ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 4

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Стефка Скорчева

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/4 Св 1
ГЕОРГИЕВА, Теодора
        Супа в кошница / Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 8.
По повод предизборната дискусия за културната политика на България "Култура & Политика 2013", проведена в София, 3-4 апр. 2013
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1249092068


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/4 Св 2
РАЙЛ, Жерар
        Досега извадихме само 30% от "Офшорлийкс" : журналистът, който получи мистериозния хард диск, пред "24 часа" : интервю с Жерар Райл / Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 112 (23 апр. 2013), с. 16.
07(047.53)
COBISS.BG-ID 1249187044


1 ФИЛОСОФИЯ


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БС 2013/4 Св 3
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Потенциалност и негативност : върху една логическа грешка у Агамбен / Дарин Тенев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 9-10.
101(44)
COBISS.BG-ID 1250277604


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

ЙОНЧЕВА, Красимира Йорданова
        В разгадаване на патриотизма Вж Св 5


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/4 Св 4
БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Вълча следа към богомилите : ще научим ли истината зад свидетелството на Райчо Каролев / Христо Буковски

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 72 (12 апр. 2013), с. 17.
Хипотезите на първия български изследовател на богомилството, публикувани в "Периодическо списание на Българското книжовно дружество" (бр. 3, 4, 5-6, 7-8, 1871, 1872, 1873 г.)
272/273(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1249053668

БС 2013/4 Св 5
ЙОНЧЕВА, Красимира Йорданова
        В разгадаване на патриотизма / Красимира Йончева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 8.
По повод статията на Георги Тодоров "Левски, Църквата, секуларизмът, светостта", публикувана в бр. 7 (22 февр. 2013)
281.962
172.15(497.2)
COBISS.BG-ID 1249522660

БС 2013/4 Св 6
НЕОФИТ, патриарх Български, 1945-
        Да изберем управници със страх Божий : с Негово Светейшество Българския патриарх Неофит разговаря Диана Петрова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 97 (8 апр. 2013), с. 14-15.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1248978916


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/4 Св 7
АГАМБЕН, Джорджо, 1942-
        За това, което можем да направим / Джорджо Агамбен ; прев. от итал. Богдана Паскалева. - Прев. от Giorgio Agamben. Nudità. Roma: nottetempo, 2009


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 9.
316.6.000.1
COBISS.BG-ID 1250277348

БС 2013/4 Св 8
ВРАБЕВСКИ, Милен, 1968-
        Забравихме за светостта на майката, грижата към ближния : интервю с председателя на фондация "Българска памет" Милен Врабевски / Диян Божидаров

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 89 (15 апр. 2013), с. 10.
316.6(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249074660

БС 2013/4 Св 9
ГЕОРГИЕВА, Теодора
        "Общото благо" в кутията на Пандора / Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 9.
По повод дискусията "Как говорим за "общото благо", без да отворим кутията на Пандора?", проведена в София на 18 апр. 2013 и посветена на съвременното понятие за "национално"
316.347
COBISS.BG-ID 1249605092

БС 2013/4 Св 10
ДЖАСПЪР, Джеймс М., 1957-
        Емоции и социални движения: 20 години теория и изследвания / Джеймс Джаспър. - Прев. от англ. ез. със съкр.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 13 (5 апр. 2013), с. 10-11.
316.423
COBISS.BG-ID 1249060836

БС 2013/4 Св 11
ЗАХАРИЕВ, Боян
        Опасност: 1000 села ще изчезнат, 100 гета ще се появят в София / Боян Захариев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 114 (25 апр. 2013), с. 11-12.
Демографските процеси според данни от 2012 г.
316.346(497.3)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249227236

БС 2013/4 Св 12
ЗЛАТАНОВ, Златомир Борисов, 1953-
        За Бартълби политиките / Златомир Златанов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 1, 9.
316.334.3
COBISS.BG-ID 1250323428

БС 2013/4 Св 13
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Всеки втори брак у нас приключва с развод : интервю с психолога Петър Иванов / Жанета Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4809 (25 апр. 2013), с. 14-15.
Социо-демографските процеси според данни от 2012 г.
316.346(497.3)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249225700

ЛАНЦИ, Андраш
        Има ли унгарски модел? Вж Св 17

БС 2013/4 Св 14
СИМАКОВА, Марина
        Феминизмът като ястие от националната кухня / Марина Симакова ; прев. от рус. Виржиния Томова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 10.
316.346.2
COBISS.BG-ID 1249092580

БС 2013/4 Св 15
ХРИСТОВА, Антоанета Георгиева, 1960-
        Проблемът на нашите национални стратегии е, че те не се прилагат : интервю с Антоанета Христова, директор на Института за изследване на населението и човека към БАН / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 98 (25 апр. 2013), с. 6-7.
Демографските процеси според данни от 2012 г.
316.346(497.3)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249226468

ШЬОПФЛИН, Дьорд, 1939-
        Колко Европи точно? Вж Св 18


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

ГОРЧЕВА, Даниела
        Европа след Ялта - освободена от Хитлер, поробена от Сталин Вж Св 197

БС 2013/4 Св 16
МАКДЕРМО, Джон
        Аз съм добър американец / Джон МакДермо ; прев. от англ. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 11.
Среща разговор с Ноам Чомски
32.01(047.53)
COBISS.BG-ID 1248600804


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2013/4 Св 17
ЛАНЦИ, Андраш
        Има ли унгарски модел? / Андраш Ланци ; прев. от унг. Юлия Крумова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 13 (3-9 апр. 2013), с. 7.
321.7(439)
316.334.3(439)
COBISS.BG-ID 1249941220

БС 2013/4 Св 18
ШЬОПФЛИН, Дьорд, 1939-
        Колко Европи точно? / Дьорд Шьопфлин ; прев. от унг. Юлия Крумова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 13 (3-9 апр. 2013), с. 3.
Коментар на унгарски депутат в Европейския парламент по проблеми на Европейския съюз
321.7(4-6)
316.334.3(4-6)
COBISS.BG-ID 1249912548


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/4 Св 19
АВРАМОВ, Румен Любенов, 1953-
        За човешката цена на "националния идеал" : разговор с Румен Аврамов / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 10-11.
По повод 70 годишнината от спасяването на българските евреи
323.12(497.2=924)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249491684

БОЯДЖИЕВ, Иван Стоянов, 1938-
        Когато се говори за престъпления, трябва да сме единни : интервю с експерта по сигурността и превенцията на тероризма Иван Бояджиев Вж Св 28

БС 2013/4 Св 20
ДОНЧЕВ, Дончо
        Дън Сяо Пин и политиката на прагматизъм, икономически реформи и отвореност към света / Дончо Дончев. - (Петте поколения китайски ръководители ; 2)

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 80 (24 апр. 2013), с. 14-15.
323(510)
327(510)
COBISS.BG-ID 1249361892

БС 2013/4 Св 21
ДОНЧЕВ, Дончо
        Ерата на Мао / Дончо Дончев. - (Петте поколения китайски ръководители ; 1)

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 70 (10 апр. 2013), с. 14-15.
323(510)
327(510)
COBISS.BG-ID 1249361380

БС 2013/4 Св 22
ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Не прощавайте фалша на политиците : със социолога проф. Георги Фотев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 90 (1 апр. 2013), с. 14-15.
По повод политическата ситуация в страната преди предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248880868

ХВАЛБА, Анджей, 1949-
        История без бели и червени петна : разговор с проф. Анджей Хвалба по повод неговата "История на Третата Полска република" (превод от полски Радостина Петрова, ИК "Балкани", С., 2012) Вж Св 199


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2013/4 Св 23
АВРАМОВ, Димитър, 1973-
        Който вземе изборите - трябва да чуе улицата или тя ще го помете : коалиция ГЕРБ - БСП би била изключително вредна за страната : интервю с Димитър Аврамов, политолог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 108 (19 апр. 2013), с. 13.
По повод предстоящите предсрочни парламентарни избори на 12 май 2013 г.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249137636

ГЕОРГИЕВ, Живко Петров, 1955-
        Да не отписваме малките партии все още : със социолога Живко Георгиев разговаря Валентина Петкова Вж Св 36

ГЕОРГИЕВ, Живко Петров, 1955-
        Лесно е да си ляв в опозиция : Живко Георгиев, социолог, пред в. "Банкеръ" Вж Св 37

БС 2013/4 Св 24
ДИМИТРОВ, Димитър Генчев
        Скандалите само затвърждават нагласите : интервю с политолога Димитър Димитров / Венелина Ангелова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 96 (23 апр. 2013), с. 10.
Електоралните нагласи у нас в навечерието на предстоящите парламентарни избори
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249186532

СТАРИДОЛСКА, Елена
        Особеностите на предизборната кампания : къде се скриха политиците от медиите, как ще повлияят скандалите и какви изненади може да има в парламента Вж Св 39

БС 2013/4 Св 25
ТОДОРОВ, Антоний Тодоров, 1957-
        Национализъм, съчетан със социална демагогия, ражда фашизъм : първото нещо, с което трябва да се захване новото Народно събрание, е дискусия за промяна на Изборния кодекс : интервю със социолога Антоний Тодоров / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 83 (8 апр. 2013), с. 9-10.
Политическата обстановка в България преди предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248981220

БС 2013/4 Св 26
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Олигархията срещу гражданите - 1:1 : след изборите трудно ще бъде съставено правителство, а полезният му ход е да декларира, че ще управлява 6 месеца : интервю с Иво Христов, социолог и Иво Христов, журналист / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 99 (10 апр. 2013), с. 13, 14.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249019108


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/4 Св 27
АЛЪН, Джонатан, 1973-
        България - в центъра на картата! : стига песимизъм, вече сте на прав път. Важно е да се ускори движението напред / Джонатан Алън. - Прев. от англ. със съкращения

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 101 (12 апр. 2013), с. 12, 25.
Публична лекция на британския посланик у нас, изнесена в столичния хотел "Шератон" по покана на Атлантическия клуб в България (11.04.2013)
327(410:497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1249051620

БС 2013/4 Св 28
БОЯДЖИЕВ, Иван Стоянов, 1938-
        Когато се говори за престъпления, трябва да сме единни : интервю с експерта по сигурността и превенцията на тероризма Иван Бояджиев / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 96 (23 апр. 2013), с. 6-7.
327.88(047.53)
323.22(047.53)
COBISS.BG-ID 1249186788

ДОНЧЕВ, Дончо
        Дън Сяо Пин и политиката на прагматизъм, икономически реформи и отвореност към света Вж Св 20

ДОНЧЕВ, Дончо
        Ерата на Мао Вж Св 21

БС 2013/4 Св 29
ИЛИЕВА, Зорница
        Нов повей в турската външна политика? : извинения, споразумения, сериали, гостувания са малките стъпки на Анкара към промяна на отношенията със съседите / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22 [т.е. 24], бр. 76 (1 апр. 2013), с. 16.
327(560)
COBISS.BG-ID 1248880612

БС 2013/4 Св 30
СТАНЕВА, Марина
        Когато дипломацията заговори : Турция върви към мир с кюрдите и изглаждане на отношенията с Израел / Марина Станева, Марин Душев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 14 (6-12 апр. 2013), с. 24-25.
327(560:569.4)
COBISS.BG-ID 1249831908

БС 2013/4 Св 31
СТАНЕВА, Марина
        Пхенян стайл : ще има ли война, или за кризата на Корейския полуостров във въпроси и отговори / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 15 (13-19 апр. 2013), с. 26-27.
327(519)
COBISS.BG-ID 1249870820

БС 2013/4 Св 32
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Завръщане към империята? : ще доведе ли политическият и икономически възход на Турция към определено водеща роля на Балканите / Иво Христов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 82 (8 апр. 2012), с. 14-15.
327(560)
338(560)
COBISS.BG-ID 1248979940


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/4 Св 33
        ЕПОХАТА на Желязната лейди. - Маргарет Тачър - живот в дати. - Съдържа: Една истинска дама никога не би се върнала по собствените си стъпки / Дмитрий Карцев, Михаил Биркин ; прев. от рус. Виржиния Томова. Тачър, първичният взрив и Шанел N5 : онлайн въпроси на читатели към Марк Рош, кореспондент на Le Monde в Обединеното кралство / прев. от фр. Момчил Христов. Неруда, Пиночет и Желязната лейди / Джон Лий Андерсън ; прев. от англ. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 10-11.
328.131(410)(092)
329.11(410)(092)
92 Тачър, М.
COBISS.BG-ID 1249545188

БС 2013/4 Св 34
РАЙКОВ, Марин, 1960-
        Служа на хората, няма да водя войни : апелирам битките на партиите да са извън този кабинет : интервю с премиера Марин Райков / Мария Незнакомова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 95 (6 апр. 2013), с. 12-13.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248980964


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/4 Св 35
АТАНАСОВ, Калоян
        Едно-две-три, дайте ни пари! : предизборните програми и изяви на основните партии преливат от празни социални обещания / Калоян Атанасов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 16 (19-26 апр. 2013), с. 1, 16, 20.
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1249768164

БС 2013/4 Св 36
ГЕОРГИЕВ, Живко Петров, 1955-
        Да не отписваме малките партии все още : със социолога Живко Георгиев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 105 (16 апр. 2013), с. 14-15.
По повод предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
329(497.2)(047.53)
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249084644

БС 2013/4 Св 37
ГЕОРГИЕВ, Живко Петров, 1955-
        Лесно е да си ляв в опозиция : Живко Георгиев, социолог, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 17 (26 апр.-3 май 2013), с. 14.
По повод предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
329(497.2)(047.53)
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249769188

БС 2013/4 Св 38
ГОСПОДИНОВА, Велина
        Особености на коалиционния живот : седем партийни обединения ще се явят на парламентарните избори / Велина Господинова, Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 14 (6-12 апр. 2013), с. 16-17.
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1249831396

        ЕПОХАТА на Желязната лейди Вж Св 33

БС 2013/4 Св 39
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Особеностите на предизборната кампания : къде се скриха политиците от медиите, как ще повлияят скандалите и какви изненади може да има в парламента / Елена Старидолска, Велина Господинова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 17 (27 апр.-10 май 2013), с. 20-21.
329(497.2)
324(497.2)
COBISS.BG-ID 1249876708


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БС 2013/4 Св 40
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        (К)раят на тайните : войната срещу офшорните зони набира скорост. Това няма да убие индустрията, но ще я промени / Огнян Георгиев. - Съдържа и: Балканският полушор : България няма как да стане офшорна зона, но може да опита да вземе добри идеи от там / Николай Стоянов. Българският офшорен проблем

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 15 (13-19 апр. 2013), с. 8-13.
334.72:339.56
336.21/.26.000.34
COBISS.BG-ID 1249870564

БС 2013/4 Св 41
СТОЯНОВ, Никола
        Ще направим "Made in Bulgaria" добър знак : Никола Стоянов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, пред в "Банкеръ" / разговора води Ивайло Станчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 14 (5-12 апр. 2013), с. 31.
334.72:061.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1249754596


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/4 Св 42
АЛЕКСАНДРОВ, Стоян Илиев, 1949-
        Не плашете хората с кипърски или гръцки варианти : Стоян Александров, председател на надзорния съвет на "Търговска банка Д" пред в. "Банкеръ" / разговора води Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 14 (5-12 апр. 2013), с. 6-7.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249751268

ГЕОРГИЕВ, Огнян
        (К)раят на тайните : войната срещу офшорните зони набира скорост. Това няма да убие индустрията, но ще я промени Вж Св 40

БС 2013/4 Св 43
        ИЗСТРАДАНАТА финансова автокефалия

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 15 (12-19 апр. 2013), с. 8-9.
Развитие на банковата система в България след 1990 г.
336.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1249760484

БС 2013/4 Св 44
ИЛИЕВ, Петър
        Деветте живота на БКК / Петър Илиев. - БКК - Банкова консолидационна компания

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 16 (19-26 апр. 2013), с. 6-7.
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1249767908

БС 2013/4 Св 45
СТАТЕВ, Стати Василев, 1955-
        Не е време за данъчни промени : проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и член на УС на БНБ, пред в. "Банкеръ" / разговора води Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 15 (12-19 апр. 2013), с. 7.
336(497.2)(047.53)
378.933(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249758948


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/4 Св 46
ДУРАНКЕВ, Боян Любомиров, 1951-
        Държавата да не тегли заем, а да си управлява собствеността : интервю с проф. Боян Дуранкев, икономист / Светлана Велева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22 [т.е. 24], бр. 77 (2 апр. 2013), с. 11.
338.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248895204

БС 2013/4 Св 47
ЗАЙКОВА, Мика, 1942-
        Ще се оправим не с помощи за бедни, а със стимули за бизнеса : интервю с Мика Зайкова, икономически експерт / Светлана Велева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 85 (11 апр. 2013), с. 11.
338.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249038564

БС 2013/4 Св 48
        НЕ обещавай, помогни : каналите за натиск на държавата върху компаниите, които правителството може да затвори, ако иска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 17 (27 апр.-10 май 2013), с. 17-19.
338.23:334.72(497.2)
COBISS.BG-ID 1251621860

ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Завръщане към империята? : ще доведе ли политическият и икономически възход на Турция към определено водеща роля на Балканите Вж Св 32


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2013/4 Св 49
        ВТОРИТЕ седем : България трябваше да е по-подготвена за следващата порция европейски пари. Дали е така? / по темата работиха Огнян Георгиев ... [и др.]. - Други състав.: Люба Йорданова, Калина Горанова, Радостина Маркова, Деница Ватева, Илин Станев, Мара Георгиева. - ОП - Оперативна програма. - Съдържа и: Искам министерствата да си говорят : интервю с министъра по управление на еврофондовете Илияна Цанова / Огнян Георгиев. Напред, програмата е слънце : ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Отново изоставащи : ОП "Конкурентоспособност и иновации". Една по-изискана екология : ОП "Околна среда". В началото на пътя : ОП "Транспорт". За София, Варна и каквото остане : ОП "Региони в растеж"

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 16 (20-26 апр. 2013), с. 8-14.
339.923:061.1ЕС:338(497.2)
COBISS.BG-ID 1249873636


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БС 2013/4 Св 50
МЛАДЕНОВ, Христо, 1956-
        Искаме участие в държавната политика : с Христо Младенов, приор на Съвета на старейшините на ромското мешере, разговаря Георги Ангелов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 100 (11 апр. 2013), с. 14-15.
340.14(=914.99)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249034468


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

ДУШЕВ, Марин
        Дойдохме, съблякохме се, победихме : за секстремизма на "Фемен" и дали когато става дума за човешки права голите гърди са достатъчни Вж Св 59


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/4 Св 51
КОСТОВ, Светлозар, 1964-
        Само да решим и ще бием мафията : със Светлозар Костов, председател на спецпрокуратурата, разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 101 (12 апр. 2013), с. 14-15.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249054436


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/4 Св 52
БОСЕВ, Росен
        Това не е за телефона... : скандалите със СРС-та са възможни заради фалита на правоохранителните институции / Росен Босев. - СРС - Специални разузнавателни средства. - Съдържа и: Трите стълба на незаконното подслушване. СРС-тата - начин на употреба / Йово Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 14 (6-12 апр. 2013), с. 8-13.
351.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1249830884

БС 2013/4 Св 53
ГЕОРГИЕВ, Калин, 1969-
        Няма изтрити СРС, всичко е архивирано : интервю с Калин Георгиев, главен секретар на МВР / Блага Георгиева. - СРС - Специални разузнавателни средства

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 106 (17 апр. 2013), с. 12-13.
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249112804

БС 2013/4 Св 54
СИМЕОНОВ, Горан, 1946-
        Икономически интереси изместиха духовната връзка с Русия : интервю с председателя на Асоциацията на разузнавачите от запаса Горан Симеонов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 76 (18 апр. 2013), с. 8, 17.
351.74(047.53)
COBISS.BG-ID 1249124068

БС 2013/4 Св 55
ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен Илиев, 1951-
        ДС игри с Паисиевата история / Вихрен Чернокожев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 10.
По повод кн. на Христо Христов "Операция "Маратон" : истината за кражбата на Паисиевата история от Държавна сигурност в "Зограф", София, Сиела, 2012
351.74(497.2)
949.72.04
COBISS.BG-ID 1250169828


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2013/4 Св 56
БАЛЕВА, Лилия
        И талант, и реализация : разговор с Лилия Балева, директор на Националната гимназия за приложни изкуства / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 5.
377.5:73/76(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249480164


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/4 Св 57
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Улисани в стремежа всеки да се хване за собственото си дърво, не видяхме как изчезна гората : Иван Илчев, ректор на Софийския университет "Св. Климен Охридски" / интервюто взе Татяна Дикова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 22, бр. 17/18 (25 апр. 2013), с. 12-13.
125 години от създаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
378.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249321444

БС 2013/4 Св 58
ЙОРДАНОВА, Люба
        Изгубеното лице на студентите : предизборните инициативи на студентското представителство извадиха наяве проблемите му / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 14 (6-12 апр. 2013), с. 44-45.
378.18(497.2)
COBISS.BG-ID 1249832676

СТАТЕВ, Стати Василев, 1955-
        Не е време за данъчни промени : проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и член на УС на БНБ, пред в. "Банкеръ" Вж Св 45


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2013/4 Св 59
ДУШЕВ, Марин
        Дойдохме, съблякохме се, победихме : за секстремизма на "Фемен" и дали когато става дума за човешки права голите гърди са достатъчни / Марин Душев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 17 (27 апр.-10 май 2013), с. 32-33.
Дейност на украинското феминистко движение "Фемен" и техните последователи в десетки страни по света
396.9(477)
342.7-055.2
COBISS.BG-ID 1249878756


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БС 2013/4 Св 60
ЮЙТОН, Лу, 1969-
        Китай направи компютър, който извършва 1 млн. милиарда операции в секунда / Юйтон Лу ; Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 98 (9 апр. 2013), с. 24.
681.322(047.53)
COBISS.BG-ID 1249004516


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/4 Св 61
ДРАГАНОВ, Румен, 1952-
        Картината като инвестиция : разговор с Румен Драганов / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 13 (5 апр. 2013), с. 9.
По повод колекционирането на съвременно българско изкуство
73/76(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249056740

БС 2013/4 Св 62
ЖИВКОВА, Снежана, 1979-
        Живеем с ялови претенции : интервю със Снежана Живкова, създателка на галерия "Снежана" / Симона Георгиева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7262 (14 апр. 2013), с. 23.
73/76:069(047.53)
COBISS.BG-ID 1249072868

БС 2013/4 Св 63
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Изкуство в космоса : Красимир Терзиев, "Космополис", галерия ИСИ - София, 22 март-4 май 2013 / Светлана Куюмджиева. - ИСИ - Институт за съвременно изкуство - София

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 2.
По повод изложбата на художника
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1249459428

БС 2013/4 Св 64
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        "Като няма пари за култура, яжте лайна" / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 3.
Изложбата "Sofia Underground Performance Art fest (1997-2003). Files", представена в САМСИ - Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, 4 апр.-12 май 2013
73/76.091.4(497.223):061.4
COBISS.BG-ID 1249513188

БС 2013/4 Св 65
ПОПНЕДЕЛЕВА, Аделина, 1956-
        Археология на несъзнаваното. Реставрация на душата : Румен Жеков, "Белези и сенки", галерия "Арт Алея", 29 март-30 апр. 2013 / Аделина Попнеделева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 2.
По повод изложбата на художника, представена в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1249073124


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Непознатият Fra Diavolo : 120 години от рождението на Райко Алексиев Вж Св 136


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/4 Св 66
ДЕКОВА, Галина
        По нишката на фантазията / Галина Декова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 3.
Изложба живопис на Йордан Кацамунски, представена в София, 29 март-15 апр. 2013
75:061.4
COBISS.BG-ID 1249459940

БС 2013/4 Св 67
КОСТАДИНОВ, Красимир Николов
        Вечните образи на надеждата : интервю с реставратора и зографа Красимир Костадинов / Зоя Крачунова

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 15 (12 апр. 2013), с. 28.
75.025.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1249055972

БС 2013/4 Св 68
ЛАНДОВА, Мария
        В тайните градини на живописта : Лика Янко, Магда Абазова, Йордан Кацамунски / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 3.
По повод изложбите: 85 години от рождението на Лика Янко, галерия "Лоранъ", 25.03-15.04.2013 г., юбилейна ретроспективна изложба по повод 90 години от рождението на Магда Абазова в залите на СБХ на "Шипка" 6, 28.03-16.04.2013 г., самостоятелна изложба на Йордан Кацамунски в галерия "Райко Алексиев", 29.03-15.04 2013 г.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1250536420

БС 2013/4 Св 69
СКОРЧЕВ, Румен Денев, 1932-
        Ако не умеем да се радваме на даровитите, значи сме мъртви / Румен Скорчев ; Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 107 (18 апр. 2013), с. 24.
Интервю по повод изложбата "Сянката и Светлината" в галерия "Академия" и 80 годишнината на художника
75:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1249122532

БС 2013/4 Св 70
СТАНЕВ, Райчо Радославов, 1977-
        Нагледно за книгите / разговор с оформителя на книги Райчо Станев ; Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 8.
75.059.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1249489380

БС 2013/4 Св 71
ХРИСТОВА, Теменужка
        Художникът трябва да изрази невидимото / Теменужка Христова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 67 (5 апр. 2013), с. 15.
Изложбата живопис "Реминисценции" на художничката Антоанета Маджарова в арт галерия "Париж-Москва", София, 3-23 април 2013
75:061.4
COBISS.BG-ID 1248966628


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/4 Св 72
БОБЕВСКИ, Валентин, 1938-
        Бяхме република на хоровата самодейност : разговор с маестро Валентин Бобевски / Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 90 (17 апр. 2013), с. 16.
По повод 75 г. от рождението на хоровия диригент
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1249113060

БС 2013/4 Св 73
БОГДАНОВА, Янина
        53-ти международен фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе, 2013 : искри и отражения / Янина Богданова. - Продълж. от бр. 13 (5 апр. 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 3.
78.091.4(497.215)
COBISS.BG-ID 1249075428

БС 2013/4 Св 74
ГОЛЕМИНОВА, Лилия Стефанова
        В астрийски контекст / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 3.
17-ти Австрийски музикални седмици в България, 4-19 апр. 2013
78(436).091.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1249461220

БС 2013/4 Св 75
ЕШКЕНАЗИ, Максим, 1975-
        Децата са много чиста енергия : интервю с диригента и цигуларя Максим Ешкенази / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22 [т.е. 24], бр. 78 (3 апр. 2013), с. 17.
По повод участието му в образователните концерти на програмата "Фортисимо в клас", фокусирана към средните училища
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1248921572

БС 2013/4 Св 76
МАЛЕЕВА, Дарина
        Съвременната музика съчетава всички традиции : интервю с Дарина Малеева, цигуларка и педагожка / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 92 (19 апр. 2013), с. 26.
По повод XXI конкурс за млади музиканти "Музиката и земята", София, 22-26 април 2013 г.
78.092(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249137380

БС 2013/4 Св 77
ТОДОРОВ, Найден, 1974-
        Времето на диригентите диктатори е отминало : интервю / Найден Тодоров ; Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 15 (12 апр. 2013), с. 23.
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1249055204


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2013/4 Св 78
КОСТАКЕВА, Мария Иванова, 1943-
        "Не гласът, тялото пее" : Vesselina Kasarova: "Ich singe mit Leib und Seele": über die Kunst, Sängerin zu sein : Gespräche mit Marianne Zelger-Vogt. - Kassel : Bärenreiter-Verlag , 2012 (217 Seiten) / Мария Костакева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 13 (5 апр. 2013), с. 12.
По повод едноименната книга, посветена на българската оперна певица Веселина Кацарова
782.1.071.2
COBISS.BG-ID 1249062628


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2013/4 Св 79
МАСЛАРСКИ, Асен, 1959-
        Демокрация, демокрация, ама "песента" е като при соца : певците замениха автоцензурата по политически съображения с автоцензура по пазарни съображения : интервю с Асен Масларски / Григор Николов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 94 (20-21 апр. 2013), с. 9.
784(047.53)
COBISS.BG-ID 1249186276


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БС 2013/4 Св 80
ИЛИЕВА, Наталия
        40 години квартет "Кронос" / Наталия Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 7.
Творческата дейност на американския струнен "Kronos Quartet", създаден от Дейвид Харингтън през 1973 г.
785.7(73)
COBISS.BG-ID 1249091812


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/4 Св 81
ДОЧЕВА, Екатерина
        Възможностите на тембъра / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 4.
16-ият международен фестивал за съвременна клавирна музика "Пианисимо", София, 2013
786.2.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1249088228

БС 2013/4 Св 82
        PPIANISSIMO 2013. - Съдържа: Енергии на инвенцията / Анжела Тошева. Амплитуди на пианизма / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 6.
16-ият международен фестивал за съвременна клавирна музика в София
786.2.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1249480932


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/4 Св 83
АЛЕКСАНДРОВА, Соня Александрова, 1956-
        В рая на Антониони / Соня Александрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 12.
Изложбата "Погледът на Микеланджело. Антониони и изкуствата" ("The look of MICHELANGELO. ANTONIONI and the arts"), представена в гр. Ферара, Италия, по случай 100-годишнината от рождението на италианския режисьор, 10 март-9 юни 2013
791.44.071.1(45):061.4
COBISS.BG-ID 1249107428

БС 2013/4 Св 84
ГЪРДЕВ, Борислав, 1962-
        По следите на Куентин Тарантино / Борислав Гърдев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 13 (3-9 апр. 2013), с. 16.
791.44.071.1(73)
COBISS.BG-ID 1249955044

БС 2013/4 Св 85
ДЕКСЕЛ, Клаус
        "Наказан да замлъкне. Писателят Георги Марков и убийството с чадър" - документален филм на Клаус Дексел / интервюто взе Ивайла Александрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 11, 15.
По повод световната премиера на филма в рамките на документалната програма на 17. София Филм Фест, 2013
791.43-92(047.53)
949.72.065(047.53)
COBISS.BG-ID 1250173412

БС 2013/4 Св 86
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Гротесков трилър, където сме всички / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 4.
Българският игрален филм "Цветът на хамелеона" ("Цинкограф"), режисьор Емил Христов
791.43-2.072
COBISS.BG-ID 1249082340

БС 2013/4 Св 87
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Крахът и всичко останало : [секцията] "Киното днес - големите майстори" на 17. София Филм Фест / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 9.
791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1249092324

БС 2013/4 Св 88
ИВАНОВ, Стефан
        Ноктюрно / Стефан Иванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 7.
Филмът "Ноктюрно" на режисьора Тони Палмър, посветен на Бенджамин Бритън, със световна премиера на 17-и София Филм Фест
791.43.072
COBISS.BG-ID 1250569700

БС 2013/4 Св 89
КИТАНОВ, Стефан, 1961-
        Кино от края на лятото до началото на пролетта : интервю на Ивайла Александрова със Стефан Китанов - Кита

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 6-7.
791.43(047.53)
COBISS.BG-ID 1250568932

БС 2013/4 Св 90
КОМФОРТИ, Джеки, 1954-
        Цар Борис III е бил опасен за евреите : с кинорежисьора Джеки Комфорти разговаря Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 104 (15 апр.18 март 2013), с. 19.
По повод представянето на документалните филми на режисьора "Оптимистите" (2000) и "Балкански джаз" (2013), посветени на Холокоста в България
791.43.071.2(047.53)
949.72.053.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1249075940

БС 2013/4 Св 91
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Гергьовденските паради в киноархивите : [1926-1942 г.] / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 17 (26 апр. 2013), с. 22-23.
791.43-92(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1249230564

БС 2013/4 Св 92
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Честванията на славната епопея и кинематографът : 137 години от Априлското въстание / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 16 (19 апр. 2013), с. 16-17.
791.43-92(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1249137124

БС 2013/4 Св 93
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        goEast 2013: Все по на изток! : 13. Фестивал на филми от Централна и Източна Европа [Висбаден, 10-16 април] / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 12.
791.43.091.4(430)
COBISS.BG-ID 1249604068

БС 2013/4 Св 94
МЕТЕВ, Илиян, 1981-
        "Последната линейка на София" е метафора на отлива на медици / Илиян Метев ; Десислава Пътева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 81 (5 апр. 2013), с. 6-7.
Интервю с режисьора на документалния филм "Последната линейка на София" по повод наградата Visionary Award в рамките на "Седмицата на критиката" на кинофестивала в Кан
791.43-92(047.53)
COBISS.BG-ID 1248966884

БС 2013/4 Св 95
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Господин Х. е нечестен човек, а на това отгоре и крайно тъп / Митко Новков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 4.
Телевизионният сериал "Недадените", режисьори Вито Бонев и Иван Митов
791.43.097
COBISS.BG-ID 1249462244

БС 2013/4 Св 96
СВИРИДОВА, Александра Александровна, 1951-
        "Хана Арент" и смелостта на мисълта / Александра Свиридова ; прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 12.
По повод едноименния филм на Маргерете фон Трота, копродукция на Германия/Люксембург/Франция, 2012
791.43.072
COBISS.BG-ID 1249492452

БС 2013/4 Св 97
СЛАВОВА, Петя
        Киното на младите - без патетика : Международният конкурс на 17. Международен София Филм Фест / Петя Славова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 13 (5 апр. 2013), с. 6.
791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1249054948

ТОДОРОВ, Владислав Тодоров, 1956-
        "Това не е консенсусен филм" : Владислав Тодоров Вж Св 143

БС 2013/4 Св 98
ФЕДОРЧЕНКО, Алексей Станиславович, 1966-
        Предпочитам артистизма на мига / разговор с [руския кинорежисьор] Алексей Федорченко ; Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 7.
791.44.071.1(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249519844


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/4 Св 99
БОЛЪМ, Ръсел
        Страхът от различния е нашето проклятие : интервю с режисьора Ръсел Болъм / Сава Драгунчев, Станислава Иванова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7271 (24 апр. 2013), с. 18.
По повод предстоящата премиера на "Веселите уиндзорки" от Уилиам Шекспир в Народен театър "Иван Вазов", поставена от британския режисьор
792.07(410)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249200868

БС 2013/4 Св 100
БОШ, Аурора, 1942-
        Танцът - това е чувственост и прелъстяване : разговор със световноизвестните балетни звезди Аурора Бош и Максимилиано Гера / Мария Русанова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 6.
792.8.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1249090020

БС 2013/4 Св 101
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Апология на Актьора като Клоун / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 4.
Пиесата "Търси се стар клоун" от Матей Вишниек в Народен театър "Иван Вазов", режисьор Ивайло Христов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249479652

БС 2013/4 Св 102
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Играта 3 / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 3.
Спектакълът "Хората от Оз" от Яна Борисова в Театър 199 "Валентин Стойчев", режисьор Галин Стоев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249073892

БС 2013/4 Св 103
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Новият г-н Балкански / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 13 (5 апр. 2013), с. 2.
Спектакълът "Господин Балкански" от Георги Данаилов в Младежки театър "Николай Бинев", режисьор Бина Харалампиева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249053156

БС 2013/4 Св 104
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        "Там-там"-а на Митко Гочев / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 4.
По повод 70 годишнината на театралния режисьор
792.2.071.1(092)
92 Гочев, Д.
COBISS.BG-ID 1249514212

БС 2013/4 Св 105
ДЖИ, Е Лим
        Джи Е Лим: За формата и движението / интервюто подготви Елена Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 8.
Корейската хореографка представя пърформанса "Суров материал", част от програмата на 6-то издание на фестивала за съвременен танц "Антистатик" 2013
792.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1250598372

БС 2013/4 Св 106
ИСКРЕНОВА, Мила Йорданова, 1960-
        Класиката през погледа на модерниста : Американски балет за България - трето издание [Софийска опера, април 2013 г.] / Мила Искренова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 3.
792.8(73).09
COBISS.BG-ID 1249512420

БС 2013/4 Св 107
КАМЕНОВА, Зорница
        Национални награди Икар 2013 Съюз на артистите в България / Зорница Каменова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 13 (3-9 апр. 2013), с. 8.
792(497.2)
COBISS.BG-ID 1249951204

БС 2013/4 Св 108
КАРТАЛОВ, Пламен Иванов, 1948-
        Изборите са опера на Вагнер : интервю с Пламен Карталов / Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 119 (30 апр. 2013), с. 24.
По повод постановката на тетралогията "Пръстенът на нибелунга" от Рихард Вагнер в Софийската опера
792.5.075(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249251812

БС 2013/4 Св 109
МАРГИНОВА, Теодора Илиянова
        Play live / Теодора Маргинова. - Загл. на англ. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 8.
Пиесата "Франкенщайн" по романа на Мери Шели, режисьор Дани Бойл, на сцената на Националния театър в Лондон, представена в програмата NT Live ("National Theatre Live"), световна премиера 2012
792(420)
COBISS.BG-ID 1250155748

БС 2013/4 Св 110
МИНЧЕВА, Милена
        Театрална формация "Феникс" - хората с големи сърца / Милена Минчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 8.
Театралната формация към Сдружение "Феникс, 2009" от гр. Варна, единствената в България, в която се изявяват хора със и без увреждания
792.077(497.211)
COBISS.BG-ID 1250602980

БС 2013/4 Св 111
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Живите картини "Декамерон" / Митко Новков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 8.
Пиесата "Декамерон" по Джовани Бокачо в Театър "Българска армия", режисьор Диана Добрева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1250211044

БС 2013/4 Св 112
СМИЛЕВСКИ, Георги, 1975-
        Искам да танцувам и за българската публика : интервю с балетиста Георги Смилевски / Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 81 (6-7 апр. 2013), с. 10.
По повод удостояването на солиста в Московския академичен музикален театър "К. С. Станиславски и В. И. Немирович-Данченко" с наградата "Света София" в рамките на отличията "Златната муза"
792.8.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1248979684


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2013/4 Св 113
ДИМИТРОВ, Христо, 1969-
        Българите сме фолклорни мастодонти : интервю с Христо Димитров, продуцент на ансамбъл "Българе" / Сабина Василева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 100 (27-28 апр. 2013), с. 9.
По повод 10 г. от основаването на танцовия ансамбъл
793.3.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1249245924


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БС 2013/4 Св 114
МИТЕВ, Лозан Александров, 1959-
        БОК закръгли 9 десетилетия : Комитетът е учреден на 30 март 1923 г. / Лозан Митев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 91 (1 апр. 2013), с. 36.
796.032(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1248896996


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/4 Св 115
АЛЕКСАНДРОВА, Татяна Георгиева
        Езикът - това е човекът : доц. Татяна Александрова от Института за български език към БАН пред в. "Банкеръ" / разговора води Слава Аначкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 14 (5-12 апр. 2013), с. 18.
808.67(047.53)
COBISS.BG-ID 1249752548


82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 116
ГОРЧЕВА, Мая Стоянова
        За проекта на "Новис" / Мая Горчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 12-13.
Списание "Новис" (1929-1932 г.), редактира и издава Ламар
82(05)(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1250386404


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БС 2013/4 Св 117
        [СПОМЕНИ за преводача Стоян Бакърджиев] . - Съдържа: Отдаден на красотата / Стойчо Лазаров. Не си спомням кога... / Александър Томов. Призвание и съдба / Александър Попов. Този страдалец беше един щастлив човек / Александър Шурбанов. "Батак" 27 / Румен Стоянов

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 2 (2013), с. 7, 10-11, 13-14.
82.03(092)
92 Бакърджиев, С.
COBISS.BG-ID 1249270756


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 118
ЙЕЙТС, Уилям Бътлър, 1865-1939
        Дългоногата мушица ; Котакът и луната ; Водачите на тълпата ; Песента на старата майка ; Езерният остров Инисфрий : стихотворения / Уилям Бътлър Йейтс ; прев. [от англ.] Александър Шурбанов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 8 (18 апр. 2013), с. 15.
820-1
COBISS.BG-ID 1249243108

БС 2013/4 Св 119
ТЕРЗИЕВ, Любомир Николов, 1962-
        Къдрица без излишни къдри / Любомир Терзиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 13 (5 апр. 2013), с. 8.
По повод превода на Евгения Панчева на книгата "Похищението на къдрицата" от Алекзандър Поуп, издателство Изток-Запад, 2012
820=03.20=867
COBISS.BG-ID 1249056228


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 120
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Десет нови немски пиеси / Ангелина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 8.
По повод кн. "Десет нови немски пиеси", състав. и прев. Гергана Димитрова, София, Панорама плюс, 2013
830-2.09
COBISS.BG-ID 1250359268

БС 2013/4 Св 121
ЛАМБРЕВА, Евелина, 1963-
        За Мадарския конник и мъртвия баща - или кой е лъвът в "Блуменберг" : психоаналитични разсъждения върху романа "Блуменберг" от Сибиле Левичаров / Евелина Ламбрева Йекер

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 10.
830.01
COBISS.BG-ID 1250361060


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 122
РАЗБОЙНИКОВА-Фратева, Мая Станкова, 1957-
        Трилогия на целостта / Майа Разбойникова-Фратева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 9.
По повод кн. на Херман Брох "Сомнамбулите", Алтера, 2013
830(436).09
COBISS.BG-ID 1249490916


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 123
ГЕОРГИЕВА, Мария Цветанова, 1952-
        Страната Дюрасия : разговор с преводачката Мария Георгиева / Силвия Чолева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 15 (19 апр. 2013), с. 7.
По повод книгите "Ян Андреа Щайнер" от Маргьорит Дюрас и "Тази любов" от Ян Андреа на издателство "Прозорец", 2012
840.09(047.53)
COBISS.BG-ID 1249485796


840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БС 2013/4 Св 124
ЮЛО, Артюр, 1913-2005
        Величие и падение на поезията : есе / Артюр Юло ; прев. от фр. Огнян Стамболиев. - Съдържа: Нови надежди ; Омръзналата поезия ; Поезия и общуване ; В защита на поезията ; Кои за виновните?

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 7 (4 апр. 2013), с. 15.
840(493)-4
COBISS.BG-ID 1249261028


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 125
ЗВОНАРЬОВА, Лола Уткировна, 1957-
        "Сребърният век" на Рене Гера : интервю с литературоведа и изкуствоведа Лола Звонарьова / Димитрина Гергова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 77 (19 апр. 2013), с. 8, 17.
По повод представянето в София на книгата "Серебряный век Рэне Герра", Санкт-Петербург, Росток, 2012
882(047.53)
COBISS.BG-ID 1249141476


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 126
ДЗЮБА, Тетяна, 1966-
        Времето прониква, като сол... ; Денят отстъпи с врявата на гарата... ; И ще бъде тишина с цвят на надежда... ; Принцесите винаги са били на глупците... ; Звъня по телефона на номера, който зная наизуст... : стихотворения / Тетяна Дзюба ; прев. от укр. Димитър Христов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 7 (4 апр. 2013), с. 15.
883-1
COBISS.BG-ID 1249262564


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 127
ДОНЕВ, Владимир Иванов
        Екзистенциалистката версия на лагерния опит / Владимир Донев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 4-5.
Мемоарите "Друг свят. Съветски записки" на полския писател Густав Херлинг-Груджински, издадени през 1951 г. в Лондон, едно от първите свидетелства за съветските лагери
884-94.09
COBISS.BG-ID 1250135012

БС 2013/4 Св 128
НОВАК, Илиана, 1981-
        "Арката на въображението" : пети международен фестивал, посветен на Бруно Шулц, Дрохобич, 6-12 септември 2012 г. / Илиана Новак

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 6.
884.09
COBISS.BG-ID 1250210532


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 129
БАЛДЕВА, Славея
        Скуош и мотика / Славея Балдева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 5.
По повод кн.: Път през годините : неиздадени спомени / Константин Константинов. - София : НБКМ, 2011.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1250135780

БС 2013/4 Св 130
БОГДАНОВ, Богдан Иванов, 1940-
        "И без да бързам, да усещам, да чета и да разбирам" : разговор с проф. Богдан Богданов / въпросите зададе Силвия Чолева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 4-5.
По повод книгата му "Разказ, време и реалност в старогръцката литература", Пловдив, Жанет 45, 2012
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1250561508

БС 2013/4 Св 131
ВАСИЛЕВА, Джина, 1945-
        Кой е Борис Априлов? / Джина Василева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 8 (18 апр. 2013), с. 13.
Спомени на дъщерята на писателя
886.7.09
COBISS.BG-ID 1249240548

БС 2013/4 Св 132
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        2008/2010: Литературата в последните три години на първото десетилетие, с приплъзвания към 2011 и 2012 / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 13 (3-9 апр. 2013), с. 9, 14-15.
Доклад на Националната научна конференция "Българската литература през последните пет години (2008-2012)", организирана от Департамент "Нова българистика" на НБУ и Сдружение на българските писатели, София, 25 март 2013
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1249952228

БС 2013/4 Св 133
ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Смъртта на вождовете : детски спомени с литературен прочит / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 11.
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1250385380

БС 2013/4 Св 134
ЙОСИФОВА, Бригита
        Среща на жълтите павета / Бригита Йосифова

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2013), с. 14-15.
Спомени за писателя Здравко Петров
886.7.09
COBISS.BG-ID 1249265636

БС 2013/4 Св 135
КОНЕДАРЕВА, Илвие А., 1986-
        "Госпожа Г." - близък поглед / Илвие Конедарева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 12-13.
По повод романа на Емилия Дворянова "Госпожа Г.", София, Фенея, 2001
886.7.09
COBISS.BG-ID 1250278628

БС 2013/4 Св 136
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Непознатият Fra Diavolo : 120 години от рождението на Райко Алексиев / Катя Зографова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 14-15.
886.7(092)
741.5(092)
92 Алексиев, Р.
COBISS.BG-ID 1250386916

БС 2013/4 Св 137
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Конвертируемото в най-новата българска литература (2008-2012) / Амелия Личева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 13 (3-9 апр. 2013), с. 12.
Доклад на Националната научна конференция "Българската литература през последните пет години (2008-2012)", организирана от Департамент "Нова българистика" на НБУ и Сдружение на българските писатели, София, 25 март 2013
886.7.09
COBISS.BG-ID 1249952740

БС 2013/4 Св 138
МАНОЛОВ, Димитър, 1989-
        За здравото вбиване в системата и красивите сънища : разговор на Николай Трайков с Димитър Манолов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 5.
По повод дебютната му книга "Човек от хартия", София, Пергамент, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1250331876

БС 2013/4 Св 139
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Високата литература срещу подмяната / Михаил Неделчев. - НБУ - Нов български университет

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 13 (3-9 апр. 2013), с. 9-11.
Доклад на Националната научна конференция "Българската литература през последните пет години (2008-2012)", организирана от Департамент "Нова българистика" на НБУ и Сдружение на българските писатели, София, 25 март 2013
886.7.09
COBISS.BG-ID 1249951716

БС 2013/4 Св 140
ПОПОВ, Алек Василев, 1966-
        Победителите у нас офейкват с плячката : интервю с Алек Попов, писател / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 93 (4 апр. 2013), с. 13.
По повод новия му роман "Сестри Палавееви в бурята на историята", София, Сиела, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1248941284

БС 2013/4 Св 141
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Единство на противоположни семи в поетичния жанр на Малина Томова / Кирил Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 6-7.
По повод кн.: Жизнен опит : избрани страници от книгата на познанието / Малина Томова. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2010
886.7.09
COBISS.BG-ID 1250355940

БС 2013/4 Св 142
РАДЕВА, Яница, 1977-
        За нуждата от христоматия на българския преход / Яница Радева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 3.
Наблюдения върху политиката-като-текст от 90-те години на 20. век
886.7:32
COBISS.BG-ID 1250133476

БС 2013/4 Св 143
ТОДОРОВ, Владислав Тодоров, 1956-
        "Това не е консенсусен филм" : Владислав Тодоров / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 13 (5 апр. 2013), с. 5.
Разговор със сценариста на българския игрален филм "Цветът на хамелеона" ("Цинкограф"), режисьор Емил Христов
886.7(047.53)
791.43(047.53)
COBISS.BG-ID 1249054692

БС 2013/4 Св 144
ТРИФОНОВ, Владо
        Особено вреден за деца и възрастни! / Владо Трифонов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 2.
В памет на поета Константин Павлов по повод 80 г. от рождението му
886.7(092)
92 Павлов, К.
COBISS.BG-ID 1250040548

БС 2013/4 Св 145
ФАДЕЛ, Морис Наме, 1973-
        Българската драма през последните пет години / Морис Фадел

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 13 (3-9 апр. 2013), с. 13.
Доклад на Националната научна конференция "Българската литература през последните пет години (2008-2012)", организирана от Департамент "Нова българистика" на НБУ и Сдружение на българските писатели, София, 25 март 2013
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1249954020

БС 2013/4 Св 146
ЧУХОВ, Петър Любомиров, 1961-
        Винаги съм харесвал кратките форми : хайку възпитава способността да откриваш безкрайни светове / Петър Чухов ; интервю на Илиана Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 87 (13-14 апр. 2013), с. 21.
По повод двуезичната антология на българско хайку "Различна тишина", съставител, редактор и предговор Петър Чухов, издадена от унгарското издателство "Нопкут"
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249070564


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/4 Св 147
АТАНАСОВ, Георги Димитров, 1951-
        Старите ни къщи ; Извори в устието ; Пепел от рози ; Антихимик : стихотворения / Георги Атанасов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 109 (20 апр. 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249167588

БС 2013/4 Св 148
ВАСИЛЕВ, Ясен Ивайлов, 1988-
        Механичната глава ; Катедралата на тялото : [стихотворения] / Ясен Василев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 95 (6 апр. 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248980708

БС 2013/4 Св 149
ГЕОРГИЕВА, Марианна
        сляпата котка ; змията ; плач ; мравка ; ние ; вечеря ; преди лягане : [стихотворения] / Марианна Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250178276

БС 2013/4 Св 150
ДРАМБОЗОВ, Георги Димитров, 1945-
        На поета класик ; Присъда без обжалване ; Кладенчето на поета ; Нафталинка : стихотворения / Георги Драмбозов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 99 (27-28 апр. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249244900

БС 2013/4 Св 151
ЗЛАТЕВ, Генчо Василев
        И влакът ни ръждясва във тунела : цикъл стихотворения / Генчо Златев. - Съдържа: Последна дупка на кавала ; Подпоручик с ранг на генерал ; Тополите ; Поетът ; Не съжалявам

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 7 (4 апр. 2013), с. 4.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249254884

БС 2013/4 Св 152
ИЛКОВ, Ани, 1957-
        Къртицата орел : [стихотворение] / Ани Илков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250040292

БС 2013/4 Св 153
КЪДРЕВА, Кина Христова, 1931-
        Как станахме слепци, макар и зрящи? : стихотворение / Кина Къдрева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 7 (4 апр. 2013), с. 3.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249254372

БС 2013/4 Св 154
ЛАНДЖЕВ, Иван, 1986-
        Нека не го отричаме... ; Тукашен блус ; Мотив ; Мисли през сушав сезон ; Недоразумението : [стихотворения] / Иван Ланджев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 1, 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250203876

БС 2013/4 Св 155
ЛЕВЧЕВ, Владимир Любомиров, 1957-
        Струнна теория : стихотворение / Владимир Левчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7253 (6 апр. 2013), с. 23.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1248981476

БС 2013/4 Св 156
МИЛЧЕВ, Николай, 1958-
        Без ; Не мога ; Точно така : стихотворения / Николай Милчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 116 (27 апр. 2012), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249246436

БС 2013/4 Св 157
МИХАЙЛОВ, Калин Руменов, 1966-
        Есенен цикъл : [стихотворения] / Калин Михайлов. - Съдържа: Крехко чудо ; Сърцето на Спасителя ; Ударът на врага ; Диптих за красотата ; Похвала на цветовете

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250279908

БС 2013/4 Св 158
НИКОЛЧИН, Н.
        сън отвъд хоризонт... ; на ръба : [стихотворения] / Н. Николчин

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250294244

БС 2013/4 Св 159
ПЕТРОВ, Пламен Маринов, 1963-
        Поема за едно лекарство с артишок и с придобит от трън целебен сок ; Вирус : [стихотворения] / Пламен Петров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250391268

БС 2013/4 Св 160
ПУНКИНА, Яна, 1984-
        Фалшив спомен ; секънд хенд ; Всемогъщите лястовици ; Напуснатият човек ; сок ; Птиците на безпокойството ; глина ; глина 2 ; Антената : [стихотворения] / Яна Пункина

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250180068

БС 2013/4 Св 161
СЛАВЯНСКИ, Павел Стоименов, 1938-
        Светите седмочисленици към фалшификаторите на историята ; Звучи едно пиано и в моя дом... ; Поетът : стихотворения / Павел Славянски

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 7 (4 апр. 2013), с. 12.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249257444

БС 2013/4 Св 162
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Протест към българския таен комитет във Влахия / Балчо Балчев. Макбет уби съня на краля Дънкан... ; Птици ; И до моето първо либе ; Бялото момиче / Борислав Владиков. Доспат ; Поредният сняг ; Дунав / Марина Матеева. Писмо до Ивайло Балабанов / Филип Марински. Птици ; Разкопки ; Нощувала ли си ; Ежедневие ; Дъжд / Василка Хинкова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 8 (18 апр. 2013), с. 1, 4, 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249234148

БС 2013/4 Св 163
ФОТЕВА, Светлина
        Време ; Детство ; Желание ; Измислени думи... : [стихотворения] / Светлина Фотева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250293988

БС 2013/4 Св 164
ШОПОВ, Димитър Ангелов, 1933-
        Прошка : стихотворение / Димитър Шопов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 7 (4 апр. 2013), с. 3.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249254628

БС 2013/4 Св 165
ШУРБАНОВ, Александър Владимиров, 1941-
        Всяка трета мисъл : [стихотворения] / Александър Шурбанов. - Съдържа: Да виждаш без очи... ; Малко строгост ; представете си земята... ; Лято ; А човекът... ; Молитва за простота ; Прибрано... ; Когато си умрял... ; Небето на книгите ; Вечерен влак ; Завет

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250844132


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/4 Св 166
АНГЕЛОВ, Мирослав
        продавачница "номер шест" : [разказ] / Мирослав Ангелов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 14.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250279652

БС 2013/4 Св 167
ВАГЕНЩАЙН, Анжел Раймонд, 1922-
        Аарон С. Кремер отива в рая : разказ / Анжел Вагенщайн

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 87 (13-14 апр. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249070052

БС 2013/4 Св 168
ГЕОРГИЕВА, Марианна
        Няма : [разказ] / Марианна Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 14.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250177508

БС 2013/4 Св 169
ГРИВНЕВ, Георги Христов, 1942-
        Като облак ще си отида : разказ / Георги Гривнев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 93 (22 апр. 2013), с. 22.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249166564

БС 2013/4 Св 170
ЕНЕВ, Деян, 1960-
        Цигуларката : разказ / Деян Енев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 109 (20 апр. 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249167076

БС 2013/4 Св 171
ЗЛАТКОВА, Гергана Цанкова
        Пробуждане... : [разказ] / Гергана Златкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 15 (17-23 апр. 2013), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250280932

БС 2013/4 Св 172
ИСКРЕНОВ, Петър, 1943-
        Мариан, Бейби морто : разказ / Петър Искренов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 99 (27-28 апр. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249245412

БС 2013/4 Св 173
КАЛАЙКОВ, Йордан Славов, 1941-
        Пристани на самотата : [разказ] / Йордан Калайков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 16 (24-30 апр. 2013), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250391780

БС 2013/4 Св 174
МАРКУЛИЕВ, Филип, 1983-
        Парадайз : [разказ] / Филип Маркулиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 15-16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250843364

БС 2013/4 Св 175
НИКОЛОВ, Любомир Павлов, 1961-
        Момичето отвъд хълма : [разказ] / Любомир Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 95 (6 апр. 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248980452

БС 2013/4 Св 176
ТЕРЗИЕВ, Антон Петров, 1977-
        Един Хитлер по-малко : разказ / Антон Терзиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 116 (27 апр. 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249246180

БС 2013/4 Св 177
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Ай ем а спай и дъ хаус ъф лов : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 94 (22 апр. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249166820

БС 2013/4 Св 178
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Един ден : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 88 (13 апр. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249068772

БС 2013/4 Св 179
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Хора на изкуството : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 100 (27 апр. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249245668

БС 2013/4 Св 180
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Ценности : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 82 (6 апр. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1248977636

БС 2013/4 Св 181
ЧОЛАКОВА, Румяна
        Мъгла : [разказ] / Румяна Чолакова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 12-13.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250841572

БС 2013/4 Св 182
ШУМНАЛИЕВ, Димитър Георгиев, 1947-
        Банички : разказ / Димитър Шумналиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 102 (13 апр. 2013), с. 36.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249073636


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2013/4 Св 183
АТАНАСОВ, Димитър Иванов, 1953-
        Монолог пред паметника на Ботев : есе / Димитър Атанасов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 8 (18 апр. 2013), с. 1, 3.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1249235940

БС 2013/4 Св 184
АЦЕВ, Крум, 1948-2005
        Ще поема на север : писма / Крум Ацев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 9.
886.7-6
COBISS.BG-ID 1250603236

БС 2013/4 Св 185
ДВОРЯНОВА, Емилия Валтер, 1958-
        Вход Господен : [есе] / Емилия Дворянова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 1.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1249511652

БС 2013/4 Св 186
КУНЧЕВ, Божидар Богомилов, 1948-
        Два мои спомена. Джек Лондон. Франц Кафка : Божидар Кунчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 3.
886.7-94
COBISS.BG-ID 1250041572

БС 2013/4 Св 187
        ПЛАМЪЦИ и омерзения : [есета]. - Съдържа: Входът на пустинята / Иван Сухиванов. Суицидната дупка на прехода / Любен Лачански

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 9-10.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1250163940

БС 2013/4 Св 188
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Не можем повече да продължаваме така ; Quo Vadis, България? : [есета] / Едвин Сугарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 1, 9.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1250163428


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 189
ШАФАК, Елиф, 1971-
        Вечно да сме силни и успешни е мит, който ни напряга : интервю с турската писателка Елиф Шафак / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 93 (4 апр. 2013), с. 19.
По повод българската премиера на романа й "Дворецът на бълхите", София, Егмонт България, 2013
894.35(047.53)
COBISS.BG-ID 1248942052


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/4 Св 190
ГУН, Дзъджън, 1792-1841
        Записки от Лечебницата за болни сливови дръвчета : [проза] / Гун Дзъджън ; прев. от старокит. Теодора Куцарова. - Бележки за авт. от С. Ч.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 1.
895.1-3
COBISS.BG-ID 1250534372

БС 2013/4 Св 191
ЛИУ, Сие, ок.465-ок.522
        Истинският познавач : [проза] / Лиу Сие ; прев. от старокит. Теодора Куцарова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 12.
Откъс от трактата "Литературно съзнание, издялкване на дракон" - първата за Китай естетическа и литературна теория, повлияна както от нумерологичните модели на "Книга на промените", така и от будизма
895.1-3
COBISS.BG-ID 1250841316

БС 2013/4 Св 192
У, Цин, 1978-
        Дупето на девойката Сяо Син : [разказ] / У Цин ; прев. от кит. Стефан Русинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 14.
895.1-32
COBISS.BG-ID 1250842084

БС 2013/4 Св 193
У, Цин, 1978-
        един забързан ден ; животът е толкова сложен ; и сега ; приятелите по литература ; ако бях светкавица ; пуша ; когато хората, които не харесват стиховете ми, се ядосат ; последна история ; плодове ; нашумях : [стихотворения] / У Цин ; прев. от кит. Стефан Русинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 14.
895.1-1
COBISS.BG-ID 1250842596

БС 2013/4 Св 194
ЯН, Ли, 1962-
        Без любов как бих прекарвал дните си? ; Случайна среща ; Търся Уан Дзюхуа ; Да не говорим за секс когато се храним ; Дяволче ; Планински връх ; На небето ; Вторият стих посветен на братовчедката Су ; Пред спирката на автобус 103 ; Викам я да дойде ; Хората които заедно се хранят въобще не спят заедно : [стихотворения] / Ян Ли ; прев. от кит. Веселин Карастойчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 11.
895.1-1
COBISS.BG-ID 1250839268

БС 2013/4 Св 195
ЯН, Ли, 1962-
        Ян Ли: За поезията / прев. от кит. Веселин Карастойчев. - Едно блюдо с Ян Ли / Веселин Карастойчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 17 (30 апр.-7 май 2013), с. 10-11.
895.1-3
COBISS.BG-ID 1250838756


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


902 АРХЕОЛОГИЯ

БС 2013/4 Св 196
АТАНАСОВ, Димитър Викторов, 1981-
        Древна Сердика - разкопки в риск / Димитър В. Атанасов, Атанас Ждребев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 16 (26 апр. 2013), с. 6.
Разкопките по проекта "Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика"" на Министерството на културата
902.2(497.223)
COBISS.BG-ID 1249517796


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        "Там-там"-а на Митко Гочев Вж Св 104

        ЕПОХАТА на Желязната лейди Вж Св 33

КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Непознатият Fra Diavolo : 120 години от рождението на Райко Алексиев Вж Св 136

        [СПОМЕНИ за преводача Стоян Бакърджиев] Вж Св 117

ТРИФОНОВ, Владо
        Особено вреден за деца и възрастни! Вж Св 144


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БС 2013/4 Св 197
ГОРЧЕВА, Даниела
        Европа след Ялта - освободена от Хитлер, поробена от Сталин / Даниела Горчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 14 (10-16 апр. 2013), с. 12-13.
940.55
32(4)(091)
COBISS.BG-ID 1250174180


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2013/4 Св 198
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Голямата тайна на Трикери : концентрационният лагер на беломорския остров е сред най-срамните страници в съвременната балканска история ; До Балканската война българите в Солун се увеличават взривоопасно : България, Гърция и Сърбия имат еднакви по сила стремежи към беломорското крайбрежие ; Съюзниците влизат в Солун едновременно / Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186
Год. 16, бр. 86 (11 април 2013), с. 13.
Год. 16, бр. 92 (18 април 2013), с. 13.
Год. 16, бр. 98 (25 април 2013), с. 13.
949.7
COBISS.BG-ID 1249038052

БС 2013/4 Св 199
ХВАЛБА, Анджей, 1949-
        История без бели и червени петна : разговор с проф. Анджей Хвалба по повод неговата "История на Третата Полска република" (превод от полски Радостина Петрова, ИК "Балкани", С., 2012) / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 14 (12 апр. 2013), с. 5.
943.8(047.53)
323(438)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249088740


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2013/4 Св 200
МИТЕВ, Пламен Димитров, 1956-
        Българите забравяме лесно някои неща от своето минало : интервю с Пламен Митев / Емили Василева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 95 (22 апр. 2013), с. 6-7.
По повод 137 г. от Априлското въстание
949.72.042.22(047.53)
COBISS.BG-ID 1249166052

ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен Илиев, 1951-
        ДС игри с Паисиевата история Вж Св 55


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/4 Св 201
БЛИЗНАШКИ, Георги Петков, 1956-
        Петко Каравелов е най-големият държавник на България : интервю с проф. д-р Георги Близнашки / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 79 (3 апр. 2013), с. 6-7.
По повод 170 г. от рождението на Петко Каравелов
949.72.051(047.53)
COBISS.BG-ID 1248918756

КОМФОРТИ, Джеки, 1954-
        Цар Борис III е бил опасен за евреите : с кинорежисьора Джеки Комфорти разговаря Патриция Николова Вж Св 90


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

ДЕКСЕЛ, Клаус
        "Наказан да замлъкне. Писателят Георги Марков и убийството с чадър" - документален филм на Клаус Дексел Вж Св 85

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 93 (2013) Св 140, Св 189
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 95 (2013) Св 34
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 98 (2013) Св 60
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 99 (2013) Св 26
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 101 (2013) Св 27
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 106 (2013) Св 53
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 108 (2013) Св 23
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 107 (2013) Св 69
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 112 (2013) Св 2
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 114 (2013) Св 11
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 22, бр. 17/18 (2013) Св 57
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 14 (2013) Св 41, Св 42, Св 115
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 15 (2013) Св 43, Св 45
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 16 (2013) Св 35, Св 44
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 17 (2013) Св 37
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 15 (2013) Св 67, Св 77
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 16 (2013) Св 92
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 17 (2013) Св 91
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22 [т.е. 24], бр. 76 (2013) Св 29
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22 [т.е. 24], бр. 77 (2013) Св 46
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22 [т.е. 24], бр. 78 (2013) Св 75
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 81 (2013) Св 112
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 82 (2013) Св 32
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 85 (2013) Св 47
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 87 (2013) Св 146, Св 167
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 90 (2013) Св 72
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 92 (2013) Св 76
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 93 (2013) Св 169
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 99 (2013) Св 150, Св 172
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 67 (2013) Св 71
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 70 (2013) Св 21
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 72 (2013) Св 4
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 76 (2013) Св 54
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 77 (2013) Св 125
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 80 (2013) Св 20
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 14 (2013) Св 30, Св 38, Св 52, Св 58
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 15 (2013) Св 31, Св 40
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 16 (2013) Св 49
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 17 (2013) Св 39, Св 48, Св 59
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 13 (2013) Св 10, Св 61, Св 78, Св 97, Св 103, Св 119, Св 143
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 14 (2013) Св 1, Св 14, Св 16, Св 65, Св 73, Св 80, Св 81, Св 83, Св 86, Св 87, Св 100, Св 102, Св 199
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 15 (2013) Св 19, Св 56, Св 63, Св 66, Св 70, Св 74, Св 82, Св 95, Св 96, Св 101, Св 122, Св 123
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 16 (2013) Св 5, Св 9, Св 33, Св 64, Св 93, Св 98, Св 104, Св 106, Св 185, Св 196
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 13 (2013) Св 17, Св 18, Св 84, Св 107, Св 132, Св 137, Св 139, Св 145
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 14 (2013) Св 55, Св 85, Св 109, Св 127, Св 129, Св 142, Св 144, Св 149, Св 152, Св 160, Св 168, Св 186, Св 187, Св 188, Св 197
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 15 (2013) Св 3, Св 7, Св 111, Св 128, Св 135, Св 154, Св 157, Св 158, Св 163, Св 166, Св 171
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 16 (2013) Св 12, Св 116, Св 120, Св 121, Св 133, Св 136, Св 138, Св 141, Св 159, Св 173
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 17 (2013) Св 68, Св 88, Св 89, Св 105, Св 110, Св 130, Св 165, Св 174, Св 181, Св 184, Св 190, Св 191, Св 192, Св 193, Св 194, Св 195
Литературен форум, ISSN 0861-2153, Бр. 1 (2013) Св 134
Литературен форум, ISSN 0861-2153, Бр. 2 (2013) Св 117
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4809 (2013) Св 13
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 79 (2013) Св 201
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 81 (2013) Св 94
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 82 (2013) Св 180
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 88 (2013) Св 178
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 94 (2013) Св 177
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 95 (2013) Св 200
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 96 (2013) Св 28
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 98 (2013) Св 15
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 100 (2013) Св 179
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 83 (2013) Св 25
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 86, Год. 16, бр. 92, Год. 16, бр. 98 (2013) Св 198
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 89 (2013) Св 8
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 94 (2013) Св 79
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 96 (2013) Св 24
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 100 (2013) Св 113
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 7 (2013) Св 124, Св 126, Св 151, Св 153, Св 161, Св 164
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 8 (2013) Св 118, Св 131, Св 162, Св 183
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7253 (2013) Св 155
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7262 (2013) Св 62
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7271 (2013) Св 99
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 90 (2013) Св 22
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 91 (2013) Св 114
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 95 (2013) Св 148, Св 175
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 97 (2013) Св 6
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 100 (2013) Св 50
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 101 (2013) Св 51
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 102 (2013) Св 182
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 104 (2013) Св 90
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 105 (2013) Св 36
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 109 (2013) Св 147, Св 170
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 116 (2013) Св 156, Св 176
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 119 (2013) Св 108

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аврамов, Димитър, 1973- (интервюирано лице) Св 23
Аврамов, Румен Любенов, 1953- (интервюирано лице) Св 19
Агамбен, Джорджо, 1942- (автор) Св 7
Александров, Стоян Илиев, 1949- (интервюирано лице) Св 42
Александрова, Ивайла (интервюиращо лице) Св 85, Св 89
Александрова, Соня Александрова, 1956- (автор) Св 83
Александрова, Татяна Георгиева (интервюирано лице) Св 115
Алън, Джонатан, 1973- (автор) Св 27
Аначкова, Слава (интервюиращо лице) Св 115
Ангелов, Георги (интервюиращо лице) Св 50
Ангелов, Мирослав (автор) Св 166
Ангелова, Венелина (интервюиращо лице) Св 24
Ангелова, Елена (интервюиращо лице) Св 105
Андерсън, Джон Лий, 1957- (автор) Св 33
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 16, Св 33
Атанасов, Георги Димитров, 1951- (автор) Св 147
Атанасов, Димитър Викторов, 1981- (автор) Св 196
Атанасов, Димитър Иванов, 1953- (автор) Св 183
Атанасов, Калоян (автор) Св 35
Ацев, Крум, 1948-2005 (автор) Св 184
 
Б

Балдева, Славея (автор) Св 129
Балева, Лилия (интервюирано лице) Св 56
Балчев, Балчо, 1961- (автор) Св 162
Биркин, Михаил (автор) Св 33
Близнашки, Георги Петков, 1956- (интервюирано лице) Св 201
Бобевски, Валентин, 1938- (интервюирано лице) Св 72
Богданов, Богдан Иванов, 1940- (интервюирано лице) Св 130
Богданова, Янина (автор) Св 73
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 70, Св 199
Божидаров, Диян (интервюиращо лице) Св 8
Болъм, Ръсел (интервюирано лице) Св 99
Босев, Росен (автор) Св 52
Бош, Аурора, 1942- (интервюирано лице) Св 100
Бояджиев, Иван Стоянов, 1938- (интервюирано лице) Св 28
Буковски, Христо Димитров, 1947- (автор) Св 4
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 19
 
В

Вагенщайн, Анжел Раймонд, 1922- (автор) Св 167
Василев, Ясен Ивайлов, 1988- (автор) Св 148
Василева, Джина, 1945- (автор) Св 131
Василева, Емили (интервюиращо лице) Св 200
Василева, Сабина (интервюиращо лице) Св 113
Ватева, Деница (съставител) Св 49
Вачева, Мила (интервюиращо лице) Св 189
Велева, Светлана (интервюиращо лице) Св 46, Св 47
Владиков, Борислав Янков, 1934- (автор) Св 162
Врабевски, Милен, 1968- (интервюирано лице) Св 8
 
Г

Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 37
Георгиев, Живко Петров, 1955- (интервюирано лице) Св 36, Св 37
Георгиев, Калин, 1969- (интервюирано лице) Св 53
Георгиев, Огнян (автор) Св 40
Георгиев, Огнян (съставител, интервюиращо лице) Св 49
Георгиева, Ангелина (автор) Св 120
Георгиева, Блага (интервюиращо лице) Св 53
Георгиева, Мара Стоянова (съставител) Св 49
Георгиева, Марианна (автор) Св 149, Св 168
Георгиева, Мария Цветанова, 1952- (интервюирано лице) Св 123
Георгиева, Симона (интервюиращо лице) Св 62
Георгиева, Теодора (автор) Св 1, Св 9
Гера, Максимилиано, 1967- (интервюирано лице) Св 100
Гергова, Димитрина, 1948- (интервюиращо лице) Св 125
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 23, Св 26, Св 140
Големинова, Лилия Стефанова (автор) Св 74
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 25
Горанова, Калина (съставител) Св 49
Горчева, Даниела (автор) Св 197
Горчева, Мая Стоянова (автор) Св 116
Господинова, Велина (автор) Св 38, Св 39
Гривнев, Георги Христов, 1942- (автор) Св 169
Гун, Дзъджън, 1792-1841 (автор) Св 190
Гърдев, Борислав, 1962- (автор) Св 84
 
Д

Дворянова, Емилия Валтер, 1958- (автор) Св 185
Декова, Галина (автор) Св 66
Дексел, Клаус (интервюирано лице) Св 85
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 15, Св 201
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 101, Св 102, Св 103, Св 104
Джаспър, Джеймс М., 1957- (автор) Св 10
Джи, Е Лим (интервюирано лице) Св 105
Дзюба, Тетяна, 1966- (автор) Св 126
Дикова, Татяна (интервюиращо лице) Св 57
Димитров, Димитър Генчев (интервюирано лице) Св 24
Димитров, Христо, 1969- (интервюирано лице) Св 113
Димитрова, Алексения, 1963- (интервюиращо лице) Св 2, Св 60
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 86, Св 87
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 98, Св 143
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 96
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 132
Донев, Владимир Иванов (автор) Св 127
Дончев, Дончо (автор) Св 20, Св 21
Дочева, Екатерина (автор) Св 81, Св 82
Драганов, Румен, 1952- (интервюирано лице) Св 61
Драгунчев, Сава (интервюиращо лице) Св 99
Драмбозов, Георги Димитров, 1945- (автор) Св 150
Дуранкев, Боян Любомиров, 1951- (интервюирано лице) Св 46
Душев, Марин (автор) Св 30, Св 59
 
Е

Енев, Деян, 1960- (автор) Св 170
Ешкенази, Максим, 1975- (интервюирано лице) Св 75
 
Ж

Ждребев, Атанас, 1981- (автор) Св 196
Живкова, Снежана, 1979- (интервюирано лице) Св 62
 
З

Зайкова, Мика, 1942- (интервюирано лице) Св 47
Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 133
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 51
Захариев, Боян (автор) Св 11
Звонарьова, Лола Уткировна, 1957- (интервюирано лице) Св 125
Златанов, Златомир Борисов, 1953- (автор) Св 12
Златев, Генчо Василев (автор) Св 151
Златкова, Гергана Цанкова (автор) Св 171
 
И

Иванов, Петър Иванов, 1946- (интервюирано лице) Св 13
Иванов, Стефан (автор) Св 88
Иванов, Стефан Русинов, 1984- (преводач) Св 192, Св 193
Иванова, Станислава Иванова (интервюиращо лице) Св 99
Илиев, Петър (автор) Св 44
Илиев, Петър (интервюиращо лице) Св 42, Св 45
Илиева, Зорница (автор) Св 29
Илиева, Илиана (интервюиращо лице) Св 146
Илиева, Наталия (автор) Св 80
Илков, Ани, 1957- (автор) Св 152
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 57
Искренов, Петър, 1943- (автор) Св 172
Искренова, Мила Йорданова, 1960- (автор) Св 106
 
Й

Йейтс, Уилям Бътлър, 1865-1939 (автор) Св 118
Йончева, Красимира Йорданова (автор) Св 5
Йорданова, Жанета (интервюиращо лице) Св 13
Йорданова, Люба (автор) Св 38, Св 58
Йорданова, Люба (съставител) Св 49
Йосифова, Бригита (автор) Св 134
 
К

Калайков, Йордан Славов, 1941- (автор) Св 173
Каменова, Зорница (автор) Св 107
Карастойчев, Веселин Георгиев (преводач, автор на предговор) Св 195
Карастойчев, Веселин Георгиев (преводач) Св 194
Карталов, Пламен Иванов, 1948- (интервюирано лице) Св 108
Карцев, Дмитрий (автор) Св 33
Китанов, Стефан, 1961- (интервюирано лице) Св 89
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 69
Комфорти, Джеки, 1954- (интервюирано лице) Св 90
Конедарева, Илвие А., 1986- (автор) Св 135
Костадинов, Красимир Николов (интервюирано лице) Св 67
Костакева, Мария Иванова, 1943- (автор) Св 78
Костов, Светлозар, 1964- (интервюирано лице) Св 51
Крумова, Юлия (преводач) Св 17, Св 18
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957- (автор) Св 136
Кунчев, Божидар Богомилов, 1948- (автор) Св 186
Куцарова, Теодора Петрова (преводач) Св 190, Св 191
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 63, Св 64
Къдрева, Кина Христова, 1931- (автор) Св 153
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 91, Св 92
 
Л

Лазаров, Стойчо, 1940- (автор) Св 117
Ламбрева, Евелина, 1963- (автор) Св 121
Ланджев, Иван, 1986- (автор) Св 154
Ландова, Мария (автор) Св 68
Ланци, Андраш (автор) Св 17
Лачански, Любен Стоянов, 1953- (автор) Св 187
Левчев, Владимир Любомиров, 1957- (автор) Св 155
Лиу, Сие, ок.465-ок.522 (автор) Св 191
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (автор) Св 137
 
М

МакДермо, Джон (автор) Св 16
Малеева, Дарина (интервюирано лице) Св 76
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 93
Манолов, Димитър, 1989- (интервюирано лице) Св 138
Маргинова, Теодора Илиянова (автор) Св 109
Марински, Филип Райчев, 1940- (автор) Св 162
Маркова, Радостина (съставител) Св 49
Маркулиев, Филип, 1983- (автор) Св 174
Масларски, Асен, 1959- (интервюирано лице) Св 79
Матеева, Марина, 1967- (автор) Св 162
Метев, Илиян, 1981- (интервюирано лице) Св 94
Милчев, Николай, 1958- (автор) Св 156
Минчева, Милена (автор) Св 110
Митев, Лозан Александров, 1959- (автор) Св 114
Митев, Пламен Димитров, 1956- (интервюирано лице) Св 200
Михайлов, Калин Руменов, 1966- (автор) Св 157
Младенов, Христо, 1956- (интервюирано лице) Св 50
 
Н

Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 139
Незнакомова, Мария (интервюиращо лице) Св 34
Нейкова, Альона (интервюиращо лице) Св 112
Неофит, патриарх Български, 1945- (интервюирано лице) Св 6
Николов, Григор (интервюиращо лице) Св 79
Николов, Йово (автор) Св 52
Николов, Любомир Павлов, 1961- (автор) Св 175
Николова, Патриция, 1979- (интервюиращо лице) Св 90
Николчин, Н. (автор) Св 158
Новак, Илиана, 1981- (автор) Св 128
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор) Св 95, Св 111
 
П

Паскалева, Богдана (преводач) Св 7
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 22, Св 36
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 56, Св 61
Петрински, Иван Герасимов (автор) Св 198
Петров, Пламен Маринов, 1963- (автор) Св 159
Петрова, Диана (интервюиращо лице) Св 6
Попнеделева, Аделина, 1956- (автор) Св 65
Попов, Алек Василев, 1966- (интервюирано лице) Св 140
Попов, Александър Андонов, 1927- (автор) Св 117
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Св 141
Пункина, Яна, 1984- (автор) Св 160
Пътева, Десислава (интервюиращо лице) Св 94
 
Р

Радева, Яница, 1977- (автор) Св 142
Разбойникова-Фратева, Мая Станкова, 1957- (автор) Св 122
Райков, Марин, 1960- (интервюирано лице) Св 34
Райл, Жерар (интервюирано лице) Св 2
Рош, Марк, 1951- (интервюирано лице) Св 33
Русанова, Мария (интервюиращо лице) Св 100
 
С

Свиридова, Александра Александровна, 1951- (автор) Св 96
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 75, Св 76
Симакова, Марина (автор) Св 14
Симеонов, Горан, 1946- (автор) Св 54
Скорчев, Румен Денев, 1932- (интервюирано лице) Св 69
Славова, Петя (автор) Св 97
Славянски, Павел Стоименов, 1938- (автор) Св 161
Смилевски, Георги, 1975- (интервюирано лице) Св 112
Стамболиев, Огнян Тодоров, 1947- (преводач) Св 124
Станев, Илин Жеков, 1978- (съставител) Св 49
Станев, Райчо Радославов, 1977- (интервюирано лице) Св 70
Станева, Марина (автор) Св 30, Св 31
Станчев, Ивайло (интервюиращо лице) Св 41
Старидолска, Елена (автор) Св 39
Статев, Стати Василев, 1955- (интервюирано лице) Св 45
Стоянов, Никола (интервюирано лице) Св 41
Стоянов, Николай (автор) Св 40
Стоянов, Румен Бориславов, 1941- (автор) Св 117
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Св 188
Сухиванов, Иван, 1961- (автор) Св 187
 
Т

Тенев, Дарин Войнов, 1978- (автор) Св 3
Терзиев, Антон Петров, 1977- (автор) Св 176
Терзиев, Любомир Николов, 1962- (автор) Св 119
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 177, Св 178, Св 179, Св 180
Тодоров, Антоний Тодоров, 1957- (интервюирано лице) Св 25
Тодоров, Владислав Тодоров, 1956- (интервюирано лице) Св 143
Тодоров, Найден, 1974- (интервюирано лице) Св 77
Томов, Александър Александров, 1944- (автор) Св 117
Томова, Виржиния (преводач) Св 14, Св 33
Тошева, Анжела Тошева, 1961- (автор) Св 82
Трайков, Николай (интервюиращо лице) Св 138
Трифонов, Владо (автор) Св 144
 
У

У, Цин, 1978- (автор) Св 192, Св 193
Ушева, Надежда (интервюиращо лице) Св 72
 
Ф

Фадел, Морис Наме, 1973- (автор) Св 145
Федорченко, Алексей Станиславович, 1966- (интервюирано лице) Св 98
Фотев, Георги, 1941- (интервюирано лице) Св 22
Фотева, Светлина (автор) Св 163
 
Х

Хвалба, Анджей, 1949- (интервюирано лице) Св 199
Хинкова, Василка Маринова, 1927- (автор) Св 162
Христов, Димитър (преводач) Св 126
Христов, Иво, 1970- (интервюирано лице) Св 26
Христов, Иво Ангелов, 1966- (автор) Св 32
Христов, Иво Ангелов, 1966- (интервюирано лице) Св 26
Христов, Момчил Емилов (преводач) Св 33
Христова, Антоанета Георгиева, 1960- (интервюирано лице) Св 15
Христова, Теменужка (автор) Св 71
 
Ц

Цанова, Илияна Димитрова, 1976- (интервюирано лице) Св 49
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 108
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 67, Св 77
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 19
Чернокожев, Вихрен Илиев, 1951- (автор) Св 55
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 28
Чолакова, Румяна (автор) Св 181
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор на предговор) Св 190
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 123, Св 130
Чухов, Петър Любомиров, 1961- (интервюирано лице) Св 146
 
Ш

Шафак, Елиф, 1971- (интервюирано лице) Св 189
Шопов, Димитър Ангелов, 1933- (автор) Св 164
Шумналиев, Димитър Георгиев, 1947- (автор) Св 182
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (автор) Св 117, Св 165
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (преводач) Св 118
Шьопфлин, Дьорд, 1939- (автор) Св 18
 
Ю

Юйтон, Лу, 1969- (интервюирано лице) Св 60
Юло, Артюр, 1913-2005 (автор) Св 124
 
Я

Ян, Ли, 1962- (автор) Св 194, Св 195

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Аарон С. Кремер отива в рая Св 167
Аз съм добър американец Св 16
Ай ем а спай и дъ хаус ъф лов Св 177
ако бях светкавица Св 193
Ако не умеем да се радваме на даровитите, значи сме мъртви Св 69
Антената Св 160
Антихимик Св 147
Апология на Актьора като Клоун Св 101
"Арката на въображението" Св 128
Археология на несъзнаваното. Реставрация на душата Св 65
 
Б

Банички Св 182
Без Св 156
Без любов как бих прекарвал дните си? Св 194
Българите забравяме лесно някои неща от своето минало Св 200
Българите сме фолклорни мастодонти Св 113
България - в центъра на картата! Св 27
Българската драма през последните пет години Св 145
[Българският олимпийски комитет] БОК закръгли 9 десетилетия Св 114
Бяхме република на хоровата самодейност Св 72
 
В

В астрийски контекст Св 74
В разгадаване на патриотизма Св 5
В рая на Антониони Св 83
В тайните градини на живописта Св 68
Величие и падение на поезията Св 124
вечеря Св 149
Вечните образи на надеждата Св 67
Вечно да сме силни и успешни е мит, който ни напряга Св 189
Викам я да дойде Св 194
Винаги съм харесвал кратките форми Св 146
Вирус Св 159
Високата литература срещу подмяната Св 139
Водачите на тълпата Св 118
Време Св 163
Времето на диригентите диктатори е отминало Св 77
Времето прониква, като сол... Св 126
Всеки втори брак у нас приключва с развод Св 13
Всемогъщите лястовици Св 160
Всяка трета мисъл Св 165
Вторите седем Св 49
Вторият стих посветен на братовчедката Су Св 194
Вход Господен Св 185
Възможностите на тембъра Св 81
Вълча следа към богомилите Св 4
 
Г

Гергьовденските паради в киноархивите Св 91
глина Св 160
глина 2 Св 160
Голямата тайна на Трикери Св 198
Господин Х. е нечестен човек, а на това отгоре и крайно тъп Св 95
"Госпожа Г." - близък поглед Св 135
Гротесков трилър, където сме всички Св 86
 
Д

Да изберем управници със страх Божий Св 6
Да не говорим за секс когато се храним Св 194
Да не отписваме малките партии все още Св 36
Два мои спомена. Джек Лондон. Франц Кафка Св 186
[Две хиляди и осма Две хиляди и десета] 2008/2010: Литературата в последните три години на първото десетилетие, с приплъзвания към 2011 и 2012 Св 132
Деветте живота на БКК Св 44
Демокрация, демокрация, ама "песента" е като при соца Св 79
Денят отстъпи с врявата на гарата... Св 126
Десет нови немски пиеси Св 120
Детство Св 163
Децата са много чиста енергия Св 75
Джи Е Лим: За формата и движението Св 105
До Балканската война българите в Солун се увеличават взривоопасно Св 198
Дойдохме, съблякохме се, победихме Св 59
Досега извадихме само 30% от "Офшорлийкс" Св 2
Древна Сердика - разкопки в риск Св 196
Дупето на девойката Сяо Син Св 192
Дългоногата мушица Св 118
Дън Сяо Пин и политиката на прагматизъм, икономически реформи и отвореност към света Св 20
Държавата да не тегли заем, а да си управлява собствеността Св 46
[Държавна сигурност] ДС игри с Паисиевата история Св 55
Дяволче Св 194
 
Е

Европа след Ялта - освободена от Хитлер, поробена от Сталин Св 197
Един ден Св 178
един забързан ден Св 193
Един Хитлер по-малко Св 176
Единство на противоположни семи в поетичния жанр на Малина Томова Св 141
Едно-две-три, дайте ни пари! Св 35
Езерният остров Инисфрий Св 118
Езикът - това е човекът Св 115
Екзистенциалистката версия на лагерния опит Св 127
Емоции и социални движения: 20 години теория и изследвания Св 10
Епохата на Желязната лейди Св 33
Ерата на Мао Св 21
Есенен цикъл Св 157
 
Ж

Желание Св 163
Живеем с ялови претенции Св 62
Живите картини "Декамерон" Св 111
животът е толкова сложен Св 193
 
З

За Бартълби политиките Св 12
За здравото вбиване в системата и красивите сънища Св 138
За Мадарския конник и мъртвия баща - или кой е лъвът в "Блуменберг" Св 121
За нуждата от христоматия на българския преход Св 142
За проекта на "Новис" Св 116
За това, което можем да направим Св 7
За човешката цена на "националния идеал" Св 19
Забравихме за светостта на майката, грижата към ближния Св 8
Завръщане към империята? Св 32
Записки от Лечебницата за болни сливови дръвчета Св 190
Звучи едно пиано и в моя дом... Св 161
Звъня по телефона на номера, който зная наизуст... Св 126
змията Св 149
 
И

"И без да бързам, да усещам, да чета и да разбирам" Св 130
И влакът ни ръждясва във тунела Св 151
и сега Св 193
И талант, и реализация Св 56
И ще бъде тишина с цвят на надежда... Св 126
Играта 3 Св 102
Изборите са опера на Вагнер Св 108
Извори в устието Св 147
Изгубеното лице на студентите Св 58
Изкуство в космоса Св 63
Измислени думи... Св 163
Изстраданата финансова автокефалия Св 43
Икономически интереси изместиха духовната връзка с Русия Св 54
Има ли унгарски модел? Св 17
Искам да танцувам и за българската публика Св 112
Искаме участие в държавната политика Св 50
Истинският познавач Св 191
История без бели и червени петна Св 199
 
К

Как станахме слепци, макар и зрящи? Св 153
Картината като инвестиция Св 61
Катедралата на тялото Св 148
"Като няма пари за култура, яжте лайна" Св 64
Като облак ще си отида Св 169
Кино от края на лятото до началото на пролетта Св 89
Киното на младите - без патетика Св 97
Китай направи компютър, който извършва 1 млн. милиарда операции в секунда Св 60
Кладенчето на поета Св 150
Класиката през погледа на модерниста Св 106
Когато дипломацията заговори Св 30
Когато се говори за престъпления, трябва да сме единни Св 28
когато хората, които не харесват стиховете ми, се ядосат Св 193
Кой е Борис Априлов? Св 131
Който вземе изборите - трябва да чуе улицата или тя ще го помете Св 23
Колко Европи точно? Св 18
Конвертируемото в най-новата българска литература (2008-2012) Св 137
Котакът и луната Св 118
Крахът и всичко останало Св 87
(К)раят на тайните Св 40
Къдрица без излишни къдри Св 119
Къртицата орел Св 152
 
Л

Лесно е да си ляв в опозиция Св 37
 
М

Мариан, Бейби морто Св 172
Механичната глава Св 148
Мисли през сушав сезон Св 154
Момичето отвъд хълма Св 175
Монолог пред паметника на Ботев Св 183
Мотив Св 154
мравка Св 149
Мъгла Св 181
 
Н

На небето Св 194
На поета класик Св 150
на ръба Св 158
Нагледно за книгите Св 70
"Наказан да замлъкне. Писателят Георги Марков и убийството с чадър" - документален филм на Клаус Дексел Св 85
Напуснатият човек Св 160
Нафталинка Св 150
Национализъм, съчетан със социална демагогия, ражда фашизъм Св 25
Национални награди Икар 2013 Съюз на артистите в България Св 107
нашумях Св 193
"Не гласът, тялото пее" Св 78
Не е време за данъчни промени Св 45
Не мога Св 156
Не можем повече да продължаваме така Св 188
Не обещавай, помогни Св 48
Не плашете хората с кипърски или гръцки варианти Св 42
Не прощавайте фалша на политиците Св 22
Недоразумението Св 154
Нека не го отричаме... Св 154
Непознатият Fra Diavolo Св 136
ние Св 149
Нов повей в турската външна политика? Св 29
Новият г-н Балкански Св 103
Ноктюрно Св 88
Няма Св 168
Няма изтрити СРС, всичко е архивирано Св 53


"Общото благо" в кутията на Пандора Св 9
Олигархията срещу гражданите - 1:1 Св 26
Опасност: 1000 села ще изчезнат, 100 гета ще се появят в София Св 11
Особено вреден за деца и възрастни! Св 144
Особености на коалиционния живот Св 38
Особеностите на предизборната кампания Св 39
 
П

Парадайз Св 174
Пепел от рози Св 147
Песента на старата майка Св 118
[Петдесет и трети] 53-ти международен фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе, 2013 Св 73
Петко Каравелов е най-големият държавник на България Св 201
Пламъци и омерзения Св 187
Планински връх Св 194
плач Св 149
плодове Св 193
По нишката на фантазията Св 66
По следите на Куентин Тарантино Св 84
Победителите у нас офейкват с плячката Св 140
Поема за едно лекарство с артишок и с придобит от трън целебен сок Св 159
Поетът Св 161
последна история Св 193
"Последната линейка на София" е метафора на отлива на медици Св 94
Потенциалност и негативност Св 3
Пред спирката на автобус 103 Св 194
преди лягане Св 149
Предпочитам артистизма на мига Св 98
Принцесите винаги са били на глупците... Св 126
Пристани на самотата Св 173
Присъда без обжалване Св 150
приятелите по литература Св 193
Проблемът на нашите национални стратегии е, че те не се прилагат Св 15
Пробуждане... Св 171
продавачница "номер шест" Св 166
Прошка Св 164
Птиците на безпокойството Св 160
пуша Св 193
Пхенян стайл Св 31
 
С

Само да решим и ще бием мафията Св 51
Светите седмочисленици към фалшификаторите на историята Св 161
секънд хенд Св 160
Скандалите само затвърждават нагласите Св 24
Скуош и мотика Св 129
Служа на хората, няма да водя войни Св 34
Случайна среща Св 194
сляпата котка Св 149
Смъртта на вождовете Св 133
сок Св 160
[Спомени за преводача Стоян Бакърджиев] Св 117
"Сребърният век" на Рене Гера Св 125
Среща на жълтите павета Св 134
Старите ни къщи Св 147
Страната Дюрасия Св 123
Страхът от различния е нашето проклятие Св 99
Струнна теория Св 155
Супа в кошница Св 1
Съвременната музика съчетава всички традиции Св 76
[Съвременни български поети] Св 162
сън отвъд хоризонт... Св 158
Съюзниците влизат в Солун едновременно Св 198


"Там-там"-а на Митко Гочев Св 104
Танцът - това е чувственост и прелъстяване Св 100
Театрална формация "Феникс" - хората с големи сърца Св 110
Това не е за телефона... Св 52
"Това не е консенсусен филм" Св 143
Точно така Св 156
Трилогия на целостта Св 122
Тукашен блус Св 154
Търся Уан Дзюхуа Св 194
 
У

Улисани в стремежа всеки да се хване за собственото си дърво, не видяхме как изчезна гората Св 57
 
Ф

Фалшив спомен Св 160
Феминизмът като ястие от националната кухня Св 14


"Хана Арент" и смелостта на мисълта Св 96
Хора на изкуството Св 179
Хората които заедно се хранят въобще не спят заедно Св 194
Художникът трябва да изрази невидимото Св 71
 
Ц

Цар Борис III е бил опасен за евреите Св 90
Ценности Св 180
Цигуларката Св 170
 
Ч

Честванията на славната епопея и кинематографът Св 92
[Четиридесет] 40 години квартет "Кронос" Св 80
 
Щ

Ще направим "Made in Bulgaria" добър знак Св 41
Ще поема на север Св 184
Ще се оправим не с помощи за бедни, а със стимули за бизнеса Св 47
 
Я

Ян Ли: За поезията Св 195
 
G

GoEast 2013: Все по на изток! Св 93
 
P

Play live Св 109
ppIANISSIMO 2013 Св 82
 
Q

Quo Vadis, България? Св 188

УДК


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 1
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 2


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Св 3
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 5


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 4, Св 5, Св 6


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 7, Св 8, Св 9, Св 10, Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 17, Св 18
32 ПОЛИТИКА Св 16, Св 197
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 17, Св 18
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 28, Св 199
324 ИЗБОРИ Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 36, Св 37, Св 39
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 20, Св 21, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 33, Св 34
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 33, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Св 40, Св 41
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 40, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 32, Св 46, Св 47, Св 48
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 49
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Св 50
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 59
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 51
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 52, Св 53, Св 54, Св 55
377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА Св 56
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 45, Св 57, Св 58
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Св 59


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Св 60


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Св 136
75 ЖИВОПИС Св 66, Св 67, Св 68, Св 69, Св 70, Св 71
78 МУЗИКА Св 72, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 78
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 79
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Св 80
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Св 81, Св 82
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 83, Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 143
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 113
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Св 114


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 115
82 ЛИТЕРАТУРА Св 116
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Св 117
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 118, Св 119
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 120, Св 121
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 122
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123
840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Св 124
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 125
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 126
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 127, Св 128
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 166, Св 167, Св 168, Св 169, Св 170, Св 171, Св 172, Св 173, Св 174, Св 175, Св 176, Св 177, Св 178, Св 179, Св 180, Св 181, Св 182
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 183, Св 184, Св 185, Св 186, Св 187, Св 188
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 189
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 190, Св 191, Св 192, Св 193, Св 194, Св 195


902 АРХЕОЛОГИЯ Св 196
92 БИОГРАФИИ Св 33, Св 104, Св 117, Св 136, Св 144
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 197
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 198, Св 199
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 55, Св 200
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 90, Св 201
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 85

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Абазова, Магда (1923-2011) Св 68
Агамбен, Джорджо (1942-) Св 3
Алексиев, Райко вж Алексиев, Райко Николов (1893-1944)
Алексиев, Райко Николов (1893-1944) Св 136
Андреа, Ян (1952-) Св 123
Антониони, Микеланджело (1912-2007) Св 83
Априлов, Борис (1921-1995) Св 131
Арент, Хана (1906-1975) Св 96
 
Б

Бакърджиев, Стоян вж Бакърджиев, Стоян Костов (1929-1998)
Бакърджиев, Стоян Костов (1929-1998) Св 117
Бойл, Дани (1956-) Св 109
Бокачо, Джовани (1313-1375) Св 111
Бонев, Вито вж Бонев, Вито Емилов (1985-)
Бонев, Вито Емилов (1985-) Св 95
Борис III, цар (1894-1943) Св 90
Борисова, Яна (1972-) Св 102
Бритън, Бенджамин (1913-1976) Св 88
Брох, Херман (1886-1951) Св 122
 
В

Вагнер, Рихард (1813-1883) Св 108
Вишниек, Матей (1956-) Св 101
 
Г

Гера, Рене (1946-) Св 125
Герра, Рэне вж Гера, Рене (1946-)
Гочев, Димитър (1943-) Св 104
Гочев, Митко вж Гочев, Димитър (1943-)
Груджински, Густав Херлинг- вж Херлинг-Груджински, Густав (1919-2000)
 
Д

Данаилов, Георги вж Данаилов, Георги Христов (1936-)
Данаилов, Георги Христов (1936-) Св 103
Дворянова, Емилия Валтер (1958-) Св 135
Дворянова, Емилия вж Дворянова, Емилия Валтер (1958-)
Димитрова, Гергана Св 120
Добрева, Диана вж Добрева, Диана Стойнова (1971-)
Добрева, Диана Стойнова (1971-) Св 111
Дън, Сяо Пин (1904-1997) Св 20
Дюрас, Маргьорит (1914-1996) Св 123
 
Ж

Жеков, Румен (1960-) Св 65
 
К

Каравелов, Петко вж Каравелов, Петко Стойчев (1843-1903)
Каравелов, Петко Стойчев (1843-1903) Св 201
Каролев, Райчо (1846-1928) Св 4
Кафка, Франц (1883-1924) Св 186
Кацамунски, Йордан (1943-) Св 68
Кацамунски, Йордан вж Кацамунски, Йордан Парашкевов (1943-)
Кацамунски, Йордан Парашкевов (1943-) Св 66
Кацарова, Веселина (1965-) Св 78
Константинов, Константин вж Константинов, Константин Илиев (1890-1970)
Константинов, Константин Илиев (1890-1970) Св 129
 
Л

Ламар (1898-1974) Св 116
Левичаров, Сибиле (1954-) Св 121
Лондон, Джек (1876-1916) Св 186
 
М

Маджарова, Антоанета Св 71
Мао, Дзе Дун (1893-1976) Св 21
Марков, Георги вж Марков, Георги Иванов (1929-1978)
Марков, Георги Иванов (1929-1978) Св 85
Митов, Иван Св 95
 
Н

Неруда, Пабло (1904-1973) Св 33
 
П

Павлов, Константин вж Павлов, Константин Мирчев (1933-2008)
Павлов, Константин Мирчев (1933-2008) Св 144
Палмър, Тони (1941-) Св 88
Панчева, Евгения вж Панчева, Евгения Спасова (1958-)
Панчева, Евгения Спасова (1958-) Св 119
Петров, Здравко (1928-2000) Св 134
Петрова, Радостина вж Петрова, Радостина Диянова (1988-)
Петрова, Радостина Диянова (1988-) Св 199
Пиночет, Аугусто (1915-2006) Св 33
Поуп, Алекзандър (1688-1744) Св 119
 
С

Стоев, Галин (1969-) Св 102
 
Т

Тарантино, Куентин (1963-) Св 84
Тачър, Маргарет (1925-2013) Св 33
Терзиев, Красимир (1969-) Св 63
Тодоров, Георги вж Тодоров, Георги Георгиев (1956-)
Тодоров, Георги Георгиев (1956-) Св 5
Томова, Малина (1950-2011) Св 141
Трота, Маргерете фон (1942-) Св 96
 
Х

Харалампиева, Бина (1948-) Св 103
Харингтън, Дейвид (1949-) Св 80
Херлинг-Груджински, Густав (1919-2000) Св 127
Христов, Емил (1956-) Св 86, Св 143
Христов, Ивайло Ангелов (1955-) Св 101
Христов, Ивайло вж Христов, Ивайло Ангелов (1955-)
Христов, Христо (1967-) Св 55
 
Ч

Чомски, Ноам (1928-) Св 16
 
Ш

Шекспир, Уилям (1564-1616) Св 99
Шели, Мери (1797-1851) Св 109
Шулц, Бруно (1892-1942) Св 128
 
Я

Янко, Лика (1928-2001) Св 68
 
F

Fra Diavolo вж Алексиев, Райко Николов (1893-1944)
 
K

Kasarova, Vesselina вж Кацарова, Веселина (1965-)
 
M

Mad-Jarova вж Маджарова, Антоанета
 
V

Vogt, Marianne Zelger- вж Zelger-Vogt, Marianne (1945-)
 
Z

Zelger-Vogt, Marianne (1945-) Св 78

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Австрия Св 74
 
Б

България Св 1, Св 35, Св 43, Св 44, Св 48, Св 74, Св 114
 
В

Висбаден
- Германия Св 93
 
Е

Европейски съюз Св 18
 
И

Израел Св 30
 
К

Китай Св 20, Св 21
Корея Св 31
 
Р

Русе Св 73
 
С

Сердика вж София
София Св 82, Св 87, Св 97, Св 196
 
Т

Турция Св 29, Св 30, Св 32
 
У

Унгария Св 17