Посещение на гости от Национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Скопие и Македонската академия на науките и изкуствата в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

На 16 декември 2016 г. представителна група от Националната и университетска библиотека „Св. Климент Охридски” – Скопие и Македонската академия на науките и изкуствата посети Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Гостите от Република Македония бяха посрещнати от доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, и от д-р Марчела Борисова, зам.-директор, които ги приветстваха и поздравиха. Те се запознаха с историята на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, с архитектурата на сградата, нейните читални зали и каталози. Д-р Ивайла Богданова, ръководителят на отдел „Реставрационен център“, представи дейността му и ги запозна със спецификата на методите за реставрация на документи и книги. Бяха показани изключително ценни екземпляри от старопечатни книги и два ръкописа от богатите колекции на Националната библиотека. Украсеното с плетенични заставки и инициали Ловчанско четириевангелие на Петър Граматик от 1555 г. впечатли гостите и със сребърния си обков, изпълнен от софийски златари в началото на ХІХ в. Учебникът по гръцки език на Захарий Христодулов от 1849 г., калиграфски изписан и изящно украсен ръкопис под влияние на аробаграфичната традиция, от своя страна, стана причина да бъде припомнена романтичната предистория на едно българско възрожденско семейство. „Световната хроника” на Хартман Шедел на латински език от 1493 г. – един от най-богато илюстрираните инкунабули, привлече на свой ред вниманието на гостите с гравюрите на европейски средновековни градове крепости и с географските карти, а Октоихът на Гюрг Църноевич от 1494 г. и Четвероевангелието на монах Макарий от 1512 г. припомниха за ранната история на южнославянското книгопечатане. Две миниатюрни книги – издание на молитвата „Отче наш” и двуезичен речник от началото на ХІХ в., създадоха поводи за усмивки и запечатване на впечатленията в поредица от фотографии за спомен от посещение, за което се погрижиха д-р Бояна Минчева, Нона Петкова и доц. д-р Любомир Георгиев – специалисти от направление „Опазване на ръкописно-документално наследство”.

Накрая уважаемите гости посетиха и разгледаха благотворителния базар на книги, организиран в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Той е част от кампанията за набиране на средства за закупуване на камера по метода „Аноксия”.

001

Фотограф: Стефан Рангелов

2016-12-19T17:12:59+03:0016.12.2016|Събития|

Бойко Ламбовски представи „Аутисо” в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

На 14 декември 2016 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се състоя втората поред поетична среща, част от съвместната инициатива на Библиотеката и на „Галерия на думите”. Гостува поетът Бойко Ламбовски, който представи последната си стихосбирка „Аутисо”, публикувана от Издателска къща „Жанет-45”.

Бойко Ламбовски твори повече от четири десетилетия, а от неговата поезия струи любов, философски размисли, романтика, ирония и самоирония. Поезията му има широк диапазон. Водеща тема е любовта и уважението към езика, предадено чрез неговото многообразие и лексикално богатство. Или както шеговито сподели поетът: „Ролята на творците е да почистват ръждясалите думи и чрез своите творби да ги превръщат в лъскави и нови слова”.
Още в началото поетът благодари на Националната библиотека за гостоприемството, като сподели, че за него тя е своеобразен пазител на националната и интелектуална памет на литературоцентрично общество като българското. Именно затова „Националната библиотека има важната роля да бъде свързващото звено между миналото, настоящето и бъдещето”.

Авторът прочете в началото стихотворението си „Лъвска победа”, което е включено в неговата първа книга. Написал го е 18-годишен. Последваха стихове от „Аутисо”, поднесени в дух на самоирония и шега, което предизвика топли и положителни емоции. Бойко Ламбовски самоиронично сподели, че със стиховете от новата си книга „приканва гостите да видят колко много си е развалил стилът на писане”.

Приятно изненадани от нежните музикални изпълнения на цигулка, поднесени професионално от 9-годишната Василия Владимирова, възпитаничка на НМУ „Любомир Пипков”, гостите възторжено я аплодираха.

Приятели на поета споделиха спомени, истории и мисли от миналото. Те му пожелаха да продължава да твори, защото писателите имат мисия да пазят и развиват българския език. За важната роля на поетите г-н Анго Боянов направи интересно сравнение: „Големите поети знаят къде да сложат думата, така както опитните зидари, след като вдигнат камъка, знаят къде точно да го поставят”.

Следващата изява на съвместната инициатива на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и „Галерия на думите” ще бъде през януари 2017 г.

g0

Save

Фотограф: Иван Добромиров

2017-02-06T16:25:14+03:0016.12.2016|Галерия на думите, Събития|

Посрещане на гости от Република Турция

На 14 декември 2016 г. г-н Джемал Текканат, съветник по култура и туризъм към Посолството на Република Турция, и господата Ахмет Кот и Мустафа Фъратлъ от Фондация „Тюрк дюнясъ“ гостуваха на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Д-р Марчела Борисова, заместник-директор по библиотечните дейности, и сътрудници на отдел „Ориенталски сбирки“ посрещнаха гостите и ги запознаха с дейността на Библиотеката. Те бяха информирани и за специфичната дейност на отдел „Реставрационен център“, представен им от д-р Ивайла Богданова.

Целта на посещението на г-н Джемал Текканат и на господата Ахмет Кот и Мустафа Фъратлъ беше установяване на ползотворен контакт с Националната библиотека. Обсъдени бяха възможностите за бъдещо сътрудничество.

img_00

2016-12-15T17:37:04+03:0015.12.2016|Събития|

Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

noirКонсорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020).

Проектът е по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, специфична цел 1 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, компонент 4„Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Официалните документи по процедурата са публикувани на адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409.

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др. 

Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят следните данни:

Кандидат за асоцииран партньор
Пълно наименование  
Правен статут  
ЕИК/БУЛСТАТ  
Седалище и адрес на управление:

/държава, населено място, пощенски код, улица, ж.к., кв. №, бл., вх., ет., ап./

 
Адрес за кореспонденция:

/държава, населено място, пощенски код, улица, ж.к., кв. №, бл., вх., ет., ап./

 
Основна дейност на организацията  
Телефонен номер и код на населеното място  
Номер на факс и код на населеното място  
Електронна поща  
Интернет страница  
Име и длъжност на лицето с право да представлява организацията  

 

Кандидатите за асоциирани партньори трябва да попълнят образец Приложение IIа.

Кандидатите следва да изпратят своите данни и сканирано Приложение IIа на адрес project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Крайният срок за кандидатстване е 5 януари 2016 г.

2016-12-14T14:37:05+03:0014.12.2016|Новини|

„ПОСЛЕДНАТА ПРОБОЙНА” на ДИМИТЪР НИКИФОРОВ – ЛИТЕРАТУРНА ПРЕМИЕРА в КЛУБ „ПИСМЕНА” на НБКМ

В шестото издание на формата КЛУБ „ПИСМЕНА” гостува 48-годишният поет Димитър Никифоров с втората си стихосбирка „Последната пробойна”, излязла само преди месец , дело на „Издателско ателие Аб”.

Една „написана с любов и подредена с вкус книга” – цитирам самия издател – поета и преводач Анго Боянов. Автор на стилната корица е художникът, график и илюстратор Андон Георгиев.

А в стиховете си Димитър Никифоров наистина се изповядва пред своите читатели.
„Животът се изнизва като смок…” – си мисли той и „кърпи дните с въпроси”. Така разбира, че само „смъртта не е измама…”

Поетът реди силни метафори, ярки образи, внушения и страсти, за да стигне до финалното стихотворение в книгата и до проникновението, че „сърцето е последната пробойна…”!

Текст: Стефка Рангелова

W_fi

Фотограф: Иван Добромиров

Save

2017-02-07T11:29:39+03:0014.12.2016|Клуб "Писмена"|

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” навърши 138 години

На 10 декември 2016 г. се навършиха 138 години от основаването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. През далечната 1878 г., се заражда идеята за създаване на обществена библиотека. Година по-късно, през 1879 г. проф. Марин Дринов предлага на Първото Велико народно събрание библиотеката да се превърне в Народна и грижите за просперитета й да се делегират на държавата. Така през всичките години на своето съществуване Националната библиотеката е институция, призвана да събира, съхранява и разпространява книжовната и духовната памет на нашия народ.
С поредица от събития беше отбелязан празникът на Националната библиотека. Кулминация на проявите беше организираната на 9 декември среща-разговор на тема „Професията библиотекар – традиции и приемственост”, на която присъстваха няколко поколения библиотечни специалисти. Те бяха единодушни в разбирането си, че позитивна промяна може да се очаква само при съсловно единомислие, което би могло да даде резултат по отношение на обществените нагласи.
Темата за приемствеността или нейната липса е тема, уверяваща и убеждаваща, че има начин да се избегне крайността на дните, когато не се руши направеното от тия преди нас, а се съхранява и надгражда върху него. Националната библиотека е исторически пример за забележителна приемственост между поколения специалисти и изследователи. Нейната история показателно насочва към разискваната тема, защото Националната библиотека винаги е присъствала с респект и авторитет в културния живот на България. От една страна, задачата на една такава институция е да подпомага потребителите по отношение на техните информационни потребности. От друга страна, тя е обозрим символ на онова сътрудничество, от което се постигат зрелите плодове на научната и изследователска дейност.
В празнична обстановка бе представена новата визия на сайта на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
Представен беше и брой 6 на списание „Библиотека”, посветен на 95 години от рождението на ст.н.с. Константинка Калайджиева и 70 години от рождението на доц. д-р Александра Дипчикова – директори на Библиотеката. На празника присъстваха гости, колеги и приятели на юбилярките. Със спомени, цветя и много усмивки празничната атмосфера зареди душите и сърцата на присъстващите с оптимизъм и увереност в силата на просветителския и творчески дух на библиотечните специалисти.

2016-12-13T17:53:25+03:0013.12.2016|Събития|