не даваме на Бай Ганьо да прави избори : интервю с българския еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева / Красимира Темелкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7224 (8 март 2013), с. 15, 39.
327.7:061.1ЕС(047.53)
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248515556

БС 2013/3 Св 40
ХЬОПФНЕР, Матиас, 1953-
        Никой не бива да подценява гражданското общество : интервю с посланика на Германия Матиас Хьопфнер / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 11 (16-22 март 2013), с. 22.
327(430:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249446628


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

ДУШЕВ, Марин
        Политика от ада : след изборите Италия изглежда неуправляема Вж Св 36

БС 2013/3 Св 41
КОРНЕЗОВ, Любен Андонов, 1947-
        Парламентът приключи безславно : проф. Любен Корнезов, депутат от "Коалиция за България", пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 11 (15-22 март 2013), с. 14.
328.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249335268

        КРИТИЧНА точка : сегашната криза дава мандат за големи реформи. За да се смени траекторията на държавата обаче, са нужни много усилия Вж Св 19

БС 2013/3 Св 42
        ПЕТ важни цели на кабинета : на какво ще заложи служебното правителство през (поне) трите си месеца във властта. - Съдържа и: Да се разбие монополът в борбата с монополите. Едрият проблем с малките фирми. Енергетиката - въпроси за милиарди. Двете Е-та. Служебно електронно правителство / Юлиян Арнаудов.Смяна на фокуса в земеделието. Дискусията "растеж или по-малко разходи" е фалшива / интервю с новия финансов министър Калин Христов ; Вера Денизова, Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 11 (16-22 март 2013), с. 8-14.
328.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1249446372

БС 2013/3 Св 43
ПЛЕВНЕЛИЕВ, Росен Асенов, 1964-
        Изборите ще бъдат на 12 май : реч на държавния глава пред Народното събрание / Росен Плевнелиев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 51 (1 март 2013), с. 6-7.
328(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1248435172

БС 2013/3 Св 44
ПЛЕВНЕЛИЕВ, Росен Асенов, 1964-
        Президентът Росен Плевнелиев: Кабинетът е изцяло моя отговорност. Министър-председателят Марин Райков: Няма да допуснем икономическа авантюра

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 71 (13 март 2013), с. 20-21.
Слова при обявяване на служебното правителство, назначено от президента
328(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1248580836

БС 2013/3 Св 45
СМИЛОВ, Даниел Михайлов, 1970-
        Май всички се готвят за опозиция : Даниел Смилов, програмен директор на Центъра за либерални стратегии, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 10 (8-15 март 2013), с. 14.
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1249333988

БС 2013/3 Св 46
СТАНЕВА, Марина
        Краят на един голям провокатор : какво наследство оставя Уго Чавес и накъде ще поеме Венецуела след него / Марина Станева ; по темата работи и Ваня Ефтимова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 10 (9-15 март 2013), с. 32-33.
328(87)
COBISS.BG-ID 1249444836

БС 2013/3 Св 47
СТОЯНОВ, Петър Стефанов, 1952-
        На страната на протестиращите съм, но не искам да бъдат излъгани : гневът на протестите по неволя подрежда политиците в един отбор : интервю с Петър Стоянов, президент (1997-2002) / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 60 (2 март 2013), с. 13.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248452836


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/3 Св 48
ЙОРДАНОВА, Люба
        Новите леви : вълната млади хора със социалдемократически възгледи се разраства, но не намира своите политически представители / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 9 (2-8 март 2013), с. 16.
329.14-053.81(497.2)
COBISS.BG-ID 1249394916

ПАВЛОВ, Юлий Владимиров, 1951-
        Протестът изравни силите на ГЕРБ и БСП : интервю със социолога от Центъра за анализи и маркетинг Юлий Павлов Вж Св 26


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

КОСТОВ, Иван Йорданов, 1949-
        Европа е в кризата на Кондратиев : земеделието се замества от индустрията, индустрията - от услугите, а услугите - от виртуалния свят Вж Св 58


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

ФРИДМАН, Джордж
        Безработицата ражда кризи Вж Св 60

БС 2013/3 Св 49
ХРИСТОВА, Кристина
        Новите роли на HR-а : за да оцелеят, специалистите по човешки ресурси трябва да поемат по-сериозни мениджърски задачи / Кристина Христова. - HR - Human resources


В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 13 (30 март-5 апр. 2013), с. 42-44.
331.5
COBISS.BG-ID 1249483492


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БС 2013/3 Св 50
НЕГУЛОВА, Елеонора Иванова, 1965-
        Малките фирми ще се борим за място в тристранката : интервю с Елеонора Негулова, [председател на Националното сдружение за малък и среден бизнес] / Мила Кисьова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7241 (25 март 2013), с. 23.
334.72:061.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248763108


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/3 Св 51
ИЛИЕВ, Петър
        Синдикална анатема за кредиторите / Петър Илиев. - Съдържа и: Лъжепророци плашат вложителите : интервю с председателя на УС и главен изпълнителен директор на "Банка ДСК" Виолина Маринова / разговора води Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 12 (22-29 март 2013), с. 6, 10.
Състояние на банковата система в България
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1249338596

БС 2013/3 Св 52
КАПОН, Мария Василева, 1969-
        Трябва пълна ревизия на фиска : картелите са по-опасни от монополите / Мария Капон ; Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 76 (18 март 2013), с. 19.
Интервю с председателя на Единна народна партия
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248648420

БС 2013/3 Св 53
СТОЯНОВ, Николай
        Държавата КТБ : използването на банката за концентрация на капитали, собственост и власт е незаконно и опасно ; Твърде много съвпадения : връзките между кредитираните от КТБ компании са плетеницата от регистрации, управители и контакти ; Надзор без граници : БНБ има почти неограничени възможности да разкрие кредитирането на свързани лица, но не го прави / Николай Стоянов. - КТБ - Корпоративна търговска банка; БНБ - Българска народна банка

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 13 (30 март-5 апр. 2013), с. 8-16.
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1249480676

БС 2013/3 Св 54
ХАНКЕ, Стив Х.
        Улицата не дава идеи : с проф. Стив Ханке, бащата на българския валутен борд, разговаря Емил Петров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 73 (15 март 2013), с. 14-15.
336.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248624612

БС 2013/3 Св 55
ХЪРСЕВ, Емил Манолов, 1961-
        Кипърски сценарий за България е изключен : интервю с Емил Хърсев, финансист / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 88 (30 март 2013), с. 13.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248872676


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/3 Св 56
ВАСИЛЕВ, Асен Васков, 1977-
        Имаме огромен шанс да пренапишем правилата в енергетиката : интервю с министъра на икономиката Асен Василев / Илин Станев, Татяна Пунчева-Василева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 13 (30 март-5 апр. 2013), с. 20-21.
338(407.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249481956

БС 2013/3 Св 57
ИЛИЕВ, Петър
        Финансовата политика или просто вредителство? / Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 10 (8-15 март 2013), с. 10.
Фискалната политика на правителството на ГЕРБ
338.23:336.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1249333732

        КИПЪРСКА рулетка : лидерите на ЕС успяха да направят от един малък остров голям проблем. Това не само беше напълно излишно, но е и доста опасно Вж Св 17

БС 2013/3 Св 58
КОСТОВ, Иван Йорданов, 1949-
        Европа е в кризата на Кондратиев : земеделието се замества от индустрията, индустрията - от услугите, а услугите - от виртуалния свят / Иван Костов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 80 (22 март 2013), с. 16.
Теорията на руския икономист Николай Кондратиев и икономическата криза в Европа
338.12(4)
330.31
COBISS.BG-ID 1248725476

БС 2013/3 Св 59
РУБИНИ, Нуриел, 1959-
        Стабилността е необходимо, но не достатъчно условие за растеж : интервю с икономиста Нуриел Рубини / Илин Станев, Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 9 (2-8 март 2013), с. 22-23.
338(047.53)
COBISS.BG-ID 1249396196

БС 2013/3 Св 60
ФРИДМАН, Джордж
        Безработицата ражда кризи / Джордж Фридман. - Прев. от англ.

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 76 (18 март 2013), с. 25.
338.124.4
331.56
COBISS.BG-ID 1248647652

БС 2013/3 Св 61
ЧОМСКИ, Ноам, 1928-
        Кризата в Европа е много по-тежка от тази в САЩ : интервю с Ноам Чомски / Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 74 (16 март 2013), с. 32-33.
338(73+4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248649444


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2013/3 Св 62
ИВАНОВ, Христо
        "Никога повече" : перспективите за реформа в правосъдието и вътрешния ред [в България] / Христо Иванов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 5.
342.56(497.2)
COBISS.BG-ID 1248954340

БС 2013/3 Св 63
КАШЪМОВ, Александър Емилов, 1971-
        Институциите стават по-открити : Александър Кашъмов, правозащитник, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 9 (1-8 март 2013), с. 20.
342.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249332196

БС 2013/3 Св 64
ТОДОРОВА, Мирослава, 1972-
        Да влезе съдът! : за съдебната власт [в България] като маргинализирана опозиция на статуквото и крехък потенциал за промяна / Мирослава Тодорова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 10 (15 март 2013), с. 5.
342.56(497.2)
COBISS.BG-ID 1248889572

БС 2013/3 Св 65
ТОДОРОВА, Мирослава, 1972-
        По следите на обществения консенсус : съдийската независимост като ключ към резултатна съдебна реформа [в България] / Мирослава Тодорова, Христо Иванов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 5.
342.56(497.2)
COBISS.BG-ID 1249027300


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/3 Св 66
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Слабата ръка на регулаторите : виновни за призивите към национализация са неефективните контролни органи на държавата / Илин Станев ; по темата работиха Теодора Василева ... [и др.]. - Други състав.: Николай Стоянов, Поли Михайлова, Татяна Пунчева-Василева. - ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране; КРС - Комисия за регулиране на съобщенията; КЗК - Комисия за защита на конкуренцията; БНБ - Българска народна банка; КФН - Комисия за финансов надзор. - Съдържа и: ДКЕВР: Да, г-н премиер ; КРС: Танцуващият върху кабела ; КЗК: Силна в дребните случаи, слаба във важните ; БНБ: Да пазим основно борда или/и потребителите? ; КФН: Без успехи на експертния фронт

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 10 (9-15 март 2013), с. 8-13.
351(497.2)
COBISS.BG-ID 1249443300


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/3 Св 67
МИЛОШЕВ, Николай Георгиев, 1959-
        Матурите са ми първа грижа : с министъра на образованието, младежта и науката професор Николай Милошев разговаря Анета Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 76 (18 март 2013), с. 14-15.
37.014(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248645092


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БС 2013/3 Св 68
СПАСОВА, Правда Добринова
        По повод Януш Корчак / Правда Спасова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 1.
По повод кн. "Избрани съчинения", София, Сонм, 2012
371.49(438)
COBISS.BG-ID 1248993508


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/3 Св 69
ГРИГОРОВ, Емил Ангелов
        Революция X / Емил Григоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 10 (15 март 2013), с. 9.
Финансиране на висшето образование в България
378.014.543(497.2)
COBISS.BG-ID 1248918500


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БС 2013/3 Св 70
ВЕЛИНОВА, Мариета
        "Зелените неволи" на служебния кабинет ; Трябват железни правила за Витоша / Мариета Велинова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 12 (22-29 март 2013), с. 34-35.
502.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1249340132


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БС 2013/3 Св 71
ДИТРИХ, Едуард, 1935-
        За да сте здрави, с колегите трябва да сте семейство : с д-р Едуард Дитрих, един от пионерите в света при въвеждането на вътресъдовото лечение, разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 65 (7 март 2013), с. 23.
616.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248499684


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БС 2013/3 Св 72
КОЙЧЕВ, Георги Иванов
        Самоубийството и саможертвата са абсолютно различни неща : интервю с доц. д-р Георги Койчев, психиатър / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4775 (22 март 2013), с. 14-15.
616.89(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248728804


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

БС 2013/3 Св 73
ВЪРЛЕВА, Тонка Иванова, 1958-
        39 с вируса на СПИН за по-малко от три месеца : интервю с д-р Тонка Върлева, директор на програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" към Министерството на здравеопазването / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4780 (27 март 2013), с. 14-15.
616.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248803556


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2013/3 Св 74
КУЮМДЖИЕВ, Явор, 1970-
        ГЕРБ докараха енергетиката до колапс : интервю с Явор Куюмджиев, председател на Съвета по енергетика и енергийни ресурси към НС на БСП / Юлия Кулинска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 56 (8 март 2013), с. 11.
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248514788


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

МАККРИЙДИ, Джонатан
        "Роза под всяко друго име": 2012 - годината на "Котките на Копенхаген" и други противоречия, свързани с Джойс Вж Св 137


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БС 2013/3 Св 75
ДЕШЕВ, Мартин
        Плашещите обитатели на уебнедрата : таен интернет се разраства отвъд масовите представи за глобалната мрежа / Мартин Дешев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 11 (16-22 март 2013), с. 42-43.
681.324
COBISS.BG-ID 1249447396

БС 2013/3 Св 76
КОЛЕВА, Марина
        Технологията измести фокуса на общуване и го направи по-студено : интервю с Марина Колева / Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 75 (29 март 2013), с. 6-7.
По повод спечелената първа награда в конкурса на Би Би Си на тема "Каква е вашата визия за бъдещето?" в категория "Анимация"
681.322.06:7.05(047.53)
COBISS.BG-ID 1248845796

ЩЬОКЕР, Кристиан, 1973-
        Нърдовете атакуват : една история за дигиталния свят от C64 до Twitter и Facebook : откъс от едноименната книга Вж Св 10


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/3 Св 77
АТАНАСОВ, Добрин, 1978-
        Паралелни стъпки, паралелни пространства... / Добрин Атанасов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 6.
Проект, насочен към паралелна образователна подготовка в областта на съвременното изкуство на ученици и студенти в България
73/76:37(497.2)
COBISS.BG-ID 1249030372

КОВАЧЕВА, Нина, 1962-
        Към кризата - поглед от Париж : разговор с Нина Ковачева и Валентин Стефанов Вж Св 18

БС 2013/3 Св 78
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Свободата като избор на зависимост : разговор със Светлана Куюмджиева / Васил Жечев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 10 (15 март 2013), с. 8.
По повод изложбата на Георги Ямалиев "Цензурирано", представена в София, 29 ян.-22 февр. 2013
73/76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1248917476

БС 2013/3 Св 79
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Семейни истории : "Сантиментална изложба" на Митьо Солаков, Недко Солаков, Димитър Солаков, Галерия Sariev Contemporary - Пловдив, 1 март-30 апр. 2013 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 3.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1248814564

БС 2013/3 Св 80
ЛАНДОВА, Мария
        Инцестът на жанровете : насрещно движение: Борис Праматаров, Калия Калъчева, Юлиян Табаков / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 12 (27 март-2 апр. 2013), с. 3.
По повод изложбите: "Зъл двойник" на Борис Праматаров, в рамките на платформата за съвременно изкуство "Място за срещи" в галерия музей "Васка Емануилова", 08.03-07.04.2013 г., изложбата на мултифункционалния артист Юлиян Табаков - съпорт на дебютния му филм "Цветанка" в Софийска градска галерия, 14.03-21.04.2013 г., "Къде отивате?" - неонова живопис на Калия Калъчева в Галерията за модерно изкуство, 13.03-14.04 2013 г.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1249653732

БС 2013/3 Св 81
ЛАНДОВА, Мария
        Острови на спасението : изложби по време на протести / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 7.
По повод изложбите "New Poor" на Викенти Комитски в галерията на Института за съвременно изкуство, 6 февр.-16 март 2013 г., "Деян в Париж" на Деян Янев в галерия Арте, 13 февр.-1 март 2013 г., "Food and Drugs" на Валери Чакалов и Стефан Божков в галерия "Ракурси", 14 февр.-6 март 2013 г.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1248813540

БС 2013/3 Св 82
ПЕТКОВА, Светла
        Paris est belle / Светла Петкова. - Загл. на фр. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 10 (15 март 2013), с. 12.
Изложби, вдъхновени от Париж, на Деян Янев "Деян в Париж", 13 февр.-1 март, 2013 и на Калоян Илиев-Кокимото "Животът в розово", 13-28 февр. 2013, представени в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1248939492

БС 2013/3 Св 83
ХРИСТОВА, Мариана, 1963-
        Sonic Acts: Тъмната вселена / Мариана Христова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 10 (15 март 2013), с. 10-11.
Девети фестивал за медийно изкуство, Амстердам, 21-24 февр. 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1248924132


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БС 2013/3 Св 84
РИЖОВ, Андрей, 1951-
        Мисията ни е да накараме повече хора да мислят : интервю с карикатуриста Андрей Рижов / Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 73 (28 март 2013), с. 12, 21.
741.5.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248843492


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/3 Св 85
ВАЧЕВА, Мила
        Жени пеперуди рисува Искрен Илиев : художникът, който от години работи във Виена, открива изложба в София [март 2013] / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 64 (6 март 2013), с. 22.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1248485092

БС 2013/3 Св 86
НИКОЛОВ, Калин Емилов, 1956-
        Професор и ученик рисуват гола жена върху меча кожа : дали Никола Ганушев е копирал картината на италианския си учител Джакомо Гросо / Калин Николов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 89 (31 март 2013), с. 10.
75.071.1
COBISS.BG-ID 1248874468

БС 2013/3 Св 87
ПЕТКОВА, Светла
        Горчивият смях на Юе Миндзюн / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 12.
Изложбата "Сянката на смеха" ("L'ombre du fou rire") на китайския художник, представена в Париж, 14 ноем. 2012-24 март 2013
75:061.4
COBISS.BG-ID 1249038308


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2013/3 Св 88
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Красиво зъл : Борис Праматаров, "Зъл двойник", галерия "Васка Емануилова", 8 март-7 апр. 2013 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 4.
По повод графичната изложба на художника, представена в София
76:061.4
COBISS.BG-ID 1249002468


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2013/3 Св 89
ГАДЖЕВА, Катерина Здравкова
        Месец на фотографията в Братислава / Катерина Гаджева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 2.
По повод XXII издание на фестивала, ноем. 2012
77.091.4(437.6-25)
COBISS.BG-ID 1248801764

БС 2013/3 Св 90
ПЕТКОВА, Светла
        За разрушаване / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 3.
Фотографска изложба на Никола Михов "Under Destruction", представена в София, март 2013
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1248943332


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/3 Св 91
ДОЧЕВА, Екатерина
        53-ти международен фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе, 2013 / Екатерина Дочева . - Съдържа: Светове ; Иновации и редки репертоарни идеи ; Подходи в прочита

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 3.
Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 3.
Год. 57, бр. 13 (5 апр. 2013), с. 7.
78.091.4(497.215)
COBISS.BG-ID 1249006308

БС 2013/3 Св 92
ЙОСИФОВ, Драгомир, 1966-
        Лютославски: тайните фанфари на стогодишния / Драгомир Йосифов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 6.
100 г. от рождението на полския композитор и диригент
78.071.1/.2(438)(092)
92 Лютославски, В.
COBISS.BG-ID 1248837348


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2013/3 Св 93
ТАКОВА, Дарина
        Ражда се ново съзнание - софтуерът на старото вече не работи : интервю с оперната прима Дарина Такова / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4783 (30 март 2013), с. 12-13.
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1248876260

БС 2013/3 Св 94
ХАМЕРНИК, Соня Христова, 1929-
        Сцената беше моят живот : интервю с оперната певица Соня Хамерник / Петра Ташева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 75 (30-31 март 2013), с. 22.
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1248880356


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/3 Св 95
ДИМОВ, Димо Василев, 1938-
        Човекът квартет : разговор с проф. Димо Димов / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 9.
По повод 75 години от рождението на цигуларя
787.1.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248959716


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/3 Св 96
БАЛАБАНОВ, Алексей Октябринович, 1959-
        Екстремистът : разговор с [руския кинорежисьор] Алексей Балабанов / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 9.
791.44.071.1(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248849636

БС 2013/3 Св 97
БОШНАКОВ, Никола
        "Движим крак, колкото да не паднем" : разговор с [кинорежисьора] Никола Бошнаков / Васил Жечев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 5.
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248711396

БС 2013/3 Св 98
ГЕОРГИЕВА, Галина
        Великолепната четворка : 17-и София Филм Фест / Галина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 12 (27 март-2 апр. 2013), с. 16.
791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1249717732

БС 2013/3 Св 99
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Алексей Герман (20 юли 1938 - 21 февр. 2013) : "Иначе няма да съм Герман" / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 2.
По повод смъртта на руския кинорежисьор
791.44.071.1(470)(092)
92 Герман, А.
COBISS.BG-ID 1248698852

БС 2013/3 Св 100
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Аристократ на екранната пластика : [кинооператорът] Джузепе Ротуно на 90 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 2.
791.44.071.5(45)(092)
COBISS.BG-ID 1248942564

БС 2013/3 Св 101
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Витоша - тръпка и кауза / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 10 (15 март 2013), с. 2.
Българският документален филм "Витоша", режисьор Любомир Младенов, сценарист Иван Попйорданов
791.43-92(497.2)
COBISS.BG-ID 1248879588

БС 2013/3 Св 102
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Екстремалности в едър план / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 12.
Наградите "Оскар" за 2013 г. на Американската филмовата академия
791.45.091.4(73)
COBISS.BG-ID 1248728548

БС 2013/3 Св 103
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Мащабна рекапитулация / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 2.
Документалният филм "Преходът или какво стана с нас", сценарист и режисьор Атанас Киряков
791.43-92.072
COBISS.BG-ID 1248998628

БС 2013/3 Св 104
ДЯКОВА, Людмила
        Минимализъм и силни жени : Берлинале 2013 / Людмила Дякова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 9.
Впечатления от международния кинофестивал в Берлин
791.43.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1248723940

БС 2013/3 Св 105
ЛАМБРИНОВА, Катерина, 1989-
        Микросветът в необятното : Документалният и Късометражният конкурси на 17. Международен София Филм Фест / Катерина Ламбринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 7.
791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1249031396

БС 2013/3 Св 106
ЛАМБРИНОВА, Катерина, 1989-
        Монс: спам и хаос / Катерина Ламбринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 12.
Впечатления от 29-ото издание на Международния фестивал на любовния филм в Монс, Белгия, 15-22 февр. 2013
791.43.091.4(493)
COBISS.BG-ID 1248966116

БС 2013/3 Св 107
ЛОЗНИЦА, Сергей Владимирович, 1964-
        А наоколо - мъгла и прах... : разговор с [кинорежисьора и кинодокументалиста] Сергей Лозница / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 8.
791.43.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248957924

БС 2013/3 Св 108
ЛОЗНИЦА, Сергей Владимирович, 1964-
        Европейският съюз е новата посткомунистическа утопия : интервю с кинорежисьора и кинодокументалиста Сергей Лозница / Иво Христов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 76 (30-31 март 2013), с. 9.
791.43.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248878308

БС 2013/3 Св 109
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Берлинаре 2013: успех на малките кинематографии / Божидар Манов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 6.
791.43.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1248812004

БС 2013/3 Св 110
МАРЧЕВСКИ, Марин Марков, 1946-
        "Да продаваш коприна на рибния пазар..." : разговор с Марин Марчевски, изпълнителен директор на НФЦ / Геновева Димитрова. - НФЦ - Национален филмов център

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 9.
791.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249033444

БС 2013/3 Св 111
НИКОЛОВА, Патриция, 1979-
        Сензация: Интервю с убиеца на Георги Марков! / Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 76 (18 март 2013), с. 20.
По повод филма "Накаран да замлъкне: писателят Георги Марков и убийството с чадър" на немския документалист и изследовател Клаус Дексел, представен на 17-ия София Филм Фест, 2013
791.43-92
949.72.065
COBISS.BG-ID 1248647396

БС 2013/3 Св 112
СЕМЕРДЖИЕВ, Станислав Тодоров, 1963-
        И азбуката на киното трябва да се учи : с драматурга проф. д-р Станислав Семерджиев разговаря Емил Спахийски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 82 (24 март 2013), с. 8-9.
791.44(047.53)
COBISS.BG-ID 1248758244

БС 2013/3 Св 113
СОКОЛОВА, Зина Стоянова
        Загадката "Веда Словена" : прожекция и дискусия за дългометражния документален филм на режисора Анри Кулев и сценариста Борис Христов в Нов български университет / Зина Соколова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 22, бр. 12 (21-27 март 2013), с. 23.
791.43-92.072
COBISS.BG-ID 1248938468

БС 2013/3 Св 114
ТИЙШЪР, Джеръми, 1989-
        "Да улавяме живота, подобно на перце" : разговор с [американския кинорежисьор] Джеръми Тийшър / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 10 (15 март 2013), с. 7.
По повод дебютния му филм "Висок като баобаб" ("Tall as the Baobab tree"), 2012, представен на кинофестивала в Ротердам
791.44.071.1(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248913636

БС 2013/3 Св 115
ФИНЦИ, Ицхак Сами, 1933-
        Днес самохвалството вече е повсеместен начин на поведение / Ицхак Финци ; интервю на Димитър Николов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 56 (7 март 2013), с. 6-7.
По повод удостояването на актьора с Наградата на София за принос към киното
791.44.071.2(047.53)
792.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1248501220

БС 2013/3 Св 116
ХРИСТОВ, Емил, 1956-
        Емил Христов, оператор: Руши направи от "Цветът на хамелеона" психотрилър : интервю / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4783 (30 март 2013), с. 33.
По повод режисьорския дебют на оператора с филма "Цветът на хамелеона", носител на Голямата награда "Златна роза" за най-добър пълнометражен филм на 31-я фестивал на игралното кино във Варна, 2012 г.
791.43.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248877284


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/3 Св 117
БАЙКОВ, Михаил
        Фантазми по Бергман / Михаил Байков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 10 (13-19 март 2013), с. 8.
Пиесата "Часът на вълците" по мотиви от "Из живота на марионетките" на Ингмар Бергман в Младежкия театър "Николай Бинев", режисьор Десислава Шпатова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248937444

БС 2013/3 Св 118
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Гласовете на майките / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 10 (15 март 2013), с. 2.
Вербатим спектакъл "Майките" в Център за култура и дебат "Червената къща", режисьор Неда Соколовска
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248887524

БС 2013/3 Св 119
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        "За какво е нощта" с въпросителна / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 3.
Пиесата "За какво е нощта" от Майкъл Уелър в театър "София", режисьор Николай Поляков
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248815844

БС 2013/3 Св 120
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Изборът / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 4.
Спектакълът "Медея" по Еврипид, Жан Ануи, Теодор Драйер в Драматичен театър "Сава Огнянов" - Русе, режисьор Петър Денчев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248953060

БС 2013/3 Св 121
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Умора по 3 / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 3.
По повод постановките "Децата на света" от Стефан Цанев, режисьор Красимир Спасов в Младежки театър "Николай Бинев", "Бурунданга" от Жорди Галсеран, режисьор Атанас Атанасов, гастрол на Пловдивския театър, и "Ричард III" по Шекспир, режисьор Стефан Москов в Народен театър "Иван Вазов"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248704740

БС 2013/3 Св 122
ИСКРЕНОВА, Мила Йорданова, 1960-
        "Неучтив" спектакъл / Мила Искренова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 2.
Спектакълът "Ковачи" от Алек Попов в Университетския театър на НБУ, режисьор Възкресия Вихърова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248941796

БС 2013/3 Св 123
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Когато нещо падне от небето / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 3.
Пиесата "Когато дъждът спря да вали" на Андрю Бовел в Малък градски театър "Зад Канала", режисьор Зорница София Попганчева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248944100

БС 2013/3 Св 124
КОСТАКЕВА, Мария Иванова, 1943-
        Реабилитацията на една опера : "Пяната на дните" от Едисон Денисов / Мария Костакева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 6.
По повод постановката на операта в Щутгарт през декември 2012 г., диригент Силвен Камбрьолен
792.54.09
COBISS.BG-ID 1248956900

БС 2013/3 Св 125
МИХАЙЛОВА, Милена
        "Майките" - живи истини и безмерна майчина любов / Милена Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 10 (13-19 март 2013), с. 8.
Вербатим спектакъла "Майките" в Център за култура и дебат "Червената къща", режисьор Неда Соколовска
792.2.09
COBISS.BG-ID 1248940260

БС 2013/3 Св 126
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Кристофър Хамптън за първи път на българска сцена: предизвикателствата на майсторската "актьорска пиеса" / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 10 (13-19 март 2013), с. 8.
Пиесата "Почерпки" от Кристофър Хамптън в Драматичен театър "Ст. Киров" - Сливен, режисьор Петър Кауков
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249602020

БС 2013/3 Св 127
СТОЕВ, Галин, 1969-
        Галин Стоев - режисьорът на невидимото / интервюто подготви Албена Тагарева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 12 (27 март-2 апр. 2013), с. 8.
792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1249674468

ФИНЦИ, Ицхак Сами, 1933-
        Днес самохвалството вече е повсеместен начин на поведение Вж Св 115


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2013/3 Св 128
ТАШЕВ, Андрей, 1983-
        "Българската следа" в архива на Юрий Лотман / Андрей Ташев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 1.
12 писма на български учени в епистоларното наследство на руския литературовед
82.0(470+497.2)
COBISS.BG-ID 1248678884


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БС 2013/3 Св 129
ВАСИЛЕВА, Иглика Илиева, 1947-
        "Одисей": светлата част от денонощието : разговор с Иглика Василева / въпросите зададе Божана Филипова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 12.
По повод работата й върху превода на романа на Джеймс Джойс "Одисей", София, Изток-Запад, 2011
82.03(047.53)
820(417)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248864996


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ВАСИЛЕВА, Иглика Илиева, 1947-
        "Одисей": светлата част от денонощието : разговор с Иглика Василева Вж Св 129

БС 2013/3 Св 130
ДЖОЙС, Джеймс, 1882-1941
        Епифании : [проза] / Джеймс Джойс ; прев. от англ. Дарин Тенев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 9, 10, 11, 12, 14, 15.
820(417)-3
COBISS.BG-ID 1248861668

БС 2013/3 Св 131
ДЖОЙС, Джеймс, 1882-1941
        Епифании : [проза] / Джеймс Джойс ; прев. от англ. Филип Стоилов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 2.
820(417)-3
COBISS.BG-ID 1248800228

БС 2013/3 Св 132
ДЖОЙС, Джеймс, 1882-1941
        Из "Камерна музика" (1907) ; Из "Помс по пени" (1924) : [стихотворения] / Джеймс Джойс ; прев. от англ. Николай Тодоров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 16.
820(417)-1
COBISS.BG-ID 1248902884

БС 2013/3 Св 133
ДЖОЙС, Джеймс, 1882-1941
        Писма : до Стивън Джойс, 10 август 1936, Вийе сюр Мер / Джеймс Джойс ; прев. от англ. Анета Димитрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 1.
820(417)-6
COBISS.BG-ID 1248798436

БС 2013/3 Св 134
ДЖОРДАН, Нийл, 1950-
        Кожа : [разказ] / Нийл Джордан ; прев. от англ. Мая Ненчева. - Прев. от кн.: Night in Tunisia : stories / Neil Jordan. - London : James Murray, 2004


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 11 (20-26 март 2013), с. 14.
820(417)-32
COBISS.BG-ID 1249613540

БС 2013/3 Св 135
ЕЛМАН, Ричард, 1918-1987
        Джеймс Джойс / Ричард Елман ; прев. от англ. Филип Стоилов. - Прев. от "James Joyce: New and Revised Edition", New York, Oxford University Press, 1982


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 13.
820(417).09
COBISS.BG-ID 1248894692

БС 2013/3 Св 136
КИЛИЙН, Терънс
        Феноменът Джойс : разговор с Терънс Килийн / въпросите зададоха Джонатан Маккрийди, Божана Филипова ; прев. от англ. Мая Ненчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 9.
820(417)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248840676

БС 2013/3 Св 137
МАККРИЙДИ, Джонатан
        "Роза под всяко друго име": 2012 - годината на "Котките на Копенхаген" и други противоречия, свързани с Джойс / Джонатан Маккрийди ; прев. от англ. Мая Ненчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 10.
Разпространението на творбите на ирландския писател Джеймс Джойс във връзка с отпадането на авторските права върху произведенията му от 1 януари 2012 г.
820(417).09
655.5:378.78
COBISS.BG-ID 1248862180

БС 2013/3 Св 138
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Призрачни истории в стаята на безкрайните възможности : бележка върху "Нестор" в "Одисей" на Джойс / Дарин Тенев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 15.
820(417).09
COBISS.BG-ID 1248902116

БС 2013/3 Св 139
ФИЛИПОВА, Божана
        Дъблин между топографския реализъм и мита: разкъсването на картата / Божана Филипова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 11.
Романът "Одисей" на Джеймс Джойс
820(417).09
COBISS.BG-ID 1248863972

БС 2013/3 Св 140
ЦАНКОВА, Теодора, 1981-
        Самоосъзнаване чрез изкуството : в епизода с виланелата в V глава на романа "Портрет на художника като млад" на Джеймс Джойс / Теодора Цанкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 9 (6-12 март 2013), с. 14.
820(417).09
COBISS.BG-ID 1248899300


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/3 Св 141
        КАК жените писателки четат "Стъкленият похлупак" / Лена Дънам ... [и др.] ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от The Guardian (8 февр. 2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 11 (20-26 март 2013), с. 10-11.
Творчеството на американската писателка и поетеса Силвия Плат
820(73).09
COBISS.BG-ID 1249609700


860(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/3 Св 142
ВИЛЯЛОБОС, Хуан Пабло, 1973-
        Всяко поколение може да се превърне в изгубено : интервю с писателя Хуан Пабло Вилялобос / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7233 (17 март 2013), с. 10-11.
По повод българската премиера на книгата на мексиканския писател "Пир в бърлогата", Пловдив, Жанет 45, 2012
860(72)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248649188

БС 2013/3 Св 143
ВИЛЯЛОБОС, Хуан Пабло, 1973-
        Призракът на читателя не е добра компания : разговор с писателя Хуан Пабло Вилялобос по повод "Пир в бърлогата" (ИК Жанет-45, Пд, 2012, превела от испански Нева Мичева) / Марин Бодаков ; прев. от исп. Нева Мичева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 9 (8 март 2013), с. 12.
860(72)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248850404


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/3 Св 144
СЕДАКОВА, Олга Александровна, 1949-
        Равенство на възможностите няма : разговор с [с руската писателка] Олга Седакова / прев. от рус. Виржиния Томова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 7.
Интервю за ролята на интелигенцията в Русия
882(047.53)
316.343.652(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248721124

БС 2013/3 Св 145
ФËДОРОВ, Александр Митрофанович, 1868-1949
        Прощание : [стихотворение] / А. Федоров. - Публ. в благотворителния лист "Бежанче" на 12 март 1921 г., издаден в полза на руските деца емигранти

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 10 (13-19 март 2013), с. 15.
882-1
COBISS.BG-ID 1249132260


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/3 Св 146
КЛОС, Агнешка
        Шаро ; То ми стърчи от панталона, аидо ; Бжежинка ; Континент ; Куба : [разкази] / Агнешка Клос ; прев. от пол. Адриана Ковачева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 11 (20-26 март 2013), с. 15.
884-32
COBISS.BG-ID 1249615332


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

ЯВОРСКИ, Велин Новков, 1950-
        Позабравените живи думи на Владимир Сис Вж Св 201


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/3 Св 147
АЛИПИЕВА, Антоанета Петрова, 1956-
        Пътища из Европа и родината : по повод стихосбирката "София Берлин" от Пламен Дойнов / Антоанета Алипиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 6.
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1248712676

ВАЗОВ, Иван Минчов, 1850-1921
        Милостта : [стихотворение] Вж Св 165

БС 2013/3 Св 148
ВУЧКОВ, Юлиан Димитров, 1936-
        Веселин Ханчев (1919-1966) / Юлиан Вучков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 5 (7 март 2013), с. 13.
Творчеството на поета
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1248721636

БС 2013/3 Св 149
ДЕЛЧЕВ, Петър, 1971-
        Писателят диша свобода / Петър Делчев ; Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7246 (30 март 2013), с. 27.
Интервю с писателя по повод новата му книга "Кастинг за месия", София, Сиела, 2012
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248868580

БС 2013/3 Св 150
ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Сатирикът емблема : 90 г. от рождението на Радой Ралин / Анжела Димчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 7.
886.7(092)
92 Ралин, Р.
COBISS.BG-ID 1248957156

БС 2013/3 Св 151
КОРУЕВ, Тодор Борисов, 1942-
        Жалбата ми по славното ни минало не е песимистична, защото неговият дух е още жив : отвъд висината-барчина или живот в автентиката на думите / Тодор Коруев ; интервю на Лияна Фероли

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 6 (21 март 2013), с. 14.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248955620

БС 2013/3 Св 152
МИНКОВ, Борис Владимиров, 1971-
        Край веселия апокалипсис : разговор с писателя Борис Минков / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 8.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249031908

БС 2013/3 Св 153
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Писане след края на света или Четирите конника на Апокалипсиса, но не по Дюрер, а по Грюнбайн / Митко Новков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 12 (27 март-2 апр. 2013), с. 10-11.
По повод три книги на млади автори, издадени през 2012 г. от Унив. изд. "Св. Климент Охридски": "Острови" на Стоян Ненов, "Следобеди, които..." на Александър Христов, "Начало и край" на Белослава Димитрова, и блогът на Лидия Здравкова http://bhagavatgitabylemidia.blogspot.com/
886.7.09
COBISS.BG-ID 1249695972

БС 2013/3 Св 154
ПОПДИМИТРОВА, Светла Емануилова
        Те идат и злобна ги мята стихия... : дъщерята на поета Емануил Попдимитров д-р Светла Попдимитрова за участието на баща й в мисията по спасяването на българските евреи / интервю на Константин Еленков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 57 (9-10 март 2013), с. 22.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248556516

БС 2013/3 Св 155
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Три дебютни книги / Яница Радева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 8 (1 март 2013), с. 3.
По повод книгите "Следобеди, които...: разкази" от Александър Христов, "Острови : разкази" от Стоян Ненов и "Начало и Край : стихове" от Белослава Димитрова, публикувани от Университетско издателство "Св. Климент Охридски" през 2012 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1248703716

БС 2013/3 Св 156
РОБАНОВ, Иван, 1944-
        Ездачът на мраморни коне / Иван Робанов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 57 (9-10 март 2013), с. 21.
Творчеството на поета Кирил Кадийски
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1248554980

БС 2013/3 Св 157
СЛАВОВ, Недялко Славов, 1952-
        Недялко Славов: "Вертигото вече е планетарно" : разговор на Младен Влашки с писателя по повод романа му "Вертиго"

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 10 (13-19 март 2013), с. 16.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249133796

БС 2013/3 Св 158
ХРИСТОВ, Ивайло Христов, 1970-
        Крило на живота / Ивайло Христов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 6 (21 март 2013), с. 13.
Творчеството на поета Карол Николов
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1248953572

БС 2013/3 Св 159
ШПАТОВ, Александър Ламбринов, 1985-
        За техниките, стила, историите и вкуса от общуването : разговор с Александър Шпатов / въпросите зададе Любомира Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 11 (20-26 март 2013), с. 3.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249506276


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/3 Св 160
АЛЕКОВА, Елена, 1963-
        Мостовете на Загреб : поема / Елена Алекова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 63 (16 март 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248648164

БС 2013/3 Св 161
БАГРЯНА, Елисавета, 1893-1991
        Гондолиерска песен ; Късно ; Късният час : [стихотворения] / Елисавета Багряна. - Съдържа и: "Сантименталната" Багряна / Людмила Малинова-Димитрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 12 (27 март-2 апр. 2013), с. 13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249714404

БС 2013/3 Св 162
БАГРЯНА, Елисавета, 1893-1991
        Mater dolorosa ; Сън ; Навечерие : [стихотворения] / Елисавета Багряна. - Съдържа и: Ранната Багряна. Три стихотворения / Надежда Стоянова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 12 (27 март-2 апр. 2013), с. 9.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249675748

БС 2013/3 Св 163
БИЛЯРСКА, Людмила, 1952-
        Трилистник в хола ; След тихия дъжд ; Предпролетни ескизи : стихотворения / Людмила Билярска

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 5 (7 март 2013), с. 12.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248720612

БС 2013/3 Св 164
БОЙЧЕВ, Бисер Йорданов
        Един прекрасен, дълго чакан ден ; Накъде с този дъжд ; Това, което не написах там : стихотворения / Бисер Бойчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 74 (16 март 2013), с. 36.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248648932

БС 2013/3 Св 165
ВАЗОВ, Иван Минчов, 1850-1921
        Милостта : [стихотворение] / Иван Вазов. - Съдържа и: Благотворителният лист "Бежанче" и "Милостта" - едно забравено стихотворение на Иван Вазов / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 10 (13-19 март 2013), с. 15.
886.7-1
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1249130212

БС 2013/3 Св 166
ДАМЯНОВСКА, Светла Стефанова, 1967-
        Триптих "Свободата" : стихотворения / Светла Дамяновска. - Съдържа: България - 3.III.1878 г. ; България - 9.IX.1944 г. ; България - 10.XI.1989 г.

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 5 (7 март 2013), с. 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248717284

БС 2013/3 Св 167
ДИМОВ, Янко, 1937-2013
        Чувство : стихотворение / Янко Димов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 6 (21 март 2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248945636

БС 2013/3 Св 168
ЗЛАТЕВ, Бойко, 1975-
        Само преди миг ти обясних... ; Още ден, още час, още миг... ; Израснахме като треви в пустиня... : стихотворения / Бойко Златев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 5 (7 март 2013), с. 12.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248721380

БС 2013/3 Св 169
ЙОСИФОВА, Екатерина Петрова, 1941-
        Сънувах: написала съм си ; Пак ли начало ; Правя стихотворение ; За да навия конеца : [стихотворения] / Екатерина Йосифова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 12 (27 март-2 апр. 2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249651940

БС 2013/3 Св 170
КАЧОВА, Лили Славова
        Сънувам птици в северния вятър ; Глътка солена вода за удавника : [стихотворения] / Лили Качова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 81 (23 март 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248761828

БС 2013/3 Св 171
КИСЬОВ, Венцеслав Иванов, 1946-
        България - 2011 ; Равносметка ; Спомен ; Откровение ; Решетки, решетки... ; И пада вечерта ; Сега когато : стихотворения / Венцеслав Кисьов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 5 (7 март 2013), с. 1, 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248717028

БС 2013/3 Св 172
КЛИСУРОВ, Таньо Стоянов, 1944-
        Нови стихове от Таньо Клисуров. - Съдържа: Протест ; Някой ден ; Малък град ; Не е трагедия ; Мравки ; Кухня за бедни ; Евтаназия ; Преминаване на Балкана

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 51 (4 март 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248460004

БС 2013/3 Св 173
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Пещерни рисунки ; Гениалната цялост ; Тъмно ; Този гняв : [стихотворения] / Георги Константинов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 88 (30 март 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248870372

БС 2013/3 Св 174
ЛЕВЧЕВ, Любомир Спиридонов, 1935-
        Тъжна светлина ; Теодосий : [стихотворения] / Любомир Левчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7245 (29 март 2013), с. 36.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248852196

БС 2013/3 Св 175
ЛИПИСКОВА, Мария Иванова, 1972-
        преразкази ; тя и дивите лебеди ; Алиса ; спира въздуха ; не-снимане ; не-снимане-2 ; когато снимките са станали невидими : [стихотворения] / Мария Липискова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 12 (27 март-2 апр. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249715684

БС 2013/3 Св 176
МИНЧЕВ, Минчо Георгиев, 1938-
        Между минало и бъдеще... ; Златни ръце ; Как бавно пада слънцето... ; Ябълки ; Лежа по гръб ; Черешата под прозореца... ; Не стигат думите ми в тебе... ; Най-здравият камък ; Стена : стихотворения / Минчо Г. Минчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 69 (23-24 март 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248762596

БС 2013/3 Св 177
СЛАВОВ, Васил, 1958-
        Пазач ; Питсбърг ; Емигрантски стих ; На жена ми : [стихотворения] / Васил Славов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 11 (20-26 март 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249616868

БС 2013/3 Св 178
СПАСОВА, Камелия Светлинова, 1982-
        очевидно ; kenosis ; намотаване : [стихотворения] / Камелия Спасова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 11 (20-26 март 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249616100

БС 2013/3 Св 179
СТАНКОВ, Валери Петров, 1956-
        Писмо от есенния парк ; Якичката на зимната ти грейка ; Дъждът, в който аз не те целунах : стихотворения / Валери Станков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 60 (2 март 2013), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248462820

БС 2013/3 Св 180
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Вина ; Голгота ; Клошарят / Пламен Панчев. Особен въпрос ; Повторяемост ; Как ; Възел ; SOS! / Анибал Радичев. Застрашително равновесие ; Робство ; Хроника на едно настроение / Красимира Зафирова. Между два свята / Стоянка Боянова. Зората полека отваря... ; На Тайната вечеря никой не каза... ; Последно ; Очакване ; След залез в огнени отблясъци... ; Мотоциклет забива светлина от фар... ; Когато те прегърна от мен ще те облъхне...; Пътеката си е още там... ; Това е вечерната улица... ; Не знам дали още... / Димитър Миланов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 6 (21 март 2013), с. 4, 6, 13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248947940

БС 2013/3 Св 181
ХАЙНРИХ, Петя, 1973-
        Венецианчета & велосипеди : [стихотворения] / Петя Хайнрих. - Съдържа: Прескачащи дувара кокошки ; Коса ; Fondamenta de l'аrsenal ; Arquà Petrarca ; Явление на бога Тот ; Гълъбово ; Сънят се пуква ; Хермелинови разходки ; Децата си играят из гората ; Магистрала ; Летви

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 12 (27 март-2 апр. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249716452


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/3 Св 182
БОЯДЖИЕВА, Димитрина Георгиева, 1937-
        Малък романс : разказ / Димитрина Бояджиева. Да се родиш отново : разказ / Марин Халачев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 6 (21 март 2013), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248952036

БС 2013/3 Св 183
ГЕОРГИЕВ, Иво, 1964-
        Зелен фасул : разказ / Иво Георгиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 67 (9 март 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248554212

БС 2013/3 Св 184
КИРИЛОВ, Нинко, 1983-
        Мхм : [разказ] / Нинко Кирилов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 81 (23 март 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248761060

БС 2013/3 Св 185
МИРКОВ, Николай, 1947-
        Ще си отидат : разказ / Николай Мирков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 60 (2 март 2013), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248462308

БС 2013/3 Св 186
ПАНДЖАРИДИС, Христина, 1963-
        Лавандула : разказ / Христина Панджаридис

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 74 (16 март 2013), с. 36.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248648676

БС 2013/3 Св 187
ТАХИРОВ, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
        Еминко интегрико : разказ / Мюмюн Тахир

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 5 (7 март 2013), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248727012

БС 2013/3 Св 188
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Гласът ми може и да не е глас в пустиня : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 70 (23 март 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248756708

БС 2013/3 Св 189
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Ден, който не помним : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 64 (16 март 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248647908

БС 2013/3 Св 190
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Моята колекция : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093
Год. 21, бр. 52 (2 март 2013), с. 7.
Год. 21, бр. 58 (9 март 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248460772

БС 2013/3 Св 191
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Незначителност : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 76 (30 март 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248872420

БС 2013/3 Св 192
ТОМОВ, Димитър Георгиев, 1957-
        Делба : разказ / Димитър Томов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 57 (9-10 март 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248554468


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2013/3 Св 193
БАРУХ, Виктор Сабат, 1921-
        Реминисценции : спомени / Виктор Барух

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 5 (7 март 2013), с. 14.
886.7-94
COBISS.BG-ID 1248725220


892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ

БС 2013/3 Св 194
КЕРЕТ, Етгар, 1967-
        Да пишеш между две сенки : разговор с израелския писател Етгар Керет / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 11 (22 март 2013), с. 12.
892.45(047.53)
COBISS.BG-ID 1248966372

БС 2013/3 Св 195
КЕРЕТ, Етгар, 1967-
        Колкото и да крещим на улицата, политиците няма да станат по-честни : интервю с израелският писател Етгар Керет / Тодор Ковачев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 52 (2-3 март 2013), с. 9.
По повод представянето на новата му книга "Асамтой" у нас
892.45(047.53)
COBISS.BG-ID 1248461796


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/3 Св 196
ЛИВАНЕЛИ, Зюлфю, 1946-
        На Изток свободата идва с бомби : интервю с турския писател Зюлфю Ливанели / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7239 (23 март 2013), с. 17.
По повод българската премиера на романа "Серенада", София, Книгопис, 2013
894.35(047.53)
COBISS.BG-ID 1248756452


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Алексей Герман (20 юли 1938 - 21 февр. 2013) : "Иначе няма да съм Герман" Вж Св 99

ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Сатирикът емблема : 90 г. от рождението на Радой Ралин Вж Св 150

ЙОСИФОВ, Драгомир, 1966-
        Лютославски: тайните фанфари на стогодишния Вж Св 92


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БС 2013/3 Св 197
ХЕСЕЛ, Стефан, 1917-2013
        Как преживях Бухенвалд / Стефан Хесел ; прев. от нем. Ирина Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 12 (29 март 2013), с. 11.
Спомени от живота в концентрационния лагер
940.53
COBISS.BG-ID 1249037540


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ТОДОРОВА, Капка
        Речите на Георги Димитров в Лайпциг - подправени : комунистите в ГДР дописали и украсили думите му, за да обслужат интересите на партията Вж Св 200


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2013/3 Св 198
ПАЛАНГУРСКИ, Милко Стоянов, 1961-
        Историята е учителка, от която никой не се учи : мечтата на България на три морета ни докара 3 национални катастрофи : интервю с проф. Милко Палангурски, преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", [историк] / Иван Първанов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4756 (3 март 2013), с. 11.
По повод Националния празник на България 3 март
949.72(047.53)
COBISS.BG-ID 1248458980


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2013/3 Св 199
ГОРАНОВ, Евгени
        Предсмъртно офицерско писмо разчувства Плевен / Евгени Горанов. - Текст на писмото

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7217 (1 март 2013), с. 25.
Писмото на подпоручик Николай Константинович Шилдбах, написано в навечерието на битката за Телиш от 12 октомври 1877 г.
949.72.043(093)
COBISS.BG-ID 1248439780


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/3 Св 200
ТОДОРОВА, Капка
        Речите на Георги Димитров в Лайпциг - подправени : комунистите в ГДР дописали и украсили думите му, за да обслужат интересите на партията / Капка Тодорова. - ГДР - Германска демократична република

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 64 (6 март 2013), с. 24.
80 години от палежа на Райхтстага
949.72.053.122
943.0
COBISS.BG-ID 1248485604

БС 2013/3 Св 201
ЯВОРСКИ, Велин Новков, 1950-
        Позабравените живи думи на Владимир Сис / Велин Яворски

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 13 (29 март 2013), с. 18.
По повод книгата на Владимир Сис "От бойните полета на България", София, Хайни, 2012
Чешкият журналист за събитията в България през 1912-1913 г.
949.72.052.2(0:82-94)
885.0-94.09
COBISS.BG-ID 1248852452


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

НИКОЛОВА, Патриция, 1979-
        Сензация: Интервю с убиеца на Георги Марков! Вж Св 111

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 60 (2013) Св 47
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 64 (2013) Св 85, Св 200
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 74 (2013) Св 61
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 76 (2013) Св 52
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 79 (2013) Св 20
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 80 (2013) Св 58
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 88 (2013) Св 55
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 89 (2013) Св 86
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 22, бр. 12 (2013) Св 113
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 9 (2013) Св 63
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 10 (2013) Св 45, Св 57
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 11 (2013) Св 41
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 12 (2013) Св 8, Св 51, Св 70
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 13 (2013) Св 25
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 13 (2013) Св 201
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 51 (2013) Св 172
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 55 (2013) Св 30
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 56 (2013) Св 74
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 57 (2013) Св 154, Св 156, Св 192
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 61 (2013) Св 28
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 63 (2013) Св 160
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 66 (2013) Св 33
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 69 (2013) Св 176
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 71 (2013) Св 37
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 73 (2013) Св 84
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 75 (2013) Св 2, Св 94
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 9 (2013) Св 19, Св 36, Св 48, Св 59
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 10 (2013) Св 15, Св 34, Св 46, Св 66
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 11 (2013) Св 40, Св 42, Св 75
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 12 (2013) Св 16, Св 17
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 13 (2013) Св 32, Св 49, Св 53, Св 56
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 8 (2013) Св 5, Св 22, Св 23, Св 97, Св 99, Св 102, Св 104, Св 121, Св 128, Св 144, Св 147, Св 155
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 9 (2013) Св 1, Св 4, Св 18, Св 29, Св 35, Св 79, Св 89, Св 92, Св 96, Св 119, Св 143
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 10 (2013) Св 64, Св 69, Св 78, Св 82, Св 83, Св 101, Св 114, Св 118
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 11, Год. 57, бр. 12, Год. 57, бр. 13 (2013) Св 91
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 11 (2013) Св 13, Св 62, Св 90, Св 95, Св 100, Св 106, Св 107, Св 120, Св 122, Св 123, Св 124, Св 150, Св 194
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 12 (2013) Св 21, Св 65, Св 68, Св 77, Св 87, Св 88, Св 103, Св 105, Св 110, Св 152, Св 197
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 9 (2013) Св 3, Св 81, Св 109, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 10 (2013) Св 117, Св 125, Св 126, Св 145, Св 157, Св 165
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 11 (2013) Св 10, Св 134, Св 141, Св 146, Св 159, Св 177, Св 178
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 12 (2013) Св 80, Св 98, Св 127, Св 153, Св 161, Св 162, Св 169, Св 175, Св 181
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4756 (2013) Св 198
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4775 (2013) Св 72
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4780 (2013) Св 73
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4783 (2013) Св 93, Св 116
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 51 (2013) Св 43
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 52, Год. 21, бр. 58 (2013) Св 190
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 56 (2013) Св 115
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 58 (2013) Св 7
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 64 (2013) Св 189
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 70 (2013) Св 188
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 72 (2013) Св 9
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 75 (2013) Св 76
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 76 (2013) Св 191
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 52 (2013) Св 195
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 54 (2013) Св 38
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 76 (2013) Св 108
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 5 (2013) Св 148, Св 163, Св 166, Св 168, Св 171, Св 187, Св 193
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 6 (2013) Св 151, Св 158, Св 167, Св 180, Св 182
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7217 (2013) Св 199
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7220 (2013) Св 31
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7221 (2013) Св 26
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7224 (2013) Св 39
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7233 (2013) Св 142
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7239 (2013) Св 196
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7241 (2013) Св 6, Св 50
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7243 (2013) Св 27
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7245 (2013) Св 174
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7246 (2013) Св 149
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 60 (2013) Св 179, Св 185
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 62 (2013) Св 11
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 64 (2013) Св 12
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 65 (2013) Св 71
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 67 (2013) Св 183
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 69 (2013) Св 24
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 71 (2013) Св 44
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 73 (2013) Св 54
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 74 (2013) Св 164, Св 186
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 76 (2013) Св 60, Св 67, Св 111
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 81 (2013) Св 170, Св 184
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 82 (2013) Св 112
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 83 (2013) Св 14
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 88 (2013) Св 173

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аврамов, Димитър, 1973- (интервюирано лице) Св 11
Алекова, Елена, 1963- (автор) Св 160
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 12
Александрова, Соня Александрова, 1956- (автор) Св 35
Алипиева, Антоанета Петрова, 1956- (автор) Св 147
Апостолова, Йова (интервюиращо лице) Св 6
Арнаудов, Юлиян (автор) Св 42
Атанасов, Добрин, 1978- (автор) Св 77
 
Б

Багряна, Елисавета, 1893-1991 (автор) Св 161, Св 162
Байков, Михаил (автор) Св 117
Байчев, Райко Павлов, 1987- (интервюиращо лице) Св 142, Св 196
Балабанов, Алексей Октябринович, 1959- (интервюирано лице) Св 96
Барух, Виктор Сабат, 1921- (автор) Св 193
Бежа, Жан-Филип (автор) Св 13
Бенев, Боян С., 1984- (интервюирано лице) Св 7
Билярска, Людмила, 1952- (автор) Св 163
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 143, Св 152, Св 194
Бойчев, Бисер Йорданов (автор) Св 164
Босев, Росен (съставител) Св 19
Бошнаков, Никола (интервюирано лице) Св 97
Бояджиева, Димитрина Георгиева, 1937- (автор) Св 182
Боянова, Стоянка, 1955- (автор) Св 180
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 5
 
В

Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 (автор) Св 165
Василев, Асен Васков, 1977- (интервюирано лице) Св 56
Василева, Иглика Илиева, 1947- (интервюирано лице) Св 129
Василева, Теодора (автор) Св 17
Василева, Теодора (съставител) Св 66
Вачева, Мила (автор) Св 85
Велев, Юри (интервюиращо лице) Св 20, Св 47
Велинова, Мариета (автор) Св 70
Вилялобос, Хуан Пабло, 1973- (интервюирано лице) Св 142, Св 143
Влашки, Младен Цветанов, 1959- (интервюиращо лице) Св 157
Вучков, Юлиан Димитров, 1936- (автор) Св 148
Върлева, Тонка Иванова, 1958- (интервюирано лице) Св 73
 
Г

Гаджева, Катерина Здравкова (автор) Св 89
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 8, Св 25, Св 41, Св 45, Св 63
Георгиев, Живко Петров, 1955- (интервюирано лице) Св 14
Георгиев, Иво, 1964- (автор) Св 183
Георгиев, Огнян (съставител) Св 19
Георгиев, Огнян (интервюиращо лице) Св 59
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 7
Георгиева, Галина (автор) Св 98
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 39
Георгиева, Любомира (интервюиращо лице) Св 159
Георгиева, Теодора (автор) Св 1
Големинова, Лилия Стефанова (интервюиращо лице) Св 95
Горанов, Евгени (автор) Св 199
Григоров, Емил Ангелов (автор) Св 69
Гюрова, Светломира (автор) Св 17, Св 36
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 40
 
Д

Дамяновска, Светла Стефанова, 1967- (автор) Св 166
Данков, Борис Ганчев, 1941- (автор) Св 2
Делчев, Петър, 1971- (интервюирано лице) Св 149
Денизова, Вера (интервюиращо лице) Св 42
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 52, Св 55
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 118, Св 119, Св 120, Св 121
Дешев, Мартин (автор) Св 75
Джойс, Джеймс, 1882-1941 (автор) Св 130, Св 131, Св 132, Св 133
Джордан, Нийл, 1950- (автор) Св 134
Димитрова, Алексения, 1963- (интервюиращо лице) Св 61
Димитрова, Анета (преводач) Св 133
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 96, Св 107, Св 110, Св 114
Димитрова, Десислава (преводач) Св 10
Димитрова, Кристин Костадинова, 1963- (автор) Св 29
Димов, Димо Василев, 1938- (интервюирано лице) Св 95
Димов, Янко, 1937-2013 (автор) Св 167
Димчева, Анжела, 1963- (автор) Св 150
Дитрих, Едуард, 1935- (интервюирано лице) Св 71
Добчев, Иван Христов, 1947- (автор) Св 29
Дочева, Екатерина (автор) Св 91
Душев, Марин (автор) Св 36
Дънам, Лена, 1986- (автор) Св 141
Дякова, Людмила (автор) Св 104
Дянков, Симеон Денчев, 1970- (автор) Св 17
 
Е

Еленков, Константин Рангелов, 1941- (интервюиращо лице) Св 154
Елман, Ричард, 1918-1987 (автор) Св 135
Ефтимова, Ваня (съставител) Св 46
 
Ж

Жечев, Васил (интервюиращо лице) Св 78, Св 97
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 165
Зафирова, Красимира Николова, 1957- (автор) Св 180
Златев, Бойко, 1975- (автор) Св 168
 
И

Иванов, Христо (автор) Св 62, Св 65
Иванчева, Мария (автор) Св 29
Илиев, Петър (автор, интервюиращо лице) Св 51
Илиев, Петър (автор) Св 57
Илиева, Ирина (преводач) Св 197
Искренова, Мила Йорданова, 1960- (автор) Св 122
 
Й

Йовановска, Мая (интервюиращо лице) Св 37
Йорданов, Йордан (интервюиращо лице) Св 76
Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 26, Св 31
Йорданова, Люба (автор) Св 15, Св 16, Св 48
Йорданова, Люба (съставител) Св 19
Йосифов, Драгомир, 1966- (автор) Св 92
Йосифова, Екатерина Петрова, 1941- (автор) Св 169
 
К

Капон, Мария Василева, 1969- (интервюирано лице) Св 52
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор) Св 123
Каприев, Георги Теологов, 1960- (интервюирано лице) Св 5
Качова, Лили Славова (автор) Св 170
Кашъмов, Александър Емилов, 1971- (интервюирано лице) Св 63
Керет, Етгар, 1967- (интервюирано лице) Св 194, Св 195
Килийн, Терънс (интервюирано лице) Св 136
Кирилов, Нинко, 1983- (автор) Св 184
Кисьов, Венцеслав Иванов, 1946- (автор) Св 171
Кисьова, Мила (интервюиращо лице) Св 50
Клисуров, Таньо Стоянов, 1944- (автор) Св 172
Клос, Агнешка (автор) Св 146
Ковачев, Тодор Боянов, 1935- (интервюиращо лице) Св 195
Ковачева, Адриана (преводач) Св 146
Ковачева, Нина, 1962- (интервюирано лице) Св 18
Койчев, Георги Иванов (интервюирано лице) Св 72
Колева, Марина (интервюирано лице) Св 76
Константинов, Георги, 1943- (автор) Св 173
Корнезов, Любен Андонов, 1947- (интервюирано лице) Св 41
Коруев, Тодор Борисов, 1942- (интервюирано лице) Св 151
Костакева, Мария Иванова, 1943- (автор) Св 124
Костов, Иван Йорданов, 1949- (автор) Св 58
Костова, Ева (интервюиращо лице) Св 33
Кръстев, Иван, 1965- (интервюирано лице) Св 20
Кръстев, Кръстю (автор) Св 21
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 93
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 11
Кулинска, Юлия (интервюиращо лице) Св 74
Куюмджиев, Явор, 1970- (интервюирано лице) Св 74
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 79, Св 88
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (интервюирано лице) Св 78
Кьосев, Александър Динов, 1953- (автор) Св 29
 
Л

Лазаров, Андрей (съставител) Св 19
Ламбринова, Катерина, 1989- (автор) Св 105, Св 106
Ландова, Мария (автор) Св 80, Св 81
Левчев, Любомир Спиридонов, 1935- (автор) Св 174
Ливанели, Зюлфю, 1946- (интервюирано лице) Св 196
Липискова, Мария Иванова, 1972- (автор) Св 175
Лозница, Сергей Владимирович, 1964- (интервюирано лице) Св 107, Св 108
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 72
 
М

Маккрийди, Джонатан (автор) Св 137
Маккрийди, Джонатан (интервюиращо лице) Св 136
Малинова-Димитрова, Людмила (автор) Св 161
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 109
Маринова, Виолина, 1953- (интервюирано лице) Св 51
Мартинов, Любомир, 1990- (автор) Св 23
Марчевски, Марин Марков, 1946- (интервюирано лице) Св 110
Миланов, Димитър, 1947-2012 (автор) Св 180
Милошев, Николай Георгиев, 1959- (интервюирано лице) Св 67
Минков, Борис Владимиров, 1971- (интервюирано лице) Св 152
Минчев, Минчо Георгиев, 1938- (автор) Св 176
Минчев, Огнян Димитров, 1958- (интервюирано лице) Св 24
Мирков, Николай, 1947- (автор) Св 185
Мирчев, Михаил Стоянов, 1954- (интервюирано лице) Св 25
Михайлова, Милена (автор) Св 125
Михайлова, Поли (съставител) Св 66
Мичева, Нева Георгиева, 1973- (преводач) Св 143
Монов, Христо Цветанов, 1958- (интервюирано лице) Св 8
Мускурова, Ружа (преводач) Св 141
 
Н

Негулова, Елеонора Иванова, 1965- (интервюирано лице) Св 50
Нейкова, Альона (интервюиращо лице) Св 84
Ненчева, Мая (преводач) Св 134, Св 136, Св 137
Неофит, патриарх Български, 1945- (интервюирано лице) Св 6
Николов, Димитър (интервюиращо лице) Св 115
Николов, Йово (съставител) Св 19
Николов, Калин Емилов, 1956- (автор) Св 86
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 126
Николова, Патриция, 1979- (автор) Св 111
Николова, Силвия (интервюиращо лице) Св 73
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор) Св 153
 
П

Павлов, Юлий Владимиров, 1951- (интервюирано лице) Св 26
Палангурски, Милко Стоянов, 1961- (интервюирано лице) Св 198
Панджаридис, Христина, 1963- (автор) Св 186
Панчев, Пламен, 1948- (автор) Св 180
Петкова, Анета (интервюиращо лице) Св 67
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 12, Св 14
Петкова, Светла (автор) Св 82, Св 87, Св 90
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 18
Петров, Емил (интервюиращо лице) Св 54
Плевнелиев, Росен Асенов, 1964- (автор) Св 43, Св 44
Попдимитрова, Светла Емануилова (интервюирано лице) Св 154
Попова, Жана Тодорова (автор) Св 4
Поповски, Люпчо (интервюирано лице) Св 27
Проданов, Васил Костадинов, 1946- (интервюирано лице) Св 28
Пунчева-Василева, Татяна (съставител) Св 66
Пунчева-Василева, Татяна (интервюиращо лице) Св 56
Първанов, Иван (интервюиращо лице) Св 198
Първанова, Мариана (интервюиращо лице) Св 116
 
Р

Радева, Яница, 1977- (автор) Св 155
Радичев, Анибал Радичев, 1944- (автор) Св 180
Райков, Марин, 1960- (автор) Св 44
Рандев, Панайот А. (автор) Св 30
Рижов, Андрей, 1951- (интервюирано лице) Св 84
Робанов, Иван, 1944- (автор) Св 156
Рубини, Нуриел, 1959- (интервюирано лице) Св 59
 
С

Седакова, Олга Александровна, 1949- (автор) Св 144
Семерджиев, Станислав Тодоров, 1963- (интервюирано лице) Св 112
Симов, Александър (интервюиращо лице) Св 28
Ситниковски, Миле, 1961- (интервюирано лице) Св 37
Славов, Васил, 1958- (автор) Св 177
Славов, Недялко Славов, 1952- (интервюирано лице) Св 157
Славчев, Ангел, 1982- (интервюирано лице) Св 31
Смилов, Даниел Михайлов, 1970- (интервюирано лице) Св 45
Соколова, Зина Стоянова (автор) Св 113
Спасова, Камелия Светлинова, 1982- (автор) Св 178
Спасова, Правда Добринова (автор) Св 68
Спахийски, Емил (интервюиращо лице) Св 112
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 32, Св 66
Станев, Илин Жеков, 1978- (съставител) Св 19
Станев, Илин Жеков, 1978- (интервюиращо лице) Св 56, Св 59
Станева, Марина (автор) Св 46
Станков, Валери Петров, 1956- (автор) Св 179
Старидолска, Елена (съставител) Св 15
Стефанов, Валентин, 1960- (интервюирано лице) Св 18
Стоев, Галин, 1969- (интервюирано лице) Св 127
Стоилов, Филип (преводач) Св 131, Св 135
Стоилова, Зорница (съставител) Св 19
Стойнев, Веселин (интервюиращо лице) Св 24
Стоянов, Николай (автор, съставител) Св 17
Стоянов, Николай (автор) Св 53
Стоянов, Николай (съставител) Св 66
Стоянов, Николай (интервюиращо лице) Св 42
Стоянов, Петър Стефанов, 1952- (интервюирано лице) Св 47
Стоянов, Светлозар Колев, 1974- (автор) Св 9
Стоянова, Надежда, 1983- (автор) Св 162
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 149
 
Т

Тагарева, Албена (интервюиращо лице) Св 127
Такова, Дарина (интервюирано лице) Св 93
Тахиров, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (автор) Св 187
Ташев, Андрей, 1983- (автор) Св 128
Ташева, Петра (интервюиращо лице) Св 94
Темелкова, Красимира (интервюиращо лице) Св 39
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (автор) Св 138
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (преводач) Св 130
Тенчева, Диана (интервюиращо лице) Св 71
Терзиев, Светослав Стефанов, 1954- (автор) Св 38
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 188, Св 189, Св 190, Св 191
Тийшър, Джеръми, 1989- (интервюирано лице) Св 114
Тодоров, Николай, 1982- (преводач) Св 132
Тодорова, Капка (автор) Св 200
Тодорова, Мирослава, 1972- (автор) Св 64, Св 65
Томов, Димитър Георгиев, 1957- (автор) Св 192
Томова, Виржиния (преводач) Св 144
Тоцева, София (автор) Св 3
 
Ф

Фероли, Лияна (интервюиращо лице) Св 151
Фëдоров, Александр Митрофанович, 1868-1949 (автор) Св 145
Филипова, Божана (автор) Св 139
Филипова, Божана (интервюиращо лице) Св 129, Св 136
Филчев, Иван (интервюиращо лице) Св 27
Финци, Ицхак Сами, 1933- (интервюирано лице) Св 115
Фридман, Джордж (автор) Св 60
 
Х

Хайнрих, Петя, 1973- (автор) Св 181
Халачев, Марин, 1933-2005 (автор) Св 182
Хамерник, Соня Христова, 1929- (интервюирано лице) Св 94
Ханке, Стив Х. (интервюирано лице) Св 54
Хесел, Стефан, 1917-2013 (автор) Св 197
Христов, Емил, 1956- (интервюирано лице) Св 116
Христов, Ивайло Христов, 1970- (автор) Св 158
Христов, Иво, 1970- (интервюиращо лице) Св 108
Христов, Калин Димитров, 1971- (интервюирано лице) Св 42
Христов, Минчо, 1962- (интервюирано лице) Св 33
Христов, Момчил (преводач) Св 13
Христова, Кристина (автор) Св 49
Христова, Мариана, 1963- (автор) Св 83
Хърсев, Емил Манолов, 1961- (интервюирано лице) Св 55
Хьопфнер, Матиас, 1953- (интервюирано лице) Св 40
 
Ц

Цанкова, Теодора, 1981- (автор) Св 140
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 5
Чомски, Ноам, 1928- (интервюирано лице) Св 61
 
Ш

Шпатов, Александър Ламбринов, 1985- (интервюирано лице) Св 159
 
Щ

Щьокер, Кристиан, 1973- (автор) Св 10
 
Я

Яворски, Велин Новков, 1950- (автор) Св 201
Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 34

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

А наоколо - мъгла и прах... Св 107
Алексей Герман (20 юли 1938 - 21 февр. 2013) Св 99
Алиса Св 175
Аристократ на екранната пластика Св 100
Атаката срещу Росен Плевнелиев е гнусно нещо Св 11
 
Б

Безработицата ражда кризи Св 60
Берлинаре 2013: успех на малките кинематографии Св 109
Бжежинка Св 146
България - 2011 Св 171
Българската пролет е пример за Македония Св 27
"Българската следа" в архива на Юрий Лотман Св 128
 
В

В първите редици на протестите Св 15
Великолепната четворка Св 98
Венецианчета & велосипеди Св 181
Веселин Ханчев (1919-1966) Св 148
Витоша - тръпка и кауза Св 101
Всяко поколение може да се превърне в изгубено Св 142
 
Г

Галин Стоев - режисьорът на невидимото Св 127
Гениалната цялост Св 173
ГЕРБ докараха енергетиката до колапс Св 74
Гласовете на майките Св 118
Гласът ми може и да не е глас в пустиня Св 188
Глътка солена вода за удавника Св 170
Голямата опасност - оспорени избори Св 20
Гондолиерска песен Св 161
Горчивият смях на Юе Миндзюн Св 87
Гражданите политици Св 16
 
Д

Да влезе съдът! Св 64
Да не даваме на Бай Ганьо да прави избори Св 39
Да не прехвърляме на държавата собствените си комплекси Св 7
Да пишеш между две сенки Св 194
Да посрещаме страданията без гняв и отчаяние Св 6
"Да продаваш коприна на рибния пазар..." Св 110
"Да улавяме живота, подобно на перце" Св 114
"Движим крак, колкото да не паднем" Св 97
Делба Св 192
Ден, който не помним Св 189
Джеймс Джойс Св 135
Днес самохвалството вече е повсеместен начин на поведение Св 115
Дойде ли редът на българската "цветна революция"? Св 23
Дъблин между топографския реализъм и мита: разкъсването на картата Св 139
Дъждът, в който аз не те целунах Св 179
Държавата, която отива по дяволите Св 34
Държавата КТБ Св 53
 
Е

Европа е в кризата на Кондратиев Св 58
Европа затваря аварийния изход на българите Св 38
Европейският съюз е новата посткомунистическа утопия Св 108
Един прекрасен, дълго чакан ден Св 164
Ездачът на мраморни коне Св 156
Екстремалности в едър план Св 102
Екстремистът Св 96
Емигрантски стих Св 177
Емил Христов, оператор: Руши направи от "Цветът на хамелеона" психотрилър Св 116
Еминко интегрико Св 187
Епифании Св 130, Св 131
 
Ж

Жалбата ми по славното ни минало не е песимистична, защото неговият дух е още жив Св 151
Жени пеперуди рисува Искрен Илиев Св 85
 
З

За да навия конеца Св 169
За да сте здрави, с колегите трябва да сте семейство Св 71
"За какво е нощта" с въпросителна Св 119
За разрушаване Св 90
За техниките, стила, историите и вкуса от общуването Св 159
За Църквата - с оптимизъм Св 5
Загадката "Веда Словена" Св 113
Зелен фасул Св 183
"Зелените неволи" на служебния кабинет Св 70
Златни ръце Св 176
Зрее опасност от цяла серия непредсказуеми избори Св 30
 
И

И азбуката на киното трябва да се учи Св 112
И пада вечерта Св 171
Из "Камерна музика" (1907) Св 132
Из "Помс по пени" (1924) Св 132
Изборите ще бъдат на 12 май Св 43
Изборът Св 120
Израснахме като треви в пустиня... Св 168
Имаме огромен шанс да пренапишем правилата в енергетиката Св 56
Институциите стават по-открити Св 63
Инцестът на жанровете Св 80
Историята е учителка, от която никой не се учи Св 198
Италия - игра на избори Св 35
 
К

Как бавно пада слънцето... Св 176
Как да поканим "народа" в телевизията? Св 4
Как жените писателки четат "Стъкленият похлупак" Св 141
Как преживях Бухенвалд Св 197
Кипърска рулетка Св 17
Кипърски сценарий за България е изключен Св 55
Китай: заплахите за неговото благополучие? Св 13
Когато нещо падне от небето Св 123
когато снимките са станали невидими Св 175
Кожа Св 134
Колкото и да крещим на улицата, политиците няма да станат по-честни Св 195
Континент Св 146
Край веселия апокалипсис Св 152
Красиво зъл Св 88
Краят на един голям провокатор Св 46
Кризата в Европа е много по-тежка от тази в САЩ Св 61
Крило на живота Св 158
Кристофър Хамптън за първи път на българска сцена: предизвикателствата на майсторската "актьорска пиеса" Св 126
Критична точка Св 19
Куба Св 146
Културните дни на ЕЦБ във Франкфурт: "Очарователната Франция" Св 3
Към кризата - поглед от Париж Св 18
Късният час Св 161
Късно Св 161
 
Л

Лавандула Св 186
Лежа по гръб Св 176
Лютославски: тайните фанфари на стогодишния Св 92
 
М

Май всички се готвят за опозиция Св 45
"Майките" - живи истини и безмерна майчина любов Св 125
Малките фирми ще се борим за място в тристранката Св 50
Малко исландски опит за българската неодемокрация Св 22
Малък романс Св 182
Матурите са ми първа грижа Св 67
Мащабна рекапитулация Св 103
Между минало и бъдеще... Св 176
Месец на фотографията в Братислава Св 89
Микросветът в необятното Св 105
Милостта Св 165
Минимализъм и силни жени Св 104
Мисията ни е да накараме повече хора да мислят Св 84
Монс: спам и хаос Св 106
Мостовете на Загреб Св 160
Моята колекция Св 190
Мхм Св 184
 
Н

На жена ми Св 177
На Изток свободата идва с бомби Св 196
На страната на протестиращите съм, но не искам да бъдат излъгани Св 47
Навечерие Св 162
Надзор без граници Св 53
Най-здравият камък Св 176
Накъде с този дъжд Св 164
намотаване Св 178
Народът е истинската опозиция в Македония Св 37
Нашата работа на улицата я свършихме Св 31
Не стигат думите ми в тебе... Св 176
не-снимане Св 175
не-снимане-2 Св 175
Негодувание, мълчание, поход Св 21
Недялко Славов: "Вертигото вече е планетарно" Св 157
Незначителност Св 191
"Неучтив" спектакъл Св 122
"Никога повече" Св 62
Никой не бива да подценява гражданското общество Св 40
Нови стихове от Таньо Клисуров Св 172
Новите леви Св 48
Новите роли на HR-а Св 49
Нърдовете атакуват Св 10


"Одисей": светлата част от денонощието Св 129
Острови на спасението Св 81
Откровение Св 171
очевидно Св 178
Още ден, още час, още миг... Св 168
 
П

Пазач Св 177
Пак ли начало Св 169
Паралелни стъпки, паралелни пространства... Св 77
Парламентът приключи безславно Св 41
Пет важни цели на кабинета Св 42
[Петдесет и трети] 53-ти международен фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе, 2013 Св 91
Пещерни рисунки Св 173
Писане след края на света или Четирите конника на Апокалипсиса, но не по Дюрер, а по Грюнбайн Св 153
Писателят диша свобода Св 149
Писма Св 133
Писмо от есенния парк Св 179
Питсбърг Св 177
Плашещите обитатели на уебнедрата Св 75
По повод Януш Корчак Св 68
По следите на обществения консенсус Св 65
Позабравените живи думи на Владимир Сис Св 201
Политика от ада Св 36
Правя стихотворение Св 169
Преди изборите, след оставката Св 32
Предпролетни ескизи Св 163
Предсмъртно офицерско писмо разчувства Плевен Св 199
Президентът Росен Плевнелиев: Кабинетът е изцяло моя отговорност Св 44
преразкази Св 175
Призракът на читателя не е добра компания Св 143
Призрачни истории в стаята на безкрайните възможности Св 138
Протестите - гледни точки Св 29
Протестите увеличават изборната активност Св 25
Протестът е във фаза на съзряване Св 24
Протестът изравни силите на ГЕРБ и БСП Св 26
Професор и ученик рисуват гола жена върху меча кожа Св 86
Прощание Св 145
Пътища из Европа и родината Св 147
 
Р

Равенство на възможностите няма Св 144
Равносметка Св 171
Ражда се ново съзнание - софтуерът на старото вече не работи Св 93
Реабилитацията на една опера Св 124
Революция X Св 69
Реминисценции Св 193
Речите на Георги Димитров в Лайпциг - подправени Св 200
Решетки, решетки... Св 171
Родината на старите ергени Св 9
"Роза под всяко друго име": 2012 - годината на "Котките на Копенхаген" и други противоречия, свързани с Джойс Св 137
 
С

Само преди миг ти обясних... Св 168
Самоосъзнаване чрез изкуството Св 140
Самоубийството и саможертвата са абсолютно различни неща Св 72
Сатирикът емблема Св 150
Свободата като избор на зависимост Св 78
Сега когато Св 171
Семейни истории Св 79
Сензация: Интервю с убиеца на Георги Марков! Св 111
Синдикална анатема за кредиторите Св 51
Слабата ръка на регулаторите Св 66
Слабите политици са силни в хаоса Св 8
След тихия дъжд Св 163
спира въздуха Св 175
Спомен Св 171
Стабилността е необходимо, но не достатъчно условие за растеж Св 59
Стена Св 176
Сцената беше моят живот Св 94
[Съвременни български поети] Св 180
Сън Св 162
Сънувам птици в северния вятър Св 170
Сънувах: написала съм си Св 169
 
Т

Тарикати, свързани с властта, крадат народа Св 33
Твърде много съвпадения Св 53
Те идат и злобна ги мята стихия... Св 154
Теодосий Св 174
Технологията измести фокуса на общуване и го направи по-студено Св 76
То ми стърчи от панталона, аидо Св 146
Това, което не написах там Св 164
Този гняв Св 173
Три дебютни книги Св 155
[Тридесет и девет] 39 с вируса на СПИН за по-малко от три месеца Св 73
Трилистник в хола Св 163
Триптих "Свободата" Св 166
Трябва пълна ревизия на фиска Св 52
Трябват железни правила за Витоша Св 70
Турската куртурна инвазия в България Св 2
Тъжна светлина Св 174
Тъмно Св 173
тя и дивите лебеди Св 175
 
У

Улицата не дава идеи Св 54
Улицата ще излъчи своите лидери Св 12
Умора по 3 Св 121
 
Ф

Фантазми по Бергман Св 117
Феноменът Джойс Св 136
Финансовата политика или просто вредителство? Св 57
 
Х

Хегемонията на десните идеологеми свърши Св 28
Ходът със Стоичков не е печеливш Св 14
 
Ч

Черешата под прозореца... Св 176
Човекът квартет Св 95
Чувство Св 167
"Чудовищното" и неговият министър Св 1
 
Ш

Шаро Св 146
 
Щ

Ще си отидат Св 185
 
Я

Ябълки Св 176
Якичката на зимната ти грейка Св 179
 
K

Kenosis Св 178
 
M

Mater dolorosa Св 162
 
P

Paris est belle Св 82
 
S

Sonic Acts: Тъмната вселена Св 83

УДК


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 1, Св 2, Св 3
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 4


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 5, Св 6


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 7, Св 8, Св 9, Св 10, Св 12, Св 28, Св 144
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 39
324 ИЗБОРИ Св 20, Св 35, Св 36, Св 37
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 38
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 39, Св 40
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 19, Св 36, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 26, Св 48
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 58
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 49, Св 60
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Св 50
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 17, Св 56, Св 57, Св 58, Св 59, Св 60, Св 61
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 62, Св 63, Св 64, Св 65
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 66
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 67
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Св 68
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 69


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 70


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Св 71
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Св 72
616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) Св 73
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 74
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Св 137
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Св 10, Св 75, Св 76


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 18, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80, Св 81, Св 82, Св 83
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Св 84
75 ЖИВОПИС Св 85, Св 86, Св 87
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 88
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 89, Св 90
78 МУЗИКА Св 91, Св 92
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 93, Св 94
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 95
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 115, Св 117, Св 118, Св 119, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 128
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Св 129
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 141
860(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 142, Св 143
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 144, Св 145
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 146
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Св 201
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 165
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169, Св 170, Св 171, Св 172, Св 173, Св 174, Св 175, Св 176, Св 177, Св 178, Св 179, Св 180, Св 181
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 182, Св 183, Св 184, Св 185, Св 186, Св 187, Св 188, Св 189, Св 190, Св 191, Св 192
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 193
892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ Св 194, Св 195
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 196


92 БИОГРАФИИ Св 92, Св 99, Св 150
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 197
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 200
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 198
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 199
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 200, Св 201
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 111

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Ануи, Жан (1910-1987) Св 120
Атанасов, Атанас (1955-) Св 121
 
Б

Багряна, Елисавета (1893-1991) Св 161, Св 162
Бергман, Ингмар (1918-2007) Св 117
Бовел, Андрю (1962-) Св 123
Божков, Стефан вж Божков, Стефан Драгомиров (1961-)
Божков, Стефан Драгомиров (1961-) Св 81
 
В

Вазов, Иван вж Вазов, Иван Минчов (1850-1921)
Вазов, Иван Минчов (1850-1921) Св 165
Вихърова, Възкресия (1957-) Св 122
 
Г

Галсеран, Жорди (1964-) Св 121
Ганушев, Никола вж Ганушев, Никола Ганев (1889-1958)
Ганушев, Никола Ганев (1889-1958) Св 86
Герман, Алексей вж Герман, Алексей Юриевич (1938-2013)
Герман, Алексей Юриевич (1938-2013) Св 99
Гросо, Джакомо (1860-1938) Св 86
 
Д

Дексел, Клаус Св 111
Денисов, Едисон Василиевич (1929-1996) Св 124
Денисов, Едисон вж Денисов, Едисон Василиевич (1929-1996)
Денчев, Петър Бориславов (1986-) Св 120
Денчев, Петър вж Денчев, Петър Бориславов (1986-)
Джойс, Джеймс (1882-1941) Св 129, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140
Димитров, Георги (1882-1949) Св 200
Димитрова, Белослава (1986-) Св 155
Димитрова, Белослава вж Димитрова, Белослава Лъчезарова (1986-)
Димитрова, Белослава Лъчезарова (1986-) Св 153
Дойнов, Пламен вж Дойнов, Пламен Иванов (1969-)
Дойнов, Пламен Иванов (1969-) Св 147
Драйер, Карл Теодор (1889-1968) Св 120
Драйер, Теодор вж Драйер, Карл Теодор (1889-1968)
 
Е

Еврипид Св 120
 
З

Здравкова, Лидия Св 153
Зорница София (1972-) Св 123
 
И

Илиев, Искрен (1975-) Св 85
Илиев, Калоян (1979-) Св 82
 
К

Кадийски, Кирил вж Кадийски, Кирил Крумов (1947-)
Кадийски, Кирил Крумов (1947-) Св 156
Калъчева, Калия (1986-) Св 80
Камбрьолен, Силвен Св 124
Кауков, Петър (1970-) Св 126
Киряков, Атанас (1939-) Св 103
Кокимото вж Илиев, Калоян (1979-)
Комитски, Викенти (1983-) Св 81
Кондратиев, Николай вж Кондратиев, Николай Дмитриевич (1892-1938)
Кондратиев, Николай Дмитриевич (1892-1938) Св 58
Корчак, Януш (1878-1942) Св 68
Кулев, Анри (1949-) Св 113
 
Л

Лотман, Юрий вж Лотман, Юрий Михайлович (1922-1993)
Лотман, Юрий Михайлович (1922-1993) Св 128
Лютославски, Витолд (1913-1994) Св 92
 
М

Марков, Георги вж Марков, Георги Иванов (1929-1978)
Марков, Георги Иванов (1929-1978) Св 111
Михов, Никола (1982-) Св 90
Младенов, Любомир (1972-) Св 101
Москов, Стефан вж Москов, Стефан Стефанов (1960-)
Москов, Стефан Стефанов (1960-) Св 121
 
Н

Ненов, Стоян (1987-) Св 155
Ненов, Стоян вж Ненов, Стоян Димов (1987-)
Ненов, Стоян Димов (1987-) Св 153
Николов, Карол вж Николов, Карол Йорданов (1935-)
Николов, Карол Йорданов (1935-) Св 158
 
П

Плат, Силвия (1932-1963) Св 141
Поляков, Николай вж Поляков, Николай Стефанов (1941-)
Поляков, Николай Стефанов (1941-) Св 119
Попганчева, Зорница вж Зорница София (1972-)
Попдимитров, Емануил (1885-1943) Св 154
Попйорданов, Иван вж Попйорданов, Иван Петров (1972-)
Попйорданов, Иван Петров (1972-) Св 101
Попов, Алек Василев (1966-) Св 122
Попов, Алек вж Попов, Алек Василев (1966-)
Праматаров, Борис (1989-) Св 80, Св 88
 
Р

Ралин, Радой (1923-2004) Св 150
Рашидов, Вежди вж Рашидов, Вежди Летифов (1951-)
Рашидов, Вежди Летифов (1951-) Св 1
Ротуно, Джузепе (1923-) Св 100
 
С

Сис, Владимир (1889-1958) Св 201
Соколовска, Неда Св 118, Св 125
Солаков, Димитър вж Солаков, Димитър Недков (1987-)
Солаков, Димитър Недков (1987-) Св 79
Солаков, Митьо вж Солаков, Митьо Недев (1931-)
Солаков, Митьо Недев (1931-) Св 79
Солаков, Недко (1957-) Св 79
Спасов, Красимир вж Спасов, Красимир Йорданов (1941-)
Спасов, Красимир Йорданов (1941-) Св 121
 
Т

Табаков, Юлиан (1975-) Св 80
 
У

Уелър, Майкъл (1942-) Св 119
 
Х

Хамптън, Кристофър (1946-) Св 126
Ханчев, Веселин вж Ханчев, Веселин Симеонов (1919-1966)
Ханчев, Веселин Симеонов (1919-1966) Св 148
Христов, Александър (1977-) Св 155
Христов, Александър (1986-) Св 153
Христов, Борис вж Христов, Борис Кирилов (1945-)
Христов, Борис Кирилов (1945-) Св 113
 
Ц

Цанев, Стефан вж Цанев, Стефан Неделчев (1936-)
Цанев, Стефан Неделчев (1936-) Св 121
 
Ч

Чавес, Уго (1954-2013) Св 46
Чакалов, Валери вж Чакалов, Валери Христов (1957-)
Чакалов, Валери Христов (1957-) Св 81
 
Ш

Шекспир, Уилиам (1564-1616) Св 121
Шилдбах, Николай Константинович (1855-1877) Св 199
Шпатова, Десислава Св 117
 
Ю

Юе, Миндзюн (1962-) Св 87
 
Я

Ямалиев, Георги (1978-) Св 78
Янев, Деян (1984-) Св 81, Св 82
 
J

Joyce, James (1882-1941) вж Джойс, Джеймс (1882-1941)

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Амстердам Св 83
 
Б

Берлин Св 104, Св 109
Братислава Св 89
България Св 4, Св 9, Св 15, Св 16, Св 19, Св 23, Св 32, Св 42, Св 43, Св 48, Св 62, Св 64, Св 65, Св 66, Св 69, Св 77
 
В

Венецуела Св 46
 
Д

Димитровград Св 21
 
Е

Европа Св 61
Европейски съюз Св 38
 
И

Исландия Св 22
Италия Св 35, Св 36
 
К

Кипър Св 17
Китай Св 13
 
М

Монс
- Белгия Св 106
 
Р

Русе Св 91
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 34
София Св 98, Св 105
Съединени американски щати Св 61
 
Ф

Франция Св 3