Повече от 150 учени в областта на османистиката и докторанти от над 110 университета, академични, изследователски и културни институции от 23 страни присъстваха на откриването на изложбата „Египетската кампания (1798–1801) на Наполеон Бонапарт в документи и издания от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Тя е посветена на 220-годишнината от началото на военната кампания на Наполеон Бонапарт в Египет и е първата по рода си у нас, създадена на основата на богатия фонд на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ).

Световните учени, сред които професорите Михаел Урсинус, Линда Дарлинг, Клаудия Ромер, Сурая Фарохи, Светлана Кирилина, Илбер Ортайлъ, Свободан Илич и др., бяха в София по повод проведената от 11 до 14 септември в НБУ Международна конференция на CIEPO (авторитетна международна организация за доосмански търсения, обединяваща експерти от четири континента). Част от работната им програма бе среща с архивисти от отдел „Ориенталски сбирки”, чиято е и основната заслуга за най-новата експозиция на НБКМ. Гостите бяха запознати с оригинали и дигитализирани копия на османски документи от богатия библиотечен фонд.

Именно колекцията „Ориенталски сбирки” е в основата на изложбата за Наполеоновия поход към Египет, подредена в Централното фоайе на Библиотеката. „Най-важната работа за на нас, работещите в тук, е да опазим всички документални свидетелства и да помогнем на професионалните историци и на любителите на миналото да правят обективни реконструкции на историческите събития – подчерта доц. д-р Християн Атанасов от отдел „Ориенталски сбирки”, който представи експозицията преди официалното й откриване. – Подбрали сме много малка част от писмените документи от края на XVIII до началото на XIX век, които осветляват продължението на Френската революция – военните кампании на Наполеон и неговата авантюра в Египет. Подготвили сме 16 табла и 8 витрини, подредени по тематично-хронологичен принцип. Едно от таблата представя последователността на събитията, други се посветени на големи сражения, има и отделно табло за Наполеон в Кайро. Показваме и френската официална позиция, която представя френските войски като освободители – дошли да освободят местното население от „гнета на мамелюците”. Подбрали сме и разнообразни документи – рапорти, писма, донесения между османски чиновници – за мобилизации на войски, за движението на френските армии и т.н.”

Експертите от НБКМ са убедени, че във военно отношение Наполеоновата експедиция в Египет е провал, но от друга страна, тя се нарежда сред най-блестящите успехи на френската наука. Именно на тази тема са посветени петте табла, подготвени от отдел „Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане” в НБКМ. Съгласно най-добрите традиции на френското Просвещение, армията е била съпровождана от най-забележителните умове на Френската академия на науките по онова време (повече от 160 археолози, историци, инженери, математици, зоолози, ботаници, биолози, химици, физици) и, разбира се, художници. Тяхна е заслугата за създаването на забележителното 20-томно „Описание на Египет”, което провокира въображението и интереса на поколения европейци към мистичната арабска страна. Националната библиотека притежава и двете издания на монументалния труд. Първото е т. нар. имперско издание, чиито първи том е отпечатан през 1809 г., а последният – през 1828 г. Второто издание излиза през периода от 1821–1830 г. Информация от „Описание на Египет” откриваме в тематичните табла от експозицията.

Изложбата бе открита от д-р Марчела Борисова, зам.-директор на НБКМ, която добави и любопитна нотка към съдържанието на изложбата: „Фонът за таблата, избран случайно от библиотечните експерти, търсещи изглед на Кайро от времето на експедицията, се оказа рисунка на поданик на Британската корона, тоест на силата, разгромила Наполеоновата армия в Египет. Художникът не е кой да е, а Хенри Солт, генерален консул на Великобритания в Египет, назначен на поста 14 години след края на военния поход. Той е не само художник, пътешественик, дипломат, но и страстен колекционер. Успява да спечели доверието на управителя на Египет, Мохамед Али паша, събира египетски старини и ги изнася в Англия, които днес са част от фонда на Британския музей.”

Изложбата „Египетската кампания (1798–1801) на Наполеон Бонапарт в документи и издания от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” е част от културната програма за 140-годишнината от основаването на НБКМ. Ще бъде отворена за посетители до 27 септември.

Фотограф: Иван Добромиров