Посланикът на Пакистан Н. Пр. А. С. Бабар Хашми, посети Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Посланикът на Пакистан Н. Пр. А. С. Бабар Хашми, посети Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. На среща с директора доц. Красимира Александрова беше обсъдено бъдещето партньорство между двете институции.

005

Фотограф: Иван Добромиров

2017-03-02T10:32:41+03:0028.02.2017|Събития|

Международна научна конференция „Персийските ръкописи на Балканите и в Централна Европа”

На 23-ти и 24-ти февруари в София се състоя Международната научна конференция „Персийските ръкописи на Балканите и в Централна Европа”, организирана от Център за изследвания на Иран, Балканите и Централна Европа. Част от докладите бяха изнесени в СУ „Св. Климент Охридски”, както и в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, където в петък беше закрита конференцията. Участие с доклади имаха и колеги от Националната библиотека. По време на конференцията беше представено и току-що издаденото от издателство Мирас-е Мактооб, Техеран, факсимилно копие на ръкопис „Зиджи Ямини”, ОР 1750, съхраняван в Библиотеката.

Конференцията бележи нов етап в развитието на сътрудничеството между българските и ирански учени, посветили работата си на изследвания върху културата и книжнината.

Фотограф: Иван Добромиров

2017-02-28T09:41:08+03:0028.02.2017|Събития|

Достъп до East View – пълнотекстова рускоезична онлайн база данни за регистрирани читатели

east_view_logoОт 2017 г. единствено Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” предоставя на своите потребители достъп до East View – пълнотекстова рускоезична онлайн база данни „Библиотечное и информационное обслуживание“, която включва 28 списания. Универсалната база данни по библиотекознание обхваща най-важните професионални периодични издания на руски език, предлагащи актуална информация от библиотечната теория и практика, библиографията, научната информация, книгознанието, архивистиката.

Предлаганите заглавия на списания са:

1. Библиография и книговедение
2. Библиосфера
3. Библиотековедение
4. Библиотечное дело
5. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
6. Вестник архивиста
7. Информационный бюллетень РБА
8. Молодые в библиотечном деле
9. Музей и мы
10. Научная периодика: проблемы и решения
11. Научные и технические библиотеки
12. Обсерватория культуры
13. Современная библиотека
14. Справочник руководителя учреждения культуры
15. Университетская книга
16. Школьная библиотека
17. Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки
18. Власть книги: библиотека, издательство, вуз
19. Книжное обозрение
20. Библиотечная столица
21. Бібліотечний форум України
22. Вестник библиотек Москвы
23. Восточная коллекция
24. Книга в пространстве культуры
25. Новая библиотека
26. У книжной полки
27. Электронные библиотеки
28. Отечественные архивы архив

2017-03-01T16:33:46+03:0027.02.2017|Новини|

1 март 2017 г.: Представяне на книга на автор – Анго Боянов

satta

Всеки изкушен от словото музикант притежава предимството да усеща поезията около себе си. Звукът и мелодията, ритмиката и хармонията са проникнали в него по-осезателно като следствие от самата му професия. Остава само едно – най-важното – да вникне в тишината на мига, да усети полъха на всяко движение и да се отдаде на съзерцание. Разбира се, след всичко това да остави върху белия лист било ред, било тристишие, куплет или по-дълго стихотворение. Важното е да ни направи съпричастни на преживяното и ние, читателите, да се учудим. Как сами не сме забелязали до сега предложената ни картина, образ, метафора, сравнение.

Лилия Янева отдавна се е отдала на словесни занимания, а може би по-точно е да се каже на словесно удоволствие. Тя е професионален музикант – пее, концертира и преподава. А към днешна дата прави това на италианска земя – в град Болцано. Но в същото време е автор на стотици тристишия с популярната форма хайку. Не е толкова важно дали познаваме дълбоко източната традиция да се твори по този начин. По-важното е, че поднесена майсторски,такава поезия ни радва, впечатлява и носи естетическа наслада.

Кратките редове, характерни за хайку, предразполагат към откриването на неподозирани енергии за всяка дума и за магичното сътрудничество между тях. Всъщност не е ли това и естественото сътрудничество на човешката мисъл с прелестите, предизвикателствата и загадките на самата природа, на самия Космос?

Лилия превръща общението с мирозданието в поетични дихания, в начин на живот. Нежността, състраданието и любовта са водещи в нейната крехка поезия. Те взаимно се допълват: мисълта попива в злака на природата и обратно – божествените знаци на природата кристализират в поетична мисъл. При Лилия това е естествено състояние. Сякаш тя е орисана да бъде инструмент за съзерцание.

Творческите попадения в новата й книга „Зародиш“ са много. Всеки сам ще се убеди.Подобни книги често те се превръщат в любимо четиво, което стои близо до нас – на нощното шкафче. Тези поетични късове понякога силно ни зареждат за по-успешен и радостен ден, а друг път ни настройват в тоналността на носталгията.

Пожелавам на Лилия да намери стойностни читатели, които ще й се зарадват и ще я оценят.Защото всяка поетична книга е като диханието на пеперуда, като пърхането на крилата й. И се отличава с неповторимост.

Честито, Лилия! Бъди неповторима!

Анго Боянов

2017-03-01T18:00:01+03:0024.02.2017|Архив "Предстоящи..."|

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГА ДОСТЪП ДО НАЙ-НОВИТЕ ХИБРИДНИ БАЗИ ДАННИ

as_logo2През 2017 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” осигури достъп на своите читатели до нови и изключително разнообразни по съдържание бази данни.

 

Националната библиотека подбра четири от колекциите на издателство Alexander Street, като три от тях са сред най-новите, а именно: Border and Migration Studies Online ; Twentieth Century Religious Thought. Vol. I: Christianity and Twentieth Century Religious Thought. Vol. II: Islam, както и колекцията Social Theory.

bordПървата колекция е: Border and Migration Studies Online. В сътрудничество с Националния архив на Великобритания, чрез първични източници, архивни документи, филми и карти, отнасящи се до значими гранични и миграционни проблеми от XIX до XX в., колекцията се стреми да осветли настоящите събития. Над 100 000 страници текст, 175 часа видео и 1000 изображения разкриват теми като трафик на хора, гранични спорове, нелегална миграция, миграция по море, гранични престъпления и др. с териториален обхват не само САЩ, Мексико, Африка, но и Източна Европа (вкл. България и останалите балкански страни), Турция, Сирия, Афганистан, Ирак, Йордания, Палестина.

Втората колекция е  многотомна с общо име: Twentieth Century Religious Thought е събрала в едно основополагащи трудове и архивни материали на религиозни мислители от цял свят от началото на XIX и XX в.

TCR1Първият том е със заглавие: Vol. I: Christianity and Twentieth Century Religious Thought. Посветен е на Християнството и предлага съчинения не само на влиятелни теолози, но и на по-малко известни учени в тази област. Включени са библейски коментари, екзегетична литература, канонично и църковно право, катехизис, религиозно обучение, конфесионални съчинения, философски текстове, лекции. Създадена с мисълта да служи за научна и изследователска работа, колекцията съчетава оригиналните материали с допълнителни ресурси, като коментари, тълкувания на текстовете. Тези 150 000 страници тектове дават изключителната възможност да се достигне до различните идеи, оформили разбирането за християнството във времето.

TCR2Вторият том е със заглавие: Vol. II: Islam. В него са включени информационни ресурси засягащи темата за исляма както от теологическа така и от научна гледна точка.

 

sth2Четвъртата колекция е Social Theory. Това e интердисциплинарна колекция, която също така намира приложение и в изучаването на политика, икономика, история, философия, психология, антропология, религия и литература.

Представени са основополагащи трудове на едни от най-ярките мислители в областта на социалните науки.

Колекцията включва не само монографии, но и статии от списания, издавани в началото на миналия век. Особено внимание е отделено на индексирането на тези материали по специално създаден тезаурус от ключови термини в социологията, така че да може да се търси в дълбочина. Потребителите бързо могат да разпознаят всички пасажи, например у Дюркем, отнасящи се до „интервенционистката реформа“ (дори терминът да не е използван изрично) или пък да проследят еволюцията на отделна доктрина или философска мисъл в различни съчинения.

За първи път учените могат да търсят сред хиляди дигитализирани документи и едновременно да сравняват как различните теории, наименования и културни групи са се пресичали, различавали и повлиявали една от друга.

2017-02-27T11:15:45+03:0024.02.2017|Новини|

7 март 2017 г.: В навечерието на 8 март в клуб „Писмена“ – рецитал на жени писателки от Фондация „Буквите“

Лирични дами, изящно слово, френски шансони и мелнишко вино гарантират вашето добро настроение в навечерието на Международния ден на жената!

Очакваме ви!

16936033_10212133417195708_39629244_o

2017-03-07T18:00:02+03:0024.02.2017|Архив "Предстоящи..."|

9 март 2017 г.: Отдел „Ориенталски сбирки” в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” празнува 108 години от своето създаване

108-годишнината от основаването си ще отбележи на 9 март отделът „Ориенталски сбирки” към Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Събитието е под наслов “Среща с миналото и настоящето” и ще се проведе от 17 часа във фоайето на втория етаж на НБКМ.

Pokana_Orientalski_sbirki

Ще бъде отдадена почит на хората, работили за превръщането на “Ориенталски сбирки” в център на българската ориенталистика, признат у нас и от международната научна общност. Вниманието на присъстващите ще бъде насочено към историята на формирането и разкриването на фондовете, както и към съхраняваните сбирки в отдела, който официално съществува от 5 март 1909 г.

В края на срещата ще бъде представена най-новата книга, издадена от  Националната библиотека „Св. св. „Кирил и Методий” – „Арабските ръкописи. Методика на първичната обработка на фрагментите” на д-р Анка Стоилова.

В деня на събитието във фоайето на втория етаж на НБКМ ще бъде показана малка експозиция от оригинални материали и репродукции.

2017-03-09T17:00:10+03:0024.02.2017|Архив "Предстоящи..."|