9 – 30 септември, Зала „История на книгата” – Поредица „Книжовен калейдоскоп“: експозиция, посветена на образованието (учебници, образци за чистописание, музикални учебни помагала)

През месец септември 2019 г. поредицата "Книжовен калейдоскоп" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" посреща посетителите с експозиция на тема "Ръкописните учебници на Българското възраждане". В единичната витрина с микроклимат в зала "История на книгата" са изложени пет документа от колекциите на отдел "Ръкописи и старопечатни книги", които показват разнообразието на знания и [...]