УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

НА 6 СЕПТЕМВРИ,  ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ,

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

НЯМА ДА РАБОТИ.