Признание и награда за висок професионализъм и принос в развитието на библиотечното дело получиха ръководителите на седем национални библиотеки, които участваха в третия Международен конгрес “Култура на четенето в съвременния свят” (11–12 септември 2018) в град Астана, Република Казахстан. Сред отличените е и директорът на НБКМ доц. д-р Красимира Александрова, която представи доклад на тема “Съвременната информационна среда и съхраненото знание: Щрихи от дейността на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” на Република България”.

Мащабното международно събитие бе част от празничната програма по повод 20-годишнината от обявяването на Астана за столица на казахската държава. Организира се от Националната академична библиотека и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан с подкрепата на Съюза на казахстанските писатели, Библиотеката на първия президент на Република Казахстан и Научната библиотека към Университет “Назърбаев”, на областните библиотеки и държавната агенция “Централизирана библиотечна система в Астана”, както и на чуждестранни дипломатически мисии и представителства, акредитирани в Република Казахстан.

Форумът беше тържествено открит в Двореца на независимостта с приветствия към участниците. Сред тях бяха представители на дипломатическите мисии, ръководители на културни институции, писатели, поети, литературоведи, журналисти, маркетинг специалисти, редактори, преводачи, директори на национални библиотеки и библиотечни специалисти от Азербайджан, Армения, Беларус, Бразилия, България,  Грузия, Египет, Индия, Иран, Испания, Италия, Китай, Киргизстан, Латвия, Македония, Молдова, Пакистан, Русия, Таджикистан, Турция, Унгария, Узбекистан, Финландия, Франция и Южна Корея.

Проведоха се дебати в областта на насърчаване на читателските и културни компетенции и за подобряване на услугите в библиотеките в качеството им на социокултурни институции. Интерес предизвикаха майсторските класове и тематичните семинари за трансформацията на библиотеките в епохата на цифровизацията и за маркетинг подходите в библиотечната сфера. Многобройни бяха презентациите и докладите, представящи съвременното състояние и тенденциите в националните библиотеки, участващи в конгреса.

Огромен медиен интерес предизвика и кръглата маса на тема “Светът чете Айтматов” по повод 90-годишнината от рождението на народния писател на Киргизстан и Казахстан с участието на неговия син, дипломата Аскар Чингизович Айтматов. А срещите със световноизвестния полски писател Януш Вишневски и казахския писател, драматург и сценарист Аким Ашимов придадоха незабравима емоция на международния форум.

Снимки: Архив на конференцията