Абонаментна кампания за 2017 г. на списание „Библиотека”

Уважаеми колеги и читатели, Абонаментната кампания за 2017 г. на списание „Библиотека” продължава! Талон за абонамент Тиражът на списание „Библиотека” е ограничен! Крайният срок за абонамент е 28 февруари 2017 г. Абонирайте се!

13.01.2017|Новини|

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще дари книги за читалището в Хитрино

Ръководството на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” взе решение да дари книги на библиотеката при Народно читалище „Пробуда – 1929” в село Хитрино. През 2017 г. периодично ще бъдат изпращани нови заглавия на читалищната библиотека в село Хитрино. С тази символична подкрепа библиотечните специалисти от Националната библиотека изразяват своята съпричастност към всички засегнати [...]

12.01.2017|Новини|

Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Изграждане и развитие на [...]

14.12.2016|Новини|

Безплатен достъп до Central & Eastern European Academic Source

Уважаеми читатели, Предоставен ни е едномесечен безплатен достъп (6.12.2016-6.01.2017) до Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). Това е мултидисциплинарна,  многоезикова база данни, предлагаща пълни текстове (включително PDF) от научни списания, издавани в централните и източноевропейски страни. Колекцията съдържа  пълнотекстови публикации, покриващи академични области като бизнес и икономика, медицина, политически науки, право, библиотечни и [...]

06.12.2016|Новини|

Нощ на театрите

19.11.2016|Новини|

DMS KNIGA на 17 777: кампания на Националната библиотека за закупуване на камера за аноксия

Продължава кампанията за набиране на 50 000 лева за камера за дезинфекция по метода „Аноксия”, която Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” стартира на 14 септември. Закупуването на подобна камера ще ни даде възможност да използваме най-съвременната екологична технология за нетоксично почистване и спасяване на старинни книги и документи. От днес вече е [...]

20.10.2016|Новини|