ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 11

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Румяна Николова

Съставители: Анелия Иванова, Бойка Първанова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2013/11 Св 1
ПОПОВ, Здравко Василев, 1951-
        Пренесохме наследството на Кирил и Методий в Европа : Здравко Попов за духовния мост между Моравия и България / Лъчезар Лозанов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 43 (1 ноем. 2013), с. 17.
По повод 1150 г. от Моравската мисия на славянските първоучители
008(497.2:437.2)(047.52)
949.72.031.5
COBISS.BG-ID 1254510820

БС 2013/11 Св 2
ЦАНЕВА, Стефка
        Демонтажи на апатията : Протестът на Русе - 26 години по-късно. Изкуство и диалог за протестната култура извън окупирана София / Стефка Цанева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 8.
Артистичният проект "Места и протести", организиран от Международно дружество "Елиас Канети" в Русе, 25 септ.-5 окт. 2013
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1255879396

        "SOMEBODY to love": Александър Кьосев Вж Св 181


03 ОБЩИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ. ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ РЕЧНИЦИ. НАУЧНИ СПРАВОЧНИЦИ

БС 2013/11 Св 3
КРАВЕЦ, Сергей Леонидович, 1962-
        От 30 години човечеството е в криза : в интернет една грешка може да се възпроизведе милиони пъти : интервю със Сергей Кравец, отговорен редактор на Голямата руска енциклопедия / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5009 (17 ноем. 2013), с. 11.
03(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255100388


1 ФИЛОСОФИЯ


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ГРИГОРОВ, Емил Ангелов
        Камю и смисълът на историята Вж Св 149


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

ОШО, 1931-1990
        Медитационните серии на Ошо Вж Св 6


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

БС 2013/11 Св 4
ШИНДАРОВ, Михаил, 1958-
        Видимостта на чудното / Михаил Шиндаров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 6-7.
Съществуването на чудесата и приемането им от разума
165.1
COBISS.BG-ID 1255128036


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БС 2013/11 Св 5
МИНЕВА, Силвия Стефанова
        Сега усилено ни се глаголи за морал : свидетели сме на опит за подмяна на моралността с политичността : интервю с преподавателката по етика от Софийския университет "Св. Климент Охридски" Силвия Минева / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 276 (27 ноем. 2013), с. 11, 15.
172.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255486692

ХАЛПЪРН, Сю
        Кукли ли сме в свят, омотан в кабели? Вж Св 63


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2013/11 Св 6
ОШО, 1931-1990
        Медитационните серии на Ошо / прев. от англ. Едвин Сугарев. - Бележки от преводача. - Съдържа: "Живей опасно", медитативна серия, месец август ; "Аз уча на безстрашие", медитативна серия, месец септември

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 12-13.
294.5
159.913
COBISS.BG-ID 1255486948


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БС 2013/11 Св 7
ВИТАНОВ, Николай Колев, 1965-
        След 20 г. българите ще са малко под 6 милиона : интервю с проф. Николай Витанов, математик

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 299 (2 ноем. 2013), с. 36.
314.8(=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254659300


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/11 Св 8
БИРНБОМ, Жан, 1974-
        Ален Финкелкрот играе с огъня / Жан Бирнбом. - Прев. от фр. ез. от в. Le Monde des livres (23 oct. 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 11.
По повод книгата на Alain Finkielkraut "L'Identité malheureuse" ("Нещастната идентичност"), Paris, Stock, 2013
316.72
COBISS.BG-ID 1255771876

БС 2013/11 Св 9
БРУК, Ярон, 1961-
        Икономиите са рецепта за стагнация : интервю с председателя на института "Айн Ранд" в Ъруин, Калифорния, д-р Ярон Брук / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 43 (2-8 ноем. 2013), с. 34.
316.323.6(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257565156

БС 2013/11 Св 10
ДИЧЕВ, Ивайло Стефанов, 1955-
        В разградената ни държава всеки расист става звезда : с културолога проф. Ивайло Дичев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 313 (16 ноем. 2013), с. 16-17.
316.334.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255111396


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/11 Св 11
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Има опасност мирният протест да завърши с погром : със социалния антрополог Харалан Александров разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 311 (14 ноем. 2013), с. 16-17.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254752996

БС 2013/11 Св 12
ВОЛГИН, Петър, 1969-
        Джуджетата мечтаят за статус на великани : омразата е наркотикът на менте демократите, които се определят като "елит на нацията" / Петър Волгин ; интервю на Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 262 (11 ноем. 2013), с. 8.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254835172

БС 2013/11 Св 13
ВОЛГИН, Петър, 1969-
        Има страхотна атака срещу мен, защото говоря "неправилни" неща : интервю с Петър Волгин, журналист в БНР и писател / Паола Хюсеин. - БНР - Българско национално радио

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 301 (4 ноем. 2013), с. 13.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254654436

БС 2013/11 Св 14
ГАНЕВ, Петър
        Несъществуващият консенсус на прехода / Петър Ганев. Неолибералният консенсус е пълен провал / Петър Волгин

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 308 (11 ноем. 2013), с. 18-19.
24 г. от началото на демократичните промени в България
323(497.2)"1989/2013"
COBISS.BG-ID 1254828772

БС 2013/11 Св 15
ГЕРДЖИКОВ, Огнян Стефанов, 1946-
        Животът е по-силен от правото : с професор Огнян Герджиков, председател на 39-ото народно събрание, разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 308 (11 ноем. 2013), с. 16-17.
По повод студентските протести срещу кабинета на Пламен Орешарски
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254825444

БС 2013/11 Св 16
ЖЕЛЯЗКОВА, Антонина Любомирова, 1952-
        Идва нова смяна националисти : интервю с проф. Антонина Желязкова / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7468 (13 ноем. 2013), с. 15.
По повод надигането на националистически настроения в България като резултат от бежанската вълна
323.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254917092

БС 2013/11 Св 17
ЗНЕПОЛСКИ, Боян Ивайлов, 1968-
        Реформиране на един крак? : още един щрих към студентските окупации 2013 г. / Боян Знеполски

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 5.
323.23-057.875(497.2)
COBISS.BG-ID 1255125732

БС 2013/11 Св 18
ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Заветите на Волтер : полушеговит разговор с Димитър Йончев / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 10-11.
Политическите процеси в България
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255199460

БС 2013/11 Св 19
ЙОТОВА, Илияна Малинова, 1964-
        Плевнелиев реди съмнителни политически пасианси : интервю с Илияна Йотова, евродепутат от ПЕС / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5011 (19 ноем. 2013), с. 14-15.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255151076

БС 2013/11 Св 20
КАЛФИН, Ивайло Георгиев, 1964-
        Политиците трябва да се научат на съгласие : с Ивайло Калфин, ръководител на българските социалисти в Европейския парламент, разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 309 (12 ноем. 2013), с. 16-17.
Интервю по вътрешнополитически проблеми
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254887908

БС 2013/11 Св 21
КОЛЕВ, Кольо, 1956-
        Кристалина Георгиева нехае за бежанците у нас : интервю с Кольо Колев, социолог, директор на агенция "Медиана" / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5014 (22 ноем. 2013), с. 14-15.
Вътрешнополитическата обстановка в страната, ноем. 2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255283428

БС 2013/11 Св 22
КЬОСЕВА, Цветана Лазарова, 1952-
        ВМРО са били най-опасните терористи в Европа : интервю с историка Цветана Кьосева / Димитър Николов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 271 (16 ноем. 2013), с. 8-9.
По повод последната й книга "Красивите лица на терора", Сиела, 2013
323.28(=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255106532

ЛЕОН, Бернардино, 1964-
        ЕС има специална отговорност за страните от Арабската пролет : интервю със специалния представител на ЕС за Южното Средиземноморие Бернардино Леон Вж Св 42

МАНЧЕВ, Боян Красимиров, 1970-
        Университетът и политическото Вж Св 72

БС 2013/11 Св 23
        ПАНИКАТА на властта : първи искри във фитила, който ще доведе до имплозия на управляващата коалиция / Илин Станев. - Съдържа и: Защо студентите се оказаха сами : и навлиза ли гражданското недоволство в нова фаза / Люба Йорданова, Зорница Стоилова. Шесто чувство : разследването на протестите и натискът над техните активисти навяват спомен за някои методи от времето на Шесто управление на ДС / Момчил Милев, Росен Босев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 45 (16-22 ноем. 2013), с. 8-13.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1257577956

БС 2013/11 Св 24
ПИРГОВА, Мария Андонова, 1955-
        Възгласите "Оставка" са отвън и това прави протеста неавтентичен : следствието от свалянето на сегашния кабинет е нова диктатура на ГЕРБ : интервю с доц. Мария Пиргова, политолог / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5006 (14 ноем. 2013), с. 14-15.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254981348

БС 2013/11 Св 25
ПОПИВАНОВ, Борис Петров, 1981-
        Няма ясна цел, която да задвижва протеста оттук нататък : интервю с Борис Попиванов, политолог / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5018 (26 ноем. 2013), с. 14-15.
По повод продължаващите протести срещу кабинета Орешарски
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255397092

БС 2013/11 Св 26
ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов, 1957-
        Полезният ход е добро управление : Георги Първанов, президент на Република България (2002-2012 г.). - Със съкр.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 221 (15 ноем. 2013), с. 8, 17.
Интервю по повод протестите в страната, излъчено в програмата "Гореща точка" по ТВ7, 14.11.2013 г.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255016164

БС 2013/11 Св 27
ПЪРВАНОВА, Антония Стефанова, 1962-
        За офшорките да се вади всичко накуп, а не както досиетата : отварянето на сметките на висшите политици е добро предложение, европейските страни без Люксембург го въведоха вече на национално ниво : интервю с Антония Първанова, лидер на НДСВ / Лиляна Клисурова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 316 (19 ноем. 2013), с. 13.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255149540

БС 2013/11 Св 28
СТЕФАНОВ, Сава
        Нямаш шанс - използвай го! : един студентски анализ на създалото се положение / Сава Стефанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 9.
По повод студентските протести в България, 2013 г.
323.23-057.875(497.2)
COBISS.BG-ID 1255769316

БС 2013/11 Св 29
СТОИЛОВ, Янаки Боянов, 1958-
        Предсрочни избори не са на дневен ред : с Янаки Стоилов, зам.-председател на БСП, разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 318 (21 ноем. 2013), с. 14-15.
Интервю по вътрешнополитически проблеми
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255242980

БС 2013/11 Св 30
ТОДОРОВ, Антоний Тодоров, 1957-
        Протестът - накъде и докога? : искането за извънредни избори е належащо, но не ни освобождава от необходимостта да мислим какъв ще бъде изходът от тях - демократичен или антидемократичен / Антоний Тодоров. - Начин на достъп (URL): http://antoniytodorov.wordpress.com/


В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 272 (21 ноем. 2013), с. 10-11.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1255243748

БС 2013/11 Св 31
ХРИСТОВ, Тодор
        Окупация и реклама / Тодор Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 3.
По повод студентските окупации в България, 2013 г.
323.23-057.875(497.2)
COBISS.BG-ID 1255180260

ШУЛЦ, Мартин, 1955-
        Наблюдавам със загриженост българските протести : Мартин Шулц, президент на Европейския парламент, пред в. "Банкеръ" Вж Св 45


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2013/11 Св 32
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Интернет гласуването е опасно в гетата : с математика проф. Михаил Константинов разговаря Валентина Петкова. - БНР - Българско национално радио

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 326 (29 ноем. 2013), с. 16-17.
По повод очакваните промени в изборния кодекс
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255534820


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2013/11 Св 33
АЛЕКСАНДРОВА, Боряна
        Имигрантите - отвъд Атака, ВМРО и Национална съпротива : за един закъсняващ глокален дебат в България / Боряна Александрова. - ВМРО - Вътрешна македонска революционна организация

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 7.
325.11(497.2)
COBISS.BG-ID 1255863780

БС 2013/11 Св 34
АСПАРУХОВ, Бриго, 1945-
        Турция нарушава устава на НАТО, допуска бежански поток към братска държава : интервю / Бриго Аспарухов ; Кирил Борисов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 308 (11 ноем. 2013), с. 13.
325.25(560:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254842340

КЪНЧЕВ, Цветелин, 1967-
        Да не затваряме границата за бежанците : интервю с Цветелин Кънчев, лидер на Евророма Вж Св 51

БС 2013/11 Св 35
СТОИЛОВА, Зорница
        Бизнесът с омразата : как радикалните партии капитализират кризата с бежанците и кой им позволава / Зорница Стоилова. - Съдържа и: На "Пиротска" всичко е спокойно : как мудните действия на разследващите провокираха измислено напрежение / Росен Босев. Добре заварили : за националистическите партии провалът на правителството с бежанците се измерва в по-висок рейтинг / Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 44 (9-15 ноем. 2013), с. 8-13.
325.25(497.2)
COBISS.BG-ID 1257566692

БС 2013/11 Св 36
ТЕОФАНОВ, Цветан Иванов, 1952-
        Дайте време на бежанците да си превържат раните : интервю с арабиста проф. Цветан Теофанов / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 311 (14 ноем. 2013), с. 13.
325.25(497.2=927)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254974948


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/11 Св 37
БЕНЕДИКТОВ, Кирил Станиславович, 1969-
        САЩ, Русия и Китай заедно? / Кирил Бенедиктов. - Прев. от рус. ез. от Izvestia.ru (25 ноем. 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 11.
Необходимост от даване на гаранции за безопасност на Иран и Израел
327
COBISS.BG-ID 1255891428

БС 2013/11 Св 38
ИЛИЕВА, Зорница
        Промениха ли Сирия и Египет политиката на Турция? : държавата на Ердоган започва да губи своята роля и място в регионалната политика на Близкия изток / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 256 (4 ноем. 2013), с. 12-13.
327(560:5-011)
COBISS.BG-ID 1254619620

БС 2013/11 Св 39
ИСАКОВ, Юрий Николаевич, 1948-
        "Южен поток" ще извади България от кризата : интервю с посланика на Русия в България Юрий Исаков / Кристиан Костурков, Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7484 (29 ноем. 2013), с. 15.
Перспективите пред руско-българските отношения през 2014 г.
327(470:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255536100

БС 2013/11 Св 40
КОИДЗУМИ, Такаши, 1951-
        Образованият човек по-лесно приема културните различия : интервю с Н. Пр. Такаши Коидзуми, посланик на Япония у нас / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 270 (15 ноем. 2013), с. 6-7.
327(520:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255011812

БС 2013/11 Св 41
КЮЧУКОВ, Любомир Недков, 1955-
        Засега Турция отказва договор за реадмисия : бежанците са тема със стогодишна история в двустранните отношения : интервю с Любомир Кючуков, Институт за икономика и международни отношения / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 45 (15 ноем. 2013), с. 20.
327(497.2:560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255014372

БС 2013/11 Св 42
ЛЕОН, Бернардино, 1964-
        ЕС има специална отговорност за страните от Арабската пролет : интервю със специалния представител на ЕС за Южното Средиземноморие Бернардино Леон / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 44 (9-15 ноем. 2013), с. 34-35.
327.7:061.1ЕС(047.53)
323.26(5/6=927)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257568228

БС 2013/11 Св 43
ЛИ, Къцян, 1955-
        Поздрави от далеч, преминали реки и планини : по случай предстоящото провеждане на Втората среща на върха на Китай и страните от Централна и Източна Европа [Букурещ, 25-26 ноем. 2013 г.] / Ли Къцян

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7480 (28 ноем. 2013), с. 29.
327.7:061.3(510:4)(042)
COBISS.BG-ID 1255359460

БС 2013/11 Св 44
ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        Споразумението с Иран за ядрената програма е дипломатическа победа / Владимир Чуков. - Публикува се със съкр.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 230 (28 ноем. 2013), с. 17.
Интервю с арабиста в предаването "Това е България" на Радио Фокус, 27 ноем. 2013
327.56(100:55)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255498212

БС 2013/11 Св 45
ШУЛЦ, Мартин, 1955-
        Наблюдавам със загриженост българските протести : Мартин Шулц, президент на Европейския парламент, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 48 (29 ноем.-6 дек. 2013), с. 16.
327.7:061.1ЕП(047.53)
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256050916


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/11 Св 46
        ГРЕХОВЕТЕ на Орешарски : за шест месеца това правителство не реши нито един дългосрочен проблем и заложи серия кризи. - Съдържа: Такава политика може да доведе до демонтаж на валутния съвет : интервю с председателя на управителния съвет на Института за пазарна икономика Красен Станчев / Вера Денизова. Бюджет, разтеглив като дъвка : финанси / Вера Денизова. Задръжте въздуха, потапяме се : енергетика / Илин Станев. Подаръци ще има за всички от сърце : земеделие / Деница Ватева. Голямата черна дупка : военните / Момчил Милев. Харесваме ги, плащаме ги, ще си правим нови : държавните дружества / Калина Горанова, Весела Николаева, Поли Михайлова. Дефицит и реформа, ама друг път : здравеопазване / Десислава Николова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 47 (30 ноем.-6 дек. 2014), с. 8-13.
328(497.2)
338(497.2)
COBISS.BG-ID 1257587684

БС 2013/11 Св 47
ИМАМОВ, Алиосман Ибраим, 1953-
        Идея: Държавата ще връща данъка на бедните : с Алиосман Имамов, зам.-председател на Народното събрание, разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 310 (13 ноем. 2013), с. 16-17.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254925540

БС 2013/11 Св 48
НАЙ, Джоузеф С., 1937-
        JFK след 50 години / Джоузеф Най. - Прев. от англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 10-11.
50 г. от убийството на Джон Фицджералд Кенеди
328(73)(092)
92 Кенеди, Д.
COBISS.BG-ID 1255236324


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/11 Св 49
ГЕШАКОВА, Мила
        Ще скочат ли новите леви от виртуалния живот в политиката / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 304 (7 ноем. 2013), с. 14-15.
По повод създаването на движението "Солидарна България"
329.14(497.2)
COBISS.BG-ID 1254703844

БС 2013/11 Св 50
КЪНЕВ, Радан, 1975-
        Разочарованието от ГЕРБ е много силно : с Радан Кънев, един от лидерите на Реформаторския блок, разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 322 (25 ноем. 2013), с. 16-17.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255360484

БС 2013/11 Св 51
КЪНЧЕВ, Цветелин, 1967-
        Да не затваряме границата за бежанците : интервю с Цветелин Кънчев, лидер на Евророма / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4998 (6 ноем. 2013), с. 14-15.
329(497.2)Евророма(047.53)
325.25(497.2=927)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254667492

БС 2013/11 Св 52
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Родопите в дъгата на неоосманизма : регистрация на партия "Помак" не бива да бъде допусната, както не бе допусната регистрация на ОМО "Илинден" : интервю с акад. Георги Марков. - Публикува се със съкращения

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 279 (30 ноем.-1 дек. 2013), с. 29.
Интервю пред информационна агенция "Фокус", 28 ноем. 2013
329.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255617764

БС 2013/11 Св 53
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Те идват : кои са "новите" националисти и може ли да бъдат забранени / Елена Старидолска, Зорница Стоилова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 45 (16-22 ноем. 2013), с. 14-15.
По повод учредаването на Националистическата партия на България (НПБ), 9 ноември 2013 г.
329.17(497.2)НПБ
COBISS.BG-ID 1257578980


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2013/11 Св 54
МЛАДЕНОВ, Светослав, 1974-
        Имаме лош имидж пред инвеститорите : Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, пред в. "Банкеръ" / разговора води Цветомира Личева

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 46 (15-22 ноем. 2013), с. 35.
330.322(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255522276


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

БС 2013/11 Св 55
САКС, Джефри, 1954-
        Как да избегнем капана на бедността : най-богатите региони са САЩ, Европа, Австралия и Япония / Джефри Сакс. - Прев. от англ.

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5006 (14 ноем. 2013), с. 16.
330.5
COBISS.BG-ID 1254983908


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

БС 2013/11 Св 56
ДИМИТРОВ, Пламен Гочев, 1963-
        Протестът ни бе социален, а не политически : интервю с президента на КНСБ Пламен Димитров / Ева Костова. - КНСБ - Конфедерация на независимите синдикати в България

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 274 (25 ноем. 2013), с. 8, 17.
331.105.5(497.2)КНСБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1255364324


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/11 Св 57
ГОРАНОВА, Калина
        Завръщането на пирамидите : схемите с финансови измами пак са тук, но еволюирали и завоалирани като компании за мрежов маркетинг / Калина Горанова, Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 46 (23-29 ноем. 2013), с. 8-9, 11.
336.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1257585124


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/11 Св 58
БОБЕВА, Даниела Николова, 1958-
        Искаме да извършим четири важни реформи в икономиката : Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическото развитие, пред в. "Банкеръ" / разговора води Ивайло Станчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 45 (8-15 ноем. 2013), с. 30-31.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255361252

БС 2013/11 Св 59
ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        "Гепарди"-те на малкия и средния бизнес / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 265 (14 ноем. 2013), с. 21.
По повод годишната класация "Гепард" на в. Капитал за най-бързо растящ малък и среден бизнес у нас през 2012 г.
338.121(497.2)
COBISS.BG-ID 1254963940

        ГРЕХОВЕТЕ на Орешарски : за шест месеца това правителство не реши нито един дългосрочен проблем и заложи серия кризи Вж Св 46

БС 2013/11 Св 60
МИНАСЯН, Гарабед Ардашес, 1944-
        Обществото вече контролира партиите : интервю с проф. Гарабед Минасян от Икономическия институт при БАН / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7482 (27 ноем. 2013), с. 15.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255450084


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

БС 2013/11 Св 61
СТОЙНЕВ, Драгомир Велков, 1976-
        Ще преговаряме с Русия за по-евтин газ : с министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев разговаря Цветелина Катанска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 324 (27 ноем. 2013), с. 16-17.
339.56:553.981(497.2:470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255449060


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2013/11 Св 62
КАЗАК, Четин Хюсеин, 1972-
        С историческото си извинение БСП затвори една болезнена страница : интервю с Четин Казак, секретар на парламентарната група на ДПС, председател на правната комисия на Народното събрание / Кристина Кръстева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 315 (18 ноем. 2013), с. 13.
342.52(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255113188

БС 2013/11 Св 63
ХАЛПЪРН, Сю
        Кукли ли сме в свят, омотан в кабели? / Сю Халпърн ; прев. от англ. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 10-11.
Личната информация в епохата на интернет
342.7:681.324
172
COBISS.BG-ID 1255148772


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2013/11 Св 64
КОВАЧЕВА, Диана, 1975-
        Лошо ни се пише в евродоклада : с бившия министър на правосъдието Диана Ковачева разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 309 (12 ноем. 2013), с. 23.
По проблеми на съдебната реформа в България
347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254888420


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/11 Св 65
ГЕРДЖИКОВ, Огнян Стефанов, 1946-
        В ненормална обстановка няма нормално законодателство : интервю с проф. Огнян Герджиков, председател на Съвета по законодателство към Народното събрание / разговора води Огнян Стойчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 46 (15-22 ноем. 2013), с. 24-25.
351(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255519716

БС 2013/11 Св 66
ЛАЗАРОВ, Светлозар Стоянов, 1974-
        Разровихме стари убийства, за да няма улично правосъдие : интервю с главния секретар на МВР главен комисар Светлозар Лазаров / Димитър Илиев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7467 (12 ноем. 2013), с. 15.
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254885604


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/11 Св 67
ПОПОВ, Тодор Димитров, 1967-
        За децентрализция на общините засега само се говори / Тодор Попов, председател на УС на Националното сдружение на общините ; интервю на Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 274 (20 ноем. 2013), с. 6-7.
352.07:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255176164


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/11 Св 68
ДОБРЕВА, Ваня Чавдарова, 1965-
        Не чуваме искания за добро образование и реализация : интервю с Ваня Добрева, председател на комисията по образование в Народното събрание / Мила Мишева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 4993 (1 ноем. 2013), с. 14-15.
37(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254506468


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БС 2013/11 Св 69
ТОДОРОВ, Валерий Костадинов
        Тежко и горко на народ, който още има нужда от будители : интервю с учителя Валерий Тодоров, носител на годишната награда "Даскал Ботьо Петков" / Добромир Радушев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5002 (10 ноем. 2013), с. 11.
371.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254843876


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БС 2013/11 Св 70
ДОЙНОВ, Николай Георгиев, 1963-
        Будител не се става от участие в риалити : интервю с председателя на Съюза на народните читалища Николай Дойнов / Цвета Герчева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 258 (1 ноем. 2013), с. 6-7.
374.28(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254507236


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/11 Св 71
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Нашият университет е дискриминиран по отношение на финансирането : интервю с Иван Илчев, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Диляна Кочева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 211 (1 ноем. 2013), с. 7.
По повод 1 ноември - Ден на народните будители
378.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254512612

БС 2013/11 Св 72
МАНЧЕВ, Боян Красимиров, 1970-
        Университетът и политическото / Боян Манчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 10-11.
По повод студентските протести в България, 2013 г.
378:323(497.2)
323.23-057.875(497.2)
COBISS.BG-ID 1255769572

БС 2013/11 Св 73
ХАЛАЧЕВ, Любомир Тодоров, 1950-
        Необходима ни е българска културна политика : интервю с ректора на НАТФИЗ Любомир Халачев / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 279 (30 ноем.-1 дек. 2013), с. 10.
378.979(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255607012

БС 2013/11 Св 74
ХАЛАЧЕВ, Любомир Тодоров, 1950-
        Юбилей в режим на студентски протест : разговор с проф. Любомир Халачев / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 9.
По повод 40 години от създаването на факултета "Екранни изкуства" във ВИТИЗ/НАТФИЗ (Висш институт за театрално изкуство/ Национална академия за театрално и филмово изксуство )
378.979.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1255887588


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

БС 2013/11 Св 75
САВОВ, Стефан
        Часовникът тиктака към апокалипсиса : необходим е компромис за намаляване на парниковите газове / Стефан Савов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 48 (29 ноем.-6 дек. 2013), с. 32.
504.3.054
COBISS.BG-ID 1256051172


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


608 ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПРИЛОЖНИТЕ НАУКИ. РАЦИОНАЛИЗАЦИИ. ПАТЕНТИ. ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ
Вж и 347.77

БС 2013/11 Св 76
ВЕСЕЛИНОВ, Камен Владимиров, 1946-
        Ще подаваме онлайн документи за патент : интервю с председателя на патентното ведомство проф. Камен Веселинов / Антония Кюмюрджиева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7464 (9 ноем. 2013), с. 15.
608.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254844900


621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539

БС 2013/11 Св 77
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Непоносимата лекота на новата АЕЦ : решение за шест милиарда евро изисква по-сериозна обществена дискусия / Илин Станев. - АЕЦ - Атомна електрическа централа

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 47 (30 ноем.-6 дек. 2014), с. 16-17.
621.039(497.2)
COBISS.BG-ID 1257588708


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2013/11 Св 78
БОНЧЕВА, Юлиана
        Драгомир Стойнев отлетя за САЩ като министър, а се върна като рекламен агент : нито един урок от епопеята АЕЦ "Белене" не е научен, показват щедрите обещания за милиардни инвестиции в атомна и черна енергетика / Юлиана Бончева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 276 (26 ноем. 2013), с. 9, 10.
По повод разговорите с американската компания "Уестингхаус" за разширение на АЕЦ "Козлодуй"
621.311.25:621.039(497.2)
COBISS.BG-ID 1255393508

БС 2013/11 Св 79
ГЕНОВ, Иван, 1953-
        VІІ реактор на "Козлодуй" може да е революция в безопасността : интервю с Иван Генов, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" / Марияна Бойкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 323 (26 ноем. 2013), с. 13.
621.311.25:621.039(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255405028


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БС 2013/11 Св 80
МОЛЛОВ, Пламен Неделчев, 1958-
        Затягаме контрола на храните в интернет : интервю с проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5020 (28 ноем. 2013), с. 14-15.
664:061.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255493348


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2013/11 Св 81
БОРИСЛАВОВ, Ясен, 1964-
        Преходът като апотеоз на кича, в който се изгубихме / Ясен Бориславов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 256 (2 ноем. 2013), с. 7, 8.
7.067.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1254664420

НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Увод в алтернативната публичност Вж Св 169


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/11 Св 82
ВАЛЕНТИНОВ, Вито, 1977-
        Процесът като пърформанс / разговор с [визуалния артист] Вито Валентинов ; Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 7.
73/76(047.53)
COBISS.BG-ID 1255737828

БС 2013/11 Св 83
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Цялото - обект, частите - пространства : Леда Старчева, изложба скулптура и рисунки, Галерия-книжарница "София Прес", 11-26 ноември 2013 и Александър Вълчев, Обекти и пространства, САМСИ, 8-17 ноември 2013 / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 4.
73/76:061.4
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1255705060

БС 2013/11 Св 84
СЕРАФИМОВ, Румен, 1955-
        Ловецът на ситуации / Румен Серафимов. - Съдържа и: Разговор с Цветан Кръстев / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 8.
По повод изложбата от видео творби на художника Цветан Кръстев "Фрагменти - Субективна реалност", представена във Варна, 3-23 октомври 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1254874852


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БС 2013/11 Св 85
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Георги Димитров - Илия Бешков: (не)добронамереният шантаж / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 12-13.
Творчеството и поведението на художника Илия Бежков в годините на Народна република България и срещата му с Георги Димитров през 1947 г.
741.5.071.1
COBISS.BG-ID 1255354852


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/11 Св 86
БИАНКО, Рут
        Да бъдеш част от нещо голямо : разговор с [малтийската художничка] Рут Бианко / Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 6.
75.071.1(458.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255196900

БС 2013/11 Св 87
ВАСИЛЕВА, Мария Димитрова, 1961-
        Където четенето и гледането се пресичат : Мила Попнеделева-Генова, Илюстрации и изкуство на книгата, галерия Арт Алея, 22-30 ноември 2013 / Мария Василева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 3.
По повод изложбата на художничката, представена в София
75.056:061.4
COBISS.BG-ID 1255791588

БС 2013/11 Св 88
ДЕКОВА, Галина
        Слама, охра и кармин / Галина Декова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 3.
Юбилейната изложба на Свилен Блажев, представена в Кюстендил
75:061.4
COBISS.BG-ID 1255790820

БС 2013/11 Св 89
ПАМУКЧИЕВ, Станислав Минков, 1953-
        Изложба изпитание : Динко Стоев, живопис, СБХ, Галерия "Райко Алексиев", 1-16 ноември 2013 / Станислав Памукчиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 2.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1255696868

БС 2013/11 Св 90
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Шлагерна култура / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 4.
По повод изложбата на художника Станислав Памукчиев "Пепелни картини", представена в София, 9-25 окт. 2013
75:061.4
COBISS.BG-ID 1254928100

БС 2013/11 Св 91
ПЕТКОВА, Светла
        Изкуство в самозащита : Готфрид Хелнвайн, "Ретроспектива", музей Албертина, Виена, 25 май-13 октомври 2013 / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 12.
По повод изложбата на австрийския художник
75:061.4
COBISS.BG-ID 1255167972

БС 2013/11 Св 92
ПЕТКОВА, Светла
        Може ли ден без смях? / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 1.
По повод изложбата на художника Любен Зидаров "Късен пленерис", представена в София, 24 окт.-12 ноем. 2013
75:061.4
COBISS.BG-ID 1254917348

БС 2013/11 Св 93
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Интелигибилно познание на духа / Кирил Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 3.
По повод изложбата на художника Станислав Памукчиев "Пепелни картини", представена в София, галерия "Академия", 9-25 октомври 2013 г.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1255682276

БС 2013/11 Св 94
ХРИСТОВА, Теменужка
        Красимир Колев: Чрез изкуството слушам душата си / Теменужка Христова. - Съдържа и: Агония с три лица : стихотворение / Красимир Колев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 211 (1 ноем. 2013), с. 10.
По повод изложбата "Цветове и чувства", София, ноем. 2013
75:061.4
COBISS.BG-ID 1254513636

БС 2013/11 Св 95
ЦАНЕВ, Петер Кънчев, 1967-
        По следите на мистичното безмълвие : Станислав Памукчиев, "Пепелни картини", галерия "Академия", 9-25 окт. 2013 / Петер Цанев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 7.
По повод изложбата на художника, представена в София
75:061.4
COBISS.BG-ID 1254870756


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2013/11 Св 96
ВАРДЖИЕВ, Тодор Нишов, 1943-
        За рисунката, буквите и още нещо : проф. Владислав Паскалев на 80 години / Тодор Варджиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 9.
76.071.1(092)
92 Паскалев, В.
COBISS.BG-ID 1255198436

БС 2013/11 Св 97
НИКОЛОВ, Калин Емилов, 1956-
        Посвещение : зад буквата прозира самото време на човечеството / Калин Николов

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 40 (ноем. 2013), с. 32.
Художникът-график Тодор Варджиев и приносът му за съхранение на кирилицата
76.071.1
COBISS.BG-ID 1256834532


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2013/11 Св 98
БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Гледки от Стокхолм / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 2.
По повод изложбата на американската фотографка Синди Шърман "Untitled Horrors", предствена в Стокхолм, 19 окт. 2013-19 ян. 2014
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1254918628

БС 2013/11 Св 99
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Образът на опасността : 100 години от рождението на [фотографа] Робърт Капа / Георги Лозанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 4.
77.071.1(439)(092)
92 Капа, Р.
COBISS.BG-ID 1254840292

ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Цялото - обект, частите - пространства : Леда Старчева, изложба скулптура и рисунки, Галерия-книжарница "София Прес", 11-26 ноември 2013 и Александър Вълчев, Обекти и пространства, САМСИ, 8-17 ноември 2013 Вж Св 83

БС 2013/11 Св 100
ЦОНЕВА, Росица
        Робърт Капа - войната отблизо / Росица Цонева. - Най-големият военен фотограф на ХХ век

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 45 (15 ноем. 2013), с. 18-19.
По повод 100 г. от рождението на военния фоторепортер и изложбата с негови снимки в Националната художествена галерия, София, ноем.-дек. 2013
77.071.1(439)(092)
COBISS.BG-ID 1255013348

ЧЕРНИШЕВА, Наталия Ивановна, 1951-
        Как слон може да влезе в колибка : разговор с руската аниматорка Наталия Чернишева Вж Св 118


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/11 Св 101
ДОЧЕВА, Екатерина
        Музиката го помни : 90 години от рождението на Добрин Петков (1923-1987) / Екатерина Дочева. Какво ли би казал той? / Пламен Джуров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 5.
78.071.1(092)
92 Петков, Д.
COBISS.BG-ID 1255707876

БС 2013/11 Св 102
ИЗМИРЛИЕВ, Алексей, 1951-
        Феноменология на дирижирането : интервю с [диригента] Алексей Измирлиев / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 5.
78.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1255187940

БС 2013/11 Св 103
ИЛИЕВА, Наталия
        Шествия и антиподи / Наталия Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 6.
По повод 13-ото издание на фестивала за американска и българска музика АмБъл (AmBul), София, 6-13 окт. 2013
78.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1254869732

БС 2013/11 Св 104
КЪНЕВА, Даниела Асенова
        Единак с мисия : Христо Недялков (1 септември 1932 - 29 октомври 2013) / Даниела Кънева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 3.
По повод смъртта на хоровия диригент и композитор
78.087.681.071.1/.2(092)
92 Недялков, Х.
COBISS.BG-ID 1254927332

БС 2013/11 Св 105
ЛАЗАРОВ, Светослав Божидаров
        Аз съм единствен наследник на Парашкев Хаджиев : интервю с пианиста и диригента Светослав Лазаров / Жени Веселинова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 271 (16 ноем. 2013), с. 12-13.
78.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1255109092


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2013/11 Св 106
БОЯДЖИЕВ, Кристиян Атанасов, 1954-
        Следи / Кристиян Бояджиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 4.
50 г. от издаването на първия албум на Бийтълс
784.7(410).072
COBISS.BG-ID 1254838756


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БС 2013/11 Св 107
ИЛИЕВА, Наталия
        История на войника / Наталия Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 3.
Концертът-спектакъл "История на войника" от Игор Стравински, режисьор и четец Валентин Ганев, музиката изпълнява "Quarto Quartet"
785.7.072
COBISS.BG-ID 1255796964


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/11 Св 108
МИНЧЕВ, Николай, 1979-
        Много искам да се науча да свиря джаз / Николай Минчев ; интервю [с цигуларя и педагог] на Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 257 (5 ноем. 2013), с. 17.
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1254616548


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/11 Св 109
АЛЕКСАНДРОВА, Соня Александрова, 1956-
        Герман и другите : 8. Международен кинофестивал в Рим / Соня Александрова. - Съдържа и: Именно за нас, за това какво може да ни се случи : [есе за филма "Трудно е да бъдеш бог" на Алексей Герман] / Умберто Еко ; прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 12.
791.43.091.4(45)
COBISS.BG-ID 1255892452

БС 2013/11 Св 110
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Жили и жули : 4. Фестивал на американското независимо кино So Independent, София, 24 окт.-3 ноем. 2013 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 8.
791.43(73).091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1255197668

БС 2013/11 Св 111
ЗОРНИЦА София, 1972-
        Когато правиш неща, в които има смисъл, накрая виждаш дъга : интервю с режисьора Зорница София / Иван Венчев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 277 (23 ноем. 2013), с. 8-9.
791.071.1(047.53)
792.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1255367908

ЙОРДАНОВ, Валери, 1974-
        Трябва да си адски слаб актьор за да провалиш добрия сцeнарий Вж Св 127

БС 2013/11 Св 112
КАРАИВАНОВА, Жана Иванова, 1961-
        "Аз усетих правилото за "магическите 3": Един успех не е достатъчен, два не са, но след три поредни успеха вратите се отварят..." : разговор на Ивайла Александрова с Жана Караиванова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 6-7.
791.43.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1255687396

БС 2013/11 Св 113
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Да се види от всякой българин : първият български филм е заснет на 2 май 1909 в двора на Военното училище в София / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 47 (29 ноем. 2013), с. 16-17.
791.43(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1255537124

БС 2013/11 Св 114
ЛАЗАРОВ, Милко, 1967-
        Кой ни открадна луната? : разговор с [режисьора] Милко Лазаров / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 9.
По повод дебютния му игрален филм "Отчуждение", 2013
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1255144420

БС 2013/11 Св 115
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Фестивал по време на криза : Солун 2013 / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 6.
54-ото издание на международния кинофестивал
791.43.091.4(495)
COBISS.BG-ID 1255735268

БС 2013/11 Св 116
ТРИФОНОВ, Владо
        Киномания, или да тръгнеш от киното, което да показваш на приятелите си : разговор с Владо Трифонов, програматор на "Киномания" / Ивайла Александрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 3.
791.43.091.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255466724

БС 2013/11 Св 117
ХРИСТОВ, Любен, 1960-
        Бъдете толерантни! : с Любен Христов, гуру на спецефектите от Холивуд, разговаря Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 299 (2 ноем. 2013), с. 24.
791.44.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1254623204

БС 2013/11 Св 118
ЧЕРНИШЕВА, Наталия Ивановна, 1951-
        Как слон може да влезе в колибка : разговор с руската аниматорка Наталия Чернишева / Надежда Маринчевска

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 37 (8 ноем. 2013), с. 8.
791.44.071.1(470)(047.53)
778.5.071.1(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255134180

БС 2013/11 Св 119
ЯНАКИЕВ, Александър Милков, 1955-
        Променен фокус : руски филми от фестивалите в Оренбург и Киев / Александър Янакиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 12.
По повод 4. Международен кинофестивал "Изток & Запад. Класика и авангард" в Оренбург и 43. Международен кинофестивал "Молодiст" в Киев.
791.43.091.4(477+470)
COBISS.BG-ID 1255237348


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/11 Св 120
БОБРОВ, Сергей Рудолфович, 1963-
        В балета вече е като във футбола! : интервю с балетиста и хореографа Сергей Бобров / Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 310 (13 ноем. 2013), с. 24.
По повод едноактните балетни постановки "Електра" от Рихард Щраус и "Антигона" от Сергей Прокофиев и Марк Пекарски на сцената на Софийската опера
792.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1254931940

БС 2013/11 Св 121
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Изящният "Глас" на Ивана Папазова / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 4.
Моноспектакълът "Глас" от Елена Алексиевa в Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" - Пловдив, режисьор Калин Ангелов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255706596

БС 2013/11 Св 122
ГЕОРГИЕВА, Катерина
        "Защото всяко ново поколение е искало, иска и ще иска да промени света" : из пиесата "Ще бъде май" / Катерина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 8.
Три нови български пиеси, представени в рамките на фестивала "Панаир на младите", организиран от Младежкия театър "Николай Бинев", 30 септ.-6 окт. 2013 г.: "Ще бъде май" на Иван Димитров, "Малкият Пучи" на Ованес Торосян и "Братя, това е" на Стефан Прохоров
792.97.091.4
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1255349988

БС 2013/11 Св 123
ГЕОРГИЕВА, Катерина
        Изкривена дисни реалност / Катерина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 8.
Пиесата "Дисни трилър" от Филип Ридли в Драматичен театър - Пловдив, режисьор Стайко Мурджев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255696100

БС 2013/11 Св 124
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        И вие сте същите! / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 2.
Постановките на театър "София": "Госпожа Министершата" от Бранислав Нушич, режисьор Недялко Делчев и "Вампир" от Антон Страшимиров, режисьор Василена Попилиева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255787492

БС 2013/11 Св 125
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        На Шекспирова вълна / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 38 (15 ноем. 2013), с. 3.
По повод спектаклите "Бурята" в Централен куклен театър, режисьр Катя Петрова и "Веселите уиндзорки" в Народния театър "Иван Вазов", режисьор Ръсел Болъм
792.2.09
COBISS.BG-ID 1255184356

БС 2013/11 Св 126
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Черна комедия / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 2.
Пиесата "Самотният Запад" от Мартин Макдона в Театър 199, режисьор Владимир Люцканов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1254833124

ЗОРНИЦА София, 1972-
        Когато правиш неща, в които има смисъл, накрая виждаш дъга : интервю с режисьора Зорница София Вж Св 111

БС 2013/11 Св 127
ЙОРДАНОВ, Валери, 1974-
        Трябва да си адски слаб актьор за да провалиш добрия сцeнарий / Валери Йорданов ; интервю на Иван Венчев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 273 (19 ноем. 2013), с. 6-7.
792.2.071.1/.2(047.53)
791.44.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1255145700

БС 2013/11 Св 128
КАРАКОСТОВА, Румяна Лазарова, 1951-
        Вечно актуалната класика : мюзикълът "Службогонци" [от Парашкев Хаджиев] се завръща на родна сцена / Румяна Каракостова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 6.
792.56.09
COBISS.BG-ID 1255861220

БС 2013/11 Св 129
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        50 години на сцената : Националният театър в Лондон на 50 години / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 8.
792.2(410)(091)
COBISS.BG-ID 1255476196

БС 2013/11 Св 130
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Трима от победителите на фестивала в Марибор / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 8.
По повод три пиеси, представени на театралния фестивал в Словения, 18-27 октомври 2013 г.: "Бесният локомотив" от Станислав Игнаци Виткевич - Виткаци, режисьор Йерней Лоренци, "Майка" от Бертолд Брехт, режисьор Себастиан Хорват, продукции на Словенския народен театър "Драма Любляна", "25 671", режисьор Оливър Фърлич, продукция на театъра в град Кран, Словения
792.2.091.4(497.12)
COBISS.BG-ID 1255619300


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2013/11 Св 131
ТОПАЛОВ, Веселин Александров, 1975-
        Искам световната титла отново : с най-добрия ни шахматист Веселин Топалов разговаря Антони Йорданов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 297 (7 ноем. 2013), с. 16-17.
794.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1254716132


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БС 2013/11 Св 132
ГЕОРГИЕВА, Мариана Василева, 1961-
        Пред спорта ни повече няма да стои въпросът QUO VADIS : интервю с проф. Мариана Георгиева, министър на младежта и спорта / Бойко Оков

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5022 (30 ноем. 2013), с. 12-13.
796(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255621348


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БС 2013/11 Св 133
ДИМИТРОВ, Григор Димитров, 1991-
        Не съм звезда, това е само началото : интервю с тенисиста Григор Димитров / Мария Димитрова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7461 (6 ноем. 2013), с. 32.
796.342(047.53)
COBISS.BG-ID 1254669540


796.7 АВТОМОБИЛЕН СПОРТ. МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТ
Вж и 621.4

БС 2013/11 Св 134
СТРАТИЕВА, Екатерина, 1982-
        Мечтая да участвам в Дакар : интервю с Екатерина Стратиева, водачка в световната ранглиста за рали пилоти / Ангел Гаврилов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 263 (12 ноем. 2013), с. 11.
796.71(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1254883556


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

ИЛИЕВА, Татяна Атанасова
        С общославянско значение : Франц Миклошич изследва глаголицата и кирилицата в сравнителното езикознание Вж Св 136


808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК

БС 2013/11 Св 135
БРАЛЧИК, Йежи, 1947-
        Езикът е живо създание, не може да се ограничи с декрети : разговор с [полския езиковед] проф. Йежи Бралчик / разговора води Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 5.
808.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1255600612


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/11 Св 136
ИЛИЕВА, Татяна Атанасова
        С общославянско значение : Франц Миклошич изследва глаголицата и кирилицата в сравнителното езикознание / Татяна Илиева

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 40 (ноем. 2013), с. 11.
808.67-11(092)
808.1(092)
92 Миклошич, Ф.
COBISS.BG-ID 1256832996

БС 2013/11 Св 137
МУРДАРОВ, Владко Данаилов, 1948-
        Речта ни стана много груба, всеки е склонен да сипе обиди, без да мисли : интервю с проф. Владко Мурдаров / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 268 (13 ноем. 2013), с. 6-7.
808.67-06(047.53)
COBISS.BG-ID 1254917604

БС 2013/11 Св 138
ШУРБАНОВ, Александър Владимиров, 1941-
        Тревога за езика / Александър Шурбанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 5.
Публичното говорене и състоянието на съвременния български език
808.67-06
COBISS.BG-ID 1254869220


82 ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 139
ГАНЧЕВА, Вера Лалева, 1943-
        Адонис и Умберто Еко са моите фаворити за "Нобел" : интервю с проф. Вера Ганчева / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 311 (14 ноем. 2013), с. 18.
82(047.53)
COBISS.BG-ID 1254979300


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2013/11 Св 140
САБОУРИН, Владимир Едуардо, 1967-
        Към историята на победените. Тиханов в Бразилия / Владимир Сабоурин

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 9, 11.
По повод книгата на G. Tihanov "Narrativas do Exílio: Cosmopolitismo além da imaginaşão liberal" ("Наративи на изгнанието: космополитизъм отвъд либералното въображение"), São Carlos - SP, Pedro e João Editors, 2013
82.0
COBISS.BG-ID 1255706852


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Вж и 7.01

БС 2013/11 Св 141
ДОБРЕНКО, Евгений Александрович, 1962-
        Соцреализмът: машина за производство на социализъм / Евгений Добренко ; прев. от рус. Юлиан Жилиев. - Прев. от кн. на Евгений Добренко "Политэкономия соцреализма", Москва, Новое литературное обозрение, 2007

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с.9-10.
82.015
COBISS.BG-ID 1255350500


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

ВАЧЕВА, Мила
        Кръстан Дянков си пише с Ърскин Колдуел : Алеко - синът на големия преводач, разказва за хобитата му - фотография и кулинария Вж Св 160


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2013/11 Св 142
КАРАПЕТКОВА, Дария Светлозарова
        Пренаписване от големи за малки : проектът на италианската школа за творческо писане "Холдън" / Дария Карапеткова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 12-13.
По повод поредицата от класически заглавия от световната литература, преразказани за деца от съвременни писатели с различна националност, публикувани от италианската издателска група "Еспресо"
820/899.09
COBISS.BG-ID 1255652324


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 143
КАЦАРОВА, Весела Тодорова
        Дорис Лесинг - талантливият хроникьор на XX век / Весела Кацарова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 1, 16.
По повод смъртта на британската писателка и лауреат на Нобелова награда за литература за 2007 г.
820(092)
92 Лесинг, Д.
COBISS.BG-ID 1255682020

БС 2013/11 Св 144
МААР, Михаел, 1960-
        Английският Пруст / Михаел Маар ; прев. от нем. Стоян Гяуров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 12-13.
Творчеството на английския писател Антъни Поул (1905-2000)
820.09
COBISS.BG-ID 1255728612

БС 2013/11 Св 145
ХИГИНБОТЪМ, Ема
        Разговор с Али Смит, която рядко дава интервюта / Ема Хигинботъм ; прев. от англ. Радостин Желев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 16.
По повод срещата-разговор за творчеството на британската писателка
820.09
COBISS.BG-ID 1255662052

БС 2013/11 Св 146
ХИГИНС, Шарлот, 1972-
        Елинор Катън: "Питат мъжете писатели върху какво разсъждават, а жените писатели какво чувстват / Шарлот Хигинс ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от The Guardian (16 окт. 2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 4.
По повод романа на новозеландската писателка Елинор Катън "The Luminaries" ("Светила"), получил литературната награда "Ман Букър" за 2013 г.
820(931).09
COBISS.BG-ID 1255598564


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2013/11 Св 147
ОУТС, Джойс Каръл, 1938-
        Вълненията на Една О'Брайън / Джойс Каръл Оутс ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от The Times Literary Supplement (23 окт. 2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 6.
По повод кн. на Една О'Брайън "The love objеct, Selected stories", London, Faber and Faber, 2013
820(417).09
COBISS.BG-ID 1255608036


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 148
ТЕРУ, Пол, 1941-
        Последното пътешествие из Африка на автора на пътеписи Пол Теру : писателят разговаря за своето пътуване с "Последния влак за "Зона Верде" [със завеждащия редакция "Приключения" на "Нешънъл Джиографик" Питър Гуин] / прев. от англ. Радостин Желев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 9.
820(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255650276


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 149
ГРИГОРОВ, Емил Ангелов
        Камю и смисълът на историята / Емил Григоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 8.
840.09
141.32
COBISS.BG-ID 1255748580

БС 2013/11 Св 150
ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Стихотворението "Le vase brisé" и българският му прочит / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 10-11, 14.
Стихотворението на френския поет Сюли Прюдом, публикувано в първата му стихосбирка "Станси и поеми" (1865) и преводите му на български от Иван Арнаудов (1922), Йордан Ковачев (1945) и Пенчо Симов (1970)
840-1.09
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1255708644

БС 2013/11 Св 151
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Мандарини, самураи и други метаморфози / Клео Протохристова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 10-11, 13.
Паралели между романа на Симон дьо Бовоар "Мандарините" и "Самураите" на Юлия Кръстева
840.09
COBISS.BG-ID 1255651300


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 152
КРЕМИДАС, Костас, 1955-
        Облегнах майка ми във рамка... ; Добре ми казваше баща ми... ; Умира, непрекъснато умира Гърция... ; Мъртвият не се бои от смъртта... : стихотворения / Костас Кремидас ; прев. от гр. Христос Хартомацидис

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 19 (28 ноем. 2013), с. 15.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1256107236

БС 2013/11 Св 153
ХАРТОМАЦИДИС, Христос, 1954-
        Кама Сутра! ; Кой предаде нашта вера? ; Кой изпорти нашта вера? ; Рап за утрото и мутрата ; Пълнолуние : стихотворения / Христос Хартомацидис

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 19 (28 ноем. 2013), с. 15.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1256105444


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 154
АРСЕНИЕВ, Павел, 1986-
        Гагарин и ние ; Таксиномия ; Марионетки на самите себе си : [стихотворения] / Павел Арсениев ; прев. [от рус.] Мария Липискова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 16.
882-1
COBISS.BG-ID 1255518180

БС 2013/11 Св 155
БРОДСКИ, Йосиф Александрович, 1940-1996
        Неизвестен разговор с Йосиф Бродски : разговарят Елизабет и Хайнц Маркщайн / прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 36 (1 ноем. 2013), с. 12.
882(047.53)
COBISS.BG-ID 1254881764

БС 2013/11 Св 156
ТИХАНОВ, Галин Василев, 1964-
        Руска емигрантска критика между двете световни войни : подстъпи към установяване на проблематиката / Галин Тиханов ; прев. от англ. Диляна Георгиева. - Прев. от кн. "A History of Russian Literary Theory and Criticism: The Soviet Age and Beyond", Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 2011


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 9, 14.
882.09
COBISS.BG-ID 1255353572


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 157
ВОЛКОВА, Бронислава, 1946-
        Струва ми се, че имам само един ден... ; Мъдрост ; Има неща и неща... ; Моят роден край е в гората елова... : стихотворения / Бронислава Волкова ; прев. от чеш. Димитър Стефанов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 18 (14 ноем. 2013), с. 15.
885.0-1
COBISS.BG-ID 1255590884


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 158
ЛАЗАРЕВИЧ, Йеремия, 1955-
        Светена вода ; Топлина ; Ваза ; Стъпка : стихотворения / Йеремия Лазаревич ; прев. от сръб. Николай Шопов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 18 (14 ноем. 2013), с. 15.
886.1-1
COBISS.BG-ID 1255597028


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Скопие краде и възрожденски писатели ; Възраждане или поголовна литературна кражба : в 130-томното мегаиздание ["Македонска книжевност]" на съседната държава български автори са представени като... македонски Вж Св 165


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 159
АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        Големите ни таланти са в задния двор : интервю с Божана Апостолова. - Съдържа и: Житейската библия на Божана Апостолова / Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7463 (8 ноем. 2013), с. 26-27.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1254755556

БС 2013/11 Св 160
ВАЧЕВА, Мила
        Кръстан Дянков си пише с Ърскин Колдуел : Алеко - синът на големия преводач, разказва за хобитата му - фотография и кулинария / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 313 (16 ноем. 2013), с. 28.
886.7(092)
82.03(497.2)(092)
92 Дянков, К.
COBISS.BG-ID 1255104740

БС 2013/11 Св 161
ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Давид Овадия / Найден Вълчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 18 (14 ноем. 2013), с. 12.
Спомени за писателя
886.7(092)
92 Овадия, Д.
COBISS.BG-ID 1255522532

БС 2013/11 Св 162
ГАСПАРОВ, Симеон Йосифов, 1965-
        Индиански тотем ме отведе в Америка : интервю с писателя и журналиста Симеон Гаспаров / Искра Крапанчева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7457 (2 ноем. 2013), с. 22-23.
По повод представянето на кн. "Бизони край Дунава" в София
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1254624740

ГЕОРГИЕВА, Катерина
        "Защото всяко ново поколение е искало, иска и ще иска да промени света" : из пиесата "Ще бъде май" Вж Св 122

БС 2013/11 Св 163
ГЕОРГИЕВА, Теодора
        Изгубените еднорози се намериха... : Миглена Николчина, "Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години". Фондация "Литературен вестник", 2012 / Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 40 (29 ноем. 2013), с. 5.
Представяне на книгата, състояло се на 20 ноем. 2013 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255799268

БС 2013/11 Св 164
ГЪРДЕВ, Борислав, 1962-
        Кинематографичната проза на Борис Христов / Борислав Гърдев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 5.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255240676

БС 2013/11 Св 165
ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Скопие краде и възрожденски писатели ; Възраждане или поголовна литературна кражба : в 130-томното мегаиздание ["Македонска книжевност]" на съседната държава български автори са представени като... македонски / Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 23 [т.е. 24], бр. 261 (9-10 ноем. 2013), с. 22.
Год. 23 [т.е. 24], бр. 267 (16-17 ноем. 2013), с. 22.
886.7-023.09
886.6-023.09
COBISS.BG-ID 1254845924

БС 2013/11 Св 166
ДЪЛГЪЧЕВА, Мая Георгиева, 1967-
        Тая и Оная гора са едно : преживях наградата си като още една вълшебна среща с Петя Караколева / Мая Дългъчева ; интервюто взе Лияна Фероли

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 18 (14 ноем. 2013), с. 13.
Интервю с авторката, носителка на наградата за детска литература "Петя Караколева", по повод книгата й "Приказки от Оная гора", Пловдив, Жанет 45, 2012
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1255589604

БС 2013/11 Св 167
ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев, 1947-
        Мит е, че човек се променя / Владимир Зарев ; Албена Атанасова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7464 (9 ноем. 2013), с. 22-23.
Интервю с писателя по повод публикуването на романа му "Лето 1850"
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1254868452

ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Стихотворението "Le vase brisé" и българският му прочит Вж Св 150

БС 2013/11 Св 168
        КАК Италия чете "Физика на тъгата" / прев. от итал. Дария Карапеткова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 12.
Отзиви на италианската критика и преса за книгата на Георги Господинов "Fisica della malinconia", Roma, Voland, 2013
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255783908

БС 2013/11 Св 169
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Увод в алтернативната публичност / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 11.
Алтернативната публичност от времената на соцреализма, включително и късната социалистическа епоха, в сферата на литературата, изкуството и културата в България
886.7.015
7.036.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1255354596

БС 2013/11 Св 170
ПЕТРОВ, Александър, 1953-
        Мястото на песента не е в политиката : интервю с текстописеца Александър Петров / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 274 (23-24 ноем. 2013), с. 9.
По повод 60 г. от рождението му
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1255368932

БС 2013/11 Св 171
        [ПО проблемите на Съюза на българските писатели]. - Съдържа: И талантът иска сигурност / Михаил Григоров. Basis creatonis на съвременния писател / Георги Драмбозов. Кокошката златна, пологът празен / Бойко Беленски

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 18 (14 ноем. 2013), с. 6.
886.7:061.25
COBISS.BG-ID 1255518692

БС 2013/11 Св 172
РОЗОВ, Николай Николаевич, 1912-1993
        От български оригинал : относно произхода на илюстрациите в Симеоновия "Изборник" / Николай Розов. - Прев. от рус.

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 40 (ноем. 2013), с. 7.
886.7-023(470).09
COBISS.BG-ID 1256825316

БС 2013/11 Св 173
        [СЪВРЕМЕННИ проблеми на Съюза на българските писатели]. - Съдържа: С български имена и българско самосъзнание. / Георги Н. Николов. Да се вслушаме в стъпките по стъпалата / Боян Бойчев. Уставът - това е проблемът / Димитър Кралев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 19 (28 ноем. 2013), с. 3, 6.
886.7:061.25
COBISS.BG-ID 1256095204

БС 2013/11 Св 174
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Не бедността ни е проблемът, а завистта и мързелът : интервю с писателя Калин Терзийски / Людмила Габровска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5001 (9 ноем. 2013), с. 12-13.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1254846692

БС 2013/11 Св 175
ТОТЕВ, Петко, 1932-
        Мостове ръкотворни и неръкотворни / Петко Тотев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 19 (28 ноем. 2013), с. 14.
Слово при представянето на книгата на Елена Алекова "Сънища и скрижали", София, Лице, 2012
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1256100324

БС 2013/11 Св 176
ТРЕТНЕР, Андреас, 1959-
        Работни бележки към "Нощна трева" / Андреас Третнер

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 16.
Откъс от послеслова на преводача в книгата на Федя Филкова на немски език "Nachtgras", Klagenfurt Wien Drava, 2013
886.7.09
COBISS.BG-ID 1255357412

БС 2013/11 Св 177
ТУРИЛОВ, Анатолий Аркадиевич, 1951-
        Редом с гърци и палестинци : българите славят Св. Богородица на своя роден език още от IX век : предполагаема творба на Константин Преславски / Анатолий Турилов. - Прев. от рус.

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 40 (ноем. 2013), с. 9.
886.7-023.09
COBISS.BG-ID 1256826596

БС 2013/11 Св 178
ФАДЕЛ, Морис Наме, 1973-
        История на съвременността срещу история на миналото / Морис Фадел

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 7.
Текстът е четен на литературната вечер "Унгария в творчеството на Пламен Дойнов и представяне на новата му книга "Българската литература и началото на XXI век. 2004-2012", Унгарски литературен институт, 30 октомври 2013 г.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1255694820

БС 2013/11 Св 179
ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен Илиев, 1951-
        За несъгласията на "Тихата" поезия и още нещо / Вихрен Чернокожев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 5, 7.
Текстът е четен на премиерата на книгата на Рада Александрова "От другата страна на вятъра" (Пловдив, Хермес, 2013) в Унгарския културен институт, 18 октомври 2013 г.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1255472612

БС 2013/11 Св 180
ШИНОВ, Чавдар Стоев, 1941-
        Дошли сме на този свят добри и русокоси : интервю с писателя Чавдар Шинов / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 318 (21 ноем. 2013), с. 22.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1255246820

БС 2013/11 Св 181
        "SOMEBODY to love": Александър Кьосев / Радосвет Коларов ... [и др.]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 39 (22 ноем. 2013), с. 1.
По повод 60 г. от рождението му
886.7(092)
008(092)
92 Кьосев, А.
COBISS.BG-ID 1255696356


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/11 Св 182
АЛЕКСАНДРОВА, Ана, 1924-
        Звездопът : разказ / Ана Александрова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 18 (14 ноем. 2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255514852

БС 2013/11 Св 183
БАЛДЕВА, Славея
        приемаш ме каквато съм... ; аз чувам как пристъпва есента... ; човек е сляп... ; Това което искам : [стихотворения] / Славея Балдева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 10.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255476708

БС 2013/11 Св 184
ВЪЛЕВ, Иван Стефанов, 1984-
        [Хайку] / Иван С. Вълев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 13.
886.7-193
COBISS.BG-ID 1255489764

БС 2013/11 Св 185
ГАВРИЛОВ, Георги, 1991-
        Engelschmerz ; И розите по гроба на Буковски ; Алеф-Мем-Таф : [стихотворения] / Георги Гаврилов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255484388

БС 2013/11 Св 186
ГЕОРГИЕВ, Велин Йосифов, 1933-
        Звезден сонет ; Таен глас ; Сонетна извадка от неизпратено писмо ; Баладичен сонет за пристаналата на слънцето ; Сонет за многоликата ; Болен сонет ; Сонет или песен на едно птиче в цъфналата вишна ; Сонетни песнички за белия свят ; Там ; Милост за сонета ; Сонетен скок : стихотворения / Велин Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 273 (23-24 ноем. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255367652

БС 2013/11 Св 187
ГЕОРГИЕВ, Велин Йосифов, 1933-
        Обричане ; Изгаряне ; Смях ; Черна нива ; Кон и старче ; Живот с продължение ; Забравата ; Половин сонет ; Молба ; Предупреждение : [стихотворения] / Велин Георгиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 36 (6-12 ноем. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255356388

БС 2013/11 Св 188
ЛАНДЖЕВ, Иван, 1986-
        Вторият лъч ; Очила : [стихотворения] / Иван Ланджев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255491556

БС 2013/11 Св 189
РУПЧЕВ, Георги Кирязов, 1957-2001
        Неприветливост : цикъл от ненужни открития 74/75 : [стихотворения] / Георги Рупчев. - Разбягването на сезоните : 40 години от литературния клуб "Сезони" / Деян Деянов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 6-7.
Текстовете са от открита тетрадка с ранни стихове на поета
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255474404

БС 2013/11 Св 190
СТРАНДЖЕВ, Иван Костадинов, 1953-
        Етюд ; Състояние : стихотворения / Иван Странджев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 279 (30 ноем.-1 дек. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1255611620

БС 2013/11 Св 191
ЧУХОВ, Петър Любомиров, 1961-
        [Хайку] / Петър Чухов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 13.
886.7-193
COBISS.BG-ID 1255488228


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/11 Св 192
БЕЖАНСКИ, Методи Стаменов, 1933-
        Жажда за безкрайност на деня : разказ / Методи Бежански

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 261 (9-10 ноем. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1254846180

БС 2013/11 Св 193
БЕЛЕВА, Дана
        Ключове : [разказ] / Дана Белева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 11.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255478500

БС 2013/11 Св 194
ВАСИЛКОВСКА, Виктория Христова
        У дома ; Бялата стая : [разкази] / Виктория Василковска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 38 (20-26 ноем. 2013), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255653604

БС 2013/11 Св 195
ЗЛАТЕВ, Димитър Константинов, 1936-
        Временна заетост : разказ / Димитър Златев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 255 (2 ноем. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1254623460

БС 2013/11 Св 196
МАРАНГОЗОВ, Цветан Николаев, 1933-
        Спомени и малко памет : [проза] / Цветан Марангозов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 39 (27 ноем.-3 дек. 2013), с. 15.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1255728868

БС 2013/11 Св 197
ПОЛЕГАНОВ, Владимир
        Естер и "Невъзможната колонизация" : [разказ] / Владимир Полеганов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 14-15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255491044

БС 2013/11 Св 198
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Борис и Върбан : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 259 (2 ноем. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1254622948

БС 2013/11 Св 199
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Гавраил и Владислав : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 277 (23 ноем. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255368676

БС 2013/11 Св 200
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Йоан Владислав обърква нещата : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 283 (30 ноем. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255623140

БС 2013/11 Св 201
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Роман и мъчителното чувство : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 265 (9 ноем. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1254845668

БС 2013/11 Св 202
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Самуил и ослепяването : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 271 (16 ноем. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255107556

БС 2013/11 Св 203
ХРИСТОВА, Цонка Людмилова, 1959-
        Робинзон Крузо и цивилизационният избор : проза / Цонка Христова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 19 (28 ноем. 2013), с. 1, 12-13.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1256094692

БС 2013/11 Св 204
ЧЕРНЕВА, Пенка Иванова, 1943-
        Сън за продан : разказ / Пенка Чернева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 279 (30 ноем.-1 дек. 2013), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255615716


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2013/11 Св 205
МАРКОВ, Георги Иванов, 1929-1978
        Сталинчетата : есе / Георги Марков. - Текстът се публикува за първи път в България

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 320 (23 ноем. 2013), с. 44.
Есето е излъчено по Дойче веле на 12 авг. 1974 г.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1255366884


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/11 Св 206
ИККЮ, Содзюн, 1394-1481
        [Хайку] / Иккю Содзюн ; прев. Александър Видев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 37 (13-19 ноем. 2013), с. 16.
895.6-193
COBISS.BG-ID 1255517924


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ВАРДЖИЕВ, Тодор Нишов, 1943-
        За рисунката, буквите и още нещо : проф. Владислав Паскалев на 80 години Вж Св 96

ВАЧЕВА, Мила
        Кръстан Дянков си пише с Ърскин Колдуел : Алеко - синът на големия преводач, разказва за хобитата му - фотография и кулинария Вж Св 160

ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Давид Овадия Вж Св 161

ДОЧЕВА, Екатерина
        Музиката го помни : 90 години от рождението на Добрин Петков (1923-1987) Вж Св 101

ИЛИЕВА, Татяна Атанасова
        С общославянско значение : Франц Миклошич изследва глаголицата и кирилицата в сравнителното езикознание Вж Св 136

КАЦАРОВА, Весела Тодорова
        Дорис Лесинг - талантливият хроникьор на XX век Вж Св 143

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Влюбен, Червенков спасява "Тютюн" ; Баба Парашкева за зетя си Червенков: "Лош, лош, ама добър" ; Хрушчов иска Червенков да изобличи Сталин Вж Св 208

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Жендов влиза в спор с Червенков и плаща с живота си ; Последните думи на Червенков за Жендов били: "Нека мре!" ; Расов кон, прасенца, породиста крава, петли за ЧРД 50 на Червенков Вж Св 209

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Член на ЦК на БКП към Червенков: "Кьорчо, и тебе ще те снемат!" Вж Св 210

КЪНЕВА, Даниела Асенова
        Единак с мисия : Христо Недялков (1 септември 1932 - 29 октомври 2013) Вж Св 104

ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Образът на опасността : 100 години от рождението на [фотографа] Робърт Капа Вж Св 99

НАЙ, Джоузеф С., 1937-
        JFK след 50 години Вж Св 48

        "SOMEBODY to love": Александър Кьосев Вж Св 181


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ЛЕШКА, Мирослав Йержи, 1963-
        Цар Симеон Велики и Византия : в защита на Преславската цивилизация Вж Св 207


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БС 2013/11 Св 207
ЛЕШКА, Мирослав Йержи, 1963-
        Цар Симеон Велики и Византия : в защита на Преславската цивилизация / Мирослав Лешка ; прев. от пол. Ян М. Волски

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 40 (ноем. 2013), с. 6.
949.72.031.5
949.5
COBISS.BG-ID 1256821220

ПОПОВ, Здравко Василев, 1951-
        Пренесохме наследството на Кирил и Методий в Европа : Здравко Попов за духовния мост между Моравия и България Вж Св 1


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БС 2013/11 Св 208
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Влюбен, Червенков спасява "Тютюн" ; Баба Парашкева за зетя си Червенков: "Лош, лош, ама добър" ; Хрушчов иска Червенков да изобличи Сталин / Пенчо Ковачев. - Следва

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 23, бр. 317 (20 ноем. 2013), с. 20.
Год. 23, бр. 320 (23 ноем. 2013), с. 43.
Год. 23, бр. 324 (27 ноем. 2013), с. 19.
949.72.064(092)
92 Червенков, В.
COBISS.BG-ID 1255192804

БС 2013/11 Св 209
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Жендов влиза в спор с Червенков и плаща с живота си ; Последните думи на Червенков за Жендов били: "Нека мре!" ; Расов кон, прасенца, породиста крава, петли за ЧРД 50 на Червенков / Пенчо Ковачев. - Следва

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 23, бр. 303 (6 ноем. 2013), с. 22.
Год. 23, бр. 310 (13 ноем. 2013), с. 21.
Год. 23, бр. 313 (16 ноем. 2013), с. 48.
949.72.064(092)
92 Червенков, В.
COBISS.BG-ID 1254648804

БС 2013/11 Св 210
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Член на ЦК на БКП към Червенков: "Кьорчо, и тебе ще те снемат!" / Пенчо Ковачев. - Следва. - ЦК на БКП - Централен комитет на Българската комунистическа партия

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 327 (30 ноем. 2013), с. 46.
949.72.064(092)
92 Червенков, В.
COBISS.BG-ID 1255620324

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 299 (2013) Св 7
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 301 (2013) Св 13
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 303, Год. 23, бр. 310, Год. 23, бр. 313 (2013) Св 209
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 304 (2013) Св 49
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 308 (2013) Св 34
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 311 (2013) Св 36, Св 139
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 313 (2013) Св 160
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 315 (2013) Св 62
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 316 (2013) Св 27
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 317, Год. 23, бр. 320, Год. 23, бр. 324 (2013) Св 208
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 318 (2013) Св 180
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 320 (2013) Св 205
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 323 (2013) Св 79
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 327 (2013) Св 210
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 45 (2013) Св 58
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 46 (2013) Св 54, Св 65
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 48 (2013) Св 45, Св 75
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 43 (2013) Св 1
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 45 (2013) Св 41, Св 100
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 47 (2013) Св 113
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 255 (2013) Св 195
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 256 (2013) Св 38
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 257 (2013) Св 108
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 261, Год. 23 [т.е. 24], бр. 267 (2013) Св 165
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 261 (2013) Св 192
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 262 (2013) Св 12
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 263 (2013) Св 134
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 265 (2013) Св 59
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 273 (2013) Св 186
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 274 (2013) Св 56
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 276 (2013) Св 5
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 279 (2013) Св 52, Св 73, Св 190, Св 204
 
З

За Буквите, ISSN 1312-3785, Год. 35, бр. 40 (2013) Св 97, Св 136, Св 172, Св 177, Св 207
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 211 (2013) Св 71, Св 94
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 221 (2013) Св 26
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 230 (2013) Св 44
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 43 (2013) Св 9
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 44 (2013) Св 35, Св 42
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 45 (2013) Св 23, Св 53
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 46 (2013) Св 57
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 47 (2013) Св 46, Св 77
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 36 (2013) Св 84, Св 95, Св 99, Св 103, Св 106, Св 126, Св 138, Св 155
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 37 (2013) Св 4, Св 17, Св 63, Св 90, Св 91, Св 92, Св 98, Св 104, Св 114, Св 118
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 38 (2013) Св 18, Св 31, Св 48, Св 86, Св 96, Св 102, Св 110, Св 119, Св 125
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 39 (2013) Св 8, Св 28, Св 72, Св 82, Св 83, Св 89, Св 101, Св 115, Св 121, Св 149, Св 168, Св 181
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 40 (2013) Св 2, Св 33, Св 37, Св 74, Св 87, Св 88, Св 107, Св 109, Св 124, Св 128, Св 163
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 36 (2013) Св 85, Св 122, Св 141, Св 156, Св 164, Св 169, Св 176, Св 187
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 37 (2013) Св 6, Св 116, Св 129, Св 154, Св 179, Св 183, Св 184, Св 185, Св 188, Св 189, Св 191, Св 193, Св 197, Св 206
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 38 (2013) Св 130, Св 135, Св 142, Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 151, Св 194
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 39 (2013) Св 93, Св 112, Св 123, Св 140, Св 143, Св 144, Св 150, Св 178, Св 196
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4993 (2013) Св 68
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 4998 (2013) Св 51
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5001 (2013) Св 174
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5002 (2013) Св 69
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5006 (2013) Св 24, Св 55
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5009 (2013) Св 3
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5011 (2013) Св 19
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5014 (2013) Св 21
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5018 (2013) Св 25
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5020 (2013) Св 80
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5022 (2013) Св 132
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 258 (2013) Св 70
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 259 (2013) Св 198
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 265 (2013) Св 201
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 268 (2013) Св 137
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 270 (2013) Св 40
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 271 (2013) Св 22, Св 105, Св 202
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 273 (2013) Св 127
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 274 (2013) Св 67
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 277 (2013) Св 111, Св 199
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 283 (2013) Св 200
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 256 (2013) Св 81
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 272 (2013) Св 30
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 274 (2013) Св 170
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 276 (2013) Св 78
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 18 (2013) Св 157, Св 158, Св 161, Св 166, Св 171, Св 182
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 19 (2013) Св 152, Св 153, Св 173, Св 175, Св 203
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7457 (2013) Св 162
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7461 (2013) Св 133
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7463 (2013) Св 159
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7464 (2013) Св 76, Св 167
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7467 (2013) Св 66
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7468 (2013) Св 16
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7480 (2013) Св 43
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7482 (2013) Св 60
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7484 (2013) Св 39
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 297 (2013) Св 131
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 299 (2013) Св 117
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 308 (2013) Св 14, Св 15
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 309 (2013) Св 20, Св 64
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 310 (2013) Св 47, Св 120
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 311 (2013) Св 11
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 313 (2013) Св 10
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 318 (2013) Св 29
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 322 (2013) Св 50
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 324 (2013) Св 61
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 326 (2013) Св 32

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 11
Александрова, Ана, 1924- (автор) Св 182
Александрова, Боряна (автор) Св 33
Александрова, Ивайла (интервюиращо лице) Св 112, Св 116
Александрова, Соня Александрова, 1956- (автор) Св 109
Апостолова, Божана Георгиева, 1945- (интервюирано лице) Св 159
Арсениев, Павел, 1986- (автор) Св 154
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 63
Аспарухов, Бриго, 1945- (интервюирано лице) Св 34
Атанасова, Албена (интервюиращо лице) Св 167
 
Б

Балдева, Славея (автор) Св 183
Бежански, Методи Стаменов, 1933- (автор) Св 192
Белева, Дана (автор) Св 193
Беленски, Бойко Цветков, 1952- (автор) Св 171
Бенедиктов, Кирил Станиславович, 1969- (автор) Св 37
Бианко, Рут (интервюирано лице) Св 86
Бирнбом, Жан, 1974- (автор) Св 8
Бобева, Даниела Николова, 1958- (интервюирано лице) Св 58
Бобров, Сергей Рудолфович, 1963- (интервюирано лице) Св 120
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Св 98
Бойкова, Марияна (интервюиращо лице) Св 79
Бойчев, Боян, 1971- (автор) Св 173
Бончева, Юлиана (автор) Св 78
Бориславов, Ясен, 1964- (автор) Св 81
Борисов, Кирил (интервюиращо лице) Св 34
Босев, Росен (автор) Св 23, Св 35
Бояджиев, Кристиян Атанасов, 1954- (автор) Св 106
Бралчик, Йежи, 1947- (интервюирано лице) Св 135
Бродски, Йосиф Александрович, 1940-1996 (интервюирано лице) Св 155
Брук, Ярон, 1961- (интервюирано лице) Св 9
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 18
 
В

Валентинов, Вито, 1977- (интервюирано лице) Св 82
Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 121
Варджиев, Тодор Нишов, 1943- (автор) Св 96
Василева, Мария Димитрова, 1961- (автор) Св 87
Василева, Светла, 1964- (автор) Св 59
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 5
Василковска, Виктория Христова (автор) Св 194
Ватева, Деница (автор) Св 46
Вачева, Мила (автор) Св 160
Вачева, Мила (интервюиращо лице) Св 139, Св 180
Венчев, Иван (интервюиращо лице) Св 111, Св 127
Веселинов, Камен Владимиров, 1946- (интервюирано лице) Св 76
Веселинова, Жени (интервюиращо лице) Св 105
Видев, Александър Георгиев, 1985- (преводач) Св 206
Витанов, Николай Колев, 1965- (интервюирано лице) Св 7
Волгин, Петър, 1969- (автор) Св 14
Волгин, Петър, 1969- (интервюирано лице) Св 12, Св 13
Волкова, Бронислава, 1946- (автор) Св 157
Волски, Ян Миколай (преводач) Св 207
Вълев, Иван Стефанов, 1984- (автор) Св 184
Вълчев, Найден Станев, 1927- (автор) Св 161
 
Г

Габровска, Людмила (интервюиращо лице) Св 174
Гаврилов, Ангел (интервюиращо лице) Св 134
Гаврилов, Георги, 1991- (автор) Св 185
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 45
Ганев, Петър (автор) Св 14
Ганчева, Вера Лалева, 1943- (интервюирано лице) Св 139
Гаспаров, Симеон Йосифов, 1965- (интервюирано лице) Св 162
Генов, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 79
Георгиев, Велин Йосифов, 1933- (автор) Св 186, Св 187
Георгиева, Диляна (преводач) Св 156
Георгиева, Катерина (автор) Св 122, Св 123
Георгиева, Мариана Василева, 1961- (интервюирано лице) Св 132
Георгиева, Теодора (автор) Св 163
Георгиева, Теодора (интервюиращо лице) Св 86
Герджиков, Огнян Стефанов, 1946- (интервюирано лице) Св 15, Св 65
Герчева, Цвета (интервюиращо лице) Св 70
Гешакова, Мила (автор) Св 49
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 36
Гозес, Исак Хаим, 1948- (автор на съпроводителен материал) Св 159
Големинова, Лилия Стефанова (интервюиращо лице) Св 102
Горанова, Калина (автор) Св 46, Св 57
Григоров, Емил Ангелов (автор) Св 149
Григоров, Михаил, 1951- (автор) Св 171
Гуин, Питър (интервюиращо лице) Св 148
Гърдев, Борислав, 1962- (автор) Св 164
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 137
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 9, Св 42
Гяуров, Стоян Димитров, 1950- (преводач) Св 144
 
Д

Данков, Борис Ганчев, 1941- (автор) Св 165
Декова, Галина (автор) Св 88
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 67
Денизова, Вера (автор, интервюиращо лице) Св 46
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 124, Св 125, Св 126
Деянов, Деян Стилиянов (автор на предговор) Св 189
Джуров, Пламен Никифоров, 1949- (автор) Св 101
Димитров, Григор Димитров, 1991- (интервюирано лице) Св 133
Димитров, Пламен Гочев, 1963- (интервюирано лице) Св 56
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 170
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 110
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 74, Св 114
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 109, Св 155
Димитрова, Мария (интервюиращо лице) Св 133
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 10
Добрева, Ваня Чавдарова, 1965- (интервюирано лице) Св 68
Добренко, Евгений Александрович, 1962- (автор) Св 141
Дойнов, Николай Георгиев, 1963- (интервюирано лице) Св 70
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 85
Дочева, Екатерина (автор) Св 101
Драмбозов, Георги Димитров, 1945- (автор) Св 171
Дългъчева, Мая Георгиева, 1967- (интервюирано лице) Св 166
 
Е

Еко, Умберто, 1932- (автор) Св 109
 
Ж

Желев, Радостин (преводач) Св 145, Св 148
Желязкова, Антонина Любомирова, 1952- (интервюирано лице) Св 16
Жилиев, Юлиан Стефанов (преводач) Св 141
 
З

Зарев, Владимир Пантелеев, 1947- (интервюирано лице) Св 167
Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 150
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 64
Златев, Димитър Константинов, 1936- (автор) Св 195
Знеполски, Боян Ивайлов, 1968- (автор) Св 17
Зорница София, 1972- (интервюирано лице) Св 111
 
И

Измирлиев, Алексей, 1951- (интервюирано лице) Св 102
Иккю, Содзюн, 1394-1481 (автор) Св 206
Илиев, Димитър (интервюиращо лице) Св 66
Илиева, Зорница (автор) Св 38
Илиева, Зорница (интервюиращо лице) Св 12
Илиева, Наталия (автор) Св 103, Св 107
Илиева, Татяна Атанасова (автор) Св 136
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 71
Имамов, Алиосман Ибраим, 1953- (интервюирано лице) Св 47
Исаков, Юрий Николаевич, 1948- (интервюирано лице) Св 39
 
Й

Йончев, Димитър Трендафилов, 1944- (интервюирано лице) Св 18
Йоргова, Паулина (интервюиращо лице) Св 80
Йорданов, Антони (интервюиращо лице) Св 131
Йорданов, Валери, 1974- (интервюирано лице) Св 127
Йорданова, Люба (автор) Св 23
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 24, Св 25
Йотова, Илияна Малинова, 1964- (интервюирано лице) Св 19
Йотова, Калина (интервюиращо лице) Св 40
 
К

Казак, Четин Хюсеин, 1972- (интервюирано лице) Св 62
Калфин, Ивайло Георгиев, 1964- (интервюирано лице) Св 20
Караиванова, Жана Иванова, 1961- (интервюирано лице) Св 112
Каракостова, Румяна Лазарова, 1951- (автор) Св 128
Карапеткова, Дария Светлозарова (автор) Св 142
Карапеткова, Дария Светлозарова (преводач) Св 168
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 51
Катанска, Цветелина (интервюиращо лице) Св 61
Кацарова, Весела Тодорова (автор) Св 143
Клисурова, Лиляна (интервюиращо лице) Св 27
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор) Св 208, Св 209, Св 210
Ковачева, Диана, 1975- (интервюирано лице) Св 64
Коидзуми, Такаши, 1951- (интервюирано лице) Св 40
Коларов, Радосвет Стефанов, 1942- (автор) Св 181
Колев, Кольо, 1956- (интервюирано лице) Св 21
Колев, Красимир, 1969- (автор) Св 94
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (интервюирано лице) Св 32
Костова, Ева (интервюиращо лице) Св 56
Костурков, Кристиан (интервюиращо лице) Св 39
Кочева, Диляна (интервюиращо лице) Св 71
Кравец, Сергей Леонидович, 1962- (интервюирано лице) Св 3
Кралев, Димитър Иванов, 1933- (автор) Св 173
Крапанчева, Искра (интервюиращо лице) Св 162
Кремидас, Костас, 1955- (автор) Св 152
Кръстев, Цветан, 1961- (интервюирано лице) Св 84
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 20, Св 29
Кръстева, Кристина (интервюиращо лице) Св 62
Кънев, Радан, 1975- (интервюирано лице) Св 50
Кънева, Даниела Асенова (автор) Св 104
Кънчев, Цветелин, 1967- (интервюирано лице) Св 51
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 113
Кьосева, Цветана Лазарова, 1952- (интервюирано лице) Св 22
Кюмюрджиева, Антония (интервюиращо лице) Св 76
Кючуков, Любомир Недков, 1955- (интервюирано лице) Св 41
 
Л

Лазаревич, Йеремия, 1955- (автор) Св 158
Лазаров, Милко, 1967- (интервюирано лице) Св 114
Лазаров, Светлозар Стоянов, 1974- (интервюирано лице) Св 66
Лазаров, Светослав Божидаров (интервюирано лице) Св 105
Ланджев, Иван, 1986- (автор) Св 188
Леон, Бернардино, 1964- (интервюирано лице) Св 42
Лешка, Мирослав Йержи, 1963- (автор) Св 207
Ли, Къцян, 1955- (автор) Св 43
Липискова, Мария Иванова, 1972- (преводач) Св 154
Личева, Цветомира (интервюиращо лице) Св 54
Лозанов, Георги, 1958- (автор) Св 99
Лозанов, Лъчезар (интервюиращо лице) Св 1
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 19, Св 21
 
М

Маар, Михаел, 1960- (автор) Св 144
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 115
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (автор) Св 72
Марангозов, Цветан Николаев, 1933- (автор) Св 196
Маринчевска, Надежда Михайлова (интервюиращо лице) Св 118
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 52
Марков, Георги Иванов, 1929-1978 (автор) Св 205
Маркщайн, Елизабет, 1929-2013 (интервюиращо лице) Св 155
Маркщайн, Хайнц, 1924-2008 (интервюиращо лице) Св 155
Милев, Момчил (автор) Св 23, Св 46
Минасян, Гарабед Ардашес, 1944- (интервюирано лице) Св 60
Минева, Силвия Стефанова (интервюирано лице) Св 5
Минчев, Николай, 1979- (интервюирано лице) Св 108
Михайлов, Любомир (интервюиращо лице) Св 39
Михайлова, Поли (автор) Св 46
Мишева, Мила (интервюиращо лице) Св 68
Младенов, Светослав, 1974- (интервюирано лице) Св 54
Моллов, Пламен Неделчев, 1958- (интервюирано лице) Св 80
Мурдаров, Владко Данаилов, 1948- (интервюирано лице) Св 137
Мускурова, Ружа (преводач) Св 146, Св 147
 
Н

Най, Джоузеф С., 1937- (автор) Св 48
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 169
Николаева, Весела (автор) Св 46
Николов, Георги Николов, 1956- (автор) Св 173
Николов, Димитър (интервюиращо лице) Св 22
Николов, Калин Емилов, 1956- (автор) Св 97
Николова, Десислава (автор) Св 46
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 129
Николова, Патриция, 1979- (интервюиращо лице) Св 117
Николова, Силвия Ангелова, 1962- (интервюиращо лице) Св 3
 
О

Оков, Бойко (интервюиращо лице) Св 132
Оутс, Джойс Каръл, 1938- (автор) Св 147
Ошо, 1931-1990 (автор) Св 6
 
П

Памукчиев, Станислав Минков, 1953- (автор) Св 89
Панчев, Йово, 1981- (автор) Св 83, Св 90
Панчев, Йово, 1981- (интервюиращо лице) Св 84
Петкова, Валентина (интервюиращо лице) Св 10
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 11, Св 15, Св 32
Петкова, Светла (автор) Св 91, Св 92
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 82
Петров, Александър, 1953- (интервюирано лице) Св 170
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (интервюиращо лице) Св 135
Пиргова, Мария Андонова, 1955- (интервюирано лице) Св 24
Полеганов, Владимир (автор) Св 197
Попиванов, Борис Петров, 1981- (интервюирано лице) Св 25
Попов, Здравко Василев, 1951- (интервюирано лице) Св 1
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Св 93
Попов, Тодор Димитров, 1967- (интервюирано лице) Св 67
Протохристова, Клео Стефанова, 1950- (автор) Св 151
Първанов, Георги Седефчов, 1957- (интервюирано лице) Св 26
Първанова, Антония Стефанова, 1962- (интервюирано лице) Св 27
 
Р

Радушев, Добромир (интервюиращо лице) Св 69
Розов, Николай Николаевич, 1912-1993 (автор) Св 172
Рупчев, Георги Кирязов, 1957-2001 (автор) Св 189
 
С

Сабоурин, Владимир Едуардо, 1967- (автор) Св 140
Савов, Стефан (автор) Св 75
Сакс, Джефри, 1954- (автор) Св 55
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 73, Св 108
Серафимов, Румен, 1955- (автор) Св 84
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 23, Св 46, Св 77
Станчев, Ивайло (интервюиращо лице) Св 58
Станчев, Красен Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 46
Старидолска, Елена (автор) Св 35, Св 53
Стефанов, Димитър, 1932- (преводач) Св 157
Стефанов, Сава (автор) Св 28
Стоилов, Янаки Боянов, 1958- (интервюирано лице) Св 29
Стоилова, Зорница (автор) Св 23, Св 35, Св 53
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 60
Стойнев, Драгомир Велков, 1976- (интервюирано лице) Св 61
Стойчев, Огнян (интервюиращо лице) Св 65
Стоянов, Николай (автор) Св 57
Странджев, Иван Костадинов, 1953- (автор) Св 190
Стратиева, Екатерина, 1982- (интервюирано лице) Св 134
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (преводач) Св 6
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 16
 
Т

Теофанов, Цветан Иванов, 1952- (интервюирано лице) Св 36
Терзиев, Асен Тодоров (автор) Св 130
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 198, Св 199, Св 200, Св 201, Св 202
Терзийски, Калин Николов, 1970- (интервюирано лице) Св 174
Теру, Пол, 1941- (интервюирано лице) Св 148
Тиханов, Галин Василев, 1964- (автор) Св 156
Тодоров, Антоний Тодоров, 1957- (автор) Св 30
Тодоров, Валерий Костадинов (интервюирано лице) Св 69
Топалов, Веселин Александров, 1975- (интервюирано лице) Св 131
Тотев, Петко, 1932- (автор) Св 175
Третнер, Андреас, 1959- (автор) Св 176
Трифонов, Владо (интервюирано лице) Св 116
Турилов, Анатолий Аркадиевич, 1951- (автор) Св 177
 
Ф

Фадел, Морис Наме, 1973- (автор) Св 178
Фероли, Лияна (интервюиращо лице) Св 166
 
Х

Халачев, Любомир Тодоров, 1950- (интервюирано лице) Св 73, Св 74
Халпърн, Сю (автор) Св 63
Хартомацидис, Христос, 1954- (автор) Св 153
Хартомацидис, Христос, 1954- (преводач) Св 152
Хигинботъм, Ема (автор) Св 145
Хигинс, Шарлот, 1972- (автор) Св 146
Христов, Любен, 1960- (интервюирано лице) Св 117
Христов, Тодор (автор) Св 31
Христова, Теменужка (автор) Св 94
Христова, Цонка Людмилова, 1959- (автор) Св 203
Хюсеин, Паола (интервюиращо лице) Св 13
 
Ц

Цанев, Петер Кънчев, 1967- (автор) Св 95
Цанева, Стефка (автор) Св 2
Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 47, Св 50
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 120
Цонева, Росица (автор) Св 100
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 41
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 18
Чернева, Пенка Иванова, 1943- (автор) Св 204
Чернишева, Наталия Ивановна, 1951- (интервюирано лице) Св 118
Чернокожев, Вихрен Илиев, 1951- (автор) Св 179
Чуков, Владимир Стефанов, 1960- (интервюирано лице) Св 44
Чухов, Петър Любомиров, 1961- (автор) Св 191
 
Ш

Шиндаров, Михаил, 1958- (автор) Св 4
Шинов, Чавдар Стоев, 1941- (интервюирано лице) Св 180
Шопов, Николай Стефанов, 1946- (преводач) Св 158
Шулц, Мартин, 1955- (интервюирано лице) Св 45
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (автор) Св 138
 
Я

Янакиев, Александър Милков, 1955- (автор) Св 119
 
B

Bucev, Hristo вж Буцев, Христо


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Адонис и Умберто Еко са моите фаворити за "Нобел" Св 139
Аз съм единствен наследник на Парашкев Хаджиев Св 105
"Аз усетих правилото за "магическите 3": Един успех не е достатъчен, два не са, но след три поредни успеха вратите се отварят..." Св 112
аз чувам как пристъпва есента... Св 183
Ален Финкелкрот играе с огъня Св 8
Алеф-Мем-Таф Св 185
Английският Пруст Св 144
 
Б

Баба Парашкева за зетя си Червенков: "Лош, лош, ама добър" Св 208
Баладичен сонет за пристаналата на слънцето Св 186
Бизнесът с омразата Св 35
Болен сонет Св 186
Борис и Върбан Св 198
Будител не се става от участие в риалити Св 70
Бъдете толерантни! Св 117
Бялата стая Св 194
 
В

В балета вече е като във футбола! Св 120
В ненормална обстановка няма нормално законодателство Св 65
В разградената ни държава всеки расист става звезда Св 10
Ваза Св 158
Вечно актуалната класика Св 128
Видимостта на чудното Св 4
Влюбен, Червенков спасява "Тютюн" Св 208
Временна заетост Св 195
Вторият лъч Св 188
Възгласите "Оставка" са отвън и това прави протеста неавтентичен Св 24
Възраждане или поголовна литературна кражба Св 165
Вълненията на Една О'Брайън Св 147
[Вътрешна македонска революционна организация] ВМРО са били най-опасните терористи в Европа Св 22
 
Г

Гавраил и Владислав Св 199
Гагарин и ние Св 154
Георги Димитров - Илия Бешков: (не)добронамереният шантаж Св 85
"Гепарди"-те на малкия и средния бизнес Св 59
Герман и другите Св 109
Гледки от Стокхолм Св 98
Големите ни таланти са в задния двор Св 159
Греховете на Орешарски Св 46
 
Д

Да бъдеш част от нещо голямо Св 86
Да не затваряме границата за бежанците Св 51
Да се види от всякой българин Св 113
Давид Овадия Св 161
Дайте време на бежанците да си превържат раните Св 36
Демонтажи на апатията Св 2
Джуджетата мечтаят за статус на великани Св 12
Добре ми казваше баща ми... Св 152
Дорис Лесинг - талантливият хроникьор на XX век Св 143
Дошли сме на този свят добри и русокоси Св 180
Драгомир Стойнев отлетя за САЩ като министър, а се върна като рекламен агент Св 78


[Европейският съюз] ЕС има специална отговорност за страните от Арабската пролет Св 42
Единак с мисия Св 104
Езикът е живо създание, не може да се ограничи с декрети Св 135
Елинор Катън: "Питат мъжете писатели върху какво разсъждават, а жените писатели какво чувстват Св 146
Естер и "Невъзможната колонизация" Св 197
Етюд Св 190
 
Ж

Жажда за безкрайност на деня Св 192
Жендов влиза в спор с Червенков и плаща с живота си Св 209
Живот с продължение Св 187
Животът е по-силен от правото Св 15
Жили и жули Св 110
 
З

За децентрализция на общините засега само се говори Св 67
За несъгласията на "Тихата" поезия и още нещо Св 179
За офшорките да се вади всичко накуп, а не както досиетата Св 27
За рисунката, буквите и още нещо Св 96
Забравата Св 187
Заветите на Волтер Св 18
Завръщането на пирамидите Св 57
Засега Турция отказва договор за реадмисия Св 41
Затягаме контрола на храните в интернет Св 80
"Защото всяко ново поколение е искало, иска и ще иска да промени света" Св 122
Звезден сонет Св 186
Звездопът Св 182
 
И

И вие сте същите! Св 124
И розите по гроба на Буковски Св 185
Идва нова смяна националисти Св 16
Идея: Държавата ще връща данъка на бедните Св 47
Изгаряне Св 187
Изгубените еднорози се намериха... Св 163
Изкривена дисни реалност Св 123
Изкуство в самозащита Св 91
Изложба изпитание Св 89
Изящният "Глас" на Ивана Папазова Св 121
Икономиите са рецепта за стагнация Св 9
Има неща и неща... Св 157
Има опасност мирният протест да завърши с погром Св 11
Има страхотна атака срещу мен, защото говоря "неправилни" неща Св 13
Имаме лош имидж пред инвеститорите Св 54
Имигрантите - отвъд Атака, ВМРО и Национална съпротива Св 33
Индиански тотем ме отведе в Америка Св 162
Интелигибилно познание на духа Св 93
Интернет гласуването е опасно в гетата Св 32
Искам световната титла отново Св 131
Искаме да извършим четири важни реформи в икономиката Св 58
История на войника Св 107
История на съвременността срещу история на миналото Св 178
 
Й

Йоан Владислав обърква нещата Св 200
 
К

Как да избегнем капана на бедността Св 55
Как Италия чете "Физика на тъгата" Св 168
Как слон може да влезе в колибка Св 118
Кама Сутра! Св 153
Камю и смисълът на историята Св 149
Кинематографичната проза на Борис Христов Св 164
Киномания, или да тръгнеш от киното, което да показваш на приятелите си Св 116
Ключове Св 193
Когато правиш неща, в които има смисъл, накрая виждаш дъга Св 111
Кой изпорти нашта вера? Св 153
Кой ни открадна луната? Св 114
Кой предаде нашта вера? Св 153
Кон и старче Св 187
Красимир Колев: Чрез изкуството слушам душата си Св 94
Кристалина Георгиева нехае за бежанците у нас Св 21
Кръстан Дянков си пише с Ърскин Колдуел Св 160
Кукли ли сме в свят, омотан в кабели? Св 63
Където четенето и гледането се пресичат Св 87
Към историята на победените. Тиханов в Бразилия Св 140
 
Л

Ловецът на ситуации Св 84
Лошо ни се пише в евродоклада Св 64
 
М

Мандарини, самураи и други метаморфози Св 151
Марионетки на самите себе си Св 154
Медитационните серии на Ошо Св 6
Мечтая да участвам в Дакар Св 134
Милост за сонета Св 186
Мит е, че човек се променя Св 167
Много искам да се науча да свиря джаз Св 108
Може ли ден без смях? Св 92
Молба Св 187
Мостове ръкотворни и неръкотворни Св 175
Моят роден край е в гората елова... Св 157
Музиката го помни Св 101
Мъдрост Св 157
Мъртвият не се бои от смъртта... Св 152
Мястото на песента не е в политиката Св 170
 
Н

На Шекспирова вълна Св 125
Наблюдавам със загриженост българските протести Св 45
Нашият университет е дискриминиран по отношение на финансирането Св 71
Не бедността ни е проблемът, а завистта и мързелът Св 174
Не съм звезда, това е само началото Св 133
Не чуваме искания за добро образование и реализация Св 68
Неизвестен разговор с Йосиф Бродски Св 155
Необходима ни е българска културна политика Св 73
Непоносимата лекота на новата АЕЦ Св 77
Неприветливост Св 189
Несъществуващият консенсус на прехода Св 14
Няма ясна цел, която да задвижва протеста оттук нататък Св 25
Нямаш шанс - използвай го! Св 28
 
О

Облегнах майка ми във рамка... Св 152
Образованият човек по-лесно приема културните различия Св 40
Образът на опасността Св 99
Обричане Св 187
Обществото вече контролира партиите Св 60
Окупация и реклама Св 31
От 30 години човечеството е в криза Св 3
От български оригинал Св 172
Очила Св 188
 
П

Паниката на властта Св 23
[Петдесет] 50 години на сцената Св 129
Плевнелиев реди съмнителни политически пасианси Св 19
[По проблемите на Съюза на българските писатели] Св 171
По следите на мистичното безмълвие Св 95
Поздрави от далеч, преминали реки и планини Св 43
Полезният ход е добро управление Св 26
Политиците трябва да се научат на съгласие Св 20
Половин сонет Св 187
Посвещение Св 97
Последните думи на Червенков за Жендов били: "Нека мре!" Св 209
Последното пътешествие из Африка на автора на пътеписи Пол Теру Св 148
Пред спорта ни повече няма да стои въпросът QUO VADIS Св 132
Предсрочни избори не са на дневен ред Св 29
Предупреждение Св 187
Пренаписване от големи за малки Св 142
Пренесохме наследството на Кирил и Методий в Европа Св 1
Преходът като апотеоз на кича, в който се изгубихме Св 81
приемаш ме каквато съм... Св 183
Променен фокус Св 119
Промениха ли Сирия и Египет политиката на Турция? Св 38
Протестът - накъде и докога? Св 30
Протестът ни бе социален, а не политически Св 56
Процесът като пърформанс Св 82
Пълнолуние Св 153
 
Р

Работни бележки към "Нощна трева" Св 176
Разговор с Али Смит, която рядко дава интервюта Св 145
Разочарованието от ГЕРБ е много силно Св 50
Разровихме стари убийства, за да няма улично правосъдие Св 66
Рап за утрото и мутрата Св 153
Расов кон, прасенца, породиста крава, петли за ЧРД 50 на Червенков Св 209
Редом с гърци и палестинци Св 177
Реформиране на един крак? Св 17
Речта ни стана много груба, всеки е склонен да сипе обиди, без да мисли Св 137
Робинзон Крузо и цивилизационният избор Св 203
Робърт Капа - войната отблизо Св 100
Родопите в дъгата на неоосманизма Св 52
Роман и мъчителното чувство Св 201
Руска емигрантска критика между двете световни войни Св 156
 
С

С историческото си извинение БСП затвори една болезнена страница Св 62
С общославянско значение Св 136
Самуил и ослепяването Св 202
Светена вода Св 158
Сега усилено ни се глаголи за морал Св 5
[Седми] VІІ реактор на "Козлодуй" може да е революция в безопасността Св 79
Скопие краде и възрожденски писатели Св 165
Слама, охра и кармин Св 88
След 20 г. българите ще са малко под 6 милиона Св 7
Следи Св 106
Смях Св 187
Сонет за многоликата Св 186
Сонет или песен на едно птиче в цъфналата вишна Св 186
Сонетен скок Св 186
Сонетна извадка от неизпратено писмо Св 186
Сонетни песнички за белия свят Св 186
Соцреализмът: машина за производство на социализъм Св 141
Спомени и малко памет Св 196
Споразумението с Иран за ядрената програма е дипломатическа победа Св 44
Сталинчетата Св 205
Стихотворението "Le vase brisé" и българският му прочит Св 150
Струва ми се, че имам само един ден... Св 157
Стъпка Св 158
[Съвременни проблеми на Съюза на българските писатели] Св 173
[Съединените американски щати] САЩ, Русия и Китай заедно? Св 37
Сън за продан Св 204
Състояние Св 190
 
Т

Таен глас Св 186
Таксиномия Св 154
Там Св 186
Тая и Оная гора са едно Св 166
Те идват Св 53
Тежко и горко на народ, който още има нужда от будители Св 69
Това което искам Св 183
Топлина Св 158
Тревога за езика Св 138
Трима от победителите на фестивала в Марибор Св 130
Трябва да си адски слаб актьор за да провалиш добрия сцeнарий Св 127
Турция нарушава устава на НАТО, допуска бежански поток към братска държава Св 34
 
У

У дома Св 194
Увод в алтернативната публичност Св 169
Умира, непрекъснато умира Гърция... Св 152
Университетът и политическото Св 72
 
Ф

Феноменология на дирижирането Св 102
Фестивал по време на криза Св 115


[Хайку] Св 184, Св 191, Св 206
Хрушчов иска Червенков да изобличи Сталин Св 208
 
Ц

Цар Симеон Велики и Византия Св 207
Цялото - обект, частите - пространства Св 83
 
Ч

Часовникът тиктака към апокалипсиса Св 75
Черна комедия Св 126
Черна нива Св 187
Член на ЦК на БКП към Червенков: "Кьорчо, и тебе ще те снемат!" Св 210
човек е сляп... Св 183
 
Ш

Шествия и антиподи Св 103
Шлагерна култура Св 90
 
Щ

Ще подаваме онлайн документи за патент Св 76
Ще преговаряме с Русия за по-евтин газ Св 61
Ще скочат ли новите леви от виртуалния живот в политиката Св 49
 
Ю

Юбилей в режим на студентски протест Св 74
"Южен поток" ще извади България от кризата Св 39
 
E

Engelschmerz Св 185
 
J

[John Fitzgerald Kennedy] JFK след 50 години Св 48
 
S

"Somebody to love": Александър Кьосев Св 181

УДК


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 1, Св 2, Св 181
03 ОБЩИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ. ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ РЕЧНИЦИ. НАУЧНИ СПРАВОЧНИЦИ Св 3


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Св 149
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 6
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Св 4
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 5, Св 63


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 6


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Св 7
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 8, Св 9, Св 10
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 42, Св 45, Св 72
324 ИЗБОРИ Св 32
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 51
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 46, Св 47, Св 48
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 54
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Св 55
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 56
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 57
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 46, Св 58, Св 59, Св 60
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Св 61
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 62, Св 63
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 64
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 65, Св 66
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 67
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 68
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Св 69
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Св 70
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 71, Св 72, Св 73, Св 74


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Св 75


608 ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПРИЛОЖНИТЕ НАУКИ. РАЦИОНАЛИЗАЦИИ. ПАТЕНТИ. ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ Св 76
621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА Св 77
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 78, Св 79
664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Св 80


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 81, Св 169
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 82, Св 83, Св 84
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Св 85
75 ЖИВОПИС Св 86, Св 87, Св 88, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 96, Св 97
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 83, Св 98, Св 99, Св 100, Св 118
78 МУЗИКА Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 106
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Св 107
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 108
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117, Св 118, Св 119, Св 127
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 111, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 131
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Св 132
796.3 ИГРИ С ТОПКА Св 133
796.7 АВТОМОБИЛЕН СПОРТ. МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТ Св 134


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Св 136
808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК Св 135
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 136, Св 137, Св 138
82 ЛИТЕРАТУРА Св 139
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 140
82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Св 141
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Св 160
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 142
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 143, Св 144, Св 145, Св 146
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Св 147
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 148
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 149, Св 150, Св 151
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 152, Св 153
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 154, Св 155, Св 156
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Св 157
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 158
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 165
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 122, Св 150, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169, Св 170, Св 171, Св 172, Св 173, Св 174, Св 175, Св 176, Св 177, Св 178, Св 179, Св 180, Св 181
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 182, Св 183, Св 184, Св 185, Св 186, Св 187, Св 188, Св 189, Св 190, Св 191
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 192, Св 193, Св 194, Св 195, Св 196, Св 197, Св 198, Св 199, Св 200, Св 201, Св 202, Св 203, Св 204
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 205
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 206


92 БИОГРАФИИ Св 48, Св 96, Св 99, Св 101, Св 104, Св 136, Св 143, Св 160, Св 161, Св 181, Св 208, Св 209, Св 210
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 207
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Св 1, Св 207
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 208, Св 209, Св 210

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Адонис (1930-) Св 139
Алекова, Елена (1963-) Св 175
Александрова, Рада (1943-) Св 179
Алексиева, Елена Алексиева (1975-) Св 121
Алексиева, Елена вж Алексиева, Елена Алексиева (1975-)
Ангелов, Калин (1975-) Св 121
Апостолова, Божана вж Апостолова, Божана Георгиева (1945-)
Апостолова, Божана Георгиева (1945-) Св 159
Арнаудов, Иван вж Арнаудов, Иван Христов (1882-1960)
Арнаудов, Иван Христов (1882-1960) Св 150
 
Б

Бешков, Илия (1901-1958) Св 85
Бийтълс Св 106
Блажев, Свилен (1953-) Св 88
Бовоар, Симон дьо (1908-1986) Св 151
Богородица, светица Св 177
Болъм, Ръсел Св 125
Брехт, Бертолд (1898-1956) Св 130
 
В

Варджиев, Тодор (1943-) Св 97
Виткаци вж Виткевич, Станислав Игнаци (1885-1939)
Виткевич, Станислав Игнаци (1885-1939) Св 130
Вълчев, Александър (1973-) Св 83
 
Г

Ганев, Валентин (1956-) Св 107
Генова, Мила Вихрониева Попнеделева- вж Попнеделева-Генова, Мила Вихрониева (1977-)
Герман, Алексей вж Герман, Алексей Юриевич (1938-2013)
Герман, Алексей Юриевич (1938-2013) Св 109
Господинов, Георги (1968-) Св 168
 
Д

Делчев, Недялко (1965-) Св 124
Димитров, Георги (1882-1949) Св 85
Димитров, Иван (1983-) Св 122
Дойнов, Пламен вж Дойнов, Пламен Иванов (1969-)
Дойнов, Пламен Иванов (1969-) Св 178
Дянков, Кръстан вж Дянков, Кръстан Димитров (1933-1999)
Дянков, Кръстан Димитров (1933-1999) Св 160
 
Е

Еко, Умберто (1932-) Св 139
 
Ж

Жендов, Александър Стефанов (1901-1953) Св 209
 
З

Зидаров, Любен вж Зидаров, Любен Христов (1923-)
Зидаров, Любен Христов (1923-) Св 92
 
К

Камю, Албер (1913-1960) Св 149
Капа, Робърт (1913-1954) Св 99, Св 100
Катън, Елинор (1985-) Св 146
Кенеди, Джон Фицджералд (1917-1963) Св 48
Кирил, славянски първоучител (827-869) Св 1
Ковачев, Йордан вж Ковачев, Йордан Методиев (1895-1966)
Ковачев, Йордан Методиев (1895-1966) Св 150
Колев, Красимир (1969-) Св 94
Константин Преславски, епископ Св 177
Кръстев, Цветан (1961-) Св 84
Кьосев, Александър вж Кьосев, Александър Динов (1953-)
Кьосев, Александър Динов (1953-) Св 181
 
Л

Лесинг, Дорис (1919-2013) Св 143
Лоренци, Йерней (1973-) Св 130
Люцканов, Владимир вж Люцканов, Владимир Николаев (1959-)
Люцканов, Владимир Николаев (1959-) Св 126
 
М

Макдона, Мартин (1970-) Св 126
Методий, славянски първоучител (815-885) Св 1
Миклошич, Франц (1813-1891) Св 136
Мурджев, Стайко вж Мурджев, Стайко Пламенов (1984-)
Мурджев, Стайко Пламенов (1984-) Св 123
 
Н

Недялков, Христо (1932-2013) Св 104
Николчина, Миглена вж Николчина, Миглена Илиева (1955-)
Николчина, Миглена Илиева (1955-) Св 163
Нушич, Бранислав (1864-1938) Св 124
 
О

О'Брайън, Една (1930-) Св 147
Овадия, Давид вж Овадия, Давид Хаим (1923-1995)
Овадия, Давид Хаим (1923-1995) Св 161
Орешарски, Пламен Василев (1960-) Св 46
 
П

Памукчиев, Станислав вж Памукчиев, Станислав Минков (1953-)
Памукчиев, Станислав Минков (1953-) Св 90, Св 93, Св 95
Папазова, Ивана вж Папазова, Ивана Тодорова (1968-)
Папазова, Ивана Тодорова (1968-) Св 121
Паскалев, Владислав вж Паскалев, Владислав Паскалев (1933-)
Паскалев, Владислав Паскалев (1933-) Св 96
Пекарски, Марк (1940-) Св 120
Петков, Добрин вж Петков, Добрин Христов (1923-1987)
Петков, Добрин Христов (1923-1987) Св 101
Петрова, Катя Св 125
Плевнелиев, Росен Асенов (1964-) Св 19
Попилиева, Василена Св 124
Попнеделева-Генова, Мила вж Попнеделева-Генова, Мила Вихрониева (1977-)
Попнеделева-Генова, Мила Вихрониева (1977-) Св 87
Поул, Антъни вж Поул, Антъни Дъмък (1905-2000)
Поул, Антъни Дъмък (1905-2000) Св 144
Прокофиев, Сергей вж Прокофиев, Сергей Сергеевич (1891-1953)
Прокофиев, Сергей Сергеевич (1891-1953) Св 120
Прохоров, Стефан (1993-) Св 122
Прюдом, Сюли (1839-1907) Св 150
 
Р

Ридли, Филип (1964-) Св 123
 
С

Симеон Велики вж Симеон I, цар български (864?-927)
Симеон I, цар български (864?-927) Св 207
Симов, Пенчо вж Симов, Пенчо Стефанов (1929-)
Симов, Пенчо Стефанов (1929-) Св 150
Смит, Али (1962-) Св 145
Старчева, Леда (1960-) Св 83
Стоев, Динко (1958-) Св 89
Стойнев, Драгомир Велков (1976-) Св 78
Стойнев, Драгомир вж Стойнев, Драгомир Велков (1976-)
Стравински, Игор вж Стравински, Игор Фьодорович (1882-1971)
Стравински, Игор Фьодорович (1882-1971) Св 107
Страшимиров, Антон вж Страшимиров, Антон Тодоров (1872-1937)
Страшимиров, Антон Тодоров (1872-1937) Св 124
 
Т

Тиханов, Галин Василев (1964-) Св 140
Торосян, Ованес (1987-) Св 122
 
Ф

Филкова, Федя вж Филкова, Федя Райкова (1950-)
Филкова, Федя Райкова (1950-) Св 176
Финкелкрот, Ален (1949-) Св 8
Фърлич, Оливър (1976-) Св 130
 
Х

Хаджиев, Парашкев вж Хаджиев, Парашкев Тодоров (1912-1992)
Хаджиев, Парашкев Тодоров (1912-1992) Св 105, Св 128
Хелнвайн, Готфрид (1948-) Св 91
Хорват, Себастиан (1971-) Св 130
Христов, Борис вж Христов, Борис Кирилов (1945-)
Христов, Борис Кирилов (1945-) Св 164
 
Ч

Червенков, Вълко Вельов (1900-1980) Св 208, Св 209, Св 210
 
Ш

Шекспир, Уилям (1564-1616) Св 125
Шърман, Синди (1954-) Св 98
 
Щ

Щраус, Рихард (1864-1949) Св 120
 
F

Finkielkraut, Alain вж Финкелкрот, Ален (1949-)
 
T

Tihanov, G. вж Тиханов, Галин Василев (1964-)


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

България Св 1, Св 11, Св 14, Св 16, Св 18, Св 26, Св 28, Св 31, Св 33, Св 34, Св 39, Св 40, Св 46, Св 49, Св 53, Св 61, Св 68, Св 72, Св 76, Св 77, Св 81, Св 113
 
Е

Египет Св 38
 
И

Източна Европа Св 43
Иран Св 44
 
К

Киев Св 119
Китай Св 37, Св 43
 
М

Македония Св 165
Моравия Св 1
 
О

Оренбург
- Русия Св 119
 
Р

Рим Св 109
Русия Св 3, Св 37, Св 39
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 38
Словения Св 130
Солун Св 115
София Св 103, Св 110
Съединени американски щати Св 37
 
Т

Турция Св 34, Св 38, Св 41
 
Ц

Централна Европа Св 43
 
Я

Япония Св 40