Делегация от китайски политици, дипломати и експерти, водена от г-н Цао Дзиенминг, зам.-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) на Китайската народна република, посети днес Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Сред гостите бяха представители на Секретариата за сътрудничество между Китайската народна република и страните от Централна и Източна Европа (16+1) – орган, създаден през 2013 г. от китайското Министерство на външните работи за комуникация и координация на сътрудничеството между Китай и страните от района.

Директорът на НБКМ, доц. д-р Красимира Александрова, запозна делегацията с дългогодишните ползотворни контакти между националните библиотеки на двете държави. “В процес на подготовка е подписването на меморандум за партньорство с Националната библиотека в Пекин. Надяваме се да намрим нови допирни точки в областта на културта, на книгообмена и библиотечно дело”, допълни доц. Александрова.

“И Китай, и България имат дълга история – отбеляза г-н Цао Дзиенминг. – Народите ни се гордеят със своята многовековна култура, а най-ценното в нея са националните ни библиотеки. Защото библиотеките като институции са най-значимото наследство на човешката история и се надявам заедно да продължим да работим за опазването на това огромно богатство.”

Официалните разговори преминаха в оживено неформално общуване, след като доц. Любомир Георгиев – ръководител на Направление “Опазване на ръкописно-документално наследство” в НБКМ, представи на гостите част от документите, съхранявани в библиотечния фонд и доказващи дългогодишните контакти между България и Китай. Сред тях са ценни документални фотографии и пътепис на Гео Милев, разказващ за Поднебесната империя.

Фотограф: Иван Добромиров