ИЗЛОЖБА ЗА ЛЕВСКИ В ПРАЗНИЧНАТА СЕДМИЦА НА ДОБРИЧ

Тази седмица Добрич тържествено отбелязва 77 години от своето завръщане в пределите на свободна България (25 септември). Само два дни след официалното честване в Регионалната библиотека “Дора Габе” в добруджанския град бе почетено и делото на Апостола на свободата.

Пътуващата изложба “Посветен на Отечеството. 180 години от рождението на Васил Левски”, създадена от експерти на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ), бе открита в присъствието на многобройна публика. Сред гостите бяха и библиотекари от цялата страна, събрали се на семинар в Добрич. Специално приветствие към всички отправи Невяна Христова, директор на РБ “Дора Габе”.

По време на представянето на експозицията доц. Любомир Георгиев от НБКМ подчерта ключовото значение на историческите свидетелства, съхранявани в Българския исторически архив в Националната библиотека, за разбирането на личността и идеите на Васил Левски. Донка Василева, краевед от местната библиотека, разкри интересни факти за работата на Апостола като учител в село Еникьой, Северна Добруджа. Тя прочете откъси от спомени на възрожденци, според които той е посещавал и Добрич по време на своята мисия.

НБКМ дари дигиталната версия на личния бележник на Апостола, която е на разположение на читателите и посетителите в РБ “Дора Габе”. Изложбата ще може да се разгледа там до 12 октомври.

 

НБКМ ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА ИРАН

Меморандум за сътрудничество между Националната библиотека и архив на Ислямска република Иран и Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) бе подписан днес от директорите на двете институции, д-р Ашраф Бороджерди и доц. д-р Красимира Александрова. В клаузите на официалния документ са очертани направленията, в които двете страни ще работят съвместно през следващите две години, спазвайки вътрешните правила, действащото законодателство и нормативните уредби. Предвидени са възможности за междубиблиотечно заемане, обмен на публикации, изложби и специалисти по библиотечно дело, сътрудничество в областта на библиотекознанието, библиографията, научната информация и ръкописните фондове, както и разработване на общи проекти.

“Радвам се на днешната ни среща и съм убедена, че това, което току-що направихме, ще ни помогне да развием успешно контактите си в области като реставрация и дигитализация на книжното ни наследство и обмена на опит в различни области на библиотечното дело”, каза пред репортер на Националната телевизия на Иран г-жа Ашраф Бороджерди.

“Бих искала да изразя удовлетворението си от приятелската ни среща и от подписването на днешния меморандум. Вярвам, че направеното от нас ще допринесе за постигане на забележителни успехи в бъдещото сътрудничество между националните библиотеки на Иран и България”, допълни доц. д-р Красимира Александрова.

Срещата в НБКМ бе организирана със съдействието на Културното представителство към посолството на Ислямска република Иран в София и неговия ръководител г-н Мохаммад Али Киани. По време на непринудения разговор, предшестващ подписването на меморандума, ръководителите на двете национални библиотеки подчертаха значението на опазването на литературното и историческото наследство в държавите от съвременния свят.

Гл. ас. д-р Анка Стоилова, архивист в отдел “Ориенталски сбирки”, представи съхраняваните в НБКМ персийски ръкописи и старопечатни книги, както и документи от османския архив, свързани с Иран.

Фотограф: Стефан Рангелов

2017-09-27T17:52:58+03:0027.09.2017|Събития|

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ПОРАДИ  МЕСЕЧНА  ПРОВЕРКА НА  ФОНДОВЕТЕ

НА 26  СЕПТЕМВРИ  (ВТОРНИК)  НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА

„СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ“

НЯМА  ДА  РАБОТИ  С  ЧИТАТЕЛИ

2017-09-25T13:29:39+03:0025.09.2017|Новини|

ЕКСПЕРТИ ОТ АВСТРИЯ НАПРАВИХА МУЛТИСПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ НА ЕНИНСКИЯ АПОСТОЛ

Eнинският апостол – единственият български паметник, вписан досега в регистъра на световното писмено наследство (програмата „Паметта на света” на ЮНЕСКО), бе заснет с най-новата мултиспектрална техника и изследван спектроскопски от интердисциплинарен екип. Това бе осъществено на 18 септември от експерти от Междууниверситетския център за анализ на изображенията и материалите от културното наследство (CIMA) във Виена със сътрудничеството на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) в рамките на финансиран от Австрийския научен фонд проект за изследване на глаголическата традиция от Х-ХІ/ХІІ век в съпоставка с ранната кирилска традиция.

Екипът на CIMA използва разнообразни техники за анализ на състава на боите и мастилата, както и за характеризиране на пергамента: рентгенов флуоресцентен анализ (XRF) за идентифициране на наличните елементи и инфрачервена трансформация на Фурие (FTIR) и Раман-спектроскопия като допълнителни методи за определянето на различните съставки. Тяхното голямо предимство е прилагането им във въздушна среда. Процесът е недеструктивен (без да се взема проба от оригиналния материал) и дори неинвазивен, което означава, че преди, по време или след изследването не се появяват никакви изменения в ръкописа.

Енинският апостол е най-старият ръкопис в сбирката от славянски ръкописи на НБКМ и има изключителна стойност за българската книжовна култура. Той е най-ранният запазен препис от славянския превод на Апостола. Текстът свидетелства за една от най-старите форми на кирилско писмо и носи белезите на редакцията на първоначалния Кирило-Методиев превод, правена в Преславската книжовна школа. От особен интерес в него са украсените инициали, част от които са глаголически, а други представляват глаголически букви, преработени в кирилски.
Постъпването на Енинския апостол в библиотечния фонд има интересна предистория. След  реставрацията на църквата „Св. Параскева” в казанлъшкото село Енина към края на 1960 г. случайно в стара яма за гасена вар е открит ръкопис в извънредно тежко състояние. Очевидци описват находката като „безформено кълбо от пергаментни листове, облепени с кал, вар и тухлен прах”.

Паметникът е спасен с усилията на специалистите в лабораторията по реставрация и консервация на тогавашната Народна библиотека, а неговото съдържание става достъпно за изследователите. Със заповед на Комитета за култура и изкуство Енинският апостол (НБКМ 1144) е предаден от Историческия музей в град Казанлък във фондовете на днешната Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий) на 12 януари 1964 г. Той представлява фрагмент от изборен апостол (39 л. пергамент), датиращ от края на Х – началото на ХІ в.

Фотограф: Стефан Рангелов

2017-09-28T15:19:35+03:0020.09.2017|Събития|

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ВИ  ЧЕСТИТИ  НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК

  22  СЕПТЕМВРИ – ОБЯВЯВАНЕТО  НА  НЕЗАВИСИМОСТТА  НА БЪЛГАРИЯ. 

НА  22.09. 2017 г.  БИБЛИОТЕКАТА  НЯМА  ДА  РАБОТИ. НА  23  И  24.09.   БИБЛИОТЕКАТА  ЩЕ  РАБОТИ  С  ОБИЧАЙНОТО  СИ РАБОТНО  ВРЕМЕ.

2017-09-18T16:48:01+03:0018.09.2017|Новини|

НБКМ подреди изложбата „София – традиции и модерност” за Европейските дни на наследството

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методии” (НБКМ) се включи в инициативата Европейски дни на наследството с Ден на отворените врати (17 септември 2017 г.). В продължение на четири часа посетителите разглеждаха различните пространства в сградата и специално организираната за събитието изложба „София – традиции и модерност”, посветена на празника на града.

Във фокуса на представените документи от фондовете на НБКМ са първите десетилетия на следосвобожденска България – време, в което се поставят политическите и икономическите основи на новата държава, изграждат се първите културни институции, формира се различна обществена среда и се утвърждава водещата роля на новоизбраната столица. Тогава София се превръща в основен административен, политически и културен център.

В изложбата е представена трансформацията на града, описан от Константин Иречек като „…едно голямо село…, българска Венеция“ – от годините без осветеление и канализация до превръщането му в модерна електрифицирана столица. Във витрините откриваме и някои по-скоро забавни и показателни страни от живота на столичното общество, свързани с революционните за българския консервативен дух промени в облеклото, поведението, общуването, развлеченията и бита. Ставаме свидетели как само за няколко десетилетия изчезват следите от описваните с насмешка не особено културни градски нрави непосредствено след Освобождението и как софийският елит придобива светски блясък и европейски маниери.

Неделният Ден на отворените врати в НБКМ предизвика голям интерес сред посетителите. Те се интересуваха и от начина, по който могат да се сдобият с читателски карти и да станат част от семейството на библиотеката, както и от възможностите на традиционния и на електронния ни каталог.

Изложбата „София – традиции и модерност” ще остане достъпна да посещение до 28 септември в Централното фоайе на сградата.

2017-09-18T16:44:09+03:0018.09.2017|Събития|

Европейски дни на наследството 2017 – СОФИЯ

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методии” ще подкрепи инициативата на 17 септември 2017 г.  с Ден на отворените врати от 9:00 – 13:00 ч. Посетителите ще могат да разгледат и специално организираната за събитието изложба „София – традиции и модерност”, във фокуса на която са задъханите десетилетия, последвали Освобождението на България, времето, в което се поставят и утвърждават политическите и икономическите основи на новата държава, изграждат се първите културни институции, формира се нова културна среда, а водеща роля в тези процеси изиграва новоизбраната столица на свободна България – София, превърнала се в пръв административен, политически и културен център. Представена е трансформацията на столичния град, видян непосредствено след Освобождението през очите на Константин Иречек като „… едно голямо село …, българска Венеция“, потънал в мрак и без канализация до превръщането му в модерна електрифицирана столица, чието разрастване следва да бъде „дисциплинирано“ от определен план, а „явленията от всесветския прогрес“ – превърнати в ежедневие за жителите ѝ.

Завладяващият дух и неповторимост на софийската атмосфера, дължащи се до голяма степен на специфичния архитектурния облик на града, се разкриват чрез акцентиране върху съчетанието в градския пейзаж на сецесиона и еклектиката от една страна и от друга – на модернизма, бурно нахлул през 30-те години на 20 век, чиито емблематични сгради следват модерните урбанистични идеи в съвременната архитектура.

Превръщането на новата столица в средоточие на културния и научния живот изисква да се илюстрира изграждането на новите културни институциии, формирането и развитието през годините на различните културни кръгове.

В обектива на вниманието  попадат и някои не толкова сериозни, по-скоро твърде забавни и показателни страни от живота на столичното общество, свързани с революционните за българския консервативен дух промени в облеклото, поведението, общуването, развлеченията, бита – новости, към които столичани се оказват дотолкова възприемчиви, че само за няколко десетилетия изчезват следите от описваното с насмешка и ирония не особено културно общество непосредствено след Освобождението, а софийският елит придобива светски блясък и европейски маниери.

 

2017-09-13T12:07:32+03:0013.09.2017|Новини|

„ПОСВЕТЕН НА ОТЕЧЕСТВОТО” ГОСТУВА В ЛОВЕЧ

Пътуващата изложба „Посветен на отечеството. 180 години от рождението на Васил Левски” през следващите две седмици може да се разгледа и в Ловеч. До 24 септември експозицията, създадена от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, ще бъде отворена за посетители в местната Художествена галерия.

Гостуването е организирано от Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев”. Таблата, представящи важни свидетелства за Апостола на свободата, са умело съчетани с картини на известни български художници, посветени на неговото дело.

„Посветен на отечеството” бе открита с думи от Веселина Мончева, директор на Регионалната библиотека, и зам.-кмета Венцислав Христов. Експертът от НБКМ д-р Камелия Божилова представи документите от 11-те табла на експозицията. По желание на организаторите и публиката тя изнесе и кратка беседа за тефтерчето на Васил Левски – за неговото съхранение, дигитализация и книжни издания. Събитието бе уважено от служители на библиотеката, галерията и музеите в Ловеч, както и от местни жители.

Изложби с ценни документи събраха приятели на България в Будапеща

В навечерието на 6 септември – Деня на Съединението, приятелите на българската култура в Будапеща присъстваха на откриването на две документални експозиции – колективната изложба “Да бъдем равнопоставени с другите европейски народи… Зависи от нашите собствени сили”, посветена на делото на Васил Левски, и “Книги, посоки, публики”, представяща знакови документи от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Това е първото пътуване на двете експозиции извън границите на страната ни. Те гостуват на Българския културен институт (БКИ) в Будапеща по покана на неговия директор Олга Попова. За да подготвят и участват в официалното откриване на изложбите, в унгарската столица бяха експерти от УНИБИТ и НБКМ. Д-р Диана Стоянова, главен редактор на в. “За буквите – о писменах”, и д-р Христо Христов, художник и съредактор, представиха документалната експозиция за Левски, която е съвместната работа на Министерството на културата, СУ “Св. Климент Охридски”, УНИБИТ, НБКМ, НИМ и Националния военноисторически музей. Доц. д-р Любомир Георгиев, ръководител на направление „Опазване на ръкописно и документално наследство” в НБКМ, разказа за проекта ни “Книги, посоки, публики”, реализиран с финансовата подкрепа на Националния фонд “Култура”.

Още в деня на откриването десетки посетители разгледаха тематичните табла, подредени в двете изложбени зали на Българския културен институт в Будапеща (ул. “Андраши” 14). Нескрит интерес и любопитство предизвикаха представените в изложбите ценни ръкописи, старопечатни книги, документи и фотографии, свързани с миналото, културата и борбите за освобождение на България.

Гостуването на двете изложби стана възможно благодарение на подкрепата и отзивчивостта на домакините от БКИ – г-жа Олга Попова и колегите й Таня Кръстева и Любомир Димитров, които заедно с нас всеотдайно работиха по подготовката и реализацията на проекта.

2017-09-07T10:46:13+03:0007.09.2017|Събития|

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НА 6 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

НЯМА ДА РАБОТИ С ЧИТАТЕЛИ.

2017-09-05T09:37:23+03:0005.09.2017|Новини|