Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ организира курс за прилагането на Универсална десетична класификация в класификационната и каталожната практика на библиотеките

  Във връзка с отпечатването на Универсална десетична класификация. Съкратено издание, 2017 год., Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" организира курс за прилагането й в класификационната и каталожната практика  на библиотеките. Курсът ще бъде проведен в рамките на един ден ( 10.00 - 16.00 ч.) с лектори  доц. д-р А. Тотоманова и доц. [...]

14.03.2017|Новини|

Достъп до East View – пълнотекстова рускоезична онлайн база данни за регистрирани читатели

От 2017 г. единствено Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” предоставя на своите потребители достъп до East View – пълнотекстова рускоезична онлайн база данни "Библиотечное и информационное обслуживание", която включва 28 списания. Универсалната база данни по библиотекознание обхваща най-важните професионални периодични издания на руски език, предлагащи актуална информация от библиотечната теория и практика, библиографията, [...]

27.02.2017|Новини|

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГА ДОСТЪП ДО НАЙ-НОВИТЕ ХИБРИДНИ БАЗИ ДАННИ

През 2017 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” осигури достъп на своите читатели до нови и изключително разнообразни по съдържание бази данни. Националната библиотека подбра четири от колекциите на издателство Alexander Street, като три от тях са сред най-новите, а именно: Border and Migration Studies Online ; Twentieth Century Religious Thought. Vol. I: Christianity [...]

24.02.2017|Новини|

Обезопасена е зоната около аварията на част от покрива

Във връзка с аварията на част от покрива в Националната библиотека в петък – 03.02.2017 г., са взети мерки от страна на ръководството на библиотеката. Зоната около аварията е обезопасена и се изчакват решенията на застрахователя и Министерството на културата.  

08.02.2017|Новини|

Абонаментна кампания за 2017 г. на списание „Библиотека”

Уважаеми колеги и читатели, Абонаментната кампания за 2017 г. на списание „Библиотека” продължава! Талон за абонамент Тиражът на списание „Библиотека” е ограничен! Крайният срок за абонамент е 28 февруари 2017 г. Абонирайте се!

13.01.2017|Новини|

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще дари книги за читалището в Хитрино

Ръководството на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” взе решение да дари книги на библиотеката при Народно читалище „Пробуда – 1929” в село Хитрино. През 2017 г. периодично ще бъдат изпращани нови заглавия на читалищната библиотека в село Хитрино. С тази символична подкрепа библиотечните специалисти от Националната библиотека изразяват своята съпричастност към всички засегнати [...]

12.01.2017|Новини|

Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Изграждане и развитие на [...]

14.12.2016|Новини|

Безплатен достъп до Central & Eastern European Academic Source

Уважаеми читатели, Предоставен ни е едномесечен безплатен достъп (6.12.2016-6.01.2017) до Central & Eastern European Academic Source (CEEAS). Това е мултидисциплинарна,  многоезикова база данни, предлагаща пълни текстове (включително PDF) от научни списания, издавани в централните и източноевропейски страни. Колекцията съдържа  пълнотекстови публикации, покриващи академични области като бизнес и икономика, медицина, политически науки, право, библиотечни и [...]

06.12.2016|Новини|

Нощ на театрите

19.11.2016|Новини|