УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ 6 МАЙ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И УСПЕХИ!

НА 4, 5 и 6 МАЙ 2019 Г. БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ.

2019-05-07T11:26:16+03:0002.05.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА  „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВИ ЧЕСТИТИ 1 МАЙ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕХИ!

НА 1 МАЙ 2019 Г. БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ.

2019-05-07T11:23:53+03:0030.04.2019|Новини|

Уважаеми автори/издатели,

Отговаряйки за изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведениия и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ), Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ви уведомява, че съгласно чл. 2б, ал.2 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и необходимостта от регистрация на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове, и на лицата на академични длъжности в Република България в Регистъра на академичния състав на Република България към Националния център за информация и документация, депозираните със закъснение документи в библиотеката, ще бъдат обработени и видими в електронния каталог COBISS/OPAC по общия ред на постъпилите по депозит документи.

За нуждите на електронния каталог е необходимо закъснелите документите да бъдат придружени със следната информация: три имена, година на раждане, научна степен/академична длъжност, област на знание за лицата с интелектуална отговорност (автори, съставители, редактори и т.н.).

За връзка: l.savcheva@nationallibrary.bg

2019-06-22T12:29:12+03:0024.04.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“

ВИ  ЧЕСТИТИ СВЕТЛИТЕ  ВЕЛИКДЕНСКИ  ПРАЗНИЦИ !

ОТ 26 ДО 29 АПРИЛ ВКЛ. 2019  Г. БИБЛИОТЕКАТА  НЯМА ДА РАБОТИ.

2019-04-24T09:29:16+03:0024.04.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ  С  ЦЕЛ  ОПАЗВАНЕ  И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ДОКУМЕНТИ  СТАРТИРА  ОБРАБОТВАНЕТО  ИМ  В  КАМЕРАТА  АНОКСИЯ

КНИГИТЕ  ОТ  СИГ.  21 624    ДО  СИГ.  22 999

НЯМА  ДА  СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ  ЗА ПОЛЗВАНЕ  ОТ  ЧИТАТЕЛИ

ОТ  23  АПРИЛ  ДО  31  МАЙ  2019  ГОД.

МОЛЯ  ДА  НИ  ИЗВИНИТЕ  ЗА  ПРИЧИНЕНОТО  НЕУДОБСТВО.

2019-04-23T12:03:46+03:0023.04.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ПОРАДИ  МЕСЕЧНА  ПРОВЕРКА НА  ФОНДОВЕТЕ

НА 22  АПРИЛ  (ПОНЕДЕЛНИК)

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“

НЯМА  ДА  РАБОТИ  С  ЧИТАТЕЛИ.

 

 

2019-04-17T14:33:07+03:0017.04.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ  С  ЦЕЛ  ОПАЗВАНЕ  И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ДОКУМЕНТИ  СТАРТИРА  ОБРАБОТВАНЕТО  ИМ  В  КАМЕРАТА  АНОКСИЯ  КНИГИТЕ  ОТ  СИГ.  20 197    ДО  СИГ.  21 623 НЯМА  ДА  СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ  ЗА ПОЛЗВАНЕ  ОТ  ЧИТАТЕЛИ  ОТ  20  МАРТ  ДО  30  АПРИЛ  2019  ГОД.

МОЛЯ  ДА  НИ  ИЗВИНИТЕ  ЗА  ПРИЧИНЕНОТО  НЕУДОБСТВО.

2019-03-20T15:01:00+03:0020.03.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ПОРАДИ  МЕСЕЧНА  ПРОВЕРКА НА  ФОНДОВЕТЕ,

НА 25  МАРТ  (ПОНЕДЕЛНИК)  НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА „СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“

НЯМА  ДА  РАБОТИ  С  ЧИТАТЕЛИ.

2019-03-20T08:11:50+03:0020.03.2019|Новини|

Уважаеми читатели,

Националната библиотека Ви предлага временен пробен достъп до Central and Eastern European Online Library (CEEOL), водещ доставчик на високо качествени списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа.

CEEOL предлага на учени, изследователи и студенти достъп до разнообразно академично съдържание, което постоянно нараства. Понастоящем CEEOL обхваща над 2 000 списания и 480 000 пълнотекстови статии, над 2 200 електронни книги и 2 500 документи –отчети, официални доклади, правителствени документи и др.

Достъпът е осигурен от 19 март до 5 април 2019 г. и се осъществява чрез IP мрежата на Националната библиотека от адрес: www.ceeol.com .

2019-03-19T16:46:17+03:0019.03.2019|Новини|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ  НА  16 МАРТ (СЪБОТА)  ПОРАДИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА  ЕЛЕКТРОННАТА  СИСТЕМА „COBISS”  НА  НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА, ИЗДАВАНЕТО  НА  БИБЛИОТЕЧНИ КАРТИ  И  ЕЛЕКТРОННИ  СПРАВКИ ЩЕ  СЕ  ИЗВЪРШВА  ДО  14.00  Ч.

2019-03-15T17:47:56+03:0015.03.2019|Новини|