ИЗЛОЖБАТА “ПОСВЕТЕН НА ОТЕЧЕСТВОТО” БЕ ПРЕДСТАВЕНА В КЪРДЖАЛИ

Поредната спирка на пътуващата изложба “Посветен на Отечеството”, организирана от Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) по повод 180-годишнината от рождението на Васил Левски, е в Кърджали. В края на изминатала седмица експозицията бе подредена в сградата на Регионалната библиотека “Н. Й. Вапцаров” и открита от нейния директор Уляна Ганева.

В словото си г-жа Ганева подчерта значението на 2017-а като Година на Апостола и спомена множеството инициативи, посветени на неговото дело. Александър Мошев – архивист в отдел “Български исторически архив” на НБКМ, разказа за документалното наследство на Левски, съхранявано в националния културен институт.

На откриването на “Посветен на Отечеството” присъстваха ученици, жители на Кърджали, както и представители на местните медии. Изложбата предизвика интерес сред посетителите в библиотеката и любителите на българското минало.

 

 

 

Снимки: Галя Настева

ОДОБРИХА ПРОЕКТ НА НБКМ ЗА ЧИТАТЕЛИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

Проект на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” бе класиран на второ място с 53,76 точки за отпускане на средства за осигуряване на досъпна архитектурна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хора с увреждания.

“Предложението е допустимо за финансиране. Има необходимата обоснованост и са приложени подходящи аргументи (…) Отпускана субсидия – 37 000 лева”, пише в протокола на комисията за оценка на постъпилите общо 16 проекта.

Със сумата ще бъде монтиран асансьор в съществуваща стара шахта в сградата на НБКМ. Това ще улесни достъпа на читатели с физически увреждания до надпартерните пространства.

2017-06-05T10:57:36+03:0012.05.2017|Новини|

ОПАШКА ОТ БЪДЕЩИ ЧИТАТЕЛИ В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

Десетки хора от различни възрасти се наредиха на опашка пред гишето за регистрация в Деня на отворените врати, обявен в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) по повод професионалния и патронен празник на културния институт. 150 човека, желаещи да се докоснат до богатството, събрано в нашите фондове, получиха безплатни едномесечни читателски карти. Стотици бяха посетителите, които разгледаха различните пространства в сградата и откритите вчера нови експозиции.

По традиция на 11 май празнуват всички библиотечни и информационни работници, а за нас тази дата е още по-значима – това е денят, първоначално отреден от Българската православна църква за честване на славянските първоучители,  светите братя Кирил и Методий. Скъпи гости на екипа на НБКМ бяха председателят на Народното събрание, г-н Димитър Главчев, зам.-кметът по културата д-р Тодор Чобанов, представители на дипломатически мисии, държавни и културни институции, много граждани и приятели на Националната библиотека.

“Днес в цяла България празнуват библиотечните работници, хората, наричани рицари на книгата и аристократи на духа заради тяхната апостолска работа – каза в словото си директорът доц. д-р Красимира Александрова. – Българските библиотекари заслужават своя ден на признание, защото да бъдеш библиотекар тук не е просто професия и начин за препитание, а призвание. От нас, библиотекарите, зависи дали ще успеем да съхраним стабилността на библиотеките. Ще съумеем ли да насочим обществения фокус към библиотеките като „знаещи организации”? Посоката е ясна и всички цели са постижими, ако осигуряваме пълноценно достъпа на потребителите до разнообразна информация. Трябва да се доказваме непрекъснато, за да завоюваме тяхното доверие. И най-важното: да не забравяме, че за всекиго има място под слънцето и ветровете. Стига, разбира се, да има заявена готовност да се застане под тях и сила да се понесе въздействието им!”

“От създаването си до днес най-голямата библиотека в страната винаги е била духовен център на България – заяви в своето приветстие г-н Димитър Главчев. – Тя заема специално място в живота на нашето общество и ние й дължим дълбока почит и признателност за безценния просветителски принос. През цялата история на съвременната българска държавност Националната библиотека винаги е била радетел на духовния ни възход, достоен продължител на възрожденските идеали.” След това председателят на Народното събрание подари на НБКМ луксозно издание, посветено на 120-годишнината на българския парламент, и колекция от конституциите на държавата.

Специално за патронния празник бе открита изложбата “Книги, посоки, публики”, представяща част от най-ценните ръкописи, старопечатни книги и документи, грижливо съхранявани в библиотечните фондове. Еспозицията се осъществява в рамките на проекта “Анализ на нагласите на потребителите и популяризиране на архивните колекции на Националната библиотека”, реализиран с финансовата подкрепа на Националния фонд “Култура”. С помощта на 13 цветни пана (формат – 70 х 100 см) читателите и гостите на НБКМ имат възможност да “пътуват” из безценните колекции на отделите „Ръкописи и старопечатни книги”, „Български исторически архив” и „Ориенталски сбирки”.

Отдел „Ръкописи и старопечатни книги” представя някои от най-известните и богато орнаментирани ръкописи – плод на книжовната продукция, създавана, разпространявана и използвана по българските земи през Средновековието. Сред тях са страници от Енинския апостол (Х-ХІ в.), Добрейшовото четириевангелие (ХІІІ в.), първият Софрониев препис на История славянобългарска от Паисий Хилендарски, изписан в Котел през 1765 г. Еталон за прецизна калиграфия, изящна орнаментика и богат обков на български ръкопис са Етрополското четириевангелие от 1658 г., преподвързано и обковано през 1756 г. А от чуждоезичните ръкописи са представени най-ранният датиран паметник от колекциите на НБКМ – Арменско четириевангелие от 966 г., донесено от Бачковския манастир, и богато украсеният с полихромни заставки и инициали в злато и сребро гръцки Служебник от 1736 г.

       В експозицията откриваме и българската следа в световното книгопечатане от ХV в. до наши дни – от Четириевангелието, отпечатано в Търговище през 1512 г., през делото на първия български печатар Яков Крайков („Часословец”) и „Абагар” на Филип Станиславов, до първата печатна книга на новобългарски език („Неделник” на Софроний Врачански) и първия български светски буквар на д-р Петър Берон („Рибния буквар”). Издания от зората на книгопечатането (ХV-ХVІ в.)  – кирилски, глаголически и латински инкунабули (първите европейски печатни книги) и палеотипи (печатни книги от първите 50 години на ХVІ в.), илюстрират многообразието на шрифтове, издателски и печатарски практики и тематични посоки и свидетелстват за книжовното богатство във фондовете на НБКМ.

Отдел „Български исторически архив” е подбрал малко известни на широката публика документи, които не са участвали в експозиции през изминалите години. Те са представени в четири табла, а изборът на темите е съобразен с читателския интерес и търсенията на учени, студенти и докторанти. Вниманието привличат документи, свързани със завещанието на Васил Априлов и с Габровската гимназия. Сред тях са свидетелството на видния библиограф акад. Никола Михов, издадено от Априловската гимназия в Габрово, както и един от най-значимите документи за българското образование – завещанието на Евлоги Георгиев, с което дарява средства за построяване и издръжка на висше учебно заведение.

В специално обособената част „Стопанските дейци през Възраждането” откриваме писма на видните търговци братя Робеви, Евлоги и Христо Георгиеви, Христо Тъпчилещов. Акцент са грамотите за награждаване за особени заслуги на Евлоги Георгиев от княз Александър І Батенберг и княз Фердинанд І. А в отделно табло са представени свидетелства за участието на България във войните – манифест на цар Фердинанд І за обявяване на Балканската война, изложения на Българската делегация на Лозанската конференция, документални снимки от Първата световна и Балканската война. В експозицията присъстват и документи, свързани с Македония – писма от  Гоце Делчев, Ефрем Чучков; списък на четата на Пейо Яворов от неговия личен бележник; фотографии на членовете на Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК) и чета на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО).

Отдел „Ориенталски сбирки” е подбрал експонати, които дават представа за видовото разнообразие и богатството на съхраняваните там документи, ръкописни и старопечатни книги на османотурски, арабски и персийски език. По-голямата част от арабографичната ръкописна и старопечатна колекции е пренесена в Народната библиотека през периода от края на ХІХ до първата четвърт на ХХ в. от вакъфските библиотеки в Самоков, Кюстендил, Видин, София и др., съществували през османското владичество. Изложбата представя преписи на творби от ранни арабски и персийски автори, художествено изработени ръкописи и ценни печатни издания.

Изложените сиджили (описи на съдебни решения) са образци на съхранените у нас регистри на шериатските съдилища на София и Видин. Към тях са включени и сиджили от шериатските съдилища на Русе, Силистра, Шумен и Добрич. Показани са два от най-ранните регистри, съхранявани в архива, датиращи от края на ХV в., и един от началото на ХVІІ в. В таблото на архивните документи са добавени фермани и берати, издадени от султанската канцелария от началото на ХVІІІ в. до 70-те години на ХІХ в. Особено ценен сред тях е бератът с тугра на султан Абдул Азиз за утвърждаване на избрания видинския митрополит Антим І за пръв български екзарх.

Паралелно с експозицията “Книги, посоки, публики” бе открита и изложбата “Международно сътрудничество”, в която са показани най-новите дарения от частни лица и институции и постъпления в НБКМ в рамките на програмата за книгообмен с чуждестранни партньори. Сред експонатите са първият превод на фински език на романа “Под игото” от 1910 г., китайският епос “Сън в алени покои” в превод на български език, внушителният с размера и обема на информация географски атлас, дарение от Академията на науките на Азербайджан, нова 29-томна музикална енциклопедия на немски език (MGG), дарена от музиколога Божидар Добрев. Във витрините са и издания, предоставени от Института за балкански изследвания към Сръбската академия на науките, от библиотеката на Ягелонския университет в Краков, Полша, от националните библиотеки на Чехия и Германия, от Конгресната библиотека на САЩ и Всерусийската държавна библиотека за чуждестранна литература “Рудомино”, от Фондация “Крал Абдул Азис” в Саудитска Арабия, от посолствата на Беларус, Иран, Казахстан, Китай, Япония и др.

Изложбите ще бъдат отворени за посещение до края на май 2017 г.

Текст: Виолета Цветкова

15

Фотограф: Иван Добромиров

2017-05-12T13:32:23+03:0012.05.2017|Събития|

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

diploma 02

 

Директорът на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” – доц. д-р Красимира Александрова, е избрана за действителен член на Международната академия по информатизация към ООН. Дипломът и сертификатът, удостоверяващи това решение, пристигнаха в навечерието на 11 май, патронния и професионален празник на НБКМ.

Екипът приема акта като лично признание за ръководителя на институцията и знак на уважение и престиж на Националната библиотека.

diploma 01

2017-05-12T14:51:09+03:0010.05.2017|Събития|

140-ГОДИШНОТО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПРАЗНУВА В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

Ученици от първи до осми клас на Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” в софийското село Бусманци, техни преподаватели и директорът Жельо Колев отбелязаха своя патронен празник вчера в Националната библиотека. Събитието постави началото на дългосрочната програма, с която създаденото през 1878 г. учебно заведение ще чества своято 140-годишнина.

Децата поднесоха цветя пред паметника на светите братя, а след това разгледаха сградата и част от безценните богатства на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Наши специалисти им показаха Рибния буквар, ръкописи на видни възрожденци, най-малките книги, съхранявани в колекциите, читални и др.

001

Фотограф: Стефан Рангелов

2017-05-12T13:41:58+03:0010.05.2017|Събития|

11 май – ден на отворени врати в НБКМ

NBKM_logo100

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА

ВИ  ПОЗДРАВЯВА  СЪС  СВЕТЛИЯ  ПРАЗНИК НА  СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ

И  ОБЯВЯВА  ДЕН  НА  ОТВОРЕНИТЕ  ВРАТИ

НА  11  МАЙ  ОТ  9.00  ДО  17.30 ч.

ВСИЧКИ  ЖЕЛАЕЩИ  ЩЕ  ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНИ  МЕСЕЧНИ  ЧИТАТЕЛСКИ  КАРТИ.

В  ПРАЗНИЧНИЯ  ДЕН  БИБЛИОТЕКАТА НЯМА  ДА  ОБСЛУЖВА  ЧИТАТЕЛИ.

2017-05-09T17:07:23+03:0009.05.2017|Новини|

ДУЛОВО ПОСРЕЩНА ИЗЛОЖБАТА ЗА ЛЕВСКИ

Пътуващата изложба “Посветен на отечеството. 180 години от рождението на Васил Левски”, организирана от Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, бе представена и пред жителите на град Дулово. Откриването й в сградата на местната общинска управа беше приветствано от зам.-кмета Доротея Тотева. Домакините от отдел “Култура” на общината бяха подготвили презентация за живота и делото на Апостола на свободата.

Александър Мошев, архивист в отдел “Български исторически архив” към Националната библиотека представи изложбата и накратко разказа за документалното наследство на Васил Левски, съхранявано в НБКМ. Събитието завърши с музикално-поетичен рецитал с изпълнения на членовете на Клуб “Родолюбие” в град Дулово. На събитието присъстваха ученици от СУ “Васил Левски” и много граждани. Новата спирка на “Посветен на отечеството” е в Кърджали.

001

 

003

Снимки: Сезер Нихат

Международно изложение „БИБЛИОСВЯТ: СОЦИАЛНИ НАУКИ И ХУМАНИТАРИСТИКА”

Seminar_snimka_sm

На 4 май в Библиотечно-информационния център на Техническия университет-София се проведе, организираното от Българският информационен консорциум, международно изложение „БИБЛИОСВЯТ: СОЦИАЛНИ НАУКИ И ХУМАНИТАРИСТИКА”. На семинара присъстваха сътрудници от отдел „Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане” и отдел „Семантична обработка и регистрация” към Националната библиотека.

В рамките на изложението бяха представени водещи световни  издателства за научна литература и електронни продукти в сферата на хуманитарните науки.

Изключително интересни бяха презентациите на едни от най-старите европейски издателства De Gruyter и Brill, които предлагат богати дигитални колекции от електронни книги и списания в областта на египтологията, библeйските проучвания, археологията, историята на Стария свят, историята на Близкия изток, картографията, история на изкуството и др.

ProQuest представи своите нови, уникални за изследователите в областта на хуманитарните и социалните науки, продукти. Особено внимание заслужават  Историческият дигитален архив на вестници от 18 век насам, сред които New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post и др., както и  колекцията от старопечатни книги на английски език.

Акцентът в презентацията на Alexander Street бе върху богатите колекции с видео съдържание и върху новия административен портал, който позволява да се извършва задълбочен статистически анализ на данните от потреблението на продуктите.

Интерес прездизвикаха и представянето на онлайн библиотеката CEEOL, която предлага богата колекция от пълнотекстови индексирани документи с високо научно съдържание, както и новите научни ресурси на EBSCO и Emerald в областите на хуманитарните и социалните науки, образованието, мениджмънта и библиотекознанието.

С нова и полезна информация в правно-информационната система ни запознаха от издателство CIELA, а свободата да сканираме ни представиха от фирма AYA Msolutions.

20170504_102757

 

20170504_115343

2017-05-05T13:28:38+03:0005.05.2017|Новини|

ВТОРОКЛАСНИЦИ НАУЧИХА ЩО Е ТО “ПЕПЕРУДА” В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

Ученици от втори клас на столичното 133 СОУ “Александър Пушкин” разгледаха днес читални и други вътрешни пространства на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Децата се запознаха и със старинния български обичай „Пеперуда”, прилаган в миналото за предизвикване на дъжд.

Пленени от магията на книгите, второкласниците обещаха, като пораснат, да се завърнат в библиотеката като читатели.

0

Фотограф: Иван Добромиров

2017-05-04T14:35:39+03:0004.05.2017|Събития|

ДИПЛОМАТИ ОТ КИТАЙСКОТО ПОСОЛСТВО ПРЕДЛОЖИХА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА В ПЕКИН

Съветникът по културните въпроси Гу Хонсин и първият секретар Сю Нинбо на Посолството на Китайската народна република в София днес бяха гости на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ). Те бяха приети от директора доц. д-р Красимира Александрова, пред която направиха предложение за сключване на договор за сътрудничество с Националната библиотека на Китай в Пекин, считана за една от най-големите в света.

“Предложението ни е свързано с т.нар. Път на коприната. Освен популярния по суша, има и друг, който минава покрай моретата. Идеята ни е да установим приятелски контакти в областта на икономиката и културата именно със страните, намиращи се по крайбрежния път. Бихме искали да популяризираме информацията за тяхната история и културни традиции, като подпомогнем установяването на договорни отношения между различни музеи и библиотеки”, сподели г-н Гу Хонсин.

“Подобно предложение много ни радва, тъй като досега Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” няма официално подписан договор за сътрудничество с Националната библиотека на Китай – каза доц. д-р Александрова. – Всички обаче знаем, че договорът е само първата стъпка от съвместните ни отношения, а същинската част от тях заочва едва след неговото подписване. Обменът на информация и дейности в областта на културата би бил интересен, тъй като традицията и опитът на Китай в изработката на хартия и книги е дълбока и високо ценена от нас. С удоволствие бихме споделили нашите постижения при реставрацията, опазването и дигитализацията на книжнината в нашата библиотека.”

Г-н Гу Хонсин и доц. Александрова обсъдиха възможностите за съвместни изложби и други културни прояви. Гостите от Китай подариха на НБКМ луксозен албум за Великата китайска стена и първия том от четирилогията “Сън в алени покои” от Цао Сюецин, сравнявана от литературните експерти с “Война и мир” на Лев Толстой. След това се запознаха с начина на работа на  инсталираната наскоро камера “Аноксия” за “лечение” на книги, посетиха читални и други пространства в НБКМ.

0

Фотограф: Иван Добромиров

2017-05-03T19:12:58+03:0003.05.2017|Събития|