ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 9

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Анелия Иванова

Съставители: Бойка Първанова, Румяна Николова

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2014/9 Св 1
ДИЧЕВ, Ивайло Стефанов, 1955-
        В състезанието за културна столица победи общуването чрез изкуство / Ивайло Дичев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 212 (13-14 септ. 2014), с. 7-8.
По повод избора на Пловдив за културна столица на Европа през 2019 г.
008(497.234)
COBISS.BG-ID 1263428836

КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Култура на нормите срещу култура на изключенията : разговор с [философа] Георги Каприев Вж Св 10


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2014/9 Св 2
ДРАБЪЛ, Маргарет, 1939-
        Маргарет Драбъл за радостта от четенето на електронни книги / прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от The Guardian (23 май 2014)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 3.
028:681.324
COBISS.BG-ID 1263912164


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

ПЕТКОВА, Светла
        Дисперсии Вж Св 47

БС 2014/9 Св 3
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Няма свобода без просвещение ; Под тътена на войни и преврати ; Българските научни школи : 145 години БАН / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 25, бр. 214 (16 септ. 2014), с. 13.
Год. 25, бр. 219 (23 септ. 2014), с. 23.
Год. 25, бр. 222 (26 септ. 2014), с. 21-22.
061.12(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1263667684


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2014/9 Св 4
ГРИГОРОВ, Михаил, 1951-
        Вестник "Българска армия" след Втората световна война / Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 37 (12 септ. 2014), с. 18.
07(497.2)Българска армия(091)
COBISS.BG-ID 1263387108

БС 2014/9 Св 5
ДЪРЕВА, Велислава Иванова, 1953-
        Деконструкторът : Волгин и Цензорите / Велислава Дърева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 219 (23 септ. 2014), с. 14.
По повод спирането на предаването "Деконструкция" с водещ Петър Волгин по програма "Христо Ботев" на БНР
07:654.191(497.2)
COBISS.BG-ID 1263672548


1 ФИЛОСОФИЯ


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

ДИМИТРОВ, Пламен Луков
        Нямо мнозинство бойкотира партиите : това са хора, които активно следят политиката, но не гласуват : интервю с д-р Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България Вж Св 13


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Животът е любов, не експертиза : биобюрокрацията и юридическата дефиниция на "родеността" Вж Св 37


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2014/9 Св 6
НИКОЛОВ, Григор
        Митрополит Андрей между ВМРО, Държавна сигурност и Светия синод / Григор Николов. - ВМРО - Вътрешна македонска революционна организация

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 212 (13-14 септ. 2014), с. 16.
Живот и дейност на основателя на Българската епархия в Америка Андрей Велички
281.962(092)
92 Андрей Велички, митрополит всеамерикански и всеавстралийски
COBISS.BG-ID 1263430372


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        "Одата на радостта", "Островът Русия" и хиляди други подводни течения : разговор с [политолога] Иван Кръстев Вж Св 20

БС 2014/9 Св 7
КРЪСТЕВА, Юлия, 1941-
        БГ протестите страдат от утопизъм : културата ни е космополитна и не трябва да се изолира от света : интервю с проф. Юлия Кръстева / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7777 (30 септ. 2014), с. 18.
316.72(047.53)
COBISS.BG-ID 1263896292

БС 2014/9 Св 8
КРЪСТЕВА, Юлия, 1941-
        Нови форми на бунта / Юлия Кръстева ; прев. от фр. Дарин Тенев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 1, 12-13.
Публична лекция в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 26 септември 2014 г.
316.62
COBISS.BG-ID 1263901924

БС 2014/9 Св 9
ЧОМСКИ, Ноам, 1928-
        Краят на историята : днес хората са астероидът, осъждащ голяма част от живота на изчезване / Ноам Чомски. - Прев. от англ. от сп. In These Times (4 септ. 2014)

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5302 (17 септ. 2014), с. 16.
316.32
COBISS.BG-ID 1263520740


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2014/9 Св 10
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Култура на нормите срещу култура на изключенията : разговор с [философа] Георги Каприев / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 10-11.
Равносметка на изминалите 25 г. преход в България (1989-2014)
323(497.2)(047.53)
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263696868

БС 2014/9 Св 11
КОБЛЯКОВ, Николай Владимирович, 1973-
        За да получи нещо от Путин, една страна първо трябва да се уважава : интервю с руския опозиционер Николай Кобляков / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 36 (6-12 септ. 2014), с. 30-31.
323.2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263594724

БС 2014/9 Св 12
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Възможен ли е мирът в Украйна / Михаил Константинов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5291 (5 септ. 2014), с. 16.
323.27(477)
COBISS.BG-ID 1263178980


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2014/9 Св 13
ДИМИТРОВ, Пламен Луков
        Нямо мнозинство бойкотира партиите : това са хора, които активно следят политиката, но не гласуват : интервю с д-р Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България / Иван Филчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7765 (17 септ. 2014), с. 15.
324.000.159.9(497.2)(047.53)
159.923(047.53)
COBISS.BG-ID 1263505380

БС 2014/9 Св 14
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Лошо, ако след 5 октомври се окажем без ново правителство : ГЕРБ, БСП, ДПС, РБ и ББЦ - сигурни за 43-ото НС, АБВ и Патриотичният фронт са на ръба : интервю с проф. Михаил Константинов, индивидуален член на изборния борд / Мила Гешакова. - БСП - Българска социалистическа партия ; ДПС - Движение за права и свободи ; РБ - Реформаторски блок ; ББЦ - България без цензура ; АБВ - Алтернатива за Българско Възраждане

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 238 (2 септ. 2014), с. 13.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263078884

БС 2014/9 Св 15
СТАРИДОЛСКА, Елена
        На гурбет за гласове : защо има толкова много секции за гласуване в чужбина и кой има полза от това / Елена Старидолска ; по темата работиха Мария Манолова, Стефан Радов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 38 (20-26 септ. 2014), с. 14-15.
По повод парламентарните избори в България, 5 окт. 2014 г.
324(497.2)
COBISS.BG-ID 1264502756


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2014/9 Св 16
АЛЕКСИЕВ, Алекс, 1941-
        Западът направи огромни грешки в Близкия изток : интервю с Алекс Алексиев, председател на изборния щаб на формация "Общество за нова България" / Емил Спахийски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 239 (3 септ. 2014), с. 16.
327.88:297(5-011)
COBISS.BG-ID 1263108580

БС 2014/9 Св 17
ГЮРОВА, Светломира
        Колко е трудно да бъдеш Турция : бежанският наплив, възходът на ИДИЛ и натискът на съюзниците поставят управляващите в Анкара в ситуация на невъзможен баланс / Светломира Гюрова. - ИДИЛ - Ислямска държава в Ирак и Леванта

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 39 (27 септ.-3 окт. 2014), с. 26-27.
327(560)
COBISS.BG-ID 1264639460

БС 2014/9 Св 18
ГЮРОВА, Светломира
        Многогодишната война : джихадистите в Ирак и Сирия, които заплашват да разместят пластовете в целия Близък изток, могат да бъдат победени. Но битката ще е сложна и дълга / Светломира Гюрова. Скорпионите в пустинята : кампанията на Обама срещу ИДИЛ лесно може да затъне в междусъседски вражди в Близкия изток / Красимир Янков. - ИДИЛ - Ислямска държава в Ирак и Леванта

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 38 (20-26 септ. 2014), с. 8-9, 12-13.
327.88:297(5-011)
COBISS.BG-ID 1264501476

БС 2014/9 Св 19
ДОНЧЕВ, Дончо
        65 години дипломатически отношения между България и КНР / Дончо Дончев. - КНР - Китайска народна република

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 180 (24 септ. 2014), с. 12-13.
327(497.2:510)"1949/2014"
COBISS.BG-ID 1263724516

БС 2014/9 Св 20
КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        "Одата на радостта", "Островът Русия" и хиляди други подводни течения : разговор с [политолога] Иван Кръстев / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 10, 11.
Политическите промени в съвременния свят
327(100)(047.53)
316.334.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1263905508

БС 2014/9 Св 21
КУНЕВА, Костадина, 1964-
        Службогонци опорочиха протестите в България : интервю с Костадина Кунева, евродепутат от Гърция и синдикален лидер / Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 240 (4 септ. 2014), с. 17.
327.7:061.1ЕС(047.53)
331.105.5(047.53)
COBISS.BG-ID 1263143396

БС 2014/9 Св 22
МИЛЕВ, Момчил
        Наръчник на хибридния боец : за какви конфликти трябва да се готви България през следващите години / Момчил Милев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 37 (13-19 септ. 2014), с. 20.
327
355.02
COBISS.BG-ID 1264500708

БС 2014/9 Св 23
МИЛКОВ, Георги, 1973-
        Халифат, ти, роден наш : кой стои зад "Ислямска държава" в Ирак и Сирия? Сбърканата политика на Запада или пък въздесъщите му интереси? / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 246 (11 септ. 2014), с. 11-12.
327.88:297
COBISS.BG-ID 1263347172

БС 2014/9 Св 24
СИМЕОНОВА, Кристиела
        САЩ и глобалната борба срещу тероризма : научени ли са уроците от миналото или сме на прага на нова "война за мир"? : 13 години след 11 септември 2001 г. / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 207 (8 септ. 2014), с. 16.
327(73)
327.88:297
COBISS.BG-ID 1263225060

БС 2014/9 Св 25
СТАНЕВА, Марина
        Новите лица на ЕС : полският премиер Доналд Туск и италианският външен министър Федерика Могерини заемат високите постове в съюза. Накъде ще го поведат / Марина Станева. - ЕС - Европейски съюз

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 36 (6-12 септ. 2014), с. 28-29.
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1263590116

БС 2014/9 Св 26
СТРОИЛОВ, Павел
        НАТО в кремълски документи / Павел Строилов. - Прев. от англ. ез. от http://www.spectator.co.uk/ (6 Sept. 2014)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 11.
Разширяването на НАТО и политиката на Русия
327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1263502052

БС 2014/9 Св 27
ТЕРЗИЕВ, Светослав Стефанов, 1954-
        Най-жестоките ислямисти са граждани на Европа / Светослав Терзиев, Владимир Чуков ; страниците подготвиха Боряна Радева, Росица Цонева. - Съвместна публикация на в. Българска армия и Военния телевизионен канал

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 39 (26 септ. 2014), с. 12-13.
Разговор за опасностите пред Европа в резултат от действията на бойците от групировката "Ислямска държава" и радикалния ислям
327.88:297(4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263852004

БС 2014/9 Св 28
ТОДОРОВА, Капка
        Добре дошли в третата световна война / Капка Тодорова. Новият световен ред е на повратна точка : битка между региони може да се окаже по-съсипваща от битка между държави / Хенри Кисинджър

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 237 (1 септ. 2014), с. 11-12.
327
COBISS.BG-ID 1263081956

БС 2014/9 Св 29
ХАДЖИЙСКИ, Валентин Деянов
        За новата европейска държава Новорусия : НАТО под диктовката на САЩ се превръща в източник на колективна несигурност за Европа / Валентин Хаджийски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 203 (3 септ. 2014), с. 14-15.
327
COBISS.BG-ID 1263105764

БС 2014/9 Св 30
ХОЛМАЙЕР, Моника, 1962-
        Европа работеше с Цветанов по кризата с бежанците, следващото правителство се върна назад : интервю с Моника Холмайер, евродепутат от Групата на Европейската народна партия / Капка Тодорова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 259 (25 септ. 2014), с. 13.
327.7:061.1ЕП(047.53)
COBISS.BG-ID 1263764452

БС 2014/9 Св 31
ХРИСТОВ, Иво, 1970-
        Подготвят диктатура на световния едър бизнес над държавите : българите нямат информация за Трансатлантическото споразумение САЩ-ЕС и ударът на големите световни корпорации ще им дойде изневиделица : интервю с журналиста Иво Христов / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 204 (4 септ. 2014), с. 11.
327(047.53)
339.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1263141860


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/9 Св 32
        ВЛАСТ, но на каква цена : какво са готови да жертват партиите в следващия парламент, за да са част от управлението / по темата работиха Елена Старидолска, Велина Господинова . - Съдържа и: ГЕРБ - предизвестеният победител ; БСП - точка на пречупване ; ДПС - целта оправдава средствата ; Реформаторски блок - заедно (не)можем повече ; Патриотичен фронт - новата "Атака" ; АБВ - въпрос на оцеляване

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 39 (27 септ.-3 окт. 2014), с. 8-14.
328(497.2)
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1264637924

БС 2014/9 Св 33
ЖЕЛЕВ, Желю Митев, 1935-
        Не си даваме сметка за демографския проблем : интервю с д-р Желю Желев, президент на Република България (1991-1997) / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 246 (11 септ. 2014), с. 13-14.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263348196


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/9 Св 34
        БЕЗ резки движения : какви са най-важните елементи от икономическите програми на основните партии, [ГЕРБ, Реформаторски блок, БСП, АБВ, ВМРО, част от Патриотичен фронт] : [интервюта] / по темата работиха Алексей Лазаров ... [и др.]. - Други състав.: Николай Стоянов, Елена Старидолска, Йово Николов. - Съдържа: Общините да могат да събират допълнителен данък върху доходите / Менда Стоянова. Увеличаването на минималната часова ставка ще доведе до скок на доходите / Трайчо Трайков. Ние сме за въвеждане на прогресивно облагане и на семейно подоходно облагане / Георги Тодоров. Цялостна данъчна промяна / Ивайло Калфин. Данък върху оборотите на веригите / Ангел Джамбазки

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 37 (13-19 септ. 2014), с. 8-14.
329(497.2)(047.53)
338.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264496100

        ВЛАСТ, но на каква цена : какво са готови да жертват партиите в следващия парламент, за да са част от управлението Вж Св 32


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

БС 2014/9 Св 35
СТЕФАНОВ, Руслан Георгиев, 1975-
        Държавният дълг води към масово обедняване : интервю с Руслан Стефанов, ръководител на експертна група по неформална икономика към Центъра за изследване на демокрацията / Румяна Гочева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 216 (18 септ. 2014), с. 11.
330.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263550436


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

КУНЕВА, Костадина, 1964-
        Службогонци опорочиха протестите в България : интервю с Костадина Кунева, евродепутат от Гърция и синдикален лидер Вж Св 21


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

        БЕЗ резки движения : какви са най-важните елементи от икономическите програми на основните партии, [ГЕРБ, Реформаторски блок, БСП, АБВ, ВМРО, част от Патриотичен фронт] : [интервюта] Вж Св 34

БС 2014/9 Св 36
ВЕЛЕВ, Васил, 1959-
        Ниска инфлация е по-здравословна от дефлация : интервю с Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5308 (24 септ. 2014), с. 14-15.
338.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263723236


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ХРИСТОВ, Иво, 1970-
        Подготвят диктатура на световния едър бизнес над държавите : българите нямат информация за Трансатлантическото споразумение САЩ-ЕС и ударът на големите световни корпорации ще им дойде изневиделица : интервю с журналиста Иво Христов Вж Св 31


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/9 Св 37
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Животът е любов, не експертиза : биобюрокрацията и юридическата дефиниция на "родеността" / Стоян Ставру

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 8.
По повод юридическата дефиниция за "раждане" и нейната нехуманност
347.63
173
COBISS.BG-ID 1263473636


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2014/9 Св 38
ФАНДЪКОВА, Йорданка Асенова, 1962-
        Проектите ни променят живота на софиянци : интервю с кмета на София Йорданка Фандъкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 252 (17 септ. 2014), с. 20-21.
352.071(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263521508


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2014/9 Св 39
        А вие колко дивизии имате : Владимир Путин промени възприятието на Европа за собствената й сигурност. Въпросът е докъде ще стигне / по темата работиха Илин Станев, Петър Карабоев, Огнян Георгиев. - Съдържа и: След "инвазията", преди "мира" : Русия нападна Украйна, за да помогне на сепаратистите. Крайните й цели обаче остават неясни / Красимир Янков. Червена тревога : 65 години след създаването му НАТО е на път да се върне към своите корени на отбранителен съюз / Момчил Милев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 36 (6-12 септ. 2014), с. 8-14.
355.02(470+4)
COBISS.BG-ID 1263586532

МИЛЕВ, Момчил
        Наръчник на хибридния боец : за какви конфликти трябва да се готви България през следващите години Вж Св 22


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БС 2014/9 Св 40
ХРИСТОВ, Алексей
        Има ли "небе" за олимпийците ни по природни науки? : разговор с [председателя на управителния съвет на Сдружението на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки] Алексей Христов / Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 8.
376.5.03(047.53)
50:376.5(047.53)
COBISS.BG-ID 1263671268


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/9 Св 41
БЕЛО, Раки Васил, 1968-
        Българският е популярен сред студентите в университета на Тирана : интервю с Раки Бело, лектор по български език и литература във висшето училище / Мая Падешка

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 23, бр. 39 (25 септ. - 1 окт. 2014), с. 18.
378.4(497.6)(047.53)
808.67(497.6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1264117988

БС 2014/9 Св 42
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Много или хаотични са вузовете ни? / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 217 (19 септ. 2014), с. 21.
378.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1263578852


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


50 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ И ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

ХРИСТОВ, Алексей
        Има ли "небе" за олимпийците ни по природни науки? : разговор с [председателя на управителния съвет на Сдружението на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки] Алексей Христов Вж Св 40


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БС 2014/9 Св 43
ФИЙЛД, Кристофър Б.
        На Балканите пороите ще се засилват, ще става все по-горещо : интервю с Кристофър Фийлд, професор по интердисциплинарни изследвания на околната среда в Станфордския университет, САЩ / Пламена Томева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 257 (23 септ. 2014), с. 15.
551.58(047.53)
COBISS.BG-ID 1263722724


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2014/9 Св 44
НЕЙЧЕВА, Светлана, 1951-
        И авангардът иска да се хареса : Holland Festival (1-29 юни 2014) / Светлана Нейчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 12.
Впечатления от Летния фестивал на изкуствата в Амстердам
7.091.4(492-25)
COBISS.BG-ID 1263502564

БС 2014/9 Св 45
ЧОЛЕВА, Силвия Николова, 1959-
        Честито, Аполония! / Силвия Чолева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 6.
30 г. от началото на "Празници на изкуствата Аполония" в Созопол
7.091.4(497.23)
COBISS.BG-ID 1263668964


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Какво да (го) правим Вж Св 50


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Christo класикът : сценарий за пълнометражен документален филм, режисьор Стоян Радев Вж Св 113

БС 2014/9 Св 46
ПЕТКОВА, Светла
        В подкрепа на младите художници / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 3.
Националният конкурс "Йордан Парушев" 2014
73/76.092(497.2)
COBISS.BG-ID 1263450852

БС 2014/9 Св 47
ПЕТКОВА, Светла
        Дисперсии / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 8.
Културните прояви в Пловдив през септември 2014: Национални есенни изложби, Седмица на съвременното изкуство и Нощ на музеите
73/76:061.4
069(497.234)
COBISS.BG-ID 1263877860


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2014/9 Св 48
ДАСКАЛОВ, Лъчезар Димитров
        Заради конюктурни "съображения" трием историческата си памет : [интервю със скулптура, автор на паметници] Лъчезар Даскалов / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 225 (30 септ. 2014), с. 11.
730.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1263915492

БС 2014/9 Св 49
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Когато скулптурата става драма : Огюст Роден, Метаморфози, Национален музей на българското изобразително изкуство (НХГ), 30 май-15 септ. 2014 г. / Ирина Мутафчиева. - НХГ - Национална художествена галерия

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 9.
730:061.4
COBISS.BG-ID 1263474404

БС 2014/9 Св 50
ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Какво да (го) правим / Павел Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 4.
По повод съдбата на паметника "1300 години България" пред Националния дворец на културата в София, скулптор Валентин Старчев
730.027(497.223)
725.94(497.223)
COBISS.BG-ID 1263853540


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БС 2014/9 Св 51
КАЛЧЕВА, Галина
        Микеланджело за пръв път в България / Галина Калчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 7.
По повод експозиция "Рисунки на Микеланджело от Каза Буонароти във Флоренция", посветена на 450-годишнината от смъртта му, София, Национална художествена галерия, 18 септ.-15 дек. 2014
741.8(45):061.4
COBISS.BG-ID 1263943396

БС 2014/9 Св 52
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Рисунката и Буонароти : Рисунки на Микеланджело от Каза Буонароти, Флоренция, НМБИИ, 18 септ.-15 дек. 2014 / Ирина Мутафчиева. - НМБИИ - Национален музей на българското изобразително изкуство

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 3.
741.8(45):061.4
COBISS.BG-ID 1263852260


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/9 Св 53
ВЪЛЕВА, Бисера Василева, 1964-
        Дори да се спънеш и да паднеш, стани и продължи напред : интервю с Бисера Вълева, художник

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 168 (5 септ. 2014), с. 11.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1263180004

БС 2014/9 Св 54
ДИМОВА, Рамона
        Извръщане към миналото : по повод изложбата "Реставрация на паметта. Не/познатите художници от една картина" - галерия "Васка Емануилова", юли-септ. 2014 г. / Рамона Димова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 7.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1263669988

БС 2014/9 Св 55
КОСТОВ, Константин Петков
        iPhone животът ограбва общуването между хората : уличните графити са аксесоарите в "облеклото" на града : интервю с художника Константин Костов / Лиляна Караджова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 206 (2 септ. 2014), с. 14.
По повод проекта му "Отстранени системи", представен в рамките на Национални есенни изложби в Пловдив 2014
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1263077092

БС 2014/9 Св 56
ЛАНДОВА, Мария
        Разумът на емоцията / Мария Ландова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 3.
По повод изложба на Едмонд Демирджиян и Радоил Серафимов, носител на Наградата за живопис за обещаващо развитие и посветеност на изкуството за 2014 г., галерия "Ракурси", 11-23 септ. 2014 г.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1263646436

БС 2014/9 Св 57
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Маринистът Мутафов : ретроспективна изложба на Александър Мутафов (1879-1957), 26 юни-12 септ. 2014, НМБИИ / Ирина Мутафчиева . - НМБИИ - Национален музей на българското изобразително изкуство

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 4.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1263692260

БС 2014/9 Св 58
ПЕЙКОВА, Милка Митева, 1919-
        Отчайва ме омразата между хората / Милка Пейкова ; интервю на Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 218 (20-21 септ. 2014), с. 21.
По повод 95 г. от рождението на художничката
75.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1263704036


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2014/9 Св 59
КИЙТИНГ, Едуард, 1956-
        Изразът "Това не е позволено" не важи за мен : носителят на "Пулицър" откри изложба в София : интервю с фотографа Едуард Кийтинг

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 261 (27 септ. 2014), с. 52-53.
77.071.1(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263881700

БС 2014/9 Св 60
ТАХОВ, Росен Георгиев, 1959-
        Фалшиви фотографии фабрикуват активни борци : от Чардафон Велики до Тодор Живков българинът снима подвизите си / Росен Тахов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 258 (24 септ. 2014), с. 17, 18.
77.041.5(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1263724004


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/9 Св 61
ВЪЛЧЕВА, Вилиана, 1980-
        Операта е моята страст : интервю с диригентката Вилиана Вълчева / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 203 (3 септ. 2014), с. 17.
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1263107300

БС 2014/9 Св 62
ДОЧЕВА, Екатерина
        Историята в сегашно време : Musikfest Berlin - I ; Фигури, теми, почерци : Musikfest Berlin - II ; Клавирна алтернатива : Musikfest Berlin - III / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 3.
Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 4.
Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 2.
78.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1263463908

БС 2014/9 Св 63
СТАТЕЛОВА, Розмари Константинова, 1941-
        "Варненско лято" 2014 - финални концерти / Розмари Стателова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 3.
Впечатления от международния музикален фестивал
78.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1263852772

БС 2014/9 Св 64
ТАБАКОВА, Добринка, 1980-
        Музика отвъд времето : разговор с [композитора] Добринка Табакова / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 9.
78.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1263693540


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/9 Св 65
КАБАИВАНСКА, Райна, 1934-
        Имало ли е робство, щом сме си останали християни? : интервю с оперната прима Райна Кабаиванска / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5305 (20 септ. 2014), с. 12-13.
По повод 80 г. от рождението й
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1263669220

БС 2014/9 Св 66
КЕНИКОТ, Филип
        Невинният Павароти / Филип Кеникот ; прев. от англ. Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 12.
Творческият път на италианския оперен певец
782.1.071.2
COBISS.BG-ID 1263914212


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/9 Св 67
АЛЕКСАНДРОВА, Соня Александрова, 1956-
        Венециански кинооркестър / Соня Александрова. - Наградите от Мострата

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 12.
Впечатления от 71-та Мостра на киното във Венеция, 27 авг.-6 септ. 2014
791.43.091.4(45)
COBISS.BG-ID 1263698148

БС 2014/9 Св 68
БОЙЧЕВА, Милена
        Вредите от съвременното месианство / Милена Бойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 259 (25 септ. 2014), с. 18.
По повод първото посещение на Цветан Тодоров в София и българската премиера на документалния филм за Косово "Спасение на човечеството в работно време" на дъщеря му Леа Тодоров
791.43-92.075(44)
COBISS.BG-ID 1263761892

БС 2014/9 Св 69
ГРОЗЕВА, Кристина, 1976-
        В Торонто питаха дали Маргарита Гошева е истинска учителка : на фестивала в Канада "Урок" напълни два киносалона : интервю с режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов / Димитър Николов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 216 (13 септ. 2014), с. 18.
По повод дебютния пълнометражен филм на режисьорите "Урок", представен на медународния филмов фестивал в Торонто, Канада, 4 септ. 2014 г.
791.071.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263440356

БС 2014/9 Св 70
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Емоцията на мястото / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 2.
Българският игрален филм "Три дни в Сараево", сценарист и режисьор Николай Тодоров
791.43-2.072
COBISS.BG-ID 1263850724

БС 2014/9 Св 71
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Нищо ново... / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 3.
Българският игрален филм "Българска рапсодия", 2014, България/Израел, режисьор Иван Ничев
791.43-2.072
COBISS.BG-ID 1263690724

БС 2014/9 Св 72
КОНЧАЛОВСКИ, Андрей Сергеевич, 1937-
        В мирни времена изкуството е скучно : известният кинорежисьор спечели "Сребърен лъв", но се отказа да кандидатства за "Оскар" : интервю с Андрей Кончаловски пред сп. Огоньок. - Прев. от рус.

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 264 (30 септ. 2014), с. 23.
По повод наградата за новия му филм "Белите нощи на пощальона Алексей Трапицин" от кинофестивала във Венеция
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1263908324

ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Christo класикът : сценарий за пълнометражен документален филм, режисьор Стоян Радев Вж Св 113

БС 2014/9 Св 73
МАРИНЧЕВСКА, Надежда Михайлова, 1959-
        Българи в достойна битка : Десети световен фестивал на анимационния филм, 10-14 септ., Варна 2014 / Надежда Маринчевска

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 5.
791.44.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1263866596

        СТОИКЪТ : на 2 август 2014 Христо Ганев [киносценарист и режисьор] навърши 90! Вж Св 107


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/9 Св 74
АНГЕЛОВА, Елена
        Пространството за промяната като метафора и действителност : рефлексии от срещата-разговор с Мишел Кере, координатор събития и международни срещи в екипа на IETM / Елена Ангелова. - IETM - Informal European Theatre Meeting (Неофициална европейска театрална среща)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 8.
По повод предстоящата среща на IETM в София, 14-19 окт. 2014 г.
792.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1263717092

БС 2014/9 Св 75
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Възторженият Вели Чаушев : 80 години от рождението на известния артист, рецитатор и писател / Иван Гранитски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 212 (13-14 септ. 2014), с. 22.
792.071.2(092)
886.7(092)
92 Чаушев, В.
COBISS.BG-ID 1263443172

БС 2014/9 Св 76
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Участта ни е несретна от немарливост и леност : интервю с Явор Гърдев, режисьор / Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 242 (6 септ. 2014), с. 17.
По повод премиерата на пиесата "Жана" от Ярослава Пулинович в Народния театър "Иван Вазов", режисьор Явор Гърдев
792.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263223780

БС 2014/9 Св 77
ЙОРДАНОВ, Николай Горанов, 1961-
        Чешкият театър и 22-рият Международен театрален фестивал Пилзен 2014 / Николай Йорданов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 8.
792.2.091.4(437.1)
COBISS.BG-ID 1263944420

БС 2014/9 Св 78
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        "Антигона - това съм аз" / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 2.
Авторският танцов спектакъл на Галина Борисова, идея и драматургия - Джина Шербанеску
792.8.09
COBISS.BG-ID 1263688932

БС 2014/9 Св 79
КАРААТАНАСОВА, Юлияна
        "Андре Шение" - поредният амбициозен проект във Варна : в последните години операта в морската столица се радва на гостуващи артисти от най-висока международна класа / Юлияна Караатанасова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 202 (2 септ. 2014), с. 18.
Постановката на операта "Андре Шение" от Умберто Джордано на Държавна опера - Варна, режисьор-постановчик Кузман Попов, диригент Вилиана Вълчева, представена в рамките на фестивалите "Варненско лято" и "Опера в летния театър - Варна 2014"
792.54.09
COBISS.BG-ID 1263071204

БС 2014/9 Св 80
РУСАНОВА, Мария
        Създател на легенди : 50 г. Варненски международен балетен конкурс / Мария Русанова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 5.
792.8.092(497.211)
COBISS.BG-ID 1263471332

БС 2014/9 Св 81
ЧАУШЕВ, Вели Светлинов, 1934-
        Вели Чаушев на 80 : изкуството е на втория етаж - на първия е готварската книга, на горния е Достоевски / Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 246 (11 септ. 2014), с. 20-21.
Интервю с актьора и писателя по повод юбилея му.
792.071.2(047.53)
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1263346660


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БС 2014/9 Св 82
ПИНКЪР, Стивън, 1954-
        Стивън Пинкър: 10 "граматични правила", които (понякога) могат да бъдат нарушавани / прев. от англ. Радостин Желев ; ред. Йовка Тишева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 9-11.
801.551/.559
COBISS.BG-ID 1263948260


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БЕЛО, Раки Васил, 1968-
        Българският е популярен сред студентите в университета на Тирана : интервю с Раки Бело, лектор по български език и литература във висшето училище Вж Св 41


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 83
БРАУН, Марк
        Вирджиния Улф е чествана в галерия, която навремето презрително определя като "натъпкана с мъже" / Марк Браун ; прев. от англ. Ружа Мускурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 6.
По повод изложбата "Virginia Woolf: Art, Life and Vision", Лондон, Национална портретна галерия, 10 юли-26 окт. 2014 г.
820:061.4
COBISS.BG-ID 1263936996

БС 2014/9 Св 84
СКОУЛС, Луси
        "Англия и други истории" - изпълнена с нежност хроника на всекидневния живот : митовете са развенчани, възможностите липсват, тайните са разбулени в новия сборник с разкази на Греъм Суифт / Луси Скоулс ; прев. от англ. Ружа Мускурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 16.
820.09
COBISS.BG-ID 1263962596


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 85
ХАЙД, Майкъл, 1973-
        Втора употреба : разказ / Майкъл Хайд ; прев. от англ. Радостин Желев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 15.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1263954660


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 86
КРИСТЕНСЕН, Ларш Собю, 1953-
        Предимството да си дълбинно локален : разговор с [норвежкия писател] Ларш Собю Кристенсен / Марин Бодаков ; прев. от норв. Анюта Качева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 6.
839.6(047.53)
COBISS.BG-ID 1263871204


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 87
ИВАНОВ, Стефан, 1986-
        След сто години / Стефан Иванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 2.
По повод книгите на Ян Андреа "Така" и Маргьорит Дюрас "Очи сини коси черни", превод Мария Георгиева, София, Прозорец, 2014
840.09
COBISS.BG-ID 1263645156


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 88
ВАРОН-Васар, Одет, 1957-
        Посветителско пътуване в сефарадски Солун : есе / Одет Варон-Васар ; прев. от гр. Здравка Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 12-13.
877.4-4
COBISS.BG-ID 1263752676

БС 2014/9 Св 89
ГОЛИЦИС, Петрос, 1978-
        Солун 2013 сл. Хр. Град под града ; Погребението на баба (или на път към Дахау с градския транспорт) : [стихотворения] / Петрос Голицис ; прев. от гр. Здравка Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 14.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1263756516

БС 2014/9 Св 90
ЗАФИРИУ, Ставрос, 1958-
        guarda e passa : [стихотворение] / Ставрос Зафириу ; прев. от гр. Здравка Михайлова. - Загл. на лат. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 14.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1263759076

БС 2014/9 Св 91
ИЛИОПУЛУ, Катерина
        Как се придвижваш през едно поле ; Лисицата ; Тенаро : [стихотворения] / Катерина Илиопулу ; прев. от гр. Яна Букова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 14.
877.4-1
COBISS.BG-ID 1263754980


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 92
АНДРУХОВИЧ, Юрий Игорович, 1960-
        Back in USSR ; Without You-2 ; Just in between : [стихотворения] / Юрий Андрухович ; прев. от укр. Албена Стаменова. - Загл. на англ. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 15.
883-1
COBISS.BG-ID 1263760612


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 93
ВЕНЦЛОВА, Томас, 1937-
        Патрони на писателите емигранти / Томас Венцлова ; прев. от пол. Богдан Глишев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 5.
По повод книгата на Ирена Груджинска-Грос "Mилош и Бродски. Магнитното поле" (Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne, Kraków, Znak, 2007)
884.09
COBISS.BG-ID 1263934436

БС 2014/9 Св 94
ПОДШЯДЛО, Яцек, 1964-
        120 злоти и единственият билет: любовта ; Не ме оставяй ; Автостоп ; Депозит ; Стихотворение, написано за 45 секунди ; No more censorship ; Скица на вечер ; Инцидент, който за пореден път променил хода на историята : [стихотворения] / Яцек Подшадло ; прев. от пол. Северина Плачкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 15.
884-1
COBISS.BG-ID 1263762916


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

КИШ, Данило, 1935-1989
        Последното убежище на здравия разум : [есе] Вж Св 95


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 95
КИШ, Данило, 1935-1989
        Последното убежище на здравия разум : [есе] / Данило Киш ; прев. от сръб. Людмила Миндова. - Съдържа и: Данило Киш, велик и невидим писател / Милан Кундера ; прев. от итал. Нева Мичева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 16.
886.1-4
885.0.09
COBISS.BG-ID 1263779044


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 96
МАДЖИРОВ, Никола, 1973-
        Дом - мястото, което напускаш : [есе] / Никола Маджиров ; прев. от макед. Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 1.
886.6-4
COBISS.BG-ID 1263596772


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 97
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Българският постмодернизъм между "б" и "п" / Пламен Антов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 6-7.
По повод статията на Яна Букова "Още нещо малко пак за думичката с "п", публикувана в бр. 21 (6 юни 2014) и бр. 22 (13 юни 2014)
886.7.09
COBISS.BG-ID 1263471844

БС 2014/9 Св 98
БОЙЧЕВ, Христо Димитров, 1950-
        В началото ме смятаха за луд! : интервю с драматурга Христо Бойчев / Исак Гозес

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7768 (20 септ. 2014), с. 22-23.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1263700964

БС 2014/9 Св 99
        ВАЛЕРИ Петров (22 април 1920 - 27 август 2014) : "Охотно с тази смрад се бих простил, но как да те оставя, друже мил?" (финалът на 66-и сонет на Шекспир в превод на Валери Петров). - Съдържа: От Големите всеки взима по нещо и пак остава... / Вера Найденова. Те вече всички са там, поетите от 40-те... / Георги Господинов. С Валери Петров си отиде една епоха... / Виолета Дечева. Тазгодишната мека есен няма да дочака своя Поет... / Евгения Панчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 4.
886.7(092)
92 Петров, В.
COBISS.BG-ID 1263469796

БС 2014/9 Св 100
ВРИНА-Николов, Мари, 1960-
        Мари Врина: Във връзката ми с Виктор Пасков се преплетоха животът и литературата : българският език е най-трайната ми любов : французойката, която преведе Вазов, Йовков, Радичков... / интервю на Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 222 (20 септ. 2014), с. 10-11.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1263673828

ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Възторженият Вели Чаушев : 80 години от рождението на известния артист, рецитатор и писател Вж Св 75

БС 2014/9 Св 101
ЕЛЕНКОВ, Константин Рангелов, 1941-
        Режисьор сам на себе си : щрихи към литературния портрет на проф. Чавдар Добрев / Константин Еленков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 212 (13-14 септ. 2014), с. 21.
По повод книгите "Модерна проза. Втората половина на 20 век и след това" и "В епицентъра на паметта", София, Фонд. "Устойчиво развитие за България", 2014
886.7.09
COBISS.BG-ID 1263442916

БС 2014/9 Св 102
ЖЕКОВ, Маргарит Иванов, 1963-
        Памет за поета Янаки Петров / Маргарит Жеков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 3.
886.7(092)
92 Петров, Я.
COBISS.BG-ID 1263646948

БС 2014/9 Св 103
ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев, 1947-
        С преклонение за Жени / Владимир Зарев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 261 (27 септ. 2014), с. 28.
В памет на преводачката Жени Божилова (1928-2014)
886.7(092)
92 Божилова, Ж.
COBISS.BG-ID 1263856868

БС 2014/9 Св 104
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Морето, другото на българската литература / Митко Новков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 4-5.
Творчеството на писателя Георги Ингилизов
886.7.09
COBISS.BG-ID 1263653348

БС 2014/9 Св 105
РУСКОВ, Милен Костов, 1966-
        Обществото ни е пред праг, който не може да прескочи : интервю с Милен Русков, писател / Димитър Ив. Ганев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 261 (27 септ. 2014), с. 17.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1263856356

БС 2014/9 Св 106
СЕКУЛОВ, Александър Илиев, 1964-
        Има две Българии. Едната е бедна и глуха, другата - модерна и лъскава : умният човек винаги ще е малцинство - и тук, и зад граница : интервю с Александър Секулов, писател / Радко Паунов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 245 (10 септ. 2014), с. 13.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1263292644

БС 2014/9 Св 107
        СТОИКЪТ : на 2 август 2014 Христо Ганев [киносценарист и режисьор] навърши 90! / Боряна Матеева ... [и др.]. - Други авт.: Екатерина Йосифова, Георги Дюлгеров, Александър Грозев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 30 (19 септ. 2014), с. 5.
886.7-293.7(092)
791.43.071(092)
92 Ганев, Х.
COBISS.BG-ID 1263659236

БС 2014/9 Св 108
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Българинът иска да си недоволства от държавата и да ходи на почивчици в Халкидики : интервю с Калин Терзийски, писател / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5302 (17 септ. 2014), с. 14-15.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1263514084

БС 2014/9 Св 109
ХРИСТОВ, Ивайло Христов, 1970-
        Пророчествата на Николай Хайтов : 95 години от рождението на големия български писател и родолюбец / Ивайло Христов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 212 (13-14 септ. 2014), с. 20.
886.7(092)
92 Хайтов, Н.
COBISS.BG-ID 1263442660

ЧАУШЕВ, Вели Светлинов, 1934-
        Вели Чаушев на 80 : изкуството е на втория етаж - на първия е готварската книга, на горния е Достоевски Вж Св 81


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/9 Св 110
ДОБРЕВ, Ивайло, 1983-
        В края на туристическия сезон... ; Белех тиквата - в оранжевата й сърцевина... ; Бяхме се спрели на метри от пропастта... ; В това малко градче... ; Взаимности : [стихотворения] / Ивайло Добрев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 9.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1263719140

БС 2014/9 Св 111
ЖЕКОВ, Маргарит Иванов, 1963-
        Посещение в дома на поета Янаки Петров ; 1944 година : [стихотворения] / Маргарит Жеков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 3.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1263647972

БС 2014/9 Св 112
ИГНАТОВСКИ, Калоян Първанов, 1976-
        Паузи : [стихотворение] / Калоян Игнатовски

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 2.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1263641572


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БС 2014/9 Св 113
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Christo класикът : сценарий за пълнометражен документален филм, режисьор Стоян Радев / Георги Лозанов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 31 (26 септ. 2014), с. 9.
886.7-293.7
791.43-92
73/76.071.1
COBISS.BG-ID 1263881444


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/9 Св 114
ВАГЕНЩАЙН, Анжел Раймонд, 1922-
        Тунелът : разказ / Анжел Вагенщайн

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 206 (6-7 септ. 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1263214564

БС 2014/9 Св 115
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Дзен или изкуството да си... : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 210 (8 септ. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1263213796

БС 2014/9 Св 116
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Роалд Дал и разказите, които свършват пò иначе : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 216 (13 септ. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1263435748

БС 2014/9 Св 117
ХРИСТОВ, Александър, 1986-
        Гаво : откъс от новела / Александър Христов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1263720164


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2014/9 Св 118
КАМБУРОВ, Димитър Костадинов, 1962-
        Метрополитен : из цикъла "Моят Ню Йорк" : [проза] / Димитър Камбуров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 29 (12 септ. 2014), с. 10, 11.
886.7-992
COBISS.BG-ID 1263475172


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 119
МО, Йен, 1955-
        Уважавам правото на всеки да избира : Нобеловият лауреат Мо Йен пред "Труд" / Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 263 (29 септ. 2014), с. 23.
Интервю по повод удостояването му с Доктор хонорис кауза на Софийския университет
895.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1263854820

БС 2014/9 Св 120
СЛАВЧЕВА, Людмила
        Люй Бичън - една от четирите / Людмила Славчева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 171 (10 септ. 2014), с. 17.
Живот и творчество на китайската поетеса
895.1(092)
92 Люй Бичън
COBISS.BG-ID 1263291364

БС 2014/9 Св 121
ЦИУ, Сяолун, 1953-
        Не плачи, езеро Тай : [откъс от първа глава на едноименния роман] / Циу Сяолун ; прев. от англ. Мая Ненчева. - Съдържа и: Циу Сяолун: Руша мита за Мао със сечивата на трилъра : [интервю на] Джанкарло де Каталдо, в. "Република / прев. от итал. Дария Карапеткова. - Прев. от http://www.repubblica.it/cultura/2014/08/07/n ews/qiu_xiaolong_distruggo_il_mito_di_mao_a_co lpi_di_thriller-93309474/


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 4-5.
895.1-31
895.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1263929060


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/9 Св 122
БОСЕЛ, Марта
        Харуки Мураками: "Най-голямата ми мечта е да си седя на дъното на кладенец" / Марта Босел ; прев. от англ. Мая Ненчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 29 (24-30 септ. 2014), с. 16.
Среща-разговор на литературния клуб на в. "Гардиън" с японския писател в рамките на Международния фестивал на книгата в Единбург
895.6.09
COBISS.BG-ID 1263957476


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БС 2014/9 Св 123
ОВЧАРОВ, Николай Димитров, 1957-
        И вампирите да влязат в новия музей на религиите : интервю с проф. Николай Овчаров, археолог / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5298 (13 септ. 2014), с. 12-13.
По повод откриването на археологическия комплекс на Перперикон след приключване работата по европейския проект "Перперикон - дом на богове и хора", 9 септ. 2014 г.
904(234.423.3-0)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263441380


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БС 2014/9 Св 124
КРЪСТЕВА, Ерина
        Честит празник, София! : разговор с Ерина Кръстева, главен експерт Връзки с обществеността в Музея за история на София / въпросите зададе Галина Калчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 28 (17-23 септ. 2014), с. 7.
908(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263707108


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        ВАЛЕРИ Петров (22 април 1920 - 27 август 2014) : "Охотно с тази смрад се бих простил, но как да те оставя, друже мил?" (финалът на 66-и сонет на Шекспир в превод на Валери Петров) Вж Св 99

ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Възторженият Вели Чаушев : 80 години от рождението на известния артист, рецитатор и писател Вж Св 75

ЖЕКОВ, Маргарит Иванов, 1963-
        Памет за поета Янаки Петров Вж Св 102

ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев, 1947-
        С преклонение за Жени Вж Св 103

НИКОЛОВ, Григор
        Митрополит Андрей между ВМРО, Държавна сигурност и Светия синод Вж Св 6

СЛАВЧЕВА, Людмила
        Люй Бичън - една от четирите Вж Св 120

        СТОИКЪТ : на 2 август 2014 Христо Ганев [киносценарист и режисьор] навърши 90! Вж Св 107

ХРИСТОВ, Ивайло Христов, 1970-
        Пророчествата на Николай Хайтов : 95 години от рождението на големия български писател и родолюбец Вж Св 109


93/99 ИСТОРИЯ
Вж и 904

БС 2014/9 Св 125
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Употребата на историята : или как учебниците за изучаване на миналото ни следват политическата линия на силните на деня / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 211 (12 септ. 2014), с. 21.
93/99(075)(497.2)
COBISS.BG-ID 1263388644


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

ЛЕВАКОВА, Светла Крумова
        Не е вярно, че сме щели да ставаме част от СССР : Тодор Живков предвиждал да се сближи с Големия брат в необозримо бъдеще, за което е знаел, че никога няма да дойде : интервю със Светла Левакова, експерт в Държавна агенция "Архиви" Вж Св 129


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2014/9 Св 126
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Войнстващият ислям е заплаха за българската независимост : интервю с Божидар Димитров, историк / Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 255 (20 септ. 2014), с. 17.
По повод 22 септември - Деня на независимостта
949.72.052.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1263674596

БС 2014/9 Св 127
МЕТОДИЕВ, Веселин, 1957-
        Независимостта е брилянтно изпълнена цел : интервю с историка Веселин Методиев / Веселка Божилова

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 38 (19 септ. 2014), с. 6, 13.
По повод 22 септември - Деня на независимостта
949.72.052.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1263585764

БС 2014/9 Св 128
СТАНЕВ, Владимир Георгиев, 1972-
        Нека не банализираме Съединението : това е първият път след Освобождението, когато българите действат заедно : интервю с д-р Владимир Станев, историк / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 16, бр. 5292 (6 септ. 2014), с. 12-13.
949.72.051.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1263216612


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БС 2014/9 Св 129
ЛЕВАКОВА, Светла Крумова
        Не е вярно, че сме щели да ставаме част от СССР : Тодор Живков предвиждал да се сближи с Големия брат в необозримо бъдеще, за което е знаел, че никога няма да дойде : интервю със Светла Левакова, експерт в Държавна агенция "Архиви" / Григор Николов. - СССР - Съюз на съветските социалистически републики

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 17, бр. 208 (9 септ. 2014), с. 12.
949.72.06(047.53)
930.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1263266276

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 237 (2014) Св 28
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 238 (2014) Св 14
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 245 (2014) Св 106
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 246 (2014) Св 23, Св 33
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 252 (2014) Св 38
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 257 (2014) Св 43
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 258 (2014) Св 60
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 259 (2014) Св 30
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 23, бр. 39 (2014) Св 41
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 37 (2014) Св 4
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 38 (2014) Св 127
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 39 (2014) Св 27
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 202 (2014) Св 79
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 203 (2014) Св 29, Св 61
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 204 (2014) Св 31
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 206 (2014) Св 114
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 207 (2014) Св 24
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 211 (2014) Св 125
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 212 (2014) Св 75, Св 101, Св 109
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 214, Год. 25, бр. 219, Год. 25, бр. 222 (2014) Св 3
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 217 (2014) Св 42
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 218 (2014) Св 58
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 219 (2014) Св 5
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 225 (2014) Св 48
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 168 (2014) Св 53
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 171 (2014) Св 120
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 180 (2014) Св 19
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 36 (2014) Св 11, Св 25, Св 39
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 37 (2014) Св 22, Св 34
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 38 (2014) Св 15, Св 18
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 39 (2014) Св 17, Св 32
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 29, Год. 58, бр. 30, Год. 58, бр. 31 (2014) Св 62
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 29 (2014) Св 26, Св 37, Св 44, Св 46, Св 49, Св 80, Св 97, Св 99, Св 118
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 30 (2014) Св 10, Св 40, Св 45, Св 54, Св 57, Св 64, Св 67, Св 71, Св 78, Св 107
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 31 (2014) Св 20, Св 47, Св 50, Св 52, Св 63, Св 66, Св 70, Св 73, Св 86, Св 113
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 28 (2014) Св 56, Св 74, Св 87, Св 88, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 94, Св 95, Св 96, Св 102, Св 104, Св 110, Св 111, Св 112, Св 117, Св 124
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 29 (2014) Св 2, Св 8, Св 51, Св 77, Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 93, Св 121, Св 122
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5291 (2014) Св 12
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5292 (2014) Св 128
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5298 (2014) Св 123
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5302 (2014) Св 9, Св 108
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5305 (2014) Св 65
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 16, бр. 5308 (2014) Св 36
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 206 (2014) Св 55
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 210 (2014) Св 115
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 216 (2014) Св 69, Св 116
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 222 (2014) Св 100
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 208 (2014) Св 129
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 212 (2014) Св 1, Св 6
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 17, бр. 216 (2014) Св 35
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7765 (2014) Св 13
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7768 (2014) Св 98
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7777 (2014) Св 7
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 239 (2014) Св 16
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 240 (2014) Св 21
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 242 (2014) Св 76
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 246 (2014) Св 81
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 255 (2014) Св 126
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 259 (2014) Св 68
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 261 (2014) Св 59, Св 103, Св 105
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 263 (2014) Св 119
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 264 (2014) Св 72

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Александрова, Соня Александрова, 1956- (автор) Св 67
Алексиев, Алекс, 1941- (интервюирано лице) Св 16
Ангелова, Елена (автор) Св 74
Андрухович, Юрий Игорович, 1960- (автор) Св 92
Антов, Пламен, 1964- (автор) Св 97
 
Б

Бело, Раки Васил, 1968- (интервюирано лице) Св 41
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 86
Божилова, Веселка (интервюиращо лице) Св 127
Бойчев, Христо Димитров, 1950- (интервюирано лице) Св 98
Бойчева, Милена (автор) Св 68
Босел, Марта (автор) Св 122
Браун, Марк (автор) Св 83
Букова, Яна, 1968- (преводач) Св 91
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 10, Св 20
 
В

Вагенщайн, Анжел Раймонд, 1922- (автор) Св 114
Варон-Васар, Одет, 1957- (автор) Св 88
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 31, Св 48
Велев, Васил, 1959- (интервюирано лице) Св 36
Венцлова, Томас, 1937- (автор) Св 93
Врина-Николов, Мари, 1960- (интервюирано лице) Св 100
Вълева, Бисера Василева, 1964- (интервюирано лице) Св 53
Вълчанов, Петър, 1982- (интервюирано лице) Св 69
Вълчева, Вилиана, 1980- (интервюирано лице) Св 61
 
Г

Ганев, Димитър Ив. (интервюиращо лице) Св 105
Георгиев, Огнян (съставител) Св 39
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 100
Георгиева, Теодора (интервюиращо лице) Св 40
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 14
Глишев, Богдан Борисов, 1947- (преводач) Св 93
Гозес, Исак Хаим, 1948- (интервюиращо лице) Св 98
Голицис, Петрос, 1978- (автор) Св 89
Господинов, Георги, 1968- (автор) Св 99
Господинова, Велина (съставител) Св 32
Гочева, Румяна (интервюиращо лице) Св 35
Гранитски, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 75
Григоров, Михаил, 1951- (автор) Св 4
Грозев, Александър Димитров, 1945- (автор) Св 107
Грозева, Кристина, 1976- (интервюирано лице) Св 69
Гърдев, Явор, 1972- (интервюирано лице) Св 76
Гюрова, Светломира (автор) Св 17, Св 18
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 11
 
Д

Данков, Борис Ганчев, 1941- (интервюиращо лице) Св 58
Даскалов, Лъчезар Димитров (интервюирано лице) Св 48
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 99
Джамбазки, Ангел Чавдаров, 1979- (интервюирано лице) Св 34
Димитров, Божидар, 1945- (интервюирано лице) Св 126
Димитров, Пламен Луков (интервюирано лице) Св 13
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 70, Св 71
Димова, Рамона (автор) Св 54
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 1
Добрев, Ивайло, 1983- (автор) Св 110
Дончев, Дончо (автор) Св 19
Дочева, Екатерина (автор) Св 62
Дочева, Екатерина (интервюиращо лице) Св 64
Дочева, Екатерина (преводач) Св 66
Драбъл, Маргарет, 1939- (автор) Св 2
Дърева, Велислава Иванова, 1953- (автор) Св 5
Дюлгеров, Георги Димитров, 1943- (автор) Св 107
 
Е

Еленков, Константин Рангелов, 1941- (автор) Св 101
 
Ж

Жеков, Маргарит Иванов, 1963- (автор) Св 102, Св 111
Желев, Желю Митев, 1935- (интервюирано лице) Св 33
Желев, Радостин (преводач) Св 82, Св 85
 
З

Зарев, Владимир Пантелеев, 1947- (автор) Св 103
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 21
Зафириу, Ставрос, 1958- (автор) Св 90
 
И

Иванов, Стефан, 1986- (автор) Св 87
Игнатовски, Калоян Първанов, 1976- (автор) Св 112
Илиопулу, Катерина (автор) Св 91
 
Й

Йорданов, Николай Горанов, 1961- (автор) Св 77
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 108
Йосифова, Екатерина Петрова, 1941- (автор) Св 107
 
К

Кабаиванска, Райна, 1934- (интервюирано лице) Св 65
Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 78
Калфин, Ивайло Георгиев, 1964- (интервюирано лице) Св 34
Калчева, Галина (автор) Св 51
Калчева, Галина (интервюиращо лице) Св 124
Камбуров, Димитър Костадинов, 1962- (автор) Св 118
Каприев, Георги Теологов, 1960- (интервюирано лице) Св 10
Караатанасова, Юлияна (автор) Св 79
Карабоев, Петър (съставител) Св 39
Караджова, Лиляна, 1984- (интервюиращо лице) Св 55
Карапеткова, Дария Светлозарова (преводач) Св 121
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 36, Св 123
Каталдо, Джанкарло де, 1956- (интервюиращо лице) Св 121
Качева, Анюта Бойкова (преводач) Св 86
Кеникот, Филип (автор) Св 66
Кийтинг, Едуард, 1956- (интервюирано лице) Св 59
Кисинджър, Хенри Алфред, 1923- (автор) Св 28
Киш, Данило, 1935-1989 (автор) Св 95
Кобляков, Николай Владимирович, 1973- (интервюирано лице) Св 11
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 33
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (автор) Св 12
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (интервюирано лице) Св 14
Кончаловски, Андрей Сергеевич, 1937- (интервюирано лице) Св 72
Костов, Константин Петков (интервюирано лице) Св 55
Кристенсен, Ларш Собю, 1953- (интервюирано лице) Св 86
Кръстев, Иван, 1965- (интервюирано лице) Св 20
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 65, Св 128
Кръстева, Ерина (интервюирано лице) Св 124
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 126
Кръстева, Юлия, 1941- (автор) Св 8
Кръстева, Юлия, 1941- (интервюирано лице) Св 7
Кундера, Милан, 1929- (автор) Св 95
Кунева, Костадина, 1964- (интервюирано лице) Св 21
 
Л

Лазаров, Алексей (съставител) Св 34
Ландова, Мария (автор) Св 56
Левакова, Светла Крумова (интервюирано лице) Св 129
Лозанов, Георги, 1958- (автор) Св 113
 
М

Маджиров, Никола, 1973- (автор) Св 96
Манолова, Мария (съставител) Св 15
Маринчевска, Надежда Михайлова, 1959- (автор) Св 73
Матеева, Боряна Стефанова, 1952- (автор) Св 107
Методиев, Веселин, 1957- (интервюирано лице) Св 127
Милев, Момчил (автор) Св 22, Св 39
Милков, Георги, 1973- (автор) Св 23
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (преводач) Св 95, Св 96
Михайлова, Здравка Евгениева, 1961- (преводач) Св 88, Св 89, Св 90
Мичева, Нева Георгиева, 1973- (преводач) Св 95
Мо, Йен, 1955- (интервюирано лице) Св 119
Мускурова, Ружа (преводач) Св 2, Св 83, Св 84
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- (автор) Св 49, Св 52, Св 57
 
Н

Найденова, Вера Найденова, 1935- (автор) Св 99
Нейчева, Светлана, 1951- (автор) Св 44
Ненчева, Мая (преводач) Св 121, Св 122
Николов, Григор (автор) Св 6
Николов, Григор (интервюиращо лице) Св 129
Николов, Димитър (интервюиращо лице) Св 69
Николов, Йово (съставител) Св 34
Николова, Патриция, 1979- (интервюиращо лице) Св 119
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор) Св 104
 
О

Овчаров, Николай Димитров, 1957- (интервюирано лице) Св 123
 
П

Падешка, Мая Йовкова (интервюиращо лице) Св 41
Панчева, Евгения Спасова, 1958- (автор) Св 99
Паунов, Радко (интервюиращо лице) Св 106
Пейкова, Милка Митева, 1919- (интервюирано лице) Св 58
Петкова, Светла (автор) Св 46, Св 47
Пинкър, Стивън, 1954- (автор) Св 82
Плачкова, Северина Симеонова, 1982- (преводач) Св 94
Подшядло, Яцек, 1964- (автор) Св 94
Попов, Павел Иванов, 1945- (автор) Св 50
 
Р

Радева, Боряна (интервюиращо лице) Св 27
Радов, Стефан (съставител) Св 15
Русанова, Мария (автор) Св 80
Русков, Милен Костов, 1966- (интервюирано лице) Св 105
 
С

Секулов, Александър Илиев, 1964- (интервюирано лице) Св 106
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 61
Симеонова, Кристиела (автор) Св 24
Скоулс, Луси (автор) Св 84
Славчева, Людмила (автор) Св 120
Спахийски, Емил, 1967- (интервюиращо лице) Св 16
Ставру, Стоян Андреас, 1980- (автор) Св 37
Стаменова, Албена Проданова, 1967- (преводач) Св 92
Станев, Владимир Георгиев, 1972- (интервюирано лице) Св 128
Станев, Илин Жеков, 1978- (съставител) Св 39
Станева, Марина (автор) Св 25
Старидолска, Елена (автор) Св 15
Старидолска, Елена (съставител) Св 32, Св 34
Стателова, Розмари Константинова, 1941- (автор) Св 63
Стефанов, Руслан Георгиев, 1975- (интервюирано лице) Св 35
Стоянов, Николай (съставител) Св 34
Стоянова, Менда Кирилова, 1956- (интервюирано лице) Св 34
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 7
Строилов, Павел (автор) Св 26
 
Т

Табакова, Добринка, 1980- (интервюирано лице) Св 64
Тахов, Росен Георгиев, 1959- (автор) Св 60
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (преводач) Св 8
Терзиев, Светослав Стефанов, 1954- (интервюирано лице) Св 27
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 115, Св 116
Терзийски, Калин Николов, 1970- (интервюирано лице) Св 108
Тишева, Йовка Великова (редактор) Св 82
Тодоров, Георги Димитров (интервюирано лице) Св 34
Тодорова, Капка (автор) Св 28
Тодорова, Капка (интервюиращо лице) Св 30
Томева, Пламена (интервюиращо лице) Св 43
Трайков, Трайчо Димитров, 1970- (интервюирано лице) Св 34
 
Ф

Фандъкова, Йорданка Асенова, 1962- (интервюирано лице) Св 38
Фийлд, Кристофър Б. (интервюирано лице) Св 43
Филчев, Иван (интервюиращо лице) Св 13
 
Х

Хаджийски, Валентин Деянов (автор) Св 29
Хайд, Майкъл, 1973- (автор) Св 85
Холмайер, Моника, 1962- (интервюирано лице) Св 30
Христов, Александър, 1986- (автор) Св 117
Христов, Алексей (интервюирано лице) Св 40
Христов, Ивайло Христов, 1970- (автор) Св 109
Христов, Иво, 1970- (интервюирано лице) Св 31
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 3, Св 42, Св 125
 
Ц

Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 76, Св 81
Циу, Сяолун, 1953- (автор, интервюирано лице) Св 121
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 27
 
Ч

Чаушев, Вели Светлинов, 1934- (интервюирано лице) Св 81
Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 10
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор) Св 45
Чомски, Ноам, 1928- (интервюирано лице) Св 9
Чуков, Владимир Стефанов, 1960- (интервюирано лице) Св 27
 
Я

Янков, Красимир (автор) Св 39
Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 18
 
P

Plačkova, Severina Simeonova, 1982- вж Плачкова, Северина Симеонова, 1982-
Podsiadło, Jacek, 1964- вж Подшядло, Яцек, 1964-
Popov, Pavel Ivanov, 1945- вж Попов, Павел Иванов, 1945-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
1944 година Св 111
 
А

А вие колко дивизии имате Св 39
Автостоп Св 94
"Англия и други истории" - изпълнена с нежност хроника на всекидневния живот Св 84
"Андре Шение" - поредният амбициозен проект във Варна Св 79
"Антигона - това съм аз" Св 78
 
Б

БГ протестите страдат от утопизъм Св 7
Без резки движения Св 34
Белех тиквата - в оранжевата й сърцевина... Св 110
Българи в достойна битка Св 73
Българинът иска да си недоволства от държавата и да ходи на почивчици в Халкидики Св 108
Българските научни школи Св 3
Българският е популярен сред студентите в университета на Тирана Св 41
Българският постмодернизъм между "б" и "п" Св 97
Бяхме се спрели на метри от пропастта... Св 110
 
В

В края на туристическия сезон... Св 110
В мирни времена изкуството е скучно Св 72
В началото ме смятаха за луд! Св 98
В подкрепа на младите художници Св 46
В състезанието за културна столица победи общуването чрез изкуство Св 1
В това малко градче... Св 110
В Торонто питаха дали Маргарита Гошева е истинска учителка Св 69
Валери Петров (22 април 1920 - 27 август 2014) Св 99
"Варненско лято" 2014 - финални концерти Св 63
Вели Чаушев на 80 Св 81
Венециански кинооркестър Св 67
Вестник "Българска армия" след Втората световна война Св 4
Взаимности Св 110
Вирджиния Улф е чествана в галерия, която навремето презрително определя като "натъпкана с мъже" Св 83
Власт, но на каква цена Св 32
Войнстващият ислям е заплаха за българската независимост Св 126
Вредите от съвременното месианство Св 68
Втора употреба Св 85
Възможен ли е мирът в Украйна Св 12
Възторженият Вели Чаушев Св 75
 
Г

Гаво Св 117
 
Д

Деконструкторът Св 5
Депозит Св 94
Дзен или изкуството да си... Св 115
Дисперсии Св 47
Добре дошли в третата световна война Св 28
Дом - мястото, което напускаш Св 96
Дори да се спънеш и да паднеш, стани и продължи напред Св 53
Държавният дълг води към масово обедняване Св 35
 
Е

Европа работеше с Цветанов по кризата с бежанците, следващото правителство се върна назад Св 30
Емоцията на мястото Св 70
 
Ж

Животът е любов, не експертиза Св 37
 
З

За да получи нещо от Путин, една страна първо трябва да се уважава Св 11
За новата европейска държава Новорусия Св 29
Западът направи огромни грешки в Близкия изток Св 16
Заради конюктурни "съображения" трием историческата си памет Св 48
 
И

И авангардът иска да се хареса Св 44
И вампирите да влязат в новия музей на религиите Св 123
Извръщане към миналото Св 54
Изразът "Това не е позволено" не важи за мен Св 59
Има две Българии. Едната е бедна и глуха, другата - модерна и лъскава Св 106
Има ли "небе" за олимпийците ни по природни науки? Св 40
Имало ли е робство, щом сме си останали християни? Св 65
Инцидент, който за пореден път променил хода на историята Св 94
Историята в сегашно време Св 62
 
К

Как се придвижваш през едно поле Св 91
Какво да (го) правим Св 50
Клавирна алтернатива Св 62
Когато скулптурата става драма Св 49
Колко е трудно да бъдеш Турция Св 17
Краят на историята Св 9
Култура на нормите срещу култура на изключенията Св 10
 
Л

Лисицата Св 91
Лошо, ако след 5 октомври се окажем без ново правителство Св 14
Люй Бичън - една от четирите Св 120
 
М

Маргарет Драбъл за радостта от четенето на електронни книги Св 2
Мари Врина: Във връзката ми с Виктор Пасков се преплетоха животът и литературата Св 100
Маринистът Мутафов Св 57
Метрополитен Св 118
Микеланджело за пръв път в България Св 51
Митрополит Андрей между ВМРО, Държавна сигурност и Светия синод Св 6
Много или хаотични са вузовете ни? Св 42
Многогодишната война Св 18
Морето, другото на българската литература Св 104
Музика отвъд времето Св 64
 
Н

На Балканите пороите ще се засилват, ще става все по-горещо Св 43
На гурбет за гласове Св 15
Най-жестоките ислямисти са граждани на Европа Св 27
Наръчник на хибридния боец Св 22
НАТО в кремълски документи Св 26
Не е вярно, че сме щели да ставаме част от СССР Св 129
Не ме оставяй Св 94
Не плачи, езеро Тай Св 121
Не си даваме сметка за демографския проблем Св 33
Невинният Павароти Св 66
Независимостта е брилянтно изпълнена цел Св 127
Нека не банализираме Съединението Св 128
Ниска инфлация е по-здравословна от дефлация Св 36
Нищо ново... Св 71
Нови форми на бунта Св 8
Новите лица на ЕС Св 25
Няма свобода без просвещение Св 3
Нямо мнозинство бойкотира партиите Св 13
 
О

Обществото ни е пред праг, който не може да прескочи Св 105
"Одата на радостта", "Островът Русия" и хиляди други подводни течения Св 20
Операта е моята страст Св 61
Отчайва ме омразата между хората Св 58
 
П

Памет за поета Янаки Петров Св 102
Патрони на писателите емигранти Св 93
Паузи Св 112
Погребението на баба (или на път към Дахау с градския транспорт) Св 89
Под тътена на войни и преврати Св 3
Подготвят диктатура на световния едър бизнес над държавите Св 31
Посветителско пътуване в сефарадски Солун Св 88
Посещение в дома на поета Янаки Петров Св 111
Последното убежище на здравия разум Св 95
Предимството да си дълбинно локален Св 86
Проектите ни променят живота на софиянци Св 38
Пророчествата на Николай Хайтов Св 109
Пространството за промяната като метафора и действителност Св 74
 
Р

Разумът на емоцията Св 56
Режисьор сам на себе си Св 101
Рисунката и Буонароти Св 52
Роалд Дал и разказите, които свършват пò иначе Св 116
 
С

С преклонение за Жени Св 103
Скица на вечер Св 94
След сто години Св 87
Службогонци опорочиха протестите в България Св 21
Солун 2013 сл. Хр. Град под града Св 89
Стивън Пинкър: 10 "граматични правила", които (понякога) могат да бъдат нарушавани Св 82
Стихотворение, написано за 45 секунди Св 94
[Сто и двадесет] 120 злоти и единственият билет: любовта Св 94
Стоикът Св 107
[Съединените американски щати] САЩ и глобалната борба срещу тероризма Св 24
Създател на легенди Св 80
 
Т

Тенаро Св 91
Тунелът Св 114
 
У

Уважавам правото на всеки да избира Св 119
Употребата на историята Св 125
Участта ни е несретна от немарливост и леност Св 76
 
Ф

Фалшиви фотографии фабрикуват активни борци Св 60
Фигури, теми, почерци Св 62
 
Х

Халифат, ти, роден наш Св 23
Харуки Мураками: "Най-голямата ми мечта е да си седя на дъното на кладенец" Св 122
 
Ч

Честит празник, София! Св 124
Честито, Аполония! Св 45
Чешкият театър и 22-рият Международен театрален фестивал Пилзен 2014 Св 77
 
Ш

[Шейсет и пет] 65 години дипломатически отношения между България и КНР Св 19
 
B

Back in USSR Св 92
 
C

Christo класикът Св 113
 
G

Guarda e passa Св 90
 
I

IPhone животът ограбва общуването между хората Св 55
 
J

Just in between Св 92
 
N

No more censorship Св 94
 
W

Without You-2 Св 92


УДК


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 1, Св 10
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 2
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 3, Св 47
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 4, Св 5


159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 13
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 37


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 6


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 7, Св 8, Св 9, Св 20
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 10, Св 11, Св 12
324 ИЗБОРИ Св 13, Св 14, Св 15
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 32, Св 33
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 32, Св 34
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Св 35
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 21
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 34, Св 36
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 31
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 37
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 38
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 22, Св 39
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Св 40
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 41, Св 42


50 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ И ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ Св 40
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Св 43


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 44, Св 45
72 АРХИТЕКТУРА Св 50
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 46, Св 47, Св 113
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 48, Св 49, Св 50
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Св 51, Св 52
75 ЖИВОПИС Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 57, Св 58
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 59, Св 60
78 МУЗИКА Св 61, Св 62, Св 63, Св 64
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 65, Св 66
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 67, Св 68, Св 69, Св 70, Св 71, Св 72, Св 73, Св 107, Св 113
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80, Св 81


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Св 82
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 41
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 83, Св 84
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 85
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Св 86
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 87
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 88, Св 89, Св 90, Св 91
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 92
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 93, Св 94
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Св 95
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 95
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 96
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 75, Св 81, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 110, Св 111, Св 112
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Св 113
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 114, Св 115, Св 116, Св 117
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 118
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 119, Св 120, Св 121
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 122


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 123
908 КРАЕЗНАНИЕ Св 124
92 БИОГРАФИИ Св 6, Св 75, Св 99, Св 102, Св 103, Св 107, Св 109, Св 120
93/99 ИСТОРИЯ Св 125
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 129
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 126, Св 127, Св 128
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 129

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Андреа, Ян (1952-2014) Св 87
Андрей Велички, митрополит всеамерикански и всеавстралийски (1886-1972) Св 6
 
Б

Божилова, Жени вж Божилова, Жени Панайотова (1928-2014)
Божилова, Жени Панайотова (1928-2014) Св 103
Борисова, Галина Св 78
Бродски, Йосиф Александрович (1940-1996) Св 93
Букова, Яна (1968-) Св 97
 
В

Волгин, Петър (1969-) Св 5
Вълчева, Вилиана (1980-) Св 79
 
Г

Ганев, Христо вж Ганев, Христо Костадинов (1924-)
Ганев, Христо Костадинов (1924-) Св 107
Грос, Ирена Груджинска- вж Груджинска-Грос, Ирена (1946-)
Груджинска-Грос, Ирена (1946-) Св 93
 
Д

Демирджиян, Едмонд Агоп (1951-2009) Св 56
Демирджиян, Едмонд вж Демирджиян, Едмонд Агоп (1951-2009)
Джордано, Умберто (1867-1948) Св 79
Добрев, Чавдар Атанасов (1933-) Св 101
Добрев, Чавдар вж Добрев, Чавдар Атанасов (1933-)
Дюрас, Маргьорит (1914-1996) Св 87
 
И

Ингилизов, Георги Атанасов (1955-) Св 104
 
К

Кере, Мишел Св 74
Кристо вж Явашев, Христо Владимиров (1935-)
 
Л

Люй, Бичън (1883-1943) Св 120
 
М

Микеланджело Буонароти (1475-1564) Св 51, Св 52
Милош, Чеслав (1911-2004) Св 93
Могерини, Федерика (1973-) Св 25
Мураками, Харуки (1949-) Св 122
Мутафов, Александър вж Мутафов, Александър Ненков (1879-1957)
Мутафов, Александър Ненков (1879-1957) Св 57
 
Н

Ничев, Иван (1940-) Св 71
 
П

Павароти, Лучано (1935-2007) Св 66
Пасков, Виктор вж Пасков, Виктор Маринов (1949-2009)
Пасков, Виктор Маринов (1949-2009) Св 100
Петров, Валери (1920-2014) Св 99
Петров, Янаки (1947-1999) Св 102
Попов, Кузман (1942-) Св 79
Пулинович, Ярослава Александровна (1987-) Св 76
Пулинович, Ярослава вж Пулинович, Ярослава Александровна (1987-)
Путин, Владимир вж Путин, Владимир Владимирович (1952-)
Путин, Владимир Владимирович (1952-) Св 39
 
Р

Радев, Стоян (1971-) Св 113
Роден, Огюст (1840-1917) Св 49
 
С

Серафимов, Радоил (1988-) Св 56
Старчев, Валентин вж Старчев, Валентин Дечев (1935-)
Старчев, Валентин Дечев (1935-) Св 50
Суифт, Греъм (1949-) Св 84
 
Т

Тодоров, Леа Св 68
Тодоров, Николай Св 70
Тодоров, Цветан (1939-) Св 68
Туск, Доналд вж Туск, Доналд Франчишек (1957-)
Туск, Доналд Франчишек (1957-) Св 25
 
У

Улф, Вирджиния (1881-1941) Св 83
 
Х

Хайтов, Николай Александров (1919-2002) Св 109
Хайтов, Николай вж Хайтов, Николай Александров (1919-2002)
 
Ц

Цветанов, Цветан Генчев (1965-) Св 30
 
Ч

Чаушев, Вели вж Чаушев, Вели Светлинов (1934-)
Чаушев, Вели Светлинов (1934-) Св 75
 
Ш

Шербанеску, Джина Св 78
 
Я

Явашев, Христо Владимиров (1935-) Св 113
 
I

Ingilizov, Georgi вж Ингилизов, Георги Атанасов (1955-)
 
W

Woolf, Virginia вж Улф, Вирджиния (1881-1941)


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Амстердам Св 44
 
Б

Берлин Св 62
Berlin вж Берлин
Близък изток Св 18
България Св 15, Св 19, Св 32
 
В

Варна Св 63, Св 73, Св 80
Венеция Св 67
 
Е

Европа Св 27, Св 39
 
И

Ирак Св 18
 
К

Китай Св 19
 
П

Перперикон, античен и средновековен град
- край Кърджали Св 123
Пловдив Св 1, Св 47
 
Р

Русия Св 26, Св 39
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 18
Созопол Св 45
София Св 50
Съединени американски щати Св 24
 
Т

Тирана Св 41
Турция Св 17
 
У

Украйна Св 12