УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,НА 6 СЕПТЕМВРИ,  ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ,НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”НЯМА ДА РАБОТИ.