Уважаеми читатели,
информираме ви, че 24 и 25 май 2019 г. са неработни дни за Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. На 27 май 2019 г. институцията няма да работи с читатели, поради обичайната месечна проверка на фондовете.

2019-05-20T17:17:07+00:00 20.05.2019|Новини|

МАНИФЕСТ НА БИБЛИОТЕКИТЕ ЗА ЕВРОПА
БИБЛИОТЕКИТЕ СА ВАЖНИ ЗА ЕВРОПА И ЕВРОПА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

Политиките на европейско ниво и решенията взети в Брюксел и Страсбург, имат значително въздействие върху библиотеките. За да се подготвят за предстоящия мандат на Европейския парламент, ИФЛА в партньорство с EBLIDA, Public Libraries 2030, LIBER и SPARC Europe разработиха Манифест на библиотеките за Европа (A Library Manifesto for Europe).

Манифестът подчертава необходимостта от установяване на приоритетите на библиотеките и техните потребители и търсенето на гаранции за успех, както и стимулирането на дейностите, свързани с подкрепата на образованието и уменията, изследванията и иновациите. Европа има ключова роля в подкрепата си към библиотеките в световен мащаб както чрез програмите си за развитие, така и чрез позициите си относно въпросите, свързани с авторското право.

Пълен текст на превода на документа на български език, можете да видите тук.

Пълен текст на оригиналния документ можете да видите тук.

2019-05-17T20:34:43+00:00 17.05.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ПОРАДИ НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ТАЗИ ГОДИНА НА 24 МАЙ - ПРАЗНИКА НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА,
В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

2019-05-17T16:31:38+00:00 17.05.2019|Новини|

БЕЗПЛАТНИ ЧИТАТЕЛСКИ КАРТИ В ДЕНЯ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

Екипът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” честити Професионалния празник на библиотечните и информационните работници и патронния празник на най-стария културен институт в България!

Пожелаваме на всички колеги библиотекари, читатели и радетели на българското слово здраве и успехи в благородното им дело!

По повод празника на 11 май, събота, Националната библиотека ще издава безплатни едногодишни читателски карти от 9:00 до 15:00 часа.

2019-05-09T12:26:57+00:00 09.05.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ 6 МАЙ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И УСПЕХИ!

НА 4, 5 и 6 МАЙ 2019 Г. БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ.

2019-05-07T11:26:16+00:00 02.05.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА  „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ 1 МАЙ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕХИ!

НА 1 МАЙ 2019 Г. БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ.

2019-05-07T11:23:53+00:00 30.04.2019|Новини|

Уважаеми автори/издатели,

Отговаряйки за изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведениия и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ), Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ви уведомява, че съгласно чл. 2б, ал.2 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и необходимостта от регистрация на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове, и на лицата на академични длъжности в Република България в Регистъра на академичния състав на Република България към Националния център за информация и документация, депозираните със закъснение документи в библиотеката, ще бъдат обработени и видими в електронния каталог COBISS/OPAC по общия ред на постъпилите по депозит документи.

За нуждите на електронния каталог е необходимо закъснелите документите да бъдат придружени със следната информация: три имена, година на раждане, научна степен/академична длъжност, област на знание за лицата с интелектуална отговорност (автори, съставители, редактори и т.н.).

За връзка: l.savcheva@nationallibrary.bg

2019-05-07T11:45:38+00:00 24.04.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“

ВИ  ЧЕСТИТИ СВЕТЛИТЕ  ВЕЛИКДЕНСКИ  ПРАЗНИЦИ !

ОТ 26 ДО 29 АПРИЛ ВКЛ. 2019  Г. БИБЛИОТЕКАТА  НЯМА ДА РАБОТИ.

2019-04-24T09:29:16+00:00 24.04.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ  С  ЦЕЛ  ОПАЗВАНЕ  И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ДОКУМЕНТИ  СТАРТИРА  ОБРАБОТВАНЕТО  ИМ  В  КАМЕРАТА  АНОКСИЯ

КНИГИТЕ  ОТ  СИГ.  21 624    ДО  СИГ.  22 999

НЯМА  ДА  СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ  ЗА ПОЛЗВАНЕ  ОТ  ЧИТАТЕЛИ

ОТ  23  АПРИЛ  ДО  31  МАЙ  2019  ГОД.

МОЛЯ  ДА  НИ  ИЗВИНИТЕ  ЗА  ПРИЧИНЕНОТО  НЕУДОБСТВО.

2019-04-23T12:03:46+00:00 23.04.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ПОРАДИ  МЕСЕЧНА  ПРОВЕРКА НА  ФОНДОВЕТЕ

НА 22  АПРИЛ  (ПОНЕДЕЛНИК)

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“

НЯМА  ДА  РАБОТИ  С  ЧИТАТЕЛИ.

 

 

2019-04-17T14:33:07+00:00 17.04.2019|Новини|