ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 8

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Бойка Първанова

Съставители: Анелия Иванова, Люля Костова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2014/8 Св 1
КЕВОРКЯН, Кеворк Таквор, 1944-
        Може би е време да се откажа от класическия модел на "Всяка неделя" : интервю с [журналиста] Кеворк Кеворкян / Паола Хюсеин

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 228 (23 авг. 2014), с. 24-25.
07:654.197(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262850020


1 ФИЛОСОФИЯ


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БС 2014/8 Св 2
        ДЪНОВ - великият посланик на България / страниците подготви Албена Атанасова. - Съдържа и: Людмила Живкова се намесва, когато искат да местят гроба му : интервю / Георги Гълов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7734 (16 авг. 2014), с. 24-25.
По повод 150 г. от рождението на Дънов и второто издание на биографията му, написана от Георги Гълов
141.33(497.2)(092)
92 Дънов, П.
COBISS.BG-ID 1262638308


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/8 Св 3
ПОЛИКАРП, епископ Белоградчишки, 1978-
        Църквата е в дълг към хората : интервю с Поликарп, Белоградчишки епископ / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5270 (15 авг. 2014), с. 14-15.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1262581988


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2014/8 Св 4
АЛЕКСИЕВ, Алекс, 1941-
        Джихадистите, Ердоган и заплахата за България / Алекс Алексиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 232 (27 авг. 2014), с. 17.
297
327.88:297
COBISS.BG-ID 1262936548

БС 2014/8 Св 5
ГАЛИЯШЕВИЧ, Джевад
        Оръжие, което промива мозъците, душите и вярата : уахабитите са пуснали дълбоки корени в Западните Балкани : [интервю с Джевад Галияшевич, специалист по антитероризъм в Босна и Херцеговина и член на Работната група по антитероризъм за региона на Западните Балкани] / Методи Методиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 195 (25 авг. 2014), с. 11.
297(497-15)(047.53)
327.88:297(497-15)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262862308


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2014/8 Св 6
ЗАФИРОВ, Мирослав
        Има ли такава държава : сценарият за излизане на Ирак от кризата минава през съчетаване на два подхода - военен и политически / Мирослав Зафиров

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 34 (23-29 авг. 2014), с. 30-31.
Политическата ситуация в Ирак
323(567)
COBISS.BG-ID 1263555812

БС 2014/8 Св 7
ЧАКЪРОВ, Костадин, 1947-
        От прехода спечели един на хиляда : интервю с Костадин Чакъров, председател на Съюза на комунистите в България

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 145 (5 авг. 2014), с. 17.
Интервю пред Frog News от 01.08.2014
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262274788


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2014/8 Св 8
ЧЕРНЕВА, Весела
        Ердоган ще избира между Путин и Запада : интервю с Весела Чернева / Иван Филчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7730 (12 авг. 2014), с. 15.
По повод президентските избори в Турция, авг. 2014 г
324:328(560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262485988

БС 2014/8 Св 9
ЯНКОВ, Красимир
        Великата илюзия на Турция : избирането на Ердоган за президент е предизвикателство за алтернативната реалност на електората му / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 33 (16-22 авг. 2014), с. 28-29.
По повод президентските избори в Турция, авг. 2014 г.
324:328(560)
COBISS.BG-ID 1263548132


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БС 2014/8 Св 10
ТЕРЗИЕВ, Светослав Стефанов, 1954-
        Задава се възмездие Станишево : европеец или българин: Зависи от личната кариера на председателя на ПЕС и бивш лидер на БСП / Светослав Терзиев. - ПЕС - Партия на европейските социалисти ; БСП - Българска социалистическа партия

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 194 (25 авг. 2014), с. 9, 10.
По повод кандидатурата на българския еврокомисар Кристалина Георгиева за заместник-председател на Еврокомисията (ЕК) и върховен комисар по външна политика и сигурност на Европейския съюз
325(4-6)
COBISS.BG-ID 1262860516


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

АЛЕКСИЕВ, Алекс, 1941-
        Джихадистите, Ердоган и заплахата за България Вж Св 4

БС 2014/8 Св 11
ВОЛФ, Гунтрам
        ЕС върви към разделяне между еврозоната и всички останали : интервю с директора на брюкселския аналитичен център "Bruegel" Гунтрам Волф / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 31 (2-8 авг. 2014), с. 30-31.
327.7:061.1ЕС(047.53)
336.74(497.2:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263006948

ГАЛИЯШЕВИЧ, Джевад
        Оръжие, което промива мозъците, душите и вярата : уахабитите са пуснали дълбоки корени в Западните Балкани : [интервю с Джевад Галияшевич, специалист по антитероризъм в Босна и Херцеговина и член на Работната група по антитероризъм за региона на Западните Балкани] Вж Св 5

БС 2014/8 Св 12
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Моят добър приятел емирът : как България създаде политически отношения с Катар, опита се да ги превърне в икономика и се провали / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 34 (23-29 авг. 2014), с. 24-25.
327(497.2+536.4)
338(497.2+536.4)
COBISS.BG-ID 1263555044

БС 2014/8 Св 13
ГЮРОВА, Светломира
        Чуждестранният легион на джихада : хиляди европейци се сражават в редиците на ИДИЛ в Ирак и Сирия. Когато се завърнат, някои от тях ще бъдат тиктакащи бомби / Светломира Гюрова. - ИДИЛ - Ислямска държава в Ирак и Леванта

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 35 (30 авг.-5 септ. 2014), с. 30-31.
327.88:297
COBISS.BG-ID 1263583204

БС 2014/8 Св 14
КАЛФИН, Ивайло Георгиев, 1964-
        Взаимната зависимост Москва-Брюксел е голяма : интервю с Ивайло Калфин / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 31 (1 авг. 2014), с. 15.
По повод дебата "Отношенията ЕС-Русия: проблеми, възможности, перспективи", организиран от Европейския съвет за външна политика и Института за икономика и международни отношения
327(4-6:470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262182372

МАРИН, Ангел Иванов, 1942-
        Не сме заплашени от никого, за да купуваме стратегически оръжия : интервю с ген. Ангел Марин, вицепрезидент на България (2002-2012) Вж Св 30

НИКОЛОВ, Йово
        Хибридната заплаха : ключовата дума Русия предизвика истерия тази седмица, но по-важното в доклада на България за НАТО е какво ще правим със сигурността си в следващите години Вж Св 32

БС 2014/8 Св 15
Ал САМАРАЙ, Асад
        Властите в Ирак харесаха българско изобретение за защита на нефтопроводи : интервю с Асад ал Самарай, посланик на Ирак в България / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 227 (22 авг. 2014), с. 13.
327(567:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262771428

БС 2014/8 Св 16
СТОИДИС, Димостенис, 1953-
        Проблемът с бежанците е глобална задача на ЕС : интервю с Н. Пр. Димостенис Стоидис, посланик на Република Гърция в България / Екатерина Павлова. - ЕС - Европейски съюз

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5279 (24 авг. 2014), с. 11.
327(495:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262857444

БС 2014/8 Св 17
ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        "Ислямска държава" преобърна реалностите : само международна коалиция може да спре стъпването на джихадистите на Средиземно море / Владимир Чуков ; страницата подготви Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 35 (29 авг. 2014), с. 20.
327.88:297
COBISS.BG-ID 1262997732

ШАЛАМАНОВ, Велизар Матеев, 1961-
        Изготвихме "България в НАТО 2020" с МВнР и спецслужбите : интервю с Велизар Шаламанов, министър на отбраната Вж Св 33


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/8 Св 18
БЛИЗНАШКИ, Георги Петков, 1957-
        Ще говоря със Станишев ПЕС да подкрепи Кристалина : интервю с новоназначения служебен министър-председател Георги Близнашки / Виктор Иванов. - ПЕС - Партия на европейските социалисти

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 212 (7 авг. 2014), с. 13.
328.132.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262352612

БС 2014/8 Св 19
ГОСПОДИНОВА, Велина
        На кого е служебното правителство : във втория ешелон на властта застъпиха лица от управлението на ГЕРБ / Велина Господинова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 33 (16-22 авг. 2014), с. 14-15.
Служебното правителство с премиер Георги Близнашки, назначено с указ на президента, считано от 6 август 2014 г.
328.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1263547620

БС 2014/8 Св 20
СТОЙЧЕВ, Кънчо Марков, 1960-
        Преиграваме със задкулисието : без широка коалиция с всяко ново управление ще се връщаме в изходна точка : интервю с Кънчо Стойчев, социолог / Генка Маркова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 219 (14 авг. 2014), с. 13, 14.
328.132.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262579684

БС 2014/8 Св 21
ЯНКОВ, Красимир
        Тихият ислямист : от новия премиер на Турция Ахмет Давутоглу се очаква да бъде верен на Ердоган / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 35 (30 авг.-5 септ. 2014), с. 28-29.
328.13(560)
COBISS.BG-ID 1263560676


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/8 Св 22
ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов, 1957-
        Всички лидери, и Борисов, да се отдръпнем от следващата власт : интервю с Георги Първанов, лидер на АБВ / Лиляна Клисурова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 210 (5 авг. 2014), с. 13.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262272740

БС 2014/8 Св 23
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Вятър (на промяната) на "Позитано" 20 : може ли Михаил Миков да предотврати пропадането на социалистическата партия в глуха опозиция и на каква цена / Елена Старидолска

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 31 (2-8 авг. 2014), с. 14-15.
По повод избирането на Михаил Миков за председател на Българската социалистическа партия
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1263005924


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2014/8 Св 24
АНГЕЛОВ, Асен Руменов, 1978-
        От септември работодателите заявяват кадри онлайн : интервю с Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта / Анна Ефтимова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5277 (22 авг. 2014), с. 14-15.
331.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262765284


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

ВОЛФ, Гунтрам
        ЕС върви към разделяне между еврозоната и всички останали : интервю с директора на брюкселския аналитичен център "Bruegel" Гунтрам Волф Вж Св 11

БС 2014/8 Св 25
НОВАЧЕВ, Владимир
        Бинкойн: Все още не точно валута : идеята за електронни пари, независими от държавата, е примамлива, но засега пречките да станат масово платежно средство надделяват / Владимир Новачев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 35 (30 авг.-5 септ. 2014), с. 40-41.
336.74:681.324
COBISS.BG-ID 1263584740


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/8 Св 26
БОЮКЛИЕВ, Огнян Борисов, 1960-
        Защо ни заля потопът? : наводненията може да са свързани с промените в климата, но при бедствието виждаме най-вече ликвидираната държава / Огнян Боюклиев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 147 (7 авг. 2014), с. 5.
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1262353892

ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Моят добър приятел емирът : как България създаде политически отношения с Катар, опита се да ги превърне в икономика и се провали Вж Св 12

БС 2014/8 Св 27
СТАНЧЕВ, Красен Стефанов, 1955-
        У нас бедните плащат тока на богатите : интервю с Красен Станчев, председател на УС на Института за пазарна икономика / Цветелина Катанска. - УС - Управителен съвет

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 230 (25 авг. 2014), с. 17.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262858724


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

БС 2014/8 Св 28
МИЛЕВ, Момчил
        Ембарго: Reloaded : какъв ще е ефектът от новите евросанкции срещу Русия / Момчил Милев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 31 (2-8 авг. 2014), с. 20-21.
339.56(4-6:470)
COBISS.BG-ID 1263006692


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/8 Св 29
ДИЧЕВ, Георги Съйков, 1973-
        Връщаме на фирмите 1,2 млрд. от длъжници : интервю с председателя на Контролния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев / Антония Кюмюрджиева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7727 (9 авг. 2014), с. 15.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262480612


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2014/8 Св 30
МАРИН, Ангел Иванов, 1942-
        Не сме заплашени от никого, за да купуваме стратегически оръжия : интервю с ген. Ангел Марин, вицепрезидент на България (2002-2012) / Емил Спахийски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 233 (28 авг. 2014), с. 16.
По повод експертния документ "България в НАТО 2020", подготвен за срещата на върха на Алианса в Уелс на 4-5 септември 2014 г.
355.02(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262970084

БС 2014/8 Св 31
МИЛЕВ, Момчил
        Генерали срещу командоси : българската армия е на кръстопът как да развива своите специални части / Момчил Милев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 32 (9-15 авг. 2014), с. 25.
356.16(497.2)
COBISS.BG-ID 1263544036

БС 2014/8 Св 32
НИКОЛОВ, Йово
        Хибридната заплаха : ключовата дума Русия предизвика истерия тази седмица, но по-важното в доклада на България за НАТО е какво ще правим със сигурността си в следващите години / Йово Николов, Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 35 (30 авг.-5 септ. 2014), с. 14-15.
По повод експертния документ "България в НАТО 2020", подготвен за срещата на върха на Алианса в Уелс на 4-5 септември 2014 г.
355.02(497.2)
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1263560164

БС 2014/8 Св 33
ШАЛАМАНОВ, Велизар Матеев, 1961-
        Изготвихме "България в НАТО 2020" с МВнР и спецслужбите : интервю с Велизар Шаламанов, министър на отбраната / Любомир Денов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 233 (28 авг. 2014), с. 11.
По повод експертния документ "България в НАТО 2020", подготвен за срещата на върха на Алианса в Уелс на 4-5 септември 2014 г.
355.02(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262969060


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/8 Св 34
МИТЕВ, Ваньо Иванов, 1954-
        Гоним лекарите с реформи на парче : интервю с проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет и председател на Съвета на ректорите / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7739 (21 авг. 2014), с. 15.
378.4:61(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262723812


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

        ФАТАЛНО закъснели : България не се адаптира към промените в климата и плаща за това много висока цена Вж Св 35


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БС 2014/8 Св 35
        ФАТАЛНО закъснели : България не се адаптира към промените в климата и плаща за това много висока цена / по темата работиха Десислава Лещарска, Люба Йорданова, Момчил Милев. - Съдържа и: Воден свят : трагедията в Мизия отново напомни за пукнатините в системата за реакция при бедствия / Момчил Милев. Какво да се прави : пет неща, с които можем да се адаптираме към климатичните промени и да намалим ефектите

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 32 (9-15 авг. 2014), с. 8-13.
551.5(497.2)
502.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1263543012


556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ

БС 2014/8 Св 36
ГЕОРГИЕВ, Георги, 1950-
        Дунав отнесе хиляди декара обработваема земя : интервю с инж. Георги Георгиев, изпълнителен директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав / Жанета Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5265 (10 авг. 2014), с. 11.
556.18:061.1(282.243.7)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262452708


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


627 ЕСТЕСТВЕНИ ВЪТРЕШНИ ВОДИ. ПРИСТАНИЩА. КРАЙБРЕЖНИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ЯЗОВИРИ
Вж и 556; 621.22; 626; 628.1

БС 2014/8 Св 37
ИВАНОВ, Иван, 1973-
        70 опасни язовира цъкат като бомби със закъснител : интервю с инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5260 (5 авг. 2014), с. 14-15.
627.8(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262273508


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/8 Св 38
ГЕОРГИЕВ, Зоран, 1985-
        Не предлагам решение, нито алтернатива : интервю с художника Зоран Георгиев / Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 176 (2-3 авг. 2014), с. 21.
По повод наградата "БАЗА 2014"
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1262233572


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/8 Св 39
ПОДМОЛОВ, Марин, 1946-
        Изкуството е разбиране за живота, но и бягство от него : интервю с Марин Подмолов, художник / Станко Нацев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 158 (22 авг. 2014), с. 11.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1262762980

БС 2014/8 Св 40
РУСЕВ, Светлин, 1933-
        Когато става дума за вяра, няма място за сделки / Светлин Русев ; интервю на Таня Каранова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 224 (19 авг. 2014), с. 6-7.
По повод статута на криптата при храм-паметника "Александър Невски" в качеството й на музей на християнското изкуство
75.046:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1262657508


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/8 Св 41
ЕВСТАТИЕВА, Стефка, 1947-
        Без музика не мога! : интервю с оперната прима Стефка Евстатиева / Валентин Хаджийски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 216 (11 авг. 2014), с. 22.
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1262454756


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2014/8 Св 42
ВАСКО Кръпката, 1959-
        Не комунизмът, а музиката е красив идеал : с музиканта Васко Кръпката разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 215 (10 авг. 2014), с. 9.
784.7.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1262449380


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2014/8 Св 43
КАЛАЙДЖИЕВ, Георги, 1947-
        Най-добрата инвестиция е в образованието на децата / Георги Калайджиев ; Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 181 (8 авг. 2014), с. 24, 27.
Интервю с цигуларя във връзка с проекта му "Музиката вместо улицата" ("Music statt strasse"), реализиран в Сливен
787.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1262392292


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/8 Св 44
ГЕНЧЕВ, Максим, 1954-
        Левски е възкръснал, не търсете гроба му : интервю с режисьора Максим Генчев / Ясен Казанджиев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 21, бр. 7724 (6 авг. 2014), с. 22.
По повод работата му над филма "Дякон Лъвский"
791.43-24(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262308068


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/8 Св 45
МИХАЛКОВ, Георги, 1965-
        Театралът Андрешко се надлъгва с държавника Андрешко : интервю с театралния режисьор Георги Михалков / Бойко Панов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 176 (2-3 авг. 2014), с. 9.
792.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1262232548

БС 2014/8 Св 46
ПАП, Елена
        Огънят е нещо много красиво и силно, но към него трябва да се отнасяме с уважение : интервю със създателите и ръководителите на мим-формация "Жар театър" Елена Пап и Пламен Радев / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 199 (29 авг. 2014), с. 26-27.
792.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263001828


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2014/8 Св 47
АСТОР, 1943-
        Хората имат нужда от чудо и ние им го даваме : интервю с Астор, повелителят на магията / Станко Нацев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 148 (8 авг. 2014), с. 11.
793.8(047.53)
COBISS.BG-ID 1262391268


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

БС 2014/8 Св 48
ПЕТРОВ, Боян Петров, 1973-
        Качих К2 с колоездачна каска и кирка / Боян Петров ; Атанас Мецов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 198 (23 авг. 2014), с. 22-23.
Интервю с първия българин, изкачил три 8-хилядника за една година
796.52(047.53)
COBISS.BG-ID 1262856676


799 СПОРТЕН РИБОЛОВ. СПОРТЕН ЛОВ. СПОРТНА СТРЕЛБА
Вж и 639

БС 2014/8 Св 49
ПЕТКОВ, Иван Кочев, 1950-
        Тайна бракониерска организация снабдява ресторантите с дивеч : интервю с Иван Петков, председател на Управителния съвет на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5263 (8 авг. 2014), с. 14-15.
799:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262388196


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/8 Св 50
ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Мрънкаме до небето, а не виждаме собствения си мързел и духовно късогледство : интервю с Мирела Иванова, поетеса / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5285 (30 авг. 2014), с. 12-13.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1263080676

БС 2014/8 Св 51
        ИЗПРАТИХМЕ последния ренесансов човек : [in memoriam за Валери Петров]

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7748 (30 авг. 2014), с. 24-25.
886.7(092)
92 Петров, В.
COBISS.BG-ID 1263080164

БС 2014/8 Св 52
КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров, 1950-
        Христо Карастоянов: Гео Милев е страдал зверски / Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7742 (24 авг. 2014), с. 11.
Интервю с писателя по повод книгата му "Една и съща нощ" (2014), посветена на приятелството между анархиста Георги Шейтанов и Гео Милев
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1262858468

БС 2014/8 Св 53
КАСТЕЛОВ, Боян Йорданов, 1933-
        Една много... опасна пиеса : "Човекоядката" на Иван Радоев - драматична сатира за близкото минало, по-нужна от всякога за настоящето / Боян Кастелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 182 (9-10 авг. 2014), с. 22.
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1262457316

БС 2014/8 Св 54
КОЛЕВСКИ, Васил Ламбрев, 1925-
        Стефан Данаилов бягаше от лекции : интервю с [литературоведа] Васил Колевски / Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7734 (16 авг. 2014), с. 22-23.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1262636772

БС 2014/8 Св 55
ЛАМБОВСКИ, Бойко Панов, 1960-
        Майсторът си тръгна на пръсти : на 94 години напусна живота големият ни поет Валери Петров : in memoriam / Бойко Ламбовски

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 198 (28 авг. 2014), с. 10-11.
886.7(092)
92 Петров, В.
COBISS.BG-ID 1262970852

БС 2014/8 Св 56
СТОИЛОВА, Явора Василева, 1948-
        Длъжници сме към паметта на Яворов / Явора Стоилова ; интервю на Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 194 (23-24 авг. 2014), с. 21.
По повод книгата й "Обречени" (2014), посветена на П. К. Яворов
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1262852836

БС 2014/8 Св 57
СТОЯНОВ, Румен Бориславов, 1941-
        Нямаме страх от Бога и срам от хората : интервю с професор Румен Стоянов, преводач, поет и дипломат / Петър Марчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 231 (26 авг. 2014), с. 17-18.
По повод новата му книга "Динозавърски спомени", София, Аб Издателско ателие, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1262891748


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/8 Св 58
АЛЕКСАНДРОВА, Ана, 1924-
        Пейзажно ; Молитва ; Шумове странни... ; Вали... вали... вали... ; Съчувствие ; Телевизорът с досада нещо шепне... : стихотворения / Ана Александрова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 194 (23-24 авг. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262850788

БС 2014/8 Св 59
ЛЕВЧЕВ, Любомир Спиридонов, 1935-
        Разкъсани страсти : стихотворение / Любомир Левчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7733 (15 авг. 2014), с. 26.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1262580196


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/8 Св 60
ГЕОРГИЕВ, Кольо, 1926-
        Човекът с дървената ръка : разказ / Кольо Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 200 (30 авг. 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1263079140

БС 2014/8 Св 61
ЛЮЦКАНОВА, Весела, 1935-
        Докосване : разказ / Весела Люцканова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 188 (16 авг. 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262634468

БС 2014/8 Св 62
НИКОЛОВ, Любомир Павлов, 1961-
        Нощен вой : [разказ] / Любомир Николов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 197 (22 авг. 2014), с. 14.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262764516

БС 2014/8 Св 63
ПЕХЛИВАНОВ, Илия, 1941-
        Габровски шумки от габър : [проза] / Илия Пехливанов. - Съдържа: Народ без вяра не е народ ; Безкнижно евангелие ; Кога хайдути излизат пушките си да премерват... ; Близо до Господа ; Отворена система ; Безименни ратници

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 176 (2-3 авг. 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262233060

БС 2014/8 Св 64
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Говорим си с Чарлз Буковски : 2 част : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 198 (23 авг. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262854884

БС 2014/8 Св 65
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Интервю с Христос : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 180 (2 авг. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262226660

БС 2014/8 Св 66
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Отговорите на Исус : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 186 (9 авг. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262455012

БС 2014/8 Св 67
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Чарлз Буковски ми каза... : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 192 (16 авг. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1262633700


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/8 Св 68
СЛАВЧЕВА, Людмила
        Писателят на народа Ба Дзин / Людмила Славчева. - Ба Дзин - псевдоним на Ли Яотан. - Съдържа и: Моето сърце : есе / Ба Дзин. - Прев. от кит. ез.

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 156 (20 авг. 2014), с. 17.
895.1(092)
895.1-4
92 Ба Дзин
COBISS.BG-ID 1262705636


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БС 2014/8 Св 69
КИСЬОВ, Костадин Атанасов, 1957-
        Уникална алабастрова египетска урна открихме за пръв път по нашите земи : интервю с Костадин Кисьов, директор на Археологическия музей в Пловдив и ръководител на разкопките край Ново село / Ели Крумова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5271 (16 авг. 2014), с. 12-13.
904(497.234-35)(047.53)
COBISS.BG-ID 1262636004


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        ДЪНОВ - великият посланик на България Вж Св 2

        ИЗПРАТИХМЕ последния ренесансов човек : [in memoriam за Валери Петров] Вж Св 51

ЛАМБОВСКИ, Бойко Панов, 1960-
        Майсторът си тръгна на пръсти : на 94 години напусна живота големият ни поет Валери Петров : in memoriam Вж Св 55

СЛАВЧЕВА, Людмила
        Писателят на народа Ба Дзин Вж Св 68


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2014/8 Св 70
ЕЛДЪРОВ, Светлозар Владимиров, 1956-
        Съдбовната подкрепа на Българската армия : 111 г. от Илинденско-Преображенското въстание / Светлозар Елдъров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 31 (1 авг. 2014), с. 16-17.
949.72.052.1
COBISS.BG-ID 1262185188

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 210 (2014) Св 22
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 212 (2014) Св 18
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 219 (2014) Св 20
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 227 (2014) Св 15
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 228 (2014) Св 1
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 233 (2014) Св 33
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 31 (2014) Св 14, Св 70
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 35 (2014) Св 17
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 176 (2014) Св 38, Св 63
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 181 (2014) Св 43
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 182 (2014) Св 53
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 188 (2014) Св 61
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 194 (2014) Св 56, Св 58
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 195 (2014) Св 5
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 199 (2014) Св 46
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 200 (2014) Св 60
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 145 (2014) Св 7
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 147 (2014) Св 26
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 148 (2014) Св 47
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 156 (2014) Св 68
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 158 (2014) Св 39
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 31 (2014) Св 11, Св 23, Св 28
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 32 (2014) Св 31, Св 35
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 33 (2014) Св 9, Св 19
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 34 (2014) Св 6, Св 12
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 35 (2014) Св 13, Св 21, Св 25, Св 32
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5260 (2014) Св 37
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5263 (2014) Св 49
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5265 (2014) Св 36
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5270 (2014) Св 3
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5271 (2014) Св 69
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5277 (2014) Св 24
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5279 (2014) Св 16
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5285 (2014) Св 50
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 180 (2014) Св 65
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 186 (2014) Св 66
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 192 (2014) Св 67
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 197 (2014) Св 62
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 198 (2014) Св 48, Св 64
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 176 (2014) Св 45
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 194 (2014) Св 10
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 198 (2014) Св 55
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7724 (2014) Св 44
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 21, бр. 7727 (2014) Св 29
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7730 (2014) Св 8
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7733 (2014) Св 59
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7734 (2014) Св 2, Св 54
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7739 (2014) Св 34
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7742 (2014) Св 52
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7748 (2014) Св 51
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 215 (2014) Св 42
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 216 (2014) Св 41
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 224 (2014) Св 40
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 230 (2014) Св 27
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 231 (2014) Св 57
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 232 (2014) Св 4
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 233 (2014) Св 30

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

 
А

Александрова, Ана, 1924- (автор) Св 58
Алексиев, Алекс, 1941- (автор) Св 4
Ангелов, Асен Руменов, 1978- (интервюирано лице) Св 24
Астор, 1943- (интервюирано лице) Св 47
Атанасова, Албена (съставител) Св 2
 
Б

Ба, Дзин, 1904-2005 (автор) Св 68
Близнашки, Георги Петков, 1957- (интервюирано лице) Св 18
Боюклиев, Огнян Борисов, 1960- (автор) Св 26
 
В

Васко Кръпката, 1959- (интервюирано лице) Св 42
Волф, Гунтрам (интервюирано лице) Св 11
 
Г

Галияшевич, Джевад (интервюирано лице) Св 5
Генчев, Максим, 1954- (интервюирано лице) Св 44
Георгиев, Георги, 1950- (интервюирано лице) Св 36
Георгиев, Зоран, 1985- (интервюирано лице) Св 38
Георгиев, Кольо, 1926- (автор) Св 60
Георгиев, Огнян (автор) Св 12, Св 32
Георгиев, Пламен Радев (интервюирано лице) Св 46
Гозес, Исак Хаим, 1948- (интервюиращо лице) Св 52, Св 54
Господинова, Велина (автор) Св 19
Гълов, Георги Николов, 1958- (интервюирано лице) Св 2
Гюрова, Светломира (автор) Св 13
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 11
 
Д

Данков, Борис Ганчев, 1941- (интервюиращо лице) Св 56
Денов, Любомир, 1953- (интервюиращо лице) Св 33
Дичев, Георги Съйков, 1973- (интервюирано лице) Св 29
 
Е

Евстатиева, Стефка, 1947- (интервюирано лице) Св 41
Елдъров, Светлозар Владимиров, 1956- (автор) Св 70
Ефтимова, Анна (интервюиращо лице) Св 24
 
З

Зафиров, Мирослав (автор) Св 6
 
И

Иванов, Виктор (интервюиращо лице) Св 18
Иванов, Иван, 1973- (интервюирано лице) Св 37
Иванова, Мирела Цветкова, 1962- (интервюирано лице) Св 50
 
Й

Йоргова, Паулина (интервюиращо лице) Св 49
Йорданова, Жанета (интервюиращо лице) Св 36
Йорданова, Люба (съставител) Св 35
 
К

Казанджиев, Ясен (интервюиращо лице) Св 44
Калайджиев, Георги, 1947- (интервюирано лице) Св 43
Калфин, Ивайло Георгиев, 1964- (интервюирано лице) Св 14
Каранова, Таня (интервюиращо лице) Св 40
Карастоянов, Христо Тодоров, 1950- (интервюирано лице) Св 52
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 37
Кастелов, Боян Йорданов, 1933- (автор) Св 53
Катанска, Цветелина (интервюиращо лице) Св 27
Кеворкян, Кеворк Таквор, 1944- (интервюирано лице) Св 1
Кисьов, Костадин Атанасов, 1957- (интервюирано лице) Св 69
Клисурова, Лиляна (интервюиращо лице) Св 22
Колевски, Васил Ламбрев, 1925- (интервюирано лице) Св 54
Крумова, Ели (интервюиращо лице) Св 69
Кюмюрджиева, Антония (интервюиращо лице) Св 29
 
Л

Ламбовски, Бойко Панов, 1960- (автор) Св 55
Ламбовски, Бойко Панов, 1960- (интервюиращо лице) Св 45
Левчев, Любомир Спиридонов, 1935- (автор) Св 59
Лещарска, Десислава (съставител) Св 35
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 50
Люцканова, Весела, 1935- (автор) Св 61
 
М

Марин, Ангел Иванов, 1942- (интервюирано лице) Св 30
Маркова, Генка (интервюиращо лице) Св 20
Марчев, Петър, 1960- (интервюиращо лице) Св 57
Методиев, Методи (интервюиращо лице) Св 5
Мецов, Атанас (интервюиращо лице) Св 48
Милев, Момчил (автор, съставител) Св 35
Милев, Момчил (автор) Св 28, Св 31
Милков, Георги, 1973- (интервюиращо лице) Св 15
Митев, Ваньо Иванов, 1954- (интервюирано лице) Св 34
Михалков, Георги, 1965- (интервюирано лице) Св 45
 
Н

Нацев, Станко Нацев, 1943- (интервюиращо лице) Св 39, Св 47
Николов, Йово (автор) Св 32
Николов, Любомир Павлов, 1961- (автор) Св 62
Николова, Силвия Ангелова, 1962- (интервюиращо лице) Св 3
Новачев, Владимир (автор) Св 25
 
П

Павлова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 16
Пап, Елена (интервюирано лице) Св 46
Петков, Иван Кочев, 1950- (интервюирано лице) Св 49
Петров, Боян Петров, 1973- (интервюирано лице) Св 48
Пехливанов, Илия, 1941- (автор) Св 63
Подмолов, Марин, 1946- (интервюирано лице) Св 39
Поликарп, епископ Белоградчишки, 1978- (интервюирано лице) Св 3
Първанов, Георги Седефчов, 1957- (интервюирано лице) Св 22
 
Р

Русев, Светлин, 1933- (интервюирано лице) Св 40
 
А

Ал Самарай, Асад (интервюирано лице) Св 15
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 43, Св 46
Славчева, Людмила (автор) Св 68
Спахийски, Емил, 1967- (интервюиращо лице) Св 30
Станчев, Красен Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 27
Старидолска, Елена (автор) Св 23
Стоидис, Димостенис, 1953- (интервюирано лице) Св 16
Стоилова, Явора Василева, 1948- (интервюирано лице) Св 56
Стойчев, Кънчо Марков, 1960- (интервюирано лице) Св 20
Стоянов, Румен Бориславов, 1941- (интервюирано лице) Св 57
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 34
 
Т

Терзиев, Светослав Стефанов, 1954- (автор) Св 10
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 64, Св 65, Св 66, Св 67
 
У

Ушева, Надежда (интервюиращо лице) Св 38
 
Ф

Филчев, Иван (интервюиращо лице) Св 8
 
Х

Хаджийски, Валентин Деянов (интервюиращо лице) Св 41
Хюсеин, Паола (интервюиращо лице) Св 1
 
Ц

Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 42
Цонева, Росица (съставител) Св 17
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 14
 
Ч

Чакъров, Костадин, 1947- (интервюирано лице) Св 7
Чернева, Весела (интервюирано лице) Св 8
Чуков, Владимир Стефанов, 1960- (автор) Св 17
 
Ш

Шаламанов, Велизар Матеев, 1961- (интервюирано лице) Св 33
 
Я

Янков, Красимир (автор) Св 9, Св 21

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
Б

Без музика не мога! Св 41
Бинкойн: Все още не точно валута Св 25
 
В

Вали... вали... вали... Св 58
Великата илюзия на Турция Св 9
Взаимната зависимост Москва-Брюксел е голяма Св 14
Властите в Ирак харесаха българско изобретение за защита на нефтопроводи Св 15
Връщаме на фирмите 1,2 млрд. от длъжници Св 29
Всички лидери, и Борисов, да се отдръпнем от следващата власт Св 22
Вятър (на промяната) на "Позитано" 20 Св 23
 
Г

Габровски шумки от габър Св 63
Генерали срещу командоси Св 31
Говорим си с Чарлз Буковски Св 64
Гоним лекарите с реформи на парче Св 34
 
Д

Джихадистите, Ердоган и заплахата за България Св 4
Длъжници сме към паметта на Яворов Св 56
Докосване Св 61
Дунав отнесе хиляди декара обработваема земя Св 36
Дънов - великият посланик на България Св 2
 
Е

[Европейският съюз] ЕС върви към разделяне между еврозоната и всички останали Св 11
Една много... опасна пиеса Св 53
Ембарго: Reloaded Св 28
Ердоган ще избира между Путин и Запада Св 8
 
З

Задава се възмездие Станишево Св 10
Защо ни заля потопът? Св 26
 
И

Изготвихме "България в НАТО 2020" с МВнР и спецслужбите Св 33
Изкуството е разбиране за живота, но и бягство от него Св 39
Изпратихме последния ренесансов човек Св 51
Има ли такава държава Св 6
Интервю с Христос Св 65
"Ислямска държава" преобърна реалностите Св 17
 
К

Качих К2 с колоездачна каска и кирка Св 48
Когато става дума за вяра, няма място за сделки Св 40
 
Л

Левски е възкръснал, не търсете гроба му Св 44
 
М

Майсторът си тръгна на пръсти Св 55
Може би е време да се откажа от класическия модел на "Всяка неделя" Св 1
Молитва Св 58
Моят добър приятел емирът Св 12
Мрънкаме до небето, а не виждаме собствения си мързел и духовно късогледство Св 50
 
Н

На кого е служебното правителство Св 19
Най-добрата инвестиция е в образованието на децата Св 43
Не комунизмът, а музиката е красив идеал Св 42
Не предлагам решение, нито алтернатива Св 38
Не сме заплашени от никого, за да купуваме стратегически оръжия Св 30
Нощен вой Св 62
Нямаме страх от Бога и срам от хората Св 57
 
О

Огънят е нещо много красиво и силно, но към него трябва да се отнасяме с уважение Св 46
Оръжие, което промива мозъците, душите и вярата Св 5
От прехода спечели един на хиляда Св 7
От септември работодателите заявяват кадри онлайн Св 24
Отговорите на Исус Св 66
 
П

Пейзажно Св 58
Писателят на народа Ба Дзин Св 68
Преиграваме със задкулисието Св 20
Проблемът с бежанците е глобална задача на ЕС Св 16
 
Р

Разкъсани страсти Св 59
 
С

[Седемдесет] 70 опасни язовира цъкат като бомби със закъснител Св 37
Стефан Данаилов бягаше от лекции Св 54
Съдбовната подкрепа на Българската армия Св 70
Съчувствие Св 58
 
Т

Тайна бракониерска организация снабдява ресторантите с дивеч Св 49
Театралът Андрешко се надлъгва с държавника Андрешко Св 45
Телевизорът с досада нещо шепне... Св 58
Тихият ислямист Св 21
 
У

У нас бедните плащат тока на богатите Св 27
Уникална алабастрова египетска урна открихме за пръв път по нашите земи Св 69
 
Ф

Фатално закъснели Св 35
 
Х

Хибридната заплаха Св 32
Хората имат нужда от чудо и ние им го даваме Св 47
Христо Карастоянов: Гео Милев е страдал зверски Св 52
 
Ц

Църквата е в дълг към хората Св 3
 
Ч

Чарлз Буковски ми каза... Св 67
Човекът с дървената ръка Св 60
Чуждестранният легион на джихада Св 13
 
Ш

Шумове странни... Св 58
 
Щ

Ще говоря със Станишев ПЕС да подкрепи Кристалина Св 18

УДК


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 1


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Св 2


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 3
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 4, Св 5


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 6, Св 7
324 ИЗБОРИ Св 8, Св 9
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 10
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 4, Св 5, Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 30, Св 32, Св 33
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 18, Св 19, Св 20, Св 21
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 22, Св 23
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 24
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 11, Св 25
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 12, Св 26, Св 27
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Св 28
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 29
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 30, Св 31, Св 32, Св 33
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 34


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 35
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Св 35
556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ Св 36


627 ЕСТЕСТВЕНИ ВЪТРЕШНИ ВОДИ. ПРИСТАНИЩА. КРАЙБРЕЖНИ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ЯЗОВИРИ Св 37


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 38
75 ЖИВОПИС Св 39, Св 40
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 41
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 42
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 43
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 44
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 45, Св 46
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 47
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Св 48
799 СПОРТЕН РИБОЛОВ. СПОРТЕН ЛОВ. СПОРТНА СТРЕЛБА Св 49


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 57
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 58, Св 59
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 60, Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65, Св 66, Св 67
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 68


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 69
92 БИОГРАФИИ Св 2, Св 51, Св 55, Св 68
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 70

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Ба, Дзин (1904-2005) Св 68
Близнашки, Георги вж Близнашки, Георги Петков (1956-)
Близнашки, Георги Петков (1956-) Св 19
 
Г

Георгиева, Кристалина вж Георгиева, Кристалина Иванова (1953-)
Георгиева, Кристалина Иванова (1953-) Св 10
 
Д

Давутоглу, Ахмет (1959-) Св 21
Дънов, Петър Константинов (1864-1944) Св 2
 
Е

Ердоган, Реджеп Тайип (1954-) Св 4, Св 8, Св 9, Св 21
 
Л

Ли, Яотан вж Ба, Дзин (1904-2005)
 
М

Миков, Михаил вж Миков, Михаил Райков (1960-)
Миков, Михаил Райков (1960-) Св 23
Милев, Гео (1895-1925) Св 52
 
П

Петров, Валери (1920-2014) Св 51, Св 55
 
Р

Радоев, Иван вж Радоев, Иван Дашев (1927-1995)
Радоев, Иван Дашев (1927-1995) Св 53
 
С

Станишев, Сергей Дмитриевич (1966-) Св 10
 
Я

Яворов, П. К. вж Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914)
Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 56


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

България Св 12, Св 19, Св 31, Св 32, Св 35
 
Е

Европейски съюз Св 10, Св 14, Св 28
ЕС вж Европейски съюз
 
И

Ирак Св 6
 
К

Катар Св 12
 
Н

Ново село
- община Стамболийски Св 69
 
Р

Русия Св 14, Св 28
 
Т

Турция Св 8, Св 9, Св 21