Уважаеми читатели, Информираме ви, че с цел опазване и дезинфекция на библиотечните документи стартира процес на тяхното обработване в камерата "Аноксия". документи със сигнатура от 29 704 до 31 [...]

2020-07-24T08:37:11+03:0024.07.2020|Съобщения|

ХРОНОГРАФ ОТ 1627 Г.
(КНИГА ГЛАГОЛЕМАЯ ХРОНОГРАФ, ЛЕТОПИСЕЦ ИЗБРАНО ВКРАТЦЕ)

В „Перли в КОРОНАта“ на Националната библиотека се представя единственият цялостно запазен славянски Хронограф в най-голямата ръкописна колекция  на територията на България. Средновековната българска историопис се заражда със създаването [...]

СБОРНИК ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ТУРЦИЯ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН В НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ днес (16  юли 2020 г.) се проведе научна конференция и беше представен сборник „Българските общности в Турция – исторически аспекти и съвременно [...]

2020-07-16T16:42:42+03:0016.07.2020|Събития|

СВИДЕТЕЛИ И СЪЗДАТЕЛИ НА ИСТОРИЯТА
ИБРАХИМ ПЕЧЕВИ И НЕГОВОТО СЪЧИНЕНИЕ „КОРОНА НА ИСТОРИИТЕ“

В ръкописната колекция на отдел „Ориенталски сбирки“ се съхраняват важни съчинения с исторически характер на османотурски език, които са плод на перото на известни османски хронисти и историци. Едно от [...]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ЕТАП НА ПРОЕКТ ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА СЕ ПРОВЕДЕ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе финалното събитие по проекта ДН 05/2 „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801 – 1878) с ръководител доц. [...]

2020-07-15T21:07:51+03:0015.07.2020|Събития|

Уважаеми читатели, Считано от 16.07.2020 г. въведените специализирани безплатни услуги в Националната библиотека за периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка ще бъдат извършвани съгласно Ценоразпис на услугите на [...]

2020-07-28T16:15:19+03:0015.07.2020|Съобщения|

Мултимедийна изложба „Пощенски картички с морски изгледи (XX век)”

В мултимедийната изложба „Пощенски картички с морски изгледи (XX век)”, Националната библиотека Ви предлага да се насладите на морски пейзажи, поезия, музика и романтиката на времето, в което новите [...]

Уважаеми читатели,От 16 юли 2020 г. се възобновява работата на читалня №1 с потребители на място в библиотеката.Работното време на читалнята е от понеделник до петък от 8.30 до 18.00 [...]

2020-07-16T11:42:30+03:0014.07.2020|Съобщения|