Докторант Петър Величков, Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, участва с доклад “Дора Габе като създателка на библиофилската поредица “Библиотека за малките” през 30-те години на миналия век” в Националната научна конференция “Детството – креативност и спонтанност”, посветена на годишнини от рождението на Дора Габе, Елисавета Багряна, Калина Малина, Никола Фурнаджиев и Лъчезар Станчев. Конференцията бе организирана от Института за литература при БАН и Сектор “Детска литература” към Столична библиотека и се проведе на 11 юни 2018 г. в Американския център при Столична библиотека.