ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 63, 2014, бр. 12

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Бойка Първанова

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова , Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2014/12 Св 1
ЖЕЛЕВ, Светлозар, 1974-
        Скандалът е вреден за която и да е добра книга : интервю със Светлозар Желев, директор на Националния център за книгата / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5395 (20 дек. 2014), с. 12-13.
002.19(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265415652


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

ДАНИЕЛ, Андрей, 1952-
        Паралелните реалности на един оптимист : разговор с [художника] Андрей Даниел Вж Св 65

БС 2014/12 Св 2
УШЕВА, Надежда
        Тревогите на българските творци / Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 292 (17 дек. 2014), с. 14.
По повод Общата декларация на председателите на националните творческите съюзи в България за необходимостта от ясна културна политика, 4 дек. 2014
008(497.2)
COBISS.BG-ID 1265395428


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2014/12 Св 3
ПЕРСТЕД, Мария
        Традиционната история е написана основно от мъже : интервю с Мария Перстед, директор на Музея на историята на жените в Умео, Швеция / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 293 (12 дек. 2014), с. 6-7.
069.02:3(485)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265326820


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2014/12 Св 4
ИВАНОВА, Диана Иванова, 1968-
        В архивите на ДС не лежи минало, а настояще : с журналистката Диана Иванова, работила в Радио "Свободна Европа", разговаря Патриция Николова. - ДС - Държавна сигурност

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 347 (22 дек. 2014), с. 20-21.
По повод режисьорския й дебют в документалното кино с филма "Чуй" за историята на радио "Свободна Европа"
07:654.191(047.53)
COBISS.BG-ID 1265422308


1 ФИЛОСОФИЯ


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БС 2014/12 Св 5
КАЛИНОВ, Валентин Константинов, 1992-
        За кайроса на истината : интервю с читателя / Валентин Калинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 41 (5 дек. 2014), с. 7.
По повод книгата на Валтер Бенямин "Кайрос. Съчинения по философия", София, ИК Критика и хуманизъм, 2014
101(091)(430)
COBISS.BG-ID 1265452260


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2014/12 Св 6
АРЕТОВ, Николай Аретов, 1954-
        За една "христоцентрична" ревизия на колективната национална памет / Николай Аретов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 9-10.
159.922.4(=867)
316.6(=867)
COBISS.BG-ID 1265413604


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БС 2014/12 Св 7
МИНЕВА, Силвия Стефанова, 1964-
        Вместо отговорни политици, получаваме "виновен народ" : интервю с проф. Силвия Минева / Валентин Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 278 (1 дек. 2014), с. 8.
Общественият живот в България през погледа на преподавателката по етика
172(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265107940

БС 2014/12 Св 8
ШИНДАРОВ, Михаил, 1958-
        Толерантност и българщина : разговор с Михаил Шиндаров / въпросите зададе Виргиния Стаматова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 9.
Ценностната система на съвременния българин
172.3(=867)(047.53)
316.647.5(=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265550052


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БС 2014/12 Св 9
БОРИСОВ, Александър Илич, 1939-
        "Творецът насочва еволюцията" : разговор с протойерей Александър Борисов. - Прев. от рус. ез. от http://portal-kultura.ru/ (27 ноем. 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 11.
Постулатите на християнската религия и теорията на Дарвин за еволюцията
215(047.53)
COBISS.BG-ID 1265553636


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БС 2014/12 Св 10
ЦВЕТАРСКИ, Сергей Цветанов, 1958-
        Настигнахме скандинавците по деца, родени без брак : интервю със Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт (НСИ) / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5386 (11 дек. 2014), с. 14-15.
311.3.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265319396


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2014/12 Св 11
АЛЕКСАНДРОВ, Харалан Александров, 1967-
        През 2015-а ще спим на гол под : за да просперираме, трябва да се научим как да сме солидарни в успеха, а не в провала : интервю с Харалан Александров, социален антрополог / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 354 (31 дек. 2014), с. 9.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265431524

АРЕТОВ, Николай Аретов, 1954-
        За една "христоцентрична" ревизия на колективната национална памет Вж Св 6

БС 2014/12 Св 12
ГЕНОВ, Юлиян Стефанов, 1951-
        Българинът е беден, защото цялата му работа е менте : интервю с Юлиян Генов / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 335 (10 дек. 2014), с. 13, 19.
316.62(047.53)
COBISS.BG-ID 1265287396

ШИНДАРОВ, Михаил, 1958-
        Толерантност и българщина : разговор с Михаил Шиндаров Вж Св 8


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2014/12 Св 13
КЪНЧЕВ, Славчо, 1949-
        Политическият пазар: митове и реалност / Славчо Кънчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 25, бр. 291 (16 дек. 2014), с. 14.
Год. 25, бр. 292 (17 дек. 2014), с. 16.
Год. 25, бр. 293 (18 дек. 2014), с. 24.
321.01
COBISS.BG-ID 1265372132


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2014/12 Св 14
ГЕОРГИЕВ, Георги
        Провалената държава : една година след Майдана Украйна е в гражданска война, пред банкрут и без суверенитет / Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 278 (1 дек. 2014), с. 9, 15.
323(477)
COBISS.BG-ID 1265108196

БС 2014/12 Св 15
КОЕН, Леа Пепо, 1942-
        Краят на реакционните утопии / Леа Коен

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 7.
По повод участието на легионера Дянко Марков в дискусията на Европейския парламент "Комунизмът и несломеният човешки дух" и тълкуването на българската история през два периода: 1940-1944 и времето на управлението на Тодор Живков (70-те и 80-те години до неговото падане)
323.01(497.2)
949.72.053.2
COBISS.BG-ID 1265412836


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2014/12 Св 16
ГЕОРГИЕВ, Георги
        Стратегия или тактика : маньовърът на Русия на турското направление не предвещава нищо хубаво за Европа / Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 296 (22 дек. 2014), с. 11.
По повод срещата на Владимир Путин с Реджеп Ердоган в Турция, декември 2014
327(470:560)
COBISS.BG-ID 1265422820

БС 2014/12 Св 17
ДИМИТРОВ, Пламен, 1967-
        Четири възможни сценария за развитие на кризата в Източна Украйна / Пламен Димитров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 123, бр. 49 (5 дек. 2014), с. 22-23.
327(477:470)
COBISS.BG-ID 1265245156

БС 2014/12 Св 18
ИЗБАСТИН, Темиртай, 1957-
        Казахстан заделя 24 млрд. за растеж : интервю с Н. Пр. Темиртай Избастин, ръководител на дипломатическата мисия на Република Казахстан в София / Оля Ал-Ахмед

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7851 (13 дек. 2014), с. 37.
327(574:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265339620

БС 2014/12 Св 19
КОИДЗУМИ, Такаши, 1951-
        Дипломатично и лично : интервю с посланика на Япония Такаши Коидзуми / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 52 (24 дек. 2014-9 ян. 2015), с. 28-29.
327(520:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265839332

БС 2014/12 Св 20
ЛИ, Къцян, 1955-
        Китайският пазар се отваря широко ; Страните от ЦИЕ мост между Европа и Азия / Ли Къцян. - ЦИЕ - Централна и Източна Европа

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X
Год. 22, бр. 7854 (16 дек. 2014), с. 28.
Год. 22, бр. 7855 (17 дек. 2014), с. 28.
Интервю с премиера на Китай за в. Стандарт
327(510:4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265403108

БС 2014/12 Св 21
МАХМУД, Зияуллах, 1949-
        Афганистанският народ е вече уморен : интервю с Негово превъзходителство Зияуллах Махмуд, посланик на Афганистан в България / Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 278 (1 дек. 2014), с. 16.
327(581)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265108452

БС 2014/12 Св 22
НЕМЕТ, Жолт, 1963-
        Суверенни са само икономически стабилни държави : интервю с председателя на Комисията по външна политика на унгарския парламент Жолт Немет / Радко Ханджиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 286 (10 дек. 2014), с. 11.
327(439)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265289956

БС 2014/12 Св 23
СЛАВОВ, Слав
        Москва отдавна има план Б за газа : политиката на Кремъл е да заобикаля и изолира този, който пречи / Слав Славов ; записа Белчо Цанев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7841 (3 дек. 2014), с. 12.
По повод изявлението на рус. президент за спирането на проекта "Южен поток"
327(470:4-6)
COBISS.BG-ID 1265178340

БС 2014/12 Св 24
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Краят на големия корупционен шлем : спирането на "Южен поток" ще бъде болезнено за България, но така или иначе беше неизбежно ; Със или без "Южен поток", България все губи / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 49 (6-12 дек. 2014), с. 8-15.
327(470:497.2)
622.69(470:497.2)
COBISS.BG-ID 1265801444

БС 2014/12 Св 25
СУШЕНЦОВ, Андрей Андреевич, 1983-
        Още по-Южен поток : Русия вече не смята ЕС за надежден партньор / Андрей Сушенцов. - ЕС - Европейски съюз. - Прев. от рус. ез. от http://lenta.ru/ (5 дек. 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 11.
327(470:4-6)
622.69(470:4-6)
COBISS.BG-ID 1265528292

ШЕШЕЛ, Воислав, 1954-
        Мястото на Сърбия, България и Македония е рамо до рамо с Русия : интервю със сръбския политик и създател на Сръбската радикална партия Воислав Шешел Вж Св 32


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2014/12 Св 26
СТАНЕВА, Марина
        Корупция, сепаратизъм, популизъм : испанският премиер Мариано Рахой е под натиск от три фронта, но няма намерение да подава оставка / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 50 (13-19 дек. 2014), с. 32-33.
328(460)
COBISS.BG-ID 1265808100


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2014/12 Св 27
ВАЙНАЙ, Атила, 1963-
        Желязната завеса бе заменена със социална : интервю с председателя на Работническата партия на Унгария 2006 Атила Вайнай / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 292 (17 дек. 2014), с. 11.
329(439)Работническа партия на Унгария 2006(047.53)
COBISS.BG-ID 1265394148

БС 2014/12 Св 28
ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        Имат ли шанс левите и лявата политика / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 291 (16 дек. 2014), с. 11.
По повод Втората международна конференция "Алтернативи за лява икономическа и социална политика", организирана от "Българската левица" и Европейската лява партия, София, декември 2014
329.14(4):061.3
COBISS.BG-ID 1265371876

БС 2014/12 Св 29
ЛУКАРСКИ, Божидар, 1972-
        Няма да жертвам СДС заради лични амбиции : интервю с лидера на партията и министър на икономиката Божидар Лукарски / Мария Чипилева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7846 (8 дек. 2014), с. 13.
329(497.2)СДС(047.53)
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265289444

БС 2014/12 Св 30
МИЛЕВА, Маргарита Милева
        Капитализмът в Европа е в криза : интервю с Маргарита Милева, председател на партия "Българската левица", вицепрезидент на Европейската лява партия, юрист, адвокат / Иван Гайдаров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 236 (11 дек. 2014), с. 17.
329(497.2)Българската левица(047.53)
COBISS.BG-ID 1265308388

БС 2014/12 Св 31
ПАНОВ, Аспарух Аспарухов, 1949-
        Явлението ДПС - 25 години по-късно! / Аспарух Панов. - ДПС - Движение за права и свободи

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 10-11.
329(497.2)ДПС
COBISS.BG-ID 1265552100

БС 2014/12 Св 32
ШЕШЕЛ, Воислав, 1954-
        Мястото на Сърбия, България и Македония е рамо до рамо с Русия : интервю със сръбския политик и създател на Сръбската радикална партия Воислав Шешел / Методи Методиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 284 (8 дек. 2014), с. 11-12.
329(497.11)Сръбска радикална партия(047.53)
327(497.11:470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265271524


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

АПОСТОЛОВ, Георги Чанков, 1966-
        Киберпрестъпленията генерират огромни приходи : интервю с Георги Апостолов, координатор на Националния център за безопасен интернет Вж Св 58

БС 2014/12 Св 33
ГАНЕВ, Петър
        Бюджетът не залага реформи през следващите три години : интервю със старши икономиста в ИПИ Петър Ганев / Георги Желязков. - ИПИ - Институт за пазарна икономика

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 50 (13-19 дек. 2014), с. 20-21.
336.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265806564

БС 2014/12 Св 34
ГЮРОВА, Светломира
        Къща от рубли : валутният крах в Русия вещае икономическа агония и още по-непредвидим Путин / Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 51 (20-23 дек. 2014), с. 29-29.
336.74(470)
COBISS.BG-ID 1265825252

БС 2014/12 Св 35
ИСКРОВ, Иван Ганчев, 1967-
        БНБ издържа тежък стрес тест : реч на Иван Искров, управител на Българска народна банка, пред Асоциацията на банките [в България по случай Деня на банкера, София, 4 декември 2014 г.]

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 330 (5 дек. 2014), с. 12, 14.
336.711(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265246436

БС 2014/12 Св 36
МАВРОДИЕВ, Стоян, 1969-
        Приемането на еврото трябва да е цел N 1 : интервю с председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7840 (2 дек. 2014), с. 15, 27.
336.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265145572


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2014/12 Св 37
        БЪЛГАРИЯ и петролният срив : защо ефектите от ниската цена на петрола ще се усетят тук доста бавно / по темата работиха Калина Горанова ... [и др.]. - Други състав.: Георги Желязков, Радостина Маркова, Илин Станев, Огнян Георгиев. - Съдържа и: Индустрията - газова пленница. Петролни крале и петролни жертви : на новия пазар на нефт всеки играе за себе си / Огнян Георгиев. Защо цената на бензина не пада по-рязко / Калина Горанова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 50 (13-19 дек. 2014), с. 8-14.
338.5:625.6/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1265802468

БС 2014/12 Св 38
ГАНЕВ, Георги Йорданов, 1967-
        25 години преди и след 1989 в 6 графики : от икономическа гледна точка 1997 г. е много по-разломна за България от годината на падането на Берлинската стена / Георги Ганев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 52 (24 дек. 2014-9 ян. 2015), с. 44-46.
338(497.2)
COBISS.BG-ID 1265841380

ЛУКАРСКИ, Божидар, 1972-
        Няма да жертвам СДС заради лични амбиции : интервю с лидера на партията и министър на икономиката Божидар Лукарски Вж Св 29

БС 2014/12 Св 39
ПЕХЛИВАНОВ, Иван Георгиев, 1926-
        Можехме да съхраним поне половината индустрия : интервю с Иван Пехливанов, бивш председател на Българската индустриална стопанска асоциация и на Централния кооперативен съюз / Цветелина Цветанова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 229 (2 дек. 2014), с. 8, 17.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265146596


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2014/12 Св 40
        ИКОНОМИЧЕСКОТО НАТО / прев. от нем. Ирина Илиева. - ТТИП - Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство. - Съдържа и: Възможности и рискове в ТТИП / Петер Витерауф

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 41 (5 дек. 2014), с. 10-11.
Свободната търговия между Европейския съюз и Съединените американски щати
339.923(73:4-6)
COBISS.BG-ID 1265474020


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2014/12 Св 41
КРИСТИ, Нилс, 1928-
        Конфликтите като собственост / Нилс Кристи ; прев. от англ. Екатерина Баксанова, Петко Петков. - Необходимо заключение / Мирослава Тодорова, Румен Петров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), прил.
343.97
COBISS.BG-ID 1265572068


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2014/12 Св 42
НАЙДЕНОВА, Соня Николова, 1969-
        Има "гнили ябълки" в Темида, щом има осъдени и за корупция магистрати : интервю със Соня Найденова, представляващ Висшия съдебен съвет / Ани Пармаксизян

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 343 (18 дек. 2014), с. 13.
347.97/.99(047.53)
COBISS.BG-ID 1265397220

БС 2014/12 Св 43
ЯНЕВА, Владимира Янева, 1974-
        Всяка власт се опитва да влияе на съда : интервю с Владимира Янева, председател на Софийския градски съд / Блага Георгиева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 342 (17 дек. 2014), с. 13, 14.
347.97/.99(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265381348


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2014/12 Св 44
ФАНДЪКОВА, Йорданка Асенова, 1962-
        Осигуряваме устойчиви инвестиции във всички сектори и през 2015 г. : интервю с Йорданка Фандъкова, кмет на София / Петър Чергаров

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 298 (18 дек. 2014), с. 6-7.
352.071(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265397476


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2014/12 Св 45
        КАК да разбираме пенсионните промени : въпроси и отговори, от които ще разберете защо предложението на ГЕРБ е толкова скандално. - Съдържа и: В ковчега на НОИ : ГЕРБ прокара мека национализация на пенсионните фондове. За седмица, без дебат и без оценка на въздействието / Николай Стоянов. А какво всъщност трябва да се направи : и поддръжниците, и противниците на сегашния пенсионен модел имат основателни доводи за реформи. Но те са различни от тези на ГЕРБ / Георги Желязков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 51 (20-23 дек. 2014), с. 8-14.
368.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1265808356

БС 2014/12 Св 46
НЕЙКОВ, Иван Нейков, 1955-
        Разпоредиха се с парите на хората за 15 минути : интервю с Иван Нейков, председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика. Рискът е за осигурените, а печалбата - за дружествата : интервю с вицепрезидента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов / Мила Кисьова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7856 (18 дек. 2014), с. 15.
По повод предвижданите промени в пенсионните фондове
368.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265397732


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2014/12 Св 47
ДАМЯНОВА, Милена Цветанова, 1976-
        Неграмотността стана диагноза за обществото : интервю с Милена Дамянова, председател на комисията по образование в Народното събрание / Мила Мишева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 17, бр. 5378 (3 дек. 2014), с. 14-15.
37(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265178084

БС 2014/12 Св 48
ЗАХАРИЕВ, Боян Венциславов, 1971-
        Училището не бива да се превръща в стерилна среда / Боян Захариев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 288 (11 дек. 2014), с. 12.
По повод Законопроекта за училищното и предучилищното образование в България
37.014(497.2)
COBISS.BG-ID 1265308644

БС 2014/12 Св 49
ЙОРДАНОВА, Люба
        Идва ли промяната в образованието : новият закон прави крачка към мислещи ученици и активни учители, но му трябва още малко скорост / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 50 (13-19 дек. 2014), с. 24-25.
37.014.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1265807588

БС 2014/12 Св 50
ТАНЕВ, Тодор Александров, 1957-
        Учебниците са пълни с тежки до нечовечност знания, но никой не учи децата ни как да бъдат граждани : интервю с Тодор Танев, министър на образованието и науката / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 328 (3 дек. 2014), с. 13, 14.
37(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265177828


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2014/12 Св 51
ДЕНКОВ, Николай Денков, 1962-
        Студентите от защитени професии да са без такса : не може всяко висше училище да е университет : интервю със заместник-министъра на образованието Николай Денков / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7847 (10 дек. 2014), с. 15.
378.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265287652


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2014/12 Св 52
НИКОЛОВА, Десислава
        Първи опит за здравна реформа : пакетът от мерки на д-р Петър Москов изглежда смел, но детайлите по тях все още не са ясни / Десислава Николова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 51 (20-23 дек. 2014), с. 20-21.
614.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1265808868


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2014/12 Св 53
ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов, 1957-
        България е в най-тежката си ситуация за целия преход : изказване на пресконференция в Народното събрание, 4 дек. 2014 / Георги Първанов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 232 (5 дек. 2014), с. 7.
По повод изявлението на Владимир Путин за спирането на проекта "Южен поток"
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265225700

БС 2014/12 Св 54
СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Колко струва големият шлем : България пропиля поне 2.3 млрд. лева в трите лошо обмислени енергийни проекта с Русия / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 22, бр. 50 (13-19 дек. 2014), с. 16-17.
По повод проектите от т.нар. голям шлем - нефтопровода Бургас-Александропулис, АЕЦ "Белене" и "Южен поток"
620.9(497.2:470)
COBISS.BG-ID 1265802724

БС 2014/12 Св 55
ТОДОРОВ, Иван Тодоров, 1958-
        Как дойде провалът с "Южен поток" : трябва да търсим диверсификация и чрез шистов газ / Иван Т. Тодоров, Евгени Ангелов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 340 (15 дек. 2014), с. 11, 12.
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1265414372


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

СТАНЕВ, Илин Жеков, 1978-
        Краят на големия корупционен шлем : спирането на "Южен поток" ще бъде болезнено за България, но така или иначе беше неизбежно ; Със или без "Южен поток", България все губи Вж Св 24

СУШЕНЦОВ, Андрей Андреевич, 1983-
        Още по-Южен поток : Русия вече не смята ЕС за надежден партньор Вж Св 25


63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО

БС 2014/12 Св 56
ПОРОЖАНОВ, Румен, 1964-
        Пускаме напролет първите европари : интервю с председателя на Фонд "Земеделие" Румен Порожанов / Юлияна Узаничева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7855 (17 дек. 2014), с. 15.
63(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265382372


633.5/.7 ТЕХНИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ

БС 2014/12 Св 57
ИВАНОВ, Тодор
        Тютюневият селекционер Христос Георгиев навърши 100 години / Тодор Иванов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 239 (16 дек. 2014), с. 19.
633.71(092)
92 Георгиев, Х.
COBISS.BG-ID 1265371620


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БС 2014/12 Св 58
АПОСТОЛОВ, Георги Чанков, 1966-
        Киберпрестъпленията генерират огромни приходи : интервю с Георги Апостолов, координатор на Националния център за безопасен интернет / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 297 (17 дек. 2014), с. 6-7.
681.324(047.53)
336.71:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1265381860


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2014/12 Св 59
ДЕРМЕНДЖИЕВА, Мария
        "Как стигнахме дотук" : архитектурен портрет на един век / Мария Дерменджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 6.
14. Архитектурно биенале във Венеция
72:061.4(45)
COBISS.BG-ID 1265491172


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2014/12 Св 60
ДЕКОВА, Галина
        Полифония от отношения и позиции : [изложбата на] Моника Попова "Максимална степен на болка", Галерия Индустриална, 10 ноември - 02 декември 2014 / Галина Декова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 2.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1265483236

БС 2014/12 Св 61
ДИМИТРОВ, Георги, 1980-
        Конкретното в безпредметното изкуство : разговор с [художника] Георги Димитров / въпросите зададе Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 8.
По повод Международния форум за безпредметно изкуство "Ортогонал14", София, 10 окт.-7 ноем. 2014
73/76(047.53)
COBISS.BG-ID 1265493732


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2014/12 Св 62
МУТАФЧИЕВА, Ирина Николова, 1952-
        Видения за човешкото бедствие / Ирина Мутафчиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 3.
По повод изложбата на скулптора Крум Дамянов, представена в София, 25 ноем.-12 дек. 2014
730:061.4
COBISS.BG-ID 1265484772

БС 2014/12 Св 63
ПЕТКОВА, Светла
        Визуално рециклиране / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 41 (5 дек. 2014), с. 2.
Изложбата "Скулптурата като хоби" на Александър Вълчев, представена в София, 17-31 окт. 2014
730:061.4
COBISS.BG-ID 1265429732


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2014/12 Св 64
ГЕОРГИЕВА-Калчева, Румена, 1983-
        Международен фестивал на стъклото - 2014 : [София, 29 окт.-18 ноем.] / Румена Калчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 2.
748.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1265533668


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2014/12 Св 65
ДАНИЕЛ, Андрей, 1952-
        Паралелните реалности на един оптимист : разговор с [художника] Андрей Даниел / Копринка Червенкова, Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 10-11.
Равносметка на изминалите 25 г. преход в България (1989-2014)
75.071.1(047.53)
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1265512420

БС 2014/12 Св 66
СТЕФАНОВ, Христо, 1931-2013
        "Огънят" ще грее 300 години в НДК / Христо Стефанов ; Мария Галишка-Владимирова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 79, бр. 341 (16 дек. 2014), с. 22-23.
Непубликувано интервю с художника за процеса на създаване на стенно-монументалното пано
75.052(047.53)
COBISS.BG-ID 1265371364


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2014/12 Св 67
О´ХАГАН, Шон, 1959-
        Белезите от войната / Шон О´Хаган. - Прев. от англ. ез. от http://www.theguardian.com/uk (27 ноем. 2014)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 12.
По повод изложбата "Конфликт, време, фотография" ("Conflict, Time, Photography"), представена в Тейт Модърн, Лондон, 26 ноем. 2014-15 март 2015
77.04:061.4
COBISS.BG-ID 1265565412


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2014/12 Св 68
ШУРБАНОВА, Олга Владимирова, 1945-
        "Дни на музиката в Балабановата къща" - стоп кадри / Олга Шурбанова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 41 (5 дек. 2014), с. 6.
По повод петата годишнина на Международния фестивал в Пловдив, 2014
78.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1265452004


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2014/12 Св 69
КАБАИВАНСКА, Райна, 1934-
        Орисана за сцената : разговор с Райна Кабаиванска / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 8.
По повод 80 г. от рождението на оперната певица
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1265548004


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2014/12 Св 70
АМПОВ, Владимир, 1978-
        Има глад за българска музика : интервю с Владимир Ампов - Графа / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 296 (20-21 дек. 2014), с. 9.
784.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1265436644

БС 2014/12 Св 71
ПЕНЕВ, Атанас, 1971-
        Родната музика в ефира трябва да е минимум 30% : интервю с музиканта и вокалист на група БТР Наско Пенев / Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 18, бр. 284 (6-7 дек. 2014), с. 9.
784.7.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1265273316


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2014/12 Св 72
ГРОЗЕВ, Александър Димитров, 1945-
        Манхайм за 63-ти път / Александър Грозев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 12.
Впечатления от международния кинофестивал в Манхайм-Хайделберг, 2014
791.43.091.4(430)
COBISS.BG-ID 1265553892

БС 2014/12 Св 73
ГРОЗЕВА, Кристина, 1976-
        Неизменно заедно : разговор с Кристина Грозева и Петър Вълчанов / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 41 (5 дек. 2014), с. 9.
По повод дебютния филм "Урок" (2014) на двамата режисьори
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1265453540

БС 2014/12 Св 74
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Днешността през миналото : "Златен ритон" 2014 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 7.
21. Фестивал на българското документално и анимационно кино, Пловдив, 1-6 дек. 2014
791.43.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1265545188

БС 2014/12 Св 75
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Пиратски страсти и неволи / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 3.
Българският документален филм "Последните черноморски пирати", режисьор Светослав Стоянов, сценарий Ваня Райнова
791.43-92(497.2)
COBISS.BG-ID 1265484004

БС 2014/12 Св 76
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Тежкият кръст на неолибералната доктрина: документален ли е филмът "Пет разказа за един разстрел", посветен на Никола Вапцаров? / Чавдар Добрев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 295 (20-21 дек. 2014), с. 20-21.
По повод българския документален филм "Вапцаров. Пет разказа за един разстрел", режисьор Костадин Бонев, сценарист Ивайла Александрова
791.43-92(497.2)
COBISS.BG-ID 1265414116

БС 2014/12 Св 77
КОМАНДАРЕВ, Стефан, 1966-
        Автотерапевтично : разговор с [кинорежисьора] Стефан Командарев / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 5.
791.44.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1265488100

БС 2014/12 Св 78
ЛАМБРИНОВА, Катерина, 1989-
        Филми за страхове и съзряване : десето юбилейно издание на фестивала за студентско късометражно кино "Ранно пиле" / Катерина Ламбринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 41 (5 дек. 2014), с. 4.
Международният фестивал на студентското кино, София, 6-11 ноем. 2014
791.43-057.875.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1265437156

БС 2014/12 Св 79
МИЛЧЕВ, Михаил, 1965-
        Добрият актьор винаги ще има работа и признание / Михаил Милчев ; интервю на Дора Николова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 300 (20 дек. 2014), с. 8-9.
791.44.071.2(047.53)
792.2.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1265415140

БС 2014/12 Св 80
НАЙДЕНОВА, Вера Найденова, 1935-
        Юбилеят - фокус на проблеми и... успехи / Вера Найденова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 41 (5 дек. 2014), с. 5.
100 години българско кино (1915-2015)
791.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1265437412

БС 2014/12 Св 81
        ФИЛМОВОТО събитие на 2014 : [три въпроса към петима кинокритици у нас] / анкетата подготви Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 22.
791(497.2)
COBISS.BG-ID 1265419748


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2014/12 Св 82
АНГЕЛОВА, Елена
        Премиерата на "Саломе" на Мирослав Йорданов на фестивала за съвременен танц и алтернативни изпълнителски изкуства "Вертиго" : [Варна, 24-29 ноември 2014] / Елена Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 8.
792.8.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1265317348

БС 2014/12 Св 83
ИЛИЕВА, Емилия
        Следваща спирка - Театър "Young Vic" / Емилия Илиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 8.
Спектакълът "Трамвай "Желание" от Тенеси Уилямс, режисьор Бенедикт Андрюс, игран в театър "Young Vic" в Лондон, представен в програмата NT Live ("National Theatre Live"), 2014
792.2(410-25)
COBISS.BG-ID 1265317092

БС 2014/12 Св 84
КАМЕНОВА, Зорница
        Страховете вътре в нас / Зорница Каменова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 8.
Спектаклълът "Страх" от Веселка Кунчева и Ина Божидарова на Държавен куклен театър-Стара Загора, режисьор Веселка Кунчева
792.97.09
COBISS.BG-ID 1265370340

БС 2014/12 Св 85
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Непростимо / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 4.
Спектакълът "Народен враг" от Хенрик Ибсен в Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен , сценична версия и постановка Крис Шарков
792.2.09
COBISS.BG-ID 1265535204

БС 2014/12 Св 86
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Пресечна точка / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 4.
Спектакълът "Каквато ти ме искаш" от Луиджи Пирандело в Народен театър "Иван Вазов", режисьор Стефан Москов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1265487332

МИЛЧЕВ, Михаил, 1965-
        Добрият актьор винаги ще има работа и признание Вж Св 79

БС 2014/12 Св 87
НЕЙЧЕВА, Светлана, 1951-
        Операта като дисидент : "Смъртта на Клингхофер" в Метрополитън / Светлана Нейчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 12.
По повод операта на Джон Адамс
792.54.09
COBISS.BG-ID 1265512676

БС 2014/12 Св 88
НИКОЛОВ, Марио, 1963-
        Признанието на нашата публика е особено ценно : интервю с Марио Николов, директор на Националния музикален театър "Стефан Македонски" / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 300 (30 дек. 2014), с. 17, 21.
792.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1265431268

БС 2014/12 Св 89
        ТЕАТРАЛНОТО събитие на 2014 / анкетата подготви Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 8, 22.
Три въпроса към девет театрални критици у нас
792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1265413348


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2014/12 Св 90
МОНОВА, Тотка Иванова, 1957-
        Литература в таблоиден формат : медийно и литературно поле - пресечни точки / Тотка Монова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 10-11, 14.
82.0
COBISS.BG-ID 1265414628

БС 2014/12 Св 91
        [СТРАНИЦИ в памет на Норберт Рандов]. - Съдържа: С братска признателност / Надежда Драгова. Едно посвещение ; Хартиен човек : [стихотворение] / Бойко Ламбовски. За Норберт Рандов / Мирела Иванова. Норберт, какъвто го познавам / Марияна Фъркова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 12-13.
82.0(430)(092)
92 Рандов, Н.
COBISS.BG-ID 1265414884


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 92
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Философията в "Хамлет" - философията-Хамлет / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 9.
Текстът е резюме на доклада, представен пред Шекспировия семинар в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 19 ноем. 2014 г.
820-2.09
COBISS.BG-ID 1265511908


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 93
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Среща по разклоняващи се пътеки / Клео Протохристова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 42 (12 дек. 2014), с. 7.
По повод преводните книги "Аустерлиц" на В. Г. Зебалд, 2013 и "Разходката" на Роберт Валзер, 2014
830.09
830(494).09
COBISS.BG-ID 1265492196


830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК

ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Среща по разклоняващи се пътеки Вж Св 93


839.5 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ И СКАНДИНАВСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БС 2014/12 Св 94
ГАНЧЕВА, Вера Лалева, 1943-
        За ювелирната литература на Скандинавския север, преводите и плаващите пясъци на книгоиздаването : разговор с професор Вера Ганчева / въпросите зададе Ани Бурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 12.
839.5(047.53)
COBISS.BG-ID 1265370852

БС 2014/12 Св 95
ТЕТИМОВА, Евгения Георгиева
        Скандинавските литератури в България / Евгения Тетимова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 13.
Прегледът е представен в рамките на дискусията за преводите от скандинавски езици "История, настояще и перспективи за бъдещо развитие", София, 28 ноември 2014 г.
839.5.09
COBISS.BG-ID 1265379300


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 96
АУСТ, Курт, 1955-
        Любопитството е главна движеща сила в човешката еволюция : интервю с [норвежкия] писател Курт Ауст / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 285 (9 дек. 2014), с. 17.
839.6(047.53)
COBISS.BG-ID 1265289700

БС 2014/12 Св 97
ВЕРП, Хенинг Ховлид, 1959-
        "Малък" народ сме, затова гладът ни за онова, което се случва по широкия свят, е особено силен : разговор с [норвежкия писател] Хенинг Верп / въпросите зададе и прев. от норв. Антония Господинова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 13.
839.6(047.53)
COBISS.BG-ID 1265379044


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 98
КОНОМАРА, Лила, 1960-
        В Пелагония : [разказ] / Лила Кономара ; прев. от гр. Здравка Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 14-15.
877.4-32
COBISS.BG-ID 1265417700


882.6 БЕЛОРУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 99
ГОЦКА, Алес
        Теб, жеравче, от тази клетка тясна... : стихотворение ; прев. от белорус. Найден Вълчев / Алес Гоцка

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 295 (20-21 дек. 2014), с. 22.
882.6-1
COBISS.BG-ID 1265423844

БС 2014/12 Св 100
ЗЕКОВ, Анатол
        Гъбарска есен : стихотворение / Анатол Зеков ; прев. от белорус. Найден Вълчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 295 (20-21 дек. 2014), с. 22.
882.6-1
COBISS.BG-ID 1265423332

БС 2014/12 Св 101
КАВАЛЕВИЧ, Марина
        Ключът до сърцето : стихотворение / Марина Кавалевич ; прев. от белорус. Найден Вълчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 295 (20-21 дек. 2014), с. 22.
882.6-1
COBISS.BG-ID 1265423588

БС 2014/12 Св 102
ПАПКО, Альона, 1990-
        Без връщане умират тук... : стихотворение / Альона Папко ; прев. от белорус. Найден Вълчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 295 (20-21 дек. 2014), с. 22.
882.6-1
COBISS.BG-ID 1265422564

БС 2014/12 Св 103
ШНИП, Виктор Анатолиевич, 1960-
        Снимката мамина в тихата вечер... : стихотворение / Виктор Шнип ; прев. от белорус. Найден Вълчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 295 (20-21 дек. 2014), с. 22.
882.6-1
COBISS.BG-ID 1265422052


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 104
ЛИПСКА, Ева, 1945-
        Поезията принадлежи на младите : разговор с Ева Липска за българската премиера на стихосбирката "Скъпа госпожа Шуберт..." / въпросите зададе Чавдар Парушев ; прев. от пол. Вера Деянова. - Съдържа и: За графиките и хората : разговор със Себастиан Кудас, илюстратор на стихосбирката "Скъпа госпожа Шуберт..." от Ева Липска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 1, 9.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1265352164


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 105
ЧИРЯНИЧ, Гордана, 1957-
        Да си поет и без стихове : разговор с писателката Гордана Чирянич / въпросите зададе Марин Бодаков ; прев. от сръб. Мария-Йоанна Стоядинович

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 41 (5 дек. 2014), с. 12.
886.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1265455076


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 106
ВАПЦАРОВА, Мая Борисова, 1944-
        Вапцаров си играе с пищова на Яворов / Мая Вапцарова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 22, бр. 7844 (6 дек. 2014), с. 22-23.
Интервю с племенницата на поета по повод 105 г. от рождението му
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1265273060

БС 2014/12 Св 107
ВАЧЕВА, Мила, 1957-
        Никола Вапцаров гадае смъртта си от куршум в неизвестно досега стихотворение : племенницата на поета откри негови стихове и проза / Мила Манолова. - Съдържа и: Гадател : стихотворение / Никола Вапцаров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 24, бр. 338 (13 дек. 2014), с. 25.
Неизвестното стихотворение от 1929 г. се публикува по повод 105 г. от рождението на поета
886.7.09
COBISS.BG-ID 1265338852

БС 2014/12 Св 108
ВЕЛЕВА, Анелия, 1956-
        "Има много пишещи хора във Франция" : интервю на Анелия Велева с Кева Апостолова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 4.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1265289188

БС 2014/12 Св 109
ДИМИТРОВА, Елка Ивелинова, 1971-
        За съхраняването на литературното наследство : разговор с Елка Димитрова / въпросите зададе Ина Антонова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 3.
По повод издаването на сборника "Българско и модерно. Към изучаване на новата българска литература", състав. Елка Димитрова, София, ИЦ Боян Пенев, 2014
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1265355492

БС 2014/12 Св 110
ДОНЕВ, Владимир Иванов
        Апокалипсис сега. Гротеската в прозата на Любомир Канов / Владимир Донев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 6-7.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1265306852

БС 2014/12 Св 111
ДОНКОВ, Калин Георгиев, 1941-
        Слово при връчването на наградата "Хеликон" за съвременна българска проза / Калин Донков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 5-6.
По повод удостояването на Христо Карастоянов с наградата за нова българска проза "Хеликон" за 2014 година за романа "Една и съща нощ"
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1265412068

БС 2014/12 Св 112
ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Владимир Василев - между отрицанието и признанието : следдеветосептемврийски автографи в библиотеката на Владимир Василев / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 20-21.
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1265419236

БС 2014/12 Св 113
ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Дъжд, който вали наобратно / Мирела Иванова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 3.
Текстът е четен на премиера на стихосбирката на Яна Монева "Пристанища и стаи (за напускане)", София, 14 ноември 2014 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1265288420

БС 2014/12 Св 114
        ЛИТЕРАТУРНОТО събитие на 2014 : [анкета на "Литературен вестник" с писатели, критици, редактори и литератори]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 17-19, 24.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1265418724

БС 2014/12 Св 115
ЛЯХОВА, Весела Борисова, 1961-
        За миналото трябва да се говори без страх и клишета, с респект към истината : разговор с писателката Весела Ляхова / въпросите зададе Ани Бурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 6.
По повод романа "Бежанци", Пловдив, Хермес, 2013
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1265357284

БС 2014/12 Св 116
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Ритуален и традиционен смисъл на Яворовата година на траура / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 11.
Доклад за националната конференция "1914 - измерение на трагичното", София, 25 ноември 2014 г.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1265319908

БС 2014/12 Св 117
СВИЛЕНОВ, Атанас, 1937-
        "Естествен роман" - началото на пътя / Атанас Свиленов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 7.
По повод 15 години от първото издание на "Естествен роман" от Георги Господинов
886.7.09
COBISS.BG-ID 1265369316

БС 2014/12 Св 118
ТОМОВА-Черганова, Митка
        Непознатият Вапцаров : нито един истински поет не може да бъде конспиратор : интервю с Митка Черганова / Петър Хаджиев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 232 (5 дек. 2014), с. 14.
Интервю с уредничката на музея на поета в Банско, взето през дек. 1992 г.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1265225956


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2014/12 Св 119
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Прекосяване на Андите : [цикъл стихотворения] / Пламен Антов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265325028

БС 2014/12 Св 120
БОГОЕВА, Антоанета Евтимова, 1947-
        Посвещение : [стихотворение] / Антоанета Богоева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265324004

БС 2014/12 Св 121
БУКОВА, Яна, 1968-
        Fractal : [стихотворение] / Яна Букова. - Загл. на англ. ез.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 12.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265320676

БС 2014/12 Св 122
БУРНАСКИ, Евстати Стоилов, 1922-
        Шега ; Кръговрати ; Бяла роза ; Будилник ; В часа на грехопада ; Орхидея ; Есенна кал ; Мила картинка : нови стихове / Евстати Бурнаски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 289 (13-14 дек. 2014), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265339364

БС 2014/12 Св 123
ВЕЛИЧКОВА, Бистра, 1986-
        Мадам Мишима ; Отровният цвят на буржоазията ; Преглед на печата ; ... изчезват с години ; 973 21 21, 3:40 сутринта ; възхвала на невъзможната любов ; Из живота на марионетките : [стихотворения] / Бистра Величкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265418468

БС 2014/12 Св 124
ГОСПОДИНОВ, Богомил Тодоров, 1994-
        Самоубийството на Роб Ейнджъл ; Смъртта на Лола ; Поради Иван Радоев за теб : [стихотворения] / Богомил Господинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265379812

БС 2014/12 Св 125
КЕНАРОВ, Димитър, 1981-
        Леопард ; Разхвърляне на камъните ; Грифон : [стихотворения] / Димитър Кенаров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265322980

БС 2014/12 Св 126
КУМАНОВА, Мария, 1989-
        Изнасяне ; Самсара : [стихотворения] / Мария Куманова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 12.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265321700

БС 2014/12 Св 127
КЪНЕВ, Пейчо Г., 1980-
        По всяко време ; Онзи момент : [стихотворения] / Пейчо Кънев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265380580

БС 2014/12 Св 128
МИХАЙЛОВ, Калин Руменов, 1966-
        Българийо! : [цикъл стихотворения] / Калин Михайлов. - Съдържа: I... Мафия ; II... Мечта за мечтите ; III... Черна дупка ; IV... Навсякъде с Теб

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 40 (10-16 дек. 2014), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265380324

БС 2014/12 Св 129
НИКОЛОВА, Антоанета Николова, 1961-
        река в пусто село... ; Вечер на поезията ; Отражения ; Споделеност ; Сричане на пътя ; Тревисто ; Изгрев ; Тези думи : [стихотворения] / Антоанета Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 10.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265319652

СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Любовна памет : [есе] Вж Св 144

БС 2014/12 Св 130
ФИЛКОВА, Федя Райкова, 1950-
        Безпаметно те обичах ; Обручение ; Отделяне ; Страх ; Безсъние ; Посещение ; Щастие ; Сън ; Отвъдно бяло ; Измислих си всичко... : [стихотворения] / Федя Филкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 12.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265322212

БС 2014/12 Св 131
ХИМИРСКИ, Красин Вълчев, 1938-
        Из цикъла "Украински мотиви" на Красин Химирски. - Съдържа: Плач за Одеса ; Метаморфоза ; В полята златни ; Недетско стихотворение

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 298 (24 дек. 2014), с. 25.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265430756


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2014/12 Св 132
БОГДАНОВА, Боряна
        (Не)изживяно : [проза] / Боряна Богданова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 13.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1265323236

БС 2014/12 Св 133
КОЛАРОВ, Златимир Господинов, 1954-
        Владислав от Бъкстон : разказ / Златимир Коларов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 298 (24 дек. 2014), с. 25.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265431012

БС 2014/12 Св 134
КОМИТСКИ, Сергей Михайлов, 1953-
        Сделката : разказ / Сергей Комитски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 25, бр. 283 (6-7 дек. 2014), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265272036

БС 2014/12 Св 135
ЛЕКОВА, Виктория, 1986-
        Любов и памет : [разказ] / Виктория Лекова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 9.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265318628

БС 2014/12 Св 136
ПУНКИНА, Яна Генкова, 1984-
        Сам : [разказ] / Яна Пункина

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265318884

БС 2014/12 Св 137
РАНЧЕВ, Палми Стоянов, 1950-
        Пата-кюта : коледен разказ / Палми Ранчев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 58, бр. 43 (19 дек. 2014), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265535460

БС 2014/12 Св 138
РАНЧЕВ, Палми Стоянов, 1950-
        Терористите и чипоносата Иглика : [разказ] / Палми Ранчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265324260

БС 2014/12 Св 139
СЛАВОВ, Атанас Василев, 1930-2010
        Зорница : [разказ] / Атанас Славов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265307108

БС 2014/12 Св 140
СМИРНОВ, Рафаел Асенов, 1971-
        Коледна история : [разказ] / Рафаел Смирнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 41/42 (17-31 дек. 2014), с. 1.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265409508

БС 2014/12 Св 141
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Свети Никола и другите : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 300 (20 дек. 2014), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265415396

БС 2014/12 Св 142
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Свети Никола Мирликийски, моят татко ; Свети Никола 2 : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093
Год. 22, бр. 288 (6 дек. 2014), с. 10.
Год. 22, бр. 294 (13 дек. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265271780

БС 2014/12 Св 143
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Среща с Девата : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 303 (24 дек. 2014), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265430500


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2014/12 Св 144
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Любовна памет : [есе] / Едвин Сугарев. - Съдържа и: Сърцето е палимпсест : [стихотворение]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 23, бр. 39 (3-9 дек. 2014), с. 1.
886.7-4
886.7-1
COBISS.BG-ID 1265283556


894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 145
ОКСАНЕН, Софи, 1977-
        Нация, която не чете, не може да има бъдеще / Софи Оксанен ; Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 22, бр. 294 (13 дек. 2014), с. 8-9.
Интервю с финландската писателка по повод гостуването й на Международния панаир на книгата в София
894.541(047.53)
COBISS.BG-ID 1265353444


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2014/12 Св 146
СЛАВЧЕВА, Людмила
        Бин Син - лед и пламък / Людмила Славчева

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 240 (17 дек. 2014), с. 11.
Живот и творчество на китайската писателка
895.1(092)
92 Бин Син
COBISS.BG-ID 1265395684


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ИВАНОВ, Тодор
        Тютюневият селекционер Христос Георгиев навърши 100 години Вж Св 57

СЛАВЧЕВА, Людмила
        Бин Син - лед и пламък Вж Св 146

        [СТРАНИЦИ в памет на Норберт Рандов] Вж Св 91


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2014/12 Св 147
НИКОЛОВ, Иван Николов, 1937-
        Жестоката истина за Македония : в София бе представена мемоарно-автобиографичната книга на Темелко Нешков за премеждията му в Титовите затвори, в които лежи заради отстояването на българските си корени : интервю / Иван Николов ; Петър Хаджиев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 25, бр. 237 (12 дек. 2014), с. 12.
Интервю с издателя на книгата "Раздяла няма. Македония срещу македонизма", София, "Свети Климент Охридски", 2014
949.71(047.53)
COBISS.BG-ID 1265325796


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

КОЕН, Леа Пепо, 1942-
        Краят на реакционните утопии Вж Св 15

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 328 (2014) Св 50
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 330 (2014) Св 35
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 335 (2014) Св 12
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 338 (2014) Св 107
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 340 (2014) Св 55
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 342 (2014) Св 43
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 343 (2014) Св 42
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 24, бр. 354 (2014) Св 11
 
Б

Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 123, бр. 49 (2014) Св 17
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 278 (2014) Св 7, Св 14, Св 21
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 283 (2014) Св 134
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 284 (2014) Св 32
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 285 (2014) Св 96
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 286 (2014) Св 22
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 289 (2014) Св 122
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 291, Год. 25, бр. 292, Год. 25, бр. 293 (2014) Св 13
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 291 (2014) Св 28
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 292 (2014) Св 2, Св 27
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 295 (2014) Св 76, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 296 (2014) Св 16
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 298 (2014) Св 131, Св 133
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 25, бр. 300 (2014) Св 88
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 229 (2014) Св 39
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 232 (2014) Св 53, Св 118
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 236 (2014) Св 30
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 237 (2014) Св 147
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 239 (2014) Св 57
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 25, бр. 240 (2014) Св 146
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 49 (2014) Св 24
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 50 (2014) Св 26, Св 33, Св 37, Св 49, Св 54
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 51 (2014) Св 34, Св 45, Св 52
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 22, бр. 52 (2014) Св 19, Св 38
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 41 (2014) Св 5, Св 40, Св 63, Св 68, Св 73, Св 78, Св 80, Св 105
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 42 (2014) Св 25, Св 59, Св 60, Св 61, Св 62, Св 65, Св 75, Св 77, Св 86, Св 87, Св 92, Св 93
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 58, бр. 43 (2014) Св 8, Св 9, Св 31, Св 41, Св 64, Св 67, Св 69, Св 72, Св 74, Св 85, Св 137
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 39 (2014) Св 82, Св 83, Св 108, Св 110, Св 113, Св 116, Св 119, Св 120, Св 121, Св 125, Св 126, Св 129, Св 130, Св 132, Св 135, Св 136, Св 138, Св 139, Св 144
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 40 (2014) Св 84, Св 94, Св 95, Св 97, Св 104, Св 109, Св 115, Св 117, Св 124, Св 127, Св 128
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 23, бр. 41/42 (2014) Св 6, Св 15, Св 81, Св 89, Св 90, Св 91, Св 98, Св 111, Св 112, Св 114, Св 123, Св 140
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5378 (2014) Св 47
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5386 (2014) Св 10
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 17, бр. 5395 (2014) Св 1
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 288, Год. 22, бр. 294 (2014) Св 142
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 293 (2014) Св 3
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 294 (2014) Св 145
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 297 (2014) Св 58
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 298 (2014) Св 44
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 300 (2014) Св 79, Св 141
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 22, бр. 303 (2014) Св 143
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 18, бр. 284 (2014) Св 71
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 18, бр. 288 (2014) Св 48
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 18, бр. 296 (2014) Св 70
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7840 (2014) Св 36
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7841 (2014) Св 23
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7844 (2014) Св 106
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7846 (2014) Св 29
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7847 (2014) Св 51
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7851 (2014) Св 18
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7854, Год. 22, бр. 7855 (2014) Св 20
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7855 (2014) Св 56
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 22, бр. 7856 (2014) Св 46
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 341 (2014) Св 66
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 79, бр. 347 (2014) Св 4

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Александров, Харалан Александров, 1967- (интервюирано лице) Св 11
Ампов, Владимир, 1978- (интервюирано лице) Св 70
Ангелов, Евгени Костадинов, 1945- (автор) Св 55
Ангелова, Елена (автор) Св 82
Антов, Пламен, 1964- (автор) Св 119
Антонова, Ина Емилова (интервюиращо лице) Св 109
Апостолов, Георги Чанков, 1966- (интервюирано лице) Св 58
Апостолова, Кева Цветкова, 1946- (интервюиращо лице) Св 108
Аретов, Николай Аретов, 1954- (автор) Св 6
Ауст, Курт, 1955- (интервюирано лице) Св 96
ал-Ахмед, Оля Садик, 1967- (интервюиращо лице) Св 18
 
Б

Баксанова, Екатерина (преводач) Св 41
Богданова, Боряна (автор) Св 132
Богоева, Антоанета Евтимова, 1947- (автор) Св 120
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 105
Борисов, Александър Илич, 1939- (интервюирано лице) Св 9
Букова, Яна, 1968- (автор) Св 121
Бурнаски, Евстати Стоилов, 1922- (автор) Св 122
Бурова, Ани Антонова (интервюиращо лице) Св 94, Св 115
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 65
 
В

Вайнай, Атила, 1963- (интервюирано лице) Св 27
Вапцаров, Никола Йонков, 1909-1942 (автор) Св 107
Вапцарова, Мая Борисова, 1944- (интервюирано лице) Св 106
Василева, Светла, 1964- (автор) Св 28
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 27
Вачева, Мила, 1957- (автор) Св 107
Велева, Анелия, 1956- (интервюирано лице) Св 108
Величкова, Бистра, 1986- (автор) Св 123
Верп, Хенинг Ховлид, 1959- (интервюирано лице) Св 97
Витерауф, Петер, 1953- (автор) Св 40
Вълчанов, Петър, 1982- (интервюирано лице) Св 73
Вълчев, Найден Станев, 1927- (преводач) Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103
 
Г

Гайдаров, Иван (интервюиращо лице) Св 30
Галишка-Владимирова, Мария Младенова, 1940- (интервюиращо лице) Св 66
Ганев, Георги Йорданов, 1967- (автор) Св 38
Ганев, Петър (интервюирано лице) Св 33
Ганчева, Вера Лалева, 1943- (интервюирано лице) Св 94
Генов, Юлиян Стефанов, 1951- (интервюирано лице) Св 12
Георгиев, Валентин (интервюиращо лице) Св 7
Георгиев, Георги (автор) Св 14, Св 16
Георгиев, Огнян (автор, съставител) Св 37
Георгиева, Блага (интервюиращо лице) Св 43
Георгиева-Калчева, Румена, 1983- (автор) Св 64
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 11, Св 12
Гозес, Исак Хаим, 1948- (интервюиращо лице) Св 106
Горанова, Калина (автор, съставител) Св 37
Господинов, Богомил Тодоров, 1994- (автор) Св 124
Господинова, Антония Димитрова (интервюиращо лице, преводач) Св 97
Гоцка, Алес (автор) Св 99
Грозев, Александър Димитров, 1945- (автор) Св 72
Грозева, Кристина, 1976- (интервюирано лице) Св 73
Гюрова, Светломира (автор) Св 34
Гюрова, Светломира (интервюиращо лице) Св 19
 
Д

Дамянова, Милена Цветанова, 1976- (интервюирано лице) Св 47
Даниел, Андрей, 1952- (интервюирано лице) Св 65
Декова, Галина (автор) Св 60
Денков, Николай Денков, 1962- (интервюирано лице) Св 51
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 50
Дерменджиева, Мария (автор) Св 59
Деянова, Вера Деянова, 1946- (преводач) Св 104
Димитров, Георги, 1980- (интервюирано лице) Св 61
Димитров, Пламен, 1967- (автор) Св 17
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 70
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 74, Св 75
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 73, Св 77
Димитрова, Елка Ивелинова, 1971- (интервюирано лице) Св 109
Димова, Милена (интервюиращо лице) Св 71
Добрев, Чавдар Атанасов, 1933- (автор) Св 76
Донев, Владимир Иванов (автор) Св 110
Донков, Калин Георгиев, 1941- (автор) Св 111
Дочева, Екатерина (интервюиращо лице) Св 69
Драгова, Надежда Николова, 1931- (автор) Св 91
 
Ж

Желев, Светлозар, 1974- (интервюирано лице) Св 1
Желязков, Георги (автор) Св 45
Желязков, Георги (съставител) Св 37
Желязков, Георги (интервюиращо лице) Св 33
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 112
Захариев, Боян Венциславов, 1971- (автор) Св 48
Зеков, Анатол (автор) Св 100
 
И

Иванов, Тодор (автор) Св 57
Иванова, Диана Иванова, 1968- (интервюирано лице) Св 4
Иванова, Мирела Цветкова, 1962- (автор) Св 91, Св 113
Избастин, Темиртай, 1957- (интервюирано лице) Св 18
Илиева, Емилия (автор) Св 83
Илиева, Ирина Константинова, 1966- (преводач) Св 40
Искров, Иван Ганчев, 1967- (автор) Св 35


Йорданов, Йордан (интервюиращо лице) Св 145
Йорданова, Люба (автор) Св 49
Йотова, Калина (интервюиращо лице) Св 3
 
К

Кабаиванска, Райна, 1934- (интервюирано лице) Св 69
Кавалевич, Марина (автор) Св 101
Калинов, Валентин Константинов, 1992- (автор) Св 5
Каменова, Зорница (автор) Св 84
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор) Св 85, Св 86, Св 92
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 10
Кенаров, Димитър, 1981- (автор) Св 125
Кисьова, Мила (интервюиращо лице) Св 46
Коен, Леа Пепо, 1942- (автор) Св 15
Коидзуми, Такаши, 1951- (интервюирано лице) Св 19
Коларов, Златимир Господинов, 1954- (автор) Св 133
Командарев, Стефан, 1966- (интервюирано лице) Св 77
Комитски, Сергей Михайлов, 1953- (автор) Св 134
Кономара, Лила, 1960- (автор) Св 98
Кристи, Нилс, 1928- (автор) Св 41
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 1
Кудас, Себастиан, 1978- (интервюирано лице) Св 104
Куманова, Мария, 1989- (автор) Св 126
Кънев, Пейчо Г., 1980- (автор) Св 127
Кънчев, Славчо, 1949- (автор) Св 13
 
Л

Ламбовски, Бойко Панов, 1960- (автор) Св 91
Ламбринова, Катерина, 1989- (автор) Св 78
Лекова, Виктория, 1986- (автор) Св 135
Ли, Къцян, 1955- (автор) Св 20
Липска, Ева, 1945- (интервюирано лице) Св 104
Лукарски, Божидар, 1972- (интервюирано лице) Св 29
Ляхова, Весела Борисова, 1961- (интервюирано лице) Св 115
 
М

Мавродиев, Стоян, 1969- (интервюирано лице) Св 36
Манолов, Димитър, 1958- (интервюирано лице) Св 46
Маркова, Радостина (съставител) Св 37
Махмуд, Зияуллах, 1949- (интервюирано лице) Св 21
Методиев, Методи (интервюиращо лице) Св 32
Милева, Маргарита Милева (интервюирано лице) Св 30
Милчев, Михаил, 1965- (интервюирано лице) Св 79
Минева, Силвия Стефанова, 1964- (интервюирано лице) Св 7
Михайлов, Калин Руменов, 1966- (автор) Св 128
Михайлова, Здравка Евгениева, 1961- (преводач) Св 98
Мишева, Мила (интервюиращо лице) Св 47
Монова, Тотка Иванова, 1957- (автор) Св 90
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- (автор) Св 62
 
Н

Найденова, Вера Найденова, 1935- (автор) Св 80
Найденова, Соня Николова, 1969- (интервюирано лице) Св 42
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 116
Нейков, Иван Нейков, 1955- (интервюирано лице) Св 46
Нейчева, Светлана, 1951- (автор) Св 87
Немет, Жолт, 1963- (интервюирано лице) Св 22
Николов, Иван Николов, 1937- (интервюирано лице) Св 147
Николов, Марио, 1963- (интервюирано лице) Св 88
Николова, Антоанета Николова, 1961- (автор) Св 129
Николова, Десислава (автор) Св 52
Николова, Дора (интервюиращо лице) Св 79
Николова, Камелия Николова, 1959- (съставител) Св 81, Св 89
Николова, Патриция, 1979- (интервюиращо лице) Св 4
 
О

Оксанен, Софи, 1977- (интервюирано лице) Св 145
О´Хаган, Шон, 1959- (автор) Св 67
 
П

Панов, Аспарух Аспарухов, 1949- (автор) Св 31
Папко, Альона, 1990- (автор) Св 102
Пармаксизян, Ани (интервюиращо лице) Св 42
Парушев, Чавдар (интервюиращо лице) Св 104
Пенев, Атанас, 1971- (интервюирано лице) Св 71
Перстед, Мария (интервюирано лице) Св 3
Петков, Петко, 1978- (преводач) Св 41
Петкова, Светла (автор) Св 63
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 61
Петров, Румен (автор на предговор) Св 41
Пехливанов, Иван Георгиев, 1926- (интервюирано лице) Св 39
Порожанов, Румен, 1964- (интервюирано лице) Св 56
Протохристова, Клео Стефанова, 1950- (автор) Св 93
Пункина, Яна Генкова, 1984- (автор) Св 136
Първанов, Георги Седефчов, 1957- (интервюирано лице) Св 53
 
Р

Ранчев, Палми Стоянов, 1950- (автор) Св 137, Св 138
 
С

Свиленов, Атанас, 1937- (автор) Св 117
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 88, Св 96
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 21
Славов, Атанас Василев, 1930-2010 (автор) Св 139
Славов, Слав (интервюирано лице) Св 23
Славчева, Людмила (автор) Св 146
Смирнов, Рафаел Асенов, 1971- (автор) Св 140
Стаматова, Виргиния (интервюиращо лице) Св 8
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 24, Св 54
Станев, Илин Жеков, 1978- (съставител) Св 37
Станева, Марина (автор) Св 26
Стефанов, Христо, 1931-2013 (интервюирано лице) Св 66
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 36
Стоядинович, Мария-Йоанна, 1951- (преводач) Св 105
Стоянов, Николай (автор) Св 45
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 51
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Св 144
Сушенцов, Андрей Андреевич, 1983- (автор) Св 25
 
Т

Танев, Тодор Александров, 1957- (интервюирано лице) Св 50
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 141, Св 142, Св 143
Тетимова, Евгения Георгиева (автор) Св 95
Тодоров, Иван Тодоров, 1958- (автор) Св 55
Тодорова, Мирослава Стефанова, 1972- (автор на предговор) Св 41
Томова-Черганова, Митка (интервюирано лице) Св 118
 
У

Узаничева, Юлияна (интервюиращо лице) Св 56
Ушева, Надежда (автор) Св 2
 
Ф

Фандъкова, Йорданка Асенова, 1962- (интервюирано лице) Св 44
Филкова, Федя Райкова, 1950- (автор) Св 130
Фъркова, Марияна Иванова (автор) Св 91
 
Х

Хаджиев, Петър Лазаров, 1958- (интервюиращо лице) Св 118, Св 147
Ханджиев, Радко, 1944- (интервюиращо лице) Св 22
Химирски, Красин Вълчев, 1938- (автор) Св 131
 
Ц

Цанев, Белчо (интервюиращо лице) Св 23
Цветанова, Цветелина Милетиева, 1991- (интервюиращо лице) Св 39
Цветарски, Сергей Цветанов, 1958- (интервюирано лице) Св 10
 
Ч

Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 65
Чергаров, Петър (интервюиращо лице) Св 44
Чипилева, Мария (интервюиращо лице) Св 29
Чирянич, Гордана, 1957- (интервюирано лице) Св 105
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 58
 
Ш

Шешел, Воислав, 1954- (интервюирано лице) Св 32
Шиндаров, Михаил, 1958- (интервюирано лице) Св 8
Шнип, Виктор Анатолиевич, 1960- (автор) Св 103
Шурбанова, Олга Владимирова, 1945- (автор) Св 68
 
Я

Янева, Владимира Янева, 1974- (интервюирано лице) Св 43
 
K

Kumanova, Marija, 1989- вж Куманова, Мария, 1989-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
973 21 21, 3:40 сутринта Св 123
 
А

Автотерапевтично Св 77
Апокалипсис сега. Гротеската в прозата на Любомир Канов Св 110
Афганистанският народ е вече уморен Св 21
 
Б

Без връщане умират тук... Св 102
Безпаметно те обичах Св 130
Безсъние Св 130
Белезите от войната Св 67
Бин Син - лед и пламък Св 146
Будилник Св 122
Българийо! Св 128
Българинът е беден, защото цялата му работа е менте Св 12
България е в най-тежката си ситуация за целия преход Св 53
България и петролният срив Св 37
[Българската народна банка] БНБ издържа тежък стрес тест Св 35
Бюджетът не залага реформи през следващите три години Св 33
Бяла роза Св 122
 
В

В архивите на ДС не лежи минало, а настояще Св 4
В Пелагония Св 98
В часа на грехопада Св 122
Вапцаров си играе с пищова на Яворов Св 106
Вечер на поезията Св 129
Видения за човешкото бедствие Св 62
Визуално рециклиране Св 63
Владимир Василев - между отрицанието и признанието Св 112
Владислав от Бъкстон Св 133
Вместо отговорни политици, получаваме "виновен народ" Св 7
Всяка власт се опитва да влияе на съда Св 43
възхвала на невъзможната любов Св 123
 
Г

Грифон Св 125
Гъбарска есен Св 100
 
Д

Да си поет и без стихове Св 105
[Двадесет и пет] 25 години преди и след 1989 в 6 графики Св 38
Дипломатично и лично Св 19
Днешността през миналото Св 74
"Дни на музиката в Балабановата къща" - стоп кадри Св 68
Добрият актьор винаги ще има работа и признание Св 79
Дъжд, който вали наобратно Св 113
 
Е

Есенна кал Св 122
"Естествен роман" - началото на пътя Св 117
 
Ж

Желязната завеса бе заменена със социална Св 27
Жестоката истина за Македония Св 147
 
З

За една "христоцентрична" ревизия на колективната национална памет Св 6
За кайроса на истината Св 5
За миналото трябва да се говори без страх и клишета, с респект към истината Св 115
За съхраняването на литературното наследство Св 109
За ювелирната литература на Скандинавския север, преводите и плаващите пясъци на книгоиздаването Св 94
Зорница Св 139
 
И

Идва ли промяната в образованието Св 49
Из живота на марионетките Св 123
Из цикъла "Украински мотиви" на Красин Химирски Св 131
Изгрев Св 129
Измислих си всичко... Св 130
Изнасяне Св 126
... изчезват с години Св 123
Икономическото НАТО Св 40
Има глад за българска музика Св 70
Има "гнили ябълки" в Темида, щом има осъдени и за корупция магистрати Св 42
"Има много пишещи хора във Франция" Св 108
Имат ли шанс левите и лявата политика Св 28
 
К

Казахстан заделя 24 млрд. за растеж Св 18
Как да разбираме пенсионните промени Св 45
Как дойде провалът с "Южен поток" Св 55
"Как стигнахме дотук" Св 59
Капитализмът в Европа е в криза Св 30
Киберпрестъпленията генерират огромни приходи Св 58
Китайският пазар се отваря широко Св 20
Ключът до сърцето Св 101
Коледна история Св 140
Колко струва големият шлем Св 54
Конкретното в безпредметното изкуство Св 61
Конфликтите като собственост Св 41
Корупция, сепаратизъм, популизъм Св 26
Краят на големия корупционен шлем Св 24
Краят на реакционните утопии Св 15
Кръговрати Св 122
Къща от рубли Св 34
 
Л

Леопард Св 125
Литература в таблоиден формат Св 90
Литературното събитие на 2014 Св 114
Любов и памет Св 135
Любовна памет Св 144
Любопитството е главна движеща сила в човешката еволюция Св 96
 
М

Мадам Мишима Св 123
"Малък" народ сме, затова гладът ни за онова, което се случва по широкия свят, е особено силен Св 97
Манхайм за 63-ти път Св 72
Международен фестивал на стъклото - 2014 Св 64
Мила картинка Св 122
Можехме да съхраним поне половината индустрия Св 39
Москва отдавна има план Б за газа Св 23
Мястото на Сърбия, България и Македония е рамо до рамо с Русия Св 32
 
Н

Настигнахме скандинавците по деца, родени без брак Св 10
Нация, която не чете, не може да има бъдеще Св 145
Неграмотността стана диагноза за обществото Св 47
(Не)изживяно Св 132
Неизменно заедно Св 73
Непознатият Вапцаров Св 118
Непростимо Св 85
Никола Вапцаров гадае смъртта си от куршум в неизвестно досега стихотворение Св 107
Няма да жертвам СДС заради лични амбиции Св 29
 
О

Обручение Св 130
"Огънят" ще грее 300 години в НДК Св 66
Онзи момент Св 127
Операта като дисидент Св 87
Орисана за сцената Св 69
Орхидея Св 122
Осигуряваме устойчиви инвестиции във всички сектори и през 2015 г. Св 44
Отвъдно бяло Св 130
Отделяне Св 130
Отражения Св 129
Отровният цвят на буржоазията Св 123
Още по-Южен поток Св 25
 
П

Паралелните реалности на един оптимист Св 65
Пата-кюта Св 137
Пиратски страсти и неволи Св 75
По всяко време Св 127
Поезията принадлежи на младите Св 104
Политическият пазар: митове и реалност Св 13
Полифония от отношения и позиции Св 60
Поради Иван Радоев за теб Св 124
Посвещение Св 120
Посещение Св 130
Преглед на печата Св 123
През 2015-а ще спим на гол под Св 11
Прекосяване на Андите Св 119
Премиерата на "Саломе" на Мирослав Йорданов на фестивала за съвременен танц и алтернативни изпълнителски изкуства "Вертиго" Св 82
Пресечна точка Св 86
Приемането на еврото трябва да е цел N 1 Св 36
Признанието на нашата публика е особено ценно Св 88
Провалената държава Св 14
Пускаме напролет първите европари Св 56
Първи опит за здравна реформа Св 52
 
Р

Разпоредиха се с парите на хората за 15 минути Св 46
Разхвърляне на камъните Св 125
река в пусто село... Св 129
Ритуален и традиционен смисъл на Яворовата година на траура Св 116
Родната музика в ефира трябва да е минимум 30% Св 71
 
С

Сам Св 136
Самоубийството на Роб Ейнджъл Св 124
Самсара Св 126
Свети Никола 2 Св 142
Свети Никола и другите Св 141
Свети Никола Мирликийски, моят татко Св 142
Сделката Св 134
Скандалът е вреден за която и да е добра книга Св 1
Скандинавските литератури в България Св 95
Следваща спирка - Театър "Young Vic" Св 83
Слово при връчването на наградата "Хеликон" за съвременна българска проза Св 111
Смъртта на Лола Св 124
Снимката мамина в тихата вечер... Св 103
Споделеност Св 129
Среща по разклоняващи се пътеки Св 93
Среща с Девата Св 143
Сричане на пътя Св 129
Страните от ЦИЕ мост между Европа и Азия Св 20
[Страници в памет на Норберт Рандов] Св 91
Стратегия или тактика Св 16
Страх Св 130
Страховете вътре в нас Св 84
Студентите от защитени професии да са без такса Св 51
Суверенни са само икономически стабилни държави Св 22
Сън Св 130
Със или без "Южен поток", България все губи Св 24
 
Т

"Творецът насочва еволюцията" Св 9
Театралното събитие на 2014 Св 89
Теб, жеравче, от тази клетка тясна... Св 99
Тежкият кръст на неолибералната доктрина: документален ли е филмът "Пет разказа за един разстрел", посветен на Никола Вапцаров? Св 76
Тези думи Св 129
Терористите и чипоносата Иглика Св 138
Толерантност и българщина Св 8
Традиционната история е написана основно от мъже Св 3
Тревисто Св 129
Тревогите на българските творци Св 2
Тютюневият селекционер Христос Георгиев навърши 100 години Св 57
 
У

Учебниците са пълни с тежки до нечовечност знания, но никой не учи децата ни как да бъдат граждани Св 50
Училището не бива да се превръща в стерилна среда Св 48
 
Ф

Филми за страхове и съзряване Св 78
Филмовото събитие на 2014 Св 81
Философията в "Хамлет" - философията-Хамлет Св 92
 
Ч

Четири възможни сценария за развитие на кризата в Източна Украйна Св 17
 
Ш

Шега Св 122
 
Щ

Щастие Св 130
 
Ю

Юбилеят - фокус на проблеми и... успехи Св 80
 
Я

Явлението ДПС - 25 години по-късно! Св 31
 
F

Fractal Св 121

УДК


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 2, Св 65
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 3
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 4


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Св 5
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 6
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 7, Св 8


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Св 9


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Св 10
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 6, Св 8, Св 11, Св 12
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 13
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 14, Св 15
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 32
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 26
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 58
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 29, Св 37, Св 38, Св 39
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 40
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 41
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 42, Св 43
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 44
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 45, Св 46
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 47, Св 48, Св 49, Св 50
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 51


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 52
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 53, Св 54, Св 55
622 МИННО ДЕЛО Св 24, Св 25
63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО Св 56
633.5/.7 ТЕХНИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ Св 57
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Св 58


72 АРХИТЕКТУРА Св 59
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 60, Св 61
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 62, Св 63
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Св 64
75 ЖИВОПИС Св 65, Св 66
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 67
78 МУЗИКА Св 68
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 69
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 70, Св 71
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 72, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80, Св 81
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 79, Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 90, Св 91
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 92
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 93
830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК Св 93
839.5 СЕВЕРНОГЕРМАНСКИ И СКАНДИНАВСКИ ЛИТЕРАТУРИ Св 94, Св 95
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Св 96, Св 97
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 98
882.6 БЕЛОРУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 104
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 105
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117, Св 118
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 119, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 144
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 144
894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 145
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 146


92 БИОГРАФИИ Св 57, Св 91, Св 146
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 147
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 15

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Адамс, Джон (1947-) Св 87
Александрова, Ивайла Св 76
Андрюс, Бенедикт Св 83
 
Б

Бенямин, Валтер (1892-1940) Св 5
Бин, Син (1900-1999) Св 146
Божидарова, Ина Св 84
Бонев, Костадин (1951-) Св 76
 
В

Валзер, Роберт (1878-1956) Св 93
Вапцаров, Никола вж Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942)
Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942) Св 76, Св 106, Св 107, Св 118
Василев, Владимир (1883-1963) Св 112
Вълчев, Александър (1973-) Св 63
 
Г

Георгиев, Христос вж Георгиев, Христос Димитров (1914-)
Георгиев, Христос Димитров (1914-) Св 57
Господинов, Георги (1968-) Св 117
 
Д

Дамянов, Крум вж Дамянов, Крум Димитров (1937-)
Дамянов, Крум Димитров (1937-) Св 62
Дарвин, Чарлз (1809-1882) Св 9
 
Е

Ердоган, Реджеп (1954-) Св 16
 
Ж

Живков, Тодор вж Живков, Тодор Христов (1911-1998)
Живков, Тодор Христов (1911-1998) Св 15
 
З

Зебалд, В. Г. (1944-2001) Св 93
 
И

Ибсен, Хенрик (1828-1906) Св 85


Йорданов, Мирослав Св 82
 
К

Канов, Любомир вж Канов, Любомир Младенов (1944-)
Канов, Любомир Младенов (1944-) Св 110
Карастоянов, Христо вж Карастоянов, Христо Тодоров (1950-)
Карастоянов, Христо Тодоров (1950-) Св 111
Кунчева, Веселка (1976-) Св 84
 
М

Марков, Дянко вж Марков, Дянко Георгиев (1922-)
Марков, Дянко Георгиев (1922-) Св 15
Монева, Яна вж Монева, Яна Симеонова (1975-)
Монева, Яна Симеонова (1975-) Св 113
Москов, Петър вж Москов, Петър Стефанов (1970-)
Москов, Петър Стефанов (1970-) Св 52
Москов, Стефан вж Москов, Стефан Стефанов (1960-)
Москов, Стефан Стефанов (1960-) Св 86
 
Н

Нешков, Темелко вж Нешков, Темелко Иванов (1928-2013)
Нешков, Темелко Иванов (1928-2013) Св 147
 
П

Пирандело, Луиджи (1867-1936) Св 86
Попова, Моника вж Попова, Моника Петрова (1968-)
Попова, Моника Петрова (1968-) Св 60
Путин, Владимир вж Путин, Владимир Владимирович (1952-)
Путин, Владимир Владимирович (1952-) Св 16, Св 34
 
Р

Райнова, Ваня Св 75
Рандов, Норберт (1929-2013) Св 91
Рахой, Мариано (1955-) Св 26
 
С

Стоянов, Светослав Св 75
 
У

Уилямс, Тенеси (1911-1983) Св 83
 
Ш

Шарков, Крис (1984-) Св 85
Шекспир, Уилям (1564-1616) Св 92
 
Я

Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Св 116

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Афганистан Св 21
 
Б

България Св 24, Св 32, Св 35, Св 37, Св 38, Св 39, Св 52, Св 53, Св 54
 
В

Венеция Св 59
 
Е

Европа Св 28
Европейски съюз Св 25, Св 40
 
И

Източна Европа Св 20
 
К

Китай Св 20
 
М

Македония Св 32
Манхайм Св 72
 
П

Пловдив Св 68, Св 74
 
Р

Русия Св 17, Св 24, Св 25, Св 32, Св 34, Св 54
 
С

София Св 64, Св 78
Съединени американски щати Св 40
Сърбия Св 32
 
У

Украйна Св 14, Св 17
 
Х

Хайделберг Св 72
 
Ц

Централна Европа Св 20