ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 5

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Бойка Първанова

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2013/5 Св 1
ТОДОРОВ, Валерий Илиев, 1956-
        Новият директор на БНР може да бъде доволен от наследството : интервю с Валерий Тодоров, досегашен генерален директор на радиото / Паола Хюсеин. Няма да показвам, че радиото започва от мен : интервю с Радослав Янкулов, новия генерален директор на БНР / Паола Хюсеин. - БНР - Българско национално радио

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 144 (30 май 2013), с. 22-23.
002.63:654.191(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249725924


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/5 Св 2
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        За чудото на езика / Георги Господинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 1.
Слово, произнесено на тържественото честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост в София, 2013 г.
008(497.2)(042)
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1249914852


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2013/5 Св 3
ГЕОРГИЕВА, Теодора
        Дигитализация на помпата : за технологичните и социалните проблеми на библиотеките / Теодора Георгиева, Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 9.
По повод международната конференция "Дигиталната бибилиотека - технологични и социални проблеми", София, 15 май 2013
025.8:681.324
COBISS.BG-ID 1249954532

БС 2013/5 Св 4
ТОРНТЪН, Ан
        Обществената библиотека на Ню Йорк никога не е имала толкова много читатели : интервю с директора на библиотеката Ан Торнтън / Десислава Колева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 114 (18-19 май 2013), с. 9.
По повод участието й във форума "Дигиталната библиотека - технологични и социални проблеми", организиран от фондация "Национална академична библиотечно-информационна система"
026/027(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249419492


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/5 Св 5
АНТОНОВА, Весислава
        Фасадна прозрачност : управляващите направиха промени за по-голяма откритост на медиите по време на предизборната кампания, но не им позволиха да проработят / Весислава Антонова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 19 (18-23 май 2013), с. 38-39.
07(497.2)
324(497.2)
COBISS.BG-ID 1251582692

БС 2013/5 Св 6
ПОЛЯКОВ, Юрий Михайлович, 1954-
        На руските олигарси патриотизмът им е чужд : с главния редактор на в. "Литературная газета" Юрий Поляков разговаря Емил Тонев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 128 (12 май 2013), с. 8-9.
Ролята на най-тиражното литературно издание в Русия
07(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249329636


1 ФИЛОСОФИЯ


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БС 2013/5 Св 7
НАЧЕВ, Стефан Славов, 1954-
        Мислителят на немислимото / Стефан Начев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 6-7.
200 години от рождението на Сьорен Киркегор
101(091)(489)
92 Киркегор, С.
COBISS.BG-ID 1249762020


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2013/5 Св 8
ПЕТРОВА, Галя
        Да отменим лятното часово време! Разболява : интервю с д-р Галя Петрова, психиатър и психотерапевт / Любомира Николаева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 143 (29 май 2013), с. 17.
159.922.2:529(047.53)
616.89(047.53)
COBISS.BG-ID 1249685476


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БС 2013/5 Св 9
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Пластинацията, сетивата и смъртта / Стоян Ставру

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 9.
Етични въпроси по повод изложбата на пластинати (химически обработени мъртви човешки тела), представена в София, 2013 г.
172
COBISS.BG-ID 1249902052


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

ВЕЛИНОВА, Вася Николова
        С ореол на святост : Константин Велики - къде започва легендата? Вж Св 163

БС 2013/5 Св 10
ВИСАРИОН Зографски, йеромонах, 1974-
        Трябва да търсим предателя в себе си : интервю с йеромонах Висарион (Зографски) / Иван Филчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7279 (2 май 2013), с. 13.
281.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1249284324

БС 2013/5 Св 11
НЕОФИТ, патриарх Български, 1945-
        Мечтая достойните за подражание примери да изместят скандалните от първите страници на вестниците : интервю с Неофит, патриарх Български и митрополит Софийски / Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 124 (8 май 2013), с. 13-14.
281.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1249285348

БС 2013/5 Св 12
ПЕТКОВ, Николай, 1971-
        Някой трябва да покаже на децата красотата на православието : интервю с отец Николай Петков / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 105 (3 май 2013), с. 8-9.
281.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1249279204

БС 2013/5 Св 13
ЧИКАЛОВ, Йоан
        Любовта и милосърдието са сърцето на Възкресението : интервю с отец Йоан Чикалов, храм "Света Параскева" в София / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4816 (2 май 2013), с. 14-15.
281.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1249286372


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2013/5 Св 14
ДЖОНСЪН, Даян, 1934-
        За сциентологията / Даян Джонсън ; прев. от англ. Росен Асенов. - Прев. от сп. New York rewiev of books (25 April 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 10-11.
По повод книгата на Лорънс Райт "Прочистване" (Lawrence Wright "Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief ", 2013)
298(73)
COBISS.BG-ID 1249677540


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/5 Св 15
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Властта на ГЕРБ прелъстяваше, а не репресираше : интервю с Харалан Александров, социален антрополог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 140 (24-26 май 2013), с. 13-14.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249617124

БС 2013/5 Св 16
ДИМИТРОВ, Пламен Луков
        ГЕРБ изпадна в защитно онемяване : изборите показаха хронично отчуждение на електората : интервю с д-р Пламен Димитров, приложен психолог и председател на УС на дружеството на психолозите в България / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7290 (16 май 2013), с. 13.
По повод резултатите от предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
316.6(497.2)(047.53)
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249378788

БС 2013/5 Св 17
КОЛАКОВСКИ, Лешек, 1927-2009
        Подръчен декалог на интелигента / Лешек Колаковски ; прев. от пол. Правда Спасова. - Прев. от сп. "Tygodnik Powszechny" (18.07.2009)


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 3.
316.343.652
COBISS.BG-ID 1251451876

РЕРОЛ, Рафаела
        Ги Дебор: изкуството на войната Вж Св 62


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БАБИКЯН, Арман Агоп, 1967-
        В парламента влизат стари познайници, които никой не понася : интервю със специалиста по политически пиар Арман Бабикян Вж Св 26


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/5 Св 18
АНДРОЛОВА, Калина
        Wantеd: Умове, способни за скокове! / Калина Андролова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 5.
Анализ на политическата ситуация в България след парламентарните избори, май 2013 г.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1249761764

ГАНЕВ, Димитър
        Сезонът на политическите кризи е открит : странен програмен кабинет на хоризонта Вж Св 39

БС 2013/5 Св 19
ДЕ ла Мар, Анета
        Венецуела след Чавес / Анета де ла Мар Икономова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 10-11.
323(87)
COBISS.BG-ID 1249955812

БС 2013/5 Св 20
ДОНЧЕВ, Дончо
        Дзян Дзъмин и неговата постановка за "трите представителства" / Дончо Дончев. - (Петте поколения китайски ръководители ; 3)

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 91 (15 май 2013), с. 14-15.
323(510)
327(510)
COBISS.BG-ID 1249360612

БС 2013/5 Св 21
ДОНЧЕВ, Дончо
        Ху Дзинтао и концепцията за "научно развитие" и създаване на хармонично общество / Дончо Дончев. - (Петте поколения китайски ръководители ; 4)

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 100 (29 май 2013), с. 14-15.
323(510)
327(510)
COBISS.BG-ID 1249685220

БС 2013/5 Св 22
ЛУЦЕНКО, Юрий Виталиевич, 1964-
        Българин ми пращаше в. "24 часа" в затвора : интервю с Юрий Луценко, бивш вътрешен министър на Украйна / Момчил Инджов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 131 (15 май 2013), с. 19.
Проблеми на опозицията в Украйна
323.2(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249367524

БС 2013/5 Св 23
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Германският пример е спасението : с историка Георги Марков разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 129 (13 май 2013), с. 14-15.
Обществено-политическата обстановка у нас и проведените парламентарни избори
323.2(497.2)(047.53)
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249328868

БС 2013/5 Св 24
МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        България плаче за лидери : с психиатъра д-р Николай Михайлов разговаря Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 136 (20 май 2013), с. 14-15.
Политическата ситуация в страната след предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249451748

БС 2013/5 Св 25
ХАЛАЧЕВ, Любомир Тодоров, 1950-
        Какво ни трябва? : образованието и правосъдната система - двете задължителни опори на добрата държава / Любомир Халачев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 6.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1249918180


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

АНТОНОВА, Весислава
        Фасадна прозрачност : управляващите направиха промени за по-голяма откритост на медиите по време на предизборната кампания, но не им позволиха да проработят Вж Св 5

БС 2013/5 Св 26
БАБИКЯН, Арман Агоп, 1967-
        В парламента влизат стари познайници, които никой не понася : интервю със специалиста по политически пиар Арман Бабикян / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 112 (16 май 2013), с. 9-10.
По повод резултатите от предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
324(497.2)(047.53)
32.019.5(047.43)
COBISS.BG-ID 1249375716

БС 2013/5 Св 27
ГЕОРГИЕВ, Людмил Дочев, 1960-
        Касим Дал не е креатура на Борисов : проф. Людмил Георгиев, психолог и учен, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 20 (17-24 май 2013), с. 14.
По повод резултатите от предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
324(497.2)(047.53)
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251145188

БС 2013/5 Св 28
ГЪЛЪБОВ, Антоний Найденов, 1964-
        В българското общество са тежко разкъсани връзките на солидарност / Антоний Гълъбов ; интервю на Мария Нинова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 109 (14 май 2013), с. 14.
По повод резултатите от парламентарните избори, май 2013
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249346532

ДИМИТРОВ, Пламен Луков
        ГЕРБ изпадна в защитно онемяване : изборите показаха хронично отчуждение на електората : интервю с д-р Пламен Димитров, приложен психолог и председател на УС на дружеството на психолозите в България Вж Св 16

БС 2013/5 Св 29
        ИДВА парламентът на коалициите. - Съдържа: Политическата отговорност отново ще бъде споделена / Илин Станев. Вот-касичка : според анализ на МВР решаваща роля на тези избори ще имат не купените гласове, а корпоративния вот / Велина Господинова. Непоносимата тежест на разнообразието : какво може да се направи, ако "няма за кого да гласувам" / Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 18 (10-17 май 2013), с. 8-14.
По повод парламентарните избори май 2013 г.
324(497.2)
COBISS.BG-ID 1251579876

БС 2013/5 Св 30
        ИЗБОРИ за 42-ро Народно събрание, 12 май 2013 г.. - Съдържа: Избори на омерзението / Антоний Тодоров. Дневник на едно очаквано разочарование / Диана Иванова. Странна ли е странната коалиция? / Георги Медаров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 10-11.
324(497.2)
COBISS.BG-ID 1249903332

БС 2013/5 Св 31
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Днес е по-евтино да се купи вече избран депутат, а не глас : интервю с Михаил Константинов / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 125 (9 май 2013), с. 13.
По повод предстоящите парламентарните избори у нас
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249312740

МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Германският пример е спасението : с историка Георги Марков разговаря Валентина Петкова Вж Св 23

БС 2013/5 Св 32
ПАВЛОВ, Юлий Владимиров, 1951-
        Експертен кабинет ще надживее всяка коалиция : интервю със социолога от Центъра за анализи и маркетинг Юлий Павлов / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7288 (14 май 2013), с. 15.
По повод резултатите от парламентарните избори, май 2013
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249346020

БС 2013/5 Св 33
        [ПАРЛАМЕНТАРНИ избори, май 2013] : интервюта. - Съдържа: ГЕРБ, ДПС и "Атака" - нетрадиционно, но може да е продуктивно / Георги Коритаров ; Паола Хюсеин. БСП с известен успех изолира ГЕРБ от съставяне на кабинет / Димитър Аврамов ; Генка Маркова. Нищо не може да предизвика касиране на вота / Александър Джеров ; Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 130 (14 май 2013), с. 12-15.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249354468


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/5 Св 34
БЕЧЕВ, Димитър Христов
        Рецесията и слабият растеж характеризират Европа днес : интервю с Димитър Бечев, директор на българския офис на Европейския център за външни отношения / Светослав Стефанов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4820 (9 май 2013), с. 14-15.
327(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249312228

БС 2013/5 Св 35
ВОДЕНСКИ, Петър, 1951-
        Само България "освети" военното си разузнаване : интервю с Петър Воденски, дипломат, полковник от Военното разузнаване / Станка Динева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 20 (23 май 2013), с. 18.
По повод представянето на автобиографичната му книга "А иначе дипломацията е сериозен занаят", 2013
327.84(047.53)
355.40(047.53)
COBISS.BG-ID 1249544420

ДОНЧЕВ, Дончо
        Дзян Дзъмин и неговата постановка за "трите представителства" Вж Св 20

ДОНЧЕВ, Дончо
        Ху Дзинтао и концепцията за "научно развитие" и създаване на хармонично общество Вж Св 21

БС 2013/5 Св 36
КАМИСА-Раз, Шаул, 1954-
        България не е мека мишена : интервю с Шаул Камиса Раз, посланик на държавата Израел / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 126 (31 май 2013), с. 6-7.
327(569.4:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249765348

БС 2013/5 Св 37
КОИДЗУМИ, Такаши
        Токио залага на "стратегия на трите стрели" : интервю с Такаши Коидзуми, посланик на Япония в България / Васил С. Сотиров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 136 (20 май 2013), с. 22.
327(520:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249457892

БС 2013/5 Св 38
ШУСТЕР, Саймън
        Руските полици / Саймън Шустер. - Прев. от англ. от сп. Time (13 May 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 11.
По повод руските доставки на оръжие за Сирия
327(470:569.1)
COBISS.BG-ID 1249907172


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/5 Св 39
ГАНЕВ, Димитър
        Сезонът на политическите кризи е открит : странен програмен кабинет на хоризонта / Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 20 (17-24 май 2013), с. 11, 16.
Политическата ситуация в България след предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 г.
328(497.2)
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1251144676

БС 2013/5 Св 40
ГОСПОДИНОВА, Велина
        Аритметика на изкуственото мнозинство : пред БСП стои трудната заача да балансира между политическите интереси на "Атака" и ДПС / Велина Господинова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 20 (24-31 май 2013), с. 8-9.
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1251584996

БС 2013/5 Св 41
ЖЕЛЕВ, Желю Митев, 1935-
        Трябва ни програмен кабинет - ако се налага, президентът да тропне по масата : интервю с д-р Желю Желев, президент на Република България (1990-1997) / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 136 (20 май 2013), с. 13.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249455076

БС 2013/5 Св 42
МАНОЛОВА, Мая Божидарова, 1965-
        Отваряме парламента за хората : интервю с Мая Манолова, заместник-председател на 42-то Народно събрание / Мариана Тодорова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4704 (10 ян. 2013), с. 14-15.
328.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249651428

БС 2013/5 Св 43
СВОБОДА, Ханес, 1946-
        Потъпкването на морални и политически норми у вас е уникално : с председателя на Групата на социалистите и демократите в Европарламента Ханес Свобода разговаря Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 120 (1 май 2013), с. 14-15.
328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249284836

БС 2013/5 Св 44
СМИЛОВ, Даниел Михайлов, 1970-
        Без някаква подкрепа от ГЕРБ тази власт няма да живее дълго : опасността за новото правителство е да не стане втори служебен кабинет : интервю с Даниел Смилов, политолог / Генка Маркова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 141 (27 май 2013), с. 13-14.
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1249618660

БС 2013/5 Св 45
СТАРИДОЛСКА, Елена
        (Не)възможното правителство : политическата изолация на ГЕРБ отвори пътя за широка коалиция между БСП, ДПС и "Атака" / Елена Старидолска, Велина Господинова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 19 (18-23 май 2013), с. 18-19.
328(497.2)
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1251581412

БС 2013/5 Св 46
СТОЯНОВ, Николай
        Леко вляво : планът "Орешарски" комбинира добри идеи за бизнеса с умерени социални намерения, но заобикаля най-важните реформи / Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 20 (24-31 май 2013), с. 8-9.
328.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1251584484

БС 2013/5 Св 47
СТОЯНОВ, Петър Стефанов, 1952-
        Успехите на всяко правителство са всъщност успехи за България : парламентарни избори всяка година ще са гибелни за страната : интервю с Петър Стоянов, президент на България (1997-2002) / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 144 (30 май 2013), с. 13, 14.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249723108

БС 2013/5 Св 48
ХЪРСЕВ, Емил Манолов, 1961-
        Планът "Орешарски" - българският Монти : няма инвеститор, който да напира към страна с гладни хора / Емил Хърсев. Тайното досие на програмата / Валери Найденов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 138 (22 май 2013), с. 11, 14.
328.131(497.2)
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1249521124


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

ГЕОРГИЕВ, Людмил Дочев, 1960-
        Касим Дал не е креатура на Борисов : проф. Людмил Георгиев, психолог и учен, пред в. "Банкеръ" Вж Св 27

БС 2013/5 Св 49
ЗАХАРИЕВ, Мартин Георгиев, 1967-
        Преходът свърши с тези избори : Мартин Захариев, депутат от "Коалиция за България", пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 22 (31 май-7 юни 2013), с. 14.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1251153124

СТАРИДОЛСКА, Елена
        (Не)възможното правителство : политическата изолация на ГЕРБ отвори пътя за широка коалиция между БСП, ДПС и "Атака" Вж Св 45

БС 2013/5 Св 50
ХИЛЕБРАНД, Ернст, 1959-
        Хубави дни пред немските социалдемократи / Ернст Хилебранд. - Прев. от фр. от в. Le Monde (21 mai 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 11.
По повод 150 г. от създаването на германската социалдемокрация
329.14(430)
COBISS.BG-ID 1249969380

БС 2013/5 Св 51
ШАРКОВ, Ваньо Евгениев, 1962-
        ГЕРБ нямат нищо общо с десницата : Ваньо Шарков от "Синьо единство" пред в. "Банкеръ" / разговора води Слава Аначкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 21 (24-31 май 2013), с. 14.
329(497.2)"Синьо единство"(047.53)
COBISS.BG-ID 1251150820


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

ХАНКЕ, Стив Х.
        Можеше и да е по-зле : Стив Ханке Вж Св 53


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/5 Св 52
СОТИРОВА, Силвия
        Фиаското на кипърския експеримент / Силвия Сотирова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 19 (10-17 май 2013), с. 9.
Кризата във финансовата система на Кипър
336(564.3)
COBISS.BG-ID 1251144164

БС 2013/5 Св 53
ХАНКЕ, Стив Х.
        Можеше и да е по-зле : Стив Ханке

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 123 (7 май 2013), с. 13.
Индексът на мизерията в България за периода 1997-2012 г.
336.7(497.2)
330.59(497.2)
COBISS.BG-ID 1249284580


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/5 Св 54
ВЕЛЕВА, Светлана
        България - рекордьор на черните класации : страната ни е в катастрофално състояние във всички сфери / Светлана Велева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 107 (11 май 2013), с. 11.
338.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1249330660

БС 2013/5 Св 55
НЕЙЧЕВ, Станьо, 1932-
        Уроците на кризата / Станьо Нейчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 122 (30 май 2013), с. 21.
338.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1249726436

ХЪРСЕВ, Емил Манолов, 1961-
        Планът "Орешарски" - българският Монти : няма инвеститор, който да напира към страна с гладни хора Вж Св 48


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/5 Св 56
ГАНЕВ, Калоян Иванов, 1974-
        Половината чиновници са излишни : с макроикономиста Калоян Ганев разговаря Цветелина Йорданова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 132 (16 май 2013), с. 14-15.
351(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249379044

БС 2013/5 Св 57
ПЕНЧЕВ, Константин Любенов, 1952-
        Невинаги е добро да накараш хората да пререшат своя вот : интервю с Константин Пенчев, национален омбудсман / Ани Пармаксизян

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 137 (21 май 2013), с. 13.
351.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249484516


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

ВОДЕНСКИ, Петър, 1951-
        Само България "освети" военното си разузнаване : интервю с Петър Воденски, дипломат, полковник от Военното разузнаване Вж Св 35


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/5 Св 58
МИЛОШЕВ, Николай Георгиев, 1959-
        Николай Милошев: Най-важното е достойното признание на хората на духа / Диляна Кочева, Иван Гайдаров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 97 (23 май 2013), с. 8, 17.
Интервю с министъра на образованието
37.014(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249542372


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

АПОСТОЛОВ, Георги Чанков, 1966-
        Тормоз в интернет от връстници, е най-голямата опасност за децата : интервю с Георги Апостолов, координатор на Националния център за безопасен интернет Вж Св 61


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2013/5 Св 59
ЛОЗАНОВ, Лъчезар, 1953-
        Българската мъжка гимназия в Одрин / Лъчезар Лозанов. - Минало незабравимо : първото българско училище в Одрин е открито през 1846 г.

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 21 (31 май 2013), с. 19.
373.5(560-21=867)(091)
COBISS.BG-ID 1249762532


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

ПЕТРОВА, Галя
        Да отменим лятното часово време! Разболява : интервю с д-р Галя Петрова, психиатър и психотерапевт Вж Св 8


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БС 2013/5 Св 60
ЕФИМОВ, Олег
        Шистови интереси и вайкания / Олег Ефимов . - Прев. от рус. от Gazeta.ru (20 апр. 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 11.
Увеличаване добива на шистов газ в САЩ и последствията за руския и световния енергиен пазар
622.32(73:470)
COBISS.BG-ID 1249690084


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БС 2013/5 Св 61
АПОСТОЛОВ, Георги Чанков, 1966-
        Тормоз в интернет от връстници, е най-голямата опасност за децата : интервю с Георги Апостолов, координатор на Националния център за безопасен интернет / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 113 (15 май 2013), с. 6-7.
681.324(047.53)
371.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1249364196


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2013/5 Св 62
РЕРОЛ, Рафаела
        Ги Дебор: изкуството на войната / Рафаела Рерол ; прев. от фр. Момчил Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 12.
По повод изложбата "Guy Debord. Un art de la guerre", посветена на френския писател, художник-авангардист, философ и режисьор, представена в Националната библиотека на Франция, 27 март-13 юли 2013
7.01:061.4
316.323:061.4
COBISS.BG-ID 1249695460

БС 2013/5 Св 63
ХРИСТОВ-Бакърджиев, Каролин, 1957-
        Не убеждавам никого да дава милиони за изкуство : интервю с Каролин Христов-Бакърджиев, артистичен директор на изложбата за съвременно изкуство Documenta 13 / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 125 (9 май 2013), с. 24.
По повод обявяването на изкуствоведката за най-влиятелната личност в съвременното изкуство за 2013 г.
7.071.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1249315044


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2013/5 Св 64
СОЛЕРИ, Паоло, 1919-2013
        Градът като лаборатория : разговор с [архитекта] Паоло Солери / Георги Станишев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 9.
72.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1249674212


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/5 Св 65
БЕХРАД, Жубин, 1988-
        Арабска пролет и в изкуството? : разговор с галериста Жубин Бехрад / въпросите зададе Руслан Трад

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 12.
73/76(5/6=927)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249825764

БС 2013/5 Св 66
ГЕНОВА, Ирина Иванова, 1959-
        Убягващите образи на Надежда Олег Ляхова / Ирина Генова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 3.
Видеоинсталацията "Рамки": 6 прожекции. Софийска градска художествена галерия, 1-12 май 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1249730532

БС 2013/5 Св 67
ДЖОНИ, Масимилиано, 1973-
        Дилемата на всеядното : Франческо Бонами разговаря с Масимилиано Джони за предстоящото 55-то Биенале във Венеция, 1 юни-22 ноем. 2013 / прев. от англ. със съкр. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 12.
73/76:061.4(45)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249911268

БС 2013/5 Св 68
КОСТОВА, Златина, 1986-
        Сблъсък между три поколения : "Нови гледни точки в китайското съвременно изкуство", VIVACOM Art Hall, куратор Син Дун Чън, 15 апр.-28 май 2013 / Златина Костова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 7.
По повод изложбата, която е част от второто издание на международния фестивал за съвременно изкуство Sofia Contemporary 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1249658084

БС 2013/5 Св 69
КУЛИК, Олег Борисович, 1961-
        Олег Кулик: "Това е изложба за дупките" / прев. от рус. Виржиния Томова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 12.
Интервю с руския художник по повод изложбата му "Рамки", представена в Москва, 9 апр.-16 юни 2013
73/76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1249825252

БС 2013/5 Св 70
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Кой е този автор? / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 2.
По повод изложбите: Продан Марков, "Култура", Sofia Underground Files 1997-2003, САМСИ, 4 април-12 май 2013; "Гавазов и неговото време", проект на Вера Млечевска и Димитър Шопов, Sofia Contemporary, Дом на културата Средец, 19 април-2 май 2013; Аделина Попнеделева, "Алхимия", Годишна изложба на секция 13, Шипка 6, 19 април-9 май 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1249612004

БС 2013/5 Св 71
ЛАНДОВА, Мария
        Откровение за върховната действителност : "гранично (без)гранично" - юбилейна изложба на Станислав Памукчиев / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 3.
Изложба "Станислав Памукчиев на 60 години гранично - без/гранично/ 2001-2012" в галерията на Съюза на българските художници, ул. "Шипка" 6, 8-31 май 2013 г.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1251424228

БС 2013/5 Св 72
МАРИНОВ, Николай, 1966-
        Изследване на границите : Станислав Памукчиев, "Гранично-без/гранично/ 2001-2012", галерия СБХ, ул. Шипка 6 / Николай Маринов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 3.
По повод юбилейната ретроспективна изложба на художника, представена в София, 8-31 май 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1249835492

БС 2013/5 Св 73
НИКОЛОВ, Калин Емилов, 1956-
        За един от автентичните ни художници / Калин Николов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 2.
По повод книгата на Милена Георгиева "Наздраве, Маестро! Бохемските часове на Иван Пенков", София, Институт за изследване на изкуствата - БАН, 2013
73/76.071.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1251225316

БС 2013/5 Св 74
ТЕНЕВ, Георги Тенев, 1969-
        Припомняне на историята през изкуството : разговор с Георги Тенев / въпросите зададе Лидия Кирилова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 6.
По повод проекта на писателя "Паметник от моя спомен", представен в Софийска градска художествена галерия, 6-7 май 2013 г.
73/76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1251428836


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/5 Св 75
ИЛКОВ, Любомир
        Художник от Велинград прави най-добрите макети на Ту-154 : Борис Костов е автор на спортните отличия, връчвани унас през последните 20 години / Любо Илков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 124 (8 май 2013), с. 22.
По повод 75 г. от рождението на художника
75(497.2)
COBISS.BG-ID 1249285092

БС 2013/5 Св 76
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        В движение : Богдан Александров, "Drop frame...Portraits in Motion", куратор Свилен Стефанов, галерия "Юзина", 16 май-2 юни 2013 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 2.
По повод изложбата живопис, представена в София
75:061.4
COBISS.BG-ID 1249833188

БС 2013/5 Св 77
НИКОЛОВ, Калин Емилов, 1956-
        Станислав Доспевски рисува зверски убития кмет на Батак / Калин Николов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 121 (2 май 2013), с. 20.
75.034.071.1(497.2)(092)
92 Доспевски, С.
949.72.042.22(092)
92 Керелов, Т.
COBISS.BG-ID 1249283044


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/5 Св 78
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        На опера в Прага / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 12.
Обзор на музикалния живот в чешката столица, 2013 г.
78(437.1-25).072
COBISS.BG-ID 1249976804

БС 2013/5 Св 79
ТОДОРОВ, Найден, 1974-
        Хобито като професия : разговор с [диригента] Найден Тодоров / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 9.
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1249773284


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Посветен на операта Вж Св 89


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2013/5 Св 80
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Партията погуби композитора на "Дружна песен" : социалистите отказаха помощ на Георги Горанов за лечение от туберкулоза / Росен Тахов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 120 (1 май 2013), с. 19.
784.071(092)
92 Горанов, Г.
COBISS.BG-ID 1249281252


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/5 Св 81
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Неизживените неща : в памет на Петър Гюзелев / Митко Новков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 4.
По повод смъртта на китариста от рок група "Щурците"
787.61.071.2(092)
92 Гюзелев, П.
COBISS.BG-ID 1249649380


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/5 Св 82
ВАЧЕВА, Мила
        Иванка Гръбчева си отиде "по никое време" : известната режисьорка внезапно почина в дома си / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 141 (27 май 2013), с. 18.
791.43.071.1(092)
92 Гръбчева, И.
COBISS.BG-ID 1249619428

БС 2013/5 Св 83
ДИМИТРОВА, Виктория Бисерова, 1970-
        Вечните истории на братя Тавиани / Виктория Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 8.
Творчеството на италианските кинорежисьори
791.44.071.1(45)
COBISS.BG-ID 1249769444

БС 2013/5 Св 84
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Омърлушена анимация / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 20 (31 май 2013), с. 5.
4. Международен фестивал на анимационния филм "Златен кукер-София", 7-12 май 2013
791.44.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1249917412

БС 2013/5 Св 85
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Българската армия, честванията на Ботев и киното / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 21 (31 май 2013), с. 16-17.
791.43(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1249761508

БС 2013/5 Св 86
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Първата кинопрожекция у нас била през 1896 г. : сниман ли е и първият филм същата година във Варна? / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 19 (17 май 2013), с. 16-17.
791.43(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1249398500

БС 2013/5 Св 87
        ПЕТЪР Попйорданов (11.6.1964-5.5.2013) : in memoriam. - Съдържа: Чудовищно нелепо е да се мисли за Чочо Попйорданов в минало време... / Геновева Димитрова. Чочо така и не успя да разграничи мечтите си от реалността... / Людмил Тодоров. Беше актьор с рядко сценично обаяние... / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 4.
791.43.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Попйорданов, П.
COBISS.BG-ID 1249752804

БС 2013/5 Св 88
СТАНКОВ, Кирил, 1969-
        "Не искам да бягам пак" : разговор с [кинорежисьора] Кирил Станков / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 8.
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1249879012


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/5 Св 89
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Посветен на операта / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 8.
Творческото дело на Пламен Карталов
792.54.071.1
782.1.071.1
COBISS.BG-ID 1249672420

БС 2013/5 Св 90
ВАЛЕНТИНОВ, Денислав
        Денислав Валентинов: Танцьорите трябва да се движат повече като хора, а не като танцьори / интервюто подготви Елена Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 8.
По повод интензивния уъркшоп по съвременен танц с Денислав Валентинов в Дерида Денс Център, 8-11 май 2013 г.
792.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1251444964

БС 2013/5 Св 91
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Проф. Атанас Илков (27.12.1924-26.4.2013) : in memoriam / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 3.
792.2.071(092)
92 Илков, А.
COBISS.BG-ID 1249619684

БС 2013/5 Св 92
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Берлинската театрална сцена / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 3.
Фестивалът "Берлинска театрална среща", 2013
792.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1249834212

БС 2013/5 Св 93
МИХАЙЛОВА, Милена, 1978-
        Вдъхновените хора от Оз на Яна Борисова и Галин Стоев / Милена Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 8.
Пиесата "Хората от Оз" на Яна Борисова в Театър 199, режисьор Галин Стоев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1251535588

БС 2013/5 Св 94
ПАНЧЕВА, Светлана
        Ледената кралица на българския театър / Светлана Панчева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 118 (24 май 2013), с. 32.
По повод награждаването на актрисата Емилия Радева с Аскеер за цялостен принос към театралното изкуство (2013)
792.071.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1249621732

        ПЕТЪР Попйорданов (11.6.1964-5.5.2013) : in memoriam Вж Св 87

БС 2013/5 Св 95
ТАГАРЕВА, Албена
        "234м2 Независим" / Албена Тагарева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 8.
Инициативата на Театър "АТОМ", представена в сградата на Държавна лаборатория "Българска роза", 30 април 2013 г.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1251443684


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БС 2013/5 Св 96
ШУТЦЕ, Хинрих
        И малките езици имат бъдеще : интервю с проф. Хинрих Шутце, ръководител на Центъра за обработка на информация и език към Университета в Мюнхен / Галя Младенова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 23, бр. 22 (30 май - 5 юни 2013), с. 18.
801:519.76(047.53)
COBISS.BG-ID 1250401508


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 97
БАРНС, Джулиан, 1946-
        Джулиан Барнс: Предчувствие за друг край / разговора води Ема Брокс ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от http://www.guardian.co.uk (30 март 2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 4-5.
По повод новата му книга "Нива на живота" (Levels of Life)
820(047.53)
COBISS.BG-ID 1251233252

БС 2013/5 Св 98
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Езици на паметта в "Облакът Атлас" на Дейвид Мичъл / Амелия Личева. - Съдържа и: Дейвид Мичъл: защо пиша : интервю на Сара Кинсън / прев. от англ. Мая Ненчева. - Прев. от http://www.guardian.co.uk (19 ноем. 2007)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 3.
По повод книгата на Дейвид Мичъл "Облакът Атлас", София, Прозорец, 2012
820.09
COBISS.BG-ID 1251230180


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 99
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Да научим, което не щем да знаем / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 5.
По повод кн.: България: стереотипи и екзотика : техники на сглобяване на български образ в немскоезичната книжнина от XIX в. / Николай Чернокожев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012
830.09
COBISS.BG-ID 1249651684

БС 2013/5 Св 100
ЛЕВИЧАРОВ, Сибиле, 1954-
        Беден и богат : [проза] / Сибиле Левичаров ; прев. от нем. Елена Димова, Александра Гочева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 1, 9.
830-3
COBISS.BG-ID 1251224292

БС 2013/5 Св 101
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Ханс Касторп и Танхойзер - родство по избор? / Клео Протохристова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 10-11, 13.
Отношението на Томас Ман към съдържателната обвързаност на романа му "Вълшебната планина" с Вагнеровата опера "Танхойзер"
830.09
COBISS.BG-ID 1251238116


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 102
ЦЕЛАН, Паул, 1920-1970
        Смъртна фуга : стихотворение / Паул Целан ; прев. от нем. Боян Ангелов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 9 (9 май 2013), с. 15.
830(436)-1
COBISS.BG-ID 1249478116


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 103
ДЕЛАКУР, Грегоар, 1960-
        Само глупакът свиква с успеха / Грегоар Делакур ; Георги Борисов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 137 (22 май 2013), с. 26.
Интервю с френския писател по повод романа "Списъкът с моите желания", София, Факел експрес, 2012
840(047.53)
COBISS.BG-ID 1249516260


840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БС 2013/5 Св 104
ЛАНОА, Том, 1958-
        Мъртвият град и поруганият автор : Жорж Роденбах, "Мъртвата Брюге" и злопаметната Фландрия / Том Ланоа ; прев. от фр. Радостин Желев. - Прев. от http://www.lanoye.be/tom/translations/ville-m orte-auteur-honni


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 12-13.
840(493).09
COBISS.BG-ID 1251241700


859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 105
РАЙКИЧ, Любица, 1962-
        Слез, Ангеле, побързай... ; Разпъната на масата, в очакване на присъдата... : стихотворения / Любица Райкич ; прев. [от рум.] Наталия Жемчужина, Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 10 (23 май 2013), с. 15.
859.0-1
COBISS.BG-ID 1249947108


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 106
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Да опазим демокрацията от мошениците / Марио Варгас Льоса ; Владислав Пунчев. - Използвани са въпроси и от други медии

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7292 (18 май 2013), с. 27.
Интервю с перуанския нобелист за литература по повод удостояването му с почетното звание Доктор хонорис кауза на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
860(85)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249416932

БС 2013/5 Св 107
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Льоса: Книгите убиват демоните ни. - Прев. от исп. - Публ. се със съкр.

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7292 (18 май 2013), с. 27.
Реч на нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса при удостояването му с почетното звание Доктор хонорис кауза на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
860(85)(042)
COBISS.BG-ID 1249450468


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 108
ЗАМШЕВ, Максим Адолфович, 1972-
        Скоро децата ще чуят от пустотата - глас... : стихотворение / Максим Замшев ; прев. [от рус.] Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 10 (23 май 2013), с. 15.
882-1
COBISS.BG-ID 1249968356

БС 2013/5 Св 109
СНИТЕНКО, Людмила Михайловна
        Вавилон : стихотворение / Людмила Снитенко ; прев. [от рус.] Надя Попова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 10 (23 май 2013), с. 15.
882-1
COBISS.BG-ID 1249964260


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 110
МАНАСТЕРСКИ, Милош Камил, 1977-
        Архитектура : стихотворение / Милош Манастерски ; прев. [от пол.] Димитър Христов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 10 (23 май 2013), с. 15.
884-1
COBISS.BG-ID 1249964772

БС 2013/5 Св 111
СТАШУК, Анджей, 1960-
        Баба и духовете : [разказ] / Анджей Сташук ; прев. от пол. Адриана Ковачева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 16.
884-32
COBISS.BG-ID 1251288548


885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 112
ДЖУНКОВА, Катарина, 1987-
        Кладенец и храм : стихотворение / Катарина Джункова ; прев. от [словаш.] Наталия Жемчужина, Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 10 (23 май 2013), с. 15.
885.4-1
COBISS.BG-ID 1249962468

БС 2013/5 Св 113
ТАТАРКА, Доминик, 1913-1989
        Душевни сътресения : откъс ; В безпокойството на търсенето : фрагменти ; Разказ за настъпващата пролет : откъс / Доминик Татарка ; прев. от словаш. Евгения Митова ... [и др.]. - Само свободни личности могат да издигат националните ценности / Владимира Башир Гечова ; прев. от словаш. Величко Панайотов. - Други прев.: Ирена Димова, Десислава Славова, Илиана Владова, Лиляна Видова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 14-15.
Отличени преводи в конкурса за превод на кратка проза от Доминик Татарка, организиран от Катедрата по славянско езикознание на Софийския университет "Св. Климент Охридски", по случай 100-годишнината от рождението на словашкия писател
885.4-32
COBISS.BG-ID 1251287780


886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 114
БИЯЧ, Енeрика, 1940-
        Гледката от прозореца ми : стихотворение / Енерика Бияч ; прев. [от хърв.] Ивана Приморац, Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 10 (23 май 2013), с. 15.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1249969892

БС 2013/5 Св 115
УГРЕШИЧ, Дубравка, 1949-
        Из есето КК. Keitai shosetsu ; Опасни връзки ; Из есето КК. Fan fiction : есета / Дубравка Угрешич ; прев. от хърв. Жела Георгиева. - Прев.от: Napad na minibar / Dubravka Ugrešić. - Beograd : Fabrika knjiga, 2010


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 1, 9, 13.
886.2-4
COBISS.BG-ID 1251416804


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/5 Св 116
АЛИПИЕВА, Антоанета Петрова, 1956-
        Женското в лириката ни от XXI век. Абсорбираните гласове на традицията / Антоанета Алипиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 6-7.
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1251460580

БС 2013/5 Св 117
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Живеем в лоша литература и разпадът е нашият жанр : интервю с писателя Георги Господинов / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 111 (13 май 2013), с. 6-7.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249327332

ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        За чудото на езика Вж Св 2

БС 2013/5 Св 118
ДЕЛʼАГАТА, Джузепе, 1940-
        Проф. Джузепе Дел'Агата: Радичков е по-добър от много нобелисти : интервю със слависта / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 121 (24 май 2013), с. 6-7.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249622244

БС 2013/5 Св 119
ДИМОВА, Теодора Димитрова, 1960-
        Вярата не е ритуал, а отношение към Бога, към ближния, към света : интервю с писателката Теодора Димова / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4817 (3 май 2013), с. 12-13.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249280740

БС 2013/5 Св 120
ИВАНОВ, Стефан, 1986-
        Бележки за "Апарат" / Стефан Иванов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 3.
Думи, произнесени на премиерата на романа "Апарат" от Васил Георгиев, ИК "Сиела", 2013
886.7-31(042)
COBISS.BG-ID 1249733348

БС 2013/5 Св 121
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        За българските книги и глобалния контекст : разговор с Ангел Игов / въпросите зададе Чавдар Парушев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 5.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1251427812

БС 2013/5 Св 122
ИЛКОВ, Ани, 1957-
        "Човекът въобще не е най-важното същество" / Ани Илков ; Миглена Николчина

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 6-7.
Запис от среща по време на Национални празници "Пловдив чете", 10 юни 2012 г., посветена на поезията на 90-те и мястото на "Събрано" от Ани Илков (ИК "Жанет 45", 2011) в съвременните литературни процеси
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249874404

БС 2013/5 Св 123
ЛЕОНИДОВ, Румен Александров, 1953-
        Румен Леонидов: Поезията е звук, изтръгнат от мълчанието : из интервю на Сташа Павлович и Петра Метерц, Медана, [Словения],10 септември 2009 г.. - Името му е "Жълт": словенски реминисценции за Румбата : Румен Леонидов на 60 години / Людмил Димитров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 2.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1251419876

БС 2013/5 Св 124
МИХАЙЛОВА, Аксиния Тодорова, 1963-
        Да летиш с чужди криле : по повод личния морал на твореца / Аксиния Михайлова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 6.
Литературните кражби и необходимост от защита на авторското право в България
886.7.09
COBISS.BG-ID 1249656036

БС 2013/5 Св 125
ПЕЛЕВА, Инна Иванова, 1964-
        Умората на паметта - български сюжети и фигури / Инна Пелева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 10-11.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1251445988

БС 2013/5 Св 126
ПЕТЕВ, Николай Василев, 1951-
        Писателите са призвани да променят живота на българина : интервю с председателя на Съюза на българските писатели Николай Петев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 9 (9 май 2013), с. 1, 4.
886.7:061.25(047.53)
COBISS.BG-ID 1249442532

БС 2013/5 Св 127
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Живеем в счупено време : интервю с писателя Калин Терзийски / Светлозар Стоянов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 20 (23 май 2013), с. 6-7.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249543140

БС 2013/5 Св 128
ТОПАЛОВ, Кирил Любомиров, 1943-
        Мен народната милиция толкова ме е подслушвала, не може да ме стресне народната полиция / Кирил Топалов ; Анжела Димчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 140 (24-26 май 2013), с. 32-33.
Интервю по повод 70 годишнината на писателя.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249618148

БС 2013/5 Св 129
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        За тази книга / Силвия Чолева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 17 (10 май 2013), с. 3.
Слово, произнесено при представяне на книгата на Амелия Личева "Трябва да се види", ИК "Сонм", 2013
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1249644260


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/5 Св 130
БЕЛИТКОВ, Иван
        Криеница ; Гастрономия на тъгата : [стихотворения] / Иван Белитков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 15.
Втора награда в направление поезия на Националния студентски литературен конкурс, Шумен, 17-19 май 2013
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251537124

БС 2013/5 Св 131
БЕЛОВСКИ, Иван Георгиев
        Икона ; Завръщане ; Пластове ; Пластове : [стихотворения] / Иван Беловски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 134 (18 май 2013), с. 35.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249421028

БС 2013/5 Св 132
ДИНЕВ, Ивайло, 1989-
        Днеска беше твърде студено... ; В помощ ще ти е ; Неравноделно ; Картоненият град : [стихотворения] / Ивайло Динев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 15.
Първа награда в направление поезия на Националния студентски литературен конкурс, Шумен, 17-19 май 2013
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251538148

БС 2013/5 Св 133
ДОБРИЯНОВА, Рада Савова, 1948-
        Носталгия и струни : стихотворения / Рада Добриянова. - Съдържа: България ; Въпрос ; Виртуална фреска ; Следа

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 118 (24 май 2013), с. 26.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249620708

БС 2013/5 Св 134
ЗВЕЗДИНОВ, Атанас, 1943-
        Хамелеони ; Съпричастие и Безразличие ; Лице и Цел ; Хищник и плячка ; Спусък и Мерник : [басни] / Атанас Звездинов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 140 (24 май 2013), с. 30.
886.7-191
COBISS.BG-ID 1249623780

БС 2013/5 Св 135
КРАСИМИРОВА, Ралица
        Във нея се влюбва и вятъра навежда глава... ; сам без куче а ако имах куче вятърът щеше да то отнесе... ; сънуване на календара прескачам датите : [стихотворение] / Ралица Красимирова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251538404

БС 2013/5 Св 136
МИЛЕВ, Йордан Тошев, 1933-
        Отшелник ; Откога ; Кон ; Кумовата слама ; Полет ; Поща ; Черно фламинго ; Повече толкова ; Сенки : стихотворения / Йордан Милев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 113 (18-19 май 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249416676

БС 2013/5 Св 137
ПАНЧЕВА, Гергана, 1987-
        Няколко речни камъка... ; Тя не носи колани, часовници... ; Спомнянето кара мозъка да боли... ; Кръвна захар : [стихотворения] / Гергана Панчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 18 (15-21 май 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251288292

БС 2013/5 Св 138
ПЕТРОВА, Генка Георгиева, 1952-
        Балерина ; Закономерности на случайността ; Противостоене ; Събуждане ; Прочит на стихове ; Името на суетата : стихотворения / Генка Петрова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 127 (11 май 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249328612

БС 2013/5 Св 139
СТРАНДЖЕВ, Иван Костадинов, 1953-
        Наводнение ; Почти е пладне и е лято ; Така ли : стихотворения / Иван Странджев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 122 (3 май 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249285860

БС 2013/5 Св 140
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Децата на войната ; Тревога ; Безумие ; Писмо до мъртвия любим / Виолета Станиславова. Каталунска рапсодия ; Сън ; Не всичко ; Корморани ; Ромон на чешма ; Кипариси / Михаил Григоров. На родината - с любов ; Нямам дума за нищо... Не зная ; Не разбирам страшното в гласа ви... ; Всяко дете е по-мъдро от мен... ; La citta eterna / Елена Денева. Стара песен ; Поклон ; Бъдещето ; Вечнопис / Петя Цолова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 9 (9 май 2013), с. 4-6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249444580

БС 2013/5 Св 141
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Прилича на халюциногенна гъба... ; Дрезгавина ; Сваляш своето цветно лице... ; Новогодишно съзерцаване на хора, места и неща / Росица Ангелова. Орис ; Лудо биле ; Сянка / Йордан Атанасов. Сътворение / Нели Дечева. Сбогуване с баща ми ; Събитията утрешни са с тайна... ; Сирни заговезни ; Поетът ; Сбогуване с август / Георги Миланов. Началото на края / Лалка Павлова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 10 (23 май 2013), с. 4-6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249932004


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/5 Св 142
АРДЕНСКИ, Владимир Младенов, 1929-
        Смаилова чешма : разказ / Владимир Арденски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 122 (3 май 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249286116

БС 2013/5 Св 143
БАЙЧЕВ, Райко Павлов, 1987-
        Целувката : разказ / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7278 (1 май 2013), с. 11.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249283300

БС 2013/5 Св 144
БАКАЛОВ, Генади
        Дунавци : [разказ] / Генади Бакалов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 14.
Първа награда в направление белетристика на Националния студентски литературен конкурс, Шумен, 17-19 май 2013
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251536612

БС 2013/5 Св 145
БЪРДАРОВ, Георги Костадинов
        За петата ракия или колко е хубав животът : [разказ] / Георги Бърдаров. - Достъпно също на: http://www.public-republic.com/magazine/2013 /05/105589.php


В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 143 (29 май 2013), с. 22-23.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249689828

БС 2013/5 Св 146
ДОНЕВСКИ, Петър Стоянов, 1938-
        Цигански страсти : разказ / Петър Доневски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 107 (11 май 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249330404

БС 2013/5 Св 147
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Себастиан : [разказ] / Здравка Евтимова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251447012

БС 2013/5 Св 148
КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров, 1950-
        Джобни разкази / Христо Карастоянов. - Съдържа: Книгата ; Още една книга ; Книгата: продължение ; Послепис за книгата

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 140 (24 май 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249622756

БС 2013/5 Св 149
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Изложбата : [разказ] / Яница Радева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 19 (22-28 май 2013), с. 14.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251446756

БС 2013/5 Св 150
РУСЕВА, Мануела
        Маслинена история : [разказ] / Мануела Русева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 20 (29 май-4 юни 2013), с. 7.
Втора награда в направление белетристика на Националния студентски литературен конкурс, Шумен, 17-19 май 2013
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251534820

БС 2013/5 Св 151
ТАХИРОВ, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
        Видение през август : [разказ] / Мюмюн Тахир

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 134 (18 май 2013), с. 35.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249420516

БС 2013/5 Св 152
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Желание за прошка : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 110 (11 май 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249327588

БС 2013/5 Св 153
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Лекцията : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 105 (3 май 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249278180

БС 2013/5 Св 154
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Разходката из село Н. : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 116 (18 май 2013), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249416164

БС 2013/5 Св 155
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Убийство : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 121 (24 май 2013), с. 8.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249622500

БС 2013/5 Св 156
ТОМОВА, Калина, 1956-
        Отражение : разказ / Калина Томова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 10 (23 май 2013), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249932772

БС 2013/5 Св 157
ХИНКОВ, Росен
        Муха : [разказ] / Росен Хинков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 127 (11 май 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249328356

БС 2013/5 Св 158
ЧЕРНЕВА, Пенка Иванова, 1943-
        Шестият тон : разказ / Пенка Чернева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 9 (9 май 2013), с. 6.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249445092


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2013/5 Св 159
ДИМОВА, Теодора Димитрова, 1960-
        Какво значи "Нямам си човек" : [есе] / Теодора Димова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 143 (29 май 2013), с. 11-12.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1249680868

БС 2013/5 Св 160
КАЗАНДЖИЕВ, Светозар Илиев, 1952?
        Родопската песен : есе / Светозар Казанджиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 118 (24 май 2013), с. 26.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1249620964


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Проф. Атанас Илков (27.12.1924-26.4.2013) : in memoriam Вж Св 91

ВАЧЕВА, Мила
        Иванка Гръбчева си отиде "по никое време" : известната режисьорка внезапно почина в дома си Вж Св 82

МАКДЕРМОТ, Мерсия, 1927-
        Верен докрай на делото : Уилям Морис - бележит защитник на българите Вж Св 164

НАЧЕВ, Стефан Славов, 1954-
        Мислителят на немислимото Вж Св 7

НИКОЛОВ, Калин Емилов, 1956-
        Станислав Доспевски рисува зверски убития кмет на Батак Вж Св 77

НИКОЛОВ, Калин Емилов, 1956-
        Станислав Доспевски рисува зверски убития кмет на Батак Вж Св 77

НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Неизживените неща : в памет на Петър Гюзелев Вж Св 81

        ПЕТЪР Попйорданов (11.6.1964-5.5.2013) : in memoriam Вж Св 87

ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Партията погуби композитора на "Дружна песен" : социалистите отказаха помощ на Георги Горанов за лечение от туберкулоза Вж Св 80


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

БС 2013/5 Св 161
ДРЕЙК, Харолд Алън, 1942-
        Император Константин между два едикта / Харолд Дрейк ; Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 19 (24 май 2013), с. 5.
Интервю по повод 1700 г. от Миланския едикт от 313 г., с който се прекратявя преследването на християните и Сердикийския едикт от 311 г.
937(047.53)
COBISS.BG-ID 1249873124


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БС 2013/5 Св 162
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        9 май - Ден на победата и/или Ден на Европа / Искра Баева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 125 (9 май 2013), с. 17.
По повод 68 г. от края на Втората световна война
940.53
COBISS.BG-ID 1249312484


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2013/5 Св 163
ВЕЛИНОВА, Вася Николова
        С ореол на святост : Константин Велики - къде започва легендата? / Вася Велинова

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 39 (май 2013), с. 8.
Исторически сведения за приноса на римския император Константин I за утвърждаване на християнството
949.5
281.9(091)
COBISS.BG-ID 1249418468

БС 2013/5 Св 164
МАКДЕРМОТ, Мерсия, 1927-
        Верен докрай на делото : Уилям Морис - бележит защитник на българите / Мерсия Макдермот

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 39 (май 2013), с. 16.
942(092)
949.72.042.22(092)
92 Морис, У.
COBISS.BG-ID 1249441764


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БС 2013/5 Св 165
АТАНАСОВ, Георги Георгиев, 1957-
        Сушата, а не чумата е съсипала България, преди да я завладеят османците : интервю с Георги Атанасов, историк и археолог / Генка Маркова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 138 (22 май 2013), с. 22-23.
По повод статията на Росен Янков "Пресъхнала и чумава България пада под турско робство" в "24 часа", Бр. 131 (15 май 2013)
949.72.032.24(047.53)
COBISS.BG-ID 1249518564

БС 2013/5 Св 166
ЯНКОВ, Росен, 1958-
        Пресъхнала и чумава България пада под турско робство / Росен Янков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 131 (15 май 2013), с. 17-18.
По повод изследването на Георги Атанасов "Добруджанското деспотство" (2009)
949.72.032.24
COBISS.BG-ID 1249517028


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

МАКДЕРМОТ, Мерсия, 1927-
        Верен докрай на делото : Уилям Морис - бележит защитник на българите Вж Св 164

НИКОЛОВ, Калин Емилов, 1956-
        Станислав Доспевски рисува зверски убития кмет на Батак Вж Св 77

БС 2013/5 Св 167
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Палачът на Левски избран за депутат : Иванчо Хаджипенчович повлече крак на негодниците към парламента / Росен Тахов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 130 (14 май 2013), с. 18.
949.72.042.2
COBISS.BG-ID 1249355236

БС 2013/5 Св 168
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Христо Ботев убит от свои ; Руският възпитаник Никола Войновски организира съзаклятието / Росен Тахов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 143 (29 май 2013), с. 19, 24.
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1249686244


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/5 Св 169
ЙОТОВ, Стилиян Йотов, 1960-
        70 години игра на интерпретациите / Стилиян Йотов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 18 (17 май 2013), с. 10-11.
70 г. от спасяването на българските евреи
949.72.053.2
COBISS.BG-ID 1249822180

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 120 (2013) Св 80
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 121 (2013) Св 77
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 124 (2013) Св 11, Св 75
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 125 (2013) Св 31, Св 63
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 130 (2013) Св 33, Св 167
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 131 (2013) Св 22, Св 166
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 136 (2012) Св 37
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 136 (2013) Св 41
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 137 (2013) Св 57
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 138 (2013) Св 48, Св 165
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 140 (2013) Св 15, Св 128
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 141 (2013) Св 44, Св 82
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 143 (2013) Св 8, Св 145, Св 159, Св 168
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 144 (2013) Св 1, Св 47
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 23, бр. 22 (2013) Св 96
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 19 (2013) Св 52
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 20 (2013) Св 27, Св 39
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 21 (2013) Св 51
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 22 (2013) Св 49
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 19 (2013) Св 86
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 20 (2013) Св 35, Св 127
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 21 (2013) Св 59, Св 85
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 107 (2013) Св 54, Св 146
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 109 (2013) Св 28
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 113 (2013) Св 136
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 118 (2013) Св 94, Св 133, Св 160
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 122 (2013) Св 55
 
З

За Буквите, ISSN 1312-3785, Год. 35, бр. 39 (2013) Св 163, Св 164
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 91 (2013) Св 20
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 97 (2013) Св 58
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 100 (2013) Св 21
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 18 (2013) Св 29
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 19 (2013) Св 5, Св 45
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 20 (2013) Св 40, Св 46
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 17 (2013) Св 14, Св 60, Св 62, Св 64, Св 68, Св 70, Св 81, Св 89, Св 91, Св 99, Св 124, Св 129
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 18 (2013) Св 7, Св 18, Св 65, Св 66, Св 69, Св 79, Св 83, Св 87, Св 120, Св 169
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 19 (2013) Св 9, Св 30, Св 38, Св 67, Св 72, Св 76, Св 88, Св 92, Св 122, Св 161
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 20 (2013) Св 2, Св 3, Св 19, Св 25, Св 50, Св 78, Св 84
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 18 (2013) Св 73, Св 97, Св 98, Св 100, Св 101, Св 104, Св 111, Св 113, Св 137
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 19 (2013) Св 71, Св 74, Св 90, Св 95, Св 115, Св 121, Св 123, Св 125, Св 147, Св 149
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 20 (2013) Св 17, Св 93, Св 116, Св 130, Св 132, Св 135, Св 144, Св 150
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4704 (2013) Св 42
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4816 (2013) Св 13
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4817 (2013) Св 119
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4820 (2013) Св 34
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 105 (2013) Св 12, Св 153
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 110 (2013) Св 152
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 111 (2013) Св 117
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 113 (2013) Св 61
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 116 (2013) Св 154
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 121 (2013) Св 118, Св 155
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 126 (2013) Св 36
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 112 (2013) Св 26
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 114 (2013) Св 4
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 9 (2013) Св 102, Св 126, Св 140, Св 158
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 10 (2013) Св 105, Св 108, Св 109, Св 110, Св 112, Св 114, Св 141, Св 156
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7278 (2013) Св 143
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7279 (2013) Св 10
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7288 (2013) Св 32
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7290 (2013) Св 16
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7292 (2013) Св 106, Св 107
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 120 (2013) Св 43
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 122 (2013) Св 139, Св 142
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 123 (2013) Св 53
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 125 (2013) Св 162
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 127 (2013) Св 138, Св 157
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 128 (2013) Св 6
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 129 (2013) Св 23
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 132 (2013) Св 56
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 134 (2013) Св 131, Св 151
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 136 (2013) Св 24
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 137 (2013) Св 103
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 140 (2013) Св 134, Св 148

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аврамов, Димитър, 1973- (интервюирано лице) Св 33
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 15
Алипиева, Антоанета Петрова, 1956- (автор) Св 116
Аначкова, Слава (интервюиращо лице) Св 51
Ангелов, Боян, 1955- (преводач) Св 102
Ангелова, Елена (интервюиращо лице) Св 90
Ангелова, Росица, 1970- (автор) Св 141
Андролова, Калина (автор) Св 18
Антонова, Весислава (автор) Св 5
Апостолов, Георги Чанков, 1966- (интервюирано лице) Св 61
Арденски, Владимир Младенов, 1929- (автор) Св 142
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 78, Св 89
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 14, Св 67
Атанасов, Георги Георгиев, 1957- (интервюирано лице) Св 165
Атанасов, Йордан Цонев, 1943- (автор) Св 141
 
Б

Бабикян, Арман Агоп, 1967- (интервюирано лице) Св 26
Баева, Искра Василева, 1951- (автор) Св 162
Байчев, Райко Павлов, 1987- (автор) Св 143
Бакалов, Генади (автор) Св 144
Барнс, Джулиан, 1946- (интервюирано лице) Св 97
Белитков, Иван (автор) Св 130
Беловски, Иван Георгиев (автор) Св 131
Бехрад, Жубин, 1988- (интервюирано лице) Св 65
Бечев, Димитър Христов (интервюирано лице) Св 34
Бияч, Енeрика, 1940- (автор) Св 114
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Св 3
Бонами, Франческо, 1955- (интервюиращо лице) Св 67
Борисов, Георги, 1950- (интервюиращо лице) Св 103
Брокс, Ема, 1975- (интервюиращо лице) Св 97
Бърдаров, Георги Костадинов (автор) Св 145
 
В

Валентинов, Денислав (интервюирано лице) Св 90
Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 87, Св 91
Варгас Льоса, Марио, 1936- (автор) Св 107
Варгас Льоса, Марио, 1936- (интервюирано лице) Св 106
Вачева, Мила (автор) Св 82
Вачева, Мила (интервюиращо лице) Св 63
Велев, Юри (интервюиращо лице) Св 47
Велева, Светлана (автор) Св 54
Велинова, Вася Николова (автор) Св 163
Видова, Лиляна (преводач) Св 113
Висарион Зографски, йеромонах, 1974- (интервюирано лице) Св 10
Владова, Илиана (преводач) Св 113
Воденски, Петър, 1951- (интервюирано лице) Св 35
 
Г

Гайдаров, Иван (интервюиращо лице) Св 58
Ганев, Димитър (автор) Св 39
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 27, Св 49
Ганев, Калоян Иванов, 1974- (интервюирано лице) Св 56
Генова, Ирина Иванова, 1959- (автор) Св 66
Георгиев, Людмил Дочев, 1960- (интервюирано лице) Св 27
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 117, Св 118
Георгиева, Жела, 1943- (преводач) Св 115
Георгиева, Теодора (автор) Св 3
Георгиева, Теодора (интервюиращо лице) Св 161
Гечова, Владимира Башир (автор на предговор) Св 113
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 15, Св 31
Големинова, Лилия Стефанова (интервюиращо лице) Св 79
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 26
Господинов, Георги, 1968- (автор) Св 2
Господинов, Георги, 1968- (интервюирано лице) Св 117
Господинова, Велина (автор) Св 29, Св 40, Св 45
Гочева, Александра (преводач) Св 100
Григоров, Михаил, 1951- (автор) Св 140
Гълъбов, Антоний Найденов, 1964- (интервюирано лице) Св 28
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 12
 
Д

Де ла Мар, Анета (автор) Св 19
Делакур, Грегоар, 1960- (интервюирано лице) Св 103
ДелʼАгата, Джузепе, 1940- (интервюирано лице) Св 118
Денева, Елена Христова, 1985- (автор) Св 140
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 92
Дечева, Нели Илиева (автор) Св 141
Джеров, Александър Асенов, 1929- (интервюирано лице) Св 33
Джони, Масимилиано, 1973- (интервюирано лице) Св 67
Джонсън, Даян, 1934- (автор) Св 14
Джункова, Катарина, 1987- (автор) Св 112
Димитров, Людмил Иванов, 1967- (автор на предговор) Св 123
Димитров, Пламен Луков (интервюирано лице) Св 16
Димитрова, Виктория Бисерова, 1970- (автор) Св 83
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 84, Св 87
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 88
Димова, Елена (преводач) Св 100
Димова, Ирена (преводач) Св 113
Димова, Теодора Димитрова, 1960- (автор) Св 159
Димова, Теодора Димитрова, 1960- (интервюирано лице) Св 119
Димчева, Анжела, 1963- (интервюиращо лице) Св 128
Динев, Ивайло, 1989- (автор) Св 132
Динева, Станка (интервюиращо лице) Св 35
Добриянова, Рада Савова, 1948- (автор) Св 133
Доневски, Петър Стоянов, 1938- (автор) Св 146
Дончев, Дончо (автор) Св 20, Св 21
Дрейк, Харолд Алън, 1942- (интервюирано лице) Св 161
 
Е

Евтимова, Здравка Василева, 1959- (автор) Св 147
Ефимов, Олег (автор) Св 60
 
Ж

Желев, Желю Митев, 1935- (интервюирано лице) Св 41
Желев, Радостин (преводач) Св 104
Жемчужина, Наталия (преводач) Св 105, Св 112
 
З

Замшев, Максим Адолфович, 1972- (автор) Св 108
Захариев, Мартин Георгиев, 1967- (интервюирано лице) Св 49
Звездинов, Атанас, 1943- (автор) Св 134
 
И

Иванов, Стефан, 1986- (автор) Св 120
Иванова, Диана Иванова, 1968- (автор) Св 30
Игов, Ангел Михайлов, 1981- (интервюирано лице) Св 121
Илков, Ани, 1957- (интервюирано лице) Св 122
Илков, Любомир (автор) Св 75
Инджов, Момчил Николов, 1966- (интервюиращо лице) Св 22
 
Й

Йорданова, Цветелина (интервюиращо лице) Св 56
Йотов, Деян, 1974- (интервюиращо лице) Св 43
Йотов, Стилиян Йотов, 1960- (автор) Св 169
Йотова, Калина (интервюиращо лице) Св 36
 
К

Казанджиев, Светозар Илиев, 1952? (автор) Св 160
Камиса-Раз, Шаул, 1954- (интервюирано лице) Св 36
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор) Св 99
Карастоянов, Христо Тодоров, 1950- (автор) Св 148
Кинсън, Сара (интервюиращо лице) Св 98
Кирилова, Лидия (интервюиращо лице) Св 74
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 33, Св 41
Ковачева, Адриана (преводач) Св 111
Коидзуми, Такаши (интервюирано лице) Св 37
Колаковски, Лешек, 1927-2009 (автор) Св 17
Колева, Десислава (интервюиращо лице) Св 4
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (интервюирано лице) Св 31
Коритаров, Георги Стоянов, 1959- (интервюирано лице) Св 33
Костова, Златина, 1986- (автор) Св 68
Кочева, Диляна (интервюиращо лице) Св 58
Красимирова, Ралица (автор) Св 135
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 119
Кулик, Олег Борисович, 1961- (автор) Св 69
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 70, Св 76
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 85, Св 86
 
Л

Ландова, Мария (автор) Св 71
Ланоа, Том, 1958- (автор) Св 104
Левичаров, Сибиле, 1954- (автор) Св 100
Леонидов, Румен Александров, 1953- (интервюирано лице) Св 123
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (автор) Св 98
Лозанов, Лъчезар, 1953- (съставител) Св 59
Луценко, Юрий Виталиевич, 1964- (интервюирано лице) Св 22
 
М

Макдермот, Мерсия, 1927- (автор) Св 164
Манастерски, Милош Камил, 1977- (автор) Св 110
Манолова, Мая Божидарова, 1965- (интервюирано лице) Св 42
Маринов, Николай, 1966- (автор) Св 72
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 23
Маркова, Генка (интервюиращо лице) Св 33, Св 44, Св 165
Медаров, Георги (автор) Св 30
Метерц, Петра (интервюиращо лице) Св 123
Миланов, Георги, 1953- (автор) Св 141
Милев, Йордан Тошев, 1933- (автор) Св 136
Милошев, Николай Георгиев, 1959- (интервюирано лице) Св 58
Митова, Евгения (преводач) Св 113
Михайлов, Николай Боянов, 1946- (интервюирано лице) Св 24
Михайлова, Аксиния Тодорова, 1963- (автор) Св 124
Михайлова, Милена, 1978- (автор) Св 93
Мичъл, Дейвид, 1969- (интервюирано лице) Св 98
Младенова, Галя (интервюиращо лице) Св 96
Москов, Николай (интервюиращо лице) Св 11
Мускурова, Ружа (преводач) Св 97
 
Н

Найденов, Валери Георгиев, 1947- (автор) Св 48
Начев, Стефан Славов, 1954- (автор) Св 7
Нейчев, Станьо, 1932- (автор) Св 55
Ненчева, Мая (преводач) Св 98
Неофит, патриарх Български, 1945- (интервюирано лице) Св 11
Николаева, Любомира (интервюиращо лице) Св 8
Николов, Калин Емилов, 1956- (автор) Св 73, Св 77
Николова, Силвия Ангелова, 1962- (интервюиращо лице) Св 13
Николчина, Миглена Илиева, 1955- (интервюиращо лице) Св 122
Нинова, Мария (интервюиращо лице) Св 28
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор) Св 81
Няголова, Елка, 1952- (преводач) Св 105, Св 108, Св 112, Св 114
 
П

Павлов, Юлий Владимиров, 1951- (интервюирано лице) Св 32
Павлова, Лалка, 1949- (автор) Св 141
Павлович, Сташа (интервюиращо лице) Св 123
Панайотов, Величко Иванов (преводач) Св 113
Панчева, Гергана, 1987- (автор) Св 137
Панчева, Светлана (автор) Св 94
Пармаксизян, Ани (интервюиращо лице) Св 57
Парушев, Чавдар (интервюиращо лице) Св 121
Пелева, Инна Иванова, 1964- (автор) Св 125
Пенчев, Константин Любенов, 1952- (интервюирано лице) Св 57
Петев, Николай Василев, 1951- (интервюирано лице) Св 126
Петков, Николай, 1971- (интервюирано лице) Св 12
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 23
Петрова, Галя (интервюирано лице) Св 8
Петрова, Генка Георгиева, 1952- (автор) Св 138
Поляков, Юрий Михайлович, 1954- (интервюирано лице) Св 6
Попова, Надя Христова, 1952- (преводач) Св 109
Приморац, Ивана (преводач) Св 114
Протохристова, Клео Стефанова, 1950- (автор) Св 101
Пунчев, Владислав (интервюиращо лице) Св 106
 
Р

Радева, Яница, 1977- (автор) Св 149
Райкич, Любица, 1962- (автор) Св 105
Рерол, Рафаела (автор) Св 62
Русева, Мануела (автор) Св 150
 
С

Свобода, Ханес, 1946- (интервюирано лице) Св 43
Славова, Десислава (преводач) Св 113
Смилов, Даниел Михайлов, 1970- (интервюирано лице) Св 44
Снитенко, Людмила Михайловна (автор) Св 109
Солери, Паоло, 1919-2013 (интервюирано лице) Св 64
Сотиров, Васил С. (интервюиращо лице) Св 37
Сотирова, Силвия (автор) Св 52
Спасова, Правда Добринова (преводач) Св 17
Ставру, Стоян Андреас, 1980- (автор) Св 9
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 29
Станиславова, Виолета Карамфилова, 1951- (автор) Св 140
Станишев, Георгий Дмитриевич, 1952- (интервюиращо лице) Св 64
Станков, Кирил, 1969- (интервюирано лице) Св 88
Старидолска, Елена (автор) Св 29, Св 45
Сташук, Анджей, 1960- (автор) Св 111
Стефанов, Светослав (интервюиращо лице) Св 34
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 16
Стойнев, Веселин (интервюиращо лице) Св 24
Стоянов, Николай (автор) Св 46
Стоянов, Петър Стефанов, 1952- (интервюирано лице) Св 47
Стоянов, Светлозар Колев, 1974- (интервюиращо лице) Св 127
Странджев, Иван Костадинов, 1953- (автор) Св 139
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 32
 
Т

Тагарева, Албена (автор) Св 95
Татарка, Доминик, 1913-1989 (автор) Св 113
Тахиров, Мюмюн Мюмюнов, 1957- (автор) Св 151
Тахов, Росен Георгиев, 1959- (автор) Св 80, Св 167, Св 168
Тенев, Георги Тенев, 1969- (интервюирано лице) Св 74
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 152, Св 153, Св 154, Св 155
Терзийски, Калин Николов, 1970- (интервюирано лице) Св 127
Тодоров, Антоний Тодоров, 1957- (автор) Св 30
Тодоров, Валерий Илиев, 1956- (интервюирано лице) Св 1
Тодоров, Людмил Тодоров, 1955- (автор) Св 87
Тодоров, Найден, 1974- (интервюирано лице) Св 79
Тодорова, Мариана (интервюиращо лице) Св 42
Томова, Виржиния (преводач) Св 69
Томова, Калина, 1956- (автор) Св 156
Тонев, Емил Антонов, 1964- (интервюиращо лице) Св 6
Топалов, Кирил Любомиров, 1943- (интервюирано лице) Св 128
Торнтън, Ан (интервюирано лице) Св 4
Трад, Руслан, 1987- (интервюиращо лице) Св 65
 
У

Угрешич, Дубравка, 1949- (автор) Св 115
 
Ф

Филчев, Иван (интервюиращо лице) Св 10
 
Х

Халачев, Любомир Тодоров, 1950- (автор) Св 25
Ханке, Стив Х. (автор) Св 53
Хилебранд, Ернст, 1959- (автор) Св 50
Хинков, Росен (автор) Св 157
Христов, Димитър, 1957- (преводач) Св 110
Христов, Момчил Емилов (преводач) Св 62
Христов-Бакърджиев, Каролин, 1957- (интервюирано лице) Св 63
Хърсев, Емил Манолов, 1961- (автор) Св 48
Хюсеин, Паола (интервюиращо лице) Св 1, Св 33
 
Ц

Целан, Паул, 1920-1970 (автор) Св 102
Цолова, Петя, 1939- (автор) Св 140
 
Ч

Чернева, Пенка Иванова, 1943- (автор) Св 158
Чикалов, Йоан (интервюирано лице) Св 13
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 61
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Св 129
 
Ш

Шарков, Ваньо Евгениев, 1962- (интервюирано лице) Св 51
Шустер, Саймън (автор) Св 38
Шутце, Хинрих (интервюирано лице) Св 96
 
Я

Янков, Росен, 1958- (автор) Св 166
Янкулов, Радослав, 1953- (интервюирано лице) Св 1

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Арабска пролет и в изкуството? Св 65
Аритметика на изкуственото мнозинство Св 40
Архитектура Св 110
 
Б

Баба и духовете Св 111
Балерина Св 138
Беден и богат Св 100
Без някаква подкрепа от ГЕРБ тази власт няма да живее дълго Св 44
Бележки за "Апарат" Св 120
Берлинската театрална сцена Св 92
Българин ми пращаше в. "24 часа" в затвора Св 22
България не е мека мишена Св 36
България плаче за лидери Св 24
България - рекордьор на черните класации Св 54
Българската армия, честванията на Ботев и киното Св 85
Българската мъжка гимназия в Одрин Св 59
 
В

В безпокойството на търсенето Св 113
В българското общество са тежко разкъсани връзките на солидарност Св 28
В движение Св 76
В парламента влизат стари познайници, които никой не понася Св 26
В помощ ще ти е Св 132
Вавилон Св 109
Вдъхновените хора от Оз на Яна Борисова и Галин Стоев Св 93
Венецуела след Чавес Св 19
Верен докрай на делото Св 164
Вечните истории на братя Тавиани Св 83
Видение през август Св 151
Властта на ГЕРБ прелъстяваше, а не репресираше Св 15
Във нея се влюбва и вятъра навежда глава... Св 135
Вярата не е ритуал, а отношение към Бога, към ближния, към света Св 119
 
Г

Гастрономия на тъгата Св 130
ГЕРБ изпадна в защитно онемяване Св 16
ГЕРБ нямат нищо общо с десницата Св 51
Германският пример е спасението Св 23
Ги Дебор: изкуството на войната Св 62
Гледката от прозореца ми Св 114
Градът като лаборатория Св 64
 
Д

Да летиш с чужди криле Св 124
Да научим, което не щем да знаем Св 99
Да опазим демокрацията от мошениците Св 106
Да отменим лятното часово време! Разболява Св 8
[Двеста тридесет и четири квадратни метра] "234м2 Независим" Св 95
[Девети] 9 май - Ден на победата и/или Ден на Европа Св 162
Денислав Валентинов: Танцьорите трябва да се движат повече като хора, а не като танцьори Св 90
Джобни разкази Св 148
Джулиан Барнс: Предчувствие за друг край Св 97
Дзян Дзъмин и неговата постановка за "трите представителства" Св 20
Дигитализация на помпата Св 3
Дилемата на всеядното Св 67
Днес е по-евтино да се купи вече избран депутат, а не глас Св 31
Днеска беше твърде студено... Св 132
Дунавци Св 144
Душевни сътресения Св 113
 
Е

Езици на паметта в "Облакът Атлас" на Дейвид Мичъл Св 98
Експертен кабинет ще надживее всяка коалиция Св 32
 
Ж

Желание за прошка Св 152
Женското в лириката ни от XXI век. Абсорбираните гласове на традицията Св 116
Живеем в лоша литература и разпадът е нашият жанр Св 117
Живеем в счупено време Св 127
 
З

За българските книги и глобалния контекст Св 121
За един от автентичните ни художници Св 73
За петата ракия или колко е хубав животът Св 145
За сциентологията Св 14
За тази книга Св 129
За чудото на езика Св 2
Завръщане Св 131
Закономерности на случайността Св 138
 
И

И малките езици имат бъдеще Св 96
Иванка Гръбчева си отиде "по никое време" Св 82
Идва парламентът на коалициите Св 29
Из есето КК. Keitai shosetsu Св 115
Из есето КК. Fan fiction Св 115
Избори за 42-ро Народно събрание, 12 май 2013 г. Св 30
Изложбата Св 149
Изследване на границите Св 72
Икона Св 131
Името на суетата Св 138
Император Константин между два едикта Св 161
 
К

Какво значи "Нямам си човек" Св 159
Какво ни трябва? Св 25
Картоненият град Св 132
Касим Дал не е креатура на Борисов Св 27
Кладенец и храм Св 112
Кой е този автор? Св 70
Кон Св 136
Криеница Св 130
Кръвна захар Св 137
Кумовата слама Св 136
 
Л

Ледената кралица на българския театър Св 94
Леко вляво Св 46
Лекцията Св 153
Лице и Цел Св 134
Льоса: Книгите убиват демоните ни Св 107
Любовта и милосърдието са сърцето на Възкресението Св 13
 
М

Маслинена история Св 150
Мен народната милиция толкова ме е подслушвала, не може да ме стресне народната полиция Св 128
Мечтая достойните за подражание примери да изместят скандалните от първите страници на вестниците Св 11
Мислителят на немислимото Св 7
Можеше и да е по-зле Св 53
Муха Св 157
Мъртвият град и поруганият автор Св 104
 
Н

На опера в Прага Св 78
На руските олигарси патриотизмът им е чужд Св 6
Наводнение Св 139
"Не искам да бягам пак" Св 88
Не убеждавам никого да дава милиони за изкуство Св 63
Невинаги е добро да накараш хората да пререшат своя вот Св 57
(Не)възможното правителство Св 45
Неизживените неща Св 81
Неравноделно Св 132
Николай Милошев: Най-важното е достойното признание на хората на духа Св 58
Новият директор на БНР може да бъде доволен от наследството Св 1
Носталгия и струни Св 133
Някой трябва да покаже на децата красотата на православието Св 12
Няколко речни камъка... Св 137
 
О

Обществената библиотека на Ню Йорк никога не е имала толкова много читатели Св 4
Олег Кулик: "Това е изложба за дупките" Св 69
Омърлушена анимация Св 84
Опасни връзки Св 115
Отваряме парламента за хората Св 42
Откога Св 136
Откровение за върховната действителност Св 71
Отражение Св 156
Отшелник Св 136
 
П

Палачът на Левски избран за депутат Св 167
[Парламентарни избори, май 2013] Св 33
Партията погуби композитора на "Дружна песен" Св 80
Петър Попйорданов (11.6.1964-5.5.2013) Св 87
Писателите са призвани да променят живота на българина Св 126
Планът "Орешарски" - българският Монти Св 48
Пластинацията, сетивата и смъртта Св 9
Пластове Св 131
Повече толкова Св 136
Подръчен декалог на интелигента Св 17
Полет Св 136
Половината чиновници са излишни Св 56
Посветен на операта Св 89
Потъпкването на морални и политически норми у вас е уникално Св 43
Почти е пладне и е лято Св 139
Поща Св 136
Пресъхнала и чумава България пада под турско робство Св 166
Преходът свърши с тези избори Св 49
Припомняне на историята през изкуството Св 74
Противостоене Св 138
[Професор] Проф. Атанас Илков (27.12.1924-26.4.2013) Св 91
[Професор] Проф. Джузепе Дел'Агата: Радичков е по-добър от много нобелисти Св 118
Прочит на стихове Св 138
Първата кинопрожекция у нас била през 1896 г. Св 86
 
Р

Разказ за настъпващата пролет Св 113
Разпъната на масата, в очакване на присъдата... Св 105
Разходката из село Н. Св 154
Рецесията и слабият растеж характеризират Европа днес Св 34
Родопската песен Св 160
Румен Леонидов: Поезията е звук, изтръгнат от мълчанието Св 123
Руските полици Св 38
Руският възпитаник Никола Войновски организира съзаклятието Св 168
 
С

С ореол на святост Св 163
сам без куче а ако имах куче вятърът щеше да то отнесе... Св 135
Само България "освети" военното си разузнаване Св 35
Само глупакът свиква с успеха Св 103
Сблъсък между три поколения Св 68
Себастиан Св 147
[Седемдесет] 70 години игра на интерпретациите Св 169
Сезонът на политическите кризи е открит Св 39
Сенки Св 136
Скоро децата ще чуят от пустотата - глас... Св 108
Слез, Ангеле, побързай... Св 105
Смаилова чешма Св 142
Смъртна фуга Св 102
Спомнянето кара мозъка да боли... Св 137
Спусък и Мерник Св 134
Станислав Доспевски рисува зверски убития кмет на Батак Св 77
Сушата, а не чумата е съсипала България, преди да я завладеят османците Св 165
Събуждане Св 138
[Съвременни български поети] Св 140, Св 141
сънуване на календара прескачам датите Св 135
Съпричастие и Безразличие Св 134
 
Т

Така ли Св 139
Токио залага на "стратегия на трите стрели" Св 37
Тормоз в интернет от връстници, е най-голямата опасност за децата Св 61
Трябва да търсим предателя в себе си Св 10
Трябва ни програмен кабинет - ако се налага, президентът да тропне по масата Св 41
Тя не носи колани, часовници... Св 137
 
У

Убийство Св 155
Убягващите образи на Надежда Олег Ляхова Св 66
Умората на паметта - български сюжети и фигури Св 125
Уроците на кризата Св 55
Успехите на всяко правителство са всъщност успехи за България Св 47
 
Ф

Фасадна прозрачност Св 5
Фиаското на кипърския експеримент Св 52
 
Х

Хамелеони Св 134
Ханс Касторп и Танхойзер - родство по избор? Св 101
Хищник и плячка Св 134
Хобито като професия Св 79
Христо Ботев убит от свои Св 168
Ху Дзинтао и концепцията за "научно развитие" и създаване на хармонично общество Св 21
Хубави дни пред немските социалдемократи Св 50
Художник от Велинград прави най-добрите макети на Ту-154 Св 75
 
Ц

Целувката Св 143
Цигански страсти Св 146
 
Ч

Черно фламинго Св 136
"Човекът въобще не е най-важното същество" Св 122
 
Ш

Шестият тон Св 158
Шистови интереси и вайкания Св 60
 
W

Wantеd: Умове, способни за скокове! Св 18

УДК


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 2
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 3, Св 4
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 5, Св 6


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Св 7
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 8
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 9


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 10, Св 11, Св 12, Св 13, Св 163
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 14


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 15, Св 16, Св 17, Св 62
32 ПОЛИТИКА Св 26
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 39
324 ИЗБОРИ Св 5, Св 16, Св 23, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 20, Св 21, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47, Св 48
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 27, Св 45, Св 49, Св 50, Св 51
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Св 53
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 52, Св 53
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 48, Св 54, Св 55
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 56, Св 57
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 35
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 58
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Св 61
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Св 59


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Св 8
622 МИННО ДЕЛО Св 60
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Св 61


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 62, Св 63
72 АРХИТЕКТУРА Св 64
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 65, Св 66, Св 67, Св 68, Св 69, Св 70, Св 71, Св 72, Св 73, Св 74
75 ЖИВОПИС Св 75, Св 76, Св 77
78 МУЗИКА Св 78, Св 79
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 89
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 80
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 81
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 87, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Св 96
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 97, Св 98
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 99, Св 100, Св 101
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 102
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 103
840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Св 104
859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 105
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 106, Св 107
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 108, Св 109
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 110, Св 111
885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА Св 112, Св 113
886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Св 114, Св 115
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 2, Св 116, Св 117, Св 118, Св 119, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 159, Св 160


92 БИОГРАФИИ Св 7, Св 77, Св 80, Св 81, Св 82, Св 87, Св 91, Св 164
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Св 161
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 162
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 163, Св 164
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Св 165, Св 166
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 77, Св 164, Св 167, Св 168
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 169

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Александров, Богдан (1960-) Св 76
Атанасов, Георги вж Атанасов, Георги Георгиев (1957-)
Атанасов, Георги Георгиев (1957-) Св 166
 
Б

Борисова, Яна (1972-) Св 93
Ботев, Христо (1847-1876) Св 85, Св 168
 
В

Вагнер, Рихард (1813-1883) Св 101
Войновски, Никола вж Войновски, Никола Дончов (1849-1876)
Войновски, Никола Дончов (1849-1876) Св 168
 
Г

Георгиев, Васил (1975-) Св 120
Георгиева, Милена вж Георгиева, Милена Георгиева
Георгиева, Милена Георгиева Св 73
Горанов, Георги (1882-1905) Св 80
Гръбчева, Иванка вж Гръбчева, Иванка Димитрова (1946-2013)
Гръбчева, Иванка Димитрова (1946-2013) Св 82
Гюзелев, Петър вж Гюзелев, Петър Иванов (1945-2013)
Гюзелев, Петър Иванов (1945-2013) Св 81
 
Д

Дебор, Ги (1931-1994) Св 62
Дзян, Дзъмин (1926-) Св 20
Доспевски, Станислав (1823-1878) Св 77
 
И

Илков, Атанас вж Илков, Атанас Любенов (1924-2013)
Илков, Атанас Любенов (1924-2013) Св 91
 
К

Карталов, Пламен вж Карталов, Пламен Иванов (1948-)
Карталов, Пламен Иванов (1948-) Св 89
Керелов, Трендафил вж Керелов, Трендафил Тошев (ок. 1800-1876)
Керелов, Трендафил Тошев (ок. 1800-1876) Св 77
Киркегор, Сьорен (1813-1855) Св 7
Константин Велики, император римски вж Константин I, император римски (ок.280-337)
Константин I, император римски (ок.280-337) Св 163
Костов, Борис (1938-) Св 75
 
Л

Левски, Васил (1837-1873) Св 167
Леонидов, Румен Александров (1953-) Св 123
Леонидов, Румен вж Леонидов, Румен Александров (1953-)
Личева, Амелия Веселинова (1968-) Св 129
Личева, Амелия вж Личева, Амелия Веселинова (1968-)
Ляхова, Надежда Олег (1960-) Св 66
 
М

Ман, Тамас (1875-1955) Св 101
Марков, Продан Св 70
Мичъл, Дейвид (1969-) Св 98
Млечевска, Вера Св 70
Морис, Уилям (1834-1896) Св 164
 
П

Памукчиев, Станислав вж Памукчиев, Станислав Минков (1953-)
Памукчиев, Станислав Минков (1953-) Св 71, Св 72
Пенков, Иван (1897-1957) Св 73
Попйорданов, Петър вж Попйорданов, Петър Иванов (1964-2013)
Попйорданов, Петър Иванов (1964-2013) Св 87
Попйорданов, Чочо вж Попйорданов, Петър Иванов (1964-2013)
Попнеделева, Аделина (1956-) Св 70
 
Р

Радева, Емилия вж Радева, Емилия Ефтимова (1932-)
Радева, Емилия Ефтимова (1932-) Св 94
Радичков, Йордан вж Радичков, Йордан Димитров (1929-2004)
Радичков, Йордан Димитров (1929-2004) Св 118
Райт, Лорънс (1947-) Св 14
Роденбах, Жорж (1855-1898) Св 104
 
С

Син, Дун Чън (1963-) Св 68
Стефанов, Свилен (1966-) Св 76
Стоев, Галин (1969-) Св 93
 
Т

Тавиани, Виторио (1929-) Св 83
Тавиани, Паоло (1931-) Св 83
Татарка, Доминик (1913-1989) Св 113
 
Х

Хаджипенчович, Иванчо (1822-1894) Св 167
Ху, Дзинтао (1942-) Св 21
 
Ч

Чавес, Уго (1954-2013) Св 19
Чернокожев, Николай вж Чернокожев, Николай Христов (1956-)
Чернокожев, Николай Христов (1956-) Св 99
 
Ш

Шопов, Димитър вж Шопов, Димитър Тошков (1980-)
Шопов, Димитър Тошков (1980-) Св 70
 
Я

Янков, Росен (1958-) Св 165
 
D

Debord, Guy вж Дебор, Ги (1931-1994)
 
W

Wright, Lawrence вж Райт, Лорънс (1947-)


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

Берлин Св 92
България Св 18, Св 29, Св 33, Св 53, Св 54, Св 55
 
В

Венецуела Св 19
 
Е

Европа Св 34, Св 162
 
К

Кипър Св 52
Китай Св 20, Св 21
 
П

Прага Св 78
 
Р

Русия Св 6, Св 38
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 38
София Св 84
Съединени американски щати Св 60
 
У

Украйна Св 22