ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 10

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Бойка Първанова

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2013/10 Св 1
ПУШКАРОВ, Димитър Иванов, 1942-
        Формулата в науката: пил, ял, бегал : с проф. Димитър Пушкаров, [създател на Фонда за научни изследвания], разговаря Анета Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 275 (9 окт. 2013), с. 14-15.
001.89(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253662180


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2013/10 Св 2
СИРОМАХОВ, Иво Божанов, 1971-
        Сега сме по-добре от догодина : със сценариста и писателя Иво Сиромахов разговаря Емил Спахийски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 292 (26 окт. 2013), с. 14-15.
По проблеми на медийната среда в България
002.6(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254364388


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

ИВАНОВА, Диана Иванова, 1968-
        ДС - табу, еуфория, страх : мисли и чувства около прожекциите и разговорите за Държавна сигурност Вж Св 58


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2013/10 Св 3
ГРИЙНБЪРГ, Анди
        "Уикилийкс" не е бомба, а контрамярка : с Анди Грийнбърг, журналист от сп. "Форбс", разследващ киберсигурността и гражданските права в интернет, разговаря Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 267 (1 окт. 2013), с. 17.
По повод представянето в България на книгата му "Уикилийкс - машината, която убива тайни", София, Милениум, 2013
070.13:681.324(047.53)
351.75:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1253388516

БС 2013/10 Св 4
КАЛДЕРОН, Майкъл
        Постиженията на Обама в медийното затъмнение / Майкъл Калдерон ; прев. от англ. Росен Асенов. - Съдържа и: Писмо на Комитета за защита на журналистите до Негово Превъзходителство Барак Обама, президент на Съединените американски щати / Сандра Мимс Роу, Джоел Саймън

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 7.
Необходимост от управленска прозрачност и защита на разследващата журналистика в САЩ
07(73)
328(73)
COBISS.BG-ID 1254606308

БС 2013/10 Св 5
ОГНЯНОВА, Нели Ангелова, 1956-
        За културата на контрола / Нели Огнянова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 9.
Контролът върху медиите в България
07:34(497.2)
347.83(497.2)
COBISS.BG-ID 1254439140


1 ФИЛОСОФИЯ


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2013/10 Св 6
ДОЛАР, Младен, 1951-
        "Ще бъда с теб през брачната ти нощ": Лакан и изродното : [ч. 1] / Младен Долар ; прев. от англ. Филип Стоилов. - Прев. от сп. October, vol. 58 (Autumn, 1991). - Следва

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 10-11, 16.
Измерението на термина "das Unheimliche", въведен в психоанализата от Зигмунд Фройд, и теорията на Жак Лакан
159.964.2
COBISS.BG-ID 1254981092

БС 2013/10 Св 7
ЗУПАНЧИЧ, Аленка, 1966-
        Комедията и изродното / Аленка Зупанчич ; прев. от англ. Александър Байтошев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 12-13.
Връзката между два феномена от два противоположни края на човешката емоционална или афективна реакция: комичното чувство и чувството за изродното (das Unheimliche на Фройд)
159.964.2
COBISS.BG-ID 1255002084

КОФМАН, Сара, 1934-1994
        Фигурите на дявола Вж Св 134

СПАСОВА, Камелия Светлинова, 1982-
        Преводачески безпокойства около das Unheimliche : филологическа бележка Вж Св 135


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

ЛЯХОВА, Весела Борисова, 1961-
        Глаголът "случва се" или граматика на българския преход Вж Св 121

БС 2013/10 Св 8
ФИЛИПОВ, Александър Фридрихович, 1958-
        Парадоксалната мобилност / Александър Филипов ; прев. от рус. Виржиния Томова. - Прев. от сп. Отечественные записки, бр. 5(50) (2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 10-11.
Съвременната социална мобилност
316.44
COBISS.BG-ID 1253976036


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2013/10 Св 9
АЛАДЖОВ, Иван, 1969-
        Европа покафенява : причините за набиращия сила (нео)фашизъм на Стария континент се коренят в социалния упадък на обществото вследствие на неолибералния модел на управление / Иван Аладжов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 233 (8 окт. 2013), с. 16.
321.6/.8(4)
COBISS.BG-ID 1253630436

БС 2013/10 Св 10
ШНАЙДЕР, Улрих, 1954-
        Кафявата чума дреме в утробата на Европа : интервю с генералния секретар на Международната федерация на борците антифашисти / Улрих Шнайдер ; Юлия Кулинска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 236 (11 окт. 2013), с. 22.
321.64:329.18(4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253760996


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/10 Св 11
БОСЕВ, Росен
        ...и една добра новина : решението "Пеевски" показа тежката криза, в която се намира Конституционният съд / Росен Босев. Зад кулисите на Пеевски : какво забрави да уточни възроденият депутат от ДПС. "Заради десетките хиляди избиратели" : каква е технологията, по която Пеевски увеличи изборния резултат на ДПС в Старозагорско / Велина Господинова. - ДПС - Движение за права и свободи

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 40 (12-18 окт. 2013), с. 16-21.
323(497.2)
329(497.2)ДПС
COBISS.BG-ID 1255773924

ЙОРДАНОВА, Люба
        Добро утро, ранобудни студенти : окупацията в Софийския университет е знак, че младите хора с позиция няма да се примирят със статуквото Вж Св 63

БС 2013/10 Св 12
МИТЕВ, Петър-Емил Иванов, 1936-
        Онзи, който превръща парламента в цирк, сам става шут : бюджетът е шансът на Орешарски, обезсмисля искането за оставка : интервю с проф. Петър-Емил Митев, политолог и социолог / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4963 (2 окт. 2013), с. 14-15.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253422052

БС 2013/10 Св 13
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        За новата политика трябва нов език : разговор с Михаил Неделчев / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 33 (11 окт. 2013), с. 8.
Политическите процеси в България
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254360548

БС 2013/10 Св 14
ТОНЧЕВ, Васил Йорданов, 1955-
        Гражданският натиск изхаби енергията си и вече е фарс : интервю с Васил Тончев, социолог, директор на агенция "Сова Харис" / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4975 (14 окт. 2013), с. 14-15.
По повод антиправителствените протести в страната
323.23(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253873124

БС 2013/10 Св 15
ЦАНОВА, Илияна Димитрова, 1976-
        Планът България : кои трябва да бъдат приоритетите на страната / Илияна Цанова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 42 (26 окт.-1 ноем. 2013), с. 26-27.
323(497.2)
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1255795428


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2013/10 Св 16
ВИГЕНИН, Кристиан Иванов, 1975-
        Нужна ни е общоевропейска миграционна политика : интервю с Кристиан Вигенин, министър на външните работи / Мариана Тодорова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4984 (23 окт. 2013), с. 14-15.
325.25(497.2)(047.53)
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1254207716

БС 2013/10 Св 17
        "ВРАЖДЕБНА България" : кризата с бежанците от Сирия е доказателство за неспособността на държавата да реагира адекватно на проблемите / Зорница Стоилова ; по темата работиха Десислава Лещарска, Елена Старидолска. - Съдържа и: Митът "Колко струва един бежанец" : сумата от 1100 лв. се оказа хипотетична / Десислава Лещарска. Бихме ли затворили границата, ако от другата страна умира дете : интервю с европейския комисар по хуманитарните въпроси Кристалина Георгиева / Илин Станев. На границата на бездействието : още преди година Съвета за сигурност е заседавал заради бежанците от Сирия, но никой не е взел мерки / Йово Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 40 (12-18 окт. 2013), с. 8-14.
325.25(497.2=927)
327.7:325.25
COBISS.BG-ID 1255773156

ГИЦОВ, Антон, 1942-
        Може ли България да затвори границата си за сирийски бежанци? Политиците ни все още бъркат имигрант и бежанец Вж Св 51

ГРИГОРОВ, Христо Генадиев, 1944-
        Разблокирахме бедствения си резерв, за да помогнем на бежанците : вече сме достигнали критичната вълна от имигранти : интервю с Христо Григоров, председател на БЧК Вж Св 67

БС 2013/10 Св 18
ДАУТБАШИЧ, Бакир, 1968-
        Никога няма да забравим, че първи ни признахте : интервю с главния секретар на Министерството на сигурността на Босна и Херцеговина Бакир Даутбашич / Методи Методиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 250 (28 окт. 2013), с. 12.
По повод борбата с нелегалната емиграция
325.25:061.1(497.15)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254362596

БС 2013/10 Св 19
МЕРДЖАНОВ, Атанас Тодоров, 1963-
        Идеята за затваряне на границата е абсурдна : България има последователна политика за имигрантите и спазва международните споразумения, категоричен е депутатът от Коалиция за България / Атанас Мерджанов. Има заговор срещу България от западните й господари : страшно е, че у нас се приемат хиляди бежанци, които са заплаха за националната сигурност, смята депутатът от "Атака" / Павел Шопов ; интервюта на Юлия Кулинска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 235 (10 окт. 2013), с. 11.
325.25(497.2=927)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253726692

БС 2013/10 Св 20
ТОПЧУ, Йозлем, 1977-
        Имигрантите като шанс за Германия / Йозлем Топчу, Бернд Улрих. - Прев. от нем. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 11.
325.11(430)
COBISS.BG-ID 1254467044

БС 2013/10 Св 21
ХАЛАФ, Мохамед, 1951-
        Добре е, че и църквата пое грижа за бежанците : интервю с Мохамед Халаф, журналист / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4976 (15 окт. 2013), с. 14-15.
325.25(497.2=927)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253882596

БС 2013/10 Св 22
ЧЕРВЕНКОВ, Чавдар Вельов, 1941-
        Нужен е национален консенсус по въпроса с бежанците : интервю с генерал Чавдар Червенков, експерт по национална сигурност / Спиридон Спиридонов. - Начин на достъп (URL): http://argumenti-bg.com/25760/gen-chervenkov- neobhodimi-sa-merki-za-ogranichavane-na-potoka -ot-bezhantsi/


В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 208 (29 окт. 2013), с. 17.
325.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254402020

БС 2013/10 Св 23
ЧИРПАНЛИЕВ, Николай Александров, 1957-
        Имигранти от Алжир създават проблеми, а не бежанците : интервю с Николай Чирпанлиев, председател на Държавната агенция за бежанците / Виктор Иванов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 284 (18 окт. 2013), с. 13.
325.25:061.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254030820


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/10 Св 24
БОКОВА, Ирина Георгиева, 1952-
        Когато българите се обединим около обща кауза, може да постигнем много : интервю / Ирина Бокова ; Георги Готев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 200 (17 окт. 2013), с. 8, 17.
По повод преизбирането й за генерален директор на ЮНЕСКО за втори мандат
327.722(047.53)
COBISS.BG-ID 1253983972

ВИГЕНИН, Кристиан Иванов, 1975-
        Нужна ни е общоевропейска миграционна политика : интервю с Кристиан Вигенин, министър на външните работи Вж Св 16

        "ВРАЖДЕБНА България" : кризата с бежанците от Сирия е доказателство за неспособността на държавата да реагира адекватно на проблемите Вж Св 17

БС 2013/10 Св 25
ЗЛАТЕВ, Огнян, 1963-
        През 2016 г. ЕС ни проверява за еврофондовете, може да ги увеличи : интервю с Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас / Петя Дикова. - ЕС - Европейски съюз

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 275 (9 окт. 2013), с. 13.
327.7:061.1ЕС:327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253660388

БС 2013/10 Св 26
ИЛИЕВ, Людмил
        Въртележката на македонската политика съвсем замая София : докато Брюксел прогресивно губи интерес към историко-езиковите ни дрязги със Скопие, страната ни пропилява историческо време и шанс да се сближи с Македония, обслужвайки чужди интереси / Людмил Илиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 249 (25 окт. 2013), с. 9, 10.
327(497.2:497.17)
COBISS.BG-ID 1254300900

БС 2013/10 Св 27
КАМИСА-Раз, Шаул, 1954-
        Иран и Сирия печелят време с маневри : интервю с посланика на Израел Шаул Камиса Раз / Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7447 (23 окт. 2013), с. 18.
327(5-011)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254208484

БС 2013/10 Св 28
КОНТИЧЕЛИ, Марко, 1961-
        Имаме интерес към БГ земеделието : интервю с Н. Пр. Марко Контичели, посланик на Република Италия в България / Надя Илиева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4972 (11 окт. 2013), с. 14-15.
327(45:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253823204

БС 2013/10 Св 29
МОТЛОНГ, Бойки
        Валутният борд успокоява инвеститорите : интервю с временно управляващия посолството на Република Южна Африка Бойки Мотлонг / Силвия Тодорова, Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7454 (30 окт. 2013), с. 28.
327(680:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254445796

НИКОЛОВ, Симеон Танев, 1947-
        Стратегията ни за национална сигурност се нуждае от актуализация : интервю със Симеон Николов, директор на Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения Вж Св 61

БС 2013/10 Св 30
ХААН, Йоханес, 1957-
        Удвояваме парите за малки и средни предприятия и в България : интервю с еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хаан / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 40 (12-18 окт. 2013), с. 26.
327.7:061.1ЕС:332(047.53)
COBISS.BG-ID 1255779556

ЦАНОВА, Илияна Димитрова, 1976-
        Планът България : кои трябва да бъдат приоритетите на страната Вж Св 15


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/10 Св 31
ЙОСИПОВИЧ, Иво, 1957-
        От нас зависи как ще използваме ЕС : интервю с президента на Хърватия Иво Йосипович / Светломира Гюрова. - ЕС - Европейски съюз

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 41 (19-25 окт. 2013), с. 30.
328(497.13)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255786212

КАЛДЕРОН, Майкъл
        Постиженията на Обама в медийното затъмнение Вж Св 4

БС 2013/10 Св 32
НУНЪН, Пеги, 1950-
        Разочарование от Обама / Пеги Нунън. - Прев. от англ. ез. от в. The Wall Street Journal (27 Sept. 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 11.
Авторитетът на Барак Обама в международната политика
328(73)
COBISS.BG-ID 1253979364

БС 2013/10 Св 33
РАШИДОВ, Вежди Летифов, 1951-
        Парите управляват и медиите, и политиците : интервю с бившия министър на културата Вежди Рашидов / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 239 (14 окт. 2013), с. 11.
328.184(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253844452

БС 2013/10 Св 34
ЦОНЕВ, Йордан Кирилов, 1956-
        Без икономически растеж няма финансова стабилност : интервю с председателя на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев / Николай Стоянов, Велина Господинова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 41 (19-25 окт. 2013), с. 16-17.
328.1(497.2)(047.53)
336.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255783396


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БОСЕВ, Росен
        ...и една добра новина : решението "Пеевски" показа тежката криза, в която се намира Конституционният съд : какво забрави да уточни възроденият депутат от ДПС : каква е технологията, по която Пеевски увеличи изборния резултат на ДПС в Старозагорско Вж Св 11

БС 2013/10 Св 35
КЮЧУКОВ, Любомир Недков, 1955-
        Левицата трябва да се върне към идеологията : интервю с Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения / Теофан Германов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 201 (18 окт. 2013), с. 8, 17.
329.14/.15(047.53)
COBISS.BG-ID 1254031844

БС 2013/10 Св 36
МИЛЕВ, Момчил
        Цирк дьо Барек : водещият от TV7 Николай Бареков е новото попълнение в отбора на политическите популисти / Момчил Милев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 40 (12-18 окт. 2013), с. 28-29.
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1255780324

БС 2013/10 Св 37
ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов, 1957-
        БСП е заложник на собственото си ръководство : интервю с Георги Първанов, президент на Република България 2002-2012 г.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 195 (10 окт. 2013), с. 8, 17.
Интервю в програмата "Тази сутрин" по Би Ти Ви, 09.10.2013 г.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1253720804

БС 2013/10 Св 38
СИМЕОНОВ, Първан, 1982-
        БСП и ГЕРБ си оспорват фотофиниша при вот сега : Реформаторския блок не е застрахован от проблема при Кунева - почваш да се рониш, докато си чакаща алтернатива : интервю с Първан Симеонов, социолог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 268 (2 окт. 2013), с. 13.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253416164


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2013/10 Св 39
БЛАНПЕН, Роже, 1932-
        Ксенофобията е в подем в Европа : интервю с проф. Роже Бланпен / Иван Филчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7454 (30 окт. 2013), с. 18.
По повод окончателното отваряне на пазара на труда за българи в Европейския съюз след 1 януари 2014 г.
331.5(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254444516


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2013/10 Св 40
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Лъжата за земята : Народното събрание гласува безсмислен текст, който вреди на всички освен на "Атака" / Огнян Георгиев ; по темата работиха Велина Господинова ... [и др.]. - Други състав.: Деница Ватева, Елена Старидолска, Зорница Стоилова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 42 (26 окт.-1 ноем. 2013), с. 13-16.
По повод гласуваното удължаване на мораториума върху продажбата на земеделска земя на чужденци
332.7-054.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1255788516

БС 2013/10 Св 41
КАПОН, Мария Василева, 1969-
        Трябва да махнем "митницата" от енергетиката : интервю с председателката на Единната народна партия Мария Капон / Юлиана Бончева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 248 (24 окт. 2013), с. 11.
По повод проекта за АЕЦ "Белене"
332.14(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254267620


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/10 Св 42
АТАНАСОВ, Бойко Димитров
        Хазната се пълни с доверие, а не с репресии : интервю с изпълнителния директор на Националната агенция за приходи Бойко Атанасов / Стефан Кючуков

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7449 (25 окт. 2013), с. 15.
336.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254294500

БС 2013/10 Св 43
ДАНЕВ, Божидар Василев, 1939-
        Трябва да се спре сривът на приходите : с изпълнителния председател на Българската стопанска камара, Божидар Данев разговаря Мишел Гутсузян

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 297 (31 окт. 2013), с. 14-15.
По проблемите на Бюджет 2014
336.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254483172

БС 2013/10 Св 44
ДАЦОВ, Любомир Василев, 1965-
        Олигархия се бори със средна класа : с финансиста Любомир Дацов разговаря Емил Спахийски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 295 (29 окт. 2013), с. 14-15.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254395620

БС 2013/10 Св 45
ДЕНИЗОВА, Вера
        Бюджет 2014 - колебливо вляво : стремежът на управляващите да изглеждат "социални" е по-силен от плахите реформистки намерения / Вера Денизова, Калина Чернева. Фонд за приятели : добрата идея държавата да инвестира на проектен принцип лесно може да се опорочи / Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 42 (26 окт.-1 ноем. 2013), с. 8-12.
336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1255787236

БС 2013/10 Св 46
СТОЯНОВ, Николай
        Властта започва труден танц с банките : идеите на управляващите да премахнат едностранната промяна на лихвите и повечето видове такси вещаят остър сблъсък с банките и БНБ / Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 39 (5-11 окт. 2013), с. 18-19.
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1255770596

ЦОНЕВ, Йордан Кирилов, 1956-
        Без икономически растеж няма финансова стабилност : интервю с председателя на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев Вж Св 34


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/10 Св 47
КАРОЛЕВ, Владимир Асенов, 1961-
        Ако САЩ засилят печатницата за пари, и ние ще пострадаме : швейцарското правило е полезно, но не е панацея, има друг начин пенсиите да се вдигнат : интервю с Владимир Каролев, икономист / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 274 (8 окт. 2013), с. 13.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253613284

БС 2013/10 Св 48
ПАПАЗОВ, Данаил Стоянов, 1959-
        Телевизия ще има за всички : с Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, разговаря Светослав Метанов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 279 (4 окт. 2013), с. 14-15.
338.47(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253504740

БС 2013/10 Св 49
РАГИН, Благой Момчилов, 1945-
        Може английски полицаи да контролират сънародниците си в летните курорти : интервю с Благой Рагин, председател на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите в България / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 239 (10 окт. 2013), с. 6-7.
338.48(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253710564


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2013/10 Св 50
ЗЛАТАНОВА, Зинаида Каменова, 1973-
        Европейските средства не бива да са поле за партийни битки : интервю със Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието / Мариана Тодорова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4977 (16 окт. 2013), с. 14-15.
339.923:061.1ЕС:338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253923556


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БС 2013/10 Св 51
ГИЦОВ, Антон, 1942-
        Може ли България да затвори границата си за сирийски бежанци? Политиците ни все още бъркат имигрант и бежанец / Антон Гицов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 236 (10 окт. 2013), с. 11.
Основни положения в международните конвенции за статута на бежанци и имигранти
341.3
325.25(497.2=927)
COBISS.BG-ID 1253706724

БС 2013/10 Св 52
ЗЛАТАНОВА, Зинаида Каменова, 1973-
        Правото на ЕС е над нашето, затова и решението за мораториума е нищожно : интервю със Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието / Ани Пармаксизян. - ЕС - Европейски съюз

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 294 (28 окт. 2013), с. 13.
341.17(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254366180


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2013/10 Св 53
ВУЧКОВ, Веселин Бориславов, 1968-
        Забранен, но не и забравен / Веселин Вучков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 274 (8 окт. 2013), с. 17.
Живот и дейност на проф. Никола Саранов, дългогодишен ръководител на катедрата по наказателно право и наказателно съдопроизводство и два пъти декан на Юридическия факелтет на Софийския университет
343(497.2)(092)
92 Саранов, Н.
COBISS.BG-ID 1253624548

БС 2013/10 Св 54
ГЕОРГИЕВ, Пламен, 1976-
        Държавата може да изгуби имоти и пари за 1 млрд. лв. : интервю с Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество / Наталия Финашкова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4978 (17 окт. 2013), с. 14-15.
343.3/.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253991396

БС 2013/10 Св 55
КООПС, Берт-Яп, 1967-
        Киберпрестъпниците търсят жертвите си във Фейсбук : интервю с проф. Берт Яп Коопс / Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 247 (19 окт. 2013), с. 8-9.
343.3/.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1254152932


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/10 Св 56
БОГДАНОВА, Пенка
        Имаме план за действие : интервю с Пенка Богданова, заместник-главен прокурор / разговора води Огнян Стойчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 43 (25 окт. - 1 ноем. 2013), с. 23, 25.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254715364

ОГНЯНОВА, Нели Ангелова, 1956-
        За културата на контрола Вж Св 5

БС 2013/10 Св 57
ПОПОВА, Даниела
        Имаме 30 свидетели за "Килърите 3" : с Даниела Попова, ръководител на Апелативната специализирана прокуратура, разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 280 (14 окт. 2013), с. 14-15.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253874916


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ГРИЙНБЪРГ, Анди
        "Уикилийкс" не е бомба, а контрамярка : с Анди Грийнбърг, журналист от сп. "Форбс", разследващ киберсигурността и гражданските права в интернет, разговаря Деян Йотов Вж Св 3

БС 2013/10 Св 58
ИВАНОВА, Диана Иванова, 1968-
        ДС - табу, еуфория, страх : мисли и чувства около прожекциите и разговорите за Държавна сигурност / Диана Иванова. - ДС - Държавна сигурност

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 9.
Откъси от споделени лични истории за сътрудничество с ДС във връзка с идеята за създаване на Музей на ДС в София
351.74(497.2)
069.02:351.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1253932260


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/10 Св 59
ПОПОВ, Тодор Димитров, 1967-
        Спъваме се в едни и същи камъни : с Тодор Попов, председател на Националното сдружение на общините и кмет на Пазарджик, разговаря Анета Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 268 (2 окт. 2013), с. 14-15.
352.07:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253423844


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/10 Св 60
КОТЕВ, Николай Георгиев
        Нацистката паяжина в България / Никола Котев. - Съдържа и: Бекерле: Германското посолство бе прикритие на разузнавателните органи : [откъс от протокол на разпит на бившия германски посланик пред съветското Главно управление на контраразузнаването "СМЕРШ", 23 март 1945 г.]

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 42 (25 окт. 2013), с. 16-17.
Пронацистката военна агентура през годините на Втората световна война
355.40(497.2=30)"1939/1944"
COBISS.BG-ID 1254299620

БС 2013/10 Св 61
НИКОЛОВ, Симеон Танев, 1947-
        Стратегията ни за национална сигурност се нуждае от актуализация : интервю със Симеон Николов, директор на Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения / Теофан Германов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 192 (7 окт. 2013), с. 8, 17.
355.02(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253606628


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БС 2013/10 Св 62
РУСЕВ, Живко Колев
        С духовни бедняци не се гради благоденстваща държава : интервю с Живко Русев, учител по български език и литература / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 233 (8 окт. 2013), с. 11, 15.
371.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253630180


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/10 Св 63
ЙОРДАНОВА, Люба
        Добро утро, ранобудни студенти : окупацията в Софийския университет е знак, че младите хора с позиция няма да се примирят със статуквото / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 42 (26 окт.-1 ноем. 2013), с. 52-53.
378.18(497.2)
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1255796452

БС 2013/10 Св 64
ЛЕГКОСТУП, Пламен Анатолиев, 1959-
        В университетите се учи, а не се прави политика : с проф. Пламен Легкоступ, ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" разговаря Веселина Ангелова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 294 (28 окт. 2013), с. 18.
378.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254365412

БС 2013/10 Св 65
ПЕТКОВА, Анета
        Университетите ни паднаха на дъното / Анета Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 270 (4 окт. 2013), с. 14-15.
378.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253506020


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Скопие краде старобългарски книжовници ; Скопие посяга и на нашия фолклор : в издадената неотдавна в съседната държава поредица от 130 тома "Македонска книжевност" наши средновековни автори са представени като... македонски Вж Св 151


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2013/10 Св 66
СИМЕОНОВ, Светослав Манолов
        Не вярвайте на предсказатели на трусове : по-добрият сценарий е по-често да се случват земетресения с по-малък магнитут : интервю с проф. д-р Светослав Симеонов, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 237 (8 окт. 2013), с. 6-7.
550.34(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253628132


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2013/10 Св 67
ГРИГОРОВ, Христо Генадиев, 1944-
        Разблокирахме бедствения си резерв, за да помогнем на бежанците : вече сме достигнали критичната вълна от имигранти : интервю с Христо Григоров, председател на БЧК / Светла Каролева. - БЧК - Български червен кръст

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4962 (1 окт. 2013), с. 14-15.
По повод засилващия се поток от бежанци към България вследствие на задълбочаването на конфликта в Сирия
614.88(497.2)(047.53)
325.25(497.2=927)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253375716

БС 2013/10 Св 68
НАЙДЕНОВ, Валери, 1947-
        Кой блокира САЩ? Същите, които реформират България / Валери Найденов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 270 (4 окт. 2013), с. 11-12.
Системите за здравеопазване в САЩ и в България
614.2(497.2+73)
COBISS.BG-ID 1253502692


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БС 2013/10 Св 69
МОЛЛОВ, Пламен Неделчев, 1958-
        Контрол, а не БДС за храните : с Пламен Моллов, изп. директор на Българската агенция за безопасност на храните, разговаря Драгомир Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 296 (30 окт. 2013), с. 14-15.
664:614.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254471140


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/10 Св 70
АНДИРКОВА, Мария Стоянова
        С безплатен билет в едно дълго пътуване / Мария Андиркова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 2.
Изложбата "Безплатен билет" на български и полски художници, представена в Стара Загора, август 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1254474980

БС 2013/10 Св 71
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Варвари : "Мамо, аз варварин ли съм?", 13-о Истанбулско биенале, куратор Фулиа Ердемджи, 14 септ.-20 окт. 2013 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 5.
73/76:061.41(560)
COBISS.BG-ID 1254433252

БС 2013/10 Св 72
КЪРДЖИЛОВ, Христо Рашев, 1952-
        Нужна ни е предприемчивост, а не постоянно оплакване : интервю с Христо Кърджилов, художник / Людмила Габровска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4981 (20 окт. 2013), с. 11.
73/76(047.53)
COBISS.BG-ID 1254144740

БС 2013/10 Св 73
МЛЕЧЕВСКА, Вера
        Критичната маса на домата : Камен Стоянов, "Стояновите доматени продукти", куратор Светлана Куюмджиева, галерия Кредо Бонум, септ.-окт. 2013 / Вера Млечевска

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 33 (11 окт. 2013), с. 2.
По повод изложбата на художника, представена в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1254344676

БС 2013/10 Св 74
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Вместо манифесто : "Квадрилатерал" на Георги Димитров в СГХГ (31 юли-1 септември 2013), Максимилиан Праматаров с "Изгубен тигър и "подобрени" работи" в галерия 0GMS (11 септември - 1 ноември 2013) / Йово Панчев . - СГХГ - Софийска градска художествена галерия

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 2.
По повод изложбите, представени в София
73/76:061.4
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1253883620

БС 2013/10 Св 75
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Дупки в блока / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 4.
Изложбите на Калин Серапионов, Лъчезар Бояджиев и двойната изложба на Димитър Грозданов със Силвия Богоева, представени в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1254429668

БС 2013/10 Св 76
РУФ, Гауденц Б., 1941-
        Удоволствието да откриваш звезди : Гауденц Б. Руф / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 8.
Интервю с швейцарския меценат за съвременото българско изкуство
73/76(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254620644

БС 2013/10 Св 77
СТАМЕНОВ, Христо, 1981-
        "Оркестър от солисти" : разговор с [художниците] HR-Stamenov и Михаил Михайлов / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 8.
По повод изложбата "Български художници във Виена. Съвременни практики в началото на 21-и век" в Софийска градска художествена галерия, 12 септ.-13 окт. 2013
73/76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1253972452

БС 2013/10 Св 78
ХЕМЕС, Ане
        20 години "Музей за лошо изкуство" / Ане Хемес. - Прев. от нем. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 12.
По повод годишнината на музея в Бостън
73/76:069(73)
COBISS.BG-ID 1253985764


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/10 Св 79
АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        Императорът на материята и духа / Божана Апостолова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 3.
60 години от рождението на художника Свилен Блажев
75.071.1
COBISS.BG-ID 1254954468

БС 2013/10 Св 80
ВЕСЕЛИНОВ, Людмил Димитров, 1975-
        По следите на Етиен дьо Форкад / Людмил Веселинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 7.
Приносът на френския живописец за развитието на пейзажния жанр в България в края на XIX в.
75.047.071.1(44)"18"
COBISS.BG-ID 1253957092

БС 2013/10 Св 81
ДЕКОВА, Галина
        Дворове, градини, лабиринти : "Пепел", отворено ателие с. Стефан Стамболово (Градина), 24-25 август 2013; "Нощни стражи" и "Предпечат", ХГ "Борис Георгиев", Варна, 4-25 септември 2013; "Скрито време" (2534 рисунки), Галерия 8, Варна, 3-25 септември 2013 / Галина Декова. - ХГ - Художествена галерия

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 33 (11 окт. 2013), с. 7.
Поредицата от изложби на художника Милко Божков по повод 60-годишнината му
75.071.1
COBISS.BG-ID 1254359524

БС 2013/10 Св 82
ДИМАНОВ, Любен Петров, 1933-
        Интересува ме човещината. Заминах за Франция с корените си, с Отечеството си и това ме запази българин / Любен Диманов ; интервю [с художника] на Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 252 (30 окт. 2013), с. 17.
По повод юбилейната изложба "Избрано" в Софийска градска художествена галерия и 80-та годишнина от рождението на твореца
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1254436068

БС 2013/10 Св 83
ЗИДАРОВ, Любен Христов, 1923-
        Задминах Ван Гог по автопортрети : интервю с художника Любен Зидаров / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 253 (26 окт. 2013), с. 11.
По повод изложбата му "Късен пленерис" в галерия "Ракурси" и предстоящата му 90-годишнина
75.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1254363876

БС 2013/10 Св 84
ЛАНДОВА, Мария
        От екстаза на ужаса, до ужаса на екстаза : две изложби в СГХГ: "Жул Паскин - от Видин до Париж" [17 септ.-21 ноем. 2013] и "Български художници във Виена. Съвременни практики на XXI век" [12 септ.-13 окт. 2013] / Мария Ландова. - СГХГ - Софийска градска художествена галерия

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 3.
75:061.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1254864612

БС 2013/10 Св 85
ЛИЙ, Бьорн, 1977-
        Между комикса и графичния роман : разговор с илюстратора Бьорн Лий / Райчо Станев ; прев. от англ. Тодор Станев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 6.
75.056.071.1(481)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254580964

БС 2013/10 Св 86
НИКОЛОВА, Станислава
        Спомен за Златю Бояджиев / Станислава Николова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 6.
По повод юбилейната изложба "Златю Бояджиев и Бараците", съвместен проект на Софийска градска художествена галерия, Градска художествена галерия - Пловдив и Художествена галерия - Стара Загора, посветена на 110 г. от рождението на художника
75:061.4
COBISS.BG-ID 1254434020

БС 2013/10 Св 87
ПЕТКОВА, Светла
        Цветният спектакъл на Фовистите / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 12.
По повод изложбата "Матис и Фовистите", представена във Виена, 20 септ. 2013-12 ян. 2014
75:061.4
COBISS.BG-ID 1254689764

БС 2013/10 Св 88
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        В елитния контекст на световното изкуство : късни послания в духа на постморталната първа самостоятелна изложба на Бистра Винарова - в НХГ, до 30 септември 2013 г. / Кирил Попов. - НХГ - Национална художествена галерия

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 7.
По повод изложбата "Богатството на българските архиви. Изкуството на Бистра Винарова (1890-1977)", София, 23 юли-30 септ. 2013
75:061.4
COBISS.BG-ID 1253720036


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

ВЪРБАНОВ, Росен Георгиев
        В Disney научих: не говори против компанията и колегите си : интервю с аниматора Росен Върбанов Вж Св 96

БС 2013/10 Св 89
ГЕОРГИЕВ, Михаил
        Когато реша да си тръгна, правя най-добрите снимки : проектът "Любовь и съгласие" е посветен на Учителя Дънов : интервю с фотографа Михаил Георгиев / Лиляна Караджова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 238 (9 окт. 2013), с. 14.
77.04.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1253665252

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Анимацията - почти без гег : 9. Световен фестивал на анимационния филм (Варна, 11-15 септември 2013) Вж Св 98

ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Вместо манифесто : "Квадрилатерал" на Георги Димитров в СГХГ (31 юли-1 септември 2013), Максимилиан Праматаров с "Изгубен тигър и "подобрени" работи" в галерия 0GMS (11 септември - 1 ноември 2013) Вж Св 74


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/10 Св 90
СТАТЕЛОВА, Розмари Константинова, 1941-
        Варненско лято - ІV : финал с варненски музиканти / Розмари Стателова. - Продълж. от бр. 28 (26 юли 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 3.
87. Международен музикален фестивал, Варна, юни-юли 2013 г.
78.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1253917668

БС 2013/10 Св 91
ЯНЕВ, Емил Николов, 1932-
        Музиката е от женски род, обича да я галят : интервю с диригента акад. Емил Янев / Жени Веселинова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 231 (1 окт. 2013), с. 6-7.
По повод 1 октомври, Международния ден на музиката
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1253375204


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/10 Св 92
НАЧЕВА, Цветелина
        Свобода с "Пиано екстраваганца" / Цветелина Начева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 7.
Впечатления от фестивала, проведен в София, 26 септ.-5 окт. 2013
786.2.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1254435044

БС 2013/10 Св 93
ХЕМИНГ, Фуджико, 1932-
        Пътят от гримьорната до сцената е ад : интервю с Фуджико Хеминг, японска пианистка / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4990 (30 окт. 2013), с. 25.
786.2.071.2(520)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254421220


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/10 Св 94
ВЪЛОВА, Зефира
        Радвам се на младите, които слушат барокова музика : интервю с цигуларката Зефира Вълова / Боряна Антимова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 231 (5-6 окт. 2013), с. 15.
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1253608164


789 МУЗИКА ЗА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИЧНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/10 Св 95
ЖАР, Жан-Мишел, 1948-
        Културата е стълб на свободата : интервю с френския композитор Жан-Мишел Жар / Георги Готев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 227 (1 окт. 2013), с. 11, 16.
789.9.071.1(44)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253378788


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/10 Св 96
ВЪРБАНОВ, Росен Георгиев
        В Disney научих: не говори против компанията и колегите си : интервю с аниматора Росен Върбанов / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4974 (13 окт. 2013), с. 11.
791.4(047.53)
778.58(047.53)
COBISS.BG-ID 1253847012

БС 2013/10 Св 97
ГРИГОРОВ, Здравко
        През документа, през истинското : разговор на Белослава Димитрова със Здравко Григоров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 6.
Първото издание на Sofia Biting Docs - фестивал за документални филми, засягащи теми като нарушаването на човешките права, интеграцията на малцинствата в обществото, проблемите с околната среда, 10-17 октомври 2013 г.
791.43-92.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1254871780

БС 2013/10 Св 98
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Анимацията - почти без гег : 9. Световен фестивал на анимационния филм (Варна, 11-15 септември 2013) / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 5.
791.44.091.4(497.211)
778.58.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1253937636

БС 2013/10 Св 99
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Забуксувало търсене / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 3.
Българският документален филм "В търсене на Списаревски", посветен на пилота кап. Димитър Списаревски, сценарист и режисьор Адела Пеева
791.43-92(497.2).072
COBISS.BG-ID 1254477796

БС 2013/10 Св 100
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Катрин Деньов на всички възрасти / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 12.
70 г. от рождението на актрисата
791.44.071.1(44)(092)
92 Деньов, К.
COBISS.BG-ID 1254688740

БС 2013/10 Св 101
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Рангел Вълчанов отиде при Тодор Колев и Чочо. И при Вили Цанков! / Пенчо Ковачев. - Съдържа и: На мен ми дай идеи и ми гледай сеира : последното интервю на режисьора / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 267 (1 окт. 2013), с. 16-17.
По повод смъртта на режисьора Рангел Вълчанов (1928-2013)
791.44.071.1(092)
92 Вълчанов, Р.
COBISS.BG-ID 1253384420

БС 2013/10 Св 102
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Независимостта, войската и кинематографът / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 39 (4 окт. 2013), с. 19.
Събитията около обявяването на независимостта на България през 1908 г., заснети с кинокамера
791.43-92(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1253508324

БС 2013/10 Св 103
МИХАЙЛОВ, Явор
        Хапеща документалистика / Явор Ворце Михайлов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 3.
Първото издание на Sofia Biting Docs - фестивал за документални филми, посветени на човешките права, малцинствата и обществено значими проблеми, 10-17 октомври 2013 г.
791.43-92.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1254480868

БС 2013/10 Св 104
МИЧЕВА, Нева Георгиева, 1973-
        Кротката дузина : преглед на 61-ия филмов фестивал в Сан Себастиан в дванайсет филма [20-28 септември 2013 г.] / Нева Мичева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 6-7.
791.43.091.4(460)
COBISS.BG-ID 1255015140

БС 2013/10 Св 105
МИЧЕВА, Нева Георгиева, 1973-
        Сан Себастиан 2013: по-лек, по-млад / Нева Мичева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 12.
Впечатления от международния кинофестивал в Испания
791.43.091.4(460)
COBISS.BG-ID 1254467812

БС 2013/10 Св 106
ОЛЕНДОРФ, Петер, 1952-
        Документалистиката и нацизмът : Петер Олендорф / Явор Михайлов-Ворце

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 8.
Интервю с немския режисьор по повод документалния му филм "Кръв трябва да се лее", 2012
791.43-92(430)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254438372


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/10 Св 107
БАЙКОВ, Михаил
        Дневниците на Пиеро / Михаил Байков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 8.
По повод 8-мото издание на международния кукленотеатрален фестивал за възрастни "Пиеро", Стара Загора, 24-29 октомври 2013 г.
792.97.091.4(497.235)
COBISS.BG-ID 1253721316

БС 2013/10 Св 108
        ГЕСТУСЪТ Гочев. - Съдържа: Димитър Гочев се движеше бавно между редовете на Мюлеровите думи... / Виолета Дечева. Още един от нас си отиде... / Маргарита Младенова, Иван Добчев. Той беше необикновен режисьор... / Никола Вандов. Познавахме се от дълги години... / Анри Кулев. И Димитър Гочев си тръгна от нас... / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 5.
По повод смъртта на режисьора Димитър Гочев (1943-2013)
792.2.071.1(092)
92 Гочев, Д.
COBISS.BG-ID 1254499812

БС 2013/10 Св 109
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Великата наивност на влюбването / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 4.
Спектакълът "Ромео и Жулиета" от Уилям Шекспир в Драматичен театър - Габрово, режисьор Петринел Гочев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1254424548

БС 2013/10 Св 110
ДОЧЕВА, Екатерина
        Новата "Аида" / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 4.
Операта "Аида" от Джузепе Верди в Софийската опера, режисьор Уго де Ана, диригент Ерих Вехтер
792.54.09
COBISS.BG-ID 1254482660

БС 2013/10 Св 111
ИВАНОВА, Аве Георгиева, 1961-
        R & G = ReПетринел : Това не е рецензия, а реклама и призив / Аве Иванова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 3.
По повод спектакъла "Ромео и Жулиета" от Уилям Шекспир в Драматичен театър "Рачо Стоянов", Габрово, режисьор Петринел Гочев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1253887204

БС 2013/10 Св 112
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Театърът - хоризонтът : "Сцена на кръстопът" 2013 / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 33 (11 окт. 2013), с. 5.
Впечатления от 17-тото издание на есенния театрален фестивал в Пловдив, 10-23 септ. 2013
792.2.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1254356452

БС 2013/10 Св 113
МАНОЛОВА, Магдалена Ангелова
        Посланията на "татко Верди" : новото измерение на "Аида" открива сезона на Софийската опера / Магдалена Манолова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 251 (29 окт. 2013), с. 18.
Спектакълът "Аида" от Джузепе Верди в Софийската опера, режисьор Уго де Ана
792.54.09
COBISS.BG-ID 1254398180

БС 2013/10 Св 114
МОНОВСКА, Вилия
        Илюзиите като въпрос без отговор : най-новият спектакъл на режисьора Младен Алексиев в театрална работилница "Сфумато", ["Илюзии" от Иван Вирипаев] / Вилия Моновска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 231 (5-6 окт. 2013), с. 21.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1253608932

БС 2013/10 Св 115
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Европейският театър загуби ДИМИТЪР ГОЧЕВ / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 8.
По повод смъртта на режисьора Димитър Гочев (1943-2013)
792.2.071.1(092)
92 Гочев, Д.
COBISS.BG-ID 1254971620

БС 2013/10 Св 116
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Ян Клата - едно от лицата на днешния полски театър / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 8.
792(438)
COBISS.BG-ID 1253590500

БС 2013/10 Св 117
ПЕТРОВА, Катя
        "Бурята" се случва в душите ни / Катя Петрова ; Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 297 (31 окт. 2013), с. 20.
Интервю с режисьора по повод премиерата на спектакъла за възрастни "Бурята" от Уилям Шекспир на сцената на Столичния куклен театър
792.97.075(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254485732

БС 2013/10 Св 118
СТАЙКОВ, Димитър Антонов, 1943-
        Димитър Гочев, немец по театър, българин по душа / Димитър Стайков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 288 (22 окт. 2013), с. 32.
По повод смъртта на театралния режисьор
792.2.071.1(092)
92 Гочев, Д.
COBISS.BG-ID 1254153956

БС 2013/10 Св 119
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Международни срещи в Клуж (3-6 октомври 2013) / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 8.
Третото издание на фестивала тази година е посветено на френскоезичния театрален критик и професор в "Новата Сорбона - Париж 3" Жорж Баню, по повод неговата седемдесет годишнина
792.2.091.4
COBISS.BG-ID 1254877412


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2013/10 Св 120
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Между сигурното и риска: Sofia Dance Week 2013 : поглед към международната програма на шестото издание на Софийска танцова седмица [5-19 октомври 2013 г.] / Ангелина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 8.
793.32.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1255027940


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/10 Св 121
ЛЯХОВА, Весела Борисова, 1961-
        Глаголът "случва се" или граматика на българския преход / Весела Ляхова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 10-11.
Езикът като отражение на конфликта народ-управленски елит
808.67-06
316.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1254649572


82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 122
        ДЕСЕТА световна софийска писателска среща, 2013 : изказвания на участници. - Съдържа: Силата и слабостта на думите в бъдещия свят / Марко Бадзато ; прев. от итал. Весела Лулова Цалова. Думите са тухли, които изграждат, но и разрушават всичко в живота / Ристо Василевска ; прев. от сръб. Левена Филчева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 16 (10 окт. 2013), с. 15-16.
82:061.3
COBISS.BG-ID 1254864356


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2013/10 Св 123
ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Сбогуване с Норберт Рандов / Мирела Иванова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 33 (11 окт. 2013), с. 4.
По повод смъртта на немския българист
82.0(430)(092)
92 Рандов, Н.
COBISS.BG-ID 1254354404

БС 2013/10 Св 124
ЛУНГУ, Дан, 1969-
        Как се прави фестивал по време на криза : разговор с румънските писатели Дан Лунгу и Лучан Дан Теодорович специално за ЛВ / въпросите зададе Лора Ненковска. - ЛВ - Литературен вестник

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 5, 7.
По повод първия международен фестивал за литература и превод в град Яш, Румъния, 23-27 октомври 2013 г.
82.0(047.53)
COBISS.BG-ID 1254960356

БС 2013/10 Св 125
        НОРБЕРТ Рандов (1929-2013) : на 1 октомври ни напусна един от най-големите българисти в света, преводачът и приятелят на България : in memoriam

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 2.
82.0(430)(092)
92 Рандов, Н.
COBISS.BG-ID 1253703140

БС 2013/10 Св 126
ТОКАРЧУК, Олга, 1962-
        Олга Токарчук: За мен е добре да съм от периферията : интервю / Силвия Чолева. По капилярен път : разговор на Силвия Чолева с Владас Бразюнас

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 4-5.
Интервюта с участници в два международни литературни фестивала - Сараевски дни на поезията в Босна и Херцеговина и "Виленица" в Словения
82.0(047.53)
COBISS.BG-ID 1254868196


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БС 2013/10 Св 127
КОЛАРОВА, Анита Димитрова, 1940-
        За преводаческото изкуство на Огнян Стамболиев : размисли по повод книгата на Никита Станеску "Редът на думите", София, Гея Либрис, 2013 / Анита Коларова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 17 (10 окт. 2013), с. 15.
82.03
COBISS.BG-ID 1254896356


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 128
ХИЙНИ, Шеймъс, 1939-2013
        Странен плод ; Човекът от Граубале ; Човекът от Толунд ; Смъртта на естествоизпитателя ; Личен Хеликон : [стихотворения] / Шеймъс Хийни ; прев. от англ. Юлиан Константинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 16.
820-1
COBISS.BG-ID 1253749476


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2013/10 Св 129
МАККРИЙДИ, Джонатан
        Nölle Timere : Шиймъс Хийни (13 април 1939- 30 август 2013) / Джонатан Маккрийди ; прев. от англ. Божана Филипова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 33 (11 окт. 2013), с. 12.
По повод смъртта на ирландския поет
820(417)(092)
92 Хийни, Ш.
COBISS.BG-ID 1254414052


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 130
ДАНОВА, Мадлен Василева
        Алис Мънро: Да оцелееш в "дивата канадска градина" / Мадлен Данова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 9.
По повод удостояването на канадската писателка с Нобеловата награда за литература за 2013 г.
820(71).09
COBISS.BG-ID 1255028452

БС 2013/10 Св 131
МИРЧЕВА, Василена Красимирова, 1972-
        Красивата непозната от съседния вход : Алис Мънро с "Нобел" за литература за 2013 г. / Василена Мирчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 3.
820(71).09
COBISS.BG-ID 1254418404

БС 2013/10 Св 132
МУР, Джефри, 1952-
        "Абсолютно най-добрият" : разговор с канадския писател Джефри Мур / Марин Бодаков ; прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 32 (4 окт. 2013), с. 12.
820(71)(047.53)
COBISS.BG-ID 1253983460


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 133
СИМИК, Чарлз, 1938-
        Стихотворения в проза / Чарлз Симич ; прев. от англ. Пейчо Кънев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 16.
Текстовете са от наградената с "Пулицър" книга със стихотворения в проза "The World Doesn't End", 1989
820(73)-1
COBISS.BG-ID 1254917860


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 134
КОФМАН, Сара, 1934-1994
        Фигурите на дявола / Сара Кофман ; прев. от фр. Дарин Тенев. - Прев. от Sarah Kofman "Quatre romans analytiques", Paris, Galilée, 1974


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 9.
Пример за анализ на Фройдовото понятие за нагонът за смъртта в новелата "Пясъчният човек" от Е.Т.А. Хофман
830.09:159.964.2
159.964.2
COBISS.BG-ID 1254973412


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 135
СПАСОВА, Камелия Светлинова, 1982-
        Преводачески безпокойства около das Unheimliche : филологическа бележка / Камелия Спасова, Мария Калинова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 34 (23-29 окт. 2013), с. 1-2.
Есето на Зигмунд Фройд "Das Unheimliche" от 1919 г., в което въвежда един от основните термини на психоанализата
830(436).09:159.964.2
159.964.2
COBISS.BG-ID 1254953188


860(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 136
ВИЛЯЛОБОС, Хуан Пабло, 1973-
        Пространствата на общността : мексиканският романист Хуан Пабло Вилялобос / въпроси и прев. от исп. Нева Мичева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 14.
860(72)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255091172


860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 137
ВИТАЛЕ, Карлос, 1953-
        Из "Познание за реалността" (1981-1985) ; Из "Поверителности" (1986-1990) ; Безделие и сделка ; Аскеза ; Forca d'acero ; Бавна реколта ; Уместният отговор ; Времена ; От другата страна ; Итака : [стихотворения] / Карлос Витале ; прев. от исп. Рада Панчовска. - Карлос Витале на 60 години / Р. П.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 15.
860(82)-1
COBISS.BG-ID 1253747428


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 138
ТОТОМАНОВ, Иван Димитров, 1953-
        Маршрутът на Евгения Гинзбург / Иван Тотоманов ; Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 35 (25 окт. 2013), с. 9.
Интервю с преводача на книгата на Евгения Гинзбург "Тежък маршрут. Хроника от времената на култа към личността", София, Фондация Комунитас, 2013
882-94.03(047.53)
COBISS.BG-ID 1254647268


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 139
АНДРУХОВИЧ, Юрий Игорович, 1960-
        Ребро ; Girl you will be a woman soon ; Calling Dem ; Glory to the camels ; Absolutely Vodka ; Life Is A Long Song : [стихотворения] / Юрий Андрухович ; прев. от укр. Албена Стаменова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 11.
883-1
COBISS.BG-ID 1255082724


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 140
ВАРГА, Кшищоф, 1968-
        Очарованието на читателската аудитория се състои в това, че е много разнородна : разговор с писателя Кшищов Варга / въпросите зададе Ани Бурова ; прев. от пол. Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 13.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1255087332

БС 2013/10 Св 141
МАТИВЕЦКИ, Пиотр, 1943-
        Оголен живот : за Юлиан Тувим разказва Пиотр Мативецки в разговор с Ярослав Миколаевски / прев. от пол. Силвия Борисова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 12-13.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1253693412

БС 2013/10 Св 142
СТАШУК, Анджей, 1960-
        Трябва да бъдеш на своето място : разговор с писателя Анджей Сташук / въпросите зададоха Ани Бурова, Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 1, 12.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1255004132

БС 2013/10 Св 143
ТУВИМ, Юлиан, 1894-1953
        In vino veritas ; Из "Полски пиянски речник" ; Coctail, flip, fizz, sling, smash and sour ; Карнавалът : [проза] / Юлиан Тувим ; прев. от пол. Маринела Димитрова, Маргрета Григорова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 14-15, 17-18.
884-3
COBISS.BG-ID 1253698788

БС 2013/10 Св 144
ТУВИМ, Юлиан, 1894-1953
        Разговори с писатели: Юлиан Тувим : с Юлиан Тувим разговаря Ян Блонски / прев. от пол. Олга Гeнчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 13.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1253694948

БС 2013/10 Св 145
ТУВИМ, Юлиан, 1894-1953
        Скерцо : [стихотворение] / Юлиан Тувим ; прев. от пол. Стелиана Данкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 1.
884-1
COBISS.BG-ID 1253496292

БС 2013/10 Св 146
ТУВИМ, Юлиан, 1894-1953
        Юлиан Тувим до Мария Зарембинска-Броневска ; До Леополд Стаф ; Юлиан Тувим до Ярослав Ивашкевич : [писма] / прев. от пол. Олга Генчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 11, 24.
884(044)
COBISS.BG-ID 1253695972

БС 2013/10 Св 147
        ЮЛИАН Тувим (1894-1953). - Съдържа: Десетте лица на Юлиан Тувим / Миколай Глински ; прев. от пол. Вера Деянова. Лицето на Тувим / Пиотр Мативецки ; прев. от пол. Адриана Ковачева. Тадеуш Янушевски за Тувим / прев. от пол. Маргрета Григорова. Кабаретната кариера на Юлиан Тувим ; Търсаческо-колекционерската страст - Тувим като откривател на нови брегове / Мариуш Урбанек ; прев. от пол. Радостина Петрова. Поетиката на Тувим и полската литературна традиция / Михал Гловински ; прев. от пол. Радостина Петрова. Локомотивът на Тувим: вариации и контексти : от стихотворение за деца до стихотворение за Унищожението / Катажина Кошани ; прев. ог пол. Силвия Борисова. Пространството на "Бал в Операта" / Томаш Стемпен ; прев. от пол. Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 9, 10-11, 14, 16, 17, 19, 20-21, 22-23.
884.09
COBISS.BG-ID 1253655780


886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БС 2013/10 Св 148
ШЕХИЧ, Фарук, 1970-
        "Тогава гледах към слънцето" : разговор с босненския писател Фарук Шехич, носител на Европейската литературна награда за 2013 година / Марин Бодаков ; прев. от босн. Русанка Ляпова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 33 (11 окт. 2013), с. 6.
886.1/.2(497.15)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254358500


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Скопие краде старобългарски книжовници ; Скопие посяга и на нашия фолклор : в издадената неотдавна в съседната държава поредица от 130 тома "Македонска книжевност" наши средновековни автори са представени като... македонски Вж Св 151

БС 2013/10 Св 149
МАРКОВСКА, Филимена, 1920-2012
        Кочо Рацин в моите спомени : "мистерията" около убийството на известния поет от сърбоманите в Скопие / Филимена В. Марковска. - Кочо Рацин - псевдоним на Кочо Апостолов Солев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 237 (12 окт. 2013), с. 22.
Откъс от неиздадената книга "Нем свидетел"
886.6(092)
92 Рацин, К.
COBISS.BG-ID 1253843684


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 150
ГОЗЕС, Исак Хаим, 1948-
        Петев раздава небесни автографи : той ще липсва на врагове и приятели / Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7440 (16 окт. 2013), с. 23.
По повод смъртта на писателя
886.7(092)
92 Петев, Н.
COBISS.BG-ID 1253931492

БС 2013/10 Св 151
ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Скопие краде старобългарски книжовници ; Скопие посяга и на нашия фолклор : в издадената неотдавна в съседната държава поредица от 130 тома "Македонска книжевност" наши средновековни автори са представени като... македонски / Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 23 [т.е. 24], бр. 243 (19-20 окт. 2013), с. 20.
Год. 23 [т.е. 24], бр. 249 (26-27 окт. 2013), с. 22.
886.7-023.09
886.6-023.09
398(497.2)
COBISS.BG-ID 1254130148

БС 2013/10 Св 152
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Тъги и протести на изгнаника / Чавдар Добрев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 16 (10 окт. 2013), с. 12.
Творчеството на поетите Иван Есенски и Иван Динков
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1254858980

ДОНЧЕВ, Николай, 1898-1988
        Мечти и сенки : [стихотворение] Вж Св 164

БС 2013/10 Св 153
ЕВТИМОВ, Евтим Михалушев, 1933-
        Когато човекът е човек, той се чувства млад : поетът Евтим Евтимов на 80 години / интервю на Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 257 (30 окт. 2013), с. 6-7.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1254476516

БС 2013/10 Св 154
ЖЕЛЯЗКОВА, Бианка-Мария, 1996-
        С писане чистя напрежението - загубих брат си, грижих се за сестра наркоманка : интервю със 17-годишната Бианка-Мария Желязкова, която спечели наградата на [фондация] "Братя Мормареви" за разказ / Димчо Райков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 268 (2 окт. 2013), с. 22.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1253420516

БС 2013/10 Св 155
ЖЕЧЕВ, Йордан Тончев, 1981-
        Татко ми вярваше в силата на традициите : благословен съм да го познавам така, както сигурно никой друг, казва синът на Тончо Жечев / Йордан Жечев ; интервю на Юлия Пискулийска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 234 (9 окт. 2013), с. 21.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1253659620

БС 2013/10 Св 156
КИТИНСКА, Зорница Стефанова
        "Пръски поезия" в метрото - за значимостта на междинното стъпало : разговор със Зорница Китинска, [ръководител на проекта "София за Европа - Пръски поезия", 20 септ.-1 дек. 2013] / въпросите зададе Лидия Кирилова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 30/31 (2-8 окт. 2013), с. 6-7.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1253587940

БС 2013/10 Св 157
ЛЕОНИДОВ, Румен Александров, 1953-
        Политиката не ме заслужава : храбростта на мъжа се оценява по словото или оловото : интервю / Румен Леонидов ; Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7429 (5 окт. 2013), с. 22-23.
По повод 60-та годишнина на писателя
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1253603556

БС 2013/10 Св 158
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Школите - видими и невидими, реални и въобразими : ескиз към литературоведски мемоари / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 10-11.
Доклад за конференцията "Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов", София, 29-30 ноември 2012 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1253739236

БС 2013/10 Св 159
ПЕЕВСКИ, Любомир Стаменов, 1943-
        Вярвам в българския "парламент на духа" / Любомир Пеевски ; разговора води Розалина Евдокимова. - Достъпно също на: http://sbj-bg.eu/index.php?t=20284


В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 196 (11 окт. 2013), с. 11.
По повод 70-год. от рождението на писателя и журналиста
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1253763044

БС 2013/10 Св 160
ТЕОФИЛОВ, Иван Николов, 1931-
        "Гошко" - новата книга на Силвия Чолева / Иван Теофилов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 3.
Текстът е четен на премиерата на книгата "Гошко", Пловдив, Жанет 45, 2013, състояла се на 18 октомври в Народния театър "Иван Вазов"
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1255005668


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/10 Св 161
АПОСТОЛОВА, Кева Цветкова, 1946-
        Червенокръвно : [стихотворение] / Кева Апостолова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1253740260

БС 2013/10 Св 162
БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Това е ; Твоята рокля ; Земен, страхът ; Ограничителна заповед ; Автопортрет с август ; Храсти ; Към Телемах: : [стихотворения] / Марин Бодаков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1254916324

БС 2013/10 Св 163
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Сцена ; Плет ; Операция ; Зад сините хълмове ; Връстници ; Остаряване / Чавдар Добрев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 249 (26-27 окт. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1254363108

БС 2013/10 Св 164
ДОНЧЕВ, Николай, 1898-1988
        Мечти и сенки : [стихотворение] / Николай Дончев. - Съдържа и: Поетичните миражи на Николай Дончев / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 12-13.
886.7-1
886.7.09
COBISS.BG-ID 1253740004

БС 2013/10 Св 165
ДРАМБОЗОВ, Георги Димитров, 1945-
        Стихове от Военната болница / Георги Драмбозов. - Съдържа: Болничен шарж ; Кончето ; На полувремето ; Работещи пенсионери ; На протест ; Българска молитва

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 17 (10 окт. 2013), с. 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1254869476

БС 2013/10 Св 166
ЕЛЕНКОВА, Цветанка Стефанова, 1968-
        Левкада. Изкушения : [стихотворение] / Цветанка Еленкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1253741540

БС 2013/10 Св 167
ПЕТРОВ, Златозар Господинов, 1975-
        Какво трябва да правиш : [стихотворение] / Златозар Петров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1254916580

БС 2013/10 Св 168
ПРАНГОВ, Благо Иванов, 1933-
        Просека в мъглата : стихотворение / Благо Прангов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 16 (10 окт. 2013), с. 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1254855396

БС 2013/10 Св 169
СЛАВЯНСКИ, Павел Стоименов, 1938-
        Градеж на църква : стихотворение / Павел Славянски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 237 (12 окт. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1253831396


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/10 Св 170
БОЙЧЕВ, Борислав Върбанов, 1933-
        Лудетина : разказ / Борислав Бойчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 231 (5-6 окт. 2013), с. 22.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1253610980

БС 2013/10 Св 171
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Праскова : [разказ] / Здравка Евтимова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255092964

БС 2013/10 Св 172
ИКОНОМОВ, Емануел Георгиев, 1960-
        Всичко си има цена : проза / Емануел Икономов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 17 (10 окт. 2013), с. 13.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1254895588

БС 2013/10 Св 173
КРАЛЕВ, Димитър Иванов, 1933-
        Къдриците на Ана : разказ / Димитър Кралев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 16 (10 окт. 2013), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1254854372

БС 2013/10 Св 174
МАРАНГОЗОВ, Цветан Николаев, 1933-
        Оттласкване : [проза] / Цветан Марангозов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 32 (9-15 окт. 2013), с. 1, 9.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1253702628

БС 2013/10 Св 175
СОФРОНИЕВ, Петър, 1950-
        Поет в ресторанта : разказ / Петър Софрониев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 17 (10 окт. 2013), с. 6.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1254870244

БС 2013/10 Св 176
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Петър и агресията : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 253 (26 окт. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1254363364

БС 2013/10 Св 177
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Симеон и проблемите : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 235 (5 окт. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1253594596

БС 2013/10 Св 178
ЦЕНОВ, Чавдар, 1956-
        Извън маршрута : [разказ] / Чавдар Ценов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255093220

БС 2013/10 Св 179
ЧАТАЛБАШЕВ, Георги Димитров, 1942-
        Всичко отначало : разказ / Георги Чаталбашев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 243 (19-20 окт. 2013), с. 22.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1254130916


892.4 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 180
КЕРЕТ, Етгар, 1967-
        Нуждая се от непознатите по улицата : израелският писател Етгар Керет за своите градове / въпроси и прев. от англ. Нева Мичева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 35 (30 окт.-5 ноем. 2013), с. 14.
892.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1255091684


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/10 Св 181
ГУ, Чън, 1956-1993
        Музикална фантазия за живота ; Слаба надежда ; Дъжд ; Усещане : [стихотворения] / Гу Чън ; прев. от кит. Жасмина Тихинова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 10.
895.1-1
COBISS.BG-ID 1254882276

БС 2013/10 Св 182
ЛИ, 1981-
        аз ; на чън ли ; моят приятел иска ; инцидент I ; животът на у цин ; биологичен часовник ; среднощен автомобил ; все бъркам ; какво да правя във влака ; в 4 не ми се спи ; опит да опиша своя живот ; бягащият човек ; още от древността ; авариен изход ; ръкавици : [стихотворения] / Ли ; прев. от кит. Стефан Русинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 9.
895.1-1
COBISS.BG-ID 1254877924

БС 2013/10 Св 183
ЛИ, 1981-
        Въпросът за Чън Ляоʼу : [проза] / Ли ; прев. от кит. Стефан Русинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 1.
895.1-3
COBISS.BG-ID 1254831588

БС 2013/10 Св 184
ЛУ, Сюн, 1881-1936
        Хвърчило : [разказ] / Лу Сюн ; прев. от кит. Теодора Куцарова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 13.
895.1-32
COBISS.BG-ID 1254914532

БС 2013/10 Св 185
МАКЛИШ, Арчибалд, 1892-1982
        Интерпретации : из "Поезия и опит" / Арчибалд Маклиш ; прев. от англ. Мария Груева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 12.
Китайската класическа поезия
895.1.09
COBISS.BG-ID 1254907108

БС 2013/10 Св 186
ХЪ, Сяоджу, 1963-
        1986 година и поетическото движение Фейфей ; Манифест на Фейфей : из "Незавършилият авангардизъм", лекция, изнесена на 15 юни 2011 г. в института "Конфуций" в София / Хъ Сяоджу ; прев от кит. Веселин Стойчев ; Случайна среща във влака : [проза] / Хъ Сяоджу ; прев. от кит. Стефан Русинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 11.
895.1-3
COBISS.BG-ID 1254904548

БС 2013/10 Св 187
ЧЪН, Франсоа, 1929-
        Из "Езикът на китайската поетика" / Франсоа Чън ; прев. от фр. Мария Груева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 13.
895.1.09
COBISS.BG-ID 1254908644

БС 2013/10 Св 188
Ю, Дзиен, 1954-
        Дървото, под което намерих подслон ; Моята жена е тиха жена : [стихотворения] / Ю Дзиен ; прев. от кит. Йоана Златева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 33 (16-22 окт. 2013), с. 10-11.
895.1-1
COBISS.BG-ID 1254884580


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ВУЧКОВ, Веселин Бориславов, 1968-
        Забранен, но не и забравен Вж Св 53

        ГЕСТУСЪТ Гочев Вж Св 108

ГОЗЕС, Исак Хаим, 1948-
        Петев раздава небесни автографи : той ще липсва на врагове и приятели Вж Св 150

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Катрин Деньов на всички възрасти Вж Св 100

ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Сбогуване с Норберт Рандов Вж Св 123

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Рангел Вълчанов отиде при Тодор Колев и Чочо. И при Вили Цанков! Вж Св 101

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Спасяват Вълко Червенков в чувал : записва филология в СУ, но не ходи на лекции. Предпочита клуба на БКП ; Червенков подкрепя атентата в "Св. Неделя" ; Червенков взима по 3000 лв. като революционер, но ерген Вж Св 191

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        НКВД търси да арестува Червенков, той бяга през прозореца ; Хазаин на Червенков е бъдещият папа Йоан XXIII ; Червенков люби оперната прима Нели Карова Вж Св 192

МАККРИЙДИ, Джонатан
        Nölle Timere : Шиймъс Хийни (13 април 1939- 30 август 2013) Вж Св 129

МАРКОВСКА, Филимена, 1920-2012
        Кочо Рацин в моите спомени : "мистерията" около убийството на известния поет от сърбоманите в Скопие Вж Св 149

НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Европейският театър загуби ДИМИТЪР ГОЧЕВ Вж Св 115

        НОРБЕРТ Рандов (1929-2013) : на 1 октомври ни напусна един от най-големите българисти в света, преводачът и приятелят на България : in memoriam Вж Св 125

СТАЙКОВ, Димитър Антонов, 1943-
        Димитър Гочев, немец по театър, българин по душа Вж Св 118


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2013/10 Св 189
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Битката за Европа : България охранява източните, а по-сетне и югоизточните подстъпи към Европа още от създаването си ; Битката за Европа продължава : Балканите скоро ще навлязат в период на тотална етническа нестабилност, ако историческата традиция продължи неизменно / Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186
Год. 17, бр. 248 (24 окт. 2013), с. 13.
Год. 17, бр. 254 (31 окт. 2013), с. 13.
949.72
COBISS.BG-ID 1254268900


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2013/10 Св 190
ВЕЗЕНКОВ, Александър Александров, 1971-
        Спасяването на българските евреи - уникално ли е наистина? : част първа и втора / Александър Везенков

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 57, бр. 34 (18 окт. 2013), с. 10-11.
Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 10-11.
Текстът е част от по-голямо историографско проучване
949.72.053.2
COBISS.BG-ID 1254454500


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БС 2013/10 Св 191
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Спасяват Вълко Червенков в чувал : записва филология в СУ, но не ходи на лекции. Предпочита клуба на БКП ; Червенков подкрепя атентата в "Св. Неделя" ; Червенков взима по 3000 лв. като революционер, но ерген / Пенчо Ковачев. - БКП - Българска комунистическа партия. - Следва

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 23, бр. 268 (2 окт. 2013), с. 21.
Год. 23, бр. 271 (5 окт. 2013), с. 46.
Год. 23, бр. 282 (16 окт. 2013), с. 22.
949.72.064(092)
92 Червенков, В.
COBISS.BG-ID 1253418468

БС 2013/10 Св 192
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        НКВД търси да арестува Червенков, той бяга през прозореца ; Хазаин на Червенков е бъдещият папа Йоан XXIII ; Червенков люби оперната прима Нели Карова / Пенчо Ковачев. - НКВД - Народен комисариат на вътрешните дела. - Следва

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 23, бр. 285 (19 окт. 2013), с. 46.
Год. 23, бр. 292 (26 окт. 2013), с. 46.
Год. 23, бр. 296 (30 окт. 2013), с. 24.
949.72.064(092)
92 Червенков, В.
COBISS.BG-ID 1254135524

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 267 (2013) Св 101
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 268, Год. 23, бр. 271, Год. 23, бр. 282 (2013) Св 191
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 268 (2013) Св 38, Св 154
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 270 (2013) Св 68
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 274 (2013) Св 47
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 275 (2013) Св 25
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 284 (2013) Св 23
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 285, Год. 23, бр. 292, Год. 23, бр. 296 (2013) Св 192
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 288 (2013) Св 118
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 294 (2013) Св 52
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 43 (2013) Св 56
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 39 (2013) Св 102
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 42 (2013) Св 60
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 227 (2013) Св 95
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 231 (2013) Св 94, Св 114, Св 170
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 233 (2013) Св 9, Св 62
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 234 (2013) Св 155
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 235 (2013) Св 19
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 236 (2013) Св 10
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 237 (2013) Св 149, Св 169
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 243, Год. 23 [т.е. 24], бр. 249 (2013) Св 151
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 243 (2013) Св 179
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 249 (2013) Св 163
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 250 (2013) Св 18
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 251 (2013) Св 113
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 252 (2013) Св 82
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 192 (2013) Св 61
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 195 (2013) Св 37
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 196 (2013) Св 159
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 200 (2013) Св 24
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 201 (2013) Св 35
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 208 (2013) Св 22
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 39 (2013) Св 46
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 40 (2013) Св 11, Св 17, Св 30, Св 36
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 41 (2013) Св 31, Св 34
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 42 (2013) Св 15, Св 40, Св 45, Св 63
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 32 (2013) Св 8, Св 32, Св 58, Св 74, Св 77, Св 78, Св 80, Св 90, Св 98, Св 111, Св 132
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 33 (2013) Св 13, Св 73, Св 81, Св 112, Св 123, Св 129, Св 148
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 34, Год. 57, бр. 36 (2013) Св 190
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 34 (2013) Св 5, Св 20, Св 71, Св 75, Св 86, Св 92, Св 105, Св 106, Св 109, Св 131
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 35 (2013) Св 4, Св 70, Св 76, Св 85, Св 87, Св 99, Св 100, Св 103, Св 108, Св 110, Св 121, Св 138
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 30/31 (2013) Св 116, Св 141, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 156
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 32 (2013) Св 88, Св 107, Св 125, Св 128, Св 137, Св 158, Св 161, Св 164, Св 166, Св 174
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 33 (2013) Св 84, Св 97, Св 119, Св 126, Св 133, Св 162, Св 167, Св 181, Св 182, Св 183, Св 184, Св 185, Св 186, Св 187, Св 188
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 34 (2013) Св 6, Св 7, Св 79, Св 115, Св 124, Св 134, Св 135
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 35 (2013) Св 104, Св 120, Св 130, Св 136, Св 139, Св 140, Св 142, Св 160, Св 171, Св 178, Св 180
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4962 (2013) Св 67
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4963 (2013) Св 12
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4972 (2013) Св 28
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4974 (2013) Св 96
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4975 (2013) Св 14
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4976 (2013) Св 21
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4977 (2013) Св 50
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4978 (2013) Св 54
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4981 (2013) Св 72
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4984 (2013) Св 16
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4990 (2013) Св 93
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 231 (2013) Св 91
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 235 (2013) Св 177
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 237 (2013) Св 66
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 238 (2013) Св 89
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 239 (2013) Св 49
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 247 (2013) Св 55
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 253 (2013) Св 83, Св 176
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 257 (2013) Св 153
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 236 (2013) Св 51
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 239 (2013) Св 33
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 248, Год. 17, бр. 254 (2013) Св 189
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 248 (2013) Св 41
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 249 (2013) Св 26
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 16 (2013) Св 122, Св 152, Св 168, Св 173
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 17 (2013) Св 127, Св 165, Св 172, Св 175
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7429 (2013) Св 157
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7440 (2013) Св 150
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7447 (2013) Св 27
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7449 (2013) Св 42
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7454 (2013) Св 29, Св 39
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 267 (2013) Св 3
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 268 (2013) Св 59
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 270 (2013) Св 65
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 274 (2013) Св 53
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 275 (2013) Св 1
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 279 (2013) Св 48
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 280 (2013) Св 57
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 292 (2013) Св 2
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 294 (2013) Св 64
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 295 (2013) Св 44
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 296 (2013) Св 69
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 297 (2013) Св 43, Св 117

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аладжов, Иван, 1969- (автор) Св 9
Ангелова, Веселина (интервюиращо лице) Св 64
Андиркова, Мария Стоянова (автор) Св 70
Андрухович, Юрий Игорович, 1960- (автор) Св 139
Антимова, Боряна (интервюиращо лице) Св 94
Апостолова, Божана Георгиева, 1945- (автор) Св 79
Апостолова, Кева Цветкова, 1946- (автор) Св 161
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 4
Атанасов, Бойко Димитров (интервюирано лице) Св 42
 
Б

Бадзато, Марко, 1969- (автор) Св 122
Байков, Михаил (автор) Св 107
Байтошев, Александър Крумов, 1983- (преводач) Св 7
Бекерле, Адолф Хайнц, 1902-1976 (автор на съпроводителен материал) Св 60
Бланпен, Роже, 1932- (интервюирано лице) Св 39
Блонски, Ян, 1931-2009 (интервюиращо лице) Св 144
Богданова, Пенка (интервюирано лице) Св 56
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Св 162
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 132, Св 138, Св 148
Бойчев, Борислав Върбанов, 1933- (автор) Св 170
Бокова, Ирина Георгиева, 1952- (интервюирано лице) Св 24
Бончева, Юлиана (интервюиращо лице) Св 41
Борисова, Силвия Радева, 1950- (преводач) Св 141, Св 147
Босев, Росен (автор) Св 11
Бразюнас, Владас (интервюирано лице) Св 126
Бурова, Ани (интервюиращо лице) Св 140, Св 142
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 13
 
В

Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 108
Варга, Кшищоф, 1968- (интервюирано лице) Св 140
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 62
Василевски, Ристо, 1943- (автор) Св 122
Ватева, Деница (съставител) Св 40
Везенков, Александър Александров, 1971- (автор) Св 190
Велев, Юри (интервюиращо лице) Св 47
Веселинов, Людмил Димитров, 1975- (автор) Св 80
Веселинова, Жени (интервюиращо лице) Св 91
Вигенин, Кристиан Иванов, 1975- (интервюирано лице) Св 16
Вилялобос, Хуан Пабло, 1973- (интервюирано лице) Св 136
Витале, Карлос, 1953- (автор) Св 137
Вучков, Веселин Бориславов, 1968- (автор) Св 53
Вълова, Зефира (интервюирано лице) Св 94
Вълчанов, Рангел Петров, 1928-2013 (интервюирано лице) Св 101
Върбанов, Росен Георгиев (интервюирано лице) Св 96
 
Г

Габровска, Людмила (интервюиращо лице) Св 72
Генчева, Олга (преводач) Св 144, Св 146
Георгиев, Михаил (интервюирано лице) Св 89
Георгиев, Огнян (автор) Св 40
Георгиев, Огнян (интервюиращо лице) Св 30
Георгиев, Пламен, 1976- (интервюирано лице) Св 54
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 83, Св 153
Георгиева, Ангелина (автор) Св 120
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 17
Германов, Теофан (интервюиращо лице) Св 35, Св 61
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 38
Гицов, Антон, 1942- (автор) Св 51
Глински, Миколай (автор) Св 147
Гловински, Михал (автор) Св 147
Гозес, Исак Хаим, 1948- (автор) Св 150
Гозес, Исак Хаим, 1948- (интервюиращо лице, автор на предговор) Св 157
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 33
Господинова, Велина (автор) Св 11
Господинова, Велина (съставител) Св 40
Господинова, Велина (интервюиращо лице) Св 34
Готев, Георги Горанов (интервюиращо лице) Св 24, Св 95
Григоров, Здравко (интервюирано лице) Св 97
Григоров, Христо Генадиев, 1944- (интервюирано лице) Св 67
Григорова, Маргрета Любомирова, 1964- (преводач) Св 143, Св 147
Грийнбърг, Анди (интервюирано лице) Св 3
Груева, Мария Николаева (преводач) Св 185, Св 187
Гу, Чън, 1956-1993 (автор) Св 181
Гутсузян, Мишел (интервюиращо лице) Св 43
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 49
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 31
 
Д

Данев, Божидар Василев, 1939- (интервюирано лице) Св 43
Данков, Борис Ганчев, 1941- (автор) Св 151
Данкова, Стелиана Миткова (преводач) Св 145
Данова, Мадлен Василева (автор) Св 130
Даутбашич, Бакир, 1968- (интервюирано лице) Св 18
Дацов, Любомир Василев, 1965- (интервюирано лице) Св 44
Декова, Галина (автор) Св 81
Денизова, Вера (автор) Св 45
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 108, Св 109
Деянова, Вера, 1946- (преводач) Св 147
Дикова, Петя (интервюиращо лице) Св 25
Диманов, Любен Петров, 1933- (интервюирано лице) Св 82
Димитрова, Белослава Лъчезарова, 1986- (интервюиращо лице) Св 97
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 98, Св 99, Св 100
Димитрова, Маринела (преводач) Св 143
Добрев, Чавдар Атанасов, 1933- (автор) Св 152, Св 163
Добчев, Иван Христов, 1947- (автор) Св 108
Долар, Младен, 1951- (автор) Св 6
Дончев, Николай, 1898-1988 (автор) Св 164
Дочева, Екатерина (автор) Св 110
Драмбозов, Георги Димитров, 1945- (автор) Св 165
 
Е

Евдокимова, Розалина (интервюиращо лице) Св 159
Евтимов, Евтим Михалушев, 1933- (интервюирано лице) Св 153
Евтимова, Здравка Василева, 1959- (автор) Св 171
Еленкова, Цветанка Стефанова, 1968- (автор) Св 166
 
Ж

Жар, Жан-Мишел, 1948- (интервюирано лице) Св 95
Желязкова, Бианка-Мария, 1996- (интервюирано лице) Св 154
Жечев, Йордан Тончев, 1981- (интервюирано лице) Св 155
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 164
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 57
Зидаров, Любен Христов, 1923- (интервюирано лице) Св 83
Златанова, Зинаида Каменова, 1973- (интервюирано лице) Св 50, Св 52
Златев, Огнян, 1963- (интервюирано лице) Св 25
Златева, Йоана (преводач) Св 188
Зупанчич, Аленка, 1966- (автор) Св 7
 
И

Иванов, Виктор (интервюиращо лице) Св 23
Иванов, Стефан Русинов, 1984- (преводач) Св 182, Св 183
Иванова, Аве Георгиева, 1961- (автор) Св 111
Иванова, Диана Иванова, 1968- (автор) Св 58
Иванова, Мирела Цветкова, 1962- (автор) Св 123
Икономов, Емануел Георгиев, 1960- (автор) Св 172
Илиев, Людмил (автор) Св 26
Илиева, Надя (интервюиращо лице) Св 28
 
Й

Йорданов, Йордан (интервюиращо лице) Св 55
Йорданова, Люба (автор) Св 63
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 12
Йосипович, Иво, 1957- (интервюирано лице) Св 31
Йотов, Деян, 1974- (интервюиращо лице) Св 3
 
К

Калдерон, Майкъл (автор) Св 4
Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 112
Калинова, Мария, 1983- (автор) Св 135
Камиса-Раз, Шаул, 1954- (интервюирано лице) Св 27
Капон, Мария Василева, 1969- (интервюирано лице) Св 41
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор) Св 108
Караджова, Лиляна, 1984- (интервюиращо лице) Св 89
Карастойчев, Веселин Георгиев (преводач) Св 186
Каролев, Владимир Асенов, 1961- (интервюирано лице) Св 47
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 67
Керет, Етгар, 1967- (интервюирано лице) Св 180
Кирилова, Лидия (интервюиращо лице) Св 156
Китинска, Зорница Стефанова (интервюирано лице) Св 156
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор, интервюиращо лице) Св 101
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор) Св 191, Св 192
Ковачева, Адриана (преводач) Св 147
Коларова, Анита Димитрова, 1940- (автор) Св 127
Константинов, Юлиан Николов (преводач) Св 128
Контичели, Марко, 1961- (интервюирано лице) Св 28
Коопс, Берт-Яп, 1967- (интервюирано лице) Св 55
Котев, Николай Георгиев (автор) Св 60
Кофман, Сара, 1934-1994 (автор) Св 134
Кралев, Димитър Иванов, 1933- (автор) Св 173
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 96
Кръстева, Невена Венциславова (преводач) Св 132
Кулев, Анри, 1949- (автор) Св 108
Кулинска, Юлия (интервюиращо лице) Св 10, Св 19
Куцарова, Теодора Петрова (преводач) Св 184
Кучинска-Кошани, Катажина, 1970- (автор) Св 147
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 71
Кънев, Пейчо Г., 1980- (преводач) Св 133
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 102
Кърджилов, Христо Рашев, 1952- (интервюирано лице) Св 72
Кючуков, Любомир Недков, 1955- (интервюирано лице) Св 35
Кючуков, Стефан, 1974- (интервюиращо лице) Св 42
 
Л

Ландова, Мария (автор) Св 84
Легкоступ, Пламен Анатолиев, 1959- (интервюирано лице) Св 64
Леонидов, Румен Александров, 1953- (интервюирано лице) Св 157
Лещарска, Десислава (автор, съставител) Св 17
Ли, 1981- (автор) Св 182, Св 183
Лий, Бьорн, 1977- (интервюирано лице) Св 85
Лу, Сюн, 1881-1936 (автор) Св 184
Лунгу, Дан, 1969- (интервюирано лице) Св 124
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 14, Св 21
Ляпова, Русанка Костова, 1966- (преводач) Св 148
Ляхова, Весела Борисова, 1961- (автор) Св 121
 
М

Маккрийди, Джонатан (автор) Св 129
Маклиш, Арчибалд, 1892-1982 (автор) Св 185
Манолова, Магдалена Ангелова (автор) Св 113
Марангозов, Цветан Николаев, 1933- (автор) Св 174
Марковска, Филимена, 1920-2012 (автор) Св 149
Мативецки, Пиотр, 1943- (автор) Св 147
Мативецки, Пиотр, 1943- (интервюирано лице) Св 141
Мерджанов, Атанас Тодоров, 1963- (интервюирано лице) Св 19
Метанов, Светослав (интервюиращо лице) Св 48
Методиев, Методи (интервюиращо лице) Св 18
Миколаевски, Ярослав, 1960- (интервюиращо лице) Св 141
Милев, Момчил (автор) Св 36
Мирчева, Василена Красимирова, 1972- (автор) Св 131
Митев, Петър-Емил Иванов, 1936- (интервюирано лице) Св 12
Михайлов, Любомир (интервюиращо лице) Св 27, Св 29
Михайлов, Михаил, 1978- (интервюирано лице) Св 77
Михайлов, Явор (автор) Св 103
Михайлов, Явор (интервюиращо лице) Св 106
Мичева, Нева Георгиева, 1973- (автор) Св 104, Св 105
Мичева, Нева Георгиева, 1973- (интервюиращо лице, преводач) Св 136, Св 180
Младенова, Маргарита Стоянова, 1947- (автор) Св 108
Млечевска, Вера (автор) Св 73
Моллов, Пламен Неделчев, 1958- (интервюирано лице) Св 69
Моновска, Вилия (автор) Св 114
Мотлонг, Бойки (интервюирано лице) Св 29
Мур, Джефри, 1952- (интервюирано лице) Св 132
 
Н

Найденов, Валери, 1947- (автор) Св 68
Начева, Цветелина (автор) Св 92
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 158
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (интервюирано лице) Св 13
Ненковска, Лора, 1979- (интервюирано лице) Св 124
Николов, Драгомир (интервюиращо лице) Св 69
Николов, Йово (автор) Св 17
Николов, Симеон Танев, 1947- (интервюирано лице) Св 61
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 115, Св 116
Николова, Станислава (автор) Св 86
Нунън, Пеги, 1950- (автор) Св 32
 
О

Огнянова, Нели Ангелова, 1956- (автор) Св 5
Олендорф, Петер, 1952- (интервюирано лице) Св 106
 
П

Панчев, Йово, 1981- (автор) Св 74, Св 75
Панчовска, Рада Стоянова, 1949- (преводач) Св 137
Папазов, Данаил Стоянов, 1959- (интервюирано лице) Св 48
Пармаксизян, Ани (интервюиращо лице) Св 52
Пеевски, Любомир Стаменов, 1943- (интервюирано лице) Св 159
Петкова, Анета (автор) Св 65
Петкова, Анета (интервюиращо лице) Св 1, Св 59
Петкова, Светла (автор) Св 87
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 76, Св 77
Петрински, Иван Герасимов (автор) Св 189
Петров, Златозар Господинов, 1975- (автор) Св 167
Петрова, Катя (интервюирано лице) Св 117
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (интервюиращо лице) Св 142
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (преводач) Св 140, Св 147
Пискулийска, Юлия Йорданова, 1942- (интервюиращо лице) Св 155
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Св 88
Попов, Тодор Димитров, 1967- (интервюирано лице) Св 59
Попова, Даниела (интервюирано лице) Св 57
Прангов, Благо Иванов, 1933- (автор) Св 168
Пушкаров, Димитър Иванов, 1942- (интервюирано лице) Св 1
Първанов, Георги Седефчов, 1957- (интервюирано лице) Св 37
Първанова, Мариана (интервюиращо лице) Св 93
 
Р

Рагин, Благой Момчилов, 1945- (интервюирано лице) Св 49
Райков, Димчо (интервюиращо лице) Св 154
Рашидов, Вежди Летифов, 1951- (интервюирано лице) Св 33
Роу, Сандра Мимс (автор) Св 4
Русев, Живко Колев (интервюирано лице) Св 62
Русинов, Стефан, 1984- (преводач) Св 186
Руф, Гауденц Б., 1941- (интервюирано лице) Св 76
 
С

Саймън, Джоел (автор) Св 4
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 82
Симеонов, Първан, 1982- (интервюирано лице) Св 38
Симеонов, Светослав Манолов (интервюирано лице) Св 66
Симик, Чарлз, 1938- (автор) Св 133
Сиромахов, Иво Божанов, 1971- (интервюирано лице) Св 2
Славянски, Павел Стоименов, 1938- (автор) Св 169
Софрониев, Петър, 1950- (автор) Св 175
Спасова, Камелия Светлинова, 1982- (автор) Св 135
Спахийски, Емил, 1967- (интервюиращо лице) Св 2, Св 44
Спирдонов, Спирдон Стоянов, 1957- (интервюиращо лице) Св 22
Стайков, Димитър Антонов, 1943- (автор) Св 118
Стаменов, Христо, 1981- (интервюирано лице) Св 77
Стаменова, Албена Проданова (преводач) Св 139
Станев, Илин Жеков, 1978- (интервюиращо лице) Св 17
Станев, Райчо Радославов, 1977- (интервюиращо лице) Св 85
Станев, Тодор (преводач) Св 85
Старидолска, Елена (съставител) Св 17, Св 40
Стателова, Розмари Константинова, 1941- (автор) Св 90
Сташук, Анджей, 1960- (интервюирано лице) Св 142
Стемпен, Томаш, 1952- (автор) Св 147
Стоилов, Филип (преводач) Св 6
Стоилова, Зорница (автор) Св 17
Стоилова, Зорница (съставител) Св 40
Стойчев, Огнян (интервюиращо лице) Св 56
Стоянов, Николай (автор) Св 46
Стоянов, Николай (интервюиращо лице) Св 34
 
Т

Тенев, Дарин Войнов (преводач) Св 134
Теодорович, Лучан Дан, 1975- (интервюирано лице) Св 124
Теофилов, Иван Николов, 1931- (автор) Св 160
Терзиев, Асен Тодоров (автор) Св 119
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 176, Св 177
Тихинова, Жасмина (преводач) Св 181
Тодорова, Мариана (интервюиращо лице) Св 16, Св 50
Тодорова, Силвия (интервюиращо лице) Св 29
Токарчук, Олга, 1962- (интервюирано лице) Св 126
Томова, Виржиния (преводач) Св 8
Тончев, Васил Йорданов, 1955- (интервюирано лице) Св 14
Топчу, Йозлем, 1977- (автор) Св 20
Тотоманов, Иван Димитров, 1953- (интервюирано лице) Св 138
Тувим, Юлиан, 1894-1953 (автор) Св 143, Св 145, Св 146
Тувим, Юлиан, 1894-1953 (интервюирано лице) Св 144
 
У

Улрих, Бернд, 1960- (автор) Св 20
Урбанек, Мариуш, 1960- (автор) Св 147
 
Ф

Филипов, Александър Фридрихович, 1958- (автор) Св 8
Филипова, Божана (преводач) Св 129
Филчев, Иван (интервюиращо лице) Св 39
Филчева, Левена Филчева, 1967- (преводач) Св 122
Финашкова, Наталия (интервюиращо лице) Св 54
 
Х

Хаан, Йоханес, 1957- (интервюирано лице) Св 30
Халаф, Мохамед, 1951- (интервюирано лице) Св 21
Хемес, Ане (автор) Св 78
Хеминг, Фуджико, 1932- (интервюирано лице) Св 93
Хийни, Шеймъс, 1939-2013 (автор) Св 128
Хъ, Сяоджу, 1963- (автор) Св 186
 
Ц

Цалова, Весела Лулова, 1966- (преводач) Св 122
Цанова, Илияна Димитрова, 1976- (автор) Св 15
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 117
Ценов, Чавдар, 1956- (автор) Св 178
Цонев, Йордан Кирилов, 1956- (интервюирано лице) Св 34
 
Ч

Чаталбашев, Георги Димитров, 1942- (автор) Св 179
Червенков, Чавдар Вельов, 1941- (интервюирано лице) Св 22
Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 13
Чернева, Калина (автор) Св 45
Чирпанлиев, Николай Александров, 1957- (интервюирано лице) Св 23
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 66
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 126
Чън, Франсоа, 1929- (автор) Св 187
 
Ш

Шехич, Фарук, 1970- (интервюирано лице) Св 148
Шнайдер, Улрих, 1954- (интервюирано лице) Св 10
Шопов, Павел Димитров, 1955- (интервюирано лице) Св 19
 
Ю

Ю, Дзиен, 1954- (автор) Св 188
 
Я

Янев, Емил Николов, 1932- (интервюирано лице) Св 91
Янушевски, Тадеуш (автор) Св 147
 
B

Bucev, Hristo вж Буцев, Христо
 
K

Karastojčev, Veselin Georgiev вж Карастойчев, Веселин Георгиев
 
R

Rusinov, Stefan, 1984- вж Русинов, Стефан, 1984-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

"Абсолютно най-добрият" Св 132
авариен изход Св 182
Автопортрет с август Св 162
аз Св 182
Ако САЩ засилят печатницата за пари, и ние ще пострадаме Св 47
Алис Мънро: Да оцелееш в "дивата канадска градина" Св 130
Анимацията - почти без гег Св 98
Аскеза Св 137
 
Б

Бавна реколта Св 137
Без икономически растеж няма финансова стабилност Св 34
Безделие и сделка Св 137
биологичен часовник Св 182
Битката за Европа Св 189
Битката за Европа продължава Св 189
"Бурята" се случва в душите ни Св 117
[Българската социалистическа партия] БСП е заложник на собственото си ръководство Св 37
[Българската социалистическа партия] БСП и ГЕРБ си оспорват фотофиниша при вот сега Св 38
Бюджет 2014 - колебливо вляво Св 45
бягащият човек Св 182
 
В

В 4 не ми се спи Св 182
В Disney научих: не говори против компанията и колегите си Св 96
В елитния контекст на световното изкуство Св 88
В университетите се учи, а не се прави политика Св 64
Валутният борд успокоява инвеститорите Св 29
Варвари Св 71
Варненско лято - ІV Св 90
Великата наивност на влюбването Св 109
Властта започва труден танц с банките Св 46
Вместо манифесто Св 74
"Враждебна България" Св 17
Времена Св 137
Връстници Св 163
все бъркам Св 182
Всичко отначало Св 179
Всичко си има цена Св 172
Въпросът за Чън Ляоʼу Св 183
Въртележката на македонската политика съвсем замая София Св 26
Вярвам в българския "парламент на духа" Св 159
 
Г

Гестусът Гочев Св 108
Глаголът "случва се" или граматика на българския преход Св 121
"Гошко" - новата книга на Силвия Чолева Св 160
Градеж на църква Св 169
Гражданският натиск изхаби енергията си и вече е фарс Св 14


[Двадесет] 20 години "Музей за лошо изкуство" Св 78
Дворове, градини, лабиринти Св 81
Десета световна софийска писателска среща, 2013 Св 122
Димитър Гочев, немец по театър, българин по душа Св 118
Дневниците на Пиеро Св 107
До Леополд Стаф Св 146
Добре е, че и църквата пое грижа за бежанците Св 21
Добро утро, ранобудни студенти Св 63
Документалистиката и нацизмът Св 106
Дупки в блока Св 75
Дъжд Св 181
Дървото, под което намерих подслон Св 188
Държавата може да изгуби имоти и пари за 1 млрд. лв. Св 54
[Държавна сигурност] ДС - табу, еуфория, страх Св 58
 
Е

Европа покафенява Св 9
Европейските средства не бива да са поле за партийни битки Св 50
Европейският театър загуби ДИМИТЪР ГОЧЕВ Св 115
 
Ж

Животът на у цин Св 182
 
З

За културата на контрола Св 5
За новата политика трябва нов език Св 13
За преводаческото изкуство на Огнян Стамболиев Св 127
Забранен, но не и забравен Св 53
Забуксувало търсене Св 99
Зад сините хълмове Св 163
Задминах Ван Гог по автопортрети Св 83
Земен, страхът Св 162


...и една добра новина Св 11
Идеята за затваряне на границата е абсурдна Св 19
Из "Езикът на китайската поетика" Св 187
Из "Поверителности" (1986-1990) Св 137
Из "Познание за реалността" (1981-1985) Св 137
Из "Полски пиянски речник" Св 143
Извън маршрута Св 178
Илюзиите като въпрос без отговор Св 114
Имаме 30 свидетели за "Килърите 3" Св 57
Имаме интерес към БГ земеделието Св 28
Имаме план за действие Св 56
Имигранти от Алжир създават проблеми, а не бежанците Св 23
Имигрантите като шанс за Германия Св 20
Императорът на материята и духа Св 79
Интересува ме човещината. Заминах за Франция с корените си, с Отечеството си и това ме запази българин Св 82
Интерпретации Св 185
инцидент I Св 182
Иран и Сирия печелят време с маневри Св 27
Итака Св 137
 
К

Как се прави фестивал по време на криза Св 124
какво да правя във влака Св 182
Какво трябва да правиш Св 167
Карнавалът Св 143
Катрин Деньов на всички възрасти Св 100
Кафявата чума дреме в утробата на Европа Св 10
Киберпрестъпниците търсят жертвите си във Фейсбук Св 55
Когато българите се обединим около обща кауза, може да постигнем много Св 24
Когато реша да си тръгна, правя най-добрите снимки Св 89
Когато човекът е човек, той се чувства млад Св 153
Кой блокира САЩ? Същите, които реформират България Св 68
Комедията и изродното Св 7
Контрол, а не БДС за храните Св 69
Кочо Рацин в моите спомени Св 149
Красивата непозната от съседния вход Св 131
Критичната маса на домата Св 73
Кротката дузина Св 104
Ксенофобията е в подем в Европа Св 39
Културата е стълб на свободата Св 95
Къдриците на Ана Св 173
Към Телемах: Св 162
 
Л

Левицата трябва да се върне към идеологията Св 35
Левкада. Изкушения Св 166
Личен Хеликон Св 128
Лудетина Св 170
Лъжата за земята Св 40
 
М

Манифест на Фейфей Св 186
Маршрутът на Евгения Гинзбург Св 138
Между комикса и графичния роман Св 85
Между сигурното и риска: Sofia Dance Week 2013 Св 120
Международни срещи в Клуж (3-6 октомври 2013) Св 119
Мечти и сенки Св 164
Може английски полицаи да контролират сънародниците си в летните курорти Св 49
Може ли България да затвори границата си за сирийски бежанци? Политиците ни все още бъркат имигрант и бежанец Св 51
моят приятел иска Св 182
Моята жена е тиха жена Св 188
Музикална фантазия за живота Св 181
Музиката е от женски род, обича да я галят Св 91
 
Н

На чън ли Св 182
[Народният комисариат на вътрешните дела] НКВД търси да арестува Червенков, той бяга през прозореца Св 192
Нацистката паяжина в България Св 60
Не вярвайте на предсказатели на трусове Св 66
Независимостта, войската и кинематографът Св 102
Никога няма да забравим, че първи ни признахте Св 18
Новата "Аида" Св 110
Норберт Рандов (1929-2013) Св 125
Нуждая се от непознатите по улицата Св 180
Нужен е национален консенсус по въпроса с бежанците Св 22
Нужна ни е общоевропейска миграционна политика Св 16
Нужна ни е предприемчивост, а не постоянно оплакване Св 72
 
О

Оголен живот Св 141
Ограничителна заповед Св 162
Олга Токарчук: За мен е добре да съм от периферията Св 126
Олигархия се бори със средна класа Св 44
Онзи, който превръща парламента в цирк, сам става шут Св 12
Операция Св 163
опит да опиша своя живот Св 182
"Оркестър от солисти" Св 77
Остаряване Св 163
От другата страна Св 137
От екстаза на ужаса, до ужаса на екстаза Св 84
От нас зависи как ще използваме ЕС Св 31
Оттласкване Св 174
Очарованието на читателската аудитория се състои в това, че е много разнородна Св 140
още от древността Св 182
 
П

Парадоксалната мобилност Св 8
Парите управляват и медиите, и политиците Св 33
Петев раздава небесни автографи Св 150
Петър и агресията Св 176
Планът България Св 15
Плет Св 163
По следите на Етиен дьо Форкад Св 80
Поет в ресторанта Св 175
Политиката не ме заслужава Св 157
Посланията на "татко Верди" Св 113
Постиженията на Обама в медийното затъмнение Св 4
Правото на ЕС е над нашето, затова и решението за мораториума е нищожно Св 52
Праскова Св 171
Преводачески безпокойства около das Unheimliche Св 135
През 2016 г. ЕС ни проверява за еврофондовете, може да ги увеличи Св 25
През документа, през истинското Св 97
Просека в мъглата Св 168
Пространствата на общността Св 136
"Пръски поезия" в метрото - за значимостта на междинното стъпало Св 156
Пътят от гримьорната до сцената е ад Св 93
 
Р

Радвам се на младите, които слушат барокова музика Св 94
Разблокирахме бедствения си резерв, за да помогнем на бежанците Св 67
Разговори с писатели: Юлиан Тувим Св 144
Разочарование от Обама Св 32
Рангел Вълчанов отиде при Тодор Колев и Чочо. И при Вили Цанков! Св 101
Ребро Св 139
ръкавици Св 182
 
С

С безплатен билет в едно дълго пътуване Св 70
С духовни бедняци не се гради благоденстваща държава Св 62
С писане чистя напрежението - загубих брат си, грижих се за сестра наркоманка Св 154
Сан Себастиан 2013: по-лек, по-млад Св 105
Сбогуване с Норберт Рандов Св 123
Свобода с "Пиано екстраваганца" Св 92
Сега сме по-добре от догодина Св 2
Симеон и проблемите Св 177
Скерцо Св 145
Скопие краде старобългарски книжовници Св 151
Скопие посяга и на нашия фолклор Св 151
Слаба надежда Св 181
Случайна среща във влака Св 186
Смъртта на естествоизпитателя Св 128
Спасяването на българските евреи - уникално ли е наистина? Св 190
Спасяват Вълко Червенков в чувал Св 191
Спомен за Златю Бояджиев Св 86
Спъваме се в едни и същи камъни Св 59
среднощен автомобил Св 182
Стихове от Военната болница Св 165
Стихотворения в проза Св 133
Странен плод Св 128
Стратегията ни за национална сигурност се нуждае от актуализация Св 61
Сцена Св 163
 
Т

Татко ми вярваше в силата на традициите Св 155
Твоята рокля Св 162
Театърът - хоризонтът Св 112
Телевизия ще има за всички Св 48
Това е Св 162
"Тогава гледах към слънцето" Св 148
Трябва да бъдеш на своето място Св 142
Трябва да махнем "митницата" от енергетиката Св 41
Трябва да се спре сривът на приходите Св 43
Тъги и протести на изгнаника Св 152
 
У

Удвояваме парите за малки и средни предприятия и в България Св 30
Удоволствието да откриваш звезди Св 76
"Уикилийкс" не е бомба, а контрамярка Св 3
Уместният отговор Св 137
Университетите ни паднаха на дъното Св 65
Усещане Св 181
 
Ф

Фигурите на дявола Св 134
Формулата в науката: пил, ял, бегал Св 1
 
Х

Хазаин на Червенков е бъдещият папа Йоан XXIII Св 192
Хазната се пълни с доверие, а не с репресии Св 42
Хапеща документалистика Св 103
Хвърчило Св 184
[Хиляда деветстотин осемдесет и шеста] 1986 година и поетическото движение Фейфей Св 186
Храсти Св 162
 
Ц

Цветният спектакъл на Фовистите Св 87
Цирк дьо Барек Св 36
 
Ч

Червенков взима по 3000 лв. като революционер, но ерген Св 191
Червенков люби оперната прима Нели Карова Св 192
Червенков подкрепя атентата в "Св. Неделя" Св 191
Червенокръвно Св 161
Човекът от Граубале Св 128
Човекът от Толунд Св 128
 
Ш

Школите - видими и невидими, реални и въобразими Св 158
 
Щ

"Ще бъда с теб през брачната ти нощ": Лакан и изродното Св 6
 
Ю

Юлиан Тувим (1894-1953) Св 147
Юлиан Тувим до Мария Зарембинска-Броневска Св 146
Юлиан Тувим до Ярослав Ивашкевич Св 146
 
Я

Ян Клата - едно от лицата на днешния полски театър Св 116
 
A

Absolutely Vodka Св 139
 
C

Calling Dem Св 139
Coctail, flip, fizz, sling, smash and sour Св 143
 
F

Forca d'acero Св 137
 
G

Girl you will be a woman soon Св 139
Glory to the camels Св 139
 
I

In vino veritas Св 143
 
L

Life Is A Long Song Св 139
 
N

Nölle Timere Св 129
 
R

[Romeo e Giulietta] R & G = ReПетринел Св 111

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 2
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 58
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 3, Св 4, Св 5


159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 6, Св 7, Св 134, Св 135


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 8, Св 121
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 9, Св 10
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 63
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 51, Св 67
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 15, Св 16, Св 17, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 61
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 4, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 11, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 39
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 40, Св 41
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 34, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 47, Св 48, Св 49
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 50
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Св 51, Св 52
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 53, Св 54, Св 55
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 5, Св 56, Св 57
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 3, Св 58
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 59
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 60, Св 61
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Св 62
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 63, Св 64, Св 65
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Св 151


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Св 66


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 67, Св 68
664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Св 69


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 70, Св 71, Св 72, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78
75 ЖИВОПИС Св 79, Св 80, Св 81, Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 74, Св 89, Св 96, Св 98
78 МУЗИКА Св 90, Св 91
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Св 92, Св 93
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 94
789 МУЗИКА ЗА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИЧНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ Св 95
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117, Св 118, Св 119
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 120


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 121
82 ЛИТЕРАТУРА Св 122
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 123, Св 124, Св 125, Св 126
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Св 127
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 128
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Св 129
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 130, Св 131, Св 132
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 133
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 134
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 135
860(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 136
860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 137
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 138
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 139
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147
886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Св 148
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 149, Св 151
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 164
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 170, Св 171, Св 172, Св 173, Св 174, Св 175, Св 176, Св 177, Св 178, Св 179
892.4 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 180
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 181, Св 182, Св 183, Св 184, Св 185, Св 186, Св 187, Св 188


92 БИОГРАФИИ Св 53, Св 100, Св 101, Св 108, Св 115, Св 118, Св 123, Св 125, Св 129, Св 149, Св 150, Св 191, Св 192
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 189
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 190
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 191, Св 192

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Алексиев, Младен Св 114
Ана, Уго де (1949-) Св 110, Св 113
 
Б

Баню, Жорж (1943-) Св 119
Бареков, Николай (1972-) Св 36
Блажев, Свилен (1953-) Св 79
Богоева, Силвия (1990-) Св 75
Божков, Милко вж Божков, Милко Йорданов (1953-)
Божков, Милко Йорданов (1953-) Св 81
Бояджиев, Златю вж Бояджиев, Златю Георгиев (1903-1976)
Бояджиев, Златю Георгиев (1903-1976) Св 86
Бояджиев, Лъчезар (1957-) Св 75
Броневска, Мария Зарембинска- вж Зарембинска-Броневска, Мария (1904-1947)
 
В

Верди, Джузепе (1813-1901) Св 110, Св 113
Вехтер, Ерих Св 110
Винарова, Бистра вж Винарова, Бистра Върбанова (1890-1977)
Винарова, Бистра Върбанова (1890-1977) Св 88
Вирипаев, Иван (1974-) Св 114
Витале, Карлос (1953-) Св 137
Вълчанов, Рангел вж Вълчанов, Рангел Петров (1928-2013)
Вълчанов, Рангел Петров (1928-2013) Св 101
 
Г

Георгиев, Никола вж Георгиев, Никола Георгиев (1937-)
Георгиев, Никола Георгиев (1937-) Св 158
Гинзбург, Евгения вж Гинзбург, Евгения Соломоновна (1904-1977)
Гинзбург, Евгения Соломоновна (1904-1977) Св 138
Гочев, Димитър (1943-2013) Св 108, Св 115, Св 118
Гочев, Петринел (1968-) Св 109, Св 111
Грозданов, Димитър Атанасов (1951-) Св 75
Грозданов, Димитър вж Грозданов, Димитър Атанасов (1951-)
 
Д

Деньов, Катрин (1943-) Св 100
Димитров, Георги (1980-) Св 74
Динков, Иван (1932-2005) Св 152
Дончев, Николай (1898-1988) Св 164
Дънов, Петър Константинов (1864-1944) Св 89
 
Е

Ердемджи, Фулиа (1962-) Св 71
Есенски, Иван вж Есенски, Иван Стоянов (1949-)
Есенски, Иван Стоянов (1949-) Св 152
 
Ж

Жечев, Тончо (1929-2000) Св 155
 
З

Зарембинска-Броневска, Мария (1904-1947) Св 146
 
И

Ивашкевич, Ярослав (1894-1980) Св 146
 
К

Клата, Ян (1973-) Св 116
Коларов, Радосвет вж Коларов, Радосвет Стефанов (1942-)
Коларов, Радосвет Стефанов (1942-) Св 158
Куюмджиева, Светлана вж Куюмджиева, Светлана Николаева
Куюмджиева, Светлана Николаева Св 73
 
Л

Лакан, Жак (1901-1981) Св 6
 
М

Матис, Анри (1869-1954) Св 87
Мънро, Алис (1931-) Св 130, Св 131
 
О

Обама, Барак (1961-) Св 4, Св 32
 
П

Паскин, Жул (1885-1930) Св 84
Пеева, Адела (1947-) Св 99
Пеевски, Делян Славчев (1980-) Св 11
Петев, Николай Василев (1951-2013) Св 150
Праматаров, Максимилиан (1979-) Св 74
 
Р

Рандов, Норберт (1929-2013) Св 123, Св 125
Рацин, Кочо (1908-1943) Св 149
 
С

Саранов, Никола вж Саранов, Никола Иванов (1895-1974)
Саранов, Никола Иванов (1895-1974) Св 53
Серапионов, Калин (1967-) Св 75
Солев, Кочо Апостолов вж Рацин, Кочо (1908-1943)
Списаревски, Димитър вж Списаревски, Димитър Светозаров (1916-1943)
Списаревски, Димитър Светозаров (1916-1943) Св 99
Стамболиев, Огнян вж Стамболиев, Огнян Тодоров (1947-)
Стамболиев, Огнян Тодоров (1947-) Св 127
Станеску, Никита (1933-1983) Св 127
Стаф, Леополд (1878-1957) Св 146
Стоянов, Камен (1977-) Св 73
 
Т

Тувим, Юлиан (1894-1953) Св 141, Св 147
 
У

Учителя Дънов вж Дънов, Петър Константинов (1864-1944)
 
Ф

Форкад, Етиен дьо вж Форкад, Жан Батист Етиен дьо
Форкад, Жан Батист Етиен дьо Св 80
Фройд, Зигмунд (1856-1939) Св 6, Св 7, Св 134, Св 135
 
Х

Хийни, Шиймъс (1939-2013) Св 129
Хофман, Е.Т.А. вж Хофман, Ернст Теодор Амадеус (1776-1822)
Хофман, Ернст Теодор Амадеус (1776-1822) Св 134
 
Ч

Червенков, Вълко Вельов (1900-1980) Св 191, Св 192
Червенков, Вълко вж Червенков, Вълко Вельов (1900-1980)
Чолева, Силвия вж Чолева, Силвия Николова (1959-)
Чолева, Силвия Николова (1959-) Св 160
 
Ш

Шекспир, Уилиам (1564-1616) Св 109, Св 111
Шекспир, Уилям (1564-1616) Св 117
Шекспир, Уилям вж Шекспир, Уилиам (1564-1616)
 
Я

Янакиев, Мирослав (1923-1998) Св 158
 
L

Lakan, Jacques вж Лакан, Жак (1901-1981)


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

Босна и Херцеговина Св 18
Бостън Св 78
България Св 2, Св 5, Св 11, Св 13, Св 15, Св 22, Св 26, Св 33, Св 37, Св 40, Св 49, Св 51, Св 60, Св 65, Св 68, Св 189
 
В

Варна Св 90, Св 98
 
Г

Германия Св 20, Св 60
 
Е

Европа Св 9, Св 10
Европейски съюз Св 39, Св 52
 
И

Иран Св 27
Истанбул Св 71
 
М

Македония Св 26, Св 151
 
П

Пловдив Св 112
Полша Св 116
 
Р

Република Южна Африка Св 29
 
С

Сан Себастиан
- Испания Св 105
Сан Себастиан, Испания Св 104
САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 27
София Св 92, Св 103, Св 120
Стара Загора Св 107
Съединени американски щати Св 4, Св 68