Ръкопис от Националната Библиотека „Св. св. Кирил и Методий” гостува на международна изложба в Белград

Най-ранният запазен славянски препис на Романа за Александър ще бъде част от международна изложба в Белград, озаглавена „Светът на сръбските ръкописи (от ХІІ до ХVІІ век)”. Ръкописът, известен в научните среди с названието „Сръбска (Софийска) илюстрована Александрия”, е датиран към 30-те – 40-те години на ХV век. Текстът разказва за живота и завоеванията на Александър Македонски и представлява единствения днес славянски препис на античната повест, съдържащ обширен цикъл от миниатюри. Ръкописът е част от сборник, който включва още разказа за Троянската война (Троянската притча), поучителни слова, гадателни текстове, врачувания за болест и др.

Експозицията ще бъде представена в галерията на Сръбската академия на науките и изкуствата от 22 август до 30 септември 2016 г. като съпътстващо събитие на 23 Международен конгрес по византинистика – световен научен форум, организиран на всеки пет години.

Ръкописът е част от колекцията „Славянски ръкописи” на Националната библиотека.

2016-11-24T10:36:12+03:0022.08.2016|Събития|

На 16.08.2016 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бе приложен методът аноксия

Инициативата за това събитие е на директора на НБКМ, като аноксията ще бъде проведена от експерти от УНИБИТ и фирма Хрикат – съхранение и опазване на културното наследство.

Аноксия означава свободна от кислород среда. Това е световно известен нетоксичен екологичен метод за лечение и превенция на обекти на културното наследство. В тази среда в резултат от липсата на кислород, който е заместен от азот (99,9 %) микроорганизмите се дехидратират и по този начин биват унищожени напълно. Средата представлява затворено херметическо пространство, т. нар. „балон”, в който се поставят материалите за превенция, дезинфекция и дезинсекция. Задължително се контролират параметрите в това пространство: влажността на въздуха 50%; концентрация на кислород 0,1%; температура 20-23 градуса.

В НБКМ ще бъдат подложени на атмосфера аноксия документи върху хартия от Ориенталския отдел и Български исторически архив.

2016-11-24T10:20:25+03:0016.08.2016|Събития|

Официално посещение и връчване на дарение от Н. Пр. г-н Абдулазиз ал Матар, временно управляващ посолството на Кралство Саудитска Арабия за Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

3 август 2016 г., 11.30 ч.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, получи дарение от три броя компютърни конфигурации и приложен софтуер от посолството на Кралство Саудитска Арабия в България.

На официалното връчване на дарението Н.Пр. г-н Абдулазиз ал Матар, временно управляващ посолството на Кралство Саудитска Арабия, изказа готовността на страната, която представлява да помага и за в бъдеще за развиване на доброто сътрудничество между Националната библиотека и фондацията „Крал Абдулазиз“.

От своя страна доц. д-р Кр. Александрова, благодари за направеното дарение и жеста към Националната библиотека.

2016-11-24T10:05:08+03:0003.08.2016|Събития|

Посещение на г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по култура и медии в 43-то Народно събрание в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

По покана на доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по култура и медии в 43-то Народно събрание и г-жа Румяна Атанасова, главен експертен сътрудник в същата комисия посетиха Националната библиотека.

Доц. д-р Кр. Александрова запозна гостите със състоянието на сградния фонд на Библиотеката. Показани им бяха хранилищата, в които се съхранява книжовното богатство на Република България. Гостите бяха информирани за специфичните дейности, които се осъществяват през месец август от библиотечните специалисти – инвентаризация, почистване и обезпрашаване на хранилищата.

Всички се обединиха около заключението, че е нужно извършването на спешни ремонтни дейности, за да може Библиотеката да функционира нормално в бъдеще.

2016-12-06T16:52:39+03:0003.08.2016|Събития|