ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 7

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Румяна Николова

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2013/7 Св 1
ПИМПИРЕВ, Христо Цанев, 1953-
        В Антарктида жените превъзхождат мъжете : с проф. Христо Пимпирев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 177 (2 юли 2013), с. 14-15.
По повод книгата му "Антарктически дневници", София, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013
001.83(99=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250718692


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2013/7 Св 2
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        От гнева към медиите губи властта : с доц. Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии, разговаря Соня Спасова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 178 (3 юли 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести в страната
002.6:654.19(497.2)(047.53)
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250764260


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

ВЪЛКОВСКИ, Юрий
        Столица на културата като процес : разговор с Юрий Вълковски, директор на Фондация за градски проекти и изследвания Вж Св 14

БС 2013/7 Св 3
ИВАНОВА, Костанца
        Културата трябва да достигне до всички : разговор с Костанца Иванова, старши експерт в Дирекция "Европейски проекти и програми" на Столична община / въпросите зададе Чавдар Парушев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 6.
По повод кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252879076

БС 2013/7 Св 4
СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов, 1967-
        Гасим пожари всеки ден : тандемът власт - интелектуалец е възможен : интервю с министъра на културата д-р Петър Стоянович / Екатерина Николова, Албена Атанасова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7335 (2 юли 2013), с. 15, 23.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250724068


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2013/7 Св 5
СИПИЛА, Синика
        Библиотеките - приобщаване и равенство : разговор със Синика Сипила, избрана за президент на Международната федерация на библиотечните асоциации и институти (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) за мандата 2013-2015 / Марин Бодаков ; прев. от англ. Анна Попова. - Съдържа и: Още за финландския библиотечен успех

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 12.
02:061(100)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251762404


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2013/7 Св 6
СПАСОВ, Николай Борисов, 1951-
        Праисторическият музей край Дорково ще стане научно-популярна сензация : интервю с проф. Николай Спасов, директор на Националния природонаучен музей към БАН / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 154 (3 юли 2013), с. 6-7.
069.02:5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250766564


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/7 Св 7
ВАСИЛЕВ, Бойко, 1970-
        "Орлов мост" ще дебне всяка власт : не ни трябват нови лица в политиката, а хора с биографии / Бойко Василев ; Красимира Темелкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7349 (16 юли 2013), с. 15, 26.
Интервю с журналиста по повод продължаващите протести в България, демонстрациите в Турция и военния преврат в Египет
070.42:654.197(497.2)(047.53)
323.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1251132132

БС 2013/7 Св 8
ДЖАРВИС, Джеф, 1954-
        Услугата журналистика / Джеф Джарвис. - Прев. от англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 11.
070.1
COBISS.BG-ID 1251759844


1 ФИЛОСОФИЯ


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2013/7 Св 9
МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        Религията на успеха засилва тревожността : няма по-мъдро решение от това да си несигурен в себе си / Николай Михайлов ; записа Райко Байчев. - Публ. се със съкр.

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7360 (27 юли 2013), с. 27.
Лекция във Военния клуб, посветена на тревогата на модерния човек и опита за справяне с нея през християнството
159.922(042)
23/28(042)
COBISS.BG-ID 1251549412


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        Религията на успеха засилва тревожността : няма по-мъдро решение от това да си несигурен в себе си Вж Св 9

БС 2013/7 Св 10
НЕОФИТ, патриарх Български, 1945-
        Водачите трябва да чуят гласа на народа : с Негово Светейшество Българския патриарх Неофит разговаря Диана Петрова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 188 (13 юли 2013), с. 14-15.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1251098596

БС 2013/7 Св 11
НЕОФИТ, патриарх Български, 1945-
        Добрият лидер служи на хората по примера на Господа / патриарх Неофит

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 130 (10 юли 2013), с. 8, 17.
Слово на Негово Светейшество патриарх Неофит по повод удостояването му с почетен знак "Стефан Стамболов" за лидерски принос към българската нация и държавност, 4 юли 2013 г.
281.962(042)
COBISS.BG-ID 1250973924

БС 2013/7 Св 12
НИКОЛОВА, Силвия
        Владиката реформатор : in memoriam / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4880 (10 юли 2013), с. 13.
По повод смъртта на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил
281.962(092)
92 Кирил, митрополит Варненски и Великопреславски
COBISS.BG-ID 1250972132


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БС 2013/7 Св 13
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Последният българин ще изчезне след 287 г. : демографската катастрофа у нас е най-голяма в целия свят : интервю с проф. Петър Иванов, психолог / Жанета Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4895 (25 юли 2013), с. 14-15.
314.18(497.3)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251456996


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БОРИСЛАВОВ, Ясен, 1964-
        Бунтът на "Фейсбук" срещу фитнеса : вече няма значение кога точно правителството на Орешарски ще подаде оставка Вж Св 21

БС 2013/7 Св 14
ВЪЛКОВСКИ, Юрий
        Столица на културата като процес : разговор с Юрий Вълковски, директор на Фондация за градски проекти и изследвания / въпросите зададе Лидия Кирилова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 26 (10-16 юли 2013), с. 7.
По повод кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019
316.334.56(047.53)
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252735460

БС 2013/7 Св 15
ГРИГОРОВ, Емил Ангелов
        "Долу олигархията!" ли казахте? / Емил Григоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 9.
Идеите на неоконсерватизма и развитието на съвременното общество
316.334.4
329.11
COBISS.BG-ID 1251996900

БС 2013/7 Св 16
ДАНДОЛОВА, Искра Христова
        Бележит учен с международен авторитет : 100 години от рождението на проф. Живко Ошавков / Искра Дандолова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 150 (2 юли 2013), с. 21.
316.1(497.2)(092)
COBISS.BG-ID 1250720740

БС 2013/7 Св 17
ДОНЧЕВ, Антон Николов, 1930-
        Да намерим пари за тогата на учителя : за да променим света, трябва да го видим през културата : интервю с писателя Антон Дончев / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7352 (19 юли 2013), с. 15.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251274468

ЖИЖЕК, Славой, 1949-
        Неприятности в рая Вж Св 24

МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Историята е пълна с черен хумор : хората от протестите отричат всичко, но не знаят как да го постигнат Вж Св 34

МЕДАРОВ, Георги
        Гражданите срещу задкулисието Вж Св 36

СТОЙЧЕВ, Кънчо Марков, 1960-
        Границата между протест и рекет е много тънка : интервю със социолога Кънчо Стойчев Вж Св 40

ФУКУЯМА, Франсис, 1952-
        Революцията на средната класа : политическите размирици по цял свят идват от провала на правителствата да отговорят на очакванията й Вж Св 44


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БС 2013/7 Св 18
ГАНЕВ, Стоян Димитров, 1955-2013
        Дистанцирам се от политиците у нас, които търсят само изгода : аз съм участвал в два исторически кръговрата : последното интервю на Стоян Ганев пред "24 часа" от 24.09.2013 г. / Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 178 (3 юли 2013), с. 14-15.
32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250768868


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/7 Св 19
АСЛАНОВ, Юрий Леонов, 1951-
        ГЕРБ иска нов вот заради срамни тайни и за да не се разцепи : интервю с Юрий Асланов, социолог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 178 (3 юли 2013), с. 13.
По повод гражданските протести в страната
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250768100

БС 2013/7 Св 20
БАКАРИ, Мохамед, 1959-
        Случващото се в Египет не е военен преврат, а народна революция : интервю / Мохамед Бакари ; Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 161 (11 юли 2013), с. 6-7.
323.22(620)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251012068

БС 2013/7 Св 21
БОРИСЛАВОВ, Ясен, 1964-
        Бунтът на "Фейсбук" срещу фитнеса : вече няма значение кога точно правителството на Орешарски ще подаде оставка / Ясен Бориславов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 155 (6-7 юли 2013), с. 7-8.
По повод гражданските протести у нас, юни-юли 2013 г.
323.2(497.2)
316.32(497.2)
COBISS.BG-ID 1250899684

БС 2013/7 Св 22
ДИМИТРОВ, Димитър Генчев
        Петима премиери са ни много за 2013 г. : с политолога Димитър Димитров разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 187 (12 юли 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести у нас и предложенията за нов Изборен кодекс
323.2(497.2)(047.53)
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251034340

БС 2013/7 Св 23
ДЪРЕВА, Велислава Иванова, 1953-
        Гражданска война? Страната може да бъде срината и без нея : интервю / Велислава Дърева ; Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 185 (10 юли 2013), с. 13.
По повод гражданските протести в България, юни-юли 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250968804

БС 2013/7 Св 24
ЖИЖЕК, Славой, 1949-
        Неприятности в рая / Славой Жижек ; прев. от нем. Теодора Георгиева. - Прев. от в. Die Zeit (30 Juni 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 5.
Протестните движения в съвременния свят
323.22(100)
316.334.3(100)
COBISS.BG-ID 1251839972

БС 2013/7 Св 25
ЗНЕПОЛСКИ, Ивайло Боянов, 1940-
        Нужен е договор кога да са изборите : с проф. Ивайло Знеполски разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 184 (9 юли 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести у нас, изявлението на президента Росен Плевнелиев и реакциите на политическите партии, юни-юли 2013 г.
323.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250927076

БС 2013/7 Св 26
ИВАНОВ, Андрей Атанасов, 1958-
        Лостът за натиск : целта (свалянето на правителството) е нищо; процесът (на сваляне) е всичко! / Андрей Иванов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 5.
Гражданските протести и политическата криза в България през 2013 г.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1251786724

БС 2013/7 Св 27
ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Държавата и мафията или държава на мафията : интервю / Димитър Иванов ; Теофан Германов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 125 (3 юли 2013), с. 8, 17.
Политическата ситуация в България
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250770148

БС 2013/7 Св 28
ИВАНОВА, Диана, 1968-
        Доживяхме 2013 : или за парадоксите на протестите / Диана Иванова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 5.
Гражданските протести в България през 1989 г. и 2013 г.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1251966948

БС 2013/7 Св 29
ИЛИЕВА, Зорница
        Нова политическа страница в Албания? : време е страната да се измъкне от позицията на най-бедна на Балканите / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 155 (8 юли 2013), с. 9, 14.
323(496.5)
327(496.5)
COBISS.BG-ID 1250903780

БС 2013/7 Св 30
ИЛИЕВА, Зорница
        Ще има ли печеливши след събитията в Египет? : на целия Близък изток му предстои продължителен период за намиране на верните отговори на болезнени въпроси / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 167 (22 юли 2013), с. 13.
323.26(620)
327.56(5-011)
COBISS.BG-ID 1251360740

БС 2013/7 Св 31
КЕНАРОВ, Димитър, 1981-
        Перманентен протест - перманентен процес : разговор по време на протест с Димитър Кенаров / Копринка Червенкова, Марин Бодаков, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 10-11.
По повод гражданските протести и политическата криза в България през 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251864036

БС 2013/7 Св 32
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Континуитет на протестите / Георги Лозанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 9.
По повод гражданските протести и политическата криза в България през 2013 г.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1251742180

ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        От гнева към медиите губи властта : с доц. Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии, разговаря Соня Спасова Вж Св 2

БС 2013/7 Св 33
ЛУДЖЕВ, Димитър Петров, 1950-
        Този блокаж не води никъде : с историка и бивш вицепремиер Димитър Луджев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 182 (7 юли 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести у нас, юни-юли 2013 г.
323.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250889188

МАНОЛОВ, Димитър, 1958-
        Бунтът не е почнал, сега имаме пърформанс : интервю с вицепрезидента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов Вж Св 72

БС 2013/7 Св 34
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Историята е пълна с черен хумор : хората от протестите отричат всичко, но не знаят как да го постигнат / Георги Марков ; Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7360 (27 юли 2013), с. 22-23.
Интервю с историка по повод политическите протести у нас
323.22(497.2)(047.53)
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251547108

БС 2013/7 Св 35
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Протестът е все по-малко граждански и все повече политически дирижиран : интервю с акад. Георги Марков / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 160 (13-14 юли 2013), с. 10, 29.
По повод гражданските протести в България, юни-юли 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251106276

БС 2013/7 Св 36
МЕДАРОВ, Георги
        Гражданите срещу задкулисието / Георги Медаров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 4.
Гражданските протести в България през 2013 г.
323.22(497.2)
316.334.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1251837412

БС 2013/7 Св 37
МИХАЙЛОВА, Надежда Николова, 1962-
        Бездушието на властта доведе до палките : интервю с евродепутата Надежда Нейнски / Екатерина Николова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7359 (26 юли 2013), с. 15, 37.
По повод гражданските протести в България, юни-юли 2013 г.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1251487204

БС 2013/7 Св 38
ПАЛАНГУРСКИ, Милко Стоянов, 1961-
        Избори наесен не е добре за страната : интервю с проф. дин. Милко Палангурски, преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Иван Първанов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4873 (3 юли 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести в страната
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250767332

БС 2013/7 Св 39
        ПРОТЕСТИТЕ. - Съдържа: Аналитично / Ивайло Динев. Патетично / Жасмина Тачева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 5.
Гражданските протести и политическата криза в България през 2013 г.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1251738852

ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов, 1957-
        Коалиция ГЕРБ - БСП е невъзможна : с президента (2002-2012 г.) Георги Първанов разговаря Красина Кръстева Вж Св 63

СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Засегнахме интереси за 1 млрд. лв. : с лидера на БСП Сергей Станишев, разговаря Красина Кръстева Вж Св 71

БС 2013/7 Св 40
СТОЙЧЕВ, Кънчо Марков, 1960-
        Границата между протест и рекет е много тънка : интервю със социолога Кънчо Стойчев / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 171 (26 юли 2013), с. 11.
По повод гражданските протести в България, юни-юли 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251485412

БС 2013/7 Св 41
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Вървете си в мир, г-н премиер! : открито писмо до министър-председателя на България г-н Пламен Орешарски / Едвин Сугарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 2.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1252254436

БС 2013/7 Св 42
ТОДОРОВ, Антоний Тодоров, 1957-
        Вот след 2 месеца ще роди още по-голямо омерзение от партиите : интервю с Антоний Тодоров, политолог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 184 (9 юли 2013), с. 13.
По повод гражданските протести в страната
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250931684

БС 2013/7 Св 43
ТОНЧЕВ, Васил Йорданов, 1955-
        При избори сега, резултатът няма да е по-различен от предишните : интервю с Васил Тончев, директор на социологическа агенция "Сова-Харис" / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4879 (9 юли 2013), с. 14-15.
323.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250931172

ФАНДЪКОВА, Йорданка Асенова, 1962-
        Провинцията срещу София е опасна игра : няма да спра нито един мирен протест : интервю с кмета на София Йорданка Фандъкова Вж Св 86

БС 2013/7 Св 44
ФУКУЯМА, Франсис, 1952-
        Революцията на средната класа : политическите размирици по цял свят идват от провала на правителствата да отговорят на очакванията й / Франсис Фукуяма. - Прев. от англ.

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 185 (10 юли 2013), с. 11.
323.22
316.343.6
COBISS.BG-ID 1250967780

БС 2013/7 Св 45
ХАЛАФ, Мохамед, 1951-
        Египет: Накъде след преврата? / Мохамед Халаф

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 186 (11 юли 2013), с. 19.
323.22(620)
COBISS.BG-ID 1251010532

БС 2013/7 Св 46
ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        Всички подкрепят преврата : кой да управлява в Кайро / Владимир Чуков

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 28 (19 юли 2013), с. 20.
323.22(620)
COBISS.BG-ID 1251280868


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2013/7 Св 47
АШЕРСЪН, Нийл, 1932-
        Да се държиш за "мути" с всички сили / Нийл Ашерсън ; прев. от англ. Росен Асенов. - Прев. от сп. London review of books (6 June 2013). - Съдържа и: Двоен блокаж / Райчо Пенчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 10-11.
По повод предстоящите парламентарни избори в Германия, 22 септември 2013 г.
324(430)
COBISS.BG-ID 1252003044

ДИМИТРОВ, Димитър Генчев
        Петима премиери са ни много за 2013 г. : с политолога Димитър Димитров разговаря Валентина Петкова Вж Св 22


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2013/7 Св 48
СТАМАТОВ, Петър, 1961-
        Държавност и мостове към българите в чужбина : разговор с Петър Стаматов / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 10-11.
325.25(100=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251811556


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/7 Св 49
БАЛТАЖИ, Микола Федорович, 1956-
        Знаем, че европейският просперитет не идва изведнъж : интервю с Микола Балтажи, посланик на Украйна / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 158 (8 юли 2013), с. 6-7.
327(477:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250906084

БС 2013/7 Св 50
ГАЙДИС, Дарюс, 1968-
        Да върнем доверието в европейската икономика : с временно изпълняващия длъжността посланик на Литва в София Дарюс Гайдис разговаря Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 149 (1 юли 2013), с. 9, 14.
По повод 6-месечното ротационно председателство на Литва на Европейския съюз от 1 юли 2013 г.
327(564.3:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250698724

БС 2013/7 Св 51
ГЛЮКСМАН, Андре, 1937-
        Навлизаме слепешката в мътна ера / Андре Глюксман. - Прев. от фр. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 11.
Съвременният шпионаж
327.84
COBISS.BG-ID 1251812836

БС 2013/7 Св 52
ЗЛАТЕВ, Огнян, 1963-
        Политиците трябва да постигнат консенсус поне за еврофондовете : интервю с Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас / Петя Дикова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 177 (2 юли 2013), с. 13.
327.7:061.1ЕС:327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250727140

ИЛИЕВА, Зорница
        Нова политическа страница в Албания? : време е страната да се измъкне от позицията на най-бедна на Балканите Вж Св 29

ИЛИЕВА, Зорница
        Ще има ли печеливши след събитията в Египет? : на целия Близък изток му предстои продължителен период за намиране на верните отговори на болезнени въпроси Вж Св 30

БС 2013/7 Св 53
КАЛСТЪР, Аник ван, 1969-
        Доволните инвеститори са най-добрите посланици за страната ви : интервю с Н. Пр. Аник Ван Калстър, посланик на Кралство Белгия в България / Светослав Стефанов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4893 (23 юли 2013), с. 14-15.
327(493:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251383780

БС 2013/7 Св 54
КЕСТЕРЕН, Карел ван, 1948-
        Виждам протестите като знак за надежда : интервю с посланика на Кралство Нидерландия Карел ван Кестерен / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 27 (13-19 юли 2013), с. 18-19.
327(492:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252957924

БС 2013/7 Св 55
КЕСТЕРЕН, Карел ван, 1948-
        Централен въпрос не е оставката на правителството : широко съгласие относно промените в политическата култура може да бъде изходът от кризата в момента : интервю с посланика на Кралство Нидерландия в София Карел ван Кестерен / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 166 (20-21 юли 2013), с. 8.
327(492:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251352548

БС 2013/7 Св 56
НОРУЗИ, Абдуллах
        Иран се надява на рестарт със Запада : политическите ни различия не пречат да инвестираме в България : интервю с посланика на Иран Абдуллах Норузи / Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7344 (11 юли 2013), с. 29.
327(55:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251014884

БС 2013/7 Св 57
РЕДИНГ, Вивиан, 1951-
        Еврокомисията призовава всички партии в страната към съгласие : интервю с Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия, комисар по правосъдие, основни права и гражданство / Петя Дикова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 194 (19 юли 2013), с. 13, 26.
327.7:061.1ЕК(047.53)
COBISS.BG-ID 1251277284


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/7 Св 58
ЗЛАТАНОВА, Зинаида Каменова, 1973-
        Протестите ни карат да работим : интервю с вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова / Самуил Димитров

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 163 (16 юли 2013), с. 10.
328.13(497.2)(047.53)
347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251133412

БС 2013/7 Св 59
ЙОВЧЕВ, Цветлин Йовчев, 1964-
        Без отстъпки от всички кризата ще стане постоянна : дори и да стихнат протестите, латентното напрежение ще остане, ако не се премахне усещането за несправедливост : интервю с Цветлин Йовчев, вицепремиер и министър на вътрешните работи / Борислав Зюмбюлев, Сима Радкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 191 (16 юли 2013), с. 13, 17.
328.13(497.2)(047.53)
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251132388

БС 2013/7 Св 60
КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Партиите веднага да се договорят за избори : с политолога Иван Кръстев разговаря Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 200 (25 юли 2013), с. 14-15.
По повод политическата криза в България и продължаващите граждански протести, юни-юли 2013 г.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251454948

БС 2013/7 Св 61
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Имам ясен план. Но трябва да спре конфронтацията : интервю с Пламен Орешарски, министър-председател / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 176 (1 юли 2013), с. 12-13.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250696164

БС 2013/7 Св 62
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Ясно чуваме протестиращите - и тези от февруари, и тези сега : изявление на министър-председателя Пламен Орешарски пред Народното събрание, 12 юли 2013 г.

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 160 (13-14 юли 2013), с. 4-5.
328.13(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1251104740

БС 2013/7 Св 63
ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов, 1957-
        Коалиция ГЕРБ - БСП е невъзможна : с президента (2002-2012 г.) Георги Първанов разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 176 (19 юли 2013), с. 14-15.
Политическата ситуация в страната и продължаващите гражданските протести, юни-юли 2013 г.
328(497.2)(047.53)
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251274212

БС 2013/7 Св 64
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Малкото шлемче на БСП : левицата разпределя позициите в енергетиката между познати лобита / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 26 (6-12 юли 2013), с. 16-17.
Политиката на правителството по отношение на енергийния сектор
328.184:620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1251644644

БС 2013/7 Св 65
СТОЯНОВ, Петър Стефанов, 1952-
        Върховенството на закона е другото име на стандарта на живот / Петър Стоянов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 194 (19 юли 2013), с. 11-12.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251276260


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/7 Св 66
БЕЗУХАНОВА, Саша Константинова, 1962-
        Възможен е рестарт на България : със Саша Безуханова, основателка на интернет платформата "България може", разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 192 (17 юли 2013), с. 14-15.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251185892

БС 2013/7 Св 67
ГОСПОДИНОВА, Велина
        Има ли живот вдясно? : създаването на Реформаторския блок дава надежди, но успехът е все още далече / Велина Господинова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 27 (13-19 юли 2013), с. 15.
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1252957156

ГРИГОРОВ, Емил Ангелов
        "Долу олигархията!" ли казахте? Вж Св 15

БС 2013/7 Св 68
КУНЕВА, Меглена Щилиянова, 1957-
        Десница с гръбнак от граждански организации : интервю с Меглена Кунева, лидер на "Движение България на гражданите" / Мария Чипилева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7334 (1 юли 2013), с. 13.
По повод политическата ситуация в страната и консултациите за започване на преговори за дясно обединение
329(497.2)"Движение България на гражданите"(047.53)
COBISS.BG-ID 1250693604

БС 2013/7 Св 69
ЛУКАРСКИ, Божидар, 1972-
        Достатъчно малко останахме, за да продължаваме да се цепим : интервю с Божидар Лукарски, лидер на СДС / Кристина Кръстева. - СДС - Съюз на демократичните сили

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 185 (10 юли 2013), с. 16.
329(497.2)СДС(047.53)
COBISS.BG-ID 1250970340

БС 2013/7 Св 70
        ОТИДЕ си Александър Лилов - една епоха в историята на България и БСП

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 167 (22 юли 2013), с. 3.
329(497.2)БСП(092)
92 Лилов, Ал.
COBISS.BG-ID 1251358692

БС 2013/7 Св 71
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Засегнахме интереси за 1 млрд. лв. : с лидера на БСП Сергей Станишев, разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 176 (1 юли 2013), с. 14-15.
По повод гражданските протести в страната, юни 2013 г.
329(497.2)БСП(047.53)
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250691300


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

БС 2013/7 Св 72
МАНОЛОВ, Димитър, 1958-
        Бунтът не е почнал, сега имаме пърформанс : интервю с вицепрезидента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов / Мила Кисьова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7342 (9 юли 2013), с. 15.
По повод гражданските протести у нас, юни-юли 2013 г.
331.105.5(497.2)КТ "Подкрепа"(047.53)
323.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250929892


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2013/7 Св 73
ДАНОВ, Иван Евгени, 1957-
        Мораториум за незаконни строежи. А ако се срути такава сграда?! : чужди инвеститори се интересуват от инфраструктурни проекти у нас : интервю с Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране / София Терзийска

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 190 (15 юли 2013), с. 13, 15.
332.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251114980


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БАЛЦЕРОВИЧ, Лешек, 1947-
        Не пазарът, а грешна политика докара кризата : интервю с Лешек Балцерович, полски финансист и политик Вж Св 76

БС 2013/7 Св 74
ДЕНИЗОВА, Вера
        Ненужен ремонт : с актуализацията на бюджета правителството си даде повече свобода за непрозрачни разходи / Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 28 (20-26 юли 2013), с. 14-15.
336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1252960996

БС 2013/7 Св 75
ХАНКЕ, Стив Х.
        Парите от ЕС носят корупция : с проф. Стив Ханке, "бащата" на българския валутен борд, разговаря Емил Петров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 191 (16 юли 2013), с. 14-15.
По повод удостояването му с титлата Доктор хонорис кауза на БАН
336.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251131364


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/7 Св 76
БАЛЦЕРОВИЧ, Лешек, 1947-
        Не пазарът, а грешна политика докара кризата : интервю с Лешек Балцерович, полски финансист и политик / Васил С. Сотиров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 179 (4 юли 2013), с. 16, 28.
338.2(047.53)
336(047.53)
COBISS.BG-ID 1250792676

БС 2013/7 Св 77
БЪЧВАРОВА, Светла Маринова, 1958-
        Земеделието се нуждае от помощ, а не от рекет от държавната администрация : интервю с проф. Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие и храни в Народното събрание / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 164 (15 юли 2013), с. 6-7.
338.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251112164

БС 2013/7 Св 78
ГРЕКОВ, Димитър Фердинандов, 1958-
        И за други традиционни храни ще правим стандарти : интервю с Димитър Греков, министър на земеделието и храните / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4875 (5 юли 2013), с. 14-15.
338.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250829540

БС 2013/7 Св 79
ДЕНИЗОВА, Вера
        Дефицит на политика : противоречивите намерения на правителството за държавните финанси създават притеснения / Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 26 (6-12 юли 2013), с. 14-15.
338.22:336.1/.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1251643876

БС 2013/7 Св 80
ЙОТОВ, Красен
        Лошо ударени след 5 г. криза, а краят й не се вижда / Красен Йотов. 2008-2013 г. - колко спадна благосъстоянието ни / Боян Захариев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 206 (31 юли 2013), с. 11, 12, 14.
Коментар за икономическото положението в България
338.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1251616996

БС 2013/7 Св 81
ПАПАЗОВ, Данаил Стоянов, 1959-
        Спасяването на БДЖ минава и през фалит : не съм съгласен с твърдението, че Дунав мост 2 е в нищото : интервю с Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията / Лияна Панделиева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4885 (15 юли 2013), с. 14-15.
338.47(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251113444

БС 2013/7 Св 82
СТОЙНЕВ, Драгомир Велков, 1976-
        Енергетиката е като стая с барут, в която човек държи запалка : ако сега не се промени системата, тя може да се срине : интервю с Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката / Марияна Бойкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 180 (5 юли 2013), с. 13-14.
338(497.2)(047.53)
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250826212

БС 2013/7 Св 83
СТОЙНЕВ, Драгомир Велков, 1976-
        Искам бързина и диалог в икономиката : интервю с министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 172 (27-28 юли 2013), с. 10.
338(497.2)(047.53)
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251541732


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2013/7 Св 84
БЛИЗНАШКИ, Георги Петков, 1956-
        Назря моментът да се експериментира с мажоритарното начало в изборите : интервю с професора по конституционно право Георги Близнашки / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 160 (12 юли 2013), с. 10.
342.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251035108


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/7 Св 85
БОСЕВ, Росен
        Факторът "Цацаров" : за първата половин година от мандата си главният прокурор направи всичко възможно да покаже, че иска да бъде непреодолим ; Снимка за спомен : функционалният анализ на прокуратурата показа емпирично част от проблемите на държавното обвинение / Росен Босев. Ръководството на прокуратурата не желае да се заеме със сериозните проблеми : Христо Иванов, програмен директор на Българския институт за правни инициативи / интервюто взе Росен Босев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 27 (13-19 юли 2013), с. 8-13.
347.96(497.2)
COBISS.BG-ID 1252949988

ЗЛАТАНОВА, Зинаида Каменова, 1973-
        Протестите ни карат да работим : интервю с вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова Вж Св 58


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ЙОВЧЕВ, Цветлин Йовчев, 1964-
        Без отстъпки от всички кризата ще стане постоянна : дори и да стихнат протестите, латентното напрежение ще остане, ако не се премахне усещането за несправедливост : интервю с Цветлин Йовчев, вицепремиер и министър на вътрешните работи Вж Св 59


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/7 Св 86
ФАНДЪКОВА, Йорданка Асенова, 1962-
        Провинцията срещу София е опасна игра : няма да спра нито един мирен протест : интервю с кмета на София Йорданка Фандъкова / Мила Кисьова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7351 (18 юли 2013), с. 15.
Управлението на столицата по време на гражданските протести, юни-юли 2013 г.
352.071(497.223)(047.53)
323.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251222244


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2013/7 Св 87
ПУНЧЕВА-Василева, Татяна
        Системна грешка. Рестайртирай : проблемите в частното пенсионно осигуряване са огромни / Татяна Пунчева-Василева, Николай Стоянов. Къде отива "Доверие"-то. Кой кой е в пенсионното осигуряване / по темата работиха още Десислава Николова, Зорница Маркова-Дунчева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 27 (13-19 юли 2013), с. 28-31.
368.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1252959716


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/7 Св 88
ЙОНЧЕВА, Красимира Йорданова, 1967-
        Равносметка без грим : какво (не) се случи за седем години в образователната ни система / Красимира Йончева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 6.
37.014(497.2)
COBISS.BG-ID 1251798756


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/7 Св 89
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Национален изпит и след университета : интервю с проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7338 (5 юли 2013), с. 15.
378.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250832356


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2013/7 Св 90
АНДРЕЕВА, Таня Любомирова, 1973-
        Парите за болниците - по нови правила : с д-р Таня Андреева, министър на здравеопазването разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 180 (5 юли 2013), с. 14-15.
614.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250831844

БС 2013/7 Св 91
ТОДОРОВА, Румяна, 1958-
        Никой няма да остане без лекарства : с д-р Румяна Тодорова, новия управител на здравната каса, разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 186 (11 юли 2013), с. 14-15.
614.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251010020

БС 2013/7 Св 92
ТОНЕВ, Стоян Димитров, 1953-
        Пациентът не знае при кого да отиде : с ген. Стоян Тонев, началник на Военномедицинската академия, разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 196 (21 юли 2013), с. 8-9.
614.2:355(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251356900

БС 2013/7 Св 93
ХАСЪРДЖИЕВ, Станимир, 1978-
        Българинът доплаща най-много за лечение : интервю с д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4876 (6 юли 2013), с. 12-13.
По повод участието му във Втората конференция за неравенствата в здравеопазването в страните членки на Европейския съюз
614.1(497.2:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250903012


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2013/7 Св 94
ГЕОРГИЕВ, Георги
        "Набуко". Четвърто действие: "разрушеният идол" : провалът на конкурентния на "Южен поток" газов проект показа крайната идеологизация на енергийната политика / Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 167 (22 юли 2013), с. 9, 22.
620.9
COBISS.BG-ID 1251360228

СТОЙНЕВ, Драгомир Велков, 1976-
        Енергетиката е като стая с барут, в която човек държи запалка : ако сега не се промени системата, тя може да се срине : интервю с Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката Вж Св 82

СТОЙНЕВ, Драгомир Велков, 1976-
        Искам бързина и диалог в икономиката : интервю с министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев Вж Св 83


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/7 Св 95
ВАСИЛЕВ, Ванцети, 1945-
        Кристо остава в историята наред с Пикасо, Шагал, Кандински... / Ванцети Василев ; Пенчо Ковачев. - Дългият път на Ванцети от Перник, кръстен на анархист от САЩ / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 192 (17 юли 2013), с. 13.
Интервю с писателя по повод книгата му за Кристо и неговата съпруга Жан-Клод "Да опаковаш вятъра", София, Изток-Запад, 2013
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1251188452

БС 2013/7 Св 96
ВАСИЛЕВА, Мария Димитрова, 1961-
        Фестивалите са мрежа за контакти : разговор с Мария Василева, критик, куратор, главен уредник на СГХГ, основател на Института за съвременно изкуство - София / въпросите зададе Мария Ландова. - СГХГ - Софийска градска художествена галерия

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 7.
73/76(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252883684

БС 2013/7 Св 97
ДУРМУШОГЛУ, Овюл, 1978-
        Упражнения по съжителство : разговор с Овюл Дурмушоглу, куратор на тазгодишното издание на фестивала за съвременно изкуство Sofia Contemporary, 19 април-12 май 2013 / Владия Михайлова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 12.
73/76.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1251865828

БС 2013/7 Св 98
КОСТОВА, Златина, 1986-
        Щастието като повод за изложба : "Подходи към щастието", международна изложба в рамките на фестивала "Дни на щастието", 10 юни-3 юли 2013 / Златина Костова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 3.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1251773156

БС 2013/7 Св 99
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Голи до кокал : Неманя Цвиянович, CAPITALLICA: KILL EM ALL vs CORPORATOR: TOTAL DEATH, Галерия 0GMS, 17 май-15 юли 2013 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 2.
По повод изложбата, представена в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1251769572

БС 2013/7 Св 100
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Тук и сега : Симеон Симеонов, "Тук", галерия "Райко Алексиев", 15-30 юли 2013 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 4.
По повод изложбата на художника, представена в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1251939556

БС 2013/7 Св 101
МИНЧЕВ, Косьо, 1969-
        "Създавам произведения, а не продукти" : разговор с [художника] Косьо Минчев / Васил Жечев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 9.
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1251862500

БС 2013/7 Св 102
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Докога ще търсим отразения блясък : с Ирина Мутафчиева, директор на Националната галерия за чуждестранно изкуство, разговаря Милена Бойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 198 (23 юли 2013), с. 19.
73/76:069(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251384548


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2013/7 Св 103
ПЕТРОВ, Пламен В.
        "Най-сетне ти се връщаш, блуднице несретна..." : "Спомени за Андрей Николов (1878-1959)", галерия "Васка Емануилова", 3 юли-8 септември 2013 / Пламен В. Петров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 8.
Изложба, посветена на 135 г. от рождението на скулптора
730.071.1:061.4
COBISS.BG-ID 1251976164


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2013/7 Св 104
ЗАХАРИЕВА, Теменужка
        София - център на Балканския дизайн? / Теменужка Захариева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 2, 6.
Международният фестивал за дизайн и визуална култура Sofia Design Week, 21-30 юни 2013 г.
745/749.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1251842788


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/7 Св 105
ГЕОРГИЕВА, Милена Георгиева
        Борис Денев - памет в настоящето / Милена Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 7.
130 г. от рождението на художника
75.071.1(092)
92 Денев, Б.
COBISS.BG-ID 1251802340

БС 2013/7 Св 106
ЕЛЕНКОВА, Цветанка Стефанова, 1968-
        От хиперреализма до християнската семиотика : Бойко Колев, "Десет", изложба живопис, Арт галерия "Париж", 22 май-18 юни 2013 / Цветанка Еленкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 3.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1251938788

БС 2013/7 Св 107
ЛАНДОВА, Мария
        Четвъртото изкушение : Светлин Русев на 80 с юбилейна изложба: "Живопис 1953-2013 избрано" / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 3.
По повод изложбата, представена в София, 14 юни-14 юли 2013 г.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1252254948

БС 2013/7 Св 108
МАРИНОВ, Николай, 1966-
        "Опуси" - "делата" на художника : Станислав Памукчиев, "Опуси", галерия "Резонанс", 18 юни-15 юли 2013 / Николай Маринов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 4.
По повод изложбата живопис, представена в Пловдив
75:061.4
COBISS.BG-ID 1251734244

БС 2013/7 Св 109
НОЖАРОВА, Весела Георгиева, 1974-
        Художникът в диалог с времето и историята : Светлин Русев, живопис (1953-2013) избрано, 14 юни-14 юли. Изложбен павилион на площада пред Народния театър "Иван Вазов" / Весела Ножарова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 160 (13-14 юли 2013), с. 20-21.
По повод 80 г. от рождението на художника
75:061.4
COBISS.BG-ID 1251107300

БС 2013/7 Св 110
РУСЕВ, Светлин, 1933-
        Йоан Златоуст е казал: Сега е време за покаяние, после за отсъждане : интервю с акад. Светлин Русев / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 202 (27 юли 2013), с. 18-19.
По повод 80 годишнината на художника
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1251539428

БС 2013/7 Св 111
ХРАНОВ, Атанас Любенов, 1961-
        Обидно е да заменяш картини срещу кебапчета : интервю с художника Атанас Хранов / Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 155 (6-7 юли 2013), с. 9.
75.071.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1250902244


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2013/7 Св 112
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Капки и пиксели : Камен Старчев, "Пречиствателни станции", галерия "Ракурси", 27 юни - 13 юли 2013 г. / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 2.
По повод изложбата от дигитални графики, представена в София
76:061.4
COBISS.BG-ID 1251832548

БС 2013/7 Св 113
ЛАНДОВА, Мария
        Последната вълна : "Пречиствателни станции" на Камен Старчев в галерия "Ракурси" / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 3.
По повод изложбата от дигитални графики, представена в София, 27 юни-13 юли 2013 г.
76:061.4
COBISS.BG-ID 1252864740


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2013/7 Св 114
МУСАКОВА, Елисавета Владимирова, 1956-
        Образи - портали / Елисавета Мусакова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 2.
По повод фотографската изложба на Надежда Павлова "Портали", Експо-Баня София, 10 юни-10 юли 2013, част от Месец на фотографията 2013
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1251732196


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/7 Св 115
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Живата култура на Берлин / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 12.
Впечатления от музикалния живот в германската столица
78(430-25)
COBISS.BG-ID 1252006116

БС 2013/7 Св 116
ДЖУРОВ, Пламен Никифоров, 1949-
        За ясно формулираните критерии : разговор с [диригента и композитора] Пламен Джуров / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 8.
78.071.1/.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1251846116

БС 2013/7 Св 117
ИЛИЕВА, Наталия
        Варненско лято - I : надежди за нов ренесанс / Наталия Илиева. Варненско лято - II : предвидимост и извънредност ; Варненско лято - III : поколения / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 8.
Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 3.
Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 4.
87. Международен музикален фестивал, Варна, юни-юли 2013 г.
78.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1251803876

БС 2013/7 Св 118
КЪРНЕВ, Димитър Кръстев, 1974-
        Не е тайна, че се опитват да купят известните и хората с позиция : интервю с музиканта от D2 Митко Кърнев / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 173 (27-28 юли 2012), с. 9.
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1251545316


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/7 Св 119
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Жива и днес / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 4.
90 години от рождението на кинорежисьорката Бинка Желязкова (1923-2011)
791.44.071.1(092)
92 Желязкова, Б.
COBISS.BG-ID 1251838692

БС 2013/7 Св 120
ИКОНОМОВ, Владислав Константинов, 1938-
        Да живееш в свят без цел... : разговор с [кинорежисьора] проф. Владислав Икономов / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 9.
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1251809252

БС 2013/7 Св 121
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Отиде си Иван Григоров, който казваше: "Добре съм, ама ще се оправя..." / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 181 (6 юли 2013), с. 34.
По повод смъртта на актьора
791.44.071.2(497.2)(092)
792.2.071.2(497.2)(092)
92 Григоров, И.
COBISS.BG-ID 1250898148

БС 2013/7 Св 122
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Букурещката конференция и кинематографът / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 29 (26 юли 2013), с. 18-19.
791.43(497.2)(091)
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1251488228

БС 2013/7 Св 123
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Светът през "Кристален глобус" : 48. Международен кинофестивал, Карлови Вари (28 юни-6 юли 2013) / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 7.
791.43.091.4(437.1)
COBISS.BG-ID 1251844068

БС 2013/7 Св 124
САУРА, Карлос, 1932-
        Киното, което живее в нас / Карлос Саура ; записа Ивайла Александрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 13.
Из речта при награждаването му със званието Doctor honoris causa на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", София, 14 юни 2013 г.
791.44.071.1(460)(042)
COBISS.BG-ID 1252292068

БС 2013/7 Св 125
СТАНИМИРОВА-Крънзова, Неда, 1932-
        Спомен за Бинка Желязкова : навършват се 90 години от рождението на голямата българска кинорежисьорка / Неда Станимирова-Крънзова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 159 (12 юли 2013), с. 26.
791.44.071.1(092)
92 Желязкова, Б.
COBISS.BG-ID 1251037156

ТОДОРОВ, Владислав Тодоров, 1956-
        Постоянството на иронията Вж Св 159

БС 2013/7 Св 126
УЕЛС, Орсън, 1915-1985
        Интервю за "Плейбой": Орсън Уелс : откровен разговор с протеевския актьор-сценарист-продуцент-режисьор и фалстафовския бонвиван, 1967 г. / въпросите зададе Кенет Тайнън ; прев. от англ. Радостин Желев. - Бележки за Орсън Уелс от Кенет Тайнън

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 26 (10-16 юли 2013), с. 9, 12-13.
791.44.071.1(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252750820

БС 2013/7 Св 127
ХЕРМАНС, Хайнц, 1958-
        Урок по късометражно кино с Хайнц Херманс / записа Павлина Михайлова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 7.
Мисли и идеи, споделени от директора на фестивала за късометражно кино "Interfilm", Берлин
791.43.05
COBISS.BG-ID 1251974372


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/7 Св 128
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Работилница на свободния дух / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 2.
Впечатления от второто издание на "Европейска театрална работилница", Русе, 24-27 юни 2013
792.2.091.4(497.215)
COBISS.BG-ID 1251732964

БС 2013/7 Св 129
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        "Скритото" послание / Никола Вандов. - Съдържа и: Награди на Враца' 2013

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 4.
По повод 24. Национален фестивал на малките театрални форми и 3. фестивал на камерния театър на New European Theatre Action (NETA), проведени във Враца, 16-22 май 2013 г.
792.091.4(497.213)
COBISS.BG-ID 1251773924

БС 2013/7 Св 130
ВАСЕВА, Ани, 1982-
        Ефектно и ефективно в А(е)фектно на Ива Свещарова / Ани Васева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 26 (10-16 юли 2013), с. 8.
Танцовият пърформанс "А(е)фектно", идея и реализация Ива Свещарова, представен в Център за култура и дебат "Червената къща"
792.8.09
COBISS.BG-ID 1252749540

БС 2013/7 Св 131
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Първите седем на "Черната кутия" / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 27 (19 юли 2013), с. 3.
Седми международен фестивал за театър и съвременен танц, Пловдив, 30 май-8 юни 2013 г.
792.8.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1251832804

БС 2013/7 Св 132
КАРАКОСТОВА, Антония
        Магьосник на художественото слово : именитият артист на Народния театър "Иван Вазов" Мирослав Миндов влиза в своята 90-годишнина / Антония Каракостова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 154 (6-7 юли 2013), с. 26.
792.2.071.2(092)
92 Миндов, М.
COBISS.BG-ID 1250895844

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Отиде си Иван Григоров, който казваше: "Добре съм, ама ще се оправя..." Вж Св 121

БС 2013/7 Св 133
МЛАДЕНОВА, Маргарита Стоянова, 1947-
        Страшното време на популизма дойде : интервю с режисьора Маргарита Младенова / Сабина Василева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 167 (20-21 юли 2013), с. 9.
792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1251351524

БС 2013/7 Св 134
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Музиката и театърът / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 8.
По повод 21-я Международен театрален фестивал "Варненско лято", 1-12 юни 2013 г.
792.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1252280292

БС 2013/7 Св 135
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Любовта като фрустация / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 28 (26 юли 2013), с. 2.
Мултимедийният танцов театрален спектакъл "Възторг и крах на любовта", постановка Бойко Богданов
792.8.09
COBISS.BG-ID 1251934436

БС 2013/7 Св 136
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Невидими 2: Фу / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 8.
Едноименният вербатим спектакъл " на Студио за документален театър "Vox Populi" в Център за култура и дебат "Червената къща", режисьор Неда Соколовска
792.2.09
COBISS.BG-ID 1252278500

БС 2013/7 Св 137
ТОДОРОВА, Мирослава, 1975-
        Космонавт / Мира Тодорова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 8.
Представлението "Космонавт", театрален пърформанс от Светозар Георгиев (ghostdog), режисьор Анна Данкова, на сцената на Центъра за култура и дебат "Червената къща"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1252884964


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/7 Св 138
ВЛАХОВА, Радка Василева, 1954-
        Различните речеви светове : разговор с Радка Влахова / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 10-11.
Проблеми на съвременния български език
808.67(047.53)
COBISS.BG-ID 1251757540


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БС 2013/7 Св 139
        ПРЕВОД и малки литератури : откъси от изказвания на участници в семинара "Проблеми на превода и излазът на малките литератури на световния пазар", София, 26 май 2013 г. / Мария Славчева ... [и др.]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 10.
82.03(042)
COBISS.BG-ID 1252290276


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2013/7 Св 140
АТАНАСОВ, Ясен Атанасов, 1971-
        "Поезията като изкуство, което осъществява връзка с всички останали" : разговор с Ясен Атанасов, артистичен директор на фестивала "София: Поетики" / Лидия Кирилова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 6.
По повод осмото издание на поетичния фестивал с българско и международно участие, 2013 г.
820/899-1(047.53)
COBISS.BG-ID 1252275428


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 141
        СЪВРЕМЕННИ новозеландски поети : [стихотворения] / прев. от англ. Петър Чухов. - Съдържа: Второ пришествие ; Псалми за мъртвите ; Да живееш в мрака ; Уроци по гравитация ; Република Ома Рапети / Док Дръмхелър. Между Вити Леву и Тонгатапу ; Затворник на летището в Момона / Дейвид Егълтън. Махни се, муха, не ми досаждай ; Гася / Кимбърли Холмс. Уроци по плетене ; Майка ми се учи да пише / Марийса Капета. Таупарапара ; МОКО / Бен Браун

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 12-13.
820(931)-1
COBISS.BG-ID 1252925412


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 142
ЛЪВИЙН, Марк, 1965-
        Да изброиш горите ; Трудова песен ; Безработица (1) ; Безработица (2) ; Безработица (3) ; Градина със скулптури : [стихотворения] / Марк Лъвийн ; прев. от англ. Кръстю Кръстев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 11.
820(73)-1
COBISS.BG-ID 1252902884


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 143
ЛЕВИЧАРОВ, Сибиле, 1954-
        "Отхвърлям бетонирания германски реализъм" : разговор с [немската писателка] Сибиле Левичаров / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 4.
830(047.53)
COBISS.BG-ID 1251735012

БС 2013/7 Св 144
РУГЕ, Ойген, 1954-
        Във времето на чезнещата светлина : [откъс от роман] / Ойген Руге ; прев. от нем. Александра Гочева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 26 (10-16 юли 2013), с. 14-15.
830-31
COBISS.BG-ID 1252756708


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 145
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Данте на XX век : 130 години от рождението на Франц Кафка / Йордан Костурков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 154 (6-7 юли 2013), с. 22.
830(436)(092)
92 Кафка, Ф.
COBISS.BG-ID 1250894052


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 146
КРИСТЕНСЕН, Ларш Собю, 1953-
        Таралежово слънце : стихотворения / Ларш Собю Кристенсен ; прев. от норв. Анюта Качева. - Съдържа и: "Чух болката на думите..." : разговор на Анюта Качева с Ларш Собю Кристенсен

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 9.
839.6-1
COBISS.BG-ID 1252285668


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 147
ГАНЧЕВА, Вера Лалева, 1943-
        Транстрьомер абсолют : разговор с професор Вера Ганчева / въпросите зададе Силвия Чолева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 5.
По повод книгата на Тумас Транстрьомер "Голямата загадка: избрани стихотворения", Пловдив, Жанет 45, 2013
839.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1252876260


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 148
МАЧАДО, Антонио, 1875-1939
        На сухия бряст ; На Хуан Рамон Хименес ; Есенна утрин ; Cantares y proverbios : [стихотворения] / Антонио Мачадо ; прев. от исп. Мария Асенова, Елена Маркова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 26 (10-16 юли 2013), с. 16.
860-1
COBISS.BG-ID 1252759524

БС 2013/7 Св 149
РОУ, Никълъс
        Властелинът на отстъпленията: испанският писател Хавиер Мариас / Никълъс Роу ; прев. от англ. Радостин Желев. - Прев. от Gulf News, Weekend Review (4 април 2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 26 (10-16 юли 2013), с. 4-5.
860.09
COBISS.BG-ID 1252702436


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 150
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Какво ни каза Марио Варгас Льоса : из срещата на нобелиста с читатели в 65 аудитория на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 18 май 2013 г. / прев. от исп. Лиляна Табакова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 11.
860(85)(042)
COBISS.BG-ID 1252291044


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 151
МАСТАКУРИС, Томас, 1962-
        Гръцката и скандинавската митологична традиция като първи братовчеди според Томас Мастакурис : разговор с Никос Бинос / бележка и прев. [от гр.] Олга Андреева. - Прев. от Vakxikon.gr, бр. 21 (март 2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 26 (10-16 юли 2013), с. 5.
Томас Мастакурис говори пред списание "Вакхикон" и Никос Бинос за последната си книга "Сивата страна и други истории от далечния Север"
877.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1252703972

БС 2013/7 Св 152
        ЯНА Букова представя млади гръцки автори / прев. от гр. Яна Букова. - Съдържа: Сърна : [разказ] / Янис Палавос. Бензиностанция под безпощадното слънце в средата на нищото ; Празнотата ; Причина за отслабване : [стихотворения] / Патриция Колаити. Прости упражнения за вкъщи и в града : [стихотворения] / Йорданис Пападопулос. Светът е двор на училище... ; Неделята е плод... ; Ама че сако... : [стихотворения] / Аргирис Палукас

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 15-16.
877.4-1
877.4-32
COBISS.BG-ID 1252549604


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 153
АНДРУХОВИЧ, Юрий Игорович, 1960-
        "Градът има много значения и може да бъде сравнен със сложно, но интересно написана книга" : разговор с Юрий Андрухович [гост на фестивала "София: Поетики", 2013] / Ани Бурова, Райна Камберова ; прев. от укр. Райна Камберова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 7.
883(047.53)
COBISS.BG-ID 1252276708

БС 2013/7 Св 154
АНДРУХОВИЧ, Юрий Игорович, 1960-
        Протестите навсякъде са важни : интервю с украинския писател Юрий Андрухович / Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 176 (1 юли 2013), с. 24.
По повод представянето на новата му книга "Дванайсетте обръча", София, Парадокс, 2013
883(047.53)
COBISS.BG-ID 1250692836


886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БС 2013/7 Св 155
ХАЙДАРЕВИЧ, Хаджем, 1956-
        Модерната босненска поезия ; На пясъка край Неретва ; Нещастие ; Вечерна разходка : стихотворения / Хаджем Хайдаревич ; прев. [от сръб.] Людмила Миндова. - Съдържа и: Поетите - градинарите на езика : разговор на Силвия Чолева с Хаджем Хайдаревич

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 12-13.
886.1/.2(497.15)
COBISS.BG-ID 1252291556


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 156
ДАВИТКОВ, Ивана
        За "Дневник на прогонената душа" / Ивана Давитков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 26 (10-16 юли 2013), с. 2.
Текстът е четен на премиерата на книгата на сръбския писател Йовица Ачин "Дневник на прогонената душа", София, Сонм, 2013
886.1(042)
COBISS.BG-ID 1252649444


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 157
ГЕОРГИЕВ, Никола Георгиев, 1937-
        Нужно е разномислие : разговор с професор Никола Георгиев / въпросите зададе Ани Бурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 1, 9.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1252842980

БС 2013/7 Св 158
СЛАВОВ, Васил, 1958-
        Еди / Васил Славов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 26 (12 юли 2013), с. 2.
Спомени за Едвин Сугарев
886.7.09
COBISS.BG-ID 1251768036

БС 2013/7 Св 159
ТОДОРОВ, Владислав Тодоров, 1956-
        Постоянството на иронията / Владислав Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 25 (5 юли 2013), с. 6-7.
Размисли на писателя за двата му романа "Дзифт" и "Цинкограф" и филмирането им
Текстът е вариант на лекция, четена в рамките на Созополския семинар по творческо писане на Фондация Елизабет Костова, проведен в края на май, 2013 г.
886.7.09
791.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1251740388

БС 2013/7 Св 160
ФАДЕЛ, Морис Наме, 1973-
        Животното в българската литература след 1989 г. / Морис Фадел

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 10.
Текстът е представен на Третия международен конгрес по българистика, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 23-26 май 2013 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1252886244


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/7 Св 161
ИГНАТОВСКИ, Калоян Първанов, 1976-
        #ignor ; Диаспора ; Сега това ; разпознават се без да си кажат нищо... ; Час за назоваване ; Храст с червени цветове ; Норск ; Навреме : стихотворения / Калоян Игнатовски

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 1, 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252252388

БС 2013/7 Св 162
ИЛИЕВА, Илиана, 1969-
        Другият юли ; Импровизация върху една история ; Женски род : [стихотворения] / Илиана Илиева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 181 (6 юли 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250897380

БС 2013/7 Св 163
КАПРАЛОВ, Атанас Ангелов, 1958-
        Жив ; Дамгосан ; Код ; Танго ; Орфичен празник : [стихотворения] / Атанас Капралов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 154 (6-7 юли 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1250890724

БС 2013/7 Св 164
ЛОЗАНОВ, Лъчезар, 1953-
        Протестът ; Произволи : [стихотворения] / Лъчезар Лозанов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 195 (20 юли 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251351012

БС 2013/7 Св 165
МИНДОВА, Людмила Любомирова, 1974-
        Гневник ; студената война като сезон... ; Марине, Марине... ; белият стих по бяла рокличка... ; не, не книгата те прави поет... ; всеки път умирам в този стих... ; черновата на белия стих... ; понякога ти стига и това... ; Вече всичко е минало... ; върнаха ни толкова назад... : стихотворения / Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252252900

БС 2013/7 Св 166
МИХАЙЛОВА, Свидна Димитрова, 1977-
        Кръговрат ; Дълбоко ; Невъзможност ; Безвремие : [стихотворения] / Свидна Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 26 (10-16 юли 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252760036

БС 2013/7 Св 167
НАЧЕВ, Неор
        Vargtimmen ; Край ; Аполон и Дионисий в кръв ; Най-красивата смърт : [стихотворения] / Неор Начев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252927204

БС 2013/7 Св 168
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Под дюлевите завръзи ; Да ; Рядка птица ; Пазарен ден ; В сладкарница "Пчела" : [стихотворения] / Яница Радева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 188 (13 юли 2013), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251101156

БС 2013/7 Св 169
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        да, лукс е стихотворението... : стихотворение / Силвия Чолева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252249316


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/7 Св 170
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Малката Лири : [разказ] / Здравка Евтимова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 195 (20 юли 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251350500

БС 2013/7 Св 171
ИВАНОВА, Ина, 1975-
        Метлата на Кера : [разказ] / Ина Иванова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 27 (17-23 юли 2013), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252927972

БС 2013/7 Св 172
ИЛИЕВА, Денка Илиева, 1941-
        Момичето и пеперудата : разказ / Денка Илиева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 181 (6 юли 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1250896868

БС 2013/7 Св 173
КОМИТСКИ, Сергей Михайлов, 1953-
        В крайна сметка : разказ / Сергей Комитски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 172 (27-28 юли 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251542244

БС 2013/7 Св 174
МИРКОВ, Николай, 1947-
        Магистрала : разказ / Николай Мирков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 188 (13 юли 2013), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251100132

БС 2013/7 Св 175
СТАТКОВ, Никола Димитров, 1932-
        Шаренка и Качулатко : разказ / Никола Статков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 166 (20-21 юли 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251353316

БС 2013/7 Св 176
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Аспарух и синята змия : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 169 (20 юли 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251349988

БС 2013/7 Св 177
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Пътешествие до Курило : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 163 (13 юли 2013), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251101668

БС 2013/7 Св 178
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Тервел влиза в шатрата на Юстиниан : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 175 (27 юли 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251542756


894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 179
ЦВЕТАНОВА, Росица Георгиева, 1985-
        Когато страхът придобие плът, бележи поколения / Росица Цветанова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 25 (3-9 юли 2013), с. 5.
По повод кн.: Чистка / Софи Оксанен. - София : Персей, 2013
894.541.09
COBISS.BG-ID 1252274404


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/7 Св 180
СЛАВЧЕВА, Людмила
        Поетесата Ли Цинчжао / Людмила Славчева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 145 (31 юли 2013), с. 17.
895.1.09
COBISS.BG-ID 1251614948


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БС 2013/7 Св 181
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Император Траян от с. Гърмен : римският и средновековен център Никополис ад Нестум е на път да се нареди сред най-атрактивните културно-исторически паметници у нас / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 168 (23 юли 2013), с. 12-13.
904(497.2-13)"03/05"
COBISS.BG-ID 1251385828


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ГЕОРГИЕВА, Милена Георгиева
        Борис Денев - памет в настоящето Вж Св 105

ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Повече българин от много днешни българи : 195 години от рождението на Спиридон Николаев Палаузов Вж Св 182

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Жива и днес Вж Св 119

КАРАКОСТОВА, Антония
        Магьосник на художественото слово : именитият артист на Народния театър "Иван Вазов" Мирослав Миндов влиза в своята 90-годишнина Вж Св 132

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Отиде си Иван Григоров, който казваше: "Добре съм, ама ще се оправя..." Вж Св 121

КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Данте на XX век : 130 години от рождението на Франц Кафка Вж Св 145

НИКОЛОВА, Силвия
        Владиката реформатор : in memoriam Вж Св 12

        ОТИДЕ си Александър Лилов - една епоха в историята на България и БСП Вж Св 70

СТАНИМИРОВА-Крънзова, Неда, 1932-
        Спомен за Бинка Желязкова : навършват се 90 години от рождението на голямата българска кинорежисьорка Вж Св 125


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2013/7 Св 182
ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Повече българин от много днешни българи : 195 години от рождението на Спиридон Николаев Палаузов / Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 160 (13-14 юли 2013), с. 22.
930.1(497.2)(092)
92 Палаузов, С.
COBISS.BG-ID 1251110884


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/7 Св 183
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Пример за дух и бойна слава : 110 години от Илинденско-Преображенското въстание : интервю с проф. Божидар Димитров / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 28 (19 юли 2013), с. 16-17.
949.72.052.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1251279588

КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Букурещката конференция и кинематографът Вж Св 122

БС 2013/7 Св 184
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Забравеното Тиквешко въстание : изгубена задълго сред водовъртежа на големите исторически събития около Междусъюзническата война, тази героична страница в българската история едва наскоро бе отворена наново / Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 153 (4 юли 2013), с. 13.
949.72.052.2
COBISS.BG-ID 1250796260

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 176 (2013) Св 61
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 177 (2013) Св 52
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 178 (2013) Св 18, Св 19
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 179 (2013) Св 76
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 180 (2013) Св 82
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 181 (2013) Св 121
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 184 (2013) Св 42
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 185 (2013) Св 23, Св 44, Св 69
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 190 (2013) Св 73
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 191 (2013) Св 59
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 192 (2013) Св 95
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 194 (2013) Св 57, Св 65
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 202 (2013) Св 110
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 206 (2013) Св 80
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 28 (2013) Св 46, Св 183
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 29 (2013) Св 122
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 149 (2013) Св 50
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 150 (2013) Св 16
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 154 (2013) Св 132, Св 145, Св 163
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 155 (2013) Св 29
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 159 (2013) Св 125
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 160 (2013) Св 35, Св 62, Св 109, Св 182
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 166 (2013) Св 55, Св 175
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 167 (2013) Св 30, Св 70, Св 94
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 168 (2013) Св 181
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 171 (2013) Св 40
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 172 (2013) Св 83, Св 173
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 125 (2013) Св 27
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 130 (2013) Св 11
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 145 (2013) Св 180
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 26 (2013) Св 64, Св 79
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 27 (2013) Св 54, Св 67, Св 85, Св 87
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 28 (2013) Св 74
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 25 (2013) Св 5, Св 8, Св 32, Св 39, Св 108, Св 114, Св 128, Св 138, Св 143, Св 159
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 26, Год. 57, бр. 27, Год. 57, бр. 28 (2013) Св 117
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 26 (2013) Св 26, Св 48, Св 51, Св 88, Св 98, Св 99, Св 105, Св 120, Св 129, Св 158
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 27 (2013) Св 24, Св 31, Св 36, Св 97, Св 101, Св 104, Св 112, Св 116, Св 119, Св 123, Св 131
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 28 (2013) Св 15, Св 28, Св 47, Св 100, Св 103, Св 106, Св 115, Св 127, Св 135
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 25 (2013) Св 41, Св 107, Св 124, Св 134, Св 136, Св 139, Св 140, Св 146, Св 150, Св 152, Св 153, Св 155, Св 161, Св 165, Св 169, Св 179
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 26 (2013) Св 14, Св 126, Св 130, Св 144, Св 148, Св 149, Св 151, Св 156, Св 166
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 27 (2013) Св 3, Св 96, Св 113, Св 137, Св 141, Св 142, Св 147, Св 157, Св 160, Св 167, Св 171
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4880 (2013) Св 12
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4873 (2013) Св 38
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4875 (2013) Св 78
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4876 (2013) Св 93
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4879 (2013) Св 43
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4885 (2013) Св 81
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4893 (2013) Св 53
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4895 (2013) Св 13
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 154 (2013) Св 6
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 158 (2013) Св 49
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 161 (2013) Св 20
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 163 (2013) Св 177
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 164 (2013) Св 77
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 169 (2013) Св 176
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 175 (2013) Св 178
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 153 (2013) Св 184
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 155 (2013) Св 21, Св 111
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 160 (2013) Св 84
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 163 (2013) Св 58
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 167 (2013) Св 133
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 173 (2013) Св 118
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7334 (2013) Св 68
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7335 (2013) Св 4
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7338 (2013) Св 89
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7342 (2013) Св 72
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7344 (2013) Св 56
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7349 (2013) Св 7
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7351 (2013) Св 86
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7352 (2013) Св 17
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7359 (2013) Св 37
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7360 (2013) Св 9, Св 34
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 176 (2013) Св 63, Св 71, Св 154
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 177 (2013) Св 1
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 178 (2013) Св 2
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 180 (2013) Св 90
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 181 (2013) Св 162, Св 172
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 182 (2013) Св 33
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 184 (2013) Св 25
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 186 (2013) Св 45, Св 91
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 187 (2013) Св 22
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 188 (2013) Св 10, Св 168, Св 174
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 191 (2013) Св 75
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 192 (2013) Св 66
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 195 (2013) Св 164, Св 170
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 196 (2013) Св 92
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 198 (2013) Св 102
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 200 (2013) Св 60

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Александрова, Ивайла (съставител) Св 124
Андреева, Олга (преводач) Св 151
Андреева, Таня Любомирова, 1973- (интервюирано лице) Св 90
Андрухович, Юрий Игорович, 1960- (интервюирано лице) Св 153, Св 154
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 115
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 47
Асенова, Мария (преводач) Св 148
Асланов, Юрий Леонов, 1951- (интервюирано лице) Св 19
Атанасов, Ясен Атанасов, 1971- (интервюирано лице) Св 140
Атанасова, Албена (интервюиращо лице) Св 4
Ашерсън, Нийл, 1932- (автор) Св 47
 
Б

Байчев, Райко Павлов, 1987- (съставител) Св 9
Бакари, Мохамед, 1959- (интервюирано лице) Св 20
Балтажи, Микола Федорович, 1956- (интервюирано лице) Св 49
Балцерович, Лешек, 1947- (интервюирано лице) Св 76
Безуханова, Саша Константинова, 1962- (интервюирано лице) Св 66
Бинос, Никос (интервюиращо лице) Св 151
Близнашки, Георги Петков, 1956- (интервюирано лице) Св 84
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 5, Св 31, Св 143
Бойкова, Марияна (интервюиращо лице) Св 82
Бойчева, Милена (интервюиращо лице) Св 102
Бориславов, Ясен, 1964- (автор) Св 21
Босев, Росен (автор, интервюиращо лице) Св 85
Браун, Бен, 1962- (автор) Св 141
Букова, Яна, 1968- (преводач) Св 152
Бурова, Ани (интервюиращо лице) Св 153, Св 157
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 31, Св 48, Св 138
Бъчварова, Светла Маринова, 1958- (интервюирано лице) Св 77
 
В

Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 128, Св 129
Варгас Льоса, Марио, 1936- (автор) Св 150
Васева, Ани, 1982- (автор) Св 130
Василев, Бойко, 1970- (интервюирано лице) Св 7
Василев, Ванцети, 1945- (интервюирано лице) Св 95
Василева, Мария Димитрова, 1961- (интервюирано лице) Св 96
Василева, Сабина (интервюиращо лице) Св 133
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 40, Св 83
Вачева, Мила (интервюиращо лице) Св 110
Влахова, Радка Василева, 1954- (интервюирано лице) Св 138
Вълковски, Юрий (интервюирано лице) Св 14
 
Г

Гайдис, Дарюс, 1968- (интервюирано лице) Св 50
Ганев, Стоян Димитров, 1955-2013 (интервюирано лице) Св 18
Ганчева, Вера Лалева, 1943- (интервюирано лице) Св 147
Георгиев, Георги (автор) Св 94
Георгиев, Никола Георгиев, 1937- (интервюирано лице) Св 157
Георгиев, Огнян (интервюиращо лице) Св 54
Георгиева, Милена Георгиева (автор) Св 105
Георгиева, Теодора (преводач) Св 24
Германов, Теофан (интервюиращо лице) Св 27
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 19, Св 42
Глюксман, Андре, 1937- (автор) Св 51
Големинова, Лилия Стефанова (интервюиращо лице) Св 116
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 84
Господинова, Велина (автор) Св 67
Гочева, Александра (преводач) Св 144
Греков, Димитър Фердинандов, 1958- (интервюирано лице) Св 78
Григоров, Емил Ангелов (автор) Св 15
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 6, Св 20
 
Д

Давитков, Ивана (автор) Св 156
Дандолова, Искра Христова (автор) Св 16
Данков, Борис Ганчев, 1941- (автор) Св 182
Данов, Иван Евгени, 1957- (интервюирано лице) Св 73
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 77
Денизова, Вера (автор) Св 74, Св 79
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 61
Джарвис, Джеф, 1954- (автор) Св 8
Джуров, Пламен Никифоров, 1949- (интервюирано лице) Св 116
Дикова, Петя (интервюиращо лице) Св 52, Св 57
Димитров, Божидар, 1945- (интервюирано лице) Св 183
Димитров, Димитър Генчев (интервюирано лице) Св 22
Димитров, Самуил (интервюиращо лице) Св 58
Димитрова, Алексения, 1963- (интервюиращо лице) Св 18
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 118
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 119
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 120
Димова, Милена (интервюиращо лице) Св 111
Динев, Ивайло, 1989- (автор) Св 39
Дончев, Антон Николов, 1930- (интервюирано лице) Св 17
Дочева, Екатерина (автор) Св 117
Дръмхелър, Док (автор) Св 141
Дурмушоглу, Овюл, 1978- (интервюирано лице) Св 97
Дърева, Велислава Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 23
 
Е

Евтимова, Здравка Василева, 1959- (автор) Св 170
Егълтън, Дейвид, 1952- (автор) Св 141
Еленкова, Цветанка Стефанова, 1968- (автор) Св 106
 
Ж

Желев, Радостин (преводач) Св 126, Св 149
Жечев, Васил (интервюиращо лице) Св 101
Жижек, Славой, 1949- (автор) Св 24
 
З

Захариев, Боян, 19??- (автор) Св 80
Захариева, Теменужка (автор) Св 104
Златанова, Зинаида Каменова, 1973- (интервюирано лице) Св 58
Златев, Огнян, 1963- (интервюирано лице) Св 52
Знеполски, Ивайло Боянов, 1940- (интервюирано лице) Св 25
Зюмбюлев, Борислав (интервюиращо лице) Св 59
 
И

Иванов, Андрей Атанасов, 1958- (автор) Св 26
Иванов, Димитър Христов, 1951- (интервюирано лице) Св 27
Иванов, Петър Иванов, 1946- (интервюирано лице) Св 13
Иванов, Христо (интервюирано лице) Св 85
Иванова, Диана, 1968- (автор) Св 28
Иванова, Ина, 1975- (автор) Св 171
Иванова, Костанца (интервюирано лице) Св 3
Игнатовски, Калоян Първанов, 1976- (автор) Св 161
Икономов, Владислав Константинов, 1938- (интервюирано лице) Св 120
Илиева, Денка Илиева, 1941- (автор) Св 172
Илиева, Зорница (автор) Св 29, Св 30
Илиева, Илиана, 1969- (автор) Св 162
Илиева, Наталия (автор) Св 117
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 89
 
Й

Йовчев, Цветлин Йовчев, 1964- (интервюирано лице) Св 59
Йончева, Красимира Йорданова, 1967- (автор) Св 88
Йоргова, Паулина (интервюиращо лице) Св 78
Йорданова, Жанета (интервюиращо лице) Св 13
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 43
Йотов, Красен (автор) Св 80
Йотова, Калина (интервюиращо лице) Св 49
 
К

Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 131
Калстър, Аник ван, 1969- (интервюирано лице) Св 53
Камберова, Райна Христова, 1977- (интервюиращо лице, преводач) Св 153
Капета, Марийса (автор) Св 141
Капралов, Атанас Ангелов, 1958- (автор) Св 163
Каракостова, Антония (автор) Св 132
Качева, Анюта Бойкова (преводач, интервюиращо лице) Св 146
Кенаров, Димитър, 1981- (интервюирано лице) Св 31
Кестерен, Карел ван, 1948- (интервюирано лице) Св 54, Св 55
Кирилова, Лидия (интервюиращо лице) Св 14, Св 140
Кисьова, Мила (интервюиращо лице) Св 72, Св 86
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор) Св 121
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице, автор на предговор) Св 95
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 23
Колаити, Патриция, 1976- (автор) Св 152
Комитски, Сергей Михайлов, 1953- (автор) Св 173
Костова, Златина, 1986- (автор) Св 98
Костурков, Йордан Йорданов, 1948- (автор) Св 145
Кристенсен, Ларш Собю, 1953- (автор, интервюирано лице) Св 146
Кръстев, Иван, 1965- (интервюирано лице) Св 60
Кръстев, Кръстю (преводач) Св 142
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 63, Св 71
Кръстева, Кристина (интервюиращо лице) Св 69
Кунева, Меглена Щилиянова, 1957- (интервюирано лице) Св 68
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 99, Св 100, Св 112
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 122
Кърнев, Димитър Кръстев, 1974- (интервюирано лице) Св 118
 
Л

Ландова, Мария (автор) Св 107, Св 113
Ландова, Мария (интервюиращо лице) Св 96
Левичаров, Сибиле, 1954- (интервюирано лице) Св 143
Лозанов, Георги, 1958- (автор) Св 32
Лозанов, Георги, 1958- (интервюирано лице) Св 2
Лозанов, Лъчезар, 1953- (автор) Св 164
Луджев, Димитър Петров, 1950- (интервюирано лице) Св 33
Лукарски, Божидар, 1972- (интервюирано лице) Св 69
Лъвийн, Марк, 1965- (автор) Св 142
 
М

Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 123
Манолов, Димитър, 1958- (интервюирано лице) Св 72
Маринов, Николай, 1966- (автор) Св 108
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 34, Св 35
Маркова, Елена (преводач) Св 148
Маркова, Зорница (съставител) Св 87
Мастакурис, Томас, 1962- (интервюирано лице) Св 151
Мачадо, Антонио, 1875-1939 (автор) Св 148
Медаров, Георги (автор) Св 36
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (автор) Св 165
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (преводач) Св 155
Минчев, Косьо, 1969- (интервюирано лице) Св 101
Мирков, Николай, 1947- (автор) Св 174
Михайлов, Любомир (интервюиращо лице) Св 56
Михайлов, Николай Боянов, 1946- (автор) Св 9
Михайлова, Владия (интервюиращо лице) Св 97
Михайлова, Надежда Николова, 1962- (интервюирано лице) Св 37
Михайлова, Павлина (съставител) Св 127
Михайлова, Свидна Димитрова, 1977- (автор) Св 166
Младенова, Маргарита Стоянова, 1947- (интервюирано лице) Св 133
Мусакова, Елисавета Владимирова, 1956- (автор) Св 114
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- (интервюирано лице) Св 102
 
Н

Начев, Неор (автор) Св 167
Неофит, патриарх Български, 1945- (автор) Св 11
Неофит, патриарх Български, 1945- (интервюирано лице) Св 10
Николова, Десислава (съставител) Св 87
Николова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 4, Св 37
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 134
Николова, Патриция, 1979- (интервюиращо лице) Св 154
Николова, Силвия (автор) Св 12
Николова, Силвия (интервюиращо лице) Св 93
Ножарова, Весела Георгиева, 1974- (автор) Св 109
Норузи, Абдуллах (интервюирано лице) Св 56
 
О

Орешарски, Пламен Василев, 1960- (автор) Св 62
Орешарски, Пламен Василев, 1960- (интервюирано лице) Св 61
 
П

Палавос, Янис, 1980- (автор) Св 152
Палангурски, Милко Стоянов, 1961- (интервюирано лице) Св 38
Палукас, Аргирис, 1975- (автор) Св 152
Панделиева, Лияна Пантелеева, 1970- (интервюиращо лице) Св 81
Пападопулос, Йорданис, 1976- (автор) Св 152
Папазов, Данаил Стоянов, 1959- (интервюирано лице) Св 81
Парушев, Чавдар (интервюиращо лице) Св 3
Пенчев, Райчо (автор) Св 47
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 1, Св 22, Св 25, Св 33, Св 66
Петрински, Иван Герасимов (автор) Св 184
Петров, Емил (интервюиращо лице) Св 75
Петров, Пламен В. (автор) Св 103
Петрова, Диана (интервюиращо лице) Св 10
Пимпирев, Христо Цанев, 1953- (интервюирано лице) Св 1
Пламенов, Петър, 1978- (автор) Св 135
Попова, Анна (преводач) Св 5
Пунчева-Василева, Татяна (автор) Св 87
Първанов, Георги Седефчов, 1957- (интервюирано лице) Св 63
Първанов, Иван (интервюиращо лице) Св 38
 
Р

Радева, Яница, 1977- (автор) Св 168
Радкова, Сима (интервюиращо лице) Св 59
Рединг, Вивиан, 1951- (интервюирано лице) Св 57
Роу, Никълъс (автор) Св 149
Руге, Ойген, 1954- (автор) Св 144
Русев, Светлин, 1933- (интервюирано лице) Св 110
 
С

Саура, Карлос, 1932- (автор) Св 124
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 50, Св 55
Сипила, Синика (интервюирано лице) Св 5
Славов, Васил, 1958- (автор) Св 158
Славчева, Людмила (автор) Св 180
Славчева, Мария Славчева (автор) Св 139
Сотиров, Васил С. (интервюиращо лице) Св 76
Спасов, Николай Борисов, 1951- (интервюирано лице) Св 6
Спасова, Соня (интервюиращо лице) Св 2
Стаматов, Петър, 1961- (интервюирано лице) Св 48
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 64
Станимирова-Крънзова, Неда, 1932- (автор) Св 125
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (интервюирано лице) Св 71
Статков, Никола Димитров, 1932- (автор) Св 175
Стефанов, Светослав (интервюиращо лице) Св 53
Стойнев, Веселин (интервюиращо лице) Св 60
Стойнев, Драгомир Велков, 1976- (интервюирано лице) Св 82, Св 83
Стойчев, Кънчо Марков, 1960- (интервюирано лице) Св 40
Стоянов, Николай (автор) Св 87
Стоянов, Петър Стефанов, 1952- (автор) Св 65
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 89
Стоянович, Петър Иванов, 1967- (интервюирано лице) Св 4
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Св 41
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 17, Св 34
 
Т

Табакова, Лиляна Кънчева (преводач) Св 150
Тайнън, Кенет, 1927-1980 (интервюиращо лице, автор на предговор) Св 126
Тачева, Жасмина (автор) Св 39
Темелкова, Красимира (интервюиращо лице) Св 7
Тенчева, Диана (интервюиращо лице) Св 90, Св 91, Св 92
Терзиев, Асен Тодоров (автор) Св 136
Терзийска, София (интервюиращо лице) Св 73
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 176, Св 177, Св 178
Тодоров, Антоний Тодоров, 1957- (интервюирано лице) Св 42
Тодоров, Владислав Тодоров, 1956- (автор) Св 159
Тодорова, Мирослава, 1975- (автор) Св 137
Тодорова, Румяна, 1958- (интервюирано лице) Св 91
Тонев, Стоян Димитров, 1953- (интервюирано лице) Св 92
Тончев, Васил Йорданов, 1955- (интервюирано лице) Св 43
 
У

Уелс, Орсън, 1915-1985 (интервюирано лице) Св 126
 
Ф

Фадел, Морис Наме, 1973- (автор) Св 160
Фандъкова, Йорданка Асенова, 1962- (интервюирано лице) Св 86
Фукуяма, Франсис, 1952- (автор) Св 44
 
Х

Хайдаревич, Хаджем, 1956- (автор, интервюирано лице) Св 155
Халаф, Мохамед, 1951- (автор) Св 45
Ханке, Стив Х. (интервюирано лице) Св 75
Хасърджиев, Станимир, 1978- (интервюирано лице) Св 93
Херманс, Хайнц, 1958- (автор) Св 127
Холмс, Кимбърли (автор) Св 141
Хранов, Атанас Любенов, 1961- (интервюирано лице) Св 111
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 181
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (интервюиращо лице) Св 35
 
Ц

Цветанова, Росица Георгиева, 1985- (автор) Св 179
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 183
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 31
Чипилева, Мария (интервюиращо лице) Св 68
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Св 169
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 147, Св 155
Чуков, Владимир Стефанов, 1960- (автор) Св 46
Чухов, Петър Любомиров, 1961- (преводач) Св 141

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Аполон и Дионисий в кръв Св 167
Аспарух и синята змия Св 176
 
Б

Без отстъпки от всички кризата ще стане постоянна Св 59
Безвремие Св 166
Бездушието на властта доведе до палките Св 37
Безработица (1) Св 142
Безработица (2) Св 142
Безработица (3) Св 142
Бележит учен с международен авторитет Св 16
белият стих по бяла рокличка... Св 165
Библиотеките - приобщаване и равенство Св 5
Борис Денев - памет в настоящето Св 105
Букурещката конференция и кинематографът Св 122
Бунтът на "Фейсбук" срещу фитнеса Св 21
Бунтът не е почнал, сега имаме пърформанс Св 72
Българинът доплаща най-много за лечение Св 93
 
В

В Антарктида жените превъзхождат мъжете Св 1
В крайна сметка Св 173
В сладкарница "Пчела" Св 168
Варненско лято - I Св 117
Варненско лято - III Св 117
Вече всичко е минало... Св 165
Вечерна разходка Св 155
Виждам протестите като знак за надежда Св 54
Владиката реформатор Св 12
Властелинът на отстъпленията: испанският писател Хавиер Мариас Св 149
Водачите трябва да чуят гласа на народа Св 10
Вот след 2 месеца ще роди още по-голямо омерзение от партиите Св 42
всеки път умирам в този стих... Св 165
Всички подкрепят преврата Св 46
Във времето на чезнещата светлина Св 144
Възможен е рестарт на България Св 66
Вървете си в мир, г-н премиер! Св 41
върнаха ни толкова назад... Св 165
Върховенството на закона е другото име на стандарта на живот Св 65
 
Г

Гасим пожари всеки ден Св 4
ГЕРБ иска нов вот заради срамни тайни и за да не се разцепи Св 19
Гневник Св 165
Голи до кокал Св 99
Градина със скулптури Св 142
"Градът има много значения и може да бъде сравнен със сложно, но интересно написана книга" Св 153
Гражданите срещу задкулисието Св 36
Гражданска война? Страната може да бъде срината и без нея Св 23
Границата между протест и рекет е много тънка Св 40
Гръцката и скандинавската митологична традиция като първи братовчеди според Томас Мастакурис Св 151
 
Д

Да Св 168
да, лукс е стихотворението... Св 169
Да върнем доверието в европейската икономика Св 50
Да живееш в свят без цел... Св 120
Да изброиш горите Св 142
Да намерим пари за тогата на учителя Св 17
Да се държиш за "мути" с всички сили Св 47
Дамгосан Св 163
Данте на XX век Св 145
Десница с гръбнак от граждански организации Св 68
Дефицит на политика Св 79
Диаспора Св 161
Дистанцирам се от политиците у нас, които търсят само изгода Св 18
Добрият лидер служи на хората по примера на Господа Св 11
Доволните инвеститори са най-добрите посланици за страната ви Св 53
Доживяхме 2013 Св 28
Докога ще търсим отразения блясък Св 102
"Долу олигархията!" ли казахте? Св 15
Достатъчно малко останахме, за да продължаваме да се цепим Св 69
Другият юли Св 162
Дълбоко Св 166
Държавата и мафията или държава на мафията Св 27
Държавност и мостове към българите в чужбина Св 48
 
Е

Еврокомисията призовава всички партии в страната към съгласие Св 57
Египет: Накъде след преврата? Св 45
Еди Св 158
Енергетиката е като стая с барут, в която човек държи запалка Св 82
Есенна утрин Св 148
Ефектно и ефективно в А(е)фектно на Ива Свещарова Св 130
 
Ж

Женски род Св 162
Жив Св 163
Жива и днес Св 119
Живата култура на Берлин Св 115
Животното в българската литература след 1989 г. Св 160
 
З

За "Дневник на прогонената душа" Св 156
За ясно формулираните критерии Св 116
Забравеното Тиквешко въстание Св 184
Засегнахме интереси за 1 млрд. лв. Св 71
Земеделието се нуждае от помощ, а не от рекет от държавната администрация Св 77
Знаем, че европейският просперитет не идва изведнъж Св 49
 
И

И за други традиционни храни ще правим стандарти Св 78
Избори наесен не е добре за страната Св 38
Има ли живот вдясно? Св 67
Имам ясен план. Но трябва да спре конфронтацията Св 61
Император Траян от с. Гърмен Св 181
Импровизация върху една история Св 162
Интервю за "Плейбой": Орсън Уелс Св 126
Иран се надява на рестарт със Запада Св 56
Искам бързина и диалог в икономиката Св 83
Историята е пълна с черен хумор Св 34
 
Й

Йоан Златоуст е казал: Сега е време за покаяние, после за отсъждане Св 110
 
К

Какво ни каза Марио Варгас Льоса Св 150
Капки и пиксели Св 112
Киното, което живее в нас Св 124
Коалиция ГЕРБ - БСП е невъзможна Св 63
Когато страхът придобие плът, бележи поколения Св 179
Код Св 163
Континуитет на протестите Св 32
Космонавт Св 137
Край Св 167
Кристо остава в историята наред с Пикасо, Шагал, Кандински... Св 95
Кръговрат Св 166
Културата трябва да достигне до всички Св 3
 
Л

Лостът за натиск Св 26
Лошо ударени след 5 г. криза, а краят й не се вижда Св 80
Любовта като фрустация Св 135
 
М

Магистрала Св 174
Магьосник на художественото слово Св 132
Малката Лири Св 170
Малкото шлемче на БСП Св 64
Марине, Марине... Св 165
Метлата на Кера Св 171
Модерната босненска поезия Св 155
Момичето и пеперудата Св 172
Мораториум за незаконни строежи. А ако се срути такава сграда?! Св 73
Музиката и театърът Св 134
 
Н

На пясъка край Неретва Св 155
На сухия бряст Св 148
На Хуан Рамон Хименес Св 148
"Набуко". Четвърто действие: "разрушеният идол" Св 94
Навлизаме слепешката в мътна ера Св 51
Навреме Св 161
Назря моментът да се експериментира с мажоритарното начало в изборите Св 84
Най-красивата смърт Св 167
"Най-сетне ти се връщаш, блуднице несретна..." Св 103
Национален изпит и след университета Св 89
не, не книгата те прави поет... Св 165
Не е тайна, че се опитват да купят известните и хората с позиция Св 118
Не пазарът, а грешна политика докара кризата Св 76
Невидими 2: Фу Св 136
Невъзможност Св 166
Ненужен ремонт Св 74
Неприятности в рая Св 24
Нещастие Св 155
Никой няма да остане без лекарства Св 91
Нова политическа страница в Албания? Св 29
Норск Св 161
Нужен е договор кога да са изборите Св 25
Нужно е разномислие Св 157
 
О

Обидно е да заменяш картини срещу кебапчета Св 111
Образи - портали Св 114
"Опуси" - "делата" на художника Св 108
"Орлов мост" ще дебне всяка власт Св 7
Орфичен празник Св 163
От гнева към медиите губи властта Св 2
От хиперреализма до християнската семиотика Св 106
Отиде си Александър Лилов - една епоха в историята на България и БСП Св 70
Отиде си Иван Григоров, който казваше: "Добре съм, ама ще се оправя..." Св 121
"Отхвърлям бетонирания германски реализъм" Св 143
 
П

Пазарен ден Св 168
Парите за болниците - по нови правила Св 90
Парите от ЕС носят корупция Св 75
Партиите веднага да се договорят за избори Св 60
Пациентът не знае при кого да отиде Св 92
Перманентен протест - перманентен процес Св 31
Петима премиери са ни много за 2013 г. Св 22
Повече българин от много днешни българи Св 182
Под дюлевите завръзи Св 168
"Поезията като изкуство, което осъществява връзка с всички останали" Св 140
Поетесата Ли Цинчжао Св 180
Политиците трябва да постигнат консенсус поне за еврофондовете Св 52
понякога ти стига и това... Св 165
Последната вълна Св 113
Последният българин ще изчезне след 287 г. Св 13
Постоянството на иронията Св 159
Праисторическият музей край Дорково ще стане научно-популярна сензация Св 6
Превод и малки литератури Св 139
При избори сега, резултатът няма да е по-различен от предишните Св 43
Пример за дух и бойна слава Св 183
Провинцията срещу София е опасна игра Св 86
Произволи Св 164
Протестите Св 39
Протестите навсякъде са важни Св 154
Протестите ни карат да работим Св 58
Протестът Св 164
Протестът е все по-малко граждански и все повече политически дирижиран Св 35
Първите седем на "Черната кутия" Св 131
Пътешествие до Курило Св 177
 
Р

Работилница на свободния дух Св 128
Равносметка без грим Св 88
Различните речеви светове Св 138
разпознават се без да си кажат нищо... Св 161
Революцията на средната класа Св 44
Религията на успеха засилва тревожността Св 9
Рядка птица Св 168
 
С

Светът през "Кристален глобус" Св 123
Сега това Св 161
Системна грешка. Рестайртирай Св 87
"Скритото" послание Св 129
Случващото се в Египет не е военен преврат, а народна революция Св 20
Снимка за спомен Св 85
София - център на Балканския дизайн? Св 104
Спасяването на БДЖ минава и през фалит Св 81
Спомен за Бинка Желязкова Св 125
Столица на културата като процес Св 14
Страшното време на популизма дойде Св 133
студената война като сезон... Св 165
Съвременни новозеландски поети Св 141
"Създавам произведения, а не продукти" Св 101
 
Т

Танго Св 163
Таралежово слънце Св 146
Тервел влиза в шатрата на Юстиниан Св 178
Този блокаж не води никъде Св 33
Транстрьомер абсолют Св 147
Трудова песен Св 142
Тук и сега Св 100
 
У

Упражнения по съжителство Св 97
Урок по късометражно кино с Хайнц Херманс Св 127
Услугата журналистика Св 8
 
Ф

Факторът "Цацаров" Св 85
Фестивалите са мрежа за контакти Св 96
 
Х

Храст с червени цветове Св 161
Художникът в диалог с времето и историята Св 109
 
Ц

Централен въпрос не е оставката на правителството Св 55
 
Ч

Час за назоваване Св 161
черновата на белия стих... Св 165
Четвъртото изкушение Св 107
 
Ш

Шаренка и Качулатко Св 175
 
Щ

Щастието като повод за изложба Св 98
Ще има ли печеливши след събитията в Египет? Св 30
 
Я

Яна Букова представя млади гръцки автори Св 152
Ясно чуваме протестиращите - и тези от февруари, и тези сега Св 62


#ignor Св 161
 
C

Cantares y proverbios Св 148
 
V

Vargtimmen Св 167

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 2
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 3, Св 4, Св 14
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 5
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 6
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 7, Св 8


159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 9


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 9, Св 10, Св 11, Св 12


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Св 13
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 21, Св 24, Св 34, Св 36, Св 40, Св 44
32 ПОЛИТИКА Св 18
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 2, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 63, Св 71, Св 72, Св 86
324 ИЗБОРИ Св 22, Св 47
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 48
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 29, Св 30, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 57
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 58, Св 59, Св 60, Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 15, Св 66, Св 67, Св 68, Св 69, Св 70, Св 71
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 72
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 73
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 74, Св 75, Св 76
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 76, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80, Св 81, Св 82, Св 83
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 84
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 58, Св 85
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 59
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 86
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 87
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 88
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 89


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 90, Св 91, Св 92, Св 93
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 82, Св 83, Св 94


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 103
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Св 104
75 ЖИВОПИС Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 112, Св 113
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 114
78 МУЗИКА Св 115, Св 116, Св 117, Св 118
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 119, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 159
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 121, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 138
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Св 139
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 140
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 141
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 142
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 143, Св 144
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 145
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Св 146
839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 147
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 148, Св 149
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 150
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 151, Св 152
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 153, Св 154
886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Св 155
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 156
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 157, Св 158, Св 159, Св 160
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 170, Св 171, Св 172, Св 173, Св 174, Св 175, Св 176, Св 177, Св 178
894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 179
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 180


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 181
92 БИОГРАФИИ Св 12, Св 70, Св 105, Св 119, Св 121, Св 125, Св 132, Св 145, Св 182
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 182
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 122, Св 183, Св 184

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Ачин, Йовица (1946-) Св 156
 
Б

Богданов, Бойко Богданов (1959-) Св 135
Богданов, Бойко вж Богданов, Бойко Богданов (1959-)
 
В

Василев, Ванцети (1945-) Св 95
 
Г

Георгиев, Светозар Св 137
Григоров, Иван вж Григоров, Иван Викторов (1944-2013)
Григоров, Иван Викторов (1944-2013) Св 121
 
Д

Данкова, Анна Св 137
Денев, Борис (1883-1969) Св 105
 
Ж

Жан-Клод (1935-2009) Св 95
Желязкова, Бинка (1923-2011) Св 119
Желязкова, Бинка вж Желязкова, Бинка Димитрова (1923-2011)
Желязкова, Бинка Димитрова (1923-2011) Св 125
 
К

Кафка, Франц (1883-1924) Св 145
Кирил, митрополит Варненски и Великопреславски (1954-2013) Св 12
Колев, Бойко Св 106
Кристо (1935-) Св 95
 
Л

Ли, Цинчжао (1084-1151) Св 180
Лилов, Александър Василев (1933-2013) Св 70
Лилов, Александър вж Лилов, Александър Василев (1933-2013)
 
М

Мариас, Хавиер (1951-) Св 149
Миндов, Мирослав Атанасов (1924-) Св 132
Миндов, Мирослав вж Миндов, Мирослав Атанасов (1924-)
 
Н

Николов, Андрей (1878-1959) Св 103
 
О

Оксанен, Софи (1977-) Св 179
Орешарски, Пламен Василев (1960-) Св 41
Орешарски, Пламен вж Орешарски, Пламен Василев (1960-)
Ошавков, Живко вж Ошавков, Живко Тръпков (1913-1982)
Ошавков, Живко Тръпков (1913-1982) Св 16
 
П

Павлова, Надежда (1969-) Св 114
Палаузов, Спиридон Николаев вж Палаузов, Спиридон Николаевич (1818-1872)
Палаузов, Спиридон Николаевич (1818-1872) Св 182
Памукчиев, Станислав вж Памукчиев, Станислав Минков (1953-)
Памукчиев, Станислав Минков (1953-) Св 108
Плевнелиев, Росен Асенов (1964-) Св 25
Плевнелиев, Росен вж Плевнелиев, Росен Асенов (1964-)
 
Р

Русев, Светлин (1933-) Св 107, Св 109
 
С

Свещарова, Ива Св 130
Симеонов, Симеон (1962-) Св 100
Соколовска, Неда Св 136
Старчев, Камен (1971-) Св 112, Св 113
Сугарев, Едвин вж Сугарев, Едвин Стефанов (1953-)
Сугарев, Едвин Стефанов (1953-) Св 158
 
Т

Транстрьомер, Тумас (1931-) Св 147
 
Ц

Цацаров, Сотир Стефанов (1966-) Св 85
Цвиянович, Неманя (1972-) Св 99
 
Я

Явашев, Христо вж Кристо (1935-)
 
G

Ghostdog вж Георгиев, Светозар

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Албания Св 29
 
Б

Берлин Св 115
Близък изток Св 30
България Св 26, Св 28, Св 32, Св 36, Св 39, Св 56, Св 64, Св 80, Св 87
 
В

Варна Св 117, Св 134
Враца Св 129
 
Г

Германия Св 47
Гърмен, Благоевградска област Св 181
 
Е

Египет Св 20, Св 30, Св 45, Св 46
 
И

Иран Св 56
 
К

Карлови Вари
- Чехия Св 123
 
Н

Никополис ад Нестум, античен град Св 181
 
П

Пловдив Св 131
 
Р

Русе Св 128
 
С

София Св 104