Официално посещение в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ на Н.Пр. г-н Абдулазиз ал Матар, временно управляващ посолството на Кралство Саудитска Арабия в България и д-р Абдуломен Шараф, съветник в посолството

Доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се срещна с Н.Пр. г-н Абдулазиз ал Матар, временно управляващ посолството на Кралство Саудитска Арабия в България и д-р Абдуломен Шараф, съветник в посолството. На работната среща бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество между Националната библиотека и фондация „Крал Абдулазиз“.

Акцент в разговорите беше подписване на меморандум за сътрудничество между двете страни.

2016-11-19T23:16:42+03:0019.07.2016|Събития|

Официално посещение на Н.Пр. Микола Балтаджи, посланик на Украйна в България в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

На 18 юли 2016 г. Н. Пр. Микола Балтаджи, посланик на Украйна в България се срещна с доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. На срещата беше обсъден съвместен проект – организиране на изложба на художествени фотографии с название „Киево-Печорска Лавра – светиня на Украйна“, с която ще бъде отбелязана 25-годишнината от независимостта на Украйна.

За откриването на изложбата се очаква да пристигне и директора на Киево-Печорска Лавра г-н Любомир Михайлина.

В хода на разговора доц. д-р Кр. Александрова, направи предложение Националната библиотека да дари книги за Центъра за българистика в Киевския университет „Тарас Шевченко“, за да бъде подкрепена българска диаспора и студентите, изучаващи български език.

Срещата премина в дух на взимно уважение и активна готовност от двете страни за продължаване на доброто сътрудничеството между двете институции.

2016-11-24T09:43:38+03:0018.07.2016|Събития|

Среща на доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, с г-н Славчо Атанасов председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание

На 7 юли 2016 г., по покана на Председателя на Комисията по култура и медии в Народното събрание Славчо Атанасов  с доц. д-р Красимира Александрова, бяха обсъдени въпроси касаещи дейността на Националната библиотека и възможностите за ефективна координация между обществените библиотеки в страната. На предложението ѝ за включване на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Регионалните библиотеки в комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г., г-н Атанасов пое ангажимент за подкрепа и съдействие.

2016-11-24T09:47:26+03:0007.07.2016|Събития|

Среща на доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, с г-н Гийом Робер, съветник културно сътрудничество в Посолството на Франция в София и директор на Френския институт в България

На 5 юли в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се проведе официална среща между доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, и г-н Гийом Робер, съветник културно сътрудничество в Посолството на Франция в София и директор на Френския институт в България. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с Френската национална библиотека, както и бъдещата организация на изложба в Лувър през 2018 г., която да представи ценните ориенталски архиви на Националната библиотека.

В тази връзка и за да запознаят госта със съкровищата на отдела в срещата взеха участие проф. Стоянка Кендерова, Милена Колева-Звънчарова, ръководител отдел „Ориенталски сбирки”. Те представиха структурата на отдела, която се състои от три основни колекции ориенталски архиви, ръкописни книги и старопечатни книги. На вниманието на г-н Робер бяха представени някои от най-известните и атрактивни документи от тези колекции: документ на арабски език с печат на ген. Клебер; красиво изписан берат за отдаване на държавен приходоизточник в Мала Азия от 1721 г.; джуз от Корана, препис от ХVI в.; астрономическите таблици на Улугбег, препис от втората половина на XVII в.;  Поема за подвизите на Тимур, на персийски език, препис от 1538 г.; „Книга за развлечение на копнеещия да преброди страните от Идриси”, препис от ХVI в.; турска граматика на френски език от печатницата на Ибрахим Мютеферика и „Огледало на света”, от Кятиб Челеби с 39 цветни карти и графики, старопечатно издание.

2016-12-06T16:56:42+03:0005.07.2016|Събития|

Работна среща на разработчици на библиотечен софтуер в НБКМ

На 04.07.2016 г. по покана на директора на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, се проведе среща с разработчици на библиотечен софтуер. Присъстваха инж. д-р Никола Бажлеков от Примасофт ООД, Румен Чернаев и Светлозар Мечков от ПС-ТМ ООД, Надя Карачоджукова от НБКМ – ръководител на център Cobiss и Константин Колев – изпълнителен директор на Kolbis АД. Обсъдени бяха възможностите за интеграция на библиотечни информационни ресурси на национално ниво. Единодушно беше откроена ролята на Националната библиотека по отношение на координиране на дейностите свързани с комуникацията на хоризонтално и вертикално ниво. Срещата премина в дух на позитивизъм и ясно заявено желание за портньорство.

2016-12-06T16:58:46+03:0004.07.2016|Събития|