ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 5

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Стефка Скорчева

Съставители: Анелия Иванова , Бойка Първанова, Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

БС 2014/5 Св 1
МЕЛАМЕД, Катя Христова
        Писаното слово остава : интервю с археолога Катя Меламед / Дора Николова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 117 (21 май 2014), с. 6-7.
Графичните системи по българските земи
003(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260799204


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2014/5 Св 2
НИКОЛОВА, Светлина, 1942-
        Празникът на Светите братя е наша традиция от Х век : интервю с проф. Светлина Николова / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 116 (24-25 май 2014), с. 10, 29.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260904164

БС 2014/5 Св 3
СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов, 1967-
        От политика в областта на културата към "културна политика" : разговор с министър Петър Стоянович / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 19 (23 май 2014), с. 10-11.
008(497.2)(047.53)
351.85(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261265124


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

АПОСТОЛОВ, Янко Георгиев
        Сграда за дългото пътешествие : разговор с арх. Янко Апостолов [за Националния музеен комплекс в София ] Вж Св 60

БС 2014/5 Св 4
БИЗИ, Стефано, 1957-
        Връщането към масонството се оказа необходимо в Източна Европа : интервю със Стефано Бизи, Велик майстор на Великия Ориент на Италия / Виолина Христова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 144 (31 май 2014), с. 50.
061.23(45)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260992484


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2014/5 Св 5
ХУГО-Бадер, Яцек, 1957-
        Журналистиката съществува, за да бъде светът по-добър : разговор с Яцек Хуго-Бадер / Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 4.
070.42(438)(047.53)
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1261354468

ШЧИГЕЛ, Мариуш, 1966-
        Да бъдеш репортер, значи да разбираш Вж Св 116

БС 2014/5 Св 6
ШЧИГЕЛ, Мариуш, 1966-
        Няма обща картина на Полша. Има няколко Полши : разговор с [журналиста] Мариуш Шчигел / Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 5.
070.42(438)(047.53)
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1261356260


1 ФИЛОСОФИЯ


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

ВЕЛЕВ, Венцислав Иванов, 1970-
        Внимание! Зле прикрита амбиция и професионална ненавист! Вж Св 54


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/5 Св 7
ВАСИЛЕВ, Георги Вълчев, 1944-
        Slavorum apostoli : папа Йоан Павел II за делото на Св. св. Кирил и Методий / Георги Василев. - Загл. на лат. ез.

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 42 (май 2014), с. 22.
Апостолическото послание Egregiae Virtutis на папа Йоан Павел II
282
949.72.031.5
COBISS.BG-ID 1261186532

БС 2014/5 Св 8
НЕОФИТ, патриарх Български, 1945-
        Дайте Бога за приятел на децата си, той ще ги води / Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ; интервюто взе Методи Тодоров

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 23, бр. 21 (22-28 май 2014), с. 7-8.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1261057508


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БС 2014/5 Св 9
ТОДОРОВ, Иван Тодоров, 1958-
        Как ще изглежда България след 20 години : десет мерки да се реши демографският проблем / Иван Т. Тодоров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 120 (7 май 2014), с. 11, 16.
314.18(497.2)
COBISS.BG-ID 1260455908


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2014/5 Св 10
КАРАДЖОВ, Христофор
        Кой се страхува от социологията? : осем въпроса, с които се сваля мистиката от предизборните анкети / Христофор Караджов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 121 (30 май 2014), с. 9, 10.
316.334.3
COBISS.BG-ID 1260979172

МОРОЗОВ, Евгени, 1984-
        Истинските проблеми, свързани с личната сфера Вж Св 47

БС 2014/5 Св 11
НАЙДЕНОВ, Валери, 1947-
        Брадатата Кончита налага новия световен ред / Валери Найденов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 128 (15 май 2014), с. 9-10.
По повод удостояването на Кончита Вурст с приза на песенния конкурс "Евровизия 2014"
316.6
COBISS.BG-ID 1260650468


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БАБИКЯН, Арман Агоп, 1967-
        Десните избиратели може и да не гласуват : интервю с Арман Бабикян, специалист по политически пиар Вж Св 14


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2014/5 Св 12
ВОЛГИН, Петър, 1969-
        Западът благослови нацимайдана / Петър Волгин. Да бъдат мислени като почтени. Вече не / Калина Андролова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 84 (12 май 2014), с. 8.
По повод събитията в Украйна
323.22(477)
COBISS.BG-ID 1260546020

БС 2014/5 Св 13
МАНГОТ, Герхард, 1966-
        Киев би трябвало да установи своя авторитет и власт, но не с военен разгром : интервю с проф. Герхард Мангот, експерт по проблемите на енергийната сигурност и Източна Европа / Бойчо Дамянов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 109 (12 май 2014), с. 6-7.
323(477)(047.53)
327(477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260542692

СТАРИДОЛСКА, Елена
        Какъв е залогът : европейските избори всъщност са мащабно социологическо проучване, което може да промени българската политика Вж Св 20


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2014/5 Св 14
БАБИКЯН, Арман Агоп, 1967-
        Десните избиратели може и да не гласуват : интервю с Арман Бабикян, специалист по политически пиар / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5179 (16 май 2014), с. 14-15.
По повод предстоящите избори за депутати в Европейския парламент
324:328(4-6)(047.53)
32:659.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260678628

БС 2014/5 Св 15
        [ИЗБОРИ за депутати в Европейския парламент, България, 25 май 2014]. - Съдържа: Виновни сме, сринахме се / Андрей Райчев. Провал за пиар социологията / Огнян Минчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 140 (27 май 2014), с. 15, 16.
324:328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260905700

БС 2014/5 Св 16
КРЪСТЕВА, Анна Славчева, 1954-
        Призракът на популизма броди из Европа / Анна Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 141 (28 май 2014), с. 16.
По повод изборите за Европейски парламент, май 2014
324:328(4-6)
COBISS.BG-ID 1260931812

БС 2014/5 Св 17
        НЕ дали, а кога : изборите за Европейски парламент разклатиха управлението на БСП и ДПС отвътре навън / Елена Старидолска, Велина Господинова. - Съдържа и: Какво стои зад 200 хиляди гласа на Бареков : най-скъпата кампания и пробив в ромските секции / Зорница Стоилова, Росен Босев. Кой загуби от грешните прогнози на социолозите : нито една агенция не прогнозира точния резултат, но някои толкова се различаваха от реалния вот, че едва ли става въпрос за грешка / Мария Манолова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 22 (31 май-6 юни 2014), с. 8-15.
324(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1261566436

БС 2014/5 Св 18
ПАВЛОВ, Юлий Владимиров, 1951-
        Станишев може да изгуби стола в ПЕС : добрата новина е, че не пращаме антиевропейска партия в Брюксел : интервю с Юлий Павлов / Руслан Йорданов. - ПЕС - Партия на европейските социалисти

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7652 (26 май 2014), с. 13.
По повод резултатите от изборите за европарламент, май 2014
324(4-6:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260887012

БС 2014/5 Св 19
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Можем да бъдем ефективен мост в диалога между Брюксел и Москва / Сергей Станишев. - Публикува се със съкр.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 89 (19 май 2014), с. 8, 17.
Интервю пред Дарик радио
324:328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260733668

БС 2014/5 Св 20
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Какъв е залогът : европейските избори всъщност са мащабно социологическо проучване, което може да промени българската политика / Елена Старидолска, Велина Господинова, Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 21 (23-30 май 2014), с. 8-11.
По повод изборите за европарламент, май 2014
324(497.2:4-6)
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1261562084


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2014/5 Св 21
ЧИРПАНЛИЕВ, Николай Александров, 1957-
        Бежанците не искат да се интегрират, отказват да учат български език : интервю с председателя на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5191 (28 май 2014), с. 14-15.
325.25:061.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260946916

БС 2014/5 Св 22
ЧИРПАНЛИЕВ, Николай Александров, 1957-
        Хелзинкският комитет организира бунтове в бежанските лагери : с председателя на Държавната агенция за бежанците о.р. полк. Николай Чирпанлиев разговаря Диян Моркин

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 122 (9 май 2014), с. 14-15.
325.25:061.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260486628


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2014/5 Св 23
АХАРБАШ, Латифа, 1960-
        Мароко е вратата на бизнеса към Африка : интервю с Н. Пр. Латифа Ахарбаш, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в България / Екатерина Павлова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 93 (23 май 2014), с. 17.
327(64:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260854500

БС 2014/5 Св 24
ВЕЛКОВ, Славчо Георгиев, 1950-
        Мирът в Близкия изток зависи от решаването на палестинския проблем : интервю със Славчо Велков, зам.-председател на Българо-палестинското дружество за приятелство / Иван Гайдаров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 91 (21 май 2014), с. 17.
327(5-011)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260793572

БС 2014/5 Св 25
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Европа измисли ЕС, за да не воюва : интервю с директора на Националния исторически музей Божидар Димитров / Константин Събчев. - ЕС - Европейски съюз

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7635 (9 май 2014), с. 15.
По повод 9 май - Денят на Европа
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1260486116

БС 2014/5 Св 26
КАРАГАНОВ, Сергей Александрович, 1952-
        "Върнахме се в ХІХ век" / разговор със Сергей Караганов ; прев. от рус. Виржиния Томова. - Прев. от http://www.newtimes.ru/, бр. 13 (21 апр. 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 18 (16 май 2014), с. 10.
Външната политика на Русия и кризата в Украйна
327(470+477)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261212388

БС 2014/5 Св 27
КАРИМОВ, Емил Зулфугар оглу, 1966-
        Имаме огромен потенциал за инвестиции у вас : с посланика на Азербайджан у нас Емил З. Каримов разговаря Николай Петров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 141 (28 май 2014), с. 18.
По повод националния празник на страната
327(479.24:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260933604

МАНГОТ, Герхард, 1966-
        Киев би трябвало да установи своя авторитет и власт, но не с военен разгром : интервю с проф. Герхард Мангот, експерт по проблемите на енергийната сигурност и Източна Европа Вж Св 13

БС 2014/5 Св 28
НОВОПРУДСКИ, Семьон, 1970-
        На китайско-финската граница : Семьон Новопрудски. - Прев. от рус. ез. от http://www.gazeta.ru/ (25 апр. 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 17 (9 май 2014), с. 11.
Отношенията между Русия и Китай
327(470+510)
COBISS.BG-ID 1261187044

БС 2014/5 Св 29
СОКУРОВ, Александър Николаевич, 1951-
        "С украинците не сме братя, а просто съседи" : разговор с [руския режисьор] Александър Сокуров / Валентина Карелова ; прев. от рус. Геновева Димитрова. - Прев. от http://argumenti.ru (12 май 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 12.
Политиката на Русия и кризата в Украйна
327(470+477)
COBISS.BG-ID 1261317348

БС 2014/5 Св 30
ТОДОРОВ, Иван Тодоров, 1958-
        Как по-богати държави 6 г. вземаха в пъти повече пари от ЕС на човек в сравнение с нас : и как практиката "колкото си по-беден, толкова по-малко получаваш" насърчава сближаването / Иван Т. Тодоров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 132 (19 май 2014), с. 11, 14.
327.7:061.1ЕС
330.322.1(4-6:497.2)
COBISS.BG-ID 1260736996

БС 2014/5 Св 31
ТОРЕБЛАНКА, Хосе Игнасио, 1968-
        Евроскептиците грешат за лечението, но не и за диагнозата : интервю с директора на офиса на ЕСПВ в Мадрид Хосе Игнасио Торебланка / Светломира Гюрова. - ЕСВП - Европейски съвет за външна политика

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 19 (10-16 май 2014), с. 32.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1261554660

БС 2014/5 Св 32
ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        Приятели по неволя : Русия и Китай се сближават, но още е рано да се говори за геополитически съюз / Красимир Янков, Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 22 (31 май-6 юни 2014), с. 30-31.
327(470:510)
COBISS.BG-ID 1261568740


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/5 Св 33
ВЕЛЕВА, Светлана
        Поражението на победителите / Светлана Велева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 122 (31 май - 1 юни 2014), с. 11.
По повод резултатите от изборите за Европейски парламент, 25 май 2014
328(497.2:4-6)"2014"
COBISS.BG-ID 1261008868

БС 2014/5 Св 34
        ЕДНА изгубена година : след 12 месеца управление, олицетворявано от Орешарски, държавата е без посока / Алексей Лазаров. - Съдържа и: Бизнес среда: По-зле и от Албания / Вера Денизова. Реформите: Без промени във важните сектори / Росен Босев. Индустрията: Нищо, но пък с държавна засилка / Поли Михайлова. Външна политика: С любов на изток, с неразбиране на Запад / Огнян Георгиев. Безгласна буква ли е Орешарски : три неща, които премиерът трудно може да направи в тази конфигурация на властта / Елена Старидолска, Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 20 (17-23 май 2014), с. 8-15.
328.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1261560548

БС 2014/5 Св 35
НЕКОВ, Момчил Стефанов, 1986-
        Не съм техническа грешка и ще го докажа : интервю с Момчил Неков, евродепутат от БСП / Павлета Давидова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 122 (31 май - 1 юни 2014), с. 10.
328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261002724

БС 2014/5 Св 36
ПОПОВА, Маргарита, 1956-
        Актовете с подписа на президента трябва да излъчват класа : интервю с Маргарита Попова, вицепрезидент на България / Любомир Денов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 117 (1 май 2014), с. 13, 16.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260431076

БС 2014/5 Св 37
ЯНОВ, Александър Лвович, 1930-
        Изборът на Путин / Александр Янов ; прев. от рус. Виржиния Томова. - Прев. от http://www.newtimes.ru/ (6 май 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 18 (16 май 2014), с. 11.
Управлението на Владимир Путин
328(470)
COBISS.BG-ID 1261213156


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/5 Св 38
АЛГАФАРИ, Нидал, 1965-
        Защо БСП се представи по-зле от очакваното на евровота / Нидал Алгафари

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 119 (28 май 2014), с. 9, 10.
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1260936420

БС 2014/5 Св 39
ВЪЛКАНОВ, Велко, 1927-
        Пет стъпки по пътя надолу / Велко Вълканов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 119 (28 май 2014), с. 16.
По повод резултатите на БСП в изборите за Европейски парламент, 25 май 2014
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1260953060

БС 2014/5 Св 40
СТОИЛОВ, Янаки Боянов, 1958-
        При бързи избори БСП може да получи нов тежък удар : с Янаки Стоилов, зам.-председател на БСП, разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 142 (29 май 2014), с. 15, 16.
Интервю по повод резултатите от изборите за Европейски парламент, 25 май 2014
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1260951012


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2014/5 Св 41
БРЕСОН, Йоланд, 1942-
        Днешната икономическа система ще рухне болезнено : с икономиста проф. Йоланд Бресон разговаря Димитър Ив. Ганев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 126 (13 май 2014), с. 14-15.
330.3(100)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260583908

БС 2014/5 Св 42
ПУНЧЕВА-Василева, Татяна
        Дългото сбогуване : защо западните инвеститори напускат България и какви са рисковете от това / Татяна Пунчева-Василева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 19 (10-16 май 2014), с. 8-9, 11.
330.322.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1261552100

ТОДОРОВ, Иван Тодоров, 1958-
        Как по-богати държави 6 г. вземаха в пъти повече пари от ЕС на човек в сравнение с нас : и как практиката "колкото си по-беден, толкова по-малко получаваш" насърчава сближаването Вж Св 30


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2014/5 Св 43
АНДОР, Ласло, 1966-
        Страхът от ръст на минималната заплата е необоснован : с еврокомисаря по заетостта Ласло Андор разговаря Димитър Ив. Ганев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 127 (14 май 2014), с. 14-15.
331.5(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260621796


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/5 Св 44
КАРОЛЕВ, Владимир Асенов, 1961-
        Кой създава кризите / Владимир Каролев. - Продълж. от бр. 103 (15 апр. 2014)

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 24, бр. 118 (2 май 2014), с. 8.
Год. 24, бр. 133 (20 май 2014), с. 12.
Световните стопански кризи през ХХ век
338.124(100)
COBISS.BG-ID 1260755428


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2014/5 Св 45
ЛАТЕВА, Зорница
        Тъмната страна на европейските проекти : като успехи се отчитат безсмислени инвестиции със съмнително качество / Зорница Латева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 126 (13 май 2014), с. 16.
339.923:061.1ЕС:338(497.2)
COBISS.BG-ID 1260584420


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2014/5 Св 46
КАРАДЖОВ, Венцислав Кирилов, 1972-
        1300 са сигналите за откраднати лични данни от партии : интервю с Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5184 (21 май 2014), с. 14-15.
342.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260801508

БС 2014/5 Св 47
МОРОЗОВ, Евгени, 1984-
        Истинските проблеми, свързани с личната сфера / Евгени Морозов ; прев. от англ. И. Е. Станков, С. С. Драгиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 17 (9 май 2014), с. 10-11.
Защита на личните данни в епохата на интернет
342.7
316.77:681.324
COBISS.BG-ID 1261185508


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов, 1967-
        От политика в областта на културата към "културна политика" : разговор с министър Петър Стоянович Вж Св 3


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2014/5 Св 48
ИВАНОВ, Иван Василев, 1956-
        НАТО и ЕС споделят общи ценности : интервю със заместник-министъра на отбраната Иван Иванов / Андрей Рангелов, Милена Бояджиева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 19 (10 май 2014), с. 6-7.
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260529892


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2014/5 Св 49
ДАНОВ, Иван Евгени, 1957-
        В едно хуманно общество няма хора без покрив над главата : интервю с Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране / Иван Гайдаров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 98 (30 май 2014), с. 17.
Инициативата за изграждане на социални жилищни сгради
364.48(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260975332


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2014/5 Св 50
ЦАНЕВА, Петя Димитрова
        "Сполай" ще ви рекат децата ви един ден / Петя Цанева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 19 (23 май 2014), с. 9.
Текстът е част от доклад, изнесен на конференцията за образователната политика за българите в чужбина и перспективите за развитието й, проведена във Виена, 25-27 апр. 2014
37.014(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1261264356


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2014/5 Св 51
МИТЕВА, Милка Колева
        Талантливият музикант винаги намира своята реализация : интервю с директора на Националното музикално училище Милка Митева / Дора Николова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 105 (7 май 2014), с. 6-7.
377.5:78(047.53)
COBISS.BG-ID 1260445156


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/5 Св 52
ОМАРЧЕВСКИ, Александър Стоянов
        Добрият плод : деветдесет години Богословски факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Александър Омарчевски

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 42 (май 2014), с. 20.
378.4.096:23/28(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1261182692

БС 2014/5 Св 53
ХАЛАЧЕВ, Любомир Тодоров, 1950-
        Елитът на нацията / Любомир Халачев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 7.
Необходимост от стратегия за развитие на висшето образование в България и създаването на лидери
378.014(497.2)
COBISS.BG-ID 1261293028


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2014/5 Св 54
ВЕЛЕВ, Венцислав Иванов, 1970-
        Внимание! Зле прикрита амбиция и професионална ненавист! / Венцислав Велев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 6.
Отговор на статията на Мила Сантова "Внимание! Плагиати, made in УНИБИТ, а сега - в Министерството на културата", публикувана във в. Култура, бр. 18 (16 май 2014)
39(497.2):174
174
COBISS.BG-ID 1261292516


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2014/5 Св 55
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Има ли сценарий зад хаоса в енергетиката : евентуалното отнемане на лицензите на ЕРП-тата може да вкара страната в дългосрочна изолация / Илин Станев. - ЕРП - Електроразпределително дружество

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 19 (10-16 май 2014), с. 16-17.
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1261552612


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БС 2014/5 Св 56
ТАСЕВ, Атанас Стоянов, 1945-
        "Южен поток" гарантира най-важното за Европа - сигурност на доставките : интервю с проф. Атанас Тасев, енергиен експерт / Марияна Бойкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 135 (22 май 2014), с. 16.
622.69(470:4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260822500


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2014/5 Св 57
КРЪСТЕВ, Тодор, 1940-
        Изгубената автентичност : по повод 50-годишнината на Венецианската харта / Тодор Кръстев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 10-11.
Международната харта за консервация и реставрация на паметниците и забележителните места, приета от ІІ международен конгрес на архитектите и специалистите по историческите паметници, Венеция, 25-31 май 1964 г.
7.025
904
COBISS.BG-ID 1261300196

БС 2014/5 Св 58
САНДРЕТО Ре Ребауденго, Патриция, 1959-
        "Никога не купувам изкуство, за да декорирам" : разговор с Патриция Сандрето Ре Ребауденго [колекционер на съвременно изкуство] / Биргит Сона ; прев. от нем. със съкр. Галина Декова. - Прев. от http://www.art-magazin.de/kunst/72127/patrizi a_sandretto_re_rebaudengo_interview


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 12.
По повод изложбата "Stanze/Rooms", представена в Берлин, 2 май-21 септ. 2014
7.074(047.53)
COBISS.BG-ID 1261305316

БС 2014/5 Св 59
СТОЕВ, Георги Боянов, 1975-
        Пазарът на изкуство в България е жив (макар и с твърде неясни очертания) : разговор с Георги Стоев / Стефка Цанева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 17 (9 май 2014), с. 9.
7.075(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261176548


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2014/5 Св 60
АПОСТОЛОВ, Янко Георгиев
        Сграда за дългото пътешествие : разговор с арх. Янко Апостолов [за Националния музеен комплекс в София ] / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 18 (16 май 2014), с. 6-7.
727.7.071.1(047.53)
069.02:73/76(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261206500


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/5 Св 61
ДЖАКОВА, Надежда, 1978-
        Как да помним миналото си? : "Европа. Югоизточна Европа - Записани спомени", Музей на социалистическото изкуство, София, 13 март-4 май 2014 / Надежда Джакова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 18 (16 май 2014), с. 3.
По повод изложбата на художници от единадесет страни от Югоизточна Европа, които разглеждат в творбите си въпроси за колективната памет
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1261192164

БС 2014/5 Св 62
КРЪСТЕВА, Павлина
        Разтегнатото време : музикалността в творчеството на Брус Науман - един възможен резултат от повторението / Павлина Кръстева ; прев. от фр. Надя Тимова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 17 (9 май 2014), с. 6.
73/76.071.1(73)
COBISS.BG-ID 1261162724

БС 2014/5 Св 63
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Мотиви : [изложбите] Николай Петков, "Мотиви", галерия "Аросита", 21 май-2 юни 2014 и "Неразказаната абстракция" - Тематични посоки и пресечни точки на абстрактното в българското изкуство от края на 1950-те до 2014 г., куратори Станислав Памукчиев и Петер Цанев, галерия на СБХ, "Шипка" 6, 12-31 май 2014 / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 2.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1261278180

БС 2014/5 Св 64
ПАНЧЕВ, Йово, 1981-
        Около центъра на средата : [изложбите на] Венцислав Занков, "О, щастливи дни!", галерия "Райко Алексиев", 11 апр.-2 май; Шанън Плъм, Видео арт и фотография, 18 апр.-7 май 2014, галерия "Академия", куратор Стефан Стоянов, съвместно с артцентър Юзина; Concerto на Иво Димчев, 26 апр., кино Влайкова / Йово Панчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 17 (9 май 2014), с. 2.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1261155812


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2014/5 Св 65
СЕРАФИМОВ, Румен, 1955-
        В търсене на универсалния човек : пластическите енергии на [скулптора] Зиятин Нуриев / Румен Серафимов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 8.
730.071.1
COBISS.BG-ID 1261297636


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/5 Св 66
ДАНИЕЛ, Андрей, 1952-
        Невежеството ражда страх : интервю с художника проф. Андрей Даниел / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5173 (10 май 2014), с. 12-13.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1260525540

БС 2014/5 Св 67
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Ескиз към изложбата : Андрей Даниел, "Назад към Париж", галерия "Ракурси", май 2014 / Ирина Мутафчиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 4.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1261280740

БС 2014/5 Св 68
ПЕТЕВА, Теодора
        Живопис между съня и реалността : Теодора Петева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 19 (23 май 2014), с. 2.
Изложбата на Емил Стойчев, представена в София, 23 апр.-23 май 2014
75:061.4
COBISS.BG-ID 1261233124

БС 2014/5 Св 69
ПОПОВ, Кирил Георгиев, 1930-
        Резонансни дървета с ехтящи хралупи : ретроспективна изложба на Ванко Урумов в галерия "Райко Алексиев", [18-31 март 2014 г.] / Кирил Попов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 20 (28 май-3 юни 2014), с. 7.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1261432292


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

УШЕВ, Теодор Асенов, 1968-
        "Всеки вижда толкова, колкото знае" : разговор с [художника аниматор] Теодор Ушев Вж Св 87


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/5 Св 70
ДОЧЕВА, Екатерина
        Колебания в прочита / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 18 (16 май 2014), с. 3.
18-ти Австрийски музикални седмици в България, 8-28 май 2014
78(436).091.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1261202916


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/5 Св 71
БЕЙКОВ, Пламен, 1967-
        Гласът на българите : 100 години от рождението на Борис Христов / Пламен Бейков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 19 (23 май 2014), с. 6-7.
782.1.071.2(092)
92 Христов, Б.
COBISS.BG-ID 1261254116

БС 2014/5 Св 72
ГЮЗЕЛЕВ, Никола Николаев, 1936-2014
        Никола Гюзелев: "И хвърлих жезъла.... и напуснах" : непубликувани фрагменти от един разговор [с оперния певец] / записа Екатерина Дочева. - Никола Гюзелев (17 август 1936-16 май 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 19 (23 май 2014), с. 5.
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261235172

БС 2014/5 Св 73
        [НИКОЛА Гюзелев (1936-2014)]. - Съдържа и: Операта изгуби още един наш велик бас / Виолета Цветкова. Сбогом, Никола / Пламен Карталов. Не съм живял само за изкуството : [размисли на Никола Гюзелев]

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 130 (17 май 2014), с. 50-51.
782.1.071.2(092)
92 Гюзелев, Н.
COBISS.BG-ID 1260742116


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2014/5 Св 74
КАМЕНОВ, Деян, 1983-
        Никой не е станал прочут и богат с лоша музика : интервю с вокала на рокгрупата D2 Деян Каменов-Дидо / Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 122 (31 май 2014), с. 9.
784.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1260991972

БС 2014/5 Св 75
КОНЧИТА Вурст, 1988-
        Защо сте изпълнени с омраза? Това е само една брада / Кончита Вурст. - Кончита Вурст - артистичен псевдоним

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 127 (14 май 2014), с. 27.
Интервю на VocaTV с изпълнителя по повод спечелването на песенния конкурс "Евровизия 2014"
784.7.071.2(436)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260643812

БС 2014/5 Св 76
СЕЛИЕ, Катрин
        Днес има много атракция и твърде малко музика : с швейцарските продуценти Катрин и Александър Селие разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 127 (14 май 2014), с. 23.
По повод посмъртното удостояване на швейцарския музикант и етномузиколог Марсел Селие с наградата "Сирак Скитник" за популяризиране на българския фолклор, която ще бъде връчена на съпругата му Катрин Селие и сина му Александър Селие
784.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1260624868


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БС 2014/5 Св 77
ПЕТРОВ, Васил Иванов, 1964-
        Бюджетът за култура у нас е колкото на театъра в Дюселдорф : интервю с джазмена Васил Петров / Детелина Гърбатова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 140 (27 май 2014), с. 20.
По повод 50-год. му
785.161.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1260906468


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2014/5 Св 78
АНГЕЛОВ, Людмил, 1961-
        С удоволствие споделям знанията и опита си с младите таланти / Людмил Ангелов ; интервю на Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 103 (9 май 2014), с. 26-27.
786.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1260485860

БС 2014/5 Св 79
ДОЧЕВА, Екатерина
        Фестивал с традиция, памет и бъдеще : ppIANISSIMO 2014 / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 17 (9 май 2014), с. 7.
По повод 17-ият международен фестивал за съвременна клавирна музика, София
786.2.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1261164260

БС 2014/5 Св 80
МАРТИНОВА, Мария
        Тангото описва човешката душа като никой друг : от сцената напомням, че съществува свят извън виртуалния : интервю с пианистката Мария Мартинова / Лиляна Караджова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 106 (8 май 2014), с. 14.
786.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1260457188


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/5 Св 81
ВАЧЕВА, Мила, 1957-
        Теодор Ушев се връща у нас с изложба плакати след 15 г. успехи по света / Мила Манолова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 117 (1 май 2014), с. 22.
По повод канадската премиера на книга за творчеството на аниматора "Dark mirror : The Films of Theodore Ushev", edited by Tom MacSorley и Канадския филмов институт
791.44.091.4(44)
COBISS.BG-ID 1260432868

БС 2014/5 Св 82
ВЛАДИМИРОВ, Даниел
        Истините да се назовават с простички слова : интервю с актьора Даниел Владимиров / Радостина Колева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 122 (31 май - 1 юни 2014), с. 30.
791.44.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261011172

ЙОРДАНОВ, Валери, 1974-
        Подпука ли те егото, ставаш мързеливец : интервю с актьора Валери Йорданов Вж Св 97

БС 2014/5 Св 83
ЛАМБРИНОВА, Катерина, 1989-
        Седмица на украинското кино : [София, 24-28 апр. 2014] / Катерина Ламбринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 18 (16 май 2014), с. 2.
791.43(477).091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1261191140

БС 2014/5 Св 84
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Социализмът - ревизирана утопия : 14. goEast във Висбаден, 9-15 април 2014 / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 17 (9 май 2014), с. 12.
Впечатления от международния кинофестивал на филми от Централна и Източна Европа
791.43.091.4(430)
COBISS.BG-ID 1261188068

БС 2014/5 Св 85
МОСКОВ, Николай
        Венци Кисьов написа последната си роля: "Ще сложа новата си риза и ще се огледам във небето" / Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 133 (20 май 2014), с. 17.
По повод смъртта на актьора Венцеслав Кисьов (1946-2014)
791.44.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Кисьов, В.
COBISS.BG-ID 1260758500

БС 2014/5 Св 86
ПРАМАТАРОВА, Майя Цветкова
        Играта "Джармуш" : панорама "Вечна ваканция" - филмите на Джим Джармуш" в Линкълн център (2-10 април 2014), по повод нюйоркската премиера на [филма] "Само любовниците остават живи" / Майя Праматарова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 18 (16 май 2014), с. 12.
791.43-2(73).072
COBISS.BG-ID 1261223652

БС 2014/5 Св 87
УШЕВ, Теодор Асенов, 1968-
        "Всеки вижда толкова, колкото знае" : разговор с [художника аниматор] Теодор Ушев / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 9.
791.44.071.1(047.53)
778.5.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1261298916

БС 2014/5 Св 88
ХРИСТОВА, Мариана
        MECAL в Барселона / Мариана Христова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 19 (23 май 2014), с. 12.
16. Международeн фестивал за късометражно кино в Барселона, 6-30 март 2014
791.43.091.4(460)
COBISS.BG-ID 1261273572

БС 2014/5 Св 89
        ЧОЧО Попйорданов - прекрасният дивак. - Текст на Геновева Димитрова, прочетен на премиерата на книгата на Иван Попйорданов "Писма до сина ми Чочо", София, Сиела, 2014

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 19 (23 май 2014), с. 3.
По повод 50 г. от рождението на актьора и 1 г. от смъртта му
791.43.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Попйорданов, П.
COBISS.BG-ID 1261234148


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/5 Св 90
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        За "Кармен" и за критериите : гостуване на Варненската опера в София / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 18 (16 май 2014), с. 4.
Операта "Кармен" от Жорж Бизе, диригент Светослав Борисов
792.54.09
COBISS.BG-ID 1261205220

БС 2014/5 Св 91
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        С алюзии към съвременността : [операта на Джузепе Верди] "Набуко" на Старозагорската опера / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 2.
792.54.09
COBISS.BG-ID 1261278436

БС 2014/5 Св 92
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Дописаният дневник на проф. Васил Стефанов / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 17 (9 май 2014), с. 5.
По повод кн.: Народният театър като съдба : дописан дневник / Васил Стефанов. - София : Светулка 44, 2014
792.2(497.223)
COBISS.BG-ID 1261161444

БС 2014/5 Св 93
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Антистатик 2014: "Как го виждаш?" / Ангелина Георгиева, Елена Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 18 (14-20 май 2014), с. 8.
Международният фестивал за съвременен танц и пърформанс, София, 7-13 април 2014
792.8.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1261327332

БС 2014/5 Св 94
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Берлинската театрална среща: Focus Dimiter Gotscheff / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 5.
По повод театралния фестивал в Берлин, 2-18 май 2014
792.2.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1261282020

БС 2014/5 Св 95
ИЛИЕВА, Емилия
        Българският театър и драма в рамките на Шуменския фестивал / Емилия Илиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 20 (28 май-3 юни 2014), с. 8.
По повод Международния театрален фестивал "Друмеви театрални празници: Нова българска драма", Шумен, 11-16 май 2014
792.2.091.4(497.217)
COBISS.BG-ID 1261434852

БС 2014/5 Св 96
ИСКРЕНОВА, Мила Йорданова, 1960-
        Утопията, че всички сме артисти... : по повод фестивала "Antistatic" / Мила Искренова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 18 (16 май 2014), с. 5.
Международният фестивал за съвременен танц и пърформанс, София, 7-13 апр. 2014
792.8.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1261205732

БС 2014/5 Св 97
ЙОРДАНОВ, Валери, 1974-
        Подпука ли те егото, ставаш мързеливец : интервю с актьора Валери Йорданов / Албена Атанасова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7657 (31 май 2014), с. 20-21.
По повод участието му в работилницата за сценарно писане Script East на кинофестивала в Кан, 2014 г.
792.2.071.2(047.53)
791.44.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1260991460

БС 2014/5 Св 98
ЛАНСИЕ, Барбара, 1979-
        Барбара Лансие в разговор с Ида Даниел. - Достъпно също на: http://gildiateatrovedi.wordpress.com/2014/0 5/29/


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 20 (28 май-3 юни 2014), с. 8.
По повод спектакъла "Кадиш" по романа на Имре Кертес "Кадиш за нероденото дете", режисьор Барбара Лансие, представен на Международния театрален фестивал "Варненско лято'2014" и на фестивала "Световен театър в София"
792.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261433828

МОСКОВ, Николай
        Венци Кисьов написа последната си роля: "Ще сложа новата си риза и ще се огледам във небето" Вж Св 85

        ЧОЧО Попйорданов - прекрасният дивак Вж Св 89


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/5 Св 99
ХОХШИЛД, Адам, 1942-
        Оруел: почит към "Почит" / Адам Хохшилд ; прев. от англ. Ирма Димитрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 18 (14-20 май 2014), с. 9-10.
По повод книгата на Джордж Оруел "Почит към Каталония" (1938)
820.09
COBISS.BG-ID 1261327588


860(861) КОЛУМБИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/5 Св 100
ХОДКЕВИЧ, Леони Леонидова, 1966-
        Ще се видим през август : едно обещание : на Гарсия Maркес / Леони Ходкевич

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 17 (9 май 2014), с. 8.
По повод смъртта на колумбийския писател
860(861).09
COBISS.BG-ID 1261176036


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/5 Св 101
АНТЧАК, Яцек, 1969-
        Свобода : 2001 Надежда в руините на Световния търговски център : [репортаж] / Яцек Антчак ; прев. [от пол.] Стелиана Данкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 26-27.
884-94
COBISS.BG-ID 1261404900

БС 2014/5 Св 102
ГРИГОРОВА, Маргрета Любомирова, 1964-
        Репортажите на полския "бедуин" Кажимеж Новак - значимия предшественик на Ришард Капушчински / Маргрета Григорова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 2, 8.
884-94.09
COBISS.BG-ID 1261342180

БС 2014/5 Св 103
ГРУПИНСКА, Анка, 1956-
        Ако на моето погребение четеш кадиш, ще те вкарам в гроба! / Анка Групинска ; прев. [от пол.] Боян Обретенов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 28-29.
884-94
COBISS.BG-ID 1261405668

БС 2014/5 Св 104
КАПУШЧИНСКИ, Ришард, 1932-2007
        Из "Автопортрет на репортера" / Ришард Капушчински ; прев. от пол. Елена Стойчовска. - Прев. от кн.: Autoportret reportera / Ryszard Kapuściński. - Krakуw : Znak, 2008.


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 6, 10.
884-94
COBISS.BG-ID 1261357540

БС 2014/5 Св 105
КОВАЧЕВА, Адриана
        По пътеките на паметта - около репортажа за ромската поетеса Бронислава Вайс - Папуша / Адриана Ковачева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 23.
По повод книгата на Angelika Kuźniak "Papusza", Wołowiec, 2013
884.09
COBISS.BG-ID 1261394660

БС 2014/5 Св 106
КОРЧАК, Януш, 1878-1942
        Нищетата на Варшава : [репортаж] / Януш Корчак ; прев. от пол. Вера Деянова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 7, 10-11.
884-94
COBISS.BG-ID 1261365220

БС 2014/5 Св 107
КРАЛ, Ханна, 1935-
        Любов : [репортаж] / Ханна Крал ; прев. [от пол.] Мария Генчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 16.
884-94
COBISS.BG-ID 1261374692

БС 2014/5 Св 108
НОВАК, Кажимеж, 1897-1937
        С колело и пеша през Черния континент : фрагменти / Кажимеж Новак ; прев. [от пол.] Маргрета Григорова. - Прев. от книгата "С колело и пеша през Черния континент. Писма от африканското пътуване през 1931- 1936 г." (Rowerem i pieszo przez Czarny ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936), Познан, Сорус, 2008

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 24.
884-94
COBISS.BG-ID 1261397220

БС 2014/5 Св 109
ПАВЛАК, Беата, 1957-2002
        Via Dolorosa : [репортаж] / Беата Павлак ; прев. [от пол.] Радостина Петрова. - Загл. на лат. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 30-32.
884-94
COBISS.BG-ID 1261420772

БС 2014/5 Св 110
РУЖЕВИЧ, Тадеуш, 1921-2014
        Защо пиша? : [стихотворение] / Тадеуш Ружевич ; прев. от пол. Силвия Борисова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 1.
884-1
COBISS.BG-ID 1261337572

БС 2014/5 Св 111
ТОХМАН, Войчех, 1969-
        Проповед : [репортаж] / Войчек Тохман ; прев. [от пол.] Силвия Борисова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 17-19.
884-94
COBISS.BG-ID 1261378532

БС 2014/5 Св 112
ФОСТАКОВСКА, Анна, 1967-
        2006, Сривай се, училище : [репортаж] / Анна Фостаковска ; прев. [от пол.] Радостина Петрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 20-22.
884-94
COBISS.BG-ID 1261382116

ХУГО-Бадер, Яцек, 1957-
        Журналистиката съществува, за да бъде светът по-добър : разговор с Яцек Хуго-Бадер Вж Св 5

БС 2014/5 Св 113
ХУГО-Бадер, Яцек, 1957-
        Москва : [репортаж] / Яцек Хуго-Бадер ; прев. [от пол.] Силвия Борисова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 12-13.
884-94
COBISS.BG-ID 1261365988

БС 2014/5 Св 114
ШАБЛОВСКИ, Витолд, 1980-
        Британско воеводство : [репортаж] / Витолд Шабловски ; прев. от пол. Мария Генчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 13-15.
884-94
COBISS.BG-ID 1261373668

БС 2014/5 Св 115
ШЛИВИНСКИ, Пьотр, 1962-
        Все по-пусто е на поетическия Парнас : Тадеуш Ружевич отиде при Херберт, Милош, Шимборска, при Станислав Лем и Славомир Мрожек, великолепната петорка огромни съвременни полски писатели : [интервю] / Пьотр Шливински ; Ярослав Миколаевски ; [състав. и прев. от пол.] Силвия Борисова. - Бележки от С. Б.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 3.
По повод смъртта на полския поет и писател Тадеуш Ружевич (1921-2014)
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1261353188

БС 2014/5 Св 116
ШЧИГЕЛ, Мариуш, 1966-
        Да бъдеш репортер, значи да разбираш / Мариуш Шчигел ; прев. от пол. Милена Милева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 1, 4-5.
884-94.09
070.42(438)
COBISS.BG-ID 1261340900

ШЧИГЕЛ, Мариуш, 1966-
        Няма обща картина на Полша. Има няколко Полши : разговор с [журналиста] Мариуш Шчигел Вж Св 6

БС 2014/5 Св 117
ШЧИГЕЛ, Мариуш, 1966-
        Полша в обяви (1993) : [репортаж] / Мариуш Шчигел ; прев. [от пол.] Милена Милева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 9, 17.
884-94
COBISS.BG-ID 1261365732

БС 2014/5 Св 118
ЯГЕЛСКИ, Войчех, 1960-
        Баши - доказателство за съществуването на Бог : [репортаж] / Войчех Ягелски ; прев. [от пол.] Станка Дойчинова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 19 (21-27 май 2014), с. 25, 27.
884-94
COBISS.BG-ID 1261403364


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/5 Св 119
ДЖУРОВА, Аксиния Добрева, 1942-
        Книгата е трезорът на сътвореното от човека през хилядолетията : интервю с проф. д-р Аксиния Джурова / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5187 (24 май 2014), с. 12-13.
По повод 24 май - Ден на славянската писменост и култура
886.7-023(047.53)
COBISS.BG-ID 1260903140

БС 2014/5 Св 120
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Бухалско царство / Милена Кирова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 20 (30 май 2014), с. 3.
По повод "Дневници 1933-1992" на Петър Динеков, публикувани в сп. Библиотека, бр. 1-6 (2013) и бр. 1 (2014)
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1261280228

БС 2014/5 Св 121
ЛАНДЖЕВ, Иван Лука, 1986-
        Поезията е по-уютна от живота : интервю с писателя Иван Ланджев / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7642 (16 май 2014), с. 37.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1260685028

БС 2014/5 Св 122
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        3 x 3 / Георги Лозанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 19 (23 май 2014), с. 8.
Съвременната българска драматургия от последните десет години
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1261255652

БС 2014/5 Св 123
ПОПЗЛАТЕВ, Петър Златев, 1953-
        Във филмита ни няма радост, нито печал : интервю с кинорежисьора Петър Попзлатев / Албена Атанасова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7649 (23 май 2014), с. 33.
По повод новия му филм "Аз съм Ти"
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1260857060

БС 2014/5 Св 124
РАДЕВ, Никола, 1940-
        Животът на писателя е ад : интервю с Никола Радев / Иван Матанов, Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7656 (30 май 2014), с. 18-19.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1260976100

БС 2014/5 Св 125
РАЙКОВ, Димо Петков, 1954-
        Тарикатлъкът на дребно ни мъчи най-много : интервю с писателя Димо Райков / Людмила Габровска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5181 (18 май 2014), с. 11.
По повод новата му книга "Диагноза: българин в чужбина", Пловдив, Хермес, 2014
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1260738788

БС 2014/5 Св 126
СТОИЛОВА, Явора Василева, 1948-
        Трагизмът продължава да тегне над рода Яворов : интервю с Явора Стоилова / Дора Николова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 117 (21 май 2014), с. 6-7.
По повод 100 г. от смъртта на Пейо Яворов
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1260947684

БС 2014/5 Св 127
СТОЯНОВ, Христо Недков, 1956-
        Писането е да се превърнеш в сълза : интервю с писателя Христо Стоянов / Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7632 (3 май 2014), с. 10-11.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1260452580

СТУБЕЛ, Йордан, 1897-1952
        На черното домино ; Купнеж ; Из Борисовата градина ; На Елодея : [стихотворения] Вж Св 137

БС 2014/5 Св 128
СУХИВАНОВ, Иван, 1961-
        Контрафрагменти / Иван Сухиванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 18 (14-20 май 2014), с. 7.
По повод седмия фрагмент от книгата на Атанас Далчев "Фрагменти" (1967), където ясно се очертава противоречието между Далчев и символизма, изразено в афоризмите критикуващи Яворов и неговото изкуство
886.7.09
COBISS.BG-ID 1261327076


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/5 Св 129
БАЛАБАНОВА, Людмила Вертер, 1949-
        тя : [стихотворения] / Людмила Балабанова. - Съдържа: от Марс направо в езерото ; Лилия, на 13 ; Лилия, на 15 ; Лилия, в края на май ; монолог на Лилия ; любовта е стъклена статуетка ; Лилия, между магазина за хляб и книжарницата ; бягство с книжна лодка ; Лилия, от Люлин ; тя е бяла като другите лилии ; Лилия, насаме с диагнозата ; Лилия, на 40 ; катастрофите на Лилия ; Лилия, загледана в залеза ; Лилия, между залеза и здрача ; Лилия, до вратата

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 18 (14-20 май 2014), с. 14-15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261334756

БС 2014/5 Св 130
ГАВРИЛОВ, Георги, 1991-
        неизгреви ; дъжд и печени чушки с фасул ; утрин по пражки ; вторниците на септември ; вкаменелости ; primus circumdedisti me : [стихотворения] / Георги Гаврилов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 18 (14-20 май 2014), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261328356

БС 2014/5 Св 131
КАЛС, Бина, 1967-
        Странджа ; Гърло на амфора ; 5 жени на планината ; Почти до върха : [стихотворения] / Бина Калс

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 18 (14-20 май 2014), с. 10-11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261327844

БС 2014/5 Св 132
КОНСТАНТИНОВ, Георги, 1943-
        Зелени щикове ; Турбулентна нощ ; Съвременна пиеса ; Тя си тръгна ; Среднощно слънце ; Спестена обич ; Към звездите ще тръгна пеша... ; За пътя ; Не се обиждам ; Безкраят на живота ; Крилати отчаяния : нови стихове / Георги Константинов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 104 (10-11 май 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1260525028

БС 2014/5 Св 133
МЕРДЖАНСКИ, Кирил Вълчев, 1955-
        Здрач в Синсинати ; Утро в Синсинати ; Нито... нито... ; Физика и метафизика : [стихотворения] / Кирил Мерджански

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 20 (28 май-3 юни 2014), с. 7.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261431268

БС 2014/5 Св 134
НАНКОВ, Никита Димитров, 1959-
        Фиф : [поема] / Никита Нанков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 20 (28 май-3 юни 2014), с. 10-14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261435620

БС 2014/5 Св 135
РАНЧЕВ, Палми Стоянов, 1950-
        [Стихотворения] / Палми Ранчев. - Съдържа: Поглед ; Тлее ; На небето ; Грешка ; Светлина ; По-късно ; Не е ; Трима ; Мърморене ; Съседите знаят ; Полъх ; Щрихи ; Сянка ; Луната пристигна ; Подробности от автопортрета ; Движение ; Камъчета ; Слънчева намеса ; Очакване ; Поглед ; Река ; Усилие ; Неочаквано

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 18 (14-20 май 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261336292

БС 2014/5 Св 136
СТАНКОВ, Валери Петров, 1956-
        Пролет ; Лудият пред храма ; Неделна вечер ; Мечтание ; Къпане под пролетния дъжд ; Немили-недраги : нови стихотворения / Валери Станков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 100 (1 май 2014), с. 18.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1260429028

БС 2014/5 Св 137
СТУБЕЛ, Йордан, 1897-1952
        На черното домино ; Купнеж ; Из Борисовата градина ; На Елодея : [стихотворения] / Юрий Б.. - Публ. в списание "Смях", февр.-май 1915 г. - Съдържа и: Когато Стубел беше Юрий Б. : поетичният дебют на Йордан Бакалов - Стубел на страниците на "Смях" / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 20 (28 май-3 юни 2014), с. 15.
886.7-1
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1261439716


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/5 Св 138
КОСТОВ, Константин
        Плавателният канал София - Варна: пътешествие в бъдещето : [разказ] / Константин Костов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 18 (14-20 май 2014), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261335012

БС 2014/5 Св 139
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Георги Тертер ІІ и пловдивските улички : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 108 (10 май 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1260545508

БС 2014/5 Св 140
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Иван Александър и странните вихри на историята : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 126 (31 май 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1260991716

БС 2014/5 Св 141
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Иван Стефан и сърбите : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 120 (24 май 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1260887268

БС 2014/5 Св 142
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Михаил Шишман и Осман Гаази : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 114 (17 май 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1260732388

БС 2014/5 Св 143
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Теодор Светослав Тертер и главата : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 104 (3 май 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1260445924

БС 2014/5 Св 144
ФИЛКОВА, Федя Райкова, 1950-
        Ухание по пощата : [разказ] / Федя Филкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 18 (14-20 май 2014), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261335268


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2014/5 Св 145
БОРИСОВ, Юрий Митков, 1956-
        Камината : есе / Юрий Борисов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 100 (1 май 2014), с. 18.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1260429796


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

КРЪСТЕВ, Тодор, 1940-
        Изгубената автентичност : по повод 50-годишнината на Венецианската харта Вж Св 57


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БЕЙКОВ, Пламен, 1967-
        Гласът на българите : 100 години от рождението на Борис Христов Вж Св 71

МОСКОВ, Николай
        Венци Кисьов написа последната си роля: "Ще сложа новата си риза и ще се огледам във небето" Вж Св 85

        [НИКОЛА Гюзелев (1936-2014)] Вж Св 73

ПАВЛОВ, Пламен Христов, 1958-
        Човек со звезда : похвално слово за проф. Василка Тъпкова-Заимова Вж Св 148

        ЧОЧО Попйорданов - прекрасният дивак Вж Св 89


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2014/5 Св 146
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Време е за нова периодизация на ранната ни история : Дунавска България не е и не може да бъде продължение на Старата Велика България / Иван Петрински. - Следва

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 102 (8 май 2014), с. 13.
930.1(497.2)
949.72.031
COBISS.BG-ID 1260456676


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2014/5 Св 147
КОЛЕВ, Валери Каменов, 1960-
        Шикалкавенето не е слабост, то е нашата сила : с доц. Валери Колев, историк, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 139 (26 май 2014), с. 18.
Политическото поведение на България по времето на Третата българска държава
949.72(047.53)
COBISS.BG-ID 1260885732

БС 2014/5 Св 148
ПАВЛОВ, Пламен Христов, 1958-
        Човек со звезда : похвално слово за проф. Василка Тъпкова-Заимова / Пламен Павлов

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 42 (май 2014), с. 14.
По повод 90 г. от рождението й
949.72(092)
92 Тъпкова-Заимова, В.
COBISS.BG-ID 1261181156


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БС 2014/5 Св 149
БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Спасител на Европа : чак до XVII в. историци и поети са възславяли подвига на Св. Тривелий Теоктист цар български / Христо Буковски

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 42 (май 2014), с. 10.
949.72.031.3
COBISS.BG-ID 1261179620

ВАСИЛЕВ, Георги Вълчев, 1944-
        Slavorum apostoli : папа Йоан Павел II за делото на Св. св. Кирил и Методий Вж Св 7

ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Време е за нова периодизация на ранната ни история : Дунавска България не е и не може да бъде продължение на Старата Велика България Вж Св 146


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2014/5 Св 150
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Христо Ботев убит за торба жълтици / Росен Тахов. - Съдържа и: Херцен - пътник на "Радецки" ; Проклятието на златото застига петима души

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 144 (31 май 2014), с. 51-54.
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1260992228

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 117 (2014) Св 36, Св 81
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 118, Год. 24, бр. 133 (2014) Св 44
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 120 (2014) Св 9
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 127 (2014) Св 75
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 128 (2014) Св 11
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 132 (2014) Св 30
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 133 (2014) Св 85
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 135 (2014) Св 56
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 144 (2014) Св 4, Св 150
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 23, бр. 21 (2014) Св 8
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 19 (2014) Св 48
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 100 (2014) Св 136, Св 145
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 103 (2014) Св 78
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 104 (2014) Св 132
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 116 (2014) Св 2
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 119 (2014) Св 39
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 122 (2014) Св 33, Св 35, Св 82
 
З

За Буквите, ISSN 1312-3785, Год. 34, бр. 42 (2014) Св 7, Св 52, Св 148, Св 149
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 84 (2014) Св 12
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 89 (2014) Св 19
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 91 (2014) Св 24
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 93 (2014) Св 23
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 98 (2014) Св 49
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 19 (2014) Св 31, Св 42, Св 55
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 20 (2014) Св 34
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 21 (2014) Св 20
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 22 (2014) Св 17, Св 32
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 17 (2014) Св 28, Св 47, Св 59, Св 62, Св 64, Св 79, Св 84, Св 92, Св 100
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 18 (2014) Св 26, Св 37, Св 60, Св 61, Св 70, Св 83, Св 86, Св 90, Св 96
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 19 (2014) Св 3, Св 50, Св 68, Св 71, Св 72, Св 88, Св 89, Св 122
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 20 (2014) Св 29, Св 53, Св 54, Св 57, Св 58, Св 63, Св 65, Св 67, Св 87, Св 91, Св 94, Св 120
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 18 (2014) Св 93, Св 99, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 135, Св 138, Св 144
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 19 (2014) Св 5, Св 6, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117, Св 118
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 20 (2014) Св 69, Св 95, Св 98, Св 133, Св 134, Св 137
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5173 (2014) Св 66
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5179 (2014) Св 14
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5181 (2014) Св 125
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5184 (2014) Св 46
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5187 (2014) Св 119
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5191 (2014) Св 21
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 104 (2014) Св 143
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 105 (2014) Св 51
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 106 (2014) Св 80
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 108 (2014) Св 139
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 109 (2014) Св 13
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 114 (2014) Св 142
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 117 (2014) Св 1, Св 126
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 120 (2014) Св 141
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 126 (2014) Св 140
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 102 (2014) Св 146
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 119 (2014) Св 38
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 121 (2014) Св 10
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 18, бр. 122 (2014) Св 74
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7632 (2014) Св 127
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7635 (2014) Св 25
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7642 (2014) Св 121
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7649 (2014) Св 123
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7652 (2014) Св 18
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7656 (2014) Св 124
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7657 (2014) Св 97
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 122 (2014) Св 22
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 126 (2014) Св 41, Св 45
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 127 (2014) Св 43, Св 76
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 130 (2014) Св 73
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 139 (2014) Св 147
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 140 (2014) Св 15, Св 77
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 141 (2014) Св 16, Св 27
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 142 (2014) Св 40

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Алгафари, Нидал, 1965- (автор) Св 38
Ангелов, Людмил, 1961- (интервюирано лице) Св 78
Ангелова, Елена (автор) Св 93
Андор, Ласло, 1966- (интервюирано лице) Св 43
Андролова, Калина (автор) Св 12
Антчак, Яцек, 1969- (автор) Св 101
Апостолов, Янко Георгиев (интервюирано лице) Св 60
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 90, Св 91
Атанасова, Албена (интервюиращо лице) Св 97, Св 123
Ахарбаш, Латифа, 1960- (интервюирано лице) Св 23
 
Б

Бабикян, Арман Агоп, 1967- (интервюирано лице) Св 14
Байчев, Райко Павлов, 1987- (интервюиращо лице) Св 121
Балабанова, Людмила Вертер, 1949- (автор) Св 129
Бейков, Пламен, 1967- (автор) Св 71
Бизи, Стефано, 1957- (интервюирано лице) Св 4
Бойкова, Марияна (интервюиращо лице) Св 56
Бонова, Станка, 1972- (преводач) Св 118
Борисов, Юрий Митков, 1956- (автор) Св 145
Борисова, Силвия Радева, 1950- (съставител, преводач) Св 115
Борисова, Силвия Радева, 1950- (преводач) Св 110, Св 111, Св 113
Босев, Росен Росенов (автор) Св 17, Св 34
Бояджиева, Милена (интервюиращо лице) Св 48
Бресон, Йоланд, 1942- (интервюирано лице) Св 41
Буковски, Христо Димитров, 1947- (автор) Св 149
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 3, Св 60
 
В

Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 92
Василев, Георги Вълчев, 1944- (автор) Св 7
Вачева, Мила, 1957- (автор) Св 81
Велев, Венцислав Иванов, 1970- (автор) Св 54
Велева, Светлана (автор) Св 33
Велков, Славчо Георгиев, 1950- (интервюирано лице) Св 24
Владимиров, Даниел (интервюирано лице) Св 82
Волгин, Петър, 1969- (автор) Св 12
Вълканов, Велко, 1927- (автор) Св 39
 
Г

Габровска, Людмила (интервюиращо лице) Св 125
Гаврилов, Георги, 1991- (автор) Св 130
Гайдаров, Иван (интервюиращо лице) Св 24, Св 49
Ганев, Димитър Ив. (интервюиращо лице) Св 41, Св 43
Генчева, Мария (преводач) Св 107, Св 114
Георгиев, Огнян (автор) Св 34
Георгиева, Ангелина (автор) Св 93
Гозес, Исак Хаим, 1948- (интервюиращо лице) Св 124, Св 127
Господинова, Велина (автор) Св 17, Св 20
Григорова, Маргрета Любомирова, 1964- (автор) Св 102
Григорова, Маргрета Любомирова, 1964- (преводач) Св 108
Групинска, Анка, 1956- (автор) Св 103
Гърбатова, Детелина (интервюиращо лице) Св 77
Гюзелев, Никола Николаев, 1936-2014 (автор) Св 73
Гюзелев, Никола Николаев, 1936-2014 (интервюирано лице) Св 72
Гюрова, Светломира (автор) Св 32
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 31
 
Д

Давидова, Павлета (интервюиращо лице) Св 35
Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 13
Даниел, Андрей, 1952- (интервюирано лице) Св 66
Даниел, Ида Андрей, 1977- (интервюиращо лице) Св 98
Данкова, Стелиана Миткова (преводач) Св 101
Данов, Иван Евгени, 1957- (интервюирано лице) Св 49
Декова, Галина (преводач) Св 58
Денизова, Вера (автор) Св 34
Денов, Любомир, 1953- (интервюиращо лице) Св 36
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 94
Деянова, Вера, 1946- (преводач) Св 106
Джакова, Надежда, 1978- (автор) Св 61
Джурова, Аксиния Добрева, 1942- (интервюирано лице) Св 119
Димитров, Божидар, 1945- (интервюирано лице) Св 25
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 87
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 29
Димитрова, Геновева (автор) Св 89
Димитрова, Ирма Асенова, 1956- (преводач) Св 99
Димова, Милена (интервюиращо лице) Св 74
Дочева, Екатерина (автор) Св 70, Св 79
Дочева, Екатерина (съставител) Св 72
Драгиев, С. С. (преводач) Св 47
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 137
 
И

Иванов, Иван Василев, 1956- (интервюирано лице) Св 48
Илиева, Емилия (автор) Св 95
Искренова, Мила Йорданова, 1960- (автор) Св 96
 
Й

Йорданов, Валери, 1974- (интервюирано лице) Св 97
Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 18
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 21, Св 46
 
К

Калс, Бина, 1967- (автор) Св 131
Каменов, Деян, 1983- (интервюирано лице) Св 74
Капушчински, Ришард, 1932-2007 (автор) Св 104
Караганов, Сергей Александрович, 1952- (интервюирано лице) Св 26
Караджов, Венцислав Кирилов, 1972- (интервюирано лице) Св 46
Караджов, Христофор (автор) Св 10
Караджова, Лиляна, 1984- (интервюиращо лице) Св 80
Карелова, Валентина (интервюиращо лице) Св 29
Каримов, Емил Зулфугар оглу, 1966- (интервюирано лице) Св 27
Каролев, Владимир Асенов, 1961- (автор) Св 44
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 14
Карталов, Пламен Иванов, 1948- (автор) Св 73
Кирова, Милена Георгиева, 1958- (автор) Св 120
Ковачева, Адриана (автор) Св 105
Колев, Валери Каменов, 1960- (интервюирано лице) Св 147
Колева, Радостина (интервюиращо лице) Св 82
Константинов, Георги, 1943- (автор) Св 132
Кончита Вурст, 1988- (интервюирано лице) Св 75
Корчак, Януш, 1878-1942 (автор) Св 106
Костов, Константин (автор) Св 138
Крал, Ханна, 1935- (автор) Св 107
Кръстев, Тодор, 1940- (автор) Св 57
Кръстева, Анна Славчева, 1954- (автор) Св 16
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 66, Св 119
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 40, Св 147
Кръстева, Павлина (автор) Св 62
 
Л

Лазаров, Алексей (автор) Св 34
Ламбринова, Катерина, 1989- (автор) Св 83
Ланджев, Иван Лука, 1986- (интервюирано лице) Св 121
Лансие, Барбара, 1979- (интервюирано лице) Св 98
Латева, Зорница (автор) Св 45
Лозанов, Георги, 1958- (автор) Св 122
 
М

Мангот, Герхард, 1966- (интервюирано лице) Св 13
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 84
Манолова, Мария (автор) Св 17
Мартинова, Мария (интервюирано лице) Св 80
Матанов, Иван Борисов, 1952- (интервюиращо лице) Св 124
Меламед, Катя Христова (интервюирано лице) Св 1
Мерджански, Кирил Вълчев, 1955- (автор) Св 133
Миколаевски, Ярослав, 1960- (интервюиращо лице) Св 115
Милева, Милена Михайлова, 1959- (преводач) Св 116, Св 117
Минчев, Огнян Димитров, 1958- (интервюирано лице) Св 15
Митева, Милка Колева (интервюирано лице) Св 51
Михайлова, Поли (автор) Св 34
Моркин, Диян (интервюиращо лице) Св 22
Морозов, Евгени, 1984- (автор) Св 47
Москов, Николай (автор) Св 85
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- (автор) Св 67
 
Н

Найденов, Валери, 1947- (автор) Св 11
Нанков, Никита Димитров, 1959- (автор) Св 134
Неков, Момчил Стефанов, 1986- (интервюирано лице) Св 35
Неофит, патриарх Български, 1945- (интервюирано лице) Св 8
Николова, Дора (интервюиращо лице) Св 1, Св 51, Св 126
Николова, Светлина, 1942- (интервюирано лице) Св 2
Новак, Кажимеж, 1897-1937 (автор) Св 108
Новопрудски, Семьон, 1970- (автор) Св 28
 
О

Обретенов, Боян Александров, 1946- (преводач) Св 103
Омарчевски, Александър Стоянов (автор) Св 52
 
П

Павлак, Беата, 1957-2002 (автор) Св 109
Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор) Св 148
Павлов, Юлий Владимиров, 1951- (интервюирано лице) Св 18
Павлова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 23
Панчев, Йово, 1981- (автор) Св 63, Св 64
Петева, Теодора (автор) Св 68
Петрински, Иван Герасимов (автор) Св 146
Петров, Васил Иванов, 1964- (интервюирано лице) Св 77
Петров, Николай Иванов, 1968- (интервюиращо лице) Св 27
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (интервюиращо лице) Св 5
Петрова, Радостина Диянова, 1988- (преводач) Св 6, Св 109, Св 112
Попзлатев, Петър Златев, 1953- (интервюирано лице) Св 123
Попов, Кирил Георгиев, 1930- (автор) Св 69
Попова, Маргарита, 1956- (интервюирано лице) Св 36
Праматарова, Майя Цветкова (автор) Св 86
Пунчева-Василева, Татяна (автор) Св 42
 
Р

Радев, Никола, 1940- (интервюирано лице) Св 124
Райков, Димо Петков, 1954- (интервюирано лице) Св 125
Райчев, Андрей Венцел, 1955- (интервюирано лице) Св 15
Рангелов, Андрей (интервюиращо лице) Св 48
Ранчев, Палми Стоянов, 1950- (автор) Св 135
Ружевич, Тадеуш, 1921-2014 (автор) Св 110
 
С

Сандрето Ре Ребауденго, Патриция, 1959- (интервюирано лице) Св 58
Селие, Александър, 1966- (интервюирано лице) Св 76
Селие, Катрин (интервюирано лице) Св 76
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 78
Серафимов, Румен, 1955- (автор) Св 65
Сокуров, Александър Николаевич, 1951- (интервюирано лице) Св 29
Сона, Биргит (интервюиращо лице) Св 58
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 20, Св 34, Св 55
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (интервюирано лице) Св 19
Станков, Валери Петров, 1956- (автор) Св 136
Станков, И. Е. (преводач) Св 47
Старидолска, Елена (автор) Св 17, Св 20, Св 34
Стоев, Георги Боянов, 1975- (интервюирано лице) Св 59
Стоилов, Янаки Боянов, 1958- (интервюирано лице) Св 40
Стоилова, Зорница (автор) Св 17
Стоилова, Явора Василева, 1948- (интервюирано лице) Св 126
Стойчовска, Елена (преводач) Св 104
Стоянов, Христо Недков, 1956- (интервюирано лице) Св 127
Стоянович, Петър Иванов, 1967- (интервюирано лице) Св 3
Стубел, Йордан, 1897-1952 (автор) Св 137
Сухиванов, Иван, 1961- (автор) Св 128
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 25
 
Т

Тасев, Атанас Стоянов, 1945- (интервюирано лице) Св 56
Тахов, Росен Георгиев, 1959- (автор) Св 150
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143
Тимова, Надя (преводач) Св 62
Тодоров, Иван Тодоров, 1958- (автор) Св 9, Св 30
Тодоров, Методи (интервюиращо лице) Св 8
Томова, Виржиния (преводач) Св 26, Св 37
Торебланка, Хосе Игнасио, 1968- (интервюирано лице) Св 31
Тохман, Войчех, 1969- (автор) Св 111
 
У

Ушев, Теодор Асенов, 1968- (интервюирано лице) Св 87
 
Ф

Филкова, Федя Райкова, 1950- (автор) Св 144
Фостаковска, Анна, 1967- (автор) Св 112
 
Х

Халачев, Любомир Тодоров, 1950- (автор) Св 53
Ходкевич, Леони Леонидова, 1966- (автор) Св 100
Хохшилд, Адам, 1942- (автор) Св 99
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (интервюиращо лице) Св 2
Христова, Виолина (интервюиращо лице) Св 4
Христова, Мариана (автор) Св 88
Хуго-Бадер, Яцек, 1957- (интервюирано лице) Св 5, Св 113
 
Ц

Цанева, Петя Димитрова (автор) Св 50
Цанева, Стефка (интервюиращо лице) Св 59
Цветкова, Виолета (автор) Св 73
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 76
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 3
Чирпанлиев, Николай Александров, 1957- (интервюирано лице) Св 21, Св 22
 
Ш

Шабловски, Витолд, 1980- (автор) Св 114
Шливински, Пьотр, 1962- (интервюирано лице) Св 115
Шчигел, Мариуш, 1966- (автор) Св 6, Св 116, Св 117
 
Я

Ягелски, Войчех, 1960- (автор) Св 118
Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 32
Янов, Александър Лвович, 1930- (автор) Св 37
 
C

Conchita Wurst, 1988- вж Кончита Вурст, 1988-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
5 жени на планината Св 131
 
А

Ако на моето погребение четеш кадиш, ще те вкарам в гроба! Св 103
Актовете с подписа на президента трябва да излъчват класа Св 36
Антистатик 2014: "Как го виждаш?" Св 93
 
Б

Барбара Лансие в разговор с Ида Даниел Св 98
Баши - доказателство за съществуването на Бог Св 118
Бежанците не искат да се интегрират, отказват да учат български език Св 21
Безкраят на живота Св 132
Берлинската театрална среща: Focus Dimiter Gotscheff Св 94
Брадатата Кончита налага новия световен ред Св 11
Британско воеводство Св 114
Бухалско царство Св 120
Българският театър и драма в рамките на Шуменския фестивал Св 95
Бюджетът за култура у нас е колкото на театъра в Дюселдорф Св 77
 
В

В едно хуманно общество няма хора без покрив над главата Св 49
В търсене на универсалния човек Св 65
Венци Кисьов написа последната си роля: "Ще сложа новата си риза и ще се огледам във небето" Св 85
вкаменелости Св 130
Внимание! Зле прикрита амбиция и професионална ненавист! Св 54
Време е за нова периодизация на ранната ни история Св 146
Връщането към масонството се оказа необходимо в Източна Европа Св 4
Все по-пусто е на поетическия Парнас Св 115
"Всеки вижда толкова, колкото знае" Св 87
вторниците на септември Св 130
Във филмита ни няма радост, нито печал Св 123
"Върнахме се в ХІХ век" Св 26
 
Г

Георги Тертер ІІ и пловдивските улички Св 139
Гласът на българите Св 71
Гърло на амфора Св 131
 
Д

Да бъдеш репортер, значи да разбираш Св 116
Дайте Бога за приятел на децата си, той ще ги води Св 8
[Две хиляди и шеста] 2006, Сривай се, училище Св 112
Десните избиратели може и да не гласуват Св 14
Днес има много атракция и твърде малко музика Св 76
Днешната икономическа система ще рухне болезнено Св 41
Добрият плод Св 52
Дописаният дневник на проф. Васил Стефанов Св 92
дъжд и печени чушки с фасул Св 130
Дългото сбогуване Св 42
 
Е

Европа измисли ЕС, за да не воюва Св 25
Евроскептиците грешат за лечението, но не и за диагнозата Св 31
Една изгубена година Св 34
Елитът на нацията Св 53
Ескиз към изложбата Св 67
 
Ж

Живопис между съня и реалността Св 68
Животът на писателя е ад Св 124
Журналистиката съществува, за да бъде светът по-добър Св 5
 
З

За "Кармен" и за критериите Св 90
За пътя Св 132
Западът благослови нацимайдана Св 12
Защо БСП се представи по-зле от очакваното на евровота Св 38
Защо пиша? Св 110
Защо сте изпълнени с омраза? Това е само една брада Св 75
Здрач в Синсинати Св 133
Зелени щикове Св 132
 
И

Иван Александър и странните вихри на историята Св 140
Иван Стефан и сърбите Св 141
Играта "Джармуш" Св 86
Из "Автопортрет на репортера" Св 104
Из Борисовата градина Св 137
[Избори за депутати в Европейския парламент, България, 25 май 2014] Св 15
Изборът на Путин Св 37
Изгубената автентичност Св 57
Има ли сценарий зад хаоса в енергетиката Св 55
Имаме огромен потенциал за инвестиции у вас Св 27
Истините да се назовават с простички слова Св 82
Истинските проблеми, свързани с личната сфера Св 47
 
К

Как да помним миналото си? Св 61
Как по-богати държави 6 г. вземаха в пъти повече пари от ЕС на човек в сравнение с нас Св 30
Как ще изглежда България след 20 години Св 9
Какъв е залогът Св 20
Камината Св 145
Киев би трябвало да установи своя авторитет и власт, но не с военен разгром Св 13
Книгата е трезорът на сътвореното от човека през хилядолетията Св 119
Кой се страхува от социологията? Св 10
Кой създава кризите Св 44
Колебания в прочита Св 70
Контрафрагменти Св 128
Крилати отчаяния Св 132
Купнеж Св 137
Към звездите ще тръгна пеша... Св 132
Къпане под пролетния дъжд Св 136
 
Л

Лудият пред храма Св 136
Любов Св 107
 
М

Мароко е вратата на бизнеса към Африка Св 23
Мечтание Св 136
Мирът в Близкия изток зависи от решаването на палестинския проблем Св 24
Михаил Шишман и Осман Гаази Св 142
Можем да бъдем ефективен мост в диалога между Брюксел и Москва Св 19
Москва Св 113
Мотиви Св 63
 
Н

На Елодея Св 137
На китайско-финската граница Св 28
На черното домино Св 137
НАТО и ЕС споделят общи ценности Св 48
Не дали, а кога Св 17
Не се обиждам Св 132
Не съм техническа грешка и ще го докажа Св 35
Невежеството ражда страх Св 66
Неделна вечер Св 136
неизгреви Св 130
Немили-недраги Св 136
"Никога не купувам изкуство, за да декорирам" Св 58
Никой не е станал прочут и богат с лоша музика Св 74
[Никола Гюзелев (1936-2014)] Св 73
Никола Гюзелев: "И хвърлих жезъла.... и напуснах" Св 72
Нито... нито... Св 133
Нищетата на Варшава Св 106
Няма обща картина на Полша. Има няколко Полши Св 6
 
О

Около центъра на средата Св 64
Оруел: почит към "Почит" Св 99
От политика в областта на културата към "културна политика" Св 3
 
П

Пазарът на изкуство в България е жив (макар и с твърде неясни очертания) Св 59
Пет стъпки по пътя надолу Св 39
Писането е да се превърнеш в сълза Св 127
Писаното слово остава Св 1
Плавателният канал София - Варна: пътешествие в бъдещето Св 138
По пътеките на паметта - около репортажа за ромската поетеса Бронислава Вайс - Папуша Св 105
Подпука ли те егото, ставаш мързеливец Св 97
Поезията е по-уютна от живота Св 121
Полша в обяви (1993) Св 117
Поражението на победителите Св 33
Почти до върха Св 131
Празникът на Светите братя е наша традиция от Х век Св 2
При бързи избори БСП може да получи нов тежък удар Св 40
Призракът на популизма броди из Европа Св 16
Приятели по неволя Св 32
Пролет Св 136
Проповед Св 111
 
Р

Разтегнатото време Св 62
Резонансни дървета с ехтящи хралупи Св 69
Репортажите на полския "бедуин" Кажимеж Новак - значимия предшественик на Ришард Капушчински Св 102
 
С

С алюзии към съвременността Св 91
С колело и пеша през Черния континент Св 108
С удоволствие споделям знанията и опита си с младите таланти Св 78
"С украинците не сме братя, а просто съседи" Св 29
Свобода Св 101
Сграда за дългото пътешествие Св 60
Седмица на украинското кино Св 83
Социализмът - ревизирана утопия Св 84
Спасител на Европа Св 149
Спестена обич Св 132
"Сполай" ще ви рекат децата ви един ден Св 50
Среднощно слънце Св 132
Станишев може да изгуби стола в ПЕС Св 18
[Стихотворения] Св 135
Странджа Св 131
Страхът от ръст на минималната заплата е необоснован Св 43
Съвременна пиеса Св 132
 
Т

Талантливият музикант винаги намира своята реализация Св 51
Тангото описва човешката душа като никой друг Св 80
Тарикатлъкът на дребно ни мъчи най-много Св 125
Теодор Светослав Тертер и главата Св 143
Теодор Ушев се връща у нас с изложба плакати след 15 г. успехи по света Св 81
Трагизмът продължава да тегне над рода Яворов Св 126
[Три по три] 3 x 3 Св 122
Турбулентна нощ Св 132
Тъмната страна на европейските проекти Св 45
тя Св 129
Тя си тръгна Св 132
 
У

Утопията, че всички сме артисти... Св 96
утрин по пражки Св 130
Утро в Синсинати Св 133
Ухание по пощата Св 144
 
Ф

Фестивал с традиция, памет и бъдеще Св 79
Физика и метафизика Св 133
Фиф Св 134
 
Х

Хелзинкският комитет организира бунтове в бежанските лагери Св 22
[Хиляда и триста] 1300 са сигналите за откраднати лични данни от партии Св 46
Христо Ботев убит за торба жълтици Св 150
 
Ч

Човек со звезда Св 148
Чочо Попйорданов - прекрасният дивак Св 89
 
Ш

Шикалкавенето не е слабост, то е нашата сила Св 147
 
Щ

Ще се видим през август Св 100
 
Ю

"Южен поток" гарантира най-важното за Европа - сигурност на доставките Св 56
 
M

MECAL в Барселона Св 88
 
P

Primus circumdedisti me Св 130
 
S

Slavorum apostoli Св 7
 
V

Via Dolorosa Св 109

УДК


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Св 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 2, Св 3
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 4, Св 60
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 5, Св 6, Св 116


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 54


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 7, Св 8


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Св 9
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 10, Св 11, Св 47
32 ПОЛИТИКА Св 14
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 12, Св 13, Св 20
324 ИЗБОРИ Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 21, Св 22
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 13, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 38, Св 39, Св 40
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 30, Св 41, Св 42
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 43
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 44
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 45
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 46, Св 47
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 3
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 48
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 49
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 50
377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА Св 51
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 52, Св 53
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Св 54


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 55
622 МИННО ДЕЛО Св 56


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 57, Св 58, Св 59
72 АРХИТЕКТУРА Св 60
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 61, Св 62, Св 63, Св 64
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 65
75 ЖИВОПИС Св 66, Св 67, Св 68, Св 69
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 87
78 МУЗИКА Св 70
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 71, Св 72, Св 73
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 74, Св 75, Св 76
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Св 77
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Св 78, Св 79, Св 80
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 81, Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89, Св 97
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 85, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 99
860(861) КОЛУМБИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 100
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 5, Св 6, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117, Св 118
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 119, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 137
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 145


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 57
92 БИОГРАФИИ Св 71, Св 73, Св 85, Св 89, Св 148
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 146
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 147, Св 148
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Св 7, Св 146, Св 149
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 150

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Бизе, Жорж (1838-1875) Св 90
Борисов, Светослав (1978-) Св 90
Ботев, Христо (1847-1876) Св 150
 
В

Вайс, Бронислава вж Папуша (1910-1987)
Велев, Венцислав вж Велев, Венцислав Иванов (1970-)
Велев, Венцислав Иванов (1970-) Св 54
Верди, Джузепе (1813-1901) Св 91
 
Г

Гарсия Маркес, Габриел (1927-2014) Св 100
Гочев, Димитър (1943-2013) Св 94
Гюзелев, Никола вж Гюзелев, Никола Николаев (1936-2014)
Гюзелев, Никола Николаев (1936-2014) Св 72, Св 73
 
Д

Далчев, Атанас вж Далчев, Атанас Христов (1904-1978)
Далчев, Атанас Христов (1904-1978) Св 128
Даниел, Андрей (1952-) Св 67
Джармуш, Джим (1953-) Св 86
Димчев, Иво (1976-) Св 64
Динеков, Петър вж Динеков, Петър Николов (1910-1992)
Динеков, Петър Николов (1910-1992) Св 120
 
З

Заимова, Василка Кирилова Тъпкова- вж Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова (1924-)
Занков, Венцислав вж Занков, Венцислав Огнянов (1962-)
Занков, Венцислав Огнянов (1962-) Св 64
 
Й

Йоан Павел II, папа (1920-2005) Св 7
 
К

Капушчински, Ришард (1932-2007) Св 102
Кертес, Имре (1929-) Св 98
Кирил, славянски първоучител (827-869) Св 7
Кисьов, Венцеслав вж Кисьов, Венцеслав Иванов (1946-2014)
Кисьов, Венцеслав Иванов (1946-2014) Св 85
Кисьов, Венци вж Кисьов, Венцеслав Иванов (1946-2014)
Кужняк, Ангелика (1974-) Св 105
 
М

Методий, славянски първоучител (815-885) Св 7
 
Н

Науман, Брус (1941-) Св 62
Новак, Кажимеж (1897-1937) Св 102
Нуриев, Зиятин вж Нуриев, Зиятин Мехмедалиев (1955-)
Нуриев, Зиятин Мехмедалиев (1955-) Св 65
 
О

Орешарски, Пламен Василев (1960-) Св 34
Оруел, Джордж (1903-1950) Св 99
 
П

Памукчиев, Станислав вж Памукчиев, Станислав Минков (1953-)
Памукчиев, Станислав Минков (1953-) Св 63
Папуша (1910-1987) Св 105
Петков, Николай вж Петков, Николай Кирилов (1967-)
Петков, Николай Кирилов (1967-) Св 63
Плъм, Шанън (1970-) Св 64
Попйорданов, Иван вж Попйорданов, Иван Петров (1938-)
Попйорданов, Иван Петров (1938-) Св 89
Попйорданов, Петър Иванов (1964-2013) Св 89
Попйорданов, Чочо вж Попйорданов, Петър Иванов (1964-2013)
Путин, Владимир вж Путин, Владимир Владимирович (1952-)
Путин, Владимир Владимирович (1952-) Св 37
 
Р

Ружевич, Тадеуш (1921-2014) Св 115
 
С

Сантова, Мила вж Сантова, Мила Христова (1954-)
Сантова, Мила Христова (1954-) Св 54
Стефанов, Васил (1933-) Св 92
Стойчев, Емил Аспарухов (1935-) Св 68
Стойчев, Емил вж Стойчев, Емил Аспарухов (1935-)
Стоянов, Стефан Св 64
Стубел, Йордан (1897-1952) Св 137
 
Т

Тривелий Теоктист, светия вж Тривелий Теоктист, цар български (675-721)
Тривелий Теоктист, цар български (675-721) Св 149
Тъпкова-Заимова, Василка вж Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова (1924-)
Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова (1924-) Св 148
 
У

Урумов, Ванко вж Урумов, Ванко Георгиев (1941-)
Урумов, Ванко Георгиев (1941-) Св 69
Ушев, Теодор Асенов (1968-) Св 81
 
Х

Херцен, Александър (1812-1870) Св 150
Христов, Борис вж Христов, Борис Кирилов (1914-1993)
Христов, Борис Кирилов (1914-1993) Св 71
 
Ц

Цанев, Петер вж Цанев, Петер Кънчев (1967-)
Цанев, Петер Кънчев (1967-) Св 63
 
Ю

Юрий Б. вж Стубел, Йордан (1897-1952)
 
Я

Яворов, Пейо вж Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914)
Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 126, Св 128
 
G

Gotscheff, Dimiter вж Гочев, Димитър (1943-2013)
 
K

Kuźniak, Angelika вж Кужняк, Ангелика (1974-)
 
M

McSorley, Tom Св 81
 
P

Papuaza вж Папуша (1910-1987)
 
U

Ushev, Theodore вж Ушев, Теодор Асенов (1968-)


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Австрия Св 70
Азербайджан Св 27
 
Б

Барселона Св 88
Берлин Св 94
Близък изток Св 24
България Св 9, Св 17, Св 20, Св 27, Св 33, Св 34, Св 38, Св 42, Св 45, Св 55, Св 59, Св 70, Св 146
 
В

Венеция Св 57
Висбаден
- Германия Св 84
 
Е

Европейски съюз Св 16, Св 25, Св 30, Св 33, Св 45, Св 48
ЕС вж Европейски съюз
 
К

Китай Св 28, Св 32
 
М

Мароко Св 23
 
П

Палестина Св 24
 
Р

Русия Св 26, Св 28, Св 29, Св 32
 
С

София Св 60, Св 79, Св 96
 
У

Украйна Св 12, Св 13, Св 26, Св 29
 
Ш

Шумен Св 95