Сборникът “Непознатият Дамян Калфов”, съвместно издание на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) и Националния литературен музей, бе представен пред почитатели на позабравения български писател. Книгата се появи на бял свят със спомоществователството на неговия единствен внук, проф. Александър Георгиев, който повече от 30 години живее в чужбина.

В сборника са публикувани докладите на Стоян Райчевски, Славимир Генчев, Катя Зографова, Хюсеин Мевсим, Радка Пенчева, Чавдар Ангелов и Александър Георгиев, които бяха представени на конференцията за 130-годишнината от рождението на Дамян Калфов (25 октомври 2017 г.) в НБКМ. Текстовете проследяват житейския път и многоликото творчество на Дамян Калфов – за родното му село Булгаркьой, за пребиваването на писателя в българската легация в Турция, за творбите му, посветени на войните, за участието му в българския литературен живот през първата половина на ХХ век, за приятелството му с Димчо Дебелянов, Константин Петканов, Илия Бешков и други известни творци.

Особен интерес представлява неговата автобиография, която внася нови щрихи в известното досега за живота на майстора на краткия разказ. Специално за случая са разчетени и публикувани за първи път спомените на Дамян Калфов за детството му в Булгаркьой и за първите му години в София. За първи път се публикуват и снимки, факсимилета на автографите на Смирненски, Йовков, Елин Пелин и др. от малкото оцелели книги от личната библиотека на писателя, документи за пребиваването му в Турция като кореспондент на БТА (1924–1926) и др. Включена е и пълната библиография на неговото книжовно наследство, подготвена от експертите Илза Тодорова и Ефросина Ангелова-Пенкова от Националната библиотека.

Съставител на “Непознаният Дамян Калфов” е Румяна Пенчева, а редактор на сборника е Петър Величков. Националната библиотека ще предостави екземпляри от книгата на всички регионални депозитни библиотеки в страната.

Фотограф: Стефан Рангелов