ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 62, 2013, бр. 12

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Анелия Иванова

Съставители: Бойка Първанова, Румяна Николова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2013/12 Св 1
ЯНЕВ, Георги Георгиев, 1950-
        Общо за библиотеката на Гео Милев и по-конкретно за две книги от нея / Георги Янев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 10-11.
027.1(091)
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1256072420


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

ВАЙНЪР, Катрин, 1971-
        Дигиталната ера - напред към миналото : много учени смятат, че петте века между пресата на Гутенберг и интернет са просто пауза в обичайната човешка комуникация ; Трябва ли да плащаме за сериозна журналистика Вж Св 9


1 ФИЛОСОФИЯ


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БС 2013/12 Св 2
СПАСОВА, Правда Добринова
        Непоследователният скептицизъм на Колаковски / Правда Спасова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 5.
Творчеството на полския философ
101(438)
COBISS.BG-ID 1255952356


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2013/12 Св 3
ДАНЧЕВ, Николай Йорданов, 1941-
        Страданието е генетично заложено у българина : интервю с проф. Николай Данчев / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 290 (9 дек. 2013), с. 6-7.
159.922.4(=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255890404


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2013/12 Св 4
АНТОНИЙ, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978-
        В дни на изпитания трябва да се научим да прощаваме : интервю с Негово Високопреосвещенство Антоний, митрополит на Западно- и Средноевропейската епархия / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5046 (24 дек. 2013), с. 11, 14.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1256651236

БС 2013/12 Св 5
ВАСИЛЕВ, Георги Вълчев, 1944-
        Grande munus. Велик дар : енциклика на папа Лъв XIII (1880) / Георги Василев

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 35, бр. 41 (дек. 2013), с. 16.
282
COBISS.BG-ID 1256836836

БС 2013/12 Св 6
НАУМ, епископ Стобийски, 1968-
        Добрият пастир е силен със смирението си : с главния секретар на Светия синод Стобийския епископ Наум разговаря Диана Петрова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 333 (6 дек. 2013), с. 16-17.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1255803364

БС 2013/12 Св 7
ФАЛИКОВ, Борис Зиновиевич, 1947-
        Лаври за външна употреба / Борис Фаликов. - Прев. от рус. ез. от Gazeta.ru (3 дек. 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 11.
Необходимост от богословски диалог между Московската патриаршия и Ватикана
281.9(470)
282
COBISS.BG-ID 1256116708

ФАЛИКОВ, Борис Зиновиевич, 1947-
        Лаври за външна употреба Вж Св 7

БС 2013/12 Св 8
ХРИСТОВ, Климент, 1975-
        Някои нямат интерес БПЦ да е силна : интервю с Климент Христов, теолог и журналист / Силвия Николова. - БПЦ - Българска православна църква

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5034 (12 дек. 2013), с. 14-15.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1256025060


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2013/12 Св 9
ВАЙНЪР, Катрин, 1971-
        Дигиталната ера - напред към миналото : много учени смятат, че петте века между пресата на Гутенберг и интернет са просто пауза в обичайната човешка комуникация ; Трябва ли да плащаме за сериозна журналистика / Катрин Вайнър. - Прев. от англ. от: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013 /oct/09/the-rise-of-the-reader-katharine-viner -an-smith-lecture (3.12.2013)


В: Сега. - ISSN 1311-3186
Год. 17, бр. 270 (19 ноем. 2013), с. 14.
Год. 17, бр. 282 (3 дек. 2013), с. 14.
Публична лекция пред Университета в Мелбърн, Австралия, 9 окт. 2013
316.77(042)
07:681.324(042)
COBISS.BG-ID 1255148260

БС 2013/12 Св 10
ДИМИТРОВА, Боряна Иванова, 1961-
        Няма социолог, който е абониран за истината : интервю със социолога Боряна Димитрова / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 293 (16 дек. 2013), с. 9, 10.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256148452

БС 2013/12 Св 11
ЗНЕПОЛСКИ, Ивайло Боянов, 1940-
        Наследството на комунизма е генератор на ксенофобия : интервю с проф. Ивайло Знеполски / Генка Маркова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 330 (3 дек. 2013), с. 13, 14.
316.647(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255654628

БС 2013/12 Св 12
        ОБЩЕСТВО : [България през 2013 г.]. - Съдържа: Защо младите искат да се харесат на своите баби / Ивайло Дичев. Обществото ни е в плен на четири смъртни порока : с писателя Стефан Цанев разговаря Валентина Петкова. Особености на българския начин на мислене / Витан Стефанов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 353 (28 дек. 2013), с. 13-16.
316.32(497.2)
COBISS.BG-ID 1256503268


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2013/12 Св 13
МЮЛЕР, Ян-Вернер, 1970-
        Да забраним екстремистките партии? / Ян-Вернер Мюлер. - Прев. от фр. ез. от Lesechos.fr (4 novem. 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 11.
Либералните демокрации и антидемократичните партии
321.7
329.1/.6
COBISS.BG-ID 1256019684


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2013/12 Св 14
ВАСИЛЕВ, Илиян, 1956-
        Страхувам се от египетски сценарий за Украйна : с Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия, разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 330 (3 дек. 2013), с. 16-17.
323.22(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255667172

БС 2013/12 Св 15
ВОЛГИН, Петър, 1969-
        Украйна? Няма такава държава! / Петър Волгин. Русия на прага на Европа / Калина Андролова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 232 (2 дек. 2013), с. 4.
От предаването "Деконструкция" на Българското национално радио, 30 ноем. 2013
По повод отказа на украинското правителство да подпише споразумението за асоцииране с Европейския съюз
323.22(477)
COBISS.BG-ID 1255625956

БС 2013/12 Св 16
ГАСКАРОВ, Алексей Владимирович, 1985-
        "Трябваше да тръгнем срещу Кремъл" : разговор с [руския общественик и антифашист] Алексей Гаскаров / Всеволод Чернозуб ; прев. от рус. Виржиния Томова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 10-11.
323(470)(047.53)
329(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256568036

БС 2013/12 Св 17
ГЕОРГИЕВ, Емил Ценов, 1951-
        Операция "Чисти ръце" трябва да започне от Плевнелиев и Прокопиев : интервю с Емил Георгиев, председател на Политически клуб "Екогласност" / Теофан Германов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 235 (5 дек. 2013), с. 8, 17.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255754468

БС 2013/12 Св 18
ГЪЛЪБОВ, Антоний Найденов, 1964-
        Завиваме от олигархия към плутокрация : интервю с политолога Антоний Гълъбов и икономиста Красен Станчев / Илин Станев, Алексей Лазаров

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 50 (21 дек. 2013-3 ян. 2014), с. 28-30.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257640164

БС 2013/12 Св 19
        ДЕСТРУКТИВЕН реформатор или съграждащ идеалист?. - Съдържа: Колеги, накъде? / Георг Георгиев. Опит за една нова приказка / Михаела Карчева. Ранобудният преход към демокрация / Александра Топчиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 10-11.
По повод студентските окупации в България, 2013 г.
323.23-057.875(497.2)
COBISS.BG-ID 1255972836

БС 2013/12 Св 20
ЖЕЛЯЗКОВА, Антонина Любомирова, 1952-
        Помаците са страдалците на Балканите / Антонина Желязкова. Гърция се сдоби с малка Турция / Ефим Ушев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 330 (3 дек. 2013), с. 18-19.
323.1(497)
949.72.04
COBISS.BG-ID 1255668452

ЙОЗЕЛ, Соли, 1958-
        Трябва да имаме търпение за резултата от протестите : интервю с професора по международни отношения от университета Kadir Has Соли Йозел Вж Св 31

БС 2013/12 Св 21
КОКБЪРН, Патрик, 1950-
        Либия е свободна, но не ходете там : тъжната истина е, че диктаторските държави в Северна Африка и Близкия изток не бяха заменени с нещо по-добро / Патрик Кокбърн. - Начин на достъп (URL): http://www.segabg.com/article.php?id=677204. - Прев. от англ. от: http://www.counterpunch.org/2013/10/28/libya- is-liberated-but-please-dont-visit/ (3.12.2013)


В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 282 (3 дек. 2013), с. 13.
323(53)
COBISS.BG-ID 1255648740

БС 2013/12 Св 22
КЬОСЕВ, Александър Динов, 1953-
        Доброто управление смирява конфликти, не паразитира върху разцеплението : интервю с културолога проф. Александър Кьосев / Зорница Стоилова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 50 (21 дек. 2013-3 ян. 2014), с. 34-35.
323.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257640676

БС 2013/12 Св 23
МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        Реформаторите са без лидер, ГЕРБ се мъчи без власт, в абстиненция е : интервю с Николай Михайлов, психиатър / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 355 (30 дек. 2013), с. 9, 11.
Политическата ситуация в страната в края на 2013 г.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256571364

БС 2013/12 Св 24
ПАВЛОВ, Константин, 1969-
        Сегашната власт е като матрьошка : интервю с един от лидерите на протестите Константин Павлов-Комитата / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 296 (19 дек. 2013), с. 11.
323.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256249828

БС 2013/12 Св 25
ТРИФОНОВ, Ивайло Пелов, 1941-
        През 1990 г. трябваше да почнем с лустрация и шокова терапия : интервю с Ивайло Трифонов, бивш началник-канцелария на президента Желю Желев / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 348 (21 дек. 2013), с. 13.
България през първите години на прехода
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256571108

БС 2013/12 Св 26
ЦОНЕВА, Жана
        "Оставка!" - протестиращите в България имат нужда от по-добър лозунг / Яна Цонева [т.е. Жана Цонева], Георги Медаров ; прев. от англ. Росен Асенов. - Прев. от theguardian.com (27 Nov. 2013). - Погрешно преведено име на авт.: Яна Цонева. - Съдържа и: Не че си заслужава, но все пак... / Стефан Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 8.
По повод протестите срещу правителството на Пламен Орешарски
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1256162276

ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        Обратно на оранжевия площад : Янукович затвори вратата на Украйна към ЕС, гневът на хората прерастна в бунт срещу системата Вж Св 36


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

КОШТЕЛ, Венсан
        Планът на правителството за бежанците е малко объркан : интервю с директора на ВКБООН за Европа Венсан Коштел Вж Св 32

БС 2013/12 Св 27
ХЕНШОУ, Саймън
        Повечето българи не чуват гласа на омразата : показването на кошмара в Сирия е най-добрият лек срещу ксенофобията и страха : интервю със Саймън Хеншоу, първи заместник помощник държавен секретар в Държавния департамент на САЩ / Владислав Пунчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7495 (10 дек. 2013), с. 29.
325.25(497.2=927)(047.53)
327(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255933156


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2013/12 Св 28
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Ердоган говореше за Тракия като за османското минало на Турция : интервю с историка Искра Баева / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 344 (17 дек. 2013), с. 13.
По повод предизборно изявление на турския премиер в гр. Кешан, дек. 2013
327(560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256207076

БС 2013/12 Св 29
БАР-Зоар, Михаел, 1938-
        В Мосад работят само патриоти : с писателя проф. Михаел Бар-Зоар разговаря Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 328 (1 дек. 2013), с. 6-7.
По повод новата кн. на Михаел Бар-Зоар и Нисим Мишал "Мосад. Най-великите мисии на израелските тайни служби", София, Enthusiast, 2013
327.84(569.4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255645156

БС 2013/12 Св 30
ВИГЕНИН, Кристиан Иванов, 1975-
        Минаваме през процес на пречистване : интервю с Кристиан Вигенин, министър на външните работи / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 289 (12 дек. 2013), с. 11.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256028900

БС 2013/12 Св 31
ЙОЗЕЛ, Соли, 1958-
        Трябва да имаме търпение за резултата от протестите : интервю с професора по международни отношения от университета Kadir Has Соли Йозел / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 50 (21 дек. 2013-3 ян. 2014), с. 10-11.
По повод вълната от граждански протести в редица страни по света
327(047.53)
323.22(047.53)
COBISS.BG-ID 1257629924

БС 2013/12 Св 32
КОШТЕЛ, Венсан
        Планът на правителството за бежанците е малко объркан : интервю с директора на ВКБООН за Европа Венсан Коштел / Росен Босев. - ВКБООН - Върховен комисариат за бежанците на Организацията на обединените нации

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 48 (7-13 дек. 2014), с. 27.
327.722
325.25
COBISS.BG-ID 1257617124

БС 2013/12 Св 33
КУЦАРОВ, Петър Жеков, 1940-
        Дипломацията през 2013 г. възвърна своя облик : събитията потвърждават, че нито една държава или даже група страни не притежават ресурс, достатъчен за решаване на международните проблеми чрез налагане на своята воля над другите / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 294 (18 дек. 2013), с. 13.
327(100)"2013"
COBISS.BG-ID 1256234980

БС 2013/12 Св 34
ЛЮБЧЕВА, Маруся Иванова, 1949-
        ЕС да си научи урока от Украйна : Киев беше подложен на натиск от две страни - и от ЕС, и от Русия : интервю с Маруся Любчева, евродепутат / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 50-51 (21 дек. 2013), с. 28.
327(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256567268

БС 2013/12 Св 35
МАЦНЕФ, Габриел, 1936-
        Моля да ми обяснят / Габриел Мацнеф. - Прев. от фр. ез. от сп. Le Point (16 déc. 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 11.
Външната политика на Франция към САЩ
327(44:73)
COBISS.BG-ID 1256587492

ХЕНШОУ, Саймън
        Повечето българи не чуват гласа на омразата : показването на кошмара в Сирия е най-добрият лек срещу ксенофобията и страха : интервю със Саймън Хеншоу, първи заместник помощник държавен секретар в Държавния департамент на САЩ Вж Св 27

БС 2013/12 Св 36
ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        Обратно на оранжевия площад : Янукович затвори вратата на Украйна към ЕС, гневът на хората прерастна в бунт срещу системата / Красимир Янков ; по темата работиха Марин Душев, Марина Станева, Кристина Климентиевна. - ЕС - Европейски съюз. - Съдържа и: Мечешка прегръдка : Русия не може да вдигне ръце от Украйна, защото тя е важна икономически, политически и емоционално / Красимир Янков ; по темата работиха Марина Станева, Марин Душев. От Орлов мост до Євромайдан : приликите и разликите между протеста в България и Украйна / Васил Гарнизов. Източна пиеса с продължение : Европейският съюз, изглежда, не се притеснява от двойната игра на Виктор Янукович за повече пари / Красимир Янков ; по темата работиха Марин Душев, Кристина Климентиевна

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 48 (7-13 дек. 2014), с. 8-13.
327(477:4-6)
323.26(477)
COBISS.BG-ID 1257613540


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2013/12 Св 37
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Усилията ни са насочени към възстановяване на икономиката : с министър-председателя Пламен Орешарски разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 347 (20 дек. 2013), с. 16-17.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256281572


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2013/12 Св 38
БАЙЦЕР, Хана, 1982-
        Помия, пуканки, оставки, мода / Хана Байцер ; прев. от нем. Ирина Илиева. - Прев. от в. Süddeutsche Zeitung (29 Nov. 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 11.
Дейността на Партията на пиратите в Германия
329(430)
COBISS.BG-ID 1256585188

БС 2013/12 Св 39
БАРЕКОВ, Николай, 1972-
        В БСП и ГЕРБ говорят, че аз ще съм следващият премиер : интервю с Николай Бареков, лидер на Гражданско движение "България без цензура" / Кирил Борисов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 346 (19 дек. 2013), с. 13.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256276708

ГАСКАРОВ, Алексей Владимирович, 1985-
        "Трябваше да тръгнем срещу Кремъл" : разговор с [руския общественик и антифашист] Алексей Гаскаров Вж Св 16

БС 2013/12 Св 40
МАРТЕН, Пиер
        Залезът на управленските партии в Европа / Пиер Мартен ; прев. от фр. Момчил Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 10-11.
329(4)
COBISS.BG-ID 1256112868

МЮЛЕР, Ян-Вернер, 1970-
        Да забраним екстремистките партии? Вж Св 13

БС 2013/12 Св 41
ТАНЧЕВ, Светлин Димитров, 1978-
        И други може да напуснат ГЕРБ след конгреса : с напусналия ГЕРБ депутат Светлин Танчев разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 346 (19 дек. 2013), с. 16-17.
329(497.2)ГЕРБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1256255716


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2013/12 Св 42
ЧОБАНОВ, Петър Пандушев, 1976-
        Платихме 2.2 млрд. лева по европроекти : Петър Чобанов, министър на финансите пред в. "Банкеръ" / разговора води Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 51 (20-27 дек. 2013), с. 6-7.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257056484


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2013/12 Св 43
БОБЕВА, Даниела Николова, 1958-
        Полицейщината в бизнеса руши, а не създава правила : интервю с Даниела Бобева, вицепремиер по икономическото развитие / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 333 (6 дек. 2013), с. 13, 14.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255799524


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БС 2013/12 Св 44
ГРОЗДАНОВ, Пламен, 1950-
        Българинът е готов да купува родни стоки : интервю с Пламен Грозданов, изпълнителен директор на сдружение "Произведено в България" / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5042 (20 дек. 2013), с. 14-15.
339.17:061.23(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256282852


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2013/12 Св 45
КЪНЧЕВ, Славчо, 1949-
        Неолиберализмът в кръгова отбрана : глобализацията е ноу-хауто на транснационалните корпорации за премахване на бариерите пред свободното придвижване на капитали / Славчо Кънчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 289 (12 дек. 2013), с. 21.
339.9
COBISS.BG-ID 1256028132


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2013/12 Св 46
АРАБАДЖИЕВ, Христо, 1956-
        Законът за досиетата е мъртъв : интервю с Христо Арабаджиев, юрист, член на Национална асоциация "Сигурност" (НАС) и на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва / Спиридон Спиридонов. - Начин на достъп (URL): http://argumenti-bg.com/33658/hristo-arabadzh iev-yurist-zakonat-za-razkrivane-na-dosietata- e-martav/


В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 233 (3 дек. 2013), с. 17.
По повод искането за отмяна на т. нар. Закон за досиетата и прекратяване работата на създадената на негова основа комисия
343.3/.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255665892


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2013/12 Св 47
БОНЧЕВА, Екатерина Петкова
        Някой иска да скрие ДС агентите приватизатори : интервю с Екатерина Бончева, член на Комисията по досиетата / Боряна Цачева. - ДС - Държавна сигурност

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 340 (13 дек. 2013), с. 13.
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256076260

БС 2013/12 Св 48
МАРКОВСКИ, Игор Миланов, 1963-
        Пазар на изкуство или ходене по мъките : разговор с Игор Марковски / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 6-7.
По повод Закона за културното наследство, който е в сила от 10 април 2009
351.85(047.53)
73/76:351.85(047.53)
COBISS.BG-ID 1255953892


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2013/12 Св 49
СИМЕОНОВ, Симеон Христов, 1955-
        Изпълняваме дълга си успешно! : интервю с началника на отбраната Симеон Симеонов / Андрей Рангелов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 49 (13 дек. 2013), с. 6-7, 10.
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256073956


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2013/12 Св 50
ИГОВ, Иван
        Живеем, без да се надяваме, и затова сме нещастни : в образованието трябва да се започне от нула, реформирането на сегашната каша е невъзможно : интервю с психолога Иван Игов / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 292 (11 дек. 2013), с. 6-7.
37.014(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255973604

БС 2013/12 Св 51
СТОЯНОВА, Ванина
        Социалният статус у нас все още е образователна присъда / Ванина Стоянова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 283 (4 дек. 2013), с. 14-15.
Резултати за България от теста за грамотност PISA 2012, провеждан от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
37.014.22(100)
COBISS.BG-ID 1255736036

БС 2013/12 Св 52
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Социалните неравенства удрят училището все повече : за 23 години докарахме една от най-добрите образователни системи в Европа до последното място на континента / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 284 (6 дек. 2013), с. 21.
Резултати за България от теста за грамотност PISA 2012, провеждан от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
37.014.22(497.2+100)
COBISS.BG-ID 1255786724


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2013/12 Св 53
НИКОЛОВА, Мая Иванова
        Окупаторите стигнаха до абсурда : интервю с преподавателката по естетика от Софийския университет "Св. Климент Охридски" Мая Иванова / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 288 (11 дек. 2013), с. 11, 16.
378.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255977444


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БС 2013/12 Св 54
СТАЙКОВ, Георги
        Проф. Петър Векилов: успехът не е самотно занимание / Георги Стайков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 346 (19 дек. 2013), с. 20.
Научният принос на бълг. химик, преподавател в Университета на Хюстън
54
COBISS.BG-ID 1256262116


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2013/12 Св 55
МАЛОС, Анри, 1954-
        Енергийната политика не трябва да се основава на скъпи източници : интервю с Анри Малос, председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) / Мая Йовановска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 287 (10 дек. 2013), с. 11, 15.
620.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1255930084

БС 2013/12 Св 56
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Енергийното пропадане : БСП и ДПС упорито се опитват да доведат сектора до тежка криза / Илин Станев. - Съдържа и: Лигата на неуморните / по темата работи Георги Жечев. Какво стартира кабинетът "Орешарски" : както и в случая с АЕЦ "Белене", началото на новия ядрен проект е обвито в неясноти / Александър Кашъмов. По "Южен поток" първо тръгнаха заблуди : в споразумението за газопровода има седем нарушения на европейското право / Илин Станев. Европейски или не? : колко е важно дали "Южен поток" следва европейското законодателство

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 21, бр. 49 (14-20 дек. 2014), с. 8-13.
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1257627364


621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539

БС 2013/12 Св 57
ЙОРДАНОВ, Йордан, 1947-
        Нов блок в "Козлодуй"? Може, но след 15 години : Йордан Йорданов, бивш директор на атомната централа и ядрен експерт, пред в. "Банкеръ" / разговора води Стефан Савов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 21, бр. 49 (6-13 дек. 2013), с. 32.
621.039(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256252900


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2013/12 Св 58
ГЕНОВ, Иван, 1953-
        Реакторът на "Уестингхаус" е без алтернатива : интервю с Иван Генов, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" / Теодора Тодорова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5040 (18 дек. 2013), с. 14-15.
621.311.25:621.039(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256238052


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БС 2013/12 Св 59
ЕЛКИН, Игор Анатолиевич
        Строежът на "Южен поток" продължава по график : интервю с Игор Елкин, изпълнителен директор на "Южен поток България" АД от страна на "Газпром" / Кристиан Костурков

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7496 (11 дек. 2013), с. 15.
622.69(470:4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255975140

БС 2013/12 Св 60
МАНГОТ, Герхард, 1966-
        "Набуко" се провали окончателно, "Южен поток" е необходим и ще бъде построен : интервю с проф. Герхард Мангот, експерт по проблемите на енергийната сигурност / Бойчо Дамянов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 298 (18 дек. 2013), с. 6-7.
622.69(470:4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256232164


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2013/12 Св 61
        НАЙ-скъпо платеният художник Деймиън Хърст ограби наш творец. - Съдържа: Писмо до посолството на Великобритания в София / Александър Стефанов. Бележки за плагиатските прояви на Деймиън Хърст

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 24, бр. 232 (2 дек. 2013), с. 8, 17.
7.061(044)
COBISS.BG-ID 1255626980


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2013/12 Св 62
ДИМИТРИЕВИЧ, Брацо, 1948-
        "Това може да бъде..." : разговор с Брацо Димитриевич / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 2.
Интервю с художника по повод Второто експериментално издание на Европейския месец на фотографията, София, 1-31 ноем. 2013
73/76(497.15)(047.53)
77.04:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1255926756

БС 2013/12 Св 63
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Любовта е книга : Жан Шарл Бле, "Шест песни за любовта", [художествен] проект на [галерия] UN CABINET D'AMATEUR / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 3.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1256497124

МАРКОВСКИ, Игор Миланов, 1963-
        Пазар на изкуство или ходене по мъките : разговор с Игор Марковски Вж Св 48


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2013/12 Св 64
ЗИЦМАН, Александър
        Непознатият Пенчо Георгиев : разговор на Силвия Чолева с Александър Зицман

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 7.
По повод книгата "По дирите на Пенчо Георгиев", състав. и прев. Александър Зицман, София, Black Flamingo Publishing, 2013
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1256189412

БС 2013/12 Св 65
ПЕТКОВА, Светла
        Париж в спомени / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 2.
По повод изложбата живопис "До Париж и обратно" на Лилия Балева, представена в София, 19-30 ноем. 2013
75:061.4
COBISS.BG-ID 1256493028


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2013/12 Св 66
ДАЛКАЛЪЧЕВА, Регина Ванчова
        Книгата мечта... : проф. Владислав Паскалев на 80 години : разговор с доц. Регина Далкалъчева / Светла Петкова. - Съдържа и: Научих името му... / Кирил Златков. Искам да напиша нещо много хубаво... / Капка Кънева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 9.
76.071.1(047.53)(092)
92 Паскалев, В.
COBISS.BG-ID 1255965156


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2013/12 Св 67
БЕЛЧЕВА, Ина
        Отвън Навътре / Отвътре Навън / Ина Белчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 12.
Творчеството на френския фотограф и стрийт-артист JR
77.071.1(44)
COBISS.BG-ID 1256022244

ДИМИТРИЕВИЧ, Брацо, 1948-
        "Това може да бъде..." : разговор с Брацо Димитриевич Вж Св 62


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2013/12 Св 68
КОСТАКЕВА, Мария Иванова, 1943-
        Новата музика - днес и утре : хроника на два фестивала. Ч. 1, Дни на новата музика в Донауешинген [Donaueschinger Musiktage 2013] / Мария Костакева. - Следва

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 12.
78.091.4(430)
COBISS.BG-ID 1256145124

БС 2013/12 Св 69
МОРИКОНЕ, Енио, 1928-
        На 85 години все още съм млад : интервю с композитора Енио Мориконе / Димитър Николов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 291 (10 дек. 2013), с. 6-7.
78.071.1(45)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255932132


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БС 2013/12 Св 70
ДИМИТРОВ, Явор, 1961-
        Софийската филхармония е като Ной - спасява изчезващи видове : с Явор Димитров, директор на един от най-успешните български симфонични оркестри, разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 332 (5 дек. 2013), с. 22.
785.11(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1255758564


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/12 Св 71
ДАНАИЛОВА, Албена Боянова
        Пътят до Виенската филхармония : разговор с [цигуларката] Албена Данаилова / Олга Шурбанова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 5.
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1256147172

БС 2013/12 Св 72
ХОСЕН, Марио
        Паганини е огънят в музиката : интервю с Марио Хосен, цигулар и артистичен директор на фестивален оркестър Les Orpheïstes / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 293 (17 дек. 2013), с. 17, 21.
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1256203492


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2013/12 Св 73
СПАСОВ, Теодосий, 1961-
        Мисля си дали в нас не се е настанил Дяволът : интервю с музиканта и композитора Теодосий Спасов / Радостина Колева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 291 (14 дек. 2013), с. 21.
788.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1256118756


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2013/12 Св 74
        [БЪЛГАРСКИЯТ телевизионен сериал "Четвърта власт", 2013] : две мнения. - Съдържа: Важен сериал / Геновева Димитрова. Защо сериалът "Четвърта власт" е толкова скучен? / Александър Стоянов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 4.
791.43.097(497.2)
COBISS.BG-ID 1256107748

БС 2013/12 Св 75
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Боян Папазов - на 70! / Никола Вандов. Един истински кинаджия / Огнян Гелинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 4.
791.44.071.1(092)
92 Папазов, Б.
COBISS.BG-ID 1255951588

БС 2013/12 Св 76
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Киномания 2013 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 7.
791.44.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1256150756

БС 2013/12 Св 77
ЛАДВИГ, Манфред
        Манфред и варелите : разговор с Манфред Ладвиг / Павлина Михайлова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 6.
По повод документалния му филм "Изхвърлени и забравени" за радиоактивни отпадъци в Световния океан
791.43.05:502
COBISS.BG-ID 1256148964

БС 2013/12 Св 78
ПАПАМАЙКЪЛ, Федон, 1962-
        "Небраска", лицата, светлината : разговор с [американския кинооператор] Федон Папамайкъл / Рания Ричардсън ; прев. от англ. със съкр. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 12.
791.44.071.5(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256592100

БС 2013/12 Св 79
РАДЕВ, Стоян, 1971-
        Нещо "четвърто" за "Четвърта власт" : режисьорска бележка / Стоян Радев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 4.
По повод българския телевизионен сериал "Четвърта власт", 2013
791.43.097(497.2)
COBISS.BG-ID 1256500452

БС 2013/12 Св 80
СМИТ, Алекс, 1967-
        Зимата, кръвта и музиката : разговор с [кинорежисьора] Алекс Смит / Мая Ненчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 7.
По повод новия му филм "Winter in the Blood", 2013
791.44.071.1(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256564196

БС 2013/12 Св 81
        ФИЛМОВОТО събитие на 2013 : три въпроса към петима водещи кинокритици у нас / анкетата подготви Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 11.
791(497.2)
COBISS.BG-ID 1256500196

БС 2013/12 Св 82
ЦАНЕВА, Стефка
        Бели петна в българо-турската модерна история : [документалният] филм "Докато мислят, някои си играят с мустака, други кръстосват ръце" на артистката Есра Ерсен представя София през очите на турски пътешественици от края на XIX век до днес / Стефка Цанева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 8.
791.43-92(560).072
COBISS.BG-ID 1256564964


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2013/12 Св 83
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Rolling stones and apples : in memoriam [за режисьора Димитър Гочев (1943-2013)] / Георги Господинов. - Загл. на англ. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 16.
792.2.071.1(092)
92 Гочев, Д.
COBISS.BG-ID 1256106468

БС 2013/12 Св 84
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Не бива да се закриват театри, защото всяко отстъпление е трайна загуба : интервю с режисьора Явор Гърдев / Сабина Василева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 292 (14-15 дек. 2013), с. 9.
792.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1256115172

БС 2013/12 Св 85
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Погубеният свят / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 2.
Театралната оратория "Фаетон: Изверги" от Боян Манчев по "Метаморфози" от Овидий на Театрална група "Метеор", режисьор Ани Васева
792.09
COBISS.BG-ID 1256100068

БС 2013/12 Св 86
ДОЙЧЕВА, Венета, 1961-
        Българският театър след 1989 и новата британска драма - резонанси и дисонанси / Венета Дойчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 5.
Слово, произнесено на премиерата на книгата на Камелия Николова "Българският театър след 1989 и новата британска драма", София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013
792.2(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1256054500

БС 2013/12 Св 87
ДОЧЕВА, Екатерина
        "Травиата" - в традицията / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 41 (6 дек. 2013), с. 2.
По повод премиерата на операта на Джузепе Верди в Софийската опера, режисьор Пламен Карталов, диригент Ерих Вехтер
792.54.09
COBISS.BG-ID 1255928292

БС 2013/12 Св 88
        МЕМОРАНДУМ : задължения на държавата към театъра : [от участниците във ІІ Санкт-Петербургски Международен културен форум]. - Съдържа и: Писмо до г-н Петър Стоянович, министър на културата в България. Поглед на един участник / Иван Добчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 5.
Необходимост от държавна подкрепа за европейския театър
792(4)
COBISS.BG-ID 1256562660

БС 2013/12 Св 89
НИКОЛОВА, Румяна Петрова
        Думи за добрата стара комедия / Румяна Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 8.
Постановката "Госпожа Министершата" от Бранислав Нушич в театър "София", режисьор Недялко Делчев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1256190180

БС 2013/12 Св 90
ТАГАРЕВА, Албена
        Времето като последователност от случки / Албена Тагарева. - Достъпно също на: http://www.dramaturgynew.net/index.php/2008- 12-01-13-56-16/174-2013-11-24-12-23-30. - Съвместна публикация с Платформа "Нови драматургии"

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 8.
Спектакълът "Времето на кварките" на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура "36 маймуни", режисьор Гергана Димитрова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1256070372

БС 2013/12 Св 91
        ТЕАТРАЛНОТО събитие на 2013 : три въпроса към 10 водещи театрални критици у нас / анкетата подготви Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 8, 10.
792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1256496100


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2013/12 Св 92
МУРДАРОВ, Владко Данаилов, 1948-
        Небрежни сме към езика : интервю с проф. Владко Мурдаров, езиковед / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5037 (15 дек. 2013), с. 11.
808.67(047.53)
COBISS.BG-ID 1256149476


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2013/12 Св 93
РАДЕВА, Тодора Николова, 1973-
        Литературата премахва граници в мисленето : разговор с Тодора Радева, програмен директор на асоциация "Българска книга" и главен организатор на Софийски международен литературен фестивал 2013 г. / въпросите зададе Лидия Кирилова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 4-5.
82.0(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256179684


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 94
СУИФТ, Джонатан, 1667-1746
        Скромно предложение : как децата на бедните хора в Ирландия да не са в тежест на своите родители или държавата и да бъдат от полза за обществото от д-р Джонатан Суифт, 1729 : [памфлет] / прев. от англ. Алина Ташева ; ред. Биляна Радославова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 12-13.
820-4
COBISS.BG-ID 1256093924


820(417)-93 ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БС 2013/12 Св 95
ЛАНДИ, Дерек, 1974-
        Българският фолклор пасва идеално в света на моите книги : с писателя Дерек Ланди разговаря Христо Коцев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 341 (14 дек. 2013), с. 22.
По повод повестта "Скълдъгъри Плезънт", 2010 и едноименния конкурс, създаден от писателя
820(417)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256119012


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 96
ПЕТКОВ, Тодор, 1967-
        Революционери ли са Били и Бартълби? : интервю на Юлиан Жилиев, критик, с Тодор Петков, преводач. А Хърман, а... ? : бележки по полетата на Антоанета Колева, издател

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 7.
По повод книгата на Хърман Мелвил "Бартълби, писарят. Били Бъд, морякът", прев. от англ. Тодор Петков, София, Критика и хуманизъм, 2013
820(73).03(047.53)
COBISS.BG-ID 1256494564


839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 97
КОХ, Херман, 1953-
        Още една сода за Христо : [разказ] / Херман Кох ; прев. от холанд. Мария Енчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 9, 12.
839.3-32
COBISS.BG-ID 1256071396


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 98
ЛАГЕРЛЬОФ, Селма, 1858-1940
        Коледното утро : из романа "Императорът на Португалия" / Селма Лагерльоф ; прев. от швед. Стела Джелепова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 15.
839.7-31
COBISS.BG-ID 1256504036


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 99
СОКОЛОВСКАЯ, Наталия Евгениевна
        Започнах да пиша от страх : интервю с руската писателка Наталия Соколовская / Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 291 (14 дек. 2013), с. 10.
882(047.53)
COBISS.BG-ID 1256118244

БС 2013/12 Св 100
УСАЧОВА, Елена Александровна, 1975-
        Книгите запазват вярата в доброто : интервю с руската авторка на произведения за деца Елена Усачова / Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 294 (18 дек. 2013), с. 17.
882(047.53)
COBISS.BG-ID 1256237028

БС 2013/12 Св 101
ФЬОДОРОВ, Владимир Николаевич, 1951-
        Хиперборейски ветрове по друма... ; Преди да се родя, преди аз бях самотна птица... ; Върбова пръчица ; Ненужен съм в света ви... ; Поет ; Лети сърдитата планета... : стихотворения / Владимир Фьодоров ; прев. от рус. Антонин Горчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 15.
882-1
COBISS.BG-ID 1257252068


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 102
ШЧИГЕЛ, Мариуш, 1966-
        Писането не е толкова лесно - да отнемаш на хората времето : разговор с полския журналист и писател Мариуш Шчигел, състоял се в Полския институт в София на 13 ноември и модериран от Кирил Василев / записа Ивайла Александрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 4-5.
По повод издаването на български език на книгата "Готланд", София, Парадокс, 2013
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1256491236


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 103
АЛБАХАРИ, Давид, 1948-
        Истината често има повече от едно лице : интервю със сръбския писател Давид Албахари за "Новости", 13 октомври 2013 г. / прев. от сръб. Русанка Ляпова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 5-6.
886.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1256182500


886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 104
ПЕРИШ, Желимир, 1975-
        Фалос ; Двайсет години, двайсет века ; Да наречем това ден ; Капитан Изланд Мура и любовта, голяма колкото Сахара : [разкази] / Желимир Периш ; прев. от хърв. Стоян Николаев. - Желимир Периш - едно непознато име от хърватската литература / Стоян Николаев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 12-13.
886.2-32
COBISS.BG-ID 1256228836


886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 105
МИНДОВА, Людмила Любомирова, 1974-
        Обемът на една прегръдка / Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 3.
Стихотворението "Границите на собствеността" (Meje lastnine) на словенския поет Алеш Дебеляк
886.3-1.09
COBISS.BG-ID 1256178148


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 106
ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Ексхумация на... омразата : в Скопие реанимират антибългарски стереотипи от миналото / Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 285 (7-8 дек. 2013), с. 22.
По повод кн.: Кодот на македонската книжевна историја / Димитар Митрев. - Битола : Микена, 2008, т. 102 от 130-томната поредица "Македонска книжевност"
886.6-023.09
COBISS.BG-ID 1255895780


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 107
БЕЛЧЕВА, Евелина
        Самотен в своето време : Владимир Василев, или още към мартирологията на българския дух / Евелина Белчева. - С библиогр.

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 3 (2013), с. 1, 4-7, 12-16.
130 г. от рождението на литературния критик
886.7(092)
92 Василев, В.
COBISS.BG-ID 1257381604

БС 2013/12 Св 108
ВАСИЛЕВ, Владимир, 1883-1963
        Яворов / Владимир Василев. - Текстът е публикуван като предговор в: Съчинения : Т. 1- / Пейо Яворов. - София : Хемус, 1934. - С библиогр.

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 3 (2013), с. 1, 8-11.
По повод 130 г. от рождението на литературния критик Владимир Василев
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257385700

БС 2013/12 Св 109
ВЪЛЧЕВА, Теодора
        "Опитвам се да разбера..." / Теодора Вълчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 6.
По повод кн.: Праволинейна инерция / Русчо Тихов. - София : Парадокс, 2010
886.7-4.09
COBISS.BG-ID 1256501988

БС 2013/12 Св 110
ЕВТИМОВ, Евтим Михалушев, 1933-
        Вместо с истински идеали понякога се борим с химери : интервю с Евтим Евтимов, поет, по повод новата му книга / Людмила Габровска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5023 (1 дек. 2013), с. 11.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1255642084

БС 2013/12 Св 111
ИНДЖОВ, Никола Иванов, 1935-
        Такова минало или такова бъдеще? / Никола Инджов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 6.
Поглед върху развитето на българската литература от социализма до наши дни
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257241316

БС 2013/12 Св 112
КОСТАДИНОВ, Костадин, 1958-
        Не сме общност, а сбор от хора, който ругае : с Костадин Костадинов, писателя - горски, разговаря Кирил Фалин

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 342 (15 дек. 2013), с. 8-9.
По повод наскоро публикуваната първа повест на авт. "Рицарите на празната чаша", Книгоиздателска къща "Труд", 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1256162532

БС 2013/12 Св 113
        ЛИТЕРАТУРНОТО събитие на 2013 : [анкета на "Литературен вестник" с писатели, критици, редактори и литератори] / Иван Теофилов ... [и др.]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 9, 12-13.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1256499940

БС 2013/12 Св 114
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Яворова година на траура : слово / Михаил Неделчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 42 (13 дек. 2013), с. 2.
2014 г. - 100 г. от смъртта на поета
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1256098276

БС 2013/12 Св 115
ПЕНКОВ, Мирослав, 1982-
        Още не можем да се отърсим от душевното робство : интервю с Мирослав Пенков, писател / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5036 (14 дек. 2013), с. 12-13.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1256116452

БС 2013/12 Св 116
ТАБАКОВ, Николай Филипов, 1956-
        Човек залита в своя път и търси на какво да се опре / интервю с писателя Николай Табаков ; Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 287 (5 дек. 2013), с. 6-7.
По повод новия му роман "Византия", Изток-Запад, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1255741668

БС 2013/12 Св 117
ЦАНЕВА, Милена Георгиева, 1930-
        Поетът с ранима душа / Милена Цанева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 11.
Творчеството на поета Велин Георгиев
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1257244132

ЯНЕВ, Георги Георгиев, 1950-
        Общо за библиотеката на Гео Милев и по-конкретно за две книги от нея Вж Св 1


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2013/12 Св 118
ВАРДИЕВ, Красимир, 1978-
        елегия ; крушата на дядо ; освен пенелопа ; полетът на мравката ; шлюп ; вазата : [стихотворения] / Красимир Вардиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256230884

БС 2013/12 Св 119
ИГНАТОВСКИ, Калоян Първанов, 1976-
        Тук : [стихотворение] / Калоян Игнатовски

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256175332

БС 2013/12 Св 120
КАЦАРСКА, Боряна Иванова
        Септември ; Дърво ; Ноември ; Post mortem ; Vita contemplativa : [стихотворения] / Боряна Кацарска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256192996

БС 2013/12 Св 121
КЕНАРОВ, Димитър, 1981-
        Разпръснати край магистралата... ; Северен Парк ; Епиталама : [стихотворения] / Димитър Кенаров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256192740

БС 2013/12 Св 122
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Всичко на всичко ; Караница ; Всичко тук се е случило... ; Въгарец ; Разминаване ; Случайности ; Тъжна красота ; Мимолетен сняг : стихове / Георги Константинов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 23 [т.е. 24], бр. 297 (21-22 дек. 2013), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256506084

БС 2013/12 Св 123
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Есенна разходка : стихотворение / Георги Константинов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257238500

БС 2013/12 Св 124
КОСТОВ, Мартин, 1997-
        Аз съм момчето чиито родители са мъртви... ; Леглото е моят истински любовник... ; искам да треперя над кожата ти... ; обичам да усещам топлината... ; Променливо време ; Тялото ми - ледена пързалка под теб... ; Трябваш ми когато ме няма... ; Танцувам ; Мразя да се движиш по мен в сънищата ми... ; Усещам Удар Дъх Мълчание... ; правиш се на заспал... ; Кога ще си тук ; Скорост ; Вятър ; Далече от слънцето и луната : [стихотворения] / Мартин Костов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256230116

БС 2013/12 Св 125
МИНДОВА, Людмила Любомирова, 1974-
        Тази детска площадка е пуста от години... ; Тираните обичат красивото... ; На словенски - живия старобългарски... ; След четирийсет години се връщам... ; Пада сняг и изведнъж чуваме тишината... ; Живея като бележка в полето на книга... : [стихотворения] / Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256194020

БС 2013/12 Св 126
МИХАЙЛОВ, Калин Руменов, 1966-
        Advent : [стихотворение] / Калин Михайлов . - Загл. на лат. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 42 (18-31 дек. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256501732

БС 2013/12 Св 127
МЛАДЕНОВ, Стойчо Цочев
        Жътва ; Корени ; През есента ; Свикнах ; стоя на камъните... ; изметен двор... ; Опора : [стихотворения] / Стойчо Младенов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256230628

БС 2013/12 Св 128
        НАЦИОНАЛЕН младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора 2013, XXX издание : [наградени стихотворения]. - Съдържа: видях как дядото разхождаше кучето си... ; Среднощно похапване / Стойчо Цочев Младенов. Апартаментът й е четири етажа над паметника "Левски" / Димитър Ганев. Диалози / Златина Димитрова. Обет към жената, която може да плаче за бели мечки / Александър Ивайлов Димитров. Само като си помисли човек... / Дафин Козарев. Богове и чудовища / Мартин Колев - Щуреца. Марсилия / Чая Колева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 40 (4-10 дек. 2013), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256102116

БС 2013/12 Св 129
ПЕНЕВ, Станислав Пенчев, 1953-
        Оцеляване ; Призори ; В лятната жега ; Варненска импресия : стихотворения / Станислав Пенев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 4.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257239524

БС 2013/12 Св 130
РАДУЛОВА, Надежда Цветанова, 1975-
        Черен Петър ; Няма да заспим : [стихотворения] / Надежда Радулова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 10.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256192228

БС 2013/12 Св 131
ТЕОФИЛОВ, Иван Николов, 1931-
        Нарисуваното конче ; Езикоман ; Дървеното конче от въртележката : [стихотворения] / Иван Теофилов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1256249572

БС 2013/12 Св 132
ШОПОВ, Драгомир Георгиев, 1938-
        Объркано стихотворение ; Завръщане : стихотворения / Драгомир Шопов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258084068


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2013/12 Св 133
ЗАГОРСКИ, Васил Георгиев, 1947-
        Коледни видения : разказ / Васил Загорски

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257240292

БС 2013/12 Св 134
КОЛАРОВ, Златимир Господинов, 1954-
        По Коледа : разказ / Златимир Коларов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258083300

БС 2013/12 Св 135
КУЛЕКОВ, Иван Георгиев, 1951-
        Коледен разказ / Иван Кулеков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 43 (20 дек. 2013), с. 9.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256565732

БС 2013/12 Св 136
МАРКУЛИЕВ, Филип, 1983-
        Гений : [разказ] / Филип Маркулиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 9-10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256191460

БС 2013/12 Св 137
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Защо : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 301 (21 дек. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256570084

БС 2013/12 Св 138
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Коледите на България : Коледа - Двайсет и пети декември, 2013 година, София, България : разказ / Калин Терзийски. - Следва

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 305 (28 дек. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256504292

БС 2013/12 Св 139
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Онова момче : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 289 (7 дек. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1255891684

БС 2013/12 Св 140
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Петър Делян и овцете : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 21, бр. 295 (14 дек. 2013), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256111076

БС 2013/12 Св 141
ЧЕРНЕВА, Пенка Иванова, 1943-
        Соло за два кларинета : разказ / Пенка Чернева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 19, бр. 20 (19 дек. 2013), с. 13.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257245924


894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 142
ЛАКСОНЕН, Хели, 1972-
        Крава и бреза ; Повод ; Когато времето е неподвижно ; Брачен договор ; Какво ще нося в гроба ; Кафене в гората : [стихотворения] / Хели Лаксонен ; прев. от фин. Гунтарс Годинс, Марин Бодаков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 15.
894.541-1
COBISS.BG-ID 1256249060


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2013/12 Св 143
ДЖАО, Съ
        Деца ; Любовен танц : [стихотворения] / Джао Съ ; прев. от кит. Божидара Дончева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 22, бр. 41 (11-17 дек. 2013), с. 15.
895.1-1
COBISS.BG-ID 1256247012


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БС 2013/12 Св 144
ЗАРКОВА, Анна
        Казусът "Куршум джамия" / Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 330 (3 дек. 2013), с. 23.
По повод претенциите на Главното мюфтийство за собственост върху джамиите в България
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1255668964


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БЕЛЧЕВА, Евелина
        Самотен в своето време : Владимир Василев, или още към мартирологията на българския дух Вж Св 107

ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Боян Папазов - на 70! Вж Св 75

ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Rolling stones and apples : in memoriam [за режисьора Димитър Гочев (1943-2013)] Вж Св 83

ДАЛКАЛЪЧЕВА, Регина Ванчова
        Книгата мечта... : проф. Владислав Паскалев на 80 години : разговор с доц. Регина Далкалъчева Вж Св 66

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Докато Червенков е в Китай, Живков му врътва "номера на китайката" Вж Св 145

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        При Червенков карат министър да танцува гол в ДС ; Актриси гоктуват на Червенков в Евксиноград, спасява ги от уволнение ; Свален като премиер, Червенков зъзне в хладилник за плодове Вж Св 146


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

ЖЕЛЯЗКОВА, Антонина Любомирова, 1952-
        Помаците са страдалците на Балканите Вж Св 20


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БС 2013/12 Св 145
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Докато Червенков е в Китай, Живков му врътва "номера на китайката" / Пенчо Ковачев. - Следва

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 345 (18 дек. 2013), с. 23.
949.72.064(092)
92 Червенков, В.
COBISS.BG-ID 1256221412

БС 2013/12 Св 146
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        При Червенков карат министър да танцува гол в ДС ; Актриси гоктуват на Червенков в Евксиноград, спасява ги от уволнение ; Свален като премиер, Червенков зъзне в хладилник за плодове / Пенчо Ковачев. - Следва. - ДС - Държавна сигурност

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 23, бр. 331 (4 дек. 2013), с. 22.
Год. 23, бр. 338 (11 дек. 2013), с. 18.
Год. 23, бр. 341 (14 дек. 2013), с. 65.
949.72.064(092)
92 Червенков, В.
COBISS.BG-ID 1255759076

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 330 (2013) Св 11
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 331, Год. 23, бр. 338, Год. 23, бр. 341 (2013) Св 146
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 333 (2013) Св 43
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 340 (2013) Св 47
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 344 (2013) Св 28
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 345 (2013) Св 145
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 346 (2013) Св 39
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 348 (2013) Св 25
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 355 (2013) Св 23
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 49 (2013) Св 57
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 21, бр. 51 (2013) Св 42
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 49 (2013) Св 49
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 50-51 (2013) Св 34
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 284 (2013) Св 52
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 285 (2013) Св 106
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 287 (2013) Св 55
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 288 (2013) Св 53
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 289 (2013) Св 30, Св 45
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 291 (2013) Св 73, Св 99
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 293 (2013) Св 72
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 294 (2013) Св 33, Св 100
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 23 [т.е. 24], бр. 297 (2013) Св 122
 
З

За Буквите, ISSN 1312-3785, Год. 35, бр. 41 (2013) Св 5
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 232 (2013) Св 15, Св 61
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 233 (2013) Св 46
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 24, бр. 235 (2013) Св 17
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 48 (2013) Св 32, Св 36
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 49 (2013) Св 56
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 21, бр. 50 (2013) Св 18, Св 22, Св 31
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 41 (2013) Св 2, Св 13, Св 19, Св 48, Св 62, Св 66, Св 67, Св 75, Св 87
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 42 (2013) Св 7, Св 26, Св 40, Св 68, Св 71, Св 74, Св 76, Св 77, Св 85, Св 114
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 43 (2013) Св 16, Св 35, Св 38, Св 63, Св 65, Св 78, Св 79, Св 80, Св 82, Св 88, Св 109, Св 135
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 40 (2013) Св 1, Св 83, Св 86, Св 90, Св 94, Св 97, Св 128
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 41 (2013) Св 64, Св 89, Св 93, Св 103, Св 104, Св 105, Св 118, Св 119, Св 120, Св 121, Св 124, Св 125, Св 127, Св 130, Св 131, Св 136, Св 142, Св 143
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 22, бр. 42 (2013) Св 81, Св 91, Св 96, Св 98, Св 102, Св 113, Св 126
Литературен форум, ISSN 0861-2153, Бр. 3 (2013) Св 107, Св 108
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5023 (2013) Св 110
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5034 (2013) Св 8
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5036 (2013) Св 115
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5037 (2013) Св 92
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5040 (2013) Св 58
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5042 (2013) Св 44
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5046 (2013) Св 4
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 287 (2013) Св 116
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 289 (2013) Св 139
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 290 (2013) Св 3
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 291 (2013) Св 69
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 292 (2013) Св 50
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 295 (2013) Св 140
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 298 (2013) Св 60
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 301 (2013) Св 137
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 21, бр. 305 (2013) Св 138
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 270, Год. 17, бр. 282 (2013) Св 9
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 282 (2013) Св 21
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 283 (2013) Св 51
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 292 (2013) Св 84
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 293 (2013) Св 10
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 296 (2013) Св 24
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 19, бр. 20 (2013) Св 101, Св 111, Св 117, Св 123, Св 129, Св 132, Св 133, Св 134, Св 141
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7495 (2013) Св 27
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7496 (2013) Св 59
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 328 (2013) Св 29
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 330 (2013) Св 14, Св 20, Св 144
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 332 (2013) Св 70
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 333 (2013) Св 6
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 341 (2013) Св 95
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 342 (2013) Св 112
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 346 (2013) Св 41, Св 54
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 347 (2013) Св 37
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 353 (2013) Св 12

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Албахари, Давид, 1948- (интервюирано лице) Св 103
Александрова, Ивайла (съставител) Св 102
Андролова, Калина (автор) Св 15
Антоний, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978- (интервюирано лице) Св 4
Арабаджиев, Христо, 1956- (интервюирано лице) Св 46
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 26
 
Б

Баева, Искра Василева, 1951- (интервюирано лице) Св 28
Байцер, Хана, 1982- (автор) Св 38
Бар-Зоар, Михаел, 1938- (интервюирано лице) Св 29
Бареков, Николай, 1972- (интервюирано лице) Св 39
Белчева, Евелина (автор) Св 107
Белчева, Ина (автор) Св 67
Бобева, Даниела Николова, 1958- (интервюирано лице) Св 43
Бодаков, Марин Христов, 1971- (преводач) Св 142
Бончева, Екатерина Петкова (интервюирано лице) Св 47
Борисов, Кирил (интервюиращо лице) Св 39
Босев, Росен (интервюиращо лице) Св 32
 
В

Вайнър, Катрин, 1971- (автор) Св 9
Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 75
Вардиев, Красимир, 1978- (автор) Св 118
Василев, Владимир, 1883-1963 (автор) Св 108
Василев, Георги Вълчев, 1944- (автор) Св 5
Василев, Илиян, 1956- (интервюирано лице) Св 14
Василев, Кирил, 1971- (интервюиращо лице) Св 102
Василева, Сабина (интервюиращо лице) Св 84
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 53
Вигенин, Кристиан Иванов, 1975- (интервюирано лице) Св 30
Волгин, Петър, 1969- (автор) Св 15
Вълчева, Теодора (автор) Св 109
 
Г

Габровска, Людмила (интервюиращо лице) Св 110
Ганев, Димитър, 1992- (автор) Св 128
Гарнизов, Васил Иванов, 1958- (автор) Св 36
Гаскаров, Алексей Владимирович, 1985- (интервюирано лице) Св 16
Гелинов, Огнян, 1948- (автор) Св 75
Генов, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 58
Георгиев, Георг (автор) Св 19
Георгиев, Емил Ценов, 1951- (интервюирано лице) Св 17
Германов, Теофан (интервюиращо лице) Св 17
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 23, Св 28
Годинс, Гунтарс, 1958- (преводач) Св 142
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 10
Горчев, Антонин, 1952- (преводач) Св 101
Господинов, Георги, 1968- (автор) Св 83
Грозданов, Пламен, 1950- (интервюирано лице) Св 44
Гълъбов, Антоний Найденов, 1964- (интервюирано лице) Св 18
Гърдев, Явор, 1972- (интервюирано лице) Св 84
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 50
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 31
 
Д

Далкалъчева, Регина Ванчова (интервюирано лице) Св 66
Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 60
Данаилова, Албена Боянова (интервюирано лице) Св 71
Данков, Борис Ганчев, 1941- (автор) Св 106
Данчев, Николай Йорданов, 1941- (интервюирано лице) Св 3
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 116
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 43
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 85
Джао, Съ (автор) Св 143
Джелепова, Стела (преводач) Св 98
Димитриевич, Брацо, 1948- (интервюирано лице) Св 62
Димитров, Александър Ивайлов (автор) Св 128
Димитров, Явор, 1961- (интервюирано лице) Св 70
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 24
Димитрова, Боряна Иванова, 1961- (интервюирано лице) Св 10
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 74, Св 76
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 78
Димитрова, Златина, 1989- (автор) Св 128
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (автор) Св 12
Добчев, Иван Христов, 1947- (автор) Св 88
Дойчева, Венета, 1961- (автор) Св 86
Дончева, Божидара (преводач) Св 143
Дочева, Екатерина (автор) Св 87
Душев, Марин (съставител) Св 36
 
Е

Евтимов, Евтим Михалушев, 1933- (интервюирано лице) Св 110
Елкин, Игор Анатолиевич (интервюирано лице) Св 59
Енчева, Мария, 1982- (преводач) Св 97
 
Ж

Желязкова, Антонина Любомирова, 1952- (автор) Св 20
Жечев, Георги (съставител) Св 56
Жилиев, Юлиан Стефанов (интервюиращо лице) Св 96
 
З

Загорски, Васил Георгиев, 1947- (автор) Св 133
Заркова, Анна (автор) Св 144
Зицман, Александър (интервюирано лице) Св 64
Златков, Кирил, 1969- (автор) Св 66
Знеполски, Ивайло Боянов, 1940- (интервюирано лице) Св 11
 
И

Игнатовски, Калоян Първанов, 1976- (автор) Св 119
Игов, Иван (интервюирано лице) Св 50
Илиев, Петър (интервюиращо лице) Св 42
Илиева, Ирина Константинова, 1966- (преводач) Св 38
Инджов, Никола Иванов, 1935- (автор) Св 111
 
Й

Йовановска, Мая (интервюиращо лице) Св 55
Йозел, Соли, 1958- (интервюирано лице) Св 31
Йоргова, Паулина (интервюиращо лице) Св 44
Йорданов, Йордан, 1947- (интервюирано лице) Св 57
 
К

Карчева, Михаела (автор) Св 19
Кацарска, Боряна Иванова (автор) Св 120
Кашъмов, Александър Емилов, 1971- (автор) Св 56
Кенаров, Димитър, 1981- (автор) Св 121
Кирилова, Лидия (интервюиращо лице) Св 93
Климентиевна, Кристина (съставител) Св 36
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор) Св 145, Св 146
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 25
Козарев, Дафин, 1996- (автор) Св 128
Кокбърн, Патрик, 1950- (автор) Св 21
Коларов, Златимир Господинов, 1954- (автор) Св 134
Колев, Мартин Пламенов, 1989- (автор) Св 128
Колева, Антоанета Колева (автор) Св 96
Колева, Радост (интервюиращо лице) Св 73
Колева, Чая (автор) Св 128
Константинов, Георги, 1943- (автор) Св 122, Св 123
Костадинов, Костадин, 1958- (интервюирано лице) Св 112
Костакева, Мария Иванова, 1943- (автор) Св 68
Костов, Мартин, 1997- (автор) Св 124
Костурков, Кристиан (интервюиращо лице) Св 59
Кох, Херман, 1953- (автор) Св 97
Коцев, Христо (интервюиращо лице) Св 95
Коштел, Венсан (интервюирано лице) Св 32
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 14, Св 37
Кулеков, Иван Георгиев, 1951- (автор) Св 135
Курташева, Биляна Радославова, 1973- (редактор) Св 94
Куцаров, Петър Жеков, 1940- (автор) Св 33
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 63
Кънева, Капка, 1978- (автор) Св 66
Кънчев, Славчо, 1949- (автор) Св 45
Кьосев, Александър Динов, 1953- (интервюирано лице) Св 22
 
Л

Лагерльоф, Селма, 1858-1940 (автор) Св 98
Ладвиг, Манфред (интервюирано лице) Св 77
Лазаров, Алексей (интервюиращо лице) Св 18
Лаксонен, Хели, 1972- (автор) Св 142
Ланди, Дерек, 1974- (интервюирано лице) Св 95
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 92
Любчева, Маруся Иванова, 1949- (интервюирано лице) Св 34
Ляпова, Русанка Костова, 1966- (преводач) Св 103
 
М

Малос, Анри, 1954- (интервюирано лице) Св 55
Мангот, Герхард, 1966- (интервюирано лице) Св 60
Маркова, Генка (интервюиращо лице) Св 11
Марковски, Игор Миланов, 1963- (интервюирано лице) Св 48
Маркулиев, Филип, 1983- (автор) Св 136
Мартен, Пиер (автор) Св 40
Мацнеф, Габриел, 1936- (автор) Св 35
Медаров, Георги (автор) Св 26
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (автор) Св 105, Св 125
Михайлов, Калин Руменов, 1966- (автор) Св 126
Михайлов, Николай Боянов, 1946- (интервюирано лице) Св 23
Михайлова, Павлина (интервюиращо лице) Св 77
Младенов, Стойчо Цочев (автор) Св 127, Св 128
Мориконе, Енио, 1928- (интервюирано лице) Св 69
Мурдаров, Владко Данаилов, 1948- (интервюирано лице) Св 92
Мюлер, Ян-Вернер, 1970- (автор) Св 13
 
Н

Наум, епископ Стобийски, 1968- (интервюирано лице) Св 6
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 114
Нейкова, Альона (интервюиращо лице) Св 99, Св 100
Ненчева, Мая (интервюиращо лице) Св 80
Николаев, Стоян (преводач, автор на предговор) Св 104
Николов, Димитър (интервюиращо лице) Св 69
Николова, Камелия Николова, 1959- (съставител) Св 81, Св 91
Николова, Мая Иванова (интервюирано лице) Св 53
Николова, Патриция, 1979- (интервюиращо лице) Св 29
Николова, Румяна Петрова (автор) Св 89
Николова, Силвия Ангелова, 1962- (интервюиращо лице) Св 4, Св 8
 
О

Орешарски, Пламен Василев, 1960- (интервюирано лице) Св 37
 
П

Павлов, Константин, 1969- (интервюирано лице) Св 24
Панчев, Йово, 1981- (интервюиращо лице) Св 62
Папамайкъл, Федон, 1962- (интервюирано лице) Св 78
Пенев, Станислав Пенчев, 1953- (автор) Св 129
Пенков, Мирослав, 1982- (интервюирано лице) Св 115
Периш, Желимир, 1975- (автор) Св 104
Петков, Тодор, 1967- (интервюирано лице) Св 96
Петкова, Валентина (интервюиращо лице) Св 12
Петкова, Светла (автор) Св 65
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 48, Св 66
Петрова, Диана (интервюиращо лице) Св 6
Попов, Стефан Георгиев, 1957- (автор) Св 26
Пунчев, Владислав (интервюиращо лице) Св 27
Първанова, Мариана (интервюиращо лице) Св 115
 
Р

Радев, Стоян, 1971- (автор) Св 79
Радева, Тодора Николова, 1973- (интервюирано лице) Св 93
Радулова, Надежда Цветанова, 1975- (автор) Св 130
Рангелов, Андрей (интервюиращо лице) Св 49
Ричардсън, Рания (интервюиращо лице) Св 78
 
С

Савов, Стефан (интервюиращо лице) Св 57
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 72
Симеонов, Симеон Христов, 1955- (интервюирано лице) Св 49
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 30
Смит, Алекс, 1967- (интервюирано лице) Св 80
Соколовская, Наталия Евгениевна (интервюирано лице) Св 99
Спасов, Теодосий, 1961- (интервюирано лице) Св 73
Спасова, Правда Добринова (автор) Св 2
Спирдонов, Спирдон Стоянов, 1957- (интервюиращо лице) Св 46
Стайков, Георги (автор) Св 54
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 56
Станев, Илин Жеков, 1978- (интервюиращо лице) Св 18
Станева, Марина (съставител) Св 36
Станчев, Красен Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 18
Стефанов, Александър Рангелов, 1943- (автор) Св 61
Стефанов, Витан, 1946- (автор) Св 12
Стоилова, Зорница (интервюиращо лице) Св 22
Стоянов, Александър (автор) Св 74
Стоянова, Ванина (автор) Св 51
Суифт, Джонатан, 1667-1746 (автор) Св 94
 
Т

Табаков, Николай Филипов, 1956- (интервюирано лице) Св 116
Тагарева, Албена (автор) Св 90
Танчев, Светлин Димитров, 1978- (интервюирано лице) Св 41
Ташева, Алина (преводач) Св 94
Теофилов, Иван Николов, 1931- (автор) Св 113, Св 131
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 137, Св 138, Св 139, Св 140
Тодорова, Теодора (интервюиращо лице) Св 58
Томова, Виржиния (преводач) Св 16
Топчиева, Александра (автор) Св 19
Трифонов, Ивайло Пелов, 1941- (интервюирано лице) Св 25
 
У

Усачова, Елена Александровна, 1975- (интервюирано лице) Св 100
Ушев, Ефим Цветанов, 1959- (автор) Св 20
 
Ф

Фаликов, Борис Зиновиевич, 1947- (автор) Св 7
Фалин, Кирил (интервюиращо лице) Св 112
Фьодоров, Владимир Николаевич, 1951- (автор) Св 101
 
Х

Хеншоу, Саймън (интервюирано лице) Св 27
Хосен, Марио (интервюирано лице) Св 72
Христов, Климент, 1975- (интервюирано лице) Св 8
Христов, Момчил Емилов (преводач) Св 40
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 52
 
Ц

Цанев, Стефан Неделчев, 1936- (интервюирано лице) Св 12
Цанева, Милена Георгиева, 1930- (автор) Св 117
Цанева, Стефка (автор) Св 82
Цачева, Боряна (интервюиращо лице) Св 47
Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 41
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 70
Цонева, Жана (автор) Св 26
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 34
 
Ч

Чернева, Пенка Иванова, 1943- (автор) Св 141
Чернозуб, Всеволод, 1986- (интервюиращо лице) Св 16
Чобанов, Петър Пандушев, 1976- (интервюирано лице) Св 42
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 3
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 64
 
Ш

Шопов, Драгомир Георгиев, 1938- (автор) Св 132
Шурбанова, Олга Владимирова, 1945- (интервюиращо лице) Св 71
Шчигел, Мариуш, 1966- (интервюирано лице) Св 102
 
Я

Янев, Георги Георгиев, 1950- (автор) Св 1
Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 36

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Аз съм момчето чиито родители са мъртви... Св 124
Актриси гоктуват на Червенков в Евксиноград, спасява ги от уволнение Св 146
 
Б

Бели петна в българо-турската модерна история Св 82
Боян Папазов - на 70! Св 75
Брачен договор Св 142
Българинът е готов да купува родни стоки Св 44
Българският театър след 1989 и новата британска драма - резонанси и дисонанси Св 86
[Българският телевизионен сериал "Четвърта власт", 2013] Св 74
Българският фолклор пасва идеално в света на моите книги Св 95
 
В

В БСП и ГЕРБ говорят, че аз ще съм следващият премиер Св 39
В дни на изпитания трябва да се научим да прощаваме Св 4
В лятната жега Св 129
В Мосад работят само патриоти Св 29
вазата Св 118
Варненска импресия Св 129
Вместо с истински идеали понякога се борим с химери Св 110
Времето като последователност от случки Св 90
Всичко на всичко Св 122
Всичко тук се е случило... Св 122
Въгарец Св 122
Върбова пръчица Св 101
Вятър Св 124
 
Г

Гений Св 136
 
Д

Да забраним екстремистките партии? Св 13
Да наречем това ден Св 104
Далече от слънцето и луната Св 124
Двайсет години, двайсет века Св 104
Деструктивен реформатор или съграждащ идеалист? Св 19
Деца Св 143
Дигиталната ера - напред към миналото Св 9
Дипломацията през 2013 г. възвърна своя облик Св 33
Добрият пастир е силен със смирението си Св 6
Доброто управление смирява конфликти, не паразитира върху разцеплението Св 22
Докато Червенков е в Китай, Живков му врътва "номера на китайката" Св 145
Думи за добрата стара комедия Св 89
Дървеното конче от въртележката Св 131
Дърво Св 120
 
Е

[Европейски съюз] ЕС да си научи урока от Украйна Св 34
Езикоман Св 131
Ексхумация на... омразата Св 106
елегия Св 118
Енергийната политика не трябва да се основава на скъпи източници Св 55
Енергийното пропадане Св 56
Епиталама Св 121
Ердоган говореше за Тракия като за османското минало на Турция Св 28
Есенна разходка Св 123
 
Ж

Живеем, без да се надяваме, и затова сме нещастни Св 50
Живея като бележка в полето на книга... Св 125
Жътва Св 127
 
З

Завиваме от олигархия към плутокрация Св 18
Завръщане Св 132
Законът за досиетата е мъртъв Св 46
Залезът на управленските партии в Европа Св 40
Започнах да пиша от страх Св 99
Защо Св 137
Зимата, кръвта и музиката Св 80
 
И

И други може да напуснат ГЕРБ след конгреса Св 41
изметен двор... Св 127
Изпълняваме дълга си успешно! Св 49
искам да треперя над кожата ти... Св 124
Истината често има повече от едно лице Св 103
 
К

Казусът "Куршум джамия" Св 144
Какво ще нося в гроба Св 142
Капитан Изланд Мура и любовта, голяма колкото Сахара Св 104
Караница Св 122
Кафене в гората Св 142
Киномания 2013 Св 76
Книгата мечта... Св 66
Книгите запазват вярата в доброто Св 100
Кога ще си тук Св 124
Когато времето е неподвижно Св 142
Коледен разказ Св 135
Коледите на България Св 138
Коледни видения Св 133
Коледното утро Св 98
Корени Св 127
Крава и бреза Св 142
крушата на дядо Св 118
 
Л

Лаври за външна употреба Св 7
Леглото е моят истински любовник... Св 124
Лети сърдитата планета... Св 101
Либия е свободна, но не ходете там Св 21
Литературата премахва граници в мисленето Св 93
Литературното събитие на 2013 Св 113
Любовен танц Св 143
Любовта е книга Св 63
 
М

Манфред и варелите Св 77
Меморандум Св 88
Мимолетен сняг Св 122
Минаваме през процес на пречистване Св 30
Мисля си дали в нас не се е настанил Дяволът Св 73
Моля да ми обяснят Св 35
Мразя да се движиш по мен в сънищата ми... Св 124
 
Н

На 85 години все още съм млад Св 69
На словенски - живия старобългарски... Св 125
"Набуко" се провали окончателно, "Южен поток" е необходим и ще бъде построен Св 60
Най-скъпо платеният художник Деймиън Хърст ограби наш творец Св 61
Нарисуваното конче Св 131
Наследството на комунизма е генератор на ксенофобия Св 11
Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора 2013, XXX издание Св 128
Не бива да се закриват театри, защото всяко отстъпление е трайна загуба Св 84
Не сме общност, а сбор от хора, който ругае Св 112
"Небраска", лицата, светлината Св 78
Небрежни сме към езика Св 92
Ненужен съм в света ви... Св 101
Неолиберализмът в кръгова отбрана Св 45
Непознатият Пенчо Георгиев Св 64
Непоследователният скептицизъм на Колаковски Св 2
Нещо "четвърто" за "Четвърта власт" Св 79
Нов блок в "Козлодуй"? Може, но след 15 години Св 57
Новата музика - днес и утре. Ч. 1, Дни на новата музика в Донауешинген [Donaueschinger Musiktage 2013] Св 68
Ноември Св 120
Някои нямат интерес БПЦ да е силна Св 8
Някой иска да скрие ДС агентите приватизатори Св 47
Няма да заспим Св 130
Няма социолог, който е абониран за истината Св 10
 
О

Обемът на една прегръдка Св 105
обичам да усещам топлината... Св 124
Обратно на оранжевия площад Св 36
Общество Св 12
Общо за библиотеката на Гео Милев и по-конкретно за две книги от нея Св 1
Объркано стихотворение Св 132
Окупаторите стигнаха до абсурда Св 53
Онова момче Св 139
Операция "Чисти ръце" трябва да започне от Плевнелиев и Прокопиев Св 17
"Опитвам се да разбера..." Св 109
Опора Св 127
освен пенелопа Св 118
"Оставка!" - протестиращите в България имат нужда от по-добър лозунг Св 26
Отвън Навътре / Отвътре Навън Св 67
Оцеляване Св 129
Още една сода за Христо Св 97
Още не можем да се отърсим от душевното робство Св 115
 
П

Паганини е огънят в музиката Св 72
Пада сняг и изведнъж чуваме тишината... Св 125
Пазар на изкуство или ходене по мъките Св 48
Париж в спомени Св 65
Петър Делян и овцете Св 140
Писането не е толкова лесно - да отнемаш на хората времето Св 102
Планът на правителството за бежанците е малко объркан Св 32
Платихме 2.2 млрд. лева по европроекти Св 42
По Коледа Св 134
Повечето българи не чуват гласа на омразата Св 27
Повод Св 142
Погубеният свят Св 85
Поет Св 101
Поетът с ранима душа Св 117
полетът на мравката Св 118
Полицейщината в бизнеса руши, а не създава правила Св 43
Помаците са страдалците на Балканите Св 20
Помия, пуканки, оставки, мода Св 38
правиш се на заспал... Св 124
Преди да се родя, преди аз бях самотна птица... Св 101
През 1990 г. трябваше да почнем с лустрация и шокова терапия Св 25
През есента Св 127
При Червенков карат министър да танцува гол в ДС Св 146
Призори Св 129
Променливо време Св 124
[Професор] Проф. Петър Векилов: успехът не е самотно занимание Св 54
Пътят до Виенската филхармония Св 71
 
Р

Разминаване Св 122
Разпръснати край магистралата... Св 121
Реакторът на "Уестингхаус" е без алтернатива Св 58
Революционери ли са Били и Бартълби? Св 96
Реформаторите са без лидер, ГЕРБ се мъчи без власт, в абстиненция е Св 23
 
С

Самотен в своето време Св 107
Свален като премиер, Червенков зъзне в хладилник за плодове Св 146
Свикнах Св 127
Северен Парк Св 121
Сегашната власт е като матрьошка Св 24
Септември Св 120
Скорост Св 124
Скромно предложение Св 94
След четирийсет години се връщам... Св 125
Случайности Св 122
Соло за два кларинета Св 141
Софийската филхармония е като Ной - спасява изчезващи видове Св 70
Социалните неравенства удрят училището все повече Св 52
Социалният статус у нас все още е образователна присъда Св 51
стоя на камъните... Св 127
Страданието е генетично заложено у българина Св 3
Страхувам се от египетски сценарий за Украйна Св 14
Строежът на "Южен поток" продължава по график Св 59
 
Т

Тази детска площадка е пуста от години... Св 125
Такова минало или такова бъдеще? Св 111
Танцувам Св 124
Театралното събитие на 2013 Св 91
Тираните обичат красивото... Св 125
"Това може да бъде..." Св 62
"Травиата" - в традицията Св 87
Трябва да имаме търпение за резултата от протестите Св 31
Трябва ли да плащаме за сериозна журналистика Св 9
Трябваш ми когато ме няма... Св 124
"Трябваше да тръгнем срещу Кремъл" Св 16
Тук Св 119
Тъжна красота Св 122
Тялото ми - ледена пързалка под теб... Св 124
 
У

Украйна? Няма такава държава! Св 15
Усещам Удар Дъх Мълчание... Св 124
Усилията ни са насочени към възстановяване на икономиката Св 37
 
Ф

Фалос Св 104
Филмовото събитие на 2013 Св 81
 
Х

Хиперборейски ветрове по друма... Св 101
 
Ч

Черен Петър Св 130
Човек залита в своя път и търси на какво да се опре Св 116
 
Ш

Шлюп Св 118
 
Я

Яворов Св 108
Яворова година на траура Св 114
 
A

Advent Св 126
 
G

Grande munus. Велик дар Св 5
 
P

Post mortem Св 120
 
R

Rolling stones and apples Св 83
 
V

Vita contemplativa Св 120

УДК02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 1
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 9


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Св 2
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 3


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 4, Св 5, Св 6, Св 7, Св 8


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 9, Св 10, Св 11, Св 12
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 13
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 31, Св 36
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 27, Св 32
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 37
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 13, Св 16, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 42
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 43
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Св 44
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 45
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 46
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 47, Св 48
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 49
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 50, Св 51, Св 52
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 53


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Св 54


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 55, Св 56
621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА Св 57
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 58
622 МИННО ДЕЛО Св 59, Св 60


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 61
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 48, Св 62, Св 63
75 ЖИВОПИС Св 64, Св 65
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 66
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 62, Св 67
78 МУЗИКА Св 68, Св 69
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Св 70
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 71, Св 72
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Св 73
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80, Св 81, Св 82
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 83, Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89, Св 90, Св 91


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 92
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 93
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 94
820(417)-93 ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Св 95
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 96
839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 97
839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 98
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 99, Св 100, Св 101
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 102
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 103
886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Св 104
886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 105
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 106
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 1, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 118, Св 119, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141
894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 142
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 143


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 144
92 БИОГРАФИИ Св 66, Св 75, Св 83, Св 107, Св 145, Св 146
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 20
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 145, Св 146

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Балева, Лилия (1978-) Св 65
Бар-Зоар, Михаел (1938-) Св 29
Бле, Жан Шарл (1956-) Св 63
 
В

Васева, Ани (1982-) Св 85
Василев, Владимир (1883-1963) Св 107
Векилов, Петър Грозданов (1963-) Св 54
Верди, Джузепе (1813-1901) Св 87
Вехтер, Ерих Св 87
 
Г

Георгиев, Велин вж Георгиев, Велин Йосифов (1933-)
Георгиев, Велин Йосифов (1933-) Св 117
Георгиев, Пенчо вж Георгиев, Пенчо Попстоянов (1900-1940)
Георгиев, Пенчо Попстоянов (1900-1940) Св 64
Гочев, Димитър (1943-2013) Св 83
 
Д

Дебеляк, Алеш (1961-) Св 105
Делчев, Недялко (1965-) Св 89
Димитрова, Гергана вж Димитрова, Гергана Юлиянова (1975-)
Димитрова, Гергана Юлиянова (1975-) Св 90
 
Е

Ердоган, Реджеп (1954-) Св 28
Ерсен, Есра (1970-) Св 82
 
К

Карталов, Пламен вж Карталов, Пламен Иванов (1948-)
Карталов, Пламен Иванов (1948-) Св 87
Колаковски, Лешек (1927-2009) Св 2
 
Л

Лъв XIII, папа (1810-1903) Св 5
 
М

Манчев, Боян вж Манчев, Боян Красимиров (1970-)
Манчев, Боян Красимиров (1970-) Св 85
Мелвил, Херман (1819-1891) Св 96
Мелвил, Хърман вж Мелвил, Херман (1819-1891)
Милев, Гео (1895-1925) Св 1
Митрев, Димитар (1919-1976) Св 106
Мишал, Нисим (1949-) Св 29
 
Н

Николова, Камелия вж Николова, Камелия Николова (1959-)
Николова, Камелия Николова (1959-) Св 86
Нушич, Бранислав (1864-1938) Св 89
 
О

Овидий вж Овидий Назон, Публий
Овидий Назон, Публий Св 85
Орешарски, Пламен Василев (1960-) Св 26
Орешарски, Пламен вж Орешарски, Пламен Василев (1960-)
 
П

Папазов, Боян Бранимиров (1943-) Св 75
Папазов, Боян вж Папазов, Боян Бранимиров (1943-)
Паскалев, Владислав вж Паскалев, Владислав Паскалев (1933-)
Паскалев, Владислав Паскалев (1933-) Св 66
Плевнелиев, Росен Асенов (1964-) Св 17
Прокопиев, Иво Георгиев (1971-) Св 17
 
С

Стоянович, Петър вж Стоянович, Петър Иванов (1967-)
Стоянович, Петър Иванов (1967-) Св 88
 
Т

Тихов, Русчо вж Тихов, Русчо Тихомиров
Тихов, Русчо Тихомиров Св 109
 
Х

Хърст, Деймиън (1965-) Св 61
 
Ч

Червенков, Вълко Вельов (1900-1980) Св 145, Св 146
 
Я

Яворов, Пейо вж Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914)
Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 108, Св 114
Янукович, Виктор вж Янукович, Виктор Фьодорович (1950-)
Янукович, Виктор Фьодорович (1950-) Св 36
 
J

JR (1983-) Св 67

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

Балкански страни Св 20
България Св 8, Св 12, Св 19, Св 26, Св 39, Св 46, Св 52, Св 144
 
Г

Германия Св 38
 
Д

Донауешинген
- Германия Св 68
 
Е

Европейски страни Св 40
Европейски съюз Св 15, Св 36
ЕС вж Европейски съюз
 
И

Израел Св 29
 
Л

Либия Св 21
 
Р

Русия Св 59
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
София Св 62
Съединени американски щати Св 35
 
У

Украйна Св 14, Св 15, Св 36
 
Ф

Франция Св 35