ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 1

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Анелия Иванова

Съставители: Бойка Първанова, Румяна Николова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2014/1 Св 1
ГРАШКИНА, Ваня Ангелова, 1959-
        Коя банка пази научните трудове : пълна публична база данни за академичните длъжности и дисертации поддържа Националният център за информация и документация / Ваня Грашкина ; страница на Десислава Джонова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 23, бр. 1 (3-8 ян. 2014), с. 17.
Интервю с директора на центъра
02:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1257232868


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2014/1 Св 2
ЕНГЛЕР, Франсоа, 1932-
        Няма рецепта как се получава "Нобел" : интервю с Нобеловият лауреат по физика за 2013 г. проф. Франсоа Енглер

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 23, бр. 2 (9-15 ян. 2014), с. 19.
06.068Нобел:53"2013"(047.53)
COBISS.BG-ID 1257229796


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/1 Св 3
ТОДОРОВ, Георги Георгиев, 1956-
        Изобличавайте ги! / Георги Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 8.
По повод скандала при избора на новия Варненски и Великопреславски митрополит, дек. 2013
281.962
COBISS.BG-ID 1257151716


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БС 2014/1 Св 4
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        В демографския капан сме от 25 години : интервю с проф. д-р Петър Иванов, демограф / Добромир Радушев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5061 (12 ян. 2014), с. 11.
314.18(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256809188

БС 2014/1 Св 5
КОНСТАНТИНОВ, Стефан Константинов, 1966-
        6000 раждания през 2012 г. не са вписани в регистъра : интервю с бившия здравен министър Стефан Константинов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 10 (13 ян. 2014), с. 12.
314.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256812516


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2014/1 Св 6
        КАК се опитомява гражданско общество : и защо властта ще се провали в това начинание / по темата работиха Зорница Стоилова ... [и др.]. - Други състав.: Люба Йорданова, Момчил Милев. - Съдържа и: Кои са новите граждани : Сдружение "Граждански контрол" ; Гражданско движение ДНЕС ; "Гражданска инициатива за нов обществен договор" ; "Свободни, можещи и силни" ; "Равни пред закона" ; Национален форум "Обединение". Средства за масова дезинформация / Мария Манолова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 1 (4-10 ян. 2014), с. 8-13.
316.322(497.2)
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1257677028

БС 2014/1 Св 7
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Интелектуалец политик е абсолютна нелепост : с проф. дфн Георги Каприев разговаря Димитър Ганев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 4 (5 ян. 2014), с. 6-7.
Българското общество през 2013 г.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256612836

БС 2014/1 Св 8
КРИСТИ, Нилс, 1928-
        Може би бъдещето е някъде зад нас? / Нилс Кристи ; прев. от от англ. Деница Абаджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 10-11.
Лекция, изнесена при откриване на конференцията "Критичната криминология в променящия се свят", проведена на 29.08.-01.09.2013 г., организирана от Департамента по криминология и правна социология към Университета в Осло
316.32(042)
343.9(042)
COBISS.BG-ID 1258146788

БС 2014/1 Св 9
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Българите не осъзнават това, което им се случва : реална действена демокрация в България не може да има нито сега, нито в бъдеще, казва социологът доц. Иво Христов / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 16 (21 ян. 2014), с. 11, 16.
316.334.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257131492

БС 2014/1 Св 10
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        Нестаналото българско общество / Иво Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 4 (31 ян. 2014), с. 10-11.
316.32(497.2)
COBISS.BG-ID 1258262244


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2014/1 Св 11
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Бареков пръв се венча за бедните : интервю със социалния антрополог Харалан Александров / Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7541 (29 ян. 2014), с. 15.
Вътрешнополитическата ситуация в България
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257433572

БС 2014/1 Св 12
АНДРУХОВИЧ, Юрий Игорович, 1960-
        Обръщение на украинския писател Юрий Андрухович / прев. от укр. Яна Камберова, Остап Сливински

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 1.
По повод гражданските протести в Украйна срещу режима на президента Янукович.
323.26(477)
COBISS.BG-ID 1258288100

БС 2014/1 Св 13
БЕНВЕНИСТИ, Максим Исаков, 1953-
        България е страната с най-ниско ниво на антисемитизъм в Европейския съюз : интервю с председателя на Организацията на евреите в България "Шалом" Максим Бенвенисти / Диляна Кочева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 15 (23 ян. 2014), с. 17.
323.12(=924)(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257221348

БС 2014/1 Св 14
ДАЛ, Касим Исмаил, 1962-
        Луди хора трябват на България. Идеалисти : с Касим Дал разговаря Емил Спахийски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 1 (2 ян. 2014), с. 19.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256466916

БС 2014/1 Св 15
ДЖЕРАСИ, Яков, 1946-
        Царят сам кръсти плана за връщането си "Шипка" : интервю с Яков Джераси / Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 7 (8 ян. 2014), с. 20.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256647140

        КАК се опитомява гражданско общество : и защо властта ще се провали в това начинание Вж Св 6

БС 2014/1 Св 16
КАНОВ, Любомир Младенов, 1944-
        Д-р Любомир Канов: Сегашната власт тласка страната към насилие / интервю на Стойко Стоянов. - Достъпно също на: http://www.faktor.bg/mnenia/intervyu/15388-d -r-lyubomir-kanov-segashnata-vlast-e-bolna-ot- stalinoya-tlaskat-stranata-kam-nasilie.html


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 9-10.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257469156

БС 2014/1 Св 17
КАТРАНДЖИЕВ, Валентин Иванов
        Решаването на украинската криза е невъзможно без участието на Русия : интервю с експерта по външна политика Валентин Катранджиев / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 23 (28 ян. 2014), с. 6-7.
323.26(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257387748

БС 2014/1 Св 18
КОЕН, Емил Роберт
        Протестът умря. Да живее протестът! / Емил Коен

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 22 (23 ян. 2014), с. 16.
По повод протестите срещу правителството на Пламен Орешарски
323.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1257215204

БС 2014/1 Св 19
КЬОСЕВ, Александър Динов, 1953-
        Не лъжи! Или за "абстрактността на морала" : по повод коментара на Стефан Попов към статията на Яна Цонева и Георги Медаров в Гардиън (Култура, бр. 42 от 13 декември 2013 г.) / Александър Кьосев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 4.
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1257974244

БС 2014/1 Св 20
ПАНОВ, Аспарух Аспарухов, 1949-
        Накъде през 2014-а? Нагоре или надолу? / Аспарух Панов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 10-11.
Политическата ситуация в България
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1258011620

ПЕТРО, Николай Н., 1958-
        За нуждата един от друг Вж Св 32

БС 2014/1 Св 21
ПЕТРОВ, Росен Петров, 1970-
        На герба ни е лъв, а сме като пудели : интервю [по вътрешнополитически проблеми] с телевизионния водещ Росен Петров / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7535 (23 ян. 2014), с. 15.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257217508

БС 2014/1 Св 22
СТОЯНОВА, Мариела
        Рубиконът на Ердоган / Мариела Стоянова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 13 (21 ян. 2014), с. 8, 17.
Вътрешната политика на правителството на Турция
323(560)
COBISS.BG-ID 1257135076

БС 2014/1 Св 23
ТОДОРОВ, Тодор П., 1977-
        Проблемът на протеста е, че е прекалено късоглед и един вид сизифовски : интервю с философа Тодор Тодоров / Людмил Илиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 26 (31 ян. 2014), с. 10.
По повод протестите срещу кабинета на Пламен Орешарски и окупацията на Софийския университет
323.23(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257500132


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2014/1 Св 24
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Осем евромандата за БСП и ДПС няма да са катастрофа : с експерта по изборите проф. Михаил Константинов разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 22 (24 ян. 2014), с. 14-15.
По повод изборите за депутати в Европейския парламент, май 2014
324(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257268708


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2014/1 Св 25
ТАБАКОВА, Весела Василева, 1943-2013
        Заплашват ли ни бежанците? / Весела Табакова. - Бележки за авт. от Георги Лозанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 8.
325(497.2)
COBISS.BG-ID 1257984228


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2014/1 Св 26
        АПЕЛ за солидарно и отговорно световно управление. - Текстът е подписан от членове на Международния етически, научен и политически колегиум (Collegium International, фр., International Ethical, Scientific and Political Collegium, англ.), създаден през 2002 г. - Прев. от англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 4 (31 ян. 2014), с. 11.
327(100)
COBISS.BG-ID 1258264804

БС 2014/1 Св 27
БОЖИЛОВ, Йордан, 1969-
        Конференцията не може да спре войната : интервю с експерта по сигурността Йордан Божилов / Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7534 (22 ян. 2014), с. 28.
По повод началото на международната конференция за Сирия, ян. 2013 г., Монтрьо, Швейцария
327.56(569.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257178084

БС 2014/1 Св 28
БОСЕВ, Росен
        Депресията тепърва започва : докладът на ЕК е най-лошият от 2007 г. Следващият няма да е по-добър / Росен Босев. - ЕК - Европейска комисия

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 4 (25-31 ян. 2014), с. 14-15.
327.7:061.1ЕС:323(497.2)
COBISS.BG-ID 1258387940

БС 2014/1 Св 29
КАЛИГАРИС, Мариус, 1944-
        Ердоган все по-трудно възприема критика и това не се харесва на ЕС : интервю с д-р Мариус Калигарис, експерт по проблемите на сигурността / Бойчо Дамянов. - ЕС - Европейски съюз

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 2 (3 ян. 2014), с. 6-7.
Външната политика на Турция
327(560:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256494308

БС 2014/1 Св 30
КАПОТЕ Камачо, Тересита, 1943-
        "Вината" на Куба е, че е "опасен" пример : интервю с посланик Тересита Капоте / Къдринка Къдринова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 2 (4-5 ян. 2014), с. 10, 29.
По повод 35-год. на Кубинската революция
327(729.1:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256610788

БС 2014/1 Св 31
ЛАПЕР дьо Кабан, Ксавие, 1963-
        Властимащите трябва да приемат, че ще бъдат атакувани : интервю с френския посланик Ксавие Лапер дьо Кабан / Росен Босев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 3 (18-24 ян. 2014), с. 26.
327(44:497.2)
COBISS.BG-ID 1258384612

БС 2014/1 Св 32
ПЕТРО, Николай Н., 1958-
        За нуждата един от друг / Николай Петро. - Прев. от англ. от OpEdNews.com (18 Jan. 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 11.
Политическата криза в Украйна и ролята на Европейския съюз и Русия за разрешаването й
327(477)
323(477)
COBISS.BG-ID 1258152676

БС 2014/1 Св 33
        ПЪРВИТЕ седем : защо българите толкова обичат Европейския съюз и продължават да са недоволни от живота / Илин Станев. - Съдържа и: Пет важни извода / Илин Станев, Огнян Георгиев. Топъл дъжд, чакан дъжд... : еврофондовете не се оказаха митичният спасител на българската икономика, но имаха дълбок ефект върху нея / Огнян Георгиев. Насила реформа не става : защо мониторингът не беше вдигнат ; Голямата криминална миграция : вътрешен ред и сигурност / Росен Босев. На субсидираните честито : селско стопанство / Деница Ватева. Много правила - малко приходи : хранително-вкусовият бранш / Мара Георгиева. Асфалтови надежди : инфраструктура / Радостина Маркова. Политика в стил Робин Худ : телекомуникации / Паулина Михайлова. Превози без граници : транспортният сектор / Калина Горанова. Европейската митница : свободно движение на стоки / Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 2 (11-17 ян. 2014), с. 8-15.
327(497.2:4-6)
327.7:061.1ЕС:338(497.2)
COBISS.BG-ID 1257679588

БС 2014/1 Св 34
РЕПАНТЕН, Тиери, 1963-
        Не заклеймяваме ромите, но прилагаме закона : интервю с Тиери Репантен, министър по европейските въпроси на Франция / Мария Незнакомова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 17 (18 ян. 2014), с. 75.
327(44)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257090788

БС 2014/1 Св 35
СТОИДИС, Димостенис, 1953-
        Подкрепяме присъединяването на България към Шенген : интервю с Н. Пр. Демостенис Стоидис, посланик на Гърция в България / Светослав Стефанов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5059 (10 ян. 2014), с. 14-15.
327(495:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256727780

БС 2014/1 Св 36
ФИШЕР, Йошка, 1948-
        Украинската грешка на Европа / Йошка Фишер. - Прев. от англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 11.
Отказът на Украйна от споразумението за асоцииране към Европейския съюз
327.7:061.1ЕС
327(477)
COBISS.BG-ID 1257162724


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/1 Св 37
ВЕЛИКОВ, Бойко Стефанов, 1954-
        Определихме 5 зони за корупция със сериозен финансов риск : интервю с Бойко Великов, директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) / Любомир Денов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 27 (28 ян. 2014), с. 16.
328.185(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257378788

БС 2014/1 Св 38
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Вдигане на данъци не обсъждаме : интервю с Пламен Орешарски, министър-председател / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 13 (14 ян. 2014), с. 12-13.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256859876

БС 2014/1 Св 39
ПОПОВА, Маргарита, 1956-
        Кой ще инвестира в България, като научи, че се подслушва незаконно? : Маргарита Попова, вицепрезидент на България / Любомир Денов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 22 (23 ян. 2014), с. 13, 14.
Интервю по вътрешнополитически проблеми
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257220580

БС 2014/1 Св 40
СТАНЕВА, Марина
        Човек на мира, човек на войната : и в живота, и в смъртта бившият израелски премиер Ариел Шарон остава силно поляризираща фигура / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 3 (18-24 ян. 2014), с. 30-31.
328(569.4)(092)
92 Шарон, А.
COBISS.BG-ID 1258385892

БС 2014/1 Св 41
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Играта на Георги Първанов : заради лична амбиция или дългосрочна схема за власт бившият президент тази седмица окончателно приключи кариерата си в БСП / Елена Старидолска ; по темата работиха и Йово Николов, Велина Господинова. Всъщност въпросът е кой управлява държавата : водачът на листата на АБВ за европейските избори през май 2014 г. Ивайло Калфин / интервюто взе Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 3 (18-24 ян. 2014), с. 8-12.
328(497.2)
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1258380516


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/1 Св 42
ПИРГОВА, Мария Андонова, 1955-
        Първанов няма електорат, за да създаде партия : АБВ и ГЕРБ са готови за коалиция : интервю с доц. Мария Пиргова, политолог / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5066 (17 ян. 2014), с. 14-15.
Интервю по актуални проблеми на политическите партии в България
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256992740

БС 2014/1 Св 43
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Важното е да оправим поразиите на Борисов : интервю с лидера на БСП Сергей Станишев / Биляна Веселинова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7518 (6 ян. 2014), с. 13, 15.
Предвиждания за политическата 2014 г. в България
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256614884

СТАРИДОЛСКА, Елена
        Играта на Георги Първанов : заради лична амбиция или дългосрочна схема за власт бившият президент тази седмица окончателно приключи кариерата си в БСП : водачът на листата на АБВ за европейските избори през май 2014 г. Ивайло Калфин Вж Св 41

БС 2014/1 Св 44
ТОНЧЕВ, Васил Йорданов, 1955-
        Очаквам хора на Плевнелиев да превземат ГЕРБ : интервю с Васил Тончев, социолог, директор на социологическа агенция "Сова Харис" / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5058 (9 ян. 2014), с. 14-15.
Прогнози за политическата 2014 г. в страната
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256686052


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2014/1 Св 45
МЛАДЕНОВ, Светослав, 1974-
        Гурбетът е новата казарма за младите : работим по 22 проекта за 2 млрд. лева : интервю с изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Светослав Младенов / Мила Кисьова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7536 (24 ян. 2014), с. 15.
330.322(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257266404


331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА
Вж и 349.23

БС 2014/1 Св 46
КАРОЛЕВ, Владимир Асенов, 1961-
        Повишаването на минималната заплата, или как скришно да субсидираме най-едрия капитал / Владимир Каролев. - Начин на достъп (URL): http://karolev.com/minimalna-rabotna-zaplata- subsidira-kapitala-2/


В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 23 (24 ян. 2014), с. 14.
331.21(497.2)
COBISS.BG-ID 1257265124


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2014/1 Св 47
ВАСИЛЕВА, Надя
        Защо младите намират работа по-трудно / Надя Василева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 27 (28 ян. 2014), с. 19.
Пазарът на труда в България
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1257391588


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2014/1 Св 48
АНГЕЛОВ, Георги Николов
        Емисията на дълг - двете страни на медала / Георги Ангелов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 22 (24 ян. 2014), с. 16.
По повод намеренията на правителството на Пламен Орешарски да емитира нов външен заем за България
336.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1257269732

БС 2014/1 Св 49
ЧОБАНОВ, Петър Пандушев, 1976-
        Доходите ще растат - плавно, но непрекъснато : интервю с Петър Чобанов, министър на финансите / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 24 (25 ян. 2014), с. 11, 14.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257350116


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/1 Св 50
ДЕНИЗОВА, Вера
        Сиво или розово бъдеще : най-оптимистичният и най-песимистичният сценарий за развитието на икономиката през 2014 г. / Вера Денизова ; по темата работи и Калина Чернева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 1 (4-10 ян. 2014), с. 14-15.
338(100)
COBISS.BG-ID 1257677284

БС 2014/1 Св 51
ХЪРСЕВ, Емил Манолов, 1961-
        Икономиката вече се еманципира от правителството : с финансиста Емил Хърсев разговаря Христо Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 5 (6 ян. 2014), с. 14-15.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256615140

БС 2014/1 Св 52
ЯНКОВА, Петя
        Социалното предприемачество ще намали безработицата у нас / Петя Янкова ; Десислава Пътева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 3 (4 ян. 2014), с. 8-9.
338.46:36(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256602084


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2014/1 Св 53
ЦВЕТАНСКА, Кристина Христова
        Лоша организация пречи европарите от ЕС да се усвояват : с Кристина Цветанска, председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми, разговаря Зорница Латева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 16 (17 ян. 2014), с. 14-15.
339.923:061.1ЕС:338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256994532


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Поправката "снимай политика" е избор между истината и затвора Вж Св 57

БС 2014/1 Св 54
ЯКОВЕНКО, Нана
        Big Data - Голям проблем / Нана Яковенко. - Прев. от рус. ез. от http://inosmi.ru/ (30 дек. 2013)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 11.
Необходимост от защита на личните данни на гражданите от целия свят
342.7
COBISS.BG-ID 1258020836


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2014/1 Св 55
КАШЪМОВ, Александър Емилов, 1971-
        Новият Наказателен кодекс налага цензура : с адвокат Александър Кашъмов разговаря Павлина Желева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 7 (8 ян. 2014), с. 14-15.
343.21(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256648932

БС 2014/1 Св 56
КОВАЧЕВА, Диана Петрова, 1975-
        Чий е проектът за нов Наказателен кодекс / Диана Ковачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 21 (22 ян. 2014), с. 20.
Мнение на бившия министър на правосъдието
343
COBISS.BG-ID 1257172708

КРИСТИ, Нилс, 1928-
        Може би бъдещето е някъде зад нас? Вж Св 8

БС 2014/1 Св 57
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Поправката "снимай политика" е избор между истината и затвора / Георги Лозанов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 9 (10 ян. 2014), с. 11, 14.
По повод промените в Наказателния кодекс
343.21(497.2)
342.7
COBISS.BG-ID 1256715236

БС 2014/1 Св 58
СТАНКОВ, Антон Илиев, 1966-
        За българина глобата е по-болезнена от затвора : с бившия министър на правосъдието Антон Станков разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 19 (20 ян. 2014), с. 18.
По повод промените в Наказателния кодекс
343.21(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257090020

БС 2014/1 Св 59
ЦЕКОВ, Борислав Бориславов, 1972-
        Наказателният кодекс не е законодателна конфекция : интервю с юриста Борислав Цеков / Ина Михайлова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 13 (17 ян. 2014), с. 11, 22.
По повод промените в Наказателния кодекс
343.21(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256993508


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/1 Св 60
ЦАЦАРОВ, Сотир Стефанов, 1966-
        Следствието ще се събуди от кома : с главния прокурор Сотир Цацаров разговарят Иван Михалев и Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 1 (2 ян. 2014), с. 14-15.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1256471524


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2014/1 Св 61
ЖЕЧЕВА, Ева Димитрова, 1959-
        Извели сме 4877 деца от семействата им заради риск : интервю с Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето / Анна Ефтимова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5080 (31 ян. 2014), с. 14-15.
364.465.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257500644


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2014/1 Св 62
ЙОРДАНОВА, Люба
        На училище вкъщи : защо някои родители предпочитат домашното обучение и какво означава това за образователната система / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 3 (18-24 ян. 2014), с. 52-53.
37.04(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258386148

БС 2014/1 Св 63
МИНАСЯН, Гаяне Гарабед
        Срещу образователната машина : Яков Хехт и идеите на демократичното образование / Гаяне Минасян

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 4 (31 ян. 2014), с. 9.
37.014.53
COBISS.BG-ID 1258256100

БС 2014/1 Св 64
ПОРУМБАЧАНОВ, Петър
        Идеята е у децата да се стимулира любов към книгата и към учението : интервю с председателя на Асоциацията за домашно образование в България Петър Порумбачанов / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 17 (21 ян. 2014), с. 6-7.
37.04(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257136100


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/1 Св 65
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Тъжно се шегуваме, че учим емигранти : с ректора на Софийския университет проф. Иван Илчев разговаря Анета Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 21 (22 ян. 2014), с. 14-15.
378.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257176036

БС 2014/1 Св 66
КЛИСАРОВА, Анелия Димитрова, 1961-
        Рейтингът на университетите показва бъдещата заплата : интервю с проф. Анелия Клисарова, министър на образованието и науката / Ярослава Прохазкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 30 (31 ян. 2014), с. 13.
По повод новата стратегия за развитие на висшето образование
378(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257492196


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/1 Св 67
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        2013 - между реалността и мита : нещо като равносметка / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 5.
Инсталацията "Noli me tangere" на Д-р Гатев в галерия "Юзина", София, 4-13 окт. 2013
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1258055396

БС 2014/1 Св 68
ПЕТКОВА, Светла
        Viennafair 2013 : новата съвременност в специфичен ключ / Светла Петкова. - Загл. на англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 7.
Впечатления от Международния панаир за съвременно изкуство
73/76:061.4(436-25)
COBISS.BG-ID 1257150692

БС 2014/1 Св 69
РАДЕВА, Даниела Милкова
        Това, което виждаш : Правдолюб Иванов, [изложбата] "Каквото виждаш", Галерия Sariev Contemporary, Пловдив, 1 ноем. 2013-31 януари 2014 / Даниела Радева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 3.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1257103844

БС 2014/1 Св 70
САМАРДЖИЕВА, Михаела
        В коритото на общата река / Михаела Самарджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 4 (31 ян. 2014), с. 8.
По повод изложбите към ArtUp! - проект за медийни изкуства на Гьоте-институтите в България, Гърция и Турция, представени през 2012-2014 г.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1258255076


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2014/1 Св 71
БОЙКОВ, Бойко Методиев, 1947-
        Далчев иска да е син на природата, не внук / Бойко Бойков. - Текстът е продълж. на публикациите във в. Народна култура, бр. 23 - 26 (1978)

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 29 (30 ян. 2014), с. 22.
Непубликувани разговори със скулптора, проведени през 1977 г.
730.071.1(092)
92 Далчев, Л.
COBISS.BG-ID 1257474276

БС 2014/1 Св 72
БОЙКОВ, Бойко Методиев, 1947-
        Проф. Любомир Далчев: от глината се сътворява човек ; Любомир Далчев се "сраства" с образа на Матей Миткалото ; Любомир Далчев искал да стане архитект / Бойко Бойков. - Текстът е продълж. на публикациите във в. Народна култура, бр. 23 - 26 (1978). - Следва

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 23, бр. 14 (15 ян. 2014), с. 22.
Год. 23, бр. 15 (16 ян. 2014), с. 18.
Год. 23, бр. 28 (29 ян. 2014), с. 20.
Непубликувани разговори със скулптора, проведени през 1977 г.
730.071.1(092)
92 Далчев, Л.
COBISS.BG-ID 1256945892

БС 2014/1 Св 73
МАРИНОВ, Николай
        В търсене на Нов човек / Николай Маринов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 4 (31 ян. 2014), с. 3.
Изложбата на скулптора Зиятин Нуриев, представена в Пловдив, 12 дек. 2013-12 ян. 2014
730:061.4
COBISS.BG-ID 1258224356


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/1 Св 74
ДЕКОВА, Галина
        Артистично номадство в ателието : Ванко Урумов, ретроспективна изложба, ХГ "Борис Георгиев", Варна, 10 дек. 2013-30 ян. 2014 / Галина Декова. - ХГ - художествена галерия

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 7.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1257980900

БС 2014/1 Св 75
ЗИДАРОВ, Филип Любенов, 1953-
        Около масата, в Стария град : Христо Стефанов (1931-2013) / Филип Зидаров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 4.
По повод смъртта на художника
75.071.1(092)
92 Стефанов, Х.
COBISS.BG-ID 1258030564

БС 2014/1 Св 76
КОЛБЕР, Ан дьо
        Зарежете черногледството и се заловете за работа : интервю с художничката Ан дьо Колбер-Христофоров / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 21 (25-26 ян. 2014), с. 9.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1257352164

БС 2014/1 Св 77
КОСТОЛОВ, Иван, 1972-
        Джокондата е по-разгадана, отколкото трябва : пчелите ме вдъхновяват със съвършената си организация : интервю с художника Иван Костолов / Лиляна Караджова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 17 (21 ян. 2014), с. 14.
По повод последната експозиция на художника "Те все още са тук...", галерия Credo Bonum, София, ян.-февр. 2014
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1257137124

БС 2014/1 Св 78
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Годината на синия дървен влак / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 2.
Картичките за Коледа и Нова година като обект на визуалната култура
75.059
769.9
COBISS.BG-ID 1257086692

БС 2014/1 Св 79
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        "Те все още са тук". "Семеен портрет" / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 4 (31 ян. 2014), с. 2.
Едноименните изложби от проекта "Зелено: Изкуството между екология и общество" на Иван Костолов - живопис и на Красимир Костов - фотография, представени в София, ян.-февр. 2014
75:061.4
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1258223844

БС 2014/1 Св 80
РАЙЧИНОВА, Марина Георгиева, 1961-
        С Марина Райчинова за премиерата й в театър "Школа драматического искусства", Москва / въпросите зададе Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 8.
По повод спектакъла "Роза и кръст" на Александър Блок, режисьор Александър Пономарьов, сценограф Марина Райчинова
75.054.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1257464804


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Годината на синия дървен влак Вж Св 78

БС 2014/1 Св 81
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Кольо Карамфилов (7.12.1963 - 11.01. 2014) / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 4.
По повод смъртта на художника
76.071.1(092)
92 Карамфилов, К.
COBISS.BG-ID 1257975780


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        "Те все още са тук". "Семеен портрет" Вж Св 79

БС 2014/1 Св 82
ЮСЕИНОВА, Адлен Васвиева
        30 нюанса студено / Адлен Юсеинова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 2.
Фотографската изложба на Владимир Донков "30 нюанса студено", галерия SYNTHESIS, 19 дек. 2013-20 ян. 2014
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1257450468


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/1 Св 83
ДОЧЕВА, Екатерина
        Наследството на Абадо (1933-2014) / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 4 (31 ян. 2014), с. 4.
По повод смъртта на италианския диригент
78.071.2(45)(092)
92 Абадо, К.
COBISS.BG-ID 1258228964

БС 2014/1 Св 84
ЕШКЕНАЗИ, Максим, 1975-
        Когато съм нещастно влюбен, много добре ми се получават тъжните части на симфониите : интервю с диригента Максим Ешкенази / Илияна Д. Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 29 (30 ян. 2014), с. 23.
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1257473764

БС 2014/1 Св 85
КОСТАКЕВА, Мария Иванова, 1943-
        "Сега!" Музика в пространството : фестивалът за нова музика NOW в Есен [25 окт.-17 ноем. 2013 г.] / Мария Костакева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 12.
78.091.4(430)
COBISS.BG-ID 1258025700

БС 2014/1 Св 86
ПОПОВА, Маня
        Следи върху (нотна) хартия / Маня Попова. - Иван Спасов - живот в дати

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 6.
Живот и творчество на композитора Иван Спасов (1934-1996)
78.071.1(092)
92 Спасов, И.
COBISS.BG-ID 1258105572


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/1 Св 87
        БОРИС Христов - личност на 2014-а в календара на ЮНЕСКО. - Съдържа и: Той беше космополит : с Елена Драгостинова, директор на музея "Борис Христов", разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 28 (29 ян. 2014), с. 20.
По повод 100 години от рождението на оперния певец
782.1.071.2(092)
92 Христов, Б.
COBISS.BG-ID 1257435876


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2014/1 Св 88
        ДОРА Иванова (1940 - 2013) : in memoriam. - Съдържа: Уважавана, търсена, неуморна... / Минчо Минчев. Дора Иванова беше мой преподавател... / Албена Данаилова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 3.
По повод смъртта на професора по цигулка
787.1.071.2(092)
92 Иванова, Д.
COBISS.BG-ID 1257115620

БС 2014/1 Св 89
РАДИОНОВ, Йосиф Борисов, 1951-
        Бъдещето ни е положително само когато сме благодарни за това, което имаме : интервю с цигуларя проф. Йосиф Радионов / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 15 (18 ян. 2014), с. 8-9.
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1257088740


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/1 Св 90
АЛЕКСАНДРОВА, Ивайла
        За Вапцаров - вън от шаблона : разговор за [българския документален филм] "Вапцаров. Пет разказа за един разстрел" със сценаристката Ивайла Александрова и режисьора-продуцент Костадин Бонев / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 4 (31 ян. 2014), с. 5.
791.43-92(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258235620

БС 2014/1 Св 91
АРНАУДОВ, Георги Асенов, 1957-
        В тъканта на непознатата история : разговор с [композитора] Георги Арнаудов, член на журито на ХХ Фестивал на българското документално и анимационно кино "Златен ритон" / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 8.
791.43.091.4(497.234)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258130660

БРАДШОУ, Питър, 1962-
        По следите на изгубеното време: Марсел Пруст на екрана : навършиха се 100 години от публикуването на първия том на "По следите на изгубеното време", но до този момент все още не се е появила безукорната екранизация на епоса на Пруст Вж Св 119

БС 2014/1 Св 92
ГЪРДЕВ, Борислав, 1962-
        Никола Корабов на 85 години / Борислав Гърдев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 2 (15-21 ян. 2014), с. 6.
791.43.071.1(092)
92 Корабов, Н.
COBISS.BG-ID 1257370084

БС 2014/1 Св 93
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Енергетично кино / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 5.
Юбилейният ХX фестивал на българското документално и анимационно кино "Златен ритон", Пловдив, 16-22 дек. 2013
791.43.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1257127652

БС 2014/1 Св 94
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Сериалът! / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 12.
Руският телевизионен сериал "Размразяване" ("Оттепель"), 2013, режисьор Валерий Тодоровски
791.43.097(470)
COBISS.BG-ID 1258214116

БС 2014/1 Св 95
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Трагиката "Вапцаров" / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 1.
Българският документален филм "Вапцаров. Пет разказа за един разстрел", режисьор Костадин Бонев, сценарист Ивайла Александрова
791.43-92(497.2).072
COBISS.BG-ID 1257085924

БС 2014/1 Св 96
КРУМОВ, Красимир Петров, 1955-
        "Отчуждение" / Красимир Крумов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 9.
По повод едноименния български игрален филм, режисьор Милко Лазаров
791.43-2.072
COBISS.BG-ID 1258135780

БС 2014/1 Св 97
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Война ражда първите филми на Балканите / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 2 (10 ян. 2014), с. 19.
Гръцко-турската война от 1897 г. - повод за създаването на няколко хронико-документални филма
791.43-92(497)(091)
COBISS.BG-ID 1256720868

БС 2014/1 Св 98
ПАВЛОВА, Василена
        "Ранно пиле" / Василена Павлова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 3.
9. Фестивал за студентски късометражни филми, София, 27 ноем.-2 дек. 2013
791.43-057.875.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1257912036

БС 2014/1 Св 99
САЛОНЕН, Еса-Пека, 1958-
        Еса-Пека Салонен за Патрис Шеро / разговора води Алекс Рос ; прев. от англ. Росен Асенов. - Прев от сп. The New Yorker (17 Dec. 2013)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 4 (31 ян. 2014), с. 12.
По повод смъртта на френския филмов, театрален и оперен режисьор
791.44.071.1(092)(047.53)
792.071.1(092)(047.53)
92 Шеро, П.
COBISS.BG-ID 1258268644

БС 2014/1 Св 100
ТРИФОНОВ, Станимир Георгиев, 1958-
        Аналоговият човек си отива! : с продуцента и режисьора Станимир Трифонов разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 26 (27 ян. 2014), с. 20.
По повод премиерата на документалния му филм "Лорд Бънди от София", посветен на рок музиката у нас и група "Бъндараците"
791.43-92(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257348068

БС 2014/1 Св 101
ТРИФОНОВА, Цвета Русева, 1944-
        За един отдавна чакан филм / Цвета Трифонова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 3, 5.
Българският документален филм "Вапцаров. Пет разказа за един разстрел", режисьор Костадин Бонев, сценарист Ивайла Александрова
791.43-92(497.2).072
COBISS.BG-ID 1257460452

БС 2014/1 Св 102
        ФИЛМОВАТА 2013 : анкета на "Култура" [с български кинокритици] / Александър Грозев ... [и др.]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 9.
791.43.072
COBISS.BG-ID 1258009060

БС 2014/1 Св 103
ХРИСТОВА, Мариана
        Документалният маратон на Холандия / Мариана Христова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 12.
Международният фестивал за документално кино в Амстердам (IDFA), ноем. 2013
791.43-92.091.4(492-25)
COBISS.BG-ID 1257165540


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/1 Св 104
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Въодушевяваща вечер с "Фиделио" / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 5.
Операта от Лудвиг ван Бетовен, представена в Софийската опера, диригент Григор Паликаров
792.54.09
COBISS.BG-ID 1257976804

БС 2014/1 Св 105
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Игра на комедия / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 2.
Комедията "Скъперникът" от Молиер в Малък градски театър "Зад канала", режисьор Лилия Абаджиева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1257100260

БС 2014/1 Св 106
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Страната на лъжата / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 3.
Спектакълът "Професия Лъжец" от Сергей Кършигоров в Държавен куклен театър - Варна, режисьор Стефан Москов
792.97.09
COBISS.BG-ID 1258029540

БС 2014/1 Св 107
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        "Дисни трилър" или жестока приказка за съвременните Хензел и Гретел / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 4.
Едноименната пиеса от Филип Ридли в Драматичен театър - Пловдив, режисьор Стайко Мурджев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1258044644

БС 2014/1 Св 108
КАРАВЕЛОВА, Лора Красимирова
        Лично и интимно / Лора Каравелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 5.
Театралната ситуация в действие "Да изядеш ябълката", режисьор Ида Даниел, по текстове от книгата на Катя Атанасова "Неспокойни истории", представена в рамките на третото издание на Фестивала за свободен театър ACT, 7-10 ноември 2013
792.2.09
COBISS.BG-ID 1258297828

БС 2014/1 Св 109
МЛАДЕНОВА, Маргарита Стоянова, 1947-
        Качеството в театъра категорично се занижи : интервю с режисьора Маргарита Младенова / Сабина Василева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 9 (11-12 ян. 2014), с. 9.
792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1256805860

БС 2014/1 Св 110
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Театърът в България през 2013: театър на драматурга и актьора / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 8.
792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1257234404

САЛОНЕН, Еса-Пека, 1958-
        Еса-Пека Салонен за Патрис Шеро Вж Св 99

БС 2014/1 Св 111
СЪНИНСКИ, Съни, 1970-
        Добро образование е не училище с басейн, а кой и как преподава : интервю с режисьора Съни Сънински / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5074 (25 ян. 2014), с. 12.
792.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1257372900

БС 2014/1 Св 112
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        "Невидими N 3: Дом" - театър с човешко лице / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 8.
Едноименният вербатим спектакъл " на Студио за документален театър "Vox Populi" в Център за култура и дебат "Червената къща", режисьор Неда Соколовска
792.2.09
COBISS.BG-ID 1258302180


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2014/1 Св 113
        "ЛИТЕРАТУРАТА не признава граници" : първо издание на Софийския международен литературен фестивал [с фокус върху балканската литература], 10-15 дек. 2013 / Силва Папазян ... [и др.]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 6.
Съдържа мнения на организаторите на фестивала и на участници в него
820/899(497)
COBISS.BG-ID 1257131748

БС 2014/1 Св 114
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Понятието за световна литература в началото на XXI в. / Амелия Личева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 10-11.
Текстът е представен на научната конференция "Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)", Софийски университет "Св. Климент Охридски", 28-30 ноември 2013 г.
820/899.01(042)
COBISS.BG-ID 1257237732

БС 2014/1 Св 115
ТИХАНОВ, Галин Василев, 1964-
        Месторазположението на световната литература / Галин Тиханов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 9, 12-13.
Лекция, организирана от Софийския литературоведски семинар и Културния център на Софийския университет, 4 декември 2013 г.
820/899.01(042.3)
COBISS.BG-ID 1257236708


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 116
ШУРБАНОВ, Александър Владимиров, 1941-
        "Не на една епоха, а за всички времена" : 450 години Шекспир / Александър Шурбанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 9.
820.09
COBISS.BG-ID 1257152740


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 117
ДЪБИШИР, Джонатан
        Сюзан Зонтаг: отзив за пълното й интервю, взето от Джонатан Кот и публикувано в списание "Роулинг Стоун" "Моралната отговорност и бъбрива кокетливост на една американска интелектуалка / Джонатан Дъбишир ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от The Guardian (24 дек. 2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 16.
820(73).09
COBISS.BG-ID 1258354660


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 118
НОЙДЕКЕР, Кристиане, 1974-
        Кой има лек срещу страшните сънища : [разказ] / Кристиане Нойдекер ; бележки и прев. от нем. Майа Разбойникова-Фратева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 14-15.
830-32
COBISS.BG-ID 1258345188


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 119
БРАДШОУ, Питър, 1962-
        По следите на изгубеното време: Марсел Пруст на екрана : навършиха се 100 години от публикуването на първия том на "По следите на изгубеното време", но до този момент все още не се е появила безукорната екранизация на епоса на Пруст / Питър Брадшоу ; прев. от англ. Радостин Желев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 10-11.
840.09
791.43
COBISS.BG-ID 1258339812

БС 2014/1 Св 120
РЕЗА, Ясмина, 1959-
        Ясмина Реза: Успехът не значи нищо! : френската драматуржка разговаря с израелската журналистка Мая Села за писането, забежките към киното и книгата от 2007 г., посветена на Никола Саркози / прев. от фр. Радостин Желев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 7.
840(047.53)
COBISS.BG-ID 1258301924


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 121
ЕКО, Умберто, 1932-
        Младите страдат от загуба на памет / Умберто Еко. - Заглавието е на редакцията на в. Труд. - Прев. от итал.

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 27 (28 ян. 2014), с. 21.
Въображаемо писмо на итал. белетрист до неговия внук "Caro nipotino mio...", съдържащо съвети към младото поколение, публ. в списание L'Espresso, 18 ян. 2014. Писмото е написано в отговор на покана от итал. списание към четиринадесет интелектуалци
850-6
COBISS.BG-ID 1257395428


860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 122
БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Хуан Хелман (3 май 1930 - 14 януари 2014) / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 2.
По повод смъртта на аржентинския поет и публицист
860(82)(092)
92 Хелман, Х.
COBISS.BG-ID 1258028516


871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 123
КЛАВДИАН, Клавдий, 375?-404?
        Малки стихотворения [Cluadiani [т.е. Claudiani] Carmina minora] / Клавдий Клавдиан ; прев. от лат. Богдана Паскалева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 15.
871-1
COBISS.BG-ID 1257243364


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 124
НАШИЛОВСКА, Анна
        Дом ; Те : [стихотворения] / Анна Нашиловска ; прев. от пол. Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 5.
884
COBISS.BG-ID 1258290660


886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 125
ДЕБЕЛЯК, Алеш, 1961-
        Всеки писател е диктатор : разговор с Алеш Дебеляк / Марин Бодаков ; прев. от словен. Людмила Миндова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 12.
886.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1258215396


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 126
АЛЕКОВА, Елена, 1963-
        Мъдрецът в душата на писателя : размисли за книгата "Портрети отблизо" на Борислав Бойчев [София, Български писател, 2013] / Елена Алекова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 21 (31 ян. 2014), с. 15.
886.7-3.09
COBISS.BG-ID 1257500900

БС 2014/1 Св 127
ВАТОВА, Пенка Трифонова, 1959-
        Две гледни точки към народната песен - Пенчо Славейков и Димо Кьорчев / Пенка Ватова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 12.
Доклад от конференцията "Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции)", Институт за литература - БАН, 14-16 ноември 2013 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257480932

БС 2014/1 Св 128
ГАНЕВ, Димитър, 1992-
        Писането идва след дълго лутане : интервю с Димитър Ганев / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7536 (24 ян. 2014), с. 38.
По повод дебютната му стихосбирка "Никол слиза по стълбите", Пловдив, Жанет 45, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1257267684

БС 2014/1 Св 129
ДИМИТРОВА, Елка Ивелинова, 1971-
        И всичко стана "история" / Елка Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 3 (24 ян. 2014), с. 7.
По повод книгата на Георги Господинов "И всичко стана луна", София, Жанет 45, 2013
886.7.09
COBISS.BG-ID 1258127844

БС 2014/1 Св 130
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Думи преди връчването на наградата за поезия "Иван Николов" : [София, 19 декември 2013 г.] / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 2 (15-21 ян. 2014), с. 3.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1257340644

БС 2014/1 Св 131
ИЛКОВ, Ани, 1957-
        КармАмрак : кратка реч, държана отдавна по повод книгата на ЕС "Родина" - 2005 г. / Ани Илков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 2.
По повод книгата на Едвин Сугарев "Родина", София, Издателско ателие Аб, 2005
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257202404

БС 2014/1 Св 132
КАСАБОВА, Капка, 1973-
        Да нямаш време да четеш е като да нямаш време да обичаш : разговор с Капка Касабова / Мариела Кръстева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 6.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1258300388

БС 2014/1 Св 133
КЛИСУРОВ, Таньо Стоянов, 1944-
        Иван Хаджихристов се... завръща / Таньо Клисуров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 20 (25-26 ян. 2014), с. 22.
По повод новоиздадения том със стихове на писателя "Животът, който ми хрумна", Литературен форум, 2013
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1257343460

БС 2014/1 Св 134
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Лора, Дора, Яворов и "демоничната любов" / Катя Зографова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 12-13.
По повод документ, съхраняван в Къща-музей "П. К. Яворов" - София, "Спомени на Дора Конова за П. К. Яворов и Лора Каравелова", Инв. N 496-А/10.11.78
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1258343396

БС 2014/1 Св 135
КУНЧЕВ, Божидар Богомилов, 1948-
        "Той може всички рани да лекува..." (Александър Вутимски) / Божидар Кунчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 15-16.
Творчеството на поета
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257487844

БС 2014/1 Св 136
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Едвин Сугарев на 60! / Амелия Личева, Ани Бурова, Бойко Пенчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 1.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257168868

БС 2014/1 Св 137
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Ефектът на за-минаващото присъствие и участие : част втора / Михаил Неделчев. - Продълж. на статията "Школите - видими и невидими, реални и въобразими : ескиз към литературоведски мемоари" в "Литературен вестник", бр. 32 (9-15 окт. 2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 6-7.
Доклад за конференцията "Просветителство срещу идеологема", София, 28 ноември 2013 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257464292

БС 2014/1 Св 138
НИКОЛОВА, Юлия Христова, 1941-
        Мевсим между бреговете : по повод книгата на Хюсеин Мевсим "Между два бряга", издателство "Жанет 45", Пловдив, 2013 / Юлия Николова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 2 (17 ян. 2014), с. 6.
Думи, произнесени на премиерата на книгата на 5 декември 2013 г. в Пловдив
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257979620

БС 2014/1 Св 139
ТАШЕВ, Андрей, 1983-
        Експресионистичното отклонение на Матвей Вълев / Андрей Ташев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 11.
Два експресионистични текста - "Бурята" (отпечатан в сп. "Пламък", 1924, кн. 9-10) и "Хиени" (в бр. 11, 12 и 13 на емигрантският вестник "Съзнание" от 1926 г.)
Доклад от конференцията "Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции)", Институт за литература - БАН, 14-16 ноември 2013 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257480164

БС 2014/1 Св 140
ЧЕРНОКОЖЕВ, Вихрен Илиев, 1951-
        В огледалото на самоиронията : съпротивите на българската модерност спрямо модернизмите ни / Вихрен Чернокожев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 13.
Доклад от конференцията "Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции)", Институт за литература - БАН, 14-16 ноември 2013 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257481188

БС 2014/1 Св 141
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        За общото мълчание / Силвия Чолева. Избрано за Едвин / Елка Димитрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 3.
Текстовете са четени на представянето в Столична библиотека на 16.12.2013 г. на антологичната книга на Едвин Сугарев "Избрано", София, Нест Прес, 2013
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1257204708


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/1 Св 142
БАЙТОШЕВ, Александър Крумов, 1983-
        Нашият път, откъдето е тръгнал : [стихотворение] / Александър Байтошев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257323492

БС 2014/1 Св 143
КИЧЕВ, Стефан
        Зимна нощ : [стихотворение] / Стефан Кичев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 14.
Награда от литературния фестивал София: Поетики 2013, раздел Малки Поетики
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257483748

БС 2014/1 Св 144
КУКУШЕВ, Росен, 1983-
        Amabilis Insania : [стихотворение] / Росен Кукушев. - Загл. на лат. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257322980

БС 2014/1 Св 145
ЛАЧАНСКИ, Любен Стоянов, 1953-
        Надежда : [стихотворение] / Любен Лачански

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257484260

БС 2014/1 Св 146
ЛИПИСКОВА, Мария Иванова, 1972-
        този сън е толкова малък : [стихотворение] / Мария Липискова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257323236

БС 2014/1 Св 147
МУКАНОВА, Поли Руменова
        Фрагменти ; Kunst und Fragment : [стихотворения] / Поли Муканова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257323748

БС 2014/1 Св 148
НАНКОВА, Росица Илиева
        Краткописни посвещения : [стихотворения] / Росица Нанкова. - Съдържа: На Новалис ; На Емили Дикинсън ; На М. Лермонтов ; На Ат. Далчев ; На Ж. П. Сартър ; Собствена стая ; Етюд ; Коледа ; Такава история

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 4 (29 ян.-4 февр. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258345956

БС 2014/1 Св 149
НИКОЛЧИН, Стефан
        несамотно съзнание... ; през огледалото друго... ; псевдогеометрия... ; ето затова беше всичкото време : [стихотворения] / Стефан Николчин

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257321700

БС 2014/1 Св 150
ПЕТРОВ, Калин, 1986-
        [Не е котката] ; [Взряна в тази] ; [Съживяване] : [стихотворения] / Калин Петров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257243876

БС 2014/1 Св 151
        ПОЕЗИЯ 2014 : стихове от млади поети. - Съдържа: През пробойните на паметта... / Мария Донева. Хиромантия за скакалци / Илиана Илиева. Разделени / Георги Костадинов. До извора от жажда ще загина... / Боряна Йотова. Онзи, който е в теб... / Весела Димова. Селце върху гърба на есента... / Анелия Гешева. Фалшиво време / Боян Бойчев. Неделя / Елица Горетова. Ти ли си това стихотворение... / Елена Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 14 (18-19 ян. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257121252

БС 2014/1 Св 152
СЛАВОВ, Васил, 1958-
        Ахав : [стихотворение] / Васил Славов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 3 (22-28 ян. 2014), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257484772


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/1 Св 153
БОЙЧЕВ, Стоян Тодоров, 1927-
        Божествен урок ; Черни месечинки ; Неосъществено пътешествие ; Андрей ; Защо? ; Закъсняла среща ; Големият прозорец ; Превод ; Дора Габе и Лада Галина ; Двама ; Пренесени къщи : проза / Стоян Бойчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 2 (4-5 ян. 2014), с. 20.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1256611556

БС 2014/1 Св 154
НОВАКОВ, Максим
        Абсурд : [разказ] / Максим Новаков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 1 (8-14 ян. 2014), с. 14.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257242084

БС 2014/1 Св 155
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Иванко спасителят на Асеня : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 9 (11 ян. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256810468

БС 2014/1 Св 156
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Калоян и Манастър : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 15 (18 ян. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257089252

БС 2014/1 Св 157
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Калоян пред огледалото : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 21 (25 ян. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257343972

БС 2014/1 Св 158
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Коледите на България ІІ : разказ / Калин Терзийски. - Продълж. от бр. 305 (28 дек. 2013)

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 3 (4 ян. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1256589796


894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 159
ФЕРДИНАНДИ, Дьорд, 1935-
        Oeufs mélangés : пътепис / Дьорд Фердинанди ; прев. [от унг.] Юлия Крумова. - Загл. на фр. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 2 (15-21 ян. 2014), с. 16.
894.511-992
COBISS.BG-ID 1257379300


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/1 Св 160
ТОДОРОВА, Албена
        Думи за превода / Албена Тодорова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 4.
По повод превода на кн.: Избрани хайку / Мацуо Башо ; прев. Красимир Илиев. - София : Сонм, 2013
895.6-193.03
COBISS.BG-ID 1257125348


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Хуан Хелман (3 май 1930 - 14 януари 2014) Вж Св 122

БОЙКОВ, Бойко Методиев, 1947-
        Далчев иска да е син на природата, не внук Вж Св 71

БОЙКОВ, Бойко Методиев, 1947-
        Проф. Любомир Далчев: от глината се сътворява човек ; Любомир Далчев се "сраства" с образа на Матей Миткалото ; Любомир Далчев искал да стане архитект Вж Св 72

        БОРИС Христов - личност на 2014-а в календара на ЮНЕСКО Вж Св 87

ГЪРДЕВ, Борислав, 1962-
        Никола Корабов на 85 години Вж Св 92

        ДОРА Иванова (1940 - 2013) : in memoriam Вж Св 88

ДОЧЕВА, Екатерина
        Наследството на Абадо (1933-2014) Вж Св 83

ЗИДАРОВ, Филип Любенов, 1953-
        Около масата, в Стария град : Христо Стефанов (1931-2013) Вж Св 75

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Живков ме изкара юрган-чоджук, гневи се изгоненият Червенков ; Три дни крият смъртта на Червенков през октомври 1980 г. Вж Св 165

        ОТИДЕ си интелектуалец : проф. Дойно Дойнов [1929-2014] бе човек институция Вж Св 161

ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Кольо Карамфилов (7.12.1963 - 11.01. 2014) Вж Св 81

ПОПОВА, Маня
        Следи върху (нотна) хартия Вж Св 86

САЛОНЕН, Еса-Пека, 1958-
        Еса-Пека Салонен за Патрис Шеро Вж Св 99

СТАНЕВА, Марина
        Човек на мира, човек на войната : и в живота, и в смъртта бившият израелски премиер Ариел Шарон остава силно поляризираща фигура Вж Св 40


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2014/1 Св 161
        ОТИДЕ си интелектуалец : проф. Дойно Дойнов [1929-2014] бе човек институция / записа Велиана Христова. - Съдържа: Той бе творец от първа величина / Константин Косев. В него нямаше капка суета / Андрей Пантев. Като се каже Възраждане, това е проф. Дойнов / Валерия Фол. Няма вече такива широко скроени хора / Георги Марков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 17 (22 ян. 2014), с. 14.
930.1(497.2)(092)
92 Дойнов, Д.
COBISS.BG-ID 1257179364


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БС 2014/1 Св 162
СОКОЛОВ, Борис Вадимович, 1957-
        Червената армия дава 10 пъти повече жертви от Вермахта : интервю пред радио "Свобода" / Борис Соколов. - Неудобните числа за броя на загиналите : откъс от кн. "Ролята на Съветския съюз във Втората световна война: преосмисляне" / Борис Соколов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 6 (7 ян. 2014), с. 20.
По повод кн. на Boris V. Sokolov "The Role of the Soviet Union in the Second World War: A Re-examination" (Helion Studies in Military History, vol. 14). London: Helion, 2013.
940.53(047.53)
COBISS.BG-ID 1256614372


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2014/1 Св 163
ДРАГАНСКИ, Цончо
        Забравената книга : след 126 г. бяха преиздадени репортажите "Борбата на българите за съединението си" на германския военен кореспондент Артур фон Хун [Балкански културен форум, 2013] / страницата подготви Цончо Драгански

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 122, бр. 5 (31 ян. 2014), с. 15.
949.72.051.2
COBISS.BG-ID 1257498596

БС 2014/1 Св 164
ПОППЕТРОВ, Николай Пейчев, 1954-
        1914-1947 - малка разходка за освежаване на паметта : разговор с Николай Поппетров [за българската история] / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 57, бр. 1 (10 ян. 2014), с. 10-11.
949.72.052/.053(047.53)
949.72.063(047.53)
COBISS.BG-ID 1257156836


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БС 2014/1 Св 165
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Живков ме изкара юрган-чоджук, гневи се изгоненият Червенков ; Три дни крият смъртта на Червенков през октомври 1980 г. / Пенчо Ковачев. - Продълж. от бр. 345 (18 дек. 2013)

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 23, бр. 7 (8 ян. 2014), с. 22.
Год. 23, бр. 14 (15 ян. 2014), с. 24.
949.72.064(092)
92 Червенков, В.
COBISS.BG-ID 1256639972

ПОППЕТРОВ, Николай Пейчев, 1954-
        1914-1947 - малка разходка за освежаване на паметта : разговор с Николай Поппетров [за българската история] Вж Св 164

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 7, Год. 23, бр. 14 (2014) Св 165
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 7 (2014) Св 15
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 9 (2014) Св 57
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 13 (2014) Св 38
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 14, Год. 23, бр. 15, Год. 23, бр. 28 (2014) Св 72
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 17 (2014) Св 34
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 22 (2014) Св 39
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 23 (2014) Св 46
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 24 (2014) Св 49
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 27 (2014) Св 37
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 29 (2014) Св 71, Св 84
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 30 (2014) Св 66
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 23, бр. 1 (2014) Св 1
Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 23, бр. 2 (2014) Св 2
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 2 (2014) Св 97
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 122, бр. 5 (2014) Св 163
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 2 (2014) Св 30, Св 153
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 13 (2014) Св 59
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 14 (2014) Св 151
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 16 (2014) Св 9
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 17 (2014) Св 161
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 20 (2014) Св 133
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 13 (2014) Св 22
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 15 (2014) Св 13
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 21 (2014) Св 126
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 1 (2014) Св 6, Св 50
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 2 (2014) Св 33
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 3 (2014) Св 31, Св 40, Св 41, Св 62
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 4 (2014) Св 28
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 1 (2014) Св 3, Св 36, Св 68, Св 69, Св 78, Св 88, Св 93, Св 95, Св 103, Св 105, Св 113, Св 116, Св 160, Св 164
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 2 (2014) Св 19, Св 20, Св 25, Св 54, Св 74, Св 81, Св 85, Св 98, Св 102, Св 104, Св 138
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 57, бр. 3 (2014) Св 8, Св 32, Св 67, Св 75, Св 86, Св 91, Св 94, Св 96, Св 106, Св 107, Св 122, Св 125, Св 129
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 4 (2014) Св 10, Св 26, Св 63, Св 70, Св 73, Св 79, Св 83, Св 90, Св 99
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 1 (2014) Св 110, Св 114, Св 115, Св 123, Св 131, Св 136, Св 141, Св 142, Св 144, Св 146, Св 147, Св 149, Св 150, Св 154
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 2 (2014) Св 92, Св 130, Св 159
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 3 (2014) Св 16, Св 80, Св 82, Св 101, Св 127, Св 135, Св 137, Св 139, Св 140, Св 143, Св 145, Св 152
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 4 (2014) Св 12, Св 108, Св 112, Св 117, Св 118, Св 119, Св 120, Св 124, Св 132, Св 134, Св 148
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5058 (2014) Св 44
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5059 (2014) Св 35
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5061 (2014) Св 4
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5066 (2014) Св 42
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5074 (2014) Св 111
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5080 (2014) Св 61
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 2 (2014) Св 29
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 3 (2014) Св 52, Св 158
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 9 (2014) Св 155
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 15 (2014) Св 89, Св 156
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 17 (2014) Св 64, Св 77
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 21 (2014) Св 157
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 23 (2014) Св 17
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 9 (2014) Св 109
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 10 (2014) Св 5
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 21 (2014) Св 76
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 26 (2014) Св 23
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7518 (2014) Св 43
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7534 (2014) Св 27
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7535 (2014) Св 21
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7536 (2014) Св 45, Св 128
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7541 (2014) Св 11
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 1 (2014) Св 14, Св 60
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 4 (2014) Св 7
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 5 (2014) Св 51
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 6 (2014) Св 162
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 7 (2014) Св 55
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 16 (2014) Св 53
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 19 (2014) Св 58
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 21 (2014) Св 56, Св 65
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 22 (2014) Св 18, Св 24, Св 48
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 26 (2014) Св 100
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 27 (2014) Св 47, Св 121
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 28 (2014) Св 87

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Абаджиева, Деница (преводач) Св 8
Алекова, Елена, 1963- (автор) Св 126
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 11
Александрова, Ивайла (интервюирано лице) Св 90
Ангелов, Георги Николов (автор) Св 48
Андрухович, Юрий Игорович, 1960- (автор) Св 12
Арнаудов, Георги Асенов, 1957- (интервюирано лице) Св 91
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 104
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 99
 
Б

Байтошев, Александър Крумов, 1983- (автор) Св 142
Байчев, Райко Павлов, 1987- (интервюиращо лице) Св 128
Бенвенисти, Максим Исаков, 1953- (интервюирано лице) Св 13
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Св 122
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 125
Божилов, Йордан, 1969- (интервюирано лице) Св 27
Бойков, Бойко Методиев, 1947- (автор) Св 71, Св 72
Бойчев, Боян, 1971- (автор) Св 151
Бойчев, Стоян Тодоров, 1927- (автор) Св 153
Бонев, Костадин, 1951- (интервюирано лице) Св 90
Босев, Росен (автор) Св 28, Св 33
Босев, Росен (интервюиращо лице) Св 31
Брадшоу, Питър, 1962- (автор) Св 119
Бурова, Ани (автор) Св 136
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 164
 
В

Василева, Надя (автор) Св 47
Василева, Сабина (интервюиращо лице) Св 109
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 9
Ватева, Деница (автор) Св 33
Ватова, Пенка Трифонова, 1959- (автор) Св 127
Великов, Бойко Стефанов, 1954- (интервюирано лице) Св 37
Веселинова, Биляна (интервюиращо лице) Св 43
 
Г

Ганев, Димитър, 1992- (интервюирано лице) Св 128
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 7
Георгиев, Огнян (автор) Св 33
Георгиева, Мара Стоянова (автор) Св 33
Гешева, Анелия Иванова, 1968- (автор) Св 151
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 76
Горанова, Калина (автор) Св 33
Горетова, Елица, 1983- (автор) Св 151
Господинова, Велина (съставител) Св 41
Грашкина, Ваня Ангелова, 1959- (интервюирано лице) Св 1
Грозев, Александър Димитров, 1945- (автор) Св 102
Гърдев, Борислав, 1962- (автор) Св 92
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 17, Св 89
 
Д

Дал, Касим Исмаил, 1962- (интервюирано лице) Св 14
Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 29
Данаилова, Албена Боянова (автор) Св 88
Дебеляк, Алеш, 1961- (интервюирано лице) Св 125
Декова, Галина (автор) Св 74
Денизова, Вера (автор) Св 33, Св 50
Денов, Любомир, 1953- (интервюиращо лице) Св 37, Св 39
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 38, Св 49
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 105, Св 106
Джераси, Яков, 1946- (интервюирано лице) Св 15
Джонова, Десислава Ганчева (интервюиращо лице) Св 1
Димитрова, Алексения, 1963- (интервюиращо лице) Св 15
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 93, Св 94, Св 95
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 90, Св 91
Димитрова, Елка Ивелинова, 1971- (автор) Св 129, Св 141
Димитрова, Илияна Д. (интервюиращо лице) Св 84
Димова, Весела Димчева, 1965- (автор) Св 151
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 130
Донева, Мария, 1974- (автор) Св 151
Дочева, Екатерина (автор) Св 83
Драгански, Цончо (съставител) Св 163
Драгостинова, Елена Константинова, 1953- (интервюирано лице) Св 87
Дъбишир, Джонатан (автор) Св 117
 
Е

Еко, Умберто, 1932- (автор) Св 121
Енглер, Франсоа, 1932- (интервюирано лице) Св 2
Ефтимова, Анна (интервюиращо лице) Св 61
Ешкенази, Максим, 1975- (интервюирано лице) Св 84
 
Ж

Желев, Радостин (преводач) Св 119, Св 120
Желева, Павлина (интервюиращо лице) Св 55
Жечева, Ева Димитрова, 1959- (интервюирано лице) Св 61
 
З

Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 58, Св 60
Зидаров, Филип Любенов, 1953- (автор) Св 75
 
И

Иванов, Петър Иванов, 1946- (интервюирано лице) Св 4
Илиев, Людмил (интервюиращо лице) Св 23
Илиева, Илиана, 1969- (автор) Св 151
Илков, Ани, 1957- (автор) Св 131
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 65
 
Й

Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 11
Йорданова, Люба (автор) Св 62
Йорданова, Люба (съставител) Св 6
Йотова, Боряна Венциславова, 1974- (автор) Св 151
 
К

Калигарис, Мариус, 1944- (интервюирано лице) Св 29
Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 107
Калфин, Ивайло Георгиев, 1964- (интервюирано лице) Св 41
Камберова, Яна (преводач) Св 12
Канов, Любомир Младенов, 1944- (интервюирано лице) Св 16
Капоте Камачо, Тересита, 1943- (интервюирано лице) Св 30
Каприев, Георги Теологов, 1960- (интервюирано лице) Св 7
Каравелова, Лора Красимирова (автор) Св 108
Караджова, Лиляна, 1984- (интервюиращо лице) Св 77
Каролев, Владимир Асенов, 1961- (автор) Св 46
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 42
Касабова, Капка, 1973- (интервюирано лице) Св 132
Катранджиев, Валентин Иванов (интервюирано лице) Св 17
Кашъмов, Александър Емилов, 1971- (интервюирано лице) Св 55
Кисьова, Мила (интервюиращо лице) Св 45
Кичев, Стефан (автор) Св 143
Клавдиан, Клавдий, 375?-404? (автор) Св 123
Клисарова, Анелия Димитрова, 1961- (интервюирано лице) Св 66
Клисуров, Таньо Стоянов, 1944- (автор) Св 133
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор) Св 165
Ковачева, Диана Петрова, 1975- (автор) Св 56
Коен, Емил Роберт (автор) Св 18
Колбер, Ан дьо (интервюирано лице) Св 76
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (интервюирано лице) Св 24
Константинов, Стефан Константинов, 1966- (интервюирано лице) Св 5
Косев, Константин Димитров, 1937- (автор) Св 161
Костадинов, Георги, 1985- (автор) Св 151
Костакева, Мария Иванова, 1943- (автор) Св 85
Костолов, Иван, 1972- (интервюирано лице) Св 77
Кочева, Диляна (интервюиращо лице) Св 13
Кристи, Нилс, 1928- (автор) Св 8
Крумов, Красимир Петров, 1955- (автор) Св 96
Крумова, Юлия (преводач) Св 159
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 111
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 24
Кръстева, Мариела (интервюиращо лице) Св 132
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957- (автор) Св 134
Кукушев, Росен, 1983- (автор) Св 144
Кунчев, Божидар Богомилов, 1948- (автор) Св 135
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 67
Къдринова, Къдринка Величкова, 1958- (интервюиращо лице) Св 30
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 97
Кьосев, Александър Динов, 1953- (автор) Св 19
 
Л

Лапер дьо Кабан, Ксавие, 1963- (интервюирано лице) Св 31
Латева, Зорница (интервюиращо лице) Св 53
Лачански, Любен Стоянов, 1953- (автор) Св 145
Липискова, Мария Иванова, 1972- (автор) Св 146
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (автор) Св 114, Св 136
Лозанов, Георги, 1958- (автор) Св 57
Лозанов, Георги (автор на предговор) Св 25
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 44
 
М

Манолова, Мария (автор) Св 6
Маринов, Николай (автор) Св 73
Марков, Георги Георгиев, 1946- (автор) Св 161
Маркова, Радостина (автор) Св 33
Милев, Момчил (съставител) Св 6
Минасян, Гаяне Гарабед (автор) Св 63
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (преводач) Св 125
Минчев, Минчо Николаев, 1950- (автор) Св 88
Михайлов, Любомир (интервюиращо лице) Св 27
Михайлова, Ина (интервюиращо лице) Св 59
Михайлова, Паулина (автор) Св 33
Михалев, Иван (интервюиращо лице) Св 60
Младенов, Светослав, 1974- (интервюирано лице) Св 45
Младенова, Маргарита Стоянова, 1947- (интервюирано лице) Св 109
Муканова, Поли Руменова (автор) Св 147
Мускурова, Ружа (преводач) Св 117
 
Н

Нанкова, Росица Илиева (автор) Св 148
Нашиловска, Анна (автор) Св 124
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 137
Незнакомова, Мария (интервюиращо лице) Св 34
Николов, Йово (съставител) Св 41
Николов, Христо (интервюиращо лице) Св 51
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 110
Николова, Камелия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 80
Николова, Юлия Христова, 1941- (автор) Св 138
Николчин, Стефан (автор) Св 149
Новаков, Максим (автор) Св 154
Нойдекер, Кристиане, 1974- (автор) Св 118
 
О

Орешарски, Пламен Василев, 1960- (интервюирано лице) Св 38
 
П

Павлова, Василена (автор) Св 98
Панов, Аспарух Аспарухов, 1949- (автор) Св 20
Пантев, Андрей Лазаров, 1939- (автор) Св 161
Панчев, Йово, 1981- (автор) Св 78, Св 79, Св 81
Папазян, Силва (автор) Св 113
Паскалева, Богдана (преводач) Св 123
Пенчев, Бойко Пенчев, 1969- (автор) Св 136
Петкова, Анета (интервюиращо лице) Св 65
Петкова, Светла (автор) Св 68
Петро, Николай Н., 1958- (автор) Св 32
Петров, Калин, 1986- (автор) Св 150
Петров, Росен Петров, 1970- (интервюирано лице) Св 21
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (преводач) Св 124
Пиргова, Мария Андонова, 1955- (интервюирано лице) Св 42
Попова, Маня (автор) Св 86
Попова, Маргарита, 1956- (интервюирано лице) Св 39
Поппетров, Николай Пейчев, 1954- (интервюирано лице) Св 164
Порумбачанов, Петър (интервюирано лице) Св 64
Прохазкова, Ярослава (интервюиращо лице) Св 66
Пътева, Десислава (интервюиращо лице) Св 52
 
Р

Радева, Даниела Милкова (автор) Св 69
Радионов, Йосиф Борисов, 1951- (интервюирано лице) Св 89
Радушев, Добромир (интервюиращо лице) Св 4
Разбойникова-Фратева, Мая Станкова, 1957- (автор на предговор, преводач) Св 118
Райчинова, Марина Георгиева, 1961- (интервюирано лице) Св 80
Реза, Ясмина, 1959- (интервюирано лице) Св 120
Репантен, Тиери, 1963- (интервюирано лице) Св 34
Рос, Алекс, 1968- (интервюиращо лице) Св 99
 
С

Салонен, Еса-Пека, 1958- (интервюирано лице) Св 99
Самарджиева, Михаела (автор) Св 70
Села, Мая (интервюиращо лице) Св 120
Славов, Васил, 1958- (автор) Св 152
Сливински, Остап, 1978- (преводач) Св 12
Соколов, Борис Вадимович, 1957- (интервюирано лице) Св 162
Спахийски, Емил, 1967- (интервюиращо лице) Св 14
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 33
Станева, Марина (автор) Св 40
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (интервюирано лице) Св 43
Станков, Антон Илиев, 1966- (интервюирано лице) Св 58
Старидолска, Елена (автор, интервюиращо лице) Св 41
Стефанов, Светослав (интервюиращо лице) Св 35
Стоидис, Димостенис, 1953- (интервюирано лице) Св 35
Стоилова, Зорница (съставител) Св 6
Стоянов, Стойко (интервюиращо лице) Св 16
Стоянова, Мариела (автор) Св 22
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 21
Сънински, Съни, 1970- (интервюирано лице) Св 111
 
Т

Табакова, Весела Василева, 1943-2013 (автор) Св 25
Ташев, Андрей, 1983- (автор) Св 139
Терзиев, Асен Тодоров (автор) Св 112
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 155, Св 156, Св 157, Св 158
Тиханов, Галин Василев, 1964- (автор) Св 115
Тодоров, Георги Георгиев, 1956- (автор) Св 3
Тодоров, Тодор П., 1977- (интервюирано лице) Св 23
Тодорова, Албена (автор) Св 160
Тончев, Васил Йорданов, 1955- (интервюирано лице) Св 44
Трифонов, Станимир Георгиев, 1958- (интервюирано лице) Св 100
Трифонова, Цвета Русева, 1944- (автор) Св 101
 
Ф

Фердинанди, Дьорд, 1935- (автор) Св 159
Фишер, Йошка, 1948- (автор) Св 36
Фол, Валерия Николова, 1953- (автор) Св 161
 
Х

Христов, Иво Ангелов, 1966- (автор) Св 10
Христов, Иво Ангелов, 1966- (интервюирано лице) Св 9
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (съставител) Св 161
Христова, Елена Георгиева, 1975- (автор) Св 151
Христова, Мариана (автор) Св 103
Хърсев, Емил Манолов, 1961- (интервюирано лице) Св 51
 
Ц

Цацаров, Сотир Стефанов, 1966- (интервюирано лице) Св 60
Цветанска, Кристина Христова (интервюирано лице) Св 53
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 87, Св 100
Цеков, Борислав Бориславов, 1972- (интервюирано лице) Св 59
 
Ч

Чернева, Калина (съставител) Св 50
Чернокожев, Вихрен Илиев, 1951- (автор) Св 140
Чобанов, Петър Пандушев, 1976- (интервюирано лице) Св 49
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 64
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Св 141
 
Ш

Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (автор) Св 116
 
Ю

Юсеинова, Адлен Васвиева (автор) Св 82
 
Я

Яковенко, Нана (автор) Св 54
Янкова, Петя (интервюирано лице) Св 52


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Абсурд Св 154
Аналоговият човек си отива! Св 100
Андрей Св 153
Апел за солидарно и отговорно световно управление Св 26
Артистично номадство в ателието Св 74
Ахав Св 152
 
Б

Бареков пръв се венча за бедните Св 11
Божествен урок Св 153
Борис Христов - личност на 2014-а в календара на ЮНЕСКО Св 87
Бъдещето ни е положително само когато сме благодарни за това, което имаме Св 89
Българите не осъзнават това, което им се случва Св 9
България е страната с най-ниско ниво на антисемитизъм в Европейския съюз Св 13
 
В

В демографския капан сме от 25 години Св 4
В коритото на общата река Св 70
В огледалото на самоиронията Св 140
В тъканта на непознатата история Св 91
В търсене на Нов човек Св 73
Важното е да оправим поразиите на Борисов Св 43
Вдигане на данъци не обсъждаме Св 38
[Взряна в тази] Св 150
"Вината" на Куба е, че е "опасен" пример Св 30
Властимащите трябва да приемат, че ще бъдат атакувани Св 31
Война ражда първите филми на Балканите Св 97
Всеки писател е диктатор Св 125
Въодушевяваща вечер с "Фиделио" Св 104
 
Г

Годината на синия дървен влак Св 78
Големият прозорец Св 153
Гурбетът е новата казарма за младите Св 45
 
Д

Д-р Любомир Канов: Сегашната власт тласка страната към насилие Св 16
Да нямаш време да четеш е като да нямаш време да обичаш Св 132
Далчев иска да е син на природата, не внук Св 71
Двама Св 153
Две гледни точки към народната песен - Пенчо Славейков и Димо Кьорчев Св 127
[Две хиляди и тринадесета] 2013 - между реалността и мита Св 67
Депресията тепърва започва Св 28
Джокондата е по-разгадана, отколкото трябва Св 77
"Дисни трилър" или жестока приказка за съвременните Хензел и Гретел Св 107
Добро образование е не училище с басейн, а кой и как преподава Св 111
Документалният маратон на Холандия Св 103
Дом Св 124
Дора Габе и Лада Галина Св 153
Дора Иванова (1940 - 2013) Св 88
Доходите ще растат - плавно, но непрекъснато Св 49
Думи за превода Св 160
Думи преди връчването на наградата за поезия "Иван Николов" Св 130
 
Е

Едвин Сугарев на 60! Св 136
Експресионистичното отклонение на Матвей Вълев Св 139
Емисията на дълг - двете страни на медала Св 48
Енергетично кино Св 93
Ердоган все по-трудно възприема критика и това не се харесва на ЕС Св 29
Еса-Пека Салонен за Патрис Шеро Св 99
ето затова беше всичкото време Св 149
Ефектът на за-минаващото присъствие и участие Св 137
 
Ж

Живков ме изкара юрган-чоджук, гневи се изгоненият Червенков Св 165
 
З

За българина глобата е по-болезнена от затвора Св 58
За Вапцаров - вън от шаблона Св 90
За един отдавна чакан филм Св 101
За нуждата един от друг Св 32
За общото мълчание Св 141
Забравената книга Св 163
Закъсняла среща Св 153
Заплашват ли ни бежанците? Св 25
Зарежете черногледството и се заловете за работа Св 76
Защо младите намират работа по-трудно Св 47
Защо? Св 153
Зимна нощ Св 143
 
И

И всичко стана "история" Св 129
Иван Хаджихристов се... завръща Св 133
Иванко спасителят на Асеня Св 155
Игра на комедия Св 105
Играта на Георги Първанов Св 41
Идеята е у децата да се стимулира любов към книгата и към учението Св 64
Извели сме 4877 деца от семействата им заради риск Св 61
Изобличавайте ги! Св 3
Икономиката вече се еманципира от правителството Св 51
Интелектуалец политик е абсолютна нелепост Св 7
 
К

Как се опитомява гражданско общество Св 6
Калоян и Манастър Св 156
Калоян пред огледалото Св 157
КармАмрак Св 131
Качеството в театъра категорично се занижи Св 109
Когато съм нещастно влюбен, много добре ми се получават тъжните части на симфониите Св 84
Кой има лек срещу страшните сънища Св 118
Кой ще инвестира в България, като научи, че се подслушва незаконно? Св 39
Коледите на България ІІ Св 158
Кольо Карамфилов (7.12.1963 - 11.01. 2014) Св 81
Конференцията не може да спре войната Св 27
Коя банка пази научните трудове Св 1
Краткописни посвещения Св 148


"Литературата не признава граници" Св 113
Лично и интимно Св 108
Лора, Дора, Яворов и "демоничната любов" Св 134
Лоша организация пречи европарите от ЕС да се усвояват Св 53
Луди хора трябват на България. Идеалисти Св 14
Любомир Далчев искал да стане архитект Св 72
Любомир Далчев се "сраства" с образа на Матей Миткалото Св 72
 
М

Малки стихотворения [Cluadiani [т.е. Claudiani] Carmina minora] Св 123
Мевсим между бреговете Св 138
Месторазположението на световната литература Св 115
Младите страдат от загуба на памет Св 121
Може би бъдещето е някъде зад нас? Св 8
Мъдрецът в душата на писателя Св 126
 
Н

На герба ни е лъв, а сме като пудели Св 21
На училище вкъщи Св 62
Надежда Св 145
Наказателният кодекс не е законодателна конфекция Св 59
Накъде през 2014-а? Нагоре или надолу? Св 20
Наследството на Абадо (1933-2014) Св 83
Нашият път, откъдето е тръгнал Св 142
[Не е котката] Св 150
Не заклеймяваме ромите, но прилагаме закона Св 34
Не лъжи! Или за "абстрактността на морала" Св 19
"Не на една епоха, а за всички времена" Св 116
"Невидими N 3: Дом" - театър с човешко лице Св 112
Неосъществено пътешествие Св 153
несамотно съзнание... Св 149
Нестаналото българско общество Св 10
Никола Корабов на 85 години Св 92
Новият Наказателен кодекс налага цензура Св 55
Няма рецепта как се получава "Нобел" Св 2
 
О

Обръщение на украинския писател Юрий Андрухович Св 12
Около масата, в Стария град Св 75
Определихме 5 зони за корупция със сериозен финансов риск Св 37
Осем евромандата за БСП и ДПС няма да са катастрофа Св 24
Отиде си интелектуалец Св 161
"Отчуждение" Св 96
Очаквам хора на Плевнелиев да превземат ГЕРБ Св 44
 
П

Писането идва след дълго лутане Св 128
По следите на изгубеното време: Марсел Пруст на екрана Св 119
Повишаването на минималната заплата, или как скришно да субсидираме най-едрия капитал Св 46
Подкрепяме присъединяването на България към Шенген Св 35
Поезия 2014 Св 151
Понятието за световна литература в началото на XXI в. Св 114
Поправката "снимай политика" е избор между истината и затвора Св 57
Превод Св 153
през огледалото друго... Св 149
Пренесени къщи Св 153
Проблемът на протеста е, че е прекалено късоглед и един вид сизифовски Св 23
Протестът умря. Да живее протестът! Св 18
[Професор] Проф. Любомир Далчев: от глината се сътворява човек Св 72
псевдогеометрия... Св 149
Първанов няма електорат, за да създаде партия Св 42
Първите седем Св 33


"Ранно пиле" Св 98
Рейтингът на университетите показва бъдещата заплата Св 66
Решаването на украинската криза е невъзможно без участието на Русия Св 17
Рубиконът на Ердоган Св 22
 
С

С Марина Райчинова за премиерата й в театър "Школа драматического искусства", Москва Св 80
"Сега!" Музика в пространството Св 85
Сериалът! Св 94
Сиво или розово бъдеще Св 50
Следи върху (нотна) хартия Св 86
Следствието ще се събуди от кома Св 60
Социалното предприемачество ще намали безработицата у нас Св 52
Срещу образователната машина Св 63
Страната на лъжата Св 106
[Съживяване] Св 150
Сюзан Зонтаг: отзив за пълното й интервю, взето от Джонатан Кот и публикувано в списание "Роулинг Стоун" "Моралната отговорност и бъбрива кокетливост на една американска интелектуалка Св 117
 
Т

Те Св 124
"Те все още са тук". "Семеен портрет" Св 79
Театърът в България през 2013: театър на драматурга и актьора Св 110
Това, което виждаш Св 69
този сън е толкова малък Св 146
"Той може всички рани да лекува..." (Александър Вутимски) Св 135
Трагиката "Вапцаров" Св 95
Три дни крият смъртта на Червенков през октомври 1980 г. Св 165
[Тридесет] 30 нюанса студено Св 82
Тъжно се шегуваме, че учим емигранти Св 65
 
У

Украинската грешка на Европа Св 36
 
Ф

Филмовата 2013 Св 102
Фрагменти Св 147
 
Х

[Хиляда деветстотин и четиринадесета] 1914-1947 - малка разходка за освежаване на паметта Св 164
Хуан Хелман (3 май 1930 - 14 януари 2014) Св 122
 
Ц

Царят сам кръсти плана за връщането си "Шипка" Св 15
 
Ч

Червената армия дава 10 пъти повече жертви от Вермахта Св 162
Черни месечинки Св 153
Чий е проектът за нов Наказателен кодекс Св 56
Човек на мира, човек на войната Св 40
 
Ш

[Шест хиляди] 6000 раждания през 2012 г. не са вписани в регистъра Св 5
 
Я

Ясмина Реза: Успехът не значи нищо! Св 120
 
A

Amabilis Insania Св 144
 
B

Big Data - Голям проблем Св 54
 
K

Kunst und Fragment Св 147
 
O

Oeufs mélangés Св 159
 
V

Viennafair 2013 Св 68


УДК


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 1
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 2


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 3


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Св 4, Св 5
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 6, Св 7, Св 8, Св 9, Св 10
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 6, Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 32
324 ИЗБОРИ Св 24
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 25
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 41, Св 42, Св 43, Св 44
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 45
331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА Св 46
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 47
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 48, Св 49
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 50, Св 51, Св 52
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 53
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 54, Св 57
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 8, Св 55, Св 56, Св 57, Св 58, Св 59
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 60
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 61
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 62, Св 63, Св 64
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 65, Св 66


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 67, Св 68, Св 69, Св 70
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 71, Св 72, Св 73
75 ЖИВОПИС Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 78, Св 81
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 79, Св 82
78 МУЗИКА Св 83, Св 84, Св 85, Св 86
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 87
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 88, Св 89
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 119
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 99, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 113, Св 114, Св 115
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 116
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 117
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 118
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 119, Св 120
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 121
860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 122
871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 124
886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 125
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158
894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 159
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 160


92 БИОГРАФИИ Св 40, Св 71, Св 72, Св 75, Св 81, Св 83, Св 86, Св 87, Св 88, Св 92, Св 99, Св 122, Св 161, Св 165
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 161
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 162
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 163, Св 164
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 164, Св 165

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Абаджиева, Лилия (1966-) Св 105
Абадо, Клаудио (1933-2014) Св 83
Александрова, Ивайла Св 95, Св 101
Атанасова, Катя Св 108
 
Б

Бетовен, Лудвиг ван вж Бетховен, Лудвиг ван (1770-1827)
Бетховен, Лудвиг ван (1770-1827) Св 104
Блок, Александър Александрович (1880-1921) Св 80
Блок, Александър вж Блок, Александър Александрович (1880-1921)
Бойчев, Борислав вж Бойчев, Борислав Върбанов (1933-)
Бойчев, Борислав Върбанов (1933-) Св 126
Бонев, Костадин (1951-) Св 95, Св 101
 
В

Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942) Св 90, Св 95, Св 101
Вутимски, Александър (1919-1943) Св 135
Вълев, Матвей (1902-1944) Св 139
 
Г

Гатев, Галентин Краев (1960-) Св 67
Господинов, Георги (1968-) Св 129
 
Д

Д-р Гатев вж Гатев, Галентин Краев (1960-)
Далчев, Любомир вж Далчев, Любомир Христов (1902-2002)
Далчев, Любомир Христов (1902-2002) Св 71, Св 72
Даниел, Ида Андрей (1977-) Св 108
Даниел, Ида вж Даниел, Ида Андрей (1977-)
Дойнов, Дойно вж Дойнов, Дойно Христосков (1929-2014)
Дойнов, Дойно Христосков (1929-2014) Св 161
Донков, Владимир Св 82
 
Е

Ердоган, Реджеп (1954-) Св 29
Ердоган, Реджеп Тайип (1954-) Св 22
ЕС вж Сугарев, Едвин Стефанов (1953-)
 
З

Зонтаг, Сюзан вж Зонтаг, Сюзън (1933-2004)
Зонтаг, Сюзън (1933-2004) Св 117
 
И

Иванов, Правдолюб (1964-) Св 69
Иванова, Дора (1940-2013) Св 88
Илиев, Красимир Св 160
 
К

Каравелова, Лора вж Каравелова, Лора Петкова (1886-1913)
Каравелова, Лора Петкова (1886-1913) Св 134
Карамфилов, Кольо вж Карамфилов, Кольо Илиев (1963-2014)
Карамфилов, Кольо Илиев (1963-2014) Св 81
Конова, Дора (1894-1974) Св 134
Корабов, Никола Атанасов (1928-) Св 92
Корабов, Никола вж Корабов, Никола Атанасов (1928-)
Костов, Красимир (1975-) Св 79
Костолов, Иван (1972-) Св 79
Кот, Джонатан Св 117
Кършигоров, Сергей Св 106
Кьорчев, Димо вж Кьорчев, Димо Петров (1884-1928)
Кьорчев, Димо Петров (1884-1928) Св 127
 
Л

Лазаров, Милко вж Лазаров, Милко Илиев (1967-)
Лазаров, Милко Илиев (1967-) Св 96
 
М

Мацуо, Башо (1644-1694) Св 160
Мевсим, Хюсеин (1964-) Св 138
Медаров, Георги Св 19
Молиер (1622-1673) Св 105
Москов, Стефан вж Москов, Стефан Стефанов (1960-)
Москов, Стефан Стефанов (1960-) Св 106
Мурджев, Стайко вж Мурджев, Стайко Пламенов (1984-)
Мурджев, Стайко Пламенов (1984-) Св 107
 
Н

Нуриев, Зиятин (1955-) Св 73
 
П

Паликаров, Григор (1971-) Св 104
Пономарьов, Александър Св 80
Попов, Стефан вж Попов, Стефан Георгиев (1957-)
Попов, Стефан Георгиев (1957-) Св 19
Пруст, Марсел (1871-1922) Св 119
Първанов, Георги вж Първанов, Георги Седефчов (1957-)
Първанов, Георги Седефчов (1957-) Св 41
 
Р

Ридли, Филип (1964-) Св 107
 
С

Саркози, Никола (1955-) Св 120
Славейков, Пенчо вж Славейков, Пенчо Петков (1866-1912)
Славейков, Пенчо Петков (1866-1912) Св 127
Соколовска, Неда Св 112
Спасов, Иван вж Спасов, Иван Първанов (1934-1996)
Спасов, Иван Първанов (1934-1996) Св 86
Стефанов, Христо (1931-2013) Св 75
Сугарев, Едвин вж Сугарев, Едвин Стефанов (1953-)
Сугарев, Едвин Стефанов (1953-) Св 131, Св 136, Св 141
 
Т

Тодоровски, Валерий вж Тодоровский, Валерий Петрович (1962-)
Тодоровский, Валерий Петрович (1962-) Св 94
 
У

Урумов, Ванко вж Урумов, Ванко Георгиев (1941-)
Урумов, Ванко Георгиев (1941-) Св 74
 
Ф

Фон Хун, Артур Св 163
 
Х

Хаджихристов, Иван вж Хаджихристов, Иван Мирчев (1892-1970)
Хаджихристов, Иван Мирчев (1892-1970) Св 133
Хелман, Хуан (1930-2014) Св 122
Хехт, Яков (1958-) Св 63
Христов, Борис вж Христов, Борис Кирилов (1914-1993)
Христов, Борис Кирилов (1914-1993) Св 87
 
Ц

Цонева, Жана Св 19
Цонева, Яна вж Цонева, Жана
 
Ч

Червенков, Вълко Вельов (1900-1980) Св 165
 
Ш

Шарон, Ариел (1928-2014) Св 40
Шекспир, Уилиам (1564-1616) Св 116
Шеро, Патрис (1944-2013) Св 99
 
Я

Яворов, П. К. вж Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914)
Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 134
Янукович, Виктор вж Янукович, Виктор Фьодорович (1950-)
Янукович, Виктор Фьодорович (1950-) Св 12

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Амстердам Св 103
 
Б

България Св 6, Св 14, Св 18, Св 19, Св 20, Св 33, Св 47, Св 48, Св 52, Св 110
 
В

Виена Св 68
 
Е

Европейски съюз Св 24, Св 29, Св 33, Св 36, Св 53
ЕС вж Европейски съюз
Есен
- Германия Св 85
 
П

Пловдив Св 93
 
С

Сирия Св 27
София Св 113
 
Т

Турция Св 22, Св 29
 
У

Украйна Св 12, Св 32, Св 36