Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Новини
За нас
Каталози и ресурси
Контакти
Начало  
Новини  
Каталози и ресурси  
Услуги  
Партньори. Дарители. Медии  
Професионална информация  
Научноизследователска дейност  
Конкурси, обяви, обществени поръчки  
 

  Дигитална  
  Библиотека  
   
Търсене  
 
Електронен каталог COBISS/OPAC  
Своден каталог COBIB.BG  
Бази данни по абонамент  
Дигитална библиотека  
Полезни адреси в Интернет  
Национален регистър на издаваните книги в България  
 

image

 

image

image

image

 

 
   
 
Специализирана сбирка по библиотекознание
Специализирана сбирка по библиотекознание

Обем и съдържание
      Това е уникална сбирка за нашата страна, която съдържа над 16 000 т. монографични издания и ценни справочници, над 100 заглавия специализирани периодични издания в областта на библиотекознанието, библиографията, книгознанието и издателското дело, научната информация. Към сбирката принадлежат също така и: отчетно-статистическа документация на регионалните и областните библиотеки в България; отчети и пътеводители на чужди национални библиотеки; стандарти по библиотечно дело; материали на международни библиотечни организации /ИФЛА и др./; материали от библиотечни форуми и конференции: доклади от командировки на сътрудниците на Библиотеката в чужбина.

История
     През 1957 г. излиза нормативен акт за задачите и устройството на Библиотеката, според който й се възлагат функции, свързани с оказване на методична помощ на различните видове библиотеки в страната. За да има добра база за изпълнението на тази задача към създадения тогава Научно-методичен кабинет се организира специализирана читалня с библиотековедска литература. През годините се осигурява постоянен приток на текущи публикации на библиотеки и библиотечни институции, системно се набавят книги и периодични издания по пътя на книгообмена, покупката и абонамента. До 1993 г. Читалнята е  част от Научно-методическия център към Националната библиотека, а от 2007 г. е самостоятелен сектор към Направление „Специални колекции”и днес функционира като важно информационно звено в областта на библиотечното дело.

Каталози
     Поддържа се система от каталози и картотеки за съответните видове издания, като специално внимание се отделя на систематичната картотека на статиите, в която аналитично е разработена цялата библиотековедска периодика и част от сборниците.

Достъп
     Сбирката се ползва от сътрудници и научни работници на Библиотеката, от преподаватели в библиотечните колежи и катедри, от много специалисти в посочените области. Тя е съсредоточена в Читалня № 7 на Библиотеката, която е с работно време за читатели от 8.30 ч. до 17. 00 ч. от понеделник до петък. В Читалнята се осъществява и част от координационната дейност, свързана с оказването на експертна и консултантската помощ на библиотеките в страната.

 
 
 
 
 
     
бг / en
Колекции  
Фондове и колекции  
Славяноезични и чуждоезични ръкописи  
Старопечатни, редки и ценни книги  
Български исторически архив  
Колекции на Ориенталски отдел  
Картографски и графични издания  
Официални издания  
Музикални издания и звукозаписи  
Архив на българската книга  
Чуждестранна литература и периодика  
Справочни издания  
Специализирана сбирка по библиотекознание  
Специализирана сбирка по библиотекознание
  Резултати 1 - 1 от 1
1 
Събития
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „МОНОЛОГ НА ЕДИН САМОТЕН МАХМУРЛИЯ” НА БОРИС КИТАНОВ
Покана за благотворителен Коледен базар

Услуги  
 
За читатели  
За издатели  
За библиотеки  
Специализирани услуги  
Попитай библиотекаря  
Често задавани въпроси  
Архив на библиографските справки  
 
Полезна информация  
 
Депозитни списъци  
Новопостъпили чужди книги  
Статии за хора с увреждания  
Книги за хора с увреждания  
 
Полезни формуляри  
 
Талон за абонамент на списание "БИБЛИОТЕКА" за 2017 г.  
Библиографска справка  
Депозитен формуляр  
Талон за абонамент на списание "БИБЛИОТЕКА" за 2016 г.  
 
Карта на сайта  
 

 

image
Българската книга лети на крилете на България Ер!

София 1504, бул. "Васил Левски" 88
тел.: (+ 359 2) 91 83 101; факс: (+ 359 2) 843 54 95
Национална Библиотека на Република България 2009. Всички права запазени.

Created by Web Publishing House, powered by Face Control