Уважаеми читатели, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” възстановява обичайното обслужване на потребители от 4 януари 2021 г. съгласно утвърдени „Правила за обслужване на потребителите в периода на Прочетете повече >>