ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 6

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Бойка Първанова

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

ОР, Х. Алън, 1960-
        Надълбоко в гените Вж Св 76


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2014/6 Св 1
МАРГОЛИНА, Соня, 1951-
        Пътища към Киев / Соня Марголина

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 24 (27 юни 2014), с. 11.
Рускоезичната традиция в културата на Украйна
008(477)
COBISS.BG-ID 1261494244


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2014/6 Св 2
ДАНАИЛОВ, Борис Огнянов, 1951-
        Българският Лувър ще ни направи по-привлекателни за чужденците : интервю с доц. Борис Данаилов, директор на Националната художествена галерия / Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 134 (10 юни 2014), с. 6-7.
По повод приключването на проекта "Национален музеен комплекс"
069.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261194212

БС 2014/6 Св 3
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Едно време любовта е била роман... Днес е хайку : директорът на Националния литературен музей Катя Зографова не си представя София без памет за Вазов, Яворов, Вапцаров / Николай Генчев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 130 (10 юни 2014), с. 12.
069.02:886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1261193956

БС 2014/6 Св 4
РАЛЧЕВ, Румен Нейчев, 1952-
        Искаме Ден на забравения войн : дарихме 700 000 лв. и над 30 000 книги, учим децата на рицарска чест : интервю с Румен Ралчев, Велик приор на Велик Приорат България от Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим / Екатерина Николова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7663 (6 юни 2014), с. 37.
По повод XVIII Национален конвент на Велик Приорат България
061.23(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261115620


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2014/6 Св 5
        ЗА достойно заплащане на журналистическия труд! Да спрем деградацията на журналистическата професия! : декларация на УС на СБЖ. - Начин на достъп (URL): http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=23271. - УС на СБЖ - Управителен съвет на Съюза на българските журналисти

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 141 (23 юни 2014), с. 17.
07:061.25(497.2)(049)
COBISS.BG-ID 1261604068


1 ФИЛОСОФИЯ


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БС 2014/6 Св 6
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Смисълът и неговите разбирания / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 24 (27 юни 2014), с. 3.
Текстът е представен на премиерата на книгата на Георги Фотев "Смисъл и разбиране", София, Изток-Запад, 2014
101(042)
COBISS.BG-ID 1261456100

БС 2014/6 Св 7
НАНСИ, Жан-Люк, 1940-
        Метаморфозата, светът : разговор между Жан-Люк Нанси и Боян Манчев / прев. от фр. Александра Манчева, Боян Манчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 1, 9-10.
101
COBISS.BG-ID 1261861860

БС 2014/6 Св 8
ТЕНЕВ, Дарин Войнов, 1978-
        Не-можене и възможност / Дарин Тенев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 11.
Текстът е представен на международния форум "Метаморфоза и катастрофа" (31.10-1.11.2013 г., София), организиран от Центъра по философия към Токийския университет (UTCP), Института за критически социални изследвания (ИКСИ) и Софийския литературоведски семинар (СЛС)
101
COBISS.BG-ID 1261949412


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БС 2014/6 Св 9
КОЧА, Емануеле
        Осетивяването на духа / Емануеле Коча ; прев. от итал. Богдана Паскалева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 14.
13
COBISS.BG-ID 1261954532


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2014/6 Св 10
ТРИФОНОВА, Бойка
        Всеки българин над 25 години е преживял психично разстройство : чрез хипноза могат да се лекуват болести, смятани за нелечими : интервю с психотерапевтката Бойка Трифонова / Юлия Кулинска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 144 (26 юни 2014), с. 11.
159.96(047.53)
COBISS.BG-ID 1261449956


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

САНТОВА, Мила Христова, 1954-
        Изкуството на спора или как се отрича плагиатство Вж Св 75


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/6 Св 11
ТИХОН, епископ Тивериополски, 1945-
        Църквата пропусна шанса да е обществен помирител : интервю с Тивериополския епископ Тихон / Григор Николов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 134 (14-15 юни 2014), с. 9.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1261306852


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2014/6 Св 12
САЛОМОН, Йосеф
        Гробът на равина Папо е място, където молитвите се сбъдват : интервю с главния равин на "Хабад" Йосеф Саломон / Борислав Зюмбюлев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 155 (11 юни 2014), с. 18-19.
Интервю за дейността на еврейската организация "Хабад"
296(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261215204


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БС 2014/6 Св 13
ЦВЕТАРСКИ, Сергей Цветанов, 1958-
        Броят на извънбрачните деца се е утроил : интервю със Сергей Цветарски, председател на НСИ / Яна Йорданова. - НСИ - Национален статистически институт

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5218 (24 юни 2014), с. 14-15.
По повод назначаването му на поста
311.3.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261422052


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2014/6 Св 14
БАКРАЧЕВА, Маргарита Ангелова
        Медиите обединяват и успокояват по време на криза : хората възприемат като по-достоверна негативната информация / Маргарита Бакрачева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 148 (26 юни 2014), с. 10.
316.77
COBISS.BG-ID 1261440740

БС 2014/6 Св 15
КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Курсът на изток може да стопи БСП, вместо да я обедини : интервю с политолога Иван Кръстев / Йово Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 24 (14-20 юни 2014), с. 20-21.
316.32(047.53)
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261751524

БС 2014/6 Св 16
ПЕЗЕНДОРФЕР, Волфганг, 1949-
        Трябва да различаваме свободата от произвола : джендърният мейнстрийминг натрапва промяна в обществото под лозунга "еднакви възможности" : интервю с проф. Волфганг Пезендорфер / Бойчо Дамянов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 146 (24 юни 2014), с. 6-7.
316.353(047.53)
COBISS.BG-ID 1261422308


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2014/6 Св 17
МИХНИК, Адам, 1946-
        Ако в Европа не измислим нещо... / Адам Михник, Иван Кръстев ; записа Ивайла Александрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 1, 11.
Откъс от дискусия на тема "Европейските капани пред демокрацията. Русия, Украйна и корупцията", Софийски университет "Св. Климент Охридски", 29 май 2014 г.
321.7(4)
COBISS.BG-ID 1261468900

БС 2014/6 Св 18
МИХНИК, Адам, 1946-
        Капаните пред демокрацията. Русия, Украйна, корупция : [акценти от публична дискусия между Адам Михник и Иван Кръстев, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 29 май 2014] / консекутивен прев. от пол. Силвия Борисова ; подготви за печат Чавдар Парушев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 6.
321.7(470+477)
COBISS.BG-ID 1261928932


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2014/6 Св 19
АВЕНАРИУС, Томас, 1961-
        Защо кюрдите са най-големите победители? : [интервю] / Томас Авенариус ; Матиас Колб. - Прев. от нем. ез. от http://www.sueddeutsche.de (18 юни 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 24 (27 юни 2014), с. 11.
По повод създаването на халифатска държава от радикалната мюсюлманска групировка "Ислямска държава в Ирак и Леванта" в завладените от нея територии в Сирия и Ирак
323.26(569.1+567)
327(569.1+567)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261490660

БС 2014/6 Св 20
БАКЪРДЖИЕВ, Евгений Стефанов, 1955-
        От лидерите на прехода оцеляха само Доган и Първанов, защото са били в сценария : интервю с Евгений Бакърджиев / Диляна Ценова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 151 (7 юни 2014), с. 14-15.
Интервю по вътрешнополитически проблеми
323(497.2)(047.53)
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261178084

ИЛИЕВА, Зорница
        Има ли защитен рефлекс срещу глобална опасност? : Анкара няма как да остане само наблюдател в размирния ислямски свят на Близкия изток Вж Св 37

КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Курсът на изток може да стопи БСП, вместо да я обедини : интервю с политолога Иван Кръстев Вж Св 15

БС 2014/6 Св 21
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Предали сме се на Чичо Сам : с акад. Георги Марков разговаря Ани Любенова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 160 (16 юни 2014), с. 15.
Интервю по актуални вътрешно- и външнополит. въпроси
323(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261283556

БС 2014/6 Св 22
МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        Голяма коалиция ГЕРБ-БСП е трудна, колкото преместването на Витоша : интервю с д-р Николай Михайлов, психиатър / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 150 (6 юни 2014), с. 13, 14.
Политическата ситуация в страната след изборите за Европейски парламент, май 2014
323(497.2)(047.53)
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261114852

БС 2014/6 Св 23
ПАРДЮ, Джеймс У., 1944-
        Българският политически елит не отговаря на интересите на обществото : интервю с бившия посланик на САЩ в България Джеймс Пардю / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 142 (24 юни 2014), с. 9, 11.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261433316

БС 2014/6 Св 24
ПЕЕВ, Димитър
        Разводът Пеевски-Василев : империята на задкулисието се разпада с обиски, смъртни заплахи и разпити / Димитър Пеев ; по темата работиха Росен Босев ... [и др.]. - Други състав.: Татяна Пунчева-Василева, Радостина Маркова, Илин Станев. - Съдържа и: Пеевски държи съдебната система : ДПС успя да изгради стабилна мрежа в службите, прокуратурата и съда ; Моделът КТБ : формулата "държавни пари - придобиване на активи - кредитиране на свързани компании" утрои банката, но може и да я срути ; Електрификация и банкерска власт : разводът между Пеевски и Цветан Василев може да постави на изпитание сегашните схеми в енергетиката ; Кой владее строителството : след овладяването на "Водстрой 98" и милиардни поръчки Делян Пеевски гледа и към банка ; Раздор в "Булгартабак" : Делян Пеевски взе контрола над цигарения холдинг и измести КТБ в ъгъла

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 24 (14-20 юни 2014), с. 8-15.
323(497.2)
328.182(497.2)
COBISS.BG-ID 1261747428

БС 2014/6 Св 25
ТОДОРОВ, Антоний Тодоров, 1957-
        Ако Станишев остане, БСП повтаря евровота : с политолога Антоний Тодоров разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 156 (12 юни 2014), с. 15, 16.
Интервю по актуални вътрешнополитически въпроси
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261236196


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2014/6 Св 26
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        Борисов си поиска кафеварката и държавата : интервю с Харалан Александров, социален антрополог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 147 (3 юни 2014), с. 13, 16.
По повод резултатите от изборите за Европейски парламент у нас, 25 май 2014
324:328(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261047524

БС 2014/6 Св 27
ТОДОРОВ, Антоний Тодоров, 1957-
        Евроизбори 2014 - революцията се отлага / Антоний Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 21 (6 юни 2014), с. 11.
Анализ на резултатите от изборите за Европейски парламент, проведени през май 2014 г.
324(4+497.2)
COBISS.BG-ID 1261336804

БС 2014/6 Св 28
ФИЛИПОВ, Костадин Георгиев, 1947-
        Политиката ни към Македония да не е мандатна / Коста Филипов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 25 (20 юни 2014), с. 20.
По повод резултатите от президентските и парламентарните избори в страната
324:328(497.17)"2014"
327(497.2:497.17)
COBISS.BG-ID 1261367780

БС 2014/6 Св 29
ХАБЕРМАС, Юрген, 1929-
        Европа е ударена право в сърцето : разговор с Юрген Хабермас / Нилс Манкмар ; прев. от нем. Ирина Илиева. - Прев. от http://www.faz.net/ (30 Mai 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 22 (13 юни 2014), с. 11.
По повод изборите за Европейски парламент през май 2014 г.
324(4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261364964

БС 2014/6 Св 30
EСКИН, Авигдор, 1960-
        Отиващият си и бъдещият президент : [Шимон Перес и Реувен Ривлин] / Авигдор Eскин. - Прев. от рус. ез. от в. Известия (15 июня 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 11.
По повод президентските избори в Израел, 10 юни 2014 г.
324(569.4)
328(569.4)
COBISS.BG-ID 1261420516


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

АВЕНАРИУС, Томас, 1961-
        Защо кюрдите са най-големите победители? : [интервю] Вж Св 19

БС 2014/6 Св 31
АЛ Мадбух, Ахмед, 1966-
        Натиск връща Израел в преговорите за мир : с палестинския посланик Ахмед ал Мадбух разговаря Николай Петров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 154 (10 юни 2014), с. 24.
327(5-011)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261193700

БС 2014/6 Св 32
ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        А националните интереси на България? : САЩ и ЕС спряха проекта "Южен поток" с удивителен синхрон в действията, упражнявайки безпрецедентен и унизителен натиск върху страната ни / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 136 (17 юни 2014), с. 11.
327(4-6+73)
622.69(4-6+73)
COBISS.BG-ID 1261319652

ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Атила - бичът Божи Вж Св 185

БС 2014/6 Св 33
ГЕОРГИЕВ, Георги
        Европа има шанс да се освободи от хватката на САЩ : ако ЕС изиграе конструктивна роля в украинската криза, съюзът ще може да разпростре влиянието си до Тихия океан / Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 141 (23 юни 2014), с. 9, 15.
327(4:73)
COBISS.BG-ID 1261600740

БС 2014/6 Св 34
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        България ще внася най-малко пари в ЕС, ще получава най-много : интервю Кристалина Георгиева, еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 158 (14 юни 2014), с. 13, 50.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1261307876

БС 2014/6 Св 35
ГЕРАСИМОВ, Петър
        Сезонът на геополитическите рокади : Евразия вече не е само някакъв географски термин, а понятие със сложен и многопосочен политико-икономически и военен смисъл / Петър Герасимов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 123 (2 юни 2014), с. 15.
327:91(4:5)
COBISS.BG-ID 1261016036

БС 2014/6 Св 36
ДОНЧЕВ, Томислав Пейков, 1973-
        Ще получим много силен ресор, ако Кристалина остане комисар : интервю с Томислав Дончев, избран за евродепутат от ГЕРБ, член на изпълнителната комисия на партията / Кристина Кръстева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 162 (18 юни 2014), с. 13.
327.7:061.1(497.2:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261330148

БС 2014/6 Св 37
ИЛИЕВА, Зорница
        Има ли защитен рефлекс срещу глобална опасност? : Анкара няма как да остане само наблюдател в размирния ислямски свят на Близкия изток / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 141 (23 юни 2014), с. 12-13.
327(5-011)
323(560)
COBISS.BG-ID 1261601764

БС 2014/6 Св 38
ИЛИЕВА, Зорница
        Кой пръв ще подаде ръка, за да няма изолация : топят ли се ледовете между Скопие и София? / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 147 (30 юни 2014), с. 16.
327(497.17:497.2)"2014"
COBISS.BG-ID 1261496804

БС 2014/6 Св 39
КАМЕРЪН, Дейвид, 1966-
        Господин Юнкер не фигурираше в никоя изборна бюлетина / Дейвид Камерън. - Прев. от англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 11.
Кандидатурата на Жан-Клод Юнкер за председател на Европейската комисия
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1261417956

МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Предали сме се на Чичо Сам : с акад. Георги Марков разговаря Ани Любенова Вж Св 21

БС 2014/6 Св 40
МЕДСЪН, Уейн, 1954-
        Игра с огъня : Украйна и атаката на Обама срещу БРИКС / Уейн Медсън ; прев. Нако Минчев. - БРИКС - Акроним от имената на английски на група страни с влияние в международната икономика: Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 124 (3 юни 2014), с. 16.
327(5/9)
COBISS.BG-ID 1261039076

БС 2014/6 Св 41
САРКОЗИ, Никола, 1955-
        Липсата на управление е истинска опасност за Европа / Никола Саркози ; прев. от нем. Ирина Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 21 (6 юни 2014), с. 10.
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1261334244

БС 2014/6 Св 42
СНАЙДЪР, Тимоти, 1969-
        Русия вече не е държава, а проект : интервю с професора по история в "Йейл" Тимоти Снайдър / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 23 (7-13 юни 2014), с. 30-31.
327(047.53)
COBISS.BG-ID 1261586148

БС 2014/6 Св 43
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Троянското магаре : как България се превърна в нарицателно за провалена европейска държава и колко точно струва това / Илин Станев, Огнян Георгиев. - Съдържа и: Четири лъжи за "Южен поток" : Вашингтон се присъединява към Брюксел със заплаха за санкции срещу България заради газопровода / Илин Станев. Като вятър в кула от карти : защо катастрофираха европрограмите / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 23 (7-13 юни 2014), с. 8-13.
327(497.2:4-6)
338(497.2)
COBISS.BG-ID 1261584100

БС 2014/6 Св 44
ТАПИА Висенте, Хосе Луис, 1948-
        С крал Фелипе започва нов етап от историята на Испания : България трябва да заложи на качеството, което е ключ към успеха в бъдеще : интервю с Хосе Луис Тапиа, посланик на Испания у нас / Петя Дикова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 149 (5 юни 2014), с. 16.
327(460:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261093348

ФИЛИПОВ, Костадин Георгиев, 1947-
        Политиката ни към Македония да не е мандатна Вж Св 28

БС 2014/6 Св 45
ХИРО, Дилип
        Свръхсилата губи влияние : все по-малко остават желаещите да се съобразяват с волята на САЩ / Дилип Хиро. - Прев. от англ.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 101 (4 юни 2014), с. 10.
327.5(73:4-6)
COBISS.BG-ID 1261064676

БС 2014/6 Св 46
ХОРН, Стив
        Голямата игра: тръби или танкери : шистовият газ - капанът, който САЩ залагат на съюзниците си / Стив Хорн. - Прев. от англ.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 101 (4 юни 2014), с. 11.
327.5(73:4-6)
COBISS.BG-ID 1261064932


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/6 Св 47
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Когато приех да бъда премиер, без да съм партиен лидер, поех много по-голям риск от страха да не бъда употребен! : интервю с Пламен Орешарски, министър-председател / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 167 (23 юни 2014), с. 14-15.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261591012

ПЕЕВ, Димитър
        Разводът Пеевски-Василев : империята на задкулисието се разпада с обиски, смъртни заплахи и разпити Вж Св 24

EСКИН, Авигдор, 1960-
        Отиващият си и бъдещият президент : [Шимон Перес и Реувен Ривлин] Вж Св 30


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/6 Св 48
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Станишев избра Брюксел - знак, че си тръгва от БСП : интервю с проф. Искра Баева, историк / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 174 (30 юни 2014), с. 15.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1261496548

БАКЪРДЖИЕВ, Евгений Стефанов, 1955-
        От лидерите на прехода оцеляха само Доган и Първанов, защото са били в сценария : интервю с Евгений Бакърджиев Вж Св 20

БС 2014/6 Св 49
ГОСПОДИНОВА, Велина
        Часът на ДПС : горчивата ирония е, че движението излъчило Делян Пеевски за депутат и шеф на ДАНС, отново се позиционира като ключов фактор / Велина Господинова, Илин Станев. - ДПС - Движение за права и свободи ; ДАНС - Държавна агенция "Национална сигурност"

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 26 (28 юни-4 юли 2014), с. 14-15.
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1262776548

БС 2014/6 Св 50
ДОБРЕВА, Ваня Чавдарова, 1965-
        Лидерско или колективно е ръководството на БСП : какви промени в партията и в нейния Устав могат да ни предпазят от субективизъм и личностно възгордяване / Ваня Добрева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 143 (25 юни 2014), с. 11.
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1261587684

БС 2014/6 Св 51
КЪНЕВ, Радан, 1975-
        Лидерството е следствие от политическите успехи : интервю с говорителя на Реформаторския блок Радан Кънев / Велина Господинова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 23 (7-13 юни 2014), с. 18-19.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261584612

БС 2014/6 Св 52
МЕРДЖАНОВ, Атанас Тодоров, 1963-
        Първите партии след вота да преговарят за коалиция : интервю с Атанас Мерджанов, председател на ПГ на БСП / Лиляна Клисурова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 171 (27 юни 2014), с. 13.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261457636

МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        Голяма коалиция ГЕРБ-БСП е трудна, колкото преместването на Витоша : интервю с д-р Николай Михайлов, психиатър Вж Св 22

БС 2014/6 Св 53
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Доверчив съм и ние бяхме абсолютно коректни за тази 1 г. : интервю със Сергей Станишев, лидер на БСП / Кристина Кръстева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 151 (7 юни 2014), с. 13.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1261166564

БС 2014/6 Св 54
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Култът към Станишев : как лидерът на БСП държи партията, а донякъде и държавата за заложници на амбицията си за самоцелно политическо оцеляване / Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 24 (14-20 юни 2014), с. 16-17.
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1261750244

БС 2014/6 Св 55
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Терминалният изход на Станишев : защо лидерът на БСП избра Брюксел пред София и може ли оттам да управлява БСП / Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 26 (28 юни-4 юли 2014), с. 16.
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1262777572

БС 2014/6 Св 56
ТОДОРОВ, Иван Тодоров, 1958-
        Разликата леви-десни намалява : не всяка коалиция обаче може да бъде приета от избирателите / Иван Т. Тодоров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 170 (26 юни 2014), с. 11, 12.
329.1/.6
COBISS.BG-ID 1261434340


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БС 2014/6 Св 57
МЕНГОВ, Георги Димитров, 1966-
        Рационалност и интуиция в човешките решения : академично слово по случай 24 май в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" / Георги Менгов. - СУ - Софийски университет

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 22 (13 юни 2014), с. 9.
Психологически аспекти на поведението на икономическите агенти
330.16(042)
COBISS.BG-ID 1261349092


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2014/6 Св 58
СТОЯНОВА, Менда Кирилова, 1956-
        И за слепите и за глухите е ясна връзката между спрените програми и "Южен поток" : интервю с депутата Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в парламента / Таня Петрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 126 (5 юни 2014), с. 9, 12.
По повод финансирането на европейските програми за регионално развитие и интересите на България към строежа на газопровода "Южен поток"
332(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261090532


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БС 2014/6 Св 59
СТЕНЛИ, Винсънт
        Как се става отговорна компания : разговор с Винсънт Стенли по повод появата на нашумялата "Отговорната компания" - книгата, на която е съавтор, и на българския книжен пазар / Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 12.
334.72(047.53)
COBISS.BG-ID 1261440228


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2014/6 Св 60
АЛЕКСАНДРОВ, Стоян Илиев, 1949-
        Пасивното наблюдение на ситуацията с КТБ беше грешка : с финансиста Стоян Александров разговаря Цветелина Йорданова. - КТБ - Корпоративна търговска банка

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 168 (24 юни 2014), с. 15, 16.
336.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261432036

БС 2014/6 Св 61
ЗАИМОВ, Мартин, 1962-
        Бордът може да бъде съборен само от 121 безумни депутати : с финансиста и бивш подуправител на БНБ Мартин Заимов разговаря Дарина Кахраманова. - БНБ - Българска народна банка

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 172 (28 юни 2014), с. 15.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261473252

БС 2014/6 Св 62
        ИМА ли риск за финансовата стабилност : бюджетът се задъхва, дефицитите растат, кризата около КТБ поставя тежко изпитание пред политиците ; Zoom: Проблемните сектори : здравеопазване : еврофондове : събираемост : енергетика. - Съдържа и: БНБ временно влезе в КТБ : след две седмици атаки чрез прокуратура, съд и медии ликвидността на банката свърши; Магическата съставка на валутния борд : фиксираният курс на лева не е даденост и институциите трябва да имат план да го подкрепят / Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 25 (21-27 юни 2014), с. 8-13.
336(497.2)
COBISS.BG-ID 1261753316

КАРОЛЕВ, Владимир Асенов, 1961-
        Държавни стимули запалиха фитила на последната световна криза : не че не бива да има никаква намеса на държавата във финансовия сектор Вж Св 65

БС 2014/6 Св 63
КАРОЛЕВ, Владимир Асенов, 1961-
        Какви мерки за стабилизация са нужни / Владимир Каролев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 174 (30 юни 2014), с. 14.
По повод кризата в банковата система на България, юни 2014
336.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1261496292

БС 2014/6 Св 64
СТОЯНОВ, Николай
        Паниката е по-голяма от проблема : атаката се пренесе и към ПИБ, но държавата реагира бързо и обяви пълна финансова подкрепа ; Животът след КТБ : как реагираха институциите и кои са сценариите за бъдещето й / Николай Стоянов. Кой Търкулна Банката : зад сгромолясването на Корпоративна търговска банка имаше добре оркестрирана атака / Илин Станев. - ПИБ - Първа инвестиционна банка ; КТБ - Корпоративна търговска банка

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 26 (28 юни-4 юли 2014), с. 8-13.
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1262775780


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/6 Св 65
КАРОЛЕВ, Владимир Асенов, 1961-
        Държавни стимули запалиха фитила на последната световна криза : не че не бива да има никаква намеса на държавата във финансовия сектор / Владимир Каролев. - Продълж. от бр. 133 (20 май 2014)

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 147 (4 юни 2014), с. 12.
Причини за стопанските кризи през ХХІ век
338.124(100)
336(100)
COBISS.BG-ID 1261049828

СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Троянското магаре : как България се превърна в нарицателно за провалена европейска държава и колко точно струва това Вж Св 43


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2014/6 Св 66
КРИСТИ, Нилс, 1928-
        Някои аргументи на възстановителното правосъдие : разговор с [криминолога] Нилс Кристи / Румен Петров. - Бележки за авт. от Мирослава Тодорова, Румен Петров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 10, 11.
343.97(481)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261414372


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/6 Св 67
БЕЛЧЕВ, Захари
        Наш магистрат получи европейски пост : приеха Соня Найденова в борда на съдебните съвети [Европейска мрежа на съдебните съвети] / Захари Белчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7683 (26 юни 2014), с. 17.
347.97/.99(4)
COBISS.BG-ID 1261435876


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2014/6 Св 68
КОЛАРОВ, Радосвет Стефанов, 1942-
        Мъртвите души на Държавна сигурност / Радосвет Коларов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 3.
По повод разкриването на фалшивото досие на автора като сътрудник на Държавна сигурност
351.74:930.25(497.2)(091)
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1261755620

БС 2014/6 Св 69
ПЕНЧЕВ, Константин Любенов, 1952-
        Помощите за потопа да не са на калпак : в Бисер на едни вдигнаха къщи, а други не взеха нищо : интервю с омбудсмана Константин Пенчев / Антония Кюмюрджиева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7684 (27 юни 2014), с. 15.
351.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261455076


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2014/6 Св 70
ИВАНОВ, Ивайло, 1967-
        Ще подпомогнем над 900 пострадали от бедствията : интервю с Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане / Анна Ефтимова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5220 (26 юни 2014), с. 14-15.
364.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261440996

БС 2014/6 Св 71
НЕЙКОВ, Иван Нейков, 1955-
        Искаме "малогабаритен вечен двигател" - с ниска квалификация високи заплати : интервю с Иван Нейков, председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика / Десислава Колева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 136 (17 юни 2014), с. 9, 10.
Пенсионната реформа в България
368.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261308388


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2014/6 Св 72
МИНАСЯН, Гаяне Гарабед
        Какво не е образованието / Гаяне Минасян

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 123 (2 юни 2014), с. 10-11.
Мнение на автора като председател на Гражданско сдружение "Национална мрежа на родителите"
37.01
COBISS.BG-ID 1261014500


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/6 Св 73
СТЕФАНОВ, Валери Стоилов, 1958-
        Усилието да инвестират в себе си е изгубено време за младите : интервю с проф. Валери Стефанов, литератор / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5210 (16 юни 2014), с. 14-15.
По повод кандидат-студентската кампания през 2014 г.
378(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261284068

БС 2014/6 Св 74
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Наши вузове - сред първите 500 в света? / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 124 (3 юни 2014), с. 13.
Проектът за Национална стратегия за висшето образование до 2020 г.
378(497.2)
COBISS.BG-ID 1261038564


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БС 2014/6 Св 75
САНТОВА, Мила Христова, 1954-
        Изкуството на спора или как се отрича плагиатство / Мила Сантова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 21 (6 юни 2014), с. 8.
По повод статията "Внимание! Зле прикрита амбиция и професионална ненавист!" на Венцислав Велев, публикувана във в. Култура, бр. 20 (30 май 2014)
39(497.2):174
174
COBISS.BG-ID 1261325540


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ
Вж и 581; 591; 631

БС 2014/6 Св 76
ОР, Х. Алън, 1960-
        Надълбоко в гените / Х. Алън Ор ; прев. от англ. Росен Асенов. - Прев. от http://www.nybooks.com (5 June 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 22 (13 юни 2014), с. 10, 11.
По повод кн. на Никълъс Уейд "Тревожно наследство" (A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History / Nicholas Wade. - New York: Penguin Press HC, 2014)
575
001.9
COBISS.BG-ID 1261358820


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2014/6 Св 77
ДАМЯНОВ, Дамян Николов, 1946-
        Профилактичната медицина у нас е изоставена, а от нея трябва да се започне : интервю с акад. Дамян Дамянов / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 140 (17 юни 2014), с. 6-7.
614(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261308132


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2014/6 Св 78
ГРОЗДАНОВ, Тони Драгомиров, 1934-
        За истинските учени развитието е непрекъснато : интервю с проф. Тони Драгомиров / Кирил Момчилов. - Бел. за авт.

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 142 (24 юни 2014), с. 20.
По повод 80-год. на учения
621.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261421796


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        А националните интереси на България? : САЩ и ЕС спряха проекта "Южен поток" с удивителен синхрон в действията, упражнявайки безпрецедентен и унизителен натиск върху страната ни Вж Св 32

БС 2014/6 Св 79
ТАСЕВ, Атанас Стоянов, 1945-
        Ние сме заложници на битката за Украйна : споразумение на великите сили ще отпуши "Южен поток" / Атанас Тасев. Рано или късно ще има "Южен поток" : доставките на шистов газ от САЩ в Европа са чиста утопия / Слав Славов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7667 (10 юни 2014), с. 12, 15.
622.69(470:4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261204964


63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО

БС 2014/6 Св 80
БЪЧВАРОВА, Светла Маринова, 1958-
        Всички производители да стоят зад аграрната наука : трябва да върнем самостоятелния бюджет и изборността в управлението на Селскостопанската академия : интервю с проф. Светла Бъчварова, депутат от Коалиция за България / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 143 (25 юни 2014), с. 10, 15.
63:061.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261587428

БС 2014/6 Св 81
ГРЕКОВ, Димитър Фердинандов, 1958-
        Поне 4 млн. помощи за удавени ниви : интервю с министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков / Юлияна Узаничева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7680 (23 юни 2014), с. 14.
63(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261609188


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БС 2014/6 Св 82
ХРИСТОВ, Николай
        Рекет на собственици е причина за трагедията в Аспарухово : интервю с Николай Христов, началник на дирекция "Национален строителен контрол" (ДНСК) / Васил Нанчев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5224 (30 юни 2014), с. 14-15.
69.003(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261497316


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2014/6 Св 83
        ДВА погледа към конгреса на архитектите. - САБ - Съюз на архитектите в България. - Съдържа: Какво се случи на XXV Общо събрание на САБ? / Тодор Булев. САБ трябва да се рестартира / Павел Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 24 (27 юни 2014), с. 9.
72:061.25(497.2)
COBISS.BG-ID 1261476068

БС 2014/6 Св 84
ПОПОВ, Лило
        Какво може да се направи? : по повод конкурса за "Преустройство, реконструкция и фасадно оформление на Националния изложбен център" - Шипка 6 / Лило Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 22 (13 юни 2014), с. 8.
727.7(497.223)
COBISS.BG-ID 1261348580


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/6 Св 85
ВЕЛЕВА, Мария
        Мистичният свят на Бил Виола / Мария Велева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 7.
Участието на американския видеоарт художник във фестивала за съвременно изкуство "Водна кула арт фест", София, 20-25 юни 2014
73/76.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1261405924

БС 2014/6 Св 86
        ИЗКУСТВОТО като процес на съучастие : пет погледа към Проект 0 : [интервюта с участници в художествения проект] / Владия Михайлова ... [и др.] ; Светла Петкова. - Други авт.: Кирил Кузманов, Веселина Сариева, Катрин Девентър

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 21 (6 юни 2014), с. 9.
73/76:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1261328612

БС 2014/6 Св 87
ЙОСИФОВА, Бисера Веселинова, 1953-
        Гледаме Микеланджело през септември : интервю с Бисера Йосифова, изкуствовед и и.д. директор на Националната художествена галерия / Искра Крапачева. - и.д. - изпълняващ длъжността

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7678 (21 юни 2014), с. 24-25.
73/76:069(047.53)
COBISS.BG-ID 1261379812

БС 2014/6 Св 88
КОЛОВА, Мариана
        Нетленната съблазън на развалините / Мариана Колова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 21 (6 юни 2014), с. 12.
По повод изложбата "Ruin Lust" с творби на художници от XVII в. до наши дни, представена в Tate Britain, Лондон, 4 март-18 май 2014
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1261339620

БС 2014/6 Св 89
ЛАНДОВА, Мария
        Не-Роден, или Не-разказан е родният абстракционизъм / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 3.
По повод изложбите: "Неразказаната абстракция" - Тематични посоки и пресечни точки на абстрактното в българското изкуство от края на 1950-те до 2014 г., куратори Станислав Памукчиев и Петер Цанев, галерия на СБХ, "Шипка" 6, 12-31 май 2014 и "Метаморфози" на Огюст Роден в Националната художествена галерия, 30 май-15 септ. 2014 г.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1261472484

БС 2014/6 Св 90
МАВРОВ, Киро Петров, 1949-
        В България и днес има ренесансови личности : интервю с художника Киро Мавров / Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 146 (28-29 юни 2014), с. 9.
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1261496036

БС 2014/6 Св 91
МИХАЙЛОВА, Владия, 1981-
        Културните убежища / Владия Михайлова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 24 (27 юни 2014), с. 5.
Видеоинсталацията на Калин Серапионов "Choose Training", представена в Contemporary Space - Варна
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1261469156

БС 2014/6 Св 92
ПЕТКОВА, Светла
        Петата "База" / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 3.
Ежегодната награда за млад български художник "БАЗА" 2014
73/76.092(497.2)
COBISS.BG-ID 1261398244

БС 2014/6 Св 93
САМАРДЖИЕВА, Михаела
        Натурата под нас... / Михаела Самарджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 2.
По повод международния научно-художествен проект "Геоложки пулс" на художника Йонко Иван (Стоянов), представен в Регионалния исторически музей - Стара Загора, 27 май-12 юни 2014
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1261386724


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2014/6 Св 94
МИНЕКОВ, Величко Иванов, 1928-
        Хамалин по професия, поет по душа... : трябва да имаш много здрави ръце и сложна душевност, за да правиш добра, интересна скулптура / Величко Минеков ; Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 134 (14-15 юни 2014), с. 21.
730.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261285092


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2014/6 Св 95
КАЛЧЕВА, Галина
        Озарените сенки на писателите слизат в метрото / Галина Калчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 6.
Фотоизложбата "Писатели през фотообектива" в софийското метро, 40 архивни кадъра от живота на български писатели през погледа на ранните ни фотографи, от 60-те години на XIX в. до началото на Втората световна война, изложени в метростанция "Свети Климент Охридски" и на стадион "Васил Левски", 15 май-15 юни 2014
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1261789924


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/6 Св 96
БАЛКАНСКИ, Александър, 1942-
        Циркът е културата на житейския опит на нацията : интервю с Александър Балкански, цирк "Балкански" / Станко Нацев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 113 (20 юни 2014), с. 11.
791.83(047.53)
COBISS.BG-ID 1261376740

БС 2014/6 Св 97
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Владислав Икономов (16 май 1938 - 21 юни 2014) : in memoriam / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 24 (27 юни 2014), с. 3.
791.44.071.1(092)
92 Икономов, В.
COBISS.BG-ID 1261456612

БС 2014/6 Св 98
ЗВЯГИНЦЕВ, Андрей Петрович, 1964-
        Самата същност на нещата : разговор с [руския кинорежисьор] Андрей Звягинцев / Андрей Плахов ; прев. от рус. Геновева Димитрова. - Прев. от http://www.kommersant.ru (14 май 2014) и http://www.russian.rfi.fr/ (1 юни 2014). - Съдържа и: Левиатанският цикъл на Путинова Русия / Мишел Елчанинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 22 (13 юни 2014), с. 12.
По повод новия филм на режисьора "Левиатан" (2014), получил наградата за сценарий в Кан
791.44.071.1(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261379556

БС 2014/6 Св 99
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Добри филми на Лазурния бряг : 67-и кинофестивал в Кан, 14-25 май 2014 / Божидар Манов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 16.
791.43.091.4(44)
COBISS.BG-ID 1261804004

БС 2014/6 Св 100
НАЙДЕНОВА, Вера Найденова, 1935-
        Кан 2014 - малко развлечение и повече тревога / Вера Найденова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 21 (6 юни 2014), с. 5.
Впечатления от международния кинофестивал
791.43.091.4(44)
COBISS.BG-ID 1261324516

БС 2014/6 Св 101
ТОДОРОВ, Войчех Яцек, 1962-
        Младите в полското кино : разговор с [оператора] Войчех Тодоров / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 24 (27 юни 2014), с. 8.
791.43(438)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261474020


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/6 Св 102
БАЙКОВ, Михаил
        На фокус: Новата българска драма - Шумен 2014 / Михаил Байков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 8.
По повод Международния театрален фестивал "Друмеви театрални празници: Нова българска драма", Шумен, 11-16 май 2014
792.2.091.4(497.217)
COBISS.BG-ID 1261494756

БС 2014/6 Св 103
ГЕОРГИЕВА, Катерина
        Международен фестивал за куклен театър "FIDENA" - Есен, Бохум, Херне, 16-24 май / Катерина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561
Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 8.
Год. 23, бр. 25 (2-8 юли 2014), с. 8.
792.97.091.4(430)
COBISS.BG-ID 1262061796

БС 2014/6 Св 104
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Нова българска драма'2014 / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 22 (13 юни 2014), с. 4.
ХХІІІ Международен театрален фестивал "Друмеви театрални празници - Нова българска драма", Шумен, 11-16 май 2014
792.2.091.4(497.217)
COBISS.BG-ID 1261346788

БС 2014/6 Св 105
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Театралният Контакт'2014 / Виолета Дечева . - Съдържа и: "Важно е да не се забравя" : разговор с Ядвига Олерадзка, директор на фестивала "Контакт" / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 5.
Международният театрален фестивал в Торун, Полша
792.2.091.4(438)
COBISS.BG-ID 1261404388

БС 2014/6 Св 106
ИЛИЕВ, Бойко Ненов, 1955-
        Артистът не е чиновник от 9 до 5 : политиката ни в областта на културата е абсолютно погрешна : интервю с режисьора Бойко Илиев / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 141 (23 юни 2014), с. 14.
792.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1261597156

БС 2014/6 Св 107
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Ефектът на простите послания / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 22 (13 юни 2014), с. 2.
Спектакълът "Чиста къща" от Сара Рул в Драматичен театър - Пловдив, режисьор Иван Урумов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1261345508

БС 2014/6 Св 108
КАРАКОСТОВА, Антония
        3 дипломни представления на ТК "Любен Гройс" : студентите на проф. Надежда Сейкова и доц. Виолета Гиндева показват талантливи превъплъщения в своите първи изяви на голямата сцена / Антония Каракостова. - ТК - театрален колеж

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 145 (27 юни 2014), с. 23.
792.2.072
COBISS.BG-ID 1261457380

БС 2014/6 Св 109
ЛОРЕНЦИ, Йерней, 1973-
        Театърът трябва да ни набразди отвътре : с Йерней Лоренци, режисьор на спектакъла "Бесният локомотив", Словенски национален драматичен театър - Любляна, Словения, разговаря Елена Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 8.
По повод представянето в България в международната селекция на Международния театрален фестивал "Варненско лято" 2014 и като част от програмата на фестивала "Световен театър в София"
792.2(497.12)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261798884

БС 2014/6 Св 110
МАСАЛИТИНОВА, Таня Николаева, 1921-2014
        Бракът не е само любов, той е и едно приятелство : Таня Масалитинова в едно от последните си интервюта за "Новинар" / Мария Галишка-Владимирова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 128 (3 юни 2014), с. 6-7.
По повод кончината на актрисата
792.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261037284

БС 2014/6 Св 111
        МЕЖДУНАРОДЕН театрален фестивал "Варненско лято" 2014: отзиви

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 8.
Оценки на чужди и български театрални специалисти - гости на фестивала
792.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1261930980

БС 2014/6 Св 112
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Шекспировият театър "Глобус" с "Хамлет" в България! / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 8.
Постановката "Хамлет" от Уилям Шекспир на театър "Глобус", Лондон, Обединеното кралство, режисьори Доминик Дромгул, Бил Бъкхърст, представена в България на Международния театрален фестивал "Варненско лято", 3 юни 2014
792.2.09
COBISS.BG-ID 1261798372

БС 2014/6 Св 113
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        12 разгневени мъже и бесният локомотив / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 8.
По повод две пиеси, представяни на Международния театрален фестивал "Варненско лято" 2014 и като част от програмата на фестивала "Световен театър в София": "12 разгневени мъже" от Реджиналд Роуз, режисьор Радослав Рихчик, Театър Нови - Познан, Полша и "Бесният локомотив" от Станислав Игнаци Виткевич, режисьор Йерней Лоренци, Словенски национален драматичен театър - Любляна, Словения
792.2.09
COBISS.BG-ID 1262061028

БС 2014/6 Св 114
РУСАНОВА, Мария
        Сътворени светове / Мария Русанова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 24 (27 юни 2014), с. 4.
Спектакълът "Траектория на желанията" на Боян Воденичаров и Мила Искренова, изпълнява балет "Арабеск"
792.8.09
COBISS.BG-ID 1261458404

БС 2014/6 Св 115
СТЕФАНОВ, Васил, 1933-
        Фестивалът като огледало : 25. Национален фестивал на малките театрални форми, Враца, 16-22 май 2014 / Васил Стефанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 22 (13 юни 2014), с. 5.
792.091.4(497.213)
COBISS.BG-ID 1261347300

БС 2014/6 Св 116
ТОПАЛДЖИКОВА, Ана Стефанова, 1952-
        Музикална кутия / Анна Топалджикова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 8.
Пиесата "Портрет на една мадона" по текстове на Тенеси Уилямс на камерна сцена "Сфумато", режисьор Димитър Сарджев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1261493476


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

БС 2014/6 Св 117
СКАТОВ, Атанас Георгиев
        На Еверест не си Бог, мислиш да не ти измръзнат пръстите : с 36-годишния веган и доктор по растителна защита от Сливен Атанас Скатов разговаря Росица Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 149 (5 юни 2014), с. 18.
796.52(047.53)
COBISS.BG-ID 1261093860


797 ВОДЕН СПОРТ. ВЪЗДУШЕН СПОРТ
Вж и 527; 629.12; 725.87; 796.57

БС 2014/6 Св 118
МИНЧЕВ, Асен Николов, 1938-
        Българската златна рибка Таня Богомилова - на 50 г. : постижението й от Сеулʼ88 на 100 м бруст остана олимпийски рекорд цели 12 г. / Асен Минчев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 173 (29 юни 2014), с. 28.
797.2(092)
92 Богомилова, Т.
COBISS.BG-ID 1261469412


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БС 2014/6 Св 119
ЛЕСНЕВСКИ, Владислав Стефанович, 1948-
        Все повече млади хора искат да учат руски език : интервю с доц. д-р Владислав Лесневски, завеждащ отдел "Руски език" към Руския културно-информационен център в София / Диляна Кочева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 103 (6 юни 2014), с. 15.
По повод 6 юни - рожден ден на А. С. Пушкин и Международен ден на руския език
808.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1261120996


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2014/6 Св 120
БОЖАНКОВА, Ренета Ванкова
        Дигиталният роман на литературата / Ренета Божанкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 9, 11.
82.0
COBISS.BG-ID 1261799396


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 121
АНГЕЛОВА, Пенка Емилова, 1949-
        Възстановеното щастие : роман за чужденците и човечността / Пенка Ангелова, Георги Ангелов, Анна Тюне ; документален запис на Ивайла Александрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 7.
Разговор във Френския културен институт в София при представянето на книгата на Анна Тюне "Възстановеното щастие", Русе, Елиас Канети, 2013
830.09
COBISS.BG-ID 1261492964


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 122
        ИСТОРИЯТА на моя живот не съществува... : дискусия по повод 100-годишнината от рождението на Маргьорит Дюрас, [София, 28 май 2014] / Рени Йотова ... [и др.]. - Други авт.: Албена Стамболова, Радея Гешева, Мария Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 7, 11.
840(092)
92 Дюрас, М.
COBISS.BG-ID 1261793252

БС 2014/6 Св 123
ПЕТКОВ, Явор
        Нихилистичният хуманизъм на Агота Кристоф / Явор Петков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 10.
840.09
COBISS.BG-ID 1261800164


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 124
ФЕРЕР Лерин, Франсиско, 1942-
        Обществени дела : [разказ] / Франсиско Ферер Лерин ; прев. от исп. Рада Панчовска. - Бележки за автора от преводача

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 16.
860-32
COBISS.BG-ID 1261534180


860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 125
ПАДУРА Фуентес, Леонардо, 1955-
        На масата липсват асата : разговор с [кубинския писател] Леонардо Падура по повод книгата му за убийството на Троцки "Човекът, който обичаше кучетата" (от испански Венцеслав Николов, ИК "Жанет 45") / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 12.
860(729.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261421540


860(861) КОЛУМБИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 126
СТОЯНОВ, Румен Бориславов, 1941-
        Маркес и България : постмортем за световноизвестния колумбийски писател и неговото влияние върху нашата художествена книжовност / Румен Стоянов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, Бр. 140 (21-22 юни 2014), с. 22.
По повод смъртта на писателя
860(861)(092)
92 Гарсия Маркес, Г.
COBISS.BG-ID 1261383908


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 127
АНГЕЛОВА, Емилия
        Опити върху "Антигона": Бътлър и Нанси / Емилия Ангелова ; прев. от англ. Снежина Гъбова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 15.
Текстът е откъс от публичната лекция "Опити върху "Антигона" и субектът на желанието при Хегел", организирана от Софийския литературоведски семинар и Културния център на СУ в рамките на серията "Българските учени в чужбина", 29 май 2014 г.
875.09
COBISS.BG-ID 1262008804

БС 2014/6 Св 128
КАСАБОВ, Огнян Огнянов, 1982-
        Сън и пиянство, тирания и трагедия. Щрихи около книгата на Невена Панова "Мимеополис" / Огнян Касабов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 12-13.
875.09
COBISS.BG-ID 1261950948


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 129
КАЛОКИРИС, Димитрис, 1948-
        Световно ; Бежанци ; Революцията на сезоните ; Класически резюмета : [стихотворения] / Димитрис Калокирис ; прев. от гръцки Здравка Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 9.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1261495780

БС 2014/6 Св 130
ХУЛИАРАС, Йоргос, 1951-
        Grow up ; Одисей у дома : [стихотворения] / Йоргос Хулиарас ; прев. от гръцки Здравка Михайлова. - Загл. на англ. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 9.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1261513188


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 131
ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Докосване до Анна Ахматова : над гроба й в Комарово до Санкт Петербург през 1966 г. Арсений Тарковски казва: "За нея животът свърши. Започва безсмъртието..." / Найден Вълчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 146 (28-29 юни 2014), с. 22.
125 г. от смъртта на рус. писателка
882(092)
92 Ахматова, А.
COBISS.BG-ID 1261493732


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 132
ПЕТРОВИЧ, Братислав, 1961-
        Най-бедните народи сме съхранили вярата и духа си : интервю със сръбския писател Братислав Петрович / Людмила Габровска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5195 (1 юни 2014), с. 11.
Интервю по повод премиерата на романа му "Цариградски друм", ИК Персей, 2014
886.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1261015780


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 133
БУЖАРОВСКА, Румена, 1981-
        Моят мъж, поетът : [разказ] / Румена Бужаровска ; прев. от макед. Таня Попова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 14.
886.6-32
COBISS.BG-ID 1261528292

БС 2014/6 Св 134
ЗДРАВЕСКИ, Гьоко, 1985-
        манастир ; в мен се ражда дете ; къщичка за прелетни птици : [стихотворения] / Гьоко Здравески ; прев. от макед. Таня Попова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 12.
886.6-1
COBISS.BG-ID 1261524452

БС 2014/6 Св 135
ЙОЛДЕСКИ, Ненад, 1986-
        Огън : [разказ] / Ненад Йолдески ; прев. от макед. Таня Попова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 14.
886.6-32
COBISS.BG-ID 1261533156

БС 2014/6 Св 136
МАДЖИРОВ, Никола, 1973-
        След нас ; Не зная ; Небето се отваря : [стихотворения] / Никола Маджиров ; прев. от макед. Роман Кисьов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 12.
886.6-1
COBISS.BG-ID 1261514468

БС 2014/6 Св 137
МАЛЕСКА, Калина, 1975-
        Учебна стая под стълбите : [разказ] / Калина Малеска ; прев. от макед. Таня Попова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 13.
886.6-32
COBISS.BG-ID 1261527268

БС 2014/6 Св 138
МАРТИНОВСКИ, Владимир, 1974-
        Светлинна година ; Преосмисляне ; Абсолютен слух ; Реквием : [стихотворения] / Владимир Мартиновски ; прев. от макед. Роман Кисьов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 12.
886.6-1
COBISS.BG-ID 1261520612

БС 2014/6 Св 139
СТОЙКОВСКА, Фросина, 1986-
        Четци на карти : [разказ] / Фросина Стойковска ; прев. от макед. Таня Попова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 15.
886.6-32
COBISS.BG-ID 1261533668

БС 2014/6 Св 140
СЪРБИНОВСКИ, Младен, 1958-
        Македонизмът е триумф на нищото : с писателя Младен Сърбиновски от Скопие разговаря Петър Марчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 159 (15 юни 2014), с. 9.
886.6(047.53)
COBISS.BG-ID 1261307364


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 141
АЛИПИЕВА, Антоанета Петрова, 1956-
        2013 година и нейната проза / Антоанета Алипиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 9, 11.
Текстът е четен на националната конференция "България и българската литература през 2013 година", София, 9 юни 2014 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262063332

БС 2014/6 Св 142
БУКОВА, Яна, 1968-
        Още нещо малко пак за думичката с "п" : ч. 1-2 / Яна Букова

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 58, бр. 21 (6 юни 2014), с. 6-7.
Год. 58, бр. 22 (13 юни 2014), с. 6-7.
Постмодернизмът и българската литература на ХХ в.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1261325284

БС 2014/6 Св 143
ГЕОРГИЕВ, Васил, 1975-
        "Апаратът", който работи в главите ни : носителят на наградата "Роман на годината 2014" на НДФ "13 века България" Васил Георгиев за романа си "Апарат", за героите, за антиконсумеризма и други платформи / интервюто взе Силва Петрова. - НДФ - Национален дарителски фонд

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 6.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1262052836

БС 2014/6 Св 144
ДАМЯНОВ, Красимир, 1948-
        Животът е незавършена трилогия : разговор на Ивайла Александрова с писателя Красимир Дамянов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 4.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1261473764

БС 2014/6 Св 145
ДИМИТРОВ, Емил Иванов, 1961-
        Вечер в памет на Михаил Арнаудов / Емил Димитров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 7.
Слово при представянето на новата книга от поредицата на Емил Димитров "Човек на дълга и честта" - "Публицистиката на Михаил Арнаудов", Софийски университет "Св. Климент Охридски", 5 юни 2014 г.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1261929956

БС 2014/6 Св 146
ДИМИТРОВ, Людмил Иванов, 1967-
        Възрастта на поетите : по вина на Иван Ланджев / Людмил Димитров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 21 (4-10 юни 2014), с. 10-11.
По повод книгата на Иван Ланджев "Ние според мансардата", Пловдив, Жанет 45, 2014
886.7.09
COBISS.BG-ID 1261513700

БС 2014/6 Св 147
ДОБРЕВ, Ивайло
        През ключалката на езика / Ивайло Добрев ; разговора води Александрина Добрева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 4.
Интервю с автора по повод стихосбирката му "Птица в ключалката", Пловдив, Жанет 45, 2014
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1261870820

БС 2014/6 Св 148
ЖИЛИЕВ, Юлиан Стефанов
        Портрет на неизвестен мъж от 2013 година / Юлиан Жилиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 13.
По повод книгите: Това едно ; Можеш ли го : поезия / Илко Димитров. - София : Критика и хуманизъм, 2013. Сърцето не е създател / Йордан Ефтимов. - София : Смол Стейшънс Прес, 2013. Раждане на снега / Златозар Петров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. Изброими изкушения / Иво Рафаилов. - София : Пергамент, 2013
Текстът е четен на националната конференция "България и българската литература през 2013 година", София, 9 юни 2014 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262117860

КОЛАРОВ, Радосвет Стефанов, 1942-
        Мъртвите души на Държавна сигурност Вж Св 68

БС 2014/6 Св 149
ЛАЗАРОВА, Ружа, 1968-
        Мечтая за една силна Европа, в която България има своето място / Ружа Лазарова ; разговора води Мариела Кръстева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 4.
Интервю с авторката по повод издаването на бълг. ез. на книгата й "Дълбоко в деколтето", София, Ciela, 2014
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1261869284

БС 2014/6 Св 150
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Сливащите се хоризонти на литературата / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561
Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 9-11.
Год. 23, бр. 27 (16-22 юли 2014), с. 7.
Текстът е четен на националната конференция "България и българската литература през 2013 година", София, 9 юни 2014 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262062308

БС 2014/6 Св 151
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Пред "При входа на морето" с цитати, опорни точки и въпроси / Митко Новков. Думи на за романа "При входа на морето" / Калин Янакиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 14-15.
Текстовете са четени на премиерата на романа на Емилия Дворянова "При входа на морето", състояла се на 14 юни 2014 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262119140

БС 2014/6 Св 152
СТОЯНОВА, Оля, 1977-
        Животът е по-важен от писането : интервю с писателката Оля Стоянова / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7665 (8 юни 2014), с. 11.
По повод удостояването й с "Аскеер" за драматургия за пиесата й "Покана за вечеря", поставена в Театър София
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1261166308

БС 2014/6 Св 153
ФАДЕЛ, Морис Наме, 1973-
        Форми на концептуалност в съвременната литература / Морис Фадел

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 12.
Текстът е четен на националната конференция "България и българската литература през 2013 година", София, 9 юни 2014 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1262066916

БС 2014/6 Св 154
ХРИСТОВА, Зорница, 1974-
        Прът в колелото : по повод статията на Яна Букова "Още нещо малко пак за думичката с "п"", публикувана в брой 21 от 6 юни т.г. / Зорница Христова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 9.
Постмодернизмът и българската литература на ХХ в.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1261410276


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/6 Св 155
АРНАУДОВ, Иван Георгиев, 1932-
        Гости ; Пътуване ; Под Луната ; Щурец ; Просяк : стихотворения / Иван Арнаудов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 146 (28-29 юни 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261476836

БС 2014/6 Св 156
БЕЛЧЕВА, Милена Бранимирова, 1977-
        Изпращам се до ъгъла, след който... ; Чайче за сън ; Неочакван финал за очаквано начало : стихотворения / Милена Белчева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 128 (7-8 юни 2014), с. 20-21.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261164516

БС 2014/6 Св 157
БОРИСОВА, Невена, 1987-
        На няколко мъже, които пишат ; Музеят в Братислава ; Катедрала ; Дъждовник : [стихотворения] / Невена Борисова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262016228

БС 2014/6 Св 158
ВАСИЛЕВ, Венцислав, 1982-
        Съпротивление ; Нещо такова ; Да протегнеш клони към себе си : стихотворения / Венцислав Василев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 128 (7-8 юни 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261160676

БС 2014/6 Св 159
ГЕНОВ, Николай
        Галоп ; Покер ; Небоплув : [стихотворения] / Николай Генов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262016740

БС 2014/6 Св 160
ДЕЛЧЕВ, Стефан, 1950-
        [Хайку] / Стефан Делчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 14.
886.7-193
COBISS.BG-ID 1261801956

БС 2014/6 Св 161
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        Любовта на министър-председателя : [стихотворение] / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262048996

БС 2014/6 Св 162
ЕВСТАТИЕВ, Валентин Атанасов, 1966-
        Научи ме, врабецо ; 60 секунди сега : стихотворения / Валентин Евстатиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 128 (7-8 юни 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261162212

БС 2014/6 Св 163
КАРАМФИЛОВ, Росен Колев, 1992-
        алкохолът унищожава без последно предупреждение... ; баща ми нарисува пътя с една линия ; Ще те изям с тениската ; Тя : [стихотворения] / Росен Карамфилов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261803492

БС 2014/6 Св 164
КЛИСУРОВ, Таньо Стоянов, 1944-
        Криза ; Братя ; Корумпираният ; Тунел ; Компромис е да бъдеш деликатен... ; Тъмният вир ; Двамата Ивановци ; Замина ; Градушка ; Безплодие ; Не винаги ; Сред свойто поколение поети... : нови стихове / Таньо Клисуров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 140 (21-22 юни 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261380324

БС 2014/6 Св 165
ЛИТОСТЕНОВ, Александър
        Инхеренция ; Апофаза ; Сингуларност ; След Паскал : [стихотворения] / Александър Литостенов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 14.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261802980

БС 2014/6 Св 166
МАТЕЕВА-Георгиева, Ружа Любомирова, 1981-
        Падащ прозорец ; Антигравитация ; Плакатна война : стихотворения / Ружа Матеева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 128 (7-8 юни 2014), с. 21.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261165796

БС 2014/6 Св 167
НАЙДЕНОВА, Емилия, 1992-
        Другото ; Не е ли страшно - плътната материя... ; Нямам : стихотворения / Емилия Найденова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 128 (7-8 юни 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261163236

БС 2014/6 Св 168
НИКОЛЧИН, Стефан
        времето - следствие от края на света... ; още когато животните говориха... ; откъснал се от платоновия крясък ластик... ; безкрайността е само практически възможна... : [стихотворения] / Стефан Николчин

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262016484

БС 2014/6 Св 169
ПЕТРОВ, Петър Младенов, 1978-
        Отчупен въобще ; Катастрофа ; Пачуърк : стихотворения / Петър Петров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 128 (7-8 юни 2014), с. 21.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261165540

БС 2014/6 Св 170
СПАСОВ, Мартин, 1985-
        Тази риза ти ли ми я даде?... ; Тази тишина е с деколте... ; Горчи медът. Последните пчели... : стихотворения / Мартин Спасов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 128 (7-8 юни 2014), с. 21.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1261165284

БС 2014/6 Св 171
ФЪРКОВА, Марияна Иванова
        Из "Цветни пътища. Поетичен дневник" : [цикъл стихотворения] / Марияна Фъркова. - Съдържа: Катерички ; Зад огромните стъкла на Унгарския културен институт... ; Най-напред изчезна усмивката... ; Мартенски спомен ; Ти гледаш към нищото...

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262124004


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/6 Св 172
БОЖИНОВ, Венцислав Славчев, 1971-
        Покров от рибарско тире : [разказ] / Венцислав Божинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 23 (18-24 юни 2014), с. 13.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261951204

БС 2014/6 Св 173
ВАГЕНЩАЙН, Анжел Раймонд, 1922-
        Един дъждовен четвъртък : разказ / Анжел Вагенщайн

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 134 (14-15 юни 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261284580

БС 2014/6 Св 174
ГЕРОВА, Дарина Димитрова, 1934-
        В един далечен август : разказ / Дарина Герова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 146 (28-29 юни 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261477092

БС 2014/6 Св 175
КРАЧОЛОВ, Боян
        Заговор ; Кукувичи яйца ; Баба ми и за нея много говореше... ; Скок ; Наздраве ; Воайори : [проза] / Боян Крачолов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 15.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1261803748

БС 2014/6 Св 176
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Иван Шишман разговаря със сестра си : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 132 (7 юни 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261166052

БС 2014/6 Св 177
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Княз Батенберг и моята фамилия : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 144 (21 юни 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261376996

БС 2014/6 Св 178
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Останалите владетели : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 138 (14 юни 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261284324

БС 2014/6 Св 179
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Фердинанд при рекичката : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 150 (28 юни 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1261474788

БС 2014/6 Св 180
ХРИСТОВ, Владислав Минчев, 1976-
        Писма до Лазар : [проза] / Владислав Христов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 22 (11-17 юни 2014), с. 1.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1261754596


891.983 АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 181
ЛЬОГУ, Люлцим, 1960-
        [Стихотворения] / Люлцим Льогу ; прев. [от алб.] Иван Динков - младши

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 24 (25 юни-1 юли 2014), с. 16.
891.983-1
COBISS.BG-ID 1262120932


892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ

БС 2014/6 Св 182
СТОЯНОВА, Светла
        Кой чука на вратата на Керет? / Светла Стоянова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 21 (6 юни 2014), с. 2.
По повод книгата на Етгар Керет "Изведнъж на вратата се чука", Пловдив, ИК Жанет 45, 2014
892.45.09
COBISS.BG-ID 1261320420


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/6 Св 183
ЮМИТ, Ахмед, 1960-
        Дервишката порта е път към свободата : интервю с турския писател Ахмед Юмит / Теодора Тотева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 150 (6 юни 2014), с. 24.
По повод българското представяне на книгата му "Дервишката порта", Сиела, 2014
894.35(047.53)
COBISS.BG-ID 1261120228


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Докосване до Анна Ахматова : над гроба й в Комарово до Санкт Петербург през 1966 г. Арсений Тарковски казва: "За нея животът свърши. Започва безсмъртието..." Вж Св 131

ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Владислав Икономов (16 май 1938 - 21 юни 2014) : in memoriam Вж Св 97

        ИСТОРИЯТА на моя живот не съществува... : дискусия по повод 100-годишнината от рождението на Маргьорит Дюрас, [София, 28 май 2014] Вж Св 122

ЙОНЧЕВА, Красимира Йорданова, 1967-
        Дързостта на съизмерването : пет години без Вера Мутафчиева (28 март 1929 - 9 юни 2009) Вж Св 184

МИНЧЕВ, Асен Николов, 1938-
        Българската златна рибка Таня Богомилова - на 50 г. : постижението й от Сеулʼ88 на 100 м бруст остана олимпийски рекорд цели 12 г. Вж Св 118

СТОЯНОВ, Румен Бориславов, 1941-
        Маркес и България : постмортем за световноизвестния колумбийски писател и неговото влияние върху нашата художествена книжовност Вж Св 126


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2014/6 Св 184
ЙОНЧЕВА, Красимира Йорданова, 1967-
        Дързостта на съизмерването : пет години без Вера Мутафчиева (28 март 1929 - 9 юни 2009) / Красимира Йончева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 23 (20 юни 2014), с. 6.
930.1(092)
92 Мутафчиева, В.
COBISS.BG-ID 1261405412

КРАМПТЪН, Ричард, 1940-
        Подценявате се като нация : скептицизмът към себе си е най-големият ви враг, казва проф. Ричард Крамптън Вж Св 186


931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ

БС 2014/6 Св 185
ГЕНЧЕВ, Христо Христов, 1934-
        Атила - бичът Божи / Христо Генчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 58, бр. 24 (27 юни 2014), с. 10-11.
Год. 58, бр. 38 (14 ноем. 2014), с. 10-11.
Съдбата на старите и съвременните империи
931
327
COBISS.BG-ID 1261477348


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2014/6 Св 186
КРАМПТЪН, Ричард, 1940-
        Подценявате се като нация : скептицизмът към себе си е най-големият ви враг, казва проф. Ричард Крамптън / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7687 (30 юни 2014), с. 15.
Интервю с английския историк
949.72(047.53)
930.1(410)(047.53)
COBISS.BG-ID 1261497060

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 147 (2014) Св 26, Св 65
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 149 (2014) Св 44
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 150 (2014) Св 22, Св 183
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 151 (2014) Св 20, Св 53
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 155 (2014) Св 12
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 158 (2014) Св 34
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 162 (2014) Св 36
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 167 (2014) Св 47
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 170 (2014) Св 56
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 171 (2014) Св 52
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 173 (2014) Св 118
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 174 (2014) Св 48, Св 63
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 25 (2014) Св 28
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 123 (2014) Св 35
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 124 (2014) Св 40, Св 74
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 128 (2014) Св 156, Св 158, Св 162, Св 166, Св 167, Св 169, Св 170
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 134 (2014) Св 94, Св 173
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 136 (2014) Св 32
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, Бр. 140 (2014) Св 126
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 140 (2014) Св 164
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 141 (2014) Св 5, Св 33, Св 37
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 142 (2014) Св 78
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 143 (2014) Св 50, Св 80
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 144 (2014) Св 10
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 145 (2014) Св 108
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 146 (2014) Св 131, Св 155, Св 174
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 147 (2014) Св 38
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 101 (2014) Св 45, Св 46
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 103 (2014) Св 119
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 113 (2014) Св 96
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 23 (2014) Св 42, Св 43, Св 51
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 24 (2014) Св 15, Св 24, Св 54
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 25 (2014) Св 62
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 26 (2014) Св 49, Св 55, Св 64
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 21, Год. 58, бр. 22 (2014) Св 142
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 21 (2014) Св 27, Св 41, Св 75, Св 86, Св 88, Св 100, Св 182
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 22 (2014) Св 29, Св 57, Св 76, Св 84, Св 98, Св 104, Св 107, Св 115
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 23 (2014) Св 30, Св 39, Св 59, Св 66, Св 85, Св 92, Св 93, Св 105, Св 125, Св 154, Св 184
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 24, Год. 58, бр. 38 (2014) Св 185
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 24 (2014) Св 1, Св 6, Св 19, Св 83, Св 91, Св 97, Св 101, Св 114
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 21 (2014) Св 17, Св 89, Св 102, Св 116, Св 121, Св 124, Св 129, Св 130, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 144, Св 146
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 22 (2014) Св 68, Св 95, Св 99, Св 109, Св 112, Св 120, Св 122, Св 123, Св 160, Св 163, Св 165, Св 175, Св 180
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 23 (2014) Св 7, Св 8, Св 9, Св 18, Св 111, Св 127, Св 128, Св 145, Св 147, Св 149, Св 157, Св 159, Св 168, Св 172
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 24, Год. 23, бр. 25 (2014) Св 103
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 24, Год. 23, бр. 27 (2014) Св 150
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 24 (2014) Св 113, Св 141, Св 143, Св 148, Св 151, Св 153, Св 161, Св 171, Св 181
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5195 (2014) Св 132
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5210 (2014) Св 73
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5218 (2014) Св 13
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5220 (2014) Св 70
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5224 (2014) Св 82
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 128 (2014) Св 110
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 132 (2014) Св 176
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 134 (2014) Св 2
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 138 (2014) Св 178
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 140 (2014) Св 77
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 144 (2014) Св 177
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 146 (2014) Св 16
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 148 (2014) Св 14
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 150 (2014) Св 179
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 123 (2014) Св 72
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 126 (2014) Св 58
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 130 (2014) Св 3
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 134 (2014) Св 11
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 136 (2014) Св 71
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 141 (2014) Св 106
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 142 (2014) Св 23
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 146 (2014) Св 90
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7663 (2014) Св 4
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7665 (2014) Св 152
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7667 (2014) Св 79
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7678 (2014) Св 87
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7680 (2014) Св 81
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7683 (2014) Св 67
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7684 (2014) Св 69
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7687 (2014) Св 186
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 149 (2014) Св 117
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 154 (2014) Св 31
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 156 (2014) Св 25
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 159 (2014) Св 140
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 160 (2014) Св 21
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 168 (2014) Св 60
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 172 (2014) Св 61

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Авенариус, Томас, 1961- (интервюирано лице) Св 19
Ал Мадбух, Ахмед, 1966- (интервюирано лице) Св 31
Александров, Стоян Илиев, 1949- (интервюирано лице) Св 60
Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 26
Александрова, Ивайла (съставител) Св 17, Св 121
Александрова, Ивайла (интервюиращо лице) Св 144
Алипиева, Антоанета Петрова, 1956- (автор) Св 141
Ангелов, Георги Николаев, 1960- (автор) Св 121
Ангелова, Елена (интервюиращо лице) Св 109
Ангелова, Емилия (автор) Св 127
Ангелова, Пенка Емилова, 1949- (автор) Св 121
Арнаудов, Иван Георгиев, 1932- (автор) Св 155
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 76
 
Б

Баева, Искра Василева, 1951- (интервюирано лице) Св 48
Байков, Михаил (автор) Св 102
Байчев, Райко Павлов, 1987- (интервюиращо лице) Св 152
Бакрачева, Маргарита Ангелова (автор) Св 14
Бакърджиев, Евгений Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 20
Балкански, Александър, 1942- (интервюирано лице) Св 96
Белчев, Захари (автор) Св 67
Белчева, Милена Бранимирова, 1977- (автор) Св 156
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 125
Божанкова, Ренета Ванкова (автор) Св 120
Божинов, Венцислав Славчев, 1971- (автор) Св 172
Борисова, Невена, 1987- (автор) Св 157
Борисова, Силвия Радева, 1950- (преводач) Св 18
Босев, Росен Росенов (съставител) Св 24
Бужаровска, Румена, 1981- (автор) Св 133
Букова, Яна, 1968- (автор) Св 142
Булев, Тодор Веселинов, 1944- (автор) Св 83
Бъчварова, Светла Маринова, 1958- (интервюирано лице) Св 80
 
В

Вагенщайн, Анжел Раймонд, 1922- (автор) Св 173
Василев, Венцислав, 1982- (автор) Св 158
Василева, Светла, 1964- (автор) Св 32
Велева, Мария (автор) Св 85
Вълчев, Найден Станев, 1927- (автор) Св 131
 
Г

Габровска, Людмила (интервюиращо лице) Св 132
Галишка-Владимирова, Мария Младенова, 1940- (интервюиращо лице) Св 110
Генов, Николай (автор) Св 159
Генчев, Николай (интервюиращо лице) Св 3
Генчев, Христо Христов, 1934- (автор) Св 185
Георгиев, Васил, 1975- (интервюирано лице) Св 143
Георгиев, Георги (автор) Св 33
Георгиев, Огнян (автор) Св 43
Георгиева, Катерина (автор) Св 103
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 34
Георгиева, Мария Цветанова, 1952- (автор) Св 122
Георгиева, Теодора (интервюиращо лице) Св 59
Герасимов, Петър (автор) Св 35
Герова, Дарина Димитрова, 1934- (автор) Св 174
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 22, Св 26, Св 48
Гешева, Радея Николаева (автор) Св 122
Господинова, Велина (автор) Св 49
Господинова, Велина (интервюиращо лице) Св 51
Греков, Димитър Фердинандов, 1958- (интервюирано лице) Св 81
Грозданов, Тони Драгомиров, 1934- (интервюирано лице) Св 78
Гъбова, Снежина (преводач) Св 127
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 77
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 42
 
Д

Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 16
Дамянов, Дамян Николов, 1946- (интервюирано лице) Св 77
Дамянов, Красимир, 1948- (интервюирано лице) Св 144
Данаилов, Борис Огнянов, 1951- (интервюирано лице) Св 2
Данков, Борис Ганчев, 1941- (интервюиращо лице) Св 94
Девентър, Катрин (интервюирано лице) Св 86
Делчев, Стефан, 1950- (автор) Св 160
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 47
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор, интервюиращо лице) Св 105
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 104
Дикова, Петя (интервюиращо лице) Св 44
Димитров, Емил Иванов, 1961- (автор) Св 145
Димитров, Людмил Иванов, 1967- (автор) Св 146
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 106
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 97
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 101
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 98
Димова, Милена (интервюиращо лице) Св 90
Динков, Иван Иванов (преводач) Св 181
Добрев, Ивайло (интервюирано лице) Св 147
Добрева, Александрина (интервюиращо лице) Св 147
Добрева, Ваня Чавдарова, 1965- (автор) Св 50
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 161
Дончев, Томислав Пейков, 1973- (интервюирано лице) Св 36
 
Е

Евстатиев, Валентин Атанасов, 1966- (автор) Св 162
Елчанинов, Мишел (автор) Св 98
Ескин, Авигдор, 1960- (автор) Св 30
Ефтимова, Анна (интервюиращо лице) Св 70
 
Ж

Жилиев, Юлиан Стефанов (автор) Св 148
 
З

Заимов, Мартин, 1962- (интервюирано лице) Св 61
Звягинцев, Андрей Петрович, 1964- (интервюирано лице) Св 98
Здравески, Гьоко, 1985- (автор) Св 134
Зюмбюлев, Борислав (интервюиращо лице) Св 12
 
И

Иванов, Ивайло, 1967- (интервюирано лице) Св 70
Илиев, Бойко Ненов, 1955- (интервюирано лице) Св 106
Илиева, Зорница (автор) Св 37, Св 38
Илиева, Ирина (преводач) Св 29, Св 41
 
Й

Йолдески, Ненад, 1986- (автор) Св 135
Йончева, Красимира Йорданова, 1967- (автор) Св 184
Йорданов, Йордан (интервюиращо лице) Св 2
Йорданова, Цветелина (интервюиращо лице) Св 60
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 13, Св 73
Йосифова, Бисера Веселинова, 1953- (интервюирано лице) Св 87
Йотова, Рени Рачева, 1968- (автор) Св 122
 
К

Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 107
Калокирис, Димитрис, 1948- (автор) Св 129
Калчева, Галина (автор) Св 95
Камерън, Дейвид, 1966- (автор) Св 39
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор) Св 6
Каракостова, Антония (автор) Св 108
Карамфилов, Росен Колев, 1992- (автор) Св 163
Каролев, Владимир Асенов, 1961- (автор) Св 63, Св 65
Касабов, Огнян Огнянов, 1982- (автор) Св 128
Кахраманова, Дарина (интервюиращо лице) Св 61
Кисьов, Роман Здравков, 1962- (преводач) Св 136, Св 138
Клисуров, Таньо Стоянов, 1944- (автор) Св 164
Клисурова, Лиляна (интервюиращо лице) Св 52
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 34
Коларов, Радосвет Стефанов, 1942- (автор) Св 68
Колб, Матиас (интервюиращо лице) Св 19
Колева, Десислава (интервюиращо лице) Св 71
Колова, Мариана (автор) Св 88
Коча, Емануеле (автор) Св 9
Кочева, Диляна (интервюиращо лице) Св 119
Крамптън, Ричард, 1940- (интервюирано лице) Св 186
Крапачева, Искра (интервюиращо лице) Св 87
Крачолов, Боян (автор) Св 175
Кристи, Нилс, 1928- (интервюирано лице) Св 66
Кръстев, Иван, 1965- (автор) Св 17, Св 18
Кръстев, Иван, 1965- (интервюирано лице) Св 15
Кръстева, Кристина (интервюиращо лице) Св 36, Св 53
Кръстева, Мариела (интервюиращо лице) Св 149
Кузманов, Кирил, 1981- (интервюирано лице) Св 86
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957- (интервюирано лице) Св 3
Кулинска, Юлия (интервюиращо лице) Св 10
Кънев, Радан, 1975- (интервюирано лице) Св 51
Кюмюрджиева, Антония (интервюиращо лице) Св 69
 
Л

Лазарова, Ружа, 1968- (интервюирано лице) Св 149
Ландова, Мария (автор) Св 89
Лесневски, Владислав Стефанович, 1948- (интервюирано лице) Св 119
Литостенов, Александър (автор) Св 165
Лоренци, Йерней, 1973- (интервюирано лице) Св 109
Льогу, Люлцим, 1960- (автор) Св 181
Любенова, Ани (интервюиращо лице) Св 21
 
М

Мавров, Киро Петров, 1949- (интервюирано лице) Св 90
Маджиров, Никола, 1973- (автор) Св 136
Малеска, Калина, 1975- (автор) Св 137
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 99
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (автор, преводач) Св 7
Манчева, Александра Петрова, 1940- (преводач) Св 7
Марголина, Соня, 1951- (автор) Св 1
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 21
Маркова, Радостина (съставител) Св 24
Мартиновски, Владимир, 1974- (автор) Св 138
Марчев, Петър, 1960- (интервюиращо лице) Св 140
Масалитинова, Таня Николаева, 1921-2014 (интервюирано лице) Св 110
Матеева-Георгиева, Ружа Любомирова, 1981- (автор) Св 166
Медсън, Уейн, 1954- (автор) Св 40
Менгов, Георги Димитров, 1966- (автор) Св 57
Мерджанов, Атанас Тодоров, 1963- (интервюирано лице) Св 52
Минасян, Гаяне Гарабед (автор) Св 72
Минеков, Величко Иванов, 1928- (интервюирано лице) Св 94
Минкмар, Нилс, 1966- (интервюиращо лице) Св 29
Минчев, Асен Николов, 1938- (автор) Св 118
Минчев, Нако (преводач) Св 40
Михайлов, Николай Боянов, 1946- (интервюирано лице) Св 22
Михайлова, Владия, 1981- (автор) Св 91
Михайлова, Владия, 1981- (интервюирано лице) Св 86
Михайлова, Здравка Евгениева, 1961- (преводач) Св 129, Св 130
Михник, Адам, 1946- (автор) Св 17, Св 18
Момчилов, Кирил, 1939- (интервюиращо лице) Св 78
 
Н

Найденова, Вера Найденова, 1935- (автор) Св 100
Найденова, Емилия, 1992- (автор) Св 167
Нанси, Жан-Люк, 1940- (автор) Св 7
Нанчев, Васил (интервюиращо лице) Св 82
Нацев, Станко Нацев, 1943- (интервюиращо лице) Св 96
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 150
Нейков, Иван Нейков, 1955- (интервюирано лице) Св 71
Николов, Григор (интервюиращо лице) Св 11
Николов, Йово (интервюиращо лице) Св 15
Николова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 4
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 112, Св 113
Николова, Росица (интервюиращо лице) Св 117
Николчин, Стефан (автор) Св 168
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор) Св 151
 
О

Олерадзка, Ядвига (интервюирано лице) Св 105
Ор, Х. Алън, 1960- (автор) Св 76
Орешарски, Пламен Василев, 1960- (интервюирано лице) Св 47
 
П

Падура Фуентес, Леонардо, 1955- (интервюирано лице) Св 125
Панчовска, Рада Стоянова, 1949- (преводач, автор на предговор) Св 124
Пардю, Джеймс У., 1944- (интервюирано лице) Св 23
Парушев, Чавдар (съставител) Св 18
Паскалева, Богдана, 1986- (преводач) Св 9
Пеев, Димитър (автор) Св 24
Пезендорфер, Волфганг, 1949- (интервюирано лице) Св 16
Пенчев, Константин Любенов, 1952- (интервюирано лице) Св 69
Петков, Явор (автор) Св 123
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 25
Петкова, Светла (автор) Св 92
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 86
Петров, Николай Иванов, 1968- (интервюиращо лице) Св 31
Петров, Петър Младенов, 1978- (автор) Св 169
Петров, Румен (интервюиращо лице, автор на предговор) Св 66
Петрова, Силва (интервюиращо лице) Св 143
Петрова, Таня (интервюиращо лице) Св 58
Петрович, Братислав, 1961- (интервюирано лице) Св 132
Плахов, Андрей Степанович, 1950- (интервюиращо лице) Св 98
Попов, Лило (автор) Св 84
Попов, Павел Иванов, 1945- (автор) Св 83
Попова, Таня, 1966- (преводач) Св 133, Св 134, Св 135, Св 137, Св 139
Пунчева-Василева, Татяна (съставител) Св 24
 
Р

Ралчев, Румен Нейчев, 1952- (интервюирано лице) Св 4
Русанова, Мария (автор) Св 114
 
С

Саломон, Йосеф (интервюирано лице) Св 12
Самарджиева, Михаела (автор) Св 93
Сантова, Мила Христова, 1954- (автор) Св 75
Сариева, Веселина Веселинова, 1979- (интервюирано лице) Св 86
Саркози, Никола, 1955- (автор) Св 41
Скатов, Атанас Георгиев (интервюирано лице) Св 117
Славов, Слав (автор) Св 79
Снайдър, Тимоти, 1969- (интервюирано лице) Св 42
Спасов, Мартин, 1985- (автор) Св 170
Стамболова, Албена Емилова, 1957- (автор) Св 122
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 43, Св 49, Св 64
Станев, Илин Жеков, 1978- (съставител) Св 24
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (интервюирано лице) Св 53
Старидолска, Елена (автор) Св 54, Св 55
Стенли, Винсънт (интервюирано лице) Св 59
Стефанов, Валери Стоилов, 1958- (интервюирано лице) Св 73
Стефанов, Васил, 1933- (автор) Св 115
Стойковска, Фросина, 1986- (автор) Св 139
Стоянов, Николай (автор) Св 62, Св 64
Стоянов, Румен Бориславов, 1941- (автор) Св 126
Стоянова, Менда Кирилова, 1956- (интервюирано лице) Св 58
Стоянова, Оля, 1977- (интервюирано лице) Св 152
Стоянова, Светла (автор) Св 182
Събчев, Константин Христов, 1952- (интервюиращо лице) Св 186
Сърбиновски, Младен, 1958- (интервюирано лице) Св 140
 
Т

Тапиа Висенте, Хосе Луис, 1948- (интервюирано лице) Св 44
Тасев, Атанас Стоянов, 1945- (автор) Св 79
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (автор) Св 8
Терзиев, Светослав Стефанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 23
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 176, Св 177, Св 178, Св 179
Тихон, епископ Тивериополски, 1945- (интервюирано лице) Св 11
Тодоров, Антоний Тодоров, 1957- (интервюирано лице) Св 25, Св 27
Тодоров, Войчех Яцек, 1962- (интервюирано лице) Св 101
Тодоров, Иван Тодоров, 1958- (автор) Св 56
Тодорова, Мирослава Стефанова, 1972- (автор на предговор) Св 66
Топалджикова, Ана Стефанова, 1952- (автор) Св 116
Тотева, Теодора (интервюиращо лице) Св 183
Трифонова, Бойка (интервюирано лице) Св 10
Тюне, Анна, 1950- (автор) Св 121
 
У

Узаничева, Юлияна (интервюиращо лице) Св 81
 
Ф

Фадел, Морис Наме, 1973- (автор) Св 153
Ферер Лерин, Франсиско, 1942- (автор) Св 124
Филипов, Костадин Георгиев, 1947- (автор) Св 28
Фъркова, Марияна Иванова (автор) Св 171
 
Х

Хабермас, Юрген, 1929- (интервюирано лице) Св 29
Хиро, Дилип (автор) Св 45
Хорн, Стив (автор) Св 46
Христов, Владислав Минчев, 1976- (автор) Св 180
Христов, Николай (интервюирано лице) Св 82
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 74
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (интервюиращо лице) Св 80
Христова, Зорница, 1974- (автор) Св 154
Хулиарас, Йоргос, 1951- (автор) Св 130
 
Ц

Цветарски, Сергей Цветанов, 1958- (интервюирано лице) Св 13
Ценова, Диляна (интервюиращо лице) Св 20
 
Ю

Юмит, Ахмед, 1960- (интервюирано лице) Св 183
 
Я

Янакиев, Калин Тодоров, 1956- (автор) Св 151

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

60 секунди сега Св 162
 
А

А националните интереси на България? Св 32
Абсолютен слух Св 138
Ако в Европа не измислим нещо... Св 17
Ако Станишев остане, БСП повтаря евровота Св 25
алкохолът унищожава без последно предупреждение... Св 163
Антигравитация Св 166
"Апаратът", който работи в главите ни Св 143
Апофаза Св 165
Артистът не е чиновник от 9 до 5 Св 106
Атила - бичът Божи Св 185
 
Б

Баба ми и за нея много говореше... Св 175
баща ми нарисува пътя с една линия Св 163
Бежанци Св 129
безкрайността е само практически възможна... Св 168
Безплодие Св 164
Бордът може да бъде съборен само от 121 безумни депутати Св 61
Борисов си поиска кафеварката и държавата Св 26
Бракът не е само любов, той е и едно приятелство Св 110
Братя Св 164
Броят на извънбрачните деца се е утроил Св 13
България ще внася най-малко пари в ЕС, ще получава най-много Св 34
Българската златна рибка Таня Богомилова - на 50 г. Св 118
Българският Лувър ще ни направи по-привлекателни за чужденците Св 2
Българският политически елит не отговаря на интересите на обществото Св 23
 
В

В България и днес има ренесансови личности Св 90
В един далечен август Св 174
в мен се ражда дете Св 134
Вечер в памет на Михаил Арнаудов Св 145
Владислав Икономов (16 май 1938 - 21 юни 2014) Св 97
Воайори Св 175
времето - следствие от края на света... Св 168
Все повече млади хора искат да учат руски език Св 119
Всеки българин над 25 години е преживял психично разстройство Св 10
Всички производители да стоят зад аграрната наука Св 80
Възрастта на поетите Св 146
Възстановеното щастие Св 121
 
Г

Галоп Св 159
Гледаме Микеланджело през септември Св 87
Голяма коалиция ГЕРБ-БСП е трудна, колкото преместването на Витоша Св 22
Голямата игра: тръби или танкери Св 46
Горчи медът. Последните пчели... Св 170
Господин Юнкер не фигурираше в никоя изборна бюлетина Св 39
Гости Св 155
Градушка Св 164
Гробът на равина Папо е място, където молитвите се сбъдват Св 12
 
Д

Да протегнеш клони към себе си Св 158
Два погледа към конгреса на архитектите Св 83
Двамата Ивановци Св 164
[Дванадесет] 12 разгневени мъже и бесният локомотив Св 113
[Две хиляди и тринадесета] 2013 година и нейната проза Св 141
Дервишката порта е път към свободата Св 183
Дигиталният роман на литературата Св 120
Добри филми на Лазурния бряг Св 99
Доверчив съм и ние бяхме абсолютно коректни за тази 1 г. Св 53
Докосване до Анна Ахматова Св 131
Другото Св 167
Дъждовник Св 157
Държавни стимули запалиха фитила на последната световна криза Св 65
Дързостта на съизмерването Св 184
 
Е

Евроизбори 2014 - революцията се отлага Св 27
Европа е ударена право в сърцето Св 29
Европа има шанс да се освободи от хватката на САЩ Св 33
Един дъждовен четвъртък Св 173
Едно време любовта е била роман... Днес е хайку Св 3
Ефектът на простите послания Св 107
 
Ж

Животът е незавършена трилогия Св 144
Животът е по-важен от писането Св 152
Животът след КТБ Св 64
 
З

За достойно заплащане на журналистическия труд! Да спрем деградацията на журналистическата професия! Св 5
За истинските учени развитието е непрекъснато Св 78
Заговор Св 175
Замина Св 164
Защо кюрдите са най-големите победители? Св 19
 
И

И за слепите и за глухите е ясна връзката между спрените програми и "Южен поток" Св 58
Иван Шишман разговаря със сестра си Св 176
Игра с огъня Св 40
Из "Цветни пътища. Поетичен дневник" Св 171
Изкуството като процес на съучастие Св 86
Изкуството на спора или как се отрича плагиатство Св 75
Изпращам се до ъгъла, след който... Св 156
Има ли защитен рефлекс срещу глобална опасност? Св 37
Има ли риск за финансовата стабилност Св 62
Инхеренция Св 165
Искаме Ден на забравения войн Св 4
Искаме "малогабаритен вечен двигател" - с ниска квалификация високи заплати Св 71
Историята на моя живот не съществува... Св 122
 
К

Как се става отговорна компания Св 59
Какви мерки за стабилизация са нужни Св 63
Какво може да се направи? Св 84
Какво не е образованието Св 72
Кан 2014 - малко развлечение и повече тревога Св 100
Капаните пред демокрацията. Русия, Украйна, корупция Св 18
Катастрофа Св 169
Катедрала Св 157
Класически резюмета Св 129
Княз Батенберг и моята фамилия Св 177
Когато приех да бъда премиер, без да съм партиен лидер, поех много по-голям риск от страха да не бъда употребен! Св 47
Кой пръв ще подаде ръка, за да няма изолация Св 38
Кой чука на вратата на Керет? Св 182
Компромис е да бъдеш деликатен... Св 164
Корумпираният Св 164
Криза Св 164
Кукувичи яйца Св 175
Културните убежища Св 91
Култът към Станишев Св 54
Курсът на изток може да стопи БСП, вместо да я обедини Св 15
къщичка за прелетни птици Св 134
 
Л

Лидерско или колективно е ръководството на БСП Св 50
Лидерството е следствие от политическите успехи Св 51
Липсата на управление е истинска опасност за Европа Св 41
Любовта на министър-председателя Св 161
 
М

Македонизмът е триумф на нищото Св 140
манастир Св 134
Маркес и България Св 126
Медиите обединяват и успокояват по време на криза Св 14
Международен театрален фестивал "Варненско лято" 2014: отзиви Св 111
Международен фестивал за куклен театър "FIDENA" - Есен, Бохум, Херне, 16-24 май Св 103
Метаморфозата, светът Св 7
Мечтая за една силна Европа, в която България има своето място Св 149
Мистичният свят на Бил Виола Св 85
Младите в полското кино Св 101
Моят мъж, поетът Св 133
Музеят в Братислава Св 157
Музикална кутия Св 116
Мъртвите души на Държавна сигурност Св 68
 
Н

На Еверест не си Бог, мислиш да не ти измръзнат пръстите Св 117
На масата липсват асата Св 125
На няколко мъже, които пишат Св 157
На фокус: Новата българска драма - Шумен 2014 Св 102
Надълбоко в гените Св 76
Наздраве Св 175
Най-бедните народи сме съхранили вярата и духа си Св 132
Натиск връща Израел в преговорите за мир Св 31
Натурата под нас... Св 93
Наш магистрат получи европейски пост Св 67
Наши вузове - сред първите 500 в света? Св 74
Не винаги Св 164
Не е ли страшно - плътната материя... Св 167
Не зная Св 136
Не-можене и възможност Св 8
Не-Роден, или Не-разказан е родният абстракционизъм Св 89
Небето се отваря Св 136
Небоплув Св 159
Неочакван финал за очаквано начало Св 156
Нетленната съблазън на развалините Св 88
Нещо такова Св 158
Ние сме заложници на битката за Украйна Св 79
Нихилистичният хуманизъм на Агота Кристоф Св 123
Нова българска драма'2014 Св 104
Някои аргументи на възстановителното правосъдие Св 66
Нямам Св 167
 
О

Обществени дела Св 124
Огън Св 135
Одисей у дома Св 130
Озарените сенки на писателите слизат в метрото Св 95
Опити върху "Антигона": Бътлър и Нанси Св 127
Осетивяването на духа Св 9
Останалите владетели Св 178
От лидерите на прехода оцеляха само Доган и Първанов, защото са били в сценария Св 20
Отиващият си и бъдещият президент Св 30
откъснал се от платоновия крясък ластик... Св 168
Отчупен въобще Св 169
още когато животните говориха... Св 168
Още нещо малко пак за думичката с "п" Св 142
 
П

Падащ прозорец Св 166
Паниката е по-голяма от проблема Св 64
Пасивното наблюдение на ситуацията с КТБ беше грешка Св 60
Пачуърк Св 169
Петата "База" Св 92
Писма до Лазар Св 180
Плакатна война Св 166
Под Луната Св 155
Подценявате се като нация Св 186
Покер Св 159
Покров от рибарско тире Св 172
Политиката ни към Македония да не е мандатна Св 28
Помощите за потопа да не са на калпак Св 69
Поне 4 млн. помощи за удавени ниви Св 81
Портрет на неизвестен мъж от 2013 година Св 148
Пред "При входа на морето" с цитати, опорни точки и въпроси Св 151
Предали сме се на Чичо Сам Св 21
През ключалката на езика Св 147
Преосмисляне Св 138
Просяк Св 155
Профилактичната медицина у нас е изоставена, а от нея трябва да се започне Св 77
Прът в колелото Св 154
Първите партии след вота да преговарят за коалиция Св 52
Пътища към Киев Св 1
Пътуване Св 155
 
Р

Разводът Пеевски-Василев Св 24
Разликата леви-десни намалява Св 56
Рационалност и интуиция в човешките решения Св 57
Революцията на сезоните Св 129
Реквием Св 138
Рекет на собственици е причина за трагедията в Аспарухово Св 82
Русия вече не е държава, а проект Св 42
 
С

С крал Фелипе започва нов етап от историята на Испания Св 44
Самата същност на нещата Св 98
Светлинна година Св 138
Световно Св 129
Свръхсилата губи влияние Св 45
Сезонът на геополитическите рокади Св 35
Сингуларност Св 165
Скок Св 175
След нас Св 136
След Паскал Св 165
Сливащите се хоризонти на литературата Св 150
Смисълът и неговите разбирания Св 6
Сред свойто поколение поети... Св 164
Станишев избра Брюксел - знак, че си тръгва от БСП Св 48
[Стихотворения] Св 181
Сън и пиянство, тирания и трагедия. Щрихи около книгата на Невена Панова "Мимеополис" Св 128
Съпротивление Св 158
Сътворени светове Св 114
 
Т

Тази риза ти ли ми я даде?... Св 170
Тази тишина е с деколте... Св 170
Театралният Контакт'2014 Св 105
Театърът трябва да ни набразди отвътре Св 109
Терминалният изход на Станишев Св 55
[Три] 3 дипломни представления на ТК "Любен Гройс" Св 108
Троянското магаре Св 43
Трябва да различаваме свободата от произвола Св 16
Тунел Св 164
Тъмният вир Св 164
Тя Св 163
 
У

Усилието да инвестират в себе си е изгубено време за младите Св 73
Учебна стая под стълбите Св 137
 
Ф

Фердинанд при рекичката Св 179
Фестивалът като огледало Св 115
Форми на концептуалност в съвременната литература Св 153
 
Х

[Хайку] Св 160
Хамалин по професия, поет по душа... Св 94
 
Ц

Циркът е културата на житейския опит на нацията Св 96
Църквата пропусна шанса да е обществен помирител Св 11
 
Ч

Чайче за сън Св 156
Часът на ДПС Св 49
Четци на карти Св 139
 
Ш

Шекспировият театър "Глобус" с "Хамлет" в България! Св 112
[Шестдесет] Научи ме, врабецо Св 162
 
Щ

Ще подпомогнем над 900 пострадали от бедствията Св 70
Ще получим много силен ресор, ако Кристалина остане комисар Св 36
Ще те изям с тениската Св 163
Щурец Св 155
 
G

Grow up Св 130
 
Z

Zoom: Проблемните сектори Св 62

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 76
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 1
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 2, Св 3, Св 4
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 5


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Св 6, Св 7, Св 8
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Св 9
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 10
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 75


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 11
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 12


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Св 13
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 14, Св 15, Св 16
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 17, Св 18
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 15, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 37
324 ИЗБОРИ Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 19, Св 21, Св 28, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 185
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 24, Св 30, Св 47
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 20, Св 22, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Св 57
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 58
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Св 59
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 60, Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 43, Св 65
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 66
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 67
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 68, Св 69
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 70, Св 71
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 72
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 73, Св 74
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Св 75


575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ Св 76


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 77
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 78
622 МИННО ДЕЛО Св 32, Св 79
63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО Св 80, Св 81
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Св 82


72 АРХИТЕКТУРА Св 83, Св 84
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 94
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 95
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Св 117
797 ВОДЕН СПОРТ. ВЪЗДУШЕН СПОРТ Св 118


808.2 РУСКИ ЕЗИК Св 119
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 120
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 121
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 122, Св 123
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 124
860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 125
860(861) КОЛУМБИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 126
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 127, Св 128
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 129, Св 130
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 131
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 132
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 68, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169, Св 170, Св 171
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 172, Св 173, Св 174, Св 175, Св 176, Св 177, Св 178, Св 179, Св 180
891.983 АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 181
892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ Св 182
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 183


92 БИОГРАФИИ Св 97, Св 118, Св 122, Св 126, Св 131, Св 184
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 184, Св 186
931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ Св 185
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 186

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Арнаудов, Михаил вж Арнаудов, Михаил Петров (1878-1978)
Арнаудов, Михаил Петров (1878-1978) Св 145
Ахматова, Анна Андреевна (1889-1966) Св 131
Ахматова, Анна вж Ахматова, Анна Андреевна (1889-1966)
 
Б

Богомилова, Таня (1964-) Св 118
Букова, Яна (1968-) Св 154
Бъкхърст, Бил Св 112
Бътлър, Джудит (1956-) Св 127
 
В

Василев, Цветан (1959-) Св 24
Велев, Венцислав вж Велев, Венцислав Иванов (1970-)
Велев, Венцислав Иванов (1970-) Св 75
Виола, Бил (1951-) Св 85
Виткевич, Станислав Игнаци (1885-1939) Св 113
Воденичаров, Боян (1960-) Св 114
 
Г

Гарсия Маркес, Габриел (1927-2014) Св 126
Георгиева, Кристалина Иванова (1953-) Св 36
Гиндева, Виолета (1946-) Св 108
 
Д

Дворянова, Емилия Валтер (1958-) Св 151
Дворянова, Емилия вж Дворянова, Емилия Валтер (1958-)
Димитров, Илко вж Димитров, Илко Димитров (1955-)
Димитров, Илко Димитров (1955-) Св 148
Доган, Ахмед Демир (1954-) Св 20
Дромгул, Доминик (1963-) Св 112
Дюрас, Маргьорит (1914-1996) Св 122
 
Е

Ефтимов, Йордан вж Ефтимов, Йордан Симеонов (1971-)
Ефтимов, Йордан Симеонов (1971-) Св 148
 
И

Икономов, Владислав вж Икономов, Владислав Константинов (1938-2014)
Икономов, Владислав Константинов (1938-2014) Св 97
Искренова, Мила вж Искренова, Мила Йорданова (1960-)
Искренова, Мила Йорданова (1960-) Св 114
 
Й

Йонко Иван Св 93
 
К

Керет, Етгар (1967-) Св 182
Кристи, Нилс (1928-) Св 66
Кристоф, Агота (1935-2011) Св 123
 
Л

Ланджев, Иван вж Ланджев, Иван Лука (1986-)
Ланджев, Иван Лука (1986-) Св 146
Лоренци, Йерней (1973-) Св 113
 
М

Мутафчиева, Вера вж Мутафчиева, Вера Петрова (1929-2009)
Мутафчиева, Вера Петрова (1929-2009) Св 184
 
Н

Найденова, Соня вж Найденова, Соня Николова (1969-)
Найденова, Соня Николова (1969-) Св 67
Нанси, Жан-Люк (1940-) Св 127
Николов, Венцеслав вж Николов, Венцеслав Стефанов (1941-)
Николов, Венцеслав Стефанов (1941-) Св 125
 
О

Обама, Барак (1961-) Св 40
 
П

Памукчиев, Станислав вж Памукчиев, Станислав Минков (1953-)
Памукчиев, Станислав Минков (1953-) Св 89
Панова, Невена Аспарухова (1974-) Св 128
Панова, Невена вж Панова, Невена Аспарухова (1974-)
Папо, Елиезер Св 12
Пеевски, Делян вж Пеевски, Делян Славчев (1980-)
Пеевски, Делян Славчев (1980-) Св 24
Перес, Шимон (1923-) Св 30
Петров, Златозар вж Петров, Златозар Господинов (1975-)
Петров, Златозар Господинов (1975-) Св 148
Първанов, Георги Седефчов (1957-) Св 20
 
Р

Рафаилов, Иво (1977-) Св 148
Ривлин, Реувен (1939-) Св 30
Рихчик, Радослав (1981-) Св 113
Роден, Огюст (1840-1917) Св 89
Роуз, Реджиналд (1920-2002) Св 113
Рул, Сара (1974-) Св 107
 
С

Сарджев, Димитър (1977-) Св 116
Сейкова, Надежда (1931-) Св 108
Серапионов, Калин (1967-) Св 91
Станишев, Сергей вж Станишев, Сергей Дмитриевич (1966-)
Станишев, Сергей Дмитриевич (1966-) Св 54, Св 55
Стоянов, Йонко Иван вж Йонко Иван
 
Т

Троцки, Лев Давидович (1879-1940) Св 125
Тюне, Анна (1950-) Св 121
 
У

Уейд, Никълъс (1942-) Св 76
Уилямс, Тенеси (1911-1983) Св 116
Урумов, Иван (1969-) Св 107
 
Ф

Фелипе Испански, инфант (1968-) Св 44
Фотев, Георги (1941-) Св 6
 
Ц

Цанев, Петер вж Цанев, Петер Кънчев (1967-)
Цанев, Петер Кънчев (1967-) Св 89
 
Ш

Шекспир, Уилям (1564-1616) Св 112
 
Ю

Юнкер, Жан-Клод (1954-) Св 39
 
W

Wade, Nicholas вж Уейд, Никълъс (1942-)


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

Близък изток Св 37
България Св 5, Св 32, Св 38, Св 44, Св 49, Св 50, Св 55, Св 62, Св 63, Св 64, Св 71, Св 74
 
В

Варна Св 111
Враца Св 115
 
Е

Европа Св 67
Европейски съюз Св 27, Св 29, Св 32, Св 33, Св 41
ЕС вж Европейски съюз
 
И

Израел Св 30, Св 31
Ирак Св 19
Испания Св 44
 
К

Кан Св 99, Св 100
 
М

Македония Св 28, Св 38
 
П

Палестина Св 31
 
Р

Русия Св 18
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 19
София Св 85
Съединени американски щати Св 32, Св 33, Св 40, Св 45, Св 46
 
Т

Торун
- Полша Св 105
Турция Св 37
 
У

Украйна Св 1, Св 18, Св 40
 
Ш

Шумен Св 102, Св 104