ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 4

Редакционна колегия
Главен редактор:Люля Костова

Редактор: Анелия Иванова

Съставители: Бойка Първанова, Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2014/4 Св 1
ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        Страшни "смешки" с иновациите : дъвки, бонбони, летящи чинии, виртуални молове, луксозни кутии, салфетки, дънки, сладкиши получават между 100 000 и 1 300 000 лв. за разработка и внедряване / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 94 (24 апр. 2014), с. 21.
По повод разпределението на финансовите средства от Националния иновативен фонд
001.89(497.2)
COBISS.BG-ID 1260166372


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2014/4 Св 2
СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов, 1967-
        Културна полиция ще лови иманяри : с министъра на културата Петър Стоянович, разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 112 (26 апр. 2014), с. 14-15.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260295908


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2014/4 Св 3
СТОЯНОВА, Стела
        Книга на 4 века вещае края на света : съществуват само 4 преписа, един от тях е реставриран в Народната библиотека / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7621 (22 апр. 2014), с. 18.
За дейността на направление "Консервация, реставрация и опазване на фондовете" към Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
027.54:025.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1261570532


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2014/4 Св 4
        ПЛАТЕНИ медии : смесването на поръчкови публикации с редакционно съдържание срива доверието в журналистиката / по темата работиха Алексей Лазаров ... [и др.]. - Други състав.: Весислава Антонова, Велина Господинова. - Съдържа и: Пакетни лъвове : възможно ли е някои от кандидатите за евродепутати да участват в изборите само заради държавните пари за медийно отразяване / Елена Старидолска. И малко отрова в меда : еврофондовете задълбочиха проблемите на българската медийна среда / Огнян Георгиев. Какво мислят журналистите : предизборното PR обслужване срива доверието в професията / Весислава Антонова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 16 (18-25 апр. 2014), с. 8-12.
070.1:316.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1261117668

БС 2014/4 Св 5
СТАНЧЕВ, Евгений Дончев, 1939-
        Обективността вече липсва в нашия занаят : интервю с журналиста, бивш главен редактор на в. Дума Евгений Станчев / Ева Костова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 86 (12-13 апр. 2014), с. 10.
По повод 75 г. от рождението му
070.42(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259993572


1 ФИЛОСОФИЯ


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2014/4 Св 6
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Джигитът на пътя е модел за успех на всяко гето по света : интервю с Харалан Александров, социален антрополог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 98 (10 апр. 2014), с. 13, 14.
159.922.4(=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259842532

БС 2014/4 Св 7
ДОЛАР, Младен, 1951-
        "Ще бъда с теб през брачната ти нощ": Лакан и изродното : ч. 2 / Младен Долар ; прев. от англ. Филип Стоилов. - Прев. от сп. October, vol. 58 (Autumn, 1991). - Продълж. от бр. 34 (23-29 окт. 2013)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 12-13.
Измерението на термина "das Unheimliche", въведен в психоанализата от Зигмунд Фройд, и теорията на Жак Лакан
159.964.2
COBISS.BG-ID 1261234404

БС 2014/4 Св 8
МАШЕЛАЙН, Анелейн, 1971-
        Непонятното / Анелейн Машелайн ; прев. от англ. Венелин Николов. - Прев. със съкр. от въвеждащата глава на кн.: The Unconcept : The Freudian Uncanny in Late-Twentieth-Century Theory / Anneleen Masscheiein. - New York : State University of New York, 2011


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 14.
Разработва тезата за "unheimlich" като понятие за непонятното и изследва неговата генеалогия през 20. в.
159.964.2
82.01
COBISS.BG-ID 1261235684

БС 2014/4 Св 9
МИТЕВ, Пламен Димитров, 1956-
        Русофобството днес е модно увлечение : с проф. Пламен Митев, декан на Историческия факултет на Софийския университет, разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 97 (9 апр. 2014), с. 14-15.
159.922.4(=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259841764

ПОПОВ, Рачко Иванов, 1953-
        Не може да се живее без надежда : хубаво е да вярваме в нашия Спасител и неговото Възкресение : интервю с етнолога проф. Рачко Попов Вж Св 63

БС 2014/4 Св 10
ТОДОРОВ, Бойко Тодоров
        Сезонът на черните лебеди / Бойко Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 9.
Талантът и посредствеността в съвременното общество
159.928.238
COBISS.BG-ID 1260950244

БС 2014/4 Св 11
УЗУНОВА, Десислава Бориславова
        Механизмът на процеса раздвояване. Функцията на двойника в разказа "Ерих Райтерер" от Владимир Полянов / Десислава Узунова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 10-11.
159.964.2
886.7.09
COBISS.BG-ID 1261232868

БС 2014/4 Св 12
ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        Das Unheimliche / Зигмунд Фройд ; прев. от нем. Зорница Радева, Богдана Паскалева. - Загл. на нем. ез. - Прев. от: Sigmund Freud, Studienausgabe, Bd. 4. Psychologische Schriften, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1989


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 9.
159.964.2
COBISS.BG-ID 1261232356


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/4 Св 13
ШИНДАРОВ, Михаил, 1958-
        Молба и молитва / Михаил Шиндаров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 15 (18 апр. 2014), с. 1.
243
COBISS.BG-ID 1261010404


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БС 2014/4 Св 14
ДЕНИЗОВА, Вера
        Нация с посребряващи коси : демографията на страната се влошава, а с нея и перспективите за растеж и по-добър живот / Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 17 (26-30 апр. 2014), с. 20-21.
314.18(497.2)
COBISS.BG-ID 1261546468


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2014/4 Св 15
ДЕЛ Вал, Александър, 1968-
        Защо Западът плаща скъпо за своите комплекси? : [разговор с Александър дел Вал, Мишел Мафезоли и Фабрис Баланше] / прев. от фр. Момчил Христов. - Прев. от http://www.atlantico.fr/ (16 Mars 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 15 (18 апр. 2014), с. 10, 11.
Ролята на Запада в съвременния свят
316.42(047.53)
COBISS.BG-ID 1261053412

БС 2014/4 Св 16
ЧАВДАРОВА, Дечка Дечева, 1950-
        Ситуацията в Русия през една железопътна история : манталитет и политически стереотипи / Дечка Чавдарова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 3.
316.6(470)
COBISS.BG-ID 1261245668


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

ПАНОВ, Аспарух Аспарухов, 1949-
        Нужен ни е нов поглед към либералните ценности и политики Вж Св 43


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

КРИСТИ, Нилс, 1928-
        Възстановяване след зверствата Вж Св 55

БС 2014/4 Св 17
ЛИЙ, Джойс
        Да изразиш китайската мечта / Джойс Лий ; прев. от англ. Росен Асенов. - Прев. от http://thediplomat.com/ (28 March 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 15 (18 апр. 2014), с. 12.
По повод кампанията "Китайската мечта" на президента на Китай Си Дзинпин, чиято цел е спечелването на обществена подкрепа
323(510)
328(510)
COBISS.BG-ID 1261060068

МЕДВЕДЕВ, Жорес Александрович, 1925-
        Украински и кримски парадокси : защо не се сбъднаха мечтите на украинците Вж Св 171


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2014/4 Св 18
ИЛИЕВА, Зорница
        Кой ще води бащина дружина в Македония? : съседката ни се готви да гласува на президентски и на парламентарни избори / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 86 (12-13 апр. 2014), с. 9.
324:328(497.17)"2014"
COBISS.BG-ID 1259985892

БС 2014/4 Св 19
ИЛИЕВА, Зорница
        Триумфът на "европейския Чавес" / Зорница Илиева. - Прев. от нем. от Süddeutsche Zeitung, 7 апр. 2014

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 79 (29 апр. 2014), с. 8.
Победата на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария, 6 апр. 2014
324:328(439)"2014"
COBISS.BG-ID 1260307940

БС 2014/4 Св 20
КАЛВАЙТ, Катрин, 1959-
        Преизбирането на Орбан - толкова просто и измамно / Катрин Калвайт. - Прев. от нем. от Süddeutsche Zeitung, 7 апр. 2014

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 73 (16 апр. 2014), с. 13.
Резултати от парламентарните избори в Унгария, 6 апр. 2014
324:328(439)"2014"
COBISS.BG-ID 1260082916

БС 2014/4 Св 21
КИРИЛОВ, Евгени Захариев, 1945-
        Българите да се интересуват повече кого изпращат в Брюксел : интервю с Евгени Кирилов, депутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5139 (1 апр. 2014), с. 14-15.
324:328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259504100

БС 2014/4 Св 22
СВОБОДА, Ханес, 1946-
        Няма да позволим крайни елементи да разрушат Европа : с Ханес Свобода, лидер на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, разговаря Благовест Бенишев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 95 (7 апр. 2014), с. 14-15.
По повод предстоящите избори за депутати в Европейския парламент, май 2014
324:328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259705828

БС 2014/4 Св 23
ФИЛИПОВ, Костадин Георгиев, 1947-
        Изборите в Македония - много известни и едно неизвестно / Костадин Филипов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 103 (15 апр. 2014), с. 16.
324(497.17)"2014"
COBISS.BG-ID 1260082148


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2014/4 Св 24
БАЛТАЖИ, Микола Федорович, 1956-
        "Южен поток" е политически проект : интервю с посланика на Украйна в България Микола Балтажи / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 14 (5-11 апр. 2014), с. 27.
327(477:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261111012

БС 2014/4 Св 25
БЮКЕНЪН, Патрик, 1938-
        Путин - защитник на християнството? / Патрик Бюкенън. - Прев. от англ. от сп. "The American Conservative" (4 Apr. 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 11.
Политиката на Русия за защита на християнските ценности
327(470)
COBISS.BG-ID 1260968164

БС 2014/4 Св 26
ВИГЕНИН, Кристиан Иванов, 1975-
        България няма интерес от нова Студена война : последните събития в Украйна дават допълнителни аргументи за нуждата от "Южен поток" / Кристиан Вигенин ; интервю на Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 94 (24 апр. 2014), с. 11, 24.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260165092

БС 2014/4 Св 27
        ВРАГ пред портата : как руската анексия на Крим променя заплахите за Европа и стратегията на НАТО / Момчил Милев, Светломира Гюрова. - Съдържа и: Русия се държи като враг : интервю с генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен / Светломира Гюрова, Момчил Милев. Капитан Америка иска таймаут / Ваня Ефтимова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 15 (12-18 апр. 2014), с. 8-13.
327:911.3
COBISS.BG-ID 1261112804

БС 2014/4 Св 28
ИВАНОВ, Тилчо Колев, 1942-
        Да се възползваме от членството в НАТО / Тилчо Иванов ; Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 14 (4 апр. 2014), с. 6.
Интервю по повод 10 г. от приемането на България в НАТО
327.51НАТО(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259619044

БС 2014/4 Св 29
ЙОТОВА, Илияна Малинова, 1964-
        Европа уважава силните държави с ясна позиция : интервю с евродепутата Илияна Йотова / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 97 (25 апр. 2014), с. 6-7.
По повод 9 г. от подписването на Договора за присъединяването на България към Европейския съюз на 1 ян. 2007 г.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1260202980

БС 2014/4 Св 30
КАРПЕНТЪР, Тед Гален, 1947-
        Основната стратегическа грешка на Вашингтон / Гален Карпентър. - Прев. от англ. ез. от http://nationalinterest.org/ (18 April 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 11.
Влошаване на отношенията на САЩ с Русия и Китай
327(73+470+510)
COBISS.BG-ID 1261115108

БС 2014/4 Св 31
        КОЙ мрази ЕС : и защо увеличаващият се български евроскептицизъм може да саботира важните реформи / по темата работиха Зорница Стоилова ... [и др.]. - Други авт.: Илин Станев, Елена Старидолска, Огнян Георгиев. - ЕС - Европейски съюз. - Съдържа и: Три негативни мита за ЕС : и как можем да ги опровергаем / по темата работиха Огнян Георгиев, Илин Станев, Зорница Стоилова. Ако сме срещу ЕС, може да сме срещу всичко : интервю със социолога проф. Георги Димитров / Илин Станев, Зорница Стоилова. Ну, ЕС, погоди : защо европейските радикали харесват Путин и повтарят написаните в Москва опорни точки / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 17 (26-30 апр. 2014), с. 8-13.
327(497.2:4-6)
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1261545700

        КОЙ мрази ЕС : и защо увеличаващият се български евроскептицизъм може да саботира важните реформи Вж Св 31

БС 2014/4 Св 32
        МАЛЪК германски спор. - Съдържа: Европейският съюз трябва да признае... / Йошка Фишер. Един израз направи безславна кариера в политическия диспут... / Матиас Нас

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 11.
Отношенията между Европейския съюз и Русия
327(4:470)
COBISS.BG-ID 1260956644

БС 2014/4 Св 33
МАСТЪРС, Джонатан
        Как руската инвазия в Крим мобилизира НАТО / Джонатан Мастър. - Публ. със съкр.

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 90 (17 апр. 2014), с. 12.
327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1260120292

БС 2014/4 Св 34
ПАСИ, Соломон Исак, 1956-
        От Русия идват тревожни за България сигнали : с д-р Соломон Паси, председател на Атлантическия клуб, разговаря Емил Спахийски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 102 (14 апр. 2014), с. 14-15.
327(047.53)
COBISS.BG-ID 1260006884

БС 2014/4 Св 35
ПЪКУРЕЦУ, Антон, 1966-
        1500 български фирми правят бизнес в Румъния : интервю с посланика на Румъния в България Антон Пакурецу / Любомир Михайлов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7618 (17 апр. 2014), с. 29.
327(498:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260116452

БС 2014/4 Св 36
ЧАКЪРОВА, Велина
        Ако ЕС започне да се разклаща, поводът ще бъде Украйна : интервю с Велина Чакърова, експерт по проблемите на сигурността ЕС-Източна Европа / Бойчо Дамянов. - ЕС - Европейски съюз

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 80 (4 апр. 2014), с. 6-7.
327(477:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259627492


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/4 Св 37
        ЗА тях направил бих всичко : девет примера как чрез законови поправки управляващите пренареждат цели сектори в икономиката

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 15 (12-18 апр. 2014), с. 22-23, 25.
328.184(497.2)
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1261113060

ЛИЙ, Джойс
        Да изразиш китайската мечта Вж Св 17

БС 2014/4 Св 38
МИКОВ, Михаил Райков, 1960-
        Трябва ни булевард "Конституция" : интервю с председателя на парламента Михаил Миков / Биляна Веселинова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7617 (16 апр. 2014), с. 15.
По повод 135 г. от Учредителното събрание и Търновската конституция
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260106980

БС 2014/4 Св 39
СТАНЕВА, Марина
        Кой се страхува от Нарендра Моди : фаворитът за премиерския пост в Индия буди както надежди, така и тревоги / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 16 (18-25 апр. 2014), с. 30-31.
По повод парламентарните избори в Индия, м. април 2014 г.
328(540)
COBISS.BG-ID 1261120484

БС 2014/4 Св 40
СТАНЕВА, Марина
        Още четири години виктатура : през новия мандат на премиера Виктор Орбан Унгария може да очаква повече от същото - конфронтация с ЕС, популизъм и концентрация на власт / Марина Станева. - ЕС - Европейски съюз

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 15 (12-18 апр. 2014), с. 30-31.
328(439)
COBISS.BG-ID 1261116644

БС 2014/4 Св 41
ШУЛЦ, Мартин, 1955-
        Минимална европейска заплата ще направи икономиките ни по-силни : интервю с Мартин Шулц, председател на Европейския парламент и единен кандидат на левицата за председател на Европейската комисия / Елица Гилтяй

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 112 (26 апр. 2014), с. 13.
328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260271076


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/4 Св 42
        НАЙ-добрият премиер, който България не получи : навършват се 15 години от кончината на големия политик и държавник Николай Добрев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 74 (17 апр. 2014), с. 8, 17.
329(497.2)(092)
92 Добрев, Н.
COBISS.BG-ID 1260121828

БС 2014/4 Св 43
ПАНОВ, Аспарух Аспарухов, 1949-
        Нужен ни е нов поглед към либералните ценности и политики / Аспарух Панов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 10-11.
329.12
32.01
COBISS.BG-ID 1261086948


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2014/4 Св 44
КЪНЧЕВ, Славчо, 1949-
        Съвременните гребци на галери / Славчо Кънчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 97 (28 апр. 2014), с. 17.
Коментар на тенденцията за заемане на постоянните работни места от временно заети работещи
331.5
COBISS.BG-ID 1260267236


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2014/4 Св 45
ГРЕКОВ, Димитър Фердинандов, 1958-
        Няма да позволим изкуствено раздробяване на земи заради европарите : интервю с министъра на земеделието и храните Димитър Греков / Ивет Миткова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 78 (3 апр. 2014), с. 11.
332.2/.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259590628


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2014/4 Св 46
ХАМПАРЦУМЯН, Левон, 1953-
        Фиксирането на лихви със закон не е ефективно : интервю с Левон Хампарцумян, председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк / София Терзийска

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 100 (12 апр. 2014), с. 13.
336.71(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259969508


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

        ЗА тях направил бих всичко : девет примера как чрез законови поправки управляващите пренареждат цели сектори в икономиката Вж Св 37

БС 2014/4 Св 47
КАРОЛЕВ, Владимир Асенов, 1961-
        Кой създава кризите / Владимир Каролев. - Следва

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 103 (15 апр. 2014), с. 12.
Световните стопански кризи през ХХ век
338.124(100)
COBISS.BG-ID 1260755172

БС 2014/4 Св 48
МИХАЙЛОВ, Михаил
        Украйна пред избор - български "преход" или югославски разпад / Михаил Михайлов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 77 (25 апр. 2014), с. 8.
338(477)
COBISS.BG-ID 1260205028

БС 2014/4 Св 49
МИХОВ, Илиян Любомиров, 1966-
        България е опряла "стената", отвъд която доходите ще растат само с по-добри институции : интервю с професора по макроикономика и декан на INSEAD Илиян Михов / Галя Прокопиева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 15 (12-18 апр. 2014), с. 26-27.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261115364

БС 2014/4 Св 50
РАН, Ричард, 1942-
        Изритайте негодниците, ако не стават, и изберете други : интервю с американските икономисти Ричард Ран и Роналд Ът / Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 14 (5-11 апр. 2014), с. 22-23.
338.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261110500

БС 2014/4 Св 51
РАН, Ричард, 1942-
        Казахме на Луканов, че правенето на икономика е като правене на торта : интервю с Ричард Ран и Роналд Ът, американски икономисти, автори на плана "Ран-Ът" / Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 90 (2 апр. 2014), с. 13, 14.
338.242(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259535332


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

БС 2014/4 Св 52
ПУТИН, Владимир Владимирович, 1952-
        Газът за европейските потребители : ще спрем доставките за Украйна, ако не плаща : писмо на Владимир Путин до лидерите на 18 европейски държави, купуващи руски газ. - Прев. от рус.

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 100 (12 апр. 2014), с. 14.
339.56:622.69(470:4)(044)
COBISS.BG-ID 1259959524


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2014/4 Св 53
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Програма "О, кална среда" : МОСВ иска обратно от общините 129 млн. лв. по "Околна среда". Това заплашва да катастрофира програмата, общините, изпълнителите и бюджета / Огнян Георгиев. - МОСВ - Министерство на околната среда и водите

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 16 (18-25 апр. 2014), с. 14-15.
339.923:061.1ЕС:502.3(497.2)
502.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1261118436


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2014/4 Св 54
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Лични данни за публична употреба / Михаил Константинов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5156 (18 апр. 2014), с. 13.
По повод злоупотребата с лични данни на бълг. граждани от страна на политическите партии
342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1260160228


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2014/4 Св 55
КРИСТИ, Нилс, 1928-
        Възстановяване след зверствата / Нилс Кристи ; прев. от англ. Деница Абаджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 10, 11.
По повод масовото убийство на остров Ютьоя и бомбения атентат в Осло на 22 юни 2011 г.
343.97(481)
323.28(481)
COBISS.BG-ID 1260955364


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/4 Св 56
ГРУЕВ, Лазар Георгиев, 1956-
        В съдебната власт трябва да се знае кой кого издига и защо : с проф. Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд, разговаря Павлина Желева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 104 (16 апр. 2014), с. 14-15.
347.97/.99(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260111076

БС 2014/4 Св 57
ЦВЕТКОВА, Виолета
        Издатели: Искаме си репрографските права! / Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 95 (7 апр. 2014), с. 20.
347.78(497.2)
COBISS.BG-ID 1259713764


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2014/4 Св 58
ВЕЛИКОВ, Бойко Стефанов, 1954-
        Наемателите на плажовете - в регистър! : с Бойко Великов, директор на аналитичния център за борба с корупцията (БОРКОР), разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 109 (23 апр. 2014), с. 14-15.
Интервю за дейността на центъра
351.74:328.185(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260161508


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2014/4 Св 59
ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Педагогическата доктрина на българския офицер : полковник Стойчо Гаруфалов / Светлозар Елдъров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 16 (17 апр. 2014), с. 16-17.
355(092)
949.72.05(092)
92 Гаруфалов, С.
COBISS.BG-ID 1260117476

БС 2014/4 Св 60
НАЙДЕНОВ, Ангел Петров, 1958-
        Въоръжените сили могат да гарантират суверенитета ни : интервю с министъра на отбраната Ангел Найденов / Андрей Рангелов, Таня Димитрова

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 18 (30 апр. 2014), с. 8-9.
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260323300


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2014/4 Св 61
ТЕОДОСИЕВ, Теодосий Събев, 1947-
        Съвременният човек е разглезен от всякакви заместители на интелекта : интервю с Теодосий Теодосиев, ръководител на специализираната школа по приложна математика и физика за ученици в гр. Казанлък / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 90 (16 апр. 2014), с. 6-7.
37.014(047.53)
COBISS.BG-ID 1260105444

БС 2014/4 Св 62
ЧОМСКИ, Ноам, 1928-
        Радикалната педагогика : разговор на Ариан Робишо с проф. Ноам Чомски / прев. от англ. Зорница Христова. - Прев. от сп. Radical Pedagogy (2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 13 (4 апр. 2014), с. 10, 11.
37.03(047.73)
COBISS.BG-ID 1259709412


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2014/4 Св 63
ПОПОВ, Рачко Иванов, 1953-
        Не може да се живее без надежда : хубаво е да вярваме в нашия Спасител и неговото Възкресение : интервю с етнолога проф. Рачко Попов / Дора Николова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 92 (18 апр. 2014), с. 6-7.
39(497.2)(047.53)
159.922.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1260139748


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Програма "О, кална среда" : МОСВ иска обратно от общините 129 млн. лв. по "Околна среда". Това заплашва да катастрофира програмата, общините, изпълнителите и бюджета Вж Св 53


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

КЛАЙН, Нейоми, 1970-
        Доктрината на шока Вж Св 68


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БС 2014/4 Св 64
МАТВЕЕВ, Виктор Анатолиевич, 1941-
        Българи са сред откривателите на 4 нови елемента от Менделеевата таблица : интервю с акад. Виктор Матвеев / Диляна Кочева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 73 (16 апр. 2014), с. 17.
539.12(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260102884


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


608 ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПРИЛОЖНИТЕ НАУКИ. РАЦИОНАЛИЗАЦИИ. ПАТЕНТИ. ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ
Вж и 347.77

БС 2014/4 Св 65
НАЙДЕНОВА, Таня, 1955-
        Няма давност за кражба на марка : интервю с Таня Найденова, председател на Патентното ведомство на България / Марияна Бойкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 114 (28 апр. 2014), с. 13.
По повод 26 април - Световен ден на интелектуалната собственост
608.3:061.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260260836


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2014/4 Св 66
КАЦАРОВ, Крум Сотиров, 1957-
        Длъжници сме на военната медицина : интервю с полковник доц. д-р Крум Кацаров, началник на ВМА / Росица Цонева. - ВМА - Военномедицинска академия

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 16 (17 апр. 2014), с. 23.
614.21(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260118244


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БС 2014/4 Св 67
МИХАЙЛОВА, Паулина
        Голямата телевизионна война : битката между различните дистрибутори на тв сигнал става все по-жестока / Паулина Михайлова, Весислава Антонова ; по темата работи Юлиян Арнаудов. - Съдържа и: В царството на евтините зрелища ; Бягайте, монополът пада : репортаж от пропукването на цифровизацията и опитите да бъде закрепена

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 14 (5-11 апр. 2014), с. 8-12.
621.397(497.2)
COBISS.BG-ID 1261110244


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БС 2014/4 Св 68
КЛАЙН, Нейоми, 1970-
        Доктрината на шока / Наоми Клайн. - Прев. от англ. ез. от http://www.theguardian.com/uk (10 April 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 15 (18 апр. 2014), с. 11.
Опитът на газовата индустрия да използва кризата в Украйна, за да разшири своя глобален пазар под мотото за "енергийна сигурност"
622.324
504.056:622.324
COBISS.BG-ID 1261056484


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БС 2014/4 Св 69
ГЕЦОВ, Петър Стефанов, 1950-
        България е търсен партньор в космоса : интервю с проф. Петър Гецов, директор на Института за космически изследвания към БАН / Петър Чергаров

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 87 (12 апр. 2014), с. 8-9.
629.78(047.53)
COBISS.BG-ID 1259970276


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

КУРТАШЕВА, Биляна Радославова, 1973-
        Българската (не)преводимост : към литературния канон за износ на късния социализъм Вж Св 120


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БС 2014/4 Св 70
КРЪСТЕВ, Тодор, 1940-
        Шанс за Несебър / Тодор Кръстев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 6-7.
Необходимост от дългосрочна стратегия за опазване на Старинния град
719(497.2)
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1260726244


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/4 Св 71
ДОБРЕВА, Стефка
        ...where the bling is king, and the style is everything / Стефка Добрева. - Загл. на англ. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 2.
По повод изложбата на художника Владислав Георгиев "Pimp my life", София, галерия "Васка Емануилова", 12.03-11.04.2014 г.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1261211876

БС 2014/4 Св 72
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Огледалце, огледалце... : Антония Гюрковска, [инсталацията] "Troubled ground", Център за съвременно изкуство "Баня Старинна" - Пловдив, 5-30 апр. 2014 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 3.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1261078756

БС 2014/4 Св 73
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Апокалипсис сега и завинаги : Николай Майсторов в СГХГ / Кирил Попов. - СГХГ - Софийска градска художествена галерия

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 3.
Юбилейна изложба на художника, 20 март-20 апр. 2014
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1260921572

БС 2014/4 Св 74
        ЮБИЛЕЙНА изложба на Николай Майсторов "Апокалипсис сега или винаги" в СГХГ, 20 март-20 апр. 2014. - СГХГ - Софийска градска художествена галерия. - Съдържа: По-лошо от това времето да свърши е да не свърши никога : слово, произнесено при откриването на изложбата / Георги Лозанов. "Ново небе, нова земя" / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 13 (4 апр. 2014), с. 5.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1259687908


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2014/4 Св 75
КРАСИНИ, Анжело, 1954-
        Има още жажда за красота : накитът носи магията на ръчния труд и на уникалното мислене : интервю с художника-бижутер Анжело Красини / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 89 (16 апр. 2014), с. 18, 21.
По повод юбилейната му изложба
739.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1260100324

ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Графични и скулптурни черно-бели послания Вж Св 81

БС 2014/4 Св 76
ФИЛКОВА, Федя Райкова, 1950-
        Завършеност и безпределна устременост : Маргарит Цанев - Марго (1944-1969) / Федя Филкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 3.
По повод 70 г. от рождението на скулптора
730.071.1(092)
92 Цанев, М.
COBISS.BG-ID 1261074660


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/4 Св 77
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Греди Асса - разказвачът на свят : "През пустинята", юбилейна изложба-живопис, Софийска градска художествена галерия, 29 апр. - 25 май 2014 / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 5.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1261083364

БС 2014/4 Св 78
ЛАНДОВА, Мария
        Мъжкото и женското пространство : две изложби ни връщат към същността на рисуването като самотен монолог / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 2.
По повод изложбите: "Без опорни точки" на Чавдар Гюзелев, галерия "Ракурси", 2-17 апр. 2014 г. и "Къси (морски) разкази" на Веселина Томова, галерия "Аросита", 3-20 апр. 2014 г.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1260982756

НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Поетиката на града в живописта, лириката, есеистиката и художествената критика на Сирак Скитник Вж Св 140

БС 2014/4 Св 79
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Преодоляване на дистанцията : Велизар Димчев, "Голо око", изложба [живопис] в Unicredit Studio, София, 3 апр.-7 май 2014 / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 4.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1260723172

БС 2014/4 Св 80
ХРИСТОВА, Теменужка
        Офелия Цветанова ни отвежда в света на хармонията / Теменужка Христова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 77 (25 апр. 2014), с. 12.
По повод изложбата на художничката "Пролетно сияние" - живопис върху коприна, София, галерия "Арт 36", апр. 2014
75.071.2
COBISS.BG-ID 1260206052


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2014/4 Св 81
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Графични и скулптурни черно-бели послания / Кирил Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 2.
Изложбата "Черно-бели идеи" с графики от Зоран Мише, Горан Тричковски и скулптура от Николай Йотов, галерия "Червената точка", 6 март 2014 г.
76:061.4
730:061.4
COBISS.BG-ID 1260921316


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/4 Св 82
АДЕС, Томас, 1971-
        Непреодолимият импулс на композитора : разговор с Томас Адес / Александър Видев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 12.
78.071.1(410)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260974052

БС 2014/4 Св 83
ГОЛЕМИНОВ, Михаил Маринов, 1956-
        Умееше да прекрачва граници : 90 години от рождението на композитора и диригента Константин Илиев (1924-1988) / Михаил Големинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 2.
78.071.1(092)
92 Илиев, К.
COBISS.BG-ID 1260669412

БС 2014/4 Св 84
ДЖОЛИ, Джеймс
        Аз съм "Клаудио" за всички / Джеймс Джоли ; прев. от англ. Росен Асенов. - Прев. със съкр. от сп. Gramophone (March 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 13 (4 апр. 2014), с. 12.
По повод смъртта на италианския диригент Клаудио Абадо (1933-2014)
78.071.1(45)(092)
92 Абадо, К.
COBISS.BG-ID 1259739876

БС 2014/4 Св 85
ДОЧЕВА, Екатерина
        54-ти международен фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе, 15-30 март 2014 : успешни фестивални стратегии / Екатерина Дочева. - Продълж. от бр. 12 (28 март 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 58, бр. 13 (4 апр. 2014), с. 3.
Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 5.
78.091.4(497.215)
COBISS.BG-ID 1260724708


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/4 Св 86
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Мини портрет на макси певец : гастрол на [баритона] Владимир Стоянов в Софийската опера / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 15 (18 апр. 2014), с. 6.
782.1.071.2
COBISS.BG-ID 1261035748

БС 2014/4 Св 87
ГЕОРГИЕВ, Любомир
        Борис Христов бил отречен като невъзвращенец / Любомир Георгиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 91 (18 апр. 2014), с. 15, 16.
По повод 100 г. от рождението на оперния певец
782.1.071.2(092)
92 Христов, Б.
COBISS.BG-ID 1260151524

БС 2014/4 Св 88
КУЛАЕВА, Агунда Елкановна
        Талантът в музиката е "ол инклузив"! : с мецосопраното Агунда Кулаева разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 96 (8 април 2014), с. 22.
782.1.071.2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259749860

БС 2014/4 Св 89
МОМИРОВ, Иван Димов, 1974-
        Гена ни мъмреше с любов : интервю с оперния певец Иван Момиров / Елица Иванова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7605 (4 април 2014), с. 27.
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1259628772


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2014/4 Св 90
ЕФРЕМОВА, Ани
        Борис Карадимчев - момчето, което не си отива / Ани Ефремова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5157 (19 апр. 2014), с. 30.
По повод смъртта на композитора
784.7.071.1(092)
92 Карадимчев, Б.
COBISS.BG-ID 1260125412

БС 2014/4 Св 91
КУТЕВА, Елена Филипова, 1943-
        От попфолка пострада не фолкът, а българинът : интервю с музиколога проф. Елена Кутева / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 96 (26-27 апр. 2014), с. 9.
По повод 20-годишната й работа като директор на Държавния фолклорен ансамбъл "Филип Кутев"
784.4.072(047.53)
COBISS.BG-ID 1260269284


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/4 Св 92
АТАНАСОВ, Атанас Георгиев, 1955-
        Киното остава през годините, но театърът е изкуството на мига : интервю с проф. Атанас Атанасов / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 85 (11 апр. 2014), с. 26-27.
791.44.071(047.53)
792.2.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1259868644

БС 2014/4 Св 93
БОЙКОВА, Силвия
        "Истинският Люин Дейвис" - песен за един неудачник / Силвия Бойкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 3.
Американският игрален филм "Истинският Люин Дейвис/Inside Llewyn Davis" (2013), режисьори Итън и Джоуел Коен, представен в рамките на фестивала So Independent, 24.10-03.11.2013
791.43(73)
COBISS.BG-ID 1261224164

БС 2014/4 Св 94
ГЕОРГИЕВА, Галина
        18-и София Филм Фест. Три цвята: бяло, зелено, червено / Галина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 7.
791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1261032932

ГОСПОДИНОВ, Пенко, 1970-
        Театърът ни заприлича на телевизионен канал : интервю с актьора Пенко Господинов Вж Св 103

БС 2014/4 Св 95
ГЪРДЕВ, Борислав, 1962-
        След четвъртия сезон на "Под прикритие" / Борислав Гърдев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 3.
Българският криминален тв сериал "Под прикритие", режисьори Димитър Митовски, Виктор Божинов, Димитър Гочев
791.43-2.097
COBISS.BG-ID 1261248228

БС 2014/4 Св 96
ДОЙЧ, Густав, 1952-
        От какво се нуждае Шърли? / Густав Дойч ; Ивайла Александрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 3.
Интервю с режисьора след неговия майсторски клас, състоял се след прожекцията на "Шърли: представа за реалност" (2013) на 18-ия международен София Филм Фест
791.43.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1260983524

БС 2014/4 Св 97
ЛАМБРИНОВА, Катерина, 1989-
        На границата между видовете кино : документалният конкурс на 18. МСФФ / Катерина Ламбринова. - МСФФ - Международен София Филм Фест

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 15 (18 апр. 2014), с. 7.
791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1261036004

БС 2014/4 Св 98
СЛАВОВА, Петя
        Неудобните под прицел : младите на София Филм Фест 2014 / Петя Славова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 13 (4 апр. 2014), с. 6.
791.43.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1259690468

БС 2014/4 Св 99
ФИДАНОВА-Коларова, Валентина Ангелова
        Професионалните борби на Георги Русев / Валентина Фиданова-Коларова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 5.
В памет на актьора Георги Русев (1928-2011)
791.44.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Русев, Г.
COBISS.BG-ID 1261267428


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

АТАНАСОВ, Атанас Георгиев, 1955-
        Киното остава през годините, но театърът е изкуството на мига : интервю с проф. Атанас Атанасов Вж Св 92

БС 2014/4 Св 100
БАЙКОВ, Михаил
        Страхът - люлка на цивилизацията : VIII Международна творческа лаборатория - ателие, Държавен куклен театър - Стара Загора, 1-15 април 2014 г. / Михаил Байков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561
Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 8.
Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 8.
792.97(497.235)
COBISS.BG-ID 1261230308

БС 2014/4 Св 101
ВАСИЛЕВ, Васил Стоянов, 1976-
        Липсва ни гордост и това е най-големият ни проблем : интервю с Васил Василев, заместник-министър на културата / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 88 (15 апр. 2014), с. 11, 14.
Интервю по проблемите на бълг. театър
792.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260078820

БС 2014/4 Св 102
ВЪРБАНОВ, Петър
        Без катарзис в изкуството няма нищо : интервю с режисьора Петър Върбанов / Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 82 (7 апр. 2014), с. 6-7.
По повод постановката на пиесата "Изгубени германци или лов на пеперуди" (с американското заглавие "Lost in space") на македонския драматург Деян Дуковски, режисьор Петър Върбанов, за The WhiteListed Theatre Company в Ню Йорк
792.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1259701220

БС 2014/4 Св 103
ГОСПОДИНОВ, Пенко, 1970-
        Театърът ни заприлича на телевизионен канал : интервю с актьора Пенко Господинов / Иван Венчев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 98 (26 апр. 2014), с. 8-9.
792.2.071.2(047.53)
791.44.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1260272868

БС 2014/4 Св 104
ГРАДИНГЕР, Джаред, 1977-
        Джаред Градингер и Ангела Шубот: Вместо какво са те : [интервю] / въпросите зададе Елена Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 8.
По повод физическия пърформанс "Вместо какво са те", представен на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс "Антистатик", София, 8 апр. 2014 г.
792.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1260986084

БС 2014/4 Св 105
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Видение в образ, ритъм и жест / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 15 (18 апр. 2014), с. 4.
Спектакълът "Йерма" по Федерико Гарсия Лорка в Театър "Българска армия", режисьор Диана Добрева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1261011428

БС 2014/4 Св 106
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Нито е черно, нито е бяло / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 13 (4 апр. 2014), с. 3.
Пиесата "Господин Пунтила и неговият слуга Мати" от Бертолт Брехт в Младежки театър "Николай Бинев", режисьор Маргарита Младенова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1259678180

БС 2014/4 Св 107
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Сюжети с жени в Пловдивската опера / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 13 (4 апр. 2014), с. 3.
Танцовият спектакъл "Жени на ръба..." в Държавна опера Пловдив, хореография Боряна Сечанова и др.
792.8.09
COBISS.BG-ID 1259680996

БС 2014/4 Св 108
КАРАКОСТОВА, Румяна Лазарова, 1951-
        Развлечение с романтична интрига : новият прочит на "Графиня Марица" в Музикалния театър / Румяна Каракостова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 13 (4 апр. 2014), с. 7.
По повод оперетата на Имре Калман, режисьор-постановчик Марио Николов
792.56.09
COBISS.BG-ID 1259695844

БС 2014/4 Св 109
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Между маската и болката: един моноспектакъл на Йорданка Стефанова / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 8.
Моноспектакълът "Бясна, кривогледа и лакома" от Боян Папазов, Държавен сатиричен театър "Алеко Константинов", режисьор Антоанета Симеонова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1261228260

БС 2014/4 Св 110
ПЕТРОВА, Вера Петрова
        Ако имам власт и пари, ще ги вложа в култура : интервю с оперния режисьор Вера Петрова / Мария Пейчева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 79 (4 апр. 2014), с. 11.
По повод премиерата на комичната опера "Пепеляшка" от Джоакино Росини, диригент Григор Паликаров, в Софийската опера
792.54.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1259626468

БС 2014/4 Св 111
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Тържеството на радостта / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 8.
По повод премиерата на комичната опера "Пепеляшка, или триумфът на добродушието" от Джоакино Росини в Софийската национална опера и балет, диригент Григор Паликаров
792.54.09
COBISS.BG-ID 1261085668

БС 2014/4 Св 112
САМАРДЖИЕВА, Михаела
        От намирането към търсенето... по пътя : Sofia Underground performance art festival 2014: "Необикновени доказателства", 25 март-1 апр. 2014 / Михаела Самарджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 15 (18 апр. 2014), с. 8.
792.8(497.223)
COBISS.BG-ID 1261037028

БС 2014/4 Св 113
ТАГАРЕВА, Албена
        Национални награди за театър ИКАР 2014 / Албена Тагарева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 8.
792(497.2)
COBISS.BG-ID 1260925668

БС 2014/4 Св 114
ТЕРЗИЙСКА, Калина
        Робърт Уилсън. Театърът като мегаструктура / Калина Терзийска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 8.
Творчеството на авангардният театрален режисьор Робърт Уилсън
792.2.071.1(73)
COBISS.BG-ID 1261054692

ФИДАНОВА-Коларова, Валентина Ангелова
        Професионалните борби на Георги Русев Вж Св 99

БС 2014/4 Св 115
ЩАЙН, Петер, 1937-
        "Любовта е най-съвременният проблем" : разговор с [театралния режисьор] Петер Щайн / Светлана Полякова ; прев. от рус. Геновева Димитрова. - Съдържа и: Солиден бутик за рафинирана клиентела / Екатерина Бирюкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 12.
По повод премиерата на операта "Аида" от Джузепе Верди в Московския академичен музикален театър "Станиславски и Немирович-Данченко", постановка Петер Щайн
792.54.09
COBISS.BG-ID 1261119716


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БС 2014/4 Св 116
КОСТАДИНОВ, Александър, 1988-
        Лютите кюфтенца на татко са N1 : интервю с Александър Костадинов, европейски шампион по борба в категория до 59 кг на първенството във Финландия, април 2014 / Мария Димитрова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7613 (12 апр. 2014), с. 41.
796.81/.82(047.53)
COBISS.BG-ID 1259956452

БС 2014/4 Св 117
МАРКОВ, Иван
        Бях готов и за световен рекорд : с европейския шампион по вдигане на тежести в категория 85 кг Иван Марков разговаря Антони Йорданов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 99 (11 апр. 2014), с. 35.
796.88(047.53)
COBISS.BG-ID 1259872228


796.9 ЗИМНИ ВИДОВЕ СПОРТ. БЯГАНЕ С КЪНКИ. СКИ СПОРТ. СПОРТ С ШЕЙНИ

БС 2014/4 Св 118
ДЕНКОВА, Албена, 1974-
        Научих, че невинаги, когато си най-добър, печелиш, и невинаги, като си на върха, си най-заслужил : интервю с Албена Денкова, световна шампионка по фигурно пързаляне / Явор Геронтиев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 23, бр. 89 (1 апр. 2014), с. 13.
796.912(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1259502564


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2014/4 Св 119
КОЧЕВА-Лефеджиева, Ана Иванова
        Границите на българския език - двойно по-големи от държавните : общите черти, които обединяват всички родни диалекти, говорят за единството на българския в миналото и днес / Ана Кочева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 88 (15 апр. 2014), с. 9, 10.
808.67-08
COBISS.BG-ID 1260025828


82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Вж и 7.01

МАШЕЛАЙН, Анелейн, 1971-
        Непонятното Вж Св 8


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БС 2014/4 Св 120
КУРТАШЕВА, Биляна Радославова, 1973-
        Българската (не)преводимост : към литературния канон за износ на късния социализъм / Биляна Курташева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 9.
Преводни и издателски практики по време на социализма в България (1960-1989 г.)
82.03(497.2)"1960/1989"
655.4/.5(497.2)"1960/1989"
COBISS.BG-ID 1261086180


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 121
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Емблемата на театъра : 450 години от рождението на Шекспир / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 8.
820(092)
92 Шекспир, У.
COBISS.BG-ID 1261271524

БС 2014/4 Св 122
ПАНЧЕВА, Евгения Спасова, 1958-
        Метадрамата "Хамлет" / Евгения Панчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 6-7.
По повод едноименната драма на Уилям Шекспир
820-2.09
COBISS.BG-ID 1261085156


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 123
        БОРБА с езика. За поезията на Паул Целан : [съкратен запис на разговор между Ришард Криницки, Йоанна Рошак и Богуслав Дептула по време на премиерата на "Псалм и други стихотворения" на Паул Целан в превод на Р. Криницки, Варшава, 5 декември 2013 г.]. Зелената страна на Целан / Алиция Розе ; прев. от пол. Вера Деянова. - Прев. от http://kulturaliberalna.pl/2014/03/04/uporac- sie-jezykiem-poezji-paula-celana-zapis-rozmowy /


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 10-11.
830(436).09
COBISS.BG-ID 1260989156


830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК

БС 2014/4 Св 124
КАНТИЕНИ, Моника, 1965-
        Препечена филийка : [разказ] / Моника Кантиени ; прев. от нем. Петя Желева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 15.
830(494)-32
COBISS.BG-ID 1261006052


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 125
КОЛИНИ, Стефан, 1947-
        Топла връзка: биография и интелектуални елити : [есе] / Стефан Колини ; прев. от англ. Стоян Гяуров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 1, 9.
Част от книгата на Стефан Колини "Четиво за всички: критици, историци, публики" (Stefan Collini. Common Reading: Critics, Historians, Publics), посветена на френския писател, авантюрист и политик Андре Малро (1901-1976)
840.09
COBISS.BG-ID 1260917220


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 126
ГИНЕВ, Димитър Йорданов
        Смисълът на социалната критика като включена изключеност : по повод 15-годишнината от замисъла на романа "Празникът на козела" от Марио Варгас Льоса / Димитри Гинев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 15 (18 апр. 2014), с. 9.
860(85)-31.09
COBISS.BG-ID 1261045476


860(861) КОЛУМБИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 127
АЛИЕНДЕ, Исабел, 1942-
        Четяха Маркес и по улиците : Габо беше Балзак на своето време, казва световноизвестната писателка / Изабел Алиенде ; Хуан Гонзалес, Ейми Гуудман. - Прев. от англ. със съкр.

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7621 (22 апр. 2014), с. 23.
Интервю с чилийската писателка за радио- и телевизионната програма "Democracy Now!" по повод смъртта на Габриел Гарсия Маркес (1927-2014)
860(861)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261570788

БС 2014/4 Св 128
ТАБАКОВА, Лиляна Кънчева
        Габриел Гарсия Маркес (6 март 1927-17 април 2014) : как се пише след "Сто години самота" : in memoriam / Лиляна Табакова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 16 (25 апр. 2014), с. 4.
860(861)(092)
92 Гарсия Маркес, Г.
COBISS.BG-ID 1261082084


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 129
АНДРЕЕВА, Яна Еленкова, 1968-
        Революцията на карамфилите от 25 април 1974 г. в драматургията на Жузе Сарамагу / Яна Андреева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 6-7.
869.0.09
COBISS.BG-ID 1261227236


877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 130
НАДЖАРЯН, Нора
        Оʼкей, Дейзи, край! ; Вероника ха-ха-ха : [разкази] / Нора Наджарян ; прев. от англ. Женя Димова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 12-13.
877.4(564.3)-32
COBISS.BG-ID 1261002980


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 131
ТРЕНДАФИЛОВ, Христо Петров, 1952-
        Една ненаписана литературна симфония / Христо Трендафилов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 7.
По повод литературоведските изследвания на акад. Виктор Владимирович Виноградов (1895-1969) и идеята му за написване на "Симфония на руската литература"
882.09
COBISS.BG-ID 1261270756


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 132
ВАЛЕНСА, Данута, 1949-
        "Всичко има своята цена" : разговор с Данута Валенса / Марин Бодаков ; прев. от пол. Светла Каранешева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 13 (4 апр. 2014), с. 9.
По повод българската премиера на мемоарната й книга "Мечти и тайни", София, ИК "Изток-Запад", 2014
884-94(047.53)
COBISS.BG-ID 1259707876

БС 2014/4 Св 133
РУГ, Люцина
        Тадеуш Ружевич (1921-2014) : in memoriam / Люцина Руг ; прев. [от пол.] Боян Обретенов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 2.
884(092)
92 Ружевич, Т.
COBISS.BG-ID 1261243620


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 134
ХРАБАЛ, Бохумил, 1914-1997
        Кафкиада : разказ / Бохумил Храбал ; прев. от чеш. Вяра Ризова ; ред. Анжелина Пенчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 11, 14.
885.0-32
COBISS.BG-ID 1261055716


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 135
ПЕТРОВИЧ, Горан, 1961-
        Из "Търсачката" : [разкази] / Горан Петрович ; прев. от сръб. Жела Георгиева. - Прев. от кн.: Претраживач : записи / Горан Петровић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2007. - Съдържа: Изречение ; Тишина ; Сол ; Разлика ; Пазар

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 1, 13.
886.1-32
COBISS.BG-ID 1261010916


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 136
ГЕОРГИЕВ, Марин, 1946-
        С подскоците на скакалеца / Марин Георгиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 12-14.
По повод премиерата на книгата на Кирил Кадийски "Битие. Изход. 17 сонета", София, Перо, 2014
886.7.09
COBISS.BG-ID 1260930276

БС 2014/4 Св 137
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Неочаквано възраждане : Борислав Бойчев върху територията на литературния портрет / Чавдар Добрев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 77 (25 апр. 2014), с. 11.
По повод книгата "Портрети отблизо", София, Български писател, 2013
886.7-3.09
COBISS.BG-ID 1260204772

БС 2014/4 Св 138
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Случаят "Чужда кръв" и Велин Георгиев / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 9-11.
Идеологическият и литературен скандал около стихотворението "Чужда кръв" от 1963 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1261274084

БС 2014/4 Св 139
ЙОНЧЕВА, Красимира Йорданова, 1967-
        Неподправимите жалони / Красимира Йончева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 3.
По повод книгите "Когато бях овчарче" и "Аз бях офицер" (спомени от три епохи), София, 2013 от Кръстю Крапачев и "Пътят", Смолян, 2013 от Костадин Глушков
886.7.09
COBISS.BG-ID 1260670948

БС 2014/4 Св 140
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Поетиката на града в живописта, лириката, есеистиката и художествената критика на Сирак Скитник / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 11, 15.
Доклад за научната конференция "Изкуството и улицата", посветена на Сирак Скитник във връзка със 130 години от рождението му и 40 години от първата емисия на Радио Благоевград, Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", 31 май 2013 г.
886.7.09
75.072
COBISS.BG-ID 1260929764

БС 2014/4 Св 141
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        "СРЕД-6": Ключът към разбирането на стихосбирката "Часът на участта" / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 13.
Поезията на Биньо Иванов
886.7.09
COBISS.BG-ID 1261281252

БС 2014/4 Св 142
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Трите кита на българското писане зад граница / Митко Новков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 10-11.
По повод книгите на Анна Койчева "Писма от Обединеното Кралство", LiterNet, 2002-2005 и "Кентърбърийски ябълки", София, Сиела, 2013
886.7.09
COBISS.BG-ID 1260928228

БС 2014/4 Св 143
ПЕТРОВ, Златозар Господинов, 1975-
        В живота съм никъде : Антоанета Колева и Илко Димитров разговарят със Златозар Петров по повод на книгата му "Раждане на снега", [София, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 7.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1260984036

БС 2014/4 Св 144
РАХНЕВ, Елин Христов, 1968-
        Поезията е влюбване по 4000 пъти на минута : интервю с поета Елин Рахнев / Албена Атанасова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7624 (25 апр. 2014), с. 18-19.
По повод премиерата на пиесата му "Любов" в Театър на последния етаж (Народен театър "Иван Вазов")
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1260201188

БС 2014/4 Св 145
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Място от думи / Дарин Тенев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 14.
По повод премиерата на стихосбирката на Марин Бодаков "Северна тетрадка", София, Издателство за поезия ДА, 2013
886.7.09
COBISS.BG-ID 1261005028

УЗУНОВА, Десислава Бориславова
        Механизмът на процеса раздвояване. Функцията на двойника в разказа "Ерих Райтерер" от Владимир Полянов Вж Св 11


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/4 Св 146
БЕЛЕВА, Йорданка Иванова, 1977-
        1986 г. ; Сбогуване по телефона ; Ветеран от раздялата ; когато бях малка и погледнех нагоре... ; Морзова азбука ; Смяна на часовото време : [стихотворения] / Йорданка Белева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261235940

БС 2014/4 Св 147
ВАЛЕРИЕВ, Валери, 1984-
        децата, малките, не са на фокус... ; това е панелен блок... ; Никулден ; погача ; пасха ; 40 ; жена си, а никой не те поглежда... : [стихотворения] / Валери Валериев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261060836

БС 2014/4 Св 148
ГЕОРГИЕВ, Велин Йосифов, 1933-
        Обич и тревога за България ; Омръзна ми да бъда вечен пътник... ; Илюзия ; Реплика през рамото ; Очакване ; Слово за Пеньо Пенев ; Близост : стихотворения / Велин Георгиев. - Факсимилета на стихотворения, отпечатани в многотиражката "Миньорски зов" (Бобов дол), бр. 1-2 (20 ян. 1965), която помества връщани от цензурата творби на поета

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 1, 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261281764

БС 2014/4 Св 149
ДРЕНСКИ, Константин Ясен, 1991-
        На чаша чай ; Забвение : [стихотворения] / Константин Дренски

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261058276

БС 2014/4 Св 150
ИВАНОВ, Биньо Стоянов, 1939-1998
        СРЕД-6 : [поема] / Биньо Иванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 17 (30 апр.-5 май 2014), с. 12.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261276388

БС 2014/4 Св 151
КЪНЕВ, Пейчо Г., 1980-
        Графити ; Разговор ; Сезони ; Инсомния : [стихотворения] / Пейчо Кънев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261059812

БС 2014/4 Св 152
МИНДОВА, Людмила Любомирова, 1974-
        Хроника ; Отвън ; Ерос ; Толкова близо, толкова далеч ; Почти джаз : [стихотворения] / Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1260990436

БС 2014/4 Св 153
ПЕТРОВ, Пламен Маринов, 1963-
        Нов юнашки епос 3 : [стихотворение] / Пламен Петров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1260930788

БС 2014/4 Св 154
СТОЯНОВА, Илеана Гаврилова, 1951-
        Дъждовден ; Форми на любов ; Хайку роман ; В огледалото ; Корида ; Пишещ призрак : нови стихове / Илеана Стоянова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 86 (12-13 апр. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1260002532

БС 2014/4 Св 155
ТОДОРОВА, Албена
        защо сме живи... ; сега ; задният ход на зимата... ; чие небе е подпрял този път... ; паяжина е затворила ъгъла на отвора... ; не ти вярвам... ; не искам израстването да ми стои като дреха... : [стихотворения] / Албена Тодорова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1260990180

БС 2014/4 Св 156
ХРИСТОВ, Мирослав Стоянов, 1982-
        остров валенсия : [стихотворение] / Мирослав Христов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1260931300

БС 2014/4 Св 157
ЦАКОВ, Цветозар, 1983-
        Другият : [стихотворение] / Цветозар Цаков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261056228


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/4 Св 158
ВИДИНСКИ, Емануил Ангелов, 1978-
        Прощално писмо : [разказ] / Емануил А. Видински

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 16 (23-29 апр. 2014), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261236452

БС 2014/4 Св 159
КРАЧОЛОВ, Боян
        Броячът ; Копнежи ; Сън : [проза] / Боян Крачолов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 16.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1261075428

БС 2014/4 Св 160
ПАЦОВ, Йото Христов, 1949-
        Часовникът : разказ / Йото Пацов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 80 (5-6 апр. 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1259715300

БС 2014/4 Св 161
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Георги Тертер и очилата : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 93 (19 апр. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1260123876

БС 2014/4 Св 162
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Ивайло, или сага за готвенето : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 81 (5 апр. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1259714276

БС 2014/4 Св 163
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Иван Асен ІІІ или суетата на земния живот : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 87 (12 апр. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1259969764

БС 2014/4 Св 164
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Теодор Светослав и аутизмът : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 98 (26 апр. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1260271588

БС 2014/4 Св 165
ТОНЧЕВА, Дияна, 1981-
        Изгреви : [разказ] / Дияна Тончева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 15 (16-22 апр. 2014), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261076708

БС 2014/4 Св 166
ХРИСТОВ, Мирослав Стоянов, 1982-
        Откъс от Всичкоядецът : [разказ] / Мирослав Христов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 13 (2-8 апр. 2014), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1260930532


892.4 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 167
КЕРЕТ, Етгар, 1967-
        България е далеч по-уютна от Америка : интервю с израелския писател Етгар Керет / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7626 (27 апр. 2014), с. 10.
По повод бълг. премиера на книгата му "Изведнъж на вратата се чука", Пловдив, Жанет 45, 2014
892.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1260273380


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 168
СЛАВЧЕВА, Людмила
        Су Тун - майстор на китайската словесност / Людмила Славчева. - Су Тун - псевдоним на Су Чжунгуй

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 75 (23 апр. 2014), с. 11.
895.1(092)
92 Су Тун
COBISS.BG-ID 1260146916


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/4 Св 169
ТАКАХАШИ, Муцуо, 1937-
        петнадесет години ; невидимите реки ; гледам дървото ; дървото, което го няма ; на поета I ; на поета II ; Сега ; пратеник ; мама плува : [стихотворения] / Муцуо Такахаши ; прев. от япон. Албена Тодорова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 14 (9-15 апр. 2014), с. 16.
895.6-1
COBISS.BG-ID 1261007332


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

КРЪСТЕВ, Тодор, 1940-
        Шанс за Несебър Вж Св 70


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БАКАЛОВА, Елка Георгиева, 1938-
        Историкът : Жак Льо Гоф (1924 - 2014) Вж Св 170

ГЕОРГИЕВ, Любомир
        Борис Христов бил отречен като невъзвращенец Вж Св 87

ГОЛЕМИНОВ, Михаил Маринов, 1956-
        Умееше да прекрачва граници : 90 години от рождението на композитора и диригента Константин Илиев (1924-1988) Вж Св 83

ДЖОЛИ, Джеймс
        Аз съм "Клаудио" за всички Вж Св 84

ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Педагогическата доктрина на българския офицер : полковник Стойчо Гаруфалов Вж Св 59

ЕФРЕМОВА, Ани
        Борис Карадимчев - момчето, което не си отива Вж Св 90

        НАЙ-добрият премиер, който България не получи : навършват се 15 години от кончината на големия политик и държавник Николай Добрев Вж Св 42

НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Емблемата на театъра : 450 години от рождението на Шекспир Вж Св 121

РУГ, Люцина
        Тадеуш Ружевич (1921-2014) : in memoriam Вж Св 133

СЛАВЧЕВА, Людмила
        Су Тун - майстор на китайската словесност Вж Св 168

ТАБАКОВА, Лиляна Кънчева
        Габриел Гарсия Маркес (6 март 1927-17 април 2014) : как се пише след "Сто години самота" : in memoriam Вж Св 128

ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Най-дългата фурнаджийска лопата в политиката : Димо Казасов е баща на парламентарното номадство Вж Св 172

ФИДАНОВА-Коларова, Валентина Ангелова
        Професионалните борби на Георги Русев Вж Св 99

ФИЛКОВА, Федя Райкова, 1950-
        Завършеност и безпределна устременост : Маргарит Цанев - Марго (1944-1969) Вж Св 76


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2014/4 Св 170
БАКАЛОВА, Елка Георгиева, 1938-
        Историкът : Жак Льо Гоф (1924 - 2014) / Елка Бакалова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 14 (11 апр. 2014), с. 4.
930.1(44)(092)
92 Льо Гоф, Ж.
COBISS.BG-ID 1260721636


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2014/4 Св 171
МЕДВЕДЕВ, Жорес Александрович, 1925-
        Украински и кримски парадокси : защо не се сбъднаха мечтите на украинците / Жорес Медведев, Рой Медведев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 97 (28 апр. 2014), с. 9, 12-13.
947.7
323(477)
COBISS.BG-ID 1260266212


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Педагогическата доктрина на българския офицер : полковник Стойчо Гаруфалов Вж Св 59

БС 2014/4 Св 172
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Най-дългата фурнаджийска лопата в политиката : Димо Казасов е баща на парламентарното номадство / Росен Тахов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 116 (30 апр. 2014), с. 17, 24.
949.72.05(092)
949.72.06(092)
92 Казасов, Д.
COBISS.BG-ID 1260316132


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Най-дългата фурнаджийска лопата в политиката : Димо Казасов е баща на парламентарното номадство Вж Св 172

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 89 (2014) Св 118
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 90 (2014) Св 51
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 98 (2014) Св 6
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 100 (2014) Св 46, Св 52
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 23, бр. 103 (2014) Св 47
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 112 (2014) Св 41
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 114 (2014) Св 65
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 116 (2014) Св 172
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 14 (2014) Св 28
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 16 (2014) Св 59, Св 66
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 18 (2014) Св 60
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 79 (2014) Св 110
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 80 (2014) Св 160
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 85 (2014) Св 92
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 86 (2014) Св 5, Св 18, Св 154
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 88 (2014) Св 101
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 89 (2014) Св 75
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 94 (2014) Св 1, Св 26
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 97 (2014) Св 44, Св 171
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 73 (2014) Св 20, Св 64
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 74 (2014) Св 42
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 75 (2014) Св 168
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 77 (2014) Св 48, Св 80, Св 137
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 79 (2014) Св 19
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 14 (2014) Св 24, Св 50, Св 67
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 15 (2014) Св 27, Св 37, Св 40, Св 49
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 16 (2014) Св 4, Св 39, Св 53
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 17 (2014) Св 14, Св 31
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 13, Год. 58, бр. 14 (2014) Св 85
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 13 (2014) Св 62, Св 74, Св 84, Св 98, Св 106, Св 107, Св 108, Св 132
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 14 (2014) Св 10, Св 25, Св 32, Св 55, Св 70, Св 79, Св 82, Св 83, Св 139, Св 170
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 15 (2014) Св 13, Св 15, Св 17, Св 68, Св 86, Св 97, Св 105, Св 112, Св 126
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 16 (2014) Св 30, Св 43, Св 72, Св 76, Св 77, Св 111, Св 115, Св 120, Св 122, Св 128
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 13 (2014) Св 73, Св 81, Св 113, Св 125, Св 136, Св 140, Св 142, Св 153, Св 156, Св 166
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 14 (2014) Св 78, Св 96, Св 104, Св 123, Св 124, Св 130, Св 143, Св 145, Св 152, Св 155, Св 169
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 15 (2014) Св 94, Св 114, Св 134, Св 135, Св 147, Св 149, Св 151, Св 157, Св 159, Св 165
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 16, Год. 23, бр. 17 (2014) Св 100
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 16 (2014) Св 7, Св 8, Св 11, Св 12, Св 71, Св 93, Св 109, Св 129, Св 146, Св 158
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 17 (2014) Св 16, Св 95, Св 99, Св 121, Св 131, Св 133, Св 138, Св 141, Св 148, Св 150
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5139 (2014) Св 21
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5156 (2014) Св 54
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5157 (2014) Св 90
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 80 (2014) Св 36
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 81 (2014) Св 162
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 82 (2014) Св 102
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 87 (2014) Св 69, Св 163
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 90 (2014) Св 61
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 92 (2014) Св 63
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 93 (2014) Св 161
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 97 (2014) Св 29
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 98 (2014) Св 103, Св 164
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 78 (2014) Св 45
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 88 (2014) Св 119
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 90 (2014) Св 33
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 91 (2014) Св 87
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 96 (2014) Св 91
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7605 (2014) Св 89
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7613 (2014) Св 116
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7617 (2014) Св 38
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7618 (2014) Св 35
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7621 (2014) Св 3, Св 127
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7624 (2014) Св 144
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7626 (2014) Св 167
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 95 (2014) Св 22, Св 57
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 96 (2014) Св 88
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 97 (2014) Св 9
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 99 (2014) Св 117
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 102 (2014) Св 34
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 103 (2014) Св 23
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 104 (2014) Св 56
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 109 (2014) Св 58
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 112 (2014) Св 2

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Абаджиева, Деница (преводач) Св 55
Адес, Томас, 1971- (интервюирано лице) Св 82
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 6
Александрова, Ивайла (интервюиращо лице) Св 96
Алиенде, Исабел, 1942- (интервюирано лице) Св 127
Ангелова, Елена (интервюиращо лице) Св 104
Андреева, Яна Еленкова, 1968- (автор) Св 129
Антонова, Весислава (автор, съставител) Св 4
Антонова, Весислава (автор) Св 67
Арнаудов, Юлиян (съставител) Св 67
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 86
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 17, Св 84
Атанасов, Атанас Георгиев, 1955- (интервюирано лице) Св 92
Атанасова, Албена (интервюиращо лице) Св 144
 
Б

Байков, Михаил (автор) Св 100
Байчев, Райко Павлов, 1987- (интервюиращо лице) Св 167
Бакалова, Елка Георгиева, 1938- (автор) Св 170
Баланше, Фабрис, 1969- (интервюирано лице) Св 15
Балтажи, Микола Федорович, 1956- (интервюирано лице) Св 24
Белева, Йорданка Иванова, 1977- (автор) Св 146
Бенишев, Благовест (интервюиращо лице) Св 22
Бирюкова, Екатерина (автор) Св 115
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 132
Бойкова, Марияна (интервюиращо лице) Св 65
Бойкова, Силвия (автор) Св 93
Бюкенън, Патрик, 1938- (автор) Св 25
 
В

Валенса, Данута, 1949- (интервюирано лице) Св 132
Валериев, Валери, 1984- (автор) Св 147
Василев, Васил Стоянов, 1976- (интервюирано лице) Св 101
Василева, Светла, 1964- (автор) Св 1
Великов, Бойко Стефанов, 1954- (интервюирано лице) Св 58
Венчев, Иван (интервюиращо лице) Св 103
Веселинова, Биляна (интервюиращо лице) Св 38
Вигенин, Кристиан Иванов, 1975- (интервюирано лице) Св 26
Видев, Александър Георгиев, 1985- (интервюиращо лице) Св 82
Видински, Емануил Ангелов, 1978- (автор) Св 158
Върбанов, Петър (интервюирано лице) Св 102
 
Г

Георгиев, Велин Йосифов, 1933- (автор) Св 148
Георгиев, Георги (интервюиращо лице) Св 26
Георгиев, Любомир (автор) Св 87
Георгиев, Марин, 1946- (автор) Св 136
Георгиев, Огнян (автор) Св 4, Св 31, Св 53
Георгиева, Галина (автор) Св 94
Георгиева, Жела, 1943- (преводач) Св 135
Геронтиев, Явор Бориславов (интервюиращо лице) Св 118
Гецов, Петър Стефанов, 1950- (интервюирано лице) Св 69
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 6
Гилтяй, Елица (интервюиращо лице) Св 41
Гинев, Димитър Йорданов (автор) Св 126
Големинов, Михаил Маринов, 1956- (автор) Св 83
Гонзалес, Хуан, 1947- (интервюиращо лице) Св 127
Господинов, Пенко, 1970- (интервюирано лице) Св 103
Господинова, Велина (съставител) Св 4
Градингер, Джаред, 1977- (интервюирано лице) Св 104
Греков, Димитър Фердинандов, 1958- (интервюирано лице) Св 45
Груев, Лазар Георгиев, 1956- (интервюирано лице) Св 56
Гуудман, Ейми, 1957- (интервюиращо лице) Св 127
Гърдев, Борислав, 1962- (автор) Св 95
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 61
Гюрова, Светломира (автор, интервюиращо лице) Св 27
Гюрова, Светломира (автор) Св 31
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 24
Гяуров, Стоян Димитров, 1950- (преводач) Св 125
 
Д

Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 36
Дел Вал, Александър, 1968- (интервюирано лице) Св 15
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 29
Денизова, Вера (автор) Св 14
Денкова, Албена, 1974- (интервюирано лице) Св 118
Дептула, Богуслав, 1965- (автор) Св 123
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 105, Св 106
Деянова, Вера, 1946- (преводач) Св 123
Джоли, Джеймс (автор) Св 84
Димитров, Георги Димитров, 1958- (интервюирано лице) Св 31
Димитров, Илко Димитров, 1955- (интервюиращо лице) Св 143
Димитрова, Алексения, 1963- (интервюиращо лице) Св 51
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 91
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 115
Димитрова, Мария (интервюиращо лице) Св 116
Димитрова, Таня (интервюиращо лице) Св 60
Димова, Женя, 1965- (преводач) Св 130
Добрев, Чавдар Атанасов, 1933- (автор) Св 137
Добрева, Стефка (автор) Св 71
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 138
Дойч, Густав, 1952- (интервюирано лице) Св 96
Долар, Младен, 1951- (автор) Св 7
Дочева, Екатерина (автор) Св 85
Дренски, Константин Ясен, 1991- (автор) Св 149
 
Е

Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (автор) Св 59
Ефремова, Ани (автор) Св 90
Ефтимова, Ваня (автор) Св 27
 
Ж

Желева, Павлина (интервюиращо лице) Св 56
Желева, Петя (преводач) Св 124
 
З

Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 58
 
И

Иванов, Биньо Стоянов, 1939-1998 (автор) Св 150
Иванов, Тилчо Колев, 1942- (интервюирано лице) Св 28
Иванова, Елица (интервюиращо лице) Св 89
Илиева, Зорница (автор) Св 18, Св 19
 
Й

Йончева, Красимира Йорданова, 1967- (автор) Св 139
Йорданов, Антони (интервюиращо лице) Св 117
Йорданов, Йордан (интервюиращо лице) Св 102
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 21
Йотова, Илияна Малинова, 1964- (интервюирано лице) Св 29
 
К

Калвайт, Катрин, 1959- (автор) Св 20
Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 107
Кантиени, Моника, 1965- (автор) Св 124
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор) Св 77
Каракостова, Румяна Лазарова, 1951- (автор) Св 108
Каранешева, Светла (преводач) Св 132
Каролев, Владимир Асенов, 1961- (автор) Св 47
Карпентър, Тед Гален, 1947- (автор) Св 30
Кацаров, Крум Сотиров, 1957- (интервюирано лице) Св 66
Керет, Етгар, 1967- (интервюирано лице) Св 167
Кирилов, Евгени Захариев, 1945- (интервюирано лице) Св 21
Клайн, Нейоми, 1970- (автор) Св 68
Колева, Антоанета Колева (интервюиращо лице) Св 143
Колини, Стефан, 1947- (автор) Св 125
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (автор) Св 54
Костадинов, Александър, 1988- (интервюирано лице) Св 116
Костова, Ева (интервюиращо лице) Св 5
Кочева, Диляна (интервюиращо лице) Св 64
Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова (автор) Св 119
Красини, Анжело, 1954- (интервюирано лице) Св 75
Крачолов, Боян (автор) Св 159
Криницки, Ришард, 1943- (автор) Св 123
Кристи, Нилс, 1928- (автор) Св 55
Кръстев, Тодор, 1940- (автор) Св 70
Кулаева, Агунда Елкановна (интервюирано лице) Св 88
Курташева, Биляна Радославова, 1973- (автор) Св 120
Кутева, Елена Филипова, 1943- (интервюирано лице) Св 91
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 72
Кънев, Пейчо Г., 1980- (автор) Св 151
Кънчев, Славчо, 1949- (автор) Св 44
 
Л

Лазаров, Алексей (съставител) Св 4
Ламбринова, Катерина, 1989- (автор) Св 97
Ландова, Мария (автор) Св 78
Лий, Джойс (автор) Св 17
Лозанов, Георги, 1958- (автор) Св 74
 
М

Марков, Иван (интервюирано лице) Св 117
Мастърс, Джонатан (автор) Св 33
Матвеев, Виктор Анатолиевич, 1941- (интервюирано лице) Св 64
Мафезоли, Мишел (интервюирано лице) Св 15
Машелайн, Анелейн, 1971- (автор) Св 8
Медведев, Жорес Александрович, 1925- (автор) Св 171
Медведев, Рой Александрович, 1925- (автор) Св 171
Миков, Михаил Райков, 1960- (интервюирано лице) Св 38
Милев, Момчил (автор, интервюиращо лице) Св 27
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (автор) Св 152
Митев, Пламен Димитров, 1956- (интервюирано лице) Св 9
Миткова, Ивет (интервюиращо лице) Св 45
Михайлов, Любомир (интервюиращо лице) Св 35
Михайлов, Михаил (автор) Св 48
Михайлова, Паулина (автор) Св 67
Михов, Илиян Любомиров, 1966- (интервюирано лице) Св 49
Момиров, Иван Димов, 1974- (интервюирано лице) Св 89
 
Н

Наджарян, Нора (автор) Св 130
Найденов, Ангел Петров, 1958- (интервюирано лице) Св 60
Найденова, Таня, 1955- (интервюирано лице) Св 65
Нас, Матиас (автор) Св 32
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 140, Св 141
Николов, Венелин (преводач) Св 8
Николова, Дора (интервюиращо лице) Св 63
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 109, Св 121
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор) Св 142
 
О

Обретенов, Боян Александров, 1946- (преводач) Св 133
 
П

Панов, Аспарух Аспарухов, 1949- (автор) Св 43
Панчев, Йово, 1981- (автор) Св 79
Панчева, Евгения Спасова, 1958- (автор) Св 122
Паси, Соломон Исак, 1956- (интервюирано лице) Св 34
Паскалева, Богдана, 1986- (преводач) Св 12
Пацов, Йото Христов, 1949- (автор) Св 160
Пейчева, Мария (интервюиращо лице) Св 110
Пенчева, Анжелина Христова, 1957- (редактор) Св 134
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 9
Петкова, Светла (автор) Св 74
Петров, Златозар Господинов, 1975- (интервюирано лице) Св 143
Петров, Пламен Маринов, 1963- (автор) Св 153
Петрова, Вера Петрова (интервюирано лице) Св 110
Петрович, Горан, 1961- (автор) Св 135
Пламенов, Петър, 1978- (автор) Св 111
Полякова, Светлана (интервюиращо лице) Св 115
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Св 73, Св 81
Попов, Рачко Иванов, 1953- (интервюирано лице) Св 63
Прокопиева, Галя (интервюиращо лице) Св 49
Путин, Владимир Владимирович, 1952- (автор) Св 52
Пъкурецу, Антон, 1966- (интервюирано лице) Св 35
 
Р

Радева, Зорница (преводач) Св 12
Ран, Ричард, 1942- (интервюирано лице) Св 50, Св 51
Рангелов, Андрей (интервюиращо лице) Св 60
Расмусен, Андерс Фог, 1953- (интервюирано лице) Св 27
Рахнев, Елин Христов, 1968- (интервюирано лице) Св 144
Ризова, Вяра Николаева (преводач) Св 134
Робишо, Ариан (интервюиращо лице) Св 62
Розе, Алиция (автор) Св 123
Рошак, Йоанна, 1981- (автор) Св 123
Руг, Люцина (автор) Св 133
 
С

Самарджиева, Михаела (автор) Св 112
Свобода, Ханес, 1946- (интервюирано лице) Св 22
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 75, Св 92, Св 101
Славова, Петя (автор) Св 98
Славчева, Людмила (автор) Св 168
Спахийски, Емил, 1967- (интервюиращо лице) Св 34
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор, интервюиращо лице) Св 31
Станева, Марина (автор) Св 39, Св 40
Станчев, Евгений Дончев, 1939- (интервюирано лице) Св 5
Старидолска, Елена (автор) Св 4, Св 31
Стоилов, Филип, 1982- (преводач) Св 7
Стоилова, Зорница (автор, интервюиращо лице) Св 31
Стоянов, Николай (интервюиращо лице) Св 50
Стоянова, Илеана Гаврилова, 1951- (автор) Св 154
Стоянова, Стела (автор) Св 3
Стоянович, Петър Иванов, 1967- (интервюирано лице) Св 2
 
Т

Табакова, Лиляна Кънчева (автор) Св 128
Тагарева, Албена (автор) Св 113
Такахаши, Муцуо, 1937- (автор) Св 169
Тахов, Росен Георгиев, 1959- (автор) Св 172
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (автор) Св 145
Теодосиев, Теодосий Събев, 1947- (интервюирано лице) Св 61
Терзийска, Калина (автор) Св 114
Терзийска, София (интервюиращо лице) Св 46
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 161, Св 162, Св 163, Св 164
Тодоров, Бойко Тодоров (автор) Св 10
Тодорова, Албена (автор) Св 155
Тодорова, Албена (преводач) Св 169
Тончева, Дияна, 1981- (автор) Св 165
Трендафилов, Христо Петров, 1952- (автор) Св 131
 
У

Узунова, Десислава Бориславова (автор) Св 11
 
Ф

Фиданова-Коларова, Валентина Ангелова (автор) Св 99
Филипов, Костадин Георгиев, 1947- (автор) Св 23
Филкова, Федя Райкова, 1950- (автор) Св 76
Фишер, Йошка, 1948- (автор) Св 32
Фройд, Зигмунд, 1856-1939 (автор) Св 12
 
Х

Хампарцумян, Левон, 1953- (интервюирано лице) Св 46
Храбал, Бохумил, 1914-1997 (автор) Св 134
Христов, Мирослав Стоянов, 1982- (автор) Св 156, Св 166
Христов, Момчил Емилов (преводач) Св 15
Христова, Зорница, 1974- (преводач) Св 62
Христова, Теменужка (автор) Св 80
 
Ц

Цаков, Цветозар, 1983- (автор) Св 157
Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 2
Цветкова, Виолета (автор) Св 57
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 88
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 28, Св 66
 
Ч

Чавдарова, Дечка Дечева, 1950- (автор) Св 16
Чакърова, Велина (интервюирано лице) Св 36
Чергаров, Петър (интервюиращо лице) Св 69
Чомски, Ноам, 1928- (интервюирано лице) Св 62
 
Ш

Шиндаров, Михаил, 1958- (автор) Св 13
Шубот, Ангела, 1977- (интервюирано лице) Св 104
Шулц, Мартин, 1955- (интервюирано лице) Св 41
 
Щ

Щайн, Петер, 1937- (интервюирано лице) Св 115
 
Ъ

Ът, Роналд (интервюирано лице) Св 50, Св 51

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Аз съм "Клаудио" за всички Св 84
Ако ЕС започне да се разклаща, поводът ще бъде Украйна Св 36
Ако имам власт и пари, ще ги вложа в култура Св 110
Апокалипсис сега и завинаги Св 73
 
Б

Без катарзис в изкуството няма нищо Св 102
Близост Св 148
Борба с езика. За поезията на Паул Целан Св 123
Борис Карадимчев - момчето, което не си отива Св 90
Борис Христов бил отречен като невъзвращенец Св 87
Броячът Св 159
Българи са сред откривателите на 4 нови елемента от Менделеевата таблица Св 64
Българите да се интересуват повече кого изпращат в Брюксел Св 21
България е далеч по-уютна от Америка Св 167
България е опряла "стената", отвъд която доходите ще растат само с по-добри институции Св 49
България е търсен партньор в космоса Св 69
България няма интерес от нова Студена война Св 26
Българската (не)преводимост Св 120
Бях готов и за световен рекорд Св 117
 
В

В живота съм никъде Св 143
В огледалото Св 154
В съдебната власт трябва да се знае кой кого издига и защо Св 56
Вероника ха-ха-ха Св 130
Ветеран от раздялата Св 146
Видение в образ, ритъм и жест Св 105
Враг пред портата Св 27
"Всичко има своята цена" Св 132
Възстановяване след зверствата Св 55
Въоръжените сили могат да гарантират суверенитета ни Св 60
 
Г

Габриел Гарсия Маркес (6 март 1927-17 април 2014) Св 128
Газът за европейските потребители Св 52
Гена ни мъмреше с любов Св 89
Георги Тертер и очилата Св 161
гледам дървото Св 169
Голямата телевизионна война Св 67
Границите на българския език - двойно по-големи от държавните Св 119
Графити Св 151
Графични и скулптурни черно-бели послания Св 81
Греди Асса - разказвачът на свят Св 77
 
Д

Да изразиш китайската мечта Св 17
Да се възползваме от членството в НАТО Св 28
децата, малките, не са на фокус... Св 147
Джаред Градингер и Ангела Шубот: Вместо какво са те Св 104
Джигитът на пътя е модел за успех на всяко гето по света Св 6
Длъжници сме на военната медицина Св 66
Доктрината на шока Св 68
Другият Св 157
Дъждовден Св 154
дървото, което го няма Св 169
 
Е

Европа уважава силните държави с ясна позиция Св 29
Една ненаписана литературна симфония Св 131
Емблемата на театъра Св 121
Ерос Св 152
 
Ж

Жена си, а никой не те поглежда... Св 147
 
З

За тях направил бих всичко Св 37
Забвение Св 149
Завършеност и безпределна устременост Св 76
задният ход на зимата... Св 155
Защо Западът плаща скъпо за своите комплекси? Св 15
защо сме живи... Св 155
 
И

Ивайло, или сага за готвенето Св 162
Иван Асен ІІІ или суетата на земния живот Св 163
Из "Търсачката" Св 135
Изборите в Македония - много известни и едно неизвестно Св 23
Изгреви Св 165
Издатели: Искаме си репрографските права! Св 57
Изритайте негодниците, ако не стават, и изберете други Св 50
Илюзия Св 148
Има още жажда за красота Св 75
Инсомния Св 151
"Истинският Люин Дейвис" - песен за един неудачник Св 93
Историкът Св 170
 
К

Казахме на Луканов, че правенето на икономика е като правене на торта Св 51
Как руската инвазия в Крим мобилизира НАТО Св 33
Кафкиада Св 134
Киното остава през годините, но театърът е изкуството на мига Св 92
Книга на 4 века вещае края на света Св 3
когато бях малка и погледнех нагоре... Св 146
Кой мрази ЕС Св 31
Кой се страхува от Нарендра Моди Св 39
Кой създава кризите Св 47
Кой ще води бащина дружина в Македония? Св 18
Копнежи Св 159
Корида Св 154
Културна полиция ще лови иманяри Св 2
 
Л

Липсва ни гордост и това е най-големият ни проблем Св 101
Лични данни за публична употреба Св 54
"Любовта е най-съвременният проблем" Св 115
Лютите кюфтенца на татко са N1 Св 116
 
М

Малък германски спор Св 32
мама плува Св 169
Между маската и болката: един моноспектакъл на Йорданка Стефанова Св 109
Метадрамата "Хамлет" Св 122
Механизмът на процеса раздвояване. Функцията на двойника в разказа "Ерих Райтерер" от Владимир Полянов Св 11
Мини портрет на макси певец Св 86
Минимална европейска заплата ще направи икономиките ни по-силни Св 41
Молба и молитва Св 13
Морзова азбука Св 146
Мъжкото и женското пространство Св 78
Място от думи Св 145
 
Н

На границата между видовете кино Св 97
на поета I Св 169
на поета II Св 169
На чаша чай Св 149
Наемателите на плажовете - в регистър! Св 58
Най-добрият премиер, който България не получи Св 42
Най-дългата фурнаджийска лопата в политиката Св 172
Научих, че невинаги, когато си най-добър, печелиш, и невинаги, като си на върха, си най-заслужил Св 118
Национални награди за театър ИКАР 2014 Св 113
Нация с посребряващи коси Св 14
не искам израстването да ми стои като дреха... Св 155
Не може да се живее без надежда Св 63
не ти вярвам... Св 155
невидимите реки Св 169
Неочаквано възраждане Св 137
Неподправимите жалони Св 139
Непонятното Св 8
Непреодолимият импулс на композитора Св 82
Неудобните под прицел Св 98
Никулден Св 147
Нито е черно, нито е бяло Св 106
Нов юнашки епос 3 Св 153
Нужен ни е нов поглед към либералните ценности и политики Св 43
Няма да позволим изкуствено раздробяване на земи заради европарите Св 45
Няма да позволим крайни елементи да разрушат Европа Св 22
Няма давност за кражба на марка Св 65
 
О

Обективността вече липсва в нашия занаят Св 5
Обич и тревога за България Св 148
Огледалце, огледалце... Св 72
Омръзна ми да бъда вечен пътник... Св 148
[Осемнадесети] 18-и София Филм Фест. Три цвята: бяло, зелено, червено Св 94
Основната стратегическа грешка на Вашингтон Св 30
остров валенсия Св 156
От какво се нуждае Шърли? Св 96
От намирането към търсенето... по пътя Св 112
От попфолка пострада не фолкът, а българинът Св 91
От Русия идват тревожни за България сигнали Св 34
Отвън Св 152
Откъс от Всичкоядецът Св 166
Офелия Цветанова ни отвежда в света на хармонията Св 80
Очакване Св 148
Още четири години виктатура Св 40
Оʼкей, Дейзи, край! Св 130
 
П

Пасха Св 147
паяжина е затворила ъгъла на отвора... Св 155
Педагогическата доктрина на българския офицер Св 59
[Петдесет и четвърти] 54-ти международен фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе, 15-30 март 2014 Св 85
петнадесет години Св 169
Пишещ призрак Св 154
Платени медии Св 4
погача Св 147
Поезията е влюбване по 4000 пъти на минута Св 144
Поетиката на града в живописта, лириката, есеистиката и художествената критика на Сирак Скитник Св 140
Почти джаз Св 152
пратеник Св 169
Преизбирането на Орбан - толкова просто и измамно Св 20
Преодоляване на дистанцията Св 79
Препечена филийка Св 124
Програма "О, кална среда" Св 53
Професионалните борби на Георги Русев Св 99
Прощално писмо Св 158
Путин - защитник на християнството? Св 25
 
Р

Радикалната педагогика Св 62
Развлечение с романтична интрига Св 108
Разговор Св 151
Революцията на карамфилите от 25 април 1974 г. в драматургията на Жузе Сарамагу Св 129
Реплика през рамото Св 148
Робърт Уилсън. Театърът като мегаструктура Св 114
Русофобството днес е модно увлечение Св 9
 
С

С подскоците на скакалеца Св 136
Сбогуване по телефона Св 146
сега Св 155
Сега Св 169
Сезони Св 151
Сезонът на черните лебеди Св 10
Ситуацията в Русия през една железопътна история Св 16
След четвъртия сезон на "Под прикритие" Св 95
Слово за Пеньо Пенев Св 148
Случаят "Чужда кръв" и Велин Георгиев Св 138
Смисълът на социалната критика като включена изключеност Св 126
Смяна на часовото време Св 146
СРЕД-6 Св 150
"СРЕД-6": Ключът към разбирането на стихосбирката "Часът на участта" Св 141
Страхът - люлка на цивилизацията Св 100
Страшни "смешки" с иновациите Св 1
Су Тун - майстор на китайската словесност Св 168
Съвременните гребци на галери Св 44
Съвременният човек е разглезен от всякакви заместители на интелекта Св 61
Сън Св 159
Сюжети с жени в Пловдивската опера Св 107
 
Т

Тадеуш Ружевич (1921-2014) Св 133
Талантът в музиката е "ол инклузив"! Св 88
Театърът ни заприлича на телевизионен канал Св 103
Теодор Светослав и аутизмът Св 164
това е панелен блок... Св 147
Толкова близо, толкова далеч Св 152
Топла връзка: биография и интелектуални елити Св 125
Трите кита на българското писане зад граница Св 142
Триумфът на "европейския Чавес" Св 19
Трябва ни булевард "Конституция" Св 38
Тържеството на радостта Св 111
 
У

Украински и кримски парадокси Св 171
Украйна пред избор - български "преход" или югославски разпад Св 48
Умееше да прекрачва граници Св 83
 
Ф

Фиксирането на лихви със закон не е ефективно Св 46
Форми на любов Св 154
 
Х

Хайку роман Св 154
[Хиляда деветстотин осемдесет и шеста] 1986 г. Св 146
[Хиляда и петстотин] 1500 български фирми правят бизнес в Румъния Св 35
Хроника Св 152
 
Ч

Часовникът Св 160
Четяха Маркес и по улиците Св 127
чие небе е подпрял този път... Св 155
 
Ш

Шанс за Несебър Св 70
 
Щ

"Ще бъда с теб през брачната ти нощ": Лакан и изродното Св 7
 
Ю

Юбилейна изложба на Николай Майсторов "Апокалипсис сега или винаги" в СГХГ, 20 март-20 апр. 2014 Св 74
"Южен поток" е политически проект Св 24  
U

Das Unheimliche Св 12
 
W

...where the bling is king, and the style is everything Св 71

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 2
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 3
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 4, Св 5


159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 6, Св 7, Св 8, Св 9, Св 10, Св 11, Св 12, Св 63


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 13


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Св 14
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 15, Св 16
32 ПОЛИТИКА Св 43
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 17, Св 55, Св 171
324 ИЗБОРИ Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 17, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 42, Св 43
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 44
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 45
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 46
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 37, Св 47, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Св 52
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 53
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 54
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 55
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 56, Св 57
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 58
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 59, Св 60
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 61, Св 62
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Св 63


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 53
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Св 68
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Св 64


608 ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ПРИЛОЖНИТЕ НАУКИ. РАЦИОНАЛИЗАЦИИ. ПАТЕНТИ. ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ Св 65
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 66
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Св 67
622 МИННО ДЕЛО Св 68
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Св 69
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Св 120


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Св 70
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 71, Св 72, Св 73, Св 74
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 75, Св 76, Св 81
75 ЖИВОПИС Св 77, Св 78, Св 79, Св 80, Св 140
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 81
78 МУЗИКА Св 82, Св 83, Св 84, Св 85
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 86, Св 87, Св 88, Св 89
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 90, Св 91
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 92, Св 93, Св 94, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 103
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 92, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Св 116, Св 117
796.9 ЗИМНИ ВИДОВЕ СПОРТ. БЯГАНЕ С КЪНКИ. СКИ СПОРТ. СПОРТ С ШЕЙНИ Св 118


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 119
82.01 ЛИТЕРАТУРНА ЕСТЕТИКА. ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА Св 8
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Св 120
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 121, Св 122
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123
830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК Св 124
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 125
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 126
860(861) КОЛУМБИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 127, Св 128
869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 129
877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 130
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 131
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 132, Св 133
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Св 134
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 135
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 11, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166
892.4 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 167
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 168
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 169


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 70
92 БИОГРАФИИ Св 42, Св 59, Св 76, Св 83, Св 84, Св 87, Св 90, Св 99, Св 121, Св 128, Св 133, Св 168, Св 170, Св 172
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 170
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 171
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 59, Св 172
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 172

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Абадо, Клаудио (1933-2014) Св 84
Асса, Греди вж Асса, Греди Хаим (1954-)
Асса, Греди Хаим (1954-) Св 77
 
Б

Бодаков, Марин вж Бодаков, Марин Христов (1971-)
Бодаков, Марин Христов (1971-) Св 145
Божинов, Виктор Св 95
Бойчев, Борислав вж Бойчев, Борислав Върбанов (1933-)
Бойчев, Борислав Върбанов (1933-) Св 137
Брехт, Бертолт (1898-1956) Св 106
 
В

Варгас Льоса, Марио (1936-) Св 126
Верди, Джузепе (1813-1901) Св 115
Виноградов, Виктор Владимирович (1895-1969) Св 131
 
Г

Гарсия Лорка, Федерико (1899-1936) Св 105
Гарсия Маркес, Габриел (1927-2014) Св 127, Св 128
Гаруфалов, Стойчо вж Гаруфалов, Стойчо Димитров (1868-1924)
Гаруфалов, Стойчо Димитров (1868-1924) Св 59
Георгиев, Велин вж Георгиев, Велин Йосифов (1933-)
Георгиев, Велин Йосифов (1933-) Св 138
Георгиев, Владислав (1979-) Св 71
Глушков, Костадин Св 139
Гочев, Димитър (1943-) Св 95
Гюзелев, Чавдар (1961-) Св 78
Гюрковска, Антония (1984-) Св 72
 
Д

Димчев, Велизар (1983-) Св 79
Добрев, Николай вж Добрев, Николай Кирилов (1947-1999)
Добрев, Николай Кирилов (1947-1999) Св 42
Добрева, Диана вж Добрева, Диана Стойнова (1971-)
Добрева, Диана Стойнова (1971-) Св 105
Дуковски, Деян (1969-) Св 102
 
И

Иванов, Биньо вж Иванов, Биньо Стоянов (1939-1998)
Иванов, Биньо Стоянов (1939-1998) Св 141
Илиев, Константин вж Илиев, Константин Николов (1924-1988)
Илиев, Константин Николов (1924-1988) Св 83
 
Й

Йотов, Николай (1973-) Св 81
 
К

Кадийски, Кирил вж Кадийски, Кирил Крумов (1947-)
Кадийски, Кирил Крумов (1947-) Св 136
Казасов, Димо вж Казасов, Димо Тотев (1886-1980)
Казасов, Димо Тотев (1886-1980) Св 172
Калман, Имре (1882-1953) Св 108
Карадимчев, Борис вж Карадимчев, Борис Климентов (1933-2014)
Карадимчев, Борис Климентов (1933-2014) Св 90
Коен, Джоуел (1954-) Св 93
Коен, Итън (1957-) Св 93
Койчева, Анна (1961-) Св 142
Крапачев, Кръстю Василев (1923-) Св 139
Крапачев, Кръстю вж Крапачев, Кръстю Василев (1923-)
 
Л

Лакан, Жак (1901-1981) Св 7
Луканов, Андрей Карлов (1938-1996) Св 51
Льо Гоф, Жак (1924-2014) Св 170
 
М

Майсторов, Николай вж Майсторов, Николай Лазаров (1943-)
Майсторов, Николай Лазаров (1943-) Св 73, Св 74
Малро, Андре (1901-1976) Св 125
Марго вж Цанев, Маргарит Христов (1944-1969)
Митовски, Димитър (1964-) Св 95
Мише, Зоран (1984-) Св 81
Младенова, Маргарита вж Младенова, Маргарита Стоянова (1947-)
Младенова, Маргарита Стоянова (1947-) Св 106
Моди, Нарендра (1950-) Св 39
 
Н

Николов, Марио Св 108
 
О

Орбан, Виктор (1963-) Св 19, Св 20
 
П

Паликаров, Григор (1971-) Св 110, Св 111
Папазов, Боян Бранимиров (1943-) Св 109
Папазов, Боян вж Папазов, Боян Бранимиров (1943-)
Полянов, Владимир (1899-1988) Св 11
Путин, Владимир Владимирович (1952-) Св 25
 
Р

Росини, Джоакино (1792-1868) Св 110, Св 111
Ружевич, Тадеуш (1921-2014) Св 133
Русев, Георги вж Русев, Георги Илиев (1928-2011)
Русев, Георги Илиев (1928-2011) Св 99
 
С

Сарамагу, Жузе (1922-2010) Св 129
Сечанова, Боряна (1962-) Св 107
Си, Дзинпин (1953-) Св 17
Симеонова, Антоанета Св 109
Сирак Скитник (1883-1943) Св 140
Стефанова, Йорданка (1955-) Св 109
Стоянов, Владимир (1969-) Св 86
Су, Тун (1963-) Св 168
Су, Чжунгуй вж Су, Тун (1963-)
 
Т

Томова, Веселина (1958-) Св 78
Тричковски, Горан (1987-) Св 81
 
У

Уилсън, Робърт (1941-) Св 114
 
Ф

Фройд, Зигмунд (1856-1939) Св 7
 
Х

Христов, Борис вж Христов, Борис Кирилов (1914-1993)
Христов, Борис Кирилов (1914-1993) Св 87
 
Ц

Цанев, Маргарит вж Цанев, Маргарит Христов (1944-1969)
Цанев, Маргарит Христов (1944-1969) Св 76
Цветанова, Офелия Св 80
Целан, Паул (1920-1970) Св 123
 
Ш

Шекспир, Уилиам (1564-1616) Св 121, Св 122
 
Щ

Щайн, Петер (1937-) Св 115
 
L

Lakan, Jacques вж Лакан, Жак (1901-1981)


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

България Св 14, Св 28, Св 29, Св 37, Св 53, Св 54, Св 67, Св 120
 
Е

Европейски съюз Св 29, Св 32, Св 36
ЕС вж Европейски съюз
 
И

Индия Св 39
 
К

Китай Св 17, Св 30
 
М

Македония Св 18, Св 23
 
Н

Несебър Св 70
 
О

Осло Св 55
 
Р

Русе Св 85
Русия Св 16, Св 30, Св 32
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
София Св 94, Св 97, Св 98, Св 112
Съединени американски щати Св 30
 
У

Украйна Св 36, Св 48, Св 171
Унгария Св 19, Св 20, Св 40
 
Ю

Ютьоя, остров Св 55