ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 2

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Бойка Първанова

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2014/2 Св 1
        КАК да разрушим преградата между истинската вяра и чистото знание : манифести на групата "Симпосион" / прев. от рус. Виржиния Томова. - Прев. от в. "Новая газета" (17 ян. 2014). - Съдържа: Манифест 1. Хоризонтът, където науката се слива с религията / Михаил Епщайн. Манифест 2. За чудесата / Алексей Цвелик. Манифест 3. Взаимно спасяващите се вяра и разум / Алексей Буров. Манифест 4. Философия, наука и "нов стоицизъм" / Михаил Аркадиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 10-11.
"Симпосион" е група от руски учени, които работят в областта на взаимното разбиране и взаимодействие между науката и религията
001
215
COBISS.BG-ID 1259087844


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2014/2 Св 2
БЕНОВА, Илияна
        Пътеводител на книжния блогър / Илияна Бенова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 6.
Българските блогове за книги
002.19:681.324(497.2)
COBISS.BG-ID 1258985700


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2014/2 Св 3
СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов, 1967-
        Да работим тихо, но на ползу роду : интервю с министъра на културата д-р Петър Стоянович / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5102 (22 февр. 2014), с. 12.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258238692

БС 2014/2 Св 4
ЦАНЕВА, Стефка
        2019-а наближава... / Стефка Цанева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 6 (14 февр. 2014), с. 5.
По повод дискусията за българска европейска столица на културата през 2019 г.
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1258842852


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

ДАЛКАЛЪЧЕВА, Регина Ванчова, 1964-
        Експерименти между две "корици" : разговор с доц. Регина Далкалъчева Вж Св 73


1 ФИЛОСОФИЯ


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БС 2014/2 Св 5
КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Проф. Николай Василев умря от рак на 67 години / Пенчо Ковачев. - Съдържа и: Ярките хора като него са все по-малко / Димитър Денков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 43 (13 февр. 2014), с. 15.
101(497.2)(092)
92 Василев, Н.
COBISS.BG-ID 1257920996

БС 2014/2 Св 6
ЧЕРВЕНКОВА, Копринка Георгиева, 1947-
        Николай Василев (1946-2014) : in memoriam / Копринка Червенкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 4.
101(497.2)(092)
92 Василев, Н.
COBISS.BG-ID 1258981348


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2014/2 Св 7
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Истинският възродителен процес започна след 1989 г. / Васил Проданов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 33 (3 февр. 2014), с. 20.
159.922.4(=867)
COBISS.BG-ID 1257584100


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

        КАК да разрушим преградата между истинската вяра и чистото знание : манифести на групата "Симпосион" Вж Св 1


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/2 Св 8
ТОДОРОВ, Георги Георгиев, 1956-
        Щом любов нямам, нищо не съм / Георги Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 6 (14 февр. 2014), с. 7.
По повод решението на управлението на Зографския манастир да отстрани от зографското братство отец Василий
271(495=867)
COBISS.BG-ID 1258856164


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

КАВАЗОВИЧ, Хюсеин
        Мюсюлманите в Босна и Херцеговина търсят достойно място в общия европейски дом : интервю с председателя на Висшия духовен съвет на Босна и Херцеговина Хюсеин Ефенди Кавазович Вж Св 18

БС 2014/2 Св 9
ХАДЖИ, Мустафа Алиш, 1962-
        Винаги защитавам България и искам тук да ме приемат като пълноправен гражданин : интервю с Мустафа Хаджи, главен мюфтия / Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 58 (28 февр. 2014), с. 15.
297(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258391012


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2014/2 Св 10
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Публиката се отегчи от протеста и се зазяпа в политическия цирк : интервю с Харалан Александров, социален антрополог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 57 (27 февр. 2014), с. 13, 16.
316.32(497.2)(047.53)
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258343652

БС 2014/2 Св 11
ДЕКОМБ, Венсан, 1943-
        В какво общество живеем - на Вебер или на Дюркем? : разговор с [френския философ] Венсан Декомб / Боян Знеполски

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 6 (14 февр. 2014), с. 10-11.
316.32(047.53)
COBISS.BG-ID 1258936292

БС 2014/2 Св 12
СТЕФАНОВ, Валери Стоилов, 1958-
        Реформаторите са компания, смутена от собствения си състав : интервю с проф. Валери Стефанов, литератор / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5087 (7 февр. 2014), с. 13.
Социо-културни характеристики на бълг. общество
316.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257701860


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Публиката се отегчи от протеста и се зазяпа в политическия цирк : интервю с Харалан Александров, социален антрополог Вж Св 10

БС 2014/2 Св 13
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Отнемането на езика на българите в Украйна е репресия / Божидар Димитров. - Начин на достъп (URL): http://www.focus-news.net/opinion/2014/02/26/ 27446/prof-bozhidar-dimitrov-otmyanata-na-zako na-za-natsionalnite-ezitsi-v-ukrayna-pryako-za syaga-nashite-interesi-kato-balgari.html


В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 41 (28 февр. 2014), с. 7.
Интервю, дадено пред агенция "Фокус", 26 февр. 2014
323.1(477=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258393060

БС 2014/2 Св 14
ДОНЧЕВ, Дончо
        "Петото поколение" китайски ръководители / Дончо Дончев. - Продълж. от бр. 100 (29 май 2013)

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 29 (12 февр. 2014), с. 12-13.
323(510)
327(510)
COBISS.BG-ID 1257853412

БС 2014/2 Св 15
ДЮЛГЕРОВА, Нина Ангелова, 1956-
        Сценариите за Украйна и България не успяха / Нина Дюлгерова. - Начин на достъп (URL): http://www.focus-news.net/opinion/2014/02/24/ 27423/prof-nina-dyulgerova-rusiya-pokazva-che- e-tazi-koyato-ima-finansovite-vazmozhnosti-i-z helanieto-da-kontrolira-situatsiyata-v-ukrayna .html. - Публикува се с незначителни съкр.

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 47 (26 февр. 2014), с. 11.
Интервю по повод събитията в Украйна
323(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258300644

БС 2014/2 Св 16
ЖЕЛЯЗКОВА, Антонина Любомирова, 1952-
        Национализмът ни е за предизборна употреба : интервю с проф. Антонина Желязкова / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7562 (19 февр. 2014), с. 15.
По повод надигането на националистически настроения в България
323.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258066660

БС 2014/2 Св 17
ЙОНЧЕВА, Елена Николова, 1964-
        В Киев гласуват под дулата на Майдана : интервю с журналистката Елена Йончева / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7569 (26 февр. 2014), с. 15.
323(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258307300

БС 2014/2 Св 18
КАВАЗОВИЧ, Хюсеин
        Мюсюлманите в Босна и Херцеговина търсят достойно място в общия европейски дом : интервю с председателя на Висшия духовен съвет на Босна и Херцеговина Хюсеин Ефенди Кавазович / Методи Методиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 45 (24 февр. 2014), с. 12-13.
323.1(497.15)(047.53)
297(497.15)
COBISS.BG-ID 1258259684

БС 2014/2 Св 19
КРАСНООКИЙ, Вадим Станиславович, 1974-
        Поколения ще боледуват от диагнозата СССР : интервю с Вадим Красноокий, вокалист на украинската пънк-рок група Mad Heads / Юлияна Узаничева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7549 (6 февр. 2014), с. 18.
По повод антиправителствените протести в Киев
323.23(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257689060

БС 2014/2 Св 20
ЛУКИЯНОВ, Фьодор Александрович, 1967-
        Краят на Украинската ССР / Фьодор Лукиянов. - ССР - съветска социалистическа република. - Прев. от рус. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 11.
Политическата криза в Украйна и реакцията на Русия
323(477)
327(477:470)
COBISS.BG-ID 1259131620

БС 2014/2 Св 21
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Тормозят помаците в услуга на чужди доктрини : измислиците за помашко малцинство и помашки етнос са в унисон с неоосманските апетити към България : интервю с акад. Георги Марков / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 34 (11 февр. 2014), с. 10.
323.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257833444

БС 2014/2 Св 22
ПИРГОВА, Мария Андонова, 1955-
        Идва времето за лява политика : интервю с политолога доц. Мария Пиргова / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 36 (13 февр. 2014), с. 11, 21.
Последици от бълг. преход към демокрация
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257888228

СИДЕРОВ, Волен Николов, 1956-
        След евровота - ремонт на правителството : с лидера на "Атака" Волен Сидеров разговаря Валентина Петкова Вж Св 34

ХРУШЧОВА, Нина Львовна, 1962-
        Русия трябва да се разпадне, за да се оправи : с внучката на Никита Хрушчов - Нина Хрушчова, разговаря Симеон Гаспаров Вж Св 31

БС 2014/2 Св 23
ШОЛАЯ, Милош, 1956-
        В БиХ се срещнаха няколко кризисни момента : интервю с доц. д-р Милош Шолая, преподавател от Факултета за политически науки в Университета в Баня Лука / Марко Марков. - БиХ - Босна и Херцеговина

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 39 (18 февр. 2014), с. 9, 12.
По повод гражданските протести в страната
323.22(497.15)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258014436


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2014/2 Св 24
ВИГЕНИН, Кристиан Иванов, 1975-
        Плевнелиев се опитва да измести фокуса от европейските избори : с министъра на външните работи Кристиан Вигенин разговаря Георги Ангелов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 33 (3 февр. 2014), с. 16-17.
324(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257579236

МАНОЛОВА, Мая Божидарова, 1965-
        Евроизборите ще бъдат проведени по новия Изборен кодекс Вж Св 47

БС 2014/2 Св 25
ПОПИВАНОВ, Борис Петров, 1981-
        Всеки глас на евровота е важен / интервю с политолога Борис Попиванов ; Мария Нинова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 40 (18 февр. 2014), с. 10.
324:328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258031076

БС 2014/2 Св 26
СВОБОДА, Ханес, 1946-
        Евроизборите са двубой между две визии за Европа : интервю с председателя на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Ханес Свобода / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 29 (5 февр. 2014), с. 10.
324:328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257625828


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2014/2 Св 27
        КАК България да печели от миграцията / по темата работиха Зорница Стоилова ... [и др.]. - Други състав.: Татяна Василева, Мария Манолова, Илин Станев. - Съдържа и: Умове с идеална цел : оттук или оттам, за емигрантите, които помагат на най-скърцащите системи - науката, образованието и културата / Мария Манолова. Те се връщат, за да работят : четири истории защо и как добре реализирали се българи зад граница правят бизнес в България / Татяна Пунчева-Василева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 6 (8-14 февр. 2014), с. 8-13.
325.25(497.2)
338(497.2)
COBISS.BG-ID 1259693284


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2014/2 Св 28
БАХМАЙЕР, Петер, 1940-
        И за Украйна, и за ЕС неподписването на споразумение за асоцииране бе разумно решение : интервю с политолога проф. Петер Бахмайер / Бойчо Дамянов. - ЕС - Европейски съюз

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 49 (27 февр. 2014), с. 6-7.
327(477:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258336996

БС 2014/2 Св 29
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Привет, страна огромна : защо Китай стана най-посещаваната дестинация за български политици / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 5 (1-7 февр. 2014), с. 15.
327(497.2:510)
COBISS.BG-ID 1258472164

ДОНЧЕВ, Дончо
        "Петото поколение" китайски ръководители Вж Св 14

ЛУКИЯНОВ, Фьодор Александрович, 1967-
        Краят на Украинската ССР Вж Св 20

БС 2014/2 Св 30
СТЕФАНОВ, Светослав
        Казачок на ръба на пропастта : новата революция в Украйна засега успя, но бъдещето на страната не изглежда розово / Светослав Стефанов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5108 (28 февр. 2014), с. 16.
327(477:4)
COBISS.BG-ID 1258395620

БС 2014/2 Св 31
ХРУШЧОВА, Нина Львовна, 1962-
        Русия трябва да се разпадне, за да се оправи : с внучката на Никита Хрушчов - Нина Хрушчова, разговаря Симеон Гаспаров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 40 (10 февр. 2014), с. 17.
327(470)(047.53)
323(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257818340


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/2 Св 32
КИРИЛОВ, Евгени Захариев, 1945-
        Трябва да се борим с крайните настроения в ЕС : интервю с евродепутата Евгени Кирилов / Кристиела Симеонова. - ЕС - Европейски съюз

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 31 (7 февр. 2014), с. 10, 22.
328(497.2:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257699556

БС 2014/2 Св 33
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Коалиция на оцеляващите : управлението на БСП, ДПС и "Атака" се изправи пред тежки политически предизвикателства / Илин Станев. На живот и (политическа) смърт : докъде стигнаха разделителните линии в левицата / Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 5 (1-7 февр. 2014), с. 8-9.
328(497.2)
329.14(497.2)
COBISS.BG-ID 1258470116


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/2 Св 34
СИДЕРОВ, Волен Николов, 1956-
        След евровота - ремонт на правителството : с лидера на "Атака" Волен Сидеров разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 50 (20 февр. 2014), с. 14-15.
329(497.2)"Атака"(047.53)
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258111716

СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Коалиция на оцеляващите : управлението на БСП, ДПС и "Атака" се изправи пред тежки политически предизвикателства : докъде стигнаха разделителните линии в левицата Вж Св 33


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

ДЕНИЗОВА, Вера
        Романтиката е сега в заводите : защо настоящите идеи на правителството за реиндустриализация са вредни Вж Св 39


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

БС 2014/2 Св 35
ДЕНИЗОВА, Вера
        В капана на бедността : какво спира България да влезе в клуба на богатите според последния доклад на МВФ / Вера Денизова. - МВФ - Международен валутен фонд

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 6 (8-14 февр. 2014), с. 20-21.
330.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1259695332


331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА
Вж и 349.23

БС 2014/2 Св 36
ХРИСТОВ, Чавдар Стоянов, 1952-
        Трудът на българина се поругава : интервю с вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов / Ева Костова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 27 (3 февр. 2014), с. 8.
331.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257554404


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БС 2014/2 Св 37
ВЕЛЕВ, Васил, 1959-
        Очакваме 4-5 % ръст на заплатите : интервю с председателя на АИКБ Васил Велев / Мая Йовановска. - АИКБ - Асоциация на индустриалния капитал в България

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 46 (25 февр. 2014), с. 11, 21.
334.72(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258272740


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2014/2 Св 38
ДИМИТРОВ, Валери Георгиев, 1954-
        Отварят Сметната палата за партийни секретари : с председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров разговаря Цветелина Йорданова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 48 (18 февр. 2014), с. 14-15.
336.126.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258032356


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/2 Св 39
ДЕНИЗОВА, Вера
        Романтиката е сега в заводите : защо настоящите идеи на правителството за реиндустриализация са вредни / Вера Денизова, Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 8 (22-28 февр. 2014), с. 8-9, 12.
338.45(497.2)
330.341(497.2)
COBISS.BG-ID 1259708388

БС 2014/2 Св 40
ДУРАНКЕВ, Боян Любомиров, 1951-
        Пазарният фундаментализъм е безумно скъп покойник : интервю с проф. Боян Дуранкев / Валентин Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 28 (4 февр. 2014), с. 11.
338.242(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257593060

        КАК България да печели от миграцията Вж Св 27

ЛЕЩАРСКА, Даниела
        Стоте бутафорни туристически обекта : или в какво се превърнаха знакови исторически и природни забележителности "благодарение" на еврофондовете ; На Леденика лазерното шоу : проектът на Враца за пещерата е христоматиен пример за съмнително възлагане на обществени поръчки и отчайващ краен резултат Вж Св 42


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

БС 2014/2 Св 41
        КОЛКО струва "спасението"? : Европарламентът разследва дейността на тройката кредитори в най-силно засегнатите от кризата страни - Гърция, Португалия, Ирландия и Кипър

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 33 (10 февр. 2014), с. 16.
Дейността на Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд
339.7
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1257815012


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

        КОЛКО струва "спасението"? : Европарламентът разследва дейността на тройката кредитори в най-силно засегнатите от кризата страни - Гърция, Португалия, Ирландия и Кипър Вж Св 41

БС 2014/2 Св 42
ЛЕЩАРСКА, Даниела
        Стоте бутафорни туристически обекта : или в какво се превърнаха знакови исторически и природни забележителности "благодарение" на еврофондовете ; На Леденика лазерното шоу : проектът на Враца за пещерата е христоматиен пример за съмнително възлагане на обществени поръчки и отчайващ краен резултат / Десислава Лещарска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 6 (8-14 февр. 2014), с. 22-24.
339.923:061.1ЕС:338.48(497.2)
338.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1259696356


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БС 2014/2 Св 43
КРИСТИ, Нилс, 1928-
        Помирение или наказание? / Нилс Кристи ; прев. от англ. Ева Стоянова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 10-11.
Престъпленията срещу човечеството и тяхното наказание
341.4
341.6
COBISS.BG-ID 1259031268


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2014/2 Св 44
АНГЕЛОВ, Илия, 1957-
        Отнемаме БГ гражданство при нарушения : интервю с Илия Ангелов, зам.-министър на правосъдието / Наталия Радославова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5084 (4 февр. 2014), с. 14-15.
342.56(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257612516

БС 2014/2 Св 45
ГЪЛЪБОВ, Антоний Найденов, 1964-
        При задължително гласуване трябва да има и "вот срещу всички" / Антоний Гълъбов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 49 (19 февр. 2014), с. 16.
По повод промените в Изборния кодекс
342.8(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258079460

БС 2014/2 Св 46
ИЛИЕВ, Адриан Найденов
        Договорът от Пекин слага край не само на торентите, а и на свободата в интернет / Адриан Илиев. - Съдържа и: Щом 90% от европейците са пирати, грешката е в закона, не в хората / Амелия Андерсдотер ; интервю на Виктор Иванов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 50 (20 февр. 2014), с. 14-15.
342.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1258114788

БС 2014/2 Св 47
МАНОЛОВА, Мая Божидарова, 1965-
        Евроизборите ще бъдат проведени по новия Изборен кодекс / Мая Манолова. - Публ. се със съкр.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 13 (21 февр. 2014), с. 8, 17.
Интервю, дадено в сутрешния блок "Здравей, България" на Нова телевизия, 19 февр. 2014
342.8(497.2)(047.53)
324:328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258144996

БС 2014/2 Св 48
МЕСТАН, Лютви Ахмед, 1960-
        Р (Росен) като референдум, П (Плевнелиев) като популизъм / Лютви Местан

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 37 (7 февр. 2014), с. 11, 12.
По повод предложението на президента за провеждане на референдум паралелно с изборите за Европейски парламент
342.57(497.2)
COBISS.BG-ID 1257696996

БС 2014/2 Св 49
НАЙДЕНОВ, Валери, 1947-
        Как да направим истински референдум : когато въпросите ги задават властите, какъв е смисълът да отговаряте? / Валери Найденов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 36 (6 февр. 2014), с. 11, 14.
По повод предложението на Росен Плевнелиев за провеждане на референдум паралелно с изборите за Европейски парламент
342.57(497.2)
COBISS.BG-ID 1257668580


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

ПАПАЛЕЗОВ, Ангел, 1977-
        Най-опасни са трайните иманярски групи : интервю с Ангел Папалезов, началник на сектор "Културно-исторически ценности" в Главна дирекция "Национална полиция" Вж Св 53


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/2 Св 50
ВЕЛЧЕВ, Борис Владимиров, 1962-
        Прокуратурата е под обстрел, защото е силна : с бившия главен прокурор Борис Велчев разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 43 (13 февр. 2014), с. 12-13.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257886692


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2014/2 Св 51
БОЯДЖИЕВ, Тодор Костов, 1939-
        Книгата "Разговори за разузнаването" е ценна за всеки, който се интересува от национална сигурност : интервю с ген. Тодор Бояджиев, бивш заместник-началник на българското разузнаване

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 40 (27 февр. 2014), с. 17.
Интервю пред агенция "Фокус" по повод новата му книга, 25 февр. 2014. Публикува се със съкр.
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258338788

БС 2014/2 Св 52
ГЕОРГИЕВ, Асен
        (Н)е-правителство : как грешките в 12-годишната история на българското е-управление могат да се използват за бъдещото му развитие / Асен Георгиев ; по темата работиха Момчил Милев ... [и др.]. - Други състав.: Константин Николов, Юлиян Арнаудов. - Съдържа и: Как да се върнем в електронната игра : пет неща, които трябва да се направят, за да се развърже възелът на електронното правителство в България / Асен Георгиев. Ключът от е-палатката : пилотният проект за изработка на карти за е-идентичност е ярък пример за хаоса при въвеждането на електронното управление / Момчил Милев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 7 (15-21 февр. 2014), с. 8-13.
351/354:681.324(497.2)
COBISS.BG-ID 1259706596

БС 2014/2 Св 53
ПАПАЛЕЗОВ, Ангел, 1977-
        Най-опасни са трайните иманярски групи : интервю с Ангел Папалезов, началник на сектор "Културно-исторически ценности" в Главна дирекция "Национална полиция" / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 44 (22-23 февр. 2014), с. 10, 29.
351.85:904(497.2)(047.53)
343.3/.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258244324


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2014/2 Св 54
У, Цзянсин
        Войната в мрежата е по-страшна и от ядреното оръжие : интервю с генерал-майор У Цзянсин - член на Инженерната академия на КНР, ректор на Университета за информационни технологии НОАК / прев. от рус. Виржиния Томова. - КНР - Китайска народна република. - НОАК - Народна освободителна армия на Китай. - Прев. от http://inosmi.ru (13 ян. 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 5 (7 февр. 2014), с. 10-11.
355.02:681.324(510)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258491876


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/2 Св 55
ЙОРДАНОВА, Люба
        Какво струват дипломите : новият рейтинг на висшите училища показа силните и слабите им страни / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 5 (1-7 февр. 2014), с. 22-24.
378(497.2)
COBISS.BG-ID 1258474980

БС 2014/2 Св 56
СПАСОВ, Тони Георгиев, 1961-
        Наши учени с патенти в Холандия и Англия : в Европа плащат 10 000 лв. за студент по химия, у нас - 1 700 : интервю с Тони Спасов, декан на Химическия факултет при Софийския университет / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7565 (22 февр. 2014), с. 13.
378.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258261476

БС 2014/2 Св 57
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Кога една статия струва 85 000 лв.? / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 34 (11 февр. 2014), с. 13.
Научната продукция на преподавателския състав във висшите учебни заведения в България през последните 5 години
378.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1257835236

БС 2014/2 Св 58
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Трябва ли да се финансират изследвания в 51 вуза : три университета са лидери по научна дейност у нас, още 6 са със среден резултат, 42 висши училища са слаби в науката / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 28 (4 февр. 2014), с. 13, 14.
По повод третото издание на рейтинговата система за бълг. висши учебни заведения
378:001.89(497.2)
COBISS.BG-ID 1257593572


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БС 2014/2 Св 59
МИХАЙЛОВА, Искра Димитрова, 1957-
        Усвояваме едва 30 процента от капацитета на минералните извори : интервю с министъра на околната среда и водите Искра Михайлова / Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 48 (26 февр. 2014), с. 6-7.
502/504(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258317540


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2014/2 Св 60
РАЙЧИНОВ, Цветан Траянов, 1958-
        Чупиш крак, плащаш си пирона - нечовешко е! : интервю с председателя на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов / Мария Чипилева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7568 (25 февр. 2014), с. 18.
614.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258274276

БС 2014/2 Св 61
СПАСОВ, Любомир Валентинов, 1960-
        Ще спасяваме повече гаснещи българи : с проф. Любомир Спасов, новият национален консултант по трансплантология и директор на университетска болница "Лозенец", разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 56 (26 февр. 2014), с. 19.
614.21(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258318052


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

БС 2014/2 Св 62
ВОДЕНИЧАРОВ, Стефан Борисов, 1944-
        България разработва уникална защита срещу безпилотни самолети : интервю със Стефан Воденичаров, председател на БАН / Любомир Денов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 36 (6 февр. 2014), с. 13.
По повод съживяването на отрасъл "Отбранителна индустрия"
623(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257669092


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

БС 2014/2 Св 63
МАЛИНОВ, Борислав
        Законът е суперстрог, а не спира кражбите на скрап. Да извадим бизнеса на светло : интервю с Борислав Малинов, председател на Управителния съвет на Българска асоциация по рециклиране / Виктор Иванов, Ралица Даскалова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 33 (3 февр. 2014), с. 16.
628.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257550052


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

БС 2014/2 Св 64
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Трябва да събудим българското общество : интервю с издателя Иван Гранитски / Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 36 (13 февр. 2014), с. 24.
655.4/.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257888484


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БС 2014/2 Св 65
БУЛЕВ, Тодор Веселинов, 1944-
        Генезисът на провала : по повод конкурса за централните зони на София / Тодор Булев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 5.
711.43(497.223)
COBISS.BG-ID 1258982372

БС 2014/2 Св 66
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Кога София печели? : София, 2013-14. Състезателното проучване на централната градска част / Христо Генчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 5 (7 февр. 2014), с. 9.
По повод конкурса "Прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на гр. София"
711.43(497.223)
COBISS.BG-ID 1258489060

БС 2014/2 Св 67
ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Конкурси, конкурсчета... / Павел Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 6-7.
По повод архитектурния конкурс за обновление на центъра на София
711.43(497.223)
COBISS.BG-ID 1259069412


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/2 Св 68
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        "Романтици погребват концептуалисти " / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 2.
По повод изложбите: "Разрези" на Иво Бистрички и Симеон Стоилов, "Естетизация на нараняването", кураторски проект на Аделина Попнеделева и "XXL 2014", представени в София, февр.-март 2014 г.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1258970340

ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Фрагменти от нещо по-голямо : Георги Минчев със златен медал от Второто Международно Скулптурно Биенале "Ли Пао" в Тайван; Милен Радев с изложбата "5000 копия" в галерия "Ластици", 21 февр.-1 март 2014; акцията "Слава на Украйна!" на Паметника на съветската армия Вж Св 70

БС 2014/2 Св 69
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Арт светове на социален и философски скептицизъм : дуо изложба на VEJDI RASHIDOV и VADIM RASHIDOV в галерия ARTE, [13 дек. 2013-16 ян. 2014] / Кирил Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 7.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1258605540


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2014/2 Св 70
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Фрагменти от нещо по-голямо : Георги Минчев със златен медал от Второто Международно Скулптурно Биенале "Ли Пао" в Тайван; Милен Радев с изложбата "5000 копия" в галерия "Ластици", 21 февр.-1 март 2014; акцията "Слава на Украйна!" на Паметника на съветската армия / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 2.
730.071.1
77.04:061.4
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1259060452

БС 2014/2 Св 71
ПЕТКОВА, Светла
        Изложба на контрасти / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 3.
По повод изложбата "Тела и идоли" - скулптури на Емил Попов и живопис на Даниел Дянков, представена в София, 28 ян.-11 февр. 2014
730:061.4
75:061.4
COBISS.BG-ID 1258972132


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2014/2 Св 72
ЕФТИМОВ, Йордан Симеонов, 1971-
        Лъкът на Одисей, или за Дървопластиките на Роберт Цанев / Йордан Ефтимов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 1, 3.
Изложбата "Дървото - обект за изкуство" по повод 50-годишнината на доц. Роберт Цанев, Унгарски културен институт, 3-14 февр. 2014
745.51:061.4
COBISS.BG-ID 1258591972


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/2 Св 73
ДАЛКАЛЪЧЕВА, Регина Ванчова, 1964-
        Експерименти между две "корици" : разговор с доц. Регина Далкалъчева / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 8.
По повод изкуството на арт книгата
75.056(047.53)
094(047.53)
COBISS.BG-ID 1258990564

БС 2014/2 Св 74
ДИМИТРОВА, Татяна Зиновиевна, 1951-
        130 години от рождението на Сирак Скитник : [изложбата] "Сирак Скитник. 130 години от рождението" - Софийска градска художествена галерия, 3 дек. 2013 - 9 март 2014 / Татяна Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 8.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1259072996

БС 2014/2 Св 75
ЙОИЧ, Милена, 1944-
        Духовното е винаги по-силното. То е водещото : интервю с художничката Милена Йоич / Милена Николова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 39 (17 февр. 2014), с. 8.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1257988836

БС 2014/2 Св 76
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Маринков във и извън масовата култура : Димитър Маринков, "Почти-там преживяване", изложба в галерия "Проф. Васил Геров" при Фонд "13 века България", 11 февр.-11 март 2014 г. / Георги Лозанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 4.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1258974692

БС 2014/2 Св 77
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Майстори от ново време / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 5 (7 февр. 2014), с. 2.
По повод Годишната национална награда за живопис "Владимир Димитров-Майстора" за 2013 г.
75(497.2).072
COBISS.BG-ID 1258473956

ПЕТКОВА, Светла
        Изложба на контрасти Вж Св 71

БС 2014/2 Св 78
ПЕТКОВА, Светла
        Непренебрежима алтернатива : "Другият музей II", Национална художествена галерия, 19 дек. 2013- 31 ян. 2014 / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 5 (7 февр. 2014), с. 7.
По повод изложбата на Съюза на колекционерите в България, представена в София
75:061.4
COBISS.BG-ID 1258483684

БС 2014/2 Св 79
УЩАВАЛИЙСКИ, Николай
        Пастелни композиции на Яранов : изложба "Атанас Яранов" - пастели от колекцията на Боян Радев, Национална художествена галерия, февр.-апр. 2014 г. / Николай Ущавалийски

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 3.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1259065572

БС 2014/2 Св 80
ШАГАЛ, Марк, 1887-1985
        Какво е това художник? : [интервю] / Марк Шагал ; Жак Ген ; бележка и прев. от фр. Огнян Стамболиев. - Публ. за първи път в парижкото списание "L'art Vivant", бр. 72 (15 септ. 1927)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 14.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1258850276


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2014/2 Св 81
ЛАНДОВА, Мария
        За Живота до Смъртта : НЕнекролог за Кольо / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 6.
По повод смъртта на художника Кольо Карамфилов (1963-2014)
76.071.1(092)
92 Карамфилов, К.
COBISS.BG-ID 1258801380


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2014/2 Св 82
БОЯДЖИЕВ, Цочо Христов, 1951-
        Рисуване със светлина : [интервю] / Цочо Бояджиев ; Радослав Чичев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 4.
По повод самостоятелната изложба "Фотографии" на проф. Цочо Бояджиев, галерия "Алма Матер" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 4-21 февр. 2014 г.
77.04:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1258800612

БС 2014/2 Св 83
ДОБРЕВА, Стефка
        Светът през обектива на Цочо Бояджиев / Стефка Добрева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 4.
По повод самостоятелната изложба "Фотографии" на проф. Цочо Бояджиев, галерия "Алма Матер" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 4-21 февр. 2014 г.
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1259491300

ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Фрагменти от нещо по-голямо : Георги Минчев със златен медал от Второто Международно Скулптурно Биенале "Ли Пао" в Тайван; Милен Радев с изложбата "5000 копия" в галерия "Ластици", 21 февр.-1 март 2014; акцията "Слава на Украйна!" на Паметника на съветската армия Вж Св 70


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/2 Св 84
ДИМИТРОВ, Георги Стоянов, 1944-
        Умението да слушаш... : разговор с диригента Георги Димитров / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 6 (14 февр. 2014), с. 9.
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1258929636


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/2 Св 85
ДОМИНГО, Пласидо, 1941-
        От 40 години искам да дойда в България : интервю с оперния певец Пласидо Доминго

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 43 (13 февр. 2014), с. 14.
782.1.071.2(460)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257924068


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БС 2014/2 Св 86
АНГЕЛОВ, Иван, 1942-
        Операта е космополитно изкуство : интервю с диригента Иван Ангелов / Пенка Калинкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 41 (19 февр. 2014), с. 17.
785.11.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1258075108

БС 2014/2 Св 87
СИМОНОВ, Юрий Иванович, 1941-
        Докато има духовност, народът ще е жив : интервю с рус. диригент Юрий Симонов / Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 34 (11 февр. 2014), с. 17.
785.11.071.2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257838564


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2014/2 Св 88
ГЛУЗМАН, Вадим, 1973-
        Моята цигулка - това съм аз : интервю с цигуларя Вадим Глузман / Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 29 (5 февр. 2014), с. 17.
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1257630180


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/2 Св 89
ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Поредната манипулация с личността на Вапцаров : филмът "Вапцаров. Пет разказа за един разстрел" - тенденциозна документалистика, която насажда противопоставяне и омраза в българското общество / Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 44 (22-23 февр. 2014), с. 22.
По повод едноименния филм, сценарист Ивайла Александрова, режисьор-продуцент Костадин Бонев
791.43-92(497.2)
COBISS.BG-ID 1258257892

БС 2014/2 Св 90
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Банализирана екстремност : Ротердам 2014 - с български филм в конкурса / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 5 (7 февр. 2014), с. 5.
По повод 43-я международен филмов фестивал в Ротердам, 22 ян.-2 февр. 2014
791.43.091.4(492)
COBISS.BG-ID 1258479844

БС 2014/2 Св 91
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        И автентично, и ексцентрично : Ротердам 2014 отвъд конкурса / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 6 (14 февр. 2014), с. 8.
Международният филмов фестивал в Ротердам
791.43.091.4(492)
COBISS.BG-ID 1258857444

БС 2014/2 Св 92
ЖЕЛЕВА, Павлина
        Берлинале 2014 - изкушенията на пазара : как се жертва авторското кино / Павлина Желева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 12.
Впечатления от международния кинофестивал в Берлин
791.43.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1259133412

КАРМАЛИТА, Светлана Игоревна, 1940-
        "Трудно е да бъдеш Бог" - филм за любовта : разговор със [сценаристката на филма] Светлана Кармалита Вж Св 124

БС 2014/2 Св 93
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        64. Берлинаре 2014: плавна промяна на курса / Божидар Манов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 7 (19-25 февр. 2014), с. 3.
791.43.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1258851812

БС 2014/2 Св 94
МАТЕЕВА, Боряна Стефанова, 1952-
        Българската анимационна школа в Мумбай / Боряна Матеева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 12.
По повод 13-ото издание на Международния филмов фестивал в Мумбай, Индия, 3-9 февр. 2014
791.43.091.4(540)
COBISS.BG-ID 1259032292

БС 2014/2 Св 95
МИХАЙЛОВ, Явор
        Фестивалът MENAR / Явор Ворце Михайлов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 2.
6-ти фестивал на киното от Близкия изток и Северна Африка, 15 ян.-2 февр. 2014, София
791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1259055076

БС 2014/2 Св 96
НОВКОВ, Владимир
        Вапцаров. Пет разказа за един разстрел / Владимир Новков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 2.
По повод едноименния български документален филм на режисьора Костадин Бонев, сценарист Ивайла Александрова
791.43-92(497.2).072
COBISS.BG-ID 1258790628

БС 2014/2 Св 97
        СБОГОМ, каубой!

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7566 (23 февр. 2014), с. 12-13.
По повод смъртта на актьора Джоко Росич (1932-2014)
791.44.071.22(092)
92 Росич, Дж.
COBISS.BG-ID 1258243044

БС 2014/2 Св 98
ТАНКУШЕВ, Иван, 1959-
        За мъртвите, Чичо Тони и още нещо / Иван Танкушев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 9.
По повод документалния филм за аниматора Антоний Траянов "Чичо Тони, Тримата глупаци и ДС", режисьори Мина Милева и Весела Казакова
791.43-92.09
COBISS.BG-ID 1259082980

БС 2014/2 Св 99
ТОДОРОВ, Цветан С., 1956-
        Иван Терзиев на 80 / Цветан С. Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 4.
По повод юбилея на българския кинорежисьор
791.44.071.1(092)
92 Терзиев, И.
COBISS.BG-ID 1258975460

БС 2014/2 Св 100
ФИЛИПОВ, Костадин Георгиев, 1947-
        Изчезва българската носталгия към Македония / Костадин Филипов ; Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 8 (21 февр. 2014), с. 22.
Интервю със създателя на документалния филм "Чупливата история", режисьор Олег Ковачев
791.43-92(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258161124


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/2 Св 101
ВАСИЛЕВ, Веселин, 1963-
        Няма по-голямо щастие от шанса да играеш за деца : интервю с Веселин Василев, основател и директор на куклен театър "Весел" / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 37 (14 февр. 2014), с. 23, 26.
792.97.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1257929188

БС 2014/2 Св 102
ГРИВЕВА, Михаела
        Михаела Гривева: Харесва ми да оставям свобода на зрителя / въпросите зададе Елена Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 7 (19-25 февр. 2014), с. 8.
Интервю с танцьорката по повод проведения в рамките на Dance Port Derida Performance technique workshop, 3-7 февр. 2014 г.
792.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1258939364

БС 2014/2 Св 103
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Каишката е скъсана / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 5 (7 февр. 2014), с. 3.
Спектакълът "Свобода в Бремен. Госпожа Геше Готфрид" от Райнер Вернер Фасбиндер в Народен театър "Иван Вазов", режисьор Григор Антонов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1258477284

БС 2014/2 Св 104
ДОБЧЕВ, Иван Христов, 1947-
        Царе сме на "револуциите" / интервю с режисьора Иван Добчев ; Албена Атанасова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7551 (8 февр. 2014), с. 22-23.
792.2.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1257791716

БС 2014/2 Св 105
ДОЧЕВА, Екатерина
        Под изискванията на шедьовъра : "Моята прекрасна лейди" в Музикалния театър / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 7.
По повод новата постановка на мюзикъла на Фредерик Лоу по пиесата на Бърнард Шоу "Пигмалион", режисьор Димитър Шарков, диригент Юли Дамянов
792.56.09
COBISS.BG-ID 1258988772

БС 2014/2 Св 106
КАЦАРОВА, Весела Тодорова
        Бетовенова терапия / Весела Кацарова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 6.
Моноспектакълът на Меглена Караламбова "Кики Ван Бетовен" от Ерик-Емануел Шмит, "Театър 199", режисьор Георги Дюлгеров
792.2.09
COBISS.BG-ID 1258598628

БС 2014/2 Св 107
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        "Кориолан" - интимна трагедия за актьори и зрители / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 7 (19-25 февр. 2014), с. 8.
Пиесата "Кориолан" от Уилям Шекспир, режисьор Джоуси Рурки, световна премиера на глобалния проект на Националния театър в Лондон "NT Live" ("National Theatre Live"), 30 януари 2014
792(420)
COBISS.BG-ID 1258939620

БС 2014/2 Св 108
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Зрелище без катарзис / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 6 (14 февр. 2014), с. 3.
Операта "Тоска" от Джакомо Пучини на Русенската опера, диригент Найден Тодоров, режисьор Огнян Драганов
792.54.09
COBISS.BG-ID 1258818532

БС 2014/2 Св 109
СПАСОВ, Красимир Йорданов, 1941-
        Щастието не е задължително : интервю с театралния режисьор Красимир Спасов / Димитър Генчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7545 (3 февр. 2014), с. 10.
792.075(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257551588

БС 2014/2 Св 110
ТАГАРЕВА, Албена
        Нова театрална форма: съвременният хор / Албена Тагарева. - Начин на достъп (URL): http://www.dramaturgynew.net/index.php/2008-1 2-01-13-56-16/181-2014-02-03-20-23-07. - Съвместна публикация с Платформа "Нови драматургии"

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 8.
Спектаклите на полската режисьорка Марта Горничка
792(438)
COBISS.BG-ID 1259502308

БС 2014/2 Св 111
ШАХОВА, Таня Атанасова, 1959-
        Елисавета Багряна и Дора Габе виждат света през сълза : с актрисата и драматург Таня Шахова, автор на "Две", разговаря Йордан Георгиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 33 (3 февр. 2014), с. 22-23.
По повод едноименната постановка, режисьор Юрий Дачев, на сцената на Народен театър "Иван Вазов"
792.072(047.53)
COBISS.BG-ID 1257589988


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БС 2014/2 Св 112
КОСТАДИНОВА, Стефка Георгиева, 1965-
        Трябва да оценяваме и малкото, което имаме : интервю с председателя на БОК Стефка Костадинова / Георги Банов. - БОК - Български олимпийски комитет

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 55 (25 февр. 2014), с. 35.
По повод участието на българите в ХХІІ Зимни олимпийски игри в Сочи 2014
796.062(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1258268900


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БС 2014/2 Св 113
ТОДОРАНОВ, Димитър, 1974-
        В София е по-интересно да се прави бизнес, отколкото в Ню Йорк : интервю с Димитър Тодоранов, бизнесмен и треньор на бълг. национален отбор по шотокан / Цвета Герчева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 34 (10 февр. 2014), с. 6-7.
796.85(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257814756


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2014/2 Св 114
ВЪЛЧЕВ, Боян Йорданов, 1951-
        Най-бързо паднаха табутата в езика : интервю с проф. Боян Вълчев, преподавател по съвременен български език в Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5095 (15 февр. 2014), с. 12-13.
808.67-06(047.53)
COBISS.BG-ID 1258016996


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 115
БАЙРОН, Джордж Гордън, 1788-1824
        Няма веч да бродим ние ; Тъмното синьо море : [стихотворения] / лорд Джордж Байрон ; прев. от англ. Адриана Иванова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 16.
820-1
COBISS.BG-ID 1259561956

БС 2014/2 Св 116
ДЪФИ, Каръл Ан, 1955-
        Ан Хатауей ; Заден чин ; Сняг ; Куба ; Валентинка ; Вехнеща от любов ; Елегия ; Маймуна ; Талант : [стихотворения] / Каръл Ан Дъфи ; прев. от англ. Калоян Игнатовски

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 16.
820-1
COBISS.BG-ID 1258851044

БС 2014/2 Св 117
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Завръщането на "английския Флобер" : Джордж Мередит, превеждан у нас един-единствен път през 1921 г. / Йордан Костурков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 26 (1-2 февр. 2014), с. 22.
820(092)
92 Мередит, Д.
COBISS.BG-ID 1257553124

БС 2014/2 Св 118
УОРТЪН, Едит Н., 1862-1937
        Из "Рифът" : [откъс от роман] / Едит Уортън ; прев. от англ. Йордан Костурков. - Съдържа и: Бележки за наследството на Едит Уортън и някои проблеми на рецепцията / Йордан Костурков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 7 (19-25 февр. 2014), с. 14.
820-31
820.09
COBISS.BG-ID 1258958564


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 119
ГОЧЕВ, Георги, 1981-
        Един не толкова луд проект / Георги Гочев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 4.
По повод кн. на Джордж Стайнър "Моите ненаписани книги", София, Изток-Запад, 2013
820(73).09
COBISS.BG-ID 1258592740

БС 2014/2 Св 120
СМИТ, Трейси К., 1972-
        Не се ли чудиш понякога? : [стихотворение] / Трейси К. Смит ; прев. от англ. Мирослав Христов, Яна Пункина

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 16.
820(73)-1
COBISS.BG-ID 1258749412

БС 2014/2 Св 121
ТЕЙЛЪР, Кристофър
        Пощальонът / Кристофър Тейлър ; прев. от англ. Стоян Гяуров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 5.
Творчеството на американския писател и философ Джордж Стайнър
820(73).09
COBISS.BG-ID 1258595812


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 122
ФАСБИНДЕР, Райнер Вернер, 1945-1982
        Американският войник : [пиеса] / Райнер Вернер Фасбиндер ; прев. от нем. Владко Мурдаров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 11.
830-2
COBISS.BG-ID 1258843620


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 123
ШАГАЛ, Марк, 1887-1985
        Ясност ; Сега ; След живота се влача ; Моето слово ; По стълбата на Яков ; Отдалечих се : [стихотворения] / Марк Шагал ; бележка и прев. от фр. Огнян Стамболиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 15.
840-1
COBISS.BG-ID 1258850788


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 124
КАРМАЛИТА, Светлана Игоревна, 1940-
        "Трудно е да бъдеш Бог" - филм за любовта : разговор със [сценаристката на филма] Светлана Кармалита / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 7 (21 февр. 2014), с. 9.
По повод едноименния филм на руския режисьор Алексей Герман
882-293.7(047.53)
791.44.071(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259027684


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 125
СЛИВИНСКИ, Остап, 1978-
        Остап Сливински: Истинската линия на раздяла се намира не в географско, а в социално измерение / интервю на Владислав Христов, Стилян Манолов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 10.
883(047.53)
COBISS.BG-ID 1259519972


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 126
БАТОР, Йоанна, 1968-
        Дзен и бегачката : [разказ] / Йоанна Батор ; прев. от пол. Крум Крумов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 1, 15.
884-32
COBISS.BG-ID 1258789604

БС 2014/2 Св 127
БАТОР, Йоанна, 1968-
        Литературата не е международно състезание : интервю на Крум Крумов с полската писателка Йоанна Батор

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 12.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1258844132

БС 2014/2 Св 128
БАТОР, Йоанна, 1968-
        Тъмно, почти нощ : откъс от роман / Йоанна Батор ; прев. от пол. Крум Крумов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 12-13.
884-31
COBISS.BG-ID 1258844388

БС 2014/2 Св 129
НАШИЛОВСКА, Анна, 1958-
        За писането, живота и литературните героини : разговор с Анна Нашиловска и Йоанна Нашиловска / Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 6-7.
По повод издаването на бълг. ез. на книгата "Четиригодишната философка", София, СОНМ, 2014
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1259501284


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 130
ВЕЛИКИЧ, Драган, 1953-
        Да намаляваш стереотипите : разговор със сръбския писател Драган Великич / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 5 (7 февр. 2014), с. 12.
886.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1258606308


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 131
ГЕОРГИЕВ, Марин, 1946-
        Людмила умря и Надежда Станева рече: България се отърва от голямо зло : спомени от срещите с видни творци / Марин Георгиев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 35 (6 февр. 2014), с. 22.
886.7(093.3)
COBISS.BG-ID 1257631204

БС 2014/2 Св 132
ДАКОВА, Бисера Лазарова, 1966-
        Извън-редният Яворов: между "Мисъл" и "Хиперион" / Бисера Дакова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 7 (19-25 февр. 2014), с. 7, 10-11.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1258937316

БС 2014/2 Св 133
ДИМИТРОВА, Кристин Костадинова, 1963-
        Доброто помежду ни спасява всеки от нас в тежък момент : интервю с Кристин Димитрова, поетеса / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 33 (8 февр. 2014), с. 8-9.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1257796836

БС 2014/2 Св 134
ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        Престъпна гавра с Любен Каравелов / Продрум Димов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 29 (5 февр. 2014), с. 21.
Състояние на Солаковия хан в Букурещ, средище на българската революционна емиграция в края на XIX век и седалище на издателската дейност на Любен Каравелов в Румъния
886.7(091)
949.72.042
92 Каравелов, Л.
COBISS.BG-ID 1259292900

БС 2014/2 Св 135
ДИМОВА, Теодора Димитрова, 1960-
        Окаяна и жалка е съдбата на купените хора : интервю с писателката Теодора Димова / Петър Марчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 78, бр. 55 (25 февр. 2014), с. 22.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1258299620

БС 2014/2 Св 136
ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев, 1947-
        След 5 века робство пак ни трият гена : интервю с писателя Владимир Зарев / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7571 (28 февр. 2014), с. 15.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1258392036

БС 2014/2 Св 137
ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Памет за Александър-Крум Дзивгов / Тони Зарев. - Писмо на Александър Дзивгов до Г. А. Стаматов, 9 декември 1935 г. - Съдържа и: Реквием : стихотворение / Змей Горянин

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 14-15.
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1258722020

БС 2014/2 Св 138
ЛОЗАНОВ, Лъчезар, 1953-
        Задкулисието, заседнало в гърлото : Кирил Мерджански в Америка и България едновременно / Лъчезар Лозанов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 7 (14 февр. 2014), с. 22-23.
Среща с поета, понастоящем преподавател в Северна Каролина, САЩ
886.7.09
COBISS.BG-ID 1257931492

БС 2014/2 Св 139
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Сюжети за Лора post mortem / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 9, 11.
Любовта на Лора Каравелова и П. К. Яворов
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1258716388

БС 2014/2 Св 140
РАНЧЕВ, Палми Стоянов, 1950-
        "Литературните победители ги определят вековете" / разговор с писателя Палми Ранчев ; Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 8 (28 февр. 2014), с. 5.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1259067108

БС 2014/2 Св 141
РАФАИЛОВ, Иво, 1977-
        "Видимото не е изкушение" : разговор с поета Иво Рафаилов / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 5 (7 февр. 2014), с. 8.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1258485220


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/2 Св 142
АТАНАСОВ, Йордан Цонев, 1943-
        Поклон ; И никъде убежище ; Лудо биле ; Сеяч : стихове / Йордан Атанасов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 38 (15-16 февр. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258024164

БС 2014/2 Св 143
ВАСИЛЕВА, Ангелина Николова
        В сърцето на Париж ; Пръстен ; В подножието на Айфеловата кула : [стихотворения] / Ангелина Василева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258750436

БС 2014/2 Св 144
ДИНЕВ, Ивайло, 1989-
        Среща : [стихотворение] / Ивайло Динев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1259566308

БС 2014/2 Св 145
КОСТАДИНОВ, Георги, 1985-
        Вяра ; Без нея ; Плетачите на слънчеви лъчи ; Пунктуация ; Свързващо звено : нови стихове / Георги Костадинов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 44 (22-23 февр. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258244836

БС 2014/2 Св 146
ЛАЛОВ, Мартин
        Втасване ; Апокалипсис на Ван Гог ; Ихтиос ; Вапцарово : [стихотворения] / Мартин Лалов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258719204

БС 2014/2 Св 147
МАДЖАРОВА, Христина
        Сребърна зима в себе си нося : стихотворение / Христина Маджарова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 33 (8 февр. 2014), с. 19.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257807332

БС 2014/2 Св 148
МЛЪЧКОВ, Богдан Радославов, 1989-
        Вот : [стихотворение] / Богдан Млъчков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1259569380

БС 2014/2 Св 149
РАЕВА, Рая
        ще познаеш ли шепота, който : [стихотворение] / Рая Раева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1259566820

БС 2014/2 Св 150
СЕЛЯШКИ, Лъчезар Петров, 1949-
        Златна жилка ; Книжни лястовици ; Монахиня ; Болка ; Без сърца ; Клепсидра ; Дон Кихот : нови стихотворения / Лъчезар Селяшки

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 32 (8-9 февр. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257788132

БС 2014/2 Св 151
СТЕФАНОВА, Лиляна Димитрова, 1929-
        Ще минат двама ; Страхът ; Искам ; Исках ; Златоносният пясък ; Неизбежно ; Сиромашко лято : нови стихотворения / Лиляна Стефанова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 26 (1-2 февр. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1257552356

БС 2014/2 Св 152
СТОЯНОВА, Йоана
        протези : [стихотворение] / Йоана Стоянова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1259567332

БС 2014/2 Св 153
ЧИЧЕВ, Радослав, 1981-
        катакомби ; Ние сме банда ангели... ; всяка сутрин в димящата чаша с чай... ; При липса на зъби... ; По време на големите дъждове... ; В градината с плодните дръвчета... ; в нощните горски коридори... ; игра на дама... ; толкова много усилия... ; от първия сняг до последния... ; тази вечер луната е медуза... ; Смъртта е танц : [стихотворения] / Радослав Чичев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 10.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1258804964


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/2 Св 154
БОЯДЖИЕВА, Димитрина Георгиева, 1937-
        Довиждане на нощния вятър : разказ / Димитрина Бояджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 44 (22-23 февр. 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258245092

БС 2014/2 Св 155
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Из "Сезонът на Йоана" : [проза] / Яница Радева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 7 (19-25 февр. 2014), с. 16.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1258958820

БС 2014/2 Св 156
СЕВЕРСКИ, Цветан, 1941-
        Отломки от дните ми : фрагменти / Цветан Северски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 32 (8-9 февр. 2014), с. 20.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1257788644

БС 2014/2 Св 157
СТАМАТОВ, Марио
        Искам : [проза] / Марио Стаматов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 13.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1258719972

БС 2014/2 Св 158
СТАНЕВ, Людмил, 1959-
        Приятели мои ; Без депресия ; Ненакърнимо : разкази / Людмил Станев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 6 (12-18 февр. 2014), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258803684

БС 2014/2 Св 159
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Алексий Слав, Борил и други : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 27 (1 февр. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257553892

БС 2014/2 Св 160
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Асен и Вилардуен : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 39 (15 февр. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257978084

БС 2014/2 Св 161
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Иван Асен ІІ и русите : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 33 (8 февр. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1257797604

БС 2014/2 Св 162
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Малкият Коломан : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 45 (22 февр. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258235108

БС 2014/2 Св 163
ТОМОВ, Димитър Георгиев, 1957-
        Заветът на дядо Инко : разказ / Димитър Томов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 38 (15-16 февр. 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258029284

БС 2014/2 Св 164
ТРАЙКОВА, Любослава Любомирова, 1984-
        Върколакът в мола : [разказ] / Любослава Трайкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 12-13.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1258717668


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2014/2 Св 165
ГЕОРГИЕВ, Марин, 1946-
        Златният звън на спомена (парчета недописано) / Марин Георгиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 5 (5-11 февр. 2014), с. 9-10.
Спомени за поета Николай Кънчев (1936-2007)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1258713572

БС 2014/2 Св 166
КОТЕВ, Валери
        На Алкофрибас Назие : [есе] / Валери Котев. - Алкофрибас Назие е псевдоним на Франсоа Рабле и име на литературния герой в първите две книги на романа "Гаргантюа и Пантагрюел"

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 13.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1259535844

БС 2014/2 Св 167
НИКОЛОВ, Николай, 1990-
        Метаморфоза на Свободата : [есе] / Николай Николов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 9.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1259518436

БС 2014/2 Св 168
РАЕВА, Рая
        В търсене на нов хоризонт : [есе] / Рая Раева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 12.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1259528420

БС 2014/2 Св 169
УЗУНКОЛЕВА, Неда Пенчева
        Така се живее : [есе] / Неда Узунколева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 12.
Първа награда в конкурса за студентско есе "Протест и смисъл"
886.7-4
COBISS.BG-ID 1259529700


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 170
КАТЪРОВА, София Фердинандова
        "И стиховете ми ще потекат из Поднебесната" : разговор със София Катърова / Силвия Чолева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 6 (14 февр. 2014), с. 6.
Разговор със съставителя и преводача на книгата "Стихове от Студената планина" от Ханшан, София, ИК Изток-Запад, 2013
895.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1258845924

БС 2014/2 Св 171
СЛАВЧЕВА, Людмила
        Лу Син - основоположник на съвременната китайска литература / Людмила Славчева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 39 (26 февр. 2014), с. 17.
895.1(092)
92 Лу Сюн
COBISS.BG-ID 1258313956


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/2 Св 172
АКУТАГАВА, Рюноске, 1892-1927
        Десет игли : [проза] / Акутагава Рюноске ; прев. от япон. Николай Дюлгеров. - Публикувано посмъртно / Николай Дюлгеров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 8 (26 февр.-4 март 2014), с. 15.
895.6-3
COBISS.BG-ID 1259560676


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


902 АРХЕОЛОГИЯ

БС 2014/2 Св 173
ВАГАЛИНСКИ, Людмил Фердинандов, 1958-
        Археологията е сред малкото неща, с които България още може да се похвали : интервю с доц. Людмил Вагалински, директор на Националния археологически институт с музей при БАН / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 37 (14 февр. 2014), с. 10, 12.
902(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1257926116


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        Престъпна гавра с Любен Каравелов Вж Св 134

ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        През парадния вход на историята : поручик Борис Сарафов Вж Св 176

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов, 1954-
        Проф. Николай Василев умря от рак на 67 години Вж Св 5

КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Завръщането на "английския Флобер" : Джордж Мередит, превеждан у нас един-единствен път през 1921 г. Вж Св 117

ЛАНДОВА, Мария
        За Живота до Смъртта : НЕнекролог за Кольо Вж Св 81

        СБОГОМ, каубой! Вж Св 97

СЛАВЧЕВА, Людмила
        Лу Син - основоположник на съвременната китайска литература Вж Св 171

ТОДОРОВ, Цветан С., 1956-
        Иван Терзиев на 80 Вж Св 99

ЧЕРВЕНКОВА, Копринка Георгиева, 1947-
        Николай Василев (1946-2014) : in memoriam Вж Св 6


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БС 2014/2 Св 174
КОТЕВ, Николай Георгиев
        Тайната на заповед N 21 / Никола Котев

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 8 (21 февр. 2014), с. 16-17.
Заповедта на Адолф Хитлер от 19 окт. 1942 г. за физическо унищожаване на членовете на военно-диверсионни групи на противника
940.53
949.72.053.2
COBISS.BG-ID 1258157796


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        Престъпна гавра с Любен Каравелов Вж Св 134

БС 2014/2 Св 175
ПЕТКОВ, Петко Стефанов, 1963-
        Заветите на Левски са капитал, който не сме оползотворили : интервю доц. д-р Петко Петков, историк / Иван Първанов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5099 (19 февр. 2014), с. 14-15.
949.72.042.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1258071268


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2014/2 Св 176
ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        През парадния вход на историята : поручик Борис Сарафов / Светлозар Елдъров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 7 (14 февр. 2014), с. 16-17.
Дейността му като един от ръководителите на македоно-одринското движение
949.72.05(092)
92 Сарафов, Б.
COBISS.BG-ID 1257930212

КОТЕВ, Николай Георгиев
        Тайната на заповед N 21 Вж Св 174

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 33 (2014) Св 63
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 35 (2014) Св 131
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 36 (2014) Св 49, Св 62
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 37 (2014) Св 48
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 43 (2014) Св 5, Св 85
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 50 (2014) Св 46
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 55 (2014) Св 112
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 57 (2014) Св 10
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 58 (2014) Св 9
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 7 (2014) Св 138, Св 176
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 8 (2014) Св 100, Св 174
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 26 (2014) Св 117, Св 151
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 27 (2014) Св 36
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 28 (2014) Св 40, Св 58
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 29 (2014) Св 26, Св 88, Св 134
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 31 (2014) Св 32
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 32 (2014) Св 150, Св 156
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 33 (2014) Св 41
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 34 (2014) Св 21, Св 57, Св 87
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 36 (2014) Св 22, Св 64
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 37 (2014) Св 101, Св 173
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 38 (2014) Св 142, Св 163
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 39 (2014) Св 23, Св 75
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 40 (2014) Св 25
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 41 (2014) Св 86
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 44 (2014) Св 53, Св 89, Св 145, Св 154
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 45 (2014) Св 18
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 46 (2014) Св 37
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 47 (2014) Св 15
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 13 (2014) Св 47
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 29 (2014) Св 14
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 39 (2014) Св 171
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 40 (2014) Св 51
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 41 (2014) Св 13
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 5 (2014) Св 29, Св 33, Св 55
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 6 (2014) Св 27, Св 35, Св 42
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 7 (2014) Св 52
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 8 (2014) Св 39
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 5 (2014) Св 54, Св 66, Св 77, Св 78, Св 90, Св 103, Св 130, Св 141
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 6 (2014) Св 4, Св 8, Св 11, Св 84, Св 91, Св 108, Св 170
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 7 (2014) Св 2, Св 6, Св 43, Св 65, Св 68, Св 71, Св 73, Св 76, Св 94, Св 99, Св 105, Св 124
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 8 (2014) Св 1, Св 20, Св 67, Св 70, Св 74, Св 79, Св 92, Св 95, Св 98, Св 140
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 5 (2014) Св 69, Св 72, Св 106, Св 119, Св 120, Св 121, Св 137, Св 139, Св 143, Св 146, Св 157, Св 164, Св 165
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 6 (2014) Св 80, Св 81, Св 82, Св 96, Св 116, Св 122, Св 123, Св 126, Св 127, Св 128, Св 153, Св 158
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 7 (2014) Св 93, Св 102, Св 107, Св 118, Св 132, Св 155
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 8 (2014) Св 83, Св 110, Св 115, Св 125, Св 129, Св 144, Св 148, Св 149, Св 152, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169, Св 172
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5084 (2014) Св 44
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5087 (2014) Св 12
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5095 (2014) Св 114
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5099 (2014) Св 175
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5102 (2014) Св 3
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5108 (2014) Св 30
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 27 (2014) Св 159
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 33 (2014) Св 133, Св 147, Св 161
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 34 (2014) Св 113
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 39 (2014) Св 160
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 45 (2014) Св 162
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 48 (2014) Св 59
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 49 (2014) Св 28
 
С

Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7545 (2014) Св 109
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7549 (2014) Св 19
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7551 (2014) Св 104
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7562 (2014) Св 16
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7565 (2014) Св 56
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7566 (2014) Св 97
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7568 (2014) Св 60
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7569 (2014) Св 17
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7571 (2014) Св 136
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 33 (2014) Св 7, Св 24, Св 111
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 40 (2014) Св 31
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 43 (2014) Св 50
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 48 (2014) Св 38
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 49 (2014) Св 45
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 50 (2014) Св 34
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 55 (2014) Св 135
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 78, бр. 56 (2014) Св 61

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Акутагава, Рюноске, 1892-1927 (автор) Св 172
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 10
Ангелов, Георги (интервюиращо лице) Св 24
Ангелов, Иван, 1942- (интервюирано лице) Св 86
Ангелов, Илия, 1957- (интервюирано лице) Св 44
Ангелова, Елена (интервюиращо лице) Св 102
Андерсдотер, Амелия, 1987- (интервюирано лице) Св 46
Аркадиев, Михаил Александрович, 1958- (автор) Св 1
Арнаудов, Юлиян (съставител) Св 52
Атанасов, Йордан Цонев, 1943- (автор) Св 142
Атанасова, Албена (интервюиращо лице) Св 104
 
Б

Байрон, Джордж Гордън, 1788-1824 (автор) Св 115
Банов, Георги Христов (интервюиращо лице) Св 112
Батор, Йоанна, 1968- (автор) Св 126, Св 128
Батор, Йоанна, 1968- (интервюирано лице) Св 127
Бахмайер, Петер, 1940- (интервюирано лице) Св 28
Бенова, Илияна (автор) Св 2
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 130, Св 140, Св 141
Бояджиев, Тодор Костов, 1939- (интервюирано лице) Св 51
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (интервюирано лице) Св 82
Бояджиева, Димитрина Георгиева, 1937- (автор) Св 154
Булев, Тодор Веселинов, 1944- (автор) Св 65
Буров, Алексей Владимирович, 1956- (автор) Св 1
 
В

Вагалински, Людмил Фердинандов, 1958- (интервюирано лице) Св 173
Василев, Веселин, 1963- (интервюирано лице) Св 101
Василева, Ангелина Николова (автор) Св 143
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 22
Велев, Васил, 1959- (интервюирано лице) Св 37
Великич, Драган, 1953- (интервюирано лице) Св 130
Велчев, Борис Владимиров, 1962- (интервюирано лице) Св 50
Вигенин, Кристиан Иванов, 1975- (интервюирано лице) Св 24
Воденичаров, Стефан Борисов, 1944- (интервюирано лице) Св 62
Вълчев, Боян Йорданов, 1951- (интервюирано лице) Св 114
 
Г

Гаспаров, Симеон Йосифов, 1965- (интервюиращо лице) Св 31
Ген, Жак (интервюиращо лице) Св 80
Генчев, Димитър (интервюиращо лице) Св 109
Генчев, Христо Христов, 1934- (автор) Св 66
Георгиев, Асен (автор) Св 52
Георгиев, Валентин (интервюиращо лице) Св 40
Георгиев, Йордан, 1980- (интервюиращо лице) Св 111
Георгиев, Марин, 1946- (автор) Св 131, Св 165
Георгиев, Огнян (автор) Св 29
Герчева, Цвета (интервюиращо лице) Св 113
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 10
Глузман, Вадим, 1973- (интервюирано лице) Св 88
Големинова, Лилия Стефанова (интервюиращо лице) Св 84
Гочев, Георги, 1981- (автор) Св 119
Гранитски, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 64
Гривева, Михаела (интервюирано лице) Св 102
Гълъбов, Антоний Найденов, 1964- (автор) Св 45
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 133
Гяуров, Стоян Димитров, 1950- (преводач) Св 121
 
Д

Дакова, Бисера Лазарова, 1966- (автор) Св 132
Далкалъчева, Регина Ванчова, 1964- (интервюирано лице) Св 73
Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 28
Данков, Борис Ганчев, 1941- (автор) Св 89
Даскалова, Ралица Симеонова (интервюиращо лице) Св 63
Декомб, Венсан, 1943- (интервюирано лице) Св 11
Денизова, Вера (автор) Св 35, Св 39
Денков, Димитър Ангелов, 1956- (автор) Св 5
Денов, Любомир, 1953- (интервюиращо лице) Св 62
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 103
Дзивгов, Александър Димитров, 1895-1936 (автор на съпроводителен материал) Св 137
Димитров, Божидар, 1945- (автор) Св 13
Димитров, Валери Георгиев, 1954- (интервюирано лице) Св 38
Димитров, Георги Стоянов, 1944- (интервюирано лице) Св 84
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 90, Св 91
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 124
Димитрова, Кристин Костадинова, 1963- (интервюирано лице) Св 133
Димитрова, Татяна Зиновиевна, 1951- (автор) Св 74
Димов, Продрум Иванов, 1933- (автор) Св 134
Димова, Теодора Димитрова, 1960- (интервюирано лице) Св 135
Динев, Ивайло, 1989- (автор) Св 144
Добрева, Стефка (автор) Св 83
Добчев, Иван Христов, 1947- (интервюирано лице) Св 104
Доминго, Пласидо, 1941- (автор) Св 85
Дончев, Дончо (автор) Св 14
Дочева, Екатерина (автор) Св 105
Дуранкев, Боян Любомиров, 1951- (интервюирано лице) Св 40
Дъфи, Каръл Ан, 1955- (автор) Св 116
Дюлгеров, Николай (автор на предговор, преводач) Св 172
Дюлгерова, Нина Ангелова, 1956- (интервюирано лице) Св 15
 
Е

Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (автор) Св 176
Епщайн, Михаил Наумович, 1950- (автор) Св 1
Ефтимов, Йордан Симеонов, 1971- (автор) Св 72
 
Ж

Желева, Павлина (автор) Св 92
Желязкова, Антонина Любомирова, 1952- (интервюирано лице) Св 16
 
З

Зарев, Владимир Пантелеев, 1947- (интервюирано лице) Св 136
Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 137
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 50
Змей Горянин, 1905-1958 (автор) Св 137
Знеполски, Боян Ивайлов, 1968- (интервюиращо лице) Св 11
 
И

Иванов, Виктор (интервюиращо лице) Св 46, Св 63
Иванова, Адриана (преводач) Св 115
Игнатовски, Калоян Първанов, 1976- (преводач) Св 116
Илиев, Адриан Найденов (автор) Св 46
 
Й

Йовановска, Мая (интервюиращо лице) Св 37
Йоич, Милена, 1944- (интервюирано лице) Св 75
Йончева, Елена Николова, 1964- (интервюирано лице) Св 17
Йорданов, Йордан (интервюиращо лице) Св 59
Йорданова, Люба (автор) Св 55
Йорданова, Цветелина (интервюиращо лице) Св 38
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 12
 
К

Кавазович, Хюсеин (интервюирано лице) Св 18
Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (интервюиращо лице) Св 86
Кармалита, Светлана Игоревна, 1940- (интервюирано лице) Св 124
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 114
Катърова, София Фердинандова (интервюирано лице) Св 170
Кацарова, Весела Тодорова (автор) Св 106
Кирилов, Евгени Захариев, 1945- (интервюирано лице) Св 32
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (автор) Св 5
Костадинов, Георги, 1985- (автор) Св 145
Костадинова, Стефка Георгиева, 1965- (интервюирано лице) Св 112
Костова, Eva (интервюиращо лице) Св 36
Костурков, Йордан Йорданов, 1948- (автор, преводач) Св 118
Костурков, Йордан Йорданов, 1948- (автор) Св 117
Котев, Валери (автор) Св 166
Котев, Николай Георгиев (автор) Св 174
Красноокий, Вадим Станиславович, 1974- (интервюирано лице) Св 19
Кристи, Нилс, 1928- (автор) Св 43
Крумов, Крум Ангелов (интервюиращо лице) Св 127
Крумов, Крум Ангелов (преводач) Св 126, Св 128
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 3
 
Л

Лалов, Мартин (автор) Св 146
Ландова, Мария (автор) Св 81
Лещарска, Даниела (автор) Св 42
Лозанов, Георги, 1958- (автор) Св 76
Лозанов, Лъчезар, 1953- (автор) Св 138
Лукиянов, Фьодор Александрович, 1967- (автор) Св 20
 
М

Маджарова, Христина (автор) Св 147
Малинов, Борислав (интервюирано лице) Св 63
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 93
Манолов, Стилян (интервюиращо лице) Св 125
Манолова, Мария (автор, съставител) Св 27
Манолова, Мая Божидарова, 1965- (интервюирано лице) Св 47
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 21
Марков, Марко Николов (интервюиращо лице) Св 23
Марчев, Петър, 1960- (интервюиращо лице) Св 135
Матеева, Боряна Стефанова, 1952- (автор) Св 94
Мерджански, Кирил Вълчев, 1955- (автор) Св 138
Местан, Лютви Ахмед, 1960- (автор) Св 48
Методиев, Методи (интервюиращо лице) Св 18
Милев, Момчил (автор, съставител) Св 52
Михайлов, Явор (автор) Св 95
Михайлова, Искра Димитрова, 1957- (интервюирано лице) Св 59
Млъчков, Богдан Радославов, 1989- (автор) Св 148
Москов, Николай (интервюиращо лице) Св 9
Мурдаров, Владко Данаилов, 1948- (съставител, преводач) Св 122
 
Н

Найденов, Валери, 1947- (автор) Св 49
Нашиловска, Анна, 1958- (интервюирано лице) Св 129
Нашиловска, Йоанна (интервюирано лице) Св 129
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 139
Нейкова, Альона (интервюиращо лице) Св 87, Св 88
Николов, Константин (съставител) Св 52
Николов, Николай, 1990- (автор) Св 167
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 107
Николова, Милена (интервюиращо лице) Св 75
Нинова, Мария (интервюиращо лице) Св 25
Новков, Владимир (автор) Св 96
 
П

Панчев, Йово, 1981- (автор) Св 68, Св 70, Св 77
Папалезов, Ангел, 1977- (интервюирано лице) Св 53
Петков, Петко Стефанов, 1963- (интервюирано лице) Св 175
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 34
Петкова, Светла (автор) Св 71, Св 78
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 73
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (интервюиращо лице) Св 129
Пиргова, Мария Андонова, 1955- (интервюирано лице) Св 22
Пламенов, Петър, 1978- (автор) Св 108
Попиванов, Борис Петров, 1981- (интервюирано лице) Св 25
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Св 69
Попов, Павел Иванов, 1945- (автор) Св 67
Проданов, Васил Костадинов, 1946- (автор) Св 7
Пункина, Яна, 1984- (преводач) Св 120
Пунчева-Василева, Татяна (автор, съставител) Св 27
Първанов, Иван (интервюиращо лице) Св 175
 
Р

Радева, Яница, 1977- (автор) Св 155
Радославова, Наталия (интервюиращо лице) Св 44
Раева, Рая (автор) Св 149, Св 168
Райчинов, Цветан Траянов, 1958- (интервюирано лице) Св 60
Ранчев, Палми Стоянов, 1950- (интервюирано лице) Св 140
Рафаилов, Иво, 1977- (интервюирано лице) Св 141
 
С

Свобода, Ханес, 1946- (интервюирано лице) Св 26
Северски, Цветан, 1941- (автор) Св 156
Селяшки, Лъчезар Петров, 1949- (автор) Св 150
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 101
Сидеров, Волен Николов, 1956- (интервюирано лице) Св 34
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 26, Св 32
Симонов, Юрий Иванович, 1941- (интервюирано лице) Св 87
Славчева, Людмила (автор) Св 171
Сливински, Остап, 1978- (интервюирано лице) Св 125
Смит, Трейси К., 1972- (автор) Св 120
Спасов, Красимир Йорданов, 1941- (интервюирано лице) Св 109
Спасов, Любомир Валентинов, 1960- (интервюирано лице) Св 61
Спасов, Тони Георгиев, 1961- (интервюирано лице) Св 56
Стаматов, Марио (автор) Св 157
Стамболиев, Огнян Тодоров, 1947- (преводач, автор на предговор) Св 80
Стамболиев, Огнян Тодоров, 1947- (преводач) Св 123
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 33, Св 39
Станев, Илин Жеков, 1978- (съставител) Св 27
Станев, Людмил, 1959- (автор) Св 158
Старидолска, Елена (автор) Св 33
Стефанов, Валери Стоилов, 1958- (интервюирано лице) Св 12
Стефанов, Светослав (автор) Св 30
Стефанова, Лиляна Димитрова, 1929- (автор) Св 151
Стоилова, Зорница (съставител) Св 27
Стоянова, Ева (преводач) Св 43
Стоянова, Йоана (автор) Св 152
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 17, Св 56, Св 136
Стоянович, Петър Иванов, 1967- (интервюирано лице) Св 3
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 16
 
Т

Тагарева, Албена (автор) Св 110
Танкушев, Иван, 1959- (автор) Св 98
Тейлър, Кристофър (автор) Св 121
Тенчева, Диана (интервюиращо лице) Св 61
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 159, Св 160, Св 161, Св 162
Тодоранов, Димитър, 1974- (интервюирано лице) Св 113
Тодоров, Георги Георгиев, 1956- (автор) Св 8
Тодоров, Цветан С., 1956- (автор) Св 99
Томов, Димитър Георгиев, 1957- (автор) Св 163
Томова, Виржиния (преводач) Св 1, Св 54
Трайкова, Любослава Любомирова, 1984- (автор) Св 164
 
У

У, Цзянсин (интервюирано лице) Св 54
Узаничева, Юлияна (интервюиращо лице) Св 19
Узунколева, Неда Пенчева (автор) Св 169
Уортън, Едит Н., 1862-1937 (автор) Св 118
Ушева, Надежда (интервюиращо лице) Св 64
Ущавалийски, Николай (автор) Св 79
 
Ф

Фасбиндер, Райнер Вернер, 1945-1982 (автор) Св 122
Филипов, Костадин Георгиев, 1947- (интервюирано лице) Св 100
 
Х

Хаджи, Мустафа Алиш, 1962- (интервюирано лице) Св 9
Христов, Владислав, 1976- (интервюиращо лице) Св 125
Христов, Мирослав Стоянов, 1982- (преводач) Св 120
Христов, Чавдар Стоянов, 1952- (интервюирано лице) Св 36
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 57, Св 58
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (интервюиращо лице) Св 21, Св 53, Св 173
Хрушчова, Нина Львовна, 1962- (интервюирано лице) Св 31
 
Ц

Цанева, Стефка (автор) Св 4
Цвелик, Алексей Михайлович, 1954- (автор) Св 1
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 100
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (автор) Св 6
Чипилева, Мария (интервюиращо лице) Св 60
Чичев, Радослав, 1981- (автор) Св 153
Чичев, Радослав, 1981- (интервюиращо лице) Св 82
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 170
 
Ш

Шагал, Марк, 1887-1985 (автор) Св 123
Шагал, Марк, 1887-1985 (интервюирано лице) Св 80
Шахова, Таня Атанасова, 1959- (интервюирано лице) Св 111
Шолая, Милош, 1956- (интервюирано лице) Св 23
 
T

Trajkova, Ljuboslava Ljubomirova, 1984- вж Трайкова, Любослава Любомирова, 1984-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Алексий Слав, Борил и други Св 159
Американският войник Св 122
Ан Хатауей Св 116
Апокалипсис на Ван Гог Св 146
Арт светове на социален и философски скептицизъм Св 69
Археологията е сред малкото неща, с които България още може да се похвали Св 173
Асен и Вилардуен Св 160
 
Б

Банализирана екстремност Св 90
Без депресия Св 158
Без нея Св 145
Без сърца Св 150
Берлинале 2014 - изкушенията на пазара Св 92
Бетовенова терапия Св 106
Болка Св 150
България разработва уникална защита срещу безпилотни самолети Св 62
Българската анимационна школа в Мумбай Св 94
 
В

В БиХ се срещнаха няколко кризисни момента Св 23
В градината с плодните дръвчета... Св 153
В какво общество живеем - на Вебер или на Дюркем? Св 11
В капана на бедността Св 35
В Киев гласуват под дулата на Майдана Св 17
в нощните горски коридори... Св 153
В подножието на Айфеловата кула Св 143
В София е по-интересно да се прави бизнес, отколкото в Ню Йорк Св 113
В сърцето на Париж Св 143
В търсене на нов хоризонт Св 168
Валентинка Св 116
Вапцаров. Пет разказа за един разстрел Св 96
Вапцарово Св 146
Вехнеща от любов Св 116
"Видимото не е изкушение" Св 141
Винаги защитавам България и искам тук да ме приемат като пълноправен гражданин Св 9
Войната в мрежата е по-страшна и от ядреното оръжие Св 54
Вот Св 148
Всеки глас на евровота е важен Св 25
всяка сутрин в димящата чаша с чай... Св 153
Втасване Св 146
Върколакът в мола Св 164
Вяра Св 145
 
Г

Генезисът на провала Св 65
 
Д

Да намаляваш стереотипите Св 130
Да работим тихо, но на ползу роду Св 3
[Две хиляди и деветнадесета] 2019-а наближава... Св 4
Десет игли Св 172
Дзен и бегачката Св 126
Доброто помежду ни спасява всеки от нас в тежък момент Св 133
Довиждане на нощния вятър Св 154
Договорът от Пекин слага край не само на торентите, а и на свободата в интернет Св 46
Докато има духовност, народът ще е жив Св 87
Дон Кихот Св 150
Духовното е винаги по-силното. То е водещото Св 75
 
Е

Евроизборите са двубой между две визии за Европа Св 26
Евроизборите ще бъдат проведени по новия Изборен кодекс Св 47
Един не толкова луд проект Св 119
Експерименти между две "корици" Св 73
Елегия Св 116
Елисавета Багряна и Дора Габе виждат света през сълза Св 111
 
З

За Живота до Смъртта Св 81
За мъртвите, Чичо Тони и още нещо Св 98
За писането, живота и литературните героини Св 129
Заветите на Левски са капитал, който не сме оползотворили Св 175
Заветът на дядо Инко Св 163
Завръщането на "английския Флобер" Св 117
Заден чин Св 116
Задкулисието, заседнало в гърлото Св 138
Законът е суперстрог, а не спира кражбите на скрап. Да извадим бизнеса на светло Св 63
Златна жилка Св 150
Златният звън на спомена (парчета недописано) Св 165
Златоносният пясък Св 151
Зрелище без катарзис Св 108
 
И

И автентично, и ексцентрично Св 91
И за Украйна, и за ЕС неподписването на споразумение за асоцииране бе разумно решение Св 28
И никъде убежище Св 142
"И стиховете ми ще потекат из Поднебесната" Св 170
Иван Асен ІІ и русите Св 161
Иван Терзиев на 80 Св 99
игра на дама... Св 153
Идва времето за лява политика Св 22
Из "Рифът" Св 118
Из "Сезонът на Йоана" Св 155
Извън-редният Яворов: между "Мисъл" и "Хиперион" Св 132
Изложба на контрасти Св 71
Изчезва българската носталгия към Македония Св 100
Искам Св 151, Св 157
Исках Св 151
Истинският възродителен процес започна след 1989 г. Св 7
Ихтиос Св 146
 
К

Казачок на ръба на пропастта Св 30
Каишката е скъсана Св 103
Как България да печели от миграцията Св 27
Как да направим истински референдум Св 49
Как да разрушим преградата между истинската вяра и чистото знание Св 1
Какво е това художник? Св 80
Какво струват дипломите Св 55
катакомби Св 153
Клепсидра Св 150
Книгата "Разговори за разузнаването" е ценна за всеки, който се интересува от национална сигурност Св 51
Книжни лястовици Св 150
Коалиция на оцеляващите Св 33
Кога една статия струва 85 000 лв.? Св 57
Кога София печели? Св 66
Колко струва "спасението"? Св 41
Конкурси, конкурсчета... Св 67
"Кориолан" - интимна трагедия за актьори и зрители Св 107
Краят на Украинската ССР Св 20
Куба Св 116
 
Л

Литературата не е международно състезание Св 127
"Литературните победители ги определят вековете" Св 140
Лу Син - основоположник на съвременната китайска литература Св 171
Лудо биле Св 142
Лъкът на Одисей, или за Дървопластиките на Роберт Цанев Св 72
Людмила умря и Надежда Станева рече: България се отърва от голямо зло Св 131
 
М

Маймуна Св 116
Майстори от ново време Св 77
Малкият Коломан Св 162
Маринков във и извън масовата култура Св 76
Метаморфоза на Свободата Св 167
Михаела Гривева: Харесва ми да оставям свобода на зрителя Св 102
Моето слово Св 123
Монахиня Св 150
Моята цигулка - това съм аз Св 88
Мюсюлманите в Босна и Херцеговина търсят достойно място в общия европейски дом Св 18
 
Н

На Алкофрибас Назие Св 166
На Леденика лазерното шоу Св 42
Най-бързо паднаха табутата в езика Св 114
Най-опасни са трайните иманярски групи Св 53
Национализмът ни е за предизборна употреба Св 16
Наши учени с патенти в Холандия и Англия Св 56
Не се ли чудиш понякога? Св 120
(Н)е-правителство Св 52
Неизбежно Св 151
Ненакърнимо Св 158
Непренебрежима алтернатива Св 78
Ние сме банда ангели... Св 153
Николай Василев (1946-2014) Св 6
Нова театрална форма: съвременният хор Св 110
Няма веч да бродим ние Св 115
Няма по-голямо щастие от шанса да играеш за деца Св 101
 
О

Окаяна и жалка е съдбата на купените хора Св 135
Операта е космополитно изкуство Св 86
Остап Сливински: Истинската линия на раздяла се намира не в географско, а в социално измерение Св 125
От 40 години искам да дойда в България Св 85
от първия сняг до последния... Св 153
Отварят Сметната палата за партийни секретари Св 38
Отдалечих се Св 123
Отломки от дните ми Св 156
Отнемаме БГ гражданство при нарушения Св 44
Отнемането на езика на българите в Украйна е репресия Св 13
Очакваме 4-5 % ръст на заплатите Св 37
 
П

Пазарният фундаментализъм е безумно скъп покойник Св 40
Памет за Александър-Крум Дзивгов Св 137
Пастелни композиции на Яранов Св 79
"Петото поколение" китайски ръководители Св 14
Плевнелиев се опитва да измести фокуса от европейските избори Св 24
Плетачите на слънчеви лъчи Св 145
По време на големите дъждове... Св 153
По стълбата на Яков Св 123
Под изискванията на шедьовъра Св 105
Поклон Св 142
Поколения ще боледуват от диагнозата СССР Св 19
Помирение или наказание? Св 43
Поредната манипулация с личността на Вапцаров Св 89
Пощальонът Св 121
През парадния вход на историята Св 176
Престъпна гавра с Любен Каравелов Св 134
При задължително гласуване трябва да има и "вот срещу всички" Св 45
При липса на зъби... Св 153
Привет, страна огромна Св 29
Приятели мои Св 158
Прокуратурата е под обстрел, защото е силна Св 50
протези Св 152
[Професор] Проф. Николай Василев умря от рак на 67 години Св 5
Пръстен Св 143
Публиката се отегчи от протеста и се зазяпа в политическия цирк Св 10
Пунктуация Св 145
Пътеводител на книжния блогър Св 2
 
Р

Р (Росен) като референдум, П (Плевнелиев) като популизъм Св 48
Реформаторите са компания, смутена от собствения си състав Св 12
Рисуване със светлина Св 82
Романтиката е сега в заводите Св 39
"Романтици погребват концептуалисти " Св 68
Русия трябва да се разпадне, за да се оправи Св 31
 
С

Сбогом, каубой! Св 97
Светът през обектива на Цочо Бояджиев Св 83
Свързващо звено Св 145
Сега Св 123
Сеяч Св 142
Сиромашко лято Св 151
След 5 века робство пак ни трият гена Св 136
След евровота - ремонт на правителството Св 34
След живота се влача Св 123
Смъртта е танц Св 153
Сняг Св 116
Сребърна зима в себе си нося Св 147
Среща Св 144
[Сто и тридесет] 130 години от рождението на Сирак Скитник Св 74
Стоте бутафорни туристически обекта Св 42
Страхът Св 151
Сценариите за Украйна и България не успяха Св 15
Сюжети за Лора post mortem Св 139
 
Т

Тази вечер луната е медуза... Св 153
Тайната на заповед N 21 Св 174
Така се живее Св 169
Талант Св 116
толкова много усилия... Св 153
Тормозят помаците в услуга на чужди доктрини Св 21
"Трудно е да бъдеш Бог" - филм за любовта Св 124
Трудът на българина се поругава Св 36
Трябва да оценяваме и малкото, което имаме Св 112
Трябва да се борим с крайните настроения в ЕС Св 32
Трябва да събудим българското общество Св 64
Трябва ли да се финансират изследвания в 51 вуза Св 58
Тъмно, почти нощ Св 128
Тъмното синьо море Св 115
 
У

Умението да слушаш... Св 84
Усвояваме едва 30 процента от капацитета на минералните извори Св 59
 
Ф

Фестивалът MENAR Св 95
Фрагменти от нещо по-голямо Св 70
 
Ц

Царе сме на "револуциите" Св 104
 
Ч

Чупиш крак, плащаш си пирона - нечовешко е! Св 60
 
Ш

[Шестдесет и четвърто] 64. Берлинаре 2014: плавна промяна на курса Св 93
 
Щ

Щастието не е задължително Св 109
Ще минат двама Св 151
ще познаеш ли шепота, който Св 149
Ще спасяваме повече гаснещи българи Св 61
Щом любов нямам, нищо не съм Св 8
 
Я

Ясност Св 123

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 2
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 3, Св 4
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Св 73


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Св 5, Св 6
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 7


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Св 1
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 8
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 9, Св 18


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 10, Св 11, Св 12
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 10, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 31, Св 34
324 ИЗБОРИ Св 24, Св 25, Св 26, Св 47
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 27
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 14, Св 20, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 32, Св 33
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 33, Св 34
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 39
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Св 35
331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА Св 36
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Св 37
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 38
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 27, Св 39, Св 40, Св 42
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Св 41
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 41, Св 42
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Св 43
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 44, Св 45, Св 46, Св 47, Св 48, Св 49
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 53
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 50
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 51, Св 52, Св 53
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 54
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 55, Св 56, Св 57, Св 58


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 59


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 60, Св 61
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Св 62
628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА Св 63
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Св 64


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Св 65, Св 66, Св 67
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 68, Св 69, Св 70
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 70, Св 71
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Св 72
75 ЖИВОПИС Св 71, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 81
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 70, Св 82, Св 83
78 МУЗИКА Св 84
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 85
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Св 86, Св 87
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 88
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 124
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Св 112
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Св 113


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 114
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 115, Св 116, Св 117, Св 118
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 119, Св 120, Св 121
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 122
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 124
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 125
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 126, Св 127, Св 128, Св 129
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 130
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 170, Св 171
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 172


902 АРХЕОЛОГИЯ Св 173
92 БИОГРАФИИ Св 5, Св 6, Св 81, Св 97, Св 99, Св 117, Св 134, Св 171, Св 176
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 174
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 134, Св 175
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 174, Св 176

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Александрова, Ивайла Св 89, Св 96
Антонов, Григор Арлинов (1972-) Св 103
Антонов, Григор вж Антонов, Григор Арлинов (1972-)
 
Б

Багряна, Елисавета (1893-1991) Св 111
Бистрички, Иво (1971-) Св 68
Бонев, Костадин (1951-) Св 89, Св 96
Бояджиев, Цочо вж Бояджиев, Цочо Христов (1951-)
Бояджиев, Цочо Христов (1951-) Св 83
 
В

Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942) Св 89, Св 96
Василев, Николай вж Василев, Николай Кирилов (1946-2014)
Василев, Николай Кирилов (1946-2014) Св 5, Св 6
Василий Зографски Св 8
Вебер, Макс (1864-1920) Св 11
 
Г

Габе, Дора вж Габе, Дора Петрова (1886-1983)
Габе, Дора Петрова (1886-1983) Св 111
Герман, Алексей вж Герман, Алексей Юриевич (1938-2013)
Герман, Алексей Юриевич (1938-2013) Св 124
Горничка, Марта Св 110
 
Д

Дамянов, Юли (1959-) Св 105
Дачев, Юрий Ангелов (1963-) Св 111
Дачев, Юрий вж Дачев, Юрий Ангелов (1963-)
Дзивгов, Александър Димитров (1895-1936) Св 137
Дзивгов, Александър-Крум вж Дзивгов, Александър Димитров (1895-1936)
Драганов, Огнян Св 108
Дюлгеров, Георги вж Дюлгеров, Георги Димитров (1943-)
Дюлгеров, Георги Димитров (1943-) Св 106
Дюркейм, Емил (1858-1917) Св 11
Дюркем, Емил вж Дюркейм, Емил (1858-1917)
Дянков, Даниел (1965-) Св 71
 
Ж

Живкова, Людмила Тодорова (1942-1981) Св 131
 
К

Казакова, Весела (1977-) Св 98
Каравелов, Любен вж Каравелов, Любен Стойчев (1834-1879)
Каравелов, Любен Стойчев (1834-1879) Св 134
Каравелова, Лора вж Каравелова, Лора Петкова (1886-1913)
Каравелова, Лора Петкова (1886-1913) Св 139
Караламбова, Меглена вж Караламбова, Меглена Стефанова (1943-)
Караламбова, Меглена Стефанова (1943-) Св 106
Карамфилов, Кольо вж Карамфилов, Кольо Илиев (1963-2014)
Карамфилов, Кольо Илиев (1963-2014) Св 81
Ковачев, Олег вж Ковачев, Олег Христов (1955-)
Ковачев, Олег Христов (1955-) Св 100
Кънчев, Николай (1936-2007) Св 165
 
Л

Левски, Васил (1837-1873) Св 175
Лоу, Фредерик (1901-1988) Св 105
Лу, Син вж Лу, Сюн (1881-1936)
Лу, Сюн (1881-1936) Св 171
 
М

Маринков, Димитър Св 76
Мередит, Джордж (1828-1909) Св 117
Милева, Мина Св 98
Минчев, Георги (1965-) Св 70
 
П

Плевнелиев, Росен Асенов (1964-) Св 48, Св 49
Плевнелиев, Росен вж Плевнелиев, Росен Асенов (1964-)
Попнеделева, Аделина (1956-) Св 68
Попов, Емил (1951-) Св 71
Пучини, Джакомо (1858-1924) Св 108
 
Р

Рабле, Франсоа (1494?-1553) Св 166
Радев, Боян (1942-) Св 79
Радев, Милен (1982-) Св 70
Рашидов, Вадим Св 69
Рашидов, Вежди Летифов (1951-) Св 69
Росич, Джоко (1932-2014) Св 97
Рурки, Джоуси (1976-) Св 107
 
С

Сарафов, Борис вж Сарафов, Борис Петров (1872-1907)
Сарафов, Борис Петров (1872-1907) Св 176
Сирак Скитник (1883-1943) Св 74
Стайнър, Джордж (1929-) Св 119, Св 121
Стаматов, Г. А. вж Стаматов, Георги Александров (1893-1965)
Стаматов, Георги Александров (1893-1965) Св 137
Станева, Надежда вж Станева, Надежда Николова (1911-2000)
Станева, Надежда Николова (1911-2000) Св 131
Стоилов, Симеон (1971-) Св 68
 
Т

Терзиев, Иван вж Терзиев, Иван Димитров (1934-)
Терзиев, Иван Димитров (1934-) Св 99
Тодоров, Найден (1974-) Св 108
Траянов, Антоний (1938-2013) Св 98
 
У

Уортън, Едит вж Уортън, Едит Н. (1862-1937)
Уортън, Едит Н. (1862-1937) Св 118
 
Ф

Фасбиндер, Райнер Вернер (1946-1982) Св 103
 
Х

Ханшан (ок. 691-793) Св 170
Хитлер, Адолф (1889-1945) Св 174
 
Ц

Цанев, Роберт вж Цанев, Роберт Кънчев (1963-)
Цанев, Роберт Кънчев (1963-) Св 72
 
Ш

Шарков, Димитър Св 105
Шекспир, Уилиам (1564-1616) Св 107
Шекспир, Уилям вж Шекспир, Уилиам (1564-1616)
Шмит, Ерик-Емануел (1960-) Св 106
Шоу, Бърнард вж Шоу, Джордж Бърнард (1856-1950)
Шоу, Джордж Бърнард (1856-1950) Св 105
 
Я

Яворов, П. К. вж Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914)
Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 132, Св 139
Яранов, Атанас вж Яранов, Атанас Димитров (1940-1988)
Яранов, Атанас Димитров (1940-1988) Св 79
 
R

Rashidov, Vadim вж Рашидов, Вадим
Rashidov, Vejdi вж Рашидов, Вежди Летифов (1951-)


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

Берлин Св 92, Св 93
Босна и Херцеговина Св 18, Св 23
България Св 16, Св 29, Св 33, Св 35, Св 45, Св 48, Св 49, Св 55, Св 57, Св 58, Св 62
 
Е

Европейски съюз Св 25, Св 28, Св 41
ЕС вж Европейски съюз
 
К

Китай Св 14, Св 29
 
М

Мумбай
- Индия Св 94
 
Р

Ротердам Св 90, Св 91
Русия Св 20
 
С

София Св 65, Св 66, Св 67, Св 95
 
У

Украйна Св 13, Св 20, Св 28, Св 30