ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 6

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Стефка Скорчева

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2013/6 Св 1
ВАСИЛЕВ, Бойко, 1970-
        Политиците не разбират, че във времето, в което живеем, няма тайни : изкушението на всяка власт е да вземе телевизията на абордаж : интервю с Бойко Василев, журналист / Паола Хюсеин

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 159 (14 юни 2013), с. 13.
002.63:654.197(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250213348


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2013/6 Св 2
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Светослава Славейкова - пазителка на родовата културна памет, музеестроителката / Катя Зографова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 14.
Живот и дейност на първия уредник на музея "Петко и Пенчо Славейкови" в София
069.02:886.7(092)
92 Славейкова, С.
COBISS.BG-ID 1252191716


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

ГЮРОВА, Светломира
        Република "Таксим" : след гражданската експлозия по улиците премиерът Ердоган може и да оцелее, но Турция няма да бъде същата ; Медийната бурка : протестите показаха истинското лице на цензурата в Турция, което дълго оставаше скрито Вж Св 17


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/6 Св 3
АСАНЖ, Джулиан, 1971-
        Напредък и личен живот / Джулиан Асанж. - Прев. от фр. ез. от в. Le Monde (9 юни 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 11.
По повод книгата на Ерик Шмит и Джаред Коен "Новата цифрова ера (The New Digital Age)", 2013
316.42:681.324
COBISS.BG-ID 1250728932

БС 2013/6 Св 4
АСАНЖ, Джулиан, 1971-
        Нова дигитална ера или бъркане в мозъка / Джулиън Асанж. - Прев. от англ.

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 152 (7 юни 2013), с. 18.
По повод кн.: The new digital age : reshaping the future of people, nations and business / Eric Schmidt, Jared Cohen. - New York : Alfred A. Knopf, 2013
316.42:681.324
COBISS.BG-ID 1249972708

БС 2013/6 Св 5
БЕК, Улрих, 1944-
        Лицемерие е да преодоляваш кризата със социализъм за банките и с неолиберализъм за бедните : интервю / Улрих Бек ; Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 129 (6 юни 2013), с. 11.
По повод премиерата на последната му книга "Германска Европа - новите властови пейзажи под знака на кризата", София, ИК Критика и хуманизъм, 2013
316.334.3(4-6)
321.7(4-6)
COBISS.BG-ID 1249948132

БС 2013/6 Св 6
БЕК, Улрих, 1944-
        С какви думи да изразим промените? : разговор със [социолога и философа] Улрих Бек / Теодора Георгиева, Марин Бодаков, Христо Буцев ; прев. от нем. Светла Маринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 10-11.
Промените в съвременното общество
316.32(047.53)
COBISS.BG-ID 1250727652

БС 2013/6 Св 7
ВРАБЕВСКИ, Милен, 1968-
        У нас може да се успява. Има и друг изход освен бягството : не бива непрекъснато да се оправдаваме с държавата : интервю с д-р Милен Врабевски, носител на приза "Европейски гражданин на годината" [2013] / Даринка Илиева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 163 (18 юни 2013), с. 17.
316.6(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250328036

БС 2013/6 Св 8
ГОЧЕВ, Николай Вълков, 1964-
        Браковете - вчера и утре : по повод статията на Михаил Шиндаров ["Браковете - еднополови и разновидови", бр. 22 (14 юни 2013)] / Николай Гочев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 3.
316.353
COBISS.BG-ID 1250682340

БС 2013/6 Св 9
ДЕНКОВ, Димитър Ангелов, 1956-
        Доктор Бек - учен и просветител / Димитър Денков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 11.
Слово при удостояване на Улрих Бек с титлата "доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 4 юни 2013 г.
316.1(042)
COBISS.BG-ID 1250728420

БС 2013/6 Св 10
        [ОТЗИВИ за статията "Браковете - еднополови и разновидови" от Михаил Шиндаров, публикувана в бр. 22 (14 юни 2013)]. - Съдържа: Из логическите лабиринти на хомофобията / Радослав Стоянов. Относно естеството на културата и културата на естеството / Светла Енчева. Страх, който не е смислен аргумент / Петър Тодоров. Досада или скука / Станимир Панайотов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 10-11.
316.353
347.6
COBISS.BG-ID 1250494436

ПАНТЕВ, Андрей Лазаров, 1939-
        Не можем да имаме брилянтно училище в пошло общество : интервю Вж Св 60

БС 2013/6 Св 11
        ПРЕОБЪРНАТАТА 1968-а / прев. от фр. Момчил Христов. - Съдържа: Триумфът на антипрогресизма / Франсоа Кюсе. Трийсет години интелектуално реакционерство / Людивин Бантини. Политическото фиаско на елитите от '68 / Жан-Пиер Льо Гоф. Оруелци или раждането на една консервативна левица / Шантал Делсол

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 10-11.
По повод приемането на закона за еднополовите бракове във Франция
316.353(44)
347.6(44)
COBISS.BG-ID 1250320868

СТОЙЧЕВ, Кънчо Марков, 1960-
        Втора Кръгла маса да чуе протеста и да покаже нови лидери : интервю с Кънчо Стойчев, социолог Вж Св 28

БС 2013/6 Св 12
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Крайникът фантом : борбата за общото благо или за утвърдителната сила на критическата теория / Дарин Тенев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 9.
По повод книгите "Политики на нас самите" от Ейми Алън, 2012 и "Демократическият парадокс" от Шантал Муф, 2013
316.334.3
COBISS.BG-ID 1250447076

БС 2013/6 Св 13
ХАБЕРМАС, Юрген, 1929-
        Демокрация, солидарност и европейска криза / Юрген Хабермас ; прев. от англ. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 10-11.
Лекция, изнесена в университета в Льовен, Белгия, на 26 апр. 2013 г.
316.334.3(4)(042)
COBISS.BG-ID 1250048996

БС 2013/6 Св 14
ШИНДАРОВ, Михаил, 1958-
        Браковете - еднополови и разновидови / Михаил Шиндаров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 11.
316.353
347.6
COBISS.BG-ID 1250488036


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БЕК, Улрих, 1944-
        Лицемерие е да преодоляваш кризата със социализъм за банките и с неолиберализъм за бедните : интервю Вж Св 5


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/6 Св 15
ВОЛГИН, Петър, 1969-
        Турският протест срещу неолиберализма / Петър Волгин. Quo vadis, Турция? / Калина Андролова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 108 (10 юни 2013), с. 7.
По повод гражданските протести в Турция, юни 2013 г.
323.22(560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250055652

ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Да спрем да се взираме в огледалото за обратно виждане : с еврокомисаря Кристалина Георгиева разговаря Иван Михалев Вж Св 37

БС 2013/6 Св 16
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Бунтът е на новата средна класа : с режисьора Явор Гърдев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 165 (20 юни 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести у нас, юни 2013 г.
323.2(497.2)(047.53)
792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1250403556

БС 2013/6 Св 17
ГЮРОВА, Светломира
        Република "Таксим" : след гражданската експлозия по улиците премиерът Ердоган може и да оцелее, но Турция няма да бъде същата / Светломира Гюрова ; Медийната бурка : протестите показаха истинското лице на цензурата в Турция, което дълго оставаше скрито / Огнян Георгиев, Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 22 (8-14 юни 2013), с. 8-13.
323.22(560)
070.13(560)
COBISS.BG-ID 1251621348

БС 2013/6 Св 18
ДАЙНОВ, Евгений Александров, 1958-
        What just happened? / Евгений Дайнов. - Загл. на англ. ез.

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 24 (22-28 юни 2013), прил.
По повод гражданските протести и политическата криза в България
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1251642340

ЗМАРЗ-Кочанович, Мария, 1954-
        "Бъди реалист - искай невъзможното" : разговор с [режисьора документалист] Мария Змарз-Кочанович Вж Св 88

БС 2013/6 Св 19
ИБРАХИМОВА, Йълдъз, 1952-
        Политиката краде от свободата / Йълдъз Ибрахимова ; Елица Иванова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7310 (7 юни 2013), с. 15.
Интервю с българската певица от турски произход по повод гражданските протести в Турция, юни 2013 г.
323.22(560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249982692

БС 2013/6 Св 20
        ИЗ "Харта за разграждане на плутократичния модел на българската държава". - Достъпно също на: http://harta2013.eu/


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 1.
323(497.2)(083.9)
351(497.2)(083.9)
COBISS.BG-ID 1250630116

БС 2013/6 Св 21
        КАКВО да се прави : протестите не са само израз на възмущение от политическата наглост, а показват неистовото желание България от провалена да стане успешна държава. - Съдържа и: Викайте си, не ни пречите : въпреки протестите и първата сериозна криза на Волен Сидеров социалистите категорично отхвърлят възможността за оставка / Елена Старидолска. Диагноза и лечение извън партиите : "Харта 2013" изобличава бутафорната демокрация и проправя пътя към следващото ниво на гражданска и професионална активизация / Десислава Лещарска. Обединение по време на криза : пет партии поставиха началото на нов реформаторски блок / Велина Господинова. Изборният кодекс: какво е възможно : не бива да се изпада в утопията, че промените в правилата ще променят всичко / Велина Господинова, Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 25 (29 юни-5 юли 2013), с. 8-13.
По повод гражданските протести и политическата криза в България
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1251643364

БС 2013/6 Св 22
КОЛЕВ, Кольо, 1956-
        Някои преследват дестабилизация и избори тук и сега : интервю с Кольо Колев, социолог / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4868 (28 юни 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести в страната, юни 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250628324

МАНОЛОВА, Мая Божидарова, 1965-
        Това, което се случва, дълбоко ме разтърсва, но няма да ме откаже : интервю с Мая Манолова, заместник-председател на 42-то Народно събрание Вж Св 43

БС 2013/6 Св 23
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Чуйте младите и умните : с академик Георги Марков разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 164 (19 юни 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести у нас, юни 2013 г.
323.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250364644

БС 2013/6 Св 24
НАЙДЕНОВ, Валери, 1947-
        Широка коалиция + мажоритарни избори : всичко друго води към гражданска война / Валери Найденов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 163 (18 юни 2013), с. 11, 14.
По повод гражданските протести у нас и опциите за излизане от политическата криза
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1250325476

БС 2013/6 Св 25
ПЕНЧЕВ, Константин Любенов, 1952-
        Младите ни казаха: Царят е гол! : с омбудсмана Константин Пенчев разговаря Павлина Желева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 169 (24 юни 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести у нас, юни 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
351.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250509796

БС 2013/6 Св 26
РАЛЧЕВ, Пламен Маринов, 1976-
        Променяща се Турция : противоположни перспективи и противоречиви очаквания / Пламен Ралчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 6.
По повод гражданските протести, юни 2013 г.
323.22(560)
COBISS.BG-ID 1250715364

БС 2013/6 Св 27
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Как умират динозаврите : целта е не просто да падне кабинетът, а да се промени средата / Илин Станев. Танцуваме промяната : чувството за хумор на протестиращите победи мрака на статуквото / Зорница Стоилова, Люба Йорданова ; по темата работи и Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 24 (22-28 юни 2013), с. 8-11.
По повод гражданските протести и политическата криза в България
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1251641572

БС 2013/6 Св 28
СТОЙЧЕВ, Кънчо Марков, 1960-
        Втора Кръгла маса да чуе протеста и да покаже нови лидери : интервю с Кънчо Стойчев, социолог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 163 (18 юни 2013), с. 13-14.
По повод гражданските протести у нас и опциите за излизане от политическата криза
323.22(497.2)(047.53)
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250326244

БС 2013/6 Св 29
ТОДОРОВА, Мирослава Стефанова, 1972-
        "Харта 2013" е опит за начална диагноза на паралелната власт : интервю с Мирослава Тодорова, съавтор на документа / Светлана Георгиева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 147 (27 юни 2013), с. 11.
По повод обявеното написване на "Харта за разграждане на плутократичния модел на българската държава" от около 60 юристи, журналисти и представители на научните среди
323(497.2)(047.53)
351(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250595044

БС 2013/6 Св 30
ХАЛАФ, Мохамед, 1951-
        "Таксим" ще промени Турция / Мохамед Халаф

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 155 (10 юни 2013), с. 17.
По повод гражданските протести в Турция, юни 2013 г.
323.22(560)
COBISS.BG-ID 1250054884

БС 2013/6 Св 31
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Навлизаме във време на нестабилни политически мнозинства / Иво Христов ; Иван Гайдаров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 116 (20 юни 2013), с. 8, 17.
Интервю относно политическата ситуация в страната
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250402532

БС 2013/6 Св 32
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Площад "Таксим" е само повод за протестите : Турция има високо развита традиция на социален и граждански протест, за каквато българското общество може само да мечтае : интервю с Иво Христов, анализатор на новата роля на Турция в началото на XXI в. / Веселка Венкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 127 (5 юни 2013), с. 11, 15.
323.22(560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249905124

БС 2013/6 Св 33
ХРИСТОВ, Минчо, 1962-
        98,5% от българското злато отива в джобовете на една частна фирма / Минчо Христов ; Иван Гайдаров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 109 (11 юни 2013), с. 8, 17.
Интервю с политолога и депутат от 40-то Народно събрание относно политическата ситуация в страната
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250080228

БС 2013/6 Св 34
ЯНАКИЕВ, Калин Тодоров, 1956-
        В политиката има оставка, не прошка : с проф. Калин Янакиев разговаря Диана Петрова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 174 (29 юни 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести в страната, юни 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250687460


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2013/6 Св 35
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Промяна - гласуваш за "своята" партия, но и за личност от друга : интервю с проф. Михаил Константинов, член на изборния борд към Министерски съвет / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 171 (26 юни 2013), с. 13.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250558692


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/6 Св 36
ВИГЕНИН, Кристиан Иванов, 1975-
        Няма да вляза във война с президента : интервю с министъра на външните работи Кристиан Вигенин / Красимира Темелкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7310 (7 юни 2013), с. 15.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249978596

БС 2013/6 Св 37
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Да спрем да се взираме в огледалото за обратно виждане : с еврокомисаря Кристалина Георгиева разговаря Иван Михалев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 156 (11 юни 2013), с. 14-15.
327.7:061.1ЕС(047.53)
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250086884

БС 2013/6 Св 38
КАЛФИН, Ивайло Георгиев, 1964-
        Да търсим съюзници в защита на интересите си : интервю с Ивайло Калфин, евродепутат / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 22 (7 юни 2013), с. 13.
327.7:061.1ЕС(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249974756

БС 2013/6 Св 39
ЛУКИЯНОВ, Фьодор Александрович, 1967-
        Учебник за бъдещи историци / Феодор Лукианов. - Прев. от рус. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 11.
Кризата в Сирия и дипломатическите ходове на САЩ, Европа и Русия
327(569.1)
COBISS.BG-ID 1250333412

БС 2013/6 Св 40
МАХБУБАНИ, Кишхор, 1948-
        Търсене на пределите на свободата / Кишхор Махбубани. - Прев. от англ. ез. от в. "Khaleej Times" (24 May 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 11.
Икономическият растеж на Азия и промяна на американското господство в международните отношения
327(5:73)
COBISS.BG-ID 1250055140

БС 2013/6 Св 41
ХЕДЕГОР, Кони, 1960-
        Нашият егоистичен интерес трябва да ни кара да бъдем ефективни : европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор пред "Капитал" / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 21 (1-7 юни 2013), с. 28-29.
327.7:061.1ЕС:551.48
COBISS.BG-ID 1251612132


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/6 Св 42
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Козът на Орешарски е, че не залита към популизъм : интервю със социалния антрополог Харалан Александров / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7309 (6 юни 2013), с. 15.
По повод новоизбраното правителство с министър-председател Пламен Орешарски
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249945316

БС 2013/6 Св 43
МАНОЛОВА, Мая Божидарова, 1965-
        Това, което се случва, дълбоко ме разтърсва, но няма да ме откаже : интервю с Мая Манолова, заместник-председател на 42-то Народно събрание / Кристина Кръстева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 173 (28 юни 2013), с. 13.
По повод гражданските протести в страната, юни 2013 г.
328.1(497.2)(047.53)
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250627556

БС 2013/6 Св 44
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Нямаме право на грешки : интервю с премиера Пламен Орешарски / Зорница Гаврилова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7327 (24 юни 2013), с. 13.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250509540

БС 2013/6 Св 45
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Протестите ме амбицират още повече : с премиера Пламен Орешарски разговаря Иван Михалев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 152 (7 юни 2013), с. 14-15.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249971172

БС 2013/6 Св 46
ПЛЕВНЕЛИЕВ, Росен Асенов, 1964-
        Подкрепям интегриран подход в реформата на службите : интервю с Росен Плевнелиев, президент на България / Борислав Зюмбюлев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 158 (13 юни 2013), с. 12-14.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250202852


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/6 Св 47
КЪНЕВ, Радан, 1975-
        Предлагаме десен блок за челен сблъсък с олигархията : интервю с Радан Кънев, председател на ДСБ / Марияна Литова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 169 (24 юни 2013), с. 13.
329(497.2)ДСБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1250511076

БС 2013/6 Св 48
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Погледнете ме в очите - нито ДПС, нито друг ме държи с нещо! : интервю със Сергей Станишев, председател на БСП / Росен Петров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 162 (17 юни 2013), с. 13-14.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1250291684


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

БС 2013/6 Св 49
АДЕМОВ, Хасан Ахмед, 1953-
        Искам да съм министър на труда, а не на помощите : интервю с Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика / Мила Кисьова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7311 (8 юни 2013), с. 15-16.
331(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250053604


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

БС 2013/6 Св 50
ДИМИТРОВ, Пламен Гочев, 1963-
        Не виждам помощ за работещите бедни : интервю с президента на КНСБ Пламен Димитров / Мила Кисьова. - КНСБ - Конфедерация на независимите синдикати в България

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7315 (12 юни 2013), с. 15.
331.105.5(497.2)КНСБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1250126308


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2013/6 Св 51
ГАРОВ, Атанас, 1976-
        Искаме прозрачност и правов ред : със заместник-председателя на КРИБ Атанас Гаров разговаря Мишел Гутсузян. - КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 166 (21 юни 2013), с. 14-15.
331.5:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250433764


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/6 Св 52
БОБЕВА, Даниела Николова, 1958-
        Икономиката спешно се нуждае от реформи : с новия вицепремиер Даниела Бобева разговаря Иван Михалев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 173 (28 юни 2013), с. 14-15.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250626532


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2013/6 Св 53
ПОТОЧНИК, Янез, 1958-
        Рискувате европари за екология : с Янез Поточник, европейски комисар по околната среда, разговаря Зорница Латева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 171 (26 юни 2013), с. 14-15.
339.923:061.1ЕС:502(047.53)
COBISS.BG-ID 1250558436

БС 2013/6 Св 54
СИМЕОНОВА, Кристиела
        Печеливши и губещи : трансатлантическото споразумение за свободна търговия [между Европейския съюз и САЩ], изправено пред доста предизвикателства / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 143 (24 юни 2013), с. 9, 15.
339.923(4-6:73)
COBISS.BG-ID 1250510308


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/6 Св 55
КОСТОВ, Светлозар, 1964-
        Трябва да сключваме писмени договори с разкаяли се мафиоти : интервю със Светлозар Костов, председател на Специализираната прокуратура в София / Светлана Йорданова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 165 (20 юни 2013), с. 13-14.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250398180

        [ОТЗИВИ за статията "Браковете - еднополови и разновидови" от Михаил Шиндаров, публикувана в бр. 22 (14 юни 2013)] Вж Св 10

        ПРЕОБЪРНАТАТА 1968-а Вж Св 11

ШИНДАРОВ, Михаил, 1958-
        Браковете - еднополови и разновидови Вж Св 14


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

        ИЗ "Харта за разграждане на плутократичния модел на българската държава" Вж Св 20

БС 2013/6 Св 56
НИКОЛОВА, Елеонора Николаева, 1950-
        Държавни пари изтичат като през сито : с и.д. директора на БОРКОР Елеонора Николова разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 162 (17 юни 2013), с. 18.
351.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250292964

ПЕНЧЕВ, Константин Любенов, 1952-
        Младите ни казаха: Царят е гол! : с омбудсмана Константин Пенчев разговаря Павлина Желева Вж Св 25

ТОДОРОВА, Мирослава Стефанова, 1972-
        "Харта 2013" е опит за начална диагноза на паралелната власт : интервю с Мирослава Тодорова, съавтор на документа Вж Св 29


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/6 Св 57
КОЛЕВ, Богомил Великов
        С благородна физиономия на тогавашен българин... : 175 години от рождението на Тодор Пешов, първия избран кмет на София / Богомил Колев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 144 (25 юни 2013), с. 21.
352.071(497.223)(092)
92 Пешов, Т.
COBISS.BG-ID 1250530532


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/6 Св 58
АНАСТАСОВ, Тодор, 1923-
        Да обичаме България! : интервю с председателя на Съюза на ветераните от войните д-р Тодор Анастасов / Андрей Рангелов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 24 (21 юни 2013), с. 6.
355.48:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250442724

НИКОЛОВ, Григор
        Шпионин или родолюбец бе генерал Владимир Заимов? Вж Св 185


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/6 Св 59
КЛИСАРОВА, Анелия Димитрова, 1961-
        Децата ни са образовани, но изискванията се променят : интервю с проф. Анелия Клисарова, министър на образованието и науката / Мила Мишева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4850 (10 юни 2013), с. 14-15.
37.014(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250056420

БС 2013/6 Св 60
ПАНТЕВ, Андрей Лазаров, 1939-
        Не можем да имаме брилянтно училище в пошло общество : интервю / Андрей Пантев ; Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 136 (12 юни 2013), с. 6-7.
37.014(497.2)(047.53)
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250123236

СТЕФАНОВ, Валери Стоилов, 1958-
        Тепърва ще разберем истината за мащабната неграмотност в България : интервю Вж Св 145


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БС 2013/6 Св 61
МИХАЙЛОВА, Искра Димитрова, 1957-
        Развитие на Черноморието, но без да нарушаваме околната среда : интервю с Искра Михайлова, министър на околната среда и водите / Анна Ефтимова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4845 (5 юни 2013), с. 14-15.
502.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1249908708


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

БС 2013/6 Св 62
ДЕЛЧЕВА, Вида
        Внимание - книга! / Вида Делчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 3.
Пролетният базар на книгата, София, 28 май-2 юни 2013 г.
655.4/.5:061.4
COBISS.BG-ID 1249982436


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2013/6 Св 63
        ТОВА е положението: DESTRUCTIVE CREATION! : интервю на Силвия Чолева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 10.
Разговор с членове на групата анонимни стрийт артисти, наречена Destructive Creation, за проектите им за преобразяване на градската среда
7.036/.038(047.53)
COBISS.BG-ID 1251839204


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2013/6 Св 64
ДИАМАНДИЕВА, Мария Константинова
        Балканското архитектурно биенале в Белград / Мария Диамандиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 12.
72(497):061.4(497.11-25)
COBISS.BG-ID 1250354660


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/6 Св 65
АСЕНОВА, Мариана Георгиева
        Близо, по-близо, заедно : разговор с Мариана Асенова / Лидия Кирилова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 6.
Интервю с ръководителя на проекта Sofia Contemporary, международен фестивал за съвременно изкуство, 19 април-12 май 2013 г.
73/76.091.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252257252

БС 2013/6 Св 66
ВАСИЛЕВА, Мария Димитрова, 1961-
        Музейните практики у нас - между експеримента и статуквото : разговор с [главния уредник на СГХГ] Мария Василева / Светла Петкова. - СГХГ - Софийска градска художествена галерия

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 5.
73/76:069(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250281444

БС 2013/6 Св 67
ДЕКОВА, Галина
        Миг, разширен до вечност : Станислав Памукчиев, "Гранично-без/гранично/ 2001-2012", галерия СБХ, ул. Шипка 6, 8-31 май 2013 / Галина Декова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 6.
По повод юбилейната ретроспективна изложба на художника, представена в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1250039012

БС 2013/6 Св 68
ПЕТКОВА, Светла
        По острието на бръснача / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 3.
По повод изложбата на млади български художници "За съспенса или как се скрива бомба под масата", куратор Владия Михайлова, София, 24 май-23 юни 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1250435812

БС 2013/6 Св 69
ПЕТКОВА, Светла
        Contempo 5 : Международен фестивал за съвременно изкуство, Варна, 16-20 май 2013, куратор Дора Дончева / Светла Петкова. - Загл. на чужд ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 8.
73/76.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1250444772

БС 2013/6 Св 70
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Неомистичен елитарен апотеоз на духа / Кирил Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 3.
По повод юбилейната ретроспективна изложба на художника Станислав Памукчиев "Гранично-без/гранично/ 2001-2012", представена в София, 8-31 май 2013 г.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1252169956

БС 2013/6 Св 71
ЧЕРНИХ, Александър, 1985-
        Скъсените "Бели нощи" / Александр Черних, Надежда Емелянова ; прев. от рус. Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 12.
Опити за цензура по време на третия международен фестивал за изкуство в Перм, Русия
73/76.091.4(470)
COBISS.BG-ID 1250523876


74 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ. ДЕКОРАТИВНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2013/6 Св 72
БАНКСИ
        [Banksy] / Банкси ; прев. и бел. Г. Г.. - Заглавието е представено с графично изображение на подписа на автора. - Прев. от кн. "Wall and Piece", London, Century, 2006


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 11.
74.036/.038
COBISS.BG-ID 1251842276


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/6 Св 73
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Годишнини в годишнината : Светлин Русев, живопис (1953-2013) избрано, 14 юни-14 юли 2013, изложбен павилион - площада пред Народния театър "Иван Вазов" / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 8.
По повод 80 г. от рождението на художника
75:061.4
COBISS.BG-ID 1250720484

БС 2013/6 Св 74
ЛАНДОВА, Мария
        ЕОН : "Drop frame ... Portraits in Motion". Живопис на Богадн [т.е. Богдан] Александров в галерия Юзина, [16 май-2 юни 2013] / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 3.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1251675876

БС 2013/6 Св 75
ЛАНДОВА, Мария
        Напълно необходими картини : "Пътуване към Исла Негра" - Атанас Хранов с девета изложба в галерия "Ракурси", [6-25 юни 2013] / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 2-3.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1252190692

БС 2013/6 Св 76
МАНЕВ, Никола Стефанов, 1940-
        България днес е като Франция през 1968-а : интервю с художника Никола Манев / Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7326 (23 юни 2013), с. 10-11.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1250508004

БС 2013/6 Св 77
НИКОЛОВ, Калин Емилов, 1956-
        Разкри се кой е художникът Бартоломео Булгарини от Сиена / Калин Николов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 165 (20 юни 2013), с. 21.
75.071.1(45)
COBISS.BG-ID 1250399460

БС 2013/6 Св 78
ПЕТКОВА, Светла
        Светлин Русев на 80 / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 1.
75.071.1(092)
92 Русев, С.
COBISS.BG-ID 1250200548

БС 2013/6 Св 79
ПИСАРЕВА, Людмила Стефанова
        Рисувачът на боговете : 73-годишният иконописец Николай Ростовцев катери скелето на храма "Св. Неделя", за да изографиса 42-ма светци / Людмила Писарева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 117 (21 юни 2013), с. 15.
По повод 135 години от рождението и 25 години от смъртта на художника
75.046.071.1(092)
92 Ростовцев, Н.
COBISS.BG-ID 1250440420

БС 2013/6 Св 80
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Живописни химни на съдбата / Кирил Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 3.
По повод изложбата на Владимир Пенев "Опити", представена в София, 21 май-5 юни 2013 г.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1252173028

БС 2013/6 Св 81
СОКЕРОВ, Теофан Ненков, 1943-
        Морган Фрийман дойде у дома и си купи 14 картини : интервю с професор Теофан Сокеров / Жени Веселинова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 127 (1 юни 2013), с. 10-11.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1249834980

БС 2013/6 Св 82
        "ТРУД" откри изгубените рисунки от "Под игото"

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 167 (22 юни 2013), с. 26-27.
Проектите на художника Георги Попов - Джон за костюмите на филма "Под игото" от 1952 г.
75.05:791.43
COBISS.BG-ID 1250506724


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2013/6 Св 83
ГАДЖЕВ, Здравко Илиев, 1942-
        Живот с музиката : професор Павел Герджиков на 75 години / Здравко Гаджев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 3.
782.1.071.2(092)
92 Герджиков, П.
COBISS.BG-ID 1249980900


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/6 Св 84
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Играещият свободен човек (на) Финци / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 2.
80 г. от рождението на Ицхак Финци
791.44.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Финци, И.
COBISS.BG-ID 1250631140

БС 2013/6 Св 85
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Карлос Саура в София / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 1.
По повод удостояването му със званието Doctor honoris causa на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", София, 14 юни 2013 г.
791.44.071.1(460)
COBISS.BG-ID 1250428388

БС 2013/6 Св 86
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Филм за Еди Захариев / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 4.
Българският документален филм "Едуард Захариев - живот 24 кадъра в секунда", режисьор Павел Павлов, сценарист Петър Топалов
791.43-92(497.2)
COBISS.BG-ID 1250691556

БС 2013/6 Св 87
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Чудото Ицко / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 5.
80 г. от рождението на Ицхак Финци
791.44.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Финци, И.
COBISS.BG-ID 1250439140

БС 2013/6 Св 88
ЗМАРЗ-Кочанович, Мария, 1954-
        "Бъди реалист - искай невъзможното" : разговор с [режисьора документалист] Мария Змарз-Кочанович / Силвия Борисова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 7.
Съвременната културна и политическа ситуация в Полша
791.43.071.1(438)(047.53)
323(438)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250285284

БС 2013/6 Св 89
КАРАИВАНОВА, Жана Иванова, 1961-
        Културата ни по света - каузи и съображения / Жана Караиванова ; Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 7.
Интервю с актрисата, създател на фестивала на българското кино в Ню Йорк, по повод 9-то му издание
791.44.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1250719972

БС 2013/6 Св 90
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Дъжд и филми ва Лазурния бряг : Кан, 15-26 май 2013 / Божидар Манов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 16.
Впечатления от международния кинофестивал в Кан, 2013
791.43.091.4(44)
COBISS.BG-ID 1251845092

БС 2013/6 Св 91
НАЙДЕНОВА, Вера Найденова, 1935-
        Между шемета и здравомислието : международният кинофестивал в Кан' 2013 / Вера Найденова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 5.
791.43.091.4(44)
COBISS.BG-ID 1250037988

БС 2013/6 Св 92
ПЕТКОВ, Румен, 1948-
        Един холивудски българин : разговор с [аниматора] Румен Петков / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 8.
791.44.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1250041060

БС 2013/6 Св 93
ПЛАХОВ, Андрей Степанович, 1950-
        Тесният екран на Кинотавър 2013 / Андрей Плахов ; прев. от рус. Геновева Димитрова. - Прев. от в. Коммерсант, бр. 98 (10 юни 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 12.
По повод 24-то издание на руския кинофестивал в Сочи, 2-9 юни
791.43.091.4(470)
COBISS.BG-ID 1250448612

БС 2013/6 Св 94
САУРА, Карлос, 1932-
        В аурата на Саура : интервю с испанския режисьор Карлос Саура / Олга Маркова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 147 (28 юни 2013), с. 26.
791.44.071.1(460)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250630628


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/6 Св 95
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Гений, прорицател и трагик : по повод "Залезът на боговете" от Рихард Вагнер в Софийската опера / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 5.
792.54.09
COBISS.BG-ID 1250715108

БС 2013/6 Св 96
БОГДАНОВ, Бойко Богданов, 1959-
        "Да минем отвъд читалището..." : разговор с Бойко Богданов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 3.
Музикалният театър в България
792.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250217188

БС 2013/6 Св 97
        "БУРЯ" на Градски театър в Любляна спечели публиката на Международния театрален фестивал "Варненско лято" и на "Световния театър в София" : интервю с режисьора и някои от участващите актьори / Йерней Лоренци ... [и др.] ; материала подготви Елена Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 8.
Пиесата "Буря" от Александър Островски, Градски театър - Любляна, Словения, режисьор Йерней Лоренци
792.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1251973860

БС 2013/6 Св 98
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Много въпроси и няколко нови имена : от Театралния фестивал "Пиеси" в Мюлхайм, Германия / Ангелина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 8.
Впечатления от 38-то издание на фестивала на съвременната немска драматургия, 11-29 май 2013 г.
792.091.4(430)
COBISS.BG-ID 1251772900

ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Бунтът е на новата средна класа : с режисьора Явор Гърдев разговаря Валентина Петкова Вж Св 16

БС 2013/6 Св 99
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Because I'm free... / Виолета Дечева. - Загл. на англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 2.
По повод театралния концерт "A Night at the Movies", музика и истории от Чарли Чаплин до Дейвид Линч, на Дойчес Театър - Берлин, box&bar, подбор на текстовете и сценография Андреас Шимелбуш, представен в програмата на "Световен театър в София" - 2013 г.
792.9.09
COBISS.BG-ID 1250205924

ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Играещият свободен човек (на) Финци Вж Св 84

БС 2013/6 Св 100
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Настоящето / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 4.
Спектакълът "Празна история" на компанията Forced Entertainment от Обединеното Кралство, текст, визия и режисура Тим Етчълc, представен в програмата на "Световен театър в София" - 2013 г.
792.9.09
COBISS.BG-ID 1250437604

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Чудото Ицко Вж Св 87

БС 2013/6 Св 101
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Духовните наследства на Любомир Тенев (1915-1993) / Чавдар Добрев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 12 (20 юни 2013), с. 12-13.
792.2.072
COBISS.BG-ID 1251992804

БС 2013/6 Св 102
ДОЙЧЕВА, Венета, 1961-
        "Друмевите театрални празници" в Шумен / Венета Дойчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 8.
XXII Международен фестивал "Друмеви театрални празници - Нова българска драма", Шумен, 13-18 май 2013 г.
792.2.091.4(497.217)
COBISS.BG-ID 1252178916

БС 2013/6 Св 103
КАРАКОСТОВА, Антония
        С жажда за висока поезия и гибелни страсти / Антония Каракостова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 127 (5 юни 2013), с. 17.
Постановката "Кървава сватба" от Ф. Г. Лорка на Плевенския драматичен театър "Иван Радоев", режисьор Маргарита Мачева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1249906660

БС 2013/6 Св 104
КАРТАЛОВ, Пламен Иванов, 1948-
        "Пръстенът на нибелунга" е златно съкровище в нашия оперен сейф : интервю с акад. Пламен Карталов / Иванка Иванова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 141 (21 юни 2013), с. 26.
По повод тетралогията "Пръстенът на нибелунга" от Рихард Вагнер, представена на 22, 23, 26 и 29 юни 2013 г. в Софийската опера, режисьор-постановчик Пламен Карталов, диригент Ерих Вехтер
792.5.075(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250438628

БС 2013/6 Св 105
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Документален театър с дъх на горчивина и сладкиш "Облаци" на "Handa Gote", Чехия / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 8.
Спектакълът "Облаци" на чешката компания "Handa Gote" , представен в програмата на "Световен театър в София" на Международния театрален фестивал "Варненско лято" - 2013 г.
792.9.09
COBISS.BG-ID 1252259300

БС 2013/6 Св 106
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        За живота като забавление и други неща / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 8.
Спектакълът "Празна история" на компанията Forced Entertainment от Обединеното Кралство, текст, визия и режисура Тим Етчълc, представен в програмата на "Световен театър в София" - 2013 г.
792.9.09
COBISS.BG-ID 1252177892

БС 2013/6 Св 107
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Недискретният чар на мита : "Carmen collection" - спектакъл на балет "Арабеск" / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 3.
Спектакълът е по мотиви от новелата "Кармен" на Проспер Мериме и едноименната опера на Жорж Бизе на хореографката Боряна Сечанова
792.8.09
COBISS.BG-ID 1250635236

БС 2013/6 Св 108
ПЪРСЕФАЛ, Люк, 1957-
        "Театърът е мястото, където човекът се среща с човека" : разговор с [театралния режисьор] Люк Пърсефал / прев. от рус. Виржиния Томова. - Прев. от рус. ез. от сп. The New Times, бр. 17 (20 май 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 12.
792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1250056676


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

БС 2013/6 Св 109
ВИЕЛИЦКИ, Кшищов, 1950-
        За да катериш, трябва да имаш душа / Кшищоф Виелицки ; Вилиана Семерджиева ; прев. [от пол.] Петър Атанасов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 133 (12 юни 2013), с. 17.
Интервю с полския алпинист, гост на Световната кинопанорама, посветена на 60 години от първото изкачване на Еверест, организирана от сдружение "Международен фестивал на планинарския филм" и Полския институт в София
796.52.071(438)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250131428


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/6 Св 110
БАКАЛОВА, Елка Георгиева, 1938-
        Стефан Смядовски (1948-2013) / Елка Бакалова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 4.
808.101(092)
92 Смядовски, С.
COBISS.BG-ID 1252184292


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/6 Св 111
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Изконни принципи / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 2.
По повод изложбата "Искони бе слово", посветена на 1150 години от създаването на славянската азбука, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 23 май-7 юни 2013
808.67:061.4
886.7:061.4
COBISS.BG-ID 1250430180


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2013/6 Св 112
АСЕНОВА, Ралица
        "Пулсации на времето" : една среща с Юлия Кръстева и новата й книга "Pulsions du temps", Paris, Fayard, 2013 / Ралица Асенова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 9.
82.0(44)
COBISS.BG-ID 1250047204


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БС 2013/6 Св 113
ДЕЛЕВА, Милена
        Литературна екосистема, в която всеки се чувства по-силен, оценен и умен : разговор с управляващия директор на Фондация "Елизабет Костова" Милена Делева за Созополските семинари, СтолицаЛитература 2013 и литературната среда в София / въпросите зададе Галина Калчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 8.
82.08(047.53)
COBISS.BG-ID 1251679460

БС 2013/6 Св 114
        ДЕСЕТ правила за писане на проза / Елмър Ленард ... [и др.] ; прев. от англ. Биляна Курташева. - Други авт.: Маргарет Атууд, Ан Енрайт, Джонатан Франзен, Джойс Каръл Оутс, Ричард Форд, Колм Тойбин, Зейди Смит, Ани Пру, Джанет Уинтърсън

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 9, 11-14.
82.08
COBISS.BG-ID 1251805668

БС 2013/6 Св 115
КАЛЧЕВА, Галина
        СтолицаЛитература 2013 : Ричард Русо и Владислав Тодоров за писането на кино / Галина Калчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 6.
82.08
COBISS.BG-ID 1251684836

БС 2013/6 Св 116
РУСО, Ричард, 1949-
        Крадецът на съдби / Ричард Русо ; прев. от англ. Борис Делирадев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 9, 12-13.
Лекция по творческо писане, изнесена в Библиотеката по англицистика и американистика на Софийския университет, 22 май 2013 г.
82.08(042)
COBISS.BG-ID 1251774436


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БОЖАНКОВА, Ренета Ванкова
        "Оригиналът на Лаура" на Владимир Набоков. Между седемте синонима и имената на нимфите Вж Св 123

БОЙД, Браян, 1952-
        Браян Бойд: Терминологизирането и лепенето на етикети не водят доникъде Вж Св 124

БОЙД, Браян, 1952-
        Психологът Вж Св 125

ГРИШАКОВА, Марина
        Двойници и огледала Вж Св 126

ЕВТИМОВА, Румяна Кръстева
        Призматичният текст на Набоков Вж Св 127

КОСТОВА, Магдалена Петрова, 1966-
        В търсене на изгубената традиция Вж Св 128


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Св 117
КАРЛСОН, Юнас, 1971-
        Не искам дъщерите ми да стават актриси : разказвам за самотни хора, които са в трудни, но все пак всекидневни ситуации / Юнас Карлсон ; Илиана Манева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 149 (27 юни 2013), с. 10.
Интервю с шведския писател по повод сборника разкази "Вторият гол", София, Роборид, 2012
839.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1250593508


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БАЛАБАНОВА, Людмила Вертер, 1949-
        По улиците на София, Париж и други градове Вж Св 131


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Св 118
ДЖЕДА, Фабио, 1972-
        Да чуеш своя герой / Фабио Джеда, Енаятолах Акбарис ; записа Александрина Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 6.
Разговор с италианския писател и с героя на книгата му "Има крокодили в морето. Истинската история на Енаятолах Акбари", публикувана на бълг. език от ИК Жанет 45, 2013
850(047.53)
COBISS.BG-ID 1250441188


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Св 119
СУМАЛАВИЯ, Рикардо, 1968-
        Около Варгас Льоса : разговор с писателите Рикардо Сумалавия (Перу) и Амир Валие (Куба), участници в семинара по повод посещението на Марио Варгас Льоса в България и удостояването му с почетна докторска титла от Софийския университет / Марин Бодаков, Лиляна Табакова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 24 (28 юни 2013), с. 9.
860(85)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250724836

БС 2013/6 Св 120
ТАБАКОВА, Лиляна Кънчева
        Льоса - един непопулист / Лиляна Табакова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 6-7.
По повод посещението на Марио Варгас Льоса в България и удостояването му с титлата Доктор хонорис кауза от Софийския университет "Св. Климент Охридски", май 2013 г.
860(85).09
COBISS.BG-ID 1252177380


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Св 121
САНТУШ, Жозе Родригеш душ, 1964-
        Не сме готови да чуем истината от политиците / Жозе Родригеш душ Сантуш ; Кристина Стамболова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4851 (11 юни 2013), с. 18.
Интервю по повод романа на португалския писател и журналист "Последната тайна", Пловдив, Хермес, 2013
869.0(047.53)
COBISS.BG-ID 1250082276


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Св 122
СЛЕЗАК, Томас Александер, 1940-
        За верността към античната драма / Томас Александер Слезак ; Невена Панова ; прев. от нем. Зорница Радева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 7.
Разговор с германския класически филолог относно рецепциите на античната драма, осъществен в рамките на проекта "Арион" на екипи от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", посветен изключително на тази проблематика
875(047.53)
COBISS.BG-ID 1252258788


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Св 123
БОЖАНКОВА, Ренета Ванкова
        "Оригиналът на Лаура" на Владимир Набоков. Между седемте синонима и имената на нимфите / Ренета Божанкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 14.
882.09
820(73).09
COBISS.BG-ID 1252357092

БС 2013/6 Св 124
БОЙД, Браян, 1952-
        Браян Бойд: Терминологизирането и лепенето на етикети не водят доникъде / въпросите зададе Катерина Кокинова. - Съдържа и: Слова, страници и светове... : акценти от статията "Слова, страници и светове у Джойс и Набоков, или интертекстуалност, интратекстуалност, супратекстуалност, инфратекстуалност, екстратекстуалност и автотекстуалност в модернистичния и предпостмодернистичния наративен дискурс" / Браян Бойд ; прев. от англ. Деница Каракушева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 10.
Интервю с водещия специалист по творчеството на Владимир Набоков, специално за Литературен вестник
882(047.53)
820(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252356324

БС 2013/6 Св 125
БОЙД, Браян, 1952-
        Психологът / Браян Бойд ; прев. от англ. Радостин Желев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 1, 12-13.
Есе от книгата на Браян Бойд върху Вл. Набоков "Stalking Nabokov: Selected Essays" (2011), адаптирано специално за Литературен вестник
882.09
820(73).09
COBISS.BG-ID 1252190180

БС 2013/6 Св 126
ГРИШАКОВА, Марина
        Двойници и огледала / Марина Гришакова ; прев. от англ. Мая Ненчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 9, 11.
Откъс от кн.: The models of space, time and vision in V. Nabokov's fiction : Narrative strategies and cultural frames / Marina Grishakova. - Tartu : Tartu Univ. Press, 2006
882.09
820(73).09
COBISS.BG-ID 1252289508

БС 2013/6 Св 127
ЕВТИМОВА, Румяна Кръстева
        Призматичният текст на Набоков / Румяна Евтимова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 15.
Романът на Владимир Набоков "Истинският живот на Себастиан Найт"
882.09
820(73).09
COBISS.BG-ID 1252357348

БС 2013/6 Св 128
КОСТОВА, Магдалена Петрова, 1966-
        В търсене на изгубената традиция / Магдалена Костова-Панайотова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 15.
Творчеството на Владимир Набоков
882.09
820(73).09
COBISS.BG-ID 1252357604

БС 2013/6 Св 129
ОСЕПЯН, Левон, 1952-
        Кое ще натежи? ; Камъни ; Крунк : стихотворения / Левон Осепян ; прев. от рус. Надя Попова. Това стихотворение, което ме нарича свой баща... ; Денят, нахапан портокал... ; Сълзицата най-много вярва в Бога... ; Има жени, които дори изгубили невинността си... : стихотворения / Едуард Аренц ; прев. от рус. Надя Попова. - Армения завинаги / Надя Попова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 11 (6 юни 2013), с. 15.
882-1
COBISS.BG-ID 1251968740


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Св 130
ДЕНЕЛ, Яцек, 1980-
        Щастие ; Урарту ; www.gaydar.pl ; Течение ; Рис. 370. Гърбица, причинена от туберкулоза на гръбначния стълб : [стихотворения] / Яцек Денел ; прев. от пол. Адриана Ковачева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 23 (19-25 юни 2013), с. 16.
884-1
COBISS.BG-ID 1252358372


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/6 Св 131
БАЛАБАНОВА, Людмила Вертер, 1949-
        По улиците на София, Париж и други градове / Людмила Балабанова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 4, 11.
Текстът е четен на представянето на книгата "Градът. Хайку. Двуезична антология на български, френски и франкофонски поети", съставител Александра Ивойлова, София, Фараго, 2012, във Френския културен институт, 16 май 2013 г.
886.7(042)
840(042)
COBISS.BG-ID 1251971044

БС 2013/6 Св 132
ВАСИЛЕВ, Калин Кирилов, 1985-
        Дори ухажването изчезна - няма време, всичко е пари : интервю с писателя Калин Василев / Иван Генчев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 125 (1-2 юни 2013), с. 9.
По повод удостояването на сборника с разкази "Опити за любов и щастие" с националната награда за първа книга "Южна пролет"
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1249838564

БС 2013/6 Св 133
ДЕЛ'АГАТА, Джузепе, 1940-
        Преводачът трябва да разбере всичко : разговор с професор Джузепе дел Агата, [славист и българист] / въпросите зададе Ани Бурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 4-5.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1251677668

БС 2013/6 Св 134
ЙОСИФОВА, Бригита
        Паметта е дар Божи, който задължава... : с Бригита Йосифова-Темпест за книгата й "Обещах да запомня" [: разговори с Петър Увалиев, Пловдив : Жанет 45, 2012] разговаря Дарина Анастасова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 12 (20 юни 2013), с. 15.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1252001252

БС 2013/6 Св 135
КАРЕВ, Георги Бенчев, 1943-
        Елин Пелин почти пренаписал приказка на братя Грим : германските класици нарекли произведението си "Кръщелникът на Смъртта", а българският им колега - "Най-справедливият" / Георги Карев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 171 (26 юни 2013), с. 13.
886.7-995.09
COBISS.BG-ID 1250560484

БС 2013/6 Св 136
        КИРИЛ Топалов на 70 години / Елка Трайкова ... [и др.]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 1, 12-13.
886.7(092)
92 Топалов, К.
COBISS.BG-ID 1252168932

БС 2013/6 Св 137
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Комунизъм за продан : тоталитарното (ни) минало в романите на български писатели-имигранти след 1989 г. / Милена Кирова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 9.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1250288356

БС 2013/6 Св 138
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Лиана надживя Ст. Ц. Даскалов с 28 години / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 175 (30 юни 2013), с. 19.
По повод смъртта на поетесата Лиана Даскалова (1927-2013)
886.7(092)
92 Даскалова, Л.
COBISS.BG-ID 1250693860

БС 2013/6 Св 139
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Поетеса с бяла мисия / Катя Зографова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 11 (6 юни 2013), с. 12.
Поздравление, четено на литературна вечер, посветена на поетесата Елка Няголова в Столична библиотека, 10 дек. 2012
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1251962084

КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Изконни принципи Вж Св 111

БС 2013/6 Св 140
ЛАЧАНСКИ, Любен Стоянов, 1953-
        Прости ми, Биньо! : спомен без претенция / Любен Лачански

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 14-15.
Писателят Биньо Иванов
886.7(092)
92 Иванов, Б.
COBISS.BG-ID 1252088548

БС 2013/6 Св 141
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Памет за Биньо Иванов / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 9-11.
Спомени за писателя
886.7.09
COBISS.BG-ID 1252183012

БС 2013/6 Св 142
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Васил Левски, приземяване / Митко Новков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 22 (14 юни 2013), с. 8.
По повод кн.: "Великденско вино" и Франкенщайн / Константин Илиев. - Пловдив : Жанет 45, 2013
886.7.09
COBISS.BG-ID 1250287844

БС 2013/6 Св 143
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Какъв е романът днес? / Яница Радева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 21 (7 юни 2013), с. 7.
По повод Семинар за романа, организиран от Културния център на Софийски университет "Св. Климент Охридски", 23 май 2013
886.7-31:061.3
COBISS.BG-ID 1250039268

БС 2013/6 Св 144
РАЙКОВ, Димо Петков, 1954-
        БГ чертите смайват и разтърсват Париж : интервю с писателя Димо Райков / Людмила Габровска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4863 (23 юни 2013), с. 11.
По повод представянето на новата му книга "Диагноза: българин в Париж", Пловдив, Хермес, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1250503908

БС 2013/6 Св 145
СТЕФАНОВ, Валери Стоилов, 1958-
        Тепърва ще разберем истината за мащабната неграмотност в България : интервю / Валери Стефанов ; Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 149 (27 юни 2013), с. 6-7.
886.7(047.53)
37.014(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250592996

БС 2013/6 Св 146
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Свидетелят на тишината / Едвин Сугарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 5.
Текстът е четен на премиерата на книгата на Пламен Антов "Тотемът на вълка. Неполитическото", София, small stations press, 2013, в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий, 5 юни 2013 г.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1251973092

БС 2013/6 Св 147
ХРИСТОВ, Владислав, 1976-
        Във всяка държава идва момент на оздравитилното кръвопускане : интервю с писателя Владислав Христов, един от 100-те най-креативни хайку автори в Европа / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 145 (22 юни 2013), с. 12.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1250502372

БС 2013/6 Св 148
ЧЕРНОКОЖЕВ, Николай Христов, 1956-
        Да четем Ботев, не да го пазим : класиката трябва да бъде провокация за мислене : интервю / Николай Чернокожев ; Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7328 (25 юни 2013), с. 15.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1250527716

БС 2013/6 Св 149
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        Да държиш духа си бодър и отзивчив / Силвия Чолева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 4.
Думи от представянето на книгата на Иван Теофилов "Митология на погледа", Пловдив, Хермес, 2013
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1250437348

БС 2013/6 Св 150
ЧУХОВ, Петър Любомиров, 1961-
        Български гледки от остров Хайку : разговор с поета Петър Чухов / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 23 (21 юни 2013), с. 7.
886.7-1(047.53)
COBISS.BG-ID 1250441700


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/6 Св 151
БУРНАСКИ, Евстати Стоилов, 1922-
        Тревога за България : стихотворения / Евстати Бурнаски. - Съдържа: Пожарникарят и другите ; Страх ; Открадната надежда ; Конче крилато ; Реквием за Мария ; Първи подземен монолог за Макбет ; Втори подземен монолог за Макбет ; Софийски мотиви

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 142 (22-23 юни 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250508260

БС 2013/6 Св 152
ВАСИЛЕВА, Румяна
        Вироглави песни : [стихотворение] / Румяна Василева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 12-13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252085476

БС 2013/6 Св 153
ВЕЛИЧКОВА, Бистра, 1986-
        Без захар ; мъжете на 23... ; Жената, която съществува в гръб ; Живот назаем ; Независима : [стихотворения] / Бистра Величкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 21 (5-11 юни 2013), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251844324

БС 2013/6 Св 154
ГОРСОВ, Димитър Панайотов, 1939-
        Сърце ; Хълмът ; Бурята : стихотворения / Димитър Горсов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 130 (8-9 юни 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250052068

БС 2013/6 Св 155
ДЕНЕВ, Румен, 1958-
        Прощъпалник ; Българският Еньовден : [стихотворения] / Румен Денев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 174 (29 юни 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250690020

БС 2013/6 Св 156
ДИМИТРОВА, Белослава Лъчезарова, 1986-
        Котка ; Отравяне ; Дивата природа : [стихотворения] / Белослава Димитрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 10.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252055268

БС 2013/6 Св 157
ЛАВЕРН, Достена Ангелова, 1974-
        Бележки за поезията ; Небе ; Мираж ; Немска Европа : [стихотворения] / Достена Лаверн

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 167 (22 юни 2013), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250507236

БС 2013/6 Св 158
ЛЕКОВА, Виктория
        Камъкът на безстрашието ; Джин в кръвта ; Понякога : [стихотворения] / Виктория Лекова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252088804

БС 2013/6 Св 159
МИХАЙЛОВА, Аксиния Тодорова, 1963-
        От другата страна на свободата ; Цялостност ; Пристанището на Амстердам ; Късен урок : [стихотворения] / Аксиния Михайлова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 146 (1 юни 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1249841380

БС 2013/6 Св 160
        НАЦИОНАЛЕН конкурс за нравствено-религиозна поезия "Под манастирската лоза", организиран от Лопушанския манастир "Св. Йоан Предтеча", 2013 : наградени стихотворения. - Конкурс по време на криза / Константин Еленков. - Съдържа: Пробуждане в манастира ; Екзистенциално / Кръстьо Раленков. Нощта срещу Димитровден / Валентин Чернев. Смалявам се до сянка на сълза / Милена Белчева. Благодаря Ти, Господи / Мина Карагьозова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252216036

ОСЕМДЕСЕТ
        80 години от рождението на Иванко Николов Вж Св 171

БС 2013/6 Св 161
ПЕЙКОВ, Венцеслав Петков, 1939-
        Хрумка за надпис ; Причастие : стихотворения / Венцеслав Пейков. Бяло ; Следващият вид ; Живот ; Тя : стихотворения / Илеана Стоянова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 12 (20 юни 2013), с. 4.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251988708

БС 2013/6 Св 162
СЛАВОВ, Васил, 1958-
        Спомен ; Тъй бяла, бяла ; България ; Сън : [стихотворения] / Васил Славов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252087268

БС 2013/6 Св 163
СТОЯНОВА, Оля, 1977-
        Бухара ; Балада за облаците ; Къща до гарата ; Жената от другия край на света : [стихотворения] / Оля Стоянова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 160 (15 юни 2013), с. 24.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250287332

БС 2013/6 Св 164
СТРАНДЖЕВ, Иван Костадинов, 1953-
        Градът : поема / Иван Странджев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 11 (6 юни 2013), с. 4.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251957732

БС 2013/6 Св 165
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Син / Минчо Минчев. Въздишка за Биньо ; Ябълка за Ева / Васил Милев. Кошер ; Тичинки ; Код ; Огледалото / Воймир Асенов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 11 (6 юни 2013), с. 1, 5,.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251957476


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/6 Св 166
ЕНЧЕВ, Емил, 1953-
        Зерделина : разказ / Емил Енчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 12 (20 юни 2013), с. 6.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251989220

БС 2013/6 Св 167
ИВАНОВ, Иван Йорданов, 1943-
        Пейката : разказ / Иван Й. Иванов - Иванич

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 136 (15-16 юни 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250288612

БС 2013/6 Св 168
КИСЬОВ, Стефан Гъдев, 1963-
        Смях в Лондон : [разказ] / Стефан Кисьов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 167 (22 юни 2013), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250506980

БС 2013/6 Св 169
КОЕВ, Веско Георгиев, 1959-
        Камбаните на Банско : разказ / Веско Коев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 174 (29 юни 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250689508

БС 2013/6 Св 170
НИКОЛОВ, Тодор Николов, 1953-
        Един лош навик : [разказ] / Тодор Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 146 (1 юни 2013), с. 30.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1249842660

БС 2013/6 Св 171
ОСЕМДЕСЕТ
        80 години от рождението на Иванко Николов. - Съдържа: Споделени мигове с Иванко Николов / Тони Зарев. Автографите : проза ; Поезия : стихотворение / Иванко Николов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 24 (26 юни-2 юли 2013), с. 15.
886.7-3
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252209636

БС 2013/6 Св 172
ПОЛЕГАНОВ, Владимир
        Птиците : [разказ] / Владимир Полеганов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 9.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252054244

БС 2013/6 Св 173
РАДИЧКОВ, Йордан Димитров
        Амфетамин ; Детето на Калиманица : [разкази] / Йордан Радичков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252055012

БС 2013/6 Св 174
СТОЯНОВ, Светлозар Колев, 1974-
        Мръсни малки старчета : разказ / Светлозар Стоянов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 129 (4 юни 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249868516

БС 2013/6 Св 175
ТЕРЗИЕВ, Петър Ангелов, 1954-
        Дует за един човек в си бемол : [разказ] / Петър Терзиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 160 (15 юни 2013), с. 24.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250287076

БС 2013/6 Св 176
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Гумильов в Скрът : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 139 (15 юни 2013), с. 6.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250286052

БС 2013/6 Св 177
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Зверство : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 127 (1 юни 2013), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1249836004

БС 2013/6 Св 178
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Картината : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 133 (8 юни 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250050020

БС 2013/6 Св 179
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Клишето "лично щастие" : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 145 (22 юни 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250501860

БС 2013/6 Св 180
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Край : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 151 (29 юни 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250686692

БС 2013/6 Св 181
ТОДОРОВ, Светослав
        Хейт ; В случай, че я видите, обадете се на... ; Робиня на нечий плач : [разкази] / Светослав Тодоров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 22 (12-18 юни 2013), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252084452


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БАКАЛОВА, Елка Георгиева, 1938-
        Стефан Смядовски (1948-2013) Вж Св 110

ГАДЖЕВ, Здравко Илиев, 1942-
        Живот с музиката : професор Павел Герджиков на 75 години Вж Св 83

ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Играещият свободен човек (на) Финци Вж Св 84

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Чудото Ицко Вж Св 87

        КИРИЛ Топалов на 70 години Вж Св 136

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Лиана надживя Ст. Ц. Даскалов с 28 години Вж Св 138

КОЛЕВ, Богомил Великов
        С благородна физиономия на тогавашен българин... : 175 години от рождението на Тодор Пешов, първия избран кмет на София Вж Св 57

КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Светослава Славейкова - пазителка на родовата културна памет, музеестроителката Вж Св 2

ЛАЧАНСКИ, Любен Стоянов, 1953-
        Прости ми, Биньо! : спомен без претенция Вж Св 140

НИКОЛОВ, Григор
        Шпионин или родолюбец бе генерал Владимир Заимов? Вж Св 185

ПЕТКОВА, Светла
        Светлин Русев на 80 Вж Св 78

ПИСАРЕВА, Людмила Стефанова
        Рисувачът на боговете : 73-годишният иконописец Николай Ростовцев катери скелето на храма "Св. Неделя", за да изографиса 42-ма светци Вж Св 79

РАДОНОВА, Мария Хр., 1928-
        Свети Паисий - баща на отечествената история : предания, записани от краеведи от Банско, разкриват малко известни факти за живота на един от апостолите на Българското Възраждане Вж Св 183


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БС 2013/6 Св 182
МИХАЛКОВ, Юри
        "Руснаците са особена раса, бият се без никакъв шанс да оживеят" / Юри Михалков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 143 (22-23 юни 2013), с. 15-16.
По повод книгата на английския историк Робърт Кършоу "1941 г. с очите на немците. Брезови кръстове вместо железни" и във връзка със 72 години от нападението на хитлеристка Германия над Съветския съюз
940.53
COBISS.BG-ID 1250504420


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2013/6 Св 183
РАДОНОВА, Мария Хр., 1928-
        Свети Паисий - баща на отечествената история : предания, записани от краеведи от Банско, разкриват малко известни факти за живота на един от апостолите на Българското Възраждане / Мария Радонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 145 (26 юни 2013), с. 21.
949.72.04(092)
92 Паисий Хилендарски
COBISS.BG-ID 1250557156

БС 2013/6 Св 184
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Черепът на Ботев е под църквата "Св. Дванадесет апостоли" ; реликвата лежи пред южната врата на врачанския храм / Росен Тахов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 164 (19 юни 2013), с. 17-18.
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1250368228


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/6 Св 185
НИКОЛОВ, Григор
        Шпионин или родолюбец бе генерал Владимир Заимов? / Григор Николов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 149 (29-30 юни 2013), с. 15-16.
949.72.05(092)
355.48(092)
92 Заимов, В.
COBISS.BG-ID 1250695396

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 158 (2013) Св 46
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 159 (2013) Св 1
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 162 (2013) Св 48
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 163 (2013) Св 7, Св 24, Св 28
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 164 (2013) Св 184
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 165 (2013) Св 55, Св 77
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 169 (2013) Св 47
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 171 (2013) Св 35, Св 135
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 173 (2013) Св 43
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 175 (2013) Св 138
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 22 (2013) Св 38
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 24 (2013) Св 58
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 127 (2013) Св 32, Св 103
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 130 (2013) Св 154
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 133 (2013) Св 109
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 136 (2013) Св 167
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 141 (2013) Св 104
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 142 (2013) Св 151
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 143 (2013) Св 54
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 144 (2013) Св 57
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 145 (2013) Св 183
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 147 (2013) Св 94
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 108 (2013) Св 15
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 109 (2013) Св 33
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 116 (2013) Св 31
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 117 (2013) Св 79
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 21 (2013) Св 41
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 22 (2013) Св 17
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 24 (2013) Св 18, Св 27
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 25 (2013) Св 21
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 21 (2013) Св 13, Св 40, Св 62, Св 67, Св 83, Св 91, Св 92, Св 108, Св 112, Св 143
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 22 (2013) Св 11, Св 14, Св 39, Св 64, Св 66, Св 78, Св 88, Св 96, Св 99, Св 137, Св 142
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 23 (2013) Св 10, Св 12, Св 68, Св 69, Св 71, Св 85, Св 87, Св 93, Св 100, Св 111, Св 118, Св 149, Св 150
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 24 (2013) Св 3, Св 6, Св 8, Св 9, Св 20, Св 26, Св 73, Св 84, Св 86, Св 89, Св 95, Св 107, Св 110, Св 119
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 21 (2013) Св 63, Св 72, Св 74, Св 90, Св 98, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 133, Св 153
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 22 (2013) Св 97, Св 131, Св 140, Св 146, Св 152, Св 156, Св 158, Св 162, Св 172, Св 173, Св 181
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 23 (2013) Св 65, Св 75, Св 105, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 130
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 24 (2013) Св 2, Св 70, Св 80, Св 102, Св 106, Св 120, Св 136, Св 141, Св 160, Св 171
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4845 (2013) Св 61
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4850 (2013) Св 59
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4851 (2013) Св 121
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4863 (2013) Св 144
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4868 (2013) Св 22
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 127 (2013) Св 81, Св 177
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 129 (2013) Св 174
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 133 (2013) Св 178
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 136 (2013) Св 60
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 139 (2013) Св 176
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 145 (2013) Св 147, Св 179
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 149 (2013) Св 117, Св 145
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 151 (2013) Св 180
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 125 (2013) Св 132
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 129 (2013) Св 5
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 143 (2013) Св 182
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 147 (2013) Св 29
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 149 (2013) Св 185
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 11 (2013) Св 129, Св 139, Св 164, Св 165
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 12 (2013) Св 101, Св 134, Св 161, Св 166
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7309 (2013) Св 42
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7310 (2013) Св 19, Св 36
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7311 (2013) Св 49
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7315 (2013) Св 50
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7326 (2013) Св 76
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7327 (2013) Св 44
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7328 (2013) Св 148
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 146 (2013) Св 159, Св 170
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 152 (2013) Св 4, Св 45
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 155 (2013) Св 30
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 156 (2013) Св 37
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 160 (2013) Св 163, Св 175
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 162 (2013) Св 56
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 164 (2013) Св 23
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 165 (2013) Св 16
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 166 (2013) Св 51
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 167 (2013) Св 82, Св 157, Св 168
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 169 (2013) Св 25
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 171 (2013) Св 53
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 173 (2013) Св 52
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 174 (2013) Св 34, Св 155, Св 169

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Адемов, Хасан Ахмед, 1953- (интервюирано лице) Св 49
Акбарис, Енаятолах (интервюирано лице) Св 118
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 42
Анастасов, Тодор, 1923- (интервюирано лице) Св 58
Анастасова, Дарина (интервюиращо лице) Св 134
Ангелова, Елена (интервюиращо лице) Св 97
Андролова, Калина (автор) Св 15
Аренц, Едуард, 1981- (автор) Св 129
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 95
Асанж, Джулиан, 1971- (автор) Св 3, Св 4
Асенов, Воймир, 1939- (автор) Св 165
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 13
Асенова, Мариана Георгиева (интервюирано лице) Св 65
Асенова, Ралица (автор) Св 112
Атанасов, Петър (преводач) Св 109
Атууд, Маргарет, 1939- (автор) Св 114
 
Б

Бакалова, Елка Георгиева, 1938- (автор) Св 110
Балабанова, Людмила Вертер, 1949- (автор) Св 131
Банкси (автор) Св 72
Бантини, Людивин (автор) Св 11
Бек, Улрих, 1944- (интервюирано лице) Св 5, Св 6
Белчева, Милена Бранимирова, 1977- (автор) Св 160
Бобева, Даниела Николова, 1958- (интервюирано лице) Св 52
Богданов, Бойко Богданов, 1959- (интервюирано лице) Св 96
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 6, Св 119, Св 150
Божанкова, Ренета Ванкова (автор) Св 123
Бойд, Браян, 1952- (автор) Св 125
Бойд, Браян, 1952- (интервюирано лице, автор) Св 124
Борисова, Силвия Радева, 1950- (интервюиращо лице) Св 88
Бурнаски, Евстати Стоилов, 1922- (автор) Св 151
Бурова, Ани (интервюиращо лице) Св 133
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 6
 
В

Валие, Амир, 1967- (интервюирано лице) Св 119
Василев, Бойко, 1970- (интервюирано лице) Св 1
Василев, Калин Кирилов, 1985- (интервюирано лице) Св 132
Василева, Мария Димитрова, 1961- (интервюирано лице) Св 66
Василева, Румяна (автор) Св 152
Величкова, Бистра, 1986- (автор) Св 153
Венкова, Веселка (интервюиращо лице) Св 32
Веселинова, Жени (интервюиращо лице) Св 81
Вигенин, Кристиан Иванов, 1975- (интервюирано лице) Св 36
Виелицки, Кшищов, 1950- (интервюирано лице) Св 109
Волгин, Петър, 1969- (автор) Св 15
Врабевски, Милен, 1968- (интервюирано лице) Св 7
 
Г

Габровска, Людмила (интервюиращо лице) Св 144
Гаврилова, Зорница (интервюиращо лице) Св 44
Гаджев, Здравко Илиев, 1942- (автор) Св 83
Гайдаров, Иван (интервюиращо лице) Св 31, Св 33
Гаров, Атанас, 1976- (интервюирано лице) Св 51
Генчев, Иван (интервюиращо лице) Св 132
Георгиев, Огнян (автор) Св 17, Св 21
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 147
Георгиева, Александрина, 1991- (интервюиращо лице) Св 118
Георгиева, Ангелина (автор) Св 98
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 37
Георгиева, Светлана (интервюиращо лице) Св 29
Георгиева, Теодора (интервюиращо лице) Св 6
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 28, Св 35
Гозес, Исак Хаим, 1948- (интервюиращо лице) Св 76
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 5
Горсов, Димитър Панайотов, 1939- (автор) Св 154
Господинов, Георги, 1968- (преводач, автор на предговор) Св 72
Господинова, Велина (автор) Св 21
Гочев, Николай Вълков, 1964- (автор) Св 8
Гришакова, Марина (автор) Св 126
Гутсузян, Мишел (интервюиращо лице) Св 51
Гърдев, Явор, 1972- (интервюирано лице) Св 16
Гюрова, Светломира (автор) Св 17
 
Д

Дайнов, Евгений Александров, 1958- (автор) Св 18
Декова, Галина (автор) Св 67
Дел'Агата, Джузепе, 1940- (интервюирано лице) Св 133
Делева, Милена (интервюирано лице) Св 113
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 60, Св 145
Делирадев, Борис, 1970- (преводач) Св 116
Делсол, Шантал, 1947- (автор) Св 11
Делчева, Вида (автор) Св 62
Денев, Румен, 1958- (автор) Св 155
Денел, Яцек, 1980- (автор) Св 130
Денков, Димитър Ангелов, 1956- (автор) Св 9
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 84, Св 99, Св 100
Джеда, Фабио, 1972- (интервюирано лице) Св 118
Диамандиева, Мария Константинова (автор) Св 64
Димитров, Пламен Гочев, 1963- (интервюирано лице) Св 50
Димитрова, Белослава Лъчезарова, 1986- (автор) Св 156
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 85, Св 86, Св 87
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 89, Св 92
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 93
Добрев, Чавдар Атанасов, 1933- (автор) Св 101
Дойчева, Венета, 1961- (автор) Св 102
 
Е

Евтимова, Румяна Кръстева (автор) Св 127
Еленков, Константин Рангелов, 1941- (автор на предговор) Св 160
Емелянова, Надежда (автор) Св 71
Енрайт, Ан, 1962- (автор) Св 114
Енчев, Емил, 1953- (автор) Св 166
Енчева, Светла (автор) Св 10
Ефтимова, Анна (интервюиращо лице) Св 61
 
Ж

Желев, Радостин (преводач) Св 125
Желева, Павлина (интервюиращо лице) Св 25
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 171
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 56
Змарз-Кочанович, Мария, 1954- (интервюирано лице) Св 88
Зюмбюлев, Борислав (интервюиращо лице) Св 46
 
И

Ибрахимова, Йълдъз, 1952- (интервюирано лице) Св 19
Иванов, Иван Йорданов, 1943- (автор) Св 167
Иванова, Елица (интервюиращо лице) Св 19
Иванова, Иванка (интервюиращо лице) Св 104
Илиева, Даринка (интервюиращо лице) Св 7
 
Й

Йорданова, Люба (автор) Св 27
Йорданова, Светлана (интервюиращо лице) Св 55
Йосифова, Бригита (интервюирано лице) Св 134
 
К

Калфин, Ивайло Георгиев, 1964- (интервюирано лице) Св 38
Калчева, Галина (автор) Св 115
Калчева, Галина (интервюиращо лице) Св 113
Карагьозова, Мина Борисова (автор) Св 160
Караиванова, Жана Иванова, 1961- (интервюирано лице) Св 89
Каракостова, Антония (автор) Св 103
Каракушева, Деница (преводач) Св 124
Карев, Георги Бенчев, 1943- (автор) Св 135
Карлсон, Юнас, 1971- (интервюирано лице) Св 117
Карталов, Пламен Иванов, 1948- (интервюирано лице) Св 104
Кирилова, Лидия (интервюиращо лице) Св 65
Кирова, Милена Георгиева, 1958- (автор) Св 137
Кисьов, Стефан Гъдев, 1963- (автор) Св 168
Кисьова, Мила (интервюиращо лице) Св 49, Св 50
Клисарова, Анелия Димитрова, 1961- (интервюирано лице) Св 59
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор) Св 138
Ковачева, Адриана (преводач) Св 130
Коев, Веско Георгиев, 1959- (автор) Св 169
Кокинова, Катерина (интервюиращо лице) Св 124
Колев, Богомил Великов (автор) Св 57
Колев, Кольо, 1956- (интервюирано лице) Св 22
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (интервюирано лице) Св 35
Костов, Светлозар, 1964- (интервюирано лице) Св 55
Костова, Магдалена Петрова, 1966- (автор) Св 128
Кръстева, Кристина (интервюиращо лице) Св 43
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957- (автор) Св 2, Св 139
Курташева, Биляна Радославова, 1973- (преводач) Св 114
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 73, Св 111
Кънев, Радан, 1975- (интервюирано лице) Св 47
Кюсе, Франсоа, 1969- (автор) Св 11
 
Л

Лаверн, Достена Ангелова, 1974- (автор) Св 157
Ландова, Мария (автор) Св 74, Св 75
Латева, Зорница (интервюиращо лице) Св 53
Лачански, Любен Стоянов, 1953- (автор) Св 140
Лекова, Виктория (автор) Св 158
Леонард, Елмор, 1925- (автор) Св 114
Лещарска, Десислава (автор) Св 21
Литова, Марияна (интервюиращо лице) Св 47
Лоренци, Йерней, 1973- (интервюирано лице) Св 97
Лукиянов, Фьодор Александрович, 1967- (автор) Св 39
Льо Гоф, Жан-Пиер, 1949- (автор) Св 11
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 22
 
М

Манев, Никола Стефанов, 1940- (интервюирано лице) Св 76
Манева, Илиана (интервюиращо лице) Св 117
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 90
Манолова, Мая Божидарова, 1965- (интервюирано лице) Св 43
Маринова, Светла Маринова (преводач) Св 6
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 23
Маркова, Олга Василева, 1942- (интервюиращо лице) Св 94
Махбубани, Кишхор, 1948- (автор) Св 40
Милев, Васил (автор) Св 165
Минчев, Минчо Георгиев, 1938- (автор) Св 165
Михайлова, Аксиния Тодорова, 1963- (автор) Св 159
Михайлова, Искра Димитрова, 1957- (интервюирано лице) Св 61
Михалев, Иван (интервюиращо лице) Св 37, Св 45, Св 52
Михалков, Юри (автор) Св 182
Мишева, Мила (интервюиращо лице) Св 59
 
Н

Найденов, Валери, 1947- (автор) Св 24
Найденова, Вера Найденова, 1935- (автор) Св 91
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 141
Ненчева, Мая (преводач) Св 126
Николов, Григор (автор) Св 185
Николов, Иванко, 1933-2002 (автор) Св 171
Николов, Калин Емилов, 1956- (автор) Св 77
Николов, Тодор Николов, 1953- (автор) Св 170
Николова, Елеонора Николаева, 1950- (интервюирано лице) Св 56
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 105, Св 106
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор) Св 142
 
О

Орешарски, Пламен Василев, 1960- (интервюирано лице) Св 44, Св 45
Осепян, Левон, 1952- (автор) Св 129
Оутс, Джойс Каръл, 1938- (автор) Св 114
 
П

Панайотов, Станимир Веселинов, 1982- (автор) Св 10
Панова, Невена Аспарухова (интервюиращо лице) Св 122
Пантев, Андрей Лазаров, 1939- (интервюирано лице) Св 60
Пейков, Венцеслав Петков, 1939- (автор) Св 161
Пенчев, Константин Любенов, 1952- (интервюирано лице) Св 25
Петков, Румен, 1948- (интервюирано лице) Св 92
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 16, Св 23
Петкова, Светла (автор) Св 68, Св 69, Св 78
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 66
Петкова, Светла (преводач) Св 71
Петров, Росен Петров, 1970- (интервюиращо лице) Св 48
Петрова, Диана (интервюиращо лице) Св 34
Писарева, Людмила Стефанова (автор) Св 79
Пламенов, Петър, 1978- (автор) Св 107
Плахов, Андрей Степанович, 1950- (автор) Св 93
Плевнелиев, Росен Асенов, 1964- (интервюирано лице) Св 46
Полеганов, Владимир (автор) Св 172
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Св 70, Св 80
Попова, Надя Христова, 1952- (преводач, автор на предговор) Св 129
Поточник, Янез, 1958- (интервюирано лице) Св 53
Пру, Ани, 1935- (автор) Св 114
Пърсефал, Люк, 1957- (интервюирано лице) Св 108
 
Р

Радева, Зорница (преводач) Св 122
Радева, Яница, 1977- (автор) Св 143
Радичков, Йордан Димитров (автор) Св 173
Радонова, Мария Хр., 1928- (автор) Св 183
Райков, Димо Петков, 1954- (интервюирано лице) Св 144
Раленков, Кръстьо Иванов, 1965- (автор) Св 160
Ралчев, Пламен Маринов, 1976- (автор) Св 26
Рангелов, Андрей (интервюиращо лице) Св 58
Русо, Ричард, 1949- (автор) Св 116
 
С

Сантуш, Жозе Родригеш душ, 1964- (интервюирано лице) Св 121
Саура, Карлос, 1932- (интервюирано лице) Св 94
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 109
Симеонова, Кристиела (автор) Св 54
Славов, Васил, 1958- (автор) Св 162
Слезак, Томас Александер, 1940- (интервюирано лице) Св 122
Смит, Зейди, 1975- (автор) Св 114
Сокеров, Теофан Ненков, 1943- (интервюирано лице) Св 81
Стамболова, Кристина (интервюиращо лице) Св 121
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 27, Св 41
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (интервюирано лице) Св 48
Старидолска, Елена (автор) Св 21
Старидолска, Елена (съставител) Св 27
Стефанов, Валери Стоилов, 1958- (интервюирано лице) Св 145
Стоилова, Зорница (автор) Св 27
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 42
Стойчев, Кънчо Марков, 1960- (интервюирано лице) Св 28
Стоянов, Радослав (автор) Св 10
Стоянов, Светлозар Колев, 1974- (автор) Св 174
Стоянова, Илеана Гаврилова, 1951- (автор) Св 161
Стоянова, Оля, 1977- (автор) Св 163
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 148
Странджев, Иван Костадинов, 1953- (автор) Св 164
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Св 146
Сумалавия, Рикардо, 1968- (интервюирано лице) Св 119
 
Т

Табакова, Лиляна Кънчева (автор) Св 120
Табакова, Лиляна Кънчева (интервюиращо лице) Св 119
Тахов, Росен Георгиев, 1959- (автор) Св 184
Темелкова, Красимира (интервюиращо лице) Св 36
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (автор) Св 12
Терзиев, Петър Ангелов, 1954- (автор) Св 175
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 176, Св 177, Св 178, Св 179, Св 180
Тодоров, Петър (автор) Св 10
Тодоров, Светослав (автор) Св 181
Тодорова, Мирослава Стефанова, 1972- (интервюирано лице) Св 29
Тойбин, Колъм, 1955- (автор) Св 114
Томова, Виржиния (преводач) Св 108
Трайкова, Елка Савова (автор) Св 136
 
У

Уинтърсън, Джанет, 1959- (автор) Св 114
 
Ф

Форд, Ричард, 1944- (автор) Св 114
Францен, Джонатан, 1959- (автор) Св 114
 
Х

Хабермас, Юрген, 1929- (автор) Св 13
Халаф, Мохамед, 1951- (автор) Св 30
Хедегор, Кони, 1960- (автор) Св 41
Христов, Владислав, 1976- (интервюирано лице) Св 147
Христов, Иво Ангелов, 1966- (интервюирано лице) Св 31, Св 32
Христов, Минчо, 1962- (интервюирано лице) Св 33
Христов, Момчил Емилов (преводач) Св 11
Хюсеин, Паола (интервюиращо лице) Св 1
 
Ц

Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 38
 
Ч

Чернев, Валентин Димитров, 1947- (автор) Св 160
Черних, Александър, 1985- (автор) Св 71
Чернокожев, Николай Христов, 1956- (интервюирано лице) Св 148
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Св 149
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 63
Чухов, Петър Любомиров, 1961- (интервюирано лице) Св 150
 
Ш

Шиндаров, Михаил, 1958- (автор) Св 14
 
Я

Янакиев, Калин Тодоров, 1956- (интервюирано лице) Св 34

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Амфетамин Св 173
 
Б

Балада за облаците Св 163
Балканското архитектурно биенале в Белград Св 64
БГ чертите смайват и разтърсват Париж Св 144
Без захар Св 153
Бележки за поезията Св 157
Близо, по-близо, заедно Св 65
Браковете - вчера и утре Св 8
Браковете - еднополови и разновидови Св 14
Браян Бойд: Терминологизирането и лепенето на етикети не водят доникъде Св 124
Бунтът е на новата средна класа Св 16
"Буря" на Градски театър в Любляна спечели публиката на Международния театрален фестивал "Варненско лято" и на "Световния театър в София" Св 97
Бурята Св 154
Бухара Св 163
"Бъди реалист - искай невъзможното" Св 88
България Св 162
България днес е като Франция през 1968-а Св 76
Български гледки от остров Хайку Св 150
Българският Еньовден Св 155
 
В

В аурата на Саура Св 94
В политиката има оставка, не прошка Св 34
В случай, че я видите, обадете се на... Св 181
В търсене на изгубената традиция Св 128
Васил Левски, приземяване Св 142
Вироглави песни Св 152
Внимание - книга! Св 62
Втора Кръгла маса да чуе протеста и да покаже нови лидери Св 28
Във всяка държава идва момент на оздравитилното кръвопускане Св 147
 
Г

Гений, прорицател и трагик Св 95
Годишнини в годишнината Св 73
Градът Св 164
Гумильов в Скрът Св 176
 
Д

Да държиш духа си бодър и отзивчив Св 149
"Да минем отвъд читалището..." Св 96
Да обичаме България! Св 58
Да спрем да се взираме в огледалото за обратно виждане Св 37
Да търсим съюзници в защита на интересите си Св 38
Да четем Ботев, не да го пазим Св 148
Да чуеш своя герой Св 118
Двойници и огледала Св 126
[Деветдесет и осем цяло и пет процента] 98,5% от българското злато отива в джобовете на една частна фирма Св 33
Демокрация, солидарност и европейска криза Св 13
Денят, нахапан портокал... Св 129
Десет правила за писане на проза Св 114
Детето на Калиманица Св 173
Децата ни са образовани, но изискванията се променят Св 59
Джин в кръвта Св 158
Дивата природа Св 156
Доктор Бек - учен и просветител Св 9
Документален театър с дъх на горчивина и сладкиш "Облаци" на "Handa Gote", Чехия Св 105
Дори ухажването изчезна - няма време, всичко е пари Св 132
"Друмевите театрални празници" в Шумен Св 102
Дует за един човек в си бемол Св 175
Духовните наследства на Любомир Тенев (1915-1993) Св 101
Дъжд и филми ва Лазурния бряг Св 90
Държавни пари изтичат като през сито Св 56
 
Е

Един лош навик Св 170
Един холивудски българин Св 92
Елин Пелин почти пренаписал приказка на братя Грим Св 135
ЕОН Св 74
 
Ж

Жената, която съществува в гръб Св 153
Жената от другия край на света Св 163
Живописни химни на съдбата Св 80
Живот Св 161
Живот назаем Св 153
Живот с музиката Св 83
 
З

За верността към античната драма Св 122
За да катериш, трябва да имаш душа Св 109
За живота като забавление и други неща Св 106
Зверство Св 177
Зерделина Св 166
 
И

Играещият свободен човек (на) Финци Св 84
Из "Харта за разграждане на плутократичния модел на българската държава" Св 20
Изконни принципи Св 111
Икономиката спешно се нуждае от реформи Св 52
Има жени, които дори изгубили невинността си... Св 129
Искам да съм министър на труда, а не на помощите Св 49
Искаме прозрачност и правов ред Св 51
 
К

Как умират динозаврите Св 27
Какво да се прави Св 21
Какъв е романът днес? Св 143
Камбаните на Банско Св 169
Камъкът на безстрашието Св 158
Камъни Св 129
Карлос Саура в София Св 85
Картината Св 178
Кирил Топалов на 70 години Св 136
Клишето "лично щастие" Св 179
Кое ще натежи? Св 129
Козът на Орешарски е, че не залита към популизъм Св 42
Комунизъм за продан Св 137
Котка Св 156
Крадецът на съдби Св 116
Край Св 180
Крайникът фантом Св 12
Крунк Св 129
Културата ни по света - каузи и съображения Св 89
Късен урок Св 159
Къща до гарата Св 163
 
Л

Лиана надживя Ст. Ц. Даскалов с 28 години Св 138
Литературна екосистема, в която всеки се чувства по-силен, оценен и умен Св 113
Лицемерие е да преодоляваш кризата със социализъм за банките и с неолиберализъм за бедните Св 5
Льоса - един непопулист Св 120
 
М

Медийната бурка Св 17
Между шемета и здравомислието Св 91
Миг, разширен до вечност Св 67
Мираж Св 157
Младите ни казаха: Царят е гол! Св 25
Много въпроси и няколко нови имена Св 98
Морган Фрийман дойде у дома и си купи 14 картини Св 81
Мръсни малки старчета Св 174
Музейните практики у нас - между експеримента и статуквото Св 66
мъжете на 23... Св 153
 
Н

Навлизаме във време на нестабилни политически мнозинства Св 31
Напредък и личен живот Св 3
Напълно необходими картини Св 75
Настоящето Св 100
Национален конкурс за нравствено-религиозна поезия "Под манастирската лоза", организиран от Лопушанския манастир "Св. Йоан Предтеча", 2013 Св 160
Нашият егоистичен интерес трябва да ни кара да бъдем ефективни Св 41
Не виждам помощ за работещите бедни Св 50
Не искам дъщерите ми да стават актриси Св 117
Не можем да имаме брилянтно училище в пошло общество Св 60
Не сме готови да чуем истината от политиците Св 121
Небе Св 157
Недискретният чар на мита Св 107
Независима Св 153
Немска Европа Св 157
Неомистичен елитарен апотеоз на духа Св 70
Нова дигитална ера или бъркане в мозъка Св 4
Някои преследват дестабилизация и избори тук и сега Св 22
Няма да вляза във война с президента Св 36
Нямаме право на грешки Св 44
 
О

Около Варгас Льоса Св 119
"Оригиналът на Лаура" на Владимир Набоков. Между седемте синонима и имената на нимфите Св 123
[Осемдесет] 80 години от рождението на Иванко Николов Св 171
От другата страна на свободата Св 159
[Отзиви за статията "Браковете - еднополови и разновидови" от Михаил Шиндаров, публикувана в бр. 22 (14 юни 2013)] Св 10
Отравяне Св 156
 
П

Памет за Биньо Иванов Св 141
Паметта е дар Божи, който задължава... Св 134
Пейката Св 167
Печеливши и губещи Св 54
Площад "Таксим" е само повод за протестите Св 32
По острието на бръснача Св 68
По улиците на София, Париж и други градове Св 131
Погледнете ме в очите - нито ДПС, нито друг ме държи с нещо! Св 48
Подкрепям интегриран подход в реформата на службите Св 46
Поетеса с бяла мисия Св 139
Политиката краде от свободата Св 19
Политиците не разбират, че във времето, в което живеем, няма тайни Св 1
Понякога Св 158
Преводачът трябва да разбере всичко Св 133
Предлагаме десен блок за челен сблъсък с олигархията Св 47
Преобърнатата 1968-а Св 11
Призматичният текст на Набоков Св 127
Пристанището на Амстердам Св 159
Причастие Св 161
Променяща се Турция Св 26
Промяна - гласуваш за "своята" партия, но и за личност от друга Св 35
Прости ми, Биньо! Св 140
Протестите ме амбицират още повече Св 45
Прощъпалник Св 155
"Пръстенът на нибелунга" е златно съкровище в нашия оперен сейф Св 104
Психологът Св 125
Птиците Св 172
"Пулсации на времето" Св 112
 
Р

Развитие на Черноморието, но без да нарушаваме околната среда Св 61
Разкри се кой е художникът Бартоломео Булгарини от Сиена Св 77
реликвата лежи пред южната врата на врачанския храм Св 184
Република "Таксим" Св 17
Рис. 370. Гърбица, причинена от туберкулоза на гръбначния стълб Св 130
Рискувате европари за екология Св 53
Рисувачът на боговете Св 79
Робиня на нечий плач Св 181
"Руснаците са особена раса, бият се без никакъв шанс да оживеят" Св 182
 
С

С благородна физиономия на тогавашен българин... Св 57
С жажда за висока поезия и гибелни страсти Св 103
С какви думи да изразим промените? Св 6
Свети Паисий - баща на отечествената история Св 183
Светлин Русев на 80 Св 78
Светослава Славейкова - пазителка на родовата културна памет, музеестроителката Св 2
Свидетелят на тишината Св 146
Скъсените "Бели нощи" Св 71
Следващият вид Св 161
Смях в Лондон Св 168
Спомен Св 162
Стефан Смядовски (1948-2013) Св 110
СтолицаЛитература 2013 Св 115
[Съвременни български поети] Св 165
Сълзицата най-много вярва в Бога... Св 129
Сън Св 162
Сърце Св 154
 
Т

"Таксим" ще промени Турция Св 30
"Театърът е мястото, където човекът се среща с човека" Св 108
Тепърва ще разберем истината за мащабната неграмотност в България Св 145
Тесният екран на Кинотавър 2013 Св 93
Течение Св 130
Това, което се случва, дълбоко ме разтърсва, но няма да ме откаже Св 43
Това е положението: DESTRUCTIVE CREATION! Св 63
Тревога за България Св 151
"Труд" откри изгубените рисунки от "Под игото" Св 82
Трябва да сключваме писмени договори с разкаяли се мафиоти Св 55
Турският протест срещу неолиберализма Св 15
Тъй бяла, бяла Св 162
Търсене на пределите на свободата Св 40
Тя Св 161
 
У

У нас може да се успява. Има и друг изход освен бягството Св 7
Урарту Св 130
Учебник за бъдещи историци Св 39
 
Ф

Филм за Еди Захариев Св 86
 
Х

"Харта 2013" е опит за начална диагноза на паралелната власт Св 29
Хейт Св 181
Хрумка за надпис Св 161
Хълмът Св 154
 
Ц

Цялостност Св 159
 
Ч

Черепът на Ботев е под църквата "Св. Дванадесет апостоли" Св 184
Чудото Ицко Св 87
Чуйте младите и умните Св 23
 
Ш

Широка коалиция + мажоритарни избори Св 24
Шпионин или родолюбец бе генерал Владимир Заимов? Св 185
 
Щ

Щастие Св 130
 
B

[Banksy] Св 72
Because I'm free... Св 99
 
C

Contempo 5 Св 69
 
W

What just happened? Св 18
www.gaydar.pl Св 130

УДК


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 1
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 2
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 17


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 3, Св 4, Св 5, Св 6, Св 7, Св 8, Св 9, Св 10, Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 28, Св 60
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 5
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 37, Св 43, Св 88
324 ИЗБОРИ Св 35
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 47, Св 48
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Св 49
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 50
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 51
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 52
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 53, Св 54
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 10, Св 11, Св 14, Св 55
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 20, Св 25, Св 29, Св 56
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 57
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 58, Св 185
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 59, Св 60, Св 145


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 61


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Св 62


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 63
72 АРХИТЕКТУРА Св 64
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 65, Св 66, Св 67, Св 68, Св 69, Св 70, Св 71
74 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ. ДЕКОРАТИВНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Св 72
75 ЖИВОПИС Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80, Св 81, Св 82
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 83
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 16, Св 84, Св 87, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Св 109


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 110
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 111
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 112
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Св 113, Св 114, Св 115, Св 116
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128
839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 117
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 131
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 118
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 119, Св 120
869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 121
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 122
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 130
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 111, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 171
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 166, Св 167, Св 168, Св 169, Св 170, Св 171, Св 172, Св 173, Св 174, Св 175, Св 176, Св 177, Св 178, Св 179, Св 180, Св 181


92 БИОГРАФИИ Св 2, Св 57, Св 78, Св 79, Св 83, Св 84, Св 87, Св 110, Св 136, Св 138, Св 140, Св 183, Св 185
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 182
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 183, Св 184
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 185

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Александров, Богдан (1960-) Св 74
Алън, Ейми Св 12
Антов, Пламен (1964-) Св 146
 
Б

Бек, Улрих (1944-) Св 9
Бизе, Жорж (1838-1875) Св 107
Ботев, Христо (1847-1876) Св 184
Братя Грим вж Грим, Вилхелм (1786-1856)
Братя Грим вж Грим, Якоб (1785-1863)
Булгарини, Бартоломео (1300/1310-1378) Св 77
 
В

Вагнер, Рихард (1813-1883) Св 95, Св 104
Варгас Льоса, Марио (1936-) Св 119, Св 120
Вехтер, Ерих Св 104
 
Г

Гарсия Лорка, Федерико (1899-1936) Св 103
Герджиков, Павел вж Герджиков, Павел Иванов (1938-)
Герджиков, Павел Иванов (1938-) Св 83
Грим, Вилхелм (1786-1856) Св 135
Грим, Якоб (1785-1863) Св 135
 
Д

Даскалова, Лиана вж Даскалова, Лиана Георгиева (1927-2013)
Даскалова, Лиана Георгиева (1927-2013) Св 138
Джон вж Попов, Георги (1906-1960)
Дончева, Дора вж Дончева, Дора Георгиева (1969-)
Дончева, Дора Георгиева (1969-) Св 69
 
Е

Елин Пелин (1877-1949) Св 135
Етчълc, Тим (1962-) Св 100, Св 106
 
З

Заимов, Владимир вж Заимов, Владимир Стоянов (1888-1942)
Заимов, Владимир Стоянов (1888-1942) Св 185
Захариев, Еди вж Захариев, Едуард Енчев (1938-1996)
Захариев, Едуард Енчев (1938-1996) Св 86
 
И

Иванов, Биньо вж Иванов, Биньо Стоянов (1939-1998)
Иванов, Биньо Стоянов (1939-1998) Св 140, Св 141
Ивойлова, Александра (1966-) Св 131
Илиев, Константин вж Илиев, Константин Илиев (1937-)
Илиев, Константин Илиев (1937-) Св 142
 
К

Карталов, Пламен вж Карталов, Пламен Иванов (1948-)
Карталов, Пламен Иванов (1948-) Св 104
Коен, Джаред (1981-) Св 3
Кръстева, Юлия (1941-) Св 112
Кършоу, Робърт Св 182
 
Л

Левски, Васил (1837-1873) Св 142
Линч, Дейвид (1946-) Св 99
Лорка, Ф. Г. вж Гарсия Лорка, Федерико (1899-1936)
 
М

Мачева, Маргарита Св 103
Мериме, Проспер (1803-1870) Св 107
Михайлова, Владия Св 68
Муф, Шантал (1943-) Св 12
 
Н

Набоков, Вл. вж Набоков, Владимир Владимирович (1899-1977)
Набоков, Владимир вж Набоков, Владимир Владимирович (1899-1977)
Набоков, Владимир Владимирович (1899-1977) Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128
Николов, Иванко (1933-2002) Св 171
Няголова, Елка (1952-) Св 139
 
О

Орешарски, Пламен Василев (1960-) Св 42
Орешарски, Пламен вж Орешарски, Пламен Василев (1960-)
 
П

Павлов, Павел вж Павлов, Павел Димитров (1934-)
Павлов, Павел Димитров (1934-) Св 86
Паисий Хилендарски (1722-1773) Св 183
Памукчиев, Станислав вж Памукчиев, Станислав Минков (1953-)
Памукчиев, Станислав Минков (1953-) Св 67, Св 70
Пенев, Владимир (1956-) Св 80
Пешов, Тодор (1838-1892) Св 57
Попов, Георги (1906-1960) Св 82
 
Р

Ростовцев, Николай (1898-1988) Св 79
Русев, Светлин (1933-) Св 73, Св 78
Русо, Ричард (1949-) Св 115
 
С

Саура, Карлос (1932-) Св 85
Сечанова, Боряна (1952-) Св 107
Славейкова, Светослава вж Славейкова, Светослава Тихолова (1896-1959)
Славейкова, Светослава Тихолова (1896-1959) Св 2
Смядовски, Стефан Веселинов (1948-2013) Св 110
Смядовски, Стефан вж Смядовски, Стефан Веселинов (1948-2013)
 
Т

Тенев, Любомир вж Тенев, Любомир Димов (1915-1993)
Тенев, Любомир Димов (1915-1993) Св 101
Теофилов, Иван вж Теофилов, Иван Николов (1931-)
Теофилов, Иван Николов (1931-) Св 149
Тодоров, Владислав вж Тодоров, Владислав Тодоров (1956-)
Тодоров, Владислав Тодоров (1956-) Св 115
Топалов, Кирил вж Топалов, Кирил Любомиров (1943-)
Топалов, Кирил Любомиров (1943-) Св 136
Топалов, Петър Св 86
 
У

Увалиев, Петър вж Увалиев, Петър Христов (1915-1998)
Увалиев, Петър Христов (1915-1998) Св 134
 
Ф

Финци, Ицко вж Финци, Ицхак Сами (1933-)
Финци, Ицхак Сами (1933-) Св 84, Св 87
 
Х

Хранов, Атанас (1961-) Св 75
 
Ч

Чаплин, Чарли (1889-1977) Св 99
 
Ш

Шимелбуш, Андреас Св 99
Шиндаров, Михаил Св 10
Шиндаров, Михаил (1958-) Св 8
Шмит, Ерик (1955-) Св 3
 
C

Cohen, Jared (1981-) Св 4
 
N

Nabokov, V. вж Набоков, Владимир Владимирович (1899-1977)
 
S

Schmidt, Eric (1955-) Св 4

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Азиатски страни Св 40
 
Б

Белград Св 64
България Св 18, Св 21, Св 24, Св 27, Св 42
 
В

Варна Св 69
 
Е

Европейски страни Св 39
Европейски съюз Св 54
 
К

Кан Св 90, Св 91
 
М

Мюлхайм, Германия Св 98
 
Н

Ню Йорк Св 89
 
П

Перм
- Русия Св 71
 
Р

Русия Св 39
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 39
Сочи
- Русия Св 93
Съединени американски щати Св 39, Св 40, Св 54
 
Т

Турция Св 17, Св 26, Св 30
 
Ф

Франция Св 11
 
Ш

Шумен Св 102