ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 8

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Анелия Иванова

Съставители: Анелия Иванова, Люля Костова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2013/8 Св 1
ЧЕРНИНКОВА, Силвия Здравкова
        Девалвация на научните звания - докога? / Силвия Чернинкова ; интервю на Юлия Пискулийска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 176 (1 авг. 2013), с. 23.
001.89(407.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251728100


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2013/8 Св 2
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Неизвестно и малко известно за Христо Г. Данов : 185 години от рождението на известния български книгоиздател и просветен деец / Йордан Костурков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 196 (24-25 авг. 2013), с. 22.
002.19(497.2)(092)
37.014(497.2)(092)
92 Данов, Хр. Г.
COBISS.BG-ID 1252345828


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

ЛАЗАРОВА, Емилия Трифонова
        Русия и славянството в XXI век : днес у нас битката каква да бъде България продължава - особено ожесточено и сякаш за последно... Вж Св 10

БС 2013/8 Св 3
СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов, 1967-
        Диалогът е в основата на успешната работа : интервю с министъра на културата д-р Петър Стоянович / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 194 (22 авг. 2013), с. 11.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252242148


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2013/8 Св 4
ВОДЕНИЧАРОВ, Стефан Борисов, 1944-
        Необходим е институт за управленци : интервю с академик Стефан Воденичаров, председател на БАН / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 34 (30 авг. 2013), с. 6.
061.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252439524

БС 2013/8 Св 5
РАЛЧЕВ, Румен Нейчев, 1952-
        Тайните общества не управляват държави : учат хората да бъдат свободни, те са гаранция за демокрация : интервю с Румен Ралчев, Велик приор на Велик Приорат България от Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, носител на Великия кръст / Велислава Панова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7380 (16 авг. 2013), с. 37.
По повод издаването на четирилогията му "Тамплиерство и масонство", 2013
061.23(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252077796


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

АНДРОЛОВА, Калина
        Свободата винаги е по-трудна от робството Вж Св 11


1 ФИЛОСОФИЯ


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БС 2013/8 Св 6
БОЧЕВ, Димитър Върбанов, 1944-
        Асен Игнатов реабилитира философията като наука : големият български учен беше самотен рицар на духовността / Димитър Бочев. Авторът на "Психология на комунизма" изгаря своя книга, за да се спаси от ДС

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 220 (14 авг. 2013), с. 18.
По повод 10 години от смъртта на философа
101(497.2)(092)
92 Игнатов, А.
COBISS.BG-ID 1252010468


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/8 Св 7
АМВРОСИЙ, архимандрит, 1939-
        Голяма Богородица да стане официален празник : народът трябва да поиска връщането на стария календар - само по него стават чудеса и изцеления : интервю с архимандрит Амвросий, игумен на Зографския манастир в Света гора / Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 221 (15 авг. 2013), с. 14-15.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1252050148


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2013/8 Св 8
ХАДЖИ, Мустафа Алиш, 1962-
        Водим дела за 80 имота : с главния мюфтия Мустафа Хаджи разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 229 (23 авг. 2013), с. 14-15.
297(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252280036


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/8 Св 9
ДИЧЕВ, Ивайло Стефанов, 1955-
        Несплотени и нещастни / Ивайло Дичев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 214 (8 авг. 2013), с. 13, 16.
По повод изследване на фондация "Бертелсман" за социалната кохезия, въз основа на вторичен анализ на данни от изследвани 34 страни от развития свят от 1989 г. насам
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251831780

БС 2013/8 Св 10
ЛАЗАРОВА, Емилия Трифонова
        Русия и славянството в XXI век : днес у нас битката каква да бъде България продължава - особено ожесточено и сякаш за последно... / Емилия Лазарова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 193 (21 авг. 2013), с. 13.
Връзките между славянските народи и бъдещето на славянския свят
316.32(=81)
008(=81)
COBISS.BG-ID 1252218596


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/8 Св 11
АНДРОЛОВА, Калина
        Свободата винаги е по-трудна от робството / Калина Андролова ; Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7381 (17 авг. 2013), с. 22-23.
Интервю с журналистката, сценарист на документален филм за събитията в Прага през 1968-а и участието на България, режисьор Анна Петкова
323.22(437)"1968"(047.53)
070(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252146660

БС 2013/8 Св 12
БАЛТАЖИ, Микола Федорович, 1956-
        Украйна тича по европейската писта : страната отбелязва на 24 август най-големия си държавен празник / Микола Балтажи

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7387 (23 авг. 2013), с. 39.
323(477)
327(477)
COBISS.BG-ID 1252281828

БОРИСЛАВОВ, Ясен, 1964-
        Накъде след Орешарски? : три възможни варианта за развитие на политическата криза и един розов Вж Св 36

БС 2013/8 Св 13
ВАЦЕВ, Валентин, 1950-
        Време е за свобода, но ние не го забелязваме : Валентин Вацев, преподавател по геополитика, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 31 (2-9 авг. 2013), с. 14.
Политическата ситуация в България.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252051940

БС 2013/8 Св 14
ДУШЕВ, Марин
        Кръв и омраза край Нил : армията затяга хватката си, "Мюсюлмански братя" са на път да бъдат смазани, а близкото бъдеще на Египет изглежда мрачно / Марин Душев. "Ние, египтяните", "вие, чужденците" и "борбата с тероризма" : или за контрареволюцията на омразата в Кайро / Мария Петрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 33 (24-30 авг. 2013), с. 20-21.
323.26(620)
COBISS.BG-ID 1253217508

БС 2013/8 Св 15
ИЛИЕВА, Зорница
        Гореща есен в Турция : ислямът продължава да търси разширение на своите пространства като съставна част от европейската цивилизация / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 191 (19 авг. 2013), с. 8, 12.
323(560)
327(560)
COBISS.BG-ID 1252147428

БС 2013/8 Св 16
КОТЕВ, Никола Георгиев
        И дойдоха танковете / Никола Котев

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 32 (16 авг. 2013), с. 16-17.
45 г. от "Пражката пролет", опит за политическо и културно либерализиране и стабилизиране в Чехословакия от 5 януари до 20 август 1968 г., завършила с въвеждането в страната на войските от Организацията на Варшавския договор
323.22(437)"1968"
943.7
COBISS.BG-ID 1252081636

БС 2013/8 Св 17
МИХАЙЛОВ, Николай
        Власт и демокрация : след революцията #ДАНСwithme: десни, бесни и демокрация / Николай Михайлов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 201 (30 авг. 2013), с. 22.
Политическата ситуация в България
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1252442084

БС 2013/8 Св 18
НАЙО Тицин, 1970-
        Големият успех на протеста е, че развали комфорта на политиците : интервю с Найо Тицин, журналист и продуцент / Марияна Литова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 211 (5 авг. 2013), с. 16.
По повод гражданските протести и политическата криза в страната, юни-юли 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251730660

БС 2013/8 Св 19
СИМЕОН II, цар български, 1937-
        Нека децата ни не стават свидетели на разделение / Симеон Сакскобургготски

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 163 (26 авг. 2013), с. 4.
Изявление на бившия български цар (1943-1946) и бивш министър-председател (2001-2005) по повод политическата ситуация в България и протестите срещу правителството
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1252347108

БС 2013/8 Св 20
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Става дума за външна поръчка с вътрешни изпълнители : докато двата лагера са се хванали гуша за гуша, корабът, наречен България, потъва : интервю със социолога Иво Христов пред "Студио БГНЕС"

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 265 (14 ноем. 2013), с. 11.
По повод протестите срещу кабинета Орешарски
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254964708

БС 2013/8 Св 21
ШОПОВ, Владимир, 1970-
        Протестът е инатлив и няма да заглъхне : Владимир Шопов, политолог, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 34 (23-30 авг. 2013), с. 14.
Гражданските протести и политическата ситуация в България.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252773860

БС 2013/8 Св 22
ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        В пясъците на демокрацията : антиислямистка вълна залива Египет, Либия и Тунис / Красимир Янков, Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 30 (3-9 авг. 2013), с. 24-25.
323.26(620+612+611)
COBISS.BG-ID 1253205988


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/8 Св 23
АВРАМОВ, Алберт
        Месомелачката, наречена Джихад : накъде върви ислямският свят след призива "Ще завоюваме Европа, ще завоюваме Америка!" и какъв е недоизказаният геополитически контекст / Алберт Аврамов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 191 (19 авг. 2013), с. 16.
327.88:297
327:911.3
COBISS.BG-ID 1252148708

БС 2013/8 Св 24
АЛ-Малики, Рияд, 1955-
        Мирният процес е нашият избор : интервю с палестинският външен министър д-р Рияд ал-Малики / разговора води Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 197 (26 авг. 2013), с. 12.
327(569.433)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252348900

БАЛТАЖИ, Микола Федорович, 1956-
        Украйна тича по европейската писта : страната отбелязва на 24 август най-големия си държавен празник Вж Св 12

БС 2013/8 Св 25
ВИГЕНИН, Кристиан Иванов, 1975-
        България ще е истинската част от ЕС, когато Сърбия и Македония влязат : интервю с Кристиан Вигенин, министър на външните работи / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 218 (12 авг. 2013), с. 13-14.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251936484

БС 2013/8 Св 26
ВИГЕНИН, Кристиан Иванов, 1975-
        Да не бягаме пред вятъра за удар срещу Сирия : с външния министър Кристиан Вигенин разговаря Георги Ангелов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 236 (30 авг. 2013), с. 14-15.
Позицията на България по повод задълбочаващата се криза в Сирия
327(497.2)(047.53)
327.56(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252447716

БС 2013/8 Св 27
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Сирия... къде беше това? : след като дълго беше активна в сирийската криза, България внезапно реши да я забрави / Огнян Георгиев. Война върху война : евентуални удари по Сирия няма да сложат край на конфликта сега ; Къде, как и кой ще удари : Западът може да действа и без ООН / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 34 (31 авг.-5 септ. 2013), с. 22-25.
327.56(569.1)
COBISS.BG-ID 1253217764

БС 2013/8 Св 28
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Турция да даде пари за османските паметници. Но дотук. Те са наши : въпросът с тези имоти е решен със споразумение още през 1909 г. / Божидар Димитров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 218 (12 авг. 2013), с. 11-12.
По повод изказване на турският вицепремиер Бекир Боздаг относно състоянието на архитектурните паметници от отоманския период в България и настояването Турция да финансира реставрацията им
327(497.2:560)
949.72.033
COBISS.BG-ID 1251936228

БС 2013/8 Св 29
ИВАНОВ, Константин Георгиев, 1938-
        И замириса на война : чуждоземните "приятели на Сирия" май залагат на бита карта / Константин Иванов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 200 (29 авг. 2013), с. 13.
Конфликтът в Сирия и намесата на международната общност
327(569.1)
COBISS.BG-ID 1252413412

ИЛИЕВА, Зорница
        Гореща есен в Турция : ислямът продължава да търси разширение на своите пространства като съставна част от европейската цивилизация Вж Св 15

БС 2013/8 Св 30
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Турция да компенсира тракийските бежанци : интервю с проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Любомир Денов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 221 (15 авг. 2013), с. 13.
По повод изказване на турският вицепремиер Бекир Боздаг относно състоянието на архитектурните паметници от отоманския период в България и настояването Турция да финансира реставрацията им
327(497.2:560)(047.53)
949.72.033(047.53)
COBISS.BG-ID 1252046564

БС 2013/8 Св 31
КАМИСА-Раз, Шаул, 1954-
        Преговорите с палестинците продължават : Израел подкрепя всяка международна инициатива за спиране на геноцида в Сирия : интервю с посланика на Израел Шаул Камиса Раз / Владислав Пунчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7393 (28 авг. 2013), с. 18, 27.
327(569.4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252415204

БС 2013/8 Св 32
МИХАЛКОВ, Юри
        Мадрид и Лондон кръстосаха шпаги заради самозабравилия се Гибралтар / Юри Михалков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 195 (22 авг. 2013), с. 15-16.
По повод конфликта между Испания и Великобритания относно суверенитета на спорната британска задморска територия Гибралтар
327(410+460+468.2)
COBISS.BG-ID 1252244452

БС 2013/8 Св 33
ПАСТУШЯК, Лонгин, 1935-
        Нека по-бързо построим нов световен ред / Лонгин Пастушяк

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 147 (2 авг. 2013), с. 8.
Изказване при откриване на "Диалог 2013 за разбирателство и сътрудничество", Пекин, Китай, 23-26 юли 2013 г.
327(042)
COBISS.BG-ID 1251682276

БС 2013/8 Св 34
ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-
        Пряка военна намеса в Сирия е най-голямата грешка : интервю / Киряк Цонев ; Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 204 (30 авг. 2013), с. 6-7.
По повод задълбочаващата се криза в Сирия
327.56(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252437988

БС 2013/8 Св 35
ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        3600 жертви преляха чашата, заради тях ще ударят Сирия : бежанската вълна идва насам, затова Европа иска политическо решение / Владимир Чуков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 235 (29 авг. 2013), с. 11-12.
Коментар относно възможността Западът да се намеси в Сирия с военен удар
327.56(569.1)
COBISS.BG-ID 1252413924


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/8 Св 36
БОРИСЛАВОВ, Ясен, 1964-
        Накъде след Орешарски? : три възможни варианта за развитие на политическата криза и един розов / Ясен Бориславов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 183 (8 авг. 2013), с. 9-10.
По повод гражданските протести у нас, юни-юли 2013 г.
328.16(497.2)
323.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1251833316

БС 2013/8 Св 37
МАНОЛОВА, Мая Божидарова, 1965-
        Плевнелиев да преосмисли поведението си, длъжник е на обществото : интервю с Мая Манолова, заместник-председател на Народното събрание / Мина Маринова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4931 (30 авг. 2013), с. 14-15.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252447972

БС 2013/8 Св 38
МИКОВ, Михаил Райков, 1960-
        Неуспели политици не могат да ни откажат от мандат : интервю с Михаил Миков, председател на Народното събрание / Мина Маринова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4907 (6 авг. 2013), с. 14-15.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251766244

БС 2013/8 Св 39
ПЕТРОВА, Таня
        Проблемът с ветото на президента е в двойния аршин : писмените аргументи за връщане на държавния бюджет звучат убедително за разлика от поведението във времето на държавния глава / Таня Петрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 184 (9 авг. 2013), с. 9-10.
328(497.2)
336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1251869924

БС 2013/8 Св 40
ПИРГОВА, Мария Андонова, 1955-
        Плевнелиев наруши конституцията : политическата система не може да се смени : интервю с доц. Мария Пиргова, политолог / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4902 (1 авг. 2013), с. 14-15.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251650532


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/8 Св 41
ГОСПОДИНОВА, Велина
        Корпорацията ДПС : със засилване на позициите във властта партията на Ахмед Доган укрепва и корпоративния модел на политиката / Велина Господинова, Люба Йорданова. Добре Приватизирата Система : през последните десет години движението винаги е държало ключови позиции в съдебната власт / Росен Босев. Обръчът на ДПС : хората в Рибново са разделени наполовина за и против движението / Велина Господинова. - ДПС - Движение за права и свободи

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 30 (3-9 авг. 2013), с. 8-12.
329(497.2)ДПС
COBISS.BG-ID 1253204964

БС 2013/8 Св 42
КОЛЕВ, Богомил Великов
        90 години от гибелта на Райко Даскалов : името му е вписано в историческата летопис като име на политик демократ-републиканец / Богомил Колев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 182 (8 авг. 2013), с. 27.
329(497.2)(092)
92 Даскалов, Р.
COBISS.BG-ID 1251832292

БС 2013/8 Св 43
НАЙДЕНОВ, Мирослав Христофоров, 1968-
        Оставам приятел с Борисов, но някой трябва да каже баста : интервю с Мирослав Найденов, бивш министър на земеделието и храните в кабинета "Борисов", мотор на бъдещата партия на отцепниците от ГЕРБ / Кристина Кръстева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 233 (27 авг. 2013), с. 13.
По повод учредяването на партия "Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията" (БАСТА)
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252349668

БС 2013/8 Св 44
СИМЕОНОВ, Първан, 1982-
        Партиите се освежават, започнаха да говорят на друг език : интервю с Първан Симеонов, политолог / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4923 (22 авг. 2013), с. 14-15.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252243940


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

БС 2013/8 Св 45
ТОПАЛОВ, Владимир, 1967-
        Крайно време е да има национална минно-спасителна служба : интервю с Владимир Топалов, председател на миньорската федерация към КТ "Подкрепа" / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4908 (7 авг. 2013), с. 14-15.
331.105.5(497.2)КТ Подкрепа:622(047.53)
COBISS.BG-ID 1251794404


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/8 Св 46
ВОЛФ, Гунтрам
        За България е твърде рано да мисли за еврозоната : интервю с директора на брюкселския аналитичен център Bruegel Гунтрам Волф / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 31 (10-16 авг. 2013), с. 22-23.
336(497.2:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253211364

БС 2013/8 Св 47
ДАЦОВ, Любомир Василев, 1965-
        Бой по контрабандата е мисия намер 1 за кабинета : интервю с финансиста Любомир Дацов / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7383 (19 авг. 2013), с. 15.
По повод актуализацията на бюджета за 2013 г.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252143844

ПЕТРОВА, Таня
        Проблемът с ветото на президента е в двойния аршин : писмените аргументи за връщане на държавния бюджет звучат убедително за разлика от поведението във времето на държавния глава Вж Св 39

БС 2013/8 Св 48
ЧОБАНОВ, Петър Пандушев, 1976-
        Вето с политически мотиви : заложените от Дянков параметри в бюджета са неизпълними без неговата актуализация / Петър Чобанов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 183 (9 авг. 2013), с. 23.
Позиция на министъра на финансите на Република България по повод на наложенато от президента на републиката вето на актуализацията на държавния бюджет
336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1251872228


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/8 Св 49
БОБЕВА, Даниела Николова, 1958-
        Икономика на джинсите е рецепта срещу кризата : интервю с Даниела Бобева, вицепремиер по икономическото развитие / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7387 (23 авг. 2013), с. 15.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252281316

БС 2013/8 Св 50
БЪЧВАРОВА, Светла Маринова, 1958-
        В бюджет 2014 г. залагаме повече средства за земеделие : интервю с проф. Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие и храни в Народното събрание / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4922 (21 авг. 2013), с. 14-15.
338.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252217060

ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Запознайте се с вашите... пари : осем важни въпроса за европейските пари през следващите седем години Вж Св 55

БС 2013/8 Св 51
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Трябва ни национална програма за културно-исторически туризъм / Божидар Димитров ; интервю на Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 184 (7 авг. 2013), с. 6-7.
338.48-6:7/8(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251797732

БС 2013/8 Св 52
ДИНЕВ, Димитър Петров, 1960-
        Измами има навсякъде, разликата е в противодействието : Димитър Динев, председател на Асоциацията за предотвратяване на икономически измами, пред в. "Банкеръ" / разговора води Ивайло Станчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 35 (30 авг.-6 септ. 2013), с. 33.
338:328.185(047.53)
343.3/.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1252774628

БС 2013/8 Св 53
ХЪРСЕВ, Емил Манолов, 1961-
        Зомби фирми убиват икономиката : с финансиста Емил Хърсев разговаря Емил Петров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 228 (22 авг. 2013), с. 14-15.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252242660

БС 2013/8 Св 54
ЦИГУЛАРОВ, Красимир
        Назад към зрелия социализъм! : управляващите лансираха серия популистки идеи, които са на път да ни върнат към централизираната икономика / Красимир Цигуларов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 200 (28 авг. 2013), с. 9-10.
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1252381668


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2013/8 Св 55
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Запознайте се с вашите... пари : осем важни въпроса за европейските пари през следващите седем години / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 33 (24-30 авг. 2013), с. 14-15.
339.923:061.1ЕС
338(497.2)
COBISS.BG-ID 1253216484


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

ДИНЕВ, Димитър Петров, 1960-
        Измами има навсякъде, разликата е в противодействието : Димитър Динев, председател на Асоциацията за предотвратяване на икономически измами, пред в. "Банкеръ" Вж Св 52


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/8 Св 56
БОСЕВ, Росен
        Овладей на всяка цена : освен че ни връщат в миналото, реформите в сектора за сигурност са хаотични и целят бързо завладяване на системата / Росен Босев. ...и куп добри намерения : реформата в МВР изглежда хаотична, неясна и политически мотивирана / Росен Босев, Йово Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 33 (24-30 авг. 2013), с. 8-11.
351.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1253216228


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/8 Св 57
ДРАГАНСКИ, Цончо
        Белите истини за "Черния полк" / Цончо Драгански

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 33 (23 авг. 2013), с. 12.
По повод книгата на Евелин Евлогиев "Белите истини за "Черния полк", историята на 30-ти Шейновски пехотен полк в Симеоновград от неговото създаване през 1892 до закриването му през 2001 г.
355.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1252286180

БС 2013/8 Св 58
НАЙДЕНОВ, Ангел Петров, 1958-
        Военната авиация е приземена заради конфликт на интереси : интервю с Ангел Найденов, министър на отбраната / Петър Иванов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4916 (15 авг. 2013), с. 14-15.
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252045540


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2013/8 Св 59
ПЕТКОВ, Бисер Христов, 1963-
        Пенсиите се вдигат с 2,5% с швейцарското правило : интервю с Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт / Виктор Иванов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 236 (30 авг. 2013), с. 13.
368.43.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1252438756


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/8 Св 60
ДОБРЕВА, Ваня Чавдарова, 1965-
        Прекъсната е връзката между образованието и практиката : интервю с Ваня Добрева, председател на Комисията по образованието и науката в 42-то Народно събрание / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 182 (5 авг. 2013), с. 6-7.
37.014.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251728868

КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Неизвестно и малко известно за Христо Г. Данов : 185 години от рождението на известния български книгоиздател и просветен деец Вж Св 2


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/8 Св 61
ДЕНЧЕВ, Стоян Георгиев, 1953-
        Образованието ни не отстъпва на европейското, проблемът е в мотивацията на младите : интервю с проф. Стоян Денчев, ректор на УниБИТ / Мила Мишева. - УниБИТ - Университет по библиотекознание и информационни технологии

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4904 (3 авг. 2013), с. 12-13.
378.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251733220


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ

БС 2013/8 Св 62
ИВАНОВ, Иван
        Ще има стресиращи факти за цената на водата : интервю с инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 183 (9 авг. 2013), с. 11, 22.
556.18:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1251871972


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2013/8 Св 63
БОСЕВ, Георги Маринов
        Енергетиката се нуждае от трайни решения / Георги Босев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 32 (17-23 авг. 2013), с. 18-19.
Проблеми със структурата на българската енергетика
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1253215460

БС 2013/8 Св 64
ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        Отрасъл "Енергетика" - на ръба на колапса / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 23 [т.е. 24], бр. 181 (7 авг. 2013), с. 13.
Год. 23 [т.е. 24], бр. 182 (8 авг. 2013), с. 12.
По повод доклад за състоянието на енергетиката през 2012-2013 г., представен на пленарно заседание на Народното събрание, 2 авг. 2013 г.
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1251799268


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БС 2013/8 Св 65
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Бъдеще в черно-кафяво : подземният въгледобив в България изглежда обречен / Илин Станев, Огнян Георгиев. Половин километър под кота "нормалност" : хората носят не по-малка вина от природата за трагедията в мина "Ораново" / Огнян Георгиев ; по темата работиха Елена Старидолска, Иглика Филипова, Кирил Хавезов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 31 (10-16 авг. 2013), с. 8-12.
Състояние и перспективи на въгледобивната индустрия в България
622.33(497.2)
COBISS.BG-ID 1253208548


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/8 Св 66
ДИМИТРОВА-Рачева, Пламена Василева
        Талантът на Бистра Винарова потъва в сянката на Симеон Радев : художничката, приятелка с Пикасо, Роден, Паски [т.е. Паскин], почти не рисува след брака си / Пламена Димитрова-Рачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 234 (28 авг. 2013), с. 18.
По повод изложбата "Изкуството на Бистра Винарова" в Националната художествена галерия, 23 юли-30 септември 2013 г.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1252389860


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2013/8 Св 67
ГАНЧЕВА, Грета Антова, 1943-
        Годините ме научиха да побеждавам / Грета Ганчева ; интервю на Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 191 (19 авг. 2013), с. 16.
По повод 70 г. от рождението на актрисата и певицата
784.7.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1252150500


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/8 Св 68
ТРИФОНОВА, Иглика, 1975-
        Мрожек - между абсурдите и реалността : един Дон Кихот, имал смелостта да се превърне в Сервантес / Иглика Трифонова

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 33 (23 авг. 2013), с. 23.
По повод смъртта на полския писател и драматург Славомир Мрожек (1930-2013)
884(092)
92 Мрожек, с.
COBISS.BG-ID 1252283876


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/8 Св 69
БОРИСОВ, Ивайло, 1976-
        Да се харесваш, какъвто си - това е истинско и голямо щастие : интервю с Ивайло Борисов, писател / Иван Венчев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 205 (31 авг. 2013), с. 8-9.
По повод книгата му "02. Екзистенциален роман", продължение на "01. Неприличен роман", София, Колибри, 2012
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1252494564

БС 2013/8 Св 70
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        От криза се излиза с култура : с писателя Георги Господинов разговаря Димитър Ганев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 225 (19 авг. 2013), с. 14-15.
По повод новата му книга "И всичко стана луна", Пловдив, Жанет 45, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1252142308

БС 2013/8 Св 71
ДОНЧЕВ, Антон Николов, 1930-
        Научих истината за Елица : шедьовърът "Време разделно" навърши 50 години / Антон Дончев ; Исак Гозес. - Бележки от Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7374 (10 авг. 2013), с. 22-23.
Интервю с автора на романа "Време разделно" по повод юбилея.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1251932900

БС 2013/8 Св 72
ЕВТИМОВ, Евтим Михалушев, 1933-
        Поезията е любов, любовта е поезия : интервю с Евтим Евтимов, писател / Станко Нацев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 152 (9 авг. 2013), с. 10.
По повод том осми на неговите избрани произведения, издателство "Захари Стоянов"
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1251870948

БС 2013/8 Св 73
ЕНЕВ, Деян, 1960-
        Писането е споделяне / Деян Енев ; интервю на Илиана Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 178 (3-4 авг. 2013), с. 21.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1251737572

БС 2013/8 Св 74
ПЕНЧЕВ, Николай, 1968-
        Хан Крум пие енергия от черепа на Никифор : зловещо убийство в Плиска през IX в. : интервю с автора на поредицата "Старобългарски загадки" Николай Пенчев / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 220 (14 авг. 2013), с. 24.
По повод книгата "Жълтата кутия", София, Ciela, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1252012260

БС 2013/8 Св 75
ЯНЕВ, Симеон Янакиев, 1942-
        В полусенките на светилника : 115 години от рождението на Димитър Талев / Симеон Янев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 202 (31 авг.-1 септ. 2013), с. 22.
886.7(092)
92 Талев, д.
COBISS.BG-ID 1252485092


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/8 Св 76
ЗВЕЗДИНОВ, Атанас, 1943-
        Безпристрастни монолози : [стихотворения] / Атанас Звездинов. - Съдържа: Монолог на чина ; Монолог на акробата ; Монолог на езика ; Монолог на злото ; Монолог на целта ; Монолог на принудата ; Монолог на завистта ; Монолог на зара ; Монолог на покварата ; Монолог на показалката ; Монолог на бръснача ; Монолог на белезниците ; Монолог на снежната топка ; Монолог на подкупа ; Монолог на компромата

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 178 (3-4 авг. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251737316

БС 2013/8 Св 77
МАНОЛОВ, Симеон Петров, 1940-
        Мимолетен живот ; Към извора ; Богатство ; Дунавска есен ; Сребърна ; Хляб ; Къща без жена ; Живот назаем ; Български звезди : стихотворения / Симеон Манолов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 196 (24-25 авг. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1252345060

БС 2013/8 Св 78
ШОПОВ, Драгомир Георгиев, 1938-
        И някъде ще скита моят глас... ; Свобода, свобода - като цвете на връх... ; Под дъжда ; На разсъмване ; Дните ни просяци бавно умират ; Симфония на нищетата ; Признание ; Какво са думите ни - дъжд и сняг... ; В кръга на залеза : [стихотворения] / Драгомир Шопов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 184 (10-11 авг. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1251937764


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/8 Св 79
НАЦЕВ, Станко Нацев, 1943-
        Оръдието на Алехин : разказ / Станко Нацев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 190 (17-18 авг. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252152036

БС 2013/8 Св 80
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Кардам : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 199 (24 авг. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252344036

БС 2013/8 Св 81
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Колебанията на Телериг : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 193 (17 авг. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252140772

БС 2013/8 Св 82
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Кормесий Третият : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 181 (3 авг. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251731428

БС 2013/8 Св 83
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Крум не иска да е страшен : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 205 (31 авг. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1252493284

БС 2013/8 Св 84
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Севар или липсата на събития : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 187 (10 авг. 2013), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1251927780


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БОЧЕВ, Димитър Върбанов, 1944-
        Асен Игнатов реабилитира философията като наука : големият български учен беше самотен рицар на духовността Вж Св 6

ДЯНКОВА, Вяра Стоянова
        Стоян Заимов - бележит революционер и възрожденец Вж Св 85

КОЛЕВ, Богомил Великов
        90 години от гибелта на Райко Даскалов : името му е вписано в историческата летопис като име на политик демократ-републиканец Вж Св 42

КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Неизвестно и малко известно за Христо Г. Данов : 185 години от рождението на известния български книгоиздател и просветен деец Вж Св 2

НИКОЛОВА, Силвия
        Патриарх Неофит отслужва литургия за покойния цар : по повод 70 години от смъртта на Борис Трети Вж Св 88

РАНГЕЛОВ, Андрей
        Изцяло отдаден на армията : на 28 август се навършиха 70 години от кончината на Цар Борис III Вж Св 89

ТРИФОНОВА, Иглика, 1975-
        Мрожек - между абсурдите и реалността : един Дон Кихот, имал смелостта да се превърне в Сервантес Вж Св 68

ЯНЕВ, Симеон Янакиев, 1942-
        В полусенките на светилника : 115 години от рождението на Димитър Талев Вж Св 75


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

КОТЕВ, Никола Георгиев
        И дойдоха танковете Вж Св 16


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Турция да даде пари за османските паметници. Но дотук. Те са наши : въпросът с тези имоти е решен със споразумение още през 1909 г. Вж Св 28

ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Турция да компенсира тракийските бежанци : интервю с проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Вж Св 30


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2013/8 Св 85
ДЯНКОВА, Вяра Стоянова
        Стоян Заимов - бележит революционер и възрожденец / Вяра Дянкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 186 (13 авг. 2013), с. 21.
По повод 160 г. от рождението му
949.72.04(092)
949.72.05(092)
92 Заимов, С.
COBISS.BG-ID 1251963108


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/8 Св 86
АРДИТИ, Самуил Бенямин, 1935-
        Борис III е бил отровен във "Вълчата бърлога" на Хитлер : интервю със Самуил Ардити, автор на книгата "Човекът, който изигра Хитлер" / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4932 (31 авг. 2013), с. 12-13.
949.72.053(047.53)
COBISS.BG-ID 1252493028

ДЯНКОВА, Вяра Стоянова
        Стоян Заимов - бележит революционер и възрожденец Вж Св 85

БС 2013/8 Св 87
ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Въстанието е част от военната ни история : интервю / Светлозар Елдъров ; Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 31 (9 авг. 2013), с. 16-18.
По повод 110 години от Илинденско-Преображенското въстание
949.72.052.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1251873252

БС 2013/8 Св 88
НИКОЛОВА, Силвия
        Патриарх Неофит отслужва литургия за покойния цар : по повод 70 години от смъртта на Борис Трети / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4928 (27 авг. 2013), с. 18.
949.72.053(092)
92 Борис III, цар
COBISS.BG-ID 1252350436

БС 2013/8 Св 89
РАНГЕЛОВ, Андрей
        Изцяло отдаден на армията : на 28 август се навършиха 70 години от кончината на Цар Борис III / Андрей Рангелов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 34 (30 авг. 2013), с. 16-17.
949.72.053(092)
92 Борис III, цар
COBISS.BG-ID 1252441060


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БС 2013/8 Св 90
ДОБРЕВ, Максим
        Фактите за фашизма в България / Максим Добрев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 199 (28 авг. 2013), с. 16.
По повод книгата на Тотю Бакалов "Народният съд - повеля на времето. Тържество на истината!", Стара Загора, Лаген, 2013
949.72.062
COBISS.BG-ID 1252383460

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 211 (2013) Св 18
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 218 (2013) Св 25, Св 28
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 220 (2013) Св 6, Св 74
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 221 (2013) Св 7, Св 30
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 233 (2013) Св 43
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 234 (2013) Св 66
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 235 (2013) Св 35
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 236 (2013) Св 59
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 31 (2013) Св 13
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 34 (2013) Св 21
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 35 (2013) Св 52
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 31 (2013) Св 87
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 32 (2013) Св 16
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 33 (2013) Св 57, Св 68
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 34 (2013) Св 4, Св 89
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 176 (2013) Св 1
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 178 (2013) Св 73, Св 76
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 181, Год. 23 [т.е. 24], бр. 182 (2013) Св 64
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 182 (2013) Св 42
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 183 (2013) Св 48, Св 62
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 184 (2013) Св 78
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 186 (2013) Св 85
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 190 (2013) Св 79
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 191 (2013) Св 15, Св 23, Св 67
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 193 (2013) Св 10
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 194 (2013) Св 3
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 196 (2013) Св 2, Св 77
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 197 (2013) Св 24
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 199 (2013) Св 90
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 200 (2013) Св 29
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 201 (2013) Св 17
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 202 (2013) Св 75
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 265 (2013) Св 20
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 147 (2013) Св 33
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 152 (2013) Св 72
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 163 (2013) Св 19
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 30 (2013) Св 22, Св 41
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 31 (2013) Св 46, Св 65
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 32 (2013) Св 63
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 33 (2013) Св 14, Св 55, Св 56
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 34 (2013) Св 27
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4902 (2013) Св 40
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4904 (2013) Св 61
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4907 (2013) Св 38
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4908 (2013) Св 45
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4916 (2013) Св 58
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4922 (2013) Св 50
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4923 (2013) Св 44
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4928 (2013) Св 88
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4931 (2013) Св 37
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4932 (2013) Св 86
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 181 (2013) Св 82
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 182 (2013) Св 60
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 184 (2013) Св 51
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 187 (2013) Св 84
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 193 (2013) Св 81
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 199 (2013) Св 80
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 204 (2013) Св 34
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 205 (2013) Св 69, Св 83
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 183 (2013) Св 36
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 184 (2013) Св 39
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 195 (2013) Св 32
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 200 (2013) Св 54
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7374 (2013) Св 71
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7380 (2013) Св 5
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7381 (2013) Св 11
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7383 (2013) Св 47
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7387 (2013) Св 12, Св 49
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7393 (2013) Св 31
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 214 (2013) Св 9
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 225 (2013) Св 70
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 228 (2013) Св 53
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 229 (2013) Св 8
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 236 (2013) Св 26

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аврамов, Алберт (автор) Св 23
Ал-Малики, Рияд, 1955- (интервюирано лице) Св 24
Амвросий, архимандрит, 1939- (интервюирано лице) Св 7
Ангелов, Георги (интервюиращо лице) Св 26
Андролова, Калина (интервюирано лице) Св 11
Ардити, Самуил Бенямин, 1935- (интервюирано лице) Св 86
 
Б

Балтажи, Микола Федорович, 1956- (автор) Св 12
Бобева, Даниела Николова, 1958- (интервюирано лице) Св 49
Бориславов, Ясен, 1964- (автор) Св 36
Борисов, Ивайло, 1976- (интервюирано лице) Св 69
Босев, Георги Маринов (автор) Св 63
Босев, Росен (автор) Св 41, Св 56
Бочев, Димитър Върбанов, 1944- (автор) Св 6
Бъчварова, Светла Маринова, 1958- (интервюирано лице) Св 50
 
В

Василева, Светла, 1964- (автор) Св 64
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 62
Вацев, Валентин, 1950- (интервюирано лице) Св 13
Вачева, Мила (интервюиращо лице) Св 74
Венчев, Иван (интервюиращо лице) Св 69
Вигенин, Кристиан Иванов, 1975- (интервюирано лице) Св 25, Св 26
Воденичаров, Стефан Борисов, 1944- (интервюирано лице) Св 4
Волф, Гунтрам (интервюирано лице) Св 46
 
Г

Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 13, Св 21, Св 70
Ганчева, Грета Антова, 1943- (интервюирано лице) Св 67
Георгиев, Огнян (автор) Св 27, Св 55, Св 65
Гозес, Исак Хаим, 1948- (интервюиращо лице, автор на предговор) Св 11, Св 71
Господинов, Георги, 1968- (интервюирано лице) Св 70
Господинова, Велина (автор) Св 41
Григоров, Михаил, 1951- (интервюиращо лице) Св 87
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 34
Гюрова, Светломира (автор) Св 22
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 46
 
Д

Дацов, Любомир Василев, 1965- (интервюирано лице) Св 47
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 51, Св 60
Денов, Любомир (интервюиращо лице) Св 30
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (интервюирано лице) Св 61
Димитров, Божидар, 1945- (автор) Св 28
Димитров, Божидар, 1945- (интервюирано лице) Св 51
Димитрова-Рачева, Пламена Василева (автор) Св 66
Динев, Димитър Петров, 1960- (интервюирано лице) Св 52
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (автор) Св 9
Добрев, Максим (автор) Св 90
Добрева, Ваня Чавдарова, 1965- (интервюирано лице) Св 60
Дончев, Антон Николов, 1930- (интервюирано лице) Св 71
Драгански, Цончо (автор) Св 57
Душев, Марин (автор) Св 14
Дянкова, Вяра Стоянова (автор) Св 85
 
Е

Евтимов, Евтим Михалушев, 1933- (интервюирано лице) Св 72
Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (интервюирано лице) Св 87
Енев, Деян, 1960- (интервюирано лице) Св 73
 
З

Звездинов, Атанас, 1943- (автор) Св 76
 
И

Иванов, Виктор (интервюиращо лице) Св 59
Иванов, Иван (интервюирано лице) Св 62
Иванов, Константин Георгиев, 1938- (автор) Св 29
Иванов, Петър (интервюиращо лице) Св 58
Илиева, Зорница (автор) Св 15
Илиева, Зорница (интервюиращо лице) Св 24
Илиева, Илиана (интервюиращо лице) Св 73
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 30
 
Й

Йоргова, Паулина (интервюиращо лице) Св 50
Йорданова, Люба (автор) Св 41
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 44, Св 45
 
К

Камиса-Раз, Шаул, 1954- (интервюирано лице) Св 31
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 40
Колев, Богомил Великов (автор) Св 42
Костурков, Йордан Йорданов, 1948- (автор) Св 2
Котев, Никола Георгиев (автор) Св 16
Кръстева, Кристина (интервюиращо лице) Св 43
 
Л

Лазарова, Емилия Трифонова (автор) Св 10
Литова, Марияна (интервюиращо лице) Св 18
 
М

Манолов, Симеон Петров, 1940- (интервюирано лице) Св 77
Манолова, Мая Божидарова, 1965- (интервюирано лице) Св 37
Маринова, Мина (интервюиращо лице) Св 37, Св 38
Миков, Михаил Райков, 1960- (интервюирано лице) Св 38
Милков, Георги, 1973- (интервюиращо лице) Св 25
Михайлов, Николай (автор) Св 17
Михалков, Юри (автор) Св 32
Мишева, Мила (интервюиращо лице) Св 61
Москов, Николай (интервюиращо лице) Св 7
 
Н

Найденов, Ангел Петров, 1958- (интервюирано лице) Св 58
Найденов, Мирослав Христофоров, 1968- (интервюирано лице) Св 43
Найо Тицин, 1970- (интервюирано лице) Св 18
Нацев, Станко Нацев, 1943- (автор) Св 79
Нацев, Станко Нацев, 1943- (интервюиращо лице) Св 72
Николов, Йово (автор) Св 56
Николова, Силвия (автор) Св 88
 
П

Панова, Велислава (интервюиращо лице) Св 5
Пастушяк, Лонгин, 1935- (автор) Св 33
Пенчев, Николай, 1968- (интервюирано лице) Св 74
Петков, Бисер Христов, 1963- (интервюирано лице) Св 59
Петров, Емил (интервюиращо лице) Св 53
Петрова, Мария (автор) Св 14
Петрова, Таня (автор) Св 39
Пиргова, Мария Андонова, 1955- (интервюирано лице) Св 40
Пискулийска, Юлия Йорданова, 1942- (интервюиращо лице) Св 1
Пунчев, Владислав (интервюиращо лице) Св 31
Първанова, Мариана (интервюиращо лице) Св 86
 
Р

Ралчев, Румен Нейчев, 1952- (интервюирано лице) Св 5
Рангелов, Андрей (автор) Св 89
 
С

Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 3
Симеон, цар български II, 1937- (интервюирано лице) Св 19
Симеонов, Първан, 1982- (интервюирано лице) Св 44
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 65
Станчев, Ивайло (интервюиращо лице) Св 52
Старидолска, Елена (съставител) Св 65
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 47, Св 49
Стоянович, Петър Иванов, 1967- (интервюирано лице) Св 3
 
Т

Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 80, Св 81, Св 82, Св 83, Св 84
Топалов, Владимир, 1967- (интервюирано лице) Св 45
Трифонова, Иглика, 1975- (автор) Св 68
 
У

Ушева, Надежда (интервюиращо лице) Св 67
 
Ф

Филипова, Иглика (съставител) Св 65
 
Х

Хавезов, Кирил (съставител) Св 65
Хаджи, Мустафа Алиш, 1962- (интервюирано лице) Св 8
Христов, Иво Ангелов, 1966- (интервюирано лице) Св 20
Хърсев, Емил Манолов, 1961- (интервюирано лице) Св 53
 
Ц

Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 8
Цигуларов, Красимир (автор) Св 54
Цонев, Киряк Цонев, 1938- (интервюирано лице) Св 34
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 4
 
Ч

Чернинкова, Силвия Здравкова (интервюирано лице) Св 1
Чобанов, Петър Пандушев, 1976- (автор) Св 48
Чуков, Владимир Стефанов, 1960- (автор) Св 35
 
Ш

Шопов, Владимир, 1970- (интервюирано лице) Св 21
Шопов, Драгомир Георгиев, 1938- (автор) Св 78
 
Я

Янев, Симеон Янакиев, 1942- (автор) Св 75
Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 22, Св 27
 
T

Trifonova, Iglika, 1975- вж Трифонова, Иглика, 1975-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Асен Игнатов реабилитира философията като наука Св 6
 
Б

Безпристрастни монолози Св 76
Белите истини за "Черния полк" Св 57
Богатство Св 77
Бой по контрабандата е мисия намер 1 за кабинета Св 47
Борис III е бил отровен във "Вълчата бърлога" на Хитлер Св 86
Бъдеще в черно-кафяво Св 65
България ще е истинската част от ЕС, когато Сърбия и Македония влязат Св 25
Български звезди Св 77
 
В

В бюджет 2014 г. залагаме повече средства за земеделие Св 50
В кръга на залеза Св 78
В полусенките на светилника Св 75
В пясъците на демокрацията Св 22
Вето с политически мотиви Св 48
Власт и демокрация Св 17
Водим дела за 80 имота Св 8
Военната авиация е приземена заради конфликт на интереси Св 58
Време е за свобода, но ние не го забелязваме Св 13
Въстанието е част от военната ни история Св 87
 
Г

Годините ме научиха да побеждавам Св 67
Големият успех на протеста е, че развали комфорта на политиците Св 18
Голяма Богородица да стане официален празник Св 7
Гореща есен в Турция Св 15
 
Д

Да не бягаме пред вятъра за удар срещу Сирия Св 26
Да се харесваш, какъвто си - това е истинско и голямо щастие Св 69
Девалвация на научните звания - докога? Св 1
[Деветдесет] 90 години от гибелта на Райко Даскалов Св 42
Диалогът е в основата на успешната работа Св 3
Дните ни просяци бавно умират Св 78
Дунавска есен Св 77
 
Е

Енергетиката се нуждае от трайни решения Св 63
 
Ж

Живот назаем Св 77
 
З

За България е твърде рано да мисли за еврозоната Св 46
Запознайте се с вашите... пари Св 55
Зомби фирми убиват икономиката Св 53
 
И

И дойдоха танковете Св 16
И замириса на война Св 29
И някъде ще скита моят глас... Св 78
Измами има навсякъде, разликата е в противодействието Св 52
Изцяло отдаден на армията Св 89
Икономика на джинсите е рецепта срещу кризата Св 49
 
К

Какво са думите ни - дъжд и сняг... Св 78
Кардам Св 80
Колебанията на Телериг Св 81
Кормесий Третият Св 82
Корпорацията ДПС Св 41
Крайно време е да има национална минно-спасителна служба Св 45
Крум не иска да е страшен Св 83
Кръв и омраза край Нил Св 14
Къде, как и кой ще удари Св 27
Към извора Св 77
Къща без жена Св 77
 
М

Мадрид и Лондон кръстосаха шпаги заради самозабравилия се Гибралтар Св 32
Месомелачката, наречена Джихад Св 23
Мимолетен живот Св 77
Мирният процес е нашият избор Св 24
Мрожек - между абсурдите и реалността Св 68
 
Н

На разсъмване Св 78
Назад към зрелия социализъм! Св 54
Накъде след Орешарски? Св 36
Научих истината за Елица Св 71
Неизвестно и малко известно за Христо Г. Данов Св 2
Нека децата ни не стават свидетели на разделение Св 19
Нека по-бързо построим нов световен ред Св 33
Необходим е институт за управленци Св 4
Несплотени и нещастни Св 9
Неуспели политици не могат да ни откажат от мандат Св 38
 
О

Образованието ни не отстъпва на европейското, проблемът е в мотивацията на младите Св 61
Овладей на всяка цена Св 56
Оръдието на Алехин Св 79
Оставам приятел с Борисов, но някой трябва да каже баста Св 43
От криза се излиза с култура Св 70
Отрасъл "Енергетика" - на ръба на колапса Св 64
 
П

Партиите се освежават, започнаха да говорят на друг език Св 44
Патриарх Неофит отслужва литургия за покойния цар Св 88
Пенсиите се вдигат с 2,5% с швейцарското правило Св 59
Писането е споделяне Св 73
Плевнелиев да преосмисли поведението си, длъжник е на обществото Св 37
Плевнелиев наруши конституцията Св 40
Под дъжда Св 78
Поезията е любов, любовта е поезия Св 72
Преговорите с палестинците продължават Св 31
Прекъсната е връзката между образованието и практиката Св 60
Признание Св 78
Проблемът с ветото на президента е в двойния аршин Св 39
Протестът е инатлив и няма да заглъхне Св 21
Пряка военна намеса в Сирия е най-голямата грешка Св 34
 
Р

Русия и славянството в XXI век Св 10
 
С

Свобода, свобода - като цвете на връх... Св 78
Свободата винаги е по-трудна от робството Св 11
Севар или липсата на събития Св 84
Симфония на нищетата Св 78
Сирия... къде беше това? Св 27
Сребърна Св 77
Става дума за външна поръчка с вътрешни изпълнители Св 20
Стоян Заимов - бележит революционер и възрожденец Св 85
 
Т

Тайните общества не управляват държави Св 5
Талантът на Бистра Винарова потъва в сянката на Симеон Радев Св 66
[Три хиляди и шестстотин] 3600 жертви преляха чашата, заради тях ще ударят Сирия Св 35
Трябва ни национална програма за културно-исторически туризъм Св 51
Турция да даде пари за османските паметници. Но дотук. Те са наши Св 28
Турция да компенсира тракийските бежанци Св 30
 
У

Украйна тича по европейската писта Св 12
 
Ф

Фактите за фашизма в България Св 90
 
Х

Хан Крум пие енергия от черепа на Никифор Св 74
Хляб Св 77
 
Щ

Ще има стресиращи факти за цената на водата Св 62

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 2
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 3, Св 10
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 4, Св 5
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 11


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Св 6


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 7
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 8


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 9, Св 10
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 36
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 12, Св 15, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 41, Св 42, Св 43, Св 44
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 45
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 39, Св 46, Св 47, Св 48
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 55
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 52
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 56
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 57, Св 58
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 59
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 2, Св 60
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 61


556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ Св 62


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 63, Св 64
622 МИННО ДЕЛО Св 65


75 ЖИВОПИС Св 66
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 67


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 68
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 69, Св 70, Св 71, Св 72, Св 73, Св 74, Св 75
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 76, Св 77, Св 78
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 79, Св 80, Св 81, Св 82, Св 83, Св 84


92 БИОГРАФИИ Св 2, Св 6, Св 42, Св 68, Св 75, Св 85, Св 88, Св 89
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 16
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Св 28, Св 30
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 85
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 90

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Бакалов, Тотьо Иванов (1927-) Св 90
Бакалов, Тотю вж Бакалов, Тотьо Иванов (1927-)
Борис III, цар български (1894-1943) Св 86, Св 88, Св 89
 
В

Винарова, Бистра вж Винарова, Бистра Върбанова (1890-1977)
Винарова, Бистра Върбанова (1890-1977) Св 66
 
Д

Данов, Христо Г. вж Данов, Христо Груев (1828-1911)
Данов, Христо Груев (1828-1911) Св 2
Даскалов, Райко вж Даскалов, Райко Иванов (1886-1923)
Даскалов, Райко Иванов (1886-1923) Св 42
 
Е

Евлогиев, Евелин Св 57
 
З

Заимов, Стоян вж Заимов, Стоян Стоянов (1853-1932)
Заимов, Стоян Стоянов (1853-1932) Св 85
 
И

Игнатов, Асен (1935-2003) Св 6
 
М

Мрожек, Славомир (1930-2013) Св 68
 
П

Петкова, Анна Св 11
Плевнелиев, Росен Асенов (1964-) Св 40
Плевнелиев, Росен вж Плевнелиев, Росен Асенов (1964-)
 
Т

Талев, Димитър (1898-1966) Св 75

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

България Св 17, Св 19, Св 36, Св 39, Св 41, Св 54, Св 56, Св 63, Св 65
 
В

Великобритания Св 32
 
Г

Гибралтар Св 32
 
Е

Египет Св 14, Св 22
 
И

Испания Св 32
 
Л

Либия Св 22
 
С

Сирия Св 27, Св 29, Св 35
 
Т

Тунис Св 22
Турция Св 15
 
У

Украйна Св 12
 
Ч

Чехословакия Св 16